Page 1

41

4. ÅRGANG | DECEMBER 2016

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

SAMFUND

Forelskede sig hovedkulds i Lolland

BUSINESS

Sport, familieliv og rejser

BUSINESS

To bondekoner har succes på torvet i Nyk. F.

KUNST

Flygtning fra storbyen vender verden ryggen

GRATIS MAGAS IN

06 08 12 14

BUSINESS

Kringelborg Gentlemen’s Club

20

Vinderkultur på Lolland-Falster Vi handler med alle... Vintjenesten er selvstændig vin- og ølhandler – uafhængig af kæde- og særinteresser. Vi tilbyder et unikt mix af kvalitetsprodukter fra udvalgte leverandører og egen import. Kig ind i butikken og få inspiration til jule- og nytårsvinkortet.

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING DNA SIKRING 70 133 233

WWW.TELESIKRING.DK .TELESIKRING.DK

Vi vil være områdets foretrukne erhvervsbank Besøg din lokale erhvervsrådgiver i Slotsgade 1-3, Nykøbing F eller ring 70 33 44 44

INFO@TELESIKRING.DK

Kongensgade 16 · 4800 Nyk. F.

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk www.vintjenesten.dk


Forsiden

41

4. ÅRGANG | DECEMBER 2016

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

SAMFUND

Forelskede sig hovedkulds i Lolland

BUSINESS

Sport, familieliv og rejser

BUSINESS

To bondekoner har succes på torvet i Nyk. F.

KUNST

Flygtning fra storbyen vender verden ryggen

BUSINESS

Kringelborg Gentlemen’s Club

GRATIS MAGASI N

06 08 12 14 20

Vinderkultur på Lolland-Falster Vi handler med alle... Vintjenesten er selvstændig vin- og ølhandler – uafhængig af kæde- og særinteresser. Vi tilbyder et unikt mix af kvalitetsprodukter fra udvalgte leverandører og egen import. Kig ind i butikken og få inspiration til jule- og nytårsvinkortet.

TYVERIALARM VIDEOOVERVÅGNING TÅGESIKRING ADGANGSKONTROL BRANDSIKRING DNA SIKRING 70 133 233

WWW.TELESIKRING.DK .TELESIKRING.DK

Telesikring_Annonce_76x65mm.indd 1

Vi vil være områdets foretrukne erhvervsbank Besøg din lokale erhvervsrådgiver i Slotsgade 1-3, Nykøbing F eller ring 70 33 44 44

INFO@TELESIKRING.DK

Kongensgade 16 · 4800 Nyk. F.

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk www.vintjenesten.dk

17-12-2013 15:10:54

Vinderkultur på Lolland-Falster Foto: Tim R. Larsen

Udgiver

Erhverv og Kultur Ryttervænget 44 4800 Nykøbing Falster

Ansv. redaktør Tim R. Larsen Annoncer

Tim R. Larsen, tlf 21 17 42 77 tim@erhvervogkultur.net

Journalist

Bjarne Winther, tlf. 29 36 20 42 bjarne@erhvervogkultur.net

Deadline

JANUAR 2017 udgaven: 16. december 2016

Tryk

OTM Avistryk

Oplag

7.500 stk.

Udgivelser

12x årligt - hver måned.

Distribution

Den 2. tirsdag/onsdag i måneden med Post Danmark til kontorer, butikker og jordbrugere i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner

Fra kulturarv udviklingspo 2

017 bliver et spændende år for Lolland. 2017 vil blive husket for året, hvor der blev sat særligt fokus på øens udvalgte bevaringsværdige kulturmiljøer som herregårde, industribygninger, købstæder, kystområder, skibsværftsmiljøer og havneområder. Årsagen er, at Lolland Kommune er udvalgt som en af to eksempelkommuner i et større forsøgsprojekt – ”Bygningsarven i Landdistrikterne” – igangsat af Realdania. Og som bekendt er der mange bevaringsværdige kulturmiljøer på Lolland – ja, der er faktisk for mange til at de alle kan få den opmærksomhed, de fortjener. Derfor er en prioritering nødvendig, hvis det skal batte af noget, for de udvalgte miljøer skal indgå i en langsigtet strategi, der skal fastholde og tiltrække borgere og virksomheder og styrke turismen. Arkitektskolen Aarhus er derfor i samarbejde med Realdania nået frem til 39 steder på Lolland, der er værd at bevare og udvikle. Heraf vil fem blive udvalgt til miljøer med særligt højt udviklingspotentiale.

I november nedsatte Lolland Kommune et ressourceteam bestående af politikere, udvalgte investorer, bevaringsforeninger, samt andre ressourcepersoner fra foreninger, kulturliv og erhvervsliv. Ressourceteamet vil i december/januar inddrage andre ildsjæle fra civilsamfundet, og i slutningen af januar vil de fem kulturmiljøer med særligt højt udviklingspotentiale være udpeget. Definitionen på et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, hvor bygninger og landskab knyttes sammen til en overordnet fortælling, og anvendes til andre formål end det oprindeligt var tiltænkt. Og her synes Lolland umiddelbart at have rigeligt at byde på i form af velbevarede landsbyer, købstæder, herregårde og markante industribygninger fra sukkerproduktionens storhedstid. Baggrunden for projektet er jo, at disse indlysende kulturmiljøer – eller kulturperler, kunne man fristes til at kalde dem – er under hårdt pres på grund af den stigende udfordring med fraflytning og andre negative tendenser i landsdelen. Derfor – noget må gøres, hvis ikke den unikke kulturarv skal gå til grunde.

Bemærk

Hvis du ikke er erhvervsdrivende, og ønsker at få avisen tilsendt, er det muligt, ved at sende en mail med navn og adresse på: tim@erhvervogkultur.net Det koster kr. 40.00 pr. magasin og b  etales 12 mdr. forud.

Hjemmeside www.erhvervogkultur.net Læs magasinet på hjemmesiden

Aage Maagensen har “41 stjerner”, som bor på - og kender LollandFalster og Sydsjælland Hos Aage Maagensen er vi klar til at hjælpe dig med alt fra skat og budgetter til bogføring og årsregnskaber.

Artikler i Erhverv og Kultur må gerne citeres, når det sker med tydelig angivelse af kilde - f.eks.: ERHVERV OG KULTUR, BJARNE WINTHER. Der tages forbehold for trykfejl.

Ring på tlf. 5478 1688 eller kig forbi til en uforpligtende snak - læs mere på aa-m.dk NAKSKOV / MARIBO / SAKSKØBING / NYKØBING F.


3

Realdanias forsøgsprojekt ”Bygningsarven i Landdistrikterne” er et Collective Impact-initiativ, som bygger på grundtanken om, at forandring skabes, når flere aktører går sammen om en udfordring og løfter i flok. Set i det perspektiv er der al mulig grund til optimisme. Lolland kan fremvise et panel af ildsjæle og borgere, der vil stedet det godt. Redaktionen på Erhverv og Kultur vil følge projektet med stor interesse. Vi vil fortælle om de fem udvalgte kulturmiljøer, fortælle historierne - fra kulturarv til udviklingspotentiale.

LEDER

v til otentiale

Vi er altid klar til at udbedre fejl, så driften bliver optimal.

Vi tilbyder:

• Alt i landbrugsinstallationer • Foder- og blandeanlæg • Korntørringsanlæg • Siloanlæg • Malkeanlæg

• Ventilation • Nødstrømsanlæg • PLC styringer/Automatik

Døgnvagt 54 14 81 00 Både privat og erhverv

Telefon 54 14 81 00 www.idestrup-el.dk

Glæde Jul og Godt Nytår! Redaktionen

PRIVAT & ERHVERV LOLLAND-FALSTERS STÆRKESTE ADVOKATTEAM Hos ADVODAN Lolland-Falster har vores advokater mange års erfaring inden for alle områder af den privat- og erhvervsretlige jura. Det er vigtigt for os at yde en fortrolig og personlig rådgivning på et højt fagligt niveau. Vi fokuserer på at finde den løsning, som er bedst for dig. Vi ved, at et juridisk problem ikke altid kræver et juridisk svar, og at mægling og forlig også er en god løsning. ADVODAN LOLLAND-FALSTER

Tlf. 46 14 59 00

LOLLAND-FALSTER

advodan.dk

December 2016 | Erhverv og Kultur


4

Forfatterstafetten

Sigurd Kværndrup På Lolland-Falster bor der mange forfattere. De skriver digte, noveller, romaner, essays, skuespil etc. – produktionen er stor. Bedste eksempel på det er sidste års udgivelse af StORDstrømmen Antologi der præsenterer 39 forfattere og 11 illustratorer fra det gamle Storstrøms Amt. Erhverv og Kultur giver hver måned spalteplads til en lokal forfatter under overskriften Forfatter-stafetten. Her udvælger en forfatter en af sine tekster til publicering i magasinet og giver efterfølgende efter eget valg stafetten videre til en forfatterkollega – og så fremdeles. I sidste måned bragte vi en tekst af Abelone Glahn, som nu har givet stafetten videre til Sigurd Kværndrup. Nederst på siden kan du se hvem Sigurd Kværndrup giver stafetten vider til.

Sigurd Kværndrup giver stafetten videre til Nanna Saabye

Erhverv og Kultur | December 2016

El amor brujo. Fra Morten Ørnvolds ungdom Af Sigurd Kværndrup

Er det ikke sådan, at børn kan opleve at der er to verdener og virkeligheder: en konkret, fysisk verden med familie, arbejde og sport, skolens krav, lektier og eksaminer og en mere åndelig virkelighed med drømme, syner og fornemmelser? Min erfaring siger mig at det kan forholde sig sådan, men jeg ville ikke turde generalisere. Den anden verden er beskrevet i folkeeventyrene, hvor både barnets drømme og den fattige voksnes ønsker finder ekko, så sandt som disse fortællinger oprindelig hørte til den mundtlige kultur der både talte til voksne og børn. I den verden findes der en tro på, at den gode helt vil kunne nå målet trods forhindringer, lav status og andres drillerier. På sin vej møder hovedpersonen to slags hjælpere, for det første en eller flere lærere, og for det andet en velgører; de findes og genkendes kun af den opmærksomme drømmer, og uden dem kommer helten ikke videre på sin rejse. I dette fortællende drømmemedie lever troen på, at ØNSKET kan have en stærk virkning, og måske gå i opfyldelse. Mortens store interesse for klassisk musik stimulerede dette dobbelte verdenssyn og gav ham et dybt, men ubevidst ønske om at møde usædvanlige mennesker, helst nogen der var synske og beherskede magi og healing. Hans ønske gik i den grad i opfyldelse, men først efter nogle år Dengang i halvtredserne havde statsskolerne en mellemskoleafdeling, og efter optagelsesprøver optog de omved 60 elever, som gik dér i fire år før gymnasiet og havde de samme lærere der underviste gymnasieklasserne. Mortens lykke var da, at han slap for at gå i folkeskole efter femte klasse. I sin nye skole fik han en ven der også kunne lide musik, ikke mindst opera, så efter skoletid mødtes de og lyttede til klassisk. Deres musiklærer lærte dem at lytte intenst og gav dem lyst til sang, og dansklæreren Paul Nakskov lod børnene læse og tolke værker fra den klassiske litteratur, Kingo og Ewald, Oehlenschläger og Blicher. En ny verden åbnede sig for Morten, men især gennem de timer han nu nød uden fodbold og cykelture, alene med Beethoven og Bach. Da Morten var 16 år, solgte han sin frimærkesamling og købte et anlæg med grammofon, forstærker og højttalere. Forældrenes radio var ikke længere tilstrækkelig til at opfylde hans ønske om at lytte til symfonisk musik, men det var deres få plader med Haydn og Mozart og noget dansemusik der havde sat ham i gang. Nu købte han musik i FONA for de penge han tjente ved at gå med morgenbrød og køre med mælk. Den klassiske musik gjorde at Morten både kunne være ivrig fodboldspiller og meditativ drømmer; når han lyttede til Beethovens femte koncert for klaver og orkester, Kejserkoncerten, så drømte han om at blive så perfekt på klaver, at han selv en dag ville kunne spille den; egentlig var det vel blot en drøm om at blive virkelig god til noget – fra sport via musik til at skrive bøger eller andet. Da Morten var 18 år, gik han i tredje G, og nu sagde vi 1964; det år blev han for første gang ramt af en for-

elskelse. Om efteråret var han i to kunstneriske sammenhænge nær den unge pige, som blev hans store kærlighed i to heftige ungdomsår: Først sang de Händels Messias i skolens kor, hun var alt, han bas. Under prøverne med statsskolens musiklærer Jens Østergaard, sendte Morten mange søgende blikke i retning af alterne, og nogle gange blev de besvaret med en vis interesse. Han hørte jo til de ældste elever og hun gik kun i fjerde mellem. Det var en uforglemmelig oplevelse at opføre Messias op imod jul i en propfuld Virum kirke, med fine solister, og glæden blev ikke mindre af, at det lykkedes Morten at udveksle et par ord med den ’udkårne’; hun hed Helga, Helga hin fagre. Hun var ret lille, med lange, lyse krøllede lokker, smækker og med en begavelse der lyste hende ud af øjnene. Næste gang de mødtes, var ved en forestilling i Teaterforeningen; her blev forholdet alvorligt, og for dem begge en start på et hedt og omskifteligt ungdomsliv. Morten spillede den mandlige hovedrolle som Orestes i Euripides’ Elektra, hun en af slavinderne. I en pause under prøverne befandt de sig alene i et baglokale og var pludselig helt tæt på hinanden. Morten opdagede forundret at deres følelser var gensidige, selv om hans hverdag på skolen havde belært ham om, at piger ikke ville kysse, men var ret reserverede. Det var Helga ikke over for ham. Hun boede i nærheden af statsskolen og var heller ikke sen til at invitere ham hjem til the, hvor de fik sig et knus. Og da han skulle hjem til sine forældre, sagde hun til afsked, at han var velkommen tilbage. Han glemte aldrig hendes tilføjelse: ”Lidt tit”. Og tit blev det, faktisk næsten hver dag. De gik ture i skovene, og så elskede de begge at ligge tæt sammen og lytte til klassisk musik – i al uskyldighed. Det egentlige sexliv, som de begge trængte til, det var udelukket i tresserne før p-pillen, også fordi Helgas forældre, som var medlemmer af en meget from kristen sekt, ikke tillod Morten at blive for længe om aftenen. Det der i stedet opstod, ville man måske i vore dage kalde for tantra – en form for meditativ udsættelse af orgasmen i en evig salighed. Men det var ikke uden en efterfølgende ulige forløsning: For mens Morten nemt kunne onanere, så var Helgas vej til orgasme så blokeret, at hendes tantriske højder endte med depressive dybder og gråd. De lyttede til de store kor fra Händels Messias som de havde opført da de sås første gang. Værket gav stemninger til religiøse følelser, en form for ’spiritualitet’, der kom endnu smukkere til udtryk i Bachs og Messian’s orgelværker og i Bruckners symfonier. Men der var også farligere stemninger på grammofonen, mens de levede sig langt ind i pettingens verden: Lige så langt tilbage Morten kunne huske, så havde han elsket at høre musikken til Manuel de Fallas ballet El amor Brujo, Kærlighed til trolddom eller Kærligheden som trolddom. Begge oversættelser er mulige, men den sidste er mere præcis hvis man ser på handlingen, for det er en historie om frigørelse fra fortidens spøgelser gennem ægte kærlighed, der frelser den ’besatte’ kvinde. Nu blev denne fabelagtige, andalusiske musik en af

deres yndlinge. Magic Fire Dance er ballettens højdepunkt, og den stimulerede ubevidst Mortens ønske om at møde troldmænd og opleve magi. På den måde komme ud af den kvælende snævre verden, som Virum trods sine fine momenter var for et ungt menneske midt i den kedsommelige ende af tresserne. Da han var endnu yngre, delte han denne musik med sin barndomsven, som ellers ikke var til klassisk musik; men netop De Falla var der drøn på, syntes han der ligeledes drømte eksotiske drømme. Nu blev det Helga, som han kunne dele musikken og drømmene med. Dansklærer delte de også. Mortens magiske ønsker materialiserede sig først i en dyb fascination af ’scenen’. Han kunne sidde helt opslugt og følge prøverne på anden-g’ernes skolekomedie, årets højdepunkt på statsskolen, der år efter år vandt Berlingerens førstepris som den bedste i landet. At der også indgik erotiske drømmerier i hans teatergalskab, det afslørede hans forelskelse i hovedpersonen i Anouilhs ’Lærken’, en vidunderskøn Jeanne D’Arc. Der var flere dygtige instruktører blandt de aktive gymnasielærere, men den der flest gange tog Berlingerens pris var Mortens historielærer Jørgen Zeeberg, men det var ikke ham der instruerede skolekomedien, da Morten selv kom i anden G; som følge af denne årgangs klare venstreorientering hentede man en flygtet polsk teatermand ind som instruktør, og han satte dels fire scener fra Berthold Brechts ’Det tredje riges frygt og elendighed’ op hvor han demonstrerede teknikken i ’det episke teater’ Brechts metode til at skabe Verfremdung. Det faldt ikke i Berlingerens smag, lige så lidt som Arthur Schnitzlers revolutions-drama ’Den grønne Kakadue’ (1898). Det er navnet på et pariser-værtshus med en falleret teaterdirektør som ejer. Det foregår i dagene op til den franske revolution den 14. juli 1789. Spillet går ud på at værten lader sine tidligere skuespillere give den som farlige forbrydere, som pariseradelen ynder at dele deres drikke med, men pludselig bryder selve revolutionen ind på scenen. Stykket viser hvor vanskeligt det kan være at skelne konkret virkelighed fra fiktion og skuespil, ligesom Schnitzlers kendteste tekst, ’Traumnovelle’, der er Stanley Kubricks forlæg for hans sidste mesterværk, ’Eyes Wide Shut’.

Sigurd Kværndrup giver stafetten videre til Nanna Saabye Sigurd Kværndrup (f. 1946), dr. phil. på en afhandling om folkeviserne Den østnordiske ballade (2006), har været tilknyttet Københavns universitet siden 1969, arbejdet som redaktør og medforfatter på Dansk Litteraturhistorie og fungeret som højskoleforstander i Skælskør. Fra 1990 - 2011 lektor på Nykøbing F. Katedralskole; nu forfatter, både af fag- og skønlitteratur, samt formand for StORDstrømmen, en regional interessegruppe under Dansk Forfatterforening. Seneste udgivelser ’Medeltiden i ord och bild’ og ’den nordiske Løveridder’.


5

Tak for et godt samarbejde Socialt ansvarlige virksomheder har givet 54 praktikforløb i 2016 PHS elev:

EGU elev:

KUU elev:

Maria på Kreativ Service har været i praktik i SFO’en og i en 4. klasse på en skole.

Milo er snart færdig med EGU udannelsen.

Michella er elev på KUU uddannelsen, hun har været i praktik hos en dyrehandel.

HVAD VAR FORMÅLET MED DIN PRAKTIK? “ Jeg ville finde ud af, om jeg gerne ville være pædagog” HVAD FIK DU UD AF DIN PRAKTIKPERIODE? “Jeg fandt ud af at jeg ikke ville være SFO-pædagog, men jeg fandt ud af at jeg gerne vil være skolepædagog.”

Han har haft praktik som renovationsmedarbejder på en genbrugsplads. HVAD VAR FORMÅLET MED PRAKTIKPERIODEN? “ At jeg bliver dygtigere, så jeg kan få arbejde” HVAD FIK DU UD AF DIN PRAKTIKPERIODE? “Jeg har oplevet et godt samarbejde, jeg har fået kendskab til : flere mennesker, et godt arbejdesmiljø og

HVAD VAR FORMÅLET MED PRAKTIKPERIODEN? “Jeg kan godt lide dyr og jeg ville gerne afprøve butiksfaget” HVAD FIK DU, UD AF DIN PRAKTIKPERIODE? “ Jeg fandt ud af jeg godt kunne være sammen med andre mennesker. Det har givet mig styrke til gerne at ville i mere praktik efter jul. Det bliver en del af min uddannelse til erhvervsassistent”

udstillin r e t n g Vi

Vi ønsker alle en glædelig jul

11

dtårnet fra 2 n a 5. iV

MultiCenter Syd, Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F., Tlf. 5485 1155, www.multicentersyd.dk, www.facebook.com, https://da-dk.facebook.com/MultiCenterSyd/

December 2016 | Erhverv og Kultur


6

SAMFUND

Forelskede sig hovedku Ung fotograf med arkitektuddannelse slår sig ned i Nysted for at skildre Sydhavsøerne i det rette lys. Tekst og foto | Bjarne Winther

J

ulia Knipschildt sidder omgivet af flyttekasser i sin nye lejlighed i Nysted. Hun har netop forladt Aarhus for at slå sig ned på Lolland. Julia er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus. Hun er københavn­ er, men alligevel valgte hun at tage arkitektuddannelsen i Aarhus, for, som hun siger, at gøre noget andet end det, der ligger lige for, det – som andre typisk ville gøre. Hun søger utraditionelle veje. Dengang gik hun sine egne veje – og det gør hun fortsat. Som nu med adresse i Nysted, hvor hun ikke kender en levende sjæl, bortset fra ejeren af ejendommen, hvor hun har lejet sig ind. Men hvorfor og hvordan har hun fundet frem til Lolland? ”Jeg besøgte Lolland for første gang for to år siden. Jeg forelskede mig hovedkulds i jeres ø. Lolland er et berigende bekendtskab, og Nysted er med sine små huse helt fortryllende. Her er en bygningskultur, som jeg ikke tror, mange er klar over”, lyder Julias spontane begrundelse.

Erhverv og Kultur | December 2016

”Jeg er kommet hertil lidt i trods. Er blevet træt af de mange negative historier, der bliver fortalt om stedet. Jeg ønsker at give en anden fortælling”. Og nu er hun her – uden job, netværk og mutters alene. ”Men det bekymrer mig ikke. Jeg elsker udfordringer. Jeg er vant til at skabe egne projekter og netværke”. Altid gået mod strømmen Julia Knipschildt er ikke alene arkitekt – hun er også fotograf. Med de to titler er hun naturligvis visuelt orienteret. Hendes kærlighed til Lolland ved første blik skyldtes landsdelens arkitektur, landskabet, naturen, stederne og i særdeleshed – lyset. ”Jeg ser frem til med kamera at skildre Sydhavsøerne i det rette lys – og hvilket lys”. Julia er uddannet i arkitekturens repræsentationsformer. Hun arbejder med tegning, IT, modeller og foto – og hun har arbejdet med kommunikation, byudvikling og borgerinddragelse i Aarhus og København. For tiden gennemfører hun en efteruddannelse på Københavns Universitet – en masteruddannelse i ”Naturen som ressource i behandling og sundhedsfremme”, herunder terapihaver og andre sundhedsområder. Julia, 32 år, akademisk uddannet og opvokset på Østerbro i København, er en kvinde, man umiddelbart vil forbinde med cafémiljøet og butiksstrøgene i Aarhus og København. Men sådan forholder det sig ikke. ”Storbyens cafeliv er ikke noget for mig. Jeg eftersøger ro og refleksion. Jeg søger naturen, det er for mig livskvalitet. Den form for livskvalitet er der ikke plads til i byen. Jeg kan godt lide langsommelighed. Jeg er lidt gammeldags”.


7

ulds i Lolland Familie og venner er undrende over for Julias måde at prioritere sit liv på. ”Mine forældre synes, jeg er skør. Det samme gør mine søskende og venner. Men jeg har altid gået mine egne veje, gået mod strømmen, og det vil jeg blive ved med. Jeg gør det, jeg finder rigtigst”, siger hun. Julia ser nu frem til at afdække lokalområdet og møde mennesker lokalt. Hun holder af provinsen og det lokale. ”Jeg har en svaghed for lokalaviser. Jeg er vist lidt af en landsbytosse”. Fotografiet som kunstart Med springet fra Aarhus til Nysted har Julia kastet sig ud på dybt vand, som hun udtrykker det. Job og nye venner må komme henad vejen. Nu skal hun ud med kameraet og indfange motiver i sit nye område. Hun er bidt af fotografiet som kunstart. ”Det er at se verden på en anden måde”. Sine Lolland-oplevelser ønsker hun at dele med andre. ”Jeg vil oprette en blog – udflytterliv.dk. Her vil jeg berette om de udfordringer, jeg møder som tilflytter fra en større by til den såkaldte udkant. Jeg vil fortælle om mine positive oplevelser af mennesker og steder. Finde ud af, hvordan det påvirker mig - hvad det gør det ved mig”, siger hun. Med sin arkitektuddannelse er Julia, ikke overraskende, optaget af tegning, foto og bygge modeller. Hun læser bøger om kunst og arkitektur, hvorimod skønlitteratur ikke har hendes interesse. Det samme gælder spillefilm. Hun bryder sig ikke om fiktion. ”Verden er så spændende, så hvorfor finde på noget”, siger Julia, der så til gengæld er vildt begejstret for dokumentargenren – for slet ikke at tale om fodbold. Hun elsker det visuelle i spillet. ”Jeg er vild med fodbold. Hvis der er noget, jeg savner i København, så er det at komme i Parken med drengene.”

Nedrivning udføres... VI HAR I MERE END 40 ÅR uført arbejde for staten, kommunen, landbruget og ikke mindst private

NEDRIVNING UDFØRES SELEKTIVT hvor vi lægger stor vægt på miljøet. Vores maskiner er moderne og med alt udstyr.

NU OGSÅ MOBILT KNUSEANLÆG

VI ER EN AF DE FÅ NEDRIVNINSFIRMAER, DER GENBRUGER BYGGEMATERIALER

2500 kvm. hal fyldt med genbrug: Vinduer, døre, gulvbrædder, vvs og masser af andet

MILJØSANERING Fjernelse af asbest Blyholdigt maling og PC8 samt oprydning efter brand VORES FOLK STÅR KLAR TIL AT LØSE DIN OPGAVE Vi tømmer også hele boligblokke for alt indvendigt, så der evt. kun står vægge og tag tilbage. Det sker i forbindelse med renovering af bygningen

VI HAR ET MOTTO:

INTET ER FOR SMÅT INTET ER FOR STORT

www.demfranordlunde.dk Telefon 54 93 95 43 · Martin direkte 20 82 02 53 December 2016 | Erhverv og Kultur


8

BUSINESS

Dan Jensen, adm. direktør for Nakskov Mill Foods A/S, trives med et aktivt familieliv og et krævende lederjob.

Sport, familieliv og Tekst og foto | Bjarne Winther

D

et umiddelbare indtryk af Dan Jensen første gang man hilser på ham er, at man står over for et menneske i harmoni med sig selv. Afslappet påklædning – absolut ikke en stereotyp direktør. Han virker venlig, nærværende, åben, lyttende, reflekterende – og rolig. Også selv om han har et stressende direktørjob i en stor virksomhed. Hans harmoniske gemyt kommer ikke ud af ingenting, fremgår det umiddelbart efter under interviewet på hans kontor. Familielivet, ferier og sporten fylder meget. Han er gift på tyvende år med Dorte, der er selvstændig erhvervsdrivende, og far til Caroline på 20 år og Mikkel på 18 år. Selv er han 48 år. Ægteskabet med Dorte, som kommer fra Nordjylland, sammenfatter han kort: ”Det var en god beslutning”. Dan Jensen kommer fra Stenløse og bor i dag med familien i Køge, hvor Dorte har sin virksomhed. Og så er der det med sporten. ”Jeg elsker sport, det fylder meget i familien. I ferierne løber Dorte og jeg sammen. Jeg løbetræner 3-4 gange om ugen, har løbet mange Marathons, spiller fodbold og badminton. Sportstøjet ligger altid i bilen”, fortæller han. Rejser har høj prioritet i ferierne. USA, Mexico, Spanien. Til februar er der planlagt krydstogt. ”Det er skønt at være på farten og opleve”. I ferierne bliver der læst mange bøger. Øvrige fritidsinteresser er biograf, rockkoncerter – og vin. ”Jeg samler på gode vine. Det er en dejlig interesse, som jeg deler med vennerne”. Autodidakt og videbegærlig Dan Jensen blev ansat som adm. direktør for Nakskov Mill Foods A/S 1. juni 2012 - en stilling, han blev headhuntet til. Han kom fra en kommerciel direktørstilling hos Bisca på Møn. Tidligere ansættelser har været hos Toms, BonBon og Kraft. Han har netop færdiggjort en MBA, men betegner sig selv som autodidakt. ”Jeg har arbejdet mig opad i et gammeldags forløb begyndende med en almindelig handelsuddannelse til merkonom og nu MBA. Jeg kan godt lide at videreuddanne mig. Jeg kan godt lide at gå i skole. Jeg er nok det man betegner som videbegærlig”. Dengang Dan Jensen tiltrådte direktørstillingen havde virksomheden et underskud på 5 millioner. Det fik virksomheden i 2014 vendt til et overskud på 4,7 millioner. Overskuddet på årsregnskabet for 2016 forventes at være vokset endnu mere. Succesen er ikke gået ubemærket hen. Den har indtil videre udløst Dansk Industris Initiativpris og Børsens Gazellepris 2 år i træk. Social ansvarlighed Dan Jensen glæder sig naturligvis over den økonomiske fremgang og anerkendelser i form af priser. Men han glæder sig også over virksomhedens sociale profil, som ligger ham meget på sinde. ”Når man som virksomhed tjener penge, indebærer det en forpligtelse over for

Erhverv og Kultur | December 2016

det omgivende samfund. Det kræver et socialt ansvar. Man skal behandle sit personale godt. Selv om man har en god forretning, kan man godt opføre sig ordentligt”. Det er ikke et synspunkt, man støder på i alle virksomheder. Derfor siger det nok mere om Dan Jensen som menneske end om den generelle holdning i dansk erhvervsliv. Han er, som indledningsvis beskrevet, et åbent og reflekterende menneske – han er rummelig, og har et udsyn, der rækker ud over virksomhedens bundlinje. ”Indtil nu har vi i Danmark været for dårlige til at integrere de fremmede. Vi skal være en del af den integration. Vi skal inddrage de frememde, så de kan bidrage til værdikæden. De er en god arbejdskraft. Vi får aldrig del i den, hvis ikke vi gør noget”, mener han. Hver fjerde medarbejder i produktionen hos Nakskov Miil Foods er af anden etnisk baggrund end dansk. ”Vi har lige nu fire medarbejdere i praktik fra Syrien. Det er veluddannede mennesker, og de udgør en god og stabil arbejdskraft for virksomheden. De er et supplement til vores i forvejen gode lokale arbejdskraft gennem mange år, som har været med til at bygge virksomheden op til det, den er i dag”, fortæller Dan Jensen, og tilføjer, at 10 medarbejdere fra det tidligere Jugoslavien fortsat hører til kernen af solide medarbejdere hos Nakskov Mill Foods. ”Jeg synes, vi som virksomhed er forpligtet til at give de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, en chance for at komme ind. Det gælder både lokale fra Jobcentret og de, som er kommet til landet som flygtninge”. Fra sit kontor øverst i bygningen har Dan Jensen en formidabel udsigt til Havnen og Nakskov Fjord. Han skal videre, kalenderen er fyldt op med møder for resten af dagen. ”Heldigvis kan jeg lide at udfordre mig selv. Jeg har som sagt løbet mange Marathons, så jeg ved, at når man rammer 30 kilometer, så gør det ondt i benene, men jeg ved også, at så gælder det om at blive ved alligevel. Det samme gælder i arbejdslivet”, slutter Dan Jensen interviewet.


9

rejser

Ny revisor? Sammen gør vi din virksomhed til et ”guldæg” Kontakt DLS Erhverv for et uforpligtende møde. Vi er en del af 27 landsdækkende kontorer, der servicerer 14.000 erhvervskunder med regnskab og revision. Agrovej 1 • Ø. Toreby • 4800 Nykøbing F. • 5484 0999 • www.dlserhverv.dk December 2016 | Erhverv og Kultur


10

KUNST

Ved bordet. Mennesker, mad & nature morte Bordet i billedkunsten

B

ordet. Vi sidder ved det hver dag, det samler og skaber afstand mellem os på én og samme tid. Vi spiser, snakker og arbejder ved det. Vi lægger en dug over og dækker det pænt. Store beslutninger tages over det, og mange mennesker tjener til livets ophold ved det. Bordet indgår naturligt i vores hverdag, og dermed også i kunsthistoriens mange genrebilleder, portrætter, interiører og opstillinger, hvor bordet er et vigtigt fysisk, mentalt, symbolsk og kompositorisk element.

P.S. Krøyer, Ved frokosten (Kunstneren, hans hustru og forfatteren Otto Benzon), 1893. Den Hirschsprungske Samling, København. Foto© Den Hirschsprungske Samling

Særudstillingen Ved bordet. Mennesker, mad & nature morte præsenterer en perlerække af malerier fra samlinger i Danmark og udlandet, hvor billedkunstnere fra guldalderen og op til i dag iscenesætter, hvad vi foretager os ved bordet og placerer på det. Temaerne handler om f.eks. fællesskaber og madkultur, familie, venskaber og kærlighed, kønsroller og identitet, som det bl.a. skildres af P.S. Krøyer, Vilhelm Hammershøi, P.C. Skovgaard, Anna og Michael Ancher, Kristian Zahrtmann, Harald Slott-Møller, Edvard Weie, Olaf Rude og Niels Strøbek samt flere markante udenlandske malere. Fuglsang Kunstmuseum 27. januar 2017 – 23. april 2017 Udstillingen er arrangeret i nært samarbejde med Skagens Kunstmuseer, og vises efterfølgende på Skagens Museum.

Olaf Rude, Ung pige ved et bord, 1939. Fuglsang Kunstmuseum. Foto Ole Akhøj

VARMEPUMPE ... fra din lokale

Vil du være med til at bygge vingerne til verdens største serieproducerede havvindmølle? ÅRS GARANTI

Ansøg via vores hjemmeside mhivestasoffshore.com

IdestrupEL Telefon 54 14 81 00 www.idestrup-el.dk

Erhverv og Kultur | December 2016

Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00 Fredag kl. 9.00-12.00 Lørdag kl. 9.30-12.00

facebook.com/ MHIVestasOffshoreWind

linkedin.com/ company/mhi-vestas-offshore-wind

youtube.com/ MHIVestasOffshoreWind

twitter.com/ MHIVestas


11

Renault VAREBILER

Hjælp os med at rydde lageret Spar op til 50.000 kr.

TRAFIC T29 L2H1

MASTER T28 L1H1

KANGOO Access L1

Lagerrydningspris: 176.183 kr. ekskl. moms

Lagerrydningspris: 166.367 kr. ekskl. moms

Lagerrydningspris: 99.999 kr. ekskl. moms

Care Service- og reparationskontrakt: Fra kun 190 kr. pr. md.4

Care Service- og reparationskontrakt: Fra kun 207 kr. pr. md.4

Care Service- og reparationskontrakt: Fra kun 220 kr. pr. md.4

1,6 dCi 120 hk inkl. Tekno-pakke1 Før-pris: 226.183 kr. ekskl. moms

2,3 dCi 110 hk inkl. Tekno-pakke2 Før-pris: 216.367 kr. ekskl. moms

1,5 dCi 75 hk inkl. A/C3 Før-pris: 138.900 kr. ekskl. moms

Lige nu har vi veludstyrede EURO5 lagerbiler til omgående levering, hvor vi kan give nogle helt vanvittige rabatter. Udover en super pris, kan vi også tilbyde markedets bedste landsdækkende Care service- og reparationskontrakt. Så bliver din hverdag mere tryg, fordi der ikke kommer uforudsete udgifter. Så skynd dig hen til din forhandler og gør en fantastisk handel, der passer til netop din forretning. Men vent ikke for længe, tilbuddet gælder kun indtil 31. december 2016 eller så længe lager haves. 1 Energiklasser – G Trafic T29 L2H1 1,6 dCI 120 hk Energiklasse C: Forbrug 16,4 km/l, CO2-udledning: 160 g/km. 2Master T28 L1H1 2,3 dCi 110 hk Energiklasse F: Forbrug 12,8 km/l, CO2-udledning: 211 g/km. 3 Kangoo Access L1 1,5 dCi 75 hk Energiklasse A+: Forbrug 23,8 km/l, CO2-udledning: 110 g/km. Alle oplyste bilpriser gælder kun for salg til virksomheder og kun biler på lager med indregistrering inden den 31. december 2016. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Priserne er ekskl. lev. omk. på 3.340 kr. ekskl. moms for Kangoo og 3.820 kr. ekskl. moms for Trafic og Master. 4Priserne for Care serviceog reparationskontrakter gælder 36 måneder/15.000 km/år og er ekskl. moms.

renault.dk

December 2016 | Erhverv og Kultur


12

BUSINESS

To bondekoner har succes på torvet i Nykøbing F. Efter kun et halvt år kan butikken Helt Lokalt i Nykøbing F konstatere stor begejstring hos unge og ældre for lokalt producerede specialiteter.

Tekst og foto | Bjarne Winther

H

vad er mere naturligt end at to kvinder, der begge er gift med landmænd og har erfaring med produktion af henholdsvis kød og grøntsager, finder sammen og åbner en butik med lokale produkter af høj kvalitet. ”Vi er begge bondekoner og producenter”, fortæller Dorthe Barholt, der sammen med Jeanette Adamsen i juni måned åbnede butikken Helt Lokalt på Torvet i Nykøbing F. Butikken fremstår meget indbydende, og varesortimentet forekommer umiddelbart meget varierende. Her finder man et bredt udvalg af specialiteter fra Lolland-Falster, Møn og Sydsjælland – og unikke produkter fra andre egne af landet. ”Vi sælger fortrinsvis produkter fra vores eget lokalområde. Men vi er også opmærksomme på produkter fra andre lokalområder. Lige nu har vi produkter fra Grenå og Sønderjylland”, fortæller Jeanette. ”Vi er hele tiden på udkig efter lokale produkter”, supplerer Dorthe, og fortsætter: ”Lokale produkter og den gode historie. Det hører sammen. Kunderne efterspørger de gode historier bag produkterne. Produktets historie øger troværdigheden”. Produkterne og deres historie Hylder, reoler, skabe, kurve, køleskab, frysere, kasser og disk bugner af lokale

Erhverv og Kultur | December 2016

lækkerier som brød, saft, kød, marmelade, kager, chokolade, grøntsager, frugt – og kunsthåndværk. Varesortimentet er omfattende. Og varierende sammensætninger af lokalt producerede specialiteter i gavekurve er meget efterspurgte. Lige nu som firmajulegaver. De to bondekoner, Dorthe og Jeanette, supplerer hinanden med hensyn til leverancer hjemmefra - Dorthe medbringer kyllinger og ænder hjemme fra sin gård, og Jeanette medbringer kartofler, grøntsager og bær fra sin gård. Kunderne i butikken er den modne generation, der er bevidste om konceptet fra jord til bord. De kræver også økologiske produkter, køber mindre bare det


13

Lokal rĂĽdgiver Din lokale rĂĽdgiver med en verden verden med en . af ekspertise af ekspertise

.

I Deloitte tror vi pü vigtigheden af at vÌre vÌre lokalt reprÌreprÌ­ I Deloitte tror vi pü vigtigheden af at vÌre lokalt reprÌsenteret. En vÌsentlig del af vores rüdgivning rüdgivning er er netop netop senteret. En vÌsentlig del af vores rüdgivning er netop reprÌsenteret den indsigt, som vi besidder lokalt. Vi er reprÌsenteret i den indsigt, som vi besidder lokalt. Vi er reprÌsenteret i 15 byer byer i Danmark. Danmark. Find Find os os pü pü www.deloitte.dk. www.deloitte.dk. 18 15 byer i Danmark. Find os pü www.deloitte.dk.

Herningvej 34, 4800 Nykøbing F, Tlf. +45 54 84 88 00, nykoebing@deloitte.dk Herningvej 4800Touche Nykøbing F, Tlf. +45 54 84 88 00, nykoebing@deloitte.dk Medlem af 34, Deloitte Tohmatsu Limited Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

PILEMAND OGSĂ… FOR ERHVERVSLIVET VI UDFĂ˜RER ALLE FORMER FOR OPGAVER:

er godt, de foretrÌkker gulerødder med jord og accepterer, at kvalitet koster. Men ogsü kvalitetsbevidste unge finder frem til Helt Lokalt. Det samme gÌlder børnefamilier, der ønsker at lÌre børnene, hvad god mad er. �Børnene oplever at kyllingerne er større end dem, der ligger i supermarkedernes kølediske, og at de er dyrere. Til gengÌld rÌkker de lÌngere, og man bliver mÌt pü den gode müde med den gode smag�, fortÌller Dorthe. �Kunderne er ogsü typisk bevidste om vÌrdien af sÌsonbestemte produkter. De er altid friske. Lige nu er der stor interesse for kül, kartofler, løg, gulerødder og rødbeder�, supplerer Jeanette.

• OMBYGNINGER • TILBYGNINGER • RENOVERINGSOPGAVER • ISOLERING • DĂ˜RE & VINDUER • GLARMESTER • TAG & TAGDÆKNING • FACADER • LANDBRUGS HALLER • NYBYGGERI FOR ERHVERV • ENERGIVEJLEDNING • DĂ˜GNVAGT

TÌt samspil mellem producent og forhandler Producenter er meget engageret i fremstillingen af deres produkter, de har hjertet med i processerne, fortÌller Dorthe og Jeanette. For dem er det afgørende, at den gode historie, fortÌllingen om produktet og dets tilblivelse, formidles videre over disken til forbrugerne. �Alle vores varer er dansk produceret. Det er kunderne trygge ved�, fortÌller Dorthe. �Og for nogle kunder er det ikke tilstrÌkkeligt, at produkterne er dansk produceret. De skal vÌre sü lokale som muligt, altsü fra Lolland-Falster�, tilføjer Jeanette. Butikssalget suppleres med bestillinger pü webshop www.heltlokalt.dk, hvorefter kunderne modtager kød- og tørvarer med Post Nord.

-endnu et pletskud! Nykøbing afd: Københavnsvej 8 ∙ 4800 Nykøbing F ∙ Tlf: 5482 3200 Rødby afd: Vestergade 97B ∙ 4970 Rødby ∙ Tlf: 5460 2044 www.pilemand.as ∙ info@pilemand.as 61('.(5Ă‚7‘05(5Ă‚*/$50(67(5Ă‚085(5Ă‚7$*'Â?..(5Ă‚,62/(5,1*Ă‚&95

December 2016 | Erhverv og Kultur


14

KUNST

Flygtning fra storbyen vender verden ryggen Kunstner med københavnske rødder finder ro til maleriet, religionsfilosofi og musik ude i en skov på Vestlolland. Tekst og foto | Bjarne Winther

I

 telefonen havde han sagt, at han bor langt ude. Du skal bare fortsætte, selv om du tror, du er kørt forkert, sagde han beroligende. På et tidspunkt når du frem til mit skovfogedhus på venstre hånd. Og han havde ret. Kunstneren Henrik Christoffersen bor uden for lands lov og ret i en skov på Vestlolland. Han siger om sig selv, at han er en flygtning fra storbyen, der har valgt at vende verden ryggen. Han er født og opvokset i København, hvor han fra 1960 studerede på Kunstakademiet hos Egill Jacobsen. Men han valgte akademiet fra og begyndte at læse religionshistorie på Københavns Universitet. Det var en periode, hvor marxistisk analyse holdt sit indtog på fakultetet for religionshistorie. Sociologisk tilgang til faget var ikke Henrik Christoffersens kop te, hans krav gik mere i retning af religionsfilosofi. ”Jeg har aldrig fortrudt mit fravalg af universitetet. For det kom til at betyde, at jeg fandt tilbage til det, som betød mest for mig, nemlig maleriet som jeg kombinerede med læsning af religionsfilosofi. Og sådan har det været lige siden”. Senere bosatte han sig på Møn, og det var her han for lidt over tyve år siden begyndte at interessere sig for Lolland. Der ville han gerne slå sig ned. Efter opringninger til en række af stedets godsejere fandt han frem til det skovfogedhus, hvor han i dag bor til leje på tyvende år. ”Godsejeren på Øllingsø Gods tog venligt imod mig, og jeg følte mig straks hjemme på Lolland”. Bor alene men ikke ensomt Selv om Henrik Christoffersen bor langt fra alfarvej, bor han ikke ensomt. Han bor alene – men ikke ensomt, understreger han. Og det er selv om der kan gå op til en uge, uden han ser en levende sjæl. Bil har han ikke, så indkøbene foregår på cykel. I skovens dybe stille ro lever han et liv fordybet i kunst, religionsfilosofi og klassisk musik. De foretrukne komponister er den franske Oliver Messiaen, polakken Henryk Górecki og esteren Arvo Pärt. ”Det er den sakrale karakter i deres musik, der optager mig, den religiøse stemning, om du vil”, fortæller Henrik Christoffersen, der sjældent lytter til symfonisk musik, men gerne solistkoncerter og kammermusik. Skønlitteratur er han gledet væk fra, som han udtrykker det, i dag er det religionsfilosofien, der optager ham. Han studerer værker af den østrigske filosof Martin Buber, den schweiziske psykiater Carl Gustav Jung og den engelske poet, kunstner og forfatter, William Blake, som Henrik Christoffersen anser for at være mere mystiker end filosof.

Erhverv og Kultur | December 2016

Henrik Christoffersen arbejder på et maleri i sin have.

På hans skrivebord ligger et digert bogværk, en doktorafhandling af den århusianske filosof og idehistoriker, forfatter, litteraturhistoriker, teolog, dr.phil. og dr.theol. ved Aarhus Universitet, Dorthe Jørgensen. ”Hun er fantastisk spændende”, udbryder Henrik Christoffersen spontant. Når han står foran staffeliet maler han ikke motivisk. ”Jeg maler ikke et konkret efterårsmotiv. Jeg maler hele efteråret i ét billede. Jeg ønsker at indfange stemningen af efterår. Et skovbillede er ikke et udsnit af skoven, men hele skoven, sådan som jeg oplever den”. Henrik Christoffersen er inspireret af den skånske maler Carl Hill. Men han har svært ved at opremse en liste over de malere, der har betydet mest for ham. ”Som billedkunstner lader man sig påvirke af dem alle, mere eller mindre, og med årene flytter det sig”. Henrik Christoffersen er 76 år. Han har for mange år siden valgt at bo alene, og ikke ensomt, for at bruge sin tid på det, der for ham har stor betydning. ”I livet handler det om at finde sig selv. Det er vel det, det dybest set handler om. Det kan tage halvtreds år, mindst, og man når vel aldrig i mål”, siger Henrik Christoffersen, der har en plan for resten af sin levetid. ”Jeg håber, jeg i resten af mit liv kan undgå et gensyn med København”.


15

Vi udfører opgaver for erhvervet, det offentlige og private Ingeniør og A-brøndborer Jacob Rankenberg Vantorevej 57, 4880 Nysted Tlf. 3053 7819 Mail: rankenberg@os.dk Web: www.nystedbrøndboring.dk

> Etablering af nye boringer > Vedligehold og service af brønde/boringer > Sløjfning af gamle brønde og boringer > Pumpetest af eksisterende boringer > Forureningsundersøgelse af jord og grundvand > Opgravning og transport af forurenet jord > Bæreevne test, samt komprimeringskontrol > Jord og vandprøver

December 2016 | Erhverv og Kultur


16

BANK

UPDATE

Pension 2016 og husk at tjekke din investering Nu nærmer årsskiftet sig, og et fast punkt, er at gøre status på, hvad der skal indskydes på pension. I sær for jer der er selvstændige, hvor der ikke automatisk bliver sat penge ind på en tvungen ordning, er det for mange et tilbagevendende punkt. Vi oplever, at der stadig er usikkerhed over, hvilke muligheder der er efter den sidste reform på pensionsområdet Udtaler Erik Leth Formuerådgiver Nordea Lolland Falster. De fleste er klar over at der er mulighed for at indsætte på en ratepension, og at den giver fradrag i topskatten, men indskuddet er begrænset i 2016 til kr. 52.400. men i sær hvis du starter med at indskyde i en ung alder, er det med til at sikre en god basis pensionsindtægt, i den første del af din pensionsalder. En ratepension giver en fast indtægt over en periode, når du går på pension. Du får løbende udbetalinger hver mdr. – helt frem til 25 år efter at du har nået din efterlønsalder. Udover ratepensionen er der stadig rige muligheder for at indskyde yderligere, hvis du ønsker at sikre en fornuftig indtægt når du skal på pension, samt i stedet for at betale topskat i dag - kan du få din indtjening ud til bundskat ved pensionering - muligheden er at sætte ind på en livsvarig pension: På en livsvarig livrente slipper pengene ikke op, og du får udbetalt et fast beløb hver måned så længe du lever. Som også betyder at du bedre kan bruge af din øvrige formue, for pengene slipper aldrig op. Hvis du driver dit firma i selskabsform, har du mulighed for at sætte en stor del af dit overskud ind som pension, uden at være forpligtet til at indskyde noget året efter. Hvis du driver firmaet som privat f.eks. i virksomhedsskatteordningen eksisterer muligheden for at indskyde op til 30 % of overskuddet før renter stadigvæk, men kun som indskud på en livsvarig pension.

Tekst | Erik Leth, Formuerådgiver Nordea Lolland Falster

Erhverv og Kultur | December 2016

De livvarige pensioner vi opretter i Nordea i dag, er meget mere fleksible end dem vi lavede for år tilbage. Det fulde opsparede beløb bliver udbetalt ved død, hvis dødsfaldet sker inden pensionsalderen. Inden pensionen bliver udbetalt, afgør du selv i hvor høj grad beløbet skal være garanteret. Hvis der opstår noget uventet kan ordningen også udbetales inden pensionsalderen, mod en højere afgift. Samt der er mulighed for selv at vælge, hvordan pengene skal investeres. Den sidste mulighed er at sætte ind på en alderspension. Der ikke noget skattefradrag i den. Men hvis du ikke betaler topskat og gerne vil have en sum til rådighed ved din pension. Får du fordelen af at afkastet kun bliver beskattet med 15.3 %. Husk at tjekke hvordan dine penge er investeret, det gælder både på dine pensioner men også hvis du har penge stående i øvrigt. Der er jo i dag næsten ikke nogle renter på en indlånskonto og også på nye pensionsordninger i det traditionelle pensionsmiljø i pensionsselskaber, er der normalt kun meget lave renter. Men hvis du kan leve med at afkastet svinger fra år til år, vil du efter en nøje gennemgang af risiko og forventninger, kunne opnå at få dine penge til at vokse også efter inflation, skat og omkostninger, hvis du tror på, at fremtiden bliver ligesom det vi har kunnet se historisk. Hvor en aktiv forsigtig investering normalt har givet mellem 4 og 8 % i rente set over en årrække.

Tlf. 55 46 73 70 Mobil 71 77 19 66 E-mail: erik.leth@nordea.com


17

Lokal møbelhandler styrker sin position U

llerslev Snedkerforretning, der med sine to butikker i Maribo og Ullerslev er medlem af møbelkæden Møblér, udvider med butik nummer tre og styrker dermed sin position på Sydsjælland.

Det er tyndt med møbelbutikker i det sydsjællandske og en sund udvikling i Ullerslev Snedkerforretnings to forretninger har givet Torbjørn Nielsen og hans far Preben blod på tanden til at åbne den tredje butik. ”Vi har haft en rigtig god udvikling i vores to nuværende butikker og har samtidigt kunnet konstatere at der var et potentiale i at etablere endnu en butik i Vordingborg,” fortæller Preben Nielsen og Torbjørn Nielsen fortsætter: ”Vi har store forventninger til vores nye butik. Der er langt mellem butikkerne på Sydsjælland, og da min kone, Bente og jeg har boet mange år i Nyråd, har Vordingborg været et nærliggende valg for os. Gennem vores kæde har vi adgang til et godt sortiment, som styrker os i troen på at det er det rette tidspunkt for os, at udvide med endnu en butik.” Kendte ansigter i butikken Torbjørn Nielsen er flasket op med møbler, hvor han blandt andet gennem en lang årrække har kørt som sælger, med de kendte Club8 møbler i hele Danmark. Det var også den periode hvor Thorbjørn og hans kone Bente var bosat i Nyråd, hvor deres datter Cecilie er født. ”For os er den lokale tilknytning afgørende for succes. Det er vigtigt for os at kunderne kender os og dermed kan

have tillid til os og vores viden om møbler,” understreger Torbjørn og fortsætter: ”Det er også derfor vi har ansat to kendte ansigter til den daglige drift af butikken.” Til den daglige drift er ansat Morten Thuge, som i sin tid er udlært i Jarvig møbler i Maribo og siden sin læretid har været i møbelbutikker i Nykøbing F. og i Næstved. Til at hjælpe sig i gang har han Morten Ronald Åkerlund, der er ansvarlig for erhvervssalg i Ullerslev Snedkerforretning. Ronald har tidligere været 1. mand i Møllers møbler i Vordingborg og kender dermed byen og kunderne rigtig godt. Butikken bliver på 2.500 m2 og åbner ca. 1. april i det tidligere Møllers Møblers lokaler på Hovedakslen 5, 4760 Vordingborg.

BMS A/S KØBENHAVN · LOLLAND-FALSTER · ESBJERG · HOLSTEBRO · KOLDING · ODENSE · RØDEKRO · AALBORG · AARHUS

BMS tilstræber altid at råde over det nyeste og mest effektive materiel, og vores organisation er sammensat af dygtige medarbejdere med forskellige kompetencer: Ingeniører, a-cad tegnere, kranførere, supervisorer og projektmedarbejdere indenfor bl.a. logistikstyring, planlægning og projektstyring.

BMS Region Øst Industriholmen 71 · DK-2650 Hvidovre Tlf. +45 44 949 048 · kraner@bms.dk www.bms.dk BMS Lolland-Falster Rigavej 1 · DK- 4840 Nørre Alslev lolland-falster@bms.dk Afdelingsleder Claus Madsen Tlf. +45 41 917 132 · cma@bms.dk

Vi løser løfteopgaver i hele Europa men med særlig fokus på Nordeuropa og ikke mindst Skandinavien, hvor BMS i årtier har været markedsførende indenfor udlejning af mobilkraner og tilhørende specialuddannet betjeningsmandskab. Altid med maksimal vægt på sikkerhed, effektivitet og pålidelighed. BMS udlejer mobilkraner, lastbilkraner og lastbillifte af enhver størrelse og til enhver opgave fra vores net af afdelinger rundt om i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Polen, hvorfra vi desuden løser opgaver i det øvrige Europa. Vi udlejer endvidere specialudstyr - bl.a. stålplader til etablering af nødvendige køreveje samt udstyr til maskinflytning og baksning.

FORRETNINGSOMRÅDER - KRANER - LASTBILLIFTE - KØREPLADER - BAKSNING - VIND - ENGINEERING & PROJECTS - BARE RENTAL & TRADING BRANCHER - BYGGE & ANLÆGSINDUSTRIEN - VINDMØLLEINDUSTRIEN - INDUSTRI OG KRAFTVÆRKER - OLIEINDUSTRIEN

December 2016 | Erhverv og Kultur


18

FORTÆL OM DIT LIV TIL DINE BØRN, BØRNEBØRN – OG VENNER… DU FORTÆLLER DIN HISTORIE TIL MIG, OG JEG SKRIVER DIN BIOGRAFI.

Unikt tilbud til kursus på Saks Kurset Vejen til Velsmag ved Køkkenchef i Meyers Madhus, Mattias Kaarup.

S

kolen har siden åbningen 1. oktober opbygget et bredspektret lærerkollegie bestående af lokale kokke, bagermestre og en enkelt diætist, men en gang om måneden er vi så heldige at få besøg af en af køkkencheferne i Meyers Madhus. Det er dette kursus vi nu tilbyder til magasinets læsere.

DIN BIOGRAFI INKL. BILLEDER FRA DIT FOTOALBUM TRYKKES I EN SMUK BOGUDGAVE I DET ANTAL EKSEMPLARER, DU HAR BRUG FOR. BJARNE WINTHER

Det er først til mølle princippet, max. 16 deltagere. Det koster kun et medlemskab af Foreningen The Little Apple, at deltage på kurset, svarende til kr. 150,Man melder sig til via hjemmesiden http://sakskobingmadhus.dk/medlemskursus/vejen-til-velsmag/

JOURNALIST MOBIL: 29 36 20 42 EMAIL: BW@WINTHERKOM.DK WEB: WWW.WINTHERKOM.DK

WINKOM PR & KOMMUNIKATION

Kan du sige nej til et godt tilbud? Jeg løser alle former for grafiske opgaver - bl.a. design og produktion af: • • • • • • • • • • • • •

Logo (nyt eller opdatering af eksisterende) Hjemmesider Papirlinie - brevpapir, visitkort og konvolutter Annoncer til avis og magasiner m.v. Flyers, postkort og plakater Brochurer og foldere Profilaviser Salgsmapper Kalendere Fagblade, tidsskrifter og magasiner Skilte, bannere og udstillingssystemer Reklameartikler Profilbeklædning

Kontakt mig og du vil blive overrasket ... Grafiker Jess Berner Nielsen Telefon 29 62 57 41 Email jess@grafosign.dk Web www.grafosign.dk

Funktionelle og

Et billede siger

Du får aldrig en

Elegante tryksager i

brugervenlige

mere end 1000 ord.

anden chance for

store og små oplag

hjemmesider, der

Billeder “skydes” i

at gøre et godt

- tilpasset dit behov.

et let at redigere i.

studie eller on-location.

første indtryk.

TRYK

WEB

FOTO

HUSK

Erhverv og Kultur | December 2016

Om kurset Vejen til Velsmag onsdag d. 11. januar kl. 17.00 - 22.00 Dette kursus handler i al sin enkelhed om smag - om at løfte smagsoplevelsen i al den mad, du laver, ved at bruge principper for velsmag i praksis. De fleste har prøvet at lave mad, der, selvom du gjorde dig umage, blev lidt som at stikke tungen ud af vinduet. Eller at spise på en god restaurant og undre sig over, hvor den der fuldendte smagsoplevelse egentlig kommer fra? Det går vi i dybden med, så du lærer at lave mad, der smagsmæssigt sidder lige i skabet! Til sidst på kurset sætter vi os til bordet og spiser et - hvis alt går vel - overordentligt velsmagende måltid, ledsaget af gode vine.


19

magasinets læsere om skøbing Madskole Hvad lærer man? Du lærer grundsmagene og deres kilder - herunder den mere lumske femte grundsmag ’umami’ - at kende og får indblik i, hvordan de spiller sammen med synet, konsistensen, aromaerne, og endda moderat smerte i smagsoplevelsen. Vi arbejder med principperne i praksis, og du bliver indført i nyttige værktøjer til at opbygge smag i den mad, du laver. Vi arbejder med gode friske råvarer og masser af aromatiske ingredienser. Du får en praktisk indføring i den grundige tilsmagning af maden, som er enhver dygtig koks hemmelige våben. Bemærk, en del af måltidet er tilberedt af kokken, så vi kan fokusere på det vigtigste. Hvad får man? Et delikat måltid i godt selskab. Opskrifter og let teori med hjem Generelt om skolen Det går rigtigt godt med Sakskøbing Madskole. Der er stor interesse for køkkenkurser både for voksne og børn - f.eks. kører skolen lige nu et forløb for bageglade børn mellem 11 - 14 år, hvor de lærer at bage det perfekte surdejsbrød ved Bagermester Pabst fra Maribo. De deltagende børn har ”lektier” med hjem i form af en surdej, de selv har lavet på det først kursus, og skal passe mellem de tre kursusgange som bageskolen varer. Skolens lokaler er nyligt blevet godkendt af Fødevareregionen til, ud over at være skole, også at kunne huse små producenter som har brug for et prof. køkken at fremstille i. Dermed huser skolen allerede nu lokale small-scale

producenter, som ønsker at lave en prøveproduktion f.eks. på vindruegele, el. syltede roer. En af skolens grundpiller er således ud over at bidrage til at lære lokalbefolkning og egnens mange turister at tage afsæt i lokale råvare og lave rigtig god og nærende mad, også at understøtte iværksætterlysten blandt små og mellemstore fødevareproducenter. Derfor inviterer skolen fødevarer på netværksseminar i begyndelsen af januar, hvor de ud over at se skolens lokaler og lækre faciliteter, kan få mulighed for at følge et seminar om produktudvikling af lokale fødevarer målrettet små og mellemstore fødevareproducenter. Skolen kører Non Profit under Foreningen The Litle Apple, og kan allerede nu tilbyde en vifte spændende køkkenkurser for private og specifikke målgrupper som f.eks. jægere der gerne vil lære at anvende det vildt de har skudt. Men skolen sigter i lige så høj grad på at lave teambuildings til virksomheder på Lolland Falster og Sydsjælland. Skolens samarbejdspartner Hotel Saxkjøbing er en vigtig partner i udviklingen af gode Teambuildings med afsæt i lokale råvarer og gode madoplevelser. Har man ikke mulighed for at deltage på kurset Vejen til Velsmag d. 11. januar, kan man købe madkurser via skolens kursuskalenderen på hjemmeside Sakskøbing Madhus, eller hos Billetto.dk Sakskøbing Madhus Torvegade 10-12 4990 Sakskøbing http://sakskobingmadhus.dk/medlemskursus/vejen-til-velsmag/

Billige byggematerialer LAVPRISTRÆLASTEN

Gipsplade 90x240 cm

29,-

www.demfranordlunde.dk Telefon 54 93 95 43

Åbent: Man-fre: kl. 7.00-17.00 · Lør: kl. 8.00-13.00 · Søn: Lukket

December 2016 | Erhverv og Kultur


20

BUSINESS

Kringelborg Gen

På herregården Krin har en helt u

L

ance Brædder og Philip Pilemand delte et ønske om at etablere et mødested for lokale erhvervsfolk med noget på hjerte. De var enige om, at det ikke ”bare” skulle være et netværk – de to ønskede at skabe noget ganske særligt for folk med visioner og ambitioner for området. For et par år siden påbegyndte de to det, der skulle blive til Kringelborg Gentlemen´s Club. Løs snak og udveksling af ideer begyndte at tage form, rammerne skulle være bredere, end man var vant til og der skulle være højt til loftet. Nu har Kringelborg Gentlemen´s Club slået dørene op for medlemmer i de smukke lokaler på Kringelborg Allé. Philip Pilemands tragiske og alt for tidlige død i juni måned gjorde desværre, at han ikke nåede at se det flotte resultat af de mange samtaler og det hårde arbejde. For at ære hans minde har klubben opkaldt en lounge efter Philip, og hans enke Claudia har været på besøg for at se sin mands projekt bragt til live. Kringelborg Gentlemen´s Club er et elegant og inspirerende fristed for medlemmerne, her kan man nyde ro, nærvær og en utvungen omgangsform. De flotte lokaler indbyder også til højtidelighed og har inspireret grundlæggerne til at skue tilbage i tiden mod attenhundredetallets London, hvor enhver herre med respekt for sig selv var medlem af en gentlemen´s club. Det har taget halvandet år at sætte herregården i stand, finde passende møbler og interiør rundt om i Europa og ramme en stil, der på fornem vis blander klassicisme med nyere nordiske tendenser. Alt er gjort for at skabe den perfekte stemning – helt ned i de nørdede detaljer. På klubbens Facebook-gruppe er

Erhverv og Kultur | December 2016

hentet følgende tekst: ”I attenhundredetallets London var disse eksklusive etablissementer kun åbne for medlemmer, som her kunne mødes under private former for at nyde en drink og dagens aviser uden forstyrrelser. Der herskede en stemning af begavet samtale, gode aftaler og cigarrøg mellem tunge egetræsmøbler”. ”Med Kringelborgs Gentlemen´s Club ønsker vi at genskabe de muligheder for gentlemen i nutidens Nykøbing Falster”, forklarer Lance Brædder og fortsætter: ”Her er plads til 60 medlemmer, som har mulighed for at bruge stedet til at afholde møder, events, foredrag mm.” Kringelborg Gentlemen´s Club har tre ansatte: En Event-koordinator, én til at tage sig af driften samt en butler, som tager sig af alt det praktiske i huset. Butleren har sit eget ”kammer”, hvor han kan trække sig tilbage indtil der er bud efter ham. Der er indgået aftaler med flere restauratører, så der er mulighed for at bestille mad og drikkevarer til forretningsfrokosten mm. Hvert medlem har sit eget medlemsnummer, og hver måned får man en regning på det forbrug der har været. Det er butleren der tager sig af regnskabet. Medlemmerne kan bestille vin fra et eksklusivt vinkort, som er udformet i samarbejde med udsøgte leverandører. Desuden har hvert medlem sin egen del af vinkælderen, hvor der kan opmagasineres op til tyve flasker. Stedets særlige stemning er tydelig under fremvisningen, og Lance Brædders passion for klubben er åbenlys, mens han guider rundt på herregården. Dette er et sted, hvor der er plads til at tænke stort, ja man kan næsten ikke andet


21

entlemen’s Club

ngelborg i Nykøbing Falster unik klub set dagens lys

i disse omgivelser, hvor der er kræset for alt og intet er overladt til tilfældighederne. ”Holdningen blandt medlemmerne af denne klub er ikke ”hvad får jeg ud af det? ”, som ellers er den indstilling man traditionelt møder op med i et netværk”, siger Lance og fortsætter: ”Her spørger man: Hvad kan jeg byde ind med for at gøre en forskel?”. Den forskel medlemmer skal bidrage til, er skabelsen af et stærkere erhvervsliv. De skal være med til at starte nye virksomheder, hjælpe andre, der har brug for at udvide, skabe finansieringsmuligheder og simpelthen gøde jorden for vækst og nye arbejdspladser på Lolland og Falster. ”Det er hovedformålet med vores klub. Vi er pt. 28 medlemmer, der alle er synlige på LF og som brænder for vores landsdel. Folk som ønsker at give noget til Lolland-Falster. Medlemmerne her, er her ikke for at drive deres egen forretning, men for at hjælpe andre til vækst eller opstart af nye virksomheder, og til at hjælpe hvor man ser et potentiale, så det i sidste ende munder ud i flere lokale arbejdspladser”, siger Lance Brædder. Klubben har fast åbningstid hver fredag fra kl. 12-18. Her kan man komme og slappe af, fordybe sig i en avis, sidde og nyde et godt glas og få en snak med de andre medlemmer – eller måske et parti skak. Derudover har medlemmerne mulighed for at bruge huset efter aftale på ugens øvrige dage. ”Mulighederne er mange – det er et uformelt netværk, hvor vi er fælles om interessen for at gøre en forskel for Lolland-Falster”, forklarer Lance Brædder og fortæller

videre: ”En vis procentdel af klubbens omsætning sættes til side. Disse penge vil løbende udmøntes i støtte og investeringer til gavn for lokalområdet. Overskud fra foredrag, vinsmagninger mv. går i øvrigt ubeskåret til dette. Et udvalg bestående af 4-5 af klubbens medlemmer udvælger virksomheder og projekter, man ønsker at støtte op om, både med økonomiske håndsrækninger og med adgang til den store vidensbank, som klubbens medlemmer udgør. ” Til spørgsmålet om, hvorvidt alle blive medlem i klubben, svarer Lance: ”Alle kan søge om optagelse. Vi har et medlemsudvalg bestående af 3 medlemmer, som skal acceptere hvert et nyt medlem. Der er ikke faste kriterier for optagelse. Vi ønsker diversitet og dynamik – det vigtigste er, at alle medlemmer er med til at skabe værdi i overensstemmelse med klubbens ånd og formål”. Synes du det lyder spændende, og har du også et ønske om at styrke Lolland-Falsters fremtidige erhvervsliv, så kontakt Lance Brædder på telefonnummer 4229 4210 og hør mere om mulighederne for optagelse i Kringelborg Gentlemen´s Club. Ønsker du lige at snuse til stemningen først, så bliv inspireret på disse to links: www.facebook.com/KringelborgGC/ eller læs medlemsbladet direkte her: https://issuu.com/lancebradder/docs/kringelborg_magasin_04?e=0

December 2016 | Erhverv og Kultur


22

En musikalsk oplevelse i verdensklasse

Michala Petri og Lars Hannibal i Holeby

V

isual Climate Center i Holeby, som har Danmarks eneste Science on a Sphere- kaldet Globen, er meget glade og stolte over at kunne præsentere et fantastisk arrangement med to af verdens absolut bedste instrumentalister. Michala Petri, den verdenskendte blokfløjtespiller og Lars Hannibal, også verdenskendt som guitar og lutspiller, har sammen givet mere end 1000 optrædener i Danmark og rundt om i verden. Visual Climate Center har tidligere med stor succes afholdt koncerter, foredrag og andre arrangementer som bindes sammen med klimaformidlingen. Arrangementet afholdes i de kulturhistoriske bygninger, som i sin tid var rammen om Danmarks første sukkerfabrik- Højbygård Sukkerfabrik. Lars Hannibal oplyser, at de glæder de sig til at give koncert af 2 x 45 min. varighed. I anden halvdel af deres optræden er de kendte for en kommunikerende koncertform, hvor publikum er velkommen til at stille spørgsmål til os, oplyser Lars Hannibal. Dorthe Gøbel og Steen Frilund Christiansen fra Visual Climate arbejder på at sætte nye arrangementer op, så Visual Climate Center når sit klare mål: At formidle de alvorlige klimaforandringer kloden oplever lige nu og i fremtiden. Vi kan allerede nu oplyse om et scoop. Den 13. marts 2017 afholdes foredrag for elever og erhvervsliv med Danmarks første astronaut Andreas Mogensen. Vi håber og ønsker, at dette og kommende arrangementer på Visual Climate Center med to danske verdensstjerner kan være med til at åbne op for helt nye perspektiver i brugen af Globen.

Erhverv og Kultur | December 2016

Michala Petri & Lars Hannibal - 31. januar 2017 – Globen - Holeby Koncerten begynder kl. 19.00 billetter kan købes gennem www.billeto.dk Billetprisen er kr.159,- pr. styk. Der er kun 150 pladser. Visual Climate Center og Globen er åben fra kl. 17.00, hvor der også bliver lejlighed til at se vores Science on A Sphere i funktion. Der vil også være mulighed for mod forudbestilling, at købe en Sandwich til kr. 99,- incl. en vand, en øl eller et glas vin. Ønskes ikke sandwich, kan Øl, vand og vin, samt kaffe og the købes på stedet.


23

DANMARKSPREMIERE

peugeot.dk

NY PEUGEOT EXPERT EN GENERATION FORAN

NY PEUGEOT EXPERT

L1 1.6 BlueHDi 95 hk SERVICELEASING

1.495 kr.

*

Pr. måned ekskl. moms

*Leasing via Peugeot Finans A/S. Leasingperiode 36 mdr. og 50.000 km kørsel i perioden. Prisen er inkl. finansierings- og leveringsomkostninger. Leasingydelsen er variabel og er inkl. service, men ekskl. dæk, forsikring, brændstof og ejerafgift. Der forudsættes 35.000 kr. i førstegangsydelse, kaskoforsikring, positiv kreditvurdering og betaling via NETS. Ved leasingperiodens udløb returneres bilen til Peugeot Finans. Forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl. Tilbuddet er enkeltstående og kan ikke kombineres med øvrige tilbud. Alle priser er ekskl. moms. Den viste bil er en Expert Plus L2 med ekstraudstyr. **L3 lanceres i 2017 B Expert L1 1.6 BlueHDi 95 hk 18,2 km/l. CO2 144 g/km. ***Eksakte værdier er under godkendelse.

Den nye Peugeot Expert er ankommet – klar til at tage fat! Og lige nu kan du servicelease den for under 1.500 kr. om måneden. Firmaets nye, robuste Expert fås i tre forskellige længder L1, L2 og L3** og er velindrettet med masser af aflæggeplads og opbevaringsrum. Og så er den fyldt med standardudstyr, som gør transporttiden ekstra komfortabel og tryg; eksempelvis fartpilot, centrallås, el-ruder foran, ABS/ESC og airbag til både fører og passager. Motorprogrammet består af fem kraftfulde BlueHDi-motorer på hhv. 95, 115, 120 og 150 hk – samt en version på 180 hk med automatgear. Sammen med varebilens lave vægt betyder de højteknologiske motorer, at Peugeot Expert både kan prale af klassens bedste brændstoføkonomi med op til 19,6 kilometer pr. liter, og den laveste CO2 -emission***. Sæt forventningerne højt til den nye Expert, når du kigger forbi din forhandler eller peugeot.dk

NY PEUGEOT EXPERT

PEUGEOT NYKØBING F.

Schulz Biler • Herningvej 11 • 4800 Nykøbing F. Tel. 54 86 10 16 • www.schulzbiler.dk

PEUGEOT SAKSKØBING

Clausen & Larsen I/S • Industrivej 12 • 4990 Sakskøbing Tel. 54 70 41 14 • www.peugeot.dk/sakskobing

December 2016 | Erhverv og Kultur


24

Lolland-Falster Lovestorm er nu klar til at flyve fra reden I

april 2015 opstod Lolland-Falster Lovestorm som en gruppe på Facebook. Det var bestyrelsen bag QLF, der tog initiativet til Lolland-Falster Lovestorm og sammen med resten af QLF-netværket på knap 2.000 kvinder, blev Facebook blæst omkuld. Hele 23.000 medlemmer på blot få dage fik Lolland-Falster Lovestorm. Der blev skrevet Danmarkshistorie og hele Lolland-Falster rejste sig. Siden har Lolland-Falster Lovestorm fyldt næsten alt hos QLF`s frivillige bestyrelse, der nu mener, at Lolland-Falster Lovestorm er flyvefærdig og klar til at stå på egne ben. Bestyrelsen har derfor på en ekstraordinær generalforsamling tidligere denne måned besluttet, at skille QLF og Lolland-Falster Lovestorm ad. Kirsten Sydendal stifter en ny forening der skal understøtte arbejdet med Lolland-Falster Lovestorm, mens Dea Cordt Kragh, Hanne Garcia, Tanya von Rosen og Anne-Lise Becker nu udgør bestyrelsen i QLF. QLF sætter fokus på det oprindelige - netværk. Foreningen ”Det gode liv – på Lolland-Falster” - eller i daglig tale QLF - blev startet af fire kvinder i 2009 med Kirsten Sydendal som medstifter. De havde et ønske om at gøre det mere attraktivt at bo og bosætte sig på Lolland-Falster ved at synliggøre, ikke blot de stedbundne ressourcer, men også de menneskelige ressourcer. Senere kom netværksdelen med, og QLF har udviklet sig til det største danske, lokale kvindenetværk med knap 2.000 medlemmer. QLF arrangerer hver måned Fredagsbar, hvor 50-90 kvinder mødes og netværker. Her kommer ikke kun tilflyttere og ”indfødte”, men også kvinder, der påtænker at flytte til Lolland-Falster i fremtiden! ”Vi sørger simpelthen for, at disse kvinder har et lokalt netværk, før de flytter til vore øer. Det er jo helt fantastisk. Vi har ramt noget helt essentielt. Og den øgede fokus på QLF netværket har allerede givet resultater. På vores Fredagsbar på Mejerigaarden i Gedser kom ikke færre end 16 nye medlemmer – det er rekord! ”, udtaler en samlet bestyrelse. ”Det er det, der er vores

Erhverv og Kultur | December 2016

helt store styrke, det er det vi kan – at netværke. Så det vil vi fortsætte med – måske krydret med noget nyt”. LF international – endnu et QLF initiativ Udover Lolland-Falster Lovestorm er LF international endnu et af de projekter, der er udsprunget fra QLF. LF international – eller LFi – startede op for et år siden, primært som et netværk for internationale medarbejdere fra virksomheder på Lolland-Falster, samt deres ægtefæller/partnere. Siden hen er der dog blandt andet også blevet knyttet internationale med en dansk partner til netværket. LFi laver i dag faste månedlige netværksaktiviteter, typisk med formidling af relevante oplysninger om fx job, kommune, fritid, bosætning, rekruttering og trivsel. Tanya von Rosen fra bestyrelsen i QLF er Projektleder. LFi har et tæt samarbejde med Business Lolland-Falster. 2 foreninger – med rødder i samme muld. Selvom QLF og Lolland-Falster Lovestorm nu bliver 2 foreninger, så vil vi selvfølgelig fortsat bakke op om hinanden. ”Man skal huske sine rødder” (Claus Meyer). Men det er en stor fordel for begge foreninger, at vi nu kan sætte nye individuelle mål. Det har været en sjov og spændende rejse, men nu er tiden moden til, at barnet, Lolland-Falster Lovestorm, flyver fra reden. QLF ønsker Lolland-Falster Lovestorm en god og stærk vind fremover og takker Kirsten Sydendal for mange års ihærdigt arbejde i QLF.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i QLF Dea Cordt Kragh – Hanne Garcia – Tanya von Rosen – Anne-Lise Becker www.qlf.dk


25

KURSER & MØDER

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER VELKOMMEN

Flyt mødet eller kurset ud af huset og ind på Hotel Saxkjøbing. Mens I koncentrerer jer om dagens agenda, tilbyder vi god mad og opvartning både under og efter mødet. Vores lokaler kan indrettes, så de danner den ideelle ramme om møder fra 10 til 150 deltagere. Der er lokaleleje, gratis wifi og standard AVudstyr med i alle vores mødepakker.

Hotel Saxkjøbing er ejet af Claus Meyer og Ebbe Frahm. Hotellet er en aktiv medspiller i lokalområdet og restauranten har fokus på lokale råvarer efter Claus Meyers madprincipper. Vores mål er at fungere som gastronomisk udstillingsvindue for Lolland-Falster – en af de frodigste og mest mangfoldige råvareleverandører i Danmark.

DAGMØDE: KL. 09.00–17.00 • Morgenbuffet med hjemmebagt ølandsbrød, ost og Meyers marmelader. • Kaffe, the, isvand og most ad libitum hele dagen, hertil sæsonens friske frugt og grønt og nødder • Frokost med koldt og lunt af sæsonens gode råvarer inkl. 1 sodavand/most • Hjemmebagt eftermiddagskage • Lokaleleje Kr. 495,- pr. person

Hotellet er midt i en gennemgribende renovering - både udvendig og indvendig. Når vi om et års tid er helt færdige, vil det betyde langt bedre og mere indbydende faciliteter, men stadig med det skæve og charmerende for øje. Vi er nu så langt fremme med renoveringen, at vi kan tilbyde kurser og møder i vores gode faciliteter.

HELDAGSMØDE: KL. 09.00–21.00 • Morgenbuffet med hjemmebagt ølandsbrød, ost og Meyers marmelader. • Kaffe, the, isvand og most ad libitum hele dagen, hertil sæsonens friske frugt og grønt og nødder • Frokost med koldt og lunt af sæsonens gode råvarer inkl. 1 sodavand/most • Hjemmebagt eftermiddagskage • 2 retters sæsoninspireret menu efter køkkenets valg • Hjemmebagt kage efter middagen • Lokaleleje Kr. 895,- pr. person

TORVET 9 · 4990 SAKSKØBING TELEFON +45 54 70 40 39 KONTAKT@HOTEL-SAXKJOBING.DK WWW.HOTEL-SAXKJOBING.DK

December 2016 | Erhverv og Kultur


26

BUSINESS

H

vis man har modet til at tage springet og starte egen virksomhed, så står Business Lolland-Falster klar med en helt række af hjælpe- og støtteforanstaltninger. Den mest synlige af slagsen er vækstfabrikken og innovationsmiljøet på Slotsbryggen i Nykøbing Falster. Her kan startups få en såkaldt flyverplads eller deres helt eget kontor med havudsigt, fem minutters gang til centrum og flere spisesteder rundt om hjørnet. Stedet åbnede i februar 2015 og de i alt 20 pladser blev fuldt booket efter blot få måneder, så en udvidelse var nødvendig. I dag er der i alt 30 pladser i de moderne lokaler. Ti af pladserne er dedikeret til Vækstfabrikken, som drives i samarbejde med Væksthus Sjælland, og de øvrige administreres alene af Business Lolland-Falster. ”Det gik langt hurtigere, end vi havde forventet, at få besat pladserne på Slotsbryggen. Vi var udmærket klar over, at der var et behov for et sted som det her hos iværksættere og vækstvirksomheder, men det kom nok bag på os, hvor mange der åbenbart bare havde gået og ventet på, at sådan et sted skulle dukke op.” Sådan siger Mads Stærk, der er forretningsudvikler i Business Lolland-Falster og bl.a. har det daglige ledelsesansvar for vækstmiljøet på Slotsbryggen. Et ansvar, der netop er vokset til næsten dobbelt størrelse, eftersom Business Lolland-Falster netop har åbnet en tilsvarende lokalitet på Axeltorv i Nakskov, hvor lokale investorer har etableret et større kontorhus. Business Lolland-Falster har tidligere haft et vækstmiljø i Nakskov, men det måtte lukke, da ejeren af lokalerne gik konkurs. Nu er Business Lolland-Falster igen til stede i Nakskov og denne gang med et endnu bedre koncept. ”De nye lokaler i Nakskov har en super god beliggenhed og er topmoderne. Vi startede op lidt i det stille fra 1. december uden den store markedsføring, men der er allerede flere lejere. Vi er meget glade for at være tilbage i Nakskov, hvis man kan sige det sådan. Og jeg er sikker på, der kommer erhvervsmæssige succeshistorier ud af det”, siger Mads Stærk. At der kan komme erhvervssucceser ud af vækstmiljøer som dem i Nykøbing F. og Nakskov er bl.a. virksomheden Intoto, som du kan læse om på næste side, et godt eksempel på. De to vækstmiljøer er dog meget andet end gode lokaler, frisklavet kaffe, mødelokaler, daglig rengøring og alle andre faciliteter, som hører med til et moderne kontor. Lejerne har nemlig automatisk nem adgang til en række ydelser, som retter sig specifikt mod startups og vækstvirksomheder.

Rum til de modige Erhverv og Kultur | December 2016

Der er f.eks. adgang til gratis sparring med erfarne erhvervsledere, og cirka en gang om måneden inviteres der til rådgivercafe, hvor man kan booke tid hos en ekspert inden for jura, revision, online og andre konsulentspecialer til en times gratis rådgivning. Derudover tilbyder Business Lolland-Falsters virksomhedskonsulenter hjælp til forretningsudvikling, f.eks. udfærdigelse af forretningsplan, afsøgning af eksportmuligheder, matchning med potentielle samarbejdspartnere og ikke at forglemme adgang til Lolland-Falsters absolut største erhvervsnetværk med flere end 400 medlemmer. ”Udover det vi selv kan levere af ydelser bl.a. med hjælp fra lokale erhvervspartnere, så kan vi via vores samarbejdspartnere i en række regionale og nationale organisationer også hjælpe vores lejere på vej til forskellige støtte- og tilskudsordninger. De gælder alle medlemmer i Business Lolland-Falster, men fordelen ved at bo i et af vores vækstmiljøer er jo, at vi altid er tæt på, og man kan hurtigt få en vurdering eller svar på et spørgsmål”, siger Mads Stærk. Med åbningen af vækstmiljøet i Nakskov kunne man tro, at Business Lolland-Falster er kommet i mål med organisationens planer i forhold til iværksætter, men det er på ingen måde tilfældet. ”Vi tager et skridt af gangen, og vi har flere ideer til, hvordan vi både kunne motivere flere på Lolland-Falster til at blive selvstændige og, hvordan vi kan levere endnu bedre opbakning, til de der har modet og evnerne til at starte egen virksomhed”, slutter Mads Stærk. Se billeder på vækstfabrikkernes hjemmeside: http://vaekstfabrikkerne.dk/vaekstfabrikker/nykobing-falster/


27

Lokalt Google Partner Bureau har succes

I

ntoto er et online markedsføring bureau der holder til på slotsbryggen 14A i Nykøbing F. intoto holder til i Business LF-huset også kaldet vækstfabrikkerne. De hjælper lokale virksomheder til Succes Online. ”En af årsagerne til at vi har haft så stor succes er helt klart, at vi holder til her hos vækstfabrikkerne hos BLF”, fortæller stifter og partner Thomas Zacchi og forklarer: ”Da jeg startede virksomheden op i 2012 med hjemmekontor, gik det fra dag ét rigtig godt og efter 3 år og bl.a. en snak med BLF, tog jeg beslutningen om, at der var potentiale for mere end kun en enkeltmandsvirksomhed. I januar 2015 tog jeg derfor springet her til Slotsbryggen og dermed kom der faktisk rigtig gang i firmaet”. Thomas roser Business LF meget for at være opsøgende og vedholdende, specielt Mads Stærk var rigtig god til at komme og banke på døren og spørge om alt gik efter planen. Men hele ”huset” lever rigtig godt op til navnet – Vækstfabrikkerne – mener Thomas, fordi som han siger: ”Netværket er i huset, der er altid sparrings muligheder, Rådgiver cafe samt andre mindre virksomheder, som uanset forskellig faglighed, har vi jo de samme dagligdags problemer”. Thomas Zacchi fortæller, at det at vækste også giver udfordringer. ”Jeg gik fra at være et enkeltmandsfirma i februar 2016, hvor den første medarbejder blev ansat. Og så til i dag hvor vi er oppe på 6 medarbejdere. Også her har Business LF været til stor hjælp, de har været den perfekte sparringspartner for mig, så det kan jeg kun varmt anbefale til andre enkeltmandsvirksomheder, som måske føler de står lidt i stampe. Her kan BLF virkelig give den sparring og det skub der skal til”. Intoto er et officielt Google Partner Bureau, og har serviceret over 500 virksomheder fordelt i mere end 10 kommuner, og underviser for Google på “Google Succes Online”, med online markedsføring og Google AdWords. I Guldborgsund Kommune har intoto haft workshops med over 100 virksomheder i 5 moduler a 4 timer. ”Vi samarbejder også med EASJ – Erhvervs Academy Sjælland – hvor vi underviser i Digital Markedsføring, og det er rigtig spændende og dejligt, når det også er lokalt. Her er både elever, men også lokale virksomheder med”, siger Thomas Zacchi. Firma navnet intoto betyder: ”I sin helhed/totalt på latin. Det som intoto hjælper virksomhederne med, er egentlig at stille spørgsmålene: ”Hvor er I? – Hvor vil I gerne hen? – Og hvordan kommer vi det? Derefter bliver der lagt en plan for virksomhedens hjemmeside, trafikken på siden, søgemaskineoptimering, annoncering og de sociale medier, så det hele kommer til at hænge sammen og virksomheden kommer i mål med deres plan. Verden flytter sig hele tiden og som Thomas Zacchi siger: ”Et internet år er lige som et hunde år – det går pokkers stærkt. Vi måler og tjekker, at det vi tilbyder kunderne også virker, og at de faktisk opnår de resultater virksomheden har sat sig. Fordi vi kommer ind under huden på virksomheden inden vi starter hele setuppet, så er vi også med til at sætte realistiske mål for virksomheden. Endvidere hjælper intoto også nonprofit organisationer som fx Dansk Folkehjælp og Lungeforeningen med deres Online Markedsføring.

Camilla Gregers-Høegh og direktør Thomas Zacchi fra firmaet intoto foran Google bygningen i Dublin, da de var inviteret til at besøge Googles europæiske hovedkontor først i september.

December 2016 | Erhverv og Kultur


28

BUSINESS

Nyt liv i Slotsgade – vil kunne skabe endnu mere liv i hele Nykøbing

Chanette, Inge og Tanja

I

foråret 2016 flyttede CHAPELINA FASHION og Galleri Chap ind på adressen Slotsgade 24 i Nykøbing F. Chanette Rosaline Larsen og datteren Tanja Larsen havde tidligere haft butikken i St. Kirkestræde, men drømmen om mere plads havde længe stået øverst på ønskelisten. Så da de på et tidspunkt så de ledige lokaler i Slotsgade slog de til. Tilsammen har Chanette og Tanja henholdsvis 20 og 12 år på bagen i tøjbranchen. Begge kommer ud af en kreativ familie. ”Vi har åbnet en stor butik med mange kvaliteter, hvor der er mere plads, og bedre muligheder for vores kunder. Her har vi den plads vi skal bruge, i forhold til de ambitioner vi har på vores kunders vegne” fortæller Chanette, og Tanja tilføjer: ”Vores ideer og planer er mange, men vigtigst af alt er selvfølgelig, at vi hjælper kunden med at være den bedste udgave af sig selv og for at opnå det, kan det nogle gange være nødvendigt med et kærligt skub. Kom ind til os og Find dit match og bliv glad”. I fremtiden vil der blive arrangeret modeshows, tøseaftener mm., der vil være mulighed for at en kunde kan ”låne” butikken for en aften med veninderne. Ombygningen af butikken har samtidig givet plads til et lille Galleri, hvor kunstudstiller Inge Ekelund huserer i det lille Galleri Chap på samme adresse. ”Inge forklarer: ”Jeg har altid nydt at komme hos Chapelina Fashion. Jeg er altid blevet behandlet helt fantastisk og har altid følt mig velkommen, her er uhøjtideligt, og masser af hjertevarme. Det er noget jeg altid har sat pris på, og derfor er jeg kommet hos Chanette og Tanja i mange år”. De tre havde også andre fælles interesser, nemlig at der gerne må være ”gang i butikken”, selvfølgelig på en positiv og gerne anderledes måde, med ekstra oplevelser. Gerne med mange aktiviteter både ude og ind. ”Alt er i evig forandring, vores tanker forandrer sig hele tiden, smag og behag forandrer sig hele tiden og derfor skal man aldrig lade sig styre af vanens magt. Vi kan tilbyde en god og ærlig – og personlig – hjælp, med at finde frem til din stil, efter dit behov der hvor du er i dit liv lige nu,” siger Chanette og Tanja supplerer: ”Mange siger - Jeg kommer igen når jeg har tabt mig 5 kg - men hvorfor ikke tage springet nu og være glad mens du taber dine kg. Vi har mange modeller der også kan bruges efter et eventuelt vægttab”. ”Vi vil arrangere events med andre butikker, restauranter og vores kunstner Inge Ekelund – alle er altid velkomne til at kigge ind og se hvad hun er i gang med at male. Malerierne kan selvfølgelig både købes, bestilles og afhentes i hendes del af butikken” siger Chanette.

Erhverv og Kultur | December 2016

Inge Ekelund fra Galleri Chap forklarer, at hun, Chanette og Tanja har haft mange snakke om hvordan de kunne byde ind på ideer om, hvordan hele Slotsgade, til og med Slotsbryggen kunne få mere positiv opmærksomhed. ”Vi vil arbejde for bedre muligheder for alle butikker i vores ende af Slotsgade. Hvem ved, måske kan den blive til en gågade så hele byen kommer til at hænge sammen. Parkeringsmuligheder skal drøftes og løses sammen med Rådhuset. Vi er gået i gang og vi skal huske på, at vaner skal brydes. Vi har mange ting på hjertet, både for os selv her i Slotsgade, men også for hele vores handelsliv i byen.” siger Inge med et kæmpe glimt i øjet. Det er ikke bare løs snak der kommer fra de tre engagerede erhvervsdrivende. De har allerede været i dialog med Kommunen, Park og Vej samt Business LF. ”Alle steder er vi blevet mødt med en stor velvilje og positivitet, og de først resultater er allerede kommet på bordet” forklarer Inge Ekelund: ”Der er i dag 30 min. Parkering i båse i Slotsgade. Det er jo næsten umuligt for en kunde at nå at handle i en af butikker her i gaden, uden at man får en P-bøde oveni. Det bliver ændret først i 2017. Der arbejdes på strøm til Grønttorvet og etablering af juletræsfod på Vandmølletorvet, så det giver de erhvervsdrivende muligheder for alle former for aktiviteter ved latenight, festuge m.m. Inge har allerede på Slotsgades vegne, haft dialog med Cityforeningen og afventer svar på hvad de kan melde ind med i Slotsgade. Hun har samtidig været til det første møde i en anden Gruppe – Grønne korridorer i Nykøbing F, der også vil prøve at fremme området fra Store Kirkestræde via Langgade og Slotsgade ned til Slotsbryggen. Inges initiativ er dermed også blevet en del af denne gruppe. Det er en gruppe der samtidig har politisk opmærksomhed. Næste step er fremlæggelse af planer, ideer og en arbejdsgang i sagen til kommunen (Flemming Jantzen). Hvor der også indgår renholdelse af gaden, ny beplantning mm. Ligesom der vil blive indkaldt til et fællesmøde, hvor alle de erhvervsdrivende i de nævnte områder vil blive inviteret. ”Vi ser Slotsgade som en del af Nykøbing og vil gerne prøve at få alle til at se ”Byen – som én butik”. Hvor vi hjælper og henviser til hinanden, så vi står sammen som en stor fælles kerne. Jo mere liv vi får i byen, desto mere bakker vi hinandens forretninger op, og det tror vi på, at det vil være til gavn for hele vores handelsliv samt området generelt,” slutter Inge Ekelund.


29

PARTNERFORUM 2017

LANDSDELENS STØRSTE NETVÆRKSTRÆF FOR VIRKSOMHEDER Du ved, du skal med til Partnerforum 2017, fordi... • • • • • • • •

Du var med i 2016 og oplevede værdien af at deltage i landsdelens største netværkstræf og B2B-messe Du vil øge din lokale synlighed og styrke dit erhvervsnetværk Du leder efter nye eller flere samarbejdspartnere Du har en ny virksomhed, som alt for få i landsdelen kender til Du har et produkt eller ydelse, som mange flere lokale virksomheder bør kende til Du vil gerne møde manipulatoren Jan Hellesøe, der "Fuckr med dn hjrne" Du vil se foredraget ”En vinders kropssprog” med Jesper Bergstrøm Du vil sidde med til bords, når hundredvis af lokale erhvervsledere går til fællesmiddag

TID OG STED BorderShop Arena i Maribo den 1. februar kl. 9.00 til 20.30

PRIS Få udstiller-stand, adgang til foredrag og middag for kun 1.995 kr. Hvis du ikke er medlem af Business Lolland-Falster eller partner i Team Sydhavsøerne er prisen 2.695 kr. BESTILLING AF STAND OG YDERLIGERE INFO Bjarne Schultz, Team Sydhavsøerne – tlf.: 51 90 97 01 eller mail: schultz@tsho.dk

December 2016 | Erhverv og Kultur


30

Lovestorm Sig det med Lovestorm fra Knuthenlund Å rets julegave til venner og bekendte uden for Lolland-Falster kunne meget vel være en Lovestorm-gavekasse fra Knuthenlund. Susanne Hovmand-Simonsen og Kirsten Sydendal kunne i november bekendtgøre, at Lolland-Falster Lovestorm og Knuthenlund har indgået en samarbejdsaftale, der betyder, at kunder i Knuthenlunds Net butik kan få 5 % rabat, hvis de bestiller varer med rabatkoden ”Lovestorm”. Samtidig går 10 % til Lolland-Falster Lovestorms fremtidige arbejde. ”Det er en gave uden lige, at Knuthenlund markerer sig og ønsker at bakke op om vores arbejde. Lolland-Falster Lovestorm har utrolig mange udviklingspotentialer, men uden økonomi går det ikke, så vi håber, at rigtig mange vil støtte vores arbejde ved at købe en

Erhverv og Kultur | December 2016

gavekurv fra Knuthenlund”, udtaler Kirsten Sydendal. ”For os er det naturligt at bakke op om det store arbejde, som Lolland-Falster Lovestorm gør. Det har en enorm værdi, at et borgerdrevet initiativ brander Lolland-Falster, som de gør. Hvis vi som lokale erhvervsdrivende skal give noget tilbage til egnen, kunne vi ikke forstille os at støtte noget bedre formål end det”, siger Susanne Hovmand-Simonsen. Gavekasserne findes i tre størrelser (425 kr., 795 kr. og 995 kr.), og rabatten udløses som nævnt ved at benytte rabatkoden ”Lovestorm”. Læs meget mere på www. knuthenlund.dk (klik på Gaveideer lige under det store billede).


31

mNyheder Lolland-Falster Lovestorm udgiver bogen ”Vinderkultur på Lolland-Falster”

B

ogen om Vinderkultur på Lolland-Falster 2016 er nu på gaden. ”1. december lancerede vi bogen ”Vinderkultur på Lolland-Falster 2016” i de skønne rammer hos 2010 Velsmag ad Libitum i Maribo”, fortæller Lovestorm repræsentant Kirsten Sydendal, som også bød de mange fremmødte hjertelig velkommen. Borgen indeholder portrætter af stærke personligheder, som er med til at sætte Lolland-Falster på det positive landkort. Kulturfolk, erhvervsfolk og lokale ildsjæle, som alle gør en forskel i hverdagen og er positive ambassadører for vores skønne område. Portrætterne spænder vidt og giver et godt og bredt udsnit af, hvad der er med til at gøre det unikt at bo på Lolland-Falster. Der var ved lanceringen en tydelig stolthed over at være portrætteret i bogen og dermed at være med til at vise omverdenen, at Lolland-Falster er et sted med mange menneskelige ressourcer. Den 100 siders store portrætbog med lokale vindere - hver på deres måde - blev rigtig godt modtaget og fik mange rosende ord med på vejen af de fremmødte. Alle de portrætterede modtager hver et eksemplar af bogen for at stille op, og de, som ikke kunne være med til lanceringen, vil i den følgende tid modtage et eksemplar. 2016-udgaven er trykt i 200 eksemplarer, og de sidste 151 er nu spredt ud til følgende butikker: • 2010 Vin & Velsmag, Maribo • Turistbureauet, Maribo • Bøger & Papir, Sakskøbing (fra ca. 7. december) • Café Risteriet, Nakskov • Turistbureauet, Nakskov • Bøger & Papir, Nakskov (fra ca. 7. december) • Byens Ure & Guld, Nakskov hvor den kan købes for kun 99 kr. stykket. Info om salgssteder i Sakskøbing og Nykøbing følger meget snart! Du kan herunder se de mange vinderprofiler, der med deres gåpåmod og fightervilje er med til at gøre Lolland-Falster til et sted, som fremkalder stolthed og optimisme. Selvfølgelig mangler vi mange, som ikke kunne være med i 2016-udgaven. Vi vil lave en ny bog næste år, og vi modtager allerede nu gerne forslag, ud over dem vi allerede har fået i Lovestormgruppen på Facebook. Du kan sende dit forslag ind på vinderkultur@solf.dk #lollandfalsterlovestorm #vinderkultur2016

1. Harald Krabbe 2. Marcus Knuth 3. Allan Feldt 4. Karen Albrechtsen 5. Tanija Madsen 6. Lene Bång-Jensen 7. Tommi Ewers 8. Rene Holten Poulsen 9. Niels Chr. Krag 10. Martin Andersen 11. Niels Hansen 12. Ebbe Frahm 13. Kirsten Sydendal 14. Faramarz Davodi (Ferri) 15. Randi Meincke 16. Stephan Hansen 17. Susanne Groth Hovmand 18. Christoffer Knuth 19. Mark O. Madsen 20. Anders Henriksen 21. Lennart Damsbo-Andersen 22. Claus Jensen 23. Gerda Schultz 24. Jens Bay 25. Henrik Errebo 26. Hans Østergaard 27. Andreas Milling 28. Lotte Rosenkilde 29. Isabel Brogaard Pedersen 30. Kim Frimann 31. Birgitte Getting 32. Mikkel Mac 33. Flemming Krøll 34. Flemming W. Jensen 35. Dennis Frederiksen 36. Anders F. Møller 37. Knud Jensen 38. Susanne Grue Jørgensen 39. Hanne & Carl Madsen 40. Heino Schultz 41. Jacob Fugl 42. Morten Andersen 43. Thorbjørn Nielsen 44. Kim Jørli Jensen 45. Elsebeth Iversen 46. René Christensen 47. Jørgen Møller 48. Claudia Pilemand 49. Johanne Aalkjær

Menneskerne bag bogen: Ide: Allan Feldt, Wish by Seimei Udgiver: Lolland-Falster Lovestorm / Sammen om Lolland-Falster Tovholder: Carsten Andersen Arbejdsgruppe: Merete Meyer Madsen, Meyer HR & Administration Tim R. Larsen, Erhverv og Kultur Carsten Andersen Kirsten Sydendal

Tak til alle, der har været med til at gøre bogen til virkelighed. Vi kan godt her på Lolland-Falster!

December 2016 | Erhverv og Kultur


32

BUSINESS

I kantinen var der en stand, hvor man kunne tage et par virtuelle briller på, og få en ”virtuel” tur op i de kæmpe store offshore havvindmøller på godt 150 m. Selv her var sikkerheden i højsædet. Dem der ville prøve en tur, blev spændt fast med sikkerhedslinen, selvom de jo faktisk bare stod her på gulvet i kantinen. Men oplevelsen kunne man tydeligt fornemme, selvom man stod ved siden af personen. Der var flere gange, hvor man så personen holde rigtig godt fast i det gitter, der var lige foran dem, samtidig med at de drejede hovedet ud til siden og kikkede op og ned. ”Det var rigtigt sjovt og vildt livagtigt”, sagde de samstemmende deltagere efter prøveturen.

Vil du være S med til at bygge vingerne til verdens største serieproducerede havvindmølle?

ådan lød overskriften på indbydelsen til ”rekrutteringsdag” arrangement hos MHI Vestas Offshore Wind A/S i Nakskov søndag 13. november. Over 200 interesserede besøgende havde taget indbydelsen til sig, og der var en god lang kø ved indskrivningen på fabrikken. Da alle besøgende var kommet på plads i kantinen, blev der budt på kaffe, te og kage, inden fabrikschef Bo Vermund Jensen bød velkommen. Bo var rigtig glad for at se så mange interesserede, og fortalte kort om selve fabrikken, og sagde bl.a.: ”Det er ikke den samme Vestas virksomhed som lukkede her i Nakskov for nogle år siden! Vi er en ny og anderledes størrelse.” Virksomheden ejes af moderselskaberne Vestas og MHI (Mitsubishi Heavy Industries) med hver 50 %. Der produceres kun vinger på fabrikken i Nakskov. De er 80 m lange og en enkelt vinge vejer ca. 30 tons. På den tidligere fabrik i Nakskov havde man vinge længder på ca. 25 og 40 m. og man producerede andre dele af selve møllen. Fabrikschef Bo V. Jensen var skarp i udmeldingen om værdierne på fabrikken, hvor specielt sikkerhed og kvalitet er to af de vigtigste fokus punkter. Der arbejder ca. 170 mand i 3 holds skift på fabrikken, og der skal ansættes yderligere 70 medarbejdere først i det nye år. Det var derfor man havde valgt at afholde denne rekrutteringsdag. Der søges ansatte til de 3 hovedfaggrupper, som er Støbning, Polering og Klargøring samt Finish. Det er vigtigt, at man har lyst til at samarbejde, fordi der arbejdes meget i grupper. Derudover skal man være omstillingsparat samt kunne tale engelsk, da engelsk faktisk indgår i det daglige sprog på fabrikken. ”Vi forventer at medarbejderen hele tiden tænker på sikkerhed og kvalitet, og også i den rækkefølge. Det er et krav,”, siger Fabrikschef Bo V. Jensen. ”Mine forventninger var slet ikke så høje i forhold til det store fremmøde og interesse vi er blevet mødt med”, fortæller Bo V. Jensen til intervieweren: ”Det er helt klart stort for os og får vi bare halvdelen af de besøgende til at sende os en ansøgning, og kan vi få besat bare 50 af de 70 ansatte, som vi skal bruge lige nu, så har hele dette arrangement været en kæmpe succes”. De besøgende blev inddelt på hold af 20 personer, og spørgelysten og interessen på selve rundvisningen var stor. Efter rundvisningen var der afsat tid til, at man individuelt kunne stille spørgsmål til forskellige medarbejderrepræsentanter fra MHI Vestas. Til slut, og som tak for fremmødet, var der bestilt en pølsevogn, så de besøgende kunne få lidt at spise og en tår at drikke inden de drog hjem. Man kunne både høre og fornemme på de fremmødte, at det havde været en god dag, og at forventningerne til fremtiden er steget betydeligt efter at fabrikken er startet op i Nakskov. ”Det går i den rigtige retning, og optimismen følger med, som den altid gør, når der bliver skabt arbejdspladser”, fortæller Bo V. Jensen.

Fabrikschef Bo Vermund Jensen

Erhverv og Kultur | December 2016

I skrivende stund er der kommet 80 ansøgninger, og de først 20 har allerede været til ansættelsessamtale. Du kan stadig nå at sende din ansøgning. Det gør du via hjemmesiden www.mhivestasoffshore.com. Har du spørgsmål til de åbne stillinger, er du også meget velkommen til at kontakte Recruitment Partner Peter Martinsen på telefon + 45 2723 0628.


33

Kære publikum H

jertelig velkommen til Nyk. F. Revyen 2017. Tiden flyver afsted, især når man er i godt selskab. Revyholdet 2017 må siges at være ”Godt Selskab”.

Asger Reher har været væk fra revyen siden 2005. Han har haft nok at se til med Ørkenens Sønner. TV serier og meget andet. Jeg er glad for at Asger er tilbage. Hans musikalitet fejler jo ikke noget, vi arbejder godt sammen og griner af de samme ting. Pelle Emil Hebsgaard er med i Nyk. F. revyen for første gang. Pelle er meget alsidig og talentfuld. Jeg er glad for at Pelle er faldet i ”Revygryden” Han kan spille alle stilarter på en scene og er en gevinst for revyen. Lisbeth Kjærulff klarede sin debut, i Nyk. F. Sidste år, med bravur. Hun faldt til med det samme og publikum tog hende til sig. Derfor er det en selvfølge at Lisbeth medvirker igen i år. Hun håndterer både det seriøse og det fjollede. Pernille Schrøder vandt sidste år Årets Dirch for anden gang. Ligeledes var hun, fuldt fortjent, nomineret til Årets Parodi af Lars Løkke og Lucas Graham. Pernille kan sit håndværk og er meget efterspurgt i branchen. Mickey Pless har vagten som Kapelmester for tredje gang. Han er hurtig, sikker og præcis til sit ansvarsfulde arbejde. Vi er alle i trygge hænder, når Mickey sidder ved tangenterne. Susanne Breuning har ladet sig overtale til at styre revyen igen. Susanne skulle ha’ lavet andre ting men er indstillet på at blive ”På holdet” som instruktør og Koreograf. Det er jeg meget glad for. Vi arbejder rigtig godt sammen.

Specialist i udvendig facadeisolering

FUGLEGÅRDSVEJ 6 · 4892 KETTINGE · TELEFON 54 87 43 00

Anders Krøll er igen Forestillingsleder med en blanding af nye og garvede medarbejdere bag scenen. Unge Hr. Krøll kan sit håndværk og lader derfor Johnny Milan styre lyd og lys, foran scenen. Tina V. Jensen er igen ansvarlig for den kulinariske oplevelse inden revyens start. Hotel Falsters dygtige kokke og tjenere er på plads og klar til at servere den menu man ønsker. Kære publikum, jeg håber at I glæder jer lige så meget som jeg gør. På gensyn! Flemming Krøll

Faglig fleksibilitet til tiden

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Murer Tømrer Smed Hegn Maler Jord & Kloak Beton Grus & Sten

40 år med murerfaget December 2016 | Erhverv og Kultur


34

Julegaver Glæd dine kunder, medarbejdere og forretningsforbindelser

tter æ s n e m m a s Vi ker s n ø e n i d r gaven efte og n e k k i t u b i - kom ind et bliv inspirer

Solhvervsstemning og sydspidssange

D

en korteste dag i 2016 er onsdag den 21. december. Dagen er kun 7 timer og 16 minutter lang - eller rettere sagt kort. Men dog alligevel længere i Gedser end i resten af Danmark. Den korteste dag i året fejres på Danmarks og Skandinaviens Sydspids med solhvervsstemning og sydspidssange, og alle er velkomne. Ikke et ord om . . . ! - men om naturens hjul, om korte dage og lange nætter, om at tænde lys i mørket, om naturens og vores egen ro og fordybelse. Hele dagen sker der noget i Gedser og Omegn. Gedser Remise og Det gule Palæ kan besøges fra kl. 12-15, mod entre. Vinterbadernetværket fra både Lolland-Falster og Rostock-Warnemünde springer i bølgen den iskolde blå ved Gedser Lystbådehavn kl. 14.48. Her er til gengæld gratis entre. På vejen ud til sydspidsen kan man stoppe op og råbe en tale fra Dialogtalerstolen på Gedser Skulpturgrunde og ud over Østersøen – med udsigt til færge og røgen fra Rostock. Der er åben hus på Marinestationen fra kl. 15.30. Her mødes man og går i samlet flok ud og enten nyder solnedgangen kl. 15.48 eller leder efter den i skydækket. Derefter vil der være hyggepianist, skønsang og fællessang – både på dansk og på tysk. Vi plejer også at love kuskeslag og trampedans – men har endnu ikke holdt det løfte. Måske bliver det i år. Der vil være salg af vådt og tørt – til den lille sult. (Den store må mættes på færgen, Havnekroen, Toldcafeen eller andetsteds) Så lad os sammen tænde et lille lys i mørket denne eftermiddag onsdag den 21. december på Danmarks Sydspids Solhvervsdagen er et samarbejde med Gedser Remise, Vinterbadenetværket, Bevar Gedser Odde og Gedser Fyrstival. Arrangementet er støttet af Kulturelt Samråd i Guldborgsund

Lige nu:

1 års fri forsikring på alle Dacia Værdi op til 5.000 kr.* DACIA DUSTER Fra

139.990 kr.

Dacia Logan MCV Fra 109.990 kr.

Dacia Lodgy Fra 129.990 kr.

Dacia Sandero Stepway Fra 139.990 kr.

Dacia Sandero Fra 99.990 kr.

Nu får du endnu mere, når du vælger en Dacia, som jo i forvejen er en stor bil til en lille pris. Vi giver dig nemlig et års fri forsikring med i handlen. Men skynd dig: Dette tilbud gælder kun indtil nytår. www.dacia.dk

Daciaservice ENERGIKLASSE: Sandero: Brændstoføkonomi fra 19,6 – 28,6 km/l, CO2 -udledning fra 90-115 g/km. Logan MCV: Brændstoføkonomi fra 20,4 - 28,6 km/l, CO2 -udledning fra 90-110 g/km. Lodgy: Brændstoføkonomi fra 16,4 - 25,0 km/l, CO2 -udledning fra 103-139 g/km. Duster: Brændstoføkonomi fra 15,6 - 22,7 km/l, CO 2 -udledning fra 115-145g/km. *Inklusiv 1 års forsikring i forbindelse med køb af ny Dacia. Tilbuddet gælder lagerbiler med købsaftale og registrering inden den 31.12.16. Selvrisiko 5.000 kr. Forsikringen indeholder standard ansvar- og kaskoforsikring. Forsikringen er personlig og ophører ved salg af bilen inden for det 1. år. Forsikringen kan opsiges i henhold til Dacia Forsikrings gældende vilkår. Tilbydes kun til Dacia modeller solgt til privatkunder over 25 år med dansk folkeregisteradresse. Priser er ekskl. lev. omk. 3.880 kr. Forbehold for prisændringer. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.

Erhverv og Kultur | December 2016


35

December 2016 | Erhverv og Kultur


36

s t e År le Ju idé e v a g

8. juni - 19. august Flemming Krøll præsenterer Asger Reher • Pernille Schrøder Lisbeth Kjærulff • Pelle Emil Hebsgaard Kapelmester Mickey Pless Instruktion og koreografi: Susanne Breuning • Kostumer: Henrik Børgesen Scenografi: Niels Secher • Iscenesættelse: Flemming Krøll

billetsalg www.nyk-revy.dk KulturErhvervNet_Revyen Erhverv og Kultur | 17_nov16.indd December1 2016

11-11-2016 11:35:58

Profile for Grafosign

Erhverv og kultur december 2016  

Erhverv og kultur december 2016  

Profile for grafosign
Advertisement