Page 1

49

5. ÅRGANG | AUGUST 2017

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

KULTUR

GRATIS MAGAS IN

Klassisk Musik i Verdensklasse på Vestlolland i 35 år

10 KUNST

Kunsten sætter pejlemærker i tiden

16 SAMFUND

Ung børnefamilie fravælger hektisk storbyliv

KUNST

Nyt kunstgalleri i Nykøbings latinerkvarter

20 28

KULTUR

Gedser Fyrfestival fylder 5 år i 2017

32

Elvermose Klassiske Koncerter har i år 35 års jubilæum

FOLDERE, BROCHURER, PLAKATER, BANNERE, POSTKORT, BREVLINJER, VISITKORT, ROLLUP, ETIKETTER, MÆRKATER, BLOKKE, BØGER, MAGASINER, FLYERS, SKILTE OG MEGET ANDET...

Nu i Nakskov

Netværket for dine udenlandske medarbejdere

Vi vil være områdets foretrukne erhvervsbank Besøg din lokale erhvervsrådgiver i Slotsgade 1-3, Nykøbing F eller ring 70 33 44 44

Tværgade 14, st., Nykøbing F. Flemming tlf. 20 46 35 15 co-print.dk

Axeltorv 2, st., Nakskov Pernille tlf. 60 83 71 98 frkrasmussen.dk

www.lf-international.dk


Et kig i krystalkuglen og P Forsiden

49

5. ÅRGANG | AUGUST 2017

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

KULTUR

GRATIS MAGASI N

Klassisk Musik i Verdensklasse på Vestlolland i 35 år

10 KUNST

Kunsten sætter pejlemærker i tiden

SAMFUND

Ung børnefamilie fravælger hektisk storbyliv

KUNST

Nyt kunstgalleri i Nykøbings latinerkvarter

16 20 28 KULTUR

Gedser Fyrfestival fylder 5 år i 2017

32

Elvermose Klassiske Koncerter har i år 35 års jubilæum

FOLDERE, BROCHURER, PLAKATER, BANNERE, POSTKORT, BREVLINJER, VISITKORT, ROLLUP, ETIKETTER, MÆRKATER, BLOKKE, BØGER, MAGASINER, FLYERS, SKILTE OG MEGET ANDET...

Nu i Nakskov

Netværket for dine udenlandske medarbejdere

Vi vil være områdets foretrukne erhvervsbank Besøg din lokale erhvervsrådgiver i Slotsgade 1-3, Nykøbing F eller ring 70 33 44 44

Tværgade 14, st., Nykøbing F. Flemming tlf. 20 46 35 15 co-print.dk

Axeltorv 2, st., Nakskov Pernille tlf. 60 83 71 98 frkrasmussen.dk

www.lf-international.dk

Christine Krabbe Foto Bjarne Winther

Udgiver

Erhverv og Kultur Ryttervænget 44 4800 Nykøbing Falster

Ansv. redaktør Tim R. Larsen Annoncer

Tim R. Larsen, tlf 21 17 42 77 tim@erhvervogkultur.net

Journalist

Bjarne Winther, tlf. 29 36 20 42 bjarne@erhvervogkultur.net

Deadline

SEPTEMBER udgaven: 21. august 2017

Tryk

OTM Avistryk

Oplag

7.500 stk.

Udgivelser

12x årligt - hver måned.

Distribution

Den 2. tirsdag/onsdag i måneden med Post Danmark til kontorer, butikker og jordbrugere i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner

olitikere, erhvervslivet og dets interesseorganisationer ser med stor interesse på rapporter og analyser, der fremviser positive beregninger på effekten af planlagte motorvejsstrækninger, broer og tunneller. Og det er jo ikke så underligt. For når eksperterne har regnet sig frem til, at investering i infrastruktur vil betyde vækst og arbejdspladser, tilflyttere, virksomhedsetableringer og øget turisme etc. – så er det bare med at komme i gang. Projekterne vil blive til glæde for den enkelte borger lokalt – og for samfundet som helhed. Nedenstående er eksempler på optimistiske ekspertvurderinger på henholdsvis den kommende Femern-forbindelsen og Storbæltforbindelsen efter byggeriet var påbegyndt – man langtfra færdigt. Den 10. juli i år udgav Dansk Brancheanalyse deres egne prognoser for, hvordan økonomien i en fast Femern-forbindelse vil se ud. Konklusionen indledes med følgende: Hvor stor bliver gevinsten ved en fast Femernbælt-forbindelse? Der er løbende højtråbende kræfter i medierne, der mener, at den faste forbindelse over Femernbælt er en tåbelig investering. Samtidig har vi konstateret, at selv Femern Bælt A/S er forholdsvis stille om deres forventninger, og derfor har vi i Dansk Brancheanalyse ApS valgt at sætte os ned, og helt uden opdrag at lave vores egne prognoser for, hvordan økonomien i en fast forbindelse til Femern vil se ud. Konklusion: Der vil være gedigne økonomiske og samfundsmæssige gevinster ved at etablere en fast forbindelse til Femern. Set over de første 50 år af den faste forbindelses levetid vil de samlede samfundsgevinster være over 226 milliarder kroner, heraf 36 milliarder kroner til Femern Bælt A/S. Investeringen på 60 milliarder vil dog først, ved åbning i 2028, kunne tjene sig hjem i 2059, når vi alene ser på selve investeringen i anlægget. Hvis vi ser det i samfundsmæssigt perspektiv vil investeringen dog allerede være tjent hjem i 2034, blot 6 år efter åbningen. Der vil komme væsentligt flere rejsende over Femernbælt-forbindelsen end de aktuelle prognoser viser. Det er især baseret på erfaringer fra trafikudviklingen over Storebælt og Øresund, og endvidere er det også baseret på de aktuelt meget høje overfartspriser på Femernbælt-forbin-

delsen, der vil give en form for ketchup-effekt, når den faste forbindelse åbner. Vi forventer 7 millioner køretøjer over Femernbælt (fra de aktuelle 2 millioner i dag) allerede efter 10 år med en fast forbindelse. Udviklingen over Femernbælt kan også ses i lyset af hvordan trafikken over hhv Femernbælt, Storebælt og Øresund så ud før der kom faste forbindelser, og her er vores bud, at der i 2038 over Storebæltsforbindelsen, Øresund og Femernbælt vil være hhv 16, 11 og 7 millioner køretøjer, hvilket giver nogenlunde samme fordeling som før der kom faste forbindelser i (for eksempel) 1991, dog 5-6 gange større. Scandlines, rederiet der har de facto monopol på at sejle mellem Rødby og Puttgarden, har været kapitalfondsejet siden 2007 og bruger mange virkemidler for at forsinke byggeriet af en fast forbindelse og på at den almindelige dansker og tysker ikke skal kunne se de gedigne samfundsfordele ved en fast forbindelse til Femern. Så vidt Dansk Brancheanalyse den 10. juli 2017. Vi skruer tiden tilbage til den 24. oktober 1990, hvor Forum for Industriel Udvikling udsendte analysen: Storebæltsregionens udviklingsmuligheder i 90’erne – oplæg til en strategi. Hovedpunkter i overordnet strategi: Det forslag til en fremtidig vækststrategi, som Forum for Industriel Udvikling har udarbejdet, kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: 1. Storbæltsregionen har en række naturgivne og historiske forudsætninger for at kunne udvikles til Nordeuropas førende rekreative område, bygget op omkring ferie- og fritidsaktiviteter og spændende turistattraktioner – bundet sammen af Storebæltsforbindelsen og med Korsør og Nyborg som to knudepunkter. Som et væsentligt ”turistlokomotiv” foreslås opført et H.C. Andersens Eventyrland ved Odense – en oplevelsespark, der med udgangspunkt I H.C. Andersens eventyr levendegør en række eventyr – verdens mest kendte historier og gennem sine øvrige aktiviteter sigter på at udfordre og stimulere publikums fantasi. 2. Vestsjælland udvikles som et muligt centrum for serviceindustrielt kompleks baseret på tæt samarbejde mellem offentlig og privat kompetence og bygget op om-

Bemærk

Hvis du ikke er erhvervsdrivende, og ønsker at få avisen tilsendt, er det muligt, ved at sende en mail med navn og adresse på: tim@erhvervogkultur.net Det koster kr. 40.00 pr. magasin og b  etales 12 mdr. forud.

Hjemmeside www.erhvervogkultur.net Læs magasinet på hjemmesiden

En engageret og dygtig revisor giver tryghed ... ... Så du kan bruge dine kræfter på at udvikle din virksomhed.

Artikler i Erhverv og Kultur må gerne citeres, når det sker med tydelig angivelse af kilde - f.eks.: ERHVERV OG KULTUR, BJARNE WINTHER. Der tages forbehold for trykfejl.

Hos Aage Maagensen er vi 43 lokalt forankrede, professionelle og engagerede medarbejdere. Vi er eksperter inden for revision, regnskab og skat og går ikke på kompromis med kvaliteten af vores arbejde. Kontakt os for et uforpligtende møde på 54 78 16 88 eller se mere på aa-m.dk.


3

LEDER

g bakspejlet kring et internationalt serviceindustrielt institut. Institutionen foreslås etableret i et joint venture mellem offentlige og private interesser, men på forretningsmæssige vilkår. 3. Ringsted udbygger sin position som et potentielt trafikknudepunkt med betjening af såvel nord-syd som øst-vestgående trafik og som centrum for opbygning af elektroniske varebørser. 4. Storebæltsregionens underskov af små industrier undersøger mulighederne for etablering af sammenhængende industrielle netværk med det formål at blive en konkurrencedygtig underleverandør til nære europæiske markeder, fortrinsvis det tyske. Et effektivt fungerende netværk kan samtidig blive en betingelse for, at den lokale industri kan drage fordel af ny erhvervsvækst i området. 5. Vestsjælland positionerer sig som et fremtidigt naturligt opland for hele det storkøbenhavnske område – specielt med tilbud om attraktive bolig- og fritidsmiljøer. Set i krystalkuglen kan det i dag ikke dokumenteres, om Dansk Brancheanalyse får ret i sine beregninger for gevinsten ved en fast Femernbælt-forbindelse. Set i bakspejlet fremstår det derimod tydeligt, hvad Storebæltsregionen opnåede med en fast forbindelse over Bæltet – på trods af vækststrategien fra Forum for Industriel Udvikling, Og hvad kan man så lære af det? Ja – døm selv… God læsning. Redaktionen.

PRIVAT & ERHVERV LOLLAND-FALSTERS STÆRKESTE ADVOKATTEAM Hos ADVODAN Lolland-Falster har vores advokater mange års erfaring inden for alle områder af den privat- og erhvervsretlige jura. Det er vigtigt for os at yde en fortrolig og personlig rådgivning på et højt fagligt niveau. Vi fokuserer på at finde den løsning, som er bedst for dig. Vi ved, at et juridisk problem ikke altid kræver et juridisk svar, og at mægling og forlig også er en god løsning. ADVODAN LOLLAND-FALSTER

Tlf. 46 14 59 00

LOLLAND-FALSTER

advodan.dk

August 2017 | Erhverv og Kultur


4

Forfatterstafetten

Er jeg syg? Af Lise Ravnkilde Er der virkelig noget galt? Vil jeg tro på dem, hvis de siger der ikke er noget galt? Mon jeg kan klare mig uden kemo og stråler? Er det mon bedre at være sikker på, at det hele bliver slået ihjel? Mine tanker drejer af sig selv rundt om emnet. Uden at ville det og uden at gå i dybden med noget. Min sædvanlige trang til at undesøge et emne med det samme og finde ud af hvad det handler om, er der ligesom ikke. Hvorfor ikke? Hvis der er noget, så gælder det da om at være parat med det samme beskeden falder. Men jeg vælger at vente. Jeg har fået at vide, at jeg skal ringe på mandag. Jeg havde selvfølgelig planlagt, at gøre det så snart det var muligt, men på mandag har jeg også en vigtig aftale med en kunde. Og har tænkt over, hvor lang tid, jeg mon behøver at bruge på telefonsamtalen. Det er kun fredag og så bliver jeg ringet op. Skjult nummer, godt jeg tog den. Det gør jeg for det meste ikke, når det er skjult nummer, det plejer at være sælgere - men det gjorde jeg altså og så var det fra Ringsted: Om jeg kan komme allerede på mandag, så har de svaret klar, når jeg kommer. SELVFØLGELIG kan jeg det. Praktiske oplysninger blablablablabla klokken 12.30 på mandag på Ringsted. Jeg får hurtigt meldt afbud til min mandagskunde. Det er nogle mærkelige dage, jeg fortsætter med at planlægge og lave aftaler, både i nærmeste fremtid og langt ud i tiden, men samtidig tænker jeg: Gad vide om jeg kan holde denne aftale? Gad vide om jeg bliver nødt til at aflyse? Gad vide, hvordan jeg har det om en måned, om tre måneder, om et halvt år, gad vide… Sidste dag i frihed, hvorfor tænker jeg det? Hvis nu, hvis nu, det kan jo være, at der ikke er noget, så, så er der da masser af frihed, og hvis der er noget, så, hvad så? Uvirkeligt - det er hvad det er. Fuldstændig uvirkeligt, selvom jeg taler om det, selvom jeg sætter ord på, overfor min mand og min søster, så er det fuldstændig uvirkeligt. Et eller andet sted, er jeg sikker på, at det er kræft. At jeg skal behandles. Men jeg kan ikke tænke tanken, så langt, at jeg kan se mig selv uden hår, at jeg kan få mig selv til at vælge mellem paryk og tørklæde, men det er jo det, der bliver virkelighed, hvis der er kræft.

Lise Ravnkilde. FOTO: Ingrid Riis

Endelig mandag! I dag skal jeg op og have at vide, at jeg har kræft. Det er sådan jeg har det. Ligesom dengang vi skulle op og finde min mor. Vi vidste jo ikke, at det var sådan det var, men jeg vidste det alligevel. Jeg har det på samme måde nu. Jeg ved jo ikke, at det er den besked, jeg vil få, men jeg tænker, at det er det.

På Lolland-Falster bor der mange forfattere. De skriver digte, noveller, romaner, essays, skuespil etc. – produktionen er stor. Bedste eksempel på det er sidste års udgivelse af StORDstrømmen Antologi der præsenterer 39 forfattere og 11 illustratorer fra det gamle Storstrøms Amt. Erhverv og Kultur giver hver måned spalteplads til en lokal forfatter under overskriften Forfatter-stafetten. Her udvælger en forfatter en af sine tekster til publicering i magasinet og giver efterfølgende efter eget valg stafetten videre til en forfatterkollega – og så fremdeles. I sidste måned bragte vi en tekst af Lise Bock, som nu har givet stafetten videre til Lise Ravnkilde. Nederst på siden kan du se hvem stafetten er givet videre til.

Stafetten er givet videre til Lene Elise Andersen

Jeg har egentlig sovet ok, men skulle virkelig bestemme, hvad jeg ville tænke på og ikke tænke på inden jeg faldt i søvn. Og her til morgen kan jeg mærke min mave… Det er fuldstændigt uvirkeligt. Jeg har fået at vide, at jeg er alvorligt syg. Jeg har brystkræft. Hvordan kan man være alvorligt syg, uden at kunne mærke noget som helst? Men jeg tror på dem. Jeg tror på, at de har fundet en knude i mit bryst under mammografiscreeningen. Det første lægen siger, da vi har flyttet rundt på os selv, så vi sidder som han og sygeplejersken vil have. Faktisk er det jo åbenlyst allerede her... Jeg vil sætte mig inderst ved vinduet og min mand er klar til at sætte sig overfor mig, men nej. Vi skal sidde på en helt bestemt måde: “Du skal sidde ved siden af din kone, og din kone skal sidde yderst, så hun let kan komme hen på briksen til undersøgelse” Og så siger lægen: “Du er jo her, fordi du har været så fornuftig at sige ja tak til mammografiscreeningen, så vi derfor har opdaget knuden så tidligt” Og så er der faktisk ikke tvivl mere... Lægen og sygeplejersken er utroligt rolige, meget venlige og giver det indtryk, at de har al den tid i verden, jeg har brug for. Lægen begynder at forklare, at det er en meget lille knude og at jeg får tid til operation næste mandag. Han forklarer, at knuden er så lille, at det bliver nødvendigt at få lavet en markering ved hjælp af røntgen inden operationen. Der vil blive sat en nål i, så de kan finde knuden. Der er ingen tegn på, at kræften har spredt sig. Så vidt de kan se, er der kun den lille knude, som alligevel er på 11 mm.

Erhverv og Kultur | August 2017

Lægen forklarer, han tegner samtidig med, at han forklarer. Han forklarer, at når han opererer, vil han fjerne ikke bare knuden, men også raskt væv rundt om knuden. Så han er sikker på, at få det hele med og sikker på, at der ikke ligger - jeg kan ikke huske hvilket ord han brugte, men min søster kalder det tentakler, jeg tænker mere på svampesporer, noget man ikke kan se, men som er rødder for nye svulster. Lægen forklarer også, at de på mandag under operationen vil sprøjte kontraststof ind, som så løber via brystet op til den første lymfekirtel, skildvagten. Hvis de umiddelbart kan se, at der er kræft i lymfen også, vil de fjerne så mange kirtler som nødvendigt. De forklarer hele tiden et skridt ad gangen. De bygger langsomt mere og mere på. Så jeg stille og roligt accepterer, at det er et voldsomt, altopslugende, svækkende forløb, jeg nu skal i gang med. Et forløb, hvor operationen ikke er det, der kommer til at fylde mest. Først taler de om operation og stråler. Så taler de om kemo. Kemo som skal gives hver tredje uge seks gange. Og så først derefter stråler. Og inden man går i gang med kemo, skal operationen være overstået og sårene helet. 12 dage efter operationen skal vi tale sammen og så kan de fortælle deres anbefalinger for den medicinske behandling. Altså 12 dage efter den sidste operation.... For måske bliver der brug for to operationer. Da vi har talt lidt og lægen har forklaret og forklaret, min mand har spurgt og jeg har spurgt og vi har fået svar. Så går det op for mig, hvor lang en tidshorisont vi taler om. “Sig mig lige, hvor lang tid er det vi taler om? Jeg har et kursus i Norge til august, kan jeg ikke regne med at være klar der”? “Måske er du i gang med strålebehandling eller lige færdig med strålebehandling i august, og det er ikke fordi strålebehandlingen i sig selv er udmattende som kemo, men efter en lang periode med kemo, så er de daglige strålebehandlinger trættende, så du kan nok ikke regne med at være på toppen i august…” Ikke være sur, det har jeg planlagt fra start af, jeg vil ikke være sur og ærgerlig. Jeg vil være rolig. Fattet. Jeg vil tænke - og så handle - så reagere. Fra dagbogsbloggen Er jeg syg, den kan downloades gratis som pdf på www.ravensource.dk

CV Lise Ravnkilde (1959) er uddannet medieøkonom og har arbejdet som journalist siden 1999. Efter en del år på Lolland-Falsters Folketidende arbejder hun i dag som selvstændig freelancejournalist. Lise Ravnkilde har udgivet bogen Et stort hjerte er ikke nok - om plejefamiliers arbejde, blogsamlingen Er jeg syg? og for nylig udkom bogen Lovestormen fra Lolland-Falster. Læs mere på www.liseravnkilde.dk


5

Brian Jørgensen Automobiler

Brugte biler

Nu kan du online booke, når din bil skal på værksted. Klik ind på vores hjemmeside: peugeot.dk/nakskov og videre til servicebooking.

SOLGT Peugeot 208 1,2 e-THP Allure 110HK

Peugeot 208 1,2 VTi Active 82HK

Peugeot 308 1,2 e-THP Chili 110HK Stc sw

Peugeot 3008 1,6 BlueHDi Active 120HK 6g

ABS · el-spejle · fartpilot · splitbagsæde · airbag · tågelygter · tonede ruder · ESP · multifunktionsrat · læderrat · · 2-zoners klimaanlæg · AUX-stik · El-foldbare sidespejle · El-rudehejs bag · El-rudehejs for · Fjernbetjent centrallås · Håndfri telefon · Kørecomputer · 16’’ Alufælge · Diode lygter · Metallak · Glastag · Justerbart rat · Kopholder · Orange Power Metal.

ABS · el-spejle · fartpilot · splitbagsæde · airbag · tonede ruder · ESP · multifunktionsrat · 12V strømudtag · AUX-stik · El-rudehejs for · Fjernbetjent centrallås · Håndfri telefon · Kørecomputer · Diode lygter · Metallak · Højdejusterbart forsæde · Isofix

ABS · fartpilot · splitbagsæde · airbag · armlæn · tonede ruder · ESP · 2-zoners klimaanlæg · AUX indgang · Elruder for · Elspejle med varme’’r’’n · Fjernbetjent centrallås · Håndfri telefon · 16’’ Alufælge · Metallak · Kopholder · Læderkabine · Justerbart rat · Højdejusterbart førersæde · Isofix · mørktonede ruder bag

ABS · el-spejle · fartpilot · airbag · tågelygter · tonede ruder · ESP · multifunktionsrat · læderrat · 2-zoners klimaanlæg · AUX-stik · El-parkeringsbremse · El-rudehejs bag · El-rudehejs for · Kørecomputer · 17’’ Alufælge · Diode lygter · Metallak · Justerbart rat · Kopholder · Isofix · Start/ stop-system · Diesel partikelfilter · Vejstribe alarm · Navigation

154.600 kr.

SOLGT Peugeot 407 1,6 HDI FAP Premium 109HK

74.600 kr.

ABS · el-spejle · fartpilot · airbag · tågelygter · tonede ruder · ESP · læderrat · 2-zoners klimaanlæg · AUX-stik · CD · El-foldbare sidespejle · El-rudehejs bag · El-rudehejs for · Fjernbetjent centrallås · Håndfri telefon · Kørecomputer · 16’’ Alufælge · Metallak · Kopholder · Justerbart rat · Diesel partikelfilter · Regnsensor . nedblændning i bakspejl . Navigation.

83.800 kr.

219.990 kr.

319.600 kr.

Kom ind A/C KLIMAEFTERSYN

995 kr.

Få efterset dit aircondition/klimaanlæg. Ud over at en varm kabine kan være ubehagelig at opholde sig i, så kan manglende vedligeholdelse også resultere i dårlig lugt eller i værste fald skimmelsvamp.

BREMSEEFTERSYN - FRA

1.650 kr.

Det drejer sig om din sikkerhed. Din Peugeot skal reagere hurtigt og effektivt i en eventuel nødsituation, og bremsernes funktion er afgørende for din sikkerhed.

og få et godt tilbud på din brugte bil ved køb af NY

Udskiftning af bremseklodser og bremseskiver, foran.

NY PRIS Tesla Model S P85D el EL Performance 469HK A

Peugeot 308 1,6 THP Active 125HK

Peugeot Expert 2,0 HDi L1H1 128HK van

Peugeot Partner L1 Flexpack 1,6 BlueHDi van

ABS · fartpilot · soltag · ESP · multifunktionsrat · Automatisk parkeringssystem · Kørecomputer · 19’’ Alufælge · Xenon lygter · Alcantara-kabine · Luft-undervogn · Tec pakke · Vinterpakke · automatisk vognbaneskift · automatisk opdaterings pakke nyt softvare f · 4 år på øvrige bil. Bilen har ikke kørt. Alt. køb: Nøjagtig samme bil kørt 21000 med sp. opticot lak beh.

ABS · fartpilot · splitbagsæde · anhængertræk · airbag · tågelygter · tonede ruder · ESP · læderrat · 12V strømudtag · Elruder for · Elspejle med varme · Fjernbetjent centrallås · Håndfri telefon · 16’’ Alufælge · LED lygter · Metallak · Kopholder · Justerbart rat · Højdejusterbart førersæde · baksensor

Årg. 2016. Km 2000, ABS · el-spejle · airbag · ESP · 12V strømudtag · El-rudehejs for · Kørecomputer · Justerbart rat Højdejusterbart forsæde · Kopholder · Diesel partikelfilter · CD / radio · Varerummet er der træbund / sidebeklædning Nypris kr. 160.000

Årg. 2016. Km 7500 · ABS · el-spejle · fartpilot · aircondition · airbag · ESP · 12V strømudtag · AUX-stik · El-rudehejs for · Fjernbetjent · centrallås · Håndfri telefon Kørecomputer · Justerbart rat · Kopholder · Diesel partikelfilter · Start/stop-system · Smeg · Soundsystem. varerummet er monteret træbund / sider Ny pris kr. 135.000

1.189.000 kr.

164.900 kr.

124.800 kr. (excl. moms)

99.900 kr. (excl. moms)

PEUGEOT NAKSKOV BRIAN JØRGENSEN AUTOMOBILER Sandvikenvej 5 · 4900 Nakskov Telefon 54 95 21 07 www.peugeot.dk/nakskov

August 2017 | Erhverv og Kultur


6

JULIAS KLUMME

AT SÆTTE BARREN HØJT P

lop. Ind dumper årets program for Lys over Lolland og straks består den største udfordring i at bladre, da armene befinder sig et sted over hovedet af ren og skær begejstring over det ambitiøse program, der lægges for dagen. Det er direkte brændstof til den kreative, eksperimenterende, forundrende hjernehalvdel. I bedste festivalstil er krydserne allerede sat i programmet. Hvor meget kunstnerisk kvalitet kan man nå at fordøje på 10 dage? Ved det ikke, men jeg standser først, når jeg er stopmæt. En ting er, at være imponeret over programmet. En anden ting, der er lige så beundringsværdigt er projektet bag. Én er, at sætte et sådan arrangement op i hjertet af København, Politiken-segmentets hjerte, men at insistere på, at arrangementet skal finde sted i Sakskøbing? Intet ondt om Sakskøbing, men det er næppe danskernes foretrukne spot for kulturelle oplevelser (dette er absolut en påstand, har ikke undersøgt dette til bunds). Det vidner om et ambitionsniveau, der sparker bagdel. Jeg er solgt allerede der. Elsker folk med ambitioner. Selvfølgelig står det klart, at min beundring delvis skyldes min egen københavnerindfedtede fordom om ”findes der virkelig et stort nok kundesegment til den slags, når det bliver afholdt hvor det gør?” Shame on me. Tillykke med 18 gange, at have skabt unikke oplevelser. Hvad kan jeg sige? Sæt Steen Jørgensen og Claus Hempler på en hvilken som helst af Lars Tyndskids marker, og jeg vil være der. Årets tema ’Sprækker i lyset’ er jo altid interessant. Lyset, det gemte, og det, der bryder igennem. Når man går på opdagelse, afdækkes nye ting. Som en hyldest til det visuelle og undersøgende, er jeg selv gået på opdagelse

”Så bliver udfordringen at komme til og fra festivitasen – er der indsat ekstra festivalbusser? Det håber jeg…”

En tilflytters iagttagelser og refleksioner

Erhverv og Kultur | August 2017

Velkommen til min klumme. Jeg hedder Julia Knipschildt, er nytilflytter og uddannet arkitekt, med et hjerte, der brænder for kommunikation og byudvikling. De seneste år har jeg boet i henholdsvis København og Aarhus, for nu endelig at slå mig ned på Lolland, hvorfra jeg vil dele mine iagttagelser og refleksioner omkring Sydhavsøerne, set fra en tilflytters perspektiv. På min blog udflytterliv.dk tager jeg Lolland under kærlig behandling og giver, med et glimt i øjet, råd omkring dét at flytte fra by til land.


7

August 2017 | Erhverv og Kultur


8

SM

SM

KSOMHEDER HÅNDVÆRKER- OG SERVICEVIR

optimalt? Anvender du dine ressourcer t din flåde af biler arbejder? Har du helt styr på, hvor effektiv biler, der rent faktisk Ved du lige nu hvor mange af dine tjener penge til dig? ål, som Trackunit kan beDette er blot et par gode spørgsm effektivt overblik over, om svare for dig. Systemet giver et lt, over servicebehovet, nye dine ressourcer udnyttes optima matisk kørebog og meget investeringsbehov, data til auto andet.

iden ned til minuttet og Trackunit dokumenterer arbejdst hele arbejdstiden ude hos hjælper dig med at fakturere for å store besparelser på kunden. Vores kunder oplever ogs tion. brændstofbudgettet efter installa

t: Trackunit giver dig overblikke den Se hvem der er nærmest, når kun gave eop hast en med ringer 5-10% Reducér brændstofforbruget med Genfind dine biler ved tyveri r Fakturer kunden for alle reelle time og Strømlign serviceplanlægningen minimér spildtid kiner Se hvor alle dine køretøjer og mas er lige nu

. Kontakt os for mere information

Bestil Trackunit inden 1. sept. 2017 og få 500 kr. rabat Bestilling kan kun foregå på følgende mail: sikkerhed@csvagt.dk

Erhverv og Kultur | August 2017

T R AC KU NIT FL Å D EST Y RIN G


9

Business intelligence API dataintegration

Avancerede alarmer

Realtime tracking

CAN-teknologi

Serviceplanlægning

ID-løsninger

Rapporter

Apps til mobile enhe der Kørebog

Sammensæt din eg en løsning Vælg de funktioner, de r matcher dine behov – fra en simpe l prik på et kort til rapporter, servicep lanlægning og

alarmer. Yderligere fun ktioner kan tilføjes løbende.

Arbejd mobilt Hold styr på alle dine køretøjer og få adgang til præcis den information, du behøver, ved hjælp af mobiltelefon eller tablet – når som helst og hvor som helst.

W W W .T R AC KU NI T.C

Gå ikke på komprom is

© Trackunit 2015

Avanceret flådestyring for professionelle

Vi udvikler, designer og producerer den komplette flådest yringsløsning og tilbyder vores kun der kompromisløs kvalitet, stabilitet og driftsikkerhed.

OM

Vagtselskabet CS-Vagt Hjulsporet 23 · 4930 Maribo · Telefon: 7 ​ 0 20 91 00​· E-mail: cms@csvagt.dk · www.csvagt.dk

August 2017 | Erhverv og Kultur


10

KULTUR

Klassisk Tekst og foto | Bjarne Winther

I

 år er det 35 år siden Christine Krabbe første gang slap musikken løs for et betalende publikum i salonerne på Frederiksdal Gods. Hvad hun ikke vidste dengang, var, at hun fra det øjeblik lagde grundstenen til en klassisk musikinstitution på Vestlolland, som der i dag står stor respekt om langt ud over landsdelen. De danske herregårde har en stor kulturværdi, de har mange historier at fortælle om store personligheder, der gennem tiderne har aflagt besøg på godserne, og der er blevet dyrket musik af enhver art. Det gælder også på Frederiksdal Gods, fortæller kunstnerisk leder Christine Krabbe. ”Derfor var det naturligt at tage den arv op. Til den første koncert mødte 120 mennesker op. Det var et begejstret publikum Det var nærmest en åbenbaring. Huset åndede”. De første to årlige koncerter blev snart til tre og siden til fire som i dag – 35 år efter den første i 1982. Koncerterne får ny ramme Koncerterne på Frederiksdal Gods ophørte i 2009, hvor Christine Krabbe og hendes mand, Jon Krabbe, lod godset overgå til sønnen Harald Krabbe, for selv at rykke ind på gården Elvermose få kilometer nord fra Frederiksdal, hvor de indrettede den tidligere svinestald til koncertsal. ”I forbindelsen med flytningen gjorde vi os overvejelser om koncerterne. Vi kunne da ikke bare holde op. Men hvordan passe koncerterne ind i vores nye omgivelser, spurgte vi os selv. Men det blev bedre. Det er fint med salonkoncerter, men en koncertsal åbner op for flere muligheder”, fortæller Christine Krabbe. Umiddelbart associerer man ikke til en tidligere svinestald, når man træder ind koncertsalen, bortset fra vinduerne i østsiden, hvor de oprindelige staldvinduer er bevaret. Man bliver nærmest lidt stum, når man træder ind på de smukke gulvbrædder og lader blikket glide op på den høje lofthvælving, der er udført i mørkt træ. Vinduerne i væggen mod vest er høje og smalle, her er udsigt til haven og Smålandsfarvandet længere ude. Kombinationen af musikoplevelse og udsigt til natur og dyreliv kan ikke være bedre, betror Christine Krabbe. Den kunstneriske Kvalitet er et ufravigeligt krav Det er et højt professionelt niveau, der er kendetegnende for Elvermose Klassiske Koncerter. Musikerne er kunstnere, der stiller nærmest umenneskelige krav til sig selv, fortæller Christine Krabbe, der med sit valg af repertoire, solister og ensembler, og med en ildsjæls engagement og krav om kvalitet, har formået af skabe en enestående kulturinstitution i dansk musikliv på det yderste Vestlolland. ”Kvalitet – ja, først og fremmest den kunstneriske kvalitet, det har altid været et ufravigeligt krav til mine koncerter. Andre nøgleord for koncerterne er glæde og fortryllelse. Vi har et engageret og koncentreret publikum, som søger noget væsentligt i musikken. Jeg har dyb respekt for publikum. Når publikum vil musikken og musikerne, så løfter musikken sig, og det samme gør publikum. Der opstår en symbiose. Man oplever ånden i musikken, så opstår magien”, siger hun. Og det er ikke så lidt, det er blevet til. Hvert år i sensommeren opføres klassiske koncerter med de bedste nationale og internationale musikere. I tolv år er der blevet afholdt Master Class for unge cellister under ledelse af cellisten Jakob Kullberg, der også i perioder har arbejdet sammen med komponisten Per Nørgård på Frederiksdal Gods. ”Det er samarbejdet mellem cellisten Jakob Kullberg og komponisten Per Nørgård, der har lært mig at lytte og forstå nutidig musik. Jeg lod døren stå på klem, når de øvede”, fortæller Christine Krabbe, der ikke selv har en professionel tilgang til musikken. ”Selv var jeg en dårlig klaverelev. At få højre og venstre hånd til at samarbejde var mig en umulighed. Min mor var musikalsk. Hun gav mig musikoplevelser og lærte mig at lytte”, fortæller Christine Krabbe, der er født og opvokset i Frankrig med en dansk mor og en fransk far og - uddannet cand.mag. i spansk.

Erhverv og Kultur | August 2017

Koncerterne på Frederiksdal Gods og senere Elvermose Klassiske Koncerter har i år 35 års jubilæum. Kunstnerisk leder Christine Krabbe har med sit valg af repertoire, solister, danske og udenlandske musikere og ensembler formået at skabe en enestående kultur­ institution i dansk musikliv, der i dag står stor respekt om langt ud over landsdelen.


11

k musik i verdensklasse pĂĽ Vestlolland i 35 ĂĽr

August 2017 | Erhverv og Kultur


12

KULTUR

Kalejdoskopisk koncert

Carion

Mames Babegenush FOTO: Christoffer Askman/Peter Fröhlich

Klassiske D Koncerter i september

Tekst | Bjarne Winther

et trofaste publikum til Elvermose koncerterne er forvent med at årets fire koncerter afholdes fra august og ind i september - sådan har det været helt tilbage fra de første koncerter på Frederiksdal Gods for 35 år siden – men i år er alle koncerterne skubbet til september. Den første i rækken lørdag den 2. september er med FIGURA Ensemble, en kabaret med Helene Gjerris. Musikken er bl.a. af Hanns Eisler, Kurt Weill og Per Nørgård, og med fokus på 1930’ernes Tyskland trækkes trådene op til Europa i dag. FIGURA optræder i en scenografi med scenelys, hvilket forudsætter mørke på Vestlolland – derfor er koncerten flyttet til klokken 19.00 FIGURA Ensemble har modtaget Nordiskråds Musikpris 2017. TRIO 1887 fra Kroatien – Klaver, violin og cello - spiller værker af Beethoven, Shostakovich og Mendelssohn. Det sker lørdag den 9. september. MAMES BABEGENUSH, med den virtuose klarinettist Emil Goldschmidt, har tidligere med stor succes optrådt med klezmermusik på Elvermose. Lørdag den 16. september er de tilbage. Ensemblet har på det seneste bevæget sig i retning af Balkan musikken. CARION Blæserkvintetten opfører værker af bl.a. Liszt, Shostakovich og Ligeti lørdag den 23. september. CARION blev dannet i 2002 af 5 unge talentfulde musikere med en fælles drøm om at perfektionere og modernisere fremførelsen af blæserkammermusik. Kvintetten spiller uden noder, hvilket er usædvanligt i kammermusik. De klassiske værker spilles i direkte kommunikation med publikum og musikerne indbyrdes.

Erhverv og Kultur | August 2017


13

tprogram på ELVERMOSE

Figura

Trio 1887

Lad Fuglsang Herregaards historiske smukke lokaler danne ramme for den næste fest Besøg os og få skræddersyet festen efter ønske og budget. Vi kan det hele; små som store fester, møder, konferencer, seminarer, overnatning samt længere ophold.

Fuglsang Herregaard, Nystedvej 73, Toreby Telefon 54 87 33 87 post@fuglsangherregaard.dk www.fuglsangherregaard.dk

Hos os får du hele pakken serveret.

August 2017 | Erhverv og Kultur


14

Erhverv og Kultur | August 2017


15

GOD SOMMER Sommeren er over os, så regnen siler planmæs-

og frokoster, et enkelt glas vin og først og frem-

sigt ned over Kringelborg. De højloftede haller lig-

mest medlemmernes utrættelige arbejde for at

ger tyste hen. Skulle det en enkelt gang lykkes for

fremme vækst og virkelyst, er for en tid endnu

solen at trænge gennem det massive skydække og

overladt til herregårdsspøgelset.

sende sine stråler gennem vinduerne, vil de blot falde på støv og minder. Kringelborgs gentlemen

Mens vi venter på, at en ny sæson skal tage sin

er spredt for alle vinde, ferierer her og der som

begyndelse om et par uger, kan vi fornøje os med

traditionen byder på denne tid af året. Den gamle

en lille billedkavalkade; og gå ikke glip af event-

gårds smukke sale, der til daglig er hjemsted for

kalenderen for det kommende Kringelborg-år. Det

mindeværdige stunder, begavet samtale, foredrag

bliver forrygende!

August 2017 | Erhverv og Kultur


16

KUNST

Kunsten sætter pejlemærker i tiden SPRÆKKER I LYSET er titlen på årets Lys over Lolland på Saxkjøbing Sukkerfabrik.

Tekst | Bjarne Winther · Foto | Trine Søndergaard

P

rogrammet for Lys over Lolland 2017 understreger endnu engang, at landsdelen år efter år virkelig formår at stable en kunst- og kulturfestival på benene, der vil og kan noget ud over det sædvanlige. Indholdet er i særklasse, det samme gælder rammen, der for tredje år i træk er den tidligere Saxkjøbing Sukkerfabrik. Herved skabes den unikke og uforklarlige dialog, der opstår, når kunst og industriens bygningsarv mødes. Et anderledes rum for kunsten – en tendens, der ses overalt i verden. Her var Lys over Lolland tidligt ude – det er i år attende gang kunst- og kulturfestivallen indtager forskellige fabriksbygninger - den rustikke, arkitektoniske flotte bygningsarv på Lolland. Et væld af kunstnere SPRÆKKER I LYSET – er temaet i år for Lys over Lolland, fortæller kunstnerisk leder Susanne Grue Jørgensen. ”Vi lever i en verden under konstant forandring og med et sandt bombardement af nyheder, hvor det kan være svært at finde tid til at standse op og reflektere. Her synes jeg, at kunsten kan noget. Den gør noget ved os, den får os til at standse op for en stund, den sætter pejlemærker i tiden. I en forjaget tid kan kunsten minde os om, hvem vi er”. Som de tidligere år deltager et stort antal kunstnere inden for mange genrer, som alle har forholdt sig til årets tema - SPRÆKKER I LYSET. I kunstudstillingen deltager anerkendte danske kunstnere, flere af dem med fast bopæl på Lolland-Falster -og kunstnere fra Norge. Blandt de norske gæstekunstnere er den anerkendte Odd Nerdrum og Marian Heyerdahl, som ved sidste års Lys over Lolland var repræsenteret med sit kæmpeværk, Terracotta-kvinder.

Erhverv og Kultur | August 2017

Trine Søndergaard, Interior#24 • 2010 • Archival pigment print, Courtesy the artist & Martin

Fra Lolland-Falster er det bl.a. Bo Karberg, Carsten Krogstrup, Kis Nellemann, Michael Dunk, Poul Esting, Stig Weye og Thomas Kadziola. Fra det øvrige Danmark bl.a. Flemming Skude, Hans Christian Rylander og kunstfotograferne Nicolai Howalt og Trine Søndergaard. Fortid møder nutid i en særudstilling med Svend Hammershøi’s keramik, som har inspireret Kähler Design til deres nutidige produkter. Der afholdes kunstneraften, hvor publikum guides rundt i årets kunstudstilling og møder nogle af kunstnerne bag værkerne. Der er forpremiere på film af Eriks Clausen – ALDRIG MERE I MORGEN – med Bodil Jørgensen, og Per Flys - BACKSTABBING FOR BEGINNERS – med den oscarvindende Ben Kingsley. Begge film introduceres af Ole Michelsen Bogart. En hyldest til Cohen Programmet i år har en stor spændvidde. En samtaleaften med Christian Schou, forstander på Højskolen Marielyst og Michael Højlund Larsen, civilingeniør med speciale i filosofi og ledelse. Cirkusforestilling med performance kunstneren, akrobaten Lars Lindegaard Gregersen. En gribende og humoristisk danseaften med Den Kongelige Ballet.


17

Mindre, mellem eller stor virksomhed. Hos os vil du altid være nummer 1 REVISION . REGNSKAB . RÅDGIVNING . SKAT

Herningvej 34 . 4800 Nykøbing F . Tel. 54 84 88 00

www.beierholm.dk

-endnu et pletskud!

n Asbæk Gallery.

Åbningskoncerten er med jazzpianisten Carsten Dahl, som tidligere har spillet på Lys over Lolland, og den norske sangerinde, Torhild Ostad. Afslutningskoncerten har titlen COHEN – EN HYLDESTCONCERT, solister er Steen Jørgensen (Sort Sol), Bjørn Fjæstad, Signe Svendsen, Claus Hempler og Sara Indrio. Afslutningskoncerten er en hyldest til Leonard Cohen, som for 50 år siden havde sin debut som sanger. Kunstnerisk leder Susanne Grue Jørgensen: ”Temaet for årets Lys over Lolland er som bekendt ”Sprækker i lyset” og hvad kunne være mere passende end at slutte med en hyldest til Leonard Cohen – den folkekære poet, som om nogen forstod at balancere på kanten mellem lyset og mørket”. Susanne Grue Jørgensen tilføjer Cohens berømte citat: ”Der er en sprække i alting – sådan kommer lyset ind”.

VI LAVER ALLE FORMER FOR TØMRER, SNEDKER & MURER ARBEJDE. OMBYGNING TILBYGNING RENOVERINGSOPGAVER DØRE & VINDUER TAG FACADER GULVE LANDBRUGSHALLER NYBYGGERI FOR PRIVATE & ERHVERV

5482 3200 WWW.PILEMAND.AS

Lys over Lolland 2017 på Saxkjøbing Sukkerfabrik 25. august – 3. september.

August 2017 | Erhverv og Kultur


18

Dansk Bioøkonomi Konference 2017 11. oktober på Sukkerfabrikken i Sakskøbing

sæt x

Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund inviterer til årets bioøkonomiske konference om den seneste viden på området. Vi præsenterer spændende cases fra virkeligheden og inspiration fra forskning og innovation fra indog udland. Bioøkonomien giver milliardpotentiale for jordbruget, industrien og samfundet. Interessen vokser konstant og stadig flere forskere, innovative virksomheder, offentlige myndigheder, interesseorganisationer og investorer engagerer sig i bioøkonomisk udvikling. På konferencen kan du deltage i målrettet networking og få et opdateret overblikket over lokale, nationale og internationale aktiviteter og muligheder for at skabe en god forretning og en bæredygtig økonomi. Tilmelding åbner i august. Hold øje med program på www.bioguldborgsund.dk

Stort bioøkonomisk potentiale i træ Træ har potentiale til at blive den vigtigste råvare til bæredygtige non-food-produkter lige fra fin-kemikalier og tekstiler til bæredygtige byggematerialer. Produkter baseret på træ kan i langt højere grad end i dag udvikles og fremstilles lokalt og afsættes som forbrugsvarer og til byggeri. Udmeldingen kommer fra ThinkForest, som er det Europæiske Skovinstituts tænketank, og den understøttes af lokale skovdyrkere og nationale og danske eksperter. Bioøkonomisk Vækstcenters mål er at gribe nye potentialer og medvirke til, at ny viden og andres erfaringer også bidrager til grøn udvikling og grønne jobs på Lolland-Falster. Derfor medvirker vækstcenteret gerne til at skabe et lokalt fokus på produktion af højværdivarer, der er baseret på træ. ”Skoven bliver en vigtig del af bioøkonomien, og ikke kun til grøn energi. I vores nabolande er der allerede flere initiativer på området. Derfor ser vi også en mulighed i at samle interesserne omkring skov og bioøkonomi, så lignende initiativer kan udvikles i vores lokalområde,” siger projektmedarbejder Mette Jørgensen fra Bioøkonomisk Vækstcenter. Vækstcentret ønsker blandt andet at medvirke til at skabe stærke samarbejder mellem skovbrugere, arkitekter, møbelsnedkere, designere, ingeniører og forskere – kort sagt alle interessenter, der vil være med til at skabe grundlaget for konkrete nye produkter lavet med træ. Efterårets konference om bioøkonomi på Sukkerfabrikken i Sakskøbing vil byde på flere indlæg om mulighederne for at skabe grønne produkter af høj værdi baseret på træ.

Læs mere her

www.bioguldborgsund.dk Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund er et tiltag fra Guldborgsund Kommune. Erhverv og Kultur | August 2017


19

Vi flytter unge videre til uddannelse, job eller en læreplads

Gennem vores daglige arbejde, sociale indignation, målsætning og samarbejdet med de øvrige aktører på uddannelsesområdet, er vi med til at sikre flest mulige unges start på og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Vi vil opleves som en lokalt førende medspiller i bestræbelserne på, at flest mulige unge i målgruppen påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vi agerer professionelt og samarbejder loyalt med de aktører på områder, der ønsker at deltage i opgaveløsningen. Vi har fokus på kvalitet, professionalisme og oprigtighed i opgaveløsningen. Vi arbejder med etik og moral overfor de unge og deres familier, der har brug for skolens tilbud. Vi værdsætter sikkerhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneskes udviklingsmuligheder.

MultiCenter Syd - Eggertsvej 2 - 4800 Nykøbing F - Tlf 5485 1155 www.multicentersyd.dk

Facebook.com/MultiCenterSyd

August 2017 | Erhverv og Kultur


20

SAMFUND

Ung børnefamilie fravælger hektisk storbyliv

Erhverv og Kultur | August 2017


21

En ung københavnsk børnefamilie standsede op en dag midt i ræset og gjorde sig overvejelser om det hektiske storbyliv. I dag bor de ud til Sakskøbing Fjord. Tekst og foto | Bjarne Winther

M

on ikke de fleste mennesker på et tidspunkt i deres liv standser op og spørger sig selv, om det liv de lever, nu også er det liv, de ønsker at leve. I nogle tilfælde kan det være for sent at sadle om, men er man ung og har mod på livet, gælder det om at lytte til den indre stemme og mærke godt efter i mellemgulvet. Maria og Jesper Clæsøe Celano, henholdsvis 34 og 35 år, levede indtil for halvandet år siden med deres to børn, Johanna og Christian et tidstypisk travlt og hektisk storbyliv i København. Begge er veluddannede, arbejdede mange timer om ugen, karriere og familieliv skulle hænge sammen. Der var tryk på fra morgen til aften alle ugens dage. Men en dag havde Maria en oplevelse på sit arbejde, som fik hende til at standse op og tænke lidt over det hele. I venteværelset til den klinik, hvor hun arbejdede som tandlæge, blev en patient ramt af et hjertestop. ”Den oplevelse satte tingene i perspektiv. Vi begyndte at sætte spørgsmål ved det liv, vi levede, om det nu var det, vil ville, om det var det, vi havde drømt om. Men - hvad var det så, vi ville”, fortæller Maria. Lange aftensamtaler efter børnene var lagt i seng tog drejning mod en tilværelse på Lolland-Falster, som de begge havde tilknytning til. De havde sommerhus i Marielyst, og Maria kommer fra Horslunde. Fordele og ulemper blev målt og vejet. Jesper, der er københavner og uddannet økonom og havde et godt job hos GlobalConnect A/S i Tåstrup, gjorde sig sine overvejelser om jobmulighederne på Sydhavsøerne. Beslutningen tog et års tid. 1. juni sidste år flyttede familien ind i en 250 kvadratmeter stor villa på Orebyvej i Sakskøbing på en 14.000 kvadratmeter grund ned til fjorden. Maria er i dag ansat på en tandlægeklinik i Sakskøbing, og Jesper er Økonomichef hos AutoCentro i Rødby.

Gode jobs og masser af ro og natur Udflytningen fra storbyen var den helt rigtige beslutning, mener Jesper. ”Her er ro, natur, frisk luft og stilhed. Vigtigst af alt er nok, at vi er kommet tættere på børnene. Jeg spiller fodbold i Sakskøbing Frem, har mødt nye mennesker og fået et godt, lokalt netværk. Det jeg frygtede mest ved at flytte herned, var jobmulighederne. Hos AutoCentro har jeg fået et drømmejob. Jeg har ikke lyst til at drifte en virksomhed – men udvikle den. Det har jeg mulighed for her”. Maria deler Jespers begejstring for at være omgivet af natur. ”Jeg har også fået et godt arbejde hernede. Det bedste for mig ved at flytte hertil er, at det er som at vende hjem. Her føler jeg tryghed. Jeg føler mig fremtidssikret, her ser jeg mig selv blive gammel. Her er et stort udviklingspotentiale for hele familien”. Efter flere år i København oplever Maria, som den hjemvendte lollik, Sydhavsøerne med nye og friske øjne. ”Her i landsdelen er et stort udviklingspotentiale, som ikke udnyttes. Vi har alt det, der skal til for at skabe en oplevelseskultur, som mange ville missunde os. Mange i hovedstadsområdet er begyndt at få øjnene op for landsdelens værdier. Udflytning fra by til land vinder frem”, mener Maria. Men – byfolk, der drømmer om at købe helårshus på Lolland-Falster, må være forberedt på benspænd og forhindringer, tilføjer Jesper. ”Realkreditinstituttet var i begyndelsen afvisende på grund af postnummeret 4990 Sakskøbing. På trods af, at vi begge havde gode jobs at flytte ned til og fortjeneste på vores hussalg i hovedstadsområdet, samt et sommerhus vi ville sætte til salg, krævede Realkreditinstituttet at udbetalingsbeløbet skulle være det dobbelte af det, man forlanger i hovedstaden. Altså 10 procent hvor man normal betaler 5 procent i udbetaling. Yderligere skulle vi indfri vores billån på knap 200.000 kroner”. ”Det gavner bestemt ikke bosætningen i yderområderne”, supplerer Maria, og tilføjer: ”Det var frustrerende. På et tidspunkt var vi lige ved at opgive”.

INDRETNING Til alle ... Om du arbejder eller er gået på pension, så har vi måske lige det du står og mangler. Alt til kontoret, skranke til firmaet, opbevaring, vi skaffer det hele. Skinner solen dig i øjnene eller er der for varmt i rummet, så klarer vi også det. Er du derimod ved at gå på pension eller kender du en der trænger til en god stol, som kan tilpasses til alle, så er vi også dér leveringsdygtige.

www.mobler.dk

Kontakt Ring til Ronald på telefon 41 88 74 43 eller skriv på erhverv@usmoebler.dk

Møllers Møbler Jarvig Møbler Hovedakslen 5 · 4760 Vordingborg Telefon 69 88 46 47

Maglemervej 46 · 4930 Maribo Telefon 54 76 10 01

Erhverv Sydhavsøerne

V. Ullerslev Snedkerforretning Ullerslevvej 8 ·4900 Nakskov Telefon 54 93 92 24

Ullerslevvej 8 · 4900 Nakskov Telefon 54 93 92 24

August 2017 | Erhverv og Kultur


22

BUSINESS

Iværksætter i med- og modvind Hvordan får man en god idé? Hvad skal der til for at føre den ud i livet? Skal man ikke bare glemme det, og beholde sit sikre job?

I

  forbindelse med åbningen af det nye Udviklingsmiljø i Nakskov onsdag 30. august kl. 14-17, invi-terer Business Lolland-Falster til et spændende foredrag. Borgmester Holger Schou Rasmussen kommer og holder åbningstalen og byder sammen med direktør i Business Lolland-Falster Mikkel Wesselhoff velkommen i de nye flotte inspirerende lokaler på Axeltorv nr. 2 i Nakskov. Efter åb-ningstalerne vil Iværksætteren Kenneth Tram få ordet. Kenneth Tram fik i 2009 idéen til Phoamy, en vindhætte til headsets, på en cykeltur over Lange-bro. Hans kone gad ikke og tale i telefon med ham pga. vindstøj – men i lommen havde Kenneth en klovnenæse, som han lige havde fået af Cirkus Arena. Den satte han på mikrofonen, og bum – idéen til Phoamy blev født. Mange har sagt til ham: “Nej hvor smart, hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt på det noget før?”. Kenneths svar plejer at være: “Det er der helt sikkert også, der er bare ikke nogen, der har ført den ud i livet”. Hvad det har krævet emotionelt, økonomisk og rent praktisk fortæller Kenneth om i et sprudlende foredrag, hvor han øser ud af sine erfaringer – både i medgang og modgang. Kenneth er især kendt fra Løvens Hule, hvor han leverede den bedste pitch nogensinde, og senest har han været en del i medierne pga. sin kamp for dansk iværksætteri. Kenneth har holdt foredrag på folkeskoler, erhvervsuddannelser, virksomheder og netværksmøder, hvor han med høj energi og passion fortæller om et liv som opfinder og iværksætter.

Stilrent logo, flot brochure og/eller en ny hjemmeside - til attraktive priser!

STILLINGSANNONCER Hvis din virksomhed har brug for nye ansatte, så sæt en stillings annonce i Erhverv og Kultur. FAST PRIS på en ¼ sides annonce kr. 1.000,- + moms.

PS: Det er samme størrelse som denne annonce! Mail dit indhold, tekst + logo, til tim@erhvervogkultur.net - og vi vender tilbage med en korrektur på annoncen.

HUSK også, at når du har ansat en ny medarbejder, så kan du altid maile et foto samt en lille beskrivelse af den ansattes kommende arbejdsfunktioner, som vi gerne bringer som en erhvervs-update. Det er ganske Gratis! Har du spørgsmål så ring til Tim R. Larsen, 2117 4277

Kontakt mig og du vil blive overrasket ... Grafiker Jess Berner Nielsen Englandsvej 2 4800 Nykøbing Falster Mobil 29 62 57 41 Email jess@grafosign.dk Web www.grafosign.dk

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

www.erhvervogkultur.net Erhverv og Kultur | August 2017


23

Velkommen til ”Sommermusik på Fuglsang” 24.-27. august 2017 PRESSEMEDDELELSE

K

ULTUR er altid blevet skrevet med store bogstaver på Fuglsang, og kulturen på Fuglsang har altid stået for en blanding af idérigdom, foranderlighed og tradition. Der er sket meget på Fuglsang, siden vi sidste år med indvielsen af KUMUS kunne fejre Ensemble Storstrøms 25 års jubilæum. Vi er her stadig alle sammen: Herregården, Fuglsang Kunstmuseum og Ensemble Storstrøm. Men vi er her i nye strukturer og i nye samarbejdsrelationer. Hver for sig og sammen står de tre huse stærke og klar til fremtiden.

KUMUS er central for Ensemble Storstrøms virksomhed i hele Kulturregion Storstrøm.

Vi i Ensemble Storstrøm har nu taget det store spring fra den historiske ramme i Herregårdens smukke sal til KUMUS, hvor vi sammen med Fuglsang Kunstmuseum skal skabe og rumme fremtidens formidling af billedkunst og musik. Meget er velkendt og det samme, som publikum med rette kan forvente af ”Sommermusik på Fuglsang”, men meget vil også være nyt.

Vores store ønske er at udbrede kendskabet til ensemblet til et nyt publikum, vi har derfor valgt onsdag aften at åbne festivalen for et særligt indbudt publikum. Så den traditionelle åbning finder i år sted i torsdag aften d. 24. august kl. 19.30 i Æblehaven ved KUMUS.

Det smukke område, den høje musikalske kvalitet, nærværet mellem publikum og musikere og tiden til fordybelse, vil altid være kernen i ”Sommermusik på Fuglsang”. Festivalens program og form afspejler, at den nye koncertsal i

Hele festivalens program kan ses på: www.ensemblet.dk/festival Vi glæder os til at byde publikum velkommen til ”Sommermusik på Fuglsang 2017”.

Kom helt tæt på middelalderen

Vi har over 100 ridderturneringer og hver dag afskyder vi verdens største krigsmaskine. Besøg Middelaldercentret og Middelalder Teknologiparken på samme billet.

1/5 - 30/9 + 16-20/10 Ved Hamborgskoven 2 · DK-4800 Nykøbing Falster · 54 86 19 34

www.middelaldercentret.dk

Danish Research- & Discovery Centre for Early Technology and Craftsmanship

August 2017 | Erhverv og Kultur


24

ADVOKAT

UPDATE

Nye låneregler gør det billigere at købe sommerhus Folketinget har netop vedtaget en lovændring, der gør det muligt at belåne 75 procent af en fritidsboligs pris hos sit realkreditinstitut. Tidligere lå grænsen på 60 procent. Reglerne trådte i kraft 1. maj 2017. Hvis du overvejer at købe sommerhus, og du har brug for et realkreditlån til at finansiere dit køb, så er dette en rigtig god nyhed, vurderer boligrådgiver Anette Clausen fra ADVODAN Lolland-Falster. Hun tilføjer dog, at det naturligvis er rigtig vigtigt at have styr på den resterende finansiering inden, man skynder sig ud og byder på et sommerhus. Anette Clausen, som også er udannet ejendomsmægler, giver her sit bud på en række andre forhold, som du også bør tænke over inden, du køber sommerhus. Du skal blandt andet overveje, hvad du vil bruge boligen til. Det har nemlig betydning for, hvilke regler og dokumenter du skal sætte dig ind i på forhånd. Hvilken status har sommerhuset? Langt de fleste sommerhuse må kun benyttes til beboelse i sommerperioden. Fra oktober til marts må du derfor kun overnatte i sommerhuset, hvis der er tale om kortere ophold. Ønsker du derimod at bruge sommerhuset hele året, skal du være opmærksom på, at huset som udgangspunkt skal ligge i en by- eller landzone for at have status som helårsbolig. Du kan undersøge husets status ved at lave en søgning i BBR-registret. Ligger sommerhuset i et sommerhusområde, kan der godt være givet dispensation til, at det kan bruges som helårsbolig. Det vil også fremgå af BBR-registret. Der kan også være bopælspligt, hvis sommerhuset har status af helårsbolig.

Vil du leje sommerhuset ud? Overvejer du at udleje sommerhuset for at supplere din indtægt, skal du vide, at hvis du udelukkende vil bruge dit sommerhus til udlejning, bliver det betragtet som erhvervsmæssig udlejning. Det kræver, at du indhenter en tilladelse af Erhvervsstyrelsen, og den kan være svær at få. En del af dine lejeindtægter er skattefrie gennem et fradrag. Hvor meget du skal betale, afhænger blandt andet af, om du udlejer privat eller gennem et udlejningsbureau. Skal sommerhuset gå i arv? Hvis du planlægger at overdrage dit sommerhus til dine børn på et tidspunkt, kan du gøre det, så det er med økonomisk fordel for begge parter. Reglerne er, at du må sælge sommerhuset til 15 procent under den seneste offentlige vurdering, uden at dine børn skal betale gaveafgift. Du vil ikke blive beskattet af fortjenesten, hvis du selv har benyttet sommerhuset, og hvis grunden er mindre end 1.400 kvadratmeter. Hvis du ønsker at give sommerhuset som gave, kan du give en del af husets værdi afgiftsfrit for dine børn. Resten af husets værdi skal de betale 15 procent i gaveafgift af.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anette Clausen på mail: ancl@advodan.dk eller telefon 4614 5924.

Tekst | Anette Clausen, Boligrådgiver Advokatfirmaet Advodan Lolland-Falster, tlf. 4614 5924, mail: ancl@advodan.dk

Erhverv og Kultur | August 2017


25 E N 3 o L L L I 0 kr B I S T I L 4 30 strup 4 n B E 55 me f. Tl up@ r st

T- G

MEN

en

7 1 0 2 N E Y V E R P U STR

m

TERER

RÆSEN P O R K P U R T MENS

.d k

ANNE KA RIN

SØGAARD R BROBERG · MICHA E P S E J · F R O D EL HASSELFLUG · ANNE HER

Y

MENU + REV

575,-

Dahl bergs Trio

PR. PERSON

TNING MENU, REVY, OVERNA D SAMT MORGENMA

975,PR. PERSON

ETUR

PRIS INKL. BUS TUR-R

675,-

PR. PERSON OEN TUREN BOOKES PÅ KR

PREMIERE BER TEM tember P E S . 7 N p DE den 9. se

ag 46 piller lørd s n e tom. uge y g v a e d R r lø g redag o og hver f

r e d r e å s ”Og ” r e t f e g a bal b n Frederikse ia r a M y o J f a Instrueret

August 2017 | Erhverv og Kultur


26

BUSINESS

Ung og Iværksætter styrket på LollandFalster Erhverv og Kultur | August 2017

Det succesfulde projekt Ung og Iværksætter, der i 2016 hjalp unge på Lolland-Falster med at starte egen virksomhed, har indgået en ny aftale om at hjælpe endnu flere studerende i lokalområdet. PRESSEMEDDELELSE

E

fter længerevarende forhandlinger er parterne bag Ung og Iværksætter nået til enighed med flere lokale partnere forankret på Lolland-Falster om et mere omfattende samarbejde end nogensinde før. De lokale partnere tæller blandt andet Sparringspartnerne, CELF og VUC Storstrøm, og det nye samarbejde vil blandt andet betyde, at Ung og Iværksætter vil holde oplæg i klasser på uddannelsesinstitutionerne, iværksættercaféer, hvor de unge kan få sparring og rådgivning, så regionen måske kan få endnu flere iværksættere i fremtiden. Derudover vil Ung og Iværksætter facilitere udflugter til store og små virksomheder i lokalsamfundet, så de studerende får mulighed for at opleve livet som selvstændig erhvervsdrivende på første hånd. ”Et fantastisk initiativ” På VUC Storstrøm vil Ung og Iværksætter desuden implementeres direkte i undervisningen igennem faget ”Innovation”, for at skabe en større forståelse og plante tanken om iværksætteri i de studerendes sind. John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune, udtaler: ”Denne kampagne skal gerne give et skub til de unge, der går med drømmen om at skabe sit eget. Nu er muligheden her, og med kampagnen er der gode folk til at søge sparring og rådgivning hos. Iværksætteri er en af de ting, jeg gerne ser meget mere af. Det skaber nemlig nye, spændende arbejdspladser, som kan være med til at skabe vækst her på Lolland-Falster.”


27

NY CD Sehr Langsam Fem digte af Emil Aarestrup med musik af

PETER ABRAHAMSEN

M ED P ETER A BRAHAMSEN , S IDSE H OLTE , T ORBEN K JÆR , B O LIENGÅRD , O LE B ENDIX OG J ENS H ØRRING O LSEN

Foto: Per Daugaard

Kan købes på www.Amediashop.dk

Drømmer om at give noget igen Bag Ung og Iværksætter står Martin Trane, Alexander Juul Jakobsen, Jakob Friis og Nicolaj Sand, der alle selv har egne virksomheder. Idéen bag projektet opstod, da de følte, der manglede en hjælpende hånd til spirende iværksættere. ”Vi er meget tilfredse med, at vi har fået skabt et endnu bedre fundament for Ung og Iværksætter på Lolland-Falster. Aftalen her betyder, at vi får endnu flere muligheder for at komme ud og se de studerende i øjnene og hjælpe dem, der hvor de befinder sig - hvad enten de drømmer om at blive Bill Gates eller at tjene lidt ekstra lommepenge,” siger Nicolaj Sand. Det næste åbne event er et crossfit arrangement i hhv. Nakskov og Nykøbing F. i august og september. Følg med på Facebook med opdateringer. Hvad er Ung og Iværksætter? Ung og Iværksætter bunder i fire unge iværksættere med egne virksomheder. Den idealistiske baggrund for projektet var et efterspurgt fællesbehov for støtte, da egne virksomheder blev startet. Det førte til et pilotprojekt i efteråret afholdt i samarbejde med CELF, BLF og Guldborgsund kommune. Det indebar oplæg, iværksætter caféer og personlig hjælp til unge mennesker, som gerne ville udvikle deres idé eller allerede virksomhed, og den store succes i 2016 har nu medført, at Ung og Iværksætter har modtaget yderligere midler fra adskillige partnere på Lolland-Falster. Kontakt: Martin Trane, Partner Ung & Iværksætter Mail: martintrane@yahoo.dk - mobil: 60201654 Nicolaj Sand, Partner Ung & Iværksætter Mail: nicolaj@meptek.dk - mobil: 28590263 Læs mere: www.ungivaerksaetter.dk

VI ARBEJDER MED VÆKST

KARRIERERÅDGIVNING

JOBSKIFTE JOBSØGENDE IVÆRKSÆTTER FLEKSIBEL KARRIERERÅDGIVNING

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING EJERSKIFTE LEDELSESSPARRING HR-RÅDGIVNING - PERSON OG KOMPETENCEPROFIL STRATEGIUDVIKLING VIRKSOMHEDSTESTAMENTE

MARKETING

GRAFISK DESIGN OG IDENTITET HJEMMESIDE ONLINE MARKEDSFØRING SOCIALE MEDIER MARKEDSFØRINGSPLAN SALGSOPTIMERING

Konsulenthuset Provi er et full service konsulenthus med i alt 11 dygtige konsulenter, der arbejder inden for områderne KARREIRERÅDGIVNING, VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING og MARKETING / KOMMUNIKATION. Vi har tilknyttet strategiske samarbejdspartnere hvor deres kompetencer supplerer os og kvalificerer opgaveløsningen hos vores kunder.

TELEFON: 5486 0604 WWW.PROVI.DK PROVI.DK VESTENSBORG ALLÉ 2B 4800 NYKØBING F. VEJLEGADE 33 4900 NAKSKOV RÅDHUSTORVET 5 4760 VORDINGBORG

August 2017 | Erhverv og Kultur


28

KUNST

Tekst og foto | Bjarne Winther

E

n kunstmalers drøm må være eget galleri til udstilling af egne værker, og ikke skulle være afhængig af invitationer fra diverse galleriejere. Den drøm har kunstmaleren Peter Pitsch fået opfyldt. I begyndelsen af juli holdt han reception for venner og kollegaer i sit nyetablerede galleri i Nykøbings latinerkvarter, Store Kirkestræde 1C. Et skønt lokale med lysindfald fra gården og gågaden, hvor der dagligt er livlig trafik af borgere og turister. En bedre placering for et galleri kan næppe tænkes. ”Jeg er kommet godt fra start. Jeg har oplevet stor opbakning fra byens borgere, ligesom turisterne viser interesse for mine værker. Jeg har solgt ganske pænt siden den første åbningsdag”, fortæller Peter Pitsch, der også er forfatter, oversætter, designer af bog­ omslag, digter og fotograf – og nu altså også galleriejer. Fik nok af storbyen Peter Pitsch er tilflytter. Han er født i Herford i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen. Som ung boede han i Berlin, senere Amsterdam og Rom, hvor han mødte den danske pige, som han i dag er gift med. Sammen fulgtes de fra Rom til København, hvor de i en årrække boede på Vesterbro. ”Her var ulideligt. For mange mennesker og for megen støj”, fortæller Peter Pitsch, og tilføjer, at de begge længtes efter at komme ud af byen til roligere omgivelser. I begyndelsen af halvfemserne tilbragte de et par uger i et sommerhus i udkanten af Marielyst – og her skete der noget afgørende for Peter Pitsch. ”Stilheden og naturen påvirkede mine tanker og betragtninger i eksistentiel retning. Jeg blev bevidst om, at storbyens hektiske liv ikke længere var noget for mig”. Oplevelsen og erkendelsen ved Marielyst førte nogle år efter til køb af sommerhus i Gedesby, og senere til køb af helårsvilla i Nykøbing Falster.

Nyt ku iN latine

Peter Pitsch er medlem af den lokale forfatterforening ”stORDstrømmen” og kunstnergruppen ”FeLoFa”, der fremmer samarbejdet mellem danske og tyske kunstnere på begge sider af Femern. Han skriver romaner, digte, børnebøger og fremstiller kunst- og fotobøger. Hans førsteudgivelse var en digtsamling i 1993. i dag udgiver han 1-2 bøger om året på det tyske forlag Brighton Verlag. En af hans seneste udgivelser er fotobogen LYS OVER LOLLAND – fotografier af kunstværkerne, der var udstillet på Sakskøbing Sukkerfabrik under Lys over Lolland 2015. Tilflytter føler stærk lokal forankring Peter Pitsch er vild med landsdelen, hvilket kommer stærkt til udtryk i hans tosprogede turistguide - GEDESBY - med undertitlen Danmark for livsnydere/Dänemark für Schöngeister, illustreret med egne fotografier. Teksterne er dokumentation, faktuelle oplysninger – personlige motiver og kommentarer. Og naturligvis har Peter Pitsch sine bøger udstillet i gallariet sammen med sine akrylbilleder og øvrige kunst, hvor udsmykning af krukker er det seneste, han har kastet sig over. ”Jeg tilbringer mange dage og timer i mit galleri. Her arbejder jeg med nye værker både om aftenen og i weekenderne. Jeg eksperimenterer med nye udtryksformer. Næsten hver dag producerer jeg noget nyt. Og så skal der også sættes tid af til bestillingsopgaver”, fortæller han. Om sine arbejdsprocesser fortæller Peter Pitsch: ”Mange af mine værker er resultat af forskellige udtryksformer som fotografi, collager, digital kunst og akrylmaling. Denne blanding giver spændende muligheder, som næppe kan opnås på anden måde. Jeg beholder grundformen, når jeg maler på fotocolagen, trykt på et lærred, alligevel er hvert billede et unika-værk. Billeder­ne giver indsigt i strukturernes dybde, hvorved åbnes op for en række forskellige perspektiver. Sanseoplevelsen bliver forstærket af den dynamiske blanding af intense farver. Når folk kigger forbi, fortæller jeg gerne om de tanker, som ligger bag de enkelte motiver, om budskabet eller om de mange arbejdsprocesser. Kunst skal være tilgængelig for alle.”

Erhverv og Kultur | August 2017

Den herboende tyske multikunstner Peter Pitsch åbner galleri i Store Kirkstræde i Nykøbing.


unstgalleri Nykøbings nerkvarter

29

2017 2017

BEMÆRK

Lørdag 2. september klBEMÆRK 19.00 Lørdag 2. september kl 19.00

Lørdag 9. september kl 16.00 Lørdag 9. september kl 16.00

KabaretRasmus med Helene Gjerris Zwicki, Anders Brødsgaard,

Sho violin PetraAkamatsu, Gilming, klaver Branimir Pusticki, cello Sho Akamatsu, violin Branimir Pusticki, cello Shostakovich, Beethoven,

FIGURA Ensemble Kabaret med Helene Gjerris FIGURA Ensemble

Peter Fuglsang, Jesper Egelund, Rasmus Zwicki, Anders Brødsgaard, Per Nørgård, Hanns Eisler, Kurt Weill, Peter Fuglsang, Jesper Egelund, Friedrich Hollaender, m.fl. Per Nørgård, Hanns Eisler, Kurt Weill, Friedrich Hollaender, m.fl.

TRIO 1887 Petra Gilming, klaver TRIO 1887

og Mendelssohn Beethoven, Shostakovich, og Mendelssohn

Lørdag 16. september kl 16.00 Lørdag 16. september kl 16.00

Lørdag 23. september kl 16.00 Lørdag 23. september kl 16.00

Lukas Rande, saxofon Andreas Møllerhøj, bass Nicolai Kornerup, accordeon Lukas Rande, saxofon Andreas Fryland, trommer Nicolai Kornerup, accordeon Emil Goldschmidt, klarinet Andreas Fryland, trommer Emil Goldschmidt, klarinet World music

Egils AneteUpatnieks, Toca, fløjte obo Egils Sefers, klarinet Upatnieks, obo David Palmquist, horn Egils Sefers, klarinet Niels Vedsten DavidAnders Palmquist, horn Larsen, fagot Niels Anders VedstenLiszt, Larsen, fagot Shostakovich,

MAMES MAMES BABEGENUSH Andreas Møllerhøj, bass BABEGENUSH

CARION CARION Blæserkvintetten Anete Toca, fløjte Blæserkvintetten

og Ligeti, m.fl. Liszt, Shostakovich, og Ligeti, m.fl.

World music

www.elvermosekoncerter.dk www.elvermosekoncerter.dk

Vil du være med til at bygge vingerne til verdens største serieproducerede havvindmølle?

Ansøg via vores hjemmeside mhivestasoffshore.com

facebook.com/ MHIVestasOffshoreWind

linkedin.com/ company/mhi-vestas-offshore-wind

youtube.com/ MHIVestasOffshoreWind

twitter.com/ MHIVestas

August 2017 | Erhverv og Kultur


30

VIL DU SIKRE DIG AT DINE KUNDER ALDRIG GÅR FORGÆVES OG KOMMER TIL EN LUKKET DØR? Så skal du med på app’en OPEN2DAY. Pris for resten af 2017 er KUN kr. 500,- + moms.

HER ER TEAMET BAG OPEN2DAY.DK/ LOLLANDFALSTER … Du kan få et besøg af en af vore 3 konsulenter, Merete Meyer Madsen fra Nakskov. Inge Ekelund fra Nr. Alslev. Eller Tim Larsen fra Nykøbing F.

NYE KUNDER SOM ER MED PÅ OPEN2DAY.DK/LOLLANDFALSTER

Inge Ekelund Tlf. 2936 4820

Merete Meyer Madsen Tlf. 6144 0622

Tim Larsen Tlf. 2117 4277

Følg vejledningen i telefonen her til højre, det tager under 5 min. at oprette dig. Du er også meget velkommen til at tage fat i en af OPEN2DAY konsulenterne. De kan også hjælpe dig hvis du har spørgsmål eller andet. Du er også velkommen til at gå ind på www.open2day.dk/ lolland-falster

Her kan du få dit logo med. Tilmeld dig i dag og vær på app’en allerede i næste uge.

TILMELD DIG HER: 1. Gå ind på www.open2day.dk/admin/tilmelding 2. Udfyld skemaet 3. Vælg kategorier 4. Upload din virksomheds logo* 5. Upload dit foto* 6. Læs og accepter servicebetingelserne 7. Tryk på upload 8. Du er online i løbet af 3-5 dage *Logo: 250px bredt x 40 px. højt i 72 dpi. Foto: 139px bredt x 173px højt i 72 dpi. OPEN2DAY.DK hjælper gerne med billedbehandling. Du kan også give os lov til at tage materiale fra din hjemmeside. Ved spørgsmål ring gerne på 2380 9559 eller skriv til susanne@open2day.dk Pris: Kontakt Tim R. Larsen på 2117 4277

OPEN2DAY.DK

Tim R. Larsen Tlf. 21 17 42 77 tim@erhvervogkultur.net

www.erhvervogkultur.net Erhverv og Kultur | August 2017


31

DANMARKSPREMIERE

peugeot.dk

NY PEUGEOT EXPERT EN GENERATION FORAN

NY PEUGEOT EXPERT

L1 1.6 BlueHDi 95 hk SERVICELEASING

1.495 kr.

*

Pr. måned ekskl. moms

*Leasing via Peugeot Finans A/S. Leasingperiode 36 mdr. og 50.000 km kørsel i perioden. Prisen er inkl. finansierings- og leveringsomkostninger. Leasingydelsen er variabel og er inkl. service, men ekskl. dæk, forsikring, brændstof og ejerafgift. Der forudsættes 35.000 kr. i førstegangsydelse, kaskoforsikring, positiv kreditvurdering og betaling via NETS. Ved leasingperiodens udløb returneres bilen til Peugeot Finans. Forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl. Tilbuddet er enkeltstående og kan ikke kombineres med øvrige tilbud. Alle priser er ekskl. moms. Den viste bil er en Expert Plus L2 med ekstraudstyr. **L3 lanceres i 2017 B Expert L1 1.6 BlueHDi 95 hk 18,2 km/l. CO2 144 g/km. ***Eksakte værdier er under godkendelse.

Den nye Peugeot Expert er ankommet – klar til at tage fat! Og lige nu kan du servicelease den for under 1.500 kr. om måneden. Firmaets nye, robuste Expert fås i tre forskellige længder L1, L2 og L3** og er velindrettet med masser af aflæggeplads og opbevaringsrum. Og så er den fyldt med standardudstyr, som gør transporttiden ekstra komfortabel og tryg; eksempelvis fartpilot, centrallås, el-ruder foran, ABS/ESC og airbag til både fører og passager. Motorprogrammet består af fem kraftfulde BlueHDi-motorer på hhv. 95, 115, 120 og 150 hk – samt en version på 180 hk med automatgear. Sammen med varebilens lave vægt betyder de højteknologiske motorer, at Peugeot Expert både kan prale af klassens bedste brændstoføkonomi med op til 19,6 kilometer pr. liter, og den laveste CO2 -emission***. Sæt forventningerne højt til den nye Expert, når du kigger forbi din forhandler eller peugeot.dk

NY PEUGEOT EXPERT

PEUGEOT NYKØBING F.

Schulz Biler • Herningvej 11 • 4800 Nykøbing F. Tel. 54 86 10 16 • www.schulzbiler.dk

PEUGEOT SAKSKØBING

Clausen & Larsen I/S • Industrivej 12 • 4990 Sakskøbing Tel. 54 70 41 14 • www.peugeot.dk/sakskobing

August 2017 | Erhverv og Kultur


32

KULTUR

Gedser Fyrstival fylder 5 år i 2017 For 5 år siden blev der taget en stor chance, som gav en del søvnløse nætter – at starte en weekend med gadeteater og musik og gøgl i lilleputbyen Gedser – kun kendt som der, hvor man tog færgen over Østersøen, og næsten alt andet var lukket ned.

PRESSEMEDDELELSE

M

en der var andet. Aktive folk som arbejdede i fritiden med at skabe et spændende geologisk museum, et jernbanemuseum, et udsigtstårn i det gamle vandtårn, en skulptur som skulle være en hyldest til ytringsfriheden og dialogen og andre tiltag - det var dengang, siden er der kommet meget mere til. Ideen med Gedser Fyrstival var og er at synliggøre, at vores område kan byde på både natur og kultur – man kan gå på opdagelse såvel på sydspidsens klinter som dykke ned i årtusinde gamle forsteninger, og man kan falde i svime over mælkevejen såvel som over gamle, tyske damplokomotiver. Og derudover nyde musik og grine sammen over gøgl og gadeteater i fællesskab med børn i alle aldre.

Foto: PH Bergmann Fotografi

Erhverv og Kultur | August 2017


33

For 5 år siden var der vist ikke mange andre end initiativtageren, der troede på projektet. Guldborgsund Kommune tør stadig ikke satse penge i det sammenlignet med andre projekter i kommunen. Men Gedsers foreninger har troet på det og bakket op på mange mulige måder. Teatret Masken indgik et pr-samarbejde. Så kom Folketidendes kulturredaktør med på ”vognen” og udråbte Gedser til at være en oplagt festival-by på grund af beliggenheden. Vinterbadernetværket såvel fra LF som Rostock kom anstigende. Tyske kunstnere, som udstillede på Marinestationen, ville gerne være med og inviterede deres netværk til Fyrstivalen. I år har vi fået ”Scandlines” overbevist om, at det kan være til fælles glæde og indtjening med et samarbejde. Og endelig er der allerede indgået en aftale for 2018 med Rostock’s kulturforvaltning om honorarstøtte til et tysk band, der kan optræde i Gedser. I år vil vi gerne vise Gedsers 3 havne frem Så fredag kl. 15 er der åbningsarrangement i lystbådehavnen med borgmester John Brædder til at klippe den røde snor over, musik og fællessange, vild med badevand for borgmestre og borgere, internationalt gadeteater for alle aldre og nationaliteter, Najaden holder åben for de sultne og tørstige – og senere mødes vi på Købmandsgaarden til dansemusik, danseopvisning og en sving-om. Lørdag er det så fiskerihavnen, der er centrum for dagens aktiviteter med åben redningsstation, bokseopvisning med vores nordiske ungdomsmester Oliver Meng – Meng junior mod Meng senior, ”Pina Polar”– kvindelig klovn fra Polen, trommeslagerne fra ”Vores Guldborgsund”, man kan deltage i Skraldekunst, tage på tur med ”Fællesskaber i det fri”, besøge Lokalhistorisk Arkiv og få set

lidt film fra de gode gamle dage, spise mormormad på Havnekroen eller røgede fiskespecialiteter fra Gedser Røgeri. Lørdag aften underholder Knud Højrup – troubadouren fra Limfjorden – på Toldcafeen med sine morsomme historier og viser. Søndag formiddag holder vi traditionen med at bygge og løbe med drager fra Idræts- og Medborgerhuset, Gedser Fyr holder åben for publikum, ”Voci Fluenti” - det dygtige kor fra Sakskøbing – indtager Gedser Kirke om eftermiddagen og herefter slutter vi med det sædvanlige tilløbsstykke foran Gedser Remise og Det gule Palæ med ”Dansk Rakkerpak” - internationalt gadeteater for alle aldre og nationaliteter. Holder vejrguderne ikke deres aftale om tørvejr, rykkes nogle af aktiviteterne over i den 3. havn – nemlig i Scandlines Portalen i Færgehavnen. Her er en udstilling om Sydfalster, Gedser og om Matador. Man skulle næsten tro, at DR er med i vores arbejdsgruppe, nu hvor de giver fornyet interesse om den kendte jernbanestation - ”Korsbæk Station”. Ud over naturens mange muligheder er der naturligvis åben på Marinestationen med kunstudstilling, Gedser Remise og Det gule Palæ, Det sorte Geomuseum, Det gule vandtårn, Gedesby Mølle m. flere. Gedser Fyrstival 11.-13. august 2017

Vi gør dine onlinedrømme til virkelighed Optimér din forretning – reducér spild

Brug for hjælp til online markedsføring?

Bruger din virksomhed tid på at

Vi er et certificeret Google Partner bureau, der hjælper dig med at blive synlig på Google og på de sociale medier.

• Indtaste data? • Kopiere data fra et sted til et andet? • Følge op på kundeklager?

Strategi, eksekvering og analyse af brugeradfærd og afkast.

Så ring til os!

Du finder det hos os. Vi laver specialdesignede softwareløsninger, der optimerer og automatiserer dine processer

Flemming Westphal Softwarearkitektur og webudvikling

Sarah Vos Thrysøe Online-marketingspecialist

Gå ind på adressen osglink.dk/kontakt og bestil en opringning, så kontakter vi Dig snares t

Online Solution Group · +45 4243 4754 · Slotsbryggen 14 A-D · 4800 Nykøbing Falster · www.onlinesolutiongroup.dk

August 2017 | Erhverv og Kultur


34

Lovestorm Nyheder U

dviklingen for Lolland-Falster Lovestorm går støt og roligt. Vi har rigtige fine tal i Facebook-gruppen. Medlemstallet er fortsat stigende og nærmer sig snart de 25.000. Vi kan konstatere at der p.t. er over 49.000 likes, kommentarer og opslag pr. måned samt over 500.000 visninger om måneden. Bestyrelsen for ”Sammen om Lolland-Falster”, som understøtter Lolland-Falster Lovestorm, arbejder i kulissen med mange forskellige aktiviteter. Her får du et rids af, hvad der især har optaget os henover sommeren.

LOLLAND-FALSTER LOVESTORM I TAL (fra midt juni til midt juli 2017) 40.000+ reaktioner (likes osv.), kommentarer og opslag 20.000+ personer der har set, slået op, kommenteret eller liket 500.000+ visninger (beregnet ud fra blot de 100 mest populære opslag) 24.715 medlemmer i alt pr. 15.7.2017 Ca. 10.000 aktive medlemmer per dag (personer der har set, slået op, kommenteret eller liket) 61% kvinder, 39% mænd Flest medlemmer i aldersgruppen 45-54 år Top 5 for udenlandske medlemmer (70 fra USA, 66 fra Sverige, 64 fra Norge, 50 fra Tyskland, 40 fra England) * Top 3 danske byer (3900+ fra København, 2800+ fra Nakskov, 1900+ fra Nykøbing) * * Her tælles kun de medlemmer som i deres FB-profil aktivt har oplyst hjemland/hjemby.

Folkemødet på Bornholm I juni deltog Kirsten Sydendal ved Folkemødet på Bornholm. Hun var inviteret af Dansk Industris lokalafdeling på Bornholm og holdt oplæg for en stor forsamling erhvervsfolk om succesen med Lovestorm. Dagen efter deltog hun i en debat om samskabelse og samarbejdet mellem kommuner og andre aktører, herunder borgerdrevne initiativer. Begge dele gav nye kontakter og interessante samtaler. Selvom vi mandskabsmæssigt kun var beskedent repræsenteret, blev vores tilstedeværelse omtalt kort af Politiken. Studenter og Lolland-Falsters spejdere Vi har igen i år sendt lykønskningsbreve ud til årets studenter og andre, der har afsluttet deres uddannelse lokalt. I år fik de et klistermærke med Lovestormlogoet, som vi håber de vil sætte på deres pc, postkasse eller døren til kollegieværelset. Klistermærker – og senere postkort – er sponsoreret af Advodan Lolland-Falster, hvilket vi er meget taknemmelige for. Det er Nicolaj Sand Rasmussen, som har stået for kontakten med uddannelsesstederne, og han har også været tovholder for vores samarbejde med Lolland-Falsters spejdere. De har været på tur i Sønderborg, og med kommunernes velvillige støtte er der blevet lavet Lovestorm-T-shirts til alle næsten 400 spejdere, beachflag og andet, som har været med til at promovere Lolland-Falster i det sønderjyske. Bogen om Lolland-Falster Lovestorm Journalist Lise Ravnkilde har - som det nok er mange bekendt - skrevet en bog om de to første år med Lolland-Falster Lovestorm og den betydning, som stormen har haft. Tak til alle, som har bidraget med fotos til bogen. Den er blevet rost og kan købes mange steder på Lolland-Falster og også på saxo.com. For hver bog, der sælges, donerer Lise Ravnkilde 10 kr. til Lovestormarbejdet. Tak for det! Varer med Lovestormlogo Mette Aagaard og Niels Bjerregaard arbejder fortsat med merchandise, og vi lover: Der skal nok komme nogle fine varer. Vi arbejder sideløbende med at få trykt gratis klistermærker og postkort. Hvis erhvervsdrivende vil dække vores udgifter til sådanne formål, må I meget gerne kontakte Merete Meyer Madsen på merete@ solf.dk.

Erhverv og Kultur | August 2017

Fællessang i 500 år Vi er blevet spurgt, om vi vil deltage i projektet ”Fællessang i 500 år”, som skal fejre fællessangen på Lolland i oktober måned, og vi slog til med det samme. Det er Mette Staalgaard, der er projektleder, og vi vil gerne understrege, hvor glade vi er for at være en del af projektet. Vi samarbejder også med kærlighedslitteraturfestivalen Kær-Litt, med Lolland-Falster-krøniken Lykke & Fremgang, der har premiere i september, og med Lys over Lolland. Ved sådanne større kulturarrangementer og -festivaler kan vi hjælpe med promovering og synlighed. Vi beder bare om at være med fra starten, så Lolland-Falster Lovestorm bliver en ligeværdig partner i projektet og ikke blot en online opslagstavle. Kom til høstmarkeder på Krenkerup og Knuthenlund Vi vil være til stede med en bod både ved Krenkerups Høstmarked d. 26. august og ved Knuthenlunds Kulinariske Høstdage 2. og 3. september. Så kom forbi og få en snak med os. Følg med Du kan naturligvis følge Lolland-Falster Lovestorm-bevægelsen i Facebook-gruppen Lolland-Falster Lovestorm, og du kan også læse om det hele og finde links og presseomtaler på www.lovestorm.dk. Vi skriver jævnligt artikler og klummer i de trykte lokale medier Erhverv & Kultur, Vi Kvinder og LF Livsstil. I LF Livsstil finder du Månedens Lovestorm, en person som er særligt aktiv i vores gruppe, og du finder også en trykt eventkalender som dækker hele Lolland-Falster. Den er lavet til inspiration både for gæster og fastboende, og alle dem som overvejer at flytte hertil. Vær med og bak op Lolland-Falster Lovestorm er for alle, både kommuner, virksomheder, borgere, medier, projekter og organisationer, både på og uden for Lolland-Falster. Vi opfordrer alle til at støtte os i arbejdet med at fremhæve alle de gode sider ved sydhavsøerne og skabe positiv forandring. Du kan gøre det må mange måder. Her er de tre mest oplagte: 1) Har du en god historie, så læg den ud i Lolland-Falster Lovestorm-gruppen på Facebook. Skriv en tekst, føj et billede til og husk at bruge hashtagget #lollandfalsterlovestorm. 2) Bliv medlem af vores forening. Du kan tegne et medlemskab af ”Sammen om Lolland-Falster” på www.solf.dk. Indsæt 200 kr. på kontonummer 6520 4161237, så er du medlem! 3) Meld dig som frivillig. Vi har rigtig mange opgaver og mangler altid både praktiske hænder og gode hoveder. Skriv til Mette Aagaard på mette@solf.dk, hvis du er interesseret i at blive frivillig. Tak til alle der bidrager til Lovestormen, og fortsat god sommer til alle! Kirsten Sydendal


35

SUBARU LEVORG VAN ER

FIREHJULSTRÆK

I SPORTSKLASSEN

50,7 . 8 1 SPA(iR ms) nkl. mo G VAN R O V E L VAN V X G O

K AMPAGNETILBUD SUBARU LEVORG VAN fra

271.650,-

(+ moms 43.890,-)

DEN ÆGTE VARE MED EN EKSTRA RABAT! Slå til nu og høst en ekstra rabat på rendyrket køreglæde. Front og undervogn fra WRX STI. To ergonomiske sportssæder og et enormt lastrum med plads til din livsstil. Subaru Levorg Van giver dig det ægte Subaru firehjulstræk, den utæmmede power fra Subaru Boxermotoren og et væld af udstyr, der gør rejsen hurtig og behagelig. Se subaru.dk

CLAUSEN & LARSEN I/S Industrivej 12 · 4990 Sakskøbing Tlf. 54 70 41 14 www.clausenoglarsen.dk

Brændstofforbrug 14,1-14,5 km/l. CO2 159-164 g/km. Der tages forbehold for trykfejl. Priserne er vejledende og ekskl. lev. Kampagnen gælder til 31.7.2017

subaru.dk

August 2017 | Erhverv og Kultur


36

BUSINESS

Marie Persson, Projektleder / Project Manager hos Business Lolland-Falster

Åbning af nyt Udviklingsmiljø

D

en 30. august inviterer Business Lolland-Falster indenfor i det nye Udviklingsmiljø i Nakskov kl. 14-17.

Det helt nyindrettede udviklingsmiljø er målrettet iværksættere og mindre virksomheder, der befinder sig i en udviklingsfase, og på samme måde som Udviklingsmiljøet i Nykøbing Falster tilbyder Business Lolland-Falster udover kontorfaciliteter et væld af muligheder inden for rådgivning, sparring og netværk - alt sammen med fokus på at skabe flere lokale virksomheds-succeser. 20 har allerede fundet vej ”Indtil videre har omkring 20 virksomheder og virksomhedsrettede projekter valgt at blive en del af Udviklingsmiljø Nakskov, og jeg synes, vi på kort tid har lykkes med sammen at skabe et godt miljø, som rummer både nystartede og lidt mere etablerede virksomheder”, fortæller Marie Persson, der er projektleder i Udviklingsmiljøet for Business Lolland-Falster. Men der plads til flere virksomheder i de moderne lokaler, som den lokale virksomhed LF Business Box står bag. Store fordele Hovedparten af de nuværende virksomheder i Udviklingsmiljø Nakskov består af en eller to personer. De har en kæmpe fordel i at være en del af et kontormiljø, hvor mange af de andre virksomheder også er i en opstarts- eller udviklingsfase. Derudover letter det hverdagen at have adgang til et velfungerende kontor, mødelokaler, køkken mv., så man kan fokusere på at udvikle sin virksomhed. Og ikke mindst kan det få en markant betydning for en virksomhed at få adgang til de mange ydelser, Business Lolland-Falster er i stand til at levere i kraft af egne kompetencer og erhvervsorganisationens netværk hos lokale, regionale, nationale og europæiske specialister. Invitation på hjemmesiden Udviklingsmiljøet i Nakskov inviterer til åbningsreception den 30. august om eftermiddagen. Hvis du er interesseret at deltage i arrangementet, så hold øje med Business Lolland-Falsters hjemmeside, hvor der bliver mulighed for at tilmelde sig: www.businesslf.dk Udviklingsmiljø Nakskov ligger på Axeltorv 2 i Nakskov

FAKTA Lolland-Falster i top med iværksættervækst Antallet af nye virksomheder på Lolland-Falster har været i markant stigning. Antallet af nye virksomheder steg med 17 % i Lolland Kommune og 5 % i Guldborgsund Kommune fra 3. kvartal 2015 til 3 kvartal 2016. Tallene er særligt bemærkelsesværdige, når man tager i betragtning, at der i Region Sjælland var tale om et gennemsnitligt fald på 10 %, og for hele landet et fald på 5 %. Tallene stammer fra konsulenthuset IRISGroup i København.

Erhverv og Kultur | August 2017


37

Er dette vejen frem i Danmark? Supermarked dyrker økologisk frugt og grønt på taget. Kunderne kan fremover købe økologisk frugt, grønt og honning dyrket på forretningens eget tag. PRESSEMEDDELELSE

K

øb økologisk frugt og grønt dyrket på supermarkedets eget tag. Den mulighed får kunderne i det canadiske supermarked IGA extra Famille Duchemin i en forstad til Montreal nu, efter at man med hjælp fra virksomheden The Green Line: Green Roof har anlagt en have på 2.300 m2 oven på forretningens tag. Her dyrkes og sælges godt 30 forskellige sorter af frugt og grønt, heriblandt tomater, radiser, aubergine, kål og basilikum, indtil vintervejret sætter ind. Der er desuden opsat otte bikuber, så bierne kan hjælpe med bestøvning og på længere sigt begynde at producere honning. Det skriver lokalmediet Montreal Gazette. - Folk er meget interesserede i at købe lokalt, og det bliver ikke mere lokalt end det her, siger forretningens medejer Richard Duchemin til Montreal Gazette.

Genbruger eget vand IGA extra Famille Duchemin har samtidig en af de højeste grønne certificeringer for bygninger i Canada, og det hjælper taget med, idet det ekstra lag jord forstærker bygningens isolering. Samtidig bliver afgrøderne vandet med vand fra butikkens eget afdampningssystem, og taget er blevet tilholdssted for fugle og insekter. - En grøn taghave giver os muligheden for at dyrke vores lidenskab for mad, samtidig med at vi sænker vores miljøaftryk, noget der er særligt vigtigt for os. Vi er glade for at kunne sætte gang i dette innovative projekt og håber, at det inspirerer andre virksomheder til at gøre det samme, siger han. Ifølge IGA Extra Famille Duchemin er supermarkedet det første i Canada til at sælge øko-grønt dyrket på eget tag. Det har i øvrigt skabt to fuldtidsjob; en helårig og en halvårig stilling.

uDStilliNg ”sprækker i lyset” På SaxkjøbiNg Sukkerfabrik

lys over lolland

25. august - 3. september 2017 NykøbiNgvej 76 D • bygNiNg 46 4990 SakSkøbiNg køb billetter på www. billetten.dk/lysoverlolland eller på lF turistbureauer

Fredag 25. august

søndag 27. august

tirsdag 29. august

torsdag 31. august

lørdag 2. september

Kl. 16.00 åbning

Kl. 13.00 dukketeater DeN SaNDfærDige beretning om De tre Små griSe

Kl. 20.00 samtalesalon Samtale og Debat

Kl. 20.00 ny cirkus Forestilling SiSyfoS i jakkeSæt

Kl. 20.00 danseaFten DaNSe billeDer fra Stumme film

Åbning af Lys over Lolland på Saxkjøbing Sukkerfabrik. For inviterede gæster.

Kl. 20.00 åbningskoncert CarSteN Dahl & torhilD oStaD

Hvordan de tre små grise (de svin) forsøgte at narre den rare og venlige ulv.

Pris: 50 kr. sted: koncertsalen

Den norske sangerinde Torhilds unikke stemme går op i en højere enhed sammen med Carsten Dahls sublime klaverspil.

Kl. 20.00 Film Forpremiere alDrig mere i morgeN

Pris: 210 kr. sted: koncertsalen

Kunstneren Thorvald dør og får chancen for, at se hvilket aftryk han efterlader sig.

Hvad er det, der sker med oplysning og viden? Er der kommet sprækker i lyset? Hvordan praktiserer vi vores demokrati? Hvad er vores frihed og ansvar som mennesker? Det er nogle af de spørgsmål, vi er nysgerrige på. Ordstyrere Christian Schou og Michael Højlund Larsen.

Pris: 75 kr. sted: lys over lollands café

Oplev Lars Lindegaard Gregersens halsbrækkende fysiske ekvilibrisme. En poetisk, skarp og morsom fortolkning af den græske myte om Sisyfos.

Pris: 175 kr. sted: koncertsalen

Storyteller Morten Eggert, karakterdanser fra Den Kongelige Ballet, har samlet en særligt udvalgt gruppe verdensdansere. Danserne præsenterer hver deres genre og blander kortene i et fortællende, poetisk, humoristisk og dansende møde.

Pris: 210 kr. sted: koncertsalen

Pris: 110 kr. sted: lys over lollands Biograf

lørdag 26. august

Mandag 28. aUgUst

onsdag 30. august

Fredag 1. september

søndag 3. september

Kl. 20.00 kunstneraFten

Kl. 19.00 lys over lolland på stiFtsmuseet På flugt

Kl. 19.00 havevandring & Film Søholt barokhave

Kl. 20.00 Film Forpremiere baCkStabbiNg for begiNNerS

sakskøbing mandskor Kl. 14.00 i kunstudstillingen

Kom på en guidet tur rundt i årets kunstudstilling, og mød nogle af kunstnerne bag værkerne. Christina Dahl på saxofon og Kristoffer Jul Reenberg på piano afslutter aftenen.

Pris: 95 kr. sted: kunstudstillingen

Særudstilling, som fortæller om flugtens dilemmaer som f.eks.: Skal jeg flygte eller blive? Hvem kan jeg stole på? Hvor er min familie? Hvor skal jeg hen? Overlever jeg flugten? Den norske kunstner Shaw Dler Qaradahi fortæller om sin flugt fra Kurdistan til Norge.

Personlig guidet rundvisning i anlægget af ejerne Christel og Frederik Lüttichau. Aftenen afsluttes med fremvisning af Peter Greenaways film ”Tegnerens kontrakt”.

Pris: 100 kr. sted: søholt gods

Per Flys internationale film Backstabbing for Beginners handler om den store ”Oil for Food” skandale i FN omkring århundredeskiftet. I hovedrollen ses den oscarvindende Ben Kingsley.

Pris: 110 kr. sted: lys over lollands Biograf

Pris: 95 kr. sted: stiftsmuseet • Flemming Skude, Supergrafik • Nicolai Howalt • Thomas Wolsing • Hans Christian Rylander • Trine Søndergaard • Michael Geertsen • Ulrik Møller • Mikala Valeur

• Anita Hanch Hansen • Marian Heyerdahl • Mikkel McAlinden • Ole Lislerud • Shwan Dler Qaradaki

særudstillinGer

entré 60 kr.

• Mini Blume • Parul Modha • Poul Esting • Stig Weye • Thomas Kadziola • Hans Meyer Petersen

GæsteKunstnere norGe

• Anne Gyrite Schütt • Bo Karberg • Carsten Krogstrup • Erik Grøndahl • Heike Arnth • Kis Nellemann • Michael Dunk

Bag koncerten står et hold af landets bedste sangere og musikere, der alle har et nært forhold til Cohens fantastiske bagkatalog.

Pris: 295 kr. sted: koncertsalen aFtenen aFsluttes med et FestFyrværkeri aF ole olsen, nordlys.

GæsteKunstnere danmarK

Kunstnere lolland Falster

udstillende kunstnere

Kl. 20.00 aFslutningskoncert CoheN - hylDeStkoNCert

• Malerier af Odd Nedrum • Sølvsmed Per Sax Møller • Keramik af Svend Hammershøi, samt Kähler design • Design tasker af Lola Ramona

Udstillingerne er åbne dagligt kl. 10.00 - 20.00 • På åbningsdagen kl. 18.00 - 20.00 August 2017 | Erhverv og Kultur


38

KULTUR

Ny CD med Peter Abrahamsen er netop kommet på gaden Skotsk digter inspirerer til gammel dansk tekst og ny dansk musik

PRESSEMEDDELELSE

N

u udkommer en ny CD med musikeren og komponisten Peter Abrahamsen, der synger fem digte, skrevet af lægen og lyrikeren fra Nysted, Emil Aarestrup. De seneste uger har Peter Abrahamsen og fem musikere været i pladestudiet for at færdiggøre CD’en med den særprægede titel ”Sehr langsam”. CDen har sit navn efter tempoangivelsen ”Sehr langsam” på et af Peter Abrahamsens yndlingsmusikstykker, Gustav Mahlers Adagietto. Alle fem numre på CDen går i samme rolige og eftertænksomme tempo. Peter Abrahamsen forklarer: ”Den fjerde sats i den østrigske komponist Gustav Mahlers femte symfoni kaldes Adagiettoen. Mahler beskrev på noden, at tempoet skulle være som ”Sehr langsam” og tilegnede musikstykket til sin hustru Alma. For mig og min forståelse af denne sats er udtrykket ”Sehr langsam” udover at være en tempoangivelse også en følelse. En kærlighedserklæring om man vil til hustruen”. Den nye CD rummer fem numre, hvoraf det ene har en ganske særlig historie: Hvis man ser nøje efter på en af de ”gobeliner”, der hænger i Aarestrup Museet i Nysted på Lolland med information om digteren, kan man se, at Aarestrup engang har nedkredset en note om Robert Burns, den skotske digter, som de fleste kender fra sangen ”Auld lang syne”. Emil Aarestrup er lidt yngre end Burns og har faktisk oversat flere af den store skotske nationaldigters værker. Det viser sig nu, at et af dem er digtet ”My Luve is like a red, red Rose”, som

Erhverv og Kultur | August 2017

Emil Aarestrup blev meget inspireret af og oversatte i 1830’erne til ”O, du er som en Rose rød”. ”Når man ellers taler om den skotske Robert Burns, er det som regel Jeppe Aakjærs og Sigfred Pedersens oversættelser og bearbejdninger, der nævnes, forklarer Peter Abrahamsen. ”I visesammenhæng er det oftest svenske Evert Taubes variation af digtet ”Min Älskling, du er som en Ros”, der nævnes. Men Emil Aarestrups hidtil oversete oversættelse af samme digt skete langt tidligere, kun cirka tredive år efter Robert Burns død. Faktisk har jeg selv tidligere sat dansk tekst til Evert Taubes melodi uden at vide, at der allerede da eksisterede en dansk oversættelse af Emil Aarestrup. I min nye variation er melodien inspireret af skotske folkesange, og Aarestrups tekst er let bearbejdet til oversat til ”Du er som en rose rød”. ”Vi ved, at Emil Aarestrup også er blevet inspireret af Robert Burns ved andre lejligheder. Han har for eksempel brugt et andet digt af Robert Burns som inspiration til ”Til en veninde”, som også kaldes ”Der er trolddom på din læbe”, uddyber Abrahamsen. Ud over digtet med inspiration fra Burns har Peter Abrahamsen valgt fire andre Aarestrup digte: ”På Bjerget”, ”Henrykkelse” og ”Tilståelse”, mens ”Kom Guds Engel, stille Død” er sunget af Sidse Holte, som Peter har arbejdet sammen med ved adskillige lejligheder. De to har også ligget på Dansktoppen med Peters eget nummer ”Sommeraften” i mange uger i 2016-17. De øvrige medvirkende på CD’en er Bo Liengaard på bas, Ole Bendix på guitar og dobro, Torben Kjær på piano, Sidse Holte på ukulele og vokal, samt Jens Hørring Olsen på pipe. Covertegningen er lavet af Morten Voigt, som i øvrigt tidligere på året har modtaget Pingprisen i kategorien ”Årets journalistiske tegner” for sine illustrationer i Kristeligt Dagblad.


39

SYDHAVSØERNES FRUGTFESTIVAL Sakskøbing d. 19. & 20. september 2015. og stande2016. har åbent lørdag Sakskøbing den 16. og 17.Boder september mellem kl. 10.00 – 17.00 og søndag mellem kl. 10.00 – 16.00. Gratis entré. Boder og stande har åbent lørdag kl. 10.00 - 17.00

og søndag kl. 10.00 - 16.00. Gratis entré.

SCENEPROGRAM LØRDAG

FRUGTSCENEN PROGRAM LØRDAGSAKSKØBING TORV 10.00 Boder og stande åbner. 10.00 Boder og stande åbner 10.00 – 10.30 Tambourkorpset op foran scenen. 10.00 - 10.30 Tambourkorpset spillerspiller op – slutter – slutter foran Frugtscenen 10.30 Chili Klaus åbner festivalen på festlig vis. 10.45 - 11.00 De deltagende og principperne FRUGTSCENEN &kokke KOKKEOG for Sydhavsøernes Restaurantdyst præsenteres på scenen. KONDITORTELTET 11.30 - 12.00 Frugt Battle. Følg med når de to holdkaptaj­ 10.30 Bonderøven Frank Erichsen, åbner festivalen på ner borgmester John Brædder og Hans Luunbjerg festlig vis med små anekdoter fra livet på Kastaniegården (Kerteminde Kommune) coacher deres hold gennem et regu­ og i frugthaven i særdeleshed.

lært frugthelvede på viden, hurtighed og fingerfærdighed.

10.-45 – 11.00 De deltagende kokke og principperne 13.00 15.00 Konkurrencekokkene og elever fra CELF for kokkedysten ”Balladen om Guldborg” præsenteres på scenen

præsenterer løbende retter. Der er smagsprøver til publikum.

15.30 Den vindende restaurant og elev fra CELF hyldes på 11. 10 – 11.25 Drumline v. Guldborgsund Musikskole frugtscenen.

11.30 – 12.00 Kampspisning: International dyst mellem

frugtavlere fra Tyskland, Sverige, Norge og Danmark. Kampleder er igen i år den utroligt veloplagte Master Fatman.

13.10 – 15.00 – Kokke og elever fra CELF præsenterer løbende retterne på scenen for dommerpanelet. Der er smagsprøver til publikum!

15.30 Vinderen af ”Balladen om Guldborg” kåres fra

scenen. Kunstneren bag trofæet – Guldborgæblet, præsenterer kunstværket. Overdommer Helle Carlsen Brønnum begrunder vindervalget og overrækker trofæet til den vindende kok.

GÅ IKKE GLIP AF

SCENEPROGRAM SØNDAG

FRUGTSCENEN SAKSKØBING TORV PROGRAM SØNDAG

10.00 14.00ogKonditorskolen 10.00–Boder stande åbner. i Ringsted fremstiller den vildeste konditorkage i teltet, de ogsåelever viser fra marcipan10.00 - 14.30 Følg med nårmens de dygtigste

modellering, mv. til publikum. Alle er meget velkommen til at Danmarks eneste Konditorfagskole viser storslået frugtkage­ følge med og få en smagsprøve. kunst. Smag og kig med når 6­klasseselever ruller sig ud, for

14.00 Vinderen af fotokonkurrencen afsløres på scenen ved at vinde Frugtkagekampen 2017.

Sognepræst Lisbeth til Lumby Der er smagsprøver publikum undervejs.

14.30–Vinderen af fotokonkurrencen afsløres på scenen. 14.00 15.00 Konditorkagen monteres og gøres klar på scenen 14.45 Publikums favoritmost 2017 kåres. 15.00Publikums Vinderne af Sydhavsøernes 14.45 favoritmost 2015 Kagedyst kåres. Allehædres. der har købt et festival armbånd har mulighed for at smage og stemme, 16.00 Vinderen af postkortrejsen til Sydfrankring trækkes. dette forgår i festivalens mostbar stand nr. 2

SE HELEpræsenteres PROGRAMMET PÅ vin15.00 Konditorkagen af Tobias Hamann,

deren af DR1´sFRUGTFESTIVAL.DK ”Den store bagedyst”. Elever og lærere beretter om benspænd og udfordringer i tilblivelsen af kagen, mens Tobias skærer kagen for og deler ud til publikum DER ER GRATIS KAGE TIL ALLE SÅ LÆNGE DER ER KAGE!

15.30 Vinderen af årets Postkortoplevelse trækkes SE HELE PROGRAMMET PÅ FRUGTFESTIVAL.DK Armbåndet giver adgang til unikke oplevelser og gode gevinster. Alle der støtter festivalen ved at købe et armbånd får mulighed for at smage på specielle STØT frugtoplevelser, og deltage i konkurrencer om fede FESTIVALEN OG præmier. Fås i infohuset og på salgsvognene. Et KØB ET FESTIVALfestival armbånd for kr. 50,- 3 armbånd for kr. 120,-

GÅ IKKE GLIP AF

ARMBÅND

STØT FESTIVALEN OG KØB > Se lyset, spotET frugten og FESTIVALskyd det bedste frugtfoto 2015.ARMBÅND Fotokonkurrencen af­

skjulte poster i Holmeskoven. Eller løb > Rundvisning på et af landets største med Radsted Info og og og mest moderne kombinerede frugt­ og goodie bag på til alle der delMaraton. KUN LØRDAG: BEGGE DAGE: tilmelding til begge løb via hjemmesiden. pakkerier og mosterier. tager. Tilmelding på dagen fra > Rundvisning på et af landets > Besøg børnekøkkenet, > Skyd detgår bedste lyset, pizzabager kl. 9.30 overskuddet ube­ frugtfoto. > Cykelløb. med ud i det smukke største ogKør mest moderne i år er detSeMeyers vikles under festivalen; lørdag kombinerede og Der skåret til Børnecancerfonden imodpå alle børn, som spot frugterne og kom der medtager dit bud frugtlandkab. 31pakkerier eller 60 km. skydes billederne, søndag mosterier gerne vil lave en frugtpizza og op og lær2017. at årets frugtfoto er svedige præmier på højkant og > Rul ærmerne Armbåndet til unikke oplevelser kangiver alleadgang festivalens gæster se få et diplom med hjem lækreste brød på en > Kokkedysten omInfo bage det > Gourmetsmagninger / Workshops en goodiebag til alle”Balladen deltagere. og godebillederne gevinster. Alle der støtter i Sakskøbingfestivalen Kirke dej hævetmed medbl.a. æblegær. Guldborg”. Følg med,seder er > Besøg Frugternes univers, ved at købe et armbånd mulighed for at Arla Unika oste, frugtvine og forhåndstilmelding festivalens og stemme på får hvilket foto der smagsprøver til de heldige når mød frugtdoktorer og frugt­ smage på er specielle frugtoplevelser, og deltage i > Konditorfagskolen i Ring­ det bedste. fra Cold Hand Winery og Frederiksdal hjemmeside. retterne præsenteres på scenen. sted præsenterer ”Den vildeste avlere, studér frugten heltkonkurrencer om fede præmier. Fås i infohuset oste fra Knuthenlund og > Frugtløb. Deltag i et familievenligtfrugtkage”Kirsebærvin, close­up i mikroskoper. og på salgsvognene. Et festivalarmbånd for set på Lolland­ KUN SØNDAG Kongsgaard Gin. orienteringsløb, hvor man skal findeFalster NOGENSINDE. 50,­ kr. eller 3 armbånd for 120,­ kr. > Få hæftet Sydhavsfrugtens > Rynkeby Cykelløb for alle – Der er gratis kage til alle ABC med hjem med masser af svedige præmie Børnekøkken i Sakskøbing Madskole. Åbent hus med masser af køkkensjov og frugt i gryderne... Lørdag med besøgDELTAG af kokken fra Fars Køkkenskole, søndag gæster kokkeog fravind Kulinarisk Fritidsordning i Meyers Madhus madskolen. I POSTKORTKONKURRENCEN under seje festivalen et luksusweekend-ophold på Oreby Mølle

GRATIS ADGANG!

August 2017 | Erhverv og Kultur


40

2017

Indstil senest d. 15 september lferhvervspris.dk

SØGES:

KANDIDATER TIL ÅRETS ERHVERVSPRIS Bæredygtige lokale virksomheder, der har gjort en forskel for Lolland-Falster, kan indstilles til Lolland-Falsters Erhvervspris 2017, som Nordea og BUSINESS LOLLAND-FALSTER står bag. Kender du den virksomhed fra Lolland-Falster, der har gjort sig fortjent til at vinde Lolland-Falsters Erhvervspris 2017? Og som er bæredygtig og har stor betydning for lokalsamfundet? Så kan du nu indstille en kandidat til prisen, der uddeles for 36. gang på Lolland-Falster. Vinderen får en specialdesignet statuette som symbol på områdets påskønnelse. Mange virksomheder på Lolland-Falster har et unikt drive og en vilje til at lykkes. De spiller en stor rolle i lokalområdet og viser vejen for mange. Det vil vi gerne støtte med prisen her. Tidligere vindere af prisen er blandt andre Sax-Trans, Hardi International, Contech Automatic og Maribo Medico. Alle kan indstille kandidater senest fredag d. 15 september 2017 på lferhvervspris.dk

DATO

25. OKTOBER 2017 STED

Herefter vil en dommerkomité udvælge seks kandidater, som alle vil blive offentliggjort i Erhverv&Kultur og Folketidende, på lferhvervspris.dk og vores Facebookside. Selve prisuddelingen finder sted onsdag d. 25. oktober på Nykøbing F. Teater, hvor vinderen vil blive offentliggjort.

NYKØBING F. TEATER PRÆSENTERET AF

lferhvervspris.dk facebook.com/lferhvervspris

Erhverv og Kultur | August 2017

Profile for Grafosign

Erhverv og kultur august 2017  

Erhverv og kultur august 2017  

Profile for grafosign
Advertisement