Blum magazin 2019

Page 1

MAGAZIN

miről képes gondoskodni egy kisgyerek?

mese az éhes kisegérről

A Blum program magazinja 2019

játsszunk együtt!KEDVES SZÜLŐK ÉS NAGYSZÜLŐK! Tizenhat évvel ezelőtt indult útjára a kezdeményezés, Gondolkodj Egészségesen! Program néven látott napvilágot. Már tizenhárom évesen eldöntöttem, hogyha egyszer nagy leszek, teszek valamit a gyerekekért, hogy jól legyenek a bőrükben, az életükben, a világban! A Blum program célja, hogy minden gyermek önmaga lehessen! Ahhoz, hogy a program ilyen hosszú ideje működni tudjon hálás köszönettel tartozom a családomnak és a mindenkori Blum csapatnak, akik minden nehézség ellenére biztatnak és kitartó munkájukkal segítik a programot. Mindemellett köszönöm a támogatók évek óta töretlen bizalmát, és azokat a pozitív visszajelzéseket, amelyeket óvopedagógusoktól, szakmabeliektől, szülőktől és a program lelkes barátaitól kapunk, amelyek erőt adnak a folytatáshoz. 2018. óta a programot Blum programnak hívjuk. Az új név transzgenerációs alapokon nyugszik. Tiszteleg a nagyapám, Bácskai Mihály emléke előtt, aki a hazai diákszínjátszás megújítója és a drámapedagógia megálmodója volt. Blum Mihályként született. Egyébként a blum szó töve több nyelven is virágot jelent, amely számomra a gyerekek kivirágoztatását szimbolizálja. Az új névvel segíteni szeretnénk a nemzetközi kapcsolatok kialakulását is. Az elmúlt időben a programmal együtt én is nagy változásokon mentem keresztül. Önismereti úton járok és meggyőződésem, hogy csak akkor tudunk egészséges kiegyensúlyozott, boldog gyerekeket nevelni, ha mi felnőttek - szülők, nagyszülők, pedagógusok és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek - is jól érezzük magunkat az életünkben. Az idei projekt hetünk témája a gondoskodás. Számomra elsősorban ez az öngondoskodást jelenti. Azt gondolom, hogy akkor tudunk másokról igazán jól gondoskodni, ha oda tudunk fordulni önmagunkhoz és szeretettel tudunk először is magunkhoz kapcsolódni. A Blum program keretében az emberek felé fordulunk. A magánéletemben megérkezett hozzám Fahéj, a kutyám, akit örökbefogadtam életem legnehezebb időszakában, három és fél éve. A játékos énemet tükrözi, vele élem meg a gyermeki felszabadultságot, derűt, és vele tapasztaltam meg a feltétel nélküli szeretetet, felelősségvállalást és gondoskodás élményét. Mielőtt nem volt kutyám fogalmam sem volt, hogy létezhet ennyire elmélyült kapcsolat ember és állat között, sokszor csak figyelem és tanulok tőle. Ő is gondoskodik nemcsak önmagáról, hanem rólam is. Például, amikor szomorú vagy feszült vagyok, akkor jön és jókedvre derít. Arra tanít Fahéj, hogy az élet az összes nehézségével együtt szép! A Blum héten Zelk Zoltán egyik, állatokról szóló meséjét dolgozzuk fel és művészeti ötletekkel, tevékenységekkel járjuk körbe a gondoskodás témáját. Célunk, hogy minél több óvodai csoport csatlakozzon kezdeményezésünkhöz, és hogy a közös játék otthon is folytatódhasson. Ajándék mesekártyánk és inspiráló ötleteink www.blumprogram.hu oldalról is letölthetőek. Jó játékot! Jó együtt gondoskodást kívánok! Szeretettel: Bácskai Márta a Blum program alapítója


TARTALOM

03

GONDOSKODJUNK JÁSZTVA!

09

JÁTSSZUNK EGYÜTT!

06

A MEGELŐZÉSTŐL A GONDOSKODÁSIG

07

MIRŐL KÉPES GONDOSKODNI EGY KISGYEREK?

10

MESE AZ ÉHES KISEGÉRRŐL

14

16

KÖNYVAJÁNLÓ

INTERJÚ A BLUM HÉT MESÉJÉNEK FIATAL ILLUSZTRÁTORÁVAL

Támogatóink Kiemelt köszönet illeti: Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, Noguchi Porter Novelli. A program kiemelt támogatója a Generali a Biztonságért Alapítvány

Impresszum A Blum program magazinja a Gondolkodj Egészségesen Alapítvány lapja. Felelős kiadó: Bácskai Márta Szerkesztőség: 1051 Budapest, József A. u. 1. E-mail: kapcsolat@blumprogram.hu Szerkesztő: Szemes Beáta Lapterv: Bácskai Dávid Korrektor: Molnár Erzsébet, Dr. Bácskai Mihály Rajzok: Bernáth Anna Fotó: Széll Gábor Nyomdai előállítás: Ipress Center Central Europe Zrt. • Minden jog fenntartva!


GONDOSKODJUNK JÁTSZVA! ITT A BLUM HÉT! A gondoskodás az egyik kedvenc témám, amit az óvodás gyermekek és három leányom terelgetése során oly

Kocsisné Juhász Éva a budapesti Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodájának vezetője

sokszor feldolgozhattam. Az egyik legkedvesebb „gyerekszáj” is e témához kapcsolódik, s azóta is előszeretettel használom az itt elhangzott szófordulatot: a családtagok szerepeiről beszélgettünk a gyerekekkel, és ötletelni kezdtek, hogy „mik lesznek, ha nagyok lesznek”. Az egyik - nem a legsimulékonyabb természetű - kisfiú erősen törte a fejét, még szokásos bekiabálásai is elmaradtak. Végül megkérdeztem tőle, ő mi lesz, ha nagy lesz? A válasz csillogó szemmel érkezett: GYEREKTERELGETŐ.

2018 szeptemberében keresett meg a program akkori szakmai vezetője, dr. Bakonyi Anna, aki ismerte óvodánk szakmai célkitűzéseit, szemléletét. Együttműködésre hívott bennünket egy pályázat keretében, melynek során vállaltuk a gyermeki személyiségfejlesztés megújítását, a Blum program módszertanát, eszköztárát beépítve pedagógiai programunkba. Óvodánk szakmai alapelve, hogy a gyermek egyéni kompeten-

www.facebook.com/blumprogram

3


ciáinak, képességprofiljának megismerése után támasznyújtó, differenciáló környezetet biztosítsunk ahhoz, hogy a gyermekek a számukra megfelelő tapasztalatokat megszerezzék, ezeket játéktevékenységeikbe, illetve játékos tevékenységekbe beépítve, egyéni igényeiknek megfelelően fejlődjenek, szocializálódjanak, személyiségük kiteljesedjen. A Blum program célkitűzései illeszkednek ehhez az alapelvhez. A művészetek terápiás hatását kiaknázva, összművészeti eszközök alkalmazásával, strukturált környezet biztosításával támogatja a gyermekeket, hogy „minden gyerek önmaga lehessen abban a közegben, amelyben él, tehát elsősorban a családban és az óvodában”. Fontosnak tartja, hogy a gyermeki fejlődés e két színterén egy szellemben gondolkodjanak a gyermekre hatással bíró felnőttek, azaz a szülők és az óvodapedagógusok. Ezért a Blum program a szülőkhöz is szól, ösztönözve azokat a lehetőségeket, melyekben az óvodával közösen támogathatják a gyermekeket a kiteljesedésben.

Miért jó „Blumos óvodásnak” lenni? Amit már a módszerek bevezetésekor tapasztaltunk a gyermekeken, hogy ezekben a tevékenységekben sokkal felszabadultabbak, elfogadóbbak egymással, kísérleteznek, kipróbálják saját ötleteiket, elképzeléseiket, hiszen a művészetek gyakorlásában, vagyis a produktum megalkotásában nincs jó, vagy rossz megoldás. Mindenkié más, egyedi, össze nem hasonlítható. S amíg

4

Blum magazin 2019

www.blumprogram.hu

alkotnak, addig folyamatosan figyelnek, gondolkodnak, emlékeket elevenítenek fel, alkalmazzák az aktuális helyzetre, problémákat oldanak meg, érzelmeket élhetnek meg és adhatnak, és még sorolhatnám azokat a folya-


matokat, melyek a gyermekekben aktivizálódnak. Azt is észrevettük, hogy kreatívabbá váltak, s egyre több dologban meglátták azt, amit felhasználhatnak játékukhoz, az udvaron talált faágtól, az otthon már kidobásra szánt hirdető újságokon át a ceruzahegyezőből kihulló forgácsig. A gyűjtögetésbe a szülők is bekapcsolódhatnak, ha tudják, hogy szinte bármit felhasználunk az alkotáshoz. Visszajelzéseikből azt is tudjuk, hogy többet beszélnek otthon a gyermekek azokról a dolgokról, amikkel az óvodában foglalkozunk, s a szülők is érdeklődőbbek lettek, hiszen követni tudták a mindennapjainkat. Számukra is szerveztünk olyan játékokat, melyekből megtudhatták, mit is csinálunk az óvodában, azzal mi a célunk, mit szeretnénk elérni. A szülői jelzésekből derült ki az is, hogy megértették a gyermekek, mit jelent a másik emberre figyelni, észreveszik, ha örül, ha bánatos, vagy ha szüksége van valamire, és szívesen segítenek. Saját élményeiken keresztül megélhették, mit jelent gondoskodni másokról. Mindezekből már következik is, miért lett az idei Blum hét témája a GONDOSKODÁS! Zelk Zoltán: Mese az éhes kisegérről című meséjét választottuk hozzá, mert a gyermekek képzeletvilá-

gához közel álló, állatokról szóló, kedves történet, mely megindíthatja a gyermekek gondolatait a témával kapcsolatban, érzelmileg is ráhangolódnak. Az óvodában sok érdekes játék nyújt majd élményeket, s a családdal közös, tartalmas együttlétet biztosító tevékenység ötleteket, gondolatébresztőket találhatnak ebben a magazinban is. Jó szórakozást kívánok hozzá!

www.facebook.com/blumprogram

5


GENERALI: A MEGELŐZÉSTŐL A GONDOSKODÁSIG Interjú Olt Boglárkával „Kiemelt támogatóként nagy örömmel tölt el, hogy a Blum program egy komplex személyiségfejlesztő programmá nőtte ki magát az évek során, amely lehetőséget teremt arra, hogy az alap óvodai képzésbe beilleszthetőek legyenek a művészetterápiás módszerek. Hiteles és szerteágazó szakmai kapcsolatrendszere érték számunkra is. Közös célunk, hogy a gyermekekből kiegyensúlyozott, biztonságban élő, magukról és másokról is gondoskodni képes felnőttek legyenek."

Milyen célból hozták létre a Generali a Biztonságért Alapítványt? 1995-ben jött létre az alapítvány azzal a szándékkal, hogy segítsünk megelőzni azokat a problémákat, amelyekre baj esetén egy biztosító nyújt megoldást. Olyan tervek megvalósulását támogatjuk, amelyek hozzájárulnak az egészségünk megőrzéséhez és a balesetek megelőzéséhez. Fontosnak tartjuk a közlekedésbiztonságot, támogatjuk az egészséges életmódot és a gyermek-

6

Blum magazin 2019

és ifjúsági védelmi tevékenységeket.

Számos fontos kezdeményezése van az alapítványnak. Mi az, amit ezek közül kiemelnél? Az elmúlt évben több sikeres programot hirdettünk meg az óvodás korosztály számára, például a közlekedésbiztonsági élményprogramot és gyermek rajzpályázatot. Az egyik legfontosabb kezdeményezésünknek tartom a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekeket megszólító Generali Mosolyvadász Programot, amelynek küldetése, hogy a természetes családjuktól kényszerűen távol élő gyermekeket és fiatalokat támogassa. Élménypedagógiai módszerekkel segítjük őket abban, hogy fejlődjön az önismeretük, nőjön az önértékelésük, bízzanak magukban, társaikban és reális jövőképet alakíthassanak ki.

A magazin témája idén a gondoskodás. Szülőként

www.blumprogram.hu

Olt Boglárka a Generali a Biztonságért Alapítvány szakértője és egy 5 éves kislány anyukája

mi jut eszedbe erről a témáról? A gondoskodásról nekem a szülői gondoskodáson túl az jut az eszembe, ahogy a gyermekeinket is megtanítjuk másokról gondoskodni, empátiával fordulni társaikhoz, megérteni, hogyan érezhet a másik, és hogyan lehet mindenki számára jó megoldásokat találni konfliktushelyzetekben. A kislányom óvodaválasztásánál is fontos szempont volt számomra, hogy a gyermekem az elfogadó kommunikációt és a társas érintkezés alapvető szabályait a gyerek közösségben is megtanulja, hogy nyitott és empatikus emberré tudjon válni. Ezek az értékek beépülnek a gyerekek személyiségébe és egy életre meghatározóvá válnak.


MIRŐL KÉPES GONDOSKODNI EGY KISGYEREK? Minden olyan dologról, ami vele kapcsolatos és a felnőttektől megkapja

Török Judit, óvodai szakmentor

ahhoz a bátorító felhatalmazást. Persze gyakorlás nélkül nem megy. A gyakorlat tesz belőle kismestert. Az óvodáskorú gyerekek életkoruknak, bátorságuknak, a családi felhatalmazásnak, mintának és nevelésnek megfelelően képesek gondoskodni önmagukról, társaikról, környezetükben lévő dolgokról, játékaikról, ruháikról, növényekről, állatokról.

Az első önállósodási törekvések, a „Majd én! Én akarom!” korszaka a gyerek első verbalizált jelzése arra, hogy szia anya, apa, nagyi... én készen állok. Felhúzni a zoknit, a cipőt (elsőre még kacsalábra), sokunk számára ismerős jelenetek. Sok segítség és türelem kell hozzá. Aztán a bátorító szülő észreveszi, hogy ha hagyta próbálkozni a gyereket, egyszerre csak sikerülni fog a folyamat kivitelezése.

Az öltözködés már eggyel bonyolultabb, itt ugyanis sorrendet kell megjegyeznie a gyereknek, mit mi után húzzon magára. Ezt szakmai nyelven szerialitásnak, sorrendiségnek nevezik. Sokféle egymást követő részfolyamat ad ki egy egész sorozatot. Ilyen például a kézmosás is. A szülők/felnőttek a sorrend kialakításával, begyakoroltatásával tudnak segíteni. Közben magyarázva, mutatva, akár versikével segítve a gyereket az öltözésben egészen addig,

www.facebook.com/blumprogram

7


amíg jártassá nem válik a gyakorlások által. A gombolás, a zippzárfelhúzás, cipőkötés bonyolultabbak, a kezek ügyessége meghatározó a kivitelezésben. A finom mozdulatok okán ezek gyakran az 5 vagy 6 éves kor hozadékai. A szülői minta hatására a gyerekek 2-3-4 évesen (és persze később is) a szülőket utánozzák. A „segíteni anyának megtölteni a mosógépet” remek játék is egyben. Az utánzás a tanulás egyik alternatívája, így előfordul, hogy olyan mintákat is rögzítenek, amik aztán szokássá alakulnak, pedig nem szeretnénk. A szokások alakításánál érdemes a mondatainkra is figyelni! A mit nem lehet („Ezt nem így kell…") helyett inkább azt mondjuk el a gyereknek, mit csináljon vagy hogyan csinálja (tedd ide a …, a kéket fogd meg és rakd bele a…, próbáld meg fordítva…, stb). Nem biztos, hogy tevőlegesen segítenünk kell. Ne vegyük ki a kezéből, hagyjuk a próbálkozásokat. Esetleg rákérdezheKedves Szülők! tünk, hogy: Segítsek? Adjunk elismerést az A következő kérdésekre adott erőfeszítéséért, ezzel önválaszok átgondolása segítsébizalmát is támogatjuk. get adhatnak a tudatos szülői Aztán itt vannak azok szemlélethez: a szokások, amelyek rögzítése inkább a szüMennyire vagyok türelmes, lőknek fontosak. Például következetes? hazaérkezve a holmik Hagyok kellő időt magamlevétele, felakasztása nak és a gyerekemnek arra, (vagy anya/apa kezébe hogy a szokásokat begyakoroladása), a cipők párban hassa? összefogása és eltevéHagyom őt próbálkozni? se a szokásos helyre. Egyeztetem a társammal a A kulcsszó a következemit- és hogyan (miért)-ról? tesség. Bátorítom, elismerem, dícséAz óvodai élet során rem őt? számos szokás van, amit a gyerekek a felnőttek segítségével tanulnak, sajátítanak el. Játékok használata, elpakolása, terítés, étkezés, mosdóhasználat, öltözködés, közlekedés, köszönés és még sorolhatnánk. Ebben - akárcsak otthon - nagy szerep jut az összehangoltságra. A gyerekkel foglalkozó összes felnőttnek, - otthon a szülőknek - érdemes a mitről és a hogyanokról egyeztetnie. A kiszámíthatóság biztonságot ad a gyereknek. A kisgyermekek önmagukról való gondoskodásában az egyik sarkalatos pont, hogy nem fogyasztanak elegendő folyadékot. Az agynak az optimális működéshez folyadékra van szüksége.

8

Blum magazin 2019

www.blumprogram.hu

Az ivás szokására is tanítanunk kell gyermekünket otthon és az óvodában is. A gyermekek önmagukon kívül képesek gondoskodni a környezetükben élőkről, például testvérről (csak, ha örömét leli benne), barátról, mert éppen odaviszi neki a papírzsepit vagy vígasztalja, ha szomorkodik. A gyerekek többsége nagyon szeret segíteni. Mert ugyanazt csinálhatja, amit a felnőtt, mert így fontossá válik, hozzájárul ő is a végeredményhez. Segíteni jó érzés. Köszönjük meg, mondjuk el, hogy nekünk mit jelent az, hogy segített - „jó, hogy rád bízhattam, mert te is meg tudod csinálni, így gyorsabban végeztem” vagy „jó érzés, hogy mellettem vagy és nem egyedül csinálok ebédet” vagy „köszönöm, hogy segítesz, jó érzés, hogy ennyire figyelmes vagy”. Mindeközben olyan képességekre tesz szert, amik máskor is jól jönnek majd, ha valami új dolgot tanul. És ne higgyük, hogy ami már működött, az úgy is marad. A szülői következetességre szükség lesz. A nem szeretem dolgok elvégzése nem lesz önműködő, ezért rendszeresen fenn kell tartani a folyamatot. A szokások kialakítása és fenntartása addig marad meg, amíg a szülőknek fontos. Gyerekeket nevelni mesterség, igazi mesterfogásokkal!


Játsszunk együtt!

A 2019-es Blum Héten (november 25-től 29-ig) Kocsisné Juhász Éva, a budapesti Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvoda vezetőjének segítségével egy egész hetes óvodai projektet dolgoztunk ki a gyerekek és az óvodapedagógusok számára, mindemellett az otthoni, közös játékra is gondoltunk. Az idei Blum Héten a gondoskodás témája került a középpontba, így a gyerekek az óvodában a Hét napjait a Mese az éhes kisegérről című Zelk Zoltán mesével kísérik végig. Ehhez összegyűjtöttünk sok-sok tevékenységet az óvodában, melyekből az óvodapedagógusok szabadon választhatnak. A hangsúlyt – a Blum személyiségfejlesztő óvodapedagógiai program alapján – a művészetekre helyeztük: a mesére, a zenére, a táncra, a bábozásra, a kézműveskedésre és persze rengeteg játékra. Készítettünk kártyákat is, a hozzá gyűjtött játékok mind kapcsolódnak Zelk Zoltán az éhes kisegérről szóló meséjéhez. Természetesen a szülők és családok bevonását is elengedhetetlennek gondoljuk, ezért a mese az éhes kisegérről című történetet elolvashatják a Blum magazinban, s az otthoni, közös játékot is inspiráló ötletekkel segítjük a Blum Hét témája alapján. Az ehhez készült kártyajátékot megtalálják a Blum zsákokban, valamint a játékszabályzattal együtt letölthetik a www.blumprogram.hu oldalunkról is. Weblapunkon további inspiráló ötletekről is gondoskodtunk a közös játékokhoz. A mese és a kártya gyönyörű illusztrációit egy fiatal tehetség, Bernáth Anna készítette. Az alkotóról és az illusztrációk készítéséről a magazin záró oldalán bővebben is olvashatnak. Az otthoni játékokhoz jó szórakozást kívánunk! Gondoskodjunk és játsszunk együtt! Blum személyiségfejlesztő óvodapedagógiai program: www.blumprogram.hu www.facebook.com/blumprogram

2017


Mese az éhes kisegérről írta: Zelk Zoltán

Egyszer volt, hol nem volt, nem is olyan

Most már tudjátok, milyen volt az egérke,

régen volt, tavaly talán vagy tavaly előtt.

nézzük meg a cicát is, amelyik éppen most

S nem is olyan messze, csak éppen a

indult el a faluból, egyenest a mező felé. Ez

hegyen túl, de a patakon innen,

is csak egy akármilyen macska,

azon a mezőn, amelyiken fehér

hosszú farkú, tarka szőrű s na-

margaréta és zöld fűszálak nő-

gyon-nagyon éhes macska. Ez

nek, élt egy kis mezeiegér. Az is

sem evett már két napja, s még

csak egy akármilyen kis egérke

egy egérfüle sem akadt a falu-

volt, hosszú farkú, apró szemű

ban, elhatározta hát, hogy kimegy

s nagyon-nagyon éhes kise-

a mezőre, s egyszerre bekapja az

gér. Mert akkor már három

első egeret.

napja nem ebédelt s nem is vacsorázott, nem csoda hát, ha sírva járta a rétet.

Mikor aztán kiért a mezőre, látja, hogy a kisegér ott ül egy vakondtúrás tetején, keservesen zokog, s margarétaszirom zsebkendővel törüli a szemét. A tarka szőrű macska még sohasem látott síró egeret, el is felejtette, hogy miért jött a mezőre, úgy megsajnálta a kisegeret, hogy rögtön megkérdezte tőle: - Bántott talán valaki?

10

Blum magazin 2019

www.blumprogram.hu


- Dehogy bántott - felelte

soha azelőtt. Egy domb tete-

a kisegér -, más bajom van

jén ült a tarka szőrű macska

nekem. Három napja, hogy

és a kisegér, és keservesen

sem nem ebédeltem, sem

zokogott mind a kettő. El is

nem vacsoráltam...

felejtette, hogy tegnap óta nem evett, úgy megsaj-

- Szegény egérke -

nálta őket, hogy rögtön

szólott újból a tarka

megkérdezte:

szőrű macska -, hiszen akkor te nálam

- Ki bántott titeket,

is éhesebb vagy, mert

hogy ilyen szomorú-

én csak két napja

an sírtok?

nem ettem. Ne félj, nem bántalak, gyere

- Nem bántott

velem, ha akad

minket senki -

valami ennivaló,

felelte a macska -,

megosztom veled.

azért sírunk, mert nagyon-nagyon éhesek

Most már ismeritek a kisegeret, meg a tarka szőrű macskát is, nézzük

vagyunk. A kisegér három napja,

meg hát a kutyát, amelyik

én meg két napja

most bújik ki a kerítés

se nem ebédel-

alól, s elindul a mező

tünk, se nem

felé. Ez is csak akár-

vacsoráztunk...

milyen kutya, hosszú farkú, fekete szőrű

Ó, szegénykék

s nagyon-nagyon éhes

- szólott új-

kutya. Tegnap reggel óta

ból a fekete

egy falatot sem evett, s elhatározta, hogy kimegy a mezőre, nyúlpecsenyét ebédelni. De ha csak egy

szőrű kutya -, hiszen ti akkor nálam is éhesebbek vagytok! Ne félje-

kóbor macskát talál, azt is

tek tőlem, jöjjetek velem,

megeszi, de úgy, hogy

hazaviszlek a gazdámhoz.

egyszerre bekapja.

Az is szegény ember, tegnap se adott enni

Hol lassan ment, hol szaladt, végül is kiért a mezőre. Ott aztán olyat látott, mint

nekem, de ha lesz valami, majd megosztom veletek. www.facebook.com/blumprogram

11


Így indultak el a falu felé hármasban, cso-

S olyan gömbölyűre híztak, hogy nem a

dálkoztak is rajtuk a fűszálak, nevetgéltek a

messzi mezőre, de még a szomszéd utcába

margaréták. De hát ők nem törődtek ezzel,

sem tudnak elmenni.

mentek, csak mentek, elöl a kutya, mögötte a macska, a macska mögött a kisegér. Végül aztán megérkeztek, s nemhiába jöttek, mert finom vízben főtt kása volt a kutya lábasában. Neki is láttak a jóízű kásának, s olyan tisztára nyalták a lábast, hogy a képüket is meglátták benne. Csodálkozott is a kutya gazdája, s mindenkinek elmesélte, hogy egy lábasból ebédel a kutya, macska, kisegér. Ezt aztán látni akarta mindenki a faluban, s hozták nekik a finomabbnál finomabb eleséget. Így aztán olyan jó dolguk van, mint soha azelőtt kutyának, macskának, egérnek.

12

Blum magazin 2019

www.blumprogram.hu


Már 70 éve családtag

ÉLEN AZ ÉLMÉNYALAPÚ FEJLESZTÉSBEN!

-os

Vásároljon rendkívüli 30% kedvezménnyel a Móra Kiadó webáruházában kuponkóddal, vagy személyesen a kiadó mintaboltjában a kupon felmutatásával!

Kuponkód: BLUM-30 Érvényes: 2020. 02. 29.

www.mora.hu

Móra Book Point Mintabolt

Corner Six 1066 Budapest, Jókai u. 6., Tel.: (+361) 999-9568 • E-mail: bolt@mora.hu


KÖNYVAJÁNLÓ A GONDOSKODÁS JEGYÉBEN Az alábbi könyveket szívből ajánlom ovis korú gyerekeknek és családjuknak! Ezekkel a kedves történetekkel még varázslatosabbá tehetjük a közeledő ünnepeket!

Dienes Éva, könyvtáros

Bajzáth Mária: Járom az új váramat Az otthoni könyvespolcon a népmeséknek ott a helye! Az Icinke-picinke és Benedek Elek gyűjteményei mellé feltétlenül szerezzük be Bajzáth Mária Népmesekincstár sorozatát. A „Járom az új váramat" kötet meséi kifejezetten az óvodás korú gyerekeknek szólnak. Ennek a korosztálynak a népmesék, népi mondókák, népdalok, népi játékok átadása nagyon fontos, hiszen ezekkel a történetekkel indul a világban való helyünk megtalálása. Lehetőség szerint fejből is mondjunk meséket, még nagyobb hatással lesz fejlődő gyermekünkre. Bonny Becker: Medve sorozata Bájos, humoros gazdagon illusztrált mesekönyvek rendszerint csattanóval. Az otthon melege, gondoskodás, barátság, csillogó szemek, szokások és változások mind-mind megjelennek ezekben a történetekben. A medve szipog című kötetben a hatalmas állat, „hatalmas" betegséggel küzd, de szerencsére közös erővel leküzdik a náthát. Jó szívvel ajánlom a gyerekeknek, ideális esti olvasmány a családoknak. Farkas Nóra: Apa szeret Milyen és hogyan jelenik meg a szülői szeretet? Ebben a szépségesen illusztrált képeskönyvben az apai figyelemről, szeretetről olvashatunk megható történetet. Engem azonnal elbűvölt és rögtön megvettem ajándékba valakinek. Hiánypótló könyv az apai gondoskodásról. Szeretettel ajánlom.

14

Blum magazin 2019

www.blumprogram.hu


Marék Veronika: Kipp-Kopp sorozata Kippkopp a gesztenyegyerek különböző kalandokba keveredik: a tél beálltával megment egy madárkát és etetgeti, meleg helyen tartja. Karácsonyi titkokat is megpillant, majd a tél múlásával, tavasszal megismerkedik egy helyes gesztenyelánnyal, Tipptoppal. Nagy kedvencünk volt ez a sorozat, igazi összebújós mesék, újra és újra elsoroltuk a gesztenyepár gyermekeinek nevét, meg nem unva mondogattuk. Gondoskodás, természetvédelem, barátság, pártalálás - minden megtalálható ezekben a történetekben, melyeken generációk nőttek fel. Berg Judit: Maszat sorozata Minden kötetben két mese található Maszatról, a kisfiúról, és legjobb barátjáról, Hóchócról. Ezekben a kedves történetekben mindig történik valami izgalmas: vonattal utazni egy tanyára, bunkit építeni, vagy éppen áramszünet esetén elemlámpából világítótornyot építeni. Bárhogyan is alakul a mese, a jó barátok mindig számíthatnak egymásra.

Könyvtárba járni élmény! Vannak olyan szülők, akik az új könyvek illatát szeretik és lázasan lapozgatják a legfrissebb gyermekirodalmat a könyvesboltokban, míg mások inkább az internetről rendelnek könyveket, vagy szívesen ellátogatnak a könyvtárba, hogy szétnézzenek a polcokon. A könyvtár arra is jó többek között, hogy ki tudjuk választani azokat az értékes könyveket, amelyeket érdemes megvásárolni. A könyvtár olyan közösségi tér, ahol találkozhatunk szülőkkel, hasonló korú gyerekekkel, kikölcsönözhetjük az ovikezdéssel, testvér érkezésével, szobatisztasággal és más aktuális kérdésekkel kapcsolatos könyveket. A könyvtárakban megtalálhatóak a legfrissebb kortárs költök és írók művei, valamint gyerekkori kedvenc meséink, olyan különleges történetek, melyeket máshol már egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen lehet fellelni. Az a gyerek, akinek naponta tizenöt percet mesélnek, másfél évvel előzi meg kortársait a fejlődésben mire iskolába kerül. Gazdagabb szókinc�csel rendelkezik majd és a reáltantárgyakkal is könnyebben birkózik meg. Lehetőség szerint fejből is mondjunk meséket, a szemkontaktus és a közös értékes idő még nagyobb hatással lesz fejlődő gyermekünkre, együtt járva végig a mesehős útját. Gyermekeinknek (16 éves korig) a beiratkozás ingyenes, ehhez vigyünk magunkkal minden fontos személyi iratot. Érdemes a látogatás előtt egyeztetni a könyvtárral a beiratkozás feltételeiről. A könyvtár mindenkié! A Tiéd is! Ott várnak a történeteid, hogy rájuk találj! Dienes Éva a Sárkányos Gyerekkönyvtár vezetője mesés könyvekkel, programokkal és játékokkal vár minden családot a FSZEK Központi Könyvtár (1088 Budapest, Reviczky u. 1.) 1. szintjén!

www.facebook.com/blumprogram

15


INTERJÚ A BLUM HÉT MESÉJÉNEK FIATAL ILLUSZTRÁTORÁVAL Panni, emlékszel arra, hogy mikor szeretted meg a rajzolást?

rajzaim, ha örömet tudok szerezni vele.

Mióta az eszemet tudom folyamatosan rajzolok. Már óvodában is nagyon szerettem rajzolni és festeni. Emlékszem, hogy már akkor azt mondtam anyának, hogy olyan iskolába szeretnék majd járni, ahol egész nap rajzolunk. Hetedik éve járok a Budai Rajziskolába, ahol csendéleteket készítünk, a szabadban tájképeket festünk és különböző pályázatokra készülünk.

Miért fontos számodra az alkotás? Nekem a rajzolás egyfajta ellazulás, ami a mindennapi élethez szükséges. A napi rohanás, suli, edzés és utazás mellett szükség van valamire, ami teljesen ki tud kapcsolni. Ez okozza nekem a legnagyobb örömöt. Régebben az osztálytársaim közül sokan kérték, hogy rajzoljak nekik. Legutóbb anyukámnak készítettem szülinapjára egy leporellót. Nagyon jó érzés, ha másoknak is tetszenek a

16

Blum magazin 2019

A Blum csapata felkért arra, hogy illusztrációkat készíts Zelk Zoltán meséjéhez. Hogyan kezdtél a munkához? Az én festésemet a paca technika és a fekete filc keveredése jellemzi. Abban biztos voltam, hogy akármi is lesz a történet, a mese szereplőinek alapja a paca lesz , és azokat egészítem majd ki tűfilccel. El is kezdtem a macska, az egér, kutya figurákat pacákból, akvarellel megfesteni, majd megpróbáltam őket különböző kombinációkkal egymás mellé helyezni, és a környezetüket is különböző módon alakítani.

Mit jelent számodra ez a történet? Egy barátság kezdetének a története lehetne. Általában a barátságok úgy kezdődnek, hogy valahogy segítesz a másikon, és az neki szimpatikus, és ezáltal azt érzi a másik, hogy számíthatsz rá, és ettől

www.blumprogram.hu

Bernáth Anna, 12 éves tanuló megbízol benne és kedveled majd. Ezt éreztem a mese kapcsán.

Melyik figura a kedvenced? Az egeret nagyon lehet szeretni, aranyos. Bár a kutya a kedvenc állatom, valamiért ebben a történetben az egér áll a szívemhez a legközelebb.

Tetszett a felkérés? Hogyan érezted magad? Nagyon élveztem az egészet, mivel alapvetően nagyon szeretek állatokat rajzolni. Azonban ezzel a pacás technikával állatokat még nem igazán készítettem, eddig csak egy róka figurát rajzoltam a felkérés előtt. Izgalmas volt most más állatokat is így megrajzolni. Köszönjük a beszélgetést és a mesés festményeket! További sok sikert és örömteli munkát kíván a Blum csapat!


Volvo A jövő biztonságáért A jövő már itt van, így mindent megteszünk, hogy megóvjuk. A biztonság és a vezetési élmény mellett azonban nem felejtkezünk el a környezet iránt érzett felelősségről sem. Hiszen ez a Föld lesz a gyermekeink otthona évtizedek múlva is. Új hajtáslánc-technológiáink elősegítik a levegőszennyezés csökkentését és élhető átmenetet képeznek az elektromos jövő felé. Ismerje meg környezetvédelmi törekvéseinket a volvocars.com/hu oldalon vagy tájékozódjon modelljeinkről a márkakereskedésekben


Karikázd be a kicsi egereket!

Mi változott meg?

Vezesd el a cicát a kuckójába! Melyik macska ér be a kosárba?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.