__MAIN_TEXT__

Page 1


Dr. MUSTAFA AYDIN

Genel Başkan UFRAD Franchising Derneği UFRAD President

F

W

Ülkemizin Ekonomik gücünü, pazarın genişliği ve imkânlarını dünya yatırımcıları ve markalarına tanıtarak tüm Dünyadan marka ve bağlı oldukları Franchise derneklerini İstanbul’da ağırlayacak olan UFRAD, çok kapsamlı ve etkin bir ekonomik hareketlilik oluşturmak amacındayız. Gerek yurtdışında katıldığımız fuar ve konferanslarda, gerekse Türkiye’de düzenlediğimiz sayısız etkinliklerde her zaman belirttiğimiz gibi, UFRAD Franchising Derneği olarak en büyük amacımız Türk markalarını tanıtmak, dünya pazarlarında yer almalarına yardımcı olmak ve franchising sektörünü geliştirmektir. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalarımız her sene artarak devam etmektedir. Sizleri bu çalışmalarımızda aramızda görmek bizleri onurlandıracaktır.

e are very happy to be again with you at the latest issue of The Franchise World. Besides continuing to have many great successes this year, we achieve also a very important accomplishment during 2017. We raise the Franchising system in Turkey to a more healthy, right and safe platform. The WFC which is an association with 52 country members, APFC with 15 country members and The EFF that owns EU members and EU members in process together; The Annual Meetings of these platforms that brings country association members and franchise brand members together will be hosted by UFRAD Franchise Association between 9-13 October 2017 in İstanbul. World’s biggest franchising exhibition “International Franchising Exhibition” will be laso organised in conjunction and global brands and leading investors will come together creating great an opportunities for us to introduce our brands and the Turkish market to the world in the most effective way. At the end of the World Franchise Summit 2017, Turkish brands will get the opportunity to come together with investors of 60 countries, make bilateral negotiations and introduce their brands to the world. Also, world’s leading brands will be informed of our market and get the opportunity to collaborate with Turkish investors. UFRAD will host brands and affiliated Franchise associations from all around the world in Istanbul and introduce our countries economic strength, the broadness and opportunities of our market to investors and brands; aims to perform a broad and active economic mobility. As we always indicate at the attended foreign exhibitions and conferences andat numerous events in Turkey; The biggest aim of UFRAD as a Franchise association is introduce Turkish brands, assist them to take place in foreign markets and improve the Franchise sector. Our efforts for this purpose are increasing every year. Seeing you among us through these efforts will honor us.

Sevgi ve Saygılarımla,

Best Regards,

ranchise Dünyası dergimizin yeni sayısında sizlerle tekrar bir araya gelmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Yoğun çalışmalarımızın devam ettiği 2017 yılında önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye’deki franchising sistemini çok daha sağlıklı, doğru ve güvenilir bir platforma taşıyoruz. 52 ülkenin üyesi olduğu Dünya Franchise Konseyi-WFC, 15 Ülkenin üyesi olduğu Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu-APFC ve Avrupa Birliği Üyesi ve Üyelik sürecindeki ülkelerin üyesi olduğu Avrupa Franchise Federasyonu-EFF üye ülke derneklerini ve üye Franchise markalarını bir araya getiren yıllık toplantıları UFRAD Franchising Derneği ev sahipliğinde 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Eş zamanlı gerçekleşecek Dünyanın en büyük Franchise Fuarlarından olan Uluslararası Franchising Fuarımız ile birlikte, Dünya markalarını ve önde gelen yatırımcıları bir araya gelerek markalarımızı ve Türkiye pazarını en etkin şekilde Dünya’ya tanıtma fırsatı yaratılacak. Dünya Ekonomi Zirvesi 2017 sonunda Türk markaları 60 ülkenin yatırımcıları ile bir araya gelme, ikili görüşmeler yapma markalarını tanıtma fırsatı bulacaklar. Bunun yanında dünyanın önde gelen markaları da ülkemiz pazarı hakkında detaylı bilgiye sahip olacak ve Türk yatırımcıları ile işbirlikleri yapma fırsatları bulacaklar.

EKİM OCTOBER 2017

05


80

Concessionnaire On Behalf of UFRAD UFRAD Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mustafa Aydın

Executive Editor Genel Yayın Yönetmeni / In charge Editor-in-chief Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Alpay Erüs alpayerus@goldencitymedia.com

Editor Editör

Sinan Demir sinan@goldencitymedia.com

Publishing Council Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Salih Çelikkale Prof. Dr. Zafer Aslan Yrd. Doç. Dr. Mesut Demirel Tevfik Özkavcı Günseli Özen Ocakoğlu Gürkan Donat Özkan Mutlugil İlhan Erkan Osman F. Bilge

PARFÜMERİ’DE FRANCHISING PERFUME FRANCHISING

10

Communication Coordinator İletişim Koordinatörü

İrem Arman iremarman@ufrad.org.tr

14

Advertisement Manager Reklam Müdürü

Sema Erüs sema@goldencitymedia.com

Advertisement Officer Reklam Sorumlusu

Derya Ergül derya@goldencitymedia.com

Advertisement Officer Reklam Sorumlusu

Seval Sayılan seval@goldencitymedia.com

FRANCHISE AKADEMİSİNDE WORKSHOP EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR COMMENCEMENT OF THE FRANCHISE ACADEMY WORKSHOP TRAINING

EKONOMİNİN KALBİ İSTANBUL’DA ATACAK THE HEART OF ECONOMY WILL BEAT IN ISTANBUL

94

08

Antalya Branch Antalya Şube

Mehmet Dikbaş Tel: (0242) 323 71 90

Managerial Center İDARE MERKEZİ

Beşyol Mah. İnönü Cad. A Blok No: 40 Kat:7 Sefaköy - Küçükçekmece / İST Tel: 0212 599 17 84 0212 425 61 51 Dahili: 1263-1264 www.ufrad.org.tr ufrad@ufrad.org.tr

Printing-Binding Baskı - Cilt

Şan Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Kağıthane / İSTANBUL 0212 289 24 24 www.sanofset.com Sertifika No: 12049

UFRAD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DEİK EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ UFRAD BOARD DIRECTORS MEETING IS HOSTED BY DEIK

OSMAN BİLGE: FRANCHISE SİSTEMİNDE DEVİR OSMAN BİLGE: TRANSFER OF THE FRANCHISE SYSTEM

OCTOBER / EKİM 2017 • ISSUE / SAYI: 40 Publication Preparations Yayına Hazırlık

GOLDEN CITY MEDIA / www.goldencitymedia.com PERPA İş Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2307 Okmeydanı / Şişli / İST Tel: 0212 320 00 34-35 Faks: 0212 320 00 36 SÜ­RE­Lİ YE­REL YA­YIN / Franchise Dünyası der­gi­si iki ay­da bir ya­yın­la­nır. Der­gi­de­ki ya­zılar ve gör­sel­ler izin alın­mak­sızın kul­la­nı­la­maz. İlan­la­rın so­rum­lu­luk­la­rı ilan verenlere ait­tir. Periodical General Publication / Franchise World is published every 2 months. The articles and visuals in the Franchise World cannot be used without permission. The owners of the advertisements are responsible for their own adverttissements.


å

UFRAD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DEİK EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ UFRAD BOARD OF DIRECTORS MEETıNG IS HOSTED BY DEIK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) ev sahipliğinde UFRAD Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi. UFRAD Board of Directors meeting is hosted by The Foreign Economic Relations Board (DEIK).

F

The

12 – 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa ve Ortadoğu’nun en iyisi olma özelliğini taşıyan franchise alanındaki Bayim Olur Musun? Ve Markalı Bayilik Fuarı’nı değerlendiren UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa AYDIN, fuarımızın verimli geçmesi için tüm üyelerimizle birlikte aktif katılım sağlamamızın ve derneğimizin doğru yatırımcıların fuara yönlendirilmesinin önemini vurguladı.

The “Be My Dealer?” exhibition will be hold between 12-15 October and has the advantage of being the best exhibition in Europe and Asia in the field of franchise. Dr. Mustafa Aydin, president of UFRAD, emphasized the importance of ensure participation with all our members and the importance of directing the right investors to the exhibition.

ranchising alanında ülkenin tek ve en büyük fuarı olan Bayım Olur Musun? Ve Markalı Bayilik Fuarı UFRAD işbirliği ile 15.kez CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Toplantıda fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan dünyanın önemli zirvelerinden olan Asya Pasific Franchise Konfederasyonu ve Dünya Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Konfederasyon detayları ele alındı. UFRAD Franchising Derneği’nin ev sahipliğiyle Amerika’dan Çin’e, Güney Afrika’dan İngiltere’ye yaklaşık 45 ülkenin franchise yetkilileri, ekonomi bakanları İstanbul’da bir araya gelecekler.

08

EKİM OCTOBER 2017

one and only exhibition in the franchise field “Be My Dealer?”will be organized for the 15th time in cooperation with UFRAD in The CNR Exhibiton Center. The topics of the assembly were Europe Franchise Federation, Asia Pacific Federation and World Franchise Council that will both contemporary take place with the exhibition.Hosted by the UFRAD Franchising Association, franchise officials and economy ministers from approximately 45 countries from America to China, from South Africa to the UK, will meet in Istanbul.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


å

EKONOMİNİN KALBİ İSTANBUL’DA ATACAK THE HEART OF ECONOMY WILL BEAT IN ISTANBUL Dünya Franchise Konseyi, Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu, Avrupa Birliği Üyesi ve Üyelik sürecindeki ülkelerin üyesi olduğu Avrupa Franchise Federasyonu yıllık toplantıları UFRAD Franchising Derneği ev sahipliğinde Ekim ayında İstanbul’da gerçekleşecektir. The World Franchise Council, the Asian Pasific Franchise Confederation, the European Franchise Federation with European Union Member Countries and those in that membership process, will meet together when the UFRAD Franchising Association is host in Istanbul in September.

62

ülkenin üyesi olduğu Dünya Franchise Konseyi-WFC, 15 Ülkenin üyesi olduğu Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu-APFC ve Avrupa Birliği Üyesi ve Üyelik sürecindeki ülkelerin üyesi olduğu Avrupa Franchise Federasyonu-EFF üye ülke derneklerini ve üye Franchise markalarını bir araya getiren yıllık toplantıları UFRAD Franchising Derneği ev sahipliğinde 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecektir. Eş zamanlı gerçekleşecek Dünyanın en büyük Franchise Fuarlarından olan Uluslararası Franchising Fuarımız ile birlikte, Dünya markalarını ve önde gelen yatırımcılar bir araya gelerek markalarımızı ve Türkiye pazarını en etkin şekilde Dünya’ya tanıtma fırsatı yaratılacaktır. Dünya Ekonomi Zirvesi 2017 sonunda Türk markaları 60 ülkenin yatırımcıları ile bir araya gelme, ikili görüşmeler yapma markalarını tanıtma fırsatı bulacaklardır. Bunun yanında dünyanın önde gelen markaları da ülkemiz pazarı hakkında detaylı bilgiye sahip olacak ve Türk yatırımcıları ile işbirlikleri yapma fırsatları bulacaklardır. Ülkemizin Ekonomik gücünü, pazarın genişliği ve imkânlarını dünya yatırımcıları ve markalarına tanıtarak tüm Dünyadan marka ve bağlı oldukları Franchise derneklerini İstanbul’da ağırlayacak olan UFRAD, çok kapsamlı ve etkin bir ekonomik hareketlilik oluşturmak amacındadır. 21. yüzyılın markalı perakendeciliğe yeni ufuklar kazandıran çağdaş işletme şekli ve Franchising sisteminin Türkiye’deki tek çatı örgütü olan UFRAD Franchising Derneği, 1991 yılından beri; markalarımızın dinamiğini girişimci ruha aktarmasını destekleyerek; ülke ekonomisi başta olmak üzere, sektörün sağlıklı büyümesine, ülkemiz yatırımcılarının markalaşmaya yönlendirilmesine, yerli markaların teşvik edilerek uluslararası pazarlarda yer edinmesine ve rekabet şansı yakalamalarına hissedilir katkılar sağlamaktadır. Dünyanın en köklü Franchising derneklerinden biri olan UFRAD, bugün sayıları 200’ü aşan uluslararası statüye sahip güçlü firmayı çatısı altında toplamış bulunmaktadır. Yıllık 40 milyar $’lık ticari işlem hacmine sahip Türkiye’deki Franchising Sisteminin tek temsilcisi olan UFRAD, Franchise sisteminin ülkemizde doğru bir biçimde öğrenilmesini, temel kuralların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlama, Türk hukuk sistemi içinde yerini bulması ve sisteme güven duyulması için gerekli çalışmaları yapmak ve sistemin gelişmesi için bilgi kaynakları oluşturmaktadır. Bu firmaların gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası platformlarda işbirlikleri oluşturmasına destek olan derneğimiz, Türk firmalarının dünya pazarında ihtiyaç duydukları hukuki, kültürel ve mali konularda en önemli paylaşım merkezi haline gelmiştir. UFRAD Franchising Derneği Dünya Franchise Konseyi (WFC) 2017 dönem Başkanı, Asya Pasifik Franchise Federasyonu 2017 dönem Başkanı ve Avrupa Franchising Federasyonu (EFF) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. UFRAD aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK Kurucu Kuruluş üyesidir.

10

EKİM OCTOBER 2017

World

Franchise Council-WFC with 62 member countries, Asia Pacific Franchise Confederation- APFC with 15 member countries, European Franchise Federation-EFF with European Union member and candidate countries are organizing their annual meeting between 9-13 October 2017 in İstanbul, the meeting shall be hosted by UFRAD Franchising Association. Brining worldwide brands and pioneering investors together International Franchising Fair is one of the world’s largest Franchise Fair and provides an opportunity to efficiently promote our brands and Turkish market in international platform. Turkish brands shall have the opportunity to meet investors from 60 countries, conduct bilateral negotiations and introduce their products thanks to World Economy Summit 2017. Besides, pioneering brands of the world shall have detailed information on our market and get the chance to cooperate with Turkish investors. UFRAD shall host franchise associations in İstanbul to introduce economic power, market breadth and opportunities to investors from all over the world and aims to create a comprehensive and efficient economic mobility. Expanding the horizons of 21st century brand retailing, UFRAD Franchising Association gathers contemporary management methods and Franchising system under single roof in Turkey and supports the integration of brands’ dynamic into entrepreneur spirit since 1991; significantly contributes in healthy development of domestic economy, leads investors towards branding, incents domestic brands to take a place in international market and provide them an opportunity for competition. One of the most deep-rooted Franchising associations of the world UFRAD today gathers more than 200 strong international companies. UFRAD is the sole representative of Franchising System in Turkey which has 40 million $ trading volume and provides information for proper mastering of Franchising, determination and implementation the basic rules thereof, properly regulating the proceedings in line with Turkish legal system and to develop and build trust in the system. Our association supports its member brands to establish cooperation both in Turkey and on international platforms; and has become the most important legal, cultural and economic sharing platform for Turkish brands as they require in world market. UFRAD Franchising Association World Franchise Council 2017 term president is Asia Pacific Franchise Federation 2017 term president and European Franchising Federation Vice President of Board of Directors. UFRAD is also the founding member of Foreign Economic Relations Board.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


å

Değerli Üyemiz / OUR VALUABLE MEMBERS B

ildiğiniz üzere, yıllık 40 milyar USD’lik ticari işlem hacmine sahip Türkiye’deki Franchising Sisteminin temsilcisi tek olan UFRAD, ciddi çalışmaları ve sektöre katkıları dolayısıyla dünyadaki diğer sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri geliştirmiş, Dünya Franchise Konseyi (World Franchise Council) Dönem Başkanı, Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu Dönem Başkanı, Avrupa Franchise Federasyonu (European Franchise Federation) Başkan Yardımcılığı sürdürmektedir. UFRAD, aynı zamanda, Karadeniz Franchise Federasyonu (Black Sea Franchise Federation-BSFF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK Kurucu Kuruluş üyesidir. Bu sene büyük bir gururla yirmi altıncı yılını kutlayan derneğimiz ‘II. UFRAD Franchise Ödülleri’ ile Türkiye’nin önde gelen Franchise markalarını ödüllendirecektir. Ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan, halkımızın aldığı hizmet kalitesini her gün bir üst seviyeye taşıyan Franchise markaları, değerleri çalışmalarından ötürü bir kez daha takdir edilecektir. Devlet büyüklerinin, Dünya Franchise Konseyi, Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu, Avrupa Franchise Konseyi üyelerinin, UFRAD üyelerimizin, sektör liderlerinin ve değerli basın mensuplarının katılımlarıyla düzenlenecek bu özel gece, başarılı Franchise uygulamalarını kamuoyu ile paylaşmamızı sağlayarak ve tüm markalarımıza daha büyük başarılara doğru ilerlemeleri için vesile olacaktır. II. UFRAD Franchise Ödüllerine katılmak için lütfen aşağıdaki formu doldurarak İletişim Koordinatörümüz İrem Arman iremarman@ufrad.org.tr ve info@ufrad.org.tr adreslerine göndermenizi rica ederiz. Her türlü sorunuz ve görüşünüz için Derneğimize 0212 599 1784 nolu numaradan ve mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

A

s you know, UFRAD is the only representative of Franchise sector in Turkey. UFRAD developed collaborations with several non-governmental organizations and is World Franchise Council Term Chairman, Asia Pacific Franchise Confederation Term Chairman, and European Franchise Federation Vice Chairman. UFRAD is also the Board Chairman of The Black Sea Franchise Federation and Founding Member of Foreign Economic Relations Board. This year we are proud to be celebrating our 26th year and we will be rewarding our Franchise Brands at the “II. UFRAD Franchise Awards”. Franchise brands that provide significant contributions to the countries’ economy and enhance the service quality each day to a higher order will be[İA1] appreciated once again thanks to their valuable work. This special night will be organized with the attendance of Members of World Franchise Council, Asia Pacific Franchise Confederation, European Franchise Council, UFRAD members, leaders of the sector, press that will be a testament of how much our sector has expanded.

II. UFRAD FRANCHISE ÖDÜLLERİ Konseptinizin Hayata Geçiş Yılı : Franchise Vermeye Başladığınız Yıl : Kendinize ait işletme sayısı : Franchise işletme sayısı : Tipik bir işletmelinizde toplam çalışan sayısı : Şirket merkezine çalışan eleman sayısı: Yurt dışında hangi ülkede kendinize ait veya Franchise işletme sayısı: Franchise alanlarınız arasındaki kadın işletmeci sayısı: Franchise alanlarınız arasında Türkiye şampiyonu veya uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girmiş sporcu sayısı: Franchise alanlarınız arasında savaş gazisi var mı? Sayısı nedir?: Franchise alanlarınız arasında şehit ailesi var mı? Sayısı nedir?: Franchise alanlarınız arasında engelli var mı, varsa engellilik yüzdeleri nedir?: Tipik bir işletmenin yıllık ortalama cirosu:

12

EKİM OCTOBER 2017


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


å

14

EKİM OCTOBER 2017


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


å

FRANCHISE AKADEMİSİNDE WORKSHOP EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

FRANCHISE AKADEMİ

COMMENCEMENT OF THE FRANCHISE ACADEMY WORKSHOP TRAINING UFRAD, Aydın Üniversitesi ve F&M işbirliği ile kurulan Franchise Akademisi, 2006 yılından bu yana franchise zincirlerinin ortak ve yöneticilerine sistem kurma eğitimi veriyor. Franchise sektörünün temel ihtiyacı eğitim. Büyük zincirler kendi eğitim sistemini kuruyor, büyüme aşamasındakiler eğitilmiş eleman arıyor. Sektörden gelen yoğun talep üzerine Franchise Akademisi konusunda uzman isimlerle eğitim konularını çeşitlendirdi. Pratik konuları ve uygulamaları içeren workshop seminerlerini başlattı. The Franchise Academy was established with the cooperation of UFRAD, Aydın University and F&M. From 2006 until the present it has been giving training for franchise chain partnerships and management formation,the basic needs for the Franchising sector. The big chains form their own training system,when they are at the enlarging stage they look for trained people.In answer to the vast number of requests the Franchise Academy has widened the scope of the subjects being taught, all subjects are taught by experts in their own sectors. ❍ Eğitmenler

➤ FMA - Ahmet Murtezaoğlu – 30 yılı aşkın fast food deneyimi ile ekip ve yönetici eğitimlerini veriyor. ➤ Hijyen Akademisi – Zafer Mumcular – 30 yılı aşkın tesis yönetimi deneyimi ile teknik eğitimleri veriyor. ➤ CEG – Doç. Dr. Deniz Kaya – 20 yılı aşkın eğitimcilik deneyimi ile şirket yönetimi eğitimlerini veriyor. ➤ F&M – Osman Bilge – 25 yılı aşkın franchise deneyimi ile franchise sistemi eğitimlerini veriyor. OPERASYON EĞİTİMLERİ – 3 ay - 1. ve 3. Çarşamba – İletişim - Satış - Ekipman - Lojistik - Kasa - Temizlik ve Güvenlik YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ – 6 ay - 2. ve 4. Çarşamba – Ekip - Liderlik Standart - Eğitim - Düzen - Hesap - Satış - Hedef - Kurallar - Kuruluş - Açılış - Zincir FRANCHISE VEREN EĞİTİMLERİ – 3 ay - 1. ve 3. Cumartesi – Başarının Adımları - Zincir Kurma - Zincir Yönetme - Pazarlama - Franchise Satma - Marka Satma FRANCHISE ALAN EĞİTİMLERİ – 1 ay - 2. Cumartesi – Franchıse Alma KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ – 6 ay - 4. Cumartesi ve Pazar - Pazar Ve İhtiyaç Analizleri - Ürün, Hizmet Ve Konsept Geliştirme - Yatırım Planlama Ve Yönetme - Hedef Belirleme Ve İşletme DNA’sını Planlama - Proje Liderliği Ve Organizasyon - Bütünsel Pazarlama

16

EKİM OCTOBER 2017

❍ Traıners ➤ FMA-Ahmet Murtezaoğlu-more than 30 years in the fast food sector gives team and management training. ➤ Hygiene Academy-Zafer Mumcular- more than 30 years experience in facility management gives technical training. ➤ CEG-Prof.Dr.Deniz Kaya-more than 20 years experience in the education sector gives company management training. ➤ F&M-Osman Bilge-more than 25 years franchise experience gives systems training. OPERATIONAL TRAINING-3 months-1 and 3 WednesdayContacting-Sales -Equipment-Logistics-Finance-Cleanliness and Security MANAGEMENT TRAINING-6 months-2 and 4 Wednesday-TeamLeadership-Standards-Training-Arrangement-Accounts-SalesAims-Rules-Establishment-Openings-Chains. FRANCHISE GIVING TRAINING-3 months-1 and 3 Saturday-Steps to Success-Chain Formation-Chain Management-MarketingFranchise Sale-Brand Sale FRANCHISE AREA TRAINING-1 month-2 Saturday-Taking a Franchise CORPORATE DEVELOPMENT TRAINING-6 months-4 Saturday and Sunday-Market and its Needs Analysis- Product, Development of Service and Concept-Investment Planning and ManagementSpecification of Aim and DNA Planning-Project Leadership and Organization-Holistic Marketing


OPERASYON EĞİTİMLERİ – 1. ve 3. Çarşamba – 09-18 - 3 ay - 1 gün 200 TL (5+1) 1. İLETİŞİM - İnsan ilişkileri, iletişim, ikna, beden dili, stres ve öfke kontrolü, çatışma, mobbing, ekip olma, dayanışma, ilkeler, öncelikler, zamanlama

OPERATIONAL TRAINING-1 and 3 Wednesday-09-18-3 months-1 day 200TL(5+1) 1 CONTACTS-Personal contacts,contacts,convincement,body language,stress and anger control, fights, mobbing, being a team, solidarity,principles, preferences, timing.

2. SATIŞ - Hizmet kültürü, müşteri beklentisi, müşteri memnuniyeti, şikayet ve itirazlar, satış nedir, nasıl artar, önerili satış

2 SALES-Service culture, customer expectations, customer satisfaction, complaints and objections, what is selling,how can it be increased, recommended sales.

3. EKİPMAN - Tesisat bakımı ve arızaları, soğutma-havalandırma ekipmanları ve bakımı, pişirme ekipmanları ve teknikleri, ekipman bakımı ve arızaları 4. LOJİSTİK - Depo düzeni ve sayımı, tedarik, soğuk zincir takibi, paket sipariş kaydı, hazırlama, gönderme, paket serviste verimli çalışma 5. KASA - Restoran otomasyonu ve kasa programı, Yazar kasa, POS, yemek çeki uygulamaları, Kasa güvenliği, bozuk kasası, nakit düzeni, Kayıp ve kaçakları ölçme ve önleme 6. TEMİZLİK VE GÜVENLİK - Hijyen, temizlik, kimyasal kullanımı, gıda güvenliği, kişisel bakım, kişisel enerji, çalışma verimi, işletme güvenliği, olası riskler, kriz yönetimi, acil durumlar YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ - 2. ve 4. Çarşamba – 09-18 - 6 ay - 1 gün 300 TL (5+1) 1. EKİP - takım kurma, ekip ruhu oluşturma, eleman arama, alma, elde tutma, çıkarma, eğitim içeriği ve uygulaması, iş başında eğitim, koçluk ve danışmanlık 2. LİDERLİK - liderlikle yönetme, lider yetiştirme, ekip toplantısı, zamanı verimli kullanma, iş gününü planlama, uygulama, değerlendirme, iş gününü planlama, uygulama, değerlendirme. 3. STANDART - standart nerede lazım, nelere öncelik vermeli, prosedürleri oluşturma ve yazma, ürün reçeteleri, tanımlama, görüntüleme, ürün içerikleri, sunumu, tanımlama 4. EĞİTİM - Eğitim yöntemi, ihtiyaç belirleme, eğitilecekleri belirleme, planlama, Teorik, pratik, uzaktan eğitim, istasyonlar, işbaşı eğitimi, koçluk sistemi, Eğitilenin, eğitenin ve eğitimin sonuçlarının ölçümü ve değerlendirmesi eğitim sicili, Ürün ve hizmet denetimi, personel denetimi, performans değerlendirme

3 EQUIPMENT-Installation maintenance and breakdowns,cooling and airing equipment and maintenance, cooking equipment and techniques,equipment maintenance and break downs 4 LOGISTICS-Depo order and count,supplies,follow up of cold chain,packet order registration, preparation, sending, efficient working of packet sevice 5 SAFE-Restaurant automation and safe programming, Cash registers, POS, food cheque procedures, security, corruption, ready cash procedures, Calculation of loss and leakage and its prevention MANAGEMENT TRAINING-2 and 4 Wednesday-09-18-6 months-1 day 300TL(5+1) 1.TEAM-team formation, constructing a team spirit, personnel searching, taking, keeping, dismissing, training containment and putting into practice,on the job training, coaching and consultancy 2.LEADERSHIP-leadership directing, developing leaders, team meeting, productive use of time, work day planning, actioning, evaluating 3.STANDARDIZATION-where are standards necessary, which things must have pride of place, formation of procedures and the writing of them, product recipes, defining, displaying, product contents, presentation, definition 4.TRAINING-management of training, definition of requirements, training specifications, planning, theory, practice, long distance training, stations, on the job training the coaching system, the training, the training and the calculation and evaluation of its results with records of those. Product and service auditing, performance evaluating

5. DÜZEN - işletme düzeni nedir, nasıl ölçülür, çalışan memnuniyet nasıl ölçülür, saygın iş ortamı ne olmalı, nasıl sağlanır, markayı kimler temsil eder, ne yapmalı

5.FORMATION-what is the business scheme, how is it measured, how can employee satisfaction be calculated, what can be described as a reputable work place, how is it obtainable, who represents the brand,what should they do

6. HESAP - kar zarar hesaplama, maliyet unsurları, maliyet düşürme, sonuç raporlama, ürün hizmet fiyatlandırma, maliyet analizi, rekabet analizi, indirim ve promosyon

6.ACCOUNTING-profit and loss calculations, elements of costing, decreasing costs, result reports, pricing product servicing, analysis of costs, analysis of competition,sales and promotions

7. SATIŞ - yerel pazarlama, kampanya yönetme, paket servis altyapısı, sipariş artırma, tanıtım, motorcu yönetimi, kaçak önleme, kalite artırma

7.SALES-local marketing, campaign directing, packet service foundation, inreasing orders, promotions, action directing, prevention of theft, increasing quality

8. HEDEF - hedef belirleme ve izleme, ekip performans değerlendirme, müşteri memnuniyet ölçümü, kalite tanımı ve kontrolü

8.GOAL-goal description and tracing, evaluation of team performance, calculation of customer satisfaction, quality description and its control EKİM OCTOBER 2017

17


å 9. KURALLAR - Stok, envanter, sipariş, satın alma, Tedarik yönetimi, maliyet optimizasyonu, yasal zorunluluklar, sigorta, çalışma yasaları, personel

9.RULES- stock, inventary, orders buying, supply management, optimization of cost, Legal obligations, insurance, work laws, personnel

10. KURULUŞ - bölge ve lokasyon değerlendirme, ciro tahmini, yer kiralama, pazarlık ve anlaşma, Teknik gereksinimler, mekan planlama, proje ve inşaat, tesisat ve ekipman yerleşimi

10.ESTABLISHMENT- evaluation of district and location, estimated turn over, renting of premises, bargaining and agreeing, technical requirements, premise planning, project and building, placing of installments and equipment

11. AÇILIŞ - işletme açılış planlaması, duyuru, davet ve uygulama, açılış kampanyaları, hediye ve promosyonlar, ciro ve kar planlama, açılış kampanyası raporlama

11.OPENING- planning of opening, announcement, invitation and procedure, opening campaigns, presents and promotions, turn over and profit planning, opening campaign reports

12. ZİNCİR - zincir operasyonu yönetimi ve destekleri, işletme danışmanlığı ve değerlendirme, zincir operasyonu uygulama, işletme danışmanlığı uygulama

12.CHAINS- chain operations their management and their support, operational consultancy and evaluation, chain operation procedures, actioning operational consultancy

FRANCHISE VEREN EĞİTİMLERİ - 1. ve 3. Cumartesi – 09-18 - 3 ay - 1 gün 400 TL (5+1)

FRANCHISE GIVING TRAINING-1 and 3 Saturday-09-18-3 month-1 day 400TL( 5+1)

1. BAŞARININ ADIMLARI - Franchise tanımı, kategorileri, yararları, riskleri, sınırları, başarının formülü, batmamanın yolu

1.STEPS TO SUCCESS- franchise description, categories, advantages, risks, borders, success formula, the way to not become bankrupt

2. ZİNCİR KURMA - franchise verme stratejileri, konumlanma, odaklanma, ürün değeri, marka değerlendirme, baskül testi, franchise fizibilitesi

2.CHAIN FORMATION- franchise giving strategies, positioning, focusing, product evaluation, brand evaluation, scale testing, franchise feasibility.

3. ZİNCİR YÖNETME - vizyon, misyon, organizasyon, kadro, yönetim tarzı, ortaklık, aile şirketi, standartlar ve el kitabı, eğitim ve denetim

3.CHAIN MANAGEMENT- vision, mission, organization, staff, management type, partnerships, family companies, standards and hand book, training and control.

4. PAZARLAMA - pazarlama, markalaşma, fiyatlandırma, merkezi tanıtım, reklam fonu, yerel tanıtım, kampanya, promosyon, PR, tavsiye, 5. FRANCHISE SATMA - Franchise satmak, aday bulmak, seçmek, yayılma planı, avm ilişkileri, seçim kriterleri, fiyatlandırma, kar planlama, anlaşma, yasal çerçeve, ufrad 6. MARKA SATMA - masterfranchise almak, masterfranchise satmak, devlet destekleri, yurt dışına açılmak, zincir büyütmek, satmak, almak FRANCHISE ALAN EĞİTİMLERİ - 2. Cumartesi – 09-18 - aylık - 1 gün 200 TL FRANCHISE ALMA - Franchise niçin alınır, ne sağlar, Marka değerlendirme, yer seçimi, kendini değerlendirme, risk analizi, karar alma KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ - 4. Cumartesi ve Pazar – 09-18 – 6 ay - 1 gün 400 TL (5+1) 1. PAZAR VE İHTİYAÇ ANALİZLERİ Başarının ilk adımı, doğru pazar seçimi Müşteri tiplerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması Yanlış müşteri sınıflandırması nelere mal olur Ürün/hizmetin müşteri için ihtiyaç ve fayda ilişkisi nasıl kurulur Rakip inceleme kriterleri ve ürün/hizmet konumlandırma Durum değerlendirme ve gerçekçi hedef belirleme Analizler sırasındaki tipik işletme hataları nelerdir? Vaka çalışması 2. ÜRÜN, HİZMET VE KONSEPT GELİŞTİRME Pazarda rakipler arasında nasıl fark yaratılır

18

EKİM OCTOBER 2017

4.MARKETING,- branding, pricing, central promotion, advertisement funding local introduction, campaigns, promotions, PR, advice 5.FRANCHISE SELLING -selling a franchise, finding a candidate, choosing a candidate, plan of spreading, connections with shopping malls, choice criteria, pricing, profit planning, agreement, legal frame work, UFRAD 6.BRAND SELLING- taking a master franchise, selling a master franchise, state support, opening abroad, enlargement of chain, selling, taking TRAINING FOR FRANCHISE TAKERS-2.Saturday-09-18-monthly-1 day 200TL TAKING A FRANCHISE- why is a franchise taken, what does it bring, brand valuation, position choice, self evaluation, risk analysis, decision making TRAINING FOR INSTITUTIONALIZATION-4.Saturday and Sunday-09-18-6 month-1 day 400TL(5+1) 1.MARKET AND REQUIREMENT ANALYSIS First steps to success, correct choice of market Determine customer type and class What a wrong determination of customer class can cost How customer need and use of product/service can be formed Criteria of competitor studying and positioning Evaluation of situation and formation of a feasible goal During analysis what the typical mistakes made are,work on those


Fark nasıl büyümeye ve ciroya çevrilir Sürdürülebilir başarı ve karlılık nasıl sağlanır Ürün ve hizmet gamı geliştirmenin püf noktaları Ürün geliştirmede yapılan tipik işletme hataları nelerdir 3. YATIRIM PLANLAMA VE YÖNETME Vizyonu doğru tanımlanma ve içselleştirme Ortaklar ve yatırımcılar arasında ortak akıl geliştirme Yatırım kalemlerini belirleme, dengeleme, zamanlama Finans kaynaklarını belirleme, dağıtma, zamanlama Devlet desteklerinden yararlanma Finans ve muhasebe yönetimi ilişkisini dengeleme Fon akışını ve nakit akışını dengeleme Finansman kaynakları ile doğru ilişki geliştirme Yatırımda yapılan tipik hatalar nelerdir 4. HEDEF BELİRLEME VE İŞLETME DNA’SINI PLANLAMA Vizyon doğrultusunda misyon, ilke ve hedefleri belirleme Kurucu felsefesinin işletme felsefesi haline dönüştürülmesi İş akışlarını tanımlama, iş birimlerini oluşturma Organizasyon şeması ve uygun yönetim modelini belirleme Görev tanımlarının ve şirket standart ve prosedürlerinin oluşturulması İş birimleri, hedef, zamanlama ve bütçeleme dengeleri Bütçe yapma, uygulama, revize etme İş birimleri arasındaki etkin ve verimli koordinasyonu sağlama İşletmeyi kilitleyen ve bedel ödeten tipik hatalar nelerdir 5. PROJE LİDERLİĞİ VE ORGANİZASYON Hedeflere uygun strateji ve taktikleri belirleme Strateji ve taktiklere uygun projeleri yapılandırma Projenin hedefine uygun ekibin seçimi Kişilik ve yetkinlik analizleri, eğitim planlaması Yetenek, kuşak ve motivasyon yönetimi, ödül ve yaptırımlar Pozisyon bazlı hedeflendirme ve kariyer planlama Proje bazlı hedeflendirme, süreç ve sonuçları denetleme Şirket, departman, pozisyon için performans kriterleri ve yaptırımları Yönetim modeline uygun koçluk ve liderlik sanatı Bilişsel/mental, kişisel/kültürel ve teknik/mesleki gelişim yolları Proje yönetiminde yapılan tipik hatalar 6. BÜTÜNSEL PAZARLAMA Pazarlama planı hazırlama ve bütçeleme Marka odaklı ürün ve hizmet yönetimi Satış planı hazırlama ve bütçeleme Tanıtım ve reklam planı hazırlama ve bütçeleme Müşteri ilişkileri yönetimi ve veri bankası oluşturma Geri bildirim değerlendirmesi, düzeltici önleyici faaliyetler Sürekli iyileştirme, kanban, 6 sigma uygulamaları İtibar yönetimi ve sosyal sorumluluk projeleri Ar-ge ve Ür-ge projelerinin kuluçka süreci Pazarlamada yapılan tipik hatalar

2.DEVELOPMENT OF PRODUCT, SERVICE AND CONCEPT How differing from competitors can make a difference How the difference can be enlarged and made into turn over How lasting success and profitability can be provided What the small but important action spots for product and service choice enlargement are In product development which are the typical mistakes made 3.INVESTMENT PLANNING AND MANAGEMENT Defining and internalization of the correct vision Development of ideas between partners and investors Definition of the investment items, balancing and timing Definition of finance sources, distribution and timing Making use of state support Balancing the finance and accounting management relationship Balancing the movement of funds and cash Developing the correct relationship with fund resources Which are typical investment mistakes 4.GOAL DEFINITION AND PLANNING OF THE ENTERPRISE DNA Mission in the light of vision The founding philosophy being turned into the operational philosophy Completion of the work stream and unit planning Organizational outlines and the definition of the correct management model for them The formation of a procedure for duty definition and company standards Work units,goals,timing and budget balancing Budget making,using and revising Effective coordination between the work units so as to ensure productive output Which are the typical mistakes which can result in the business becoming locked consequently a price being paid 5.PROJECT LEADERSHIP AND ORGANIZATION Definition of correct strategies and tactics so as to reach the goal Effecting strategic and tactical basis for suitable projects Choice of the correct team to attain the project goal Training plans to fit in with personal competence analysis Competence, generation and motivation management awards and sanctions Position based goals and career plans Trials of project based goals, timing and results A management model suitable to the art of coaching and leadership Cognitive/mental, personal/cultural and technical/job development ways Typical mistakes made in project management 6.HOLISTIC MARKETING Preparation of marketing and budget plan Management focused on brand product and service Preparation of sales plan and budget Preparation of introductory and advertising plans and budgets Management of customer relationships and the formation of a data bank Evaluation of feed back, corrective and protective actions On going improvement, kanban,6 sigma application Respect management and social responsibility projects R-D and ur-D project incubation periods Typical mistakes made in marketing EKİM OCTOBER 2017

19


1453 OSMANLI, BU YIL DA BAYİM OLUR MUSUN FUARI’NDA 1453 OSMANLI WILL THIS YEAR PARTICIPATE İN THE WILL YOU BE MY FRANCHISEE FAIR

B

irçok markanın ilk çıkış platformu olan, mevcut markalara büyük bir gelişim ve tanıtım fırsatı veren, birçok markanın franchisee sayısını arttırmasını sağlayan ve franchising alanında Türkiye’nin ilk ve tek fuarı olan Bayim Olur Musun Franchising Fuarı için geri sayım başladı. Organizasyon kapsamında gerçekleşecek olan zirve ve toplantılarda; Amerika’dan Çin’e, Güney Afrika’dan İngiltere’ye kadar yaklaşık 45 ülkenin franchise derneklerinin üyesi olan markalar, bu markaların yetkilileri ve ekonomi bakanları bir araya gelecek. Bu yıl 15. kez olmak üzere 12-15 Ekim 2017’de, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda CNR Fuar merkezinde gerçekleşecek olan fuarın yine büyük bir buluşma haline gelmesi kaçınılmaz. Sektördeki son gelişmeleri ve tüm yenilikleri takip etmeyi ilke edinmiş olan 1453 Osmanlı markası, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu büyük iş platformuna katılmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz yılın Bayim Olur Musun Franchising Fuarı’nda yoğun ilgi gören ve sektörde büyük bir atılım fırsatı yakalayan 1453 Osmanlı, deneyimli franchise ekibi, karlı yatırım fırsatları ve dikkat çeken kurumsal kimliği ile yine fuara ve kendisine büyük bir değer katmayı hedefliyor.

T

he date of the ‘Will You Be My Franchisee Fair’which is the only one of its kind in this sector in Turkey, is rapidly nearing. This is the fair where many brands first introduced themselves and where many other brands increased the number of their franchisees. Within the organization meetings and summits will take place. From America to China, from South Africa to England in fact from almost 45 countries franchise members, brand authorities and economy ministers all will come together at this fair. The fair, which is the 15th, will be 12-15 October 2017. It will be organized by Medyafors Fair Organization in conjunction with UFRA, the sponsor will be Coldwell Banker Turkey, it will be held in the CNR Fair Center and it is absolutely certain that the fair, once again, will be a splendid opportunity for meetings. The brand 1453 Osmanlı, which has made a point of following all the developments and trends of its sector, will be there this year as it was last and will participate on the big business platform. At last year’s ‘Will You Be My Franchisee ‘Fair the brand attracted a great deal of interest which resulted in their securing big investment opportunities. 1453 Osmanlı with its experienced franchise team, its profitable investment potential and its interest attracting business institutionalization, will again have the goal of adding great value both to the fair and to its brand.

BUKA SOFA’DAN EL TEZGAHLARINDA DOKUNAN ÖZEL HALILAR / BUKA SOFA NOW HAS SPECIAL HAND WOVEN CARPETS BİTEZ’DEN ÇIKAN EFSANE LEZZET: BİTEZ DONDURMA / THE SPLENDID TASTE WHICH COMES FROM BİTEZ: BİTEZ ICECREAM

1995 yılında Mehmet, Ahmet, Ramazan İhtiyar Kardeşlerin ilk olarak Bitez köy meydanında hizmete açtığı Bitez Dondurma ile Usta Ahmet, Mehmet ve Ramazan İhtiyar, taze meyvelerden katkı maddesi olmadan ürettiği dondurmaları Bitez halkına sunmuştur. %100 organik meyvelerden elde edilen Bitez Dondurmasının meyveleri özenle üretilip toplanmakta, gıda mühendisimizin öncülüğünde lezzet yelpazenize sunulmaktadır. Bitez Dondurma 12 ay boyunca hijyenik ve doğal ortamında hizmet vermektedir. It was in 1995 that the brothers Mehmet, Ahmet and Ramazan İhtiyar first opened for business in the Bitez village square. They produced icecream which had fresh fruit in it and had no artificial additives.They offered this product to the people of Bitez. The Bitez Icecream is produced with 100% organic fruits which are planted, grown and collected with great care and under the direction of our food engineers made into a whole range of flavours. Bitez Icecream is to be found throughout the year always in its hygenic and natural state. Bitez Icecream ensures that the colours and design of its branches all have the concept of Bodrum and in those 12 branches they offer the air that is to be found in its central in Bitez.

20

EKİM OCTOBER 2017

Buka Sofa; etnik desenli dokuma halılarıyla evlerin dekorasyonunda renkli dokunuşlar yaratıyor. Renklerin enerjisiyle harmanlanan, etnik desenlerden oluşan özel dokuma halılar sonbaharda evlere otantik bir hava katıyor. Yaz aylarında tatile çıkardığımız halılar, sonbaharın gelmesiyle beraber ev dekorasyonundaki vazgeçilmez yerlerine geri dönmeye başladılar. Güneş ışıkları yavaş yavaş bizi terk etmeye başlarken tüm dekorasyonda olduğu gibi zeminlerde de sıcak bir doku yakalama ihtiyacı hissetmeye başladık. Her evin tarzına ve ölçüsüne göre alternatifler sunan Buka Sofa, sonbahar stiline uygun halılarıyla evlerin dekorasyonunu tamamlıyor. To add a touch of colour to home decorations, Buka Sofa now has hand woven ethnic designed carpets. This autumn the energy which springs from the blending of hand weaving with ethnic designs will take their place and add an authentic air to your homes. Carpets, which we take up during the summer months, with the return of autumn begin to take their rightful place again. As the rays of the sun slowly start to depart, as in all the decoration of our homes, we begin to feel the need for a warmer feeling on our floors. The carpets which Buka Sofa has are available to suit all types of home decoration, are to be found in various sizes and will complete the appearance of your autumn home.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


GELECEĞİN YATIRIMCILARINI BEKLİYOR AWAITS ITS FUTURE INVESTORS

T

ürkiye’nin ilk ve tek Sanal Gerçeklik, Café&Shop Franchise’ı olan Smallux VR Cafe, bayilik fırsatlarıyla yatırımcıları bekliyor. AVM, üniversite ve okul çevreleri ve caddeler gibi günde binlerce kişinin gezip dolaştığı lokasyonlarda para kazanmak ister misiniz? “Küçük mutluluklar” sloganıyla 25 yıllık tecrübeye sahip OKMEN A.Ş. tarafından geliştirilen bu özel konseptte dünyanın önde gelen premium blend kahvelerini, bugüne kadar dünyada üretilmiş en ileri teknolojiye sahip sanal gerçeklik deneyimini sunarken, gurme kahve, pasta ve lifestyle trend Smallux ürünlerini satarak kazanç elde etme imkanınız bulunuyor. Hızlı büyümesini; 25 yıllık franchise deneyimi, ileri teknoloji, yazılım desteği, franchise seçimi, AVM lokasyon tercihi, non-stop hizmet anlayışı, sorunsuz iş ortaklığı felsefesiyle güleryüzlü, dinamik kadrosuna borçlu olan Smallux VR Cafe, sizi etki alanına adım attığınız andan itibaren büyülüyor. Öyle ki, içtiğiniz kahve, herhangi bir ısırık, küçük bir hediye ya da sanal dünyada heyecanlı bir macera günün en güzel ve unutulmaz anını oluşturuyor.

T

Neden Smallux VR Cafe! Adrenalin, teknoloji, eğlence, VR, gurme kahve, pasta, yeni moda ürünler, yenilebilir kahve fincanları ve Cafe’ konseptini birleştiren ilk ve tek şirket. Üstün tecrübesini dünya standartları ile sizlere sunarak, müşterilerine beklentilerinin üzerinde deneyim sağlayan bir marka ile çalışmanın avantajı. Patentli, yasal, tanınan, gerekli tüm lisanslara sahip kurumsal bir markanın desteğini yanınıza alarak yüksek kar getiren bir sisteme sahip olmak. Sektördeki büyüme potansiyeli, marka güvenilirliği, ürün çeşitliliği ve kaliteli hizmet anlayışı ile yatırımcılar için kârlı ve garantili bir yatırımdır. Smallux premium dünya kahveleri, Smallux ürünlerinin yanısıra, tüm ürünlerini Türkiye’nin 81 iline paketli veya donmuş olarak özel frigorifik araçlarla 24 saatte iletmektedir. Smallux VR teknolojisini Cafe konseptiyle birleştiren ilk ve tek firma olması ve yüksek hızlı büyümesiyle ilgi odağı olmuştur. Smallux VR Café, Kiosk veya Box için franchise baslangıç bedeli dışında, bakım onarım, 24 saat teknik destek, reklam, mal ve ürün tedarik ve iş geliştirme için de hiç bir ücret ödemenize gerek yoktur. Bayilik verme sürecinden, şubenin açılış aşamasına kadar her prosedürü titizlikle yürüten Smallux ekibi, franchising veren diğer coffee shoplardan her alanda ayrılarak hizmetini yüksek dünya standartlarında bir anlayışla yürütür. Eğer siz de bu macerada bize katılarak ve müsterilerinize bu özel Cafe ve VR deneyimini yaşatmak istiyorsanız Türkiye genelindeki 400 AVM’de, 200 Üniversite veya 4000 özel okul çevresinde franchise şubenizi hemen ayırtın.

WHY THE SMALLUX VR CAFE! Adrenalin, technology, amusement, VR, gourmet cakes, new fashioned products coffe cup renewals this is the one and only concept which brings all of this together. With its vast experience, its world standard offerings it has the advantage of working to above its customer expectations. It is patented, it is legal, it is well known, it owns all the necessary licences with all these supports of the brand you become the owner of a profitable system. The potential to enlarge in the sector, the trustworthy brand, the product choice and the high quality of service is for investors a profitable and guaranteed investment. All the Smallux premium world coffees as well as all the Smallux products are transported to the 81 provinces of Turkey within 24 hours either in packages or in special temperature adjusted vehicles. Smallux VR is the only company which has joined technology to the Cafe concept and with its rapid growth it has become an important point of interest. Apart from the beginning franchise fee for the Smallux VR Cafe, Kiosk or Box there is no other fee.24 hour technical service, advertisment, procurement of merchandise and product and business development there is no fee at all. The Smallux team, from the minute that the franchise is given handles all procedures with the utmost attention to detail right up to the opening of the branch. This franchisor is different from other franchisors of coffee shops because of the high world standards of its approach.

Smallux Virtual Reality Smallux VR dünyada üretilmiş en ileri VR teknolojisini kullanarak, müşterilerine sanal gerçeklik deneyiminin en üst seviyesini yaşatır. Smallux VR ile kendinizi dünya şehirlerini gezen bir turist, Everest’e tırmanan bir dağcı, en sevdiğiniz oyun kahramanı, filmin başrol oyuncusu ya da günlük hayatta asla yapamayacağınız aktivitelerin tam ortasında bulabilirsiniz. Smallux Cafe Smallux VR Cafe de, özel harmanlanan dünya kahve çekirdekleri, profesyonel kahve makinaları, her fincan için taze öğütülerek hazırlanıp yenilebilir brownie fincanlarla sunulan espresso bazlı içecekleri, her zaman taze demlenmiş nefis çayları, pasta ve börek çeşitleri ile yatırımcılara büyük olanaklar sağlıyor. Ürünler yüzde 100 müşteri memnuniyetine sahip 1. Sınıf premium ürünlerdir. Smallux Lifestyle Genel olarak bir tecrübeden mutlu olduğumuz zaman yanımızda onunla ilgili birşey götürmek isteriz. Bu noktada Smallux ürünleri müşterilerinize evlerine götürebilecekleri, günlük hayatta kullanışlı, ilginç, zeki ve dünyada moda olan yeni ürünleri sunarken sizlere de farklı bir kâr kalemi daha ekliyor. Önceden sadece Smallux VR Cafe Shop’larda bulabildiğiniz Smallux VR Cafe’nin trendy lifestyle ürünleri artık bir tık uzağınızda. Online satışa sunduğumuz binlerce ürünü incelemek için sizi global hizmet veren satış sitemize bekliyoruz. 22

EKİM OCTOBER 2017

he one and only Turkish Virtual Reality,Coffee and Shop and Smallux VR Cafe is awaiting investors who wish to take the opportunity to invest with them.Do you wish to earn from from the locations on busy streets,near to Universities and schools which thousands of people use daily?The OKMEN A Ş with its 25 years of experience in the field has developed this special system,which is the most modern technology of virtual reality and under the slogan of”Small pleasures” at the same time it offers with it the best brands of world gourmet coffees,cakes and lifestyle trends of Smallux products.You will have an added opportunity of earning from their sale. The brand has enlarged rapidly,has 25 years of experience,advanced technology,software support,choice of franchise,preference for shopping mall location,its belief in non stop service,its no problem partnership relationships,its smiling dynamic personnel Smallux ensures that from the minute you enter its atmosphere you are charmed.In such a way that even a little sip of your coffee or a small present or an adventure in virtual reality can all turn into moments you will never forget.

If you also wish to join us in this adventure and if you wish to make this special Cafe and VR attept work throughout the whole of Turkey then immediately hire premises suitable for your franchise around the 400 Shopping Malls, the 200 Universities and the 4000 Private Schools which are to be found in Turkey. Smallux Virtual Reality By use of the worlds’ foremost VR technology, Smallux offers its customers a true trial of Virtual Reality of the very best possible quality. With Smallux VR you can be a tourist in the cities of the world, you can be a mountaineer climbing Everest, the champion in your favoutite game, the lead in the a film or you can find yourself in the middle of activities you would never find yourself in within your normal life. Smallux Cafe In the Smallux Cafes you can find lots of different items, specially blended world coffe beans, professional coffee machines, espresso based drinks which are prepared freshly for each cup, eatable brownie cups, always freshly brewed teas, cakes and börek choices which all offer good opportunities to the franchisees. The products are always of the quality to ensure customer satisfaction, they are always first class. Smallux Lifestyle Generally when we are happy or satisfied with an experience we like to take a small memento with us. Smallux offer us products which fit into our daily lives, useful, interesting, intelligent or world style in this manner the brand also adds an additional profit motivater for the branch. Previously these items could only be found im the Smallux VR Cafes and shops but now they are only a ‘tik’ away. We anticipate your all joining our global service system where thousands of trendy products are to be found.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


K

W

omagene olarak “Çiğ köfte sektöründe lider bir dünya markası olmak” vizyonuyla yola çıktık ve 12 yılda çiğ köftenin muhteşem lezzetini tüm Türkiye ile buluşturarak 77 ilde 945 şubemizle hizmet vermeye devam ediyoruz. 2011 yılında Almanya’da ilk yurtdışı şubesini açmış ve şu anda Türkiye dışında 8 farklı ülkede 26 şube ile büyümeye devam etmekteyiz. Komagene için Franchiseelerimiz ile olan iş ortaklığımız son derece önemlidir. Türkiye Çiğ Köfte Pazarında Lider konumda olan markamız, farklı bir anlayış ile geliştirdiği Franchising sistemi ile büyümektedir. Komagene şubelerinin % 98’i Franchisee olarak başarılı bir şekilde işletilmektedir. Düşük yatırım maliyeti ve yatırımın hızlı geri dönüş oranı nedeniyle en çok franchise talebi alan markamız için siz değerli yatırımcı adaylarımıza 2017 yılı sonuna kadar franchise giriş bedeli (isim hakkı bedeli) ve Royality fee (ciro primi) almadan yatırım fırsatı sunmaktayız. 5 yıllık Komagene İş Planımızda 2020 yılında 1.600 şubeye ulaşmayı ve 5.000’e yakın çalışanımızla sektör liderliğimizi korumayı hedefliyoruz.

e at Komagene started our journey with the vision of “Becoming leader and a world brand of the sector”. For 12 years we have brought the wonderful taste of çiğköfte to the whole of Turkey. We continue to serve in the same manner from our 945 branches which are in 77 provinces of Turkey.In 2011 we opened our first foreign branch in Germany and at the moment we have 26 branches in 8 countries and so continue to enlarge. Komagene attaches great importance to the business partnerships which it has with its franchisees. Our brand, which is leader in the Turkish Çiğ Köfte Sector has developed a different Franchising system and it is with this that it is enlarging. The Komagene branches, 98% of which are franchises, are working very successfully. With a low investment and a swift return of capital our brand is one which receives most requests for franchises and for you our esteemed investor candidates, up until the end of 2017 we offer the opportunity to take out a franchise without paying an entrance fee or Royalty fee. The Komagene Working Plan is to have 1,600 branches and near to 5,000 workers by the year 2020 and in this manner protect our position as leader of the sector.

➤ Sizde eğer; Kendi işinizin patronu olmak istiyorsanız, İşletmecilerimizden beklentimiz kendi işinin başında durması veya işe yeterince ve verimli zaman ayırabilmesidir. İşletmecilerimizin kendi enerjilerini ve tecrübelerini yaptıkları işe ve şubeye aktarmalarını beklemekteyiz.

➤ If You; Have The Wish To Be Your Own Boss We expect our operators to be at the branch in charge of their business and that they be able to give enough time and effort to the enterprise, we also expect them to pass on their own experience and energy to the branch.

➤ If You Are An Investor With A Low Budget ➤ Düşük yatırım bütçesine sahipseniz, Düşük yatırım bütçeleri ile şube sahibi olmanız ve yatırımınızı kısa vadede geri kazanmanız için gerekli çalışmalar sürekli devam etmektedir. Yatırım maliyetlerimiz lüks konsept için 15 bin TL+KDV ve delüks konseptimiz için ise 25 bin TL+KDV’dir.

We work constantly to ensure that investors with a low investment budget can become a branch owner and that return of capital will occur rapidly. The actual investment is for the luxury concept 15,000 TL + KDV and the delux concept is 25,000 TL + KDV.

➤ If You Have Doubts ‘I Don’t Know This Business!!! How can i do it? ➤ ‘Ben bu işi bilmiyorum!!! Nasıl yaparım?’ endişesi taşıyorsanız, İşletmecilerimiz hem Komagene işletim standartlarını ve hem de Komagene koşulsuz müşteri memnuniyeti tarzını benimsemeleri için şubeyi açmadan önce 1 haftalık aday eğitim programına tabi tutulmaktadır. Böylece işletmecilerimizin hiç bilmedikleri bir işi yüksek motivasyon ile yapabildikleri ve aynı zamanda ekiplerini eğitebilecekleri bir ortam sunmaktayız. Çiğköfte sektöründe ilk ve tek deneyimli, konusunda uzman Bölge Operasyon Yönetici kadrosuna sahip markayız. Operasyon ekibimiz restoran açılış sürecinden başlamak üzere size işinizi geliştirme aşamasında her türlü desteği ve bilgiyi sağlar. Açılış sürecinde lokasyon analizi, mimari proje, şirket kurulumu ve şubenin resmi işlemleri, açılışa yönelik pazarlama planı ve şube açıldıktan sonra işin geliştirilmesi, eğitim ve şubenin denetlenmesi konusunda size destek vermektedir.

Our operators are offered a one week candidate training course before opening. That course teaches the Komagene work standards and the extremely important manner of ensuring customer satisfaction. With this method our operators can start the business they hadn’t previously known with energetic motivation while at the same time they will be capable of training their own staff. We are a brand which, in the Çiğköfte sector, is the only one to have an experienced, specialist District Operations Managers teams. Our Operation team, starting from the opening of your branch gives you every kind of support to ensure your business develops. They support by effecting a location analysis, with the architectual project, with the formation of a company and with the branches’ official details, the marketing plan for the opening, then after the branch is opened with the growth of the business, training and branch checkups.

➤ Müşteri odaklı iseniz, Müşteri işimizin en önemli parçasıdır. Müşterinin olmadığı durumda şubelerin, franchisee’lerin ve markanın olması hiçbir şey ifade etmemektedir. Satış yapabilmemiz için müşteriye ve müşterinin daha sık alışveriş yapmasına ihtiyacımız vardır. Bu nedenle işimizin her aşamasında öncelikli olarak müşteri odaklı olmalıyız.

➤ If You Are Customer Focused

➤ Tüm ihtiyaçlarınızın şubenizin kapısına kadar gelmesini istiyor ve Tedarik Zinciri, Lojistik Desteği almak istiyorsanız, Komagene, şubelerin ihtiyacı olan tüm ürünlerin tedariğini yaparak ve Türkiye’de ilk ve tek soğuk zincir lojistik kullanılarak şubelerine sevk edilmesini sağlayan tek markadır. Ürünlerin kalitesi ve lezzeti satın alma sürecinden başlayarak depoya, üretimden şubelere, tezgahtan müşteriye ulaşan bir zincir şeklinde sağlanır, takip edilerek izlenir ve raporlanır.

➤ If You Wish That All Your Requirements For The Branch Will Come To Your Door And You Also Wish For A Supplier Chain And Logistic Support

➤ Reklam, pazarlama, kampanya çalışmalarında ulusal destek istiyorsanız, Pazarlama ve Reklam Departmanımız Türkiye geneli tüm reklam ve pazarlama çalışmalarını yürütmektedir. Franchisee Danışmanlarımız ise yerel yapacağınız bölgenize özel çalışmalarda sizlere destek vereceklerdir.

➤ If You Wish For National Advertising, Marketing And Campaign Work Support

➤ Üretim ve Ar – Ge’yi nasıl geliştiririm diyorsanız, 6 bin metrekare kapalı alanda Türkiye’nin sektöründe en büyük üretim tesisine sahibiz. Müşterilerimize en lezzetli ürünleri sunabilmek ve zengin ürün çeşitliliğimizi daha da arttırmak amaçlı Ar- Ge çalışmalarımız sürekli devam etmektedir. Ve yukarıda belirlediğiniz her maddenin birden olmasını istiyorsanız, biz buradayız ve ailemizin yeni üyesini yani sizi bekliyoruz.

➤ If You Say How Can I Develop Production And Rd

24

EKİM OCTOBER 2017

The customer is all important. Without customers, branches franchisees and brand names are worth nothing. In order to make sales the customer and his/her ongoing visits need to be increased, this is the reason that the all important focus must be on the customer.

Komagene obtains all the requirements for the branch and is the first and only brand to make use of cold chain logistics to ship to their branches. A chain is formed, from the buying of ingredients for quality and taste, to the warehousing and from there the product going to the branch, from the sales counter to the customer, all is followed and reported on.

Our Marketing and Advertising Department is responsible for the whole of Turkey, while our Franchisee Consultants effect special district work to support you.

We are the owners of the largest Turkish establishment in the sector in Turkey with our 6 thousand sq.m closed premises. In order to offer to our customers the tastiest products and a wide range of them our RD is constant. If you wish to be one of the people detailed in our writing, we are here and we await the new member of our family-that is we wait for you.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


VİZYON KOLEJİ 5 YILDA 50 KAMPÜS AÇACAK VİZYON COLLEGE IS TO OPEN 50 CAMPUS WITHIN 5 YEARS

M

N

icrosoft ve Sebit’in Proje Okulu olan Vizyon Koleji başarı öyküsünü tüm ülkeye yayıyor. Türkiye’nin en büyük eğitim ve bilgi teknolojileri kurumu olan SEBİT’in Türkiye’deki ilk ve tek Proje Okulu olan Vizyon Koleji, İstanbul’daki kampüslerinde oluşturduğu başarı öyküsüne ulusal çapta kampüs yapılanmasıyla devam ediyor. 3. kampüsü 2018’de Ankara İncek’te eğitime başlayacak olan Vizyon Koleji gelecek 5 yılda Türkiye’nin en nitelikli okul zincirlerinden biri haline gelmeyi hedefliyor. Vizyon Koleji Kurucu CEO’su Cem Arıtuluk kurumun büyüme vizyonunu şu sözlerle ifade ediyor. ‘’Türkiye’de nitelikli eğitim veren okullara ihtiyaç artıyor. Vizyon Koleji dengeli ve planlı bir büyümeyle kalitesini ülkenin her yerindeki kampüslerine taşımaya büyük özen gösterecek. Tüm çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Vizyon Koleji için kuruluşta belirlemiş olduğumuz bir stratejik büyüme takvimi var ve o takvime göre hareket ediyoruz. Buna göre ilk kampüsü 2014, ikinci kampüsü 2015’de açtıktan sonra 2 sezon yeni kampüs açılışı yapmadık. Bu sürede organizasyonel olgunluk ve büyümeye hazırlık için çalışmaları tamamladık. Nitelikli kampüslerle büyüyeceğiz. 2018-2019 sezonunda biri Ankara olmak üzere 2 kampüs daha açıyoruz. 2019-2020 sezonunda ise 10 yeni kampüs açılışı yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz 2023 sonuna kadar Türkiye çapında 50 kampüslük büyüklüğe ulaşmak.’’

ews of the success of the Microsoft and Sebit Project School, Vizyon College, is spreading throughout the country. SEBİT the largest Turkish educational technological know- how-institution opened the first and only Project School, Vizyon College and after the success story of the Istabul kampus continues to set up campus throughout the nation. Its third campus will start educating in 2018 in Ankara İnecek and within the upcoming 5 years Vizyon College has the plan to become the most qualified Turkish school chain. The Vizyon College Founder CEO Cem Arıtuluk explained the enlargement vision of the organization with these words. “The need in Turkey for schools which give qualified education is increasing. Vizyon College with its well balanced plans of quality enlargement will carefully carry kampus to all parts of the nation. We effect all our actions with that in mind. When Vizyon College was first founded we had an already planned strategic enlargement calendar and our actions conform to that. The plan was the first campus in 2014 the second in 2015 then for two seasons none. During that period we became organizationally matured and we completed preparations for enlargement. We shall enlarge with qualified campus.In the 2018-2019 season we shall open 2 campus one of them being in Ankara. 2019-2020 we plan to open 10 new campus. Our plan is to have 50 Turkish campus by the end of 2023.”

Dünyaya örnek olacak Türk Okulu projesi Microsoft ve Sebit işbirliği kapsamında oluşturulan FLEXA eğitim modelinde kullanılan dijital eğitim altyapısı, eğitsel içerik ve ölçme değerlendirme araçları, merkezi ODTÜ Teknokent’de bulunan SEBIT tarafından organize ediliyor ve izleniyor. ABD, Çin, Malezya ve S. Arabistan’da 21. yy. eğitim altyapılarını oluşturan, yaptığı çalışmalarla dünyanın en önemli eğitim ödüllerini almayı başaran SEBIT, ‘’Proje Okulu’’ çalışmasını dünyaya örnek olacak Türk okulu projesi olarak tanımlıyor. Vizyon Kolejinde uygulanan teknoloji destekli yenilikçi eğitim uygulamalarıyla, öğrenciler için öğrenme bariyerleri kalkıyor. Teknolojinin akıllı ve verimli kullanımıyla öğrencilerde ve öğretmenlerde her yerde ve her zaman öğrenme kültürü oluşturulmuş durumda. Eylül 2015’den itibaren dijital destekli eğitime geçen Vizyon Kolejinde öğretmenler, öğrenciler ve veliler uygulamadan çok memnun olduklarını belirtiyorlar.

The Turkish School Project Which Will Be An Example To The World The FLEXA educational model which has been formed by a Microsoft and Sebit partnership has an educational basis, qualified contents and measurment valuing vehicles it is being organized and followed up at the Sebit central ODTÜ Teknokent. SEBIT was awarded one of the world’s most prestigious awards for its 21 century educational basis formations in America, China, Malasyia and Saudi Arabia, SEBIT with its work on the “Project Schools”it will be defined as the Turkish model which is an example to the world. With its educational procedures which are technicologically supported the barrier for learning is lifted from the students.The pupils and the teachers who use technology in an intelligent and efficient manner are able to anywhere and any time learn and aquire culture. Vizyon College changed to the digital supported education in September 2015. The college teachers, students and guardians are all extremely delighted with the method. Because of the potential of the new systems and methods which Vizyon College has the education authorities believe that within only a few years it will become one of Turkey’s largest school chains.

Eğitim otoriteleri, sahip olduğu potansiyel ve farklı eğitim modeliyle Vizyon Kolejinin önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye’nin en yaygın okul zincirlerden biri olacağını öngörüyor. 26

EKİM OCTOBER 2017


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


DİLEK GIDA KURUCU ORTAĞI CABİR YAZICI, SORULARIMIZI YANITLADI THE FOUNDER PARTNER OF DİLEK FOOD CABİR YAZICI ANSWERED OUR QUESTIONS Dilek Markasının kuruluş öyküsü ve bugüne geliş sürecini sizden dinleyebilir miyiz? 1957 yılında yolculuğuna bir Dilek’le başlayan, bugün ise İstanbul’un 40 seçkin noktasında hizmet vermeye devam eden Dilek, Türkiye’de Pastane, Cafe ve Restaurant konseptini bir arada uygulayan firmadır. Zengin ürün yelpazesi ile geniş kesimlere hitap eden Dilek, hayattan keyif almayı bilenlerin tercih ettiği mekanlar olmaya devam etmektedir. İstikrarlı büyümeye devam eden Dilek, rahat ve konforlu mekanları ile günümüzde İstanbul’un tercih edilen bir markası olmuştur. Ülkemizde ev dışında yemek yeme kültürü giderek gelişmektedir. Özelikle çalışanlar içinde bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenle Cafe ve restoranlarımıza dünya mutfaklarından yeni lezzetler ilave ederek geniş kesimlere hitap etmekteyiz. Ürün gruplarınız ve üretim ilkeleriniz nelerdir? Dilek geleneksel Türk yemekleri yanı sıra dünya mutfaklarından sevilen lezzetlerini Türk damak tadına uyarlayarak misafirlerinin beğenisini kazanmaktadır. Aynı zamanda çikolata, pasta, sütlü tatlı, kek, börek ve baklava çeşitleri ile sektörde yer alan Dilek, haftanın her günü 07.00 ile 24.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlamaktadır. Misafirlerimizin Dileklerini gerçeğe dönüştürmek için 6 bin 500 metrekarelik son teknolojinin kullanıldığı merkezimizde tüm ürünlerimiz işin ehli ustalar tarafından üretilmektedir. Franchise yaklaşımınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Dilek olarak franchise taleplerinin değerlendirilmesinde, hem girişimcinin hem de seçilen mağaza ve lokasyonun uygunluğu temel ilkemizi oluşturmaktadır. Bu sistem uygulama ve etkin kontrolün beraberinde ancak başarıyı getirmektedir, çalışanlarının mutlu olduğu aynı zamanda güven duyduğu şirket kültürü ile misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaktır. Franchising alanında hedef ve projeleriniz nelerdir? Dilek şimdilik İstanbul’da 40 şube ile hizmet vermektedir. Yurt dışında Suudi Arabistan’da ilk şubesini açmış, yakın zamanda Katar Doha’da bir şubesini daha hizmete açacaktır. Gelen talepler üzerine İstanbul dışında da diğer illerde şubeler açacaktır.

Will you tell us about the founding and development of the Dilek brand? Dilek started in 1957 with just one shop, today it has 40 each situated in select positions of Istanbul. Dilek was the firm which started to use the concept in Turkey of Pastry shop, Cafe and Restaurant. It appeals to a large section of the public because of the wide choice of product and for all those who love to enjoy life it has become their favourite place. Dilek continues to enlarge in a stable manner and with its tranquil, comfortable premises it has become the brand of choice. In Turkey the culture of eating away from home continues to increase. In fact for those who work it has become a necessity. For this reason and also with our additions from the world kitchens we address many people. Which are your product groups and your principles? Dilek, in addition to the traditional Turkish foods has also included some tastes from the world kitchen used them to suit the Turkish palate and has gained the approval of its customers. At the same time there are chocolate, cakes, milk desserts, böreks and baklava choices, Dilek is open every day of the week from 07.00 to 24.00 to serve its guests. Dilek, so as to make the customers wishes come true has a production unit situated on 6 thousand 500 sq.m. where all the latest technologies are used for production by master craftsmen. What is your attitude to franchising? When Dilek has meetings with candidates requesting franchises the persons themselves are evaluated as are the proposed locations, these are our main principles. Only by strictly following the system and with the use of effective controls can success be achieved also when personnel are happy and also have confidence in the company culture then they welcome guests in the very best way. Which are your projects and aims in the franchising sector? Presently Dilek has 40 shops in Istanbul.Abroad a first branch has been opened in Saudi Arabia, very soon a branch will be opened in Katar Doha. With requests coming in we shall also open in provinces outside Istanbul.


USTA DÖNERCİ KADIKÖY’DE USTA DÖNERCİ IS NOW IN KADIKÖY

T

ürkiye’de üç yıl içinde 90’dan fazla restorana ulaşarak döner pazarında dikkatleri üzerine çeken Usta Dönerci, geleneksel döner lezzeti, uygun fiyat ve üstün hizmet kalitesi ile İstanbul Kadıköy Halitağa’da hizmet vermeye başlıyor. TAB Gıda güvencesiyle Türkiye genelindeki 90’dan fazla restoranında geleneksel döner lezzeti sunan davet eden Usta Dönerci, lezzet duraklarına yeni bir halka daha ekledi. Usta Dönerci, yüksek kalitede ürünleri, uygun fiyat ve üstün hizmet kalitesi ile İstanbul Kadıköy Halitağa’da müşterilerine hizmet vermeye başladı. Usta Dönerci’nin benzersiz lezzeti, özenle ithin only the three years that Usta Dönerci has been in the döner sector seçilen malzemelerinden geliyor. Klasik yapılış yöntemlerinden ödün in Turkey the brand has attracted much attention by opening more than vermeden, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretim yapan 90 restaurants. Now with its traditional döner taste, its reasonable prices tedarikçileriyle çalışan Usta Dönerci, müşterilerine her zaman doğal and its excellent service, it has opened in Kadıköy Halitağa and so has added ve katkısız malzemeleri ile hazırlanmış leziz ürünler ve döner çeşitleri another link to its chain of taste. The brand works under the auspices of TAB sunuyor.

W

Gıda and has more than 90 restaurants throughout Turkey. Usta Dönerci now offers its high quality product, affordable prices and very good service to its Istanbul Kadıköy customers. The unbeatable flavour which Usta Dönerci offers comes from the very well chosen ingredients. It never deviates from the classic methods of preparation while it provides a product which meets international quality standards. It offers to its customers tasty products and döner choices which are always produced with natural and additive free ingredients.

MODANIN YENİ TRENDİ TEN TAKISI THE NEW TREND IN FASHION IS FOR SKIN ACCESSORIES

S

AYSHA Markası, alışılagelmiş küpe, kolye, yüzük, halhal, piercing ve dövme gibi aksesuarlara yenilikçi ve fonksiyonel bir kullanım kazandırmak için tasarlanmış bir Ten Takısıdır. En büyük farkı vücutta belli bir bölgeye sabitlenmeden direkt tene yapıştırılarak kullanılabilmesi. Zincirsiz kolyeler, klipsiz küpeler... Aynı modeli defalarca vücudunuzun farklı bölgelerine uygulayarak takınızın yerini ve tasarımını değiştirebiliyorsunuz. SAYSHA Ten Takısı, kalitesiyle mücevher kadar iddialı, kendinden yapışma özelliği ile sınırsızca özgür ve kendi yaratıcılığınızla tarzınızı yansıtacak eşsiz bir markadır. SAYSHA %100 el işçiliği ile Avusturya kristallerinden üretilmektedir.

30

EKİM OCTOBER 2017

T

he brand SAYSHA has designed a collection of skin accessories, in place of the normal earrings, necklaces, rings, bangles, piercing and tattooing that we are used to they have introduced a new type of accessory which has very functional usage. Its biggest difference is that the items can be stuck directly onto the skin on parts of the body resulting in necklaces without chains, earrings without clips. The same model can be stuck to different parts of the body so that your accessories and their designs can be changed. SAYSHA is as pretentious about the quality of the skin accessories as they are about their jewellry, the special self adhesive means that there are unlimited possibilities to create your own design which fits to your style. The SAYSHA accessories are produced from Austrian cristals and are 100% made by hand.


GÖKSEL TANTUNİ

M

ersin’den Türkiye’ye Yayılan Lezzeti ile Göksel Tantuni Bayim Olur Musun Fuarı’nda! Türkiye’nin çeşitli lokasyonlarında 14 şubesi bulunan Göksel Tantuni 12-15 Ekim 2017 Tarihleri arasında CNR Expo Center’da düzenlenecek olan 15. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda yerini alıyor. 2016 yılı itibariyle markasını büyütmek ve sevilen tantuni lezzetini Türkiye’ye yayma hedefiyle franchise vermeye başlayan ayrıca bu yolda profesyonel danışmanlık alan Göksel Tantuni, geçtiğimiz yıl katıldığı Bayim Olur Musun Fuarı’na bu yıl da katılım gösterecek. Yatırımcıların ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Göksel Tantuni’nin hedefi yılsonuna kadar şube sayısını arttırarak gerçek tantuni lezzetini Türkiye’ye yaymak. Fuara özel indirim ve yatırım fırsatları için Göksel Tantuni, tüm ziyaretçileri standına bekliyor.

T

he taste from Mersin which now is spreading throughout Turkey is the one from Göksel Tantuni which has 14 branches in various locations.The brand will take its place at the 15th Franchising and Brand Fair which is to be the 12-15 October 2017 at the CNR Expo Center. From 2016 onwards it has had the goal of enlarging and so spreading the tantuni flavour throughout Turkey by the franchising method and in order to effect this Göksel Tantuni has used professional franchise consultancy. Last year it first participated in the Will You Be My Franchisee? Fair and will be there again this year.Both investors and visitors showed great interest in Göksel Tantuni consequently the brand intends to increase the number of its branches by the end of the year so as to make known the true tantuni taste in Turkey. The brand looks forward to welcoming visitors to its stand where because of the fair there will be special reductions and investment opportunities.

SBARRO TÜRKİYE’DEKİ 10’UNCU YILINI KUTLUYOR / SBARRO CELEBRATES ITS 10TH YEAR IN TURKEY

COFFEE GUTTA KAHVEYE YATIRIMLA BÜYÜYOR/ MORE INVESTORS FOR COFFEE GUTTA

TAB Gıda güvencesiyle 2007 yılında Türk halkı ile tanışan ve kısa sürede beğeni toplayan dünyanın en büyük pizza restoran zincirlerinden Sbarro, Türkiye’deki 10. yılını kutluyor. Napoli’nin geleneksel ve nefis İtalyan lezzetlerini tutkunları ile buluşturan ve bunu yaparken kalite ve sağlık ilkelerinden asla taviz vermeyen Sbarro, Türkiye genelinde 30’a yakın ilde 80’e yakın restorana ulaştı. Sbarro, ürünlerinde öncelikli olarak tazelik ve kaliteye önem veriyor. Leziz Sbarro pizzaları müşterilerin gözü önünde profesyonel bir ekip tarafından uluslararası hijyen standartlarında hazırlanıyor.

Coffee Gutta ailesine katılmak isteyenler için özel yatırım fırsatları sunduklarını vurgulayan Kamber Çal, “Kahve sektörü, orijinal ve ilgi çekici konseptiyle yatırım açısından oldukça cazip. Biz de yatırım için istekli olanlara özel fırsatlar sunacağız. Bununla birlikte personel alımı ve eğitimi, açılış ve operasyon yönetimi gibi destekleri de ücretsiz vereceğiz. Marka yatırımımız ve üstün hizmet anlayışımızla üçüncü nesil kahvecilik alanında atağa kalkacağa” şeklinde konuştu. Dünyanın değişik bölgelerinden getirttiği kahve çekirdeklerini özenle kavurarak öğüten ve demleyerek Türk kahve müdavimlerinin beğenisine sunan Coffee Gutta, kişiye özel hizmeti, özenle tasarlanmış konsepti ve kaliteli menüsüyle kahve sektöründe fark yaratıyor.

Working under the trustworthy auspices of TAB Gıda, Sbarro one of the biggest world pizza chains, was first introduced to the Turkish public in 2007. It swiftly became known and appreciated and now it is celebrating its 10th year in Turkey. Sbarro offers the Napolitan traditional flavours to the lovers of that food and while doing so never compromises its principles of quality and health, it has near to 80 branches situated in almost 30 provinces throughout Turkey. Of primary importance to Sbarro is the quality and freshness of its product. The appetizing Sbarro pizzas are prepared in front of the eyes of the customers by a professional team to international hygienic standards.

Kamber Çal says for those who wish to join the Coffee Gutta family special investor opportunities are being offered, he added, “We appeal to investors because of our original, nteresting concept in the coffee sector. We shall offer special opportunities for those who wish to invest with us. Additionally we shall support them in their personnel choosing and training and the opening and management of the enterprise, this support will be free of charge. With investments in our brand and our understanding of high quality service we shall masterfully enter the third generation coffee sector.” Coffee Gutta offers to Turkish lovers and regulars of coffee,beans which have been brought from different parts of the world then roasted, blended and brewed with great care then offered for their enjoyment. EKİM OCTOBER 2017

31


KADIN İSTİHDAMI İLE FARK YARATIYOR MAKES A DIFFERENCE TO FEMALE EMPLOYMENT

K

adın istihdamını kısa sürede 200’e çıkartarak günlük 4-5 ton arası üretim kapasitesine ulaşan Göçmen Börekçisi yılda ortalama 20 franchise hedefliyor. Şirketin en büyük kozu ise tüm ürünlerinin el yapımı ve hafif olması. Göçmen Börekçisi Genel Müdürü Tanju Taner Dönmez, şirketin 2004 yılında Kocaeli’nde kurulduğunu belirterek ilk olarak anneleri Gönül Dönmez’in yaptığı börekleri satarak işe başladıklarını söyledi. Dönmez, son beş yılda ciddi anlamda kurumsallaşarak kadın istihdamına odaklandıklarını anlatarak şunları söyledi: “Kocaeli Körfez’de 3.500 metre kapalı, 3.200 metrekare de açık alanda toplam 6.700 metrekarede günlük 4-5 ton arası üretim yapıyoruz. Kocaeli, İstanbul, Ankara, Sakarya, Çanakkale, Bolu, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Karabük, Antalya, Denizli olmak üzere 11 ilde 80’i aşkın satış noktamız var. Yılda ortalama 20 şube açmak hedeflerimiz arasında. Nisan 2016’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ilk yurtdışı franchise’ı ile hizmet hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Göçmen Börekçisi Genel Müdürü Tanju Taner Dönmez Hollanda, İngiltere ve ABD’de şube açarak bu özel tadı dünyaya tanıtma hedeflerinin olduğunu dile getirdi. Dönmez, 5 yıl içinde kendilerine has konseptleri ile yurtdışında en az 10 franchise açma hedeflerinin olduğuna dikkat çekerek “Turquality süreci de başladı.” dedi. Göçmen Börekçisi’nin en önemli özelliğinin hiç çalışmamış kadınları dahi istihdam etmesi olduğunu ifade eden Göçmen Börekçisi Genel Müdürü Tanju Taner Dönmez “Bu amaçla babamız Mustafa Dönmez adına vakıf kurduk. Vakıf, İŞKUR ve İzmit Kaymakamlığı’nın iş birliği ile yaşına ve tecrübesine bakılmaksızın, gerçekten ihtiyacı olan kadınlara hem iş olanağı hem de eğitim alanı oluşturuyor. Eşinden ayrılmış, dul veya çocuğu üniversite okuyan kadınlara altı birimden herhangi birinde eğitim verildikten sonra bir sertifika veren vakıf, eğitim alanların bir kısmını da Göçmen Börekçisi’nde istihdam ediyor. “Annemiz 200 kadar kadın çalışanımızın başında. Erkek çalışanımız yok denecek kadar az. Üretimde makine kullanmıyoruz. Her şey el emeği.” diye konuştu.

G

öçmen Börekçisi is, in only a short time, employing 200 women workers. The brand now has a capacity of 4-5 tons daily, it has the goal of opening on average 20 franchises yearly. The biggest advantage for the brand is that all its products are hand made and very light. The General Manager of Göçmen Börekçisi, Tanju Taner Dönmez said the company was formed in 2004 im Kocaeli and they had started the business by selling the böreks which their mother Gönül Dönmez had made. Dönmez went on to say that in the last few years they had made serious efforts to institutionalize and have become focused on female employment he added: “In the Kocaeli gulf we have closed premises of 3500 sq.m. and 3,200 open. On these 6,700 sq.m. we effect production of 4-5 tons daily. We have near to 80 sales points in 11 provinces in Kocaeli, Istanbul, Ankara, Sakarya, Çanakkale, Bolu, Izmir, Tekirdağ Bursa, Karabük, Antalya and Denizli. Among our goals is the aim to open on average 20 branches yearly”. Göçmen Börekçisi General Manager said that in April of 2016 they began the preparation of their first foreign franchise it is in Saudi Arabia, in Riyad, he also added they wished to open branches in Holland, England and the USA in this way their aim was to make this speciality world known. Dönmez also said they had the real intention of, under their own special concept, to have at least 10 franchises abroad within 5 years and said “The period of Turquality has begun.” The most important difference of Göçmen Börekçisi is that it is giving the opportunity of employment to females who have never worked, Tanju Taner Dönmez continued”With this goal in mind we have set up a foundation in our father’s name, the Mustafa Döner Foundation. The foundation together with İŞKUR and the Izmit governership are forming for women who are really in need the means of their training and of their working. Women who have separated from their husbands, widows or women who have children studying at university. The foundation gives a certificate after any one of the trainings. Göçmen Börekçisi also provides employment for some. “Our mother works at the head of the 200 female employees. We have hardly any male workers. We do not use machines for our product everything is effected by hand.”


ARAÇ BAKIM SEKTÖRÜNÜN MUCİZESİ RESTORFX YENİ FRANCHISELER İLE BÜYÜYOR IN THE VEHICLE CARE SECTOR THE MIRACLE RESTORFX IS ENLARGING BY WAY OF NEW FRANCHISES

A

raç bakım sektöründe pasta-cila dönemini sonlandıran, araç boya yenileme ve korumada yeni bir dönem açan son teknoloji RestorFX Türkiye, tüm Türkiye’ye ve KKTC’ye bayilikler vermeye devam ediyor. On yıl önce Kanada’da boya restorasyonu endüstrisinde yeni bir teknoloji olarak doğan RestorFX, Türkiye pazarına henüz yeni girmesine rağmen franchise talepleri ile hızla büyüyor. Dünyada “oyun değiştiren sistem” olarak tanımlanan RestorFX, ABD’den sonra 2016 yılında Türkiye pazarına da girerek araç sahiplerine kolaylık, yatırımcılara ise karlı bir iş modeli sundu. Rusya, İspanya, Avusturalya, Mısır, Arjantin, Özbekistan, Fransa başta olmak üzere 50 ülkede binlerce bayiye sahip olan RestorFX, dünyada “Oyun Değiştiren Teknoloji” olarak tanımlanıyor. 2017 Yıl sonuna Kadar 10 Şube Daha Açacak Zamanı geri alan teknoloji RestorFX, bir yıl geçmeden İstanbul (Maslak-Sancaktepe-Bağcılar-Pendik), Nevşehir, Kocaeli, Düzce, Sivas, Diyarbakır, İzmir, Konya, Çorum, ve Antalya (Konyaaltı, Muratpaşa) ’da franchise şubelerini açtı. RestorFX Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Elönü, ‘’ Ülkemizde otomobiline değer veren insan sayısının her geçen gün artması RestorFX’i Türkiye’ye getirilmesindeki en önemli faktör. Sektöründe çok önemli bir inovasyon olan RestorFX’in yatırımcılara, son kullanıcılara ve otomobillerin ömrünü uzatarak ülke ekonomisine çok büyük bir katkıda bulunacağına inanıyoruz.’’dedi. Şu anda 19 bayiye sahip olan şirket, 2017 sonuna kadar 29 bayilik hedefine ulaşmayı planlıyor. Son Teknoloji RestorFX Nedir? RestorFX, pasta-cila makinesine gerek kalmadan elle uygulanan kimyasal bir sistem. RestorFX uygulaması, araç boya yüzeyindeki kusurları gideriyor ve solmuş olan boya rengi canlandırıp, parlaklık kazandırıyor. ClearFX uygulaması ise seramik kaplamının son teknolojisi olarak, kaliteli ve kalıcı bir koruma sağlıyor. Yine Amerika’dan gelen, toz tutmayan iç plastik yüzey ürünleri, cam su kaydırıcı ürünler, jant temizliği-parlatıcı ürünleri ve koltuk bakımı ürünleri araç şıklığını tamamlıyor. Franchise Bedeli Ve Ciro Hedefi RestorFX Türkiye’nin bayilik sistemi iki başlık altında toplanıyor: 25 bin TL’lik bayilik ve 75 bin TL’lik bölge bayiliği… Bu franchise bedellerin içinde; İsim hakkı, 20/50 araçlık ürün, promosyon ürünleri ve 2 haftalık eğitim bulunmakta. RestorFX Türkiye, franchiselerine yaklaşık bir yılda yatırım geri dönüşü sağlıyor.

I

n the vehicle care sector the waxing period has been ended as the new technology for renewing and protecting vehicle paint by RestorFX Türkiye came into being. The brand is now giving franchises all across Turkey and also in nothern Cyprus. RestorFX the new technology for the paint restoration sector came into being 10 years ago in Canada and although it has only recently come to the Turkish market many requests for franchises are already being received. World wide RestorFX is known as “the system which changes the game.” After the USA it came to the Turkish market in 2016 and brought its advantages to vehicle owners and gave investors a profitable work model. “The Technology which changes the game” is now in Russia, Spain, Australia, Egypt, Uzbekistan and France in fact RestorFX has thousands of branches in more than 50 countries. 10 More Branches Will Be Opened Before The End Of 2017 RestorFX, the technology which turns back the clock, has in less than a year opened branches in Istanbul (Maslak-Sancaktepe-Bağcılar-Pendik), Nevşehir, Kocaeli, Düzce, Sivas, Diyarbakır, Izmir, Konya, Çorum and in Antalya (Konyaaltı, Muratpaşa). The Chairman of the Board of RestorFX Bülent Elönü said “In our country the number of people who really value their vehicles increases daily this is one of the main factors in our bringing RestorFX to Turkey. This is a very important innovation for the sector and we believe that for investors,for latest users and lengthening the life of the vehicle all will have a big part to play in our countrys economy.” Presently the brand has 19 branches and by the end of 2017 has the plan to have 32. What Is This Latest Technology RestorFX? It is a chemical system which is done by hand without need of the waxing machine. When RestorFX is used it removes any surface marks on the paint of the vehicle, and brings to life its faded colour and adds shine to the surface. As for the ClearFX process that is the latest ceramic covering technology which ensures a protective, permanent quality. Again from America, there are products for the inside of the vehicle such as plastic surface products which do not retain dust, products to ensure water slips off windows, products for cleaning and shining rims and products with which to treat the seats. All of which complete the smartness of the vehicle. Franchise Investment And Turn Over Aim The franchise system of RestorFX Türkiye can be divided into two types, 25,000 TL franchise and 75,000TL district franchise... Included are the franchise fee, use of brand name, products for 20/50 vehicles, promotional products and two weeks training. RestorFX Türkiye, the brand ensures that in approximately one year franchisees will see return of investment.

34

EKİM OCTOBER 2017


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


COFFEE CARAMEL

16

yıllık sektör deneyimimizi 2016 yılında oluşturduğumuz Coffee Caramel isimli markamıza yansıtarak faaliyetimize başladık. Şirket bünyemizde örnek bir işletmemiz olmamasına rağmen geçmişten gelen bilgi, birikim ve güvenilirliğimiz sayesinde 1 yıl içerisinde 3 franchise vermiş bulunmaktayız. İstanbul Anadolu yakasının en iyi lokasyonlarında 2 ve İstanbul Avrupa yakasının yeni cafe trend bölgelerinden Beylikdüzü’nde 1 franchise bulunmaktadır.

In

Halen mimari imalatı devam etmekte olan, İstanbul’un gözde lokasyonlarından Bakırköy/ İncirli Caddesi üzerinde Ekim ayı içerisinde açacağımız şubemiz ile kafe-restaurant-nargile-okey konseptinde hizmet vermeye başlayacağız. Hizmet vermeyi hedeflediğimiz lokasyonlarımızın hepsinde yatırımcılarımızı yüksek getiri sağlayabileceği yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ve cadde üzeri dükkanlara yönlendirmeyi prensip haline getirmiş bulunmaktayız. Şubelerimizin lokasyon belirlenmesinden açılışına kadar geçen tüm evrelerinde uzman ekiplerimiz ile çok özenli bir şekilde hizmet vermekteyiz. Bu şubelerde ürün kalitesi, ürün devamlılığı, ürün sunumu, personel kalitesi ve ferah mekanlar sayesinde hem işletmecileri hem de müşterilerimizi memnun etmekten keyif duyuyoruz.

Construction continues in one of the most popular places of Istanbul, Bakırköy on İncirli Street and we shall open there with our concept of cafe-restaurant-nargile-okey in October. We have the principle that all locations of the premises we aim to open are ones where pedestrian traffic is heavy in this manner investors will be able to obtain a profitable,high return. We give strong support with our experienced team at all the stages from the moment the location of the premises is decided upon until the opening of the branch. We take pleasure in ensuring that our franchisees and their customers are happy with the quality of the product, its continuation, its presentation, the quality of the personnel and the spacious premises.

Peki, bunu nasıl sağlıyoruz? İlk açılış aşamasından başlayarak işletmeye hizmet verecek çalışma arkadaşlarımızın ast üst ilişkisi, iş disiplini, temizlik ve titizlik gibi olmazsa olmazlarımızın yanında kültürel ahlak gereği güleryüz, hoşgörü ve saygıyı hedefleyen bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. İşin mutfak tarafında çalışan personellerimizi konularında uzman kişilerden seçmemiz ile birlikte şubelerimizde rutin tadım ve sunum kontrolleri yapılmaktadır. Markamızın daha kaliteli ve kendinden söz ettirebilmesi için gerekli olan ürün tedarik konusu çok önemli. Bizde bu bağlamda en kaliteli kahve çekirdeklerini işleyip en uygun paketleme ve öğütme yöntemleriyle değerli misafirlerimize sunmaya gayret ediyoruz. Ürünlerimizin şubelerimize sevkiyatının tam zamanında yapılması ve şubelerimizin tüm taleplerinin karşılanması dikkat ettiğimiz hususların başında gelmektedir.

Right, but how do we secure all this. From the moment of opening our friends who work there are trained to connect,to be work disciplined,in addition to cleanliness and care they must smile, be pleasant and also be respectful. As for the kitchen,we take care to choose experts as well as having on going routine tasting and presentation controls.

Neden biz? Yenilikçi bir marka olmamız ile Şubelerimizde kullanılan kahve, çikolata, nargile ve restaurant malzemelerinin sunumlarının tasarlanıp piyasaya çıkan son ürünler olması farkımızı ortaya çıkartmaktadır. Yeni açılan her şubemizde yeni trend model ve ürünler kullanmamız daha önceki şubelerimizi de yenilememize yardımcı olmaktadır. Biz genç bir markayız ve sektörde hızlı adımlar ile yürüyeceğimize inanıyoruz. Gelin markamızı hep birlikte büyütelim…

Why us? As we are a new brand the coffee, chocolate, nargile and restaurant ingredients in our branches and all that we offer are from the most recent on the market which naturally makes a difference. Each new branch that we open and take new trend models for, is in a manner of speaking helpful also for renewals in the previously opened branches. We are a young brand and we believe that we will rapidly make progress in the sector. Come along lets enlarge our brand together.

36

EKİM OCTOBER 2017

2016 under the brand name of Coffee Caramel and with the experience we had gathered from 16 years in the sector, we began our activities. While our set up is perhaps not perfect because of our accumulated experience and our trustworthiness in only 1 year we have given 3 franchises. Two are in the best locations of the Anatolian side of Istanbul and one in Istanbul Beylikdüzü which is rapidly becoming the district of the new trend cafes.

In order that our brand improves its quality and becomes one that attracts attention the subject of product provision is one of great importance. We grind,pack and blend only the very best coffee beans to offer to our esteemed guests, one of the points we take special care on is that our products are forwarded to our branches on time and that we are always able to fulfill the requirements of all our branches.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


MARMARİS BÜFE 1964 FRANCHISE SİSTEMİ THE MARMARIS BÜFE 1964 FRANCHISE SYSTEM

M

T

armaris Büfe 1964 yılından bu yana sıcak, samimi ortamı ve bilinen tescilli lezzetlerimizle markamızı ülkemize ve tüm dünyaya kazandırmak üzere şubelerimizle hizmetinizdeyiz.

he Marmaris Büfe has been in action since 1964 until the present,offering its warm,friendly atmosphere and its well known registered tastes the brand wishes to have our country and the world able to visit its branches.

“İsimler Taklit Edilir, Lezzetler asla” Türk Patent Enstitüsü’nden marka tescil belgesini alarak büyüme serüvenine başlayan Marmaris Büfe 1964, tüketiciye daha kaliteli hizmet sunmak üzere yaptığı yatırımlarla geliştirdiği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TR34-0246 İşletme onay numarası ile hizmet vermekte olup, rutin olarak denetlenmektedir, lezzetli ürünlerini günümüze taşımaktadır. Ürünlerimiz kendi imalatımız olup hiçbir katkı maddesi içermemektedir. Özellikle son günlerde gündem de olan sağlığımızı tehdit edici GDO’lu ürünler işletmelerimizde kesinlikle kullanılmamaktadır. İmalathanemizde bulunan veteriner ve gıda mühendisleri tarafından ürünlerimiz sistemli bir şekilde kontrol edilmektedir. Tüketiciye sağlıklı, hijyenik, taze ürünler sunmak ve böylece genç nesillerimizin sağlıklı gıdalarla beslenmesine yardımcı olmak bizi diğer markalardan ayıran en önemli özelliğimizdir.

“Names can be copied, but tastes never.”

Hedefler Marmaris Büfe 1964 işletmeleri olarak, senelerin verdiği deneyimimizle tam donanımlı, uluslararası standartlara uygun markamızı ülkemize ve tüm dünyaya kazandırmak üzere hizmetinizdeyiz. Hedefimiz ‘Marmaris Büfe’ markasını yeni nesil personelimizle hak ettiği şekilde tanıtarak saygın Dünya markaları arasına taşımaktır. Marmaris Büfe 1964’e Yatırım Yapmanın Avantajları Marmaris Büfe 1964, kendi sektöründe akla ilk gelen markadır. Marmaris Büfe 1964 yılından bu yana edindiğimiz tecrübelerimizi kendi bayilerimize de aynı titizlikle aktarır. Mağaza tasarım konusunda deneyimli mimari ekibiyle tam destek sağlar. Yapılan sürekli denetim ve desteklerle işletmenin verimliliğini artırır. Her zaman yenilikleri uygulayan firma olmanın avantajlarını sağlar. Doğru Yatırımcı İşletmecinin işin başında durması ya da verimli zaman ayırarak işini takip etmesi gerekir. İşletmeci müşteri odaklı olmalıdır ve müşteriler ile iletişim kurmaya yatkın olmalıdır. Marmaris Büfe 1964’ün uyguladığı franchise sistem ve kurallarına uyması ve sistem ile rekabet etmesi gerekir. Franchise sisteminin sınırları olduğunu bilmesi gerekmektedir. İşletmecimiz yeniliklere ve öğrenmeye açık olmalıdır. Satış artırıcı faaliyetlerde bulunmalı ve fikirlerini merkez ile düzenli olarak paylaşmalıdır. Doğru mağazaları cadde üzerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde ya da yoğun AVM’lerde olması önemlidir. Her işletmenin çevresinde paket servisi için yeterli iş potansiyeline sahip bir bölge tanımlanır. Mağaza mutfak ve depo alanı da düşünülerek min. 35 metre olması gerekir. Mağazalarda pişirme olacağından baca sistemi de göz önünde bulundurulmalıdır. Mağaza bahçe ya da açık alan olması önemlidir. Yatırım ve İşletme Franchise anlaşmasının imzalanması ile birlikte yatırım başlar. İşletmecinin bulduğu ya da merkez tarafından yönlendirilen yerin kiralanması ile tadilat işlemleri başlar. Mimari ekibimiz mağaza için projeyi çıkarır, fiyatlandırır ve franchise alana sunar. Anlaşma yapıldıktan sonra 4-6 hafta içerisinde dükkan işletmeciye teslim edilir. 35 metrekarelik bir işletme için mimari ekip tarafından hesaplanan ortalama yatırım maliyeti 350 - 400 Bin arasında olup Marmaris Büfe 1964’ün yatırımcıdan talep ettiği anahtar teslimi her şey dahil, isim hakkı da bu bedelin içindedir. İşletmeci ile Marmaris Büfe 1964 arasında yapılan sözleşmeye göre işletmeci aylık belirlenen ciro hedefinin üzerine çıktığında, Marmaris Büfe 1964’e cirodan %5 pay öder. Mağaza açılışı öncesi ve açılış sırasında eğitim desteğimiz devam eder. Ürün tedariği Marmaris Büfe 1964 tarafından işletmeciye detaylı olarak el kitabı desteği ile de anlatılmaktadır. Merkezinden tedarik edilen ürünler için zamanında ve doğru miktarlarda sipariş verilmesi önemlidir. 38

EKİM OCTOBER 2017

Taking the Turkish Patent Institutes brand registration document the Marmaris Büfe 1964, wishing to offer a higher quality of service to its customers invested in development and with the Province and Animal Husbandary Management certificate TR 34-0246 operations authorization number it operates and is regularly audited as it continues to bring its flavourful products to the public. Our products are prepared within our own operations and they contain no additives what soever. Particularly during recent times there has been much discussion of GDO containing products which are a health threat. Our production definitely does not make use of them. Our production units are under the systematic constant control of our veteriners and our food engineers.One of the most important factors of our brand that separates us from others is that we wish to serve to the consumers healthy,hygienic, fresh products so that our new generation will eat nourishing food.

Goals We as the Marmaris Büfe 1964 operation are totally equiped with the experience which we attained over long years and wish to serve our internationally standardized products to Turkey and the whole world.Our aim is, that Marmaris Büfe 1964 together with our new generation personnel,will carry our brand to its rightful position as a respected world brand.

The Advantages Of Investing With Marmaris Büfe 1964 Marmaris Büfe 1964 is in its own sector the brand which first comes to mind.We with the experience we have gathered since 1964 are now able to pass it on in the same careful manner to our franchisees.For the design of the premises we offer the support of our experienced architectual team.Operations are constantly being controlled so as to increase the efficiency of the operation and we are always an innovative company.These are advantages.

The Correct Investor The investor must be there in charge of his business or ensure he puts in enough time to be confident of its efficiency, he also must be character wise a person who easily makes contact with customers. He must compete by following the rules and the franchise system of the Marmaris Büfe 1964. He must also understand the boundaries of the franchise system.He must be ready to learn and ready to innovate. He must effect actions which will increase sales and must be in regular contact with the central. It is important that the premise location be on busy streets which have many pedestrians or in Shopping Malls. It must also be that there is enough customer potential around for packet service. When taking premises the kitchens and depos must be taken into consideration and the minimum shop must be 35sq.m.The facts that there will be cooking in the kitchen and therefore a chimney is required and the shop needs to have a garden or an open space all these points are important.

Investment And Operation Investment begins from the signing of the franchise. The premises which the franchisee has found or the central advised is rented and alterations begin. Our architects prepare the Project and it together with the price is presented to the franchisee.4-6 weeks after agreement is reached the premises are handed over to the franchisee. For premises of 35sq.m.our architects estimate an average investment of 350-400 thousand this includes customer requested delivery time complete with key and use of brand name.A contract is drawn up between the Franchisee and Marmaris Büfe 1964 if the turnover figures are above the agreed monthly turn over figure then 5% of it goes to Marmaris Büfe 1964. Support and training is maintained both before and after the opening. Product Supply is explained by Marmaris Büfe 1964 and also in a detailed hand book. It is important that the Franchisee places his orders to the Central at the right time and of the right quantity.


CREPEBOX C

repebox dünyanın önde gelen lezzetlerini Krep ve Pankek ile buluşturan özel ve farklı bir kafe restoran. Tatlı-tuzlu, Anadolu’dan Akdeniz Avrupa’ya, Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya, Asya’dan Afrika’ya uzanan geniş bir yelpazeye sahip. Beyaz unlu, glutensiz, tam tahıllı, proteinli ve veganlar için hazırlanmış tapiyokalı çeşitleri var. Brezilya’lı şef Karla Boechat sürekli gelişen menüye ilham veriyor. Dekorundan ekip kıyafetine, menüsünden müziğine, kafe restoranın her köşesi modern dünyanın farklı kültürlerinden esintiler taşıyor. Ana yemekler, kahvaltılar ve tatlıların yanı sıra meşrubat, çay ve üçüncü nesil kahveler, özel alkolsüz kokteyller de misafirlerle buluşuyor. Dünyanın farklı yörelerinden eşsiz kahve çekirdekleri müşterilerin damak zevkine göre harmanlanmakta, demlenmekte ve lezzetli yiyeceklerin yanında yerini almakta. Crepebox’da hazırlanan alkolsüz meyve kokteylleri egzotik ve farklı tatlarıyla her ay düzenlenen Latin Dans gecelerinin vazgeçilmezleri arasında. Her hafta bir etkinlik düzenlenen Crepebox’da Film Geceleri, Şiir Dinletileri, Kadın Girişimci Seminerleri ve Aşçılık Eğitimleri café restoranın sosyokültürel duruşunu net olarak ortaya koymakta. Crepebox, dünya mutfağına aşina, farklı kültürlere açık, kalitenin bilincinde, eğlenceyi ve gelişimi seven her yaştan kişilere hitap etmeyi amaçlıyor. Güven, lezzet ve zevkle tüketilebilecek yiyecek ve içecekleri seçkin müzik arşivi, etkinlikleri ve sıcak dekoru ile buluşturmayı hedefleyen Crepebox, açılışının daha ilk yılında seçkin gurmeler ve bloggerlar tarafından Türkiye’nin En İyi Krepçileri arasına girmeyi başardı. Crepebox vizyonunu ve iş fikrini franchise ile yaygınlaştırıyor. Crepebox hizmet anlayışı müşteriyi misafiri, işletmeyi evi gibi görüyor. Cafenin yönetim ve liderliğini yapacak, mutfağı ve yemek yapmayı seven, eğitimli, kültürlü, özgüvenli, doğa ve insan sever, vizyoner, gelişime açık, çözüm odaklı, kurumsal çalışmayı bilen, kendi işinin sahibi olmak isteyen her kadın girişimci, verilecek işletme ve kurumsal eğitimleri takiben iyi bir Crepebox işletmecisi olabilir. Kurucusu Doç. Dr. Deniz Kaya, farklı alanlarda eğitim almış, dünyanın birçok ülkesinde deneyim kazanmış bir girişimci. Önce onkolog, sonra MBA ve ekonomi doktoralı akademisyen, uzun yıllar global ilaç ve medikal firmalarında Satış ve Pazarlama yöneticisi olarak çalıştı. Yurda döndükten sonra kendi eğitim, danışmanlık ve koçluk firmasının kurdu, güçlü bir ekiple ilaç, medikal, mühendislik, spor ve gıda sektörlerinde satış, pazarlama, ar-ge, işge ve yatırım alanlarında danışmanlık ve eğitim veriyor. İstanbul’un önde gelen spor salonlarından birinin ortak ve yöneticisi. Sağlıklı ve kaliteli yaşamın gereği olan doğru beslenme ve dünya lezzetleri konusunda sahip olduğu deneyimini ve damak zevkini özel ve farklı bir cafe restoranda hayata geçirme isteğiyle iki yıl önce Beşiktaş Çarşı’da Crepebox’u kurdu. Kagider’in aktif üyesi bir kadın girişimci olan Deniz Kaya, Crepebox iş modelini kadın girişimcilere franchise vermek üzerine kurdu. Kosgeb onayı aldı, franchise alanlar da aynı destekten yararlanabiliyor. Kurumsallaşma, satış ve pazarlama alanlarında eğitmen, franchise alanlara da yol boyunca eğitim desteği verme konusunda idealist bir yaklaşıma sahip. Kadın girişimcilerin artması ve ekonomiye katılımları konusunda activist bakış açısına sahip girişimci, kadının sosyal ve ekonomik alandaki gücüne ve azmine gönülden inanıyor. wCrepebox Franchise Sistemi, F&M tarafından yönetilmekte. Donuk ve porsiyonlanmış olarak merkezden gelen ürünlerle kalite standartı sağlanıyor. İşletme El Kitabı ve Eğitim Modülleri ile hizmet standardı ve işletme verimliliği sağlanıyor. Standart bir Crepebox kafe 100 m2 kapalı ve 50 m2 açık alanda, alışveriş ve eğlence mekanlarına yakın noktada kurulabilir. Exclusive Crepebox için özel tanımlanıyor. Crepebox belli kültüre sahip kitleye hitap ediyor, her yerde olmayı değil, kitlesinin bulunduğu her yerde olmayı hedefliyor.

C

repebox is a different type of cafe restaurant which includes the worlds’ foremost tastes in its crepes and pancakes. It has wide menu choices which includes Sweet -Salty, those from Anatolia to the European Mediterranean, Latin America to the Far East and Asia to Africa. White flour, without gluten, full grained and tapioca choices which are prepared for vegans. The Brazilian Chef, Karla Boechat is the inspiration behind the constantly enlarging menu choices. From the decoration of the premises to the staff uniforms, from the menu to the music the cafe restaurant carries to all its corners breezes from the modern world cultures. As well as the main meals which it offers to customers it also has breakfasts and desserts in addition to teas, third generation coffees and special non alcoholic cocktails. It brings its coffee beans from different countries of the world and grind and blends according to customer requests it then takes its place at the side of the tasty food. The non alcoholic fruit cocktails which have such egzotic, different tastes are in great demand at the Latin Dance evenings which Crepebox holds once a month. Crepebox has a different activity once a week there are Film Nights, Poetry Nights, Women Entrepreneur Seminars and Cooking Courses all which clearly display the Social Culture of Crepebox. The aim of Crepebox is to add touches from the world kitchen,it is open to all cultures,it understands quality and it welcomes those of any age who enjoy amusement. Crepebox which wishes to offer to the public, its trustworthiness, its tastes and enjoyable foods to eat,its select music archives, its activities and its attractive decor was,even in the year it was founded chosen by select gourmets and bloggers as one of Turkey’s Best Good Creperies. Crepebox with its vision and work plans is enlarging by the franchise system. The brand holds the understanding that its guests view it as a home.Every female entrepreneur who is able to manage and lead an enterprise, who likes the kitchen and making food,who is cultured, dependable,nature and people loving, visionary, open to innovation, able to find solutions,used to working institutionally, wishes to be her own boss, can, after the organizational and institutionalized training received from Crepebox, become one of its Operators. The founder of the enterprise Doç. Dr. Deniz Kaya has been educated in diferent sectors and is an entrepreneur who gained her experience in many different countries of the world.First oncology, then MBA and doctoral academician then for long years work in global medicine and medical companies with positions of Sales and Marketing. On her return to this country she founded her own training, consultancy and coaching company and together with a strong team medicıne, medical, engineering, sport and food sectors sales, marketing, R&D, business&D investing are the sectors for which she gives consultancy and training. She is a managing partner of one of Istanbul’s foremost sports salons then with her belief that a healthy and quality life style comes from being correctly nourished and with the experience she had gained in world flavours, 2 years ago she founded Crepebox which offers special tastes for the palate. The cafe is in the Beşiktaş Market Place. Entrepreneur Deniz Kaya is an active member of Kagiden,she founded Crepebox for it to be a model for those women who wished to set up their own business. She received Kosgeb approval and those who take out franchises will be able to receive the same support. She has an idealist approach which sees institutionalization, sales and marketing as subjects which need to be taught together with ongoing training support for franchisees. Deniz Kaya is a person who strongly believes that the number of female entrepreneurs needs to increase and consequently their participation in the economy of our country she believes from the bottom of her heart that female entrepreneurs have the necessary strength and perseverance to improve their economic and social standings. The Crepebox Franchise System is directed by F&M. Frozen portions of the correct quality are forwarded from Central. The Work Model Handbook and the Training Modules ensure the service standards and the business efficiency. A standard Crepebox cafe needs to have a closed sq.m. space of 100 and an open sq.m. space of 50 and to be opened near to shopping and amusement places. Exclusive Crepebox has a different identity which appeals to people of a certain cultural standard, it does not aim to be everywhere it intends to be where that part of the public is.

EKİM OCTOBER 2017

39


GIDA SEKTÖRÜNÜN YÜKSELEN YILDIZI: PAYNA GRUP THE PAYNA GROUP: THE RISING STAR OF THE FOOD SECTOR

T

ürkiye’de 100’ü aşkın mağazada müşterilerle buluşan Payna Grup, Erciyes Börek, Pastannecim ve Dilim Börek markalarını bünyesinde barındırıyor. Payna Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eker sektörde kendilerinden ödün vermeden, hızlı bir şekilde büyüme hedefleri olduğundan bahsediyor ve bu doğrultuda sektörde sağlam adımlarla ilerliyor. 2003 yılında ilk mağazalarını açarak Erciyes Börek’i bizlerle buluşturup sektördeki serüvenine başlayan Serdar Eker, şu an börek ve baklavada en yüksek perakende cirosu olan firma haline dönüştüklerini söyledi. Bunun nedenini de herkesin “anne lezzeti” diye tarif ettiği tadına ve güler yüzlü, kaliteli hizmetlerine bağlı olduğunu belirtti. Serdar Eker, 2015 yılından itibaren Dilim Börek’i de bünyelerine katarak kısa sürede 40 şubeye ulaştıklarını, böylece daha fazla misafir ağırladıklarını ve onları geleneksel lezzetlerle buluşturduklarını söyledi. Tepsi börekçiliğini yıllar içinde farklı bir vizyonla sektör haline dönüştürdüklerini anlatan Serdar Eker, en kaliteliyi, en uygun fiyatlara alma fikri ile yola devam ettiklerini, müşteri memnuniyetini ön plana alan politikaları ve kendi sektörlerinde pek rastlanmayan farklı kampanyaları ve satış stratejileri ile her yıl %40 oranında büyüme kaydettiklerini sözlerine ekledi. Üretim hacmi ve kâr oranı olarak Dilim Börek ile birlikte sektörde Türkiye’nin en büyüğü haline geldiklerini söyleyen Eker; hedeflerini şöyle aktardı: “Kısa dönemde kaliteden ve lezzetten ödün vermeden franchise ağımızı genişleterek Türkiye’nin her bölgesinde olmayı hedefliyoruz. 2018’de Pastannecim’in İstanbul’da Franchise ağını yaygınlaştırarak mağaza sayımızı artırmayı hedefliyoruz.” Mahallenizin Börekçisi Payna Grup’un bünyesinde bulunan 100 şubesi ile hizmet verdiğini belirten Serdar Eker, 2018 sonunda şube sayısını 200’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni konseptleriyle, daha uygun mağaza maliyetleriyle, daha çabuk büyüyeceklerini belirten Serdar Eker, mahalle börekçiliği konseptini tüm Türkiye’ye yaymayı hedeflediklerini belirtti. 40

EKİM OCTOBER 2017

T

he Payna Group serves its customers in almost 100 shops in Turkey under its auspices it has Erciyes Börek, Pastannecim and Dilim Börek. Chairman of the Board Serdar Eker said never compromising the company has the goal of rapidly enlarging and is effecting this by strong sure steps in the sector. Erciyes Börek opened its first shop in 200, combined with our group then the adventure began. Serdar Eker said that the group had become the firm which was effecting the highest retail turn over in the börek and baklava sector. He stated that the reason for that was the “mothers home cooking” described taste and the smiling faced high quality service. He also said that they had included in their group Dilim Börek in 2015 which rapidly enlarged to 40 shops in that manner they were able to welcome more people who could then meet up with the traditional tastes. As years go by the tray börek system has turned into a sector with a totally different vision said Serdar Eker and their company work with the principles of best quality at a reasonable price, their policy has always had customer satisfaction to the fore additionally with campaigns and sales strategies which are rarely seen in the sector they have seen a growth of 40%. In size of production and profit together with Dilim Börek they have become the largest in the sector in Turkey.Eker detailed their goals: “In the near future,never deviating from our high quality of sevice and taste,we intend to spread our network into every part of Turkey. Also in 2018 we aim to increase the number of the Pastannecim Franchise network shops in Istanbul .”

Neigiborhood Börekçisi The Payna Grup serves in its 100 branches explained Serdar Eker and by the end of 2018 their goal is to increase that number to 200. By way of new concepts and more reasonable expenses for shops, enlargement will speed up, he said they wished to carry their concept of neighborhood börekçisi to the whole of Turkey.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


’DEN DÖRT DÖRTLÜK PROFESYONEL ÇÖZÜM A REALLY EXCELLENT PROFESSIONAL SOLUTION FROM ARKHE

2

005 yılında, güçlü ekibi, ileri teknolojisi ve Denge markasıyla konuk ağırlama sektörüne özel çözümler sunmak üzere kurulan Arkhe Yazılım Teknolojileri, çok sayıda başarılı işletme ve projeye imza atarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Satış Müdürü Gökhan Kuşaklı konuğumuz oldu ve bize kısaca Arkhe’yi anlattı. Arkhe’nin uzmanlık alanı ve müşterilerinden bahseder misiniz? Arkhe; sahip olduğu sektörel deneyimle, satıştan stoğa bir işletmenin tüm operasyon süreçlerinin yönetimi için hizmet veriyor. Üretim yönetimi konusunda geliştirdiği özgün çözümlerle; fabrikasyon düzeydeki operasyonların uçtan uca yönetilebilmesini sağlıyor. Farklı sınıf ve içerikteki birçok önemli işletme tarafından tercih ediliyoruz. Yemekhane, Cookshop, Backhaus, İkbal, Hacı Sayid, Simit & Smith gibi markaların da bulunduğu, %95 sadık müşteri portföyümüz ile restoran, otel, pastane, zincir ve benzeri pek çok değerli işletme bugün Arkhe çözümleriyle yönetiliyor.

A

rkhe Yazılım Teknolojileri, which was formed in 2005 with a strong team, advanced technology and brand name of Denge brought special solutions to the guest welcome sector. It has put its name to many successful operations and projects and it is continuing along the road with sure strong steps. Its Sales Manager Gökhan Kuşaklı was our guest and told us briefly about Arkhe.

Will you please tell us about the arkhe expertise and its clıents? Arkhe, with the experience it has in the sector manages and effects the total time operation of sale to stock, it has developed special solutions which enable it to effect production operations from start to finish. Different class or different content there are many well known brands which prefer to work with us, including Food halls, Cookshop, Backhaus, İkbal, Hacı Sayid, Smith & Smith are 95% of our loyal customers as well as restaurants, hotels, patisseries and chains who are today making use of Arkhe solutions.

Ne tür çözümler? Biraz açıklar mısınız? İşletmenin kapısının açıldığı ve malzemelerin firmalar tarafından teslim edilmeye başlandığı ilk andan, gün sonuna kadar geçen tüm süreçler için çözüm üretiyoruz. İş akış ve standartlarının iyileştirilmesini, yükselen verimliliğe paralel olarak iş hacminin ve gelirlerin artırılmasını sağlıyoruz.

What kind of solutions? Will you explain a little?

Franchise işletmeler için çözümleriniz var mı? Elbette. Artan rekabet ortamında onların özgün ihtiyaçlarına tam anlamıyla adapte olabiliyoruz. Merkeze; kusursuz bir ‘işletme denetimi’, işletmelereyse; sorunsuz ve hızlı ‘operasyon yönetimi’ sağlıyoruz. Bölgeden, franchise işletmeye kadar ürün, fiyat, kampanya farklılaştırmak sunduklarımızdan sadece biri. Burada sayılamayacak kadar çok ve çeşitli çözümlerimiz var franchise işletmeler için. Fakat asıl gerçek fayda, markayla iletişime geçip ihtiyacını anladığımızda ortaya çıkıyor. Çünkü Arkhe’nin geliştirme ve uyarlama deneyimi sayesinde, adeta özel tasarım terzi işi gibi oturuyor markanın üzerine. Ayrıca, anlık raporlarla tam kontrollü, hızlı, sorunsuz bir yönetim için gereken altyapıyı sağlıyoruz işletmelere. Üstelik bu raporlara mobil konforuyla erişimleri de mümkün.

Do you have solutions for franchise enterprises?

Son olarak, bize ekibinizden bahseder misiniz? 7/24 kesintisiz hizmet veren; dinamik, tecrübeli, çözüm odaklı ve tam donanımlı bir ‘müşteri destek ekibine sahibiz. Bu sayede müşterilerimizin misafirlerine kesintisiz hizmet verebilmelerini sağlıyoruz. Ve Boğaziçi Üniversitesi’nden, Tekno Park’a süren yolculuğumuzun mimarı; her sınıftan işletmeye özel, entegre ürün geliştirebilen çok güçlü bir ‘yazılım ekibimiz’ var. Özetle; sahadayız, müşteriye dokunuyor ve onu iyi anlıyoruz. Anladığımızı da birebir otomasyona aktarıyoruz. 42

EKİM OCTOBER 2017

From the moment that the doors of the production unit are opened and the company starts to deliver up until the end of the day we solve the involved problems. We improve the efficiency and quality of the work flow so that paralel to its increased efficiency its quantity of work increases bringing the client a consequent profit increase.

Certainly. In the ever increasing competitive market we are able to adapt to their special needs. If their central has a perfect business audit we are able to offer a perfect speedy ‘operation management’ solution. From the district to the franchise branch, the product, the price and different campaigns all are just one of our solutions. We have so many kinds and choices of solutions for franchises that it is impossible to detail them here. However the real true usefulness can be seen when we are in contact with a brand and they can see that we really understand their needs. Because, with the system that Arkhe has developed and uses, in a manner of speaking it fits the brand just as private tailoring would. In addition we have established the means to have reports every second so that all works in a totally controlled manner, rapidly and with no problems. It is possible to have easy access to the reports by mobil.

Last of all will you tell us something about your team? We have a dynamic,experienced, solution focused and fully equiped ‘customer support’ team which ensures 7/24 continual service to our clients. The formation of our road starts with Boğaziçi University through to Tekno Park; we have an excellent software team which can produce for every type of category integrated product development. In summary; We are in the field, in touch with our customers whom we really understand. What we understand is one to one automation.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


FOODMAN, ISI KONTROLLÜ TAZE GIDA TAŞIMACILIĞI FOODMAN TRANSPORTS FRESH FOOD IN TEMPERATURE CONTROLLED VEHICLES

L

ojistik sektöründe hız kesmeden büyümesini sürdüren Foodman, ısı donanımlı araçları ile müşterilerine ürünlerini +24 derece ile -22 derece aralığında, gıda yönetmeliklerine uygun şekilde taşıma hizmeti veriyor. Foodman, hizmet ve teslimatlarını yıl boyunca tüm tatiller de dahil olmak üzere kesintisiz sağlıyor. İsteğe bağlı olarak gece teslimatları yaparak iş kayıplarının önüne geçiyor. Foodman’ın kurmuş olduğu teknolojik alt yapısı sayesinde tüm müşteriler, araçları, ürünleri, ısı değerlerini ve tüm süreçleri online izleyebilir, cep telefonu uygulaması ya da atanmış müşteri temsilcisi üzerinden takip ve raporlama hizmeti alabilirler.

I

Foodman mağazalara yapılacak teslimatlar da ürünlerin rafa dizilmesi, teslim evraklarının anında resimli geri dönüşü veya teslimatta ürün bedeli tahsilatını yapabiliyor. İhtiyacınıza özel evrak, koli içi düzenleme-elleçleme veya geçici depo çözümleri sunabiliyor. Foodman hizmetleri herhangi bir bölge, operasyon süreci ya da organizasyon ile sınırlı değildir. Foodman size ve ihtiyaçlarınıza özel çözümler üretebilir, bayram dönemleri, özel günler için de hizmet sağlayabiliyor.

Foodman makes the deliveries to the shops but it can also help to stock the products on the shelves, immediately show return pictures and if needed can accept payment for goods. If required it can prepare special documentation, handling and placing in packets it is also able to offer temporary depo space. Foodman is not bound by any district, operational time or organization. Foodman can produce special solutions for you and for your product and will also act for special occasions or -bayram- holiday times.

44

EKİM OCTOBER 2017

n the logistic sector Foodman, never dropping its speed, continues to enlarge, it transports its customer’s products in temperature regulated vehicles according to the directives of the food specialists, it is able to ensure any temperature from +24 degrees to -22 degrees. Foodman offers its service and deliveries throughout the year, including all holidays. Dependent on customers wishes deliveries can even be made during the night in order for the customer not to lose business. With the technological infrastructure which Foodman has set up, its customers can constantly follow on line, vehicles, products and temperatures, by hand phone the customer representative can follow movement and receive reports.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


LEZZET, HİJYEN VE KALİTE KONYALI AHMET USTA’DA FLAVOUR, HYGIENE AND QUALITY ARE ALL FOUND AT KONYALI AHMET USTA

İ

T

zmir merkezli restoran zinciri Konyalı Ahmet Usta, 10 yıl içinde 25 şubeye ulaşırken Anadolu mutfağının en iyi lezzetlerini müşterilerine sunuyor. Anadolu mutfağıyla meşhur Konyalı Ahmet Usta 25 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor.2007 yılında ilk şubesini 12 masalık restoranıyla İzmir/Gaziemir de açan Konyalı Ahmet Usta verdiği hizmet, lezzet ve hijyen ile yükselişini hızlı sürdürdü. Etli ekmek, fırın kebabı, döner gibi lezzetleri ve günden güne geliştirilen menüsü ile günümüzde sağlıksız fastfood kültürünün çoğalmasıyla Anadolu mutfağını tanıtmak istediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeki Bulut,’’Her gün binlerce aileye Anadolu mutfağını, kalitesini, lezzetini sunmanın keyfini, heyecanını yaşıyoruz. Genç kuşaklara yönelik giderek artan Fast-food tarzı “sağlıksız” beslenme baskısına karşın Anadolu mutfağının misyonu üstlendiğimizi söyleyecek kadar iddialıyız, kararlıyız ve ona göre de kurumsal altyapıya sahibiz. Bu alanda ciddi biçimde mutfak AR-GE’si yaptığımızı söyleyebilirim. Bugün sadece aile büyüklerini değil, bütün yaş gruplarını sofralarımızda buluşturmayı başarabiliyoruz.

he Izmir based restaurant chain of Konyalı Ahmet Usta, has in the space of 10 years increased its number of branches to 25 there it serves its customers with the very best flavours from the Anatolian kitchen. Konyalı Ahmet Usta opened its first restaurant in Izmir/ Gaziemir it was a restaurant with just 12 tables however because of the service it gave, the flavours it offered and the hygienic standards it maintained it advanced rapidly. With meat in bread, oven kebap and döner specialities and a menu which was being developed day by day, also because the culture of fast food unhealthy eating is continually increasing the brand wished to introduce specialities from the Anatolian kitchen. Mehmet Zeki Bulut the Chairman of the Board stated “Every single day we have the excitement of serving thousands of families with foods from the Anatolian kitchen with its flavours and its high quality. We are against the pressure for ‘unhealthy eating’ that is directed towards the new generation, in fact we have made it our mission to serve Anatolian food, we are so decided that the ground work for our operation has been set up accordingly. I can safely say that we have effected serious R&D on this subject. At the present we have succeeded in not only having the older members of a family at our tables instead we have the whole family

Bugün Konyalı Ahmet Usta lokantalar zincirini ziyaret ettiğinizde farklı kuşakları, aynı zamanda farklı sosyal grupları aynı masalarda görebilmeniz mümkündür. Türkiye’nin en saygın, en büyük alışveriş merkezlerinde, marka restoranların yoğunlukta olduğu caddelerde, lezzet duraklarında ‘sağlıklı beslenme sağlıklı yaşam’ hedefimizin bütün sosyal gruplarca kabul gördüğünün gururunu yaşıyoruz. Beslenme, yemek gibi oldukça hassas bir sektörde hizmet vermenin duyarlılığıyla; İnsan kaynakları, finansman, halkla ilişkiler, kalite kontrol, gıda mühendisliği, işyeri hekimliği, operasyon birimi, medya planlama, AR-GE, bayii yönetimi, veteriner hekimliği, personel eğitimi, birimlerimiz oluşturulmuştur.

When today you visit the Konyalı Ahmet Usta restaurant chains you can see different generations and different social groups together at the table. We are proud that in the most respected and biggest shopping malls and on the streets where mainly brand names are to be found our brand is also there and that our philosophy of ‘healthy food healthy body’is being accepted by large social groups. Nourishing, just as the food sector, is a delicate subject we are aware of this and we are suitably sensitive on this issue; All our divisions of human resources, financement, public relations, quality control, food engineers, work place medical care, operational units, media plans. R&D, franchisee management, veteriner specialists, personnel training, are in place.

İzmir/Menderes’te 2 bin 500 metrekarelik kapalı alan üzerinde kurulu et işleme ve ayrıştırma tesislerimiz bulunmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı Et İşleme Tesislerimizde, etlerin ayrıştırılması ve bayilere aktarımı soğuk zincirlerle veteriner hekim gözetiminde yapılmaktadır. Bize güvenen, bizimle yola çıkan, emek ve sermayelerini ortaya koyan iş ortaklarımızla büyük bir aile olduk” şeklinde konuştu.

We have our establishment for meat carving and separating in closed premises of 2500 sq,m. in Izmir/Menderes. Those premises have received the approval of the Food, Agriculture and Stock Breeding Ministry and from there meat is transported to the branches by temperature adjusted vehicles under the watchful eye of the veteriner specialists. With those who have had confidence in us, those who journey with us, those partners who put in their finance and their hard work we are now all one large family.”

44

EKİM OCTOBER 2017


LOJİSTİK / HAVI LOGISTICS

H

avi Lojistik 1974 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kuruldu. 1981 yılında ABD dışındaki ilk HAVI ofisinin Hong Kong’da açılması ile başlayan küreselleşme süreci 10 yıl boyunca devam etti ve bugün, HAVI, Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da faaliyet gösteren bir şirket haline geldi. Kurulduğu ilk günden bugüne, müşterilerine tedarik zinciri yönetimi alanında en üst seviyede hizmet sunmayı kendine görev edinen HAVI Türkiye, müşteri portföyünü genişleterek ve hizmetlerini çeşitlendirerek büyümesini devam etmektedir. Operasyonlarını 300 çalışanının katkısı ile Şekerpınar, İstanbul, İzmir ve Ankara’daki dağıtım merkezleri ve Antalya ile Adana’daki aktarma platformlarında yürütmekte olup, 60 araçlık filosu ile yılda yaklaşık 6.000.000 km kat ederek 55.000’in üzerinde tüm Türkiye çapında ve tam zamanında sevkiyatlar gerçekleştirmektedir. HAVI Türkiye Ülke Müdürü Deniz Kızılkan HAVI Türkiye’nin müşteri portföyünü şöyle tanımlıyor. “Müşterilerimiz arasında başta hızlı gıda restoranları ve cafe zincirleri olmak üzere gıda ve restorancılık sektöründe faaliyet gösteren birçok firma var. Müşterilerimizin 750’den fazla noktaya sevkiyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda, satış sonrası şikâyetlerin ele alınması, iade yönetimi, boşların ve imhaların yönetimi ve organizasyonu da bizim sorumluluklarımız arasında. Müşterilerimize ürün tedariki, stok yönetimi, depolama, elleçleme, ön taşıma ve dağıtım alanlarında hizmetlerimizi kaliteden ödün vermeden sunuyoruz. Müşterilerimizin birçoğu franchise sistemi ile çalışıyor. Sunduğumuz iş modeli sayesinde franchise sisteminin standardize edilmesi ve yeni franchise’ların sisteme hızlıca dahil edilmesi konularında önemli katkılar sağladığımızı, bu sayede müşterilerimizin daha hızlı büyümelerine yardımcı olduğumuzu rahatlıkla belirtebilirim. Olmazsa olmazımız, gıda güvenliğini temin edecek tüm gerekliliklerin tavizsiz şekilde yerine getirilmesi. Türkiye’de bu alandaki hizmet kalitesi maalesef istenilen seviyede değil. Gerek bilgi eksikliği gerekse de maliyet kaygılarıyla insan sağlığını riske atacak uygulamalar olduğunu üzülerek görüyoruz. İşverenlerin gıda güvenliği konusunda gereken sorumluluğu üstlenmeleri ve uygun çalışma ortam ve şartlarını temin etmeleri büyük önem taşıyor. Çözüm için çok gerekli bir diğer unsur da sürekli eğitim. Bir diğer gereklilik de bu konuda bir denetim mekanizmasının oluşturulması ve uygunsuzluk durumunda birtakım yaptırımların uygulanması. Ayrıca, nihai tüketicinin bu konuda bilinçlenmesi ve güvenli gıdayı talep ediyor olmasını çok önemli buluyoruz.” HAVI Türkiye Ülke Müdürü Deniz Kızılkan, HAVI’nin hangi hizmetleri ile rakiplerinden ayrıldığını şöyle ifade ediyor. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz müşterilerimizi birer iş ortağı gibi görüp olanlarla uzun süreli birliktelikleri hedefliyor olmamız. Bizim için önemli olan hem müşterilerimizle hem de tedarikçilerimizle olan iş birlikteliklerimizin kazan kazan prensibi, güven ve açıklık üzerine kurulmuş olmasıdır. Verdiğimiz sözü tutmak HAVI şirket kültürünün önemli ve yaşayan bir parçasıdır.

H

avi Lojistik was founded in 1974 in the USA.In 1981 it took its first office abroad when it opened HAVI Hong Kong and so began its globalization a period which continued for 10 years and today HAVI has become a company which operates in North America, Asia, Europe and Latin America. From the day of its formation HAVI has made it its mission to offer its customers the highest level of service by means of its supply chain,now HAVI Turkey is enlarging its customer portfolio as it widens its choice of services. With the cooperation of its 300 person workforce,it has delivery centers in Şekerpınar, Istanbul, Izmir and Ankara and in Antalya and Adana it has transfer platforms, it has a fleet of 60 vehicles with which it effects more than 6.000.000 km per year and more than 55.000 covering all Turkey with its on time deliveries. The HAVI Manager of Turkey Deniz Kızılkan described the Turkish customer portfolio. “Among our clients to the fore are the food,restaurant and cafe chains and others in the food and restaurant sector. We deliver to more than 750 points for our customers. At the same time taking back sold goods on which there have been complaints,return systems, destruction of empties all are also among our responsibilities. We never waver from our high standards of service on the product supply management,storage, handling, pre transport and delivery networks. Many of our customers are using the franchise system. With the operations model which we offer the franchise systems can be standardized and new franchises can be rapidly incorporated into the system because of this I can say with confidence that we are helping our customers to enlarge more rapidly. It is absolutely essential that the security of the food is ensured and that every detail of the requirements are effected. Unfortunately in Turkey this quality of service is not yet at the level required. Sometimes from lack of know -how sometimes to cut down costs we see with regret that the public’s health is being put at risk. It is of great importance that owners take the necessary responsibility for the security of foodstuffs and that accordingly they maintain suitable environmental and working conditions. The solution also lies in ongoing training. Another necessity for this sector is that a control system be established and in the event of inappropriate behaviour measures be taken. Additionally and finally the people who use the products need to have more knowledge of this subject and they need to demand foodstuffs which are protected. This also is an important point. HAVI Turkish Manager Deniz Kızılkan described the HAVI factors which separate them from their competitors One of the most important points that separates us from our competitors is that we view our customers as our work partners and we aim to be together with them for a long period of time. We believe that both customers and producers should work together with a mutual win-win principle based on confidence and trustworthiness. An important living culture in the HAVI company is -Keeping our word. EKİM OCTOBER 2017

47


KRISPY KREME TÜRKİYE FRANCHISE MÜDÜRÜ Aylin YAZICI KrIspy Kreme Turkey FranchIse Manager Aylin YAZICI Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? İş dünyasındaki yolculuğuma finans sektörü ile başladım. 8 yıl bu sektörde büyük bir keyifle çalıştım. 8 yılın içinde çocuk doğum günü organizasyonu ile ilgili bir parti evi de kurdum. Bir buçuk sene parti evini ortağımla birlikte yönettim. Çocukları mutlu etmek en büyük keyfimizdi. Krispy Kreme ile ise zaten uzun zamandır müşterisi olduğum ve franchise fırsatı kolladığım bu markanın 2017 Haziran ayında franchise’ını alarak yollarımız kesişti. Hem yatırımcı olarak hem de markanın Franchise Müdürü olarak. 3 aydır görevimi büyük bir tutku ile devam ettiriyorum. Franchise başvurularının değerlendirilmesinden, birebir görüşmelere, onay ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesinden, anahtar teslime kadar franchise ile ilgili tüm işlerin yönetimine destek veriyorum. Krispy Kreme’in kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Firmamızın hikayesi kurucumuz, Vernon Rudolph’un New Orleanslı bir şeften özel mayalı doughnut tarifini satın alarak, 79 sene önce Amerika /Winston-Salem, NC’de Krispy Kreme markası olarak üretime geçmesi ile başladı. Rudolph’un ürün tazeliği, kalitesi ve müşteri memnuniyeti sağlama konularındaki tutkusu kısa zamanda markanın değer kazanmasına ve yeni mağazalarla birlikte firmanın büyümesine katkı sağladı. Bugün Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya’da olmak üzere toplam 28 ülkede 1200’den fazla Krispy Kreme mağazası bulunuyor. Şu an kaç ilde kaç şubeye ulaştınız? Krispy Kreme Türkiye operasyonu 2008 yılında, yine dünya devi bir holding olan Katar orijinli Almana Grup’un, Türkiye pazarını yakından takip eden ve daha önce yine dünyaca bilinen fastfood markalarından bir kaçını Türkiye’ye getirmiş Yönetim Kurulu Başkanı Omar Hamad ALMANA öncülüğünde master franchise sözleşmesini imzalaması ile başladı. 2009 yılında İstanbul’da ilk fabrika mağazamız açıldı. Mayıs 2016 itibari ile Genel Müdürümüz Halit Uğur Kesemen’in öncülüğünde resmi olarak Krispy Kreme Türkiye için franchise verme yetkisini aldık. Şu anda İstanbul’da mevcutta 27 mağazamız bulunuyor. Bunların 14 tanesi franchise.Kasım ayının sonuna kadar İstanbul’da 5 tane daha şubemiz açılmış olacak. 2017 yılının sonuna kadar ise 5 şubemiz ile Bursa’da olacağız. Franchise vermeye nasıl başladınız ? Resmi olarak Krispy Kreme Türkiye için franchise verme yetkisini 2016 Mayıs ayında aldık. Bu tarihten itibaren, öncelikle mevcut şubelerimiz ve merkezi yapımızdaki franchise sis48

EKİM OCTOBER 2017

Will you please briefly introduce yourself? I started my business journey with the financial sector. I have worked for 8 years with great pleasure in finance. I also founded a party house for the children’s birthday organizations during this time. I have been running the party house with my partner for a year and a half. It was our greatest pleasure to make children happy. With Krispy Kreme which I have already been a long time customer, I had taken a franchise by the end of June 2017. Both as an investor and as the brand’s Franchise Manager. I have been working with my passion for 3 months. I am in contact with the applicants, from negotiating with the investors, to negotiating contracts, managing all relevant processes until all stages of turn-key delivery. Will you please tell us about the founding and development of Krispy Kreme? Our company’s story begins with our founder, Vernon Rudolph, who bought a recipe of a New Orleans chef’s special yeast donut, and started production as a Krispy Kreme brand in the US / Winston-Salem, NC, 79 years ago. Rudolph’s enthusiasm for product freshness, quality and customer satisfaction contributed to the brand’s success and the growth of the company with new stores. Today, more than 1200 Krispy Kreme stores are located in 28 countries, including America, Europe, Latin America, the Middle East and Asia. How many branches do you have and where ? In 2008 again a giant holding a ALMANA Group, of Katar origin,a group which carefully followed the Turkish market and had even brought various world brands in the fast food sector to Turkey previously bought, at the instigation of its Chairman of the Board Omar Hamad , ALMANA signed a contract to take the master franchise rights of the brand. In 2009 the brand opened its first factory shop in Turkey. As of May 2016, we have been officially authorized to give subfranchise for Krispy Kreme Turkey with the leadership of General Manager Halit Uğur Kesemen. Currently we have 27 stores in Istanbul. 14 of them are sub-franchises. We will be opening 5 new stores in İstanbul by the end of November and 5 new Bursa stores by the end of 2017. When did you begin to offer franchises ? From May 2016 we have been officially approved to offer franchises.First we formed the project foundations of franchise systems for our existing branches and for our central. To form that system, its working and its procedures ,we based our actions on the 79 years of experience of the Krispy Kreme Doughnut Corp. central we used their help and support.When all the preparations had been effected to ensure that system would work well we began to meet with


temi için gerekli alt yapıyı oluşturma projelerimizi hazırladık. Bunun için oluşturulacak sistem, işleyiş ve prosedürler, 79 senelik franchise tecrübesi ile Krispy Kreme Doughnuts Corp.’un merkez desteği ile de birlikte yürütüldü, sistemin en iyi şekilde işlemesi için gerekli tüm çalışmaları tamamladık, yatırımcı adayları ile görüştük. Gelen talepleri değerlendirmeye devam ediyoruz. 2018 yılında kaç franchise şube açacaksınız? Öncelikle doughnut lezzetini, sıcak ve keyifli mağaza deneyimimizi, mükemmel servisimizi Türkiye’deki herkes ile tanıştırmak en büyük hedefimiz. Bunun için Franchise sistemi ile birlikte ilk etapta planımız İstanbul’da 40 mağazaya ulaşırken, İstanbul dışındaki illere de Krispy Kreme deneyimini taşıyor olmak. Büyüme planlarımıza İstanbul, İzmit ve Bursa dışında 2018 yılında Ankara ile devam edeceğiz. Ardından İzmir’de de faaliyet göstereceğiz. Toplam yatırım maliyeti? Franchise için verilmek üzere iki tip modelimiz bulunuyor. Fresh shop dediğimiz mağaza modeli ve kiosklar. Fresh shop’lar hem cadde üzerinde hem de Alışveriş merkezlerinde bulunabiliyor, metre kare olarak da kiosklara göre daha geniş alanlara sahip. Kiosklar ise Alışveriş merkezleri, istasyonlar, havaalanı gibi lokasyonlarda duvarsız olan mağaza tipleri. Her iki konseptte de tüm ürün gamları mevcut. Fresh shop yatırım maliyeti ortalama 80.000$’dan başlıyor. Royalty? Royalty için %6 , ayrıca marketing bedelimiz %2. Bayilerde aranan özellikler? Franchise vereceğimiz kişilerin sektörde en az 5 yıl tecrübesinin olması, işin başında duracak olması ve üniversite mezunu olması aradığımız temel standartlar. Ayrıca operasyonel olarak oldukça güçlü bir yapımız var. Hali hazırda kendi mağazalarımızı denetlemek için kullandığımız sistem ve audit programları franchiseelerimiz için de izleniyor olacak. Bunların içinde uluslararası merkezimiz tarafından global olarak yürütülen Krispy Kreme kalite standartları çerçevesinde yapılan gizli müşteri ziyaretleri, müşteri memnuniyet programı gibi gerçek müşterilerimiz tarafından anlık yapılan online değerlendirme programları da yer alıyor. Franchise’lara sunulan destekler, fırsatlar? Franchise olarak verilecek mağazalara da yine kendi mağazamız gözü ile baktığımız için ürün çeşitlerinden, sistem işleyişine, operasyondan, eğitim, pazarlama, denetim, ürün geliştirme konularına kadar tüm marka gücümüzle destek sağlıyoruz. Başlıca, yeni açılacak mağazalarda Avm ,cadde bölge analizi fizibilite araştırmaları yapmak, uzman personel desteğini eğitim hizmetleriyle desteklemek, reklam pazarlama ve tanıtım giderlerinin tasarrufunu sağlamak, en önemlisi de markanın 30’lu yıllardan bu yana gelen tecrübe ve know-how’ını kullanarak, yatırımcılar kendi işlerini kurarken oluşabilecek riskleri en aza indirmek. Başvuru için iletişim? E-mail: franchising@krispykreme.com.tr

investors and to evaluate incoming applications. We are continuing to meet with new investors currently. How many new franchise stores you are planning to open for 2018 ? First of all it is our biggest goal to introduce donut deliciousness, warm and pleasant store experience, excellent service to everyone in Turkey. For this, we plan to carry out the Krispy Kreme experience also in places outside Istanbul while we plan to reach 40 stores in Istanbul in the first place along with the franchise system. Excluding İstanbul, İzmit and Bursa, we will be also continuing our growth plans with Ankara for 2018. After that we will be in service in İzmir. What is the investment amount needed? We have 2 types of franchise model.Firstly the one we call the Fresh Shop and secondly the Kiosk. Fresh Shops can be located on a busy street or in a Shopping Mall and are in comparison to the Kiosks larger in size, while the Kiosks can be in positions such as Shopping Malls, stations and Airports. They are of the type -shops without walls. Our total range of product is available in both the concepts. The investment fee is aprox. 80,000$. Royalty fee ? %6 royalty fee and %2 marketing. What are the standards that you search for in the investors ? The basic standards we seek to ensure that at least 5 years of experience in the sector of our franchisees and that they have a graduate diploma from a university. We also have a very strong operational structure. System and audit programs that we currently use to audit our stores will also be applied for our franchisees. These include online customer evaluation programs such as mystery customer visits, customer satisfaction programs made on the basis of Krispy Kreme quality standards carried out globally by our HQ, and real-time online assessment programs by our actual customers. What kind of support do you give to your franchisees ? Since we see franchises as our owns stores, we give every kind of our brand support from the system and audit programs to the operations itself, training, marketing, controlling and product development. Mainly to provide invertors feasibility studies for the new opening stores on the streets or malls’ locations, to provide specialist personnels supporting with education services, to manage budgets on advertisement marketing and promotion expenses, and most importantly by using the experience and know-how of the brand since1930’s. to minimize the risks that may arise when establishing their own business. What is the contact address for franchise applications ? Investors are welcome to contact with us via email : franchising@krispykreme.com.tr EKİM OCTOBER 2017

49


FRANCHISE SİSTEMİYLE YATIRIMCISINA KAZANDIRIYOR! INVESTORS PROFIT FROM HAVING A FRANCHISE UNDER THE JUST CHIK’N SYSTEM ‘’Tavuğun En Lezzetli Hali’ sloganıyla günden güne yaygınlığını arttıran Just Chik’n en son şubesini M1 Adana Avm’de faaliyete geçirdi.

Just Chik’n under its slogan of “Chicken in its most tasty form” continues to enlarge, its latest new branch is in the M1 Adana shopping mall.

Yeni şube ile ilgili görüşlerini paylaşan ve M1 Adana’da yatırımcılarımızla birlikte şube açmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Just Chik’n Kurucusu Mehmet Aydınlar, “Modern ve yenilikçi karakteriyle, kalite ve hijyenden ödün vermeyen bakış açımızla 2015 yılında Just Chik’n markamızın temellerini attık. İlk günden bu yana zoru başarma azmimiz, altyapıya verdiğimiz önem ve yerelden çıkıp kurumsallaşarak ulusal bir marka olma hedefiyle şube sayımızı 6’ya çıkarttık. Bu başarılı başlangıç ile Just Chik’n markası olarak markamıza gelen franchise talepleri günden güne artıyor ve şuan meyvelerini topluyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana ulusal alanda tanınan bir lezzet markası olma hedefiyle franchise altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Kolay yönetim ve ustaya bağlılığı ortadan kaldıran bir sistem ve bu sistem ile gelen yatırımın yüksek hızda geri dönüşü temellerini kurarak “kazan - kazan” mantığıyla mutlu bir franchise ağı ve bununla beraber mutlu ve büyük bir aile olmak bugün en büyük dileğimiz” ifadelerini kullandı.

The founder of Just Chik’n Mehmet Aydınlar shared his thoughts and his pleasure at opening together with investors in M1 Adana he said “With our modern and innovative character, our outlook of never wavering from our standards of quality and hygiene we set the foundations for our Just Chik’n in 2015. From our first day up until the present, always with the ambition of being successful we attached great importance to infrastructure formation and to leaving local and becoming institutionalized and becoming a national brand and we have now brought the number of our branches to 6.Our very successful beginning has resulted in an increasing number of requests for franchises for our Just Chik’n brand this shows that we have now started to receive the benefit from our efforts. From the day we founded our company we wished to become known nationally as a brand of wonderful flavours and we have completed our infrastructure accordingly. Our system is one which is easily managed, where being tied to a cook is not necessary and with this system the return on capital investment is rapid which results in a “win-win”situation, a franchise network and at the same time becoming together a big happy family,that is our greatest wish.”

Sağlıkla, Lezzetle, Afiyetle Tavuğun son derece sağlıklı bir besin kaynağı olduğunun altını çizen Aydınlar, beyaz et çok değerli bir besin kaynağı ayrıca uzun tabaklarda makarna ve salata ile birlikte sunumlarımızla protein, karbonhidrat ve vitamin bakımından son derece sağlıklı bir besin deposu halini alıyor” dedi. Günlük Değil Anlık Tazelik Konuşmasına devam eden Aydınlar “Just Chik’n markasının diğer fast food konseptlerinden öne çıkan en önemli özelliklerinden bir tanesi kuşkusuz “kişiye özel pişen yemek” kavramıdır. Siparişin alınması sonrasında başlayan pişirme süreci ile sonunda “günlük değil anlık tazelik” ilkesi ile çok daha lezzetli ve kıvamında tatlar müşteri ile buluşuyor ayrıca Açık mutfak konseptimiz ile tüm Just Chik’n ürünlerinin hazırlık ve sunum aşamalarını misafirlerinin yakından izleyebileceklerini söyledi.

Healthy, Tasty, Appetizing He also said “Chicken is an extremely healthy food and white meat is a very valuable resource, when we serve it on long plates with macaroni and salad it then becomes an important health store of protein, carbohydrates and vitamins.” Ours Is Not Fresh Daily Our Is Momentarily Aydınlar went on to say”The Just Chik’n brand differs hugely from other fast food concepts primarily in that it has the understanding of ‘food cooked specially for each person.’The cooking begins immediately the order is taken resulting in momentarily not daily,therefore its much tastier and of the consistency the customer prefers.Because of our open kitchen concept our guests can follow closely all preparation and presentation processes of Just Chik’n.”


21 Farklı Baharat 21 farklı baharatla harmanlayıp 12 saat marine edilen helal sertifikalı, MSG olmayan, doğal, daima taze tavuklarımızı, dünya mutfağının birbirinde lezzetli sosları ile buluşturan Just Chik’n, özel soslu Linguine makarna, yedi farklı taptaze yeşillik eşliğinde “tavuğun en lezzetli halini” her gün binlerce müşterilerine ulaştırdıklarının altını çizen Aydınlar Tüm Türkiye’de yatırımların devam edeceğini belirtti En Lezzetli Kazanç Yatırımcısına kazançlı bir iş modeli sunan markanın ilk franchise şubesini Adana M1 AVM’de açtıktan sonra 2018 yılı sonuna kadar hedefi 12 şubeye ulaşmak. Just Chik’n franchising sisteminde, işletmecilik konusundaki tüm detaylar sizin adınıza düşünülmüş ve planlanmış. İşin başında durmanıza gerek kalmadan yönetebileceğiniz bir işletme modeli sunuyor. Yatırımcı Just Chik’n mağazasının ihtiyacı olan tüm bilgileri gerek bilgisayarından gerekse akıllı telefonları üzerinden anlık takip edebilir. Günlük üretim ve tüketim bilgisi, ciro ve stok durumu, satış ve karlılık bilgileri, ürün satış karması, ürün reçeteleri ve personel bilgileri gibi gerekli tüm verilere Just Chik’n için özel yazılmış işletim programlarından erişilebilir. Ayrıca Just Chik’n Merkez franchising birimi de bu konuda bayi performanslarını sürekli takip eder. Haftalık - aylık, haberli - habersiz denetimlerinde sistem üzerinde satışları takip ederek karlılığın, verimliliğini arttırılması için sürekli şubeler için çalışmaktadır. Just Chik’n lokasyon seçiminden başlayarak, anahtar teslim işletme kurulumuna kadar yatırımcıların yanında. Kullanılan çevrimiçi takip sistemi sayesinde cep telefonunuzdan dahi günlük raporlara ve kamera kayıtlarına stoklara satış analizlerine anlık olarak ulaşmanız mümkün. Just Chik’n, özellikle AVM ya da işlek caddelerde kolay yönetilebilir, ustaya bağlı olmayan, kurumsal altyapısı gelişmiş, yüksek müşteri memnuniyeti ile karlı bir iş kurmak isteyen yatırımcılara avantajlı bir franchise fırsatı sağlıyor. 21 Different Herbs 21 different herbs are blended and our certificated, always fresh chicken is marinated for 12 hours, the marinade is totally natural it has no artificial additives and it comes together with sauces from the world kitchen each more tasty than the next, together with this there is a specially sauced Linguine macaroni and 7 different kinds of greens, so that “chicken in its tastiest form “stressed Aydınlar, is served to thousands of its customers every day. He also stated that he would continue to invest throughout Turkey. The Tastiest Profit The brand offers its investors a profitable investment,it opened its first branch in the Adana M1 shopping mall and it has the intention of having 12 branches by the end of 2018.In the Just Chik’n franchising system all management details have been worked out and planned for you. They offer a management model which does not need you to be always at business. The investor can control the requirements of the branch either from the internet or from the smart phone. The daily production and amount consumed, the turn over, the stock situation, the sales and profit figures, the sales product mixture, the product recipes and personal details all are included and can be reached in the program management specially prepared for Just Chik’n. In addition the Just Chik’n central franchising set up also follows the franchisees performance. Weekly-monthly, preadviced or not check ups are effected, sales figures and profits are controlled and work with the branches is constantly effected so as to increase the productivity. From choice of location to handing over of key Just Chik’n is at the investors side. Thanks to the turn over of stock system of follow up one can even receive daily reports by hand phone and by camera stock analyses can be effected and can be reaced in seconds. Just Chik’n wishes to open in busy streets or shopping malls, the business is easy to manage, one is not bound to a chef, it has a well developed institutionalized formation, it is a business which is focused on high standards of customer satisfaction, therefore for investors who are looking where to set up a profitable business the brand offers an excellent franchise opportunity. EKİM OCTOBER 2017

51


YÜKSELİŞ KOLEJİNİN BÜYÜYEN AİLESİNE KATILIN JOIN THE YÜKSELİŞ COLLEGES ENLARGING FAMILY

Y

Y

ükseliş Koleji özel okul sektöründe anaokulundan liseye her yaş grubunda ayrıcalıklı eğitim sunan Türkiye’nin en güçlü eğitim markası olma özelliğini taşıyor... Yükseliş Kolejinin Eğitim Modellerini uygulayacak okullarımızı ve eğitim girişimcilerini aramızda görmek istiyoruz. Yükseliş Koleji analitik düşüncenin programlı çalışmanın disiplinin ve birikimin ürünüdür. Bizler bu birikimlerimizi Yükseliş Koleji Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi için kullanıyoruz.

ükseliş College is the most powerful name within the private specialised education sector. It teaches pupils of all ages, from Kindergarten to high school… We wish to see education entrepreneurs and schools who will carry out the Yükseliş Colleges Education method together with us. Yükseliş College is the fruit of analytic thought, programmed, disciplined and stabilised work. We use this method and experience in Yükseliş Colleges Pre-school, Primary, Middle and High School teaching

Biz Yükseliş Koleji, kolejler nesli yetiştirmek üzere 1962 yılından beri Türkiye’de eğitim sektöründe tanınmaktayız. Yükseliş Koleji eğitim konsepti eğitim modeli ile planlı, istikrarla büyüyen bir markadır. Kaliteli eğitim veren köklü okullar bünyesine katarak ya da yeni okullar kurarak kampüslerini çoğaltan Yükseliş Koleji, özgün ve güçlü eğitim anlayışını tüm Türkiye’de yaygınlaştırıyor. Yükseliş Koleji geçmişteki değerlerin geleceğe taşınmasında da köprü vazifesizi görüyor ve eğitim vizyonunu belirliyor. Yükseliş Koleji, Türkiye’nin en iddialı kolejleri arasında olmak isteyen eğitim girişimcilerini aramızda görmek istiyor.

We Yükseliş College have been known in the Turkish Education Sector for preparing the college generation since 1962. Yükseliş College, with its method of education concept is a brand which is enlarging in a planned and established manner. With its high quality; either by addition of well-founded schools which are already supplying good education or by increasing the number of new school campuses .Yükseliş College, with its original and powerful understanding of education is spreading throughout Turkey. Yükseliş College forms a bridge between yesterday’s values and the future and defines its educational vision. Yükseliş College wishes to meet education entrepreneurs who have the aim of becoming the most assertive colleges in Turkey.

Yükseliş Kolejinde her öğrenci bir değerdir. Bu değerin önemini kavramak, bu değere bir biçim vermek her anne ve babanın ve öğretmenin özlemidir. Özlemler bitmez. Birinin bittiği yerde bir başkası başlar. Bu da yaşamın değişkenliğinin insanlara sunduğu yüce bir değerdir. İnsanoğlu yaşama bu değişkenlik sayesinde tutunur; yaşama sevincini içinde bununla yaşatır. Yükseliş Koleji, her öğrenci için yaşama tutulan bir daldır. Geleceğin kapılarını açmak yükseliş kolejiyle daha kolaydır. Yükseliş Koleji önce yaptığı işe saygı duyar; bu saygı bir amaçla bütünleşir; yaşamın ve başarının kendisi olur. Yaşamı bir amaçla bütünleştirmek üretmeyi üretmek de saygınlığı beraberinde getirir. Her saygınlığın altında başarılı olmak vardır. Çünkü Yükseliş Koleji’nde Hedef başarmaktır.

In Yükseliş College each student is valuable. Understanding the importance and to shape them is the dream of every mother, father and teacher. Aspirations never end where one finishes the other starts. These are the values that the variability of life offers us. Human race clings on to life and feels the joy of life with the help of this. For each student Yükseliş College is a bough connecting the students to life itself. Opening the Gates of the future is easier with Yükseliş College. Yükseliş College respects the work it does, this respect joins together with a target; it then becomes life and success itself. Attaching life to a goal produces and projects its own prestige. Underneath all respect is becoming successful. The aim of Yükseliş College is to succeed.


KAHVE ATEŞİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR KAHVE ATEŞİ CONTINUES TO ENLARGE

H

izmet sektöründe uzun yılların birikim ve deneyimine sahip profesyonel, bir ekip önderliğinde MAR-ES LTD kuruluşu altında birleşen Kahve Ateşi, bir dünya markası olma hedefiyle 2011’de Eskişehir’den ‘‘Kırk yıl hatırınız var’’ sloganıyla yola çıktı. Müşteri ve kalite odaklı anlayışı, dünya standartlarında çalışma disiplini, lezzeti, mimarisi ve yeni projeleri ile her daim gelişerek Türk kültürünü ve lezzetlerini dünya lezzetleri ile harmanlayarak uluslararası bilinirliği yüksek bir marka olmayı hedeflemektedir. Hizmette ve üründe kaliteden ödün vermeden Türk kahvesi ve kültürünü, lezzetlerini tüm dünyada tanıtmak; geleneksel ve modern kültürün bir arada yaşatıldığı uluslararası bilinirliği yüksek bir marka olmak Kahve Ateşi’nin vizyonudur. Sağlam güvenilir bir marka olarak gençlere istihdam sağlayan Kahve Ateşi’nin misyonu, kahve kültürüne modern ve misafir odaklı yaklaşarak farklı lezzetleri bir araya getirip sunmaktır.

W

ith long years of work and experience in the service sector Kahve Ateşi headed by a professional team is now working under the MAR-ES LTD. establishment It first began in Eskişehir in 2011 its aim was to become a world brand. It’s slogan was “You have 40 years to remember. “The brand has always been focused on the customer and on quality, it has the discipline of working to world standards, is always widening the range of its flavours and with its architecture and its additional new projects it continues to enlarge. It’s goal is to blend the Turkish culture and flavours with other world flavours and to become internationally known as a high standard brand. Never deviating from its high quality service and excellent products its wish is to make both the Turkish culture and the Turkish coffee well known throughout the world. Kahve Ateşi has the vision of bringing its clients together in an atmosphere which is both traditional and modern as its brand becomes a high class, well known name. Kahve Ateşi, as a secure respected brand,has the mission of providing employment for young people while with its guest and modern coffee culture focus it brings together different blends and offers many varied flavours.

KASAPDÖNER’DEN SEKTÖRDE BİR İLK DAHA: İşletmeci bir tıkla kâr takibi yapabilecek / ANOTHER FIRST FROM KASAPDÖNER FOR THE SECTOR: With one single touch the operator will be able to follow up profits

‘Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz’ sloganı ile 2011’de sektöre giriş yapan Global Restoran Yatırımları A.Ş.’nin Genel Müdürü Bahar Özürün, KasapDöner olarak yatırımcılarına özel geliştirdikleri programa yeni ekledikleri özellik ile işletmecilerin ne kadar kazanç elde ettiklerini anlık göreceklerini söyledi. “İşletme sahibi olan kişilerin en çok görmek istediği şey, günün sonunda ne kadar kar elde ettiğidir” diyen Özürün, KasapDöner yatırımcıları için özel olarak yazılan programı şu şekilde anlattı; İşletmecilerimize bugüne dek döner restoranı işletilmesi, operasyonel standartlar ve gereklilikler ile ilgili bilgi birikimimizi aktardık, personel temin ve eğitim hizmetlerini sunduk, takibi çok önemli olan döner firesinin gerçek zamanlı takip edilebileceği bir sistem kurduk. The Global Restoran Yatırımlar A.Ş entered the sector in 2011 under the slogan of’We are coming to have children who usually eat hamburgers eating döner. ‘The General Manager of the company, Bahar Özürün said KasapDöner had developed a new special program by which investors could check their amount of profit every second. Özürün said “The thing which business owners most wish to see is at the end of the day how much profit they have made” and went on to describe the new special program in the following manner “Up until today we have passed on to our franchisees how to run the business, operational standards and requirements all through our own experience, we have offered advice on employment and training of staff and we have formed a system for the very important subject of follow up of döner wastage.

54

EKİM OCTOBER 2017

WINKELEN MAĞAZA SAYISINI 25’E ÇIKARACAK / WINKELEN WILL INCREASE ITS NUMBER OF SHOPS TO 25 Winkelen, ilk şubesini Nisan 2014’te İstanbul’da açtı. Şirketin şimdi dokuz mağazası var. Bunların biri Eskişehir’de biri Bursa da yedisi İstanbul’da.Şirket yetkililerinden Remzi Erkek, önümüzdeki iki yıl içinde mağaza sayısını 25’e çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor. Yeni açılacak mağazaların büyüklüğü 80-100 metrekare arasında değişecek. Şirket lokasyon olarak caddeleri tercih ediyor. Winkelen, şu anda İstanbul’un farklı bölgelerinde faaliyet gösteren ve yakında Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösterecek olan yenilikçi kozmetik mağazalar zinciridir. Marketlerinde ortalama 9 bin çeşit kişisel bakım ve kozmetik ürünü bulunmaktadır ve her geçen gün ürün çeşitliliğine yeni, güvenilir ve kaliteli ürünler eklemektedir. Winkelen opened its first branch in April 2014 in Istanbul. The company now has nine shops. These are one in Eskişehir, one in Bursa and seven in Istanbul. One of the company authorities, Remzi Erkek, said that within the upcoming two years they have the aim of bringing the number to 25. The shops which will be opened will be between 80-100 sq.m. Prefered location is street. Winkelen is presently in action in various districts of Istanbul and soon it will be throughout Turkey. It is an innovative cosmetic chain. In its markets on average 9 thousand different products of personal care and cosmetics are to be found and with every passing day it is adding new varieties of products all of quality all dependable.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


TÜRKİYE ORİJİNAL GAZİANTEP BAKLAVASINI ÇOK SEVDİ TURKEY LOVES THE ORIGINAL GAZİANTEP BAKLAVA

G

aziantep merkezli baklava üreticisi Fıstıkzade’nin Türkiye’de 20 farklı noktada, şube, franchise ve corner modelleri ile lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adresi haline geldi. Baklava denince akla ilk önce Antep gelir. Orijinal Gaziantep Baklavası ustadan çırağa öğretilerek, üretim şekli ve lezzeti ile diğer baklavalardan farklılaşmıştır. Temel olarak bu farkı ortaya koyan en önemli özellik kullanılan hammaddelerdir. Fısktıkzade ürünleri sadece Gaziantep’te imal edilir ve mağazalarımıza gönderilir. Gaziantep yöresine ait pek çok özgün lezzete yer verilen mağazalarımızda ‘Orijinal Gaziantep baklavası çeşitlerinin yanı sıra, sabahları katmer ve su böreği eşliğinde yöresel Gaziantep kahvaltısı, Ganne markalı Osmanlı şerbetleri ve Hazna bölümünde de Gaziantep bölgesine ait yöresel ürünleri bulabilirsiniz. STEVIA İLE ASPARTAMSIZ VE ŞEKERSİZ BAKLAVA Şekersiz, aspartamsız stevialı baklava ile diyabet hastalarının ‘Neden biz baklava yiyemiyoruz’ serzenişlerine istinaden yeni ürün geliştirme çalışmalarına Fıstıkzade arge ekibi duyarsız kalmadı. Güney Amerika kıtasında yetişen Stevia bitkisini Türkiye’ye getirerek, kan şekerini düzenleyici ve şeker hastalarının tercih ettiği doğal bir tatlandırıcı olan stevia bitkisini orijinal Gaziantep baklavasına adapte etmeye çalıştı. 6 ay süren çalışmalar sonucunda unun, yağın kalorisi düşürüldü, pancar şekeri yerine kullanılan stevia ile baklavanın şekerden kaynaklı kalorisi, özel formülle sıfıra düşürüldü. Artık diyabet hastası ya da diyet hassasiyeti olup ta baklava tadına özlem duyanlar için alternatif bir ürün var. GAZİANTEP’TEN TÜM TÜRKİYE’YE GÜNLÜK BAKLAVA Fıstıkzade mağazalarında satılan tüm ürünler Gaziantep yöresinden günlük olarak geliyor; Ürünlerin tamamı Gaziantep’te üretiliyor. Lojistik çözümlerimizle bu ürünleri günlük olarak mağazalarımıza sevk ediyor, müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ürün çeşitliliği konusunda da sürekli yenilikler yapıyoruz. Mağazalarımızın efektif kullanılabilmesi ve karlılığını artırabilmek için sabahları Gaziantep Katmeri, Antep’e özgü sadeyağlı su böreği ile birlikte Antep kahvaltısı sunulmaktadır. Ayrıca mağazalarımız içerisine konumlandırdığımız Hazna isimli bölümlerde de Gaziantep yöresine ait bakır ve yöresel ürünleri paketli olarak satışa sunuyoruz. Bu bölümde ayrıca Ganne markasıyla satılan yeni ürünümüz olan Osmanlı Şerbeti çeşitlerini de bulabilirsiniz. Yaz aylarında meşhur Antep fıstıklı dondurmamızın yer aldığı dondurma reyonumuzu ziyaret edip baklava eşliğinde servis edilen bu lezzeti tadabilirsiniz.

00

EKİM OCTOBER 2017

F

ıstıkzade the baklava producer,which has its central in Gaziantep has become the brand that lovers of its flavourful baklava will not forgo. The brand now has 20 branches in different parts of Turkey, some franchise branches some corner model. The first name that comes to mind when Baklava is mentioned is Antep. The Orijinal Gaziantep Baklava differs from others both in its manner of production and its taste, in that their methods are handed down from master craftsman to apprentice. The main difference in taste emanates from the raw ingredients used. The Fıstıkzade products are produced in Gaziantep and from there sent to the shops. In addition to the ‘Orijinal Gaziantep Baklava’ other regional specialities are to be found in the shops. In the morning there is katmer and water börek together with the regional Gaziantep breakfast, Ganne brand Osmanlı sherbets and other products which are specialities of the Hazna region of Gaziantep.

STEVIA WITHOUT ASPARTA AND BAKLAVA WITHOUT SUGAR In answer to the complaints of diabetics ‘Why can’t we eat baklava’ the Fıstıkzade RD team has taken action. The brand imported the Stevia herb to Turkey from South America this is a natural sweetner which helps level blood sugar and which diabetics prefer to use. Work began on adapting it into the baklava. The end result after 6 months of work was the calories of flour and fat were decreased, instead of beetroot sugar stevia was used and by a special formula calories from sugar were reduced to zero. So now for those who have a diabet problem or those who are diet conscious but still wish to enjoy baklava there is an alternative.

BAKLAVA GOES DAILY FROM GAZİANTEP TO THE WHOLE OF TURKEY All the products sold in the Fıstıkzade shops come on a daily basis from Gaziantep. Total production is effected there. By use of logistics the product is sent off daily to its customers. We are constantly working on new items. In order that our shops are used effectively and so as to increase profits morning breakfast is served with Gaziantep Katmeri, Antep speciality plain oil water börek. Also to be found in our shops are items from the Hazna region of Gaziantep copper and other regional products all suitably packed. In that sector our new Ganne brand Osmanlı Sherbet assortments are to be found. In the summer months at our icecream counters the famous Antep peanut ice cream is to be found if you visit you can enjoy the wonderful taste of baklava with ice cream.


FRANCHISE LOJİSTİĞİNDE DENEYİMLİ ÇÖZÜM ORTAĞI: NARLOG

NARLOG: THE EXPERIENCED PROBLEM SOLVING PARTNER FOR FRANCHISE LOGISTICS

N

arlog Lojistik, 2013 yılından bu yana, soğuk zincir taşımacılığı konusunda uzman ekibi ile birlikte gıda firmalarına depolama ve nakliye hizmeti vermeye devam ediyor. Lojistik sektöründe on yılı aşkın tecrübesini kendi markası altında sektöre katmak isteyen Narlog Lojistik kurucusu Şükrü Anar, girişimcilik kariyerinden önce gıda sektöründeki lider firmaların soğuk zincir taşıma operasyonlarını yönetti.

S

Sektörde var olan butik hizmet açığını fark eden ve bu açığı kapatmak hedefiyle yola çıkan Anar, ‘’Narlog’un kısa zamanda konu ile ilgili firmaların da dikkatini çektiğini ve firmaların sektörde aranılan hizmet kalitesini Narlog’ta bulduklarını’’ belirtiyor.

He had observed the lack of boutique service and it was this that he wished to rectify.Anar stated “Within only a short time Narlog attracted the interest of companies who needed such a service together with the quality which we were offering”.

Narlog Lojistik, işbirliği içerisinde bulundukları müşterilerine, tamamı özmal ve frigolu (-18 C /+4 C çift rejim) araçlardan oluşan filosu ve plasiyer tecrübesi bulunan kadrosu ile hizmet vererek büyümeye devam ediyor. Öncelikli faaliyet alanı franchise lojistiği olmakla birlikte sürekliliği olacak parsiyel hizmetleri de sunan firma İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir’de bulunan Narlog Lojistik soğuk hava depoları ile Türkiye’nin 71 iline soğuk, donuk ve kuru dağıtım hizmeti sunuyor. 2017 yılında soğuk hava depolarının sayısını arttırmayı hedefleyen Narlog, var olan depoları ile firmalara depolama hizmeti de sağlıyor.

Narlog Lojistik continues to enlarge as it collaborates with its customers by offering them service in ozmatic and frigified (C/+4 C double regime) tranportation with its fleet of vehicles and its experienced team. The company while it effects primarily the activity of franchise logistics also has the capacity to supply partial services. It has cold storage warehouses in Istanbul Ankara, Konya and Izmir and it therefore has the capacity of cold,frozen or dry deliveries to 71 provinces in Turkey. Narlog plans to increase the number of its cold storage warehouses as it also supplies to its customers a storage system. Narlog, well experienced in cold chain logistics together with its educated personel make effective plans as they attach utmost importance to transport and refrigeration conditions. In addition to the speedy, ideal service which Narlog supplies it also helps its customers to profit as they cut down on transport expenses.

Soğuk zincir gıda lojistiği konusunda bilinçli ve eğitilmiş ekibi ile etkin planlama yapıp taşıma ve depolama koşullarına maksimum önem gösteren Narlog, müşteriye sağladıkları hızlı ve ideal hizmetin yanı sıra firmaların lojistik maliyetlerini de azaltarak onların kar elde etmesini sağlıyor. Araç İçerisindeki Isı, Kontrolümüz Altında Soğuk zincir lojistiği; hangi gıdanın hangi derecelerde depolanacağı ve dağıtılacağı, dağıtım yapacak aracın özelliklerinin uygunluğu, aracın modeline kadar her türlü unsurun göz önünde tutulması gereken bir sektör.

ince the year 2013 Narlog Lojistik, together with its experienced team has been supplying the services of cold chain logistics, warehousing and transportation to food companies. Şükrü Anar, the founder of Narlog Lojistik,prior to becoming an entrepreneur, had had 10 years of experience in one of the leading companies in the cold chain transport sector, it was that experience with which he wished to enter the sector under his own name.

Narlog Lojistik filosunda bulunan tüm araçların içindeki ısı sensörleri de ayrıca ARVENTO araç takip sistemiyle takip ediliyor. Hizmet verdikleri firmaların ürünlerinin sağlıklı ve hijyenik bir şekilde taşınmasının önemli olduğunu asla unutmadıklarını belirten Anar, araç içerisindeki ısının belirlenmiş limitlerin altına düşmesi söz konusu olduğunda sistemin otomatik olarak merkezi birimleri alarmla uyardığını ve gerekenin en kısa zamanda yapıldığını ifade ediyor.

The thermal conduction inside the vehicles is always under our control In the sector of cold chain logistics there are many subjects which attention needs to be directed to.Which food and at which degree does it need to be kept and distributed, the suitability of the delivery vehicles,even the model of the vehicle. All the vehicles of the Narlog Logistical fleet are installed with the ARVENTO vehicle tracker system.Anar said that they never forgot the importance of transporting their customers’ goods in the healthiest and most hygienic manner,should the inside thermal conductor drop below the required level the system automatically sends out a warning to the central so that it can be urgently rectified.

Narlog Lojistik, araç soğutucu üniteleri ve kasaları kalite standartlarına uygun şekilde sektörlerinde lider firmalardan temin ediyor. Müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda zamanında ve söz verilen koşullarda hizmet vermekle sorumlu olduklarının altını çizen Anar, 7/24 ulaşılabilen operasyon ekibi ile taleplere cevap veriyor.

Narlog Lojistik obtains its vehicle cold units and strong boxes only from the leading companies of the sector. Anar stressed the responsibility of supplying the needs of their customers at the right time,under the conditions promised and that was the absolute essential and that is why it is possible to reach their operation team 7 days a week 24 hours a day. EKİM OCTOBER 2017

57


KAHVE KÜLTÜRÜ’NDEN EDİRNE’YE YENİ ŞUBE A NEW BRANCH OF KAHVE KÜLTÜRÜ FOR EDİRNE

K

ahve Kültürü günün her saati sunduğu yemek ve atıştırmalık, soğuk ve sıcak kahve ürünleriyle Edirne’de ikinci şubesini açıyor. Açıldığı ilk günden beri açıldığı illerde müşterilerinin uğrak lezzet noktası olan Kahve Kültürü günün her saati müşterilerine keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor. Kahve Kültürü zengin kahvaltı seçenekleri, geniş ürün yelpazesi ve Türkiye’nin en çok kahve çeşidine sahip menüsüyle müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. K&K Kahve Kültürü Franchising Veriyor Çakay Şirketler Grubu bünyesinde hayata geçirilen K&K Kahve Kültürü ilk açılışından beri misafirlerinin ilgisini ve beğenisini kazanmayı başarmış, bulunduğu illerde misafirlerine dünyanın 10 farklı ülkesinin kahve tatlarını ve dünya mutfağından seçilmiş lezzetleri en iyi şekilde sunmaktadır. Cafe&Restaurant ve oyun konsepti ile girişimcisine farklı imkanlar sağlayan Kahve Kültürü her bölgeye kendine has dokuları kullanabilmeyi sağlayan özgürlük tanımaktadır.

K

ahve Kültürü, which serves snacks and food and cold and hot coffee every hour of the day is now opening its second branch in Edirne. In every region in which it has opened from the very beginning it has become the drop by pleasure spot for its customers the brand offers them the opportunity of having a pleasant time at all hours of the day. The Kahve Kültürü menu with its rich breakfast assortments, its extensive choice of products and the widest choice of coffee in Turkey focuses on customer satisfaction and high quality service. K&K Kahve Kültürü is giving Franchises The brand K&K Kahve Kültürü was formed under the auspices of the Çakay Şirketler Group, from the moment of its opening it has been successful in gaining the customer’s interest and approval,in its branches it offers coffee flavours which come from 10 different countries and serves in the best possible manner food of the world kitchen. The concept which it offers, that of Cafe & Restaurant and amusement, gives to entrepreneurs different possibilities and also allows the entrepreneurs the freedom to use the regional characteristics.

SİMİTÇİ DÜNYASI FRANCHISE SİSTEMİ İLE BÜYÜYOR SİMİTÇİ DÜNYASI IS ENLARGING BY THE FRANCHISE METHOD 2023 stratejisi ile iddialı hedefler ortaya koyan Simitçi Dünyası, dünyaca tanınan bir Türk markası olma yolunda ilerlerken bayilerini de bu büyük hedeflere ortak olmaya davet ediyor. İlk mağazasını kurduğu 2012 yılından bu yana geleneksel fırın ürünlerini dünya mutfağı ile buluşturan Simitçi Dünyası, bugün yurt içinde ve yurt dışındaki 130’un üzerindeki şubesi ile tüketicilerine kaliteli ve özel bir hizmet deneyimi yaşatıyor. “Misafirperverlik” anlayışını odağına alan marka, dünyaca tanınan bir Türk markası olma vizyonunun yanı sıra zengin ürün gamı ile her geçen gün hedef büyütüyor. 2023 yılı stratejisini hazırlayan Simitçi Dünyası, önümüzdeki 6 yıl içerisinde şube sayısını 400’e çıkartmayı planlıyor.

58

EKİM OCTOBER 2017

Putting its 2023 ambitious plans to the fore Simit Dünyası continues on its journey to being a world wide known brand and invites investors to be partners in this aim. The brand opened its first shop in 2012, it offers traditional oven products which are mixed with foods from the world kitchens. Today Simit Dünyası has more than 130 branches home and abroad where it offers its customers quality combined with special service. Hospitality is the high point of the brand and in addition to its vision of being a Turkish world brand with its ever increasing wide choice of product it nears to its goals. For its 2023 year strategic plans, Simitçi Dünyası intends to bring the number of its branches to 400 within 6 years.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


MİKOM YAZILIM MİKOM SOFTWARE

M

ikom Yazılım 12-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul CNR Expo da düzenlenecek olan 15.Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na katılacaktır. Mikom Yazılım katılacağı bu fuarda sektöre yeni katılan ve halen devam etmekte olan Franchise veren firmalarla görüşmeler yaparak bünyesine yeni müşteriler katmayı hedefliyor. Kurulduğu 1988 yılından beri ürettiği yazılımlarında güvenliği ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan Mikom Yazılım yoluna hız kesmeden devam etmektedir. Mikom Yazılım Franchise veren firmalar için ürettiği Merkezi Yönetim Sistem yazılımı ile Merkezin şubelerini yönetmesine olanak sağlıyor. Bu bağlamda Merkez şubelerinin karlılık durumunu, şubeler arası karşılaştırmalarını, hangi şubede hangi ürünlerin daha çok satıldığını, şubelerin stok durumlarını v.b. gibi birçok bilgiye bu yazılım ile anında ulaşabiliyor.

M

ikom Yazılım will take part in the 15th Franchising and Brand Mark Fair which will take place 12-15 of October at the Istanbul CNR Expo. During its participation at the fair the company will meet with newcomers to the sector and will also meet with the companies with which it has ongoing talks for franchises and in this manner will enlarge the number of its Franchisees. Mikom Yazılım was established in 1988 and with its trustworthy software and its commitment to customer satisfaction has gained the confidence of all its clients. It never slows down on its journey forward. The Central Management System which Mikom Yazılım has produced for Franchise firms ensures they can manage all their branches from their central. As with this system all necessary information such as profitability position, comparison of branches, which branch has sold most of which product, the stock position of the branches and many other details can be immediately available.

PİNO 40. YILINI KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR PINO IS PREPARING TO CELEBRATE ITS 40TH ANNIVERSARY Pino, Eskişehir’de 1978 den beri burger&pizza sektöründe faaliyet gösteren şehrin yerli markası ve Türkiye’nin ilk burger&pizza zinciridir. 40. Yılını şehrin değişik bölgelerinde AVM’lerde ve sokak festivallerinde, yarışmalarla ve konserlerle kutlamaya hazırlanıyor. Sosyal medya üzerinden de farklı ödüllü yarışmalar ve applerle müşterilerine ulaşmayı hedefliyor. 2018 yılını bir festival havasında geçirmeyi umduğunu dile getiren işletme 3. nesil sahibi Murat Gürcüoğlu, Eskişehir gibi enerjisi yüksek bir üniversite şehrinde doğup büyümüş olan Pino’nun 2018 yılında, menülerine eklenecek olan yeni burger çeşitleri ve özel bir pizza için uzun zamandır ar-ge çalışması yaptıklarını ifade ediyor. Pino, Eskişehir has been in the burger and pizza sector since 1978, it is the local city brand and it is the first burger and pizza chain in Turkey. It is preparing to celebrate its 40th anniversary, in the shopping malls and in the city streets festivals will be held as well as races and concerts. It plans to also reach its customers by holding prize winning competitions on social media. Third generation owner of rhe enterprise Murat Gürcüoğlu said he hopes that 2018 will be a true festival year, that Pino has grown up and enlarged with the same high energy as has the University city of Eskişehir, and also that for a long period of time they have been effecting R&D on new choices of burger and a special pizza.

60

EKİM OCTOBER 2017

POPEYES’IN “TERBİYELİ TAVUKLARI” 10 YAŞINDA / POPEYES “POLITE CHICKEN” IS NOW 10 YEARS OLD Louisiana’nın ünlü şefleri tarafından geliştirilen eşsiz lezzet formülleri ve New Orleans’ın geleneksel lezzetlerini otantik tatlarla birleştiren, 12 saat önceden özel baharatlarla marine edilen, çıtır çıtır ve sıcacık servis edilen Popeyes tavukları, Türk halkıyla 2007 yılında tanıştı. Hızlı servis restoran sektörünün lider markası TAB Gıda’nın çatısı altında faaliyetlerine devam eden Popeyes Türkiye’deki 10. yılını kutlarken 180’den fazla restorana ulaşarak kendi sektöründeki liderliğini korumaya devam ediyor. The Popeyes chicken is prepared to the unbeatable formula of the famous Louisiana chefs and so combines traditional tastes with authentic other flavours,it is marinated for 12 hours in special spices and cooked to a crispness, then served piping hot,it was introduced to the Turkish public in 2007. Popeyes works under the auspices of the leader name of the fast food sector-TAB Gıda. Now as Popeyes celebrates its 10th year in Turkey it has more than 180 restaurants which means it maintainsits position as leader of the sector. Immediately after it entered the market it received much attention from lovers of chicken and with its fast impressive operation service rapidly became extremely successful.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


DÜNYAYA AÇILIYOR IS OPENING UP TO THE WORLD

H

at Döner A.Ş, Hot Döner markası ile artık dünyaya açılıyor, özel soslu HATAY dönerini tüm dünya tadıyor. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan döneri, Hatay usulü sosla buluşturduk ve ortaya dayanılmaz lezzet “özel Hatay soslu döner”i çıkardık. Türkiye’nin her bölgesinde açtığı şubelerle büyüyen ve “düşük maliyet karlı yatırım” mottosuyla pazarın büyümesine katkı sağlayan Hat Döner A.Ş, uluslararası pazar hedefleri doğrultusunda şubeleşmelerini Hot Döner olarak sürdürüyor. İşletmecilik tecrübesinin yanı sıra lezzet ve kalitedeki güvenini yeni markasına da yansıtmaya devam eden Hot Döner, yeni yatırımcılarını bekliyor. Tüm Türkiye’de kabul gören “özel soslu Hatay döneri” lezzetinin sizler için bir kar ve yatırım aracına dönüşmesi artık çok kolay. Türkiye genelinde 80’nin üzerinde şube sayısı ile bayi ağını her geçen gün artıran Hot Döner’in yakın gelecekteki en büyük hedefi tüm illerde şubeleşmek. Siz değerli yatırımcılara çok kısa süreliğine franchising bedeli olmadan yatırım yapma fırsatı tanıyan Hot Döner’in avantajlı dünyası ile çok geç kalmadan tanışın.

T

he Hat Döner A.Ş. under the brand name of Hot Döner is now opening up to the world, everyone is now tasting HATAY döner with its special sauce. Döner is the food which is always to be found in the Turkish kitchen and so they have produced the unbeatable taste of “Hatay specially sauced döner. “Hat Döner A.Ş. has enlarged and now is to be found in most provinces of Turkey, under its mottos of “small investment profitable return” and now with its aim to have international branches continues under the Hot Döner brand mark.The brand which in addition to its operational experience is also one of taste, quality and confidence and their influence continues on the new brand of Hot Döner where it awaits new investors. The “specially sauced Hatay döner” flavour is a vehicle which investors can easily turn into a profitable investment. The brand has more than 80 branches throughout Turkey and as day by day it enlarges the greatest wish of Hot Döner is to have branches is all the provinces of Turkey. To you the valuable investors Hot Döner is for only a short time offering franchises without a fee you should quickly avail yourself of this profitable opportunity before it is too late.

DRY CLEAN EXPRESS’TEN YENİ MAĞAZALAR NEW BRANCHES FOR DRY CLEAN EXPRESS

H

izmet sektöründe son yıllarda çok hızlı bir büyüme kat eden, kuru temizlemeciliğe mağazacılık kavramını yükleyen Dry Clean Express, 2006 yılında çıktığı bu yolculuğa 1 Numaralı Kuru Temizleme Uzmanı olma yolunda kalite standartlarından ödün vermeden devam etmektedir. Pazarın yıllık cirosu 500 milyon euro’ya ulaşmış olup, Kuru Temizleme sektörü işletme maliyetlerinin düşük olması ve kar marjının yüzde 70’leri bulması nedeniyle yatırımcıların ilgisini her geçen gün daha da artarak çekmektedir. Türkiye pazarında her ilde en az 1 şube açma hedefi olan Dry Clean Express, son açılan Çanakkale 17 Burda AVM, Edirne Erasta AVM, Zonguldak WestaMall AVM, Bursa Özlüce ve Bursa Marka AVM şubeleri ile markayı bulunduğu illerde tüketicilerle buluşturmuştur. Pazarın büyüme potansiyelinin yüksek olması ve gelecek vaat etmesi, 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da en cazip yatırım kolu olma unvanını korumaktadır. Aynı zamanda kuru temizleme sektörünün standartlaşmasına da öncülük eden Dry Clean Express, 2018 yılında büyüme hedeflerini hızla gerçekleştirerek dünya pazarında ticari bir faaliyet köprüsü oluşturmak istemektedir.

62

EKİM OCTOBER 2017

I

n the service sector Dry Clean Express, has rapidly enlarged it took onto itself the dry cleaning shop concept in 2006 it began with high quality standards and never wavered from those standards, it is now becoming the Number One Dry Cleaning Expert. Its yearly turnover in the sector has reached 500 million Euro. As operation costs are reasonable and as the profit margin is approximately 70% interest in the project is increasing each day. Dry Clean Express has the intention of, in the Turkish market, having at least one shop in every province,the last openings were in Çanakkale 17 Burda Shopping Mall, Edirne Erasta Shopping Mall, Zonguldak WestaMall Shopping Center, Bursa Özlüce and Bursa Marka Shopping Malls so that the public in those places can benefit from use of the brand. The sector has a high potential for increasing and holds much promise for the future and as in 2016 in 2017 also the sector maintains its position of being the one with most potential. Dry Clean Express which showed the way to standardization in the sector, and which is the foremost there intends to enlarge rapidly in 2018 and to also form an action bridge to business in the world market.


MCDONALD’S’IN TERCİHİ PROFILO S900 ECR YAZAR KASA POS MCDONALD’S PREFERENCE IS THE PROFILO S900 ECR CASH REGISTER POS

P

rofilo Ödeme Sistemleri’nin sektöre benzersiz yenilikler getiren yeni nesil yazar kasa POS cihazı Profilo S900 ECR zincir marka McDonald’s’ın Türkiye’deki restoranlarında hizmet vermeye başladı. Profilo Ödeme Sistemleri ile yapılan işbirliği ile McDonald’s restoranlarında artık kesintisiz ve son teknoloji hizmetin en başarılı örneği olan Profilo S900 ECR kullanılıyor. Kullanıcıya maksimum düzeyde kolaylık ve kesintisiz hizmet sağlamayı hedefleyen Profilo S900 ECR kullanıldığı her işletmede olduğu gibi McDonald’s restoranlarında da hizmet kalitesini arttıracak özellikleriyle ön plana çıkıyor. BKM tarafından Profilo S900 ECR için geliştirilen TechPOS uygulaması ile de farklı bankaların ayrı ayrı entegrasyon yapması yerine, bankaların ortak bir platform üzerinden yeni nesil yazar kasa POS sistemine uyum sağlamalarına olanak tanıyor. Uygulamanın en büyük avantajı, tek bir uygulama ile BKM TechPOS bünyesindeki tüm bankalar ile entegrasyon sağlaması, çalışılmak istenen her banka için ayrı ayrı uygulama yükleyip kaldırma zorunluluğunu tamamıyla ortadan kalkması. Artık McDonald’s restoranları, Profilo S900 sayesinde bütünleşik GPS ile haricen takma masrafını üstlenmeden kurye takibi yapabiliyor ve 1.2 milyon satırdan 40 milyon satıra yükselen EKÜ kapasitesiyle kesintisiz hizmet veriyor. S900 ECR, yüksek batarya ömrü ve uzun rulo kapasitesi ile evlere serviste büyük avantaj sağlıyor.

I

n the payment systems sector Profilo has brought an incomparable new generation cash register POS device the Profilo S900 ECR and the chain brand McDonald’s has now begun to use it in all its Turkish restaurants. Now in partnership with the Profilo Payment Systems McDonalds has the uninterrupted and latest technological successful Profilo S900 ECR device. The Profilo S900 ECR which offers maximum ease of use and uninterrupted service, as in the other places where it is in use,has increased the quality of service in the McDonalds restaurants. The Profilo S900 ECR was developed for the company by BKM and rather than the TechPOS system of the integration of various different banks it enables them to be attained from one mutual single bank which allows the new generation cash register POS to all work in harmony. The largest advantage of this procedure is that with one single procedure within the BKM TechPOS structure all the banks can be integrated and in this manner it completely erases the need for each bank to be uploaded. Now the McDonald restaurants, thanks to the Profilo S900 integrated with GPS without additional expense, can follow the couriers while the 1.2 million EKÜ lines capacity have now been increased to 40 million lines which offer uninterrupted service.The S900 ECR with its long life battery and long rulo capacity brings great advantages for home deliveries.

FATİH’İN DİLEK’İ, SINIRLARI AŞTI, CİDDE’DE 43. ŞUBESİNİ AÇTI

DİLEK FATİH DEPASSING ALL ITS BOUNDARIES HAS OPENED İTS 43RD BRANCH IT IS IN JEDDAH

İ

stanbul 42 adet şubesi bulunan Dilek, büyüme trendini yurtdışına taşıyor. 2017 yılında ilk şubesini Suudi Arabistan-Cidde şehrinde açan Dilek bu ay Katar Doha’da 2. yurt dışı şubesini açıyor. İcra Kurulu Başkanı Cabir Yazıcı, Dilek hakkında şu bilgileri verdi: İstanbul’da Pastane olarak hizmet veren Dilek 1990 yılarında kafe Restoran konseptini genişleterek yeni bir konsept ile müşterilerinin beğenisini kazanmıştı. Bugün 42 şubenin tamamı İstanbul’da Hizmet vermektedir. Konseptin yabancı misafirler tarafından çok beğenilesi üzerine yurtdışında ilk adımlarını atarak Suudi Arabistan’ın ikinci büyük şehri olan Cidde’de ilk yurtdışı şubesini hizmete açtı. Yabancı iş ortaklarının isteği üzerine birlikte Cidde’de bir üretim tesisi kurma çalışmalarının devam ettiğini belirttiler. Dilek İcra Kurulu Başkanı Cabir Yazıcı, hedeflerinin ise ortağı Murat Gümüş ile birlikte beş sene içinde 100 şubeye ulaşmak olduğunu belirtti.

D

ilek which has 42 branches in Istanbul is carrying its enlargement abroad. In 2017 it opened its first foreign branch, it was in Saudi Arabia in the city of Jeddah and this month it will open a second branch abroad that will be in Katar in Doha. The Chairman of the Executive Board Cabir Yazıcı told us about Dilek; The brand was a cake shop then in 1990 it used the concept of cafe-restaurant,enlarged and with its new concept it gained lots of customer approval. Presently it serves in its 42 branches all which are in Istanbul. When the concept began to receive much interest from its foreign guests they took their first steps abroad and opened a branch in Jeddah the second largest city in Saudi Arabia. Then at the wish of their foreign partners they together began to form production premises in Jeddah. The Chairman of the Executive Board Cabir Yazıcı said the aim of his partner Murat Gümüş and himself was to have 100 branches in five years’time. EKİM OCTOBER 2017

63


KADINLARI, 11.ULUSAL b-fit KONGRESİNDE BULUŞTU WOMEN CAME TOGETHER AT THE 11th NATIONAL b-fit CONGRESS

B

u yıl 11.si düzenlenen B-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi ulusal kongresinde ‘B-fit’in bu yılki kongre ana başlığı “b-şey yap, b-fark yarat” idi. Geleceğini birlikte yaratmak için, b-fit, tüm kadın girişimcileri bir araya toplayarak kişisel gelişimine katkıda bulunacak, eğitimler vererek kadınları destekledi… Fark yaratan b-fit kadınlarının yılda bir kez biraraya geldiği kendi kongrelerinde, workshop ve seminerlerde iletişim temalı konu başlıklarını dinlediler, öneriler getirdiler, tartıştılar ve güldüler. Etkin iletişiminin nasıl yapılacağını ve imkansızın bir varsayımdan ibaret olduğunu, kendi imkansızlıklarından yola çıkarak keşfettiler. Bu yılın temasına uygun olarak seçilen konuklar kongre süresi boyunca kadınlara yol gösterecek seminerler verdi ve b-fit girişimcisi olan kadınların, hem ekonomik, hem de sosyal hayatta, bağımsızlıklarını ve özgüvenlerini destekleyecek bilgiler aktardılar. Kongreye konuşmacı olarak katılan konuklardan Profesör Dr. Üstün Dökmen, “nereye gittiğini bilen insana dünya kenara çekilir yol verir” diye sözlerine başlayarak, etkili iletişimin sırlarını kendine has üslübu ile hem düşündürerek hem eğlendirerek aktardı, yönetici ile lider arasındaki farklara parmak basarak, etkili iletişimi örneklerle dile getirdi. Ümmiye Koçak, kendi hayat hikayesinden yola çıkarak imkansız diye bir şeyin olmadığını aktardı. “Hayal kurun ama hayalperestlik etmeyin. Hayallerimiz çalıştıkça, mücadele ettikçe somutlaşır.” dedi. Aret Vartanyan, Hayata dair konulara dokunarak, kadınları biz kadınlara anlattı. Kaan Sekban, iletişimi nasıl daha eğlenceli hale getirdiğini bizzat gösterdi. Yeşim Yerli “Hayatımıza Bakış” adlı atölye çalışması ile bizi hayallerimize birkaç adım daha yaklaştırdı. Fitness eğitimlerinde, FitnessTürk ile ortak oluşturulan b-fit Institute adına Cem Üner, fitness’ta doğru bildiğimiz bazı yanlışlardan bahsedip, hepimizi aydınlattı.

T

his year the National b-fit Womens Sport and Life style Center held their 11th. National Congress. The main subjects were “b-şey yap, b-fark yarat” (Do something, Make a difference). In order to shape the future together b-fit collected all the women entrepreneurs together to help in female personal development and to support with training ... The difference making b-fit women come together at their congress, there they attend seminars and have workshops which are to do with personal communications as well as the Congress subjects, they put forward proposals, they argue and they laugh. They learn how impression making communication is effected and how taking into account they often come from poverty how they themselves made the journey out. In conjunction with this year’s chosen congress subjects throughout the congress guests gave direction pointing seminars and the b-fit female entrepreneurs gave advice on being independent in both their economical and in their social lives in addition to support on how to gain self-assurance. One of the guests participating as a speaker in the congress Professor Dr. Üstün Dökmen began by saying “The world steps aside and gives place to those who know where they are going” then continued by giving secrets of good communication in a manner which was both special and amusing, the differences between managers and leaders was touched on together with examples of effective communication. Ümmiye Koçak started with her own life story and said nothing was impossible “Have a dream but don’t be an adventurer.When we fight for our dreams they come true.” Aret Vartanyan,touching on other subjects told us females about females. Kaan Sekban personally showed how communicating could be developed into a more amusing action. Yeşim Yerli, with a workshop on “Looking at Life” set each one of us one more step towards our dreams. In Fitness training Cem Üner in the name of the b-fit institute came together with Fitness Türk, the fitness trainers, and taught all of us about some wrongs, which we thought were right fitness mistakes.

Tüm Türkiye çapında ikiyüze yakın şubesi ile elli iki şehirde merkezleri bulunan ve bir sosyal girişim şirketi olan B-fit her gün onbinlerce kadının spor yapmasına olanak sağlıyor. Kadın girişimciliğini destekliyor ve kadının hem ekonomik hem sosyal hayattaki varlığını yükseltecek çalışmaların altına imza atıyor. Tamamen kadın girişimciler tarafından kurulan b-fit merkezleri sayesinde yüzlerce kadına ekonomik bağımsızlık ve istihdam olanağı sağlıyor. B-fit’in tamamen kadın gücü ve emeği ile kurulan ve tek bir merkezle başlayan yolculuğu, hergün daha da güçlenerek 11 yıldır devam ediyor.

Throughout Turkey b-fit has near to 200 branches which are positioned in 52 city centers together with a social entrepreneur enterprise. Each day B-fit enables tens of thousands of women to work out.It supports female entrepreneurs and puts its name to projects which improve the position of women both economically and socially. The b-fit centers have been totally set up by female entrepreneurs and thanks to them hundreds of women have become economically independent and have found employment. B-fit is totally the result of the efforts, strength and energy of the female entepreneurs who started their journey with one branch and then all through the 11 years continued to gain in strength.

b-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi, diğer spor salonlarından farklı olarak kadınların yaşam tarzını, hayata bakış açılarını değiştirmek, sosyal çevrelerini güçlendirmek, kadının sosyalleşmesini sağlayan bir kadın yaşam merkezi olarak da kadınların hayatının içinde olmaya devam ediyor.

B-fit Female Sport and Lifestyle Centers differ from other sports salons in that their aim is to effect changes in womens life styles,in their outlook on life,strengthen their social circle, have them be more sociable, the Center is a lifestyle center and will always continue to be in women’s lives.

64

EKİM OCTOBER 2017


GÖNÜL KAHVESİ SARAYBOSNA’DA İKİNCİ ŞUBESİNİ AÇTI GÖNÜL KAHVESİ HAS NOW OPENED A SECOND BRANCH IN SARAYBOSNA

G

önül Kahvesi yurt dışı ilk şubesini 2014 yılında Saraybosna’da Sarajevo City Center Avm’de açmış olup, sonrasında 2017 yılının Mart ayında Bahreyn şubesini Muharaq şehri Seef Mall’da, 2017 yılının Nisan ayında Avusturya şubesini Vorarlberg Eyaleti Dornbirn şehrinde açmıştır.2017 Temmuz da Saraybosna 2.şubesini açan marka, yurt dışında ki şube sayısını 4’e çıkarmıştır. Ayrıca son dönemde Sivas-Prime Mall AVM, Adana-Park Adana AVM, Kdz. Ereğli-Ereylin AVM, Bursa-Gemlik, Samsun-Çarşamba, Kahramanmaraş’ da açılan ve kısa süre içerisinde Nevşehir-Nissara AVM ve Pendik Marina’da açılacak şubeleriyle Gönül Kahvesi yurt içinde de büyümeye devam etmektedir.

G

önül Kahvesi opened its first branch abroad in 2014 it was in Saraybosna in the Sarajevo City Center shopping mall, after that it opened a branch in Bahrain in the city of Muharraq in the Seef Mall in March 2017 and in April of the same year it opened a branch in Austria,in the state of Vorarlberg in the city of Dornbirn.Now in 2017 the brand has opened its second branch in Saraybosna bringing the number of branches abroad up to 4. Additionally Gönül Kahvesi continues to expand domestically with its recent openings in Sivas-Prime Mall shopping center, Adana-Park Adana shopping mall, Karadeniz Ereğli-Ereylin, Bursa-Gemlik, Samsun-Çarşamba and Kahramanmaraş also within a short time Nevşehir-Nissara shopping mall and Pendik Marina will be opened.

HOSTA İLE LEZZETİ KAZANCA DÖNÜŞTÜRÜN CHANGE TASTE INTO PROFIT WITH HOSTA

H

OSTA, Türk Mutfağının en sağlıklı ve lezzetli yiyeceklerinden biri olan Döner’i yılların birikimiyle taçlandırarak Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerinin beğenisine sunuyor. Türk fast food sektöründe geleneksel lezzetinden ödün vermeyen köklü bir işletme olarak yer edinen HOSTA, güven veren kurum kültürüyle yatırımcısına milyonlara hizmet götürme fırsatı sunuyor. Sermayenin verimli kullanımı konusunda yatırım yapma hedefi olan katılımcıları cesaretlendiren HOSTA, istikrarlı yapısıyla geleceğe yön veriyor. HOSTA; profesyonel hizmet anlayışı, gelişimi destekleyen vizyonu ve yüksek marka değeriyle lezzeti kazanca dönüştürmek isteyen yatırımcıların ilk tercihi olmaya devam ediyor.

H

OSTA, crowns its years of experience by serving its Döner, one of the healthiest and tastiest foods of the Turkish Kitchen,to its delighted customers throughout all parts of Turkey. HOSTA has taken its place in the fast food sector and has become a well established enterprise, never deviating from the traditional flavour it has a company culture in which people have much confidence. Now it is offering the opportunity for investors to take this service to millions of people. The productive manner in which HOSTA uses its capital greatly encourages those who have the intention to invest, while its stable systems direct its future plans. It’s professional understanding of service,its visions for expanding and the high value of its brand name continues to make HOSTA the first choice of those investors who wish to turn taste into profit.

EKİM OCTOBER 2017

65


ActionCOACH

“Türk ekonomisi içindeki payları %55 olan işletmeleri koçluk metodolojisi ile tanıştırarak onların ciro ve kârlarını artırmayı, dolayısıyla önce işletme sahiplerinden başlayarak ülkemiz ve dünya refahına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyen marka yetkilileri sorularımızı yanıtladı. While the brand authorities were answering our queries they stated “We wish to introduce the methodology of coaching to the businesses which are a 55% of the Turkish economy so that their turnover and their profits will increase, consequently we first need to start with the owners of the enterprises in this manner we aim to add to the welfare of both our country and the world.”

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Dünyanın bir numaralı “işletme koçluğu” firması ActionCOACH 1993 yılında Brad Sugars tarafından kurulmuş ve bugün 70’in üzerinde ülkede, 1500’ün üzerinde ofisi ile faaliyet göstermektedir. ActionCOACH Türkiye Ofisini ise uzun yıllar finans sektöründe üst düzey yöneticilik yapmış üç kadın girişimci olarak bilgi birikimlerimizi, büyümek isteyen işletme sahipleri ile paylaşmak ve onların geleceğini tasarlamak amacıyla 2012 yılında kurduk. Türk ekonomisi içindeki payları %55 olan işletmeleri koçluk metodolojisi ile tanıştırarak onların ciro ve karlarını artırmayı, dolayısıyla önce işletme sahiplerinden başlayarak ülkemiz ve dünya refahına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Koçluk yaptığımız süreçte işletmelerin kimi zaman pazarlama direktörü, kimi zaman finans müdürü rolünü sahipleniyor, sahada birlikte çalışıyor ve işletmenin sessiz ortağı oluyoruz. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Vizyonumuza paralel olarak, ülke refahını geliştirmeye nereden başlayabiliriz sorusuna yönelik olarak stratejilerimizi belirledik ve ilk hedefimizi aile şirketleri ve onların devir süreçleri olarak belirledik. Bu konudaki en önemli kurum olan ve uluslararası aile işletmeleri derneğinin de bir üyesi olan TAİDER ( Türkiye Aile İşletmeleri Derneği) ile işbirliği yapma yoluna girdik. 5 yılda 6 büyük aile işletmesinin devir süreçlerini tamamladık ve bugün hala kendilerine işletme koçluğu anlamında hizmet veriyoruz. Şirket olarak katma değer yaratabileceğimiz bir diğer çalışma alanımızı ise teknoloji, ar-ge olarak belirledik. Ve kendimize güçlü paydaşlar seçerek ODTÜ Teknokent, Mersin Teknokent, Gaziantep Teknoloji Ofisi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Trakya Kalkınma Ajansları ve ana partnerimiz olan TEB Girişim Bankacılığı ile başarılı pek çok ortak çalışmaya imza attık. Daha mikro alana indiğimizde ise kadın işletmeleri hedef aldık. Bugün kadınların işletmelerini %1 bü-

66

EKİM OCTOBER 2017

Could you introduce yourself briefly? The world’s number one “business coaching” company, ActionCOACH, was founded in 1993 by Brad Sugars and today it operates in more than 70 countries, with over 1500 offices. As the three women entrepreneurs who have been senior executives in the finance sector for many years, we established ActionCOACH Turkey Office in 2012 in order to share our know-how with business owners who want to grow and design their future. We aim to increase the turnover and profits of the enterprises, which have 55% share in the Turkish economy, by introducing coaching methodology and thus to contribute to our country and world welfare starting from business owners first. In the course of our coaching, we sometimes own the role of the marketing director or the finance manager, we work together on the field and become the quiet partner of the business. Could we get information about the establishment and development process of your company? Parallel to our vision, we have identified our strategies with the question of where we can start to improve the country’s well-being and we have identified our first target as family businesses and their transfer processes. We have collaborated with TAIDER (Association of Turkish Family Businesses) which is a member of the most important institution on this subject and a member of the International Family Business Administration. We have completed the transfer processes of 6 big family businesses in 5 years and still serve them in the sense of business coaching. We identified technology and R & D as areas where we can create added value as a company. And by selecting strong stakeholders, we have successfully signed many successful partnerships


yütmesi, GSMH’nın %4 oranında büyümesine etki ediyor. Tüm dünyada kadın patronları desteklemeye yönelik ciddi çalışmalar yürütülürken ülkemizde bu konudaki çalışmaları ile farklılaşan TEB Kadın Bankacılığı’nın danışmanlığını ve kadın patronlu işletmelerin işletme koçluğunu yapıyoruz. Stratejik önceliğimiz olarak belirlediğimiz son çalışma konumuz ise değişen dünya koşulları, yeni jenerasyon, teknolojik dönüşümlerin iş dünyasındaki yansıması. “ Kurum içi girişimcilik konusunda Türkiye Ekonomi Bankası ile başlayıp Arçelik ile devam edip başarılı sonuçlar aldık. Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? Şirketimizin büyüme modeli 1993 yılından beri, tüm dünyada Franchising üzerine kurulu. Biz kendilerine ActionCOACH Partner’lerimiz diyoruz. İnanıyoruz ki işletme koçluğu yapılabilmesi için işletme koçlarının bir işletme olması, koçluk yaptığı işletmelerle aynı pencereden bakabilmesi için önemli. Biz tüm dünyadaki modelimizde, sadece işletme koçluğu formasyonu vermiyor; aynı zamanda bir ticari işletme nasıl yönetilir bunu da öğretiyoruz. Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Şu anda 12 ActionCOACH Partner ile devam ediyoruz. Hedefimiz bu rakamı 2020 sonunda 100 ActionCOACH’a taşımak. İstanbul’da büyüme hedefimiz devam etmekle birlikte Anadolu’daki yapılanmamıza da önem veriyoruz. Adana, Konya, Mersin, Gaziantep, Tekirdağ, Yalova, Kayseri öncelikli büyümek istediğimiz iller arasında Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Her işte olduğu gibi istek çok önemli. Sizi yataktan kaldıran sebep ne? Ne için yaşıyorsunuz, ne için çalışıyorsunuz? Aynı vizyonu paylaştığımız, bizimle aynı yolda hızlı koşacak adaylarla ilerliyoruz. Bugüne kadar kurumsal hayatında biriktirdiklerini kendi işine aktarmaya, bilgisini paylaşmaya ve artık kendi işini kurmaya hazır profesyoneller de hali hazırda girişimci olup da daha fazla para kazanmak isteyenler de hedef kitlemiz. ActionCOACH olarak bugün başarı yüzdemiz % 92. Bu oranı koruma sebeplerinden birisi işinizi tutkuyla yapmak. Bu yüzden de işletmelerimize de “işleri ile aşklarını tazeleme” sözü veriyoruz. Yatırım paketlerimiz kişinin hayallerine, nasıl iş sahibi olmak istediğine göre değişmekle birlikte, birebir görüşmelerimizde hepsini detaylı olarak aktarıyoruz. İşletme koçluğu eğitimlerimizin bir kısmı tüm dünya ülkelerinden yeni katılan ActionCOACH’lar ile birlikte Amerika’da yapılıyor. Bu doğrultuda hem eğitimlerden maksimum verimliliği alabilmek hem de ActionCOACH Global bilgi bankasından en efektif şekilde yararlanabilmek için ingilizce bilgisi önemli bir avantaj sağlıyor. Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Bu sorunun birden fazla cevabı var. Kimi partnerimiz için şirketimizin uluslararası olması, kimisi için bir danışmana kıyasla 4 kat daha fazla para kazandırması ya da insanlara yardım etme arzusu olabiliyor. Kişiye göre değişse de en çok tercih edilme sebeplerini; global bir ortamda çalışma fırsatı, şirketlerin geleceğini inşa etmenin verdiği gurur, kendi işini kurarken yalnız olmama, sahip olduğumuz sistem ve metodoloji sayesinde Amerika’yı yeniden keşfetmek yerine yatırımı kısa sürede kazanca dönüştürme fırsatları olarak sayabiliriz. Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? ActionCOACH Türkiye Master Lisansörü olarak; ActionCOACH’larımızla ömür boyu bir amaç ortaklığı yapmak üzere yola çıkıyoruz. Bu yolda da kendilerinin koçluğunu yapıyoruz diyebiliriz öncelikle. Franchise süreçlerimiz, pre-training, induction ve post training olarak 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada birebir eğitimler, sonra 1 hafta ile 10 gün aralığında Amerika’da bir eğitim programı, sonrasında da burada bizimle iş başı eğitim dediğimiz, birebir desteklerimiz mevcut. ActionCOACH, sürekli olarak öğrenen bir organizasyon olmanın yanı sıra, değişen piyasa koşulları, gelişen ihtiyaçlara yönelik olarak raflara sürekli yeni ürünler koyan bir sisteme sahip. 14 kültür değerimizden biri bilgiyi paylaşma. Biz burada sistemi, bilgiyi, deneyimi kullanıma açıyor ve ActionCOACH’lara kendi işletmelerini büyütmeleri için 7/24 koçluk yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra en önemlisi, kurumsal işbirliklerimiz, çözüm ortaklıklarımız sayesinde de ActionCOACH partnerlerimize müşteri yönlendirmeleri konusunda destek sağlıyoruz

with METU Technopolis, Mersin Technopolis, Gaziantep Technology Office, Eastern Anatolia Development Agency, Trakya Development Agency and our main partner, TEB Venture Banking. In the micro area, we targeted women businesses. Today, women’s growth by 1% is affecting the growth of GNP by 4%. While serious studies are being carried out to support female bosses all over the world, we are counseling TEB Women Banking, which is differentiated by its work in this field in our country and we are doing business coaching for businesses with women bosses. Our most recent study we have identified as our strategic priority is the reflection of changing world conditions, new generation, technological transformations in the business world. We started with Turkish Economy Bank on in-house entrepreneurship and continued with Arçelik, and achieved successful results. When and how did your company start giving Franchises? Our company’s growth model has been based on Franchising all over the world since 1993. We call them our ActionCOACH Partners. We believe that it is important for business coaching to be a business, so that coaching can be viewed from the same window. In our model all over the world, we do not only provide business coaching formation, but also teach how to manage a business enterprise. How many branches and employees do you have? We are currently continuing with 12ActionCOACH Partners. Our goal is to improve this number to 100 ActionCOACHs by the end of 2020. While we continue to our growth target in Istanbul, we also attach importance to our structure in Anatolia. Adana, Konya, Mersin, Gaziantep, Tekirdağ, Yalova, Kayseri are among the cities in priority that we want to grow. What are the standards you are looking for in the people when you give or have already given franchises? Eagerness is very important as it is in every business. What is the reason that makes you get up from the bed? What are you living for and what are you working for? We are progressing with candidates who share the same vision and run fast on the same path with us. Our target audience is the professionals who are ready to transfer what they have accumulated in their corporate life to their own business, to share their knowledge and to build their own business now and entrepreneurs who are willing to earn more money. As ActionCOACH, today we have the success ratio of 92%. One of the reasons to achieve this rate is that we do our job with passion. That is why we promise our businesses “to renew their love with their businesses”. Although our investment packages vary according to the dreams of the person and how they want to be business owners, we transfer all the details during our one-to-one interviews. Some of our Business Coaching trainings are being done in America with newly joined ActionCOACH’s from all world countries. In this respect, English knowledge is an important advantage to be able to get maximum efficiency from both trainings and to benefit most effectively from ActionCOACH’s global knowledge base. What are the reasons why entrepreneurs prefer your company? This question has more than one answer. The reason for some of our partners is our company being an international one, for some others it can generate 4 times more income when compared to other consultants, or it can be our desire to help people. Although the answer varies according to the person, we can rank the most preferred reasons as opportunities to work in a global environment, the pride of building companies’ future, not being alone in establishing their own business, and the opportunity to quickly transform investment rather than rediscover America through our system and methodology.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz? Franchiseelerimizi denetlemek yerine takip ediyoruz diyebiliriz. Hesap verilebilirlik ilkesi de bizim en önemli kritelerimizden. Bu anlamda baktığımızda sadece biz onları değil, onlar da bizleri takip eder. ActionCOACH ülke direktörlükleri, şirketimizin kurucusu olan ve CEO olarak işin başında olan EKİM OCTOBER 2017

00


What kind of support do you provide to your franchises? As ActionCOACH Turkey Master Licenser, we are establishing lifelong partnerships with our ActionCOACHs. In this way, we can say that we are coaching them first. Our franchise processes consist of three phases as pre-training, induction and post training. The first phase consists of individual trainings. Then we have a training program in the US that lasts between 1 week and 10 days, followed by one-by one trainings which we call on-the-job trainings. ActionCOACH has a system that constantly learns and sets new products constantly on shelves for changing market conditions and evolving needs. Sharing knowledge is one of our cultural values. Here, we are bringing the system, knowledge and experience into use and we are coaching 24/7 to help ActionCOACHs grow their businesses. Most importantly, we also provide support for customer guidance to our ActionCOACH partners thanks to our corporate cooperation and solution partnerships.

Brad Sugars, tüm ActionCOACH’lar, her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde yılda bir kez ActionCOACH Global Conference ‘da bir araya geliriz ve birlikte üretiriz. Şeffaf olmak, takip edilebilir olmak bu işin 1993 yılından itibaren istikrarla büyümesinin sebeplerinden bir kaçı. Bizim metodumuz denetlemek ve onlara hedef vermek yerine; onları kendi hayallerine, hayallerindeki hayat standartlarına taşıyacak şekilde, kendilerine hedef vermelerini sağlamak ve sonrasında da bu hayaller için aldığı aksiyonlarda destek olmak, o hayallerine götüren adımlarını takip etmek Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Dünyanın en hızlı büyüyen 2.sektörü işletme koçluğu sektörü. Bugün Türkiye’de 3.5 milyon küçük işletme var, pazar bu anlamda oldukça büyük ve karlı. Bu pazara ne kadar erken giriş yapılırsa avantaj da o kadar fazla. Üstelik ActionCOACH, kendi alanında rakipsiz. Bugün bir işletme koçu, bir danışmanın ortalama kazancından 4 kat daha fazla kazanır. Ülkemizin de geleceği, üreten ve çalışan işletmelere bağlı. Bu anlamda onları büyütmek, hem kendimizin hem de çocuklarımızın geleceği için mühim. Bunun verdiği tatmin duygusu ise elbette para ile ölçülemez. Serbest çalışan bir işletme koçu olarak da yola devam etmek mümkün ama belli bir sistemi, metodolojisi olan, denenmiş onaylanmış, tüm dünyada kabul görmüş bir sistemin ve global komünitenin parçası olarak, yani aslında kendi işini kurarken, arkanızda onbinlerce ActionCOACH’un tecrübesi ve bilgisinin olması büyük bir avantaj.

How do you supervise your franchises? Instead of supervising our franchises, we can say that we follow them. The accountability principle is among our most important criterion. When we look at this sense, not only we follow them, but also they follow us. We come together at the ActionCOACH Global Conference once a year in the presence of ActionCOACH’s country directors, our founder and CEO, Brad Sugars, all ActionCOACHs, each year in a different country to produce together. Being transparent and being traceable is one of the reasons for our steady growth since 1993. Our method is to follow the steps that lead to those dreams, to control them and to support them in the actions they take for these dreams, to bring their own dreams to the standards of life rather than to control them and set targets for them. Why should entrepreneurs buy franchises in this area? Business coaching sector is the world’s second fastest-growing sector. Today there are 3.5 million small businesses in Turkey, the market is quite big and profitable in this sense and the sooner you enter this market, the more advantage it is. Moreover, ActionCOACH is unrivaled in its field. Today a business coach earns 4 times more than an advisor’s average earnings. The future of our country depends on producing and working businesses. Enlarging them in this sense is important for the future of ourselves and our children. The satisfaction it gives cannot be measured by money. It is also possible to continue as a freelance business coach, however, when you establish your own business, having the experience and knowledge of tens of thousands of ActionCOACH’s around you as well as being a part of a methodology, globally accepted tried-and-tested system and part of the global community is a great advantage.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İşletmeleri birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biri, değişen koşullar ve zor durumlar karşısındaki hareket kabiliyetleridir. Örneğin hızlı karar alabiliyor musunuz? Herkesin tasarrufa gittiği bir dönemde, işinize sürekli yatırım yapmak size bir anda rakiplerinizden birkaç adım öteye taşıyabilir. İşletme sahiplerimizin koçluk süreçlerindeki adımlarımızdan ilki: Mazeret üretmeden sonuç üretmelerini, patron olarak her şeyin sorumluluğunu üzerlerine almalarını sağlamak. Bir sorunla karşılaştıklarında “peki ben ne yapabilirim” dedirtmek ve ekiplerine de bu yaklaşımı benimsetmek patronları günlük iş yoğunluğundan sıyırıp, büyük resme bakmalarını sağlamak. Büyük resme baktığımızda sektör, ülke koşulları ne olursa olsun; ileriye doğru bir adım atmak için her zaman fırsat vardır. Bugün teknolojinin çok hızlı gelişmesine paralel olarak, pazarlama dünyası da hızla değişiyor. Dün sonuç aldığınız bir sistem, bugün eski moda olabiliyor ve rekabet, bu değişimlere hızlı uyum sağlayabilenlerden yana. İşletme sahipleri ana iş konularından başka onlarca şeyi takip etme, hakim olma zorundalar ama öyle bir kaynak, öyle bir zaman söz konusu olamıyor. İşte biz bu noktada devreye giriyor ve onların gizli ortakları oluyoruz.

How do you evaluate the point that the sector has recently come to Turkey? One of the most important features that separates businesses from each other is their ability to move in response to changing conditions and difficult situations. For example, can you make quick decisions? At a time when everyone is saving money, investing in your business can take you a few steps ahead of your competitors. The first step of the companies that we give coaching consultancy is to produce results without producing excuses and to take responsibility for everything as a boss. The other step is to make them think “What I can do” when they encounter a problem and adopt this approach to their team, to get the bosses away from the daily work intensity and make them see the big picture. When we look at the big picture, there is always an opportunity to take a step forward regardless of sector and country conditions. Today, in parallel with the rapid development of technology, the marketing world is also rapidly changing. A system that you got results yesterday can be old-fashioned today, and competition favors those who can adapt quickly to these changes. Business owners have to keep track of things other than the main business issues, but there is no such resource and no such a time. That’s where we come in and we become their secret partners.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Dünyanın en hızlı büyüyen ikinci sektörüyüz. 2018 yılının Ocak ayından itibaren, yüzlerce işletmeye aynı anda onlarca farklı disiplin ve programla hizmet verecek, adeta bir işletme büyütme fabrikası gibi çalışacak Business Growth Center’larımızı lanse edeceğiz. Özellikle anadoludaki sanayicilerimizin ikinci kuşak girişimcileri için, şahane bir bacasız sanayi yatırımı olacağına inandığımız Business Groweht Center’larımızın, iki yıl içerisinde 2.000.000 TL ciro seviyelerine ulaşabileceklerini tahmin ediyoruz.

What are your goals for the coming period? Business coaching is the second fastest growing sector all over world. Starting in January 2018, we will launch our Business Growth Centers, which will serve hundreds of business at the same time with dozens of different disciplines and programs, almost like a business incubator. Especially for our 2nd generations entrepreneurs in Anatolia, we believe that our Business Growth Centers, which we believe to be a great business investment, will reach a turnover level of 2,000,000 TL with in 2 years.

68

EKİM OCTOBER 2017


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


BUKA SOFA

“Buka Sofa olarak bizimle aynı pencereden bakabilen, bizim gibi düşünebilen, markamızın felsefesini anlayan ve benimseyen, kısacası bizimle aynı dili kullanan yatırımcılarla ilerlemek hedefindeyiz” Satış ve Pazarlama Sorumlusu Gamze Stöger sorularımızı yanıtladı. Gamze Stöger, the person resonsible for Sales and Marketing, when answering our questions stated “Buka Sofa wishes to enlarge together with investors who, look at things as we do, think as we do,understand and like our brand philosophy in other words people who speak the same language as we do”.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tekstil Mühendisiyim. Kariyerime Tiffany &Tomato’da Koleksiyon Sorumlusu olarak başladım ve daha sonra 15 yıllık bir Ikea geçmişim oldu. Ikea İstanbul satın alma ofisinde değişik görevlerde bulundum. Teknik bölümden yöneticiliğe kadar giden bir yolculuktu. 2015 yılında Buka ailesine katıldım. Bu Projeyi yaratan ve konsepti oluşturan eşim Hans Jörg Stöger ile birlikte çalışıyoruz. Kendisi tasarım, Arge ve üretimin başında. Ben ise satın alma, satış ve pazarlama departmanlarını yönetiyorum. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Döşemelik kılıf üretimi konusunda uzun yıllardır faaliyet gösteren Suat Erdoğan, mobilya markası yaratma hayaliyle çıktığı yolda; kişilerin erişilebilir kalite, iyi tasarım ve özelleştirme hizmetlerini bir arada almayı hak ettiklerine inanarak, bu hayalini gerçekleştirme yönünde bize bir teklifte bulundu. Bu inanç ve hayal doğrultusunda 2014 yılında proje çalışmalarına başlandı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Buka Sofa, 8 milyon Euro’luk bir yatırımla 2015 yılında kuruldu. Özelleştirilebilir akıllı çözüm seçenekleriyle öne çıkan Buka Sofa markamızın ilk mağazasını İstanbul Avcılar’da açtık. Bugün İzmit, Bodrum, İzmir, Adana ve Mersin mağazalarımızla birlikte toplam 6 mağaza ile hizmet veriyoruz. Buka markası adını “bukalemun”dan alıyor. Bukalemunların renk değiştirmesi gibi Buka kanepeler de aynı kolaylıkla kılıf değiştirme imkânı sunuyor. Patentleri firmamıza ait olan teknik sistemler sayesinde kolaylıkla giydirilip çıkarılabilen ve döşenmiş sabit görünümde kılıflara sahip kanepelerimizle sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Buka Sofa olarak ulaşılabilir tasarımı, her bütçeye uygun olan fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyoruz. Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? Konseptimize ve sunmak istediğimiz yaşam tarzına uygun tasarladığımız ilk mağazamızı 2016 yılı Eylül

70

EKİM OCTOBER 2017

Will you please briefly introduce yourself? I am a Textile Engineer. I started my career at Tiffany & Tomato as person responsible for the Collection then later had a period of 15 years with Ikea. I worked in the Istanbul Ikea purchasing office in various positions, that was a journey up to management of the Technical division. I joined the Buka family in 2015. The person who created this project and its concept is my husband Hans Jörj Stöger,we work together.He effects design,R &D and production.I manage buying, sales and marketing. Will you please tell us about the establishment and development of your company? Suat Erdoğan is the person who was active for a long number of years in the production of furniture covers and it was he who had the dream to create a brand of furniture. He believed that everyone should be able to obtain a good quality, good design together with special service, he made a proposition to us in order to make that dream come true. So with that belief and that dream, work on the project began in2014. As a result of our work and an investment of 8 million Euro, the brand Buka Sofa was founded in 2015. A good choice of position was effected when we opened our first shop in Istanbul Avcılar. Today we have a total of 6 shops situated in İzmit, Bodrum, İzmir, Adana and Mersin. The Buka brand name came from “bukalemun” that is chameleons. Just as they can easily change their colour the Buka canape can easily be given a change of colour by a change of cover. The patent for the technical system which ensures the covers can be rapidly and easily changed but still have the appearance of being stable, is owned by our company. With this method we hope to bring a new direction to the sector. Customers can find the Buka Sofa design at prices to suit every budget.


When and how did your company first begin to give franchises? We displayed our concept and its life style at the first shop which we opened in September of 2016. We started franchising in the April of 2017 that shop was in İzmit. How many branches and personnel do you have? At the moment 6 shops 5 of which are franchises and we have 200 personnel. Which are the qualities of the persons that you search for in the franchisees you have given or will give to? We look for people who view things as we do, who think as we do, who understand and like our brand, in other words people who speak the same language as us. Our goal is to enlarge and strengthen the network of our brand Buka Sofa together with people who share the enthusiasm which we have.

ayında açtık. 2017 yılı itibariyle bayilik çalışmalarına başladık ve ilk bayiliği Nisan ayında İzmit’e verdik. Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Şu an toplam 6 mağazamız var. Bunların 5’i bayi mağazalarıdır. Buka Sofa olarak toplam çalışan sayımız 200 kişi. Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Buka Sofa olarak bizimle aynı pencereden bakabilen, bizim gibi düşünebilen, markamızın felsefesini anlayan ve benimseyen, kısacası bizimle aynı dili kullanan yatırımcılarla ilerlemek hedefindeyiz. Heyecanımızı paylaşan yatırımcılarla işbirliği yaparak Buka Sofa markamızı bayi ağı ile büyütmek ve güçlendirmek amacındayız. Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Mobilya sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimciler için karlı, 1 yılda geri dönüş alabilecekleri iş modeli sunuyoruz. Mobilya sektöründe tüm olumsuz klişelerde ezber bozmak için yola çıktık. ‘’Teslim süreleri uzundur ve gecikmeler yaşanır’’/ Buka’da teslim süresi en fazla 21 gün. ‘’Alanınıza uygun koltuk istiyorsanız özel imalat yaptırmalısınız’’/ Modüler sistemle size sınırsız kombinasyon sunuyoruz. ‘’Kaliteli, dayanıklı ve tasarım ürünler yüksek fiyatlıdır.’’/ Felsefemiz, ulaşılabilir fiyata yüksek kalitede ve tasarım ürünler sunmak. ‘’Oturma guruplarını 5-7 yılda yenilemek gerekir.’’/Tüm oturma gurupları kılıf sistemlidir, istediğiniz zaman kılıfları değişir. İnovatif ürünlerimiz, servisimiz ve sunduğumuz iş modeli ile yatırımcılar tarafından tercih edilen marka olmayı hedefliyoruz.

Which do you believe are the reasons that entrepreneurs choose your company? For those people who wish to invest in the furniture sector we offer a work model which is profitable and one which can see return of investment within 1 year. We set off with the intention of showing how unfounded negative presumptions about the sector were. “Delivery periods are long and there is always a delay” / at Buka the longest delivery period is 21 days. “If you need a special size of chair which will fit your place you are obliged to give a special order” / With our module system we are able to offer endless combinations. “Products which are of quality,lasting and good design are expensive” / Our philosophy is good quality and good design at a reasonable price. “One is obliged to buy new sitting room furniture within 5-7 years”/ All the sitting room groups of furniture can,because of our cover system,be changed at any time. It is our intention to become the most prefered brand in the furniture sector by means of our inovative product, our service and the work model which we offer to investors.

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? Öngördüğümüz yatırım maliyeti Mağaza’nın dekorasyon ihtiyaçları, büyüklüğü ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak 300.000-500.000 TL aralığındadır. Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Buka Sofa olarak önümüzdeki bir yıllık dönemde bayilik giriş ücreti almıyoruz. Bayi adaylarımıza yatırım yapmayı düşündükleri bölgede en doğru lokasyondaki mağazayı bulması ve konseptimize uygun dekorasyonun uygulanması konusunda mimari destek veriyoruz. BUKA tabelası, karşılama bankosu, kumaş standı ve çalışma masaları gibi konseptimizin ana unsurları olan üniteleri BUKA olarak biz üstleniyoruz. Sunmak istediğimiz yaşam tarzını ve Buka konseptimizi en doğru aktarabilmek, portföyümüzdeki ürünleri en verimli şekilde sergileyebilmek için mağazalarımızın en az 500 metrekare olması gerekiyor. Alışılmışın dışında bir ürün gamı, satış felsefesi, nakliye ve montaj sistemine sahip olduğumuz için Bayi personelimize sunduğumuz bir eğitim paketimiz var. Bayilerimizin Buka Sofa konseptini nihai müşteriye doğru aktarabilmesi, felsefemize uygun hizmet vermesi ve mağazalarda her detayın Buka kurumsal kimliğine ve kurallarına uygun olması firma olarak en hassas olduğumuz konular arasında yer alıyor. Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz? Bir bayi ekibimiz var. Bayi Satış Müdürü, Kategori Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı EKİM OCTOBER 2017

71


What is the average investment needed to take out a franchise from your company? The decoration of the shop,the size of it and of course the position of it all play a part. We see an average of 300-500 thousand TL. What kind of support do you give to those taking a franchise from you? Next year we at Buka Sofa will not be taking a franchise enterance fee.We help our franchise investment candidates to choose the most suitable position in the district they hope to work in and give architectual direction so that the decoration of the shop is in keeping with our concept.We at BUKA supply the primary requisites the BUKA sign board,the reception desk,the stand for fabric display and work tables. In order to display the life style of the BUKA concept correctly and to show the products in our range the shop needs to be at least 500 m.sq. As our product range,our sales philosophy,our delivery and mounting is one that differs from the normal we have training programs for franchisees. One of our most important requisites is that the franchisee be capable of explaining our concept,can offer the correct philosophy with the service they offer and that all the details in the shop in total be in keeping with the lines of the Buka personality. These are the most sensitive issues for our company. How do you checkup on your franchisees? We have a franchisee team in which our Franchise Sales Manager, Category Manager, Marketing Manager and our Assistant to the General Manager all have a place and they effect periodic visits to the branches. In addition to the checkup if there are requests, if we observe a lack in the work method or any mistakes etc the team immediately gets together and finds the solution, then ensures that the branch straightens out the problem.

gibi yöneticilerimizin de yer aldığı bu ekip belli aralıklarla bayilerimizi ziyaret ediyorlar. Denetim dışında varsa talepleri alıyoruz, uygulamada gördüğümüz eksikler, yanlışlar vs. varsa da bu ekip hemen bir araya gelip çözüm üretiyor ve bayilerimizde bu durumun düzeltilmesini sağlıyor. Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar? Mobilya sektörü büyüyen bir sektör. Buka olarak bu sektör içinde farklı bir konseptle yola çıktık. Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye mobilya sektörü büyüyen sektörler arasında. Türkiye mobilyada üretim ülkesi olmanın yanı sıra marka ülke olmayı hedefliyor. Mobilya sektöründe markalaşma konusunda gelişmeler olduğunu ve son yıllarda markalaşama çalışmalarına ağırlık verildiğini yoğun olarak görüyoruz. Mobilya sektöründe üretim hacmini arttırmanın yanı sıra artık tasarıma da ağırlık veriliyor. Biz de Buka Sofa olarak tüm bu gelişmelerle beraber kalite ve fiyattaki rekabetimizi uluslararası düzeyde gözle görülür biçimde artırdık. Mobilya sektörü net ihracatta yükselen bir ivme gösteriyor. Dünyadaki şartlara bağlı olarak ihracatımızı arttırmaya yönelik faaliyetlere devam edebileceğimizi söyleyebiliriz.

Why should entrepreneurs take out a franchıse in this sector? The furniture sector is one which is enlarging. We at Buka have begun our journey by offering a totally different concept to the sector. How do you evaluate the position that this sector has come to in Turkey? The furniture sector is one which is costantly expanding in Turkey. As well as Turkey being a country which produces furniture it also has the goal of becoming the country of brand name furniture. In this sector there had been some developments in branding but over the last few years we can see that now much attention is being given to branding work. As well as increasing the volume of production in the furniture sector now great attention is being given to the designing of it. We at Buka Sofa also effect the above actions as this together with the great importance that we attach to pricing and to quality means that it can be clearly seen that we are able to compete on an international basis. The furniture sector is showing a definite increase in exports. We can safely say that our own efforts to increase exports are being effected always with an eye on world conditions.

Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Bu alanda yatırım yapmak isteyenlerin öncelikle sektörü iyi araştırmaları gerekiyor. Bu işe girerken markadan gelecek destekler dışında kendilerinin de pazarı, hedef kitleyi tanımaları, mağaza yeri seçerken yine bunları dikkate almaları ve personel seçiminde doğru ve dikkatli davranmaları önemli noktalar arasında yer alıyor. İşlerin belli bir disiplin içinde yürütülmesi önemli ama her şeyden önemlisi işe ticari yönden bakmanın ötesinde mobilya ve dekorasyon sektörünü sevmek gerekiyor.

What should those who take out a franchise from your company do in order to succeed? Those who wish to invest in this sector should first effect market research. In addition to learning what kind of support the brand will give them they should study the market, they need to become aware of the profile of their probable customer and should evaluate these factors when choosing a position for the shop. Another important point is their choice of the correct personnel, they must run their business in a serious manner,but even more important than the business side it is essential that they love the furniture and decoration sector.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Buka Sofa olarak şu anda İstanbul, İzmit, İzmir, Bodrum, Adana ve Mersin olmak üzere 6 mağazamız var. 2017 içinde 15 mağaza olma hedefimiz var. Bunun için Samsun, Bursa, Konya, Ankara, Edirne görüştüğümüz bölgeler arasında. İstanbul’da da 2. Mağaza daha açmayı planlıyoruz. 2018 yılının Mart ayında ise Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde mağaza açma hedefimiz var. Ayrıca Rodos’ta yine bir bayilik görüşmesi içindeyiz.

Which goals do you have for the upcoming period? Buka Sofa has at the moment 6 shops they are in Istanbul,Izmit,Izmir,Bodrum,Adana and Mersin.Our goal is to increase that number to 15 within 2017,to achieve this we are presently conducting talks for branches in Samsun,Bursa,Konya,Ankara,Edirne and also for a second shop in Istanbul.In March of 2018 we intend to open a shop in Riyadh Saudi Arabia additionally we also have ongoing talks for a branch in Rhodes.

72

EKİM OCTOBER 2017


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


RUMELİ ÇİKOLATACISI “Tarihten gelen gelenekçi mimari, huzur veren mistik atmosfer ile müşterilerimizin kendilerini özel hissetmelerini sağlıyoruz. Kendilerinin de bir parçası olduğunu düşündükleri tarihi dokuda daha huzurlu ve mutlu hissetmektedirler” diyen Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Zaban sorularımızı yanıtladı. While Manager of Marketing and Corporate Communications Ebru Zaban of the company was answering our questions he said “Here we ensure that our clients feel themseves to be special within the traditional historical architecture and the peaceful mystical atmosphere. They are happier and more at peace when they feel themselves to be a part of history.” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 2009 sonrası Türkiye pazarında kafe ve tatlı konseptinde hizmet veren markaların ve yurtdışından gelen büyük kahve zincirlerinin de pazara dâhil olması ile 3.nesil kafeler meydana gelmiştir. Kısa süre sonra sıradan, basit ve alışılagelmiş özensiz mimariler ve birbirini taklit eden endüstrileşmiş ürünler ile müşterilerine hizmet veren benzer zincirler müşteride sıkılganlık yaratmıştır. Bu fikirden yola çıkarak sektörde hissedilen çikolatacı açığını butik üretim ile buluşturmak ve her kesimden insanların ulaşabileceği bir marka oluşturmak için yola çıktık. Ana temamız olan çikolata dışında pasta, kahve, sıcak, soğuk içecekler ve atıştırmalıklar ile hizmet veriyoruz. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 2015 Yılında Çikolata Aşkı ile başlayan marka hikayemiz ‘Tüm misafirlerimiz Mağazalarımızdan Mutlu Ayrılmalıdır’ anlayışıyla müşterilerimize lezzet ve kalite olarak ulaşmıştır. Etkileyici mimari konsept içerisinde misafirlerini farklı hissettiren butik çikolatacı algısı gelen talepler doğrultusunda tüm ülkede franchising olarak büyüme sürecine bizi yönlendirmiştir. Rumeli Çikolatacısı olarak biz her insanı mutlu edebilen ortak lezzet olan Çikolatayı usta ellerde doğal ürünlerle harmanlayıp, bize özel reçeteler ile şekillendirip mutluluk hikayesinin sonu olarak müşterilerimize servis etmek en büyük mutluluğumuz. Markanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? Etkileyici mimari konsept içerisinde misafirlerini farklı hissettiren butik çikolatacı algısı gelen talepler

74

EKİM OCTOBER 2017

Will you please briefly introduce yourself? In the Turkish market, after 2009, the cafe and dessert sector increased and with the enterance of the big coffee chains from abroad the 3rd generation cafes came into being. After only a short while customers became used to and bored with the ordinary, uninspiring similar premises, the industrialized products and all the chains each copying the other. When we realized this lack we set off on our journey with the idea of becoming a chocolate boutique brand,a brand that would appeal to everyone. Our main theme is chocolate and additionally we serve cakes, cold and warm beverages and appetizers. Will you please tell us about the foundation and development of your company? We started in 2015 under the brand name of Çikolata Aşkı (Chocolate Love) our mentality was “All who visit us must feel happier than when they entered”and our product was tasty and of high quality. Within our influential architectural concept all our guests felt themselves special in our chocolatier and when we saw the demand it directed us to enlarge throughout the country by the franchising method. At Rumeli Chocolatier using the taste that everyone loves, chocolate, our skilled cooks combine it with natural products and shape it always using our secret recipes. So at the end of


the happiness story we happily serve those delights to our customers. When and how did your company first begın to give franchises? Customers all felt better in our impressive architectural premises and evaluating the demand for chocolatiers we took the decision to enlarge by the franchise method. Our first franchise was given in 2016. How many branches and how many personnel do you have? Presently we have 5 branches in action and give employment to 103 people, with the new branches we shall open by the end of the year we shall be employing 170 people. doğrultusunda tüm Türkiye’de franchising olarak büyüme sürecine bizi yönlendirmiştir. İlk franchising verme sürecimiz 2016 yılında başlamıştır. Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Şu anda faaliyette olan 5 şubemizde 103 personele istihdam sağlamaktayız. Yıl sonuna kadar açılacak şubelerimizle birlikte bu sayı 170’i bulacaktır. Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Franchise adaylarımızı değerlendirirken daha önce hizmet sektöründe işletmecilik yapmış olmalarını tercih ediyoruz. Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Özellikle iç pazarda karşımızda rakip bir marka olmayışı hedeflerimize daha kolay ulaşabileceğimize inandırmaktadır. Butik çikolatacı olarak bilinen ve İstanbul dışında şubesi olan bir marka bulunmuyor. Sektörde meydana gelen açığı ve yeni marka beklentisini doğru şekilde yöneterek büyümeyi hedeflemekteyiz. Tarihten gelen gelenekçi mimari, huzur veren mistik atmosfer ile müşterilerimizin kendilerini özel hissetmelerini sağlıyoruz. Kendilerinin de bir parçası olduğunu düşündükleri tarihi dokuda daha huzurlu ve mutlu hissetmektedirler. Bununla beraber Rumeli Çikolatacısından başka yerde bulamayacakları özel ürünler ile yeni lezzetleri sunarak hikâyemizi tamamlamaktayız.

Which are the standards you search for in the people you have given or will give to? When evaluating franchise candidates we prefer them to have previously effected management in the service sector. Which do you believe are the reasons that entrepreneurs choose your company? The fact that we have no competitor in the domestic market which enables them to believe that it will be easier to reach their goal. There is no other boutique chocolatier inside or outside Istanbul. We are a company which saw the void in the market and we set out to manage it correctly and enlarge under our new brand name. We serve our clients within historical architectual premises in which with their peaceful and mystical atmosphere people feel themselves more special, while when they feel themselves as a part of history they feel happier and more at peace with themselves. Added to these factors Rumeli Chocolatier offers them special products and tastes which cannot be found else where -that makes the story complete. In order to open a branch of you company under the franchise system what is the approxımate investment? The investment differs according to open or closed premises and the establishment

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? Yatırım bedeli açık / kapalı alan ve yerleşim planlamasına göre değişiklik göstermektedir. Lokasyon seçimi yapılıp röleve çıkarıldıktan sonra gerçek m2 maliyetleri ortaya çıkmaktadır Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Uygun lokasyon fizibilitesinden başladığımız hikâyemize mimari projelendirme ve uygulama tamamlanması, personel seçimi ve tüm departmanlara uygun eğitimlerin verilmesi, tüm gıda ve gıda dışı ürünlerin tedarik edilmesi ve merkezi depo mal kabul düzeninin oluşturulması, yerel ve ulusal tüm pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi ve en sonunda yatırımcımıza her hali ile faaliyete geçmiş işleyen bir mağazanın teslim edilmesi ile son bulmaktadır. Sistemsel olarak da mağazalarımızda muhasebe ve hukuk servis danışmalığı dışında ortak müzik sistemi, güvenlik, kamera, ilaçlama ve gıda güvenliği kontrol hizmetlerini merkezi anlaşmalar ile sağlarken yazılımsal olarak da android bir cihazdan stok, ürün, ciro, karlılık, personel performans, sipariş düzen ve takibi yapılabilen bir yazılım kullanıyoruz. Bu sayede gıda işletmeciliği tecrübesi olmayan bir yatırımcıya bile yeterli sistemsel ve yazılımsal destekleri sağlayarak mağazalarımızın doğru yönetilmesini sağlıyoruz. Verdiğimiz bu destekler sayesinde pazardaki rakiplerimizden daha farklı bir hizmet verdiğimizi ortaya koymakla beraber yatırımcımızda güven duygusunu arttırırken ‘Rumeli Çikolatacısı’nı tercih sebebi yapmaktadır. Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz? Gerek franchise ile merkez arasında kurulan otomasyon üzerinden gerekse sürekli yapılan şube ziyaretleri sonunda hazırlanan raporlar ile kar-zarar ve şube işletim sistemlerini denetleyerek gerekli noktalara müdahale edebilmekteyiz. Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar? Türkiye’de gıda sektöründe çok hızlı değişim gösteren bir durum mevcuttur. Bu yapı içerisinde standart EKİM OCTOBER 2017

00


plans. Once the location is chosen and the model taken out the true sq.m.price can be seen. What kind of support do you give to the people who take out franchises from you? We start from the choosing of the correct location then the architectural project and effecting of it, choice of personnel and suitable training for all departments, the procuring of all food ingredients and all non food requirements, positioning in central depo, local and country wide all marketing and advertising activities and finally we hand over to the franchisee a shop which is totally ready to start business. Apart from accountants and lawyers consultancy we have a shared music system, security, cameras, medication and food control services all are effected by central contracts whereas we use an android soft ware system which shows stock, products, turn over, profitability, personal performance and effecting and following up of orders. Even the investors who do not have experience in the food sector, thanks to this system and print outs can manage the shop correctly. With all the various support which we give to franchisees it is obvious that we are giving different support to other market competitors which makes entrepreneurs feel more secure. All are the reasons that entrepreneurs prefer Rumeli Chocolatier. How do you check up on your franchisees? From the internet ties between central and the branches, from the reports which are drawn up after branch visits and by checking profit- loss and branch working systems so that we are then able to rectify any problems. Why should entrepreneurs take out franchises in this sector? In Turkey the food sector is one which changes rapidly. The management and direction of the standard of the quality of ingredients and the procuring of them and effecting cost control in an efficient manner is very difficult. For this reason a franchise means the standard of the basic raw ingredients is maintained while being under the shelter of an already existing system means added strength and at the same time as the brand is a licenced one the customer has more faith in it. kalitede hammadde ve ürünü sürekli tedarik etmek ve bu sırada costcontrolü sağlıklı yaparak karlılık elde etmek, yönetmek çok zordur. Bu sebeplerden dolayı franchise olmak alt yapısı hazır ürünleri standart ve işletilmeye hazır bir sistem çatısı altında olabilmenin gücünü sağlarken diğer taraftan müşteride kurumsal kimlik altında güven sağlamaktadır. Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Son yıllarda gıda sektöründe süregelen değişik sorunlar sebebi ile yerel ve ulusal zincirler sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bunun sonucunda franchising şubeler ürün tedarik edememekle birlikte müşterileri ile direk sorunlar yaşamaya başlamışlar ve bunun sonucunda ciro kaybı yaşamaktadırlar. Yaşanılan bu kayıplar ardından olaylar şube kapatmalara kadar gitmekte ve beraberinde franchising sisteminin güvenilirliği sorgulanmaktadır. Aslında doğru alt yapı ve planlı büyüme hedefleri olan ve uygulayan markalarda bu gibi sıkıntılar yaşanmamasıyla beraber kriz dönemlerinde daha da hızlı büyüdükleri gözlenmektedir. Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Yatırımcılarımıza verdiğimiz tüm eğitimlerin ilk çıkış ve son varış noktasında özellikle mutlak misafir memnuniyeti sağlanması gerektiğini vurguluyoruz. Ne sattığımızdan önce misafirlerimizi nasıl memnun edebileceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Tüm şubelerimizde planlanmış danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine devam ederek personellerimizin yüksek eğitim seviyesine ulaşmasını en iyi servis kalitesinin sürekliliğini sağlarken, çalışanlarımıza yatırım yaparak mutlu ve huzurlu çalışma ortamlarında kariyer planlamalarını yapmayı amaçlıyoruz. Yaptığımız alt yapı yatırımları ile doğru orantılı olarak doğru lokasyon ve doğru yatırımcılarla 2018 yılında 20 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz.

76

EKİM OCTOBER 2017

How do you evaluate the position that the secto has come to in Turkey recently? The food sector over the last years has had constant problems with both the domestic and the international chains.Because of that franchise branches had a problem obtaining products which in turn resulted in problems with the customers and consequently a loss of turnover.As a result of those losses the problem even went as far as branches having to close with the result that people began to question if the franchise system was secure. In actual fact those brands which had the correct foundations and the correct enlargement plans and ensured they were properly followed actually increased in size during the crisis period. What must franchisees do in order to be successful? We insist that our entrepreneurs use every part from start to finish of the training we have given them,that customer satisfaction is of utmost importance. Before even thinking of what they are selling they must think of ways in which to make customers even happier. Which are your goals for the upcoming period? We intend to continue to give the planned consultancy to all our branches and that the training be of the quality to ensure that the personnel will always give high quality service and as we invest in our workers we wish to ensure they work in a happy and comfortable atmosphere where plans for a career can be made. With the investment in foundation that we have effected, together with the right location and the right investors, we have the goal of having 20 branches in 2018.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


å

FRANCHISE SİSTEMİNE HAZIR MIYIM?

FRANCHISE READY TO BE READY? İLHAN ERKAN • ilhane@tabgida.com.tr

TAB GIDA

D

ünyada markalar, Marka değerlerini artırmak ve tüketici üzerindeki algılarını geliştirmek için birçok yeni aksiyonlar alıyorlar. Her Marka için müşterilerine ulaşabilmek veya ulaşılabilir olmak Franchising modeli ile büyümek, işini genişletmenin ve büyütmenin en ideal şekli gibi görünebilir. Marka sahipleri yani Franchisorler için yeni lokasyonlarda o Markaya ait işletmelerin açılması, yatırımın tamamının sorumlusunun franchisee yani yatırımcılar olmaları diğer yöntemlere göre ciddi bir büyüme avantajı sağlamaktadır. Ama yinede tüm avantajlara karşın, karar vermeden önce franchising modelinin sizin için uygun bir strateji olup olmadığına karar vermelisiniz. Konseptiniz için büyük ve paylaşılabilir bir pazar var mı? Ürününüz veya hizmetinizin pazarı sizin bulunduğunuz bölge dışında oluşturulabilir mi? Ve bu benzeri soruların en önemlisi ise “hazır mıyım?” olmalıdır.

İyi işliyor mu? Bir işi franchise etmek için ilk önce iş modeli kanıtlanmış olmalıdır. Şüphesiz bir Franchisor’un yeterlilik göstermesini şart koşan bir yasa yoktur ancak bu konuda dikkate alınması gereken sayısız koşul bulunmaktadır. Franchise verebilmek için başarılı bir işletme prototipinizin olduğunu göstermeniz gerekir. Bir Marka veya işletme işin sahibi tarafından en az birkaç lokasyon-

78

EKİM OCTOBER 2017

W

orld Brands,in order to increase the value of their brand and their influence on the customer,are taking various actions.For a brand to reach or be reached,enlarging and increasing by the Franchising model appears to be the ideal way.For the Franchisor,the owner of the brand, to open an additional location while someone else (the Franchisee) puts down the investment indisputably offers a serious advantage.However, despite that and versus all the advantages, prior to your taking a decision you should decide wether the Franchising model is the correct strategy for you. Is there a large market to be shared?Is your product or service suitable for regions other than the present one?and along with other similar questions should be”Am I ready”?

Is it working well?

First for a business to be franchised the mode of work should be a proven one.Without a doubt there is no law stating this however there are many situations that show great care should be taken. In order to give a franchise you must be able to show that you have a system which is successful and a workable prototype. For a brand or a business to be working in at least a few locations its administrative model must be stabilized, display a good performance and own a high % of customer preference.


Can you sell?

In order to be able to franchise your business must be one which is attractive to potential investors.It maybe difficult to judge its sale potential however its being something unique,brand confidence and strength are important.Are potential franchisees showing interest in your brand? Are you able to offer the investor candidate a model which offers them advantages?

Can you clone?

When a franchise is given the sign of success for you is that the franchisee easily be able to offer exactly the same thing as exists.If your concept is one that depends on its superb location, fantastic sales staff and the owners’sheer hard work then copying this magic is difficult. Ideally a franchise concept should be one that can be easily managed and maintained,one that can work in various markets. It is an indisputable fact that you must supply the franchisees with the right training and the right support.Of course a potential franchisee can add his own personal capabilities and qualifications but this should not be included in the calculation.The model must be something easily taught and easily workable.

Can you offer the Franchisee a suitable profit? da işletiyor olması iş modelinin de istikrarlı, güçlü bir performans sergiliyor olması ve müşteri tarafından tercih edilme oranının yüksek olması gereklidir.

The franchisee,having invested time and money, will rightly expect a return.After the royalty fee is deducted will there remain a suitable profit margin?

Satabilir misin?

Are you commiting to adding value?

İşi franchise edebilmek için iş modelinin aynı zamanda potansiyel franchiseeler için çekici olması gerekir. Satılabilirliliği ölçmek zor olsa da eşsizlik, güvenirlilik ve marka gücü önemlidir. Yatırımcılar potansiyel franchiseeler konseptinize Markanıza ilgi gösteriyorlar mı? Siz yatırımcı adaylarına avantajlar sağlayan bir model sunabiliyor musunuz?

Klonlayabilir misin? Franchise verirken başarıya katkıda bulunan şey franchiseelerinizin kolaylıkla işinizin aynısını yapabilmelerine yönelik sunacağınız sizin değerlerinizdir. Eğer konsept sadece lokasyonun eşsizliği, süper satış personeli ve işin sahibinin çok çalışması nedeniyle yürüyorsa, bu büyüyü kopyalamak zor olacaktır. İdeal olarak bir francihse konseptinin işletilmesi nispeten basit olmalıdır ve çeşitli pazarlarda yürütülebilmelidir. Yatırımcılarınıza sizin işinizi sizin gibi işletebilmeleri için vereceğiniz eğitim ve destekleri sunmanız sizin açınızdan ne kadar mümkün. Tabi ki potansiyel franchiseeler oyuna birtakım özel yetenekler veya vasıflar katabilirler ancak bu hesaba katılmamalıdır. İş modeli her zaman kolaylıkla öğretilebilir ve uygulanabilir olmalıdır.

An essential in franchising is the protection of the relationship.The most successful franchisors are the ones who are commited to ensuring success for their franchisees.To effect this extensive training programs must be available together with logistical support,you must be able to join the franchisees with your own private purchase strength. You must also support their viable marketing and advertising strategies and help with human relations,choice of staff and their training.

Have you got capital?

While giving a franchise means effecting enlargement with low investment however this does not mean there is no expense at all.Legal documentation,hand books,training programs and advertising materials,you will need capital for all of these.Don’t ever forget that, even if the plans are the best if the business is not ready you will be unsuccessful.If you are thinking of offering franchises take one step backwards and ask yourself: Am I ready?

Franchisee’e uygun bir geri kazanım sağlayabiliyor musunuz? İşin sahibi olan franchisee hem iş için harcadığı zaman bakımından hem de yaptığı yatırım bakımından geri kazanım beklentisi içinde olacaktır. Bunun için royalty düştükten sonra yapılan yatırımın üzerinde para kazanmak önemlidir.

Değer katma taahhüdünde bulunuyor musunuz? Franchise işi büyük ölçüde ilişkilerin korunmasını gerektirir. En başarılı franchisorlar franchiseelerinin başarılı olacakları konusunda taahhütte bulunabilenlerdir. Bunun için kapsamlı eğitim programlarının hazırlanması, lojistik destek konularında, yatırımcılarınızla kendinize özgü çok özel satın alama gücünüzü paylaşıyor olmalısınız. Pazarlamama ve reklam çalışmalarında, insan kaynaklarının yapısının oluşturulmasında, eleman seçiminde ve eğitiminde önemli paylaşımları sergiliyor olmalısınız.

Sermayeniz var mı? Franchise vermek düşük maliyetli yayılma (büyüme) anlamını taşırken bunun anlamı hiç giderinizin olmayacağı demek değildir. Yeni franchisorler yasal belgeleri, el kitaplarını, eğitim programlarını ve pazarlama materyallerini hazırlamak için ayrıca sermayeye ihtiyaç duyacaktır. Şunu da unutmayın ki en iyi hazırlanmış planlar bile, söz konusu iş eğer hazır değilse başarısızlığa uğrar. Eğer franchise vermeyi düşünüyorsanız bir adım geri atın ve kendinize şu soruyu sorun: Hazır mıyım? EKİM OCTOBER 2017

00


å

PARFÜMERİ’DE FRANCHISING PERFUME FRANCHISING İ

nsanoğlu yaratıldığından beri çevresine ve daha önemlisi kendisine güzel görünmek için çaba harcamıştır. Bunun için de çeşitli ürünler kullanma yoluna gitmiştir. Bu ürünlerin en başında da kozmetik ve güzel kokular yayan parfümler gelmektedir. Bu ürünler kadınların olduğu kadar erkeklerinde ilgisini çekmektedir. Bu nedenle bu ürünlerin ticaret hacmi gün geçtikçe artmakta ve insanların daha çok ilgisini çekmektedir. Parfümeri ülkemizde yerli ve yabancı birçok yatırımcıya kazanç imkanı sağlamıştır. Franchising stratejisiyle büyüme yoluna giden markalar ülkemizin dört bir tarafında faaliyet göstererek önemli bir istihdam olanağı sunmaktadır. Parfümeri işini yapan firmalar, franchise sistemiyle ülke ve dünya geneline açılmayı hedefliyorlar. Markayı taşıyabilecek, yeniliğe açık girişimcilerle çalışmayı ilke edinen firmalar, sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve türlü türlü yeniliklerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Bizde dergimizin bu sayısında parfümeri alanına ışık tutup, franchise olanakları hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bu alanda faaliyet gösteren firmalardan görüşler alarak, girişimcilere rehberlik etmeye çalıştık.

80

EKİM OCTOBER 2017

F

rom the time that people were created, for those who surround them but even more importantly for themselves they have made an effort to look beautiful. In order to do this they have used many varied products. At the head of those products are cosmetics and perfumes which spreads around their beautiful scent. These products are of interest to both men and women.It is for this reason that the size of the market for them increases and they receive even more interest as days pass. In our country perfume has been a source of profit for many national and international investers. Now as the brands enlarge under the franchise system action can be seen in all the 4 corners of our country, the sector also offers an important source of employment. Companies which work in the perfume sector now have the aim of opening by means of the franchise system nationally and internationally. The companies follow the actions in the sector closely and bring to it many innovations they have the principle of choosing investors who can represent their brand well and who are open to change.In this edition of our magazine we hope to shed a light on the perfume sector and give you information of franchise possibilities. We have listened to the view point of authorities in the sector so as to be a guide to investors.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


DAVID WALKER

“David Walker, A kalite ürünler üreterek müşterinin sadakatini ve beğenisini kazanmış ithal parfüm markasıdır. Yatırımcılarımızın büyük çoğunluğu sektörü, markaları tanıyan ve David Walker kullanıcısı olan kişilerdir” diyen Türkiye Mağazalar Direktörü Hüseyin Efe sorularımızı yanıtladı. The Director of the Turkish shops, Hüseyin Efe, while answering our questions stated “The David Walker imported perfume brand has by producing a first quality product gained the faithfulness and approval of its customers. Most of our investors are persons who know the sector and the brand and people who use David Walker themselves.” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 2010 Yılında tanışıp, çalışmaya başladığım David Walker’da geçtiğimiz süre zarfında birçok proje ve pozisyonda görev aldım. Şuan Türkiye Geneli Mağazalar Direktörü olarak çalışmaya devam etmekteyim.

Will you please brıefly ıntroduce yourself? Since 2010 when I first began to work for David Walker I have been active in many projects and positions. Presently I am the General Director of Turkish shops.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? David Walker 2004 yılında 15 yıllık deneyim ile Zara Kimya bünyesinde kurulmuş olup, kurulduğu günden beri, sürekli kendisini geliştirmiş ve kısa sürede sektörde en ön sıralarda yerini almıştır. Firmamız her geçen gün kurumsal kimliğini geliştirmekte ve genişletmektedir. Türkiye’nin en başarılı, en kaliteli parfüm mağazalar zincirini oluşturmak hedefine istikrarlı adımlar ile ilerlemekte ve iddialı büyüme stratejisi doğrultusunda konsept satış mağazalarını oluşturmaya devam etmektedir.

Will you please tell us about the foundıng and the developıng of your company? David Walker was founded in 2004 within the Zara Chemical Division,has 15 years of experience and has been constantly improving itself, in only a short time it took its place as one of the forerunners of the sector. Our company constantly develops and increases its corporate identity. It has the goal of becoming the most successful, good quality perfume chain in Turkey and it is moving towards its goal with strong sure steps as it continues to enlarge by way of its ambitous strategy for concept shops.

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? Türkiye’de 53 şehirde 90’nın üstünde mağaza sayısı ile Ankara Atatürk Bulvarı, Meşrutiyet Caddesi, Bahçelievler 7. Cadde, İstanbul Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Ortaköy, İzmir Karşıyaka, Bornova, Konak, Alsancak gibi Türkiye’nin en prestijli Caddelerinde ve Ankara Ankamall, Natavega, İzmir Mavibahçe, Adana Optimum, M1, Şanlıurfa Piazza, Malatyapark gibi bulundukları şehirlerde en beğenilen Alışveriş Merkezlerinde yer

82

EKİM OCTOBER 2017

Presently how many branches do you have and where are they situated? We have more than 90 shops which are positioned in 53 cities of Turkey Ankara Atatürk Boulevard, Meşrutiyet Street, Bahçelievler 7 Street, Istanbul


Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Ortaköy, İzmir Karşıyaka, Bornova, Konak, Alsancak all in the most prestigious streets of Turkey and in its most favoured shopping malls, Ankara Ankamall, Natavega, Izmir Mavibahçe, Adana Optimum, M1, Şanlıurfa Piazza, Malatyapark. Abroad we are in 6 different countries. When did you first begin to give franchises and why the franchise system? From 2004 until 2014 we did not give any instead during that period we developed our brand and invested in a network and formed the basis for our franchise system. From 2014 onwards we have given franchises in reply to the strong demand. We chose the franchise system for the cities in which we did not have branches and chose the demands from there so that we could widen our service. almaktayız. Yurt dışında da 6 farklı ülkede hizmet vermekteyiz. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? 2004 ile 2014 yılları arasında hiç franchise vermedik, bu süre içerisinde markamızın gelişim ve yatırım ağını oluşturarak franchise sisteminin alt yapı çalışmalarını oluşturduk. 2014 yılından itibaren gelen yoğun talepler doğrultusunda franchise vermeye başladık. Henüz yatırım yapmadığımız şehirlerdeki müşterilerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda markamızın daha fazla alanda hizmet verebilmesini hızlandırmak için franchise sistemini seçtik. Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? David Walker, Franchise görüşmelerinde, markamızı doğru bir iletişimle ve özveri ile temsil edecek, marka imajını doğru bir şekilde yürütebilecek ve iş akdine bağlı kalabilecek yatırımcılar olmasına dikkat etmekteyiz. Yıllar boyu emeklerle oluşturulan markamızı temsil edecek olan yatırımcıların iş modeline uygunluğu ve ciddi mesai harcayarak sistemin işleyişinin eksiksiz olmasını sağlaması ve marka değerinin bilincinde olması başlıca istediğimiz kriterler arasındadır.

Which are the criteria that you search for in your investor candidates? At David Walker when meetings for franchises are held we choose those who will be capable of forming the correct kind of contact with our brand, who will self-sacrifice so as to represent us, who will be able to offer the correct brand image also who will be true to the business contract. We have spent years in building up our brand that is why we wish to ensure that those who will represent us will do so according to our work plan, and will spend enough time making sure that the business system is run in a perfect manner as well their being totally aware of the value of the brand name. How do you check up on branches? On specified days each month our district managers and shop coordinators visit the branches so as to make a control.In addition we check up on our branches and our sales stands by the ‘secret customer’ system.

Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Mağaza denetlemelerimizi her ayın belli günlerinde, bölge müdürlerimiz ve mağaza koordinatörlerimiz ile ziyaretlerde bulunarak denetlemeleri gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanı sıra firmamızın mağaza ve satış standartlarını gizli müşterilerimiz vasıtasıyla denetlemekteyiz. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? David Walker Franchise sisteminde, Anahtar Teslim Mağaza sistemiyle çalışır. Franchise projesi AVM içi kioks, AVM içi mağaza, Cadde Mağaza olarak 3 farklı konsepte olabilir. Tadilat aşaması, Mobilya ve Dekor Aşaması, Kurulum ve ürün yerleştirmesi evrelerini tamamladıktan sonra proje tamamlanır. Franchise maliyetleri AVM kioks ve mağaza projelerinde 50.000 TL ile – 150.000 TL arasında, cadde mağaza projeleri ise 70.000 TL ile 100.000 TL arasında bir yatırım gücü gerektirmektedir. Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? David Walker; A kalite ürünler üreterek müşterinin sadakatini ve beğenisini kazanmış ithal parfüm markasıdır. Yatırımcılarımızın büyük çoğunluğu sektörü, markaları tanıyan ve David Walker kullanıcısı olan kişilerdir. Ürün kalitesi, ambalaj ve görsel olarak kendine ait bir çizgimizin olması, müşteri memnuniyetine önem veren bir marka olmamız, konsept ve dizaynımızın butik ve farklı olması, yatırımcılarımızın bizi tercih etmelerindeki başlıca etkenlerdir. Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Yeni açılan işletmenin başarılı olması için, yapılacak iş ile seçilen lokasyonun birbirine uyumlu olması gereklidir. Bir işi, doğru kişi, doğru yerde doğru marka ile yaparsa EKİM OCTOBER 2017

00


What is the approximate investment for investors who open an enterprise under your company franchise system? The David Walker Franchise system is one of Shop Complete with Key. There are 3 concepts of franchise projects, kiosks inside shopping malls, shops within shopping malls or street shops. The project is completed when all the phases of premise alterations, furniture and decorations, formation and placement of products have been effected. The Franchise fee for Shopping Mall stands and shops is between 50,000TL and 150,000TL while the street shop project is between 70,000TL and 100,000TL For whıch reasons do investors prefer your company? David Walker; our imported perfume brand has by producing a first quality product gained the faithfulness and approval of its customers. Most of our investors know the sector, know the brand or are David Walker users themselves. The quality product and its package have an appearance which belongs totally to itself,we are a brand which attaches great importance to customer satisfaction, the design of our concept and boutiques are special and different, all are reasons that investors prefer us.

başarı kaçınılmaz olur. Her yeni açılan işletmede tanıtım ve tanışma dönemi vardır. Bu dönemde, markayı en iyi şekilde temsil edebilmek ve satışa sunulan ürünlerin en iyi şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Firma merkezi ile birlikte hareket eden işletmeler daima başarılı olur. Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Kozmetik sektörü her geçen gün gelişmekte ve tüketici tarafından yoğun ilgi görmektedir. Yatırım maliyetinin uygun, kar marjı olarak yüksek ve ürün satış sirkülasyonun fazla olmasından dolayı, yatırımcıya yapmış olduğu yatırım, hızlı bir şekilde geri dönmektedir. Kozmetik sektörü, ticari olarak değerlendirildiğinde karlı bir iş akışına sahip olması, çalışma şartları ve programı olarak değerlendirildiğinde ise gayet keyifli ve zevkli bir iş alanı olmasından dolayı franchise için tercih edilmesi gereken bir alan olduğunu söyleyebilirim. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? Geldiğimiz noktada ürün portföyümüzde bulunan parfüm üretiminde tamamen David Walker’e özgü yapılan çalışmalar, ambalaj ve tasarımlarda izlenen marka bütünlüğü, sektöre yeni bir bakış açısı getirmiş. Halk arasında Açık Parfüm olarak kullanılan tabir firmamız tarafından gerçekleştirilen yenilikler sonrası İthal Parfüm olarak sektörde yeni bir yere sahip olmuştur.

What must entrepreneurs pay attentıon to so as to be successful? For the new enterprise to be successful the business which will be effected must be in accord with its location. Success is inevitable if a business sells to the right customer,in the right location and has the right brand. Every new business opened needs a period of time in which to introduce itself and become known. It is particularly important that in this introductory period the sales person be able to properly represent the brand and be able to well explain the products which are for sale. Those franchisees who work in conjunction with our central are always successful. Why should investors choose this sector? The cosmetic sector enlarges with each passing day and receives lots of interest from consumers. The financial investment is viable,the profit margin is high and sales circulation is swift consequently return of capital investment is rapid. When the cosmetic sector is business evaluated a profitable work flow can be seen, when the working conditions and programs are studied it can be seen that its an enjoyable sector of work, all of these are reasons that investors choose the sector. Will you tell us of the innovations which you have brought to this sector? The position that we have come to is that the complete range of our total product portfolio is specially manufactured in conditions particular to David Walker and that together with the packaging and the design of the brand have brought a new look to the sector. The phrase used by the public to describe this innovation is ‘Open Perfume’ and we have opened a new position which has been taken by our ‘Imported perfume.’

Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Parfüm ve Kozmetik ürünleri, hem bay hem de bayan tüketicinin temel ihtiyaç olarak yer vermiş olduğu kişisel bakım ürünleri arasındadır. Özellikle genç neslin fazlasıyla rağbet göstermesinden dolayı her geçen gün piyasa payı artış gösteren bir alan haline gelmiştir. Buna bağlı olarak sektörü önü açık ve parlak görüyorum.

How do you evaluate the future for the sector in which you work? The Perfume and Cosmetic products are now among those classed as basic needs by both men and women.It receives great attention especially from the young generation consequently its part of the market increases day by day.For these reasons I see the sector as wide open and brilliant.

Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Türkiye Geneli 53 şehir olan hizmet ağımızı 70 şehir üstüne çıkarmayı hedeflemekteyiz. İstanbul’daki mağaza sayılarımızı arttırmayı planlıyoruz. En iyi Caddelerde en iyi şekilde yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde yurt dışı projelerine daha fazla ağırlık vererek satış hedeflerimizi artırmayı, yeni bağlantılar ile henüz yatırım yapmadığımız birçok ülkede mağazalarımızı açmayı planlıyoruz.

Will you please tell us of your plans for the future? In Turkey we aim to increase the number of cities which our positions are in from 53 to 70.We plan to open more shops in Istanbul. We plan to make the best investments in the best street positions. We also plan to give more importance to abroad so as to increase sales there and to form new partnerships with people who are situated in countries that we presently do not work in.

84

EKİM OCTOBER 2017


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


ELEGANCE PARFÜM

“Yüksek kaliteyi uygun fiyatlara sunma hedefiyle, günümüz mağazacılık anlayışına uygun bir biçimde, çok yüksek fiyatlara satılan parfümleri alabilen küçük bir kesimin değil, büyük kitlelerinde güzel kokma isteğine cevap verebilmek için yola çıktık” diyen marka yetkilisi Hakan Yılan sorularımızı yanıtladı. “We aim to offer high quality at a reasonable price, this is our outlook on the market today, we are not approaching the small group which can afford expensıve perfumes, but wish to be the answer to the big group which also wishes to smell nice” said the brand authority Hakan Yılan when answering our questions. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Beni ve firmamı tanıyabilmeniz için Elegance Parfüm ailesiyle doğrudan ya da dolaylı olarak temas edip aynı zamanda parfüm müşterilerimiz ya da iş ortaklarımıza sormanız gerekir. O yüzden her zaman diyoruz ki ‘kokuların büyülü dünyasında sizi gerçek parfümle ve bizimle tanışmaya davet ediyoruz. Bizi, adımızı unvanımızı unutabilirsiniz ama kokumuzu asla

Will you please briefly introduce yourself? In order to know the firm and myself you should really query directly members of the Elegance Parfüm family, or our partners or the people who use the perfume. This why we often say’ We invite you into the mystic world of perfume in order for you to understand true perfume and to get to know us. Maybe you will forget our names, but our perfumes never.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 15 yıllık kozmetik sektöründeki bilgi birikim ve tecrübemizi kullanarak, yüksek kaliteyi uygun fiyatlara sunma hedefiyle yola çıktık.

Please give us some information on the founding and development of your company? We use the 15 years of experience and know -how which we have obtained while in the cosmetic sector and we set off on our journey with the ambition to offer high quality at a reasonable price. This is our outlook on the market today, we are not approaching the small group that can afford to buy expensive perfume but wish to answer the large group which also longs to be perfumed. With that as our plan in 2012 we founded Elegance Parfümü.

Günümüz mağazacılık anlayışına uygun bir biçimde, çok yüksek fiyatlara satılan parfümleri alabilen küçük bir kesimin değil, büyük kitlelerinde güzel kokma isteğine cevap verebilmek için 2012 yılında Elegance Parfümü kurduk. Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye 35, Ukrayna 45, Arnavutluk 2, Karadağ 1 olmak üzere birçok yerde 83 şubeye ulaşmış durumdayız.

86

EKİM OCTOBER 2017

Presently how many branches do you have and where are they? Since the day we began and up to the present we have 35 in Turkey, 45 in


Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? Kuruluşumuzla aynı yılda franchise vermeye başladık. Kozmetik sektörünün kriz ortamından bile etkilenmemesi yatırımcılar açısından önemli bir faktördür. Birçok sektörün iç ve dış rekabet koşulları, indirim ya da kampanya dönemlerinin belirsizliği nedeniyle zor şartlarda çalışıyor olması parfüm sektörünün gerek yatırım maliyetleri gerek karlılık oranları ve yaptığınız yatırımın geri dönüşünü diğer sektörlerden daha hızlı olmaktadır. Franchise veren ve alanın da kazançlı çıkacağına olan inancımız nedeniyle franchising sistemini tercih ettik. Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? Bunu 4 madde ile net ifade edebilirim. a) Öncelikle girişimcilerin bu sektörde iş yapmaya heyecan ve istekli olmaları, b) Günümüzün mağazacılık anlayışına uygun hareket etmeleri, c) Bayi adaylarının bu şekilde bir franchising çalışma sistemine hazır olması, d) Mağaza yatırımı yapabilmek için gereken finansal koşullara sahip olmaları. Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Haftalık ve aylık zamanlarda uzman ekibimiz tarafından denetimler yapılmaktadır. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Mağazanın büyüklüğüne göre küçük değişiklikler olmakla birlikte, ortalama yatırım maliyetimiz 50 bin Türk Lirasıdır. Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Elegance Franchising sisteminde bütün enerjinizi mağazaya ayırmadan diğer işlerinizle de ilgilenebilirsiniz. Ürün peşinde koşmak, o parfüm satar mı, bu parfüm kokar mı diye düşünmek ve binlerce ürün stok takibi yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu anlamda Elegance Parfümün belirli bir marka değeri, kurumsal alt yapısı, lojistik desteği, hazır müşterileri ve eksizsiz belirli bir sistem ile sektör ve perakende tecrübesi ile çalışan bir firma olmasıdır. Girişimcilerin başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Bunu çok uzun uzun başlıklar altında sıralamaya gerek görmüyoruz bizim için önemli olan , İşlerininin başında durup işlerini takip etmeleri ve günümüzün mağazacılık koşullarına ayak uydurması yeterlidir. Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Parfüm alanında gerek yatırım maliyetleri , gerek karlılık oranları ve yaptığınız yatırımın geri dönüşünü diğer sektörlerde yapılan yatırımlar ile de kıyaslayınca parfüm alanında franchisee almanız doğru olacaktır.

Ukraine, 2 in Albania and 1 in Montenegro our total branch number is 83. When did you first begin to give franchises and why did you choose the franchise system? We started to give franchises during the first year of our foundation. The fact that even during a crisis the cosmetic sector is one which is not affected is naturally an important factor for investors. Many sectors, because of the internal and external competition conditions, the sale and discount periods which result in important ambivalent situations, work under difficult conditions however in the perfume sector be it the investment be it the true profit margin or the return on investment all move more rapidly. It is because we believe that both the Franchise taker and its giver all are able to profit, that is the reason for our prefering the Franchise method. Which are the criteria you look for in your franchise candidates? I can answer that with 4 distinct explanations a)It is important that entrepreneurs be excited and enthusiastic about being in this sector, b)They must behave in the correct manner so as to fit in with today’s understanding of retail, c)The branch candidates must be ready to take on the franchise work system, d)The candidate must have the necessary financial resources so as to be able to make the needed investment. How do you check up on your franchisees? Weekly and monthly our specialist teams make the check ups. What is the average fee needed to open a franchise under the conditions of your company? Dependent on the size of the shop small alterations are made on average it is 50 thousand TL. For which reasons do entrepreneurs prefer your company? In the Elegance Franchising system you are not obliged to spend all your energy on the shop you can also do other things. You do not have the worry of running after products, judging if that perfume will sell or if that one will EKİM OCTOBER 2017

87


smell and then have to effect stock follow up for thousands of items. Elegance Parfümü has a definite brand value, it has institutionalized foundations, it gives logistic support, ready customers and uses a no problem system and you have the advantage of working with a brand which has retail experience. What should entrepreneurs do so as to be successful? We do not see the need to make a long list in answer, important for us is that the franchisee is at the business follows it and works according to today’s market understanding of retail. Why should entrepreneurs take out a franchıse in this sector? The perfume sector is one which does not need,in comparison to other sectors, a large investment and the return of investment is also rapid. Therefore its logical to take a franchise in this sector. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? Türkiye de ilk defa bir parfüm mağazasında aynı parfümden 4 farklı kalitede ve fiyata üretim yapıp her bütçeden parfüm müşterisine tek mağazadan cevap verebilen sistemi yaptık. An itibariyle Türkiye de bunu hazırlayıp müşterilerine sunabilen tek markayız.

Will you tell us about the innovations you have brought to the sector? We have set up a system which has not been previously used in Turkey we have in our shops the same perfume but in 4 different qualities and at 4 different prices so that all customers can buy their perfume according to their budget. We are the only brand in Turkey that can prepare the required perfume while the customer waits.

Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Dünyada kozmetik sanayinin bir dalı olan parfüm sektörünün geleceği insanların güzel kokma ve kokusuyla da etkileme ihtiyacı bitmedikçe önü her zaman açık olan ve sürekli kendini dünyada yenileyen bir sektör olması sebebiyle önemli ve bitmesi nerdeyse imkansız bir sektör olduğunu düşünüyorum.

What are your thoughts on this sector for the coming time period? Perfume is a branch of the workd cosmetic industry. As long as people feel the need to smell nice and also in fact to leave an impression on others with their perfume the sector will always remain strong and will constantly renew itself, that is why I believe the sector will never end.

Önümüzdeki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Bu tarz mağazaların sayıları artırarak, yeterli lojistik desteğimiz daha güçlendirip 2023 yılında yurt içi ve dışı olarak 500 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz.

Will you tell us about your future plans? Increase the number of this type of shop, increase logistical support and by the year 2023 have internationally and domestically a total of 500 branches.

88

EKİM OCTOBER 2017


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


NAZELİ PARFÜM VE KOZMETİK NAZELİ PERFUME AND COSMETICS “Ülkemizin demografik ve ekonomik yapısında yaşanan gelişmeler kozmetik sektörü açısından hızlı büyüyen, gelişen ve dinamik bir iç pazar oluşturdu. Ayrıca Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu coğrafyasında ülkemiz menşeli kozmetik mamullere yönelik hızlıca gelişen güven ve talep artışı söz konusudur. Kozmetik sektörü ülkemiz açısından çok parlak bir gelecek vaat ediyor” diyen Genel Müdür Uğur Işıtır sorularımızı yanıtladı. The General Manager of the brand, Uğur Işıtır while answering our questions said, “With the demografic and economic developments that we see in our country the cosmetic sector has developed into an expanding and dynamic domestic market.In addition cosmetic products which are produced in our country are seeing a swiftly widening feeling of confidence and demand from the Balkans, Caucasus and the Middle East. The cosmetic sector promises a bright future.” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1989 yılında Kayseri’nin Bünyan ilçesinde doğdum. İlk öğretim ve lise öğrenimimi burada tamamladıktan sonra Niğde Üniversitesi Kimya bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Girişimciliğe henüz 10 yaşlarımda çekirdek satmaya başlayarak adım attım ve hep içimde girişimcilik ruhunu taşıdım. Hayalimde her zaman bu ruhu üretimle birleştirmek vardı ve daha o yıllarda her nesneye nasıl üretildi acaba gözüyle bakıyordum. Hala o merak duygusuyla yaşayıp ticari hayatıma yön verdiğimi söyleyebilirim.

90

EKİM OCTOBER 2017

Will you please brıefly ıntroduce yourself? I was born in Kayseri in the province of Bünyan in 1989 after completing primary and high school there I completed my license education at the Niğde University in Chemistry.I have always had an entrepreneural spirit,in fact I took my first step when at 10 years old I started to sell kernels and I have always carried this mentality with me.In my imagination I always wished to effect production and even while young I always looked at things with the question in my head I wonder how they are produced.I still have that same mentality and its possible to say it is that which has directed my business life.


Will you please tell us of the founding and development of your firm? I believe that the fact that this production is chemically based and my life is also is in fact a gift from Allah. So 16 months ago under the brand name of Nazeli (a family name) we entered the cosmetic sector and began production of perfume, perfume without alcohol, car and room perfumes and herb natural soaps. A s a result of our hard work in addition to our main domestic market we also export to countries such as Irak, America, Ukraine, Bulgaria, Uganda and Rwanda.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Üretimin kimya ile iç içe olması ve hayatın beni bir şekilde bu isteğime ve kimyaya yönlendirmiş olmasını Allah’ın bana verdiği bir lütuf olarak görüyorum. Nitekim bundan 16 ay önce ailemiz ile özdeşleşmiş olan Nazeli isminin marka tescilini alarak kozmetik sektörüne parfüm, alkolsüz parfüm, oto ve oda kokuları, bitkisel doğal sabun imalatı ile başlangıç yaptık. Yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar neticesinde başta iç pazar olmak üzere, Irak, Amerika, Ukrayna, Bulgaristan, Uganda, Rwanda gibi ülkelere de ihracat yapmış bulunmaktayız. Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? Geçen ay içerisinde Kayseri Bölge Bayiliği anlaşması yaparak bu yönde bir adım attık. Onun dışında mevcut dağıtım kanalı olarak internet, nokta satışı ve konsinye satışlarımız mevcut olup, yurt içi ve yurt dışında franchise sözleşmeleri yapmak suretiyle yeni iş ve çözüm ortaklarını bünyemize katarak büyümeyi hedefliyoruz. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini açtınız? Franchise sistemi hep aklımızda olan bir konuydu ve aceleci davranmak istemediğimiz için şartların olgunlaşmasını bekledik diyebiliriz. Franchise sistemi dünya genelinde firmaların etkin ve verimli şekilde büyümesine katkı sunduğu için tarafımızca da tercih edilmektedir. Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? Bizim ilk önceliğimiz ikili ilişkilerde sağlam birliktelikler kurarak uzun yıllar sürdürülebilir bir iş ortaklığı kurmak. Yatırımcı adaylarımızın da bu düşüncede olup inanarak, markayı sahiplenerek, bu işi yapmış olmak için değil de gerçekten severek çalışmak istemeleri. Denetlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Denetimlerimizi bünyemizde oluşturmayı planladığımız denetim sistemi ile belirli periyodlar dahilinde sürdürülebilir program olarak görüyoruz. Bu sayede satış, kalite ve müşteri memnuniyeti alanlarında bir farklılık yaratacağımızı düşünüyoruz. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Mevcut pazarda faaliyet gösteren rakip firmaların franchise bedelleriyle mukayese edildiğinde girişimciler açısından daha avantajlı imkanları düşük maliyetle sunmayı planlıyoruz. Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Firmamız mevcut pazarda ki rakip firmalara kıyasla daha farklı ve inovatif ürün çeşitliliğine sahip olduğu için, girişimciler açısından pazarda rekabet avantajı sağlamayı hedeflemektedir. Bu ifade ettiğimiz nitelik girişimcilerimize pazarda

Presently how many branches do you have and where are they situated? Our first step was last month when we came to an understanding for the Kayseri District Franchise. Apart from that our present distribution channels are the internet, sales stands and consigned sales we plan to make franchise contracts and enlarge with new partnerships we shall make both nationally and internationally. When did you first begin to give franchises? And why did you choose the franchise system? We can say franchising was always at the back of our minds but as we didn’t wish to be in too much of a rush we waited for their conditions to become more settled. Worldwide firms enlarge in a profitable and practical manner by way of the franchise system so this is the reason for our choice. Which are the criteria you search for in your franchisees? For us it is important that we can form a srong partnership which will last for years. We wish to believe that the candidate is of the same mind as us, that they will cherish the brand and that they will love this business not simply because its their work but because they really enjoy it. How do you effect controls? We plan the control system within our own set up we view those controls as programs which our team will effect periodically for this reason we believe that we shall make a difference in sales, in quality and in customer satisfaction. What is the approximate investment needed to take out a franchise under your system? We plan to offer to investors better possibilities at a cheaper price than our competitors in the sector do. Which are the reasons that investors prefer your firm? In comparison to our competitors in the sector we aim to offer a different and more innovative choice of products which in itself is a competitive advantage. In that manner entrepreneurs will have their profits and their operations at an optimum level. What must entrepreneurs do ın order to be successful? As in all new enterprises first of all the business must be effected in a correct manner. They must feel love and attachment for the business. They must feel that we are altogether one big family and they must suit their actions to the actions of the company. Why should entrepreneurs take out a franchise in this sector? In our country there is a rapidly increasing birth rate, the movement of people from the villages to the cities,there is a young educated group of people that creates a demand in the cosmetic sector in addition to this is the general increase in income resulting in an above world average rapidly growing EKİM OCTOBER 2017

91


domestic market which offers interesting opportunities for entrepreneurs. As we all know the period of branding is both expensive and troublesome. If enough attention is given to it and if the subject is approached with mutual understanding then the big fish of the sector will be stopped from swallowing the small ones and brand knowledge and brand attachment will be increased and in this manner it will be possible to add value. Will you tell us of the innovatıons which you have brought to the sector? Our company does not function only on ‘open perfumes’ we have herb oils and aromatic herbs with which we produce different choices and different sizes of soaps. We have an additional registered brand which we shall shortly put into action and under that we shall produce cosmetic items which have integrated care oils, we firmly believe that it will introduce an important difference to the sector. To summarize I see a very bright future for the the sector.

artı katma değer yaratabilme olanağı sunacaktır. Bu sayede girişimcilerin karlılığı ve işletme sürdürülebilirliği optimum düzeyde olacaktır. Girişimcilerin başarılı olabilmesi için nelere dikkat etmeleri gerekir? Bütün girişimcilerde olduğu gibi öncelikle iş ahlakı olmalı. İşine sevgi ve bağlılıkla bakarak hareket etmeli. Müşterilerimizle birlikte hepimizin büyük bir aile olduğu gerçeğinden hareketle bizimle birlikte ortak hedeflere yönelik aksiyonlar içinde olmalı. Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar? Ülkemizin hızla artan nüfusu, köylerden kentlere göç olgusu, genç ve eğitimli bireylerin kozmetik sektörüne gösterdikleri yoğun talep ve ülke genelinde ekonomik olarak ortaya çıkan gelir artışının doğal sonucu olarak, dünya ortalamasının üzerinde bir hızla büyüyen iç pazar nedeniyle yatırımcılar açısından cazip fırsatlar sunmaktadır. Hepimizin bildiği üzere markalaşma süreci maliyetli ve zahmetli bir süreçtir. Bu süreçte karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket edilirse pazarda büyük balığın küçük balığı yutmasına engel olunabileceği gibi marka bilinirliliğini ve marka sadakatini de artırarak farklı bir yoldan da katma değer yaratabilme imkanına sahip olacaklardır. Bu alana getirdiğiniz yeniliklerden bahseder misiniz? Firmamız sadece açık parfüm bayiliği üzerinden değil, bitkisel yağlar ve aromatik bitkiler kullanmak suretiyle elde ettiğimiz farklı çeşit ve ebatlarda sabun üretimi de yapmaktadır. Aynı zaman da tescilini yaptırmış olduğumuz ve kısa süre zarfında faaliyete geçireceğimiz diğer markamız ile de kozmetik ürünler pazarında bitkisel içerikli bakım yağları ile sektöre farklılık katacağımızın düşüncesindeyiz. Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Daha önce de ifade ettiğimiz üzere ülkemizin demografik ve ekonomik yapısında kozmetik sektörü açısından meydana gelen olumlu gelişmeler çerçevesinde hızlı büyüyen, gelişen ve dinamik bir iç pazara sahibiz. Ayrıca ülkemizin sahip olduğu jeopolitik konum itibari ile Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu coğrafyasında ülkemiz menşeli kozmetik mamullere yönelik hızlıca gelişen güven ve talep artışı söz konusudur. Dolayısıyla kozmetik sektörümüzün geleceğine yönelik olarak çok olumlu bir ilerleme kat edeceği kanaatindeyim. Özetle kozmetik sektörü ülkemiz açısından çok parlak bir gelecek vaat ediyor. Önümüzde ki dönem hedeflerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Nazeli markasını ülke içerisinde en üst düzeyde konumlandırarak, ihracat yoluyla kıtalararası düzeyde bilinilirliği ve marka değerini artırmak.

92

EKİM OCTOBER 2017

How do you see the future for your sector? As we previously stated because of the demografic and economic situations of our country the cosmetic sector is developing into a swiftly enlarging, dynamic domestic market also because of our geopolitical position there is an increasing demand from the Balkans, Caucasus and the Middle East for registered cosmetics. For these reasons I believe the cosmetic sector will increase positively. To summarize the future for the cosmetic sector in our country is brilliant. Will you please tell us of your future plans? We plan to place Nazeli at the head of the sector here and by exporting make it into a brand which is internationally known.


EKÄ°M OCTOBER 2017

00


å

FRANCHISE SİSTEMİNDE DEVİR TRANSFER OF THE FRANCHISE SYSTEM

OSMAN BİLGE • post@franchisemore.com Franchise & More

F&M olarak 20 yıldır franchise alanlara ve verenlere her konuda destek veriyoruz. Son yıllarda devirler öyle arttı ki, “devirsepeti. com” diye ayrı site kurduk. Devren işler konusunda girişimciler tereddütte, kimi “kazansa niye devretsin, inanmam, almam” diyor, kimi “ne kazandığını görürüm, bilerek devir alırım” diyor. Her devreden gerçek bilgi vermiyor, ama ne kazandığı, kime kazandıracağı araştırmayla anlaşılıyor. Devirsepeti’nde marka belirtmiyoruz, işleri önce biz inceliyoruz, sonra devralana inceletiyoruz, neyin nasıl araştırılacağını anlatıyoruz. Devredebilmek esasen franchise sisteminin avantajı. Devreden işten anlayanı bulmak zorunda değil, işin dışından gelenler de talip oluyor. Markasız işletmeleri işi bilenler devralıyor, onlar da yüksek bedel ödemeye yanaşmıyor. Franchise işletmeler kolay ve değerine devrediliyor. İşletmelerin yanı sıra zincirler de devrediliyor. Kurumsal yatırımcılar nakit çalışan perakendeye girmek istiyor, sistemli çalıştığı ve büyüme potansiyeli olduğu için franchise zincirleri tercih ediyor. Köklü geçmişi, tanınmış markası olan zincirler yerli yabancı yatırımcılar tarafından kapışılıyor. Devir bedelleri yükselince, devretmeyi amaçlayan zincirler hızlı büyüme uğruna titiz seçimi bıraktı, yüksek kiralı yerlere, zayıf işletmecilere franchise verdiler, ama beklediklerini bulamadılar. Kurumsal yatırımcı kurumsal altyapı görmek istiyor. Sahibinin çabasıyla yürüyen, felsefesi, el kitabı, eğitim-denetim sistemi olmayan, franchise alanların memnun olmadığı zincir onların gözünde para etmiyor. İncelemek istediği evrakın olmadığını anlayınca pazarlığa bile oturmuyor. Buna karşın hala çözemediğim bir şekilde sektörün dışından gelen, kolay para kazanmış kişiler cahil cesaretiyle dalıyor, bir daha çıkamıyorlar. Zincirlerin büyürken el değiştirmesi gayet doğal, hatta çok hayırlı bir şey. Zincirleşmeyi “üç turlu bayrak yarışı” olarak tanımlıyorum. Bu yarışın birinci etabı çamurda, ikinci etabı pistte, üçüncü etabı asfaltta koşuluyor. “Esnaf” zinciri kurarken çamurda bata çıka ilerliyor. “İşadamı” zinciri büyütürken pistte var gücüyle koşuyor. “Yatırımcı” zinciri kurumsallaştırırken asfaltta aracını sürüyor. Bu bayrak yarışında hiçbiri diğerinin rolünü üstlenemiyor, zamanı gelince bayrağı verip yarıştan çekilmesi gerekiyor. Bazen baba birinci turu, oğlu ikin-

94

EKİM OCTOBER 2017

For 20 years we at F&M have been giving support on all subjects to both takers and givers of franchises. Over the last few years transfers have so much increased that we have set up an additional site, it is “devirsepeti. com.” Entrepreneurs have doubts about transfers some say” if its earning why should they tranfer it, I don’t believe it, I won’t take it “while some say” I’ll look what it has earned and then “I’ll know what I’m taking.” All true information is not given, however how much it earns and who can earn from it can be understood if research is effected. We at Devirsepeti, without disclosing the name of the brand, first examine the business, then we examine the taker, then we tell him what should be examined and how to effect it. The fact that a transfer can be effected is one of the advantages of the franchise system. Its not essential that the taker knows the business, requests also come from outside the sector. People who know the sector are also taking businesses which are non branded but for those there is no way that they will pay a high price. Those that are a Franchise are easily transfered and at their true value. In addition to businesses, chains are also being transfered. Institutionalized investors wish to enter the ready cash retail sector and because there is already a working system and because there is great potential there they prefer the franchise chains. Well founded, well known chains are being scrambled for by investors from abroad as well as domestic investors. When the prices of tranfers increased,the chains which wished to transfer for the sake of swift enlargement, stopped being very careful in their choices, they took high rented premises,they gave franchises to weak franchisees and consequently did not obtain the results they had expected. An institutionalized investor wants to see institutionalized foundations. The business which works because of the owners efforts, the one which does not have a philosophy, a hand book or training - trial system, that with which the franchisee is not happy, those are of no value to the chains. When they become aware that the documentation they wish to look through is not available they don’t even sit down at the bargaining table. The opposite of this the thing I still have not understood the reason for, those who come from outside the sector, who have made their money easily, they with ignorant courage jump in then can never get out. While chains are enlarging its very normal that they change hands its even a benefit. I view the chain formation as a “three kinds of flag race.” The first stage of the race is run in the MUD, the second stage is on the RUNWAY and the third is on the ASPHALT. The “ESNAF” while starting a chain dips in and out of the mud.


The “BUSINESS MAN” as he increases the chain runs with all his might on the runway. The “INVESTOR” while he is institutionalizing the chain drives on the runway in his car. In such a flag race no one should take the place of the other, intead when the time comes they should hand over the flag and pull out. Sometimes a father runs the first stage then the son the second. If the runners in this race do not effect the work which falls to their stage of it then it cannot be completed and they cannot find anyone to hand the flag onto. The profit making hard working tradesman who sets up the business must form a product concept or service which is needed. It is essential that the businessman who is enlarging effects a good system of work, gains franchisees and makes the chain into one that has potential. The institutionalization effecting investor must finance the enterprise, form a management team and advertise. If he is not able to do this then the flag stays in his hand and he becomes the last owner of the chain.

ci turu koşuyor. Bir turun koşucusu üstüne düşeni yapamazsa etabı tamamlayamıyor, bayrağı verecek kimseyi bulamıyor. Kuran esnafın verimli ve karlı çalışan, ürün ve hizmetleri rağbet gören bir konsept oluşturması şart. Büyüten işadamının sistemli çalışan, bayilerine kazandıran, büyüme potansiyelini kanıtlayan bir zincir oluşturması şart. Kurumsallaştıran yatırımcının sermaye koyması, yönetim ekibini oluşturması, reklam yapması şart. Başaramazsa bayrak elinde kalıyor, zincirin son sahibi oluyor. Zincirini devretmek isteyenlere bunları anlatıyoruz. Devretmek istiyorsan turunu tamamlamalısın, devre hazırlamalısın diyoruz. Esnaf için konsept geliştirmeye, işadamı için sistem kurmaya ağırlık veriyoruz. Bunlar baştan yapılsa kurulsa kolay oluyor, ama her yerde ayrı konsept, farklı uygulama, başka kalite varsa zor oluyor, hatta bazen orası sistemli, burası sistemsiz çalışan bir ucubeye dönüyor. Zincir birinci etapta devredilmek isteniyorsa, işletme sayısının değil, karlılığının önemli olduğunu söylüyoruz. Konseptin, ürün ve hizmetlerin farklılaşması, sadık müşteri kazanması, bayiliğinin kazançlı olması üzerinde duruyoruz. Zincir ikinci etaba geçmişse, sayıca büyüyebilmeye ağırlık veriyoruz, farklı yerlerde çalışabilecek konseptler geliştiriyoruz, merkezin karlı olması üzerinde duruyoruz. Üçüncü etaba geçmişse zaten bize gelmiyor, bankalar, aracı kurumlar üzerinden işlem görüyor. Zincir sahiplerinin üç etaplı yarışı iyi kavraması gerekiyor. İşletmeler her etapta birbirine benzediği için zincirin içerde nasıl değiştiğini, değişmesi gerektiğini göremiyorlar. Hedeflerini içinde bulunduğu etaba göre değil, geçmek istedikleri bir sonraki etaba göre tanımlıyorlar, becerileri ve kaynakları yetersiz kalıyor. Danışman seçerken içinde bulunduğu etapta değil de, bir sonraki etapta deneyim kazanmış olanı tercih ediyorlar, adeta farklı dil konuşuyorlar, danışman ne dese fayda etmiyor. Birinci etabı koşan esnafın ikinci etabı koşacak işadamına dönüşmesi, ikinci etabı koşan işadamının üçüncü etabı koşacak yatırımcıya dönüşmesi için deneyim kazanması ve eğitim alması gerek. Eski zincirleri birinci nesil kurdu, ikinci nesil büyüttü, ama yeni zincirlerin iki etap arasında onlarca yılı yok, dönüşümü aynı neslin başarması gerekiyor. Bu ihtiyacı gördüğümüz şimdiye dek franchise teknikleri anlattığımız Franchise Akademisi müfredatına bu yıl çok önemli üç paket ekledik. Fast food’dan başlayarak işletme personeline operasyon eğitimi, işletme yöneticilerine yöneticilik eğitimi, zincir sahiplerine ve yöneticilerine kurumsal gelişim eğitimi veriyoruz.

If people wish to transfer we tell them you must complete the format, you must prepare it for the next stage. Then we focus on developing a concept for the tradesman and for the business man we focus on setting up a system. If these are effected or formed in the beginning its easy but if everywhere there is a different concept, a different way of doing something and a different quality product then its very difficult, sometimes there is a system in one place but not in the next then the enterprise turns into the nightmare of working without system. If people wish to tranfer the franchise during the first stage we tell them the number of branches is not important but the profitability is. The concept, product or service must be made different, regular customers must be gained and the branch must be profitable those are the points we focus on. If the chain has progressed to the second stage we place most importance on increasing the number of branches, we develop concepts which can be set up in different places and make the center profitable. When it has reached the third stage peple do not come to us they work through banks or intermediary institutions. Chain holders need to understand well the three stage race. Because in each stage there are similarities sometimes its difficult to see the inside-how it changes-how it needs to be changed. Goals must not be set for the stage the business is already in they must be the ones for the coming stage whereas descritions,skills and sources are not equal to that. When choosing a consultant they don’t prefer the ones who know the stage they are in they choose the ones that have the experience in the next stage but then the problem arises that the two speak different languages so whatever the consultant says its useless. For the trademan running the first stage to become the business man of the second stage and for that business man to turn into the third stage investor,all need experience all need training. The first generation founded the old stage and they also brought up the second generation, but between setting up new branches there are not tens of years which means that change needs to be effected by the same generation. Now that we have perceived this problem we have already added 3 very important new packets to the curriculum of the franchise techniques course which we give at the Franchise Academy. To working personel we start from fast food and give Operation training, to the managers we give Managerial training and to chain holders and investors we give Institutional Development training.

EKİM OCTOBER 2017

00


å FİRMA ADI

TELEFON

GÖNÜL DAVET

0212 444 66 85

TONTON BABA

0212 589 22 22

ABİDE KEBAP

0216 345 35 60

GÖNÜL KAHVESİ

0216 688 81 11

TURK BARTER

0212 468 60 00

AKTÜEL EMLAK

0216 363 25 30

GÜLAYLAR ALTIN

0212 455 05 05

TURYAP

0212 373 13 00

ALIN’S CAFE & RESTAURANT

0232 465 06 66

GÜZEL EVİM

0216 377 33 94

UNIFO

0262 751 33 25

ALTIN GAYRİMENKUL

0212 654 17 60

HACIOĞLU

0216 387 30 30

VELİ USTA

0232 723 00 83

ARBY’S

0212 310 66 00

INFOLANG DİL OKULLARI

0216 550 99 50

WAFFLEART

0224 234 43 31

ATASAY KUYUMCULUK

0212 652 33 66

İKBAL

0216 456 90 05

WILLIAMS CAR CARE

0216 456 78 45

BAY DÖNER

0232 464 42 35

JAG CLUB

0212 505 35 71

WYNDHAM HOTELS

0212 400 00 00

BAYRAMEFENDİ OSMANLI KAHVECİSİ

0242 351 19 19

JUICE PLANET

0232 445 91 93

YOGOLAT

0212 361 75 13

BEBETO

0212 875 76 90

KAHVE DÜKKANI

0224 246 35 12

ZEYNEL ÇİLLİ

0312 267 57 78

BEREKET DÖNER

0212 771 55 55

KARAFIRIN

0212 696 69 91

B-FIT

0216 700 22 17

ZIEBART

0212 270 75 00

KASAP DÖNER

0216 472 24 34

BIGG SHOP

0216 404 11 33

ZİYAFE

0312 320 58 88

KEŞANLI ALİ RESTAURANT

0212 690 16 88

BİL ÖĞRETİM KURUMLARI

0212 553 95 56

ZONE FITNESS

0216 574 05 05

KOCATEPE KAHVE EVİ

0312 424 14 54

BİLİŞİM EĞİTİM MERKEZİ

0216 550 99 50

LAVAZZA

0216 331 47 91

BİSSE

0212 613 97 10

LEMAN KÜLTÜR CAFE

0312 363 70 82

BOTTİ

0312 311 21 65

LITTLE CAESAR’S

0216 666 67 52

BURGER KING

0212 310 66 00

LUNCH BOX

0212 657 88 47

BURSA KEBAP EVİ

0212 690 52 52

MALATYA PAZARI

0554 541 67 76

BUSINESS CENTER

0212 292 64 40

MANTI KEYFİ

0216 425 51 78

CAR WAX

0216 540 03 48

MARMARİS BÜFE

CENTURY 21

0212 324 37 07

CHOCO DÖNER

DESTEKÇİ ÜYELER ACTIONCOACH TURKEY

0212 291 12 00

ADLIVE

0216 383 19 38

ADRES PATENT

0212 347 89 89

ALİZE MÜHENDİSLİK

0212 210 71 21

AVRUPA PATENT

0212 519 54 90

0216 411 02 66

BAIC HUKUK BÜROSU

0212 212 75 75

MC DONALD’S

0212 336 34 00

CLOUD MEDIA

0212 381 62 12

0224 234 43 31

MEŞHUR SAFRANBOLU LOKUMCUSU

0216 441 10 82

DESTEK PATENT

0212 329 00 00

CIZBIZ KÖFTE

0212 665 99 99

MR KUMPİR

0212 347 27 80

EXPO CHANNEL

0212 346 26 26

COLD STONE CREAMERY

0216 443 11 11

OFFICE 1 SUPERSTORE

444 00 06

GOLDEN CITY MEDIA

0212 320 00 34

COLDWELL BANKER

0212 488 00 00

OSES ÇİĞKÖFTE

444 50 02

İSTANBUL PATENT

0212 241 72 72

ÇITIR USTA

0212 494 31 00

PARK KUMPİR

0222 231 35 08

KDM AVM DANIŞMANLIK

0212 269 01 50

ÇITIR WAFFLE

0232 420 11 32

PIZZA HOUSE

0212 275 77 66

MARKA DOKTORU

0532 232 74 40

ÇİLEK MOBİLYA

0212 465 78 45

PİZZA HUT

0212 705 00 00

MAVİA GAYRİMENKUL

0212 532 59 38

DAYS INN

0212 285 16 45

PİZZA PİZZA

0232 853 70 70

MAPROWORLD

0212 283 24 41

DEMLİK

0212 215 25 95

POLEN TANTUNİ

0242 345 15 59

MERCAN SİGORTA

0216 318 90 20

DEULCOM

0212 292 10 90

POPEYES

0212 310 66 00

OMNİ

444 66 64

DİLEK PASTA CAFE REST

0212 671 70 34

RE / MAX

0212 232 48 20

PİSANO

0212 951 08 74

DİLİM BÖREK

0216 594 55 50

REALTY WORLD

0212 467 22 77

PERGEL YAYINLARI

0212 423 65 87

DRY CLEAN EXPRESS

0216 331 10 00

RUMELİ ÇİKOLATACISI

0216 325 45 55

SOYSAL

0212 212 99 70

DOMINO’S PİZZA

0212 280 96 36

SAMPİ

0212 640 08 40

ELEGANCE OPTİK

0216 329 99 01

STRATEJİK İŞLER

0212 227 66 90

SBARRO

0212 310 66 00

EMPA GAYRİMENKUL

0312 231 06 28

TEMAS

0850 480 27 28

SHOW REALTY

0212 225 62 66

ERA GAYRİMENKUL

0212 444 93 72

UMA PARTNER DANIŞMANLIK

0312 387 51 88

SİMİT SARAYI

0216 564 44 44

ERCİYES BÖREK

0312 394 76 60

SOSYETİK KÖFTE EKMEK

0532 232 74 40

WISE.TV

0212 258 64 80

FEDERAL COFFEE INTERNATIONAL

0212 223 30 55

SUBWAY

0212 256 00 85

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK

0216 580 88 28

TATLISES ÇİĞKÖFTE

0212 283 07 67

GÖÇMEN BÖREKÇİSİ

0262 526 60 06

TOMBİŞ

0312 320 58 88

96

EKİM OCTOBER 2017

DANIŞMANLIK FİRMALARI FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK

0216 580 88 28

İEF&DANIŞMANLIK

0532 643 96 16


Profile for Ferhat Gedik

FRANCHISE WORLD / DÜNYASI DERGİSİ SAYI 40 • 2017  

UFRAD adına yayınladığımız ve sektörde tek olan dergimiz yıllardır profesyonel bir ekip tarafından oluşturulmaktadır. İki ayda bir yayınlana...

FRANCHISE WORLD / DÜNYASI DERGİSİ SAYI 40 • 2017  

UFRAD adına yayınladığımız ve sektörde tek olan dergimiz yıllardır profesyonel bir ekip tarafından oluşturulmaktadır. İki ayda bir yayınlana...

Profile for gometra
Advertisement