Page 1

01

1. ÅRGANG | AUGUST 2013

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

04 Guldborgsund griber mulighederne - bl.a. ved afkørsel 43 POLITIK

06 Støtte til familier med kræftramte børn

KULTUR

08 60 mia. gode grunde til at være glad for Lolland-Falster BUSINESS

10 Lys over Lolland er klar med årets program KUNST

Du har godset - vi har transporten Kontakt os for at høre nærmere

EAST Logistics Frankrigsvej 7 DK-4800 Nykøbing Falster Telefon +45 5484 5500 Mail: info@eastlog.com www.eastlog.com

”Hvis dit firma er virkelig godt kørende, så er det fordi det ligger på Sydhavsøerne” Når det skal gøres ordentligt

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

26 Lollands mange muligheder set fra sydsjælland KULTUR

KULTUR

Velkommen i vinbutikken med det store udvalg i kvalitetsvine! Vintjenesten er uafhængig vinhandler med et stort sortiment, som kun findes i vores butik. Vine fra hele verden · Vinsmagninger · Vingaver der bemærkes · Vine med egen etiket - også i små oplag · Danske vine · Specialøl fra Danmark, Italien & Frankrig · Økologiske delikatesser... Egen import af bl.a. økologiske og biodynamiske vine.

www.vintjenesten.dk www.organicwines.dk

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-17 og efter aftale


LEDER

De positive historier om Lolland-Falster Forside

01

1. ÅRGANG | AUGUST 2013

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET TIL KONTORER, BUTIKKER OG JORDBRUGERE LOLLAND I GULDBORGSUND I VORDINGBORG

04 Guldborgsund griber mulighederne - bl.a. ved afkørsel 43 POLITIK

06 Støtte til familier med kræftramte børn

KULTUR

BUSINESS 08 60 mia. gode grunde til at være glad for Lolland-Falster KUNST 10 Lys over Lolland er klar med årets program

KULTUR

Du har godset - vi har transporten

Når det skal gøres ordentligt

Kontakt os for at høre nærmere

EAST Logistics Frankrigsvej 7 DK-4800 Nykøbing Falster Telefon +45 5484 5500 Mail: info@eastlog.com www.eastlog.com

Aut. el-installatør René Frandsen Telefon 54 82 14 50 · www.rene-frandsenel.dk

”Hvis dit firma er virkelig godt kørende, så er det fordi det ligger på Sydhavsøerne”

26 Lollands mange muligheder set fra sydsjælland KULTUR

Velkommen i vinbutikken med det store udvalg i kvalitetsvine! Vintjenesten er uafhængig vinhand vinhandler med et stort sortiment, som kun findes i vores butik. Vine fra hele verden · Vinsmagnin Vinsmagninger · Vingaver der bemærkes · Vine med egen etiket - også i små oplag · Danske vine · Specialøl fra Dan Danmark, Italien & Frankrig · Økologiske delikatesser... Egen import af bl.a. økologiske og biodynamiske vine.

www.vintjenesten.dk www.organicwines.dk

Tlf. 2460 5720 ean@vintjenesten.dk Femøgade 4 · Havnen · 4800 Nyk. F. · Mandag - fredag 9-17 og efter aftale

Henning fra Nørre Alslev. Nykøbing F. Revyen 2013. Foto: Flemming Karlsen

Udgiver

Erhverv og Kultur I/S Ryttervænget 44 4800 Nykøbing Falster

Ansv. redaktør Tim R. Larsen Annoncer

Tim R. Larsen, tlf 21 17 42 77 tim@erhvervogkultur.net

Journalist

Bjarne Winther, tlf. 29 36 20 42 bjarne@erhvervogkultur.net

Grafiker

Jess Berner Nielsen, tlf. 29 62 57 41 jess@erhvervogkultur.net

Deadline

Se hjemmesiden erhvervogkultur.net

Tryk

OTM Avistryk

Oplag

6.500 stk.

Udgivelser

12x årligt - hver måned.

Distribution

Den 2. tirsdag/onsdag i måneden med Post Danmark til kontorer, butikker og jordbrugere på Lolland, Guldborgsund, Vordingborg by, Bogø By, Langebæk og Stensved

Bemærk

 vis du ikke er erhvervsdrivende, H og ønsker at få avisen tilsendt, er det muligt, ved at sende en mail med navn og adresse på: jess@erhvervogkultur.net Det koster kr. 25.00 pr. avis og b  etales 12 mdr. forud. Hjemmeside

www.erhvervogkultur.net Læs også avisen på hjemmesiden

Artikler i Erhverv og Kultur må gerne citeres, når det sker med tydelig angivelse af kilde - f.eks.: ERHVERV OG KULTUR, BJARNE WINTHER. Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsændringer

Begreber som Udkants­ danmark og Den rådne Banan optræ­ der her og nu for første og sidste gang i magasinet Erhverv og Kultur

Tekst | Bjarne Winther Velkommen til første udgave af månedsmagasinet Erhverv og Kultur. Her vil du fremover kunne læse de positive historier om erhvervs- og kulturlivet på Lolland-Falster. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at initiativet til dette magasin er taget på baggrund af den kendsgerning, at medierne alt for ofte vælger den negative vinkel i deres omtale af vores landsdel. Kendsgerningen er jo den, at negativ omtale i medierne opleves af brugerne som værende sandheden. Det samme er tilfældet med den positive omtale. Så hvorfor ikke vælge den, når nu det kan dokumenteres, at fremtiden på Lolland-Falster tegner positiv? Vores ambition er at profilere Lolland-Falster som den landsdel, der efter års afmatning nu står over for økonomisk vækst – bl.a. på grund af det kommende byggeri af Femern-forbindelsen, ny Storstrømsbro, Statsfængsel mm. Det er bygge- og anlægsaktiviteter, som vil påvirke mange faggrupper og brancher i vores område mange år frem. Artiklerne her i første udgave af Erhverv og Kultur afspejler den optimisme og vilje til vækst, som borgere og virksomheder på Lolland-Falster nu begynder at kunne registrere. Begreber som Udkantsdanmark og Den rådne Banan optræder her og nu for første og sidste gang i magasinet Erhverv og Kultur. Herefter vil vi benytte betegnelsen provins om Lolland-Falster– inspireret af forfatter og biolog Michael Stoltze, der her i første udgave af magasinet fortæller, at ordet provins er et positivt ord, og at betegnelsen er den rette i forhold til den del af Danmark, der ligger uden for hovedstadsområdet. ERHVERV OG KULTUR er et gratis magasin bestående af artikler og annoncer. Det vil blive postomdelt til kontorer, butikker samt jordbrugere på Lolland-Falster og postnummerområdet 4760 – og i et vist omfang i det øvrige Region Sjælland og resten af landet. Desuden vil det blive sendt til politikerne på Christiansborg, DA, DI, LO og samtlige landsdækkende medier. Budskabet om den positive udvikling på Lolland-Falster skal nå ud til landets beslutningstagere og indflydelsesrige personer. God læsning.


3

KULTUR

Så er håndværkerfradraget tilbage! Stort energitilskud fra staten til alle former for isoleringsarbejde

ISOLERING

TAGRENOVERING

FACADERENOVERING

Isolering er en vigtig del af husets indeklima og er samtidig et væsentlig bidrag til det globale miljø.

Vi arbejder med de fleste former for tagbelægninger, tagpap, folie, beton og eternit.

Vi er specialister i renovering af facader, hvor vi anvender effektive og skånsomme metoder, der holder din pris nede.

• Hulmursisolering • Loftisolering • Kælder/krybekælder • Udskiftning af vinduer og døre • Lysisolering mellem etager

”Skal der skubbes gang i væksten, så lad Henning skrive teksten” Tekst | Bjarne Winther Foto | Flemming Karlsen Nykøbing F. Revyen er med til at brande Lolland-Falster på en meget positiv måde - og noget vi ”hernede” kan være stolte af. I år er ingen undtagelse. Der lyder flere positive toner om Lolland-Falster fra scenen, bl.a. et af revyens traditionelle indslag, den meget farverige og kreative reklamemand fra Nørre Alslev. Henning er manden der i al beskedenhed gør noget for det lokale erhvervsliv med sine rammende slogans - og som han siger: ”Hvis dit firma er virkelig godt kørende, så er det fordi det ligger på Sydhavsøerne”

Efterisolering Facaderenovering Tagrenovering Tømrer- og snedkerarbejde Thermografi Energivejledning

• Afrensning og maling af tage • Algebehandling • Isolering af tage • Understrygning af tage • Overstrygning af tage • Udskiftning af sten/ plader • Etablering/ udskiftning af ovenlys

• Maling af facaden • Filtsning • Udkrasning af fuger • Sandblæsning, våd og tør • Ilægning af nye fuger

Ved Flemming Teut Aarhusvej 21 · 4800 Nykøbing Falster Telefon 5444 1890 · Mobil 2944 8884 www.tagxperten.dk

r e v a g Firma

jdere e b r a d e m , r unde Glæd dine k sforbindelser g og forretnin e ønsker n efter din e v a g r e tt æ s Vi sammen v inspireret li b g o d in - kom

Netop dét slogan passer perfekt til den linie, vi ønsker at føre her i ERHVERV OG KULTUR og vi synes det skulle på forsiden af den første udgave af Magasinet. En stor tak skal der lyde til fotografen Flemming Karlsen, revydirektør Flemming Krøl og til tekstforfatter Carl Erik Sørensen for billeder, tekst og samarbejdsvilje.

August 2013 | Erhverv og Kultur


4

POLITIK

Guldborgsund griber mulighederne Tekst | Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune Fotos | Ib Geertsen og Femern Bælt A/S I en tid, hvor vi i den grad har behov for at skabe vækst, bestræber vi os i Guldborgsund Kommune på at skabe synergi mellem statens milliard investeringer i form af anlægsarbejder for i alt 60 mia. kr., bl.a. Femern Bælt tunnelen, ny Storstrømsbro, elektrificering af jernbanenettet og indsatsen for at skabe flere varige arbejdspladser. Femern Bælt forbindelsen medfører, at transportvejen og jernbanen mellem Skandinavien og kontinentet bliver cirka 160 kilometer kortere end den nuværende forbindelse via Storebælt og den dansk-tyske landegrænse. Dette åbner nye perspektiver for hurtigere og nemmere transport indenfor Femern Bælt regionen, der skaber helt nye muligheder for at tiltrække transportafhængige erhverv til Guldborgsund Kommune med vores attraktive beliggenhed i centrum mellem Hamborg, Berlin og København. Infrastrukturforbedringerne betyder også, at der sker en opgradering af jernbanestrækningen mellem København og Rødby, som vil bringe rejsetiden i tog mellem Nykøbing Falster og København ned på 57 minutter. Det er forbedringer, der virkelig vil kunne mærkes af de rejsende. Det betyder, at det vil blive endnu mere attraktivt at bosætte sig i Guldborgsund Kommune, hvor ti-

Erhverv og Kultur | August 2013

medrift på Nykøbing-København allerede er et plus for pendlere. Vi kan også tilbyde tilflyttere et hus, sommerhus og en bil for det samme beløb som et hus i en af de storkøbenhavnske omegnskommuner. Med i handlen kommer vores prægtige natur og en bred vifte af kultur-, fritids- og uddannelsestilbud. Og så har vi selvfølgelig pasningsgaranti. Det er af afgørende betydning, at vi kender vores besøgelsestid og allerede nu udviser rettidig omhu for at sikre, at vi får maksimal udnyttelse af de unikke muligheder, som de store anlægsarbejder og infrastrukturforbedringer giver for at skabe erhvervsudvikling og vækst i vores område. Derfor har vi i Guldborgsund Kommune taget fat på en række konkrete initiativer. En meget vigtig indsats er skabelsen af en ny erhvervspark på 60 hektar på Nordfalster direkte ved afkørsel 43 på motorvej E47. Derfor glædede det mig meget, da et enstemmigt Byråd den 20. juni 2013 vedtog lokalplanen for den nye erhvervspark. Det nye erhvervsområde får en ideel strategisk placering lige i knudepunktet, hvor trafikken fra Femern Bælt møder og skaber forbindelse til vækstmarkederne i det østlige Europa via Gedser– Rostock korridoren. Den nye erhvervspark kommer til at ligge i direkte forlængelse af eksisterende erhvervsområder, hvor der er mere end 20 virksomheder primært indenfor produktion,


5

Tysk ICE-tog på Hamborgs Hovedbanegård

service, transport og logistik. Samlet set vil der være tale om et erhvervsområde på i alt 120 hektar. Det nye erhvervsområde ved Nørre Alslev vurderes at have en positiv beskæftigelseseffekt på 469 nye jobs og en årlig værditilvækst på 36,9 mio. kr. Jeg mener, at jobvækst i høj grad er det, der kan være med til at skabe udvikling, ikke mindst på Lolland Falster og dermed modvirke affolkning. Derfor arbejder vi i Guldborgsund Kommune målrettet for at skabe de bedst mulige rammer for at skabe nye arbejdspladser og fastholde de arbejdspladser, vi allerede har. Det gør vi ikke kun igennem en aktiv indsats for at tiltrække nye virksomheder. Det handler i høj grad også om en fokuseret og prioriteret indsats for at forbedre det lokale erhvervsklima og vilkårene for eksisterende virksomheder og iværksættere. Eksempelvis er de danske produktionsvirksomheder hårdt presset på konkurrenceevnen. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden arbejder for at have de bedst mulige rammebetingelser for vore lokale virksomheder. I den sammenhæng lægger vi meget vægt på at have en kundeorienteret, hurtig, entydig, fleksibel, sammenhængende og synlig erhvervsservice, hvor vi prioriteter serviceringen af virksomheder. Derfor har vi sammen med vores erhvervsorganisation Business LF og Lolland Kommune skabt One Point of Contact. Det betyder, at nye virksomheder, og virksomheder, der overvejer at udvide, kun behøver henvende sig et sted – til Business

LF - for at få en samlet afklaring af alle forhold fx tilladelser fra Kommunen, erhvervsrådgivning, afklaring af planforhold osv. Business LF sikrer den bagvedliggende koordinering med relevante fagpersoner i Kommunen, kontakt til uddannelsesinstitutioner, virksomhedsnetværk m.v. Fra Business LF modtager en henvendelse går der maksimalt 24 timer før de har sat et møde op og mødet afholdes indenfor 72 timer. Sammen med Business LF sørger vi i kommunen for, at der sammensættes en målrettet task force til hurtig afklaring af virksomhedens spørgsmål og behov fx i forhold til plan- og myndighedsforhold, hjælp til optimal placering af nye virksomheder, behov for arbejdskraft m.v. Vores pro-aktive indsats for at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet kan imidlertid ikke stå alene. Vi har alle et fælles ansvar for at udvikle landsdelen og bidrage til, at vi får forbedret vores image. Vi har rigtigt meget at byde på, men det bliver let væk i mediernes fokus på det negative. Derfor er det vigtigt, at vi fortæller de gode historier – og dem er der mange af - om livet på Lolland-Falster. Det glæder mig, at Business LF har iværksat ”Mærk Nærværet, Nyd Væksten” som et samlet og koordineret branding initiativ, som alle kan medvirke i. Vi står langt stærkere, hvis vi er gode ambassadører for landsdelen, så vi får synliggjort vore mange kvaliteter.

August 2013 | Erhverv og Kultur


6

KULTUR

På billedet ses fra venstre Anders Brønholt fra Radio Sydhavsøerne, formanden fra Familier med kræftramte børn Kurt Hansen samt de to glade og stolte vindere af Superinvestor 2012 Ole Danielsen og Jack Bruun Pedersen fra H.J. Hansen

STØTTE til familier med kræftramte børn Genvindings­ virksomheden H.J. Hansen afslutter sidste års succes som Superinvestor 2012 med flot arrangement på Flatø

Erhverv og Kultur | August 2013

Tekst | Bjarne Winther Sidste års indsamling til Familier med kræftramte børn, på initiativ af bl.a. Radio Sydhavsøerne, med deltagelse af 6 virksomheder, der skulle konkurrere om indsamling af flest penge, blev vundet af genvindingsvirksomheden H.J. Hansen med et indsamlet beløb på kroner 259.000. Virksomheden kunne herefter smykke sig med titlen – Superinvestor 2012. De seks virksomheder, der deltog i konkurrencen om indsamling til Familier med kræftramte børn, modtog hver kroner 10.000 fra forretningsmanden, Lars Christian Brask, hvorefter udfordringen var at få beløbet til at yngle mest muligt over en periode på 3 uger. H.J. Hansen opsatte containere til opsamling af skrot med opfordring til borgerne om, at handle i en god sags tjeneste ved at henkaste skrotten i containerne i stedet for at aflevere det på genbrugspladserne. Efter de første 2 uger blev der sat et ekstra arrangement i spil til de 6 virksomheder. Don Ø – Flemming Østergaard - stillede sig GRATIS til rådighed med et foredrag til den virksomhed, som kunne sælge foredraget til den højeste pris. 150 billetter blev solgt til kr. 1.000,- pr. stk. på kun en dag! Sammen med det indsamlede skrot sluttede H.J. Hansen med at

indsamle 259.000 kroner – og H.J. Hansen blev hermed udråbt som Superinvestor 2012. En festlig afslutning på sidste års flotte indsamling til Familier med kræftramte børn, vil finde sted på perlen i Guldborgsund, Flatø den 31. august – arrangeret af Superinvestor 2012, H.J. Hansen. Der er afgang fra havnen i Nykøbing F (se programmet) og gæsterne vil bl.a. opleve Don Ø (Flemming Østergaard) holde foredrag og koncert med Niels Brinck, sangskriver og komponist kendt fra Grand Pris og X-faktor. Alle indtægter går ubeskåret til Familier med kræftramte børn. Der er faktisk plads til 34 ekstra personer til dette super flotte arrangement med overnatningsmulighed på Flatø, hvor hver overnatningsbillet koster 1.000 kroner pr. seng – også her går pengene naturligvis ubeskåret til Familier med kræftramte børn. Programmet om søndagen er: Champagne brunch, sjove aktiviteter over dagen, samt en let anretning til frokost. Der forventes afgang fra Flatø ca. kl. 14. De ekstra billetter sælges efter først til mølle princippet, så skynd dig at kontakte Jack Bruun Pedersen på 6161 0248 eller Ole Danielsen på 6155 2587, hvis du vil have en helt unik oplevelse, samtidig med at du støtter et superflot stykke arbejde til fordel for et godt formål.


7

31. AUGUST 2013 FLATØ

STØTTE TIL FAMILIER MED KRÆFTRAMTE BØRN DON Ø & BRINCK

- på perlen i Guldborgsund, Fla

Dato for arrangement:

31. august 2013

Ankomsttidspunkt:

Fra kl. 14.00 - 15.00

Mødested:

Havnen Nykøbing F. overfor Auto Centro A/S, Havnepladsen 2, 4800 Nykøbing F.

Jeres bil vil kunne parkeres på aåst område på havnen.

Kontaktpersoner:

Skynd dig! 34 ekstra pl adser

Ole Danielsen Telefon 6155 2587 Jack Bruun Pedersen Telefon 6161 0248

Program: Kl. 15.10 Sejltur til Flatø fra hav nen Nykøbing F. Kl. 16.00 Ankomst Flatø

Kl. 16.00 Check in for gæster som skal overnatte på Flatø Kl. 16.15 Velkomst ved H.J. Han sen Genvindingsindustri A/S Kl. 16.30 Foredrag ved Don Ø (Flemming Østergaard) Kl. 18.00 Anretning serveres Kl. 19.45 Auktion til fordel for Familier med kræftramte børn Kl. 21.00 Koncert med Brinck Kl. ??.?? Tak for i år.

Ankervej 9 I 4800 Nykøbing F. I Tlf. 54 43 91 10 I old@hjhansen .dk

August 2013 | Erhverv og Kultur


8

BUSINESS

60 mia. gode grunde til glad for at bo på Lolland Anders H. Høiris, adm. direktør i Business LF Råhavegård, glæder sig over alt det gode LF har at byde på – og de mange udfordringer for landsdelen de kommende år.

Tekst og foto | Bjarne Winther Anders H. Høiris skuer med glæde ud af de sydvendte vinduer på sit kontor på Råhavegård – i retning mod Rødbyhavn – få kilometer borte, hvor Femern-projektet snart går i gang. Et bygge- og anlægsprojekt i milliardklassen, der sammen med et nyt sygehus, nyt statsfængsel, ny Storstrømsbro, bro til jernbaner og andre aktiviteter, er medvirkende til, at Lolland Falster over de næste 20 år bliver det sted i Nordeuropa, hvor der bliver investeret flest penge – 60 mia. kroner.

Erhverv og Kultur | August 2013

”Det er derfor jeg ynder at sige, at der er 60 mia. gode grunde til at være glad for at bo på Lolland- Falster”, siger Anders H. Høiris, der er født og opvokset på Fyn, boet mange år i Gentofte, arbejdsmæssigt rejst overalt i Øst- og Centraleuropa – og nu, i forbindelse med jobudnævnelsen til adm. direktør for Business LF, bosat ved Guldborgsund. God arbejdsstyrke og smuk natur Men det er ikke udelukkende udsigten til de mange mia. kroner og de store og spændende bygge- og anlægsprojekter, der gør Anders H. Høiris glad og i godt humør. Han glæder sig over arbejdsstyrken på LF, der er kendetegnet ved lavt sygefravær, stor omstillingsparathed, og stor loyalitet over for arbejdspladsen. Hans begejstring for Lolland-Falster er stor. ”Vi har mange herlighedsværdier her på Sydhavsøerne. En fantastisk natur, et rigt kulturliv, et aktivt foreningsliv – et trygt samfund med lav kriminalitet”. Men der er også problemer – eller rettere udfordringer, som


9

Visionen for Business LF er Vi vil være den mest attraktive virksomhed for partnere, kunder og medarbejdere inden for erhverv og turisme i Den Blå Region. Organisationens mission i fem punkter: - Vi skaber vækst og nye arbejdspladser på Lolland-Falster gennem udvikling af eksisterende erhvervs- og turismevirksomheder samt udvikling og tiltrækning af nye. - Vi hjælper virksomheder på Lolland-Falster med internationalisering og eksport. - Vi fokuserer på handelscentre og turismeområder. - Vi tiltrækker bosætning blandt børnefamilier og seniorer. - Vi profilerer og synliggør viden og indsigt om Lolland-Falster – internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. Kilde: Business LF

landbrug, bygge og anlæg, logistik, turisme, vedvarende energi, biomasse. Og så har LF en fantastisk fødevareproduktion. ”Det ser slet ikke så sort ud”, siger han, og tilføjer, at han gerne så flere produktionsvirksomheder på LF. Der er også plads til en større turistproduktion. Business LF ønsker at udvikle en helårsturisme. ”Vigtigt er, at vi får bedre og hurtigere internetforbindelser på LF”, understreger han.

at være Falster han vælger at udtrykke det. LF oplever stor fraflytning, og det er svært at tiltrække arbejdskraft til de jobs, der forudsætter lang, videregående uddannelse. Problemet her er, at den jobsøgendes ægtefælle også ofte har en videregående uddannelse. ”Det er svært at finde jobs til begge parter”. Anders H. Høiris tilføjer, at der er store økonomiske fordele forbundet med at flytte fra hovedstadsområdet til LF. En funktionærfamilie med to i arbejde vil på Lolland-Falster typisk have over kroner 10.00,00 mere om måneden. Hver måned. Fremtiden tegner lys for LF Men fremtiden tegner lys, mener Anders H. Høiris. De kommende års store bygge- og anlægsprojekter betyder, at mange lokale håndværkere kommer i arbejde. Dertil kommer den store arbejdsstyrke, som kommer til LF i byggeperioden. ”Arbejdsstyrken udefra bosætter sig ikke nødvendigvis permanent. Men den skal serviceres i byggeperioden”. Anders H. Høiris påpeger, at LF har et stort potentiale indenfor

Femern-projektet en udfordring for LF Det kommende tunnelbyggeri mellem Danmark og Tyskland bliver en udfordring for LF. Dels under selve byggeriet – men i særdeleshed efter. Her bliver opgaven at fastholde de udefra kommende virksomheder, skabe rammer og vilkår, så de opnår fordele ved at blive i området efter byggeriet er afsluttet. Her fremhæver Anders H. Høiris de to kommuner (Lolland og Guldborgsund) som endog meget erhvervsvenlige kommuner med fokus på, at Femern-projektet skal blive en succes for landsdelen. ”Offentlige myndigheder er vigtige medspillere i den her sammenhæng – det samme gælder driftige, lokale erhvervsfolk”, fastslår Anders H. Høiris. De gode historier skal fortælles Landsdelen har mange positive historier at fortælle, og i de kommende år vil der blive endnu flere. Det er vigtigt, at de gode historier om Lolland-Falster bliver fortalt lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Ambassaden i hjertet af København, Embassy of Lolland-Falster, som blev etableret for et par år siden, er landsdelens fremskudte bastion. Her kan forbipasserende droppe ind og hente informationer om Sydhavsøerne og de mange seværdigheder, og her er mødefaciliteter for forretningsfolk. Ambassaden er et helt unikt tiltag i Danmark. Den er den første af sin slags og dermed også meget opsigtsvækkende. Den er velbesøgt – og er en succes. Den er en vigtig brik i at udbrede det gode budskab om Lolland Falster – og det samme gælder initiativet til nærværende magasin, Erhverv og Kultur, mener Anders H. Høiris: ”Jeg hilser Erhverv og Kultur velkomment. Der er mange gode historier, der skal fortælles. Der er brug for et sådant magasin. Det er et godt initiativ”, understreger han.

August 2013 | Erhverv og Kultur


10

KUNST

Lys over Lolland 30. august - 8. september ”Metamorfoser” – forvandling – er temaet på årets Kunst- og kulturfestival Lys over Lolland 2013 på Peder­ strup Gods.

Erhverv og Kultur | August 2013

Tekst og foto | Bjarne Winther Lys over Lolland bliver ofte sammenlignet med humlebien, der i princippet ikke bør kunne flyve, men gør det alligevel. Sammenligningen skyldes den simple kendsgerning, at Lys over Lolland år efter år præsentere en kulturfestival på så højt et kunstnerisk niveau og omfang, at det nærmer sig det umulige. Men hvert år letter humlebien. Forud ligger en enorm arbejdsindsats fra et netværk af lokale frivillige privatpersoner og erhvervsfolk – og ikke mindst hovedpersonen, Susanne Grue Jørgensen, kunstnerisk leder og idékvinden bag Lys over Lolland. I år sker det så for 16. år i træk. Lys over Lolland kom til verden med det ambitiøse mål at placere Lolland på det kulturelle Danmarkskort, og skabe unikke oplevelser, der kunne skabe genklang såvel nationalt og internationalt. Det mål er opfyldt. Lys over Lolland har fra begyndelsen formået at fastholde kursen for en professionel kunst- og kulturfestival på et højt kvalitetsniveau – på en gang stærkt eksperimenterende og samtidig med en bred appel. Et opbud af dansk og international kunst udstillinger, koncerter, filmpremierer og events. Tilbage til udgangspunktet Lys over Lolland har gennem årene fundet sted på Saxkjøbing Sukkerfabrik, Oreby Slot, havnen i Rødbyhavn og på Højbygaard Papirfabrik. Kulturfestivallen finder hvert år sted i forladte bygninger, hvor der skabes nyt universers i kulturhistoriske rammer. Første gang var i 1997 på Herregården Pederstrup – det skete igen sidste år – og det sker igen i år. Ligesom i 2012 samarbejder Lys over Lolland med Museum Lolland-Falster om at

sætte kulturhistoriske bygninger og samtidskunsten i spil på nye og overraskende måder i et tæt program, der løber over ti dage. I år er det overordnede tema Metamorfoser – forvandling, forandring og omskabelse. Kunstnerisk leder Susanne Grue Jørgensen: ”Vi glæder os til at præsentere publikum for en international kunstudstilling af en række anerkendte billedkunstnere fra Nordtyskland, Lolland-Falster og det øvrige Danmark, som kan opleves i overraskende udstillingsunivers i det store Ridehus i Reventlowparken”. Også kælderen på Reventlow-museet og den store Avlslade, der ejes af Pederstrup Gods, vil være ramme om Lys over Lolland 2013. ”Det er netop den særlige ånd, der findes på Pederstrup, som har givet os inspiration til årets tema – Metamorfoser”, fortæller Susanne Grue Jørgensen. Et ambitiøst program på internationalt niveau Udstillingen under temaet Metamorfoser finder sted i den store hal i Ridehuset på Pederstrup, hvor et nyt rum vokser frem. Et hus i huset. Publikum træder direkte ind i en metamorfose – en forvandling, i et nyt udstillingshus, som Lys over Lolland har bygget på pæle, inspireret af den flotte tagkonstruktion. I Herskabsstalden vises en særudstilling med professor Peter Nagel fra Nordtyskland. I den tilstødende fløj af Ridehuset skaber fotografen Henrik Saxgren en unik særudstilling med fotos fra bogen ”Syd for Danmark” – et blik på Lolland-Falster. Avlsladen på Pederstrup er stadig i brug og fyldt op med korn og halmballer, men vil i forbindelse med lys over Lolland blive tømt og indrettet som et storslået teater- og scenerum i en transformation af lys og scenografi. Her vil publikum opleve koncerter,


11

Susanne Grue Jørgensen med årets plakat

Lokal rådgiver med en verden af ekspertise.

I Deloitte tror vi på vigtigheden af at være lokalt repræsenteret. En væsentlig del af vores rådgivning er netop den indsigt, som vi besidder lokalt. Vi er repræsenteret i 15 byer i Danmark. Find os på www.deloitte.dk.

Herningvej 34, 4800 Nykøbing F, Tlf. +45 54 84 88 00, nykoebing@deloitte.dk Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Professionelt arbejde - til tiden og til den rigtige pris biograf, teater- og danseforestillinger og overraskende events. Åbningskoncerten bliver med en stjerne i kometfart – Adam Cohen – søn af den legendariske canadiske sanger Leonard Cohen. Der er forpremiere på to film. ”Kvinden i buret”, den første af tre film baseret på Jussi Adler-Olsens nervepirrende romaner om den indelukkede og desillusionerede vicekriminalkommissær Carl Mørck. (Nikolaj Lie Kaas). Filmen er af Mikkel Nørgaard. ”MONICA Z” – en film af Per Fly om den store vidt og berømte svenske jazz-sangerinde Monica Zetterlund. Filmen udspiller sig i 60érne, hvor den smukke frembusende kvinde bliver Sveriges swingende stemme, og der bliver danset til hendes sang i de lyse nætter. Per Fly har instrueret Bænken, Arven og Drabet. Ole Michelsen (Bogart) introducerer begge film. Endvidere præsenteres koncert med skuespilleren Mia Lyhne, forfatteraften med Maria Helleberg. Der er teateraften med det tyske Wasser Theater, der for første gang besøger Danmark. ”Oscar og den lyserøde dame” – en monolog med skuespilleren Pia Rosenbaum. Og meget, meget mere… Kulturminister Marianne Jelved åbner Lys over Lolland 2013.

Vi udfører ALT glarmesterarbejde: • Forsikringsarbejde • Thermo- og Energiruder • Butiksruder • Sikkerhedsglas • Glassalg, -slibning og spejle • Helglas døre • Forsatsruder - Alu-design • Solfilm/Sikkerhedsfilm • Billeder og rammer

Medlem af Glarmesterlaugets døgnvagt

5485 1212

GRATIS opmåling og tilbud uden forbindende

Den faguddannede glarmester Aarhusvej 10 · 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 85 12 12 · www.bpglas.dk August 2013 | Erhverv og Kultur


12

KUNST

En berige at bo og på Lollan tre værker. Galerie Horn udlodder et grafisk særtryk til den gæst på udstillingen, der løser ligningen.

Tina Horn, Galerie Horn

Livet på Lolland er det gode liv for kunstneren Tina Horn, der er aktuel med en udstilling af sine erotiske værker – en hyldest til kvinden og livet.

Erhverv og Kultur | August 2013

Tekst og foto | Bjarne Winther Der er smæk for skillingen, når Galerie Horn slår dørene op for sæsonens sensommerudstilling ”50 grader” med værker af billedkunstneren Tina Horn. Smæk, forstået derhen, at publikum vil blive konfronteret med kunst, der er en hyldest til kvinden, pikant og stærkt og nærværende i sit udtryk, med det gennemgående tema - erotik, intimitet og humor. Kunstneren vil med sine værker give publikum et sommerkys, en god og dejlig oplevelse. Titlen på udstillingen - ”50 grader” – lover i sig selv godt. ”Der er gang i det hele, det er heftigt – erotik er heftigt. Og så var der oven i købet stegende hedt under processen med de seneste værker, som skulle være færdige til udstillingen”, fortæller Tina Horn. De seneste og spritnye værker på udstillingen er akvareller – de øvrige er olie på lærreder og retrospektiv. Her indgår tre værker udlånt af ingeniørvirksomheden, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S, hvor Tina Horn tidligere har været ansat som kreativ konsulent, og det var i den periode hun malede de tre værker for virksomheden. De bærer titlen ”den intelligente frokost” – tre motiver med en gennemgående matematisk ligning hen over de

Moster læremester og til inspiration Tina Horn har været vidt omkring i sin kreative tilværelse. Alene ansættelsen hos ingeniørfirmaet Balslev vidner om stor kreativitet med malerier i virksomhedens forhal og kantine, samt brochurer og anden form for PR og salgsmateriale – julekort og firmaets kortspil. Hun har også haft eget reklamebureau ”Madame Horn Reklame”, hvor hun udførte opgaver for virksomheder og magasiner. Sideløbende med sin reklamevirksomhed havde hun gang i malerpenslen, der førte til mange udstillinger i virksomheder og gallerier – bl.a. Galleri Nyhavn og Knud Grothe, hvor hun har udstillet adskillige gange. Tina Horn er selvlært som kunstner. Hun er uddannet grafiker og typograf, og var en af de sidste, der forlod faget i og med at typograffaget døde ud og blev afløst af moderne teknologi. Men behovet for at udtrykke sig i tegning, maleri og skulptur har altid ligget i generne - og i familien. En moster, billedhuggeren Anne Marie Andersen, uddannet på Kunstakademiet og repræsenteret på Charlottenborg og Den Frie i 1934, har været læremester og til stor inspiration for Tina Horn, når de sammen fulgtes på Glyptoteket og Statens Museum for Kunst. Erotiske kvinder ligger godt i hånden De erotiske damer, herunder Can Can-piger iført pikant lingeri og letlevende kvinder, fylder meget i Tina Horns kunstunivers. ”Erotiske kvinder ligger så forbandet godt i hånden. Det er livsbekræftende at male kvinder”, siger hun. De erotiske kvinder, maleriet og kunst i det hele taget, udgør sammen med hendes interesse for god mad og vin, litteratur, film og hjemmets indretning, et univers og en livsstil domineret af æstetiske krav. Der er klangbund i Tina Horn, der ikke holder sig tilbage med at prise Lolland i høje toner. Hun og hendes mand, Knud Horn, galleriejer (Galerie Horn), flyttede fra København i 2002 og ind i en tidligere landsbyskole nær Horslunde. Her er samlet 350 kvadratmeter at udfolde sig på i boligen – og Tina Horn har indrettet sig med værksted i den 170 kvadratmeter store gymnastiksal.


13

gelse arbejde nd ”Livet på Lolland er det gode liv. De bedste år i mit liv har været at bo og arbejde på Lolland. Menneskene er fantastiske, her har vi det hele – det er en berigelse”, siger hun. Fernisering 24. august. Udstillingen slutter 27. oktober. www.galeriehorn.dk

MÅ VI PRØVE KRÆFTER MED DIT SERVICEBEHOV? CAMILLO KROG DIREKTØR WAX FACILITY SERVICE APS RING ELLER SEND EN MAIL: TELEFON 28 44 26 05 EMAIL: CK@W-A-X.DK WWW.W-A-X.DK

August 2013 | Erhverv og Kultur


14

BUSINESS

Femernforbindelsen stor positiv betydning for Lalandia Lalandia får skabt nyt turismesegment på grund af Femern-byggeriet – og Lalandia bliver samtidig en aktiv medspiller i byggeperioden Tekst | Bjarne Winther Fotos | Bjarne Winther og Femern Bælt A/S Det er en typisk hverdag i feriesæsonen på Lalandia. Afslappede forældre og glade børn på vej til og fra de mange muligheder, Lalandia tilbyder børnefamilier, der nyder at være hjemmefra for at stresse af og være sammen om gode oplevelser – det er det Lalandia, man kender i dag. Grundsegmentet for Lalandia er familie med børn, og sådan vil det fortsat være – men der er noget nyt på vej. Grundsegmentet vil blive udbygget med ny oplevelsesturisme. Men der er også meget andet i støbeskeen hos Lalandia. Beslutningen om en fast Femern-forbindelse gør, at feriecentret er i en planlægningsfase om udvikling af Lalandia og området omkring med en række segmenter som følge af den faste forbindelse. En trebenet strategi for før, under og efter byggeriet. Her er turismen et af segmenterne. Et andet er bolig og servicering af specialister og arbejdere på Femern-byggeriet. En række tilbud som supplement til dem, Femern A/S tilbyder sine ansatte i byggefasen. Femern-byggeriet bliver en oplevelse Steen Wæver, Business Development Manager hos Lalandia, er ansat til at realisere de mange muligheder og udfordringer, der åbner sig før, under og efter Femern-byggeriet. ”Femern er skudt i gang. Det er sket med regeringens beslut-

Erhverv og Kultur | August 2013

Steen Wæver

ning om at fremrykke en række bygge- og anlægsprojekter frem til det endelige byggeri påbegyndes i 2015. Det er under paraplyen af de fremrykkede projekter, vi skal have fokus på alle muligheder ”. Steen Wæver peger på to byggerier under de fremrykkede projekter, som har Lalandias interesse. Det er en Udsigtsplatform og et Oplevelses- og udstillingscenter – tæt på Lalandia, byggepladsen og vandet. Centret skal informere og fortælle om byggeprocessen – støberiet af de tonstunge sænkekasser i fabrikkerne ved Rødbyhavn og arbejdet med at bugsere og sænke dem i Østersøen. En spændende fortælling, der vil tiltrække turister, specialister og journalister fra hele verden. Det er Femern A/S der står for opførelsen af Udsigtsplatformen og Oplevelses- og udstillingscentret. En opgave for Lalandia Steen Wæver mener, at et oplevelses- og udstillingscenter vil tiltrække mange af Lalandias gæster – og også den anden vej. Han mener også, at Lalandia med fordel kunne drive et sådant center. ”Vi er her på Lalandia i forvejen gode til at håndtere rigtig mange mennesker. I højsæsonen har vi 4000 gæster om dagen. Vi har beredskab og knowhow der gør, at vi med fordel kunne drive sådan et center med café og salg af billetter til de øvrige turistattraktioner på Lolland-Falster”. Steen Wæver tilføjer, at et Oplevelses- og udstillingscenter vil være en unik mulighed for at vise turisterne Lolland-Falster fra sine bedste sider – det kunne også blive fortællingen om Danmark. Ny strandpark – ny turisme Dertil kommer anlæggelsen af en ny strandpark ud for Lalandia. De store mængder af sand, grus og sten, der graves op i Østersøen for at give plads til sænketunnelerne, vil blive lagt til kyst-


15

strækningen fra færgehavnen og 3 km vestpå og 500 meter ud i Østersøen. En strandpark vil åbne op for udvikling af nye former for turisme – søsportsaktiviteter. ”Vi ser gode muligheder for udvikling af vores oplevelsessegmenter med søsportsaktiviteter som havkajak, surfing, dykkerskole. Vi ser muligheder for at tiltrække en anden form for turisme, end vi kan i dag”, fastslår Steen Wæver. Bolig, servicering og businesscenter for Femern-specialisterne Lalandia råder over luksushuse, der er velegnet til udlejning til de specialister på Femern-byggeriet, der skal bo i nærheden af byggepladsen i kortere eller længere tid. Der vil blive etableret et businesscenter - bestående af kontor-og mødefaciliteter, adgang til hurtiggående bredbånd, fri internet, printer etc. – og servicering i form af fysioterapi, massage. Og hvis der skulle opstå behov for læge- eller tandlægebesøg, vil der også blive taget hånd om det. Hvis der skulle opstå så stor efterspørgsel på boliger til specialistgruppen, at Lalandia ikke har tilstrækkelig i de eksisterende, kunne det være en mulighed at udvide med mere kapacitet på de frie arealer Lalandia råder over. ”Her går vi i dialog med de prækvalificerede firmaer til Femern-byggeriet, for at få en fornemmelse af deres tanker om indkvartering af deres medarbejdere. Her er noget vi kan hjælpe dem med”, siger Steen Wæver. Femern-arbejdere bedre forhold end på Storebælt og Øresund Tunnelarbejderne på Femern-byggeriet skal tilbydes bedre bolig- og trivselsforhold end dem, der blev tilbudt bygningsarbejderne på Storebælt og Øresund. Det er udmeldingen fra Femern A/S, der har planer om at opføre en camp med værelser med bad og toilet til hver enkelt arbejder – og fælles kantine med god og sund mad. Ordnede forhold – sundhed og trivsel - vil få høj prioritet. Men selv om Femern A/S opfører en camp til tunnelarbejderne udelukker det ikke, at også andre kan gøre det, hvis behovet skulle opstå, mener Steen Wæver. ”Vi kunne godt drive en camp – ikke på Lalandias område – men på et område tæt på byggepladsen. Vi råder over et stort serviceorgan bestående af catering, renhold og aktivitets set up. Med vores ekspertise vil vi til enhver tid kunne drive en camp ved siden af – uden for vores matrikel”. Og til de mange planer og visioner vil der være tilknyttet mange arbejdspladser, den dag de bliver ført ud i livet. Det gælder både før, under og efter Femern-forbindelsen er etableret. ”Vi investerer ikke i noget med det formål, at rive det hele ned om nogle år, når byggeriet er afsluttet”, understreger Steen Wæver. ”Vores strategi handler i høj grad om blivende aktiviteter og vækst”.

KUDDET ENERGITILS TTER FORTSÆ FOR ER RG VI SØ KUDDET ENERGITILS TIL DIG

Isolér din ejendom og spar mange penge ISOLERING AF • HULMURE • LOFTER • SKUNKE • ETAGEADSKILLELSER • GULVE

TØMNING AF HULMURE FOR • BROKKER • LECA • SKUM M.M. ilieshuse, ing af enfam er is iv kt fe ef Energi , , boligblokke sommerhuse institutioner, m.m. i, kontorbygger

CVR NR 347 24 415

TEGLGAARD TAG & FACADE APS Nykøbingvej 185 · 4800 Nykøbing Falster · Telefon 22 83 96 00 teglgaardisolering@gmail.com

www.teglgaardtagogfacade.dk · www.isoleringssiden.dk

- et regionalt professionelt netværkssamarbejde

Totale pakkeløsninger indenfor f.eks. Transport, Logistik og Havnedrift - en komplet energioptimeret skurby. Inkl. Vagt, akut lægeberedskab, rengøring, kantine m.v. samt leverance af talrige varer og produkter.

Vestre Kaj 52 | DK-4970 Rødbyhavn Tel +45 2576 8011 (24 hrs) Fax +45 5476 1211

fespa@fespa.dk www.fespa.dk

YOUR FAST LINK TO QUALITY SERVICE

Tel +45 2576 8011 (24 hrs) August 2013 | Erhverv og Kultur


16

BUSINESS

Mia Frederiksen, 3. generation i Entreprenørvirksomheden Troels Jørgensen A/S

Erhverv og Kultur | August 2013


17

FAKTA om Troels Jørgensen A/S - Udfører alt fra større entreprenørarbejder i total-, hoved- eller fagentreprise til enkeltopgaver og reparationer samt renovering - Råder over en veltrimmet, moderne maskinpark samt gedigent værktøj, hvilket sikrer optimal udførelse samt levering til tiden til den aftalte pris - Udfører selv jord-, kloak-, beton-, murer-, tømrer-, snedker-, samt malerarbejde. - Producerer hegn og porte - Råder over veluddannede medarbejdere med høj anciennitet - Medlem af Dansk Byggeri - Virksomheden blev i 1977 overtaget af murermester og ingeniør Troels Jørgensen. Det begyndte med 10 mand, da Troels overtog sin farbrors murerfirma i Kettinge. - Medarbejderstaben har været vokset betydeligt siden, og i 2010 var den på ca. 150 mand. I marts 2011 har vi desværre været igennem en rekonstruktion, og medarbejderstaben har i dag fundet et leje på ca. 80-100 mand.

Gang i byggeriet på Lolland-Falster Tekst | Bjarne Winther Foto | Jess B. Nielsen Krise eller ikke krise – en gammel tommelfingerregel siger, at konjekturændringer i samfundsøkonomien øjeblikkelig afspejler sig i byggebranchen. Hvis den holder stik, så er krisen på Lolland-Falster om ikke afblæst, så i hvert fald relativ. Lige nu har Troels Jørgensen A/S travlt med vej- og kloakarbejde i Rødby, Transportcenter Cargo Syd i Nørre Alslev, sukkerfabrikken i Nakskov og tagrenovering af Østre Park i Maribo. Og så er Femern-byggeriet som bekendt på trapperne. Her forventer virksomheden at komme i betragtning til nogle af de fremrykkede aktiviteter i og omkring Rødbyhavn, som regeringen har igangsat som led i forberedelser til det egentlige tunnelbyggeri, og hvor udbuddene er holdt i størrelser, så lokale virksomheder har mulighed for at byde sig til. Mia Frederiksen, 38 år, er direktør i Troels Jørgensen A/S. Hun tiltrådte direktørposten her i sommer efter hendes far, Troels Jørgensen, overlod hende stafetten. Det har han så ikke gjort definitivt – han bærer fortsat titlen direktør, selv om han har overdraget den daglige ledelse til datteren Mia, der er uddannet bygningsingeniør. Efter nogle års ansættelse i København hos entreprenørvirksomheden Hoffman, vendte hun for ni år siden hjem til virksomheden i Kettinge på Østlolland, for at varetage en række ledelses- og administrative opgaver i virksomheden, hvor hun så nu i dag sidder for bordenden på direktionsgangen.

Lollandsk entreprenørvirksomhed med solid ordrebog glæder sig over positive fremtidsudsigter for landsdelen. Men sideløbende med det administrative arbejde har Mia Frederiksen været ansvarlig for en række praktiske opgaver. I virksomheden lægger man stor vægt på medarbejdernes praktiske erfaring. Mia Frederiksen begyndte i virksomheden som byggeleder for en række entrepriser – og siden 2006 været byggeleder for malerafdelingen. ”Vi har i dag både korte og længere varende projekter i ordrebogen. Vi ser frem til opgaver i forbindelse med Femern-byggeriet. Men fastholder det gode samarbejde med vores faste kunder. Vi betragter opgaver på Femern som tillæg til de opgaver, vi i forvejen udfører”, understreger Mia Frederiksen. Entreprenørvirksomheden Troels Jørgensen A/S, er en virksomhed, der sætter medarbejderne i fokus, når det gælder arbejdsmiljø og efteruddannelse.

Fortsættes på næste side

August 2013 | Erhverv og Kultur


18

Arbejdsmiljø Godt arbejdsmiljø skal plejes og udvikles Sikkerhed på arbejdspladsen har høj prioritet hos Troels Jørgensen A/S, og er derfor en naturlig del af virksomhedens daglige arbejde. Virksomhedens overordnede arbejdsmiljømålsætning er til stadighed at forbedre det sikkerheds- og sundhedsmiljømæssige arbejdsmiljø, medvirke til forbedret livsstil og medvirke til det sociale ansvar, hvilket opnås ved, at alle medarbejderne medvirker aktivt. Det er torsdag eftermiddag i Kettinge på Østlolland. Et stort opbud af biler med firmanavnet Troels Jørgensen A/S holder parkeret udenfor byens forsamlingshus. Indenfor har entreprenørfirmaets medarbejdere – ledelse, administration og håndværkere – taget plads foran en interimistisk teaterscene. Dacapo Teatret fra Odense er kommet til byen – hyret af entreprenørfirmaet Troels Jørgensen A/S. På denne torsdag eftermiddag midt i arbejdstiden, har virksomheden besluttet, at medarbejderne skal have fokus på arbejdsmiljø på en anden og anderledes måde, end man plejer. Om regler og om at sige fra Skuespillet går i gang. Åbningsscenen foregår på et hospital. En lærling fra en byggeplads er blevet indlagt efter en arbejdsulykke. Hvad er der sket – er der gået på kompromis med arbejdsmiljøreglerne? I næste scene er tiden skruet tilbage til før ulykken indtræffer. Og ganske rigtigt - ulykken sker, fordi reglerne for sikkerhed ikke er blevet overholdt. Hvad er årssagen, hvem burde have sagt fra – lærlingen, svenden, mesteren? Skuespillerne overlader problemstillingen til publikum (ledelse og medarbejdere), der indbyrdes debatterer den konkrete situation. Herefter går skuespillerne i dialog med publikum, lytter til bud på, hvordan de i den situation ville have reageret – og så går spillet videre til næste scene. Dacapo Teatret er et dialog-teater, eller medspils-teater, hvor skuespillere og publikum samtaler undervejs i forestillingen. Dacapo Teatret er et teater, der henvender sig til offentlige institutioner og erhvervslivet, med skuespil og debat, der afspejler problemstillinger i virksomhedernes hverdag - som f.eks. arbejdsmiljø.

Erhverv og Kultur | August 2013

Skuespil bedre end håndbog Arbejdsmiljøet har høj prioritering i entreprenørvirksomheden Troels Jørgensen A/S – en prioritering, som Arbejdstilsynet er opmærksom på, fortæller Mia Frederiksen, direktør i Troels Jørgensen A/S. Men selv om virksomheden i det daglige har fuld opmærksomhed på, at sikkerheden på arbejdspladserne er helt i top, er det forfriskende for både ledelse og medarbejdere at få rettet fokus på problemstillingerne med andre kommunikationsmidler end de traditionelle. Derfor er Dacapo Teatret inviteret til Kettinge Forsamlingshus. ”Skuespil er mere tilgængeligt end gennemgang af love og regler. Teater har større gennemslagskraft end en håndbog for arbejdsmiljøregler ” siger Mia Frederiksen. Foretrækker ekstern sikkerhedskoordinator Arbejdsmiljøregler er en udfordring at efterleve. En af udfordringerne er at overbevise håndværkerne om, at man ikke er en tøsedreng, fordi man siger fra for at beskytte liv og helbred. Hos Troels Jørgensen A/S tager man sikkerheden alvorligt. Derfor har man bl.a. ansat en tidligere medarbejdere i Arbejdstilsynet som sikkerhedskonsulent, der løbende giver råd og er i dialog med medarbejderne. Konkurrencen i byggebranchen er hård – men det får ikke Troels Jørgensen A/S til at gå på kompromis med sikkerheden.


19

Efteruddannelse Investering i medarbejdere er investering i fremtiden Der bliver ikke gået på kompromis med sikkerheden hos Troels Jørgensen A/S – det samme kan man sige om medarbejdernes efteruddannelse. Faglighed og kompetencer vægtes højt i virksomheden – og de mål opnås kun gennem efteruddannelse. Umiddelbart kan det forekomme uhensigtsmæssigt at sende omkring en femtedel af sit personale på efteruddannelse, netop som ordrebøgerne bugner – men hos entreprenørvirksomheden Troels Jørgensen A/S vurdere man anderledes. Her har man besluttet at sende en gruppe medarbejdere bestående af 18-20 sjakbajs/formænd på efteruddannelseskursus hver anden torsdag det næste halve år. Formålet er at ”klæde” medarbejderne fagligt på til de kommende års store udfordringer i vores område – her ikke mindst de mange anlægsaktiviteter i tilknytning til Femern-projektet. Set fra en snæver synsvinkel er der heller ikke meget fornuft i dels at undvære arbejdskraft, mens der er allermest brug for den, og samtidig punge ud på kursusgebyrer. Men i virksomheden Troels Jørgensen A/S ønsker man at anskue virkeligheden i et større og bredere perspektiv. Efteruddannelse og faglighed er og har altid hørt til virksomhedens grundlæggende værdier. Vækster på faglighed og kompetencer ”Hos os vægter vi faglighed højt. Og for at kunne fastholde vores ambition om høj faglighed hos alle medarbejdergrupper i virksomheden, er vi også nødt til at give afkald på dem nogle dage i selv de travleste perioder. Det vil komme os til gavn senere – investering i medarbejdere er investering i fremtiden”, siger Mia Frederiksen. Hun tilføjer, at virksomheden har mange års traditioner for løbende at sende medarbejdere på kursus, så de altid er parate til at møde morgendagens udfordringer. Virksomheden har 80-100 ansatte – afhængig af opgaver og årstiden, og virksomheden har egentlig ikke ambitioner om at vokse yderligere. ”Vi vækster primært på faglighed og kompetencer”, siger Mia Frederiksen. ”Klar til nye muligheder” Baggrunden for det kommende kursusforløb bygger på en aftale som Troels Jørgensen A/S har indgået med Fonden Femern Belt Development. Grundlaget for aftalen er projektet ”Klar til nye muligheder” under EU-programmet Mål 2 Socialfonden.

Det er et projekt, der omfatter deltagelse i kompetenceudviklingsforløb for virksomhedens medarbejdere og ledelse samt ledelsessparring. Virksomhedens ambition er at opnå et kompetenceniveau, der gør det naturligt at byde ind på de entreprenøropgaver, der knytter sig til Femern-byggeriet – herunder de ”fremrykkede anlægsaktiviteter”. Fonden Femern Belt Development forestår den administrative / økonomiske del og er projektansvarlig, mens Teknologisk Institut, Conmoto A/S og CELF forestår den faglige gennemførelse af projektet, der afsluttes 31.december i år. Troels Jørgensen A/S har under et sparringsforløb gennem ”Klar-til-nye-muligheder” fået udarbejdet følgende ”10-sekunders tale”, en kort præsentation, som man skal kunne bruge, hvis der bliver spurgt, hvad Troels Jørgensen A/S arbejder med – og står for:

”10-sekunders tale” Troels Jørgensen A/S er en entreprenørvirksomhed med stor egenproduktion. - Vi beskæftiger ca. 90 mand indenfor anlæg, jord, kloak, beton, murer, tømrer og maler, derudover udfører vi hegns- og smedeopgaver. - Vi udfører byggeopgaver på Lolland-Falster, Møn & Sydsjælland, og det er alt fra større entreprenørarbejder i total-, hoved- eller fagentreprise til enkeltopgaver og reparationer samt renovering. - Vores kunder er både offentlige og private, og en stor del af dem er faste kunder gennem mange år. - Vi har kvalitetsbevidste og engagerede medarbejdere med mange års erfaring. Vi uddanner lærlinge ligeledes voksenlærlinge, og de fleste af vores voksen lærlinge er medarbejdere, som har været i virksomheden i mange år, som bliver uddannet til struktører. - Derudover har vi også medarbejdere, som er ansat i flexjob. - Vi prioriterer arbejdsmiljø og sikkerhed højt, og det er blevet en naturlig del af vores hverdag, hvor også medarbejderne på vores byggepladser tager ansvar for et godt arbejdsmiljø. - Igennem løbende uddannelse sikrer vi at fastholde fagligheden i top i hele firmaet. Vi er en lokalt forankret positiv virksomhed, som også støtter lokale sportsklubber og kultur institutioner.

August 2013 | Erhverv og Kultur


20

Ring og lad med en ufo os starte rplig havevandrin tende g ...

Vi udfører ... • Belægninger • Jordarbejde • Græssåning • Græsslåning • Fast vedligeholdelse • Konsulent og rådgivning • Beskæring og fældning • Plantearbejde og planteplaner • Snerydning og saltning

SPORT

Nutidens stjerner dystede om DM-guldet tidligere på året i Vordingborg. Her er det OL-guldvinder Lasse Norman Hansen.

Morgendagens stjerner dyster om DM-guldet

Anlægsgartner Tom Hansen . Telefon 61 74 75 49 . www.toms-have.dk

Tekst | Bjarne Winther Foto | Jess B. Nielsen Lolland Falster Cykle Klub afholder DM for Børn og Unge i weekenden den 24.-25. August.

SYNLIGHED SKABER VÆRDI FOR DIN VIRKSOMHED

Der har tidligere på sæsonen været afholdt DM i landevejscykling i området omkring Vordingborg, hvor hele den danske elite var flot repræsenteret. Arrangørerne Næstved Bicycle Club og Vordingborg Kommune fik flotte roser med på vejen for et flot afviklet cykelløb. Nu får LFCK – Lolland Falster Cykle Klub - chancen for at profilere Lolland Falster på den flotteste måde. LFCK skal står for DM for Børn og Unge i weekenden 24. og 25. august. Der er tre ruter. Lørdag 24. august gælder det Enkeltstart for U11/U13 på 10 km, og Enkeltstart for U15/U16P/U17 på 15 km. Søndag 25. august er der linjeløb med en rute for alle klasserne på op til 78 km.

STRATEGISK PLANLÆGNING OG UDARBEJDELSE AF MÅLRETTET PR OG KOMMUNIKATION: PRESSEMEDDELELSER PRESSEKONTAKT ARTIKLER NYHEDSBREVE

BJARNE WINTHER JOURNALIST MOBIL: 29 36 20 42 EMAIL: BW@WINTHERKOM.DK WEB: WWW.WINTHERKOM.DK

WINKOM PR & KOMMUNIKATION

Erhverv og Kultur | August 2013

Enkelt start - Kort Rute 10,0 km: Start ved Næsgaard Efterskole på Bringserevej mod syd, tv. ad Aastrupvej, fortsæt ad Hesnæsvej, til vendepunkt i Moseby ved Mosebyvej. Enkelt start - Lang Rute 15,0 km: Start ved Næsgaard Efterskole på Bringserevej mod syd, tv. ad Aastrupvej, fortsæt ad Hesnæsvej, gennem Moseby, tv. ad Skippergårdsvej, tv. ad Brydsbjergvej, th. ad Hesnæsvej, ligeud ad Aastrupvej, th. ad Bringserevej tilbage til mål. Linjeløbet - DM Ruten 7,8 km: Fra U11-U17 køres der hhv. 2 og op til 10 runder, med start ved Næsgaard Efterskole på Bringserevej mod syd, th. ad Aastrupvej, fortsæt ligeud ad Haregårdsvej, th. ad Orevej, th. ad Bringserevej til mål. I denne weekend kan man se de kommende stjerner, som senere måske bliver de nye store danske helte i Touren, Vueltaen og Giroen mm. Kom og bak op om dette store arrangement og se fremtidens Chris Anker Sørensen, Michael Mørkøv, Jakob Fuglsang, Matti Breschel mm. – helt tæt på... For øvrige praktiske informationer henvises der til hjemmesiden på www.budm2013.dk


21

Ejerskifte Danmark Et godt ejerskifte starter i god tid!

Vi får det bedste frem i DIG

Provi A/S er i tæt samarbejde med Business LF og Væksthus Sjælland del af den landsdækkende indsats for at få så mange små- og mellemstore virksomheder til at køre videre – efter at den nuværende ejerleder ønsker at trække sig tilbage. Projekt EjerskifteDanmark tilbyder virksomhedsejeren gratis afklaring og vejledning om de mange overvejelser og forberedelser omkring salg af virksomheden. Projekt EjerskifteDanmark ønsker at få ejerlederen til at italesætte den forestående proces – og gerne i god tid inden salg planlægges at skulle ske. Alt for mange ejerledere i virksomhedsstørrelsen 5-50 medarbejdere, har ikke gjort sig tanker om hvad der skal ske med virksomheden og ofte heller ikke om det der skal ske med ejerlederen – når pensionsalderen nærmer sig. Den igangsatte proces skal den enkelte ejerleder primært gennemføre med eget rådgivernetværk – som bestyrelse, advokater, revisorer og øvrige rådgivere. Der er en forbløffende mangel på drøftelse hos ejerlederen også med ejerens rådgivere.

Ejerskiftet er en stor udfordring for den enkelte virksomhedsejer. Ikke kun fordi jura og skatteregler er komplicerede, men fordi det ofte er et livsværk og hjerteblod, der skal overdrages til nye kræfter. For virksomhedsejerne og ikke mindst for medarbejdernes skyld, er det vigtigt at virksomhederne fortsat eksisterer og udvikles – også efter ejerskiftet. Ønsker du som ejerleder at få en indledende samtale om et eventuelt ejerskifte i din virksomhed er du velkommen til at ringe til Provi A/S på telefon 54 86 06 04 for at booke en samtale med ejerskifterådgiver Uffe Stein, som er del af EjerskifteDanmarks landsdækkende rådgivernet. EjerskifteDanmark har fokus på de fire faser i ejerskifteprocessen: 1) Ejerens overvejelser om ejerskiftet 2) Modning til ejerskifte, 3) Gennemførelse af ejerskifte og 4) Efter ejerskiftet. Ønsker du mere uddybende materiale kan du læse mere på www.ejerskiftedanmark.dk.

Provi hjælper til nye visioner og giver dig redskaber der rækker langt ind i fremtiden Vi skaber læring - metoder der forankres hos den enkelte og i din virksomhed, og vi lægger stor vægt på, at der er effekter af vort arbejde. Navnet Provi er en sammentrækning af ordene “proces” og “viden”. Dette fordi vi arbejder ud fra den overbevisning, at udvikling skabes i en proces - som virksomheden eller afdelingen sammen med medarbejderne gennemgår.

Provi’s konsulenter arbejder med: » » » » »

Strategi & ledelse Innovation Professionel sparringspartner Iværksættere Vejledning og ejerskifte og generationsskifte

Vi glæder os til, at blive din fortrolige samarbejdspartner!

Lolland Falster · Sydsjælland · København T 5486 0604 . F 5482 0632 . www.provi.dk

August 2013 | Erhverv og Kultur


22

BUSINESS

Nakskov har levet op til vores forventninger East Metal fandt det i Nakskov, som virksomheden søgte. Produktions- og havnefaciliteter, dygtige medarbejdere og en aktiv hjælp fra kommunen.

Tekst og foto | Bjarne Winther I princippet kunne virksomheden East Metal have valgt at etablere sin danske produktion et andet sted end i Nakskov. Havnefaciliteter var ganske vist et afgørende krav for etableringen – men de findes som bekendt også andre steder end på Vestlolland. Derfor var der yderligere et krav, der skulle kunne honoreres, hvis virksomheden skulle vælge de tidligere skibsværftsbygning-

er i Nakskov. Det var kulturen – arbejdskraften og holdningen fra kommunen. Og den er, ifølge direktør Bent Juul Larsen, helt unik på Lolland - omgængelig og motiveret. ”Her er hamrende flinke og dygtige mennesker. Det er deres vilje til arbejdet, der tæller, det er en stabil arbejdskraft – det er dygtige og flinke mennesker. Det findes ikke bedre. Nakskov har levet op til vores forventninger”, fastslår Bent Juul Larsen. Dertil kommer, at byen Nakskov ligger strategisk godt for East Metals aktiviteter, og at bygningerne, der tidligere tilhørte Nakskov Skibsværft, er yderst velegnede til virksomhedens produktion. Flere arbejdspladser i Nakskov East Metal blev etableret i 1997 i Daugavpils, Letland – og i 1999 blev virksomhedens hovedsæde, som er salgsafdelingen, etableret i Esbjerg. I 2013 åbnede East Metal så nye produktionsfaciliteter i Nakskov, hvor ambitionen er at overtage samtlige 10.000 kvadratmeter på det tidligere skibsværft. Den første af hallerne på knap 1100 kvadratmeter stod færdig og gennemrenoveret her i foråret – og 2 nye på hver samme antal kvadratmeter vil stå klar efter sommerferien. I dag er der ansat knap 25 medarbejdere – smede, lærlinge, logistik- og kontorpersonale. ”Vores ambition er at være oppe på et sted mellem 35-50 medarbejdere her i Nakskov inden jul. Vi får konstant flere ordre ind, end vi kan klare. Så vi har travlt”, siger Bent Juul Larsen. Fabrikken i Letland har fortsat en høj produktion. Letterne er ifølge Bent Juul Larsen meget dygtige. Det er letterne, der outsourcer ordrerne til Nakskov. Ordrer fra Danmark går til fabrikken i Letland, der efterfølgende fordeler opgaverne mellem letterne og danskerne.

Fortsættes på side 24

Erhverv og Kultur | August 2013


23

REVENTLOW PEDERSTRUP

LYS OVER LOLLAND 2013

PROGRAM

30. AUGUST - 8. SEPTEMBER

FREDAG 30. AUGUST

Kl. 16.00

Åbning af Lys over Lolland på Pederstrup ved Kulturminister Marianne Jelved. For inviterede gæster.

Kl. 20.00 KONCERT ADAM COHEN

Åbningskoncert med Adam Cohen og band. Pris: 295 kr. Sted: Pederstrup Avlslade.

LØRDAG 31. AUGUST

Kl. 20.00 FILM FORPREMIERE KVINDEN I BURET

Stilren thriller baseret på Jussi Adler-Olsens nervepirrende roman. Pris 95 kr. Sted: Pederstrup Avlslade.

SØNDAG 1. SEPTEMBER

KL. 15.00 BØRNEFORESTILLING WASSER THEATER

Vi bliver taget med på en magisk og drømmende oplevelse under havets overflade. Pris 50 kr. Sted: Pederstrup Avlslade.

SØNDAG 1. SEPTEMBER

Kl. 20.00 HELAFTENS TEATERPROGRAM WASSER THEATER Forestillingen ”Evolution”. En eventyrlig forestilling i et 3000 liter stort akvarium.

OSCAR OG DEN LYSERØDE DAME PIA ROSENBAUM

En intens og sprudlende monolog. Pris 185 kr. Sted: Pederstrup Avlslade.

Udstillingerne er åbne dagligt: kl. 10.00 - 19.00. På åbningsdagen: kl. 18.00 - 19.00. Entré: 50 kr.

MANDAG 2. SEPTEMBER

Kl. 20.00 FORFATTERAFTEN MARIA HELLEBERG Mød en af de helt store danske forfattere i Reventlows stuer. Pris 85 kr. Sted: Reventlow-Museet.

TIRSDAG 3. SEPTEMBER

KL. 20.00 TIL SOIRÉ MED GREVINDEN OG CEMBALOKONCERT

Oplev periodens selskabeligheder og tidens forfriskninger. Slut af med intim cembalokoncert. Pris 110 kr. Sted: Reventlow-Museet.

ONSDAG 4. SEPTEMBER

Kl. 20.00 KONCERT MIA LYHNE MED BAND

Mia Lyhne synger og fortolker digte af Bo Schiøler. Pris: 175 kr. Sted: Pederstrup Avlslade.

TORSDAG 5. SEPTEMBER

Kl. 20.00 FILM FORPREMIERE MONICA Z

Per Fly’s film om den store og vidt berømte svenske jazzsangerinde Monica Zetterlund. Pris 95 kr. Sted: Pederstrup Avlslade.

FREDAG 6. SEPTEMBER

KL. 20.00 JOURNEY/REJSEN ICELAND DANCE COMPANY

En fantastisk rejse ledsaget af musik, dans og billeder ind i en verden, du ikke vidste eksisterede. Pris 295 kr. Sted: Pederstrup Avlslade.

LØRDAG 7. SEPTEMBER

KL. 20.00 JOURNEY/REJSEN ICELAND DANCE COMPANY

En fantastisk rejse ledsaget af musik, dans og billeder ind i en verden, du ikke vidste eksisterede. Pris 295 kr. Sted: Pederstrup Avlslade.

SØNDAG 8. SEPTEMBER

Kl. 20.00 AFSLUTNINGSKONCERT JENS LYSDAL MED BAND Jens Lysdal og hans 5 personers band veksler mellem sange og instrumental musik, der på dynamisk vis forstærker hinanden. En intens og uforudsigelig musikoplevelse. Pris 230 kr. Sted: Pederstrup Avlslade. Aftenen afsluttes med et festfyrværkeri af Ole Olsen, Nordlys.

UDSTILLINGEN

METAMORFOSER

I RIDEHUSET 30. AUGUST- 8. SEPTEMBER Lys over Lollands udstilling med temaet METAMORFOSER - finder i år sted i den store hal i Ridehuset på Pederstrup. Vi præsenterer en international udstilling med en række profilerede kunstnere fra Nordtyskland, Lolland Falster og det øvrige Danmark, som på hver deres måde beskæftiger sig humoristisk, kritisk og overraskende med metamorfoser, forvandlinger og tærskelsituationer.

■ www.lysoverlolland.dk ■ Køb billetter på www.billetten.dk/lysoverlolland eller på turistbureauerne på LF August 2013 | Erhverv og Kultur


24

Det er de tunge emner, der går til Nakskov på grund af havnefaciliteterne. Sammenlagt har East Metal 625-650 medarbejdere i Esbjerg, Daugavpils, Dobele og Nakskov.

lig er det positivt, hvis der kommer ordrer fra Femern-byggeriet. ”Femern er på lånt tid – vi skulle gerne blive liggende efter byggefasen er afsluttet”, siger Bent Juul Larsen.

Kvalitet er afgørende for succes Bent Juul Larsen mener, at den succes East Metal oplever, skyldes, at virksomheden levere en kvalitet, man ikke kan købe i Kina. Svejsekravene til virksomhedens produkter er meget store, der arbejdes med meget små tolerancer – og det er der ikke mange, der kan levere. Det kommende Femern-projekt har ikke indgået i East Metals overvejelser om at drive virksomhed i Nakskov. Men selvfølge-

East Metal er på kort tid faldet godt til på Vestlolland. Virksomheden har et tæt samarbejde med CELF om lærlinge-uddannelser – forventningen er uddannelse af 12 lærlinge i den kommende tid. Det er vigtigt at fastholde og styrke arbejdsmarkedskulturen – og det gør man bl.a. ved at tage medansvar for lærlingeuddannelser, understreger Bent Juul Larsen, der tilføjer, at Nakskov-virksomhederne KRINAK og Skagen Sandblæsning er tætte samarbejdspartnere i East Metals ordrer flow.

MÅ VI PRØVE KRÆFTER MED DIT SERVICEBEHOV? CAMILLO KROG DIREKTØR WAX FACILITY SERVICE APS RING ELLER SEND EN MAIL: TELEFON 28 44 26 05 EMAIL: CK@W-A-X.DK WWW.W-A-X.DK

Erhverv og Kultur | August 2013


25

Maling/træbeskyttelse Tæpper/gulve Rengøring Solafskærmning Arbejdstøj/sko

August 2013 | Erhverv og Kultur


26

KULTUR

Erhverv og Kultur | August 2013

Lollands set fra


27

mange muligheder Sydsjælland Danmark består af provinser. De har det til fælles, at de repræsenterer en rigdom og mangfoldighed – nogle holdepunkter. Dem skal man være bevidste om og blive bedre til at markedsføre. Det gælder Ikke mindst Lolland og Falster, mener biolog og forfatter.

Tekst og foto | Bjarne Winther Michael Stoltze bor i et stråtækt bondehus omgivet af en kæmpe have på Sydvestsjælland ikke langt fra Skælskør. Herfra har han 600 meter til stranden og udsigten over Smålandsfarvandet og Lollands nordkyst på den modsatte side. Udsigten til Lolland er nok mere eller mindre en tilfældighed i relation til valg af hus på Sjælland, men når nu det blev sådan, er det afgjort helt, som det skal være. For kendsgerningen er den, at Sydhavsøerne og især Lolland ligger Michael Stoltze meget på sinde. Han er stærkt optaget af Lollands historie, natur og kultur. Han har af samme grund opholdt sig meget og i lange perioder på øen, blandt andet på Skejten.

Fortsættes næste side

Den faguddannede anlægsgartner tilbyder Alt indenfor belægning og beplantning

Kender du os?

Anlæg af græsplæner - salg og udlægning ad rullegræs Anlæg af havebassiner - eller kun udgravning Vedligeholdelsesaftale for have og industriarealer Haveplaner udført i samråd med havearkitekt Beskæring og fældning af buske og træer Udføring af kunstgræs samt multibane Saltning og snerydning Anlæg af støttemure Topkapning Hos os får du færdigt arbejde - fra top til bund

Frisegade 18 A 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 06 25 Mobil 28 43 66 30 e-account@e-account.dk www.e-account.dk

PLANTE OG ANLÆG

4900 Nakskov · Mobil 20 67 27 24 · www.anlaegsgartnerfugl.dk

Medlem af Foreningen Danske Revisorer

August 2013 | Erhverv og Kultur


28

Lolland og Falster er provins – det samme gælder Nord-, Vestog Sønderjylland samt Bornholm, hvor han selv er født og opvokset. Provinser er der mange af overalt, og hver for sig repræsenterer de en rigdom af mangfoldigheder og særpræg, som bør have langt mere bevågenhed og opmærksomhed, end det i dag er tilfældet. Provins er godt ord, synes han – det signalerer noget positivt.

Michael Stoltze er biolog og forfatter, og har som sådan en professionel tilgang til sin interesse for Lolland, når det gælder samspil mellem naturbevarelse, erhverv og kultur i et udviklingsperspektiv. Han sammenligner Lolland med Nordjylland og alle de andre områder i Danmark, der geografisk ligger i udkant i forhold til hovedstaden, men han benytter ikke det populære udtryk ”udkants” med fortsættelsen ”Danmark”, som vi heller ikke her på redaktionen benytter os af – han taler derimod om provinser.

ONLINE TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV Modtager du ikke Magasinet ERHVERV OG KULTUR med posten, enten fordi du er privat, eller fordi du sidder uden for vores udgivelsesområde, så fortvivl ikke. Vi tilbyder, at du kan læse magasinet online. Har du et brændende ønske om at følge den positive udvikling der er på Lolland-Falster, så klik ind på vores hjemmeside og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så modtager du en mail så snart det nyeste magasin er på gaden og kan læses på vores hjemmeside. Det er selvfølgelig GRATIS og du kan til enhver tid afmelde ydelsen igen.

BUSINESS2BUSINESS MAGASINET

www.erhvervogkultur.net Erhverv og Kultur | August 2013

Holdepunkter Michael Stoltze erkender, at der i de danske provinser er store udfordringer i form af stor fraflytning, få tilflyttere, mangel på arbejdspladser og for mange forladte huse. En ond spiral – en udvikling, eller afvikling om man vil, som ikke står til at vende over en nat. Men – noget må gøres, mener han. Det er for nemt at lade stå til. Vandringen fra land til by vil fortsætte. ”Man må ranke ryggen og begynde med nogle nedslag – eller holdepunkter. Holdepunkter er bevidsthed om sit områdes historie og kultur. Man må tænke nyt – ikke forsøge at genskabe det, som var engang”. Michael Stoltze mener, man skal forstå og opleve Lolland som et landsbrugsområde, noget særligt, hvilket indebærer krav til de store jordbrugere på øen. ”Jordbrugerne bør træde i karakter og bruge godserne som rollemodeller. Landmændene kan anlægge stier, ridestier og plante hegn. Åbne deres områder op og gøre dem attraktive for besøgende. Det kunne være et aktiv i markedsføringen af Lolland”. Han fremhæver godserne Knuthenlund, Frederiksdal og Krenkerup og deres produkter, som eksempler på gode historie om Lolland. Fremstilling af gode produkter – enten det er mad, drikke eller oplevelser – giver identitet og understreger et områdes stolthed. Det er holdepunkter i en markedsføring, en branding af et område – et udtryk for overskud. Tænk stort – tænk fremad Fuglsang Gods kan tænkes ind i et fremtidsscenarie – et mødested mellem Nord og Syd. Og enestående naturområder som Maribosøerne og Nakskov Fjord kan udnævnes til officielt anerkendte naturparker. Femern-byggeriet bliver en gevinst for Lolland allerede i byggefasen, og den planlagte natur- og strandpark vest for Rødbyhavn vil blive en ny og anderledes turistattraktion for området. Til gengæld mener Michael Stoltze, at man bør forholde sig skeptisk angående flere og større vindmøller på Lolland. Al ære og respekt for fremstilling af grøn energi, men store vindmøller i hobetal kan ødelægge et område. ”Jeg mener tiden er inde til at revidere synet på vindmøller. For mange og for store vindmøller vil smadre provinserne. De kan ødelægge et område – de tilfører et område tarvelighed”, siger Michael Stoltze, og tilføjer, at hvis Sydhavsøerne for alvor skal have vind i sejlene, bør man lægge kommunerne Guldborgsund og Lolland sammen. ”De holder hinanden nede. Konkurrence og uenighed mellem kommuner kan ikke undgås. Det lægger en bremse på udviklingspotentialet”. Michael Stoltze tilføjer, at det har stor betydning at lollikker åbner sig i forhold til omverden. De skal blive bedre til at fortælle de gode og væsentlige historier om landsdelen. Det er vigtigt for provinserne, at de gode historier bliver fortalt. Udtryk som den rådne banan, bør ingen finde sig i. Lollands deroute skal vendes, man skal genvinde storhed og stolthed. Man bør med afsæt i gamle holdepunkter gribe ud efter den fremtid, som ligger og venter på alle, der tror og vil en ny tid med øen.


29

TEMA BILER HVAD ER DIT BEHOV?

SKAL DET STOPPE DIG?

DET PERFEKTE VÆRKTØJ TIL ERHVERVSMANDEN August 2013 | Erhverv og Kultur


30

ent e elem sit rett i n i sko ve En tur

Kabinen

- masse r

af plad s

Nemt og overskueligt

Amarok er erhvervsbile der både kan og vil arbe Effektiv og kraftfuld! Tekst | Bjarne Winther Foto | Tim Larsen og VW Hos Harly Petersen, Volkswagen Erhvervsbiler i Maribo, ser man mange muligheder i arbejdshesten Amarok, som har fundet sig en særdeles god plads på det danske marked. Amarok er en helt udviklet pick-up, der bliver tilbudt de danske kunder både med enkelt- og dobbeltkabine og med firehjulstræk. Erhvervssælger Jesper K. Enkebølle fortæller, at en Amarok er i lighed med den nye Caddy, en bil, der appellerer til nye målgrupper for Volkswagen erhvervsbiler og derfor også en vigtig del af mærkets vækststrategi i fremtiden. Pick-upen har de velkendte effektive motorer fra Volkswagen og det karakteristiske Volkswagen-DNA. En effektiv common rail TDI motor af nyeste generation vil komme til at udgøre hjertet i Volkswagen Amarok. Tidstypisk har Volkswagen nedbragt CO2-udslippet og forbedret brændstofforbruget således, at

Erhverv og Kultur | August 2013

Amarok kan vise de bedste værdier i pick-up-segmentet. Den fås med hhv. 140 og 180 Hk, og i modellen med 180 Hk kan man endvidere tilbyde 8 trins aut. gearkasse. Vælger man en Amarok med BlueMotion Technology, forenes en pick-ups offroad-kvaliteter med en mellemklassebils lave brændstofforbrug. Start-stop-systemet er ensbetydende med brændstoføkonomisk kørsel med få emissioner. Når du holder i kø eller holder for rødt lys, skal du holde foden på bremsepedalen, mens bilen holder stille, så standser motoren. Når du slipper bremsepedalen, startes motoren automatisk igen. Amarok har et lad, der sætter nye standarder. Takket være en læssebredde på 1.222 mm mellem hjulkasserne giver Amarok mulighed for en ting, som er utænkelig for de fleste pickupper: at læsse europaller på tværs. Den maksimale lasteevne, som Amarok kan klare, udgør 1.151 kg. Det giver en optimal udnyttelse af det 2,52 m² store lad, og for at der ikke er noget, der rutsjer,


31

Ko m og prøv de n nye A marok

hjĂŚlpe r til at la k r e Jesper

d ig

en, ejde... Købes:

SĂŚlges:

Med original

na vigation og www.den-nye-golf.dk Blueto uden merpris.

oth

IKKE SIDEN 1974 Du arbejder nÌsten døgnet rundt. Men ikk Dumed arbejder nÌsten døgnet rundt. Men ikke alene. Du arbejder nÌsten døgnet rundt. MenMen ikkeikke alene. kan lasten blive fastgjort fastspÌndingsbünd til 4 forskelliDu arbejder nÌsten døgnet rundt. alene. Du arbejder nÌsten døgnet rundt. Men ikke alene. ge fastgørelsesøjer. Et kraftigt ladlys gør, at du uden besvÌr kan HAR EN NY GOLF VÆRET SÅ NY.

FĂĽ andre jobs er lige sĂĽ alsidige som dit. Derfor har vi udviklet en bil, som med 4MOTIONfirehjulstrĂŚk

udfordringer – uanset hvor vanskelige, de er. Takket vÌre de nye TDI-motorer med common rail-tekn Fü andre jobs er lige sü alsidige som dit. Derfor har vi udviklet en bil, som med 4MOTIONfirehjulstrÌk klarer nÌsten alle

Amarok ikke sÌrdeles kraftfuld –udviklet med enbil,brÌndstoføkonomi til 14,7nÌsten km/lalleved blandet kørsel er Fü andre jobs er lige sü alsidige som dit. Derfor har vi udviklet en bil, som med 4MOTIONfirehjulstrÌk klarer nÌsten alle udfordringer – er uanset hvor vanskelige, er. Takket har vÌre nye TDI-motorer medmed common rail-teknologi op er den nye Fü andre jobs ligeblot sü alsidige somde dit. Derfor vide en som 4MOTIONfirehjulstrÌk klarer Amarok ikke blot sÌrdeles kraftfuld – med en til 14,7 km/l ved blandet kørsel er den ogsü den mest udfordringer – uanset hvor vanskelige, de brÌndstoføkonomi er.nye Takket vÌre deop nye TDI-motorer med common rail-teknologi erdet den ekstra nye økonomiske i klassen. For ikke at nÌvne anhÌngervÌgten op til 3.200 kg, brede lad og nytte lÌsse af og pü i mørke. udfordringer – uanset hvor vanskelige, de er. Takket vÌre de nye TDI-motorer med common rail-teknologi er den Fü andre jobs er lige sü alsidige som dit. Derfor har vi udviklet en bil, som med 4MOTIONfirehjulstrÌk klarer nÌsten alle økonomiske For ikkekraftfuld at nÌvne–anhÌngervÌgten op til 3.200 kg,op dettilekstra bredeved lad blandet og nyttelasten til 1.150 Amarok ikkei klassen. blot sÌrdeles med en brÌndstoføkonomi 14,7 km/l kørselpüeropden ogsükg, den mest

gør tilhjÌlp, en hjÌlp, nürmest arbejdet skal udføres – uanset tidspunktet. der gør den den til en stor nür arbejdet skalden udføres – uanset tidspunktet. Amarok ikkebil, sÌrdeles kraftfuld – med en en brÌndstoføkonomi til 14,7 km/lmed vedder blandet erstor den ogsü Selvom en Amarokudfordringer er en stor sü erhvor parkeringen som leg.vÌre de nye op økonomiske i kørsel klassen. For ikke at nÌvne anhÌngervÌgten op til 3.200 kg, det ekstra brede lad og nyttelasten pü op til 1.150 kg, –blot uanset vanskelige, de er. Takket TDI-motorer common rail-teknologi er den nye Du kan ogsü fü en omfattende service- og reparationsaftale i 3 ür op til 60.000 km for kun 91 øre om dagen. der gør den til og en stor hjÌlp, nür arbejdet skalserviceudføres – uanset tidspunktet. Du kan ogsü fü en omfattende og i 3 ür op til 60.000 km for kun 91 øre om da økonomiske i klassen. For ikke at nÌvne anhÌngervÌgten op til 3.200 kg, det ekstra brede lad nyttelasten pü op til 1.150 kg, Bareblandet alle gjorde deres arbejde sü godt. Amarok advarselssignaler, ikke blot sÌrdeles kraftfuld – medafstanden en brÌndstoføkonomi op til 14,7 km/l ved kørsel erlige den ogsü den mesti 3reparationsaftale Nür du bakker, indikerer hvor stor Du kan ogsü Byttedage fü en omfattende serviceog reparationsaftale ür op til 60.000 km for kun 91 øre om dagen. Velkommen tilBare Store hos Volkswagen. der gør den til en stor hjÌlp, nür arbejdet skal udføres – uanset tidspunktet. alle gjorde deres arbejde lige sü godt. Bare alle gjorde deres arbejde lige sü godt. i klassen. For ikke at nÌvne anhÌngervÌgten op tilKÌre 3.200 kg, det ekstra brede lad og nyttelasten pü op til 1.150 kg, til en forhindring er.økonomiske Ud over de akustiske advarsler vises afstandanske bilejere, Du kan ogsü fü en omfattende service- og reparationsaftale i 3 ür op til 60.000 km for kun 91 øre om dagen. der gør den til til enradio stor hjÌlp, skal udføres – uanset tidspunktet. I 2012 gjorde I Volkswagen til Danmarks mest solgte Nuekskl. er det pü og tide, at vikr.køber biler af jer. Amarok Startline med 2,0 TDI 140 hkbilmÌrke. fra kr. 194.391,moms levering 3.660,-.nogle BrÌndstofforbrug ved blandet kørsel 12,2-14,7 km/l. den bag bilen optisk i displayet RCDnür 310arbejdet eller radio-naviCO til udslip 179-216 g/km füs ogsü med samt november 180 hk pris? TDI motor med Bare gjorde arbejde lige süog godt. Oplev Åbent Hus weekenden den 17. 1til180en-hkrigtig 18. kl. automatgear. 11køre - 16. en handel? Kunne du tÌnke dig atisÌlge osAmarok dindbrugte bil god Og f.eks. hjemBilen er vist med ekstraudstyr. Du kanalle ogsü fü en deres omfattende servicereparationsaftale i 3 ürSkal opvitillave 60.000 kmden for kun 91 øre om dagen. Amarok Startline med 2,0 TDI 140 hk fra kr. 194.391,ekskl. moms og levering kr. 3.660,-. BrÌndstofforbrug ved blandet kørsel 12,2-14,7 km/l. gations-systemet RNS 315. I Amarok Trendline og Amarok Highi en ny Golf Variant originalt navigationsanlÌg RNSSiden 315 med - uden merpris? I 1974 varinkl. den sü ny, at denVolkswagen mütte lÌgge navn til en helt ny klasse. har 5 Bluetooth efterkommere sørget for, at CO udslip 179-216 g/km Amarok füs ogsü med 180 hk samt 180 hk TDI motor med automatgear. Bilen er vist med ekstraudstyr. Bare alle gjorde deres arbejde lige sü godt. Amarok Startline med 2,0 TDI 140 hk fra kr. 194.391,ekskl. moms og levering kr. 3.660,-. BrÌndstofforb Jamen hvad siger du sü til at mødes snarest? Tilbuddet gÌlder kun sü lÌnge lager haves! førerpladsen aldrig kom i fare. Men hünden pü hjertet: Ingen af dem rummede sü epokegørende fornyelser line vises desuden afstanden foran bilen. D

2

D

2

PĂĽ gensyn.

+

F

+

F

som den, I serCO pĂĽ billedet. Golf179-216 VII har nyeg/km selvtĂŚnkende sikkerhedssystemer, er mere forebyggende, D udslip + F AmarokderfĂĽs ogsĂĽ med 180 Forhandlerfelt 2

hk samt 180 hk TDI motor med automa

end selv de mest optimistiske trafikforskere har drømt om. Nye motorer, som reducerer brÌndstofforbruget

Amarok Startline med 2,0 TDI 140 hk fra kr. 194.391,- ekskl. moms og levering kr. ved blandet kørsel km/l. med op3.660,-. til 23%. Ny BrÌndstofforbrug og mere plads til lange lømler bagi. Touch-screen foran.12,2-14,7 Ny ergonomisk førerplads.

Forhandlerfelt Hos Harly Petersens Erhvervscenter har man foruden Amarok Vi kunne blive ved. Alligevel fĂĽs den fra kr. 209.990,-. Det sidste er ogsĂĽ nyt for mange af jer, er CO2 udslip 179-216 g/km + Amarok fĂĽs ogsĂĽ med 180 hkGolf samt 180 hk TDI med automatgear. Bilenekskl. er vist med ekstraudstyr. Variant fĂĽs fra kr.motor 269.994,og som Van fra kr. 153.996,moms. Priser plus levering det kr. ikke? 3.680,-. Amarok Startline med 2,0 TDI 140 hk fra kr. 194.391,ekskl. moms og levering kr. 3.660,-. BrĂŚndstofforbrug ved blandet kørsel 12,2-14,7 km/l. – ogsĂĽ andre stĂŚrke erhvervsbiler, sĂĽ som Caddy Transporter og BrĂŚndstofforbrug ved blandet kørsel 15,6 - 23,8 km/l. CO udslip 109-149 g/km. Den nye Golf fĂĽs fra kr. 209.990,- ekskl. levering kr. 3.680,-. BrĂŚndstofforbrug ved blandet kørsel 18,9-26,3 km/l. er vist med RNS 315 ved køb af nyBilen Golf Variant pĂĽ med hvide plader sĂĽ lĂŚnge lager haves. CO2 iudslip g/km modeller. + Amarok samt 180 hkekstraudstyr. TDI motorInkl. med automatgear. er vist ekstraudstyr. Crafter, som alle fĂĽs flere179-216 forskellige SĂĽ kik fĂĽs indogsĂĽ til med 180 hkBilen – Bilen er vist med ekstraudstyr. CO -udslip 99-123 g/km. Harly Petersen i Maribo, nĂŚste gang du skal investere i en ny arForhandlerfelt bejdsbil. ErhvervssĂŚlger Jesper K. Enkebølle er klar til at hjĂŚlpe dig med at finde den perfekte erhvervsbil til netop din virksomForhandlerfelt Forhandlerfelt - Harly Petersen Automobiler A/S hed og dit behov. ”-BOEFWFKÉ.BSJCPÉ5MGÉXXXIBSMZQFUFSTFOEL D

F

2

D

A+

B

F

2

A+

Forhandlerfelt

A

Volkswagen Maribo  COJOHTUJEFS)WFSEBHFÉM´SEBHMVLLFUÉT´OEBH

Lars Abel Salg

Henrik P. Salg

Jesper Enkebølle Salg - Erhverv

August 2013 | Erhverv og Kultur


32

ET GODT MØDE

VI HAR PLADS TIL OVER DELTAGERE

Frokost, middag, møde, kursus eller konference... Lad os sammen gøres jeres arrangement vellykket!

ble lokaler bevirker, at vi kan huse alt fra små møder til store konferencer med over 200 deltagere. Vores centrale beliggenhed på Lolland, kun få hundrede meter fra både motorvej og banegård, gør det nemt at komme til og fra hotellet med bus, tog og bil. Samtidig har vi en smuk udsigt over Maribo Søndersø og den omkringliggende naturpark.

Vi glæder os til at byde jer velkommen på Hotel Maribo Søpark

· Døgnbemandet reception · 107 værelser med 219 sengepladser · 3 plenumlokaler og 10 grupperum · Restaurant, bar og lounge · Fri parkering · Fri trådløs internetadgang

DAGMØDE

KONFERENCEDØGN

Fra klokken 9.00 til 17.00.

Fra klokken 9.00 til 9.00 næste dag.

· Rundstykker med ost og marmelade

· Rundstykker med ost og marmelade

· Kaffe, the og isvand samt frisk frugt - ad libitum hele dagen

· Kaffe, the og isvand samt frisk frugt - ad libitum hele dagen

· Frokost - hertil 1 pilsner eller vand

· Frokost - hertil 1 pilsner eller vand

· Eftermiddagskage

· Eftermiddagskage

Pris pr. person ............................. kr. 395,-

· 2 retters middag og aftenkaffe · Overnatning inklusiv morgenbuffet Pris pr. deltager ................ kr. 1.355,-

Erhverv og Kultur | August 2013

Profile for Grafosign

Erhverv og kultur 08 2013  

Erhverv og kultur 08 2013  

Profile for grafosign
Advertisement