Page 1


Dr. MUSTAFA AYDIN

Genel Başkan UFRAD Franchising Derneği / UFRAD President

F

It

Yoğun çalışmalarımızın devam ettiği 2017 yılında önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye’deki franchising sistemini çok daha sağlıklı, doğru ve güvenilir bir platforma taşıyoruz.

We keep on succeeding in significant matters in 2017 alongside with our intense proceedings. We carry franchising system in Turkey to a much healthier, better and trustworthy platform.

ranchise Dünyası Dergimizin yeni sayısında sizlerle tekrar bir araya gelmekten büyük mutluluk duymaktayız.

62 ülkenin üyesi olduğu Dünya Franchise Konseyi-WFC, 15 Ülkenin üyesi olduğu Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu-APFC ve Avrupa Birliği Üyesi ve Üyelik sürecindeki ülkelerin üyesi olduğu Avrupa Franchise Federasyonu-EFF üye ülke derneklerini ve üye Franchise markalarını bir araya getiren yıllık toplantıları UFRAD Franchising Derneği ev sahipliğinde 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Eş zamanlı gerçekleşecek Dünyanın en büyük Franchise Fuarlarından olan Uluslararası Franchising Fuarımız ile birlikte, Dünya markalarını ve önde gelen yatırımcıları bir araya gelerek markalarımızı ve Türkiye pazarını en etkin şekilde Dünya’ya tanıtma fırsatı yaratılacak. Dünya Ekonomi Zirvesi 2017 sonunda Türk markaları 60 ülkenin yatırımcıları ile bir araya gelme, ikili görüşmeler yapma, markalarını tanıtma fırsatı bulacaklar. Bunun yanında dünyanın önde gelen markaları da ülkemiz pazarı hakkında detaylı bilgiye sahip olacak ve Türk yatırımcıları ile işbirlikleri yapma fırsatları bulacaklar. Ülkemizin Ekonomik gücünü, pazarın genişliği ve imkânlarını dünya yatırımcıları ve markalarına tanıtarak tüm Dünyadan marka ve bağlı oldukları Franchise derneklerini İstanbul’da ağırlayacak olan UFRAD, çok kapsamlı ve etkin bir ekonomik hareketlilik oluşturmak amacında. Gerek yurtdışında katıldığımız fuar ve konferanslarda, gerekse Türkiye’de düzenlediğimiz sayısız etkinliklerde her zaman belirttiğimiz gibi, UFRAD Franchising Derneği olarak en büyük amacımız Türk markalarını tanıtmak, Dünya pazarlarında yer almalarına yardımcı olmak ve franchising sektörünü geliştirmektir. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalarımız her sene artarak devam etmektedir. Sizleri bu çalışmalarımızda aramızda görmek bizleri onurlandıracaktır.

has been a great honor for us to reunite with you in this latest issue of Franchise World magazine.

World Franchise Council-WFC with 62 member countries, Asia Pacific Franchise Confederation- APFC with 15 member countries, European Franchise Federation-EFF with European Union member and candidate countries are organizing their annual meeting between 9-13 October 2017 in İstanbul, the meeting shall be hosted by UFRAD Franchising Association. Brining worldwide brands and pioneering investors together International Franchising Fair is one of the world’s largest Franchise Fair and provides an opportunity to efficiently promote our brands and Turkish market in international platform. wTurkish brands shall have the opportunity to meet investors from 60 countries, conduct bilateral negotiations and introduce their products thanks to World Economy Summit 2017. Besides, pioneering brands of the world shall have detailed information on our market and get the chance to cooperate with Turkish investors. UFRAD shall host franchise associations in İstanbul to introduce economic power, market breadth and opportunities to investors from all over the world and aims to create a comprehensive and efficient economic mobility. As we always mention via the fair and conferences we participate in homeland and abroad, and numerous activities we organize in Turkey the main goal of UFRAD Franchising Association is to promote Turkish brands, assist them take a share in global market and improve franchising sector. We increasingly continue our works in this regard every year. We will be honored to see you among us during these activities.

Sevgi ve Saygılarımla

Best regards

AĞUSTOS AUGUST 2017

07


Concessionnaire On Behalf of UFRAD UFRAD Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mustafa Aydın

Executive Editor Genel Yayın Yönetmeni / In charge Editor-in-chief Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Alpay Erüs alpayerus@goldencitymedia.com

Editor Editör

Sinan Demir sinan@goldencitymedia.com

Publishing Council Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Salih Çelikkale Prof. Dr. Zafer Aslan Yrd. Doç. Dr. Mesut Demirel Tevfik Özkavcı Günseli Özen Ocakoğlu Gürkan Donat Özkan Mutlugil İlhan Erkan Osman F. Bilge

14 UFRAD ÜYELERİ GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ UFRAD MEMBERS COME TOGETHER IN TRADITIONAL IFTAR DINNER

10

Communication Coordinator İletişim Koordinatörü

İrem Arman iremarman@ufrad.org.tr

12

Advertisement Manager Reklam Müdürü

Sema Erüs sema@goldencitymedia.com

Advertisement Officer Reklam Sorumlusu

Derya Ergül derya@goldencitymedia.com

Advertisement Officer Reklam Sorumlusu

Seval Apaydın seval@goldencitymedia.com

UFRAD FRANCHISE AKADEMİ EĞİTİMLERİ GENİŞLİYOR / UFRAD FRANCHISE ACADEMY TRAININGS EXPAND

EKONOMİNİN KALBİ İSTANBUL’DA ATACAK THE HEART OF THE ECONOMY WILL BEAT IN ISTANBUL

66

52

Antalya Branch Antalya Şube

Mehmet Dikbaş Tel: (0242) 323 71 90

Managerial Center İDARE MERKEZİ

Beşyol Mah. İnönü Cad. A Blok No: 40 Kat:7 Sefaköy - Küçükçekmece / İST Tel: 0212 599 17 84 0212 425 61 51 Dahili: 1263-1264 www.ufrad.org.tr ufrad@ufrad.org.tr

Printing-Binding Baskı - Cilt

Şan Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Kağıthane / İSTANBUL 0212 289 24 24 www.sanofset.com Sertifika No: 12049

İLHAN ERKAN: FRANCHISING SİSTEMİ İLE DOĞRU ADIMLAR / RIGHT STEPS WITH FRANCHISE SYSTEM

OSMAN BİLGE: EĞİTİM KONULU FRANCHISE ZİNCİRLERİ / THE FORMATION OF FRANCHISE CHAINS IN THE EDUCATIONAL SECTOR

AUGUST / AĞUSTOS 2017 • ISSUE / SAYI: 39 Publication Preparations Yayına Hazırlık

GOLDEN CITY MEDIA / www.goldencitymedia.com PERPA İş Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2307 Okmeydanı / Şişli / İST Tel: 0212 320 00 34-35 Faks: 0212 320 00 36 SÜ­RE­Lİ YE­REL YA­YIN / Franchise Dünyası der­gi­si iki ay­da bir ya­yın­la­nır. Der­gi­de­ki ya­zılar ve gör­sel­ler izin alın­mak­sızın kul­la­nı­la­maz. İlan­la­rın so­rum­lu­luk­la­rı ilan verenlere ait­tir. Periodical General Publication / Franchise World is published every 2 months. The articles and visuals in the Franchise World cannot be used without permission. The owners of the advertisements are responsible for their own adverttissements.


å

EKONOMİNİN KALBİ İSTANBUL’DA ATACAK THE HEART OF THE ECONOMY WILL BEAT IN ISTANBUL

Dünya Franchise Konseyi, Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu, Avrupa Birliği Üyesi ve Üyelik sürecindeki ülkelerin üyesi olduğu Avrupa Franchise Federasyonu yıllık toplantıları UFRAD Franchising Derneği ev sahipliğinde Ekim ayında İstanbul’da gerçekleşecektir. Dünya Franchise Konseyi, Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu, Avrupa Birliği Üyesi ve Üyelik sürecindeki ülkelerin üyesi olduğu Avrupa Franchise Federasyonu yıllık toplantıları UFRAD Franchising Derneği ev sahipliğinde Ekim ayında İstanbul’da gerçekleşecektir.

62

ülkenin üyesi olduğu Dünya Franchise Konseyi-WFC, 15 Ülkenin üyesi olduğu Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu-APFC ve Avrupa Birliği Üyesi ve Üyelik sürecindeki ülkelerin üyesi olduğu Avrupa Franchise Federasyonu-EFF üye ülke derneklerini ve üye Franchise markalarını bir araya getiren yıllık toplantıları UFRAD Franchising Derneği ev sahipliğinde 9-13 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecektir. Eş zamanlı gerçekleşecek Dünyanın en büyük Franchise Fuarlarından olan Uluslararası Franchising Fuarımız ile birlikte, Dünya markalarını ve önde gelen yatırımcıları bir araya gelerek markalarımızı ve Türkiye pazarını en etkin şekilde Dünya’ya tanıtma fırsatı yaratılacaktır. Dünya Ekonomi Zirvesi 2017 sonunda Türk markaları 60 ülkenin yatırımcıları ile bir araya gelme, ikili görüşmeler yapma, markalarını tanıtma fırsatı bulacaklardır. Bunun yanında dünyanın önde gelen markaları da ülkemiz pazarı hakkında detaylı bilgiye sahip olacak ve Türk yatırımcıları ile işbirlikleri yapma fırsatları bulacaklardır. Ülkemizin Ekonomik gücünü, pazarın genişliği ve imkânlarını dünya yatırımcıları ve markalarına tanıtarak tüm Dünyadan marka ve bağlı oldukları Franchise derneklerini İstanbul’da ağırlayacak olan UFRAD, çok kapsamlı ve etkin bir ekonomik hareketlilik oluşturmak amacındadır. 21. yüzyılın markalı perakendeciliğe yeni ufuklar kazandıran çağdaş işletme şekli ve Franchising sisteminin Türkiye’deki tek çatı örgütü olan UFRAD Franchising Derneği, 1991 yılından beri; markalarımızın dinamiğini girişimci ruha aktarmasını destekleyerek; ülke ekonomisi başta olmak üzere, sektörün sağlıklı büyümesine, ülkemiz yatırımcılarının markalaşmaya yönlendirilmesine, yerli markaların teşvik edilerek uluslararası pazarlarda yer edinmesine ve rekabet şansı yakalamalarına hissedilir katkılar sağlamaktadır. Dünyanın en köklü Franchising derneklerinden biri olan UFRAD, bugün sayıları 200’ü aşan uluslararası statüye sahip güçlü firmayı çatısı altında toplamış bulunmaktadır. Yıllık 40 milyar $’lık ticari işlem hacmine sahip Türkiye’deki Franchising Sisteminin tek temsilcisi olan UFRAD, Franchise sisteminin ülkemizde doğru bir biçimde öğrenilmesini, temel kuralların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlama, Türk hukuk sistemi içinde yerini bulması ve sisteme güven duyulması için gerekli çalışmaları yapmak ve sistemin gelişmesi için bilgi kaynakları oluşturmaktadır. Bu firmaların gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası platformlarda işbirlikleri oluşturmasına destek olan derneğimiz, Türk firmalarının dünya pazarında ihtiyaç duydukları hukuki, kültürel ve mali konularda en önemli paylaşım merkezi haline gelmiştir. UFRAD Franchising Derneği Dünya Franchise Konseyi (WFC) 2017 dönem Başkanı, Asya Pasifik Franchise Federasyonu 2017 dönem Başkanı ve Avrupa Franchising Federasyonu (EFF) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. UFRAD aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK Kurucu Kuruluş üyesidir.

10

AĞUSTOS AUGUST 2017

World

Franchise Council-WFC with 62 member countries, Asia Pacific Franchise Confederation- APFC with 15 member countries, European Franchise Federation-EFF with European Union member and candidate countries are organizing their annual meeting between 9-13 October 2017 in İstanbul, the meeting shall be hosted by UFRAD Franchising Association. Brining worldwide brands and pioneering investors together International Franchising Fair is one of the world’s largest Franchise Fair and provides an opportunity to efficiently promote our brands and Turkish market in international platform. Turkish brands shall have the opportunity to meet investors from 60 countries, conduct bilateral negotiations and introduce their products thanks to World Economy Summit 2017. Besides, pioneering brands of the world shall have detailed information on our market and get the chance to cooperate with Turkish investors. UFRAD shall host franchise associations in İstanbul to introduce economic power, market breadth and opportunities to investors from all over the world and aims to create a comprehensive and efficient economic mobility. Expanding the horizons of 21st century brand retailing, UFRAD Franchising Association gathers contemporary management methods and Franchising system under single roof in Turkey and supports the integration of brands’ dynamic into entrepreneur spirit since 1991; significantly contributes in healthy development of domestic economy, leads investors towards branding, incents domestic brands to take a place in international market and provide them an opportunity for competition. One of the most deep-rooted Franchising associations of the world UFRAD today gathers more than 200 strong international companies. UFRAD is the sole representative of Franchising System in Turkey which has 40 million $ trading volume and provides information for proper mastering of Franchising, determination and implementation the basic rules thereof, properly regulating the proceedings in line with Turkish legal system and to develop and build trust in the system. Our association supports its member brands to establish cooperation both in Turkey and on international platforms; and has become the most important legal, cultural and economic sharing platform for Turkish brands as they require in world market. UFRAD Franchising Association World Franchise Council 2017 term president is Asia Pacific Franchise Federation 2017 term president and European Franchising Federation Vice President of Board of Directors. UFRAD is also the founding member of Foreign Economic Relations Board.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


å

UFRAD FRANCHISE AKADEMİ EĞİTİMLERİ GENİŞLİYOR UFRAD FRANCHISE ACADEMY TRAININGS EXPAND

Ufrad Franchise Akademi 2009 yılından beri üyelerini franchise verme teknikleri konusunda eğitti, operasyonel eğitimleri firmalar kendileri verdi. UFRAD Franchise Academy trained its members on franchising since 2009 and companies themselves held operational trainings. Dünya çapında zincirlerde eğitimci olarak yetişmiş kişilerin deneyimini sektöre kazandırmak amacıyla bundan sonra pratik eğitimlere ağırlık verecek olan UFRAD Franchise Akademi Franchise&More Danışmanlık ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile yepyeni bir eğitim programını daha Franchise sektörüne kazandırmaya hazırlanıyor. Önceden verilmekte olan eğitimlere ilave olarak sektörün ihtiyaç duyduğu farklı eğitimlerin de programa alınacağı UFRAD Franchise Akademi ile markalar ve bu markalara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar çok daha donanımlı ve yetkin olacaklar. Bu şekilde yerli Franchising zincirlerinin önemli bir eksiğini kapatacağına ve Türk markalarının dünyaya açılmasına katkıda bulunacağına inanan UFRAD sonbaharda eğitimlere başlamayı planlıyor. İlk olarak hızlı servis restoran işletmeciliği konusuna odaklanacak olan eğitimler eleman eğitimleri, yönetici eğitimleri, girişimci eğitimleri, kurum eğitimleri ile dört farklı kitleye hitap edecek. Eğitim konusunda güçlü referansları olan bir kadro ile çalışmalarını yürüten UFRAD Dünyanın büyük zincirlerinin kullandığı eğitim içeriği ve tekniklerinden Franchise Akademi ile tüm Franchise sektörünün faydalanmasını hedefliyor.

12

AĞUSTOS AUGUST 2017

Academy Franchise & More Danışmanlık and İstanbul Aydın University cooperation shall focus on practical trainings in order to transfer the knowledge and experience of trainers improved themselves in worldwide chains to the sector with their brand new training program. UFRAD Franchise Academy shall expand its existing trainings with new trainings required in the sector ensuring a better equipment and proficiency for the brands and investors willing to invest in the brands. This will patch a significant deficiency in domestic Franchising chains and contribute in expansion of Turkish brands into world market. UFRAD plans to initiate the trainings in fall. Trainings will focus on fast service restaurant management at first and address to four different audience; employees, managers, entrepreneurs and institution. UFRAD works with a crew with strong references and aims to have all Franchise sector utilize from contents and techniques of trainings used by all significant chains all around the world.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


å

UFRAD ÜYELERİ GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

UFRAD MEMBERS COME TOGETHER IN TRADITIONAL IFTAR DINNER UFRAD Franchising Derneği’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğu Geleneksel İftar Yemeği’nin 26’ncısı UFRAD üyesi Dilek Pastanesi ev sahipliğinde 22 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirildi. UFRAD Franchising Association the 26th of the Traditional Iftar Dinner was held on June 22, 2017 hosted by UFRAD Member Dilek Patisserie. 14

AĞUSTOS AUGUST 2017


AĞUSTOS AUGUST 2017

15


å

Dilek

Pastanesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde, UFRAD Franchising Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, asil ve destekçi üyelerle birlikte birçok marka UFRAD Franchising Derneği’nin misafirleri olarak ağırlandı. İftar Yemeğinin ardından, misafirlere hitaben bir konuşma yapan Genel Başkan Dr. Mustafa AYDIN ‘’ Ürettiğimiz her şeyi ihraç etmek zorundayız. İhraç etmek için de dünyayı tanımak zorundayız. Dünya ile rekabet edebilmek için de, dünyanın nasıl bir konsepte büründüğünü, hangi ürün kalitesinin nasıl yapıldığını bilmemiz gerekir. Bununda en önemli konusu; dünya ile entegre olmaktır” dedi. Genel Başkan Aydın, Dilek Pastanesine ve davetlilere teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.

16

AĞUSTOS AUGUST 2017

During

the Iftar Dinner held on at Dilek Patisserie, UFRAD Franchising Association Board Members, Permanent and Supporter Memebers were hosted by the guests of UFRAD Franchising Association. After the Iftar Dinner, adressed to the guests made a speech the President Dr. Mustafa Aydın; “We have to export everything we produce. We have to recognize the World for the export. In order to compete with the World, what kind of concept the World, what kind of product quality is made. The most important issue; to be integrated with the World” he mention. President Dr. Mustafa Aydın, and then his speech by giving thanks to Dilek Patisserie and guests.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


EKREM COŞKUN DÖNER E

krem Coşkun Döner olarak Konya’da 2013 yılında faaliyete başladıklarını belirten Marka Direktörü Fatih Büyükaslan, “Ne Yediğini Bilmek Herkesin Hakkı” “%100 Torku %100 Sevgi” sloganları ile çıktığı bu yolda, kısa zamanda müşterilerinin sevgisini ve güvenini kazandıklarını ifade ediyor.

O

Biz kaliteli hizmetin herkesin hakkı olduğuna inanarak, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini benimsedik. İnsan sağlığına olan saygımızla, gıda kalitesini sürekli artırarak, ürün çeşitliliğinde de kendimizi yenileyerek, imal ettiğimiz her ürünün lezzet hakkını verip, karşılıklı güveni kazanmak için tüm gücümüzle profesyonel bir ekip kurmayı amaçladık. Bu hedefle önce Konya ve daha sonra Türkiye’de markalaşma yoluna giren Ekrem Coşkun Döner 31.03.2017 tarihinde Yılmaz Petrol A.Ş. bünyesine katılarak gücüne güç katmıştır. Yenilikçi, yaratıcı ve ilkeli yaklaşımımız doğrultusunda sunduğumuz hizmetle marka bilinci oluşturup tüm Türkiye’de kaliteli döner denildiğinde ilk akla gelen isim olmayı hedefleyen firmamızın, Temmuz 2016’da franchise sürecini başlattığında 6 şubesi var iken geçen 1 yılın sonunda % 200’e yakın bir büyüme ile 5’sı Avm 12’i Alakart restoran olarak toplam 17 şubeye ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Hedefimiz 2017 yılı içerisinde şube sayısını 25’e, 2018 yılı içerisinde ise 50’ye çıkarmaktır. Restoranlarımızda kullanmakta olduğumuz, marinasyonu Ekrem Coşkun Döner’e özgü olan yaprak döner ve iskenderimizin etleri, dünyanın en büyük et ve süt entegre tesisi olan Torku Panagro Et ve Süt Entegre Tesislerinde özel olarak yüksek standart ve kalitede Helal kesim yapılarak üretilmektedir. Etlerimiz şişe takılı döner olarak değil, yaprak halinde kasalarla sevk edilmektedir. Türkiye’de bu şekilde sevkiyat yapan tek kurumsal döner markası olma ayrıcalığını yaşıyoruz. Restoranlarımızda kullanmış olduğumuz birçok ürün Torku tarafından tedarik edilmektedir. Kesinlikle şoklu ürün kullanmayan firmamız, kullandığı et, süt, yoğurt, tereyağı, ayran, şeker vb. gibi birçok ürünü Torku’dan kendi araçlarımızla şubelerimize taze olarak ulaştırmaktadır. Amacımız %100 doğal ve hiçbir katkı maddesi olmayan kaliteli ürünleri, uygun fiyat ve premium hizmet anlayışı ile müşterilerimize ulaştırmaktır. İşletmecilerimize, restoranın açılış hazırlıkları süresince ve açılışın ilk gününden itibaren satın alma, lojistik, eğitim, insan kaynakları, operasyon, kalite kontrol gibi destek hizmetleri vermekteyiz. Gıda mühendislerimiz tarafından rutin olarak şubelerimiz denetlenerek, hijyen konusunda en üst standartlar oluşturulmaktadır. Şubelerimize sebze ve temizlik grubu hariç bütün ürünler tarafımızdan tedarik edilerek gönderilmektedir. Gobit ve Lavaş ekmeklerimiz, özel olarak hazırlattığımız unlar ile restoranlarımızda üretilmektedir. Menülerimizde kullandığımız bize has zengin çeşit İkramlarımızla, hizmetimizle ve güler yüzümüzle, müşterilerimizin hem masasını, hem gözlerini, hem de gönüllerini doyurarak mutlu bir şekilde ağırlamaktayız. Bu hizmeti bir kez gören ve restoranlarımızdan mutlu ayrılan müşterilerimiz, hem bizi tavsiye etmekte hem de bu lezzeti tekrar tatmaya gelmektedir.

Our belief is that everyone has the right to good service and so we work under the principle of unconditional customer satisfaction. We have put our efforts into creating a professional team to help in establishing the confidence of our clients.We care for people’s health, the quality of our food is being constantly improved, every meal that we prepare is effected with care,we vary our food choices, and the tastiness of each food is ensured. With those goals we first became a brand in Konya then in Turkey and then our company Ekrem Coşkun Döner on March 31st 2017 added strength to strength by joining with Yılmaz Petrol A.Ş. Our company renovates,creates and is truly aware of the importance of service in establishing a brand name. Now our goal is that when in Turkey quality döner is mentioned our name automatically springs to mind. In July of 2016 when we first started to offer franchises we had six branches, within only one year we showed an increase of almost 200% we now have 17 branches-5 in shopping malls,12 in Alakart restaurants. Rightfully we are proud of this, our future goals are to increase the number of our branches to 25 in 2017 and to 50 in 2018.

Odun ateşinde yaprak dönerin sıcacık tandır lavaşla muhteşem buluşmasına tanıklık edin… Üç farklı yatırım modelimiz ile (Express, Plus, Premium) Sizde bu lezzete ortak olmak ister misiniz?

Become a witness to slivers of döner cooked over a wood fire and wrapped in warm lavaş We have 3 different investment models (Express, Plus, Premium) Do you wish to become a partner of these wonderful flavours?

ur company Ekrem Coşkun Döner first began in 2013 in Konya. We set off under the slogans “Everyone has the right to know what they are eating” and “100% Torku and 100% Love” and in only a short time we gained the affection and trust of our customers.

The marinade which we use in our restaurants is one which is specially prepared for Ekrem Coşkun Döner from our’yaprak döner’and our ‘iskender meat’.It is prepared to a very high standard in the worlds largest integrated milk and meat establishment the Torku Panagro Et ve Süt Entegre Tesis.Our meat is not impaled on a spit it is transported in cases as leaves of meat.We are the only brand in Turkey which effects transport in this manner.Many of the items used in our restaurants are supplied by Torku. Our company definitely does not use ‘shocked produce’, the meat, milk, yogurt, butter, ayran, sugar etc are brought from Torku by our own vehicles and arrive fresh at our branches. Our goal is to offer to our customers 100% natural products with no additives, products of quality at a reasonable price and with top service. From the day that our franchisees prepare to open and onwards we support them in the subjects of buying, logistics, training, human resources, operation and quality control. Our food engineers visit the branches on a regular basis to ensure that high standards of hygiene are maintained. In our branches apart from vegetables and their cleaning all products are sent by us. Gobit and Lavaş bread are prepared in our restaurants from our specially milled flour. With our special to us rich menu, our service, our smiling faced personnel and our food which both satisfies the palate and delights the eye we are able to make our customers happy. Those who have seen our services depart our restaurants feeling so content that they invariably recommend us to others and always come back themselves.


TÜRKİYE FRANCHISE MERKEZİ KURULDU THE TURKISH FRANCHISE CENTRAL HAS BEEN SET UP

TFC

TFC

Danışmanlık, uzun yıllar profesyonel hayatta hizmet vermiş, önemli markalarda büyük projelere imza atmış bir ekibin, biraraya gelerek güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkmış sinerjik bir danışmanlık organizasyonu olarak iş hayatına giriş yaptı.

En önemli farklılığı her projeyi bir bütün olarak düşünüp kendi işi gibi özümseyen ve Kurumsal Kimlik tasarımından başlayıp, Mimari Tasarım, Marketing, Eğitim ve Bilgi Teknolojileri gibi özel uzmanlık ve yüksek sektörel deneyimi olan danışmanlarla “anahtar teslim” projeler üretebilmesidir. Yaklaşık 15 yıldır franchise ve iş geliştirme konularında büyük ve kurumsal firmalarda yöneticilik yapan Barış Tamer Memiş ile yine bankacılık & finans sektöründe uzun yıllar süren deneyimin ardından son yıllarda gıda sektöründe bilişim yöneticiliği yapan Cüneyt Uzunlar tarafından kurulan TFC Danışmanlık konusunda uzman danışman kadrosuyla tek şubeli butik bir projeye veya çok şubeli zincir projelere hizmet verebilmektedir.Kurucu ortaklardan Cüneyt Uzunlar, “bizim en önemli farkımız farklı uzmanlık alanına sahip bir ekibi bir araya getirerek herkesin kendi uzmanlık alanıyla ilgili projelere maksimum katsı yapmasını sağlamamız” diyerek ekip çalışmasına vurgu yaptı.diğer kurucu ortak Barış Tamer Memiş ise” bir markanın yönetici bazından ihtiyaç duyabileceği tüm uzmanlık alanlarında hizmet veren danışmanlara sahip olduklarını ve dileyen markalar ile uzun süreli büyüme stratejilerinde çözüm ortağı olarak çalışabileceklerini” ifade etti. TFC Danışmanlık franchise almak isteyen veya markasını franchise sistemi ile büyütmek isteyen yatırımcılara hizmet sağlamakla beraber butik yatırımlarda butik projeler üretebilmektedir.Firma hakkında detaylı bilgiye www.tfcdanismanlik.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Turkey Franchise Center

A

group of people, all who have had long years of professional experience as they put their names to important projects for famous brand names, have now joined together and formed a synergistic consultancy organization.Their company name is TFC Danışmanlık. Their most important difference is that they view each project as a whole, they work on it as if it were theirs, they start from the Corporate Identity point,then to the Architectual Design, to the Marketing, to the Education and Knowledge Technology all subjects which need the high sectoral knowledge of each of our different experienced consultants and so they are able to undertake and finalize a total’from start to finish’project. The TFC Danışmanlık company because of its specialists and their experience are able to handle boutique projects or many branched chain brands. Barış Tamer Memiş has been in managerial positions in the franchise and business development of large corporate companies for almost 15 years, while Cüneyt Uzunlar had many years of experience in the banking and finance sector and over the last years has been director in the food sector.Their company handle boutique projects as well as huge chain ones.Partner founder Cüneyt Uzunlar stated “Our most important difference is that we have brought together a team of people each one a specialist in a different facet of a project so that as our team develops the total project each different consultant oversees his own special subject.” While Barış Tamer Memiş stated “As we have a team of different specialists each in a different outlook of a project we are also able to serve as consultants for those brands which wish to work on longer term enlargement of their brand in fact acting as a problem solving partner.” The TFC Danışmanlik awaits those who wish to take out a franchise or those who wish to increase the size of their chain or to effect a boutique project. In order to obtain additional information on our company we can be reached at www. tfcdanismanlik.com

20

AĞUSTOS AUGUST 2017


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


TAB GIDA YATIRIMCILARINI BEKLİYOR! / TAB GIDA AWAITS NEW INVESTORS!

T

ürkiye’de 1000’den fazla restoranı ve 23 yıllık tecrübesiyle hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri olan TAB Gıda, kurduğu franchise sistemi ile 2017 yılında da Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby’s ve Usta Dönerci markalarında yatırımcılara avantajlı franchise fırsatları sunmaya devam edecek. Burger King, Türkiye’de 200’den fazlası franchise olmak üzere 600’den fazla restoranla hizmet verirken, Popeyes’ın 180’den fazla restoranı bulunuyor. 80’e yakın Sbarro, 50’den fazla Arby’s ve 90’dan fazla Usta Dönerci® restoranı bulunan TAB Gıda üretim, satın alma, tedarik ve pazarlama gücüyle sektöre yön veriyor.

TAB

Gıda with its more than 1000 restaurants and its 23 years of experience is the leader in the sector of fast food service restaurants with its ongoing franchise system and its famous brands BURGER KING,POPEYES,SBARRO,ARBY’S and USTA DÖNERCİ it continues to offer to investors advantageous opportunities. Burger King has more than 600 restaurants in Turkey with 200 of these being franchises,Popeyes has more than 180 restaurants,Sbarro has near to 80,Arby’s more than 50 and Usta Dönerci more than 90.For this group TAB Gıda produces food,buys,supplies and because of its strength gives direction to the sector. The TAB Gıda Franchising Manager, İlhan Erkan, while evaluating their franchise system stated “TAB Gıda has the 5 brands, Burger King,Popeyes, Sbarro, Arby’s and Usta Dönerci. By means of the TAB franchise system they continue to enlarge throughout the country. In the upcoming period we wish to give out new franchises for restaurants from all these brands. Within this year, amongst those brands we wish to give a total of 60 franchise restaurants.”

TAB Gıda Franchising Müdürü İlhan Erkan, franchise sistemleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “TAB Gıda olarak Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby’s ve Usta Dönerci olmak üzere 5 markayla hizmet veriyoruz. TAB Gıda Franchise sistemi, ülke çapında hızla büyümeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde tüm markalarımızda yeni franchise restoranları vermek istiyoruz. Bu sene tüm markalarımızda toplam We Are Pretentıous Not Only In Sellıng But In Production Also 60 franchise restoranı vermeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Yalnızca tüketimde değil, üretimde de iddialı Ata Şirketler Grubu’nun üretim sektöründeki yatırımlarına dikkat çeken Erkan sözlerine şunları ekledi: “TAB Gıda hızlı servis restoran zinciri kategorisinde dünyada eşi benzeri olmayan bir gıda ekosistemi kurdu. Ata Şirketler Grubu tarafından yatırımları gerçekleştirilen salata, ekmek ve patates fabrikalarımız franchise yatırımcıları için ciddi fırsat sağlıyor. Yatırımcılarımız TAB Gıda’nın 23 yıllık tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesi ile satın alma gücünden faydalanıyorlar. TAB Gıda için yapılan üretim yatırımları hem inovatif ürünlerin daha kısa sürede geliştirilip müşterilere sunulmasını mümkün kılıyor hem de yatırımcılarımıza satın almada ciddi avantajlar sağlıyor.” Franchise bedelleri 250 bin dolardan başlıyor TAB Gıda markalarında yatırım maliyeti; restoranın yerine, tipine, bulunduğu konuma ve büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle beraber, Burger King için 500.000 USD+KDV ’den, Popeyes için 400.000 USD+KDV’den, Sbarro için 250.000 USD+KDV’den, Arby’s için 400.000 USD+KDV ’den, Usta Dönerci için ise 250.000 USD+KDV’den başlıyor. TAB Gıda yatırımcılara iki ayrı opsiyon sunuyor. Birinci opsiyonda yatırımcılar dilerlerse inşaat ve ekipman yatırımını kendileri üstleniyor. Bu model ancak AVM dışında yer alan restoranlar için geçerli. İkinci opsiyonda ise yatırım tamamen TAB Gıda tarafından yapılarak anahtar teslim modeliyle hayata geçiriliyor.

22

AĞUSTOS AUGUST 2017

ERKAN also drew attention to the investments which the Ata Company Group had effected in the production sector: “TAB Gıda with its chain group of fast food restaurants has now set up a food ekosystem which is the only one of its kind in the world. The Ata Company Group have invested in salad, bread and potato factories these offer serious opportunities for franchise investors. Our franchisees benefit from the 23 years of experience which TAB Gıda has in the operation of supply chain management, operating and marketing but now in addition they also benefit from the group bulk buying ability. The investments which are effected for TAB Gıda in product growth ensure that innovative products can be grown and can reach the public more quickly and can also offer to the investors important buying advantages”. The Prıce Of A Franchıse Starts At 250 Thousand Dollars Investment in the TAB Gıda brands differs according to restaurant position, type, premises and size however the approximate starting point is for BURGER KING 500,000 US DOLLARS+KDV POPEYES. 400,000 US DOLLARS +KDV SBARRO. 250,000 US DOLLARS + KDV ARBY’S. 400,000 US DOLLARS + KDV USTA DÖNERCİ. 250,000 US DOLLARS + KDV TAB Gıda also offers 2 separate options for investors. The first being if the franchisee wishes he can effect the building and set up, however this system can only be applied if the restaurant is not in a shopping mall. The second option is that TAB Gıda effects all the building and set up and simply offers the key to the franchisee.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


KASAPDÖNER FRANCHISE İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR KASAPDÖNER CONTINUES TO ENLARGE BY WAY OF FRANCHISES

The

General Manager of Global Restoran Yatırımları, Bahar Özürün states that the company will continue to enlarge by franchising. KasapDöner entered the sector in 2011 under the slogan of “We are bringing our hamburger loving kids to eat döner”,Bahar Özürün said”In 2017 we are enlarging in Anatolia by swiftly giving franchises outside Istanbul.We intend to have 80 branches by the end of this year.” Özürün stated the first restaurant had been opened in Üsküdar in 2011, “We have behind us the confidence support of Sarıtaş Meat. Presently we have 47 branches 12 of which belong to our central.Abroad we have 1 in Azerbaycan,2 in Cyprus,1 in Erbil,while domestically we have 1 in Ankara,1 in Izmir,3 in Adana,1 in Konya,1 in Kocaeli,1 in Van and 35 in Istanbul,a total of 43 branches.”

‘H

amburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz’ sloganı ile 2011’de sektöre giriş yapan Global Restoran Yatırımları A.Ş.’nin Genel Müdürü Bahar Özürün, KasapDöner olarak franchise ile büyümeye devam edeceklerini belirterek, ‘“2017 yılında Anadolu’da yaygınlaşma hedefimizi sürdürüyor ve hızla İstanbul dışında franchise veriyoruz. Hedefimiz yılsonuna dek 80 şubeye ulaşmak” dedi. Özürün, ilk restoranlarını 2011 yılında Üsküdar’da açtıklarını ifade ederek, “Arkamızda 70 yıllık Sarıtaş Et güvencemiz var. Halen 12 tanesi merkeze ait olmak üzere 47 şubemiz ile hizmet veriyoruz. 1’i Azerbeycan’da, 2’si Kıbrıs’ta, 1’i Erbil’de olmak üzere yurtdışında 4 şubemiz; 1’i Ankara’da, 1’i İzmir’de, 3’ü Adana’da, 1’i Konya’da, 1’i Kocaeli’nde, 1’i de Van’da, 35’i İstanbul’da olmak üzere yurtiçinde 43 şubemiz bulunuyor” diye konuştu. Yatırımcılarımız Her Gün Düzenli Olarak Ne Kadar Kazanç Elde Ettiğini Görecek “İşletme sahibi olan kişilerin en çok görmek istediği şey, günün sonunda ne kadar kar elde ettiğidir” diyen Özürün, KasapDöner yatırımcıları için özel olarak yazılan programı şu şekilde anlattı; İşletmecilerimize bugüne dek döner restoranı işletilmesi, operasyonel standartlar ve gereklilikler ile ilgili bilgi birikimimizi aktardık, personel temin ve eğitim hizmetlerini sunduk, takibi çok önemli olan döner firesini gerçek zamanlı takip edilebileceği bir sistem kurduk. Şimdi de KasapDöner yatırımcılarına aylık, haftalık, hatta günlük bazda gelir tablolarını tek tuşla almalarını sağlayacak bir sistemi sunarak sektörde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu sistem ile hem istenen periyodda kar takibi yapılabilecek hem de gelir ve giderin olması gereken standart oranları bütçelenerek işletmelerinin performansları ölçülebilecek. Böylece yatırımcılarımız hem belirlenen periyoddaki karlarını net olarak görebilecek hem de işletmesi ile ilgili oluşabilecek herhangi bir verimsizlik, ek maliyet ya da kaybı çok erken teşhis edip çözebilecek “ . Franchise Bedeli Türk Lirası Üzerinden Doların hızlı yükselmesinden sonra isim hakkı bedelini dolardan, TL’ye çevirdiklerinin altını çizen Özürün, Franchise giriş bedelimiz 150 bin TL. Bunun dışında aylık royalty, pazarlama ve lojistik gibi ödemelerimiz yok. Tahmini yatırım bedeli ise dükkanın özelliklerine göre değişkenlik göstermekle birlikte 5-6 bin TL/m2 arasında değişiyor. İlke olarak seçkin AVM ve işlek caddelerde yer almayı tercih ediyoruz. İşletmecilerimize %55 brüt kazanç sunuyor, 150 bin TL minimum ciro ve 24-36 ay yatırım geri dönüş süresi hedefliyoruz’ dedi. Döner Yanında Izgara Çeşitleri De Eklendi Tüketici talepleri doğrultusunda KasapDöner mutfağında dönerin yanında artık ızgara çeşitlerinin de yer alacağını belirten Özürün, ‘’ Bifteklik etten dönerimizin yanı sıra konseptimize bonfile, antrikot, köfte, külbastı, pirzola gibi ızgara çeşitlerini de ekledik. Sarıtaş kalitesiyle misafirlerimize sunduğumuz bu ürünlerde de iddialıyız, steakhouse’lardan tek farkımız daha uygun olan fiyatlarımız ” diye konuştu.

24

AĞUSTOS AUGUST 2017

Investors Are Now Able To See Clearly Each Day Profit Figures Özürün stated “For entrepreneurs the most important thing is that they are able to see each day how much profit they have made.” For this reason KasapDöner has now made a special program for them ,”she went on to explain it in the following manner “Up until now from our own experience we have shown entrepreneurs how a döner restaurant is run, the required operational standards, how to obtain personnel and how to train them, we have set up a system for the very important subject of döner waste. Now we have brought into being a program for them which with one single touch is brought before them, this is a first. With this they will be able to follow up their profits in any specific period of time and from it will also be able to measure their budget performances based on the shown outgoing and incoming figures, and will be able to become aware very quickly of any unprofitable process and swiftly find a solution.” The Franchise Is In Turkish Lira Özürün stressed the fact that after the swift rise of the dolar the brand name fee had been changed to Turkish Lira. The Franchise enterance fee is 150 thousand TL. There is no additional monthly royalty, marketing or logistical fee. An approximate investment based on the different premises changes between 5 and 6 thousand TL per sq.m. Our preferred choice of position is in a good shopping mall or on a busy main street. We offer our franchisors a brut profit of 55%, so that with a minimum turn over of 150 thousand TL we plan that capital investment should be returned in 24-36 months. In Addition To Döner Other Meat Choıces Have Now Been Added Following up on customer requests we are now adding other grilled meats to our menu.Özürün said “Our döner is made totally from beef steak and we shall now have also its best steaks, antricots, meat balls,külbastı and chops.”

KasapDöner’in Franchise Sistemi Artık Onunla Büyüyecek Kasapdöner Will Enlarge By Franchising KasapDöner, son 5 yıldır Tavuk Dünyası’nda İş Geliştirme ve Franchise Direktörü olarak görev yapan Erol Işık’ı bünyesine kattı. Global Restoran Yatırımları A.Ş’de İş Geliştirme ve Franchise’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Işık, sektördeki bilgi ve deneyimi ile KasapDöner’in marka gücünün birleşmesinin markanın büyüme hızını daha da artıracağını belirtti. Erol Işık,who was the Business and Franchise Director at the Tavuk Dunyası brand for the last 5 years has now joined us and here he will be assistant to the General Manager of Global Restoran Yatırımlar A.Ş.for business development and franchising.It is obvious that with his experience of such a previous position the brand of KasapDöner will now show rapid growth.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


ÇİĞ KÖFTEDE 15 BİN TL’YE FRANCHISE FIRSATI HERE IS AN OPPORTUNITY TO TAKE A ÇİĞKÖFTE FRANCHISE FOR 15 THOUSAND TL

T

ürkiye genelinde 320 şubeye ulaşan Kahta Çiğköfte 2017’de Türkiye genelinde 60 franchise şube daha açmayı planlıyor. Yeni bir şube için 15 bin TL yatırım bedeli ile işe başlanıyor. Adıyaman’nın meşhur çiğköfte lezzetini seyyar araba ile müşterilerine sunmaya 1990 yılında başlayan Kahta Çiğköfte, ilk şubesini 2000 yılında İstanbul Gültepe’de açtı. O yıllarda çiğ köftenin bir dükkânın içinde satılması ilk başta biraz garipsense de kısa sürede işler arttı ve Kahta Çiğköfte artık aranan bir lezzet oldu. Markanın güven verip, lezzetin beğenilmesi ile Kahta Çiğköfte artan talepleri de karşılamak için 2005 yılında bayilikler vermeye başladı. Bugün Kahta Çiğköfte markasıyla tüm Türkiye genelinde 320 şubeye ulaştıklarını söyleyen Adil El Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güzelaydın, sektörde dikey bütünleşmeyle on binlerce kişiye istihdam sağladıklarını belirtiyor. Bir Kahta Çiğköfte restoranı anahtar teslim 15 bin TL yatırım bedeli ile kurulabiliyor. Minimum 5 metrekareden başlayan küçük bir dükkan, bu iş modeli için uygun olarak ifade ediliyor. İsim hakkı bedeli ise alınmıyor. Bunun yanı sıra franchise mağazalardan royalty bedeli de talep etmediklerini belirten Güzelaydın, “Biz bayilerimize ticari bir işletme gözüyle bakmıyoruz. Tamamen kendilerinin gelir elde edebilecekleri bir model oluşturduk.” diye konuşuyor. Ücretsiz Ürün Veriyor 2017 yılında 10 şubenin kendileri tarafından açılacağını ifade eden Güzelaydın, bunun dışında 50 adet franchising vermeyi planladıklarını sözlerine ekliyor. Konya, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakası, Trabzon ve Bartın hedef bölgeler arasında yer alıyor.

K

ahta Çiğköfte has reached the number of 320 branches throughout Turkey and in 2017 it plans to open 60 more franchise branches. The investment for a new branch begins at 15 thousand TL. In 1990 Kahta Çiğköfte first began to offer, from a hand cart, the famous taste of the Adıyaman çiğköfte, the brand opened its first Istanbul branch in Gültepe in 2000. At that time it appeared rather strange to sell the çiğköfte from a shop, however in only a short time a rapid increase in business was seen and Kahta Çiğköfte became a popular taste. Because of the confidence in the brand and the flavour of the product, the brand began to give franchises in 2005 so as to meet increased demand. The Chairman of the Board of Adil El Gıda, Orhan Güzelaydın, said that they now have 320 branches throughout Turkey and because of its vertical integration the company offers employment to 10,000 persons. A Kahta Çiğköfte restaurant, completely set up, can be effected for an investment of 15,000 TL. A small shop of 5 sq.m.is suitable for this business type. The Company takes no fee for the brand name nor does the company take a royalty fee, Güzelaydın continued “We do not view our franchisees as a business opportunity instead we have setup our system under a model in which they are able to earn their own income.”

Bir dükkanın aylık ciro hedefi ise 20 bin TL olarak belirlenmiş. Ancak bu noktada lokasyonun önemine vurgu yapan Güzelaydın, günde 3 bin TL ciro yapan şubelerin olduğuna dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra AVM’ler için stant konsepti de geliştirdiklerini belirten Güzelaydın; “Stant konseptinin ortalama yatırım maliyeti 10 bin TL. İlk açılışta 150 kg ücretsiz çiğköfte tedariği sağlıyoruz. Bünyemizde yer alan eğitmenlerimiz işletme personeli için gerekli eğitimleri sağlıyor. Reklam ve merkezi promosyonlarda herhangi bir katılım payı veya bedel talep etmiyoruz” diye açıklıyor.

Free Product Ingredıent Is Given Güzelaydın stated in 2017 the company had the intention of opening 10 branches for themselves and in addition to that they intend to give 50 franchises. The districts planned for are Konya, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Izmir, Trabzon and Bartın while in Istanbul both on the European and the Anatolian sides. The monthly turnover aim is 20 thousand TL, however Güzelaydın at this point drew attention to the importance of the branch position and said there were some branches that effected a 3 thousand TL daily turnover. He also said that they had now made a stand concept for shopping malls. He said “For the stand set up the investment is only on average 10 thousand TL and at the opening the company gives 150kg of çiğköfte ingredient free. We have our own personnel who train and teach franchisees and we do not ask any fee for participation in advertisment nor promotions.”

İŞİN AYNASI Uygun yer: Konya, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakası, Trabzon ve Bartın hedef bölgeler arasında yer alıyor. İlk sermaye: Şubeler için 15 bin TL. Ciro hedefi: Aylık ortalama 20 bin TL. Kar marjı: Yüzde 50. Bayilerde aranan özellikler: İşletmecinin işinin başında durması gerekiyor.

FORMULAS OF THE BUSINESS Suitable Places: Konya, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Izmir, Trabzon, Bartın both The European and the Anatolian sides of Istanbul. First Investment: For a branch 15 thousand TL. Projected Turnover: 20 thousand TL monthly. Profit Margin: 50% Type of Suitable Franchisee: They themselves must be in charge of their business.

26

AĞUSTOS AUGUST 2017


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


BİR YUDUM BOSNA TADINDA GÜNLER / A DAY ENJOYING BOSNIA Atalarımızın Bosna Hersek göçü ile kültürümüzün o topraklara yayılması hızlanmış. Yıllar geçmiş Bosna da halen o gün ne ise, bugün de aynı özen, aynı özveri, aynı kültür devam etmekte. Biz de geçmişte oralara göç eden o güzel kültürümüzü Bosna kültürü ile harmanlanmış bir şekilde topraklarımıza getirdik. Bosna Kahvecisi olarak; Afrika, Güney Amerika, Asya ve Orta Amerika gibi Dünyanın çeşitli bölgelerinden en kaliteli kahve çekirdeklerini aldık ve Antalya’da kahvelerimizi öğüterek yola çıktık. 2013 yılında farkımızı farklı kılmak adına ArGe çalışmalarımızı başlattık. 2014 yılında ismimizi tescilletip oluşumumuzu tamamladık.

Peki, neden BOSNA KAHVECİSİ; Bosna Kahvecisi ailesinin bir üyesi olmalı çünkü bizi diğer firmalardan ayrılan en önemli özelliğimiz tüm kahvecilerin ayrı ayrı bünyesinde barındırdıklarını tek bünyede toplamış olmamız yani bizim mekanımıza giren bir müşteri sabah kahvaltısıyla güne başlayıp çeşit çeşit kahve ve soğuk içeceklerden biriyle kahvaltısını taçlandırıp, oyun masasına geçip oyununu oynarken nargilesinden bir nefes çekmenin keyfine varacaktır, tabi açlık duygunun yavaş yavaş geldiği o saatlerde sadece bize özel Boşnak lezzetlerinden (Cevapi köftesi, Boşnak mantısı ve böreği) her hangi birini veyahut menümüzde bulunan çeşitli aparatif ve ana yemeklerimizden birini seçip açlık duygusunu en lezzetli şekilde yatıştırabilir, bunların üzerine eşi benzeri olmayan bir Bosna kahvesi içtiği zaman değmeyin keyfine. Biz Bosna Kahvecisi olarak çıktığımız bu yolda emin adımlar ile sağlam dostluklar kurarak ilerliyoruz ve Bosna ismini duyan herkesin ayrıca sevgi ve saygısıyla yürüyoruz.

When our forefathers emigrated to Bosnia Herzegovina our culture spread swiftly to those lands. Despite the passing of time Bosnia remains as it was then, there is still the same self denial still the same culture it all continues. We bring from there our own splendid culture, that which we had previously spread there blended together with the Bosnian culture. Under the brand name Bosna Kahvecisi: We bring all the best coffee beans from Africa, South America, Asia and Central America and here in Antalya we blend them with our beans that was our commencement. In 2013 so as to ensure a difference in our coffee we began R&D and in 2014 we had our brand registered and so completed our founding. Fıne, but why Bosna Kahvecisi; One needs to be a member of the Bosna Kahvecisi family as the most important thing that differentiates us from other brands is that it is possible to find every type of coffee all in the same place. This means a customer coming in for breakfast can begin the day with different kinds of coffee, enjoy cold beverages after breakfast then pass to the gaming table and while there can enjoy a nargile then slowly as time passes when he starts to feel hungry again there are the special flavours of the Bosnian kitchen (Cevapi köftesi, Bosnian mantısı and borek) or other choices from the menu,starters or main meals and enjoy all these tasty flavours, then follow up with an unbeatable Bosnian coffee, there is no end to the enjoyment. We have set out as Bosna Kahvecisi and are moving forward on our way with firm steps forming lasting friendships as we go as when the Bosna name is spoken its with love and respect.

ELEGANCE VİP PERFUME / PERFUME FOR IMPORTANT ELEGANT PEOPLE 20 seneyi aşkın parfüm üretiminde faaliyet göstermekte olan markamız, 2011 yılından itibaren Elegance Vip Perfume markasıyla faaliyet göstermektedir. Kaliteli ve kalıcı parfümlerin başka markalara hem fason üretimini yapıyor aynı zamanda kendi markamız olan Elegance ile franchising de vermekteyiz. Firma olarak bayilikler vererek yatırımcılar için yeni iş kurabilme imkanları sağlamaktayız. Bayilik verdiğimiz yatırımcıların her zaman destekçisi olarak, iş ortağı olarak görmekteyiz. Tabi bazı şartlar da aramaktayız. Elegance parfüm ile bayilik almak istiyorsanız; açmak istediğiniz mağazanız yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde olmalı ve bölge nüfusu 50 binin üzerinde olması gerekmektedir. Bulunduğunuz bölgede başka bir bayilik var ise; firma tarafından değerlendirilerek bayilik verilebilir. Bu hususta yakınlığını ve bölgenin nüfusunu dikkate alıyoruz. Bulunduğunuz bölgede size yakın başka Elegance bayiliği olamamalıdır. Mağazanızın kullanım alanı 20-40 metre kare arası olmalıdır. Bir mağazanın açılış maliyetleri ortalama; Mağaza konsept düzenlemesi (Tabela, Raf, Görseller + ürün v.s.) ortalama 40 bin lira ile 50 bin lira arasında değişmektedir.

28

AĞUSTOS AUGUST 2017

We have been making perfume for almost 20 years and since 2011 have been working under the brand name of “Elegance Vip Perfume”. We make quality and lasting perfume for other companies also in addition to giving franchises from our own Elegance brand. We give franchises to new investors so making it possible for them to set up a business.We invariably see our franchisees as our partners and always support them. Of course we ourselves also have certain stipulations. If you wish to be a franchisee of Elegance Perfume;the shop that you open must be on a busy thoroughfare and the district must have more than 50 thousand inhabitants. Should there be another of our franchisees in your district we perhaps will give you the franchise but we would first evaluate the other one. On this point we study the population of the district and the nearness of the two shops,there must not be another Elegance franchisee too near to you. The shop must have floor space of between 20-40 sq.m. Investment price in order to open a shop; To put into place the shop concept (counters, shelves, display etc) on average the price changes between 40-50 thousand TL.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


FOODMAN, ISI KONTROLLÜ TAZE GIDA TAŞIMACILIĞI

FOODMAN EFFECTS TEMPERATURE CONTROLLED TRANPORT FOR FRESH FOOD STUFFS

L

ojistik sektöründe hız kesmeden büyümesini sürdüren Foodman, ısı donanımlı araçları ile müşterilerine ürünlerini +24 derece ile -22 derece aralığında, gıda yönetmeliklerine uygun şekilde taşıma hizmeti veriyor.

F

Yılın 365 Günü 7 Gün 24 Saat Kesintisiz Hizmet Foodman, hizmet ve teslimatlarını yıl boyunca tüm tatiller de dahil olmak üzere kesintisiz sağlıyor. İsteğe bağlı olarak gece teslimatları yaparak iş kayıplarının önüne geçiyor.

365 Days Of The Year 24 Hours Without A Break It Is Able To Give Its Service Foodman offers its services and deliveries all through the year,even on holidays, with never a break. Dependent on requirement it can make night deliveries so as to ensure no loss of business.

oodman is constantly enlarging in the logistics sector.It has its vehicles which have the ability to transport customer products at any temperature between +24 and-22 degrees which food specialists require.

Güçlü Teknik Altyapı ve Otomasyon Foodman’ın kurmuş olduğu teknolojik alt yapısı sayesinde tüm müşteriler, araçları, ürünleri, ısı değerlerini ve tüm süreçleri online izleyebilir, cep telefonu uygulaması ya da atanmış müşteri temsilcisi üzerinden takip ve raporlama hizmeti alabilirler.

Strong Technical Foundation And Automation With the technical foundations which Foodman has effected, the temperatures of vehicles and products can be constantly controlled online and clients are able to have reports and follow up by cell phone from our customer representatives.

Farklı İhtiyaçlara Özel Çözümler Foodman mağazalara yapılacak teslimatlarda ürünlerin rafa dizilmesi, teslim evraklarının anında resimli geri dönüşü veya teslimatta ürün bedeli tahsilatını yapabiliyor. İhtiyacınıza özel evrak, koli içi düzenleme-elleçleme veya geçici depo çözümleri sunabiliyor.

Special Solutıons For Special Requests Foodman can help in shelf placement of the products it has transported, can immediately return photo of delivery documents and can even accept the payments for the goods. If necessary, positioning of goods into packing boxes or even short term depo requirements can be offered.

Sezonsal, Dönemsel ve Bölgesel Çözümler Foodman hizmetleri herhangi bir bölge, operasyon süreci ya da organizasyon ile sınırlı değildir. Foodman size ve ihtiyaçlarınıza özel çözümler üretebilir, bayram dönemleri, özel günler (Anneler, babalar, sevgililer günü vb.) için de hizmet sağlayabiliyor.

Seasonal, periodic and district solutions The services of Foodman are not limited to a district, an organization or period of organization. Foodman can effect special solutions for you and your requirements holiday times (mothers, fathers lovers days etc).

Sektörel Çözümler Foodman müşterilerine, sektörel çözümler ve maliyet avantajları sağlayan uygulamaları ile rekabet avantajı sağlıyor. Catering sektörüne özel sürücülü ve anahtar teslimi taşıma hizmetleri, çikolata sektörüne özel mikro dağıtım hizmetleri, cadde ve AVM mağazalarına özel parsiyel taşıma hizmetleri, sebze-meyve taşıma hizmetleri v.b.

Sectoral Solutions Foodman offers its clients solutions in the sector and because of its methods it is able to offer more advantageous transport prices which subsequently makes clients more competitive. For the catering sector there are special transport and turn-key deliveries, for the chocolate sector special mikro delivery services, for street shops and shopping malls there are special partial deliveries,there are fruit and vegetable deliveries etc.

İstenen Modele Uygun Çözümler ve Fiyatlandırma Foodman, müşterilerine ve bütçelerine uygun esnek taşıma ve fiyatlandırma imkânı sunuyor. İster sadece size özel tanımlı araçlar ile ürünlerinizi taşıyabilir, isterseniz maliyet avantajı sağlayan genel taşımacılık hizmetinden faydalanabilirsiniz. Foodman, lojistik ihtiyaçlarınızı ücretsiz projelendiriyor ve size özel çözümler öneriyor.

Specıal Solutıons And Prıcıng For The Type Of Servıce Requıred Foodman offers to its customers the possibility of negotiable transport pricing dependent on their buget they can have their goods in vehicles for their company alone or they can make use of the general transport service which naturally carries a price advantage. Foodman effects the projects for your logistics free of charge and also suggests additional solutions.

30

AĞUSTOS AUGUST 2017


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


YILIN EN BAŞARILI FRANCHISE MARKA ÖDÜLÜ GÖNÜL KAHVESİ’NİN THE MOST SUCCESSFUL FRANCHISE BRAND AWARD GOES TO GÖNÜL KAHVESİ 1992 yılından itibaren gıda sektöründe yer alan Grup, 2002 yılından bu yana “Gönül Kahvesi” adıyla devam ediyor. Türkiye’deki tek butik kahve evi olan Gönül Kahvesi, Yaman Yardımcı ve Sevgi Yardımcı tarafından kuruldu. Türk kahvesi, espresso ve diğer tüm kahveleri özel formülleriyle harmanlayıp sunan Marka, “Türk Kahvesi” ne hak ettiği itibarı “Gönül Harmanı” ürünü ile kazandırdı. Gönül Kahvesi; kahve çeşitlerinin yanında, soğuk içecekler-ev yapımı katkısız meyve suları, bitki çayları, pasta çeşitleri, dondurmalar, sandviçtost-börek çeşitleri ile ilerliyor. Özel ürünleri arasında; Gönül Harmanı, Damla Sakızlı, Kakuleli, Çikolatalı, Çitlembik gibi Türk Kahvesi çeşitleri, Ödüllü Espresso’su ile hazırlanan leziz kahveler ve Karadut Yağmuru gibi tamamen özgün içecekler öne çıkıyor. Ayrıca Gönül Kahvesi’nin ürün geliştirme çalışmaları sonucu menüye yeni ürün olarak ilave edilen Bagel Sandviçler, Tost ve Börek çeşitleri ile Cam Şişe Ev Yapımı Katkısız Meyve Suları da beğeni topluyor.

The group has been in the food sector since 1992 and from 2002 continues under the “Gönül Kahvesi” brand name. It was founded by Yaman and Sevgi Yardımcı. “Gönül Kahvesi” is the only boutique coffee house in Turkey. The brand offers Turkish coffee, espresso and all other coffees but each one is specially blended under their own secret formulas. With the “Gönül Blend” product Turkish coffee has taken its rightful position of prestige. In addition to its coffee assortments “Gönul Kahvesi” also offers cold beverages-home made fruit juices which are additive free, herb teas, assorted cakes, ice creams as well as sandwichtoast-börek choices. Within its specialities are Gönül Harman, Damla Sakızlı, Kakuleli, Chocolate and Çitlembik Turkish coffees, award winning Espresso and totally different choices such as Blackberry Rain. Additionally with the work that “Gönül Kahvesi” has effected on the development of its products its menu now newly offers Bagel Sandwiches, Toasts and Börek assortments while its home

YATIRIMIN EN KAZANÇLI, KAZANCIN EN LEZZETLİ HALİ: HOSTA HOSTA: THE MOST PROFITABLE AND THE MOST TASTY INVESTMENT Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan dönerin, HOSTA ile Ankara’da başlayan lezzet yolculuğu tüm Türkiyeyi sararak, fast food sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimcilere kârlı bir franchise imkanı sunuyor. Yapılan yatırımların hızla geri dönüşü ve istikrarlı yapısıyla alanındaki diğer işletmelerden ayrılan HOSTA, güvenli duruşu ve yatırımcısına verdiği destekle sektördeki liderliğini emin adımlarla sürdürüyor. Büyük bir marka çatısı altında sektöre adım atmak isteyen girişimciler, HOSTA’nın başarılı iş modeli sayesinde yatırımın en lezzetli haline katılım sağlıyor ve kârlılığın tadını çıkartıyor. Yüksek kalite anlayışı, geniş ürün yelpazesi ve damaklarda iz bırakan lezzetleriyle HOSTA, Türkiye’nin her noktasındaki tüketiciler ile buluşmaya devam ediyor.

32

AĞUSTOS AUGUST 2017

The brand HOSTA first started in Ankara offering one of the tasty staples of the Turkish Kitchen-Doner however it is now to be found throughout Turkey. For investors who wish to enter the fast food sector it offers a profitable franchise possibility. HOSTA differs from other brands as it offers its franchisees swift investment return, well founded systems, secure positions and strong support while it continues its sure and steady journey to becoming sector leader. For investors who wish to enter the market within the support of a big brand, HOSTA because of its successful work system means investing in a most tasty position and brings enjoyment to profit. HOSTA with its great understanding of quality, its wide range of menu and its tastes which rest on the tongue, continues to welcome its clients all over Turkey.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


DOĞRU PROJE, DOĞRU ÜRÜN, DOĞRU ÇÖZÜM THE CORRECT PROJECT, THE CORRECT PRODUCT AND THE CORRECT SOLUTION

A

lize Proje Sistem Mühendislik olarak, 2009 yılından itibaren Euromate’in (Hollanda) Türkiye distribütörü olarak ithalata başladığımız günden bugüne, temelini mühendislik çalışmalarından ve tecrübelerimizden alan 900 civarı projeyi başarıyla ve müşteri memnuniyetiyle sonuçlandırdık. Bünyemizde bulunan davlumbazdan yangın damperine, ısı geri kazanım cihazından fana, elektrostatik filtreden plazma filtreye kadar geniş bir alana yayılan ürünlerimiz ile farklı ihtiyaçları tek çatı altında toplayarak çözüm üretmekteyiz. Otel, AVM, restoranlar gibi çeşitli sektörlere ürün tedarik edip, hizmet veriyoruz. Tüm müşterilerimizin farklı ve kendine has ihtiyaçları olabildiğinden, yaptığımız çalışmalarda her bir müşterimizi kendi özelinde değerlendirip, projelendirme ve sistem seçimini bu doğrultuda yapıyoruz. Bu aşamalarda ise detaylı keşif ve soruna yönelik projelendirme ve cihaz seçimini yaparken enerji tasarrufu, mutfak içi hava dengelerinin sağlanması, yangın riski gibi konuları da etüt edip bütüncül çözümler oluşturuyoruz. Dolayısıyla sistem oluşturma konumunu, ürün satıcılığı konumuna tercih ediyoruz. Eğitimli Ekip İle Yüksek Müşteri Memnuniyeti Satış öncesi ve sonrası hizmetler alanında Danışmanlık, Hizmet, Uygulama, Yedek-Parça konularında İstanbul’da merkez ofisimizde konusunda donanımlı, genç, dinamik, çözüm odaklı Üniversite ve Yüksekokul mezunu teknik ekibimiz ile kurulduğu günden itibaren müşterilerine kesintisiz, hızlı ve güvenilir servis hizmetleri sunmaktayız.

W

e, Alize Proje Sistem Mühendislik, have been the Turkish distributor for Euromate (Holland) since 2009 and from the day that we began importing the fundamental engineering and because of our experience we have successfully completed around 900 projects to the great satisfaction of our customers. A wide range of items is to be found within our range,chimney hoods, fire dampers, fans which regain the used heat, elektrostatik filters to plazma filters all these items are to be found under our roof and so we are able to create solutions. We procure products for different sectors such as Hotels, Shopping Malls and Restaurants. All our customers have different requirements therefore we evaluate their special needs, make a project and choose the correct system for them. During the time spent on the studying of their detailed requirements and choice of systems we pay particular attention to energy saving, equilibrating of air in kitchens and fire risks so as to ensure a complete project, for this reason we really prefer to bring a system into being rather than simply sell a product. Our Well Trained Engineers Ensure Customers Are Extremely Satisfied Since the beginning our University and College trained technical team, gifted, young, dynamic and solution focused are offering quick, reliable service before and after the sale, Consultation, Service, Method, Spare aparts etc from our central Istanbul office.

Başlıca Proje Üzerinde ve Sahada Verdiğimiz Hizmetlerimiz Euromate elektrostatik filtre ile çalışmalarına yağ ve duman arıtımı üzerine başlayan firmamız, zaman içinde ihtiyaçların oluşmasıyla birlikte bilhassa koku, yangın riski ve enerji tasarrufu konularında tecrübe ve ürünlerine yenilerini ekledi.

The Main Services We Give To Projects And Their Surrounding Areas When we first set up with Euromate we were effecting elektrostatik filters and oil and smoke purification, with time it became obvious that there was the need of systems especially for smell,fire risks and energy saving therefore with time, with experience we added to our range.

➤ Keşif ➤ Projelendirme ➤ Enerji Tasarrufu, ➤ CFD Analiz ➤ Yangın Önlemleri, ➤ Proje Danışmanlık ➤ Süpervizörlük ve Kontrolörlük ➤ Servis Hizmetleri

➤ Exploration ➤ Project ➤ Energy Saving ➤ CFD Analysis ➤ Fire Protection ➤ Project Consultancy ➤ Supervising and Controlling ➤ Services


KAHVE KÜLTÜRÜ FRANCHISE VERİYOR KAHVE KÜLTÜRÜ IS OFFERING FRANCHISE Çakay Şirketler Grubu bünyesinde hayata geçiren K&K Kahve Kültürü ilk açılışından beri misafirlerinin ilgisini ve beğenisini kazanmayı başarmış, bulunduğu illerde misafirlerine dünyanın 10 farklı ülkesinin kahve tatlarını ve dünya mutfağından seçilmiş lezzetleri en iyi şekilde sunmaktadır. Cafe & Restaurant ve oyun konsepti ile girişimcisine farklı imkanlar sağlayan K&K Kahve Kültürü her bölgeye kendine has dokuları kullanabilmeyi sağlayan özgürlük tanımaktadır. Herkesin Bir Kahve Kültürü Olmalı… Türkiye geneli ve yurtdışında yeni şubeleriyle misafirlerini buluşturmayı amaçlayan K&K Kahve Kültürü elde etmiş olduğu başarıyı kendi işini kurmayı planlayan girişimci adaylarıyla paylaşmayı planlamaktadır. Sahip olduğu tecrübeyi ve bilgiyi yalnızca franchising sürecinde değil sürekli paylaşan firma güçlü bir markanın parçası olmanın önemine vurgu yapmaktadır.

K&K Kahve Kültürü came into being within the Çakay Company Group and from the moment it began it has been successful in gaining the interest and appreciation of its guests. Within its branches it serves its guests, in the best possible manner, coffee tastes from 10 different countries together with tastes chosen from the world kitchens. K&K Kahve Kültürü with its Cafe, Restaurant and Play concept offers entrepreneurs out of the ordinary opportunities and is known for ensuring that different regions particularly use their own local textures. Everyone should have a coffee culture... K&K Kahve Kültürü domestically and abroad plans to share the success that they have obtained with entrepreneurs who wish to set up their own businesses. The brand states that not only during set up but on an ongoing basis they will support their franchisees by means of their own expertise and knowhow.

MCDONALD’S’IN 258. RESTORANI KOZYATAĞI’NDA HİZMETE GİRDİ. THE 258th McDONALDS RESTAURANT HAS OPENED IN KOZYATAĞI BRAND BECOMES DIGITAL

Türkiye’deki 30 yılı geride bırakan McDonald’s’ın 258’inci restoranı İstanbul Kozyatağı’nda hizmete girdi. McDonald’s yeni restoran açılışları ile Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor. İstanbul’daki 109’uncu restoranı olan McDonald’s’ın Kozyatağı şubesi açıldı. Restoran, 100 metrekarelik alanı, AloServis hizmeti ve 20 çalışanıyla haftanın 7 günü 11.00-23.00 saatleri arasında hizmet verecek. Amacımız her bakımdan misafirlerimize keyifli bir restoran deneyimi yaşatmak diyen McDonald’s Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “McDonald’s olarak önceliğimiz misafirlerime dekordan, sunduğumuz ürünlerin lezzetine, ürün ve servis kalitemizden, gıda güvenliğine kadar her şeyi titizlikle ulaştırmak. Kozyatağı restoranımızla da ailelerin her yaştan üyeleri ile rahat vakit geçirebilecekleri bir ortam sunacağımıza inanıyorum. Kozyatağı’nda da McDonald’s gibisi yok!” dedi. McDonalds has been in Turkey for more than 30 years and its 258th restaurant has opened in Kozyatagı in Istanbul. With this new restaurant it continues to enlarge in Turkey. The number of Istanbul restaurants rose to 109 with the opening in Kozyatağı. That branch is on a 100sq m position,has the AloServis deliveries, has 20 personnel and is open 7 days a week btween the hours of 11.00-23.00.McDonalds General Manager Oğuz Uçanlar states it is their goal to ensure their customers enjoy a totally pleasurable experience and then stated “As McDonalds we wish our clients to enjoy the decorations, the tastes of our food, our product and service quality along with the cleanliness of our products, in fact we approach every subject extremely carefully. We believe that in the Kozyatağı restaurant we offer families together with their differently aged members an enjoyably comfortable time.

36

AĞUSTOS AUGUST 2017


MR.KUMPİR, DÜNYAYI DOYURAN LEZZET / MR KUMPİR THE TASTE THAT FEEDS THE WORLD Son dönemlerde franchise alanında yerli markaların hızına yetişilmiyor. Bunlardan birisi de iki yeni restoranını faaliyete geçiren Mr. Kumpir oldu. Fast food sektörünün önde gelen markalarından Altın Şehir Gıda A.Ş, ününü tüm dünyaya yaymayı sürdürüyor. Türkiye’de farklı illerde 26 şubede hizmet veren Mr. Kumpir, son olarak Ürdün Amman ve İstanbul Ümraniye’de iki yeni Mr.Kumpir restoranını faaliyete geçirdi. Elbette bu yatırımların hızla artmasının sebebi Mr.Kumpir’i fast food sektöründeki rakiplerinden ayıran tecrübesi, tüketiciye sunduğu benzersiz lezzetleri ve en önemlisi girişimciyi yatırım yaptıktan sonra yalnız bırakmaması. Yatırım yaptıktan sonra bile kurulum, eğitim, denetim, lojistik, danışmanlık ve daha birçok konuda desteğini sürdürmeye devam eden Mr.Kumpir, yatırım yapmak isteyen girişimcilere, bir dünya markası ile yatırımlarının en çabuk karşılığını aldığı fast food sektöründe çalışma imkanı sunuyor.

Over the last period the speeding up of franchise takers cannot be caught up to. Amongst those are the two new branches of Mr.Kumpir. One of the best in the fast food sector, Altın Gıda A.Ş,continues to add fame to its name world wide. In Turkey it has 26 different branches and the latest 2 are in Jordan in Amman and Istanbul in Umraniye. Naturally the speed of investors taking franchises from us is due to the additional experience that Mr.Kumpir has in the fast food sector, the unmatchable flavours and most important of all after the investment the franchisee is not being left alone. After the investment Mr.Kumpir helps and directs with the setup, the training, the testing, logistics, consultation and many other subjects in this manner Mr.Kumpir helps those who wish to invest in the fast food sector, which enables a swift return of investment and to enact it with a world wide brand.

POPEYES’IN ZORLU CENTER’DAKİ YENİ RESTORANI HİZMETE AÇILDI POPEYES HAS NOW OPENED A RESTAURANT IN THE ZORLU CENTERPAYNA GROUP TAB Gıda güvencesiyle Türkiye’de başarılı bir büyüme hikâyesi ortaya koyan ve 10 yılda 40’dan fazla şehirde 170 restorana ulaşan Popeyes, lezzet duraklarına Zorlu Center’da hizmete açılan yeni restoranını ekledi. Popeyes, büyüme hikâyesi, ürün ve hizmet kalitesi ile Popeyes Global tarafından örnek model olarak gösteriliyor. Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TAB Gıda güvencesi ile istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Popeyes, yeni restoran yatırımlarını sürdürüyor. Hâlihazırda Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri konumunda yer alan Popeyes’ın Zorlu Center’daki yeni restoranı hizmete açıldı. Yurtiçinde 40’tan fazla şehirde 170’i aşkın restoranı ile müşterilerini ağırlamaya devam eden Popeyes, Popeyes Global tarafından büyüme hikâyesi, hizmet ve ürün kalitesi ile Ortadoğu bölgesi ve çoğu Avrupa ülkesi için örnek model olarak gösteriliyor. Popeyes a brand which works under the auspices of the TAB Gıda Holding, is continuing its successful Turkish enlargement. Within 10 years it has opened in more than 40 cities and reached the number of 170 restaurants. Now it has added another restaurant, this newest place for its tasty food is in the Zorlu Shopping Center. The story of Popeyes with its rapid enlargement,its product and its service high quality is often shown as a model for all.In the Turkish fast food sector, with the support of the sector leader TAB Gıda it continues its steady growth as it continues to invest in new restaurants. Presently it holds the position of being the biggest chicken restaurant chain in Turkey and now it has opened its newest restaurant within the Zorlu Center. As Popeyes continues to welcome its clients in its almost 170 restaurants in more than 40 Turkish cities because of its growth, its quality of service and product it is being seen as the model to follow both in the Middle East and throughout most of the European countries.

AĞUSTOS AUGUST 2017

37


SİMİT SARAYI’NDAN EDİRNE’YE YENİ MAĞAZA SİMİT SARAYI HAS OPENED A NEW BRANCH IN EDİRNE Simit Sarayı, günün her saati sunduğu yemek ve atıştırmalık ürünleriyle Edirne Erasta AVM’de hizmete açıldı. Açıldığı ilk günden itibaren Edirnelilerin uğrak lezzet noktası olan Edirne Erasta AVM Simit Sarayı Mağazası, günün her saati misafirlerine keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor. Simit Sarayı, zengin kahvaltı seçenekleri, börek çeşitleri, Simit Pizza, Saray Dürüm çeşitleri, çorba gibi geniş ürün yelpazesiyle müşteri memnuniyetini merkezine alıyor.

Simit Sarayı, which offers food and snacks at every hour of the day, has now opened in the Edirne Erasta Shopping Mall. From the moment of its opening there it has been the place to drop in at for all the Edirne people. The Simit Saray brand draws clients to itself by offering them an enjoyable venue, a very wide menu choice with its rich breakfast choices, its borek assortments, its Simit Pizzas, its Saray Dürüm choices and its wide choice of soups all of which make for the customers enjoyment.

USTA DÖNERCİ AIRPORT AVM’DE AÇILDI / TAVUK DÜNYASI RUSYA RESTORAN THE USTA DÖNERCİ HAS NOW OPENED IN THE SAYISINI 3’E ÇIKARDI / THE TAVUK DÜNYASI RESTAURANT BRAND HAS NOW AIRPORT SHOPPING CENTER döner lezzetini yüksek kalite ve hızlı servis anlayışıyla müşterilerine INCREASED THE NUMBER OF ITS RUSSIAN Geleneksel sunan Usta Dönerci, yeni restoranı ile Bakırköy Airport AVM’de hizmet BRANCHES TO 3 vermeye başladı. Türkiye’de hızlı servis restoran zinciri lideri olan TAB Gıda’nın Ödüllü lezzetlerini GAGAWA markasıyla yurt dışındaki lezzetseverlerle buluşturan Tavuk Dünyası, Rusya’daki şubelerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Tavuk ağırlıklı menüleri, doyurucu tabağı ve uygun fiyatıyla Türkiye’de yeme – içme sektöründe, kendine yepyeni bir kulvar açan Tavuk Dünyası, yurt dışı operasyonlarında da kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Yurtdışı yapılanması için oluşturduğu GAGAWA markası ile Rusya’da 2 şubesiyle hizmet veren Tavuk Dünyası, yeni restoranını Rusya’nın başkenti Moskova’da, şehrin güneybatısında yer alan Töpli Stan MEGA AVM’de açtı. Tavuk Dünyası, with its taste award winner the GAGAWA brand, continues adding branches within Russia. With its tavuk based menus, its big portions of food and its suitable prices it made a totally different place for itself within the Turkish fast food and beverage sector the brand also continues its enlargement abroad.With the brand name of GAGAWA which it took on for its nondomestic restaurants it opened 2 branches in Russia, now its new restaurant is in the south west in the Töpli Stan MEGA shopping Mall in Moscow the capital of Russia.The previous 2 branches were in the capital of Tataristan in Kazan and now its third in Moscow where Tavuk Dünyası continues to appeal to the Russian taste offering mainly chicken based menus in addition to first courses, red meat, childrens menus and dessert assortments.

38

AĞUSTOS AUGUST 2017

sektördeki 20 yıllık deneyimini aktararak yarattığı Usta Dönerci, İstanbul’daki lezzet ağına bir yenisini daha ekledi. Geleneksel döner lezzetini yüksek kalite ve hızlı servis anlayışıyla müşterilerine sunan Usta Dönerci, yeni restoranını İstanbul Bakırköy’de bulunan Airport AVM’de hizmete açtı. Kurulduğu ilk günden itibaren yatırım atağını sürdürerek kısa zamanda Türkiye genelinde 90’dan fazla restorana ulaşan Usta Dönerci, nefis et ve tavuk döner seçenekleri, çorba ve salatalar, birbirinden lezzetli yan ürünler ve tatlılardan oluşan zengin menüsü ile dikkatleri üzerine çekiyor. The Usta Dönerci, a brand which is known for the high quality of taste of its döner and its swift service has now opened a new restaurant in the Bakırköy Airport Shopping Center. The leader of the Turkish fast food sector, TAB Gıda, used its 20 years of experience in the sector when it brought into being Usta Dönerci within its network of tasty food restaurants. The high quality of its traditional döner taste and its real understanding of quick service are to be found at this new restaurant in the Bakırköy Istanbul airport. From the day that Usta Dönerci was formed it made a fast investment attack and presently has more than 90 restaurants throughout Turkey. It attracts attention to itself with its delicious meat or chicken döner choices, its salads and its soups infact all of its menu and dessert choices.


AÇI EĞİTİM KURUMLARI FRANCHISE VERECEK AÇI EĞİTİM INSTITUTIONS WILL OFFER FRANCHISES Kurumsallaşma sürecinde Ankara Sıhhiye – Strazburg caddesindeki altı derslikten oluşan ilk şubesiyle 1993 yılında eğitim vermeye başlayan Açı Eğitim Kurumları, şu an 70’e yakın ilde 100’ün üzerinde şubesiyle binlerce öğrenciyi sınavlara hazırlıyor. 2016 yılında tüm şehirlere yayılmak isteyen Açı Eğitim Kurumları sektörün içinden geçtiği zor şartlar göz önüne alınarak eğitim girişimcilerini destekleyici franchising avantajları sunuyor. Bu doğrultuda Açı, potansiyel iş ortaklarından Franchise giriş bedeli almayacak, açılacak kurumun il, ilçe, okul ve kurs merkezi özelliklerini göz önünde bulundurarak sadece teminat senetleri ve reklam katkı payı talep edecek. Alanında uzman öğretmenler ile öğrencileri YGS, LYS, TEOG’a hazırlayan aynı zamanda ortaokul, lise ve kolejlerinde eğitim veren Açı Eğitim Kurumları, bu yıl da tüm Türkiye’de büyümeye devam edecek. Eğitim ihtiyacının sürekli var olacağı düşünüldüğünde yapılan yatırımın 3-5 yıl içinde maliyetini çıkarması, eğitim alanını yatırımcılar için cazip kılıyor.

Açı Eğitim Kurumlar first began in 1993 in Ankara Sıhhiye-Strasburg thoroughfare its first branch taught six lessons, presently it has in near to 70 provinces almost 100 branches where thousands of students are prepared for exams. In 2016 Açı Eğitim Kurumlar being aware of the difficult times the sector was going through offered to those who wished to invest in the education sector supported franchising advantages. Under this system, they will not take a franchise entry fee and evaluating the province or district in which the education centers are to be opened they will only ask for payment for advertising and a note of guarantee. Teachers each specialized in their own subjects will prepare students for the YGS, LYS and the TEOG at the same time mid school, lise and college education will be given, consequently Açı Eğitim Kurumları will continue to enlarge throughout Turkey. Education is always an on going necessity and with return of investment within 3-5 years the educational sector is an appealing one.

BAYDÖNER, SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLİYOR BAYDÖNER SUPPORTS HEALTHY LIVING

K

alp Sağlığı için Baydöner, Türk Kalp Vakfı ile çok anlamlı bir gecede buluştu. Baydöner, Türk Halkının sağlığını korumak üzerine benimsediği politikalar çerçevesinde, Türk Kalp Vakfı ile özel bir geceye imza attı. Gece sonunda Baydöner Ailesi adına plaket alan Levent Yılmaz: “Her şey sevgiyle başlar ve sevgi kalptir. Kendinizi sevin ve kalbinizi koruyun. Stresten uzak durun ve doğru beslenin. Tam da bu motivasyonla hareket eden, mesleki ve toplumsal eğitim ve araştırmaları destekleyerek, Türk halkının kalp ve damar sağlığını koruyan ve halkı bu konuda bilinçlendiren Türk Kalp Vakfı ile böylesine anlamlı bir gecede birlikte olmaktan ötürü çok mutluyuz. Baydöner olarak, stresten uzak kalmanın ve doğru beslenmenin, yaşam kalitesi için önemli ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Türk halkını sağlıklı bir şekilde et ile buluşturmak bizleri çok mutlu ediyor.” dedi. Baydöner, 2006 yılından bu yana Türkiye ve dünya genelinde toplamda 116’ı şubeye ulaştı.

T

he Turkish Heart Foundation together with Baydöner met at an especially significant evening at which policies for the Health of the Turkish public were under discussion At the end of the evening when Levent Yılmaz accepted a plaquette on behalf of the Baydöner Family he said: “Love is the beginning of everything, and love means the heart.Love yourself and protect your heart.Stay away from stress and eat heathily.Support the principles, the communal education and the research being effected on these subjects.We are more than happy to come together on this meaningful occasion together with the Turkish Heart Foundation which protects hearts and veins in addition to arousing the Turkish public awareness on these subjects. We at Baydöner firmly believe that remaining away from stress and eating healthily are important and necessary for our quality of life.It makes us happy to be able to offer to the Turkish public the opportunity for healthy meat eating”. Starting in 2006 up until the present Baydöner has in Turkey and the world in total 116 branches.

AĞUSTOS AUGUST 2017

39


BAYRAMEFENDİ OSMANLI KAHVECİSİ BAYRAMEFENDİ AND OSMANLI COFFEE

B

ayramefendi Osmanlı Kahvecisi, köklü kahve kültürümüzü günümüze taşımak ve bizi biz yapan değerleri misafirlerimizle buluşturmak amacıyla 2011 yılında marka tescilini alarak faaliyetlerine başlamıştır. Bugün ülkemizin 72 ilinde 175 şubesiyle hizmet veren Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi, AR-GE alanına yaptığı yatırımla, ürün portföyünü sürekli olarak geliştirmektedir. Marka menüsünde, içeriği ve ismiyle, patentli ürünler yer almaktadır. Kalite standartlarını sürekli yükselten Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi, Haziran 2017’de, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından 5 ürününde “Üstün Lezzet Ödülü” kazanmıştır. Kahve, kahve ürünleri, özel üretim çay, salep, sıcak çikolata, çikolata ve pasta çeşitleri, limonata, dondurma, waffle ve sandviçten oluşan zengin menüsü ve yüksek kalite standartlarıyla Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi, misafirlerine sıcak ve konforlu bir ortamda hizmet sunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında şube ağını genişletme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi, Tokyo/Japonya ve Chicago/Amerika’da gerçekleştirilen uluslararası fuarlara katılarak ürünlerini Dünya’ya tanıtma fırsatı bulmuştur. Köklü lezzet geleneğini Dünya’ya duyurma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi, yurt dışında; Belçika, İtalya, Suudi Arabistan, Rusya, Almanya, Fas, Nijerya, Katar ve Balkan Ülkeleri ile franchising görüşmelerine devam etmektedir.

B

ayramefendi Osmanlı Kahvecisi began in 2011 when our brand became registered it had the ambition to welcome its clients and to offer to them the deeply ingrained Turkish coffee culture. Today with our 175 branches we serve in 72 provinces of our country. Because of the investments that we have made in R&D we are able to constantly widen the range of Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi. Within our menu patented brands are to be found. The Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi constantly improves on its quality standards. In June of 2017 the International Taste and Quality Institute made awards of “Best Taste Award” to 5 of Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi. Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi serves its customers in its cosy comfortable premises where they can find coffee, coffee products, specially produced teas, salep, hot chocolate, chocolate and cake assortments, emonade, icecream, waffles and sandwiches all of very high standard. The company continues to enlarge both domestically and internationally. It had the opportunity to introduce its products to the world when it participated in the Tokyo/Japan and the Chicago/ America International fairs. With its well rooted, traditional flavours it continues with the intention of introducing them to the world. Franchising talks continue abroad with Belgium, Italy, Southern Arabia, Russia, Germany, Morocco, Nigeria, Quatar and the Balkan States.

DAVID PEOPLE COFFEE & FOOD, RİTİM İSTANBUL’DA… DAVID PEOPLE COFFEE AND FOOD NOW AT RİTİM IN ISTANBUL...

“K

endini Şımart” mottosuna sahip David People Coffee & Food, İstanbul şubelerine bir yenisini ekledi. Maltepe’de yer alan Ritim İstanbul David People Coffee & Food, misafirlerini ağırlamaya başladı. “Bigboss” konseptine sahip Ritim İstanbul David People Coffee & Food’un menüsünde 3. nesil kahve çeşitleri, dünya mutfağına ait tatlılar, yemekler ve alkollü içecek seçenekleri yer alıyor. Geniş menüsüyle Ritim İstanbul şubesi, ister tek başına isterse arkadaşlarıyla hoş vakit geçirmek isteyenlere keyifli bir atmosfer sunuyor. Şubelerinde 3. Nesil Kahve çeşitlerine yer veren David People Coffee & Food, her yudumunda kahvenin tadını almaktan vazgeçemeyenler için Chemex, Syphon, Cold Brew gibi özel demleme yöntemleriyle lezzeti ve kaliteyi bir araya getiriyor.

40

AĞUSTOS AUGUST 2017

T

he owners of the slogan “Spoil Yourself” David People Coffee & Food have now added a new branch in Istanbul. It has recently begun to welcome guests there in Maltepe at the Ritim Istanbul. The owners of the “Bigboss” concept David People Coffee & Food offers on its menus 3rd generation coffee assortments, desserts from the world kitchen, food and alcoholic drinks. At its Ritim Istanbul branch with its wide menu range and its pleasant atmosphere it offers a place where alone or with friends one can enjoy a pleasant time. With its 3rd Generation Coffee choices David People Coffee & Food offers to coffee lovers specially brewed systems that with each sip of tastes such as Chemex, Syphon or Cold Brew offer both taste and quality.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


BABA DÖNER BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR / BABA DÖNER CONTINUES TO ENLARGE Baba Döner ilk şubesini 1998 yılında açmıştır. 1998 Yılından günümüze kadar geçen zamanda beyaz ette fark yaratmayı amaç edinmiştir. Kendine has özel organik sosu eşsiz bir lezzet sunmaktadır. Dönerlerimiz Gıda Mühendisleri gözetiminde üretim tesislerimizde üretilerek günlük olarak şubelerimize gönderilmektedir. Baba Döner hijyen, kalite ve sağlık standartları her zaman göz önünde bulundurmaktadır. Dinamik, güler yüzlü ve eğitimli personellerimiz ve sizlerin güveni en iyi şekilde sizlere hizmet vermeye daima devam edeceğiz. Baba Döner bünyesinde açtığı ve franchise verdiği tüm şubelerde standartlarını göz önünde bulundururken yatırımcısına da yüksek kar oranları sunmaktadır. Baba Döner yatırımcılara kaliteyi daima sunmaktadır. Baba Döner olarak hedefimiz her konuda işin en iyileri ile çalışarak Baba Döner markasını daima zirvede olmasını sağlamaktır.

Baba Döner opened its first branch in 1998. From the very beginning and continuing today it has always made it its aim to make a difference to white meat. An organic sauce which only they have enables them to offer incomparable flavours. Each day under the watchful eyes of their Food Engineers the meat is prepared within their own production units and each day sent off to their branches. Baba Döner always attaches great importance to hygiene, quality and health standards. Together with their smiling faced, dynamic and trained staff and your confidence in the brand they will always continue to serve you in the very best manner. Baba Döner carefully controls the standards of all the branches where it has franchisees while at the same time offering a good profit margin to them. Baba Döner always supplies its franchisees with the very best quality.

TÜRKİYE GENELİNDE BAYİLİKLER VERİLECEKTİR / THIS BRAND WILL GIVE FRANCHISES THROUGHOUT TURKEY Dünya çapında bir Franchise Topluluğu; Almanya’da yapılmış tekerlekler üzerinde Mobil Kahve dükkanı, size Özgür girişimciliğin fırsatını sunuyor. Yanınızda güçlü bir marka, oturmuş bir sistemin deneyim ve güvenliğine sırtınızı yaslayabilirsiniz. Bir çok insan kendi kahve dükkanına sahip olmayı hayal eder, ancak sermaye azlığından bu rüya gerçekleştirilemez. Coffee-Bike pahalı dükkan donanımlarına ihtiyacı olmadığı gibi giriş ücreti de düşüktür. Üç Tekerlek üzerine kurulu Mobil Kafeteryamız, organik sertifikasına sahip CAFERINO Espresso çekirdeklerinden dokuz farklı leziz Kahve çeşitlerini, Kahve severlere sunmaktadır. Organik kahvemiz % 100 yüksek kalite Arabica çekirdeklerinden oluşmaktadır. Kahvenin yanı sıra taze sıkılmış portakal suyu, çay, sıcak çikolata, su ve özel kurabiye de mobil kafeteryamızda hizmete sunmaktayız. This is a world franchise brand group.-It uses wheeled carts specially made in Germany and offers people the opportunity to become a free range entrepreneur. You have at your side a strong brand name,a proven system and the confidence that such support gives you. There are many people who wish to become owners of their own coffee shop but can’t achieve this dream because of lack of capital. Because Coffee-Bike does not need expensive premises the investment is low. The mobile three wheeled cafeteria offers coffee lovers the choice of 9 different brands of coffee made from organically certified CAFERINO Espresso beans that are 100% Arabian coffee beans.

44

AĞUSTOS AUGUST 2017

VEJETERYAN FAST FOOD ÇİĞKÖFTEM FAST FOOD VEGETARIAN ÇİĞKÖFTEM Çiğköftem, Türkiye’nin yurt dışında en fazla şubeye sahip gıda markasıdır. Türkiye, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, İngiltere, İsviçre, Macaristan gibi birçok ülkede faaliyet gösteren Çiğköftem, Avrupa Vejetaryenler Birliği üyesi olarak “Vejeteryan fast food” konseptiyle hizmet vermektedir. Geliştirdiği “üretici bayilik’’ modeli ile dünyanın dört bir yerindeki şubelerinde günlük-taze-katkısız çiğköfte satan tek markadır. This is the brand name of Çiğköfte which has the highest number of branches abroad. In addition to Turkey it has branches in Germany, Holland, France, Austria, England, Switzerland and Hungary. It is a member of the European Vegetarian Association and it has the concept of “Vegetarian fast food”. With the method which it has developed” the franchise producer”, only this brand has branches world wide where daily made, fresh, no additive çiğköfte are sold.


KEYİFLERİ YERİNE GETİREN LEZZET NOKTASI, COFFEE CARAMEL TO GET INTO A GOOD MOOD THE PLACE TO VISIT IS COFFEE CARAMEL Kahve tüketicisini yepyeni tatlarla buluşturmak için girdiğimiz bu yola, kahve sektöründe yer alan çeşitli markaları toplamda 200 bayiye kadar ulaştırdıktan sonra yeni markamız olan Coffee Caramel ile yolumuza devam ediyoruz. 2006 yılından beri kahve sektöründe yer alan önemli markaların yeni şubeler açmasına ve isimlerini duyurmasına bilfiil katkıda bulunduk. Açılan her yeni kafenin tadilatlarından kurulumlarına kadar bütün aşamalarında elimizden gelen çabayı göstererek, başarıya ulaştık. Gerek personel eğitimlerinde gerekse müşteri ilişkilerinde birebir faaliyet gösterdik. Personelimizin kalitemiz ve çizgimizden ödün vermeden, müşteri memnuniyetine odaklı olarak en iyi hizmet verebilmesini sağlamak bizler için önemliydi. Sonuçta faaliyet gösterdiğimiz tüm kafe restoranların Türkiye’de önde gelen markalar olmasını sağladık. We set off on this journey with the idea of offering coffee lovers totally different flavours and after reaching the market with more than 200 brands we now continue with our new brand Coffee Caramel.We have been in the coffee sector since 2006 and have helped the well known brands open new branches and make their brand names known. We assisted on all points of a new branch being opened, work on premises from start to finish of set up and were successful. We showed one by one the methods of training personnel and customer relationships. We never deviated from the high standard of our staff,our quality and always kept customer satisfaction as our focus point. Not viewing the services we have already given as sufficient, with the experience and know how we have obtained during the 11 years of business we have decided to offer an additional brand to coffee lovers.

ÖDEAL, YENİ ÜRÜNÜ “ÖDEAL POS” İLE HİZMETİNİZDE / ÖDEAL, WITH ITS NEW PRODUCT “ÖDEAL POS” IS NOW AT YOUR SERVICE MARKANIZI ORTADOĞU’YA TAŞIYIN POSITION YOUR BRAND IN THE MIDDLE EAST Türkiye’de tek yetkili temsilcisi Medyafors Fuarcılık A.Ş olan, Türk Markaları ile Ortadoğulu yatırımcıları bu yıl ikinci kez buluşturacak “The Global Franchise Market (TGFM) Fuarı” 29-30 Ekim 2017 tarihlerinde Dubai Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında (DWTC) düzenlenecektir. 50 ülkeden 60’tan fazla marka ve 1500’ün üzerinde ziyaretçinin katıldığı fuara sektörlerinde başarılara imza atmış markalar stantlarıyla yer aldılar. Bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Sayın Sultan Bin Saeed Al Mansouri himayesinde, Dubai Ticaret Odası, Dubai Turizm Ajansı ve Francorp Danışmanlık firması destek vermektedir. Medyafors Fuarcılık A.Ş.has the only official representationship which has the right to take Turkish brands to the middle east. This will be the second year that it introduces Turkish brands at “The Global Franchise Market (TGFM) Fair which is to be held 29-30 of October 2017 at the Dubai international Congress and Exhibition Palace (DWTC). More than 60 brands coming from 50 different countries and more than 1500 visitors were there and successful brands have already taken stands again. This year it will be held under the auspices of the United Emirates Economy Minister Sultan Bin Saeed Al Mansouri and The Dubai Tourism Agency while the Francorp Consultancy Company will give support.

Türkiye’de ilk kez akıllı telefonlar aracılığı ile banka ve kredi kartlarından ödeme imkanı almayı sağlayan Ödeal, Profilo Ödeme Sistemleri’yle birlikte Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor. Ödeal’ın yeni ürünü “Ödeal POS”, yeni nesil masaüstü yazar kasalara bağlanabilirken, anlaşmalı bankalar için tek POS üzerinden taksit imkanına ek olarak tüm bankalar için tek komisyon oranı gibi farklı avantajlar sunuyor. Ödeal Cepte POS uygulaması ile Türkiye’de ilk kez, işletmelere cep telefonları üzerinden banka ve kredi kartlarıyla tahsilat yapma kolaylığı sağlayan Ödeal, geliştirdiği yeni ürünü “Ödeal POS” ile ödeme sistemlerine yeni bir bakış açısı getiriyor. Ödeal together with the Profilo Payment Systems has brought another ‘first’ to Turkey with the system of smart phones providing the ability to pay banks and credit cards. This new Ödeal product the “Ödeal POS” can now be tied in to the new age table top cash register and will have the ability to act with agreed banks from one single POS thus offering installment services and other advantages such as all the banks using the same % of commission. With this new “Ödeal POS” system which Ödeal has developed they have brought a new manner of viewing the total payment system.

AĞUSTOS AUGUST 2017

00


LITTLE CAESARS PİZZA’DA DİJİTAL DÖNÜŞÜM THE LITTLE CAESARS PİZZA BRAND BECOMES DIGITAL Nefis kenarın mucidi Little Caesars Pizza, “Sezar Akademi E-Öğrenme Platformu” ile çalışanlarına online olarak mesleki ve kişisel eğitim fırsatı sunuyor. Little Caesars Pizza çalışanları, tüm pozisyonlar için özel olarak tasarlanmış eğitim programlarına, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan, Sezar Akademi’yle kolaylıkla ulaşabiliyor. Little Caesars Pizza, çalışanlarına sunduğu bu platformla hem dijital dönüşümü destekliyor hem de dijital mecraları eğitim için de en etkili şekilde kullanmayı hedefliyor. Pizza denince tüm dünyada ilk akla gelen markalardan Little Caesars Pizza’da dijital dönüşüm başladı. Pizzadaki öncülüğünü dijital platforma da aktaran Little Caesars Pizza, Mayıs ayında hayata geçirdiği “Sezar Akademi E-Öğrenme Platformu” ile tüm çalışanlarının onlara özel tasarlanan eğitim programlarına, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan ulaşmalarını sağlıyor. Eğitimleri, değişen sektör koşullarına ve ihtiyaçlara göre Genel Müdürlük ve Restoran çalışanları için ayrı ayrı planlayan Little Caesars Pizza, bu platform ile dijital dönüşüm için büyük bir adım daha atıyor. Sezar Akademi, çalışanların mesleki yeterliliklerini ve kişisel gelişimlerini destekleyecek yüzlerce içerik barındırıyor. Sezar Akademi’de bulunan eğitimler, tüm öğrenme modellerine hitap edecek şekilde görseller, etkileşimli içerikler, videolarla zenginleştirilmiş ve daha eğlenceli bir hale getirilmiş şekilde çalışanlara sunuluyor. Little Caesars Pizza, eğitim sistemini her bir yöneticinin aynı zamanda “iyi bir eğitimci” olmasını sağlayacak şekilde kurguluyor. Sezar Akademi’yle eğitimlerini pekiştiren Little Caesars Pizza çalışanları, her yerde, kolayca içeriklere ulaşabilmelerinin yanı sıra kişisel gelişimlerini de sürdürüyor.

The inventor of that wonderful taste Little Caesars Pizza has now opened the”Sezar Academy E-Teaching Platform.This offers to its employees the opportunity of learning online, both professionally and personally.All employees can without problem of place or time reach these programs which are specially prepared for each level of position on line. This opportunity which Little Caesars is offering to its staff both turns to digital and channels that education so that it appears in a manner which will influence all. When the word Pizza is pronounced the first brand which comes to mind is Little Caesars and now the brand becomes digital. It is now placing the details of its pizza leadership on line, The brand brought the “Sezar AkademyE-Learning Platform” into being in the month of May. By means of this program all its employees are able to view education for their own level of position at any time and place. The education takes into account the changing sector factors and needs and offers different programs to those working in the restaurants and to those who are in general management. For the Little Caesars Pizza brand this means another important step taken digitally. The Sezar Akademy offers hundreds of detailed formats for the staff both to improve their working position and also to educate personally. The program is effected in such a manner as to interest people of all levels of education, implicit details, and videos so that the subjects also become amusing its form is at the same time teaching but also making those who are taught into good teachers. With this Sezar Academy education Little Caesars Pizza is making it easy for the staff to reach the programs while at the same time increasing their own personal improvement.

AZ YATIRIM, ÇOK KAZANÇ: ŞIMARIK AKSESUAR / LOW INVESTMENT, HIGH PROFIT; ŞIMARIK AKSESUAR 2005 Yılında Samsun ilinde kurulmuş olan Şımarık Aksesuar, 2010 yılında merkezini İstanbul Tahtakale bölgesine taşıyarak ucuz kaliteli ve bol çeşit felsefesi ile Kendinizi Şımartın sloganı ışığında yurt içinde mağazalaşmaya başlamıştır. Satışa sunduğu ürünlerinin %80’i kendi atölyelerinde üreten Şımarık Aksesuar; gelen yoğun yatırımcı talepleri doğrultusunda 2016 yılı haziran ayı itibarı ile bayilik - franchise vermeye başlamıştır. Kısa sürede mevcut 12 mağazasına eklenen 6 yeni franchise noktası ile birlikte büyümeye devam etmektedir. Şımarık Aksesuar girişimcinin dostu isim hakkı bedeli yok! Reklam katkı payı yok! Cirodan pay yok! Şımarık Aksesuar was formed in 2005 in the province of Samsun the in 2010 it brought its central to Tahtakale in Istanbul. From there under our slogan of ‘Kendinizi Şımartın’ (Spoil Yourself’) we began to set up shops. Our product line is cheap quality and lots of choice. 80% of our products are produced in our own work rooms; We began to receive many requests from investors and so in answer in June of 2016 we began to give franchises. In only a short time we added 6 new franchise branches to the already existing 12 shops and so continued our enlargement. For those the friends who become entrepreneurs with Şımarık Aksesuar there is no royalty for brand name! No fee for advertisment! No % of turn over!.

00

AĞUSTOS AUGUST 2017

SABUN DÜNYAM FRANCHISE VERİYOR THE SABUN DÜNYAM IS NOW GIVING FRANCHISES Firmamız gliserinli doğal sabun alanında faaliyet göstermektedir. Düşük sermaye ile kısa sürede yüksek kazanç elde etmek, gelecek kaygısı ve iş stresi yaşamadan, huzurla para kazanmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Şimdi, zaman kaybetmeden bayilik formunu doldurarak detaylı bilgi edinebilir ve kendi işinizin patronu olmanın ilk adımını atabilirsiniz. We are a company which produces natural soap combined with glycerine. If you are a person who wishes to make a small investment which in a short time will show return of your investment capital without going through the stress of work and the fear of the future, you are in the right place. Now, without wasting time, fill in a franchisee candidate form, then you can rapidly obtain complete details of us and you can take the first steps in becoming the boss of your own business.


SINCERELY YOGURT TÜRK GİRİŞİMCİSİYLE BÜYÜYECEK

THE BRAND OF SINCERELY YOGURT WILL BE ENLARGED BY TURKISH INVESTORS ABD merkezli Ablak Holding Grup şirketlerinden biri olan Sincerely Yogurt Çırağan sarayında dün düzenlenen Marka Tanıtım Toplantısında Türk girişimcilerle bir araya geldi. Ablak Holding Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kübra Nefise Kalkan, Ablak Holding Franchise Geliştirme Direktörü Jeff Young Ablak Holding Operasyon’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Anil Semelbauer ve Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda markanın tanıtım lansmanı yapıldı. Toplantının açılışını gerçekleştiren Ablak Holding Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kübra Nefise Kalkan; “2009 yılında, sağlığı ön planda tutarak ve topluma hizmet etme isteğine dayanan prensiplerle ilk yerini açan Frozen yogurt markası Sincerely Yogurt, Amerika’da en hızlı büyüyen Frozen Yogurt franchise zinciridir. Zengin ve farklı dondurulmuş yogurt çeşidi ve 80’in üzerinde malzeme seçenekleriyle Amerika ve Meksika’da oldukça popüler.

Sincerely Yogurt, one of the companies which work under the auspices of the Ablak Holding Group which has its central in the USA, was introduced to Turkish investors at a Brand Introduction Meeting which was held at the Çırağan Palace. The Ablak Holding Director of International Business Development Kübra Nefise Kalkan, the Ablak Holding Franchise Development Director Jeff Young and the Assistant to the Chairman Anil Semelbauer were all there and the Medyafors Fuarcılık General Manager Aycan Helvacıoğlu was the speaker at this introductory meeting. The opening was effected by Kübra Nefise Kalkan who stated; “The Frozen yogurt brand of Sincerely Yogurt opened its first branch in 2009 with its principles of health and the wish to serve the public.It has become the swiftest enlarging brand of Frozen Yogurt chains in America.It is popular both in America and in Mexico with its rich and varied frozen yogurt choices and the possibility of choosing from more than 80 ingredients. Now,our brand which means to enlarge by means of the franchising system, wishes to come together with dynamic Turkish Investors and introduce the product to the Turkish market.

İTALYAN YATAK MARKALARI, YATCOP İLE MAĞAZA ATAĞINA KALKTI! ITALIAN BED BRANDS HAVE JOINED YATCOP IN OPENING SHOPS! YATCOP, 2013 yılından bu tarafa 125 satış noktasına ulaştığı Türkiye’nin yanı sıra Türki Cumhuriyetler ile Orta Doğu’daki 17 ülkede temsilciliğini yürüttüğü İtalyan Magniflex ve By Tonino Lamborghini marka yataklarında mağazalaşmaya gidiyor. “Günde 10 bin yatak üretim kapasitesine sahip Avrupa’nın yarım asırlık İtalyan devi Magniflex’in tüm uyku ürünlerini, By Tonino Lamborghini yatakları ile birlikte Edirne’den Kars’a Türkiye’nin 81 ilinde Sleep Shop mağazaları üzerinden müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz” diyen YATCOP Yönetim Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, ilkini İstanbul Etiler’de açacakları Sleep Shop mağazaları için ülke genelinde bayilikler vereceklerini söyledi.

The Italian Magniflex and By Tonino Lamborghini brands have 17 representatives in the Turkish Republics and in the Middle East as well as in Turkey where YATCOP started in 2013 and now has 125 sales points. They are now widening their shop scope. The YATCOP Board of Directors Chairman Davut Altunbaş stated “The huge Italian brand of Magniflex,in business for half a century,has the capacity to produce 10,000 beds daily together with all other bedding requirements and by adding that brand to the Tonino Lamborghini brand of beds we intend to set up ‘Sleep Shops’in 81 districts from Edirne to Kars throughout Turkey.The first of these will be in Istanbul in Etiler.” He also said that they would be giving Sleep Shop franchises throughout the country in general.

AĞUSTOS AUGUST 2017

47


MÜZİĞİN EN LEZZETLİ HALİ: BURGERSOUND THE BEST MUSIC IS THE BURGERSOUND Son Over üç yıldır Türkiye’de ev yapımı üretimlerin tüketici nezdinde beğenilmesinin ardından yoğun bir “Homemade” akımı başlamıştı. Bunlardan en dikkat çekerek fark yaratanları “Burger zincirleri” oldu ki, bunların birçoğu tüketici tarafından sevilirken, bir kısmı da benimsenmeyerek pazarın dışına itildiler. Burada belirleyici olan şey lezzetlerin benzersizliği kadar konseptler de oldu. Tüketicinin sevebileceği noktalara en güzel şekilde dokunmayı başaran firmalar ayakta kalmayı ve büyümeyi başardılar.

the last 3 years people began to enjoy the flavours of’Homemade ‘again and this has turned into a really strong trend. Within this trend the Burger sector has been the one which was most obvious.While some of those were loved by the customers some were disliked and were in fact pushed out of the market. That movement was dislike of the taste but of equal importance was the dislike of the concept. Those brands who were able to appeal to the likes of the clients were the companies who were successful, hung on to their businesses and enlarged.

Antalya’nın en çok ses getiren, en lezzetli ev yapımı burger mağaza zinciri olan BurgerSound da bunu hakkıyla başararak arzulanan bir marka konumuna yükseldi. Sonrasını da hızlı bir Franchise dönemi izledi ve bu süreç hala devam ediyor. Burgersound’un tüketici kitlesince böylesi benimsenip sevilmesi girişimcilerin de dikkatinden kaçmadı. Kendine has, katkısız sosları ve doğal eti, taze ekmeğiyle tüketici gözünde özel bir yer edinen BurgerSound, bunların yanında ev yapımı içecek seçenekleri ve eşsiz speciallerle adından söz ettiriyor. Şimdi de bu adından söz ettiren lezzetlerini tüm ülkeye sunarak Türkiye’nin dört yanında ses getirmenin peşinde… Hijyen ve kalite standartlarına gösterilen özen sayesinde, çocuklu ailelerin ve çocuk hedef kitlenin de hayranlığını kazanmayı başaran BurgerSound, bu kaliteyi sürdürebilir hale getirmek için kolları sıvadı.

In Antalya one of those which was most talked about was BurgerSound the chain which served the most tasty homemade burgers they became rightfully a brand which was in great demand. After that a strong period of franchise occured and in fact is still continuing, the fact that customers were greatly enjoying the BurgerSound product had not escaped the eyes of investors.

15. Franchising ve Markalı bayilik fuarına katılacaklarını açıklayan Emir Çil, “Bu girişimleri sadece büyüme atağı olarak görmemek lazım, bu aynı zamanda yükselen bir değerin günden güne Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı vermesi demek. “ dedi. Antalya’nın en çok takip edilen ev yapımı burger restaurantı BurgerSound’un, yeniliği ve lezzet peşinde harcadığı mesaiyi arttırarak devam ettirdiğini ayrıca vurgulayan Emir Çil, “Ekibimize yeni katılacak olan girişimcilerle bu adımlarımız daha güçlenecek ve ses getiren lezzet, yalnız ses getirmekle kalmayıp, yenilikleri ve benzersizlikleri de Türkiye’ye taşıyacak.” dedi.

48

AĞUSTOS AUGUST 2017

A taste special to itself,sauce which does not contain artificial additives,proper meat together with very fresh bread all prepared in front of the customers this was how BurgerSound became so well liked and now homemade beverages and specialities are being mentioned. Now the brand is moving to spread the flavour, which has made it so popular, throughout Turkey. BurgerSound pays particular attention to hygiene and quality high standards another reason why it has won the admiration of families with small children and so the brand works hard on its systems which can contsnue to carry this quality forward. Emir Çil stated that the brand will be participating in the 15th Franchising and Brand Fair and went on to say “Our attendance should not simply be seen as a move to enlarge, it should also be viewed as an enterprise which is increasing in value and seriously adding to the Turkish economy”. Burgersound is spending extra time on new ideas and even more tasty flavours. Emir Çıl added “The new investors who will join our team will strengthen us even more and the flavour which is so much discussed will not only be discussed its will be spread throughout Turkey.


KEMAL USTA WAFFLES Kemal Usta Waffles’ın kurucusu Sayın Kemal Özelgil, 1963 yılında meslek hayatına atılarak ağabeyi Sayın Burhan Özelgil ile birlikte Özen Pastanesinde pastacılık mesleğine girmiş ve bir yıl sonra waffle ile tanışmıştır. 1969’da Büyük Tarabya Oteli, usta yardımcılığı, daha sonra aynı otelde Macar Baroş Geza ve Necip Usta ile 1978 yılına kadar başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütmüştür. 1980 yılında Acıbadem’de Bambi Pastahanesi’ni açmış, 1987 yılında Bambi Pastahanesi’nde hazır toptan pasta, kup ve tatlı çeşitleri geliştirerek mesleğinde haklı bir üne kavuşmuştur. 1999 yılında Moda’daki ilk Waffles mağazasını açmıştır. 2011 yılında, “konsept mağaza” konusunda Almanya’ da lider AICHINGER firmasının Türkiye mümessili olan Sabine Yenen (Studıo Modart) ile Kemal Özelgil’in birlikte çalışmaları sonucu waffle mağaza konsepti geliştirilmiştir. Bununla birlikte waffle mix hazırlama, hijyen, sunum, satış tezgahının dizaynı hülasa waffle ile ilgili tüm cihaz ve malzemelerinin Türkiye’ de ilk defa ar-ge çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

The founder of Kemal Usta Waffles, Mr Kemal Özelgil, began his business life in 1963 when together with his elder brother Burhan Özelgil they started Özen Cake shops. One year later they learned about waffles. In 1969 at the Big Tarabya Hotel, with the help of a skilled foreman, later again in the same hotel, together with the Hungarian Baroş Geza and Master craftsman Necip they continued their work very successfully until 1978. In Acibadem in 1980 they opened Bambi cake shop. By 1987 Bambi Cake shop sold cakes wholesale, had increased their their desert assortments and had rightly gained fame in their sector. In 1999 they opened their first waffle shop in Moda. In 2011, Kemal Özelgil working together with the Turkish representative of the German AICHINGER a leader company. Sabine Yenen (Studio Modart) developed the waffle concept shop. Together with this, preparation of waffle batter, hygiene, presentation, design of selling space, machines and ingredients in a word everything to do with waffles. For a first time in Turkey R&D work was effected. We choose the franchise system in 2012. With that system the 2012 yılında franchise sistemini seçtik. Francihise sistemi ile marka brand name becomes quickly known. In Moda our product was bilinirliğinin hızlı bir şekilde artması sebebi ve Moda’da çok rağbet being met with great interest and we wished to spread our outlets gören ürünlerimizin yurt sathına yayılmasını arzuladığımızdan bu throughout the country. That is why we chose this system.

sistemi benimsedik.

HEDEF ORTADOĞU VE RUSYA PAZARI RUSSIA AND THE MIDDLE EAST MARKETS ARE THEIR GOAL 15 milyon liralık hediyelik meyve pazarında yüzde 67 payla lider konumda bulunan Nefis Demet, 2 yeni şube ile büyümeye devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet veren Nefis Demet, şimdi de Ankara ve İzmir’e şube açarak ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Nefis Demet Genel Müdürü Devrim Aydın 2008’de girdiği hediyelik meyve pazarında emin adımlarla ilerlediğini vurgularken sözlerine şöyle devam etti: “ Müşterilerimizin memnuniyeti sayesinde pazarda lider konumda bulunmak çok gurur verici. Kadın girişimci olarak girdiğim bu sektörde şuan 60 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yeni açacağımız şubeler ile Ortadoğu ve Rusya pazarına açılmayı planlıyoruz. Gerekli görüşmeleri yaparak 2017’nin sonlarında bu şubelerimizi hizmete açacağız.”

Nefis Demet, with 67% of the 15 million liralık gift fruit market leads that sector. It continues to enlarge with 2 new branches. Mainly it is in Istanbul, but it also gives service throughout Turkey and now with the opening of the 2 branches, one in Ankara one in İzmir it continues to offer its products for the delight of its clients. Devrim Aydın who is General Manager of Nefis Demet said they entered the sector in 2008 and had effected extremely good progress she continued: “We are very proud that we became leaders in the sector because of the satisfaction of our clients. I entered this sector as a female entrepreneur and presently am giving employment to 60 people. We plan that our new branches will be in the Middle East and in Russia. The necessary talks are continuing and we shall open those branches towards the end of 2017.”

AĞUSTOS AUGUST 2017

49


GIDA SEKTÖRÜNÜN YÜKSELEN YILDIZI: PAYNA GRUP THE RISING STAR IN THE FOOD SECTOR: THE PAYNA GROUP T T

ürkiye’de 90 mağazada müşterilerle buluşan Payna Grup, Erciyes Börek, Pastannecim ve Dilim Börek markalarını bünyesinde barındırıyor. Payna Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eker sektörde kendilerinden ödün vermeden, hızlı bir şekilde büyüme hedefleri olduğundan bahsediyor ve bu doğrultuda sektörde sağlam adımlarla ilerliyor.

2003 yılında ilk mağazalarını açarak Erciyes Börek’i bizlerle buluşturup sektördeki serüvenine başlayan Serdar Eker, şu an börek ve baklavada en yüksek perakende cirosu olan firma haline dönüştüklerini söyledi. Bunun nedenini de herkesin “anne lezzeti” diye tarif ettiği tadına ve güler yüzlü, kaliteli hizmetlerine bağlı olduğunu belirtti. Serdar Eker, 2015 yılından itibaren Dilim Börek’i de bünyelerine katarak kısa sürede 36 şubeye ulaştıklarını, böylece daha fazla misafir ağırladıklarını ve onları geleneksel lezzetlerle buluşturduklarını söyledi. Tepsi börekçiliğini yıllar içinde farklı bir vizyonla sektör haline dönüştürdüklerini anlatan Serdar Eker, en kaliteliyi, en uygun fiyatlara alma fikri ile yola devam ettiklerini, müşteri memnuniyetini ön plana alan politikaları ve kendi sektörlerinde pek rastlanmayan farklı kampanyaları ve satış stratejileri ile her yıl %40 oranında büyüme kaydettiklerini sözlerine ekledi. Payna Grup’un bünyesinde bulunan 90 şubesi ile hizmet verdiğini belirten Serdar Eker, 2018 sonunda şube sayısını 150’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni konseptleriyle, daha uygun mağaza maliyetleriyle, daha çabuk büyüyeceklerini belirten Serdar Eker, mahalle börekçiliği konseptini tüm Türkiye’ye yaymayı hedeflediklerini belirtti.

50

AĞUSTOS AUGUST 2017

he Payna Group within its auspices has the brands Erciyes Börek, Pastanecim and Dilim Börek. The Chairman of the Board of Directors Serdar Eker stated without respite the company was continuing to enlarge and was progressing with strong sure steps. They began with their first shop in 2003 then joined to it the Erciyes Börek brand and now Serdar Eker says that today they have become the largest turnover volume company in the börek and baklava sector, he continued that the reasons for such a success were the “anne lezzeti” (mothers cooking) tastes, the positive smiling faces of the staff and the extremely good service which they offered. Serdar Eker said in 2015 they had added Dilim Börek to their group and in only a short time had reached 36 branches so they were now able to welcome more guests and offer the traditional tastes to them. Serdar Eker also explained that as time passed they had brought a different vision to the sector of tray börek, the best quality at the best prices was the direction they were taking, their policy is always to keep customer satisfaction as the most vital point and in addition to that they offer many different sales campaigns something not often seen in that sector, and with those sales strategies they see a turnover increase of 40% yearly. Within the Payna Group they presently serve from 90 branches said Serdar Eker but they had the plan to have a total of 150 by the end of 2018. He added that with their new concepts and their more minimal shop investments they would increase more rapidly and they would spread the concept of the local börek shop throughout Turkey.


TATLISES GIDA 1990

yılında İbrahim Tatlıses tarafından kurulan Tatlıses şirketler grubu, günümüze kadar bünyesinde; Tatlıses Gıda, Ses Ajans, Tatlıses Turizm, Tatlıses Havacılık ve Tatlıses Prodüksiyon Hizmetleri ile faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmüş ve yatırımlarına ara vermeden devam etmiştir.

İbrahim

2010 yılında Tatlıses Gıda bünyesinde kurulan Tatlıses Çiğ Köfte, kurulduğu ilk andan itibaren geleneksel çiğ köfteyi yurtiçi ve yurtdışında temsil etmeyi misyon edinmiş ve bu konuda yaptığı çalışmalarla kısa sürede amacına ulaşmıştır. Tatlıses çiğ köfteden sonra yatırımlarına devam ederek Tatlıses lahmacun ve Tatlıses Europe konseptleri ile franchise vermeye başlamıştır.

In 2010 under Tatlıses Gıda, Tatlıses Çiğ Köfte was formed and from the moment it was established it made a mission of representing the traditional Turkish Çiğ köfte both at home and abroad. With the work it effected it rapidly reached its goal. After Tatlıses çiğ kofte, investment continued, Tatlıses Lamacun and Tatlıses Europe concepts were set up and the company began to give franchises.

Türkiye genelinde ve Avrupa’da 257 adet Tatlıses çiğ köfte, 11 adet Tatlıses Lahmacun ve 7 adet Tatlıses Kebap restoranlarıyla müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Franchise sektörüne başlarken; markanın getireceği avantajların farkında olan firma; bu avantajını ürünlerine yansıtarak, kısa sürede müşterilerinin gözünde güven markası olmayı başarmıştır.

The company continues to serve its customers in its European and Turkish restaurants which are 257 çiğ köfte, 11 Tatlıses Lahmacun and 7 Tatlıses Kebap. When the company first started to give franchises it was aware of the great advantage the brand name would offer, it joined the advantages to the product and in only a short time was successful in being a brand which was really trusted by customers.

Tatlıses gıda faaliyet gösterdiği sektörde güvenilirliğiyle, girişimciliğiyle ve saygınlığıyla başarılarının sürekliliğini sağlayarak gıda sektöründe uzun yıllar hizmet etmeyi vizyon edinmiştir.

Tatlıses with the actions that it has effected in the food sector has ensured its position there on a long time basis as a company which is trustworthy, enterprising and respected.

Tatlıses gıda; ürünlerinin kaliteli ve katkısız olması ile birlikte kaliteli hizmet anlayışını misyon edinerek hedeflerine ulaşmıştır. Ayrıca Tatlıses çiğ köfte; 2012 ve 2016 yıllarında, Tatlıses Lahmacun ise; 2014 yılında İTQİ Avrupa Tat ve Kalite Ödülüne layık görülerek ürünlerinin üstün lezzetini ve kalitesini bu ödülle taçlandırmıştır. Bunun yanı sıra TSE ve Gimdes Helal sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

Tatlıses gıda;with the quality of its product and the fact that the product has no artificial additives together with the good service which it gives has reached the goal which it set for itself. In addition Tatlıses çiğ köfte in 2012 and 2016 and Tatlıses Lahmacun in 2014 received the İTQİ Europe Taste and Quality award a feat which crowned the superior taste and quality of their product. As well as those awards the company has gained the rights to the TSE and Gimdes Helal certificates.

Tatlıses established the Tatlıses Company Group in 1990 its enlargement and its investments have been on going. Today under its auspices the companies of Tatlıses Gıda,Ses Ajans, Tatlıses Turizm, Tatlıses Havacılık and Tatlıses Prodüksiyon Hizmetleri are to be found.

AĞUSTOS AUGUST 2017

51


å

FRANCHISING SİSTEMİ İLE DOĞRU ADIMLAR

RIGHT STEPS WITH FRANCHISE SYSTEM İLHAN ERKAN • ilhane@tabgida.com.tr

TAB GIDA

Bu güne kadar yapmış olduğunuz işinizin farklı ve özel olduğunu düşünüyor musunuz? Arkadaşlarınız, aileniz daha da önemlisi müşterileriniz size her gün işinizi franchise etmenizi veya kendilerine franchise vermenizi talep ediyorlar mı? Gerçekten franchising hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? İşiniz veya Konseptiniz gerçekten franchise edilebilir mi? Nasıl edilebilir? Ne kadara mal olur? Başarılı bir franchisor olmak için gerekli yeteneklere sahip misiniz? Bu makalede bu sorulara cevaplar vereceğiz. Sisteminizi veya Markanızı büyütebilmek adına doğru adımlar atmanıza destek olacak franchising sistemi konusunda daha fazla bilgi sahibi olabileceksiniz. Franchising her işletme için doğru gelişme stratejisi olmasa da franchising’in sunduğu büyüme potansiyeli alt yapısı gelişmiş işini yazılı kurallara dökmüş şirketler için önemli avantajlar sağlamaktadır. Franchising nasıl işler? Genel olarak belirtmek gerekirse, franchising, isminizi ve işletme sisteminizi kullanacak olan bağımsız yatırımcılara franchise haklarının verilmesiyle yeni işletmelerin açılması demektir. Bir franchisee franchisor’a bir franchise ücreti öder ve bunun karşılığında da işi nasıl işleteceği konusunda eğitim alarak franchise ticaret markası altında iş yeri açma ve işletme hakkını elde eder. Bazı durumlarda bu ücret yer seçimi vb gibi ek hizmetleri de kapsar. Birçok sistemde franchisee’ler isim hakkı dışında aylık royalty ücreti de öderler (ortalama satışların yüzde 4-10’u- reklam, pazarlama, satış, işletme rehberliği, finans ve insan kaynakları danışmanlığı ve diğer hizmetler, eğitim ve sürekli destek için). Belki de sizin ve markanız açısından en önemlisi, franchisee nin işe başlamak için gerekli olan sermayenin ve yatırımın tamamını karşılıyor olmasıdır. Franchisee sizlerin sunacağı destekler ile önüne çıkabilecek olumsuzlukları aşabilmeyi bekler ve tabi ki tüm maddi riskler kendisine aittir. Neden Franchise? Franchising Sistemi, Markanın kendi öz sermayesi ile daha fazla mağaza açmak gibi daha geleneksel olan büyüme yöntemleri ile karşılaştırıldığında birçok çekici özelliklere sahiptir. Tipik olarak şirket işletmeleri olarak adlandırılan ve işletilen mağazaların sahipleri sizler olursunuz ve yatırımın tamamını da sizler sağlarsınız. Şirket mağazasının kazandığı gelirin tamamını siz alırsınız ancak zararın tamamından da siz sorumlu olursunuz. Eğer orijinal işinizde oluşturmuş olduğunuz değerleri koruma konusunda hırslıysanız ve bunu yapabilecek tek kişinin siz olduğuna inanıyorsanız söylenecek bir şey yoktur. Ancak çok daha hızlı büyümek istiyorsanız ve rekabet eğrisinin ilerisine geçmek istiyorsanız bu ilerlemek için en iyi yol olmayabilir. Şirket’e ait yeni mağazalar açmak sermaye ve zaman gerektirir ayrıca işler iyi gitmezse de riskin tamamı da sizin üstünüzde kalır. Ve sizin bulunduğunz yerden yani merkezden çok uzakta olan operasyonları yönetmek te de oldukça zorluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

52

AĞUSTOS AUGUST 2017

Do you think your job is special and different? Is your friends, your family especially your customers asking you franchise or giving to them franchise from you ? How much information do you have about franchising ? Can your job and concept really franchised? How can? How much it coasts? Do you think you have enough ability to be a franchisor? We will answer this questions in this article. You have more information about franchising system for improving your system and your brand. Franchising is not for all bussinesses but also business that have strong undersground , franchising is providing lots of advantages for them. How does franchising work ? Generally franchising means , you will give all the reserved rights of your business and your name to independent entreprenuers and opening new branches. Franchisor paying the charge and got educated by business owner about managemet system and will have all right to open branch and manage it. Some case this charge covers choosing place and the other services. In lots of system franschisor s paying not only brand charge but also royalty charge monthly. ( for 4-10 avarage of advertisement , marketing , sales , managemet guide, finance and human resources consultancy and the other services. ) Maybe the important thing for your brand for starting franchise is your budget. Your budget needs to cover your investment coast. Franchising system supports you if there is negative situation but about financial risk all the responsibility is on the branch owner. Why Franchise ? If you compare Franchising system with traditional growt h method, francihing have more attractive specialities. You will be owner of typical companies management branches and you will provide all budget by yourselves. You will have also all the incomes but about losses you will be responsible for that. If you have ambitions to keep your values on you original bussiness there is nothing to say about it. But if you would like to grow fast and want to be in competition curve this choise might be not good choice. Opening new branches for the company needs to have budget and if the things not going well all the risk will be on you. And manage far branches operations from the main office will not easy for you. First lets evaluate budget. If you have one or two working unit and if your concept is new or unknown yet, banks may not be providing credit for your growth plans. Banks want to see successful companies that have strong history. Young and not proven companies may not have chanceto find profitable credit. If we talk about Companies branches management ; Does your present bussines have enough


İlk önce sermaye konusunu değerlendirelim. Eğer sadece çalışan bir veya iki biriminiz varsa veya konseptiniz yeni veya çok tanınmamış bir konseptse, bankacılar size hızlı bir gelişme planlaması için uygun kredi imkanları sunmayabilirler. Bankalar karşılarında geçmişi olan başarılı şirketleri görmek isterler. Genç ve kendini kanıtlamamış şirketlerin uygun kredi bulma şansı olmayabilir. Şirket mağazalarını işletmeyi ele alırsak; Mevcut kuruluşunuz paranızı ve itibarınızı yönetecek (özellikle merkezden uzakta görev yaparlarken) birçok sayıda personeli işe alacak, eğitecek ve denetleyecek yeterli kapasiteye sahip mi? Ayrıca şirket mağazalarının açılması yavaş ilerleyen bir süreçtir. Çünkü bir seferde her yerde olamazsınız ve genellikle de işin sahibi yeni mağaza müdürü bulmak ve eğitmek için aylar harcar. Tüm bu nedenlerden dolayı franchising sistemi bir işi minimum sermaye ve riskle büyütmenin en iyi yoludur. Ve bu sistemi dikkate almaya değecek birçok avantajlar sunmaktadır. ➤ Siz başkasının yani yatırımcının parasını kullanarak büyürsünüz. ➤ Franchisee’ler işe almalardan, kiralamalardan ve mağaza açma vb. yatırım giderlerinden sorumlu oldukları için sizin riskinizi azaltırlar. ➤ Franchise’ler ile hızla yeni mağazalar açılabilir. Yeni konsept rekabetin önüne hızla geçebilir. ➤ Franchise sahipleri oldukça motiveli işletmecilerdir. İşlerinin başında durdukları için sizlerden aldıkları bilgi birikim ve desteğe deneyimlerini katarak büyük başarı yakalayabilirler. İşinizi franchise etmeye karar vermeden önce ilk önce franchising’in işiniz için uygun bir strateji olup olmadığını belirleyin. Bunun için kendinize şu soruları sorun. Konseptiniz için büyük bir Pazar var mı? Ürününüzün veya hizmetinizin pazarı bulunduğunuz bölgenin sınırlarını aşıyor mu? Daha geniş açıdan objektif olarak bakabilmek için profesyonel bir tavsiyeye ihtiyacınız olabilir. Birçok girişimci sadece kendi konseptleri ile ilgilenirler ve kendi pazarlarının dışında araştırma yapmaya gerek duymazlar. Ancak çeşitli pazarlarda ürünlerinizi denemezseniz konseptininizin diğer lokasyonlarda başarılı olup olmayacağını bilemezsiniz.

capacity for new employees , and got them educated ? Open new companies branch is a slow process because you cant be everywhere at the same time and generally to find a new branch manager takes too long time. Because of all this reasons franchising is the best way to keep the system with low budget and risk and growth it carefully. ➤ You grow up with using investors money. ➤ Franschise aer responsible on employment , renting i opening new branch and budget outlays so that your risk will minize with that. ➤ Franchises may open new branches fastly . New concept might be leader in competition. ➤ Franchise owner are motivated managers. They are at work so that they may be really successful with the information unit that they had from you . When you want your jon franchise think that if it is proper strategy. Ask yourselves these questions. Is there any big market for you concept? Your product or your services pass over markets location border ? You may need Professional advice to see objective with wild view. Lots of entreprenuers dont feel necessary to search another markets excapt their ones. If you do not try your products in different markets you dont see if your concept will be successful or not. Do you have different point? What makes your job special ? It doesn’t have to be a thing that nobody sees or know. But what ever you do it has to attract people and should be special. This might be special traditional meat ball saler concept or might be prepared fast sandwiches or might be saler of household items. But what ever it should be favored by customer and has to have its own market. Does concept reproduced? Will it be hard or easy for you to educate franchisors that withourt experience ? Do you have an education system? Did you find out how you can teach new bussiness owner easyly? or your success is only an experience for long years that you cant teach anyone? Does your concept is proper for different kind of locations and models improvement? Is your concept marketable? Do investors give an attantion on your franchise concept or do they demand ? Do they willing about buy franchise? Or can you offer a advantaged packet proposal for your potential franchises? Now if all the questions answer are yes , you open for improvement as franchisor and you can finance your franchise system. After this degree the most important step will be taking Professional advice. If you would like to decide by yourself you may make mistakes and feel regretful.

Farklı bir noktanız var mı? İşinizi özel yapan nedir? Bu daha önce hiç kimsenin görmediği tanımadığı bilmediği bir şey olmak zorunda değildir. Ancak ne yapıyorsanız yapın bu çok özel olmalı ve müşterileri ve yatırımcıları kendine çekmelidir. Bu bir özel yöresel köfte satan konsept veya çok hızlı hazırlanan sandviç veya ev gereçleri satan yeni bir konsept olabilir. Ne olursa olsun müşterilerin tercih edeceği özellikleri barındırıyor olması, o ürün veya markanın pazarı olması gereklidir. Konsept çoğaltılabilir mi? Deneyimsiz franchisee’ lerin sizin işinizi sizin gibi işletmeleri için vereceğiniz eğitilmeleri ne kadar güç veya kolay olacak? Bir eğitim sistemi geliştirdiniz mi? Yeni iş sahiplerine işi kolay öğretmenin yollarını belirlediniz mi? Yoksa başarınız yeni iş sahibine aktarılamayacak olan, yıllara dayanan azmin ve oluşan ilişkilerin mi bir sonucu? Konseptiniz çeşitli lokasyonlarda ve çeşitli modellerde gelişime uygun mu? Konseptiniz satılabilir mi? Yatırımcılar, potansiyel franchisee’ ler konseptinize ilgi gösteriyorlar mı ve sizden talepleri oluyor mu? Franchise almaya istekliler mi? Siz ise potansiyel franchisee leriniz için gerçek avantajlara sahip bir paket teklif edebilecek misiniz? Evet tüm bu yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığım soruların yanıtları evet ise, siz gelişime açık franchisor olarak markanızı veya sisteminizi franchise edebilirsiniz. Bu aşamadan itibaren sizin için en önemli adım güvenilir kaynaklardan profesyonel destek almak olacaktır. Kendi başınıza yapacağınız işler ve alacağınız kararlar sizlere ileride pişman olacağınız hem maddi hem manevi hatalar yapmanıza neden olabilir. AĞUSTOS AUGUST 2017

53


JUICE PLANET “Markamızdan franchisee alan girişimci kurulum ve konsept detayları ile uğraşarak para ve zaman kaybetmez. İyi lokasyonlarda yer alabilme şansını Juice Planetin marka gücü ile yakalamış olur. İş öncesi ve iş başı eğitimlerle adaptasyon süresini en aza indirerek para ve zaman kazanır” diyen marka yetkilisi Ramazan Demir sorularımızı yanıtladı. The responsible for branding Ramazan Demir while answering our questions stated “Those who take out franchises with us do not wish to waste tıme nor money on the details of setting up and concept. Working with the strength of the juice planet brand behind them their chances of obtaınıng a good location increase. The adaptation period of training both prior to and after opening have been reduced to a minimum so that time and money is not lost”. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? . 1973 Konya doğumluyum. İlk ve ortaokulu Bursa’da, Lise ve Üniversiteyi ise İzmir’de tamamladım. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesinde Pre MBA programını bitirdim. Sırasıyla, Benckiser, Superonline, Numico (MilupaBebelac) firmalarında uzun seneler satış ve pazarlama yöneticiliği yaptım. Bu alanda yazılmış çok sayıda kaynağın ve sertifikanın sahibiyim. 2009 da kendi işimi yapma kararı ile İstanbul’dan, kalan hayatını yaşamak istediğim İzmir’e taşındım ve burada Juice Planet markasını kurdum. O günden buyana sağlıklı beslediği insanlar kadar da birlikte çalıştığı insanlara faydalı olmaktan başka bir amacım olmamıştır. Dalış, dağcılık sporlarının yanı sıra fırsat buldukça yüzer, motosiklet ve bisiklet binmeyi çok severim. Ayrıca Ege’nin de babasıyım. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 2009’dan bu güne milyonlarca vücuda hakkettiği ihtiyacı olan sağlıklı ürünlerimizi sunarken, pek çok çocuğun sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmesine yardımcı olduk. Girişimcilik alanında hizmet vermekte olan şubelerimizle Türkiye’nin ilk doğal ve yerinde beslenme zinciri haline geldik. Bu sayede birçok girişimciyi iş sahibi ve birçok arkadaşımızın meslek sahibi olmasına vesile olduk. Ülkemizde doğmuş olup yurtdışına franchising veren alanındaki ilk Türk Markası olduk.

54

AĞUSTOS AUGUST 2017

Will you please briefly introduce yourself? I was born in Konya in 1973. Primary and middle schooling were in Bursa, Lise and University were completed in Izmir. After I finished the Ege University Literature Faculty I finished the Istanbul University Pre MBA program. Then by turn I was for long periods of time Sales and Marketing Manager for the companies Benckiser, Superonline, Numico (Milupa Bebelac). I have a number of certificates and writings on those sectors. In 2009 when I made the decision that I wished to open my own business, I left Istanbul and moved to Izmir which is where I wish to live the remainder of my life and it is here that I brought the brand of ‘Juice Planet’ into being. From then onwards I wished to help people live healthily and to be of use to the people I worked with those were my sole ambitions. I love to dive, to effect mountain sports and when I have time to be on my motorcycle or my bike. I am the father of Ege. Will you please tell us about the foundation and development of you company? From 2009 we have helped millions of people supply their bodies with the healthy food which they deserve and we have also helped many children become used to healthy food. As entrepreneurs we are Turkey’s first and only natural and correct food chain company. Because of this we have also helped many investors and many friends become


owners of their own businesses. We are the first brand which was formed in Turkey which has started to give franchises abroad.In 2013 we were chosen as “The Endeavor Ülke Brand of the Year”. We are enlarging with strong sure strides. According to the TOBB-TEPAV and the All-Network official figures for 2011 to 2014 we were amongst the fastest enlarging first 100 ccompanies of Turkey. Since 2011 every year we have been in the Ekonomısts’ first 100 Franchise list. When and how dıd your firm begın to give franchises? We opened our first branch in 2008 in a shopping mall in Izmir. When the customers and the people around us began to be very positive in their approval of our juice mixes, our detoks products and when we also explained the usefulness of products in that positive atmosphere many entrepreneurs approached us saying they wished to be our franchisees. We did not give to everyone who wished to open, we protected our standards and gave franchises only to those who would be there in charge of their businesses and who would be on a one to one basis with their customers. 2013 yılı Endeavor Ülke Markası seçildik. Hızlı ve sağlam adımlarla büyüyoruz. TOBB – TEPAV ve All-Network‘un, “şirketlerin 2011-2014 arasındaki resmi verilerine göre” yaptığı büyüme değerlendirmesinde, Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Firması arasına girme başarısı gösterdik. Franchise sisteminde 2011 yılından bu yana her yıl Ekonomıst’in İlk 100 Franchise listesinde yer alıyoruz. Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? 2008 yılında ilk şubemizi İzmir de bir AVM de açtık, tüketici ve çevremizin tepkilerinin olumlu olması juice karışımlarımız, detoks ürünlerimizin beğenilmesi ve faydalarını tüketicilerimize anlattıkça işimiz ve beğeniler artmaya ve tanımadığımız girişimci olmak isteyen yatırımcılar bizlerden sürekli bayilik istemeye başladılar. Bizde bunun her isteyene değil de işinin başında, tüketicisiyle birebir ilgilenecek girişimcilere vermek için kollarımızı sıvadık ve franchisee sistemi ile standardımızı koruyarak yeni işletmeler açmaya başladık.

How many branches have you and how many personnel? Throughout Turkey we have 36 premises and franchises and each day we continue to open new health food points. We have in our branches and our work places almost 90 workers. Which are the standards that you search for in the people to whom you have given or will give to? They must be people who have the personality of an entrepreneur and the wish to be successful. It is also important that they are good in relationships and are also have the capacity and the experience to deal with finance. They must be able to give all their time and strength to the business. They must have completed military service and they must have the financial possibility to meet the requirements of a Juice Planet franchisee.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Türkiye genelinde 36 işletme ve franchise olarak hizmet veriyoruz ve her geçen gün yeni sağlıklı beslenme noktaları açmaya devam ediyoruz. Şubelerimizde ve işletmelerimizde yaklaşık 90’ın üzerinde çalışanımız var. Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Girişimci bir ruh ve başarma arzusu. Özellikle insan ilişkilerinde ve finansal yönetimde yetenek ve tecrübe. Tüm zaman ve gücünü işine harcama isteği ve imkanı. Askerliğini tamamlamış olmak. Juice Planet işletmeciliğinin gerektirdiği yatırımları karşılayabilecek finansal imkanlara sahip adaylar olması. Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Bilinen bir marka ve konsept ile işe başladığı için hazır tüketici ile başlar ve kısa sürede istenen ciro seviyesine ulaşmış olur. Kurulum ve konsept detayları ile uğraşarak para ve zaman kaybetmez. İyi lokasyonlarda yer alabilme şansını Juice Planetin marka gücü ile yakalamış olur. İş öncesi ve iş başı eğitimlerle adaptasyon süresini en aza indirerek para ve zaman kazanır. Konseptin tutup tutmaması gibi endişelerden uzak oturmuş bir iş modeli ile yatırım riskini en aza indirdiği gibi performansına bağlı olarak yatırım geri dönüş süresini kendi performansına bağlı olarak en aza indirebilir. Reklam kampanya sosyal medya duyuruları konularında profesyonel bir yönetimden destek almış olur, onun adına bu işler yönetilir. Mevsimine göre, özel dönemlere göre ve değişen tüketici eğilimlerine göre sürekli menü ve ürün geliştirmesi onun adına yapılır. Kıyafet sarf malzemeleri gibi konularda hazır hizmete kolay ulaşır. Devir, yer değişimi veya olası kapatma gibi durumlarda sistem içinde riskini minimuma indirmiş olur. İşini büyütmek daha büyük bir konsepte ve gelire geçmek isterse işletme iadesi ve yer değişimi gibi seçeneklerle hedefine ve kapasitesine daha hızlı ulaşabilir. Kiralama modeli gibi seçeneklerle kendini ve işi tanıyıp buna göre risk yönetimi yapabilir. AĞUSTOS AUGUST 2017

55


Which do you believe are the reasons that entrepreneurs prefer your brand? When people begin with a well known brand and concept they also begin with their customers and so they are able to rapidly reach the required turn over figures. They do not waste time nor money with the foundation or concept. As they have behind them the strong brand name of Juice Planet they are able to obtain premises in good locations. The adaptation period both before and after the setup are kept to a minimum consequently time and money are saved. The concept is one far from the ‘will it or will it not ‘work worry,the investment risk has been reduced to a minimum so remains only the investors good performance and the investment time return can be at a minimum. On the subjects of advertising campaigns and social media announcements they are effected by a professional management team. The brand develops, according to season and according to the movement of customer trends, new menus and new products? Products for consumption or uniforms etc all have been made easy to obtain. The risks involved in turning over the business to someone else or change of venue or even in the case of closure all, within the system have been reduced to a minimum. Should the entrepreneur wish to increase the size of his business and use a bigger concept and a bigger profit the enterprise can be returned or change of position can be effected all of these are possible and the persons goals and capacities can be more quickly reached. There is also within the system the method of renting so that the entrepreneur can evaluate the business and effect risk management accordingly. With this brand you can offer customers healthy, natural foods so that they will feel themselves to be more healthy and you can join in and support the Juice Planet social projects so that you are making a positive addition both to yourself and to the people who surround you. Hem insanlara sağlıklı ve doğal ürünler sunarak kendini iyi hissedebileceği gibi hem de Juice Planetin sosyal projelerine katılarak destek vererek kendine ve çevresine pozitif katkı sunabilir. Sadece Juicing değil iyi kahve iyi çay iyi yiyecek ve alternatif ürünlerle her kesime hitap edebilen geniş yelpazede bir iş modelini yönetebilir. 2009’dan beri milyonlarca vücuda hakkettiği ihtiyacı olan sağlıklı ürünlerimizi sunarken, pek çok çocuğun sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmesine yardımcı olduk. Ülkemizde doğmuş olup yurtdışına franchising veren alanındaki ilk Türk Markası olduk. Türkiye’de Juice detox’u yaygın olarak başlatan ilk markayız. Taze sıkılmış ürünleri merkezi üretim ile standart hale sokup kontrol altına alarak taze hazırlanan ürünleri anında dondurup şoklama yöntemi ile şişeleyen ve satan ilk markayız. Türkiye’ de fonksiyonel juice beslenmeyi başlatan ilk markayız. Juice konseptini cafe konsepti haline getirip kahve ve hafif yiyeceklerle birleştirip cafe konseptine dönüştüren ilk markayız. Okullara, iş merkezlerine, catering hizmetlerine, hastanelere ve etkinliklere juice ürünü hazırlayan ve servis eden ilk markayız. Güvenli İşletmecilik iş modelini uygulayan ilk ve tek markayız. Türkiyede frozen yoğurt ürününü başlatan ilk markayız. Buğday çimini Türkiye’de seri olarak ilk üreten ve yaygın olarak servis eden ilk ve tek markayız. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? Yatırım bedeli, Juice Planet konseptlerine göre ve alanın özelliklerine göre farklılık göstermektedir ancak en küçük Juice Planet yatırımı 30 bin USD+KDV ’den başlamaktadır. Franchising giriş ücreti Ju-Ice Cream ve Vitamin için 5 bin USD, Cafe Mood ve Kahvende için 10 bin USD’dir. Her ay net ciro üzerinden %3 royalty alınmaktadır. Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? İşletmecilerimize, işletmenin açılış hazırlıkları süresince ve açılışın ilk gününden itibaren pazarlama, reklam, satın alma, lojistik, eğitim, insan kaynakları, operasyon, kalite kontrol gibi yoğun destek hizmetleri verilmektedir.

56

AĞUSTOS AUGUST 2017

Our project is not only Juicing, good coffee, good tea, good food and alternative products there is a wide range which will appeal to all. From 2009 onwards we have been offering to millions of persons the healthy food which their bodies deserve and we have also helped many children become used to eating healthily. We are the first brand which was set up in Turkey that gave franchises abroad. We are the first brand that has widely spread the Juice detox program. We are the first brand to produce at the central premises freshly squeezed products, control then freeze or shock them then bottle and sell. We are the first Turkish brand to encourage functional juice feeding. We are the first brand to join the juice concept together with coffee and light refreshments within the coffee concept. We are the first brand to prepare and sell juices to schools, businesses, catering facilities, hospitals and activities. We are the first and only brand to use the ‘Güvenli İşletmecilik’ (Confidence Management) system. We are the first brand to introduce frozen yogurt in Turkey and we are the first Turkish Producers of wheat grass which we are able to distribute widely. What is the average investment for a franchise in your company? The Juice Planet investment is dependent on the person who takes out the franchise however we can say that the smallest Juice Planet investment would start from 30 thousand USD+KDV. Franchising enterance fee Ju-Ice cream and Vitamin is 5 thousand USD. For Cafe Mood and Kahvende it is 10 thousand USD. Every month a royalty of 3% is taken on the net turnover. For the people who take out a franchise with you what kind of support do you give? From the day that preparations start for opening day and from then onwards marketing, advertising, buying, logistics, training, human resources, operations and quality control. Great support is always given to them.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


PIRLANT SAAT VE MÜCEVHER PIRLANT WATCHES AND JEWELS

“Bütün hizmet süreçlerinde kusursuzluğu hedefleyen Pırlant, makine ve donanım açısından uluslararası standartlarda teknik servisi, İsviçre’de aldıkları eğitimlerle sürekli bir gelişim içerisinde olan saat ustaları ile müşterilerine satış sonrasında da tam bir uzmanlık hizmeti vermektedir” diyen Pırlant Kurucu ortağı ve CEO’su Cihat Akpınar sorularımızı yanıtladı. Cihat Akpınar, CEO and founding partner of Pırlant said while answering our questions, “Throughout all the time our company has been in business it has been our goal to be perfect, our machines and equipment are to international standards of technical service,our master craftsmen in clocks are constantly developing their abilities with the training they receive in Switzerland and even after the sale continue to give customers expert service.” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1958 Gümülcine doğumluyum. 1976 yılından bu yana kurucu ortağı olduğum Pırlant’ın doğuşundan günümüze kadar attığı her adımda bil fiil bulundum. Üretimden satışa, perakendeden toptana, kat mağazacılığından AVM mağazacılığına kadar her yönü ile sektörü inceleyerek ve daha iyisini nasıl yaparız konusunda çalışarak yaşamımı devam ettirmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Will you please brıefly introduce yourself? I was born in 1958 in Gümülcine. I am a founding partner of Pırlant and from its foundation in 1976 up until the present have had an acting part in every step which we have taken. From production to sales,retail to wholesale,shops to shopping malls, I have studied every facet of my sector always with the intent to find out if we could do anything better I continue to work in this manner.I am married and am father of two children.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Tasarımdan üretime ve satışa kadar saat ile ilgili süreçlerin tümünde yarım asra yaklaşan bir tecrübeye sahip olan Pırlant, Türkiye’nin altı büyük ilinde bulunan toplam 10 mağazasında dünyanın en itibarlı saat ve mücevher koleksiyonlarını farklı konseptleri ile müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. 1976 yılında Bursa’da faaliyetlerine başlayan Pırlant, günümüzde de Bursa merkezli olarak ticari faaliyetlerini toptan ve perakende olmak üzere iki ayrı kulvarda yürütmektedir. Türkiye’nin geneline yayılmış bayi ağı ile toptan satışta etkisini ve gücünü her geçen gün

Will you please tell us of the foundation and development of your company? Pırlant has the experience of almost half a century in design, in production and in fact in everything connected to clocks. It has 10 branches which are to be found in six big provinces of Turkey where it offers different concepts of the world’s most respected clocks and jewellry. Pırlant was founded in 1976 in Bursa its central is still in Bursa and it is from there that it directs its two different divisions of wholesale and retail. It is spreading through Turkey with a network of franchises which positively effects wholesale and is moving forward

58

AĞUSTOS AUGUST 2017


with strong sure steps. Pırlant has the goal for all parts of its service to be faultless,its machines and its equipment are to international standards of technical service,its master craftsmen in clocks are constantly developing their abilities with the training they receive in Switzerland and even after the sale they continue to give a consulting service. When and how did your company first begin to give franchises? Pırlant began franchise work in 2014 and in this field it has never deviated from its top quality standards,it has completed all the foundations of a franchise system so that profitability and experience can be passed on to its new partners and in fact has brought a totally different outlook to its sector. How many branches and how many personnel do you have? Since 2017 we have had 10 franchise shops which are spread through six provinces of Turkey. At the central there are 25 experienced personnel.

arttırma konusunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bütün hizmet süreçlerinde kusursuzluğu hedefleyen Pırlant, makine ve donanım açısından uluslararası standartlarda donanıma sahip teknik servisi, İsviçre’de aldıkları eğitimlerle sürekli bir gelişim içerisinde olan saat ustaları ile müşterilerine satış sonrasında da tam bir uzmanlık hizmeti vermektedir. Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? 2014 yılında franchise çalışmalarına başlamış olan Pırlant, bu alanda standart üstü bir kalite anlayışından ödün vermeden, sürdürülebilir kârlılık ve tecrübenin, yeni iş ortaklarına aktarılabilmesi hususundaki alt yapı çalışmalarını tamamlamış olmanın rahatlığı ile franchise konusunda sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Kaç şubeniz ve çalışanınız var? 2017 itibariyle 6 ilde 10 adet franchise mağazası ile müşterilerine hizmet vermektedir. Merkezi yönetim sisteminde kadrosunda deneyimli 25 personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Yerleşmiş Pırlant standartlarını sürekli geliştiren ve yükselten bir anlayışla iş yapma potansiyeline sahip iş ortakları aramaktayız. Sektörün içinden ya da dışından ayrımı yapmadan, yılların birikimi ile kurmuş olduğumuz sisteme uyum sağlama konusunda kararlı girişimciler ile aynı çatı altında gerekli tüm adımları atabilecek birikim ve kadroya sahip olmamız bu konuda adaylarımız için büyük bir kolaylık sunmaktadır.

Which are the standards you search for in the franchisees you have given or will give to? We look for people who have the potential to maintain and improve the existing Pırlant high quality standards. It is no matter if they are from this sector or not, we have our system which has been founded on our years of experience and the franchisee must have the intention to adhere to it. We have the ability to take all required steps for those working under our auspices and this greatly facilitates the situation for the candidates. Which do you believe are the reasons that investors prefer your company? One of the main factors is that Pırlant unlike the mixed brands of the sector,is the company which is constantly improving its standards of service, its standing is one of being above all competition. For a person newly entering business rather than starting from zero they have the enormous support of our 41 years of experience, our known and established brand name these are great advantages and there is much less risk than beginning from zero. What is the approximate ınvestment needed to open a shop under your franchise system? In our sector as in other sectors, there is no standard investment sum, we are developing flexible investment projects with the correct mix of the right position and the right amount of product.Based on sq.m. of premises,its position, its probable type of client all are discussed as a result the sum of investment can be 300 thousand TL to 3 million TL for the different shops.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Pırlant sektör içinde bünyesinde bulundurduğu marka karması, her geçen gün geliştirerek sunduğu hizmet anlayışı ve duruşu ile rekabet üstü bir kimliğe sahip olmamız tercih edilme konusunda en temel farklılıklarımızdır. 41 yıllık tecrübesi ile tanınmış ve yerleşmiş bir firmanın ismi ile işe başlamak yatırımcı için sıfırdan başlamaktan çok daha kolay daha avantajlı ve daha risksiz olmaktadır. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? Sektörümüzde diğer sektörlerdeki gibi bir standart yatırım maliyeti olmamakla birlikte, doğru yer, doğru miktarda ürün karması ile esnek yatırım projeleri geliştirmekteyiz. Mağazanın metrekaresi, bulunduğu yer, muhtemel müşteri karması gibi unsurlar dikkate alınarak konuşlandırılacak ürünlerin belirlenmesi neticesinde 300 bin Türk Lirası ile 3 Milyon Türk Lirası aralığında farklı mağaza maliyetleri söz konusu olabiliyor. Sizden franchise alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Eğitim, bilgi, reklam, sistem gibi bir işin gereklilikleri olan tüm unsurlarda ihtiyaç duyulan üst düzey tüm desteği verebiliyoruz. Mağazanın yerinden personelin seçilmesine kadar, AĞUSTOS AUGUST 2017

00


What kind of support do you offer to those who take out a franchise from your company? We are able to give strong support on all the necessary subjects training, know-how, advertising etc. From the choice of position of premises to the choosing of personnel, assortment of product and service after sales all are given by our expert team. How do you check up on your franchisees? Ö.D.D. That is “Reviewing, Supervision, Evaluating” this is the system we use. We start from these three critical factors to understand if the franchisee’s performance meets the required standards the shops are constantly being supervised their success meets with awards whereas we support in all details of any denoted lack. One of the most important parts of the Management period is the supervision whereas with Pırlant it is made easy for the franchisee. Also thanks to the usefulness of the Ö.D.D. system it is easy for the franchisee to evaluate future actions. ürün karmasından reklam çalışmalarına ve satış sonrası hizmetlere kadar gereken her konuda uzman bir kadro ile destekler sunabiliyoruz. Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz? Ö.D.D. Yani “Ölçme Denetleme Değerlendirme” sistemimiz ile bu konuda hizmet verebiliyoruz. Bu üç kritik süreci içeren sistem gerçekleşen performans ile belirlenen hedeflerin uyuşup uyuşmadığından başlayarak, mağazaların sürekli olarak denetlenmesine ve ortaya çıkan sonuçlarda başarının ödüllendirilmesine kadar detaylı ve önemi yönetimsel ihtiyaçlarınızı gerçekleştirmenize yardımcı olur. Yönetim sürecinin en önemli işlevlerinden biri olan denetim, Pırlant sayesinde sizin için oldukça rahat bir hale gelir. Ö.D.D sayesinde işletmenizin gelişimi rahatlıkla değerlendirilebilirken gelecek dönemlerde konulacak hedefler için de kullanışlı bir kaynak oluşur. Girişimciler neden bu alanda franchise almalıdırlar? Yaptığımız iş dünyanın en prestijli işlerinden bir tanesi. Konforlu ve artan kalitesi ile sürekliliği olan, işverene sosyal alanda etkin bir çevre ve itibar sunan bir iş yapıyoruz. İşimizi yapmak girişimcilere bulundukları bölgenin en kaliteli sosyal çevresi ile iletişim kurma imkanı sunuyor. Bu da girişimcilerin bakış açılarını geliştiren ve onlara gelecek adına daha verimli bir iş hayatı sunabilen bir durum. Mükemmel hizmet anlayışı ile sektörde farklılaşmak her girişimcinin arzu ettiği bir durumdur. Biz de Pırlant olarak bunu sunabildiğimiz için sektörümüz keyifli yanlarını iş ortaklarımızla paylaşabiliyoruz. Bu da günün sonunda iş ortaklarımızda mutluluk artışı olarak gözlemlenebiliyor. Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Perakende sektöründe yaşanan daralmalardan etkilensek de Pırlant olarak sektörümüzün geleceğinden bir kaygımız yok. Yaptığımız iş refah oranı ile doğru orantılı bir iş, aslında biz refah simgesiyiz diyebiliriz. Genel ekonomik seviye yükseldikçe insanların ürünlerimize olan ilgisi artıyor. Biz kaliteli ürün ve kaliteli hizmet sunma konusunda çıtamızı yükselttikçe sektörümüzün geleceğini de güvence altına alıyoruz aslında. İnsanlara farklı seçenekler sunmak bizim için gelenek. Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Sektörün her kademesinde yaşanılmış 41 yıllık birikim sonucunda oluşturduğumuz kurumsal standartlarımız var. Denenmiş ve başarılı sonuçlar vermiş bu programa harfiyen uyulmasını arzu ediyoruz. Çalışmayı seven, insanları mutlu etmeyi işinin temel parçası olarak gören ve kurumsal standartlarımıza harfiyen uymak için çaba sarf eden girişimcinin başarılı olması kaçınılmazdır. Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Aslında hedefimiz çok net; biz rakamsal olarak büyümek değil sunduğumuz kaliteyi büyütmek için çalışıyoruz. Büyüklüğümüz kalite ve hizmet alanında ekonominin el verdiği ölçülerde ve iş ortaklarımızla el ele ve organik olarak ne kadar büyüyebildiğimizle ölçülebilir. Kalite varsa başarı vardır ve başarı bizim için en büyük hedef olarak belirlenmiştir.

60

AĞUSTOS AUGUST 2017

Why do you believe entrepreneurs should take out franchises in this sector? Our business is one of the most prestigious professions in the world. We are effecting a business of comfort and of increasing quality which offers the opportunity at the same time of enlarging a high class social circle and all the while gaining respect. This means that from the point of view of the investor they are taking important steps for their futures.All investors wish to supply the excellent service which differs them in the sector. We at Pırlant can share this enjoyable side of the business with our partners, which results in our seeing an increase in their happiness. How do you evaluate the position the sector has developed to in Turkey? Even if retail trade is being effected by the narrowing market we at Pırlant have no fears for the future. Our business is in the correct equivalent to our welfare, we can even say that we are a symbol of prosperity. As the general economic level increases people become more and more interested in our products. As we are constantly heightening the level of our product quality and our service quality we are actually making our future secure. It is a tradition for us to offer a wide range of options to our clients. What must those who take franchises from you take special care of so as to be successful? We have lived 41 years, through every situation in this sector which naturally results in our having institutionalized standards. We wish them to follow exactly our proven tried and successful program. They must love their work, they must view making people happy as a part of that work they must totally maintain our institutional standards, this will ensure their success. Which are your goals for the upcoming period? In actual fact our goals are very clear, we are not attempting to increase by figures we shall increase because of the high quality we offer. Our size, quality and service will be the measure of our economy and together with our partners we shall measure how much we can enlarge. If there is quality there is success and success for us is the most important goal.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


VİZYON KOLEJİ BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ ANADOLU’YA TAŞIYOR VİZYON COLLEGE IS NOW CARRYING ITS SUCCESSES INTO ANATOLIA Microsoft ve Sebit’in Proje Okulu olan Vizyon Koleji, teknoloji destekli eğitimin lider markası olarak 2023’e kadar Türkiye çapında 50 kampüs açmayı hedefliyor. Yenilikçi eğitim yaklaşımlarıyla eğitim sektöründe büyük fark yaratan Vizyon Koleji CEO’su Cem Arıtuluk sorularımızı yanıtladı. Vizyon College, project school of Microsoft and Sebit and leading brand name in technologically aided education has a goal of opening 50 campus in Turkey by the year 2023. Vizyon College with this modern approach to education, has effected a great difference in the education system. The Chief Executive Officer of the college,Cem Arıtuluk, answered our questions. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1975 doğumluyum. Aslen Burdurluyum ama çocukluk yıllarımı Çanakkale’de, gençlik yıllarımı ise Ankara’da geçirdim. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümü mezunuyum. 90’lı yıllardan itibaren ailem hep eğitim üzerine çalıştı. Doğal olarak ben de kariyerimi hep eğitim sektöründe geliştirdim. İlk öğretmenlik ve yöneticilik deneyimlerimi aile şirketimiz olan Ankara’daki English Club dil okulunda yaşadım. Sonrasında ELT Yurtdışı Eğitim Hizmetleri’ni kurdum. Merkezini İstanbul’a taşımamın ardından ELT bu alanda Türkiye’deki en güçlü markalardan biri haline geldi. Halen de öyle. Sonrasında eğitim sektöründe kulvar değiştirme ihtiyacı hissettim ve bugünlere ulaştık. Evliyim, 3 çocuğum var. Eşim çocuk gelişim uzmanı. O da eğitimci yani. Benimle birlikte Vizyon Kolejinin başarısı için çalışıyor. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? ELT Yurtdışı Eğitim’de geçirdiğim yıllarda uluslararası eğitim ortamlarını çok yakinen tanıma ve gözlemleme şansım oldu. Sürekli kıyaslama ortamında Türkiye’de eğitim sektöründe bir vizyon sorunu olduğunu bu sürede hissettim. 2011’de eğitim sektöründe kulvar değiş-

62

AĞUSTOS AUGUST 2017

Will you please brıefly ıntroduce yourself? I was born in 1975, actually I am from Burdur but my childhood was spent in Çanakkale then my youth in Ankara. I am a graduate of the Hacettepe University English Language Division. Since the nineties my family has constantly worked in education so of course it is natural that I also developed my career in this sector. I gained my experience in primary teaching and management within the family company, the Ankara English Club Language school. Then I formed the ELT International Education help system. When its head quarters were moved to Istanbul ELT became the foremost brand name of the sector. It still remains so. Then I felt the need to change my position within the educational system and here I am. I am married and have 3 children. My wife is a child development specialist, in other words she also is an educator. She works together with me for the success of Vizyon College. May we have details of the foundıng and developing of your company? I have been lucky in that during my years with the ELT International Education I


have been able to observe closely foreign educational systems. I was in a constant comparison position and it was during that period of time that I became aware that Turkey had a vision problem. In 2011 I changed my position in Education. I formed the education investments a company which effected consultancy on investments in education and schools. It was during this period of time that the Vizyon College concept came into being. Afterwards together with partners we brought the project to life. The partners are all people with roots in the education system and together we have effected some excellent work. If I had not had their strength and their support behind me this project would never have come into being. After almost 3 years of R&D studies, in 2014 we opened the Beylikdüzü Campus and in 2015 the Bahçeşehir central campus. During the preparation time we worked very closely with the biggest Turkish education and knowledge technology enterprise SEBİT they have vast experience both home and abroad and this was a great help to us. It was at that point that the Sebit Proje School concept came into being.

tirdim. Eğitim ve okul yatırımları danışmanlığı üzerine faaliyet göstermek üzere Edutema Eğitim Yatırımları AŞ’yi kurdum. Vizyon Koleji konsept projesi bu süreçte oluştu. Sonrasında ortaklarımla birlikte Vizyon Koleji projesini hayata geçirdik. Bu arada ortaklarım da eğitim kökenli kişiler ve birlikte çok iyi iş çıkarttık. Onların gücü ve desteği arkamda olmasa bu proje gerçekleşemezdi. Yaklaşık 3 yıllık Ar-Ge çalışması sonrasında 2014 yılında Beylikdüzü Kampüsünü, 2015’te ise Bahçeşehir merkez kampüsünü açtık. Hazırlık sürecinde Türkiye’nin en büyük eğitim ve bilgi teknolojileri kurumu olan SEBİT ile çok yakın temasla çalıştık. Onların bu alanda hem ulusal hem de uluslararası çapta büyük deneyimleri var ve bunlardan çok yararlandık. Sebit Proje Okulu konsepti de bu aşamada oluştu zaten. Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Büyüme ile ilgili vizyonunuz nedir? Kuruluşta belirlemiş olduğumuz bir stratejik büyüme takvimi var ve o takvime göre hareket ediyoruz. Buna göre ilk kampüsü 2014, ikinci kampüsü 2015’de açtıktan sonra 2 sezon yeni kampüs açılışı yapmadık. Bu sürede organizasyonel olgunluk ve büyümeye hazırlık için çalışmaları tamamladık. 2018-2019 sezonunda biri Ankara diğeri İstanbul olmak üzere 2 kampüs daha açıyoruz. 2019-2020 sezonunda ise 10 yeni kampüs açılışı yapacağız. Hedefimiz 2023 sonuna kadar Türkiye çapında 50 kampüslük büyüklüğe ulaşmak. Girişimciler neden eğitim alanında franchisee almalıdırlar? Eğitim aynı gıda, giyim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlardan biri. Türkiye’nin artan bir genç nüfusu ve yükselen bir refah düzeyi var. Devletin sağladığı eğitim olanakları ise hem nicelik hem de nitelik olarak bu ihtiyacı karşılayamıyor. Bu nedenle özel okullar son yıllarda artan bir hızla talep görmeye başladı. Milli eğitim Bakanlığı öğrencilerin en az %15’inin özel okullarda eğitim görmesini hedefliyor. Son yıllarda açılan onca özel okula rağmen, artan nüfus nedeniyle bu oran şu anda %7’ler seviyesinde. Yani sektörde %100’lük bir büyüme potansiyeli hala var. Potansiyel fırsatı ve yatırımın dönüş hızı düşünüldüğünde eğitim yatırımları en mantıklı kazançlı yatırımlar arasındadır.

How many branches do you have and how many personnel? What are your views on enlargement? We enlarge according to a strategic growth calendar plan which we had decided on when we first established ourselves. According to that the first campus was opened in 2014 then the second in 2015 then two seasons we did not effect another opening. During this period we have completed our work on securing our organizational skills and our preparations for further development. In 2018-2019 we shall open 2 new campus one to be in Ankara one to be in Istanbul. In the 2019-2020 season we shall open 10 new campus. Our goal is to have, by the end of 2023, a toal of 50 campus spread throughout Turkey. Why should entrepreneurs take out franchises in the education sector? Education is a basic necessity just as food, clothing and medical care are.Turkey has a rapidly increasing young population and improving standards of wellfare. The education which the Government is able to supply is not enough quantity wise nor quality wise to meet the needs. It is for this reason that over the past years private schools are seeing a large increase in enterance requests. The Ministry of Education has the goal of having at least 15% of students studying in private schools. Despite so many private schools being opened over the last years because of the birth rate increases, presently that figure is at only 7%. In other words there is still a potential growth rate of 100% in the education sector, when that fact is added to swift return on investment education can be seen as one of the most logical investments.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Seth Godin “Mor İnek” adlı kitabıyla pazarlamaya yepyeni bir bakış açısı kazandırırken başarının anahtarının göze çarpmak için farklı bir yol bulmak olduğunu söylüyor, “tek renk ineklerin arasında mor bir inek olmak gerekir” diyordu. İşte Vizyon Kolejini tercih etmek için en önemli neden budur. Vizyon Koleji eğitim sektörünün “mor ineğidir”. Microsoft ve Sebitin Türkiye’deki ilk ve tek proje okulu olan Vizyon Koleji “Türkiye’de örgün eğitimi dijital ortama tam anlamıyla entegre etmeyi başaran tek okuldur”. Aslına bakarsanız Vizyon koleji bu alanda dünyanın da ilk okullarından biridir. Bu başarısından dolayı Vizyon Koleji Microsoft tarafından “Showcase School” akreditasyonuyla tüm dünyaya örnek 21. yüzyıl okulu olarak lanse edilmiştir. Bu nedenle Vizyon koleji açıldığı her şehirde diğer okullardan çok farklı olduğunu kısa sürede gösterebilecek, ilgi odağı olabilecek potansiyele sahiptir. Ayrıca Vizyon Koleji kurumsallaşmasını tamamlamış, hizmet ve eğitim altyapısını mükemmelleştirmiş, Türkiye’nin en güçlü ar-ge altyapısına sahip okulu olarak girişimcilerine yüksek kalitede destek sunmayı vaat etmektedir. AĞUSTOS AUGUST 2017

63


Why do you believe entrepreneurs should prefer your company? When Seth Godin brought out his book “Mor İnek” he brought to marketing a totally new outlook. He maintained that as the key to success and attention attracting, a totally different approach should be taken, he said “Amongst all the same colour cows it is essential to be a mauve cow. This is one of the reasons for preferring Vizyon College. For the sector our college is the “mauve cow”. Vizyon College is the first and only project school for Microsoft and Sebitin in Turkey as “it is the only Turkish school that has been able to successfully totally integrate structured digital education.” If one really evaluates Vizyon College is one of the first world wide. Because of its success Microsoft has accredited it as “Showcase School” and introduces it as being an example of what all schools should take as a pattern for the 21st century. It is for these reasons that in each city that Vizyon College opens in, the great difference between it and other schools can swiftly be realized, it has the potential to be the attraction. Additionally Vizyon College is a totally corporated enterprise, the bases of the founding of its service and education have been perfected and as the owner of the strongest Turkish R&D founded school it is able to promise high quality support to its entrepreneurs.

Franchisee verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Vizyon Koleji franchise etmek isteyen adaylarda öncelikle bir eğitim kurumu işletmeye uygun kişilik ve referanslara sahip olup olmadığına bakıyoruz. Eğitim sevgisiz yapılacak bir iş değil. Uygun adayların bir Vizyon Koleji kampüsü kurup işletebilecek finansal güce de sahip olması gerekiyor. Girişimci, Vizyon Koleji markasına ve farkına uygun lokasyon ve mimaride bir kampüs yatırımı yapabilmelidir. Bunla ilgili standartlar tanımlıdır ve girişimcilere sürecin başında verilmektedir. Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Vizyon Koleji yatırımı yapmak isteyen girişimcilere bu amaçlarına başarıyla ulaşabilmeleri için çok kapsamlı bir destek sunuyoruz. Vizyon koleji kalitesinin tüm kampüslerimizde yaşanması için güçlü bir altyapı oluşturduk. Kurulum aşamasında lokasyon seçimi, mimari tasarım, tefrişat, donanım, teknik altyapı kurulumu; sonrasında ise tanıtım ve pazarlama, insan kaynakları, akademik birimlerin kurulması gibi organizasyonel gelişim alanlarında güçlü destek sunuyoruz. Okul akademik hayata başladığı andan itibaren ise okulun akademik yöneticileri ile genel merkezimizde bulunan akademik direktörler arasında eşgüdüm sağlanıyor. Bu çalışmalar nitelikli bir denetleme ve geribildirim sistemiyle de güçlendiriliyor. Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence eğitim sektörü hala gelişmekte olan bir sektör ve daha alacağı çok yol var. Son on yılda çok ciddi gelişmeler yaşandı. Eskiden çocuğunu özel okula göndermek, aynı uçağa binmek, yurtdışına tatile gitmek gibi sadece üst gelir gurubunun yapabildiği şeylerdi. Artık öyle değil. Bu ve benzeri birçok şey artık orta gelir gurubuna ait kişilerin de menüsünde. Dolayısıyla eğitim sektörü için çok büyük ve dinamik bir pazar var ülkemizde. Ancak, günümüzde özel okulların çoğu fiziksel ihtiyacı karşılamaya yönelik politikalarla çalışıyor ve büyüyor. Biz Vizyon Koleji olarak burada ayrışıyoruz. Vizyon Koleji eğitim alanında yenilikçi, kaliteli ve nitelikli bir seçenek olarak büyüyor. Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Vizyon Koleji her şeyiyle farklı bir eğitim alternatifi. Bu nedenle açıldığı her lokasyonda ilgi topluyor. Girişimcilerin Vizyon Kolejinin vizyonunu ve eğitim felsefesini sahiplenmesi, çok iyi anlaması ve anlatabilmesi gerekiyor. Çünkü Vizyon Koleji kaliteli ve nitelikli eğitim için tercih edilen bir marka.

64

AĞUSTOS AUGUST 2017

Which are the standards that you search for in the people to whom you have gıven, or will give franchises? We at Vizyon College first look to see if the candidate is the correct kind of person to manage an educational enterprise and also if they have the necessary qualifications. Education is not something to be effected when love is lacking. Additionally the candidates must have the ability to finance the enterprise of a Vizyon College Campus which is suitable as a location and architectually to the concept of this brand. The required standards are explained to the entrepreneur prior to action. What type of support do you offer to your franchisees? For the entrepreneurs who wish to invest in Vizyon College we offer an extremely wide range of support so that they are able to be successful. We have put into action the foundations necessary so that Vizyon College is able to offer the high standards of the brand on each and every campus. We support during setup, choice of location, the architectual design, refurbishment, equipment and the setup of the technical system; later we help with advertising and marketing, human resources, the formation of academic units, organization development on all of these subjects we give strong support. From the moment that a school goes into academic action, the academic directors there are in constant contact with the central academic directors. This manner of working is strengthened even more by the existing control and feed back systems in place. How do you evaluate the position that this sector has now come to? I believe that the education sector is one which is still in development and that it still has a long way to go. The last 10 years have shown a serious improvement. Previously sending a child to a private school was the same as taking a plane to go abroad on holiday-something only the top income people could do. It is no longer so. These and many other things now appear on the menus of the middle class, because of this the educational sector has space to make rapid growth in our country. However the private schools of today are mainly working and enlarging under the policy of supplying physical needs. This is the point at which Vizyon College differs. Vizyon College is enlarging in the educational sector as a totally different option by offering extremely new, qualified systems. What must the entrepreneurs who take franchises from specıally be careful of in order to succeed? Vizyon College in every way is a different, alternative system it is for this reason that it attracts so much attention where ever it opens. It is essential that our entrepreneurs enter into the Vizyon College philosophy, understand it well and are able to explain it very clearly, because Vizyon College is a highly qualified preferential name.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


å

EĞİTİM KONULU FRANCHISE ZİNCİRLERİ

THE FORMATION OF FRANCHISE CHAINS IN THE EDUCATIONAL SECTOR OSMAN BİLGE • post@franchisemore.com Franchise & More

F

ranchise her sektörde uygulanıyor, eğitim alanında da var. Dil okulu, meslek kursu, sınava hazırlık, spor okulu, anaokulu, aritmetik kursu, sürücü kursu gibi kısa süreli, düşük yatırımlı işlerle yurt sathına yayıldı. 25 bin kadar eğitim kurumu içinde franchise verenler çoğaldı, sektör markalı eğitimi benimsedi. Franchise genelde işin içinden gelen kişilere verildi. Bir kısmı sektöre girmek için franchise aldı, bir kısmı yaptığı işi markalı sürdürmek için aldı. İşi bilenler franchise aldığı için işletmecilik teknikleri üzerinde fazla durulmadı. Daha çok müşterek tanıtım, müfredat, dekor, yayın gibi unsurlar ön planda oldular. Belediyeler, Kosgeb, İşkur gibi kuruluşların ücretsiz eğitimler vermesi, sınava hazırlık dershanelerinin kapanması, devlet okullarının anaokulu sınıfı açması, bu alandaki zincirlerin gelişimini yavaşlattı. Ülkemizde franchise sisteminin en önemli sorunu, toplum kültürümüzde organizasyonun önde gelen hasletlerimizden olmaması. Girişimcimiz kolay işlere hemen atlar, “kervan yolda düzülür” misali, yaparken öğrenir. Zor işlere de aynı hızla girişir, ama heves yetmez, strateji, altyapı, algı yönetimi, organizasyon vb. gerekir, olmayınca olmaz. Sıradan işlerde bile satış sonrası müşterisini arayan, siparişi zamanında gönderebilen esnaf kıymete biniyor. Franchise verince sistem olmadığı için bu kadarcık fark bile kayboluyor. Nitelikli işlerde organizasyon becerisi olan işletmeci para kazanıyor, meşhur oluyor, franchise veriyor. Ancak başarıyı her yerde tekrarlatacak sistemi kuramıyor. Eğitim sektöründe franchise konusunda yeni bir döneme giriyoruz. Kolay işlerde franchise verildi, pazar oluştu. Dersaneler kapanınca boşluk doğdu, bayilerine yeni iş kurdurmak isteyen zincirler okul açtırdı. Ancak yüksek yatırım ve işletme becerisi gerektiren bu işe eski bayilerin çok azı talip olabildi. Yine de birçok şehirde bilinen okulların şubeleri açılmaya başlandı. Her şehirde zaten bilinen özel okullar vardı, franchise sistemi sayesinde sektör dışından gelenler de eğitim işine girmeye başladı. Yatırımı ağır olduğundan, her yeni yatırımcı binasını daha iyi, kadrosunu daha güçlü kurdu. Aynı hedef kitleye hitap ettikleri için birbirlerinden öğretmen ve öğrenci transfer ederek kıran kırana rekabete başladılar. Yatırım ve transferle sağlanacak üstünlükler bitince gerçek rekabet başlayacak, sistemi daha iyi olan kazanacak. Türkiye’de 8 bin kadar özel okul var. İlk ve orta öğretimde franchise verecek markalar, kurslarda olduğu kadar kolay yürütemez. Her şehirde zaten işi bilen biri tarafından kurulmuş ve tanınmış okullar var, franchise zincirlerin ciddi fark yaratarak pazara girmesi şart. Hepsi güzel söylemler ve vaatlerle yola çıkıyor ama, birbirinden kopya çekince en güzel söz basmakalıp oluyor. Müfredatı devlet belirliyor, öğretmen yerel bulunuyor, dekorasyon ve ekipman standart, lisan herkeste var. Bu durumda rakiplerden ayrışmak için kurumun bir felsefesi ve sistemi

66

AĞUSTOS AUGUST 2017

F

ranchises are in every sector and now even in the educational system. Language courses, job courses, exam preparation courses,sports schools,nursery schools, arithmetic schools, driving courses all have come into being and have spread through the sector because of the low investment needed. Within the 25 thousand education facilities the number of those giving franchises has risen, people like the idea of known brand education.

In general the franchises were given to those from the education sector. Some people took franchises to enter the sector, some took so as to be a brand name. Because those taking the franchise were people who knew the sector enough attention was not paid to the management of such enterprises.More interest was focused on advertising, curriculums, decoration and making known. Due to the fact that Municipalities, KOSGEB and İşkur all gave free education courses, that exam preparation schools were forced to close, that state schools opened nursery schools franchising in the educational sector was slow. In our country one of the most important problems is that in general we are not people who see organization as a virtue. Entrepreneurs immediately jump on easy businesses believing they can learn it once its ongoing. They also enter difficult enterprises at the same speed,but then the enthusiasm does not last and without the correct foundations in strategies, understanding management and organization the enterprise fails to work. Even in the basic businesses the tradesman who calls back to his customer or who sends an order ontime becomes valuable. When a franchise is given because there is no system even that small valuable factor is lost. In quality enterprises the entrepreneur capable of organizing the business makes a profit, becomes famous and goes on to give franchises. However, the system for success can not always be repeated. In the education sector we are presently entering a new period. In the easy enterprises franchises have already been given and the market formed. When the lesson course schools were closed there came into being an empty position and when entrepreneurs wished to effect more business chain schools began to be opened. However these enterprises needed both a large investment and organizational skills consequently there were few approaches from old franchisees. Despite this in many cities well known schools began to open branches. Naturally in all cities there were the well known private schools, but people not from the sector began to take out franchises. The investment was large so each new franchisee attempted to make his building and his staff stronger and better than the next. Because the investors were all directed towards the same groups of people to compete transfers of staff from competitor to


olması gerekiyor. Orta öğretimde başarı sınav skorlarıyla ölçülüyor, bunun dışına çıkmaya kalkan yarıştan kopuyor. Veliler skor isteyince yarış hızlanıyor, zaman azalıyor, eğitim değil öğretim ağırlık kazanıyor. Markaların yeni olduğu bu dönemde gözler dört yılın sonuna çevriliyor, veliler sınavda ne derece yapıldığına bakıyor. Oysa marka okullarda derece doğaldır, gözler geleceğe çevrilir, mezunların hayattaki başarısı, iş bulma şansı, dayanışması, itibarı önem kazanır. Yıllar geçtikçe şimdi öğretime yoğunlaşanlar sıradanlaşacak, eğitime yoğunlaşanlar markalaşacak. Kurumun net bir felsefesi olması gerek. Boş lafla broşür doldurmak olmaz, vaat ettiğini yapmak gerek. Öğrencilerin farklı zekâlarını, farklı öğrenme alışkanlıklarını göz önünde bulundurmak, mesleki yönlendirme yapmak, rehberlik kadrosunu güçlendirmek, dünyadaki yeni trendleri uygulamak gerek. Öğrencileri hayatta karşılaşacakları rekabete hazırlamak gerek. Y kuşağının umarsızlığını biraz olsun değiştirmek, iş yaşamında öne çıkmasını sağlamak için disiplini ve çalışmayı hayatlarına sokmak gerek. Okulda proje yapmayı, pratik sonuç almayı, inisiyatif almayı, takım oyununu, liderliği, gönüllülüğü, girişimciliği öğretmek gerek. Mezunlar arasındaki dayanışmayı, veliler arasındaki iletişimi güçlendirmek gerek. Öğretmen seçiminde akademik düzeyin yanı sıra kişilik özelliklerini de göz önünde bulundurmak, başarıyı akademik sonuçların yanı sıra veli ve öğrenci memnuniyeti ile ölçmek gerek. Öğrencilere ahlaki, insani, vatani, dini değerleri aşılamak, yerel ve dünya kültürünü öğretmek gerek. Markasına yatırım yapmak, sürekli tanıtım yapmak, kamuoyunda net bir imaj oluşturmak, sosyal medyada güçlü şekilde var olmak gerek. Sağlam altyapı kurmak, binası, sınıfları, ekipmanı, laboratuvarı, kütüphanesi, spor alanı, bahçesiyle özlenen bir okul olmak gerek. Kitapları, yayınları, sınavları, kurumsal kimliği, bilişim altyapısı, internet sitesiyle çalışan bir mekanizma oluşturmak gerek. Eğitimin malzemesi de, aleti de insan. Kadrosunu güçlü kurmak, uyumlu yönetmek, sürekli eğitmek, sonuçları ölçmek gerek. Yıldız öğretmenlere mecbur olmamak, standart becerilere sahip eğitmenlerin üstün başarı elde etmesi için sistem kurmak gerek. Testiyi kıranla suyu getireni bir tutmayan ücret ve ödül sistemi, bağlılığı özendiren çalışma koşulları oluşturmak gerek. Eğitimi pratik uygulama ve projelerle, yarışmalarla desteklemek gerek. Öğretimin yanı sıra spor, sanat, kültür, beceri, kişisel gelişim konularında da eğitim vermek gerek. Kayıt döneminde agresif çalışmak, materyalleri çeşitlendirmek, satış tekniklerini doğru kullanmak, çalışacakları eğitmek gerek. Velilerin, mezunların okulu tavsiye etmesini sağlamak gerek. Zincirin uzun ömürlü olması için merkezin şubeyi desteklemesi şart. Markanın tanıtımı, eğitim materyallerinin temini, bilişim ve iletişim altyapısı, satış teknikleri ile şubeyi desteklemek gerek. Şubelerden hak etmediği bir parayı almaya çalışmamak, şubenin para kazanması için uğraşmak gerek. Şubelerin markayı koruması, geliştirmesi, desteklemesi gerek. Eğitimde yerel unsurlar önemli farklar oluşturduğu için, şubelerin kurum felsefesine uygun inisiyatif alabilmesi gerek. Okulların franchise vermesiyle birlikte, felsefesi ve sistemi olan zincirlerin devri başlıyor. Burada kazanılacak deneyimin sektörün geneline yayılmasını diliyorum.

competitor reached financial highs. When the better than the competitor premises, investment and transfers of staff is completed then the true competition for which school comes out on top starts, it is the places with the best systems which will win. In Turkey there are 8 thousand private schools. In primary and middle school the brands who give franchises are not always able to run their courses successfully. In any case in each city there are well known schools already in existence managed by experienced people of the sector,it is essential that if a franchisee sets up there they must be able to show that they differ greatly from the existing ones. They all start out with lots of beautiful phrases and promises but when they all ressemble each other then even the lovliest words simply become run of the mill. The state forms the curriculum, the teachers can be found locally, decorations and equipment are standard and every school has languages. In such a situation it is essential that an enterprise has a philosophy and a system which differentiates it from the others.In middle school education success is measured by class mark results, if any enterprise tries anything differently at that point it means they are already out of the race. When parents want to see marks the race becomes even more difficult,time becomes short then rather than education coaching becomes more important. When brands are new all eyes turn to the results of 4 years and parents study the marks that the class has obtained. Whereas in brand schools degree of marks is natural and instead eyes turn to the future,can the graduates be successful in the future,c an they obtain employment and there capacity and endurance gain in importance. As the years pass it will be normal for education to become more dense and the enterprises which can keep up with this movement will be the ones that become brands. The enterprise must have an extremely net philosophy. Brochures cannot be filled with useless words it is essential that what is promised is effected. Schools need to follow and put into action world trends,they must be aware of the different intelligence levels of their students,must be aware of new methods of teaching, must be able to direct students towards professions and must strengthen their guidance staff. Students need to be prepared for the competition that they will face in the world.One must try to change if possible (however little) the lack of expectation in the Y generation and push them in the direction of the discipline they need to have so as to be successful in their business lives. Projects should be effected,practical solutions obtained, taking the initiative,team work, leadership, being a volunteer and entrepreneurship all should be included in the school studies. Mutual support between graduates and the good contact amongst their guardians needs to be maintained. When teachers are employed attention must be paid not only to their academic qualifications but also to their personalities, academic success needs to also be balanced out with the happiness of both students and guardians. Students should also be taught morality, humanity, love of the motherland, religious values as well as local and world cultures. When investing in a brand advertising must be on going, the brand needs to expose a clear image of itself by means of the social media. The schools need to form strong foundations which are well taken care of with its premises,its classrooms,its equipment, its laboratories, its libraries, its sports fields and gardens. Also its magazines, its press reports, its classes, its corporate identity and its internet mechanisms must be in place and in action. Education furbishes but humans are the tools. The school must form a strong staff group, must manage well, must constantly educate and measure the results. A system must be put into place by which star teachers are not essential instead teachers of normal capacity are also able to obtain splendid results. The system for payment and awards should be correctly based on a system of input so as to ensure working conditions of which other people are envious. Education needs to be supported by practical actions,projects and competitions. In addition to the education sports, arts, culture, skills and personal development, all must be taught. At enrolment time specially hard work needs to be put in, different choices of materials need to be available, sales techniques must be correctly used and the personnel trained. In actual fact it is the students and their guardians who should be advising others to come to that school. For the chain to have a long life, support from the central is essential it is they who should advertise the brand, obtain materials, supply knowledge and contact foundations as well as sales techniques. The central must not take any finance they do not have the right to from the branches on the contrary they should help the branches to profit. The branches must protect the brand,must improve it and must support it. As local traditions can be important in Education the branches should be allowed to take a certain amount of local initiative themselves. As the schools begin to give their franchises the system of chain phylosophy starts. Here it is my wish that experience will be gained and will be spread throughout the whole sector. AĞUSTOS AUGUST 2017

67


å

RESTAURANT ALanında FRANCHISIng

FRANCHISING IN RESTAURANT W

e all know that feeding began with the first humans. Thousands and thousands of years ago our forebearers hunted and harvested so that they could feed themselves with the meat they had hunted and the grain that they had harvested, then they slept to prepare again for the same the next day. In order to stay alive it is natural that people be fed, how many steps has it taken so that the process of obtaining food has become what it is today, a huge industry and how come humans thought of feeding others to make money?

B

eslenmenin ilk insan ile başladığını hepimiz biliriz. On binlerce yıl önce atalarımız avlanır, tarım yapar ve av eti ya da tahıl ile karınlarını doyurur, ardından gidip ertesi güne hazırlanmak için uyurlardı. Hayatta kalmak için bedenin doğal bir etkinliği olan beslenme hangi yolculuklardan geçti de bugün dev bir endüstriye dönüştü, insanlar birilerini besleyerek para kazanma düşüncesine nasıl oluştu? Tarihin bir anında, ilk kez bir masa (mermer, taş, ahşap) kurup diğerlerine ‘gelin, bakın ben burada çok güzel yemekler hazırladım. Siz yemek hazırlamak için yorulmayın’ diyen girişimciyi hep merak etmişimdir. Muhtemelen o devirde para yoktu. Yemek satan girişimci acaba karşılığında ne isterdi? Hayvan postu? Süs eşyası? Ayakkabı? Silah? Kim bilir? Avrupa’da rafine mutfak kavramının geliştiği dönemde bile, halktan kişiler eğer evlerinde değillerse yemeklerini gelişigüzel bir biçimde yerlerdi. Arabalarla yolculuk edilen yolların kenarında hanlar ve lokantalar kurulmuştu. Varlıklı insanlar yolculukları sırasında bu hanlarda konakladıkları zaman yemeklerini kendi hizmetkarlarına hazırlatırlardı. Ayrıca kilise ve manastırlarda da yolcular için yemek servisi vardı. Ancak halkın gidip karnını doyuracağı birimler henüz yoktu. İnsanlar çoğunlukla evlerinde yiyordu yemeklerini. Tabii, sofraları da pek öyle zengin bir görünüme sahip değildi. Ne maddi güçleri vardı, ne de bu konuda bilgi birikimleri. Fransa’da ancak 1600’lü yıllarda kafeler kurulmaya başladı ve büyük bir hızla tüm Avrupa’ya yayıldı. İlk başlarda bu kafelerde kahve, kakao ve şarap gibi hafif alkollü içkiler sunuluyordu. Ama kısa bir sürede asillerin son haberleri, dedikoduları ve yorumları, hafif içkilerini yudumlarken konuştukları yerler özelliğini kazandı bu kafeler. Zamanla da bugünün restoranlarının temelini oluşturdu. Önceleri sadece belli başlı ürünlerin hazırlanıp servis edildiği restoranlar zamanla farklılaşma yoluna gitti. Günümüzde ise restoranlar farklı konseptlerde hizmet vererek müşterilerin ilgisini çekmeye çalışmaktadır. Çok sayıda yerli ve yabancı marka ülkemizde faaliyet göstermektedir. Piyasada faaliyet gösteren markaların iyi hizmet ve lezzetli ürün ortaya koymasıyla birlikte restoranlar daha çok tercih edilmeye başlandı. Franchising stratejisiyle büyüme yoluna giden markalar ülkemizin dört bir tarafında faaliyet göstererek önemli bir istihdam olanağı sunmaktadır. Bu alanda hizmet veren markalar, franchise sistemiyle Türkiye geneline açılmayı hedefliyorlar. Markayı taşıyabilecek, yeniliğe açık girişimcilerle çalışmayı ilke edinen firmalar, sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve türlü türlü yeniliklerle insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. Bizde dergimizin bu sayısında restoran alanında franchise veren markalara ışık tutup, franchise olanakları hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bu alanda faaliyet gösteren, önde gelen firmalarından görüşler alarak, girişimcilere rehberlik etmeye çalıştık.

68

AĞUSTOS AUGUST 2017

At some moment in time someone first setup a table (marble, stone or wood) and turned to the others and said ‘come and look I have prepared some wonderful food here. Don’t you yourself bother to cook’. I have always wondered who that entrepreneur was. Most probably at that time there wasn’t such a thing as money, I wonder what the entrepreneur took for that food? An animal skin? Somthing ornamental? Shoes?Arms? Who knows? Even in the period when the European kitchen had already become refined, ordinary people if not in their own homes could only eat at random. Then when cars began to be used eating places and inns were set up on the road side. When the rich people travelled they took with them their own staff who cooked for them while staying at the inn, also in the monasteries and churches food was served for travellers. However even then there were no places where ordinary people could go to obtain food consequently the normal for most people was to eat at home. Of course the food on their tables didn’t look very exciting as they had neither the finance nor knowledge of the subject. In France it was only in the 1600s that cafes came into being and swiftly spread to the whole of Europe. At first in those cafes coffee, cocoa and light alcohol such as wine were offered, but in a short time these places became the premises where nobles gathered to sip at their light drinks and talk of the latest news, gossip and exchange views. It was from these that todays restaurants developed. In the beginning only one or two foods were served there but as time passed the restaurants made lots of different things. Today the restaurants all try for different concepts in order to attract the attention of clients. In our country there are a large number of both foreign and domestic brands in action in the market place. In the sector as the brands began to offer good service and tasty food so they became more popular. In our country by way of the franchise system the brands have enlarged and have in fact become also very important for the employment they supply. Most brands in the food sector wish to open through out Turkey by means of the franchise system. The companies make it a principle to find entrepreneurs who are open to new ideas, people who are capable of carrying a brand name, they also closely follow the developments in this sector and try to offer all kinds of different novelties in order to attract customers. For this reason in this edition of our magazine we have tried to spread a light on the brands which are offering opportunities for franchises. In order to do this we have talked with the top brands in the sector and listened to their views in order to guide new entrepreneurs.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


BURSA KEBAP EVİ

Bursa Kebap evi, Bursa lezzetlerini 75 şubelik dev bir markaya dönüştürmesi ile adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak, “Üstün Lezzet Ödülü” ile de iskender restorancılığında yeni bir dönemi başlattı. “Franchising sisteminde en önemli unsur; franchise alan ve franchise veren firmanın birbirini iyi anlaması. Yani iletişim çok önemli” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı sorularımızı yanıtladı. The Bursa Kebap Evi brand has used the delicious Bursa method of cooking to turn itself into a huge 75 branch brand and has attracted much attention.Recently it began a new period in the iskender restaurant sector when it received the “Üstün Lezzet Odülü”(The award for top quality). The Chairman of the Board, Cem Helvacı answering our questions stated” The most important element of the Franchising sector is that the one who gives the franchise and the one who takes the franchise understand each other, that is their contact is extremely important.” Bursa Kebap Evi’nin kuruluş öyküsünü sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Bursa Kebap Evi markası nasıl doğdu? Bursa Kebap Evi, 2003’te kuruldu. 2008’de Bursa Kebap Evi Ailesine ilk biz franchise olarak katıldık. 2009’da Bakırköy Carousel AVM’de 2. şubemizi hizmete açtık. 2010 Eylül ayında da Bursa Kebap Evi markasını satın aldık. Çünkü Bursa Kebap Evi, 7 şubeden 3 şubeye düşmüştü. 3 şubenin 2’si bizim 1’i ise merkezindi. Biz de bu bağlamda markanın sahipleriyle anlaşıp zor durumda olan 3 şubeli Bursa Kebap Evi’nin imalat ve isim hakkını alarak Cem ve Caner Helvacı olarak markanın yeni sahipleri olduk. Bursa Kebap Evi olarak büyüme serüvenimiz de bu şekilde başladı. Bursa Kebap Evi olarak bugüne kadar nasıl bir büyüme stratejisi uyguladınız? Bursa Kebap Evi’ni satın almadan önce bazı gıda firmalarının franchisee sahibiydik. Bu sayede sektör tecrübesi kazandık. Bursa Kebap Evi markasının tüm isim haklarını almamızla masanın bir tarafından diğer tarafına geçtik. Sektör tecrübemiz bizim işimizi bir

70

AĞUSTOS AUGUST 2017

May we hear from you just how Bursa Kebap Evi began and how the brand was formed? The Bursa Kebap Evi was founded in 2003. In 2008 we joined the family first as a franchisee. In 2009 we opened our second restaurant in the Bakırköy Carousel Shopping Mall. In September of 2010 we bought the brand name, the reason being that the Bursa Kebap Evi had decreased from 7 branches to 3. Of the three two were ours and one belonged to the central. Because of that we came to an agreement with the owners of the troubled brand and we, Cem and Caner Helvacı olarak, bought from the owners the production and brand name rights and we became its owners. This is how the adventure of the Bursa Kebap Evi and its enlargement began. Up until the present which type of enlargement strategy have you used? Previous to buying the Bursa Kebap Evi brand we had been franchisees of a


nevi kolaylaştırdı. Karşımızda oturan kişinin duygu ve düşüncelerini, ne demek istediğini ve taleplerini daha iyi anladık. Franchising sisteminde en önemli unsur; franchise alan ve franchise veren firmanın birbirini iyi anlaması. Yani iletişim çok önemli. Eğer iletişim kopukluğu olursa herkes bir yana savruluyor ve bu şekilde marka çok fazla zedeleniyor. Franchise alan da zarar görüyor ama en çok zararı franchise veren görüyor. Bursa Kebap Evi’ni satın aldıktan sonra hiçbir mağazamızı kapatmadık, bayilerimizi yaşatmaya gayret gösterdik. Sürekli olarak Ar-Ge çalışmaları yaptık ve kesinlikle ürünlerimizden, standartlarımızdan taviz vermedik. Bizim için önce gelen lezzettir, diğerleri ise teferruattır. İnsanlar bir restorana geldikleri zaman lezzet yoksa bir daha gelmezler. Türkiye’nin dört bir yanında aynı ürünleri, aynı fiyatlarla satıyoruz. Aynı menüyü uyguluyoruz. Kesinlikle hiçbir bayimize bu konuda taviz vermiyoruz. Onların da bu konuda mutlu olduklarını biliyoruz. Kendimizi hem iskender zinciri hem de Bursa’nın yöresel ürünlerini sunan bir restoran olarak görüyoruz. Bu mağazada gördüğünüz ürünlerin hepsinin Bursa ile kesinlikle bir ilişkisi var. Bursa ile alakası olamayan hiçbir ürün bizim menümüze giremiyor. 2016 yılında Belçika’da düzenlenen ‘Üstün Lezzet Ödülü’nü iskender dalında ilk kez Türkiye’ye kazandıran markayız. Dünyanın en prestijli lezzet ödüllerinden olan “ITQI Üstün Lezzet Ödülünü” aldınız. Sizleri tebrik ediyoruz. Bu ödülün perde arkasını bizimle paylaşır mısınız? Öncelikle, ödülün içeriği hakkında bilgi vermek isterim. Merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) dünya genelinde, mükemmel tat ve kalitedeki yiyecek ve içecekleri test etme ve tanıtma faaliyetlerini yürüten bağımsız bir derecelendirme kuruluşudur. Bir nevi, yiyeceklerin Michelin rehberi, diyebiliriz. Biz, 2016 yılında bu kuruma başvurduk. Başka bir ifade ile, test ve yarışma odaklı bir süreç, diyebiliriz. Şubelerimdeki lezzetimiz ne ise, onu sunduk bu kuruma. Sonucunda ise, lezzette kalitenin tek tescili olarak kabul edilen bu ödülü alan ilk ve tek iskender markası olduk. Bu ödül sadece Bursa Kebap Evi’ne değil; ülkemize ve Türk Mutfağına verilmiştir.

few food companies.That was how we had gained our experience in the sector. When we bought the rights to this brand in a manner of speaking we changed from one side of the table to the other.Our experience in the sector helped us somewhat,as we were able to understand the feelings and thoughts of the franchisee and to understand what he was requesting. In the Franchising sector the most important element is that the franchise giver and the franchise taker understand each other that is that their contact is extremely important. If that close contact breaks then each takes different steps and that is how the brand image is ruined. The one who took the franchise loses but the brand name loses more. After we bought the Bursa Kebap Evi none of our branches have been closed on the contrary we have made efforts to have them succeed. We effected on going R&D and never ever allowed the standards of our product to decrease. For us flavour is the all important factor the rest are only details. If people come to a restaurant and the food is not tasty they never come again. We sell exactly the same product throughout Turkey and sell it at the same price. You have just been awarded the worlds most prestigious taste award the “ITQI üstün lezzet ödülü. We congratulate you. Will you share the details of that award with us? First I would like to explain what the award is. The International Taste and Quality Institute the central of which is in Brussels is an independent body which throughout the world tests and tastes food and beverages and makes them known. In a manner of speaking we can say it is similar to the Michelin Directory. In 2016, we applied to that Institute. It can also be described as a period of testing and a kind of competition. We presented the taste that we offer in our branches to them. The result of that was we became the first and only iskender brand to receive this award. This award belongs not only to Bursa Kebap Evi but also to our country and to the Turkish Kitchen. In how many branches are you actıve and will other branches be opened in 2017? We have 75 branches which are spread throughout 33 provinces. Within 2017 we shall open 10 more branches Some of the branches we shall open are in Istanbul in Bahçeşehir 3 thoroughfare, in Denizli Çamlik thoroughfare, in Erzurum MNG AVM, Adıyaman AVM, Mall of Antalya - İzmir Ege Perla - Lüleburgaz 39 Burada. At the end of 2017 we envisage 80 or more branches.

Kaç şubeyle faaliyet gösteriyorsunuz? 2017 yılında yeni şubeler devreye girecek mi? 33 ilde 75 şubeye sahibiz. 2017 yılında 15 şube daha açacağız. Erzurum MNG AVM, Adıyaman AVM, Mall of Antalya - İzmir Ege Perla - Lüleburgaz 39 Burada bu yıl açacağımız şubelerimizden bazıları. 2017’yi 80 şube ve üstünde kapatmayı hedefliyoruz.

Will you please evaluate the role that franchising has played in the Bursa Kebap Evi enlargement and also explaın to us the advantages of that franchising? Of the 75 branches we own 13 are franchises and 8 belong to us. When you enlarge by franchising the enlargement is more rapid as then the one giving the franchise does not have to make the whole investment. Franchising is a good system both for those giving and for those taking it. However in Turkey the Franchise system is still not working totally correctly. If both Franchise giver and taker are fully aware of their responsibilities then the system works well. It is also very important that those who take out the Franchise remain at the head of their business.

Bursa Kebap Evi’nin genişlemesi anlamında franchising yönteminin rolünü değerlendirir misiniz? Franchising size ne gibi katkılar sağlıyor? Sahip olduğumuz 75 şubenin 62’si franchise, 13’i bize ait. Franchise ile büyüdüğünüz zaman daha hızlı büyüyorsunuz. Çünkü franchise veren olarak bütün yatırımı siz yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Franchise, alan için de veren için de güzel bir sistem. Fakat Türkiye’de franchise sistemi tam olarak oturmadı. Franchise alan da veren de sorumluluklarını bilirse sistem güzel işliyor. Franchise alanın işinin başında durması çok önemli.

Which menus do you offer your customers and which are the ones that are most often chosen? As the Bursa Kebap name shows, portions of döner ontop of rice, dürüm, tombik, pideli meatballs, Butcher meatball and İnegöl meatballs are some of the foods we offer. The taste we sell the most of is our İskender kebap. We have added egg plant with chicken to our menu because this is a product of the Osmanli Kitchen and the first Osmanli capital was Bursa. Our Üzüm Şıramız,our chestnut desserts and the Kemalpaşa one are some of our other AĞUSTOS AUGUST 2017

71


Müşterilerinize hangi menülerle hizmet veriyorsunuz? En çok hangi menü talep görüyor? Bursa Kebabı nam-ı diğer iskender, porsiyon döner, pilav üstü, dürüm, tombik, Pideli Köfte, Kasap köfte ve İnegöl Köfte müşterilerimize sunduğumuz lezzetlerimizden bazıları. En çok satan ürünümüz; İskender kebabımız. Menümüze Beğendili Tavuk Külbastı da koyduk. Çünkü Osmanlı mutfağından çıkmış bir ürün ve Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa. Üzüm şıramız, kestane şekerimiz, Kemalpaşa tatlımız da diğer ürünlerimiz arasında. Bütün ürünlerimizde Bursa’nın yöresellerine kesinlikle uyduk. Bursa’ya özgü yöresel ürünler sunan başka restoran yok. O yüzden aileler bize oldukça ilgi gösteriyor. 7’den 77’ye bir aile restoranı olduk diyebilirim. Özellikle İskender dönere özgü geliştirdiğiniz formülü paylaşır mısınız? Keçi sütünün kaya tuzuyla harmanlanmasıyla elde ettiğimiz tereyağımız çok özel. Bursa’dan geliyor ve diğer olmazsa olmazımız bin derecede közlenmiş domates sosu. Türkiye’de bunu bir tek biz uyguluyoruz. Bununla da başarıyı sağladığımızı, bir bütünlüğü oluşturduğumuzu düşünüyorum. Rakamsal olarak Bursa Kebap Evi’ni değerlendirir misiniz? Toplam istihdam, kapasite vb. olarak ulaştığınız konum hakkında bilgi verir misiniz? Bursa Kebap Evi ailesi olarak tüm Türkiye’de 75 şubesi ve genel merkeziyle bin 650 çalışanımız var. Genel merkezimizde 65 çalışanımız bulunuyor. 100 metrekarelik bir Bursa Kebap Evi şubesi dediğimizde minimum 12 kişilik bir istihdam anlamına geliyor. Bursa Kebap Evi olarak sıfırdan yepyeni bir marka yarattınız. Başarınızın sırrını hangi faktörlere bağlıyorsunuz? Daha önceden bazı gıda firmalarının franchisee aldık. Başarımızın sırrı bir anlamda bu. Restoran zinciri bize atadan dededen kalsaydı, bu konuma ulaşamazdık. Bizden bir ricada bulunan bayimizi kesinlikle kırmıyoruz. Bayi-merkez iletişimine çok önem veriyoruz. İkinci olarak da ürünlerimizde standart sağlıyoruz. Ürünlerimizin kalitesi, sunumu bütün mağazalarımızda kesinlikle aynı. Gizli müşteri denetimlerimiz ve hijyen denetimlerimiz oluyor. Bu stratejilerle bir aile ortamı yaratıp, sisteme uymayanı sistem dışı bırakıyoruz. Bursa Kebap Evi olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Her ilde en az bir Bursa Kebap Evi açmak amacıyla yola çıktık. Türkiye’nin 33 iline ulaştık. Öncelikli hedefimiz yurt içinde 100 şube açmak. Bunun yanı sıra iskenderin dünya mutfağında hak ettiği yere kazanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üstün Lezzet Ödülü’ne (ITQI) layık görülmemiz bu yoldaki önemli adımlarımızdan biridir.

72

AĞUSTOS AUGUST 2017

choices.In all our products we have adhered totally to the indigenous Bursa ones, there is no other restaurant brand that does this,it is for this reason that families love our restaurants and we have become appealing to those of 7 to 70 years. All foods mentioned are Turkish Specialities. Will you share with us the special formula which you have developed for your iskender döner? We make our own butter which is very special from a blend of goat milk and rock salt, it comes from Bursa the other essential ingredient is tomato sauce roasted at a thousand degrees. In Turkey we are the only company doing this. I believe that this is why we have succeeded and become an entity. Wıll you give us the figures for the Bursa Kebap Evi brand, employees and capacity etc? Within the Bursa Kebap Evi family we have 75 branches situated in Turkey and together with those and our central staff we have 1650 persons working. In th central there are 65 working and in a 100sq.m restaurant there is a minimum of at least 12 staff. You have created Bursa Kebap Evi from zero and made a totally new brand which reasons do you belıeve are the ones which ensured this success? Previously we had been franchisees for a few food companies, our success in part is due to that fact,if this restaurant chain had been left to us from our forefathers we could not have reached this position. We invariably try to never deny a franchisee request. We attach great importance to the franchisorfranchisee relationship. The second reason is that we ensure the standard of our product, that quality and its presentation is without fail the same in each of the restaurants We have controls by the secret client system additionally we also have hygiene control people. With these systems we have formed a family situation but anyone not adhering to the systems are left out. May we learn what the Bursa Kebap Evi long term and short term goals are? We set off with the intention of opening at least 1 Bursa Kebap Evi in every province of Turkey we have reached 33. our primary goal is eventually 100 branches in Turkey. As well as this we work so that iskender takes its rightful position in the world kitchen. The fact that we have been awarded the ITQI means we have taken an important steps towards our goal.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


KONYALI AHMET USTA 25 şubesiyle yurt içi ve yurt dışında onlarca başarı hikâyesine imza atan Konyalı Ahmet Usta restoranlar zinciri sahibi Mehmet Zeki Bulut “ilk günkü kadar heyecanlı ve kararlıyız” diyor. Konyalı Ahmet Usta markasının sahibi Mehmet Zeki Bulut dergimizin sorularını yanıtladı. Lezzet yolculuğunun duraklarından örnekler verdi. Mehmet Zeki Bulut, the owner of the Konyalı Ahmet Usta brand restaurant chain which with its 25 branches, partly abroad partly domestic, has constantly been extremely successful, stated “We still are as excited and as determined as we were on our very first day.” While answering the questions which our magazine asked him he gave examples from their journey along the way of tasty food. Konyalı Ahmet Usta’nın marka yolculuğu nasıl başladı? Konyalı Ahmet Usta ailesinin marka yolculuğu 2007 yılında İzmir’in Gaziemir ilçesinden başladı. Çok ortaklı bir girişimdi. Bütün ortaklarım alanlarında deneyimli, birikimli insanlardı. Sonra değişen koşullar ve farklı hedefleri nedeniyle şimdi markanın tek sahibi olduk. Bünyemizde 25 dolayında şubeyi hayata geçirdik. Günümüzde küçük bir mekanı işletmenin, ayakta tutmanın zor olduğu gerçeğini kabul edersek Konyalının büyümesindeki sır nedir? Konyalı Ahmet Usta’nın başarı hikâyesi sadece yemeklerin kalitesiyle, güvenirliğiyle, damak tadıyla, hizmet ve yönetim biçimi anlayışıyla tabiî ki sınırlı değildir. Genç kuşaklara yönelik giderek artan Fast-food tarzı “sağlıksız” beslenme baskısına karşın Anadolu mutfağının zenginliğine odaklandık. Bu alanda ciddi biçimde mutfak ARGE’si yaptık. Sonunda sadece aile büyüklerini değil, bütün yaş gruplarını sofralarımızda buluşturmayı başardık. Bugün Konyalı Ahmet Usta restoranlar zincirini ziyaret ettiğinizde farklı kuşakları, aynı sofrada görmeniz mümkündür. Biz Anadolu’yuz. Organik gıda odaklı bir konsepte sahibiz.

74

AĞUSTOS AUGUST 2017

How did the Konyalı Ahmet Usta brand first begin? It began in the Gaziemir district of Izmir in 2007 under its family owned brand name. It first began by having many partners,all who were experienced, skilled people. Later because of changing situations and because of all having different aims we became the sole owner of the brand. We have brought into being 25 branches. Viewing that today we must accept that it is difficult for small businesses to survive what is the secret of Konyalis growth? Naturally the success story of our brand is not dependant alone on the quality of our food, the confidence in us, the delicious taste, our good service and our management skills. It is additionally that we concentrated on the Anatolian kitchen when we saw the manner in which the new generation was eating so unhealthily, under the fast food system. This is the reason we specifically focused our R&D in that direction. In this manner we saw that we had attracted not only the older family members but all the different ages of the family. When


today you visit a Konyalı Ahmet Usta restaurant it is usual to see all generations at the table. We are Anatolian and we are the owners of an Organic food focused concept. When you state organic? Even the most ordinary people are aware that today the new generation is being served with non nourishing food stuff, frozen, different salts, sugars and oil acids. Regretably we are feeding our children with this fast food with its non nourishing but highly caloried values. The results of which are high blood pressure, osteoporoz and obesity. With that type of eating we deprive ourselves of the delicious Anatolian kitchen tastes and also lose our health.

Organik derken? Besin değeri düşük, dondurulmuş, boyalı ürünlerin, farklı tuzlar, şekerler, yağ asitleri, ile damak tadı oluşturularak genç kuşaklara sunulduğunu en sıradan vatandaşımız bile biliyor. Bu fast food türünün besin değerinin düşük, kalori oranının yüksek olduğunu bile-bile çocuklarımıza yediriyoruz. Tansiyon, osteoporoz ve obezite gibi günümüzün en yaygın hastalığı bu oluşumun sonucudur. Hem Anadolu’nun bu çok değerli mutfağından hem de sağlığımızdan oluyoruz.

At the moment how many branches do you have and where are they situated? Apart from the company central in Izmir, abroad we have in Katar, Medine, Bahrain and Saray Bosnia, domestically we have in Izmir Alsancak, Behçelievler, Balçova, Karabağlar, Bornova, Mavibahçe shopping mall, Buca, Gaziemir, Otogar (on the shopping center side), Karşıyaka çarşı, Menderes and Manisa, in Istanbul Ortaköy, in Muğla Bodrum, Karabük Onel shopping center and Izmir Optimum shopping center. We have 25 branches we are cutting our legal ties with certain of our franchisees with whom we have had problems. When did you first begın to give franchises? We had that intention from the moment we began. We were people with real experience.There can be no stronger investment than this.

Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? İzmir merkezli şirketin yurt dışında; Katar, Medine, Bahreyn, Saray Bosna’da yurt içinde ise; İzmir’in Alsancak, Behçelievler, Balçova, Karabağlar, Bornova, Bostanlı, Mavibahçe AVM, Buca, Gaziemir, Otogar (point avm yanı), Karşıyaka Çarşı, Menderes, Manisa gibi merkez ilçelerinde, İstanbul /Ortaköy’ de Muğla/ Bodrum’da, Karabük Onel AVM ve İzmir Optimum AVM olmak üzere farklı noktalarda 25 şubesi bulunuyor… Marka değerlerimizi tam olarak yansıtamayan, farklı sorunlar yaşadığımız bazı bayilerimizle kurumsal bağlarımızı kesiyoruz. Franchise vermeye ne zaman başladınız? Neden Franchise sistemini seçtiniz? İlk kurulduğumuz andan itibaren böyle bir hedefimiz vardı. Ciddi bir deneyime sahiptik. Bundan da daha büyük sermaye gücü olamazdı. Yatırımcı adaylarında aradığınız kriterler neler? Konyalı Ahmet Usta markasına yatırım yapacak girişimcilerde aradığımız kurumsal özellikler dışında kişiye özel bir şartımız yok. Burada önemli olan önce bu zorlu mesleği sevmektir, sahiplenmektir. İlkeli olmaktır. Çok çalışmaktır. Açık ve net olmaktır. Bizim asıl sermayemiz dürüstlüktür. Gerisi teferruattır. Türkiye’nin en prestij, en büyük alış veriş merkezlerinde, marka restoranların yoğunlukta olduğu caddelerde, lezzet duraklarında Konyalı farkını rekabet gücünü, ürün çeşidini, hizmet kalitesini, gıda güvenliğini, personel disiplinini gören, inceleyen her yatırımcıyı bekliyoruz. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Bunu şöyle özetlemek gerekiyor. Her bayiimizin kendine özgü koşulları, konumu, yer değeri, mekan yapısı, uzaklığıyla farklılıklar gösteriyor. Maliyetlerle orantılıdır. Bir şubeyi bu kadar parayla açabiliyoruz demek yanlış olur. Önce yer fizibilitesi yapılıyor. Müşteri potansiyeli analizleri sağlanıyor. Ar-Ge birimi raporları, bölgenin sosyal statüsüne göre mekan konsepti projelendiriliyor. Zaten her yere de bayilik verilmiyor. Ortağımızın kazanması gerekiyor. Maliyet muhasebede yanılma payımız oldukça düşük. Bu konuda TürAĞUSTOS AUGUST 2017

00


Which are the criteria you search for in your entrepreneurs? We do not expect anything different to normal enterprises. Of course it is essential that they love this difficult profession. They must be people of principle. They must be hard workers. They must be open and honest. Our real investment is honesty, the rest are details. We expect entrepreneurs to have studied our restaurants situated in Turkey’s most prestigious shopping malls and in main thoroughfares where best brands are to be found and to become aware there of the Konyalı differences,its choices of food, the quality of its service, confidence in its food stuffs and the discipline of its staff. What is the approximate investment needed to open a branch under your franchise system? It should be viewed in the following manner. Each franchisee has different conditions pertaining to it alone.The premises, the position value, the type of building, the distance away, the investment is determined by all these different factors. It is wrong to state the investment is fixed at such a sum. First a position feasibility study is effected. The customer potential is evaluated then based on R&D reports a type of premise concept is effected based on the social standing of the district. In any case franchises are not given simply everywhere. Our partners must make a profit. The ratio of error in our financial calculations is very low, here I would like to state that we are well above the Turkish average. No franchisee of Konyalı Ahmet Usta has closed premises because of loss in the running costs versus turnover. Any closures have been through enterprise related differences. That is quality standards.

kiye ortalamasının çok üzerinde olduğumuzu belirtmek isterim. Konyalı Ahmet Usta’nın hiçbir ortağı mekanını işletme maliyetlerinden ya da zarardan dolayı kapatmamıştır. Ayrılıklarımızın farklı nedenleri vardır buda tamamen kurumsaldır. Yani kalite standartlarıyla ilgilidir. Faaliyet gösterdiğiniz alanın geleceği ile ilgili düşünceleriniz neler? Fast food tarzı beslenme yeni kuşakların sağlığı için önemli bir risktir. Toplum bilinçlendikçe bu tarz beslenmeden doğal olarak uzaklaşılıyor. Ayrıca ülke ekonomisini etkileyecek boyutta bir kuşatmadır. Bugün İtalya gibi ülkeler bile mutfaklarını korumak adına yüzde 60 varan yerli mutfak ve yemek kotası getirdiler. Burada amaç sadece mutfak kültürünü, yemeklerini ya da lezzetlerini korumak değildir. Milli bir duruşla aynı zamanda kendi esnafını da korumaktır. Büyük marketlerle bakkalların rekabet edemediği, birer-birer kapandıklarını gördük. Bugün yüksek kiralı AVM’lerde benzer bir sorun yaşanıyor. Kurumsallaşamayan, sermaye oluşturamayan mahalle lokantacısı giderek küçülüyor, rekabet edemiyor. Bütün bunlara rağmen toplumun çok önemli bir kesimi sağlıklı, kaliteli beslenmeye tekrar dönüş yaptı. Anadolu mutfağı Fast food tarzı beslenmeye ve global sermayenin dayatmasına karşı bir direnç gösterdi. Konyalı Ahmet Usta bu mücadelenin en güzel örneklerinden birdir. Bizim markamıza yatırım yapan geleceğe yatırım yapmış olacaktır.

76

AĞUSTOS AUGUST 2017

How do you view the future for your sector? Fast-food eating is a real risk for the health of the upcoming generation. As people become more aware of this they start to distance themselves from such a manner of eating. That system also plays an important role in depleting the economy of our country.Today in countries such as Italy a quota of 60%. Italian is placed on products and food. Here the intention is not only to protect the indigenous Italian foods and flavours at the same time it is a stand that has been taken in order to protect their own tradesmen. We have seen how small grocers have one by one closed because they were unable to compete with the super markets. Today in the high rent shopping malls a similar situation occurs. Local restaurants which are not able to become or find the investment as holdings can no longer compete. Faced with such situations we see that quite an important number of the population is making a return to healthy, nourishing food. The Anatolian kitchen has started to fight against the fast-food non nourishing food and its hold on the world economy. Konyalı Ahmet Usta is one of the finest examples of this action. Those who invest in our brand are making an investment in the future.


AĞUSTOS AUGUST 2017

00


å

GİRİŞİMCİLERİN BAŞARIYI YAKALAMASI HOW INVESTORS ACHIEVE SUCCESS BAYBARS ALTUNTAŞ

78

AĞUSTOS AUGUST 2017

Deulcom International


A

few weeks ago I was a speaker at the Great British Private Investor Summit/the Private Investors summit which was held in London, there was a panel which I specifically enjoyed. However before I continue with that I wish to share with you again quickly those 9 steps of the Start-up Compass/Investors 9 steps, as the panel were particularly interested in 8 of them. According to the Start-up Compass Theory for investors to set up a business and make a profit without too big an investment of the 9 steps the first 8 steps should be followed in this order Initiative-Innovation-Entrepreneurship-Marketing and Sales-BrandingInstitutionalization-Franchising-Leadership-Angel Investment.

G

eçtiğimiz haftalarda Londra’da konuşmacı olarak katıldığım Great British Private Investor Summit/ İngiltere Özel Yatırımcılar Zirvesi sırasında çok hoşuma giden bir panel gerçekleşti. Panele geçmeden evvel, daha önce sizlerle paylaştığım Start-up Compass / Girişimci Pusulası teorisinin 9 adımını hızlıca özetlemek istiyorum, çünkü bu panel, teorinin 8. Adımı olan Liderlik aşaması ile yakından ilgili. Start-up Compass Teorisine göre, girişimcilerin başarıyı yakalaması ve fazla da finansmana ihtiyaç duymaksızın bir işi kurarak kar edebilir hale getirebilmeleri için şu 9 adımın ilk sekiz adımını bu sırada takip etmek gerekiyor: Girişkenlik – İnovasyon – Girişimcilik – Pazarlama & Satış – Markalaşma – Kurumsallaşma – Franchising – Liderlik – Melek Yatırımcılık Dikkat ettiyseniz bir iş fikriyle başlayan ve girişimcilik aşaması olarak tarif edilen ilk basamaktan yedim adım sonra liderlik aşaması geliyor. Girişimcinin üç önemli kader anından biri olarak kabul edilen bu aşama çok önemli. (İlk kader anı: İşini kurup kurmamaya karar verme anı İkinci kader anı: Pazarlama ve satış aşamasını başarıyla geçmesi Üçüncü kader anı: Kendi kurduğu işin çalışanı mı yoksa patronu mu olacağına karar vereceği liderlik aşaması). Umberto Eco’nun çok güzel bir tespiti vardır: İnsanlar enstitüleri kurarlar, sonra da kendi kurdukları enstitülerin çalışanı olurlar. İşte girişimcinin üçüncü kader anını belirleyecek olan şey şu soruya vereceği cevaptır: Sıfırdan kurduğum bu şirketin çalışanı mı olacağım yoksa patronu mu? Genellikle bu sorunun cevabı ‘Çalışanı olmayı’ tercih etme yönünde oluyor. Böylelikle KOBİ dediğimiz ve ömür boyu sadece ürettiği hizmet veya ürünün satışından gelen gelirle hayatını devam ettirmeyi hedefleyen önemli bir kesim bu seçeneği tercih ediyor. Azınlıkta kalan bir kesim ise, ‘Kurduğu şirketin patronu olmayı’ tercih ederek hayatında önemli bir hamle yapıyor. Genellikle bu şıkkı tercih edenler, ürün ve hizmetlerinden elde ettikleri gelirin yanı sıra kurdukları şirketin hisse değerini de yükseltmeye odaklanarak ikinci bir gelir daha elde edebileceklerini görenlerden çıkıyor. Açıkçası, dünya ekonomisinin % 95’i KOBİ dediğimiz ve şirketinin çalışanı olarak girişimcilik faaliyetine devam edenlerden oluşuyor. % 5’lik kesim ise kurdukları şirketin sahibi olarak girişimcilik hayatına devam edenlerden oluşuyor. Genellikle halka açılan veya başka şirket evlilikleriyle büyüyen şirketler, bu bakış tarzına sahip ‘kurumsallaşmış patron şirketleri’nden ortaya çıkıyor.

If one studies this the start is the idea then the Initiative and only after 7 steps does one come to leadership this is as important as the first 3 steps towards destiny, (1st the decision to start a business or not, 2nd marketing and sales being successful, 3rd should the person himself work in the business he has set up or should he be boss-that decision is taken at the leadership step. Umberto Eco states this well,-People setup institutions then they become workers in their own business. It is here that destiny is formed for the third time:Shall I be a worker in the enterprise I have set up from zero or shall I be boss of it? Generally the decision is for the working side. This we term KOBİ where people sell something they have produced or a service which they effect and they continue to live their lives with income made from that business which they have set up themselves and in which they themselves work. Most people choose this method. There is a minority who say ‘I prefer to be the boss of the company I have set up’. Generally the ones who choose this are those who are aware that if they can promote the value of their company they can make an additional profit. Actually in the world economy 95% are the companies which work as KOBİs while only 5% after setting up a business follow up with more entrepreneurship. Generally the enterprises which sell company bonds or those which make a partnership with another company and so become in a manner of speaking boss managed institutionalized companies. A large group of the 95% do not institutionalize their work places. These we name ‘esnaf’-artisans. To sum up: Every entrepreneur begins to run the race at the same starting point. All begin with an idea and the first steps taken are all similar but after a time some lose their way at the institutionalization point and continue simply as artisans. Some are not able to manage the ‘leadership’ step and remain as CEO of their own company, but some manage to reach the winning post as owners and bosses of companies.

Bu %95’lik kısmın önemli bir bölümü de şirketini kurumsallaştıramamış olanlardan oluşuyor. Bunlara da ‘esnaf’ diyoruz. İşin özeti: Herkes girişimcilik yolculuğuna aynen bir koşu yarışmasında olduğu gibi aynı çizgide başlıyor. Hepsinin bir iş fikri var ve iş fikri sonrası attıkları adımlar hemen hemen aynı. Ancak bir müddet sonra bir kısmı ‘kurumsallaşma’ aşamasında takılıp kalıyor ve esnaf olarak yoluna devam ediyor, bir kısmı ‘liderlik’ aşamasında takılıp kalıyor ve kendi işinin CEO’su olarak yoluna devam ediyor, bir kısmı da işinin sahibi ve patronu olarak ipi göğüslüyor. AĞUSTOS AUGUST 2017

00


å FİRMA ADI

TELEFON

GÜLAYLAR ALTIN

0212 455 05 05

TATLISES ÇİĞKÖFTE

0212 283 07 67

ABİDE KEBAP

0216 345 35 60

GÜZEL EVİM

0216 377 33 94

TOMBİŞ

0312 320 58 88

AKTÜEL EMLAK

0216 363 25 30

HACIOĞLU

0216 387 30 30

TONTON BABA

0212 589 22 22

ALIN’S CAFE & RESTAURANT

0232 465 06 66

INFOLANG DİL OKULLARI

0216 550 99 50

TURK BARTER

0212 468 60 00

ALTIN GAYRİMENKUL

0212 654 17 60

İKBAL

0216 456 90 05

TURYAP

0212 373 13 00

ARBY’S

0212 310 66 00

JAG CLUB

0212 505 35 71

UNIFO

0262 751 33 25

ATASAY KUYUMCULUK

0212 652 33 66

JIMMY JOKER

0216 550 33 50

VELİ USTA

0232 723 00 83

BAY DÖNER

0232 464 42 35

JUICE PLANET

0232 445 91 93

WAFFLEART

0224 234 43 31

BAYRAMEFENDİ OSMANLI KAHVECİSİ

0242 351 19 19

KAHVE DÜKKANI

0224 246 35 12

WILLIAMS CAR CARE

0216 456 78 45

BEBETO

0212 875 76 90

KARAFIRIN

0212 696 69 91

WYNDHAM HOTELS

0212 400 00 00

BEREKET DÖNER

0212 771 55 55

KASAP DÖNER

0216 472 24 34

YOGOLAT

0212 361 75 13

B-FIT

0216 700 22 17

KEŞANLI ALİ RESTAURANT

0212 690 16 88

ZEYNEL ÇİLLİ

0312 267 57 78

BIGG SHOP

0216 404 11 33

KOCATEPE KAHVE EVİ

0312 424 14 54

ZIEBART

0212 270 75 00

BİL ÖĞRETİM KURUMLARI

0212 553 95 56

LAVAZZA

0216 331 47 91

ZİYAFE

0312 320 58 88

BİLİŞİM EĞİTİM MERKEZİ

0216 550 99 50

LEMAN KÜLTÜR CAFE

0312 363 70 82

ZONE FITNESS

0216 574 05 05

BİSSE

0212 613 97 10

LITTLE CAESAR’S

0216 666 67 52

DESTEKÇİ ÜYELER

BOTTİ

0312 311 21 65

LUNCH BOX

0212 657 88 47

ACTIONCOACH TURKEY

0212 291 12 00

BURGER KING

0212 310 66 00

MAGIC AKADEMİ

0216 592 32 36

ADLIVE

0216 383 19 38

BURSA KEBAP EVİ

0212 690 52 52

MALATYA PAZARI

0554 541 67 76

ADRES PATENT

0212 347 89 89

BUSINESS CENTER

0212 292 64 40

MANTI KEYFİ

0216 425 51 78

ALİZE MÜHENDİSLİK

0212 210 71 21

CAR WAX

0216 540 03 48

MARMARİS BÜFE

0216 411 02 66

AVRUPA PATENT

0212 519 54 90

CENTURY 21

0212 324 37 07

MC DONALD’S

0212 336 34 00

BAIC HUKUK BÜROSU

0212 212 75 75

CHOCO DÖNER

0224 234 43 31

MEŞHUR SAFRANBOLU LOKUMCUSU

0216 441 10 82

CLOUD MEDIA

0212 381 62 12

CIZBIZ KÖFTE

0212 665 99 99

MR KUMPİR

0212 347 27 80

DESTEK PATENT

0212 329 00 00

COLD STONE CREAMERY

0216 443 11 11

NEW FRANKS HOT DOG

0212 278 78 87

EXPO CHANNEL

0212 346 26 26

COLDWELL BANKER

0212 488 00 00

NEW YORK CAFE

0224 999 9173

GOLDEN CITY MEDIA

0212 320 00 34

ÇITIR USTA

0212 494 31 00

OFFICE 1 SUPERSTORE

444 00 06

İSTANBUL PATENT

0212 241 72 72

ÇITIR WAFFLE

0232 420 11 32

OSES ÇİĞKÖFTE

444 50 02

KDM AVM DANIŞMANLIK

0212 269 01 50

ÇİLEK MOBİLYA

0212 465 78 45

OTANTİK KUMPİR

0312 472 64 46

MARKA DOKTORU

0532 232 74 40

DAYS INN

0212 285 16 45

PARK KUMPİR

0222 231 35 08

MAVİA GAYRİMENKUL

0212 532 59 38

DEMLİK

0212 215 25 95

PIZZA HOUSE

0212 275 77 66

MAPROWORLD

0212 283 24 41

DEULCOM

0212 292 10 90

PİZZA HUT

0212 705 00 00

MERCAN SİGORTA

0216 318 90 20

DİLEK PASTA CAFE REST

0212 671 70 34

PİZZA PİZZA

0232 853 70 70

OMNİ

444 66 64

DİLİM BÖREK

0216 594 55 50

POLEN TANTUNİ

0242 345 15 59

PİSANO

0212 951 08 74

DOMINO’S PİZZA

0212 280 96 36

POPEYES

0212 310 66 00

PERGEL YAYINLARI

0212 423 65 87

ELEGANCE OPTİK

0216 329 99 01

RE / MAX

0212 232 48 20

SOYSAL

0212 212 99 70

EMPA GAYRİMENKUL

0312 231 06 28

REALTY WORLD

0212 467 22 77

STRATEJİK İŞLER

0212 227 66 90

ERA GAYRİMENKUL

0212 444 93 72

RUMELİ ÇİKOLATACISI

0216 325 45 55

TEMAS

0850 480 27 28

ERCİYES BÖREK

0312 394 76 60

SAMPİ

0212 640 08 40

UMA PARTNER DANIŞMANLIK

0312 387 51 88

FEDERAL COFFEE INTERNATIONAL

0212 223 30 55

SBARRO

0212 310 66 00

WISE.TV

0212 258 64 80

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK

0216 580 88 28

SHOW REALTY

0212 225 62 66

DANIŞMANLIK FİRMALARI

GÖÇMEN BÖREKÇİSİ

0262 526 60 06

SİMİT SARAYI

0216 564 44 44

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK

GÖNÜL DAVET

0212 444 66 85

SOSYETİK KÖFTE EKMEK

0532 232 74 40

GÖNÜL KAHVESİ

0216 688 81 11

SUBWAY

0212 256 00 85

80

AĞUSTOS AUGUST 2017

0216 580 88 28


FRANCHISE WORLD / DÜNYASI DERGİSİ SAYI 39 • 2017  

UFRAD adına yayınladığımız ve sektörde tek olan dergimiz yıllardır profesyonel bir ekip tarafından oluşturulmaktadır. İki ayda bir yayınlana...

FRANCHISE WORLD / DÜNYASI DERGİSİ SAYI 39 • 2017  

UFRAD adına yayınladığımız ve sektörde tek olan dergimiz yıllardır profesyonel bir ekip tarafından oluşturulmaktadır. İki ayda bir yayınlana...

Advertisement