Page 1


DR. MUSTAFA AYDIN

Genel Başkan UFRAD Franchising Derneği UFRAD President Değerli Okurlar,

Dear Readers,

32. Sayımızda sizlerle tekrar birlikteyiz. Büyük başarılarla başladığımız 2015 yılında sektörümüz ve derneğimiz için önemli bir yıl olacağını şimdiden görüyoruz. Sizlerle paylaşmak istediğimiz ilk önemli haber 2017 yılı Dünya Franchise Konseyi dönem Başkanlığını ve Konsey toplantısını ülkemize taşımış olmak. Şubat ayında Las Vegas’ta düzenlenen Dünya Franchise Konseyi toplantısında 52 ülke oybirliği ile 2017 dönem başkanlığını derneğimize ve ülkemize layık gördüler. Bu kapsamda 2017 yılı fuarımızla eş zamanlı olarak konsey toplantısını da İstanbul’da yapacağız. Bu yıl fuarımızla eş zamanlı olarak Başkan yardımcılığını yürüttüğümüz Avrupa Franchise Federasyonu deneyim paylaşım günleri İstanbul’da gerçekleşecek. Fuar süresince Avrupa’nın en önemli markalarını ülkemizde gururla ağırlayacağız. Bunun yanında, UFRAD Franchising Akademimiz, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Franchise&More işbirliği ile yürütülen sertifika programları ile birçok girişimciye Franchising konusunda en doğru eğitimi sunmaya devam ediyor. Tüm değerli Franchise markalarını ailemiz olarak kabul eden UFRAD Franchising Derneği, çalışmalarına her zaman aynı heyecan ve kararlılıkla devam etmekte. Hep beraber daha nice önemli başarılara imza atmayı temenni ediyorum.

We are together again on the 32th issue of our magazine. We can foresee that 2015, a year which we started off successfully, will be an important year for our sector and association.

Sevgi ve Saygılarımla

Sincerely,

The first important news we would like to share with you is that, in 2017, World Franchise Council term Presidency and the Council meeting will be held in our country. Our country and association is honored to be chosen for the 2017 term presidency at Las Vegas World Franchise Council in February. We will be holding the council meeting during our 2017 exhibition. This year, European Franchise Federation’s Exchange and Experience Days will be held in Istanbul. We’ll be honored to host the renowned European brands in our country during our 2015 exhibition. Meanwhile, certificate programs that were designed in collaboration with UFRAD Franchising Academy, Istanbul Aydin University and Franchise & More continue to offer the best education to entrepreneurs about franchising. UFRAD Franchising Association sees all the member franchising brands as part of our big family and continues to work with passion and determination. My sincere best wishes for much continued success to all.

MART MARCH 2015

17


Concessionnaire On Behalf of UFRAD UFRAD Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mustafa Aydın

Executive Editor Genel Yayın Yönetmeni / In charge Editor-in-chief Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Alpay Erüs alpayerus@goldencitymedia.com

Editor Editör

Sinan Demir sinan@goldencitymedia.com

Publishing Council Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Salih Çelikkale Prof. Dr. Zafer Aslan Yrd. Doç. Dr. Mesut Demirel Tevfik Özkavcı Günseli Özen Ocakoğlu Gürkan Donat Özkan Mutlugil İlhan Erkan Osman F. Bilge

82 KURU TEMİZLEME SEKTÖRÜNDE FRANCHISING FRANCHISING IN THE DRY CLEANING SECTOR

20

Communication Coordinator İletişim Koordinatörü

İrem Arman iremarman@ufrad.org.tr

Advertisement Manager Reklam Müdürü

Sema Erüs sema@goldencitymedia.com

Advertisement Officer Reklam Sorumlusu

Derya Usanmaz derya@goldencitymedia.com

UFRAD FRANCHISING DERNEĞİNİN KATKILARIYLA 23. FRANCHISING FUARI DÜZENLENDİ HE FRANCHISING FAIR WAS ORGANIZED WITH THE CONTRIBUTION OF THE UFRAD FRANCHISING ASSOCIATION

Subscriptions Distributor Abone Dağıtım

36

Seval Apaydın seval@goldencitymedia.com

Art Director Görsel Sanat Yönetmeni

Ferhat Gedik ferhat@goldencitymedia.com

Antalya Branch Antalya Şube

Mehmet Dikbaş Tel: (0242) 323 71 90

Managerial Center İDARE MERKEZİ

Beşyol Mah. İnönü Cad. A Blok No: 40 Kat:7 Sefaköy - Küçükçekmece / İST Tel: 0212 599 17 84 0212 425 61 51 Dahili: 1263-1264 www.ufrad.org.tr ufrad@ufrad.org.tr

Printing-Binding Baskı - Cilt

Şan Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Kağıthane / İSTANBUL 0212 289 24 24 www.sanofset.com Sertifika No: 12049

26 23. FRANCHISING FUARINDA EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ / EDUCATIONAL SEMINAR WERE HELD AT THE 23rd FRANCHISING FAIR

UFRAD KASIM AYI YUVARLAK MASA TOPLANTISI UFRAD NOVEMBER ROUNDTABLE MEETING

MARCH / MART 2015 • ISSUE / SAYI: 32 Publication Preparations Yayına Hazırlık

GOLDEN CITY MEDIA / www.goldencitymedia.com PERPA İş Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2307 Okmeydanı / Şişli / İST Tel: 0212 320 00 34-35 Faks: 0212 320 00 36 SÜ­RE­Lİ YE­REL YA­YIN / Franchise Dünyası der­gi­si iki ay­da bir ya­yın­la­nır. Der­gi­de­ki ya­zılar ve gör­sel­ler izin alın­mak­sızın kul­la­nı­la­maz. İlan­la­rın so­rum­lu­luk­la­rı ilan verenlere ait­tir. Periodical General Publication / Franchise World is published every 2 months. The articles and visuals in the Franchise World cannot be used without permission. The owners of the advertisements are responsible for their own adverttissements.


å

UFRAD FRANCHISING DERNEĞİNİN KATKILARIYLA 23. FRANCHISING FUARI DÜZENLENDİ HE FRANCHISING FAIR WAS ORGANIZED WITH THE CONTRIBUTION OF THE UFRAD FRANCHISING ASSOCIATION

“Bayim Olur musun? 23. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı” Yeşilköy CNR Expo’da düzenlendi. Farklı sektörlerden birçok markaya ev sahipliği yapan fuar, 23’ü yabancı olmak üzere 300 firmayı buluşturdu. “23. Franchising Fuarı” Franchisorlar, Franchiseeler, girişimci adayları ve sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirerek büyük ilgi gördü. “Will you be my franchise?”Franchising and Brand Fair was held at the Yeşilköy CNR Exhibition Centre. The fair welcomed many brands from different sectors. 300 companys participated and of these 23 were foreign.”The 23rd Franchising Fair” brought together Franchisors, Franchisees, Entrepreneur Candidates and representatives of the sector. It awakened great interest.

A

lanında Türkiye’de tek olan ve UFRAD’ın katkılarıyla düzenlenen ‘Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarları’nın 23’üncüsü 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yatırım yapmak isteyen girişimcilerin, bayilik ve franchise veren yerli ve yabancı markalarla bir araya gelmesini sağlayan fuarı 27 bin kişi ziyaret etti.

20

MART MARCH 2015

T

he only fair in this Sector,together with the participation of UFRAD held the 23rd “Will you be my Franchisee?”Franchising and Brand Fair.The fair was held at the CNR Fair Centre in September 2014,from 18th to 21st. Entrepreneurs who wished to make investments,franchisees and franchisors,domestic and international,this fair brought


UFRAD Genel Başkanı Doktor Mustafa Aydın

Medya Fors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu

Ekonomi Bak. Daire Başk. Halis Kaya

Ekonomi Bak. Daire Başk. Halis Kaya plaketini alırken

Fuar ana sponsoru Coldwell Banker yetkilisi Gökhan Taş


å

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, yaptığı açılış konuşmasında tam bağımsız ekonomi için bağımsız markalara ihtiyaç olduğunun altını çizerek, “Bugün burada altını kalın puntolarla çizdiğim bir gerçeği söylemeden geçemeyeceğim. Eğer marka değilseniz, markanız yoksa; yarından sonra da yoksunuz demektir. Yirmi birinci yüzyılda bir ülkeyi istila etmek için ille de tanklarınızı ve toplarınızı o ülkeye göndermeniz gerekmiyor. Markalarınızı o ülkeye gönderdiğiniz zaman, o ülkeyi hem ekonomik olarak, hem siyasi olarak, hem de askeri olarak egemenliğinizin altına almış oluyorsunuz. Tam bağımsız

22

MART MARCH 2015

them altogether. It was visited by 27000 people. UFRAD Franchise Association General President Dr.Mustafa Aydın,in his opening speech stressed the importance of independent economies needing independent brands.”Today I feel the need to stress again this truth,and in capital letters”If you are not a brand,if you do not have a name then it means that you will soon be non existent.In the 21st century one does not necessarily invade a country by sending in tanks and guns.If you send your brand to a country,then you have taken hold of that countrys’economy,politics and military know how all these


bir Türkiye, tam bağımsız bir ekonomi için tam bağımsız markalara ihtiyaç vardır. Hangi alanda, hangi sektörde olursanız olun marka olma zorunluluğunuz vardır,” dedi. Konuşmasında bugün dünya çapında tanınan Türk markalarının olduğunu da vurgulayan Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye’deki marka sayısı 1800’e ulaştı. Türkiye bu markalarla Avrupa birincisi. Bu markalardan yaklaşık 350’si uluslararası marka, yaklaşık bin 450 tanesi ise yerli markalardan oluşuyor. Bu alanda hemen arkamızdan Fransa, Almanya, İngiltere gelmektedir. Geldiğimiz bu nokta Türk yatırımcısının yaratıcı gücünü, inovatif düşüncesinin gücünü göstermektedir. Ama bir eksikliğimiz var. Bu 1800 markaya karşı Türkiye’de 350 uluslararası marka varken, dünya pazarlarında bizim marka sayımız 100. O yüzden 250 markayı da dünyanın dört bir tarafına göndermek zorundayız,” şeklinde

become under your domination.To have a totally independent Turkey and a totally independent economy one must have independent brands.Whichever is your sector,whichever is your field you are obliged to have a brand”stated Dr.Aydın. Dr.Mustafa Aydın stated that there are Turkish Brands which are known world wide”In Turkey the number of brands has reached 1800.With these brands Turkey is number one in Europe.Of these brands approximately 350 are international brands,approximately 1450 are domestic brands.Immediately behind us come France,Germany and England.The point which we have reached shows us just how strong Turkish innovation is and just how creative we are.However we have a defect. Calculated against 1800 brands,although Turkey has 350 international brands,the number of our brands on the world

MART MARCH 2015

23


å

konuştu. Markaların da bir insan gibi yetişme, gelişme ve büyüme ihtiyacının olduğunu ifade eden Dr. Aydın sözlerine şöyle devam etti: “Eğer o yetişmişliğe katkı sağlayamıyorsan, eğer onu büyütemiyorsak, koruyamıyorsak yarın markamız ölmeye mahkum olur. Çünkü bütün markalar canlı bir varlık gibi metabolizmaya sahiptirler. Kendi kulvarınızda rekabet edemediğiniz zaman kendinize yeni alanlar, pazarlar aramak durumunda kalırsınız. Ama asli olan bulunduğunuz coğrafyada, lokasyonda kendi markanızın bir numara olması, rağbet gören marka olması için büyütmemiz, geliştirmemiz lazım.” Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nı düzenleyen Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu ise yaptığı açılış konuşmasında, “Bu yıl iki bin metrekarelik alanda 300’den fazla markayla fuarı açıyoruz. Bu markalardan 250’si yerli, 50’si yabancıdır. Farklı sektörlerden birçok ulusal ve uluslararası markalara ev sahipliği yapan fuar, ülke ekonomisinin gelişmesinde on iki yıldır önemli bir misyon yürütmektedir. Fuarımız markalarla girişimcileri buluşturarak reel sektöre önemli bir katkı sağlamaktadır,” dedi.

stage is only 100.Which shows us that it is essential that 250 more of our brands be sent to all the 4 corners of the world” Brands,just the same as people,need to be brought up,be taught,be enlightened and to grow.Dr.Aydın continued by saying”If we cannot add anything to that growing process,if we can’t enlarge,if we can’t protect it then tomorrow our brand is doomed to die.Brands,like people have a metabolisma,if they cannot compete in their own field then they become obliged to find new sectors and new markets.The actual truth is that in our Geographical Position,in our own locations we must be number one.We must be sought after therefore we must grow and improve.” At the opening of “Will you be my Franchisee Fair?”,Medyafors Fuarcılık General Manager Aycan Helvacıoğlu in her opening speech stated”This year we are opening this fair using a space of 2000’m,with more than 300 brands of which 50 are foreign.The fair,which is hosting many domestic and international brands,has been effecting an important mission throughout the last 12 years by adding to our countrys economy.At this fair where we introduce franchisors to entrepreneurs an important addition to business is being effected.”

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi törenle kesildi. UFRAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu, diğer konuklar ve UFRAD Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

After the speeches the ribbon cutting ceremony was effected. UFRAD President of the Board Dr.Mustafa Aydın,Medyafors Fuarcılık General Manager Aycan Helvacıoğlu together with other guests walked around the stands and talked to the brand authorities there.

Fuar süresince, UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Erkan yönetiminde, konusunda uzman kişiler tarafından Franchising ve iş hayatı ile ilgili seminerler düzenlendi. Öte yandan, fuar süresince açık kalan UFRAD standında da katılımcı ve ziyaretçilere Franchising konusunda bilgi verildi.

UFRAD Member of the Board,İlhan Erkan was director for the length of the fair.Seminars were held at which experienced members talked of their sectors and discussed business life.Additionally,at the UFRAD stand,which was open all the hours of the fair,members advised participants and visitors alike on Franchising.

24

MART MARCH 2015


MART MARCH 2015

00


å

23. FRANCHISING FUARINDA EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ EDUCATIONAL SEMINAR WERE HELD AT THE 23RD FRANCHISING FAIR

CNR Fuar Merkezi’nde 18 - 21 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen 23. Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı çerçevesinde, UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Erkan yönetiminde düzenlenen seminer programı katılımcılar tarafından ilgi gördü. The will you be my franchising? took place between 18 and 21 of september 2014 at the CNR Fair Centre. In the frame work of the franchising and brand fair İlhan Erkan, member of the board of directors of UFRAD directed seminars which attracted great interest.

U

FRAD ve Media Force Fuarcılık tarafından CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenen ‘Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda UFRAD tarafından seminer programı organize edildi. UFRAD Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Erkan yönetiminde, fuar alanı içerisinde oluşturulan seminer alanında 4 gün boyunca sunumların gerçekleştirildiği etkinlik kapsamında UFRAD Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda uzman konuşma yaptı. Fuarın ilk gününde, Francorp firmasından Imad Charafeddine “Kendi İşinizi Kurun” konulu sunumunu yaparak seminerin açılışını yaptı. Ardından İş-Kur’dan Vahap Fırat “Girişimcilik ve İş gücü Eğitimleri” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Fuarın 2’nci gününde ilk olarak Tatlıses Gıda firmasından Elif Attepe “Franchise Sistemlerinde Gıda Güvenliğinin

26

MART MARCH 2015

U

FRAD and Media Force Fuarcılık together organized the ‘Will You Be My Franchising?’ at the CNR Fair Centre. At that Franchising and Brand Fair a seminar proram was organized by UFRAD. Under the directions of Member of the Board İlhan Erkan in the Fair seminar precincts. For 4 days there were presentations, activities and a number of talks given by Member of the Board experts. On the first day of the Fair the seminar was opened by Imad Charafeddine the subject of his speech was “Set up your own business”. This was followed by Vahap Fırat of İş-Kur whose subject was Teachings and Business Strengths for Entrepreneurs”. On the second day of the fair first Elif Attepe from the Tatlises Gıda Company talked on”The importance of Food Confidence


Coldwell Banker Gökhan Taş

Deulcom Baybars Altuntaş

Tatlıses Gıda Elif Attepe

F&M Danışmanlık Osman Bilge

Faruk Güllüoğlu Baklava Faruk Güllü

Francorp Imad Charafeddine

İŞ-KUR Vahap Fırat

Littlecaesars Banu Arıduru

How2franchise UK Rod Hindmarsh

TAB Gıda Özgür Çetinkaya

MART MARCH 2015

27


å

Önemi ve Denetimi”, TAB Gıda firmasından Özgür Çetinkaya “Franchising Sisteminde Mali Denetim” başlığı altında, Deulcom firmasından Baybars Altuntaş “İşinizi Büyütmek İçin Melek Yatırımcıyı Nasıl Bulursunuz” konulu seminer ile katılımcılara bilgi aktardı.

and Control under the Franchising System”.TAB Gıda’s Özgür Çetinkaya’s subject was “Fiscal Control under the Franchising System”. Deulcom’s Baybars Altuntaş discussed” How do you find Angel Investors with whom you can increase the size of your business All these speakers gave wide information to the participants.

Fuarın 3. gününün ilk seminerinde How2franchise UK Firmasından Rod Hindmarsh “Uluslararası Franchising”, Little Caesars firmasından Banu Arıduru “Franchising Siteminde Standarttın Önemi”, Faruk Güllüoğlu firmasında Faruk Güllü “Yerel Tatlar İle Büyümek”, Coldwell Banker firmasından Gökhan Taş “Gayrimenkul Sektöründe Girişimcilik” konularında katılımcılara bilgi verirken JCI’dan Bora Ersezen ise “Sivil Toplum Kuruluşları ve Genç Girişimcileri Destekleme” konusunda katılımcılara bilgi aktardı.

The third day of the fair saw Rod Hindmarsh from the company How2franchise speaking on Internet Franchising” He was followed by Banu Arıduru from Little Caesars who spoke on “The importance of standards in Franchising” From the company of Faruk Güllüoglu, Faruk Güllü who talked on “Enlarging by using local tastes” “From Coldwell Banker Gökhan Taş” Entrepreneurship in the property market” and from JCI Bora Ersezen, whose subject was need for Civil Associations which will support young Entrepreneurs.”

Fuarın son günü ise F&M Danışmanlıktan Osman Bilge “Franchise Almak ve Franchise Vermek” konulu seminer ile katılımcılara bilgi verdi. Fuar kapsamında düzenlenen seminerler sayesinde marka yetkilileri ve girişimciler franchising sistemi hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

On the last day of the fair, Osman Bilge from F&M Consultancy addressed the participants with his subject of “To take and to give Franchises”. All these seminars,held during the fair, were of tremendous help to Brand Authorities and to Entrepreneurs in their understanding of the systems.

28

MART MARCH 2015


MART MARCH 2015

00


å

23. FRANCHISING VE MARKALI BAYİLİK FUARI’NDA, KATILIMCILARLA 2014 YILINI VE 2015 BEKLENTİLERİNİ KONUŞTUK

WE DISCUSSED THE 23RD FRANCHISING AND BRANDING FRANCHISING FAIR WITH PARTICIPANTS AND ALSO QUERIED WHAT THEIR AIMS FOR 2015 WERE CNR Fuar Merkezinde 4 gün süren “23. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, girişimcileri ve marka yetkililerini bir araya getirdi. Birçok yerli ve yabancı markanın katıldığı ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar alanında, markalı bayiliğin öneminin gün geçtikçe daha fazla anlaşıldığını gördük. Fuar esnasında katılımcılara 2014 değerlendirmesini ve 2015 beklentilerini sorduk. In the CNR Fair Centre, for 4 days we brought together our entrepreneurs and our Brand Authorities at the 23rd Franchising and Brand Name Fair.Many domestic and many foreign brands took part. They showed great interest in the fair area,we also observed that as days pass more and more the importance of brand franchisees is being understood.During the fair we queried the participants on their evaluation of 2014 and their aspirations for 2015.

BEYLERBEYİ PROFİTEROL / AHMET GÖKIRMAK 2014 yılı açıkçası bizim için sürpriz bir yıl oldu. Beklediğimizden hızlı bir büyüme gerçekleştirerek hedeflerimizin üzerine çıktık. Şu an 25 noktada hizmet veriyoruz. Bu seviyeye reklam, tanıtım yapmadan geldik. 2015 yılında tanıtıma da ağırlık vererek en az 25 yeni şube daha açmayı hedefliyoruz. 2014 was actually a surprise year for us.Enlarging more speedily than anticipated we depassed our targets.At the moment we offer service at 25 points.We came to this level with neither advert nor introduction.In 2015 we intend to focus on introduction and open 25 new branches

BOTTI / CENK ÇETIN 2014 yılında hedeflerimizi büyük ölçüde gerçekleştirmeyi başardık. Franchise vermeye başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen şu an 11 noktada hizmet veriyoruz. Tecrübelerimizi ve sektör vizyonunu girişimcilerle paylaşan, franchise sistemi ile büyüyerek tercih edilen bir marka olabilme hedefi ile bayilikler vermeye başlayan markamız, belirlemiş olduğu bu hedefe çözüm ortaklarından aldığı güçle her geçen gün emin adımlarla yürümektedir. 2015 yılında büyümeye devam edeceğiz. In 2014 we were successful in reaching most of our goals.Although we started offering franchises only a short time ago we are at the moment offering service at 11 points.We share our experience and our sector vision with our franchisees,we prefer to evolve by the Franchise system.As stated our aim was to increase with franchisees and it is with these our partners that we gain our strength.Im the year 2015 we shall continue to increase.

30

MART MARCH 2015


CEYO / NAKI KOLSUZ 2014 yılı başarılı bir yıl olmasına rağmen istediğimiz sayıya ulaşamadık. Piyasada yaşanan gerginlikler, siyaset alanında yaşanılanlar ister istemez yatırımcıyı olumsuz etkiledi. Yılı 55 mağaza ile kapattık. Bunun yanında 1500 civarında mağazamızda ürünlerimizin satışı yapılıyor. 2015 yılında yurtiçinde 10 yeni mağaza, yurtdışında ise 3 mağaza daha açmayı hedefliyoruz. Despite 2014 being a successful year we were not able to reach our goal.The market was taut and the political situations made investors wary.We closed our year with 55 shops. Ditionally our products are being sold in approximately 1500 shops.In 2015 we aim to open 3 new shops abroad and 10 new domestically.

GÖÇMEN BÖREK / İLKER CAN DÖNMEZ

2014 yılı bizim açımızdan oldukça verimli bir yıl oldu. Kabuk değiştirerek, yeni konseptimizle birlikte hedeflerimizin üzerine çıkarak yılı kapattık. 2015 yılında İstanbul ve Marmara Bölgesine ağırlık vermeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda en az 15 yeni mağaza açarak yılı kapatmak istiyoruz. 2014 for us was quite a successful year.We “changed our skin”and together with our new concept we closed the year above goal.In 2015 we plan to push more into Istanbul and the Marmara Districts.Within this aim we wish to open 15 new shops by the end of the year.

GÖNÜL KAHVESİ / YAMAN YARDIMCI

Markamız açısından 2014 yılı oldukça verimli bir yıl oldu. Hedeflerimizi beklentilerimizin üzerinde gerçekleştirdik. Kalitemizden ödün vermeden başarılı bir şekilde büyümeye devam ettik. Ayrıca yıl içerisinde 3 farklı ödül alarak adımızdan söz ettirdik. 2015 yılında ağırlığımızı yurtdışındaki yatırımlara vermeyi planlıyoruz. 2014 yılında ilk yurtdışı şubemizi açtık. Devamını 2015 yılında getirmeyi hedefliyor. As far as our brand is concerned 2014 was quite a successful year.We passed our goals.Without decreasing in anyway from our quality,we continued to grow.Additionally during the year our name attracted a lot of attention as we were presented with 3 different awards.In 2015 we plan to put our weight behind investments in foreign coumtries.In 2014 we opened our first branch abroad. We plan the continuation in 2015. MART MARCH 2015

31


å JUSTE / CUMHUR BAYAR 2014 yılı ar-ge çalışmalarına ve konsept çalışmalarına ayırdığımız bir yıl oldu. Türkiye ile birlikte bilhassa Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yayılmayı hedefliyoruz. Marka olarak, düşük yatırım bütçesiyle, yatırımcıya girişimci olmanın hazzını tattırmayı hedefliyoruz. Zengin menü seçenekleri, özel tatları ve uygun satış fiyatları ile çok kısa bir zamanda müşterilerin ilgi odağı olacağımıza inanıyoruz. 2015 yılı içerisinde kendimize ait 5 nokta, franchise olarak ise 10 nokta, yurtdışında ise en az 5 nokta açarak yılı kapatmayı hedefliyoruz. 2014 was a year which we separated for concept,research and development projects.We wish to enlarge in Turkey but our goal is also to enlarge in Europe,The Middle East and Africa.As a brand,we wish our investors,to have the pleasure of becoming entrepreneurs with only a small investment.We believe that with our rich menu choices,special tastes and suitable pricing,we shall soon be a point of interest for customers.In 2015,our goals are openings,we ourselves from 5 points,with franchisees from 10 points and abroad in at least 5 places.

KAHVE DURAĞI / ENES ÖZBILGE

2014 yılında marka olarak özellikle İstanbul’da büyük bir atak gerçekleştirdik. İstanbul’da 12’nci noktamızı açarken yurt çapında ise 63 şubeye ulaşarak hedeflerimizin üzerine çıkmış olduk. 2015 yılında büyümeye devam edeceğiz. Büyürken kesinlikle kaliteden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Yılı 100 civarında noktada hizmet vererek kapatmayı hedefliyoruz. In 2014,especially in Istanbul,we effected a very strong attack.We opened our 12th point in Istanbu We had reached the number of 63 branches which was more than our goal.We shall continue to enlarge.We shall continue our journey speedily but we will never compromise on quality.We plan to close this year with approximately 100 branches.

KEMAL USTA WAFFLES / KEMAL ÖZELGIL Uzun süre pastacılık alanında çalıştıktan sonra 1999 yılında ilk waffle şubemizi açarak işe başladım. 10 yıl gibi bir süre Moda da bulunan merkezimizde hizmet verirken, gelen teklifler doğrultusunda franchise vermeye karar verdik. Alt yapımızı oluşturduktan sonrada franchise vermeye başladık. Şu an 7 noktada müşterilerimize hizmet veriyoruz. Çok hızlı büyüyüp kaliteden ödün vermek istemiyoruz. Bu nedenle yatırımcı adaylarını seçerken çok dikkat ediyoruz. After working for a long period in pastry,in 1999 I opened my first waffle bar in Moda.For an approximate period of 10 years,serving in our central Moda unit. Because of the many requests we received we decided to give franchises.Our production was first prepared and adjusted then we began with franchisees.At the moment we serve our customers in 7 branches.We do not wish to increase too rapidly as there is no way in which we shall allow our quality to be spoilt.For this reason our investor applicants are chosen with great care.

32

MART MARCH 2015


LITTLE CAESARS / BARIŞ MEMIŞ

2014 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık dört kat bir artış yaşadık. Ciddi bir franchise atılımı yaptık. Cirolarda da aynı şekilde istediğimiz artışı yakaladık. Bu nedenle 2014 yılı bizim için oldukça verimli geçti. 2015 yılında büyüme hızımızı artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Şu an yaklaşık 100 restoranla hizmet verirken 2015 sonunda bu rakkamı 150 restorana çıkarmayı hedefliyoruz. In 2014 in comparison to the previous year,we saw a 4 times increase.We effected a serious franchise breakthrough.In the same manner we reached our aimed for turnover.For these reasons 2014 for us was a fruitful year.In 2015 we wish to intensify our growth rate as we continue on our journey.At the moment we serve in approximately 100 restaurants,by the end of 2015 our goal is 150.

MARMARİS BÜFE / MUSTAFA SARGIN

2014 yılı bizim açımızdan oldukça verimli bir yıl oldu. Bir önceki yıla göre hedeflerimizin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Yurtiçinde 40’ın üzerinde noktada hizmet verirken yurtdışında ise ABD’de hizmet veriyoruz. 2015 yılında en az 15 yeni franchise vererek yılı kapatmayı hedefliyoruz. Ayrıca yurtdışınada ağırlık vereceğiz. 2014 was for us a productive year.Based on the previous years figures we achieved a higher growth rate yield than we had anticipated.Domestically serving in 40 points abroad we are serving in America.By the end of 2015 we aim to give at least 15 more franchises.Additionally we shall strengthen our work abroad.

MCDONALD’S / AYÇA AKKAYA GÜR 2014 yılı için hedeflediğimiz 20 yeni restoran açma planımızı gerçekleştirdik. Yılsonu itibariyle 74 franchise restoranına ulaşmış bulunmaktayız. 2015 yılında da yeni işletmecilerimizle büyümeye devam edeceğiz. Türkiye genelinde 50’ye yakın yeni nokta açarak 2015 yılını kapatmayı planlıyoruz. We reached our goal of opening 20 new restaurants in 2014.At this moment we have 74 franchise restaurants.In 2015 we also aim to increase via our franchisees.By the end of 2015 we plan to have opened almost 50 new franchise branches.

MART MARCH 2015

33


å MR KUMPİR / ALPAY ERÜS 2014 yılı yurtdışında başarılı operasyonlarla geçti. Yeni franchiselerin yanı sıra açtığımız kendi şubelerimiz ile yurtiçinde 18 noktada hizmet vermeye başladık. 2015 yılında devam eden görüşmelerle birlikte mevcut sayımızı % 40 oranında artırmayı düşünüyoruz. Yurtdışında ki operasyonlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 2015 yılının ortasına kadar Irak, Cezayir, Libya ve Almanya’da yeni yerlerimizi açmış olacağız. Yılı hedeflerimizi gerçekleştirerek kapatacağız. 2014 passed with successful operations abroad.Together with our new franchises,we also,have opened our own branches and within Turkey we are now serving in 18 places.In 2015,with the ongoing discussions which we are holding we envisage a 40 % increase. Our operations abroad continue speedily and by the middle of 2015 we shall have opened new branches in Iraq,Algeria,Libya and Germany.We shall close this year by attaining our goals.

FRANCHISE&MORE / OSMAN BILGE 2014 yılı seçimler ve siyasi çalkantılarla geçti. Perakende de satış, kar ve tahsilat düştü, döviz yükseldi, hava paraları düştü, canlı çarşılarda dükkanlar boşaldı. Tüm bunlar işlerin yavaşladığının göstergesi, ama makro göstergeler krizi işaret etmiyordu. Büyük zincirlerin işleri her zamankinden iyiydi. Bu durum kaçınılmaz değişimin göstergesi. Organize perakende büyüdükçe kahraman bakkal süpermarkete karşı şansını kaybediyor. 2015 yılı, seçimden önce ve seçimden sonra diye ayrılmalı. Seçime kadar durumu idare edecek hareketler bekliyorum. Seçimden sonra ya yeni hükümet işe daha sıkı sarılır ve yeni paketlerle ekonomiyi destekler veya geri çekilir, ölen ölür kalan sağlar bizimdir der, döviz ve enflasyon nereye kadar giderse yükselir. The year 2014 passed with elections and political upheavals.At retail sales,profit and money collecting became more difficult,foreign exchange became more expensive,good will money fell and in the market place shops closed.All these were signals of business decline whereas in the macro outlook signs were not the same.In the big chain stores business was better than normal.These are signs of change which cannot be disregarded.As the big retailers increased,the heroic baker was losing to the supermarket.2015 must be divided into 2 parts...pre elections and after elections.Up until the elections I believe we shall see’for the time being’ actions,after the elections either the new government will take the problem more in hand and will bank up the economy with new programs or it will pull back,’the dead die those staying alive are ours’they say and foreign exchange and inflation rise to wherever the will.

POLEN TANTUNİ / MUSTAFA KULKARA Ekonomik olarak sıkıntılı bir yıl geçirdik. Gerek siyasi anlamda yaşanılanlar, gerek gıda fiyatlarında yaşanan artış, gerekse kiralarda yaşanan aşırı artış bizi olumsuz etkiledi. Bu sıkıntılara rağmen planladığımız açılışları gerçekleştirdik. Şu an Moskova’da 6, Türkiye genelinde ise 34 restoran ile hizmet veriyoruz. 2015 yılının daha verimli geçeceğini ve en az 25 yeni noktada olmayı hedefliyoruz. Özellikle yazlık bölgelere ağırlık vermeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerine de ağırlık vereceğiz. Economically we had a problem year.Due to the political situations or due to the rise in food prices or because of rising rents all had a negative effect on us.Despite these problems we did manage to open the number of branches that we had set our goal on.At the moment we have 6 restaurants in Moscow and 34 in Turkey in general.We hope that 2015 will be a more positive year and hope to open at 25 new points.We specifically aim to open in holiday places.In addition to that we shall strengthen Istanbul, Ankara, Izmir and Bursa.

00

MART MARCH 2015


ROBOTPOS / BURHAN YILDIZ 2014 yılı bir önceki yıla göre daha hareketli geçti. Beklentilerimizin ilerisine geçtik. 2013 yılındaki karamsar tablonun sona ermesiyle birlikte piyasadaki tedirginlik azaldı. Piyasaların normale dönmesiyle birlikte bizde hedeflerimize hızlı bir şekilde ulaştık. 2015 yılında sürdüre geldiğimiz büyüme rakamlarının üzerine çıkarak müşteri ağımızı büyütmeyi hedefliyoruz. 2014 was a more active year than the previous one.We passed our goals.2013 saw the end of the dark picture and the nervousness on the market began to recede. With the market returning to normal we were soon able to reach our goals. In the 2015 period we intend to enlarge our growth figures and widen our customer network.

TATLISES / ELIF AŞLAMACI ATTEPE 2014 yılında yaşanan ekonomik sıkıntılar, gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artış, enerji fiyatlarındaki artış gibi nedenle genel olarak gıda firmaları hedeflerine ulaşmakta sıkıntı yaşadı. Biz bu durumu yatırım fırsatına çevirdik. Tatlıses Lahmacun olarak Hollanda ve Almanya distribütörlük vererek 20 tane şube açtık. Tatlıses Çiğköfte olarak 250 noktanın üzerine çıkmama kararı almıştık, şu an 225 noktayla hizmet veriyoruz. 2015 yılında yurtdışından gelen taleplere ağırlık vereceğiz. Because of the economic problems which there were in 2014,extreme food price increases and energy price increases food sector companies in general had difficulty reaching their goals.We changed this situation into an investment opportunity.By giving distributorships to Holland and Germany Tatlises Lahmacun opened 20 more branches.With Tatlises Çiğ Köfte we plan to open more than 250 branches, at the moment we are giving service in 225. in 2015 we shall focus on the applications coming from abroad.

TESTA ROSSA CAFFE / MUSTAFA EVCI

2014 yılı bizim için hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi bir yıl oldu. 3 yeni franchise vererek büyümeye devam ettik. Hedefimiz ilk 5 yılda Türkiye’deki tüm illeri ve büyük ilçeleri Testa Rossa Caffe ile tanıştırmaktır. 2015 yılı içerisinde 40 civarında noktada olmayı hedefliyoruz. Önceliğimiz İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yeni şubeler açmaktır. 2014 was for us a year in which we reached our goals,we continued to increase and gave 3 new franchises.Our aim in our first 5 years is to have introduced Testa Rossa Caffe to every town and big city in Turkey.2015 sees us with with a goal of approximately 40 branches. First we shall open new branches in Istanbul, Ankara and İzmir. MART MARCH 2015

35


å

UFRAD KASIM AYI YUVARLAK MASA TOPLANTISI UFRAD NOVEMBER ROUNDTABLE MEETING

UFRAD Franchising Derneği’nin her ay düzenlemiş olduğu yuvarlak masa toplantılarının Kasım Ayındaki bölümü Bursa Kebap Evi ev sahipliğinde Vialand’de gerçekleşti. UFRAD Franchising Association monthly round table meeting took place on the 5th of november in vialand, at Bursa Kebap Evi and it was this company which hosted the evening.

U

FRAD Franchising Derneği tarafından her ay düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantıların Kasım Ayındaki bölümü Bursa Kebap Evi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cem Helvacı’nın da katılımı ile UFRAD Yuvarlak Masa ve Deneyim Paylaşım Toplantısına ilgi büyüktü. Toplantının açılış konuşmasını UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın yaptı. Dr. Aydın konuşmasında, öncelikle ev sahipliğini yapmış olmasından ötürü Bursa Kebap Evi Ailesine teşekkürlerini sundu. Daha sonra; her UFRAD organizasyonunda bulunan UFRAD Yönetim Kurulu ve UFRAD üyelerine teşekkür ederek Deneyim Paylaşım Toplantısının gündeminden kısaca bahsetti. 5 Kasım 2014 Çarşamba Günü gerçekleşen Yuvarlak Masa Toplantısının Gündemi 5 maddeden oluştu. Her masada farklı bir konudan bahsedildi. 1. Masada “AVM’ler ve Markalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2. Masada “ Yurtdışı Pazarlara Açılım, 3. Masada Internet Satışı ve Pazarlama Teknikleri, 4. Masada Franchise Sözleşmeleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, 5. Masada Turquality ve Marka

36

MART MARCH 2015

T

heir President of the Board of Directors, Mr Mustafa Cem Halvacı also attended.Interest was high in this UFRAD round table and its experience sharing meeting. The opening speech was made by the UFRAD President Dr. Mustafa Aydin. Dr. Aydin thanked the Bursa Kebap Evi Family for hosting this event. Later in the speech Dr. Aydin thanked the UFRAD Board of Directors and the members of UFRAD and continued on to the topic of Experience Sharing. The November Round Table Meeting consisted of 5 main topics. Each table spoke about a different topic. 1st Table: “Malls and Brands, Problems and Solution Suggestions, 2nd Table: Expansion to Foreign Markets, 3rd Table: Internet Sales and Marketing Techniques, 4th Table: Franchise Agreements and Issues to be wary of, 5th Table: Turquality and Brand Management Programs”. These topics were discussed and shared with the UFRAD Board of Directors and the moderators. Dr. Aydin said that the topics of discussion were very


MART MARCH 2015

00


å

Yönetim Programları” konuları UFRAD Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan moderatörler eşliğinde bilgi paylaşımı gerçekleşti. Konularında çok başarılı olan ve deneyimlerinden hiçbir zaman bilgi paylaşımını esirgemeyen UFRAD Yönetim Kurulu Üyelerinin moderatörlüğünde görüşülen tüm konuların toplanıp, katılan herkese ulaşacağının altını çizen Dr. Aydın, görüşülecek konuların oldukça önemli olduğunu, çözüm önerilerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca Dr. Mustafa Aydın, 18-21 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşen Bayim Olur Musun? Fuarında katılımdan çok memnun olduklarını, Ekim 2015’de düzenlenecek olan fuar için markaların şimdiden yer aldıklarının bilgisini UFRAD üyeleri ile paylaştı. Avrupa Franchise Fedarasyonu’nun da seneye aramızda yer alacağının müjdesini veren Dr. Aydın, bu seneden daha iyi bir katılımın olacağından oldukça emin olduğunu söyledi. Akşam yemeği ile birlikte devam eden Deneyim Paylaşım ve Yuvarlak Masa Toplantısı yeni girişimciler için de çok faydalı geçti. Başarıları ile kendilerinden sık sık bahsettiren isimlere ulaşmanın ve fikir almanın da kolay olduğu toplantı herkesi memnun etti. Bursa Kebap Evi Ailesi’nin anlamlı hediyeleri tüm üyelere taktim edildi. Toplantının sonunda, UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın göstermiş oldukları nazik ev sahipliğinden ötürü Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı M. Cem Helvacı’ya plaket taktim etti.

38

MART MARCH 2015

important and the suggestions will be taken seriously. Dr. Aydin also stated that the information gathered will be SENT to everyone who attended. Dr. Mustafa Aydin said that the federation was very happy with the results of the Be My Dealer Fair that took place between the dates of 1821 September 2014. Aydin also stated that many brands were already in line to attend the October 2015 Fair. Dr. Aydin also said that the European Franchise Federation will be taking part next year and finally added that he believes the 2015 Fair will have even more attendees than this year.The Round Table Meeting and Experience Sharing was also extremely beneficial for the new entrepreneurs. They were particularly pleased that they were easily able to approach,talk to and request ideas from the experienced people who previously had only been names to them. The members of UFRAD were presented with thoughtful presents by the Bursa Kebap Evı Family. At the end of the meeting UFRAD President Dr. Mustafa Aydın presented Bursa Kebap Evı President,Mr Mustafa Cem Helvacı with a plaquette as a show of gratitude for the warm hospitality shown by the Bursa Kebap Evı.


MART MARCH 2015

00


å

UFRAD ARALIK AYI TOPLANTISINDA 2014 YILI DEĞERLENDİRİLDİ

EVALUATION OF THE YEAR 2014 WAS THE SUBJECT AT THE UFRAD DECEMBER MEETING UFRAD Franchising Derneği Aralık Ayı Toplantısı İki Satır Izgara ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İki bölüm halinde yapılan toplantının ilk bölümünde Yönetim Kurulu Üyeleri görüş alışverişinde bulunurken, ikinci bölümde üyelerinde katılımıyla 2014 yılı franchising sektörü değerlendirilmesi yapıldı. The UFRAD Franchising Association’s December Meetıng, was hosted by the İki Satır Izgara (Grill) restaurant. The meeting was divided into two parts. In the first part Members of the Board took part in’give and take discussions. In the second part members also participated and the year 2014 was evaluated. Aralık ayında İki Satır Izgara’nın ev sahipliğinde bir araya gelen UFRAD üyeleri, 2014 Franchising Sektörü Değerlendirmesini yaptı. Yönetim Kurulu Toplantısında, UFRAD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılını değerlendirdi. Başkan Dr. Mustafa Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, UFRAD Franchising Derneği üyeleri, UFRAD planları ve önümüzdeki sene için Dernek adına bazı kararlar aldı. Aynı zamanda Dr. Mustafa Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri UFRAD’a üye olmak isteyen adaylar için üyelik kararı verdiler. Dr. Mustafa Aydın 2015 fuar planları ve 2015 Bayim Olur Musun Fuarı hakkında çok değerli bilgiler vermesinin ardından 2014’ün son Yönetim Kurulu toplantısını sonlandı. Yönetim Kurulu Toplantısının ardından, UFRAD Franchising Derneği Üyeleri Yuvarlak Masa Toplantısında bir araya geldi.

40

MART MARCH 2015

Members of UFRAD came together at the December meeting,which was hosted by İki Satır Izgara Restaurant. At the Board meeting UFRAD President and Members of the Board evaluated the year 2014.The President, Dr.Mustafa Aydın,the Board Members and Members of UFRAD drewup plans and took decisions for the upcoming year. Additionally Dr. Mustafa Aydın and the Board Members made decisions on candidates who were up for membership. Dr. Mustafa Aydın gave important information on the subject of the 2015 Fair Plans and the 2015 ‘Will you be my Franchisee?” Fair Plans.After which the last Board Meeting of the year ended. Members of UFRAD Franchising Association then came together at the round table meeting.


UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, öncelikle gelen herkese teşekkür etti. Aralık Ayı Yuvarlak Masa Toplantısında; “2014 yılı Franchising Sektörü Değerlendirilmesi: Gelişmeler ve Problemler” konusu tartışmaya açıldı. UFRAD üyeleri ve katılımcılar yemeklerini yerken aynı zamanda franchising hakkında sohbet etme fırsatı buldular. UFRAD Genel Sekreteri Osman Bilge ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Erkan katılımcılardan gelen tüm soruları yanıtladılar. Toplantının sonunda UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın Taner İçten Bey’e ve İki Satır Ailesine göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü teşekkürlerini sundu. Ve son olarak Dr. Aydın nazik davetinden ötürü Taner İçten’e UFRAD adına plaket taktim etti.

The UFRAD General President Dr.Mustafa Aydın, first thanked all who had attended.Then opened the December round table meeting the subject for discussion being”2014 Franchising Sector Evaluation;Developments and Problems” UFRAD members and participants had the opportunity of discussing Franchising throughout dinner. UFRAD General Secretary,Osman Bilge and Board Member İlhan Erkan answered all the questions which came from participants. At the end of the meeting UFRAD General President Dr. Mustafa Aydın expressed sincere thanks to Taner İçten and the İki Satır family for the hospitality they had offered. Additionally Dr. Aydın presented a UFRAD plaquette to Mr Taner İçten, host of this refined invitation. MART MARCH 2015

41


å

AZERBAYCAN, RUSYA VE MALEZYA FRANCHISING FUARLARI AZERBAICAN, RUSSIA AND MALASIA FAIR

UFRAD üyeleri dünya genelinde düzenlenen çeşitli fuarlara katılarak hem markalarını tanıtma fırsatı buluyor hem de girişimcilere yeni yatırım imkanları sunuyor. Mayıs ayında Azerbaycan, Haziran ayında Malezya ve Eylül ayında Rusya’da düzenlenecek fuarlara katılmak isteyen UFRAD üyeleri indirimlerden yararlanabilecek. Members of UFRAD usually take part in the various fairs which are held, there, they have the opportunity of introducing their brands and offering entrepreneurs new investment opportunities. Azerbaycan Franchise Expo tüm markalı gıda, tekstil, mobilya, kozmetik, temizlik ürünleri elektronik, beyaz eşya ve lojistik sektörünün seçkin firmalarını tek bir platformda toplayarak uluslararası ziyaretçiler, iş adamları, yatırımcı, devlet otoriteleri ve yerel yönetimlerle buluşturmayı planlayan sektörel bir fuardır. Dünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, yüzde 21’lik bir GSYİH artışı ile ekonomide rekor büyümeye imza atmıştır. Bütçe fazlasını ve ekonomik gücünü ithalat sektörüne kaydırarak her alanda modern ve güçlü bir devlet yaratma yolunda ilerlemektedir. Hızlı bir gelişme ile adeta yeniden inşa edilen Azerbaycan inşaattan elektriğe, tekstilden mobilyaya, enerjiden tarıma, telekomünikasyondan gıdaya kadar birçok sektör yatırımcı için büyük fırsatlar içermektedir. Türk katılımcı firmalara ücretsiz olarak sunulan Match-Making hizmeti, katılımcılarla yerel firmaları buluşturarak kayda değer bir iş hacmi potansiyeli oluşturmaktadır.

Members of UFRAD who wish to participate in the May Azerbaican, June Malasia or September Russian Fairs can benefit from reductions. The Azerbaijan Franchise Expo is a sectoral fair which plans to collect together good brands of food, textiles, furniture, cosmetics, electronical devices, white goods and logistics under one roof so that they can be presented to international visitors,business men, investors, state and local representatives. Azerbaijan, one of the the quickest increasing economies of the world, is preparing to set a record with its 21% growth rate.Its budget excess has pushed its economy to the import sector as it works to become a strong modern state. With its swift growth and its rebuilding of the state, building, electronics, textiles, furniture, crop cultivation, telecommunications and food, all these sectors offer investors excellent opportunities.The Match-Making service is free to Turkish participants as it aims to introduce them to its domestic companies, a business potential of some importance

Franchise International Malezya 2015 Haziran ayında yapılacak Uluslararası Malezya 2015 Franchise Fuarı (2015 FIM), dünya çapındaki markaların katılımıyla gerçekleşmektedir. 12-14 Haziran tarihleri arasında Kuala Lumpur PWTC yapılacaktır. Malezya’da düzenlenecek olan fuarda yerini almak isteyen UFRAD üyeleri çeşitli indirimlerden yararlanabilmektedir. Malezya Franchising Derneği (MFA) ve İç Ticaret, Kooperatif ve Tüketim Bakanlığı tarafından düzenlenen 22. Franchising Fuarına 300 Uluslararası katılımcı ve 12 bin profesyonel ziyaretçi beklendiği belirtiliyor.

Malasia 2015 Franchise International This fair,the International Malasian Franchising Fair(2015 FIM) will be held in June with the participation of world brands June 12-14 are the dates of this fair which will be held in Kuala Lumpur.Members of UFRAD who wish to take part in this Malasian Fair can benefit from various reductions. The Malasian Franchise Association(MFA) 22nd fair is being organized by the Minister of Domestic and Cooperative Consumption.It is expected that there will be 300 international participants and 12000 professional visitors attending.

Rusya Buybrand Expo 22-24 Eylül tarihleri arasında Rusya’nın Başkenti Moskova’da düzenlenecek olan Buybrand Expo Fuarı on üçüncü kez kapılarını açacak. 15 ülkeden 162 markanın katılımıyla gerçekleştirilecek olan fuar, Rusya ve bölge ülkelerinde yatırım olanakları sunmaktadır. Dünyanın en büyük altıncı ekonomisine sahip Rus pazarında büyüme fırsatı sunan fuar Türk markalar açısından büyük bir öneme sahip.

Russian Buybrand Expo The Buybrand Expo Fair which will take place 22-24 of September in Russia’s capital Moscow will be opening its doors for the 13th time.The fair which will take place with the participation of 162 brands from 15 countries,will offer investment opportunities in Russia and its regional countries. Russia the 6th largest economy in the world offers development opportunities and is extremely important for Turkish brands.

42

MART MARCH 2015


å UFRAD ETİK KURULU OLUŞTURULDU / UFRAD ETHICS COMMITTEE IS ESTABLISHED Türkiye Franchising Derneği UFRAD tarafından Etik Kurul kurularak çalışmalarına başladı. Etik Kurul ilk olarak Acoor Firmasından Recep Ali Aksoylu, Infinity Teknoloji Firmasından Serdar Yanaşan ve Franchise More Danışmanlıktan Osman Bilge yönetiminde çalışmalarını yürütecek. The Turkish Franchising Association UFRAD has set up an ethics council which has now begun its work.This council,will effect its duties under the direction of Recep Ali Asoylu of the Acoor Company, Serdar Yanaşan of Infinity Teknoloji and Osman Bilge of the Franchise More Consultancy. THE AIMS OF THIS BOARD AND ITS SPHERE OF FUNCTION

KURULUN AMACI VE GÖREV ALANI Etik Kurul, aşağıdaki amaçlara yönelik çalışır. Franchise iş modelinin sağlıklı gelişmesi, doğru uygulanması, olumlu algılanması. Franchise alanların, verenlerin, tüketicilerin ve ülke ekonomisinin birlikte kazanması. Franchise zincirlerin sürdürülebilir şekilde büyümesi. Bireysel yatırımcıların kötü niyetli franchise verenlere karşı korunması. Yasal mevzuatın franchise sistemini destekleyecek şekilde düzenlenmesi. Basının franchise sistemini doğru anlaması ve tanıtması. Franchise sistemlerinin tanıtımı ve satışında eşit ve serbest rekabet koşullarının sağlanması. Yerli zincirlerin dünyaya kolayca açılması. Yabancı zincirlerin Türkiye’de yerlilerle eşit koşullarda çalışması. UFRAD ilkelerinin Türkiye gerçeklerine uygun ve dünyaya paralel geliştirilmesi. UFRAD üyeleri ile demek yönetimi arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi. UFRAD üyelerinin kendi aralarındaki anlaşmazlıkların giderilmesi. UFRAD üyelerinden franchise alan girişimcilerin mağduriyetinin giderilmesi. Etik Kurul Yönetim Kurulunun talep edeceği konularda görüş belirtir. Etik Kurul üyeleri gerekli gördüğü konularda Yönetim Kuruluna görüş belirtir. ÜYELERI, TOPLANTI VE KARAR USULÜ Etik Kurul üyeliği Yönetim Kurulu tarafından teklif edilir, üyenin kabulü ile ataması geçerli olur. Etik Kurul üyeliği süresizdir, üyenin istifası veya Yönetim Kurulunun görevden alması ile sona erer. UFRAD asıl, aday, destekçi, fahri, eski üyeleri Etik Kurul üyesi olabilir. Etik Kurulun üye sayısında sınırlama yoktur, makul sayı en az 3, en çok 7 olmasıdır. Etik Kurul üyeleri arasında mevki ve oy hakkı açısından fark yoktur. UFRAD çalışanları Etik Kurul için sekretarya hizmetini yürütür. Yönetim Kurulu Etik Kuruldan görüş talebini net olarak tanımlar, gereken belgeleri verir. Etik Kurul üyeleri kendi konu önerilerini net olarak tanımlar, gereken bilgileri toplar. Sekretarya Etik Kurul gündemini üyelere dağıtır, toplantı yeri ve saatini üyelerin isteğine göre belirler. Etik Kurul Ocak, Mart, Mayıs, Eylül, Kasım aylarında rutin, gerektiğinde daha sık toplanır. Toplahtıya gelemeyen üyelerin görsel veya işitsel yöntemle katılımı mümkündür. Etik Kurul isterse araştırdığı konuyla ilgili kişileri toplantısına davet eder. Etik Kurulun kararlarım toplantıya katılmayan üyeleri de görür ve imzalar, isteyen şerh koyar. Etik Kurul üyeleri kendilerini doğrudan etkileyen konularda görüş belirtmez. Etik Kurul oy çokluğu veya oy birliği ile karar almak zorunda değildir, üyeleri farklı görüşte olabilir. Etik Kurulun kararlan Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir, bağlayıcılığı yoktur.

44

MART MARCH 2015

The Ethics committee will work towards the following ideals. The healthy development of the Franchise working system,its being correctly applied and its positive perception. Franchisees,Franchisors and the economy of our country will all earn together in the Franchising field. The enlargement of Franchise chains in a manner that ensures their continuation. The protection of individual investors against unscrupulous Franchisors. The formation of legalities which will ensure the Franchise system is supported. The press must understand the Franchising system correctly and must present it accordingly. Ensure that there are equal and free conditions of competition in the introduction and sales of the Franchising system. Domestic chains must be easily able to open to the world market. Foreign chains which come to Turkey must be able to work on an equal base with our domestic chains. The UFRAD principles must be developed in accordance with Turkey’s requisits while at the same time being parallel to world standards. UFRAD members and administrators must work to dissipate their misunderstandings. UFRAD members must work to ensure that entrepreneurs who take out Franchises not be unjustly treated. Members of the Ethics Committee must supply their views on the subjects they are requested. The Ethics committee must make known their views, to the administrators on relevant subjects.

MEMBERS, MEETINGS AND THE DECISION SYSTEM Members of the Ethics Committee must be proposed by the administrative council,then with member acceptance they come into being. There is no limit to the period of time that Ethics committee members can continue.It can only be terminated by the resignation of that person himself or that person being taken from the committee by the administration committee. UFRAD true members,candidates,supporters,representatives or previous members all can become a member of the Ethics committee. There is no limit to the number of people on that committee,a reasonable number is at least 3 and a maximum of 7.There is no distiction between votes of the committee due to supremacy of position. UFRAD staff will effect the secretarial work of the committee. The administrative council must supply the Ethics committee with a detailed document of their requirements. The Ethics committee members must introduce clearly their own propositions and should also collect information regarding them. The agenda must be given out and time and place of the meeting in accordance with their wishes must be advised by the secretary. The Ethics Committee will meet on a routine basis in January, March, May, September and November. If required additional meetings may be held. Members who cannot attend a meeting may participate by viewing or hearing systems. Should the Ethics committee members wish,they can invite other people,who have knowledge of the suject to be discussed,to a meeting. The Ethics Committee decisions must be shown to and signed by the members of that committee who did not attend the meeting. Members who did not attend the meeting,if they wish,can annotate those decisions The Ethics Committee can not give their opinions on subjects which directly affect themselves. Committee members can be of different opinions there is no neccesity of a majority or total vote. The Ethics Committees decisions are only advice to the administrators they are not binding.


å

DÜNYAYI DOYURAN LEZZET: MR.KUMPİR MR.KUMPİR: THE TASTE THAT NOURISHES THE WORLD Altın Şehir Gıda A.Ş’ye ait, dünyada 100’ün üzerinde ülkede tescilli olan Mr.Kumpir markası, Türkiye’nin en sevilen gıda ürünlerinden ‘Kumpir’i yeni bir bakışla yorumlayarak, yatırımcılar için önemli bir girişim fırsatına dönüştürmüştür. Türkiye ve dünyada 16 ülkede verdiği franchise’larla ve ‘Dünyaya Kumpir Yapmayı Öğretiyoruz’ sloganıyla 2006 yılından bu yana sektörde varlığını sürdüren Mr.Kumpir, şık mimari konsepti, yepyeni kurumsal kimliği ve genişletilmiş menüsüyle yerli ve yabancı girişimcilere geri dönüşü hızlı bir yatırım seçeneği sunmaktadır. Genel Müdürü Fatih Demir önderliğinde, genç ekibi ile franchising sisteminde genişleyen Mr. Kumpir yakın zamanda açılan şubelerinden sonra; İstanbul, Türkiye ve yurtdışındaki önemli lokasyonlarda açacağı noktalarda büyüme yolculuğunu sürdürmektedir.

The Mr Kumpir brand, which is owned by Altın Şehir Gıda A.Ş,is patented in more than 100 countries and is one of Turkeys most loved foods.If however we wish to describe ‘Kumpir’in a different manner we can say the product which is an important investment opportunity.The Franchises which the brand gives in Turkey and in 16 other countries in the world,uses the slogan’we are teaching the world to make kumpir’. It has been present in the food sector since 2006 and with its chic decorations, its totally new institutionalized personality, its enlarged menu choices offers domestic and foreign entrepreneurs a speedy return on investment. Under the leadership of the General Manager Fatih Demir,the young staff team has enlarged by the Franchising system.In addition to the already opened locations Mr Kumpir will continue to grow with new important positions in Istanbul,in Turkey and abroad.

HOSTA, 2014 HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ HOSTA ATTAINED ITS 2014 GOALS

ÇİĞ KÖFTE SEKTÖRÜ POPÜLERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR THE ÇİĞ KÖFTE SECTOR MAINTAINS ITS POPULARITY

Sürekli gelişerek her zaman en iyiyi yakalama arzusu, HOSTA’yı hep bir ileri safhaya taşıyor. Kazan-kazan felsefesiyle, HOSTA’nın yatırımcılara sağladığı franchise şartları ve olanaklarıyla kaliteye ortak olmak, büyümek ve kazanmak çok daha kolay. HOSTA, yatırımcısıyla her şartta işbirliği sağlıyor ve güven ortamı oluşturularak kazanımlar artırılıyor. Franchising sistemi ile büyümeye devam eden HOSTA; döner dendiğinde akla ilk gelen isim olarak 2014 yılı içerisinde hedefleri arasında yer alan, bütün şubelerin açılışlarını da gerçekleştirerek Türkiye’nin dört bir yanında HOSTA severlerle buluşmaya devam ediyor.

Çiğ Köfte sektöründe, Türkiye’nin En büyük etsiz çiğ köfte franchise’ı Komagene, Türkiye ve Kölnde kurulan üretim tesisleri ile Türkiye’nin ve Dünyanın dört bir yanına tek merkezden aynı lezzet ve tazelikte çiğ köfte hazzı yaşatmaya devam ediyor. Firma çiğ köfteyi hamburger gibi döner gibi bütün dünyaya duyurmayı amaçlıyor. bu yolda birlikte büyüyecekleri yeni girişimcilere az yatırımla çok kâr elde etme fırsatı sunuyor. KOMAGENE markası Franchise için hareketli bir noktada 2030 metrekare iş yeri ya da Alışveriş Merkezlerinde (AVM) stand/kioks olarak 20-40 bin TL arası az bir yatırımla sürekliliği olan ciddi bir gelir elde etmenize olanak sağlıyor.

Hosta,with its increasing growth and on going aim of reaching the summit,constantly moves forward.With its win-win philosophy it offers to its franchisees a quality partnership in which it is much easier to enlarge and to profit.Hosta,effects a complete partnership with its franchisees while increasing confidence it increases profits by stabilizing the conditions needed.HOSTA continues to enlarge with the Franchising system.It is one of the first names that springs to mind when döner is mentioned.Its 2014 its goal for new branch openings was reached.Thus İt continues to reach HOSTA lovers in all parts of Turkey.

46

MART MARCH 2015

In the Çiğ Köfte (a kind of steak tartar ) sector Turkey’s biggest meatless çiğ köfte Franchisor is Komagene. With its central production premises in Turkey and in Köln it ensures that Turkey and the 4 corners of the globe can enjoy the same tastiness and freshness of çiğ köfte. The company aims to spread the taste of çiğ köfte burger and döner(thin slices of spit roast meat) throughout the world. Within this project,it offers to new entrepreneurs, the opportunity of growing together with them.Small investment but with the opportunity of high profit. The KOMAGENE brand requires that the Franchisee have premises, 20-30 m’positioned at a busy intersection or a kiosk in a shopping mall. With only a 20-40 thousand TL investment the Franchisee has the opportunity of maintaining a serious ongoing income.


å

ARBY’S’DEN NEFİS CHIPOTLE SOSLU YENİ SANDVİÇ FROM ARBYS COMES A SUPERB NEW SANDWICH MADE WITH DELICIOUS CHIPOTLE SAUCE Sıra dışı ve doyurucu lezzetlerin tek adresi Arby’s, yeni Chipotle soslu sandviçlerinde közlenmiş biberi enfes cheddar peyniriyle buluşturuyor. Farkı lezzetinde saklı yeni Chipotle sandviç, avantajlı fiyatlarıyla lezzet düşkünlerinin yeni gözdesi olacak. Kampanya kapsamında 1 adet Tavukburger Chipotle Sandviç Menü veya Roast Chicken Chipotle Sandviç Menü 7,95 TL’den Arby’s restoranlarında satışa sunuluyor. Tavukburger Chipotle Sandviç Menü veya Roast Chicken Chipotle Sandviç Menü ve Roast Chicken Chipotle Sandviç Menü veya Roast Chicken Chipotle Sandviç Menü seçeneklerinden herhangi ikisi ise sadece 12,75 TL’ye satışa sunuluyor.

The supreme address for unusual,filling and tasty foods Arbys has combined chipotle sauce,barbecued pepper and delicious cheddar cheese.The different taste hidden in this new advantagely priced sandwich will surely become the absolute favourite of all taste lovers. The Campaign from Arbys offers a choice of the sandwich menu of Chickenburger with Chipotle sauce or the sandwich menu of Roast Chicken with Chipotle Sauce The choice is offered at the price of 7.95TL. An additional choice can be Chickenburger Chipotle sandwich menu or Roast Chicken Chipotle sandwich menu together with Roast Chicken Chipotle sandwich menu or Roast Chicken Chipotle sanwich menu whichever two are chosen they are offered at 12.75TL

İŞ KURMAK İSTEYENE, “MARKALI EMLAKÇILIK” FIRSATI / AN OPPORTUNITY FOR THOSE WHO WISH TO FORM A BUSINESS IN ‘BRAND NAME REAL ESTATE’ Alım, satım ve kiralama hizmetleri ile gayrimenkul değerleme ve geliştirme konularında danışmanlık hizmeti veren Arthur & Miller Real Estate’in, “Bölge Korumacılığı” sistemine dayalı franchise modeli, girişimci adaylarına, emlak sektöründe kendi işinin sahibi olma fırsatı tanıyor. Sayıca az, fakat kaliteli hizmet sunan franchise ofisleri ile büyümesini sürdürmeyi hedefleyen Arthur & Miller Real Estate, 2015 yılı sonuna kadar İstanbul ve Anadolu’da toplam 20 ofis açacak. Arthur and Miller Real Estate supply buying,selling and renting sevices in addition to advice on property valuation and development.Based on their B.K.(District Protection) Franchise system they offer new entrepreneurs the opportunity of becoming owners of their own business. Arthur and Miillers Real Estate presently with its few but high quality Franchise offices continues to grow and the company aims to open a total of 20 offices situated in Istanbul and Anatolia by the end of 2015.

48

MART MARCH 2015

BAYDÖNER 84. ŞUBESİNİ ELAZIĞ’DA AÇTI THE 84th BRANCH OF BAYDÖNER WAS OPENED IN ELAZIĞ Hızlı büyümesi ve lezzetiyle sektörde adından sıkça söz ettirmeye devam eden Baydöner İskender, Elazığ AVM’de açtığı 84. şubesi ile lezzet tutkunları ile buluşuyor. Türkiye’nin en yaygın restoran zincirlerinden olan Baydöner İskender, açtığı yeni restoranlar ile 2014’ü büyümeye devam ederek kapattı.Toplamda 170 kişi kapasiteli olan Baydöner İskender Elazığ şubesinin kapalı alanının yanı sıra, 48 kişilik terası da mevcut. Baydöner İskender, geleneksel iskender lezzetinin keyfini eşsiz bir tatta yaşamak isteyen herkesin vazgeçilmez adresi olacak gibi görünüyor. Baydöner İskender, the company which in its sector continues to win approval with its quick growth and tasty food met more of its taste loving customers when it opened its 84th Branch in Elazığ Shopping Centre.Baydöner is one of Turkeys most encompassing restaurant chains.It continued its growth thro out 2014. The new Baydöner Iskender Branch in Elazığ as well as having closed premises for 170 persons also has a terrace capacity for 48. Baydöner İskender with its traditional İskender taste appears to be the address which no person wishing to enjoy it can do without.


å

‘KADIN SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ’NÜ B-Fit KURUCUSU BEDRİYE HÜLYA ALDI THE WOMENS SOCIAL ENTREPRENEUR TROPHY’ WAS AWARDED TO BEDRİYE HÜLYA Garanti Bankası, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi işbirliğiyle, bu yıl 8.si düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı. Bedriye Hülya, 2006 yılında kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınların özgürce spor yapabileceği salonlarını Türkiye geneline yaymak için kurduğu şirketiyle “Kadın Sosyal Girişimci” si seçildi. 100 – 150 m2 alanlarda kurulabilen b-fit, toplumun her kesimine hitap eden fiyat seçenekleriyle ve sadece kadınların spor yapabildiği sistemiyle; kadınlara özgür alanlar sunuyor. Hem de kadınlara para kazandırıyor. Kadın gelişiminin Türkiye’deki önemli destekçilerinden biri olan b-fit, kadınlara özel sağlık, spor ve yaşam biçimi markalarıyla ülke genelinde şube sayısını 400’e çıkarmayı hedefliyor.

Garanti Bank together with KAGIDER (Turkish Womens Entrepreneur Association) and The Economist Magazine completed the judgement of the 8th Turkish Womens Entrepreneur Competition.Bedriye Hüyla,who in 2006 formed the company b-fit to encourage and support women entrepreneurs,was named winner.In the 100-150 m’ space in which premises can be placed b-fit offers a women only concept.There is a range of prices to suit every budget.At the same time women can also earn financial rewards.b-fit is one of the most important supporters of specialized,women only,health,sport and life style.This brand aims to open 400 branches thro out Turkey.

BPLUS MOBİL SADAKAT PLATFORMU BPLUS MOBİLE LOYALTY PLATFORM

Akıllı telefonların ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla müşteri sadakat sistemlerinin işletimi konusunda artık bir sorunun daha önüne geçilebiliyor. Loyal Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetlerinin sunduğu yeni çözüm sayesinde, müşteri sadakati için kullanılan manyetik/ plastik kartlar ortadan kaldırılarak, bunların yerine markaya özel tasarımlar ile giydirilebilen çok daha kullanıcı dostu mobil uygulamalar geliyor. Bplus Mobil Sadakat Platformu sayesinde, müşteriler alışveriş fişleri ya da adisyonların altına basılan kare kodları Bplus mobil uygulaması ile okutarak puan kazanabilir ve kazandıkları puanları yine işletme zincir restoran/mağazalarında Bplus platformu üzerinden kullanabilir. It is now possible to overcome one more obstacle in loyalty management systems by the help of widespread use of smartphones and internet. Loyal Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri offers a new solution combining mobile technology and loyalty management systems in order to replace plastic/mangetic loyalty cards with much more user-friendly and specially branded mobile apps. Bplus Mobile Loyalty platform enables customers to earn loyalty points by just scanning a QR code at the bottom of each receipt. Same principle is used for issuing vouchers through the app. The difference between other mobile loyalty systems and Bplus is that Bplus considers each QR code as a unique accrual request with unique shopping data. Customers can earn and redeem points through all branches of a franchise brand.

50

MART MARCH 2015

COLDWELL BANKER TÜRKİYE, KIBRIS’DA COLDWELL BANKER TURKEY, IS NOW IN CYPRUS 6 kıtada, 51 ülkede faaliyet gösteren dünyanın ilk ve en büyük gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere tüm adada konut ve ticari hizmeti verecek gayrimenkul franchise ofisleri kurmak üzere Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş ile Master Franchise Sözleşmesi imzaladı. Avrupa’daki varlığını Türkiye Ofisi ile genişleten Coldwell Banker’ın Kıbrıs’taki ilk ofisi Coldwell Banker Maximum, 15 gayrimenkul danışmanı ile Girne’de faaliyete başladı. The first,and biggest property consultancy company in the world,Coldwell Banker has just signed an agreement encompassing Cyprus,North Turkish Republic of Cyprus and South Cyprus Republicthe total island.The Coldwell Baker Country President Dr.Gökhan Taş signed this Master Franchise which will mean that they will open offices there and serve the whole of Cyprus as residential and business property consultants.Coldwell Banker increased its European holdings when it opened its Turkish offices.In Cyprus,their first office,Coldwell Banker Maximum,has begun work in Girne.It is using 15 property experts.


å

DOMİNO’S PİZZA İLE ANADOLU BİLİŞİM STRATEJİK VERİ İŞ BİRLİĞİNİ HAYATA GEÇİRDİ DOMİNO’S PİZZA and ‘ANADOLU BİLİŞİM STRATEGİC DATUM’ HAVE TOGETHER FORMED AND ACTIONED A PARTNERSHIP Müşterilerine rekabet üstünlüğü kazandırma vizyonuyla kurumsal çözümler geliştiren Anadolu Bilişim, Türkiye’de pizza endüstrisinin lideri Domino’s Pizza ile uçtan uca veri çözümünü hayata geçirdi. Domino’s Pizza’nın veri ambarı ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi bilgi teknolojisi süreçleri Anadolu Bilişim Data Center üzerinde yürütülecek. Domino’s Pizza için kritik iş uygulamalarının yer aldığı projede; Domino’s Pizza’nın Dominos.com.tr internet sitesi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi ve veri ambarı ihtiyacı Anadolu Bilişim Data Center’daki paylaşımlı altyapı üzerinden karşılanıyor. Ayrıca Domino’s Pizza’nın diğer uygulamalarının yer aldığı sistemler de Anadolu Bilişim Data Center üzerine taşındı.

Anadolu Bilişim, a visionary company whose goal is developing solutions to heighten customer competitiveness,has effected solutions from beginning to end of Turkey’s pizza industries’leader Domino’s Pizza.Domino’s Pizza’s stock datum and their customer relationships will now be worked by Anadolu Bilişim’s Data Centre.In this critical work project the Domino’s Pizza internet city dominos.com.tr in addition to the management of customer relationships(CRM) system and the datum for stock requirements all will be met on the basis of ABD’s central shared infastructure. Additionally Domino’s Pizza’s other working systems have also been transferred to Anadolu Bilişims Data Centre.

İKİSATIR’IN YENİ DURAĞI VIA/PORT VIA / PORT IS NOW THE NEWEST İKİSATIR ESTABLISHMENT Misafirlerine Türk damak tadına uygun yiyecekler sunmayı ilke edinen Global Restoran Yatırımları, yeni markası İkiSatır’ı, Acıbadem ve Bursa Kent Meydanı’ndan sonra şimdi de Viaport Outlet Alışveriş Merkezi’nde lezzet tutkunlarıyla buluşturdu. “Masada steakhouse, kasada esnaf lokantası” parolasıyla lezzet sunan İkiSatır, uygun fiyat-iyi hizmet dengesini de koruyarak müşterilerine bundan böyle Viaport’da da hizmet verecek. İkiSatır’ın menüsünde dört çeşit köfte, altı çeşit ızgara et ve İkiSatır salata yer alıyor. Restoran, aynı adı taşıyan ‘İkiSatır’ köftesi ve ‘İkiSatır’ salatası ile farklı lezzet arayanlara hitap ediyor. Global Restaurant Investments,the company which has made it their aim to offer its customers excellent tastes ideal for the Turkish palate,with its new brand of İKİSATİR after Acıbadem and Bursa Kent Square is now meeting its taste loving customers in Viaport Outlet Shopping Mall.İKİSATIR using the motto”At the table steakhouse at the cash desk tradesman”offers its tasty,well priced food together with its good service to its customers in Vıaport.In İkisatır’s menu are to be found 4 choices of köfte(Turkish meatballs) 6 choices of grilled meat and İkisatır salad.The restaurant whose name is given to ‘ikisatır meatballs’and’ikisatır salad’ appeals to those searching for tasty enjoyable food.

52

MART MARCH 2015

LITTLE CAESARS’DAN 2015 YILINDA 4 MİLYON DOLAR’LIK ŞUBE YATIRIMI / IN 2015 LITTLE CAESARS WILL INVEST 4 MILLION DOLLARS IN ITS NEW BRANCHES Dünyanın en hızlı büyüyen pizza zinciri Little Caesars Türkiye, 2014 yılını tarihindeki en hızlı şubeleşme artışı ile kapatıyor. Bir önceki seneye oranla yüzde 32’lik bir büyüme sergileyen marka, yüzde 8 büyüyen sektörünün dahi önüne geçiyor. Şu anda 80 şubesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Bursa ve Kocaeli’nde tüketicilerle buluşan Little Caesars, 2015 yılında ise faaliyet gösterdiği mevcut illerin dışında Tekirdağ, Edirne, Adapazarı, Eskişehir, Adana ve Antalya’da açacağı yeni şubeler için yaklaşık 4 milyon Dolar yatırım yapacak. Little Caesars Turkey is the worlds most swiftly increasing pizza chain.It was 2014’s quickest branch enlarging chain.In comparison to the previous year the brand showed an increase of 32 pc,thus it moves well to the fore of the 8pc seen sector increases.Presently it has 80 branches in İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Bursa and Kocaeli where it serves its clients.In 2015 in addition to its present branches it will open in the counties of Tekirdağ, Edirne, Adapazarı, Eskişehir, Adana and Antalya. These branch openings will involve an investment of 4 million dollars.


å

MARMARİS BÜFE AİLESİ HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR MARMARİS BÜFE FAMILY CONTINUES TO GROW RAPIDLY Fast food yiyeceklerde dünya devleriyle rekabete başlayan yüzde yüz Türk mamulleriyle hizmet veren Marmaris Büfe, TS EN ISO 22000-2005 Gıda Güvenliği Sertifikasına, En ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Belgesi’ne, Helal Sertifikası’na, ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip. Kurucusu Ali Nihat Sargın ve kardeşi Mehmet Emin Sargın olan Marmaris Büfe aynı zamanda Türkiye’nin ilk ruhsatlı imalathanesine sahip olma özelliğiyle de verdiği güvenle yurt içinde ve yurt dışında Franchise zincirlerine yenilerini ekleyerek hızla büyümeye devam ediyor. Işık Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi Studio Santral şubesinde, Tuzla Yat Limanı/ Via Bayraktar projesinde de ve Tuzla’nın en büyük mimari projelerinden biri olan EVORA İstanbul’da yerini alan Marmaris Büfe yeni şubelerle lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Çok yakın bir zamanda vefat eden kurucumuz ve büyüğümüz Ali Nihat Sargın’ın bize miras bırakmış olduğu markamızı hedeflerimiz doğrultusunda büyütmeye devam ediyoruz.

Marmaris Büfe competes in the world fast food sector with its 100% Turkish Products. It is the owner of the TS EN ISO 22000-2005 Food Security Certificate,ISO 9001-2008 Quality Management Systems Certificate, Helal (legitimate) Certificate and ISO 1002:2004 Customer Satisfaction Certificate. Marmarıs Büfe, at the same time, was the owner of the first licensed production premises these distinctions have created trustworthiness towards the company both inside and outside Turkey.Marmarıs Büfe added more franchise branches and continues to enlarge strongly. Marmaris Büfe now offer its tasty food at Işik University, Özyeğin University, Bilgi University in its Studio Santral Branch.Tuzla Yacht Harbour / Via Bayraktar Project and in one of the largest artitechtual projects EVORA Istanbul.

PİDE YİYEREK ZAYIFLAYIN SLIM WHILE EATING ‘PİDE’ (a Turkish flat bread type)

PDC Pideci, özellikle kilo problemi yaşayanların tüketmekten kaçındıkları kalorili besin grubuna dahil olan pideyi yeniden yorumlayarak hızlı tüketilebilen sağlıklı yiyecek kategorisine dahil etmeyi başardı. PDC Pideci’nin menüsünde yer alan diyet pideler, sağlığına ve kilosuna dikkat edenler tarafından oldukça ilgi görüyor. Pidenin önde gelen markalarından PDC Pideci, sayısı 30’u bulan klasik pide menülerinin yanı sıra sağlığına ve formuna dikkat edenlere özel diyet ve sebzeli pideler sunuyor. PDC Pideci,has been successful in developing a pizza which can be included in the category of healthy fast foods.It is of particular interest to people with a weight problem and who had previously refrained from eating them.The diet pides which are in the PDC Menu are receiving much interest from people who pay attention to their health and thus to their weight.One of the foremost brands of pide PDC in their menus while offering 30 classic pide menus additionally offers special menus which are focused on health,diet and vegetable.

54

MART MARCH 2015

PİZZA PİZZA, FRANCHISE MODELİ İLE 2015’TE 40 ŞUBE AÇACAK PIZZA PIZZA, WHIN ITS FRANCHISE SYSTEM WILL OPEN 40 BRANCHES IN 2015 Türkiye’de 130, yurt dışında Azerbaycan, İran, Irak, Lübnan, Rusya ve Suudi Arabistan ülkelerinde 12 nokta ile birlikte toplam 142 şube ağı ile Türkiye’nin en yaygın yerli pizza markası olan Pizza Pizza, 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Kanada know-how’u ile ilk kez 1995’de İzmir Alsancak’ta açılan Pizza Pizza, 2015’te kutlamaya hazırlandığı 20. yılını 40 şube açarak taçlandırmayı hedefliyor. Its General Manager Tolga Türker defined its new strategies and stated the company will add 40 new branches to their web as the celebration of its 20 years. Pizza Pizza is the widest spread domestic pizza brand.Within Turkey it has 130 branches abroad it has 12 those being in Azerbaycan, Iran, Irak, Lebanon, Russia and Saudi Arabia bringing its total branch number to 142. Using Canadian Know-how Pizza Pizza first opened in İzmir Alsancak in 1995.It plans to crown its 20 years by opening 40 branches.


å

PROFİLO ÖDEME SİSTEMLERİ, POSİFLEX İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI PROFILO PAYMENT SYSTEMS HAS ENTERED A PARTNERSHIP WITH POSIFLEX Türkiye’nin lider yazar kasa üreticisi Profilo Ödeme Sistemleri, PC POS alanında dünya devi Posiflex ile yaptığı işbirliğiyle, yeni teknoloji PC POS cihazlarını işletmelerin hizmetine sundu. Türkiye’nin ödeme sistemleri pazarının en büyük oyuncusu Profilo Ödeme Sistemleri, PC POS alanında 100 bin olan kullanıcı sayısının yüzde 150 artarak 250 bine ulaşmasını öngörüyor. Profilo Ödeme Sistemleri, Posiflex işbirliğiyle Türkiye pazarında fark yaratacak ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak yeni teknoloji PC POS ürünlerini kullanıcıları ile buluşturdu. Bu işbirliği ile sunulan çözümlerin, sektörün ve pazarın gelişimine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

The leading producer,in Turkey,of automatic cash desks, Profılo Payment Systems has entered a partnership with the world giant in PC Pos Posıflex and now offers new technology PC POS instruments.The largest player in Turkey in the Payment Systems field Profılo Payment Systems now looks at the possibility of increasing its present 100 thousand users by 150 thousand to reach 250 thousand users. Profılo Payment Systems, in its Turkish partnership with Posıflex will have a wide effect on the market,will facilitate calculations and with its new PC POS products has already met with users.The solutions which this partnership offers will have an important effect on the sector and will aid hugely in widening the marketplace.

İŞTAH AÇAN ÇOCUK MENÜLERİ SİMİT SARAYI’NDA FROM SIMIT SARAY MENUS WHICH ENTICE CHILDREN’S APPETITES Lezzetinden ödün vermeden yenilikleriyle ürün yelpazesini geliştirerek hem damaklara hem gözlere hitap eden Simit Sarayı’nın menüsüne eklediği Çocuk Menüleri, hem doyurucu, hem lezzetli hem de eğlenceli sunumuyla çocukların iştahını kabartıyor. While widening menu choices but never distracting from taste Simit Saray has added,menus for children which appeal to both eye and taste. Filling, tasty and with an amusing presentation they entice childrens appetites.

GİRİŞİMCİLERE CİRODAN YÜZDE 30 KAR FIRSATI THE OPPORTUNITY FOR ENTREPRENEURS TO GAIN A 30pc PROFIT Tatlıses Gıda, Türkiye’nin 81 ilinde açılması planlanan Tatlıses Lahmacun bayilerinde, lahmacunu hijyenik ve standardize edilmiş şekliyle tüketicisine sunuyor. Yeni anlaşmalar için görüşmeler gerçekleştiren Tatlıses Gıda, bayilerine ciro üzerinden yüzde 30 kar fırsatı sunuyor. Yüksek kar marjları ve bayi koruma politikasıyla hareket eden marka, girişimcilerin büyük ilgisini görürken, firma yetkilileri lahmacun bayileri için son 2 ay içerisinde 500’ün üzerinde talep geldiğini açıkladı. Tatlıses Gıda,which plans to open Tatlıses Lahmacun in 81 counties and to offer lahmacun( a special wrap type pancake) to their customers in an hygenic and standardized manner.Tatlıses Gıda which has begun interviews for new contracts will offer their franchisees the possibility of a 30pc based on ciro gain opportunity.The brand has the policy of high profit margins and protection of franchisee.Great interest is being shown in this project.In the last 2 months there have been more than 500 applicants we are told.

56

MART MARCH 2015


å TAB GIDA 2014’TE ÖDÜLLERE DOYMADI

IN 2014 TAB GIDA GAINED ENDLESS AWARDS 2014 yılını birçok yenilikle kapatan TAB Gıda, başarılarını aldığı ödüllerle pekiştiriyor. 2014 Peramoda ödül töreninde yılın “En başarılı hızlı servis restoran zinciri” ödülüne layık görülen TAB Gıda, Popeyes restoran zincirleri ile “Fark yaratan marka” küresel ödülünün sahibi oldu. Burger King restoran zincirleri ile 2014 yılında yurtiçi ve yurtdışında hızlı büyüyen TAB Gıda, 2014 Peramoda ödül töreninde yılın “En başarılı hızlı servis restoran zinciri” ödülüne layık görüldü. Burger King restoran zincirleri ile Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği tarafından “En iyi restoran” ödülü ile birlikte Armada Alışveriş ve İş Merkezi tarafından da ‘‘1 Numaralı Markalar – 2014” ödülünü alan TAB Gıda, 2011, 2013 ve 2014’de Mediacat ve Ipsos KMG araştırması sonucu Fast-Food kategorisinde “Türkiye’nin En Samimi Markası” da seçilerek başarısını kanıtladı. TAB Gıda, 2014 yılında Louisiana Mutfağı’nın eşsiz tavuk lezzetlerini geniş kitlelere tanıtan Popeyes restoran zincirleri ve fark yaratan pazarlama çalışmaları ve kampanyaları ile Popeyes® Louisiana Kitchen tarafından “Fark yaratan marka” küresel ödülünün de sahibi oldu. Yapmış olduğu çeşitli yardımlar ile adından söz ettiren TAB Gıda, son olarak TSK Mehmetçik Vakfı’na yapılan yardımlarından ötürü altın plaket ile onurlandırıldı. Anlamlı plaket, TAB Gıda’nın da içinde yer aldığı ATA Holding’in kurucusu merhum Ertuğrul Kurdoğlu adına, TAB Gıda Genel Müdürü Sayın Caner Dikici’ye takdim edildi.

TAB Gida who closed the year 2014 with many new approaches consolidated their success with the prizes they obtained. In the Peramod trophy presentations they were awarded the “Most successful quick service restaurant chain” trophy.TAB Gıda,together with Popeyes restaurant chain became the owner of the global trophy of ”The brand making a difference”. In 2014 together with Burger King Restaurant chain TAB Gıda showed strong growth within Turkey and abroad. In the Peramod trophy ceremony it was honoured by the “Most successful quick service restaurant chain” award. Together with the Burger King restaurant chain it was awarded the “Best restaurant”trophy by Shopping Mail and Investment Association. From Armada Shopping Mall and Business Centre TAB. Received the “Number One Brand”trophy. 2011, 2013 and 2014 research by Medıacat and Ipsos KMG Investigators resulted in its being chosen, in the Fast Food Sector, as “Turkeys most sincere Brand”. TAB GIDA in 2014 by introducing Louisianas incomparable chichen tastes to a wide customer group in Popeyes restaurant chains was awarded by Popeyes(R) Louisiana Kitchen the global trophy of “The Brand Making the Difference”award. TAB GIDA an admired name in the Charity World with its various charity bequests after one of its latest moves was awarded a plaquette by the Mehmetçik Foundation.The plaquette was presented to TAB Gıda General Manager Caner Dikici who passed on this meaningful plaquette to Ata Holding (Within the TAB structure )in memory of its late founding member Ertugrul Kurdoğlu.

SAMPİ PİDE’ NİN HIZLI YÜKSELİŞİ / THE SWIFT ADVANCEMENT OF SAMPİ PİDE Açılımı Samsun Pidesi olan markası ile ilk olarak 1989 yılında Ankara’ da yola çıkan SAMPİ son bir ayda 3 şube birden açıp, hızlı büyümesini sürdürerek şube sayısını 37’e yükseltti. Kartal, Yeşilköy ve Bahçelievler’ deki açılışlar hakkında konuşan Sampi Gıda Genel Müdürü Ercan Yılmaz, “ Öncelikli hedefimiz sağlam temellere dayandırarak yürüttüğümüz büyüme stratejimiz ile 2015 yılında şube sayımızı 50’ye çıkartmak ve pide severleri yeni konseptimiz ile buluşturmaktır” dedi. Bununla beraber bu yıl bir ilk yaşayacaklarını ve 13.sü düzenlenecek olan Bayim Olurmusun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı 2015’ te yer alarak, kendi işini kurmak isteyen girişimci adayları ile bir araya geleceklerini de söyleyen Ercan Yılmaz, düşük yatırım maliyeti, müşteri ve bayi odaklı yaklaşımlarıyla tüm girişimcilerin gözdesi olmaya devam edeceklerine inançlarının tam olduğunu söylemektedir.

58

MART MARCH 2015

When this company opened in Ankara in 1989,it worked under the brand name of Samsun Pidesi.In the last months it has opened 3 new branches and so continues its swift size advancement.It now has 37 branches. The Sampı Gıda General Manager, Ercan Yılmaz, when discussing the opening of the new branches in Kartal, Yeşilköy and Bahçelievler said ”First we wish to build our aims on firm foundations,then with our advancement stategy we intend to increase the number of branches to 50 in 2015 and make it possible for pide lovers to become aquainted with our new concept additionally,a first for us this year will be our participation at the 13th’Will you be my Franchisee? ”Franchising and Brand Fair 2015, where we shall meet entrepreneurs who wish to set up their own business”said Ercan Yılmaz and continued by saying ”because of the low investment involved,and customer and Franchisee based approach we fully believe that we shall continue to be a favourite of new investors”.


å

JOKER AYRICALIKLAR PLATFORMU İLE KAZANAN DAİMA SİZ OLUN

BE THE ONE WHO ALWAYS PROFITS FROM THE JOKER PLATFORM PRIVILEGES

J

oker Ayrıcalıklar Platformu, işletmelerin müşterileri ile daha karlı ve kalıcı bir ilişki kurmaları için gereken, tüm pazarlama araçlarını bir tek platformda sunan, yeni nesil müşteri bağlılığı ve pazarlama otomasyonudur.

he Joker Privilege Platform is the automation of a program which offers all kinds of marketing means together to its customers and provides the company a more profitable and stable relationship with these new generation clients.

%10 müşteri ziyaret sayısı artış garantisi JokerKart’ta! Üye işletmelerin birbirleri ile izinli olarak ‘Çapraz Kampanyalar’ yaratabilmesine de olanak tanıyan JokerKart, işletmelerin müşteri ziyaret sayısını en az %10 artırmayı garanti eder.

There is the guarantee,with the Joker Card of a 10%customer visit increase. The Joker Card offers its users,with their permission,the possibility of forming a transversal campaign which Guarantees to increase customer visits by at least 10%.

İşletmeler, müşterilerinin alışverişlerini puan, indirim veya hediye ürünler ile ödüllendirirken, müşteriler de işletmeleri, artan ziyaret sayıları ve arkadaş tavsiyeleri ile ödüllendirirler. JokerKart sistemiyle; “Her 10 kahveye 1 kahve bedava” gibi bilindik bir kampanyanın yanı sıra, “Her 100 TL’lik alışverişinize, %10 indirim kuponu” veya “Facebook Sayfamızı Beğenene, Kahve Bizden” gibi müşterilerin ziyaret sıklıklarını, alışveriş tutarlarını ve işletmenin bilinirliğini artırmaya yönelik kampanyalar, dakikalar içerisinde hazırlanır, istendiği anda yayına alınabilir. Yayına alınan kampanyaların bildirimi, müşterilere en doğru iletişim kanalı üzerinden (SMS, e-posta, sosyal medya hesapları ve/veya JokerCüzdan uygulaması) yapılır. Kampanyanın başarısı anlık olarak JokerKart üzerinden takip edilebilir.

T

The administration,offers its customers shopping points,discounts or presents,which the customer repays by visiting their premises more often and also offering them friendly advice.

JokerKart, akıllı sistemi sayesinde, işletmelerin müşterilerini daha yakından tanımasına yardımcı olur. Her bir müşterinin ne sıklıkta, hangi günlerde, ne kadar alışveriş yaptığını kayıt altında tutar. Doğum günlerini hatırlar, işletme adına tebrik mesajlarını iletir veya belli bir süre alışveriş yapmayan müşterileri tespit eder ve onları tekrar kazanmaya yardımcı olacak kampanya mesajlarını otomatik iletir.

The Joker Card system,as well as being a system similar to’For every 10 coffees one coffee free’offers’For every 100TL spent a 10% discount’coupon or ‘For the people who enjoy our Face Book coffee is from us’these campaigns show how often the customer visits the store,the amount they spend which has the advantage of increasing the stores’knowledge of their customer.This communication can be seen as soon as is required.Communication of the campaign is offered to the customer through the most suitable channels(SMS,e-post,social media accounts and/or the Joker wallet system).The success of the campaign can be instantly seen on the Joker Card. The Joker Card,because of its clever system,helps the company know its customer better. How often each customer visits them,on which days,how much did she spend,all are noted.It remembers Birthdays and sends congratulations in the name of the company,or it establishes which customers have not shopped at the company for a while and automatically forwards them messages of new campaigns which will have the possibility of winning back that customer again.

JokerKart, 2005’ten günümüze İstanbul ve Lefkoşa ofislerinden elektronik ödeme ve müşteri bağlılık sistemleri üzerine birçok başarılı projeye imza atan teknoloji firması BTdays tarafından geliştirilmekte ve yürütülmektedir.

The Joker Card system has been developed and is worked by BTdays.This is a company which has offices in Istanbul and in Nicosia,has been in business since 2005 and during that time has put its name on many successful projects of electronic payments and customer attachment programs.

60

MART MARCH 2015


å

SWEET TEMPTATIONS’TAN TATLI BİR FIRSAT

A SWEET OPPORTUNITY FROM SWWET TEMPTATIONS Sweet Temptations, kiosk ve mağaza olmak üzere franchisee veriyor. Amerika’dan, Türkiye’ye gelmesi uzun sürmüş olsa da cup cake’ler ülkemizde adeta zirve yaptı. Rengarenk görünümleriyle sadece gözlere hitap etmeyen cup cake’ler aynı zamanda lezzetlileriyle de birçok kişinin tatlı tercihi olmaya başladı. Doğum günlerinde ya da özel kutlamalarda artık pastadan ziyade cup cake’ler görmeye başladık. Bu da bu alanda farklı girişimcilerin doğmasına neden oldu. Artık neredeyse çoğu caddede ya da AVM’de cup cake kioskları ya da mağazalarına rastlıyoruz. Bu alanda bir girişim olan Sweet Temptations, aslında cup cake, pasta, kurabiye, tart gibi pastane ürünlerini kendi bünyesinde üreterek hem toptan satışını yapıyor hem de perakende satış gerçekleştiriyor. Aynı zamanda müşterilerine haftanın belli günlerinde düzenlediği work shop’larla eğitimler de veriyor. İki Farklı Konsept Girişimci Tevfik Özkavcı, Göztepe Otelcilik Lisesi’nden mezun olduktan sonra Eskişehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Sırasıyla Aldiana Club ve Paradise Apart otellerinin operasyonel maliyet kontrolörlüğünü yaptı. Daha sonra Princess Otel, Ataköy Otelcilik ve Dedeman Otelcilik grubunda çalıştı. Dedeman Otelcilik döneminde yurt içi ve yurt dışı birçok otel açılısında operasyona katıldı. Ardından Değirmen Pastaneleri’nin Genel Müdürlüğünü 6 yıl boyunca yaptı. Sonrasında ise birçok önemli pastane grubuna danışmanlık verdi. 2013 yılında ise şimdi Ülker bünyesine katılan ABD’li dondurma şirketi Cold Stone Creamery firmasını Türkiye’ye getirdi ve Genel Müdürlüğünü üstlendi. Tevfik Özkavcı kendi şirketi olan Sweet Temptations’ı 2010 yılında kurdu. Şu an için ana merkezde üretim ve satış gerçekleştirdiklerini ifade eden Tevfik Özkavcı, 2015 yılında İstanbul’da iki mağaza ve iki kiosk açarak franchising vermeye başlayacaklarını söylüyor. Başlangıç bedelinin mağazalar için 12 bin 500 dolar olduğu bu iş modelinde, kiosk için ise 7 bin 500 dolar olarak fiyat belirlenmiş. Mağaza için toplam yatırım maliyeti 250-300 bin TL. Kiosk modelinde ise bu maliyet 35-40 bin TL. Genç Girişimciler AVM’lerde kiosk için ortalama 10 ile 15 metrekare arasında değişen bir alan yeterli. Mağazaların ise bahçeli alanlar ve ana arterlerde olması gerekiyor. Bu konsept için ise 100 ile 150 metrekare arasında değişen bir alan üzerinde olması bekleniyor. Bayi için hedeflenen aylık ciro 100 bin ile 120 bin TL arasında değişiyor. Kâr marjının yüzde 13 ile 18 arasında olduğunu ifade eden Özkavcı, royalty bedelini almadıklarını da sözlerine ekliyor. Özkavcı, özellikle genç ve işinin başında durabilecek girişimcileri tercih ettiklerini vurguluyor.

62

MART MARCH 2015

Sweet temptations, is offering franchises for kiosks or shops. Although it took them a long time to come from Amrtica to Turkey, now with its cup cakes it has reached an apex in our country. With its multicoloured presentation not only does it appeal to the eye at the same time the cup cakes have become the preferred dessert of most. For Birthdays or special celebrations rather than a cake we now see cup cakes. Consequently we see many new entrepreneurs coming into being. Now on most streets and in shopping malls cup cake kiosks or shops can be seen. In this sector Sweet Temptations, which in actual fact produces cup cakes, cakes,biscuits and tarts all within its own premises,sells them both at wholesale and at retail. At the same time on certain days of the week it also offers its customers the possibility of work shop learning. Two different concepts The entrepreneur, Tevfik Özkavcı, after completing Göztepe Hotel Lise went onto Eskişehir University where he studied Management. After graduating there he effected operational price control in the Aldiana Club then the Paradise Apartment Hotel. After which he worked in the Princess Hotel, Ataköy and Dedeman Hotel Groups. While working with the Dedeman group he participated in many hotel openings both inside and outside Turkey.Then he worked for 6 years as General Manager for Dedeman pastry shops. He then became consultant for many well known confectionery shop groups. In 2013 he brought the American ice cream company Cold Stone Creamery (which is now in the Ulker group) to Turkey and was the General Manager of it. Tevfik Özkavcı formed his own company of Sweet Temptations in 2010. At the moment Tevfik Özkavcı states that the main central production unit and the sales unit are being brought into being. In 2015, he says, they will begin by first giving Franchises in Istanbul-2 shops plus 2 kiosks. At commencement the price of shops will be 12500 dollars whereas the kiosks will be 7500 dollars. For a shop the total investment will be 250-300 thousand TL and for the kiosk 35-40 thousand TL. Young Entrepreneurs In shopping centres for a kiosk the metre needed is between 10-15 square.For a shop they must have a garden and the premises must be on a main road. For this concept a 100-150 metre square is expected. For the Franchise the monthly turnover is evisaged as 100,000 to 120,000 TL. The profit margin is between 13-18% and Özkavcı also states that the mother brand does not take a royalty. Özkavcı states their preference is for young entrepreneurs who will be able to be constantly in charge of their business.


å

YÜKSELİŞ KOLEJİNİN BÜYÜYEN AİLESİNE KATILIN JOIN THE YÜKSELİŞ COLLEGES ENLARGING FAMILY Yükseliş Koleji özel okul sektöründe anaokulundan liseye her yaş grubunda ayrıcalıklı eğitim sunan Türkiye’nin en güçlü eğitim markası olma özelliğini taşıyor... Yükseliş Kolejinin Eğitim Modellerini uygulayacak okullarımızı ve eğitim girişimcilerini aramızda görmek istiyoruz. Yükseliş Koleji analitik düşüncenin programlı çalışmanın disiplinin ve birikimin ürünüdür. Bizler bu birikimlerimizi Yükseliş Koleji Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi için kullanıyoruz.

Yükseliş College is the most powerful name within the private specialised education sector. It teaches pupils of all ages, from Kindergarten to high school… We wish to see education entrepreneurs and schools who will carry out the Yükseliş Colleges Education method together with us. Yükseliş College is the fruit of analytic thought, programmed, disciplined and stabilised work. We use this method and experience in Yükseliş Colleges Pre-school, Primary, Middle and High School teaching

Biz Yükseliş Koleji, kolejler nesli yetiştirmek üzere 1962 yılından beri Türkiye’de eğitim sektöründe tanınmaktayız. Yükseliş Koleji eğitim konsepti eğitim modeli ile planlı, istikrarla büyüyen bir markadır. Kaliteli eğitim veren köklü okullar bünyesine katarak ya da yeni okullar kurarak kampüslerini çoğaltan Yükseliş Koleji, özgün ve güçlü eğitim anlayışını tüm Türkiye’de yaygınlaştırıyor. Yükseliş Koleji geçmişteki değerlerin geleceğe taşınmasında da köprü vazifesi görüyor ve eğitim vizyonunu belirliyor. Yükseliş Koleji, Türkiye’nin en iddialı kolejleri arasında olmak isteyen eğitim girişimcilerini aramızda görmek istiyor.

We Yükseliş College have been known in the Turkish Education Sector for preparing the college generation since 1962. Yükseliş College, with its method of education concept is a brand which is enlarging in a planned and established manner. With its high quality; either by addition of well-founded schools which are already supplying good education or by increasing the number of new school campuses. Yükseliş College, with its original and powerful understanding of education is spreading throughout Turkey. Yükseliş College forms a bridge between yesterday’s values and the future and defines its educational vision. Yükseliş College wishes to meet education entrepreneurs who have the aim of becoming the most assertive colleges in Turkey.

Yükseliş Kolejinde her öğrenci bir değerdir. Bu değerin önemini kavramak, bu değere bir biçim vermek her anne ve babanın ve öğretmenin özlemidir. Özlemler bitmez. Birinin bittiği yerde bir başkası başlar. Bu da yaşamın değişkenliğinin insanlara sunduğu yüce bir değerdir. İnsanoğlu yaşama bu değişkenlik sayesinde tutunur; yaşama sevincini içinde bununla yaşatır. Yükseliş Koleji, her öğrenci için yaşama tutulan bir daldır. Geleceğin kapılarını açmak yükseliş kolejiyle daha kolaydır. Yükseliş Koleji önce yaptığı işe saygı duyar; bu saygı bir amaçla bütünleşir; yaşamın ve başarının kendisi olur.

In Yükseliş College each student is valuable. Understanding the importance and to shape them is the dream of every mother, father and teacher. Aspirations never end where one finishes the other starts. These are the values that the variability of life offers us. Human race clings on to life and feels the joy of life with the help of this. For each student Yükseliş College is a bough connecting the students to life itself. Opening the Gates of the future is easier with Yükseliş College. Yükseliş College respects the work it does, this respect joins together with a target; it then becomes life and success itself.

Yaşamı bir amaçla bütünleştirmek üretmeyi üretmek de saygınlığı beraberinde getirir. Her saygınlığın altında başarmak vardır. Çünkü Yükseliş Koleji’nin hedefi başarmaktır.

Attaching life to a goal produces and projects its own prestige. Underneath all respect is becoming successful. The aim of Yükseliş College is to succeed.

64

MART MARCH 2015


å

DÜNYANIN GURME KAHVECİSİ, KAHVESİNİ TÜRKİYE’ DE KAVURUYOR, ZENGİN YEMEK MENÜSÜ İLE ZİNCİRİNİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR THE WORLDS GOURME COFFEEMAKER IS HAVING ITS BEANS ROASTED IN TURKEY AND WITH ITS RICH FOOD MENU CONTINUES TO INCREASE THE SIZE OF ITS RESTAURANT CHAINS

K

ulvarında lider kahve mağazalar zinciri Robert’s Coffee, geniş ve özgün ürün yelpazesiyle en yüksek kaliteyi, eğitimli personeli ile en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan, en yüksek kârlılığa sahip, etik ve çevreye dost bir markadır. Özellikle kahve içmek için gelen veya günlük koşuşturmasına bir ara vermek isteyen kent sakinlerine yönelik bir ortam sağlayan Robert’s Coffee’nin, çevreye ve etiğe odaklanma konseptiyle beraber, yüksek kalitede ürünlerini ve hizmetini takdir eden düzenli müşteriler bu markanın hedef kitlesidir. İyi kalitede ham madde, kavurma sürecindeki uzmanlık ve asgari depolama zamanı ile kendi kahvesini Türkiye’de kavurmaya başlayan Robert’s Coffee, ürünlerini müşterilerine gururla sunulmasını sağlar. Kahve çekirdekleri küçük kazanlarda kavrulur ve işlem kahvenin tazeliğini ve mükemmel kalitesini garanti eder. Bu kalite kesinlikle gurme kahveyi sıradan bir kahveden ayırır. Özel üfleme sistemiyle kavrulan kahve, daha az koyudur ve bu da kahvenin daha az asit içermesine ve böylece mideyi rahatsız etmemesini sağlar. Menüsüne eklediği geleneksel ve aromalı Türk kahveleri ile Türk Kahvesi lezzetini sürdürmektedir. Robert’s Coffee lokal bazlı farklılıklar göstermekle birlikte, tüm şubelerinde geniş yelpazede kahve ve özel harmanlanmış çaylarla beraber, nefis kekler/pastalar ve özel soğuk içecekler yer almaktadır. Robert’s Coffeelerin bir özelliği de her şubenin ekmek, apple pie ve muffin’ini kendi pişiriyor olmasıdır. Sandwichler, salatalar, wraplerden oluşan yemek menüsünü, müşterilerinden gelen yoğun talepler üzerine, et ve tavuk yemekleri, makarna ve burgerler ekleyerek, kendi üretimi olan soslar ile daha da lezzetli hale getirmiştir.

66

MART MARCH 2015

The leader in the field in coffee shop chains,Robert’s Coffee, with its wide variety of special products of the highest quality,and its well trained staff aims to offer to its clients the very best service.It is an ethic and environmentally aware brand.In particular people who come to have a coffee or those who wish to have a respite in their chaotic city life are offered a haven at Robert’s Coffee. With their respect for the environment and their quality service it is to the regular customer who is aware of their concept whom they are focused on. High quality raw materials, knowledge of the roasting process, less depo time.Robert’s Coffee has begun to have its own coffee beans roasted in Turkey which enables them to offer their product with pride.The coffee beans are roasted in small cauldrons which guarantees freshness and superb quality. This quality definitely ensures that the gourme coffee can be totally differentiated from other coffee.The beans which are roasted are worked under a special blowing system which results in less strong so it has imbibed less acid to ensure that the stomach is not being upset.Traditional coffee and Aromatic coffee ,both are served which means Turkish traditions are maintained. Robert’s coffee, with some local differences has a wide choice throughout. The customer also has the possibility of choice between specially blended teas and there are delicious cakes to choose from together with special cold drink choices. Another speciality of Robert’s Coffee is that each branch cooks its own bread,apple pie and muffins. Sandwiches, salads, wraps are all on the menu. At customer special request meat and chicken foods,macaroni and burghers have been added to the menus. All of these have been brought to an evenhigher taste level with our added home made sauces.


å

DEĞİŞİM MARKALAR İÇİN BİR ZORUNLULUKTUR

THE ESSENTIALITY OF EFFECTING DIFFERENCES TO A BRAND İLHAN ERKAN • ilhane@tabgida.com.tr

TAB GIDA

Franchise sistemlerde markalarının görünen yüzünün ve sistemlerinin yenilenme ihtiyacının hissedilmesi veya düşüncesi çok zor bir yapılanma süreci olarak görülebilir. Ama gelişen günümüzde doğru bakış açısına sahip Marka sahipleri bunu hem marka farkındalığını artıran hem de markalarının, tüketicileri tarafından göz ardı edilmiş olabilecekleri bakış açılarını değiştiren bir fırsat olarak görmelidirler. Birçok uluslararası ve ulusal marka, değişen müşteri zevklerine uygun olarak istikrarlı bir şekilde logolarını ve sloganlarını değiştirmektedir. Küçükten orta ölçekliye kadar olan franchise konseptleri bu durumun sadece dünya markaları için geçerli olmadığını fark etmezler. Büyüklüğüne ve kategorisine bakmaksızın her franchise sistemi için alınması gereken çok önemli dersler vardır. Birçok franchise sistemi verdikleri mesaj bir işe yaramayana kadar bekleme hatasına düşerler. Böyle yapmak kolaydır. Yola çıktığınızda mesajınız kim olduğunuzu ve ne sattığınızı başkalarına iletmeye yarar. Ancak franchise sisteminiz büyüdükçe ve müşterileriniz ürününüze aşina oldukça, mesajınızın artık bir değişim içine girme zamanı gelmiş demektir. Müşterinin sizin sadece tek bir şey olabileceğinize veya sadece tek bir ürün sunabileceğinize dair algısının süreklilik kazanması çok uzun sürmez. Aslında franchise sisteminiz sadece bir hizmet veya üründen çok daha fazlasını verebilecek durumdadır ve burada önemli olan duygusal bir bağlantıya yol açacak unutulmaz bir deneyim sunabilmektir. Bunun için ilk önce ana müşteri grubunuzu iyi anlamanız gerekir. Bana göre bu annelerdir. Yapılan birçok araştırmalardan X kuşağı annelerinin, y kuşağı annelerinden (16 ile 35 yaş arası anneler) daha farklı tercihleri olduğunu öğrendik. Bu annelerin 15-20 yıl önceki annelerden tamamen farklı davranışları veya değerleri bulunuyor. Örneğin, Y kuşağı deneyimlere önem vermekte, farklı sunumları araştırmakta ve çocuklarını götürecek yer ararlarken yaratıcı ve aktif faaliyetlerin yer aldığı yerleri tercih etmektedirler. Müşterilerinizin özellikleri ve değerleri, reklamınızdan mağaza içi deneyime kadar marka mesajlarınızda, görüntüsünde ve duygusunda size rehberlik etmelidir. Renk seçiminden iç dekora, web sitenizden logonuza ve hatta çalışanlarınızın üniformalarına kadar her şeyde mesajınız yansıtılmalıdır. Unutmayın ki müşterileriniz tüm bu iletişim kanallarındaki mesajınızı dikkate alacaklardır. Her yeniden markalandırma işleminde, kategorinize bakmaksızın tüm müşterileri kendinize çekmenizi sağlayacak üç strateji mevcuttur.

68

MART MARCH 2015

The belief that there is a need to effect changes to the appearance of,or change existing systems of a brand is a concept very hard to accept.However in todays developing business world Brand owners must become aware of it and in fact see it as an opportunity. We see many international and national brands effecting changes to their established logos and slogans in order to appeal to their customers’changing tastes. Small to medium franchisees are not aware that this does not apply only to large brands.Regardless of size or category there are important lessons to be learnt by all. Many Franchise systems make the mistake of hanging on to their original message until it no longer has meaning. It is only too easy to do that.When you set out it is essential that you make yourselves and your product known to all.However when your Franchise has enlarged and your customers have become quite used to it then is the time when you should make a change. It does not take long before your customer believes you can only offer one service or one product.In actual fact your Franchise system is in a position to offer much more. Here comes into being the importance of your testing out the customers emotional attachment to your brand. First of all,for this,you must truly understand the makeup of your main customer group. For me these are mothers but they have totally different behaviors and values to the mothers of 15-20 years ago. Wide research draws attention to the generation gap for example now 16-35 age group mothers attach importance to experieces,they search for different presentations and when searching for places to take their children to they prefer the ones which offer creative activities. The prefereces and values of your clients must be the criteria which motivate all your actions from adverts,decoration of premises, the message you give,the colour of your interior decoration,your logo on the web site even the uniform which your staff wears all must contribute to passing on your story. Never forget that your customer will be influenced by all of these and will imbibe your message.


Gerçekçi standartlar oluşturun Yeniden markalandırmaya başlarken, franchisee sisteminizin lokal ve bölgesel seviyede etkin hale gelmelerini kolaylaştıracak bir program oluşturmalısınız. Bu da amaçlarınızın açıkça tanımlanması, bir zaman sınırı belirlemeniz ve bir bütçe yaratmanız anlamına gelir. Güçlü yönlerinize odaklanın Bazen en iyi yaptığımız şeyi kanıksayarak, neyin iyi gitmeyeceği üzerine çok fazla odaklanma eğilimi gösteririz. Bir adım geri atmak ve müşterilerinizin sizde neyi sevdiğini söylediğine bir bakmak önemlidir. Sık sık sunduklarınızı değiştirmenize gerek olmadığını ancak göze çarpmanıza yol açan değerlerinizi, ürünlerinizi vurgulamaya ihtiyacınız olduğunu görürsünüz. Her şeyi ortaya koymaya hazırlanın Yeniden markalanma, markaya dahil olan herkesin yeni markalanmaya inanmasını gerektirir. Tüm lokasyonlarınız, birbirinden farklı olmayan birleşmiş bir mesajı yansıtmalıdır. Eğer bir mesajınız var ise bunun yenilik ve değişim olduğunu söylüyorsanız sözünüzü her işletmenizde tutmanız gerekir. Bunu yapmanızı sağlayacak iki faktör şöyledir: 1. İnandırıcı olun. Bu ikna edici ve inandırıcı görsellerin sunulmasıyla başlar. Müşterilerin kapınızdan içeri girdiği andan itibaren onlara açık, net ve iyi karşılayıcı bir mesaj verilmelidir ve bu mesajda neyi en şekilde sunduğunuz yer almalıdır. Hangi kategoride hizmet ettiğinize bakmaksızın, renk seçiminizin, planınızın ve hatta kullandığınız malzemelerin müşterilerinize sunduğunuz hizmeti tam olarak yansıtmaları çok önemlidir. Franchise lokasyonunuz, tüm tasarım unsurlarının vaat ettiğiniz deneyimi desteklemelerini sağlamalıdır. 2.Merak uyandırıcı olun. Müşterinin ilgisini çekmek ve merak uyandırmak franchise sisteminizin en önemli yönlerinden biridir. Müşterinizin kim olduğuna veya hangi pazara hizmet ettiğinize bakmaksızın her bir müşterinizin deneyimini mümkün olduğunu kadar kişiye özel yapmanız gerekir. Franchisee ve çalışanlarının bir müşteriyle olan her etkileşimi, sürekli bir bağlantı oluşturmak için bir şans yaratır. Müşterilerin neden sizi seçtiğini dinlemelisiniz böylece sizden tam olarak ne beklediklerini öğrenerek, onlara istediklerini verebileceksiniz. Hatta onların beklentilerini bile aşabilirsiniz. Birçok durumda bunun anlamı sunduklarınız konusunda bir esneklik sergileyebilmektir. Hizmetlerinizi müşterinin özel ihtiyaçlarına göre ayarlamak size çok uzun soluklu geri dönüşler sağlayacaktır ve en önemlisi hizmetlerinizin ağızdan ağza dolaşarak yayılmasına yol açacaktır. Eğer kaliteli bir ürün sunmadan sadece imajınızı değiştirirseniz, müşteriler bunu hemen fark edeceklerdir. Her başarı markanın altında yatan şey duygusal bağlantıdır ve bu nedenle de bu bağlantıyı somut hale getirmelisiniz. Bunu yapmanın da en iyi yolu müşterilerinizi dinlemek ve ihtiyaçlarını karşılayacak yollar bulmaktır. Aynı zamanda, en son stilleri uyarlarken bir yandan da geçmişinizi unutmamanız gerekir. Direk olarak müşterinizin ana değerlerini ortaya çıkaran ileriye yönelik sloganlar kullanmaya çalışın. Son olarak, değişim sadece iyi bir şey aynı zamanda bir zorunluluktur. Başarılı bir şekilde yeniden markalaşabilmek için müşterinizin zevkini, değerlerini ve onu motive eden değerleri ve ürünlerinizi bilmeniz gerekir.

Regardless of section,in every new branding there are 3 existing strategies which draw in your customers. Form True Standards When you start to rebrand,you must produce a program which will ease both the local and the district Franchise systems.The object of this is of course to define your borders which means you are also defining your budget. Focus On Your Strong Points Very often we focus too much on what has not gone well rather than on what has.It is extremely important to stand back and review the positives which your customers have told you they enjoyed. With this procedure many times you see numerous things which you certainly should not change however you do need to draw more attention to your standards and values. Prepare To Put Everything Out Into The Open When you rebrand,it is essential that the customer totally believes in the brand. All the locations must offer exactly the same message. When you announce that this is new and different you must keep to your word in all your branches.To ensure you effect this there are 2 important factors. 1)Be believable This begins with convincing and believable presentations.From the moment your customer enters the premises you must present them with a clear viable message.Regardless of the sector you are in,your choice of colour, plans, even the materials you use all must be presented to the customer for them to clearly be aware of.Additionally your Franchise location appearance must add value to the impact. 2)Awaken interest This is one of the most

essential parts of the Franchise system. Whoever the client,regardless of the sector in which you work you must try to make each customer feel totally special.Here there is the opportunity for the Franchisee or staff to form an ongoing relationship with the customer. You should listen to the customers reasons for choosing your company,in this way you can learn exactly what they expect from you so that you can offer them what they wish-maybe even more.In some cases this can result in your showing flexibility in what you offer.The special service which you offer to the customer can give you a long ongoing return and most importantly can be the reason that news of your services spread rapidly by word of mouth. If you change only your image and not your quality the customer will immediately realize this.Beneath each successful brand there is an emotional tie and it is essential you firmly cement this. The best way to do this is by listening to the customer,learning what they want and ensuring you are giving them that.Additionally while offering new trends never forget the importance of your old ones.Try always to approach your customers with forward looking slogans which will appeal to their essential values.Finally,change is not only good,it is essential. To successfully rebrand ensure you understand the customer’s values,tastes and what motivates them.Lastly you must also always totally know your own product. MART MARCH 2015

69


BOLU DAĞI MANGAL EVİ “Bölge ve lokasyon seçiminde doğru analiz için profesyonel bir destek veriyoruz. Anahtar teslim projelerimiz olduğu gibi bu konuda yatırımcımızın kendi talebi doğrultusunda bire bir bağlı kalmak kaydı ile proje teslimi de çalışıyoruz. Ayrıca cirodan pay almıyoruz” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çelik sorularımızı yanıtladı. “We give professional support in analizing which is the correct choice of venue and district.Our project is’key on completion’however our aim is to ensure that this is in total keeping with the investors own requests.Additionally we do not take a percentage on turn over”said Chairman of the Board Murat Çelik when he answered our questions. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 32 yaşındayım. İlk-Orta ve Lise tahsilimi Antalya da yaptım. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. 11 yıldır restaurant işletmeciliği ile uğraşmaktayım.

Will you please tell us briefly about yourself? I am 32.My primary,secondary and lise education was effected in Antalya.I am a graduate of Gazı University for International Relations and I have been engaged in restaurant management for 11 years.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Firmamız 2010 yılının ekim ayından itibaren hizmete girmiştir. Bir aile kuruluşu olan Bolu Dağı Mangalevi’ni ilk olarak Antalya Şirinyalı semtinde hizmete açtık. Çok kısa bir süre içinde insanların memnuniyeti ve özellikle köftemizin çok sevilmesi ile Antalyalıların sıklıkla tercih ettiği bir restaurant haline geldik.

Will you please tell us about the founding and development of your company? Our company has been working since October 2010.Bolu Dağı Mangal evi is a family company and we first opened in Antalya Şirinyalı.Within a very short time,our customers were positive and particularly loved our ‘köfte’(meat balls)and we became a restaurant which Antalyan people gave preference to.

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? Kuruluşumuzun 3. ayından itibaren franchise talepleri almaya başladık. Tabi ki bu konu en başından beri aklımızda olmasına rağmen kendimize çizdiğimiz yol haritasından hiç şaşmadık. İlk 4 senemiz konseptin oluşumunu tamamlaması ve alt yapı çalışmaları ile kendi üretim hanemizi kurma ile geçti. Yaklaşık 1 yıldır franchise taleplerine cevap vermeye başladık.

When did your company begin to give Franchises? From the very beginning we began to receive requests for Franchises.Although,of course,this had been at the back of our minds we did not deviate from the path we had originally planned for ourselves. The first 4 years was spent with our completing our concept, working on the foundation and forming our own production unit. Now for approximately a year we have begun answering Franchise applications.

70

MART MARCH 2015


Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Boludağı Mangalevi şu anda 9 Şube ve yaklaşık 260 çalışan ile hizmet vermektedir. Bu şubeler Antalya, Isparta, Manavgat, Fethiye, Denizli, Sivas ve İstanbul’da bulunmaktadır.

How many branches and staff do you have? Boludağı Mangalevi at the moment has 9 branches and almost 260 staff. The branches are in Antalya, Isparta, Manavgat, Fethıye, Denizli, Sivas and Istanbul.

Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Bizim bu konudaki birinci önceliğimiz franchise alacak yatırımcının işine sahip çıkıp, bu işi sevebilecek ve bizim etik değerlerimize uyacak, doğru insan olduğuna inanmamızdır. Yatırımcının işi ile ilgilenmesi bizim için çok önemli. Yatırımın gerektirdiği finansal olanaklara sahip olması bizim için ikincil düzeydeki bir önceliktir.

What are the standards which you search for in potential Franchisees? For us the first criteria is that the entrepreneur will be totally in charge of his business, will enjoy his work,will maintain our ethic standards. Then we believe we have found the correct investor. Primarily the investor should always be totally at the head of his business. Secondly his having the necessary financial means.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Biz kendini kanıtlamış ve yatırım riskini minimum düzeyde tutmaya odaklı bir işletmeyiz. Yatırımcılarımız şirketin her düzeyindeki yetkililerle kolayca iletişim kurabilmekte ve biz her türlü sorunda arkalarında durabilmekteyiz. Yatırımın hızlı dönmesi beklentileri sınırlı müşteriyi kolayca mutlu edebilecek lezzetlere sahip olmamız, bizi tercih haline getiriyor. Ayrıca cirodan pay almayan nadir firmalardan biri olmamız bizi sektörde tercih haline getirmektedir.

Which do you believe are the reasons for Franchisees choosing your company? We are a company which has proved itself and one that has the goal of keeping investment risks to a minimum. Investors, can be constantly in touch with us and we are there to support them if they have any kind of problem. Swift return on investment,able to make customers happy with our tasty product these are the reasons for their preferring us. We are also one of the rare companys in the sector that do not take a percentage on turnover these are all reasons for their preferring us.

Firmanız bünyesinde franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? Maliyetler tamamen açılacak lokasyonun özelliklerine göre değişiyor. AVM’lerin sözleşmeleri, cadde dükkanların ise özellikle bahçe metrekareleri belirleyici unsurlar; ama kısaca örnek vermek gerekirse, AVM‘ler için 1500-2000 euro metrekare, cadde dükkanlar için ise bahçe ve iç mekanın ortalama maliyeti 500-800 euro metrekare diyebiliriz. Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Bölge ve lokasyon seçiminde doğru analiz için profesyonel bir destek veriyoruz. Anahtar teslim projelerimiz olduğu gibi bu konuda yatırımcımızın kendi talebi doğrultusunda bire bir bağlı kalmak kaydı ile proje teslimi de çalışıyoruz. Geçici ve kalıcı olmak üzere personel desteğinde bulunuyoruz. Personel eğitimini BDME Şubelerinde yapıyoruz.

What is the approximate investment involved when opening premises under a Franchise from your company? This is totally dependent on location. Shopping centres,street restaurants,gardens m’all contribute to the investment factor however to give an approximate example in shopping centres 1500-2000 Euro per m’street shops with their garden and their premises 500-800 Euro perm’. What kind of support do you supply to your Franchisees? We give professional support to analize which is the correct choice of location and district. Our project is’key on completion however our aim is to ensure we totally comply with the investor requests. Additionally we do not take a percentage on turnover. We give ongoing staff support and educate that staff in the BDME branches.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz? Bu bizim için önemli konulardan. Denetlemeyi şirket bünyemizdeki profesyonellerle sağlıyoruz. Merkezi muhasebe programı ile bayilerimizin stok kontrolünü de merkezden sağlıyoruz.

How do you checkup on your Franchisees? This is an extremely important process for us. We effect this by using some of our own experienced staff and our stock control program is maintained through our central.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Gıda sektörü çok kolay bir sektör olarak görülmemesine rağmen bu işi gerçekten seven ve doğru yatırımı yapan girişimcilerin çok başarılı olduğunu ve yatırım maliyetlerini kısa zamanda geri aldıklarını görmekteyiz. Yatırımcılar eğer aktif bir ticaretin içinde olmak istiyorlarsa bu sektörün doğru tercih olduğunu düşünüyorum.

Why should entrepreneurs enter this sector? This appears to be an easy sector however it is essential that entrepreneurs really love their work and have invested wisely,then in a short time they will see return of that investment. If investors wish to be active in their business I believe that this is the correct choice for them. MART MARCH 2015

71


Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda iki farklı yorum yapabilirim, birincisi, halkımızın her gün bilinçlendiğini, daha seçici hale geldiğini görmekteyiz. Bu işini doğru yapan işletmeleri öne çıkarıyor ve sektörün gelişiminde çok önemli bir unsur oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman gıda sektörünün güzel bir yerde olduğunu söyleyebilirim. İkinci olarak bu konudaki memnuniyetsizliğim ise hammaddedeki istikrarsızlık. Fiyatların değişkenliği bir dezavantaj; Biz şirket olarak fiyat istikrarsızlığını yatırımcılarımıza ve müşterilerimize yansıtmamak için çok çalışıyoruz. Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Bir kere bu işe, bize inanmaları gerekiyor. İşi sevmek bu işin olmazsa olmazıdır. Biz işin özünde köfteciyiz. Eğer kendine Köfteci diyebiliyorsa yolun yarısına gelmiş demektir. Biz zaten onun başarılı olması için bütün ekibimizle çalışıyoruz. Yatırımcımıza sadece kasasına sahip çıkmak ve mümkünse müşteri memnuniyeti için fiili temaslarda bulunmak kalıyor. Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? 2015’de sözleşmesi yapılmış 6 şubemiz daha var. Eskişehir, İzmir, Antalya ve İstanbul’da açacağız bu şubeleri. Türkiye’nin birçok yerinden ve yurtdışından ciddi franchise talepleri alıyoruz. Hiç bir konuda acelemiz yok. Doğru lokasyonlarda, doğru yatırımcılarla çalışmaya devam edeceğiz.

72

MART MARCH 2015

Would you evaluate the point to which this sector has recently come in Turkey? On this subject I have two totally different views.First our population, day by day becomes more discerning thus becoming more choosy.The firms focused on this come forward in the sector and are a reason for its enlarging.From this point of view I can say the sector is doing well.However secondly I am not content with the problem of unstable prices on raw commodities. We work extremely hard so as not to pass on these increases to our customers. What should entrepreneurs who take out a Franchise from you be careful of? Firstly they must believe in us.It is essential they love their work. Köfteciyiz (makers of meat balls) if they can say this about themselve then they are half way there.We, in any case, with all our team, are working to make them successful. The investor needs to take over the cash desk and if possible be in close contact with customer satisfaction. What are your upcoming goals? In 2015 we have contracts for 6 more branches, Eskişehir, İzmir, Antalya and Istanbul. We are also receiving serious requests for Franchises both from Turkey and abroad. We are not in a rush. We shall continue to work in the right locations together with the right investors.


MART MARCH 2015

00


MOCHKA KUYUMCULUK MOCHKA JEWELLERY

“Mochka franchise mağaza veya kiosk verilmesi için işletmecinin girişimci bir ruha sahip olması, başarı için çaba sarf etmesi, bugünü düşünerek değil; yarınlar için cesaretli ve özgüven dolu olması çok büyük önem arz etmektedir” diyen marka Genel Müdürü A. Emre Kösali sorularımızı yanıtladı. The Brand General Manager of MOCHKA A.Emre Kösali answered our questions by saying “For MOCHKA to give a Franchise shop or kiosk it is of primary importance that the Franchisee has an entrepreunal character,someone who will make an effort to be successful and does not think only of today,but of tomorrow with courage and self-confidence.” Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Takı sektöründe kendinden emin adımlarla ilerleyen bir marka olarak attığımız her adımda daima daha iyi olma felsefesinde olduk ve bu felsefenin yaşaması için görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Şuan için dokuz şubemiz bulunmaktadır, bu sayıyı Türkiye çapında 100, dünya genelinde 1000 şubeye çıkarma amacındayız. Yaptığımız iş, yenilikçi fikirlerimizi hayata geçirmek için Vizyonumuza yön vermektir. Amacımız tamamen yenilikçi fikir ve tasarımlarla insanların daha iyi görünme ihtiyacını gidermektir. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Mochka Kuyumculuk, uzun yıllar farklı ticari yatırımları ile uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden bir firmadır. İlk şubesini yurt dışında açan firmamız Türkiye’deki ilk şubesini 2013 yılı sonunda açmıştır. Mochka; Mağaza, Kiosk ve online satış ile nihai tüketiciye ulaşmaktadır. Ortadoğu’da 6, Türkiye’de 2 şubemiz bulunmaktadır. 2015 sonu itibari ile Ortadoğu’da 15, Türkiye’de 20 şube olma hedefindeyiz. Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? 2013 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Franchise vermeye başladık ve Franchise almak isteyen

74

MART MARCH 2015

Will you please tell us about yourself? We are a brand in the jewelry sector which is advancing with sure steady steps and with the philosophy that with every step we take we must always try to better ourselves,with this in mind we undertake our duties and responsibilities.At the moment we have 9 branches,our aim is to increase this number to 100 in Turkey and 1000 in the world. The work that we effect is motivated by the new ideas which direct our vision.Our goal is,by offering totally new ideas and designs,to fill the need which people have to present themselves in a more attractive manner. Will you tell us about the foundation and growth of your company? Mochka Jewellry is a company which, with long term different busıness investments has successfully represented our country in the international arena. We opened our first shop abroad then in 2013 we opened our first branch in Turkey, Mochka reaches its clients via shops, kiosks and online sales. We have 6 branches in the Middle East and 2 in Turkey. By the end of 2915 our aim is to have 10 in the Middle East and 20 in Turkey.


yurt içindeki veya yurt dışındaki girişimcilerin yoğun ilgisi üzerine firmamız bünyesinde Franchise departmanı oluşturduk. Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Firmamız bünyesinde 15 personel çalışmaktadır. Başkent Ankara’da iki şubemiz bulunuyor ve üçüncü ve dördüncü şubelerimizi yakın tarihte açacağız. 2015’in son çeyreğine kadar bu rakamı 20 şubeye çıkartmayı planlıyoruz. Orta Doğudan markamıza gelen yoğun ilgiden dolayı, şube sayımızı 3 şubeden 6 şubeye başarı ile çıkarttık. Ve bu rakamı da yılsonuna kadar 15 şubeye çıkartmak için çalışmalara başladık. Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? Mochka franchise mağaza veya kiosk verilmesi için işletmecinin girişimci bir ruha sahip olması, başarı için çaba sarf etmesi, bugünü düşünerek değil; yarınlar için cesaretli ve özgüven dolu olması çok büyük önem arz etmektedir. Franchise verdiğimiz girişimcilerimiz ticari ruha sahip olmaları yeterlidir. Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Takı sektörü, geçmişten günümüze kadar kadınlar tarafından en çok tercih edilen ürünlerden oluşmaktadır. Bu sebeple ilgi çekici tasarımlardan oluşan, özel zevklere ve her yaşa hitap eden ürün çeşitliliği, konuyla ilgili franchise almak isteyen tüm girişimciler için ilgi çekici olmuştur. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? Kuruluşta satışa hazır emtia, metrekare başına dekor maliyetleri ve isim hakkı bedeli toplamı olarak mağaza için yaklaşık 150-180 bin lira yatırım bedeli ödemesi gerekmektedir. Kiosk için 100-120 bin lira arası yatırım bedeli ödenmesi gereklidir. Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Mochka’dan franchise alan girişimcilerimize ulusal ve yerel sürekli reklam desteği de aynı zamanda veriliyor. Tüm Mochka takı ürünlerini ‘hayat boyu garanti’ imkanı ile sunmalarına olanak tanıyoruz. Ortak stok yönetim sistemi sayesinde her şube stoku dışındaki ürünleri de satma kapasitesine sahip olur. Bunlar dışında her franchise sisteminin sunmakla mükellefi olduğu anahtar teslim şube, eğitim, tanıtım, personel ve yönetim gibi destekleri elbette ki sunmaktayız. Öne çıkan üç husus ürünlerin hayat boyu garantili olması, ortak stok yönetimi ile verimli stok yönetimi sağlanması, her zaman trend, yeni ve özgün tasarımlı ürünlerin Mochka şubelerinde yer almasıdır. Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz? Mochka mağazalarımızın faaliyet standartlarını izlemek, önerilerde bulunmak ve gelişmesine yardımcı olmak amacıyla periyodik olarak mağaza denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerimizde gizli müşteri yöntemi ile bayi denetimini, bayimizin aylık ciro tablosu üzerinden finansal istatistikleri ve bayimizin ihtiyacı olan emtia, reklam ve gereksinimleri belirliyoruz.

When and how did your company first give Franchises? We started to give Franchises in the 2nd quarter of 2013 and because of the extreme interest of investors, both domestically and from abroad we formed our own Franchise Department. How many branches and staff do you have? We have 15 staff in our company.In the capital Ankara we have 2 branches and will shortly open our 3rd and 4th there.By the last quarter of 2015 we plan to increase this number to 20 branches. In the Middle East because of the extreme interest we increased our branches from 3 to 6. We have started to work on reaching the number of 15 by the end of this year. What are the qualities that you search for in the people to whom you have given or will give Franchises to? For Mochka to give a Franchise shop or kiosk the investor must have an entrepreneural spirit he must make an effort to be successful. Must think not only of today but of tomorrow with courage and self confidence. The investor to whom we give must have a businesslike attitude. Which do you belive are the reasons that investors choose your company? The jewelry sector has been and is composed of specific pieces which ladies most prefer. For this reason our designs, which are attractive both to unique tastes and to all ages are very tempting to all entrepreneurs. What is the average investment when opening a shop under your Franchising system? At the founding ready merchandise, metre’decoration and use of brand name it is necessary to pay approximately 150-180,000 TL. For a kiosk 100-120.000. What kind of support do you give to your Franchisees? Mochka,gives on going domestic and international advertising support.We supply a ‘life time quarantee’with all our jewelry pieces.We have a central stock control which enables shops to sell items which they do not have in their own shop stock. In addition to these we also offer what normal Franchise systems offer;’key on completion’, staff education,introductions and staff and management support.However the 3 main items are the ‘lifetime quarantee’, the central stock control system and the efficiency of stock direction.Always trendy new and special designs all are part of the Mochka branches. How do you checkup on your Franchisees? Periodic checks, we watch the quality of their actions, offer suggestions,help MART MARCH 2015

75


å

with enlarging and we also effect some branch checks by the secret customer method. We also supply our Franchisees their monthly turn over figures, their financial statistics and consequently the required merchandise plus the required adverts and needs.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Takı sektörü hiçbir çağda önemini yitirmediği gibi insanların daima vazgeçemedikleri bir görsellik olmuştur. Bu sebeple Mochka’dan franchise alan girişimcilerin hiçbir zaman değerini yitirmeyen bir sektöre adım atmaları da gerçekleşmiş olur. Ürün çeşitliliğini çağın modasına uydurmayı başaran Mochka, girişimcilere daima yenilikçi fikirler sunmaktadır. Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Takı ürünleri, Türkiye genelinde geçmişte çok tercih edildiği gibi bugün de aynı oranda tercih edilmektedir. Önemli olan sıradan tasarımları sunmaktansa; gözde tasarımları uygun fiyatlarla sunabilmektir. Çok yakın zamanda Mochka, Türkiye’nin takı markası olacaktır. Takı sektörü de Mochka da büyümesine devam edecektir. Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? ‘Yapılan işin ne olduğu değil; nasıl yapıldığı önemlidir’ ilkesinde olduğu gibi asıl vurgulamamız gereken ‘İşverenin, işinin başında olması’ dır. Önemsenen iş, başarıyı getirir. Mochka olarak, tüm başarı öykümüzde bir öz verinin yattığını rahatlıkla ifade edebilirim. Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Şuan için başkent Ankara’da iki şubemiz bulunuyor ve üçüncü ve dördüncü şubelerimiz yakın tarihte faaliyete geçecektir. Hedeflerimiz kısa vadede Ortadoğu’da 6 olan şube sayımızı 20’ye, Türkiye’de ise 15 şubeye çıkartmaktır. Türkiye genelinde gelen yoğun ilgiden dolayı ülke genelinde franchise almak isteyen girişimcilerle görüşmemiz yoğun bir şekilde devam etmektedir.

76

MART MARCH 2015

Why should Franchisees enter this sector? The jewelry sector has never lost its importance throughout the centuries and people can never resist the importance of showing off. For these reasons Franchisees who enter this sector by a Mochka Franchise will have set foot in a sector which never loses its potential. Mochka has been successful in adapting its designs to todays fahions and thus can constantly offer its Franchisees new items. How do you evaluate the point to which this sector has come in Turkey? Jewelry pieces, in Turkey in general, just as they were popular in the past today still are favoured in the same way. What is important is not offering ordinary items but unusual items at viable prices. In a short time, Mochka will become Turkey’s Jewelrybrand and with Mochka the jewelry sector will enlarge. Which do you believe are the things that Franchisees should pay attention to? Just as’ its not which business its how you effect it’is viable we should really stress’the owner of the business should be there and in charge’. Success comes to a business to which we attach importance. I can confidentally state that our success story is based on these truths. What are your next aims for the period ahead. At the moment we have 2 branches in Ankara and our 3rd and 4th will soon be open.Our aims in the short term are increasing the 6 Middle East branches to 20 and the Turkish branches to 15.Extreme interest is being shown from Turkey in general which means we continue to constantly meet with new entrepreneurs.


MART MARCH 2015

00


ZİEBART TÜRKİYE ZIEBART TURKEY “Türkiye’de geçirdiğimiz çeyrek asırlık deneyimle sektörle her zaman ilkleri tanıştıran, güvenilir ve jenerikleşmiş olan markamız, tüm müşterilerimizi %100 memnun etmek ilkesiyle ilk günkü heyecanıyla çalışmaya devam etmektedir” diyen Hakan Alptekin sorularımızı yanıtladı. “Our brand, with its quarter century experience in this sector has been the first to introduce innovations, is trustworthy, creditable and has always worked to give our customers 100% satısfaction. We continue along this path with the same enthusiasm as we had in the beginning” said Hakan Alptekin when answering our questions. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1965 İstanbul doğumluyum. Galatasaray Lisesi ve İ.Ü. Fransız Dili Mezunuyum. Çalışma hayatıma Turizm sektöründe başladım. 8 sene sonra 1991 yılında Ziebart’ın Türkiye Ana Lisansörlüğünü alan, Pro-Tek Oto Koruma Ltd. Şti.’nin kurucusu olan eniştem, rahmetli İnş. Yük. Müh. Suha Uluçay’ın önderliğinde Ziebart’a ve sektöre kuruluş aşamasında adım attım. İki yıl kadar birlikte çalıştık. Daha sonra perakende sektöründe farklı holdinglerde uzun yıllar yöneticilik yaptım. 2004 yılında Suha Beyin rahatsızlığıyla Ziebart’a geri döndüm ve Suha Beyin 2008 yılında aramızdan ayrılışıyla beraber de şirketin Genel Müdürlük görevini yönetici-ortak olarak devam ettirmekteyim.

Will you please briefly introduce yourself? I was born in Istanbul in 1965, am a graduate of Galatasaray Lise and Istanbul University French Language.I began my working life in the Tourism sector. 8 years later,in 1991,my late brother in law Building Engineer Suha Uluçay,who founded the company Pro-Tek Oto Koruma Ltd.Sti.took the main license rights for Ziebart in Turkey.I took part in its founding. We worked together for 2 years. Then for a number of years I worked in managerial positions in various retail companys. In 2004 when Suha Bey became ill I returned to Ziebart. Since the year of Suha Bey’s death in 2008 I have held the position of General Manager and partner and continue to do so.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 1954 yılında A.B.D. Detroit‘te, Alman asıllı bir oto mekanikeri olan Kurt Ziebart’ın keşfederek geliştirdiği “Ziebart Pas Önleme Sistemi” ile faaliyete başlayan şirket, 1963 yılında Amerika çapında franchise sistemine dönüşmüş, aradan geçen 52 yılda ise 5 kıtada 30’ dan fazla ülkede 800’ün üzerinde istasyonla faaliyet gösteren, Otomobillerin Korunmasına, Görünümüne, Temizliğine ve faydalı aksesuar uygulamalarına yönelik hizmetler su-

Will you please tell us about the founding and development of your company? In 1954 in the USA Detroit,a German mechanic named Kurt Ziebart dicovered and developed the Ziebart Pas Önleme System(protection from rust) and the company began. By 1963 it had spread by Franchising, throughout the USA. In the following 52 years it enlarged to 30 different countries on 5 continents and more than 800

78

MART MARCH 2015


nan dev bir sistem haline gelmiştir. Türkiye’deki hizmetlerimizi 5 ana grupta sıralayabiliriz; Pas Önleme Sistemi, Ses Yalıtım Sistemi, Dış Boya Koruma Sistemleri, İç Koruma Sistemleri, Faydalı Aksesuarlar. Bu hizmetlerin tümü hem yeni otomobiller için, hem de kullanılmakta olan otomobiller için farklı şekillerde ve Garanti Kapsamı ile uygulanmaktadır. Türkiye’de geçirdiğimiz neredeyse çeyrek asırlık deneyimle sektöre her zaman ilkleri tanıştıran, güvenilir ve jenerikleşmiş olan markamız, tüm müşterilerimizi %100 memnun etmek ilkesiyle ilk günkü heyecanıyla çalışmaya devam etmektedir. Genel olarak sistemlerimizden orta ve daha üst gelir düzeyindeki otomobil sahipleri faydalanmaktadır. Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı? Türkiye’deki ilk istasyonumuz, Türkiye Ana Lisansörlük hakkını almamız ile, tarafımızdan 1991’de İstanbul 4. Levent’te “pilot istasyon” olarak açılarak sektörün Türkiye’deki kurucusu olmuştur. İlk iki sene franchise bayiliği verilmeden sistemin Türkiye şartlarına uyumu test edilmiş, doğru ürün ve doğru sisteme olan talepler değerlendirilerek, ilk franchise bayiliğimiz de 1993 yılında verilmiştir. Kaç şubeniz ve çalışanınız var? Hizmet noktalarımızın 9 tanesi İstanbul’da olmak üzere, Bursa ve İzmir’de ikişer, Ankara, Eskişehir, İzmit-Kocaeli, Adana, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Kahramanmaraş ve Isparta’da da birer istasyonla halen toplamda 23 noktada, iki farklı istasyon tipiyle, araçlarına özen gösteren araç sahiplerine hizmet vermeye devam etmekteyiz. Şu anda yaklaşık 250 kişilik bir aileyiz. Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? En az 5 yıl işletme ve hizmet deneyimi olan, tercihen yükseköğrenimli, işinin başında duracak, işe uygun bir yeri bularak gerekli yatırım sermayesini nakit koyabilecek olmaları gerekiyor.

working stations.It became a giant in the sector with its system directed towards the Protection,Upkeep,Cleanliness and Useful Accessories for cars. In Turkey we can separate our activities into 5 major groups; Rust Protection,Sound Insulation system, Outer Protective Paint system,Inner Protection System and Useful Accessories.These systems are used differently for old or new cars and are covered by our guarantee. “Our brand, with its experience of a quarter of a century in this sector has been the first to introduce innovations, is trustworthy, creditable and has always worked to give 100% customer satisfaction.We continue along this path with the same enthusiasm that we had when beginning. Generally, middle and high income customers use our system”answered Hakan Alptekin when answering our questions. When and how did your company begin to give Franchises? In Istanbul when we opened our first station in 4th Levent after we had obtained the rights of our license,that was our “pilot station” we were the first in Turkey but did not give Franchises in the first 2 years instead we tested the system, was it the right system and product to meet Turkeys’needs,only after 2 years in 1993 did we give our first Franchise. How many branches and staff do you have? We have 9 stations in Istanbul, in Bursa and İzmir 2 each then 1 each in Ankara, Eskişehir, İzmit-Kocaeli, Adana, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Kahramanmaraş and Isparta so in 23 points. We work with 2 different types of station and continue to serve customers who care for their vehicles, there.At the moment our staff family is 250. What are the qualities that you look for in the people you have given,or will give Franchises to? At least 5 years of management and service experience, preferably highly educated, someone who will stay in charge, people who will find a suitable situation for a station and at the same time be able to put down the ready cash.

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? En başta Türkiye’de Oto Koruma sektörünün kurucusu olarak bu güne kadar edindiğimiz tecrübe ve kontrollü büyüme hedefi ile sisteme kazandırdığımız hizmet vermekte olan bayilerimiz. Ayrıca sistemimiz uzun yıllardır dünya çapında milyonlarca araçta denenerek oturmuş, konusunda çok büyük deneyimi olan köklü bir franchise sistemidir.

Why do you believe investors prefer your company? In Turkey,we are the founders of the car protective system. We support our Franchisees with the knowledge we have gained over those years. Additionally the system has been tried on millions of vehicles, consequently it is a true and tried experienced Franchise system.

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir mağazanın ortalama maliyeti nedir? Açılacak istasyonun büyüklük tipine göre bu tutar değişmekle beraber, mekânın tadilat giderleri hariç, yaklaşık 90 bin–100 bin USD’dan başlamaktadır.

What is the approximate price of a station that would be opened under your Franchise? Naturally the price varies according to its size,it starts from 90.000-100.000 USD$ this is in addition to the construction of premises. MART MARCH 2015

79


Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Her alanda Eğitim, lokasyon seçimi desteği, personel seçimi desteği, planlama, kontroldenetim, orijinal ürün, teknik destek, satış desteği, know-how.

What support do you give to your Franchisees? Teaching in every subject, help with location choice, with staff choice,planning, control and checking, original products, technical support, sales support and know-how.

Franchiseelerinizi nasıl denetliyorsunuz? Açılışından itibaren teknik, satış ve franchise departmanlarımız gereken peryodik ziyaretleri yaparlar ayrıca müşteri geri dönüşleri bizim için denetimin en önemli kısmıdır.

How do you checkup on your Franchisees? From the minute of opening technical, sales and our Franchising department make periodic visits however for us, the most important is input from the customers.

Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Otomotiv Pazarı Türkiye’de lokomotif ve büyümesi gereken bir sektör. Oto koruma adı altında toplam pazarın % 25-30 una ancak hitap edilebiliyoruzdur diye düşünüyoruz. Doğru yerde ve kaliteli bir hizmet ile para kazanılabilecek ve yatırımın geri dönüşünü kısa sürede verebilecek bir hizmet sektörüdür.

Why should Franchisees choose this sector? This is a sector which must grow in Turkey.We believe that presently in the vehicle protection sector only 25-30% of the market is presently addressed. Founded in the right location, supplying quality service profit can be made and within a short time return of investment obtained.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu işi hakkıyla yapan firmalar olduğu gibi son zamanlarda merdiven altı ürünlerle kaçak dövüşen, koruma mantığından uzak, sadece geçici görüntüyü ön plana çıkaran firmalar da çoğaldı maalesef. Eğer tüketici bilinçli değilse, ucuzun cazibesine kapılıyor ve aldığı kalitesiz hizmet nedeniyle de zarar görüyorsa, fatura tüm sektöre çıkartılmakta ve zarar vermektedir. Bu nedenle tüketiciyi doğru yönlendirerek bilinçlendirme görevi de doğru iş yapmaya çalışan biz azınlıktaki gruba düşüyor. Her sektörde olduğu gibi maalesef sektörümüzde de taklit, kalitesiz ürün ve hizmetle fiyat rekabeti doğmuş durumda. Ancak hizmet kalitesiyle rekabet edebilenlerin ayakta kalacağına inanıyoruz. Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir? Hizmet sektörünün tüm gerekliliklerini bilerek eksiksiz olarak yerine getirmeleri, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaları, başarının kalite standartları ile geleceğinin bilincinde olmaları, kısa sürede günü kurtarmak için değil kalıcı ve kârlı olabilmek için yatırım yapmaları ve başarı için tecrübelerimizden faydalanmaları gerektiğini bilmeleri ve verilen eğitimleri harfiyen uygulamaya dikkat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yaptığımız işin bir oto kuaförlük veya oto yıkama işi olmadığını bilerek bu işe girmelerini tavsiye ederiz. Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? İki ay içinde Mersin ve Sakarya’da da otomobil severlerle buluşmak üzere istasyon hazırlıklarımız devam ediyor. Ayrıca Ziebart’ın Türkiye Bayi ağını, hedef bölgelerdeki araç sayılarını ve sosyo-ekonomik göstergeleri inceleyerek yatırıma elverişli olarak tespit ettiğimiz 50 yeni noktada, iki değişik büyüklükte istasyon tipinde bayilik vererek geliştirmeyi planlanmış bulunmaktayız. Bu noktalara da uygun yatırımcı adayları aramaktayız.

80

MART MARCH 2015

How do you evaluate the point to which Turkey has come in this sector? At the same time as the companys giving true service of well done work, pirate companies are offering copy products far from the protection mentality, temporary work for show only. If the customer is not knowledgeable, he is taken in by the cheap price and receives bad quality service resulting in his suffering damages.The invoice for this is then taken out on the total sector and creates losses. Because of this situation,we who try to advise the customer correctly, knowledgeably and who do the work thoroughly,unfortunately fall into a minority group.As in every sector,regrettably there are copies, bad quality products and price competition. We believe that only the ones who supply the true service can remain in business. What must Franchisees who take out Franchises with you be careful of? They must know the requisites of the service sector and must totally comply to them,must hold customer satisfaction to the fore,must be aware of present standards and future success qualities, they must not work only to save today,but if necessary invest in order to maintain a profitable permanent business,they must realise that it is essential to make use of our experience and they must be careful to effect exactly our directions.Additionally we advise them when they enter this sector they should clearly understand this is not simply a wash and brush up for cars. What are your goals for the future? We are in the middle of readying 2 new stations,where we shall meet with car lovers in Mersın and Sakarya. Additionally we are working on plans to enlarge the Turkish network of Ziebart. We are studying vehicle quantities and social-economic index figures as to the viability of 50 new service stations in various parts of Turkey. We plan to work on 2 different types of station which we shall offer to entrepreneurs. Presently we are searching for the correct investors.


MART MARCH 2015

00


å

KURU TEMİZLEME SEKTÖRÜNDE FRANCHISING

FRANCHISING IN THE DRY CLEANING SECTOR Kuru

temizleme sektörü son yıllarda hızlı bir gelişim ve bununla birlikte değişim sürecine girdi. Daha önceleri mahallelerde eski tip yöntemlerle gerçekleştirilen kuru temizleme, bugün kurumsal markalarla birlikte modern bir kimlik kazandı. Çalışan kadın sayısının artması, çoğalan otel yatırımları, tüketici bilincinin gelişmesiyle birlikte son 10 yılda hızlı bir büyüme sürecine giren kuru temizleme sektörü, cazip bir yatırım haline geldi. Çalışan nüfus içinde özellikle kadın oranının artması, tekstil çeşitleri ve özelliklerinin gelişmesi, şehirleşme, daha bakımlı giyinme ihtiyacı gibi etkenlerle birlikte kuru temizleme sektörü her geçen gün biraz daha hızlı büyüyor. Son yıllarda kuru temizleme sektörünün yıldızı parlamaya ve yeni iş fırsatlarının içinde yerini almaya başladı. ‘Düşük sermayeli iş fikirlerinde’ göze çarpanlardan biri de kuru temizleme franchise yatırımları olmaya başladı.

Over

the last years the dry cleaning sector has developed and with this development change has occurred.Previously dry cleaning was effected using outdated methods today it is no longer using those methods nor is it in district shops, today, together with institutionalized brands it has taken on a totally different modern personality. More women working,more hotels and more customer awareness because of these this sector has grown rapidly.It has now become a viable business investment. The increase of the female work force,the growth of cities, the increase of different types of fabrics the necessity of maintaining a better appearance have all been factors in this sectors’rapid growth. Over the last years the dry cleaning sector has boomed and new work opportunities have arisen in the “Low investment work ideas” dry cleaning is now a Franchise investment attracting attention.

Kar marjının yüzde 70’lerde seyretmesi de elbette sektöre olan ilgiyi gittikçe arttırır nitelikte. Şüphesiz ki sektördeki en büyük değişim, kadınların çalışma hayatına girmesiyle, lekenin yanında temizleme ve ütüleme hizmetinin de önem kazanmaya başlaması oldu. Günümüzde müşteriler artık daha seçici davranıyor. Giysilerini daha ucuza nerede temizletebilirim düşüncesinin yanında, kokudan ve lekeden rahatsız olmamanın da yollarını da arıyor. Ayrıca üretilen tekstil ürünlerindeki çeşitlilik de bu sektörün en önemli yükseliş faktörlerinden bir diğerini oluşturdu. Üretilen kumaşların birçoğunun temizleme talimatlarında ‘Yalnızca kuru temizleme ile temizlenir’ etiketlerinin artışı ve tekstillerdeki tasarımlarda sulu yıkama ile yapılan temizlemenin riskli olduğunun ifade edilmesi kuru temizleme kullanımını bir hayli ve mecburi olarak yaygınlaştırdı.

The profit margin being around the 70% of course draws more attention to this sector. Without doubt, the fact that there are more working women has meant that as well as stains, cleaning and pressing have gained importance. Todays’customer is more choosy. As well as searching for a reasonable price at which to have their clothes cleaned they also search for methods which do not leave stains or have a bad smell. Additionally, one of the primary reasons for increases in this sector is the introduction of a wide range of textile fabrics most of these having a ‘Dry clean only’ label on them and also stating normal washing could be a risk thus dry cleaning has become an increasingly essential method.

Piyasada faaliyet gösteren markaların iyi hizmet ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmalarıyla birlikte kurulu temizleme firmaları hızla çoğalmaya başladı. Franchising stratejisiyle büyüme yoluna giden markalar ülkemizin dört bir tarafında faaliyet göstererek önemli bir istihdam olanağı sunmaktadır. Bu alanda hizmet veren markalar, franchising sistemiyle Türkiye geneline açılmayı hedefliyorlar. Markayı taşıyabilecek, yeniliğe açık girişimcilerle çalışmayı ilke edinen markalar, sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve türlü türlü yeniliklerle insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. Bizde dergimizin bu sayısında Kuru Temizleme alanında franchise veren markalara ışık tutup, franchise olanakları hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bu alanda faaliyet gösteren, önde gelen firmalarından görüşler alarak, girişimcilere rehberlik etmeye çalıştık.

Using the priciple of good service and customer satisfaction,dry cleaning companies have rapidly increased in number. Together with brands and using the Franchise system they are spreading throughout our country and have become an important source of employment. The brands which serve in this sector have the goal of opening up in Turkey in general. Those brands wish to work with entrepreneurs who will represent them well, who are open to new ideas while they, the brand, focus their attention on market trends and successfully attracting customer attention. We, in this magazine, will try to enlighten you on the dry cleaning sector and which brands are offering Franchises. We have discussed the details with some of the foremost brands in the market and in this manner we hope to guide our entrepreneurs.

82

MART MARCH 2015


å

DRY CENTER KURU TEMİZLEME DRY CENTRE DRY CLEANING

İlk mağazasını 1997 yılında Capitol Alışveriş Merkezi’nde açan Dry Center; mağaza sayısı, işlem hacmi, profesyonel hizmet anlayışı ile Türkiye’nin önde gelen kuru temizleme markasıdır. Doğru ürünler ve son teknoloji makinalar ile hem çevreye hem de insan sağlığına duyarlı hizmet verdiklerini belirten Dry Center yetkilileri sorularımızı yanıtladı. Dry Center opened its first shop in the Capitol Shopping Center in 1997;With its number of branches,its wide capacity and its professional service it is Turkey’s foremost dry cleaner. The Dry Center authorities stated,when answering our questions,that their correct products and their latest technological machines supply a service which both protects the enviroment and peoples’health. Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? 20 yüzyıl sona ererken kuru temizleme sektörü modern toplumun beklentilerini karşılamaktan çok uzaktı. Kalite standartlarının düşük, fiyatların yüksek, bekleme sürelerinin çok uzun olduğu hizmet anlayışı yüzünden eski teknik ve metotlarla çalışan kuru temizlemeciler müşteri memnuniyetinde yetersiz kalıyorlardı. Artan ve yenilenen talepler karşısında kuru temizleme sektöründeki bu değişim ve gelişim ihtiyacını görmemiz bizleri aydınlık ve temiz mekânlarda, hızlı, kaliteli, modern, güvenli ve uygun fiyatlarla hizmet verebilecek yepyeni bir kuru temizleme konseptini Türkiye’de uygulamamıza yöneltti. Bu amaçlar doğrultusunda, “2 saatte Modern ve Güvenli Kuru Temizleme” sloganıyla hizmet verecek olan Dry Center’ın ilk şubesini CAPITOL Alışveriş Merkezi’nde açtık ve kısa sürede olağanüstü ilgi gördük. Dry Center, kendisine gösterilen bu ilgiyi; uyguladığı yüksek kalite standardı, teknolojik gelişmeleri takibi, personel eğitimine verdiği önem ve Koşulsuz Müşteri Mutluluğu’na dayanan hizmet anlayışıyla büyük bir başarıya dönüştürmüştür.

84

MART MARCH 2015

Will you please tell us about the founding and development of your company? May we learn about your company’s founding and its enlargement At the end of the 20th century the dry cleaning sector was far from meeting the requisites of the population.Low quality standards,high prices,slow service,old techniques and methods,the sector was far from offering customer satisfaction. To meet demands,we focused on providing a totally new dry cleaning concept in Turkey.One with light filled premises,supplying quality rapid service viably priced work and trustworthy. With this goal using the slogan”Modern trustworthy dry cleaning in 2 hours”we opened our first branch in the CAPITOL Shopping Centre and in a very short time saw an incredible amount of interest.Dry Centre,owing to the interest shown to it, its high standards,its keeping up with technological developments,the importance given to staff training,its understanding of limitless customer satisfaction service became extremely successful.

At the moment how many branches do you have and where are they? Dry Center, successful leader in Turkey’s dry cleaning sector now offers its respected select services


Şu an kaç şube ile ve nerelerde hizmet veriyorsunuz? Türkiye’nin hızla ve başarıyla büyüyen kuru temizleme lideri Dry Center; bugün saygınlığını ve seçkinliğini Türkiye’nin 23 kentine (Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon) taşımıştır. Sayısız müşterisine profesyonel kuru temizleme, halı yıkama, çamaşırhane ve ütüleme hizmeti vermektedir. Dry Center bugün 58 mağazası ve temizlediği ürün sayısıyla Türkiye’ nin lider kuru temizleme firmasıdır. Türkiye’deki başarılı girişimlerimizin yanında, Uluslararası bir marka olmak için gerekli altyapıyı sağlama yolunda önemli adımlar atmaktayız. Bu amaç doğrultusunda Dubai ve Katar’da var olan Franchiseelerimiz ile mağaza arayışımız devam etmektedir. Ayrıca dünyaca ünlü Alışveriş Merkezleri yönetimleriyle koordineli bir şekilde Avrupa ülkelerinde incelemelerimizi sürdürmekteyiz. Dry Center hem kendi açtığı hem de franchising yoluyla verdiği bayiliklerle şube ağını hızla ve başarıyla genişletmektedir. 2015 yılı içerisinde Katar ve Dubai’de açmayı planladığımız ilk mağazalarımız ve Türkiye’de açacağımız 14 yeni mağaza ile toplam hizmet noktalarımızın sayısını 72’a yükseltmeyi hedefliyoruz. DRY CENTER’ın bütün çalışmalarının tek hedefi; değişen ve gelişen dünya koşulları içerisinde, geleceğe yönelik bir anlayışla sektöründe liderliğini koruyarak ülkesi için değer yaratan bir dünya markası olmaktır. Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir işletmenin ortalama maliyeti nedir? Franchise Bedeli: 7 bin 500 € (Sözleşme imzalanması sırasında bir kerelik alınır.) Makine & Ekipman Bedelleri: Baz bir tesisin makina ve ekipman yatırımı 52 bin €’ dur. Ciro Bedeli: %7 (KDV siz net ciro üzerinden hesaplanır.)

in 23 cities in Turkey (Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Istanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Rize, Samsun, Şanlıurfa and Trabzon) It serves its countless customers with professional dry cleaning,carpet washing,washing and ironing from its 58 shops and with the number of products which it can clean it is leader in Turkey in this sector. As well as being successful entrepreneurs we are taking the important steps needed to form strong foundations for becoming an International Brand.With this goal in mind we continue to search for suitable shops with our Dubai and Katar Franchisees.We continue to coordinate with managers of world famous shopping centers as we effect research.Dry Center,both with the shops they themselves opened and with Franchises continue to enlarge speedily and successfuly.In 2015 we plan to open our first Katar and Dubai shops and with the 14 which we shall open in Turkey we plan to reach our goal of 72 service points. All DRY CENTER’S work is towards one goal; in the changing and widening world conditions to make progress for the future by protecting its leadership in Turkey and being a world brand.

What is the approximate price of opening a shop under the firms Franchise system? Price of Franchise is 7500 Euro ( paid in total at contract signature time )The machines and equipment,based on one machine and equipment, is 52000 Euro and 7% (less KDV) on turnover.

Why do entrepreneurs prefer your company? Because of our sevice. Latest technological machines,the developed dirt and stain eliminating chemical substance,the importance we give to staff training and our limitless customer service beliefs A strong brand image Dry Center with its 58 shops in 23 districts is Turkey’s leading dry cleaner. With its high quality service and trustworthiness Dry Center has become Turkey’s favourite dry cleaning company. Professional support We give support on training, work formats,public relations, adverts, logistics and enlargement of premises.

Why should entrepreneurs take out Franchises in this sector? Girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir? Üstün Hizmet Kalitesi Kullandığımız son teknoloji makinelerimiz, gelişmiş temizleme ve leke çıkarma ilaçlarımız, personel eğitimine verdiğimiz önem ve Koşulsuz Müşteri Mutluluğu’na dayanan hizmet anlayışımız ile hizmet vermekteyiz.

Dry cleaning sector and its Franchisees According to a recent US News and World report the dry cleaning sector is not one about which people hear much and yet it is one of the 10 foremost sections in profitability.The reasons for this are, summer, winter, work or holiday time,an uncountable number of customers have their clothes professionally cleaned and in the millions of new garments the label”dry cleaning only’is to be found.Briefly dry cleaning,after the original investment is a business which brings in a high profit in liquid cash.

MART MARCH 2015

85


å Güçlü Marka İmajı Dry Center, 23 ilde 58 mağazasıyla Türkiye’nin lider kuru temizleme firmasıdır. Sağladığı yüksek hizmet kalitesi ve güvenirliği ile Dry Center, Türkiye’ nin en çok tercih edilen kuru temizleme firması haline gelmiştir. Profesyonel Destek Eğitim, işletme, halkla ilişkiler, reklam, lojistik ve mağaza geliştirme alanlarında destek veriyoruz. Girişimciler neden bu alanda franchisee almalıdırlar? Kuru Temizleme Sektörü ve Bayilik U.S. News&World raporuna göre; kuru temizleme, duyulduğunda o kadar ses getirmeyen, ama sahiplerine yüklü miktarda paralar kazandıran 10 sektörden biridir. Bunun sebepleri; Hergün (yaz, kış, iş zamanı, tatil sezonu) sayısız tüketicinin kıyafetlerini profesyonel kuru temizlemecilere götürmesi ve milyonlarca yeni kıyafetin “Dry Clean Only” (sadece kuru temizleme) diye etiketlenmesidir. Kısacası kuru temizleme; yapılan yatırım maliyetinden sonra, yüksek kar oranıyla nakit kazanabileceğiniz bir iştir. Sizden franchise alan girişimcilere hangi konularda destek oluyorsunuz? Eğitim Açılış öncesi Eğitim Departmanı tarafından üç haftalık ücretsiz bir eğitim verilir. Açılış sonrası standart hizmet seviyesine ulaşıncaya kadar tüm yönetici ve personel kadrosu operasyon ekibi tarafından açılan mağazada tekrardan eğitime alınırlar. Periyodik olarak mağazalar denetlenir, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim desteği verilir. Proje Açılacak mağazanın dekorasyon projeleri Dry Center mimari ekibi tarafından çizilir ve ücretsiz olarak Franchiee’ ye teslim edilir. Franchisee, dekorasyon çalışmalarını bu proje dahilinde yürütür. DryClean Soft ❏ Dry Center bilgi işlem departmanı tarafından geliştirilen DryClean Soft® kuru temizleme programı ve mağaza otomasyonudur. ❏ Müşteri fiş girişinden, personel puantajlarına, stok takibine kadar tüm ihtiyaçlar bu programla karşılanmaktadır. ❏ Zengin raporlamalar ile mağazanın durumu saatlik, günlük, haftalık ve aylık olarak izlenebilmektedir. İnternet erişimi ile mağaza uzaktanda yönetilebilmektedir. Plus Card Plus Card, Türkiye’deki tüm Dry Center mağazalarında indirimli ve avantajlı alışveriş ayrıcalığı sağlayan, Türkiye’ nin kuru temizleme sektöründeki ilk ve tek sadakat kartıdır. Türkiye genelinde yaklaşık 120.000 müşterimiz Plus Card sahibidir. Buda her bir Dry Center mağazası için hazır 120.000 sadık müşteri demektir. Plus Card Kullanımı ve Ayrıcalıkları; ❏ %10’ dan başlayan ve işlem hacmine bağlı olarak artan indirim hakkı. ❏ Sadece kartlı müşterilerimize özel kampanyalar. ❏ Mağazalarımızda işlem kolaylığı. ❏ Müşteri takibini sağlar. Firma Anlaşmaları Ulusal ve Uluslararası firmalarla yapılan anlaşmalar ile tüm mağazalarımızın işlem hacimlerinde artış sağlanmaktadır. Turkcell’ le yapılan ve 2 milyon Şirketcell’ li müşterimize fiyat avantajı sağlayan kampanya, Finansbank ile yapılan ve Exclusive kart sahiplerine yönelik anlaşmalar ve P&G Ariel firmasıyla yapılan reklam anlaşmaları çalışmalardan sadece bir kaçıdır. Makina & Ekipman Satışı Kendisine duyulan güvenin bilincinde olan DRY CENTER, sektöründe dünya markası firmalarla işbirliği içine girerek Türkiye Distribütörlük haklarını almıştır. Kuru temizleme makinelerinde dünya devi REALSTAR Srl, ütü grubunda Avrupa’nın en gelişmiş ütü grubu üreticisi COCCHI Srl, çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinde ise Belçika’ nın en büyük üreticisi olan PRIMUS’ un Türkiye Distribütörlük haklarını almıştır. DRY CENTER, Franchising firması olması yanında kuru temizlemelere, çamaşırhanelere, üniversitelere ve diğer kurumlara distirbütörü olduğu markalara ait makine ve ekipmanların satışınıda yapmaktadır.

86

MART MARCH 2015

On which subjects do you support Franchisees who take out their Franchise with you? Education Prior to opening,the Education Department gives a free 3 week education.After the opening,until both the management and staff reach the required standard of service,they are again taught by our team.Our team also periodically checks up on the shops and according to requests or needs education is given. Project The decoration project for the new shop premises is drawn up and supplied to the Franchisees by the Drt Centres architectural team,there is no charge for this and decoration work is carried out within this project. Dry Clean Staff ❏ The system developed by the Dry Center development team,Dry Clean Soft(R), is the automation of the dry cleaning process and the shop. ❏ Beginning with the customer receipts,staff points,stock control all needs are met by this program. ❏ Using a wide report system the shop situation can be followed hourly,daily,weekly and monthly. Shop approach by internet can be managed from afar. Plus Card This is a card which can be used in all our Dry Center shops in Turkey.It secures a discount and advantage benefits.This card,is the only one of its kind in the dry clean sector in Turkey.There are approximately 120,000 customers who own Plus Cards.This means 120,000 regular customers. Use of the Plus Card and its advantages: ❏ The right of obtaining a dicount starting at 10% and increasing as cash spent increases ❏ Special campaigns which are for Card holders only. ❏ Easy procedures in our shops ❏ Customer followup. Contracts with Companies Additional profits are obtained from contracts held with other companies. The campaign we have with Turkcell by which 2 million of their staff have a price advantage,agreement with Fınansbank and Exclusive card owner contracts. The advertising agreement we have with P and G Ariel, are only a few of them. Sale of Machinery and Equipment The strength which DRY CENTRE has, resulted in their taking out Turkish Distributionship Rights with world brands in this sector. Dry cleaning machines with world giant Realstar Srl, Europes most developed manufacturer of presses Cocchı Srl and in washing and drying machines distribution rights from Belgiums biggest manufacturer Primus. Dry Center, as well as being a Franchising company, sells to dry cleaners, laundries, universities and other institutions the machines and equipment for which they have distributorship.


MART MARCH 2015

00


å

ORGANİZE İŞLER ORGANIZED PROCEDURES OSMAN BİLGE • post@franchisemore.com Franchise & More

Türkiye

ekonomisi enteresan bir süreçten geçiyor. Bir yandan esnafın durgunluktan canı çıkıyor, diğer yandan piyasayı AVM’ler, gökdelenler, mega projeler sarıyor. Kendi işlerimize bakıyoruz, danışanlarımıza, arkadaşlarımıza soruyoruz, bir kesim durumdan şikayetçi, bir kesim çok memnun. Ekonomik göstergelere bakıyoruz, geçmişten tanıdığımız kriz emareleri yok ortada. Ama piyasanın içinde olduğumuz için her gün yaşıyoruz, görüyoruz, satışlar düştü, kar kalmadı, ödemeler aksıyor, hava paraları indi, devretmek isteyenler arttı, yatırımcılar isteksiz, devlet bile alacaklarını toplayabilmek için indirim ve taksit yaptı. Sorun siyasal istikrarsızlıkla açıklanabilirdi, iki yılda arka arkaya gelen kamplaşmaya varan seçimler, çatışmaya varan halk hareketleri, komşulardaki sıcak savaş ve sayıları milyonu aşan göçmenler, ordu, emniyet, adalet ve bürokrasideki toplu tasfiyeler hangi ülkede yaşansa krize girer, yıllarca çıkamazdı. Bu da olmadığına göre sorunun nedenini başka yerde aramak gerekir diye düşündüm. Kanımca Türkiye’de piyasa “organize” oluyor. Bağımsız çalışan küçük esnaf, birbirinden pek de farkı olmayan ürün ve hizmetler sunan az şubeli işletmeler, giderek büyüyen organize perakende diye adlandırılan zincirlere karşı pazar kaybediyor. Gelişmiş ülkelerde perakendenin birçok sektörü %50’nin üzerinde, bazılarında %80’e kadar organize perakendenin eline geçmiş durumda. Piyasası gelişen ülkeler bundan kaçamaz, büyüyen güçlenir, güçlendikçe büyür, sonunda her sektör üç-beş zincirin elinde kalır. Türkiye’de bu dönüşüm faturasız çalışma, semt pazarı gibi etkenlerden ötürü oldukça yavaş yaşandığı için nasıl bir dönüşümle karşı karşıya olduğumuzu tam anlayamadık. Hızlı tüketim marketleri organize perakendenin en hızlı yayıldığı alandır. Migros ilk 40 yılında neredeyse rakipsizdi, 20 yıl önce yabancılar dahil zincirlerin pazar payı %3-5 arasındaydı, bugün pazarın yarısına yakını onların. Elektronik, yapı market, mobilya, konfeksiyon gibi sektörler de dönüşüm içinde. 25 yıl önce Ferhan Şensoy’un “Kahraman bakkal süpermarkete karşı” oyununu gülerek izleyen bakkallar bugün artık yok. Yaşadığımız her kriz bizi biraz daha bu geleceğe yaklaştırıyor. Krizler sarsak elek gibi çalışıyor, müstakil perakendeciler eleniyor, organize perakendeciler kalıyor. Büyükler büyük pazarda aralarında kapışırken, küçükler arka sokaklara, küçük pazarlara kaçışıyor. Büyük pazarın kiraları, hava paraları giderek yükseliyor, AVM’ler zaten zincir olmayana yer bile kiralamıyor. Tüketiciler deseniz, kahraman bakkalına sahip çıkmıyor, markayı ve fiyatı görünce organize perakendecilere gidiyor. Bu dönüşüm davul zurnayla ilan edilmediği, yavaşça etrafını sararak gerçekleştiği için, esnafımız yavaş ısınan tenceredeki kurbağa gibi, kaçmayı akıl edemiyor. Su kaynadığı zamansa çok geç oluyor, arkasında piyasaya, kiraya, vergiye, sigortaya bankaya dünya kadar borç bırakıp batıyor. Organize perakendenin iki çeşidi var, şube veya franchise zinciri. Şube zincirlerinin avantajı büyük hacim, düşük maliyet, temel strate-

88

MART MARCH 2015

The

economy in Turkey is passing through an interesting period.On the one hand the tradesman is having a bad time due to lack of business,on the other hand the Shopping Centers, sky scrapers and the mega projects engulf us.We look at our own businesses,at people who ask us for advice, we ask our friends,one sector is complaining, one sector is extremely pleased.When we study the economic indexes there are no indications of our previous situations to be seen. However, because we are all in the market place every day we are aware of falling sales, no profits, payments not being effected on time, ‘Good Will’values decreasing and more people who wish to give up their businesses. Investors are not keen to invest and in order to collect its taxes even the state makes instalments and discounts. The explanation could be social upheaval, extremely partisan elections coming each one year after the other, wars in neighbour states, millions of refugees, groups eliminated from the army, the police, law and bureaucracy. Whichever country had lived through all these crisis it would take them years to recover. Since these are not the reasons here then I believe we should search for them elsewhere. In my opinion the market in Turkey is becoming “organized”. Free standing small tradesmen,small businesses with only a few branches,and not much choice of merchandise are losing their share of the market to the ever expanding organized retailers(the chain stores).In developed countries 50% or even 80%of business has been taken over by the chain stores.Developing countries cannot escape this,the big become strong,the strong become bigger so that finally each sector is in the hands of 3-5 chains.Turkey,because it is only slowly coming out of the no invoice district shops and market type of business still has not become totally aware of the situation it is faced with. Organized chains in food is the sector which has spread the swiftest. Migros for its first 40 years had practically no competitors.20 years ago the chain stores, including foreign ones had only 3-5% of the market, today Electronics,Decorative materials,Furniture and the Clothing sector have almost half of the market. Tradespeople, who 25 years ago,laughed at Ferhan Şensoy’s “The heroic corner shop against the chain stores” no longer exist. Each crisis that we suffer brings us nearer to this future.Each crisis shakes off the existing retailers,the organized ones remain. While the big chains fight amongst themseves for the big market place, the small ones escape to side streets and small markets.The price of rents and’Good Will’money increases constantly. In actual fact the Shopping Centres do not even rent out premises to shops that are not part of a chain. As for the customer,they do not support the small corner shop instead when they see the brand name and price they go to the organized retailer. This type of change has not come along with the banging of drums it has slowly, quietly come into being,our small tradesmen,like the frog slowly being heated up in the kettle water they are not wide awake enough to escape. When the water boils it is already too late they owe rent, tax, insurance to the banks as they go out of business. There are two types of organized retailers,branches and Franchise chains. The advantages of branches are wide space and low price.Their main strategy is bringing down the prices in order to maintain the loyalty of their customers. The advantages of Franchise are, management at the sales point and good service. Their main strategy is developing in the right place with the right management and in this way gaining the affection of their customers.As branch chains grow there is no possibility of


jisi ise fiyat kırıp müşterisinin bağlılığını kazanmak. Franchise zincirlerin avantajı yerinden yönetim, iyi hizmet, temel stratejisi ise doğru yerlerde doğru işletmecilerle büyümek, müşterisinin gönlünü kazanmak. Şube zincirleri büyüdükçe rakiplerin hayat şansı kalmıyor, zamanla sektör iki-üç dev zincirin eline geçiyor, maliyet kısıldığı için az sayıda düşük ücretli istihdam sağlıyor. Franchise zincirler fiyatı kırmıyor, girişimcilere iş fırsatı sunuyor, kar bırakıyor, istihdam sağlıyor. Hangi sektörde hangisinin başarılı olacağını ise, tüketici belirliyor. Fiyata önem verir en ucuzuna giderse şube zincirleri büyüyor, hizmete önem verir makul fiyatı öderse franchise zincirler yaygınlaşıyor. Gıda, elektronik, yapı marketlerinde BİM, Teknosa, Koçtaş gibi şube zincirleri, fast food, emlak, kuyum mağazalarında Burger King, Remax, Atasay gibi franchise zincirleri olması bundandır. Üreticilerin başlangıçta franchise verip, işi öğrenince geri alarak şube zincirine dönüştüğü LCWaikiki, Kahve Dünyası gibi örnekler de var.

their competitors being able to survive,in time the market place passes into the hands of one or two huge chains who decrease prices and give employment to only a few badly paid staff.Franchise chains do not beat down their prices, they offer work opportunities to entrepreneurs,they produce profit and offer employment. Which will be successful in which sector,the customer decides. Those to whom price is important go to the cheapest so that the chains enlarge,those who attach importance to service,as long as the price is right the Franchises enlarge.The food sector,electronics,building and decorating materials vendors such as BİM, Teknosa and Koçtaş have branch chains.The Franchise chains are fast food,real estateand jewellry such as Burger King, Remax and Atasoy. Producers who in the beginning gave Franchises, then when they have learnt the business take back the Franchises and make it into a branch chain,examples are LCWaikiki and Kahve Dünyası.

Şube zinciri kurmak herkesin harcı değil. Kuvvetli sermaye ve kurumsal yönetim gerekiyor. Bu alanda yerli-yabancı ayrımı yok, zaten o boyuta çıkan dünya markası oluyor. Elektromarketlerde Bimeks, Teknosa, Vatan gibi yerli zincirler Best Buy gibi dünya devlerini kaçırdı veya Eletroworld gibi satın aldı. Gıda marketlerinde yüzlerce şubesi olan Carrefour, Tesco gibi yabancılar, onlarca şubesi olan yerli zincirleri satın aldılar, Ülker gibi üreticiler Şok, Diasa gibi zincirleri satın alıp perakendeye girdiler. Yapı marketlerde yerli Koçtaş, Bauhaus gibi yabancıları geçti. Binlerce şubeye ulaşan BİM gibi yerlileri yabancı fonlar satın aldı. Yabancı Hall yerli Atasun, Kuz gibi optik zincirlerini alıp büyüttü. Şube zincirlerinde genel kural, kazanan hepsini alıyor.

Everyone does not have the capacity to open a branch chain. Large investment and institutional management are requıred.Foreign or Domestic makes no difference if a company is strong enough to work in this manner they become a world brand.In the Electromarkets domestic Bimeks,Teknosa and Vatan missed out on the world giants such as Best Buy but bought such as Eletroworld.In the food markets foreigners such as Carrefour with its hundreds of branches and Tesco bought out our small domestic companies which had around 10 branches.Producers such as Ülker bought out chains such as Şok and Diasa and went into retailing.In building and decorating domestic Koçtaş passed to Bauhaus.Domestics such as BIM which had reached thousands of shops bought foreign shares.Foreign Hall took and enlarged domestic Atasun and the Kuz optik chains.In the branch chains the general rule is the winners take all.

Franchise zinciri kurmak daha kolay, işini iyi yapmak başlamaya yetiyor, sermaye zamanla birikiyor, kazanan örnek mağazalar varsa franchise alan kolay bulunuyor. Ama franchise sistemini kurmak ve yönetmek sanıldığı kadar kolay olmuyor. Tek bir işletmeyi çok iyi yönetebilen işletmeci, franchise zincirini yönetirken hiç tanımadığı işlerle boğuşuyor. Markalaşma, mimari proje, endüstriyel tedarik, yöneticileri yönetme, lojistik, finansman, franchise ilişkisi, hukuki sorunlar, ürün geliştirme, kurumsallaşma gibi konulara yabancı kalıyor. İşin parçaları için uzmanlardan hizmet alsa bile, işin geneline yönelik danışmanlık almazsa parçaları birleştiremiyor. Aslında işi büyütmeye vizyonu yetmiyor ama, işi kurmak ve birkaç şubeye çıkarmak için onun gibi birisi gerekiyor. Büyük bir holding sıfırdan perakende konsepti kurmaya kalktığında detayda boğuluyor, zaman ve para kaybediyor. Franchise zincirlerin sağlıklı büyümesi ve için üç şart var. ❍ Konsept doğru olmalı, insanların severek aldığı, işe yarayan ürün ve hizmetleri makul fiyata satmalı. ❍ Büyümeye uygun vizyonu ve stratejisi olmalı, bildiğiyle yetinmemeli, her konuda uzmanlara danışmalı, franchise zincirinin kendi kendine büyümesini beklememeli, iyi yönetilmesi gereken bir yatırımı olarak görmeli. ❍ İş büyümeye hazır olduğunda yetersiz kaldığını görürse kurumsal yönetimi bilen, sermaye sahibi, dünya markası olma yolunda birlikte yürüyebileceği bir ortak almalı veya markayı böyle birine satmalı.

Forming a Franchise chain is easier,doing your job well is enough in the beginning,capital collects with time, if there are profitable shops Franchisees are easy to find.However to set up and manage the Franchise system chain is not as easy as it would seem.An investor who is capable of managing one branch extremely well, when faced with managing a Franchise chain can come up with problems of which previously he was unaware.He does not know about branding, architectual projects,industrial preparations, managing managers, logistics, finance, Franchise relationships, legal matters, developing products and institutional systems.Even if the entrepreneur were to have experts come in on certain subjects without proper management all details cannot be brought together. In actual fact the vision of increasing the size of a business is not enough, but to start it and to build it into a few branches that is where someone like him is needed.If a big holding attempts to form a retail concept from zero it becomes immersed in details and loses time and money.For Franchise chains to enlarge in a healthy manner there are three conditions involved. ❍ The concept must be right,and the product must be one that the customer buys with pleasure, a product that is useful and which is sold at the right price. ❍ There must be a vision and strategy that is suitable for enlarging, you must not be satisfied with what you know, ask experts, dont expect the Franchise chain to grow on its own you must see it as an investment which needs to be well managed. ❍ When the business is ready to enlarge you yourself are not enough you must take a partner or a brand which knows how to manage institutionally, has the required capital someone you can work together with to become a world brand or you must sell your brand to someone such as that. MART MARCH 2015

89


å

UFO

“Ana bayilik sisteminde gördüğümüz aksamaları il bayilik sistemi ile çözebileceğimizi gördük. Yeni yapılanmamızda Türkiye genelinde 81 ilde il bayiliklerimiz ile müşterilerimize hızlı ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz” diyen UFO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yeşil sorularımızı yanıtladı. “Problems that have been recognized within the Main Franchise System can be resolved by a district franchise system.Under our reorganization in Turkey in general we shall continue to offer quick and quality service to our franchisees in 81 counties”says UFO Management Foundation Executive President Abdullah Yeşil as he answered our questions. Geçtiğimiz yılı sektörde nasıl geçirdiniz? Bu sezon sizler için nasıl geçiyor? Geçtiğimiz yıl hem kış hem de yaz döneminde hava şartlarının beklediğimiz şekilde seyretmemesi nedeniyle tüm sektörle birlikte biz de satışlarda ciddi bir durgunluk yaşadık. Bu sebeple yılsonunda yaklaşık 45 milyon TL’lik ürünümüz stokta kaldı. İnovatif çalışmalara yaptığımız yatırımlara ek olarak böyle bir sorunla karşılaşmamız ise likidite sorunu yaşamamıza sebep oldu. Likit akışımızın önünü kesen bu duruma Türk Barter ile yaptığımız anlaşmayla çözüm bulmuş olduk. Karşılıklı anlaşmamız sayesinde şu an stokta bulunan ürünlerimizin 20 milyonluk kısmını eritmiş durumdayız. Bu sezon elde ettiğimiz kazanç ile hammadde alımı sağlayarak yeniden üretime ve yeni projeler üzerinde çalışmaya başladık. Stoklarımızın erimesi, yeni üretim çalışmalarımız ve Dünya’da ilk defa Türkiye’de üretilecek yeni teknolojiler ile birlikte şu an için yıllık 100 Milyon TL olan ciromuzu 5 yıl içinde 3’e katlayacağız

How were your results last year? What is happening this season?

Bayilik sisteminiz yeni bir düzenlemeye gidiyorsunuz. Detayları paylaşabilir misiniz? Yeni dönem çalışmalarımızda bayilik sistemimizle ilgili de köklü değişikliklere gidiyoruz. Daha önce 13 ana bayi üzerinden yürüttüğümüz çalışmaları yeni dönemde 81 ilde atadığımız İl Bayilikleri üzerinden yürüteceğiz. Ana bayilere bağlı olan il sayısını ve iller arası mesafeyi düşündüğümüzde maliyet ve hizmet kalitesi noktasında aksaklıklar yaşayabileceğimizi fark ettik. Ana bayilik sisteminde gördüğümüz aksamaları il bayilik sistemi ile çözebileceğimizi gördük. Yeni yapılanmamızda Türkiye genelinde 81 ilde il bayiliklerimiz ile müşterilerimize hızlı ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz. Öte yandan il bayilerimize toptan satışın yanında perakende satış hakkı da vereceğiz. Böylelikle il bayilerimiz yüzde 40’a varan kar marjı elde edecekler.

You are entering a new franchisee system.Are you able to share with us the details?

Isıtıcı ve vantilatörler dışında üzerinde çalıştığınız farklı projeler var mı? Yeni yapılanma dönemimizde tüketicilerin dört mevsim kullanacağı ürünleri pazara sunacağız. UFO markası olarak bugüne kadar fason üretimimiz yoktu. Bundan sonra hem Infrared ısıtıcıları hem de yeni inovatif ürünleri Ufo markası ve diğer markalar içinde üretme kararı aldık. Böylece gerek iç pazar gerekse dünya pazarı için birçok markada üretim yapıyor olacağız. Yurtdışı pazarlama ağı güçlü olan firmalarla da anlaştığımız ürünleri üreterek yurtdışı pazar payımızı da yükselteceğiz. Bu projelerden ilki sayesinde çamaşır ve bulaşık makinelerinde devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atacağız. Çamaşır ve bulaşık makinelerinin sofra tuzuyla çalışabilmesini sağlayan bir reaktör geliştirdik. Deterjan yerine kullanılan tuz önce bir elektrokimyasal reaktörden geçerek ayrıştırılıyor daha sonra yağ, protein ve kir çözücü sodyum hidroksite(Na0H)çevrilerek deterjan yerine kullanılıyor. Aynı zamanda 70 derecenin

In the new organization period we shall offer to the market items of all year round interest. The brand of UFO has never until now offered items which were outside manufactured. We have decided that both Infrared Heaters and new UFO Brand innovations will be produced inside. In this manner be it for domestic or be it for the world wide market we shall be producing many brands. Companies which have strong webs outside our country will have cetrain products effected within our production.In this way we shall increase our own participation in export. Within these products first will be washing and washing up machines on which you will see our signatures. We have developed a reactor which will make it possible for these 2 machines to work on table salt. To use salt in place of detergent it will first be passed thro’ an electrochemical reactor decomposed turned into NaOlt so that oil,protein and dirt will be loosened by this rather than detergent. At the same time washing in a heat of less than

90

MART MARCH 2015

Last year both winter and summer weather conditions did not meet expectations,we,together with all the sector experienced a serious stagnation. For this reason at years end we had approximately 45 million TL worth of merchandise left in stock. Thanks to our innovative actions and our investments at least we were not also faced with a liquidity problem. We had also solved the liquidity problem when we reached an agreement with Türk Barter. Withinin our mutual agreement at the moment 20 million TL of our stock has already been unblocked. This season with the profit we earn we shall buy new raw materials and recommence production also we have begun work on some new projects. With our stock dissolved,new world product work is being effected for the first time in Turkey within these new technologies our yearly turn over which is presently 100 million TL will be increased by 3 within 5 years.

In the upcoming period we are entering into entirely new systems in our franchising. Previously the Franchises which up until now had been based on 13 main franchisors, in the new period will be worked through the 81 district franchisors. The district franchisors who are attached to the main franchisors will supply speed and quality and in this way we shall continue to offer our service. On the other hand in addition to wholesale rights,district franchisors will also have retail rights. In this manner our district franchisors will have the opportunityof obtaining up to 40 pc profit margin.

In addition to Heating and Ventilators are there any other projects which you are working on?


altında düşük ısıda yapılan yıkamalarda tam sterilizasyon sağlanıyor. Geleceğin teknolojisi olarak görülen bu sistemin patent süreci bitmek üzere… Bu sisteme sahip makinelerin üretilmesi için Türkiye’nin en büyük üreticileri ile görüşmelerimiz sürüyor. Yakın zamanda ürünün uluslararası alanda satışa sunulmasını planlıyoruz. Uluslararası arenada ses getirecek bir diğer ürünümüz ise bitki çayı demleme makinesi. Dünya genelinde her geçen gün artan bitki çayı tüketiminin yanı sıra yanlış demleme sebebiyle bitkilerden yeteri kadar fayda sağlanamadığını da gözlemledik. Özellikle kokulu bitkiler içlerinde uçucu yağlar ihtiva ederler. Bu bitkilerden en fazla faydayı elde etmek için ise 70 derecenin altında suda demlenmeleri gerekmektedir. Bu şekilde her bitkinin, ancak farklı demleme ısılarında en faydalı haliyle içilebildiğini gördük. Ürünümüz ise her bitki için farklı demleme şartlarını hafızasında tutarak tüketicilerin kolaylıkla doğru şekilde bitki çayı hazırlamasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda sesli uyarı özelliğine sahip olacak ürünümüz, bitki çayları ve karışımları ile hazırlanış biçimleri hakkında sesli bilgilendirme de yapabilecek. Yaklaşık 52 bitki üzerindeki çalışmalarımızı neticelendirdiğimiz ürünümüzü Prof. Dr. Gülçin Saltan danışmanlığında Ankara Üniversitesi ile yaptığımız ortak çalışma sayesinde tüketicilerle buluşturacağız. Öte yandan uzun yıllar süren araştırmaların ardından dünyada ilk defa havayı kurutmayan ve nem dengesini koruyan klimanın da üzerinde çalışıyoruz. Mevcut klimalar zaman içerinde ortamdaki nemi kurutarak halı, koltuk gibi yüzeylerde bulunan tozların çok daha rahat uçuşmasına sebep olmaktadırlar ve solunum yollarımızı kurutmaktadır. Yeni geliştirdiğimiz teknoloji bu rahatsızlıkları ortadan kaldırarak daha sağlıklı konfor sağlamakta. Dünya’da ilk defa bu teknolojiye sahip bir klima proje ortaklığı ile üretilecek ürünün sektöre ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu projelerle birlikte Uluslararası patente haiz 17 projemiz daha mevcut. Her yıl iki inovatif projeyi piyasaya sunmayı hedefliyoruz. Ultrasonik özel programlı nemlendirme cihazlarıyla insana zarar vermeyen steril solisyonla havadaki ve yüzeylerdeki mikropları yok eden özel bir nemilizatör üzerinde çalışıyoruz. Ürün hastaneler ve yoğun bakım ünitelerinde tercih edileceği gibi sinema, tiyatro gibi kalabalık ortamlarda ve evde de rahatlıkla kullanılabilecek. Öte yandan biyolojik su arıtma sistemleri üzerinde de çalışıyoruz. Elektrokimyasal yöntemle suyu mikroplardan arındırdığımız sistem sayesinde binaların ana su giriş borusuna bağlanacak bir cihazla şebeke suyu ve su tanklarının biyolojik temizliği yapılabilecek. Üretim, pazarlama ve satış şirketleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Toplamda kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Şu an için organik tarım, akıllı bahçecilik ve ilaç sektörlerinde Teknoloji geliştiriyoruz. Alanında uzman ekibimiz, nitelikli iş birliklerimiz ve sahip olduğumuz know-how ile inovatif çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni yapılanma dönemimizde 300 kişilik bir ekip ile yola devam ediyoruz. Ürünleriniz hangi perakende satış noktalarında yer alıyor? Tüm bayilerimizde ürünlerimiz satışa sunulmakta. Öte yandan bu yıl aldığımız bir karar ile ilk defa zincir mağazalarda da ürün ayrıştırarak satışa başlayacağız. Böylelikle tüketicilere ulaşma noktasında artık çok daha hızlı ve yaygın bir ağa kavuşmuş oluyoruz. 2015 yılı ciro beklentiniz, hedefleriniz nedir? Bu yılı yeniden toparlanma dönemi olarak görüyoruz. Yılsonu ciro hedefimiz 120 Milyon TL civarında. UFO Türkiye’de olduğu gibi artık tüm dünyada da kaliteli ürün grubu ile tüketicisine verdiği hizmetten dolayı hak ettiği yere geldi ve dünyanın henüz ulaşamadığımız noktalarında önümüzdeki süreçte aynı başarıyı göstereceğiz. Tüm çalışmalarımız ve yatırımlarımız bu çerçevede devam ediyor. UFO olarak en büyük yatırımı Ar-Ge ve inovasyon konusuna yapıyoruz. Amacımız; müşteri memnuniyetini ve sağlığını ön planda tutarak yenilikçi olmak, bilgiyi ve teknolojiyi en doğru şekilde kullanmak. Aynı doğrultuda tüketicilerimizin de kaliteye önem veren, güvenlik ve dayanıklılığın değerini bilen bilinçli bir tüketici kitlesi olması bizleri mutlu ediyor.

70 degrees will ensure complete sterilization. The patent for this technology, which is seen as the technology of the future,is on the point of completion... At the moment we are still meeting with Turkeys biggest manufacturers to discuss the manufacture of machines which can use these systems. We plan,in a very short time to offer this system for sale on the global market. An additional product of ours which will definitely find interest in the International market is the machine in which herb teas can be brewed.In the world in general there is an increasing interest and consumption of herb teas. However herb teas wrongly brewed do not fulfil their aim.In particular perfumed herbs contain volatile oils. For these herb teas to be of maximum use they should be brewed at a temperature of less than 70 degrees. In this way, each herb, should be brewed at a different temperature this ensures that each herb is used in its most useful way. In our product, the machine retains in its memory which herb requires which temperature and in this way enables the user to brew in the most correct manner. At the same time our machine has an electric voice system which will supply information on herb teas and their combines. We shall approach our customers after our work on 52 herbs, this work has been effected under the auspices of Prof.Gülçin Saltan at the Ankara University. Additionally after long years of experimentation,for the first time in the world,we are working on an air conditioner which does not dry out the air and which maintains a stable moisture. In the present range of air conditioners with time the moisture is lost and dust on carpets and furniture etc flies more,this results in our respiration tracks drying. With these newly designed airconditioners this health problem is being solved. We firmly believe that this technology, a first in the world, when used in production will bring important contributions to the sector and to our country. In addition to these projects we have 17 more patents on the International Market. Every year we aim to offer 2 more innovations to the market place. We are working on Ultrasonic, specially programmed moisturising machines which by emitting a sterile solution, which does not harm humans,microbes in the air and on the surfaces around us will be eliminated. Think hospital or safety ward.In the same manner these machines will be able to be easily used in cinemas,theatres and crowded places. Additionally we are working on biological water systems. By means of an electro chemical system microbes will be eliminated from water. This will be effected by attaching a device to the main water pipe,the network water and the water tank water will be able to be cleaned biologically

Which of your products,your marketing or your sales companies will you tell us about? and in total how many people do you employ? At the moment we are enlarging in organic agriculture, intelligent gardening and its medicine sector. In their field,our experts combined with our know-how and qualifications continue, nonstop, with innovative work.In our upcoming reorganization we shall continue with a team of 300.

In which retail stores are your goods sold? They are sold at all our franchisees. Additionally, for the first time this year the goods will be offered in chain stores,in this way we shall reach a wider network of people.

What kind of turnover do you hope for in 2015 and what are your goals? Again we see this year as a bounce back year. Our goal for turnover is 120 million TL by the end of the year. UFO, in the world as in Turkey,because of its service and its quality products will be in the position it deserves to be and world heights which are still to be reached,we shall be successful in reaching. All our investments and all our work is continuing focused on this. As UFO our largest investment is in innovative Research and Development.Our aim; customer satisfaction and customer health to the forefront always. A well informed, quality aware customer group makes us happy. MART MARCH 2015

91


å

MR GRILL KOZYATAĞI FRANCHISEE TAHSİN SÖNMEZ Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İstanbul Anadolu Yakası Kozyatağı Atatürk Caddesi Franchisee H. Tahsin Sönmez. Umut ediyorum ki daha birkaç adreste daha MR GRILL olarak sizler ile görüşeceğiz.

Will you please briefly tell us about yourself? I am the Istanbul Anatolian side Atatürk Boulevard franchisee H.Tahsın Sönmez.I hpoe that in the future I shall be meeting with you at other additional MR GRILL addresses.

Franchise alırken nelere dikkat ettiniz? Öncelikle sisteme dikkat ettim. Ana firmanın bakış açısı önemliydi. Bizim için franchise verme şartları, kimlere franchisee verdikleri, inşaat aşamaları, sağladığı imkanlar, tabi ki ürün kalitesi, üretim gücü ve gıda güvenliği standartlarından sonra, firmanın lojistik desteği, eğitim desteği ve ürün desteğine dikkat ettik.

When taking out your Franchise what did you specifically pay attention to? First of all to their system. Then the attitude of the mother brand was extremely important. The conditions under which they gave the Franchise,whom they had previously given Franchises to, of course a quality product with a strong production ability, their complying to official food standards, while building the conditions they offered, their logistical support, educational support and product support. Those were the conditions which I paid attention to.

Neden bu alanda Franchise aldınız? Gıda sektörü dünyada olmazsa olmazlardandır. Hızlı tüketimi olan, büyütmek istediğiniz kadar büyütebileceğiniz, karlılığı yüksek ve sürekliliği olan bir sektördür. Biz Türkler Köfte, Döner ve etsiz yaşayamayız. Bu nedenle her dönemde talep vardır. Saydığım nedenlerden dolayı gıda alanında çalışmaya başladım. Ana firma sizde ne gibi şartlar aradı? Ana marka öncelikli olarak ticari geçmişimizi ve iş tecrübemizi sorguladılar. Daha sonra bu işe uygunluğumuz, nasıl bir işletme düşündüğümüz, hizmet sektörüne bakışımız ve işi ne kadar önemsediğimiz marka açısından önemliydi. Tabi bu işi yapmak istediğimiz bölge ve konumu da önemliydi. Ana firma size hangi konularda destek oluyor? Anlaşmayı imzaladığımız andan itibaren ana marka bize tam destek oldu. Her konuda bizim yanımızdaydı ve bize destek oldu. İnşaat aşamasından açılış aşamasına kadar sistemleri hazırdı. Bize anahtarı alıp sadece ürünü pişirmek kalmıştı. İlk 15 gün onu dahi birlikte yaptık. sistem oturana kadar bizi yalnız bırakmadılar. Ayrıca ürünlerinin arkasında duruyorlar. Sıfır hata isteniyor. Kendi ekiplerinden de bizden de yüksek ürün kalitesini en uygun fiyata sağlayarak bizlerin karlılığını gözetiyorlar. Bu politikayı üretim dışındaki tüm yan ürünlerde de sağlıyorlar. İçecek gurubu, sarf malzemeler hepsinde satın alma gücünden elde ettikleri tüm avantajları franchisee yansıtıyorlar. Neden franchising sistemini seçtiniz? Herkes işini yapmalı… Denemelerle, emekle bulunmuş, oturmuş bir sisteme zaman ve para kaybetme riskiniz olmadan ortak oluyorsunuz. Zaman kaybetmeden para kazanmaya başlıyorsunuz. Bu nedenle tanınmış bir markanın çatısı aldında yer aldım. Bu işe girerken hedeflediklerinize ulaştınız mı? Biz açılışımızı Mart 2014’de yaptık. Günlük, Aylık, 6 aylık ve yıllık hedeflerimiz var. Kısa vadedeki hedeflerimizin üstündeyiz. Orta ve uzun vadedeki hedeflerimizin de üzerine çıkacağımızı düşünüyorum.

92

MART MARCH 2015

Why did you choose to have your Franchise in this sector? Worldwide the food sector is an essential one. It has a quick consumption capacity therefore one can increase the size of the business as much as wished.It is a sector where profit margins are both high and ongoing. We Turks cannot do without our Turkish Köfte (meatballs) Döner (spit roast meat) along with other types of meat. Thus there is a continuing demand. These are the reasons that I decided to work in the food sector. What conditions was the mother brand searching fot? First the brand wished to learn about my previous business experience. Then if I were to effect this business what kind of a work environment I envisaged my outlook on the service sector, how much business was important to me,in which district I wished to work, all these were important criteria to the brand. On which subjects does the mother brand help? From the moment we signed the contract the Franchisor supported us totally.They were at our side with their support every step of the way. Their systems were available from the beginning of building to our opening.It remained only for us to take the key and begin to cook.Even for the first 15 days while the system was settling they were at our side. They also strongly backup their product. They insist on zero fault. Their own team also oversees the high quality product and its suitable pricing and they monitor the profits. They maintain this policy even on side products. On the beverage side the advantages which they gain because of their buying strength they pass on to the Franchisee. Why did you choose the Franchising system? Everyone should do the work they know their experience, their efforts, a system that is already working consequently has the advantage of eliminating loss.You begin to earn without losing time. These are the reasons for which I took my place under a brand name roof. Have you attained the goals you set yourself when starting this business? We opened March 2014. We have daily, monthly, 6 monthly and yearly goals, we are ahead of our short term goals. I strongly believe that we shall also come out ahead of our medium and long term goals.


MART MARTMARCH MARCH2014 2015

00


å FİRMA ADI

TELEFON

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK 0216 580 88 28

SO CHIC MÜCEVHERAT

0212 695 32 32

ABA PİKNİK

0312 417 64 15

GÖÇMEN BÖREKÇİSİ

0262 526 60 06

SUBWAY

0212 256 00 85

ADRENALİN

0212 293 15 30

GÖNÜL DAVET

0212 444 66 85

SHOW REALTY

0212 225 62 66

AKTÜEL EMLAK

0216 363 25 30

GÖNÜL KAHVESİ

0216 688 81 11

SUN VİTAL

0212 358 41 41

ALIN’S CAFE & RESTAURANT

0232 465 06 66

GÜLAYLAR ALTIN

0212 455 05 05

ŞAMPİYON KOKOREÇ

0212 567 17 92

ALTIN GAYRİMENKUL

0212 654 17 60

HACI HASANOĞULLARI

0224 362 62 34

TATLISES ÇİĞKÖFTE

0212 283 07 67

ARBY’S

0212 310 66 00

HACIOĞLU

0216 387 30 30

TAVUK DÜNYASI

0216 399 17 80

AROW

0212 412 50 10

HAWTHORN SUITES BY WYNDHAM 0212 285 16 45

TEFAL

0212 290 23 23

ATASAY KUYUMCULUK

0212 652 33 66

HERRY

0212 395 61 00

TESTA ROSSA CAFFE

0224 261 09 99

ATOM TOST

0216 495 78 30

HOSTA

0216 414 62 88

TIME DİL OKULLARI

0212 219 07 88

ABİDE KEBAP

0216 345 35 60

INFOLANG DİL OKULLARI

0216 550 99 50

TOMBİŞ

0312 320 58 88

BAYRAMEFENDİ OSMANLI KAHVECİSİ 0242 351 19 19

İKBAL

0216 456 90 05

TONTON BABA

0212 589 22 22

BAY DÖNER

0232 464 42 35

JAG CLUB

0212 505 35 71

TRYP BY WYNDHAM

0212 285 16 45

BEBETO

0212 875 76 90

JIMMY JOKER

0216 550 33 50

TURK BARTER

0212 468 60 00

BEREKET DÖNER

0212 771 55 55

JUICE PLANET

0232 445 91 93

TURYAP

0212 373 13 00

B-FIT

0216 700 22 17

KAFEDO DONDURMA

0344 225 03 03

VELİ USTA

0232 723 00 83

BING BANG

0212 335 99 99

KARAFIRIN

0212 696 69 91

WAFFLEART

0224 234 43 31

BIGG SHOP

0216 404 11 33

KASAP DÖNER

0216 472 24 34

WALL STREET INSTITUE

0212 219 65 09

“BIND CHOCOLATE“

0850 800 24 63

KFC

0212 705 00 00

WILLIAMS CAR CARE

0216 456 78 45

BİL ÖĞRETİM KURUMLARI

0212 553 95 56

KOÇAK GAYRİMENKUL

0312 444 05 50

WYNDHAM HOTELS

0212 400 00 00

BİLİŞİM EĞİTİM MERKEZİ

0216 550 99 50

KOMAGENE ÇİĞ KÖFTE

0216 367 97 00

YOGOLAT

0212 361 75 13

BURGER BREAK

0539 6670452

KÜMES MİNİ RESTORAN

444 17 52

ZEYNEL ÇİLLİ

0312 267 57 78

BİSSE

0212 613 97 10

LAVANTES

0352 444 17 04

ZIEBART

0212 270 75 00

BURGER KING

0212 310 66 00

LAVAZZA

0216 331 47 91

ZİYAFE

0312 320 58 88

BURSA KEBAP EVİ

0212 690 52 52

LEMAN KÜLTÜR CAFE

0312 363 70 82

BUSINESS CENTER

0212 292 64 40

LINENS

0212 456 20 00

DESTEKÇİ ÜYELER

CAR WAX

0216 540 03 48

LITTLE CAESAR’S

0216 666 67 52

ADLIVE

0216 383 19 38

CENTURY 21

0212 324 37 07

MAGIC AKADEMİ

0216 592 32 36

ADRES PATENT

0212 347 89 89

CESHNI

0212 270 47 01

MANTI KEYFİ

0216 425 51 78

ALİZE MÜHENDİSLİK

0212 210 71 21

CHOCO DÖNER

0224 234 43 31

MARMARİS BÜFE

0216 411 02 66

AVRUPA PATENT

0212 519 54 90

CIZBIZ KÖFTE

0212 665 99 99

MC DONALD’S

0212 336 34 00

BAIC HUKUK BÜROSU

0212 212 75 75

COLD STONE CREAMERY

0216 443 11 11

MERU DÖNER

0242 323 03 28

DEPARTMAN MEDYA

0212 963 13 67

COLDWELL BANKER

0212 488 00 00

MEŞHUR SAFRANBOLU LOKUMCUSU 0216 441 10 82

DESTEK PATENT

0212 329 00 00

ÇITIR USTA

0212 494 31 00

MR KUMPİR

0212 347 27 80

EXPO CHANNEL

0212 346 26 26

ÇİLEK MOBİLYA

0212 465 78 45

MY FISH

0312 439 20 03

GOLDEN CITY MEDIA

0212 320 00 34

ÇITIR WAFFLE

0232 420 11 32

OFMA OFFICE 1 SUPERSTORE

444 00 06

İSTANBUL PATENT

0212 241 72 72

ÇÖPÇÜ GIDA

0216 315 37 60

OSES ÇİĞKÖFTE

444 50 02

KDM AVM DANIŞMANLIK

0212 269 01 50

DAYS INN

0212 285 16 45

OTANTİK KUMPİR

0312 472 64 46

MAVİA GAYRİMENKUL

0212 532 59 38

DEĞİRMEN PASTANELERİ

0216 315 61 00

PARK KUMPİR

0222 231 35 08

MERCAN SİGORTA

0216 318 90 20

DEMLİK

0212 215 25 95

PIRLANT

0224 222 24 26

OMNİ

444 66 64

DEULCOM

0212 292 10 90

PIZZA HOUSE

0212 275 77 66

OSB DANIŞMANLIK

0212 327 11 72

DIASA

0212 329 38 00

PİZZA HUT

0212 705 00 00

PERGEL YAYINLARI

0212 423 65 87

DİLEK PASTA CAFE REST

0212 671 70 34

PİZZA PİZZA

0232 853 70 70

SARUHAN

0212 698 07 77

DOLICHE

0212 513 73 83

POLEN TANTUNİ

0242 345 15 59

SOYSAL

0212 212 99 70

DOMINO’S PİZZA

0212 280 96 36

POPEYES

0212 310 66 00

STRATEJİK İŞLER

0212 227 66 90

DONUT WAFFLE

0212 423 05 04

RE / MAX

0212 232 48 20

TEMAS

0850 480 27 28

DÖNER-CHI

0212 690 52 52

REALTY WORLD

0212 467 22 77

UMA PARTNER DANIŞMANLIK

0312 387 51 88

ELEGANCE OPTİK SHOES

0216 329 99 01

RETÜRK

0216 545 81 81

UNIFOOD PROFESYONEL

0262 751 33 25

EMPA GAYRİMENKUL

0312 231 06 28

RUMİ ETLİ EKMEK

0212 441 11 83

WISE.TV

0212 258 64 80

ERA GAYRİMENKUL

0212 444 93 72

SAMPİ

0212 640 08 40

ERCİYES BÖREK

0312 394 76 60

SBARRO

0212 310 66 00

FRANCHISE DANIŞMANLIK FİRMALARI

ESSİ GÜZELLİK VE ESTETİK

0232 421 18 08

SCHLOTZSKY’S

0216 489 73 77

FRANCHISE & MORE DANIŞMANLIK 0216 580 88 28

ETİLER MARMARİS BÜFE

0212 583 10 00

SETTE

0212 513 73 83

İEF&DANIŞMANLIK

FARUK GÜLLÜOĞLU

0212 451 48 00

SİMİT SARAYI

0216 564 44 44

96

MART MARCH 2015

0532 643 96 16


FRANCHISE DUNYASI DERGISI SAYI 32 / FRANCHISE WORLD ISSUU 32  

UFRAD adına yayınladığımız ve sektörde tek olan dergimiz yıllardır profesyonel bir ekip tarafından oluşturulmaktadır. İki ayda bir yayınlana...

FRANCHISE DUNYASI DERGISI SAYI 32 / FRANCHISE WORLD ISSUU 32  

UFRAD adına yayınladığımız ve sektörde tek olan dergimiz yıllardır profesyonel bir ekip tarafından oluşturulmaktadır. İki ayda bir yayınlana...

Advertisement