Page 1

28

3. ÅRGANG | NOVEMBER 2015

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

BUSINESS

Et livsprojekt at arbejde med glade mennesker

BUSINESS

Website og markedsføring – to sider af samme sag

SAMFUND

Flemming Rye Sørensen – En tilflytters bekendelser

BUSINESS

Kamilleshop – Kunderne står i kø på nettet

04

BUSINESS

BUSINESS

En trappestige for personer, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet

GRATIS MAGAS IN

06 12 16 22

Business LF klar med en strategiplan Vi vil være områdets foretrukne erhvervsbank

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING DNA SIKRING 70 133 233

WWW.TELESIKRING.DK .TELESIKRING.DK

Besøg din lokale erhvervsrådgiver Hanne Noergaard eller ring 70 33 44 44 Slotsgade 1-3 Nykøbing F INFO@TELESIKRING.DK


28

3. ÅRGANG | NOVEMBER 2015

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

BUSINESS

Et livsprojekt at arbejde med glade mennesker

BUSINESS

Website og markedsføring – to sider af samme sag

SAMFUND

Flemming Rye Sørensen – En tilflytters bekendelser

BUSINESS

Kamilleshop – Kunderne står i kø på nettet

04

BUSINESS

BUSINESS

En trappestige for personer, der har svært ved at komme på arbejdsmarkedet

GRATIS MAGASI N

06 12 16 22

Business LF klar med en strategiplan Vi vil være områdets foretrukne erhvervsbank

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING DNA SIKRING 70 133 233

WWW.TELESIKRING.DK .TELESIKRING.DK

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

Besøg din lokale erhvervsrådgiver Hanne Noergaard eller ring 70 33 44 44 Slotsgade 1-3 Nykøbing F INFO@TELESIKRING.DK

17-12-2013 15:10:54

Mikkel Wesselhoff, BLF Foto: Bjarne Winther

Udgiver

Erhverv og Kultur Ryttervænget 44 4800 Nykøbing Falster

Ansv. redaktør Tim R. Larsen Annoncer

Tim R. Larsen, tlf 21 17 42 77 tim@erhvervogkultur.net

Journalist

Bjarne Winther, tlf. 29 36 20 42 bjarne@erhvervogkultur.net

Deadline

December 2015: 20. nov. 2015.

Tryk

OTM Avistryk

Oplag

7.500 stk.

Udgivelser

12x årligt - hver måned.

Distribution

Den 2. tirsdag/onsdag i måneden med Post Danmark til kontorer, butikker og jordbrugere i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner

Bemærk

Hvis du ikke er erhvervsdrivende, og ønsker at få avisen tilsendt, er det muligt, ved at sende en mail med navn og adresse på: jess@erhvervogkultur.net Det koster kr. 30.00 pr. magasin og b  etales 12 mdr. forud.

Hjemmeside www.erhvervogkultur.net Læs magasinet på hjemmesiden

Artikler i Erhverv og Kultur må gerne citeres, når det sker med tydelig angivelse af kilde - f.eks.: ERHVERV OG KULTUR, BJARNE WINTHER. Der tages forbehold for trykfejl.

D

anmark har mange skjulte vækstsucceser og uindfriede vækstmuligheder. Det fremgår af en ny rapport fra Danske Regioner og Mandag Morgen. Rapporten er kort omtalt i nærværende magasin på side26. I følge rapporten - ”VækstDanmark 2015” - er Danmark blandt de nationer i verden, der skaber flest opstartsvirksomheder pr. indbygger. Men – når det gælder om at få dem til at vokse og for alvor skabe job, ligger vi under OECD-gennemsnittet og langt efter lande som USA, konstaterer rapporten. Der er derfor brug for en ny type vækstpolitik, og der skal fokuseres langt stærkere på regionale styrkeområder og på at dyrke potentielle højvækstvirksomheder, lyder en af konklusionerne. En ny regional vækststrategi kan derfor blive et effektivt modtræk til ”Udkantsdanmark”. Ifølge den 84 sider lange rapport er ”Udkantsdanmark” en overset vækstmotor. Det er jo både glædeligt og skræmmende. Glædeligt, fordi der er håb, og skræmmende, fordi ingen har fået øjnene op for det noget før. Så enkelt kan det næppe sættes op. Landets regioner er uden tvivl bevidste om deres styrkeområder og vil hellere end gerne udvikle deres virksomheder og for alvor skabe jobs. Men - her er vi tilbage ved den aktuelle debat om centralisering og skævvridning af Danmark – storbyerne, der får det hele og provinsen, der lades i stikken. Man skal her huske på, at det er politisk bestemt, at landet ligger som det ligger,

Nu er der faktisk talrige eksempler på højvækstvirksomheder i de danske provinser, som den omtalte rapport efterlyser flere af. I bogen ”Udkantsmyten” skrevet af Kaare Dybvad og tidligere omtalt her i Erhverv og Kultur, hæfter forfatteren sig ved, at vi tit hører, at hovedstaden er landets vækstlokomotiv, og at resten af landet er økonomisk afhængig af de mange investeringer, byen tiltrækker fra udlandet. Reelt forholder det sig anderledes, og når det gælder eksporten til udlandet, er det i lige så høj grad provinsen, der skaber den. Kaare Dybvad skriver: Når man alligevel ofte hører, at hovedstaden og de store byer står for det meste af eksporten, skyldes det måden man opgør det på. Normalt opgør man eksport fordelt på kommuner ud fra virksomhedernes hovedsæde. Når 3.000 mand hver morgen møder ind hos Novo Nordisk i Kalundborg for at håndtere 80 % af Europas insulinproduktion, så regnes det ikke til eksporten i Kalundborg, men derimod til hovedkvarteret i Gladsaxe. Når man som ingeniør hos Maersk Oil møder ind i Esbjerg eller en bryggeriarbejder stempler ind på Carlsbergs enorme anlæg i Fredericia, så tillægges selskabets eksport Københavns Kommune, der huser hovedsæderne. Regnestykket om by og provins kan gøres op på flere måder – og det er afhængigt af øjnene, der ser. Under alle omstændigheder bør en grundig udarbejdet rapport som ”VækstDanmark 2015”, der udfordrer debatten om ”Udkantsdanmark” og sætter fokus på uindfriet vækstpotentiale i yderregionerne, hilses velkommen. God læsning, Redaktionen.

Skift til Aage Maagensen så får du lokal sparring og rådgivning på højeste niveau

Thomas Henckel Statsautoriseret revisor, Direktør Dir. +45 54 79 11 31

Tina Ørum Hansen Statsautoriseret revisor Dir. +45 54 79 11 23

Kristian Due Andersen Statsautoriseret revisor Dir. +45 54 79 11 34

Mogens Rasmussen Revisor, cand.merc.aud. Dir. +45 54 79 11 29

LEDER

Forsiden

Uindfriet vækstpotentiale i yderregioner

Karsten Beske Økonomikonsulent Dir. +45 54 91 02 62

Knud Engberg Registreret revisor Dir. +45 54 79 11 20

Hos Aage Maagensen er kunden altid i centrum. Vi giver dig den bedst mulige sparring og rådgivning. Vi er lokale - men en del af et større nationalt og internationalt netværk. Aage Maagensen har over 30 professionelle og engagerede medarbejdere, som er klar til at hjælpe dig med alt fra skat og budgetter til bogføring og årsregnskaber. Ring eller kig forbi til en uforpligtende snak - læs mere på aa-m.dk


3

Flemming Boye Advokat (H)

Anders Brøndtved Advokat (L)

Karen Gøtzsche Advokat (L)

Torben Groth Madsen Advokat (H)

e-account udvider medarbejderstaben

G

rundet travlhed gennem en længere periode har revisor firmaet e-account ansat Niels Nygaard-Carøe fra den 19. oktober 2015. Niels er 38 år og har stor erfaring fra branchen. e-account er medlem af Foreningen Danske Revisorer.

Julegaver Glæd dine kunder, medarbejdere og forretningsforbindelser

tter æ s n e m m a s Vi ker s n ø e n i d r gaven efte og n e k k i t u b i - kom ind et bliv inspirer

Lars Stuckert Advokat (L)

Jonas Hallum Advokat

Tina Høpfner Advokat

Søren Lorentzen Advokat (L)

Simon Mortensen Advokat

Ellen Bredal Nielsen Advokat (H)

Effektiv juridisk og økonomisk rådgivning - til såvel erhverv som private Vi er eksperter i rådgivning af især små og mellemstore virksomheder og rådgiver også private. I Advodan arbejder vi lokalt og det betyder, at vores advokatkontor har tæt kontakt til mennesker og virksomheder i nærområdet og vi kender de lokale udfordringer.

Leverer til tiden Den rigtige pris Fleksible Tilgængelige

Mette Egholm Nielsen Advokat

”Kontakt os gerne, så vi kan aftale et uforpligtende møde”

C. E. Christiansens Vej 2 · 4930 Maribo · maribo@advodan.dk Søndergade 22, 1. sal · 4900 Nakskov · nakskov@advodan.dk Nygade 2 · 4800 Nykøbing F. · nykoebingfalster@advodan.dk

Telefon 46 14 59 00 November 2015 | Erhverv og Kultur


4

BUSINESS

En trappestige for personer, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet Socialøkonomiske virksomheder gør det muligt at øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Uffe Stein Tekst og foto | Bjarne Winther

F

or personer med særlige udfordringer kan der være lang vej til det ordinære arbejdsmarked, og det gælder for unge som for ældre personer, der tidligere har været på arbejdsmarkedet, men af forskellige årsager har været borte fra det over en længere periode. Målgruppen for personer i de socialøkonomiske virksomheder er primært personer, der har vanskeligheder ved at fungere på det almindelige arbejdsmarked – og kan eksempelvis være unge, der ikke er uddannelsesparate, integrationsborgere eller socialt og/eller psykisk udsatte borgere. Når der så samtidig er arbejdsopgaver ude i samfundet inden for service og produktion, som det ordinære arbejdsmarked ikke udfører, ja, hvorfor så ikke give de opgaver til de mange ledige, som hjertens gerne vil ind på arbejdsmarkedet og have et ”rigtigt” arbejde. En relativ ny og anderledes virksomhedsform skulle gøre det muligt at øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Der er tale om såkaldte socialøkonomiske virksomheder, som typisk etableres som erhvervsdrivende fonde. I en opstartsperiode er der mulighed for at på projektmidler via EU’s Socialfond, men der skal være udsigt til at den socialøkonomiske virksomhed over tid kan drives for egne midler. Etableringen af en socialøkonomisk virksomhed kan være partnerskab mellem offentlige myndigheder, private virksomheder, selvejende institutioner, NGO’er, frivillige organisationer, selvejende institutioner etc.

Erhverv og Kultur | November 2015

Arbejdsopgaverne kan være renovering og reparation af gamle møbler, cykler, legepladser, badebroer etc. – altså opgaver, som ikke i dag udføres med almindelig arbejdskraft på en såkaldt normal arbejdsplads. Der kan også være tale om virksomheder, der i dag er afdelinger i offentligt regi – som kan afknoppes til en Socialøkonomisk virksomhed. Det gælder f.eks. for tidligere reva-centre, beskyttede værksteder m.v. Alternativ til tidligere forsøg ”Socialøkonomiske virksomheder skal ses som en trappestige for de mennesker, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet”, fortæller Uffe Stein, der er direktør for den private konsulentvirksomhed Provi, som deltager i arbejdet med at etablere socialøkonomiske virksomheder. Uffe Stein fortsætter: ”Det er en spændende ny virksomhedsform, hvor der er tale om et arbejdsforløb ligesom på en almindelig arbejdsplads, altså en virksomhedsrelateret indsats på markedsøkonomiske vilkår, dog må der naturligvis ikke udføres konkurrenceforvridende aktiviteter. Socialøkonomiske virksomheder er alternativet til tidligere forsøg med at sluse aktivitetsparate borgere tilbage til arbejdsmarkedet”, fortæller Uffe Stein. Når borgeren har fået fodfæste i den socialøkonomisk virksomhed kan målet være, at få borgeren videre i træning som jobparat med indslusningsforløb i private virksomheder. Virksomhederne skal forberedes på at kunne håndtere


5

PILEMAND OGSĂ… FOR ERHVERVSLIVET VI UDFĂ˜RER ALLE FORMER FOR OPGAVER: • OMBYGNINGER • TILBYGNINGER • RENOVERINGSOPGAVER • ISOLERING • DĂ˜RE & VINDUER • GLARMESTER • TAG & TAGDÆKNING • FACADER • LANDBRUGS HALLER • NYBYGGERI FOR ERHVERV • ENERGIVEJLEDNING • DĂ˜GNVAGT

-endnu et pletskud! Nykøbing afd: Københavnsvej 8 ∙ 4800 Nykøbing F ∙ Tlf: 5482 3200 Rødby afd: Vestergade 97B ∙ 4970 Rødby ∙ Tlf: 5460 2044 www.pilemand.as ∙ info@pilemand.as 61('.(5Ă‚7‘05(5Ă‚*/$50(67(5Ă‚085(5Ă‚7$*'Â?..(5Ă‚,62/(5,1*Ă‚&95

Hurtig og professionel rĂĽdgivning

de udsatte personer, og de udsatte personer skal forberedes pü at møde op og arbejde pü en virksomhed. Provi, der har erfaring fra samarbejde med jobcentrene, har sat et par af virksomhedens i alt 15 medarbejdere pü projektet med oprettelse af Socialøkonomiske virksomheder. �For os er det lige nu en investering. Vi ved ikke, hvor vi lander. Men vi gør det, fordi vi synes, det er en god müde at fü sü mange som muligt marginaliserede borgere tÌttere pü det ordinÌre arbejdsmarked. De fleste mennesker foretrÌkker trods alt et arbejdsliv fremfor borgerløn. Et arbejdsliv styrker ogsü den sociale side af tilvÌrelsen. Det er en god løsning for samfundet som helhed�, mener Uffe Stein. Provi’s projektmedarbejdere oplyser kommunerne, private virksomheder og organisationer om de muligheder, de har ved at blive en del af en socialøkonomisk virksomhed. Projektmedarbejderne italesÌtter projekterne, udarbejder projektbeskriveler og hjÌlper til med etablering og organisering. Samme gÌlder hvis opstart af en socialøkonomisk virksomhed sker via et EU-projekt. �Mentalt er det her en anden müde at gøre tingene pü end tidligere. Her er ikke tale om beskÌftigelse alene for forløbets skyld. Det er en indsats, der har et videre perspektiv. Vi har grebet bolden – vi har fokus pü det lange og seje trÌk�, understreger Uffe Stein.

Bang/Brorsen & Fogtdal er blandt de største advokatfirmaer pü SydsjÌlland og Lolland Falster. Firmaet yder rüdgivning og bistand inden for alle vÌsentlige juridiske omrüder.

Nykøbing Falster ¡ Vordingborg NÌstved ¡ Stege ¡ PrÌstø

Telefon: 8877 8877

www.BBFadvokater.dk

November 2015 | Erhverv og Kultur


6

BUSINESS

Et livsprojekt at arbejde med glade mennesker

Kaj og Henrik Justesen

To brødre har realiseret drømmen om et lejlighedshotel i særklasse i de franske alper.

Tekst og foto | Bjarne Winther

D

e to brødre, Kaj og Henrik Justesen, kan i dag fastslå, at hårdt arbejde og økonomisk satsning har været det hele værd. De havde en drøm om at skabe et unikt produkt, et nicheprodukt, som ingen andre har, og i dag er drømmen gået i opfyldelse. De har fået opbygget rejsebureauet SKI TOTAL og et dertil hørende unikt lejlighedshotel i Valmorel i Frankrig, hvor der lige uden for døren er fantastiske muligheder for at stå på ski - og uden for skisæsonen, ligger de herligste naturoplevelser på stribe inden for rækkevide. Eventyret for de to brødre begyndte for 10 år siden med køb af rejsebureauet SKI TOTAL. Lejlighedshotellet, som Kaj og Henrik i dag ejer, var dengang en lejet ejendom til bureauets gæster. Men for tre år siden købte brødrene ejendommen, og gennemrenoverede den fra kælder til kvist. Ejendommen er bygget af træ og sten, den er holdt i fransk-østrigsk Alpestil – med et skandinavisk touch. Lejlighedshotellet har plads til 80 gæster og den faste stab på 20 medarbejdere. Rejsebureauet SKI TOTAL har kun den ene feriedestination – og det er der en grund til. ”SKI TOTAL er en livsstil. Med til vores koncept hører personlig kontakt med alle gæsterne. Derfor vil vi ikke kunne overkomme flere feriedestinationer. Hver gang der ankommer et nyt hold gæster, står en af os og byder dem velkommen”, fortæller Kaj, og Henrik tilføjer: ”Langt over halvdelen af samtlige gæster er gengangere år efter år. Mange af gæsterne er familier. Vores gæster er kræsne turister – de er kvalitetsbevidste. I løbet af få dage er gæsterne, inklusiv Kaj og jeg og det øvrige personale, som én stor familie. Gæsterne spiser sammen og er i det hele taget meget sammen”. SKI TOTAL har 12-1300 gæster om vinteren og 3-400 om sommeren. Og det er det rigtige antal for os, understreger Kaj og Henrik, så kan vi levere den høje kvalitet og nærværende service, og vi ønsker ikke, at vores virksomhed skal være større end den er i dag. Det bedste af det bedste Serviceniveauet er højt på lejlighedshotellet i Valmorel. Personalet fra køkkenchefen og hele vejen rundt er valgt med omhu. På den franske skiskole har vi en dansk SKI TOTAL guide på de fleste børnehold. ”Vi er opmærksomme på kapacitet og kvalitet. Vi ønsker hele tiden at blive bedre. Vi skal kunne levere det bedste af det bedste, konceptet er en helhed, der findes ikke noget sted som det her nogen steder”, understreger Kaj. Byen Valmorel er en perle i de franske alper, betror de to brødre. Yderst charmerende både vinter og sommer. Byen adskiller sig markant fra andre steder i området. Der er motorvej helt til bjerg opkørslen, og flyveturen fra Køben-

Erhverv og Kultur | November 2015

havn er 2 timer. Fra lejlighedshotellet til pisterne er der nul meter – en luksus for skiløbere. Og sommer aktiviteter som cykelture, MTB, trætop klatrebaner, vandreture, tennisbaner m.m. ligger lige uden for døren. De helt store action aktiviteter som rafting, klatring i vandfald, bjergklatre ruter m.m. er inden for ca. en times kørsel – ligesom områdets dejlige golfbaner og ’Alpernes Venedig’ – den smukke stemningsfyldte by Annecy. ”Det har været en sjov proces at nå hertil, hvor vi er i dag. Og vi er stolte af resultatet”, siger Kaj. Henrik nikker bekræftende og fortsætter. ”Det har været en proces over ti år, hvor de seneste tre har været særlig hektiske på grund af renovering af lejlighedshotellet. Men det har været spændene at arbejde med det lokale netværk, som vi trækker meget på i hverdagen. Det tager tid at komme ind i en fremmed kultur - lære kulturen at kende. Jeg føler, vi har udviklet os sammen med lokalsamfundet”, fortæller Henrik, og Kaj tilføjer: ”Og naturligvis har det været en stor økonomisk satsning. Men det har været


7

Lokal rådgiver Din lokale rådgiver med en verden verden med en . af ekspertise af ekspertise

.

I Deloitte tror vi på vigtigheden af at være være lokalt reprærepræ­ I Deloitte tror vi på vigtigheden af at være lokalt repræsenteret. En væsentlig del af vores rådgivning rådgivning er er netop netop senteret. En væsentlig del af vores rådgivning er netop repræsenteret den indsigt, som vi besidder lokalt. Vi er repræsenteret i den indsigt, som vi besidder lokalt. Vi er repræsenteret i 15 byer byer i Danmark. Danmark. Find Find os os på på www.deloitte.dk. www.deloitte.dk. 18 15 byer i Danmark. Find os på www.deloitte.dk.

Herningvej 34, 4800 Nykøbing F, Tlf. +45 54 84 88 00, nykoebing@deloitte.dk Herningvej 4800Touche Nykøbing F, Tlf. +45 54 84 88 00, nykoebing@deloitte.dk Medlem af 34, Deloitte Tohmatsu Limited Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

det hele værd. Vi har realiseret vores drøm. Det er et livsprojekt at arbejde med glade gæster. Vi har skabt et unikt nicheprodukt”. Lolland er fremtiden Rejsebureauet SKI TOTAL har adresse i Maribo. Brødrene Kaj og Henrik Justesen kommer oprindeligt fra Taastrup. Begge har i mange år rejst og været bosat over det meste af verden. Efter de kom tilbage til Danmark var Kaj ansat hos Lalandia fra 1995-2010 - og Henrik i Københavns Lufthavn. I dag bor de begge ved Golfklubben Maribo Sø. De er enige om, at Lolland er fremtiden. ”I USA og andre lande har jeg bemærket, at når byer får en vis størrelse, så søger voksne mennesker ud til vand og natur. Jeg tror vi i meget nær fremtid vil opleve, at folk i København søger mod Sydsjælland og Lolland-Falster”. ”Jeg er helt enig”, supplerer Henrik. ”Den her landsdel er helt unik. Området har et fantastisk potentiale. Det kræver politisk vilje og satsning. Landsdelen skal ikke fokusere på produktion – men på de værdier, der ligger i de mange rekreative områder” fastslår han.

November 2015 | Erhverv og Kultur


8

ADVOKAT

UPDATE

Boligkøbere kan ikke længere få boligen belånt 100 pct. Fra 1. november 2015 er det slut med at købe bolig og få den finansieret 100 pct. gennem låneoptagelse i bank- og realkreditinstitut. En boligkøber skal herefter som udgangspunkt lægge 5 pct. af købesummen i udbetaling. Lovgiver har indført krav om udbetaling for at modvirke prisbobler på boligmarkedet. Den nye bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder indfører krav om, at banken skal sikre, at en boligkøber lægger en passende udbetaling af købesummen. En udbetaling på 5 pct. af købesummen anses for passende. Bestemmelsen finder kun anvendelse på finansiering af ejer- eller fritidsboliger. Udbetalingens størrelse fastlægges på baggrund af købesummen i købs-aftalen samt omkostninger ved låneoptagelsen. En boligsøgende kan derfor ikke regne med, at banken kan tilbyde 100 pct. finansiering af køb af ejer- eller fritidsbolig. Tidligere blev belåning udover 95 pct. af købesummen ofte finansieret ved træk på en nyoprettet kassekredit. Ifølge vejledningen til den nye bekendtgørelse kan en boligkøber dog fortsat tilvejebringe udbetalingen ved at trække på en allerede oprettet kassekredit, når blot den ikke er oprettet i tilknytning til boligkøbet. I særlige tilfælde kan banken fravige udbetalingskravet, hvis det er økonomisk forsvarligt. Som eksempel hvis en yngre boligkøber, der ikke under studietiden har haft mulighed for at spare op, men som nu har en høj fast indkomst. Ifølge vejledningen kræver dette dog, at boligkøberen ved den valgte finansiering har et højt rådighedsbeløb, der ligger væsentligt over bankens mini-mumskrav, samt at gælden inden for ca. 2-3 år er nedbragt til 95 pct. af ejendommens værdi. Derimod anses det ikke som forsvarligt

Tekst | Birgit Nielsen, Advokatfuldmægtig Advokatfirmaet Bang, Brorsen & Fogtdal

Erhverv og Kultur | November 2015

at fravige udbetalingskravet for kunder, hvis nuværende indtægtsgrundlag ikke har givet grundlag for at spare op til udbetaling ved køb af bolig. Advokatforbehold anbefales Vi anbefaler, at man inden underskrift af købsaftalen sørger for, at der er indføjet et bank- og et advokatforbehold. Endvidere kan man med en forhåndsgodkendelse fra sin bank få en idé om, hvad ejendommen må koste og hvor stor en udbetaling, der skal lægges i forbindelse med købet. Får man en advokat til at gennemgå købsaftale med bilag, får man samtidig rådgivning om, hvordan man kan sammensætte en finansiering, som passer til ens økonomi. Hvis udbetalingen helt eller delvist tilvejebringes ved, at et familiemedlem yder et rentefrit lån, kan det også være en god idé at få advokatbistand til at få udarbejdet et gældsbrev. Det er nemlig for både långiver og låntager ganske væsentligt, at det over for SKAT kan dokumenteres, at der er tale om et lån og ikke en gave. Vi anbefaler, at såkaldte familielån altid dokumenteres skriftligt, ligesom dokumentation for pengeoverførslen skal gemmes. Udover at gennemgå købsaftalen og tage stilling til eventuelle advokatforbehold, giver advokaten råd og vejledning om fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper og kurssikring. En advokat modtager ikke provisioner fra banker, realkreditinstitutter, pantebrevsselskaber og forsikringsselskaber, hvilket er din garanti for uvildig rådgivning, når du vælger en advokat som boligrådgiver. For yderligere oplysninger kontakt advokatfuldmægtig Birgit Nielsen på bn@BBFadvokater.dk


9

DESIGNET TIL AT GØRE DIT DAGLIGE ARBEJDE LIDT NEMMERE

CITROËN BERLINGO SMART

CITROËN JUMPY SMART

CITROËN JUMPER SMART

1. gangsydelse 9.995,-

1. gangsydelse 9.995,-

1. gangsydelse 9.995,-

BlueHDi 100 S&S L1N2

Månedlig leasingafgift 1.490,-

HDi 125 L2H1 Premium

Månedlig leasingafgift 1.970,-

Restværdi inkl. afgift 39.078,Restværdi ekskl. afgift 30.962,Kontantpris ekskl. moms 127.990,-

Restværdi inkl. afgift 48.711,Restværdi ekskl. afgift 34.363,Kontantpris ekskl. moms 172.990,-

• Aircondition og pollenfilter • 2 asymmetriske bagdøre med ruder, visker/vasker og varme • 3 personers multifuktionsmidtersæde (sæde, armlæn og dokumentholder) • Skydedøre i højre side

• Aircondition • P-sensor bag • Komfortadskillelse med isolering • Fabriksmonteret radio med Bluetooth®

HDi 130 L2H2

Månedlig leasingafgift 1.970,-

Restværdi inkl. afgift 60.441,Restværdi ekskl. afgift 44.820,Kontantpris ekskl. moms 208.990,• Aircondition • Fabriksmonteret radio/MP3 med 5” Touch Screen, Bluetooth®, USB og jackstick • P-sensor bag • 270 graders åbning af bagdøre

TJEK VORES STÆRKE TILBUD OG SERVICEAFTALER PÅ CITROËN.DK

HVOR SMART ER DU?

LÆG EN VIDEO MED DIT TRICK PÅ FACEBOOK OG VIND 10.000,- TIL JULEFROKOSTEN

10.000,- i hovedpræmie og Kansas-veste som ugepræmie Kan du montere køkkenlåger med karatespark? Åbne sodavand med en gravko? Riste pølser med strøm? Kan du et smart, sjovt eller overraskende håndværkertrick, så lav en lille video (10-30 sekunder) og læg den op på Facebooksiden ”Smarte håndværkere”. Hver uge frem til nytår belønner vi en af jeres videoer med en Kansas-vest (værdi 500,-). 30/11 2015 kårer vi hovedvinderen, som får et gavekort på 10.000,- til julefrokosten. Se konkurrencebetingelserne på Facebooksiden ”Smarte håndværkere”.

CITROEN.DK #SMARTEHÅNDVÆRKERE

citroen.dk Tilbuddene gælder ved køb inden 31.12.2015, dog kun så længe lager haves. Brændstofforbrug v. bl. kørsel 13,9-24,4 km/l. CO2 108 -189 g/km. De viste modeller kan være inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Leasing kan tilbydes alle CVR-registrerede virksomheder. Leasingydelserne er ekskl. moms og inkl. leveringsomkostninger, årligt km.15.000. Leasingperiode 60 mdr. Ved leasingperiodens udløb skal leasingtager anvise en køber til angivne restværdier. Etableringsomkostninger udgør kr. 3.945,- som betales sammen med første mdl. afgift. Omkostninger kan medfinansieres. Alle priser er ekskl eventuel serviceaftale. Der tages forbehold for positiv kreditvurdering samt pris-, afgifts-, rente- og momsændringer samt trykfejl. Finansiering tilbydes i samarbejde med Citroën Finans v/Nordania Finans A/S. Alle oplysninger og illustrationer i denne annonce er en generel beskrivelse af Citroëns modelprogram. Citroën forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at ændre modelprogram samt tekniske og udstyrsmæssige detaljer. Citroën er uden forpligtelse, såfremt man ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer, farver og udstyr. Tilbuddene skal opfattes som enkeltstående og kan således ikke kombineres. Tilbuddene er kun gyldige gennem et autoriseret Citroën-salgssted. Citroën opfylder EU-direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (ELV). Læs mere på elv.citroen.dk

CITROËN NYKØBING FALSTER • FRIMANN BILER A/S • ENERGIVEJ 3 • TLF 54 85 28 11 CITROËN MARIBO • FRIMANN BILER A/S • C.E. CHRISTIANSENS VEJ 45 • TLF 54 78 31 00

WWW.FRIMANN.NU

November 2015 | Erhverv og Kultur


10

Ny hjemmeside? Få en STANDARD HJEMMESIDE til kr. 5.000,En STANDARD HJEMMESIDE indeholder bl.a.: • Personlig kontakt • Opsætning af max 10 sider inkl. indhold. Du leverer indhold • Lettere korrekturlæsning af tekst • Hjælp til køb af domæne/redelegering af eksisterende domæne • Ca. 1/2 times introkursus i brug af hjemmesiden • Mobilvenlig hjemmeside • Slideshow (liv på forsiden) • Gallerimodul (simpelt værktøj til fremvisning af billeder) • Google Maps (vis din placering på goggle maps) • Kontaktformular med spamspærre • Medarbejderpræsentation • Nyhedsbrev • Kalender • Besøgsstatistik (følg trafikken på din hjemmeside) • Første års hosting er GRATIS (Værdi kr. 480,00) En STANDARD HJEMMESIDE dækker de fleste kunders behov. Det er derudover muligt at integrere flere sider og andre moduler. Priserne er excl. moms.

Mobil 21 17 42 77 / tim@lfsmh.dk

Erhverv og Kultur | November 2015

Tilkøb af op til 20 e-mail adresser på domænet: (xxxxxxxx@domæne.dk) koster kr. 179,00 pr. år. Hosting af hjemmesiden koster kr. 480,00 pr. år. Betales forud. Afgift til DK-Hostmaster er kr. 36,00 pr. år. (dk-domæne)

Kontakt os straks og lad os få en snak om din hjemmeside ...


11

SAMFUND

Avanceret teknologi binder hovedstad og provins sammen i fælles kulturoplevelse.

Klimakrise i Holeby og København F

ilm om klimaforandringer har simultan Danmarkspremiere i Holeby på Globe Science On a Sphere og i Grand Teatret i København. Der er tale om en simultanvisning af filmen ”Intet bliver som før” - PEOPLES CLIMATE MARCH - der vises som led i Københavns dokumentarfilmfestival – CPH:DOX. Simultanvisningen sker under den rammende titel - DOX:ON:TOUR. Københavns dokumentarfilmsfestival ønsker at vise de store film ude i regionerne. En film om klimaforandringer kan derfor ikke være et bedre valg, når det gælder samarbejde med Globen i Holeby – visual climate center. Filmen med en skræmmende titel ”Intet bliver som før” viser, at klimakrisen

ikke bare er vor tids største udfordring, den er også vores største mulighed for at ændre verden. ”Intet bliver som før” understøttes af en verdensomrejse langs klimaforandringernes frontlinje fra det vestlige Canada over det sydlige Indien og til det østlige Kina. En film alle bør se og som understreger, at tiden er inde til forandring – og hvordan. ”Intet bliver som før” – simultanvisning i den 14. november klokken 16.30 i visual climate center i Holeby og Grand teateret i København

Faglig fleksibilitet til tiden

FUGLEGÅRDSVEJ 6 · 4892 KETTINGE · TELEFON 54 87 43 00

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Murer Tømrer Smed Hegn Maler Jord & Kloak Beton Grus & Sten

33 år med hegn

November 2015 | Erhverv og Kultur


12

BUSINESS

Website og markedsføring - to sider af samme sag I en tid hvor Online vinder frem med stormskridt kan et traditionelt kontormiljø fortsat have sine fordele. To virksomheder i Nykøbing F. rykker ind i gammel ejendom dør om dør for at servicere fælles kundegruppe. John Christiansen og Therese Brorsen

Tekst | Bjarne Winther • Foto | Privat

S

elv i vore dage, hvor kommunikation og arbejdsopgaver hyppigere bliver løst online, er der eksempler på, at fysisk tilstedeværelse og nærkontakt slet ikke er så tosset – i visse situationer faktisk mere værdifuldt end mobil og computer. Det er den erkendelse, der ligger til grund for at firmaerne Helium Webbureau og Brorsen Marketing, som i en periode har kørt et samarbejde på fysisk afstand, altså online, nu er flyttet ind på samme etage i en ældre ejendom i hjertet af Nykøbing F. De to firmaers kompetencer, webløsninger og markedsføring, griber i stigende grad ind i hinanden, hvilket gør, at tæt kontakt i hverdagen er hensigtsmæssigt. Helium Webbureau ledes af John Christiansen, der har haft virksomhed siden 2004, og Brorsen Marketing ledes af Therese Brorsen, der er udannet i økonomi

VI TILBYDER KONKURRENCEDYGTIG LEASING OG TILPASSER DINE ØNSKER. EKSTRA ORDINÆR LEASINGYDELSE FRA 15% AF BILENS PRIS

NOTE VAN

PULSAR VAN

BENZIN FRA

DIESEL FRA

- 21,3 KM/L

- 27,8 KM/L

86.987,- KR.

129.567,- KR.

og markedsføring – samt en grafisk uddannelse. Hun har været selvstændig siden 1. maj i år. ”Sammen kan vi tilbyde kunderne mere. Mit firma udvikler hjemmesider, og Therese hjælper kunderne med markedsføring i forhold til den målgruppe, kunderne vil nå med deres hjemmeside. ”, fortæller John Christiansen. Therese Brorsen supplerer: ”Det er i virkeligheden to uadskillelige funktioner, sådan som tingene udvikler sig i dag. Kunderne skal have mest muligt ud af de penge, de investerer i markedsføring. Det er min opgave at sørge for det. Det er hele tiden et spørgsmål om, hvordan pengene bruges bedst”, siger Therese, og tilføjer: ”Nu hvor John og jeg bor dør om dør, er det nemt bare at stikke hovederne sammen og lagt den rigtige strategi for den enkelte kunde ”.

NISSAN VAREBILER

VÆRKTØJ TIL JUKE VAN DIESEL FRA

124.470,- KR. - 25.0 KM/L

X-TRAIL VAN DIESEL FRA

201.479,- KR. - 20,4 KM/

DIESEL FRA

FÅS BÅDE SOM 2WD OG 4WD OG MED MULIGHED FOR AUTOMATGEAR

93.259,- KR. - 28,6 KM/L

Aldrig har det været lettere at finde den helt rigtige Nissan LCV varevogn! De er nemlig allesammen designet til at fragte dig behageligt rundt på forsædet og din forretning sikkert rundt i lastrummet.

QASHQAI VAN DIESEL FRA

SCHULZ BILER Herningvej 11 4800 Nykøbing Falster Tel: 5486 1016

Åbningstider Mandag-fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-14.00 www.schulzbiler.dk

Erhverv og Kultur | November 2015

150.251,- KR. - 26,3 KM/L

FÅS BÅDE SOM 2WD OG 4WD OG MED MULIGHED FOR AUTOMATGEAR


13

Online under hastig udvikling I dag er en hjemmeside ikke det, som en hjemmeside var for 5 år siden. Dengang fik virksomhederne en hjemmeside op at køre med de vigtigste informationer, og så var det gjort. Dengang bekymrede man sig ikke om jævnlige justeringer eller ændringer. I dag er der helt andre krav, understreger John Christiansen. ”En hjemmeside bliver aldrig færdig. Det er et produkt under konstant udvikling. Den er virksomhedens ansigt udadtil. Virksomheden skal være synlig. Derfor skal hjemmesiden jævnligt opdateres”. Mange virksomheder har ikke tid til selv at opdatere deres hjemmeside, fortæller John og Therese. Under finanskrisen var det typisk for virksomhederne at spare på markedsføring generelt, det gjaldt også professionel hjælp til pleje af hjemmeside. Men nu efter krisen er på retur, begynder de interessante opgaver at komme tilbage til bureauerne, samt større

engagement fra virksomhedernes side. ”Mange virksomheder er begyndt at blive bevidste om værdien af en velfungerende hjemmeside og betydningen af målrettet markedsføring. Og nu, hvor der begynder at komme gang i hjulene, har de ikke selv tid til at holde deres websites ajour og have fokus på markedsføringsdelen. De ved, det er nødvendigt, og derfor er viljen til at overlade det til andre også til stede. Det er tidskrævende at pleje sit website. ”Mange virksomheder er glade for at slippe det, fordi de ofte har deres forretningsfokus et andet sted og dermed ikke tid til website-pleje. Desuden har virksomhederne som regel deres spidskompetencer helt andre steder”, siger Therese. Online-markedsføring er i hastig udvikling, og den har i dag et stort forspring i forhold til de traditionelle trykte medier. ”Vi får mange web-opgaver og system-opgaver. Der er i dag mange produkter inden for webrelaterede løsninger. Der er kunder, der vælger én hjemmeside til at promovere et enkelt produkt. Endelig findes der også udelukkende kampagnesites. En hjemmeside skal udvikle sig i takt med virksomhedens udvikling. Der skal ske en tilpasning hvert tredje år”, fortæller John. I takt med hastig udvikling inden for online, sker der en tilsvarende udvikling af hackernes færdigheder. De bliver dygtigere og dygtigere. Det stiller webbureauerne over for nye udfordringer. ”Vores kunder vil opleve et behov for løbende sikkerhedsoptimeringer. Det vil for alvor folde sig ud i 2016, hvor vores opgave bliver at skabe tryghed for vores kunder”, siger John, og tilføjer: ”Vi har 300 kunder, som vi webhåndterer. Vi ønsker at have et personligt forhold til vores kunder. Vi husker dem på navne, ikke som bare kunder. Vi laver ikke bare en hjemmeside, og så er det slut”. John og Therese ønsker at understrege, at en hjemmeside ikke bør stå alene – men tænkes ind i en større proces, hvor det i bund og grund handler om, at kunderne skal kunne finde den hjemmeside. ”Det gøres normalt ved søgninger på nette. Og det er mit speciale. John og jeg sikrer, at den løsning kunderne får til en hjemmeside er gearet til bl.a. søgemaskinen Googl, så den kan læse, hvad der står på hjemmesiden. Dermed bliver den søgbar og synlig for kunderne”, fortæller Therese. Hun tilføjer, at man også kan have en strategi for benyttelse af de mange muligheder, de sociale medier giver. Og endnu vigtigere – at man vælger at bruge de sociale medier, der passer til sin virksomhedsprofil, så man ikke bare signer op og undlader at få vedligeholdt disse profiler.

PROFESSIONELLE - TIL MARKEDETS BEDSTE PRISER

NV200 FRA 120.689,- KR.

e-NV200 HELT ELEKTRISK 100% ELBIL

VAN - 199.900,- KR. COMBI M. SÆDER - 221.080,- KR. RÆKKEVIDDE 170 KM VED FULD OPLADNING

PRIMASTAR

NV400 VAN FRA 139.900,- KR. CHASSIS FRA 208.770,- KR. VI SØRGER FOR OPBYGNING OG FÅR LAVET EN SKRÆDDERSYET LØSNING - DER PASSER TIL DINE BEHOV OG ØNSKER.

ALLE PRISER +MOMS

L2H1 2,0DCI 114HK COMFORT PLUS VAN 6MT INKL. A/C, BLUETOOTH, SÆDEVARME, ESP, TILSKUDSVARMER, ANHÆNGERTRÆK, BUND/SIDER

KUN 168.000,- KR. DU SPARER 47.000,- KR.

KUN 3 STK TILBAGE PÅ LAGER. FÅS KUN I HVID.

November 2015 | Erhverv og Kultur


14

VÆKSTFABRIKKERNE PÅ LOLLANDFALSTER VIDSTE DU AT…

Overlevelsesgraden blandt Vækstfabrikanter er 86 %!

Hver 2. virksomhed i Vækstfabrikken har vækstrater over 20 %! En iværksætter skaber i gennemsnit 3,2 arbejdspladser efter 2 år!

Vækstfabrikkerne er et udviklingsmiljø, der tilbyder strukturerede rammer for forretningsudvikling. Er du iværksætter eller ejer af en mindre virksomhed og har du ambitioner om vækst, er Vækstfabrikkerne på Lolland-Falster måske noget for dig. Erfarne forretningskonsulenter er klar til at give dig sparring på forretningsudvikling, og hjælpe dig til at få styr på forretningen. Via vores videnmoduler kan du efteruddanne dig indenfor relevante forretningsområder, der spænder lige fra salg og markedsføring til strategi og ledelse. Du får adgang til et netværk af over 160 andre virksomheder, der er tilknyttet Vækstfabrikkerne, og du vælger selv om du vil have plads i et åbent miljø eller du foretrækker dit eget kontor.

Vækstfabrikkerne er desuden omdrejningspunkt for iværksættere og virksomheder, der arbejder med digital prototypeudvikling. Få hjælp til at finde investorer eller anden kapitalfremskaffelse. Vi glæder os til at hjælpe dig og din virksomhed fremad! For mere information kontakt: Mads Stærk Forretningsudvikler/ Business Development Manager Vækstfabrikkerne Lolland-Falster M: +45 2324 4521 E: mst@businesslf.dk W: www.vaekstfabrikkerne.dk

RÅDGIVERCAFE ONSDAG D. 18/11 KL. 16-20 Har du brug for et professionelt indspark i forhold til at udvikle din virksomhed, eller har du planer om at starte noget nyt. Så kom til Rådgivercafe på Slotsbryggen 14 i Nykøbing F., hvor Business Lolland-Falster i samarbejde med en række private rådgivere blandt vores medlemmer tilbyder gratis rådgivning. Tilbuddet gælder alle der enten planlægger at etablere eller allerede driver virksomhed på Lolland-Falster. Tilmelding kan ske på følgende link: http://www.businesslf.dk/eventkalender/raadgivercafé Rådgivercafeen slår dørene op en gang om måneden. Følg med i vores nyhedsbrev på: http://www.businesslf.dk/nyhedsbrev/

BUSINESS LF MARIBOVEJ 9

DK-4960 HOLEBY

Erhverv og Kultur | November 2015

TLF: +45 7022 8901

INFO@BUSINESSLF.DK

WWW.BUSINESSLF.DK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her


15

VVS

Blikkenslager

Gas, vand, varme og sanitet. Vi står til rådighed med vejledning, rådgivning samt alle former for VVS - arbejde.

Skal der nye tagrender og nedløb til, eller skal der laves inddækning af tage eller facader?

Energioptimering Udnyttelse af energiformer som sol eller jordvarme Vi hjælper virksomheder på vej med rådgivning, installationer og eftersyn, og vi hjælper også gerne private.

Pool opstart og vedligeholdelse Skal I have pool eller har I en pool, der skal repareres?

KØKKENKOMFORT PÅ ET HØJERE PLAN.

Den nye Metris® Select: ele gant design og Select-teknologi.

D E H Y N 15 20

Aut. VVS-installatør Sonny Bengtsson Tlf.

5417 9795, 2521 2150

Englandsvej 12, 4800 Nykøbing F. Skolegade 17, 4874 Gedser Nykøbingvej 117, 4990 Sakskøbing

www.sonny-vvs.dk

November 2015 | Erhverv og Kultur


16

SAMFUND

En tilflytters bekendelser Flemming Rye Sørensens drøm om at flytte på landet blev realiseret efter datteren var flyttet til Lolland. Han kan i dag ikke rose Lolland og øens beboere nok…

Tekst og foto | Bjarne Winther

F

lemming Rye Sørensen er lige fyldt 70 år – og han har det rigtig godt. Han er glad for den beslutning, han tog for et par år siden, hvor han solgte sit hus i Tårnby på Amager og købte en nedlagt landbrugsejendom på Lol-

land. Flemming har altid drømt om at bo på landet. Han kommer oprindelig fra Holbæk. Bortset fra en enkelt afstikker til et landliv på Midtsjælland, har han altid boet i København. Drømmen om at flytte på landet blev forstærket for fem år siden, hvor hans kone døde efter mange års sygdom. Men det var datteren, der for alvor satte gang i udflytningsplanerne. Efter morens død solgte hun sin bolig på Nørrebro og flyttede til Lolland – langt ude på landet. ”Efter jeg havde besøgt min datter hernede nogle gange, og så hvor pragtfuldt her er på Lolland, spurgte jeg mig selv, hvad skal jeg i København. Og så begyndte jeg at studere boligmarkedet. Jeg fandt huset her og slog til”, fortæller Flemming og tilbyder en rundvisning på sin ejendom - en tidligere landbrugsejendom

Flemming Rye Sørensen

beliggende på 1½ tønder land med et stuehus på 186 m2, garage, udhuse og stor have – højt til loftet og vidtstrakt udsigt til alle sider. Flemming følte sig velkommen på Lolland fra første dag. ”Naboerne tog godt imod mig. Kort tid efter jeg var flyttet ind, blev jeg inviteret til spisning hos naboerne. I dag spiser flere af os sammen i ny og næ. Jeg har kvitteret med gule ærter, som nok bliver en årlig tilbagevendende tradition. Jeg har et rigtig godt indtryk af lollikkere. Imødekommende og flinke mennesker. Her ude på landet holder vi øje med hinanden. Her får man ikke lov til at dø i ensomhed. Den omsorg og interesse har jeg ikke tidligere mødt på samme måde. I mit første år på Lolland var jeg i kontakt med flere nye mennesker end nogen sinde tidligere”. Kontakten til venner og familie i København dyrker han naturligvis. ”Jeg regner ikke turen til København på 140 kilometer for noget, da jeg har motorvejen tæt på. Men venner og familie i København synes, der er langt herned. De overrender mig ikke. Folk kommer ikke lige forbi herude”, siger Flemming, og morer sig over, at københavnerne synes, at der kun er langt den ene vej. Tid og ro til passionen Som pensionist og bosat på landet har Flemming både tid og ro til at fordybe sig i sin passion. Han maler, han maler akrylbilleder, hans motiver er altid de samme – flyvemaskiner og helikoptere. ”Jeg elsker flyvemaskiner. De er en stor del af mit liv. Flyvning er min store passion”, fortæller Flemming, der har været ansat i SAS i 26 år, først som steward og senere som purser.

Erhverv og Kultur | November 2015


17

Flemming er kendt for sin kunstneriske tilgang til flyvemaskiner i flyverkredse. Han har modtaget bestillinger på malerier fra Søværnets Redningshelikoptere, og han har malerier hængende i Lauritzens Terminal i Lufthaven og på SAS Flyvemuseum. ”Det med at male, det har jeg altid haft i mig. Men efter jeg har mødt Magna, har det for alvor taget fart”, fortæller Flemming. Magna er Flemmings kæreste, hun er kunstmaler og kommer fra Færøerne, hvor hun stadig bor i Klaksvig, men i perioder opholder hun sig hos Flemming, der har indrettet et atelier til hende i stuehuset. Magna er medlem af Guldborgsund Kunstforening, hvor hun har udstillet, og hun har også haft udstilling på rådhuset i Nykøbing F – Guldborgsund Kommune. Flemming nøjes ikke med at male flyvemaskiner. Sammen med venner har han

stor fornøjelse af at flyve med radiostyrede flyvemaskiner udenfor sin ejendom og sende dem ind over bondens marker. ”Vi er nogle stykker, der mødes og flyver med radiostyrede flyvemaskiner. Efterfølgende får vi os en god frokost. Vi rejser også sammen til flyveshows i England. Flyvning er en stor del af mit liv”, fortæller Flemming. Når Flemming lægger penslen fra sig og holder en pause fra malerierne, griber han gerne ud efter en lidt større pensel. Han kan godt lide at udfører forbedringer og reparationer på sit hus. ”Til sommer skal kridtkosten frem igen til det udvendige på huset”, siger Flemming og tilføjer: ”Jeg kan næsten ikke rose Lolland og dens beboere nok. Det er en solskinshistorie. Jeg er glad for at være havnet her”.

Spar varme og vedligeholdelse med vinduer og døre i plast

Køb direkte fra fabrik i Nykøbing Fa lster og få et god t tilbud

• Vi leverer vinduesløsninger på individuelle mål til din ejendom

• Ring nu 54 86 09 31

eller besøg os direkte på fabrikken

• Eneste producent af Primo plastvinduer øst for Storebælt

HUSK Regeringen giver tilskud til montering af nye energirigtige vinduer Du kan trække arbejdslønnen fra på din selvangivelse - op til 15.000,- pr. person over 18 år i den private bolig. Kontakt os for yderligere information.

Du ringer til

PRIMO System Vinduer

Fabrikation og salgsudstilling Århusvej 26 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 86 09 31 info@edania.dk www.edania.dk

November 2015 | Erhverv og Kultur


18

BUSINESS Mikkel Wesselhoff

Business LF klar med en treårs strategiplan Erhvervsorganisationen fravælger stillinger og funktioner – og ansætter nye chefer til varetagelse af tre hovedområder. Tekst og foto | Bjarne Winther

E

rhvervsorganisationen Business LF har de seneste måneder gjort status over de forløbne års aktiviteter og udarbejdet en strategi for, hvordan organisationen bedst tilpasser sig fremtidens udfordringer på Lolland-Falster. Det har været en proces præget af fravalg og tilvalg, der indebærer ændringer i organisationen. Stillinger og funktioner bortfalder, og nye kommer til i en ny struktur, der er ved at falde på plads. ”Vi har haft nogle år, hvor vi har opnået gode resultater. Men vi må som alle andre virksomheder tilpasse os forandringer og nye udfordringer. Vi har favnet bredt med mange afstikkere ude i landsdelens erhverv, og nu har vi besluttet at koncentrere os om vores kerneområder”, fortæller direktør Mikkel Wesselhoff, Business LF. I erkendelse heraf ansættes tre nye chefer til varetagelse af organisationens tre hovedområder: Landbrug og Fødevarer, Industri og Anlæg, og Handel og Oplevelser.

Erhverv og Kultur | November 2015

”Landbrug og Fødevarer er et bærende erhverv i området, der omfatter primærproduktion over forædling og udvikling til salg på internationale markeder. Her ønsker vi en værdiforøgelse, produkterne skal højere op i værdikæden”. Industri og Anlæg vil også få høj prioritet de kommende år. Virksomheder, der de senere år har outsourcet dele af deres produktion til udlandet på grund af lave omkostninger, begynder nu langsomt at tilbagekalde denne produktion i takt med, at lønniveauet stiger i udlandet. ”De muligheder skal vi forstå at udnytte på Lolland-Falster. Vi skal også, at drage fordele ved tættere samarbejde mellem offentlige og private virksomheder”. Med det tredje satsningsområde, Handel og Oplevelser, vil Business LF støtte udviklingen af butikslivet i bykernerne. En detaljeret plan for de tre hovedområder er ikke på plads. Den endelige ”drejebog” vil blive udarbejdet i samarbejde med de tre nye chefer for hovedområderne. Forretningsudvikling, erhvervsservice og iværksætterstøtte vil fortsat være kerneopgaver for Business LF. Business LF har en ambitiøs plan frem til udgangen af 2018. Der skal i løbet af de kommende tre år skabes 375 nye arbejdspladser, og hvert år skal 20 nye virksomheder etablere sig i landsdelen. Desuden skal 100 virksomheder om deltage i et udviklingsforløb. ”Det er ambitiøse målsætninger. Men de kan realiseres, hvis alle yder det, de kan – og hvis konjekturerne er med os”, er Mikkel Wesselhoff overbevist om.


19

Lise Aarslew-Jensen

Søren Stoltz

Jannie Petersen

C. AARSLEW-JENSEN November 2015 | Erhverv og Kultur


20

REVISOR

UPDATE

Nye regler for betaling af selskabsskatten for 2015 Folketinget har i august 2015 vedtaget en række ændringer i reglerne for betaling af selskabsskatterne, der bl.a. omfatter: • Indførelse af en tredje periode for indbetaling af frivillig acontoskat, således at det nu er muligt at indbetale frivilligt indtil 1. februar i året efter indkomståret. •T  ilpasning af SKATs rentesatser, således at de i højere grad svarer til pengeinstitutternes aktuelle renteniveau. •F  lytning af tidspunktet for beregning og offentliggørelse af restskatte-, og godtgørelsesprocenten mv. fra den 15. januar til den 15. december i indkomståret. Disse satser vil derfor først være kendte på det tidspunkt, hvor den 3. frivillige aconto skattebetaling kan foretages. •E  t loft på 200.000 kr. for indestående på skattekontoen, der ikke modsvares af forfaldne fordringer på skatter mv.

Det er muligt både at ændre og nedsætte acontoskatteraterne via Tastselv Erhverv. SKAT kan efterfølgende anmode selskabet om at indsende informationen/materialet, som nedsættelsen er baseret på. Hvis den betalte acontoskat forventes at overstige slutskatten for indkomståret 2015, er der mu-lighed for at ansøge om at få tilbagebetalt overskydende skat før tid. Ønskes dette, skal der ind-sendes en begrundet ansøgningen til SKAT senest på tidspunktet for rettidig indberetning af selv-angivelsen, dvs. senest den 1. september 2016. Ved en førtidig udbetaling af overskydende skat fradrages der negativ rente, der forventes at udgøre 0,55 pct.

Formålet med ændringerne er bl.a. at fjerne incitamentet til at placere for store beløb på skattekontoen med henblik på at opnå renter af disse.

Procedure ved frivillig indbetaling af acontoskat via ”skattekontoen” Selskabet skal først indberette det beløb, man ønsker at betale i frivillig acontoskat til SKAT via Tast-Selv Erhverv. I modsat fald ved SKAT ikke, hvad den efterfølgende indbetaling på Skattekontoen vedrører.

De nye regler er trådt i kraft og har betydning for skattebetalinger vedrørende 2015 fortaget efter 3. juli 2015.

Indbetalingen bør tidligst ske indenfor 5 dage før beløbet forfalder til betaling.

Såfremt renteniveauet i december 2015 er uændret i forhold til juli 2015, kan det forventes, at rentesatserne vil blive fastsat til følgende 1).

Sker indbetalingen tidligere end 5 dage før forfaldsdatoen, eller er beløbet ikke forud herfor blevet indberettet til frivillig acontoskat, vil det indbetalte beløb enten blive udbetalt igen eller blive anvendt til dækning af eventuelle andre af selskabets offentlige krav. I disse tilfælde vil SKAT ikke anse betalingen af acontoskat for sket.

Uanset at SKATs rentesatser generelt er nedsat i forhold til tidligere år, kan det være en økonomisk fordel for mange selskaber, at de frivilligt indbetaler den forventede restskat allerede i no-vember 2015 eller senest 1. februar 2016. Det afgørende er om selskabets lånerente (offerrenten) er lavere end SKATs rentetillæg til restskatten. Hertil kommer at selskabet har den tilstrækkelige likviditet til at kunne indbetale skatten før det normale forfaldstidspunkt.

Den frivillige acontoskat skal være betalt rettidigt for at være anset for gældende. Det er ikke muligt at reparere på en manglende indberetning, der har medført at beløbet er blevet udbetalt, hvis ikke man når at indberette og indbetale på ny inden den 20. november eller 1. februar.

Nedenfor er det illustreret hvornår frivillig indbetaling af skat vil være en fordel ved alternative offerrentesatser 2).

SKATs forventede rentesatser mv. for 2015 – der ikke beskattes eller er fradragsberettigede Restskattetillæg ca. 4,0 pct. (maks.4,5 pct.) Godtgørelse for overskydende skat ca. 0,0 pct. (dog 1,0 pct. vedr. indbet. foretaget før 3. juli 2015) Tillæg ved frivillig indbetaling senest den 20. marts 2015 0,3 pct. Fradrag ved frivillig indbetaling senest den 20. november 2015 ca. 0,0 pct. (maks. 0,3 pct.) Fradrag ved frivillig indbetaling senest den 1. februar 2016 ca. 0,8 pct. (maks. 0,9 pct.) 1)

2)

Selskabets offerrente

Anbefaling

Offerrente udgør 0,0% eller mindre før skat

Indbetal frivillig skat op til forventet skat i november 2015 eller februar 2016 Ja Indbetal frivillig skat ud over forventet skat Ja De anførte rentesatser er baseret på de forventede rentesatser som fastsættes i december 2015

Tekst | Glenn Hartmann Partner i Deloitte

Erhverv og Kultur | November 2015

Offerrente udgør mellem 0,0% og 5,10% før skat

Offerrente udgør mere end 5,10% før skat

Ja Nej

Nej Nej


21

Nyt fra Provi

Ovenstående ses fra NFH Line Werngren og Simone Spur som sammen med Søren Brusen fra Provi er i fuldgang med arbejdet omkring personprofiler

NFH fokus på teamprofilen

Fusionsprofil-værktøjet er før sæsonstart anvendt for ligaholdet NFH – Nykøbing F. Håndbold, hvor alle 15 liga piger er blevet testet – og hver især har fået sin tilbagemelding – ligesom det samlede team har fået indblik i hinandens særlige styrker – både ved almindeligt spil og når teamet kommer under pres. Hvorfor bruges test i HR-arbejdet ? Professionaliser arbejdet med dine medarbejdere og mellem medarbejderne – for at nå hørere mål ved at udnytte den enkeltes spidskompetencer, få den rette mand/ team til rette job, for at få større arbejdsglæde og plads til den enkeltes udfoldelsesmuligheder og for at få skabt nogle bedre resultater og en bedre organisation. Bruges i mindre virksomheder – i afdelinger og individuelt.

Hvad er Garudas testværktøj ? Garuda er et dansk gennemprøvet testsystem, som gennem årtier har arbejdet med at kvalificere person-test kulturen – som et samtaleværktøj i omgang med medarbejdere og kollegaer.

Provi A/S er certificeret til at anvende Garudas testprodukter Testværktøjet bruges i arbejdet med at rekruttere nye medarbejdere – internt eller eksternt, sætte det rigtige hold – så den enkelte kan præstere og glæde sig over det, samt ved outplacement – til hjælp så en opsagt medarbejder kommer videre før fratrædelsen træder i kraft.

Personprofilen viser den enkeltes egenskaber i en arbejdsmæssig situation indenfor områderne: 1. Arbejdsvaner – hvordan den enkelte har det med konkret arbejde, mange bolde i luften, regler og rammer, forandringer, afslutning af opgaver og deltaljeringsgrader 2. Samværd med andre mennesker – hvordan den enkelte har det med andre mennesker som kollegaer og kunder, temperament, tillid og håndtering af konflikter 3. Energier til at nå resultater – hvordan den enkelte har det med at sætte mål, at ville bestemme, selvtillid, robusthed!

Teamprofiler/fokusprofiler Bruger profiler – til viden om egne og teamets særlige kompetencer – så teamet i fællesskab når højere mål og har fokus på hold med kompetencer indenfor: 1. Administration – systemer – strukturer 2. Sammenhængskraft – det sociale 3. Udvikling og nytænkning 4. Resultatsøgende – nå de fælles mål

Garudas nye testværktøj – fusionsprofilen ! Fusioneprofiler bruges i sammensætning af team og består af en personprofil og en teamprofil/fokusprofil!

Provi A/S er certificeret til at anvende Garudas testprodukter

Ønsker du præsentation af din virksomheds muligheder for at anvende testværktøjer – som supplement til det du ser og hører i din organisation – kan du kontakte Provi på tlf. 54860604 eller info@provi.dk.

Lolland Falster · Sydsjælland · København T 5486 0604 . F 5482 0632 . www.provi.dk

November 2015 | Erhverv og Kultur


22

BUSINESS

Kunderne står i kø på nettet Sundhed, skønhed og pleje sælges på nettet til kunder over hele Danmark fra landbrugsejendom på Falster. Tekst og foto | Bjarne Winther

E

t sted mellem 3-5000 kunder i helsebutikken hver måned. Der ville være trængsel, hvis der var tale om en butik i traditionel forstand, hvor kunderne gik ind og ud af en butiksdør. Nu er Kamilleshop ikke det, man normalt forbinder med en butik – men en webbutik. Men det var dog i en almindelig butik - Kamille Sundhedskost i Sakskøbing – ideen til en webbutik opstod. Sundhedsbutikken i Sakskøbing havde Kit Nørholm Koch overtaget i 2007, og året efter begyndte hun at opbygge webbutikken Kamilleshop – sundhed, skønhed og pleje. Det gik godt lige fra begyndelsen, det var hårdt arbejde, og Kit fik professionel vejledning af fagfolk fra København, der havde erfaring med det forholdsvise nye fænomen – butik på nettet. Det var i den spæde start med nethandel, hvor forbrugerne lige skulle vænne sig til en helt ny og anderledes måde at handle på.

Erhverv og Kultur | November 2015

Den stigende succes med Kamilleshop medførte, at Kit i 2012 valgte at afhænde butikken i Sakskøbing og flytte Kamilleshop til en bygning tilhørende familiens landbrug i Horbelev på Østfalster. Her er indrettet lager, pakkeri, administration og ansat fire medarbejdere. Og Kamilleshop er i dag en webbutik i rivende vækst. ”Jeg kom godt i gang på det rigtige tidspunkt. Og indretningen her på familiens ejendom er et rigtigt valg. Vi ligger lige ud til landevejen, hvilket gør det nemt for de store biler, der hver dag leverer produkter til os. Og postbilen, der hver dag kommer og henter vores forsendelser, er der også god plads til”, fortæller Kit. Hver dag ryger der bunker af forsendelser af sted til kunder over hele Danmark – og enkle i Tyskland, Norge og Sverige. Kit er ikke i tvivl om, hvordan kunder fra nær og fjern finder hendes webbutik på nettet. ”Google – jeg bruger rigtig mange penge på googl. Det gælder om at finde den rigtige ordlyd for at ligge blandt de tre øverste på Google. Jeg har ansat en webmaster til at styre Google-optimeringen for mig”. Som ejere af en webbutik har man i sagens natur kunderne på lang afstand. Men Kit ønsker nærhed til sine kunder, en nærhed og kontakt, som man kan have i en normal butik.


23 Kit og det øvrige personale har travlt i Kamilleshop - og ikke mindst på webshoppen.

”Jeg ønsker, at min webbutik skal være så tæt på en rigtig forretning som overhovedet muligt. Nethandel skal være forbundet med tryghed for kunden. Det skal være en god oplevelse at handle hos mig. Servicen skal være i top, og hvis ikke kunderne er tilfredse, kan de få pengene tilbage”.

Lokalt engageret Kit Nørholm Koch er født i Sakskøbing og vokset op i Ishøj ved København, hvor hun tog studentereksemen. Senere blev hun chef i ISS – men valgte alligevel at vende tilbage til fødeøen, hvor hun i dag er gift med en landmand og mor til fire børn. Kit er meget engageret i landsdelens erhvervsliv og befolkning. ”Jeg ønsker at skabe flere arbejdspladser på Lolland-Falster. Det kunne være dejligt. Her er dygtige, loyale mennesker, engagerede medarbejdere med lavt sygefravær”. Når man handler i Kamilleshop, er man også med til at støtte en række gode formål. Kit var initiativtager til støtteforeningen for børneafdelingen på Nykøbing Sygehus. Kamilleshop støtter også lokale sportstalenter. Kamilleshop er hovedsponsor for Nykøbing F. Skytteforening, rytteren Laura Barding og den internationale dansepige Maria Bjerg Nielsen. ”Jeg vil gerne sponsorer, og jeg gør det lidt anderledes end de fleste. Det er en glæde at hjælpe andre, og det er en glæde at se, at de som modtager sponsorater er stolte over at have en sponsor. I det hele taget ønsker jeg at støtte det lokale i det omfang, det er muligt”. Kit så gerne flere webbutikker på Lolland-Falster. Hun opfordrer derfor til at nogen i landsdelen vil udnytte de muligheder, der ligger i at sælge på nettet. ”Her er stort set ingen webbutikker sammenlignet med mange andre steder. Man kan have en billig husleje og kunder over hele landet. Men det kræver investering og hårdt arbejde – og Google koster kassen”, siger Kit, der i dag med god grund er stolt af den butik på nettet, hun har fået bygget op. Butikken vokser, ser det ud til. Jeg har en tocifret vækstrate. Det er spændende, hvad det kan føre til” siger hun og tilføjer: ”Tingene går stærkt. Man må følge med og hele tiden lægge en ny strategi og hele tiden spørge sig selv – hvor er vi på vej hen?”.

Vi hjælper dig med at sammensætte den perfekte julegave til dine medarbejdere, leverandører eller samarbejdspartnere!

Lene står klar til at hjælpe og rådgive kunderne omkring deres julegaver.

Vi har over 70 forskellige slags te- og kaffevarianter. Lækre smagskaffer: Lokale, danske og internationale specialiteter. Gode vine og dejlige øl. Vi har tøj, brugskunst og gaveartikler i alle prisklasser. Vi laver kurve og gaver mens du venter – eller du kan bestille i forvejen.

Stedet hvor du forkæler dig selv og dem du holder af

Spice Surprice ved Lene Holse Nr. Alslev Langgade 47 · 4840 Nørre Alslev Telefon 54 46 62 63 · www.spice-surprice.dk Åbningstider Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 10.00-18.00 Lørdag kl. 10.00-14.00 Søndag og mandag lukket

November 2015 | Erhverv og Kultur


24

KUNST

Råddent! – et prinsesseliv Eugenie beslutter sig for at stikke af, inden hun rådner op. Hun vil finde sine rigtige forældre, som hun tror hedder Anders og Anette, og som sikkert er helt vidunderligt normale med deres almindelige liv. Men hvem er egentlig normal, når alt kommer til alt?

Hvem vil ikke gerne være prinsesse? Det vil Eugenie ikke! Hun vil bare gerne være normal og leve et helt almindeligt liv.

”Råddent!” er en eventyrlig og eksistentiel komedie for børn om normalitet og om at finde sig til rette i sit eget skind.

Men det er svært, når man er prinsesse og har en masse røvsyge pligter. Og det er svært, fordi hendes søster Desirée er en selvoptaget giftelysten teenager, og hendes bror Eugene bruger al sin tid på at grave et hul i haven. Eugenie er sikker på, at dronningen har kidnappet hende, da hun var lille, for hun er helt normal.

BUSINESS

08 To entreprenørvirksomheder går sammen

BUSINESS

06 Lolland - et godt brand i Japan

BUSINESS

En flanør i den lollandske natur

06 Blæksprutte med forgrenet netværk

KUNST 16 Enestående by- og landskabsarkitektur på Fuglsang

Oplevelser skal bindes sammen

BUSINESS 10 Kvickly i Nykøbing F. tager lokalt ansvar

BUSINESS 14 Vi skal i mange år leve med de valg, vi træffer i dag

Du har godset - vi har transporten

VinsmagninVine fra hele verden · Vinsmagnin ger · Vingaver der bemærkes · Vine med egen etiket - også i små oplag Dan· Danske vine · Specialøl fra Dan mark, Italien & Frankrig · Økologiske delikatesser... Egen import af bl.a. økologiske og biodynamiske vine.

Når det skal gøres ordentligt

Kontakt os for at høre nærmere

EAST Logistics Frankrigsvej 7 DK-4800 Nykøbing Falster Telefon +45 5484 5500 Mail: info@eastlog.com www.eastlog.com

www.vintjenesten.dk www.organicwines.dk

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-17 og efter aftale

Hos Vintjenesten er specielle vine en del af standardsortimentet! Vingaver der bemærkes

Når det skal gøres ordentligt

Du har godset - vi har transporten

Gavekurve, jule- & receptionsgaver - leveres over hele landet

Vine med egen etiket Kvalitetsvine - også i små oplag til attraktive priser

Vinsmagninger

Kontakt os for at høre nærmere

Vinduel - gå-hjem-smagning

Specialøl Ital. og fransk gletsjerøl

Egen import af bl.a. økologiske og biodynamiske vine

EAST Logistics Frankrigsvej 7 DK-4800 Nykøbing Falster Telefon +45 5484 5500 Mail: info@eastlog.com www.eastlog.com

www.vintjenesten.dk www.organicwines.dk

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-17 og efter aftale

KULTUR

Mick Øgendahl: ”Min sjæl er indbegrebet af Lolland-Falster”

KULTUR 16 Et teater for hele befolkningen

19

FOKUS LANDBRUG

Landmændene på Sydhavsøerne har det rigtig godt

Hos Vintjenesten er specielle vine en del af standardsortimentet! Vingaver der bemærkes

Når det skal gøres ordentligt

Du har godset - vi har transporten

Gavekurve, jule- & receptionsgaver - leveres over hele landet

Vine med egen etiket Kvalitetsvine - også i små oplag til attraktive priser

Vinsmagninger

Kontakt os for at høre nærmere

Vinduel - gå-hjem-smagning

Specialøl Ital. og fransk gletsjerøl

Egen import af bl.a. økologiske og biodynamiske vine

EAST Logistics Frankrigsvej 7 DK-4800 Nykøbing Falster Telefon +45 5484 5500 Mail: info@eastlog.com www.eastlog.com

www.vintjenesten.dk www.organicwines.dk

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-17 og efter aftale

KULTUR 16 Peter Abrahamsen: Man skal jo starte et sted

POLITIK

John Brædder: ”Vi skal i tættere dialog med lokale virksomheder”

BUSINESS 19 Højbakke Vingård startede som hobbyavler

VINGAVER - GAVEKURVE • Vingaver i alle prisklasser • Gavekurve med vine, specialøl, delikatesser... • Vine med egen etiket

Du har godset - vi har transporten Kontakt os for at høre nærmere

Når du køber gaver hos Vintjenesten kan du vælge fra et unikt sortiment af kvalitetsprodukter som gør indtryk hos modtageren. Levering over hele landet.

Når det skal gøres ordentligt

EAST Logistics Frankrigsvej 7 DK-4800 Nykøbing Falster Telefon +45 5484 5500 Mail: info@eastlog.com www.eastlog.com

www.vintjenesten.dk

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-17 og efter aftale

KULTUR 16 Arkæologiske undersøgelser forud for tunnelbyggeri

VINGAVER - GAVEKURVE • Vingaver i alle prisklasser • Gavekurve med vine, specialøl, delikatesser... • Vine med egen etiket Når du køber gaver hos Vintjenesten kan du vælge fra et unikt sortiment af kvalitetsprodukter som gør indtryk hos modtageren. Levering over hele landet.

www.vintjenesten.dk

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-17 og efter aftale

Når det skal gøres ordentligt

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING 70 133 233

WWW.TELESIKRING.DK

INFO@TELESIKRING.DK

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

Store forventninger til Femern uden for Lolland Falster

SAMFUND

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

Ingemann Andersen - En overlevende guldaldermaler

BUSINESS

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

Firmaet Pilemand er i vækst og tror på fremtiden

KULTUR

17-12-2013 15:10:54

BUSINESS

Besøg din lokale erhvervsrådgiver Hanne Noergaard eller ring 70 33 44 44 Slotsgade 1-3 Nykøbing F INFO@TELESIKRING.DK

17-12-2013 15:10:54

Danmarks største Frugtvinsmesse afholdes på Lolland

Forfatter Kaare Dybvad – Opgør med udkantsmyten

06

LF og Sydsjælland fælles om at tiltrække turister

18

KULTUR

16

FUNKY VAN? FUNKY VAN? ER TIDEN INDE TIL EN

ER TIDEN INDE TIL EN NY CITROËN C4 CACTUS

14 Bandholm Hotel:

Vi tror på de gode, gamle dyder

20 30

Nykøbing F. Revyen 2015

Billetter bliver revet væk

BlueHDi 100 Stop&Start Feel (32,3 km/l)

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING

Vind gavekort på 1.000 kr.

NY CITROËN C4 CACTUS

SPORTVAN KONTANTPRIS

99.990,ex moms (24.998,-)

ex moms (24.998,-)

BYGGEMATERIALER

Container- og krankørsel. Levering af sten, grus og jord.

• Aircondition, • 7” Touch Screen med Bluetooth® og USB-indgang • Læderrat med kromdetaljer • Aircondition, El-sideruder og spejle • • 7” Tagrails • Touch Screen med ® • Bluetooth Fartpilot og og USB-indgang • hastighedsbegrænser Læderrat med kromdetaljer ® • AIRBUMP • El-sideruder-beskyttelse og spejle på sider og front • Tagrails

54 70 70 70

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING

99.990,-

BlueHDi 100 Stop&Start Feel (32,3 km/l)

KONTANTPRIS

99.990,-

ALT I

www.citroen.dk

www.citroen.dk

SPORTVAN BLUEHDI100 32 KM/L KONTANTPRIS

NY CITROËN C4 CACTUS SPORTVAN

• Fartpilot og hastighedsbegrænser • AIRBUMP®-beskyttelse på sider og front

EXCL. MOMS C4 CACTUS SOM SPORTVAN NY CITROËN Citroën præsenterer en varebil med sin helt egen stil og personlighed. Farver og designdetaljer kan sammensættes i et væld af kombinationer, så lige netop din Citroën C4 Cactus Sportvan bliver uden mage. Det markante design bakkes op af banebrydende teknologi og masser af udstyr.

Vis hvem CITROËN du er i den nye Citroën C4C4 Cactus CACTUS Sportvan. NY SOM SPORTVAN

Citroën præsenterer en varebil med sin helt egen stil og personlighed. Farver og designdetaljer kan sammensættes i et væld af kombinationer, så lige netop din Citroën C4 Cactus Sportvan bliver uden mage. Det markante design bakkes op af banebrydende teknologi og masser af udstyr. Vis hvem du er i den nye Citroën C4 Cactus Sportvan.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.saxtrans.dk Gods forsendes overalt. Dag til dag - Dør til dør.

ALT I

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING

BYGGEMATERIALER

Brændstofforbrug v./bl. kørsel 32,3 km/l. CO2 82 g/km. Den angivne kontantpris er ekskl. moms og levering (varebiler på 50% afgift 3.260 kr). Gælder ved køb inden 31.12.2014. Den viste model kan være inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og momsænCRÉATIVE TECHNOLOGIE dringer og trykfejl.

70 133 233

WWW.TELESIKRING.DK

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

INFO@TELESIKRING.DK

17-12-2013 15:10:54

CITROËN NYKØBING FALSTER • frimann BiLEr a/S • EnErGiVEJ 3 • TLf 54 85 28 11 CITROËN MARIBO • frimann BiLEr a/S • C.E. CHriSTianSEnS VEJ 45 • TLf 54 78 31 00

Brændstofforbrug v./bl. kørsel 32,3 km/l. CO2 82 g/km. Den angivne kontantpris er ekskl. moms og levering (varebiler på 50% afgift 3.260 kr). Gælder ved køb inden 31.12.2014. Den viste model kan være inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og momsændringer og trykfejl.

www.frimann.nu

GRATIS MAGAS IN

12

ER TIDEN INDE TIL EN Se vores nye reklamefilm

109,-

Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-17 og efter aftale

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

14

LF Indsamlingen 2015

ANIMA - Merlot

“For sjældent at man får rumænsk vin tænker man straks, når man smager denne meget dejlige rødvin. Den er stor, fyldig og aromatisk og har al Merlot-druens bløde frugt. Nyd den fx til en god, sammenkogt kødret.” Vinavisen, uge 18/2014

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk

www.profilbutikken.dk

17-12-2013 15:10:54

BUSINESS

INFO@TELESIKRING.DK

26

BUSINESS

WWW.TELESIKRING.DK

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

The Little Apple i Sakskøbing

TURIMSE

GRATIS MAGAS IN

17-12-2013 15:10:54

Oreby Gl. Kro – Det skal smage af det, det er

“En interessant rumænsk rosévin på druerne Merlot og Pinot Gris altså en blå og en grøn drue, hvor kun den blå har kunnet levere den gyldenrøde farve. Vinen smager godt med sin brede frugt - hindbær og (lidt) jordbær - og sine krydrede noter.” Vinavisen, uge 33/2013

www.vintjenesten.dk

INFO@TELESIKRING.DK

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

GRATIS MAGAS IN

10

18

64,-

WWW.TELESIKRING.DK

3. ÅRGANG | MAJ 2015

08 Forhold jer til fakta – og klø på

KARAKTER - Rosé

Mobil 31 19 70 66

70 133 233

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

22

Boje Marstal - Et liv med musik

12

Kunstneren laver selv sit papir

Telefon 70 22 70 66

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

06

Til sommer og grill...

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING

www.vintjenesten.dk Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F.

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

KULTUR

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING 70 133 233

LF-indsamlingen 2015 – sammen gør vi en forskel

www.profilbutikken.dk

3. ÅRGANG | APRIL 2015

KULTUR

54 70 70 70

www.saxtrans.dk Gods forsendes overalt. Dag til dag - Dør til dør.

Rødbyhavn rejser sig som Fugl Føniks

INFO@TELESIKRING.DK

5-stjernede rumænske vine

Nykøbing F. Københavnsvej 17

17-12-2013 15:10:54

BUSINESS

Når det skal gøres ordentligt

Container- og krankørsel. Levering af sten, grus og jord.

Mandehørm på den gode måde

Til receptionen - som firmagaver - til medarbejderne - til jubilæet - til familiefesten - til foreninger....

Hurtig levering - også i små oplag!

WWW.TELESIKRING.DK

KUNST

Kunstværk i verdensklasse på Lollands Nordkyst

BUSINESS 24 Telenor vinder test af mobildækning i undersøgelse

Vine med egen etiket

21 GRATIS MAGAS IN

KUNST

22

Museernes usynlige kunst

04

KULTUR

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

INFO@TELESIKRING.DK

18

70 133 233

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

CITROËN NYKØBING FALSTER • frimann BiLEr a/S • EnErGiVEJ 3 • TLf 54 85 28 11 CITROËN MARIBO • frimann BiLEr a/S • C.E. CHriSTianSEnS VEJ 45 • TLf 54 78 31 00

Vi vil være områdets foretrukne erhvervsbank

WWW.TELESIKRING.DK .TELESIKRING.DK

WWW.TELESIKRING.DK

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

Business LF klar med en strategiplan

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING DNA SIKRING 70 133 233

Når det skal gøres ordentligt

Kulturen lever og har det godt på Nordfalster

08

Bed and Breakfast i særklasse

KULTUR

17-12-2013 15:10:54

Slotsgade 1-3 Nykøbing F

Årets iværksætterpris til lokal virksomhed

Inkarneret københavner pige har tabt sit hjerte til Lolland

Mobil 31 19 70 66

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

06 Vi fortsætter med at være gode ...

Telefon 70 22 70 66

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING

www.vintjenesten.dk Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F.

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

GRATIS MAGAS IN

BUSINESS

Besøg din lokale erhvervsrådgiver Karsten Lund eller ring 70 33 44 44

INFO@TELESIKRING.DK

Når jeg ser en klump ler ...

04

www.profilbutikken.dk

17-12-2013 15:10:54

3. ÅRGANG | MARTS 2015

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

Friske varer lige til døren

INFO@TELESIKRING.DK

Nykøbing F. Københavnsvej 17

20

3. ÅRGANG | FEBRUAR 2015

GRATIS MAGAS IN

Til receptionen - som firmagaver - til medarbejderne - til jubilæet - til familiefesten - til foreninger....

KULTUR 12 Vores naboer omkring det ukendte hav

BUSINESS

Vinsmagning og rundvisning i Danmarks største vineri

BUSINESS 14 Frederikshavn Kommune - en parallel til Nakskov

Vine med egen etiket

Hurtig levering - også i små oplag!

WWW.TELESIKRING.DK

BUSINESS

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

70 133 233

70 133 233

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

KULTUR

WWW.TELESIKRING.DK .TELESIKRING.DK

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk

TURIMSE

70 133 233

www.vintjenesten.dk

Mobil 31 19 70 66

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING

www.vintjenesten.dk

19

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING

Velkommen i vores nye webshop!

www.vintjenesten.dk Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-16:30/efter aftale

Nykøbing F.

Telefon 70 22 70 66

Hurtig levering - også i små oplag!

Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F.

BUSINESS 14 Fjernvarme til søs

TURISME

Københavnsvej 17

Til receptionen - som firmagaver - til medarbejderne - til jubilæet - til familiefesten - til foreninger....

07 Erhvervsnetværk vokser og melder sig klar til tunnelen

Louise Posborg-Ebenezerson, Business LF

Fremgang i turismen på Lolland-Falster

TURISME 14 Flemming Krøll: Revy er meget dansk

Vine med egen etiket

17-12-2013 15:10:54

KULTUR

17-12-2013 15:10:54

Slotsgade 1-3 Nykøbing F

28

INFO@TELESIKRING.DK

BUSINESS

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

Vi vil være områdets foretrukne erhvervsbank

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING DNA SIKRING

Besøg din lokale erhvervsrådgiver Flemming Thorsen eller ring 70 33 44 44

INFO@TELESIKRING.DK

WWW.TELESIKRING.DK

BUSINESS

WWW.TELESIKRING.DK

Vingaver og gavekurve Vine med egen etiket Vin- & ølsmagninger Specialøl Egen import

12 16

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING 70 133 233

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

KULTUR

BUSINESS

Vi vil være områdets foretrukne erhvervsbank TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING 70 133 233

Nyt stort sikkerhedscenter i Maribo

26

06

22

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk

KULTUR

SAMFUND

17-12-2013 15:10:54

Slotsgade 1-3 Nykøbing F

16

Ord og toner på Elvermose

www.vintjenesten.dk

Når det skal gøres ordentligt

BUSINESS

BUSINESS

Besøg din lokale erhvervsrådgiver Jesper Hermansen eller ring 70 33 44 44

INFO@TELESIKRING.DK

10

BUSINESS

BUSINESS

22

Kærlighed og ikke vrede

BUSINESS

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

BUSINESS

WWW.TELESIKRING.DK

06

04

- En af de mange unikke vine fra Vintjenesten, som fortjener at komme på forsiden...

08

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

08

Vi vil være områdets foretrukne erhvervsbank TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING 70 133 233

Københavnerpige med fødderne dybt plantet i den lollandske muld

KULTUR

14

Mange lokale i job på Femernprojektet

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

Kamilleshop – Kunderne står i kø på nettet

SAMFUND

Sakskøbing Madhus en bragende succes

Gør det helhjertet eller lade være

3. ÅRGANG | NOVEMBER 2015

Flemming Rye Sørensen – En tilflytters bekendelser

Vækstfabrik i vækst på Slotsbryggen

Kunsten gør livet bedre end det er

04

28 GRATIS MAGAS IN

Website og markedsføring – to sider af samme sag

Ord og toner på Elvermose

Årets iværksætterpris til lokal virksomhed

VINE TIL JUL & NYTÅR

17-12-2013 15:10:54

Et livsprojekt at arbejde med glade mennesker

BUSINESS

17-12-2013 15:10:54

Udvikling og forandringer på LF i historisk perspektiv

08

INFO@TELESIKRING.DK

En trappestige for personer, der har svært ved at komme på arbejdsmarkedet

04

”Gang i hjulene på Lolland-Falster”

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING

Fra Sukkerfabrik til Lys Over Lolland

En af de absolut bedste vine fra det spanske vindistrikt Ribero del Duero. Danske Peter Sisseck (”Pingus”) er manden bag denne fantastiske vin der kan nydes nu, men også har potentiale til flere år i vinkælderen.

Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F.

17-12-2013 15:10:54

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

Når det skal gøres ordentligt

WWW.TELESIKRING.DK

INFO@TELESIKRING.DK

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

GRATIS MAGAS IN

Mikkel Wesselhoff:

22

70 133 233

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

Norsk milliard koncern åbner afdeling på LollandFalster

WWW.TELESIKRING.DK

TURISME 12 Marielyst: En perle ved Østersøen

TURISME

Middelaldercentret blandt landsdelens største turistattraktioner

ERHVERV 21 Fokus på Byggeri: Læs og få masser af inspiration

06

Business LF oplever vækst hos det lokale erhvervsliv

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

KULTUR

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

Slotsgade 1-3 Nykøbing F

En svækket nation – Oprør fra udkanten, Mulighedernes land 2.0

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk www.vintjenesten.dk Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-16:30/efter aftale

17-12-2013 15:10:54

BUSINESS

Besøg din lokale erhvervsrådgiver Brian Morten Kristensen eller ring 70 33 44 44

INFO@TELESIKRING.DK

Fuglsang Kunstmuseum og Fuglsang Herregård

06

70 133 233

06

KULTUR

WWW.TELESIKRING.DK

Sydhavsøernes Frugtfestival for ottende år i træk

INFO@TELESIKRING.DK

Vingaver og gavekurve Vine med egen etiket Vin- & ølsmagninger Specialøl Egen import af udvalgte kvalitetsvine

3. ÅRGANG | OKTOBER 2015

GRATIS MAGAS IN

10

Vi vil være områdets foretrukne erhvervsbank TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING

Nakskov virksomhed på det globale marked

WWW.TELESIKRING.DK

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk

KULTUR 12 LF-indsamlingen afholder event for 6. år i træk

Hacienda Monasterio 2009

3. ÅRGANG | JANUAR 2015

Bestil firmajulegaven nu!

27

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

KULTUR

22

70 133 233

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

3. ÅRGANG | SEPTEMBER 2015

GRATIS MAGAS IN

14 20

Vi skal først og fremmest være os selv

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk www.vintjenesten.dk Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-16:30/efter aftale

17-12-2013 15:10:54

SAMFUND

Ebbe Frahm:

INFO@TELESIKRING.DK

KUNST

Der arbejdes med mange spændende opgaver hos Troels Jørgensen A/S

04

WWW.TELESIKRING.DK

BUSINESS

20

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING 70 133 233

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING

www.vintjenesten.dk

BUSINESS

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk

SAMFUND

Storstrøms Kammerensemble: Nielsen og Fuglsang

BUSINESS

Man er underlagt sine evner og sin energi

70 133 233

www.vintjenesten.dk

Når det skal gøres ordentligt

Når det skal gøres ordentligt

BUSINESS

Ital. og fransk gletsjerøl

BUSINESS

Anja Sika de Thura: En tilflytters fortælling

KULTUR

17-12-2013 15:10:54

Lys over Lolland: Det store i det øde og forladte

SAMFUND

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

KUNST

54 70 70 70

www.saxtrans.dk Gods forsendes overalt. Dag til dag - Dør til dør.

INFO@TELESIKRING.DK

Specialøl

24

26 BUSINESS

WWW.TELESIKRING.DK

Vinduel - gå-hjem-smagning

Egen import af udvalgte kvalitetsvine

12

12

Container- og krankørsel. Levering af sten, grus og jord.

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING

Elvermose Koncerter: Kvalitet er et ufravigeligt krav

06

14 KUNST

22

Mennesket er interessant

04

Christoffer Knuth:

Vi står over for den mest spændende periode i landsdelen måske nogensinde

Kvalitetsvine - også i små oplag til attraktive priser

Vin- & ølsmagninger

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

GRATIS MAGAS IN

KULTUR

14

Oplev - Det Naturlige Lolland

KUNST

10

Rødbyhavn og Lollands sydkyst er kommunens satsningsområde

BUSINESS

KUNST

Richard Winthers hus i Vindeby

06

BUSINESS

KULTUR

Lyrik og Viser i Nysted igen i år

Vi skal lytte til de mange der har erfaringer og viden

BUSINESS

BUSINESS

Hård satsning på landbrug og fødevarer

04

BUSINESS

BUSINESS

Femern-netværk styrker Lolland – både nu og på lang sigt

GRATIS MAGAS IN

Vine med egen etiket

Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-16:30/efter aftale

17-12-2013 15:10:54

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

BUSINESS

BUSINESS

Den bedste jord og det bedste klima

INFO@TELESIKRING.DK

3. ÅRGANG | AUGUST 2015

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

WWW.TELESIKRING.DK

25

3. ÅRGANG | JULI 2015

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING 70 133 233

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

”Tour de Marielyst” måske tilbage igen på Marielyst i 2015

BUSINESS

”Knuthenlund” - Danmarks største økologiske landbrug

KULTUR

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk

24

3. ÅRGANG | JUNI 2015

70 133 233

109,-

www.vintjenesten.dk

KULTUR 08 Ny festival for dansk lyrik og vicekunst i Nysted

BUSINESS

23

72,-

Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-16:30 og efter aftale

17-12-2013 15:10:54

BUSINESS 10 Virksomheder har blikket rettet mod Lolland-Falster

18

14

Fra Lolland min verden går

Bestil firmajulegaven nu! Vingaver og gavekurve Vine med egen etiket Vin- & ølsmagninger Specialøl Egen import af udvalgte kvalitetsvine

TURISME 10 Knuthenborg Safaripark: Dyr alene gør det ikke længere

BUSINESS

INFO@TELESIKRING.DK

Når det skal gøres ordentligt

Gavekurve, jule- & receptionsgaver - leveres over hele landet Fra enkeltflasker til hele paller - pakning og logistik

BUSINESS 10 3T Midtlolland er klar til Femern

08 Palle Lindau:

18

BUSINESS

WWW.TELESIKRING.DK

StORDstrømmen: ”Udbrede ordkunst i vores område”

KULTUR

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING 70 133 233

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

Blue Water Shippings base i Rødbyhavn styrker virksomhedens position

KULTUR

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk

08

04

BUSINESS

www.vintjenesten.dk

Vintjenesten leverer små og store gaver til alle begivenheder Vingaver der bemærkes

BUSINESS 10 Kvalitetsmøbler overlever - også i krisetider

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

BUSINESS

MARIELYST 2014 Tirs. 8., 15., 22., 29. juli samt 5. august kl. 10:30 til 17:00

Vi ved Lolland-Falster er den skønneste del af Danmark

Et unikt vin- og ølsortiment – og vi handler med alle!

Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-17 og efter aftale

17-12-2013 15:10:54

Komponisten Gunner Møller Pedersen bor på Lolland. Han har skrevet ...

10

20 Lokale kunstnere på Lolland-Falster har skabt ramme for permanent udstilling af deres værker

BUSINESS

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

KUNST

rosé - god ren frugt, fint krydderi, ingen rosémarmelade. En vin til mad og et sommerligt glas under en parasol.” Vinavisen, uge 31/2013

For børn og voksne: En rundrejse i Grimms eventyr

04

08 Nogen maler en sol der bliver til en gul klat ...

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

GRATIS MAGAS IN

KULTUR

KUN “Et rigtigt godt glas

250,-

Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-16:30/efter aftale

17-12-2013 15:10:54

Når det skal gøres ordentligt

ANIMA - Merlot

“For sjældent at man får rumænsk vin tænker man straks, når man smager denne meget dejlige rødvin. Den er stor, fyldig og aromatisk og har al Merlot-druens bløde frugt. Nyd den fx til en god, sammenkogt kødret.” Vinavisen, uge 18/2014

Bandholm havn ruster sig til nye tider på Lolland

KULTUR

INFO@TELESIKRING.DK

Højdepunktet af den lokale blomme- og pærehøst

BUSINESS 20 Grænseløs familiesport på vej

Til sommer og grill... ARTISAN

Palle Lindaus værker findes over hele landet

10 Tre kvinder fra Sydhavsøerne udgiver pragtværk om stedets spisekammer

Sydhavsøernes Frugtfestival

5-stjernede rumænske vine Tamaioasa Romaneasca “Det er en spændende vin, tør, men også med en lille, charmerende honningsødme. Dertil et fint, knastørt, krydret og bittert bid, der gør den til en fortræffelig ledsager til mad. Sølvmedalje under The International Wine Challenge i London.” Vinavisen, uge 05/2013

08 Der bliver job til alle, der vil arbejde. Man mærker for alvor forventningerne til Femern tunnelen

BUSINESS

WWW.TELESIKRING.DK

Når det skal gøres ordentligt

Kom til Kunsthåndværkermarked på Marielyst – se det nye torv og smag på sommervine...

KUNST HÅNDVÆRKER MARKED

KULTUR

KUNST

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING 70 133 233

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

”Mit store mål er medalje ved VM i København 2015”

ERHVERV 22 De bedste råvarer - en betingelse for et godt resultat

Sommer med Vintjenesten NOMAD 6 fl. Syrah - Rosé

KULTUR 16 Teater til eftertanke

BUSINESS

Når det skal gøres ordentligt

SPORT Stephan Hansen:

KUNST

”Regionen skal have størst muligt udbytte af Femern-projektet - både under og efter”

BUSINESS 20 Lokale forbrugere og annoncører mødes på nyt website

BUSINESS 10 Lokale specialiteter til alle danskere

KULTUR 20 Elvermose Koncerterne indleder nu sin 32. sæson

BUSINESS

BUSINESS Stig Rømer Winther:

Lokal entreprenør med mange opgaver på fremskudte projekter

KULTUR

SPORT 09 Team Sydhavsøerne har store forventninger til ny sæson

UDDANNELSER 12 Studiemiljø og lærlinge-eventyr

06 Fremtidssikring af Nykøbing F. Teater - ”Vennerne” klar med konkrete forslag til forbedringer

BUSINESS

08 Lollands unikke udviklingsmuligheder

KULTUR

KULTUR

Global Nakskovvirksomhed i rivende vækst

KULTUR

08 Golf er for begge køn i alle aldre

BUSINESS

SPORT

04 Virksomhed på Nordfalster med stigende eksport til de internationale markeder

KUNST

Vintjenesten – din vinbutik også i 2014 Vingaver der bemærkes Vine med egen etiket Vinsmagninger Specialøl

2. ÅRGANG | DECEMBER 2014

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

08 Krokodille Zoo: Fra drøm til virkelighed

KULTUR 20 Fotografier fra Danmarks yderområder

17

2. ÅRGANG | NOVEMBER 2014

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

06 Lokal ufaglært får uddannelse på grund af Femern tunnelen

POLITIK 08 Er hele Danmark - udkants-danmark?

16

2. ÅRGANG | OKTOBER 2014

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

KULTUR 04 Sydhavsøernes frugtfestival

BUSINESS

15

2. ÅRGANG | SEPTEMBER 2014

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

SPORT 04 NFH-pigerne skal sætte Lolland-Falster på landkortet

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

14

2. ÅRGANG | AUGUST 2014

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

13

2. ÅRGANG | JULI 2014

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

12

BUSINESS 04 Størst muligt udbytte af Femern-projektet

TURISME

Fra udkant til midtpunkt

06 Middelaldercentret er en turistattraktion i Femern regionen

BUSINESS 16 ”Jeg elsker at bo her - jeg har lysten til at ville området”

POLITIK

Holger Schou Rasmussen:

”Vi skal tiltrække nye virksomheder udefra”

KULTUR 20 Ligesom at vende hjem, bare meget bedre ...

TURISME

08

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

EAST Logistics Frankrigsvej 7 DK-4800 Nykøbing Falster Telefon +45 5484 5500 Mail: info@eastlog.com www.eastlog.com

Vintjenesten er uafhængig vinhand vinhandler med et stort sortiment, som kun findes i vores butik.

Bogart er vild med Lolland og lollikere

BUSINESS 28 Zolutions og Art & Design flytter sammen

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

KUNST 04 Kunstværk i klasse med Stonehenge i England

Priser fra ca. kr. 40,- ekskl. moms

Kontakt os for at høre nærmere

Velkommen i vinbutikken med det store udvalg i kvalitetsvine!

KULTUR

BUSINESS 22 REFA Energi udnytter stordriftsfordele

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

BUSINESS 04 Frugtvinsmesse på Frederiksdal Gods

Priser fra ca. kr. 40,- ekskl. moms

Du har godset - vi har transporten

”I hver eneste virksomhed er der nye muligheder”

BUSINESS 18 SEW North Filtration udvider produktionen

2. ÅRGANG | JUNI 2014

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

TURISME 04 Vil tiltrække turister fra Langeland, Fyn og trekantsområdet

Priser fra ca. kr. 40,- ekskl. moms

Når det skal gøres ordentligt

BUSINESS

BUSINESS 14 FG Security - Tre virksomheder samarbejder

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

KULTUR

08

TURISME

11

2. ÅRGANG | MAJ 2014

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

BUSINESS 04 Erhvervsnetværk tæt på Femern byggeplads

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

KULTUR 12 Claus Meyer, en driftig iværksætter

TURISME

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

BUSINESS 08 60 mia. gode grunde til at være glad for Lolland-Falster

10

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

KULTUR

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

10 Elvermose koncerter i verdensklasse

10

2. ÅRGANG | APRIL 2014

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

BUSINESS 04 Knuthenlund Gods - økologi i særklasse

09

2. ÅRGANG | MARTS 2014

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

POLITIK 04 Fire spændende år i borgmesterstolen

KULTUR

08

2. ÅRGANG | FEBRUAR 2014

2. ÅRGANG | JANUAR 2014

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

POLITIK 04 Borgmester John Brædder får 4 år mere

06 Støtte til familier med kræftramte børn

”Hvis dit firma er virkelig godt kørende, så er det fordi det ligger på Sydhavsøerne”

07

06

1. ÅRGANG | DECEMBER 2013

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

KULTUR 04 Det er en benhård præmis at være sjov

KULTUR

KULTUR 26 Lollands mange muligheder set fra sydsjælland

05

1. ÅRGANG | NOVEMBER 2013

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

BUSINESS 06 Vækstmulighederne på Lolland-Falster er til stede

KUNST 10 Lys over Lolland er klar med årets program

04

1. ÅRGANG | OKTOBER 2013

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

POLITIK 04 Lolland Kommune arbejder for forandring

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

03

1. ÅRGANG | SEPTEMBER 2013

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

02

1. ÅRGANG | AUGUST 2013

POLITIK 04 Guldborgsund griber mulighederne - bl.a. ved afkørsel 43

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

01

Premiere lørdag 14. november kl. 14.00. Spiller alle hverdage fra 16.november til 11. december klokken 9.30 og 11.30 – samt lørdag den 5. december klokken 14.

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

T

eatret Masken og Nørregade Teatret er klar med en eventyrlig forestilling for de 5-10 årige

70 133 233

WWW.TELESIKRING.DK

INFO@TELESIKRING.DK

70 133 233

WWW.TELESIKRING.DK

INFO@TELESIKRING.DK

Gaabensevej 44 - 4800 Nykøbing F. - Tlf. 54 85 31 11 Gaabensevej 44 · 4800 Nykøbing Falster www.aarslew.dk Telefon 54 85 31 11 · www.aarslew.dk

www.frimann.nu

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

17-12-2013 15:10:54

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

17-12-2013 15:10:54

ONLINE

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV Modtager du ikke Magasinet ERHVERV OG KULTUR med posten, enten fordi du er privat, eller fordi du sidder uden for vores udgivelsesområde, så fortvivl ikke. Vi tilbyder, at du kan læse magasinet online. Har du et brændende ønske om at følge den positive udvikling der er på Lolland-Falster, så klik ind på vores hjemmeside og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så modtager du en mail så snart det nyeste magasin er på gaden og kan læses på vores hjemmeside. Det er selvfølgelig GRATIS og du kan til enhver tid afmelde ydelsen igen.

www.erhvervogkultur.net Erhverv og Kultur | November 2015


25

T

peugeot.dk

PEUGEOT MESTER-LEASING UDBETALING KUN 5.000 KR. STABIL ARBEJDSKRAFT

PEUGEOT PARTNER

PEUGEOT EXPERT

PEUGEOT BOXER

Van L1 1.6 BlueHDi 75 hk

L1H1 2.0 HDi 128

330 L2H1 2.2 HDi 110 hk

MDL . YDELSE FRA KR.

1.795

MDL . YDELSE FRA KR.

2.043

MDL . YDELSE FRA KR.

2.295

ERHVERVSLEASING VIA PEUGEOT FINANS. Alle beløb er ekskl. moms og baseret på 48 måneders løbetid og 15.000 km årlig kørsel. Leasingydelserne er variable og inklusive finansierings- og leveringsomkostninger. Ydelserne er ekskl. serviceaftale, – E 23,3 – 13,3 km/l. CO2 112 – 195 g/km. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Tilbuddet gælder et begrænset antal biler, dæk, ejerafgift, forsikring og brændstof. Positiv kreditvurdering forudsættes. A så længe lager haves. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Kaskoforsikring og betaling via NETS er på krævet. +

Økonomien kører igen på derudaf. Og det skal du også! Her er Peugeots bidrag til din virksomheds vækst: Med Peugeot Mester-Leasing får du mulighed for at lease nogle af Danmarks mest driftssikre og brændstoføkonomiske varebiler for kun 5.000 kr. i udbetaling! Så slipper du for at tænke på gensalgsværdien. Det er sund fornuft med ro i maven – så du kan fokusere endnu mere på din forretning. Kan du se ideen? Læs mere på peugeot.dk og find den bil, der passer perfekt til dit transportbehov og økonomi.

PEUGEOT MESTER-LEASING

PEUGEOT NYKØBING F.

Schulz Biler • Herningvej 11 • 4800 Nykøbing F. Tel. 54 86 10 16 • www.schulzbiler.dk

PEUGEOT SAKSKØBING

Clausen & Larsen I/S • Industrivej 12 • 4990 Sakskøbing Tel. 54 70 41 14 • www.peugeot.dk/sakskobing

November 2015 | Erhverv og Kultur


26

BUSINESS

Udkantsdanmark er en overset vækstmotor

En ny rapport fra Danske Regioner og Mandag Morgen udfordrer debatten om Udkantsdanmark. ”Der er et stort uindfriet vækstpotentiale i Danmarks yderregioner”, konkluderer rapporten, som blev drøftet på en stor vækstkonference den 27. oktober Kilde | Danske Regioner

P

å tre år har regionale vækstinitiativer skabt 8.300 nye job og en meromsætning på 16 milliarder kroner. Hvert femte nye job er skabt i danske yderområder. Den regionale vækstindsats rummer med andre ord et stort potentiale for at øge den økonomiske vækst - og dermed fundamentet for velfærden - i hele Danmark. Det er det opløftende budskab i den nye rapport ”VækstDanmark 2025”, som Mandag Morgen og Danske Regioner har udgivet. Rapporten identificerer skjulte vækstsucceser og udpeger uindfriede vækstmuligheder i Danmarks fem regioner. - Formålet med rapporten er at tegne et nyt, sammenhængende billede af de regionale vækstinitiativer, og af hvordan de inden for de næste ti år kan medvirke til at gøre visionen om et sammenhængende ”Helhedsdanmark” til virkelighed, siger Danske Regioners formand, Bent Hansen.

Erhverv og Kultur | November 2015

Rapporten udpeger også, hvad der er Danmarks store udfordring i forhold til at indfri det regionale vækstpotentiale. Vi er blandt de nationer i verden, der skaber flest opstartsvirksomheder pr. indbygger. Men når det gælder om at få dem til at vokse og for alvor skabe job, ligger vi under OECD-gennemsnittet og langt efter lande som USA, konstateres det. - Den udfordring både kan og skal vi løse, siger Mandag Morgens administrerende direktør, Erik Rasmussen, og fortsætter: - Rapporten konstaterer, at Danmark igennem sine regionale vækstfora og positive erfaringer har et godt udgangspunkt. Men der er brug for en ny type vækstpolitik, hvis potentialet for vækst i hele Danmark skal indfris. Vi skal fokusere langt stærkere på regionale styrkeområder og på at dyrke potentielle højvækstvirksomheder. Det gennemgående træk i rapportens 18 anbefalinger til en ny regional vækststrategi er at udnytte de potentialer, der udvikles overalt i Danmark og derfor kan blive et effektivt modtræk til ”Udkantsdanmark”. Rapporten dannede optakt til en stor vækstkonference den 27. oktober 2015 i København med deltagelse af blandt andre erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V). Her diskuterede ministeren og partiernes erhvervsordførere rapportens anbefalinger. Erfaringer fra udlandet, især USA og England, viser at regional vækstpolitik kan bruges som en stærk løftestang for national konkurrenceevne. Det forudsætter dog, at man langt bedre forstår de enkelte regioners muligheder og på tværs af sektorer samarbejder om at udnytte dem. Det har blandt andet været opskriften på Silicon Valley i Californien. Danmark kan få succes med samme opskrift og ifølge rapporten - blive endnu en rollemodel på fremtidens vækstparadigme.


27

November 2015 | Erhverv og Kultur


28

Nykøbing FC og ErhvervsAkademi Sjælland i Nykøbing F. genererer ideer om udvikling Underviser Allan Bjeld fra EASJ fortæller, at man har talt sammen med NFC om at genererer ideer om udvikling. Og det har indtil nu resulteret i, at 2 klasser fra hhv. Multimedie og Markedsføringslinjen har været en tur i Loungen hos NFC, hvor de ca. 45 studerende mødtes med Thomas Kauffmann Lund, som er sponsorship manager hos NFC. Her fik de studerende en masse info omkring NFC generelt, hvorefter de skulle tilbage på skolen i grupper og komme med forskellige løsningsmodeller til, hvordan NFC kunne skaffe midler på vej til deres store plan med oprykning til superligaen i 2020. Sidst på ugen aflagde de studerende så deres løsningsmodeller frem til Thomas fra NFC, som så kunne tage forslagene med retur til NFC A/S og her kunne man så vælge dem eller de løsningsmodeller, som NFC syntes kunne passe ind i deres forretningsmodel. ”Men dette er jo bare starten på vores fremadrettede samarbejde,” fortæller underviser Allan Bjeld fra EASJ: ”Vi glæder os til at kunne hjælpe hinanden på flere plan, og begge veje. Så dette er absolut en win-win for NFC og EASJ, men bestemt også for hele vores landsdel! Sammen håber vi, at vi kan være med til at øge tiltrækningen og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft til områdets erhvervsliv gennem uddannelse”.

Kontakt: Allan Bjeld Lecturer/underviser albj@easj.dk Tlf. 30 36 78 90

Erhverv og Kultur | November 2015


29

Nu forhandler af Dyrup og Sigma Coatings.

Gå til Colourplus når der skal males. Det betaler sig på den lange bane.

Næstved: Vestergårdsvej 10, 4700 Næstved, Tlf. 7242 1929, Fax 5575 1928, naestved@colourplus.dk Nakskov: Højevej 30-32, 4900 Nakskov, Tlf. 54 92 03 70, Fax 54 92 49 60, nakskov@colourplus.dk Vordingborg: Algade 79, 4760 Vordingborg, Tlf. 55 37 00 40, vordingborg@colourplus.dk Nykøbing Falster: Skovalléen 48, 4800 Nykøbing Falster, Tlf. 54 85 14 85, Fax 54 82 21 77, nyk@colourplus.dk

www.colourplus.dk November 2015 | Erhverv og Kultur


30

BUSINESS

Schulz Biler holder Grand Opening

D

irektør Ole Schulz fra Schulz Biler på Herningvej i Nykøbing F. holder Grand Opening fredag 4. december fra kl. 11-20 i anledning af, at man er blevet aut. Peugeot forhandler. Det fejres ved at holde ekstra længe åbent denne dag. ”Vi glæder os til at kunne servicere alle Peugeot kunder fra hele Falster og Østlolland fremadrettet. Det er et populært bilmærke, vi har fået ind på matriklen” siger Ole Schulz, og sønnen Andreas Schulz supplerer: ”Ja vi glæder os rigtig meget til den officielle åbning. Vi har fået sat skiltene op på facaden og indretningen er på plads, og hele salgsteamet og værkstedet er klar til at tage imod nye såvel som eksisterende kunder, der har lyst til at se det store udvalg i Peugeots bilprogram”. Ud over Ole og Andreas Schulz, så består salgsteamet af Daniel B. Christensen, Flemming Hansen og Tobias Larsen. ”Hos Schulz Biler er vi glade og stolte over at være blevet en del af Peugeot. Vi har været en del af branchen igennem 35 år og været ny vogns forhandler siden 1992. Så at sælge fabriksnye biler, samt servicere nye som gamle ligger i vores DNA. Alle medarbejdere har til fornemste opgave at give vores kunder en god oplevelse”, siger Direktør Ole Schulz. ”Peugeot vil gerne gøre mere for erhvervslivet fremad-

rettet, og det var en af flere årsager til, at vi valgte netop Peugeot. Vi får virkelig mulighed for at øge salget af de populære vare- og kassebiler, ud fra det store og alsidige erhvervsprogram Peugeot tilbyder”, forklarer Ole Schulz, som primært vil tage sig af salget til erhvervslivet. Han har store forventninger til ”Bipper – Partner – Expert

Kan du sige nej til et godt tilbud? Logo (nyt eller opdatering af eksisterende) Hjemmesider Papirlinie - brevpapir, visitkort og konvolutter Annoncer til avis og magasiner m.v. Flyers, postkort og plakater Brochurer og foldere Profilaviser Salgsmapper Kalendere Fagblade, tidsskrifter og magasiner Skilte, bannere og udstillingssystemer Reklameartikler Profilbeklædning

STRATEGISK PLANLÆGNING OG UDARBEJDELSE AF MÅLRETTET PR OG KOMMUNIKATION: PRESSEMEDDELELSER PRESSEKONTAKT ARTIKLER NYHEDSBREVE

Kontakt mig og du vil blive overrasket ... Grafiker Jess Berner Nielsen Telefon 29 62 57 41 Email jess@grafosign.dk Web www.grafosign.dk

Funktionelle og

Et billede siger

Du får aldrig en

Elegante tryksager i

brugervenlige

mere end 1000 ord.

anden chance for

store og små oplag

hjemmesider, der

Billeder “skydes” i

at gøre et godt

- tilpasset dit behov.

et let at redigere i.

studie eller on-location.

første indtryk.

TRYK

WEB

FOTO

HUSK

Erhverv og Kultur | November 2015

og Boxer, som hver især er skræddersyet til den enkelte erhvervsdrivende afhængig af ønsker og behov. ”Og det er dette vi fremadrettet kan tilbyde vore erhvervskunder her hos Schulz Biler, så vi håber en masse private samt erhvervskunder ligger vejen forbi fredag 4. december”, slutter Direktør Ole Schulz.

SYNLIGHED SKABER VÆRDI FOR DIN VIRKSOMHED

Jeg løser alle former for grafiske opgaver - bl.a. design og produktion af: • • • • • • • • • • • • •

Vi har dedikerede Peugeot medarbejdere, som er klar til at servicere dig. Jens, Allan, Leif og Steffen er flyttet med mærket og er blevet en del af Schulz Biler. De har alle mange års Peugeot erfaring. Så selvom mærket er nyt i huset, så har vi erfarne Peugeot medarbejdere til at tage sig af bilerne.

BJARNE WINTHER JOURNALIST MOBIL: 29 36 20 42 EMAIL: BW@WINTHERKOM.DK WEB: WWW.WINTHERKOM.DK

WINKOM PR & KOMMUNIKATION


31

BUSINESS

Firmajulegaver Skal de være noget særligt i år?

H

os Spice Surprice på Nr. Alslev langgade 47 i Nr. Alslev finder du alt, hvad du behøver, hvis du ønsker at give dine ansatte eller forretningsforbindelser en fantastisk julegave i år. I maj måned flyttede selve butikken ca. 20 m op af gaden til det tidligere MB Center. ”Jeg følte at jeg manglede lidt plads”, fortæller indehaver Lene Holse, ”Og jeg må sige, jeg har ikke fortrudt. Jeg har foruden al min brugskunst nu også fået plads til en lille café, som jeg kalder Café Elisabeth, hvor mine kunder kan sidde og nyde en skøn kop kaffe, chokolade, cafe latte mm. Samtidig har jeg kreeret en afdeling med tøj som hedder Elisabeth Tøj”. Navnet Elisabeth stammer i øvrigt fra Lene Holses mellemnavn. I butikken er der forskellige slags øl fra specialbryggerier, skønne vine til enhver smag, samt lokale, danske og internationale delikatesser og lækkerier fra bl.a. PR Chokolade, Almuegårdens Bolcher, Mill & Mortar. Derudover er der over 70 forskellige te- og kaffevarianter. I afdelingen med tøj er der Bohemé, Handberg Fashion, Charles og One More. To af de helt store julegavehit i år, spår indehaver Lene Holse, bliver produkter fra Chili Klaus, som har kreeret en hel serie af smagsoplevelser. Øl, bolcher, krydderier mm. og specielt en rigtig flot gaveæske der også indeholder en Chili Klaus bog. Det andet produkt, Lene tror meget på, er et nyt dansk vingummi brand, som hedder WALLY and WHIZ. Foruden at det smager rigtig skønt, så er det vegetarisk, alkohol-, gluten- og laktose frit. Julen venter lige om hjørnet, så det er ved at være tid for virksomhederne at tænke på julegaver til de ansatte, kunder, leverandører mm. ”Vi hjælper gerne med at sammensætte virksomhedens firmajulegaver, alt ud fra deres ønsker og økonomi. Fra 1. december og frem til juleaften har vi åbent hver dag”, slutter indehaver af Spice Surprice i Nr. Alslev Lene Holse. Klik ind på www.spice-surprice.dk og bliv fristet…

Alt i elartikler til • Gør det selv folket • Institutioner • Industri • Landbrug

LED lys • LED pærer • LED lysstofrør • LED lamper • LED downlights

Elartikler • Kabler • Kontakter • Belysningsarmaturer • Tavler og relæer

SrK HeU re r lage va

Alt jen på Brove

Få et uforpligtende besøg af vores energivejleder Jesper Rasmussen

Greenline.dk Insta

Greenlinedk

Brovejen 10 4930 Maribo Mandag-torsdag kl. 7.30-16.30 Fredag kl. 7.30-15.00 Telefon 70 22 20 26 www.greenline.dk

November 2015 | Erhverv og Kultur


32

SERVICE

/

RÅDGIVNING

/

SIKKERHED

WINDTURBS SERVICE KONCEPT Maksimerer oppetiden på dine vindmøller.

Windturbs er din lokale vindmølle servicepartner Fra vores hovedkontor i Nykøbing F. servicerer vi bl.a. Nordtank, Siemens, NEG Micon og Vestas møller. Vi har servicebiler kørende i hele danmark.

IP-Online driftsovervågning. Windturbs er en højeffektiv service virksomhed. Vi tilbyder installation af IP-Online driftsovervågning. Du slipper fremover for dyrt software og tele abonnementer. Lynhurtig fejludrykning og høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Maksimér oppetiden på dine vindmøller Bestil et uforpligtende møde og lad os dokumentere, hvordan Windturbs’ service koncept maksimerer oppetiden og indtjeningen på dine møller. Kontakt Henrik Jensen på 8651 8181 eller hj@windturbs.com

Erhverv og Kultur | November 2015

Profile for Grafosign

Erhverv og kultur november 2015  

Erhverv og kultur november 2015  

Profile for grafosign
Advertisement