Page 1

www.WomanPlusMagazine.com

067

VOL.5 | NO.67 | 1-31 JANUARY 2011


Free for U! ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขด้วย Gift Set จาก EARTH ‘ผลิตภัณฑ์ปรนนิบัติ สุดยอดความงาม จากข้าว’ มูลค่า 1,860 บาท จำนวน 5 รางวัล เพียงบอกเคล็ดลับ ‘วิธดี แู ลผิวกายให้เรียบเนียน ชุ่มชื่นตลอดทั้งวัน’ ในแบบของคุณ

ส่งเข้ามาที่อีเมล์ promotion@WomanPlusMagazine.com

เฉพาะ 5 ท่านแรกที่ส่งเข้ามา รับไปเลยทันที!!

ปี 2554 มาถึง ดูเหมือนคนไทยทุกคนต่างมอบ ความสุขให้กันและกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี หากแต่การไขว่คว้าหาความสุขกลายเป็นเรื่องหมกมุ่นของ สังคมสมัยใหม่ไปแล้วในทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขที่มี เงื่อนไข เมื่อชีวิตซับซ้อนขึ้น ทำให้แรงกดดันเกินขีดความสามารถ เรามีอยู่มากมาย ความเครียดจึงทวีในชีวิตของทุกคนอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะคนเมือง จริงๆ แล้วการแสวงหาความสุขภายใน แทนที่จะพึ่งเงื่อนไข ภายนอก กลับกลายเป็นหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงที่ได้มาอย่าง ง่ายๆ ข้างในจิตใจตัวเรานี่เอง การทำจิตใจตัวเองให้สงบ รับรู้ความรู้สึกนึกคิดทุกอย่าง

แล้วปล่อยวาง ไม่มีความยึดติดเข้ามารบกวน มีเมตตา ใจเข้มแข็ง และจิตสงบเย็น เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยไขความสุขให้กับ

ชีวิตหนุ่มสาวคนทำงานในเมืองใหญ่ได้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับเรื่องไขมันที่สาวๆ มักกังวลกันมาก แต่จริงๆ แล้ว การมีไขมันมากแค่ไหน ยังไม่สำคัญเท่ามีไขมันสะสมอยู่ที่ไหน

หรือการคิดถึงอะไร ก็ไม่ได้มีความสำคัญมากไปกว่า

การคิดถึงอย่างไร ถ้าเราปรับวิธคี ดิ มุมมองชีวติ ก็จะเปลีย่ นแปลงไปในทาง

ที่ดีขึ้น การแก้ไขปัญหาก็จะไม่แก้ปัญหาผิดตัว ผิดจุด

เท่านี้ก็มีความสุขเล็กๆ แต่เป็นความสุขที่มั่นคง

อยู่ในจิตใจของเราแล้ว เพ็ญประภา วัฒนรัตน์ Editor-in-Chief editor@WomanPlusMagazine.com

2 วิธี ที่จะได้อ่าน WOMAN PLUS มองหาตามสถานที ่ฮิพๆ และร้านชั้นนำต่างๆ ที่คุณผู้หญิงชอบไปกัน

ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ค่าจัดส่ง ปีละ 400 บาท เท่านั้น โทร. 0-2241-8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ | นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

ผู้สถาปนา บุรินทร์ วงศ์สงวน บรรณาธิการบริหาร เพ็ญประภา วัฒนรัตน์ กองบรรณาธิการ กุพชกา โกมลวิศิษฎ์วงศ์

พรรณวดี แดงรัศมีโสภณ บุษยมาส รักไทย เลขากองบรรณาธิการ พนิดา น้อยบัวทิพย์ บรรณาธิการศิลปกรรม ปรีชา สอวัฒนชาติ ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม สุรพงษ์ ข้อยุ่น

ศิลปกรรม เขมชาติ จงจินารี พิสูจน์อักษร วิกานดา ธรรมพากรณ์ หัวหน้าฝ่ายภาพ ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

ฝ่ายภาพ สารินทร์ พรดอนก่อ กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ

ศิลปกรรมโฆษณา ศุภลักษณ์ อุตมะ ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สุพัตรา สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล วัตสันต์ พงศ์วราภา

ฝ่ายบุคคล รุจีพัชร เครือภูงา ผู้จัดการทั่วไป ภานุวัชร พงศ์วราภา

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์

ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร พีศิลป์ พงศ์วราภา เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ กมลพรรณ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด อัญริยา มีเขตกิจ

ฝ่ายโฆษณา / การตลาด สุกัญญา แก้วชิงดวง นภา มีเขตรกิจ เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด วัลลภา พูลเพิ่มทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด ลักคณา ทวีสุข

เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด อิสราพร พลหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพภานนท์

สมุห์บัญชี ธิรนันท์ เครือภูงา

หัวหน้าพนักงานบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์

ฝ่ายบัญชี กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด

โทร. 0-2434-6850-1

W O M A N P LU S

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟ็กซ์ : 0-2668-5911

E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

W OMAN PLUS

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.WomanPlusMagazine.com

TEL : (+ 662) 241-8000 FAX : (+ 662) 241-8008

Where to Find : WOMAN PLUS

พบนิตยสาร WOMAN PLUS ได้เป็นประจำที่ VIP Lounge การบินไทย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขาทั่วประเทศ-พรีเมียร์เลานจ์, Office Building : ออล ซีซั่น เพลส, อาคารสาทรซิตี้, อาคารสิรินรัตน์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, สินธรธานี, CP ทาวเวอร์, อาคารมณียา, อาคารต้นสน, เอราวัณ กรุงเทพฯ, เพลินจิต เซ็นเตอร์, อาคาร 208, อาคารมโนรมย์, อาคารซิโน-ไทย, อาคารชาร์ตเตอร์, อาคาร ธนภูมิ, LakeRajada Office Complex, อาคารอโศก ทาวเวอร์ Shop & Restaurant : Chalachol Hair Studio ทุกสาขา, Moga International Tokyo เอ็มโพเรี่ยม-สยามพารากอน-อิเซตัน เซ็นทรัลเวิลด์, True Coffee, ร้านกาแฟ Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ, Oishi Ramen, Mango Tango สยามสแควร์, พรเกษม คลินิก ทุกสาขา, นิติพล คลินิก ทุกสาขา, ราชเทวี คลินิก ทุกสาขา, แพน คลินิก ทุกสาขา, พฤกษา คลินิก, Au Bon Pain ทุกสาขา, Iberry Homemade ทุกสาขา, Café De Tu ทุกสาขา, Mc Café ทุกสาขา, Ka-nom Fasion Bakery ทุกสาขา, In & Out เซ็นทรัลลาดพร้าว-เซ็นทรัลปิน่ เกล้า-ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, Absolute Yoga สตูดโิ อทุกสาขา, Body Shape ทุกสาขา, Marie France ทุกสาขา, Fitness First ทุกสาขา, Bangkok Dance ทุกสาขา, สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, Honda 80 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, เบนซ์ทองหล่อ, โชว์รมู BMW, Index Living Mall ทุกสาขาทัว่ กรุงเทพฯ, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส, โรงแรมโนโวเทล ทุกสาขา Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, โรงพยาบาลชัน้ นำหลายแห่ง

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)


7 t h

4 ดู

H E A V E N + เรื่อ ง : เด็กซาระนัง

1 5 อ่าน

‘ดวงตาของคนทีเ่ รารัก’ จากแพรว สำนักพิมพ์ สัมผัสความละเอียดอ่อน และเรียนรูค้ วามหมายของการเป็นมนุษย์ ผ่านจดหมายของ ‘แดเนียล กอตต์ลบี ’ คุณตานักจิตวิทยาที่เป็นอัมพาต เขียนถึงหลานชายออทิสติก

2

เปิด

มิ ติ ใ หม่ แ ห่ ง ความหลอน ซ่อนความจิ ต ครั้งแรกกับโปรเจ็กต์ แหกกฎโดย 4 ผู้กำกับ

แหกกรอบ ที่จะมาถ่ายทอดอารมณ์ หลุดสุดหลอนในภาพยนตร์เรื่อง ‘หลุด 4 หลุด’

นำแสดงโดย อนันดา เอเวอริงแฮม,บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, อเล็กซ์ เรนเดลล์ พร้อมทัพนักแสดงรุ่นใหม่ 20 ม.ค. ทุกโรงภาพยนตร์์

ร่วม

6

‘เทศกาลละครก่อนจบ 2554’ ผลงานการแสดงเวทีเต็มรูปแบบของนิสิตปริญญาตรี และโท ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัยทางการละคร ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม- 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ศิลปการละคร สดใส พันธุมโกมล สามารถจองบัตรได้ที่ ภาควิชาศิลปการละคร และศูนย์หนังสือจุฬาฯ (สยามสแควร์) สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2218-4802, 087-066-2718 และ 084-112-0558 เป็นส่วนหนึ่งของ ‘เดอะบอดี้โชว์ เอเชียทัวร์ แบงกอก’ (The Body Show Asia Tour Bangkok) นิทรรศการแสดงสรีระมนุษย์โดยใช้ร่างกายจริงของคนที่เสียชีวิตแล้ว วันนี้ถึงวันที่ 3 เม.ย. 54 ณ เดอะแคปปิตอลคลับ สุขุมวิท 24

ฟัง

เพลงชิลๆ ท่ามกลางขุนเขากับเหล่าศิลปิน อาทิ Potato / บอย Peacemaker / Instinct / 25 Hours / เบล-สุพล / แหนม-รณเดช 15 ม.ค. นี้ ณ ไลฟ์ พาร์ค @ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ ร่วมสนุกรับบัตรง่ายๆ เพียงฟังชิล เอฟเอ็ม 89 แล้วตอบคำถามให้ได้ว่า ‘ดีเจคนไหนของคลื่นชิล เอฟเอ็ม 89 ที่จะร่วม โชว์ในคอนเสิรต์ ครัง้ นี’้ ทราบแล้วส่งคำตอบมาที่ Pinyapatch@atimemedia.com 15 คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลย บัตรเข้างานคนละ 2 ใบ

การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ‘วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

84 พรรษา มหาราชา’ ร้อยเรียงประวัตศิ าสตร์กรุงรัตนโกสินทร์

ตัง้ แต่เริม่ ก่อร่างสร้างเมือง และเรือ่ งราวเกีย่ วกับในหลวงกับความรักความผูกพัน

ทีท่ รงมีตอ่ ปวงชนชาวไทย 17 ธ.ค. 53-28 ก.พ. 54 ทีบ่ ริเวณสนามหญ้า

ด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง บัตรราคา 500 บาท จำหน่ายบัตรทีห่ อ้ งประชาสัมพันธ์ ทางเข้าวัดพระศรีรตั นศาสดาราม โทร. 0-2623-5500, 0-2623-5499 ต่อ 1120-1123, 1126 และ 4567-4598WOMAN PLUS M AG.

เที่ยว

ต้อนรับปีกระต่ายด้วยกิจกรรมเสริมสิริมงคลด้วยทริปพิเศษทุกสุดสัปดาห์ ‘เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์

ออน ครูซ’ ล่องเรือสำราญไหว้พระตามสายแม่น้ำเจ้าพระยา นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอิ่มท้อง กับอาหารอร่อยจากร้านดังย่านต่างๆ ที่คัดสรรมาไว้บนเรือ พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตกลางสายน้ำกับศิลปิน เสียงคุณภาพที่ร่วมเดินทางไปด้วยตลอดทั้งวัน ประเดิมทริปแรกวันเสาร์ที่ 15 ม.ค. 2554 เป็นต้นไป สนใจโทร. 0-2665-9922 หรือ www.AtimeTraveller.com

3 ชม

7


เรื่อง : Booz-zaa

+ S P E A K

O U T

ความสุขที่แท้จริงคือการสนุกอยู่กับปัจจุบัน โดยไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ไม่ผกู ติดตัวเองไว้กบั ความหวังและความกลัว

จงพอใจกับสิง่ ที่เรามี สิ่งที่เราเป็น เซเนกา

Stat

7.3

ในช่วง 10 วินาทีแรกที่พบกันครั้งแรก ผู้ชาย มักใช้เวลากว่าครึ่งจ้องมองริมฝีปากของ ผู้หญิง ยิ่งถ้าผู้หญิงทาลิปสติกผู้ชายจะจ้อง นานกว่า หากทาสีแดงจะมองนาน 7.3 วินาที สีชมพูมองนาน 6.7 วินาที

58.2

ผลวิจัยพบว่า ผู้ชายร้อยละ 58.2 มีภรรยาน้อย เพราะเกิดจากความใกล้ชิด ความเห็น

อกเห็นใจ ร้อยละ 42.7 มาจากพฤติกรรม ของภรรยา ร้อยละ 42 มาจากภรรยาไม่สนใจ ดูแลตนเอง ปล่อยให้อ้วน

41

ผลสำรวจ ‘ชายหนุ่มที่น่าสนใจ’ จาก www.OnePoll.com พบว่าหญิงสาวร้อยละ 41 เลือกชายหนุ่มที่ไม่โกนหนวด รองลงมาคือ ชายหนุ่มที่มีความรู้เทคโนโลยี อันดับสามคือ หนุ่มมีขนหน้าอก

Joke แผนปรองดอง

คืนหนึ่งสามีสะกิดภรรยาที่นอนอยู่บนเตียงแล้วพูดขึ้นว่า สามี : คืนนี้เรามาปรองดองกันดีกว่านะ ภรรยา : วันนี้ฉันเหนื่อยไม่มีอารมณ์ปรองดองด้วย สามี : ฉันให้เวลา 30 นาที ถ้าเธอไม่พร้อม ฉันพร้อม อาวุธประจำกายจะขอบุกเพื่อขอคืนพื้นที่ ภรรยา : ถ้าเธอจะบุกเพื่อขอคืนพื้นที่ในคืนนี้ ก็จะมีแต่ ความเสียหายทั้งสองฝ่าย เพราะว่าคืนนี้พื้นที่บริเวณนี้ เป็นพื้นที่สีแดงมา 2 วัน แล้วยังไม่ถูกยกเลิกเลย สามี : งั้นดีแล้ว คืนนี้ฉันจะออกไปข้างนอก ไปขอกระชับ พื้นที่กับกองกำลังไม่ทราบฝ่าย

Vox-pop

จะทิ้งอะไรในปีเก่า จะทำอะไรในปีใหม่? “อยากจะทิ้งอดีตที่ไม่น่า จดจำในปีเก่า ปีใหม่ อยากจะเป็นคนใหม่ คิดดี ทำดี พูดดี ให้มากขึ้น” ทิพณัฏฐา มาลา 22 ปี, Brand Relationship Creator “อยากทิ้งแฟนเก่า แล้วหาแฟนใหม่ แต่ตอนนี้ ยังไม่มีแฟนเลยทำได้ แค่ทิ้งนิสัยแย่ๆ ของตัวเอง ไปก่อน (ฮา)” นวียา วิจติ รกำจร 21 ปี, นักศึกษา “ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทุกๆ อย่าง ในปีที่ผ่านมา แล้วทำปีนี้ให้ดีที่สุด” สิญาพัตร คทาเดชาการ 22 ปี, Marketing

Share อาสาสมัคร

อ่านหนังสือเสียง

ห้องสมุดเสียง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ต้องการอาสาสมัครช่วยอ่านหนังสือเสียง

สำหรับคนตาบอด หรือร่วมบริจาคเทปเปล่า แผ่นซีดี หรือบริจาคเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิของ

คนตาบอดไทยได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

สาขาถนนดินแดง ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 128-0-854-850 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0-2246-3835 ต่อ 200 หรือ www.tab.or.thWOMAN PLUS MAG.


B E A U T Y + T R E N D เรื่อง : CanDy

สี ส ั น บนเรี ย วเล็ บ ของสาวๆ ในยุ ค นี ้ เ ป็ น เหมื อ นอี ก แรง

ขั บ เคลื ่ อ นของวงการบิ ว ตี ้ แฟชั่นที่ช่วยให้เราทะลุกรอบ แห่งความจำเจเข้าสู่เทรนด์ม ิกซ์

แอนแมตช์ ซ ึ ่ ง เป็ น เทรนด์ ท ี ่

แท้จริงในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สีนีออนหลากสี อย่างสีแดงเบอร์รี่ สีเขียวนีออน และสีเทอร์ควอยซ์ นอกจากจะช่ ว ยให้ เ รี ย วเล็ บ ดู ม ี

ลู ก เล่ น มากขึ ้ น แล้ ว ยั ง ช่ ว ยให้

ผู ้ ห ญิ ง ดู ม ี เ สน่ ห ์ แ ละเสริ ม บุคลิกให้ ชวนมองมากขึน้ อีกด้วยWOMAN PLUS M AG.


W P

B E A U T Y

T I P +

เรื่อง : NatsiBooz ภาพ : Sarin

BEAUTY GURU

เทรนด์แต่งหน้าแบบไหน

มาแรงสุด

“เทรนด์ยคุ นี้ คือ ผิวดี ผิวสวย ดังนัน้ ผูห้ ญิง

ก็จะนิยมแต่งหน้าให้สวยใส เป็นธรรมชาติ และคนที่ใช้วิวัฒนาการใหม่ๆ อย่างเลเซอร์ ช่วยทำให้ผิวดูสวยใส ดูอ่อนกว่าวัยก็ไม่ใช่ เรื่องแปลก เทรนด์แต่งหน้าที่มาแรงยังคง เป็ น การแต่ ง หน้ า แบบ โชว์ ผ ิ ว สวย ไม่ ต ้ อ งประดั บ ประดา

อะไรเยอะ รองพื ้ น เบาๆ ก่ อ นลงรองพื ้ น อย่ า ลื ม ใช้ primer

ซึ่งคุณสมบัติของ primer แต่ละแบรนด์ก็จะแตกต่างกัน เช่น

ช่วยปรับให้ผิวหน้าดูเรียบเนียน รูขุมขนเล็กลง ริ้วรอยลดลง

รวมถึงสีผวิ ทีด่ สู วยขึน้ เช่น Artificial Light หมายถึง เนียนแบบ แสงธรรมชาติมาประทับบนใบหน้า เสร็จแล้วทาแป้งฝุ่นบางๆ เพิม่ ลูกเล่นด้วยการเขียนอายไลเนอร์อกี หน่อยก็ได้”

อ่อนกว่าบนใบหน้า

เป็ด-อภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์ เมคอัพอาร์ตสิ ชือ่ ดังของเมืองไทย

BEAUTY PRODUCT

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาคือ ผิวสวยแลดูอ่อนกว่าวัย นอกจากจะบำรุงด้วยการ ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว ยังมีตัวช่วยสำคัญที่จะช่วย คืนเสน่ห์ให้ผิวของคุณสวยใสดุจสาวแรกรุ่น รับรองว่า ถ้าให้เวลากับตัวเอง พิถีพิถันกับการดูแลผิวพรรณ อีกสักหน่อย รางวัลแสนคุม้ ค่าทีค่ ณ ุ จะได้รบั ก็คอื ไม่วา่ อีกกีป่ คี ณ ุ ก็จะยังสวยใสเหมือนเดิม

SKIN CARE

Extra-Firming Botanical Intensive Care

ชุดบำรุงล้ำลึก เพื่อความ

อ่อนเยาว์เหนือกาลเวลา

จาก คลาแรงส์ ราคาพิเศษ 3,400 บาท

The Regenerating Serum ซีรมั่ เพิม่ ความ

ชุม่ ชืน่ ชะลอความร่วงโรย แห่งวัยในขวดแก้ว

สีเขียวหรู จาก ลาแมร์ ราคา 24,000 บาท

ผิวสะอาดล้ำลึกด้วยคลีนซิง่ ออยล์อินเจล

การล้างหน้าให้สะอาดเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้สาวๆ มีผิวหน้าสวยใส การทำความสะอาดผิว

ก่อนแต่งหน้าเป็นการเตรียมผิวให้พร้อมสำหรับการแต่งหน้าที่สวยงาม ส่วนการทำความสะอาดผิว

หลังแต่งหน้าก็มคี วามสำคัญมาก เพราะหากเราขจัดสิง่ ตกค้างบนใบหน้าออกหมดก็จะช่วยลดการอุดตัน ไม่เกิดสิว และเมือ่ ทาครีมบำรุงก็ซมึ ซาบได้ด ี pure : nu 2-in-1 gentle cleansing oil-in-gel จาก SHU UEMURA ผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้าและ เครื่องสำอางสำหรับปี 2011 คุณสมบัติเป็นคลีนซิ่งออยล์ทำความสะอาดผิวสูตรอ่อนโยนในเนื้อเจล

1. ล้างเครือ่ งสำอาง ขจัดสิง่ สกปรกอย่างอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากใบไผ่ 2. ทำความสะอาดแบบทู-อิน-วัน โดยสารเติมความชุม่ ชืน่ 50% ของออยล์ในเนือ้ เจลสูตรเข้มข้น

WF067001ER 87x306 24-12-53

Intensive Facial Contour Serum u

ซีรมั่ ทรงประสิทธิภาพทีใ่ ห้ ความรูส้ กึ กระชับ แลดู

อ่อนเยาว์ จาก เคลย์ เดอ โป โบเต้ ราคา 7,000 บาท

AQUALABEL Moisture Cream มอยส์เจอไรเซอร์ ดูแลผิวชนิดครีมเนือ้

เข้มข้น สำหรับการฟื้น บำรุงผิวในยามค่ำคืน

ช่วยให้ผวิ ทีอ่ อ่ นล้าใน ระหว่างวัน กลับมาสดใสใน ยามเช้า มีจำหน่ายที ่ ร้านวัตสัน ราคา 650 บาท


B U Z Z +

เรื่อง : Nat-Pan-Booz ภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม

เริ่มปีใหม่ ในต่างแดน หลังจากทีเ่ คาต์ดาวน์แบบไทยในวันที่ 1 มกราคมกันมาแล้ว ลองมาดูวา่ ต่างชาติ เขามีวฒ ั นธรรมการเริม่ ต้นปีใหม่ทแ่ี ปลกแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ประเทศเกาหลี เริ่มต้นวันแรกของการขึ้นปีใหม่ที่เรียกว่า Seollal หรือ

Sol-Nal ตามปฏิทนิ จันทรคติ ด้วยการแต่งชุดประจำชาติทต่ี กแต่งทัง้ หมด 5 สีชอ่ื Hanbok คำนับผู้อาวุโสในตระกูลตามประเพณีเพื่อแสดงความเคารพ ผู้ใหญ่

ก็จะให้อั่งเปากลับเป็นการแสดงความเอ็นดู และร่วมกินข้าวต้มตามประสา ครอบครัวในตอนเช้า หลังจากนัน้ จะเป็นการเล่นเกม ‘yut-noli’ ร่วมกัน

พร 4’ คติชีวิตดีๆ

จากท่าน ว.วชิรเมธี

ต้อนรับปีใหม่ 2554 ด้วยคติธรรม ‘พร 4 ประการ’ จากท่าน

ว.วชิรเมธี ใครก็ตามทีร่ บั พรทัง้ 4 ประการนีไ้ ป (ปฏิบตั )ิ รับรองว่า จะได้ พ บกั บ ‘ความสุ ข ’ ที่ เ กิ ด จากความมั่ น คงภายในจิ ต ใจ

อย่างแท้จริง มีอะไรบ้างมาดูกนั เลย อย่าเป็นนักจับผิด ชีวิตเราสั้นมาก หากมัวมองหาข้อเสียของคนอื่น มองโลก

1 ในแง่ ลบ จิตใจเราก็จะเศร้าหมอง แทนที่จะจับผิดคนอื่นก็ลองมองคนอื่นแบบ

ตรงไปตรงมา ให้กำลังใจคนอืน่ บ้าง ถ้าทำได้ชวี ติ ก็จะรืน่ รมย์ อย่ามัวแต่คิดริษยา นักวิทยาศาสตร์บอกว่า ถ้านำอายุของมนุษย์โดยเฉลี่ย

ไปหารอายุของโลก (ล้านล้านปี) มนุษย์จะมีเวลาเหลืออยู่ในโลกคนละ 3 นาที

แต่กระนั้นมนุษย์ก็ยังแบ่งเวลาไปอิจฉา นินทา มุ่งร้ายคนอื่น เวลาในชีวิตคุณยังไม่ได้

ทำอะไรทีเ่ ป็นแก่นสารเลย ฉะนัน้ อย่าทำ เพราะเราไม่ได้มเี วลามากมายขนาดนัน้ อย่ามัวเสียเวลากับความหลัง อะไรทีเ่ กิดไปแล้วก็ให้มนั จบลง ในความเป็นจริง ความทุกข์เกิดขึน้ ครัง้ เดียว แต่เรามักจะรีไซเคิลความทุกข์โดยการย้ำคิดย้ำทำนับครัง้ ไม่ถ้วน คนจำนวนมากปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็น หยิบเอาความทุกข์มาทิ่มแทงตัวเอง

เป็นคมหอกคมดาบแห่งอดีตที่มากรีดปัจจุบัน ทำให้เราทุกข์ซ้ำทุกข์ซาก ต้องรู้จัก ‘Stop the past, start the new ลืมความหลังแล้วตัง้ ต้นใหม่’ อย่าฟังเสียงปาปมิตร ในโลกนี้มีมิตรอยู่ 3 แบบ คือ 1. มิตรที่เลว เรียกว่า

ปาปมิตร 2. มิตรแท้ เรียกว่า กัลยาณมิตร 3. มิตรชัว่ คราว มิตรร่วมผลประโยชน์ เรียกว่า พันธมิตร เราควรคบกัลยาณมิตร พันธมิตรคบได้แต่ต้องระวัง เพราะเมื่อ

ผลประโยชน์สมกันก็จะดีต่อกัน เมื่อขัดผลประโยชน์ก็จะทำร้ายกัน ส่วนปาปมิตรควร

หลีกเลีย่ งด้วยประการทัง้ ปวง เพราะปาปมิตรมักนำเราไปสูค่ วามเสือ่ ม

2

ประเทศฟิลิปปินส์ จะมีพิธีจุดดอกไม้ไฟในวันขึ้นปีใหม่ เหมือนเป็น

การไล่ภตู ผีวญ ิ ญาณชัว่ ร้ายทัง้ หลายให้มลายสิน้ ไป เพือ่ ปกป้องพวกเขาออกจาก ลางร้ายที่จะเข้ามาในปีใหม่นี้ พอถึงเวลาเที่ยงคืนทั้งครอบครัวจะร่วมโต๊ะ

กินอาหารมื้อสำคัญที่เต็มไปด้วยเมนูเลิศๆ และมีตะกร้าผลไม้ 12 ชนิดที่เป็น สัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้า ร่ำรวยเงินทอง ตลอด 12 เดือนในปีใหม่

แต่สำหรับโลกตะวันตกแล้วนัน้ การจูบอย่างดูดดืม่ กับคนรัก ถือเป็นเรือ่ งที ่ ป๊อปปูลา่ มากทีส่ ดุ ในการเริม่ ต้นปีใหม่ในสมัยนี้ แต่หากเป็นโลกตะวันออกคงแค่ กอดกันเท่านัน้ หรือ...อาจจะไปไกลถึงขัน้ จูบท่ามกลางผูค้ นมากมายแล้วก็เป็นได้ ใครจะไปรู ้

ขับเคลื่อนปีใหม่ กับรถยนต์คู่ใจ

3 4

‘สิ่งที่สูงกว่าเงิน’ โดยท่าน ว.วชิรเมธี

สำนักพิมพ์ปราณ พับลิชชิง่

10

WOMAN PLUS M AG.

สำหรับการเริ่มต้นปีใหม่นี้ สาวๆ หลายคนคงกำลังมองหาของขวัญชิ้นโต

มาเป็นรางวัลให้ตัวเองสักชิ้น ก็เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดทั้งปี

ถ้าได้รถยนต์ดีๆ สักคันก็น่าจะช่วยเพิ่มกำลังใจและความสดชื่นให้ชีวิตได้เป็น อย่างดี WP มีรถยนต์รนุ่ ใหม่มาแนะนำให้คณ ุ ใช้ประกอบการตัดสินใจดูคะ่

Toyota Prius Hybrid มาพร้อมรูปทรงแอโรไดนามิก ที่นอกจากจะ สวยงามล้ำสมัยแล้ว ยังสามารถช่วยลดแรงต้านอากาศได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อ การประหยัดน้ำมัน ทัง้ ยังโดดเด่นเหนือใครด้วยระบบขับขีอ่ จั ฉริยะ ทีเ่ พียบพร้อม ไปด้วยฟังก์ชันที่ตอบสนองทุกรูปแบบของการขับขี่ พร้อมทั้งระบบไฮบริด

ทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันได้มากถึง 21.17 กม./ลิตร

Chevrolet Cruze รถยนต์คอมแพ็คท์ซีดานระดับโลกที่มีความโดดเด่น

ทัง้ ดีไซน์ เทคโนโลยี ความปลอดภัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ล้ำหน้า ด้วยนวัตกรรมระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด ที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้เอง ทำงานควบคูก่ บั ระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และยังช่วยประหยัดค่าบำรุง รักษาด้วยเทคโนโลยีเครือ่ งยนต์ทไ่ี ด้รบั การพัฒนาเพือ่ ยืดเวลาเข้ารับการตรวจเช็ก ตามระยะให้นานขึน้ จากเดิมทุก 10,000 กม. เป็นทุก 15,000 กม. เลยทีเดียว


FA S H I O N + S P Y

เรื่อง : Lanlana

ภาพ : Pannawat, Chawaphon

เก้-เบญญาภา ชุม่ ชู

อายุ 22 ปี เสือ้ กล้าม : สวนลุมไนท์บาซาร์ เสือ้ คลุม : ZARA 1,100 บาท รองเท้า : Gucci 12,000 บาท เลคกิง้ : Topshop สายคล้องโทรศัพท์ :

Bottega 9,500 บาท กระเป๋า : Louis Vuitton

20,000 บาท พวงกุญแจ : 12,000 บาท ตุม้ หู : สยาม

12

WOMAN PLUS M AG.

โบรา โดเฮอร์ตี้ อายุ 26 ปี เสือ้ : CHAPS 1,000 บาท

กระเป๋า : H&M เจ-อเวนิว รองเท้า : CHAPS 1,950 บาท

นาฬิกา : TOMMY 4,500 บาท สร้อย : สัง่ ทำ กำไร : สำเพ็ง 20 บาท

ลอเรนซ์ จาก ปารีส แจ๊คเก็ต : Le Marais

จาก Allison Shop เสือ้ ไหมพรมและกางเกงขาสัน้ : ZARA เสือ้ ยืดและถุงมือ : Jacob MARC รองเท้า : LES PETITES

PARISIENNES หมวกโดย : PROMOD กระเป๋าโดย : H&M น้ำหอม : กลิน่ Rose Intense

ของ Bvlgari


+ S T Y L I S H เรื่อง : Panda KK.

A

N I G H T T O

W H I T E D I V A

ร้อยเสน่หเ์ ลดี้

ปี 2011 เปล่งประกายความงดงาม สะพรั่งต้อนรับฤดูกาล

แรกแห่งปี 2011 ในลุคเลดี้ มาดผูด้ ี ที่ดูเรียบเนี้ยบ คลาสสิก ทันสมัย ประหนึ่ง เพชรเม็ดงามอันทรง

คุณค่า ด้วยชุดเดรสยาวสีขาว นวลหรูหราผ้าซาตินสไตล์ วิคตอเรีย แมตช์กับเส้นแถบ

สีเทาเข้ารูป ที่เพิ่มความ

สง่ า งาม เรี ย บโก้ น่ า ค้ น หา

ด้วยแถบคาดเอวสีดำผูกโบ

เผยความเฟมินีนแสนหวาน

ซ่อนเปรี้ยวของหญิงสาว

เจ้าเสน่ห์ ด้วยลูกเล่นเก๋ๆ ของ เลเยอร์บริเวณชายกระโปรง พร้อมสะกดสายตาทุกคู่ให้หยุดไว้ ที่เธอคนเดียว

13

WOMAN PLUS MAG.


T R E N D Y + D I R E C T O R I E S เรื่อง : Lanlana ภาพ : Sarin, Pannawat Pongpeng

MAKE MY DAY

Price : 500-2,000 บาท เวลาเปิด-ปิด :

ทุกวัน 12.00-20.30 น. Make My Day : สยามสแควร์

ใต้โรงหนังลิโด้ โทร.

089-831-6969

PUSAMALA Price :

390-2,890 บาท เวลาเปิด-ปิด :

ทุกวัน เที่ยงวัน-เที่ยงคืน PUSAMALA :

แมนชั่น 7

ถนนรัชดาภิเษก 14

ภูษามาลา ร้านเสื้อผ้าสำหรับแฟชั่นนิสต้าที่ชื่นชอบงาน แฟชั่นมีไอเดีย เมื่อก้าวเข้าไปในร้านคุณสาวๆ จะได้เห็น เสื ้ อ ผ้ า แพตเทิ ร ์ น เรี ย บง่ า ย แต่ ถ ้ า ลองหยิ บ มาสวมใส่

คุ ณ จะได้ ส นุ ก กั บ การออกไอเดี ย ดั ด แปลงผ้ า ผื น เดี ย ว

ให้เป็นชุดที่คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆ เพราะผ้าผืนเดียวของ ร้านภูษามาลามีลูกเล่นสามารถเปลี่ยนลุคให้คุณสวยได้ หลายสไตล์ตามบุคลิกและวาระโอกาสไม่ว่าจะเกาะอก คล้ อ งคอ เว้ า หน้ า หรื อ เว้ า หลั ง ก็ แ ล้ ว แต่ ไ อเดี ย ของ

แต่ละคน นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับแฮนด์เมดให้ได้ เลือกสรรกันอีกด้วย

Cool ITEMS ผ้ า พั น คอสี เ ขี ย วน้ ำ ทะเล

จาก i-dress 1,290 บาท ผ้าพันคอสีฟ้า

จาก Magnifique 980 บาท ผ้าพันคอสีชมพูหวาน

จาก Paul & Joe Sister

3,990 บาท ผ้าพันคอสีสวย

จาก BENETTON 2,490 บาท

14

WOMAN PLUS M AG.

Make My Day เป็นร้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ตัง้ แต่สไตล์เสือ้ ผ้าและสไตล์การตกแต่งร้าน คอนเซ็ปต์งา่ ยๆ ของ Make My Day ก็คอื อยากให้ลกู ค้ามีความสุขและสนุก กับการแต่งตัวในแต่ละวัน เสื้อผ้าในร้านมีทั้งที่ออกแบบเอง และนำเข้า แต่ที่แน่ๆ คือ อินเทรนด์ตลอดเวลา เสื้อผ้าและแอ็คเซสเซอรี่ในร้านมีให้เลือกหลายสไตล์

ไม่ว่าจะเป็นเดรสหวานๆ หรือจัมป์สูทที่ใส่ไปทำงานก็ได้ ใส่ไปเที่ยวก็ดูดี กระโปรง กางเกงขาสั้น/ขายาว กระเป๋า รองเท้า แว่นตา สร้อยคอ ที่จะทำให้คุณสาวๆ สนุกกับการ แต่งตัวในทุกๆ วัน สำหรับสาวๆ ที่สนใจเข้าไปเลือกชมหรือ สั่งสินค้าที่ www.makemyday-siam.com ก็ได้ค่ะ


W P

C A S H + C A R E E R เรื่อง : Double D ภาพ : ดำรงฤทธิ์

ลงทุนทางเลือกใหม่ในแบบ

อาร์ต มาร์เก็ต

เริ่มต้นปีใหม่ตามแบบตะวันตกคงไม่พ้นการเริ่มต้นชีวิตโดยการสัญญากับตัวเองที่เรียกว่า ‘New Year Resolution’ ว่าตลอดปีนี้... “ฉันจะ...เลิกบุหรี่ หรือกลับบ้านก่อน 1 ทุ่ม”

ซึ่งบางอย่างอาจจะทำได้ ไม่ได้แล้วแต่ความตั้งใจ แต่หากใครที่ต้องการจะ ‘ร่ำรวยขึ้น’ หันมาฟังทางนี้! เพราะ WP มีเรื่องการลงทุนที่ง่ายสำหรับคุณผู้หญิงมาฝาก กับกระแสใหม่ ‘การลงทุนทางเลือก’ (Alternative Investment) ที่ต้องถูกใจสาวๆ อย่างเราๆ แน่นอน ก่อนอืน่ มาดูการวิเคราะห์การลงทุนในช่วงปี 2011 จาก คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย นักวิเคราะห์การตลาด ว่าอะไรจะมาแรง! “อสังหาริมทรัพย์ จำพวกคอนโดมิเนียม

โดยเฉพาะตลาดกลางและล่าง คนประเภท First Jobber จะลงทุนเพื่อเก็งกำไรกันมากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ไกลจากใจกลางเมืองหรือที่ห่างจากรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT เพราะพื้นที่ที่ติดรถไฟฟ้าถูกจับจองไปหมดแล้ว (ราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท) เมื่อลงทุนกับที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องลงทุนกับรถยนต์ โดย ณ จังหวะเวลานี้ รถประเภท Eco Car จะมีการซื้อขายกันไวที่สุด เพราะคนสมัยนี้ หากจะลงทุนอะไรจะใส่ใจเรื่อง

รายได้ทส่ี อดคล้องกับราคาทีส่ มเหตุสมผลเป็นสำคัญ สินค้า Low Cost จะเป็นส่วนทีต่ ดั สินใจ แล้วเห็นว่าคุ้มค่าที่สุด”

‘การลงทุนทางเลือก’ เรื่องแปลกในสังคมใหม่

แต่เมื่อไม่นานนี้เพิ่งมีการประมูลไวน์ในราคาที่สูงที่สุดที่เกาะฮ่องกง โดยไวน์ชั้นดีหายาก

ปี 1869 จากฝรั่งเศส 3 ขวดมีผู้ประมูลไปในราคาขวดละ 230,000 ดอลลาร์ หรือราว 6,700,000 บาท โดยในประเทศจีนและฮ่องกงมีเศรษฐี รวมทั้งคนรวยกลุ่มใหม่หันมาสนใจเรื่องการ แสดงออกถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตกันมากกว่าการซื้อรถแบรนด์ดัง หรือเหล้าเบียร์เหมือน สมัยก่อน โดยเฉพาะผู้หญิงจะเริ่มมีเงินในกระเป๋าที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเอง ดังนั้น จึงมีเวลาหันมาดูแลตัวเองและใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่มากกว่าเดิม งานอาร์ตจึงเป็นสิ่งที่ ช่วยบ่งบอก ‘รสนิยม’ และ ‘ตัวตน’ ของเราได้ดีที่สุด การนำเข้าส่งออกไวน์ชั้นดีจึงเพิ่ม

สู ง ขึ ้ น มากอย่ า งที ่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ น ซึ ่ ง ไวน์ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ใ หม่ ข องความสำเร็ จ และ

ความมั่งคั่งหลังจากนี้เป็นต้นไป เรือนเวลาประดับอัญมณีในรุ่น Beluga Rose Gold จาก EBEL

ตัวเรือนและสายนาฬิกาทำจากวัสดุ ทองคำชมพู 18K ประดับเพชร

น้ำงามคัดพิเศษระดับ VVS-IF Top Wesselton จำนวน 176 เม็ด

รวม 1.817 กะรัต พื้นหน้าปัดมุก

มีให้เลือกหลากสี อาทิ ขาว ชมพู เงิน และเทา ประดับด้วย

เพชรที่ตำแหน่งบอกเวลา 12 เม็ด

Cape Cod Tonneau Gem-Set Rose Gold จาก HERMES ตัวเรือน ทำจาก ทองคำชมพู ประดับเพชร น้ำงาม 52 เม็ด หนัก 1.3 กะรัต ล้อมรอบตัวเรือน หน้าปัดทำจาก

มุกแวววาว ประกอบกับสาย

หนังจระเข้ มีสองสีให้เลือก ได้แก่

สีน้ำตาลทองขัดมัน และสีดำ

เห็นได้ชัดว่า การลงทุนที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทั่วไปที่คนนิยมกัน (Non-Traditional) เช่น

ไวน์ ภาพงานศิลปะ สินค้าลักชัวรี่อย่าง เครื่องประดับที่เป็นเพชรพลอย หรือนาฬิกา ราคาหลักล้าน จะได้รับความสนใจสูงขึ้นในระยะหลัง กลุ่มสินค้าประเภท ‘อาร์ต มาร์เก็ต (Art Market)’ จะมีผู้คนหันมาสนใจมากขึ้นอย่างงานแนว Contemporary Art เพราะทั้งโลกมีมูลค่าตลาดงานอาร์ตอยู่ที่ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และงานสินค้า ประเภทนี้ประคองตัวได้ดีในช่วงภาวะเงินเฟ้อ (แต่หากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

อย่างทางโซนยุโรป เงินคงจะไม่ไหลเร็วมากเท่าเอเชีย) นอกจากจะมีไว้ใช้ประดับแล้ว คนรุ่นใหม่วัยทำงานอายุ 30 ปีขึ้นไปยังนำมา สะท้อนไลฟ์สไตล์ และลงทุนเพื่อเก็งกำไรได้อีกต่างหาก ไวน์โดยเฉพาะไวน์แดงเป็นตลาดที่โตอย่างต่อเนื่อง เพราะไวน์ชั้นดีที่เก็บไว้นาน จะยิง่ ทวีคณ ุ ค่าเพิม่ ตามอายุ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี และมีการรับรองทีไ่ ด้มาตรฐาน จึงเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งตลาดไวน์จะมีรีเทิร์นดีมากถ้าผู้ลงทุนมีความรู้ นาฬิกาเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ แต่ปัจจุบันช่างทำนาฬิกามีจำนวน

ลดลงและอายุกม็ ากขึน้ ทุกปี ทำให้นกั สะสมมองหานาฬิกาเพือ่ การลงทุนและกระจาย

ความเสี่ยงในการถือครองสินทรัพย์ เช่นเดียวกับงานเพนติ้ง ภาพศิลปะ ศิลปะอาจจะแตกต่างจากการลงทุนใน

หลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่น เพราะเป็นการลงทุนที่ใช้ ‘ศิลป์’ ควบคู่ไปกับ ‘ศาสตร์’ เนือ่ งจากอารมณ์มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการตัดสินใจซือ้ ซึง่ ใช้วธิ กี ารประมูลซะส่วนใหญ่ ราคา หรือมูลค่าจึงไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั ความต้องการเพียงอย่างเดียว เพราะการขายต่อ ผูล้ งทุนจะ ต้องศึกษางานศิลปะอืน่ ๆ ว่าเขาเห็นคุณค่าและความงามจากอะไร ในแง่มมุ ไหนบ้าง หากสาวๆ ต้องการลงทุนใน อาร์ต มาร์เก็ต ไม่ควรลืมปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าและ

ราคาของสินค้าเหล่านี้ 1. ศิลปิน 2. เรื่องราวหรือที่มาของศิลปะชิ้นนั้นๆ 3. สภาพของศิลปะ

4. ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 5. ความหายาก 6. รสนิยม ซึ่งอย่างหลังสุดเป็นปัจจัยที่พึงพิจารณาที่สุด เพราะหากเราชื่นชอบเพียงคนเดียว

ก็อาจจะต้องเก็บไว้ดูคนเดียว หรือหากเก็บไว้เพื่อขายโดยคำนึงถึงความต้องการของ บุคคลอื่น ก็จะผิดวัตถุประสงค์ของงานศิลปะที่ผู้ลงทุนควรมีไว้เพื่อเสพความงามที่มา จากความชื่นชอบส่วนตัว การลงทุนถึงจะสนุกสนาน และสำหรับผู้หญิงคุณธันยวัชร์มีแนะนำเพิ่มเติมว่า “ควรดูว่า Lifestyle ของเรา เป็นอย่างไร แต่งงานหรือยัง พ่อแม่อายุเท่าไหร่ ในชีวิตต้องการผลตอบแทนแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป ไม่หวือหวา หรือต้องการผลตอบแทนเร็ว แต่มีความผันผวนสูง

เข้าเร็วออกเร็ว ดังนั้นจะซื้อหรือลงทุนอะไร ควรดูที่ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นหลัก” ปีนี้สาวๆ คงทำเงินกันได้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ

15

WOMAN PLUS MAG.


W P + C L U B

5 I V E เรื่อง : Booz-zaa

Book Club พิธกี รสาวสวยมากความสามารถ ‘ลิซา่ -อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์’ เป็นอีกคนหนึง่ ทีช่ อบอ่านหนังสือ เพราะ ปกติงานพิธีกรต้องพูดตลอด แต่เมื่อได้นอนอ่าน หนังสืออยู่บนเตียงเป็นช่วงที่มีความสุขมากเพราะ ไม่ต้องพูดอะไร ได้พักผ่อนจริงๆ “หนั ง สื อ ที ่ ช อบเรื ่ อ งแรก ‘เพชรพระอุ ม า’ ของ

พนมเที ย น เป็ น วรรณกรรมของไทยที ่ ด ั ง มาก

ชอบเพราะสนุ ก เหมื อ นได้ ผ จญภั ย อ่ า นแล้ ว วาง

ไม่ลง อีกเรื่อง คือ ‘The bedside book of insults’ ของ WILLIAM & PHILLIPS, LOUIS COLE

เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ที่รวมคำเหน็บแนม แอบจิก กั ด คน หรื อ เป็ น คำที ่ อ ่ า นแล้ ว เรา

รู ้ ส ึ ก ว่ า อู ้ หู . ..คิ ด ได้ อ ย่ า งไรฟั ง แล้ ว

เจ็บปวด อ่านเอาความบันเทิงไม่ได้ เอาไปใช้นะ เช่น ผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับ วินสตัน เชอร์ชิลว่า เธอเมาได้เละเทะ น่าเกลียดมากเลย วินสตันเลยตอบว่า พรุ ่ ง นี ้ ฉ ั น ก็ ก ลั บ มาปกติ แต่ พ รุ ่ ง นี ้

ตืน่ มาเธอก็หน้าตาน่าเกลียดเหมือนเดิม แรงมาก แต่อ่านแล้วขำ”

16

WOMAN PLUS M AG.

บำรุงล้ำลึก กับเซนส์ ออฟ จอย สปา

ได้เวลาปรนนิบัติตัวเอง ด้วยปฏิบัติการบำรุงเพื่อผิวสวยจาก ภายในสู่ภายนอกอย่างล้ำลึก ด้วยเซรั่มสูตรพิเศษ Premium Ultimate Facial Mask ที่มีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื่น ช่วยเพิ่ม ความแข็งแรงให้กับผิวหน้า ยกกระชับผิวหน้า ลดริ้วรอยและ จุดด่างดำ ในบรรยากาศผ่อนคลาย สไตล์โมเดิร์น ปรนเปรอผิวให้สวยเปล่งปลัง่ พร้อมดูแล

สุขภาพให้ออ่ นเยาว์ได้ที่ เซนส์ ออฟ

จอย สปา สาขาสุขุมวิท 23, ศูนย์การค้า

เอสพลานาด รัชดา และสาขาสีลม

ชัน้ G อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-2652-0489

แนะนำตัว : ซิน-ทศพร อาชวานันทกุล นักร้องและนักแต่งเพลง วง Singular ผลงาน : ซิงเกิล 24.7 (Twentyfour-Seven), เบา เบา

อัลบั้ม The White Room เป็นงานเพลงแนว Metro Acoustic

เพลงอะคูสติกฟังสบายๆ ที่มีกลิ่นอายของดนตรีแจ๊ส

และบอสซ่า สำหรับหนุม่ สาวรุน่ ใหม่ในเมืองใหญ่ การศึกษา : ปริญญาตรี เกียรตินยิ มอันดับ 2 สาขานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง งานอดิเรก : วาดรูป ออกแบบ อ่านหนังสือ วิธกี ารดูแลตัวเอง : ชอบทานผักมาตัง้ แต่เด็กแล้ว ทานได้ เกือบทุกอย่าง แต่จะเลีย่ งพวกอาหารมันๆ ส่วนเรือ่ งหน้าตา และผม ก็ดแู ลรักษาความสะอาดตามปกติครับ มีทรีตเมนต์ บ้างนานๆ ที ความฝัน : ตอนเด็กๆ เคยฝันอยากเป็นหมอ พอโตมารู้ตัวว่า กลัวเลือดเลยเลิกคิดทีจ่ ะเป็นหมอ ช่วงมัธยมรูว้ า่ ตัวเอง

ชอบศิลปะเลยเรียนกราฟิกดีไซน์ และชอบดนตรีอยากเป็น

นักร้องทีแ่ ต่งเพลงเอง วันนีก้ ไ็ ด้เป็นแล้วครับ ไอดอล : ชอบวง The Carpenters เพราะเป็นวงแรกทีฟ่ งั ตัง้ แต่ จำความได้ และเพลงของวงนีก้ เ็ ป็นเพลงแรกทีห่ ดั ร้องด้วย ความสุข : การทีม่ ใี ครสักคนฟังเพลงของเราแล้วรูส้ กึ ดืม่ ด่ำ

หรือผ่อนคลายความเครียดไปกับเพลงของเรา แล้วก็ทุกอย่าง

ทีเ่ กิดขึน้ ในตอนนีถ้ อื ว่าเป็นไปตามความฝันก็มคี วามสุข แรงบันดาลใจ : ส่วนใหญ่แต่งเพลงจากประสบการณ์

ของตัวเอง ได้ไอเดียจากคนรอบข้าง แล้วก็ถ่ายทอดความคิด เราไปในเพลง อีกอย่างคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือบางครัง้

ก็ได้แรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือ ของสะสม : สร้อยแบบแปลกๆ มีทง้ั ทีท่ ำเองแล้วก็ทซ่ี อ้ื มา เสน่หข์ องคุณ : มีคนเคยบอกว่าเป็นคนเซ็นซิทฟี และใส่ใจ

รายละเอียดครับ ไม่รวู้ า่ เป็นเสน่หไ์ ด้มย้ั ? เกีย่ วกับ ‘ผม’ : คนจะชอบถามว่าไปดัดผมร้านไหน อันนีผ้ ม หยิกธรรมชาติพอ่ แม่ให้มา ไม่ได้ดดั นะครับ


W P + S P E C I A L

I N T E R V I E W

เรื่อง : panwa ภาพ : Sarin

The Man behind the Brand ชายเบื้องหลัง พลังแห่งความงาม

เมธี จารุมณีโรจน์

พูดถึงตลาด female beauty ประเภทเส้นผมคนไทยส่วนใหญ่คงนึกถึง Pantene เป็น

อันดับต้นๆ หรือถ้าเป็นประเภท skin care ก็ต้อง Olay และ SK II โดยเบื้องหลังความ สำเร็จของสินค้าทั้งสอง ประเภทนี้มาจากผู้ที่มาพร้อมไอเดียสร้างสรรค์ และผ่านงานโฆษณามาอย่าง ช่ำชอง คุณเมธี จารุมณีโรจน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท P&G ชายที่เสกมนต์ ทำให้ของสวยๆ งามๆ เหมือนมีชวี ติ ขึน้ มาได้ และเวทมนตร์นนั้ คืออะไร ลองตาม WP มาไขความลับนัน้ กัน

“เหตุเกิดจากไลฟ์สไตล์ที่ใช่”

พื้นฐานที่เรียนมาคือด้านการตลาดและบัญชีจาก ABAC และปริญญาโทจาก MIM ธรรมศาสตร์ แต่ไลฟ์สไตล์ทั่วไป จะชัดเจนในเรื่องการอ่านโดยเฉพาะนิตยสารผู้หญิง เดือนหนึ่งจะอ่านเกือบ 30 เล่ม และถ้าบางทีเราเจอเรื่องอะไรที่ ชอบก็จะตัดเก็บไว้ ซึ่งมันตรงกับความสนใจของผมคืองานด้านการสื่อสาร โดยเริ่มแรกผมจะสนุกกับงานด้านเขียนๆ และเป็น copy writer มาก่อน ประโยคที่ผมคิดขึ้นและเห็นว่าคมที่สุดคือตัว eye serum ของ SK II ปี 2003 กับ ประโยคที่ว่า “teach your eye to lie you age สอนดวงตาให้โกหกอายุของคุณ” ซึ่งผลตอบรับออกมาดีมาก

“ผมรู้ใจคุณผู้หญิง”

พอผมอ่านนิตยสารผู้หญิงเยอะ มันจึงเป็นเรื่องของการติดตามข่าวมากขึ้นทำให้เกิดไอเดียและเริ่มเข้าใจผู้หญิง มากขึ้น ดังนั้นเวลาที่ใครถามเรื่องบิวตี้ปรากฏว่าผมตอบได้อย่าง autumn-winter ซีซั่นใหม่ใครเปิดตัวที่ไหน springsummer สีอะไรกำลังมา รวมทั้งการหาข้อมูลลูกค้ามากขึ้น ซึ่งตัวบริษัทเองก็มีการทำวิจัยกับกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิง ค่อนข้างเยอะ พอได้นั่งพูดคุยเราก็ยิ่งได้ลงลึกในสิ่งที่เราต้องการรู้ โดยถ้าคนที่ทำแบรนด์เป็นผู้หญิงและไปตั้งคำถาม กับผู้หญิงบางทีอาจจะนึกล้ำหน้าไปก่อนว่าฉันรู้แล้วแหละเรื่องนี้ แต่ด้วยความที่เป็นผู้ชายจึงทำให้ถามคำถามได้ อย่างสบายใจ เช่น ผู้หญิงคงไม่ถามว่า “มีเคล็ดลับอย่างไรในการกรีดอายไลเนอร์” มันทำให้เรามีข้อมูลและสนุกใน การทำแบรนด์มากขึ้น

“กลุ่มลูกค้าผู้หญิงของ P&G”

การบริหาร P&G เรียกว่าการบริหาร portforlio เราต้องดูว่าในตลาดมีกลุ่มลูกค้าทั้งระดับล่าง กลาง บน โดย Female Beauty กลุ่ม skin care เราจะแบ่ง Olay อยู่ในกลุ่มลูกค้าระดับกลางที่ต้องการให้ผิวขาวใสกระจ่าง โดยแบ่งย่อยออก เป็นกลาง 1/ 2/ 3 ซึ่งผู้หญิงทั้งสามกลุ่มนี้ พวกเธอสู้กันสุดฤทธิ์ในเรื่องการดูแลตัวเองเท่าๆ กัน แต่เธอจะจ่ายอย่าง พอเหมาะพอควร ส่วน SK II จะอยู่ในกลุ่มลูกค้าระดับบนซึ่งเป็นสินค้า anti-aging ทั้งสองกลุ่มนี้มีสไตล์ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น portforlio ที่เข้าคณะบริหารจะต้องเข้าใจผู้หญิงให้ลึกซึ้งก่อนว่าเขาสนใจในเรื่องอะไร และถ้าเราสนใจเขาได้ ลึกซึ้งในแต่ละจุด ก็จะตอบโจทย์สาวๆ ทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี

“จุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์ให้อยู่ในใจเป็นอันดับ 1”

ในกลุ่มของ Hair แบรนด์ Pantene อยู่ในตลาดมานาน 60 กว่าปีแต่ยังคงครองใจคนไทยเป็นที่ 1 อยู่จนบัดนี้ ด้วยสิ่ง ที่แตกต่างจากคนอื่นคือความเป็นมืออาชีพ ถ้าหากเอ่ยถึง Pantene คนไทยจะรู้ว่ามี Pro-V และถ้าถามว่ากลยุทธ์ ทางการตลาดของแบรนด์คืออะไร โดยทั่วไปนักการตลาดจะมองเรื่องส่วนแบ่งตลาด แต่ P&G จะมองที่ share of mind เป็นหลัก ซื้อไม่ซื้อไม่ค่อยเท่าไหร่ เพราะตรงนั้นจะไปแข่งในเรื่องโปรโมชั่น แต่ถ้าเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจเขาเลย เขาอาจจะไม่คิดถึง และไม่เข้าไปหาเราเลยก็เป็นได้ ดังนั้นในแง่ P&G หน้าที่หลักของนักการตลาดคือทำอย่างไรให้ แบรนด์เราเข้าไปอยู่ในห้วงความคิดของลูกค้าก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อเสมอ จินตนาการ และความใส่ใจในรายละเอียดของความต้องการของผู้หญิง เพื่อให้ได้มาซึ่งความงาม อย่างแท้จริงนั้นเป็นไอเดียชัดเจนที่เกิดจากการร่ายมนต์ให้แบรนด์ต่างๆ ภายใต้ชื่อ ‘P&G’ นั้นมีมนต์ ขลังและเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของสาวๆ ได้ทุกวัย ในแบบฉบับของผู้ชายที่ชื่อ ‘เมธี’ ชายเบื้องหลังพลัง แห่งความงาม

ปัจจุบันคนไทยใช้ Styling Product อย่างแวกซ์และมูส กับเส้นผมค่อนข้างเยอะ เลยทำให้เกล็ดผมปิด แถมยังล้าง ออกยากเราควรใช้คอนดิชันเนอร์ ล้างออกก่อนในขั้นตอนแรก เพื่อลดแรงเสียดทานของเส้นผม ที่ทำให้ผมเสียดสีขาดความเงางาม จากนั้นล้างน้ำออก แล้วตามด้วย แชมพู จะทำให้เส้นผมเงางาม และ มีสุขภาพดีมากขึ้น

17

WOMAN PLUS MAG.


M O D E R N + L I F E เรื่อง : Dhoy Sung ภาพ : Sarin

หลังจากปล่อยซิงเกิล 1 2 3 4 5 I Love You, พระเอก และฮูวี๊ฮู จนฮิตติดหูแฟนเพลง

ทั่วประเทศไปแล้ว 4 หนุ่ม แอมมี่-ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ (ร้องนำ-กีตาร์), เต้ย-อธิคม

เปรมกมล (กีตาร์), เบ็นซ์-ธนภาส อัศวศิริโรจน์ (เบส) และ

ตี้-จักรกฤษณ์ เลิศธารากุล (กลอง) แห่งวง ‘The Bottom Blues’ จึงเคลียร์คิวมานั่งคุย

กับเรา พร้อมบอกทุกเรื่องราวของอัลบั้ม ‘ถุงเท้าสีขาว ดวงดาว และความฝัน’

ตามแบบฉบับของศิลปินอินดี้ ให้สาวๆ WP

ได้ออกอาการฮูวี๊ฮูกันค่ะ


+ ก่ อ นจะเป็ น The Bottom Blues

เบ็นซ์ : ผมเริ่มเล่นเบสตอน ม.4 เพราะมีคนเล่นกีตาร์เก่งกว่า ผมก็เลยหันไปจับเบส (หัวเราะ) ตอนแรกก็ไม่รู้ ว่ามันเรียกว่าอะไรด้วยซ้ำ เต้ย : เมื่อก่อนเป่าทรัมเป็ตอยู่วงโยธวาทิต แล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็มาเล่นกีตาร์ครับ

ตี้ : ที่บ้านเป็นครอบครัวนักดนตรี คุณพ่อตีกลอง เลยมีโอกาสใกล้ชิดดนตรีตั้งแต่เด็กๆ

แอมมี่ : พวกเราเรียนอยู่เอแบคก็เลยรู้จักกัน อยู่หอเดียวกันด้วย ชอบไปเตะบอลด้วยกัน แล้ววงการดนตรี

ในเอแบคมันไม่ได้กว้าง ก็เลยรู้กันอยู่แล้วว่า คนนี้เล่นอะไร ก็เลยรวมตัวกันเป็น The Bottom Blues หลังจากนั้น ก็ทำเดโมเสนอค่ายเพลงต่างๆ จนในที่สุดก็ได้ปล่อยซิงเกิลแรกเพลง 1 2 3 4 5 I Love You ออกมาครับ เอกลักษณ์ของ The Bottom Blues จะเป็นเพลงแนว Pop Rock & Roll ผสมวินเทจซาวนด์

+ ถุ ง เท้ า คาร์ สั น กั บ นั ก แต่ ง เพลง

แอมมี่ : ผมเริ่มแต่งเพลงมาตั้งแต่ ป.6 เพราะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราทำแล้วมันออกมาดี แรกๆ ก็ยังไม่ค่อยโอเคหรอก พอ ม.ปลาย ก็มีเพลงไหว้ครู เพลงรุ่น มีการประกวดกัน คือทำเพลงมาให้คนทั้งรุ่น 400 คน ยกมือโหวต ส่วนใหญ่ เขายกมือให้ผมอยู่แล้ว เพราะเขาเป็นเพื่อนผม (หัวเราะ) และทำเพลงขายในงาน Fat Festival และงาน Indy In Town ด้วย ซึ่งเหมือนเป็นการดูตลาดว่าเราพร้อมหรือยัง เป็นการรีเสิร์ชว่ามันขายได้นะกับคนกลุ่มนี้ๆ ค่อนข้าง

จะขายง่าย เพราะมีความเฉพาะตัวค่อนข้างสูง และเนื้อเพลงไม่ได้ซับซ้อน แต่มีความสละสลวย

+ ถุ ง เท้ า สี ข าว ดวงดาว และความฝั น

แอมมี่ : ชื่ออัลบั้ม ‘ถุงเท้าสีขาว ดวงดาว และความฝัน’ เป็นตัวแทนของ 3 ช่วงเวลาที่ใช้แต่งเพลงในอัลบั้มนี้ครับ ‘ถุงเท้าสีขาว’ แทนเพลงที่เขียนขึ้นสมัยเรียนมัธยมตอนที่เริ่มแต่งเพลง ‘ดวงดาว’ แทนเพลงที่แต่งในช่วงที่กำลัง ตามหาความฝัน ตั้งแต่เดินขายซีดี มาพบเพื่อนๆ และทำเพลงส่งค่ายเพลงต่างๆ ดวงดาวเป็นช่วงเวลาตรงกลาง เพราะว่ า เหมื อ นกั บ เป็ น ช่ ว งเวลาเดิ น ทางที ่ ผ ่ า นความเหงา ความเศร้า ความสุ ข แต่ ไ ม่ ว ่ า จะช่ ว งเวลาไหน

คุณสามารถเงยหน้ามองดูดวงดาวได้ตลอด ‘ความฝัน’ แทนเพลงที่แต่งในช่วงเวลาที่ออกทัวร์คอนเสิร์ต ซิงเกิลเรา ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเปรียบเสมือนช่วงที่ความฝันกลายเป็นจริง

+ เธอ คื อ แรงบั น ดาลใจ

แอมมี่ : เพลงอัลบั้มนี้ได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงหมดเลย แต่ว่าไม่ใช่คนเดียว (หัวเราะ) อย่างเช่น

เพลง ‘ความฝัน ปราสาททราย’ ก็จะพูดถึงช่วงทีเ่ ราอินกับความรัก อินในแบบทีเ่ ราคิดกันแล้วว่า ถ้ามีตงั ค์สกั ก้อนนะ จะเอาไปซื้อบ้านอยู่ริมทะเล เราจะตั้งชื่อลูกของเราว่าอย่างนี้นะ ทีนี้พอมันจบก็เลยเป็นความฝันไปแล้ว ส่วนใหญ่ผมชอบแต่งเพลงที่มาจากตัวเอง เพราะเราเป็นคนร้องเอง ถ้ายิ่งเข้าใจเพลงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดี

+ ที่ ม าของ ‘ฮู วี๊ ฮู ’

แอมมี่ : เพลงนี้แต่งตอนที่ไปเปลี่ยนบรรยากาศ พักผ่อน หาแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงกับเพื่อนในวง ที่อยุธยา เพลงนี้เล่าเรื่องราวรักแรกพบ เพียงแค่พบกันครั้งแรกก็ตกหลุมรักเกิดอาการ ‘ฮูวี๊ฮู’ ขึ้นมาทันที คำว่า ‘ฮูวี๊ฮู’ เกิดจากที่ผมฮัมเมโลดี้ไปมา และคำนี้ก็หลุดออกมาเองโดยบังเอิญ

+ คนที่ ท ำให้ เ กิ ด อาการ ‘ฮู วี๊ ฮู ’

เบนซ์ : จะต้องเป็นผู้หญิงที่หน้าตาน่ารัก ทำให้เรามองตาม สำหรับผมต้องแบบ ศรีริต้า เจนเซ่น ครับ ตี้ : เป็นผู้หญิงน่ารัก แต่ต้องน่ารักถูกใจผมนะ มีคนหนึ่งที่เคยทำให้ผมเกิดอาการ ‘ฮูวี๊ฮู’ มาแล้ว คนนั้น คือ พอลล่า เทเลอร์ ครับ เต้ย : ผมชอบคนน่ารักแบบไอซ์-อภิษฎาครับ ส่วนผูห้ ญิงทีพ่ วกเราอยากอยูด่ ว้ ย คงต้องเป็นผูห้ ญิงทีเ่ ข้าใจเรา แล้วก็ อบอุ่น เพราะพวกเราทำงานตรงนี้ อาจจะทำให้มีเวลาให้กันน้อย อย่างน้อยความเข้าใจ ก็ทำให้เราสบายใจแล้ว แอมมี่ : ผมว่าผู้หญิงทุกคนมีความน่ารักอยู่ในตัวทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นความน่ารักของเขารึเปล่า เพราะฉะนั้น ผู้หญิงทุกคนก็สามารถทำให้เกิดอาการ ‘ฮูวี๊ฮู’ ได้ครับ

+ บางอย่ า งที่ เ ปลี่ ย นไป

แอมมี่ : ก็มีคนรู้จักเรามากขึ้น เดินออกไปมีคนขอถ่ายรูป ต้องคิดงาน ครีเอทงานอยู่ตลอดเวลา

เก็บรายละเอียดในชีวิตประจำวันมากขึ้น ใส่ใจคนอื่นมากขึ้น เมื่อก่อนใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวลงลิฟต์/เตะบอล เดี๋ยวนี้ต้องระวังตัวมากขึ้น รักษาภาพลักษณ์มากขึ้น เบ็นซ์ : การเป็นนักดนตรีจะไปตามคนอื่นอย่างเดียวมันไม่พอ มันต้องคิด โชว์จะทำอะไร จะเล่นเพลงอะไร จะหยุดตรงไหน จะทำให้คนดูฮือฮาตรงไหน มันต้องคิดเยอะขึ้น ตี้ : ชีวิตต้องมีระเบียบวินัยมากขึ้น ต้องรับผิดชอบมากขึ้น

+ จากใจ The Bottom Blues

เต้ย : เวลาทัวร์คอนเสิร์ตได้เจอคนหลากหลายรูปแบบที่เราไม่เคยเจอ ประทับใจเวลาเราเล่นเพลงแล้วเขา ร้องตามได้ทุกเพลง แอมมี่ : ที่แปลกใจ คือ พอเจอเราแล้วร้องไห้ ก็กลับมานั่งสงสัยว่าฟิลไหน เขาดีใจหรือเสียใจ ตี้ : เรื่องจับมือ ทำไมจับแล้วต้องดึง ทำไมจับแล้วต้องไม่ปล่อย จับอย่างอื่น จับแข้ง จับขา ล็อกไว้เฉยๆ ไม่ให้เราไปไหน ไม่คุยด้วย ไม่ถ่ายรูปด้วย แต่เกี่ยวเข็มขัดเราไว้เฉยๆ ก็เลยแปลกใจครับ (หัวเราะ) o 19

WOMAN PLUS MAG.


H E +

เรื่อง : Linpor ภาพ : Sarin

WP ขอต้อนรับปีกระต่ายทองแบบเกาะติดกระแสคลั่งแดนกิมจิที่มาแรงข้ามปีกับหนุ่มหล่อหน้าตา

อินเทรนด์ หุน่ ฟิตเปรีย้ ะ ‘ฌาน-ณิชฌาน หรเวชกุล’ พีช่ ายแท้ๆ สุดเลิฟของนักร้องหนุม่ มาดเท่ ‘นิชคุณ

วง 2PM’ ทีต่ อนนีไ้ ด้แจ้งเกิดในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวในฐานะวีเจหน้าใหม่ทางช่อง Pop Live พ่วงด้วย ตำแหน่งหนุม่ ไฮเทคสุดล้ำทันสมัย ‘Innovative Guy Award’ ทีเ่ พิง่ ได้รบั มาหมาดๆ เรียกว่าดีกรีความฮอต ของหนุม่ คนนีท้ ำให้ WP ไม่รอช้ารีบคว้าตัวมานัง่ คุยกันแบบตัวต่อตัวกันเลยค่ะ

หนุม่ มาดนิง่ กระชากใจ

ณิชฌาน หรเวชกุล

+ หนุ่มนักเรียนนอก

ผมใช้ชวี ติ เรียนอยูท่ อ่ี เมริกาตัง้ แต่อายุ 13 ปี วิธคี ดิ บางอย่าง ก็เลยค่อนข้างจะติดแบบเด็กนักเรียนนอกมา แต่กไ็ ม่ถงึ กับ เป็นฝรั่งมากไป จะมีก็แค่เรื่องการใช้ชีวิตของผมที่มักจะใช้ เวลาอยู่คนเดียวมากกว่า พอกลับมาเมืองไทยเลยต้อง ปรับตัวค่อนข้างเยอะ ช่วงแรกๆ ทีก่ ลับมาผมก็จะอยูค่ นเดียว ไม่คยุ กับใครเลย (หัวเราะ) แต่ตอนนีโ้ อเค ปรับตัวได้แล้วครับ

+ เสน่ห์วงการบันเทิง

หลังจากกลับมาอยู่เมืองไทยผมก็มีโอกาสได้เข้ามาทำงาน ในวงการบันเทิง เริ่มจากเล่นมิวสิกวิดีโอก่อน จนตอนนี ้ ได้มาเป็นวีเจทีช่ อ่ ง Pop Live รูส้ กึ ว่าชอบงานนี้ เพราะมัน แหวกแนวความเป็นตัวเองจากที่เป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูด ก็ต้องฝึกพูดให้มากขึ้น แต่ก็ยังอยากทำงานด้านการแสดง เพราะการแสดงทำให้ผมได้ทำอะไรในสิง่ ทีช่ วี ติ จริงไม่ได้ทำ ได้สวมบทบาททีไ่ ม่ใช่ตวั เอง ผมว่ามันเป็นสีสนั อย่างหนึง่ ใน ชีวติ ทีน่ อ้ ยคนจะมีโอกาสได้สมั ผัส

+ หลงรักแบดมินตัน

เมื ่ อ ก่ อ นตอนเด็ ก ๆ คุ ณ พ่ อ จะเป็ น คนบั ง คั บ ให้ เ รี ย น แบดมินตัน ตอนนัน้ ผมรูส้ กึ ไม่ชอบเลย แต่ตอนนีร้ สู้ กึ โชคดี ทีค่ ณ ุ พ่อบังคับให้ไปเรียน เพราะผมได้เป็นนักกีฬาตอนเรียน ไฮสคูล จนตอนนี้มันกลายเป็นกีฬาที่ผมชอบมากไปแล้ว ครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่าหลงรักกีฬาแบดมินตันเพราะอะไร รู้แค่ ทุกครัง้ ทีผ่ มได้เล่น ผมมีความสุข และเป็นตัวของตัวเอง

+ น้องชายซูเปอร์สตาร์

ผมกับน้องชาย (นิชคุณ) ค่อนข้างสนิทกัน โดยเฉพาะ ช่วงทีเ่ รียนอยูโ่ รงเรียนเดียวกัน กินข้าวก็กนิ ด้วยกัน เวลาเล่น กีฬาก็จะตีแบดมินตันด้วยกัน แต่คนอื่นมักจะมองว่าผม กับคุณไม่คอ่ ยเหมือนกัน เพราะผมจะดูนง่ิ ๆ แต่คณ ุ เขาจะดู

20 20

WOMAN PLUS M AG.

ขีเ้ ล่น ซึง่ จริงๆ ผมก็เป็นคนขีเ้ ล่นเหมือนกันครับ (หัวเราะ) ถึงตอนนีจ้ ะไม่คอ่ ยได้เจอกัน แต่กต็ ดิ ต่อกันตลอด ไม่ได้หายไปเลย ทุกวันนี้ผมภูมิใจที่น้องชายมาได้ไกลถึง

ขนาดนี้ เพราะไม่คดิ มาก่อนว่าเขาจะมาด้านนี ้ และทำได้ดขี นาดนี้ ภูมใิ จทีน่ อ้ งผมทำได้ดขี นาดนีค้ รับ (ยิม้ )

+ ผู้หญิงของ ‘ณาน’

ปกติผมจะเป็นคนเงียบๆ ไม่คอ่ ยพูด เพราะพูดไม่คอ่ ยเก่ง (ยิม้ ) ผูห้ ญิงบางคนทีเ่ ดินเข้ามาก็จะไม่เข้าใจ คิดว่าผม หยิง่ บ้าง ไม่มมี นุษยสัมพันธ์บา้ ง แต่จริงๆ แล้วผมไม่รจู้ ะพูด อะไรมากกว่าครับ เว้นแต่จะเข้ามาชวนคุยในเรือ่ งทีผ่ ม สนใจ หรือชอบเป็นพิเศษ เช่น เรือ่ งเกม เป็นต้น ก็จะทำให้คยุ กันได้งา่ ยขึน้ ครับ

CHAN ’S

SECRET

+ ฉายาทีเ่ พือ่ นๆ ตัง้ ให้ ‘Chan the man of Thailand’ + คำพูดติดปาก ‘จริงหรอ’ ชื่อ : ณิชฌาน หรเวชกุล (ฌาน) Profile + สถานที่สุดโปรด ‘โรงยิมของโรงเรียน’ วันเกิด : 11 กันยายน 2529 + เรือ่ งแสบทีต่ า่ งแดน ‘ทะเลาะจนต่อยกับ

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา Computer Engineering รูมเมท เพราะเรือ่ งผูห้ ญิง’ มหาวิทยาลัย University of California, Riverside (USA) + สาวในสเปค ‘หน้าตาคมเข้ม นิสยั เข้ากันได้’ ผลงาน : พิธีกร วีเจ ถ่ายแฟชั่น ถ่ายโฆษณา

+ อาชีพในฝัน ‘นักแสดงฮอลลีวู้ด’ เล่นมิวสิกวิดีโอ และได้รับรางวัล Innovative Guy Award

+ ผูช้ ายแบบณาน ‘คิดมาก คิดลึก แต่จริงจัง’ จากเวที Men Health’s Guy Challenge 2010


W O M A N + O N T O P เรื่อง : Sanom-Sim

ท่าเดด็ เซ็กซ์ กับสายน้ำ

คุณเคยนึกอยากเปลี่ยนบรรยากาศการร่วมรักจากฉากบนเตียง แบบเดิมๆ ไปลองร่วมรักท่ามกลางสายน้ำอย่างในสระว่ายน้ำ

หรืออ่างจากุซซี่บ้างหรือเปล่า แล้วคิดว่าสายน้ำเย็นฉ่ำจะช่วยดับ ความเร่าร้อนหรือเพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้เกมรักของคุณ ถ้าอยากรู้คำตอบก็อย่ารอช้า ลองวาดลวดลายออกลีลาในสายน้ำ อย่างสุดฝีมือ คุณอาจจะพบว่า นอกจากสวรรค์บนดินแล้ว ยังมีสวรรค์ในน้ำให้คุณลงไปเริงรักเริงร่าอีกที่หนึ่งด้วย

‘อังตวน รมยะนันทน์’ หนุ่มลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส ชายหนุ่มคนนี้มีดีมากกว่าหน้าตาและมาด ที่นิ่งสงบภายนอก ทว่าภายในของ หนุ่มคนนี้มีเสน่ห์ที่ชวนให้ค้นหาอยู่ไม่น้อย เพราะตัวจริงของเขาเป็นคนมีบุคลิก สนุกสนาน แอ็คทีฟ ชอบเล่นกีฬา ที่สำคัญ

เป็นคนโรแมนติก และอ่อนโยนแบบมี เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง วันนี ้ คุณอังตวนมาไขข้อข้องใจให้สาวๆ WOMAN PLUS เช่นเคยค่ะ ภาพ : Sarin

ฝักบัวฉ่ำรัก

เหมาะกับการประกอบกิจกามใต้สายน้ำที่โปรยปรายจาก ฝักบัว เลือกได้ทง้ั แบบตาประสานตาหันหน้าชนกัน โดยให้ผหู้ ญิง ยืนพิงฝาผนัง หรือประตูหอ้ งน้ำ แยกขาให้กว้างพร้อมรับศึก ผูช้ ายยืนอยูต่ รงหว่างขา ระหว่าง ล่วงล้ำเข้าไปผูช้ ายอาจยกขาข้างหนึง่ ของผูห้ ญิงมาเกีย่ วเอวไว้เพือ่ ให้ตำแหน่งเสียดสีโดนจุดสำคัญ มากขึน้ หรือหากสอดใส่จากทางด้านหลัง ผูห้ ญิงก็ทง้ิ น้ำหนักตัวบนผนังหรือกระจก ระหว่างที่ สอดใส่นฝ้ี า่ ยชายยังสามารถเอือ้ มมือไปกระตุน้ คริสตอริสหรือเล่นกับหน้าอกของผูห้ ญิงได้อกี ด้วย ไม่วา่ จะหันหน้าหรือหันหลังสายน้ำก็จะช่วยให้รสู้ กึ กระชับรัดรึงในรสสัมผัสมากยิง่ ขึน้ อยูแ่ ล้วค่ะ เหมาะสำหรับการเล่นรักในอ่างอาบน้ำ ก่อนอื่นเติมน้ำ

ลงไปประมาณ 1 ส่วน 4 ของอ่างอาบน้ำ เมื่อคุณสาวๆ เอนตัวลงนอนในท่าทีส่ บายแล้ว ยกขาข้างหนึง่ ขึน้ ในแนวตัง้ ฉากกับลำตัวหรือจะพาดลงบนบ่า ของผู้ชายที่นั่งประกบคุณอยู่ ให้เขาได้จุมพิตสลับกับสัมผัสลูบไล้เรียวขาของคุณ ตำแหน่งที่ สัมผัสกันจะทำให้สาวๆ มีความสุขเป็นสองเท่าเลยล่ะค่ะ

อีกท่าหนึ่งที่จะทำให้คุณสุขหรรษาในอ่างอาบน้ำคือ ฝ่ายหญิงคุกเข่าในอ่างอาบน้ำ

โน้มตัวมาข้างหน้า ฝ่ายชายจะเข้าจากทางด้านหลัง ในลักษณะที่คุณนั่งตักเขา แผ่นหลัง สัมผัสเสียดสีกับหน้าอกเขา สาวๆ กระตุ้นอารมณ์ตัวเองด้วยการฉีดน้ำอุ่นจากฝักบัว หรือ

สายฉีดชำระไปตรงจุดทีไ่ วต่อการรับสัมผัส คุณจะได้รบั ความสุขแบบทวีคณ ู นอกจากนีน้ ำ้ อุน่ ที่กระทบลงบนผิวของชายหนุ่มจะช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น มีโลหิตไปหล่อเลี้ยง

ส่วนนั้นของเขามากขึ้น ทั้งคุณและเขาจะขยายตัวจนแนบชิดเป็นหนึ่งเดียวกัน ยิ่งน้ำล้าง

สารหล่อลืน่ ออกไปคุณก็จะรูส้ กึ กระชับ ‘ถึงใจ’ มากยิง่ ขึน้

อ่างน้ำร้อนรัก

แพยางหฤหรรษ์

ก่อนลงสระว่ายน้ำคราวหน้าอย่าลืมถือแพยางติดมือ ไปด้ ว ย ฝ่ า ยชายจะยื น ตรงในระดั บ น้ ำ ไม่ ล ึ ก ไม่ ต ื ้ น

เอาเป็นว่าให้เหมาะเหม็งตรง ‘ส่วนสำคัญ’ ของคุณผูช้ ายนัน่ แหละค่ะ โดยมีคณ ุ สาวๆ ขึน้ ไป นอนคว่ำหน้าบนแพยาง ปล่อยช่วงบั้นท้ายให้เป็นอิสระเหมือนฝึกตีขาตอนหัดเรียนว่ายน้ำ ใหม่ๆ ฝ่ายชายจะรุกเข้าทางด้านหลัง ท่านีเ้ ขาสามารถดึงคุณเข้ามาเพือ่ ให้สอดใส่ได้เข้าไปลึก เท่าทีเ่ ขาปรารถนา สาวๆ ก็สามารถโยกย้ายส่ายขาขึน้ ลงเพือ่ ให้ได้มมุ ทีถ่ กู ใจ แนะนำว่าต้อง เป็นสระว่ายน้ำทีม่ ดิ ชิดและเป็นส่วนตัวนะคะ

อังตวน รมยะนันท์ Q : แฟนดิฉันหน้าตาดี ทำให้ผู้หญิงเข้ามาชอบมาก ดิฉันเองก็รู้สึก หึงเขาบ่อยๆ แต่แฟนดิฉันก็บอกว่า ผู้หญิงที่เข้ามา ติดต่อกันก็แค่ เรื่องงานเท่านั้น ดิฉันควรจะเชื่อเขาไหมคะ

A : สิ่งสำคัญสำหรับความรักคือความเชื่อใจครับ ถ้าแฟนคุณเป็นคนหน้าตาดี

การทีม่ สี าวๆ มามอง มาคุย หรืออยากทำความรูจ้ กั มันก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลกหรอกครับ ผมคิดว่าความหึงหวงมาจากความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในตัวเอง กลัวที่จะสูญเสียเขาไป เพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณหนักแน่น เชื่อมั่นในตัวเขา เพราะยังไงเขาก็เลือก คุณแล้ว และต้องเชื่อมั่นในตัวเอง หึงหวงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับ ทำตัวให้น่ารัก ดูแลความรักของคุณทั้งคู่ให้ดีๆ คงจะดีกว่า

Q : แฟนดิฉันทำงานได้เงินเดือนน้อยกว่าดิฉัน รวมถึงสถานภาพ ต่างๆ ดิฉันก็อยู่เหนือเขา ดิฉันกลัวว่าเขาจะรู้สึกแย่ ก็เลยพยายาม ทำตัวให้ด้อยกว่าเขาในทุกทาง เพื่อจะทำให้เขามีกำลังใจและรู้สึก เป็ น ผู้ น ำ แต่ ก ลั บ เป็ น ว่ า เขาข่ ม ดิ ฉั น ต่ อ หน้ า คนอื่ น อยู่ ต ลอด รวมทัง้ ทำทุกอย่างๆ โดยไม่แคร์ความรูส้ กึ ว่าดิฉนั จะเจ็บปวดหรือไม่ ทำไมเขาทำอย่างนี้คะ ดิฉันควรทำยังไงดี

A : ธรรมชาติของผู้ชายเขาชอบแสดงความเป็นผู้นำ เขาเลยแสดงออกอย่างนั้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณ แต่มันอาจเป็นเพราะว่าเขากำลังต้องการ แสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขายังสามารถควบคุมทุกอย่างได้อยู่ โดยเฉพาะควบคุมคุณ ด้ ว ยการแสดงพฤติ ก รรมในแบบของเขา ซึ ่ ง บางครั ้ ง มั น อาจทำร้ า ยจิ ต ใจคุ ณ

คุณควรพยายามสร้างความมั่นใจให้กับแฟนของคุณ ทำให้เขามั่นใจว่าคุณรัก เพราะสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่สิ่งที่เขามีครับ

Q : ดิฉันรักแฟนของดิฉันมากค่ะ แต่ทุกครั้งที่เรามีอะไรกัน ดิฉัน ไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลย แต่ต้องแกล้งทำว่ามีความสุข ทำให้ดิฉัน รู้สึกเหมือนคน 2 หน้า มีคำแนะนำบ้างไหมคะ A : แฟนคงไม่รู้ถ้าคุณไม่บอก ลองหาวิธีดีๆ โอกาสเหมาะๆ ที่จะทำให้เขาเข้าใจ

คุณมากขึ้น ลองใช้วิธีถามเขาก่อนว่า เซ็กซ์แบบไหนที่จะทำให้เขาสูญเสียความ มั่นใจได้ มีอะไรที่เขาอยากให้คุณเปลี่ยนไหมหรือมีอะไรใหม่ๆ ที่อยากให้เราลอง ทำไหม หลั ง จากนั ้ น คุ ณ ก็ ล องเสนออะไรใหม่ ๆ ที ่ ค ุ ณ คิ ด ว่ า จะทำให้ ค ุ ณ ถึ ง

จุดสุดยอดร่วมกันกับแฟนคุณได้ ผมคิดว่าคุณเป็นคนที่รู้จักร่างกายของคุณ

ดีที่สุดว่าต้องการอะไร เช่น ถ้าต้องการอะไรที่ช้าลงและมีใช้เวลากับการมีเซ็กซ์ ให้มากขึ้น คุณจะต้องสื่อให้เขาเข้าใจนะครับ

Q : จะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายจริงจังกับเราแค่ไหน A : ลองสังเกตว่า เขาเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเขาให้คุณรู้มากน้อย

แค่ไหน ถ้าเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวของคุณในแต่ละวัน และทุ่มเทเวลาให้คุณ เป็นพิเศษ นั่นก็หมายความว่า เขาพร้อมที่จะรับใครสักคนเข้ามาในชีวิต และ

ก็อาจรวมถึงการเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าไปทำความรู้จักกับครอบครัวของเขา และเขาก็ พ ร้ อ มที ่ จ ะเข้ า ไปทำความรู ้ จ ั ก กั บ ญาติ ผู ้ ใ หญ่ ข องคุ ณ เท่ า นี ้ ก ็ ถ ื อ ว่ า จริงจังในระดับหนึ่งแล้วนะครับ

21 21

WOMAN WOMAN PLUS MAG. PLUS MAG.


H E A LT H +

เรื่อง : Opal

HEALTH ‘กัวซา’ ศาสตร์แห่งการบำบัดโรค คงปฏิเสธไม่ได้ว่า คนวัยทำงานในทุกวันนี้ ต้องเผชิญกับ ‘โรคออฟฟิศซินโดรม’

ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับกล้ามเนื้อ

ในบริเวณต่างๆ ของร่างกาย อาทิ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ ซึ่งหากปล่อย

ไว้นาน จะทำให้เกิดการอักเสบบริเวณ เส้นเอ็น และชาที่นิ้วมือ เนื่องจากเกิด ภาวะของพังผืดหนา รวมทั้งส่งผลให้เป็น โรคเครียดตามมา ปัจจุบันมีการรักษา หลากหลายรูปแบบ แต่สำหรับ ‘กัวซา’ จะเป็นวิธีบำบัดแบบธรรมชาติตามวิถีของ ชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

มีประสิทธิภาพในการขับพิษ ปรับสมดุล ในร่างกาย เพิ่มระบบภูมิต้านทาน

ให้แข็งแรง กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต นอกจากนี้ยังช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณ ความงาม และลดอาการปวดประจำเดือน ได้อีกด้วย โดยเฉพาะโรคออฟฟิศซินโดรม เพราะสามารถบรรเทาอาการปวดที่ บริเวณต่างๆ ได้อย่างดี TOOL

‘EasyTone’ สุดยอดเทคโนโลยี ล่าสุดของรองเท้า กีฬา ‘EasyTone’ จาก Reebox ที่จะ ช่วยปลดล็อกปัญหา สรีระของคุณผู้หญิงด้วยเทคนิคพิเศษจากนวัตกรรม PODS หรือถุงลมที่

พื้นรองเท้าบริเวณฝ่าเท้าด้านหน้า และด้านหลัง ที่ช่วยลดแรงกระแทก ทำให้ เกิดความนุ่มนวลทุกครั้งที่ก้าวเดิน ที่สำคัญยังช่วยปรับสมดุลทางด้านสรีระ ของร่างกาย เพื่อเป็นการกระชับกล้ามเนื้อบริเวณสะโพก กล้ามเนื้อ

ต้นขาด้านหลัง และกล้ามเนื้อบริเวณน่องให้ได้สัดส่วน ดูเรียวเล็ก เหมาะสำหรับสาวๆ ทีไ่ ม่คอ่ ยมีเวลาเข้าฟิตเนส ออกกำลังกาย เพราะได้ออกแบบมาอย่างมีสไตล์ ทันสมัย ไม่ตกเทรนด์ เพื่อการสวมใส่ในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเดินเล่น ช้อปปิ้ง หรือใส่ทำงานก็ดูเปลี่ยนลุคเป็นสาวสปอร์ตเกิร์ลเท่ๆ ได้ เหมือนกัน HEALTH UPDATE

DIET ‘รีดไขมัน’ หลังวันปาร์ต ี้ หลังจากเพลิดเพลินเฮฮา เอ็ น จอยอี ต ติ ้ ง กั บ งาน ปาร์ ต ี ้ อ ย่ า งสนุ ก สุ ด เหวี ่ ย งจนลื ม ลิ ม ิ ต สาวๆ หลายคนคง กำลังกังวลกับปัญหา ไขมันส่วนเกินตามส่วน ต่ า งๆ ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น อย่ า ง ไม่ ท ั น ตั ้ ง ตั ว แต่ เ ป็ น ใครก็ ค ง อดใจไม่ไหว เพราะทั้งขนมเค้กของ หวานสีสวยน่ารักน่ารับประทานมันช่างยั่วใจ ซะเหลือเกิน เอาเป็นว่า อย่ามัวแต่นั่งเครียด รีบตั้งสติแล้วลุกขึ้นมาฟิตหุ่นกันด่วนจี๋ ก่อนจะสายเกินแก้ด้วยเทคนิคง่ายๆ คือ งดของหวาน และเครื่องดื่มรสหวานยั่ว น้ำลายทุกชนิด หันมากินกล้วยหอมวันละ 2-3 ผล ตามด้วยน้ำเปล่า เพราะเส้นใยที่ อยู่ในกล้วยหอมจะช่วยสลายไขมันที่อุดตันอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย พร้อมทั้ง กำจัดสารพิษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ …เห็นทีช่วงนี้คงต้องงดเป็นสาวหวานกันสักพัก หันมาเป็นสาวเฮลตี้อวดหุ่นสวยกันดีกว่าค่ะ AROMA Hot Stone Massage คลายความเมื่อยล้าต้อนรับสิ่งดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ตลอดปีกระต่ายทองนี้ ด้วยโปรแกรมนวดเก๋ๆ ระดับ โกอินเตอร์ที่ ‘MEGA SPA’ เดย์สปาสุดชิคย่านถนน รัชดาภิเษก ‘Hot Stone Massage’ การนวดหินร้อน แบบนิวยอร์ก ซึ่งเป็นศาสตร์การนวดโดยใช้หินจาก ภูเขาไฟ สัมผัสไปตามจุดจักรกะ (ศูนย์รวมพลังงาน ภายในร่างกายของมนุษย์) ต่างๆ ของร่างกาย เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของระบบทางเดินของน้ำเหลือง และกล้ามเนื้อ พร้อมกับ กระตุ้นการทำงานของเซลล์ ที่สำคัญยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย

ในช่วงที่ลมหนาวกำลังพัดมาทักทายทำความรู้จักกับบ้านเราใน เวลานี้ โดยเฉพาะสาวๆ ที่มักจะมีอาการมือเท้าเย็นแบบผิดปกติ คงต้องหาเวลาว่างดูแลตัวเองด้วยนะคะ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 0-2245-5700

มหัศจรรย์ ‘ชาขาว’ ความงามของผู้หญิง

22

WOMAN PLUS M AG.

เทรนด์ใหม่มาแรงของสาวรักสุขภาพตัวจริง!! หลังจากทีไ่ ม่นานมานีน้ กั วิจยั จากมหาวิทยาลัยโรงพยาบาล

คลิฟแลนด์ได้คน้ พบว่า ‘ชาขาว’ เป็นชาทีม่ คี ณ ุ ภาพสูง เพราะมีสารแอนตีอ้ อกซิแดนซ์มากกว่าชาเขียว

ถึง 3 เท่า ซึง่ ไม่เพียงแต่จะมีสเี หลืองทอง ส่งกลิน่ หอมหวานเท่านัน้ ในน้ำชาขาวยังเต็มไปด้วยประโยชน์

นานาชนิด สามารถลดคอเลสเตอรอล ลดความเสีย่ งของภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือด ป้องกันการเกิดมะเร็ง

และโรคไขข้ออักเสบ แต่ทน่ี า่ ดึงดูดใจคุณผูห้ ญิงมากทีส่ ดุ ก็คอื ในชาขาวจะมีสารแอนตีอ้ อกซิแดนซ์ทช่ี ว่ ยปกป้อง

การสูญเสียโปรตีนของชัน้ เซลล์ผวิ จากภายใน เพือ่ ไม่ให้เกิดริว้ รอย หรือจุดด่างดำให้นา่ รำคาญใจอีกต่อไป


รู้หรือไม่! ‘ชาขาว’ มีสารแอนตี้ ออกซิแดนซ์สงู กว่าชาเขียวถึง 3 เท่า และมีประโยชน์มากกว่า ชาชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ สารในชาขาวยังช่วย ให้แบคทีเรียที่มี ประโยชน์ในลำไส้ ทำงานได้ดยี งิ่ ขึน้

คุณฉลาดแค่ไหน? 1. มีแอปเปิ้ล 5 ลูก และมีคน 5 คนอยู่ในห้อง คุณจะ แจกแอปเปิ้ลให้คนในห้องอย่างไร โดยให้

เหลือแอปเปิ้ล 1 ผล 2. ขุดดินเป็นหลุมกว้างขนาด 1x1x1 เมตร

อยากทราบว่าจะมีดินอยู่ในนั้นกี่ลูกบาศก์เมตร เฉลย 1. แจกทุกคน ยกเว้นตัวคุณเอง 2. ไม่มีเหลือเลย เพราะขุดดินออกไปจนหมดแล้ว

H E A LT H + E X P E R T

พิษร้าย ‘บุหรี’่ ทำร้ายผิว หลังจากเสร็จสิน้ ภารกิจเดินสายออกงานปาร์ตเี้ ฉลิมฉลอง กับแก๊งเพื่อนอย่างสนุกสนาน สาวๆ คงสังเกตเห็นถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายตัวเองไม่มาก

ก็นอ้ ย แล้วทราบหรือไม่วา่ เกิดจากสาเหตุใด? พญ.ปิ ย ะดา ทิ พ รั ง กร แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง

ด้านผิวหนัง โรงพยาบาลผิวหนังอโศก กล่าวว่า “แน่ น อนว่ า การไปงานปาร์ ต ี ้ แ ต่ ล ะครั ้ ง สิ ่ ง หนึ ่ ง ที ่ เ ข้ า มา

มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากก็คือ ‘บุหรี่’ ซึ่งในบุหรี่

มีสารนิโคตินที่ไม่ได้มีคุณประโยชน์กับร่างกาย แถมยังทำให้ ผิวบางลง ผิวหย่อนยานได้ง่าย ผิวแห้งหยาบกร้าน และมัก

แก่ก่อนวัยอันควร ในวงการแพทย์ผิวหนังเชื่อว่าการสูบบุหรี่ สามารถทำอันตรายผิวหนังได้รนุ แรงพอๆ กับการโดนแสงแดด เผาเลยทีเดียว”

เกราะป้องกันภัยร้าย ‘โรคกระดูกพรุน’ ปัจจุบัน ‘โรคกระดูกพรุน’ กำลังเป็นภัยเงียบที่คุกคาม คุณผู้หญิงที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะสาวๆ ทีก่ า้ วเข้าสูว่ ยั หมดประจําเดือนจะยิง่ อยูใ่ นกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะ ก่อให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้ เนือ่ งจากมวลกระดูกจะลด ลงอย่ า งรวดเร็ ว ทํ า ให้ ผู้ ห ญิ ง มี อั ต ราการสู ญ เสี ย เนื้ อ กระดูกมากกว่าผูช้ ายถึง 2-3 เท่า และหากปล่อยไว้นาน จะกลายเป็นปัญหาทีย่ ากจะหาทางแก้ไขได้ ฉะนัน้ เราจึง ควรเรียนรู้ที่จะ ‘เลือก’ กินอาหารที่จะช่วยเสริมสร้าง ความแข็งแรงให้กบั กระดูก 1. ผักใบเขียว แหล่งอาหารสำคัญทีอ่ ดุ มไปด้วยแคลเซียม ที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้มากกว่า 50% ของปริมาณ แคลเซียมในอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละมื้อ อาทิ ผักคะน้า

ผักกวางตุง้ บร็อกโคลี และดอกกะหล่ำ 2. สารแมกนีเซียม นอกจากจะทำหน้าที่ควบคุมการ ทำงานของร่างกาย ผลิตพลังงาน สร้างโปรตีน และช่วยการหดตัว ของกล้ามเนือ้ แล้ว ยังทำหน้าทีส่ ำคัญในการสร้างวิตามินดีใน

รู ป แบบที ่ ร ่ า งกายสามารถนำไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ช่ ว ยให้

กระดูกและฟันมีความหนาแน่นเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วย แมกนีเซียม คือ ถัว่ ต่างๆ ธัญพืช แป้ง และอาหารทะเล 3. วิ ต ามิ น ดี เนื ่ อ งจากวิ ต ามิ น ดี เ ป็ น สารอาหารที ่ ม ี ความสำคัญ ต่ อ กระดู ก ช่ ว ยสร้ า งโปรตี น ในการดู ด ซึ ม ของ แคลเซียม ทำให้การดูดซึมของแคลเซียมเป็นไปโดยปกติ ซึง่ จะ ช่วยให้การสร้างมวลกระดูกมีประสิทธิภาพ มากขึ้น สำหรับแหล่งอาหารที่ อุ ด มไปด้ ว ยวิ ต ามิ น ดี สู ง คื อ

น้ำในตับปลา เนื้อปลาที่ มีไขมัน ตับ และไข่แดง

23

WOMAN PLUS MAG.


W P + W H AT

,

S O N

เรื่อง : Kupchaka

Chiangmai Flora Blossom

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โครงการ พัฒนาดอยตุง, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จัดงาน ‘Chiangmai Flora Blossom’ เพื่อเปิดประสบการณ์ สุดพิเศษในโลกแห่งเทพนิยายจากพรรณไม้นานาชนิด พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วงฤดูหนาว ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ไวน์ ดินเนอร์ สุดหรูจากฝรัง่ เศส

แอมโบรส ไวน์ บริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายไวน์และสปิริต จัดงาน ไวน์ ดินเนอร์ สุดหรู โดยมี ปาสคาล โจลิเว

ผู้ผลิตไวน์และเจ้าของไวน์เนอรี่ชื่อดัง พร้อมด้วย สยาม-คริสติน่า เศรษฐบุตร คู่รักไอโซนักสะสมรถหายาก

เดินทางมาร่วมชิมไวน์รสเลิศของปาสคาล โจลิเว จากเขตซองแซร์ และปุยยี ฟูเม่ ในหุบเขาลัวร์ด้วยกัน ณ ห้องอาหาร ลอร์ด จิม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

‘Engineered to Respond’

เนรมิตทุกแสง สี เสียง

‘เพิ่มรอยยิ้ม’ บริการประทับใจ

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน บริ ก ารแบบคนหั ว คิ ด ทั น สมั ย ประกาศความสำเร็ จ ของ

เมืองไทย สไมล์ คลับ ด้วยการปรับโฉมศูนย์บริการลูกค้า

ทุกสาขาทั่วประเทศใหม่ ภายใต้แนวคิดสบายๆ เป็นกันเอง

กับบริการเสริมพิเศษ ‘เพิม่ รอยยิม้ ’ พร้อมทัง้ เพิม่ ระดับการบริการ

ทีส่ ะดวกสบายให้กบั ลูกค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ลา่ สุดด้านการบริการ Automatic Smile Kiosk (ASK) ที่จะทำให้คุณมีรอยยิ้มเพิ่มขึ้น

เริ ่ ม ต้ น แล้ ว กั บ ปรากฏการณ์ ใ หม่ ท ี ่ จ ะมาปลุ ก

ทุ ก ปฏิ ก ิ ร ิ ย าตอบสนองคนไทยกั บ งานเปิ ด ตั ว

เชฟโรเลต ครูซ ภายใต้ธมี ‘Engineered to Respond’ อลังการด้วยแสง สี เสียง พร้อมด้วยขุมพลังการ

ขับเคลื่อนที่เหนือชั้น อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ครบครัน มีให้เลือก 6 สีใน 3 เครื่องยนต์ โดยมี กองทัพสือ่ มวลชนและแขกผูม้ เี กียรติมาร่วมเป็นสักขี พยานกันอย่างคับคัง่ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

Double White Silica

ไอโกยีนส์ ‘นู้ดแอนด์ ฟิต’

งานมหกรรมแฟชั่นยีนส์สุดร้อนแรงครั้งใหญ่ในเมืองไทย ‘โรบินสัน ไอโกยีนส์ ยีนส์เอ็กซ์โป 2010’ ที่เหล่าดารา นางแบบซูเปอร์สตาร์กว่า 60 ชีวิต อาทิ บอย-ปกรณ์, วุ้นเส้น-วิริฒิพา,

จอย-รินลณี พร้อมใจกันประชันความฮอตเปิดรันเวย์โชว์ความเซ็กซี่ในคอนเซปต์ ‘นู้ด แอนด์ ฟิต’ งานนี้ มร.เจอร์ลาร์ด เมคเกริก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า บริษัท

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ทุ่มสุดตัวจัดงานนี้เพื่อเอาใจคนรักยีนส์มีสไตล์

ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

24

WOMAN PLUS M AG.

Kalvin ชวนลุ้น...โชคทอง

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Kalvin (คาลวิ่น) จัดขบวนคาราวาน เยีย่ มเยียนร้านขายยาทัว่ ประเทศ เพือ่ ประชาสัมพันธ์แคมเปญ ‘ลุ้นโชคทอง ฉลองสุขภาพดีกับผลิตภัณฑ์ Kalvin’ นับเป็น

โปรโมชั ่ น ฉลองครบรอบ 36 ปี ที ่ ต ้ อ งการคื น กำไรให้ ผู ้ ม ี อุปการะคุณ โดยการแจกทอง และของรางวัลมากมายให้กับ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ และร้านขายยาที่ร่วมกิจกรรม

ให้คุณสาวๆ อวดฟันขาวยิ้มอย่างมั่นใจแบบไร้กลิ่น ปากด้วยยาสีฟันสปาร์คเคิลดับเบิ้ล ไวท์ เลมอนโซดา รสชาติใหม่ ด้วยส่วนผสมของ Double White Silica ช่วยให้ฟันขาวขึ้น พร้อมความเย็นสดชื่นทั้งในขณะ แปรงและหลังการแปรง ป้องกันกลิ่นปาก และฟันผุ เคลื อบผิว ฟัน ให้ แ ข็ ง แรง และชะลอความเสื ่ อ มของ เหงื อ กและฟั น สามารถหาซื ้ อ ได้ ท ี ่ ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต

ชั้นนำ โทร. 0-2736-0303

Kuron

นวัตกรรมเพื่อผิวขาวใส บอกลาผิวหมองคล้ำด้วยเครื่องนวดปรนนิบัติผิว ผสานการทำงาน 2 ระบบ ‘คิวรอน อัลตร้าไลท์’ ที่ช่วยให้ผิวขาวขึ้นอย่าง เป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งบำรุงผิวและ เสริมสร้างคอลลาเจนให้แข็งแรงขึ้น เพื่อผิวกระจ่างใสจากภายใน ด้วย วิธีง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ที่ผ่านการ รับรองจากวงการแพทย์ว่าปลอดภัย และเห็นผล 100%


W P + G A D G E T S

เรื่อง : Booz-zaa

❷ iPod Shuffle

Cool 1. นาฬิ ก า Levi’s รุ่ น LTG03 ดี ไ ซน์

หน้ า ปั ด กลมรู ป ดาว สี ส ั น สดใส ชมพู แดง

และดำ เรือนละ 3,750 บาท 2. iPod Shuffle รุ่นใหม่ 2GB พร้อมจอที่ เพิม่ ปุม่ ควบคุมด้านหน้า เพือ่ การใช้งานทีง่ า่ ยขึน้ ขนาดเล็กลง สีสันสะดุดตา ทั้งสีฟ้า เงิน เขียว ส้ม และชมพู จาก iStudio ราคา 2,000 บาท 3. WESC Headphone สีสันโดนใจ จาก BeTrend ราคา 2,890 บาท 4. Samsung NX100 กล้ อ งถ่ า ยภาพ ดิจติ อลคอมแพ็คท์แบบเปลีย่ นเลนส์ได้ มีระบบ โฟกัสที่ฉับไว ปรับค่า ISO ได้ถึง 6,400 ดีไซน์

รูปทรงเรียบง่ายของหยดน้ำค้างทีก่ อ่ ตัวบนใบไม้ 5. Samsung Champ Hello Kitty โทรศัพท์มือถือดีไซน์น่ารัก น้ำหนักเบาเพียง 90 กรัม จอสั มผั ส กล้องดิจิตอล 1.3 ล้าน

พิกเซล ราคา 3,490 บาท 6. Flash Drive การ์ตูนไดโนเสาร์สีเขียว ความจุ 4GB จาก BeTrend ราคา 890 บาท

❸ WESC Headphone

Levi’s LTG03

❹ Samsung NX100

❺ Samsung Champ Hello Kitty

❻ Flash Drive BeTrend

HI-TECH & HI-TREND จักรยานไฟฟ้า

ไซซ์มินิ

กระเป๋าสัญญาณไฟจราจร

กระเป๋าเป้ใบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานบนท้องถนน

โดย ลี เมียง ซู ผู้ออกแบบได้ใช้ไฟ LED ในการแสดงสัญญาณจราจรบนกระเป๋า

สะพายหลัง ควบคุมด้วยระบบไร้สายและสามารถถอดออกได้ เวลาจะเลี้ยวซ้าย

เลี้ยวขวา หรือหยุดก็กดแสดงสัญญาณได้ นับว่าเป็นไอเดียที่ช่วยป้องกันอันตราย จากการใช้รถ (จักรยาน) ใช้ถนนได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะ

26

WOMAN PLUS M AG.

แม้ ‘Yike Bike’ จะมีสองล้อเหมือนจักรยานคันอื่นๆ แต่จักรยานแบบพกพาคันนี้มี คุณสมบัติพิเศษที่ได้ใจคนรักษ์โลกไปเต็มๆ ตั้งแต่ตัวถังทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มี น้ำหนักเบาแค่ 10.8 กิโลกรัม วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 22.53 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง วิ่งได้ระยะทางต่อเนื่องประมาณ 9.97 กิโลเมตร

มีระบบช่วยทรงตัว เลี้ยวโดยการโน้มตัว ด้านหลังจะมีไฟสัญญาณช่วยป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ และสะดวกต่อการพกพาสามารถพับใส่กระเป๋าติดตัวได้


W P + C H I L L

O U T เรื่อง : Strawberry ภาพ : Sarin Porndonko

NEW DESIGN

FOR NEW STYLE Hiragi Japanese Restaurant ความอร่อยของเมนูญปี่ นุ่ สมัยใหม่ ร้านอาหารญี่ปุ่ นที่ฉีกแนวออกจากความ

เป็ น ญี ่ ปุ่ นแบบดั ้ ง เดิ ม ด้ ว ยรู ป แบบของความคลาสสิ ก

ทันสมัย แต่กลมกลืนเข้ากับบรรยากาศของที่นี่ได้อย่างดี

ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Modern Traditional’ ที่เน้นโทนสีอบอุ่น ผสมผสานกับเฟอร์นิเจอร์อันทันสมัย The Food : สำหรับเมนูอาหารก็ยังคงคอนเซ็ปต์มิกซ์แอนด์ แมตช์ได้อย่างน่าสนใจ อาทิ Avocado Roll ที่เปลี่ยนจาก สาหร่ายเป็นอะโวคาโดแทน แต่ยังคงความอร่อยด้วยรสชาติ ที่เข้ากันได้ดี เช่นเดียวกับ Spaghetti Seafood ที่เชฟตั้งใจดัดแปลงให้มีกลิ่นอาย ของญี่ปุ่นด้วยการใช้น้ำซอสของญี่ปุ่นเป็นส่วนผสม แถมยังอัดแน่นด้วยกุ้ง หอย ปลาหมึกตัวโตๆ แต่ที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือ Mixed Grill ‘HIRAGI’

เนื้อหมู ไก่ และเนื้อโกเบที่เสิร์ฟด้วยหินร้อนๆ ที่ผ่านการอบมานานกว่า 15 นาที

เพื่อให้ความร้อนสูงจนสามารถปิ้งเนื้อสดๆ ให้สุกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน The Dessert : หลังจากอิ่มท้องกับเมนูอาหารแสนอร่อยแล้ว ก็ต้องปิดท้ายด้วยเมนู ของหวานน่ า ตาน่ า กิ น อย่ า ง ไอศกรี ม ถั ่ ว แดง เพราะเป็ น ไอศกรี ม แบบโฮมเมด

จึงได้รสชาติของถั่วแดงแบบเข้มข้น และไม่หวานเกินไป The Location : โรงแรมโนโวเทล บางนา ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ เปิดทุกวัน

เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น. โทร. 0-2366-0505 ต่อ 1470, 1471 The Décor :

Sra Bua by Kiin Kiin สร้างสรรค์งานศิลปะอนุรกั ษ์ความเป็นไทย

The Décor : ก้าวขึ้นปีกระต่ายทองทั้งที WP เลย

ขอนำเสนอห้องอาหารไทยรูปแบบใหม่ ที่จะมาสร้าง ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ กั บ งานศิ ล ปะบนจานอาหาร

ในบรรยากาศแบบไทยโบราณ แต่แฝงไว้ด้วยกลิ่นอาย ของความทันสมัย สีสันใหม่ของห้องอาหารไทย The Food : นั บ เป็ น ร้ า นอาหารไทยไอเดี ย บรรเจิ ด

กับเมนูอาหารไทยรสต้นตำรับ แต่รูปลักษณ์แปลกตา เพราะได้ เ ชฟฝี ม ื อ ดี ช าวเดนมาร์ ก มร.เฮนริ ก

อีเด-แอนเดอร์เซน ที่โด่งดังจากร้านอาหาร กิน กิน เป็นผู้คิดค้นวิธีการปรุงอาหารแบบ ศิลปะอันยอดเยี่ยม ‘Modern Thai Cooking’ ที่จะดึงดูดทุกประสาทสัมผัสกับการผสม ผสานรสชาติที่แตกต่างกันถึง 19 รสชาติ เสิร์ฟบนจานที่จัดแต่งมาอย่างสวยงามตาม แบบฉบับเฉพาะตัวที่ยากจะเลียนแบบ อาทิ แกงแดงเย็นกับกุ้งมังกร, ผัดไทย, ต้มข่านกกระทา, แกงเขียวหวานปลากะพงแดงใส่บีทรูท รับรองว่าคุณสาวๆ จะ ต้องตื่นตาตื่นใจกับวิธีการกินที่ไม่เหมือนใคร แต่ได้รสชาติไทยแท้แบบดั้งเดิมไม่ผิดเพี้ยน The Dessert : ใช่ว่าเมนูอาหารคาวจะแปลกตาเพียงอย่างเดียว เพราะเมนูของหวาน ของที่นี่ได้ผ่านกระบวนการออกแบบดีไซน์มาอย่างพิถีพิถันจนกลายมาเป็น ไอศกรีมชา กิน กิน และ ไอศกรีมสังขยา ที่พูดได้คำเดียวว่า ต้องลอง!! The Location : โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. มื้อกลางวัน เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-14.30 น. มื้อค่ำเปิดทุกวัน เวลา 18.00-23.00 น. โทร. 0-2162-9000

28

WOMAN PLUS M AG.


W P + C H I L L

AESTHETICS OF FOOD

& ATMOSPHERE The Anna Restaurant & Art Gallery สุนทรียแห่งศิลปะและความอร่อย

The Décor : ร้านอาหารน้องใหม่ที่ส่งต่อความอร่อยมาจาก

ร้าน The Anna Cafe ย่านศาลาแดง ฝีมือของเชฟชาลีที่ตอนนี้

ย้ายมาตั้งอยู่บนถนนสาทรแห่งนี้ ด้วยการดัดแปลงบ้านไม้สัก โบราณสไตล์ โ คโลเนี ย ลอายุ ก ว่ า 100 ปี ใ ห้ ม ี ค วามทั น สมั ย

ดูสะดุดตาทั้งภายนอก และภายใน ซึ่งนอกจากจะดื่มด่ำกับ สุนทรียของอาหารแล้ว บริเวณชั้น 2 ของร้านยังถูกจัดให้เป็น อาร์ตแกลเลอรี จัดแสดงผลงานศิลปะประเภทต่างๆ โดยฝีมือ ของศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปบนพื้นที่ที่มากถึง 130 ตร.ม. The Food : ความอร่ อ ยของอาหารสไตล์ ย ุ โ รป และอาหารไทยที ่ เ ชฟตั ้ ง ใจปรุ ง มาเสิ ร ์ ฟ

ประหนึ่งงานศิลปะชิ้นหนึ่งก็ว่าได้ อาทิ ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ รสชาติเครื่องเทศเข้มข้น ตามด้วย เมนูสุขภาพต้อนรับปีกระต่ายสำหรับสาว WP สเต๊กปลาไวท์ไวน์ซอส และเมนูจานเด็ดของ ร้านทีข่ อยกให้ เนือ้ แกะคาซาบลังกา เสิรฟ์ พร้อมแป้งโรตี รับรองความอร่อยทีใ่ ครก็หา้ มพลาด!! The Dessert : ใครเป็นแฟนตัวยงของร้านนี้คงรู้ดีว่าเชฟชาลีมักมีเซอร์ไพรส์มอบขนมเค้ก เป็นของขวัญให้กับแขกที่ร้านอยู่เสมอ แต่ถ้าคนไหนไม่ได้เค้กก็ไม่ต้องเสียใจค่ะ เพราะนอกจาก เค้กแล้วของหวานของที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้กัน โดยเฉพาะ Chocolate Mousse และ English Trifle

ที่แค่เห็นก็ชวนน้ำลายไหลแล้วค่ะ The Location : ซ.พิพัฒน์ ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. เปิดทุกวันเวลา 11.00-22.00 น. โทร. 0-2237-2788-9

Special Gift : โชว์หนังสือ WP รับทันทีสว่ นลด 10% ตัง้ แต่วนั นีจ้ นถึง 31 มกราคม 2554

Two Forty Eight Cafe & Bar ห้วงเวลาของความสนุก

เพิ่มวันพิเศษให้ตัวคุณเองด้วยร้าน

อาหารสุ ด ฮิ พ ริ ม ถนนรั ช ดาในบรรยากาศสไตล์ โมเดิร์น ที่ไม่ว่าจะมานั่ง Hang Out กับกลุ่มเพื่อน หรื อ ครอบครั ว ก็ ส ามารถสั ง สรรค์ ไ ด้ ท ่ า มกลาง ความทันสมัยของรูปทรงเรขาคณิตที่นำมาวางเรียง กันจนคล้ายรังผึ้ง เพื่อสื่อถึงแหล่งเก็บอาหารชั้น เลิศสำหรับนางพญาเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีโซน ด้านนอกที่ให้อารมณ์ความรู้สึกลึกลับน่าค้นหา ภายใต้แสงเทียนสีส้ม พร้อมทั้งพื้นที่ ส่ ว นตั ว ชั ้ น บนสำหรั บ จั ด งานปาร์ ต ี ้ Special Gift : โชว์หนังสือ WP รับทันทีสว่ นลด 15% เอ็กซ์คลูซีฟในแบบของคุณเอง ตัง้ แต่วนั นีจ้ นถึง 31 มกราคม 2554 The Food : เมนู อ าหารนานาชาติ โดยเชฟมากประสบการณ์ที่รังสรรค์มาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่ ‘ซุปครีมหอยลายในขนมปัง’ รสชาติ

ครีมเข้มข้นกับหอยลายสด ‘ซี่โครงแกะ’ เมนูสีสันสวยงามที่ไม่หลงเหลือกลิ่นคาวให้รำคาญใจ และ ‘พาสต้า กุ้งในซอสมะเขือเทศและครีม’ รสชาติตามแบบฉบับไม่ผิดเพี้ยน The Drink : ดริงค์ แดรงค์ ดรังค์กับค็อกเทลเบาๆ อย่าง ‘Blue Margarita’ ที่สาวๆ จะต้องติดใจ และ ‘Bangkok 248’ เครื่องดื่มซิคเนเจอร์ที่ดีกรีความแรงใช้ได้เลยทีเดียว แต่ถ้าเป็นสาวเฮลตี้สนุกได้แบบไม่พึ่ง แอลกอฮอล์สามารถสั่งน้ำสมูทตี้ผลไม้สดมานั่งจิบชิลๆ ก็ได้อารมณ์เหมือนกันค่ะ The Location : โรงแรมนอร์ธเกต รัชโยธิน เซอร์วส ิ เรสสิเดนซ์ ถ.รัชดาภิเษก เปิดทุกวันเวลา 06.30-23.00 น.

โทร. 0-2939-7949 The Décor :

O U T


W P + T R A V E L เรื่อง : Linpor

หลังจากปลดปล่อยอารมณ์ และร่างกายไปกับการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนข้ามปี เพื่อรีชาร์จตัวเองให้พร้อม สำหรับการเริ่มต้นก้าวแรกของปี 2011 กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว WP เลยขออาสาพาคุณสาวๆ ไปอัพเดทเก็บตกกับ สถานที่พักผ่อนสุดโมเดิร์นตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมือง และแหล่งช้อป-ชิมน้องใหม่กลางกรุงที่ใครก็พลาดไม่ได้!

‘Shopping’ ถนนสายแฟชัน่ ‘id1 (ไอดี-วัน)’ ‘It’s not just fashion, it’s your identity’

คอนเซ็ปต์เก๋ๆ ของดินแดนเมืองแฟชั่นแห่งใหม่ย่าน ราชประสงค์ ‘id1 (ไอดี-วัน)’ ที่จะพาเหล่าแฟชั่น

นิสต้ารุ่นใหม่ทั้งหลายออกมาค้นหา และสนุกกับการ แต่ ง ตั ว ที ่ จ ะเผยความเป็ น ตั ว ตนที ่ ม ี เ อกลั ก ษณ์

ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร กับแนวคิดที่กล้าจะแตกต่าง และเป็นตัวของตัวเอง เพราะที่ id1 ไม่ใช่แค่สถานที่ สำหรับเดินช้อปปิ้งเท่านั้น แต่เปรียบเสมือนโลกของแฟชั่นที่เต็มไปด้วยสีสันของบรรดา ร้านค้าหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นฮิพ ร็อค หวาน เปรี้ยว เท่ โบฮีเมี่ยน วินเทจ

หรือเซ็กซี่ เรียกว่ายกขบวนขนมาให้คุณสาวๆ เลือกมิกซ์แอนด์แมตช์กัน เพื่อเติมเต็มการ แต่งตัวในทุกสไตล์อย่างแท้จริง Location : id1ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า แยกราชประสงค์ เปิดบริการทุกวัน

เวลา 10.00-21.00 น.

‘Modern Hotel’

Radisson Suites Bangkok Sukhumvit

สั ม ผั ส ประสบการณ์ ก ารพั ก ผ่ อ นอั น แสนสบาย พร้ อ มด้ ว ย

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในห้องพักของ ‘โรงแรม เรดิสัน สวีท กรุงเทพฯ สุขุมวิท’ ที่ถูกออกแบบตกแต่งมา อย่างหรูหราประณีตในสไตล์ร่วมสมัย เพื่อสื่อถึงความงดงาม ของไทยได้อย่างลงตัว และเพื่อเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ คนเมืองยุคใหม่ ที่ใช้ชีวิตผูกติดอยู่ในโลกของสังคมออนไลน์

จึงได้จัดระบบความบันเทิงแบบออนไลน์ และระบบมัลติมีเดีย แบบไร้สายอันล้ำสมัยไว้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฟรีทั่วทั้งบริเวณของโรงแรม ชนิดที่ไม่มีทางขาดการติดต่อสื่อสารอย่างแน่นอน แต่ถ้า อยากเพิ่มสีสันความสนุกยามค่ำคืนต้องแวะไปสัมผัสประสบการณ์ของบาร์ค็อกเทลสุดเก๋ สีสันแปลกใหม่ และเซ็กซี่ที่สุดของเมือง ที่ asqu Lounge & Bar ที่จะพาคุณมาฉีกแนว ค็อกเทลรูปแบบใหม่ไม่ซำ้ ใคร พร้อมเครือ่ งดืม่ หลากสไตล์ให้เลือกสรรกันได้อย่างไร้ขดี จำกัด Location : 23/2 ถนนสุขุมวิท ซ.13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร. 0-2645-4999

‘Travel @Thriller Night’ Mansion 7

สาวๆ คนไหนยังเที่ยวปีใหม่กันแบบ ไม่จุใจ ต้องลองแวะมาเยือนสถานที่ เที ่ ย วรู ป แบบใหม่ ท ี ่ จ ะกระชาก อารมณ์ ข องคุ ณ ให้ รู ้ ส ึ ก ร้ อ นๆ หนาวๆ ไปกั บ บรรยากาศที ่ ช วน

ขนหัวลุก ตื่นเต้น และน่าท้าทาย สำหรั บ คนรุ ่ น ใหม่ บนถนนสาย บันเทิงย่านรัชดาภิเษก ภายใต้ชอ่ื ‘Mansion 7’ ทีน่ ำเสนอไอเดียสุดเจ๋ง Boutique Thriller Mall บนเนื้อที่ขนาด 7 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 โซน

มีทั้งร้านอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีมที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ รวมถึงร้านค้า ฮิพๆ เกาะติดเทรนด์แฟชั่น แต่ที่ดูโดดเด่นดึงดูดสายตาคงหนีไม่พ้น คฤหาสน์ลึกลับความสูง 3 ชั้น ‘ดาร์ค แมนชั่น’ (Dark Mansion) ที่รอ

ผู้กล้าเข้าไปไขปริศนาหาคำตอบของเรื่องราวน่าสยองขวัญที่ถูกซ่อนไว้ อย่ า งลึ ก ลั บ มานานนั บ ร้ อ ยปี . ..งานนี ้ ใ ครรู ้ ต ั ว ว่ า เป็ น ผู ้ ก ล้ า ที ่ ช อบ

ความท้าทายต้องรีบไปสัมผัสความน่าสะพรึงกลัวด้วยตัวของคุณเอง

30

WOMAN PLUS M AG.


H O R O S C O P E + เรื่อง : คุณธันยมัย ธำรงพุทธิกุล (Princess of Fengshui & Stella Encoder นักแปลดาว : ดูดวง วางฮวงจุ้ย จากการถอดรหัสชีวิต พร้อมเทคนิคกระตุ้นพลังงานแห่งโชค

จากดวงดาวประจำตัวคุณ) www.tanyamai.com

ราศีเมษ (ARIES) 21 มี.ค. - 20 เม.ย.

ทั่ ว ไป จะได้ ข ่ า วดี เ กี ่ ย วกั บ ญาติ

หรือเพื่อนสนิท ดาวอังคารเข้าเรือน ชะตาแรก หมายถึ ง ความยุ ่ ง เหยิ ง และมี เ รื ่ อ งยั ่ ว โมโหเพี ย บ การงาน เหนื ่ อ ย และยุ ่ ง ยากเหมื อ นๆ เดิ ม

มี เ รื ่ อ งของข้ อ ตกลงที ่ ส ร้ า งปั ญ หา หนักใจให้กบั คุณ กลืนไม่เข้า คายไม่ออก ต้องรับเงื่อนไขแบบจำใจ ความรัก มีดาวดีมาเยือนค่ะ คนโสดจะมี

คนให้ ไ ด้ ต ้ อ งใจ ส่ ว นคนที ่ ม ี ร ั ก แล้ ว อาจได้ เ ดิ น ทางท่ อ งเที ่ ย วเป็ น

กลุ่มกับเพื่อนเรา หรือเพื่อนแฟน การเงิน รายจ่ายเยอะจนปวดหัว จ่ายในเรื่องอะไรไปบ้างแทบจำไม่ได้ เครียดเรื่องการใช้เงินเก่งของตัวเอง สุขภาพ เรื่องอาการปวดเมื่อย ทางเดินหายใจ และมีเชื้อไข้เกี่ยวกับ โรคหวัด Tips เสริมโชคด้านการงาน ให้หยิบเสื้อผ้า หรือเครื่องประดับ ที่มีสีม่วงมาสวมใส่บ่อยๆ

ราศีกรกฎ (CANCER) 22 มิ.ย. - 22 ก.ค.

ทั่ ว ไป ช่ ว งนี ้ จ ะยุ ่ ง ๆ เรื ่ อ งคนใน ครอบครัวเหมือนเคยค่ะ ต้องพยายาม อย่าคาดหวังให้มาก จะเหนื่อยหัวใจ เปล่ า ๆ การงาน ระวั ง เรื ่ อ งตั ว เลข

ให้มากค่ะ อาจมีเกณฑ์ต้องโดนตำหนิ งานมั น ยุ ่ ง จนอาจเผอเรอไปหน่ อ ย

มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้ไปงานสัมมนาวิชาการ ความรัก คนรักมีเรื่อง ให้ เ หนื ่ อ ยหั ว ใจ ก็ ค งเป็ น เรื ่ อ งการใช้ เ งิ น กั บ เรื ่ อ งไม่ เ ป็ น เรื ่ อ ง และมี

ข้อโต้แย้ง ความคิดเห็นที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันมากนัก การเงิน ภาวะ

การหมุนเงินมีเด่น แต่ก็จะมีโชคจากเด็ก และคนที่มีเครื่องแบบ สุขภาพ

เรื ่ อ งเกี ่ ย วกั บ สุ ข ภาพในช่ อ งปาก แถมช่ ว งนี ้ เ หมื อ นใช้ ส ายตาเยอะ

ระวังปวดตา หรือเกิดอาการล้าๆ เอาได้นะคะ Tips เติมเต็มโชคด้าน ความสั ม พั น ธ์ หาผี เ สื ้ อ ซึ ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความสุ ข มาใส่ เ ป็ น

เครื่องประดับ และนำไปตกแต่งไว้ที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของห้องนอน

ราศีตุลย์ (LIBRA) 23 ก.ย. - 23 ต.ค.

คําพยากรณ์

สําหรับวันที่ 1-31 ม.ค. 54 ราศีพฤษภ (TAURUS) 21 เม.ย. - 21 พ.ค.

ทั่ ว ไป มี เ รื ่ อ งให้ ค ิ ด ฟุ ้ ง ซ่ า นมากมาย เหมือนกับมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจ แต่ยังดู ไม่ ค ่ อ ยเห็ น ทางเลื อ กที ่ จ ะดี เ ท่ า ไหร่

ช่วงนี้เลยต้องวนอยู่ในความคิดแบบตันๆ

การงาน ดาวศุกร์เข้าเรือนการงาน น่าจะ ได้รับคำชมหรือมีความสัมพันธ์อันดีกับ เจ้านาย มีผลงานที่ทำให้ชื่นชอบ ดาวเรื่องการเดินทางในเนื้องานมีเด่น ความรัก ต้องหันมาเอาอกเอาใจกันและกันหน่อยจะดีกว่า เหมือนคุณจะ ไม่คอ่ ยได้เอาใจใส่ หรือมีเวลาให้กนั น้อยกว่าทีผ่ า่ นมา เจอกันก็มเี รือ่ งงอน เป็นประจำ การเงิน ดาวดีเรื่องการเงิน ทำงานตั้งแต่ต้นปี มีเรื่องของ

เบีย้ พิเศษ เงินพิเศษ ทีจ่ ะกระเด็นเข้ากระเป๋าแบบฟลุคๆ มีโชคจากการเสีย่ ง สุขภาพ เรื่องของผิวหนัง แพ้ฝุ่นละออง เรื่องของกระเพาะปัสสาวะ

และอาการแน่นหน้าอก Tips เติมเต็มโชคด้านหน้าทีก่ ารงาน ด้วยการหา

จุดน้ำ เป็นชาม หรือแก้วสวยๆ ใส่นำ้ วางไว้ทท่ี ศิ ตะวันออกเฉียงใต้

ราศีสิงห์ (LEO) 23 ก.ค. - 23 ส.ค.

ทั่วไป ช่วงนี้มักจะต้องยุ่งกับเรื่องไม่ เป็ น เรื ่ อ ง ไม่ รู ้ ไ ปอาสา หรื อ รั บ ปาก

จะทำอะไรให้ใครไว้รึป่าว ลำพังเรื่อง ส่ ว นตั ว ก็ ย ุ ่ ง มากพอ แถมมี เ รื ่ อ งต้ อ ง ช่ ว ยเหลื อ คนอื ่ น เข้ า ให้ อ ี ก การงาน เรื่องการประสานงานต้องระมัดระวังนะคะ ว่าจะนัดแนะกันไว้อย่าง

ตรงกัน อาจมีอะไรคลาดเคลื่อน ทำให้ต้องมีงานแบบเร่งด่วนเข้ามาให้ ปรับแก้ ความรัก ดาวความรักเดินสวย อาจมีคนเข้ามาจีบ ช่วงนี้อาจมี เสน่ ห ์ ท ั ้ ง ต่ อ เพศเดี ย วกั น และเพศตรงข้ า ม การเงิ น เด่ น ไปในเรื ่ อ ง

ของการจั บ จ่ า ยเรื ่ อ งค่ า ซ่ อ มแซม ค่ า รั ก ษา อาจมี โ ชคจากงานขาย

ค่านายหน้า สุขภาพ เรื่องปวดหลัง ปวดเอว มีอาการปวดหัวจี๊ดได้บ่อย และเหน็บชาเล่นงานเป็นระลอก Tips กระจายพลังงานแย่ๆ และความ วุ ่ น วายเกี ่ ย วกั บ เรื ่ อ งการงานออกไป ด้ ว ยเพชรคริ ส ตั ล สี ส ้ ม ที ่ ท ิ ศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของโต๊ะทำงานค่ะ

ราศีพิจิก (SCORPIO) 24 ต.ค. - 22 พ.ย.

ทั่วไป บุตรหลาน บริวาร จะมีโชค หรือ มีข่าวที่น่ายินดีมาให้ ระวังเรื่องของ ความลังเล จะทำให้คุณตัดสินใจพลาด วืดโอกาสที่ดีๆ ที่จะเข้ามา การงาน

มีโอกาสที่จะได้โยกย้าย หรือได้ปรับ เปลี่ยนอันมีโชค แต่เหมือนเกิดความลังเล เลยทำให้โอกาสหลุดลอย ความรัก เด่นไปในเรื่องของความยุ่งเหยิงค่ะ ทั้งมีเรื่องทะเลาะกันเอง และต้องทะเลาะกันเพราะเรื่องของคนอื่น หรือไม่ก็กิ๊กเก่ากลับเข้ามา พัวพันทำให้ต้องทะเลาะ คนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้รักกับคนที่อายุน้อยกว่า การเงิน นิ่งไปนิด แต่ก็มีโอกาสที่จะได้ทำธุรกิจเสริม ที่สร้างรายได้ให้ ไม่รู้ว่าดาวขี้เกียจทำงานหรืออย่างไร ถึงไม่ยอมลุยเต็มๆ สักที สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับช่องคลอด การอับชื้นในร่มผ้า เรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจ Tips เติมเต็มโชคแห่งรัก ให้มีความมั่นคง และหนักแน่นกันมากขึ้น

จัดดอกกุหลาบใส่แจกันประดับไว้ที่ทิศตะวันตกของห้องนอน

ทั่วไป ระวังเรื่องการเสี่ยงโชค หรือการ เล่นการพนันขันต่อนะคะ จะทำให้คุณ เสี ย ทรั พ ย์ และเสี ย ชื ่ อ ได้ เลี ่ ย งได้

น่าจะดีกว่า การงาน โดยรวมจัดว่ายุ่ง

เล็ ก น้ อ ย แต่ อ ยู ่ ใ นข่ า ยที ่ พ อจะรั บ

มือไหว งานที่เข้ามาในช่วงนี้ เหมือนยังเป็นงานจุกจิกเบาๆ ไม่ค่อยมี อะไรท้าทายมาก อยู่ในช่วงเตรียมงานซะมากกว่า ความรัก มีเรื่องให้ รู้สึกสับสน และคิดมาก อาจมีอะไรหลายๆ อย่างทำให้รู้สึกเอะใจว่า

คนรักเราจะมีคนอื่น การเงิน มีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับการซ่อม

หรือการปรับแต่งของใช้ในบ้าน ไม่ก็เกี่ยวกับยวดยานพาหนะ สุขภาพ ดาวอังคารทำงานเด่นนะคะ ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุ และระวังเกี่ยวกับ เรื่องฟืนไฟเป็นพิเศษ ช่วงนี้สุขภาพ ดูจะป่วยได้ง่าย ต้องรักษาระเบียบ

ในการดูแลตัวเองให้มาก Tips รองเท้าส้นแหลม ถือเป็นไม้เด็ดที่จะช่วย เรียกโชคด้านต่างๆ ให้เข้ามาเยือนคุณในช่วงนี้

ราศีมังกร (CAPRICORN)

ราศีกุมภ์ (AQUARIUS)

ทั่ ว ไป ระวังจะมีปากเสียงกับคุณพ่อ

คุ ณ แม่ หรื อ คนในครอบครั ว เรื ่ อ ง

ของเรื ่ อ ง สื ่ อ สารกั น ไม่ ด ี เข้ า ใจผิ ด

เลยทะเลาะกัน ดาวการเดินทางมีเด่น อาจได้ไปท่องเทีย่ ว หรือไปพักผ่อนกับเครือญาติ และเพือ่ นสนิท การงาน

คุณยังคงรับผิดชอบงานได้ดี มีผลงานที่คุณตั้งใจทำแล้วได้รับการชื่นชม อาจโดนเรียกตัวกลับไปทำงานกับทีท่ ำงานเดิมๆ ความรัก มีเรือ่ งให้คดิ มาก แต่เป็นเรือ่ งทีค่ ณ ุ คิดเอง เออเอง แล้วหาเรือ่ งใส่คนรัก เลยทำให้คนรักไม่คอ่ ย อยากจะคุยกับคุณมากนัก กลัวทะเลาะ การเงิน การเงินดูคล่องตัว และ อาจได้รบั เงินของขวัญพิเศษ ทำให้ชมุ่ ชืน่ หัวใจ เรือ่ งการทวงหนี้ ยังคงไม่เด่น สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับอาการหน้ามืด และเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดที่ทำให้ เป็นเหน็บ และเป็นตะคริวได้บ่อย Tips กระจายพลังงานแย่ๆ เรื่องการมี ปากเสียง และเรือ่ งเบาะแว้งออกไป ด้วยโมบายแปดหลอด ทีท่ ศิ ตะวันตก เฉียงใต้ของบ้าน และช่วงนี้ให้เน้นการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีโทนอ่อน

เพือ่ ส่งพลังชีท่ อ่ี อ่ นหวาน เพือ่ ช่วยลดเรือ่ งการเบาะแว้ง

ทั่ ว ไป ว้ า ว!! ดาวศุ ก ร์ ท ำงานสวย

นั่นหมายถึงช่วงนี้คุณมีเสน่ห์ และมัก จะเป็นทีร่ กั ใคร่เอ็นดูของผูค้ นทีค่ ณ ุ มัก จะได้เจอ ทำตัวให้น่ารักๆ ไว้นะคะ การงาน อย่ า ได้ ไ ปออกตั ว หรื อ

รับหน้าแทนใครเรือ่ งการงาน อาจทำให้ คุณเดือดร้อน อยูใ่ นโซนงานของคุณไว้เป็นพอค่ะ ช่วงนีจ้ ะมีผลงานทีท่ ำให้ เจ้านายเค้าชื่นชมคุณเป็นพิเศษ ความรัก เด่นไปในเรื่องของความเบื่อ

และความเย็นชา อาจจะทะเลาะกันบ่อย จนไม่ค่อยอยากที่จะคุยกันนัก

แถมดวงของคุณมีเกณฑ์วา่ จะมีคนอืน่ เข้ามาจีบอีกด้วยล่ะ การเงิน ไม่คอ่ ย น่าหนักใจ จะมีแต่เรื่องน่ายินดี ได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เฝ้าหวังเอาไว้

มีโชคจากการเดินทางค่ะ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับการนอนไม่ค่อยเพียงพอ เรื่องเกี่ยวกับข้อเข่า และเรื่องของเท้าที่อาจมีอาการปวดบวม Tips

เร่งโชคด้านเสน่ห์ ด้วยอัญมณีที่ชื่อ โรสควอตส์ ร้อยคู่กับอะควอมารีน

ให้นำมาสวมใส่บอ่ ยๆ จะได้มโี ชคด้านความรักด้วยล่ะ

22 ธ.ค. - 20 ม.ค.

21 ม.ค. - 18 ก.พ.

ราศีเมถุน (GEMINI) 22 พ.ค. - 21 มิ.ย.

ทัว่ ไป จะมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ ปนตกใจ เล็กน้อย แต่ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรง อาจมี เ รื ่ อ งให้ ง อน หรื อ ทะเลาะกั บ

พี่น้อง และญาติใกล้ชิด การงาน เรื่อง การประชุม หรือการเดินทางมีเด่นค่ะ มีเกณฑ์ที่จะได้สร้างผลงานชิ้นโบว์แดง ในโปรเจ็กต์ใหม่ที่จะได้รับมอบหมาย ความรัก ดาวเจ้ากี้เจ้าการทำงานเด่น อาจรู ้ ส ึ ก เบื ่ อ ๆ เซ็ ง ๆ กั บ การที ่ ค นรั ก ชอบมาละเอี ย ดใส่ ท ุ ก เรื ่ อ ง

คนอื่นยังไม่เป็นกับชั้นยังงี้เลยนะ..คุณก็งอนซะเลย การเงิน ไม่ค่อยมี อะไรหวือหวาค่ะ หนักใจกับการที่จะต้องจ่ายเงินในเรื่องที่ไม่จำเป็น

ไม่จ่ายก็ไม่ได้ เพราะเป็นเหมือนภาษีสังคม ที่ช่วงนี้มีมาเยอะซะจัง

สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อย เหน็บชา ตะคริว และปวดไขข้อ

Tips พัฒนาโชคด้านการเงิน ด้วยการหาเหรียญ 8 เซียนมาตั้งไว้ที่ทิศ ดาวจูปิเตอร์ในช่วงนี้ ซึ่งก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะ

ราศีกันย์ (VIRGO) 24 ส.ค. - 22 ก.ย.

ทั่ ว ไป เหมื อ นมี เ รื ่ อ งเหนื ่ อ ยใจ

ออกบ่ อ ยนะคะ ระวั ง จะมี ค นเข้ า มา

หาเรื ่ อ ง ทำให้ รู ้ ส ึ ก อึ ด อั ด คั บ ข้ อ งใจ อย่าวู่วามหรือใจร้อน ใช้ความนิ่งสยบ เข้าไว้ การงาน เด่นไปในเรื่องของความสับสนค่ะ เนื้องานยังคงปรับไป ปรับมา ทำให้คุณต้องแก้งานบ่อย เรื่องโยกย้าย ยังดูคลุมเครือพิกล ความรัก มีเกณฑ์จะได้ข่าวดี หรือมีเรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับความรัก และ คนรัก คนโสดโอกาสที่จะมีคนแนะนำคนดีๆ มาให้มีสูง การเงิน มีเงิน ยิบย่อยตกกระเด็นมาในกระเป๋า ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นหน่อย หากขัดสน จะมีผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยคอยช่วยได้ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ หรือไต ใครที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงต้องควบคุมอาหาร Tips จัดบ้าน ให้สะอาด และหมั่นเปิดไฟเพิ่มพลังหยางให้กับตัวบ้าน เรียกโชคด้าน ความรุ่งโรจน์ให้ได้ดีนักล่ะสำหรับชาวกันในช่วงนี้

ราศีธนู (SAGITTARIUS) 23 พ.ย. - 21 ธ.ค.

ทั่วไป จะได้รับมอบหมายให้เป็นโต้โผ เป็ น แม่ แ รงเกี ่ ย วกั บ กิ จ กรรมพิ เ ศษ

ใจก็ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่ แต่มัน ปฏิเสธไม่ได้ การงาน จุกจิกเหมือนๆ เดิมค่ะ เหมือนจะได้รับเอางานเก่าๆ มาให้ปรับแก้ หรืองานที่ไม่ได้ทำไปนานแล้ว กลับถูกนำกลับมาให้อยู่ใน ความดูแลของคุณอีก เล่นเอาเซ็ง ความรัก จัดอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ

หาเรื่องคุย หรือหากิจกรรมทำร่วมกันให้มากๆ เพราะช่วงนี้ดาวโปรโมชั่น แห่งความหวานแหวว เดินสวยเชียว การเงิน เด่นไปในเรื่องของความ เหนื่อย ช่วงนี้กว่าจะได้มา มันไม่ง่ายอย่างที่คิดสักเท่าไหร่ ของสวย

คนสวย จะให้โชค สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับเส้นเอ็น ระบบต่อมน้ำเหลือง ในร่างกาย และเรื่องของการนอนไม่ค่อยหลับ Tips เร่งโชคด้านการงาน ให้เป็นไปได้ดั่งใจมากขึ้น ด้วยการสวมเครื่องประดับรูปปลา หรือนก

ราศีมีน (PISCES)

19 ก.พ. - 20 มี.ค.

ทัว่ ไป ดาวเรื่องการเดินทางมีเด่น ทั้ง ใกล้และไกล หากไม่ได้เดินทาง ก็จะมี คนเดินทางมาหา ช่วงนี้ดาวแห่งการ สังสรรค์ทำงานเด่นอีกด้วย การงาน ต้ อ งเร่ ง สร้ า งผลงานค่ ะ เพราะจะมี

ดาวดีๆ มาเยือน เกี่ยวกับเลื่อนขั้น หรือการปรับตำแหน่ง ดูดีทีเดียว ความรัก มีเรื่องจุกจิกบ้างตามประสา เรื่องที่จะทำให้เหนื่อยใจ ก็มักเป็น ปัญหาเรื่องญาติที่เข้ามาวุ่นวาย และเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนหรือกิ๊กเก่า

ของแฟน การเงิน มีแนวโน้มสดใสขึ้น ขยันเป็นได้ตังค์ ช่วงนี้ต้อง กระตือรือร้นให้มากขึ้น จะได้มีเงินคล่องอย่างที่อยากจะได้ มีโชคจากคน มีเครื่องแบบ สุขภาพ เรื่องของอาการเจ็บคอ และเรื่องเกี่ยวกับตะคริว บริเวณเท้า ระวังเรื่องเอ็นข้อเท้าเป็นพิเศษนะคะ Tips เติมเต็มโชคด้าน การงาน ด้วยเสื้อผ้า และเครื่องประดับที่มีสีฟ้า และน้ำเงิน


E AT I N G

O U T +

เรื่อง : iD11 ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว

ผักโขมอบชีส เคล็ดลับสำคัญในการทำผักโขมอบชีสให้ อร่ อ ยอยู่ ที่ ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพของ

น้ำครีมและชีส คือไม่ควรใช้น้ำครีมและ ชีสน้อยเกินไป เพราะถ้าเราใช้น้ำครีมและ ชีสอย่างเต็มที่แล้ว เมื่อนำไปอบ มันจะซึม เข้ า ไปในทุ ก ส่ ว นของผั ก โขม ทำให้ ไ ด้ รสชาติ ห อมมั น กลมกล่ อ ม นอกจากนี้ คุ ณ ภาพของน้ ำ ครี ม ที่ ใ ช้ จ ะต้ อ งเข้ ม ข้ น เพราะจะไปช่ ว ยในการเพิ่ ม รสชาติ

ซึ่งเคล็ดลับอยู่ที่การใส่นมข้นจืดคาร์เนชัน ลงในน้ำครีมเพื่อเพิ่มความหอมมัน ทำให้ เมนูจานนี้อร่อยกลมกล่อม เต็มคำสุดๆ

ร้านอาหาร เปิดบริการ สถานที่

Chill Chill Bar Café 09.00-24.30 น. โชคชัย 4 ซอย 27 โทร. 081-810-2233, 089-876-8768

Wow!!! สำหรับผูอ้ า่ น WP เพียงโชว์แมกกาซีน รับส่วนลด 10% (เฉพาะอาหาร)

พร้อมรับผักโขมอบชีสฟรี 1 ที่ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554

จากคอนเซ็ปต์ ‘chill place chill drink chill bar’ ก็น่าจะเดาบรรยากาศ

ของร้านนี้ได้ว่าจะต้องชิลสมชื่อเป็นแน่ Chill Chill Bar Caf é แห่งนี้

โดดเด่นด้วยบรรยากาศสบายๆ และการตกแต่งที่ออกแนวดิบๆ เผยผนัง ปูนเกลี้ยงเกลาตัดกับบาร์ไม้ให้อารมณ์ผ่อนคลายเบาๆ ร้านนี้เปิด

ตั้งแต่ 9 โมงเช้า แต่ไฮไลท์จะอยู่ที่ช่วงหัวค่ำเพราะทางร้านจะ ทำการปิดไฟจนหมด แล้วใช้แสงเทียนจากตะเกียงมาให้ความ

สว่างแทน ขับให้บรรยากาศภายในร้านดูอบอุ่นและสุดแสนจะ

โรแมนติก เหมาะสำหรับการมานั่งชิลเป็นที่สุด นอกจากบรรยากาศจะโดดเด่นแล้ว เมนูอาหารของที่นี่ก็ขอบอกว่า

เลิศไม่แพ้กัน ช่วงมื้อกลางวันจะเน้นอาหารทานเล่นกรุบกริบอย่าง เฟรนด์ฟรายด์หรือเมนูทานง่ายๆ อย่างสปาเกตตีขี้เมา แต่ถ้าหากใคร อยากจะชิมเมนูที่หลากหลายมากกว่านี้ ขอแนะนำให้มาช่วงเย็นๆ เมนู จานเด่ น ที่ ไ ม่ ค วรพลาดคงจะหนี ไ ม่ พ้ น เกี๊ ย วห่ อ ชี ส ผั ก โขมอบชี ส

สปาเกตตีขี้เมาปลาสลิด ผักโขมผัดปลาเค็ม และผัดฉ่าแซลมอน ตอกย้ำความอร่อย...ตอกย้ำด้วยคาร์เนชัน ขอแนะนำเมนู ผักโขมอบชีส อีกหนึ่งเมนูที่นิยมสั่งมากที่สุด วิธีทำง่ายๆ เริ่มด้วยการนำผักโขมไป

ต้ ม ในน้ ำ เดื อ ดจั ด จากนั้ นนำไปแช่ น้ ำ เย็ น ให้ อ ยู่ ตั ว แล้ ว พั ก ไว้ เตรี ย ม เบคอนด้ ว ยการหั่ น ให้ เป็ น สี่ เหลี่ ย มเล็ ก ๆ แล้ ว นำไปผั ด กั บ ผั ก โขมโดย

ไม่ต้องใช้น้ำมัน ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำครีม ด้วยการนำวิปปิ้งครีมมา ผสมกับนมข้นจืดคาร์เนชัน เห็ด และแฮม จากนั้นนำผักโขมที่ผัดกับ เบคอนแล้ ว มาวางเรี ย งใส่ พิ ม พ์ เป็ นชั้ น แรก ราดด้ ว ยน้ ำ ครี ม ทั บ ด้ ว ย

ผักโขมอีกชั้นหนึ่ง ใส่มอสซาเรลลาชีสและพาเมซานชีส นำผักโขมมาวาง ทับอีกชั้น โรยหน้าด้วยชีสอีกครั้ง แล้วนำไปอบจนชีสสีเหลืองกรอบ...

อร่อยร้อนๆ ได้ทันที


B E Y O N D + T H E

B E U T Y

เรื่อง : เพ็ญประภา วัฒนรัตน์

สตรีที่มีความนุ่มนวลอ่อนหวาน และความสงบงามในยามปกติ อาจรู้สึกรวดร้าวเมื่อหัวใจสลาย เพราะความรัก ดวงตาทีอ่ อ่ นไหว นัยน์ตาอ่อนโยนคู่นั้นแฝงแวว ความโศกเศร้าอยู่เบื้องลึก หลายครั้งที่ถูกกลบเกลื่อนด้วย รอยยิ้ม ความรักเป็นแค่

ลมร้อนวูบหนึ่งที่ผ่านมา ทำให้ หัวใจหญิงสาวอ่อนไหว อบอุน่ แต่บางคราวมันก็กรีดหัวใจเรา ให้ด้านชาและแห้งผากได้

If you love someone, put their name in a circle, instead of a heart Because hearts can break, but circles go on forever. ถ้าคุณรักใครสักคน

จงเอาเขาไว้รอบตัวคุณ แทนที่ จะใส่เขาไว้ในใจ เพราะหัวใจสามารถแตก

สลายได้ แต่ ถ้ า เขาอยู่ ร อบ

ตัวคุณ เขาจะอยู่กับคุณ

ตลอดไป

34

WOMAN PLUS M AG.


WP#067  

WP#067 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you