Page 1

Greenkeeperen

w w w. g r e e n k e e p e r . d k

No 1

2 0 0 8


Pleje af job, plæne og fremtid...

Indenfor det grønne område findes følgende uddannelser: �

Greenkeeper

Greenkeeperassistent

Groundsman

På det grønne område sikrer 3F dig gode arbejdsforhold gennem overenskomstaftaler, der bl.a. giver dig ret til pension, løn under sygdom, barselsorlov samt ekstra fridage med løn.

Anlægsgartner

Anlægsplejer

Produktionsgartner

Vi arbejder også for et bedre arbejdsmiljø.

Væksthusgartner

Nærmere oplysninger om, hvilke golfbaner der er med i overenskomstdækket, kan fås ved henvendelse til din afdeling eller:

Væksthusgartnerassistent

Skov- og Naturtekniker

Skov- og Naturassistent

Ring på telefon 70 300 300

Dyrepasser

Dyrepasserassistent

Jordbrugsassistent

Jordbrugsmaskinfører

www.3f.dk

- VI ER EN FAGFORENING MED HJERTE OG FORNUFT. www.3f.dk


Nothing runs like a Deere dygtigste folk, som kan give dig den bedste rådgivning, service og backup – uanset hvor i landet du befinder dig. Opgaver – store som små – løses hurtigt og professionelt. Vores globale reservedelssystem med flere depoter end noget andet firma i verden er helt unikt. Det sikrer dig den reservedel,

du har brug for her og nu med levering inden for 24 timer!

Salg og Service vest for Storebælt:

Salg og Service øst for Storebælt:

Ole Mathiesen MaskinCenter A/S Ravnhøjvej 1 8543 Hornslet Tlf.: 86995541 Fax: 86995547 osm@ommc.dk www.ommc.dk

B1089_A4_golfannonce_MM_Havd.indd 1

Du kender navnet. Se den forskel John Deere gør på din egen golfbane. Kontakt os allerede i dag.

A/S Havdrup Maskinforretning Salbjergvej 4 4622 Havdrup Tlf.: 46185544 Fax: 46185043 hm@havdrup-maskinforretning.dk www.havdrup-maskinforretning.dk

"

Med John Deere får du mere end blot golfmaskiner. Med John Deere’s omfattende sortiment af bl.a. fairwayklipppere, greenklippere, prikkemaskiner, gatorer, kompakttraktorer, opsamlingssystemer og bunkermaskiner behøver du kun at handle ét sted. Herudover får du branchens

27/02/08 12:00:01


B

e

s

t

y

r

e

l

s

e

Formand: Bendy Sørensen Bavnedamvej 50, 5250 Odense SV Telefon privat: 6617 0260 Mobil: 2049 0336 E-mail: bendy@privat.dk Næstformand: Jan Ebdrup Bygdevej 25, 2830 Virum Telefon privat: 3929 6110 Telefon arbejde: 3063 2476 E-mail: ebdrup@mail.tele.dk Kasserer: Niels Chr. Just Gl. Færgevej 79, Alnor, 6300 Gråsten Telefon privat: 7465 2634 Mobil: 2147 3859 Fax arbejde: 7465 2909 E-mail: justkraag@c.dk Redaktør: Karsten Bjergø Henvendelse via Sekretariatet Guldklubbens repræsentant i bestyrelsen: Lasse Lindholm Prodana Seeds A/S Telefon: 6317 1600 Telefon direkte: 6317 1608 E-mail: ll@prodana.dk

4

R e g i o n s l e d e r e

Bornholm Bent Ruben Larsen, erfagruppeleder Bornholms Golf Klub Telefon arbejde: 5648 9041 Mobil: 2021 9044 Jørn E. Mogensen, regionsleder Rø Golfbaner Mobil: 3084 2445

I

Søren Nicholson Silkeborgvej 170, 3. vær. 1, 8000 Århus C Mobil: 6076 1401 E-mail: sorennicholson@gmail.com John Nielsen Højdevej 34, 3540 Lynge Telefon privat: 4818 9501 Mobil: 5090 6663 Telefon/fax arbejde: 4586 7322 E-mail: greenkeeper@nielsen.mail.dk Michael Jensen Blenstrupvej 2, Sejlstrup, 9520 Skørping Telefon privat: 9839 6012 Mobil arbejde: 2426 5929 E-mail: aarsgolfklub@keeperne.dk Suppleanter Martin Nilsson Nebbegårdsbakken 44, 1., 2400 Kbh NV Telefon privat: 5194 6990 Mobil: 4128 4905 E-mail: greenkeeper@kgkgolf.dk Jeppe Krogh Kristensen Garnisionsvej 14, 2. tv. 3520 Farum Mobil: 2961 2056 E-mail: jkk@gb4.dk

o

Sekretariat Danish Greenkeepers Association Kirkedalsvej 6, 8732 Hovedgård Telefon: 7566 2800 Fax: 7566 2602 E-mail: dgf@greenkeeper.dk www.greenkeeper.dk Kontortid Mandag-torsdag: 8.00-16.00 Fredag: 8.00-12.00 DGA’s advokat: Morten Ligaard Amaliegade 49, 1256 København K Mobil: 4031 0189 E-mail: mli@ds-norden.com DGU Konsulenter: Banekonsulent: Allan Brandt Petersen Mobil: 4040 9103 Direkte nr. DGU: 4326 2695 E-mail: abp@dgu.org Miljøkonsulent: Torben Kastrup Petersen Mobil: 4040 9102 Direkte nr. DGU: 4326 2709 E-mail: tkp@dgu.org

Ringkøbing Jørgen Jensen Struer Golfklub Mobil: 2048 4324

Fyn Christian Hansen Vestfyns Golfklub Mobil: 2921 2854

Vejle Morten Terkelsen Give Golf Klub Mobil: 2292 6343

Sydvest-Sjælland Mette Glarborg Skjoldenæsholm Golf Center Telefon arbejde: 5753 7274 Mobil: 2164 3546

Ribe Christen Lassen Schmidt Ribe Golf Klub Telefon privat: 2145 0209 Telefon arbejde: 7544 1455

Viborg John Mikkelsen Tange Sø Golfklub Mobil: 2279 1490

Sønderjylland Henning Lund Brundtlandbanen Mobil: 2440 5430

Århus Jan Lange Aarhus Aadal Golfklub Mobil: 2119 2990

f

Alle henvendelser omkring markvandringer m.v. skal rettes direkte til regionslederen.

Nordjylland Niels Andersen Blokhus Klit Golfklub Mobil: 4076 3002 Hans Jørgen Krath Ebeltoft Golf Club Mobil: 2467 6353

n

Storstrømmen Anita Laugesen Storstrømmen Golfklub Telefon arbejde: 5482 8080 Telefon privat: 2349 1861

Per Sørensen Sydsjællands Golfklub Mobil: 5124 0771 København/Frederiksborg Steen Mikael Asserbo Golf Klub Telefon 4772 0520 / 2214 3170


BVh`^cZgi^a \g²heaZ_Z EGD96C6hi^aaZg\ZccZbVgWZ_YZYZ bZidYZgi^ag€Y^\]ZY^cYZc[dgeaZ_Z V[he^aaZÓVYZcd\hZakZk²`hiaV\Zi hVbi^cYZc[dgcn"d\Z[iZgh€c^c\# 

EGD96C6Zgd\h€/ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

<g²h[g³ ;²gY^\\g²h Heg³_iZh€c^c\ EaZ_ZegdYj`iZg BVh`^cZg 7adbhiZga³\ 7adbhiZg[g³

He³g\dh[dgkZ_aZYc^c\ EGD96C6h`dchjaZciZg`dbbZg\ZgcZe€ WZh³\d\]_²aeZgbZYVi`aVga²\\Z?ZgZh WZ]dk# 7gj\dhhdbheVgg^c\heVgicZg!c€gVgWZ_YZi h`Va[gV]€cYZc#

Egd[Zhh^dcZa\g²heaZ_Z lll#egdYVcV#Y` EgdYVcVHZZYh6$H ;€Wdg\kZ_')-Õ9@"*'*%DYZchZHKÕIa[#/+(&,&+%%Õ;Vm/+(&,&+&.ÕegdYVcV5egdYVcV#Y`Õlll#egdYVcV#Y`


I

n

d

h

o

l

d

I

No 1

G r e e n k e e p e r e n

f

o 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 38 40 44

Leder ...................................................................... Golf som socialt værktøj ....................................... Fantasifoster ser dagens lys ................................ Ryd feltet! ........................................................ To nye golfperler på Gran Canaria .................. Ørkenø på vej til at blive en golfø ................ Årets greenkeeper 2007 .............................. Eksperthjælp til Jellings stortalent ............... Selvstændig specialist i plænegræs ............ Region Viborg på studietur til Skotland ..... Greenkeeperassistenter på Sandmosen .... En gentleman takker af ........................... Golfexperten fra Højbjerg ...................... Tre californiske baner i Løgstør .............. Vejen til tilfredse klubmedlemmer.......... FEGGA-konference og årsmøde i Brüssel 2008 ..................... iSeed – græsfrø med gødning ................. Slå et smut forbi .................................... Første danske golfboghandel ................... Fire dage på Kingsbarns ......................... 9 hullers-bane med tre greens ................ Endnu engang ... .................................... Lettere adgang til “statsbanen” ................ Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på golfbaner.......................... Solgte alt for at åbne en golfbane .............. Ny Verti-Quake – til den grundige dybdeluftning .................. Regioner ........................................................ Firmaguide 2008 ............................................

6

n

46 48 50 52 54 58 60 64 66 68 72 76 78

2 0 0 8

Foreningsblad for Danish Greenkeepers Association

Nummer 1 22. årgang Redaktør Karsten Bjergø Redaktionsadresse Frederikshaldparken 41 8300 Odder Redaktion/info-udvalg Karsten Bjergø Jacques Borggild Birger Bromann Søren Nicholson

Tryk og grafisk layout Zeuner Grafisk as Skovdalsvej 22 8300 Odder Telefon 8746 4010 Annoncesalg DGA’s sekretariat Vibeke Jensen Telefon 7566 2800 Deadline for næste nummer: 16. maj 2008

Forsiden Foto: Jens Christensen

NB! Vi er desværre stadig nødsaget til at stramme op på deadlinen. Så alle bedes overholde den nævnte dato.

Golfa


De bedste materialer til golfbaner Solum Gruppen er specialister i produktion af dress-, greenopbygnings- og reparationsmateriale af høj kvalitet til golfbaner.

Topdress og Vækstlag m.m. GreenMix Green Mix (ph-reguleret) TeestedMix BoldMix BaneMix Topdres Kvartsand Vækstlag Diverse DressNet Biosol (org. gødning) Vaminoc G (Mykorrhiza) Maskinløsninger f.eks. Vertikalskæring Verti-drain Topdresning

Produktet GreenMix anvendes ved anlæg og vedligeholdelse af golfgreens og er produceret af rent kvartssand, som følger USGA’s høje krav, og en organisk fraktion som er specielt tilpasset formålet. Den organiske fraktion består af madraskompost eller spagnum. Madraskomposten er unik eftersom den er ensartet og ikke indeholder vækstpatogener (komposten udsættes for temperaturer over 70°C i lang tid). GreenMix Ensartet høj kvalitet – uafhængig af årstiden Stabilt produkt – med høj mikrobiel aktivitet Intet ukrudt – ingen plantesygdomme Ingen urenheder – fri for forureninger

Knud Hvid Petersen Direktør Mobil 21 61 30 40

Jan Juellund Driftschef Mobil 21 61 30 49

Karina Galsklint Sekretær Tel. 43 99 50 20

Claus Svenstrup Nielsen Salgskonsulent Mobil 21 61 30 45

Dansk Jordforbedring, Vadsby Stræde 6 , 2640 Hedehusene Tlf. 43 99 50 20, Email: info@solum.com, www.danskjordforbedring.dk

Golfann. salg serviceann.2.indd 1

20/02/07 12:27:47


L

e

d

e

r

No 1 G r e e n k e e p e r e n

8

2 0 0 8

år dette nummer af “Greenkeeperen” er på gaden, er vi kommet igennem en sandsynligvis rimelig vinter, græsset begynder langsomt at grønnes, maskinerne er klargjorte, golfsvinget skal tages ud af mølposen og trimmes, og golfbanerne skal være klar til åbningsmatchen.

Alt synes egentlig at være ved det gamle, men læs alligevel videre, vi føler, at der er et par vigtige ting, som vore læsere burde tænke over. Greenkeeperbranchen er fortsat inde i en positiv udvikling, det er sælgers marked, det vil sige, at de, som vil sælge deres arbejdskraft har gode muligheder. Vi er vel endda kommet så langt, at der er en generel mangel på greenkeepere flere steder i landet. Det er naturligvis godt nok, hvis man er greenkeeper, og måske sogar en dygtig én af slagsen, men det er mindre godt for den danske Golfverden som helhed. Der skal hurtigt iværksættes en markedsføring af greenkeeper-jobbet, som skaber mere tilgang til branchen. Dette kunne ske ved at gøre jobbet så attraktivt, at mange af vore unge (elite) golfspillere ser mulighederne i at arbejde som greenkeeper – de er jo alligevel på golfbanen det meste af tiden, så hvorfor ikke optimere mulighederne for at spille golf samtidig med, at man tjener penge. Husk, at det er de allerfærreste af de kommende professionelle, som kan leve af det. Vi står også ved en skillevej i greenkeepernes egen forening DGA. Skal foreningen udvide sine aktiviteter i greenkeepernes tjeneste? – Skal DGA i udvidet grad være en “faglig forening”? Skal DGA kunne tilbyde arbejdsløshedsforsikring? Skal der arbejdes videre med uddannelserne til gavn for greenkeeperne selv og for golfklubberne? Kan vi fortsat finde ildsjæle, som vil bruge 100-vis af timer i foreningens tjeneste uden at få løn for det? Skal DGA fortsætte sin positive udvikling, eller skal der skrues ned for blusset og satses mere på sociale aktiviteter. Hvis DGA i fremtiden skal kunne repræsentere greenkeepernes interesser såvel uddannelsesmæssigt som fagligt, så kræver det en stærkere økonomi, og hvor kommer denne fra? Det kræver også, at greenkeeperne står sammen om deres forening og trækker på samme hammel. Kan vi motivere DGU til at forstå, at det i allerhøjeste grad er i golfens vitale interesse, at vore golfbaner har det højst mulige pasningsniveau, men at dette kræver tættere samarbejde om uddannelse, udvikling, økonomi, markedsføring, ansvar, ansættelsesbetingelser, løn, arbejdsbetingelser, organisation osv osv.

Nok er nok – mere er bedre

N

Tænker vi nok over de meget store investeringer, som for øjeblikket foretages i nye golfanlæg og at disse investeringer tjenes bedst ved, at golfbanerne passes bedst muligt? Der er mange spørgsmål, som skal – og bør – besvares i den nære fremtid, det ville være dejligt at kunne læse meninger og holdninger i debatindlæg her i bladet eller på DGA’s hjemmeside www.greenkeeper.dk

smc8


Nogen kalder os stadig Svogerslev Maskincenter…

Hvorfor vente? – når du kan få hole-in-one med SMCE allerede i dag Mere end 20 internationale produktmærker.

Med SMCE Pitzner i baghånden til hurtig service og reparation kan du udnytte din maskinpark optimalt – og sikre et velplejet og toptrimmet anlæg. Vores kompetente folk er altid klar med individuel rådgivning, hurtig service og reservedele fra vores store lagre i hele landet – og mangler du maskinen til jobbet, så har vi også den!

Kompetent og personlig rådgivning Landsdækkende service og reparation 24 timers udkaldsservice Alt inden for reservedele

Ring straks og få vores dygtige folk på banen!

SMCE Pitzner A/S – et selskab i Pitzner Gruppen

smc810608_SMCE_ann_helside_210x297.indd 1

Ege gaardsve j 10

4621 Gadstrup

Tlf. 4616 3000

www.smce -pitzne r.dk

info@smce-pitzner.dk

20-02-2008 11:55:07


A

r

t

i

k

e

l

Golf som socialt værktøj Af Jacques Borggild jbconsult@post.tele.dk

10

D

enne artikel bør læses af alle, som interesserer sig for de mange udsatte børn og unge mennesker i vort land, som af vidt forskellige årsager er kommet på kant med samfundet, og som har svært ved – eller som oftest umuligt ved at komme tilbage til et normalt liv uden kriminalitet, mobning, misbrug, sygdom, vold, eller hvad årsagerne kan være. Vi skal samtidig være kernestolte over, at vi, som ikke har ovenstående problemer, har en fritidsinteresse – GOLF – som så helt åbenlyst har vist sig at være et fantastisk redskab til at give disse mange unge mennesker nye håb, selvværd, selvforståelse, selvtillid og helt nye muligheder for at leve et normalt liv sammen med jævnaldrende. Vi skriver om projektet BACKSPIN & SELVVÆRD, som nu igennem 8 år har vist, at golf er yderst velegnet til netop udsatte børn og unge, fordi denne sportsgren bygger på principper, kvaliteter og værdier, som i høj grad kan hjælpe netop denne målgruppe.

Hvad er Backspin & Selvværd? Projektet, som er udviklet af lærer Michael Løhde, er et tilbud til udsatte børn og –unge, hvor golfen bruges som et socialt udviklingsværktøj. Det er ikke projektets formål at skabe elitegolfspillere, men at : • Forbedre elevernes selvværd, selvforståelse og selvtillid. • Forbedre elevernes skolegang socialt og fagligt. • Forbedre samspillet mellem elever og forældre. • Forbedre elevernes muligheder for normal adfærd med jævnaldrende. Backspin & Selvværd, som i dag samarbejder med bl.a. Kulturministeriet, Danmarks Idræts Forbund, Dansk Golf Union og Smørum Golfcenter, henvender sig primært til udsatte børn og unge i 11-16 års alderen: • Der har risiko for at blive “smidt ud” af skolen. • Der er blevet “smidt ud” af skolen og har brug for støtte og opbakning for at komme videre. • Der er udsat for- eller selv udøver mobning. • Med problemer i hjemmet på grund af misbrug, vold eller sygdom. • Der har andre adfærds- kontakt- eller følelsesmæssige problemer. Hvorfor golf? Folkene bag projektet har nu 8 års erfaring, bl.a. via golfprojekter i samarbejde med Smørum Golfcenter og resultaterne har vist sig at være overraskende gode.


255641_bladet_4_05

12/12/05

16:24

Side 11

G r e e n k e e p e r e n

No 1

2 0 0 8

BUNKEREN ?

OPTIMÉR DIN BANE MED VÆKSTLAG OG TOPDRESSING

Problem for nogen – en udfordring for andre …

Eleverne i projektet inddeles i hold på 4, som både har 2 gange ugentlig træning, spil på bane hver anden weekend, forældredage, socialt samvær samt forskellig social opfølgning og resultaterne har været fremragende : Resultater? Individuelle bland. efter dit ønske 75% eller 3 ud af 4 elever har efter endt forløb kunnet forbedre deres situationKonkurrencedygtige så meget, at de har færdiggjort deres skolegang og priser er i gang med en uddannelse. Kort leveringstid Familierne til børn og unge, som har færdiggjort Backspin & Kvalitet kompromis selvværd projektet føler, atuden deres muligheder og overskud som forældre er blevetRationel så mærkbartproduktion, forøget, at det har betydetlevering en markant sikker forbedret situation i hjemmet. Skolernes tilbagemeldinger viser en markant tilbagegang i såvel fravær som konflikter samtidig med, at de enkelte elevers faglige fremgang er mærkbar.

BUNKERSAND

Efter USGA Optimal kornkurve 0,5 - 1,4 mm BAcKSpIN & SeLVVæRD Ens spillebetingelser i alle vejrforhold Interesseret? udgifter til til at Ingenside ekstraordinære Fra redaktionens skal vi opfordre alle vore læsere slibning af greenklippere kontakte deres respektive golfklubber med henblik på at få oprettet tilsvarende projekter, som i dag findes i Smørum Golfcenter, som i øvrigt meddeler os, at man absolut ikke har nogle negative erfaringer med projekterne eller de enkelte elever. Interesserede, som ønsker at vide mere om, hvorledes projektet kan igangsættes bedes kontakte projektleder: Michael Løhde Rasmussen Mynstersvej 13, 3,TV · 1827, Frederiksberg C Tlf : 26 72 27 66 · ml@backspinogselvvaerd.dk www.dansand.dk www.backspinogselvvaerd.dk

Bluetime Grafisk Design · 29 70 00 96

• Eleverne præsenteres for et anderledes og positivt miljø. • Golfsporten fremmer muligheden for individuel udvikling, til sportsbaner, uden at man mister muligheden for at være sammen med de teesteder, fairøvrige elever. ways og greens • Golfsporten kan åbenbart rumme børn og unge, hvis evner og muligheder ikke rækker i andre sportsgrene. • Golfsporten lærer eleverne at koncentrere sig, hvilket har vist sig meget væsentligt. • I golf er man sin egen dommer, hvilket har vist sig at være en væsentlig kvalitet.

Med mere end 25 års erfaring indenfor produktion af rengørings-, affedtnings- og specialprodukter til stort set alle brancher er FR Kemi en yderst erfaren samarbejdspartner. Vi er kendt for god kvalitet, hurtige leverancer og ikke mindst god service.

� Rengøringsmidler

� Håndrensemidler

� Svanemærkede Produkter

� Aerosoler

� Affedtningsmidler

� Papirvarer

� Organiske Opløsningsmidler

� Diverse Rengøringstilbehør

� Bilvask- og Bilplejemidler

� Private Label Produktion

� Specialprodukter

11

� Shampoo og flydende Håndsæbe

Tåstruphøj 36 4300 Holbæk Tlf. 59 43 55 03

www.fr-kemi.dk

� din leverandør � til det meste � og de fleste

Greenkeeperen nr. 4 - 2005

11


A

r

t

i

k

e

l

Fantasifoster ser dagens lys Palm City realiseres nord for Frederikshavn med Skandinaviens første Colin Montgomerie-bane Af Jens Christensen

F

12

or nogle lignede det et fantasifoster, da aktieselskabet Holiday Invest, Frederikshavn – personificeret i en islænding, Siggi Strandeng, og to nordjyder, Otto Stavad og Kim Madsen – for et år siden lancerede ideen om at anlægge en gigantisk golf- og strandby, Palm City Family & Golf Resort, på en flad mark i den nordlige udkant af Frederikshavn – et projekt til mellem halvanden og to milliarder kroner. I dag hersker der imidlertid ikke tvivl om, at “fantasifosteret” ser dagens lys, fordi både nordjyder og ikke-nordjyder, primært golfspillere, har vist det stor interesse. Interessen blev klart understreget, da mellem 2500 og 3000 mennesker mødte op til projektets første åbent hus-arrangement i Arena Nord i Frederikshavn. Her blev to prøvehuse, Golfhuset og Beachhuset, præsenteret og de første 400 af i alt 1000 feriehuse sat til salg. 140 blev købt, selvom priserne ikke er til at kimse ad, ca. 2,4 mio. for det billigste på 100 kvadratmeter og ca. 3 mio. for det dyreste på 105 kvadratmeter. Hovedparten af køberne er lokale- og ikkelokale golfspillere, der i løbet af to-tre år vil kunne spille på den første bane i Skandinavien, som den mangeårige skotske stjernespiller Colin Montgomerie lægger navn til. Dét har de god grund til at glæde sig til, idet Montgomerie i den senere år har designet meget berømmede golfbaner som Carton House i Irland, The Montgomerie i Dubai,

Montgomerie Course Palm City Frederikshavn bliver det officielle navn på den første bane, som Colin Montgomerie (billedet) og hans designerteam står bag i Skandinavien.

The Montgomerie i Wales, Zhuhai Golden Gulf, Haikou Meishi og Nanshan West Donghai i Kina samt Pantai Lagenda i Malaysia. Desuden er anlægsarbejdet i gang på endnu fire baner med hans signatur, Rowallan Castle i Skotland, Riffa Views i Bahrain, Papillon i Tyrkiet og Montgomerie Links i Vietnam. Aktie til 100.000 kr. Det bliver spændende at følge Montgomerie Designs arbejde med det flade areal nord forFrederikshavn, hvor det vil kræve stor fantasi at skabe en bane i europæisk topklasse – som Palm City Golf A/S lover. Det skal dog nok lykkes, fordi Colin Montgomerie dels selv er vokset på de bedste skotske golfbaner, Troon, og dels fordi hans designteam kommer fra European Golf Design, der ejes i fællesskab af European Golf Tour og International Management Group (IMG). I realiteten finpudser Montgomerie “kun” detaljerne på den bane, som hans designteam – i dette tilfælde Jeremy Slessor og Rob Heiseman – udtænker og skitserer. Colin Montgomerie vil personligt kun besøge banearealet fire gange i de to år, anlægsarbejdet står på. Arbejdet starter i dette forår, og den færdige golfbane – som bliver en blanding af en links og en parkbane – vil kun-


G r e e n k e e p e r e n

ne tages i brug i efteråret 2010. Sammen med klubhus, maskinhus, 9 hullers pitch & putt-bane er bane projktete til at koste 130 mio. kr. Driften af golfbanen kommer næppe heller til at kikse, da den er lagt i hænderne på det danske selskab Golf Management/ Whole In One, der har eks-professionelle Steen Tinning som bestyrelsesformand. Èn spillerettighed (en B-aktie) koster i øvrigt 100.000 kroner. Golf Management/ Whole In One ejer i øjeblikket to danske golfbaner, Benniksgaard i Rinkenæs og Mensalgaard i Odsherred og vil selv anlægge en tredje, Broholm, ved Nyborg. Nabo til en golfbane Til sin tid vil Palm City bestå af tre bydele, én omkring golfbanen (Golfhusene) og én ud til stranden (Beachhusene) – tilsammen 700 feriehuse i to plan – samt af 300 lejligheder i forbindelse en centerbygning med café, restaurant og bowling, et 35.000 kvadratmeter stort vandland med

No 1

2 0 0 8

wellnessfaciliteter samt et shoppingcenter på 3000 kvadratmeter. Golfbyen kommer til at ligge nabo til banen i Frederikshavns Golf Klub, vest for hovedvej 40 (Frederikshavn-Skagen). De to baner vil få fælles klubhus og træningsfacilieter og derfor samarbejde om greenfee-pakker. Centerområdet placeres mellem Skagensvejen og Skagensbanen, mens strandbyen placeres øst for Skagensbanen – ud til Palmestranden, som Frederikshavn er blevet så berømt for (fordi palmetræer i potter sættes ud på stranden i sommerhalvåret). Palm City får sit eget trinbræt, hvorfra toget når banegården i Frederikshavn på et par minutter og banegården i Skagen på en halv time. 11 investorer har garanteret opførelsen af de første 400 feriehuse, henholdsvis 320 i golfbyen og 80 i strandbyen. – Disse 400 huse bliver det eneste, der kan købes til privat brug – uden udlejningsklausul, fortæller salgschef i Palm City, Siggi Strandeng. – De øvrige 600 huse og lejligheder,

som vi forventer at afsætte i klumper til andre investorer, skal bruges til udlejning. 270 af disse kommende boliger er solgt. Det er bværd at nævne, at der reserveret to B-aktier til samtlige 1000 boliger, spillerettigheder for dem, der bor i husene og lejlighederne – uanset om de er ejere eller lejere. Entreprenørvirksomheden NCC Construction Danmark A/S skal styre opførelsen af Palm City – med den forpligtigelse, at der skal anvendes lokal arbejdskraft i videst muligt omgang. Det forventes, at det færdige projekt vil medføre 200 nye, permanente arbejdspladser.

Golfbydelen opfører som forskudte rækkehuse i to etager med entre, badeværelse, gæstetoilet og tre soveværelser i stueplan, mens 1. salen rummer køkken, opholdsstue og delvis overdækket terrasse.

13


A

r

t

i

k

e

l

Ryd feltet! Bliver den moderne chefgreenkeeper fyret lige så hurtig som en fodboldtræner? Af Hein van Iersel • oversat af Marjolein Krabben

-B

14

ange for greenkeepers!, udbryder Lex de Roeper, i et interview til magasinet, NWG-magasine Golfbuisness. Ifølge baneudvalgsformanden af Golf and Country Club Cappelle A/S Ijssel, skulle mange baneudvalgsformænd have dårligt styr på deres greenkeepers præstationer. – De burde have mere respekt for dem. Er det blot én mands mening, eller er der noget i vejen med forholdet mellem chefgreenkeeperen og baneudvalgsformand? Der er en stigende tendens til, at situationer hvor den moderne chefgreenkeeper bliver nødsaget til at forlade banen, kan sammenlignes med en fodboldtræner; de skal også forlade deres job hvis resultaterne er dårlige eller helt udebliver. I de forløbne år har undersøgelser påvist et antal tilfælde, hvor chefgreenkeeperen bliver fyret, fritstillet eller sat til helt andre opgaver der ligger uden for deres kompetenceområde. Dette er kun toppen af isbjerget, da man med sikkerhed må gå ud fra, at problemerne der ligger til grund for denne tendens, er betydelig mere omfattende. Denne artikel vil ikke gå i dybden med hvert tilfælde, men fremhæve nogle få gennem interviews med forskellige greenkeepere og baneudvalgsformænd. Hvor ligger magten? Hein Van Drie, chefgreenkeeper hos Schaerweide i Zeist, har allerede mange års erfaring med greenkeeping, både fra Schaerweiden og tidligere fra Anderstein. Van Drie synes det er noget pjat at baneudvalgsformændene er bange for deres greenkeepere. Van Drie siger: – Det er jo ikke greenkeeperen der har magten, greenkeeperen er tit magtesløs. F.eks. hvis han beder om et nødvendigt nyindkøb eller en bestemt handling på banen, men får at vide at der ikke er penge til en ekstra mand eller indkøb af det fornødne materiel – må greenkeeperne gøre arbejdet med det de har. Magten ligger hos

Hein van Iersel.

bestyrelsen og eventuelle medejere. Problemet ligger i værdsættelsen af greenkeeperens arbejde, også i det finansielle sind. Chefgreenkeeperne er typisk fagidioter, de har meget kærlighed til deres arbejde og tænker tit sidst på sig selv. Greenkeeperen er mere tilstede på banen end et bestyrelsesmedlem, derfor ser og hører en greenkeeper mere end bestyrelsen. Den dominerende rolle Jan Van Mondfrans, kender via sit arbejde hos ProGrasS og som baneudvalgsformand af U.G.C. De Pan, begge sider af historien. Van Mondfrans siger: – Da jeg blev baneudvalgsformand for De Pan, besluttede jeg mig for ikke at komme på ugentlige besøg hos greenkeeperne. Mine forventninger til jobbet som baneudvalgsformand er ikke at bestemme greenkeepernes arbejdsopgaver, men at støtte dem i deres arbejde med at forbedre banen, eller at forsvare anskaffelsen af nye maskiner overfor bestyrelsen. Jeg ser tit, i mit arbejde, at greenkeeperne får speci-

fikke arbejdsopgaver, hvilket jeg synes er en forkert holdning og udvikling. Greenkeeperen bliver guidet af chefgreenkeeperen og af den person kan man forvente en vis form for indsigt og sans for detaljerne. Hver fjortende dag har vi et møde i baneudvalget, hvor chefgreenkeeperen har en dominerende rolle. Vi som baneudvalg får dermed indsigt i udviklingen og kan så planlægge fremtiden. Det er min opgave at sørge for, at greenkeeperne får selvtillid, og derved bliver stærkere i deres arbejde – ikke omvendt! Jeg stimulerer greenkeeperen til at følge faglige kurser der give dem bedre kendskab til deres profession, deltage i workshops samt at besøge deres kollegaer på andre baner. Golfbane markedet bliver også mere komplekst pga. klimaændringer, hvilket igen opfordrer til videreuddannelse. – Det er et meget interessant fag, hvor kun den erfarne chefgreenkeeper formår at holde sig oven vande, det synes jeg er en spændende udfordring. Viden, kendskab og kommunikation Arnoud de Jager har gjort sig en del erfaring ved selv at være startet ud som greenkeeper, og er på nuværende tidspunkt endt som direktør af De Lage Vuurche BV (red. lidt som Proark koncernen). De Jager siger: – Kniven har to sider, alt handler om god kommunikation. De bedste greenkeepere har en god oplæring i kommunikation og kan tydeligt fastlægge sine grænser. Hyppig tilstedeværelse af baneudvalgsformanden kan lægge pres på chefgreenkeeperen. Pres har ingen virkning, det hæmmer derimod chefgreenkeeperen i sine egentlige arbejdsopgaver. Slå hårdt i bordet og sig: ’banen er MIT fagområde, men du er velkommen til at komme med forslag, hr. baneudvalgsformand!’ Baneudvalgsformænd der møder op tidligt, under morgenkaffen, og forlanger at banen skal


255641_bladet_4_05

12/12/05

16:33

Side 24

G r e e n k e e p e r e n

No 1

2 0 0 8

Der ligger et stort stykke håndarbejde i at få dresset overfladen, dels for at få fyldt så meget sand som muligt ned i det vaskede rodlag, men også for at få skabt den efterstræbte puttingflade – en god gang traditionel greenkeeping.

med topdressing. gøryngre man i dagTræk kunne trække propper op 4-5 ger sig kortere roligt, men sikkert ind klippes før den forestående herreog om chefgreenkeepeer ofteDette meget end depropper var for blotop finansielle resultat ved brug af meget små mænggange. I øvrigt greenene i mod greenens midte. Denne efter tre uger dag, har ikke fattet noget som helst. Han ti til femten år siden. Der er ofte ansat en rens ledelses evne. Ingen er vil interesseret der, der fordeles af uhyggeligt overgå til almindelig pleje metode sikrer, at man også får Et intensivt luftningsprogram er tjener bedre ved at understøtte chefgreen- professionel golfmanager der vedligeholder din faglige viden som greenkeeper, efter eller mange Og herfor er greenkeeperen, der den førsteSom måned. For fortløetableret og “æresrunden”. Efter som altidbåde vigtigt. Allerede efter keeperen hans team på områder hvor de gange. golfbanens tilstand. chefgreenkeeper kontakten inden ingen er vej uden om: kommercielle håndspiker, del bende at opretholde en jævn 2-3 bruguger kan man gåfor lidtdet. grovetremen uger, nårirødderne sikkert har og ønske Min mening man gå til møder, skrive rapporter for den også en for- erskal skovl og kosten af birkeris – en spillefalde og modarbejde lagre til værks. nede i 10 cm’s dybde, skal man at greenkeeperafdelingen på et hvert golf- eningsmæssig forstand. En greenkeeper der og have overskud til at fjolle og lave jokes god gang traditionel greenkeedelinger m.m. anbefaler Malvin trække propper op første gang. baneanlæg, burde være selvstyrende. Det gerne vil være anonym, siger til dette samtidig. Chefgreenkeeperens græsfaglige ping. ogEn lille– rotor-gødningsat lagt mansynderligt topdressermærke kryb. løbet Sandet børstes har noget at gøre medind viden, kendskab evner bliverLucas, der ikke Det er mit indtrykI at det af er den sværtførste for vækstsæspreder kan nogle være en hjælp til at at son hver til banen 14. dag. skal sig man med birkeris kommunikation. heller hvene om han nu10. er på to eller greenkeepere omstille fra planlægge de til, ej at fordele den gammeldags tørre topdressing. Der ligger et stort stykke håndforenings styret bane, og så syv dage. - Barsebäcks G&CC Et godt tip er klip- management forhold arbejde i at få dresset overfladen, Feudale magtforhold til at denedsætte mere moderne En tredje greenkeeper, som synes at em- Bukskogens Golf Klub pehøjden en topdressing delsudtalte for at meninger få fyldt så meget De i ovenstående artikel efter et golfkompleks bliver styret af i dag. Det net er for følsomt, vil også være anonym. - Rönnebäcks Golf Klub ikke atharstresse græsset. sand som ned delt i detafvasbliver medmuligt sikkerhed mange.for Spænintet at gøre med faglig viden, men Han siger at den udvikling der er i gang - Jysegårdens Golf Klub Spred f.eks. derimod 30 ltr. sand pr. ledelses 100 kede rodlag,mellem men også for at få dingsfeltet baneudvalgsformanden med kapaciteten og den lige nu, allerede har været en tendens i - Korsør Golf Klub m2,den efterfølgende kanevne manchefgreenkeeperen skabt efterstræbte puttingog en den greenkeeper er ikke noget nyt, omstillings har. mange år, chefgreenkeeperen bliver mere - Tullamore Golf Klubmanager end greenkeeper. Hvis man som sætte klippehøjden 0,3mere mm komplekst flade. Over kommende tre værste klichédeville være at baneudvalgsforFaget bliver med tiden, uden atikke presse græsset. Flere har allerede med vasket har greengræs: uger skal er derenarbejdes manden gammelintensivt pensioneretned tandrent greenkeeper fagligt, men inden-erfaringer chefgreenkeeper for lidt erfaring eller læge der ikke kan undlade at blande sig i for rapportering, budgettering og kontak- manglende oplæring på managementnien greenkeepers arbejde helt ned i detaljen. ten til resten af klubben. veau, bliver man bortvist fra banen. Spørgsmålet er, om disse feudale magtforEn greenkeeper kollega der også vil være hold er årsagen til de stigende problemstil- anonym, udtaler sig med dette: Artiklen er fra det 3 nummer, 2007, af det linger. Den moderne baneudvalgsformand – Det handler nu til dags kun om det Hollandske blad: Greenkeeper.

Træflytning • Stubfræsning • Flishugning

Jydsk Træflytning Hans Hougaard . Kolding

Tlf. 20 91 49 18 24

www.jydsktraeflytning.dk

Greenkeeperen nr. 4 - 2005

15


A

r

t

i

k

e

l

To nye golfperler på Meloneras Golf og Anfi Tauro Golf styrker Gran Canaria i konkurrencen med Tenerife om at tiltrække golfturister fra Nordeuropa

G

16

ran Canaria har i de senere år haltet noget bagefter Tenerife med hensyn til både antallet og kvaliteten af golfbaner, men med åbningen af to nye baner, Meloneras Golf og Anfi Tauro Golf, har Gran Canaria mindsket forskellen så markant, at der i de kommende år uden tvivl vil blive endnu hårdere konkurrence de to ferieøer imellem om golfturisterne fra Nordeuropa i vinterhalvåret. Det er nemlig ikke for meget sagt, at Gran Canaria har fået to banemæssige perler i Meloneras Golf og Anfi Tauro Golf, men der er heller ikke sparet noget som helst i bestræbelserne på at gøre dem til øens bedste, idet de har kostet henholdsvis 15 og 18 millioner Euros. To af verdens bedste banearkitekter, Robert Von Hagge og Ron Kirby – begge amerikanere – har hver for sig udfoldet så imponerende design-fantasi, at der er al mulig grund til at glæde sig til d¹herrers første baner i Danmark, Lyngbygaard ved Aarhus og Stensballegaard ved Horsens (begge Robert Von Hagge) samt Royal Golf Center på Amager (Ron Kirby). Alle disse tre baner er i øjeblikket under anlæggelse og ventes mere eller mindre spilleklare i løbet af 2008. Stor popularitet Bag Meloneras Golf står den spanske hotelkoncern Lopesan, som har fundet den ideelle placering til en førsteklasses golfbane – på Costa Meloneras mellem Maspalomasstranden og lystbådehavnen Pasito Blanco. Selvom de 18 huller spreder sig over 520.000 kvadratmeter, er der f.eks. yderligere plads i terrænet til at bygge Europas største 5-stjernede hotel, Oasis Meloneras – med 1300 værelser – og et større lejlighedskompleks. I forvejen ejer Lopesan de to 5-stjernede hoteller Costa Meloneras Resort Spa & Ca-

sino og Vila del Conde Resort & Thalasso, så Lopesan har/får selv masser af hotelgæster til at befolke golfbanen. Selvom den kun ét år på bagen, trækker den masser af golfturister til, f.eks. Bravo Golf, der har Meloneras Golf på programmet for denne vinter – både på matchture og i individuelle golfpakker. Dét er forståeligt, at Meloneras Golf på rekordtid har opnået stor popularitet, for banens sidste ni – meget dramatiske – huller langs klippekystlinien bøder virkelig på, at de første ni, uden havudsigt, virker lidt monotone. Fra for-9 husker man mest 3. hul, par 3, med en sø mellem teestedet og greenen. Et præcist, højt slag til den tværgående green er nødvendigt – ellers forsvinder bolden i søen eller gennem hegnet bag green. Det er helt andre og mere vanskelige udfordringer, der venter på bag-9, hvor flere af hullerne løber langs med klippeafgrunden ned mod havet. Dét gælder på hul 12,

Af Jens Christensen

13, 14 og 15, inden runden kulminerer med et langt drive over en ravine mellem 18. teested og fairway. Samme udfordring har man tidligere haft på 14. hul. 12. hul, par 3, vil nok være de flestes favorithul, fordi det kræver mod at slå bolden direkte efter flaget til greenen, der bogstaveligt talt ligger på klippekanten. Udsigten fra denne green er fascinerende – mod Melonerasstranden og -fyrtårnet. Norsk bagmand Mindst lige så meget fascinerer Anfi Tauro Golf i Tauro-dalen ved fiskerbyen Arguinequin mellem feriebyerne Puerto Rico og Puerto de Mogán. Den er netop åbnet som en del af en hel by, Anfi del Mar, som en norsk rigmand, Bjørn Lyng, har opbygget gennem 20 år. Det skortede ikke på advarsler til Bjørn Lyng, da han i 1987 købte en stenskråning mod havet og proklamerede, at han ville bygge et luksushotel efter time

Baggrundskulissen fejler intet, når man putter på 5. green på Anfi Tauro Golf. 6. hul går direkte mod Atlanten og den trekantede klippe.

Foto: Anfi Tauro Golf.


G r e e n k e e p e r e n

No 1

2 0 0 8

Gran Canaria share-princippet. 10 år senere havde han udvidet området til det dobbelte og bygget restauranter, butikker og lejligheder, så komplekset havde omkring 1.000 ansatte og en omsætning på en halv milliard norske kroner. Siden har han bygget nye hoteller, lejligheder, villaer, en strand, en kirke, flere butikscentre og en marina med plads til 500 lystbåde. Anfi del Mar kan i dag rumme ca. 8.500 mennesker og har eget politikorps, der arbejder i døgndrift! Desværre døde Bjørn Lyng i 2006, i en alder af 81 år – efter at have boet på Gran Canaria siden 1988. Han var i øvrigt gift fem gange, havde seks børn og hans sidste kone var 50 år yngre end ham selv. Ikke underligt, at han var i familie med eventyreren Thor Heyerdahl! Oprindelig blev Anfi Tauro Golf planlagt for 10 år siden sammen med udvidelsen af af Anfi del Mar, men da motorvejen til fra Playa del Inglés til Puerto de Mogán

kom på tale, måtte den skitserede bane flyttes, og derfor har Anfi Tauro Golf kun haft en 9 hullers par 3-bane gennem de seneste fem år. Den ligger på et fladt areal i bunden af Tauro-dalen, mens 18 hullersbanen bogstaveligt talt snor sig op og ned ad dalens bjergskråninger. Spektakulær bane I det stærkt kuperede bjergterræn er brugt flere hundrede tons dynamit for at give plads til teesteder, fairways og greens. I gennemsnit har hvert hul kostet en million Euros! Resultatet er til gengæld blevet en spektakulær bane, hvor store, solitære klippestykker og kridthvidt bunkersand dominerer det stenørkenagtige synsindtryk. Bunkersandet er, ligesom strandsandet, importeret fra Caribien. Selvom det er svært at udpege favorithuller fremfor andre på Anfi Tauro Golf, skal et par stykker dog fremhæves, nemlig

par 3-hullerne 6. og 13. På førstnævnte slår man bolden direkte mod havet og en md en trekantet klippeformation bag green, mens man på sidstnævnte slår fra et teested i klipperne til en lavtliggende green – uden fairway mellem tee og green. Ethvert slag venstre om green forsvinder ned af den stejle bjergskråning. Et raftehegn forhindrer, at man falder ud over greenkanten, når man skal i gang med at putte i venstre side af greenen! Hullerne ligger meget spredt på dalens to bjergskråninger, så der er langt mellem nogle af teestederne – så langt, at en buggy er nødvendig, hvis man ikke vil have trætte ben og ømme fødder. Bravo Golf har netop indgået en greenfeeaftale med Anfi Tauro Golf. Det varer dog nogen tid, før byggerierne på og udenfor banen er færdige, så man må indstille sig på, at spillet foreløbig forstyrres af en del støj fra byggepladserne.

Yderligere info: www.lopesanhotels.com/golf · www.anfitauro.es/golf

Meloneras-banens signaturhul er 12. hul, par 3, på langs med klippekanten ned til Meloneras-stranden og med udsigt over Atlanterhavet.

Foto: Meloneras Golf.

17


A

r

t

i

k

e

l

Ørkenø på vej til at blive en golfø Det varer næppe længe, før Fuerteventura bliver en konkurrent til Tenerife og Gran Canaria Tekst og foto: Jens Christensen

F

18

uerteventura – den næststørste, men den tyndest befolkede af Kanarie-øerne i forhold til sin størrelse – har i de senere år udviklet sig kolossalt som solferiemål, fordi solhungrende turister fra Nordeuropa har opdaget, at øen rent faktisk har Europas bedste og største badestrande – med den 40 km lange Playa de Sotavento på Jandia-halvøen i syd som hovedattraktionen. Men også som golfferiemål er Fuerteventura ved at komme godt med. Med to spilbare golfbaner og tre på vej varer det næppe længe, før Fuerteventura kan konkurrere med Tenerife og Gran Canaria om golfturisterne – ikke mindst på grund af et lavere prisleje. Lidt pudsigt findes der faktisk tre spilleklare baner, men én af dem, Jandia Golf ved Morro Jable, er aldrig åbnet, selvom den har ligget klar til brug i tre år! Dét

skyldes, at den oprindelige bygherre etablerede banen uden de fornødne tilladelser – med det resultat, at Jandia Golf blev en politisk, varm kartoffel. Fornylig er både banen og 15 luksusvillaer omkring den imidlertid overtaget af det velrenommerede spanske entreprenørkonsortium Fadesa, og derfor varer det næppe længe, før Jandia Golf åbner – en bane, som i øvrigt er skabt af amerikanske Ron Kirby, der har været arkitekt på den kommende bane i Royal Golf Center på Amager. 36 huller på vej Fadesa – som driver flere golfresorts på det spanske fastland – går simpelthen forrest i bestræbelserne på at gøre ørkenøen Fuerteventura til en golfø, idet selskabet netop er gået i gang med at bygge den første af to 18 hullers-baner ved La Oliva i strandom-

rådet Las Dunas mellem Corralejo på øens nordspids og »hovedstaden« Puerto del Rosario på østkysten. Atalaya Dorado hedder den nye bane, hvor de første ni huller ligger mellem store sandklitter og de sidste ni på vulkansk grund op til nationalparken Dunas Corralejo. P.t. er der ikke sat dato på åbningen, men det bliver formentlig en gang i løbet af foråret 2008. Blandt de golfresorts, som Fadesa ejer og driver i dag, kan nævnes det gamle, velkendte Guadalmina på Costa del Sol og det nyåbnede, gigantiske Puente Esuri ved grænsefloden Guadiana mellem Spanien og Portugal, så der er næppe tvivl om, at golfudviklingen vil tage fart på Fuerteventura – uden at bygherren behøver hjælp fra øens navn. På det spanske regionalsprog kastiliansk betyder Fuerteventura nemlig “Good luck”.

Ørkenagtige områder med sort lavasand og løse klippestykker kendetegner Golf Salinas de Antigua.


Arbejde og fritid på golfbanen HCP importerer udstyr til golfsektoren fra nogle af verdens førende producenter. Det er køretøjer og maskiner, der gør greenkeeperens arbejde lettere og mere effektivt og runden på banen sjovere.

TRANSPORT

Club Car Carryall 295 En hurtig og robust transporter, der kommer frem overalt • 20 hk vandkølet diesel • Alu-chassis • Automatgear – 40 km/t • Automatisk indkobling af 4-hjulstræk og differentialespærre • Laster 544 kg på tippeladet • Indregistreres til offentlig vej

• Alu-chassis • Karosseri af DuPoint™ Surlyn® som overfladen på golfbolde • Kofanger hele vejen rundt • 2 års garanti på bilen – 4 år eller 1.000 runder på batterierne

Brugte Golfbiler Club Car Precedent

Vi har fine brugte Club Car golfbiler. Kontakt os og få Golfbil i fornemt design, stærk, hurtig og ualmindelig et godt tilbud. komfortabel.

VERTIKALSKÆRING Peruzzo er vertikalskærere og slagleklippere i høj kvalitet. Der findes modeller og størrelser til alle opgaver på golfbanen.

Peruzzo Jaguar

Peruzzo Koala Liftophængt vertikalskærer i 1,2 eller 1,6 m bredde.

TRÆKKRAFT Iseki repræsenterer det mest stabile og komfortable, du kan få inden for kompakttraktorer. Fire modeller fra 22,5 til 46 hk. Priserne er særdeles konkurrencedygtige. F.eks. Iseki TG fås med 40 eller 46 hk. Du kan vælge mellem hydrostatgear med 3 hastighedsområder eller trykknapbetjent elektrisk Powershift med 3 grupper a 4 gear plus koblingsfrit vendegear.

Iseki TG • op til 30 km/t • 4 WD og differentialespærre • Kraftig lift for og bag • PTO for og bag • Løfteevne 1270 eller 1580 kg

• Fås med professionel frontlæsser • Plant gulv • Luksuskabine eller sikkerhedsbøjle • Fås med aircondition

SC-Svend Carlsen A/S · 5320 Agedrup Denmark · Tlf. 6610 9200 Vi forhandler maskinerne til golfsektoren. Kontakt os og aftal demonstration.

Importør: H.C. Petersen Danmark A/S · Tlf. 7673 1133 · www.hcpetersen.dk

Business to Business www.btob.dk

Bugseret vertikalskærer i 1,6 eller 2 m bredde. Opsamler med højtip.


A

r

t

i

k

e

l

Årets greenkeeper Af Jacques Borggild • jbconsult@post.tele.dk

På DGA’s årlige generalforsamling i Fåborg i oktober 2007 kunne formand Bendy Sørensen på vegne af foreningens bestyrelse meddele at valget til årets greenkeeper for første gang i foreningens historie var faldet på en kvinde, nemlig Skjoldenæsholm Golfcenter’s Chefgreenkeeper Mette Glarborg

20

Robert Trent Jones Junior course Det faktum, at Mette er kvinde – og endda med stort K, har nu uden tvivl ikke spillet nogen rolle i valget til DGA’s højeste udmærkelse. Det er med stor sikkerhed hendes ledende rolle i opførslen af den nye Robert Trent Jones Junior Course, som har fået priskomitéens øjne op for hendes kvaliteter og dermed kandidatur som Årets Greenkeeper. Vi vil i det følgende kalde den nye bane på Skjoldenæsholm for RTJJ for at spare på læsernes kræfter og den gamle bane ved sit navn “old course”. At der nu er flere tilsvarende golfanlæg i gang eller under opførsel – også med internationalt kendte banedesignere, ændrer jo ikke på det faktum, at RTJJ uden tvivl er den første golfbane i Danmark med et virkelig internationalt tilsnit, og de allerfleste golfspillere og “eksperter” er da også enige om, at der her virkelig er tale om et golfanlæg, som har den allerhøjeste standart. Vi vil i næste nummer af “Greenkeeperen” prøvespille banen sammen med Mette Glarborg og forsøge at fortælle om banen udfra et greenkeeper-synspunkt – uden tvivl et spændende eksperiment, som vi selv glæder os til. Opførselstiden for RTJJ strakte sig over mere end 3 ½ år – et tidsrum, som taler sit eget sprog, og der var mange – også uventede problemer, som skulle løses i dette tidsrum. Vejret var i en periode forfærdeligt med store mængder af regn, samarbejdet med baneentrepenøren skulle i perioder virkelig stå sin prøve, myndighederne stillede mange krav, og det i øvrigt meget positive samarbejde med det internationale banedesigner-team var spændende men også kompliceret.

Der blev stillet store krav til Mette Glarborg’s diplomatiske evner og der var tider, hvor det i høj grad var vigtigt at stå fast i skoene og henvise til indgåede kontrakter og aftaler. proark-golf At så personalet på Skjoldenæsholm – og det øvrige personale i øvrigt på Golfinbanerne har måttet byde velkommen til nye ejere i forbindelse med danmarkshistoriens største golfbane-handel, har vel efter al sandsynlighed heller ikke gjort tingene mere enkle. Som vore læsere sikkert er bekendt med, så solgte Pensam jo alle Golfin-anlæggene til PROARK-koncernen ved indgangen til 2007. Mettes meningers mod At Mette Glarborg er en pige med ben i næsen, og som har sine meningers mod, ved ikke kun ægtemand Erik men også personalet på Skjoldenæsholm Golfcenter og mange i branchen i øvrigt. “Greenkeeperen” har besøgt Mette Glarborg på Skjoldenæsholm Golfcenter. Vi gik en tur på den nye RTJJ-bane og fik en lang og konstruktiv snak om pasning af golfbaner, om greenkeeping generelt, om DGA’s rolle for greenkeeperne og meget mere. Her er nogle af de holdninger og meninger, som “Årets Greenkeeper” har og står for. Bemærk venligst, at alle meninger og holdninger er fremført af Mette i en positiv og konstruktiv ånd. Efter forfatteren til denne artikel’s mening, kunne mange af de gode synspunkter, som kommer frem i nedenstående føre til en god og udviklende debat på www.greenkeeper. dk eller her i bladet.Vi håber, at vores uddannelsesinstitutioner, Sandmoseskolen,

Vilvorde-skolen og Dalum UddannelsesCenter læser nedenstående grundigt: • Da jeg hørte, at formand Bendy stod der på talerstolen og nævnte mit navn som årets greenkeeper, var det helt uvirkeligt. det var jo en drøm, som gik i opfyldelse. Der var virkelig en stor oplevelse. Jeg elsker jo mit job og hvem vil ikke gerne udnævnes til årets greenkeeper, når man ved, hvor mange knalddygtige kolleger, der findes rundt om i landet? • Jeg har købt en halskæde for at have et helt konkret og materielt minde om det år, hvor jeg blev udnævnt til “årets greenkeeper”. • Vi er 18 medarbejdere her til at passe de 2 baner, 12 på RTJJ-banen og 6 på Old Course. Der er selvfølgelig en vis rotation blandt medarbejderne, men vi forsøger at bevare størst mulig kontinuitet i arbejdsopgaverne. • Vi brugte i 2007, 1869 timer på greenklipning, alle greens på RTJJ-banen klippes med singlehand-klippere. • Vi greenkeepere bør lytte meget mere til hinanden – tage imod gode råd fra kolleger, som måske har haft et problem, som vi kunne lære meget af. • Vi greenkeepere bør udvise meget mere respekt for hinanden – deltage aktivt på markvandringer – komme med flere kommentarer, ikke gå nede bagved og komme med negative meninger, men være åbne, ærlige og konstruktive i vor kritik af andres baner. • Vi bør generelt vise større interesse for kollegernes arbejde og problemer. Det kunne vi uden tvivl lære meget af. • Idéen med ERFA-grupperne er fremragende, men vi skal have det i mere faste rammer. Fremmødet skal være meget


G r e e n k e e p e r e n

No 1

2 0 0 8

Blå bog Mette Glarborg: Chefgreenkeeper, Skjoldenæsholm Golfcenter Alder:

Man skriver ikke om en kvindes alder

Uddannelse:

Landmand (kvinde)

Jobforløb:

Ansat som chefgreenkeeper på Blokhus Klit Golfcenter i 1992. Var med fra starten af på Blokhus Klit, også i golfbanens opførselsfase.

2002:

Ansat som chefgreenkeeper på Skjoldenæsholm Golfcenter. Fra foråret 2004 med i alle faser af planlægning og opførsel af den nye Robert Trent Jones Junior Course, som åbnede de første 9 huller i 2006 og hele banen i 2007.

bedre, ikke kun ¼ af mulige deltagere. Vi skal være mere åbne overfor hinanden, mere ærlige, vi skal lære at indrømme vore fejl, være villige til at fortælle andre om dem, og lære af dem. • Vi greenkeepere er ikke gode nok endnu. Vores uddannelse skal være meget bedre. Der er for meget “entrepenør” i uddannelsen og alt for lidt “græs – gødning og pesticider”. • Det vigtigste i uddannelsen er efter min mening ikke at lære at lave golfbaner, men at lære at passe dem bedst muligt. • Vi greenkeepere går for meget op i at spille golf frem for at passe vore golfbaner. Det er ok for mig, at greenkeepere skal være golfspillere. Det giver uden tvivl mere forståelse for nogle af golfspillernes problemer, men der er absolut ingen grund til, at vi også skal være lav-handicapspillere. Greenkeeperens golfhandicap er efter min mening totalt ligegyldigt. • Kommunikationen mellem greenkeeperne og golfspillerne er efter min mening meget vigtig. Vi skal fortælle golferne hvad vi laver, hvornår vi laver der og hvorfor vi laver det. Vi skal i langt højere grad benytte nutidens kommunikationsmuligheder, klubblade, opslag, E-mails, SMS og hvad der ellers findes til at fortælle golferne om vores arbejde på golfbanen. • Golfspillerne skal bibringes mere forståelse for golfbanen og arbejdet med

at passe golfbanen. De skal have meget mere respekt for greenkeepernes arbejde. De skal også udvise meget større respekt for den golfbane, de spiller. Det kunne hjælpe meget med til at hæve pasningskvaliteten og det kunne hjælpe til med at holde banebudgetterne mere i ro. • Golfspillerne skal have meget mere forståelse for vore 4 årstider og de muligheder, som de skiftende klimamæssige forhold giver for golfspil. • Golfspillerne skal tænke meget mere på golfens grundregler: Spil banen som den er – spil bolden som den ligger – vis hensyn til golfbanen, læg tørv på plads, ret nedslagsmærker op, osv. osv. • Vi skal udvise de størst mulige miljøhensyn med hensyn til forbrug af vand, gødning og pesticider, men jeg tror desværre ikke, at vi når ret langt med mekanisk pleje. • Vi har for få godkendte midler, som kan bruges i tilfælde af sygdomme. Problemet er jo, at vi bruger så lidt, at det er alt for dyrt at få godkendt flere midler. Det samme gælder i øvrigt for gødning. • DGA må meget gerne være langt mere aktiv i sit arbejde for at fremme greenkeepernes interesser bedst muligt og DGU bør være langt mere aktiv i dette samarbejde – også økonomisk. Her på Skjoldenæsholm betaler vi alle medarbejderes kontingent til DGA og det er trods alt en betydelig sum penge for 18

medarbejdere. Jeg tvivler på, at kontingentet til DGA kan stige meget • Jeg er i den heldige situation, at jeg er ansat i en virksomhed, hvor vi har gode arbejds- og ansættelsesvilkår, men det er bestemt ikke tilfældet for mange af mine kolleger. Vi skal naturligvis gribe i egen barm og forbedre vor uddannelse, men der skal hurtigst muligt gøres en stor indsats for at forbedre vilkårene for greenkeeperne i en lang række golfklubber, hvis vi ønsker, at vore danske golfbaner skal have det højst mulige pasningsniveau. • Jeg elsker mit arbejde på vore 2 golfbaner, men jeg savner mere forståelse og mere respekt fra golfspillernes side. “Greenkeeperen” ønsker Mette Glarborg tillykke med den flotte og velfortjente titel som årets greenkeeper. Vi håber, at nogle af ovenstående meninger og holdninger kan være med til at sætte gang i en nødvendig debat i den Danske Golfverden.

21


A

r

t

i

k

e

l

Eksperthjælp til Jellings stortalent Nyt elektronisk opmålingssystem, FlightScope, præsenteret i Danmark for Wilsons “udstyrsspillere”

Tekst og foto: Jens Christensen

-D

22

et er ikke dine køller, det kommer an på, men dig selv. Disse ord har mange golfspillere gennem tiderne måttet høre, når de har købt nye køller, som ikke har virket efter hensigten – som regel fordi køllerne ikke har passet til deres fysiske formåen. I vores elektroniske tidsalder gælder denne “forklaring” på manglende spillemæssig succes imidlertid ikke mere, fordi det faktisk er muligt at finde det ideelle sæt køller til hver enkelt spiller ved hjælp de elektroniske opmålingssystemer, der findes på markedet i dag. Et nyt opmålingssystem, FlightScope – et alternativt til det kendte TrackMan – blev fornylig præsenteret i Danmark, nærmere betegnet i Golfshop Online, Ikast, hvor golfudstyrsproducenten Wilson testede 12 af sine danske “udstyrspillere” – 11 professionelle (klubtrænere) og én amatør. Wilsons største ekspert på kølleområdet i Europa, engelske Phil Bonham, stod for opmålingen, og han var værd at lytte til, fordi han en stor del af sæsonen rejser rundt med Wilsons værkstedsbus på herrernes European Tour, hvor han servicerer alle “Wilson-spillere” heriblandt én af verdens bedste spillere i dag, irske Padraig Harrington. Kommende navn Alle 12, der gennemgik FlightScope-testen i Ikast, blev opdateret med de nyeste køller og jern, heriblandt den eneste pige og ama-

tør, Mette Spøer fra Jelling Golf Klub – et stort talent, der hører til blandt de bedste i en lovende juniorpige-generation, og som ventes at fortsætte sin udvikling på seniorplan på grund af stor mental styrke, stort engagement og store ambitioner. I en alder af 17 år spiller Mette Spøer fra handicap 2,9. Selvom hun vandt hele fire danske junioreliteturneringer i 2007, var hun alligevel ikke tilfreds med sæsonen – hvorfor hun gerne stillede op til testen i Ikast sammen med sin træner fra Jelling Golfklub, Jesper O. Sørensen.

Wilsons europæiske ekspert i jern og køller, Phil Bonham, forklarer Mette Spøer, hvorfor hun skal skifte til jern med stålskafter.


G r e e n k e e p e r e n

Mette Spøer har de to seneste år spillet med med Wilson Ci6-standardjern med grafitskafter. Desuden havde hun i sin bag en DD6-driver, 3-wood, 4-4-hybrid og to wedges, ligeledes fra Wilson. Det var et meget anderledes sæt, Phil Bonham anbefalede Mette Spøer, da hun havde testet de nyeste modeller af Wilson-køller og -jern – en test, der foregik ved, at en radar analyserede, hvordan boldene opførte sig, når hun havde slået til dem. Både boldens fart, flugt og spin blev ved hvert slag overført til og registreret på Phil Bonhams computer.

No 1

2 0 0 8

Martina Eberl. Dét begrunder jeg med, at I har nogenlunde samme fysisk og nogenlunde samme sving – og at netop de lette jernskafter har gjort Martina Eberls spil så præcist, så hun er begyndt at vinde på Ladies European Tour. Desuden syntes Phil Bonham, at Mette Spøer skulle have en 10,5 graders driver (i stedet for en 11,5 graders) med regular-grafitskaft, tre wedges – med 52, 56 og 60 graders loft – en 3-wood og en 5-wood samt samt tre af Wilsons nye hybrid-køller, der slår bolden lige så langt som samme nummer i jern – men med en højere boldflugt og mindre rul, to egenskaber, der tilsammen betyder mere kontrol. Det er så meningen, at Mette Spøer skal skifte mellem wood’erne og hybrid’erne afhængigt af, hvilken bane hun skal spille turnering på.

Mere præcision – Dit sving indikerer, at du er allerede en god spiller, men jeg tror, du vil score bedre, hvis du spiller med jern med lette stålskafter fremfor grafitskafter, lød Phil Bonhams råd til Mette Spøer. – Jernskafterne koster dig lidt længde, men de vil give Tilfreds træner dig mere præcision end grafitskafterne, så – Dét lyder spændende med både mere jeg vil anbefale, at du får et sæt Pi7-jern kontrol over jernene og med udvalget af magen til dem, vi har specialfremstillet hybridkøller, så jeg glæder mig meget til at til Tysklands bedste professionelle spiller, eksperimentere med hvert enkelt jern og Parkland Hormolinmuld 176x120 07/09/06 9:24 Side 1

kølle på driving rangen hjemme i Jelling, lød det fra Mette Spøer, der kunne forlade Ikast med hydbridkøllerne, så hun straks kunne tage dem i brug. Jernene skal som nævnt specialfremstilles, så dem modtager hun først i løbet af et par uger. Spændende om, de nye jern også hjælper Mette fra Jelling til succes – som de har hjulpet Martina Eberl, der vandt sine første sejre på Ladies European Tour i 2007, henholdsvis Ladies Madrid Masters og The 18 Finest. Mette Spøers træner, Jesper O. Sørensen, var meget tilfreds med valget af nye jern og køller: – Vi, Mette og jeg, har netop været på jagt efter et mere kontrolleret jernspil, og dét er temmelig jeg sikker på, at de mere stabile stålskafter og køllehoveder vil medføre, selvom hun skal slå ét jern mere rent længdemæssigt, end hun har gjort med grafitskafter. De mange forskellige hybrid’er vil desuden betyde, at hun får en større længdemæssig spændvidde end hidtil med fairwaykøller, så det bliver i hvert fald ikke udstyrets skyld, hvis hun får en ny utilfredsstillende sæson.

23 ParkLand VertiFlex er den bedste vertikalskærer vi har haft. På grund af det kraftige sug kan vi kører dobbelt så hurtigt, samtidig med at opsamlingen er perfekt. Desuden sætter det kraftige sug os i stand til at køre i fugtigt vejr. Takket være den 6m3 store kasse kan vi vertikalskære 10.000 m3 mellem hver tømning (1 fodboldbane plus omliggende arealer). Maskinen er desuden særdeles nem at rengøre. På grund af de 3 ophængte skærehoveder følger maskinen konturerne i terrænet både i kørselsretningen og på tværs af denne. Vi er specialister i græspleje og passer ca. 150 fodboldbaner, som vi vertikalskærer, vertidræner, topskærer og gøder, ligesom vi udfører bekæmpelse af larver. Desuden yder vi rådgivning om græspleje. Richard Juhl, Dansk Hormolinmuld ApS Yderholmen 5, 2750 Ballerup


p

r

e

s

s

e

Selvstændig specialist

i plænegræs

Hortonom Asbjørn Nyholt nedsætter sig pr. 1. marts 2008 som selvstændig rådgiver. Virksomheden er båret af en specialviden inden for plænegræssernes potentiale, pleje og vækstkrav. Asbjørn Nyholt er hortonom med speciale i jordbundslære og planteernæring fra KVL og har gennem de seneste 12 år arbejdet intensivt med professionel brug af plænegræs. Asbjørn Nyholt Viden om plæner og vækstlag – er en konsulent og servicevirksomhed, der arbejder med naturgræs til golf og idrætsanlæg i Norden. Virksomheden er båret af en specialviden inden for plænegræssernes potentiale, pleje og vækstkrav. Virksomheden tilbyder agronomisk rådgivning indenfor nyanlæg, renovering og pleje af arealer med plænegræs rettet mod golfba-

24

ner, kommuner, stadionejere og andre, der arbejder professionelt med plænegræs. Ydelser vedrørende vækstvilkår (jordbund og planternæring) tilbyder virksomheden bredt til den grønne anlægssektor. – Jeg ser frem til at kunne udbygge samarbejdet med den grønne branche. For mig gælder det om at komme tæt på – både på opgaver og personer. Det er, når jeg står med jorden i hænderne og lytter til baggrundshistorien, at de gode løsninger findes, mener Asbjørn Nyholt og fortsætter: – Arbejdet med kortlægning af vækstproblemer og tilhørende analyser af jorden fortsætter jeg med i mit nye virke, men jeg ser frem til at kunne udbygge mine aktiviteter med f.eks. at supervisere greenkeeper og groundsman i græspleje eller hjælpe de nye kommuner med at koordinere græsplejen på deres fodboldbaner.

Asbjørn driver virksomhed fra privaten i Kværndrup på Midtfyn, hvorfra det er let at komme rundt i hele landet. Her i dette forår vil Asbjørn fortsat have mindre opgaver at løse i samarbejde med sin gamle arbejdsgiver. Yderligere informationer kan hentes på www. nyholt.dk

Yderligere information ved: Asbjørn Nyholt, Hortonom Gl. Nyborgvej 61 · DK-5772 Kværndrup Mobil: +45 4020 9613 · asbjoern@nyholt.dk www.nyholt.dk

Kære greenkeeper… Er du træt af • støvproblemer? • løse sten og grus i græsset? • skyllerender og meget andet bøvl og vedligeholdelse?

Vi udfører belægninger på • Stier • Pladser • Køreveje • P-arealer på underlag af stabilt grus, asfalt og lignende.

Og vi gør det så godt, at vi giver 5 års garanti! Rugårdsvej 206 • 5464 Brenderup Tlf. 64 44 25 33 • Fax 64 44 25 07 info@dob.dk • www.dob.dk


New Holland T3040

New Holland voelger

smøremidler

btsadv.com

MASSER AF UDSTYR OG VÆRDI I KOMPAKT STØRRELSE

Som de store New Holland traktorer tilbyder T3040 styrke, alsidighed og let betjening men i en kompakt størrelse, der repræsenterer en værdifuld investering med: • 55HK Tier III motor for et fremragende vægt/kraft-forhold der klarer masser af opgaver • 55° styrevinkel høj manøvredygtighed • Udsyn i top med skrånende motorhjelm i et stykke for let vedligeholdelse og servicering • Høj produktivitet med høj komfort takket være aircondition, deluxe sæde og støjreducerende platformkonstruktion. Kontakt din lokale New Holland forhandler og hør mere om T3040.

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111 Support og informationer døgnet rundt

www.newholland.dk

Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnet telefon. Kontakt venligst dit mobilselskab for oplysninger om takster. Alternativ telefonnummer 038323003


A

r

t

i

k

e

l

Region Viborg

p책 studietur til Skotland Af Kristian Munk

26

The Royal and Ancient klubhus


G r e e n k e e p e r e n

No 1

2 0 0 8

Glenn Eagels, der skal have Ryder Cup 2012.

I

starten af 2007 havde vi i region Viborg en snak om, hvad vi ville arrangere i løbet af året. Vi blev enige om at prøve at arrangere en tur til golfens hjemland Skotland. Vi fandt hurtig sammen med Ove Andersen fra BioNutria, som gennem sin mand i Skotland Master greenkeeper John Quinn havde mange gode kontakter, som vi kunne bruge (John Quinn havde et indlæg om Hickory golf på årsmødet i Vejle). De kom med et godt program sammensat af meget golf, græs, seværdigheder og den skotske natur. Vi var desværre ramt af nogle afbud, men mandag den 5. november mødtes 8 greenkeepere i Århus Lufthavn. Det var Carsten fra Horsens, Ole fra Morsø, Niels og Per fra Viborg, Jens fra Hammel, Henning og Kristian fra Tange Sø og Ove fra BioNutria. Vi skulle flyve via London til Edingburg, og i London skulle vi vente nogle timer. Vi fandt hurtig et fint lille sted, hvor vi kunne sidde og hygge os. Vi havde lidt problemer med at holde styr på Niels, men ellers gik tiden hurtig, og vi skulle videre mod Edingburg. Der tog John imod os, og han kørte os til vores hotel i Perth. Tirsdag var programmet St. Andrews og Carnoustie, så det var tidligt op og af sted. Det havde været mørkt, da vi ankom til Skotland aftenen før, så vi var noget imponeret over den flotte natur på vejen langs kysten til St. Andrews. St. Andrews er en flot gammel by med et af Skotlands ældste universiteter, og så er den jo “The home of golf ”. Alt i byen handler om golf, og man kan købe og se alt, hvad der er værd at nævne om golf i de mange butikker og museer. Vi startede med at gå en tur på banerne omkring St. Andrews. Der er 7 baner, men vi koncentrerede os selvfølgelig om Old Course og gik op til Royal and Ancient`s klubhus bag 18 hul. Vi stod der et stykke tid, mens vi duftede og mærkede historikken omkring dette næsten hellige sted. Vi havde derfra udsigt over starters house, hele første hul og ved siden af 18 hul. Old Course er en public course, og det vil sige, at man gerne må gå over banen, bare man ikke er i vejen for spillet. Tværs over 1 og 18 fairway er der en vej til stranden, hvor der kom flere biler kørende.

Vi var så heldige, at der ikke var kommet spillere på de sidste par huller endnu, så vi gik ud for at se på Road hole (17). Den er kendt for, at først skal de gode spillere slå over et hotel, siden ind over en meget dyb/stejl bunker, og derfra videre, til en meget smal green. Bunkeren er selvfølgelig opbygget med tørv, og den bliver bygget om hver vinter, så den får et nyt look hver sæson. Vi gik videre til 18 hul, hvor alle selvfølgelig skulle over og fotograferes på den kendte Swilcan bridge, derefter blev Per simpelthen nød til at gå op af 18 fairway og modtage “publikums hyldest” mens vi andre gik pænt bagved. Ved 18 green var vi lige nede og besøge Valley of sin, som er den meget dybe kupering lige foran green. Derefter gik vi til St. Andrews golf museet, som viste sig at være meget spændende. Der var alt mellem himmel og jord om golfens historie, lige fra de første “køller” som lignede redskaber som vores forfædre brugte i marken, bolde som var håndlavet, pokaler til de første regler for sporten. Der var billeder af spillere gennem tiden, billeder af baner og selvfølgelig også af de første greenkeepere og deres “maskiner”. De første maskiner var enten håndskubbet eller trukket af heste, så det var meget sjovt at følge udviklingen. Man kan i hvert fald godt forstå at banerne føltes længere og sværere dengang i forhold til nu. Til slut på St. Andrews var vi på en kort rundtur i The Royal and Ancient klubhus, som var holdt i gammel skotsk stil, og vi så alle pokalerne, som stod rundt omkring i huset. Vi spiste frokost i klubhuset til “New course” som trods sit navn blev anlagt i 1895. Vi havde desværre ikke fået en aftale med greenkeeperne, men vi så en sjov episode, hvor tre greenkeepere var ude at gøde et træningsområde. De to stod i hver sin ende af området med en landmålestok og målte op, så den tredje kunne køre helt lige med gødningssprederen. Det morede vi os en del over, og vi måtte bare konstatere, at det hele var passet ned til mindste detalje. Eftermiddagsturen gik til Car-

27


A

RE G I ON VI BORG P Å S T U D I E T U R T I L SKOT L AN D

28

r

t

i

k

e

l

noustie, som havde The Open Championship i august 2007, det er en rigtig links bane helt ud til havet. Her havde vi en aftale med superintended for de 3 baner på Carnoustie: The Championship, The Burnside, og Buddon links course. Han var desværre forhindret, og i stedet for havde han sendt Sandy headgreenkeeper på The Championship course, som viste sig at være en fin fyr, med stor indsigt. Han tog os med på en ca. 2 timers rundtur på banen, hvor han fortalte om deres pasning af banen både i hverdagene og til større turneringer. Alle deres bunkere var opbygget med tørv på alle 3 baner, og de holder mellem 3-5 år alt efter hvor udsatte de er. Han fortalte, at de var 27 fast ansatte og over det dobbelte i sæsonen, f.eks. har de 6 mand der ikke laver andet end fylde sand og frø i tørvehuller på fairway, og hvis hullerne var for store skiftede de græsset ud. De 6 mand havde to dage på The Championship, to dage på The Burnside og så en dag på Buddon Links, hvor efter de startede forfra næste ugen igennem hele sæsonen! Vi så også, hvordan de havde luftet nogle forgreens med 25 mm massive i 25 centimeters dybde. Derefter var 20 mand på række, med hver deres oliekande med ovntørret sand, som fyldte hullerne op. Dette var også blevet gjort på greens året før, for at dræne vandet ned gennem filtlaget. Senere viste Sandy os det berømte sted, hvor Sean van der Velt slog sin bold i vandet på 18 til British open, og dermed tabte det hele. Til slut fik vi en rundvisning på greenkeeper-gården, som var meget imponerende. Specielt det store antal maskiner, som de skal bruge på de 3 baner – det så helt vild ud. Om aftenen var vi tilbage på hotellet, for at spise, hygge og snakke dagens oplevelser igennem. Onsdag skulle vi til Glenn Eagels, som er en helt anderledes bane. Den ligger oppe i højlandet og er mere en parkbane med masser af træer og anden bevoksning. Glenn Eagels skal have Ryder Cup 2012, så det var spændende at gå en runde på banen og se hvilke udfordringer, der vil møde spillerne og hvilke ændringer der skal laves inden. På en green mødte vi 8-10 greenkeepere, der var ved at lufte. Med to maskiner borede de ned i 25 centimeters

dybde. Maskinerne blev fyldt op med ovntørret sand. Den overskydende jord blev skrabet væk og læsset på en vogn, hullerne blev efterfyldt med oliekander igen. De kunne nå ca. 3 greens pr. dag. Glenn Eagels er en utrolig flot og velplejet bane helt ud til det yderste. Selve greens, tees, fairways osv. var ikke i så meget bedre stand, end vi kender her i Danmark, men Glenn Eagels er bare passet perfekt også i ydreområderne. De har simpelthen folk, tid og penge til at pleje skov, søer og alle kanter. Til slut var vi en tur på greenkeeper-gården til den ene bane. Det var lige til fro-

kost, så der var masser af greenkeepere og mandskabs biler over alt. Forholdene her var ikke helt i top her. De danske myndigheder ville slå hårdt ned, hvis de så deres olie og gift beholdere. På deres affaldsdepot så vi gødningssække og meget andet smidt oven i hinanden. Eftermiddagen brugte vi på egnens historie. Vi kørte til Wallace monument og Sterling castle, som er to store krigssteder i den skotske historie – begge steder var spændende at opleve. De fleste som har set “brave heart” med Mel Gibson i hovedrollen kender lidt til fortællingen. Wallace monument er et tårn oppe på en bakketop, med en fantastisk udsigt hele vejen rundt.

I tårnet kunne vi se og læse historien om William Wallace. På vej op fortalte John vores guide, at han faktisk var blevet gift oppe i tårnet. Sterling castle er en kæmpeborg, som også er fyldt med historier og fortællinger i hvert rum, så mange at det var en hel labyrint. Torsdag kørte vi en rundtur på 600 km gennem det flotte skotske højland. Vi ville se, om vi kunne få et glimt af Loch Ness uhyret og smage på whisky fra et destilleri. På turen kunne Ove fortælle en masse om naturen, da han har været på jagt her. Vi så utrolig mange får på bjergskråningerne,

en del skotske højlandskvæg og kronvildt. Hjemme på hotellet igen gik vi tidligt i seng, for vi skulle af sted kl. 4.00 næste morgen for at nå flyveren hjem. Jeg har ikke skrevet så meget om aftenerne. Om dem kan jeg især sige, at de var meget festlige, som det jo altid er i godt greenkeeper selskab. Specielt Ove skulle lige finde “tonen”, men han kom meget hurtig efter det. Til slut vil jeg gerne takke mine medrejsende for en fantastisk tur, som fagligt var meget lærerigt og spændende, og selvfølgelig en stor tak til Ove og John for deres store arbejde med at planlægge turen. Tak for en god sæson i Region Viborg.


I_aa[[jZ[`b_]jl[`h



<ehh

£dia[i[dj_Zb_]i©iedijWhj5

7h[dW >ªij;njhW 

£dia[i[defj_cWbi©iedijWhj5

7h[dWIjWhj Iecc[h

?aa[X[^el\ehj_b\ªhj\ei\eh5

7h[dW=eb\

8[^el\ehj_b\ªhj\ei\ehe]c_ahe5

7h[dW=h[[dFbki

£dia[i[j\kbZjZ©aa[dZ[fheZkajc[Z bWd]j_Zil_ha[dZ[al©bije\5

7h[dW>eb_ZWo ;\j[hh

£dia[i[defj_cWb[\j[hhii©ied5

7h[dW>ªij;njhW

Id[cjl©b][hZkZ[jh[jj[7h[dW >l_iZkl_b]ªZia[Z_d[]h[[die]j[[iefj_cWbj^[b[ i©ied[d"[h7h[dW]ªZd_d][hfh©Y_iZ[j"Zk^WhX[^el \eh$C[Z7h[dWaWdZkj_bfWii[]ªZiad_d][dj_bZ[Wajk# [bb[\eh^ebZfZ_d[]h[[die]j[[i$ ?iWcWhX[`Z[c[Z[h\Whd[]h[[da[[f[h[e]leh[i[]d[ ]ªZd_d]i#[aif[hj[hkZl_ab[hl_aedijWdj7h[dW"iec^Wh \[jijehikYY[ifb[Z[dZ[ZWdia[e]kZ[dbWdZia[XWd[h$ C[h[_d\ehcWj_edec7h[dWaWd\_dZ[ifmmm$oWhW$Za


A

r

t

i

k

e

l

Greenkeeperassistenter på Sandmosen 12 snart færdiguddannede greenkeeperassistenter på Sandmosen er enige om, at den ny erhvervsuddannelse er kommet for at blive

30

D

e har arbejdet i golfklubber mellem et år og seks år, og bortset fra unge Line havde de en pæn portion erhvervserfaring, da de kom ind i golfverdenen. Der er folk fra landbruget, der er en smed, en skovarbejder, Af Tinka Brøndum en væksthusgartner, en bogbinder, en halinspektør og en med 15 år i autobranchen bag sig. Det er med andre ord en broget flok, der p.t. er under uddannelse som greenkeeperassistenter på KompetenceCenter for Det grønne område – Sandmosen, men fælles for dem er, at de finder den ny uddannelse spændende. Den praktiske erfaring til trods har de lært meget nyt. Hertil kommer, at de har stor glæde af at udveksle er-

faringer under opholdene på Sandmosen. De er også ved at sætte en hjemmeside i gang, så de kan fortsætte erfaringsudvekslingerne i deres nye netværk, når de er færdige på Sandmosen 26. marts. – Det er fantastisk at få mulighed for at få en helt ny uddannelse, siger Sushma Hørlyk, Aarhus Aadal Golf, der har arbejdet som bogbinder i 21 år. Hun begyndte at spille golf i 2000 og blev så bidt af personalets arbejde på banerne, at hun løb klubben på dørene for at blive ansat. For to år siden lykkedes det, og hun blev enig med sin chef om, at uddannelsen som greenkeeperassistent var værd at satse på. – Vi klipper ikke kun græs. Vi skal vide alt om, hvad der foregår under og over jorden, vi skal kende til skadedyr, til pleje af


G r e e n k e e p e r e n

No 1

2 0 0 8

De 12 kursister er snart klar til sidste praktikperiode hos arbejdsgiverne – Nørhald Golfklub, Brundtland Golf & Hotel, Aarhus Aadal Golf, Aars Golfklub, Mollerup Golf Club, Fredericia Golf Club, Løgstør Golf Klub, Vejle Golf Club, Kolding Golf Club og Randers Golf Klub. Til sommer får de deres svendebrev.

træer, buske, søer, vandløb osv. Det er en omfattende og meget spændende uddannelse, siger Sushma Hørlyk. Karsten Roos har arbejdet seks år i en anden golfklub, før han kom til Fredericia Golf Club. Hans mål er at blive chefgreenkeeper på et tidspunkt, så han var ikke i tvivl om, at der skulle uddannelse til. – En ting er at have erfaring. Noget andet er at vide, hvorfor man gør det, man gør. Det er hårdt, men sjovt at gå her. Man kommer hjem med en masse ny viden. Man får nogle teknikker til forbedringer og kan komme med input til kollegerne, siger Karsten Roos.

Erhvervsuddannelsen som greenkeeperassistent varer halvandet år og er opbygget med et grundforløb på 20 uger og to hovedforløb á otte uger. Medarbejdere med relevant erhvervserfaring kan springe grundforløbet over. Det er også muligt at tage uddannelsen som Ny Mesterlære, hvor grundforløbet er erstattet af ekstra praktik. Meget tyder på, at greenkeeperassistenten bliver “første trin” af greenkeeperuddannelsen, der p.t. er under revision. Greenkeeperuddannelsen forventes at blive en fireårig erhvervsuddannelse. Dte betyder, at eleverne kan vælge at “stå af ”

som greenkeeperassistenter efter halvandet år og senere genoptage uddannelsen, hvis de vil være greenkeepere. Langt de fleste af Sandmosens kommende greenkeeperassistenter håber at få mulighed for at fortsætte på uddannelsen som greenkeeper. Selvom det kan være hårdt at være langt hjemmefra, har de mod på at lære endnu mere. Da Greenkeeperen gik i trykken, manglede Sandmosen fortsat at få fuld klarhed over den ny uddannelsesstruktur. Virksomhedskonsulent Annie Sønderby forventer, at centret i nær fremtid vil kunne informere golfklubberne.

FORÅRSSTART ! TILBUD Med Med Floratine Floratine

Uden Uden Floratine Floratine

Floratine Scandinavia’s berømte ø Forårsstart-program for kun

6000: SEK 6000:2006-04-27

2006-04-27

Floratine Scandinavia AB Joakim Gustavsson Box 13, 597 21 Åtvidaberg, Sverige telnr: +46 te 6 120 0 103 03 12 a alt. t +46 6 70 0 23 3 11 214 jocke@floratine.se

Følgende produkter indgår: • Carbon N Power • PK-fight • Renaissance

For mere information se www.floratine.se/produkter.

31


A

r

t

i

k

e

l

En gentleman takker af

Af Jacques Borggild • jbconsult@post.tele.dk

H

an besidder denne kølige, charmerende professionalisme, som gør ham yderst behagelig at være sammen med. Han er loyal, han kender sit metier, og hvis- og når man indgår en aftale med ham, så kan man være sikker på, at den holder. Han er venlig, men kan også være bestemt, han er typen, som man har respekt for, og han kan udvise en vis, kølig tilbageholdenhed, hvis det passer ham. Han har gjort meget for – og i den Danske Golfverden og vi er mange, som vil komme til at savne ham i Greenkeeper-branchen. Han er Niels Erik Brems, 65 år gammel og salgsdirektør hos Svenningsen’s Maskinforretning a/s, og han forlader – officielt – sidste gang sit kontor i virksomhedens dejlige domicil på Tømmerupvej i Kastrup for at tiltræde et velfortjent otium, som sik-

kert ligeledes – om end på en anden måde – vil komme til at stå i golfens tegn. “Greenkeeperen” har besøgt Niels Erik Brems på kontoret i Kastrup for at få en god snak om Golfbanemaskiner,om greenkeepere, om salg, om tillidsposterne bl.a. som baneudvalgsformand i Hillerød Golfklub ,om holdninger til Den danske Golfverden og om fremtiden. Om Svenningsens – om golfbanemaskiner Niels Erik Brems, Hvilke golfbanemaskiner er de bedste? – Det er svært at svare på, men jeg mener naturligvis, at vore maskiner fra Jacobsen og de øvrige mærkevarer, som vi sælger

Blå bog

32

Navn:

Niels Erik Brems.

Alder:

65 år.

Født:

1. marts 1943 i Fredericia – indenfor murene (Rigtig “Fæstningsdreng”.)

Job:

Salgsdirektør, Det Skandinaviske Marked, Golfbanemaskiner fra Svenningsens Maskinforretning A/S, “Svenningsen TURF CARE”.

Uddannelse:

Detailhandel, Jagt- og Fiskeri, Merconom.

Ansættelser:

Joller, fritidsbåde og MERCURY bådmotorer indtil 1975 · Reklamebureau i bådbranchen 2 år · Fra 1977-1981 tillige salg af MAXI sejlbåde Vest for Storebælt · 1981 tilbud fra Jacobsen, Schweiz, salg af golfbanemaskiner og maskiner til kommuner · Adm. dir for ORAG SCANDINAVIA indtil 1993, derefter salg af hele organisationen (incl. N.E. Brems) til TEXTRON, koncernen bag JACOBSEN Golfbanemaskiner · Factory Shop for Skandinavien · Textron køber RANSOMES, England – maskiner til kommunerne · 1998, Svenningsen’s Maskinforretning overtager forhandling af Textron’s produkter (incl. Jacobsen) for Danmark, Sverige og Norge. Det nye koncept passer fint ind i den bestående organisation og Niels Erik Brems tilbydes – og tiltræder stillingen for salgsdirektør for skandinavien.


G r e e n k e e p e r e n

No 1

2 0 0 8

Måske skulle DGA i endnu højere grad tjene medlemmernes interesser som en “faglig forening”. Der er jo ikke andre, som repræsenterer greenkeepernes interesser som DGA gør det.

hører med til de allerbedste og mest driftsikre på markedet. Jeg mener i øvrigt at man skal analysere kundens behov for at være helt sikre på, hvad der er det bedste for kunden. Det kan sagtens forekomme, at forskellige producenter koncentrerer sig differencieret om forskellige specialmaskiner og på denne måde får større erfaringer og specialviden om enkelte maskintyper. – Man må heller ikke i denne sammenhæng glemme, at det efter min mening er en stor fordel for den enkelte Greenkeeper at samle sine indkøb hos en leverandør, idet dette giver ham de bedste muligheder

for at opnå den bedste service på reparationer, reservedele osv. – Det er altså nødvendigt at holde forskellige facts op mod hinanden, når man skal beslutte sig for valg af maskinleverandør og så må man jo bestemt heller ikke glemme, at hele problemstillingen kan koges ned til pris, kvalitet og service og at prisniveauet for mange spiller en afgørende rolle. Forholdet til konkurrenterne? – Allerførst vil jeg gerne sige, at jeg ikke taler om konkurrenter, men om kolleger i

branchen. Der skal være plads til os alle og vi bør opføre os derefter. – Hos os i Svenningsen’s er det et meget vigtigt princip, at kunden skal behandles bedst muligt, jeg vil ikke sige, at kunden altid har ret, for det mener jeg ikke er rigtigt, men kunden skal behandles korrekt, fair og bedst muligt. – I princippet dækker denne holdning til vores måde at drive forretning på jo også forholdet til vore kolleger i branchen, og jeg synes – stort set, at vi har godt forhold til kollegerne. Vi har selvfølgelig oplevet tilfælde, hvor vi har følt at det at

Læsse, gravemaskiner & entreprenørmateriel

MASKINER

TORNMARKSVEJ 18 - 22 DK - 5491 BLOMMENSLYST

SALG - SERVICE - LEASING

Salg:

Mobil:

Ib Hansen Christian Røjkjær Peter Røjkjær Ib Bruunsgaard

40 13 78 02 61 55 02 72 61 55 02 71 40 19 78 02

Fyn 65 96 78 02 Jylland 70 20 78 02 Sjælland 55 56 58 02

www.ih-maskiner.dk

33


A

E N G E N T L E MAN TAKKE R AF

34

r

t

i

k

e

l

få en ordre var langt vigtigere end forretningsmoralen, men det må vi leve med. Vore sælgere skal naturligvis have lov til – og mulighed for at konkurrere, men det skal foregå på en måde, så vi på ethvert tidspunkt kan se kunden – og kollegerne i øjnene. Niveauet på danske golfbaner – Ja, det er jo et meget spændende emne, som indeholder mange elementer. Lad mig først slå fast, at forventningerne jo stiger støt i disse år med masser af TVtransmissioner fra store turneringer på nogle af denne verdens flotteste golfbaner. Samtidig rejser flere og flere golfspillere mere og mere ud i den store golfverden og spiller den ene flotte (og dyre) golfbane efter den anden. Og når de så kommer hjem til hjemmeklubben, så forventer mange af dem, at deres golfbane skal have samme standart og pasningeniveau. – Det er efter min mening meget svært for ikke at sige umuligt, og det er der flere grunde til: • Vi har i Danmark et klima med 4 årstider, som giver vidt forskellige forhold og pasningsmuligheder og langt sværere forhold end under f.eks de sydlige himmelstrøg. • Vi har et lønniveau, som betyder, at de allerfleste golfbaner i Danmark, med de nuværende kontingent- og green-feestørrelser, ikke har mulighed for at have mere end 6-7 ansatte pr. 18 huller. På mange af de baner, som golferne ser på TV eller som vi besøger på vore rejser er der mere end dobbelt så mange ansatte med de muligheder, som dette giver. – Lad os i denne forbindelse ikke glemme, at det er billigt – endda meget billigt – både at være medlem af en golfklub og spille greenfee-golf i Danmark. – Vi ser det jo allerede – og vi vil komme til at se det endnu mere i fremtiden – der kommer jo flere og flere af de store og flotte golfanlæg, som kræver meget store investeringer og har en meget høj pasningsstandart, men hvor kontingentpriser og greenfee også er på højde med de udenlandske baner, som vi sammenligner med.

– Jeg mener helt klart, at vore danske golfbaner faktisk har en meget høj standart, når man tager resourcer og klima i betragtning. Det er klart, at det sagtens – via bedre uddannelse, kurser og en anderledes og mere tidsvarende organisation i golfklubberne kan blive bedre, men jeg synes faktisk, at danske greenkeepere klarer sig ganske godt. Hvad med DGA og DGU – Jeg synes, at DGA – med de resourcer, som foreningen har, klarer sin opgave rigtig godt. Jeg har jo selv – som sponsor i DGA’s guldklub, været tæt på foreningens arbejde. Jeg mener dog, at DGA måske er lidt for afhængig af de midler, som sponsorerne tilfører og at dette måske kunne føre til for megen afhængighed af sponsorerne, men jeg erkender, at det har været meget vanskelige for foreningens bestyrelse at finde andre indtægtskilder. – Måske skulle DGA i endnu højere grad tjene medlemmernes interesser som en “faglig forening”. Der er jo ikke andre, som repræsenterer greenkeepernes interesser som DGA gør det. – Mon ikke greenkeeperne gerne ville betale et højere kontingent til deres egen forening, der virkelig arbejder for deres interesser? – Hvad angår DGU, så mener jeg, at DGU virkelig har svigtet greenkeeperne og DGA. Eksempelvis, så var der i 1981, da jeg startede med at sælge golfbanemaskiner, 24 golfbaner i Danmark og 1 golfbanekonsulent. I dag har vi omkring 170 golfanlæg i landet, golf er danmarks næststørste idrætsgren (indenfor DIF. Red.), men vi har stadig kun 1 golfbanekonsulent. Dette siger vel egentlig alt. – Det bør være en vital interesse for DGU, at danske golfspillere tilbydes de bedst mulige golfbaner at spille golf på, men dette kræver en stor indsats omkring uddannelse, efteruddannelse, kurser samt ikke mindst de arbejds- og ansættelsesbetingelser, som tilbydes greenkeeperne. – Derudover bør man snarest se på organisationsformerne i de allerfleste golfklubber. Jeg har f.eks ofte kunnet ønske mig, at beslutningstagerne oftere også var

kunden. Dette stiller naturligvis krav til greenkeeperne, men jeg er overbevist om, at greenkeeperne – via forbedrede uddannelsestilbud bliver bedre og bedre “klædt på” til dette. – De stadig bedre uddannelsestilbud, som er til rådighed for danske greenkeepere, må i høj grad tilskrives den danske greenkeeperforening, men DGU burde – såvel økonomisk som i praksis – deltage langt mere aktivt i dette. – Vi må i denne forbindelse ikke glemme de meget store investeringer og værdier, som er på de 170 danske golfanlæg. Disse værdier skal fastholdes og forøges via den bedst mulige pasning af de enkelte anlæg. Hvad med fremtiden? Niels Erik Brems glæder sig til et liv, hvor han, efter 50 år i andres tjeneste, selv kan bestemme tempo, tider og aktiviteter. – Jeg har nok haft et meget priviligeret arbejdsliv, med mange spændende oplevelser over det meste af verden.jeg husker f.eks meget tydeligt en studierejse til USA med 80 greenkeepere fra skandinavien. Det foregik i 80’erne før TV begyndte at sende golftransmissioner, så den Amerikanske golfverden var helt ny og ukendt for alle. Det var en stor oplevelse. Jeg har også været så heldig, at jeg aldrig i mit liv har prøvet at skrive an ansøgning om job, der var altid en virksomhed, som ønskede mig som medarbejder. – Jeg har 3 dejlige børnebørn, som jeg glæder mig til at se meget mere til. Mon ikke min kone, som jo har måttet leve med et travlt forretningsliv, glæder sig til at vi kan tilbringe mere tid sammen, bl.a. på dejlige golfbaner i Danmark og i udlandet? – Jeg har aftalt en konsulentordning med Svenningsen’s Maskinforretning, så jeg er så heldig at få en “blød” afgang fra mit forretningsliv, og jeg glæder mig til at kunne tage en ordentlig afsked med de mange kunder, vi har fået lov til at betjene gennem årene – og så en lille kuriøsitet – jeg glæder mig til at blive en bedre BRIDGESPILLER – og det kræver faktisk lige så meget tid som golfen.

ProC


TORO introducerer revolutionerende ProCore nyheder ÂŽ

Sundere spilleoverflade og minimal forstyrrelse af golfspillet Prikning og optagning af propper er med til at opretholde en sund spilleoverflade, og er derfor en vital opgave i enhver golfbanes vedligeholdelsesprogram. At finde â&#x20AC;?et godt tidspunktâ&#x20AC;? at udføre denne bearbejdning pĂĽ har altid vĂŚret lidt af en udfordring, specielt pĂĽ fairways. Prikning af fairwayarealer har indtil nu krĂŚvet store ressourcer og der er normalt gĂĽet lang tid, inden banen igen har vĂŚret ĂĽben for golfspil.

Forrygende produktiv Med de nye ProCore 864 og ProCore 1298 tilbyder TORO nu markedets mest produktive fairway ÂŽ

ProCore 864

prikkemaskiner. Begge

nyheder bygger pü allerede afprøvet coring head teknologi fra den populÌre ProCore 648 prikkemaskine til greens, men er tilpasset de krÌvende forhold til store arealer.

Alt i ĂŠn arbejdsgang TORO introducerer ogsĂĽ den nye ProCore Processor, der samler propperne op, knuser dem og spreder materialet tilbage pĂĽ fairway. Alt sammen i blot ĂŠn arbejdsgang. ProCore Processor monteres direkte efter ProCore prikkemaskinen. Hvad der tidligere krĂŚvede meget personale, kan nu klares af ĂŠn mand og ĂŠn traktor.

Innovativ produktudvikling â&#x20AC;&#x201C; forenklet bearbejdning! Med TOROâ&#x20AC;&#x2122;s nye og innovative ProCore maskiner er banen klar til golfspil hurtigere end nogensinde før.

EGCOA

P R E F E R R E D S U P P L I E R

5b[Q_RQ` \S 6Z]_\cRZR[a` <[R T_RNa _R`bYa

ÂŽ

ProCore Processor

kontakt SC-Svend Carlsen A/S for yderligere information Š2008 The Toro Company

SC-Svend Carlsen A/S Lunden 10, Aasum 5320 Agedrup Tlf.: 66 10 92 00 Fax: 66 10 76 94 www.sc-svendcarlsen.dk

ProCore.indd 1

2/19/08 8:41:13 AM


p

r

e

s

s

e

Ny John Deere golf precisioncut Fairwayklippere Fairwayklippere med kraft og præcision

36

På baggrund af de behov kunderne har givet udtryk for, har vi skabt fairwayklipperne i PrecisionCut serien, der repræsenterer det nyeste inden for cylinderklippere fra John Deere Golf. “I sidste ende er det vores mål at støtte vore kunder ved at producere maskiner, der hjælper dem til at opnå de bedste resultater,” fortæller Gregg Breningmeyer, Direktør for Salg og Marketing, John Deere Golf. “En af måderne til at sikre, at vi leverer de rigtige maskiner, er at lytte efter, hvad kunderne har at sige. Den seneste kundefeedback – lige fra ønsket om større produktivitet til et mere komfortabelt sæde – er således blevet realiseret i PrecisionCut serien.” Med de fire modeller – 7500, 7700, 8500 og 8700 – afspejler PrecisionCut serien med sin motorkraft, trækkraft, klippekvalitet, komfort og brugervenlighed de input, vi har modtaget fra kunderne. Blandt de innovative forbedringer kan nævnes mere præcis

Ny John Deere 7700 PrecisionCut fairwayklipper

styring og det bedste hydrauliske “downpressure” system i sin klasse. Derudover sikrer det nye GRIP system en bedre trækkraft, ikke mindst i kuperet terræn. Turf for feinschmeckere 7000 seriens motor på 37,1 hk og 8000 seriens på 43,1 hk betyder fl ere kræfter men mindre støj og emission. Alle PrecisionCut modellerne er bygget til at levere den høje klippekvalitet, en professionel golfbane kræver. 7500 og 8500 modellerne er udstyret med et 56 cm standard klippeled og har en cylinderdiameter på 12,7 cm. 7700 og 8700 klipperne benytter 56 cm ESP klippeled og har en cylinderdiameter på

17,8 cm. Begge klippeled har RFS system (Rotate-for-Service), så justeringerne kan foretages let og hurtigt. Alle klippeled er udstyret med John Deeres patenterede monteringspunkter på klippeleddene, hvilket giver bagrullen mere vægt, så klippehøjden bliver mere ensartet. Derudover forbedres klippekvaliteten via to tryk- og flowkompenserende ventiler, der giver mulighed for at afpasse klippecylindrenes hastighed efter alle baneforhold. Ventilerne bruges også som bagslibningsventiler. For at opnå den mest ensartede klippehøjde kan man desuden udstyre PrecisionCut klipperne med Fairway Tender Conditioner (groomer) og børste til bagrullen. Groomeren rejser græsset op inden det klippes og giver en forbedret spredning, mens børsten holder bagrullen ren. Hæv kvaliteten til nye højder Da baneforholdene kan være uforudsigelige, er alle fire modeller udstyret med et servokontrolleret hydrostatisk transmissionssystem, der har et større flow til 2-hjuls- eller 4-hjulstrækket og dermed


G r e e n k e e p e r e n

No 1

større og mere effektiv trækkraft samt mere komfort. For at opnå en endnu bedre trækkraft i kuperet terræn kan alle modellerne desuden udstyres med det enestående John Deere GRIP system. Denne nye, avancerede funktion minimerer hjulslip ved at omdirigere hydraulisk flow fra et af forhjulenes motorer til den baghjulsmotor, der sidder diagonalt overfor. Dette sikrer en fantastisk effektiv trækkraft på alle banens stigninger.

2 0 0 8

HaunaGolf er totalleverandør i udstyr til golfbaner og klubber

Trykket går ned, kvaliteten går op For at opnå den ultimative kontrol med klippekvaliteten har John Deere forbedret et allerede fremragende system. Det enestående hydrauliske “down-pressure” kan nu til- og frakobles af greenkeeperen via et enkelt og brugervenligt system, så det er lettere at afpasse trykket efter de skiftende baneforhold, vejrforhold og årstider. præcisionsstyring PrecisionCut fairwayklipperne er udstyret med en dobbeltvirkende-styrecylinder, der afbalancerer trykket på højre og venstre side i styrecylinderen, hvilket gør det lettere for føreren at holde retningen og opnå perfekte stribemønstre. en lettelse i arbejdet Der er gedigne forbedringer til glæde for føreren og serviceteknikeren, idet fairwayklipperne er udstyret med LED instrumentpanel og SOS (Sit-on-Seat) diagnosesystem og John Deere’s enestående White Box™ kontroller for let og hurtig fejlfinding og problemløsning. De daglige servicetjek er lette at udføre, da alle servicepunkter er bekvemt placeret på maskinens venstre side. Oliekøleren kan vippes ud for let og hurtig rengøring, og så er den udstyret med et filter, der kan fjernes uden brug af værktøj, så det hurtigt kan renses. Derudover leveres som standardudstyr et sæt arbejdslygter og en 68 liters brændstoftank som sikrer at føreren kan arbejde effektivt hele dagen lang. Nyd turen Arbejde er arbejde, men der er ingen grund til at føreren ikke skal have det behageligt under arbejdsprocessen. Takket være mere benplads, en bredere platform, så pedalerne sidder med optimalt mellemrum, og et multijusterbart luksussæde som standardudstyr, er det mere komfortabelt for føreren at tilbringe en hel arbejdsdag på PrecisionCut klipperen. CommandArm er forbundet med sædet, så kontrolpanelet altid er lige ved hånden, uanset hvordan sædet er justeret. Derudover har disse klippere bedre udsyn til brændstofniveaumåleren, og de har vipbart rat. Med en ny ROPS styrtbøjle og sikkerhedsseler som standardudstyr er beskyttelseszonen omkring føreren blevet udvidet med henblik på at opfylde kommende ISO standarder. John Deere Golf er leveringsdygtige i agronomiske produkter af høj kvalitet, præcisions-vandingssystemer samt innovative maskiner og udstyr til etablering, renovering og løbende vedligeholdelse af golfbaner. Som officiel leverandør af golfmaskiner og vandingsudstyr til PGA TOUR’en kan John Deere levere kvalitet på konkurrenceniveau til alle golfbaner, således at greenkeepere og andre professionelle med ansvar for banernes pleje får de produkter, ekspertise og opbakning, de har behov for.

   

Vi leverer bla. følgende udstyr : Range Servant boldmaskiner, boldvaskere, udslagsmåtter, boldspande og rangebolde i kvalitet A. Baneudstyr fra A-Z fra bla. Par Aide og Standard Golf. Hauna Bagskabe i net eller pladedøre, kan laves i specialmål så de passer ind i klubbens bagrum. Flotte og prisvenlige teeskilte og markeringer i bla. messing og håndstøbt aluminium.

Next teeskilt i aluminium incl. logo kr. 595,-

37

Teemarkering i messing 27 cm i dia. incl. sten kr. 1.400,H

Elektrisk Skobørste kr. 7.495,-

Ring til HaunaGolf og hør nærmere

Ledøjetoften 55 • 2765 Smørum Telefon 7027 0509 • Fax 7027 0590 Email: haunagolf@haunagolf.dk www.haunagolf.dk


A

r

t

i

k

e

l

Golfexperten fra Højbjerg Aarhusianeren Kim Johansen har købt Teestedet i Hørsholm og dermed fået Danmarks i særklasse største golfbutikskæde Tekst og foto: Jens Christensen

38

ange mennesker kalder sig golfeksperter uden at være det, men en århusianer kan i hvert fald man rette kalde sig det, nemlig 45-årige Kim Johansen, som på 15 år har skabt Danmarks suverænt største kæde af off course golfbutikker. “Golfexperten” kalder Kim Johansen nemlig sit forretningsimperium, der netop er udvidet med butik nr. seks, Teestedet i Hørsholm. Med en forventet omsætning i 2008 på 40 millioner kroner distancerer Golfexperten med klar margin alle andre golfbutikskæder i Danmark, og Kim Johansen vil såmænd ekspandere yderligere – omend han bedyrer, at der ikke kommer flere nye butikker til i år. – Nu skal vi lige have Teestedet fuldt integreret i vores kæde og have denne 750 kvadratmeter store butik til at køre maksimalt, inden vi bliver endnu større, forklarer Kim Johansen. Når han taler om “vi”, skyldes det, at han i sommeren 2006 fik to medejere af Golfexperten, da han solgte 35 procent af aktierne i Golfexperten til to investorer, Bent Roland, Hadsund, og Per Kjærsgaard, Aarhus. De øvrige 65 procent ejer han selv.

kone, Lissy Johansen, i øvrigt blev ansat som ansvarlig for indkøb af sko og tøj. Naboen, i nr. 176, var såmænd en anden golfkædebutik, Super Golf. Så tæt var naboskabet, at de to konkurrenter faktisk delte kundeparkeringsplads! – Det var egentlig en skam, at Super Golf ikke forblev min nabo, for det var nærmere en fordel end en bagdel at ligge så tæt op ad hinanden, idet kunderne som regel altid besøgte begge butikker for at undersøge priser og udvalg, lyder den lidt overraskende melding fra Kim Johansen, der siden også har overrasket ved at etablere to af sine seks butikker i forbindelse med Bilka-supermarkeder, henholdsvis i Tilst vest for Aarhus og i Skalborg syd for Aalborg. Sidstnævnte blev åbnet for kun halvanden måned siden.

Konkurrent som nabo Det er kun gået fremad, siden den bankuddannede Kim Johansen i 1993 begyndte at sælge billigt, kinesisk produceret golfstyr fra sin daværende private bopæl i Odder, produkter, han havde købt på den årlige golfmesse i München. Af både plads- og salgsmæssige årsager måtte han ret hurtigt flytte til forretningen til Oddervej 84 i Højbjerg, hvor han etablerede Aarhus Golf Center. Her oplevede han også vokseværk og flyttede derfor i 1997 både privat og arbejdsmæssigt til ejendommen Oddervej 174 og ændrede forretningens navn til Golfexperten. Samtidig blev hans

45 dages ombytningsret Kim Johansen: – Det smitter faktisk af på vores to “Bilka-forretninger,”at Bilka sælger billigt golfudstyr uden særlig vejledning og rådgivning. En del Bilka-kunder opdager nemlig, at de har købt udstyr, der ikke passer til deres fysik, og i stedet kommer de så til os, der netop prioriterer vejledning og rådgivning højt. Dertil kommer, at vi altid har opereret med 45 dages ombytningsret på alle køller, jern og og puttere, vi forhandler. En sådan ombytningsret, til andre lagervarer, skaber varige kundeforhold. Stort set dækker Golfexperten hele

En travl hverdag betyder for Kim Johansen (bagerst), at han ikke spiller så meget golf, som han gerne vil. Det bliver dog i ny og næ til en runde med bestyreren af Golfexperten i Tilst, Jacob Burgaard (forrest).

spektret af køllemærker på markedet, og storindkøb af partivarer medfører konkurrencedygtige priser i forhold til golfklubbernes proshopper, der sjældent har råd til at investere i større varelagre. – Typisk opererer en proshop i en golfklub med et varelager til en værdi af en halv million kroner, mens alle vores butikker ligger ind med varer for 10 millioner kroner. Dét betyder en stor forskel både pris- og udvalgsmæssigt for kunderne, forklarer Kim Johansen, som – i modsætning til andre danske golfbutikskæder – ikke vil drive proshopper i danske golfklubber. Begrænset nethandel – Vi har prøvet dét, men et sådant samarbejde passer ikke rigtigt ind i vores koncept, så dét har vi opgivet igen. Det kan dog være, at vi forsøger igen, men så skal det være i forbindelse med ét af de store kommercielle golfcentre, der i disse år


G r e e n k e e p e r e n

No 1

2 0 0 8

39

dukker op i Danmark – altså et sted, hvor der kommer masser af greenfee-gæster. Omsætningen i “en almindelig” golfklub er ikke stor nok for os til, at det er besværet værd. Modsat nogle af konkurrenterne gør Golfexperten heller ikke synderligt i webhandel. Kun fem procent af omsætningen sker via Golfexpertens netbutik. Det er den personlige betjening og rådgivning, Kim Johansen altid har sat i højsædet, og den service har, foreløbigt, ført til seks butikker med tilsammen 20 sælgere, som

kun betjener private kunder – ingen golfklubber. Samtlige sælgere, nye og gamle, konsulterer jævnligt mærkevarekurser hos GolfSmith i England, hvor de holder sig ajour med nyheder på markedet. Udover hovedsædet på Oddervej i Højbjerg – hvor Lissy og Kim Johansen selv

bor på førstesalen – de to “Bilka-butikker” og Teestedet i Hørsholm består Golfexperten af en butik på Sædding Ringvej i Esbjerg og én på Kildegaards Plads i Gentofte. Med købet af Teestedet ligger det fast, at der ikke findes større golfekspert i Danmark end Kim Johansen.


A

r

t

i

k

e

l

Tre californiske baner i Løgstør Af Jens Christensen

E

efter, hvordan bolden ligger i terrænnet på den kopi-bane, man spiller. Det vil sige, at man både får up hill- og downhill-lejer, ligesom man står over eller under bolden med fødderne – akkurat, som man kommer ud for på virkelighedens udgaver af samme baner.

Også som træningsredskab er Golfzon enestående, idet 100 sensorer dels analyserer svinget fra to forskellige vinkler og dels boldens flugt og spin.

Foto: DanParcs.

n ny, elektronisk golfsimulator – efter manges opfattelse markedets bedste – er dukket op i Danmark. Dét gælder den kinesisk producerede Golfzon, som er installeret i sportshallen på ferie- og aktivitetscenteret DanParcs Rønbjerg ved Løgstør. Her kan man spille 40 forskellige baner, inklusive tre af de mest berømte i Californien, Pebble Beach, Spyglass Hill og Spanish Bay. De øvrige 37 er kopier af de mest kendte kinesiske og koreanske baner. Golfzon, der anvender 3D-teknologi, adskiller sig fra markedets øvrige golfsimulatorer ved at have et computerstyret, hydraulisk svingunderlag, der indstiller sig

Golfsimulatoren i DanParcs Rønbjerg er den første af sin art i Danmark.

40

O

p

s

l

a

g

s

t

a

v

l

e

n

Fødselsdage:

Robert Gorwill

Thomas Bruun

Bent Engel Friis

Ishøj Golfcenter 60 år den 27/2

Varde Golfklub 50 år den 25/4

Stensballe Golfklub 60 år den 1/6

Orla Ellegaard

Rene Sillemark Hansen

Flemming Rud Andersen

Barløseborg Golfklub 60 år den 14/3

Skjoldenæsholm Golfcenter 40 år den 19/5

Møn Golfcenter 60 år den 12/6

Jesper Jacobsen

Gert Hansen

Falster Golf & Event 40 år den 3/4

Henne Golfklub 50 år den 21/5

Thomas Jørgensen

Mads Svendson

Hørsholm Golfklub 30 år den 10/4

Skjoldenæsholm Golfcenter 20 år den 29/5


-“TOJOHFSEFS IPMEFS WBOE .FEFUGVMEBVUPNBUJTLWBOEJOHTBOMHGSB"HSPNFUFSGÌSEVNFSFUJEUJMBOESF PQHBWFS PHTQBSFSTBNUJEJHQFOHFQÌESJGUFO 7BOEJOHFOGPSFUBHFTQÌEFUNFTUIFOTJHUTNTTJHFUJETQVOLU PHNFEFUPQUJNBMU FOFSHJPHWBOEGPSCSVH 4ÌFSEFUOFNUBUIPMEFEFOSFUUFLVM“SQÌCBOFO "HSPNFUFSIBSTJEFOBOMBHUNFSFFOETLSEEFSTZFEFWBOEJOHTBOMH QÌEBOTLFHPMGCBOFSPHJESUTBOMH PHVEG“SFSTFSWJDFQÌNFSFFOEBOMH &OFSGBSFOPHLPNQFUFOUNFEBSCFKEFSTUBCFSLMBSUJMBUIKMQFNFEBMMFUOLFMJHF PQHBWFSJGPSCJOEFMTFNFEWBOEJOHTBOMH t7FKMFEOJOHPHQSPKFLUFSJOH t/ZFUBCMFSJOHFMMVEWJEFMTFPHSFOPWFSJOHBGCFTUÌFOEFBOMH t*OTUBMMBUJPO JOTUSVLUJPOPHPQTUBSU t(14PQNÌMJOHJODMTPGUXBSF t7JOUFSLMBSH“SJOH t'FKMmOEJOHWFEMZOTLBEFSPHLBCFMCSVE t4FSWJDFNPOU“SFS“TUPHWFTUGPS4UPSFCMU t-BHFSG“SFOEFJBMUVETUZSPHUJMCFI“SUJMWBOEJOHTBOMHHFU ,POUBLUPTQÌUMGFMMFSMTNFSFQÌXXXBHSPNFUFSELHPMG

!GROMETERAS &LLEDVEJs'RINDSTEDs4LFs&AXsAGROMETER AGROMETERDKsWWWAGROMETERDK


p

r

e

s

s

e

En specialiseret græsklipper

Iseki SFH fås også med 137 cm mulchingklipper uden opsamler.

42

Iseki-importøren HCP har introduceret en ny græsklipper til den forestående sæson. Det er en specialmaskine, der er udviklet til de professionelle brugere, som stiller de højeste krav til klippekvalitet og problemfri opsamling af græs. Den ny klipper hedder Iseki SFH, og den fås i flere modeller til absolut fordelagtige priser. centerudsugning Isekis høje klippekvalitet er velkendt. Med Iseki SFH gøres resultatet helt perfekt, fordi græsafklippet samles op og efterlader plænen jævn og ren. Klipperen er konstrueret med centerudsugning og et meget stort udsugningsrør, der går mellem hjulene til en kraftig centermonteret turbine, som suger afklippet til den 550 l store græsopsamler. Græsopsamleren fås med højtip eller lavtip. Med denne konstruktion kan der køres tæt til

Iseki SFH fås med 550 l græsopsamler og højtip til direkte aflæsning i container eller på en vogn.

kanter og mure i begge sider, fordi ingen dele af maskinen er bredere end klippebredden. Iseki SFH er med automatisk 4-hjulstræk og fås med 122 eller 137 cm klippebrede. Klipperen er kardandrevet – helt fri for remme og løse forbindelser. Bruges også som løvsuger Iseki SFH har så stor sugekapacitet og så megen plads i sugerør og opsamler, at maskinen er egnet som løvsuger. Det giver ekstra nytte og forlænger sæsonen, så afskrivningerne kan fordeles på flere driftstimer. Solid Iseki-teknik Alle Iseki SFH klippere drives af en 22 hk 3-cylindret, væskekølet dieselmotor. Det er støjsvage motorer med en blød gang. Maskinerne er helt enkle at betjene med

hydrostatisk transmission, gasautomatik og servostyring. Gasautomatikken er en stor behagelighed, fordi motoromdrejningerne ved transport automatisk reguleres ned til det nødvendige for den ønskede fremdriftshastighed. Det nedbringer yderligere støjen, hvilket værdsættes f.eks. i boligområder. Også som mulchingklip Hvis man ønsker bioklip, hvor græsafkippet findeles og blæses ned i plænen, fås Iseki SFH også med med mulchingklipper, uden græsopsamler. Denne model leveres med 137 cm klipper og fås med træk på forhjulene eller med automatisk 4-hjulstræk. HCP fortæller, at Isekiforhandlere over hele landet allerede nu har de nye græsklippere til demonstration.


G r e e n k e e p e r e n

No 1

HCP har introduceret en ny Iseki SFH grĂŚsklipper, der leverer kvalitetsarbejde og problemfri grĂŚsopsamling for brugere, der lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ et perfekt resultat.

2 0 0 8

Udsugningsrøret er meget veldimensioneret og turbinens kapacitet er enorm. Klipperen er helt fri for remme og løse forbindelser. Büde klipperen og forbindelsen mellem de to rotorer er kardandrevet. Klipperen kan køre helt tÌt pü kanter og mure i begge sider.

@a\_ NY`VQVTURQ :N[TR V[Q`aVYYV[T`ZbYVTURQR_ o[ `]_V[XYR_af]R aVY NYYR cN[QV[T`\]TNcR_

Toroâ&#x20AC;&#x2122;s 835S og 855S sprinklere EnestĂĽende spredning JĂŚvnt og ensartet spredemønster over hele vandingsarealet.

TruJectoryâ&#x201E;˘ justering Tag kampen op med vindretningen og kom omkring forhindringer med 24 forskellige retningsindstillinger, fra 7 og til 30 graders vinkel.

Fuldcirkel- eller delcirkelvanding i ĂŠn sprinkler Skift nemt og hurtigt fra fuldcirkeltil delcirkelvanding med ĂŠn og samme sprinkler.

Lave driftsomkostninger Uopslidelige ventilsĂŚder i rustfrit stĂĽl og Spike-Guardâ&#x201E;˘ magnetventilteknologi er med til at sikre, at dit vandingssystem virker â&#x20AC;&#x201C; dag efter dag.

SC-Svend Carlsen A/S Lunden 10, Aasum 5320 Agedrup Tlf.: 66 10 92 00 Fax: 66 10 76 94 www.sc-svendcarlsen.dk

2[ cR_QR[ NS ZbYVTURQR_ o[ YRcR_N[QÂĄ_ kontakt SC-Svend Carlsen A/S for yderligere information

43


A

r

t

i

k

e

l

44

Jævnlige tilfredsundersøgelser blandt medlemmerne bestemmer, hvad Vejen Golfklubs bestyrelse primært skal arbejde med Tekst og foto: Jens Christensen • jens@jens-keeper.dk

Renoveringen af bunkers på 18 hullers-banen er allerede gået i gang efter medlemmernes kritik. Her viser chefgreenkeeper Niels Kamp og formand Poul Steen Pedersen, at der er kommet nyt og bedre sand.

et er ingen hemmlighed, at mange danske golfklubber har en “klubhusterrassebestyrelse” der i højlydte vendinger kritiserer klubbens siddende bestyrelse for både store og små beslutninger – i realiteten en mindre gruppe af evigt utilfredse medlemmer, der mener at kunne gøre tingene meget bedre. En sådan situation forekommer imidlertid ikke i Vejen Golfklub, fordi bestyrelsen her med jævne mellemrum laver – revisorkontrollerede – tilfredshedsundersøgelser

blandt medlemmerne, som dermed virkelig får lov til at ytre sig om stort og småt i klubben. Tilfredsundersøgelse nr. to er netop afsluttet, og den giver – ligesom nr. ét for fire år siden – bestyrelsens medlemmer et klart billede af, hvad de skal arbejdes med i de kommende to-tre år. – Vi har denne gang stillet vores medlemmer 221 spørgsmål, hvor de på en skala fra 1 til 7 med krydser skal vurdere, hvor dårligt eller godt vi har handlet indenfor 12 forskellige aktiviteter og gøremål,

der alle betyder noget for, hvordan medlemmerne trives i dagligdagen i klubben, fortæller formanden Poul Steen Pedersen. – Vi har fået 335 spørgeskemaer retur, og det betragter vi som en tilfredsstillende procentdel ud af 925 medlemmer, når mange af disse er ægtepar. Endnu mere tilfredsstillende bliver undersøgelsen af, at vi udover spørgeskema-svarene har modtaget 833 kommentarer til de enkelte aktiviteter. Totalt giver undersøgelsen os 74.000 nye data, som ruster os endnu bedre til den


G r e e n k e e p e r e n stigende konkurrence, danske golfklubber vil opleve i kommende år. Nyt sand i bunkers Medlemmerne har f.eks. bedømt 18 hullers-banen og 9 hullers-banen i detaljer, to puttinggreens, to indspilsgreens, driving rangen, klubhuscafeen, træningen, træneren, proshoppen, sekretariatet, klubbladet, hjemmesiden, udenomsfaciliteterne og adgangsforholdene. Poul Steen Pedersen: – Konklusionen af undersøgelse nr. to må være, at vi har rettet de fejl og mangler, som medlemmerne påpegede i undersøgelse nr. ét, hvor især forholdene i cafeen og sekretariatet blev mindre pænt bedømt. Begge disse funktioner ligger i dag med gennemsnit omkring 6 på 7-skalaen. Dermed kan vi i endnu højere grad focusere på at forbedre vores 18 hullersbane, som hverken af vores medlemmer eller DGU¹s banekonsulent Allan Brandt bedømmes til at være af samme høje standard som den 9 hullers-bane, vi åbnede i maj sidste år. Specielt kritiseres 18 hullersbaner for, at den ikke har samme type

No 1

2 0 0 8

sand i alle bunkers – som 9 hullers-banen har det. Derfor er vi straks gået i gang med at fylde nyt, grovkornet og kompakt sand i alle bunkers på 18 hullers-banen og samtidig gøre demskålformede, så bolden triller ned i bunden af bunkeren efter at være landet på én af dens skrå sider. Næste projekt bliver, ligeledes på grundlag af medlemmernes svar, at 18 hullers-banen får bedre og hurtigere greens ved hjælp af mere vertikalskæring og topdressing. Overraskende svar Mens det ikke er overraskende for Poul Steen Pedersen, at medlemmerne gerne ser 18 hullers-banen opgraderet, kommer en rimelig stor interesse for indendørs holdtræning i vinterhalvåret blandt medlemmerne bag på ham. 24 procent svarer nemlig ja til, at det vil være interesseret i at deltage i en kombination af fysisk træning og slagtræning, mens andre 34 procent muligvis vil være det. Kun 34 procent siger defi nitivt nej, og dét betyder sandsynligvis, at klubbens træner, Andrew Pakes, i næste vinterhalvår vil kunne etablere betydeligt flere end det ene

hold, han i denne vinter underviser én gang om ugen i Vejen Idrætscenter. Tilfredshedsundersøgelser afslører også en anden overraskelse – at medlemmerne foretrækker et trykt klubblad fremfor, at det kan læses som nyhedsmail eller på klubbens hjemmeside. Hele 72 procent, altså næsten tre fjerdedele, ønsker et trykt klubblad fire gange om året. Kun 16 procent ser helst klubbladet i elektronisk format – de sidste 12 procent ikke har taget stilling. Procenttallene er især overraskende, fordi 19 og af 20 medlemmer af klubben har adgang til Internettet. En forklaring på denne modstand kan i følge Poul Steen Pedersen være, at 46 procent af klubbens medlemmer er over 60 år og derfor ikke daglige Internet-brugere. Endelig er det overraskende og glædeligt, at 38 procent af medlemmerne gerne vil deltage i frivilligt arbejde i klubben – udover de 15 procent, der alle gør det. Jo, meget tyder på, at Vejen Golfklub har fundet vejen til at gøre sine medlemmer tilfredse – ved at lytte til dem og derefter på demokratisk vis lade flertallet bestemme.

45

Dina bästa leverantörer har samma telefonnummer. Ring Micke. NYHET! KSAB Golf har fått agentur för Par Aide.

Kontakta vår säljare i Danmark, Michael Carlström. Tel: +46 705 16 92 92


A

r

t

i

k

e

l

FEGGA-konference og ürsmøde i Brßssel

2008

Af Niels Christian Just

V

46

i Martin Nilsson og Niels Christian Just, deltog i det ürlige FEGGA (Federation of European Golf Greenkeepers Associations) møde, sammen med deltagere fra 28 lande til to hele dage i Brßssel. Et af hovedemnerne denne gang var at besøge EU-parlamentet og høre om sidste nyt fra EU-direktivet vedr. brug af plantevÌrnsmidler. Denne sag forventes fÌrdigbehandlet inden sommeren, og inden for et par ür at blive indført i hele Europa. Sandsynligvis bliver det med et krav om at der lÌgges strenge restriktioner pü brug af plantevÌrnsmidler. Det er jo som vi kender det fra pesticidaftalen i Danmark. Baggrunden for dette er at EU lÌnge har haft regler pü EuropÌisk niveau, nür det gÌlder godkendelse, omsÌtning og akseptable rester i mad og miljø inden for brug i landbruget. Men der mangler altsü regler for almindelig brug af pesticider. Det er dette som kommer nu. Prosessen for en südan godkendelse er ganske uoverskuelig. Det hele startede sidste sommer med at EU-kommisionen foreslog en tekst. Denne skulle behandles henholdsvis i EU-parlamentet og i EU-rüdet. Disse fungerer omtrent som to kammer (samme som overhuset og underhuset i England), og disse to skal vÌre enige før et nyt direktiv kan vedtages. I EU-parlamentet sidder personer som er direkte folkevalgt (MEP). Disse vil normalt arbejde for det som de tror sikrer dem flest

stemmer ved nÌste valg. Efter som brug af plantevÌrnsmidler opfattes af folk som en trussel, indtog EU-parlamentet i første runde af denne sag en meget restriktiv holdning. De gik ind for et totalforbud mod sprøjtning pü offentlig tilgÌngelige arealer. EU-rüdet, som forsøger at varetage et noget større perspektiv, gik ind for en tekst som siger at brugen af plantevÌrnsmidler skal begrÌnses stÌrkt eller forbydes. Begge (og for sü vidt alle) er enige om at risikoen knyttet til disse kemikalier skal reduceres. Sagen skal nu gennem det som kaldes anden lÌsning. Dem som følger prosessen mener at det er sandsynligt at den endelige tekst ikke vil give et absolut forbud, men vil pülÌgge at landene skal lÌgge strenge restriktioner pü brugen. I tillÌg vil der komme krav om certifikat for at kunne købe og bruge midler, men det vil jo ikke fü konsekvenser for de mange lande som allerede har indført sprøjtecertifikatet. Det som kan blive nyt i Danmark er et krav om at sprøjteudstyret skal certifi ceres. Erfaringer fra andre land er at dette let kan blive et korrupt system med store lokale variationer. I EU-parlamentet arbejder der hele tiden 3900 registrerede lobbyister. Dette er den vigtigste müde at fü indflydelse pü prosessen pü, som stort set sker pü gangene og i uformelle møder mellom MEP og medlemmer af Rüdet. Det handler om

at blive enige om noget, som kan bruges af flest mulige, men hele tiden er der stor usikkerhed om resultatet, da der foregür mange politisk studehandler undervejs. Resten af mødet bestod af indlÌg af forskellige foredrag, af og om hvordan miljøet har det büde lokalt og pü verdens plan. De store sponsorer havde mulighed for at komme med indlÌg om hvordan de forsøger at løse miljøproblemer med deres produkter. Forskellige former for pleje og omlÌgningsmetoder af golfbaner, er jo et stort emne over hele verden. Danmark er vÌrt (ikke økonomisk)ved FEGGA-mødet 2009, sü Martin og Niels Christian er i gang med de første forberedelser.

*EĂ?r-BZPVUTr#BOFHVJEFTr"MMFTMBHT5SZLTBHFS &NCBMMBHFEFTJHOTr8FCHSBmLr6ETUJMMJOHFS

MFS .BOHHFU EFSOP

4LJMUFr'PUPTr'PUPSFUPVDIr)KFNNFTJEFS

KFHLMBSFSEFUIFMF

(SBmTLFUFHOJOHFSr*OGPSNBUJWFJMMVTUSBUJPOFS 4KPWFTUSFHFSr"OOPODFSr-PHPT 7BSFNÂ?SLFSr7JSLTPNIFETLPODFQUFS 1SPEVLUVEWJLMJOHr8FCNBTUFSJOH 3FLMBNFr4NĂ&#x152;QSJTFSPH(3"5*4UJMCVE

WWWBBGRAFISKDKqq"IRGER"ROMANN


Nye og brugte golfbiler sĂŚlges ;)3+&58+7)+30*&-0)56>0+)6

Vi har kontakt til den største forhandler af brugte golfbanema$-,%5/327%/77-0()267?567)*35,%2(0)5%*&58+7)+30*&%2)1% skiner 6/-2)5 i USA. Derfor kan vi skaffe alle slags brugte maskiner -#!)5*35/%29-6/%**)%00)60%+6&58+7)1%6/-2)5 med lavt timetal til gode 1)(0%977-1)7%07-0+3() Rive med buet skaft kr. 70,0%

â&#x20AC;&#x201C;1

Nye Yamaha golfbiler

Flag (sĂŚt ĂĄ 9 stk) Cups

kr. 400,-

35,fra kr. 1.000,kr.

UdslagsmĂĽtter

OG MANGE ANDRE GODE TILBUD

Boldvasker 30(9%6/)5 Normal kr. 1200,351%0/5 

VertikalskĂŚrer med opsamler NY â&#x20AC;&#x201C; ca. 1/2 pris

NU # KUN kr. #/5

1 stk. Toro topdresser sĂŚlges 1 stk. Toro bunkerrive med plov sĂŚlges

900,-

6 stk bunkerriver

5-leds boldopsamler KUN .........................kr.

20 stk EZ-GO workhorse

19.500,SĂŚlges billigt!!

Strigler fra kr. 10.000,-

20,- "7-0+30*&%2)27-0$ ALT til golfbanen til LAVEPRISER !

TrĂŚningsbolde gule â&#x20AC;&#x201C; pr. Dz kr. ..

excl. moms

Jysk Golf Import ;6/30*14357 Vi prøver at skaffe alt. Forhør på tlf. 7565 6009   

StĂŚngervej 30, Hansted, 8700 Horsens Tlf. 7565 6009 !7>2+)59). %267)(356)26"0* 

TrĂĽdspand "5A(64%2(

40, 

kr. .................. /5 

excl. moms

 


A

r

t

i

k

e

l

iSeed

®

græsfrø med gødning iSeed® er en patenteret teknologi, der lægger en madpakke af gødning direkte uden på selve græsfrøet. Både spiringsprocent og etableringstid bliver væsentligt forbedret, når frøet sikres en optimal forsyning af kvælstof og fosfor. Effekten af iSeed er dokumenteret fra uvildige institutioner som STRI, England og IPC, Holland

Af Hortonom Asbjørn Nyholt for Prodana Seeds A/S iSeed® Denne nye innovative frøteknologi er et resultat af 10 års målrettet samarbejde mellem forskningsafdelingerne hos DLFTRIFOLIUM A/S og Kemira GrowHow. iSeed®-teknikken er unik, idet den høje mængde af gødning lægges direkte uden på græsfrøet. Ved denne patenterede metode bliver frøet overfladebehandlet med kvælstof (N) og fosfor (P). Forholdet mellem hurtig- og langtidsvirkende næringsstoffer er nøje justeret.

48

tog dette forskningsprojekt først udgangspunkt i forsøg udført i laboratorium og drivhus. Siden er effekten dokumenteret fra forsøg på friland dels fra DLF-TRIFOLIUMs egne forsøgsstationer i Europa, men også fra uvildige institutioner som STRI, England og IPC, Holland. Højere spiringsprocent Optællinger har vist, at mellem 20-40% flere frø etablerer sig som småplanter end for tilsvarende ubehandlede frø. Det er takket være den lette adgang til næringsstoffer. Det giver selv de mindre og lidt svagere frø en mulighed for at etablere sig som egentlige græsplanter. En anden effekt er, at selve frøet bliver lidt tungere og dermed bliver jordkontakt bedre. Frøet får på denne måde større mulighed for at opsuge fugtigheden fra jorden.

Figur 1: Når der ligger et lag gødning (N og P) uden på frøet, giver det en væsentlig mere sikker etablering, især i en kold jord i det tidlige forår. Gødningen sikrer også, at de lidt svagere græsfrø har let adgang til næring, så selv de klarer sig igennem til egentlige græsplanter.

Gennemtestet – også på friland Der har været et klart mål, lige fra de allerførste ideer kom på bordet, at effekten skulle være så markant, at den visuelt kan registreres i praksis. Det er ikke nok for os, at gentagende laboratorieforsøg kan dokumentere en signifikant effekt. Derfor

Figur 2: Tydelig effekt af kvælstof tilført som iSeed. Foto taget 16 dage efter såning. Fra venstre: ubehandlet, 5% N, 15% N, 30% N. Kemira GrowHow, Espoo 2005.

Figur 3: iSeed giver hurtigt et større plantedække (til venstre) end tilsvarende ubehandlet (til højre). Renovering af stadion FC Den Haag maj 2006.


G r e e n k e e p e r e n

No 1

2 0 0 8

Figur 4: iSeed® giver en større rodmasse, hvilket også hjælper topvæksten af kimplanten. Til venstre behandlet frø og til højre ubehandlet frø. Kemira GrowHow, Espo 2005.

Hurtigere etablering Gødning direkte på frøet er 4 gange lettere tilgængelig end traditionel gødning. Da frøets naturlige næringsreserver er begrænsede, bliver den tidlige plantevækst betydeligt begunstiget. De testede græssorter viste en forbedring af tilvækst i toppen på gennemsnitlig 14% efter blot 16 dage. (Figur 2 og 3.) Den kraftige vækst i de små planter giver hurtigere et tæt plantedække. En stor fordel for spillerne på f.eks. stadions eller teesteder, men det giver også græsset en større konkurrencekraft over for tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs. Større rodmasse Forsøgene har også vist, at iSeed-behandlingen fremmer udviklingen af både hoved- og siderødder. Det betyder, at den samlede rodmasse bliver større. (Figur 4.) De unge planter fra det iSeed® behandlede frø får derfor et forspring med optagelse af vand og næringsstoffer fra jorden. Dette giver en konkurrencefordel i forhold til fremspirende ukrudtsplanter. Nyhed til eftersåning Teknologien er en stor fordel, hvor nye slidstærke sorter skal etableres i en eksisterende græsbestand som på stadions eller teesteder. Prodana introducerer derfor i år en ny græsfrøblanding iSeed Sport. Her bliver teknologien kombineret med de nye mest slidstærke sorter af rajgræs som ’Melbourne’ og ’Bizet 1’ Når man eftersår med f.eks. 2 kg/100 m2 iSeed Sport, tilfører du 1 kg/100 m2 græsfrø, 20 kg/ha kvælstof (N) og 4 kg/ha fosfor (P).

49


A

r

t

i

k

e

l

Slå et smut forbi Oversat af: Carla Hauge

50

Fra Lübker Golf Resort

H

vornår kastede du sidst et blik på de græsslåmaskiner, der nu er på tilbud? Sammenlignet med den rivende fart udviklingen har haft inden for nye traktorer og græsslåmaskiner de sidste år, har udviklingen inden for gammeldags singleklippere til teesteder og greens ved første øjekast været i gå-tempo. Men de som ikke har undersøgt markedet for nyligt, bliver måske glædeligt overraskede over, hvor avancerede dette vigtige stykke udstyr er blevet. Selvom det kan påstås at en græsslåmaskine har en ‘personlighed’, er samhørigheden mellem en singleklipper og manden der opererer den meget tættere. Der er en meget større intimitet, mens jobbet bliver gjort, når man kan ’føle’ maskinen, mens den omfavner konturerne på greenene eller omridset af teestedet. Intet slår følelsen af et velgjort job med en singleklipper. Det er netop det, der kan gøre det svært at vælge den rigtige singleklipper. På samme måde som en mand ville foretrække en given form for barberblad til hans morgenbarbering, vil han også foretrække en speciel form singleklipper til netop hans bane.

Når først man bliver vænnet til et specielt mærke, eller en særlig model, kan det vare svært at skifte. Der er intet galt med en personlig favorit, men det kan komme i vejen for at vælge det bedste redskab til jobbet. Ofte vil en personlig yndlingsfarve gøre, at en demonstrations maskine ikke får en chance for at vise hvad den kan. En maskine der er bragt ud til en demonstration, skal sættes op til at klippe en given tee eller green. Det kan tage tid og tålmodighed at blive vænnet til. Dødemandsknappen (The operator presence control, OPC systems), som man bruger på moderne singleklippere, kan gøre det at arbejde med en ukendt model langt sværere, end det behøver at være. Det er ikke ualmindeligt for en maskine, at blive kritiseret af dens brugere, fordi den har et for tungt håndgreb eller et håndtag der skal holdes oppe mod håndgrebet for at få maskinen til at køre. Dette kan ødelægge oplevelsen fuldstændig. Faktisk kan det gøre, at man udelukker maskinen inden, man har overvejet andre vigtige faktorer som for eksempel kvaliteten af klipningen. De folk der sælger græsslåmaskiner og tilbehør har et problem. De nylavede maskiner har nemlig Foto: Søren Nicholson


G r e e n k e e p e r e n

No 1

2 0 0 8

Stærke uddannelser til jobbet på golfbanerne Sandmosen har alle relevante uddannelser til golfbanernes medarbejdere.

Greenkeeper en tendens til at være ’stive’ i styringen. Det kan også være, at maskinen har brug for lidt ekstra mingelering, for at virke optimalt. Hvis styringen er for tung, kan det måske være fordi der er et kabel der ikke sidder helt korrekt, og derfor har brug for en mindre justering. Men hvis det sker for en demonstrationsmaskine, kan det være nok til at tabe salg. Med dette I baghovedet, kan det betale sig, at tilegne sig en anden tilgang til en demonstration. • Hvis brugeren er utilfreds med et eller andet, burde de blive opfordret til at pointere præcis hvad det er. Hvem end der demonstrerer maskinen, skal have muligheden for at se om der er en løsning på problemet. • Hvis ikke kvaliteten af græsslåningen lever op til forventningerne, find da ud af hvorfor. Giv sælgeren mulighed for at indstille maskinen. • Er demonstrationen retfærdig? Hvis man slår græs på en tee der er i dårlig stand, har maskinen ikke mulighed for, at gøre sit bedste. • Hvem er til stede til demonstrationen? Vil alle de der højst sandsynligt kommer til at slå græsset være involveret? • Spørg efter det, hvis der er brug for mere tid til at evaluere maskinen. • Hvad er det vigtigste: græssets finish, hvor nem maskinen er at håndtere, maskinens fleksibilitet eller prisen? • Spørg efter kundeservice. Hvis det er et nyt firma, undersøg da hvem de er. • Spørg forskellige udbydere. Søg efter folk der burger den græsslåmaskine der har interesse. Hvad synes de om den? Det er alt for nemt at være overbevist om, at en græsslåmaskine skal kunne en smule mere end at slå græs. Verticut, scarifier og groomer dele bliver måske tilbudt i en eller anden form på særlige maskiner. Det betyder dog ikke nødvendigvis at alle de ekstra elementer er lige så gode som resten af maskinen. Bestil derfor ikke en maskine med lukkede øjne. Prøv de ekstra elementer af, før du køber. Selvfølgelig er en maskine der kan multitaske en bonus, men hvis ikke den kan mestrer det den skal kunne til fulde, er den ikke meget værd.

Artiklen er fra BIGGA’s blad: Greenkeeper International April 2006 udgave og kan også findes i dens originale form på www.bigga.org.uk

4-årig uddannelse, der veksler mellem skole og arbejde på golfbanen. Nye hold hvert år i februar og oktober.

Greenkeeperassistent Uddannelse på 1 1/2 år, der kan udbygges til den fulde greenkeeper-uddannelse.

Efteruddannelser Vi udbyder løbende lederuddannelser og kurser i økonomi, teambulding m.v. Kontakt centret for yderligere information om uddannelser, økonomi, indkvartering m.v.

Velkommen til Maskinudstilling Vi ses 12. juni 2008. Invitation følger! KompetenceCenter for

Det grønne område – Sandmosen - en del af AMU

Nordjylland

Sandmosevej 486 | 9460 Brovst | telefon 9633 2626 www.amunordjylland.dk

Viden om plæner og vækst henvender sig først og fremmest til dig, der arbejder professionelt med plænegræs og har behov for uvildig rådgivning.

Asbjørn Nyholt Hortonom Gl. Nyborgvej 61 DK-5772 Kværndrup Tlf. +45 6227 2292 Mobil +45 4020 9613 asbjoern@nyholt.dk www.nyholt.dk

Ring gerne - så ser vi, hvor vi kan samarbejde

51


A

r

t

i

k

e

l

Første danske golfboghandel Golfbooks.dk tilbyder et bredt udvalg af golfbøger, DVD’er og andre golfrelaterede ting til favorabel pris Af Jens Christensen

Regel-hovedbrud Er man interesseret i bøger om golf, kan man tilmelde sig golfbooks.dk¹s nyhedsbrev, som informerer om nye titler og andre spændende tilbud. – Vi håber også, at interesserede vil skrive til os og fortælle os om bøger og andre produkter, som de gerne vil have, vi skal føre på golfbooks.dk, siger golfjournalisten og golfbogentusiasten Henrik Knudsen. Et enkelt emne har dog givet initiativtagerne lidt hovedbrud, nemlig den nye revision af golfreglerne, som træder i kraft til nytår. Golfjournalisten Henrik Knudsen har som mangeårig samler af golfbøger erfaret, hvor svært de kan være at opdrive.

– Vi havde planlagt at føre en del bøger om regler, men den nye revision gør, at flere af dem hurtigt bliver “out-of-date”. Nogle af dem kan fortsat godt bruges og vil blive solgt meget billigt, men i andre tilfælde må vi vente på en revideret udgave, siger Henrik Knudsen egne udgivelser – Det er vort håb, ikke kun at gøre det lettere for de golfinteresserede at skaffe bøger om emnet, men også at fremme markedet for golfbøger. I første omgang fokuserer vi på danske bøger, og vi har endda planer om selv at udgive nogle flere titler, men det er klart, at når der kommer en ny spæn-

dende bog på f.eks. engelsk, vil vi forsøge at købe den hjem i store mængder og tilbyde den billigere på det danske marked. Flere udenlandske titler er faktisk allerede på vej, siger Henrik Knudsen, der selv har samlet på golfbøger i mange år og derfor véd, hvor svært de kan være at opdrive. – Jeg er så heldig, at jeg en gang imellem kommer til f.eks. St. Andrews, hvor boghandlerne har masser af golfbøger, men ellers kan det være meget svært. Jeg har nogle gange måtte lede meget længe efter en bestemt titel -specielt i Danmark. Med golfbooks.dk bliver det både lettere og billigere, lover Henrik Knudsen.

B

Golf.

52

øger om golf haft det svært på det danske bogmarked. Kun få boghandlere har nemlig haft øjnene åbne for dette nye marked, og golfklubbernes pro-shopper har også fravalgt bøger på grund af avancen. Derfor har Dansk Golf Union i samarbejde med Schweizer Bogtryk og golfjournalisten Henrik Knudsen nu lanceret Danmarks første webshop, der udelukkende handler med golfbøger og relaterede produkter. Golfbooks.dk vil i starten hovedsageligt tilbyde danske publikationer. F.eks. er det lykkedes at skaffe restoplag af nogle ellers udsolgte titler og dét endda til nogle meget fordelagtige priser. Det gælder bl.a. “Det Danske Golfmirakel” og “The Great Dane – Thomas Bjørn”. Golfbooks.dk, der også sælger andre golfprodukter som DVD¹er og spil, vil først og fremmest tilstræbe at tilbyde bøger og lignende 10-20 procent billigere end den vejledende udsalgspris. Kunden betaler kun 29 kroner for porto og ekspedition – uanset hvor mange bøger der købes. Betalingen foregår med Dankort.

Foto: Viasat

B

Dans


Optimér dine fairways og greens

Danmarks største leverandør af SAS-liga stadions Individuelle blandning efter ønske · Konkurrencedygtige priser · Kort leveringstid Kvalitet uden kompromis · Rationel produktion · Sikker levering

BioTop

Fairway

Den naturlige pleje til fairways, med aktive mikroorganismer og organisk gødning …..

Suveræn på toppen

BUNKERSAND I FLERE VARIANTER

Rengøring oppe og nede – ude og inde.

Lervejdal 8b, Addit · 8740 Brædstrup · Tel: 8682 5811

MotorScrubber™ www.dansand.dk kommer frem overalt – uden 230 V

Dansand helside til Golfbladet.i1 1

06/03/07 13:24:55


A

r

t

i

k

e

l

Fire dage på Kingsbarns Af Kim Johnsen • k_johnsen1@yahoo.dk

54

or en uges tid skiftede undertegnede livet ud som greenkeeper-assistent hos Hedeland golf klub med et job som frivillig greenkeeper på Kingsbarns Links Golf under Alfred Dunhill Links Championship. At deltage i opsætningen af en stor turnering har altid været en drøm for mig, og nu stod jeg s ... her. Kingsbarns Links Golf er designet af Kyle Phillips, og Mark Parsinen og Art Dunkley er investorerne. Man påbegyndte etableringen af banen i november 1997, og den blev taget i brug i juli 2000. Banen er en pay and play bane, og den har åben otte måneder om året, fra første april til første december. For at få en runde golf

på denne dejlige bane skal man booke tid cirka et år i forvejen samt være villig til at smide 1100 kr. I sæsonen 2006 blev der spillet 30.000 runder golf, så der skal ikke en doktorgrad til for at regne ud, at vi her taler om en ganske anselig sum penge. Kingsbarns er et betagende syn i morgensol, hvis man ikke viste bedre, skulle man tro at banen havde lagt der i hundrede år, så shaperne har virkelig gjort deres arbejde til UG. Banen er over all 65 hk, hvoraf 1- ½ hk af dem er greens, 1-1/2 hk tees, fairways dækker 37 hk og områder der er out of play tæller 37 hk. Over alt på banen er der transport stier, så man ikke skal køre unødvendig transportkørsel.

Stierne er lagt så strategisk, at de ikke er synlige for spillet, hvilket er en stor fordel. Man har også valgt at opbygge nogle kunstige klitter, deres opgave er at skærme af for greenkeeper gården, så det eneste der er synligt er klubhuset. Banen er opbygget meget tilskuer venlig, så man fra de fleste områder af banen kan få et fint udsyn. Til dagligt består greenkeeper-teamet af 12 fastansatte greenkeepere samt omkring otte sæson-arbejdere. Under Dunhill Links Championship henter han 28 frivillige greenkeepere ind til opsætningen af banen. Der var mange nationaliteter repræsenteret, dog primært personer residerende på de britiske øer. Da jeg ankom mandag eftermid-


G r e e n k e e p e r e n dag, blev jeg indlogeret i en ferie-lejlighed, som skulle deles med to nordirer og to skotter. Efterfølgende fi k vi en banerundvisning af Ian Butcher, der til daglig fungerer som uddannelses-koordinator for de udenlandske studerende på Elmwood college. Han fortalte omkring tankerne bag banen, og hvorledes designerne gerne ser den spillet. Han kom også lidt ind på det helt specielle ved Links golf, en type golf vi i Danmark ikke er så bekendte med. Under rundvisningen observerede jeg små totter af Poa, det havde jeg ikke forventet. Poaen er en kendt modstander, som vi i Danmark har kæmpet, og stadig kæmper mange drabelige slag mod. Men at denne “ukrudts” – plante har gjort sit indtog på Kingsbarns Links Golf, var for mig meget overraskende. Året forinden havde jeg besøgt Kingsbarns og set de fine rødsvingel-dominerede greens. Den type af poa der her var tale om, var af en lidt anden karakter en den vi oftest er bekendt med i Danmark. Bladene var ikke så brede, den havde tilpasset sig levevilkårene for rødsvingel, og havde taget noget af dens udseende. Denne type af Poa er også

No 1

2 0 0 8

fundet på St. Andrews Old Course, her er den endnu mere identisk med rødsvingel. Cours manager Innes Knight, fortalte mig efterfølgende, at de havde haft store problemer med at holde Poaen væk fra greens. De havde året forinden skiftet leverandør af topdress, og mente at den var infi ceret med ukrudts frø. En anden og ifølge Innes Knight en mere plausibel forklaring var den store mængde af nedbør. Men modsat danske greenkeepere med rødsvingel greens tog han det forbavsende roligt, ikke resignerende, men mere accepterende. Han forklarede mig, at “hvis det ikke influere på spilleoverfladen, er det ok” citat Innes Knight. Det bør dog nævnes, at han langt fra syntes, at det var en ønskværdig situation. Citatet skal nok ses i lyset af, at han ikke ønskede nogen større debat omkring greens tilstand her kort før turnerings start, i hvilket jeg bestemt ikke er uenig. Havde der været tale om en Poa med de karaktertræk som jeg har kendskab til, havde problemet nok været større. Ifølge en af de faste greenkeeper kunne problemet også ligge i antallet af turneringer, det begrænser deres muligheder for at

udføre en del af det forbyggende arbejde. Jeg spurgte så om man ikke kunne sulte Poaen ud ved at minimere vandforbruget, men dette var ikke muligt da diverse sponsere gerne ser at greens er grønne og ikke brændt af op til turneringerne. Mht. kvælstof havde de brugt cirka 60 kg N/ha, 20 kg mere en sidste sæson på grund af den store udvaskning qua den megen nedbør. Af større arbejds- processer kan nævnes, at fairways topdresses tre-fire gange om året afhængig af turneringsprogramet. De benytter ikke USGA topdress materiale men sand fra den lokale klit, for at pleje banen ud fra oprindelige metoder. Fairways bliver yderligt Vertidrain behandlet to gange om året. Alle opgaverne bliver varetaget af folk ud fra. At man ønskede at etablere en golfbane så oprindelig som muligt, understreges ved at man, har valgt at benytte klit sand som dræn- lag i greens i stedet for dræn- grus og rør. Som vækstlag har man brugt 40 cm USGA vækstmedie. Første arbejdsdag Morgenen startede kl. syv med morgenmad og the i det i anledningen opstil-

55


255

A

F I RE DAG E P Å KI N G S BARN S

56

r

t

i

k

e

l

lede telt. Omkring kl. halv otte gav Innes Knight en kort breafing om formiddagens opgaver. Jeg skulle sammen med en af banens faste greenkeepere hånd-klippe greens med en Toro greenmaster 1000. Dagene op til turneringen blev greens klippet i 5,5 mm, under turneringen 5,0 mm. Vi startede med at svirpe greens af for ormeskud, derefter klippede vi hver en halvdel, og til sidst afsluttede vi med at svirpe Forgreens af for dug, så vores vendinger ikke var synlige. Der var otte hold af to personer, der stod for klipning af greens. Greens har en gennemsnitlig størrelse på omkring 1000 m2 og er meget kuperede og utrolig faste i overfladen, så hvis approach slaget ikke er velovervejet og præcist bouncer bolden ud. Trods karakteren af greens, bør det nævnes, at boldens linje nu er ret fair. Greens er designet således, at der er mulighed for 7 flagplaceringer. Under turneringen blev flagplaceringen sat af officials fra Europaturen. Udover det blev alle teesteder hånd-klippet i 10 mm og 8 mm under turneringen, med en Greenmaster 1600. Forgreens blev klippet i samme højder, med en realmaster 3250-D. Der blev omkring fairways klippet to omgange semirough med en Toro sidewinder. Områderne omkring klubhuset blev håndklippet i 10 mm med en greenmaster 1000. Efter klipning havde vi lidt tid til overs, den blev brugt på at samle lost balls. 15th er et par 3 hul på 212 yards med træer til venstre og havet til højre. Den dag var der ebbe, så her var det tydeligt, hvor mange bolde, der blev slået den vej. Der har vel i snit ligget en Titleist Prov1x pr. kvadratmeter. Turnerings dag Alfred Dunhill Links Championship golf bliver spillet over fire dage med finaledag søndag. Turneringen spilles som en pro/ am, hvor man har mulighed for at købe sig retten til at spille sammen med en professionel de tre første dage. Af kendte personer kan nævnes Samuel L Jackson, Hugh Grant, Kyle McLaughlan (Agenten fra Twin Peaks) De forskellige par spiller en runde på henholdsvis St. Andrews, Carnoustie og Kingsbarns. Finale spilles altid på St. Andrews, her er det kun Europatour spillerne, der deltager. Som de andre dage startede vi med en kort breafing omkring vejret samt greens tilstand, herefter var det på med handsken. Min opgave under turneringen var

at klippe fairways. Rent praktisk var det organiseret således, at der var to teams af fire personer, der henholdsvis klippede for og bag ni. I hvert team var der en teamleder, som klippede for, hvorefter vi andre fulgte efter forskudt med en afstand på et par meter. I Skotland er der tradition for, at man klipper black and white. Man mener, at den klippe stil passe bedre ind på de skotske links baner og dens natur, frem for den type klip man ser i Europa og USA. Det specielle ved denne opgave var at klipningen foregik med en Toro realmaster 3250-D triplex med kasser, den type klipper som vi er vant til at klippe greens med. Normalt klippes fairways i 12 mm en gang om ugen, men under Dunhill blev de klippet hver dag i 10 mm (”Dunhill cut”) Fairways er rødsvingel dominerede med enkelte plamager af ”native species” Nb. Før vi klippede fairways, blev alle fairways svirpede af for ormeskud, den opgave blev varetaget af studerende fra Elmwood college. Klippearbejdet tog ca. to timer, herefter blev der serveret formiddagskaffe i form af klassisk britisk morgenmad, bestående af spejlæg der nærmest var stegt i friture, bacon, og pølser der havde form som et stykke figenpålæg. Herefter var der disponibel tid frem til sidste spiller havde forladt banen, dvs. et sted mellem kl. 16-17. Min tid blev brugt til et smut forbi Carnoustie. Det mest beskrivende ord om Carnoustie, må være dræbende svær, bestemt ikke en bane jeg ville give mig i kast med. Efter sidste spiller havde forladt banen, stod den på evening duties, som var eftersåning af teesteder /fairways og semirough

arealet omkring greens med grønt sand, opretning af nedslags mærker på greens og forgreens, flymo semirouhen omkring teestederne, blæse blade væk, feje sand ned af bunkerkanterne, rense hul kopperne, samt tømme skraldespande m.m. At opleve opsætningen af banen midt i “orkanens øje” er fascinerende, her bliver der virkelig kræset for alle tænkelige detaljer, noget der kun er de færreste baner forundt at have kapacitet til. Aftnerne blev for de fleste brugt på at drikke et ordentligt hul i jorden, især de irske drenge holdte sig godt til. En af de Irske gutter fra Portmarnock som jeg boede med, var meget imponerende, ikke at han var en hærde bred gut med brede skuldre, nej han kunne skylle store mængder af den lokale øl ned til den lyse morgen. Efter sådan en tur ville man næste morgen have forventet sig at møde en hængt kat med dårlig onde, men dette var ikke tilfældet tvært imod, han mødte smilende og glad op med energien lysende ud af øjnene. Efter morgenopgaverne tog han så som det mest naturlige ud for at spille golf på nogle af de omkring liggende baner, det kan man kun blive en anelse imponeret over. De fleste af greenkeeperne havde valgte at arbejde frivilligt for at erhverve sig noget tournament experience, noget som er svært at erhverve sig i Danmark. Så jeg kan varmt anbefale alle, at arbejde som frivillig under en større turnering. Det giver et indblik, i livet omkring Europaturen samt hvordan man opsætter en bane til en stor turnering. Man får også mulighed for at udveksle erfaringer med greenkeeper med en anden baggrund, og ikke mindst lære af dem.


255641_bladet_4_05

12/12/05

16:45

Side 35

Vores Erfaring - Din Garanti Sammen finder vi den mest fornuftige løsning, der passer bedst til dig og dit anlæg

Vi kan tilbyde de bedste løsninger indenfor nyanlæg og vedligeholdelse af golf- og fodboldbaner - Jordregulering - Vertidræning ned til 60 cm. - Dybde vertikalskæring - Afretning af eksisterende græsoverflader - Dræning med laserstyret drænmaskine - Slidsning

- Vertikalskæring - Sortering af muld m.m. ned til 4 mm. - Slidsedræning Leca nedfælding - Topskæring - Eftersåning

Tofteledet 16, 8330 Beder – Tlf. 86 93 78 77 – Fax. 86 93 78 99 E-mail: ole.mikkelsen.as@mail.tele.dk – SE nr. 79 29 37 17


A

r

t

i

k

e

l

9 hullers-bane med tre greens Golflegeplads for børn er anlagt for at øge golfinteressen i Wales Af Jens Christensen

K

an en 9 hullers golfbane ligge på kun 1,6 hektar – 16.000 kvadratmeter? Det lyder utopisk, men det kan faktisk lade sig gøre med en model, som kunstgræsfirmaet Huxley Golf netop har installeret i Coed Helen Recreation Park i den nordwalisiske by Caernarfon. Her er nemlig tale om en helt speciel mini-udgave af en par 3-golfbane, idet den kun består af tre kunstgræs-greens, fem bunkers og ni kunstgræs- teesteder på en “almindelig” græsplæne. Man spiller simpelthen ind til de tre greens fra tre forskellige vinkler/teesteder, så man på denne måde får ni huller med forskellige distancer, der varierer fra 28 til 79 meter. Sam-

58

menlagt de ni huller 417 meter, så banen har nærmest karakter af pitch & putt – en golflegeplads. Det begrænsede greens-antal betyder, at højst tre 4-bolde, altså 12 spillere, kan spille banen på samme tid. Ryder cup-promotion Bag nyskabelsen står det lokale byråd, som har modtaget penge til projektet fra The Ryder Cup Wales Legacy Fund, som vil spendere to millioner pund på at etablere små, billige, kommunale golfbaner frem til Ryder Cup i Wales i 2010. Initiativet har primært til formål at øge golfinteressen hos især børn, og pendanter til Caernarfon-banen er allerede planlagt i forbindelse med

fire underskoler (for børn mellem fem og 11 år) forskellige steder i Wales. Fordelene ved kunstgræs-greens og -teesteder ligger i, at de stort set ikke kræver pasning, og at de kan spilles på i al slags vejr. Huxley Golf-produkterne forhandles også i Danmark – af firmaet G-Force i Hellebæk – så det varer måske ikke længe, før den første 9 hullers-bane med kun tre greens dukker op på i en dansk park.

Man spiller ind til samme kunstgræsgreen tre gange i løbet af en 9 hulllers-runde på mini-banen i det nordlige Wales.


255641_bladet_4_05

12/12/05

16:40

ladelse J o krævede b a nmeren papiraro n bejde, end vi havde forestillet os.

Side 29

c gæster e

og selskaber, som selv

fandt frem til os. I år har vi solgt 210 sæsonkort, og flere vil vi

210 sæsonkort

simpelthen ikke sælge, fordi

der fortsattil ogsåLübker skal være pladsGolf Resort Greenkeepere søges

Banetegningerne stod Nørskov

senior og junior, Ole og Joe,

til én-dages-gæsterne og sel-

selv for, og lay out’et understre-

skaberne.

Det er specielt gar-af Nordeuropas Djørup-banen skal oven i købet gede, vidste dig noget om svinge køllerbedste for billige penge. Vi at kandetilbyde et attraktivt job, på det populært der bliverat en Skriftlig ansøgning i en ny er og–spændende en del er børsnoteret. vil således be- ogses nereorganisation, familie- og hvoraf polterabendlyset af, at den golf,golfanlæg, for Djørup-banen selv Et dagskort Her koster CVi bedes sendt til: faktisk åbfå mulighed for sag at præge spændende projekt, der rummer store udfordringer med en runde på nede på samme tid som DGUudendu bunkers – en svær i et etarrangementer skedne 100 kr., leje af et (halvt)

– ogsåterræn for dig.blandt høje kuperet

Djørup-banen, så populært, at

Derek Grendowicz

banen Sebber Kloster kun 15 sæt køller 50 kr. og 50 trænings-Golf Course Superintendent

ejerne kun tillader ét sådan arkm væk på den anden side af bolde til driving rangen koster Ambitionerne er høje – vi vil sammen med Robert Trent Jones II skabe et af NordLübker Resortog at samme rangement pr. dag og med makHalkjærGolf Bredning, illustreres af, at banerekorden 20 kr. Dertil kommer, at Ole europas bedste golfanlæg. Vi tilbyder spændende beskæftigelsesmuligheder for Ramtenvej 51 · 8581 Nimtofte simalt 12 spillere – fordi der også bane i år har udvidet med 9 “kun” lyder på 65 slag, 11 over Nørskov gerne giver gratis un3 erfarne greenkeepere, der har lyst til at slutte sig til vores team i 2008. Eller påhullers mail: play djg@Lübker.com skal være plads til sæsonkort& play-huller. Ingen par, og den er sat af en handidervisning til rene novicer, inden indehaverne, hvoraf mange spilaf disse sammenfald har imidcap Vi 2-spiller (Peter disse slår sig løs på de 18 huller. forventer, at Thor). du: Her ler dagligt. Blandt andre betingellertid aldrig påvirket interessen skal • medgives, at tre af hullerne Et sæsonkort står i 1250 kr., og kan arbejde sammen med vores engelsktalende ser kan nævne, at man skal være for Djørup-banen i negativ retmåler superintendent over 200 meterGreenkeeper fra gul alt i alt spiller banen en halv Lübker Golf Resort er beliggende i et mefyldt 15 år for at spille banen ning – fordi Djørup simpelthen tee. •Det længste, 18. på 229 million ind om året til Grethe og har tidligere erfaring med golfbaner get naturskønt område på godt 200 ha • erbryder motiveret, ogatfleksibel alene, og hunde ikke må medmå et kapitel meter, faktiskpålidelig, grænsenentusiastisk Joe Nørskov, og dét er deved så tilNimtofte påbetegnes Djursland.som Resortet kom- for både kan(225 arbejde alene og sammen medikke andre i et For team føres – heller i snor. sæsig afblandt danske golfbaner. til et•par 4-hul meter). fredse med, at de gerne hygger mer til at bestå en 27 huls mesterskabshar evnen og ambitionerne til at opnå de bedst mulige golfbane, 9 Lidt hulsprimitiv Golf Academy bane,hensyn et sonkort-indehaverne arrangeres måske med Ole •Nørskov: – Vi har aldrig om gæsterne på Markgårds resultater på højeste niveau. imponerende spa center, subtropisk bai øvrigt tre årlige turneringer. til udformning og fremtoning, reklameret for vores bane, for gårdsplads. Her har de opstillet deland, 450 ferieboliger beliggende rundt en slags skæv eksistens, der har det har ikke været nødvendigt. borde og bænke, som benyttes om golfbanen, golfhotel, golf akademi, Vi tilbyder bevist og sin meget berettigelse, Selvom vi det første år kun så flittigt til socialt samvær Kapitel for sig flere restauranter mere. Ifordi aprilden En attraktiv pakke og en konkurrencedygtig løn baseret på den ansattes erfaring. har givet så mange himmerlænsolgte 28 sæsonkort, havde vi gæstespillerne imellem, at man Djørup-banens popularitet hæn2008 forventes den første sløjfe af golfanDesuden tilbyder vi også eventuel videreuddannelse. lægget ibrugtaget. dinge mod på og lyst til et nyt alligevel tilfredsstillende belægnærmest kan tale om et klubliv. ger ganske givet også sammen liv – med golf. ning – på grund af én-dagesDen overraskende udvikling for med, at folk har mulighed for at træer og brede læhegn. Dét

Vandingsanlæg DANREGN tilbyder mange års erfaring i projektering, udførelse og service af vandingsanlæg til golfbnaner, sportsanlæg, grønne områder, have- og parkanlæg, gårdhaver, planteskoler og frilandsgartneri. DANREGN leverer og monterer komplette vandingsanlæg med pumpestation, styring, pop-up sprinklere m.m. DANREGN løser mange forskellige vandingsopgaver, små som store. Kontakt os for en vandingssnak, hvis De overvejer vandingsanlæg.

RainMaker KRISTIAN SKYTTE

Hylledevej 12, 4640 Fakse, tlf. 56 72 52 00, fax 56 72 52 18 e-mail danregn@danregn.dk

Greenkeeperen nr. 4 - 2005

29


A

r

t

i

k

e

l

Endnu engang… Af Torben Rønnebæk, Vilvorde

60

Søren, Tony, Michael, Niels, Bent og Poul der blev færdig som greenkeeper i 2007.

...S

kal vi til at gøre klar til årets svendeprøve på Vilvorde og vi håber på en stor tilslutning, nu hvor vores greenkeepere to år i træk (2006 og 07) er kommet igennem svendeprøven med et rigtig pænt resultat (gennemsnit på 10). Svendeprøven ’07, som der af tekniske årsager endnu ikke er blevet skrevet om i Greenkeeperen, forløb uden de store skybrud og uden graverende fejl. Der var enkelte skønhedsfejl i den praktiske udførelse hos greengruppen, som også havde været oppe imod hårde ods, da der tidligere havde været kørevej i den ene side af det areal, der var udlagt til formålet. Jorden var stenhård, dog ikke mere end en rendegraver kunne klare, men nok til, at give nogle frustrationer hos deltagerne. Greenen blev opbygget cirkelrund med et ensidet fald på 21 promille, så uanset hvor på greenen flaget står og hvor bolden ligger, skal faldet indregnes i puttet. Uheldigvis var der en enkelt lunke og lidt mindre lagtykkelse på vækstjorden end planlagt og selvom begge fejl var indenfor kravene i USGA og Normerne for anlægsgartnerarbejde trak det dog ned i karakteren. Vækstmaterialerne var i ’07 leveret af Dan-sand og blev leveret løbende som det skulle bruges og blev lagt på en af vores store pladser, hvorfra det af svende-

prøvedeltagerne blev kørt ind på arealet i det tempo og de mængder de selv havde planlagt. Teestedsgruppen udførte et aflang sekskantet teested og en fairwaybunker med stejle græskanter. Gruppen havde valgt løsningen med den stejle græsside frem for en tørvebunker, for at holde budgettet nede. Dette gjorde så, at sværhedsgraden i projektet ikke var så høj, hvorfor karakteren tilsvarende ikke blev høj, selvom der ikke kunne findes en eneste fejl på det udførte – godt arbejde! Beplantningen i forbindelse med opgaverne tog udgangspunkt i læhegn og sikkerhedsbeplantning. De leverede planter fra Hillis Planteskole var egns karakteristiske og blev plantet efter gældende regler og efter, at jorden var bearbejdet til det. Rullegræsset, der på grund af nogle leveranceproblemer andet steds, måtte bestilles hos Contan2 på grønttorvet og blev leveret inden for 24 timer, så tidsplanen kunne overholdes – et stor tak til CarlOtto for hjælpen hertil. Begge grupper havde været yderst grundige med deres teoretiske del af projektet, for ikke at nævne, den teoretiske opgave, der tog udgangspunkt i hul 3 og 8 på Roskilde golfklub. Hullerne havde alle de elementer der skal til, for at få et godt golf-


G r e e n k e e p e r e n

hul, men også elementer til, at få et sikkerhedsmæssigt farligt hul, hvilket begge grupper pointerede samt elementer til, at udarbejde løsningsforlag på en masse problemer, herunder i pasningsøjemed og spillemæssige henseende. Der blev udarbejdet nogle gode veldokumenterede og gennemarbejde forslag til forbedringer som Hans-Henrik sikkert kan bruge i hans videre arbejde for og på

No 1

2 0 0 8

banen. I øvrigt tak for lån af banen, der i dagens anledning var fyldt til bristepunktet med spillere. Vandløb og søer blev analyseret for planter og dyr, træer og buske gennemgået, græsset endevendt fra tee til green og jordens hårdhed, sammensætning mm. blev undersøgt overalt og der blev regnet på budgetter for de mange løsningsforslag, så kravet til økonomien blev overholdt.

Jeg er sikker på at greenkeeperne er tilfredse med deres 9, 10 og 11-taller og vil ønske dem alt muligt held og lykke i fremtiden. I forbindelse med snakken om karakteren ser jeg mig nød til, at orientere om, at kravet til en greenkeeper til svendeprøve, er væsentlig højre i dag end for fx 3 år siden. Et forsigtigt skøn på karakteren, så vil et 10-tal for 3 år siden svare til omkring 8 i 2007, hvilket siger lidt om

-ÞÃÌi“>̈ÎÊÛi`ˆ}i…œ`iÃiÊ >vÊ}ÀCÃ>Ài>iÀ / ,,Ê " 

/ ,,Ê-* ]Ê8*

/ ,,Ê-* ]Ê, -

 , Ê6 " -

9 1/ 

-* /ʇÊ Ê Ê /Ê" 

UÊ ÞL`iÕv̘ˆ˜} UÊ*ÀˆŽ˜ˆ˜} UÊ-ŽCÀˆ˜} UÊ->˜`ëÀi`˜ˆ˜} UÊ-ÌÀˆ}ˆ˜} UÊ vÌiÀÃF˜ˆ˜}

UÊÕv̘ˆ˜}ʘi`Ê̈Ê{ääʓ“Ê`ÞL`i UÊ6ˆLÀ>̈œ˜Ã`C“«˜ˆ˜} UÊ i˜ÌÀ>Ê`ÞL`iÕÃÌiÀˆ˜} UÊÕÀ̈}ʈ˜`Ã̈ˆ˜}Ê>vÊëˆ`ÃiÀ˜iÃÊۈ˜Ži UÊՏ`ÌÊÜÀ̈“i˜ÌÊ>vÊÛCÀŽÌ© UÊ i“ÊÕ`Έv̘ˆ˜}Ê>vÊëˆ`ÃiÀ

UÊÕv̘ˆ˜}ʘi`Ê̈ÊÎääʓ“Ê`ÞL`i UÊ6ˆLÀ>̈œ˜Ã`C“«˜ˆ˜} UÊ i˜ÌÀ>Ê`ÞL`iÕÃÌiÀˆ˜} UÊÕÀ̈}ʈ˜`Ã̈ˆ˜}Ê>vÊëˆ`ÃiÀ˜iÃÊۈ˜Ži UÊՏ`ÌÊÜÀ̈“i˜ÌÊ>vÊÛCÀŽÌ© UÊ i“ÊÕ`Έv̘ˆ˜}Ê>vÊëˆ`ÃiÀ

*ÀˆœÀ«>ÀŽi˜ÊxÎ{Ê°ÊÓÈäxÊ À©˜`LÞ /v\Ê{ÎÈÎÊÈä™äÊ°Ê>Ý\Ê{ÎÈÎÊÈÇÓÓ ÜÜÜ°LiœÃ°`Ž CÀ“iÃÌiÊvœÀ…>˜`iÀÊ>˜ÛˆÃiÃ

61


A

E N D N U E N G ANG ...

62

r

t

i

k

e

l

det stigende krav der har været gennem de seneste år. Fra august 07 er det nye karaktersystem indtrådt og man vil derfor ikke kunne sammenligne karakteren fra tidligere, men kravet til det udførte vil ikke falde. De nye karakter vil svinge fra -3 der gives for den helt uacceptable præstation henover karaktererne 00, 02 (den tilstrækkelige præstation og bestået), 4, 7 (den gode præstation), 10 og som top karakter 12, der gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Vi kan roligt bryste os med, at vi i Danmark har en god og alsidig greenkeeperuddannelse og den vil i fremtiden ikke blive dårligere. Der er som mange sikket ved,

nedsat en arbejdsgruppe, hvor begge skoler er repræsenteret, og som er i gang med, at udarbejde mere detaljeret planer for den nye uddannelse. Der ligger allerede et forslag til bekendtgørelsen og placeringen af skoleperioder og disses længde som bestyrelsen i DGA har fået kopi af og som skal behandles der, på et kommende møde. Der arbejdes endvidere med, at greenkeeperuddannelsen vil bliver en erhvervsuddannelse, hvilket sikkert vil glæde mange. I den forbindelse vil jeg opfordre alle, til at give deres besyv med – er der noget du mener skal med i eller fjernes fra uddannelsen, så giv endelig besked – jo flere input, jo bedre kan vi gøre uddannelsen. Uddannelsen skulle gerne være på det niveau og omfang der er behov for og med muligheder for, at der kan bygge videre på

– opad og til siderne, så de danske greenkeeper, til stadighed, er fremme i front inden for faget. I forbindelse med at bygge på opad, kan jeg nævne, at vi i arbejdsgruppen, er inde og kigge på overbygningsmuligheder til en chefgreenkeeperuddannelse, men mere om det på et senere tidspunkt. Endnu engang tillykke til Søren, Tony, Michael, Niels, Bent og Poul der blev færdig som greenkeeper i 2007.

*UHHQ


*UHHQNHHSHUHQB[PPLQGG
A

r

t

i

k

e

l

Lettere adgang til “statsbanen” Stjernebane. Valencia er et golfbesøg værd – ikke mindst på grund af den statsejede bane, Parador de El Saler Af Jens Christensen

M

ange danske golfturister har spillet den ene af to statsejede spanske golfbaner i forbindelse med såkaldte Paradorhoteller, nemlig Parador de Malaga Golf, ved lufthavnen i Malaga. Til gengæld har kun de færreste spillet den anden “statsbane,” Parador de El Saler, fordi den ligger ved Valencia, som ikke hører til danskernes foretrukne vinterferiemål. Heldigvis bliver det snart muligt at købe en billig flyrejse København-Valencia, idet Sterling med udgangen af marts starter en ny rute til Valencia. Dermed får danske golfturister lettere adgang til at opleve en

Foto: Jens Christensen

64

helt unik bane, hvis lige ikke findes andre steder i Spanien. Halvdelen af hullerne spilles nemlig i et klitterræn, som minder om ægte skotske links-golf, mens den anden halvdel spilles i et typisk skovterræn for Middelhavsområdet – med gamle pinjetræer og store forekomster af den smukke, tørketolerante stenurt, der lokalt kaldes “Kattens kløer.” Der er vel at mærke ikke tale om hverken ni links- eller ni skovhuller i træk. De to vidt forskellige hultyper veksler mellem hinanden, og det gør banen til en særlig spændende udfordring, at skovhullerne

spilles i læ for vinden, mens linkshullerne langs med Playa El Saler derimod påvirkes meget af vindens retning og styrke. Genopbygget hotel Den spanske stjernearkitekt, Javier Arana, designede El Saler-banen i 1968 med stor respekt for miljøet, der beskytter både planter og dyr. En fantastisk stilhed karakteriserer både klit- og skovhullerne, fordi banen er placeret i Naturparken La Albufera, hvor byggeri af betydning er forbudt – bortset fra Parador-hotellet, som til gengæld netop genopbygget fra soklen, i


G r e e n k e e p e r e n

No 1

2 0 0 8

Nogle af hullerne på El Saler løber helt ud til klitterne på Middelhavskysten, så det minder om ægte skotske linksgolf.

marmor og glas, formedelst 20 mill. Euro, så det rummer 63 dobbeltværelser, to suiter, restaurant, spa og klubhusfaciliteter. Faktisk blev det nye Parador-hotel officielt indviet så sent som i sidste uge – med 5-stjernede priser, idet et dobbeltværelse koster 145 Euro om dagen og en suite 550 euro! Helt nøjagtigt ligger golfbanen og hotellet på en smal landtange midt mellem byerne El Saler og El Perello – 17 km syd for Valencias centrum. På et tidspunkt i 1990¹erne blev El Saler regnet blandt de 60 bedste baner i verdens og blandt de tre bedste i Europa

og var derfor inde i billedet som Ryder Cup-bane, men måtte dog, på grund af manglende infrastruktur omkring banen, se Valderrama på Costa del Sol løbe med værtsskabet. Til gengæld har den f.eks. i 2003 huset en udgave af Seve Trophy, matchen, hvor Kontinentet møder Storbritannien/Irland. Trent Jones-bane Valencia-området byder også en anden ældre og fascinerende sag af en golfbane, nemlig El Bosque i det modæne Chivaområde 15 km vest for Valencia. Den blev

åbnet i 1975 med en amerikansk berømthed, Robert Trent Jones Sr., som designer. Han skabte i på bredderne af en dyb floddal en teknisk svær bane med kuperede, smalle fairways og mange højt- eller lavtliggende greens. Banen har både lagt græs til turneringer på European Tour og European Senior Tour. Jo, en weekendtur til Valencia med El Saler og El Bosque på programmet vil være med garanti være en hit for golfspillere, der søger to meget forskellige og meget spændende udfordringer på to golfdage.

Yderligere info: www.parador.es/castellano/elsaler · www.elbosquegolf.com

65


A

r

t

i

k

e

l

Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på golfbaner Af Bente Mortensen, fagkonsulent Danske Anlægsgartnere og Kristine Jensen, BAR-konsulent 3F og Anne Marie Hagelskjær, afdelingschef GSL-A.

D

66

er stilles stadig større krav til den daglige ledelse og samarbejdet mellem de forskellige interessenter. Golfspillernes behov og ønske om baner af høj kvalitet skal tilgodeses samtidig med, at der skal drives en økonomisk sund virksomhed. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har tidligere gennemført undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø indenfor landbrug, skovbrug og anlægsgartneri. Men som noget særligt på golfområder, er der beskæftiget et betydeligt antal frivillige, som ikke er ansatte, men som i mange klubber har ledelsesfunktioner og er økonomisk ansvarlige for golfbanens drift. Hvilket medfører en særlig udfordring for ansatte på baner og i klubber. De ansattes psykiske arbejdsmiljø har indflydelse på kvaliteten af det daglige arbejde og hermed produktiviteten. Arbejdsforhold med lange arbejdsdage, skiftende ledelse og mangel på kommunikation er belastninger, som kan medføre øget sygefravær og hurtig udskiftning af arbejdsstyrken.

Formålet med denne undersøgelse er: 1. At afdække forholdene omkring det psykiske arbejdsmiljø blandt ansatte i både privat og medlemsejede golfklubber i Danmark 2. At skabe grundlag for, at både klubber, baneejere og organisationer kan prioritere indsatsen i forbindelse med at sikre og fremme et godt arbejdsmiljø og opnå højere service og kvalitet.

Undersøgelsen omfatter en kortlægning og vurdering af de vigtigste problemer indenfor området, og danner grundlag for den fremtidige prioritering af arbejdsmiljøindsatsen. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord, har indgået aftale med Cresea – autoriserede arbejdsmiljørådgivere – om, at gennemføre undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt ledere og ansatte i golfvirksomheder. Danske Anlægsgartnere, GLS-A og 3F står bag undersøgelsen. Projektet er netop sat i gang og spørgeskemaer vil blive fremsendt til medarbejdere på golfbaner i foråret 2008. Resultaterne vil blive offentliggjort i efteråret 2008. Vi håber, at alle der får mulighed for det, vil være med til at besvare spørgeskemaet, da en høj svarprocent giver det bedste grundlag for en konstruktiv indsats for arbejdsmiljøet indenfor golfområdet.

Psykisk arbejdsmiljø er et af de fire indsatsområder, som arbejdsmarkedets parter og Beskæftigelsesministeren har peget på skal have høj prioritet i arbejdsmiljøarbejdet frem 2010. Psykisk arbejdsmiljø indgår som et væsentligt tema i golfvirksomhedernes arbejdspladsvurdering (APV).


Golf-ways.com specialbygger smukke træ-broer i højeste kvalitet til danske golfbaner. Naturligvis i vedligeholdelsesvenlige og robuste materialer. Som en del af Gudenåen havde Randers kommune 2 fodgænger-broer som de ønskede udskiftet til en kørebro, der kunne tage en belastning på 10 tons. Da broen samtidig skulle være dimensioneret for passage af eksempelvis udrykningskøretøjer. Broens dæk og gelænder er udført i den brasilianske træsort Massaranduba.Et af de få hårdttræsprodukter, der kan benyttes ubehandlet.Massaranduba er stærkt og tungt (1.300 kg/m³), og det fremstår så tæt i strukturen, at det er resistent for råd og svamp. Dækket er fremstillet med en skridsikker profilering.

Ved de store omlægninger der er blevet foretaget på anlægget i Kolding Golfklub, er der også udskiftet en næsten 20 meter lang bro, der bringer spillerne op til greenen på hul 9. Broen er gennemført i sibirisk lærketræ, der ved imprægnering fra naturens side udmærker sig ved at være velegnet til udendørs anvendelse. Som værn er der valgt den populære lave type Footrail, der giver en sikker afskærmning ved passage i buggy.

Ved anlæggelse af det store flotte golfanlæg i Barløseborg på Fyn besluttede baneejer Niels Haustrup, at broerne til banen skulle være Materiel-broer, således at de alle kan benyttes for passage med banemateriellet.

Tlf.: 61 377 588 · info@Golf-ways.com


A

r

t

i

k

e

l

Solgte alt for at åbne en golfbane Af Anne Mette Futtrup, Penge & Privatøkonomi nr. 9/2007

68

H

ver morgen, når jeg kommer herud på golfbanen, tænker jeg: Nå, hvad er det så, jeg skal lære i dag? Hver dag møder jeg udfordringer, som jeg aldrig har mødt før. Og hver dag skal jeg tage beslutninger, som jeg aldrig har taget før,« fortæller Kim Andersen. Han kigger ud over sine 62 hektar, der indtil for ikke så forfærdelig længe siden var landbrugsmarker. Nu er der golfbaner med i alt 60 bunkers og 11 søer, klubhus, der dog står til en renovering, en lang indkørsel med nyplantede træer på hver side, lader til maskiner og plads til endnu mere af det hele. I alt er det 60-62 millioner kroner værd. Banerne alene står i en værdi af 15-20 millioner kroner. Men de ikke til salg. For de er med Kim Andersens egne ord hans livsbeskæftigelse. Kim Andersen er grundlægger af og direktør for Greve Golf, der åbnede 1. juli sidste år og nu på fuldt blus kører sin første hele sæson. Han har ansat fire greenkeepere, René Wiesel, professionel golftræner, og en HK’er på kontoret.

– Det er i virkeligheden meget banalt. Jeg vil bare gerne have fod under eget bord, siger han og slår fast, at bundlinjen reelt er det væsentlige, og at hans egen løn skal holde sig på den rigtige side af 600.000 kroner om året. Fra forvaltning til frihed Kim Andersen, der fejrer golfbanens første sæson sammen med sin egen 50-års-fødselsdag, er uddannet i økonomisk planlægning på RUC, har efteruddannet sig på Handelshøjskolen og har i mange år arbejdet i offentlige forvaltninger. Det gjorde han også, da han tog beslutningen om at skifte kurs og blive golfbaneejer. Han var alenefar til to og boede i hus i Søborg ved København. Fritiden gik blandt andet med at spille lidt golf på Pay & Play-banen i Smørum. Men det kneb med at blive medlem af en golfklub. Der var fuldt optaget og lange ventelister i klubberne rundt om hovedstaden. – Jeg ringede til Dansk Golf Union for

at høre, hvordan det kunne gå til, at jeg ikke kunne komme til at spille golf. Og så fik jeg at vide, at der ganske enkelt ikke var baner nok, fortæller Kim Andersen. Dét blev startskuddet. Kim Andersen besluttede at slå sig ned som golfbaneejer.


G r e e n k e e p e r e n

No 1

2 0 0 8

â&#x20AC;&#x201C; For mig er det først og fremmest en forretning. Jeg kan lide golf, men jeg gør det ikke af idealistiske ĂĽrsager. Der er et marked for baner rundt om København, og jeg vil gerne have del i det marked. Solgte hus og kørte taxa Kim Andersen gav sig til at udtĂŚnke projektet. Det var ikke en nem, lille opgave, der kunne klares ved køkkenbordet efter aftensmaden. For skal det gøres, skal det gøres ordentligt, mener ivĂŚrksĂŚtteren. â&#x20AC;&#x201C; Jeg sagde mit job op i forvaltningen og arbejdede fuld tid med projektet. Men der skulle jo penge til for at fĂĽ familien til at køre, sĂĽ jeg kørte taxa fra klokken fire om eftermiddagen til efter midnat, fortĂŚller Kim Andersen. Han solgte huset i Søborg, flyttede ind i en lejelejlighed i Vangede og indkasserede et par millioner i frivĂŚrdi. Dertil kom et tilsvarende beløb som arveforskud fra Kim Andersens forĂŚldre. Han kontaktede ejendomsmĂŚgleren Allan Wind og arkitekten Emmanuel Rytter, som han kendte i forvejen. De tre havde i fĂŚllesskab alle de evner, der skulle til, mente Kim Andersen. Og sammen fik de efterhĂĽnden samlet de 20-30 millioner, der i første omgang skulle til. Investorer stod for omkring halvdelen, VĂŚkstfonden spyttede 5 millioner i kassen, da banken sagde god for projektet, og dertil kom Kim Andersens egne penge fra frivĂŚrdi og arveforskud samt indskud fra kompagnonerne Allan Wind og Emmanuel Rytter. I dag har de hvert deres holdingselskab, som ejer aktierne i Greve Golf A/S. Budgetter ved lampens skĂŚr Men inden de tre herrer nĂĽede sĂĽ langt, var der mange lange aftner hjemme ved Kim Andersens køkkenbord. â&#x20AC;&#x201C; Dansk Golf Union sagde, at jeg skulle have forstand pĂĽ grøn-

ne omrüder, pü projektstyring med budgetter og pü Planloven. Og det ved jeg faktisk noget om efter mange ür i en offentlig forvaltning, hvor jeg blandt andet stod for grønne omrüder og materielgürde, siger Kim Andersen.

   

      32  - det er de tre vĂŚsentlige ĂĽrsager til den succes, Norden Olje har oplevet siden etableringen i 1990. 

Det er af afgørende betydning, at vi til stadighed evner at sætte os ind i hver enkelt kundes situation. For at sikre dette, har samtlige medarbejdere gennemgået en grundig og professionel uddannelse.  

Norden Olje er kendt for at have miljørigtige vedligeholdelsesprodukter i en meget høj kvalitet, specielt inden for olie-fedt, markørmaling, maskinaffedtning, personlig hygiejne, handsker og papirvarer. Tag kontakt med os og fü en uforpligtende samtale og demonstration.

Norgesvej 1 . Boks 50 . 9560 Hadsund Tlf. 96 53 53 53 . Fax 96 53 53 54 www.nordenolje.dk

69


A

S ol g t e alt f or at åbne e n go l f bane

70

r

t

i

k

e

l

A4-side efter A4-side blev beskrevet og arkiveret. Og taget frem igen og igen og påført nye kolonner og nye Excel-tabeller. – Jeg stod op om natten og regnede budgetterne igennem igen og igen. Jo, jeg har haft søvnløse nætter – mange. Og senere i projektet havde jeg god gavn af regnedrengene i Roskilde Bank, som har erfaring fra arbejdet med andre golfprojekter, siger han. Et møde med en mand på en traktor Først fandt Kim Andersen en grund ved Stenløse. Kommunen gav tilladelse, men Naturklagenævnet vendte tomlen nedad. Det var et stort arbejde – og 1 million kroner – der var spildt, hvis man ser bort fra de nyttige erfaringer, han gjorde sig. En dag kørte Kim Andersen endnu en gang rundt i Københavns omegnskommuner på udkig efter egnede områder til en golfbane. På Karlslunde Centervej opda-

gede han et herligt, lettere kuperet område. Og lige der, kørte en mand på sin traktor. – Jeg gik ud til ham, præsenterede mig og sagde, at jeg godt kunne tænke mig at lave de her marker om til en golfbane, fortæller Kim Andersen. Landmanden sagde ja tak til tilbuddet. Uden at ville sætte beløb på handlen, slår Kim Andersen fast, at han betalte en pris, der var betydeligt over markedsprisen for landbrugsjord. Det er det verdenskendte engelske golfbanefirma Hawtree, der har anlagt banen. De har blandt andet fjernet 45.000 kubikmeter ler frabanernes 11 søer og brugt det til greens. I alt er 100.000 kubikmeter jord blevet flyttet. – Vi kunne sikkert have fundet et billigere firma. Men Hawtree har kompetence og erfaring, og de bygger optiske bedrag ind i banen, så golferne igen og igen bliver overraskede. Det trækker folk til, fortæller Kim Andersen.

Det fortsætter I dag kan Greve Golf byde kunderne på en 18-hullers golfbane, men ambitionerne rækker længere end det. – Jeg vil gerne have to 18-hullers baner, det har vi plads til. Men jeg har masser af andre planer med golfen. Om bare 5-10 år tror jeg, at vi spiller golf på en helt anden måde. Vi kommer til at spille hele året, det er noget med indendørs golf, siger golfdirektøren uden at ville afsløre de eksakte planer. – Jeg er iværksætter. Jeg kan lide at få ideer og at få dem gennemført og har i øjeblikket et konkret golfprojekt i gang i Hørsholm. Men jeg ved også, at det kræver arbejde og mod at kaste sig ud i noget nyt. Intet kommer af sig selv. Så jeg er klar til nye udfordringer – og dem skal der nok komme flere af her på banen i Greve. En del af mit mål var at kombinere arbejde og fritid. Og jeg må sige, at det er lykkedes – for jeg har aldrig fri, griner direktøren.

Kim Andersens gode råd til andre Golfbaneejeren giver følgende råd med på vejen til andre golfbaneejer-wannabes – og mange af dem har selvfølgelig også værdi for personer, der går med drømme at blive selvstændige og starte noget inden for andre brancher. • Du skal kunne håndtere budgetter. Kan du ikke, skal du lære det. • Lav en realistisk tidsplan. Greve Golf var 5 år undervejs – så lang tid går der, fra du søger tilladelser, til golferne kan spille. Dertil skal du lægge 4-5 år, før forretningen kører ordentligt. • Lav markedsanalyser, så du kender

din branche. Kig også på demografien i området. Ved Greve er en fornuftig del af befolkningen over 55, næsten færdige på arbejdsmarkedet og klar til at nyde fritiden. • Du skal ikke vide alt selv, men være i stand til at lytte til, hvad andre har at sige. Så allier dig med advokat, revisor, eksperter i golfanlæg, eksperter i beplantning. • Forbered dig grundigt til møder med de mennesker, der er involveret i projektet. Det er dig, der skal stille de kvalificerede spørgsmål. • Brug dit netværk – både det, du har

med dig fra tidligere arbejdspladser, og det fra dit privatliv. • Vær indstillet på at arbejde meget. Weekender og ferier er de bedste dage for golfbanen, så da kan jeg ikke holde fri. I sæsonen arbejder jeg 7-20 – altså 60-70 timer om ugen. Jeg er fokuseret på det hele tiden og skal jo tjene nok til at kunne leve i vinterhalvåret. • Giv ikke op! Du vil hele tiden støde ind i problemer. Så hav tålmodighed, og klø på.


Stærke og effektive maskiner med god balance Husqvarna 353 Robust og alsidig sav, som klarer de fleste opgaver i skoven. Udstyret med Air Injection, for længere perioder uden filterrensning, og Smart Start, som gør saven nem at starte. 3,3 hk. Vejl. pris kr. 4.556,-.

Nu

Kr. 3.356,-

Husqvarna 460 Robust allroundsav udstyret med X-TORQ-motor med højt drejningsmoment over et bredt omdrejningsområde. Den har desuden Smart Start, brændstofpumpe, Air Injection og LowVib. 3,7 hk. Vejl. pris kr. 4.396,-.

Nu

Kr. 3.596,-

Husqvarna 340 e-series En stærk og pålidelig allroundsav med en god balance og ergonomi, som er oplagt til krævende fritidsbrug. Air Injection holder luftfilteret rent gennem længere tid, og LowVib mindsker vibrationsniveauet. Utroligt let at starte takket være Smart Start og brændstofpumpe. 2,7 hk. Vejl. pris kr. 2.796,-.

Priserne er excl. moms.

Katalog med komplet sortiment bestilles på www.husqvarna.dk eller tlf. 45 87 79 79, hvor der også henvises til nærmeste forhandler.

Nu

Kr. 2.236,-


A

r

t

i

k

e

l

Ny Verti-Quake – til den grundige dybdeluftning

72

D Læs mere om dybdeluftning og Verti-Quake på www.prodana.dk

ybdeluftning er essentielt i forbindelse med pleje af plæne og jordbundsforhold og et uundværligt værktøj i forbindelse med renovering af plænerne. En dybdeluftning skaber optimale vækstbetingelser for græsset, fordi rødderne får lettere ved at optage vand og næring, ligesom de får mulighed for at vokse sig længere og stærkere. Regnvand afdrænes lettere og resultatet er en stærkere og smukkere plæne. Redexim udbyder en lang række modeller inden for dybdeluftere, hvor enten solide pinde, hugpiber eller knive er i centrum.

Redexim har netop lanceret Verti-Quake 3822, som er det nyeste skud på stammen inden for dybdeluftning ved hjælp af knive. Det helt specielle ved Verti-Quake modellerne er at de løsner kompakt jord med langsomt roterende knive, som skaber en næsten jordskælvsagtig bevægelse i jorden. Verti-Quake 3822 har en arbejdsdybden på hele 380 mm, hvilket betyder at selv de dybereliggende jordlag luftes. Maskinerne arbejder næsten uden at efterlade synlige spor på overfladen, og det er derfor muligt at spille på banen umiddelbart efter en dybdeluftning. Verti-Quake findes i 5 modeller, med forskellig arbejdsbredde- og dybde. Således bliver det muligt at finde en Verti-Quake, som dækker ethvert behov. På alle modeller foretages dybdeindstilling af knivene let uden brug af værktøj.


Kunstgræs til golf Et oplagt alternativ på drivingrange, tee og green

”Kunstgræs er et perfekt underlag til golf. Vi er meget tilfreds med kunstgræset fra Unisport, som vi bruger til vores drivingrange og mål targets.”

Christian ”Kricken” Härdin

Head Pro Barsebäck Golf Academy

Kunstgræs til golf er et oplagt alternativ på bla. drivingrange, tee og green. Et anlæg uden krav til hverken vand, sol, gødning, luftning eller klipning, minimal vedligeholdelse og lang levetid , er et fremtidssikret anlæg. Unisport Scandinavia tilbyder installationer som total eller delvis entrepriser. I er meget velkommen til at kontakte os for yderlige information, se også vores hjemmeside for referancer mm. Forhandler

Forhandler

Tlf: +45 46 76 92 44 www.fjp-anlaeg.dk

Tlf: +45 221 221 00 www.golfturf.dk

Unisport Scandinavia ApS Tlf: +45 75 38 98 11 www.unisport-scandinavia.dk


p

r

e

s

s

e

Ny ansættelse hos GolfbaneProdukter Det glæder os at meddele, at GolfbaneProdukter ApS pr. 1. januar 2008 har ansat John Nielsen til primært at varetage salg af vore produkter vest for Storebælt. John Nielsen kommer fra Odense Eventyr Golf Klub, hvor han var Head pro. De seneste 18 år har han arbejdet som pro og har stadigvæk landsholds rekorden med 14 år på senior landsholdet og 5 år på junior landsholdet. John Nielsen har vundet senior DM 3 gange og har været med til 7 europæiske mesterskaber, det ene på St. Andrew’s golfbane. John Nielsens ansættelse er et vigtigt skridt i den videre udvikling af GolfbaneProdukter. Nu kan vi tilføre GolfbaneProdukter, som førende virksomhed i Europa inden for udstyr til golfbaner, en stor viden omkring specielt driving range området, herunder vor nye satsning med Range Partner, et firma med produkter specielt tilpasset driving rangen. Med John Nielsens store viden inden for golf vil han kunne servicere vore kunder på en yderst professionel måde, samtidigt som han vil være med til at videreudvikle vore produkter, til gavn for alle. Inden længe vil John Nielsen tage ud på landevejene for at besøge jer så tag godt imod ham. I kan kontakte John på hans mobil 2213 0891 eller mail jn@golfbaneprodukter.dk

74

Med venlig hilsen Patrick Garnild GolfbaneProdukter ApS

GolfbaneProdukter ApS er et nordisk firma som designer og udvikler alle produkter til brug inden for golfen. GolfbaneProdukter er det ledende firma i Europa med en stor egen produktion af golfprodukter som kan tilpasses alle golfklubbernes ønsker. Vi har været på markedet i over 40 år og har alle år været en ledende spiller inden for ny udvikling af produkter til golfbanen. Vi kan som det eneste firma på markedet tilbyde en komplet løsning til golfklubberne. Med de ledende canadiske og amerikanske mærker som support har vi en enestående position på det Europæiske golf marked.

GolfbaneProdukter ApS Svendestykket 10 · 3230 Græsted Tlf.: +45 4920 0699 golf@golfname.com www.golfname.com


r me

LD medlem GU

B

Sydsvensk Bevattning i Eslöv AB

R

Husqvarna Skov og Have A/S

Ze ON

medlem

me

r

er LV m e d l e m m

KomTek Miljø A/S

Lyngfeldt A/S Parkland Maskinfabrik A/S Green & Fairway ApS

Helms TMT A/S

Svensk Jordelit AB

Bayer A/S

Hauna Golf

Semenco A/S

FSH Machines

Floratine Scandinavia AB

Hunsballe Frø A/S

Robiniagolf.dk

GolfbaneProdukter ApS I H maskiner Golf-ways.com KSAB Golf Equipment AB Nordisk Greenteeth ApS X3MGolf

75


R

e

g

i

o

n

Region Nordjylland

Region Vejle

Niels Andersen Blokhus Klit Golfklub Tlf.: 4076 3002

Morten Terkelsen Give Golf Klub Tlf.: 22926343 hoejhus@mail.dk

Ingen arrangementer fastlagt endnu.

76

Ingen arrangementer fastlagt endnu.

Region Bornholm

Region Fyn

Bent Ruben Larsen Bornholms golfklub Tlf.: 2021 9044

Christian Hansen Vestfyns Golfklub Tlf.: 2921 2854

Markvandringer 2008 Nu er det så småt ved at nærme sig forår, greens har det godt, fairways er langhårede,og rosen står i knop. På Bornholm prøver vi noget nyt. MARATON markvandring, 3 klubber på en dag. Vi starter nede hos Dueodde golf bane, den 9/4 2008 kl. 07.30 hvor formanden vil redegøre for dagens forløb,men først ska vi ha morgen kaffe og brød. Derefter viser Anders de seneste tiltag, vel nok green 11 og 18, som er helt nye. Derefter går turen til Bornholms golf klub hvor Kenny viser rundt. Når vi så har dulmet sulten over et stykke smørrebrød, øl, vand, kaffe, går turen nord på til Rø golf baner, her er det Erik der viser rundt. Vi slutter af med en lille evaluering, måske en debat, om den nye måde at afholde markvandring på. Formanden afslutter mødet. Til orientering, skal det bemærkes at Bane udvalgsformænd er meget velkomne. Klubber uden for Bornholm er ligeledes meget velkomne. Men ring i “god tid” tlf. 2021 9044 ... MARATON’EN koster 50.kr. pr. deltager som betales til formanden på møde tidspunktet, eventuelt overskud henlægges til efterårets MARATON. Datoen er ikke fastlagt endnu. Bent

Region Viborg John Mikkelsen Tange Sø Golf Klub Tlf.: 2279 1490 maskinhus@sport.dk Markvandringer 2008 Himmelbjerg golfklub April/Maj Morsø golfklubs nye bane Maj/Juni Besøg ved Dansand Tur til skjoldnæsholm med overnatning til efteråret Dato og mødetidspunkter følger

Jeg har for det kommende år valgt at vi skal på bane besøg 2 steder, henholdsvis Midtfyn og Vestfyn’s golfklub. 1 bane besøg vil være på Midtfyn golf klub, hvor vi skal se en bane der endnu ikke er helt færdig anlagt. Vi mødes ved maskinhuset kl. 11.00, tirsdag d.20. maj. 2 bane besøg vil være på Vestfyn golf klub, hvor vi skal se en “ fynsk MESTERSKABS bane’’. Vi mødes ved maskinhuset kl. 11.00, tirsdag d.23. september. ERFA-møder Som bekendt er ERFA gruppe møderne for Chefgreenkeepere, og 1st. assistenten fra den klub hvor mødet bliver afholdt. Skulle Chefgreenkeeperen være forhindret i at deltage er 1st. assistenten mere end velkommen på det pågældende møde. 1 møde skal foregå på Langelands golfklub onsdag d. 5. marts kl. 10.00, vi mødes ved klubhuset. 2 møde skal foregå i Odense golfklub tirsdag d. 3. juni kl. 10.00, vi mødes ved maskinhuset 3 møde skal foregå i Svendborg golfklub d. 26 august kl. 10.00, vi mødes ved maskinhuset. Juleafslutning Sidste års juleafslutning på Langesø golfklub, var en stor succes. Vi takker endnu engang Søren Carlsen/TORO for at han sponserede gode pølser og drikkevarer på dagen. Jeg har aftalt med Thomas/Sct. Knud at dette års juleafslutning afholdes på Sct. Knud golf bane torsdag d. 4. december kl. 12.30. Vi håber naturligvis på en god opbakning og ser frem til at se jer alle. Tilmelding til samtlige arrangementer skal ske senest 1 dag før dato, til chefgreenkeeperen eller undertegnede. Vel mødt til sæsonen 2008


No 4

G r e e n k e e p e r e n

2 0 0 7

Region Ribe

Region Sønderjylland

Christen Lassen Schmidt Ribe Golf Klub Tlf.: 2145 0209 cls.ribegolf@mail.tele.dk

Henning Lund Brundtlandbanen Mobil: 2165 2223

Markvandring i 2008 Rømø Golf Klub onsdag d. 7-5 kl. 12.30 ved maskinhuset. Esbjerg Golf Klub onsdag d. 10 -9 kl. 12.30 ved maskinhuset. Der kommer nærmer nyt om Pokal match sener Hilsen Christen.

Markvandringer Brundtland Golf & Hotel Uge 19 onsdag d. 7. maj, kl. 10.00. Mødested: Greenkeepergården Rømø Golf & Wellnes Uge 36 onsdag d. 3. sept. kl. 10.00. Mødested: Greenkeepergården Tilmelding til ovennævnte arrangementer senest 3 dage før på mobil 2440 5430

Region Kbh/Frederiksberg

Region Storstrømmen

Steen Mikael Asserbo Golf Club Tlf.: 2214 3170 greenkeeper@agc.dk

Anita Laugesen Golfklubben Storstrømmen Tlf. +45 54 82 80 80 anitalaugesen@privat.dk anitalaugesen@privat.d

Markvandringer Markvandring på furresø golf bane medio maj. nærmere info på hjemmesiden

Ingen arrangementer fastlagt endnu.

Gule ærter på Ishøj golfbane den 7 oktober

Region Sydvest Sjælland Region Århus Jan Lange Århus Ådal Tlf.: 2119 2990 langekeeper@os.dk

ERFA-møde Erfamøde 5. marts 2008 v/Dansand, Brædstrup. Resten af sæsonen planlægges her.

Region Ringkøbing Jørgen Jensen Struer Golf Klub Tlf. +45 2048 4324 jk.jensen@tiscali.dk Ingen arrangementer fastlagt endnu.

Mette Glarborg Skjoldennæsholm Golf Center Telefon arbejde: 5753 7274 Mobil: 2164 3546 Markvandringer Sydvest Sjællands – og København/Frederiksborg Markvandring på Greve Golf Klub tirsdag d. 20 maj kl. 11.00 ERFA gruppen(Chefgreenkeeperne) har møde kl. 9.00. Torben Kastrup fortæller om den kommende Workshop til efteråret vedr. samarbejde og struktur i Regionerne. Markvandring på Rungsted Golf Klub torsdag d. 18 september kl. 11.00. ERFA gruppen(Chefgreenkeeperne) har møde kl. 9.00. Sjællandske Gule ærter Match afholdes på Ishøj Golf Klub tirsdag d. 7 oktober Program: • Morgenmad kl. 8.30 • Gunstart kl. 10.00 • Gule ærter kl. 14.30 Årets sidste arrangement for alle regionens medlemmer afholdes på Kastrup Curling Center onsdag d. 19 november kl. 13.00-15.00 ERFA gruppen (Chefgreenkeeperne) mødes kl. 10.00 Der bliver sendt besked ud i god tid inden arrangementerne.

77


F

i

r

Firmalogo

m

a

g

u

i

d

Firma Agrometer a/s Fælledvej 10 7200 Grindsted Tlf. 76 72 13 00 Fax 76 72 13 98

78

e

Kontaktperson Salg & projektering: Knud Nielsen, tlf. 2012 8912 Service Øst: Palle Christensen, tlf. 2040 7022 Service Vest: Kurt Lykkehaab, tlf. 4038 6159

Produkt

Formål

Komplette løsninger i forb. med vandingsanlæg til golfbaner, idrætspladser og andre rekreative områder.

Alt i pumper, jordledning, sprinklere og elektronisk styring. Vandingsmaskiner til f.eks. fairwayvanding.

BioNutria Danmark ApS Fårup Plantagevej 18 8990 Fårup Tlf. 86 45 28 88 Fax 86 45 28 14 e-mail: bio@bionutria-danmark.dk http://www.bionutria.dk

Ove Andersen Mobil: 2043 9087

Producerer og forhandler: Flydende biologiske gødninger opbygget på basis af firmaets egne patentanmeldte biologiske aktivatorer.

Bionutria Danmark ApS henviser til nærmeste forhandler.

DanGødning Møllebugtvej 7 7000 Fredericia Tlf. 76 20 14 80 Fax 76 20 14 99

Ole Sams Falkenberg Tlf. 76 20 14 72 Mobil: 20 14 61 06 e-mail: osf@dangodning.dk www. dangodning.dk

Hole In One – Flydende langtidsvirkende gødninger til golfbanen. Flydende Mikronæringsstoffer m.m.

Kan bestilles direkte: www.dangodning.dk eller hos Garta, samt div. Grovvareforretninger.

Dansand A/S Lervejdal 8b, Addit 8740 Brædstrup Tlf. 86 82 58 11 Fax 86 80 14 72

Poul K. Beck Ivan Mortensen e-mail: im@dansand.dk www. dansand.dk

Topdressing, vækstlag, bunkersand, ovntørret sand, filtersand, sandblæsningssand, faldsand m.m.

Dansk Jordforbedring ApS Vadsbystræde 6 2640 Hedehusene Tlf. 43 99 50 20 Fax 43 99 52 31 www.danskjordforbedring.dk

Knud Hvid Petersen Mobil: 21 61 30 40 khp@solum.dk Claus Svenstrup Nielsen, salgskonsulent Jylland/Fyn/Sjælland, mobil 2161 3045

Topdressprodukter, vækstlag, bunkersand m.v. GreenMix, BoldMix, FairwayMix bl.a.

Vertikalskæring og verti-drain. Topdressing, eftersåning m. m. med specialmaskiner.

Vi udfører belægninger på STIER, PLADSER, KØREVEJE OG P-AREALER. Kan anvendes på underlag som stabilt grus, asfalt og lign.Belægningen har mange fordele, så som:

• Vedligeholdelsesfri

Motor og Gear-olie Hydraulik-olie • Fedt • Special-olie og spray

Vi har smøremidler, der kan klare de hårde og våde vilkår, som greenkeeperens maskiner arbejder under.

Charlotte Nyeng Hansen Dansk Overfladebehandling I/S Tlf. 21 68 18 35 Rugårdsvej 206 E-mail: ch@dob.dk 5464 Brenderup www.dob.dk Tlf. 64 44 25 33 Fax 64 44 25 07 DELTA OIL – SYD Æblehavevej 14 3230 Græsted steger@deltaoil.dk www.deltaoil.dk

Johannes Steger tlf. 40 45 97 70

Floratine Scandinavia AB Box 13 597 21 Åtvidaberg, Sverige Tlf. +46 120 103 12 www.floratine.se

Joakim Gustavson jocke@floratine.se Mobil +46 70 23 11 214

• Carbon N Power • PK-fight • Renaissance

Finn Hansen

eCutter – det elektriske hulbor • Straight fl ag system – stangen som altid står lige • Cuptool – 3 i en værktøj til hulkopperne • Kop vasker – effektiv vask af kopperne i farten • Hulkants maler – den sidste finish.

FSH machines a/s Vævervej 12 8800 Viborg Tlf. 87 25 00 15 Fax. 87 25 00 14

e-mail: info@fshmachines.com www.fshmachines.com

Ingen støvgener /-afledende Fås i naturafstemte farver Konkurrencedygtig i pris Kvalitet til tiden

• Vandtæt • • •

At udvikle, producere og sælge værktøjer, som gør det enkelt og effektivt at have en høj standard på Greenen


F

i

r

Firmalogo

m

a

g

u

i

d

e

Firma

Kontaktperson

Produkt

Formål

GolfbaneProdukter ApS Svendestykket 10 3230 Græsted Tlf. 49 20 06 99 Fax 49 20 05 71

Patrick Garnild e-mail: f2@golfbaneprodukter.dk pg@golfbaneprodukter.dk

Egen produktion af alt udstyr til alle golfbaner. Eget skilteværksted med egne profiler samt trykkeri. Speciel designede symboler til golfen. Alle typer golfmåtter til driving range & teesteder.

Forskellige typer net også til private. Vinter fairwaymåtterTeeskilte der opfylder de nye miljøkrav. At levere til golfbanerne til de bedste priser og med topkvalitet.

– Bane / Klub og Range udstyr fra førende producenter. Måtter til både ude og indendørs brug, samt speciel måtter. Egen produktion i rustfrit stål. Bagskabe i diverse udførelser. Bagmærker og sponsorflag. Qualitets Range bolde også med logo tryk. Ny design linie af skilte til bane og klubhus. Nu også forhander for Range Maxx – bold automater/samlere.

– At kunne levere banen/klubben et allround kvalitets program, med dertil hørende rådgivning og opfølgning. Uden lang leveringstid og til den rigtige pris. Vi levere også renoverede Club Cars, til attraktive priser, ring og spørg efter vores aktuelle liste.

www.golfbaneprodukter.dk

Vest for Storebælt John Nielsen Mobil: 2213 0889 e-mail: jn@golfbaneprodukter.dk

Green & Fairway ApS Industrivej 13 6330 Padborg Tlf. 62 20 13 20 Fax 62 20 13 25

Frank Persson fp@green-fairway.dk www.green-fairway.dk

Hauna Golf Ledøjetoften 55 2765 Smørum Tel.: 70 27 05 09 Fax: 70 27 05 90

Mia

• Golfbaneudstyr fra førende internationale producenter • ParAide, Standard Golf m.fl. • Range Servant driving range produkter • Golfbagskabe i net og plade • Bagmærker og sponsorflag

At levere markedets bedste kvalitetsprodukter til danske golfklubber og -centre til konkurrencedygtige priser

HUNSBALLE FRØ A/S Energivej 3, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 05 33 Fax 97 42 01 74 www.hunsballe.dk hunsballe@hunsballe.dk ordre@hunsballe.dk

Bjarne Frølund Produktchef Mobil 40 45 97 04 bfr@hunsballe.dk

Græsfrø af høj kvalitet til alle områder på golfbanen samt til villahaver, parker, sport, naturarealer, rabatter renovering og meget andet. Også individuelle blandinger.

At være den bedste partner til alle græsopgaver i kraft af: • Vore Turf blandinger • Vore alm. blandinger • Rådgivning • Plæneservice (via SMS) • Hurtig levering

E. Marker A/S

Carsten Marker

Roots – organiske gødninger, mikronæring, vandpleje, mykorrhiza mm Osmo – organiske og biologiske gødninger, tang gødning m.m TourTurf – afspændingsmidler, plantehærdere, bio ukrudtsmiddel mm.

At tilbyde miljøvenlige gødnings- og plejekoncepter til græs på greens, tees og fairways så golfbanerne kan undgå kemikalier, kunstgødning og pesticider. En biologisk løsning fra os giver golfbanen 100% problemfrie greens hele året. Med dokumentation for effekt og virkning. Produkterne tilpasses i plejeplanen til bane, græstype og analyser.

Vertidræn, slidsedræn, overfladedræn, prop/eftersåning, stensamling i eksisterende græs, nyanlæg. Topdressingmateriale, vertikalskæring.

Oprensning af olie. Rengøring af festivalpladser. Strandrensning. Harpning og sortering af materialer på arbejdsstedet. Nedlægning af varmeanlæg i fodboldbaner.

mobil 4044 0037

e-mail: haunagolf@haunagolf.dk

www.haunagolf.dk

Padborgvej 3 6330 Padborg Tlf. 74 67 08 08 Fax 74 67 08 90 www.emarker.dk

Slagelse afd. Tlf. 58 57 14 70 carsten@emarker.dk · Mobil: 40 59 74 67 Administration og Salg

Bjarne Palsov bjarne@emarker.dk · Mobil: 40 17 72 22 Salgschef Danmark

Bjørn Boeskov bjorn@emarker.dk · Mobil: 20 91 65 25 Cand Agro · Salg Sjælland mm.

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S Tofteledet 16, 8330 Beder Tlf. 86 93 78 77 Fax 86 93 78 99

Ole Mikkelsen Tlf. 86 93 78 77 Fax 86 93 78 99

ParkLand

Jørgen Kleisdorff Tlf. 57 64 21 05 Mobil 40 53 52 09

Vertiflex 250 (vertikalskæring, og løvsugning m/opsamling) CombiTrailer, (græsslåning og løvsugning m/opsamling) Slagleklipper, Rotorskiveklippere, Målflytter, Komposter, www.parkland@parkland.dk CombiSkovl, Grusafretter.

Redskaber til Professionel vedligeholdelse af grønne områder.

Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 5250 Odense SV Tlf. 6317 1600 Fax 6317 1619

Niels-Peter Jensen, Fyn og Sjælland Mobil 2287 7121

PRODANA skal i kraft af det bedste sortiment af kvalitetsprodukter og vidende medarbejdere betragtes som den mest attraktive samarbejdspartner på alle opgaver, der har med plænegræs at gøre.

Maskinfabrik A/S Vejlemosevej 14 4160 Herlufmagle Tlf. 57 64 21 05 Fax 57 64 21 16

e-mail: prodana@prodana.dk www.prodana.dk

Turfline plænegræsblandinger SportCare og GreenCare specialgødninger FærdigGræs Jordbundsanalyser Sprøjtesåning Maskiner til anlæg og pleje af græsarealer

79


F

i

r

Firmalogo

m

a

g

u

i

d

e

Firma

Kontaktperson

Produkt

Formål

SC – Svend Carlsen A/S Lunden 10, Aasum 5320 Agedrup Tlf. 66 10 92 00 Fax 66 10 76 94 www.sc-svendcarlsen.dk

Søren Carlsen (Fyn) Mobil 20 10 92 00 Boye R. Thomsen (Jylland) Mobil 40 16 92 00 Jesper Rej (Sjælland) Mobil 21 73 41 00

Maskiner til pleje og vedligeholdelse af golfbaner, sportspladser, parker, haveanlæg, samt øvrige græsarealer.

SC – Svend Carlsen A/S leverer maskinløsninger til kvalitetsbevidste fagfolk. Vi er leveringsdygtige i både både maskiner og automatisk vandingsanlæg.

Svenningsens Turf Care Tømmerupvej 13-15 2770 Kastrup Tlf. 32 50 29 02 Fax 32 46 54 60

Ole Knuth, konsulent Øst for Storebælt Mobil 40 30 40 00

Cylinder- Rotor & Slagleklippere.

Svenningsens produktprogram omfatter i dag nogle af de største og mest attraktive mærker inden for maskiner og udstyr til pleje og vedligeholdelse af græs- og vejområder.

Jyllands afd.: Danmarksvej 32 H 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 42 11 Fax 86 52 55 60

Unisport Scandinavia ApS Telegrafvej 5 A 2750 Ballerup Tlf: +45 75 38 98 11 www.unisport-scandinavia.dk

Poul Michaelsen, konsulent Vest for Storebælt Mobil 20 48 65 06

Peter Hjelte peter@unisport-scandinavia.dk www.unisport-scandinavia.dk Mobil +45 20 87 99 11

X3Mgolf v/ Morten Carlsen Morbærvænget 12 • 3600 Frederikssund Tlf: 2886 2727 • Fax: 2051 1174 x3mgolf@x3mgolf.dk • www.x3mgolf.dk

Yara Danmark Tronholmen 59 DK-8900 Randers Tlf 89 11 31 30 Fax 89 11 31 39

80

Fejemaskiner, Topdresser, Prikluftere. Vogne & Transport, Golfvogne, Eftersåningsmaskiner, Traktorer – Redskaber, Flishuggere, Saltspredere.

• Kunstgræs til green • Kunstgræs til tee • Målgreen til drivingrange • Eventyrgolf

Alt til golfanlæg, golfcentre, golfklubber, på banen, ved klubområdet og på Driving Rangen. Vi leverer boldautomater, skilte, bagskabe, baneudstyr, måtter, golfudstyr og alt hvad der behøves i driften året rundt.

Unisport Scandinavia udfører installationer som egen entreprise og tilbyder tilpassede produkter i bedste kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

X3Mgolf ønsker at være total leverandør til danske golfanlæg ved at levere en komplet og koncentreret service til alle vores kunder i hele Danmark med produkter i den aller bedste kvalitet.

Henriette Falk Magnussen Gødningsprogram specielt sammensat til greens, fairTlf. 40 50 60 16 henriette.falk.magnussen@yara.com ways, idrætsanlæg og grønne områder

Yara Danmark henviser til forhandlerne Garta og Prodana


G r e e n k e e p e r e n Medlemskab …

Ja, tak

• Jeg vil gerne være medlem af Danish Greenkeepers Association. (Skal have lønnet beskæftigelse på en dansk golfbane).

• Når mit medlemskab er godkendt, modtager jeg et medlemskort, der giver mig adgang til en masse informationer og tilbud omkring efteruddannelse, deltagelse i årsmøde, Gule Ærter Match osv. Samtidig modtager jeg »GREENKEEPEREN« portofrit fire gange om året på udgivelsesdagen. • Medlemsperiode 1/7 til 30/6. Navn: Privat adresse: Postnummer:

By:

Mobil.:

Arb. tlf.:

Golfklub:

Greenkeeperassistent kr. 700,- årligt.

Chefgreenkeeper kr. 900,- årligt.

Fødselsdato

Abonnement …

Ja, tak

• Jeg vil gerne tegne et abonnement på »GREENKEEPEREN«. • Når min bestilling er modtaget og godkendt, modtager jeg »GREENKEEPEREN« portofrit fire gange om året på udgivelsesdagen til kr. 425,- årligt. • Abonnementssperiode 1/7 til 30/6. Navn: Privat adresse:

Klubabonnement …

Ja, tak

Klubbens navn Adr. Postnr. / By

• Vi vil gerne tegne et klubabonnement på »GREENKEEPEREN«. • Når vores bestilling er modtaget og godkendt, modtager vi »GREENKEEPEREN« portofrit fire gange om året på udgivelsesdagen. Abonnement for 3 personer kr. 775,-, 5 pers. kr. 1.000,- eller 8 personer til kr. 1275,• Abonnementssperiode 1/7 til 30/6. 1 Navn / Adr. / Postnr. / By 2 Navn / Adr. / Postnr. / By 3 Navn / Adr. / Postnr. / By 4 Navn / Adr. / Postnr. / By 5 Navn / Adr. / Postnr. / By 6 Navn / Adr. / Postnr. / By 7 Navn / Adr. / Postnr. / By 8 Navn / Adr. / Postnr. / By


GREENKEEPEREN Kirkedalsvej 6 +++0105+++ 8732 Hovedg책rd


Det bedste græs til golf Græssorter lig med topkvalitet Testresultater for skudtæthed, finbladethed, slidstyrke og sygdomsresistens m.m. placerer BARENBRUG´s sorter højt på alle europæiske sortslister. De bedste sorter indgår i frøblandinger til tees, fairways, greens og roughs herunder specialblandinger til områder med stærkt slid og/eller skygge - tilpasset danske vækstbetingelser.

SEMENCO A/S www.semenco.dk

Blüchersvej 3 · 7480 Vildbjerg · Tlf. 9627 0400 · Fax 9627 0409 · info@semenco.dk

Michael Møller Larsen Mobil: 2174 7699


Afsender: Danish Greenkeepers Association Kirkedalsvej 6 8732 Hovedgård

The Scandinavian Way ...et komplet gødningsprogram af flydende biologisk gødning! Dækker ethvert behov for næringsstoffer og sikrer samtidig en særdeles høj sundhedsstatus på græsserne.

Med flydende biologiske gødninger fra BioNutria Danmark opnås blandt andet: En meget høj sundhedsstatus på græsserne Et fordelagtigt forhold mellem rod og bladvækst At græsserne, i løbet af max. en time, efter udbringning antager en smuk dybgrøn farve En særdeles gunstig miljøprofil ...og naturligvis kan gødningerne formuleres, så de dækker individuelle ønsker og behov.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

Fårup Plantagevej 18 · 8990 Fårup · Danmark Tlf. +45 86 45 28 88 · Fax +45 86 45 28 14 · bio@bionutria-danmark.dk www.bionutria.dk

2008 #1 Greenkeeperen  

Members Magazine for The Danish Greenkeepers Association

2008 #1 Greenkeeperen  

Members Magazine for The Danish Greenkeepers Association

Advertisement