Greenspeed Brochure WASH BAG-IN-BOX_NL

Page 1

WASHBAG-IN-BOX

DUURZAME WASPRODUCTEN

VOOR AUTOMATISCHE DOSERING

TEXTIEL

WASH BAG-IN-BOX

WASMIDDELEN

WASH LIQUID

Vloeibaar wasmiddel

Voor alle waterhardheden.

Hooggeconcentreerd, ecologisch, vloeibaar wasmiddel voor automatische dosering. Garandeert een uitstekende reiniging van alle types textiel, vanaf 30°C. Bevat enzymen voor een doeltreffende vlekverwijdering.

• 10 l • pH 9

WASH BOOSTER

Vloeibare wasbadversterker

Voor alle waterhardheden. TEXTIEL

Hooggeconcentreerde, ecologische, vloeibare wasbadversterker voor automatische dosering. Te gebruiken in combinatie met een hoofdwasmiddel. Alkalisch, versterkt de waskracht en ontvlekkende werking.

• 10 l

• pH 13.5

WASH BRIGHT

Vloeibaar bleekmiddel

Voor alle waterhardheden.

Hooggeconcentreerd, ecologisch, vloeibaar bleekmiddel voor automatische dosering. Garandeert een efficiënte vlekverwijdering en een krachtige bleekkracht bij een temperatuur tussen 30°C en 55°C.

• 10 l • pH 3.5

WASH SOFT

Vloeibare wasverzachter

Hooggeconcentreerde, ecologische, vloeibare wasverzachter voor automatische dosering. Verzacht de vezels en elimineert statische elektriciteit. Vergemakkelijkt het strijken.

• 10 l • pH 3

Voor alle waterhardheden.

HYGIËNE
HYGIËNE TEXTIEL HYGIËNE
HYGIËNE
TEXTIEL

VEILIG & DUURZAAM

EFFICIËNT EN DOELTREFFEND

• Hooggeconcentreerde formule.

VEILIG IN GEBRUIK

• Gesloten systeem. Geen contact met de producten.

• Lekvrije aansluiting.

• Eenvoudig aan te sluiten.

ECOLOGISCHE DETERGENTEN

• Biologisch afbreekbaar.

• Eu Ecolabel, Cradle to Cradle Certified® Gold.

DUURZAME VERPAKKING

• Het systeem zorgt voor 20% minder verpakkingsafval en > 5x minder plastic ten opzichte van een standaard 10,5 l bus.

Visuele kleurcodering tussen product en koppelstuk.

5 x 10,5 l bus = 1 x 10 l Bag-in-Box

KOPPELSTU K BAG-IN-BOX
CONTACT T +31 (0)70 345 87 37 F +31 (0)70 345 89 42 greenspeed@greenspeed.eu HOOFDKANTOOR Greenspeed B.V. Rotterdam Airportplein 24 3045 AP Rotterdam Nederland P.O.Box 1250 2280 CG Rijswijk Nederland www.greenspeed.eu

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.