Page 1

51E JAARGANG NO. 4

WOENSDAG 26 JANUARI 2011 WWW.GRENSKOERIER.NL

Politiek café over de toekomst van de Cranendonckse bibliotheken Waar moet de bieb over tien of twintig jaar zijn?

DEZE WEEK • Officiële gemeentenieuws • ‘t Is Ongepermeteerd • Doordraaiers 11 jaar • Vrachtverkeer Maarheeze • Winnaars Soulex

CRANENDONCK- Gaat de bibliotheek de videotheek achterna? Wordt het een museum? Ligt de toekomst van lezen en informatie niet meer in de bieb maar uitsluitend bij bol.com en google? Het waren vragen die Rilana Doezé opwierp met haar inleidend verhaal afgelopen maandagavond in D’n Donck in het politiek café van Cranendonck Actief. Op het programma stond: de toekomst van de bibliotheek in Cranendonck. Anneke Schellens, directeur van bibliotheek De Kempen, deed een ernstige oproep aan de raad van Cranendonck: ‘Spreek je uit als raad. Geef een visie!’ Van de twaalf bibliotheekstichtingen in de Kempen waarvan zij directeur is, is Cranendonck de enige gemeente die nog niet met een duidelijke opdracht is gekomen. Wat willen we van de bibliotheek? was dan ook de centrale vraag in de discussie. Een filmpje over de bibliotheek van Haaren liet zien dat er voor de moderne bibliotheek een grote toekomst is. Er zal dan echter helemaal ingespeeld moeten worden op digitale dienstverlening. Een kleine vijf ton trekt de gemeente Cranendonck aan subsidie uit voor de bibliotheekvoorzieningen in Budel en Maarheeze. Er zal dus bezuinigd moeten worden of naar andere bronnen van inkomsten gezocht moeten worden. De discussie spitste zich dan ook al snel toe op alle mogelijke dienstverlening. ‘Wat zou de bieb bijvoorbeeld kunnen betekenen voor het onderwijs, laaggeletterden, de WMO, de voorschoolse educatie,

• Tuincolumn • Pasar Hamont • Bonte Avonden Roesdonkers

het jongerenwerk?’ wierp Hanneke Balk een balletje op. ‘Koffie met een krantje en sociale contacten,’ voegde een ander er nog aan toe. Dat was tegen het zere been van Henriet Keukens: ‘Ik werk al 37 jaar bij de bibliotheek en al die dingen die jullie noemen doen we al!’ klonk het verontwaardigd. ‘Maak dat dan zichtbaarder,’ luidde het advies van Jan van Tulden. ‘Waar moet de bieb over tien of twintig jaar zijn?’ was volgens Ton Dijkmans de centrale vraag. Het papieren boek is er dan volgens hem niet meer. Iedereen leest e-books en informatie komt uitsluitend digitaal tot ons. De basis van de bieb valt dan weg. Je zult dus een beeld moeten hebben van wat je dan wilt bieden. Hanneke Balk sloot zich daarbij aan: ‘Als de bibliotheken zich niet helemaal gaan richten op het digitale tijdperk dan hebben ze geen toekomst meer.’ (Lees verder op pagina 2)

Actie Zie pagina 7

Kijk voor ons woningaanbod pagina 17

Rilana Doezé wierp een aantal vragen op in haar inleidend verhaal, foto: DeMeus

Wat gaat er gebeuren in het Budelse centrum? Aantal zaken besproken maar in pril stadium volgens de wethouder waar voorheen Schlecker zat, de computerzaak en het voormalige Selection House zich bevinden. In het huidige Albert Heijn-pand zou de Aldi zich gaan vestigen en C1000 gaat uitbreiden op de hoek van de Deken van Baarsstraat en het Capucijnerplein. ‘We zijn samen met C1000 aan het kijken hoe er uitgebreid kan worden,’ aldus wethouder Beerten desgevraagd. ‘Eerst moet er namelijk aan een aantal zaken worden voldaan, daarna moet het nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad.’ Wat betreft de rest van het voormalige Vaso-plan tegenover de Energy: Toons Bikes, de fietsenzaak, blijft gewoon zitten waar hij zit en wat er gebeurt met het huis op de hoek, tegenover de Bonte Os (in het Vasoplan bestemd als lunchroom) is nog niet duidelijk.

Zou hier de nieuwe Albert Heijn komen? Foto: DeMeus BUDEL- ‘Er zou gemeentelijk belang in het spel kunnen zijn.’ Wethouder Patrick Beerten drukt zich heel voorzichtig uit wanneer hij de reden aangeeft waarom er over de ontwikkelingen in het Budelse centrum achter gesloten deuren vergaderd moet worden. De oppositie is dat niet met hem eens en stelt bovendien dat veel van de zaken, waarover nu zo geheimzinnig wordt gedaan, reeds in november vorig jaar openlijk werden besproken door raadsleden en hun achterban. De ráádsleden van de oppositie voelen zich thans gehouden aan hun zwijgplicht. De achterban, die ook maanden geleden al geïnformeerd werd, kan hierover echter vrij mededelingen doen, zo luidt de conclusie.

Vandaar dat we u even doorgeven wat ons ter oren kwam over de veranderingen die in het centrum zouden gaan plaats hebben. Op supermarktgebied het volgende: Albert Heijn is uit zijn jasje gegroeid en wil verhuizen. Men zou als nieuwe locatie gekozen hebben voor het gebied tegenover de gezusters Davids, dus

Volgens de wethouder wordt er weliswaar over een aantal zaken gesproken maar dat is in een pril stadium. ‘Niets is zeker. Voor veranderingen komt heel wat kijken. Zo’n proces kan makkelijk drie à vier jaar duren.’ Over het hotel met appartementen van de familie Rooijmans, dat op de plek van voormalig café Down Town is gepland, zegt hij het volgende: ‘Rooijmans heeft een vergunning en mag daar een hotel beginnen. We zijn wel aan het kijken of er een betere plek in Budel is. Dat gaat echter in overleg met de familie Rooijmans. Zij moeten het ermee eens zijn.’ De wethouder stelt dat het college een pro-actieve houding aanneemt om de ontwikkelingen in het centrum in gang te zetten. Daarbij mogen, volgens hem, geen Vaso-toestanden meer ontstaan.


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 2

Cranendonckse buurtbrigadier gaat twitteren Samengesteld door de Grenskoerier Informatiebulletin over culturele of gewoon gezellige evenementen in onze regio

Donderdag 27 januari • Op donderdag 27 januari, vrijdag 28 januari en zaterdag 29 januari vinden de Bonte Avonden van de Roesdonkers plaats bij Partycentrum Antoine. Het beloven weer drie fantastische avonden te worden met spetterende optredens dus zorg dat je erbij bent. Op donderdag beginnen ze om 19.30 uur en vrijdag en zaterdag beginnen ze om 20.00 uur

Zaterdag 29 januari • Dat 11-jarig jubileum van De Doordraaiers wordt komende zaterdag 29 januari gevierd in De Bonte Os met een receptie van 19.30 tot 21.00 uur en aansluitend is het feest. Dj Carlo zorgt voor de muziek, er komen twee gastartiesten en iedereen is welkom! • Nog eenmaal is de bonte avond van de Muuzevangers te zien in de Smeltkroes in Maarheeze. De voorstelling begint om 19.45 uur. Mares lacht mè Mares is een programma vol muziek, zang, dans en tonpraat acts van artiesten uit eigen dorp • Op zaterdag 29 januari is jong en oud welkom bij de dwaallichtjestocht van het IVN. De wandeling vindt plaats in natuurgebied de Vloeten in Soerendonk. De start is op de parkeerplaats van de camping van Soerendonk. U kunt starten tussen 18.30 en 19.30 uur. Honden mogen niet mee. Deelname is gratis maar aanmelden is verplicht. • Zaterdag 29 januari organiseert carnavalsvereniging De Toeters in samenwerking met CV De Flierefluiters haar jaarlijkse Boerenbal in De Reinder. Tijdens deze sfeervolle avond zullen Lieke Kuppens en Dennis Dirks in “de onecht” verbonden worden. De toegang is gratis.

Zondag 30 januari • Zondag 30 januari wordt de jaarlijkse wintertocht van AV Weert gehouden. De start is bij Cafė De Paol, Bocholterweg 136 in Weert (Altweerterheide). Er kan worden gekozen uit afstanden van 10 (vertrek: van 8 tot 14 uur), 15 (vertrek: van 8 tot 13 uur) , 20 (vertrek: van 8 tot 12 uur) of 30 km (vertrek: van 8 tot 10 uur). Het inschrijfgeld is volgens LWB normen.

Bonte avonden CV De Roesdonkers Donderdag 27 januari, vrijdag 28 januari en zaterdag 29 januari organiseren C.V. de Roesdonkers de Bonte Avonden bij Partycentrum Antoine. Op donderdag beginnen we om 19.30 uur en vrijdag en zaterdag beginnen we om 20.00 uur. De avonden zullen weer gevuld zijn met grotendeels Roesdonkse artiesten. Er zullen verschillende dansacts ten tonele verschijnen van De Dansmarietjes, Dansduo Plenty en Dansgroep Bl!tz. Ook de groepen Zonder Erg van het jeugdtoneel en Ras & Coomp hebben weer een fantastisch optreden in petto. Tonpraters op deze avond te kust en te keur. Maar liefst drie stuks. Willem Zever

is terug van weggeweest. Natuurlijk mogen Frank Stevens en Hendrik Verhoeven ook niet ontbreken. Een magisch optreden van Drumexperience en twee groepen uit Budel Schoot, We Mele en Is Da Wa maken de avond compleet. De avonden worden gepresenteerd door John Meijer en Klaas van de Wildenberg. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het S.M.G. onder leiding van Jack Damen. Kort samengevat een geweldige avond die je niet mag missen. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Deze zijn te bestellen bij David Morgan, Molenheide 6 in Soerendonk. Wees er snel bij want vol is vol.

De afgelopen weken heb ik twee bidprentjes of herinneringskaartjes geschreven. Twee keer een heel mensenleven van meer dan 80 jaar in nog geen 250 woorden. Wat schrijf je dan? Een hele levensloop? En wat te doen met het ziekbed dat nog zo vers in het geheugen ligt, maar uiteindelijk maar een klein deel van het leven was? En over de doden niets dan goeds? Ik volg mijn gevoel. Een verhaal over een mens van vlees en bloed, die net als ieder mens ook zijn eigenaardigheden had. Met herkenbare anekdotes die met weinig woorden toch veel zeggen. Soms met een knipoog en geschreven in woorden die passen bij de overledene en zijn familie. Kortom, een écht verhaal.

De eerste buurtbrigadier van Politie Cranendonck-Heeze-Leende gaat twitteren. Het politiekorps Brabant Zuid-Oost is in het nieuwe jaar gestart met een “Twitterpilot”. In totaal gaan vijftien buurtbrigadiers in de regio van start met Twitter. Henk van den Berg, buurtbrigadier van de Cranendonckse dorpskernen Maarheeze, Soerendonk en Gastel, is één van deze vijftien twitterende buurtbrigadiers. Hij kan vanaf dinsdag 18 januari zijn eerste tweets versturen. Twitter is een nieuw middel om burgers meer bij de politie te betrekken. Precies twee jaar geleden was Brabant Zuid-Oost het eerste korps dat politieberichten ging twitteren. In datzelfde jaar kwamen in Groningen de eerste wijkagenten op Twitter. De twitterende buurtbrigadiers gaan ‘followers’ informeren en hen betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Dit kan er toe leiden dat burgers zich meer verbonden en betrokken gaan voelen met hun wijk. De lokale sociale cohesie zal hierdoor verbeteren. De buurtbrigadier blijft gewoon in zijn wijk actief, het werk zelf verandert niet. De agent is voor de burger zichtbaar, herkenbaar, nabij en aanwezig. De buurtbrigadier is uitgerust met moderne mobieltjes, zodat hij op straat burgers met tweets bij het politiewerk kan betrekken. Een bijeffect is dat de burger zijn wijkagent sneller als persoon leert kennen, wat goed past bij het principe ‘kennen en gekend worden’.

Twitteraar Henk van den Berg Door burgers te informeren over wat de buurtbrigadier doet, hoopt hij in een later stadium informatie van burgers te ontvangen. Het korps zal gaandeweg onderzoeken hoe burgers de twitterende buurtbrigadiers ervaren. Aangenomen wordt dat directe communicatie gunstig uitwerkt voor de veilig-

heidsbeleving van burgers. Uit de literatuur is bekend dat bewoners vooral willen dat de politie aandacht heeft voor lokale problemen, zoals overlast en verloedering (leefbaarheid). Wie buurtbrigadier Henk van den Berg op Twitter wil volgen, kan terecht op: http://twitter.com/brigadierCRAmsg

Politiek café over de toekomst van de Cranendonckse bibliotheken Waar moet de bieb over tien of twintig jaar zijn? Vervolg voorpagina Daarbij zullen ze hun budget moeten aanvullen door diensten te verlenen aan andere instellingen, was de conclusie. Van informatie verstrekken aan scholen tot het bieden van cursussen voor laaggeletterden en het verhuren van digitale boeken. Daarbij moet men dan gewoon via internet zijn e-book kunnen ‘laden’ met nieuwe leesvoorraad. Abonnementen zijn niet nodig want men

betaalt per boek. Snelle en gerichte informatievoorziening aan het bedrijfsleven werd genoemd en ook het verhuren van ruimten voor lezingen of workshops. Samenwerken met de boekhandel, was een ander idee. Met andere woorden: ook de bibliotheken zullen in de toekomst steeds meer digitaal en vooral commerciëler moeten werken. Het politiek café van Cranendonck Actief is een prima initiatief. Het

biedt een podium aan mensen die zich betrokken voelen bij een bepaald onderwerp en daarover hun mening willen geven. Politici kunnen dan ook eens luisteren en zelfs gewoon hun persoonlijke mening geven. Zoals die (oud?)CDA-man die toch enigszins afwijkend van zijn partijstandpunt opmerkte: ‘Het is een geldkwestie en waarom? We hebben al zo weinig op het gebied van cultuur! Waarom dan ook nog bezuinigen op de bibliotheken?’

Kaartverkoop Buulse zittingen Op vrijdag 28 januari start de kaartverkoop voor de ‘Zittingen’ van De Buulder Buk. Alle leden van De Buulder Buk worden dan van 20.00 uur tot 22.00 uur in de gelegenheid gesteld om toegangskaarten te kopen voor de ‘Zittingen’ die gehouden worden op vrijdag 11 februari, zaterdag 12 februari, vrijdag 18 februari en zaterdag 19 februari. De nummers ter bepaling van de volgorde worden uitgereikt vanaf 19.00 uur. De entreeprijs voor de leden is € 10,00. Ieder lid kan per lidmaatschapskaart vier kaarten kopen. Ieder lid mag maximaal vier lidmaatschapkaarten meebrengen. Een dag later, op zaterdag 29 januari kan iedereen die geen lid is van De Buulder Buk tussen 11.00 uur en 12.00 uur een onbeperkt aantal kaarten kopen voor de ‘Zittingen’. De prijs per toegangskaart is dan € 12,50. De kaartverkoop vindt plaats in gemeenschapshuis De Borgh in Budel. De ‘Senioren-Zitting’ wordt gehouden op zondagmiddag 6 februari. De kaartverkoop is dan bij de toegang van de zaal.

Tonprater Sjaak Kuppens gaat erbij liggen


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 3

vliegt

Brood van de week: Volkoren van 2.12 voor .....................................

Het eruit bij Verheggen! Op ALLE Showroommodellen nu

1. ! 3.10!

Toetje van de week:

1/2 roomboter cake van 3.90 voor ............. Weekend-tip:

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

Appel viktoria vlaai

-10 tot 50%

9.55!

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

van 11.95 voor............................................................. T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

Verheggen interieurs

69

Elke dag weer.... Vers, ambachtelijk en lekker!

VERHEGGEN INTERIEURS

Roermondseweg 16-20 · Weert Tel. 0495 532498 · Fax 0495 544190

www.verheggen.nl info@verheggen.nl

www.verheggen.nl

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

T.: 0495 491354 Budel • www.bakkerijrooymans.nl

Onderhoud Renovatie Nieuwbouw Wandafwerking

OPRUIMING Diverse showroommodellen, nu met kortingen van 20% tot 60%

3 etages slaapvoordeel nu voor

Complete boxspring vlak: hoofdbord 2x box, 2x matras van 1067 Complete boxspring elektr.: hoofdbord, 2x elektr. box, 2x pocketmatras van 2868

1995 nu voor

598

7 zones pocketveermatras 90x200

189

nu voor

van 289

schilderwerken budel bv ’t inne 1, Budel Telefoon 0495-493603

nu voor

www.schilderwerkenbudel.nl

27,50

Dekbed 4 seiz.dons wol of synth. Nu 25% korting bv. donzen dekbed 140x200 van 79

nu voor

59

Diverse matrassen 90x200 halve prijs

slaapcenter

Let op resten verf kunnen bij ons worden afgehaald

nu voor

Seniorenledikant + elektr. bodem + 7 zone pocketmatras 90x200 van 848

Partij dekbedovertrekken halve prijs bv. 140x200 van 55

Carnavalsverenigingen

795

Verweijen

Dr. A. Mathijsenstraat 8 • Budel • 0031/495 49 13 97 • www.slaapcenterverweijen.nl

te gekke dagen

26-27-28-29 januari

Kortingen t/m

70% 70%

op de gehele wintercollectie (M.u.v. basis- & nieuwe collectie)

exclusief bij

Lady’s Shop

Capucijnerplein 15 · 6021 CA Budel · Tel. 0495 493652

DE NIEUWSTE GROEPSLES SENSATIE

NIEUW KLIKGEBIT? Tandprothetische Praktijk VAN DE BROEK Dr. A. Mathijsenstraat 3c, 6021 CJ Budel

Kunstgebitherstellingen Abdijstraat 16, Hamont

VERGOEDINGEN VIA BASISVERZEKERING

UITSLUITEND NA TELEFONISCHE AFSPRAAK Telefoon: GSM:

Sh’Bam is een dansprogramma dat is gebaseerd op de nieuwste dans moves, muziek en sfeer vanuit discotheken over de hele wereld. Geef je op voor De choreografie de GRATIS proeflessen is simpel en op donderdag snel te leren.

3 februari om 20.30 en dinsdag 8 februari om 19.00.

0032 11 44 64 43 • 0031 (0) 6 13957485

LAATSTE WEEK FINALE OPRUIMING

➩Coaching/Massage www.mimaro.nu ➩Puppy’s te koop. Mooie gezinspuppy’s, vader vlinderhond, moeder Jack Russel. Beide aanwezig en hebben een kindvriendelijk en zacht karakter. Alleen teefjes. Prijs 100,- GSM: (0032)(0)494-159058 tel. (0032)(0)11-622716

OP=OP OP=OP

EP: v.d.Kampen Ele EP: v.d.Kampen Electronics

Sportlaan 1 · 6021 KA Budel · 0495-494141 www.sportivo-cranendonck.nl

➩Kater vermist omgeving Boschdijk Budel. Grijs-zwart gestreept, witte pootjes en bef. Tel. 0495-495042

Audio Video •- KTV • Telecom Klein Huishoudelijk Witgoed • Multimedia••Witg Audio •• Video • KTV • Telecom • Klein•Huishoudelijk AUDIO - VIDEO WITGOED - •KLEIN HUISHOUDELIJK Dr. A. Mathijsenstraat 11 • 6021 CJ Budel • Tel. 0495 49 71 79 • www.epvanderkampen.n Dr. A. Mathijsenstraat 11 • 6021 CJ Budel • Tel. 0495 49 71 79 • Dr.A. Mathijsenstraat 11 Budel EP:ElectronicPartner® EP:ElectronicPartner® Tel. 0495-497179


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 4

Binnen drie jaar definitieve oplossing voor vrachtverkeer Maarheeze Hoe het vrachtverkeer dat van Reiling en het toekomstige LOG Chijnsgoed naar de A2 moet worden afgevoerd stond afgelopen dinsdag weer ter discussie in de raadsvergadering. De hele raad was het erover eens dat men nog binnen deze raadsperiode (dus binnen drie jaar) eruit moet komen welke de definitieve oplossing wordt. Tegelijkertijd zoekt men, samen met de aanwonenden en buurtbeheer naar een zo optimaal mogelijke tijdelijke oplossing. Hiervoor kreeg het college tot eind van dit jaar de tijd. Het college zal met spoed in overleg moeten met de Provincie, Rijkswaterstaat, de SRE en Heeze-Leende.

Die laatste gemeente heeft reeds een besluit genomen en kiest voor de ontsluitingsroute over de Pastoor Thijssenlaan, de Sterkselseweg, de Grote Bleek en Ulkedonken naar de nieuwe oprit Zevenhuizen. De oprit Maarheeze komt dan te vervallen. Heeze-Leende dringt er bij Cranendonck op aan zo snel mogelijk tot besluitvorming te komen omdat er dan misschien nog provinciale subsidies binnen te halen zijn voor het aanpassen van wegen. Het college wil, in verband met deze definitieve oplossing, geen route over Cranendoncks grondgebied. ‘Wij steken in op ontsluiting via het noorden,’ aldus wethouder Bert

Manders. Hij wil dan ook op korte termijn met Heeze-Leende gaan praten over de zogenaamde noordelijke route. Eveneens moet er op korte termijn overlegd worden met mensen die aan de huidige route wonen (D’Aasdonken, Grote Bleek, Stekselseweg, De Neerlanden, Vogelsberg) om maatregelen te treffen in verband met de veiligheid. Marie Beenackers (PvdA) vond dat men ook buurtbeheer Natuurlijk Mares moet betrekken bij dit overleg. Daartegen had niemand bezwaar. Voor het einde van het jaar moet dit overleg rond zijn zodat men de maatregelen kan treffen.

Openbare commissievoorbereiding Cranendonck Actief! Op maandag 31 januari a.s. zal de fractie van Cranendonck Actief! de komende vergadering van de raadscommissie (die op 8 februari gehouden wordt) in het openbaar voorbereiden. De inhoud van de agenda

van de commissievergadering kunt u raadplegen via het Raadsinformatiesysteem dat via de gemeentelijke website in te zien is. Indien u onderwerpen hebt die u graag met de fractie van Cranendonck Actief!

wilt bespreken, dan bent u van harte welkom op 31-1 vanaf 20.00 in de Borgh in Budel. www.cranendonckactief.nl

Marc groet ‘s Avonds de Dingen Marc Didden als gastheer in Cinema Walburg. Voor sommigen een droom die eindelijk werkelijkheid wordt. Muziekjournalist bij Humo, stichter van Humo’s Rock Rally, columnist in de Morgen, regisseur, programmamaker en oud-Hamont-Achelaar Marc Didden laat aan de hand van een aantal door hem gekozen gasten in zijn ziel kijken. Op 26 maart om

n d a e we v e g i e

J

ar

20.30 uur komt hij naar cinema Walburg Met Woestijnvis-programmamaakster Annick Bongers, beloftevol nieuw muziektalent Renée, punklegende De Brassers en Diddens boezemvriend en muzikale duizendpoot Raymond van het Groenewoud belooft deze avond een uniek moment in de geschiedenis van Cinema Walburg te worden. Verwacht u aan een

aantal onderhoudende gesprekken, beeldfragmenten die u nog nooit gezien heeft en miniconcertjes van Renée, De Brassers en niemand minder dan Raymond van het Groenewoud. Marc Groet ‘s Avonds de Dingen... zal een avond worden die u absoluut niet mag missen. Tickets reserveren kan via www.ticket4u.be of rechtstreeks af te halen bij de afdeling vrije tijd vanaf 01.02.2011.

k

Jennifer van Rooy

Proficiat met je 10e verjaardag op maandag 31 januari!! Papa, mama, Rowan en Jay

Ook proficiat aan Tante Mien en ome Toon Kent u ook iemand die volgende week jarig is en wilt u hem of haar verrassen met een HEERLIJKE TAART, ter beschikking gesteld door:

T. 0495 491354 Budel

www.bakkerijrooymans.nl

laat het ons dan weten. Stuur een e-mail of vul onderstaande bon in en stuur deze, met een foto, vóór maandagmorgen 10.00 uur naar:

De Grenskoerier, Postbus 2040, 6020 AA Budel of e-mail naar: info@grenskoerier.nl, t.a.v. ‘De jarige van de week’. Mogelijk wordt hij of zij de gelukkige. Wekelijks verloten wij één taart. De jarige wordt verzocht de taart zelf op te halen. Wel even vooraf (telefonisch) reserveren. De advertentie dient meegenomen te worden, wanneer u de taart ophaalt. Wilt u de foto retour? Sluit dan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe bij. Naam jarige:

JANUARI

Is uw baby geboren in de maand januari? Stuur dan een geboortekaartje met foto vóór 7 februari naar De Grenskoerier; Dr. A. Mathijsenstraat 34, 6021 CL Budel. Uw baby maakt dan kans om tot baby van de maand gekozen te worden. De adverteerders: • Kraamzorg Homecare • Moeders voor Moeders • Fysiotherapie Lammers-Hompes • De Losse Veter • Kids Fashion Factory • Patisserie de Zaligheden hebben waardebonnen beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen de jonge ouders leuke spulletjes uitzoeken.

Adres: Plaats: Geb.datum: Naam aanvrager:

Tel.: Bekendmaking: woensdag 9 februari

Eech en ozze Sjang gôn ieder jaor opneej nao de neejjaorsrecepsie van de gement. Dao mugde vur niks dreenken zoeveul as dae ge weelt. Kôst niks! Durrum is ’t dao dan och altiêd zoe druk. Willie wâren zoewa de ieënige me gewoon sonnigse klier aon. De meste meensen hân zich verkled in aorige pakken van de Schut en ’t Gilde. Jèn Adams, dien Sinterklös, was er óch maer now hâw hij zien eigen wer in iets ânders verkled. De bie-ieënkomst hâw óch un hoeëg vèrengehalte. Dae kwâmp door al die carnavalsverieënigingen. De burregemester ment dan dae hij unne toespraak moet hawwen. ‘Een nieuwjaarstoespraak’ nuumen ze dae bie de Gement. Eigenluk is dae ’n soort preek zoeas de pestoer die vreuger heel. En wa zeei de burregemester? De burregemester zeei dae willie ‘meer aandacht moeten besteden aan de dingen die goed gaan in Cranendonck’. En toen hij dae zoe zeei mende eech dae hij ammel miene kânt op keek. En mej ternao zeei hij ‘Dat klinkt simpel maar dat is het niet’. En dae lêste is hellemol waor. Eech zou echt wel ‘aandacht’ willen besteejen aen dingen die goe gôn in Craonendoonck maer wo moet eech dan me beginnen? Nuumt mich us wa? Die viêfendêrtig neej kâmers vur ós âw meensen in ’t bejaardenhoês zien moi, maer dao zien minstens sêstig âw Buulse meensen weg gemoeten en daovan zien er maer viêfendêrtig trug kunnen komen. Wo zien die dêrtig ânder gebleven? Eech hêb huren zeggen dae er nogal wa in ’t bejaardenhoês van Maores zitten. Neet umdae ze dae wilden maer umdae ze dae moesten! En dan moeten willie van de burregemester ‘meer aandacht besteden aan de dingen die goed gaan’. Eech prakkizeer mich kepot um te bedeenken ‘wat goed gaat in Cranendonck’ maer dao schit mich zoe gâw niks te binnen. Afgeloeëpen zaoterig de krânt van Eindhoven gelèzen? Dao stoond in dae er nogal wa get verânderen in ’t törrep. De Albert Hein verhoest nao de Neejstraot. In dae pând kumt d’n Aldi. De C1000 bouwt er ’n stuk biê aen de van Baarsstraot. Och kumt er ’n hotel en ’n neej slachterij. Dae is alles bie mekaor nogal wa. Maer now kumt ‘t. De Gement wil dae geheim hawwen! Dao is ’n geheime rödsvergaodering gehawwen wo dae niemed biê moog zien. Allieën de rödsleej mochten huren wa dae er midden in ’t törrep van Buul get verânderen. Un geheime rödsvergaodering! Eech wis neet dae zoeiets nog bestoond. Dae wil dus zeggen dae Petterik Berten, Frans Strik en dien mins oet Maores, de wethawwers dus, sâmen hêmmen âfgesproken dae zillie de meensen van de gementeraod in ’t geniep zouwen biêpraoten over wa dae er in ’t törrep get gebeuren. En dae moet geheim bliêven! Willie, gewoon meensen van Buul, meugen dao niks van wieëten, vinnen die van de gement. ‘t ‘Gepeupel’ en ‘t ‘Pleps’ moet stom gehawwen wèren. Dae kleenkt middeleeuws en dae is ’t óch. Besloten rödsvergaoderingen wèren allieën nog gehawwen wo dictators regeren. Zoewe, dan wieeten we now wo dae we aen tow zien me dit gementebestuur. De ‘Democratie van Craonendoonk’! Eech bedoel, wurrum meugen Frans Kuppes en ziene burman Frits van der Wiel wél wieëten wa er get gebeuren en eech en ozze Sjang neet? Dae törrep is net zoe veul van ós as van hun. Eech snap trouwes neet wurrum dae Hanneke Balk oet Zurrik en hur partij en die van de Partij van de Arbeid van Frits van der Wiel neet weggebleven zien oet die vergaodering. Zillie wâren er toch op tegen dae dae in ’t geheim moes. Wart dan zoe fleenk gewist en weggebleven! Eech vin ’t trouwes nogal onnoeëzel van die wethawwers um te deenken dae ’t now geheim blieft wa dae dao besproken is. As niggentiên rödsleej plus nog un zooi ambtenaren wieëten wa er gebeuren git dan blieft dae nöit geheim, teminste neet in Buul en dae is maer goe óch! Trouwes, de meensen van de gementeraod zitten dao nâmes ós, de gewoon meensen van Buul, Schöt, Dorplein, Zurrik, Gastel en óch van Maores. Willie hêmmen hun gekozen um nâmes ós de bakkes te voeren. Maer dan wel op ’n erlukke manier en in ’t openbaar zoedae willie kunnen huren wa dae er gezigd wurt. Maer Petterik Berten, Frans Strik en dien mins oet Maores wilden allieën maer in ’t geheim praoten. In ’t geniep me de raomen en deuren deecht. Zoeas vreuger de pestoer, d’n dokter en de burregemester achter de ruggen van de gewoon meensen de zâken besproken zoe get dae now, vandâg d’n dâg nog steeds in Buul. Tiggen d’n tiêd dae er wer gementeverkiezingen zien koom ich dao nog efkes op trug. ’t Is ongepermeteerd!

Junt junt@chello.nl


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 5

WEEK AANBIEDINGEN

Sunny boy

Prijsknaller

Rise & & Shine Shine Rise

van 9,45 nù

Ontdek nu hoe u het slapende collageen in

Rise & Shine Rise & Shine

Ontdek nu hoe u het slapende collageen in uw huid laat ontwaken. uw huid laat ontwaken.

Wrinkle Repair Collagenergy verzorgt uw huid ’s ochtends

OntdekCollagenergy nu hoe u het slapende collageen Wrinkle Repair verzorgt uw huid ’sinochtends intensief en is erop gericht om de effecten van natuurlijke uw huid laat ontwaken. Ontdek nu hoe u het slapende collageen in intensief en is erop gericht om de te effecten van natuurlijke fluctuaties tegen gaan. uw huid laat ontwaken. tegen te gaan. Wrinkle Repair fluctuaties Collagenergy verzorgt uw huid ’s ochtends

Onze parfumerie staat intensief en is erop gericht omverzorgt de effecten van natuurlijke Wrinkle Repair Collagenergy uw huid ’s ochtends Onze staat in deparfumerie periode van fluctuaties gaan. intensief en is erop gericht tegen om dete effecten van natuurlijke in de periode vant/m donderdag 27 januari fluctuaties tegendonderdag te gaan. Onze parfumerie staat zaterdag 5 februari geheel 27 januari t/m in de van inOnze het teken van Sensai... zaterdag 5periode februari geheel parfumerie staat donderdag 27van januari in de periode van t/m in het teken Sensai... 20%5korting op zaterdag februari geheel donderdag 27 januari t/m gehele gezichtsverzorging in het20% teken van Sensai... op zaterdag 5korting februari geheel make-up! gehele gezichtsverzorging in heten teken van Sensai... 20% korting op en make-up! Maak nu als eersteop kennis gehele20% gezichtsverzorging korting met ditgezichtsverzorging nieuwe serum en gehele Maak en nu make-up! als eerste kennis ervaar de krachtige ennieuwe make-up! met dit serum en Maak nu als eerste werking zelf.kennis de krachtige metervaar ditnunieuwe serum en Maak als eerste kennis Bijervaar uwwerking Sensai-aankopen zelf. de krachtige met dit nieuwe serum en vanaf werking € 125,- ontvangt u zelf. de krachtige Bijervaar uw Sensai-aankopen een prachtige gift cadeau! zelf. vanaf €Sensai-aankopen 125,- ontvangt u Bij uwwerking een gift cadeau! vanaf € Sensai-aankopen 125,- ontvangt u Bij prachtige uw een prachtige cadeau! vanaf € 125,-gift ontvangt u een prachtige gift cadeau!

Parfumerie Beauté Parfumerie Beauté Parfumerie Beauté Parfumerie Beauté

Nieuwstraat 18 | 6021 HS Budel | 0031-495-491293

Nieuwstraat 18 | 6021 HS Budel | 0031-495-491293 Nieuwstraat 18 | 6021 HS Budel | 0031-495-491293 Nieuwstraat 18 | 6021 HS Budel | 0031-495-491293

van 629,-

 7.95

van 3,25 nù

€ 467.-

Sahco Hesslein Zimmer & Rohde JAB De Ploeg Kvadrat Chivasso Monkwell Andrew Martin Pepe Penalver Sur Canape Joel Dely Backhausen Alcantara

• Wij zijn gespecialiseerd in het opnieuw bekleden van uw antieke, klassieke en moderne meubels met exclusieve meubelstoffen of leder.

3 broden naar keuze voor  5.55 Grootschoterweg 103 Budel-Schoot Tel. 0495-430244

Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.

OPRUIMING!!

Informeer in de winkel welke dag er brooddag is!!!

Deze aanbiedingen zijn geldig van ma 31 jan. t/m za. 5 febr.

➩Verloren: gouden schakelarmband (erfstuk). Heeft u de armband gevonden! Bel dan: Ria van Laarhoven: 06-38912001

(onder voorbehoud van drukfouten)

TH. Cox Nieuwstraat 88 6021 HV Budel Tel: 0495-491765

Dit is de laatste week

Alle wild wat op voorraad is 2 halen = 1 betalen REHAU

Voor advies inspectie vrijblijvende offerte Al 25 jaar een begrip in Cranendonck en omstreken

Bel voor een vrijblijvende offerte en wij adviseren u, bij u thuis, hoe onze stoffen in uw interieur zijn toe te passen.

Tel. 0495 538150

RAMEN EN DEUREN VOOR PARTICULIER Uit eigen produktie

Maandag reclame

GRATIS OFFERTE

Raam Design

Voor alle bitumineuze dakbedekkingen

• Wij staan borg voor hoogstaande kwaliteit en een perfecte afwerking.

 5.95

Wekelijkse brooddag:

SAMSUNG SONY LG PHILIPS LED TV’S NU EXTRA VOORDELIG

• Breng een bezoek aan onze showroom of kijk op internet: www.mertensweert.nl

 1.85

Halve bosbessen royale vlaai

 2.95

Uw meubels opnieuw stofferen

Wij zijn dealer van o.a.:

van 2,40 nù

Appel Plaatgebak

PHILIPS 107 CM FULL HD

LCD televisie, type 42PFL3605 Digital Crystal Clear, 2x HDMI, 2x scart, AV/PC in, 20W audio, USB, 50000:1, 2 jaar garantie beperkt aantal

Vloerzonne brood

Dakdekkersbedrijf Gebr. Beelen B.V. Bosch 15, 6021 AN Budel Tel. 0495 430743 • Fax: 0495 430744

TE GOEDKOOP

1 1 1 1 5

kilo kipfilet kilo bouten met vel kilo bouten zonder vel kilo kip-kalkoen gehakt/worst gegrilde kippenbouten

7.50 2.50 4.50 7.50 5.00

Direct te koop gevraagd! Woningen, appartementen, winkels en bedrijfsruimte.

* Directe aankoop 100% zekerheid * Géén makelaarskosten * Géén drie dagen bedenktijd * Direct of op langere termijn leeg of in verhuurde staat geen probleem

O.G.

Molenheide 34 - Soerendonk Telefoon 0495-592948

Onze nieuwe collecties zijn binnen!

WASSEN & DROGEN Een compleet assortiment producten, in combinatie met een professionele plaatsingploeg, staat garant voor een zorgloze verbouwing. varing! www.rubo.be 20 jaar er n a d r e e M

Ramen Deuren PVC-Hout-Aluminium Rolluiken Nijverheidsstraat 9 • Hamont • Tel. (0032 11) 64 27 30. Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30-12.00 en 13.00-18.00 uur Alleen op afspraak.

Vitrages

In-betweens

Ook meet- en maakdienst

Vouwgordijnen Tapijt en vinyl

10.000-den meters op voorraad

Leende, Langstraat 3, hal 9, tel. 040 2062822 Oirschot, Rijkesluisstraat 43b, tel. 0499 842337 Nederweert, Brugstraat 3, tel. 0495 622796

www.schmitz-engelen.nl

Het adres voor uw;

Slenders D. v. Baarsstraat 11 · Budel. Tel. 491381

Prefab dakkapel Nieuwbouw/verbouw Dakrenovatie Kozijnen Timmerwerken Inbraakpreventie

Aannemersbedrijf

van der Kampen Boschdijkdwarsstraat 14 Budel • Tel. 0495 496349 of 06-50604370

www.kwaliteitsbouw.com


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 6

Jeugdprinsenpaar van de Buulder Buk: jeugdprins Luuk en jeugdprinses Romy WEEKENDDIENST: Huisartsen, bel de huisartsenpost: 0495-677677 (nieuw nummer!) WEEKENDDIENST: Tandartsen, voor patiënten van de tandartsen die aangesloten zijn bij de kring Weert, Nederweert en Cranendonck geldt in geval van spoedeisende hulp het centrale nummer: (0495) 46 07 65 Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00 tot 11.30 uur APOTHEEK BUDEL openingsuren: werkdagen van 8.00 - 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u 549720 APOTHEEK MAARHEEZE tijdens vakantieperiode: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur. zaterdag van 10.00-12.00 uur. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u 549720 Bezorging medicijnen De bezorging van medicijnen door Apotheek Budel vindt ook plaats na het sluitingsuur. Bestelde medicijnen worden te allen tijde afgeleverd. Bij slechte weersomstandigheden kan de bezorging wel ooit uitlopen tot acht uur in de avond. Geen zorgen dus! PRIESTERS REGIO CRANENDONCK: Pastorie, Kerkstraat 27, Budel, tel. 491215 Kapelaan Mervin, Kerkstraat 20, Maarheeze, tel 591215 Pastoor Cornelissen, Collegestraat 25, Hamont-Achel, tel. 0032 11 440222 WACHTDIENST VAN GENEESHEREN HAMONT: Voor spoedgevallen belt u het centrale nummer:

011 - 666612

ZUIDZORG Bureau Budel: Dam 1 (beperkte uitleen ma t/m vr van 17 tot 18 u.) Dag en nacht bereikbaar via centraal kantoor, De Run 5601, Veldhoven: 040-2308408 Uitleen verpleeg- en kraamzorgartikelen: 040-2308000 BUURTZORG MAARHEEZE/SOERENDONK/GASTEL/STERKSEL/LEENDE Thuiszorg verpleging en verzorging. 24 uur direct bereikbaar onder nummer 06-22331266

Tijdens een gezellig Jeugdprinsenbal werd op 14 januari het Jeugdprinsenpaar bekend gemaakt. Luuk van Vlierden is de oudste zoon van Mark en Annemarie. Samen met broertje Twan komen ze al jaren wekelijks naar de clubavonden en wordt er geen enkele activiteit overgeslagen. Ook sporten is een grote hobby van Luuk. Hij is wekelijks actief op het tennis- en voetbalveld en een fanatieke supporter van PSV. Vaak zie je onze prins in een roodwit shirt. Carnavalvieren is er bij Luuk met de paplepel ingegoten. Hij werd als Neuspeuter geboren en al snel ontstond daar de eigen vereniging “CV De Snotneuzen”, waarmee hij al vele jaren fanatiek strijdt voor de eerste plaats in de kinderoptocht! Verder is onze jeugdprins ook een vaste artiest met bandparodie bij de KinderBonteMiddag en ook een optreden op school wordt niet vergeten. Samen met Dion van den Dungen vormt hij het “Duo Kei Gaaf”. Tussen alle bezigheden door gaat onze jeugdprins ook nog gewoon elke dag naar B.S. De Schatkist om daar van meester Henk te leren over rekenen en taal. Romy van Moorsel komt uit een gezellig gezin aan de Nieuwedijk in ons eigen Bokkenrijk. Vader Henny en Moeder Monique hebben het er maar druk mee, want naast broer Kevin heeft Romy nog twee zussen Kim en Indy. ‘Sjors’ de hond is haar favoriete huisdier. Ook Romy kennen we natuurlijk van

DIABETESLIJN (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood) VERLOSKUNDIGEN José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen van de gemeente Cranendonck, tel.: (0495) 49 22 44. Bij geen gehoor of langdurig gesprek, kunt u de verloskundige via de portier van het St. JansGasthuis op laten roepen. Tel. (0495) 57 21 00 www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl KRAAMZORG HOMECARE Informatie of aanmelden kraamzorg van ma. t/m vr van 09.00 -17.00 uur. Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 040-20 64 444 of Regiokantoor Cranendonck: 0495-518932 of www.kraamzorg-homecare.nl UITVAARTVERZORGING Uitvaartbureau Jan Fiddelaers, Spoorlaan 9c Heeze. T. 040-2260158 Van Deursen uitvaartverzorging, Biest 32a, Weert. T. 0495-533322 Van der Stappen uitvaartverzorging, Klein Schoterstraat 2a, Budel. T. 0495-430260 Waar vind ik een AED welke 24 uur beschikbaar zijn: Budel: Cranendoncklaan 67 / Dr. A. Mathijsenstraat 15 (de Borgh) Budel: Graafschap Hornelaan 2 (Mariënburgh) / Instraat 5b Budel: Molenstraat 34 / Nieuwstraat 27 (Postkantoor) Budel-Dorplein: Hoofdstraat 1 (Nyrstar) Budel-Dorplein: Hoofdstraat 80 (AZC) / Stationsweg 76 Budel-Schoot: Grootschoterweg 119 (Reinder) Gastel: Cornelisplein 3 (Cranenhoeve) Maarheeze: ’t Hagelkruis 1/3 (Marishof) / Konijnenberg 1 Maarheeze: Smits van Oyenlaan 1a (Liac) / Valkenlaan 17 Maarheeze: Ereprijsstraat 20 zijgevel, Dissel 80 zijgevel Soerendonk: Dorpstraat 13 (cafe de Sport) Uitleenapparaat: Rozenstraat 4 Budel Voor beperkt toegankelijke apparaten: zie www.aedcranendonck.nl Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming Meldkamer Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID): 088 - 8113113 (0,10 p/m; voor meldingen dierenmishandeling) Meldkamer Dierenambulance (van de Dierenbescherming afdeling Brabant Zuid-Oost), 0900 - 1120000 (0,20 p/m; 24 uur bereikbaar voor meldingen dierennnoodhulp) * vermiste en/of gevonden huisdieren in deze regio; Will van Leeuwen; wileninka@hotmail.com; tel. 0495-499690 (ma-vr na 16.00 uur, weekends bereikbaar) Amivedi Weert, 0495-546159, amivedi.weert@home.nl, www.amivedi.nl De dieren zullen eenmalig gratis in De Grenskoerier geplaatst worden.

Politie Cranendonck, Kijkakkers 37, Maarheeze, tel. 0900-8844 Ambulancedienst alarmnummer 112. (Als het dringend is).

Mijn Mening Afgelopen week werd bij De Grenskoerier een Mijn Mening aangeleverd op papier. De brief gaat over het gebrekkige taxibusvervoer voor ouderen en gehandicapten. ‘Ouderen en gehandicapten worden in de steek gelaten door de gemeentes!!!’ kopt de briefschrijver. Hij of zij sluit af dat ze schrijft namens de bejaardenzorg, de gehandicaptenzorg en

mantelzorgers en vrijwilligers. Toch zouden wij graag gewoon de naam van de briefschrijver hebben alvorens tot publicatie over te gaan. We zouden het fijn vinden als de briefschrijver contact met ons opnam. De inhoud van de brief is namelijk belangrijk en interessant. We willen hem dan ook graag publiceren. De redactie

Kantooradres: De Grenskoerier Dr. A. Mathijsenstraat 34 6021 CL Budel Postbus 2040, 6020 AA Budel Telefoon: (0495) 495464 Telefax: (0495) 494745 e-mail: info@grenskoerier.nl internet: www.grenskoerier.nl Openingstijden: ma: 9.00-13.00 uur. di. t/m vr. 9.00-12.00 uur wo. gesloten Redactie: Riny van Gerven Postabonnement: € 3,60 per exemplaar. NOTEERT U EVEN… ◆ Inleveren kopij (redactionele artikeltjes, e.d. voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon) vóór maandag 12.00 uur. Voorkeur per e-mail naar: info@grenskoerier.nl ◆ Opgeven van advertenties vóór maandag 13.00 uur. ◆ Berichten en advertenties voor Grenskoerier-TV kunnen dagelijks worden opgegeven. Digitaal aanleveren: via e-mail (info@grenskoerier.nl), CD, DVD, USB-sticks, geheugencards of diskette. Kopij weekblad De Grenskoerier. Via e-mail bij voorkeur als ‘platte tekst’ of als bijlage (Word-document). Geen foto’s of logo’s in dit programma. Advertenties en logo’s weekblad: als PDF of EPS-document of als Adobe Indesign, QuarkXpress of Adobe Illustrator-bestand. (Lettertypes insluiten). Aanleveren foto’s weekblad: als JPEG, TIF-, EPS- of Adobe Photoshopbestand (resolutie 200 dpi) Hoe werkt ‘brief onder nummer’? Als U wilt reageren op een advertentie die geplaatst is onder nummer, stuurt U uw reaktie naar ”De Grenskoerier”. U vermeldt linksboven op de envelop het betreffende nummer. Wij zorgen voor een snelle en discrete toezending. Aansprakelijkheid: Deze krant is met de grootste zorg samengesteld en uitgegeven. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele foutieve vermeldingen, kennelijke zetfouten en verlate bezorging.

Romy en Luuk de Jeugdclub, wekelijks op de clubavonden maar ook het zomerkamp en de maandactiviteiten zijn vaste prik. Verder oefent ze elke week het reddend zwemmen bij de Cranendonckse Zwemclub in Budel. Ook onze jeugdprinses is vaak op de bühne te vinden en wel met haar gitaar. Vorig jaar deed ze met succes mee met ‘Budel’s got talent’. Carnaval wordt door Romy ieder jaar uitbundig gevierd bij de Jeugdraad van Elf en ze vond het dan ook tijd worden om maar eens voorop te lopen in de polonaise! Romy zit op B.S. De Boogurt bij juffrouw Bianca in de klas en hoopt dat haar klasgenootjes natuurlijk ook een topcarnaval gaan krijgen! Het Jeugdprinsenpaar wordt bijgestaan door

hun Jeugdvorst Stef van der Kruijs. Ook Jeugdvorst Stef is een fanatieke voetballer en een enthousiast lid van Jeugdclubs Budel. Maar de komende weken zet ons Jeugdprinsenpaar dus even de schoolwerkzaamheden en hobby’s op een laag pitje, want carnavalvieren staat op nummer 1! Hiervoor hebben ze prachtige nieuwe prinsenpakken gekregen van De Buulder Buk, zodat ze weer op en top voor de dag kunnen komen. En dit gaan ze natuurlijk niet alleen doen, maar samen met hun eigen Jeugdraad van Elf en Jeugdvorst Stef. Samen zullen Prins Luuk en Prinses Romy Carnaval 2011 tot een groot feest maken onder hunne leus: Effe nè zwimme of balle, maar mej os lekker carnavalle!

Van de mens niets dan slechts? Op vrijdag 11 februari 2011 organiseert de bibliotheek van HamontAchel de theatervoorstelling “Van de mens niets dan slechts?” Tekst en regie van deze productie zijn van Hamontenaar en auteur Stefan Boonen. Stefan Boonen heeft zijn roots in Hamont-Achel en woont in Kessel-Lo. Hij werkte een hele tijd als opvoeder in de bijzondere jeugdzorg maar veranderde een aantal jaren geleden van koers en besliste om fulltime te gaan schrijven. Hij schrijft zowel prentenboeken, voorleesboeken als leesboeken. Ook de genres waarin hij schrijft zijn uiteenlopend. Hij schrijft zowel spannende, avontuurlijke, grappige boeken als verhalen over ernstige thema’s. Meerdere boeken van zijn

hand werden vertaald, enkele bewerkt voor theater of televisie. “Van de mens niets dan slechts?” is een intieme en beklemmende theatervoorstelling. Ze vertelt het verhaal van een dader en een slachtoffer die op elkaar aangewezen zijn. Ongewild. Het is een verhaal over angst, over macht, maar ook over zeggenschap en lef. Over onbeantwoorde vragen en onderdrukte emoties. De theaterproductie is een initiatief van Suggnomè, een onafhankelijke en pluralistische vzw die actief is in Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad. Suggnomè bemiddelt tussen slachtoffers en daders van misdrijven en hun directe omgeving, maar wil ook een forum zijn voor dialoog en sensibilisering.

GRATIS PUBLICITEIT Is er een schooluitstapje, een sportdag of een verenigingsfeestje? Een reünie van oude schoolkameraden of een muziekvoorstelling in het bejaardenhuis? Een kleuterklas die naar de bakker gaat? Maak dan een paar leuke -bij voorkeur digitale- foto’s, schrijf er een paar zinnen bij en mail het naar info@grenskoerier.nl Wij zorgen dat er dan geheel gratis een mooie reportage op Grenskoerier-TV komt!


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 7 104009

U kunt op een woning reageren via onze website www.wonenlimburg.nl. Reageert u liever niet via internet? Dan kunt u telefonisch uw reactie doorgeven. Het nummer van de reactietelefoon is

Eengezinswoning met 4 slaapkamers van ca 12, 10, 5 en 4 m2 en een woonkamer van ca 24 m2. Deze woning is gelegen in de nabijheid van winkelvoorzieningen. Vanaf 23 jaar is huurtoeslag mogelijk.

0800-0233646 (gratis)

Huurprijs:  505,51 Inclusief servicekosten:  5,10

Zorg ervoor dat uw persoonlijk inschrijfnummer en de advertentie-nummers van uw keuze bij de hand hebt. De inschrijfdatum sluit maandag om 12.00 uur. U kunt via de reactietelefoon ook te weten komen op welke plaats u geëindigd bent. Dit is mogelijk vanaf dinsdagmiddag na sluitingsdatum. U kunt alleen voor een woning in aanmerking komen als u bij ons ingeschreven staat. Na inschrijving ontvangt u van ons een persoonlijk inschrijfnummer. Hiermee kunt u ieder week reageren op vrijgekomen woningen. Uw inschrijving blijft altijd geldig ongeacht hoe vaak u ook reageert. Inschrijven kan als u 18 jaar of ouder bent. Wilt u meer informatie neem dan contact op met de vestiging bij u in de buurt, of kijk op

www.wonenlimburg.nl Tevens kunt u ook hier een inschrijfformulier downloaden. *Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan deze advertentie kunnen verder geen rechten worden ontleend.

Beschikbaar: februari 2011

Violierstraat 19

U kunt reageren met uw inschrijfnummer via de reactietelefoon 0800- 023 3646 (gratis) of via onze website: www.wonenlimburg.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wonen Weert (0495) 45 45 00

Actie www.c1000.nl Aanbiedingen zijn geldig: don. 27 t/m zat. 29 januari

Gemengd gehakt gekruid

Wonen Weert Parallelweg 120 6001 HM Weert T: (0495) 45 45 00 www.wonenlimburg.nl weert@wonenlimburg.nl openingstijden: ma t/m do 8.30 - 17.00 uur openingstijden: ma t/m do 8.30 - 17.00 uur vrijdag - 12.30 uuruur vrijdag8.30 8.30 - 12.30

Ruimte voor jezelf!

KILO

1.98

Wonen Weert maakt deel uit van Wonen Limburg

Kip-krokant schnitzels SCHAAL 10 STUKS

3.

98

Heerlijk

Ontbijtspek vers van ‘t mes 100 GRAM

0.

79

Zwanenburg

Zuurkool spekreepjes PAK 2 X 125 GRAM

Zespri Kiwi’s

de allerbeste 500 GRAM

0.

99

0.

79

C1000

Rookworst

Gelderse of magere per stuk 275 gram NU 2 STUKS VOOR

1.

00

Slim bezig

Hesselberth Capucijnerplein 17 Budel

Onze openingstijden:

Ma Di Wo Za van 8.00 - 20.00 uur Do Vr van 8.00 - 21.00 uur


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

Kerkberichten O.L.V. Visitatie Budel/Gastel Telefoonnummer: 0495-491215 secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl www.onzelievevrouwvisitatie.nl Bankrekeningnr. 1095 81 024 Parochiecentrum De Goede Herder Kerkstraat 27, 6021 CH Budel Tel. (0495) 49 92 04 secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur Activiteiten komende periode : Doopgesprekken 2 april; 2 juli; 24 sept.; 3 dec. 2011 Doop in Budel/ Gastel 12 febr.; 27 febr.; 17 april; 2 juli 2011; Parochiebestuur vergadering 9 februari 2011 Klankbordgroep 16 februari 2011 Grote kerk Kerkstraat 10, 6021 CH Budel Zaterdag 29 Januari 19:00 uur Eucharistieviering Marie Nouwen- v.d. Broek, overleden echtgenoot en overleden kinderen (jgt); Adrianus en Elisabeth Broers- v. Cranenbroek, schoonzonen Mels en Janus en schoondochter Agnes (verj); Willem en Lena v. Cranenbroek- Thijs; Familie v. Mierlo- Broers en schoonzoon Toon Ippel (jgt); Hendrikus en Gertruda BroersSteyvers (jgt en verj); overleden familie Smeets- Jaanen; Jozef en Adriana Lamers- Driessen (verj); Huub Saanen (jgt); Sjaak Teeuwen (verj) en overleden schoonouders Antoon en Wilhelmina Duisters- Brangers; Harrie en Marie v. Mierlo- Kissen (jgt); Wilma de Zwart (verj); Riek v.d. Zanden- Verhees, overleden ouders Verhees- Umans en dochter Petra. Lectoren: Francine Verhees en Sanne Kuppens Acoliet: Joey Kemp

Zondag 30 Januari 10:30 uur Eucharistieviering Thieu v. Mierlo; Rie Engelen en zoon Jan (verj); Ad Broers (jgt); Adrianus Hompes(jgt) en overleden familie; Lectoren: Jos Canjels en Stephanie Meeuwissen Acoliet: Nicky Lammers De Flank Mariënburght Graafschap Hornelaan 2, 6021 XL Budel Maandag 31 januari 19:00 uur Woord en Communieviering Geen intenties. Woensdag 2 februari 19:00 uur Eucharistieviering Geen intenties Corneliuskapel Gastel St. Cornelisplein 1 6028 RN Gastel Zaterdag 29 januari 17:30 uur Eucharistieviering Geen intenties Zondag 30 januari 08:30 uur Eucharistieviering Geen intenties Parochie Budel-Dorplein Grootschoterweg 86, 6023 AT Tel: 491315 We moeten echt niet wachten tot we dood zijn om nog eens in de kerk te komen. De kerk was een bindmiddel in de gemeenschap en kan dat nog altijd zijn. * zaterdag 29 jan. om 18.00 uur: Harrie vDistel; Frans vFalier (buurt); Dinie vLeeuwen-Noten; Huub vLeeuwen; Henk Beyk; Tiny Coenegracht-vExel; Cees vDuin; Mia Lindelauf; Jac Broers (jrgt.) Islamitische gebedsdienst www.ahmadiyya-islam.org ahmadiyya.nunspeet@hetnet.nl islaam@ahmadiyya.nu-

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 8 Parochie Budel-Schoot Grootschoterweg 86, 6023 AT T 491315 Misdienen! Het is niet: mis dienen, noch Miss dienen. Er is niets mis met misdienen. De pastoor en met hem de parochie hoopt op een hele rits nieuwe kandidaten. Willen de ouders hun beste beentje voorzetten? Diensten en intenties: * zaterdag 29 jan. om 19.00 uur: Maria Vermeulen-Cuyvers (jrgt.) en overl. fam.; Pierre vDistel (jrgt.); Nol Cremers; Michel en Nella Verheggen en kinderen; overl. ouders Boers; Frienus vGeneijgen; Net (verj.) en Cees Sep-Teeuwen (Poelderhof); Nel vDeurzen-Kiggen; Friedel BouwelsWiggershaus (senioren SVBS). * zondag 30 jan. om 10.30 uur: Frans Waelbers en Miena WaelbersGroenen (jrgt.); Louis Stals (buurt); Elisabeth vMoorsel-vKessel (jrgt.) en overl. fam. * maandag om 19.00 uur: voor onze parochie Parochie Soerendonk Kapelaan Pater Mervin. Tel. Maarheeze: 0495-591215 Mobiel: 06-26054350 Heilige missen: Zaterdag 19.00 uur, Zondag 11.30 uur, Dinsdag 09.00 uur   Spreekuur: De spreekuren komen te vervallen. U kunt voortaan altijd contact opnemen met kapelaan pater Mervin, behalve op maandag.   Misintenties: Deze kunt u opgeven middels een briefje in een enveloppe (met de intentie, datum en het benodigde bedrag) in de brievenbus bij Piet Adams, Kruisstraat 31, Soerendonk. Zaterdag 29 januari 2011. M.m.v. parochiekoor. Zondag 30 januari 2011.

Lien Cox, Antoon Verhoeven, Maria Duisters, Jan de zoon en Toon van Meyl de schoonzoon Noud van Exel St. Getrudis Maarheeze Kapelaan Mervin Pastorie Kerkstraat 20, 6026 RV Maarheeze Tel: 0495-591215 In noodgevallen: 06-26054350 Parochie Someren: 0492-331258 www.parochiemaarheeze.nl Zaterdag 29 jan 17.30 uur: Jan Guns (vw Fam. Vaesen-Peerlings), Toos Valkenburg-Lammers, Overleden ouders Jacobs-Kirkels. Zondag 30 jan 10.00 uur: Toon en Dien Compen, Piet van de Linden, zoon Tonny (verj) (broers en zus), Sjaak van de Linden en Marie Weeckers, Jac van Gansewinkel (jrgt), zoon Michel en schoonzoon Perry, Harry Veroude (jrgt), Piet Heesen en Annie Heesen-van de Venne. Woensdag 2 febr. 19.00 uur: H. Mis Donderdag 3 febr. 09.00 uur: H. Mis Vrijdag 4 febr. 18.30 uur: Aanbidding 19.00 uur: H. Mis Christelijk Centrum Hamont Transistorstr 1 3930 Hamont – Achel Contactadressen: Henk en Martha Hoeben 0031 (0)495 519933 NL René en Laurette van den Dijck 0032 (0)11 545266 B www.cchamont.be e-mail: info@cchamont.be Boekwinkel: 0031 (0)495 491145 Woensdag 26 januari Bijbelstudie door Ernest Franssen en

vindt plaats in de Transistorstraat 1, Hamont Achel. Aanvang 20.00 uur. Zondag 30 januari Samenkomst aanvang 10.00 uur Spreker: Luc van de Vorst Woensdag 2 februari Bijbelstudie door René van den Dijck en vindt plaats in de Stationsweg 102, Budel Dorplein Aanvang 20.00 uur. Om alvast te noteren: Zaterdag 12 februari nodigen wij weer iedereen, die zich wel eens eenzaam voelt of ervan houdt om samen met anderen gezellig bij elkaar te zijn, uit op een eenvoudige maaltijd en koffie met gebak. Ook is er mogelijkheid tot het spelen van gezelschapsspellen of gewoon een praatje. Dit samenzijn gaat door in het Christelijk centrum aan de Transistorstraat 1 te Hamont van 12.00 uur tot 16.00 uur en wordt je gratis aangeboden. Spreekt dit je aan, aarzel dan niet om je op te geven bij fam. Baars, Budel Schoot, tel. 0495- 491145. of bij fam. Breemans-Veraa (Overpelt) tel. 011/665002. Dit kan tot 9 februari. Je bent van harte welkom en we zien naar je uit. -Dankbetuiging -

De vele blijken van belangstelling en medeleven, in welke vorm dan ook, en uw aanwezigheid tijdens de avondwake en/of uitvaart waren voor ons een grote steun na het overlijden van mijn man, ons pap en opa TOON GIELEN Hartelijk dank hiervoor. Een speciaal woord van dank aan Martin Horst. Fam Gielen – Derks


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 9

Heiknuuters zoeken presentatoren voor kinderbonteavond De kinderbonteavond van de Heiknuuters is op zaterdag 26 februari. De eerste inschrijvingen zijn binnen echter men is nog op zoek naar een of twee presentatoren. De Bonte avond commissie is ook dit jaar nog

op zoek naar kinderen die op willen treden. Deelname is mogelijk in de vorm van playback, live zang, dans, sketch, moppentapper, tonprater of goochelaar. Dus heb je talent of wil je mee doen meld je dan aan bij

We kunnen weer zien hoe laat het is

Nico Smits. Opgeven kan tot uiterlijk 16 februari 2011 bij Nico Smits, Pr. Margrietstraat 14 in Budel-Dorplein Tel.0495-518854 . Voor meer informatie zie www.heiknuuters.nl of neem contact op met Nico Smits.

Gouden priesterfeest van pater Henri Ulenaers Afgelopen zondag, 23 januari, werd in de parochiekerk OLV Visitatie het gouden priesterjubileum van pater Henri Ulenaers op feestelijke wijze gevierd. Henri Ulenaers is al zeer lang actief als assistent in onze parochie. Al ten tijde van pastoor van den Heuvel werd geregeld een beroep op hem gedaan om voor te gaan in de weekendvieringen. Ten tijde van pastoor Johan Roes werd de pater, zoals hij door de parochianen vaak genoemd wordt, de vaste parochie- assistent. Toen Johan Roes omwille van zijn gezondheid terug moest treden, heeft Henri Ulenaers op een zeer verdienstelijke wijze de liturgische taken op zich genomen. Het parochiebestuur is hem zeer erkentelijk voor wat hij voor onze parochie heeft betekend. De jubilaris werd afgelopen zondag door het St. Jorisgilde onder tromgeroffel de kerk in begeleid. De druk bezochte feestelijke viering werd opgeluisterd door een samenwerking van alle kerkkoren en ook de Schutterij Sint Nicolaas & Sint Antonius gaf acte de présence. Na afloop van de viering bracht harmonie EMM de jubilaris een serenade en mocht hij de felicitaties van vele parochianen in ontvangst nemen. Voor de gehele parochie, maar in de eerste plaats natuurlijk voor pater Ulenaers, een heuglijke dag, waar wij met dankbaarheid en genoegen nog lang aan zullen terugdenken.

Afgelopen maandag stond er een enorme hijskraan bij de Budelse kerk OLV Visitatie. Niet iedereen kon de kerkklok in het donker nog goed zien. De verlichting van de wijzerplaat werkte niet meer optimaal dus moest er een en ander vervangen worden. Inmiddels kunnen we allemaal weer zien hoe laat het is. Pater Henri Ulenaers is al heel lang actief in de parochie

Foto: DeMeus

Wethouder Manders blijft onduidelijk over aanbestedingsbeleid in verband met kringloopwinkel CRANENDONCK- Komende vrijdag wordt kringloopwinkel Verderest geopend in het voormalige pand van Groenrijk aan de Nieuwstraat in Budel. Waarom heeft de wethouder zich in deze niet gehouden aan het normale aanbestedingsbeleid? Het was dé centrale vraag naar aanleiding van een discussie in de gemeenteraad over een motie van Cranendonck Actief. Niet voor niets heeft de gemeente zo’n aanbestedingsbeleid, vond Hanneke Balk. De inwoners moeten er namelijk op kunnen vertrou-

wen dat de gemeente op een eerlijke en transparante manier met opdrachten en inkopen omgaat. Per slot van rekening worden die betaald van gemeenschapsgeld. Gebeurt dat niet volgens een afgesproken procedure dan loop je het risico dat inwoners gaan praten over ‘gekonkel’ en loopt het vertrouwen in de gemeente een deuk op. Hanneke Balk en haar fractie gaven in hun motie aan dat ze vinden dat de wethouder openheid van zaken moet geven. Waarom is bij de kringloopwinkel niet gekeken naar potentiële

andere exploitanten?Bovendien wil ze zo snel mogelijk alles weten omtrent de financiële afspraken en ook wanneer deze afspraken ontbonden kunnen worden. Ze pleit ervoor de kringloopwinkel dan opnieuw aan te besteden. Wethouder Bert Manders kwam in zijn antwoord niet verder dan de opmerking dat ‘dit traject al twee jaar loopt’. Het is in gang gezet en zo wil hij het voortzetten. Hij ontraadde dan ook de motie. De coalitie maakte hem het leven niet al te moeilijk. Elan, het CDA

Wilt u iets kopen, verkopen of aanbieden? Maak dan nu gebruik van onze koeriertjes-aktie! * In ieder vakje vult u een letter of cijfer in. * Laat tussen ieder woord een vakje open! * U mag desgewenst alle regels volschrijven en * U betaalt kontant slechts € 5,10 of € 9,30

en de VVD gaven aan de motie niet te steunen. Het bleef wat hen betreft bij een paar opmerkingen zoals ‘slecht gecommuniceerd’ en ‘het verdient geen schoonheidsprijs’. De oppositie daarentegen bleef aandringen. Waarom heeft de wethouder in dit geval afgeweken van de regels? ‘Het proces is zorgvuldig doorlopen,’ aldus Manders en dat heeft geleid tot deze beslissing.’ Voor Jan van Tulden (CA) en Frits van der Wiel (PvdA) een zeer onbevredigend antwoord. Met 7 stemmen tegen 12 werd de motie echter verworpen.

Aanleveren advertenties uiterlijk maandagmiddag 13.00 uur en redactionele artikelen uiterlijk maandagmiddag om 12.00 uur

ADVERTENTIEBON Uitsluitend voor particulieren, zonder commerciële doeleinden!

per koeriertje

Voor slechts € 4,20 extra, maak ik ook gebruik van Grenskoerier TV. (Indien van toepassing s.v.p. aankruisen) Vul deze bon in en lever deze, met uw kontante betaling, vóór maandag 13.00 uur in bij: De Grenskoerier, Dr. A. Mathijsenstraat 34, Budel. Voor slechts € 4,20 extra plaatsen wij hetzelfde koeriertje 24 uur (woensdags) op Grenskoerier TV.


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 10

Bertie en Merijn

William en Angela gaan verder als De Jong, de Echte Bakker Naam van bakkerij Feijen na 58 jaar uit het straatbeeld

Bertie en Merijn doen de Quickstep en de Paso Doble “Oh my god!” zei Bertie Bierings toen ze benaderd werd om deel te nemen aan Dancing with the Cranendonck Stars! “Ik doe het!” volgde echter meteen daarna. Bertie had wel eens gehoord van Dancing with the Cranendonck Stars en vindt dansen leuk; het besluit was dus zo gemaakt. Bertie heeft het in het dagelijks leven druk met haar kapsalon ‘Hairstyle Art ’ in Maarheeze, en met haar kersverse echtgenoot Twan Bierings. Twan is naar eigen zeggen niet zo’n danser maar support Bertie helemaal! Toen hij hoorde dat Bertie meedeed, heeft hij meteen een bus besteld die vol moet met vrienden en familie, om Bertie op 16 april te supporteren. Bertie danst samen met Merijn de Quickstep en de Paso Doble. “De chemie was er meteen”, aldus Merijn. “Ik zag het meteen zitten met Bertie en haar Latin-looks!”“Wij zijn allebei extravert en hebben een pittig karakter, en dit is belangrijk voor een danser!” Het oefenen gaat dan ook goed vinden ze beiden! “Na de eerste training had ik spierpijn van mijn nek tot in mijn kleine teen”, aldus Bertie. “Maar vooral de zondagmiddagen bij Le Cornet zijn erg gezellig; er is helemaal geen concurrentie onderling!” Of dit op de avond zelf ook zo

zal zijn, kunt u zelf bekijken op 16 april! Vanaf 14 maart zijn de kaartjes beschikbaar . Volg de vorderingen van alle Stars op: www.thecranendonckstars.nl

William en Angela de Jong met Elke en Evi, foto: DeMeus BUDEL- Precies een jaar geleden vestigden ze zich in Budel. William en Angela de Jong namen bakkerij Feijen over. Een vertrouwde naam in Budel die al 58 jaar garant stond voor kwaliteitsproducten. Daarom besloten Angela en William de naam bakkerij Feijen voorlopig te behouden. Maar nu, één jaar later, vinden ze de tijd rijp om onder hun eigen naam verder te gaan: De Jong, de Echte Bakker! Ze zijn inmiddels goed ingeburgerd in Budel en hebben het hier prima naar hun zin. De dochters Elke en Evi zijn kleine Bulandertjes aan het worden. ‘Een leuk dorp om te wonen,’ luidt dan ook de conclusie van bakker William de Jong.

En als je dan toch besloten hebt dat je toekomst in Budel ligt dan wordt het ook tijd om de bakkerij je eigen naam te geven. Vorige week werd er dan ook hard gewerkt in en om bakkerij De Jong. Binnen kreeg de bakkerij een opfrisbeurt: de verfkwast

erover, een nieuwe vriezer en een paar leuke kastjes erbij. Ook kwam er een oventje om verse broodjes, snacks en flappen af te bakken. Aan de buitenkant werd ‘Bakkerij Feijen’ na 58 jaar van de gevel verwijderd. ‘De Jong, de échte bakker’ prijkt nu zowel aan de voor- als aan de zijkant. Behalve de buitenkant zal er overigens niets veranderen bij bakkerij De Jong. Nog steeds verkopen ze dezelfde vertrouwde producten die de klanten al kenden van bakkerij Feijen. Het assortiment is echter wel aangevuld met een paar nieuwe broodsoorten, gebak en snacks. Om iedereen eens zelf te laten keuren hoe lekker de spullen van bakkerij De Jong zijn hebben William en Angela een feestweek in het leven geroepen. Deze week van afgelopen maandag de 24ste tot en met zaterdag de 29ste januari wordt niet alleen de naamsverandering gevierd maar ook het één-jarig bestaan van hun bakkerij én.... de verjaardag van de bakker. Elke dag zijn er bijzondere aanbiedingen voor prijzen om je vingers bij af te likken. Wat te denken van flappen: vier halen drie betalen, vlaaien voor 5 euro of heerlijke broden voor slechts één euro. Zorg dat u er op tijd bij bent deze week!

Grandioze voorverkoop Bonte Avonden De Toeters Op zondag 23 januari vond de start van de Bonte Avonden van c.v. De Toeters plaats. En hoe!?? Tegen het middaguur werd duidelijk dat zowel vrijdag 4 februari als zaterdag 5 februari compleet uitverkocht zijn. Een unicum waar Schoot gigantisch trots op mag zijn. Dit kwam daar reeds op zaterdagavond rond de klok van 21.00 uur de eerste kandi-

daat zich meldde. Niemand minder dan vorst Boy Jansen nestelde zich in café De Sport en veroverde hiermee de eerste keuze in de zaal. Velen volgden reeds die avond, zoals de nieuwe c.v. De Dwarsliggers en c.v. De Flausmause. Natuurlijk waren ook de Flierefluiters (die in hun midden Prins Gert-Jan I en Prinses Sylvia hebben) van de partij.

Het werd een gezellige boel bij Jozef en dit zette in het café nog even voort. De stemming werd zeker nog verhoogd toen Jeugdprins Jordi en Jeugdprinses Sanne binnenkwamen. Zoals beschreven twee dagen in één ochtend compleet uitverkocht! Geweldig! De artiesten van de Bonte Avond zullen hierdoor nog meer gestimuleerd worden er iets moois van

te gaan maken, immers volle zalen is wat zij het liefst zien! Mocht er nog interesse zijn om de Bonte Avond te bezoeken dan kan dit alleen nog op donderdag 3 februari. Neem dan contact op met Nelly Minkenberg (tel: 0495-493779) en zij vertelt u wat de mogelijkheden zijn.

De Doordraaiers, al elf jaar een hechte vriendengroep Receptie en aansluitend feest bij De Bonte Os

De Doordraaiers met een van hun leukste creaties BUDEL- Elf jaar carnaval hebben ze erop zitten, eigenlijk twaalf. Twaalf jaar geleden liepen ze als ‘opvulling’ mee met de groep van De Broekkant. Een jaar later besloot de vriendengroep om door te gaan met carnavalsoptochten. Ze noemden zich De Doordraaiers. Allemaal pubers van zo’n jaar of 13, 14 mochten ze meteen meelopen in ‘de grote’ optocht van Budel. Inmiddels zijn ze midden twintig en vieren ze komend weekend hun eerste jubileum: elf jaar Doordraaiers.

Dat 11-jarig jubileum wordt komende zaterdag 29 januari gevierd in De Bonte Os met een receptie van 19.30 tot 21.00 uur en aansluitend is het feest. Dj Carlo zorgt voor de muziek, er komen twee gastartiesten en iedereen is welkom! Elf jaar Doordraaiers, zorg dat je erbij bent komende zaterdag! ‘Eigenlijk waren we meer een vriendengroep dan een carnavalsgroep,’ vindt Barry van der Steen. ‘We kenden elkaar van de Mavo. Toen we die eerste keer als carnavalsgroep meegelopen hadden in de optocht kregen we de smaak te pakken. We vonden een schuur bij Jan Smits aan de Broekkant en gingen aan de slag.’ Ze hadden veel hoogte- maar ook enkele dieptepunten. Zo zullen de echte carnavallisten onder ons zich hun creaties ‘Ballenbak’, ‘Bezeten van Carnaval’ en ‘Willie kieken oet naar carnaval’ nog wel herinneren. Heel trots zijn ze ook op het feit dat ze in 2006 de Geinbok kregen. Vooral omdat het een publieksprijs is en daar doe je het per slot van rekening voor. En natuurlijk is het bouwen elk jaar opnieuw een hoogtepunt. ‘Na de bouwvak begint het brainstormen,’

legt Peter Lamers uit. ‘Dan gaan we een idee uitwerken. Daarna begint het echte werk. Een voordeel daarbij is dat we bijna allemaal in de techniek werken. We maken geen grote wagen. We behoren tot de groepen en daarbij moet natuurlijk ook het een en ander gebouwd worden. Maar het allerleukste is het feit dat je samen met je vrienden bezig bent; iets bedenken, iets maken en bij de kachel af en toe een pilsje pakken.’ Uit die laatste opmerking kun je opmaken dat de Doordraaiers na elf jaar nog steeds een hechte vriendengroep zijn. Er is in al die tijd ook nauwelijks verloop geweest in de groep. ‘95 Procent van de mensen met wie we begonnen zijn zijn er nog altijd bij,’ aldus Tom van de Vorst. ‘We hebben in al die jaren maar een keer onenigheid gehad en als je het nu over dieptepunten hebt dan was dat er een. Het tweede jaar van ons bestaan besloten we een échte wagen te bouwen. Dat werd een complete mislukking. We hadden veel te veel hooi op onze vork genomen en dat leidde tot spanningen. Er waren zelfs jongens die opstapten. Gelukkig kwamen ze het jaar daarop weer terug. Daarna hebben we nooit

meer een wagen gebouwd.’ Komende carnaval zijn de Doordraaiers te zien in de optochten van Maarheeze, Dorplein, Schoot en Budel. Verder doen ze als vriendengroep ook nog wel eens mee aan het fierljeppen, het volleybaltoernooi of de spektakeldag van de Buulder Buk. ‘Alleen het weekend na carnaval dan zul je ons niet in Buul tegenkomen,’ besluit Barry van der Steen. ‘Het is namelijk traditie dat we dat weekend met de hele groep weggaan. Om helemaal af te kicken van carnaval.’

Openingstijden kantoor

maandag: 9.00-13.00 uur dinsdag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur woensdag: gesloten.


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 11

Laatste ronde van de opruiming!! Nu

Puk & Muk

Baby- en kindermode Nieuwstraat 14 Budel. Tel. 0495 494388 Groetjes en tot ziens! Het team van Puk en Muk Kijk ook eens op www.pukenmukbudel.nl

70% KORT ING op de najaar/wintercollectie!!!

Uw huisvuilcontainer 1x per 2 weken ledigen? Bij ons wel mogelijk! Van Happen Containers is uw partner voor: n Voor bedrijven en particulieren; n Professionele inzameling van al uw afvalstromen; n Milieuvriendelijke verwerking; n Ruime keuze in containers; n Zéér scherpe tarieven. Bel voor meer informatie 0499 470 500 of mail verkoopbinnendienst@vanhappencontainers.nl www.vanhappencontainers.nl

www.hg-dak.nl

TE HUUR

in Soerendonk

Formido Budel. Haal meer uit je huis. Laat je verrassen bij Budel Formido Budel, Instraat 6a. Tel. 0495 499955 · Fax 499916.

Open: ma. t/m vr. 9-20 uur; za. 9-17 uur. www.formido.nl

WOONHUIS info: 0495592260

Hans Gruhn | Grensweg 59 | 6021 JW Budel Tel: +31 (0)6 535 609 79 | Fax: 084 735 7354 E-mail: info@hg-dak.nl | www.hg.dak.nl

SPOORSTRAAT 6, MAARHEEZE Verrassend ruime tussenwoning met groenstrook op een perceel van 250 m².

tuin,

gelegen

aan

een

brede

Deze sfeervolle en praktisch ingedeelde woning beschikt o.a. over een royale woonkamer met houtkachel, leefkeuken, bijkeuken, kelder en 3 slaapkamers (4 mogelijk). De privacy biedende tuin is gelegen op het zuidwesten en beschikt over een berging en een achterom. Bouwjaar ca. 1913. Woonoppervlak ca. 130 m². Inhoud ca. 400 m³. Perceel 250 m². Ideale woning voor de handige starter!

Vraagprijs: € 159.000,-- k.k.

Tel.: (0495) – 497117 - www.huijersvastgoed.nl

➩Party en verhuurservice Jos Saes verhuurt stoelen, tafels, porcelein, tenten, springkussen enz. Tel.: (0495) 49 55 42


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 12

Cranendonck Nieuws Wat hoort er in de gele zak? Vanaf 2011 worden drankkartons en verpakkingen van metaal in Cranendonck apart ingezameld. Hiervoor stelt de gemeente gele zakken ter beschikking, die tegelijk met de oranje zakken (plastic) worden opgehaald. Hierover hebben we u vorige week op deze plaats bericht. Maar we krijgen vragen binnen over wat er precies wel en niet in de gele zak mag. Mag een chipszak in de gele zak? En een bus haarlak? Waar laat ik het deksel van een potje? Daarom hieronder een overzicht van wat er wel en niet in de gele zak hoort: Wel • drankblikjes • drankkartons • metalen dekseltjes en dopjes (bijv. bierdopjes) • conservenblik • spuitbussen (zonder gevarensymbool) bijv. van slagroom, haarlak, scheerschuim • kroonkurk metaal • verfblikken (zonder resten)

Gemeentehuis Openingstijden publieksbalie: - maandag 9.00 - 19.30 uur - dinsdag 9.00 - 12.30 uur - woensdag 9.00 - 12.30 uur - donderdag 9.00 - 12.30 uur - vrijdag 9.00 - 12.30 uur Buiten bovengenoemde tijden alleen op afspraak. • Telefoon: 0495-431222 • Fax: 0495-431200 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck

Storingsdienst • Gas en elektriciteit 0800-9009 • Kabeltv/radio 0900-1580 • Servicedienst 0495-431118 alléén voor meldingen inz. riolering, groenvoorziening, wegen, e.d. • Brabant Water 073-6838000 • Verlichting 040-2432222 • Drukriolering: 06-23011901

Gemeente-info • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieu Informatie Centrum 0800-0230344 • Milieustraat Rondven 0495-593687 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) • Wmo-loket Telefonisch spreekuur: iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur tel. nr. 0495-431168 Wmo-loket Budel De Dam 1, 6021 KM Budel Elke werkdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur Wmo-loket Maarheeze Smits van Oyenlaan 1a, 6026 CN Maarheeze Elke werkdag geopend van 14.00 tot 16.00 uur • Jongerenwerk Cranendonck www.jongerenwerkcranendonck. webs.com 06-19373372 jeroenjanssen@paladijn-welzijn.nl

Niet • aluminium blikjes, schaaltjes, bakjes • aluminiumfolie • chipszakken (en andere folieverpakkingen) • folie van koffieverpakking • doordrukstrips • zilverpapier • piepschuim

week

04

Kent u iemand die een lintje verdient?

Verkiezing Provinciale Staten

Tijdens de komende lintjesregen ter gelegenheid van Koninginnedag worden, zoals elk jaar, weer Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Kent u iemand die in uw ogen ook een lintje verdient? Dan is het nu het moment om hem of haar voor te dragen voor de lintjesregen op vrijdag 27 april 2012. Iemand komt bijvoorbeeld voor een lintje in aanmerking wanneer hij of zij zich meer dan 15 jaar heeft ingespannen voor de samenleving of anderen heeft gestimuleerd, aangemoedigd en/of bijgestaan. Iemand kan ook worden gedecoreerd als hij of zij een of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onmisbare vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor jeugd- en jongerenwerk of belangeloos maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Indienen voor 1 juni 2011 Als u wilt dat de persoon tijdens de volgende lintjesregen 2011 in het zonnetje wordt gezet, moet de aanvraag voor 1 juni 2011 bij de burgemeester zijn. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding en het aanvraagformulier kunt u downloaden via www. lintjes.nl. De stukken zijn eventueel ook telefonisch op te vragen via: 0495 – 431 222.

Op woensdag 2 maart kunt u weer naar de stembus, dit keer om de leden van de Provinciale Staten van de Provincie NoordBrabant te kiezen. De formele bekendmakingen hierover en de verwijzing naar onze website vindt u in de oranje linkerkolom van deze gemeentepagina’s. Op deze plaats willen wij u erop attent maken dat de Provincie Noord-Brabant een speciale website in de lucht heeft over deze verkiezingen. Hier vindt u informatie over de partijen, de kandidaten en de belangrijkste onderwerpen. Kijk daarom eens op www.brabant.nl/verkiezingen.

Dit overzicht is ook te vinden op www.cranendonck.nl.

>

Bekendmakingen voortaan digitaal! Per 1 januari publiceert de gemeente Cranendonck de bekendmakingen alleen nog online. In de Grenskoerier vindt u wel de adressen waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd of verleend. Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen? Dit kan nu ook automatisch! Via de website www.overheid.nl kunt u per postcodegebied bekendmakingen opvragen, of iedere week automatisch naar uw e-mail laten verzenden.

Politie Cranendonck-Heeze-Leende twittert

Niet alleen de bekendmakingen van de gemeente zijn hier te zien, maar ook van de Provincie en Waterschappen. Om u aan te melden vult u uw e-mail adres en een wachtwoord in. U ontvangt dan binnen enkele minuten een activeringscode in uw mailbox. Bij het activeren van deze code kunt u ervoor kiezen of u wekelijks of maandelijks een mailtje krijgt met de bekendmakingen in uw postcodegebied.

Oud-papier ophaal route Wanneer wordt er in uw straat het oudpapier opgehaald? Lees het vanaf nu op de gemeentelijke website! Vanaf vorige week staan de oud-papier ophaalroutes op www.cranendonck.nl. U kunt hier zien wanneer er in uw straat of wijk oud-papier wordt opgehaald. Daarnaast staat er precies wie hiervoor verantwoordelijk is. Op deze manier kunt u snel en makkelijk bekijken wanneer u uw oud-papier aan de straat moet zetten. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>

Het politiekorps Brabant Zuid-Oost werkt met zo’n 2000 mensen aan de veiligheid in Zuidoost-Brabant. Zij gaat dit jaar weer de nodige aandacht geven aan hennep, veelplegers, woninginbraken, (huiselijk) geweld en jeugd. De vijf speerpunten zijn vastgesteld in overleg met de gemeenten en het Openbaar Ministerie. Daarnaast besteedt de politie in Cranendonck en Heeze-Leende ook extra aandacht aan milieu en streeft zij ernaar om de burger nog meer te betrekken

bij het politiewerk. Politie CranendonckHeeze-Leende wil hiervoor onder meer het gebruik van social media intensiveren. Zij is reeds gestart met een twitterproef. Sinds 18 januari is de buurtbrigadier van Maarheeze, Soerendonk en Gastel gaan twitteren. Lees dit artikel verder op www.cranendonck.nl

>


WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

Trouwen in het kasteel van Soerendonk

jupiler bier

Web

krat à 24 flesjes

Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u met ingang van 1 januari voortaan op

maXimaal 4 per Klant

www.cranendonck.nl Verkiezing Provinciale Staten 2011

8

99

mandarijnen

• Beperking uitgifte verzoekschriften • Inlichtingen over registratie als kiezer • Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas • Stemmen bij volmacht

net à 1 kilo

Besluit Maatschappelijke ondersteuning 2011

Het kasteel van Soerendonk wordt op dit moment in volle glorie hersteld. Het kasteeltje is prachtig gelegen in het groen en toch makkelijk bereikbaar via de A2. Momenteel wordt het kasteeltje aan de buitenkant opnieuw in de witte verf gezet, waardoor het nog stralender afsteekt tegen het omringende groen. Daarmee heeft de gemeente er een prachtige trouwlocatie bij in een sfeervolle en groene omgeving. Bent u benieuwd naar deze locatie en de mogelijkheden voor een onvergetelijke trouwdag? Bezoek dan de trouwbeurs Sounds of Love op 29 en 30 januari aanstaande. Onze trouwambtenaren zijn op deze beurs aanwezig om u meer te vertellen over deze trouwlocatie. De beurs vindt plaats op Recreatiepark Prinsenmeer te Asten-Ommel. Op 29 januari kunt u van 19:00 – 22:00 uur terecht en op 30 januari van 12:00 – 17:00 uur. Als u de locatie zelf wilt zien, dan kan dat ook. Op 13 februari aanstaande van 12:00 tot 14:00 uur organiseren onze trouwambtenaren een open dag. Aanstaande bruidsparen van binnen en buiten de gemeente Cranendonck kunnen dan weer een kijkje komen nemen op deze unieke, romantische trouwlocatie. De bijzondere ambtenaren burgerlijke stand (babs’en) van de gemeente Cranendonck zijn op 13 februari aanwezig om bezoekers rond te leiden en te vertellen wat de mogelijkheden zijn voor de huwelijksceremonie. Het kasteeltje is gelegen aan Cranendonck 1 te Soerendonk (gemeente Cranendonck).

Vaststelling van tarieven voor hulp bij het huishouden voor 2011, de overige financiële Wmo-vergoedingen, en het eigen aandeel of eigen bijdrage die van toepassing zijn bij een aantal Wmovoorzieningen. Ook bevat het besluit voorwaarden en wijze van controle bij persoonlijke budgetten (PGB’s).

Monumentenwet

Monumentenvergunning verleend aan J.J.H. Snelderwaard, verbouw woning, Hoofdstraat 61 te Budel-Dorplein ( 18 januari 2011)

HAPRO ZONNEHEMELS EN COMBINATIES, RUIME KEUZE Speciale afhaalkorting BRUININGSLAMPEN VOORRADIG - ACTIEPRIJZEN

Body Sun Stevens

Grootschoterweg 101 BUDEL - SCHOOT (0495 ) 49 15 18 www.stevensbudelschoot.nl

2 x 36

• Bestemmingsplan Broekkant ong. te Budel ongewijzigd vastgesteld. Ter inzage vanaf 3 februari 2011. • Voornemen tot voorbereiding Reparatiebestemmingsplan Buitengebied. Het ontwerp bestemmingsplan zal in de eerste helft van 2011 ter inzage worden gelegd.

stuks

5

69

Registratie Kinderopvang

Op eigen verzoek zijn uit het Landelijk Register Kinderopvang verwijderd: • J.P. van Cranenbroek-van Meijl, Europalaan zuid 90, 6021 KH in Budel • J.P. van Leeuwen, De Vinne 15, 6021JP in Budel

Melding

Melding in het kader van de Wet milieubeheer van Vlasco B.V. De melding heeft betrekking op het wijzigen van de inrichting aan de Randweg-Zuid 18, 6021 PW in Budel. Ter inzage vanaf 20 januari.

UNIEKE COLLECTIE

Ingekomen aanvragen • Willem II straat 5, EA Budel • Philipsweg 1, Maarheeze • Klein-Schoot 17, Budel-Schoot • Osvenstraat 8, Budel-Schoot • Kouwbergen 2, Soerendonk • Grootschoterweg ong, Budel

verse worst of saucijzen

Binnenzonwering Gordijnen Shutters (Jasno dealer) Breng een bezoek aan één van de meest uitgebreide showrooms van de regio Alles met prijsgarantie

Omgevingsvergunning Nieuwendijk 60 | Someren-Eind T 0493-49 12 54

Uw complete binnenzonwering specialist

per 500 gram

1

99

sparretjes

wit of meergranen

3 stuks

ACTIE - ACTIE -ACTIE inschrijvingen voor 1 maart

1e maand gratis les

Ingetrokken aanvraag • Reepad 2, Soerendonk Bouwvergunning verleend • De Pompers ong (kavel 19), Soerendonk • Europalaan-Noord ong (kavel 8), Budel

KEYBOARDLES AAN HUIS! voor alle leeftijden

0

99

Aanbiedingen geldig van do. 27 t/m za. 29 januari

Bouwvergunning aangevraagd • Hoofdstraat 1, Budel-Dorplein

Troep in het riool is schadelijker dan je denkt. Wat je met je afval doet, en wat je wel en niet kan doorspoelen, lees je op nederland leeftmet water.nl

douwe egberts senseo pads

Bestemmingsplannen

Verleende aanvragen • Leliestraat 26, Maarheeze • Sterkselseweg 19, Maarheeze

Help ook mee ons water schoon te houden.

0

99

Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>

JOHN HOEVENAARS Bel: (0032)11-621862 www.keyboardles.be

Spar Budel, Nieuwstraat 49, tel.: 0495 - 870007 openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur za van 8.00 - 18.00 uur

vragen over adverteren bel 0495-495464

ttert

WOENSDAG 26 JANUARI 2011


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 14

Groep 6 De Wereldwijzer speelt vlieg in Budelse Bibliotheek

Wandelen met de kbo maarheeze

De kinderen van groep 6 van basisschool “De Wereldwijzer” te BudelSchoot mochten rondspeuren in de bibliotheek van Budel. Mevrouw Keukens gaf eerst een boeiende en duidelijke uitleg over de bibliotheek. Ze vertelde hoe je leesboeken

Op zich lijkt wandelen een simpele bezigheid: de ene voet voor de andere zetten, en dat een hele tijd lang. Veel mensen wandelen om er even ‘uit’ te zijn, even te ontsnappen aan de drukte van alledag. Sommigen willen al wandelend even alleen zijn en zien een wandeltocht als een vorm van bezinning of meditatie. Anderen zoeken juist de sociale contacten op. Wandelen is gezond. Elke zondag

gemakkelijk kon vinden, maar ook hoe je snel bij je favoriete informatieve boek terecht komt. Vervolgens mochten de kinderen dit in de praktijk brengen door als echte “speurvliegen” rond te neuzen in de bibliotheek op zoek naar een antwoord

op hun opdracht. Ook waren er nog computeropdrachten die je mocht doen wanneer je alle zoekopdrachten gevonden had. Kortom iedereen was na afloop een stuk wijzer over het “wel en wee” in de Budelse bilbliotheek.

Open Dag Philips van Horne in teken ‘Jij staat centraal’ De Philips van Horne Scholengemeenschap, Wertastraat 1, zet zondag 30 januari 2011 tussen 11.00 en 15.00 uur haar deuren open voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen, hun ouders en andere belangstellenden. Het motto van dit jaar is: “Jij staat centraal”. Dit motto wordt vormgegeven via zes speerpunten die in het onderwijs van de Philips van Horne geaccentueerd worden. Naast het Tweetalig Vwo (TTO) zijn dat de thema’s: Bèta Techniek, Meerbegaafde leerlingen, Muziek, Kunst en Sportline. Het hoofdaccent van deze Open Dag ligt uiteraard op de zes soorten brugklassen van de Philips van Horne. Centraal in de school, op het “van Horne Brugklasplein”, kunnen ouders en toekomstige leerlingen op een persoonlijke en illustratieve wijze kennismaken met o.a. Tweetalig Vwo (TTO), het vwo-plus onderwijs,de begeleiding van (brugklas)leerlingen, de verschillen tussen de diverse brugklassen, en het

zorgteam. Elk half uur is er in een van de aula’s een presentatie over de inrichting van het onderwijs op de Philips van Horne. Ouders die specifieke vragen hebben kunnen vervolgens terecht bij de talloze mentoren en vakleerkrachten.

Hongarije als Vakantieland

SJG Weert Op woensdag 16 februari a.s. organiseert de polikliniek Orthopedie van het SJG Weert een informatiebijeenkomst over artrose van de knie of heup en gewrichtsvervangende protheses. Dat gebeurt in het auditorium van het St. Jansziekenhuis van 19.00 tot 21.00 uur De inleidingen worden verzorgd door een orthopedisch chirurg, fysiotherapeut en een verpleegkundige. Aan bod komen o.a.: uitleg over de “versleten” knie en heup, behandelingsmogelijkheden, soorten protheses waaronder de nieuwe vrouwen knieprothese, de gang van zaken bij het plaatsen van een prothese en de revalidatieperiode. De toehoorders krijgen ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden: Via het inschrijfformulier op de website:

Afgelopen woensdag,donderdag en vrijdag heeft psz.De Kruimelhoek uit Budel-Schoot meegedaan aan het nationaal voorleesontbijt. De juffen hadden de ontbijttafel al klaar staan toen de peutertjes binnenkwamen. Toen de ouders naar huis waren, zijn ze met z’n allen aan tafel gegaan en heeft iedereen zijn/

haar broodje zelf gesmeerd en met smaak opgegeten. Na het ontbijt kwam de mevrouw van de bibliotheek om voor te lezen van Fiet. Een struisvogel die alleen maar wil rennen. Hij komt erachter dat met wind mee het toch veel makkelijker rent, dan met de wind tegen. De bibliotheek had er weer heel veel werk

nen? Op zondag 30 januari wordt je om 14.00 uur aan PC De Burg verwacht, gelegen aan de Burg 34 in Hamont-Achel. De entree is gratis. Ze starten met een PowerPoint presentatie gevolgd door een film over Hongarije. Na de voorstelling kan je dan zowel algemene vragen stellen als vragen over je persoonlijke vakantiewensen.

GrenskoerierTV op kanaal 31+ (552 mHz) voor het nieuws uit Cranendonck

GrenskoerierTV

www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of telefonisch bij de afdeling Patiëntenvoorlichting: 0495 – 57 22 05.

Spiritualiteitavond Dinsdag 1 februari vindt de eerstvolgende spiritualiteitavond plaats in gemeenschapshuis D’n Donck aan de Van Schaiklaan in Soerendonk. De avond wordt weer verzorgd door Nico Liplijn. De aanvang is om 20.00 uur en eindigt om ongeveer 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Voorleesontbijt bij de peuters op De Kruimelhoek

Het Balatonmeer is heel populair bij toeristen Toevallig Hongarije uitgekozen als vakantiebestemming van 2011? Of twijfel je nog of je wel naar dit voormalig Oostblok land zou reizen om er je vakantie door te brengen? De Vriendenkring van Hongarije zal in samenwerking met Pasar HamontAchel graag je vragen beantwoorden en je twijfels wegnemen. Zij houden over het thema ‘Hongarije als vakantieland’ een infonamiddag. Zij hebben antwoorden over het reizen zelf, over bezienswaardigheden, over steden, campings, hotels en beschikken verder over alle toeristische informatie van Hongarije. Benieuwd naar tips omtrent een camperreis, hotels rond het Balatonmeer, de verschillende poesta’s of de jacht en visvangst in Hongarije? Ben je eerder een fijnproever? Ook dan kan je op deze infonamiddag ideeën opdoen. De Hongaarse keuken is een degelijke en gevarieerde keuken waarbij de gerechten kunnen rekenen op zeer goede Hongaarse wij-

gaan we daarom een eindje wandelen en wel in 2 groepen. Degene die wat langer willen wandelen, ruim 2 uur, starten om 09.00 en de 2e groep start om 10.00 uur voor een wandeling van ongeveer anderhalf uur. De start is altijd vanaf het plein voor de RABOBANK in Maarheeze, meer info bel Harrie van Horne t. 592173 of Henk Kuipers t.599551.

Toen de ouders naar huis waren gingen ze met zijn allen aan tafel

van gemaakt om dit verhaal zo leuk mogelijk aan de peutertjes voor te lezen. Dat was dan ook wel te merken want ze zaten ademloos te luisteren. Bij deze dus hartelijk dank aan de dames van de bibliotheek die de peutertjes weer drie fantastische ochtenden bezorgd hebben.


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 15

Het College Weert steunt een goed doel Op dinsdag 18 januari heeft de ouderraad van Het College Weert-Cranendonck haar opbrengst van het jaarlijkse kerstbal officieel overhandigd aan het project “Gilde 4 Bosnië, Building a future”. Het project Gilde 4 Bosnië van leerlingen van de Gildeopleiding Weert sector Welzijn, is een project dat de leerlingen in sa-

menwerking met de stichting “Out of Area” uitvoeren. De groep leerlingen zal een week lang de handen stevig uit de mouwen gaan steken en zij zullen in de regio Kakanj een basisschool gaan renoveren. Daarnaast zullen ze allerlei leuke en educatieve activiteiten voor de kinderen van deze

school gaan organiseren. Enkele leerlingen en docenten van de Gilde Opleiding, mochten deze dag een cheque van € 1500,- van het College in ontvangst nemen. De opbrengst van het kerstbal wordt jaarlijks aan een goed doel geschonken dat zich inzet voor jongeren met specifieke problemen.

Bridgen op maandagmiddag in Maarheeze Bridge club Maarheeze heeft in 2010 haar 35 jarig bestaan gevierd. Naast de vaste donderdagavond is deze club, vanaf maandag 24 januari, ook gestart met een bridge middag. De belangstelling voor de bridge sport is momenteel namelijk erg groot. Harrie van Horne heeft met veel enthousiasme in 2009 en 2010 de bridge cursus voor beginners gegeven. Ruim 50 personen hebben deze cursus, waarin de basis begrippen van het bridge behandeld zijn, gevolgd. Medio september van dit jaar zal er wederom gestart worden met een nieuwe cursus. Ook hier hebben zich al enkele personen voor aangemeld. Degenen die aangaven om op een middag in clubverband in Maarheeze te willen gaan spelen, konden

niet terecht, aangezien de club die op woensdagmiddag speelt een ledenstop heeft. Daarom het besluit van BCM om naast de donderdagavond, ook op de maandagmiddag eenieder de gelegenheid te geven om zich in clubverband met elkaar te meten. Zowel beginners als gevorderde bridgers zijn van harte welkom op deze middagen.Mocht u liever op de donderdagavond willen kaarten of eventueel beide dagen, kan dit uiteraard ook. Er wordt gespeeld in de Smeltkroes op maandag van 13.30 17.00 uur en op donderdag van 19.30 - 23.00 uur. De eerste twee weken kunt u gratis komen kennismaken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Harrie van Horne, tel. nr. 592173

Leerlingen en docenten van de Gilde Opleiding namen

RoodWit’67 uit naar FC Oda RoodWit’67 zal direct aan de bak moeten tegen koploper Fc Oda. Samen met Maarheeze bekleedt Fc Oda de koppositie. Wel heeft Fc Oda een grote domper moeten verwerken toen met 4-0 tegen Bruheze werd verloren, daar waar RoodWit een belangrijke overwinning boekte tegen RKMSV. Deze wedstrijden werden gespeeld op 21 november

2010, dus het wordt weer eens tijd dat men het veld in kan. RoodWit’67 is er klaar voor en heeft er het volste vertrouwen in dat men met een goed resultaat uit Weert kan terugkeren. Daar hebben ze wel de nodige steun van de supporters voor nodig, dus allemaal tot zondag in Weert. Ook zal er komende vrijdag 28 januari weer een kaartavond wor-

den georganiseerd. De kaartavond begint rond de klok van 19.45 uur. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur. Op deze avond kan men kiezen uit de kaartdisciplines rikken, jokeren en toepen. De kaartavond is bestemd voor zowel leden als niet-leden, en er zal gekaart worden voor mooie prijzen.

In Budel is het feest in de sportschool! Sinds kort staat bij Sportivo SH’BAM van Les Mills op het lesrooster. SH’BAM is een laagdrempelig dansprogramma, een full-body workout die simpele dansbewegingen op de nieuwste Top 40 hits combineert met dance muziek, remixen van bekende classics en moderne Latin tracks. De simpele choreografie wordt overgebracht door energieke en goed opgeleide instructeurs, die deskundig zijn in het wat Les Mills noemt ‘overbrengen van Fitness Magic’. SH’BAM is het allernieuwste programma van Les Mills: wereldwijd marktleider op het gebied van gestandaardiseerde groepsfitnessprogramma’s. SH’BAM is anders dan op sport georiënteerde groepsfitness workouts, omdat SH’BAM gebaseerd is op de moves, muziek en

sfeer uit discotheken over de hele wereld. Er bestaat geen enkel ander dansprogramma dat eenvoudiger is dan SH’BAM. De instructeur leert de deelnemers de basis choreografie en coacht ze door elk nieuw pasje - en mensen kunnen er zoveel uitdaging en styling in brengen als ze zelf willen! SH’BAM is dus voor iedereen geschikt: man en vrouw, jong en oud! “Deelnemers aarzelen vaak of ze deel zullen nemen aan een groepsfitness les, maar de meeste mensen gaan wel graag een avondje stappen en staan dan de hele avond te dansen op de dansvloer!” vertelt Albert Roosenboom eigenaar van Sportivo enthousiast. “Wij willen graag de muziek, moves en atmosfeer waar mensen van houden naar onze fit-

nessclub brengen, zodat mensen een hoop lol hebben en helemaal vergeten dat ze met een workout bezig zijn!” Hoe ziet een SH’BAM les eruit? Een typische SH’BAM les duurt 45 minuten en bestaat uit 12 verschillende muziektracks. Elke track heeft een eigen choreografie en kan gezien worden als een aparte dans die op zichzelf staat. De les begint met een basis warming-up, waarbij al je spieren, van je schouders, borst en heupen tot zelfs je vingertoppen, in beweging komen. Hierna volgen, in een blok van 35 minuten, verschillende danscombinaties die eenvoudig, maar ook super fun zijn. Dit blok wordt afgesloten met diverse stretchoefeningen.

ZPK presteert goed in eigen huis Dat de ZPK zwemmers op hun best zijn in het eigen Zuiderpoortbad, bleek ook afgelopen zondag maar weer eens. ZPK Budel organiseerde de 3e Speedowedstrijd van het seizoen. Door de 13 zwemmers die deelnamen, werden 19 nieuwe persoonlijke records neergezet en werden er 3 medailles behaald. Als eerste mochten Kevin Kuppens en Sander Pruysers voor de 100 meter vrije slag aan de startblokken verschijnen. Zij verbeterden hun tijd prima. Daarna was het de beurt aan Stan van den Heuvel, Brayten Schutters, Stef Manders, Bart Snel en Max Compen. Ze wisten zich allen kranig te weren. De tijden die ze zwommen spreken boekdelen. Eva van de Mortel en Serina Damen zwommen vervolgens de100 meter schoolslag. Ook zij snoepten heel wat seconden van hun persoonlijke tijd af. Daarna kwam Harm van den Heuvel ten tonele op de 200 meter wisselslag. Hij liet in een flitsende tijd zien dat hij heel wat in zijn mars heeft. Myrna Stals, Amber Manders en Anniek Raymakers mochten vervolgens aan dezelfde afstand beginnen en onze drie meiden wisten dit heel goed te doen. Hun tijd was erg goed. Daarna kwamen Sander, Stan, Ke-

vin, Brayten, Max, Stef en Bart voor de 100 meter rugslag. Alle jongens hebben stuk voor stuk gestreden voor een goede tijd. Toen zagen we Eva Van de Mortel aan het startblok verschijnen voor de 50 meter vlinderslag en dit ging haar heel goed af. Ook Serina zette een mooie tijd neer. Harm stond daarna alweer klaar om aan zijn 200 meter schoolslag te beginnen. Een mooie tijd zette hij hierbij neer. De meisjes waren ook nog niet klaar, want zij mochten nog de 200 meter schoolslag gaan zwemmen. Anniek, Myrna en Amber een dikke proficiat met jullie prachtige tijden. Voor de laatste keer zagen we Sander, Kevin en Stan in actie op de 100 meter schoolslag. Goed gedaan jongens. De grootste verbetering van de dag kwam van Eva van de Mortel. Zij zwom ruim 8 seconden van haar persoonlijk record op de 50 meter vlinderslag! Stef Manders, Bart Snel en Serina Damen wisten een bronzen medaille in de wacht te slepen. Gefeliciteerd Stef, Bart en Serina! Dit was echter nog niet alles: Harm van den Heuvel haalde tijdens de wedstrijd de limiet op de 200 meter wisselslag voor de Brabantse Zomerkampioenschappen. Dat dit wederom een zeer geslaagde wedstrijd was voor ZPK Budel moge duidelijk zijn,


WOENSDAG 26 JANUARI 2011 BILJARTEN Kring Cranendonck. De Sport 1 is kampioen Uitslagen 1ste klasse: KBO De Borgh 1 -De Sport 1 7-3 De Bellevue 1 -Van Horne 1 0-6 De Meulen 1 -Het Wapen 1 0-8 Het Hukske 1 -KBO De Borgh 1 0-9 De Poedels 1 -De Sport 1 4-7 Kampioen in de 1ste klasse is geworden Biljartvereniging De Sport uit Soerendonk Eindstand: 1 De Sport 1 14-81 2 Van Horne 1 14-68 3 KBO DeBorgh 1 14-66 4 Het Wapen 1 14-64 5 De Meulen 1 14-62 6 Het Hukske 1 14-55 7 De Poedels 1 14-54 8 De Bellevue 1 14-40 In de 2de klasse zijn nog niet alle wedstrijden gespeeld en daardoor ook nog geen eindstand Uitslagen 2de klasse: Nooit Volleerd 1 -De Bellevue 2 6-6 De Poedels 2 -Van Horne 2 3-8 KBO De Borgh 2 -De Pint 1 3-9 De Meulen 2 -KBO De Borgh 3 5-6 Stand met nog 2 wedstrijden te spelen: 1 De Pint 1 12-90 2 KBO De Borgh 3 13-86 3 KBO De Borgh 2 12-83 4 Nooit Volleerd 1 13-79 5 Van Horne 2 13-76 6 De Poedels 2 13-73 7 De Meulen 2 12-72 8 De Bellevue 2 12-66 Voetbal SV Budel zondag 30 januari 2011 SV Budel 1 - IVO 1 14.30 uur Heythuysen 2 - SV Budel 2 11.30 uur SV Budel 3 - Linne 3 10.00 uur MMC Weert 3 - SV Budel 4 12.15 uur SV Budel 5 - Roggel 4 10.00 uur. SV Budel jeugd Uitslag van donderdag 20-01-2011: s.v.Budel C 1 -SVC 2000 C 1 2-0 Competitie wedstrijden voor 22-01-2011: Panningen C 1 -s.v.Budel C 1 ??? Bekerwedstrijden: s.v.Budel D 1 -Maasgouw D 1 4-1 s.v.Budel E 1 -Maasbracht E 1 0-3 s.v.Budel E 2 -Maasgouw E 2 1-2 s.v.Budel F 2 -SHH F 8 22-1 s.v.Budel F 5 -BEVO F 2 0-14 Programma zaterdag 29 januari: Competitie: Heythuysen A 1 -s.v.Budel A 1 14:30 Sp.Cl. Jekerdal B 1-s.v.Budel B 1 15:00 s.v.Budel C 1 -Linne C 1 15:00 Bekerwedstrijd: Kessel B 1 -s.v.Budel B 2 14:30 Oefenwedstrijden: s.v.Budel C 2 -Cranendonck C 1 12:45 Cranendonck D 1-s.v.Budel D 1 ????? s.v.Budel E 1-s.v.Budel E 3 11:00 RoodWit’67 programma week 04 Programma senioren op 30 januari 14.30 uur: Fc Oda 1 - RoodWit’67 1 11.00 uur: Fc Maasgouw 2 – RW’67 2 11.00 uur: RoodWit’67 3 – RKVB 3 10.30 uur: RoodWit’67 4 – SVSH 5 10.30 uur: Roggel 5 – RoodWit’67 5 Programma VV Maarheeze Senioren Zondag 30 januari 2011 BEVO 1 – Maarheeze 1 Maarheeze 2 – Laar 3 FC Cranendonck 4 – Maarheeze 3 Brevendia 5 – Maarheeze 4 Maarheeze 5 – Nunhem 2 zaalvoetbal maarheeze maandag 24 januari 2011 19:30 Bodyfell/Cafe Jo d’n Urste - Kreuwers 7 - 0 20:15 ZVV De Bout/FMT - Reiling Sanitair & CV 5 - 6 21:00 Climate4u.nl - Segers ICR 6 - 3 21:45 s.s.v. De Kobbus - Cafe ‘t Hof 6 - 6 22:30 M Art/Yoda ICT - Spire 4 - 5 Programma kfc hamont 99 Vrijdag 28/01 20u00 beloften A - Sp Wijchmaal Zaterdag 29/01 11u00 dames - MV Kaulille 13u00 U7 B - Hechtel FC 13u00 U8 A - Achel VV 13u00 U9 - Achel VV 13u30 Lommel Un - U11 B 14u00 U13 A - KSV Hoeselt 14u00 Kattenbos Sp - U13 B 15u00 As VV - beloften B

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 16

19u30 sp Wijchmaal - 1° ploeg Zondag 30/01 09u30 U8 B - SSD Opoeteren 09u30 U15 A - Lommel Un 10u00 U6 - FC Eksel 10u00 U7 A - FC Eksel 10u00 U17 B - Lommel Un 10u00 Zonhoven VV - U10 10u00 Rc Peer - U15 B 11u00 U7 C - Hechtel FC Korfbal Kraanvogels 29-1-2011 De Smeltkroes 10:00 Kraanvogels E1 - Euro Girls E1 29-1-2011 De Smeltkroes 11:00 Kraanvogels C1 - Rosolo C3 29-1-2011 De Smeltkroes 12:00 Kraanvogels B1 - Klimop (A) B2 30-1-2011 De Smeltkroes 10:00 Recreanten 1 – Rosolo 1 30-1-2011 De Smeltkroes 11:00 Kraanvogels 2 - Rosolo 5 30-1-2011 De Smeltkroes 12:10 Kraanvogels 1 - KSV 1 Overige wedstrijduitslagen van afgelopen weekend: SVSH E1 - Kraanvogels E1 2-1 Spoordonkse Girls C1 - Kraanv. C1 9-1 De Eendracht B1 - Kraanvogels B1 7-1 Winty 2 - Kraanvogels 2 3-3 Olympia (O)2 - Kraanvogels 1 7-10 RV - Recreanten 1 4-4 BRIDGE Cranendonck Maarheeze Uitslagen van Woensdagmiddag 19Jan. Cyclus 3 ronde 1 Groep A: 1.Hrn.Spaas-Valkenburg 59,38% 2.Ds.Wieching-v.Brink 55,21% 3.Ds.Preusting-Kuypers 54,51% Groep B: 1.Ep.Hezemans 58,75% 2.Ep.Heymans 57,0% 3.Mw.v.Zon-Hr.v.Vliet 55,83% Groep C: 1.Ds.v.Beers-Naninck 64,06% 2.Hrn.Dijkstra-Beldman 56,77% 3.Ds.v.d.Berg-Kerkhofs 56,25% Bridgeclub Budel / De Bonte Os Uitslag van donderdag 20 januari 2011 Groep A 1 Willi Ahrens – Els Kennis 65,97 % 2 Jean Marc vd Bosch- Jos Gijsbers 60,83 % 3 Truus Kissen – Heinz Wieching 58,33 % Groep B 1 Nes Maas – Corrie Willeme 68,33 % 2 Ans v Diesen – Anneke Mennen 57,92 % 3 Ton Peeters – Jef Vlassak 57,08 % Groep C 1 Wil Looise – Netty Wijnen 64,58 % 2 Diny Compen – Margriet Nohlmans 59,38 % 3 Kiki en Toni Aret 57,29 % Bridgeclub Maarheeze Uitslag Do. 20 jan. cyclus 3 ronde 4: Groep A: 1e Dhr. Noll-v Dongen 68,23% 2e Mevr. Lichter-Dhr. v Horne 60,42% 3e Dhr. Spaas-Valkenburg 57,29% Groep B: 1e Ep. Eekhof 60,42% 2e Ep. Staals 56,77% 3e Ds. v Horne-Steer 55,73% Stand cyclus 3: Groep A: 1e Dhr. Noll-v Dongen 61,20% 2e Dhr. Spaas-Valkenburg 53,31% 3e Mevr. Lichter-Dhr. v Horne 52,97% Groep B: 1e Ep. Eekhof 55,16% 2e Ep. Staals 54,19% 3e Ds. vd Broek-Hanssen 54,08% Bridge-uitslag “ Schoppen & slaan” 24 januari 2011 Speellocatie is “De Cranehoeve” te Gastel. Gastspelers en nieuwe leden zijn van harte welkom, de speelavond is maandag van 19.45 uur – 22.45 uur. Let op, de aanvangstijd is gewijzigd. Inschrijven is vanaf 19:15 uur mogelijk. Lijn À 1e. Hans Esser & M. Poukens 59.38% 2e. Jean-Marc van den Bosch & Jos Gijsbers 53.33% 3e. Heinz Wieching & Sjef Vlassak 51.46% Lijn B 1e Nettie Wijnen & Mariet de Brouwer. 59.58% 2e Hester Cambridge & John Schroeten. 56.88% 3e. Ep Aret. 50.00%

Winst voor BC Budel 2 en jongste jeugd! Competitieweek 12 Team 1 speelde vorig weekend uit in Tegelen. Zowel de dames als de heren wisten de dubbel niet te winnen, waarna er dus al snel een 0-2 op het scorebord verscheen. Ook in de singles werden er niet veel punten binnen gehaald voor Bc Budel. Tamara, Hanneke en Roel verloren in twee sets. Bas verloor de eerste set, maar won daarna knap de tweede en derde set. Het eerste punt voor Budel was binnen. De mix van Bas en Tamara werd verloren, Perry en Hanneke wisten hun partij na drie spannende sets om te zetten naar winst. Eindstand 2-6. Team 2 speelde vorig weekend uit tegen Best met wederom invalster Riek voor Kim. Er werd gestart met de dubbels. De dames speelden een sterke en erg spannende eerste set, maar verloren helaas nipt met 23-25. In de tweede set lieten de dames weer een goed samenspel zien, maar de dames van Best trokken toch aan het langste eind. De heren maakten er ook een mooie wedstrijd van en wisten de derde set knap te winnen. Met een 1-1 tussenstand werden de singles gespeeld. Bart en Jos hadden beide drie sets nodig, maar wisten uiteindelijk wel aan het langste eind te trekken. De dames hadden het iets moei-

lijker in hun partijen. Riek en Rian speelden beide een goede wedstrijd maar verloren hun single in twee sets. De teams waren duidelijk aan elkaar gewaagd en met een 3-3 op het scorebord werd er vol goede moed aan de mixen begonnen. Bart en Riek speelden een sterke partij en wisten dan ook vrij makkelijk te winnen. Ook Jos en Rian hadden weinig moeite met hun tegenstanders en wisten in twee sets de winst veilig te stellen. Einduitslag 3-5 in het voordeel van Budel. Competitieweek 13 Het jongste jeugdteam van Budel speelde dit weekend uit in Bladel. Stephan en Robin verloren de eerste set van de dubbel met 2220 in de verlenging. In de tweede set wisten ze zich goed terug te knokken in de wedstrijd en wonnen deze dan ook met 18-21. De beslissende derde set ging ook met 15-21 naar Budel. De dames Loes en Lara wisten hun partij iets sneller te winnen. Met 16-21 en 11-21 lieten ze duidelijk zien wie de sterkste waren. Stephan en Lara wisten beide hun singles te winnen. De wedstrijden van Robin en Loes werden helaas verloren. Met een 2-4 tussenstand op het scorebord wilde de jeugd natuurlijk nog minimaal 1 puntje

binnenhalen om de winst veilig te stellen. Beide mixen werden spannende driesetters, waar Budel uiteindelijk aan het langste eind trok. Einduitslag 2-6 in het voordeel van Budel. Een knappe prestatie van het jongste jeugdteam! Team 1 speelde thuis tegen koploper Victoria. Alleen Bas wist in zijn single een puntje te pakken voor Budel. De rest werd door het sterk spelende Victoria gewonnen. Helaas speelde het eerste team ook maar met 1 dame, door ziekte van Tamara. Einduitslag 1-7. Team 2 speelde thuis tegen Oss, dit keer met invallers Alex en Bep. De herendubbel werd een spannende driesetter, waar Alex en Jos uiteindelijk in de derde set met 23-21 wisten te winnen. Ook in de singles bleken de heren goed in vorm te zijn. Alex speelde een goede wedstrijd en wist vrij eenvoudig van de eerste heer uit Oss te winnen met 21-9 en 21-15. Jos verloor zijn eerste set, maar kwam daarna in de tweede en derde set sterk terug. Met een 3-3 op het scorebord was alles dus nog mogelijk. Beide mixen werden in twee sets beslist in het voordeel van Budel, waardoor de tweede winstpartij op rij gevierd kon worden bij Budel 2.

Heren VCM 2 maakt zelf teveel fouten tegen Ledûb 1 Donderdag 20 januari stond er wéér één van de vele derby’s van dit seizoen op de wedstrijdkalender van VCM. En dit keer een echt degradatieduel. De heren van VCM2 stonden net 1 puntje boven de hekkensluiter Ledûb1, maar hadden daarvoor ook wel 1 wedstrijd meer nodig. VCM 2 en Ledûb1 begonnen lekker op tijd met inspelen in de Smeltkroes in Maarheeze. En John Claassen, die als scheidsrechter bereid was gevonden deze wedstrijd te leiden, kon zodoende om 19.45 uur de wedstrijd opstarten.

VCM2 maakte wel het eerste punt van de avond. Maar keek al snel tegen een achterstand aan (1-5) die ze helaas niet meer goed wisten te maken. VCM2 wist wel bij het niveau van Ledûb1 aan te haken, maar het verschil in punten bleef bestaan (21 – 25). De tweede set gingen de heren van VCM 2 gelukkig een stuk beter spelen. Eindelijk weer een goede servicedruk, een duidelijke pass en eigen aanvalskracht. Ledûb1 had hierop géén antwoord en werd deze set overtuigend weggezet (25-17). In de derde set waren de rollen

weer omgedraaid (22-25). En ook in de vierde set maakte VCM2 méér fouten, dan het ook niet echt stabiele Ledûb1 (19-25). Al voor de 6e keer (in acht wedstrijden) hielden de heren van VCM2 slechts 1 punt over aan de wedstrijd. Op zich wél constant, maar niet zoals je dat zelf wenst. Veel service- en passfouten waren er de reden van, dat de heren van VCM2 vandaag de mindere waren. Maar hiermee namen ze wel de rode lantaarn over van de heren van Ledûb1.

SV Budel hervat competitie met inhaalduel tegen IVO Komende zondag speelt sv Budel haar eerste competitieduel van 2011 tegen IVO. Het gaat hierbij om een duel wat in eerste instantie op 14 november gespeeld zou worden. Door de uitstekende prestatie tegen koploper Helden zal het vertrouwen ongetwijfeld zijn toegenomen bij de oranjehemden. De verschillen in de competitie zijn echter zeer gering dus het zal zeker geen gemakkelijke opdracht zijn om de drie punten in Budel te houden. Steun van het trouwe Budelse legioen is daarbij heel welkom. Tot komende zondag 14.30 op het sv Budel voetbalveld. Pupil van de week Pupil van de week bij de wedstrijd SV Budel tegen IVO is de tienjarige Sem Hegge. Sem is al vijf jaar lid van sv Budel en speelt momenteel in de E5. Zijn positie is centrale middenvelder. Zijn favoriete clubs naast sv Budel zijn PSV en Bayern Munchen. Zijn favoriete speler bij sv Budel is Don Driessen en daarnaast is hij fan van Jonathan Reis en Ronaldo. Naast het voetballen is buitenspelen zijn favoriete hobby. Sem zit in groep zes van basisschool de Schatkist.

Sem Hegge


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 17

Riool verstopt?

A SSUPLAN

Bel (0495) 493590

www.houben-reiniging.nl Poelderstraat 20 Budel-Schoot

verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

Camera-inspectie 24-uurs service Ook vernieuwen en reparatie

Diverse straaltechnieken voor hout en staal

J.L.J. Umans

Postbus 2200, 6020 AE Budel Nieuwstraat 16, 6021 HS Budel Tel. (0495) 497811 Fax (0495) 497943

WoCom beheert ruim 6200 woningen in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond en Someren. Veranderende woonwensen en een leefbare woonomgeving hebben onze voortdurende aandacht. Evenals de toenemende klantvraag naar verdergaande service. Ook bewonersparticipatie en overheidsinzet staan hoog in ons maatschappelijk verantwoordelijksheidsbesef. Klanten van woCom hebben keuze. In deze advertentie kunt u kiezen uit woningen die nu vrijkomen in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren.

Wat zijn de spelregels? • Reageren op het woningaanbod kan met een woonkeuzebon die u bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt van woCom. Tevens is het mogelijk te reageren op woningen via de website www.wocom.nl. • U mag op een onbeperkt aantal woningen uit het totale aanbod in deze advertentie reageren. Vul op de woonkeuzebon of internet wel de volgorde van uw voorkeur in. • De ingevulde woonkeuzebon moet uiterlijk de maandag volgend op de advertentiedatum bij woCom binnen zijn. • Als u niet voldoet aan de voorwaarden die voor een woning gelden, dan heeft het géén zin op de woning te reageren. Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling. • Wanneer bij de voorwaarden een inkomen vermeld staat, gaat het om het huidige bruto maandinkomen met vaste toeslagen, maar zonder vakantiegeld. Bij de toets van het inkomen kan, in verband met eventuele aanspraken op huurtoeslag, ook het inkomen van het vorig kalenderjaar betrokken worden. • De woningzoekende met de eerste inschrijfdatum, dus de woningzoekende die het langste staat ingeschreven, komt als eerste in aanmerking voor de gekozen woning. U krijgt dan binnen één week een uitnodiging voor een intakegesprek. • Woningen met zorg-/dienstverlening voor ouderen (aanleunwoningen) of aangepaste woningen voor gehandicapten worden niet geadverteerd. • Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen en/of zetfouten.

Verantwoording De verantwoording van de geadverteerde woningen kunt u vinden op onze website www.wocom.nl. Ook kunt u voor informatie contact opnemen met afdeling Verhuur Someren, telefoonnummer 0493-497666.

Heeft u vragen? Meer informatie over de voorwaarden en de selectieprocedure kunt u lezen in de folder ‘Een woning zoeken’. Deze kunt u downloaden op onze website www.wocom.nl, of opvragen bij de afdeling Verhuur Someren. Met vragen kunt u van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur terecht bij afdeling Verhuur Someren, Witvrouwenbergweg 2 te Someren, of via telefoonnummer 0493 - 49 76 66.

woCom Witvrouwenbergweg 2, Someren, Postbus 36, 5710 AA Someren, tel. (0493) 49 76 66, fax. (0493) 49 67 95, info@wocom.nl Bezoek ook onze internetsite www.wocom.nl

Te huur bij woCom Someren

Cranendonck

Heeze-Leende

Nieuwendijk 41, Someren-Eind

Geerkesweg 29, Someren

Dissel 14, Maarheeze

Kruiseik 19, Heeze

Seniorenwoning, (tussenwoning), 1 slaapkamer Ingang huur: 18 februari 2011 Huurprijs:  422,73 Voorwaarden: Huish. Samenstelling 1 of 2 personen Leeftijd: vanaf 55 jaar, 65 jaar en ouder heeft voorrang Bruto (gezins)ink. p/m: max.  2.594,Adv.nr.: 201104

Eengezinswoning (tussenwoning), 2 slaapkamers Ingang huur: 7 maart 2011 Huurprijs:  451,13 Voorwaarden: Bruto (gezins)ink. p/m: max.  2.594,(Huishoudens, uitsluitend bestaand uit personen van 18 t/m 22 jr hebben bij deze huurprijs geen recht op huurtoeslag) Adv.nr.: 201104

Appartement (begane grond) zonder lift, 1 slaapkamer Ingang huur: 21 februari 2011 Huurprijs:  309,04 excl.  3,50 servicekosten Voorwaarden: Huish. Samenstelling 1 of 2 personen Bruto (gezins)ink. p/m: tot 65 jaar 1 pers. max.  1.748,-, 2 personen max.  2.272,Vanaf 65 jaar 1 pers. max.  1.593,-, 2 personen max.  2.203,Adv.nr.: 201104

Eengezinswoning voor senioren (eindwoning), 2 slaapkamers Ingang huur: 17 februari 2011 Huurprijs:  451,13 Voorwaarden: Huish. Samenstelling 1 of 2 personen Leeftijd: vanaf 55 jaar, 65 jaar en ouder heeft voorrang Bruto (gezins)ink. p/m: max.  2.594,Adv.nr.: 201104

Leemskuilen 19, Someren

De Brink 69, Maarheeze

Eengezinswoning (tussenwoning), 2 slaapkamers Ingang huur: 14 februari 2011 Huurprijs:  444,82 Voorwaarden: Bruto (gezins)ink. p/m: max.  2.594,(Huishoudens, uitsluitend bestaand uit personen van 18 t/m 22 jr hebben bij deze huurprijs geen recht op huurtoeslag) Adv.nr.: 201104

Penthouse voor senioren (2e etage), 2 slaapkamers Ingang huur: direct Huurprijs:  897,40 excl.  49,50 servicekosten Voorwaarden: Huish. Samenstelling 1 of 2 personen Leeftijd: vanaf 40 jaar, 65 jaar en ouder heeft voorrang Bij deze huurprijs is er geen recht op huurtoeslag Adv.nr.: 201104

Nieuw informatiepunt WoCom wil voor haar klanten in Cranendonck graag directer bereikbaar zijn. Daarom heeft woCom een informatiepunt geopend op de Dam 1 in Budel (gebouw ZuidZorg). Huurders en woningzoekenden kunnen hier vanaf dinsdag 8 februari a.s. wekelijks terecht voor vragen en informatie. Voorlopig zijn we iedere dinsdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur, en u kunt zonder afspraak binnenlopen. Graag tot binnenkort.


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 18

Ledûb Dames 1; niet groots, wel winst tegen Boemerang TUINCOLUMN Groenbeurs Daar stond hij dan in de rij voor een hamburger. Dezer dagen was het ‘Groenbeurs’ en daarom was hij helemaal naar Hardenberg afgereisd. Als kritische hovenier had hij zich onderweg drie uur lang afgevraagd waarom die beurs in dit afgelegen gat moest plaatsvinden. Dat bleek te komen omdat een rijke zakenmeneer hier ooit goedkoop een halletje op de kop had getikt. Hij had ook een nieuw beursconcept bedacht met gratis eten en drinken voor de bezoekers. Nu zijn de meeste hoveniers echte Bourgondiërs, dus die kwamen wel op dit concept af. Wat een rijen: het leek wel hongerwinter. Het deed hem overdenken waarom hij hier eigenlijk was. Inspiratie, dacht hij, inspiratie. Want nu het al in de herfst was gaan winteren, wou hij meer dan ooit aan de slag. Al was het begin januari, het was lente in zijn hoofd! Gelukkig waren er boomkwekers die daar op inspeelden en hun waar in lentepracht toonden. Bomen met bloesem, dat inspireerde. Steeds meer van al het plantmateriaal wordt met kluit geleverd en dat betekent dat veel langer geplant kan worden. Erg handig nu de seizoenen steeds meer in verwarring lijken te raken.

Voor aanvang van de wedstrijd van dames 1 van Ledûb tegen Boemerang sprak coach Jeroen Monshouwer de hoop op een 4-0 winst uit. Die hoop was gebaseerd op het, ondanks verlies, goeie spel in de vorige wedstrijd tegen VC Velden. Door een 4-0 winst zouden de 5 punten voor aansluiting in de top zorgen. De 4-0 winst kwam er uiteindelijk niet, maar de 3-1 winst lag en ligt meer in de lijn van wat verwacht mag worden in deze competitie. Het spel is te wisselvallig en kent per wedstrijd en zelfs per set teveel pieken en dalen om op zekerheid voorspellingen te doen. Op het moment dat het wat minder gaat in de wedstrijd heeft het team nog te veel ‘afstand’ tot elkaar om zich zelf weer scherp te zetten en te corrigeren. In de mindere fases wordt Ledûb afhankelijk van de individuele kwaliteiten en oprispin-

gen van de speelsters. Een goed voorbeeld daarvan was de fantastische serie waarmee Janne Scharenborg met haar sprongserves, bij een 20-24 achterstand, in de 2e set Ledûb naar een 25-24 voorsprong sloeg! Ledûb heeft die individuele klasse voldoende in huis om de hoop van de coach te rechtvaardigen. Nu wedstrijdverloop zelf; de start van Ledûb was voortvarend en ondanks dat Boemerang de aansluiting rond de 10 punten grens weer vond, liep Ledûb naar een degelijke 25-16 setwinst. In de tweede set ontbrak de nodige scherpte bij de start en liepen de meiden van Ledûb lang achter de feiten aan. Dat Boemerang uiteindelijk de 20-24 voorsprong liet schieten lag vooral aan de eerder genoemde serie van Janne. De setwinst van 2826 was het uiteindelijke nog weggesleepte positieve resultaat.

De Kraanvogels verloren ondanks geweldig spel

Niet alleen levende have was uitgestald, ook het dooie spul werd in overvloed tentoongesteld. Nooit eerder gezien: vlonders van bamboe. De schanskorf is ‘hot’. Dat zijn metalen manden die, bij voorkeur, Alle 9 E1 pupillen van korfbalvereniworden volgestapeld met stenen. ging de Kraanvogels speelden een Er was nog meer. Veel meer. Want tegenwoordig doe je als het even fantastische wedstrijd in Someren kan alles wat je ’s winters binnen doet, ’s zomers buiten. En dus neem tegen SVSH E1. De meiden speelje dan een buitenkeuken. En je hebt een ‘comfortabele’ loveseat met den goed, vulden elkaar goed aan en honderdduizend kussens. Want ook dat doe je, leuk voor de buren, gaven de tegenstander weinig kans. buiten. Of je neemt een buitenbed compleet met romantische vitrage. Dit was een wedstrijd die gewonnen En, wat te denken van een tuintafel compleet met gashaard in het kon worden! In de verdediging liemidden? Bankstellen, die stonden er ook genoeg. Bijna niet te on- ten de meiden de tegenstander er derscheiden van de banken voor binnen. Behalve de materiaalkeuze dan. Eigenlijk willen mensen steeds meer het gevoel hebben dat ze binnen zijn, als ze buiten zitten, dacht hij bij zichzelf.

niet door, in de aanval was Marlou van der Linden snel, liep goed vrij en was daardoor vaak aanspeelbaar. De bal bleef goed rondgaan, Anne Vos gooide strakke ballen. Kortom: De Kraanvogels waren de betere in deze wedstrijd. Het enthousiasme spatte ervan af. Helaas speelde de tegenstander het klaar om 2 straf-

HC Cranendonck MD1-8 scoort een eigen shirtsponsor

De nieuwe shirts van de meiden MD1-8

cy en ICT. De ICT-professionals zijn gespecialiseerd in marktleidende technologieën voor zowel maatwerk als standaard oplossingen. Mens, maatschappij en zeker ook sport passen uitermate goed bij de activiteiten, die OBA MileStones onder andere voor de sectoren onder-

wijs en sociale zekerheid uitvoert. De keuze om MD1-8 van HC Cranendonck te sponsoren is dan ook een meer dan logische. Hockeyclub Cranendonck is een snel groeiende, dynamische, positieve, professionele en uitermate gastvrije Hockeyclub. Meer informatie via: www.hc-

worpen binnen te halen. En beide keren scoorden zij hieruit indirect een punt. Maar ook Nadia Scheepers van de Kraanvogels scoorde een punt, Alisha Groenen deed in de laatste seconde nog een formidabele poging om de stand gelijk te krijgen. Maar helaas; de eindstand bleef 2-1.

Website Schepenhuis

Jack van Haperen (Jack van Haperen is eigenaar van Forma Verde, Tuinontwerpers en Hoveniers in Maarheeze)

De speelsters van MD1-8 van Hockeyclub Cranendonck spelen de rest van het seizoen in sponsorkleding. De wedstrijdpolo’s zijn gesponsord door OBA MileStones BV uit het Brabantse Rijen (Gilze en Rijen). OBA MileStones is de gespecialiseerde dienstverlener in Consultan-

Bij de start van de 3e set mocht je verwachten dat Ledûb nu wel scherp zou starten, maar weer pakte Boemerang al snel een voorsprong. Nu stonden zij die niet meer af en wonnen dan ook met 18-25 de derde set. Set 4 was meer een kopie van set 1 waarin Ledûb weg liep, Boemerang weer bij liet komen, maar wel won met 25-21. De winst in de wedstrijd, waarin Coach Monshouwer door wissels en time-outs voortdurend zocht naar de juiste balans en de nodige prikkels, was verdiend. Met deze 4 punten sluit Ledûb weer aan bij de top in de 2e divisie D, dat moet de meiden voldoende pushen om samen stabieler en scherper te willen worden. De komende week, in Denekamp tegen Rabobank / Denekamp, kan daar het bewijs voor worden geleverd.

cranendonck.nl. De speelsters van MD1-8 trainen iedere donderdagavond van 18.45 uur tot en met 20.00 op het kunstgrasveld van Sportpark de Romrijten te Maarheeze. Zin om een keer mee te trainen? Dat kan, meer informatie via www.hccranendonck.nl

Per abuis stond vorige week in ons artikel over het Schepenhuis de foutieve website. De juiste website is www.schepenhuis.com


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 19

Postagentschap bij Multi-Service blijft in 2011 Afgelopen zaterdag viel er bij alle inwoners van Budel-Schoot en Budel-Dorplein een brief in de bus van TNT post en daarin werd de suggestie gewekt dat iedereen voortaan voor alle postzaken naar de Plus in Budel-Schoot moest gaan. Het huidige postkantoor aan de Grootschoterweg bij Multi-Service blijft echter tot begin 2012 gewoon geopend. TNT is afgelopen jaar begonnen met een nieuwe strategie, en zal haar postagentschappen zoveel mogelijk openen bij retailers zoals Plus. Multi-Service runt al 5 jaar het Postkantoor in Budel-Schoot. 5 jaar geleden verdween in Budel-Schoot na diverse winkeliers ook de Rabobank uit het straatbeeld van Budel-Schoot. Ook het postagentschap leek te gaan verdwijnen uit het straatbeeld. Laurus het toenmalig moederconcern van de Edah wilde geen postagentschap in haar winkel. De enige mogelijkheid om alsnog een postkantoor voor Budel-Schoot en Budel-Dorplein te behouden was bij Multi-Service. Multi-Service en haar medewerkers dragen Budel-Schoot een warm hart toe en na enig overleg werd dan ook besloten dat er in Budel-Schoot een postkantoor moest blijven. Zij betreuren het dan ook dat TNT eind 2010 besliste dat het kantoor begin 2012 gesloten zal worden. TNT zag de omzet van haar postactiviteiten in Budel-Schoot flink stijgen en dat was vooral de verdienste van onze dames Renee, Sanne en Frauke. Voor deze dames is de beslissing van TNT dan ook extra zuur. Renee, Sanne en Frauke staan echter dit jaar nog met dezelfde enthousiasme en vriendelijkheid voor u klaar. U kunt bij hen nog terecht voor al uw postzaken. Maar ook voor uw busabonnementen, strippenkaarten, etc. kunt u bij hen terecht. Ons postagentschap is van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 geopend.

Renée, Sanne en Frauke staan met hetzelfde enthousiasme voor u klaar

Rondven 37, 6026 PX Maarheeze Tel.: 0495 - 588 120 info@bouwtechniek-maarheeze.com www.bouwtechniek-maarheeze.com ontwerpen bouwen verbouwen mach. timmerwerk inbraakpreventie

De laatste restantparen NU EXTRA AFGEPRIJSD!

Capucijnerplein 14 · Budel Tel. 0495 491483

Vernieuw d restaurant Zondag 30 januari openen wij ons geheel vernieuwde restaurant. (voorheen de Valk) Ter kennismaking serveren wij voor u een

Je bent pas echt gestorven als je vergeten bent. Wij zullen je nooit vergeten. Graag willen wij iedereen bedanken voor het oprechte medeleven wat we mochten ontvangen bij het overlijden van

MARTIEN TIMMERMANS

DRIE GANGEN MENU U heeft de keuze uit: • zes verschillende voorgerechten • zes verschillende hoofdgerechten • vijf verschillende nagerechten

Dit was voor ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven. Roy en Anouck Kim en Benny, Steffy, Rico, Rany Sandra en Elias Familie Condoleance-adres: Peeldijk 38 6024 BZ Budel-Dorplein

16,- p.p. Vrijdag t/m zondag voor 20,- p.p.

Maandag, dinsdag en donderdag voor

Hét uitvaartcentrum voor Cranendonck met 24-uurs familiekamers

Martin Horst

Klein Schoterstraat 2a, 6023 RG Budel Tel: 0495 430260 www.vdstappen.nl


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 20

Brons voor Motoball Budel bij Hallenmasters Spanning en sensatie op het Motoball Hallenmasters toernooi tijdens een drukbezochte “Fascination Motorrad” motorbeurs in de Karlsruher Messe. Bijzondere uitslagen zorgden voor een onverwachte wending in de verdeling van de “favorieten”. Zo verloor MBV Budel op vrijdag, na een overtuigende 2-0 overwinning op MSC Malsch, jammerlijk met 1-2 van titelverdediger Taifun Mörsch. Op zaterdag waren de rollen omgekeerd en kon na een 0-1 nederlaag op Malsch, record kampioen Taifun met een 2-1 overwinning van het veld worden gestuurd. Ook Malsch stuurde Taifun twee maal met lege handen van het veld en werd zo koploper in de A poule. In poule B was het noord-ligist MBC Kierspe die voor grote verassingen zorgde. Zij kregen in de voorronden tegen zowel MSC Ubstadt-Weiher als het Franse MBC Voujeaucourt slechts één nederlaag te verwerken.

De uitslagen van deze voorrondes waren dan ook even verassend als verdiend. Titelverdediger Taifun Mörsch en favoriet Ubstadt-Weiher speelden op zondag om plaats vijf, terwijl Budel en Voujeaucourt om de bronzen medialle mochten strijden. Kierspe en Malsch stonden tegenover elkaar in een spannende finale. Op de finaledag waren er opnieuw onverwachte wendigen. Waar Taifun zich tegen Ubstadt-Weiher in een eenzijdige wedstrijd met 3-2 doorzette, vocht Budel zich in de “kleine finale” na een 0-2 achterstand tegen Voujeaucourt terug naar een 3-2 overwinning. De finale moest met penalty’s beslecht worden na 2-2 gelijkspel. Dit eindigde in een 5-4 overwinning voor kersverse “Hallenmaster 2011” MSC Malsch. Eind uitslag: 1 MSC Malsch, 2 MBC Kierspe, 3 MBV Budel, 4 MBC Voujeaucourt, 5 MSC Taifun Mörsch, 6 MSC Ubstadt-Weiher.

Spanning en sensatie op het Motoball Hallenmasters

Ledûb Dames 1; niet groots, wel winst tegen Boemerang

Recreatief Volleyballen

Voor de wedstrijd tegen Boemerang sprak coach Jeroen Monshouwer de hoop op een 4-0 winst uit. Die hoop was gebaseerd op het, ondanks verlies, goede spel in de vorige wedstrijd tegen VC Velden. Tevens was het een hoop op de dan verkregen 5 punten die voor aansluiting in de top zorgen. De 4-0 winst kwam er uiteindelijk niet, maar de 3-1 winst lag en ligt meer in de lijn van wat verwacht mag worden in deze competitie. Het spel is te wisselvallig en kent per wedstrijd en zelfs per set teveel pieken en dalen om op zekerheid voorspellingen te doen. Op het moment dat het wat minder gaat in de wedstrijd heeft het team nog te veel “afstand” tot elkaar om zich zelf weer scherp te zetten en te corrigeren. In de mindere fases is Ledûb dan afhankelijk van de individuele kwaliteiten en oprispingen

Dit verhaaltje gaat over een enthousiaste groep van 12 volleyballende mannen met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. Wekelijks wordt er op de dinsdagavond onderling gespeeld in sporthal “Zuiderpoort”van 21.30 uur tot 23.00 uur. Hierbij staat gezelligheid en een leuk potje volleyballen voorop. Ze spelen geen competitie maar doen zo nu en dan mee aan een recreatief toernooi. Aangezien iedereen niet altijd op de dinsdagavond aanwezig kan zijn zouden ze graag de groep wat uitbreiden. Heb je zin om eens de sfeer te proeven dan kun je altijd eens langs komen of meedoen op een dinsdagavond vanaf 21.30 uur op veld 5 in sporthal “Zuiderpoort”. Volleybalervaring is niet noodzakelijk. Voor meer informatie kun je contact op nemen met Adrie van Moorsel, telefoon: 0495-496456 of e-mail: a.van.moorsel@hetnet.nl

van de speelsters. Een goed voorbeeld daarvan was de fantastische serie waarmee Janne Scharenborg met haar sprongserves, bij een 20-24 achterstand, in de 2e set Ledûb naar een 25-24 voorsprong sloeg! Ledûb heeft die individuele klasse voldoende in huis om de hoop van de coach te rechtvaardigen. Het wedstrijdverloop zelf dan; de start van Ledûb was voortvarend en ondanks dat Boemerang de aansluiting rond de 10 punten grens weer vond, liep Ledûb naar een degelijke 25-16 setwinst. In de tweede set ontbrak de nodige scherpte bij de start en liepen de meiden van Ledûb lang achter de feiten aan. Dat Boemerang uiteindelijk de 20-24 voorsprong liet schieten lag vooral aan de eerder genoemde serie van Janne. De setwinst van 2826 was het uiteindelijke nog wegge-

sleepte positieve resultaat. Bij de start van de 3e set mocht je verwachten dat Ledûb nu wel scherp zou starten, maar weer pakte Boemerang al snel een voorsprong. Nu stonden zij die niet meer af en wonnen dan ook met 18-25 de derde set. Set 4 was meer een kopie van set 1 waarin Ledûb weg liep, Boemerang weer bij liet komen, maar wel won met 25-21. De winst in de wedstrijd, waarin Coach Monshouwer door wissels en time-outs voortdurend zocht naar de juiste balans en de nodige prikkels, was verdiend. Met deze 4 punten sluit Ledûb weer aan bij de top in de 2e divisie D, dat moet de meiden voldoende pushen om samen stabieler en scherper te willen worden. De komende week, in Denekamp tegen Rabobank / Denekamp, kan daar het bewijs voor worden geleverd.

Bibliotheek Hamont zet China in de kijker Naar aanleiding van het Chinese Nieuwjaar organiseert de bibliotheek van Hamont-Achel een gespreksavond rond China. Zij nodigt hiervoor een aantal sprekers uit die elk op hun eigen manier affiniteit hebben met China en haar culturele, politieke en maatschappelijke eigenheid. Op 3 februari a.s. vieren Chinezen over de hele wereld het Chinese Nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival of het lentefeest. De bibliotheek laat de traditionele drakendansen achterwege maar nodigt voor deze gelegenheid wel enkele sprekers uit die vanuit een grote interesse voor en kennis van China een uiteenzetting komen geven over de rol van China in de wereld. Jonathan Holslag, jaren woonachtig in Hamont-Achel, studeerde politieke wetenschappen aan de VUB. Hij is onderzoeker aan het China-instituut van de VUB en schreef tal van boeken en columns voor Belgische kranten en internationale bladen. Hij combineert zijn wetenschappelijk werk met het onderhouden van diplomatieke en politieke contacten op hoog niveau en kan zeker beschouwd worden als kenner van de Aziatische wereld. Tijdens zijn lezing zal Jonathan dieper ingaan op de fundamentele zwaktes van de Chinese markt en de gevolgen daarvan trachten in te schatten voor de internationale orde Meer dan ooit wordt de Chinese economie immers beschouwd als internationale groeimotor. Maar het ‘Chinese groeimirakel’ blijft erg kwetsbaar. Vorig jaar onderteken-

den, na Bree, ook Hamont-Achel en Maaseik economische samenwerkingsakkoorden met zusterstad Yangzhou. Uit deze akkoorden kwamen een aantal handelsmissies voort tussen de Chinese stad enerzijds en de Limburgse steden anderzijds. Burgemeester Theo Schuurmans komt tekst en uitleg geven bij deze vriendschapsbanden en de economische groeimogelijkheden die deze samenwerking met zich meebrengt. De avond wordt gekaderd en bege-

leid door Jean Gielen, die voor de stad Bree de ontwikkelingen in de handelsrelaties met China op de voet volgt. Het belooft een boeiende avond te worden die zonder twijfel een nieuw licht zal werpen op de geschiedenis, het nu en de toekomst van een potentiële wereldmacht. Verschillende invalshoeken kunnen de avond enkel verrijken en (hopelijk) de interactie met het publiek op gang trekken.

Politie hield actie ‘Budel op slot’ De politie heeft vrijdag 14 januari van 15.00 tot 23.30 uur de actie “Budel op slot” gehouden. Tijdens deze actie werd het verkeer dat Budel inreed gecontroleerd. De controles vonden plaats ter hoogte van de rotonde Maarheezerweg - Nieuwedijk, de kruising Grensweg- - Grootschoterweg - Nieuwstraat en op de Meemortel. Gecontroleerd werd onder meer op alcohol, identiteitsbewijzen en het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen. De politie controleerde in totaal ongeveer 1.000 verkeersdeelnemers. Een 55-jarige automobilist (woonplaats onbekend) werd betrapt met te veel drank op achter het stuur. Bij de man werd een promillage van 1,50 gemeten. Ook bleek hij niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en identiteitsbewijs. Tegen de man werd een

proces-verbaal opgemaakt, dat door de politie doorgestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie. Verder werden er nog 16 bekeuringen uitgedeeld voor verkeersovertredingen zoals geen of onjuiste verlichting, het niet dragen van de autogordel en het niet bij zich hebben van een rijbewijs of identiteitsbewijs. Het doel van “wijk op slot acties” is zowel preventief als repressief. Enerzijds controleert de politie op de naleving van de verkeersregels en anderzijds op verdachte situaties, zoals het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen. Dit laatste in het kader van het voorkomen en ontmoedigen van misdrijven. De politie zette in totaal elf agenten in tijdens de actie, waaronder twee motorrijders.

Geef mij een kans op ruim 2 weken zorgeloos spelen.

Meld u aan als gastgezin om ruim 2 weken in de zomerva­ kantie een kind op te vangen. Een kind dat zonder uw hulp genoodzaakt is thuis te blij­ ven in een vaak troosteloze omgeving. www.europakinderhulp.nl info@europakinderhulp.nl Bel 0118 627974

Dwaallichtjestocht IVN Cranendonck 2011 Dwaallichtjes wandeling 29 januari 2011 IVN Cranendonck

Nog even geduld en het is weer zover. Op zaterdag 29 januari is jong en oud welkom bij de dwaallichtjestocht van het IVN. Wandelen in een donker bos kan normaal niet, na zonsondergang kun je er niet meer terecht. Nu wel! Een heel aparte ervaring om in het donker te wandelen. De weg kun je gemakkelijk vinden door de brandende waxinelichtjes en met je eigen zaklamp kun je op het paadje schijnen zodat je niet struikelt. De wandeling duurt een tot anderhalf uur maar kan halverwege worden ingekort. Op die plaats is er pauze en kun je fristi, warme chocomel of glühwein drinken. De muntjes daarvoor kosten een euro en kun je kopen aan de

start. Natuurlijk zijn er allerlei spannende dingen te vinden in het bos en aan het einde is er voor elk deelnemend kind een verrassing. De wandeling vindt plaats in natuurgebied de Vloeten in Soerendonk. De start is op de parkeerplaats van de camping van Soerendonk; recreatiepark Slot Cranendonck aan de Strijperdijk (postcode 6027 RD). Volg de borden en de aanwijzingen van de parkeerwachten. U kunt starten tussen 18.30 en 19.30 uur. Honden mogen niet mee. Deelname is gratis maar aanmelden is verplicht. Dat kan bij Angela Krops (494013), Philoméne Timmermans (518699) of Nel Meulman (592276). Wacht niet te lang met aanmelden, vol is vol!


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 21

Galerie Oocker op kunstbeurs in Eindhoven

VV Maarheeze van start na korte winterstop

Van donderdag 27 januari tot en met zondag 30 januari staat het Beursgebouw in Eindhoven in het teken van kunst! De kunstbeurs wordt voor de derde keer georganiseerd. Het succes van de beurs in 2009 en 2010 wordt dit jaar naar verwachting overtroffen door de diversiteit en kwaliteit aan deelnemers en tentoongestelde kunstwerken. Ook in 2011 zal een groot aantal gerenommeerde galeries en kunsthandelaren uit binnen-en buitenland hun ruim en gevarieerd aanbod van schilderijen, sculpturen, fotografie en toegepaste kunst uit de 19de t/m de 21ste

Omdat Koning Winter in december vorig jaar voetballen onmogelijk maakte, moet VV Maarheeze alweer vroeg aan de bak. Op zondag 30 januari wordt een volledig programma afgewerkt. Ook in de weken daarna staan inhaalwedstrijden geprogrammeerd. Raadpleeg daarvoor de website.

eeuw tonen. U zult op de KunstSalon Eindhoven een prachtig aanbod zien van museaal en internationaal bekend werk, onterecht vergeten kunstenaars nieuwe ontdekkingen en hedendaags talent. Daarnaast kunt u genieten van antiquiteiten en antieke sieraden. De beurs van de vorige jaren krijgt hiermee een vervolg. KunstSalon Eindhoven is een hoogstaand evenement waar kunst en culinair opgaan in inspirerende ontmoetingen. En waar geldt: art meets artOok Galerie Oocker uit de Broekkant in Budel staat hier in stand 1. Zij tonen werken van Dirk

de Keyzer, Christine Remy, Paul Rouwette, Vanni Saltarelli en Cecile Veilhan. Openingstijden donderdag 27 januari  14.00 t/m 19.00  vrijdag  28 januari  11.00 t/m 19.00  zaterdag  29 januari  11.00 t/m 19.00  zondag  30 januari  11.00 t/m 19.00

A.s. zondag staat voor het eerste elftal de laatste wedstrijd op het programma van de eerste ronde. Uit tegen BEVO, in Helden-Beringe. Wij hopen dat de selectie goed door de winter is gekomen en met verve de toppositie in de vierde klasse kan verdedigen of, wie weet, kan versterken.

Goede resultaten op voorwedstrijden turnen in Oss

Sing inn in Keenter hart Op zondag 13 februari houdt de“Gemengde Zangvereniging Con Amore” een sing inn in Keenter hart. Tijdens de sing inn kunnen belangstellenden / deelnemers een indruk opdoen van de manier waarop het repertoire wordt ingestudeerd. Zij kunnen dan ook kennis maken met de werken die tot het repertoire van het koor behoren. Om 13.30 uur wordt iedereen ontvangen met een kop koffie en om 14

uur beginnen we met de sing inn. We beginnen met nieuwe stukken in te studeren. De mannen onder begeleiding van Jean Pierre Steijvers en de dames onder begeleiding van Sylvia Berghs. Rond 15 uur houden we een pauze. Dan is het tijd om de koorleden en andere belangstellenden te leren kennen Van 17 uur tot 18 uur is er een concert waar de ingestudeerde stukken

ten gehore worden gebracht o.l.v. Sylvia Berghs en aan de piano Jean Pierre Steijvers. Iedereen die van zingen houdt, belangstelling heeft wordt uitgenodigd om aan deze sing inn deel te nemen of te komen luisteren. We hopen hiermee nieuwe leden aan te trekken. De nieuwe leden krijgen dan t.z.t. een koorscholing aangeboden.

Reünie Drakesteyn Weert In augustus 1985 is in Weert het MEAO-onderwijs van start gegaan. Op 27 februari a.s. is het 25 jaar geleden dat de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs het officiële startsein hiervoor gaf. Dit feit is aanleiding voor de school om op 3 juni a.s. een grote reünie te organiseren. In de afgelopen 25 jaren zijn er nogal wat wijzigingen opgetreden in de naamgeving van de opleiding. Begonnen als “MEAO-Drakesteyn” werd dit na enkele jaren “Overmaascollege” en nu vindt het onderwijs plaats onder de naam Gilde Opleidingen: een omvangrijk ROC dat onderwijs biedt aan een groot aantal studenten uit Noord- en

Midden-Limburg. De reünie wordt georganiseerd in samenwerking met Events Unlimited BV uit Nederweert en vindt plaats op een centrale locatie in Weert met voldoende parkeergelegenheid. Aan het definitieve programma wordt gewerkt, maar het zal zeker een gezellig samenzijn worden met een hapje en een drankje. Alle leerlingen die tussen 1985 en 2011 examen hebben gedaan voor een administratieve, secretariële, commerciële en ict-opleiding worden van harte uitgenodigd voor deze happening. Vanzelfsprekend zijn ook oud-docenten en oud-medewerkers welkom.

De school wil graag de belangstelling voor dit gebeuren inventariseren om de organisatie soepel te laten verlopen. Ze hebben daartoe een website in het leven geroepen waarop belangstellenden zich kunnen inschrijven: www.reuniedrakesteyn.nl . De inschrijftermijn sluit op 11 maart. Een globale telling leert dat er ongeveer 3000 leerlingen in de afgelopen 25 jaar examen hebben gedaan. Er wordt daarom ook op veel belangstelling gerekend. Nadere informatie kunt u krijgen bij: De heer J. Routheut 0495-583636.

Open dag trouwlocatie kasteel Cranendonck Zondag 13 februari opent kasteel Cranendonck weer van 12.00 tot 14.00 uur haar deuren. Aanstaande bruidsparen van binnen en buiten de gemeente Cranendonck kunnen dan weer een kijkje komen nemen op deze unieke, romantische trouwlocatie. Het kasteeltje is prachtig gelegen in het groen en toch makkelijk bereikbaar via de A2, waar het vlakbij ligt. Momenteel wordt het kasteeltje aan de buitenkant opnieuw in de witte verf gezet, waardoor het nog stralender afsteekt tegen het omringende groen. De bijzondere ambtenaren burgerlijke stand (babs’en) van de gemeente Cranendonck zijn op 13 februari aanwezig om bezoekers rond te leiden en te vertellen wat de mogelijkheden zijn voor de huwelijksceremonie. Het kasteeltje is gelegen aan Cranendonck 1 te Soerendonk (gemeente Cranendonck).

Geeft u haar een kans op ruim twee weken zorgeloos spelen? Meldt u aan als vakantiegastouder! Bel 0118 627974 www.europakinderhulp.nl info@europakinderhulp.nl

V.l.n.r.: Instappers Dewi van Leuken, Aniek van Geldorp en Astrid Timmermans Afgelopen weekend behaalden Nienke Duisters, Maartje van Ool, Irene Vonken, Vera Timmermans, Shannon Dirven, Aniek van Geldorp, Dewi van Leuken en Astrid Timmermans goede resultaten op de voorwedstrijden turnen in Oss. Door goed te presteren dit weekend, kon je een plaatsje verdienen voor de finalewedstrijden in de 3e divisie en voor de toestelfinales. Alle deelneemsters turnden zo goed, dat zij op 12 februari mee mogen doen aan deze finales in Eindhoven. Ook zijn er nog verschillende turnsters die zich plaatsten voor een of meerdere toestelfinales: categorie

senior: Nienke Duisters: sprong, brug en vloer. Categorie junior: Maartje van Ool sprong. Categorie jeugd: Shannon Dirven sprong en balk. Categorie instap: Dewi van Leuken sprong en balk, Aniek van Geldorp sprong en Astrid Timmermans vloer. Vooral voor de instappers was het een spannende dag, want dit was hun eerste grote wedstrijd en het ging al heel goed. Volgende week vinden de voorwedstrijden van de 2e divisie plaats in Tilburg. Ook aan deze wedstrijden doen meisjes van Turnlust mee. Veel succes.

Waterschap De Dommel start met e-burgerpanel Waterschap De Dommel nodigt inwoners in het stroomgebied van de Dommel uit om deel te nemen aan een online-burgerpanel. In de brochure bij de aanslag waterschapsbelasting die vorige week aan de 400.000 huishoudens in het Dommelgebied is verstuurd staat hiervoor een oproep. Deelnemers aan het e-panel ontvangen als dank een gratis douchecoach. Werk afstemmen op wensen inwoners. Waterschap De Dommel wil graag het werk zoveel mogelijk afstemmen op de wensen van de inwoners van het waterschapsgebied.

Daarom start het waterschap met deze ‘Dommelpeiling’. Een paar keer per jaar zal het waterschap aan een vaste groep inwoners vragen om via internet een vragenlijst in te vullen over een waterschapsonderwerp. Gratis douchecoach Inwoners in het gebied van Waterschap De Dommel kunnen zich aanmelden via www.dommel.nl/waterpeiling en ontvangen als dank voor hun deelname een gratis douchecoach. Met de douchecoach wordt bespaard op het watergebruik en komt er minder water in de riolering terecht.


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 22

Milan en Lio Lamers kringkampioen van kring Eindhoven

Milan Lamers met Dolf De selectiewedstrijden van het indoorseizoen zijn weer verreden. Dit seizoen heeft ponyclub Sint Maarten maar liefst twee kampioenen, en wel met springen. Milan en Lio Lamers zijn broer en zus en waren dit seizoen in topvorm. Lio had in de klasse BB Flicka gezadeld en had alles gewonnen, dit le-

Lio Lamers met Flicka verde haar dus ook de Kampioenstitel op. Heel goed gedaan Lio! Haar broer Milan had in de klasse DB met 2 pony’s gesprongen. Met Dolf werd hij Kringkampioen!! Met Napoleon eindigde hij op een mooie 3de plaats, wat ook een hele goede prestatie is omdat er maar liefst 26 combinaties meededen.

Ook de selectiewedstrijden voor de dressuur zijn afgerond. De uitslagen waren alsvolgt: In de klasse BB werd Lio Lamers reserve kampioen met haar pony Flicka. Het was erg spannend en de laatste wedstrijd was doorslaggevend. Lio Lamers startte eveneens met Mona Lisa in de klasse CB en eindigde op een mooie

Stardom Junkies winnaars Triestes Trofee!

3de plaats. Evi Kissen eindigde met Mensinghe’s Casper in de klasse CB op de 8ste plaats. Shanice van Dinther had Dimples de klover Hill gezadeld en eindigde op een knappe 6de plaats. In de DEL2 eindigde Anna-Lisa van de Groenendaal op een 4de plaats met Boyke. Mirthe van Dijk behaalde

met Oosteind’s Lars een 5de plaats in de klasse DEM1. Heeft U interesse gekregen of wilt U graag een keertje naar onze clublessen komen kijken, dat kan op dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur, in manege De Auwe Meule in Budel. Of kijk gerust een keer op onze website: www.ponyclubbudel.nl.

SV Gardé jeugd speelde het derde Kempencup toernooi Tijdens het mistroostige weer van afgelopen zondag werd het derde Kempencuptoernooi in Luyksgestel gehouden. De SV Gardé jeugd was in grote getalen naar Luyksgestel gekomenn. Van de 15 spelers waren er 8 van SV Gardé. Fanatiek werd er om 14:00 uur begonnen met schaken. Al snel werden de eerste overwinningen gevierd. Peter Daamen verstevigde zijn koppositie en

Jasper van Buul klom naar de tweede plaats. Ingrid Daamen maakte ook een grote sprong voorwaarts ,van de vijftiende naar de zevende plaats. In de meeste leeftijdsklassementen staan SV Gardé leden aan kop, ook in het teamklassement gaat SV Gardé ruim aan kop. Het volgende Kempencuptoernooi wordt op 20 februari afgewerkt.

Stardom Junkies, de grote winnaars Afgelopen zaterdagavond was het weer gezellig druk in het ZuiderpoortCafé tijdens het Soulex Open Podium. Afgezien van de stroomuitval tijdens het optreden van Between the Lines, wat snel verholpen was door de uiterst deskundige geluidsman, liep alles weer gesmeerd. De kwaliteit van de bands was weer bijzonder goed, en uiteindelijk gingen de Stardom Junkies ervandoor met de Triestes Trofee en de cheque van de Zuiderpoort. Met deze cheque kan de band een demo opnemen van 4 tracks bij Artiztic Sound in Hapert, een mooie prijs dus! De deskundig jury had de prijs aan hen toegekend vanwege de combinatie van originaliteit, chemie tussen de bandle-

den en de geweldige zangstem van de zanger. Naast de trofee was er een aanmoedigingsprijs namens de Zuiderpoort voor Between the Lines, omdat zij nog flink kunnen groeien en de potentie daarvoor hebben. Omdat Muziekvereniging Soulex dit jaar 25 jaar bestaat staan er extra activiteiten op het programma. Zo zijn er plannen voor een workshop pop- en rockzang onder leiding van een professionele en ervaren zangdocente, maar om die te kunnen organiseren moeten we kunnen rekenen op voldoende animo. Heb je interesse, of wil je meer informatie, laat het ons dan weten via info@soulex.nl. Daarnaast hebben we jullie hulp nodig om ons

aanbod aan activiteiten zo goed mogelijk te maken. We hebben daarvoor een enquête gemaakt die te vinden is via onze website www. soulex.nl. Onder de inzenders verloten we twee speciale ‘25 jaar Soulex’ t-shirts!

Ingrid Daamen maakte een grote sprong voorwaarts

Hoortrunners lopen 3 km-test Dorplein: in de maand januari hebben sommige Hoortrunners zich weer eens kunnen testen op de 3 km. En dat ging die Hoortrunners goed af. Meteen vanaf de start waren ze snel weg. Tijden: Ruud Julien 14.54; Henny Duisters 14.54; Eric

Bogers 14.54; Josien Hoeben 14.54; Frans Rooderkerken 14.51; Greet Geuens 15.46; Gerry Claassen 16.59; Anny Janssen 16.56; Hennie van Berlo 15.29; Annemie Sools 15.28; Mart Verbakel 15.59; Lana Bax 16.35 en Teun Duisters 11.32. Anne Iken,

Coby Verbakel, Marly Julien, Annie Verstraeten, Lies v Veldhoven, Marco Wouters en Hetty Damen maakten er een trainings rondje van. Welkom bij de groep: Greet Geuens


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 23

GEZOCHT INTERIEUR VERZORGSTER Schietbaan de Wildenberg in Weert is op zoek naar een Interieur Verzorgster. - Minimaal acht uur per week. - Vaste werkdag op Maandag. - Efficiëntie en Netheid is een vereiste. Met vragen over ons bedrijf en de functie kunt u contact opnemen met Daphne Breedveld-Meulendijks. Telefoonnummer: 0495-520329 Sollicitaties kunnen gemaild worden naar; info@schietbaandewildenberg.nl of opsturen naar; Schietbaan de Wildenberg T.a.v. Daphne Breedveld-Meulendijks Op Kernies 1 6002 NC Weert - Reageren op deze advertentie kan tot 04 februari 2011

Vakkundig reinigen van riolering zowel binnen- als buitenshuis.

0495 - 49 52 54

24 uurs service ook weekends

Ook voor aanleg, reparaties en vernieuwing.

Stank lokaliseren Rioolcamera inspectie. Grensweg 15 - Gastel

DAF Trucks zoekt Monteurs (E / W) Functie: Je bent verantwoordelijk voor het analyseren, oplossen en voorkomen van storingen aan CNC-gestuurde installaties en/of mechanische, hydraulische en pneumatische installaties. Je denkt mee en adviseert over revisie, aanpassingen en afname van installaties. Profiel: Wij zoeken kandidaten met een mbo opleiding elektrotechniek of werktuigbouwkunde, eventueel met ervaring als storingsmonteur. Daarnaast ben je bereid om in ploegen te werken. Organisatie: DAF Trucks is een internationale truckproducent met een sterk groeiend marktaandeel. DAF maakt deel uit van PACCAR Inc, een beursgenoteerde onderneming, wereldwijd opererend met de merken Kenworth, Peterbilt en DAF. De afdeling Maintenance is binnen de sector Operations verantwoordelijk voor het onderhoud van alle installaties in de fabrieken van DAF Trucks. Het is ook mogelijk om alleen in de weekenden te werken (voor een fulltime salaris)! www.daf.com/vacatures Interesse in deze vacature of in één van de andere vacatures? Solliciteer dan direct via www.daf.com/vacatures. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Recruitment op 040 - 214 4487.


WOENSDAG 26 JANUARI 2011

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 24

Kaakchirurgie St. Jans Gasthuis (SJG) Weert - Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert - Telefoon algemeen: 0495 - 57 21 00 Correspondentieadres: Postbus 29 - 6000 AA Weert - E-mail: info@sjgweert.nl - Website: www.sjgweert.nl

Informatiebijeenkomsten 1 februari Implantaten, kaakchirurgie Tijd: 19.00 - 21.00 uur 16 februari Artrose in heup of knie Tijd: 19.00 - 21.00 uur 22 februari Snurken en slaap-apneu Tijd: 19.00 - 21.00 uur 15 maart Zwangerschap en bevallen Tijd: 19.30 - 22.00 uur 22 maart Diabetes en depressie Tijd: 19.00 - 21.00 uur 31 maart Borstvoeding Tijd: 20.00 - 22.00 uur Informatie en aanmelden Alle informatieavonden vinden plaats in het Auditorium. Afdeling Patiëntenvoorlichting via website: www.sjgweert.nl via e-mail: patientenvoorlichting@sjgweert.nl telefonisch: 0495 - 57 22 05

Kaakchirurgie draait op volle toeren ‘Nieuwe polikliniek SJG Weert voorziet in grote behoefte’ Kaakchirurg Egied Hannen behandelt patiënt Audrey Houben uit Weert

Foto: Franco Gori

Het loopt storm op de nieuwe polikliniek voor kaakchirurgie in het SJG Weert. In het eerste jaar kwamen er al 2500 patiënten naar het ziekenhuis voor een snelle, vakkundige en vrijwel pijnloze ingreep in de kaak of mond.

kaakchirurg Egied Hannen die met zijn col-

denkt. Je moet zien te voorkomen dat een

lega’s Per-Jerry Zecha, Ben Gulix en Justin Pijpe de polikliniek in Weert runt. Bijzonder is dat zij alle vier arts en tandarts zijn. “De kaakchirurgie is een wezenlijk onderdeel van het ziekenhuis en heeft veel raakvlakken met de tandheelkunde”, zo verklaart

verstandskies afbreekt of dat er een stukje achterblijft in de kaak. Verder komen veel patiënten naar het spreekuur met een wortelpuntontsteking of een slijmvliesafwijking zoals een bultje, zweertje of branderig gevoel op de tong”, vertelt de kaakchirurg.

Egied Hannen het belang van die dubbele vooropleiding.

Implantaten

Vanwege die grote toeloop is het behandelspreekuur (route 72) inmiddels uitgebreid met een vierde kaakchirurg, net als zijn collega’s afkomstig van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Patiënten kunnen nu op maandag, woensdag, donder-

Bijzondere samenwerking

dag en vrijdag in Weert terecht voor een kleine chirurgische ingreep in het hoofden halsgebied. Het gaat om behandelingen die niet tot het terrein of de dagelijkse routine van de tandarts behoren. De kaakchirurgen verwijderen onder plaatselijke verdoving ontstoken verstandskiezen en wortelpunten, plaatsen implantaten in de kaak en behandelen verdikkingen, blaasjes of zweertjes in de mond of aan het gezicht. “Patiënten worden binnen twee weken geholpen. Die snelheid is van belang omdat problemen in de kaak of mond het dagelijks functioneren – het eten, drinken en praten – flink kunnen belemmeren. Een behandeling duurt niet lang en vindt bijna altijd in dagbehandeling plaats. De eerste vijf tot zeven dagen kan er een lichte zwelling optreden. Maar met pijnstillers zijn de klachten prima te onderdrukken”, zegt

Vanuit hun ‘thuisbasis’ in het Eindhovense Catharina-ziekenhuis komen de vier kaakchirurgen ieder één dag in de week naar het St. Jans Gasthuis om patiënten te helpen. Dankzij deze samenwerking kunnen patiënten uit de regio Weert nu voor poliklinische kaakzorg in hun eigen ziekenhuis terecht. Egied Hannen: “Landelijk is er een groot tekort aan kaakchirurgen. Omdat het SJG Weert dit specialisme niet in huis had, moesten patiënten noodgedwongen naar een ander ziekenhuis of bleven ze met hun klachten rondlopen. Ruim een jaar geleden hebben wij in goed overleg met het SJG Weert en het Catharina-ziekenhuis besloten om de kaakzorg vanuit Eindhoven naar Weert uit te breiden. Het is een prima beslissing geweest. Patiënten uit heel Noord- en Midden-Limburg en een deel van Zuid-Oost-Brabant komen voor een behandeling naar onze polikliniek.” De grootste groep kaakpatiënten zijn jongvolwassenen met ontstoken verstandskiezen. “Dit soort ingrepen is lastiger dan je

Bij (oudere) patiënten die een of meerdere tanden missen, plaatst de kaakchirurg een tandvervangend implantaat in de kaak. Egied Hannen legt uit: “Een implantaat is een titanium kunstwortel waarop de tandarts een kroon of brug kan plaatsen. Het is de oplossing die de natuur het best benadert. Oerstevig, esthetisch en nauwelijks van een echte tandwortel te onderscheiden. Bij mensen bij wie het kunstgebit niet comfortabel zit, plaatsen we twee implan-

taten waarop het gebit vastklikt: het zogeheten klikgebit.” Vanwege de grote behoefte aan specialistische kaakzorg leeft nu binnen het Weerter ziekenhuis het idee om patiënten in de toekomst ook klinisch - onder volledige narcose – te gaan helpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kaakreconstructies, de behandeling van speekselklieren of chirurgie na een ongeval; ingrepen waarvoor een ziekenhuisopname noodzakelijk is. De specialisten en het ziekenhuisbestuur gaan hierover dit jaar in gesprek. Egied Hannen: “Volledige narcose is noodzakelijk bij grote, complexe kaakoperaties. Maar het kan natuurlijk ook een bewuste keuze zijn van de patiënt. Bijvoorbeeld als je er heel erg tegenop ziet om je verstandskiezen te laten verwijderen.”

Informatiebijeenkomst Implantaten Wilt u meer weten over tandvervangende implantaten en de toepassingen ervan? De kaakchirurgen vertellen u er alles over tijdens een informatieavond op dinsdag 1 februari in het Auditorium van het SJG Weert. Datum:

dinsdag 1 februari 2011

Tijd: Locatie: Kosten: Aanmelden:

19.00 uur tot ± 21.00 uur Auditorium SJG Weert, Vogelsbleek 5, Weert Géén Via het inschrijfformulier op de website: www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of via afdeling Patiëntenvoorlichting tel. 0495 – 57 22 05

Grenskoerier week 04 2011  
Grenskoerier week 04 2011  

weekblad voor Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo

Advertisement