Page 1

Sähköisten palveluiden arkkitehtuuri- ja rakennustoimisto

Opetushallituksen jättihankkeessa syntyy sähköinen sivistyskeskus Hankejohtaja Antti Ylä-Jarkko

6

Outo uutinen IT-rintamalta: Järjestelmäprojekti onnistui erinomaisesti! Ylitarkastaja Teija Inkilä

11

Puolustusvoimat kohti arkkitehtuurityön uutta lisäarvoa Pääarkkitehti Teemu Metsola

14

Osuma.fissä uusia ominaisuuksia liveksi vaikka päivittäin

16


IT-hankkeissa onnistutaan usein

Tietojärjestelmän kehittäminen on aina osa toiminnan kehittämistä. Tai ainakin pitäisi olla. Mitä lähempänä toiminnan kehittämisen solmukohtia nähdään tietotekniikan mahdollisuudet, sitä paremmin pystytään tunnistamaan tehokkaimmat sähköiset palveluprosessit. Liian usein kuitenkin toimintaa kehitetään erillään tietotekniikasta, jonka vuoro tulee vasta lopuksi, mahdollistajana ja tukitoimena. Näin ei tietenkään ole edistyneimmillä aloilla – esimerkiksi Verohallinnon strategia lähtee voimakkaasti asiakkaiden omatoimisuudesta ja digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä. Sähköisten palveluiden kehitys on sulautunut palvelukehitykseen jo strategiatasolta. Työsuojeluhallinto on sekin uudistanut toimintaansa voimakkaasti muutaman viime vuoden aikana. Ohessa on tuotettu myös laaja tietojärjestelmäkokonaisuus, jonka onnistumista valvontajohtaja Markku Marjamäki kehui Helsingin Sanomien yleisönosastolla. Ei ihme, sillä Goforen toimittama tietojärjestelmäkokonaisuus on mitatusti tuottavin julkisen hallinnon tietojärjestelmäprojekti 2000-luvulla. Toisinaan tietotekniikan rooli tehostetussa toiminnassa on helppo nähdä ja tietotekniikka tulee huomioiduksi itsestään selvänä osana päätöksentekoa. Toisinaan taas uudet palvelumallit syntyvät vain innovaatioiden tuloksena. Kuinka sitten turvataan tietotekniikkaa innovatiivisesti hyödyntävien ideoiden syntyminen palveluiden kehittämisen aikana? Tätä mietitään tällä hetkellä monessa eri organisaatiossa osana kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämistä ja jalkauttamista. Uusi Kartturipalvelumme on kehitetty avuksi niin tähän kuin muihinkin kokonaisarkkitehtuurin haasteisiin. Timur Kärki Toimitusjohtaja Gofore Oy

Kuva Aki Rask

O

nnistuneista IT-projekteista ei positiivista uutisointia usein näe. Uutisointi on negatiivista silloinkin, kun hanke onnistuessaan tehostaa tilaajan toimintaa ja sitä kautta johtaa mahdollisesti henkilöstövähennyksiin. Hyvä esimerkki tästä on VR:n surullisen kuuluisa lipunmyyntijärjestelmäprojekti. Ensin haukuttiin epäonnistunutta järjestelmäprojektia ja sitten lipunmyyntihenkilökunnan vähennyksiä. Tuskin henkilökuntaa olisi vähennetty, jos hankkeella ei olisi saavutettu tavoiteltua lipunmyyntiprosessin tehostumista.

Kuva Rami Lappalainen

6 Kartturin avulla hallitusti kohti kokonaisarkkitehtuuria Moni julkishallinnon organisaatio on ehtinyt kokonaisarkkitehtuurihankkeissaan tarpeeksi pitkälle huomatakseen, että urakassa taidetaan tarvita apua.

Lue lisää > 5

Opetushallitus halusi parhaat tekijät ja palvelukeskeisen arkkitehtuurin Opetushallituksen jättihankkeessa Suomeen synnytetään ennennäkemättömän laaja sähköinen sivistyskeskus, jossa on kaikki koulutuksesta, urapoluista, ammattiin hakeutumisesta. Oppijan verkkopalvelut -kokonaisuus myös toteutetaan julkishallinnossa täy-

Gofore Julkaisija Gofore Oy Toimitus ja taitto Viestintätoimisto Tammisto Knuutila Tammisto Oy Paino Hämeen Kirjapaino Oy, joulukuu 2012 Osoitelähde Gofore Oy:n asiakasrekisteri.


sisältö

Kohulööppien sijaan kehuotsikoita Julkisen sektorin tietojärjestelmähankkeet ovat pulpunneet kohulööppejä: tehottomuutta ja tuh­lausta. Työsuojeluhallinnon valvontatietojärjestelmähanke on tässä joukossa outo uutinen. Sen tähän mennessä valmistuneet osat ovat tuottavuudessaan tutkitusti julkishallinnon kärkihankkeet.

Lue lisää > 11 sin uudella mallilla: Opetushallitus tekee sen itse ja ostaa käyttöönsä tarvittavat IT-asiantuntijat, yhteensä 150 henkilötyövuotta huippuasiantuntemusta.

Lue lisää > 6

Kokonaisarkkitehtuurin pioneeri tunnustelee uutta suuntaa Puolustusvoimat on kehittänyt kokonaisarkkitehtuuriin perustuvaa ohjausta Suomessa julkis­hallinnon edelläkävijänä. Systemaattinen työ jatkuu ja siihen haetaan nyt myös uutta painotusta.

Osuma.fi tuo uusia ominaisuuksia liveksi vaikka joka päivä Lue lisää > 16 9.28

Henkilöstöltä 9,28 Yleisarvosana 9,28 ja pisteet kaikilla henkilöjohtamisen osaalueilla merkittävästi paremmat kuin vertailuryhmässä. Siinä ­Goforen tuoreimman henkilöstötutkimuksen tulos tiivistettynä.

Lue lisää > 18

Mesenaatti yleisön pyynnöstä ”Mitä, eikö nämä jääkään tänne? Pidetään nyt ainakin tuo. Ja tuo…”

Lue lisää > 18

Lue lisää > 14

Gofore on Hansel-toimittaja

Kuva Ari Ijäs

11

Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy on valinnut Goforen teknisen ITkonsultoinnin puitesopimustoimittajaksi arkkitehtuuri- ja määrittelypalveluihin ja sovelluskehitykseen. Goforella on pitkä ja monipuolinen kokemus korkeatasoisten IT-järjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta julkiselle sektorille. Sopimus Hansel Oy:n kanssa tekee Goforen palveluiden hankinnan valtionhallinnon alaisille organisaatioille helpommaksi.

G o f o r e

3


Liikennevirasto luottaa laajasti Goforen asiantuntemukseen Suomessa siirrytään tie-, rata- ja meriliikenteen hallinnassa vuoteen 2017 mennessä uuteen aikakauteen. Gofore on yksi kolmesta puitesopimustoimittajasta, jotka Liikennevirasto on valinnut kumppaneikseen tukemaan ja ohjaamaan mittavaa Liikenteen ohjauksen uudistushanketta. Liikennevirasto käyttää valittujen puitetoimittajien asiantuntemusta hankkeen IT-hankintojen määrittelyyn, kehittämiseen ja jatkokehittämiseen sekä IT-ympäristön ylläpidon kehittämiseen ja laadun- ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Puitetoimittajuudesta kilpaili kaikkiaan 25 tarjousta. Gofore toimii myös Liikenneviraston kokonaisarkkitehtuurityön

asiantuntijakumppanina vuoden 2013 loppuun. Goforen tarjoamat tukipalvelut ohjaavat kokonaisarkkitehtuurinäkökulmasta useimpia merkittäviä Liikenneviraston IT-hankkeita. Gofore on yksi harvoista Hansel-toimittajista, jotka pystyvät tarjoamaan vaaditulla tavalla kokonaisarkkitehtuurimallin kehittämistä sekä sen soveltamisen tukea IT-hankkeille. Gofore kehittää Liikennevirastolle niin ikään uuden sähköisen Merikarttojen muutosten hallintajärjestelmän. Selainkäyttöinen järjestelmä tehostaa merikartta-aineiston muutosten analysointia, hallintaa ja käsittelyn seurantaa.•

OODI Goforelle CSC – Tieteen tietotekniikan keskus on valinnut Goforen yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmän Oodin selainpohjaisten osioiden (WebOodi) kehittäjäksi ja ylläpitäjäksi. Kolmivuotiseen sopimukseen sisältyy myös uusia osioita ja palveluja. OODI on käytössä kymmenessä Suomen yliopistossa ja sen käyttäjinä on yli 100 000 opiskelijaa ja yliopistojen henkilökunnan jäsentä. Järjestelmän tehtävänä on helpottaa opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan työtä kaikissa opintojen suunnitteluun, järjestämiseen ja rekisteröintiin liittyvissä vaiheissa. Hankinnalla turvataan eri ikäisistä osista koostuvan järjestelmän luotettava ja pitkäjänteinen ylläpito ja kehittäminen. Gofore valittiin Opintohallinnon IT-konsultointipalveluiden puitesopimustoimittajaksi keväällä 2012. Yrityksellä on vahva kokemus korkeakouluhallinnon järjestelmien kehittäjänä ja toteuttajana.•

4

G o f o r e

Fonecta.fi pilvestä Pilvi-infrastruktuurin monipuolinen hyödyntäminen on ollut johtoajatuksena Fonectan historian suurimmassa online-palveluprojektissa, jossa Fonecta.fi ja Eniro.fi yhdistettiin uudeksi Fonecta.fi-hakupalveluksi. Uusi Fonecta.fi rakennettiin kokonaan uudestaan Amazonin pilvi-infrastruktuurin päälle. Pilvipalvelut ovat tuoneet sekä tekijöille että käyttäjille runsaasti uusi mahdollisuuksia jatkuvasta tuotantoonviennistä nopeaan horisontaaliseen ja vertikaaliseen skaalaukseen.

Uudet palvelut www.fonecta.fi ja m.fonecta.fi voidaan päivittää katkottomasti uusiin versioihin ilman manuaalisia työvaiheita. Infrastruktuurin automatisointityökalu Chef sekä Amazonin palveluiden rajapinnat mahdollistavat automatisoidun päivitysprosessin, joka voidaan käynnistää jatkuvan integraation palvelimilta. Gofore on ollut mukana uudistuksessa toteuttamassa jatkuvaa integraatiota j­a tuotantoonvientiä sekä ­Fonecta.fi-palveluita.•


Tukesin VAROrekisteri uudistui Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on uudistanut vaurio- ja onnettomuusrekisterinsä (VARO). Goforen toimittama uusi järjestelmä korvaa 1990-luvulla tehdyn järjestelmän, joka monilta osin vanhentuneena aiheutti runsaasti ylimääräistä työtä rekisterin ylläpitäjille. VARO-rekisteriin kirjataan kaikki Tukesille tulevat sähkö- ja kemikaalionnettomuudet. Tapauksia on vuosittain noin tuhat. Uusi järjestelmä tehostaa rekisterin ylläpitoa ja käyttöä merkittävästi ja vapauttaa henkilöstön aikaa muihin tehtäviin. Uudistunut VARO-rekisteriratkaisu on rakennettu .NET-teknologioilla ja se otettiin käyttöön marraskuussa. Gofore vastaa myös järjestelmän ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Tukes valitsi Goforen järjestelmäuudistuksensa toteuttajaksi Hansel-puitesopimustoimittajien kilpailutuksen kautta.•

Kartturi ohjaa hallitusti kohti kokonaisarkkitehtuuria Moni julkishallinnon organisaatio on ehtinyt kokonaisarkkitehtuurihankkeissaan tarpeeksi pitkälle huomatakseen, että urakassa taidetaan tarvita apua. – Vaivatonta matkaa kokonaisarkkitehtuurihankkeissa ei ole, mutta hallittu ja systemaattinen reitti kyllä on. Sille pääsee yhteistyössä Goforen kanssa, sanoo vanhempi palveluarkkitehti, IT-johdon asiantuntijapalvelut -liiketoiminnasta vastaava Mikael Nylund Goforesta. Gofore on tehnyt kokonaisarkkitehtuurityötä yli 30 julkishallinnon organisaation kanssa, vuodesta 2011 Hansel-puitesopimustoimittajana. Jatkuvan arkkitehtuurityön tueksi Gofore on kehittänyt Kartturipalvelukokonaisuuden. Se sisältää kokonaisarkkitehtuurimenetelmän, asiantuntijapalvelut sekä koeteltuja hyviä käytäntöjä ja benchmark-tietoa. Menetelmän rinnalla käytössä ovat ajanmukaiset ohjelmistotyökalut. Kartturi-kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on yhteensopiva julkishallinnon JHS 179 -suosituksen kanssa.

– Kartturissa kokonaisarkkitehtuurikehys on kuvattu JHSsuositusta ymmärrettävämmin ja loogisemmin, ja se helpottaa selvästi menetelmän käyttöä, Nylund kertoo. Arkkitehtuurityössä tarve asiantuntija-apuun vaihtelee, kun meneillään voi olla erilaisia projekteja eri tahtiin. Resurssiratkaisu tähän on Goforen asiantuntijapankki. Sieltä asiakas saa käyttöönsä kokeneet palveluarkkitehdit ja maksaa vain käytön mukaan sen sijaan, että palkkaisi tekijöitä omaan organisaatioon. Arkkitehtuurityö on jatkuvaa toimintaa ja osa organisaation päätöksentekojärjestelmiä. – Arkkitehtuurin tavoitetila on periaatteessa hyvin helppo kuvata, mutta on osattava myös toimet, joilla tavoitteisiin edetään. Tässä kiteytyy tärkeä osa Goforen kokonaisarkkitehtuuriosaamista. Kanssamme organisaatio pääsee johdonmukaisesti eteenpäin. Kartturi-menetelmäopas on työn alla ja julkaistaan kirjana keväällä 2013.•

Arkkitehtuuritukea sairaanhoitopiireille Varsinais-Suomen (VSSHP) ja Satakunnan (SATSHP) sairaanhoitopiirien ICT:stä ja sen kehittämisestä vastaava Medbit Oy on käynnistämässä sairaanhoitopiirien toimeksiannosta arkkitehtuurin hallinnan jatkuvaa toimintoa. Tavoitteena on systematisoida sairaanhoitopiirien ICT-ympäristön kehittämistä ja tuoda se kokonaisarkkitehtuurin avulla paremmin toiminnan kehittämistä tukevaksi. Gofore on tukenut asiakasta arkkitehtuurin hallintamallin kehittämisessä ja käyttöönotossa sekä arkkitehtuurikuvausten tekemisessä. Goforen erityisvahvuuksia hankkeessa ovat kokonaisarkkitehtuurin ja tietohallinnon johtamisjärjestelmien hallinta.•

Gofore TEM:n rakennerahastotoiminnan arkkitehtina Työ- ja elinkeinoministeriö valmistautuu EU:n rakennerahastojen ­tulevaan ohjelmakauteen 2014-2020 muun muassa rakennerahasto­ toiminnan tietojärjestelmiä kehittämällä. Kehitystyön perustana on ­Goforen syksyllä 2012 laatima kohdearkkitehtuuri, johon on kuvattu rakennerahastotoiminta kokonaisuudessaan kokonaisarkkitehtuurimenetelmää hyödyntäen. Kohdearkkitehtuuri tukee käynnistyvää laajaa tietojärjestelmien kehittämistyötä kuvaamalla ylätason tavoitetilan eri näkökulmista. Tietojärjestelmäprojektin aikana jatkuva kohdearkkitehtuurityö toimii hankeohjauksen työkaluna ohjaten tietojärjestelmien toteutusta, toimien osana laadunvarmistusta ja varmistaen kokonaiskuvan huomioimisen.•

G o f o r e

5


Opetushallitus halusi parhaat tekijät ja palvelukeskeisen arkkitehtuurin Opetushallituksen jättihankkeessa Suomeen synnytetään ennen­näkemättömän laaja sähköinen sivistyskeskus, jossa on kaikki koulutuksesta, urapoluista ja ammattiin hakeutumisesta. Oppijan verkkopalvelut -kokonaisuus myös toteutetaan julkishallinnossa täysin uudella mallilla: Opetushallitus tekee sen itse ja ­ostaa käyttöönsä tarvittavat IT-asiantuntijat, yhteensä 150 henkilötyövuotta huippuasiantuntemusta. Teksti Aila Välikoski • Kuvat Rami Lappalainen

-E

mme halunneet perinteistä mallia, jossa ostamme valmiin kokonaisuuden. Meitä kiinnostavat vain toimittajien parhaat resurssit ja ne löysimme johdonmukaisella kilpailutuksella. Ensin kilpailutimme ohjelmistotuotannon ohjauksesta vastaavat kompetenssit,

6

G o f o r e

ne jotka varmasti pystyvät ohjaamaan kehittämistä. Heidän kanssaan valmistelimme jatkon, kertoo Opetushallituksen tietohallintojohtaja, Oppijan hankejohtaja Antti Ylä-Jarkko. Oppijan sähköiset palvelut toteutetaan palvelukeskeisen arkkitehtuurin (SOA, Service Oriented Architecture) pohjalta. Työ perustuu avoimiin rajapintoihin ja kokonaisarkkiteh-


Uutta kohti. Opetushallituksen tietohallintojohtajan Antti Ylä-Jarkon johdolla Suomeen synnytetään sähköinen sivistyskeskus, joka siirtää koulutusalan lukuisat päällekkäiset palvelut ja tietojärjestelmät historiaan.

G o f o r e

7


KEHITYSVOIMAA. Oppijan sähköisiä palveluja työstää nyt Opetushallituksen tiloissa viitisenkymmentä IT-asiantuntijaa. Monitoimittajamalli ruokkii koko tekijäjoukon kehitysvoimaa. Goforen scrumtiimissä työskentelee kahdeksan kehittäjää ja ohjelmoijaa sekä toinen hankkeen pääarkkitehdeista. Kuvissa vasemmalta goforelaiset Eetu Blomqvist, Mikko Majapuro, Kari Kammonen ja Tapio Jaakkola, seuraavalla sivulla Eetu Blomqvist ja Kalle Wuoti.

Yksi luukku sivistykseen Oppijan verkkopalvelut on sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus koulutukseen hakeutujille, opiskelijoille, oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille. Opetushallitus rakentaa palveluportaalin 2012–2014 ja vastaa palveluun tulevan koulutustiedon sekä opiskeluun hakeutumiseen ja valintoihin liittyvien sähköisten palvelujen tuottamisesta.

Oppijan palvelut (OM)

Päällekkäiset koulutuspalvelut, haku- ja valinta-

Osallistumisympäristö (OM)

järjestelmät ja tietovarannot jäävät historiaan. Keväällä 2014 kansalaisille on tarjolla kattavasti amEtäpalvelut (VM)

matinvalintaa, opiskelua ja siihen hakeutumista, oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluja yhdestä palveluportaalista.

Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelut (YM)

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu (VM)

SADe-ohjelman hankkeet

Verkkopalveluhanke varmistaa koulutuspalvelujen ja niiden taustalla olevien tietojärjestelmien yhteensopivuuden. Hanke on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa

Työnantajan palvelut (TEM)

8

G o f o r e

Yrityksen perustajan palvelut (TEM)

Sosiaali- ja terveysalan palvelut (STM)

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe).•


OPH:n SOA-työstä tuuri- ja toimintalähtöiseen kehittämiseen. Työssä hyödynnetään Goforen vahvaa arkkitehtuuriosaamista sekä sen valmiita toimintatapoja ja ohjeistuksia palvelukeskeisten järjestelmäkokonaisuuksien kokonaisarkkitehtuurilähtöiseen kehittämiseen. Näin vastataan keskeiseen kysymykseen: miten organisaation kokonaisarkkitehtuurityö kytkeytyy konkreettisesti hankkeisiin ja näiden hallintaan. Goforen malli mahdollistaa JHSsuosituksiin pohjaavan kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen hankkeiden kautta ja tuo toimintalähtöisen mallin palvelukeskeiseen hankekehitykseen. Gofore on toiminut asiantuntijana muun muassa uuden palvelun perustana olevien käsitteistön, tietomallien, prosessien, käyttötapausten ja palvelujen määrittelyssä. Sen ohjelmoiva

scr um­t iimi t yöstuspaikan jomuut pääsevät hyötää palvelua. Koko ko kymppiluohankkeessa työskentymään tietohallinto­ kalla, lukioissa, telee yhteensä noin ammatillisissa lain mukaisesti. 50 eri IT-osa-alueioppilaitoksissa, den asiantuntijaa. oppisopimuk− Työssä on tullut esiin Goforen sessa, työpajassa tai muulla tavoin. vahva palvelukeskeisen arkkitehtuuUusia palveluja työstävät nyt Operin osaaminen, ja meillä on siihen hytushallituksen tiloissa kolmekymmentä vä luottamus, Antti Ylä-Jarkko toteaa. IT-yritysten ja parikymmentä Opetushallituksen asiantuntijaa. Tekeillä on kunnianhimoinen koMonitoimittajamalli konaisuus, ja vauhti on ollut alusta asgeneroi kehitysvoimaa ti kova. Ohjelmistokehityksen edistyEnsimmäinen konkreettinen etappi on mistä arvioidaan 2−3 viikon välein. syyskuussa 2013. Silloin Suomessa oteScrummasterit analysoivat tiimien aitaan käyttöön uusi toisen asteen koukaansaannokset ja heidän scrummaslutusta palveleva sähköinen hakukokoterinsa kokonaisuuden. Henkilötasolnaisuus. Oppijan verkkopalvelut pala nähdään sekin, montako riviä koonee osaltaan toimeksi yhden hallitukdia on päivässä syntynyt. sen kärkihankkeista, nuorten yhteis− Monitoimittajamalli toimii ja kuntatakuun. Se takaa ja jakaa jokaiyritysten asiantuntijat työskentelevät selle peruskoulun päättäneelle koulu-

G o f o r e

9


hyvin yhteen. Toimittajarajat eivät näy meille mitenkään. Päinvastoin, kahden viikon sprintit tuntuvat ruokkivan yhteistä kehitysvoimaa, Ylä-Jarkko sanoo. Hänen mukaansa kiistatonta etua tuo se, että hanketta työstävät asiantuntijat työskentelevät samoissa tiloissa ja työkieli on suomi. − Tämä hanke tehdään kokonaan suomalaisella työvoimalla ja avoimella lähdekoodilla. Se pitäisi julkishallinnon hankinnoissa ja kilpailutuksissa nostaa enemmänkin esiin. Käytämme veronmaksajien varoja, ja kun palkkaamme suomalaisia tekijöitä, saatamme rahat kiertoon Suomessa.

Tulokset hyödyksi myös muille Opetushallituksen teknologiavalinnat ovat modernit. Käytössä ovat esimerkiksi avoimen lähdekoodin palveluväyläratkaisu ServiceMix, käyttöliit-

huonosti toistensa tekemisiä. Tyypillistä tymäkerroksessa Liferay ja lisäpalveluIT-hankkeissa on ollut, että eri puolilla na ­Java-kehys Vaadin www-sovellusten on tehty aina alusta asti itse. tekoon. − Meidän SOA-työstämme muut − Olisi ollut helpompi rakentaa pepääsevät hyötymään tietohallintolain rinteisille teknologioille, mutta halumukaisesti. simme avoimeen lähdekoodiin pohOppijan palvelut viedään yhteenjaavan kokonaisuuden, jossa niin koodi toimivuus.fi-sivustolle. Tämä julkikuin synnytettävät palvelutkin ovat jatsen hallinnon yhteentoimivuutta ediskossa myös muiden hyödynnettävissä, tävä tietopankki jakaa IT-hankkeiden Antti Ylä-Jarkko toteaa. suunnittelutietoa ja jo Onko Opetehtyjä rakenneosia. tushallitus koHankekokonaisuuden konaisarkkiteh– Työssä on tullut lähdekoodi on avointuurityöllään ja esiin Goforen vahva ta, ja sen etenemistä SOA-ratkaisuilvoi näin seurata aivan laan yksi julkispalvelukeskeisen kooditasolta asti. l hallinnon edelläkävijöistä? Eharkkitehtuurin kä − ja todennäköisesti. Ylä-Jarosaaminen, ja meillä kon mukaan julon siihen hyvä kissektorin toimijat tuntevat luottamus, Antti

Ylä-Jarkko toteaa.

1 0

G o f o r e

Taa s

Järjes

telmi


e e l e i p i

nk

e

Yli han puo kke let s ista uur epä ista onn ITostam isen istuu taulussa

V nie altio li n e 9m p ilj äonn oo is na tu a e nu ur t it oa -h a

Järjes

telmi

n e m s a

en

Ta

ei e k n a IT-h

ssie a y taäikm

py

ätön

vaike u

ktin e j o r p T I n tuva u a j a n i i m l e Miljoonia Kankkulan kaivoon ng

s

o o k t a t s i n n tu

Työsuojeluhallinnon

tietojärjestelmäprojektista

kohulööppien sijaan kehuotsikoita Julkisen sektorin tietojärjestelmähankkeet ovat pulpunneet kohulööppejä: tehottomuutta ja tuhlausta. Työsuojeluhallinnon valvontatietojärjestelmähanke on tässä joukossa outo uutinen. Projekti onnistui erinomaisesti. Sen tähän mennessä valmistuneet osat ovat tuottavuudessaan tutkitusti julkishallinnon kärkihankkeet.

sm

Teksti Aila Välikoski • Kuva Ari Ijäs

eni

a

s s u l u a kat i a y s y

anke h t i t styny ksajalle ä h ienTo-ha ö I stamise … myi veronma n siet makso ä

p nke ei

pie

lee

T

yösuojeluhallinnon uuden, avoimiin rajapintoihin ja palvelukeskeiseen arkkitehtuurin perustuvan valvontatietojärjestelmän on toimittanut Gofore. Järjestelmän kaksi ensimmäistä osaa ovat käytössä, ja näistä projekteista on toimintopistemittausmenetelmän eli Fisma 1.1 -standardin mukaiset tuottavuus- ja tehokkuustiedot. Niiden mukaan projektit ovat tuottavuudeltaan kaksi parasta joukossa, jossa vertailtiin 107 julkishallinnon järjestelmäprojektia. − Saimme siis toimivan tietojärjestelmän kohtuullisilla kustannuksilla ja nopealla aikataululla. Kun tuottavuusluvut toimintopistemittauksessa ovat korkeita, toimittajan työ on ollut laadukasta, perustelee ylitarkastaja Teija Inkilä sosiaali- ja

mätö

n vaik eus

G o f o r e

1 1


Valtimo-hankkeen hankepäällikkö, ylitarkastaja Teija Inkilä (oik.) ja projektiassistentti Johanna Grönroos ovat tyytyväisiä. Työsuojeluhallinnon uusi valvontatietojärjestelmä on valmistunut nopeasti ja kohtuukustannuksin.

terveysministeriöstä. Valvontatietojärjestelmä syntyy Valtimohankkeessa, jonka hankepäällikkönä Inkilä toimii. Hänen mukaansa valvontatietojärjestelmä sovittaa hyvin yhteen viranomaisten ja toimivan tietojärjestelmän vaatimukset. Tämä ei välttämättä ole yksinkertaista. Viranomaistyöhön

liittyy paljon arvoja, kuten esimerkiksi oikeusturvan tai tasaveroisen kohtelun vaatimukset, jotka tietojärjestelmään vietynä johtavat helposti mutkikkuuksiin.

Paljonko ojaa valmistui? Työsuojeluhallinto käytti toimintopistekohtaista hintaa läh-

tökohtana uutta valvontatietojärjestelmää kilpailutettaessa. Hankintalain kanssa menetelmä toimii Teija Inkilän mukaan hyvin. Mittausmenetelmää voi havainnollistaa yksinkertaistavalla esimerkillä. − Jos sitä sovellettaisiin ojan­kaivuuseen, olisimme kiin-

nostuneita siitä, paljonko ojaa on saatu valmiiksi, emme siitä, kauanko on kaivettu. Toimintopisteiden perusteella työn etenemistä seurattiin kuuden viikon välein. Näillä mittaustuloksilla projektin etenemistä todennettiin myös työsuojeluhallinnon johdolle. Pisteiden karttuessa edistymi-

”Kun tuottavuusluvut ovat korkeita, toimittajan työ on ollut laadukasta.” 1500e/FP

Toimintopistemittausmenetelmän eli Fisma 1.1 -standardin avulla tehdyssä tuottavuusvertailussa parhaiksi osoittautuivat kaksi Goforen sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluhallinnolle toteuttamaa Vera-projektia. Vertailujoukkona oli 107 julkishallinnon järjestelmäprojektia, jotka kaikki kuuluvat julkisen sektorin IT-hankintojen parhaaseen neljännekseen.

Hidas & kallis

3 4

1000e/FP

5 6

3

Hidas & edullinen 50 FP/Month

4

5

6 1

2

Nopea & edullinen 100 FP/Month

STM/Vera/RTK STM/Vera/VTM OM/uVAT/PUEH OM/uVAT/ÄO OM/uVAT/PP OM/SOAP

FP=toimintopiste Lähde: Pekka Forselius, 4SUM Partners Oy, 2012

500e/FP

0

G o f o r e

1 2

0

1 2

Nopea & kallis

150 FP/Month


goforen teesit it-hankkeen onnistumiseen

1 2 nen konkretisoitui vertailutietona olevaan alkuperäiseen pistemäärään. Myös tietojärjestelmän lopullinen laajuus todennettiin toimintopisteistä. Teija Inkilän mukaan toimivat mittarit ovat projektin selkäranka, kun organisaatio ainutkertaisesti kerran parissakymmenessä vuodessa tekee ison tietojärjestelmän. Ei voida olettaa, että esimerkiksi johdon IT-osaaminen olisi hyvin syvällistä, ja siksi tarvitaan ohjaustyökaluja. − Tietojärjestelmän tekeminen on äärimmäisen luovaa työtä, joka voi viedä mennessään. Yhtäkkiä huomataan, että on tehty paljon, mutta väärään suuntaan. Mittaaminen auttaa navigoimaan ja pysymään raameissa projektin sisällä.

Projekti onnistui, tehostuuko toiminta?

linen tavoite on nostaa tuottavuutta. Päällekkäinen työ vähenee, kun esimerkiksi tiedot työsuojelutarkastuksista tallennetaan yhteen paikkaan ja yhteen kertaan ja samalla syntyy tarvittava tarkastuskertomus sekä keskitetysti tietoa tilastointiin ja valvonnan suuntaamiseen. Tähtäimessä on niin ikään asiakasja työtyytyväisyyden parantaminen. Toteutuvatko toiminnalliset tavoitteet? Saatiinko tehokkuutta ja taloudellisuutta? Tämä mitataan, kun koko järjestelmä on ollut pari vuotta käytössä. Mittarit tämän todentamiseksi ovat mietittynä. − Jos järjestelmäprojektit tuntuvat aina onnistuvan, mittauskäytännöt saattavat tuntua turhilta ja byrokraattisilta. Meille ne ovat jo osoittautuneet hyödyllisiksi, Teija Inkilä kiteyttää. l

3 4

Toimintalähtöisyys • Muista, että tietojärjestelmä hankkeella haetaan aina muutosta, esim. organisaation tuottavuuden nostamista • Tee kokonaisarkkitehtuuri työsi riittävän pitkälle ennen yksittäisiä kehitysprojekteja • Aseta mitattavat toiminnan kehittämisen tavoitteet ja pidä niistä kiinni.

Hankintamalli • Varmista läpinäkyvä hankintaprosessi • Kokonaistoimitus vai asiantuntijaresursseja – mieti, kykeneekö organisaatiosi johtamaan vaativaa ohjelmistokehitysprojektia • Pilko iso hanke järkevän kokoisiksi osaprojekteiksi.

Ketterä kehittäminen • Kehitä pienissä paloissa, iteratiivisesti • Varmista nopea reagointi- kyky muutostilanteissa • Tehokkaat projektikäytännöt, ei hallinnollista kuormaa.

Avoimuus • Valitse riippumaton toimittaja • Toimittajan ja tilaajan välinen avoin kommunikaatio ja toimintatavat • Palvelukeskeinen arkki tehtuurimalli (SOA) mahdollistaa järjestelmien yhteentoimivuuden • Hyödynnä avoimen lähde koodin teknologiaa silloin kun se on turvallista.

Työsuojeluhallinnon valvontatietojärjestelmän iso toiminnal-

G o f o r e

1 3


Kokonaisarkkitehtuurin pioneeri tunnustelee uutta suuntaa

Puolustusvoimat on kehittänyt kokonaisarkkitehtuuriin perustuvaa ohjausta Suomessa julkishallinnon edelläkävijänä. – Systemaattinen työ jatkuu ja siihen haetaan nyt myös uutta painotusta, puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen pääarkkitehti Teemu Metsola linjaa. – Arkkitehtuurityöllä tuetaan sitä, että puolustusvoimien ammattilaiset voivat mahdollisimman tehokkaasti keskittyä ydintehtäviinsä sotilaina, sanoo johtamisjärjestelmäkeskuksen pääarkkitehti Teemu Metsola.

1 4

G o f o r e

Teksti Aila Välikoski • Kuvat Aila Välikoski ja Puolustusvoimat

S

uomen puolustusjärjestelmä on laaja kokonaisuus. Sen hallinnassa tasapainotellaan koko ajan rauhanajan hallintoyksikköroolin ja sodanajan toiminta-

kyvykkyyden välillä. Vastaavaa ei tehdä missään muussa organisaatiossa. Systemaattisella, vuosikymmenen jatkuneella kokonaisarkkitehtuurityöllä puolustusvoimissa on syvennet-


Gofore puolustusvoimien ICT-kumppaniksi Puolustusvoimat on valinnut Gofore Oy:n arkkitehtuuriosaamiskeskuksensa tukipalvelujen toimittajaksi. Gofore vastaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa QPR Software Oyj:n ja Silver Planet Oy:n kanssa puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurin, hankkeiden arkkitehtuurin ja arkkitehtuurin julkaisun tukipalveluista. Puolustusvoimien mukaan Goforen valinnassa painoivat erityisesti yhtiön

ty ymmärrystä siitä, mistä elementeistä sen ICT-toiminnot koostuvat. On myös arvioitu ja valittu ydintoiminnoille kriittiset ICT-elementit sekä mahdollisesti julkishallinnon yhteisinä ratkaisuina tai puhtaasti ulkoisilta kumppaneilta tehtävät palveluhankinnat. Tältä perustalta arkkitehtuurityön suun­taviivoja pohditaan nyt eteenpäin. Vastausta haetaan esimerkiksi siihen, miksi ja missä roolissa puolustusvoimien arkkitehtuurityötä jatkossa tehdään ja millaisin resurssein. Todennäköisesti tulossa on muutoksia referenssi- ja kohdearkkitehtuurirakenteissa. Konkreettinen tavoite on tehdä sotilaiden elämästä entistä helpompaa. − Puolustusvoimien ammattilaisten on voitava keskittyä niihin ydintehtäviin, jotka he sotilaina parhaiten osaavat ja joiden vuoksi he ovat sotilasuralle lähteneet. Heidän ei pidä joutua pohtimaan arkkitehtuuria menetelmänä, vaan

he antavat arkkitehtuurille substanssisisältöjä. Menetelmäammattilaisten on puolestaan huolehdittava, että sotilaiden näkemykset tavoitteista tai nykytilasta hallitaan eheällä menetelmäkokonaisuudella. Tämä edellyttää sotilaiden ja menetelmäihmisten jatkuvaa vuoropuhelua – ei menetelmistä, vaan sisällöistä, pääarkkitehti Metsola linjaa.

Kohti arkkitehtuurityön uutta lisäarvoa Arkkitehtuurityöstä puolustusvoimissa vastaa johtamisjärjestelmäpääarkkitehti, ja toiminta on organisoitu arkkitehtuuriosaamiskeskukseen. − Jatkossa etsimme entistä enemmän toiminnan ja tekniikan yhteensovitusta. Emme halua tehdä arkkitehtuurityötä vain siksi, että tietohallintolaki niin edellyttää. Toki olemme tukemassa ja edistämässä julkishallinnon arkkitehtuurilinjausta, mutta nykyvaiheessamme meidän on etsittävä arkki-

monipuolinen osaaminen ja kokemus julkisen ja yksityisen sektorin kokonaisarkkitehtuureista, alan ohjelmistoista ja liiketoimintaa tukevista menetelmistä. Puolustusvoimien ja Goforen yhteistyösopimus koskee vuosia 2012–2014 ja siihen sisältyy optio kahdesta lisävuodesta.•

tehtuurityöstä uutta lisäarvoa sovittamalla yhteen puolustusvoimien ydintoimintaa ja sitä tukevaa teknologiaa, Teemu Metsola sanoo. − Työn tarkoitus ei löydy niin, että tietohallinnon näkökulmasta puskemme eteenpäin arkkitehtuuria menetelmänä. Eri menetelmiä kuten arkkitehtuurityötä, konseptien laadintaa, prosessimäärittelyä, vaatimustenhallintaa ja auditointeja on vedettävä nykyistä voimakkaammin yhteen kokonaisuudeksi. Sotilaallisen suorituskyvyn elinkaaren eri vaiheissa niitä käytetään toisiinsa liittyvinä ja toisiaan täydentävinä. Millään yksittäisellä menetelmällä ei voida hallita yksittäisenkään kyvyn koko elinkaarta. Metsola havainnollistaa sa­nomaansa kuvauksella uuden, tavoiteltavan suorituskyvyn elinkaaren alkuvaiheista: Tarve uudelle suorituskyvylle syntyy osana puolustusjärjestelmän kyvykkyyksien konseptointia. Konseptissa tunnistet-

tava kyvykkyys päätetään ratkaista tietoteknisellä järjestelmällä, jonka ymmärtämistä tuetaan toiminnallisilla arkkitehtuurikuvauksilla. Syntyvä ymmärrys mahdollistaa järjestelmän eli tarpeen tyydyttävän ratkaisun määrittelemisen vaatimustenhallinnan avulla. Ratkaisun määrittelyssä hyödynnetään puolustusvoimien prosessikuvauksia ja toisaalta vaikutetaan niiden jatkokehittämiseen. Järjestelmän liityntöjä muuhun kokonaisuuteen jäsennetään arkkitehtuuriku­ vauksilla. − Esimerkki yksinkertaistaa vaatimuksen menetelmäkokonaisuuden yhdenmukaistamisesta. Arkkitehtuurimenetelmää on hyödynnettävä niissä elinjakson vaiheissa, joissa se on parhaimmillaan. Yritysarkkitehtuuriksi voidaan kutsua esimerkin kokonaisuutta, mutta vain osa siitä on tuotettu perinteisinä arkkitehtuurikuvauksina. l

G o f o r e

1 5


”Uusia ominaisuuksia liveksi vaikka joka päivä” Hyvä kello kauas kuuluu, ja sosiaalisessa mediassa vielä kauemmas. Suosittelu­ markkinointi – WOM eli word of mouth – on tullut osaksi markkinointimixejä, ja käyttäjien kokemuksia välittävillä verkkopalveluilla on miljoonittain käyttäjiä maailmalla. Suomessa ihmisten ajasta ja huomiosta kilpailevat muun muassa amerikkalaissyntyinen Yelp ja ­Fonectan omistama Osuma.fi.

O

suma.fi avautui yleisölle tammikuussa 2012, ja jo saman vuoden syksynä sillä oli yli 45 000 riippumattomien kuluttajien kirjoittamaa ar­viota eri toimialoilta. Palvelulla on mainostuloihin ja kaupallisiin kampanjoihin perustuvat liiketoiminnalliset tavoitteet, mutta mukana on myös aatetta. – Palvelukulttuuri on Suomessa ohut, eivätkä yritykset yleisesti ottaen seuraa asiakkaidensa tyytyväisyyttä ­järjestelmällisesti, jos ollenkaan. ­

– Osuma.fissä yritykset, jotka saavat käyttäjiltä hyviä arvioita, nousevat listoilla korkeammalle ja osuvat siten paremmin niiden silmiin, jotka hakevat kauttamme vaikkapa kahvilaa, autokorjaamoa, putiikkia tai parturia. Heikompia ar­vioita saaneet toivottavasti skarppaavat toimintaansa, sanoo Osuma.fin isäntä, Fonectan palvelupäällikkö ­Matias ­Vakkilainen. Vakkilainen toteaa, että arvioiden kirjoittajat ovat palvelun sydän ja sielu, ja heidän ja muiden käyttäjien kehitys-

Seurakunnat tehostavat Tampereen seurakuntayhtymä kehittää seurakuntien tietohallintoa kokonaisarkkitehtuurimenetelmän avulla yhdessä Goforen kanssa. Tavoitteena on välttää päällekkäisyydet, varmistaa ratkaisujen yhteensopivuus ja kehittää toimintaa parhaiten hyödyttävät ICT-ratkaisut. Kokonaisarkkitehtuurityö käynnistyi elokuussa 2011 pilottiprojektilla. Sen pohjalta jatkettiin toiminnanohjauksen kohdearkkitehtuurityöllä, joka valmistui lokakuussa 2012.•

Gofore apuna kilpailutuksen valmistelussa Pirkanmaan ELY-keskus valitsi Goforen asiantuntijakumppanikseen valmistellessaan kilpailutusta yksityistieavustusten hallinnan järjestelmän kokonaisuudistukselle. Gofore määrittelee järjestelmän toiminnalliset ja muut vaatimukset toteutuksen kilpailutusta varten. Yrityksen kokemus

1 6

G o f o r e

kehittämisen elinkaaren alkuvaiheen tehtävistä vähentää järjestelmätoteutuksen kilpailutukseen liittyviä riskejä ja ohjaa laadukkaaseen lopputulokseen. Gofore valikoitui tehtävään Hansel-sopimustoimittajien kilpailutuksen perusteella.•

ehdotukset otetaan aina tosissaan. – Uusia ominaisuuksia voidaan tuoda liveksi vaikka joka päivä. Aktiiviset netinkäyttäjät ovat kärsimättömiä, joten olemme nopeita liikkeissämme. – Oma analytiikka antaa sekin kaiken aikaa impulsseja pieniin ja joskus isompiinkin parannuksiin. Myös moni alun perinkin palveluun aiottu mutta ei niin kriittinen ominaisuus odottaa toteuttamistaan. Aluksi päivityksiä tehtiin käytännössä kerran viikossa, myöhemmin tiivistimme nykyiseen muutaman

Kela.fi-palvelun käyttö helpommaksi ja mobiiliksi Kansaneläkelaitos parantaa sähköisten palveluidensa käytettävyyttä yhteistyössä Goforen kanssa. – Uudistuneen kela.fi-palvelun käyttöliittymä on helppokäyttöisempi ja myös selaaminen mobiililaitteilla sujuvoituu, kertoo kehittämispäällikkö Marika Leed Kelasta. Kela.fi-palvelun asiakkaita ovat kaikki Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat ihmiset, joten helppokäyttöisyyteen kohdistuu erityisen kovat vaatimukset. Uudistus toteutetaan Liferay-alustalle syksyn 2012 aikana. Kelan ja Goforen yhteistyö kattaa palvelun teknisen toteutuksen sekä toimituksen jälkeisen jatkokehityksen ja tukipalvelut. Gofore Oy valikoitui uudistuksen toimittajaksi Hanselin teknisen IT-konsultoinnin puitesopimuksen kautta.•


§

Rikosseuraamuslaitokselle uusi asiakastietojärjestelmä

päivityksen viikkotahtiin. Hektinen työtahti vaatii tekijöiltä ehdotonta ammattitaitoa, innostusta, ri­ peää työotetta ja joustavuutta. Osumaa kehittää monitoimittajatiimi, joka toimii Fonectan tiloissa ja johdolla. Goforesta mukana on kovan luokan scrumosaajia, ja goforelainen ketterä tekeminen saa Vakkilaiselta erityismaininnan. – Toimimme käyttäjien ehdoilla. Meidän on oltava nöyriä ja nopeita, ja samaa edellytämme kumppaneiltamme.•

Oikeusministeriön alaisuudessa toimiva Rikosseuraamuslaitos valmistelee asiakastietojärjestelmän uusimista yhteistyössä Goforen kanssa. Osana valmistelua tehdään tavoitetilaa koskeva kohdearkkitehtuurityö kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä. Sen jälkeen työ jatkuu vaatimusmäärittelyllä ja kustannusarviolla. – Kohdearkkitehtuurityöllä varmistetaan, että tuotettavat ICTratkaisut tukevat uusia tavoiteltuja toimintamalleja, kun aikaisemmin erilliset Vankeinhoitolaitos, Kriminaalihuoltolaitos ja Rikosseuraamusvirasto ovat yhdistyneet yhdeksi

viranomaiseksi, Rikosseuraamuslaitokseksi. Sillä myös varmistetaan yhteentoimivuus muun muassa hallinnonalan muiden järjestelmien kanssa. Vaatimusmäärittelyn ansiosta toteutusvaihe voidaan kilpailuttaa ja viedä läpi laadukkaasti, sanoo vanhempi palveluarkkitehti Niko Sipilä Goforesta. Goforella on laaja kokemus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltamisesta kohdearkkitehtuurityössä ja asiakkaan kehittämishankkeen elinkaaren osana. Gofore valikoitui tehtävään Hansel-sopimustoimitta­ jien kilpailutuksen perusteella.•

Solo.fi omatoimiseen asuntokauppaan Gofore on toteuttanut omatoimisille asunnonmyyjille suunnatun monipuolisen Solo.fi-verkkopalvelun. ­Itsemyyntisivusto on integroitu Etuovi.comiin ja Oikotie.fihin, niin että Solo.fissä tehdyn myyntiilmoituksen voi välittää samalla sekä näihin portaaleihin että suurten päivälehtien asuntoilmoitussivuille. Lisäksi sivuston kautta voi tilata lomakkeita ja asiantuntijapalveluita asuntokaupan eri vaiheisiin. Palvelun omistaa Suomen Kotijoukkue Oy.•

Jatkokausi Digitraffic-tietopalvelulle Liikenteen sujuvuustietoa viranomaisille tuottava Digitraffic-tietopalvelu jatkuu myös 2013-2015. Digitraffic-järjestelmä kokoaa matka-aikatietoja tieverkoston eri lähteistä ja jalostaa näistä liikenteen sujuvuustietoa ELY-keskusten ja Liikenneviraston käyttöön liikenteen suunnittelun ja päätöksenteon tarpeisiin. Tieto on hyödynnettävissä erilaisina raportteina ja karttanäkyminä sekä jaeltavissa edelleen ohjelmistorajapintojen kautta palveluna eri tahoille. Gofore aloitti Digitraffic-järjestelmän teknisen rakentamisen vuonna 2007 ja on vastannut Digitraffic-tietopalvelun tuottamisesta yhdessä Infotripla Oy:n kanssa tähänkin asti. Jatkokaudellakin ratkaisu tarjotaan asiakkaalle kokonaisuudessaan palveluna SaaS-tyyppisesti. Palvelun tilaaja on KaakkoisSuomen ELY-keskus.•

G o f o r e

1 7


Tutkimus kattoi 7 aluetta, 21 osa-aluetta, 102 kysymystä. Kysely toteutettiin marraskuussa 2012. Vastausprosentti 89 (31 henkilöä). Vertailutietona 17 ohjelmistoyrityksen henkilöstö (637 henkilöä). Barona IT:n käyttämä Lead IT® on ainoa ICT-alan yrityksille suunnattu henkilöstöjohtamisen kysely. Siinä on huo­ mioitu erityisesti kasvua tukevat henkilöstöjohtamisen osa-alueet.

Yrityksen toiminta 10

9.34

9.03

9

9.03

8

Goforen henkilöstöjohtaminen huipputasoa

Yleisarvosana 9,28!

7 6 5 4 Tietämys visiosta

Tietämys arvoista

Johdon pätevyys

Roolit ja tehtävät 10 9

9.00

9.03

8.94

Roolien sopivuus

Tietämys muista rooleista

Tehtävien ja osaamisen tasapaino

8 7 6 5 4

Ilmapiiri 10

9.44

9.50

9

8.78

8 7 6 5 4 Ilmapiiri kokonaisuudessaan

Gofore

1 8

G o f o r e

Erilaisuuden suvaitseminen

Ongelmien käsittely

vertailuryhmän keskiarvo

Yleisarvosana 9,28 ja pisteet kaikilla henkilöjohtamisen osa-alueilla merkittävästi paremmat kuin vertailuryhmässä. Siinä Goforen tuoreimman henkilöstötutkimuksen tulos tiivistettynä. Goforen kaltaisille asiantuntijayrityksille henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio ovat huippusuoritusten ja menestyksen avaintekijöitä. − Gofore on onnistunut erinomaisesti johtamisessa, viestinnässä, esimiestyössä ja henkilöstön osallistamisessa. Nopeassa kasvussakin Gofore on pystynyt vuosi vuodelta parantamaan jo alkujaankin hyvää henkilöjohtamisen tasoaan, sanoo johdon konsultti Marjukka Varis tutkimuksen tehneestä Barona IT Oy:stä. Tutkimus kertoo muun muassa, että henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio ovat erittäin hyvät, ilmapiiri koetaan avoimeksi, kannustavaksi ja toista ihmistä kunnioittavaksi, tehtävät ja osaamiset ovat tasapainossa ja ammatillista kehittymistä tuetaan. − Goforelaisilla on myös harvinaisen vahva yhteinen ymmärrys yrityksen tarkoituksesta, identiteetistä ja toimintatavasta, ’Gofore way of working’. Näin siitä huolimatta, että yrityksellä on kaksi toimipistettä ja lisäksi osa väestä työskentelee pitkiä aikoja asiakkaiden luona. − Tämä osoittaa, että Goforessa osataan rekrytoida oikeanlaiset ihmiset ja koota tiimit paitsi ammatillisesti myös sosiaalisesti toimiviksi, Marjukka Varis sanoo. Goforessa henkilökunnan viihtyminen, mahdollisuus kehittyä ammatillisesti ja joustavuus elämäntilanteiden mukaan ovat olleet toimintaa ohjaavia arvoja alusta asti. Henkilöstön tyytyväisyys heijastuu myös taloudellisena menestyksenä. Goforella on takanaan kahdeksan peräkkäistä kannattavan kasvun vuotta. l

1 Mieluisa työympäristö vahvistaa goforelaisten hyvää virettä. Kuvissa vasemmalta 1 Jussi Nurminen ja Timur Kärki 2 Janne Mattila ja Alex Jantunen 3 Jussi Nurminen, Juha Virtanen, Arto Puikkonen, Kristiina Härkönen ja Mikael Nylund.


Mesenaatti yleisön pyynnöstä ”Mitä, eikö nämä jääkään tänne? Pidetään nyt ainakin tuo. Ja tuo…” Ja niinhän siinä kävi, että pääkonttorin avajaisten juhlistajaksi tuoduista taideteoksista suurin osa jäi taloon pysyvästi. Goforelaiset ovat myös osallistuneet aktiivisesti uusien toimitilojensa suunnitteluun.

2

Teksti Marketta Tammisto • Kuvat Aki Rask

G

oforen pääkonttori sijaitsee paraatipaikalla Tampereen keskustassa, ja seitsemännestä kerroksesta avautuu mahtava näkymä yli kaupungin, kauas horisonttiin. Mutta goforelaisilla on työpaikallaan muitakin visuaalisia virikkeitä kuin maisemat. Tyylikkääseen toimistomiljööseen tuovat ilmettä kymmenkunta kuvanveistäjä Jaakko Himasen teosta. − Alunperin teosten piti olla meillä avajaisia juhlistavana näyttelynä, josta lunastaisimme yhden tai kaksi työtä. Mutta kun henkilöstöltä alkoi kuulua toiveita, että taidetta saisi olla ympärillä pysyvästi enemmänkin, panimme pystyyn äänestyksen. Jokaisella oli käytettävissään kolme ääntä, yhdelle teokselle sai antaa vain yhden äänen, ja vähintään kaksi ääntä saaneet työt ostettaisiin. Lopulta vain pari työtä palasi takaisin taiteilijalle, kertoo Goforen toimitusjohtaja Timur Kärki. Himasen teosten hankkiminen ei ole Goforen ensimmäinen taideostos. Taiteella on asemansa Goforen yrityskulttuurissa. − Jotkin yritykset sponsoroivat urheilijoita, me haluamme tukea henkistä kulttuuria ja oman aikamme taiteilijoita. Olen iloinen, että aloite näiden töiden hankkimiseen tuli työntekijöiltä.

3

Toimiva ja viihtyisä työympäristö on yksi tapa huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista. Himasen oivaltavat teokset luovat hyväntuulista työilmapiiriä ja inspiroivat ajattelua. Mutta mitä nämä eliömaailmaan assosioituvat esteettiset epäesineet oikein ovat? − Katson jotain arkipäiväistä esinettä ja alan miettiä, mitä siitä voisi vaikka toistamalla tai veistämiini muotoihin yhdistämällä saada syntymään, Jaakko Himanen kertoo. − Teen työtä vapaasti fiilistellen, mukana on aina huumoriakin. Veistoksen materiaalina vaikkapa tikkataulun tikkojen punaiset muovisulat ylevöityvät taideteokseksi. Arkisista lähtökohdista huolimatta lopputuloksen pitää aina olla viimeiseen asti hiottu, kuin muotitalojen life style -kuvastojen täydelliseksi rakennetut maailmat. Himasen teokset ovat löytäneet tiensä toimistoihin, koteihin ja julkisiin taidekokoelmiin, muun muassa Sara Hildénin säätiön arvostettuun nykytaiteen kokoelmaan. Taiteen lisäksi goforelaisten toiveet näkyvät myös Tampereen ja Helsingin uusissa toimistoissa, joiden tilankäytön ja sisustuksen suunnittelussa työntekijät ovat olleet aktiivisesti osallisina. l

Jaakko Himanen: PE08N03, lasikuitumuovi, maali, tikanpyrstöt.

G o f o r e

1 9


Gofore Oy on sähköisten palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen erikoistunut asiantuntijayritys Arkkitehtuuritoimisto • Arkkitehtuurikonsultointi • Kehityshankkeiden valmistelu ja johtaminen • Kokonaisarkkitehtuurin hallinnan palvelu – Kartturi Rakennustoimisto • Tietojärjestelmät kokonaistoimituksena • Ohjelmistokehityksen asiantuntijapankki • Jatkuvat palvelut

Pääkonttori Gofore Oy Hämeenkatu 16 FIN-33200 Tampere Helsinki Gofore Oy Tallberginkatu 2 A FIN-00180 Helsinki

Sähköposti gofore@gofore.com Puhelin 010 439 7777 www.gofore.com

Gofore-lehti 2012  

Gofore Oy:n sidosryhmälehti.

Gofore-lehti 2012  

Gofore Oy:n sidosryhmälehti.