Page 1


DR. MUSTAFA AYDIN

Genel Başkan UFRAD Franchising Derneği UFRAD President Değerli Okurlar,

Dear Readers,

Franchise Dünyası dergimizin yeni sayısında sizlerle buluşmanın gururunu taşıyoruz. Franchise sektöründeki en yeni gelişmeler ve haberler ile bir kez daha karşısındayız. 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında CNR Expo Center’ da düzenleyeceğimiz 24. Uluslararası Franchising Fuarı bu sene de büyük başarılara imza atacak. Fuarımız bu yıl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Avrupa Franchise Federasyonu- EFF’nin Yönetim Kurulu Toplantısına ve Avrupa’nın önde gelen Franchise markalarını bir araya getirecek olan Deneyim Paylaşım Toplantısına İstanbul’da ev sahipliği edecek. Uluslararası platformlarda da etkin olarak faaliyet gösteren derneğimiz Dünya Franchise Konseyi ve Avrupa Franchise Federasyonu toplantılarında Türkiye’nin ekonomik gücünü ve markalarımızın global başarılarını tüm dünya Franchise dernekleri ile paylaştı. 2017 yılında Dünya Franchise Konseyi toplantısına ev sahipliği yapacak ve WFC Başkanlığını tekrar İstanbul’a taşıyacak olmamızın büyük gururunu sizlerle paylaşmak isteriz. Kararlılık ve heyecanla devam ettirdiğimiz çalışmalarımıza, aynı hızda devam edecek ve daha birçok başarılı projelerle karşınıza çıkacağız. Ülkemizin ve Franchise sistemi içinde faaliyet gösteren tüm firmaların başarılı ve verimli yarınlara doğru yol alması hedefiyle sürdürdüğümüz yoğun çalışmalarımız süresince sizleri aramızda görmek ve başarılarımızı sizlerle paylaşmak en büyük ödülümüzdür. Gelecek sayımızda tekrar görüşmek üzere sağlık ve mutluluk dileklerimi sunarım…

We are pleased to be back with the new issue of Franchise World Magazine. Once again, we have the latest news and developments of franchising sector. 24th Annual International Franchising Exhibition, which will be held at CNR Expo Center on October 15-18, 2015, will bring success to the sector. The exhibition will host Europe Franchise Federation’s Board meeting where I serve as Vice President. The exhibition will also host Experience Sharing Meeting, which brings Europe’s leading franchising brand names together. Our association, which works actively in international platforms, shared Turkey’s economic power and our brands’ global success with franchises worldwide during World Franchise Council and Europe Franchise Federation. We’d like to share our pride to host World Franchise Council meeting in 2017 and to bring WFC’s presidency to İstanbul again. We will continue our endeavor with determination and excitement and will bring more success. It is our biggest award to share our success with you and to see you along with us in the process of our hard work to bring success and productivity to our country and to businesses in franchising system. We’d love to see you in our next issue and send you our sincere wishes for good health and happiness.

Sevgi ve Saygılarımla

Sincerely,

AĞUSTOS AUGUST 2015

15


Concessionnaire On Behalf of UFRAD UFRAD Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mustafa Aydın

Executive Editor Genel Yayın Yönetmeni / In charge Editor-in-chief Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Alpay Erüs alpayerus@goldencitymedia.com

Editor Editör

Sinan Demir sinan@goldencitymedia.com

Publishing Council Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Salih Çelikkale Prof. Dr. Zafer Aslan Yrd. Doç. Dr. Mesut Demirel Tevfik Özkavcı Günseli Özen Ocakoğlu Gürkan Donat Özkan Mutlugil İlhan Erkan Osman F. Bilge

64 GENÇ, ÇOCUK ve BEBEK MAĞAZALARINDA FRANCHISING

FRANCHISING IN THE BABY, CHILD AND YOUTH RETAIL SECTOR

20

Communication Coordinator İletişim Koordinatörü

İrem Arman iremarman@ufrad.org.tr

Advertisement Manager Reklam Müdürü

Sema Erüs sema@goldencitymedia.com

Advertisement Officer Reklam Sorumlusu

Derya Usanmaz derya@goldencitymedia.com

18 UFRAD, NİSAN AYI YUVARLAK MASA TOPLANTISI UFRAD’S ARPIL ROUNDTABLE MEETING

Advertisement Officer Reklam Sorumlusu

EFF TOPLANTISINA UFRAD BAŞKANI DR. AYDIN KATILDI / UFRAD PRESIDENT DR. AYDIN TO ATTEND EFF MEETING

28

Seval Apaydın seval@goldencitymedia.com

Antalya Branch Antalya Şube

Mehmet Dikbaş Tel: (0242) 323 71 90

24 Managerial Center İDARE MERKEZİ

Beşyol Mah. İnönü Cad. A Blok No: 40 Kat:7 Sefaköy - Küçükçekmece / İST Tel: 0212 599 17 84 0212 425 61 51 Dahili: 1263-1264 www.ufrad.org.tr ufrad@ufrad.org.tr

Printing-Binding Baskı - Cilt

Şan Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Kağıthane / İSTANBUL 0212 289 24 24 www.sanofset.com Sertifika No: 12049

DR. AYDIN, IFA YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI / DR. AYDIN TO ATTEND IFA MEETING

UFRAD GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ, EKOVİTRİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ UFRAD’S TRADITIONAL IFTAR DINNER WAS HOSTED BY EKOVITRIN

AUGUST / AĞUSTOS 2015 • ISSUE / SAYI: 33 Publication Preparations Yayına Hazırlık

GOLDEN CITY MEDIA / www.goldencitymedia.com PERPA İş Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2307 Okmeydanı / Şişli / İST Tel: 0212 320 00 34-35 Faks: 0212 320 00 36 SÜ­RE­Lİ YE­REL YA­YIN / Franchise Dünyası der­gi­si iki ay­da bir ya­yın­la­nır. Der­gi­de­ki ya­zılar ve gör­sel­ler izin alın­mak­sızın kul­la­nı­la­maz. İlan­la­rın so­rum­lu­luk­la­rı ilan verenlere ait­tir. Periodical General Publication / Franchise World is published every 2 months. The articles and visuals in the Franchise World cannot be used without permission. The owners of the advertisements are responsible for their own adverttissements.


å

UFRAD, NISAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI UFRAD’S ARPIL ROUNDTABLE MEETING

UFRAD Franchising Derneği, Nisan Ayı Yuvarlak Masa Toplantısını Dr. Mustafa Aydın Başkanlığı’nda Serdar Yanaşan’ın ev sahipliğinde Maslak Stylus / Sun Plaza’da gerçekleştirdi UFRAD Franchising Association’s April roundtable meeting, which took place at Maslak Stylus/Sun Plaza, was chaired by UFRAD president Dr. Mustafa Aydın and was hosted by Mr. Serdar Yanaşan

UFRAD

Yönetim Kurulu Üyeleri Yuvarlak Masa Toplantısı öncesinde UFRAD Franchising Derneği’ne üye olmak isteyen adayları değerlendirdi. Özellikle üye alımlarında çok fazla titiz davrandığı halde UFRAD’ın şuanda mevcut üye sayısı 203’dür. UFRAD Genel Başkanı Sayın Dr. Mustafa Aydın aday üyeleri değerlendirirken mevcut durumları ve kendi firmalarına göstermiş oldukları özveri ile yakından ilgilenmektedir. UFRAD’ı sadece bir dernek olmaktan çıkaran düşüncenin de aslında tam olarak bu olduğunu savunan Dr. Mustafa Aydın; her toplantı sonunda UFRAD’ın bu denli başarılı olmasında öncelikli olarak UFRAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve daha sonra da tüm üyelerin başarısının olduğunu dile getirmektedir. Yönetim Kurulunun ardından geçilen UFRAD Yuvarlak Masa Toplantısı’nın gündeminde Franchising Eğitimde Yeni Trendler görüşüldü. Seminerde başarılı bir sunum hazırlayan Sayın İlkay Öztürk Bey, Franchising sisteminde nelere dikkat edilmesi gerektiği, nere-

18

AĞUSTOS AUGUST 2015

Prior

to the roundtable meeting, UFRAD Franchising Association Board Members evaluated the applications of the new candidates. Although UFRAD has a rigorous candidate selection process for new members, currently there are 203 existing members. UFRAD’s esteemed President Dr. Mustafa Aydın pays a particular attention to the good standing of the companies and the devotion that is involved when evaluating candidate applications. Dr. Mustafa Aydın maintains that it is this fact which separates UFRAD from being an association only; at the end of each meeting he continually states that the success of UFRAD is primarily due to its Board Members and to all the members as well. After the board meeting UFRAD roundtable meeting was held. The subject under discussion was ‘New trends in Franchise Education.’ Mr. İlkay Öztürk gave a successful presentation on what


lerde hatalara düşülebileceği, mevcut konumun nasıl korunacağı ve mevcut potansiyelin nasıl daha iyi kullanılabileceğinden bahsetti. İlkay Bey’in ardından UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın; yapmış olduğu konuşmasında öncelikli olarak, UFRAD’ın hiçbir etkinliğini kaçırmayan Yönetim Kurulu Üyelerine, UFRAD ile birlikte daha iyiye gitme düşüncesini benimseyen tüm üyelere teşekkürlerini sundu. Konuşmasına önce UFRAD’ın önemli haberlerini üyelerine duyurarak başlayan Dr. Mustafa Aydın, ev sahipliğini yapacağı 2017 Avrupa Franchise Federasyonu’nun müjdesini verdi. UFRAD Markalarının çok güçlü olduğunu ve bu gücün öncelikle kendi isimlerine, ardından Türkiye’ye büyük katkı sağladığını dile getirdi. Dışarıdaki pazarda bu denli tehlike arz eden durum varken emin adımlarla adını tüm dünyaya duyurmayı başaran isimler ile bir arada olmaktan ve büyümekten gurur duyduğunu belirten Dr. Mustafa Aydın, her zaman en iyiye gitmenin tek amaç olduğunu bir kez daha vurguladı. Konuşmasının ardından UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, göstermiş olduğu nazik ev sahipliği için Serdar Yanaşan’a bir kez daha teşekkür ederek kendilerine UFRAD adına plaketini taktim etti.

it was essential to be careful of in franchising system; where one could easily make mistakes; how to protect the existing theme and how the present potential could be put in better use. Following İlkay Öztürk’s presentation, UFRAD President Dr. Mustafa Aydın thanked the members of the board who never missed any UFRAD activity and all the members who wish to move forward in a positive manner. Prior to this, he announced an important news to UFRAD members of hosting European Franchise Federation in 2017 Turkey. UFRAD brands are very strong and this strength is first good for their own companies while at the same time they make a huge contribution to the Turkish economy. “I am proud to be with the company of those, who even when global markets were so volatile have made their brand and their name known to the whole world.” Dr. Mustafa Aydın emphasized the aim of moving forward at all times. At the end of his speech, UFRAD President Dr.Mustafa Aydın thanked Serdar Yanaşan once again for courteous hosting of the event and presented him a plaquette on behalf of UFRAD. AĞUSTOS AUGUST 2015

19


å

EFF TOPLANTISINA BAŞKAN DR. AYDIN KATILDI

UFRAD PRESIDENT DR. AYDIN TO ATTEND EFF MEETING

Fransa Franchise Derneği ev sahipliğinde Başkent Paris’te gerçekleştirilen Avrupa Franchise Federasyonu Toplantısında UFRAD’ı Genel Başkan Dr. Mustafa Aydın temsil etti President Dr.Mustafa Aydın represented UFRAD at the European Franchise Federations’ meeting which was hosted by French Franchise Federation in Paris

Fransa

Franchise Derneği ev sahipliğinde Paris’te gerçekleştirilen Avrupa Franchise Federasyonu-EFF Yönetim Kurulu toplantısına UFRAD Genel Başkanı ve EFF Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın katıldı. Haziran ayında gerçekleşecek Genel Kurul, Avrupa’da yeni yürürlüğe girmesi planlanan Rekabet Kanunu kapsamında EFF çalışmaları, Avrupa Franchise sektöründeki sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Dr. Aydın Ekim ayında EFF Yönetim Kurulu ve Deneyim Paylaşım toplantısını İstanbul’da UFRAD ev sahipliğinde yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. EFF’nin her geçen daha fazla üye edinerek büyümesinden ve çalışmalarını franchise sektörünün gelişimi yönünde artırmasından memnuniyet duyduklarını belirten Dr. Aydın Türkiye’nin AB ülkelerine gelişen franchise pazarı ile örnek teşkil ettiğini ifade etti.

20

AĞUSTOS AUGUST 2015

The

French Franchising Association hosted the European Franchise FederationEFF’s board meeting in Paris. UFRAD President and EFF Vice President Dr. Mustafa Aydın attended the meeting. During the meeting, new laws in competitive monopolies along with problems and solutions pertaining to European Franchising were discussed. At that meeting, Dr. Aydın stated that he was extremely pleased that UFRAD would be hosting the EFF Board and Directors Experience Sharing meeting in İstanbul. Dr. Aydın said that he was happy to see an increase in EFF’s growing membership and works in the franchise sector with each passing year. Turkey sets an example, in the franchise sector, to the European Community countries.


AĞUSTOS AUGUST 2015

00


å

WFC DÜNYA FRANCHISE KONSEYİ TOPLANTISI LAS VEGAS WFC WORLD FRANCHISE COUNCIL MEETING IN LAS VEGAS

13-15 Şubat 2015 tarihlerinde düzenlenen Dünya Franchise Konseyi (World Franchise CouncilWFC) toplantısına Türkiye’yi temsil eden UFRAD Franchising Derneği adına Genel Başkan Dr. Mustafa Aydın katıldı President of UFRAD Dr. Mustafa Aydın joined the World Franchise Council meeting on behalf of UFRAD Franchising Association, Turkish representative of WFC, between February 13-15, 2015

52

ülkenin Franchise derneklerinin katıldığı toplantıda Dünyada Franchising sektörü yuvarlak masa toplantılarında değerlendirilirken, ülke derneklerinin çalışmaları, yeni trendler, gelecek dönem faaliyetleri tartışıldı. Konuşmacı olarak Google pazarlama direktörünün katıldığı toplantıda WFC 2017 dönem başkanlığına ve toplantının 2017 yılında İstanbul’da UFRAD Franchising Derneği ev sahipliğinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Bu büyük başarının sadece UFRAD’ın değil ülkemizin başarısı olduğunu belirten Dr. Aydın 2017 yılında franchising sektörü adına bu önemli etkinliğin planlanmasına şimdiden başladıklarını söyledi.

22

AĞUSTOS AUGUST 2015

A

ttended by franchise assosiations of 52 countries, world franchising sector was evaluated during round table meetings and new trends, the works being carried out by the associations of member countries, and future activities were discussed as well. Marketing director of Google attended the meeting during which it was decided by a consensus to hold the WFC 2017 Term Presidency and UFRAD Franchising Association to host the 2017 meeting in Istanbul. “It is not only UFRAD’s success but also our country’s,” said Dr. Aydin and added that the planning of such an important event for franchising has already began.


AĞUSTOS AUGUST 2015

00


å

DR. AYDIN, ABD / IFA YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI DR. AYDIN TO ATTEND IFA MEETING

UFRAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Amerikan Franchise Derneği-IFA’nın Yönetim Kurulu toplantısına katıldı President of UFRAD Dr. Mustafa Aydın, attended the American Franchise Association-IFA’s Board meeting

Las

UFRAD

Toplantıda kısa bir konuşma yaparak UFRAD ve dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Başkan Dr. Aydın, IFA yetkililerinin sorularını da cevapladı. Dünyanın en büyük ve aktif derneklerinden biri olan IFA’nın Amerikan ekonomik platformundaki yerini bizzat yakından görme fırsatı bulan Dr. Aydın, gözlemledikleri iyi uygulamaları ülkemizde de hayata geçireceklerini ifade etti.

During the meeting president Dr. Aydın delivered a short speech about UFRAD and the works it is carrying out and answered various questions asked by IFA authorities. IFA is one of the largest and most active associations in the world. Dr Aydın had the opportunity of viewing the works of the American Economic Platform closely. He stated that he intended to ensure those positive processes seen were implemented in our own country.

Vegas’da düzenlenen Dünya Franchise Konseyi toplantısında Genel Başkan Dr. Mustafa Aydın, UFRAD’ı temsil etti. Dünya Franchise Federasyonu toplantısının ardından Amerikan Franchise Derneği’nin (IFA) konuğu olan Dr. Aydın, IFA’nın Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

24

AĞUSTOS AUGUST 2015

President Dr. Mustafa Aydın, represented UFRAD at the World Franchise Council which was held in Las Vegas. After the World Franchise Council meeting, Dr. Aydın attended IFA’s (International Franchise Association) Board of Directors meeting.


AĞUSTOS AUGUST 2015

00


å

UFRAD BAŞKANI DR. AYDIN RAMADA OTEL’İNİ ZİYARET ETTİ UFRAD PRESIDENT DR. AYDIN TO VISIT RAMADA HOTEL

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın Romanya’da bulunduğu iş seyahati sırasında Ramada Oteline ziyaret gerçekleştirdi Dr. Mustafa Aydın, President of UFRAD Franchising Association, visited Ramada Hotel in Romania

R

omanya’da Franchise Yatırımları bulunan aynı zamanda Ramada Oteli sahibi Sevgi Mavi Hanım’ı ziyaret eden UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın Türk yatırımcıların Romanya’da kazandığı başarıları gururla takip ettiklerini dile getirdi. Sevgi Mavi’yi Romanya’da yatırım fırsatlarını daha detaylı tartışmak üzere UFRAD Ağustos ayı yuvarlak masa toplantısına davet eden Dr. Aydın daha fazla bilinçli yatırımcımızın yurtdışına açılması gerektiğini ifade etti.

26

AĞUSTOS AUGUST 2015

While

on a business trip to Romania, UFRAD Franchising Association President Dr. Mustafa Aydın paid a visit to Sevgi Mavi, who has investments in Romania including the ownership of Ramada Hotel. Dr. Aydın and Ms. Mavi discussed the pride they shared for Turkish investors’ achievements in Romania. Dr. Aydın invited Sevgi Mavi to participate in the upcoming August UFRAD roundtable meeting which intends to hold in depth discussions with our entrepreneurs in order for them to become aware of Romanian investment opportunities.


AĞUSTOS AUGUST 2015

00


å

UFRAD GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ, EKOVİTRİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ UFRAD’S TRADITIONAL IFTAR DINNER WAS HOSTED BY EKOVITRIN Wow Hotel Convention Center ev sahipliğinde, Ekovitrin Dergisi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Yılın Starları Ödül Töreni kapsamında iftar yemeği de düzenlendi. Organizasyona UFRAD üyeleri de katıldı Ekovitrin Magazine organized the 14th Annual Iftar Dinner as part of Annual Stars of the Year Awards Ceremony at WOW Hotel Convention Center. UFRAD members were present at the event

WOW

Hotel Convention Center’da gerçekleştirilen etkinlikte 500’e yakın davetli yer aldı. Davetliler arasında Avrupa ülkelerinden, Ortadoğu ve Türkiye’den önemli iş, siyaset, eğitim ve bürokrasi isimleri katılım gösterdi. Yılın Starları seçilenler uzun bir anket sonucunda Ekovitrin okuyucuları tarafından belirlendi. Ekovitrin okuyucuları tarafından belirlenen anket sonuçlarına göre Yılın Markası Ödülüne UFRAD üyesi Gönül Kahvesi sahip oldu. Yılın Markası Ödülü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından Gönül Kahvesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yardımcıya Takdim etti.

28

AĞUSTOS AUGUST 2015

Nearly

500 guests attended the event held at WOW Hotel Convention Center. Attendees to the event included important names of business, politics, education and bureaucracy from the European countries, The Middle East and Turkey. The Stars Of The Year were chosen based on a survey conducted with the readers of Ekovitrin magazine. The Brand of the Year Award was presented to UFRAD member Gönül Kahvesi. The award was presented by the minister of Economy Nihat Zeybekçi to the Founder and Chairman of the Board of Directors of Gönül Kahvesi Yaman Yardımcı.


Yılın Üniversitesi seçilen İstanbul Aydın Üniversitesi adına, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’a plaketi Bakan Nihat Zeybekçi tarafından verildi.

Yılın Bakanı Ödülü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye verilirken, “Yılın Meslek Örgütü” seçilen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Yılın STK’sı” seçilen TÜSİAD’ın Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk, “Yılın Belediye Başkanı” seçilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Yılın Üniversitesi” seçilen İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Yılın Sanayicisi” seçilen Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Özdilek Gurubu’nun Başkanı Hüseyin Özdilek, Yıldız Holding Genel Müdürü Bahar Erbengi, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Azerbaycan İş Adamları Derneği Başkanı Cemal Yangın, Müsiad Lojistik Sektörü Başkanı Emin Taha, Daikin Pazarlama Müdürü Murat Kurt Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Selam Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Artuğ, Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Urlu, Franchising Derneği Üyeleri, TİM Yönetim Kurulu Üyeleri ile İhracatçı Birlikleri Başkanları gibi isimler davetliler arasında yer aldı.

The Minister of the Year award was given to the minister of Economy Nihat Zeybekçi, Professional Association Award to Mehmet Büyükekşi; The NGO of the Year award to TÜSİAD’s Assistant President Şükrü Ünlütürk; The Mayor of the Year award to Hatay Mayor Doc.Dr. Lütfü Savaş; University of the Year award to Dr. Mustafa Aydın, President of Istanbul Aydın University. The Industrialist of the Year award went to Gazianteps’ Chamber of Industry President Adil Sani Konukoğlu. Among the guests at the presentation were, Özdilek Group President Hüseyin Özdilek; General Manager of Yıldız Holding Bahar Erbengi; President of the Board of Directors of Sanko Holding Zeki Konukoğlu;Azerbaycan Businessmen’s Association President Cemal Yangın; Müsiad Logistic Sectors’ President Emin Taha; Daikin Marketing Manager Murat Kurt; Reis Gida President of the Board Mehmet Reis; Selam President of the Board Bekir Artuğ; President of the Board of Directors of Avrasya Hospital Dr.Hüseyin Urlu; UFRAD Franchising Association members; TIM Members of the Board and the Export Unions’ Presidents. AĞUSTOS AUGUST 2015

29


å 12 YILDIR BİR PİDE BİR KEBAP PEŞİNDE FOCUSED ON PIDE AND KEBAP FOR 12 YEARS 2003 yılında Galeria da 23 metrekarelik dükkanı ile hayata geçen Çıtır Usta sektörünün dinamiklerini çok iyi bilen kestirme yollarla başarının gerçekleşmeyeceğini kendi varlığı ile ispatlayan güçlü bir marka.2003 yılından 2015 yılına gelene kadar geçen sürede et işleme tesisi ile bağlı bulunmuş olduğu otoriteler tarafından örnek gösterilen tesisinde tüm yarı mamullerini üreterek bugün 62 şubede müşterilerine ürünlerini aynı kalitede ve hizmetlerini denetleyerek sunmayı ilke edinmiş bir firma. Bugüne gelindiğinde 2 ayrı konsept ile karşımıza çıkıyor. İşletme maliyetleri ve kira oranı olarak zorlaşan koşullarda ürün kalitesinden asla taviz vermeyen Çıtır Usta yatırımcıları için daha ekonomik ve kar payı oranı daha yüksek olan Çıtır Usta Ekspress modeli ile ön plana çıkıyor. Kebap ve Pide segmentin de 72 çeşit ürünü bir sistem üzerinden denetim ve kontrollerle aynı zamanda zamanımızın gerekliliği olan hizmet kalitesine vermiş olduğu önem ile Çıtır Usta gerek full gerek ekspress konseptlerinde ciddi fark yaratmakta. Ortalama mutfak yatırımı diğer tek kalem ana ürün çıkaran restoran tiplemelerine göre inanılmaz şekilde uygun olan ve bir kafe yatırımı kadar bir yatırım ile size dörtdörtlük bir restoran kurabilen tek marka bugün Çıtır Usta. Restoran açmanın sadece mimari koşullardan geçmediğini ve müşteri gelsin bekliyoruz mantalitesi ile çalışmayı ret eden Çıtır Usta aynı zamanda işletmecisi eğer müşterilerini tatmin edemiyorsa müdahale eden bir marka. Her şeyin bir pide bir kebap peşine kurulu olduğu markada işletmecilerin franchise sisteminde ki gerekliliklerini yerine getirmesini ana koşul olarak belirler ve sözleşmesinde de kesin ve net ibareler kullanır. Franchise modeli ile işletme sağlayan kurallara uyan bu kuralların deneyimlerden ortaya çıktığı bilinci ile yoğrulmuş markasına özellik katacak franchise adayları ile görüşmelerini ilerleten marka aynı tutumu yurtdışında da benimsemektedir. Dünyanın her yerinden franchise teklifleri alan marka işini iyi yapabilmek adına tabelasını vermiyor. Öncelikle aynı Türkiye de olduğu gibi markaya olan ve işine olan inancını ekibe anlatmak zorunda. Parası olan herkesi kabul etmiyor ancak belirli finansmanı olmayanı da bu işe katmıyor. Önemli olan şube sayısı değil çalışan şubelerin verimliliği bu bilinçte olan marka günümüzde biraz zorlu görünse de işine sadık sistemin gerekliliklerini yerine getiren tüm yatırımcılarını baş tacı eden tüm ekibi ile onların daha çok kazanması için gerekli pazarlama ve eleman desteğini sağlayan ender firmalardan. Günümüzün gerekliliklerinden ve yoğun iş hayatında ki kolaylıklardan biri olan eve servis paket servis konusunda da tartışılmaz olarak bulunduğu bölgede en iyi sonuçlara ulaşan güçlü markalardan bir tanesi. Yatırımcılarını dinleyen onlarla beraber hareket eden onlarla büyüdüğünün farkında olan Çıtır Usta bir kebap bir Pide peşinde kestirme yolu almadan en iyi hizmeti sunarak var olacağı bilincinde olan ekibi ile bugün Fas ve Tacikistan dan sonra Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ile de yakın temaslar halinde. Çıtır Usta İhtiyaç karşılayıp fark yaratacağı her noktada müşterilerine ulaşmayı hedefleyen ve yatırımcı adayı olarak size hem kendisini hem de franchise sistemi ile ilgili tüm sorularınıza da bir kahve eşliğinde genel merkezinde ağırlamaktan mutluluk duyacaktır.

30

AĞUSTOS AUGUST 2015

Çıtır Usta came into being in 2003,in a 23 sm shop, in Galerıa.A powerful brand which knows only too well the dynamics of the sector but still strongly believes that success is not reached by short cutting. It is a company which from its 62 branches has the principle of supplying its customers always with the same high quality and sevice. From 2003-2015 authorities have looked at this brands’meat produce premises,which produces all its partly prepared products, as a shining example. Today, it offers us two separate concepts.Çıtır Usta,totally unwilling to lower its standards,but studying the costs involved in running expenses and rents has now brought out the Çıtır Usta Express model which is more economic thus increasing the franchisee’s profits. In the Kebap and Çıtır sector with its 72 tried,tested and controlled different products together with the high quality service, be it with the Çıtır Usta full or the Çıtır Usta express concepts it has marched ahead. If one compares the basic investment here with that of other,one main line food product chains one can easily see that Çıtır Usta is the one brand which can offer an investor the opportunity of an excellent restaurant with an investment which is only the price of a cafe. Çıtır Usta is only too aware that the mentality of opening a restaurant and simply waiting for a customer to appear is not the right attitude,on the contrary it is a brand which intervenes if the franchisee is not satisfying its customers.This brand based on pide and kebap when giving franchises has its primary condition of everything being effected exactly as its clearly expressed detailed rules require. As the brand is the result of the tried and tested rules of its franchise model being totally adhered to it believes in the same principle for abroad. The brand receives franchise requests from all over the world but does not simply give to the franchisee who will do the work well. Primarily,as in Turkey,the brand must be taught and the team must believe in it. It does not accept every investor who has the cash but on the other hand does not accept those who do not have a certain amount of investment. The brand is aware that the number of branches is not as important as those branches working in a productive manner is.Even today when conditions appear more difficult this is one of the rare brands which is focused on ensuring that all its investors and their teams comply with the rules of the franchise, but also supports with the necessary marketing and personnel to ensure that they, the investors attain a higher profit. Without doubt the brand is one which offers one of the best services in district packet services, which is an essential in todays pressures of life and work. Çıtır Usta, behind its “one kebap one pıde”, listens to its franchisees, works with them and is aware that growth is through them, continues with no short cuts with the best service and today after Morroco and Tacıkıstan is now in close contact with the Middle East and the Gulf States. The Çıtır Usta brand aims at fulfilling a need, making a difference and reaching customers everywhere. The brand is happy to meet with investor candidates at its headquarters where, over a cup of coffee, it will answer their questions regarding the brand and its franchise system. Note ‘pıde and kebap’ are Turkish specialities best described as flat bread and spit cooked meat.


å TAB GIDA 2015’TE YÜZDE 30 BÜYÜYEREK, 1000 RESTORANA ULAŞACAK

TAB GIDA WILL ENLARGE BY 30% IN 2015 AT THAT POINT IT WILL HAVE 1000 RESTAURANTS Geçen yıl 123 yeni restoran açılışı gerçekleştiren TAB Gıda, yatırımlarına hız kesmeden sürdürüyor. 15 binden fazla çalışan sayısıyla ülke istihdamına katkı sağlamaya devam eden TAB Gıda, bu yıl restoran sayılarında %30’luk bir büyüme hedefliyor. Temmuz-Ağustos ayları içinde 50 adet yeni restoran açmayı hedefleyen TAB Gıda, kısa bir süre içinde 1000 restorana ulaşarak, Türkiye’nin lider hızlı servis restoran zinciri olarak büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye’de 1994 yılından beri hızlı servis restoran zincirleri sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda, sektöründeki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 1995 yılında dünyada sektörünün öncülerinden biri olan Burger King’in master franchisee haklarını alarak Türkiye’ye getiren TAB Gıda, 2007 yılından bu yana ise Sbarro ve Popeyes markalarının eşsiz lezzetlerini Türk halkının beğenisine sundu. 2010 yılında da Arby’s’i bünyesine katan TAB Gıda, 2013 yılında da Usta Dönerci markasını yaratarak, döner sektörüne hızlı bir giriş yaptı. 15 binden fazla çalışan sayısıyla ülke istihdamına katkı sağlamaya devam eden hızlı servis restoran zincirleri lideri TAB Gıda, bu yıl restoran sayılarında %30’luk bir büyüme hedefliyor.

TAB Gida which opened 123 additional restaurants last year continues to invest at the same speed.With its more than 15000 working staff it continues to make an important contribution to employment in our country.This year it aims at a 30% growth.In the months of July and August TAB Gida has the goal of opening 50 new restaurants thus in a short while will have 1000.Turkey’s leading fast food restaurant chain aims at continued enlargement. TAB Gida active in the fast food sector since 1994 continues to enlarge with no loss of speed.In 1995 it took on,and brought to Turkey,the master franchise rights of one of the foremost world wide companies Burger King.Then from 2007 onwards brought the incomparable tastes of the Sbarro and Popeyes brands for the appreciation of the Turkish public. In 2010 TAB Gida added Arby’s to its structure then in 2013 it created the brand Usta Dönerci (master maker of döner) and made a speedy enterance into the döner sector.With its more than 15000 workers it is a tremendous contributor to employment in Turkey. TAB Gida now has a goal of a 30% increase in its number of restaurants.

SİMİT SARAYI DİYARBAKIR FORUM AÇILDI SİMİT SARAYİ HAS OPENED IN THE DİYARBAKIR FORUM Yerli ve yabancı markaları ile Diyarbakır’ın yeni buluşma noktası olan Forum Diyarbakır AVM’de açılan Simit Sarayı Diyarbakır Forum, açık ve kapalı alanı ile haftanın her günü 10.00-22.00 saatleri arası ferah atmosferi, konforlu dekorasyonu, sıcak ortamı, zengin menüsü ve uygun fiyatlı ürünleri ile misafirlerini ağırlayacak. Simit Sarayı Diyarbakır Forum’un menüsünde 7’den 70’e tüm lezzet tutkunları için kahvaltı çeşitleri, simit, börek, tatlı ve tuzlu kurabiye, sandviç, pasta ve dondurma çeşitleri, sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra Simit Pizza, Simit Burger, mantı, köfte, salata ve makarna gibi tatlar yer alıyor. The new meeting place in Diyarbakir for both foreign and domestic brands is the Forum Diyarbakır Shopping Centre.Simit Saray has now opened there.Everyday of the week from 10-00 til 22-00 hrs it will serve its ciıents in both its open and closed areas with their spacious atmosphere,comfortable decorations,friendly environment,rich menu and affordable prices. Simit Sarayi of Diyarbakır Forum has choices for all taste lovers from seven to seventy,there as well as breakfast menus there are simits and böreks(both Turkish speciality doughs) sweet and salty biscuits,sandwiches,cakes and icecream assortments and hot and cold drinks.Additionally they serve Simit Pizza,Simit Burger,mantı(Turkish speciality a kind of macaroni).Salads and desserts are also on offer.

32

AĞUSTOS AUGUST 2015


å

DİALOG KURUMSAL DANIŞMANLIK ORGANISED DIALOGUE CONSULTANCY Ağustos 2014’te faaliyete geçen, 4 eski üst düzey profesyonelin bir araya gelerek kurduğu Dialog Kurumsal Danışmanlık, İzmir’de franchise danışmanlık alanında bir ilk oldu. İzmirli birçok markaya sözleşme, eğitim, operasyon, aday görüşmeleri gibi konularda destek veren Dialog, şehir dışından birçok firmaya da lokasyon seçimi ve rayiçler konusunda danışmanlık yapıyor. Şirket ortaklarından Halil Baki ‘kurumsal firmaların, büyümek isteyen kobilerin ve franchise almak isteyen adayların ilgisini kısa sürede çekmeyi başardık. Şu an ekibimiz 10 kişiye ulaştı. 2016’da tüm Ege’de hizmet verecek bir alt yapıya sahip olacağız’ diyerek, destek verenlere teşekkürlerini iletti. Diasa’da 300’ü franchise olmak üzere 600’den fazla mağaza açılışında emeği olan 4 ortak, İzmir’de yeni marka oluşturmak ve bayilik vererek büyümek isteyen çok fazla yatırımcı olmasının sevindirici olduğunu ancak bilinçli büyüme için profesyonel destek almanın şart olduğunu belirttiler.

In August 2014, four veteran top level professors joined together to form the ‘Dıalog Kurumsal Danışmanlık’ (Organized Dialogue Consultancy) this was a first in franchise consultancy in Izmir. This consultancy,within Izmir,helped with brand contracts, training, operations and franchise candidate interviews, while outside Izmir it has helped people with their choice of location and market prices.One of the partners of the company, Halil Baki while thanking all who had supported this organization,stated’In a short time we were successful in attracting the attention of organized companies,Kobis(small set ups)which wish to enlarge and candidates for franchises. Presently we have 10 people in our team.In 2016 we intend to have a setup which can serve all the Aegean region’.The four partners have contributed to the forming,in Dıasa,300 franchises and more than 600 shops. The fact that in Izmir,there are many who wish to form new brands and then expand by franchising is extremely encouraging,however in order to enlarge knowledgeably it is of primary importance that professional support be used.

1928 YILINDAN BERİ DEĞİŞMEYEN GERÇEK LEZZET REAL FLAVOR UNCHANGED SINCE 1928 MCDONALD’S, TÜKETİCİLERİYLE KALİTESİNİN SIRRINI PAYLAŞTI MCDONALD’S, SHARED THE SECRET OF QUALITY TO THEIR CONSUMERS McDonald’s, “McDonald’s Kalitesinin Sırrı” kampanyası kapsamında tüketicileri ile yürüttüğü şeffaf diyalog anlayışını bir adım daha ileriye taşıyor. Ürünlerinin doğal ve katkısız malzemelerden üretildiğini vurgulamak, kalite ve gıda güvenliği standartları konusunda tüketicilerini bilgilendirmek ve akıllarındaki soruları cevaplandırabilmek amacıyla tasarlanan kampanyanın ilk ayağı ise markanın en eski tedarikçisi olan Pınar Et’e düzenlenen tüketici gezisi oldu. Tüketicilerden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekip, Pınar Et’in İzmir’deki üretim tesislerini gezdi ve sonrasında da McDonald’s Çankaya restoranındaki ‘Açık Mutfak’ turuna katıldı. Mcdonald’s,within their “McDonald’s Quality Secret”campaign move even further along the path of transparency with its customers. They prove that their products are produced only from natural,pure unadulterated materials.With their intention of increasing customer awareness,while answering any doubts their customers may have regarding quality and safety standards,they took the customers on a visit to their oldest supplier,Pınar Et (Pınar Meat).A customer group of approximately 20 people first visited the Pınar meat factory in İzmir then went on to the McDonald restaurant in Çankaya where they joined an ‘Open Kitchen’visit.

34

AĞUSTOS AUGUST 2015

Türkiye’nin 29 farklı kentinde, açılacak olan şubeleriyle birlikte 138 şubeye ulaşan ve ulusal bir lezzet zinciri yaratan Köfteci Ramiz, 87 yıldır lezzetinden ödün vermeden büyümeye devam ediyor. 2006 yılında ilk franchisingini vererek markalaşma sürecini başlatan Köfteci Ramiz başarısını, 1928’den beri aynı lezzeti günümüze kadar ulaştırmış olmasına, günümüzün profesyonel imkânlarıyla sağlıklı ve kaliteli hizmet sunma anlayışına bağlıyor. Ürünlerinin hiçbirinde katkı maddesi olmaması ve yörenin lezzetli etlerinin işlemden geçerek dondurulmadan günlük olarak şubelere dağıtılması Köfteci Ramiz’i diğer markalardan farklı kılıyor. Turkey in 29 different cities, with branches reached 138 branches will be opened and created a national chain of flavor Köfteci Ramiz continues to grow without sacrificing the taste for 87 years. In 2006, the first franchise by giving the branding process started Köfteci Ramiz success, since 1928 up to now deliver the same flavor of the fact that today is tied to the health and quality of service delivery approach with professional opportunities. None of the products and additives to be distributed to the branch on a daily basis through the process of freezing the area’s delicious meat Köfteci Rob makes it different from the other brands.


å “YILIN MARKASI” ÖDÜLÜ GÖNÜL KAHVESİ’NİN

GÖNÜL KAHVESİ WINS THE “BRAND OF THE YEAR” TROPHY Aylık ekonomi dergisi Ekovitrin tarafından 14 yıldan beri düzenlenen “YILIN STARLARI ANKETİ” sonucunda Türkiye’de Yılın Markası seçilen Gönül Kahvesi’nin ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yardımcı, İstanbul’da düzenlenen törende Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin elinden aldı. Uluslararası aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Yılın Starları Ödül Töreni, 2 Temmuz tarihinde İstanbul WOW Hotel Convention Center’da gerçekleştirildi. 500’e yakın davetlinin katıldığı Yılın Starları Ödül Töreni, Avrupa ülkelerinden, Türk Cumhuriyetleri’nden, Ortadoğu’dan ve Türkiye’den iş, siyaset, bürokrasi, eğitim ve sanat dünyasından önemli isimleri buluşturdu. Yılın Starları Ödülü, ekonomi, iş ve siyaset dünyasının Oscar’ı niteliği taşıyor. Gönül Kahvesi was chosen as ‘Brand of the Year’ by the monthly economy magazine Ekovitrin.For the last 14 years,each year Ekovitrin has held a questionnaire and based upon its results STARS OF THE YEAR are chosen.At a ceremony held in Istanbul,the trophy fo “Turkeys Brand of the Year” was presented to Yaman Yardımcı, Gönul Kahves’Chairman of the Board by Turkeys’ Economy Minister Nıhat Zeybekçi.Yearly, Ekovitrin, the monthly international economy and business magazine,holds a Stars of the Year Ceremony,this year it was held on July 2nd at the Istanbul WOW Hotel Convention Center.Almost 500 guests attended.The ceremony which has the significance of Oscar night to the business and political worlds, brought together important names in business, politics, burocracy, education and the arts, from Europe, the Turkish Republics,the Middle East and Turkey.

BAYDÖNER İSKENDER İSTİKLAL CADDESİ’NDE BAYDÖNER İSKENDER IS NOW IN İSTİKLAL THOROUGHFARE Alışveriş caddeleri arasında en yüksek ziyaretçi trafiğine sahip caddelerden biri olan İstiklal Caddesi bünyesine, Türkiye’de yaklaşık 10 Milyar TL büyüklüğünde olan döner sektörünün pazardaki lideri Baydöner de eklendi. Baydöner, günlük 200 bini aşan yaya trafiğine sahip dünyanın en önemli caddelerinden olan İstiklal Caddesi’ne İstanbul’daki 19. ve dünyadaki 93. restoranını açtı. Baydöner, Ramazana özel menüsünü ile birlikte, 22 Haziran tarihinde hizmete soktuğu toplamdaki 93. restoranı ile İstanbulluların ve hatta dünyanın dört bir yanından İstiklal Caddesi’ne gelen misafirlerin damağında iz bırakmak iddiasıyla yola çıkıyor. Leader in the döner sector,Baydöner,with its 10 million TL slice of the sector has now opened premises on the İstiklal thoroughfare,which,with its more than 200 thousand daily pedestrian visitors,is one of the world’s most important shopping streets. Baydöner,has now opened its 19th Istanbul branch and its 93rd world restaurant on İstiklal Thoroughfare. With this Opening on the 22nd of June,its positive purpose is to offer enticing tastes to the Istanbul public as well as to guests from the 4 corners of the world who are visiting this busy shopping street.

36

AĞUSTOS AUGUST 2015

ACRON DOMİNO’S İŞBİRLİĞİ İLE GENİŞ KAPSAMLI SAP ERP PROJESİ A COMPREHENSIVE SAP ERP PROJECT HAS BEEN STRUCTURED WITHIN THE ACRON-DOMINO COLLABORATION ACRON Bilişim Danışmanlığı liderliğinde hayata geçen Domino’s Pizza SAP ERP Projesi, lojistikten insan kaynakları yönetimine kadar birçok kurumsal SAP uygulamasını başarıyla entegre etti. Türkiye’nin en büyük SAP iş ortaklarından ACRON, Domino’s Pizza SAP ERP projesi kapsamında kurumun iş süreçleri özelinde hayati önem taşıyan birçok yönetim uygulamasını hayata geçirdi. Proje çerçevesinde “FI, CO-CCA, MM, PP, SD ve BW” modüllerinin implementasyonu gerçekleştirilirken, canlı kullanımda olan HR modülü ile SAP- ERP arasında entegrasyon da yine bu süreç içinde sağlandı. Under the SAP ERP PROJECT, ACRON INFORMATICS CONSULTANCY, has successfully integrated a comprehensive range of subjects from logistics to human resource management under its SAP institutional processes for structuring Domıno’s Pızza.Within the Domıno’s Pızza SAP ERP project, Acron, one of the largest Turkish partners of SAP, have brought together processes of extreme importance particularly concentrated on time work structures. Within the project,”FI, CO-CCA, MM, PP, SD and BW “have been implemented and live use of the HR module has been successfully integrated with SAP-ERP.


å

JIMMY JOKER COFFEE’S Jimmy Joker Coffee’s bayi ağına yeni katılan Şanlıurfa şubemizin açılışı ile bölgeye yeni bir enerji katıldı. “Şehrin rengi değişiyor!” sloganıyla şubelerimiz açıldıkları bölgede gerek hizmet kalitesi gerekse mimarisi ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şanlıurfa halkının, zengin menü seçeneklerimiz ile keyifli saatler geçirebileceği şubemiz; İki katlı olup, geniş bahçe oturma alanına sahiptir. Ayrıca çocuk oyun alanı ile müşterilerine rahat oturma ve sohbet olanağı da sağlanmaktadır. Yenişehir bölgesinde açılan şubemizin Jimmy Joker ailesine ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

The opening of our new branch of Jimmy Joker Coffee’s in Şanlıurfa has brought renewed energy to the region. The branch, which opened under the slogan of’The city is changing colour’, be it because of its quality service or be it because of its architecture, has attracted everyones attention.Due to our rich menu choices the people of Şanlıurfa can enjoy the time they spend at our branch. It is a two storeyed building situated inside a large garden.Because of its children’s playground it additionally gives grownups the chance to sit comfortably and chat. On their opening in the Yenişehir region we wish our new Jimmy Joker family member and its investors all the very best.

DÖNER MARKET İlk iki restoranını geçtiğimiz aylarda Ataşehir ve Meydan AVM’de açan Döner Market, lezzetli döner menüleri ve alışılmışın dışındaki konsepti ile yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Benzersiz lezzetinin dışında Bahaus etkisi ve ikonik bir hava taşıyan konsept oluşturularak doğallığın ön planda tutulduğu iç mimarisi ile de farklılaşan Döner Market, yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Döner Market, 2016 yılı sonunda 7 milyon TL yatırım değerine ulaşmayı hedefliyor. Benzersiz lezzeti dışında farklı konsepti ile de diğer restoranlardan ayrışan Döner Market, girişimciler ve yatırımcılar için ideal bir yatırım kanalı olarak yoğun ilgi görüyor. Döner Market restoranları iş yeri büyüklüklerine göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 500 bin TL yatırım değeri ile kurulmakta olup ideal işletme şartlarında yatırımını 1,5 yılda geri ödemesi öngörülüyor. Döner Market, which opened its first 2 branches a few months ago in Ataşehır and Meydan Shopping Center continues to attract lots of interest because of its tasty döner menus and its unusual concept.In addition to those tasty menus this concept carries also the Bahaus influence and with its iconic style always gives nature a prominent place, with its different internal decorations Döner Market has begun to attract real investor interest. The goal of Döner Market is to attain a 7 million TL investment by the end of 2016. In addition to its totally different flavours it also differs to other concepts with its internal decorations. Entrepreneurs and investors alike are showing real interest as they see the concept as a channel for investment. Döner Market restaurants, dependent on size can be set up with an approximate investment of 500 thousand TL and under ideal management conditions are expected to see return of investment in one and a half years.

38

AĞUSTOS AUGUST 2015


å

ŞANLIURFA’DAN GELEN LEZZET THE TASTE FROM ŞANLIURFA

Doğa Mangal, marka olmuş bir isimle yoluna Şanlıurfa merkezde başlamış ve adına yakışır titizlikte yoluna devam etmekte. Bu yolda çok kısa zamanda aynı şehirde ikinci şubeyi açmış aynı zamanda Türkiye’de ciddi anlamda ses getirecek olan DOĞA MOBİL aracını hizmete sunmuştur. Doğa mobilin yürüyen bir ocak başı olmasının yanı sıra hizmetin ayağınıza gelmesi, eşsiz lezzetlerin sunumu çok özel ve pratik. Sizlere kaliteli bir hizmetin ve hijyenik bir ortamın adresini vermeye geldik. Neler yapıyoruz, nasıl lezzetlere sahibiz ve hedeflerimiz neler bunları siz dostlarımıza sunmak adına mekânımızda sizleri ağırlamaktan onur duyacağımızı bildirmek isteriz. Doğa mangal aynı zamanda yeni şubelerle farklı şehirlerde aynı lezzetleri sizlere sunacak. Franchise çalışmalar başlatmış bulunmaktayız. Önceliğimiz olan lezzet ve kalite anlayışımızı üst düzeye çekebilecek yönetim ve işletmecilerdir.

Doğa Mangal,which has become a known brand,began its journey,as its name suggests in Şanlıurfa and continues it with the fastidiousness appropriate to its name.This journey saw the brand,very quickly,open its second branch in Şanlıurfa.At the same time,it has brought into being,an instrument,DOĞA MOBİL which is arousing great interest in Turkey. Doğa Mobil is in fact a mobile brazier which can bring to everyone superbly delicious tastes in a special and practical manner. We are here to give you the address of quality sevice in a hygienic setting.We wish to offer you,our friends,details of what we are doing,which tastes we are the owners of and what our goals are.To effect this we wish to say we shall be honoured to welcome you to our premises.At the same time Doğa Mangal will offer you the same irresistible tastes in new branches in new cities.We have begun our work on franchising. Our fundamental undertaking is to promote awareness of our quality and our taste.

TNK TAVUK’A DÜNYA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

A FIRST PRIZE TO TNK TAVUK DÖNER STOP’UN YENİ LEZZET DURAĞI PALLADİUM AVM’DE THE VENUE OF DÖNER STOP’S NEWEST TASTE PLACE IS THE PALLADIUM SHOPPING CENTRE Döner lezzetini geleneksel sınırından çıkaran Döner Stop, Kavacık, Mecidiyeköy, Capitol AVM ve Maltepe’nin ardından şimdi de Ataşehir Palladium AVM’de. Et ve tavuk döner ile köfteyi özel reçetelerle hazırlanan soslarıyla birleştiren Döner Stop, yeni lezzet durakları ile döner tutkunlarını birbirinden farklı tatlarla buluşturmaya devam ediyor. Döner Stop’un et döner menüsü, Stop Klasik, Açık Klasik, Cheese Klasik, Cheddar Mantarlı, Cafe de Paris ve Jalapeno Biberli soslarla zenginleşiyor. AfterKavacık,Mecidiyeköy,Capıtol shopping centre and Maltepe,Döner Stop,producers of the döner taste-meat and chicken with a differencenow have opened in Ataşehir Palladium Shopping Centre.They continue to offer döner lovers totally different tastes using their secret recipes by which they combine their special sauces with meat and chicken. Döner Stop’s meat döner menus-Stop Classic,Open Classic,Cheese Classic,Cheddar and Mushroom,Cafe de Paris and Jalapeno Peppered are all enriched with special sauces.In their restaurants,freshly cooked döner is served with newly baked olıve oil cıabatta bread or durum(a speciality Turkish bread).

40

AĞUSTOS AUGUST 2015

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ve Uluslararası Buluşçular Federasyonu’nca desteklenen 8. Güney Kore Uluslararası Buluş Fuarı’ndan birincilikle döndük.15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen ve 30 ülkeden 400’e yakın buluşun katıldığı fuarda, özellikle sağlık alanında çok önemli buluşlar sergilendi. Güney Kore’nin katılımcı sayısıyla öne çıktığı fuarda bizler pişirme sistemimizle ülkemizi temsil ettik. İlkel usulde pişen teneke kebabı her ne kadar uluslararası arenada bilinmese de, bizler tasarladığımız sistemle fuarda büyük ilgi topladık ve sonucunda hem altın madalya kazandık hem de fuarın en büyük ödülüyle (Grand Prix) ödüllendirildik. We returned from the 8th South Korean International Invention Fair with a first prize.The fair,which is supported by The World Intellectual Proprietorship Organization and the International Invention Federation,was held May 15-18.With almost 400 participants from 30 countries it displayed,in particular,important health connected discoveries.The main of the participants at the fair were South Korean,we,with our cooking system,represented Turkey.Although Teneke Kebab(chicken cooked in tin) was internationally unknown we,with our design system attracted great attention at the fair and at the end we were presented with the gold medal in addition to the most prestigious prize of the fair the ‘Grand Prix’.


å

LITTLE CAESARS ARTIK MERSİN’DE FINALLY LITTLE CAESARS IS IN MERSİN Dünyanın en hızlı büyüyen franchise zinciri Little Caesars, Akdeniz Bölgesi’ndeki ilk şubesini Mersin Mezitli’de açtı. Türkiye’de başta nefis kenar olmak üzere pizza sektöründeki pek çok yeniliğin mucidi Little Caesars, geçen sene başlattığı büyüme hamlesini Mersin ile devam ettirdi. Şu anda yaklaşık 80 şube ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Marmaris, Bursa, Çorlu ve Kocaeli’nde tüketicilerle buluşan Little Caesars, şube ağına son olarak Mersin’i ekledi. Little Caesars’ın Mersin Mezitli Şubesi için düzenlenen açılış törenine Mersin Milletvekilleri Fikri Sağlar ve Hüseyin Çamak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fuat Oğuzcan, Mezitli İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Arslan ve CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit ile şehrin önde gelen yerel ve mülki idarecilerinin yanı sıra Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Akdeniz Bölgesi’ndeki ilk şubesini Mezitli’de Mersinlilerle buluşturan Little Caesars, ilk günden pizza severlerden büyük ilgi gördü.

KASAPDÖNER 29. ŞUBESİNİ AÇTI KASAPDÖNER OPENS ITS 29th BRANCH

KasapDöner, dünyanın en sağlıklı ve lezzetli yiyeceklerden biri olan döneri, sıra dışı bir konseptle lezzet tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve Bodrum’da seçkin lokasyonlarda 26 restoranı bulunan, Lefkoşa ve Bakü’deki restoranları aracılığıyla farklı konsept ve lezzetini yurt dışına da taşıyan KasapDöner, son restoranını İstanbul Kızıltoprak’ta hizmete açtı. KasapDöner, yeni franchise’lar vererek yılsonuna kadar 60 şubeye ulaşmayı hedefliyor. KasapDöner offers taste lovers one of the worlds most healthy,tasty foods..döner(thin slices of spit roast meat) with an unusual concept.The brand has 26 branches in select locations of Istanbul,Ankara and Bodrum and it has carried its different concept and taste abroad by opening in Nicosia and Baku.KasapDöner has now opened a restaurant in Istanbul Kızıltoprak.KasapDöner will offer more franchises during the year and intends to achieve the number of 60 branches by the end of the year.

42

AĞUSTOS AUGUST 2015

One of the speediest enlarging world franchisers,Little Caesars,has now opened its first Mediterranean outlet in Mersin Mezitli.At the head of Turkey’s tasty pizza sector,Little Caesars, creator of many new tastes,continues the increased growth movement it started last year.With the opening in Mersin,Little Caesars,which meets its clients in almost 80 branches situated in Istanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Marmaris, Bursa, Çorlu and Kocaeli has now added a Mersin Branch to its network. At the opening ceremony of Little Caesars in Mersin Mezitli, together with the Mersin M.P’s Fikri Sağlar and Hüseyin Çamak, the Mezitli municipal mayor Neşet Tarhan, the Mezitli District Police Commander Captain Fuat Oğuzcan, Head of Mezitli District Security Kılıç Arslan and the CHP district chairman Abdullah Özyigit were many other wellknown city personalities.Banu Arıduru,the Little Caesars Turkey General Manager was present.Many press members were also there when Little Caesars, for the first time met with its Mersin clients on the Mediterranean. From the moment of its opening it has been met with huge interest from pizza lovers there.

GÜZEL BİR GÜNE ZEYNEL’DE BAŞLAYIN A LOVELY DAY STARTS AT ZEYNELS ‘Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı.’ Cemal Süreyya’nın kahvaltının sihrini çözdüğü bu dizeyi hepimiz biliriz. Keyifli bir kahvaltının mevsimi olmasa da güneşli bir bahar günü sevdiklerinizle yaptığınız kahvaltı gerçekten sizi mutlu ettiği gibi, tüm haftanın yorgunluğunu da unutturabiliyor. Tatlılarıyla bilinen Zeynel kahvaltısıyla da iddialı mekanlardan. Zeynel’in her şubesi sizin için ideal kahvaltı mekanı olarak da tasarlanmış. Kahvaltı tabağındaki çeşitliliğin yanında, sucuklu yumurta ve menemeniyle de kahvaltınıza tat katan Zeynel’de, sınırsız verilen çayınızı yudumlayarak güzel bir güne “merhaba” diyebilirsiniz. ‘I don’t know what you think about after dinner but after breakfast it should be about happiness’we all know Cemal Süreyya’s enchanting verse. Just as on a sunny spring morning, enjoying breakfast with your loved ones really makes you happy and even enables us to totally forget the previous weeks tiredness. Zeynel, well known for its desserts is additionally an attractive venue for breakfast. Every branch of Zeynels is designed as an ideal breakfast facility. Along with classic breakfast menus also to be found are sucuklu yumurta (traditional Turkish eggs and sausage)and also menemen(a tasty Turkish combination of eggs,cheeses, tomatoes and green peppers). At Zeynels, while sipping the (unlimited) tea offered, you can then say’Hello’ to a lovely day.


å HOSTA, YATIRIMCISINA DEĞER KATIYOR INVESTORS OBTAIN ADDED VALUE WITH HOSTA Sektör hakimiyeti ve tedarik altyapısıyla gücünü paylaşarak büyütmeyi hedefleyen HOSTA, yatırımcılara önemli bir girişim fırsatı sunuyor. Yılların birikimi ve tecrübesiyle, HOSTA Franchising Sistemi yatırımcısının girişimci ruhunu ve başarma isteğini desteklerken, kârlı bir iş sahibi olmasını sağlıyor. Geri dönüşü hızlı bir yatırım imkanı sunan HOSTA, yatırımcısına değer katıyor, kazandırıyor. Franchising sistemi ile büyümeye devam eden HOSTA, ‘‘Ankara Şaşmaz Şubesi’’ni modern şube konsepti ve kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerine sundu. Ankara, Adana, Bolu, Çorlu, Gaziantep, Konya, İstanbul, İzmir ve Samsun’da bulunan şube lokasyonuna 2015 yılı içerisinde Ankara Keçiören Şubesi ve Diyarbakır Forum AVM Şubesi’ni de ekleyecek olan HOSTA, Türkiye’de açacağı yeni şubeleri ile büyüme yolculuğuna devam ediyor. With its dominance in the sector and its solid foundations,HOSTA,with experience accumulated over the years with the HOSTA FRANCHISING SYSTEM offers entrepreneural investors who wish to succeed,a profitable business opportunity. HOSTA offers quick return on investment resulting in profit for investors. HOSTA,which continues to enlarge by the Franchising system offers”The Ankara Şasmaz Şubesi “( the unfailing branch system).This new,modern branch concept with its understanding of customer requirements already has branches in Ankara ,Adana,Bolu,Çorlu,Gaziantep,Konya,Istanbul,İzmir and Samsun and in 2015 it will continue along its growth path when it adds its new branches in Ankara,Keçiören and Diyarbakır Forum Shopping Centre

BURSA KEBAP EVİ’NDEN EŞSİZ LEZZET; ULUDAĞ TATLISI

THE BURSA KEBAPEVI OFFERS TO ITS CLIENTS AN INCOMPARABLE NEW TASTE-THE ULUDAĞ SWEET

Bursa Kebap Evi’nin yepyeni lezzeti “Uludağ Tatlısı” tatlı severlerden tam not alıyor. Bursa’nın vazgeçilmez lezzeti kestane şekeri ve şerbetinin, İtalyan usulü şanti ve sıcak çikolatanın inanılmaz uyumuyla hazırlanan “Uludağ Tatlısı” damaklarda unutulmayacak bir iz bırakıyor. Yediden yetmişe herkesin damak zevkine uygun farklı alternatifler sunan Bursa Kebap Evi’nin tadına doyulmaz yeni lezzeti Uludağ Tatlısı tüm Bursa Kebap Evi şubelerinde tatlı severlerle buluşuyor. The totally new taste of the “Uludağ Tatlısı” has received full marks from all sweet lovers.It uses the famous Bursa chestnut sweets and infusion combined with Italian type cream and hot chocolate resulting in an amazing combination,one that leaves an unforgettable taste on the palate.Available are different alternatives to suit everone ,from seven to seventy.Bursa Kebap Evi’s amazing new taste is available at all its branches.

44

AĞUSTOS AUGUST 2015

PİZZA PİZZA’DAN FRANCHISE ATILIMI FRANCHISE BREAKTHROUGH FROM PİZZA PİZZA İlk şubesini 1995 yılında İzmir Alsancak’ta açan Pizza Pizza, kullandığı farklı teknik, özel olarak üretilen pizza çeşitleri ve doyurucu menüleri ile İzmir’in en önemli markaları arasında yer alıyor. Pizza Pizza, İzmir ve Ege Bölgesi başta olmak üzere, tüm Türkiye’de 45 ilde 144 şubede hizmet veriyor. Öte yandan, Azerbaycan, İran, Irak, Lübnan, Rusya ve Suudi Arabistan’da da 12 şubesi bulunuyor. Türkiye’nin en yaygın şube ağına sahip olan yerli pizza markası Pizza Pizza, pizza sektöründe %30’luk bir paya sahip. Bir şubesinin aylık hedeflenen cirosunun 100 bin TL+ KDV olduğu marka, 5 yıl içerisinde şube sayısı ve cirosu ile Türkiye’nin 1 numaralı pizzacısı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Pizza Pizza,opened its first branch in 1995 in İzmir Alsancak.With its different techniques,specially produced pizza assortments and satisfying menus it has taken its place amongst the most important brands in İzmir.Pizza Pizza has branches in 44 districts in Turkey and in the İzmir and the Agean regions it is particularly strong with 144 branches in which it serves its clients.It has an additional 12 more branches situated in Azerbaycan,Iran,Irak,Lebanon,Russia and Saudi Arabia.Pizza Pizza,has the widest domestic brand network and owns a 30% share of the sector.While working along the path of becoming Turkey’s number one pizzaci the brand aims for a monthly turnover at each branch of 100 thousand TL plus KDV


å

AVRASYA KURUMSAL YEMEK HİZMETLERİ

AVRASYA ORGANİZED FOOD SERVICES

A

vrasya standartlarının yanı sıra müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizin tamamında beceri ilişkilerimizi de üst düzeyde tutuyoruz. Hizmetimizi ve yönetim ekibimizin sıcak yaklaşımı mutlaka keşfetmelisiniz. Sizin için belirlediğimiz standartların opsiyonel olduğunu görmek oldukça keyifli olacaktır. Kurumsal yemek üreticiliğini yanı sıra Anadolu’daki bir restoran işletmeci edasında, sizin talep etmediğiniz ancak hak ettiğiniz ekstraları; Avrasya garanticiliğinde keşfetmeniz dileğiyle. 1990’lı yılların başlarında İstanbul Bahçelievler’de kendi mülkünde 3000 metrekare kapalı alanda kurulan tesisiyle, sektördeki yerini alan Avrasya, hijyen ve kalite ile ilgili tüm yatırımları eksiksiz olarak tamamlayıp, sektördeki hijyen ve kalite açığını kapatmak adına önemli çalışmalar yapmıştır. Hizmet anlayışını sürekli geliştirerek, İSO 22000, İSO GOOL, OHSAS 18001, İSO 14001 ve TSE kalite sistem çalışmalarıyla yürüterek pekiştirmiştir. Tüm bu kalite ve güvence sistemlerine Avrasya’nın İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’deki bölge mutfakları sahiptir.

In

addition to the Avrasya standards the proficiency relationship we offer our customers is kept to the highest standards.You certainly need to discover our service and management teams’ warm approach.It will be a pleasure for you to realize the standards of the options which we have setup especially for you. Organized food production with the charm of an Anatolian restaurant along with the extras you do not request but which you deserve,all you will discover under our Avrasya guarantee. Avrasya began on its own property on a 3000 sq meter closed space in Bahçelievler. Every investment needed for hygiene and quality were meticulously undertaken.We effected important work to demolish the lack of hygiene and quality in this sector,always focused on consolidating service we worked under the İSO 22000,İSO GOOL,OHSAS 18001,İSO 14001 and TSE quality systems. All Avrasyas’regional kitchens in Istanbul, Ankara, Bursa and Izmir are holders of these quality and service systems.

KALİTE POLİTAKAMIZ

Avrasya kurumsal alıcı ve satıcı arasındaki organizasyonu kurarken, bu platformun sorumlu yöneticisi olarak alınan tüm mal veya hizmetin toplam kalitesini sürekli takip ederek, dış kaynaklı aksaklıkların yaşanmasını engellemiş olur. Böylelikle sunduğumuz tüm hizmet ve ürünler yüksek kalitelidir.

QUALITY POLICY

Avrasya sets up the organization between buyer and seller,and as responsible managers on this platform follows up on the actual quality of the goods as well as preventing any set backs occurring from abroad.In this manner all the products we offer together with the sevices are of high quality.

www.baybayan.com.tr

Her geçen gün büyüyen sanal pazarda www.baybayan.com.tr ile yerimizi almanın mutluluğu ile hepinize merhaba diyoruz. E ticaret günümüzün vaz geçilmezi haline gelmiştir. İstanbul’da yoğun yaşam trafiğinden, diğer İl ve İlçelerde ise yeterli sayıda mağazaların olmamasından dolayı kargo ile müşterilerimizin ayağına kadar hizmet götürmekteyiz. Yurdun dört bir yanına hizmet ediyor olabilmek bizim için oldukça keyifli bir iştir. Geniş ürün yelpazesi ve zengin Markalardan oluşan sanal bir mağaza hayal edin “ Adı bay&bayan olsun. Sana dair her şey kapında” sloganı ile çok şey anlatıyoruz. Kişilerin saatten çantaya, ayakkabıdan gözlüğe kadar birçok marka ve model alternatifi ile sanal mağazamızdan kapınıza hizmet vermekteyiz. Bizi tercih eden değerli müşterilerimizin her birine bütün kargo çıkışlarında mutlaka çam sakızı çoban armağanı bir hediye gönderiyoruz üstelik herkes alışveriş çılgınlığına dahil olsun diye yeni üye olan her müşterimize 25 TL. hediye çeki anında hediye. Yurdun dört bir yanına 50 binden fazla ürün çeşidiyle hizmet vermek bizim kıvanç ve onur kaynağımız olmuştur.

www.baybayan.comtr

Hedef kitlemiz

The customer we are focused on

Kredi kartı olsun olmasın her yaştan her kesimden herkese hitap ediyor ve hizmet götürmek için sabırsızlanıyoruz markamızdan da anlaşıldığı gibi bay ve bayanlara doğrudan hitap ediyoruz. Evinizdeki yaşam alanlarınızdan tutun bebeklerinizin mama önlüğüne kadar geniş ürün ve hizmet yelpazesiyle bay&bayan her zaman tek tıkla kapınızda.

We are impatient to give service directly to those with a credit card or without,every age every sector and as can be understood from our name male or female. Everything needed in home life style starting with a baby’s bib to a wide range of goods for men and women is at your door just with one single ‘tik’.

46

AĞUSTOS AUGUST 2015

We greet you all as we, www.baybayan.comtr, happily take our place in the ever increasing image market. -E business day has become impossible to forgo.From Istanbuls’ busy life traffic to the other regions and districts where there are not enough shops, we take our cargo service directly to the customers doorstep. Our ability to serve all four corners of our country is a pleasure in itself. Imagine a shop with a huge range of products and a rich choice of brands.Let its slogan be “Male or Female everything on your doorstep” this explains it all.From our imaginary shop we offer door to door service,handbags,shoes to glasses all in many brands and many styles. Without fail with each cargo departure we send a pine resin shepherd present to each of those valued customers who have chosen us additionally to each new customer we offer a 25 TL cheque so they can join in the shoppıng flurry. Our service to all 4 corners of our country and its more than 50000 product choice has become the root of our pride and honour.


å

FRANCHISE VERMEYE HAZIR MIYIM? AM I READY TO OFFER A FRANCHISE? İLHAN ERKAN • ilhane@tabgida.com.tr

TAB GIDA

Dünyada

markalar, Marka değerlerini artırmak ve tüketici üzerindeki algılarını geliştirmek için birçok yeni aksiyonlar alıyorlar. Her Marka için müşterilerine ulaşabilmek veya ulaşılabilir olmak Franchising modeli ile büyümek, işini genişletmenin ve büyütmenin en ideal şekli gibi görünebilir. Marka sahipleri yani Franchisorler için yeni lokasyonlarda o Markaya ait işletmelerin açılması, yatırımın tamamının sorumlusunun franchisee yani yatırımcılar olmaları diğer yöntemlere göre ciddi bir büyüme avantajı sağlamaktadır. Ama yinede tüm avantajlara karşın, karar vermeden önce franchising modelinin sizin için uygun bir strateji olup olmadığına karar vermelisiniz. Konseptiniz için büyük ve paylaşılabilir bir pazar var mı? Ürününüz veya hizmetinizin pazarı sizin bulunduğunuz bölge dışında oluşturulabilir mi? Ve bu benzeri soruların en önemlisi ise “hazır mıyım?” olmalıdır. İyi işliyor mu? Bir işi franchise etmek için ilk önce iş modeli kanıtlanmış olmalıdır. Şüphesiz bir Franchisor’un yeterlilik göstermesini şart koşan bir yasa yoktur ancak bu konuda dikkate alınması gereken sayısız koşul bulunmaktadır. Franchise verebilmek için başarılı bir işletme prototipinizin olduğunu göstermeniz gerekir. Bir Marka veya işletme işin sahibi tarafından en az birkaç lokasyonda işletiyor olması iş modelinin de istikrarlı, güçlü bir performans sergiliyor olması ve müşteri tarafından tercih edilme oranının yüksek olması gereklidir. Satabilir misin? İşi franchise edebilmek için iş modelinin aynı zamanda potansiyel franchiseeler için çekici olması gerekir. Satılabilirliliği ölçmek zor olsa da eşsizlik, güvenirlilik ve marka gücü önemlidir. Yatırımcılar potansiyel franchiseeler konseptinize Markanıza ilgi gösteriyorlar mı? Siz yatırımcı adaylarına avantajlar sağlayan bir model sunabiliyor musunuz? Klonlayabilir misin? Franchise verirken başarıya katkıda bulunan şey franchiseelerinizin kolaylıkla işinizin aynısını yapabilmelerine yönelik sunacağınız sizin değerlerinizdir. Eğer konsept sadece lokasyonun eşsizliği, süper satış

48

AĞUSTOS AUGUST 2015

World

Brands,in order to increase the value of their brand and their influence on the customer,are taking various actions.For a brand to reach or be reached,enlarging and increasing by the Franchising model appears to be the ideal way.For the Franchisor,the owner of the brand, to open an additional location while someone else (the Franchisee) puts down the investment indisputably offers a serious advantage. However, despite that and versus all the advantages, prior to your taking a decision you should decide wether the Franchising model is the correct strategy for you. Is there a large market to be shared?Is your product or service suitable for regions other than the present one?and along with other similar questions should be”Am I ready”? Is it working well? First for a business to be franchised the mode of work should be a proven one.Without a doubt there is no law stating this however there are many situations that show great care should be taken. In order to give a franchise you must be able to show that you have a system which is successful and a workable prototype. For a brand or a business to be working in at least a few locations its administrative model must be stabilized, display a good performance and own a high % of customer preference. Can you sell? In order to be able to franchise your business must be one which is attractive to potential investors.It maybe difficult to judge its sale potential however its being something unique,brand confidence and strength are important.Are potential franchisees showing interest in your brand? Are you able to offer the investor candidate a model which offers them advantages? Can you clone? When a franchise is given the sign of success for you is that the franchisee easily be able to offer exactly the same thing as exists.If your concept is one that depends on its superb location, fantastic sales staff and the owners’sheer hard work then copying this magic is difficult. Ideally a franchise concept should be one that can be easily managed


personeli ve işin sahibinin çok çalışması nedeniyle yürüyorsa, bu büyüyü kopyalamak zor olacaktır. İdeal olarak bir francihse konseptinin işletilmesi nispeten basit olmalıdır ve çeşitli pazarlarda yürütülebilmelidir. Yatırımcılarınıza sizin işinizi sizin gibi işletebilmeleri için vereceğiniz eğitim ve destekleri sunmanız sizin açınızdan ne kadar mümkün. Tabi ki potansiyel franchiseeler oyuna birtakım özel yetenekler veya vasıflar katabilirler ancak bu hesaba katılmamalıdır. İş modeli her zaman kolaylıkla öğretilebilir ve uygulanabilir olmalıdır. Franchisee’e uygun bir geri kazanım sağlayabiliyor musunuz? İşin sahibi olan franchisee hem iş için harcadığı zaman bakımından hem de yaptığı yatırım bakımından geri kazanım beklentisi içinde olacaktır. Bunun için royalty düştükten sonra yapılan yatırımın üzerinde para kazanmak önemlidir. Değer katma taahhüdünde bulunuyor musunuz? Franchise işi büyük ölçüde ilişkilerin korunmasını gerektirir. En başarılı franchisorlar franchiseelerinin başarılı olacakları konusunda taahhütte bulunabilenlerdir. Bunun için kapsamlı eğitim programlarının hazırlanması, lojistik destek konularında, yatırımcılarınızla kendinize özgü çok özel satın alama gücünüzü paylaşıyor olmalısınız. Pazarlamama ve reklam çalışmalarında, insan kaynaklarının yapısının oluşturulmasında, eleman seçiminde ve eğitiminde önemli paylaşımları sergiliyor olmalısınız. Sermayeniz var mı? Franchise vermek düşük maliyetli yayılma (büyüme) anlamını taşırken bunun anlamı hiç giderinizin olmayacağı demek değildir. Yeni franchisorler yasal belgeleri, el kitaplarını, eğitim programlarını ve pazarlama materyallerini hazırlamak için ayrıca sermayeye ihtiyaç duyacaktır. Şunu da unutmayın ki en iyi hazırlanmış planlar bile, söz konusu iş eğer hazır değilse başarısızlığa uğrar. Eğer franchise vermeyi düşünüyorsanız bir adım geri atın ve kendinize şu soruyu sorun: Hazır mıyım?

and maintained,one that can work in various markets. It is an indisputable fact that you must supply the franchisees with the right training and the right support.Of course a potential franchisee can add his own personal capabilities and qualifications but this should not be included in the calculation.The model must be something easily taught and easily workable. Can you offer the Franchisee a suitable profit? The franchisee,having invested time and money, will rightly expect a return.After the royalty fee is deducted will there remain a suitable profit margin? Are you commiting to adding value? An essential in franchising is the protection of the relationship.The most successful franchisors are the ones who are commited to ensuring success for their franchisees. To effect this extensive training programs must be available together with logistical support,you must be able to join the franchisees with your own private purchase strength. You must also support their viable marketing and advertising strategies and help with human relations,choice of staff and their training. Have you got capital? While giving a franchise means effecting enlargement with low investment however this does not mean there is no expense at all.Legal documentation,hand books,training programs and advertising materials,you will need capital for all of these.Don’t ever forget that, even if the plans are the best if the business is not ready you will be unsuccessful.If you are thinking of offering franchises take one step backwards and ask yourself: Am I ready? AĞUSTOS AUGUST 2015

49


CARWAX CAR CARE SYSTEMS “Bu markanın arkasındaki başarının en büyük etkenlerinden biri care sektöründe ki yenilikleri yakından takip eden, müşteri memnuniyetine odaklı bir bakış açısına sahip olmasıdır” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mumcu sorularımızı yanıtladı. “One of the main reasons for our success is that we constantly follow new trends in the care sector and that we are totally focused on the satisfaction of our customers”said Mustafa Mumcu, President of the Board of Directors. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 1974 Tatvan doğumluyum. Zonguldak Fener Lisesi eğitimi sonrasında, Boğaziçi İşletme bölümünü bitirip, ticaret hayatına atıldım. Kardeşim Erkan Mumcu ise 1979 Tatvan doğumlu olup, İstanbul Anadolu Teknik Lisesi eğitimi sonrası Kocaeli Üniversitesi Elektrik ve Elektronik bölümünden mezundur. CarWax ailesi iki kardeşin ortak hedefleri doğrultusunda kurulmuş bir şirkettir.

Will you please briefly introduce yourself? I was born in Tatvan in 1974. After my Zonguldak Fener Lise education I completed Boğazıcı Business Administration then I entered the business world.In 1979 my brother Erkan Mumcu was born in Tatvan, after he completed Istanbul Anadolu Teknik Lise he then graduated from the Kocaeli University in Electric and Elektronics. He then entered the business world. CarWax is a company formed by the mutual goals of two brothers.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Hayrettin Mumcu, öğretmenlik hayatında devam ederken içten içe beslediği otomobil merakını bir gün okuduğu ekonomist Dergisindeki ‘’Oto Temizlik, Bakım ve Koruma Servislerinin En İyi Kazanç Getiren ve Yatırıma Açık Bir İş Kolu’’ olduğunu yazan cümleleri görmesi ile birlikte bu sektöre atılmaya karar vermiş.

Will you please tell us about the formation and development of your company? While still in his teaching career,always keenly interested in cars Hayrettin Mumcu saw in the Economist Magazine the statement “The cleaning,repairing and protecting service of cars is one which brings in extremely good profit and is a sector which is wide open to investors”at that moment he decided to enter the sector. With experience gained over many years and because of his keen interest in cars he took the first step in this sector in 1989 when he took a 700 sq. ground and began under the name of “Öğretmenler (Teachers) washing and servicing”. Hayrettin Mumcu closely followed service,painting, shining and protecting systems and included them into his services,rapidly following this fast moving sector. In 1990 when management was passed to Erkan Mumcu and myself,Mustafa Mumcu the CarWax brand name became one of the giants in the sector..Erkan Mumcu and I, with our experience and our successful investments had the goal of increasing by the Franchise

Yıllar yılı edindiği birikimini merakıyla birleştirerek 1989 yılında sektöre Erenköy’de 700 metrekarelik bir alanda ‘’Öğretmenler Oto Yıkama ve Bakım Servisi’’ adı altında ilk adımı attı. Hayrettin Mumcu boya yüzeyi parlatma ve koruma sistemlerini de hizmetlerine dahil ederek hızlı gelişen sektörün takipçisi olmuştur. 1990 yılında ben Mustafa Mumcu ve Erkan Mumcu yönetimine geçerek CarWax markasının sektörünün dev kuruluşları arasında yer almasını sağladık. Ben ve Erkan Mumcu yılların birikimi ve başarılarıyla yatırımlar yaparak, zaman içerisinde franchising halkalarını çoğaltmayı hedefledik.

50

AĞUSTOS AUGUST 2015


Car Care sektöründe otomobil boya bakım ve koruma ürünleri üretimi ve kimyasal tedarikçisi olarak faaliyet göstermekteyiz.

system.In the Car Care sector we provide painting and protecting together with their chemical preparations.

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? 2002 yılında ilk franchise şubesinin açılışını yaptık. Kurumsal yapının oluşumu için makine ve kimyasal donanımını tamamlayarak uzmanlaşan kadro yapısıyla sektöre dair ürettiği çözümleri franchise sistemiyle birleştirerek standart hizmet kalitesi ve sürekliliğini hedeflediğimiz için franchise sistemi ile sağlıklı büyümeyi hedefledik.

When did your company begin to give Franchises? We opened the first franchise branch in 2002. To effect an institutional system we completed machinery and chemical equipment joined them with our expert personnel in order to be able to supply quality and availability by the franchising and in this manner to enlarge.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var? 2015 yılı hedeflerimiz arasında 50 olan şube sayısını Türkiye genelinde 130 CarWax şubesine çıkartıp, CarWax hizmetini tüm Türkiye’ye yaymaktır. Bunun yanı sıra sektörün önemli bir sorunu olan eğitimli personel sorununa verdiğimiz eğitim desteğiyle çözüm üretiyoruz. Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Gelişmekte car care sektöründeki yeniliklere açık, müşteri memnuniyetine odaklı bir bakış açısına sahip olmalıdır. Girişimci bakış açısı ve başarma azmi olmalı, CarWax işletmeciliğinin gerektirdiği yatırımları karşılayabilecek finansal imkanlara sahip olmalıdır. İnsan yönetiminde deneyim sahibi olmalı, zaman ve gücünü CarWax işletmesi için harcama isteği ve imkanına sahip olmalıdır. Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? CarWax 2002 yılından bu yıla her geçen yıl büyümektedir. Her yıl 7,5 milyona yakın otomobile farklı uygulamalarla hizmet veren Türkiye’nin en büyük markasıdır. Bu markanın arkasındaki başarının en büyük etkenlerinden biri care sektöründe ki yenilikleri yakından takip eden, müşteri memnuniyetine odaklı bir bakış açısına sahip olmasıdır. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? Maliyetler şube konseptine, yatırım şartlar, lokasyonun büyüklüğü, konumu, özellikleri gibi etkenlere bağlı olarak değişiyor. Alışveriş merkezlerindeki kurulum için inşaat ve dekorasyon maliyetleri hariç 25 bin ile 43 bin dolar arasındadır. Cadde konseptinde bu maliyetler 10 bin ile 25 bin dolar arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Yer seçimi, proje desteği, ortak reklam malzeme temini, pazarlama personel temini gibi konularda girişimcimize yardımcı oluyoruz. CarWax’ın bir partneri olarak profesyonel bir firmadan Halkla İlişkiler desteği alınır. Şirket CarWax’ın görsel ve yazılı basın ile olan

How many branches and personnel do you have? Our aim for 2015 is to increase the existing 50 branches to 130 CarWax branches and to spread throughout Turkey,also because of staff education we are helping to solve one of the real problems in this sector that of well taught personnel. Which are the standards you look for in the people to whom you have given or will give franchises to? The person must have a mind which follows new trends in the car care sector and must also be extremely focused on customer satisfaction.He must have an entrepreneural mentality and a goal of success.At the same time he must have available the necessary finance.He must have experience in staff management and must wish to use his time and energy on the CarWax project. Why do you believe entrepreneurs prefer your company? From 2002 onwards CarWax has enlarged every year. It supplies various services to almost seven and a half million cars. It is the largest in Turkey in this sector.One of the main reasons behind the brands success is its following of new trends in the car care sector and also its being always focused on customer satisfaction. What is the average investment needed to open a Franchise within your system? The investment varies and is dependent on the branch concept,the conditions of investment,the size of the position etc.A placement in a shopping centre apart from the building and decoration is between 25-43 thousand dollars. A placement on a main road can change this figure by 10-25 thousand dollars. What support do you give to your franchisees? We help them with choice of position,the project itself,the obtaining of mutual advertising material and in obtaining marketing staff. As a partner of CarWax they have help in human resources from a professional company.The company directs visual and written work organizes press interviews and forms social responsibility projects. With its international and domestic press reports it helps not only newly opening but also existing stations. AĞUSTOS AUGUST 2015

51


ilişkilerini düzenler, röportajlar organize eder, sosyal sorumluluk projeleri üretir, hazırladıkları ulusal ve yerel basın bültenleri ile hem yeni açılan istasyonlara hem de var olan istasyonlara destek olur. Eğitim ve Denetim? CarWax istasyonu açılmadan önce eğitim ve geliştirme departmanımız standart olan bir eğitim programına katılmanızı sağlar. Standart program teorik ve pratik olmak üzere 2 hafta boyunca, CarWax eğitim akademisinde uygulanmaktadır. Ardından servis açılana kadar geçen süre boyunca, belirlenen bir CarWax İstasyonunda; kullanılan tüm ürünlerin tanıtımı ve uygulanmasıyla ilgili eğitim, hizmet kalitesi, istasyonun temizliği, makinelerin kullanımı, bakımı ve temizliği, müşteri odaklı satış, pazarlama, finans ve crm programı gibi konularda çok ayrıntılı bir eğitim programı uygulanır. Ürünlerin kullanımıyla ilgili olarak ürün kataloğu? Uygulama İstasyonu açıldıktan sonra da eğitim departmanı servis, bilgi ve hizmet kalitesinin standartlarını koruması için 4 hafta boyunca kontrollerine devam eder. Kontrol ve rutin eğitimler uygulama istasyonu çalışma sürecinde de sürmektedir. Yapılan rutin denetimler sonucunda alınan puanlara göre uygulama istasyonlarına yıldız verilir. Uygulama İstasyonları performansları ile bir yarış halindedir. Denetimler; sadece puan vermek için değil, arkasından hazırlanan hareket planları sayesinde gelişim sağlamak için yapılmaktadır. Uygulama İstasyonu Geliştirme Servisi? Franchisee uygulama istasyonlarımızın operasyonel anlamda destek olmak amacı ile franchise bölge müdürleri gerekli analizleri objektif olarak yapar ve hareket planları oluşturur. Hareket planları analiz sonuçlarına göre; ciroyu arttırma yöntemleri, personel eğitimi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi gibi konuları içerebilir. Ürün ve Lojistik Desteği? CarWax uygulama istasyonlarında otomobillerin boya yüzeyi bakım koruma temizlik sistemleri ve aksesuar uygulamaları dışında bir uygulama yapılmaz. Kullanılan uygulama kimyasalları (pasta, cila, koruma temizlik ve yardımcı ekipmanlar ) hazır olarak İstanbul depomuzdan sevk edilir. Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz? Bayilerimizi genel çalışma prensipleri ve ürün kullanımıyla ilgili olarak bayi koordinatörlerimizin yaptıkları ziyaretlerle denetlemekteyiz.

Education and Supervision? Prior to the opening of a CarWax station our education and development department includes the entrepreneur in an educational program.This takes place at the CarWax academy,there for 2 weeks a theoretical and practical course is given.After that up until the opening of the new station the new entrepreneur is taught in a CarWax station-use of instruments used, service quality, cleanliness of the station, use of machinery together with its cleanliness and upkeep, customer sales,marketing, finance and crm programs are the many facets taught in addition to the use of the utensil catalogue.After the opening, for 4 weeks, our educational department controls and protects the quality of the service given. Additional controls and teaching continues on a regular basis. Dependent on routine checks the station is given stars according to a pointing system. The stations compete with each other. These competitions are not only to award points but also to organize ongoing actions alwats focused on improvements. Ongoing progress in the stations? With the aim of supporting the franchisee stations our franchise district manager effects an objective analysis and accordingly produces plans for the station to increase their turnover, teach their personnel and improve their service quality.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Otomobiller her geçen gün insan hayatında önemli bir yer edinmiş durumda ve bu durum insanların otomobillerine olan meraklarını arttırarak onlarla duygusal bir bağ oluşmasına neden olmuştur. Gelişen toplumların zamanı daha iyi kullanma gayreti arabalarının bakım ve temizlik işlerine ayırdıkları zamanı sınırladıkları için kendilerinin yapmak istedikleri ama yapamadıkları tüm temizlik ve bakım işlerini car care sektöründe işlerini profesyonelce yapan firmalara teslim etme isteğinden dolayı, her geçen gün büyüyen bir sektördür.

Product and Logistic Support? Other than surface upkeep, cleaning systems and use of accessories the CarWax stations do not effect other processes.The chemicals used(‘paste’, polish,protective cleanliness and equipment)all are prepared in and sent from our Istanbul warehouse.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Otomobil kullanıcılarının işlerini profesyonelce yapan firma arayışları, ihtiyaç haline dönüşen otomobil gerçeği, her geçen gün sektörün büyümesini sağlıyor.

Why should entrepreneurs take on a franchise in this sector? With each passing day, cars become an even more important part of a persons life and as that interest increases owners grow to have an emotional attachment to their vehicles. However the car owners do not have enough time to ensure the upkeep,cleanliness and care needed they therefore prefer to hand over their car to a company which effects these services in a professional manner. For this reason this sector is one of rapid growth.

Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? İş disiplini, hizmet kalitesi, pazarlama faaliyetleri ve müşteri memnuniyetine dikkat eden girişimciler için başarı kaçınılmaz sonuçtur. Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Türkiye’de sektörün en büyük markası olan CarWax firmasını yurt dışında da büyütmeyi hedeflemektedir.

52

AĞUSTOS AUGUST 2015

How do you check up on your franchisees? We check their general work practises and their use of materials by sending our franchisee coordinators to the stations.

How do you evaluate the level that this sector has come to in Turkey? People are constantly searching for correct professional company service for their vehicle. This is the reason that the sector is increasing with every passing day. What are your upcoming goals? We also aim to carry CarWax, the biggest brand in the domestic sector,abroad.


AĞUSTOS AUGUST 2015

00


EKOMİNİ MARKET / EKOMINI MARKET

“Girişimciler herhangi bir bedel ödemeden, anahtar teslim olarak Ekomini konseptli mağazanın işletme sahibi oluyorlar ve kendi işinin patronu konumuna geliyorlar. Yapacakları yatırım sadece mağazada satılacak ürünlerin satın almasından ibarettir” diyen marka yetkilileri sorularımızı yanıtladı. Authorized brand personnel state that “Under the Ekomini Consept entrepreneurs can become shop owners and head of their own company without any down payment prior to key handover. Their only investment will be in their buying of the merchandise for the shop” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Girişimcileri desteklemek suretiyle, hızlı tüketime yönelik tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte, yakın ve dost alış-veriş noktaları oluşturan market zinciriyiz. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? İlk Ekomini mağazası 30 Aralık 2011’de İzmit Darıca’da açıldı. Hedef olarak kendimize tüm Türkiye coğrafyasını belirledik. İlk yılımızda 66 ilde 484 mağazaya ulaştık.

Will you please briefly introduce yourself? We are a fast moving buy and sell project which has the intention of meeting all customer requirements at our close,friendly selling points.

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? İlk açtığımız Darıca Ekomini’den itibaren açılan tüm mağazalarımız franchise sistemi içinde yer almaktadır. Başlangıçtan itibaren franchise sistemini kurgulamış olmamızın en büyük nedeni, girişimcilere sürdürülebilir bir ticaret modeli sağlamaktır.

When and how did your company begin giving Franchises? Since our Darıca Ekomini opening all our shops are formed within the franchise system.From the very beginning our aim was to offer a business opportunity into which entrepreneurs could comfortably enter.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Haziran 2015 sonu itibariyle, 80 ilde 1267 Ekomini mağazamız faaliyet gösteriyor. Mağazalarımızda işletmecilerimizle birlikte toplam 1500‘ün üzerinde çalışan var. Operasyonlarımızı 9 bölgede 60 kişilik bir yönetim kadrosu ile yürütüyoruz.

How many branches and employees do you have? At the end of May 2015 there are 1246 Ekomimi shops throughout 80 regions.Our shops’ personnel and managers together are over 1500.Our operation is managed from 9 regions by a 60 person management team.

54

AĞUSTOS AUGUST 2015

Will you please tell us about the firms foundation and growth? The first Ekomini shop was opened in İzmit Darıca on the 30th of December 2011.The goal which we have fixed for ourselves is the whole of Turkey.In our first year we opened 484 shops. throughout 66 zones.


Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Bizim için çok önemli iki kriter var. Doğru lokasyon ve doğru işletmeci adayı. Dükkân kiralamalarını oldukça ciddi değerlendirmeler sonrasında gerçekleştiriyoruz. Öngörü müşteri sayısı ve ciro beklentilerini sağlayan 30-100 metrekare arası dükkânı kiralıyoruz. Kiralanan dükkânın konsepte uygun tüm tadilat ve reyon yatırımını biz gerçekleştiriyoruz. İşletmeci adayının bu manada bir yatırım yapması gerekmiyor. İşletmeciden beklediğimiz, gerekli yasal işlemleri (işletme ruhsatı, vergi dairesi kaydı gibi) yerine getirmesi. Yapacağı yatırım, mağazada satılacak ürünlerin satın almasından ibaret. Mağazalarımızda satışını önerdiğimiz yaklaşık 800 çeşit ürün var. Bu ürünlerin satın almasını yapıp mağazayı işletmeye başlıyor. Bu da ortalama büyüklükteki bir mağaza için yaklaşık 25-30 bin liralık bir sermaye gerektiriyor. Bizler tedarikçilerle merkezi görüşmeler yaparak işletmecilerimizin daha karlı ticaret yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Girişimciler; Herhangi bir bedel ödemeden, anahtar teslim olarak Ekomini konseptli mağazanın işletme sahibi oluyorlar ve kendi işinin patronu konumuna geliyorlar. Yapacakları yatırım sadece mağazada satılacak ürünlerin satın almasından ibarettir. Ölçek ekonomisi prensibi ile yapılan merkezi satın alma görüşmeleri sayesinde daha karlı ürün tedariği ve ticaret gerçekleştiriyorlar. Gerek işe başlarken ve gerekse ticaretine devam ettiği sürece ciddi bir tecrübe elde ediyorlar. Ayrıca 80 ilde faaliyet gösteren büyük bir ailenin parçası haline geliyorlar.

What are the standards that you look for in the people to whom you give or will give franchises to? We have two important criteria.The correct location and the correct person.We rent premises only after an extremely serious evaluation.We rent shops sized from 30-100 sq m based on estimated customer potential and turnover.All premises are rented,repaired and decorated by us.In this way the entrepreneur does not have to make an investment. What we expect from the entrepreneur is their obtaining the necessary legal formalities(e.g.work license and tax registration).The entrepreneurs investment starts with his/her buying of the shop stock.There are 800 different types of goods. The entrepreneur buys from this merchandise and starts to sell. For a medium sized shop this involves an approximate investment of 25-30 thousand TL.We meet centrally with the investor to help in the obtaining of the most profitable merchandise range. Why do you believe entrepreneurs prefer your company? Entrepreneurs take delivery of the business premises without any down payment.Under the Ekomini concept they become shop owners and head of their own business.Their only investment is the buying of the shop stock,this is done by working on measured economical principles with authorities at central therefore more profitable business is entered into.Be it when they start,be it in the ongoing business,entrepreneurs gain serious business experience.Additionally they become members of a large family which is spread throughout 80 zones.

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? Resmi evrakların temini haricinde, mağazanın kurulum aşamasında işletmeci herhangi bir bedel ödemiyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi mağazalarımızda satışını önerdiğimiz yaklaşık 800 çeşit ürünün satın almasının yapılıp, faaliyete başlanabilmesi için işletmeciye yaklaşık 25-30 bin liralık bir sermaye gerekiyor.

What is the approximate investment that an entrepreneur must make when opening under your Franchise system? Apart from official documentation,the entrepreneur makes no investment during set up of the business.As I mentioned previously he can choose from our 800 item stock choice, for this approximately 25-30 thousand TL of investment will be needed.

Sizden franchise alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Tadilat ve dekorasyon işlemleri bizim tarafımızdan gerçekleştiriliyor. İlk yıl içinde 6 aylık kira desteği sağlıyoruz. Franchise anlaşmasının yapıldığı ilk andan itibaren, yönetim ekibimiz devamlı olarak işletmeci ile iletişim halinde oluyor. Ürün tedarikçileri ile merkezi görüşmeler yaparak, işletmecilerimize avantajlar sağlıyoruz. Ayrıca maliyet düşürücü anlaşmalarla (elektirk, güvenlik sistemleri, sigorta vs.) işletmecilerimizin karlılığını arttırıyoruz.

What support do you give to investors under your system? Repairs and decoration of premises are effected by us. We support with 6 months of the first years rent.From the formation of the franchise our management team is in constant contact with the entrepreneur.In the procuring of merchandise our management obtains price advantages through their buying power.Additionally we help with other contracts formed such as insurance, security systems, electric etc, all which bring down running costs.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz? Mağazalarımızı 2 farklı şekilde denetliyoruz. Dış kaynaklı denetim firması çalışanları yılda 4 defa mağazaya giderek gerekli incelemeleri yapıyor. Saha ekibimiz ise her ziyaretinde gerekli incelemeler yapıp, herhangi bir aksaklığın yaşanmasının önüne geçiyor.

How do you check up on your Franchisee? We use two different methods,by using an external control company which visits the shop 4 times a year,secondly our own Ekomini regional team makes regular visits to overcome problems observed. AĞUSTOS AUGUST 2015

55


å Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar? Öncelikle yüksek standartlara sahip, modern bir yapısı olan, yatırım maliyeti düşük, avantajların çok olduğu, büyük bir ailenin üyesi olmak için Ekomini sisteminde yer almalıdırlar. Bunun yanı sıra, perakendede artan rekabet karşısında daha güçlü durabilmek için tek başına bir işletme değil, Ekomini ailesinin bir parçası olarak ticaret hayatını sürdürmek büyük bir avantaj sağlıyor. Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dönemde perakende sektöründe indirim marketlerinin yakalamış olduğu trend, müşteri tarafında avantaj sağlamakla birlikte daha küçük ölçekli işletmelerin ticari faaliyetlerinin zora girmesine ve hatta sonlanmasına sebep oluyor. İzlemiş olduğumuz bu müşteri yönelimleri dahilinde küçük boyutlara sahip, kaliteli hizmet veren ve hızlı alışveriş imkanı sağlayarak vakit kazandıran noktaların önemi daha da artıyor. Küçük ölçekli noktalar, ancak iyi modellemeler ve profesyonel desteklerle yeniden şekillenen perakende dünyasında yerini alabiliyor. Sizden franchise alanların başarılı olması i çin nelere dikkat etmeleri gerekir? Belirlenmiş marka standartları ve konsepte sadık olarak faaliyet göstermeleri başarıyı getiren en büyük etkenlerden birisidir. Bununla beraber, müşteri ilişkileri kuvvetli bir işletmecinin kısa zamanda ciddi yol aldığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Öncelikle 2015 yılı sonunda hedefimiz 1400 mağazaya ulaşmak ve ilerleyen yıllarda da bunu, aynı standartlarda devam ettirerek büyümek. Ayrıca mağazaların sürdürülebilir olması da temel hedeflerimizdendir.

Why should entrepreneurs take out a Franchise in this sector? To become part of the large Ekomini family which has high standards,modern systems and low investment.In addition so as to be able to stand up,because they are not alone,in todays competitive on going retail world.In business life being part of the Ekomini family is a great advantage. How do you evaluate the point to which Turkey has come in the last time period? In retail over this period a trend of together with offering advantages to the customer advantages are offered to small shop owners by helping them overcome problems which if not solved could even result in their having to close.The result of this is that small shop owners offering quality and quick service are increasing in importance. Small shopping points which are well formed and have professional support are now the form which the retail world is taking. Which do you believe are the criteria for success in the Franchise world? One of the most important is staying near to the concept and staying with known brands.In addition to this we can comfortably state that with strong customer relationships the business owner soon moves swiftly along the way. What are your goals for the upcoming period? Our 2015 year end aim is to have 1400 shops,then in the upcoming years continue to enlarge while always keeping our standards high. Our main aim is that the shops are sustained.

00

AĞUSTOS AUGUST 2015


AĞUSTOS AUGUST 2015

00


OHANNES BURGER

“Kuruluşunun 10’uncu yılında ulusal marka olma hedefiyle yola çıkan ve bugün Bornova, Buca Alsancak ve Bostanlı şubeleriyle büyüyen Ohannes Burger, butik hamburgerci temasıyla farklı dünya lezzetlerini Türk damak tadına uygun bir şekilde tüketiciye sunuyor” diyen Mehmet Ali Yazıcıoğlu sorularımızı yanıtladı. “Our company aims to become an international brand within 10 years time, today we have branches in Bornova, Buca, Alsancak and Bostanlı where we serve boutique type hamburgers based on different world tastes but adapted to the Turkish palate”said Mehmet Ali Yazıcıoğlu answering our questions. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1977 Münih Almanya doğumluyum, çocukluğum Aydın Germencik’te incir bahçeleri arasında geçti. İlkokuldan itibaren İzmir’e taşındık. Dokuz Eylül Endüstri Mühendisliğini bitirdikten sonra eşim ile birlikte Amerika’da MBA üzerine yüksek lisans yaptık. Ohannes Burger’in fikir temellerinin atıldığı yer de oradaki butik burger firmalarıdır. Amerika’da okurken butik burger restoranı kurmaya karar vermiştik bile. Orada okurken bir yandan da et işleme tesisinde çalışıp etin inceliklerini öğrenmeye karar verdim. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 3M firmasında planlama şefi olarak çalışırken ilk çocuğumuz doğdu. Çocuğumuzla daha fazla vakit geçirmek için İstanbul’dan İzmir’e dönüş yapma kararı verdik. Bunu fırsata çevirmek için yıllardır aklımda olan kendi burger işletmemi açma fikrini hayata geçirmek için kolları sıvadım. 2009 yılında İzmir’de atölyeyi kurdum. Damak tadına güvendiğim arkadaşlarımla denemelere başladım. Yaklaşık 100 çeşit köfte reçetesi çalıştıktan sonra şu an kullandığımız köfteyi geliştirdik. Menünün ana ürünleri netleşince Bornova’daki ilk satış yerimizi açtık. Kulaktan kulağa reklam politikası izledik ve kısa sürede Bornova’nın

58

AĞUSTOS AUGUST 2015

Will you please briefly introduce yourself? I was born in 1977 in Munich Germany,my childhood was spent in the fig gardens of Germencik Aydın.At primary school time we moved to Izmir. After completing Dokuz Eylül Industrial Engineering my wife and I obtained our MBA degrees in America.The Ohannes Burger idea was born there when we saw the boutique burger sector. We decided even while studying in America to setup a boutique burger restaurant. While still studying there I decided to work in a meat establishment in order to learn more about it Will you tell us about the establishment and growth of your company. At the time our first child was born,when I was working in the 3M company as a chef,we decided to return to Izmir from Istanbul so as to be able to spend more time with our child.I saw this as an opportunity to put into action the plan which had always been at the back of my mind-setting up my own burger restaurant.In 2009 I established a work room in Izmir.I started to make tasting trials on friends whose tastes I could depend on.After working on approximately 100 different köfte (meat balls) recipes we developed


sevilen burger markası haline geldik. Yeni şubelerle birlikte İzmir’de burger denince akla ilk gelen markayı biz yarattık. Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? Franchise vermeye 2014 yılında Kıbrıs Şehitleri şubesi ile başladık. 2013 yılı sonunda Ohannes Burger’in büyüme stratejisini oluşturduk. Burada direkt yatırım yerine bayii ağıyla büyüme ve tedarik zincirini oluşturma fikirlerini benimsedik. 2014 yılı sonunda Buca şubesini açtık, 2015 ilk yarısında Bostanlı şubesini açtık. 2015 Eylül ayında da Balçova ve Manisa şubeleri hizmete başlayacak. Kaç şubeniz ve çalışanınız var? 2015 Haziran itibariyle 4 şube ve 50 çalışanımız bulunuyor. Eylül ayında 2 şube daha hizmete başlayacak ve çalışan sayımız 75’e yükselecek. Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Franchise alan kişi bizim için ortak anlamına geliyor. Bir ortaklıkta en önemlisi ortakların markaya inanmaları ve değer vermeleridir. Aradığımız en önemli özellik Ohannes Burger markasına fikirleriyle katkı sunabilmesidir. Ben çocuğuma yedirmeyeceğim ürünü satmam, bu bilincin tüm şube sahiplerimizde olmasına özen gösteririm. Kimyanın tutması şart. Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? İnsanların sevdiği butik bir iş yapıyoruz. Misafirlerimiz Ohannes Burgerden bahsederken övgü dolu sözler kullanıyor. Bunun bir parçası olmak ve kendilerini gerçekleştirmek için bizi tercih ettiklerini düşünüyorum. Ayrıca Ohannes Burger yatırımcıları arasında organik bağ oluşması ve herkesin fikrini iletebilmesi ortak olarak çalışabilmeleri de tercih sebebi oluyor. Şubelerin kazandırması ve geri dönüşüm oranının endüstri şartlarına kıyasla daha cazip olması da etken.

the one we presently use.Once our main menu was decided upon we opened our first sales location in Bornova. Our advertising was ‘from ear to ear, soon we became a much loved burger brand. We, together with our new venues formed the brand that when Izmir says burger the automatic brand name is the one we have formed. When did your company begin to give Franchises? We began in 2014 with the Cyprus Şehitler (martyr) branch. At the end of 2013 we formed our strategy for the enlargement of Ohannes Burger. We chose,rather than a direct investment, to use the provision chain method. At the end of 2014 we opened our Buca branch, in the first half of 2015 we opened in Bostanlı and in September this year we shall open in Balçova and Manısa. How many branches and personnel do you have? In June 2015 there are 4 branches and 50 personnel. When we open the 2 new branches in September the number of staff will rise to 75. What are the standards you search for in the people to whom you have given or will give franchises to? For us,the person who takes a franchise becomes our partner. In a partnership the essential ‘must have’is believing and valueing the brand.Another important criteria is that they (the entrepreneurs) are able to add new ideas to the Ohannes Burger brand. I would never sell anything in my restaurant that I would not feed to my own child all our branch owners have to be aware of this. Finally our chemistry must fit.

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? Metrekare bazında hesaplayacak olursak 3 bin ila 3 bin 500 TL civarında bir rakam ortaya çıkıyor.

Why do you think investors prefer your brand? We are effecting a boutique business which people love.When our guests speak of Ohannes Burger it is always with praise.I believe that investors wish to become a part of this and at the same time are fulfilling themselves these are the reasons.Ohannes Burger investors develop an organic tie with each other and work in an environment where the exchange of ideas is appreciated.I believe they prefer a position where they can make something work and see the return of it rather than their being in industry. What is the average investment needed to take out a franchise under your system? If we calculate on a sq metre basis we come up with an approximate figure of three to three and a half thousand TL.

Sizden franchise alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Yeni Girişimci ise Kosgeb ile birlikte girişimci desteği sunuyoruz. Personel alımları ve eğitimleri konusunda destek veriyoruz. Ayrıca şube yöneticisine yönetim eğitimi ve sertifikası veriyoruz. Bunun yanında tüm sistemi kurarak teslim ediyoruz. Envanter yönetiminden kasa raporlamasına kadar bir çok şey merkez tarafından yapıldığı için daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlıyoruz.

What support do you give to your investors? If they are new entrepreneurs we support them with Kosgeb(Entrepreneurship financial startup support).We help in their finding and training staff.We also train and giva a certificate to the branch manager.We establish the complete enterprise.From inventory to finance reports all are effected centrally,in this manner a safer and better standard is achieved. AĞUSTOS AUGUST 2015

59


Franchiselarınızı nasıl denetliyorsunuz? Her hafta mutfak ve salon denetimlerimiz var bu denetimlerden çıkan raporlara göre eğitim ihtiyacını ve eksiklikleri tespit ediyoruz. Ayrıca sistemler bütünleşik çalıştığı ve merkezin kontrolünde yürüdüğü için tüm satış rakamlarını değişken maliyetleri istatistikleri raporlayarak ihtiyaçları saptayabiliyoruz. Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar? Türkiye gibi şartların sıklıkla değiştiği ülkelerde yatırımcıların riski azaltmaları için güvendikleri markaya yatırım yapması ve markayla birlikte riski azaltalarak büyümelerini tavsiye ediyorum. Gıda sektörü vadeli satış olmamasından dolayı finansal krizlerden daha az etkilendiği için özellikle yatırım yapılabilir olarak ön plana çıkıyor. Tabii Ohannes Burger gibi hızla büyüyen ve katma değeri yatırımcısıyla paylaşan markalar yatırım yaparken tercih edilmeli. Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye’de özellikle son dönemde organik ürünler ve butik ürünler ön plana çıkıyor. Sektör fastfood dan fast casuala doğru kayıyor. Yemek yeme alışkanlıkları insanların bilinçlenmesiyle değişiyor. Dışarıda yemek yeme oranı iş gücü katılımıyla birlikte artıyor.

How do you check up on your franchisees? Every week a check on kitchen and salon is effected then based on these reports training and other deficiences are rectified.Also as our total system is centrally contolled based on turnover reports we can evaluate requirements. Why should investors enter this sector? I advise investors who live in a country such as Turkey,where conditions change constantly,investment should be in a brand they trust and together with the brand reduce their risks when enlarging.An important factor is that the food sector is one which is not based on forward sale this results in it being less affected when a financial crisis arises,a good reason for investment.Naturally,also,a company such as Ohannes Burger which is growing rapidly and sharing its gains with its franchisees is a reason for investors to prefer it. How do you evaluate the position this sector has come to recently? Turkey,has,especially recently,become hugely aware of organic and boutique products.The food sector is moving away from fast food to fast casual.As people have become more knowledgeable the food they eat has changed. The percentage of eating out is increasing as work does.

Sizden franchise alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Gıda işinde yeni yatırımın önemli unsurları; lezzet, hedef kitle ve lokasyondur. Burada Ohannes Burger açısından franciseelerin lokasyon konusunda dikkatli ve seçici olmaları son derece önemlidir. Doğru lokasyondaki doğru şubeler ile düzenli ve sürekli geliri garantilemiş olurlar. Ayrıca sürekli iyileştirme ve markanın bir parçası olmakta gerekir.

What should people who take a franchise from you be careful of? In the food sector the important components for new investors are:taste, the customer group aimed at and the location.For the Ohannes Burger franchisee the location has to be chosen with the utmost care.With the right branch in the right location an ongoing steady return can be ensured.Additionally, while always improving,they must become a part of the brand.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? 2015 sonuna kadar şube sayımızı 10 şubede tutacağız. 2016 başında İstanbul pazarına giriş yapacağız. Ayrıca 2016 ilk yarısında yurtdışında da şube açmayı planlıyoruz. Bizim için uzun vadede önemli olan yurtdışında da katma değer yaratarak toplumumuza faydalı olmaktır.

What are your upcoming goals? We shall maintain the number of branches at 10 up until the end of 2015. At the beginning of 2016 we shall open in Istanbul, we plan also to open a branch abroad in the first half of 2016.Important for us in the long run is being useful to our fellow beings by creating added value abroad.

60

AĞUSTOS AUGUST 2015


AĞUSTOS AUGUST 2015

00


å

TÜRK TİPİ FRANCHISE TURKISH TYPE FRANCHISING OSMAN BİLGE • post@franchisemore.com Franchise & More

T

ürkiye’de 30 yıllık franchise deneyimimizle ilginç bir noktaya geldik. Zincir sayısında Avrupa’nın lideriyiz ama dünyaya açılamıyoruz. Dükkan sayısını zincir sayısına böldüğümüzde ortalama 20 çıkıyor, bu sayı ABD de 200. Haliyle az şubeli zincirler verimsiz çalışıyor, güçsüz kalıyor. Örnek olarak herhangi bir AVM nin gıda katında kaç kişinin hangi işletmeden aldığına bakın, göreceğiniz tablo 3-5 yabancı müşterinin yarıdan fazlasını alıyor, kalanı 10-15 yerli paylaşıyor. Hangisinin yemeği daha iyi tartışılabilir, ama hangisinin zinciri daha iyi, tartışılamaz. Farkın nedeni, yabancıların Amerikanvari, yerlilerin Türk işi çalışması. İstediği kadar yabancıların ekipmanını, uzmanını alsın, işe yaramıyor, dışı benziyor, içi değişmiyor. Franchise dünyadakinden bir hayli farklı gelişti. F&M olarak biz bu durumu “Türk tipi franchise” olarak tanımlıyoruz. Marka sahibi sistem kurmakla uğraşmıyor, işi ustasına, işletmeyi bayisine teslim ediyor. Eğitim vermiyor, eğitilmiş adam alıyor. Denetimsiz ticaret ve haksız rekabet ortamında “gemisini yürüten kaptan” diyor. Dört ana sektörde gördüğümüz şu. Yiyecek alanında franchise alanın başarısı yere ve işletmeciye bağlı; verenin başarısı konseptin gücüne ve yer bulma kabiliyetine bağlı. Türk tipi franchise üç konuda dünyadan farklılaştı. Tedarik: Dünyada tedarikçi olarak en uygun firma seçilip maliyet düşürülür, bizde franchise veren her şeyi kendi tedarik etmeye çalışır, fiyatları şişirir. Ustalık: Dünyada işler basitleştirilir, herkese eğitim verilir, herkes her işi yapar, bizde mutfak ve servis ayrılıyor, işi bilen usta aranıyor, üstünkörü eğitim veriliyor. Süre: Batıda 15-20 yıl süreyle franchise verilir, bizde süre 5 yıl. İşi öğrenen ayrılıyor, kendi zincirini kuruyor. Giyim alanında 90’larda markalar bayilik verir, çekini alır, işletmeye karışmazdı. “Türk tipi” franchise üç konuda belirginleşti. Geri alma: Bayiler fiyat kırdı, indirime erken girdi, markalar müdahale edebilmek için konsinye satışa döndü. Stok, vitrin, dekor, eğitim derken perakendeyi öğrendiler, mağazaları bayilerden geri aldılar. Kar düşmesi: AVMler açıldıkça müşteri dağıldı, bayiler zorlandı, kira markaların üstüne geçti, bayinin gücü azaldı. AVMler kimi sevdiyse onu büyüttü, yabancılar avantaj kazandı. Sonuçta giyimde bayiliğin tadı kalmadı.

62

AĞUSTOS AUGUST 2015

In

Turkey with our 30 years franchising experience we have come to a surprising point.With the number of our chains we are the leaders in Europe. When we divide the number of shops into the chain number our resulting figure is 20, in Europe it is 200. In this situation chains with few shops work in a weak and nonproductive manner.To give an example,in whichever shopping center we look on the food floor we see more than half the customer number in 3-5 foreign locations, the remaining customer number is shared by 10-15 domestic locations. Which chains’food is better can be argued but which chain is better certainly cant. The difference is that the foreign brands work in an American manner, we the locals in a Turkish manner. Our chains can take as much foreign equipment and as many foreign experts as they wish, only the outside changes the inside remains the same.We have developed in a different Franchise manner to the rest of the Franchise world.In F and M we term this “Turkish Type Franchise”. The owner of the brand does not occupy himself settingup his system he hands it over to his foreman or manager. He does not train them, he takes on trained people. In a world of uncontrolled business and unfair competition he becomes “The captain of the ship” This is what we observe in the 4 main sectors. The success of a franchise in the food sector is dependent on position and management, on the ability of the franchisor to choose the right location for the right concept. Turkish type franchise differs from the world in three ways. Preparaiıon Worldwide the most viably priced commodity is chosen, whereas we try to procure everything for ourselves, thus the price is jacked up. Skills Worldwide, work is made easier,everyone is trained,everyone does every job, whereas we separate kitchen and service, a foreman who knows the work is taken and given only a superficial training. Timing In the west a franchise is given fot 15-20years,we give for 5.People learn the business then leave and form their own chain.In the Ready to Wear sector 90% of the brands are franchised, after the cheque is taken then the franchisor has nothing more to do with the running of the business.”Turkish type franchising” is obvious in 3 ways. Return Of Merchandise The franchisee reduces prices,and goes into sales too early for the brands to be able to interfere it becomes consigned selling. Stock, display, decoration, training in fact retailing is learnt then the brand takes back the franchise. Falling Profits As more and more shopping centers have opened customers have become scattered, franchisees


Dünyayla baş edememe: Dünyada rekabet iyi tasarımla, fazla koleksiyonla, düşük fiyatla yapılıyor. Bizde rekabet satış noktasını elde tutarak, kaliteyi düşürüp ucuzlayarak yapılıyor. Dünün güçlü markaları bugün işi bilen şube zincirleri karşısında dayanamıyor. Mağazacılık alanında 90’lara kadar küçük uzman mağazalar vardı. “Türk tipi franchise” üç önemli gelişmeyle şekillendi. Genişleme: Mağazalar küçükken uzmandı, büyüyünce ürün gamı genişledi. Marketten hipermarkete, bilgisayarcıdan elektronik markete, nalburdan yapı markete geçtik, her şey tek çatı altında bulunur oldu. Gerçekten uzman olmayan küçük mağazaların şansı kalmadı. Şubeleşme: Küçük mağazalar franchise ile yayıldı ama, kar marjı düşünce bayiye yetmez oldu. Oysa yüz şubeli büyük veya bin şubeli küçük mağazanın karı az bile olsa, markanın sahibine yetiyor. İnternet satışları her sektörde fiyatı baskılıyor, kar azalıyor, olan bayiye oluyor. Yerlileşme: Dünya devleri pazara girdi, yerliler işi onlardan öğrendi. Büyük sermaye zincirleri alarak perakendeye girince denge kuruldu. Şubeyi, maliyeti, fiyatı iyi yöneten yerliler yabancılarla baş edebildi. Gıdada, elektromarkette, yapı markette, mobilyada, katlı mağazada yerliler yabancıları yendiler. Hatta inanıyorum ki, AVMler yer vermese yabancılar iş yapamaz. Hizmet alanında 90’lara kadar tek tük zincirler vardı. Sonra “Türk tipi franchise” gelişti, farklı sektörlerde farklı sonuçlar çıktı ortaya. İşi öğrenme: Emlak, temizlik, araç kiralama, kargo, danışmanlık, otelcilik gibi dünyada büyük markaların hakim olduğu sektörlerde yabancı zincirler franchise verip işi bayilerine veya profesyonellerine öğrettiler, bir çoğu ayrılıp kendi zincirini kurdular. Franchise tekniklerini bilmeyen, işi operasyondan ibaret sanan taklitler bir türlü orijinali gibi olamıyor, yabancılar giderek pazara hakim oluyor. Gücüne güvenme: Monopol şans oyunları yüzlerce bayisini memur gibi çalıştırdı. Oligopol telefon operatörleri bayilerini primle oynattı, bir açtırdı bir kapattı. Oligopol meşrubat, bira, beyaz eşya markaları bayilerini seçti, asker gibi çalıştırdı, arada Rekabet Kuruluna yakalandılar. İşine güvenme: Biraz farklı olup da para kazanan perakendeciler hemen franchise verdiler. Çoğu franchise tekniklerini bilmedikleri için sistem kuramadı, sadece markalarını kullandırdı. Yer iyiyse, bayi becerikliyse iş yürüdü. Güzelikten zayıflamaya, dershaneden okula, PVC pencereden araç bakımına, birçok sektörde benzeri yaşandı. Bayi başka destek görmediği için franchise giriş bedeline “isim hakkı” diyor. Kendinin iş fikri olmadığından, kazandığını gördüğüne umut bağlıyor. Türkiye’de 30 yılda franchise ile geldiğimiz noktanın özeti bu. Franchise zincirlerinin 6 gücü, 4 ortağı olur. Marka, yer, konsept, operasyon, fiyat, ürün alanında güçlü olmayan zincir kuramaz. Katma değerini franchise veren, alan, tedarikçi, tüketici arasında dengeli paylaştırmayan zincirleşemez. Yerli markalar ancak 2-3 güce sahipken zincirleşiyor, franchise tekniklerini bilmediğinden sistem kuramıyor, birikimi olmadığından işine yatırım yapamıyor, düşe kalka yürüyor. Karın çoğunu kendine aldığından bayiler kazanamıyor, bayilerini batırarak büyüyüp günü kurtarıyor. Büyük sermaye alır diye umuyor ama, sistemsiz ve karsız işe girmedikleri için tıkandığı noktada kimi el değiştiriyor, kimi kapanıyor. Organize perakendenin kuralı bu, en az hata yapan rakiplerini yutar, yerliler beceremezse yabancılar hepsini yutar. Yanlış da yapsa, eksik de olsa, bunlar ülkemizin markaları, yarının büyükleri bugünün eksikleri arasından çıkacak. F&M olarak biz bu eksikleri gidermek için eğitimle, denetimle, danışmanlıkla, satışla destekliyoruz.

have problems,rent takes precedence over brand, and the franchisees’strength has lessened. In the end there is no pleasure left in Ready to Wear retailing Being unable to better the competition World competition is based on good styling,multiple collections and low prices. Whereas we keep the location and drop the quality. Today even strong world brands cannot compete against well run onthe ball chains. In the market place there were 90 small specialist shops.Under the Turkish ‘Turkish type Franchise’ these three obvious trends have appeared. Development When shops were small they were specialists,when they enlarged they increased the framework of their products.From market to Hipermarket,from Computers to Electrical Markets,from Ironmonger to Building Materials Markets everything to be found under one roof.There was no longer a place for the small shop specialists. Becoming chains, the small shops enlarged by franchising and as profit margins fell it became too little for the franchisee. Even if profit from 100 branches or 1000 small shops is not huge it can satisfy the brand owner. Internet sales are pressurizing prices in every sector,profits decrease the loser is the franchisee. Localization The world giants went into the market, the locals learnt from them. High Capital chains can balance their business by entering retail. Locals who managed chains,finance and pricing well were able to compete.In the food,electromarkets, building materials, furniture sectors big local shops were able to better the foreign ones.In fact, I believe tha if foreigners are not given shops in shopping centers they cannot survive. In the service sector until the 90’s there were the occasional chains. Then “Turkish type Franchising” emerged and in different sectors different results can be seen. Learning The Business Realestate, cleaning, vehicle renting,cargo,consultation,accomodation,foreign brands gave franchises and taught the business to the franchisees and professionals. Many who then left formed their own company. Those who do not know Franchise techniques, who believe that by copying it will work can never compare to the original, this is why foreigners become more and more dominant in the market place. Don’t depend on your strength As in a Monopoly game of luck hudreds of franchisees worked like civil servants.Oligarthy telephone operators played the franchisees with premiums and one opened one closed. Oligarchy brands of soft drinks, beer, white goods chose franchisees, worked them like soldiers and in the meantime got caught up in rivalries. Don’t depend on your work Slightly different retailers who did earn money immediately gave franchises.If the place and the franchise were good-it worked. This happened in many sectors-Beauty to Slimming,Classrooms to Schools, PVC window frames to Vehicle service etc.Because the franchisee was not given any support the price of the franchise became known as the royalty fee. Not having their own personal idea for a business when they realised a profit they became hopeful. The summary of that which Turkey has become in the franchising world in 30 years is this. The franchise chains’s trength 6 has become commonplace 4.Those who are not strong in brand, position, concept, operations,price and product cannot form a chain.Franchise profit which is not equally shared by the franchisor, franchisee, preparer and the customer cannot become a chain. Local brands while still at a strength of only 2-3 become chains, set up systems without knowing franchise techniques and no available capital thus no investment moves on by falling then trying to get up then falling again. As the franchisor takes most of the profit the franchisee cant earn,the franchisor enlarges and manages to survive by taking on more franchisees who don’t survive. Hope is for large capital, but using a nonviable system which doesnt work,no profit gain then when it all comes to a stop some change hands some close.Organized retail has this rule,the one who makes the fewest mistakes survives, if the local can’t survive the foreigners swallow up everything.Even if they make mistakes and fall short, these are our countys’brands.Tomorrows giants will emerge from amongst these deficiencies.As F and M we give support with teaching, supervising, consulting and sales support. AĞUSTOS AUGUST 2015

63


å

GENÇ , ÇOCUK VE BEBEK MAĞAZALARINDA FRANCHISING FRANCHISING IN THE BABY, CHILD AND YOUTH SECTOR Bebek

, çocuk ve genç giyimi, hazır giyim sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından biridir. Bunda en büyük etken, Türkiye nüfusunun neredeyse yarısının bu grupta yer almasıdır. Tüketicinin bilinç düzeyine bağlı olarak, markalı ürünlere ilgi her geçen gün artıyor. Tabii markalar da tüketicinin bilinçlenip kendilerine gelmesini beklemiyor. Örneğin, sadece çocuklara hitap eden mağaza sayısında ciddi bir artış var. Çocuklar için her şeyi bir arada sunan mağazalar; kalite, moda, şıklık, zevk gibi unsurları ön plana çıkarıyor. Mağaza açma yarışına giren markaların büyüme politikasında büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu kentleri de önemli bir yer tutuyor. Bu alanda yatırım yapmak orta ölçekli sermayesi olan yatırımcılar için iyi fırsatlardan biri. Özellikle sektörde öne çıkan giyim mağaza zincirlerinden biri ile yola çıkmak, orta ölçekli sermayesi olanların başarıya ulaşma imkanını büyük ölçüde arttırıyor. Uygun bir cadde ve yaya trafiğinin fazlalığı, açılması düşünülen mağazanın boyutları da bu başarıda en az seçeceğiniz giyim mağaza zincirinin kendisi kadar önemli. Giyim, ekonomik krizlerden en az etkilenen sektördür. İnsanlar kendi ihtiyaçlarını erteler ama çocuklarınkini asla ertelemez. Üstelik tüketiciler çocuklarının ihtiyaçları için fiyat sorgulamasını daha az yapar. Piyasada faaliyet gösteren markaların iyi hizmet ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmalarıyla birlikte bebek, çocuk ve genç giyim mağazaları hızla çoğalmaya başladı. Franchising stratejisiyle büyüme yoluna giden markalar ülkemizin dört bir tarafında faaliyet göstererek önemli bir istihdam olanağı sunmaktadır. Bu alanda hizmet veren markalar, franchising sistemiyle Türkiye geneline açılmayı hedefliyorlar. Markayı taşıyabilecek, yeniliğe açık girişimcilerle çalışmayı ilke edinen markalar, sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve türlü türlü yeniliklerle insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. Bizde dergimizin bu sayısında Bebek, Çocuk ve Genç giyim alanında franchise veren markalara ışık tutup, franchise olanakları hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bu alanda faaliyet gösteren, önde gelen firmalarından görüşler alarak, girişimcilere rehberlik etmeye çalıştık.

64

AĞUSTOS AUGUST 2015

The

Ready to Wear sector of baby,child and youth is one which shows high growth. This age group amounts to almost 50% of Turkey’s total population. Interest in brand items grows by the day because of the degree of customer awareness.ıt goes without saying brands are not simply sitting waiting for the customers to become aware and then come to a brand.Instead,it can be seen there is a serious increase in the number of shops focused on children. The shops offer everything, quality, fashion, chicness and good taste all are to the fore.This race to enlarge and open shops can be seen taking place not only in the big cities but also in Anatolia. A good opportunity for investors who have only a limited capital is enterance into this market and setting up with one of the foremost childrens wear chains as this can greatly increase the possibility of success.The decisions as to which suitable thoroughfare and the right size of shop are as important as the chain chosen.Ready to Wear in this age group is one of the sectors least affected in an economical crisis.People delay their own requirements but never those of their children.Additionally the customer queries less the price of the garments. As brands working in the market place ensure they give good service with priority to customer satisfaction the number of shops in the baby,child and youth Ready to Wear sector rapidly increases.Brands which are enlarging by franchising can be seen in all corners of our country, they in turn are a great source of employment.Brands which work in this category aim to open shops in Turkey in general.They wish to work with people who will be able to represent the brand well and be open to new trends, while they, the brands closely following the market place are being successful in attracting the customers’interest with various novelties. In our this months magazine,we wish to draw your attention to the potential in the Baby, Child and Youth RTW sector and to the brands which are offering franchises. Therefore to give direction to entrepreneurs we have focused on the fundamental ideas that authorities in some of the top brands in the category have expressed.


AĞUSTOS AUGUST 2015

00


å

ANDYWAWA BEBEK VE ÇOCUK GİYİM ANDYWAWA BABY AND CHILDRENS’WEAR “AndyWawa, 2003’ten bugüne Türkiye’de bebek ve çocuk hazır giyim sektörünün lider markalarından biridir. Markanın stratejisi, en kaliteli pamuk ipliklerini kendi fabrikasında kumaş haline getirdikten sonra, kendi ürettiği aksesuarları ile ürünlerini müşterilerine sunmaktır” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Nedim Şaul sorularımızı yanıtladı. “From 2003 up until the present AndyWawa is one of Turkeys’ leading Baby and Childrens’Ready to Wear in its sector.The brand strategy is to use the highest quality of cotton yarn,weave it in our own factory then add our own accessory items this we offer to our clients”said Board President Nesim Nedim Şaul when he answered our questions. 66

AĞUSTOS AUGUST 2015


Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 2003 yılında Shatel Grup olarak tekstil sektöründe Kumaş, aksesuar, fermuar ve ihracat firmalarımızın bize verdiği uzmanlık ve güç ile ANDYWAWA adı altında Bebek ve Çocuk giyim sektörüne atılma fikri ortaya çıkmış, gerekli alt yapılar ve sistemler oluşturulmuştur. Sektörde yenilikçi, en kaliteli hammaddeler kullanılarak gelişimine artarak devam etmekte ve vizyonu olan bir dünya markası olma hedefine doğru yol almaktadır. Üretimde kullanılan girdilerin %90’ı doğaya saygılı hammaddeler ve en yüksek kalite standartlar ile kendi bünyemizde üretilmektedir. AndyWawa’nın tüm haklarını elinde bulunduran Ralfteks A.Ş., 6 firmadan oluşan ve tekstilde uzmanlaşmış bir şirketler grubunun üyesidir. Bu grubun ilk firması olan Şık Düğme, 1940’tan beri faaliyet göstermektedir. Grup firmalarında toplam 360 kişi istihdam edilmektedir. AndyWawa, çoğunluğu Türkiye’de olmak üzere 98 bayi, 15 Wawahouse mağazası altında satılmakta ve yurt dışında Ortadoğu, Rusya, Avrupa ve Amerika’ya ihraç edilmektedir. Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? 3 mağazamız yurt dışında olmak üzere toplam 15 “Wawahouse” adı altında mağazamız bulunmaktadır. Yurt dışı mağazalarımız Rusya-Kazakistan-Azerbaycan olup Türkiye de İzmir-İstanbulAnkara- Antalya -Konya- Kocaeli-Gaziantep- Adapazarı-Balıkesir -Van illerindedir. Bunun dışında 98 corner bayilerimizde hizmet vermekteyiz. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? Andywawa olarak Wawahouse adı altında 2010 yılında franchise vermeye başladık. Wawahouse mağazalarımızı açarak tüketicinin talepleri doğrultusunda markamızı geniş kitlelere ulaştırmak için franchise sisteminin doğru seçim olduğunu düşünmekteyiz.

Will you please tell us about your company and its development? Based on the experience and strength which our company the Shatel Group has given us in the textile sector, in fabrics,accessories,zips and with the mastership it taught us in exports in 2003 the idea of entering the baby and child RTW sector under the brand name AndyWawa was born. The fundamental infrastructures and work systems were put into place. We continue to enlarge in this sector and with our inventiveness and using only top quality raw materials we have the vision of becoming a world brand. In our production 90% of our input is of nature respecting materials and production is internal and of the highest standards. Ralfteks.A.S., which holds the total rights to AndyWawa, is a member of a 6 firm group which is both experienced and expert. This groups’first company Şık Duğme has been in business since 1940. The number of our employees is 360. AndyWawa has 98 branches which are mostly in Turkey and 15 Wawahouse shops. Exports are to the Middle East, Russia,Europe and America.

At this moment how many shops do you have and where are they? We have a total of 15 “Wawahouse”shops 12 in Turkey in İzmir, Istanbul, Ankara, Antalya, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Adapazarı, Balıkesır and Van the 3 abroad are in Russia, Kazakistan and Azerbaycan. In addition to these we have 98 corner franchisees.

When did you begin to give franchises and why did you choose the franchise system? Under the Wawahouse name we began to give AndyWawa franchises in 2010. In answer to the customer demand seen when we opened our Wawahouse shops we concluded that the best way of having our merchandise reach a wide group of customers was via the franchising system.

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? Franchise almak isteyen Yatırımcı adaylarımız bizzat zamanını bu işe ayırmalıdır. Yatırımcı adaylarımızın Markayı benimsemesi, müşteri odaklı olması da önemli kriterlerdendir.

What are the criteria you search for in your franchisees?

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Mağaza müdürlerimiz haftalık olarak raporlar ile genel merkezimize bilgi vererek, mağaza koordinatörümüz de belirli zamanlarda tüm mağazaları ziyaret ederek denetlemeleri sağlamaktadır. Ayrıca online olarak anlık, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak kontrol ve denetlemelerimizi

How do you checkup on your franchisees?

It is essential that Franchise investor candidates spend enough of their time with the business. They must value our brand and must also be extremely focused on clients.

Our shop managers supply a weekly report to our central additionally our shop coordinators visit and inspect the shops on a regular basis.Online we can control and test by the second,the day, the week the month and the year.

AĞUSTOS AUGUST 2015

67


å sağlamaktayız. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Ortalama yatırım başlangıç maliyeti 75 bin dolar seviyelerinde bütçe ayırmalıdır. Bankadan 100 bin TL teminat mektubu ile konsinye satış sistemiyle FRANCHİSE vermekteyiz. Ayrıca kendimize özel dizayn edilmiş wawahouse mağaza konseptimizin yatırımcılarımız tarafından yaptırılması gerekmektedir. Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Ürünlerimizin hem kalite hem de tarz olarak Avrupa standartlarında ve kendi entegre tesislerimizde üretilmesi, yüksek karlılık ve iyi hizmet girişimcilerimizin bizi tercih etmelerindeki en büyük unsurdur. Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Girişimcilerimizin öncelikle markamızı benimsemesi ve müşteri hizmet kalitesinin en üst seviyede olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Hazır giyim sektöründe Bebek/çocuk giyim alanının büyüme potansiyeli en hızlı ve en büyük alan olması girişimcilerimizin franchise almalarının nedenidir. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? Tamamen kendimize özel mağaza konseptimiz, ürünlerimizde kullanılan çok özel kumaşlar, mağaza yönetim sistemlerinde sürekli yapılan gelişmeler, ürün gamımızdaki modellerin tamamen kendi tasarımcılarımızdan oluşması sektörde daha önce görülmemiş farklılıklar ortaya koymaktadır. Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Türkiye nüfus ortalamasının %30 unun çocuklardan oluşması, doğum oranının bir çok ülkeden fazla olması (%18.9), ailelerin daha bilinçli ve sağlıklı çocuk büyütme isteklerinden dolayı, faaliyet gösterdiğimiz bebek ve çocuk hazır giyim sektörü hızlı büyümektedir ve büyümeye devam edecektir. Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Gerek yurtiçi gerekse Yurtdışı Franchise sayımızı arttırarak vizyonumuz olan dünya markası olmak hedefine ulaşmak, yatırımcılarımızın maddi ve manevi yönden mutluluğunu daha da yükseltmek en büyük hedefimizdir.

What are the reasons investors prefer your brand? Our products are qualitywise and typewise of a European standard,produced in our integrated premises, have a high profit markup and good service is given.These are the reasons investors prefer us.

What must investors pay attention to in order to succeed? Entrepreneurs must value our brand and ensure that their service is always of the highest standards.

Why should entrepreneurs take a franchise in this sector? The reason is baby and childrens RTW has high potential for swift growth.

Will you please tell us of the changes you have brought to this sector. A shop concept special to ourselves, the very special fabrics we use,our constant development in the management of our shops, our styles have not been previously seen they are designed by our own designers. All these are the factors which had not been seen before.

How do you see the future of your sector? Turkeys’child population is on average 30% of the whole,our birth rate is higher (18.9%) than most countries, families are more knowledgeable and wish to have their children grow up healthily so for these reasons the baby and child RTW sector in which we work is growing rapidly and will continue to do so.

Will you tell us what your future goals are? Domestically and abroad we shall increase by the franchise system and in this manner reach our goal of becoming a world brand while,at the same time,ensuring the financial and moral satisfaction of our franchisees.

68

AĞUSTOS AUGUST 2015


AĞUSTOS AUGUST 2015

00


å

GENÇ BEBE MOBİLYA GENÇ BEBE FURNITURE

“15 yıldır bu alanda çalıştığımız için sektörü çok iyi biliyoruz. Ülkemizin nüfusunu incelediğimizde bebek, çocuk ve genç sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz. Her dönem müşterimiz arttığı için girişimcilerin dikkatini çekiyor” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalar sorularımızı yanıtladı. “We know this sector extremely well as we have worked in it for 15 years. “When we study birth rates in our country, we see that baby,child and youth figures increase daily motivating a constant customer increase. We, then, attract the attention of entrepreneurs” said President of the Board Ali Atalar when he replied to our questions. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Bebek, Çocuk ve Genç mobilyaları sektöründe ürün çeşitliliği ve kalite konularındaki eksikliği fark ederek 2013 yılında Sakarya’da Asem Mobilyacılar çarsısında ilk mağazamızı Genç Bebe olarak açtık. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Genç Bebe markasının ana felsefesi, hedef kullanıcı grubu olan çocukların güvenliğinin sağlandığı, hem annenin, hem de çocuğun zevkini ve konforunu düşünen tasarımlara yer vermektir. Günümüz Profesyonel çalışma sisteminde çalışıp, ama yine de amatör ruhumuzu kaybetmeden, Genç Bebe markasını ileri kuşaklara taşıdığımızı siz değerli müşterilerimiz ile birlikte görmek en büyük dileğimizdir. Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? Toplam da şimdilik 18 mağaza ile hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu sayı her gecen gün daha da yükselecektir.

70

AĞUSTOS AUGUST 2015

Will you please briefly introduce yourself? We became aware of the lack of choice and quality in the baby,child and youth furniture sector.This awareness motivated us to open our first ‘Genç Bebe’in 2013 in Sakarya Asem Furniture market. Will you please describe the foundation and development of your company? The philosophy of our Genç Bebe brand is to ensure that our designs appeal to the taste and comfort of children,and their mothers who form our customer core.Today we function in a professional manner,however we still maintain our traditional beliefs,our most positive purpose is to have the Genç Bebe brand used by present and upcoming generations. At the moment how many branches do you have and where are they? We presently work with 18 shops,as time passes this number will increase.Domestically there are 2 in Sakarya,4 in İstanbul,3 in Gazıantep,1 in Batman,1 in Eskişehir,1 in Kütahya,1 in Konya and 1 in Malatya. Abroad we serve our clients in Tacikistan(Dusenba),Kosova,Azerbaycan and Irak(Dahok).


Hizmet verdiğimiz şubeler: Yurt içinde Sakarya (2), İstanbul (4), Gaziantep (3), Batman (1), Eskişehir (1), Kütahya(1), Konya (1), Malatya (1), yurtdışında ise Tacikistan(Dusenba), Kosova, Azerbaycan ve Irak’da (Dahok) müşterilerimize hizmet veriyoruz Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? 2013 Aralık yılsonu değerlendirme toplantımızda neden olmasın dedik, franchise sistemini seçme sebebimiz, birlikten güç doğar, paylaşırsanız büyürsünüz felsefesinin ağır basmasıdır. Doğru ekibi kurduğunuzda zor değildir. Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? Genç Bebe markamızın başlangıcı gibi genç, dinamik, hedefleri, idealleri olan, rekabeti seven, hırslı, azimli, dürüst, paylaşımcı ve en önemlisi yenilikçi olan arkadaşlar ile yolumuzu çiziyoruz. En önemlisi bu işi severek yapmasıdır. Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Genç Bebe kendi kuralları vardır. Şubeleri sık sık gezen satış ve denetim ekiplerimiz vardır. Gerekli yaptırımlar uygulanır. Ticarette duygusallık yoktur. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? 250-300 metrekare minimum bir şube düşünürseniz 120 bin ile 150 bin Türk lirası arasında değişir. Mağazanın konumu, cephesi, lokasyonu, fiziki durumu maliyetleri değiştirebilir. Önemli olan bu konuda düşük bir maliyetle kar marjı yüksek, getirisi çok olan bir iş kurmaktır.

When did you begin to give franchises and why did you choose the franchise system? At our end of year meeting in December 2013 we said”Why not”the reason for our choosing the franchise systemis,strength grows from cooperation,and the belief that if you share you enlarge.If the right team is formed nothing is difficult. What are the criteria you require in your franchisees? They must be,as was the structure of the Genç Bebe brand,young,dynamic,high aimed,holders of ideas,lovers of competition,resolute,honest,sharing and most important of all fundamentally reformers. These are the type of friends with whom we wish to continue our journey. An indisputable fact-they must love their business. How do you check up on your franchisees? Genç Bebe has its own rules.It has its sales and supervisory staff who constantly visit our branches. They ensure any necessary actions are taken. In business there is no place for sentiment. What is the average required investment to open a business under your companys’franchise system? If you think in the region of a 250-300 sq m. branch it can change between 120-150 thousand TL.The position the outlook,the placement and the actual condition of the building all affect the investment. The primary factor is that the business is formed with low investment but high profit. What motivates entrepreneurs to choose your company? The major reasons are-We are young,dynamic,ambitious,lovers of competition, people who offer low investment high return-for these reasons they prefer us.

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Genç, dinamik, hırslı, rekabeti seven, yenilikçi ve bayilerimize düşük maliyetli, kar marjı yüksek bir iş ortaklığı sağlaması bizi tercih etme sebeplerinin başında gelmektedir.

What must entrepreneurs focus on in order to succeed? There must be absolutely no customer problems.A happy customer leaving our shop equals 10 new customers.For this reason it is essential that we ensure utmost customer satisfaction.We believe that the best advert is by mouth to mouth.

Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Sıfır müşteri sorunu olmazsa olmazdır. Mağazadan mutlu bir şekilde ayrılan bir müşteri, sonrasında 10 yeni müşteri anlamına gelmektedir. Bu nedenle müşterilerin isteklerini en

Why should franchisees take out a franchise in this sector? The truth is they are having a copy of the actual structure.In other words they are taking on a successful, tried ready to use system. There is no need to rediscover America is there? Today in Turkey

AĞUSTOS AUGUST 2015

71


å and the world all franchisee brands can be evaluated.There are lots of examples. We believe the right thing to do is to take a place in a well established system. Will you tell us about the novelties that you have introduced into this sectorİ We have lived and experienced the fact that being together,acting together, sharing together are of utmost importance.Because of this we see our franchisees as our family and believe that they also should see us in the same way. What are your thoughts on your sector for the upcoming years? We know our business extremely well having had experience in it for 15 years. Baby, child, youth we see we only lack marriage. Throughout, our customers are increasing in number. This is why I believe we must work ever harder. Will you tell us about your future goals? We never form goals for ourselves. Our only aim is to improve day by day.Forming goals one has to be realistic. In 2 years we have opened 18 new shops.Tomorrow we shall open our 19th. As long as we make a profit we are a viable brand for our franchisees. We don’t believe in the ‘I did it mentality’. We open shops when they are required.We work totally on the principle of our daily renewal and aim to be the brand which customers prefer above all. Our biggest wish is to be the chain of shops which customers always highly recommend, with pleasure, to each other.

iyi şekilde yerine getirmek bizim için büyük önem taşımaktadır. Günümüzde reklamın en iyisinin kulaktan kulağa olduğunu düşünüyorum. Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Asıl olan bir şeyin yerini kopyasını alıyor. Kısaca denenmiş, başarılı olmuş, kazanmış bir hazır sistemi alıyor. Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek var mı? Bugün Türkiye ve dünyada bütün franchisee olan markaların konumu, durumu ortada. Örnekleri çok var. Bu nedenle denenmiş bir sistemin içinde yer almanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? Bu sektörde birlik ve beraber hareket etmeyi, paylaşmayı en önemlisi ekibin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük. Bu nedenle biz girişimcileri ailemiz gibi görüyoruz ve onlarında bizi böyle görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Sektör ile ilgili 15 yıllık tecrübe ile hareket ettiğimizden dolayı kendi sektörümüzü çok iyi tanıyoruz. Bebek, çocuk, genç bu açılıma baktığımızda bir tek evlilik dönemi yok. Her dönem müşterimiz katlanarak artmaktadır. Bu nedenle daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Hiçbir zaman kendimize hedef koymayız. Tek hedefimiz dünden bu gün çok daha iyi olacağımızdır. Hedefleri koyarken gerçekçi olmak gerekir. 2 yıl içinde 18 yeni mağaza açtık. Yarın hedefimiz 19’uncu mağazayı açmaktır. Biz kar eden, kazandıkça yatırımcısına da kazandıran bir markayız. Ben yaptım oldu gibi anlayışta değiliz. İhtiyaçlara göre mağaza açıyoruz. Kendimizi her geçen gün yenileyerek tüketicinin tercih sebebi olmak için tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. En büyük amacımız tavsiye edilen memnuniyeti yüksek olan mağazalar zinciri oluşturmaktır.

72

AĞUSTOS AUGUST 2015


AĞUSTOS AUGUST 2015

00


å

STEPPO ÇOCUK AYAKKABI CHILDRENS FOOTWEAR BY STEPPO “Steppo franchising mağaza işletmecisinin girişimci bir ruha sahip olması, başarı için çaba sarf etmesi, cesaretli ve girişken olması büyük önem arz etmektedir. Franchising verdiğimiz girişimcilerin ticari ruha sahip olmaları gerekmektedir” diyen Genel Müdür Melih Toker sorularımızı yanıtladı. In answer to our questions the General Manager of Steppo, Melih Toker answered “It is extremely important that people who wish to take on a Steppo Franchise be true entrepreneurs, courageous, hard working and success focused. The entrepreneurs to whom we give franchises must have a strong feeling for business”

74

AĞUSTOS AUGUST 2015


Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1990 Ankara doğumluyum. Atılım Universitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunuyum. Aile şirketi Toker Grup’da 6 yıldır görev almaktayım. Toker Bebe markasını 1967 yılında kuruldu. 2014 yılında çocuk ayakkabı sektördeki eksiklikler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak Steppo Çocuk Ayakkabı Markasını oluşturdum.

Will you please briefly introduce yourself? I was born in 1990 in Ankara.I am a graduate in informatics systems from Atılım University.I have held a position in the family business,the Toker group,for 6 years.The Toker Baby brand was formed in 1967.I became aware that there was a large void in the childrens’footwear sector and so in 2014 I formed the Steppo Childrens’Footwear Brand.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Firmamız 1967 Yılından bu yana hizmet vermektedir. Bizler 2014 yılında sektördeki eksikleri, ebeveynlerin şikayetleri göz önüne alarak Steppo Çocuk Ayakkabı markasını kurduk. Bebek ve çocuk ürünlerinde önceliğin özellikle sağlık olduğunu, günümüzde bu konuya gerekli önemin verilmediğini ve bu özensizliğe tepki olarak Steppo markasını yaratma kararı aldık. Çocuk ayakkabısında markaların özel bir çalışma yapmak yerine bu ürünlere çatı markaları içerisinde sınırlı yer vermektedirler. Tüketici tarafından tanınan, sevilen ve tercih edilen bazı markalar dışında çocuk ve bebek sağlığına gerekli önem ve titizliğin gösterilmediğini Çin malı, ucuz ve sağlıksız ürünlerle tüketicilerin sağlığının bilinçsizce tehlikeye atıldığını düşünüyoruz. Bu yüzden de sadece çocukların ayakkabıcısı olarak yola çıkmış bulunuyoruz.

Will you tell us about your company its foundation and development? Our company has been in business since 1967.After listening to sustained complaints put forward by parents regarding the deficiencies in childrens footwear we formed the Steppo Childrens Footwear Brand in 2014.A childs’footwear should be focused on health and we believed that enough care and importance had never been taken, therefore in order to rectify this we decided to form the Steppo brand. Aside from only a few preferred and loved brands,this category had held only an unimportant position under a general brand name. We believed that,cheap,unhealthy Chinese merchandise was putting the childrens’feet at risk. Bearing all this in mind we work on childrens’ footwear only. At the moment how many branches do you have and where are they? Presently we have 4 branches in Ankara ,one in Eskişehir and one in Konya. We plan to enlarge to 10 branches by 2016.

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? Başkent Ankara’da dört şubemiz Eskişehir ve Konya’da bir şubemiz bulunmaktadır. 2016 yılına kadar bu rakamı 10 şubeye çıkartmayı planlıyoruz. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? 2015 yılının ilk çeyreğinde franchise vermeye başadık ve franchise almak isteyen girişimcilerin yoğun ilgisi üzerine firmamızda franchising departmanı oluşturduk. Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? Steppo franchisee mağaza işletmecisinin girişimci bir ruha sahip olması, başarı için çaba sarf etmesi, cesaretli ve girişken olması büyük önem arz etmektedir. Franchising verdiğimiz girişimcilerin ticari ruha sahip olmaları gerekmektedir. Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Steppo şubelerini öneride bulunmak, izlemek ve gelişmesine yardımcı olmak için periaodik zamanlarda denetimler de bulunuyoruz. İlk olarak personel eğitimlerinin devamlılığını sağlamak

When did you begin offering franchises and why did you choose the franchise system? We began to offer franchises in the first quarter of 2015, then when we became aware of the immense interest from potential entrepreneurs we formed a franchising department. What are the criteria you search for in your franchise candidates? It is extremely important that people who wish to take on a Steppo Franchise be true entrepreneurs,courageous, hard working and success focused with a real feeling for business. How do you check up on Franchisees? We effect periodic inspections with the positive purpose of offering suggestions,solutions and encouragement towards their enlargement.Our own personnel visit regularly to offer merchandise information, we also use the ‘secret customer’ system and finally we check on financial situations, advertising and any other perceived requirements.

AĞUSTOS AUGUST 2015

75


å ürünler hakkında detaylı bilgi vermekt için bu departmandeki personellerimiz ziyarette bulunuyor. Ayrıca gizli müşteri yöntemi ile bayi denetimi yapmaktayız. Son olarak ta bayimizin finansal durumu hakkında, reklam ve gereksinimlerini belirliyoruz. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Kuruluşa hazır hale getiriyoruz. İsterse yatırımcımız dekorlarını kendileri yaptırabiliyorlar. Bizim ekiplerimiz tarafında dekor yapılırsa metrekare birim fiyatı değişmektedir. İsim hakkı ve tüm kuruluş hizmetleri için 25 bin ile 35 bin dolar arası yatırım bedeli ödemesi gerekiyor. Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Çocuk ayakkabı sektörü şuan da Türkiye’de yeni ve büyük bir boşluk var. Steppo Mağazalarında bir çocuğun 1 yaşından 14 yaşına kadar alabileceği tüm ayakkabı markaları bulunmaktadır. Çocukların ayakkları 4 ile 6 ay arasında büyümektedir. Devamlı ayakkabı ihtiyacı ve devamlılığı olan bir sektördür. Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Girişimcilerin başarılı olabilmesi için müşteriye gösterilen özen ilgi en üst sevide olması lazımdır. Çocuk, ayakkabı beğenirken anne, baba ve satış yapan personelin yönlendirmesiyle ayakkabıyı almaktadır. Eğer doğru yönlendirme ve ilgi gösterdiğiniz zaman ebeveyin hiç bir mağazaya uğramadan Steppo Mağazasına gelmektedir. Bir de en önemlisi yatırımcının işinin başında durmasıdır. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? Türkiye’de sadece çocuk ayakkabılarını bir mağazada toplayan ve büyüyen mağaza sayısı çok azdır. Steppo olarak seçkin markaların çocuk gruplarını tek bir mağazada topluyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? İlk olarak çocuklar için daha sağlıklı ve rahat ayakkabılar üzerinde çalışmaktayız. Çocuklarımızın Steppo markalı ayakkabıları giyip rahatlığını hissetmesini sağlayacağız. 2015 yılının sonunda 10 şubeye, 2016 yılının sonunda ise 25 şubeye ulaşmamız hedeflerimiz arasında yer alıyor.

What is the average investment needed when taking out a franchise within your companys’system? We establish the business.If investors wish they themselves can undertake the shop decoration if it is effected by our team the price changes according to m’ involved.For the use of our brand name and business formation formalities a payment of 25-35 thousand dollars is required. What are the reasons for entrepreneurs giving preference to your company? Presently,in Turkey,there is a large void in this sector.However in the Steppo branches all esteemed brands are to be found for children from 1 to 14 years old.Childrens ‘feet change constantly with growth being on a 4-6 months basis. It is a sector which needs to meet this constant demand. What do entrepreneurs need to do in order to be successful? It is essential that they show absolute utmost interest in their customer.While choosing footwear a child is led by the mother,father and the sales staff.If the true required interest is shown the parents will in turn always come directly to Steppo shops.The other essentiality is that the entrepreneur be there in charge of the business. Will you tell us about the new ideas which you have brought to this sector? In Turkey shops which sell all brands of only childrens’ footwear are very rare.Under one roof, we at Steppo bring together all the select brands for customers to make their choice from. What are your goals for the upcoming period? Of primary importance is our work on more healthy and comfortable childrens’footwear.We shall ensure that children wear Steppo.We intend having 10 branches by the end of 2015 and 25 by the end of 2016.

00

AĞUSTOS AUGUST 2015


AĞUSTOS AUGUST 2015

00


å

Girişimciler için çok önemli 12 web sitesi 12 IMPORTANT WEBSITE FOR ENTREPRENEURS BAYBARS ALTUNTAŞ

Deulcom International

Bu hafta girişimcilerin mutlaka takip etmeleri gereken 18 web sitesini sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden ricam, bu siteleri teker teker boş vaktinizde incelemeniz ve bu sitelere ücretsiz üye olmanız. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, bunlardan girişimci olarak günü gününe haberdar olmanız gerektiğini düşünüyorum: www.gew.co Her yılın ilk haftası, dünya çapında ve 152 ülkede kutlanan Global Girişimcilik Haftası’nda gerçekleşen veya gerçekleşecek tüm etkinlikleri bu siteden takip edebilirsiniz. Tüm dünyada 11.000 farklı organizasyon tarafından gerçekleşen bu etkinliklerin Türkiye bacağında ise her yıl Borsa İstanbul’da yapılan törenle başlama gongu çalınıyor. www.startupexperience.org Öğrencileri girişimciliğe özendirmek için hazırlanmış bir site. Genç girişimci adaylarını heyecanlandırmak, girişimcilik bakışı açısı kazandırmak ve kreatif kapasitelerini harekete geçirmek için hazırlanmış eğitim programları ve workshoplara ulaşabileceğiniz bir site. www.globalentrepreneurshiplibrary.org Uluslararası girişimcilik becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla Dünya Ekonomik Forumu ve Kauffman Vakfı işbirliğiyle hazırlanmış olan bir site. Girişimcilikle ilgili doğru bilgi kaynağına ulaşımı kolaylaştırmak ve tüm dünyadaki girişimcilikle ilgili değerli kaynakları girişimcilere tek bir siteden kullanıma açmayı hedefleyen bu site bir bilgi havuzu niteliğinde. www.ger.co Online site kayıtlarına yönelik dünyadaki tüm kayıt sitelerinin index’ini barındıran bu site sayesinde, dünyadaki tüm alternatif kayıt sistemlerine tek bir web sitesi üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca, kamu birimlerinin online kayıt sistemleri konusundaki karşılıklı deneyimlerini geliştirmelerini de hedefleyen bu site UNCTAD ve Global Girişimcilik Haftası işbirliğiyle geliştirilmiş. www.africa.co 2012 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklanan ve Afrika’da 100 bin girişimcinin 2020 yılına kadar kendi işlerini kurmuş olmayı hedef olarak ortaya koyan programın resmi web sitesi. LIONS kelimesinin açılımı şu şekilde: The Liberalizing Innovation Oppurtunity Nations / İnovasyon Fırsatları Ülkelerinin Liberalizayonu. Kısaca LIONS denilmiş, yani Afrika Aslanları şeklinde kullanılıyor. Biraz Anadolu Kaplanları kullanımından

78

AĞUSTOS AUGUST 2015

This week I wish to share with you Website 18, it is a site that entrepreneurs should follow without fail.Whenever you have time,I beg you, to constantly return to this site.One can become a nonpaying member there.I firmly believe that entrepreneurs should be aware of what is happening in the world on a daily basis. www.gew.co In the first week of each year,152 countries worldwide celebrate GEW and you can follow all their activities on this site.There are 11,000 different organizations which participate and the Turkish leg starts each time in the Istanbul Stock Market when the bell rings. www.startupexperience.org This is a site prepared for students to entice them into becoming entrepreneurs.There are study programs and work shops to enthuse students,to teach them something of entrepreneurship and to motivate their creative capabilities. www.globalentrepreneurshıp library.org This is a site which has been prepared by the World Economic Forum and the Kauffman Foundation.Its focus is on aiding and enlarging an entrepreneurs capabilities.It has the aim of being a pool of knowledge of correct know how for world wide entrepreneurs all on one easily found site. www.ger.co Thanks to this site one can view the total world wide index of on the line registrations and all the world alternatives on one site.This site also has the aim of enabling different civil service units to exchange experiences and help development.This has been formed by UNCTAD in conjunction with World Wide Entrepreneur Week. www.africa.co This is a site which was first offered in 2012,at the World Economic Forum.It is the official website for the 100,000 African entrepreneurs who have the goal of having formed their own company by 2020.The explanation of LIONS is The Liberatizing Innovation Oppurtunity Nations.This title which appears to me to be a copy somewhat of Anadolu Lıons,has been shortened to LIONS meaning African Lıons.It is an ideal site for contacting African entrepreneurs and following actions and innovations over there. www.gban.co This is a site developed so that you can reach all business angel investment sites in the world.As you are aware Turkey,was the first country to become a member of it.TBAAAngels Investment Association represents all the Turkish Angel investors.The site was opened in Milan on March 19th consequently there are some hitches.Despite this it is useful to view it from time to time.


kopye çekilmiş gibime geliyor. Afrika’daki girişimcilerle temasa geçebilmek ve Afrika’da girişimcilik ve inovasyon alanındaki hareketleri takip edebilmek için ideal bir site. www.gban.co Dünyadaki tüm melek yatırım ağlarına ulaşabilmeniz için kurulmuş bir site. Bildiğiniz gibi, Türkiye bu network’ün ilk üyesi oldu ve TBAA – Melek Yatırımcılar derneği de bu network’te Türkiye’deki tüm melek yatırımcıları burada temsil ediyor. Site 19 Mart’ta Milano’da açıldı ve bu yüzden içerik henüz tam oturmuş değil. Ancak zaman zaman sitenin gelişimini takip etmenizde fayda var. www.melekyatirimcilardernegi.org Türkiye’deki melek yatırımcıların sivil toplum örgütü olan TBAA’nın web sitesi. Hem iş fikirlerinizi paylaşabileceğiniz melek yatırım ağlarının adresleri, hem melek yatırımcılık konusundaki doğru teknik bilgiye ulaşabilmek hem de Türkiye’deki melek yatırımcılık adına yapılan tüm çalışmaları tek bir adresten takip edebilmek için bu web sitesini ziyaret etmenizi öneriyorum. www.startupopen.org Dünya çapında bir startup ve girişimcilik yarışması. Her yıl 60 ülkeden 50 startup ülke birincisi olarak seçilip, GEW50 olarak Global Girişimcilik Haftası’nda anons ediliyor. Genç girişimcileri hedefleyen bu yarışmayı kazananlar CNBC, CNN, Forbes gibi dünya medyasında haber olarak yer bulabiliyor. Türkiye’den de başvuruların olmasını ümit ediyorum. www.creativebusinesscup.com Dizayn, online oyun, müzik, film, içerik üretimi, mimarlık gibi yaratıcı kapasite gerektiren konulardaki dünya girişimcilik şampiyonlarının ortaya çıkmasını sağlayan yarışmanın sitesi. Her yıl dünya finali, Danimarka’daki Kopangan Girişimcilik Haftası içinde yapılıyor. Amaç şu: Bu sektörler daha ziyade sanat ağırlıklı sektörler olduğu için, bu sektörlerden çıkan girişimciler iş projelerini sonraki aşamalara taşımakta zorlanıyorlar. Kazananları ödüllendirmek ve motive etmenin yanı sıra özel eğitim programlarıyla girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. www.getinthering.co 64 ülkeden girişimcilerle yatırımcıları aynı salonda bir araya getiren bir yarışma. Hollanda’daki Erasmus Girişimcilik Merkezi tarafından geliştirilen Yatırımcıyla Savaş Zamanı isimli yarışmayı da içeren Get in the Ring’in finalleri her yıl Roterdam’daki Global Girişimcilik Haftasında yapılıyor. www.futureagrochallenge.com Günlük yiyecek-içecek ve ziraat konularındaki inovatif iş fikirlerini desteklemek ve bu alanlardaki başarılı girişimcileri ödüllendirmeyi hedefliyor. Özellikle su yönetimi (water management), üretim sistemleri, anında data bildirimi, hasat sonrası atıklar gibi konulardaki yaratıcı ve inovatif iş fikirlerinin ortaya çıkması asıl hedef. Tarım ülkesi olan Türkiye’den şimdiye kadar herhangi bir başvuru olmaması dikkatimi çekti. www.gern.co Kendi ülkesinde lider konumda bulunan araştırma enstitülerinin bir araya geldiği bir site. Özellikle, girişimciliğin istatistik verilerinin ortaya çıkmasını sağlayan ve akademisyenlerin ağırlıklı olarak boy gösterdiği bu sitede, dünyanın her yerinden girişimcilikle ilgili teknik bilgiye ulaşmanız mümkün.

www.melekyatirimcilardernegi.org This is the website for the civil society of Turkish Angels Investors Association.One where you can exchange business ideas,Angel addresses,where you can learn correct techniques from the Angels Network,the one address where you can follow all aspects of what Turkish Angels Investor Association is effecting in the name of their investors.I definitely recommend that you visit this site. www.startupopen.org This is a world wide startup and entrepreneural competition. From 60 countries,every year the startup number 1 from 50 are chosen.Results are announced during World Entrepreneurs Week as GEW50.It is focused on young entrepreneurs and when winners of this competition are announced they become news on such as,CNBC,CNN and FORBES.I hope there will be entrants from Turkey. www.creatıvebusinesscup.com This is a site with competition in design,online games,music,films,production,architect ure in other words subjects which require creative capacities.Every year the world final is held in Denmark during the Copenhagen Entrepreneur week.Its vision while one more of creativity motivates the entrepreneurs to use their ideas in work projects.Winners are rewarded.In addition to motivation,the activity aims to increase development of entrepreneurs via its special educational programs. www.getinthering.co This is a competition which brings together entrepreneurs and investors from 64 countries.It has been developed by the Dutch Erasmus Entrepreneur Center.The name of the competition is Wartime with Investors and the final of Get in the Ring is held each year during Rotterdams’Global Entrepreneur Week. www.futureagrochallenge.com Its positive purpose is to encourage and reward innovative ideas from successful entrepreneurs in the daily food and drinks or agricultural sectors.In particular on water management,production systems,immediate information supply systems,subjects such as sewage after reaping.I perceived that,up until now there has not been even one competitor from our agricultural country Turkey. www.gern.co This is a site where Research Institutes,each one a leader in its own country,come together.In particular,it is a site which supplies statistical details and is especially used by academics.Entrepreneurs can also obtain technical knowledge from all over the world on this site. www.startupnations.org A site which brings Political and Civil Service authorities together.It covers-the economical problems which are faced by entrepreneurs,each in different countries,while setting up or later.All these subjects are brought together and solutions and proposals that the Public Services’sector has come up with are discussed.All this is to be found there. www.thegedi.org This is an important research which measures the development of entrepreneurs in 130 countries.It collects information on Entrepreneural trends and capacities and makes a comparison between them and the macro economy of that particular country.It shows how important,in a countrys’economic development are entrepreneurs and their capabilities. Turkeys position is not bad in this research. www.gew.co/survey This is entrepreneural research effected with the top companies in 30 countries.This is a report which shows how,the decisions reached by huge companies,can affect the small entrepreneur.The results are offered to the public every year at the Global Entrepreneurship Congress.Study this without fail. AĞUSTOS AUGUST 2015

79


å FİRMA ADI

TELEFON

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK 0216 580 88 28

SUBWAY

0212 256 00 85

ABA PİKNİK

0312 417 64 15

GÖÇMEN BÖREKÇİSİ

0262 526 60 06

SULTANAHMET KÖFTECİSİ

0216 527 53 10

AKTÜEL EMLAK

0216 363 25 30

GÖNÜL DAVET

0212 444 66 85

SHOW REALTY

0212 225 62 66

ALIN’S CAFE & RESTAURANT

0232 465 06 66

GÖNÜL KAHVESİ

0216 688 81 11

SUN VİTAL

0212 358 41 41

ALTIN GAYRİMENKUL

0212 654 17 60

GÜLAYLAR ALTIN

0212 455 05 05

ŞAMPİYON KOKOREÇ

0212 567 17 92

ARBY’S

0212 310 66 00

HACI HASANOĞULLARI

0224 362 62 34

TATLISES ÇİĞKÖFTE

0212 283 07 67

AROW

0212 412 50 10

HACIOĞLU

0216 387 30 30

TAVUK DÜNYASI

0216 399 17 80

ARTHUR&MILLER

0212 705 62 69

HAWTHORN SUITES BY WYNDHAM 0212 285 16 45

TEFAL

0212 290 23 23

ATASAY KUYUMCULUK

0212 652 33 66

HERRY

0212 395 61 00

TESTA ROSSA CAFFE

0224 261 09 99

ATOM TOST

0216 495 78 30

HOSTA

0216 414 62 88

TOMBİŞ

0312 320 58 88

ABİDE KEBAP

0216 345 35 60

INFOLANG DİL OKULLARI

0216 550 99 50

TONTON BABA

0212 589 22 22

BAYRAMEFENDİ OSMANLI KAHVECİSİ 0242 351 19 19

İKBAL

0216 456 90 05

TRYP BY WYNDHAM

0212 285 16 45

BAY DÖNER

0232 464 42 35

JAG CLUB

0212 505 35 71

TURK BARTER

0212 468 60 00

BEBETO

0212 875 76 90

JIMMY JOKER

0216 550 33 50

TURYAP

0212 373 13 00

BEREKET DÖNER

0212 771 55 55

JUICE PLANET

0232 445 91 93

UNIFO

0262 751 33 25

BEYAZ KONUT

0212 855 58 70

KARAFIRIN

0212 696 69 91

VELİ USTA

0232 723 00 83

B-FIT

0216 700 22 17

KASAP DÖNER

0216 472 24 34

WAFFLEART

0224 234 43 31

BIG BIZ

0212 229 28 58

KFC

0212 705 00 00

WIENERLWALD

0216 301 20 21

BIGG SHOP

0216 404 11 33

KOCATEPE KAHVE EVİ

0312 424 14 54

WILLIAMS CAR CARE

0216 456 78 45

BİL ÖĞRETİM KURUMLARI

0212 553 95 56

KOÇAK GAYRİMENKUL

0312 444 05 50

WYNDHAM HOTELS

0212 400 00 00

BİLİŞİM EĞİTİM MERKEZİ

0216 550 99 50

KOMAGENE ÇİĞ KÖFTE

0216 367 97 00

YKM

0212 366 89 00

BURGER BREAK

0539 667 04 52

KÜMES MİNİ RESTORAN

444 17 52

YOGOLAT

0212 361 75 13

BİSSE

0212 613 97 10

LAVAZZA

0216 331 47 91

ZEYNEL ÇİLLİ

0312 267 57 78

BURGER

0532 296 37 76

LEMAN KÜLTÜR CAFE

0312 363 70 82

ZIEBART

0212 270 75 00

BURGER KING

0212 310 66 00

LITTLE CAESAR’S

0216 666 67 52

ZİYAFE

0312 320 58 88

BURSA KEBAP EVİ

0212 690 52 52

LUNCH BOX

0212 657 88 47

BUSINESS CENTER

0212 292 64 40

MAGIC AKADEMİ

0216 592 32 36

DESTEKÇİ ÜYELER

CAR WAX

0216 540 03 48

MALATYA PAZARI

0554 541 67 76

ADLIVE

0216 383 19 38

CENTURY 21

0212 324 37 07

MANTI KEYFİ

0216 425 51 78

ADRES PATENT

0212 347 89 89

CHOCO DÖNER

0224 234 43 31

MARMARİS BÜFE

0216 411 02 66

ALİZE MÜHENDİSLİK

0212 210 71 21

CIZBIZ KÖFTE

0212 665 99 99

MAXIMUM OFİS

444 3 109

AVRUPA PATENT

0212 519 54 90

COLD STONE CREAMERY

0216 443 11 11

MC DONALD’S

0212 336 34 00

BAIC HUKUK BÜROSU

0212 212 75 75

COLDWELL BANKER

0212 488 00 00

MERU DÖNER

0242 323 03 28

DEPARTMAN MEDYA

0212 963 13 67

CORNLATTE

0212 662 42 36

MEŞHUR SAFRANBOLU LOKUMCUSU 0216 441 10 82

DESTEK PATENT

0212 329 00 00

ÇITIR USTA

0212 494 31 00

MR KUMPİR

0212 347 27 80

EXPO CHANNEL

0212 346 26 26

ÇİLEK MOBİLYA

0212 465 78 45

NEW FRANKS HOT DOG

0212 278 78 87

GOLDEN CITY MEDIA

0212 320 00 34

ÇITIR WAFFLE

0232 420 11 32

OFFICE 1 SUPERSTORE

444 00 06

İSTANBUL PATENT

0212 241 72 72

ÇÖPÇÜ GIDA

0216 315 37 60

OSES ÇİĞKÖFTE

444 50 02

KDM AVM DANIŞMANLIK

0212 269 01 50

DAYS INN

0212 285 16 45

OTANTİK KUMPİR

0312 472 64 46

MARKA DOKTORU

DEĞİRMEN PASTANELERİ

0216 315 61 00

PARK KUMPİR

0222 231 35 08

MAVİA GAYRİMENKUL

0212 532 59 38

DEMLİK

0212 215 25 95

PIRLANT

0224 222 24 26

MERCAN SİGORTA

0216 318 90 20

DEULCOM

0212 292 10 90

PIZZA HOUSE

0212 275 77 66

OMNİ

444 66 64

DİLEK PASTA CAFE REST

0212 671 70 34

PİZZA HUT

0212 705 00 00

OSB DANIŞMANLIK

0212 327 11 72

DİLİM BÖREK

0216 594 55 50

PİZZA PİZZA

0232 853 70 70

PERGEL YAYINLARI

0212 423 65 87

DOLICHE

0212 513 73 83

POLEN TANTUNİ

0242 345 15 59

SARUHAN

0212 698 07 77

DOMINO’S PİZZA

0212 280 96 36

POPEYES

0212 310 66 00

SOYSAL

0212 212 99 70

DONER EHLİ

0312 802 01 11

RE / MAX

0212 232 48 20

STRATEJİK İŞLER

0212 227 66 90

DONUT WAFFLE

0212 423 05 04

REALTY WORLD

0212 467 22 77

TEMAS

0850 480 27 28

DÖNER-CHI

0212 690 52 52

RETÜRK

0216 545 81 81

UMA PARTNER DANIŞMANLIK

0312 387 51 88

ELEGANCE OPTİK

0216 329 99 01

RUMİ ETLİ EKMEK

0212 441 11 83

UNIFOOD PROFESYONEL

0532 295 66 80

EMPA GAYRİMENKUL

0312 231 06 28

SAMPİ

0212 640 08 40

WISE.TV

0212 258 64 80

ERA GAYRİMENKUL

0212 444 93 72

SBARRO

0212 310 66 00

ERCİYES BÖREK

0312 394 76 60

SCHLOTZSKY’S

0216 489 73 77

DANIŞMANLIK FİRMALARI

ETİLER MARMARİS BÜFE

0212 583 10 00

SİMİT SARAYI

0216 564 44 44

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK 0216 580 88 28

FARUK GÜLLÜOĞLU

0212 451 48 00

SO CHIC MÜCEVHERAT

0212 695 32 32

İEF&DANIŞMANLIK 0532 643 96 16

80

AĞUSTOS AUGUST 2015


FRANCHISE WORLD /DUNYASI DERGISI SAYI 33 • 2015  

UFRAD adına yayınladığımız ve sektörde tek olan dergimiz yıllardır profesyonel bir ekip tarafından oluşturulmaktadır. İki ayda bir yayınlana...

FRANCHISE WORLD /DUNYASI DERGISI SAYI 33 • 2015  

UFRAD adına yayınladığımız ve sektörde tek olan dergimiz yıllardır profesyonel bir ekip tarafından oluşturulmaktadır. İki ayda bir yayınlana...

Advertisement