Page 1


00

MART MARCH 2018


Dr. MUSTAFA AYDIN

Genel Başkan UFRAD Franchising Derneği UFRAD President

Franchise Dünyası dergimizin yeni bir sayısında sizlerle tekrar buluşmaktan memnuniyet duymaktayız

We are happy to get together again with you at the latest journal of The Franchise World

F

W

Yoğun çalışmalarımızın devam ettiği 2018 yılında önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye’deki franchising sistemini çok daha sağlıklı, doğru ve güvenilir bir platforma taşıyoruz.

Besides contiuing to have many great successes this year,we also achieve a very important accomplishment during 2018. We raise the Franchise system in Turkey to a more healthy, right and safe platform.

62 ülkenin üyesi olduğu Dünya Franchise Konseyi-WFC, 15 Ülkenin üyesi olduğu Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu-APFC üye ülke derneklerini ve üye Franchise markalarını bir araya getiren yıllık toplantıları UFRAD Franchising Derneği ev sahipliğinde 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da büyük bir başarıyla gerçekleşti. Eş zamanlı gerçekleşen Dünyanın en büyük Franchise Fuarlarından olan Uluslararası Franchising Fuarımız ile birlikte, Dünya markalarını ve önde gelen yatırımcıları bir araya gelerek markalarımızı ve Türkiye pazarını en etkin şekilde Dünya’ya tanıtma fırsatı bulduk. Bu başarı sadece Derneğimizin değil, Ülkemizin ve güçlü Türk ekonomisinindir, gurur duyuyoruz...

The WFC which is an association with 62 country members, APFC with 15 country members, The annual meetings were held which bringing together member franchise brands and hosted by UFRAD Franchising Association with great success in İstanbul between 9-13 October 2017. We found the opportunity to introduce the our brands and Turkey market by leading investors come together and world brands to the world in the most effective way with world’s biggest franchising exhibition, “International Franchising Exhibition”. This success is not only our association, it is our country and strong Turkish economy, we are proud.

ranchise Dünyası dergimizin yeni bir sayısında sizlerle tekrar buluşmaktan memnuniyet duymaktayız.

Dünya Ekonomi Zirvesi 2017 sonunda Türk markaları 60 ülkenin yatırımcıları ile bir araya gelme, ikili görüşmeler yapma markalarını tanıtma fırsatı buldu. Bunun yanında dünyanın önde gelen markaları da ülkemiz pazarı hakkında detaylı bilgiye sahip oldu ve Türk yatırımcıları ile işbirlikleri yapma fırsatları yakaladılar. 2018 yılında ise Ekim ayında, gene Fuarımızla eş zamanlı olarak Avrupa Franchise Federasyonu toplantısını Ülkemize taşıyacağız. Avrupalı yatırımcılar ve markaları ile bir araya gelerek yeni fırsatlar, yeni yatırımlar ve işbirlikleri geliştireceğiz. Aylık yuvarlak masa toplantılarımız, Franchise Akademimiz, sürekli yayınlarımız, sektörün doğru büyümesi ve gelişimi için aralıksız devam eden çalışmalarımız artarak önümüzdeki dönemde de devam edecek. Sizlerin desteği ve katkıları ile Derneğimiz ve sektörümüz ekonominin önemli çarklarından biri olarak yoluna devam edecektir. Sevgi ve Saygılarımla,

e are happy to get together again with you at the latest journal of The Franchise World.

At the end of the World Economic Summit 2017, Turkish brands had the opportunity to meet investors of 60 countries and to introduce brands and making bilateral negotiations. Besides, World’s leading brands informedof our market and got the opportunity to collaborate with Turkish investors. In October 2018, we will again realize a European Franchise Federation meeting concurrently with our fair. We will meet with European investors and brands to develop new opportunities, new investments and collaborations. Our monthly roundtable meetings, franchise academies, continuous publications, continuing studies for the right growth and development of the industry will continue to grow in the coming period. Our Association and sector will continue its path as one of the important wheels of the economy with your support and contributions. Best Regards, MART MARCH 2018

05


62

Concessionnaire On Behalf of UFRAD UFRAD Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mustafa Aydın

Executive Editor Genel Yayın Yönetmeni / In charge Editor-in-chief Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Alpay Erüs alpayerus@goldencitymedia.com

Editor Editör

Sinan Demir sinan@goldencitymedia.com

Publishing Council Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Salih Çelikkale Prof. Dr. Zafer Aslan Yrd. Doç. Dr. Mesut Demirel Tevfik Özkavcı Günseli Özen Ocakoğlu Gürkan Donat Özkan Mutlugil İlhan Erkan Osman F. Bilge

KAHVE’DE FRANCHISING FRANCHISING IN COFFEE

22

Communication Coordinator İletişim Koordinatörü

İrem Arman iremarman@ufrad.org.tr

08

Advertisement Manager Reklam Müdürü

Sema Erüs sema@goldencitymedia.com

Advertisement Officer Reklam Sorumlusu

Derya Ergül derya@goldencitymedia.com

Advertisement Officer Reklam Sorumlusu

Seval Sayılan seval@goldencitymedia.com

DÜNYA FRANCHISE SEKTÖRÜNÜN KALBİ İSTANBUL’DA ATTI THE HEART OF THE WORLD FRANCHISE SECTOR PULSATED IN ISTANBUL

II. UFRAD FRANCHISING ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU II. UFRAD FRANCHISING AWARDS REACHED THEIR OWNERS

26

18

Antalya Branch Antalya Şube

Mehmet Dikbaş Tel: (0242) 323 71 90

Managerial Center İDARE MERKEZİ

Beşyol Mah. İnönü Cad. A Blok No: 40 Kat:7 Sefaköy - Küçükçekmece / İST Tel: 0212 599 17 84 0212 425 61 51 Dahili: 1263-1264 www.ufrad.org.tr ufrad@ufrad.org.tr

Printing-Binding Baskı - Cilt

Şan Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Kağıthane / İSTANBUL 0212 289 24 24 www.sanofset.com Sertifika No: 12049

DÜNYA EKONOMİSİNİN KALBİ EKİM’DE İSTANBUL’DA ATTI! THE HEART OF THE WORLD ECONOMY BEAT IN İSTANBUL!

UFRAD, EFF YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI UFRAD ATTENDS THE EFF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

MARCH / MART 2018 • ISSUE / SAYI: 41 Publication Preparations Yayına Hazırlık

GOLDEN CITY MEDIA / www.goldencitymedia.com PERPA İş Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2307 Okmeydanı / Şişli / İST Tel: 0212 320 00 34-35 Faks: 0212 320 00 36 SÜ­RE­Lİ YE­REL YA­YIN / Franchise Dünyası der­gi­si iki ay­da bir ya­yın­la­nır. Der­gi­de­ki ya­zılar ve gör­sel­ler izin alın­mak­sızın kul­la­nı­la­maz. İlan­la­rın so­rum­lu­luk­la­rı ilan verenlere ait­tir. Periodical General Publication / Franchise World is published every 2 months. The articles and visuals in the Franchise World cannot be used without permission. The owners of the advertisements are responsible for their own adverttissements.


å

DÜNYA FRANCHISE SEKTÖRÜNÜN KALBİ İSTANBUL’DA ATTI

THE HEART OF THE WORLD FRANCHISE SECTOR PULSATED IN ISTANBUL Katılımcı marka, metrekare ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini taşıyan Bayim olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda CNR Fuar merkezinde düzenlendi. Be My Dealer Franchising Fair which having the characteristic of being a leader in therms of participant brand, square meters and number of visitors and Branded Dealership Fair, Medyafors Fair Organization was arranged in CNR Exhibition Center with UFRAD cooperation and the sponsorship of Coldwell Banker Turkey.

M

edyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD iş birliği ve Coldwell Banker Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “15’inci Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı”nın açılışı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, UFRAD Başkanı Aydın, Avrupa Franchise Federasyonu Başkanı Michael Eyre ve çok sayıda ülkenin franchising başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Elvan ‘Franchising Pazarı 50 Milyar Dolar’ Açılışta konuşma yapan Bakan Elvan, marka başvurularında Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğunu belirtti. Elvan, 2017 yılı sonunda da franchising sektörünün pazar büyüklüğünün 50

08

MART MARCH 2018

T

he opening “15th Be My Dealer? Franchising and Branded Dealership Fair”, Medyafors Fairs Organization vas realized with the participations of minister of develeopment Lütfi Elvan, old former European Union Minister and Chief Negotiator Egemen Bağıs, UFRAD Chairman Aydın, the European Franchise Federation President Michael Eyre and with the participation of franchising presidents of many countries. Minister Elvan ‘Franchising Market 50 Billion Dollars’ In his speech at the opening Minister Elvan determined that Turkey is in the first place in trademark application.


milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi. Ekonomik gücü, hareketli pazarı, ekonomik alanda proaktif yaklaşımları ve dünyadaki değişim ve dönüşüme hızlı ayak uydurma kabiliyeti ile Türkiye’nin pek çok alanda dünya markalarını cezp ettiğini söyleyen Bakan Elvan, “Attığımız ilave adımlar ekonominin yüksek büyümesinin önünü açmıştır. Ekonomik göstergeler Türkiye’nin tüm dış etkenlere ve bunların yansıması olan uluslararası kuruluşların düşük büyüme öngörülerine rağmen gücünü ve ekonomide doğru işleri ortaya koyduğunu göstermiştir. İki gün önce Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ile ilgili büyüme tahminin tam iki kat artırmıştır” dedi. 2017 yılı sonunda franchising sektörünün pazar büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini vurgulayan Elvan,

Elvan said that by the end of 2017, the market size of the franchising sector is expected to reach 50 billion dollars. Minister Elvan, “ The additional steps we threw pav the way of high growth of the economy.Also, Elvan said that Turkey had attracted of world brands in many areas with economic potential, moving market, proactive approaches in the economic sphere, the ability to adapt quickly to transformation and changes in the world. Economic indicators showed that Turkey, despite all the external factors and low power growth forecasts of international institutions that reflect and reveal their right works in the economy. Two days ago, The International Monetary Fund (IMF) has defined that the growth forecast

Aycan Helvacıoğlu

Gökhan Taş

Avrupa Franchise Federasyonu Başkanı Michael Eyre

Dr. Alfredo Escalona

Hatem Zaki

Dr. Mustafa Aydın

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

MART MARCH 2018

09


å

“Franchising sisteminin hızla gelişmesi, yeni yatırımları ve iş birliklerini de beraberinde getirmektedir. 2017 yılı sonunda franchising sektörünün pazar büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Franchising sektörüne her yıl pek çok yeni marka katılırken var olan şirketlerin de yeni şubelerle yaygınlığını artırdığını görmekteyiz. Eskiden yabancı markalar bu sistemde ön plana çıkarken bugün pek çok yerli markanın franchise verecek büyümeyi tercih ettiğini görüyoruz” şeklinde konuştu. Dr. Aydın ‘Türk Markaları Uluslararası Platformlarda Yer Alıyor’ Açılış töreninde konuşma yapan Başkan Dr. Aydın fuar kapsamında 50 civarında ülkenin franchising başkanlarının Türkiye‘ye geldiğini söyledi. Türkiye‘nin görüntüsünü dünya kamuoyu ile doğru

10

MART MARCH 2018

related to Turkey has increased doubled.Elvan said that is expected to reach $ 50 billion by the end of 2017 which emphasizing that the market size of the franchising sector The rapid development of the franchising system bring with the new investments and cooperations. By the end of 2017, the market size of the franchising sector is expected to reach $ 50 billion. While many new brands are participating in the franchising sector every year, we see that existing companies also increase their share of new branches. In the past, foreign brands have come to the forefront in this system, and today we see that many domestic brands prefer to grow by giving franchises. “


paylaşabilmek adına bu ve benzeri çalışmaları yaptıklarına dikkati çeken Aydın, Türkiye‘de sektörün yıllık ticaret hacminin 43 milyar dolar olduğunu söyledi. Türkiye’nin sektörde 300’ün üzerinde markaya sahip olduğunu belirten Aydın, şunları söyledi: “Burada en önemli konu Türk markalarının uluslararası platformlarda yer alması. Eğer marka değilse yapılmış çalışma, eğer yapılmış çalışmayı markalaştırıp da Dünya Ekonomik Platformuna sunmuyorsanız, her ne yaparsanız yapın bunun sadece hamallığını yapmış olursunuz. Dolayısıyla Türkiye artık yaptığı çalışmalarla, üretim sektöründe, imalat sektöründe, hizmet sektöründe hamallıktan öteye giderek, kendi markalarıyla bu çalışmaları dünya kamuoyuna tanıtıyor ve dünya pazarlarına sunuyorsa o zaman bir anlam ifade ediyordur. Şu anda 175 civarında markamız dünya ekonomik platformlarında, pazarlarında at koşturuyorlar, ana hedefimiz asgari 300’e çıkarmak.” Sektörün Türkiye‘deki yıllık büyüme hızının ortalama yüzde 20 civarında olduğunu belirten Aydın, Avrupa‘da bu oranın yüzde 10’lar civarında olduğunu aktardı.

Dr. Aydın ‘Turkish Brands Take place In International Platforms’ In his opening speech, Dr.Aydın said that around 50 countries the Franchising Presidents came to Turkey under the scope of the fair. Aydın said the industry’s annual trade volume in Turkey is 43 billion dollars that attrack attention they have done these and similar studies of Turkey’s image in order to share rightly with the world public. Aydın stating that Turkey has over 300 brands in the industry, said the followings; ““The most important issue here is that takingpart of Turkish brands in international platforms. If performed work is not a brand, if you are not branding and offering performed work to World Economic Platform, whatever yo do, you have done just portage. Thus, Turkey express a sense if it offers performed works in the manufacturing sector, by going beyond the portage in the service sector, introducing

MART MARCH 2018

11


å Helvacıoğlu ‘Markalarımızı Bir Araya Getirdik’ Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu, “Medyafors olarak, yeni iş fırsatları arayan girişimcileri, franchise ağıyla büyümek isteyen markalarla bu yılda bir araya getirmekten dolayı gururluyuz. Franchising sistemine ve gelişimine önem veriyoruz. Fuara iş kurmak için gelen girişimciler patron olarak çıktılar. Bayilik vererek zincirleşmek isteyen markalar fuardan mutlu ayrıldılar. Binlerce görüşme gerçekleşti, bayilik sözleşmeleri imzalandı. Fuar ülke ekonomisinin gelişiminde 15 yıldır önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Büyüyen franchise hacmi ile Bayim Olur musun Franchising Fuar’ının metrekare büyüklüğü, katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısı ile Dünya franchise fuarları arasında artık zirve yarışında önemli bir noktada” dedi İstanbul’da düzenlenen fuar, Çin, Kanada, Fransa, Endonezya, Kore, Lübnan, Malezya, Filipinler, Rusya, İngiltere, Mısır, Arjantin, Tayland, İspanya, Avustralya, Meksika, ABD, Brezilya, Kolombiya ve Guatemala’dan gelen yatırımcıları ve heyetleri Türk markalarıyla buluştururken, bu yıl “Dünya Franchise Zirvesi”ne de ev sahipliği yaptı. Zirve kapsamında Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) toplantıları gerçekleştirilirken, Amerika‘dan Çin‘e, Güney Afrika‘dan İngiltere‘ye kadar birçok önemli ülkenin franchise dernekleri, üye markaları ve yetkilileri de bir araya geldi.

these studies to the world public with their own brands and offering them to world markets.Currently, around 175 our brands are running on world economic platforms, their markets, our main goal is to increase to at least 300. Aydın indicated that average annual growth of the sector is around 20 percent in Turkey, and he said that this rate is around 10 percent in Europe. Helvacıoğlu ‘We Brought Our Brands Together’ General Manager of Medyafors Fair Organization Aycan Helvacıoğlu, “as Mediafors, we are proud to bring entrepreneurs looking for new business opportunities together with brands that want to grow through the franchise network in this year, too.We attach importance to franchising system and development. The entrepenreneurs who came to establish bussiness, went out as boss. Markers who want to chain by giving dealership left happily. Thousands of negotiations took place and dealership contracts were signed. The fair has undertaken an important mission in the development of the country’s economy for 15 years. Can you Be My Dealer? Fair is in significant point in the summit race among the size of the square meters, the number of exhibitors and the number of visitors and the world franchise fairs with the growing franchise volume. The fair which held in İstanbul this year also hosted the “World Franchise Summit”,while bring together investors and delegations from China, Canada, France, Indonesia, Korea, Lebanon, Malaysia, Philippines, Russia, England, Egypt, Argentina, Thailand, Spain, Australia, Mexico, USA, Brazil, Colombia and Guatemala with Turkish brands. During the Summit, while the Asia Pacific Franchise Confederation (APFC) and the World Franchise Council as well as the European Franchise Federation (EFF) meetings were held,Franchise associations, member brands and officials of many important countries, from America to China, from South Africa to England, also came together.

12

MART MARCH 2018


MART MARCH 2018

00


å

26. FRANCHISING FUARINDA EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ EDUCATIONAL SEMINARS WERE GIVEN THROUGHOUT THE PERIOD OF THE 26th FRANCHISING FAIR CNR Fuar Merkezi’nde Ekim Ayında gerçekleştirilen 26. Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı çerçevesinde, UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Erkan yönetiminde düzenlenen seminer programı katılımcılar tarafından ilgi gördü. During the October ‘Will You Be My Franchisee Fair’encompassing Franchising and Brand Franchises which was held in the CNR Fair Center in the month of October, Seminars were held. The program was organized by Member of the Board İlhan Erkan and it collected great interest from attendees. 14

MART MARCH 2018


UFRAD

ve Media Fors Fuarcılık tarafından CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenen ‘Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda UFRAD tarafından seminer programı organize edildi. UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Erkan yönetiminde, fuar alanı içerisinde oluşturulan seminer alanında 4 gün boyunca sunumların gerçekleştirildiği etkinlik kapsamında UFRAD Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda uzman konuşma yaptı. Fuarın ilk gününde, Stratejik İşler Danışmanlıktan İsmail Haznedar “Global Trendler ve Büyüme Stretejisi konulu sunumunu yaparak seminerin açılışını yaptı. Ardından Avukat Ali Çetinkaya Dubai Yatırım Mevzuatı” ve ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay “Uluslararası Bir Marka Çatısı Altında Gayrimenkul Danışmanlığı Yapmak” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Fuarın 2’nci gününde ilk olarak Digital Part-

The

‘Will You Be My Franchisee?’Franchising and Branding Vendors Fair was held at the CNR Fair Center and was organized by the collaboration of UFRAD and Media Fors Fuarcılık.During the total 4 day time span of the fair seminars (On a wide range of extremely useful interesting subjects) were held.That organization was effected by İlhan Erkan, a Member of the Board of UFRAD. Many of the conferances were given by other UFRAD members and other experts. On the first day of the fair İsmail Haznedar from Stratejik İşler Consultancy,opened the seminary with his talk on “Global Trends and Development Strategy”, then advocate Ali Çetinkaya talked on “Dubai Investment Legislations” and finally General Manager of ERA Property

Ali Çetinkaya

Hakan Erilkun

Adly Gamgoum

Kaan Bahçekapılı

Prof. Dr. Sedat Aybar

Süleyman Soysal

Erol Işık

Aydoğan Süer

İlhan Erkan

Tamer Dönerkaya

Selim Taşkın

Sait Tunç Günbey

MART MARCH 2018

15


å

Osman Bilge

Gökhan Taş

Özhan Atalay

Gökhan Ahmet Tunalıgil, Tamer Aktaş, Yiğit Yüceer, Özcan İçli, Emir Çil, Hakan Bağcı

İsmail Haznedar

Alpay Erüs, Serdar Deniz, Ali Uğur Soytürk, Gazi Toraman, Kerim Mamak

ners CEO’su Sait Tunç Günbey “İnternet Reklamı Trendleri ve Yeni Reklam Modelleri”, Avukat Süleyman Soysal “Franchise Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler”, Franchise More & Danışmanlık’dan Osman Bilge “Kim Franhise Vermeli, Kim Franchise Almalı” başlığı altında sunum yaparken, son olarak TAB Gıda Franchise Müdürü İlhan Erkan “Türkiye’nin Yükselen Yıldızı TAB Gıda” konulu seminer ile katılımcılara bilgi aktardı. Fuarın 3. gününün ilk seminerinde Golden City Media Alpay Erüs Moderatörlüğünde, 1453 Osmanlı Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Deniz, Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi Genel Müdürü Ali Uğur Soytürk, Kocatepi Kahve Evi Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Toraman ve Davit People Coffee Genel Müdürü Kerim Mamak tarafından “Kahve Zincirlerinin Sektöre Bölgesel Bakışı ve Zincir Marka Olmanın Önemi” anlatıldı. İstanbul Aydın Üniversitesinden Prof. Dr. Sedat Aybar “Küresel Ekonomi’de Türkiye’nin Yeri”, Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş “Girişken Olmak İle Girişimci Olmak Arasındaki Fark”, MNG Yönetim Hizmetleri Aydoğan Süer “AVM’lerde Kiralama Stratejisi” konularında katılımcılara bilgi verirken son olarak Franchise Uzmanı Adly Gamgoum “Neden Franchise Almalısınız” konusunda katılımcılara bilgi aktardı. Fuarın son günü ise Altın Emlak Kağan Bahçekapılı “Gayrimenkul Sektöründe Girişimcilik”, Kasap Döner Erol Işık “Franchise Sisteminin Avantajları” konusunda bilgi verdi. Daha sonra JCI İstanbul Gökhan Ahmet Tunalıgil Moderatörlüğünde , Pidehor Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, 3D Mini Selfie Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Yüceer, Yomumu Frozen Yoğurt Yönetim Kurulu Başkanı Özcan İçli, Burger Sound Yönetim Kurulu Başkanı Emir Çil ve Mapaktif Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bağcı “Enine Boyuna Franchising” konusunu konuştular. Bursa Kebap Evi Genel Müdürü Tamer Dönerkaya “7 Yılda 25 Kat büyüme” ve son olarak, Perakende Doktoru Selim Taşkın “Karlılığı Artırmak;Müşteri Deneyimi Çözümü” seminer ile katılımcılara bilgi verdi. Fuar kapsamında düzenlenen seminerler sayesinde marka yetkilileri ve girişimciler franchising sistemi hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

16

MART MARCH 2018

Turkey gave a talk on”Effecting Property Consultancy under the auspices of an International Brand”. The second day of the fair the talks were given by, the CEO of Digital Partners Sait Tunç Günbey- “Internet Advertisement and its new methods”, Advocate Süleyman Soysal- “The Clauses in Franchise Contracts which require Great Care”, Osman Bilge of Franchise More and Consultancy- “Who Should Offer Franchises and Who Should Take Them”, then finally that day TAB Gıda Franchise Manager İlhan Erkan- “TAB Gıda the Rising Star in Turkey”.On the third day the first seminary was Moderated by Alpay Erüs of Golden City Media, participating were 1453 Osmanlı Kahve Chairman of the Board Serdar Deniz, General Manager of Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi Ali Uğur Soytürk, Chairman of the Board of Kocatepi Kahve Evi Gazi Toraman and General Manager of Davit People Coffee Kerim Mamak the subject of their discussion “The View by District Sector of Coffee Chains and the Importance of Becoming a Part of a Chain”. Then Prof.Dr Sedat Aybar of Aydın University“World Economy and the Position of Turkey in it”, then The Chairman of Coldwell Banker Turkey Gökhan Taş” The Difference Between Being Enterprising and Being an Entrepreneur”, from Aydoğan Süer of MNG Management Services- “Strategies When Renting Premises in Shopping Centers” then finally the Franchise Expert Adly Gamgoum explained - “The Reasons for Obtaining a Franchise”. The talks on the final day of the fair were- “Enterprise in the Property Market” by Kağan Bahçekapılı of Altın Emlak“The Advantages of the Franchise System by Erol Işık of Kasap Döner. Then later a panel moderated by Gökhan Ahmet Tunalıgil of JCI Istanbul where the participants were, Pidehor Chairman of the Board Tamer Aktaş, 3D Mini Selfie Chairman of the Board Yiğit Yüceer, Yomumu Frozen Yoğurt Chairman of the Board Özcan İçli, Burger Sound Chairman of the Board Emir Çil and Mapaktif Assistant to the General Manager Hakan Bağcı.The subject under discussion “All the Dimensions of Franchising”. This was followed by the Bursa Kebap Evi General Manager Taner Dönerkaya with “Enlarging 25 Times Within 7 Years” then finally Selim Taşkın of Perakende Doctoru - “Increasing Profits by means of the Customer Experience Solution”. These seminar which were held throughout the fair were an excellent opportunity for brand authorities and entrepreneurs to learn even more about the Franchising System.


MART MARCH 2018

00


å

DÜNYA EKONOMİSİNİN KALBİ EKİM’DE İSTANBUL’DA ATTI! THE HEART OF THE WORLD ECONOMY BEAT ın İSTANBUL! İstanbul, dünyanın en büyük ekonomik organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Dünya Franchise Konseyi ve Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu’nun yıllık toplantıları, UFRAD Franchise Derneği’nin ev sahipliğinde, 9-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul hosted to the one of the world’s largest economic organizations. The annual meetings of the World Franchise Council and Asia Pacific Franchise Confederation were held in Istanbul between October 9 and 13, hosted by the UFRAD Franchise Association. 18

MART MARCH 2018


Dünya ekonomisi ve ticaretinin son yıllarda en etkin iş yapma biçimlerinden biri olan Franchising sisteminin en önemli toplantıları, Ekim ayında İstanbul’da gerçekleşti. 62 ülkenin üyesi olduğu Dünya Franchise Konseyi (World Franchising Council-WFC) ve15 ülkenin üyesi olduğu Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu (Asia-Pacific Franchising Confederation-APFC) üye ülke derneklerini ve üye franchise markalarını bir araya getiren yıllık toplantıları, UFRAD Franchising Derneği ev sahipliğinde 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Eş zamanlı gerçekleşecek, katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini taşıyan, franchising alanındaki ilk ve tek fuar olan, UFRAD’ın desteklediği ve Medyafors Fuarcılık Organizasyonu ile gerçekleştirilmiş olan Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda Türk markaları, dünya markaları ve dünyanın

The most important meetings of the franchising system, which is one of the most effective ways of doing business in the world economy and trade in recent years, took place in Istanbul, October. The WFC which is an association with 62 country members, APFC with 15 country members, the annual meetings were held which bringing together member franchise brands and hosted by UFRAD Franchising Association in İstanbul between 9-13 October 2017. They had opportunity to promote their brands and Turkey market in the most effective way to the whole world by coming together Turkish brands, world brands and the world’s leading investors in the Be My Dealer ? franchising and Branded Dealership Fair who supported by UFRAD and organized by Medyafors Fairs Organization ,is the first and only fair in the field of franchising sector in Europe and

MART MARCH 2018

19


å

önde gelen yatırımcıları ile bir araya gelerek Türkiye pazarını ve markalarını etkin bir şekilde tüm dünyaya tanıtma fırsatına sahip oldular. Franchısinig Sisteminin Yol Haritası Belirlendi UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “2017 Dünya Ekonomi Zirvesi” olarak da adlandırılan etkinlikler dizisi sonunda Türkiye Franchise sisteminin, 60’dan fazla ülkenin temsilcileriyle ikili görüşmeler yapmak suretiyle yeni iş ortaklıklarının temellerini atma ve Türkiye ekonomisine yeni yatırımlar kazandırma olanaklarını elde ettiğini söyledi. Bunun yanında dünyanın önde gelen markalarının da Türkiye pazarı hakkında detaylı bilgiye sahip olma ve Türk yatırımcıları ile işbirlikleri yapma fırsatları bulduklarını belirten Dr. Aydın, Zirveye ev sahipliği yapan UFRAD Franchising Derneği’nin, Türkiye’nin ekonomik gücünü, pazar genişliğini ve derinliğini tüm dünyaya tanıtarak, çok kapsamlı ve etkin bir ekonomik hareketlilik oluşturma amacıyla bu çalışmalara her yıl devam edeceklerini dile getirdi. En son Londra’da gerçekleşen 2016 Dünya Franchise Konseyi (WFC) Toplantısında Türkiye’nin WFC Dönem Başkanı olduğunu belirten Franchising Derneği (UFRAD) Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Bütün çabalara rağmen Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğu gerçeğini değiştiremiyorlar. Bu sebeple de Dünya markaları UFRAD ev sahipliğinde Ekim’de İstanbul’da buluştuk” dedi.

20

MART MARCH 2018

the Middle East on the basis of participant brand, m2 and number of visitors. The Road Map of Franchising System Determined UFRAD President, Dr. Mustafa Aydın said that the Franchise System in Turkey obtain to lay the foundations of the new partnerships and to gain new investments in Turkey’s economy by means of making more than 60 bilateral meetings with representatives of countries at the end of the sequence of events, known as the “2017 World Economic Summit”.Besides, Dr. Mustafa Aydın mentioned that UFRAD Franchise Association which hosted to Summit to continue these activities every year in order to create a very comprehensive and effective economic mobility which indicating that the world’s leading brands have detailed information about the Turkey market and they have opportunities to cooperate with Turkish investor by introducing market breadth, economic potential and depth of the Turkey to the whole world.The UFRAD President, Dr. Mustafa Aydın which indicating that Turkey is the Term Chairman of the WFC,said that “Despite all efforts, they do not change the fact that Turkey has a strong economy. For this reason, we met with the world brands hosted by in İstanbul, October” in the 2016 World Franchise Council (WFC) meeting last held in London.


MART MARCH 2018

00


å

II. UFRAD FRANCHISING ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

II. UFRAD FRANCHISING AWARDS REACHED THEIR OWNERS UFRAD Franchising Derneği tarafından verilen II. UFRAD Franchising Ödülleri, Eski Büyükdere İskelesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. II. UFRAD Franchising Awards were given by UFRAD Franchising Association, found their owners in a ceremony held in the Old Büyükdere Pier. 22

MART MARCH 2018


Dünya

Franchising Zirvesi 2017 ile eş zamanlı gerçekleştirilen II. UFRAD Franchising Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Franchising Büyüklük Ödülü Burger King’e verilirken Osmanlı Kahvecisi, Franchising En Hızlı Büyüme Ödülü’ne layık görüldü. Eski Büyükdere İskelesi’nde 13 Ekim’de düzenlenen gala gecesinde verilen ödül törenine UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katılım gösterdi. Dünya Franchising Zirvesi ve Franchising Fuarı bu törenle birlikte eğitimden gayrimenkule, bilişimden tekstile, gıdadan kozmetiğe pek çok sektörden girişimciyi aynı çatı altında buluşturdu. Ödül töreninde konuşan Dr. Aydın, 43 milyar dolarlık ciro, 50 binin üzerinde zincir mağaza, 200 bin kişilik istihdama sahip olan ve 2020’da 50 milyar dolarlık bir pazara ulaşması beklenen franchising sisteminin yeni yatırımlar ve iş birlikleri ile ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret etti. Markalaşmanın önemine dikkat çeken Dr. Aydın, Türkiye’nin 300’ün üzerinde markaya sahip olduğunu belirtti ve “Şu anda 175 tane markamız dünya ekonomi piyasasında yer alıyor. Ana hedefimiz de bu markaların sayısını en az 300’e çıkarmak” dedi.

II.

UFRAD Franchising Awards which held simultaneously with World Franchising Summit 2017 found their owners with a magnificent ceremony. The Ottoman Coffee House was awarded with the Franchising Fastest Growing Award, while Franchising Grand Prize Award was given to Burger King. Particullarly,UFRAD Franchise Association President Mustafa Aydin, the important names of the business and political world participated to the award ceremony where held at the Old Büyükdere Pier at the gala night on October 13. The World Franchising Summit and Franchising Fair brought together entrepreneurs from many sectors of education real estate, information technology, food and cosmetics with this ceremony under the same roof.

Dr.Aydin who is speaking at the award ceremony pointed out that the franchising system, which has a turnover of $ 43 billion, chain stores of over 50 thousand, employment of 200 thousand and expects to reach a market worth $ 50 billion in 2020, contributed greatly to the country’s economy through new investments and cooperation.

Burger King’e ‘Franchising Büyük Ödülü’, Osmanlı Kahvecisine ‘Franchising Büyüme Ödülü’, Çiğköftem markasına ‘Dışa Açılma Ödülü’, B-Fit markasına ‘Pozitif Ayrımcılık Ödülü’, Bursa Kebap Evine ‘Gelenek Ödülü’, Franchise & More markasına ‘Franchise Sistemine Katkı Ödülü’, MedyaFors Fuarcılığa Özel Teşekkür Ödülü ve İzmir’de down sendromluların çalıştığı İyilik Atölyesi’ne ‘Mansiyon’ verildi.

MART MARCH 2018

23


å UFRAD Franchising Ödülleri UFRAD Franchising Ödülleri’nin verildiği gala gecesinde; Türkiye’de 638 işletmeye ulaşan Burger King’e ‘Franchising Büyük Ödülü’ verilirken, 5 yıldan kısa sürede 180 franchise’a ulaşan Osmanlı Kahvecisi ise ‘Franchising Büyüme Ödülü’ne layık görüldü. Avrupa’nın 7 ülkesinde 75 işletme açan Çiğköftem markasına ‘Dışa Açılma Ödülü’ verilirken; 190 işletmede 212 kadın franchise ile büyüme gösteren B-Fit markası ‘Pozitif Ayrımcılık Ödülü’ aldı. Bursa ile özdeşleşmiş Bursa Kebap Evine ‘Gelenek Ödülü’, Franchise & More markası ‘Franchise Sistemine Katkı Ödülü’ takdim edilirken; MedyaFors Fuarcılığa Özel Teşekkür Ödülü ve İzmir’de down sendromluların çalıştığı İyilik Atölyesi’ne ‘Mansiyon’ verildi.

Dr.Aydın who was attracting attention to the importance of branding stated that Turkey has over 300 brands, he said that “Currently, 175 of our brands are in the world economy. Our main target is to increase the number of these brands to at least 300 “.

UFRAD Franchising Awards The ‘Franchising Growth Award’ was given to the Ottoman Coffee House that having reached 180 franchises in a short period of 5 years, the while Franchising Grand Prize was given to Burger King which reaching 638 businesses in Turkey. B-Fit brand received ‘Positive Discrimination Award’ which show growing with 212 women franchises in 190 operating, while the International Expansion Award was given to ‘Çiğköftem’ brand which opened 75 businesses in 7 European countries, Bursa Kebab House which identified with Bursa took the ‘Tradition Award’,Special thanks were given to Medyafors Organization Fairs Awards also Honorable Mention Awards was given to the Goodness Workshop in Izmir where down syndromes workers while ‘Franchise System Contribution Award’ was presented to Franchise & More brand.

24

MART MARCH 2018


MART MARCH 2018

00


å

UFRAD, EFF YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI

UFRAD ATTENDS THE EFF BOARD OF the DIRECTORS MEETING Avrupa Franchise Federasyona Yönetim Kurulu Toplantısı 2 Şubat’ta Budapeşte’de gerçekleştirildi. Toplantıda UFRAD’ı Genel Başkan Dr. Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Donat temsil etti. European Franchise Federation Board Meeting was held in Budapest on 2 February. UFRAD was represented by President Dr. Aydın and Board Member Gürkan Donat. UFRAD’ın Başkan Yardımcısı olduğu Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) Toplantısı 2 Şubat’ta Budapeşte’de gerçekleşti. Toplantıya UFRAD adına Genel Başkan Dr. Mustafa Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Donat katılım sağladı.

The European Fracnhise Federation Meeting (EFF) where UFRAD was Vice President materialized in Budapest on 2 February. On behalf of UFRAD, the President Mustafa Aydın and Board Member Gürkan Donat participated in meeting.

Toplantı gündeminde, 2018 dönemi tüzük detaylarının gözden geçirilmesi, gerekli değişikliklerin yapılması, ülkelerde franchise kanunun düzenlenmesi ve finans konuları ele alındı.

In the agenda of the meeting, examination of the details of the 2018 period, the necessary amendments, the regulation of the franchise law in the countries and the finance issues were discussed.

Bunun yanı sıra, 11 – 14 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan Bayim Olur Musun? Markalı Bayilik Fuarı hakkında görüşmeler yapıldı ve fuara aynı tarihlerde yapılacak olan Avrupa Franchise Federasyonu toplantısıyla ilgili temaslarda da bulunuldu.

In addition to this,the negotiations were held about branded “ Be My Dealer? ”dealership fair which planned to be made between 11-14 October in 2018 and the European Franchise Federation meeting issues discussed which will be held on the same day.

26

MART MARCH 2018


MART MARCH 2018

00


å

UFRAD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI WATER GARDEN’DA YAPILDI UFRAD BOARDS OF DIRECTIORS MEETING WAS HELD IN WATERGARDEN Bursa Kebap Evi ev sahipliğinde bir araya gelen UFRAD Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni üye alımı, İran Franchise Fuarı ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Members of the Board of Directors of UFRAD, who came together with the Bursa Kebab House hosted, exchanged views on the recruitment of new members, the Iranian Franchise Fair and the issues on the agenda.

UFRAD

Franchising Derneği, Yönetim Kurulu Toplantısını Ataşehir Watergarden’da bulunan Bursa Kebap Evi’nde gerçekleştirdi. Toplantı gündeminde yeni üyelerin derneğe alınması, Güney Kore ve Suudi Arabistan Franchise Fuarı ve 11-14 Ocak tarihinde düzenlenecek İran Franchise Fuarına katılım gibi konular yer aldı. Yönetim Kurulu Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın da katıldığı toplantıda İran’ın Türkiye için bâkir topraklar olduğu belirtilerek İran’ın alım gücünün yüksek bir ülke olduğu ve orada yaşayan Azerbaycanlı nüfusunun da bir yakınlaşma sebebi olduğuna dikkat çekildi. UFRAD olarak İran’da düzenlenecek olan fuara katılmanın gerekliliği ifade edildi. Ayrıca, Dr. Aydın 28-31 Mayıs 2018 tarihinde Moskova’da düzenlenecek franchise fuarına katılımın da önemli olduğundan bahsetti. Toplantıda, Yönetim Kurulu Üyeleri de franchise sektörünün ulusal ve uluslararası boyuttaki meseleleriyle ilgili çeşitli değerlendirmeler yaparak, birtakım önerilerde bulundu. Bursa Kebap Evi sahibinin verdiği yemek sonrası, Başkan Dr. Mustafa Aydın yeni yıl dileklerini ileterek İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tekstil Tasarımı bölümünün ürünü olan kravatlardan Yönetim Kurulu Üyelerine hediye etti.

28

MART MARCH 2018

UFRAD

Franchising Association held the meeting of the Board of Directors at Bursa Kebab House in Ataşehir Watergarden. On the agenda of meeting, recruitment of the new members to association, South Korea and Saudi Arabia Franchise Fair, and issues such as Iran’s participation in the Franchise Exhibition from January 11 to 14 took place. In the meeting with the participation of Chairman Dr.Mustafa Aydın stated that that Iran id virgin lands for Turkey, it is a country with high purchasing power and the Azerbaijani population who living in there is also a cause of rapprochement.As UFRAD,it is stated that the neccesity of participation to Fair where will be arranged in İran. Also, Dr. Aydın mentioned that participation in the franchise fair to be held in Moscow on 28-31 May 2018 is also important. Members of the board of directors made various evaluations regarding the franchise sector’s issues at the national and international level and made some suggestions at the meeting. After the dinner given by the owner of Bursa Kebab House, Mustafa Aydın presented the wishes of the new year and presented gifts to the members of the board of directors from the ties of Istanbul Aydın University Fashion Textile Design Department.


MART MARCH 2018

00


å

“TÜRK FRANCHISE SEKTÖRÜ 50 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR”

“TURKISH FRANCHISE INDUSTRY RUNNING TOWARDS TO 50 BILLION DOLLARS” U

FRAD Franchising Derneği Başkanı ve Dünya Franchise Konseyi Dönem Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’nin global markalar tarafından dikkatle izlenen bir ülke olduğunu belirterek, sektörün bu yıl 43 milyar dolar olan aktif ciro büyüklüğünün 2020 yılında 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Bugün itibarıyla Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısının 3 bin, bu işletmelere bağlı şube sayısının ise 60 bin olduğuna dikkat çeken Mustafa Aydın, 350 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Aydın, “Franchise sektörü, ülkemizin yüzde 10,7 seviyesinde seyreden işsizlik sorununa çözüm bulmada çok önemli ve kritik işlev yükleniyor. Bugün itibarıyla 350 bin insanımızı istihdam ediyoruz. 175 Türk markası bir dünya markası olarak yurt dışında çok önemli başarılara imza atıyor. Hedefimiz dünya sahnesinde yer alan Türk markalarının sayısını 300’e çıkarmaktır” dedi.

“Bu insanlar Türkiye’yi çok iyi izliyorlar” UFRAD Franchising Derneği Başkanlığı ile eş zamanlı olarak, Dünya Franchise Konseyi ve Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu Dönem Başkanlığı görevlerini sürdürdüğünü de hatırlatan Mustafa Aydın, yurt içi ve yurt dışındaki tüm çalışmalarında Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattığını vurguladı. Sektörün bugün itibarıyla kendi işinin patronu olmak isteyen en az 15 bin yeni girişimci aradığına dikkat çeken Aydın, sektörün yatırım fırsatları hakkında, “Türkiye, franchise sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden biri. 10-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Bayim Olur Musun Franchising Fuarımız, dünyanın bu sektördeki en büyük üç buluşma noktası arasında yer alıyor. 500’e yakın markanın katıldığı fuarda; eğitimden gayrimenkule, bilişimden tekstile, gıdadan kozmetiğe kadar onlarca sektörden binlerce girişimciyi buluşturduk. Fuarımızla birlikte ev sahipliği yaptığımız Dünya Franchising Zirvesinde ise ABD’den Çin’e, Avusturalya’dan İngiltere’ye, Yeni Zelanda’dan Brezilya’ya kadar dünyanın dört bir yanından yüzlerce marka sahibi yatırımcılarla bir araya geldi. 44 ülkenin franchise derneklerinin başkanları ülkemize geldi. Onlara ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık. Bu insanlar Türkiye’yi çok iyi izliyorlar. Gerçekçi olmayan ve ön yargılı değerlendirmelerdeki hataları bizzat yaşayarak deneyimliyorlar” şeklinde aktardı.

P

resident of UFRAD and World Franchise Council term chairman Dr. Mustafa Aydın said “Turkey is a country carefully watched by global brands and that the sector’s total turnover of 43 billion dollars this year will reach 50 billion dollars in 2020. The franchise sector is a very important and critical function in finding solutions to the unemployment problem, which is 10.7 percent of our country. today, we employ 350 thousand people. 175 Turkish brand makes a great success abroad. Our goal is to increase the number of Turkish brands in the world arena to 300.

“These people watch Turkey closely” President of UFRAD Franchising Association Mustafa Aydin reminded that he continued his duties as the World Franchise Council and Asia Pacific Franchise Confederation as a term chairman. He emphasized that he is talking about investment opportunities in Turkey in all his domestic and international activities. Dr. Aydin pointed out that at least 15 thousand new entrepreneurs wanted to be the boss of their business today, “Stated that in the form of Turkey is one of the most successful countries in the franchise sector. “Be My Dealer” Franchising Fairs, which took place between October 10 and October 15, is one of the three biggest meeting points in the sector. In the exhibition where 500 brand were taken a place, we have brought together thousands of entrepreneurs from dozens of sectors, from educational to real estate, from informatics to textiles, from food to cosmetics. At the World Franchising Summit, which we hosted together with our fairs, we gathered hundreds of brand-name investors from all over the world, from USA to China, from Australia to the UK, from New Zealand to Brazil. The presidents of franchise associations of 44 countries have come to our country. We told them about investment opportunities in our country. These people are watching Turkey closely. They have experienced unrealistic and prejudiced in assessments mistakes.”

“Ülkemizin yurt dışında tanınması içinde önemli bir araç”

“This is an important instrument to come to be known in foreign countries”

1991 yılında kurulan UFRAD’ın başarısını kanıtlamış markaların dinamiklerini girişimcilere aktarmak amacıyla çalıştığına dikkat çeken Mustafa Aydın, Türk yatırımcılarının markalaşmaya yönlendirilmesi ve yerli markaların teşvik edilerek uluslararası pazarlarda yer almasına hissedilir katkı sağladıklarını sözlerine ekledi. UFRAD bünyesinde 30’dan fazla sektörde franchise sistemini uyguladıklarını kaydeden Mustafa Aydın, şöyle devam etti: “Franchising markalaşmanın en üst noktasıdır. UFRAD, dünyanın en köklü franchising derneklerinden biri olarak 250’ye yakın uluslararası statüye sahip güçlü firmayı çatısı altında topluyor. Hem ülkemizde hem yurt dışında kaliteli hizmet anlayışıyla büyüyoruz. Hem markalarımıza kazandırıyor, hem de on binlerce yatırımcıya kendi işinin sahibi olma, yüz binlerce çalışana da iş imkanı veriyoruz. Markalarımız artık sadece hizmet ihracatında önemli bir oyuncu değil, Türk ekonomisinin kalkınması ve ülkemizin yurt dışında tanınması içinde önemli bir araç.”

President of UFRAD has added “Founded in 1991, UFRAD has been working to transfer the dynamics of established brands to entrepreneurs contributes to encourage Turkish investors to brand and encourage domestic brands to participate in international markets. UFRAD is implementing franchise system in over 30 sectors. Also said that Franchising is the top point of branding. UFRAD is one of the oldest franchising associations in the world and is gathering under the roof of a powerful company with nearly 250 international status. We grow both in our country and abroad with an understanding of quality service. We gain both our brands, we give opportunities tens of thousands of investors to have their own business and we also support hundreds of thousands of employees to work. Our brands are not only important player in service exports, but also they are important tool in the development of the Turkish economy and recognition of our country abroad. ”

30

MART MARCH 2018


MART MARCH 2018

00


TAB GIDA GÜÇLÜ FRANCHISE SİSTEMİYLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR TAB GIDA CONTINUES TO ENLARGE BY MEANS OF THE FRANCHISING METHOD TAB Gıda bünyesinde Burger King 1995 yılında, Popeyes ve Sbarro markaları ise 2007 yılında faaliyete geçti. 2010’da Arby’s’i bünyesine katan TAB Gıda, 2013 yılında da kendi markası olan Usta Dönerci’yi kurdu. Bugün Türkiye’de binden fazla restoranla hizmet veren TAB Gıda, hızlı servis restoran zinciri sektöründe 24 yıllık tecrübesiyle sektörün lideri konumunda. TAB Gıda franchise sistemiyle çatısı altında hizmet veren Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby’s ve Usta Dönerci markaları için yatırımcılarına anahtar teslim işletme seçeneği sunuyor. Burger King’in Türkiye’de faaliyet gösteren 600’den fazla restoranı içinden 200’den fazlası franchise olarak hizmet veriyor. Burger King’in yanısıra 80’e yakın Sbarro, 190’dan fazla Popeyes, 60’tan fazla Arby’s ve 120’den fazla Usta Dönerci restoranı bulunan TAB Gıda, yatırımcılarına sunduğu avantajlı franchise fırsatlarıyla sektöre yön veriyor.

Yatırımcılar TAB Gıda’nın gıda ekosisteminden faydalanıyor

Sektörde üretimde de oldukça iddialı olan ve hızlı restoran zinciri kategorisinde dünyada eşi görülmemiş bir gıda ekosistemi kuran TAB Gıda, franchise yatırımcılarına salata, ekmek ve patates fabrikalarıyla da ciddi fırsatlar sunuyor. Yatırımcılar, TAB Gıda’nın 24 yıllık tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesi ile satın alma gücünden faydalanırken aynı zamanda TAB Gıda için yapılan üretim yatırımları hem inovatif ürünlerin daha kısa sürede geliştirilip müşterilere sunulmasını mümkün kılıyor hem de yatırımcılara satın almada ciddi avantajlar sağlıyor. TAB Gıda franchise sistemi, ülke çapında hızla büyümeye devam ederken; önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri Popeyes ve kendi markamız Usta Dönerci daha çok franchise yatırımı yapılmasını beklediğimiz markalar olarak öne çıkıyor. Özellikle Usta Dönerci markasına yatırımcılardan büyük ilgi görüyoruz.

Franchise bedelleri 250 bin dolardan başlıyor

TAB Gıda markalarında yatırım maliyeti restoranın yerine, tipine, bulunduğu konuma ve büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Bununla birlikte franchise yatırımları Burger King için 500 bin USD+KDV ’den, Popeyes için 400 bin USD+KDV’den, Sbarro için 250 bin USD+KDV’den, Arby’s için 400 bin USD+KDV ’den, Usta Dönerci için ise 250 bin USD+KDV’den başlıyor. TAB Gıda yatırımcılara iki ayrı opsiyon sunuyor. Birinci opsiyon AVM dışında yer alan restoranları kapsıyor ve yatırımcılar dilerse inşaat ve ekipman yatırımını kendileri üstleniyor. İkinci opsiyonda ise yatırım tamamen TAB Gıda tarafından yapılarak anahtar teslim modeliyle hayata geçiriliyor. 32

MART MARCH 2018

Under the auspices of TAB Gıda in 1995 Burger King in 2007 Popeyes and Sbarro brands went into action.Then in 2010 it included Arby’s while in 2013 TAB Gıda founded its own brand of Usta Dönerci.Presently TAB Gıda has more than 1000 restaurants in Turkey and with those and the 24 years of experience in the swift food service restaurant chains is certainly the leader in that sector. Under the auspices of the TAB Gıda franchise system Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby’s and Usta Dönerci brands all offer the opportunity of turn the key premises. In Turkey Burger King has more than 600 restaurants in action of which more than 200 are working under the franchise system additionally Sbarro has almost 80, Popeyes more than 190, Arby’s more than 60 and Usta Dönerci more than 120 and with the franchising advantages which it offers to its investors it shows the way in the sector.

Investors Can Also Make Use Of The Tab Gıda Echosystem In the sector TAB Gıda is rightly proud of its production and has also setup an echosystem the likes of which can not be found anywhere else in the world and with its salads its bread and its potatoes has the ability to offer serious advantages to its franchisees.Its entrepreneurs benefit from the TAB Gıda 24 year supply system methods, its operational and marketing expertise and the strength of its buying ability while at the same time are able to also have the advantages of inovative products which are rapidly developed which means they can swiftly introduce them to their customers while again obtaining a price advantage. The TAB Gıda franchise system continues to enlarge all through our country.In the upcoming period Turkey’s largest chicken chain restaurant brand Popey’s and our own brand Usta Dönerci are the brands appearing to the fore and in particular we are seeing great interest from investors towards the Usta Dönerci brand.

The Investment Prıce Begins At 250 Thousand Dollars The price of the TAB Gıda brands’ investment differs according to location, type, the premises and the size. The franchise investment for Burger King is 500 thousand USD dollars+KDV, Popeyes 400 thousand USD dollars +KDV, Sbarro 250 thousand USD dollars+KDV, Arby’s 400 thousand USA dollars+KDV while Usta Dönerci is 250 thousand USA dollars +KDV. TAB Gıda offers 2 different options the first being for restaurants not in shopping centers and if those investors wish they themselves can make the investment for the premises and the equipment while the second option is TAB Gıda effects everything and sets up the business to turn key position.


MART MARCH 2018

00


MİNİKEYF, LEZZETİ DIŞINDA SAKLI AT MİNİKEYF THE FLAVOUR IS HIDDEN IN THE OUTSIDE Minikeyf Türkiye’de bir ilk olan yenilebilir kurabiyeli fincan, aromalı Türk kahvesi, şekerleme ve kahve sunum ekipmanlarını tüketicinin beğenisine sunan, İstanbul’da kurulmuş Fonte Group’a ait tescilli bir gıda markasıdır.

Minikeyf bir Fonte Group markasıdır

Fonte Group kurucusu Ömer Dursunlar ve profesyonel ekibi ticari faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek, ülkemizdeki seçkin işletmelerin tedarikçisi konumuna gelmiştir. Özenle seçilmiş doğal ve katkı maddesi bulunmayan tüm lezzetleri en masum halleri ile doğrudan sizlere ulaştırmayı hedeflemiştir.

Minikeyf Kurabiyeli Fincan

Minikeyf of Turkey has produced a totally new concept, it is offering to its clients the ability to have its aromatic Turkish coffee and sweetner in eatable flavourful cups which are made from biscuits. The patent of this product is owned by the Fonte Group, which was founded in Istanbul.

Minikeyf Is A Fonte Group Owned Brand Ömer Dursunlar is the founder of the Fonte Group and he, together with his professional team have added a new sphere of concept to its business activities. This has been effected to appeal to its distinguished dealers throughout Turkey. The product is from carefully selected natural, containing no additive ingredients and it has the aim to reach consumers in its purest form.

Minikeyyf Bıscuıt Cups

Türkiye’de bir ilk olan, dolgun ve hoş kokulu kurabiyeden yapılmış kahve fincanını sizler için geliştirdik. Tarihten bu yana her birimizin vazgeçilmezi olan, damak tatlarımızda yer alan kahve alışkanlığımızı gizemli hale getiriyoruz. Birbirinden leziz aroma çeşitlerimiz ile içeceğinizi (kahve, salep, sıcak çikolata ve nicesi) kurabiyeli fincan veya bardaklarımıza dolduruyor, bir yandan içeceğinizi tüketirken bir yandan fincanının tadına bakabiliyorsunuz. Evet yanlış okumadınız, yiyebileceğiniz bir fincan üretiyoruz!

We have developed for you,a first in Turkey,coffee cups made from well packed flavourful biscuits,cups from which you can drink your coffee.These have brought the wonderful flavour of coffee,which we are so used to that we never wish to be separated from,into a new exciting form.You can now fill your’cups’ with any of the various aromatic choices of beverages which we offer(coffee,salep,hot chocolate and more....)so that as you enjoy the flavour of your drink you are also enjoying the flavour of your biscuit cup.No you have not wrongly read this,we are producing cups which you can eat!

Minikeyf Türk Kahvesi

Dünya üzerinde telvesi ile sunulan tek kahve çeşidi Türk Kahvesini, nesilden nesile geleneği bozmadan muazzam kokusu ve tadı ile sizleri buluşturuyoruz. Özenle seçilerek havanda dövülen Dibek Kahvesine yeni tat ve aromalar ekleyerek her zevke hitap etmesini amaçlıyoruz. Kahve severlerin her yudumda aynı hazzı alacağını garanti ediyoruz!

Minikeyf Şekerleme

Rengarenk şekerleri, çakıl taşı drajeleri üretiyor, içerisinden çıkan neşeye eşlik etmenizi sağlıyoruz. Tamamıyla özel atölyelerimizde el emeğine maruz bıraktığımız şekerlerimizi sizi cezbetmesi için üretiyoruz. Ambalajını açmanız ile birlikte ortalığa yayılan şirin kokusu iştahınızı kabartacak, ağıza atıldığı an itibariyle tiryakisi olacağınızı biliyoruz. Kendinizi ve misafirlerinizi şaşırtın!

Atölye34

Minikeyf Fincan, Türk Kahvesi ve Şekerlerinize kavuştunuz fakat nasıl sunacağınıza karar mı veremediniz? İhtiyaç duyacağız kahve sunum ekipmanlarını özel atölyemizde üretiyor, sağlıya zarar vermeyen üretim sözümüz ile masalarınıza ulaştırıyoruz. Birbirinden farklı özgü tasarım ve modelleri ile sunumlarınız artık bir başka hal alıyor. Kendi tarzını oluşturmayı sevenlere! Ürünlerimiz özenle seçilmiş, üst kalite malzeme ve ambalajlarla en hızlı ve en lezzetli halleriyle sizlere ulaştırılmaktadır. Gıda ürünlerimize ilişkin tahsis ettiğimiz özel depolarımızda paketleriniz hazırlanmakta olup çevre koşullarından etkilenmemesi için gerekli önlemler alınmaktadır. Ürünlerimizin tamamı T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sertifikasına sahiptir. Eşsiz ürünlerimizi cafe, pastane, restaurant, turizm tesisleri, okul, kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinimleri doğrultusunda hazırlayacağımız özel fiyat ve avantajlar ile sunmaktayız. 34

MART MARCH 2018

Minikeyf Turkish Coffee Turkish coffee is the only coffee in the world to be served together with its grounds, from generation to generation never deviating from tradition we offer its wonderful aroma and taste to the customer. To the specifically chosen, air beaten Dibek coffee new flavours and aromas are added so as to appeal to everyone. We guarantee that all coffee lovers will immensely enjoy every sip of it.

Minikeyf Sweetners We produce different coloured ‘pebbles’ with which you can partner fun with your drink. These sweetners which you will enjoy are totally hand produced in our own premises. When you open their package a wonderful aroma will surround you, this is sure to increase your appetite and we are aware that from the moment of the sweetner entering your mouth you will become addicted to it.You’ll surprise both yourself and your guests!

Atölye34 Accepting that you have obtained your Minikeyf Cup,your Turkish Coffee and its Sweetner have you been able to decide how you will serve it?Any and all of the equipment you might require to serve it are available in our private work rooms.We carry our promise of no detriment to health goods to the table.Differently designed and modelled items offer the opportunity of a totally different manner of serving.This is great for those who enjoy having their own style! Our carefully chosen,best quality ingredients and packing ensure that our goods rapidly reach you in their most flavourful form.The department which has been specifically separated for packing takes all the necessary precautions to ensure that our goods are not affected by environmental conditions. Our total manner of working is certified from the T.C.Food,Harvesting and Animal Ministry. We offer our matchless products with special prices and special advantages to cafes,pastry shops,turistic premises,schools and public offices.


MART MARCH 2018

00


DÜŞÜK MALİYET KARLI YATIRIM SMALL INVESTMENT WITH A LARGE RETURN Hat Döner Yiyecek Gıda ve Ticaret A.Ş. yeni markası olan Hot Döner ile özel soslu HATAY dönerini dünya pazarına açıyor. Türkiye genelinde her gün büyüyün bayi ağı ile Hat Döner A.Ş’nin yeni hedefi Hot Döner markası ile dünya pazarında yer almak. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan döneri, Hatay usulü sosla buluşturduk ve ortaya dayanılmaz lezzet “özel Hatay soslu döner”i çıkardık. Türkiye’nin her bölgesinde açtığı şubelerle büyüyen ve “düşük maliyet karlı yatırım” mottosuyla pazarın büyümesine katkı sağlayan Hat Döner Yiyecek Gıda ve Tic. A.Ş, uluslararası pazar hedefleri doğrultusunda şubeleşmelerini Hot Döner markası ile devam ettiriyor. Uzun yılların tecrübesini yeni neslin enerjisi ile birleştiren şirketimiz, formülü özel sosla hazırlanan Hatay usulü soslu dönerimiz, fast-food sektöründe zirveyi zorluyor. Hatay Usulü Döneri Fast-Food sektöründe bir marka yapma fikri ilk defa 2010’lu yıllarda yerli müteşebbislerimiz tarafından ortaya koyuldu ve 2017 yılından itibaren şirketimiz yeni bir vizyon ortaya koyarak Hot Döner markası ile şubeleşme çalışmalarına devam etme kararı aldı . İşte Hot Döner lezzetinin formülü: Döner lezzet ve çeşitliliğini Hatay’ın meşhur yöresel odun ateşinde pişen Lavaş’ı ile buluşturmuş ve sırrı bizde saklı olan özel sosu ile zenginleştirerek Döner’in lezzetine lezzet katmıştır. Uluslararası bir dünya klasiği ve spesiyalitesi olan Döner Kebabımız, değişik şekillerde yorumlanarak farklı isimlerle sunulmaktadır. Türk Dönerini bölgesel bir lezzet olmaktan çıkarıp uluslararası bir marka haline getirmek; HOT DÖNER’in en önemli misyonudur. Klasik dönere bambaşka bir bakış açısı ve zenginlik ile yaklaşan ve sürekli Ar-Ge çalışmaları ile yeni tatlarla ürün yelpazesini sürekli genişleterek hedef kitlesini büyütmeyi arzuluyor. Özellikle yeni ürünümüz olan HOT FRIEDS, bizi diğer fast food döner firmalarından farklı bir yerde konumlandıracaktır. Kova tavuk, hamburger, crispy, hot wings, wrap gibi pek çok çeşidi diğer döner şubelerinde bulmak mümkün değildir. Hot Frieds ile şubelerimize % 30 a varan gelir artışı planlanmaktadır. Türkiye genelinde 80’nin üzerinde şube sayısı ile bayi ağını her geçen gün artıran Hot Döner’in yakın gelecekteki en büyük hedefi tüm illerde şubeleşmektir.

36

MART MARCH 2018

Hat Döner Yiyecek Gıda ve Ticaret A.Ş. with its new brand of Hot Döner and its special sauce is opening the HATAY döner to the world. In Turkey generally each day an increase can be seen in its network.Now the new goal of Hat Döner A.Ş is to take its place in the world market. Döner is of course one of the staples of the Turkish kitchen and now by combining it with a “special Hatay sauce”have produced a ‘to die for taste’.Hat Döner Yiyecek Gıda ve Tic.A.Ş.adding strength to the sector as it increases the number of its branches in our country,under its motto of’small investment with a large return’ now has set its sights on the international market and branches there. Our long years of experience in the sector combined with the energy of the new generation is reaching for the summit of the fast food sector with our Hatay sauced döner. Making the Hatay Döner into a brand name in the fast food sector was first suggested by some of our entrepreneurs here consequently from 2017 our company has worked under this new vision at increasing its number of branches. The Hot Döner taste formula: Döner and its choices are combined with the famous Hatay traditional wood fire baked Lavaş and the recipe for enriching it with the special sauce which only we know. Our Döner Kebap is both a world wide classic and a speciality, and it is offered by different brands in different forms. The most important mission for the HOT DÖNER brand is to take this traditional food from being a regional speciality and bringing it to an international brand. We wish to present classic döner in a richer and better manner consequently RD is being effected in order to constantly increase a number of new tastes to our menus and so to increase demand. In particular one of our new specialities HOT FRIEDS has placed us in a different field from other fast food döner brands, nor also can ’Bucket chicken,hamburger, crispy hot wings and wrap, be found at other döner brands.We plan a 30% increase in return from our Hot Frieds alone. Each day we see an increase in the size of our network and while we presently have more than 80 branches here our goal is to have them in every region of our country. Lavaş a traditional flat bread.


MART MARCH 2018

00


BAYİM OLUR MUSUN 2018 / WILL YOU BE MY 2018 FRANCHISEE Her yıl yeni girişimcileri markalarla buluşturmanın ötesinde birbirinden iddialı projelerin gün yüzüne çıkmasını sağlayan Bayim Olur musun Franchising Fuarı, sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Gıdadan ev dekorasyonuna, gayrimenkulden güzellik merkezlerine, spor merkezlerinden cafelere, kuru temizlemeden teknolojiye kadar geniş bir sektör yelpazesinden katılımcıların yer aldığı fuar, bu yıl 11-14 Ekim 2018’de kapıları açmak için gün sayıyor. Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun bir numaralı buluşma platformu Bayim Olur musun Franchising Fuarı, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda CNR Fuar merkezinde bu yıl 16. kez kapılarını açmak için gün sayıyor. KOSGEB’in desteğini arkasına alarak KOBİ’lerin iş kapısını aralayan fuar, istihdam oluşturma ve yeni iş alanlarının önünü açarak Türk ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Ziyaretçi, katılımcı sayısı ve yarattığı iş hacmi açısından her geçen yıl önemli başarılara imza atan fuar, yabancı yatırımcıların ajandasında da ilk sırada yer alıyor.

Each year the Will You Be My Franchisee Fair in addition to bringing new entrepreneurs and brands together also brings to the fore many pretentious projects as it continues to measure the pulse of the sector. From food to decoration, building to beauty parlours, sports centers to cafes or dry cleaning technology a wide range of subjects all are to be found at the fair, this year we look forward to holding the fair 11-14 October 2018. The Will You Be My Franchisee fair which is organized by the Medyafors Fuarcılık and sponsored by UFRAD and Coldwell Banker Turkey will be held at the CNR Fair Center this will be the 16th year of this event being held and with the brands participating, the sq.m. space and the number of visitors it is the number one venue for Europe and the Middle East. With the support of KOSGEB it also opens its doors to KOBİ which brings employment and new projects together which is an important addition to the Turkish economy. Based on the number of visitors, participants and employment possibilities this successful fair always takes pride of place in the agenda of foreign investors.

DOMİNO’S PİZZA HAKKARİ YÜKSEKOVA’DA

DOMİNO’S PİZZA IS NOW IN HAKKARİ YÜKSEKOVA

BUKA SOFA 2017’DE BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ / IN 2017 BUKA SOFA

CONTINUED TO ENLARGE

İlk mağazasını 2016 Eylül ayında İstanbul Avcılar’da açan Buka Sofa, bir yılda mağaza sayısını 10’a çıkarttı. Mobilya sektörüne yeni bir soluk getiren Buka Sofa, global bir Türk markası olma yolunda ilerliyor. Bayilik ağıyla büyümeyi planlayan marka, 2018 yılında 25 mağazaya ulaşacak. 8 milyon euroluk yatırım ile kurulan Buka Sofa, 2,5 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından 2016 yılında mağazalaşmaya başladı. İlk mağazasını Avcılarda faaliyete geçiren Buka Sofa, geçtiğimiz Nisan ayında da ilk bayi mağazasını İzmit’te açtı. Yılda 50 bin parça koltuk üretim kapasitesine sahip olan marka, üretimini 2018 yılında artırma hedefiyle hızla ilerliyor. The brand opened its first shop in 2016 September that was in Istanbul Avcılar and within one year had brought the number of its branches to 10. Buka Sofa brought a breathe of fresh air to the furniture sector and advances on the road to becoming a worldwide Turkish brand. It intends to enlarge by way of franchising and in 2018 will increase its number of branches to 25. The brand was formed by an investment of 8 million Euros after 2 years of RD it began enlarging in 2016. Its first shop was opened in Avcılar then Buka Sofa opened its first franchise branch in Izmit in April of last year. The brand has a yearly production capacity of 50 thousand armchairs but in 2018 it also intends to increase that number.

38

MART MARCH 2018

Domino’s Pizza Hakkari Yüksekova’da şube açtı. Domino’s Pizza bu açılışla birlikte Yüksekova’da hizmet veren tek uluslararası zincir restoran firması oldu. DP Eurasia Grup CEO’su Aslan Saranga, hizmetlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı önemsediklerinin altını çizerek yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti. Domino’s Pizza Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şube açtı. Bölgedeki esnaf ve iş adamlarının da katıldığı açılışa Yüksekovalılar yoğun ilgi gösterdi. Domino’s Pizza böylece, ilçede hizmet veren tek uluslararası zincir restoran firması oldu. Domino’s Pizza has opened a branch in Hakkari Yüksekova. With this opening the brand is the first international one to open there. The CEO of the DP Eurasian Group, Aslan Saranga, stated that they view reaching all corners of Turkey as extremely important and for this reason are continuing their investments. The opening of the brand in Yüksekova was attended by business men and locals and attracted great interest. This opening means that Domino’s Pizza is the first international brand chain to open in this district.


MART MARCH 2018

00


LEZZETLİ Mİ LEZZETLİ BİR YATIRIM İÇİN HAZIR MISINIZ? ARE YOU READY TO MAKE AN INCREDIBLY TASTY INVESTMENT? 2011 yılında Bolu Tem adı ile kurulduğumuzdan bu yana aynı heyecan ile çalışıyoruz. Et konusunda yıllara dayanan tecrübemizi “DÖNERSEPETİ”’ adını verdiğimiz yeni markamıza da yansıtmak için büyük uğraş veriyoruz. Bizi tercih edenlere müşteri değil ailemizin bir parçasıymış gibi yaklaşmaya özen gösteriyoruz. %100 dana eti ile süt kuzu kuyruk yağını harmanlıyor sevgimizi de katıp sizlere bu eşsiz lezzeti sunuyoruz. İddialı alacarte mekan konseptimizle de çok yüksek yatırım maliyetleri çıkarmadan yatırımcımıza yardımcı oluyoruz ve büyük beğeni topluyoruz. İlk Franchising şubemizden isim hakkı bedeli kesinlikle istemiyoruz. Özetle sadece bildiğimiz işi yapıyor ve sizlere kaliteli bir şekilde en lezzetlisini en şıkını sunuyoruz. We opened in 2011 as Bolu Tem and have continued to work with the same enthusiasm ever since. We have much experience in the meat sector, this comes from our long years of work there now under our new brand name of “DÖNERSEPETİ” we diligently continue our work. We do not see our guests as customers but rather as part of our family. We blend 100% veal meat with fat from the tail of lambs, we also blend in our affection and this results in the unbeatable flavour which we offer to you. We have gained appreciation with our a la carte locations which while being attractive do not need a huge investment and because of our help to our franchisees. We definitely do not take any fee for use of our brand name. We work only at the business which we know well and so we offer only the best quality and the best taste.

GÖNÜL KAHVESİ MERSİN, ÜNİVERSİTE CADDESİNDE AÇILDI

GÖNÜL KAHVESİ HAS OPENED IN THE UNIVERSITY THOROUGHFARE OF MERSİN

1992 yılında gıda sektörüne giren grup, 2002 yılından bu yana ‘‘Gönül Kahvesi’’ markasıyla yoluna devam etmektedir. Akılcı kurgulanmış ve sade işleyişi ile riskleri ilk başta yok ederek ilerlediği için, Gönül Kahvesi kendisini sürekli bu sektörde geliştirmekte ve farklılaştırmaktadır. Türkiye’nin tek butik kahve zinciri olan Gönül Kahvesi, Türkiye’de ve Dünya’da büyümeye devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı toplam şube sayısı 90’a ulaşan marka, 14 Şubat 2018 tarihinde Mersin / Üniversite Caddesinde misafirlerinin hizmetine girmiştir. Gönül Kahvesi, sadece yurtiçinde değil yurtdışında da hedeflerine ulaşma doğrultusunda şube sayısını arttırmaktadır. İlk yurt dışı şubesini 2014 yılında Saraybosna’da Sarajevo City Center AVM’de açmıştır. Bahreyn, Avusturya, Saraybosna 2. şubesini açan marka yurtdışında ki şube sayısını 4’e çıkarmıştır. 2018 yılında açılması kesinleşen yurt dışı şubeleri ise; Saraybosna 3. Şube, Manama 2. Şube, Priştina. Başta Avrupa, Asya, Körfez Ülkeleri olmak üzere, dünyanın her köşesinden talepler alan Gönül Kahvesi, 2023 yılında yurt dışında en az 223 şubeye ulaşmayı hedeflemektedir. Gönül Kahvesi, Türk Kahvesi, espresso ve diğer tüm kahveleri, özel formülleriyle harmanlayıp sunmaktadır. Marka, Türk Kahvesi’ne hak ettiği itibarı “Gönül Harmanı” ürünü ile kazandırmıştır.

40

MART MARCH 2018

The group entered the food sector in 1992 and from 2002 has been continuing its work under the brand name of ”Gönül Kahvesi.” Its rational approach and the manner in which the business is run certainly help to eliminate starting up risks. This brand advances,offers new concepts and develops constantly in the sector. Gönül Kahvesi is the only boutique coffee chain in Turkey and is enlarging both here and worldwide. The brand has in Turkey and world wide a total of 90 branches. On the 14th of February 2018 it began serving new guests in the University Avenue of Mersin. Gönul Kahvesi has the intention of opening more branches abroad as well as in Turkey.It opened its first foreign branch in the Sarajevo City Center shopping center. The brand went on to open one more in Sarajevo, Bahrain and Manama which brought its foreign branches to 4. The definite openings planned for 2018 are a third branch in Saraybosna a second in Manama and one in Pristina. Gönül Kahvesi is now receiving applications from especially Europe but also from Asia and the Gulf States, in fact from all over the world, it has the goal of at least 223 branches by 2023.The brand offers Turkish coffee, espresso and all the other types of coffee all which are ground using their special brand formulas. The brand has brought Turkish Coffee to its rightful position of prestige.


MART MARCH 2018

00


DOĞRU YATIRIMIN ADRESİ: HOSTA THE CORRECT ADDRESS TO INVEST IN: HOSTA Yükselen marka değeriyle sektörde öncü, sahip olduğu kalite ve hizmet standartlarıyla alanında örnek bir işletme olan HOSTA; damaklarda yer edinen lezzetleriyle başarısını hep bir ileri safhaya taşımaya devam ediyor. HOSTA, Türk damak tadının vazgeçilmez lezzetlerinden Döner’in hafızalarda yer edinen ve akla ilk gelen ismi olarak her yıl milyonlarca müşterisini mağazalarında ağırlıyor. Başarılı işletme politikası ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla HOSTA, yatırımcısına yüksek kâr marjı sağlayan başarılı bir iş modeli sunuyor. HOSTA, her zaman en iyiyi yakalama arzusu ve gelişimi destekleyen vizyonuyla kârlılığın en lezzetli halini yatırımcılarıyla paylaşıyor; paylaştıkça gücüne güç katıyor.

The value of its brand name is constantly rising as it becoming a leader in its sector, HOSTA is a shining example of high standards of quality and service; with the success of its superb flavours, it continues to always surge ahead. Döner is the Turkish taste which is a constant and when it is mentioned the HOSTA name is one which automatically springs to mind. Every year it welcomes millions of people to its premises. HOSTA, with its successful manner of functioning and its always primary policy of customer satisfaction also offers investors the opportunity to obtain a high profit margin. HOSTA always aiming towards ‘the best’ together with its vision and support, shares with investors the functioning of its profit in its tastiest form; and as it shares its experience with its franchisees, strength is added to strength.

MCDONALD’S’IN 255. RESTORANI PANGALTI’DA HİZMETE GİRDİ.

THE 255th MCDONALD’S RESTAURANT HAS BEEN OPENED IN PANGALTI McDonald’s yeni restoran açılışları ile Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor. İstanbul’daki 106’ncı restoranı olan McDonald’s’ın Pangaltı şubesi açıldı. Restoran, 240 metrekarelik alanı, kahvaltı hizmeti ve 27 çalışanıyla haftanın 7 günü 07.30-02.00 saatleri arasında hizmet verecek. “Amacımız her bakımdan misafirlerimize keyifli bir restoran deneyimi yaşatmak” diyen McDonald’s Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “McDonald’s olarak önceliğimiz misafirlerime dekordan sunduğumuz ürünlerin lezzetine, ürün ve servis kalitemizden gıda güvenliğine kadar her şeyi titizlikle ulaştırmak. Pangaltı şubemizle de ailelerin her yaştan üyeleri ile rahat vakit geçirebilecekleri bir ortam sunacağımıza inanıyorum” dedi. With the opening of another new restaurant McDonald’s continues to enlarge. The new Pangaltı branch is the brands 106th Istanbul restaurant. The restaurant which also serves coffee has floor space of 240sq.m,27 staff members and is open 7 days a week from 7.30 to 02.00.The McDonald’s General Manager Oğuz Uçanlar stated ”It is our goal to have our guests enjoy a thoroughly enjoyable restaurant experience with the attractive decorations and the tastiness of our products, the quality of our service and the reliability of our ingredients and I believe that all family members, regardless of age,will enjoy the comfortable atmosphere which we offer in our new Pangaltı branch.”

42

MART MARCH 2018


USTA DÖNERCİ, ELAZIĞ PARK 23’TE USTA DÖNERCİ IS NOW IN ELAZIĞ PARK Türkiye hızlı servis restoran sektörünün lider markası TAB Gıda bünyesinde 2013 yılında kurulan Usta Dönerci, yurtiçindeki restoran ağını genişletmek üzere yatırımlarını sürdürüyor. Usta Dönerci ürünlerini, uygun fiyat ve üstün hizmet kalitesiyle Park 23’te yerli lezzetlerden vazgeçemeyenlere sunuyor. Geleneksel döner lezzetini ülkenin dört bir yanında aynı kalite ve lezzette sunan Usta Dönerci, lezzetli et ve tavuk döner menüleri, tüm damak zevklerine hitap eden tatlı ve salataları, çorba ve içecek seçenekleriyle Elazığlı misafirlerini ağırlıyor. The leader brand of the Turkish quick service restaurants sector, TAB Gıda, has continued to domestically enlarge the network of Usta Dönerci, a brand which was founded in 2013. the Usta Dönerci products, with their reasonable prices and their excellent quality service now offers the traditional foods which people so much enjoy in Park 23. the brand offers traditional döner and maintains its same high quality throughout Turkey. It has tasty meat and chicken döner menus which appeal to all tastes while it also has a range of salads and desserts, soup and beverages and now it can also welcome guests in Elazığlı.

LEZZETE LEZZET KATAN 55 SENE:

FLAVOUR ADDED TO FLAVOUR FOR 55 YEARS: MARMARİS BÜFE 1964 Türkiye’de ilk defa ruhsatlı imalathaneye sahip fast food markası olan Marmaris Büfe İşletmeleri, ürünlerini Türk Gıda Kodeksine ve Et-Et ürünleri tebliğine uygun olarak 12 derecelik ortamda veteriner ve gıda mühendisi kontrolünde günlük olarak imal etmektedir. II Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TR34-0246 İşletme onay numarası ile hizmet vermektedir, işletmemiz HACCP şartlarını sağlamakta olup, TS EN ISO 22000-2005 Gıda Güvenliği, TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 10002-2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve TS OIC/SIMIIC 1 Helal Gıda Uygunluk Sertifikasına sahibiz. İmalatta ürettiğimiz tüm ürünler laboratuvar ortamında analiz edilmektedir. Bayilerimiz, veteriner ve gıda mühendisimiz önderliğinde oluşturulan bir ekiple uygunluğu denetlenmekte olup, gerekli hallerde tarafımızdan cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Marmaris Büfe 1964 müşteri memnuniyetini artırmak için 2017 yılında yaptığı çalışma ile tüm menü ve broşürlerine gramaj bilgilerini eklemiştir. Son olarak 2019 yılında yürürlüğe girecek olan yeni etiket tebliğini hemen gündemine alarak 2018 itibariyle ürünlerinin kalori ve enerji değerlerini müşteri bilgisine sunarak yine ilkler arasına ismini yazdırmıştır.

It was the first time in Turkey when the fast food brand Marmaris Büfe Business was awarded the licences from The Turkish Kodeks and the Et-Et which gave the rights to the company to produce daily in 12 degree premises under the control of vetiners and food engineers. The brand has from the head district, Food, Harvesting and Animal licence number permission to work TR34- 0246, it works according to HACCP standards and is also the holder of the TS EN ISO 22000-2005 food security certificate, the TS EN ISO 9002-2015 Quality Management System certificate, the TS EN ISO 10002-2014 Customer Satisfaction certificate and the TS OIC/ SIMIIC 1 Helal Gıda accordance certificate. All the items in our production are laboratory analised. A control of our branches is effected by a team under the leadership of our veterinaries and food engineers and should results not be positive then a fine is imposed. Marmaris Büfe has been always intent on increasing customer satisfaction in 2017 we added the grammage to all our menus and brochures. In 2019 a new labelling system will come into effect, we shall immediately obtain it as from 2018 we have been the first company to give information to our customers on the food calories and energy values contents.

MART MARCH 2018

43


KASAPDÖNER ‘ÜNİVERSİTELİ’ OLDU… KASAPDÖNER HAS ENTERED UNIVERSITY... Türkiye’nin hızla büyüyen gıda markalarından KasapDöner, Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden olan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yerini aldı. “Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz” sloganı ve gerçekleştirdiği renkli kampanyalarıyla Türkiye’nin en sıra dışı döner markası olan KasapDöner, hızla büyümeye devam ediyor. Bifteklik etten hazırladığı döneriyle damağına düşkün olanların ilk tercihi olan KasapDöner, işlek caddeler ve önemli AVM’lerden sonra şimdi de Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olan ve 40 bin öğrenciye eğitim veren İstanbul Aydın Üniversitesi’nde döner severler ile buluştu. One of the fastest enlarging Turkish food brands is KasapDöner. Now it has taken its place in one of the most important Istanbul universities, the Aydın University. Under its motto of ”Bringing hamburger children to eat döner” and its colourful campaigns it has become one of the most interesting döner brands, one which is rapidly enlarging. The döner which it offers is made from steak meat and the brand has become one of the most preferred places for people who enjoy good food. Now in addition to its positions in important shopping centers and busy thoroughfares it has a position in one of the most favoured foundations the Istanbul Aydın University which educates 40 thousand students so that they also can enjoy the brands döner.

PAŞAFIRINI’NIN 2023 HEDEFİ 200 ŞUBE PAŞAFIRIN HAS THE GOAL OF HAVING 200 SİMİT SARAYI LÜBNAN’DA HIZLA BÜYÜYOR BRANCHES BY 2023 Kafe-Fırın sektörünün önde gelen ismi Paşafırını, birbirinden SİMİT SARAYI IS RAPIDLY ENLARGING IN iddialı tatlarını, yeni franchise vererek Türkiye’nin ve dünyanın LEBANON dört bir yanına taşımayı hedefliyor. Bugün, Türkiye’de 30’u franchise olmak üzere toplam 33 şube, yurt dışında ise 2 şube ile lezzet tutkunlarını karşılayan Paşafırını; 2023 yılsonuna kadar, 200 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Türkiye’de 1990’lı yılların başında hayatımıza dahil olan AVM’ler, farklı sektörlerin gelişim göstermesine vesile oldu. Kafe-fırın sektörü de bu büyümeden büyük ölçüde etkilendi ve şube sayısını artırmaya başladı. Bu artışla da doğru orantılı olarak Türkiye’de kafe-fırın sektörünün büyüklüğü 70 milyar TL civarına ulaştı ve binlerce kişiye istihdam sağlayan bir güç oldu. One of the leading brands in the coffee and bakery sector is Paşafırını with its each one more special than the other desserts. By offering new franchises it intends to become known throughout Turkey and in fact across the world. Presently in Turkey it has a total of 33 branches, 30 of which are franchises and also meets demands in 2 branches abroad it has also the plan to have a total of 200 branches by the end of 2023. From its founding in the 1990’s it has become part of our lives especially in shopping centers. It has gained interest with its growth in the Turkish coffee and bakery sector and so has begun to increase in size in fact it has become a force in the sector with its turnover of approximately 70 million TL and its employment of thousands.

44

MART MARCH 2018

Türk markalarına ilginin oldukça yüksek olduğu Orta Doğu’da hızlı bir büyüme stratejisi içinde olan Simit Sarayı, 2017 yılı sonunda girdiği Lübnan pazarında açtığı mağazalarına bir yenisini ekledi. Simit Sarayı, 22 ülkede 426 mağazasıyla hizmet veriyor. 2017 yılı sonunda Lübnan’daki ilk mağazasını, Başkent Beyrut’taki City Mall’da, ikinci mağazasını da The Spot Chouefiat’ta açan Simit Sarayı, birbirinden lezzetli ürünlerini Lübnan’da da paylaşmaya devam ediyor. Lübnanlılar tarafından yoğun ilgi gören Simit Sarayı, üçüncü mağazasını Başkent Beyrut’taki LeMall Dbayeh’te açtı. Beyrut’ta açıldığı gün misafirlerinden yoğun ilgi gören mağaza, tamamen Simit Sarayı’nın mimari ekibinin tasarımı ve uygulaması ile inşa edildi. The Middle East is showing an increasing interest in Turkish brands and Simit Saray has rapidly entered that market. It opened a location at the end of 2017 in Lebanon and now has opened an additional one there. The brand offers its services in 22 countries with its 426 shops. At year end 2017 it opened its first shop in Lebanon in its capital Beirut in the city shopping center and now comes its second in the Spot Chouefiat and so it continues to share its delicious products in that country. Simit Sarayı has received great interest from the people of Lebanon and so has now opened its third shop there in the capital Beirut in the LeMall Ddayeh. The guests who visited the recent opening showed great interest in the shop which has been totally designed and constructed by the Simit Sarayı architectual team.


franchisedunyasidergisi.com YAYINDA franchisedunysidergisi.com IS ONLINE

Dergimizin tüm içeriğini www.franchisedunyasidergisi. com adresinden takip edebilir, sitede yayınlanmak üzere basın bülteni ve banner reklam çalışması gönderebilirsiniz. Franchise Dünyası Dergisi, Golden City Media tarafından 3 aylık periyotlarda, basılarak dağıtılmaktadır. Marka sahiplerinin franchise ve markalı bayilik bilgilerine yer verilen dergimizde, franchising sistemi detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Franchising Derneği (UFRAD)’nin görev ve etkinliklerinden bahsedilmekte ve ayrıca franchise konusunda danışmanlık yapabilecek firmalar tanıtılmaktadır. İçeriği itibariyle ekonomi - aktüalite dergisi olan Franchise Dünyası, sektörden haberler, ekonomi gündemi, finans, başarı öyküleri, franchise haberleri gibi bölümleriyle, işverenlerin ve iş kurmak isteyenlerin başvuru kaynağı olmaktadır. All the contents of our magazine can now be followed on the www. franchisedunyasidergisi.com web site and you can send all your press releases and your advertisements.The Franchise Dünyası Dergisi will continue to be published and sent out every 3 months.This magazine gives detailed information on brand name franchises and brand offers,while at the same time explaining the franchise system in a very detailed manner.It gives information on the duties and the activities of the Franchising Society(UFRAD)and also introduces the companies which give consultancy in Franchising.Our actuality magazine Franchise Dünyası is the source of information on news from the sectors,economy and finance reports,success stories,general news about franchising,all the different parts of the magazine are the origin for those who wish to offer franchises and those who wish to set up a new business.

SAMPİ 2018’DE ATAĞA KALKIYOR! / SAMPİ IS MOUNTING A STRONG FORWARD ATTACK IN 2018 2018’e hızlı başlayan SAMPİ, Avrupa’daki ilk şubesini geçtiğimiz ay Danimarka’nın Kopenhag şehrinde açtı. Açılış, Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ziya Koçalan, Genel Müdür Ercan Yılmaz ve Danimarka Franchise’ı Yurdum Karakaplan tarafından yapıldı. Beklediklerinden çok daha yoğun bir ilgi gördüklerini belirten Yılmaz, Rusya, Fransa ve Almanya ile de görüştüklerini belirterek Sampi’yi gerek yurt genelinde gerekse Avrupa ve Ortadoğu baş¬ta olmak üzere tüm dünyada hak ettiği noktaya getirmek ve bilinen en bü¬yük pide markası yapma hedefinde olduklarını vurguladı. 2018 için yüzde 50’lik bir büyüme hedeflendiğini de ayrıca belirtti. Grubun Yeni Markası “Simit Ustası” Yeni konseptleri ‘Simit Ustası’ markası ile de unlu mamul sektöründe büyüyeceklerini söyleyen Ercan Yılmaz, bu alanda da büyüme hedefleri olduğunu kaydederken, geçtiğimiz günlerde Dudullu Metro Corner Avm’de yeni bir şube açtıklarını belirtti. Grubun gıda sektörüne yatırımlarının devam edeceğini dile getirdi.

SAMPİ, made a swift start to 2018, it opened its first European branch. It is in Denmark in the city of Copenhagen. Present at the opening were Chairman of the Board Yağmur Öztürk, Member of the Board Mr Ziya Koçalan, General Manager Ercan Yılmaz and the Franchisee in Denmark Yurdum Karaplan. Yılmaz stated that they had received much greater interest than they had expected.Presently, said Yılmaz they are in contact with people in Russia, France and Germany, be it in our country in general, or in Europe or the Middle East they wish to bring Sampi to its rightful status as biggest and best known of the pide brands. The focus of the company is on that and enlarging by 50% in 2018 The groups new brand ıs “simit ustası” Their new concept the brand’Simit Ustası’ will be used for them to enlarge within the flour product sector said Ercan Yılmaz and he stated that recently they had opened a new branch in the Dudullu Metro Corner Shopping Mall,he also added that the company would increase its investments within the food sector. MART MARCH 2018

45


b-fit KADINLARIN SPOR VE YAŞAM MERKEZİ b-fit THE SPORT AND LIFE STYLE CENTERS FOR WOMEN “Kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınlara istihdam yaratmak yoluyla, kadının ekonomik ve sosyal hayattaki gücünü artırmayı hedeflediğimiz için sadece kadın girişimcilere franchising veriyoruz” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Bedriye Hülya sorularımızı yanıttı. The Chairman of the Board, Bedriye Hülya,answered our questions by saying “We wish to encourage women entrepreneurs by offering employment to them and helping them increase their social and economic life style, it is for this reason that we offer franchises only to females.” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Üç çocuklu bir ailenin en büyüğüyüm. Konya doğumlu ama İzmirliyim. İzmir Amerikan’dan sonra işletme okudum ama hep psikoloji okumak istemiştim. Columbia Üniversitesi’nden kabul alınca hayalimin peşinden Amerika’ya gittim. Amerika’dan süper bir iş fikriyle 4 yıl sonra geri döndüm. Kadınların hem spor yapıp hem de sosyalleşebilecekleri, evden dışarı çıkabilecekleri salonlar açmaktı hedefim. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? b-fit’i, 2006 yılında, her yaş ve gelir grubundan kadına spor yapma alışkanlığı kazandırarak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla 6 kadın ortak olarak kurduk. Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? İlk başlarken 10 tane merkezimizi kendimiz açalım diye karar vermiştik. Üçüncü merkezimiz ile birlikte o kadar çok franchise almak isteyen oldu ki, kendi kararımıza rağmen 2008’de franchise vermeye başladık. Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Türkiye’de 49 ilde 209 merkezimiz var. 230 girişimcimiz, 470 antrenörümüz ve genel merkezimizde 30 çalışanımız var. Toplamda 730 kişilik bir ekibiz. 46

MART MARCH 2018

Will you please briefly introduce yourself? I am the eldest of the 3 children in our family. I was born in Konya but I am really from Izmir. After Izmir American I studied Business Management but really I always wished to study Physiology. When I was accepted at Columbia University I went to follow my dream in America.I returned after the 4 years there with a super work plan. My goal was to open centers where females could both socialise and effect sporting activities, those premises would get them out of the home. Will you please tell us of the founding and development of your company? b-fit was founded in 2006,we were 6 female partners. Our aim was to appeal to women of every age and every income, to get them used to doing sport regularly which would show them the way to a more healthy and a more happy life style. When did you first begin to offer franchıses and how did ıt come about? When we first opened our goal was for us to open 10 centers of our own. However by the time that we had opened our third center we had received so many requests for franchises that despite our original decision we began to give franchises in 2008.


How many branches and how many personnel do you have? Placed in 49 different provinces of Turkey we have a total of 209 centers. We have 230 entrepreneurs, 470 coaches and at central we have 30 personnel. In total we are a team of 730. Which are the criteria searched for in the franchıse candıdates you have already given and will give to? As our aim is to support female entrepreneurs, offer employment and improve their income and their social standing,we only give our franchises to females. We search for a constantly smiling faced, a problem solving mind and a very positive approach.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınlara istihdam yaratmak yoluyla kadının ekonomik ve sosyal hayattaki gücünü artırmayı hedeflediğimiz için sadece kadın girişimcilere franchising veriyoruz. Franchise vereceğimiz kişilerde aradığımız özellikler, koşulsuz güleryüz, çözüm odaklılık ve pozitif yaklaşım. Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Türkiye’nin spor sağlık merkezleri arasında en büyük zinciri olmamız, satış sonrası verdiğimiz operasyonel ve pazarlama desteği, her konuda destek alabilecekleri departman ve departmanlarda konunun uzmanları ile çalışıyor olmamız, kurumsal oluşumuz, her kadına girişimci olma imkanı sağlamamız, kadınlara isdihtam yaratmamız, 15-75 yaş arası kadına spor yapma imkanı sağlamamız... Sadece spor merkezi değil, kadınların yaşam merkezi olmamız. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? Bize girişte 65 bin TL ödüyorlar. Daha sonra aylık 485 TL üye aidatı ödüyorlar. Aylık gideri, bölgesine göre değişmektedir. Bu bir kasaba da olabiliyor veya şehrin göbeğinde de… Kiralar da değişkenlik gösteriyor. İki tane çalışanı olmak zorunda… Böyle baktığımızda 3 bin lirayla 7 bin lira arasında değişiyor maliyeti. Kazandığı para da 5 bin lirayla 15 bin lira arasında değişiyor. Çok daha fazla kazananlar da var.

Which do you belıeve are the reasons that entrepreneurs choose your company? Firstly we are the biggest chain company for sport and life style centers in the Turkish sector.Also because of the strong support for operations and for advertising that we offer our franchisees. The fact that they can work with our different departments and the experts in each subject, the fact that we are an institutionalized company,the fact that we offer to all females the possibility of being an entrepreneur,that we offer employment possibilities for women,that we offer females from the age of 15-75 the opportunity to do sport......the fact that we are not simply a sport center we are a life style center. What is the approximate cost of opening a branch within your company franchise system? When they begin they pay us 65 thousand TL. Then each month they pay us a fee of 485 TL. Their monthly expenses change according to position. That can be in a small town or in the center of the city then of course rent prices change. There is the obligation to have 2 people working there... Looking at these facts, the expenses can vary between 3 thousand and 7 thousand TL. Their profit can change between 5 and 15 thousand TL.There are those who earn quite a bit more. What kind of support do you offer to your franchisees? As soon as agreement is reached and the contract is signed the central starts work with them. The finding of premises,its decorations, all required preparations for opening and after the opening working together with them for a few days. We help also with obtaining a trainer, we also

Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Franchise adayının başvurusunun onaylanması sonrasında, merkez kontratı yapılarak çalışmalara başlıyoruz. Yer bulunması, dekorasyon, açılış öncesi tüm hazırlıklar ve açıldıktan sonraki ilk günlerde Franchisee ile birlikte çalışıyoruz. Antrenör işe alımı için de kaynaklarımızdan adayları yönlendirerek destekliyoruz, Franchisee’nın ve tüm ekibinin eğitimlerini tamamlayarak tam donanımla açılışa hazır hale getiriyoruz. Açılış sonrasında da, saha ekibimiz ve merkez ofisimiz her türlü desteği veriyorlar. Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz? Operasyon departmanımız her yıl genel denetleme yapar. Aylık performans ziyaretlerinde denetleme yapılır. Gizli müşteri ile denetlemeler yıl boyunca belli aralıklarla devam eder. Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? b-fit; her yaştan ve her gelir grubundan kadının daha sağlıklı ve mutlu yaşaması MART MARCH 2018

47


recommend trainers to them. We help them in every subject and we train their personnel, in other words we ensure that they have everything needed for the opening. After the opening we offer every kind of support by our field team and also by our central. How do you check up on your franchisees? Once a year our operations team makes a total trial at the branch. Monthly visits are effected and performances are evaluated. Secret Customer’visits continue throughout the year. Why should entrepreneurs take out a franchise in this sector? b-fit;is there to direct females of every age and every income level towards a more healthy, more happy life style. It is essential that the same highquality service is given throughout Turkey with the most feasible prices that is the reason we try to minimize expenses. One of the reasons we are able to do this is that the b-fit system of sport and life style facilities do not need a large floor space, which results in lower rents being paid. The machines which are used are not manifactured to be attractive to the eye but to be correctly practical,these machines we ourselves produce privately for b-fit rather than obtaining from a middle man. In this manner we are able to give the same service throughout Turkey at a viable price. How do you evaluate the poınt that the sector has now come to? In the 12 years since b-fit was founded we have travelled a long distance and we have touched the lives of 570.000 women, but there are still millions which we have not yet reached.Our greatest wish is that the number of female entrepreneurs increases along with the number of females who have started sport.

için hizmet verir. Bunun için Türkiye’nin her yerinde aynı kalitedeki hizmeti en ekonomik şartlarda sunar. Bu hizmeti sağlayabilmek, b-fit sisteminin tüm giderlerinin en düşükte tutulması fikrine dayanır. Giderlerin düşük tutulmasının sebeplerinden biri; b-fit sistemindeki spor ve yaşam aktiviteleri için büyük bir alana gerek olmaması, buna bağlı olarak kira bedellerinin düşük olmasıdır. İlaveten, b-fit bünyesindeki makinalar görselliktense işlevselliğe önem verilerek ve aracı firma olmaksızın b-fit için özel üretilir. Böylece tüm Türkiye’de aynı kalitede hizmet uygun fiyata kadınlara sunulur. Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? b-fit 12 yıldır var, epey yol aldık, bugüne kadar 570.000 kadının hayatına dokunduk, ama henüz ulaşamadığımız milyonlarca kadın var. Türkiye’de hem kadın girişimciliğinin artması, hem de spor yapan kadın sayısının misliyle artması en büyük arzumuz. Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? b-fit Temel Eğitim’de aldıkları bilgileri, operasyon-pazarlama desteğindeki aksiyonları uygular ve herşeyden önemlisi işlerinin başında olurlar ise, başarılı olurlar. Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Orta doğuya doğru gidiyoruz. Çocuklar için bir yer açma hayalimiz vardı. Onu da açtık, adı Muzipo. Şimdi o da 5. senesini bitirdi ve 36 franchising verdik. Kadın sağlığı ve spor derneğimiz ve kadın mesleki ve kişisel gelişim derneklerimiz de var. 48

MART MARCH 2018

For those who take out franchises from your company what do you specifically advise them to do in order to succeed? They will have received training in all the basic steps of the b-fit training as well as support in operations and marketing but most important of all is they be there at the head of their business, that is the way to success. What are your plans for the near future? We are making moves towards the Middle East. We also had the wish to open centers for children, we have done that its name is Muzipo now it has completed five years and we gave 36 franchises. We also have a society for Womens health and Sport and a society for teaching womens professions and courses for their personal development.


MART MARCH 2018

00


ROSEBERRY COFFEE’S

“Uzun yıllardır profesyonel çalışma hayatında yer alıyorum. Bu yılların vermiş olduğu bilgi, birikim, donanım ve tecrübeyi RoseBerry Coffee’s ile buluşturdum” diyen marka ortağı Ercan Arkat sorularımızı yanıtladı. Partner in the brand, Ercan Arkat, while answering our questions stated “I have been in the professional business world for many years. The know-how,the experience and the equipment which I gathered in those years have all been brought to RoseBerry Coffee’s.”

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Will you please briefly introduce yourself?

Profesyonel iş kariyerime Anadolu Endüstri Holding bünyesinde başladım. Çeşitli ulusal firmalarda üst düzey yöneticiliklerde bulundum. Pazarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Yönetim, Organizasyon ve İş Geliştirme, Kişisel Gelişim, Psikoloji Temelli Kişisel Gelişim, Kurumsal Eğitimler, Yerel Yönetim (Belediye) Eğitimleri, Beden Dili Teknikleri ve Kullanımı, Konularında “Özel Sektöre” ve “Resmi Kurumlara” eğitimler verdim. Maltepe Üniversitesi Avrupa Birliği Aktif İş Gücü Programları Projesi kapsamında “Eğitmen” olarak görev yaptım. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personeline kişisel gelişim eğitimleri verdim. Tüketim malları piyasalarında, üst düzey yöneticilik deneyimlerim sayesinde özellikle “iş geliştirme” konularında başarılı iş sonuçları aldım.

I began my professional career with the Anadolu Endüstri Holding.I have held high level positions in various international companies.Marketing, Sales and Public Relations Management,Organization and Business Development, Personal Development, Physologically based Personal Development, Official Sector Training, Local Government Training, Body Language Techniques and their Uses. I have given training on all the above subjects to both the ‘Private’and the’Official’sectors. I worked as ‘Instructor’at the Maltepe University within the European Active Business Strengths Program additionally I have given, within the Ministry of Family and Social Politics courses on Personal Development. Because of my high level positions in the Consumer Goods sectors I have been always able to be especially competent on the subject of “Business Development”. From 2008 onwards I have been “Business Management Consultant” to many people in many different sectors. From production to chemistry;food to technical information; medicine to cables;forestry to building, I have a wide knowledge on all the sectors. Because of my profession I have been present at many fairs, franchisee meetings,product launches and product introduction presentations,periodically program meetings and training meetings throughout Europe, the Middle East and the Turkish Republics. From 2008 onwards I have had my own TV program and within that I welcome many well known figures from the Art,the Political, the Sport and the Business worlds.

2008 yılından bu yana “Yönetim Danışmanı” kimliğim ile çeşitli sektörlere hizmet vermeye devam ediyorum. Üretimden, kimyaya; gıdadan, bilgi teknolojisine; ilaçtan, kabloya; orman ürünlerinden, inşaata kadar geniş sektörel bilgilere sahibim. Mesleğim gereği, Avrupa’da, Orta Doğuda ve Türki Cumhuriyetlerde çok sayıda fuar, bayi toplantıları, ürün lansman ve tanıtım toplantıları, dönem toplantıları ve eğitim toplantılarına katıldım. 2008 yılından bu yana görsel medyada kendi televizyon programları ile yer almaya başladım. Programlarımda, sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından birçok ünlü konuğu ağırlıyorum.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? RoseBerry Coffee’s 2013 yılında Eshabil Culfa tarafından isim hakları satın alınarak kuruldu. RoseBerry Coffee’s kuruluşundan bu yana kendi mağazalarında ekip arkadaşlarını kalite ve hizmet bilincine sahip, eğitimli ve donanımlı kişilerden seçerek, ürünlerinin kalitesinden kesinlikle ödün vermeden, kalite yönetim ve pazarlama performansını sü-

50

MART MARCH 2018

Will you tell us of the founding and development of your company? In 2013 we bought the rights to the name from Eshabil Culfa and founded our brand. From that date up until the present we at RoseBerry Coffee’s have worked our


own shops with well trained quality team members, we have never deviated from the high quality of our product, we have been constantly up dating processes and quality management methods and bringing in new methods all so that we could serve customer requirements in the very best manner.

When did your company fırst begin to gıve franchises and how did you start? It was, from the moment we founded our company, our intention to offer franchises and we put into place the necessary requirments for that system. But first we believed that setting our own shops into action was the correct thing to do. The system was set up and the concept was totally completed and that was when we began to first offer franchises. So we started to offer franchises from the middle of 2015.

How many branches and how many personnel do you have? In the beginning we had our own 3 shops. Once the system was established we turned them over to franchisees. In the near future we shall have opened branches in Kavacık, Cihangir, Anadolu Hisarı, Sarıyer and Gebze our discussions with entrepreneurs for these are on going. I believe that by year end we shall be serving in 10 different positions.

Which are the criteria you search for in those you have given and will give franchises to? rekli güncelleyerek yeniliklere öncülük etmektir ve müşterilerinin tüm ihtiyaçların en iyi şekilde karşılamaktır.

Firmanız franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? RoseBerry Coffee’s kurulduğundan itibaren franchisee vermeyi amaçlamıştır. Bunun için de gerekli sistemi kurmuştur. Ancak en başta kendi mağazalarımızla hareket etmenin daha doğru olacağını düşündük. Sistemi kurup, konsepti tam anlamıyla oluşturduktan sonra franchising vermeye başladık. 2015 yılının ortalarından itibaren francihising vermeye başladık.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?

The first principle is that they must be at the head of their business. While they themselves are in charge they must also use professionally trained personnel. We, in our company, give great support on the question of personnel. Some entrepreneurs set up a shop, hang out their sign and believe it will all work out. Those who have that belief expect to make profit without effort. Not looking after the brand, not adhering to company principles and not showing an interest in their customers can result even in their having to close up.

Which do you belıeve are the reasons that entrepreneurs choose your company? My founding partner and I have been working for many years in the business world.

Başlangıçta kendimize ait olan 3 mağazamız bulunuyordu. Sitemi oluşturduktan sonra bu mağazalarımızı franchisee olarak devrettik. Yakın bir süre içerisinde Kavacık, Cihangir, Anadolu Hisarı, Sarıyer ve Gebze’de mağazalarımızı açmış olacağız. Bununla birlikte girişimcilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Yılsonuna kadar 10 noktada hizmet vereceğimizi düşünüyorum.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Girişimcilerimizin işi sahiplenmesini baş koşul olarak görüyoruz. İşinin başında durması, profesyonel ehil kişiler ile çalışması diğer önem verdiğimiz durumlar. Biz özellikle personel konularında da iş ortaklarımıza destek veriyoruz. Bazı girişimciler mağazayı kurup, tabelayı astıktan sonra hemen iş yapacaklarını düşünüyorlar. Böyle bir düşünce olan girişimciler oturdukları yerden para kazanmayı amaçlıyorlar. Markaya sahip çıkmayıp, şirket prensiplerine uymayıp, müşterilerle ilgilenmeyince belli bir süre sonra kapıya kilit vurup gidebiliyorlar.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Ben ve kurucu ortağım uzun yıllardır profesyonel çalışma hayatında yer alıyoruz. Bilgi, birikim ve tecrübelerimizi RoseBerry Coffee’s ile buluşturduk. Bu durum girişimci adaylarımıza ayrı bir güven veriyor. Katıldığımız fuarlarda insanlar sağ olsunlar tanıyıp, dürüst ve başarılı geçmişimizi bildikleri için yanımıza gelip alaka gösteriyorlar. Tabii bunda şahsımın medya geçmişi de etkili olmuyor değil. Bunun yanı sıra girişimcilerden abartılı rakamlar istemiyoruz. Kurallarımızı açık ve net ifade edip, girişimcilerinin fikirlerini alıyoruz. Ortak noktada buluşursak da gerekli anlaşmaları yapıp yola çıkıyoruz. MART MARCH 2018

51


We have brought our know-how, experience and wide knowledge to RoseBerry Coffee’s. This is an additional reason for candidate entrepreneurs to feel secure. At the fairs we participate in we are pleased to meet the number of people who visit us because they have heard of our successful and honest past. Of course the fact of my having TV programs has also played a part in this. Also we do not ask for exorbitant investments from franchisee candidates. We detail our rules clearly and openly, we listen to them. If we reach a mutual agreement point then the contract is made and we set off on a journey together.

What is the approxımate cost of a franchise from your company? We have two different concepts: Portatif/Plus With Roseberry Portatif there is low investment,quick service and as its name suggests it needs only a 40-60sq.m.space while offering viable possibilities to the investor. The Portatif concept has in the main coffee;but its menu also has hot and cold beverages, frozen cheesecake and other varieties of cake and cold sandwiches... We have chosen the most practical and most up to date packaging for our customers so as to ensure our product has the freshness of its first day. With the RoseBerry Plus concept the space must be 60sq.m. and we also wish them to be positioned in a Shopping Center or in a busy thoroughfare. This concept also brings with it the opportunity of profit without an enormous investment. With the RoseBerry Plus concept in addition to the items on the Portatif menus the Plus has breakfasts,world kitchen,macaroni and salads. The investment is approximately 600-1000 $ per sq.m. We do not ask for vast amounts from investors. We wish to ensure that both they and we will profit. Until we reach the number of 20 shops we shall not take a franchise fee from our investors. That in itself is a very important point one I believe investers should take into consideration.

Firmanız bünyesinde franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? İki ayrı konseptimiz var: Portatif / Plus RoseBerry Portatif te, düşük maliyetli, hızlı servisi ve adı gibi portatif tasarımı ile 4060 metrekare alanlar için yatırımcıya cazip imkânlar sunuyoruz. Portatif konseptinde kahve başta olmak üzere; sıcak içecekler, soğuk içecekler, donuk ürünler chesecake ve pasta çeşitleri, soğuk sandviç çeşitleri menüyü oluşturuyor... Tüketici için en kullanışlı ve yenilikçi ambalajlar seçilerek, kahve ve diğer ürünleri ilk günkü tazeliği ile tüketilmesi sağlanıyor. RoseBerry Plus konseptini ise 60 metrekare üzeri alanlarda uyguluyoruz. Plus konseptinde AVM ve cadde lokasyonlarını hedefliyoruz. Yine aşırıya kaçmayan küçük maliyetler ile yüksek kar yapma şansı veriyoruz. RoseBerry Coffee’s Plus konseptimizde Portatif konsepte ek olarak kahvaltı, dünya mutfağı, makarnalar, salatalar ek olarak yer alıyor. Maliyetimiz ise ortala metrekare başına 600 dolar ile bin dolar arasında değişmektedir. Girişimcilerimizden abartılı rakamlar istemiyoruz. Kendimiz kazanırken müşterilerimizin de kazanmasına çaba gösteriyoruz. 20 mağazaya ulaşıncaya kadar girişimcilerimizden franchising bedeli almayacağız. Buda şu an için önemli bir detay. Yatırımcıların bunu dikkate almaları gerektiğini düşünüyorum.

Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Merkez olarak personel seçme yerleştirme ve eğitimini gerçekleştiriyoruz. Markamızın en iyi şekilde temsil edilmesi için eğitimler bizim için çok önemli. Eğitimler dışında ürün tedarikinden, yer seçimine kadar girişimcimizle birlikte hareket ediyoruz.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? İnsanların yoğun çalışma saatlerinin ardından günün yorgunluğunu atıp, rahatlayacakları, keyif yapacakları mekânların önemi her geçen gün artmaktadır. Bu mekânlar kahve, çay içip yanında atıştırmalık bir şeyler tüketmek için her zaman tercih edilmektedir. Bizde bu alanda önemli bir figür olmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Kahve zincirleri halkasına, markası, logosu ve sıcak konseptiyle yeni bir alternatif kazandırarak kısa sürede Türkiye’nin tercih edilir markası haline gelmektir.

52

MART MARCH 2018

What kind of support do you offer to your franchisees? Personnel is chosen, set on and trained by our central. The training is extremely important as this is how our brand is represented. In addition to training we work together with the entrepreneur on all subjects from choice of place position to product supplies.

Why should entrepreneurs take out a franchise in this sector? After a long, tiring work day people need to relax,be comfortable and enjoy themselves so the importance of this type of place increases with each passing day. They also prefer to be able to have a snack together with their coffee or tea. We intend to become an important figure in this sphere.

What are your plans for the near future? Offering Turkey a brand coffee chain which with its logo and its warm, attractive atmosphere is a new alternative while in only a short time becoming the brand which Turkey prefers.


MART MARCH 2018

00


TALO ÇANTA

“Markamız ‘81 ilde 81 şube’ sloganı ile 81 bin lira yatırımı, 81 gün gibi kısa bir zaman diliminde geri kazandırma başarısını garanti edebilme güvencesini vermektedir” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Talo sorularımızı yanıtladı. The Chairman of the board, Gürkan Talo, while answering our questions stated “Our slogan is in 81 days in 81 districts, 81 branches while your 81 thousand TL investment has a guarantee both of your success and your investment return within the short period of 81 days”.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Will you tell us about yourself?

Ticaret hayatıma küçük yaşlarda Elazığ’da başladım. Ticarete erken başlamış olmamı avantaja dönüştürebildiğim inancındayım. Ticaretin belli bir aşamasından sonra büyümemiz, markalaşmamız ve kurumsallaşmamız gerektiği kanaatine vardım. Uzun araştırmalar ve çalışmalar ile bilgi birikimlerimi bir araya getirerek hedefime nasıl ulaşabilirim sorusunun cevaplarını tespit ettim.

I begun my business life at a young age,in Elaziğ. I firmly believe that I have been able to turn that early enterance into an advantage. I arrived at the conclusion that at a certain point a business needs to enlarge, to become institutionalised and become a brand name. After effecting a great deal of research and mixing it with new experience I anwered my own question of how to do it.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?

Will you tell us about the founding and the development of your company?

1987 yılından itibaren bir çok sektörde faaliyet gösteren Aile şirketimizin, 2008 yılında ikinci kuşak olarak yönetim kademesinde yer alınca, alt yapısını uzun zamandır oluşturduğumuz çanta ve sarraciye ürünlerinin imalat ithalatını da şirketimiz bünyesine dahil ettik. Zamanla çanta ve sarraciye sektörünü ilk plana alarak, bu sektörde büyümek ve profesyonelleşmek adına, diğer faaliyet alanlarımızı azaltmaya başladık. Bu stratejimiz sayesinde TALO markasını oluşturmaya ve geliştirmeye başladık.

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? Hedefimiz olan büyüme ve markalaşma yolunda vazgeçilmez unsurlardan biride franchise sistemidir. Firmamız bu sistem ile ilgili hedeflerine ulaşabilmek adına ilk franchise bayiliğini 2016 yılında vermiştir.

From its foundation in 1987 our family company was in action in many sectors. In 2008 when the second generation took their position on the Board we included something we had long been working on,the import and export of handbags and saddlery. As time passed this became our most important category, and so in order to enlarge and make it more professional, we began to decrease our other sectors. That was the strategy which we used to bring the TALO brand into being and into enlargement.

When did you first begin to offer franchises and why the franchise system? For any brand that wishes to expand it is essential that it use the franchise system. In order for our company to reach its goal we gave our first franchise in 2016.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?

How many branches and personnel do you now have?

Şuan itibari ile Türkiye genelinde ürünlerimizi satan 42 Corner alt bayimiz olup, franchise sistemi ile çalışan Elazığ, Van, Ordu (Ünye), Adana, Malatya illerinde toplamda 8 mağazamız faaliyet halindedir.

Presently in Turkey we have 42 dealers who work corner shops, while we have 8 branches which work under the franchise system.They are in the provinces of Elazığ, Van, Ordu(Ünye), Adana and Malatya.

54

MART MARCH 2018


Which are the standards you search for in the franchise candidates you have already chosen and the ones you will choose in the future? The main principles of our business are honesty, business trustworthiness and the understanding that ”Together We Can Expand”.

Which do you believe are the reasons that entrepreneurs choose your company? Our products are of high quality, approachable prices and special designs. The additional other factor is that our slogan of ”81 Branches In 81 Provinces”carries with it the guarantee of return of the invested 81 thousand TL in 81 days. These are the primary factors which make our brand very interesting to investors.

What kınd of support do you offer to your franchisees? In addition to our above stated guarantee, the price of decorating, training, return and exchange of product are all effected by us.

How do you check up on your franchise es? As we stated we are a company which focuses on customer satisfaction therefore we follow the progress of our franchisees by statistics and turn overs via the social media. We use the ‘secret customer’method, we effect regular one to one visits to our branches these are made by our professional team. With the results of these methods should we see any hitches or omissions they are immediately rectified.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Firmamızın ana prensiplerinden olan dürüstlük, ticari ahlak ve güven olgularına ek olarak, ”Beraber Büyüyebiliriz” anlayışına sahip girişicimler her zaman ilk tercihimiz olmuştur.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Ürünlerimizin yüksek kalite, uygun fiyat ve özgün tasarımlar içeriyor olması ilk sebep olarak belirtilebilir. Diğer önemli husus ise şudur ki; firmamız ,”81 İl’de 81 şube” sloganını, 81 bin lira yatırım ile 81 gün gibi kısa bir zaman diliminde yapmış olduğu yatırımı, geri kazandırma başarısını garanti edebilme güvencesini vermektedir. Bu imkanlarda firmamızı tercih edilebilme konusunda ilk sıralara çıkarmaktadır.

How do you evaluate the point which your sector has come to over the last time period? The sector is now able to find a position for itself in other countries we have the brands which have enlarged, developed and brought themseves into a new era, to thank for that. Giving an example of that TALO is responsible for the total production of handbags for a very well world wide known English Company.

Which are your goals for the upcoming time span? It is of course first and foremost that we wish to ensure that our slogan”81 Branches In 81 Provinces” and our guarantee of 81 thousand TL capital return succeeds. With every part of our every step and every project we work towards enlarging and developing the TALO brand mark.

Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Bayimizin yapmış olduğu 81 bin Türk Lirası yatırımı 81 günde kendisine geri kazanabilme garantisi dışında, dekor maliyeti, eğitim desteği, iade ve değişim destekleri firmamız tarafından karşılanmaktadır.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz? Müşteri memnuniyeti odaklı bir firma olduğumuz için, Bayilerimizin sosyal medya hesapları, aylık satış istatistikleri, gizli müşteri uygulaması, sık sık gerçekleştirdiğimiz birebir bayi ziyaretleri ve o ziyaretlerdeki gözlemlerimizin analiz raporları Profesyonel ekibimiz tarafından yürütülmek suretiyle denetlemelerimiz gerçekleşmektedir. Bu denetlemeler sonucunda ortaya çıkan aksaklık ve eksiklikler var ise derhal giderilmektedir.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörümüz, kendisini geliştirebilen ve çığır açabilen firmalar sayesinde global piyasada kendisine yer bulabilmektedir. Buna bir örnek verecek olursak, biz TALO olarak dünya çapında tanınan bir İngiliz firmasının tüm çanta üretim faaliyetlerini üstlenmiş durumdayız.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? ”81 il’de 81 şube” Sloganını,81 bin TL yatırım ile 81 Gün gibi kısa bir zaman diliminde yapmış olduğu yatırımı, geri kazandırma başarısını garanti edebilme güvencesini vermekteyiz. Doğaldır ki kısa vadede ilk hedefimiz bunu başarıyla gerçekleştirebilmektir. Yapacağımız her hamle, her proje ile TALO Markasını büyütebilmek ise daimi ve değişmez hedefimizdir. MART MARCH 2018

55


å

İŞ PLANI NEDEN GEREKLİ?

WHY IS A WORK ACTION PLAN NECESSARY? İLHAN ERKAN • ilhane@tabgida.com.tr

TAB GIDA

Tüm sektörlere yönelik markaların ve firmaların büyüyebilmek ve gelişebilmek için en önemli ve gerçekçi yolun Franchising Sistemi olduğunu belirterek yazıma başlamak istiyorum. Burada markalarını büyütmek ve geliştirmek isteyen yatırımcılar kadar yeni girişimciler için de bir iş planı hazırlamadan çıkılan yolculukta bazen şans biraz sağlam iş becerileri ile işlerinin iyiye gittiği anlar olsa bile başarısızlığa uğrama ihtimalleri çok yüksektir. Bu arada İş planı yapmış olmak başarıyı getirecek mi? Kesinlikle hayır. Fakat ciddi bir planlama genellikle başarı ile başarısızlık arasındaki farkın daha önceden görülebilmesini sağlayabilir. Dünyadaki iyi uygulamalar ve edindiğim deneyimler ile şunu açıkça söylemeliyim ki, markanız, sisteminiz veya yeni girişimciler için yaratacağınız iş modeliniz, sizin açınızdan ne kadar doğru olursa olsun ikinci şahıslara yönelik uyarlanıyor, uygulanabiliyor ve kazandırıyor olmalıdır. Ve bunun da markaya yatırım yapmak isteyen yatırımcı adaylarına daha doğrusu Franchise adaylarına veya finans yaratacak kaynaklara doğru bir iş planı ile aktarılıyor ve ifade ediliyor olması gereklidir. Birçok yeni girişimci için ise, iş planı geliştirmek aslında bir işe başlayıp başlamamaya karar verme sürecindeki ilk adımdır. Bir fikrin kâğıt üzerinde başarılı olup olmadığının belirlenmesi, daha işin başında başarı umudu olmayan bir işte zaman ve para harcanmasına engel olmak açısından da çok önemlidir. Hazırlanacak bir iş planı içeriğinde şu temel konulara dikkat etmek gerekir; İş planı mümkün olduğunca objektif ve mantıklı olmalıdır. Bir iş için başta iyi bir fikir gibi görünen tablo, gelişen düşünce ve analizlerden sonra, piyasa koşullarının yarattığı ağır rekabet, yetersiz finansman gücü veya var olmayan bir pazar nedeniyle uygulanabilir olmadığı gerçeğini ortaya çıkarabilir. İş planında ilk aylardan itibaren sürecek yolculuk için şirketin operasyonuna rehberlik edecek liderler için de ayrı bir plan hazırlanmalıdır. Bu planda şirketin amaç ve vizyonunun belirlenmesi, yönetim ve sorumlulukların tanımlanması, personel gereksinimlerinin ayrıntılı bir şekilde açıklanması, pazarlama planlarına genel

56

MART MARCH 2018

I wish to begin my article by stating that for a company or a brand to develop and to enlarge the most important manner in which to effect this is by the Franchising system. Even if for some brands and new investors who do not have a work plan sometimes by luck or by capability the business works well for a time the possibility of their becoming unsuccessful is extremely high. Here the question appears does a Work Plan ensure success?Definitely not.However with a serious plan it is usually possible to be able to evaluate the negatives and positives much sooner. With well planned world methods and from the experience which I have gathered I need to state very clearly, the Work Plan system that you have developed for your brand or for your new investors however correct from your own point of view must have the potential to be suitable to others,workable for them and gainful for them.The people who are franchisee candidates or those offering an investment source need to understand the correct plan and its implications. For many new entrepreneurs,the development of a work plan is sometimes the first step and can actually result in the decision to open or not open a business. When an idea is put down on paper it can often be estimated as to wether, right at the beginning,money and time should be spent on the project or not.When a work plan is developed the following main subjects should be taken into account. The plan must be as objective and sensible as possible.Sometimes some idea appears to be a good one at the beginning but after much thought and analize the conditions of the market and the strength of the competition, the insufficiency of the investment or in fact the need for the new function then the real truth if the idea is or not feasible can be measured.


From within the work plan from the very beginning the company will follow its direction however a separate plan must also be given to the leaders of the project. Within this plan the aims and visions of the enterprise must be perceptible,the management system and its responsibilities, the obligations to and of the personnel, a general view, the the importance of present and possible future competition estimates. For those who are investing or financing your idea a finance model must be used which is viable to both them and your company. Within a good work plan each of the above subjects needs to be evaluated. The plan must also be convincing and believable and clearly show how your idea is not simply a dream,its a workable project. After an objective evaluation of the required financement, the product or service, the marketing plan, the potential of gain, then the possibility of success can be more easily evaluated. Obviously at this point if you yourself are not convinced you must take a backward step and again evaluate your idea and review your plans then you must see the negatives which have arisen as a new beginning. The plan for the potential finance sources will be a help in your planning the correct steps to take. The financial graph will show you where you stand and the financial projections will show you where you are heading,while your work plan will show you how to get there.While the possibility of obtaining credit exists with that method the risks involved need to be very clearly understood. bir bakışın, pazardaki mevcut ve gelecekteki oluşabilecek rekabetin değerlendirilmesi çok önemlidir. Yatırım yapacak kişilerin veya sizin iş fikrinize finansman sağlayacak kişiler için, şirketlerinin değerlendirmesinde kullanabilecekleri finansman modelinin temellerini oluşturulmalıdır. İyi bir iş planı yukarıdaki konuların her birinin içinde değerlendirilmelidir. İş Planı, İkna edici olmalı sizin bu iş fikrinizin sadece rüya değil yaşanabilir bir gerçeklik olduğu yönünde inandırıcılığı sağlıyor olması gerekir. Sermaye gereksinimlerinin, ürünlerinizin veya hizmetlerinizin, pazarlama planlarınızın, kar elde etme potansiyelinin objektif olarak değerlendirmesinden sonra, başarı şansını daha net görebilirsiniz. Tabii ki bu aşamada şayet siz ikna olmazsanız bir adım geriye çekilerek, iş fikrinizin, planlarınızın bir kez daha gözden geçirilmesini, doğacak olumsuzlukları önlemek adına bir başlangıç olarak değerlendirmelisiniz. Potansiyel finansman kaynaklarının planlanması, iş planında sizlere doğru adım atmada yardımcı olacaktır. Finansal tablolar nerede olduğunuzu gösterebilir. Mali projeksiyonlar nereye gideceğinizi açıklar. İş planınız ise oraya nasıl gideceğinizi gösterir. Kredi kullanmak doğal olarak fırsatlara ulaşabilme konusundaki yardımları kadar büyük risklerde içerir bunun bilinmesi dikkate alınması gereklidir. Nitelikli çalışanlar yöneticiler, iş planı sayesinde hedeflerin anlaşılmasında daha da önemlisi hedeflere ulaşılmada çok önemli bir değer yaratabilirler. Hazırlanacak iş planı sizi ileriye taşıyacak en doğru bir çalışma olacaktır. Planınızı hazırlarken beklemediğiniz sorunları ve zorlukları keşfedebilirsiniz. Belki Pazar düşündüğünüz kadar geniş değildir. Belki rekabet değerlendirildikten sonra kar marjları maliyetlerinizi karşılayacak yeterlilikte olmayacak bu da sizin planınızın uygunluğunu bir kez daha değerlendirmeniz için fırsatları çıkaracaktır. Veya işinizin temel fikrinin sağlam olduğunu fark edebilirsiniz ama bu fikrin gerçekleştirme yöntemini değiştirme gerekliliklerini gözden geçirmeniz gerekebilir. Belki de operasyonunuz için bir satış noktası kurmak yerine, ürünlerinizi doğrudan müşterilerinize götürmek kadar maliyetli değildir! Başarılı işletmeler statik kalmazlar yapılan hatalarla öğrenirler, yapılan değişikliklere çok çabuk adapte olurlar. Fırsatları ve zorlukları belirlerler buna göre tepki verirler. Bir iş planı hazırlamak fırsatları ve zorlukları riske girmeden görmenizi sağlar. Yeni bir işe başlamadan hatta bir kuruş para harcamadan fikirlerinizi ve kavramlarınızı gözden geçirmek en mükemmel bir yol olarak durmaktadır. Hazırlanacak bir iş planını, potansiyel işinizin, yaşayabilir olduğunu keşfetmek ve yapılacak pahalı hataları önlemek için maliyetsiz bir yol olarak görmenizi önerebilirim. Bir sonraki makalelerimde iş planı üzerinde diğer bileşenler ile ilgili yazılar kaleme almaya çalışacağım.

The qualified worker managers thanks to the understanding of the work plan and its objectives are often able to see how it would be possible to achieve even better results,this can be a very valuable contribution. The planned work plan will carry you ahead in the most suitable manner. Even while setting up the plan you can discover unexpected problems and difficulties. Perhaps the market is not as large as you had thought. Perhaps after evaluating the competition it can be realized that profit margins will not be large enough to cover expense again you have the opportunity to evaluate again your plan. Possibly you realize that your idea is good but to bring it into being certain changes need to be made. Maybe rather than setting up sales points delivering your product directly to the customer is more economical! Successful businesses do not remain static,they learn from their mistakes and adapt rapidly to new methods.Problems and opportunities are seen and the needed step taken. Making a work plan often shows you the opportunities and the problems before the risk is taken.Before starting a new business,even without spending a penny by way of your plan is the really top way to review it all.I suggest to you that the work plan you setup shows you the potential of your work and gives you the opportunity to evaluate wthout expense and can stop you from making expensive mistakes. When I take up my pen for my next article I will try to detail the additional components of a work plan.

MART MARCH 2018

57


ÜÇ ÖĞÜN CATERıNG “Nerede olursanız olun, yiyecek içecek dünyasını ve misafirperverliği yükseltmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini ciddi anlamda ön planda tutan, uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından müşterilerimizin taleplerine en üst seviyede çözüm olanağı sağlıyoruz” diyen Genel Müdür Alper Tedik sorularımızı yanıtladı. The company General Manager, Alp Tedik answering our questions said “We aim to develop, wherever a person might be the quality standards of the food and beverage sectors along with the standard of how we receive our clients. We put the expectations of the customer always at the head of our lists. With the contribution of our expert team we have the ability to solve all problems connected to customer expectations”. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1973 İstanbul doğumluyum. 1991 yılından beri hizmet sektörünün; otel, restoran, catering gibi alt dallarının tüm departmanlarında görev aldım, 17 yıldır da üst düzey yönetici olarak çalışmaktayım. Geçen 28 yıllık kariyer hayatımın büyük bölümü global şirketlerde geçti, kurum kültürü ve iş yapma kültürü açısından büyük fayda sağladığımı söyleyebilirim. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 2000 yılında Sinpaş Holding tarafından, grup şirketlerinin yemekhane hizmetlerini tek bir merkezden yönetebilmek adına kurulan ve 2014 yılından itibaren EYG Grup bünyesinde faaliyetlerine devam eden Üçöğün Catering 58

MART MARCH 2018

Will you briefly introduce yourself? I was born in 1973 in Istanbul. I have been in the service sector in all the lower positions and in all departments of hotels,restaurants and catering, I have now been working in top managerial positions for 17 years. During my 28 year career mostly I have worked with the big global brands and I must state that they were extremely useful to my learning of company culture together with company methods. Will you tell us of the foundıng and development of your company? It was the Sinpaş Holdings which began in the year 2000 Centralised


Hizmetleri AŞ, Kuveytli Murabahat Fonu’nun uluslararası tecrübesiyle birlikte 2016 yılından itibaren Türkiye’nin en hızlı gelişen gıda şirketleri içinde yerini almaktadır. Yoğun ve özenli çalışmalarının ardından TSE onaylı kalite belgelerinin tamamını almaya hak kazanan ve Helal Gıda Sertifikası’nı alan ilk firma olan Üç Öğün Catering, bünyesinde faaliyete geçen Üç Öğün Lokanta, GoDöner ve Diet Plus restoranlarıyla daha geniş kesimlere hitap ediyor. Danışmanlık aldığımız grup şirketimiz Food Tailors UK, Murabahat Grubu’nun bölgedeki önde gelen misafirperverlik danışmanlığı şirketidir. Güçlü bir danışmanlık felsefesine ve doğru girişimci ruhuna sahip olan Food Tailors, ölçeklenebilir bir hizmet sağlamak isteyen müşterilere tam entegre çözümler sunar. Nerede olursanız olun, yiyecek içecek dünyasını ve misafirperverliği yükseltmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini ciddi anlamda ön planda tutan, ender endüstri uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından müşterilerimizin taleplerine en üst seviyede çözüm olanağı sağlıyoruz. Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? Yabancı ortaklıkla beraber geliştirilen stratejiler doğrultusunda ana işimiz olan cateringin yanı sıra perakende, e-ticaret ile hizmet yelpazemizi genişletmek ana hedefimiz. Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Mevcutta yurtiçinde 4, yurt dışında 2 olmak üzere toplamda 5’i farklı konseptte 6 şubemiz bulunmaktadır. Go Döner ve 3Öğün Lokanta konseptlerimizi Anadolu Yakasının en büyük outletinde Nisan ayında açacağız. Böylece 1 yılda 8. Şubemize ulamış olacağız. Ayrıca yurtdışında çeşitli lokasyonlardan gelen talepleri değerlendiriyoruz. Catering faaliyetimizde hizmet veren 550 personelimiz bulunmakta, Perakende de ise sayımız nisan ayında 90’ı bulmuş olacak.

Management for the dining halls service to company groups and since 2014 Üçöğen Catering Services A.Ş has continued its work within the auspices of the EYG group, with the added international experience of the Kuwait Murabahat Foundation we have taken our position as one of the most speedily enlarging companies in the sector. After our hard and careful work our brand received all the TSE certificates for quality and Üçöğün Catering was the first brand to receive the Helal Gıda Certificate and under the same auspices the Üç Öğün the GoDöner and the Diet Plus restaurants appeal to a wider public. We have received consultancy services from Food Tailors UK which is the primary consulting group on guest reception to the Murabahat group. Food Tailors has a strong consultancy psychology that together with its great entrepreneural spirit offers integral solutions of immense value. We, where ever anyone is, endeavour to improve standards of the food,the beverage and guest welcoming sectors. We view our customers’ expectations as a serious part of our plans and with a rarely to be found in the sector expert team even the highest expectations of the customers are solved. When and how dıd your company first give franchises? With the strategies which we have developed with our partners as well as our main function of catering we hope to enlarge by adding e-base services to our range. How many branches and how many personnel do you have? Presently within our country 4, abroad 2, five of them are of the same concept 1 of a different concept. The biggest outlets, Go Döner and 3 Öğün restaurants will open on the Anatolian side in April. In this manner we shall have reached the number of 8 within a year.We are also evaluating certain requests coming from various different places abroad.In our catering activities we have 550 personnel working whereas in retail in April we shall have 90 Wıll you tell us of your products wıthın your sector? Our retail work is effected in locations in Shopping Malls, Plazas and busy thoroughfares. GoDÖNER; the favourite food of the EMEA district is Döner so we hope to bring our food to be a chain there. ÜÇ ÖĞÜN RESTAURANT; We have brought the tradesman restaurant to a more modern day standard positioned in the correct place and having the correct ambiance to appeal to the client there. DİET PLUS we believe that people should not diet only to lose weight so we are focused on the healthy living concept. Consequently our menus appeal not only to dieters but also to healthy living believers. Our goal is safe, healthy, hygenic food for clients who wish to obtain such products at a reasonable price.

Faaliyet sahanız, ürün gamınız hakkında bilgi verir misiniz? Perakendede faaliyet sahamız AVM’ler, Plazalar, İşlek Cadde Lokasyonları. GoDöner; EMEA Bölgesi’nin en çok tercih edilen ürünü olan Döner’i bu coğrafyada marka ve zincir haline getirmek arzusundayız. Üç Öğün Lokanta; Esnaf lokantası konpsetini güncelleyerek, doğru lokasyon ve ambiansta günümüz tüketicilerinin beklentisine uygun şekilde sunuyoruz. Diet Plus: İnsanların sadece kilo vermek için diyet yapmaması gerektiğine inanıyoruz, sağlıklı bir yaşam biçimi üzerine odaklanıyoruz, ürünlerimiz sadece diyet yapanlar için değil, sağlığına özen gösteren herkese hitap etmektedir. Hedefimiz güvenilir, sağlıklı, hijyenik yemek yemek isteyen müşterilerimize ürünleri uygun fiyatlı olarak ulaştırmak. Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Bilgi birikimi ve tecrübe işletme sermayesinden daha değer verdiğimiz konulardır. Bundan dolayı hizmet sektöründe uzun yıllar profesyonel olarak MART MARCH 2018

59


Which are the standards you searched for in the candidates that have been given to or you will give franchises to? The subjects of knowledge and experience are more important to us than the investment itself. For this reason we wish for people who have worked professionally for long years in the sevice sector and who now wish to open their own business those are the people we particularly search for. Which do you belıeve are the reasons that entrepreneurs choose your company? The affordable first investment price, we are a company that is able to adjust itself regularly to market conditions,the work model we offer brings a minimum risk formula to them. çalışmış, kendi işini kurmak isteyenler partner arayışımızda ön sıralarda yer almaktadır. Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Uygun ilk yatırım bedeli, piyasa şartlarına göre kendini güncelleyen sürdürülebilir, minimum riskli işletme modeli olduğumuz için tercih edilmektedir. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? Lokasyona göre değişmekle beraber 125 metrekare iç, 125 metrekare dış mekandan oluşan bir lokanta yaklaşık olarak 500 bin liraya mal olmaktadır. Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörde, üst segment ve alt segment arasında fiyat performansı uygun orta segment hizmetveren şu an için bulunmamaktadır. Hedefimiz bu boşluğu doldurmak. Bu alana getirdiğiniz yenilikler hakkında bilgi verir misiniz? Üç Öğün Lokanta; Fiyat performansı doğru, özlediğimiz lezzetteki ev yemeklerini sunuyoruz. Go Döner: Ürün çeşitliliği. 32 Farklı çeşit ürünümüz bulunmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi amacımız EMEA bölgesinin ortak damak tadına hitap eden ürün çeşitliliği bulundurmaktır. Diet Plus Healty Bistro: Kalorisi hesaplanmış sağlıklı ve doğal ürünleri uygun fiyatta sunuyoruz. Diet Plus Nutrition Center: Diet Plus’ta “Diyet yemek lezzetsiz!” algısını kırmak ana hedefimiz, diyet yapan insanların da yediği öğünlerle mutlu olmasını sağlamak bunun yanı sıra ücretsiz olarak diyetisyen ve fitness center üyeliği sunuyoruz. Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Çalışkanlığı, işini sevmesi, takip etmesi ve kooperatif olması başarıyı getirecektir. Firma olarak gerçekleştirdiğiniz sosyal projeler var mı? Varsa bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz mevcut. Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Sürdürülebilir iş modelimizi müşteri ve yatırımcılara yayarak başarılı bir iş modeli oluşturmak. Rakamsal olarak da belirtmek gerekirse her ay çeşitli markalarımızdan 2 tanesini doğru yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. 60

MART MARCH 2018

How much does it approxımately cost to take out a franchise with your company? While it can change according to location a restaurant with an interior and exterior of 125 sq.m. would cost approximately 500 thousand TL. How do you evaluate the position the sector has come to recently? Presently there is almost nothing in between the very high segment or the low segment it is our aim to fill this void. Wıll You Tell Us Of The New Projects Whıch You Have Brought To The Sector ÜÇ ÖĞÜN RESTAURANT; offers the tastes of the home cooking we miss in combination with a suitable price points. GO DÖNER; Offers a wide range of products in fact 32 different types, as we stated above by being situated in the EMEA district we hope to appeal to all tastes with the width of our food choices. DIET PLUS HEALTHY BİSTRO; we offer calculated caloriesin foods all healthy and natural and all at suitable prices. DIET PLUS NUTRITION CENTER; Here our aim is to obliterate the belief that “Diet food is tasteless”, to make those who are dieting happy with what they have eaten and in addition to this,free of charge we offer membership to a fitnest center and dietitian. What should those who have taken franchises from you pay particular attention to? Being hard working, loving their business, having good follow up and being cooperative these bring success. Are there any socıal projects that your company has effected and if yes will you tell us of them? Every year during the month of Ramazan we have an ongoing project. Which are your aims for the future? Evolving an extremely efficient work model and spreading that to our investors, and if we need to put it into figures then per month finding 2 suitable investors in any of our various brands.


MART MART MARCH MARCH 2018 2018

00


å

KAHVE’DE FRANCHISING FRANCHISING IN COFFEE K

ök boyasıgiller familyasının Coffea cinsinde yer alan bir ağaç ve bu ağacın meyve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde edilen tozun su ya da süt ile karıştırılmasıyla yapılan içecek olarak tanımlanabilecek kahvenin geçmişi oldukça eskilere dayanmaktadır. Doğu ve Batı kültüründe de önemli yer tutan ve neredeyse tarihsel bir kimlik halini alan kahve; hikayelerde, masallarda, türkülerde, manilerde ve daha birçok folklorik alanda kendine yer bularak adeta bir içecek olmanın da ötesine geçmiştir. Dinlendirici özelliği de bulunan, sohbetlerin vazgeçilmez unsuru kahve, zaman zaman ticari ve sosyal hayatta perde gerisinde kalsa da hiçbir zaman unutulmamıştır. Son dönemlerde bu eski dostun popülaritesi daha bir artmış durumdadır. Türk ve dünya kahveleri temelinde bina edilen kahve evi konseptleri tüketicilerden büyük ilgi görüp, adeta toplumda bir boşluğu doldurmaktadır. Ayrıca bazı yabancı firmaların da bu anlamda ülkemize ilgi göstermesi ve toplumda beğeni toplaması, kahve konsepti üzerine faaliyet gösteren girişimlerin bir sektör haline gelmesine neden olmuştur. Ürün portföyünün merkezine kahve ve yan ürünleri koyan firmalar, franchise sistemiyle Türkiye’ye ve dünyaya açılmayı amaçlıyor. Markayı taşıyabilecek, yeniliğe açık girişimcilerle çalışmayı ilke edinen firmalar, sektöründe ulusal ve uluslararası bazda gelişmeleri yakından takip ediyor ve türlü yeniliklerle tüketicinin karşısına çıkıyor. Biz de dergimizin bu sayısında ‘kahve’ iş koluna ışık tutup, bu alanda sektörün önde gelen firmalarından görüşler alarak girişimcilere rehberlik etmeye çalışacağız.

62

MART MARCH 2018

T

he powder which results from pips of the fruit of the Coffea tree, a part of the root boyasıgiller family, being roasted and ground then mixed with water or milk is then known as coffee. This has a long historical background in the cultures of both East and West; with stories and tales, in Turkish songs and ballads and in many other folkloric instances it supplants simply being an enjoyable beverage and has made a special position for itself. It has relaxing qualities and has become one of the imperatives to enjoy while chatting. If from time to time in business and social life it is lost a little it is never really forgettable. Over the last time period the popularity of this old friend has increased. In Turkey and also in the world the locations which have been built with the concept of coffee houses have received great interest and have in fact filled a space that people needed. Additionally some foreign companies has shown interest in this concept in our country an additional reason for the population to enjoy such venues these are the reasons for entrepreneurs to have made it into a special sector. The companies which have opened have included into their portfolios additional products and by means of the franchising system hope to open worldwide. Those companies ensure that applicants for franchises are capable of correctly carrying the brand and are open to new ideas while the company itself, both domestically and internationally carefully checks up on the entrepreneurs and ensures that they have many kinds of additional new items to offer to their clients. In this edition of our magazine by obtaining the opinions of primary companies in this sector and in order to shed light on the ‘coffee’ sector we hope to help entrepreneurs in the right direction.


MART MARCH 2018

00


BIG CARMELO’S COFFEE “Gelişmekte olan, önü açık bir pazara girmek her yatırımcı için iyi bir fırsat olduğundan kahve pazarı, gıda sektöründe günümüz şartlarında en ideal yatırım alanlarından biridir” diyen Big Carmelo’s Coffee CEO’su Mustafa Kaya sorularımızı yanıtladı. The CEO of Big Carmelo’s Coffee, Mustafa Kaya answering our questions stated “The coffe sector is one of the most ideal sectors in the food sector as it has space for enlargement, that is something which all investors search for.” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Aile şirketimizin sahip olduğu, Türkiye’nin önde gelen gıda markalarının bayilikleri ile iş hayatıma başladım. Bu süreçte 12 kadar işletmeyi franchise olarak yönettik. 2011 yılına geldiğimizde tüm geçmiş tecrübemiz ve ortaklarımız ile Tavuk Dünyası markasını kurduk. 2015 yılı sonlarında yaklaşık 80 şubeye ulaşan markamızı Mediterra Capital ile ortaklık yaparak büyütmeye devam ettik. 2017 Haziran ayına kadar Tavuk Dünyası’nda kurucu ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak devam ettiğim markayı, 135 şubeye ulaşmış olarak Mediterra Capital’e devrettik. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 2017 Haziran ayından itibaren aynı ortaklarımızla, ülkemizde gelişmekte olan kahve kültürü ve pazarını tespit ederek yeni bir başarı hikayesi için Big Carmelo’s markasını kurarak yola çıktık. Bu konuda Türkiye ve dünyadaki başarılı örnekleri analiz ederek ve yerinde inceleyerek marka konsept ve kurulum çalışmalarımızı

64

MART MARCH 2018

Will you please brıefly introduce yourself? I begun my business life in a branch of my family owned business,which is one of the foremost companies in the food sector. During that period we had 12 franchise branches. In 2011 with additional partners and our experience we founded the brand of Tavuk Dünyası. By the end of 2015 that brand had 80 branches and we contiued to enlarge it by taking on Mediterra Capital as partner. Until June 2017 I continued as founding partner and Member of the Board at Tavuk Dünyası by then the brand had 135 branches and we turned it over to Mediterra Capital. Wıll you tell us of the foundıng and development of your company? Beginning June 2017 together with our original partners, we realised just how much the coffee sector is developing and so


we began a new adventure by founding the Big Carmelo’s brand. We completed our brand concept and its founding after having analised and actually seen some of the successful Turkish and World brand methods. Then from experts in the subject we formed our professional team. Presently how many branches do you have and where are they? After 6 months of preparation we opened our first branch in the Hilltown Shopping Center.From March onwards our Kadiköy Altıyol thoroughfare branch will be functioning then by turn we shall have branches opened in Yeditepe University,Anatolium Marmara Shopping Center, Maltepe Piazza Shopping Center, Izmir Optimum Shopping Center and Izmir Hatay thoroughfare. tamamladık. Konusunda otorite isimlerle birlikte profesyonel bir ekip oluşturduk. Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? 6 aylık çalışmalarımız sonucunda ilk şubemizi Küçükyalı Hilltown AVM’de açtık. Mart ayı itibariyle Kadıköy Altıyol’da açacağımız cadde şubemizi takiben; Yeditepe Ünivertesi, Anatolium Marmara AVM, Maltepe Piazza AVM, İzmir Optimum AVM ve İzmir Hatay Caddesi şubelerimizi sırası ile hizmete açacağız. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? İlk şubemizin açılışı ile birlikte kısa zaman içerisinde ve oldukça yoğun bir şekilde franchise talepleri almaya başladık. Bunda geçmiş tecrübe ve başarılarımızın payı olduğu kadar oluşturduğumuz konseptin büyük bir ilgi ve beğeni görmesi de etkili oldu. Bu ilgiyle beraber franchise süreçlerimiz de başlayarak 2. şubemiz için franchise anlaşmamızı yaptık. Yeni şubelerimiz için de franchise sözleşmelerimizi yapmaya başladık. Franchise sisteminin, daha önceki tecrübelerimize dayanarak en doğru ve sağlıklı büyüme biçimi olduğuna inanıyoruz. Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? Yatırımcı adaylarında aradığımız en önemli kriterler, franchise sistemini bilmesi, açacağı mağazamıza yeterli zamanı ayırabilecek durumda olması ve yatırım yeterliliğine sahip olmasıdır.

When did you first begin to offer franchises and why the franchise system Only a short time after we opened our first branch we began to receive quite a lot of entrepreneur franchise requests. Our concept received much attention that, added to our previous experience and success ensured that interest. We then entered into a second agreement for a franchise. So we began franchising. Based on our previous experience we have always believed that franchising is the best and healthiest method of enlarging. Whıch are the crıterıa you search for in your franchise candıdates? The most important is that they must understand the franchise system, must be able to spend a suitable amount of time in the business and must of course have the necessary funds available. How do you check up on your franchisees? We had already formed a good method by which to effect this in our previous business. We visit our branches once monthly,review their hygene, their service, their personnel and their sales,should any of these be lacking we give the necessary support so as to rectify the problem.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Bu konuda daha önceki işletmelerimizde kurduğumuz ve başarı ile yönettiğimiz operasyonel sistemimizi hazır hale getirdik. Mağazalarımızı hijyen, servis, personel ve satış konularında ayda 1 defa denetleyip sistemin aksayan yönlerinde destek sağlamaktayız. Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Mağazalarımızın kurulum maliyetleri, 200 metrekare civarında bir nokta için 750 bin liradan başlamakta olup lokasyon ve metrekareye göre değişim göstermektedir. Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Geçmişte kuruluş ve büyüme süreçlerini yönettiğimiz markalarla yakaladığımız başarılar, yeni markamızın da ilk kabul sebeplerinin başında gelmektedir. Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Öncelikle girişimde bulunacağı sektöre inanmış olması, tercihini severek yapmış olması önemlidir. Seçilecek marka ve lokasyon başarının en önemli kriterleridir. Yatırım miktarının doğru tespit edilerek sermaye yapılarına uygun olması da başarılı bir girişim için önemli bir diğer husustur.

MART MARCH 2018

00


What is the approxımate cost of opening a branch within your franchise system? For the founding of a 200sq.m.location an approximate price would be 750 thousand TL, but naturally this can change according to location and sq.m. Whıch are the reasons that entrepreneurs choose your company? One of the primary reasons is the success we achieved in our previous business life. What should entrepreneurs pay special attention to in order to become successful? First the entrepreneur must firmly believe in the sector that he/ she is entering, and their having made the correct choice. The right location and brand play a large role in their success. One of the other important essentials is that they have made the right calculation vis a vis their financial investment capabilities. Will you tell us of the new processes which you have brought to the sector? Firstly we have set up architectual surroundings in which people will feel pleasurably comforable and then after long searches found special coffee beans that are used within special manners of brewing in this manner we have brought new generation coffee to the fore. What are your thoughts on your sector for the upcomıng period? The coffee culture within our country is enlarging from day to day, so I firmly believe that with the correct dynamic moves and always holding quality to the fore we can definitely enlarge.

Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar? Kahve pazarı Türkiye’de henüz gelişmekte olan ve önü açık bir pazardır. Gelişmekte olan önü açık bir pazara girmek her yatırımcı için iyi bir fırsat olduğundan kahve pazarı, gıda sektöründe günümüz şartlarında en ideal yatırım alanlarından biridir. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? Öncelikle insanların rahat edeceği ve keyif alacağı mimari bir konsept hazırladık. Uzun araştırmalar sonunda özel kahve çekirdekleri ve özel demleme yöntemleriyle yeni nesil kahvede lezzeti ön plana çıkardık. Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Kahve tüketimi ülkemizde günden güne artmakta ve yeni bir kahve kültürü hızla yerleşmektedir. Bu pazarda yeni ve dinamik markaların doğru hamlelerle, toplam kaliteyi üstün tutarak istikrarlı bir şekilde büyüme gösterebileceklerine inanıyorum. Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Öncelikle markamızı doğru yerlerde konumlandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda rakamsal hedeflerle değil, markamızın sağlıklı büyümesi yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Şu anki planlamalarımıza göre 2018 yılı sonunda, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya’da olmak üzere toplam 20 şubeye ulaşmış olmayı ön görüyoruz.

66

MART MARCH 2018

Will you tell us of the new goals you have for your company ın the upcomıng period? First of all we intend to place our brand in the correct positions so as to effect this we do not simply see a set of figure we see it as being the manner in which our brand can healthily expand. By the end of 2018 we hope for a total of 20 branches and these are to be positioned in Istanbul, Izmir, Ankara, Bursa and Antalya.


MART MARCH 2018

00


BREW MOOD COFFEE&TEA

“Brew Mood Coffee&Tea olarak bizim amacımız işletmelerimizden olabilen minimum maliyet ile maksimum karı elde edebilmektir” diyen Brew Mood Coffee&Tea kurucusu İsmet Demir sorularımızı yanıtladı.

The founder of the brand Brew Mood Coffee&Tea, İsmet Demir answered our questions by saying, “The focus of our business is to obtain the maximum profit at the minimum expense” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Brew Mood Coffee&Tea kurucusu ve yöneticisiyim. Asıl mesleğim olan “marka danışmanlığı” sürecinde ekibim ile birlikte birçok markaya markalaşma sürecinde danışmanlık ve destek verdik. Bu süreç birkaç markanın satış ve pazarlama ekibinin yönetimi ve franchise çalışmalarını yürüterek devam etti. İş hayatımın büyük kısmı satış pazarlama organizasyonlarının yönetimi ile geçti diyebilirim. Sonunda da kendi projemiz olan bir markayı geliştirmek adına Brew Mood’u kurdum. 2015 yılından beri de projemizin başındayım.

Will you please briefly introduce yourself? I am the founder and the manager of Brew Mood Coffee&Tea. My actual profession is “brand consultancy” together with my team. I have been consultant and support giver during the period of many companies as they became brands. During that time I have also managed the brand sales, marketing and their franchise work. I should really say that the bigger part of my business life has been spent on sales and marketing management. Finally I set up my own project, and am developing my Brew Mood brand. Since 2015 I have been at the head of this project.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 2015 yılında Coopart Restoran bünyesinde %100 yerli sermaye ile kurduğumuz Brew Mood Coffee&Tea bir “Proje Markasıdır”. Özetle, yıllık hedefleri, açılacak mağaza sayısı, hangi bölgelere hatta bazen hangi noktaya açılacağı, her yılın sonunda kaç şube olacağı gibi birçok konunun, bir plan ve program dahilinde işletildiği bir projedir. Başka bir deyişle, tesadüfi başarılara değil, ölçülebilir bir sistemin kazandırdığı haklı başarının gururunu yaşıyoruz. Tüm markalaşma süreçlerimiz, işinde profesyonel ekipler tarafından yönetilmektedir. Bugün bir üretim tesisi, lojistik zinciri, saha ekipleri, sosyal medya ve tasarım birimi, finansal kadrolar ve daha birçok çözüm ortağı ve geniş bir ekip ile hizmet veriyoruz. Her geçen gün de işimize katabileceğimiz değeri artırmak için çalışıyoruz. Global yenilikleri takip ediyor hatta birçok yeniliğe de önderlik etmeye çalışıyoruz.

Will you please tell us of the founding and development of your company? In 2015 under the auspices of the Coopart Restaurant the 100% domestically financed Brew Mood Coffee&Tea brand was formed as a “Project Brand”. Specifically, a brand which has very complete plans by year for projects, the number of shops to be opened, in which districts they will be situated even at which actual point of the district in other words a very completely planned project. It is correct to say that success is not achieved by luck it is rightfully obtained as a result of a very well managed system. During the whole period of our becoming a brand the processes were managed by professional teams. Today we have a production plant, a logistics chain, a ground team, a social media and design group, a finance staff and we function by means of this wide team. We also closely follow new world trends and in fact also try to bring our own new ones.

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? İzmir merkez olmak üzere, Adana, Ankara, Antalya, İran, Edirne projelerimizle 20 projemiz ile yolumuza devam ediyoruz. Özellikle şehir ana arterlerinde etkili şubelere sahibiz. 2018 ve sonrası planlarımızda özellikle Anadolu’da projelere yoğunlaşmak istiyoruz

Presently how many branches do you have and where are they? The central is Izmir and our projects are in Adana, Ankara, Antalya, Iran and Edirne we continue our journey with 20 projects. We are, in particular in the main thoroughfares of cities. In 2018 we specifically wish to focus on Anatolia for our projects.

68

MART MARCH 2018


Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden franchise sistemini seçtiniz? 2015 yılında projemizin ilk hayata geçtiği günden itibaren franchise vermeye başladık. Hatta ilk şubemiz de dahil olmak üzere franchise idi. Bu sistemi seçmemizin sebebi, esas işimiz olan “yönetim ve organizasyon süreçlerinin doğru yönetilmesi” başlığından uzaklaşmak istemememiz. Zira mağazacılık ile sistem yönetmenin çok derin farkları olduğunu bilincindeyiz. O yüzden mağazacılık deneyim ve karını paylaşarak, merkez yönetimde kalmak bizim için keskin bir çizgi idi. Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? İki farklı yatırımcı adayı profilimiz var. Birincisi başka faaliyetlerinin yanında bir yatırım aracı olarak projemize yatırım yapanlar. Diğeri ise, yatırım yaptığı projenin başında ve içinde emek de harcayanlar. İki grup için de farklı çözümlerimiz mevcut. Tabi iki grupta da özellikle aradığımız ortak kriter; vizyon. Zira mağaza süreçlerinin tamamını yatırımcımız ile birlikte yaşıyoruz. Bu edenle ortak vizyonda hareket etmemiz çok önemli. Konsepti anlaması ve konseptin kuralları ile hareket etmesi yatırımcılarımızda aradığımız en önemli özellik. Bunun yanında finansal alt yapı da “iş” için en önemli kriterlerden biri elbette. Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Denetimlerimiz hem online ortamda hem de fiziki şekillerde gerçekleştirilmektedir. Kendimize ait bir otomasyon sistemimiz mevcut. Bu otomasyon sistemi üzerinden mağazalarımızı online denetleyebiliyoruz. Bunun yanında saha ekiplerimiz tarafından da mağazaların doğru işletilmesi için sürekli iyileştirilmeler gerçekleştiriliyor. Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Her mağazanın dinamikleri farklı olacaktır elbette. Mağazanın fiziki koşulları, alt yapısı, dış alan ihtiyaçları her mağaza için değişebilir. Bu nedenle farklı bütçe deneyimleri yaşadık bu süreçte. Fakat ortalama bir Brew Mood Coffee&Tea yatırımı için 400-500 bin lira diyebiliriz. Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? En önemli konu bu. Bizim sektöre kazandırdığımız en önemli avantajlar, minimum personel sayısı, %0 fire, işletme maliyetlerinin düşük olması, tüketici harcama potansiyeli ile işin doğru orantılı olması, düşük satın alma maliyetleri ile karlı ürün satabilme gibi daha sayabileceğimiz bir çok konu var. Bizler işimizi “Kar Etmek” üzerine geliştirdik. Bize göre bugünkü konjonktürde artık “Ciro” devri bitip, “Kar” devri başladı. Bundan kastımız ise şu; Yüksek ciro yapmanın, kar etmedikten sonra, ticari başarıda herhangi bir şey ifade etmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bizim amacımız da işletmelerimizden olabilen minimum maliyet ile maksimum karı elde edebilmektir. Yatırımcılarımız da bu çabayı yakından gördüklerinde tercih etmek için geriye daha fazla sebep kalmıyor zaten.

When did you first begin to offer franchises and why did you choose the franchise system? We began franchising from the very beginning of our founding. In actual fact our very first branch was a franchise. The reason for our choosing the system is that we really did not wish to deviate from” correct management and organizations”. We are well aware that between the management of a shop and management of the system there is a vast difference. Consequently shop management with profit sharing but always being centrally directed was for us the obvious solution. Which are the criteria you search for in your franchise candidates? We have two different investor candidate profiles. On the one hand the investors who, while being in a different business wish to effect an additional investment. The other is the people who wish to be at the head of their investment and work in the business themselves. This results in our having two solutions. However for both groups our primary requisit is; vision. In reality we live the shop experience together with the investor. For this reason our acting together with a mutual vision is very important. The most important factor which we search for in our investors is that they understand the concept and always adhere to the rules of that concept. Of course one of the main requirements for a business is having the necessary finance. How do you check up on your franchisees? Our checkups are both online and physical. We have our own special otomation system by means of which we check on the branches while in addition our team on the ground are constantly effecting improvements towards each business being more correctly effected. What is the approximate cost of openıng a business within your franchise system? Naturally the dynamics of each shop differ as do their actual physical conditions, their foundation and their outside shop needs. For these reasons we have lived through many different budget trials. I believe we can correctly state that for an average Brew Mood Coffee&Tea investment the sum needed is between 400-500 thousand TL. Why do entrepreneurs choose your company? The most important reasons are the advantages we have brought to the sector of minimum number of staff, zero wastage,low running costs, correct percentage of customer potential to work,low price of necessary products so as to produce a profitable product we can say for these and many other reasons. We have developed our business on ”Making Profit”. We believe that todays conjuncture is MART MARCH 2018

69


Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Şayet konu Kahve sektöründen franchise alarak başarılı olmak ise, girişimcinin temelde firmanın verdiği destekleri sorgulaması gerekir. Zira burada yatırımcının bireysel başarısından değil, aslında markanın da başarısından söz etmek gerekir. O yüzden, girişimcinin, markanın verdiği personel, eğitim, ürün, tasarım, mevsimsel destekler, reklam gibi destekleri sorgulaması gerekmektedir. Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar? Elbette birçok ekonomik ve sosyal sebep sayılabilir ancak, özellikle sosyoekonomik bir konuya değinmek de fayda var. Toplumun harcama alışkanlıkları her gün değişiyor. Harcama potansiyeli düşerek devam ediyor elbette. Bizim işimizin dinamiklerinde son tüketicinin cebinden ekonomisini etkileyecek rakamlar almıyoruz. Esas itibari ile konu çaykahve ve 7-8 TL rakamlar da hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Bu da bizim için herhangi bir dalgalanmadan etkilenmeyen işletmelere sahip olmamızı sağlıyor. Bununla birlikte kendi işimiz ile ilgili düşük işletme maliyetlerine sahip olmamız sebebi ile de sürdürülebilir bir ekonomi yaratarak karlı işletmelere sahip oluyoruz. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? İşimiz ile ilgili her konuda yenilikçi ve çözümcü yaklaşımlar ile ilerliyoruz. Personel konusunda yepyeni bir sisteme sahibiz. Şubelere eğitim desteği yerine doğrudan eğitilmiş personel gönderiyoruz. Bu da işin durmadan ilerlemesi anlamına geliyor. Ki personel konusu yeme-içme sektörünün kanayan yarasıdır. Bununla birlikte kendimize ait tescilli ürünlerimiz var. Kendi üretim tesisimizde kendi ürünlerimizi üretiyoruz ve bu konuda dünya devleri ile rekabet edebilecek noktadayız. Yine kendi otomasyon sistemimiz ile şubelerin analiz gücünü artırıyoruz. Bu da işimiz ile daha doğru adımlar atmamızda yardımcı oluyor. En önemli yeniliğimiz ise, “Mood Uygulamamız” . Tüketici herhangi bir alanda kendisi ile bağ kurabildiği ürünler seçebiliyor. Örneğin arabası, ayakkabısı, en sevdiği t-shirt’ü, şanslı şapkası vb. Fakat yeme-içme sektöründe hiç kimse insan-ürün arasındaki ilişkiyi kurmak için iş geliştirmemişti. Bizler servis standartlarımızı, “İnsanların Kendini Nasıl Hissettiği” üzerine kurduk. Bu da bize Ürün-İnsan ilişkisini kurmamız için fırsat verdi. Artık müşterimizin aldığı ürün sadece çay/kahve değil, aynı zaman da ruh halini de bardağa yansıttığından daha kişisel bir olgu yaratabiliyoruz. Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Sektörümüz kabuk değiştiriyor. Bugüne kadar alıştığımız klasik kahve dükkanları (garson servis ve yemek servisinin de olduğu), yerlerini bizim gibi daha dinamik, daha uygun maliyetli ve işletme maliyetlerinin kontrol edilebildiği işletmelere bırakıyor. Bu da bizler için birçok fırsat ve büyümek için hedefler doğuruyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bizim için %200 ortalama büyüyerek giden bir pazar mevcut. Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Önceliğimiz Brew Mood’u metropollere taşımak. Kısa ve orta vade de metropoller başta olmak üzere Anadolu’da birçok ilde Brew Mood kendini gösterecektir. Bununla birlikte bugün başlamış olan Yurtdışı açılımımız büyüyerek devam edecek ve markamızı birçok ülkede temsil edeceğiz. Tabi ki işimiz ve sektörümüze katacağımız yeniliklere de devam edeceğiz. IK’dan, üretime, servisten, ürüne birçok konuda önderlik etmeye devam edecek olmanın haklı gurunu yaşıyor olacağız. 70

MART MARCH 2018

no longer on “Turnover”but on “Profit”. What we mean by this is; there is no point in effecting a high turnover if that is not bringing in profit otherwise there is no point effecting business. Consequently our aim is for our businesses to be formed by a minimum investment while bringing in the maximum profit. Once investors have closely viewed our efforts no other reasons are needed. What should entrepreneurs pay special attention to in order to become successful? If an investor intends to invest in the coffee sector and become successful he/she should query the support which the brand proposes to offer as it is at this point more important than the success of the investor is the success of the brand. For that reason the investor should carefully query such points as personnel training, product, design, seasonal supports and advertisement. Why should entrepreneurs take out a franchise in this sector? Naturally many economic and social reasons can be enumerated, but we believe it is of importance to touch on a social economic subject. The spending habits of the population change from day to day. Of course the potential to spend also decreases from day to day. We do not take our figures from previous periods we know that in actual fact the price of tea or coffee being 7-8 TL does not worry people, for that reason any different financial wave within the country will not affect our business, while at the same time we are the owners of a low investment business with a high profit potential. Will you tell us of the new processes which you have brought to the sector? We effect progress by approaching business always with new problem solutions. For personnel we are the owners of a totally new method. Rather than supporting branches with staff training we send trained staff directly to them. This ensures that our business is constantly advancing whereas generally in the food and beverage sector this is always a never ending problem. In addition to that we also have certain products which are licenced to us. We produce these products in our own premises and presently we are able to compete with some of the most famous world brands. Also by use of our own self acting branch analizes we are adding to the strengths of our branches, this helps to direct our steps in the right direction. Our very newest procedure is our “Mood Procedures”. The customer can choose items from any type of thing with which they feel an affinity. For example car, shoes,most loved t-Shirt, lucky hat etc whereas in the food and beverage sector no company has developed this person-product affinity. We have formed our service standards on “How a Person Actually Feels Him/Herself” and we have had the opportunity of effecting this. Its not simply buying the tea or coffee we offer a more personal approach to them. What are your thoughts on your sector for the upcoming period? The sector is changing its skin. The classic coffee shops we have been previously accustomed to (waiter service of food or beverage) is giving place to more dynamic, more viable investment prices and more viable to control procedures the same way as business is effected in our company. This brings us more opportunities and abilities to enlarge. Within the next 5 years there is the possibility of a 200% sector increase. Will you tell us of your plans for the near future? Of primary importance is carrying Brew Mood to the metropolis. Within the future short or medium term we wish to have Brew Mood in big cities of the Anatolian Provinces. Together with this we wish to continue our expansion and carry our brand to other countries. Naturally we shall continue to effect new processes for ourselves and for our sector. We carry with us a feeling of rightful pride in the fact that we have brought many differences to the sector, from IK, service and different products and more.


MART MARCH 2018

00


COFFEE GUTTA

“Girişimci, yatırımın başarıya ulaşması için yatırım öncesi ve sonrası tüm konulara hakim olmalıdır. Çalışanlarını denetleyebilecek bir hizmet bilgisine sahip olmalıdır” diyen Genel Müdürü Kamber Çal sorularımızı yanıtladı. The General Manager Kamber Çal said while answering our questions “In order for an entrepreneur to be successful he must fully understand all the before and after processes. This is so that he has the capability of checking the workers”. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1996 yılında, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra İşletme Master yapıp iş hayatına başladım. Yaklaşık 22 yıldır iş dünyasının içerisindeyim. Sağlık ve gıda sektöründe çalışmalar yapmaya gayret göstermekteyim. Kahve sektöründe de Coffee Gutta markası ile çalışmalar yapmaktayız.

Will you please briefly introduce yourself? In 1996 I graduated from the Istanbul University Pharmacy Faculty then I completed my Masters in Management and so began in my business life. I now have been in the business world for almost 22 years. My aim was for health and food sectors. I work with the Coffee Guta brand in the Coffee sector.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Yaklaşık 10 yıldır gıda sektöründe çalışmalar yapmaktayız. Coffee Gutta markamızla da 2015 yılında çalışmaya başladık. Markamızı geliştirmek ve geleceğe taşımak için çalışmalar yapmaktayız.

Will you describe the foundation and the development of your company? We have been working in the food sector for almost 10 years. We began with the brand name Coffee Guta in 2015. We work to develop our brand and to carry it into the future.

72

MART MARCH 2018


Presently how many branches do you have and where are they? We have at the moment 7 branches they are in Süleymaniye, Galata, Vezneciler, Bakırköy, Şile Harbour, Şile Lighthouse and Antalya. When did you first begın to offer franchises and why the franchise system? Our first franchisee was Şile harbour that was in 2016. The reasons for our use of the franchise system; in order to introduce our brand,make an important position for ourselves as a domestic company in the 3rd generation coffee sector and with the support of the people of our country have the 3rd generation coffee become well known here and abroad. Those are the reasons we chose the franchise sector. Which are the criteria you search for in your investor candidates? They must be capable of carrying our brand, manage the business properly,honest,people who can be depended on and of being capable especially of offering the 3rd generation coffee. Those are the type of people we search for. Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? Şu an Süleymaniye, Galata, Vezneciler, Bakırköy, Şile Liman, Şile Fener, Antalya şubeleri olmak üzere 7 şubemizle hizmet veriyoruz. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden franchise sistemini seçtiniz? İlk franchiseemizi 2016 yılında Şile Liman da verdik. Franchise sistemine geçmemizin sebebi; Markamızı tanıtma, yerli bir firma olarak 3. nesil bir kahveci olarak sektörde önemli bir yer edinme, Ülkemizde kahveyi seven vatandaşlarımızın desteğiyle tüm Türkiye’ye ve yurt dışına 3. nesil kahveciliği yaygınlaştırma düşüncelerinden ötürü franchise verme sistemini seçtik. Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? Markamızı taşıyabilecek, işletmeyi sorunsuz yönetebilecek, dürüst, güvenilir, kahveyi özellikle 3. nesil kahveciliği seven franchisenin sürdürülebilirliği adına sorun yaşamayacağımız kriterlere sahip yatırımcılarla iş yapmak istiyoruz.

How do you check up on them? By way of our central system,with monthly counts, with our central follow up system, with regular visits to the branches while the check on flavour is by way of the secret customer system. What is the average cost of opening premises under your franchise system? We estimate the sq.m.cost as between 1750-2000 TL meaning the price is in correct percentage to the sq.m. the cost of the bar for the premises is between 70-100 thousand TL. We always prefer that the premises be at least 50 sq.m. Why do entrepreneurs choose your company? They approve of our work principles, the fact that we do not wish to take a % of their turnover, they like our attitude of mutual understanding so as to effect a win win situation and the fact that we intend to work on a long term basis. That we offer suitable advertising, pr work, protection of the district ebase and also the support which we give to our franchisees in product supply.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Merkezi adisyon sistemimizle, aylık sayımlarla, merkezi takip sistemi ile düzenli şubelerimizi ziyaret ederek ve gizli müşteri sistemi ile tadım notları takibi ile denetim sağlıyoruz. Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Bir işletmenin maliyeti metrekaresi 1750-2000 lira üzerinden hesaplanmaktadır. Bu da açılacak işletmenin metrekaresiyle doğru orantılı olarak bir ortalama maliyet çıkmaktadır. Açılacak işletme bar maliyeti 70 bin-100 bin lira arası değişmektedir. İşletme açılacak yerin en az 50 metrekare olmasını tercih ediyoruz. Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Bizim çalışma prensibimiz, franchisenin cirosundan bir pay temin etme niyetinde olmadan, yatırımın sürdürülebilirliği anlayışıyla karşılıklı kazan kazan çerçevesinde uzun vadeli bir çalışma niyetinde olmamızdır. Sürdürülebilirlik anlayışıyla reklam, pr çalışmalarıyla, e-ticaret ile bölge korumasıyla, ürün tedariği hususunda franchiseemize destek vermekteyiz. MART MARCH 2018

00


In order to become successful what should entrepreneurs pay special attention to? They need to take out their franchise from a brand which will give on going support. The premises position they choose must be suitable. Then there should be a budget analise and a profit figure must be estimated. Their workers should be honest and trustworthy. It is also essential that the entrepreneur him/herself totally understands all the subjects, the befores and the afters in order that they have the necessary know how to check up on the personnel.

Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Girişimcilerin başarılı olmaları için, sürdürülebilir çalışma yapacakları destek alabilecekleri bir markadan franchising almaları gerekiyor. Daha sonra İyi bir lokasyon seçilmelidir. Daha sonra maliyet analiz, karlılık hedefleri oluşturulmalıdır. Güvenilir, dürüst çalışanlarla çalışmaları gerekiyor. Girişimci, yatırımın başarıya ulaşması için yatırım öncesi ve sonrası tüm konulara hakim olmalıdır. Çalışanlarını denetleyebilecek bir hizmet bilgisine sahip olmalıdır. Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Hayatta başarının kritiği tecrübe edilmiş başarının en güzel şekilde uyarlanmasıdır. Var olan bir markanın zinciri olmak; reklam, pr, ürün tedariği, e-ticaretle bölgesel koruma sağlayan bir firmayla çalışmak sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? 3. nesil bir kahvecilik alanında yerli marka boşluğunu doldurmaya çalışmamız sektör adına bir yeniliktir. 3. nesil kahvecilik; çekirdeğin dokusu, üretimi eğitimli baristalar tarafında müşteriye anlatılması, yine eğitimli baristalar tarafından kişiye özel demlemeyle yumuşak içim, orta içim, sert içim konusunda bilgilendirilme yapılmasıdır. 3. nesil kahvecilikte özel demleme ekipmanlarıyla kişiye özel bir içim sağlamaktayız. Oluşturduğumuz konseptimiz müşterilerimiz için tercih edilir ve keyifli anlar geçirilir olması da önemli bir yeniliktir. Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Sektör tüm dünyada ve özellikle ülkemizde hızla büyümektedir. Dünyada petrolden sonra hammadde ticareti en büyük sektör kahve sektörüdür. 2000’li yılların başında Türkiye’de kişi başına kahve tüketim miktarı 100 gram iken şu anda 900 gram civarına ulaştı. Avrupa’da 5kg,10 kg kişi başına yıllık kahve tüketim miktarı olan ülkeler var. Bu da gösteriyor ki ülkemizde kahve sektörünün hızla büyümesi için önü açık uzun süreçli yıllar var. Kahve sektörünün önümüzde ki yıllarda daha da büyüyeceğini görmek sevindiricidir. Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? İlk 5 yıl içinde Türki Cumhuriyetlerde, Balkanlarda ve orta doğuda yayılma politikası takip edilecektir. İlk 5 yıl içinde ülkemizde hızla markamızın yaygınlaşması için pr çalışmalarla, sponsorluklarla, franhisinglerle markamızı hedeflediğimiz dünya markası olma yolunda ilerleyebilmektir. Bu yıl en az 5 şube açmayı hedefliyoruz. 74

MART MARCH 2018

Why should entrepreneurs take out a franchise in this sector? The essential of success in life is making use of experience. When one becomes the franchisee of a well known brand then one has the advantage of their advertising, pr, product supply, e-base district protection that is why it is important that entrepreneurs take out a franchise. Will you tell us of the new processes you have brought to the sector? Within the 3rd generation coffee sector it is a novelty that a domestic brand works to obtain a place there. The consistence of the coffee beans and their production are all explained by experts to the customers and newly taught specialists show the special methods of making and the differences in soft, medium and strong brews. In the 3rd generation coffee sector new equipment is available so as to make special brews. The concept which we have brought forward is one of customer preferance and their enjoying their time spent with, us these also are new concepts. What are your thoughts on your sector fot the upcoming period? The sector is increasing world wide but especially in our country. In the world raw materials business after petrol, coffee is the next largest sector.In the beginning years of 2000 consumption per person per year in Turkey was 100 grams while today it has reached almost 900 grams. In Europe there are countries which use 5-10 kg per person yearly. This comes to show that the coffee sector can increase rapidly for many years to come.It is pleasureable to see that the sector has so much space for future enlargement. Will you tell us of your plans for the future period? Within the next 5 years we shall carefully follow the policy of enlargement in The Turkish Republics, the Balkans and the Middle East. We wish our brand to rapidly enlarge consequently we are effecting work on pr, sponsors and franchising so as to reach our goal of making our brand into a world brand name. This year our plan is to open at least 5 branches.


MART MARCH 2018

00


COFFEETAINER

“Nitelikli kahve markaları ve 3. nesil kahve dükkanları daha da gelişecek. Bizler gelen misafirlere kahvelerimizin kalitesini detaylı bir şekilde anlatmaktayız. Bu sayede yaptığımız işe hem saygılarını görüyoruz hem devamlı misafirler kazanıyoruz” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Ezgican Aydoğan sorularımızı yanıtladı. Director of the Board, Ezgican Aydoğan, while answering our questions stated “The sector of quality coffe brands and 3rd generation coffee shops is developing. For this reason because of the service we offer we are gaining both respect and regular customers.” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Bilgi Üniversitesi Ses Mühendisliği mezunuyum. Asıl sektörümüz Turizm Otelcilik. Nashira Resort Hotels Yönetim Kurulu Başkan Vekiliyim.

Will you please briefly introduce yourself? I am a graduate of the Bilgi University in Sound Engineering. My actual sector is Hotel Tourism. I am the Nashira Resorts representitive of the Head of the Board of Directors.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Yeni gözbebeği olan firmamızı 2016’da kurduk. Otellerimiz için daha kaliteli kahve vermemiz gerektiğini düşünürken bu sektöre girmiş olduk. Özellikle Avrupa insanının kaliteli kahveye verdiği önemi fark ettik ve otellerimizde her şeyin en iyisini, en kalitelisini misafirlerimize sunduğumuz için kahvenin de en kalitelisini sun-

Will you tell us of the founding of the company and its development? The new ‘Apple of our eyes’, our company, was founded in 2016. We decided that we should offer better quality coffee in our hotels and this is how we entered the sector. The Europeans especially appreciated the quality of our coffee when we decided that as in our hotels we offered everything of the best the coffee should also be the best. That was how

76

MART MARCH 2018


we entered into coffee production. We rapidly entered into the coffee house project and we effected serious RD studies, because such coffee houses must be able to offer the same standards, product and service as the shops. Additionally its use must be easy, practical, safe and secure mindful of that, our name came about. We decided that since we had begun to make container coffee houses the brand name should also reflect that so we named the brand COFFEETAİNER. Later we added kiosk shop concepts so that any of our franchisees who wished to be shop owners could benefit from our various quality products while we also solved the problems of coffee house premises. Presently how many branches do you have and where are they sıtuated? We presently have 3 shops 2 of which are shop and kiosk concepts in the Nashira Park Mall of Antalya one is in Erzurum in the MNG Shopping Mall there.

mayı hedefledik ve öncelikle kahve üretim sürecine girdik. Derken kolayca bir gecede kurulabilen kahve evleri projesini hayata geçirdik ve bununla ilgili ciddi bir ARGE çalışması yaptık. Çünkü bu evler bir standart dükkanlarla aynı kategoride olabilmeli aynı hizmeti ve ürünleri sağlayabilmeliydi. Ayrıca kullanımı kolay, pratik, sağlam ve güvenli olmalıydı. Derken ismimizde ortaya çıkmış oldu. Madem konteynırlardan kahve evleri yapmaya başladık o zaman markamızın adına da konteynırla kahvenin birleşimi olan neden COFFEETAINER olmasın dedik. Daha sonra mağaza ve kiosk dükkan konseptlerimizi de ekledik ve böylece kahve dükkanı sahibi olmak isteyen bayilerimize hem birçok nitelikli ürünlerimizle hem de birçok tasarım ve çözüm sağlayan kahve evleri sunmuş olduk. Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? Şuan üç mağazamız mevcut. İkisi dükkan ve kiosk konseptiyle Antalya’da (Nashira Park, Mall of Antalya) biri ise Erzurum (MNG AVM)’dedir. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? Franchise vermeye 6 ay önce başladık. İlk şubemizi toplam 23 günlük inşaat süresi ve buna ek olarak eğitim ve açılışı da sayarsak 1 ay içerisinde şubeyi bitirmiş olduk. Anahtar teslim şubeleri teslim etmekteyiz.

When did you begin to offer franchises and why did you choose the franchise system? We began to offer franchises 6 months ago. Our first branch took 23 days building and if we add to that training and the opening was only a period of 1 month. Our branches are given turn key. Whıch crıterıa do you search for ın your ınvestıng candıdates? The qualities we require is that they have respect for the brand name and will help us to carry that forward, they need to socialise easily and they must take the work seriously those are the kind of companies we need. How do you effect a check up on them? By daily reports, warehouse counts, camera controls, many visits to them, secret customers etc, education in different techniques. What is the approximate cost of opening a business under your franchise system? Approximately a 250 sq.m shop would cost 600 thousand TL. That covers the right to brand name use, equipment, building materials, residing, transport and many such.

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? Şubelerde aradığımız kriterler; markayı benimseyip markayı bizimle birlikte ileriye taşıyacak, iletişimde yetenekli, işini ciddiye alan, çalışkan firmaları aramaktayız. Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Denetlemelerimiz günlük yazılım, depo sayımları, uzaktan kamera ile izleme, sık sık şube ziyaretleri, gizli misafirler vb. gibi birçok farklı teknik ve eğitimlerle yapılmaktadır. Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Ortalama 250 metrekarelik bir dükkan maliyetimiz 600 bin Türk Lirasıdır. Bunun içinde isim hakkı, ekipman, inşaat maliyetleri, konaklama, nakliye gibi birçok kalem mevcuttur. MART MARCH 2018

00


Why do entrepreneurs prefer your company? The reliability of our brand, the concept, the quality of our tea and coffee, the quality of other items, the easiness of running the enterprise, the training we give and the visits we make, the support we give prior to opening and our feasibility estimates, the customer comments, the fact that the branches we presently have are liked and the turn over figures, there are many reasons which we can cite. To become successful what points should the entrepreneur pay attention to? Its essential that the entrepreneurs take their work seriously, that they be focused on customer relations and customer satisfaction. For those reasons we also give training and support so that they can increase their turn over figures. Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Markamızın güvenilirliği, konsept, kahve ve çaylarımızın kalitesi, diğer ürünlerin kalitesi, işletme kolaylıkları, eğitim ve denetlemelerimiz, dükkan açılışından önceki desteklerimizi ve fizibilite çalışmalarımız, misafir yorumları, mevcut şubelerin beğeni ve ciro oranlarının yüksekliği gibi birçok neden sıralayabiliriz. Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Girişimcilerin işe ciddi şekilde eğilmesi gerekmektedir. Misafir ilişkilerine, misafir beklentilerine odaklı olmaları gerekmektedir. Bu anlamda bizde sık sık kendilerine eğitimler vererek ve şube cirolarının arttırılması çalışmaları yaparak destek vermekteyiz. Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Kahve Dükkanı hem zevkli hem de sektör gittikçe sadece ülkemizde değil dünya çapında da büyüyor. Ayrıca nitelikli kahve dükkanları ve 3. nesil kahve dükkanları daha da gelişecek. Çünkü misafirler artık iyi kahveden anlamaya başladılar. Bizler gelen misafirlere kahvelerimizin kalitesini detaylı bir şekilde anlatmaktayız. Bu sayede yaptığımız işe hem saygılarını görüyoruz hem devamlı misafirler kazanıyoruz. Sosyal medya ve internetin yardımıyla da dünyadaki her yeri, her olan biteni hepimiz kolayca görebilmekteyiz. Bu yüzden hem yenilikçi olmalıyız hem de dünyayı takip etmeliyiz. Hatta belki de hiç gitmediğimiz bir ülkeyi bile. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? Konseptimizden tutun ürünlerimize kadar markamızla ilgili birçok şey fark yaratmaktadır. Özellikle her kesimden ve yaştan insana hitap etmekteyiz. Ayrıca Birçok kendimize ait yarattığımız içecek tipi mevcuttur. Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Kahve sektörü daha öncede belirttiğim gibi giderek büyüyor. Bizden önceki Yerli ve yabancı markalar bu sektörü bir yerlere taşıdılar fakat bundan sonraki yarışta sağlıklı ve lezzetli ürünleri, kendine ait bir tarzı olan nitelikli kahve dükkanları daha başarılı olacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Markamızı hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanıtmak. Neden Türkiye’den de bir dünya markası çıkmasın! 78

MART MARCH 2018

Why should entrepreneurs take out a franchise in this sector? The Coffee Shop sector is both enjoyable and is increasing, not simply in our sector but throughout the world. Additionally the number of quality coffee shops and 3rd generation coffee shops will increase even more, because now guests understand quality coffee. To the people who come to visit us we give a detailed explanation. For these reasons we gain respect for the business while we gain regular customers. Thanks to the social media and the internet we can follow the sector world wide. We need to constantly be ready for change while we follow world trends even in countries which we have never been to. Will you tell us of the new trends which you have brought to the sector? Within our concept, even to our tobacco products anything that has to do with our brand,we make improvements to them all. Also we appeal to people of all ages and all types. We also offer many kinds of drink which we ourselves have created. What are your thoughts on your sector for the future? As I previously mentioned the coffee sector is constantly increasing. Before us domestic and foreign brands brought the sector up to a certain point, but from now onwards I believe that the race will be won by healthy and tasty products in addition to the specialities of a brand. Which are your goals for the near future? To introduce our brand both inside and outside our country. Why shouldn’t a world brand emerge from Turkey!


MART MARCH 2018

00


EDWARD’S COFFEE “Sektörel tecrübelerimizi yatırımcılar ile paylaşabilmek adına, tüm dünya kahve trendlerinin ve gelişmelerini daha fazla insan ile buluşturabilmek için franchise sistemine geçiş yaptık” diyen Genel Koordinatör Bora Numanoğlu sorularımızı yanıtladı. The General Coordinator of the brand, Bora Numanoğlu anwering our questions stated” In order for world coffee trends to reach more people we share our sectoral experience with entrepreneurs, that is the reason that we entered the franchise system.” Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 20 yıldır kahve sektörünü tarladan fincan aşamasına kadar tüm süreci ve gelişmeleri yakından takip eden ekibimiz, bu tecrübe ve deneyimleri misafirlerimize ulaştırmayı hedeflemiştir. Başladığımız ilk günden bu yana en İyisi felsefesi ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Edward’s Coffee olarak en iyi kahve çekirdeklerini üreticiden, toprağından alıp, modern kavurma teknikleri ile misafirlerimize sunu80

MART MARCH 2018

Will you tell us about the founding and the development of the brand? For 20 years our team has followed closely all actions and developments from the field to the cup of coffee making and we have the goal that this vast experience reaches our guests. From day one up until the present time we have always worked under the principle and philosophy of ‘The Best.’ At Edward’s Coffee we obtain only the best coffee beans harvested by suppliers and we use modern roasting techniques and it is this which we offer to our guests. We believe that every stage of production from the earth to the cup is of extreme importance so that there is no loss whatsoever of the special


aroma of the coffee. We promote the traditional Turkish coffee culture while additionally also offering new products this has been our function for almost 20 years. At our branches the concept of the architectual and decorative details are such that they meet all the requirements of guest comfort, we have a wide selection of music, world and local magazines and press articles,also a strong internet with both printing and refill points. The Edward’s Coffee sales are in their branches and in restaurants and hotels where both tea and coffee is served and sold, this began in 1999. The investment was in our first branch in Forum Trabzon Shopping Center. Then after work on foundations and organization we began opening branches in 2008. At the moment how many branches do you have and where are they? We presently give service in 7 branches in Istanbul, Ankara, Isparta and in three positions in Trabzon. When did you begin to offer franchises and why dıd you choose the franchise system? Edward’s Coffee began to give franchises in 2007. In order to pass on our experience in the sector to entrepreneurs and also to ensure that more people could enjoy world coffee trends and developments we entered the franchise system. Which are the criteria you search for in entrepreneur candidates? People who are capable of passing on our love and devotion to the coffee culture,who are seriously interested in the concept and of course those who have the financial means. How do you check up on your franchisees? We have an interactive follow up system while additionally we have an educational and control monthly at our branches. yoruz. Topraktan fincana her aşamanın önemine inanan, topraktan kahveye geçen toprağın kendine has olan aromalarını kaybetmemesini çok önemsiyoruz lezzet hedefi olarak. Türkiye’de kahve kültürünü teşvik, geleneğini sürdürmek ve aynı zamanda yenilikler getirmek adına 20 yılı aşkın bir süre faaliyet gösteriyoruz. Noktalarımızda mimari ve dekorasyon konseptinin, misafirlerimizin tüm beklentilerini karşılayabilecek konfor ve donanımda olması, çok geniş müzik arşivleri, dünya ve yerel bazlı dergi ve yayınlarla, güçlü internet, print ve şarj noktaları ile dizayn edilmiştir. Edward’s Coffee hizmetlerine kafe, restoran ve otellere çay ve kahve konusunda catering pazarlama ve satış yapmaya 1999 yılında başladı. Türkiye’de ilk şubesini Forum Trabzon AVM’de açmış olan markanın Türkiye’de yatırımını üstlendim. Alt yapı ve kurumsallaşma çalışmalarının ardından şubeleşme sürecine 2008 yılında girdik. Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? 7 şube ile hizmet vermekteyiz; İstanbul, Ankara, Isparta, Aydın ve Trabzon’da 3 noktada müşterilerimize hizmet veriyoruz. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? Edward’s Coffee olarak 2007 yılında Franchise vermeye başladık. Sektörel tecrübelerimizi yatırımcılar ile paylaşabilmek adına, tüm dünya kahve trendlerinin ve gelişmelerini daha fazla insan ile buluşturabilmek için franchise sistemine geçiş yaptık. MART MARCH 2018

81


What is the approximate cost for an entrepreneur to open under your franchise system? According to the actual establishment the price can change between 70 and 150 thousand dollars. Which do you belıeve are the reasons that entrepreneurs choose your brand? They are pleased that we have such great experience, that we can easily adapt new coffee trends and quickly bring them to our branches. Additionally that we are capable of offering different solutions for each location while the flexibility of our prices is also well received. Will you tell us which new trends you have brought to your sector? In our premises and coffee shops we have almost 110 different types of coffee on open display we have the capacity to grind from 50 grams up to 1 kilo immediately we have shops and branches and we hold workshops there in other words we have all that a customer can wish for.

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? Bizim kahve tutkumuzu ve hizmet aşkımızı yansıtabilecek, yeterli kararlılığa sahip ve en önemlisi de yatırımcının finansal yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? İnteraktif takip sitemi, her ay gerçekleşen eğitim ve denetim sistemi ile franchise noktaları kontrol edilmektedir. Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Mağazaların fiziki yapılarına göre farklılık göstermektedir. Maliyet 70 bin dolar ile 150 bin dolar arasında değişmektedir Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Sektör tecrübemizin yüksek olması, dünyada ki kahve trendlerine çabuk uyum sağlayabilme ve kendi noktalarına en kısa sürede uygulayabilmemiz tercih edilirliğimizi artırmaktadır. Ayrıca her lokasyon için farklı çözümlemeler ve fiyatlandırma esnekliği de cazip gelmektedir. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? 110 çeşitte yakın kahveyi, mağazalarında teşhir edip, müşterilerin istediği anda paket harici, 50 gram ile 1 kilogram arasında anında öğüterek verebilme altyapısı, mağazalarımızda müşterilerin yararlanabileceği coffee shoplar, workshoplar kısacası kahveye dair her şeyi bulabilecekleri hizmeti sağlıyoruz. Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Edward’s Coffee 2018 yılı sonuna kadar gerek şirket bünyesinde gerekse Franchising sistemiyle 15 mağazayı faaliyete geçirmeyi planlıyor. Lokasyon için seçkin alışveriş merkezleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu arterler ve iş merkezlerinin çevresi, üniversite kampüsleri ve kioks tipi noktalarda yapılanmayı düşünüyoruz. Mağazalar için 45-150 metre karelik bir alanda lokasyon planlıyoruz. 82

MART MARCH 2018

Which plans do you have for the upcoming period? We plan to have 15 branches, either of ours or by franchising by the end of 2018. Our locations of choice are busy main thoroughfares, near to business centers, choice shopping centers and near to university campus we intend to open kiosk points. We plan for shop locations to be between 45-150 sq.m.


MART MART MARCH MARCH 2018 2018

00


GÖNÜL KAHVESİ “Özel formülleri bulunan özgün ürün gamımız, mağaza konseptimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla hizmet veriyoruz. Başta Avrupa, Asya, Körfez Ülkeleri olmak üzere, dünyanın her köşesinden talepler alıyoruz” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yardımcı sorularımızı yanıtladı. The Chairman of the Board, Yaman Yardımcı, in answer to our questions stated “We have our own formulas for our special range of products and the concept of our shops has a modern manner of offering service, therefore we are receiving requests from all corners of the world but primarily from Europe, Asia, and the Gulf States from entrepreneurs.” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Gönül Kahvesi, Türkiye’de ki tek butik zincir kahve evidir. Türk Kahvesi, espresso ve diğer tüm kahveleri, özel formülleriyle harmanlayıp sunmaktadır. Markamız, “Türk Kahvesi”ne hak ettiği itibarı “Gönül Harmanı” ürünü ile kazandırmıştır.

Will you please brıefly ıntroduce yourself? Gönül Kahvesi, is the only boutique coffee house in Turkey, it serves Turkish Coffee, espresso and other coffee types but all are ground to our private formulas. ”Türk Kahvesi” because of “Gönül Harmanı” has gained its rightful place of respect.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 1992 yılında gıda sektörüne giren grubumuz, 2002 yılından bu yana ‘‘Gönül Kahvesi’’ markasıyla yoluna devam etmektedir.2007 yılı Gönül Kahvesi’nin Franchise Sistemine geçiş yılıdır. Aynı yıl içerisinde Gönül Harmanı Espresso Türkiye Kahve yarışmasında 1.lik elde etmiştir. Gönül Kahvesinin şu an itibariyle yurt içi ve yurt dışından almış olduğu ödüllerin toplamı 14’e ulaşmıştır. Türk kahvesini Dünya’ya tanıtma ve hak ettiği değere taşıma misyonunu yüklenen Gönül Kahvesi bugün Türkiye’de ve yurtdışında 90 şubesiyle, kendi iş alanında en bilinen marka olma hedefini belir-

Will you tell us of the foundation and development of your company? Our group entered the food sector in 1992, from 2002 up to the present we work under the brand name of ”Gönül Kahvesi”, 2007 was the year in which our brand began with the Franchising System. That same year Gönül Harman Espresso became the first in the Turkish Kahve Competition.At the present we have awards from home and abroad, in fact 14 of them.

84

MART MARCH 2018

Gönül Kahvesi made it its mission to introduce Turkish Coffee to the world and thus bring it to its rightful place. We have in the world and in Turkey a total of 90 branches and we are always working to become the most well known brand in the sector. We offer our own special product range, we have


a modern concept and approach, consequently, each day we become nearer to reaching our goal.Gönül Kahvesi opened its first foreign branch in May of 2014 in Saraybosna. We presently have 4 branches abroad, a second one in Saraybosna,one in Austria and one in Bahrain. Presently how many branches do you have and where are they? Domestically we have branches in 38 different cities a total of 86 while abroad we have 4,they are Saraybosna 2, Bahrain 1 and Austria 1.

leyerek, kendine özgü zengin ürün gamı, konsepti ve yenilikçi yaklaşımıyla, hedefine her geçen gün daha da yaklaşmaktadır. Gönül Kahvesi, ilk yurt dışı şubesini Mayıs 2014’te Saraybosna’da açmıştır. Bahreyn, Avusturya ve Saray Bosna’da ki 2. Şubesinin açılmasıyla birlikte an itibariyle yurtdışında ki şube sayısı 4’e ulaşmıştır. Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? Yurt içinde 38 farklı şehirde ve her bölge de; toplamda 86 şubesiyle hizmet vermektedir. Yurt dışında ise toplamda 4 şubesiyle; Saraybosna’da 2, Bahreyn’de 1 ve Avusturya’da 1 şube olmak üzere hizmet vermektedir. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? Gönül Kahvesi 2007 yılında Franchise sistemine geçmiştir. Kendi iş alanımızda en bilinen marka olma hedefine sahibiz. Özel formülleri bulunan özgün ürün gamımız, mağaza konseptimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla bu hedefe yürüyoruz. Başta Avrupa, Asya, Körfez Ülkeleri olmak üzere, dünyanın her köşesinden talepler alıyoruz. Gönül Kahvesi olarak, 2023 yılında Dünyada en az 223 şubeye ulaşmayı hedeflemekteyiz. Tüm bunları doğru bir şekilde kurgulayıp ve uygulayabilmek için Franchise sistemini tercih etmekteyiz Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? Teorik ve pratik olarak aktarılan tüm bilgi ve işleyişi uygulaması ve %100 uyulmasını sağlaması yeterlidir. Sistemin %99 u Gönül kahvesi tarafından oluşturulmuş, geriye kalan % 1’lik kısımda girişimci adaylarımızın işletmenin başında durup, işletmeye sahip çıkmasıyla tamamlanmaktadır.

When did you first begin to offer franchises and why did you choose the franchising system? Gönül Kahvesi began with the franchise system in 2007. We have the ambition to become the most well known brand in our sector. With our various products, which are made to our own special formulas and offered in our the modern concept we are swiftly moving towards our goal. We are receiving applications from the world over but especially from Europe, Asia and the Gulf states.Gönul Kahvesi hopes to have 223 branches by 2023. To effect this in a suitable manner is the reason that we entered the franchise system. Which are the criteria you search for in your applicants? They must activate 100% all the theoretical and the practical methods, this properly done is enough. 99% of our system is supplied by Gönül kahvesi, the remaining 1% is that the entrepreneur candidates must remain at the head of the business and totally in charge. How do you check up on your branches? Our team visits the branches on a regular basis, by the secret customer formula and control of turnover,price of items, sales per person they are followed on our network system. How much investment is required so as to open a branch within your franchise system? For a 100 sq.m. Closed or open premises the building expense is in the region of 600 thousand TL + KDV. For which reasons do entrepreneurs choose your company? The entrepreneurs feel that they can enter with full confidence into our brand as they know that we are quality orientated, we have a well founded system which is easy to manage and that from the very beginning we shall eliminate the risks for them.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Şubelerimizi rutin olarak denetim ekibimizin gerçekleştirdiği şube ziyaretleri, gizli müşteri uygulamaları ve sistem üzerinden (ciro, ürün maliyeti, kişi başı satış vb) uygulamalar ile denetlemekte, standartların uygulatılmasını sağlamaktayız. Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? 100 metrekare kapalı, 100 metrekare açık bir yer için inşa teslim maliyetimiz yaklaşık 600 bin lira artı KDV civarlarındadır. Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Gönül Kahvesi; kaliteye odaklı yapısı, akılcı tabanda kurulmuş sade işleyişi ve riskleri ilk baştan yok edilmiş sistemiyle, yatırımcılar tarafından gönül rahatlığı ile tercih edilmektedir. MART MARCH 2018

85


What should entrepreneurs pay special attention to ın order to succeed? Gönül Kahvesi gives to each franchisee a book which explains all the standard theoretical and practical methods by which we effect our business, they need to study and understand this well also they should stay in charge of their branch and really take care of the business this is the path to success. Why should entrepreneurs take out a franchıse in this sector? Branches which are correctly set up with companies which are quality focused; a knowledgeable and known brand which is constantly working towards making its brand more competitive and more in keeping with each period. For these very positive reasons the entrepreneur must take out a franchise in the sector. Will you tell us of the new processes you have brought to the sector? Our quality and our service; the fact that we are quality orientated, the standards that we have reached because of our very careful work, our primary aim to put into or have put into all our branches any new processes.Gönül Kahvesi, with is own range which is all effected from formulas unique to itself, its well effected quality service, its shop concept all mark it as the leader of new processes.

Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Gönül Kahvesi tarafından kendilerine verilen; İşletme Kılavuzu kitapçığında yazanları, teorik ve pratik olarak aldıkları eğitimde ki standartları uygulamaları ve işlerinin başında durup, işlerine sahip çıkmaları başarıyı getirecektir. Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Doğru kurgulanmış, kaliteye odaklı franchise veren firmalar; marka bilinci, marka bilinirliği, markanın sürekli kendini geliştirme zorunluluğu, markanın rekabet gücünü arttırılması gibi günümüzün geçerli süreçlerinden dolayı markaların gelişimine sürekli katkı sağlamaktadırlar. Bu olumlu sebeplerden dolayı girişimciler franchise almalıdırlar. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? Ürün ve hizmette; kaliteye odaklanmış yapımız nedeniyle, titiz çalışmalar sonucu elde ettiğimiz standartlarımızı, tüm şubelerimizde uygulamak ve uygulatmak ilk önceliğimizdir. Gönül Kahvesi, özel formülleri bulunan özgün ürün gamı, hizmet anlayışı ve mağaza konsepti ile sektöre yenilikçilik anlamında öncülük etmektedir. Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Kahve kültürünün gelişmesi için henüz yolun çok başındayız. Akılcı, kaliteye odaklı yapı ile katkı sağlanırsa, daha kısa zamanda hak ettiği yerlere geleceği inancını taşımaktayız. Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Vizyonumuz; Yenilikçi, girişimci ve kaliteye odaklanmış yapısı ile Gönül Kahvesi’ni dünya markası yapmak. Misyonumuz; Türk Kahvesini ulusal ve uluslararası arenada kaliteli ve güvenilir marka olarak vazgeçilmezler zirvesine taşımaktır. “Dünya’da Bir Gün Herkes Türk Kahvesi’ni Tadacak” sloganımızla yolumuza devam ediyoruz. 86

MART MARCH 2018

How do you envisage the future for your sector? The Coffee Culture sector is presently only at the beginning of the road. I am certain that with intelligent investment and quality oriented focus it will take up its position in its rightful place. May we have details of your short term plans? Our vision;that with our new methods,our entrepreneural spirit and our quality orientation,we shall make Gönül Kahvesi into a world brand. For that reason we continue on our journey under our motto of ”One day the world will know the taste of Turkish Coffee”.


MART MART MARCH MARCH 2018 2018

00


KAHVECİ HACIBABA

“Markaya yatırım bilinci, şirketimizde bir kültürdür. Kahveci Hacıbaba, şubeleşme ve markalaşma tecrübeleri üzerine inşa ettiğimiz konforlu mekanlara sahip, ayrıca hemen her kesimden müşteriye hitap eden bir yapısı var” diyen Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karaman sorularımızı yanıtladı. Mustafa Karaman Assistant to the General Manager answered our questions by saying “Within our brand culture is the essential; investment kowledge, we at Kahveci Hacıbaba have built our development on our own experience and so now branches have extremely comfortable premises which are able to welcome guests from all walks of life.” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1988 Ankara doğumluyum. Lisans eğitimimi Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisansımı Ankara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama bölümünde tamamladım. Şu an Dijitalleşme, Pazarlama ve Sistem Mühendisliği üzerinde akademik çalışmalarımı sürdürmekteyim. Şirketler Grubumuz için 4 senedir çeşitli pozisyonlarda görevler aldım. Şu an ise Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktayım. Konumuz olan Kahveci Hacıbaba markası için kurumsal iletişim, iş geliştirme, pazarlama ve şirket operasyonlarının dijitalleşmesi gibi sorumlulukları ve projeleri yürütmekteyim. Kahveci Hacıbaba gibi lokalde güçlü ve kökleri sağlam bir markayı çağın gerektirdiği standartlara getirmek ve dinamik, denetlenebilir bir iş modeli oluşturmak gerçekten uzun soluklu ve çok faktörlü bir süreç. Franchising doğasına uymayan iş modelinin yaşamasını olanaksız görüyorum. Cafe restoranları bir sisteme almak için bazı düzenlemeler uyarlamak, güçlü bir sentez oluşturmak gerekiyor. İçerisinde yetkinin, esnekliğin, motivasyonun ve adaletin olduğu bir iç düzen ve dışa karşı her daim gelişen ve geliştiğini gösterebilen bir çalışma ve pozitif algı yönetimi. Tüm emeğimiz ve çabamız; gösterdiğimiz eforu müşterilerimize doğru aktarmak ve onlara her gün daha iyi ürün ve hizmet sunabilmektir. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Firmamız küçük bir perakende kuruyemişçi dükkanı olarak 1989 yılında kurulmuştur. Şubeleşme, ardından merkezi üretim ve lojistik, daha sonra kuruyemiş 88

MART MARCH 2018

Will you please brıefly introduce yourself? I was born in Ankara in 1988. I completed my lise education at the Bilkent University in Computer Engineering. I studied for my degree at the Ankara University in Foreign Trade and International Marketing. Presently I continue my academic studies on Dijitalization, Marketing and Systems Engineering. For the last 4 years I have held various positions within our company group. Presently I am Assistant to the General Manager. Within the Kahveci Hacıbaba brand Group I have the responsibility of dijitalizing the interplay of our organization, the business development and the marketing and also of effecting new projects. The brand Hacıbaba Kahve has the need (as do all Franchisors) of setting up a system which has the required methods needed to ensure ongoing sure, strong dynamic actions which fit into the standards of this new generation, also of checking up on those standards this is something which needs much time and thought over a long period. A company which does not adhere to the nature of the franchising system will not have a long life. To have a system in the Cafe Restaurant sector certain existing methods need to be changed and a new modernized synthesis is required. The interior needs to have a qualified, flexible, motivated and just operation, while externally the company must be seen as one that is very positive and one that is constantly developing. All our efforts are focused on these goals and how to correctly display them to customers and we constantly must offer them better products and better service. Will you tell us about the founding and the development of your company? Our company was founded in 1989 as a small retail dried fruit shop. Through the


years came branches, then central production and logistics, then offering a wider range of dried fruit and selling to the sector and then investments in different sectors. In 2003 we opened our first coffee house and so entered the cafe-restaurant sector. At the present we give employment to 700 personnel, as each day passes we continually try to add value to our sector and continue to employ a large number of people. Here it is important to note profit has never been our foremost aim. The know how of brand investment is embedded in the culture of the Kahveci Hacıbaba company. Using our experience in branding and branching we are the owners of very comfortable premises which appeal to people from all walks of life. Presently we have 14 branches but we have only recently begun with the franchise system and naturally the number will soon increase. We are presently coming to 2 agreements for our brand to be placed in two more important locations.

sektöründe satış kanallarının çeşitlenmesi derken yıllar içerisinde farklı sektörlere de yatırımlar yaptık. 2003 senedinde ilk kahve evimiz ile Cafe-restoran sektörüne girmiş olduk. Bugün doğrudan 700’ü aşkın istihdam sağlayan çatımız, her geçen gün içinde bulunduğu sektörlerde katma değer yaratmaya çalışmakta ve yüksek istihdamını sürdürmektedir. En önemlisi bunlar olurken bizim için maddi kazanç hiçbir zaman ön planda olmadı. Markaya yatırım bilinci şirketimizde bir kültürdür. Kahveci Hacıbaba. şirketimizin şubeleşme ve markalaşma tecrübeleri üzerine inşa ettiğimiz konforlu mekanlara sahip, ayrıca hemen her kesimden müşteriye hitap eden bir yapısı var. Bugün itibariyle 14 tane şube ile varız ama bayilik sistemine yeni başladığımız için hızla artmaktadır. 2 önemli lokasyonda sözleşme aşamasındayız. Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? 11 şube şirketimizin. 3 tane franchiseemiz bulunmakta. Yani şu an 14 tane. 1 tane yapım aşamasında ve 2 tane sözleşme aşamasında olanları da sayarsak 20. şubeye 2019 ortasına gelmeden ulaşacağımız kanaatindeyim. Bu şubelerin geneli Ankara’da 2 tanesi ise Kastamonu’da. Uzun yıllar önce gelecek için demo amaçlı açtığımız bu iki şube yüksek verim aldığımız ve bizi şubeleşme açısından cesaretlendiren şubeler olmuştur. Açılım stratejimizin sağlam temellere oturmasında etkili olmuştur. Ankara ve çevresinde güçlü bir marka bilinirliği ve itibarına sahibiz. Bunu doğru hedefleyerek yaymak ve ilerletmek istiyoruz. İstanbul, Avrupa başkentleri ve Körfez ülkeleri mutlaka olmayı hedeflediğimiz yerlerdir. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? 2015 yılında karar verdik ve 2017’ye kadar altyapı çalışmalarını sürdürdük. Franchising’i seçme nedenimiz kuruyemişçilik tecrübelerimizden de geliyor. Kuruyemiş perakendeciliğinde de bayiiler verip uzun yıllar yönettik, artan sayımız ve istikrarımız bize güçlü bir marka hediye etmiş oldu. Kahveci Hacıbaba için de dış kaynağı doğru yönetebileceğimize inandığımız için Franchising’i seçtik.

Presently how many branches do you have and where are they? We have 11 branches and 3 franchises, thats to say 14 branches.1 more in the building process and 2 in the agreement process, so I believe that by mid 2019 we shall have 20. These branches are generally in Ankara but we have 2 in Kastamonu, those 2 were opened long years ago as ‘try outs’ and because we obtained very good results it encouraged us to open more branches. The fact that our opening strategies are very well founded is also a positive factor. In Ankara and its surroundings we are known to be a strong highly respected brand. With this always as our goal we wish to enlarge as we move forward. Enlarging must be in the correct positions which means that we must have in our sights Istanbul, European capital cities and the the Gulf States. When did you first begin to offer franchises? And why the franchise system? We made the decision in 2015 and then effected the foundations for the system until 2017. Our choosing the franchise system really came from our experience in the dried fruit sector. We managed our dealers in retail there, the advantage for us came with the number of our increases and our brand becoming such a strong one. We believed that Franchising was good for Kahveci Hacıbaba as we were capable of properly managing outside branches. Which are the criteria you search for in your entrepreneur candidates? We have 3 main criteria. The right person; preferably someone with experience in the sector or a past in business. The Age;actual age is not important however their being both mentally and physically energetic is always an advantage for an entrepreneur, that is they must be young at heart. The candidates; must have the necessary abilities for management and organization, they must be suitable for team work and aware of,and able to maintain the importance of the character of the brand. Naturally the financial ability is very important. Lastly the choice of position of the branch is of extreme importance. How do you check up on your franchisees? Members of our experienced staff visit the branches periodically and there they effect both a check up and training. They then share the feed back with the Manager and his assistants. Then we evaluate the actions effected so as to be sure that we are

Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? 3 ana kriter var. Doğru kişi; tercihen sektör tecrübesi veya ticari geçmişi olmasında fayda var. Yaş olarak bir kriter yok ama hem fiziksel hem zihinsel açıdan enerjik bir yatırımcı olması bu sektörlerde her zaman avantajlıdır. Genç bir ruha sahip olmalı. Ayrıca yönetimsel, organizasyonel becerileri yüksek, takım çalışmasına uygun ve kurumsal kimlik bilincini, kültürünü özümseyebilecek MART MARCH 2018

00


looking at them from the same perspective. Actions must be effected willingly,and the need for those actions must be seen to be useful. What is the approxımate cost of opening a branch with a franchise from your brand? The approximate price can be calculated at 2000-2500 TL per sq.m. (this is the same for the garden where smoking is allowed).

kişiler olmalı. Mali yeterlilik tabi ki çok önemli. Son olarak ise belirlenecek dükkan yeri çok önemlidir. Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Deneyimli personellerimiz eğitim ve denetim adına periyodik olarak işletmeleri ziyaret ediyor. Gerekli feedback’ler müdüre ve yatırımcıya paylaşılıyor. Doğru olan müdahaleleri kendilerinin görüp aynı pencereden bakabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her şey isteyerek yapılmalı ve faydasına olduğunu bilmeli, görmeli. Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Yatırım maliyeti metrekare maliyeti (sigara içebilir bahçe alanı da dahil) 2000 - 2500 Türk Lirası civarında oluyor. Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Geniş bir müşteri kitlesini ve geniş bir ürün yelpazesini; uygun fiyatlarla sunuyor olmak. Klasikleşmiş ama yeniliklere açık olmak. En önemlisi ise mekanlarımızın konforlu atmosferi. Biz işimizde hiçbir zaman kolaya kaçmıyoruz ve müşterimiz bunu hissediyor. Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Yönlendirmelerimize ve uyarılarımıza dikkat ediyor ve hassas davranıyor olması işin yarısı. Diğer yarısı ise işletme ekibinin uyum ve özveri göstermesi. Herkesin işini layığıyla yaptığı bir ortamda geri dönüş hızlı oluyor. Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Keyifli ve sosyal bir meslek/uğraş. Ayrıca uzun soluklu ve güzel bir nakit akışı sağlıyor. Maliyetlerini ve masraflarını kontrol edebilmelerine ve hizmet standartlarını korumalarına yardımcı oluyoruz. Sonuç olarak kazanıyorlar. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? Kumda Türk kahvesi kültürü bizim sayemizde yıllar sonra Türkiye’de tekrar hatırlandı ve herkes uygulanmaya başladı. Çok yayılmış ve doğrudan bizi hedef alan taklitler artmış olsa da Kumda Türk Kahvesi’ni en iyi yapan yer Kahveci Hacıbaba’dır. Bunun haricinde dekorasyonumuz çok taklit ediliyor. Tescilli birçok unsur neredeyse bire bir taklit ediliyor ve hukuki yollarla savunmaya çalışıyoruz. Tabi taklitler aslını yaşatıyor bir yerde, bu da ayrı bir not. Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Önümüzdeki 10 yıl markalar için %90, no-name girişimciler için %10 oranda olumlu. Çünkü her pazar gibi konsolide olmakta, büyükler ve markalar ayakta kalmakta. Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Sistemimizi sürekli geliştirmek ve hızla yurt dışına açılmak hedefimizdir. 90

MART MARCH 2018

Why do entrepreneurs prefer your company ? Our wide customer potential and our wide product range; the viability of our prices. The fact that while in a manner of speaking we are a classic but still always open to new ideas. Most important of all is the comfortable atmosphere which our premises offer.In our business we never try to effect the easy method for ourselves and the customers can feel this. What should entrepreneurs pay special attentıon to in order to become successful? They must closely follow our methods and our recommendations this is in fact half the equation. The other half is that branch personnel be in harmony and work with great care. In a business where the work is well done the returns can soon be felt. Why should entrepreneurs take out a franchise in this sector? It is an enjoyable sociable profession/activity. It also will be long standing and will offer a good ready cash flow. We help in controlling prices and expenses and maintaining the standards of service. The result is gain. Will you tell us about the new processes which you have brought to the sector? Years later and thanks to us, the traditional Turkish coffee culture has been remembered and everyone tries to enter the sector now. Even though it has spread so much and we have been greatly closely copied in the end the best Turkish Coffee House is Kahveci Hacıbaba. Actually our decorations have also been closely copied. Even some of our processes which have been patented are being exactly copied and we attempt to protect ourselves in court. I guess even being copied is in a way a compliment. What are your thoughts on the future of the sector ın whıch you work? The next 10 years will be 90% good for brands but only 10% good for no-name entrepreneurs. The same can be seen in every sector consolidation is essential and large companies and brands survive. Wıll you tell us of your plans for the future? Our goal is to continue to develop our system and to rapidly expand to abroad.


MART MARCH 2018

00


KOCATEPE KAHVE EVİ “Markamızın gelişim sürecine bizimle birlikte katkı sağlayacak, Kocatepe Kahve Evi Ailesi’nin bir parçası olacak, işletme konusundaki tecrübeleriyle markamızın gücüne güç katmaya hazır, işin başında durabilecek adaylar bizim için oldukça değerli” diyen Marka Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Gökalp sorularımızı yanıtladı. Founding Partner and Member of the Board, Özcan Gökalp answered our questions by stating “During the period of our brand development we need people who wish to join the Kocatepe Kahve Evi family and add their strength to ours, they must be people who will themselves be in charge of their own business.” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1983 yılında Ankara’da doğdum. Orta öğretim ve lise hayatımı Ankara’da tamamladım. Ardından, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü ve bunun yanı sıra Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimimi tamamladım. Daha küçük yaşlardayken, gıda sektöründe faaliyet gösteren aile şirketimiz sayesinde ticaretle tanıştım. Lisans eğitimimin ardından da, uluslararası bilinirliği olan bir firmanın satış departmanının farklı pozisyonlarında 7 sene boyunca görev yaptım. Çocukluğumdan beri iç içe olduğum ticari hayattan edindiğim gözlemlerimi, profesyonel tecrübelerimle de birleştirerek 2016 yılının Ocak ayında ortağı olduğum Kocatepe Kahve Evi’ndeki görevime taşıdım. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Bizim marka hikayemiz, 1919 yılında kuru kahveci olarak Bayan Maruşya ile başladı. 1929 yılında Burhanettin Koçer ve 1949 yılında Nurettin Tunçay ile gelişimimizi sürdürerek 1987 yılında şirketleştik. 1996 yılından beri de, şu an sizlerin bildiği Kocatepe Kahve Evi konseptiyle konuklarımızla buluşuyoruz. Bu arada da 2011 yılında Kocatepe Kahve markasının aşığı bir grup yatırımcı tarafından, Kocatepe Kahve Evi konsepti markayı daha da yükseklere taşımak amacıyla devralındı. 2011 yılında şirketi devralan ortaklarımıza, büyüyen ve gelişen Kocatepe Kahve Evi yapısına katkılarımızı eklemek amacıyla, 2016 yılında 3 yeni yatırımcıyla birlikte ben de ortak oldum. Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? Anadolu’nun tam 17 ilinde yer alan 40 tane şubemizde, konuklarımızla buluşuyoruz. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? 1996 yılında Türkiye’de açılan ilk kahve evi konsepti olma özelliği taşıyan ilk şubemizle birlikte, franchise sistemimiz başlamıştı. 2011 yılı itibariyle markanın devralınmasıyla beraber, markamızın girdiği gelişim süreci yine franchise sistemiyle devam etti. Biz her zaman, büyüme odaklı stratejimiz içerisinde franchise yapısının önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Markamızın imajını ve gücünü doğru temsil edebileceğini düşündüğümüz, farklı bölgelerdeki yatırımcılarımızın ener92

MART MARCH 2018

Will you please briefly introduce yourself? I was born in Ankara in 1983. I completed my mid school and lise education in Ankara.Afterwards I obtained my degree from the Osman Gazi University Management Division and additionally in the University of Anatolia in Public Relations. While I was still much younger I was introduced to the business world thanks to the fact that my family had a company in the food sector.After completion of my degrees I worked for 7 years in an international awareness company in various sales positions.Then I added,to my childhood experiences in the business world,my professional experience and in January 2016 began to work in the company which I had invested in,the Kocatepe Kahve Evi. Will you tell us of the founding and development of your company? The story of the brand was that it was founded in 1919 as a coffe shop with the name of Bayan Maruşya. In 1929 Burhanettin Koçer and in 1949 Nurettin Tunçay added to its development, then in 1987 it became a company. Now since the year of 1996 the Kocatepe Kahve Evi has been meeting with its clients. In 2011 some partners (who loved our brand) joined us with the intention of carrying our concept even higher. Then the partners which the brand had been turned over to with the intentions of enlarging even further, in 2016 took on 3 new partners myself included. Presently how many branches do you have and where are they posıtıoned? We have positions in a total of 40 branches, they are in 17 different regions of Anatolia. When did you first begin to offer franchıses and why dıd you choose the franchise system? In 1996 we opened the very first branch of a coffee house concept, that was the beginning of our franchising. From 2011,with the turn over of our brand we continued development always by means of the franchise system.We have always believed that our enlargement strategies should be within the very important functioning of franchising. We intend that our brand and its image should be represented by pleople who are capable of effecting this and we depend on the


jilerine ve işletme yeteneklerine güvenerek; markamızı konumlandırmak istediğimiz bölgeyi en iyi tanıyan kişilere emanet ediyoruz. Franchise sistemi sayesinde; markamızın prestijini, bu işi tutkuyla yapacak yatırımcılarla buluşturabiliyoruz. Aslında bu yapı ile işimize ve markamıza sahip çıkacak bir aile yapısıyla birlikte bir ortaklık sistemi kurmuş oluyoruz. Bu yüzden, franchise sisteminin markamızı büyütme konusunda bizi destekler nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? Yatırımcı adaylarımızda oldukça dikkat ettiğimiz bazı hususlar var. Markamızın gelişim sürecine bizimle birlikte katkı sağlayacak, Kocatepe Kahve Evi Ailesi’nin bir parçası olacak, işletme konusundaki tecrübeleriyle markamızın gücüne güç katmaya hazır, işin başında durabilecek adaylar bizim için oldukça değerli… Bunun yanı sıra; yatırımcılarımızdan, markaya ve işletmeye sahip çıkmasını, bu işe gönül vermesini, maddi olanakları da bu yatırıma elverişli olmasını bekliyoruz. En önemlisi de; tüm süreçlerde yönetimle koordinasyon halinde olabilecek yatırımcı adaylarının, Kocatepe Kahve Evi markasını kendi bölgesine taşımasını tercih ediyoruz. Bizim için önemli olan, Kocatepe Kahve Evi Ailesi’nin yapısına da uyum sağlayabilecek yatırımcı adaylarıyla markamızı buluşturmak… Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Merkez ofisimizdeki operasyon ekibimiz; alanında uzman baristalar, mutfak koordinatörleri ve saha görevlilerimizden oluşuyor. Operasyon ekibimiz; düzeni oluşturmak ve mevcut düzenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, şubelerimizi sık sık ziyaretler ediyor. Biz, merkezi Ankara olan bir markayız ve şubelerimizin çok büyük bir kısmı Ankara’da konumlanmış durumda… Bu nedenle, Ankara’daki tüm şubelerimiz haftada 1 kez; il dışındaki tüm şubelerimiz de en az ayda 2 kez ziyaret ediliyor. Ziyaretlerimiz, hem eğitim hem denetimden oluşuyor. Denetim süreci, daha iyi hizmet kalitesi oluşturabilmek ve müşteri memnuniyetini artırmak adına verdiğimiz eğitimlerin geri dönüşlerini alıp alamadığımızı değerlendirmek yönünde oluyor. Bu bağlamda, alanında uzman mutfak koordinatörlerimiz menü içeriklerinin standart bir şekilde pişirilmesi ve sunumu kontrol ediyorlar. Baristalarımız, kahve makine ve ekipmanlarının ayar kontrolünden, kaliteli sunumlarda ürünler oluşturulmasına kadarki süreci yönetiyorlar. Saha görevlisi arkadaşlarımız da; işletmenin genel görünümünden temizliğine, müşterinin işletmeye ilk girişinden uğurlanmasına kadar olan süreçteki, misafir ağırlama ve müşteri memnuniyeti yöntemlerini uygulamalı olarak anlatıyor. Uygulama sürecinin gözlemlenmesinin ardından, eksik ya da hatalı kısımları düzeltmek amacıyla yine aynı ekip tarafından eğitimler veriliyor. Ayrıca her şubemizde, ayda bir kez uygulanan “gizli müşteri” uygulamamız var. Bunun için anlaştığımız profesyonel bir şirket tarafından bize sağlanan farklı insanlar, tüm şubelerimizi müşteri gibi ziyaret ediyor. Bu ziyaretler esnasında, bir işletmede aradığımız a’dan z’ye tüm kriterler kontrol edilerek, yaşanan olumlu ve olumsuz tüm hususlar franchiseemızla paylaşılıyor. Markamızın sürekli kendini yenileyerek büyümesini sağlayan en temel özelliklerimizden bir tanesi de, aslında bizim bu detaylı denetleme sistemimiz... Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Kurulum aşamasında dükkânın lokasyon seçimi ve diğer ön görülerimiz olumlu olduğu takdirde; minimum 100 metrekare kapalı, 150 metrekare de açık bir alan olmasını istiyoruz. Bu bağlamda, yaklaşık metrekare maliyetlerinin anahtar teslim fiyatı 800 dolar civarında tutuyor. Bu fiyatın içinde, gıda ürünleri hariç; mutfak, bar ve salon grubunda bulunan makine ekipmanları da dahil olmak üzere, işetmenin ihtiyaç duyduğu her detay mevcut… Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Gelişen ve her geçen gün yenilenerek büyüyen bu sektörde, markalaşmak için önemli adımları izlemenin şart olduğunu düşünüyoruz. Tüm şubelerimizde müşte-

strengths and energy that our investors are able to add in their own different provinces. In other words we allow our brand to be practiced by people who best know the new region. Thanks to the Franchise system;we meet up with investors who will maintain the prestige of our brand and will run their business with joy. In actual fact under the franchise system we are forming a partnership system which is in a way a family group.For these reasons we believe that the system plays a very important position in the enlargement of our brand. Which are the criteria you search for in your franchise canddates? There are certain conditions to which we pay special attention. The candidates must be of help in the development of our brand, as a member of the Kocatepe Kahve Evi Family they must add their strengths to the already existing experience of the brand, and they must be present at the head of their business those are the ones that are of especial value Additionally; investors must have the feeling of responsibility for our brand and for their business, they must put their hearts into it and they also must have available the required finance. Most important of all;there must be constant cooperation between brand and franchisee as they carry our brand to their province.Our goal is to have investors who can easily fit in with the Kocatepe Kahve Evi Family. How do you effect your check ups? We have an operations team at central; experts in the sector, kitchen coordinaters and ground attendants. Our operations team; is to form the manner and continuation of the businesses, therefore they often visit the branches. Our company is centered in Ankara as are many of our branches are also consequently weekly visits are paid to them, however branches outside the province are also visited twice a month. Our visits are both to check up and to train. They are to improve the quality of service and returns show if these trainings are working well or not. On this subject our kitchen coordinators check menu items and also the manner in which they are being cooked. Our coffee experts control the standards of coffee machines and equipment and also watch the time management for production of quality beverages. As for our ground team;they look at general cleanliness, the manner of receiving customers from the very minute of their entering the premises, they teach methods to ensure customer satisfaction and watch those methods being put into action. For any problems or lacks which have been observed the team gives additional training. We also have once a month ‘secret customer’visits to our branches. For this we use an outside professional team which sends different people as visitors. During those visits all the a-z criteria are studied and all acts, positive or negative are later shared with the franchisee.In actual fact one of the most important factors in our brand always continuing its self improvements is based on the details received from the secret customer check up system. What ıs the approxımate cost of opening a branch within your brand franchıse system? Within the founding period if the factors of location and other prequisites are positive, we prefer that premises be a minimum of 100 sq.m closed and 100 sq.m. open space. We then see that the approximate sq.m.price for turn key delivery is in the region of 800$ .This price does not include food stuffs;however all other costs such as kitchen, bar and salon,and their equipment, all other requirements needed to begin the business are there. Which are the reasons that entrepreneurs choose your company? In this sector which is being enlarged or renovated as every day passes, we believe that always following the steps needed to become a brand need to be adhered to, so as to ensure that the brand functions are constantly being improved. The most important of all is that with a correct team we are able to maintain our high standards and we can develop new products and so actively develop our work. Of course it should never be denied that the sector also can show the new courses MART MARCH 2018

93


rilerimizin aynı üstün nitelikli deneyimi yaşaması adına operasyon faaliyetlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Her şeyden önemlisi iyi ve doğru bir kadro ile Türkiye’nin her yerinde aynı hizmeti verebilmek adına sürekli olarak ürün geliştirme çalışmalarımıza aktif bir şekilde devam ediyoruz. Pazara katkılarını asla yadsıyamayacağımız gençlerin alışkanlıklarını yakından takip ediyor, dijital mecralarda aktif olmaya özen gösteriyoruz. Tüm bunlar, konuklarımızın ve girişimcilerin bizi tercih etmesini sağlıyor. 1949’dan beri kahve sektöründe faaliyet gösteren, her geçen gün de gelişerek büyüyen güçlü bir marka çatısı altında olmayı kim istemez ki? Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Bizim güçlü ve köklü markamızla birlikte yola çıkan girişimcilerimizin, işlerinin başında bizzat kendilerinin bulunması ve Kocatepe Kahve Evi tarafından belirtilen yönlendirmelere uygun adımlar atmaları, başarıyı getirecektir… Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar? 2012-2013 yılında Türkiye’de kişi başına düşen kahve miktarı 595 gramken, geçtiğimiz yıl bu rakam 920 grama kadar ulaştı. Kahveye küresel düzeyde artan ilgiye paralel olarak, ülkemizde de kahve sektöründe yapılan marka yatırımı ve şubeleşme, bu veri artışına katkı sağlayan en büyük etkenler arasında geliyor. Uluslararası markaların Türkiye’de şubeleşmesi, üçüncü nesil kahve diye adlandırılan farklı demleme yöntemlerinin hayatımıza girmesiyle de beraber, Türk halkının yeni kahve türlerine gösterdiği ilgi de artmaya başladı. Farklı çekirdekler ve demleme yöntemleriyle birlikte marka sayıları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu günlerde, kahve konsepti ile markalaşan birçok işletme; düşük maliyetlerle insanların en kolay sosyalleşebildiği alanlar olarak gösteriliyor. Bu da, Türk halkının giderek daha da fazla benimsediği bir sektörün oluşmasına son dönemde yol açtı. İnsanların, kahve konusunda yeni tatlar denemeye daha da açık bir hale gelmesi, bizim gibi şubeleşen markalar için avantajlı bir durum haline geldi. Bu durumda, var olduğumuz alanı yatırımcılar için oldukça cazip kılmak için yeterli… Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? Bu alana getirdiğimiz en büyük yenilik, 1996 yılında Türkiye’de ilk kez bir kahve evi konsepti oluşturmamızla başladı…Bunun yanı sıra; sektöre getirdiğimiz bir diğer yenilik de, geniş ürün yelpazemiz.. Ulusal markalar arasında, ürün yelpazesi bizim kadar çeşitli olan başka markalar yok.

which youth trends are taking and we always carefully follow those. These are some of the many reasons that entrepreneurs prefer us. Which new investor does not wish to work under the auspices of a strong brand which has been in the sector since 1949? What should entrepreneurs pay special attention to in order to be successful? The entrepreneurs which set off on their journey under the auspices of our strong and well founded brand must definetly be there at the head of their business themselves and then they must closely follow all the methods that the Kocatepe Kahve Evi imposes, with these closely followed success will be ensured. Why should entrepreneurs take out a franchıse ın thıs sector? In the years 2012-2013 in Turkey yearly consumption of coffee was 595 grams, while last year this figure reached 920 grams. Actually this is in paralel to the world wide increase,some of the main reasons for this increase in our country is the investment which has been effected in brands and their branches. While the international brands which came to Turkey and their branching out, what we now term 3rd generation coffee and its different manners of blending saw the Turkish population renew their interest in coffee. The number of brands in the sector increases day by day. Today the branding of the coffee concepts has been effected and they have become places in which to socialise without having to spend large sums of cash. This has proved the reason that the sector has become more and more favoured recently. People have become more open to trying new flavours and those who like us have opened up branches are at an advantage. This has been enough for our sector to become of interest to investors. Wıll you tell us of the new processes whıch you have brought to the sector? Our biggest new procedure was when we founded in 1996 for the first time in Turkey,a coffee house concept, another of our additions is our offering a much wider range of products, within the national brands no other company offers such a wide choice.

Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Sektördeki gelişmeler birinci dalgayı oluşturdu. İkinci dalganın sesleri duyulmaya başladı. Bu dalgadaki beklentiler; gerçek franchise sistemleri ile sadece dükkan sayısını artıranlar arasındaki ayrışma olacaktır. Bu ayrım ise; tedarik, ürün, hizmet, marka, satış sonrası hizmetler gibi konularda standart bir altyapıyı geliştirerek şubelerde yaşatabilme ve şubelerinde karlı gelir modeli yaratabilme yeteneğinde ortaya çıkacaktır. Önümüzdeki dönemde, bu ayrımı yaratamayan zincirlerin piyasadan çekildiği ve bu konuya yatırım yapan zincirlerin ise pazarı büyüttükleri bir çift kutuplu gelişmeyi gözlemlememiz muhtemeldir. Gelecek 10 yıl; ülkemizde kahveye olan talebi artırmak, tüketicinin kahve kültürünü geliştirmek, kahve evi kavramını şekillendirmek için kahve zincirlerinin katkısına açık bir dönem olacaktır. Ayrıca, bu zincirlerin uluslararası markalar olabilme çabalarını devam ettiği ve bu çabalardan birkaçının başarıya ulaştığı bir dönemin de arifesinde olduğumuzu düşünüyorum.

What are your thoughts on your sector for the upcoming period? The sector has already completed the first wave. The voice of the second is already to be heard, the expectations of this new wave are that the difference will easily be seen in those that enlarge the numbers of their branches by way of franchise systems. The difference that they offer will be in subjects such as supplies, products, service, brand, after sales service, the foundation of a system by which branches can be reviewed and brought to a better rate of profit so that they can survive. We can assume that in the near future their will be two camps in the sector those that have not effected these changes and which have been obliged to pull out of the sector and the brands which have made the investment in chains and consequently been able to survive. Within the next 10 years; in our country the demand for coffee will increase, the consumers will have the coffee culture enlarged and the coffee houses will, with the help of their coffee branches form their own more free style wider range. I also believe that some brands have become successful enough so as to carry their brand abroad I believe that others will also have this goal in sight.

Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? İlerleyen dönemlerde; ülkemizdeki kahve bilinci ve tüketiminin artmasına büyük katkılar vermiş, ülkenin her bölgesindeki kahve zincirleri ile güçlü franchise altyapısına sahip ve uluslararası arenada oyuncu haline gelmiş sektör temsilcileri olmayı hedefliyoruz. Tüm bunların yanında, bir master franchise sistemi ile markamızı İstanbul, Avrupa ve Orta Doğu’daki konuklarımızla da tanıştıracağımızın müjdesini Franchise Dünyası Dergisi’nin okuyucularına vermek isteriz.

Which are the goals that you have for the upcoming period? As time passes; as the the Know how of the coffee culture increases based on our already well founded strong franchise system we shall become representatives of it both domestically and abroad. With this in mind we can bring first of all to the readers of the Franchise Dünyası Dergisi the good news that under our new system we shall ne offering master franchises in Istanbul and inEurope and the Middle East.

94

MART MARCH 2018


MART MART MARCH MARCH 2018 2018

00


SHATILLI CAFE’Xtra

“Eski pastane ve restoran arasında var olan sektörel boşluğunu doldurmak amacıyla butik pastalar, özel harmanlanmış Türk ve dünya kahveleri, dünya mutfağı ve yöresel lezzetlerle kişiye özel yemek alternatifleri sunmaktayız” diyen Marka yöneticisi Yaşar Karabulut sorularımızı yanıtladı. Manager of the brand, Yaşar Karabulut, answered our questions by saying “We fill the space which there was between the old type of patisserie and the restaurant by offering boutique type cakes, specially blended Turkish and world coffee and tastes from both the world kitchen and our domestic traditional kitchen.” Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 2008 yılında İzmir merkezli kurulan firmamız, 2010 yılından itibaren bayilikler vermeye başlamıştır. Sizlerin de bildiği gibi ülkemizde geçmişte mevcut olan mahalle aralarındaki pastaneler günümüzde konseptlerini güncellemiş olup şu an servislerinden, sunumlarından son derece keyif aldığımız coffee shoplara dönüşmüştür. Halihazırda mevcut olan coffee shopları incelediğinizde yoğunluklarının çok fazla olduğunu, fakat işletmecileri ile görüşüldüğünde cirolarının yoğunluğa ters orantılı olduğunun tespitinde bulunacaksınız.

Will you tell us of the founding and development of your company? Our company was founded in 2008 its central was in Izmir and from 2010 we have been offering franchises. As you are aware in our country there has been a renewal of the old district coffee house concept but it has been remodeled into premises which serve both coffee and cakes, a concept which is greatly enjoyed today. However at the present if you carefully weigh up the concept you see that those places are always full,but when you talk to the people who run them they say turn over is not as it appears to be.

Takdir edilir ki bistro-restaurant ağırlıklı yemek çeşitlerinin hem malzeme hem işçilik maliyetleri göz önüne alındığında işletmenin kar marjı düşük, giderlerinin yüksek olduğunu göreceksiniz. Bu sebepten dolayı hem misafirlerimize daha kapsamlı hizmet vermek buna paralel ciroları arttırmak ve karlılığı yükseltmek adına coffee shoplar ile bistro-restaurant sistemleri arasındaki kopukluğu yumuşak bir köprü bağlantısı kurarak coffee shoplara uygun yemek alternatifleri zenginleştirip işler hale getirdik. Ve bu yeni yapılanmaya Cafe’Xtra adını verdik.

It can be realized that in the main the bistro-restaurant is something which needs a high investment in products and in personel which results in a very low profit margin. Consequently so as to give a more complete service to our clients while at the same time increasing turn over and also profit margins, we have produced a system which in a manner of speaking is a soft tie up between the coffee shop and suitable foods and so we enriched our menus. To this new concept (in the sector there was a void there) we have given the

96

MART MARCH 2018


name of Cafe’Xtra. We complete the joining of them by offering boutique type cakes, specially blended coffees with also the opportunity of special foods from the world and our traditional taste kitchens.We claim that just as the old patisseries were changed into the modern coffee shops, now is the time to renew those coffee shops. This is why we now offer the public our new concept of Cafe’Xtra. Presently how many branches do you have and where are they? Primarily we are offering franchises in Izmir, Istanbul, Ankara, Kayseri, Adana and Samsun but continue to offer thoughout Turkey. We however believe that if our brand works both domestically and internationally it will become an important addition to our country which is very important. Consequently in the near future we also aim for the foreign market.

Eski pastane ve restorant arasında var olan sektörel boşluğu doldurmak amacıyla butik pastalar, özel harmanlanmış Türk ve dünya kahveleri, dünya mutfağı ve yöresel lezzetlerle kişiye özel yemek alternatifleri sunmaktayız. Biz iddia ediyoruz ki geçmişte pastanelerin değişerek cafe shoplara dönüştüğü gibi, artık mevcut coffe shopların da, yenilenme zamanı ve sizlere sunduğumuz yeni Cafe’Xtra sistemine geçiş zamanı gelmiştir. Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? Başta İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Adana, Samsun olmak üzere tüm Türkiye de bayilikler vermeye devam etmektedir. Yerli ve milli olan bu markamızı, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da görmek ülkemize kazandıracak olduğu katkılar açısından çok önemlidir. Dolayısıyla yakın gelecekte de yurtdışında olmak hedeflerimiz arasındadır. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? 2010 yılından itibaren bayilikler vermeye başladık. İşletmelerde kalifiye eleman eksikliğini yetiştirmenin işletmelere vermiş olduğu mali ve zaman kaybı yükünü hafifletmek amacıyla olabildiğince pratik ve keyifle yapılabilecek özel reçetelerimiz ile hizmet sektöründe ayrı bir kalite ve kolaylık sağlamaktayız. Oldukça dinamik ve sürekli büyüyen Türkiye franchise pazarında yaratmış olduğumuz Shatilli Cafe’Xtra sisteminin %99 u oluşmuştur. Geriye kalan %1 yatırımcının şubesine sahip çıkmasıyla tamamlanan %100 ile tüm Türkiye de paylaşmayı ve hızla büyümeyi hedeflemekteyiz. Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? İşin başında durabilecek, gelişime ve eğitime açık sektöre ilgi duyan işini severek ve özümseyerek yapabilecek Shatilli Cafe’Xtra işletmeciliğinin gerektirdiği yatırımları karşılayabilecek finansal imkanlara sahip olmak. İnsan ve finansal yönetimde deneyim sahibi olmak tüm zaman ve gücünü şubesinin yönetimi için harcama isteği ve imkanına sahip olmak.

When did you first begın to offer franchises and why did you choose the franchise system? We began to offer franchises in 2010. We were aware that it was not easy to find experienced personnel in the sector and so in order to take some of the work and expense off our entrepreneurs we brought both practical and enjoyable solutions to the set ups. Within the quite dynamic and constantly enlarging Turkish sector with our brand,we have already realised 99% of the Shatili Cafe’Xtra concept. The remaining 1% will be completed by the owners of the franchises and this is how we intend to enlarge and spread throughout the whole of Turkey. Which are the criteria you search for in your franchise candidates? People who are able to be there in charge of their business,who are open to development and training in the sector, who love their work and effect it with care and who also have the necessary financial requirements for the Shatili Cafe’Xtra concept. They must be willing and eager physically and financially to gain experience while spending their time and their strengths in managing the branch. How do you check on your franchisees? As Shatili Cafe’Xtra impartial checks are regularly effected by our management. What is the approximate investment needed to open a branch within your franchise system? For different locations we have three different concepts available. The investment changes according to the concept. The Shatili Cafe’Xtra Concept varies from 2000 - 3500 TL per sq.m. The branches need to be opened where the coffee culture is already well accepted that is in centers or in districts near to these centers.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Shatilli Cafe’Xtra olarak tarafsız denetmenler ve yönetim tarafından düzenli hizmet vermekteyiz.

Which are the reasons that entrepreneurs choose your company? Being a franchisee of Shatili Cafe’Xtra means on the one hand having the pleasure of being owner of your own business while being able to have the support of those with long years of experience and the capacity to reduce to as little as possible the risks involved with a new set up.

Markanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Kurulacak lokasyon konumuna göre üç farklı konseptimiz vardır. Yatırım maliyeti konsepte göre değişkenlik göstermektedir. Shatilli Cafe’Xtra Konsetipi metrekare maliyeti 2 bin-3 bin 500 Türk Lirası arasındadır. İşyerlerinin ve kahve kültürüne sahip olan kesimin yoğun olduğu merkezlerde ve bu merkezlere yakın bölgelerde, şubelerimizin açılması gerekmektedir.

What should entrepreneurs pay special attention to in order to become successful? For success they need to spend their strength and lots of energy managing the business which ideally they should love. Being the Manager of a Shatili Cafe’Xtra means on the one hand having the pleasure of being owner of your own business while on the other hand having the support of a brand with long years of experience and which has the ability to decrease the risk factor of setting up a businees to a minimum. MART MARCH 2018

97


Along with the requirements of remaining in charge of your business,being open to training and development in the sector working with great care and attention to become a franchisee of Shatili Cafe’Xtra candidates must have an entrepreneural spirit and a strong wish to succeed,a successful record of experince in past managment and of course to have the neccessary financial capacity. Those are the types of candidates we prefer. To the entrepreneurs of Shatilli Cafe’xtra we insist that they must have the ability to carry our brand name in the ongoing correct manner. Shatilli Cafe’xtra also acts with extreme care on the subject of hygiene.

Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Shatilli Cafe’Xtra işletmecisi olmak bir yandan kendi işinin sahibi olmanın keyfini yaşarken öte yandan uzun yıllardır devam eden deneyim bilgi birikimi sayesinde her alanda sunulan destek ve uzmanlık ile bir iş kurmanın risklerini en aza indirmek demektir. Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Girişimciler başarı için şubesinde, yönetim için gücünü harcamaya istekli olması yüksek enerji için bu alanda hevesli ve işini sevmesi gerekmektedir. Shatilli Cafe’Xtra işletmecisi olmak bir yandan kendi işinin sahibi olmanın keyfini yaşarken öte yandan uzun yıllardır devam eden deneyim bilgi birikimi sayesinde her alanda sunulan destek ve uzmanlık ile bir iş kurmanın risklerini en aza indirmek demektir. İşin başında durabilecek, gelişime ve eğitime açık sektöre ilgi duyan işini severek ve özümseyerek yapabilecek Shatilli Cafe’Xtra işletmeciliğinin gerektirdiği yatırımları karşılayabilecek finansal imkânlara sahip olmak. İnsan ve finansal yönetimde deneyim sahibi olmak tüm zaman ve gücünü şubesinin yönetimi için harcama isteği ve imkânına sahip olmak. Shatilli Cafe’tra girişimci bir ruha ve başarma hırsına sahip, başarılı bir iş geçmişi ve yönetim tecrübesi olup, yatırımın gerektirdiği finansal kaynaklara sahip olabilen işletmeci franchisee adayları tercih edilmektedir. Girişimcilerimizin Shatilli Cafe’Xtra imajını doğru yansıtması ve bunun devamlılığının sağlaması zorunluluğu bulunmaktadır. Shatilli Cafe’Xtra hijyen konusunda çok titiz davranmaktadır. Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Sektörde uzun yıllardır devam eden bilgi deneyim ve tecrübeleri paylaşmak ayrıca zamandan kazanmak için Franchise olmalıdırlar. Shatilli Cafe’Xtra şubesi sahibi olduğunuzda size düşen sadece anahtar teslim almaktır. Şubenizin tüm eğitimleri verilmiş donanımları tamamlanmış ve işleyen bir Cafe Xtra sahibi olarak işe başlamanız için Franchise olmanız gerekmektedir. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? Hızlı ve pratik ürün sunumu için geliştirdiğimiz reçetelerimiz ile iki yumurtayı tavaya kırmak kadar kolay çalışma ortamı oluşturup kalifiye eleman bulmanın zorluğunu ve yükünü işletmeciden alıp keyifli çalışma ortamı oluşturmaktayız. Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Shatilli Cafe’Xtra olarak kahve kültürünün hızla yayılacağını yeme içme alışkanlıklarının arkadaş eş dost ve yakınları ile evlerde değil ortak buluşma noktaları yeni mekanlarda kaliteli ve keyifli hizmet almanın yaygınlaşması ile işletmeciliğin kazançlı olacağını öngörmekteyiz. Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Tüm Türkiye de ve dünyada Shatilli Cafe’Xtra markasını duyurmak konseptimizi yeme içme kültürü olan her noktaya ulaştırmak. 98

MART MARCH 2018

Why should entrepreneurs take out a franchise in this sector? They should take out a franchise from the brands which have years of experience in the sector in order to benefit from that experience but also to benefit with the time factor. The Shatilli Cafe’xtra concept offers the franchisee turn key delivery.Which means he/she has received all the training, completion of hardware and in fact only remains to begin work. Will you tell us of the new processes which you have brought to the sector? We have made our formulas as easy and practical to use as breaking two eggs into a frying pan,because we are only too much aware of the difficulty of obtaining trained staff, we wish to take from the shoulders of the franchisee the main of the weight of that problem and leave them with an enjoyable working environment. What are your thoughts for the future of your sector? We at Shatili Cafe’Xtra believe that coffe culture habits have changed and that now people wish to meet with their friends and close ones outside the home,in different but quality surroundings while enjoying the good service there. These are the reasons that we believe the sector will enlarge greatly. Will you tell us of your plans for the near future? We wish to make known the Shatili Cafe’Xtra brand name throughout Turkey and the world because of its own special concept of drinking and dining.


MART MARCH 2018

00


TURKEY FRANCHISE CENTER

“Çıkış hikayemiz, bireysel danışmanlık yapmak yerine ekip olarak danışmanlık yapma fikri üzerine kurulu. Şu anda İş Geliştirme, IT, Operasyon, Pazarlama, Grafik Tasarım, Executive Chef ve Mimari Tasarım konularında hizmet veriyoruz” diyen firma yetkilileri sorularımızı yanıtladı. The representative of the company while answering our questions stated ”The story of our foundation is the idea that rather than each person become a consultant in his own right we would become a group consultancy. Presently we offer consultancy on Work Development, IT, Operations, Marketing, Grafik Design, Executive Chefing and Architecture.” Sizi tanıyabilir miyiz? Barış Tamer Memiş,1974 doğumluyum. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Lisans mezunuyum. 2005 yılından itibaren önce kendim franchisee olarak daha sonra da profesyonel çalışan olarak gıda ve franchise sisteminin içindeyim. Tatlıcı Tombak, Romma Dondurma, Domino’s Pizza, Little Caesars Pizza ve Simit Sarayı firmalarında iş geliştirme konusunda değişik kademelerde çalıştım. Yaklaşık olarak 8 ay önce ortağımla kurduğumuz TFC Danışmanlık ile danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Cüneyt Uzunlar,1970 doğumluyum. Preston University - Information Technology mezunuyum. İş hayatımın büyük kısmı bankacılık ve sigorta sektöründe geçti. Koçbank, Oyakbank ve Türktelekom çalıştığım şirketlerden bazıları. En son Çelebi Holding’te Little Caesars IT Direktörüydüm. Yaklaşık olarak da 8 aydır danışmanlık yapmaktayız. Danışmanlık olarak TFC’nin farkı nedir? Şu anda iş hayatında çok değerli danışmanlar mevcut. Ancak bizim çıkış hikayemiz bireysel danışmanlık yapmak yerine ekip olarak danışmanlık yapma fikri üzerine kurulu. Bir kaç yıldır hayalini kurduğumuz bir ekip çalışması yani. Şu anda İş Geliştirme, IT, Operasyon, Pazarlama, Grafik Tasarım, Executive Chef ve Mimari Tasarım konularında beraber çalıştığımız bir ekibimiz mevcut. Dolayısıyla bir projenin en başından başlayıp konseptin oluşturulması ve ilk mağazanın açılmasına kadar tüm süreçler için uzman ekibimizle birlikte hizmet vermekteyiz. İnternet sitemize girip incelediğinizde göreceksiniz ki ekip arkadaşlarımızın hepsinin çok büyük firmalarda çok önemli deneyimleri mevcut. Hizmet verdiğiniz temel konular nelerdir? Bir önceki soruda da söylediğimiz gibi her konuda uzman bir arkadaşımız mevcut. Yani franchise almak isteyen bir yatırımcıdan, markasını franchise vermek isteyen bir marka sahibine, tamamen lokasyon odaklı butik bir konsept yaratmak isteyen bir yatırımcıya kadar hizmet verebilecek durumdayız. İnternet sitemizde tüm hizmetlerimizin detayları mevcuttur. Ayrıca Katar’da Türk markaları için franchisee veya master franchisee bulunması konusunda Katar merkezli bir danışmanlık firması ile birlikte çalışmaktayız. Çok yeni kurulmuş olmanıza rağmen referanslarınız mevcut mu? Aslında firmamızı kurduktan sonra hızlı bir giriş yaptık. Bir kaç tane butik projemiz oldu. Antalya merkezli şubesi olan Maydanoz Köfte ile 6 aydır çalışmaktayız. BVS Grup bünyesinde bulunan Sait Efendi İskender markasının Katar Pazarında franchisee anlaşması konusunda aracılık yapan 2 danışmanlık firmasından biri olduk. En son projemize de Tokana Mantı ile başladık. Çok yakında yeni bir franchising sistemi ile piyasaya çıkacağız. 100

MART MARCH 2018

Will you please introduce yourself? Barış Tamer Memiş, born in 1974. Graduate of the Yıldız Technical University in Chemistry. From 2005 onwards I worked first as a franchisee myself and then professionally in the food franchising sector.I worked in various different positions of work development with Tatlıcı Tombak, Romma Dondurma, Domino’s Pizza, Little Caesars Pizza and Simit Saray. For approximately the last 8 months I have worked as consultant in the TFC Consultancy which my partner and I have founded. Cüneyt Uzunlar, born in 1970. Graduate of the Preston University of Information and Technology. The largest part of my career has been spent in the banking and insurance sectors. Some of the companies in which I worked are Koçbank, Oyakbank and Türktelekom. My last position was with the Çelebi Holdings as IT Director for Little Caesars. For approximately 8 months I have been in consultancy. How does the tfc consultancy dıffer from others? Presently in the sector there are some very valuable consultancies however our basic plan is not simply a one on one consultancy but rather to work as a team. In other words the dream that we have had for the last few years of team work. We at the moment have a team which together works on Business Development, IT, Operations, Marketing, Grafik Design, Executive Chefing and Architecture. Consequently a project can be conceived and we can begin at the very beginning of it and every step of the way one of our expert team can guide up to the opening of its very first shop. Should you look our company up on the internet and study the information there you will see how each member of our team has gained their valuable experience by working in big successful companies. Which are the main subjects of the services you offer? As we stated in answer to your previous question we have an expert in each separate subject which means from an entrepreneur who wishes to take out a franchise or the owner of a brand name he wishes to give to franchisees or the formation of a boutique for a concept totally location based, we are able to consult for all or any. All details of our services are to be found on our internet website. Additionally in Katar we have a consultant with whom we work for Turkish brands who wish to find either franchisees or master franchisees there. Although yours is a newly formed enterprise do you have any referans? In actual fact we made a very swift enterance into the sector. We have effected a few boutique projects. We are working for the Antalya based Maydanose Köfte for 6 months. Under the auspices of the BVS Group there is the Sait Efendi İskender brand, we are one of the two consulting firms for them while franchise contracts with franchisees or master franchisors are contracted in Katar. Our most recent project is with Tokana Manti. Additionally in the near future we shall put into the sector a new franchising system.


MART MARCH 2018

00


LOGO SİBER GÜVENLİK VE AĞ TEKNOLOJİLERİ: SECURITY MEASURES FOR LOGO SIB’s AND NETWORK TECHNOLOGIES;

berqNET

“berqNET, siber güvenlik çözümleri geliştirme bakış açısı olarak, kullanıcı ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda deyim yerindeyse terzi işi bir bakış açısıyla mükemmel çözümü, yazılıma dönüştürmeyi amaçladık” diyen Genel Müdür Yardımcısı Evrim Önk sorularımızı yanıtladı. Assistant to the General Manager, Evrim Önk, while answering our questions stated “berqNET develops siber security solutions to problems for users and customers but not in a general manner, specially based on the clients own needs, maybe we should say we look at it as a tailormade?”

Kendinizi tanıtır mısınız?

Will you please introduce yourself?

1978 İstanbul doğumluyum. İTÜ’de fizik mühendisi olarak lisans. Öğrenciyken ve mezun olduktan sonra çeşitli teknoloji firmalarında saha satış temsilcisi olarak çalıştıktan sonra, Türkiyenin önemli yerli teknoloji girişimlerinden biri olan AirTies Kablosuz iletişim’in kurucu kadrosu ile tanıştım ve AirTies’da Satış Mühendisi olarak göreve başladım. Türkiye’deki AirTies bayi kanalının sıfırdan inşa edilmesi sürecinin parçası olduğum bu önemli tecrübenin ardından yine AirTies’da Türkiye distribütör kanalının yönetiminde, uluslararası perakende kanalının ve operasyonun kurgulanmasının yönetimini üstlendim. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Yunanistan gibi çeşitli ülkelerle çalıştım. 2015 yılı sonunda Perakendeden sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptığım AirTies’dan ayrılarak Logo Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojileri A.Ş. şirketinde satış pazarlamdan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak göreve başladım.

I was born in Istanbul in 1978. My licence is in Physics from the İTU. While still a student and then after my graduation I worked in various technological companies as sales representitive, later I came to know the founding team members of one of Turkeys most prominent domestic technological companies, Air Ties Kablosuz communications and I became Sales Engineer with them. Working right from the founding of the operations was for me a tremendous experience opportunity then continuing I took on the management of Air Ties distribution in Turkey. I have worked in various countries Russia, the Ukraine, Azerbaycan, England, Germany and Greece. At the end of 2015 when I was in the position of responsible for the Executive Board I left Air Ties and began in the position of Assistant to the Sales Responsible Manager at Logo Siber Güvenlik ve Ağ Technolojileri A.Ş.

Şirketinizin kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz? Logo Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojileri, 2013 yılında Türkiye’deki kobilerin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik berqNET markalı UTM çözümleri ailesini dizayn etmek için kurulmuş bir yazılım şirketidir. Yaklaşık 35 yıldır Türkiye’de her türden işletme ve kuruma yazılım çözümleri üreten Logo Yazılım’ın kardeş şirketi olarak, Logo Yazılımdan devraldığı Kobilere özel yazılım bilgisini siber güvenlik alanına

102

MART MARCH 2018

Will you tell us of the founding and development of your company? Logo Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojileri is one which in 2013 took on effecting a special program for Kobi siber security solutions under the UTM method. That was when the brand name of berqNET came into being. Logo Yazılım had been effecting


taşımak amacıyla çıkılan yolda, kısa sürede Türkiye çapında 500’ün üzerinde bayiden oluşan yaygın satış & hizmet ağı ile siber güvenlik çözümü olarark berqNET’i tercih eden 5 binden fazla işletmeye ulaşarak hızlı bir büyüme örneği göstermektedir. berqNET ürün ailesindeki tüm yazılımın 100% Logo Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojilerine ait olması, dinamik ve yerel ihtiyaçlara cevap veren & tamamı Türkiye’de yer alan arge çalışmaları, bayilere verilen ücretsiz teknik hizmeti, yoğun eğitim ve sertifikasyon programlarıyla çevrelenen eko sistemi bu hızlı büyümede önemli etkenler olarak görüyorum.

Müşteri portföyünüz hakkında bilgi verir misiniz? berqNET müşterileri aslında internet kullanan her boy ve türden ofis ortamları olarak tanımlanabilir. İşletmeleri siber saldırılardan ve hacker ataklarından korumak, internetin ofis çalışanları ya da misafirleri tarafından kullanımına dair limitleme veya kısıtlamaları iş yeri verimliliği ekseninde kurgulamak, 5651 sayılı yasa, yani Türkiye’deki tüm işletmelerin internet kullanımına dair kayıtları tutma, güvenli VPN bağlantıları ve misafir ağı (hotspot) gibi pek çok farkı özelliği ile tek kutuda tam çözüm öneren ürün ailemizin kullanıcıları arasında otellerden restoranlara, avukatlık bürolarından enerji santrallerine, üretim tesisleri ve fabrikalardan baro ve hastanelere kadar çok geniş bir segmentasyon görüyoruz. Franchise şirketlerinin de diğer pek çok işletme gibi internet ve ağ yönetimini mümkün olan en güvenli, en kolay ulaşılan, kurulan ve yönetilen çözümlere ihtiyacı var. Çoklu şube yapılarında şubeleri birbirine ve merkeze güvenli biçimde bağlayan VPN özelliğinin kullanıcı sayısı limiti olmaksızın ürünlerimizde yer alması coğrafyada dağınık şekilde yer alan tüm şubeleri biçimde bütünleştiriyor. misafir ağının 5651 nolu yasaya uygun şekilde sunulmasını sağlayan modülün tüm berqNET kutuları üzerinde ücretsiz gelmesi,

all kinds of software solutions for companies for almost 35 years. As a brother company to Logo Yazılım we took over the special software programming for Kobi security.In only a short time we had a wide network of more than 500 dealers and serving more than 5 thousand enterprises which made berqNET into an example in the sector for fast development. All the software for the berqNET is a 100% development of our family company Logo Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojileri, the company has effected dynamic work and R&D all in Turkey so as to answer domestic needs. I believe the fact that dealers are supplied without a fee with technical education,and the intense certificated courses being within the eko system have been main factors in our rapid development.

Will you tell us abour your customer portfolıo? The berqNET client can actually be described as every type and size of office users. It increases the efficiency of companies as it protects them from siber and hacker attacks, puts limits on time or prevents the staff working in the company or visitors using the network for personal reasons. In conjunction with the number 5651 Turkish Law the one covering all the Turkish business internets,itbensures secure VPN networks and guest internets (hotspot) in fact it creates many many functions gathered together all within one system. Consequently users are hotels, restaurants, lawyers offices, energy centrals, production facilities, courts and hospitals, in fact a

MART MARCH 2018

103


very wide block of users. Companies which use the Franchise system, as do other setups, need their system to be easily managable,easily reached but very secure, they are the necessary requirements.For those companies which have many branches there is the problem that their work is scattered and input from the various places needs to be grouped unlimitedly together and centralised in a secure manner which needs the specialities of the VPN which can group all information together,so the modules which are in accordance with the guest network 5651 Law which effect these requirements are supplied free of charge by berqNET. They also can supply,with an unbelievably easy to effect method, an application for grafik mobile reports.In fact UTM and other ‘make life easy’ innovations, always of the same high quality,are used to problem solve. Our price points in comparison with competitors in the sector are very viable both in all the licence renewal fees and all the other additional equipment from our’family’ these all help put us in a different position to our competitors in the sector towards customers.

Will you tell us of the new processes which you have brought to the sector? berqNET, from the point of siber security problem solving does not try to do what others do,instead they themselves enter the market so as to analise each customers requirements so that rather being told of situations,they view the problems more as a tailor would and evaluate all the requirements which should be specially tailored for the client these are certainly new processes for the sector. While for the solutions of siber security for the Kobis we have eliminated for them the worry which their expensive,mixed up, difficult to reach previous systems had brought.

Have you as a company effected any socıal projects? İf you have would you tell us about them? eşi benzeri olmayan basitlikteki grafik arayüzlü mobil raporlama aplikasyonu gibi inovatif ve hayat kolaylaştıran lisans modeliyle kaliteden ödün vermeyen bir yerel UTM çözümü. TL fiyatları ve piyasadaki rakiplerine kıyasla oldukça uygun maliyetlerle karşılanabilen lisans güncelleme bedelleri de ürün ailemizi bir adım öteye taşıyan diğer bazı etkenler olarak sayılabilir.

Sektöre getirdiğiniz yenilikler hakkında bilgi verir misiniz? berqNET, siber güvenlik çözümleri geliştirme bakış açısı olarak, herkesin yaptığını yapmaya çalışan değil kullanıcılarını ve müşterilerin ihtiyaçlarını bizzat sahaya inerek analiz eden, ürünü de bu ihtiyaçlar doğrultusunda deyim yerindeyse terzi işi bir bakış açısıyla mümkün olan en mükemmel çözümü, yazılıma dönüştürme felsefesini benimseyerek içinde bulunduğu pazara büyük bir yenilik getirdi. Siber güvenlik meselesinin KOBİ açısından korkutucu, pahalı, karmaşık, zor ulaşılan, pahalı bir şey olduğuna dair algıyı yıkmak için pazara girdi.

Firma olarak gerçekleştirdiğiniz sosyal projeler var mı? Varsa bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Her anlamda siber güvenlik konusu biraz da içinde yaşadığımız ülkeye dair kritik bir konu olarak gördüğümüz için Logo Siber Güvenlik olarak berqNET ürünleri ile yazılım ve bilişim uygulamaları dersleri veren çeşitli okullarda okuyan ögrencilere eğitimler veriyor, bu sektöre uzak kalan bayi kanalının eğitimi için düzenli ve yoğun sertifika programlarını tüm Türkiye’de sürekli uyguluyoruz. Siber Güvenlik çözümü ar-ge’si en çok da kaliteli yazılımcı istihdamı gerektirdiği için bu konudaki kaynak havuzlarına elimizden geldiğince eğitim & bilgi sağlama desteği vermeyi bir misyon olarak görüdüğümüzü söyleyebilirim

Şirketinizin önümüzdeki dönem hedefleri nelerdir? berqNET, yerel bir siber güvenlik çözümü olarak öncelikle Türkiye’nin bu konudaki gelişmesinin önemli bir bileşeni ve temsilcisi olsun istiyoruz. Amacımız ilerleyen dönemde bu teknolojiyi ve markayı Türkiye dışındaki ülkelere de aynı başarı ile ulaştırmak. Siber Güvenlik teknolojisi ihraç ediyor olmanın hem ülke için katmadeğeri de hem berqNET ekibi olarak bize sağlayacağı manevi tatmin kuşkusuz paha biçilemez olacak.

104

MART MARCH 2018

As we see that each day brings more and more use of the internet here, we become even more aware of the need for siber security, as berqNET of the Logo Siber Güvenlik we give lessons in hard and soft ware to students in various schools, while for our widely spread dealers throughout Turkey in the sector we offer ongoing, very complete,certificated education. As RD in the Siber Security sector shows the ongoing need for staff capable of producing really good software we see it also as our mission to teach and add knowledge to the knowledge of those people.

Which are your future projects? First we wish berqNET to become a leader in and an important componant of the sector. Then our aim for the future is to carry our knowledge and our brand abroad, that would bring important additions to the katmadeğer of our country while bringing immense satisfaction to our team.


MART MARCH 2018

00


PERFORMANS YAZILIM HİZMETLERİ PERFORMANS SOFTWARE SERVICES “Çağrı merkezi ve internet ortamında sipariş alımından, restoran içerisindeki satışların takibine, reçetelerle stok ve maliyet kontrolünden, tedarik yönetimine, müşteri ilişkileri yönetiminden, sadakat altyapısına kadar restoran sektörüne yönelik uçtan uca çözüm sağlamaktayız” diyen Genel Müdür Cenk Üner sorularımızı yanıtladı. The General Manager, Cenk Üner, answered our questions by saying “Within our call center and internet centers we can produce solutions for every kind of problem, be it follow up of sales, stock and production expenses, supplier management, customer relationships, basics for a faithful customers follow up.” Kendinizi tanıtır mısınız? 1986 yılından bu yana bilgisayar programları geliştiriyorum. Önce hobi olarak başlayan bilgisayar programcılığı daha sonra mesleğim ve işim oldu. 1994 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldum. 2000 yılına kadar Ankara’da yaşadım, sonrasında ise İstanbul’a taşındım. Evliyim ve liseye giden bir oğlum var.

Şirketinizin kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz? Performans Yazılım Hizmetleri şirketimizi mezun olduğum gün Ankara’da kurduk. 24 yıldır restoran sektörüne yazılım üretiyoruz. Tescilli markamız olan Restoran Otomasyon Programı – ROP yazılımını sektörün içerisinde müşterilerimizle birlikte geliştirdik. 2000 yılında İstanbul ofisimizi, 2010 yılında ise İzmir ve Antalya ofislerimizi faaliyete geçirdik. 2015 yılında bulut tabanlı yeni ürünümüz olan ROP NG ürününü geliştirmek için Fornax Yazılım Ticaret A.Ş. firmasını kurduk ve o tarihten bugüne İstanbul Üniversitesi Teknokenti’nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Will you please briefly introduce yourself? From 1986 up until the present I have been developing computer programs.In the beginning it was my hobby but later it became my profession.In 1994 I graduated from the ODTÜ Computer Engineering Faculty.I lived in Ankara until the year 2000 after which I moved to Istanbul.I am married and have one son,he is studying in lise. Will you tell us about the founding and development of your company? The day I graduated we founded the Performans Software Services company, in Ankara. We have been producing software for the restaurant sector for 24 years. Our licenced brand name is Restoran Otomasyon Programı-ROP and actually we have developed our sector software in conjunction with our clients. Our Istanbul office was opened in 2000 while our Izmir and Antalya ones went into action in 2010.In 2015 in order to develop our new cloud based product ROP NG we formed the Fornax Yazılım Ticaret A.Ş. and from that time onwards we have continued our work in the Teknokent.

Faaliyet sahanız, ürün gamınız hakkında bilgi verir misiniz? Restoran sektörüne yönelik uçtan uca çözüm sağlamaktayız. Çağrı merkezi ve internet ortamında sipariş alımından, restoran içerisindeki satışların takibine, reçetelerle stok ve maliyet kontrolünden, tedarik yö-

106

MART MARCH 2018

Will you give us information about your field of work and about your products? We produce solutions for every stage and type of problem in the restaurant sector.Within our


call centers and internet centers we can solve any of the problems that chain restaurants face,from taking orders,following sales in the restaurants,graphs for stock and expense controls,supplier management,customer public relations and the base for faithful customer follow up which ever the client requires we can group them together into one single unit. Will you please tell us something of your customer portfolio? In the 24 years until the present we have effected the foundations of almost 4000 restaurants. Among our customers can be found cafes, restaurants, pastry shops, sellers of kebap and pizza chains.If we need to name some of them Little Caesars, Papa John’s, The Pizza Locale pizza chain,Sushico Far Eastern restaurant chain, Beyaz Fırın,Bravo pastry shops, Zilli Öküz, Burger House hamburger chain, Özler Döner, Sahan, Tatlıses Lahmacun kebap restaurants, Lunch Box, Sosa, Mangerie and Varuna Gezgin cafes are amongst our customers.

netimine, müşteri ilişkileri yönetiminden, sadakat altyapısına kadar özellikle zincir işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri tek bir çatı altında sunabiliyoruz.

Müşteri portföyünüz hakkında bilgi verir misiniz? Bugüne kadar 24 yılda Türkiye’de 4.000’e yakın restorana kurulum yaptık. Müşterilerimiz arasında cafeler, restoranlar, pastaneler, kebapçılar, pizza zincirleri yer almaktadır. Örnek vermek gerekirse Little Caesars, Papa John’s, Pizza Locale pizza zincirleri, Sushico Uzakdoğu restoran zinciri, Beyaz Fırın, Bravo pastaneleri, Zilli Öküz, Burger House hamburger zincirleri, Özler Döner, Sahan, Tatlıses Lahmacun kebap restoranları, Lunch Box, Sosa, Mangerie, Varuna Gezgin cafeleri müşterilerimiz arasındadır.

Hangi alanda faaliyet gösteren firmalara hizmet veriyorsunuz? Odak noktamız yalnızca restoranlar. Çünkü bu sektörün karşılanması gereken kendine özgü ihtiyaç ve talepleri mevcut. Oteller ve marketler gibi başka sektörler için geliştirilmiş yazılımların restoran sektörüne uygulanmasında birçok sorun yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Her türlü alakart restoran, kebapçı, cafe, bar, pastane, pizzacı, fast food restoranı yazılımımızı verimli bir şekilde kullanabilmektedir.

In which fields of work are the companies which you program for? We have one focus only and that is restaurants. The reason being that we can meet all and every need that is requested of us. We realised that programs which have been prepared for sectors such as markets, hotels and other sectors were simply not effective when applied to the restaurant sector. The software programs which we prepare are extremely effective for every type of a la carte restaurant, kebap premises, cafes, bars, pastry shops, pizza chains and every kind of fast food restaurants. How many branches and personnel do you have? We have branches in Istanbul, Ankara, Izmir and Antalya with 25 personnel in sales and support. Which do you belıeve are the reasons that entrepreneurs choose your company? Primarily the strength of our services are obvious. In the sector which we service we have the obligation to handle and offer a solution within 3 hours regardless of day or night. All our personnel are positioned so as to be able to supply such a speedy action.In addition due to our newly developed cloud based ROP NG program,instead of highly priced hardware we are able to offer the option of a rented monthly service which results in an almost 80% decrease in cost.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya şubelerimizde 25 kişi satış ve destek faaliyetlerimizi sürdürmektedir.

Girişimcilerin sizi tercih etme nedenleri nelerdir? Öncelikli olarak verdiğimiz hizmetle farkımızı ortaya koyuyoruz. Bu sektörde meydana gelen herhangi bir soruna, bulunduğu saate bakılmaksızın 3 saat içerisinde çözüm üretmek zorundasınız. Tüm personelimizi bu hızlı tepkiyi verecek şekilde konumlandırmaktayız. Ayrıca yeni geliştirmiş olduğumuz bulut tabanlı ROP NG çözümü sayesinde işletmeler artık yüksek fiyatlı donanımlar yerine, tabletler üzerinde bile programımızı çalıştırabildiğinden ve de satın alma yerine, aylık kiralama opsiyonu sunabildiğimizden, ilk yatırım maliyetleri %80’e varan oranlarda düşmektedir.

Franchising veren markalara yönelik hizmetleriniz nelerdir? Zincir işletmelere gerek çağrı merkezi ve web ortamından, gerekse bölgelere göre restoranlarda yer alacak olan ürün gamını tek bir noktadan yönetebilecekleri bir platform sunuyoruz. Tüm şubelerinde yapılan satışları anlık ve konsolide olarak izleyebilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca markanın tüm müşterilerini tek bir havuzda toplayarak, sadakat uygulamaları geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Tedarik yönetimi modülümüz ile de tüm şubelerden gelen stok malları taleplerinin konsolide edilmesi imkanını sunuyoruz. Ayrıca önde gelen muhasebe programlarına entegre olup, verilerin tekrar tekrar girilmesini engelliyoruz.

Franchising zincirleri neden sizi tercih etmelidirler? Halihazırda restoranlar için geliştirilmiş tüm yazılımlar offline olarak restoranlarda çalışmakta ve belli aralıklarla satış verilerini merkeze aktarmaktadırlar. Bu teknik hem tek yönlü hem de gecikmeli bir yöntemdir. Yeni geliştirdiğimiz bulut tabanlı çözümde ise veri tek bir sunucuda durmakta ver zincir işletmelerin tüm kullanıcıları aynı anda canlı veriye ulaşıp anlık raporlar ve aksiyonlar alabilmektedirler. Ayrıca 4 ilde yapılanmış bir organizasyonumuz olduğu için Türkiye’de etkili bir yerinde destek hizmeti sunmaktayız. MART MARCH 2018

00


Which are the services you supply to brands which have franchisees? We supply them with a program which has the capacity effect to work all their chains,even divided into districts if required and the ability to effect that total range from one central point. We offer the ability for them to view all their single or consolidated sales figures every second of the day. We also offer the ability to collect together all the brand customers so the programming for regular customers can be facilitated. We also supply the ability with the supplier procedure module of being able to consolidate all incoming stock supply requests. In addition the most important actions are integrated into an accounting program in order not to have to enter the same actions over and over again. Why should chaıns prefer your company? All the software which is developed for restaurants gives the possibility of collecting data branch by branch then periodically supplying them to the central. This can be a one way or a delayed system. With our newly developed cloud based system the centrals can study the information which shows all the branches of the chain live and momentarily can effect their actions accordinly. In addition as we have our branches in 4 different provinces of Turkey we are able to supply any needed support. By whıch methods do you effect your sales? Most of our customers come because of recommendations from our satisfied previous customers. Will you please tell us of the new processes that you have brought to your sector? With our new cloud based software ROP NG system information can be reached momentarily, the incoming orders from the central and the web can be joined together, can be used on tablets and intelligent hand phones or other mobile instruments which results in our software offering a very obvious technical advantage. We are also able to totally support the new laws brought in by the Turkish Board of Income Tax.

Ürünlerinizin satışını hangi kanallar aracılığıyla gerçekleştiriyorsunuz? Çoğunlukla yeni müşterilerimiz, hâlihazırda yazılımımızı kullanan mutlu müşterilerimizin referansları ile bizle iletişim kurarlar.

Sektöre getirdiğiniz yenilikler hakkında bilgi verir misiniz? Bulut tabanlı olarak geliştirdiğimiz yeni yazılımımız ROP NG, veriye anlık olarak ulaşabilmesi, çağrı merkezi ve web siparişleriyle tümleşik çalışabilmesi, tabletler ve akıllı telefonlar gibi mobil cihazlar üzerinde kullanılabilmesi sebebiyle sektöründe bu ölçekteki yazılımlar arasında açık ara teknolojik üstünlük sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye’de Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın yasal zorunluluk olarak getirdiği yeni nesil yazarkasa uygulamalarını da tam olarak destekliyoruz.

Sektörünüzün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Endüstri 4.0 devriminin başlangıcında yer almaktayız. Ancak günümüz teknolojilerini kendisine uyarlayan firmalar bu yeni çağda varlığını sürdürebileceklerdir. Aynı durum sektörümüz için de geçerlidir. Şu anda bu dönüşüme başlayan firmaların sayısı bir elin parmağını geçmemektedir.

Firma olarak gerçekleştirdiğiniz sosyal projeler var mı? Varsa bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Yeni nesil yazılımız ROP NG’nin çevreci bir hedefi bulunmakta. Siparişlerin mutfağa iletilmesi ve müşteriye hesabın gösterilebilmesi için geleneksel olarak kullanılan yazıcıların yerine tabletler kullandığı için 10 yılda 45 hektar kızılçam ağacı ormanını kurtarmayı hedefliyoruz. Bireysel olarak, TGEV vakfında 6-12 yaş arası çocuklara haftada 4 saat algodijital programlama eğitimi veriyorum.

Şirketinizin önümüzdeki dönem hedefleri nelerdir? Türkiye’de üretilen bu yazılımı her türlü restoran işletmesinin kolaylıkla sahip olabileceği maliyetlerle sunarak sektör lideri haline gelmek ve yurtdışı pazarlarına açılmak en temel hedefimiz.

108

MART MARCH 2018

Which do you feel is the point that your sector has arrıved at ın last tıme perıod? We are taking our place in the industrial 4th age.Only the companies which are capable of adjusting to the new technologies will be able to survive in this new generation.This also applies to our sector however the companies here which have already started to adjust can be counted on one hand. Are there any social projects that your company has effected? If yes would you tell us about them? Our new generation ROP NG software has an environmental goal. We estimate that by use of our new system for forwarding kitchen orders and the writing of the customer bill, it will, within 10 years enable us to save a 45 hectare forest of Ponderosa trees. Presently to children aged 6-12 we give 4 hourly algo digital lessons at the TGEV foundation. Whıch are the projects that your company has for the upcomıng perıod? Our main goals are to make superb comprehensive software so that restaurant chains in Turkey will be able to work well and practically,in this we intend to be leader in our sector and to then market these programs abroad also.


MART MARCH 2018

00


ROBOTPOS “2003 yılından beri, ilk günkü heyecanı ile kendini geliştirme hevesini hiç kaybetmeden, gıda ve perakende sektörünün önde gelen firmaları için geliştirmiş olduğu yazılım ve donanım ürünleri ile uçtan uca otomasyon çözümleri üretmektedir” diyen Genel Müdür Yardımcısı Erdal Özcan sorularımızı yanıtladı. Erdal Özcan, assistant to the General Manager while answering our questions stated”We continue to work with the same enthusiasm as when we first began in 2003 we never lose the will to improve ourselves in our business of developing for the foremost brands in the food and retail sectors the software and the hardware wlth which from start to finish production problems can be resolved by automation”. Kendinizi tanıtır mısınız?

Will you please introduce yourself?

04 Temmuz 1980 yılında Almanya’nın Nurtingen kasabasında doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi İstanbul’da tamamladıktan sonra 1999-2006 yılları arasında yükseköğrenimimi Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümlerinden mezun olarak tamamladım. Ocak 2000- Nisan 2006 Yılları arasında Albim Bilgi işlem firmasında ürün yöneticisi ve proje yöneticisi pozisyonlarında, Ekim 2006 – Şubat 2008 Yılları arasında Gold Bilişim Kurumsal Hizmetler firmasında kurumsal satış yöneticisi olarak çalıştım. Şubat 2008 tarihinde İş Geliştirme Sorumlusu olarak çalışmaya başladığım Robotpos firmasında Genel Müdür Yardımcısı olarak aktif iş hayatıma devam etmekteyim.

I was born on the 4th of July in 1980 in the German town of Nurtingen. After completing my primary, middle and lise education in Istanbul then from 1999-2006 my higher education was in the Marmara University, in the Technical Knowledge Business Computer Programing and the Anadolu University Business and Management Division from where I completed my graduation. From January 2000-April 2006 I worked in the Albim Bilgi computer business in product manage and project management positions. From October 2006 -February 2008 I had the position of sales manager for the Institutionalized Knowledge Services as manager of sales, then in the February of 2008 I began with Robotpos with the position of Business Developer and now continue my active working life as the Assistant to the General Manager.

Şirketinizin kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz? Robotpos, gıda ve perakende sektöründe uzmanlaşmak üzere kurumsal bir yazılım evi olarak 2003 yılında kuruldu. Geçen 15 yıllık süre de Türkiye’nin her bölgesinde, 60 ı aşkın ilinde ve dünya üzerindeki 15 ülkede 3.000 e yakın aktif referansa hizmet veren büyük bir aile haline geldik. Firmamız İstanbul’un Maltepe İlçesine bağlı Aydınevler semtinde yer alıyor. Kurulduğu tarihte 7 kişilik bir ekip ile yola çıkan firmamız şuan 60 kişilik ekibi ile sektörünün lider firmalarından biri konumundadır.

Faaliyet sahanız, ürün gamınız hakkında bilgi verir misiniz? Otel hariç yeme-içme sektörü ve perakende sektörü faaliyet sahamızı oluşturuyor. Firmamız, kuruluş

110

MART MARCH 2018

Will you tell us of the founding and development of the company? Robotpos was founded in 2003 and has specialized as an expert for the software for the food and retail sectors.In the period of 15 years we have become a huge family with active referance from more than 60 regions of Turkey and 15 countries totalling near to 3000 active referans.Our company is situated in the Istanbul Maltepe region of Aydınevler.When first founded the company set off with a team of 7 while now we are leaders of the sector and have a team of 60.


Will you tell about your range of products and the field of you activities? Except for hotels our work in throughout the total food and beverage and retail sectors.We continue to work with the same enthusiasm as when we. Began in 2003, we never lose the will to improve ourselves in our business of developing for the foremost brands in the food and retail sectors the software and the hardware with which from start to finish problems can be solved by automation. It is of special interest to the companies or brands with more than 1 shop or branch and which attach importance to their food sectors that under the methods we have developed, all or any of the required follow up -be they central stock control, branch and franchisee networks, management networks, central production, forwarding and logistics networks, operations management-can be followed from one single system. The opportunity to resolve problems and see upto the moment the situation can be followed 365 days of the year, which in business life is of primary importance. We also give back up on a 24 hours 7 days a week basis so as to help the people who use our systems.

Will you tell us about some of your customer portfolıo? Our customer portfolio has all sizes of food and retail companies, such as Kahve Dünyası, Tavuk Dünyası, Köfteci Ramiz, Gönül Kahvesi, Faruk Güllüoğlu, Alacatı Muhallebicisi, Kasap Döner, Köfteci Yusuf, ISS Catering, Çıtır Usta, Malatya Pazarı, Tavada Tavuk, Kayseri Mutfağı, Ziyafe Kayseri Mutfağı, Yeditepe Üniversitesi, Şazali Kasap Izgara, Karaköy Güllüoğlu, Ceviz Ağacı, Dönerci Aliusta, İntiba Döner and Big Carmelos.

How many branches and how many personnel do you have? tarihi olan 2003 yılından beri, ilk günkü heyecanı ile kendini geliştirme hevesini hiç kaybetmeden, gıda ve perakende sektörünün önde gelen firmaları için geliştirmiş olduğu yazılım ve donanım ürünleri ile uçtan uca otomasyon çözümleri üretmektedir. Özellikle birden fazla şube ya da mağazaya sahip olan gıda işletmelerinde önemini gösteren merkezi satış yönetimi, merkezi ürün yönetimi, merkezi stok yönetimi, bayi ağı ve franchise ağı yönetimi, merkezi üretim, sevkiyat ve lojistik ağı yönetimi ve merkezi raporlama konularında geliştirdiğimiz çözümler ile zincir işletmelerin operasyonlarının tek bir sistem üzerinden canlı olarak takip edilebilmesi sağlanmaktadır. Uçtan uca sağlanan çözümlerimizin kesintisiz olarak 365 gün çalışması hayati önem taşıdığından, 7x24 destek hizmetlerimiz ile kullanıcılarımıza sürdürebilir hizmetler sunmaktayız.

Our central is situated in Aydınevler/Maltepe additionally we have an office in Gebze Teknokent and in Azerbatcan in Baku we have our distributors. We have a total team of 60 people who serve our customers.

Müşteri portföyünüz hakkında bilgi verir misiniz? Müşteri portföyümüz her boyutdaki gıda ve perakende firmalarından oluşuyor. Referanslarımızdan bazıları Kahve Dünyası, Tavuk Dünyası, Köfteci Ramiz, Gönül Kahvesi, Faruk Güllüoğlu, Alaçatı Muhallebicisi, Kasap Döner, Köfteci Yusuf, ISS Catering, Çıtır Usta, Malatya Pazarı, Tavada Tavuk, Kayseri Mutfağı, Ziyafe Kayseri Mutfağı, Yeditepe Üniversitesi, Şazeli Kasap Izgara, Karaköy Güllüoğlu, Ceviz Ağacı, Dönerci Aliusta, İntiba Döner, Big Carmelos şeklinde sıralanabilir.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Firmamızın merkezi Aydınevler/Maltepe’de yer alıyor. Ayrıca Gebze Teknokent’de ofisimiz ve Azerbaycan Bakü’de Distribütörlüğümüz bulunuyor. Toplam da 60 kişilik ekibimiz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Franchising veren markalara yönelik hizmetleriniz nelerdir? Franchising veren markalara merkezi satış yönetimi, merkezi ürün yönetimi, merkezi stok yönetimi, bayi ağı ve franchise ağı yönetimi, merkezi üretim, sevkiyat ve lojistik ağı yönetimi ve merkezi raporlama konularında uçtan uca çözümler sunuyoruz.

Franchising zincirleri neden sizi tercih etmelidirler? Özellikle birden fazla şube ya da mağazaya sahip olan gıda işletmelerinin sorunlarına derman olacak katma değerli çözümler geliştiriyoruz. Zincir marka yönetiminde çok ciddi tecrübeye sahibiz. Müşteri portföyümüz de 5’nin üzerinde zincir işletme yer alıyor. İşimiz çok ciddi tecrübe ve yapılan işin arkasında durmayı gerektiriyor. Eğer markalaşmayı ve şubeleşmeyi planlıyorsanız işinizi şansa bırakmanız mümkün değil. Bu yüzden konusunda uzman, güvenilir, hızlı ve kaliteli destek hizmeti alabileceğiniz firmaları tercih MART MARCH 2018

00


What type of help do you gıve to your franchısees? We offer beginning to end solutions with central sales methods, central production management,central stock management, forwarding and logistical network management and reports from central.

Why should the franchısıng chaıns choose your company? Brands which have more than one shop or branch are able to obtain valuable cures for,and help in, problem solving as in chain brand management our company has vast experience. Within our clients we have more than 5 which have chains.To effect work for them it essential that we have the necessary work experience and are also able to follow it up.If you are planning to become a brand name and to manage a chain it is not possible to leave your work up to luck. Therefore you need to work with a company that is an expert in your sector,is reliable and swift with a quality backup. Which means that the Robotpos young,dynamic work loving team is exactly the team you are looking for.

By which channels do you effect your sales? Within Turkey we have our own work development team in Azerbaycan and the Turkish Republics by way of our distributers.

Will you tell us of the new methods you have brought to the sector? One of the most important needs for the Franchising system is that they be able to have by the minute reports from their franchisees. Robotpos has developed a central merchandising method which shows details from the branches’ Sales, Stock, Cash flow, Expenses, Loss and Profit etc and in addition to those important details a website which can be followed up at almost every moment. Even the staff who check up on the branches for the brands all can be controlled by our website formula.

How do you evaluate the situation to which the sector has come over the last perıod of time?

Ürünlerimizin satışını yurt içinde kendi iş geliştirme ekibimiz, Azerbaycan ve Türki Cumhuriyetlerde ise distribütörlüğümüz vasıtası ile gerçekleştiriyoruz.

In Turkey the Franchising system is developing extremely rapidly.In actual fact our country is one which is closely followed by the global markets.It is expected that this year will see it have an actual size of 43 million $ while it is predicted this will rise to 50 million $ in 2020. The sectors are becoming more aware as each day passes of the value of becoming a brand name. The companies which are able to become a brand name, those that never deteriorate from their standards of high quality and service continue to enlarge. This will continue in the upcoming period and we envisage the franchising sector becoming seriously larger.

Sektöre getirdiğiniz yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

Which goals does your company have for the upcomıng period?

Franchising sektörünün en önemli ihtiyaçlarından birisi şüphesiz şube verilerinin anlık olarak raporlanabilmesidir. Robotpos’un Zincir İşletmeler için geliştirmiş olduğu Merkezi Yönetim Sistemi ürünleri ile Firmanızın Satış, Stok, Kasa, Maliyet, Kar&Zarar vb… kritik verilerinin yanı sıra yaklaşık 100’e yakın detay raporunu, web ortamında canlıya yakın şekilde takip edebilirsiniz. Hatta şube denetimlerinizi bile operasyon sorumlularınıza mobil ortamda yaptırarak web ortamında raporlayabilirsiniz.

From the day our company set out on its journey it has constantly had the goal of becoming one of the leaders of the sector. Thanks to God we have been successful in that. In the upcoming period we intend to become the only 100% domestic company which is leader in its sector. This is the goal we have in front of us and towards which we constantly work.

etmelisiniz. İşte Robotpos da genç, dinamik ve işini severek yapan kadrosu ile tam olarak aradığınız firma.

Ürünlerinizin satışını hangi kanallar aracılığıyla gerçekleştiriyorsunuz?

Sektörünüzün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye de Franchising sektörü son derece hızlı gelişiyor. Ülkemiz global markalar tarafından dikkatle izlenen bir ülke konumunda. Sektörün bu yıl 43 Milyar dolar olan aktif büyüklüğünün 2020 yılında 50 Milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Sektör de Markalaşmanın değeri her geçen gün artıyor. Markalaşabilen, kalite ve hizmetlerinden ödün vermeyen firmalar hızla büyümeye devam ediyorlar. Bu sürecin önümüzdeki dönem de devam edeceğini ve Franchising sektörünün ciddi anlamda büyüyeceğini ön görüyoruz.

Şirketinizin önümüzdeki dönem hedefleri nelerdir? Şirketimizin yola çıktığı ilk günden beri hedefi sektörünün lider firmalarından biri olmaktı. Çok şükür bunu başarmış durumdayız. Önümüzdeki dönem için hedefimiz ise %100 yerli bir firma olarak sektörümüzün lideri olmak. Hedeflerimizi bu doğrultuda belirledik ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz.

112

MART MARCH 2018


MART MARCH 2018

00


å

FRANCHISE KÜLTÜRÜ

THE CULTURE OF THE FRANCHISING OSMAN BİLGE • post@franchisemore.com Franchise & More

Türkiye’deki franchise zincirleri sayıca Avrupa ülkelerini geçti, ABD’yi de geçersek şaşmam. Sayıda geçeriz belki ama ebatta geçmemiz mümkün değil, çünkü zincir ortalaması bizde 20 şubeyken ABD de 400 şube. Küçük zincir güçlü olamıyor, verimli yönetilemiyor, işletmelere destek veremiyor, beceremeyip batan oranı yüksek oluyor. Ben bu durumun nedenini toplum kültürümüzde görüyorum, franchise ilişkisi Türk kültürüne uygun, ama yönetimi uygun değil. Neden mi, atasözlerimizle anlatmaya çalışayım.

The number of franchise chains that exist in Turkey is more than the number in Europe, if we even pass America I won’t be surprised. Of course we are to the fore in numbers however in size we certainly don’t surpass them, as while the average number of chain branches here is 20 in America it is 400. Small chains do not have the strength, they are not well managed, the brands are not give enough support and consequently the percentage of the unsuccessful and bankruptcy is high. I believe that the reason for this is embedded within our culture, the franchise relationships do fit in with the Turkish culture, however management does not. Why not? I’ll try to explain with the help of *Turkish Proverbs.

Kültürümüzde liderlik ve itaat var. “Baş ol da soğan başı ol” diye atasözümüz var, herkes bir şeyin başkanı. Patronun Hulusi Kentmen gibi babacan olması bekleniyor. Camide namaz “uydum hazır olan imama” diye başlıyor, yanlış da yapsa uyuluyor. Toplum kültürümüzde öne çıkan, başarılı görünen birinin liderliği kabulleniliyor, sorgulayıp anlamadan uyuluyor. Marka sahibi hava atıp, üst perdeden konuşursa kolayca franchise satıyor, girişimciler araştırmıyor, sorgulamıyor. Kendi işini bile yürütemeyen birinden franchise alınca başarısızlık ihtimali artıyor, zincirler sayısı artıyor ama şube sayısı artmıyor.

Within our culture we have both leadership and obedience *Be at the head even of the onion-everyone is head of something. It is expected that all bosses be fatherly as Hulusi Kentmen is.He begins his prayers at the mosque by saying *I am ready for the prayers and if I don’t totally agree with them I will strictly observe them- In our culture a leader who is seen to be effective is always followed,with no question at all. If an owner is selling a franchise and shows off and talks over the heads of the client then he can easily sell his franchises and entrepreneurs never even query them. But if an entrepreneur takes a franchise from an unsuccessful brand the possibility of failure is increased, the number of chain brands increases but the number of branches does not.

114

MART MARCH 2018


In our culture we don’t believe in organization, we don’t like it and we don’t feel there is a necessity for it *Strength increases as we walk the road-we never think of how we’ll work later. We set up a business that has no plan, no foundation and no knowledgeable personnel. *Valor comes by being beaten while pride is a given, -in other words we behave either too good heartedly or in a manner that is too severe. In the franchise system everyone is a boss and severity is useless. In a small retail business finance is small and if you behave in too generous a manner then you cannot finance everything. The Franchise chain is certainly not disiplined as the military is and its certainly nor homogenic, groups are set up almost like single gangs consequently the chain does not enlarge. In our culture we don’t believe in saving, even if tomorrow wil be difficult *Even one day on top is ontop-and so we spend. In order to achieve survival savings of 30% need to be effected instead we save only half of that and make up the rest by means of foreign currency investments. Banks obtain credit from abroad in foreign currency then sell it in TL. Turkey goes to bed talking of the $ and getting up with the Euro. In the market place its difficult to find ready credit, business is effected by cheque or senet or by bank card or open accounts, the business world turns on a chain of debts, then if one business goes down it affects them all. *An entrepreneur is the person who is brave enough to become the whipping boy for all as he/she enters a business without having effected serious calculations-, For those who give merchandise to the market place *It is preferable to not sleep rather than having nightmares-So he then forms a chain in the hope of ensuring he receives what he is owed.

Kültürümüzde organizasyon yok, sevmiyoruz, gerek görmüyoruz. “Göç yolda düzülür” diyor, yola çıktıktan sonra ne yapacağımızı düşünüyoruz. Plansız, altyapısız, kadrosuz kurulan iş yürümüyor. “Yiğitlik vurmakla, ağalık vermekle” diyoruz, ya çok sert, ya çok bonkör davranıyoruz. Franchise sisteminde herkes patron, sertlik sökmüyor. Perakendede iş küçük paralarla dönüyor, bonkör davranınca her şeye yetmiyor. Franchise zinciri ordu gibi disiplinli ve homojen değil, çete gibi bireysel başarılara dayalı kuruluyor, haliyle fazla büyüyemiyor. Kültürümüzde tasarruf yok, yarımız kıt kanaat geçiniyor, yarımız “bir günlük beylik, beyliktir” diyor, bulunca harcıyor. Sürdürülebilir kalkınabilmemiz için tasarruf oranımızın %30’dan fazla olması gerekirken ancak yarısını yapabiliyoruz, kalanını yabancı kredi ve sermayeyle tamamlıyoruz. Bankalar krediyi dışardan dövizle alıp içerde lirayla satıyor, Türkiye dolarla yatıp euroyla kalkıyor. Piyasada para az, kredi zor, işler çekle, senetle, taksitli kartla, açık hesapla dönüyor, ticaret zincirleme borçlanmayla yürüyor, biri batsa hepsi etkileniyor. Girişimci “borç yiğidin kamçısıdır” diyor, hesap yapmadan işe girişiyor. Piyasaya mal verenler “korkulu rüya görmektense uyanık yatmak yeğdir” diyor, tahsilatını garantiye almak için kendi franchise zincirini kuruyor.

Within Turkey maybe retail is the secret solution to the many problems of the franchise system. They can sell brand products, can work according to a system,train their personnel guarantee payments, protect the customer and effect a secure investment. Whereas apart from the problems raised because of our culture, many chains are in a way a closed box success is obtained when all in the chain are successful, but franchises are entered into without enough thought, and so chains do not enlarge. The chain needs to be set up in the correct manner with a proper system and having in place trained staff. In order to start under the correct strategy detailed research needs to be effected and experts must be consulted before any investment is made. *In translation it is impossible to offer the same wry humour sometimes expressed in Turkish proverbs however.....

Franchise sistemi Türkiye’de perakendenin birçok sorununa çare olabilecek sihirli formül. Markalı ürün, sistemli çalışma, eğitimli eleman, güvenli tahsilat, tüketici koruma, güvenli yatırım, bu sistemle mümkün. Toplum kültürümüzdeki sorunlardan ötürü yerli franchise zincirlerimiz üstünkörü kuruluyor, bireysel başarıya dayanıyor, çoğu büyüyemiyor. Çaresi zinciri gereği gibi kurmak, sistem kurmak, kadro kurmak. Doğru strateji ile başlamak için detaylı araştırmak, uzmanlara danışmak, işe yatırım yapmak gerekiyor. MART MARCH 2018

00


å FİRMA ADI TELEFON

GÖÇMEN BÖREKÇİSİ

0262 526 60 06

SUBWAY

0212 256 00 85

ABİDE KEBAP

0216 345 35 60

GÖNÜL DAVET

0212 444 66 85

TATLISES ÇİĞKÖFTE

0212 283 07 67

AKTÜEL EMLAK

0216 363 25 30

GÖNÜL KAHVESİ

0216 688 81 11

TOMBİŞ

0312 320 58 88

ALIN’S CAFE & RESTAURANT

0232 465 06 66

GÜLAYLAR ALTIN

0212 455 05 05

TONTON BABA

0212 589 22 22

ALTIN GAYRİMENKUL

0212 654 17 60

GÜZEL EVİM

0216 377 33 94

TURK BARTER

0212 468 60 00

ARBY’S

0212 310 66 00

HACIOĞLU

0216 387 30 30

TURYAP

0212 373 13 00

ATASAY KUYUMCULUK

0212 652 33 66

INFOLANG DİL OKULLARI

0216 550 99 50

UNIFO

0262 751 33 25

BAY DÖNER

0232 464 42 35

İKBAL

0216 456 90 05

VELİ USTA

0232 723 00 83

BAYRAMEFENDİ OSMANLI KAHVECİSİ

0242 351 19 19

JAG CLUB

0212 505 35 71

WAFFLEART

0224 234 43 31

BEBETO

0212 875 76 90

JUICE PLANET

0232 445 91 93

WILLIAMS CAR CARE

0216 456 78 45

BEREKET DÖNER

0212 771 55 55

KAHVE DÜKKANI

0224 246 35 12

WYNDHAM HOTELS

0212 400 00 00

B-FIT

0216 700 22 17

KARAFIRIN

0212 696 69 91

YOGOLAT

0212 361 75 13

BIG CARMELO’S

0216 504 40 61

KASAP DÖNER

0216 472 24 34

ZEYNEL ÇİLLİ

0312 267 57 78

BIGG SHOP

0216 404 11 33

KEŞANLI ALİ RESTAURANT

0212 690 16 88

ZIEBART

0212 270 75 00

BİL OKULLARI

0212 553 95 56

KOCATEPE KAHVE EVİ

0312 424 14 54

ZİYAFE

0312 320 58 88

BİLİŞİM EĞİTİM MERKEZİ

0216 550 99 50

LAVAZZA

0216 331 47 91

ZONE FITNESS

0216 574 05 05

BİSSE

0212 613 97 10

LEMAN KÜLTÜR CAFE

0212 325 05 70

DESTEKÇİ ÜYELER

BOTTİ

0312 311 21 65

LITTLE CAESAR’S

0216 666 67 52

ACTIONCOACH TURKEY

0212 291 12 00

BURGER KING

0212 310 66 00

LUNCH BOX

0212 657 88 47

ADLIVE

0352 224 08 00

BURSA KEBAP EVİ

0212 690 52 52

MALATYA PAZARI

0554 541 67 76

ADRES PATENT

0212 347 89 89

BUSINESS CENTER

0212 292 64 40

MANTI KEYFİ

0216 425 51 78

ALİZE MÜHENDİSLİK

0212 210 71 21

CAR WAX

0216 540 03 48

MARMARİS BÜFE

0216 411 02 66

BAIC HUKUK BÜROSU

0212 212 75 75

CENTURY 21

0212 324 37 07

MC DONALD’S

0212 336 34 00

CLOUD MEDIA

0212 963 23 76

CHOCO DÖNER

0224 234 43 31

MEŞHUR SAFRANBOLU LOKUMCUSU

0216 441 10 82

DESTEK PATENT

0212 329 00 00

CIZBIZ KÖFTE

0212 665 99 99

MR KUMPİR

0212 347 27 80

EXPO CHANNEL

0212 346 26 26

COLD STONE CREAMERY

0216 443 11 11

OFFICE 1 SUPERSTORE

444 00 06

GOLDEN CITY MEDIA

0212 320 00 34

COLDWELL BANKER

0212 488 00 00

OSES ÇİĞKÖFTE

444 50 02

KDM AVM DANIŞMANLIK

0212 269 01 50

ÇITIR USTA

0212 494 31 00

PARK KUMPİR

0222 231 35 08

MAPROWORLD

0212 283 24 41

ÇITIR WAFFLE

0232 420 11 32

PIZZA HOUSE

0212 275 77 66

MARKA DOKTORU

0532 232 74 40

ÇİLEK MOBİLYA

0212 465 78 45

PİZZA HUT

0212 705 00 00

MAVİA GAYRİMENKUL

0212 532 59 38

DAYS INN

0212 285 16 45

PİZZA LAZZA

0216 633 24 00

MERCAN SİGORTA

0216 318 90 20

DEMLİK

0212 215 25 95

PİZZA PİZZA

0232 853 70 70

OMNİ

444 66 64

DEULCOM

0212 292 10 90

POLEN TANTUNİ

0242 345 15 59

PERGEL YAYINLARI

0212 423 65 87

DİLEK PASTA CAFE REST

0212 671 70 34

POPEYES

0212 310 66 00

PİSANO

0212 951 08 74

DİLİM BÖREK

0216 594 55 50

RE / MAX

0212 232 48 20

SOYSAL

0212 212 99 70

DRY CLEAN EXPRESS

0216 331 10 00

REALTY WORLD

0212 467 22 77

SOYSAL AVUKATLIK

0212 366 57 36

DOMINO’S PİZZA

0212 280 96 36

RUMELİ ÇİKOLATACISI

0216 325 45 55

STRATEJİK İŞLER

0212 227 66 90

ELEGANCE OPTİK

0216 329 99 01

SALOON BURGER

0216 633 24 24

TEMAS

0850 480 27 28

EMPA GAYRİMENKUL

0312 231 06 28

SAMPİ

0212 640 08 40

UMA PARTNER DANIŞMANLIK

0312 387 51 88

ERA GAYRİMENKUL

0212 444 93 72

SBARRO

0212 310 66 00

WISE.TV

0212 258 64 80

ERCİYES BÖREK

0312 394 76 60

SHOW REALTY

0212 225 62 66

DANIŞMANLIK FİRMALARI

FEDERAL COFFEE INTERNATIONAL

0212 223 30 55

SİMİT SARAYI

0216 564 44 44

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK

0216 580 88 28

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK

0216 580 88 28

SOSYETİK KÖFTE EKMEK

0532 232 74 40

İEF&DANIŞMANLIK

0532 643 96 16

116

MART MARCH 2018


FRANCHISE WORLD / DÜNYASI DERGİSİ SAYI 41 • 2018  
FRANCHISE WORLD / DÜNYASI DERGİSİ SAYI 41 • 2018  

UFRAD adına yayınladığımız ve sektörde tek olan dergimiz yıllardır profesyonel bir ekip tarafından oluşturulmaktadır. İki ayda bir yayınlana...

Advertisement