Page 1


เมืองไทยประกันชีวิตพร้อม ‘เพิ่มรอยยิ้ม’ ทั่วเมืองไทย >> ทุกเรื่องที่คุณสงสัย ทุกเรื่องที่คุณสนใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน แค่มองหาศูนย์

บริการลูกค้าของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เพียงเดินเข้าไปหาเราจะช่วยคุณค้นหา ทุกคำตอบที่คุณต้องการ อาทิ สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว ผลการออกสลาก กินแบ่งรัฐบาล ข้อมูลละครเรื่องโปรด ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ และส่งต่อให้ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง รวมถึงบริการ ติดต่อหน่ายงานราชการ เป็นต้น

เพียงคุณเป็นลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ไม่จำกัดประเภทแบบประกันชีวิต ก็มีสิทธิ์ใช้บริการ ‘เพิ่มรอยยิ้ม’ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ศูนย์บริการลูกค้าสบายๆ เป็นกันเอง แล้วความสุข และรอยยิ้มจะเป็นของคุณตลอดเวลา

บริการเพิ่มรอยยิ้ม เค้าบริการอะไรบ้างน๊า.... ตัวอย่าง บริการข้อมูลด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ

“คุณพ่อเป็นเบาหวาน ช่วยแนะนำ ว่าควรดูแลสุขภาพอย่างไร” “การดูแลสุขภาพเบื้องต้น คือ ควร ติดตามระดับน้ำตาลในเลือดหรือใน ปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอ และ....” ตัวอย่าง บริการข้อมูลท่องเที่ยวและความบันเทิง

“ช่วยเช็กให้หน่อยว่าอุทยานแห่งชาติทับลานช่วงเดือนกันยายนนี้ เค้าให้เข้าไปกางเต็นท์นอนได้หรือเปล่า เสียค่าธรรมเนียมกี่บาท” “ช่วงเดือนกันยายน กางเต็นท์ได้ค่ะ ค่าสถานที่ กางเต็นท์ 30 บาท/หลัง/คืน” ตัวอย่าง บริการติดต่อประสานงาน

“จะเอาทีวีไปซ่อม ช่วยหาร้านซ่อมทีวี ใน อ.เมือง จ.อ่างทอง ให้หน่อย” “มีหลายร้านซึ่งจะรับเป็นร้านที่ใกล้บ้านไหมค่ะ ชื่อร้าน....โทร....ที่อยู่......” ตัวอย่าง บริการติดต่อหน่วยงานราชการ-เอกชน

“กำลังจะปลูกบ้านใหม่ อยากรู้ว่าจะต้องติดต่อหน่วยงานใด และมีระเบียบอะไรบ้าง” “ต้องไปขออนุญาตจาก อบต. หรือเขตที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ หลังจากนั้น อบต. หรือเขตก็จะ ออกหนังสือรับรองการปลูกบ้านให้ จากนั้นก็เอาหนังสือนั้นไปขอเลขที่บ้านใหม่ที่อำเภอ หรือ ที่เขต ที่บ้านนั้นตั้งอยู่ค่ะ” ตัวอย่าง บริการข้อมูลทั่วไป

“อยากรู้ว่าร้านขายลูกชิ้นปลากรายขึ้นชื่อของ นครสวรรค์อยู่แถวไหน บอกทางหน่อย” “ชื่อร้าน XXXX อยู่บนถนนสาย xxx ตรงข้าม xxxx ค่ะ”


เมืองไทย Smile Service

แตกต่างด้วยบริการที่สัมผัสได้ >> ด้วยการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีบุคลิกเป็นของตนเองอย่าง

ชัดเจนคือ องค์กรแห่งความสุขและรอยยิ้ม ส่งผ่านสู่ความมุ่งมั่น ในการสร้างสรรค์การบริการที่แตกต่างอย่างจับต้องได้ไปยังลูกค้า ด้ ว ยการเป็ น ผู ้น ำในนวั ต กรรมการบริ ก ารที ่ส ะท้ อ นภาพของ แบรนด์ได้อย่างลงตัว

เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีที่สุดทุกครั้งที่ลูกค้าใช้บริการ เมืองไทยประกันชีวิต จึงให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดที่ลูกค้าเข้ามาสัมผัสกับการบริการของเรา ทั้ง ศูนย์บริการลูกค้าถูกปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้สดใสทุกสาขาทั่วประเทศ ศูนย์บริการ ลูกค้าทางโทรศัพท์ 1766 ที่เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด หรือการพูดคุยผ่าน สั ง คมออนไลน์ ที ่จ ะช่ ว ยให้ มี ร อยยิ ้ม ได้ ใ นทุ ก วั น ผ่ า น Facebook และ Twitter เครือข่ายสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ กว่า 300 แห่ง อีกทั้งการเป็นผู้นำในกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ผ่านบัตรเมืองไทย Smile Club บัตรแห่งความสุขที่แท้จริงของคนหัวคิดทันสมัย ล่าสุดส่งบริการเสริมพิเศษ ใหม่เพื่อตอกย้ำการบริการในคอนเซ็ปต์ สบายๆ เป็นกันเองที่ศูนย์บริการลูกค้า เมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศด้วยบริการที่ชื่อว่า ‘บริการเพิ่มรอยยิ้ม’

>> ภาพยนตร์ โ ฆษณาเรื ่อ ง ‘ยาม’ กั บ ประโยคสั ้น ๆ แต่ ไ ด้ ใ จความ “สบายๆ เป็นกันเอง” ส่งต่อความสุขถึงลูกค้าเมื่อเข้ามารับบริการที ่ ศูนย์บริการลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิต ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่สดใส และบุคลากรที่พร้อมบริการเพื่อรอยยิ้มของคุณ โฆษณาที่ดูแล้วอมยิ้ม


สร้างสังคมแห่งความสุข ผ่านโลกออนไลน์ของคนหัวคิดทันสมัย

ด้วย

Facebook และ Twitter

>> เชื่อมโยงความสุข ผ่านสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter ให้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น มาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆ ที่มีแต่ ความสุขและรอยยิ้ม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสนุกสนานเป็นกันเองกับ ‘น้องรักษ์ยิ้ม’ โชคดีอาจได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ กับเมืองไทย Smile Club หรือรับของที่ระลึกมากมายเพียงมาร่วมสนุกที่ www.facebook.com/muangthailife และ www.twitter.com/muangthai_smile

พี่ๆ คร้าบที่นี่ไม่มีเรื่องเครียดคร้าบบบเพราะเป็นสังคมของคน หัวคิดทันสมัย ที่อยากมีรอยยิ้มทุกๆ วัน อย่าลืมมาเป็นเพือ่ น กับรักษ์ยิ้มเยอะๆ นะครับยินดีต้อนรับพี่ๆ ทุกท่านคร้าบบ

โฆษณาชุด สังคมออนไลน์ << อีกหนึ่งเรื่อง เสนอเนื้อหาที่พร้อมตอบรับ

ลู ก ค้ า ไลฟ์ ส ไตล์ ทั น สมั ย ที ่ชื ่น ชอบแบ่ ง ปั น ความสุขและสือ่ สารผ่าน Social Network ด้วยภาพยนตร์โฆษณาที่มีคนพูดคุยกันไปมา สนุกสนาน ข้ามภาค ข้ามจังหวัด เหมือนไม่มี พรมแดน ในคอนเซป็ ต์ ‘สังคมเราออนไลน์แล้ว’


ศูนย์รวมกิจกรรมเพื่อความสุขและ รอยยิ้มของคนหัวคิดทันสมัย...... เมืองไทย Smile Club ปีที่

7

>> คลั บ สุ ด แจ่ ม ของคนหั ว คิ ด ทั น สมั ย ที ่ร วมทุ ก คำตอบของกิ จ กรรมความบั น เทิ ง

สร้างสรรค์ สนุกสนาน ให้ลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมายผ่านบัตร สมาชิกเมืองไทย Smile Club และยังคงแรงต่อเนื่องด้วยการส่งมอบสิทธิพิเศษและกิจกรรม มากมายให้สมาชิก

บัตรแห่งความสุขที่แท้จริง ของคนหัวคิดทันสมัย

เราไม่ลืมที่จะชักชวนสมาชิกร่วมสร้างสังคมแห่งรอยยิ้ม ให้เมืองไทยผ่านแคมเปญ ‘รักเมืองไทย’

เลือกร่วมกิจกรรมสนุกๆ ในแบบที่คุณชื่นชอบ

เมืองไทย Smile Club มีกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสังคม ที่สมาชิก ไม่เพียงได้ความสุขสนุกสนานเท่านั้น หากได้นำความสุขมอบคืนสู่สังคม ผ่านกิจกรรมมากมายภายใต้คอนเซ็ปต์เก๋ๆ ของแคมเปญ ‘รักเมืองไทย’ รักคนไทย

กิจกรรมความบันเทิง Smile Concert

กิจกรรม Smile Camp 1. กิจกรรมมอบโลกสดใสแด่ผู้สูงวัย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 2. มอบหนังสือแด่น้องๆ โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 3. รักคนไทย มอบโอกาสทางการศึกษาแด่น้องๆ มูลนิธิเด็กบ้านโสสะ

กิจกรรม Happy Cooking Time

กิจกรรม Smile @Love

กิจกรรม Extreme ตีกอล์ฟ

กิจกรรม Smile Trip

รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย

รักษ์วัฒนธรรมไทย

1. ร่วมปลูกต้นไม้ซ่อมแซมพื้นที่ป่ากับเมืองไทย Smile Club 2. ร่วมกันปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์โลกใต้น้ำ 3. ชวนน้องๆ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกิจกรรม English Camp

กิจกรรมสุขกับอานุภาพแห่งบุญ กิจกรรม Beauty Tips

1. หว่านดำทำนาเรียนรู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย 2. สัมผัสวิถีชีวิตริมนาวาของคนไทย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 3. นวดบำบัดตามเเนววิถีไทย 4. กินลมชมวัง ชมศิลปะงดงาม โบราณสถานสมบัติล้ำค่า ที่มาประวัติศาสตร์ไทย

เมืองไทยประกันชีวิต ยังมีกิจกรรมดีๆ ให้ลูกค้าตลอดทั้งปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไทย Smile Club ง่าย...ง่าย เพียงเป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิต แล้วสมัครเป็นสมาชิกบัตรเมืองไทย Smile Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจสมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าและ ตัวแทนทั่วประเทศ หรือพิมพ์จาก www.muangthai.co.th แล้ว Fax มาที่เบอร์ 0-2693-2779 สมัครทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1766 เมืองไทย Smile หรือสมัครทางทางเว็บไซต์ www.muangthai.co.th แค่นี้ความสุขและรอยยิ้มก็รอคุณอยู่เพียบ


065

www.WomanPlusMagazine.com

VOL.5 | NO.65 | 16-30 NOVEMBER 2010


Sexy Body Mania ใช่แล้วค่ะ คุณผูอ้ า่ นไม่ได้กำลังอยูใ่ นช่วงซัมเมอร์ เมือ่ เห็น ภาพสาวเซ็กซีส่ วมใส่บกิ นิ ใี นหน้านี้ ทว่าทุกวันนี้ การอวด หุ่นเซ็กซี่ บิกินีรายวัน มีให้เห็นกันอยู่แทบทุกสถานที่ ในเมือง ซึง่ ไม่จำกัดอยูแ่ ค่ชายหาดกันอีกต่อไปแล้ว ความคลั่งไคล้ใหลหลงปรารถนาจะมี ‘หุ่นเซ็กซี่’ เหมือนนางแบบหรือนักแสดงคนโปรด กลายเป็นเรื่อง ธรรมดาไปแล้วสำหรับหญิงสาวทัว่ โลก รวมทัง้ สาวไทยด้ วย ผลพวงที่ตามมาจากความอยากอันแรงกล้าที่จะมีรูปร่ าง แบบบาง และสวยงามในแบบฉบับของคนอืน่ นัน้ มีมากมาย แต่สง่ิ ทีม่ องข้ามไปก็คอื ‘ความทุกข์ใจ’ ของเจ้าตัวเอง ก็ แ ล้ ว จะไปมี ป ระโยชน์ อ ะไรใช่ ไ หมคะ ถ้ า คุ ณ หุน่ เซ็กซีผ่ อมบาง แต่ขาดความสุข จะดีกว่าไหม ถ้าจะมี เนื้อขึ้นอีกนิด หนักมากกว่าเกณฑ์อีกไม่กี่ขีด แต่คุณเป็น ผู้หญิงที่อารมณ์ดี อ่อนโยน และมีน้ำใจกับคนรอบข้ าง ซึ่งก็ไม่มีอะไรเสียหายตรงไหน ใช่ไหมคะ แล้วถ้าผู้ช าย จะไม่หันมามอง เพราะคุณไม่ได้เอ็กซ์พอ ก็ปล่อยเขา คนนั้นไปดีกว่าค่ะ เหมือนสุภาษิตจีนที่ว่า ‘คบหากั น เพราะรูปโฉม ความงามร่วงโรย ความรักก็สลาย’ WOMAN PLUS ฉบับนี้ จึงนำเสนอ ‘The Sexy Body Issue’ เพือ่ คุณสาวๆ ทีก่ ำลังกลัดกลุม้ จิตตก กับหุน่ ที่ไม่เพอร์เฟ็กต์ของตัวเองอยู่ตอนนี้ จะได้มีความนับถื อ ตัวเอง และรักในรูปร่างตามแบบที่เป็นมากขึ้น แล้วที นี้ คุณจะเห็นจิตใจตัวเองเปล่งประกายความงดงามทีแ่ ท้จ ริง ออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ เพ็ญประภา วัฒนรัตน์ Editor-in-Chief editor@WomanPlusMagazine.com

รับฟรี! DVD Vanilla เรื่อง Elektra สวย สังหาร ง่ายๆ เพียงตอบคำถาม เข้ามาว่า ‘DVD Vanilla มีคุณสมบัติอะไรบ้าง’ ส่งอีเมล์มาที่ promotion@WomanPlusMagazine.com สำหรับ 10 ท่านแรกที่ตอบถูกเท่านั้น รับฟรี DVD ได้เลยค่ะ สนับสนุนของรางวัลโดย บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด

สัมผัส ประสบการณ์ ดีๆ ของสมาชิก เมืองไทย Smile Club

2 วิธี ที่จะได้อ่าน WOMAN PLUS มองหาตามสถานที่ฮิพๆ และร้านชั้นนำต่างๆ ที่คุณผู้หญิงชอบไปกัน

WOMAN PLUS รวบรวมแหล่งรวมน้ำใจ ช่วยคนไทยผู้ประสบอุทกภัยไว้ที่ www.WomanPlusMagazine.com ยังไงช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่ค่าจัดส่ง ปีละ 400 บาท เท่านั้น โทร. 0-2241-8000 # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน | พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร | ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด | ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด | สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม | ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ | นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

ผู้สถาปนา บุรินทร์ วงศ์สงวน บรรณาธิการบริหาร เพ็ญประภา วัฒนรัตน์ บรรณาธิการบทสัมภาษณ์ พิมพ์พร พฤกษถานนท์ กองบรรณาธิการ กุพชกา โกมลวิศิษฎ์วงศ์

พรรณวดี แดงรัศมีโสภณ บุษยมาส รักไทย เลขากองบรรณาธิการ พนิดา น้อยบัวทิพย์ บรรณาธิการศิลปกรรม ปรีชา สอวัฒนชาติ ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม สุรพงษ์ ข้อยุ่น ศิลปกรรม เขมชาติ จงจินารี พิสูจน์อักษร วิกานดา ธรรมพากรณ์ หัวหน้าฝ่ายภาพ ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม ฝ่ายภาพ สารินทร์ พรดอนก่อ กราฟิกดีไซน์ ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ ศิลปกรรมโฆษณา ศุภลักษณ์ อุตมะ ผู้จัดการฝ่ายผลิต อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สุพัตรา สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล วัตสันต์ พงศ์วราภา ฝ่ายบุคคล รุจีพัชร เครือภูงา ผู้จัดการทั่วไป ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร พีศิลป์ พงศ์วราภา เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ กมลพรรณ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา / การตลาด อัญริยา มีเขตกิจ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด นุจนารถ สินธนาภัทร รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด ณัฐฌาน์ นุตตะรังค์ ฝ่ายโฆษณา / การตลาด สุนทรี อิ่มสุขศรี เลขานุการฝ่ายโฆษณา / การตลาด วัลลภา พูลเพิ่มทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด ลักคณา ทวีสุข เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด อิสราพร พลหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ณิชาภา บุพภานนท์ สมุห์บัญชี ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1

W O MA N PLU S

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM GROUP ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟ็กซ์ : 0-2668-5911

E-Mail : womanplus@gmgroup.in.th

W O MA N PLUS

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT., BANGKOK 10300 THAILAND Website : http://www.WomanPlusMagazine.com

TEL : (+ 662) 241-8000 FAX : (+ 662) 241-8008

Where to Find : WOMAN PLUS พบนิตยสาร WOMAN PLUS ได้เป็นประจำที่ VIP Lounge การบินไทย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ทุกสาขาทั่วประเทศ-พรีเมียร์เลานจ์, Office Building : ออล ซีซั่น เพลส, อาคารสาทรซิตี้, อาคารสิรินรัตน์, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, สินธรธานี, CP ทาวเวอร์, อาคารมณียา, อาคารต้นสน, เอราวัณ กรุงเทพฯ, เพลินจิต เซ็นเตอร์, อาคาร 208, อาคารมโนรมย์, อาคารซิโน-ไทย, อาคารชาร์ตเตอร์, อาคาร ธนภูมิ, LakeRajada Office Complex, อาคารอโศก ทาวเวอร์ Shop & Restaurant : Chalachol Hair Studio ทุกสาขา, Moga International Tokyo เอ็มโพเรี่ยม-สยามพารากอน-อิเซตัน เซ็นทรัลเวิลด์, True Coffee, ร้านกาแฟ Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ, Oishi Ramen, Mango Tango สยามสแควร์, พรเกษม คลินิก ทุกสาขา, นิติพล คลินิก ทุกสาขา, ราชเทวี คลินิก ทุกสาขา, แพน คลินิก ทุกสาขา, พฤกษา คลินิก, Au Bon Pain ทุกสาขา, Iberry Homemade ทุกสาขา, Café De Tu ทุกสาขา, Mc Café ทุกสาขา, Ka-nom Fasion Bakery ทุกสาขา, In & Out เซ็นทรัลลาดพร้าว-เซ็นทรัลปิน่ เกล้า-ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, Absolute Yoga สตูดโิ อทุกสาขา, Body Shape ทุกสาขา, Marie France ทุกสาขา, Fitness First ทุกสาขา, Bangkok Dance ทุกสาขา, สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, Honda 80 Showrooms ทั่วกรุงเทพฯ, เบนซ์ทองหล่อ, โชว์รมู BMW, Index Living Mall ทุกสาขาทัว่ กรุงเทพฯ, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส, โรงแรมโนโวเทล ทุกสาขา Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, โรงพยาบาลชัน้ นำหลายแห่ง

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร วูแมน พลัส สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน)


 + เรื่อง : เด็กซาระนัง

1

อ่าน

‘ปิรามิดหน้าเสาธง’ พ็อกเก็ตบุ๊คที่รวบรวมเรื่องราว

การสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตให้กับ คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ โดย บก.รุ่นใหม่

สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ

2

งานเทศกาลดนตรี

ครั้งประวัติศาสตร์ไร้ค่ายไร้สังกัด

‘The Legend of The Guitar’ 20-21 พ.ย. เวลา 16.00-24.00 น.

ริมทะเลสาบเมืองทองธานี

ร่วม

5 ดู

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย

Smile Club สมัครสมาชิกนิตยสาร

Elle ใช้คะแนนสะสม 15 คะแนน +

790 บาท (จากราคา 1,260 บาท)

นิตยสาร Elle Decoration ใช้คะแนน สะสม 15 คะแนน + 840 บาท (จากราคา 1,360 บาท) Cleo

เพียง 960 บาท, Marie Claire เพียง 900 บาท, Matha Stewart Living

เพียง 1,100 บาท สำรองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค. ที่เมืองไทย ประกันชีวิตทุกสาขา หรือโทร. 1766 เมืองไทย Smile

3 รับ

ภาพยนตร์แอ็คชั่น-ทริลเลอร์ การเปิดโปงที่ฉาวโฉ่ในประวัติศาสตร์ การเมืองสหรัฐฯ ‘Fair Game’ 18 พ.ย. นี้ และภาพยนตร์คอเมดี้ เรื่อง ราวของ 2 อริตัวแสบลิงกับเด็ก ที่ต้องร่วมมือกันในเวทีการแข่งขันแห่ง ศักดิ์ศรี ‘กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอก จ้าว’ นำแสดงโดย ริชาร์ด เกียนี่

และลิงแสนรู้ เจ้าไข่เล็ก 2 ธ.ค.

สินค้านำเข้าและสินค้ามีสไตล์สำหรับคนเมืองทั้ง

เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน

อาหารและขนมนานาชาติ ‘IMPORT BRANDS & URBAN GOODIES : iBUG Fair 4’ 24-28

พ.ย. นี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

‘ZoukOut 2010’ แดนซ์ปาร์ตี้ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย

พบศิลปินและดีเจชื่อดังจากทั่วโลก 11 ธ.ค. นี้

สองทุ่มถึงแปดโมงเช้า ณ หาดซิโลโซ เกาะเซนโตซ่า

ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.zoukclub.com หรือ www.zoukout.com

6

ช้อป

4 7 ชม

ผลงานสุดสร้างสรรค์ ของเหล่าศิลปินและ ดีไซเนอร์คนดังบนรถ มินจิ ำลองทัง้ 21 คัน

ว่าโลกแห่งอนาคต

จะเป็นเช่นไร?

ในนิทรรศการ ‘MINI Design Celebration’ 20-30 พ.ย.

ทีเ่ ซ็นทรัลเวิลด์ ข้อมูลเพิม่ เติมที ่ www.mini.co.th

เที่ยว


speak out

+

vox-pop

เรื่อง : Booz-zaa

Stat

57 8

1. แมวอะไรเอ่ยเดินเซ 2. ทำไมคนเลี้ยงแมวถึงดัง 3. โรงเรียนอะไรเล็กที่สุด 4. แมวอะไรเอ่ยอยู่ในดิน

ผู้หญิงร้อยละ 57 ให้นิยามความสวยว่า ต้องหน้าตาสวยหุ่นดี ส่วนที่มองว่าความสวยของผู้หญิง คือการมีจิตใจดีมีเพียงร้อยละ 19

ผลสำรวจผู้หญิง 11 ประเทศใน 5 ทวีปทั่วโลก พบว่า ปัจจุบันผู้หญิง 8 ใน 10 คน กำลังเผชิญปัญหาผมเสีย ทั้งผมแห้ง แตกปลาย ผมขาด ผมฟู ไร้น้ำหนัก ขาดความเงางาม รวมถึงสีผมไม่สม่ำเสมอ

เฉลย 1. แมวเล้า (ลองผวนสิ) 2. เพราะมี ‘แมวมอง’ ตลอดเวลา 3. โรงเรียนของ ‘หนู’ 4. แมวกัน (ลองผวนสิ)77.5

โพลสำรวจความเห็นสตรีชาวเกาหลีใต้ พบว่า ร้อยละ 77.5 ต้องการผ่าตัดทำศัลยกรรมเสริมความงาม เพือ่ ให้ตวั เองดูดขี น้ึ ร้อยละ 2.1 เห็นว่าไม่จำเป็น

ถ้าคุณรู้วา่ ตัวเองกำลังจะล้มลงหรือแพ้ ทำยังไงก็ ได้ให้ลม้ ลงอย่างสงา่ ที่สดุ เคท แบลนเช็ตต์

ผู้ชายแบบไหน ที่ทำให้คณ ุ ใจละลาย ฝรั่งที่ยิ้มกว้างๆ เฟรนด์ลี่ๆ แต่ถ้าแฟนยังไงก็ชอบ คนไทยค่ะ จิดาภา บุญร่วม 22 ปี, นักศึกษา ผู้ชายตัวสูง ขาว หล่อ สะอาด รอยยิ้มมีเสน่ห์ เห็นแล้วใจละลายเลยค่ะ ชนันญา ไชยการ 22 ปี, ธุรกิจส่วนตัว ผู้ชายอบอุ่น เป็นสุภาพ บุรุษ อ่อนโยนนิดๆ ที่สำคัญคือ ต้องดีทั้ง ภายนอกและภายใน รัศนาวดี ตันจงศิริกุล 22 ปี, แอร์โฮสเตส ผู้ชายรักครอบครัวค่ะ เพราะมันทำให้รู้สึกว่า ถ้าเรามีครอบครัวกับเค้า เค้าคงจะรักและดูแล ครอบครัวเราได้เป็นอย่างดี ศุภาภรณ์ ศุภวิทยามงคล 27 ปี, เลขาฯ


มะขาม

นอกจากจะมีสรรพคุณเป็นยาระบาย อ่อนๆ ช่วยเรือ่ งระบบขับถ่าย ขับเสมหะ และแก้ ก ระหายแล้ ว ยั ง ช่ ว ยบำรุ ง ผิ ว หน้ า ของคุ ณ สาวๆ ที ่ แ ห้ ง กร้ า น ในช่ ว งอากาศหนาวๆ แบบนี ้ ใ ห้ กลับมาสวยใสได้อีกด้วย

‘แมงลัก’ เป็นพืชล้มลุกลำต้นขนาดเล็กมีลักษณะเป็นพุ่มคล้ายกะเพรา และโหระพา ทุกส่วนของลำต้นจะมีกลิ่นหอม ใบเป็นรูปไข่สีเขียวอ่อน ขอบใบหยักเล็กน้อย มีขนอ่อนๆ อยู่ตามใบ และก้านใบออกดอกเป็นช่อที่ ปลายกิง่ ดอกมีสขี าว เมล็ดกลมยาวสีดำ มีเมือกห่อหุม้ เมือ่ โดนน้ำจะพองตัว

‘เม็ดแมงลัก’ ประกอบด้วยสารคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด ซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ่และ สารประกอบอื่นๆ เช่น Camphene, ucillage, myrcene oil, D-Glucose เป็นต้น

ใบเตย

เหน็ดเหนื่อยกับงานมาทั้งวันลองหา เครือ่ งดืม่ เย็นๆ อย่างน้ำใบเตย ทีน่ อก จากจะให้ความรู้สึกหอมชื่นใจแล้ว ยังช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย ดับร้อน แก้โรคเบาหวาน และโรคหวัด

นอกจากนี้ยังมีการค้นพบสรรพคุณของเม็ดแมงลักอีกมากมาย ซึ่งจากการวิจัย จะพบว่าเม็ดแมงลักมีสรรพคุณเป็นยาระบาย เป็นอาหารที่มีเส้นใยสูง เพิ่มกาก อาหารได้ และเมือกของมันยังสามารถช่วยหล่อลื่นให้อุจจาระอ่อนตัวเพื่อให้ ขั บ ถ่ า ยได้ ส ะดวกยิ ่ ง ขึ ้ น ป้ อ งกั น อาการท้ อ งผู ก และมะเร็ ง ลำไส้ ใ หญ่ ช่วยหล่อลืน่ ทางเดินอาหาร มีคณ ุ สมบัตลิ ดการดูดซึมน้ำตาล และไขมัน แถมยังช่วยลด ไขมันในเส้นเลือด และช่วยลดความเสีย่ งต่อการเป็นโรคหัวใจอีกด้วย นิยมใช้เป็น อาหารสำหรับผู้ต้องการลดน้ำหนัก เพราะเม็ดแมงลักไม่ก่อให้เกิดพลังงาน จึงเหมาะกับการรับประทานในระหว่างมือ้ อาหาร เพือ่ ไม่ให้กระเพาะอาหารว่าง

มะพร้าว

น้ ำ มะพร้ า วอ่ อ นช่ ว ยทำให้ ร ่ า งกาย ได้ ร ั บ ปริ ม าณของวิ ต ามิ น บี แ ละ วิ ต ามิ น ซี ท ี ่ พ อเพี ย งและยั ง ช่ ว ย ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ โรคทางเดิน ปัสสาวะอักเสบ และช่วยขับปัสสาวะ อีกด้วย

‘เม็ดแมงลัก’ มีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้

เเละยังสามารถดูดซับสารพิษที่อยู่ในลำไส้ ได้เป็นอย่างดี ทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ ไม่ต้องกังวลเรื่องท้องผูก

‘ดื่มอร่อย เคี้ยวสนุก มีประโยชน์’ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตรา วีเฟรช ผลิตจากพืชสมุนไพร และเม็ดแมงลัก ปราศจากสารกันบูด มีหลายรสชาติให้เลือกสรร เช่น น้ำใบเตยแมงลัก น้ำมะขามแมงลัก น้ำตะไคร้แมงลัก เป็นต้น + มีจำหน่ายที่

+ น้ำผึ้งแมงลัก + น้ำมะพร้าว + ใบเตยแมงลัก + มะขามแมงลัก + ชาไทยแมงลัก


10

buzz

+ เรื่อง : Double D

‘GREYHOUND BASIC with a TWIST XXX th Anniversary’ ยืนหยัดเป็นแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ชั้นนำที่ครองใจวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัย มา 30 ปี Greyhound แบรนด์เสือ้ ผ้ารุน่ เก๋าทีว่ นั นีเ้ ป็นหนุม่ ใหญ่วยั ทำงาน จึงอยากบอกเล่าเรื่องราวสุดประทับใจในยุคต่างๆ ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึง ปัจจุบัน ผ่านงานนิทรรศการครบรอบ 30 ปีครั้งยิ่งใหญ่ ผ่าน 42 ไอเท็ม ประทั บ ใจจากเกรฮาวด์ ใ นคอนเซ็ ป ต์ ‘BASIC with a TWIST’ บิด มุ ม มองของความเรี ย บง่า ย... เพิ ่ม ลู ก เล่ น ด้ว ยดี ไ ซน์ สุ ด เก๋’ ซึง่ เพิง่ ผ่านพ้นไปเมือ่ ต้นเดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา แต่สำหรับคนทีพ่ ลาด ไปก็ลองมาทำความรูจ้ กั เกรฮาวด์อย่างลึกซึง้ มากขึน้ ได้ในหนังสือ ‘Basic with a TWIST’ ที่เป็นมากกว่าหนังสือแต่เป็นประตูสู่โลกของความเป็น Greyhound ซึ่งจะเตรียมมาให้แฟนๆ ได้เป็นเจ้าของได้ที่ร้าน Greyhound Original และร้าน Playhound by Greyhound (ของมีจำนวนจำกัด) นอกจากนี้ WP ฉบับนี้ยังเก็บตกภาพออนรันเวย์จากงาน Bangkok International Fashion Week 2010 ที่จัดขึ้นที่ Siam Paragon มาฝากกับ แบรนด์ Project 1.1 by Greyhound คอลเลคชั่น Autumn/Winter 2010 และ The Naughty Volvo Realized by Greyhound จัดขึ้นที่ ELLE Fashion Week 2010 Autumn/Winter at CentralWorld ซึ่งเป็นการ รวมความเป็น Greyhound ในรอบ 30 ปี แบ่งออกเป็น 4 ช่วงคือ 80’s, 90’s, 2000’s and Next ถื อ เป็ น ความภาคภู ม ิ ใ จของ Greyhound แบรนด์ไทยที่ดังไกลไปทั่วโลก WP ขอสนับสนุนค่ะ

นิทรรศการ GREYHOUND BASIC with a TWIST XXXth Anniversary

Project 1.1 by GreyhoundTWIST XXXth Anniversary

The Naughty Volvo Realized by Greyhound

เมืองไทยประกันชีวิตร่วมสืบสาน วัฒนธรรมไทย ในประเพณีลอยกระทง พร้อมเชิญชวนให้สมาชิก เมืองไทย Smile Club ใช้กระทงขนมปังเพื่อช่วยกัน ดูแลสิ่งแวดล้อมของเมืองไทย ให้น่าอยู่ มีความสุข และรอยยิม้ ในกลิน่ อายประเพณีของไทย แถมช่วยกัน อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมในแบบคนหัวคิดทันสมัยอีกด้วย

Android 2.2

ตัวไหนแรง!!! HTC Evo 4G Motorola Droid X

Samsung Galaxy S

เมืองไทย Smile Club ยังมีกจิ กรรมเพือ่ ความสุขและ รอยยิม้ อีกมากมาย สามารถติดตามกิจกรรมสำหรับ ‘คนหัวคิดทันสมัย’ อีกมากมายโดยติดตามได้ท่ี โทร. 1766 เมืองไทย Smile หรือ www.muangthai.co.th และ www.facebook.com/muangthailife, www.twitter.com/ muangthai_smile

ช่วงนี้เรื่องที่เป็น Talk of the Town ในโลก IT ตอนนี้คงหนีไม่พ้น Android 2.2 หรือ Froyo เจ้าตัวแอนดรอยด์นี้ มี รุ ่น ไหนที ่น่ า สนใจบ้า ง มาดูก ัน ... HTC Evo 4G แอนดรอยด์โฟนที่มีความเร็วในการ ดาวน์โหลดในระดับ 4G ซึ่งขานรับกับหน้าจอกว้างเป็น พิเศษถึง 4.3 นิ้ว จึงทำให้สามารถรับชมมีเดียต่างๆ ในระดับ HD ได้ถึงใจ นอกจากนี้ยังติดกล้อง 8 ล้านพิกเซลอีกด้วย Motorola Droid X รุน่ นีก้ ม็ าพร้อมกับหน้าจอมหึมา ขนาด 4.3 นิ้ว พร้อมกับกล้อง 8 ล้านพิกเซล ซึ่งเหมาะกับการบันทึกวิดีโอ HD Samsung Galaxy S มาพร้อมหน้าจอ Super AMOLED ขนาด 4 นิ้ว ใช้เทคโนโลยีเดียวกับจอโทรทัศน์ LCD ที่ช่วยให้ภาพคมชัด นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนอง ฟังก์ชันมัลติมีเดียได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยกล้อง 5 ล้านพิกเซล ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถอัพเกรดระบบปฏิบัติการเป็น Android จากเวอร์ชั่น 2.1 เป็น 2.2 ได้เร็วๆ นี้


11 Stylish

+

เรื่องและสไตลิสต์ : Panwadee D. Sophon ภาพ : วีรพงศ์ ชปารังษี Make Up : สุนสิ า โกศลจิตร จาก BSC Hair : เบญจมาภรณ์ โฉมชัย จาก BSC

อชิรญา ประสุตานนท์ (อชิ) อายุ 23 ปี จบการศึกษาด้าน Fashion Marketing จาก Raffles International College (Bangkok) กำลังศึกษาด้าน Fashion Business ที่ประเทศอังกฤษ

ปกติจะแต่งตัวสบายๆ จะหยิบนู่นนี่มามิกซ์ แอนด์แมตช์กันเรื่อยๆ เสื้อผ้า จะใส่โทนสีสดใส หรือไม่ก็ สีดำไปเลยค่ะ LOOK TODAY

ลุคนี้ใส่แล้วให้ความรู้สึก เหมือนสาวร็อค เท่ๆ ไปอีกแบบ แถมได้อารมณ์ไปรบด้วยค่ะ (หัวเราะ)

TO BUY แจ๊คเก็ตสีเงินวาวจาก MUNCHU’S ราคา 3,500 บาท มินิสเกิร์ตหนังสีดำจากเมเจอร์รัชโยธิน ราคา 200 บาท รองเท้าสีดำประดับเลื่อมเงินที่ข้อเท้า และสร้อยคอสีดำทองประดับจี้รูปผีเสื้อ จาก H&M ราคา 1,500 บาท และ 1,200 บาท เสือ้ กกั๊ หนัง สีด ำเงาจากM otivi ราคา 1,500 บาท กำไลข้อมือปักหมุดเงินจาก dahong.co.kr ราคา 400 บาท กำไลนกอินทรีจาก TOPSHOP ราคา 400 บาท กระโปรงสีเขียวทหารจาก Senada ราคา 3,500 บาท สร้อยคอหัวกะโหลกและจี้ไม้กางเขน จาก River Island ราคา 1,400 บาท รองเท้าสานลายหนังงูจาก Marks and Spencer ราคา 1,500 บาท


12

WP beauty tips + hair

+ เรื่อง : CanDy

สายรัดผมฮิพ ฮิตติดลมบน ไม่ว่าสาวๆ จะเกล้าผมเป็นมวยหรือจะปล่อยผมให้ทิ้งตัวดูสลวย ก็สามารถใช้สายรัดผมเพิ่มความเก๋บนใบหน้าให้เปลี่ยนลุคเป็นได้ทั้ง ลุคหวานหรือออกแนวฮิปปี้ก็ยังได้ โดยถ้าสายรัดผมเส้นเล็กสีสดใส จะช่วยขับให้ใบหน้าเราดูสว่าง มีสสี นั ขึน้ หากเป็นสีวาวๆ เมทัลลิกหน่อย ก็เหมาะสำหรับการไปออกงานกลางคืน หรือจะเลือกเป็นโซ่ให้ความ รู้สึกเป็นแนวร็อคที่ดูกร้าวขึ้นอีกนิด ชิ้นนี้เหมาะทั้งสาวหน้าหวาน และสาวแนวร็อคก็ได้ทั้งนั้น ส่วนสายรัดผมเส้นโตส่วนใหญ่จะช่วย อำพรางหน้าสำหรับสาวที่หน้ายาวได้ค่ะ และสุดท้ายสายรัดผมที่มี ไอเท็มต่างเพิม่ เข้าไปอย่างขนนก หรือคริสตัลเม็ดโตก็จะทำให้ใบหน้า ของเราดูนา่ สนใจมากยิง่ ขึน้ ค่ะ

เรียวปากสวยทรงพลัง จาก สุนสิ า โกศลจิตร Make up artist จาก BSC

Beauty Guru โทนสีนู้ดสวยธรรมชาติ

คอลเลคชั่น Autumn/Winter 2010 นี้ สาวๆ ห้ามตกกระแสจากสีแดงเด่นทรงพลังเป็นอันขาด เมื่อกูรดู า้ นบิวตี้ ออกมาตีความในความต่างของผู้หญิงสองสไตล์ในคนเดียว ซึ่งสไตล์หนึ่งนั้นจะอ่อนโยน บางเบา และสุภาพ ส่วนอีกสไตล์ มาดมั่นและเด็ดเดี่ยว สองสไตล์ในหนึ่งคอลเลคชั่นนี้ได้แรงบันดาลใจจากความงามแบบมินมิ ลั ลิสต์ สมัยปี 1870 ถึง 1920 ที่ผ้หู ญิงตัดผมบ็อบ หลงใหลลิปสติก และเต้นรำตลอดทั้งคืน ปลดปล่อยตัวเองให้เป็น อิสระจากแบบแผนตามประเพณีนยิ ม

เทรนด์แต่งหน้า

ช่วงนี้สีอะไรมาแรงสุด

“เทรนด์การแต่งหน้าช่วงนี้ ถ้าให้เหมาะกับฤดูทเ่ี ริม่ เปลี่ยนเป็นวินเทอร์มากขึ้น ก็ตอ้ งยกให้โทนสีนดู้ ทีโ่ ชว์ ผิวหน้าใสดูเป็นธรรมชาติและเน้นโครงหน้า

French Touch Absolute สี Cherry Kiki ตัดกับ สีผวิ ผุดผ่องอมชมพู เพิ่มความร้อนแรงแบบ SEX APPEAL จาก LANCÔME ราคา 1,500 บาท

M.A.C & MARCEL WANDERS LIPSTICK สี Gesina แดงอมชมพู ราคา 1,200 บาท

Lip Color คอลเลคชั่น Smoky, Sulty, Smoldering ลิปสติก เนื้อเข้มข้นสี Vixen Red จาก BOBBI BROWN ราคาสอบถามได้ที่ เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง

PETIT MONSTRE Lipstick (Limited Edition) ลิปสติกที่ให้ ความอิ่มเอิบแก่ ริมฝีปากด้วยพิกเมนต์ สีเบอร์ร่ชี ่มุ ฉ่ำจาก NARS ราคา 950 บาท

redearth Eco Colour Matt Finish Lipstick ลิปสติกเนื้อแมท สี Romance อุดมด้วย มอยส์เจอไรเซอร์ ราคา 690 บาท

‘ทองคำ’ งามอย่างอมตะ ให้ชดั เสริมด้วยการแต่งแต้มสีสนั ทีเ่ ปลือกตา ด้วยสีโทนอบอุน่ เพือ่ ลุคอ่อนโยน แต่แฝงด้วย เสน่หเ์ ย้ายวนใจโดยใช้อายแชโดว์เนือ้ ฝุน่ สี เทา/ดำ และใช้ลิปสติกเนื้อแมทสีนู้ด เพื่อให้ ริ ม ฝี ป ากของสาวๆ ให้ แ ลดู ส วย อวบอิ ่ ม น่าสัมผัส ทีส่ ำคัญหากสาวๆ ต้องการออก จากบ้านแบบหน้าเปลือยๆ ในวันว่าง แค่เติม ลิปกลอสนิดนึงก็ชว่ ยให้ใบหน้าไบรท์ขน้ึ ได้คะ่ ”

สาวๆ WP คงคุ้นเคยกับการปรนนิบัติผิวเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ นวดหน้าหรือมาสค์หน้าก็ชว่ ยเพิม่ ความกระจ่างใสให้ผวิ หน้าได้ ทัง้ นัน้ โดยเฉพาะ Product ทีม่ สี ว่ นผสมของ ‘ทองคำ’ ทีอ่ ยูค่ ู่ ความงามของผู้หญิงมานับพันปี อย่างพระนางคลีโอพัตรา ที ่ ส วมหน้ า กากทองคำเวลาบรรทมเพื ่ อ ความงาม หรื อ จักรพรรดินีของจีน ที่ใช้ลูกกลิ้งทองคำดูแลให้ผิวหน้ากระชับ รวมทั้งช่วยลบริ้วรอยต่างๆ ซึ่งทองคำมีคุณสมบัติเด่นในเรื่อง แอนตี้แบคทีเรีย ทั้งยังช่วยนำโมเลกุลของออกซิเจนไปสู่ผิว โดยตรง มีผลทำให้ผลัดเซลล์ผวิ ได้ดขี น้ึ โดย WP ขอแนะนำเซรั่ม เพรเชียส ยูธ เซรั่ม จาก พอนด์ส โกลด์ เรเดียนซ์ ขนาด 30 มล. ราคา 649 บาท แต่ถา้ สาวๆ ยังอยากลองใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ ก็ลองแวะไปที่ ‘พอนด์ส โกลด์ เรเดียนซ์ พาวิลเลี่ยน’ ซึ่งมีบริการ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ โทร. 080-710-8800 หรือสอบถามข้อมูลที่ www.pondsgoldradiance.com


เครื่องสำอาง M.A.C ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง สำหรับฮอลลิเดย์ที่กำลังจะมาถึงกับคอลเลคชั่นที่ออกแบบแพ็คเกจจิ้งสุดพิเศษ กับแรงบันดาลใจจาก ลวดลายสก๊อต Tartan หลากหลายสีสัน ลวดลาย ขัดแย้งกันจากแฟนตาซีสู่โลกแห่งความจริงกับ M.A.C A Tartan Tale, M.A.C A Tartan Tale Chapter I ที่ประกอบไปด้วย คอมแพ็คเมคอัพสำหรับริมฝีปาก, ดวงตา, ใบหน้า มาพร้อมกระเป๋าแปรงสุดเก๋ พิเศษยิ่งกว่า สำหรับสาวใจบุญด้วยการ์ดอวยพร Kids Helping Kids Card ที่ออกแบบโดยเด็กๆ ที่ติดเชื้อ HIV/AIDS, ตุ๊กตาหมี Sir Teddy ลวดลาย Tartan และ VIVA GLAM ลิปแบค ที่นำรายได้จากการขาย 100% ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS

พบกับคอลเลคชั่นสุดเปรี้ยวของเหล่า M.A.C

A Tartan Tale . .

ได้ที่เคาน์เตอร์ M A C ทุกสาขา เดือนพฤศจิกายน 2553 คุณสามารถดาวน์โหลด A Tartan Tale Application สำหรับ iPad ได้แล้ววันนี้ที่ iTunes


บ ั ก บ พ ม ย ี ร ต เ

e rbanista GSpueciid Woman Pแลlu้วละsก็ U Ed al ition ต้องไม่พลาด Woman Plus วเมือง ถ้าคุณเป็น Lady 9 to 5 ีวิตอย่างมีสไตล์ในแบบฉบับสา ‘Urbanista Guide’ คู่มือใช้ช

The Best Items of the Season New Look 2011 อัพเดททุกท็อปเทรนด์ จากซีซ่น ั ล่าสุด พร้อมลิสต์ชอ็ ป

What’s Hot Now

รวมสุดยอดประเด็นร้อน จากทั้งวงการแฟชั่น ความงาม และไลฟ์สไตล์

Beauty: Looking 10 years younger

ที่สดุ ของขั้นตอนสู่ผวิ อ่อนกว่าวัย เร็ว ง่าย และใช้ได้จริง รับเทรนด์ลา่ สุดกับมาดเลดี้ท่เี รียบ แต่แอบเท่กบ ั Woman Plus Urbanista Guide ทุกแผง..แรง ธันวาคมนี้!


สุฐติ า เรืองรองหิรญ ั ญา (นิหน่า)

เมืองไทยประกันชีวติ ขอมอบความสุขและรอยยิม้ ทีเ่ กิดขึน้ ง่ายๆ จากการอ่านเรือ่ งราวดีๆ ผ่านพ็อกเก็ตบุค๊ 5 เล่ม ทีใ่ ห้ทง้ั ความรู้ ความสนุก และพลังในการลุกมาทำ อะไรสนุกๆ อีกมากมายเมือ่ หยิบขึน้ มาอ่าน ลองเลือกสักเล่ม ยิม้ หวานๆ แล้วอ่านไปพร้อมกับเราเลยค่ะ

รู้สึกอย่างไรเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ (แต่งบ้านให้ชีวิตอมยิ้ม) อยากลุกขึ้นมาแต่งบ้านทันที เลยค่ะ ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เรามองข้ามไปมากมาย โดยเฉพาะเรื่องห้องนอน เพราะมีปัญหากับการจัดเตียง และเลือกผ้าม่านคงต้องกลับไปเปลี่ยนผ้าม่านเป็นสีฟ้า อย่างที่บอกว่าจะช่วยให้หลับสบายขึ้นแล้วล่ะค่ะ

แต่งบ้านให้ชวี ติ อมยิม้

เก็จมณี วรรธนะสิน (ปิน่ ) ร้อยเรื่องเล่าที่ทำให้อบอุ่นหัวใจ ทำไมถึงอ่านหนังสือเล่มนี้ (ร้อยเรื่องเล่า.....) ปกติจะชอบอ่านอะไรที่สนุกๆ ไม่เครียดยิ่งเป็น เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ คืออ่านแล้วไม่ต้องคิด ตามมากมาย เรื่องไหนที่ตรงกับที่เราได้ยินมา อ่านแล้วก็ยิ้มนะ เออจริง เราเคยคิดแบบนั้น แต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่เคยอ่านเจอก็จะตื่นเต้นนะ แบบนี้มีด้วยเหรอ เล่มนี้อ่านสนุก อ่านง่ายไม่ต้องคิดมาก ชอบค่ะ

ความน่ารักของพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มนี้อยู่ตรงเรื่องเล่า น่ารักๆ ทีเ่ กิดจากสารพัดความเชือ่ ทัว่ ทุกมุมโลก และ เป็นความเชื่อที่เราเลือกจะเชื่อเพื่อความสุขและ ความสบายใจ บางความเชื่อก็สร้างพลังให้เราลุก มาทำอะไรสนุ ก ๆ ในขณะที ่ ใ ครอี ก หลายคนยั ง คงมีเชื่อว่าพรหมลิขิตมีจริงจึงเฝ้ารอความรักดีๆ เข้ า มาในชี ว ิ ต และยั ง มี ค วามเชื ่ อ น่ า รั ก ๆ จาก ฝั ่ ง อั ง กฤษ หรื อ ความเชื ่ อ น่ า รั ก นี ้ ย ั ง ลุ ก ลามไป ถึ ง เรื ่ อ งอาหารการกิ น ของมงคลที ่ ก ิ น แล้ ว ดี นี่ยังไม่รวมความเชื่อเกี่ยวกับเงินทอง ความเชื่อใน เรื่องความสวยความงาม และสุดท้ายคุณเชื่อหรือ ยังว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของรอยยิ้มและความสุข ได้ง่ายๆ จากเมืองไทยประกันชีวิต

เพราะเราเชือ่ ว่า บ้านคือความสุข และความสุขของคุณคือการได้อา่ นพ็อก เก็ตบุค๊ ดีๆ เล่มนี้ ซึง่ ได้รวบรวมสารพัดการแต่งบ้านทีค่ ณ ุ จะได้อมยิม้ ตลอด เวลาที่อยู่บ้าน พบเทคนิคการเลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร ควรตั้งตำแหน่ง ไหนและเลือกใช้สอี ะไร ห้องทานข้าวทาสีไหนทำให้ทานข้าวแบบไม่เครียด จำนวนคนในบ้านเลือกอย่างไรให้เหมาะสม ไม่นา่ เชือ่ ว่าการจัดวางตำแหน่ง สิ่งของบนโต๊ะทำงานจะมีผลต่อการทำงานด้วย ของมงคลและของต้อง ห้ามในห้องต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมายที่จะสร้างความสุขและรอยยิ้ม ให้คุณได้ตลอดเวลาที่อยู่บ้านเลยล่ะ

ชลธิชา นวมสุคนธ์ (จอย ) รฐา โพธิง์ าม (ญาญ่า หญิง๋ ) อ่านแล้วสามารถนำไปปรับ ใช้ในชีวติ ประจำวันได้หรือไม่ (สุดยอดเมนูอาหารไทย) ไม่ใช่ แค่ปรับใช้อย่างเดียวแต่จะนำไปใช้ อย่างแน่นอนค่ะ ทุกเมนูนา่ ทานมาก ขนาดไม่คอ่ ยมีเวลาทำอาหาร พออ่านแล้วยังอยากจะลงมือทำ เองเลย นีว่ า่ จะให้คณ ุ แม่เอาสูตรใน เล่มไปทำ และพวกทิปเล็กๆ น้อยๆ เป็นอะไรทีน่ า่ รักมากค่ะ นอกจากกิน ตามเมนูแล้วทำให้เรารูอ้ กี ว่า หลายเมนูมปี ระโยชน์อะไรกับเราบ้าง คงต้องบอกให้คนใกล้ตวั มีไว้ สักเล่มแล้วค่ะ

สุดยอดเมนูอาหารไทย อาหารไทยที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ความงดงาม เรื่องเล่าการปรุง อาหารสักจานให้คนที่เรารักได้ทานเป็นสัญลักษณ์ของความรัก และความห่วงใยได้เช่นกัน เมื่อกินแล้วอร่อยก็จะได้รอยยิ้มงามๆ กลับมาให้เราได้ชื่นใจ พ็อกเก็ตบุ๊คเล่มนี้มอบความสุขผ่านเมนู อาหารจึงได้รวบรวมเมนูอาหารทำง่ายไว้ สอดแทรกทิปน่ารักๆ อย่ า งเช่ น เทคนิ ค นึ ่ ง ข้ า วมั น ให้ ส วยในเมนู ข ้ า วมั น ส้ ม ตำ ทำยำอย่างไรให้อร่อยเหาะ จัดแบ่งเมนูสำหรับโอกาสต่างๆ เช่น เมนูสำหรับคนรัก เมนูขนมหวานแบบไทยๆ ให้ลกู หลานรูจ้ กั ขนม ไทยที่เริ่มจะหากินยาก ถ้าทดลองทำกินครบทุกเมนูในเล่มนี้คง ได้เห็นคนไทยสุขภาพดีกันถ้วนหน้าเป็นแน่

พาหัวใจไปพักผ่อน จุดเด่นของพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มนี้คือการพาคุณไปสัมผัสความสุข และรอยยิ ้ ม ด้ ว ยการพาหั ว ใจไปพั ก ผ่ อ นทุ ก ที ่ ท ั ่ ว ไทย ชอบเที่ยวช่วงไหน นอนห่มหมอกหนาว หรือนอนอุ่นท่ามกลาง ขุนเขา กระโดดขึน้ ลงเรือ ดำน้ำรอบเกาะ ว่ายน้ำแข่งกับหมูป่ ลา หรือพาคู่รักไปสวีตหวาน มีข้อมูลครบถ้วน โรงแรมที่ว่ากันว่า โรแมนติกที่สุด แม้หน้าฝนก็มีแนะนำที่เที่ยวที่น่าออกไปสนุก มากมาย หรือเอาใจนักเดินทางที่ชอบขับรถกินลม เส้นทางเดิน รถทีเ่ ขาว่าสวยและขับรถเพลินทีส่ ดุ และกิจกรรมทีค่ ณ ุ คาดไม่ถงึ มีเล่มนี้เล่มเดียวความสุขของคุณก็กระจายตัวไปทั่วไทย

อ่านแล้วได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ (ลิ้นชักสุขภาพ) รักสุขภาพมากขึ้นเป็นเท่าตัว เริ่มอยากหาอาหารดีๆ ทาน ปกติไม่ค่อยสนใจมาก เท่าไรว่ากินอะไรไปเพื่ออะไร หรือไม่คิดว่าอาหารจะ เป็นยารักษาโรคได้ ก็เคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่คิดว่าจะ ช่วยได้เยอะขนาดนี้ ดีนะคะที่เล่มนี้รวบรวมข้อมูล ที่มีประโยชน์มากมายจริงๆ

ลิน้ ชักสุขภาพ

‘การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ’ ประโยคที่ทุกคนต่างพยักหน้าเห็นด้วย ยิ่งช่วงนี้โรคภัยมากมาย พ็อกเก็ตบุ๊คเล่มนี้ได้สรรหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่าน บทความและทิปน่ารู้ อาทิ สารอาหารที่ร่างกายต้องการมีประโยชน์อย่างไร, สภาพร่างกายต่างกันปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายต้องการก็ต่างกัน, อายุต่างกัน ก็ต้องการอาหารที่แตกต่างกันไป, 7 อาการน่าปวดหัวที่อาหารช่วยคุณได้ อาทิ ปวดประจำเดือน อกหัก นอนไม่หลับ ซึมเศร้า และไปดูว่ากูรูด้านอาหารเขากิน อะไรกันถึงสุขภาพดี เรียกว่าสารพันข้อมูลเรื่องสุขภาพเลยทีเดียว

ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา (หนิง)

ประทับใจอย่างไรกับหนังสือเล่มนี้ (พาหัวใจไปพักผ่อน) ต้องบอกว่าทั้งประทับใจและประหลาดใจไปพร้อมๆ กัน เพราะไม่ คิดว่าเมืองไทยจะมีที่เที่ยวที่เรายังไม่เคยไปอีกมากมาย และมีอะไรให้ทำเยอะมาก นอกจากไปนอนพักผ่อนเฉยๆ คุม้ มากๆ คราวนีไ้ ม่วา่ เดือนไหนก็เทีย่ วได้สบาย แถมยังมีเบอร์ตดิ ต่อให้หมด ห่วงเรือ่ งหลงทางแล้วค่ะ

หนังสือดีๆ สำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club สอบถามรายละเอียดได้ทศ่ี นู ย์บริการลูกค้าทัว่ ประเทศ หรือโทร. 1766 เมืองไทย Smile หรือ www.muangthai.co.th


WP fashion spy

+

17

เรื่อง : Lanlana ภาพ : Sarin

เจน-เจนจิรา สิริปิลันธน์ อายุ 19 ปี นิสิตจุฬาฯ BBA เสื้อ : สยาม 200 บาท กางเกงขาสั้น : Tanky 350 บาท นาฬิกา : Dior 56,000 บาท รองเท้า : Paa* 1,000 บาท กระเป๋า : Longchamp

ไดแอน อาชีพ : นางแบบ, นักเปียโน แจ๊คเก็ต : Guess รองเท้าบู๊ต : Janet & Janet กระเป๋า : Michael Kors แว่นตา : Prada 27/10/53 KB TN DU


18

feature

+

เรื่อง : เพ็ญประภา วัฒนรัตน์

issue

‘หุ่นเซ็กซี’่ สวยแท้ หรือ แค่ค่านิยม ทำให้การสร้างความหมายเรือ่ งของ ‘หุน่ เซ็กซี’่ กลายมาเป็นกลไกทาง การค้าและกิจกรรมทางเพศจำนวนมาก

ทุ่ม! เพื่อหุ่นสวย

จากผลสำรวจครั้งล่าสุด พบว่า หนุ่มๆ ที่จะจ่ายเงินสำหรับการเพิ่ม ขนาดอกอึ๋มของคู่รัก เพื่อความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ผลสำรวจ เกี่ยวกับสรีระของหญิงสาว แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 55 ของผู้หญิง ต้องการเปลีย่ นขนาดหรือรูปร่างของพวกเขา โดย 9 ใน 10 ขอเลือกทีจ่ ะ ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการผ่าตัด เช่น นวัตกรรมสมัยใหม่ แบบการฉีด ซึง่ มีทง้ั ฉีดเพิม่ ขนาดทรวงอก หรือแม้แต่เติมร่องลึกด้วยการทำโบท็อกซ์ การสำรวจของเว็บไซต์ MyFaceMyBody.com ยังพบอีกว่า 2 ใน 5 ของผู้หญิงจากทั่วโลก ต้องการผ่าตัดกระเพาะของพวกเธอ ให้เล็กลง เพื่อหุ่นที่ผอมเพรียว แม้ผลการสำรวจ จะทำให้เห็นถึงจำนวนหญิงสาวที่ห่วงสวยมากขึ้นในปัจจุบัน

ความงามที่เปลี่ยนไป

ความงามในสรีระของผู้หญิง บ่อยครั้งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างผลงานดีๆ หลายชิ้นออกมาให้เราได้เสพ ในทางศิลปะ สรีระร่างกายของสตรีมีความงดงามแฝงอยู่ เป็นความงามที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งอยู่ใน จิตใจของแต่ละบุคคล หากแต่ในทางวิทยาศาสตร์ สัญชาตญาณทางเพศของสิง่ มีชวี ติ โดยเฉพาะสังคม ของสายพันธุ์โฮโมซาเปียนส์ (Homo Sapiens-มนุษย์สมัยแรกมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 100,000 ปีก่อน เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ยุคปัจจุบัน) เซ็กซ์ เป็นแรงขับเคลื่อนแทบทุกธุรกิจในโลก ผู้หญิงต้องการมี รูปร่างหน้าตาสวยงามเพื่อดึงดูดเพศตรงข้าม ในขณะที่ผู้ชายทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ครอบครองผู้หญิง ที่สวยงาม การประกวดความงาม และการเสริมความงามของเพศสรีระ ได้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของสังคมไทย ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของเพศสรีระสูงสุด การเชื่อมโยงเรื่องของรูปร่างเข้ากับความพึงพอใจทางเพศ

ผู้หญิงจำนวนมากที่รู้สึกถูกกดดันในเรื่องความสวยความงาม หลายคนต้องรวบรวมใช้ความกล้าเสีย่ งกับอันตราย เพียงเพือ่ ให้กลาย เป็นคนใหม่ที่งามไม่แพ้นางแบบหรือนักแสดง สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อน ‘ค่านิยมความงาม’ ไม่เฉพาะแต่สังคมไทยเท่านั้น หากแต่เป็นระดับ โลกเลยก็ว่าได้ ‘ค่านิยม’ นั้น ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่เป็น ความคิดความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้น และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเรื่อยๆ ทั้งนี้ ค่านิยมความงามจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและสังคม เหมือนเมือ่ ครัง้ ยุค 80 ทีน่ างแบบเนือ้ นม ไข่ ได้รบั ความนิยมอย่างสูง แต่เมื่อมี Kate Moss เข้ามาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ทำให้ยุค 90 จนถึงปัจจุบนั เต็มไปด้วยนางแบบผอมบาง หน้าอกเล็ก รูปร่างเหมือน เด็กๆ แต่หลายคนก็บอกว่าเหมือนคนป่วยด้วยโรคขาดสารอาหาร มากกว่า ทว่า ความงามในวันนี้ของสาวทั่วโลก รวมทั้งสาวไทย ได้เปลีย่ นแปลงไปอีกครัง้ เพราะสาวๆ ส่วนใหญ่ตา่ งเทใจให้กบั รูปร่าง ผอมบาง เอวเล็ก สะโพกผาย หน้าอกใหญ่ ซึ่งรูปแบบความงาม ลักษณะนี้ถูกเผยแพร่ผ่านโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมความงาม หรือ แฟชั่นของนางแบบบิกินีและชุดชั้นใน จนกลายเป็นมาตรฐาน ความงามทีผ่ หู้ ญิงไทยต้องไปให้ถงึ ซึง่ หมายความว่า ผูห้ ญิงไม่สามารถ เลือกที่จะงามในแบบฉบับของตนเองได้

37-24-36 เท่านั้น?

ขณะทีส่ อ่ื แดนมังกรทีถ่ ูกรัฐบาลคุมเข้มงวดเป็นอย่างมาก ยังร้อนแรงบน เส้นยาแดงผ่าแปดของเส้นศีลธรรมในการนำเสนอข่าวคราวเกีย่ วกับ หน้าอกสตรี จนทำให้คา่ นิยมในความงามของสาวจีนเริม่ เพีย้ นไปจากเดิม


ฉันไม่ ได้พยายามทีจ่ ะเป็นเซ็กซ์บอมบ์ แต่ฉันเป็นเอง

ตัวอย่าง chinahush.com ที่ได้นำเสนอการ ประกวดหน้าอกที่สวยงามที่สุด ซึ่งจัดขึ้นใน มณฑลหูหนันเมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่ทวิตเตอร์ ของโซระ อาโออิ ดาราหนังเอวีชาวญี่ปุ่นชื่อดัง ก็มีบรรดาชาวเน็ตจีนฝ่ากำแพง The Great Firewall of China ซึ่งเป็นระบบคัดกรองเนื้อหาที่ กระทบต่อศีลธรรมสังคม เพือ่ เข้าถึงและเยีย่ มยล ความสวยเซ็กซี่ของดาราสาวเจ้าเสน่ห์ กระแสดังกล่าวถึงกับทำให้บรรดาสาวจีน จำนวนมากถูกตัดพ้อจากแฟนหนุ่มของตนว่า มีหน้าอกที่เล็กเกินไป ทั้งนี้ ค่านิยมความงามตามอย่างตะวันตก ซึ่งเริ่มเข้ามามีอิทธิพลผ่านสื่อบันเทิง ต่างๆ ทำให้สาวจีนแท้ซึ่งได้ชื่อว่างามไม่เป็นรองใครในโลก เริ่มหลงลืมจุดเด่น คุณค่าของตนเองไป สังเกตได้จากความกลัดกลุ้มของบรรดาผู้กำกับภาพยนตร์ จีน ในการคัดเลือกความงามจากตัวผูแ้ สดงหญิง ซึง่ ไม่คอ่ ยพบจุดเด่นแบบจีน อีกแล้ว ดังทีเ่ คยมีผพู้ รรณนารูปลักษณ์สาวจีนแท้วา่ นอกเหนือจากบุคลิกภาพทีใ่ สซือ่ เรียบง่ายเป็นธรรมชาติ หุ่นเบาบาง ดูอ่อนเยาว์และแก่ช้าแล้ว ยังประกอบด้วย 3 ขาว (ผิว ฟัน มือ) 3 แดง (แก้ม ริมฝีปาก เล็บ) และ 3 ดำ (เส้นผม ดวงตา คิ้ว) รวมอยู่ในคนคนเดียว

‘เซ็กซี่’ ค่านิยม-คำนิยามผ่านสื่อ

ทั้งนี้ เนื้อหาโฆษณาและรายการต่างๆ ในสื่อที่มีโฆษณาแฝงที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพในเรื่องของน้ำหนักตัว ที่ทำให้เด็กผู้หญิงอยากจะผอมแบบบาง แนวคิด หลักของโฆษณาสินค้าหรือบริการประเภทนี้จะเป็นเรื่องของความสวยงาม ทางกายภาพ และยังพุ่งเป้ามายังเด็กสาวและผู้หญิงว่า สินค้าผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่นำเสนอมานี้ เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องซื้อหาได้มา ต้องกิน หรือต้องไปใช้ บริการเพื่อให้มีรูปร่างและน้ำหนักตัวในแบบที่ต้องการ ในนวนิยายของ เจสสิกา แฮกดอร์น เรือ่ ง ด็อกอีทเตอร์ส (ที ่ ดร.ชลาธิป วสุวตั แปล) ซึง่ เป็นนักเขียนชาวอเมริกนั เชือ้ สายฟิลปิ ปินส์ ได้เสนอทางเลือกใหม่ใน การนำเสนอประสบการณ์หลังอาณานิคมของผู้หญิงฟิลิปปินส์ผ่านทางสรีระของ ผู้หญิง ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวบทที่สะท้อนภาพแทนของประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้การปกครองและการบริหารประเทศของประธานาธิบดีมาร์คอส การนำเสนอเช่นนี ้ ทำให้เห็นว่าลัทธิจกั รวรรดินยิ มของสหรัฐส่งผลกระทบอย่าง ต่อเนื่องต่อผู้หญิงฟิลิปปินส์หลังเอกราชที่ได้รับจากสหรัฐ ไม่ได้นำมาซึ่งการ เปลีย่ นแปลงในประเทศและชีวติ ของผูห้ ญิงฟิลปิ ปินส์เลย แฮกดอร์น แสดงให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกายังคงแพร่วัฒนธรรมจักรวรรดินิยมตลอดมา ผ่านทางภาพยนตร์ ฮอลลีวู้ด และธุรกิจเกี่ยวกับความงาม โดยการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ทำให้มกี ารควบคุม และแสวงหาผลประโยชน์จากเรือนร่างของผูห้ ญิงทีถ่ ูกมองว่า ‘สวย’ ตามมาตรฐานความงามแบบตะวันตก แต่มักถูกละเลยจากสังคม

ความเซ็กซี่ที่แท้จริง

การที่ผู้หญิงเปิดรับภาพความสวยงามแบบนี้ซ้ำๆ กันทุกวันผ่านสื่อต่างๆ ผูห้ ญิงจำนวนมากจึงมีความคิดว่า ตัวเองผิดปกติหรือมีความงามต่ำกว่ามาตรฐาน จากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า การเปิดรับสื่อที่เสนอภาพผู้หญิงงามเหล่านี้ บ่อยๆ จะทำให้ผู้หญิงรู้สึกไม่พอใจในสรีระร่างกายของตัวเอง ผู้หญิงที่มีโครงสร้างรูปร่างที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าภาพของนางแบบแฟชั่น หรือนักแสดง จึงได้รับคำล้อเลียนหรือถูกกดดันจากคนใกล้ชิดเรื่องรูปร่าง ที่ไม่ได้มาตรฐานตามแบบอย่างการนำเสนอของสื่อทุกวันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสร้าง ความเจ็บปวดให้กับผู้หญิงที่มีรูปร่างทั่วไปยิ่งนัก อย่างไรก็ตาม นักปราชญ์ นักคิด ที่มีชื่อเสียงหลายคนระดับโลก ต่างได้ให้ ความเห็นว่า จริงๆ แล้วความเซ็กซีข่ องผูห้ ญิง ไม่ได้อยูท่ ร่ี ูปร่างหน้าตา หากแต่อยูท่ ่ี ความมัน่ ใจในแบบทีต่ นเป็น และสติปญ ั ญาทีเ่ ฉลียวฉลาดมากกว่า เหมือนอย่างที ่ ไคลี่ มิน็อกซ์ นักร้องสาวสวยหุ่นดีเซ็กซี่ชื่อดัง ได้กล่าวไว้ว่า

I DON’T TRY TO BE A SEX BOMB. I AM ONE.


20

modern life

+

เรื่อง : พรรณวดี, กุพชกา, ณัฐสิรี

Gold Label Collection จาก Vivienne Westwood ในคอนเซ็ปต์ Eco Fashion

กรุงเทพฯ-บรรดาสุดยอดดีไซเนอร์เอลิสท์ทั้งหลายในเมืองไทยรวมทั้งแบรนด์น้องใหม่สด สุดซาบซ่าแต่คุณภาพระดับท็อปต่างตบเท้ากันมาโชว์แฟชั่นในงาน Thailand Fashion Expo 2010 ที่ปีนี้ไม่ได้มาเดี่ยวเหมือนทุกปี แต่มาเป็นแพ็คคู่ เมื่อกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือผนึกกำลังเพื่อวงการแฟชั่นเมืองไทยกับทั้งสยามพารากอน และ เซ็นทรัลเวิลด์ ทีร่ ว่ มกันสานฝันก้าวแรกของไทยสูก่ ารเป็นแฟชัน่ ฮับระดับโลกให้เป็นจริง โดยใน ปีนี้ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2553 กับงาน BIFW หรือ Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2010 ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Thai Designers’ Showcase และงาน FAME Fashion Week @ CentralWorld ภายใต้คอนเซ็ปต์ Fashion Art Music and Ecology รวบรวมเอาแบรนด์ไทยทั้งรุ่นเดอะระดับมาสเตอร์พีซกับรุ่นใหม่สุดเฟรชที่จะก้าวขึ้นมา ผงาดในวงการแฟชัน่ ไทยในไม่ชา้ กับแฟชัน่ 30 โชว์ใน 5 วัน ซึง่ งานนีม้ ปี ระเด็นน่าสนใจมากมาย ที่ WP คัดสรรมาให้สาวๆ อัพเดทกันแบบจุใจ

ThailandFashion Expo2010 NAGARA

Kai

ดีไซน์เด่น โชว์เอกลักษณ์ไทย

PICHITA

เทรนด์แฟชั่นปี 2011

ดีไซเนอร์ทุกท่านได้ทิ้ง Hint ไว้ให้ทั้งคนไทยและมนุษย์โลกหันมาสนใจความสวยงาม ที่แท้จริงที่แทรกซึมอยู่ในธรรมชาติของเราและยังถูกส่งผ่านดังก้องสะท้อนอยู่บน รันเวย์ที่ไปในทิศทางเดียวกันกับคำว่า ‘Eco Fashion’ โดยเฉพาะป้าวิเวียนที่หยิบเอา กระแสโลกร้อนหรือ Climate Change มาเป็นแกนหลักในการนำเสนอคอลเลคชั่นนี้ ให้สังคมได้ตื่นขึ้นมาเห็นภาพความเป็นจริงว่า โลกที่ร้อนขึ้นมันน่ากลัวมาก และเป็นอันตรายต่อคนในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยกับ เหตุการณ์อุทกภัยปี 2553 ที่ร้ายแรงสุดเป็นประวัติการณ์ หากโลกนี้ไม่มีการรับมือหรือ เตรียมการก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวมากกว่าสึนามิก็เป็นได้ “โลกเราเปลี่ยนรวมถึงเราก็เปลี่ยน กาลเวลาทำให้เราเห็นโลกใบใหม่ ที่ชวี ติ ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อเสาะแสวงหาความร่ำรวย และพวกเรา ก็โชคดีที่มีการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นเพื่อพิชิตโลกใบใหม่นี้...ฉันก็เป็น คนหนึ่งที่หวังจะเข้าใจโลกใบนี้เช่นกัน” คำคมของวิเวียนที่ทิ้งไว้ให้ทุกคนคิด

Flamingo & Mangmoom

Theatre Code 10

Kunitar and Friends

เทรนด์แฟชัน่ ไทยในซีซน่ั Autumn-Winter 2010/11 ยกให้กบั ความแรงของการย้อนกลับ ไปสู่ความเรียบง่ายในแบบฉบับของชนเผ่าชาวพื้นเมืองสไตล์ Urban Folk และการ ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งความหฤหรรษ์ของผืนป่าซาฟารี ที่ถ่ายทอดผ่านผลงาน อย่างแบรนด์ระดับ The Masterpiece ในแฟชั่นโชว์วันแรกของ 3 ดีไซเนอร์ท็อป ของไทยอย่าง Kai กับคอนเซ็ปต์ ‘Secret in the Garden’ PICHITA และ NAGARA ตามมาติดๆ ด้วยแบรนด์รนุ่ น้องอย่าง Tube Gallery, OLANOR และ Code 10 นอกจากนี้ ความเรียบง่ายสไตล์ New Minimalist ก็กลับมาอีกครั้งในมุมที่มีความเป็นเฟมินีนใน คอลเลคชั่นที่ผสานผู้หญิงยุค 50’s ให้เข้ากับผู้หญิงสมัยใหม่ เช่น YUNA, Flamingo, Asava รวมทั้ง FASH by Srinakharinwirot University ฝีมือยังดีไซเนอร์จากคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มาในโทนสีม่วงก่ำ สีน้ำเงินจัด และสีคลาสสิกอย่างดำ และเทา ยังไม่หลุดออกจากกรอบเฟมินีนที่พ่วงความเป็น วินเทจร่วมสมัยในสไตล์ Vintage Feminine เข้าไปในหลายแบรนด์อย่าง DUSK till DAWN และ Senada เพิม่ ความอ่อนหวานสมหญิง และสไตล์สดุ ท้ายทีม่ าในแนว Retro Romantic ลุคของผู้หญิงสไตล์เลดี้จากยุค 50’s เชปทรงนาฬิกาทราย พร้อมรวมการ กระหน่ำลุครีโทร กับแฟชัน่ โชว์ชดุ The Flower of Love Flynow Kunitar and Friends และ Theatre ที่เอไลน์บนเดรส และกระโปรงบานแบบเก่ากำลังจะกลับมาฮอตจัดอีกครั้ง


Koi Suwannagate Design of Nature

ไฮไลท์ของงานนี้ก็ยังอยู่ที่ คุณก้อย นันทิรัตน์ สุวรรณเกต ที่สร้างให้ แบรนด์ไทยไปไกลถึงนิวยอร์ก ตลอด 11 ปีที่เธอเป็นผู้บุกเบิก ตลาดอเมริกาด้วยตัวเอง แบรนด์ Koi Suwannagate ได้นำผลงาน คอลเลคชั่นล่าสุดมาโชว์ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Customized Capsule Collection’ โดยคัดสรรเนื้อผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทย คงเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้ดว้ ยงานประติมากรรมดอกไม้ไหมสามมิติ งานปักที่อาศัยฝีมืออันประณีต และงานย้อมสีแฮนด์เมดต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงความใส่ใจธรรมชาติในงานดีไซน์ของ ก้อย สุววรณเกต ได้เป็นอย่างดี Koi Suwannagate Collection Autumn/Winter 2010

Highlight Vivienne Westwood ‘London to Bangkok’ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์ในชุด ‘Glory of Silk-Flower of Love’ คอลเลคชั่นที่ส่งตรงจากแฟชั่นไอคอน ตัวแม่ระดับโลกจากฝั่งอังกฤษ ป้าวิเวียน เวสต์วูด (Vivienne Westwood) ณ หอประชุมกองทัพเรือที่โชว์นี้ จะประกาศให้โลกรู้ว่าไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตผ้าไหมทอมือแห่งเอเชียตัวจริงได้อย่างไม่ มีใครทัดเทียม มาในคอลเลคชั่นชุด ‘Prince Charming’ ที่นำแรงบันดาลใจจากเทพนิยายตามแบบฉบับเรื่อง บที่มีเลื่อมระยิบระยับ เจ้าชายน้อย และคอลเลคชั่น ‘Red Carpet’ แฟชั่นพรมแดงกับชุดเริ่ดหรูอลังการ ทั้งแบบที จับตา และแบบฉลุลวดลายของลูกไม้รวมทั้งหมด 64 ชุด และฟินาเล่โชว์ 3 ชุด ภายใต้แนวคิด LondonBangkok ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกทอมือและผ้าไหมมัดหมี่ทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ คอนเซ็ปต์ที่ป้าฝากไว้ให้กับโลกใบนี้ผ่านการตีความและคิดวิเคราะห์แล้วอย่างถี่ถ้วนว่า ‘อดีตของเราคืออดีต ของปัจจุบัน’ หรืออีกนัยยะหนึ่งคือ ‘ปัจจุบันคืออดีต’ แฟชั่นของเธอคือตัวตนที่เกิดจากการปลู การปลูกฝังจากอดีต เหมือนตัวตนที่ฝังหยั่งรากลึกของไทยที่มีความชัดเจนในด้านของงานเนื้อผ้าที่บางเบา นุ่มลื่นเช่นผ้าชีฟอง หรือผ้าไหมที่ทำเอาต่างชาติพากันบ่นกับความยากในการเย็บ และนั่นแหละคือเอกลักษณ์ที่คนไทยทำแล้ว ไม่มีชาติใดเลียนแบบได้ ทั้งวัตถุดิบในการผลิตและงานฝีมือที่ละเอียดประณีตไร้ที่ติ WP ขอทิ้งท้ายให้คนไทยร่วมสนับสนุนของไทยที่มีดีไซน์สื่อความงดงามอย่างไทย และยังให้ ความรู้สึกที่ทรงคุณค่ากว่าแบรนด์นอกแน่นอน เหมือนที่คุณทิพนันท์ให้ความสำคัญอยู่เสมอ “แบรนด์ไทยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งไม่ว่าคนในหรือต่างประเทศต่างก็ชื่นชม ปกติแล้วก็ จะเป็นคนที่ใช้แบรนด์ไทยหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น SODA ISSUE code10 Disaya Sretsis และอีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้แน่นอนว่าหากจับมามิกซ์แอนด์แมตช์ให้ลงตัวก็สวยเลิศได้แล้ว”

Vivienne Westwood Collection ‘Prince Charming’ & ‘Red Carpet’

New Face กับความสำเร็จ

สรวุฒ โภคัง เจ้าของผลงานภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Result of Robert Mckim’

งานประกวด Singha Presents Thailand Graduate Fashion Week 2010 หรือ TGFW 10 ภายใต้แนวคิด ‘Welcome to the New Bloom’ การผลิตความสดใหม่กับเด็กมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รางวัล Gold Award ไปครองคือ ผลงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรวุฒ โภคัง ด้วยการนำเสนอผลงาน ภายใต้คอนเซ็ปต์สดุ สร้างสรรค์ ‘The Result of Robert Mckim’ ซึ่งเป็นการทำภาพ 2 มิติ ให้กลายเป็นภาพ 3 มิติ โดยการใช้เรือนร่างของมนุษย์ แบรนด์นอ้ งใหม่ Tu’i @ code10 ที่โดดเด่นในเรื่องกระเป๋าที่ใช้แมททีเรียลเอ็กซอติก (Exotic) ชั้นเลิศ รวมทั้งการใช้ฮาร์ดแวร์รปู เสือที่ดดุ นั สง่างามซึ่งเป็นซิกเนเจอร์หลักของ คอลเลคชั่น เจ้าของแบรนด์ คุณทิพนันท์ ไกรฤกษ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง เป็นคนเลือกวัสดุ

เจ้าของแบรนด์ Tu’i @ Code10 ทิพนันท์ ไกรฤกษ์ ศรีเฟือ่ งฟุง้ (ขวา) อมาตย์ นิมิตภาคย์ (ซ้าย)


22

modern life

Behindthe BrandCreation

เมื่ออุตสาหกรรมแฟชั่นโลกนับวันจะยิ่งหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆ ดีไซเนอร์ไทยที่กำลังเดินหน้าอยู่ในไทยจึงควรรีบโกยความรู้ จากแบรนด์รุ่นพี่ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ต่ออย่างแบรนด์ Senada และ Koi Suwannagate ในเรื่องการสร้างแบรนด์ หรือการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าโดยสะท้อนให้เห็นมิติของความ แตกต่างในการสร้างธุรกิจในไทยและในระดับโลก

Senada โดย ลี่-ชนิตา ปรีชาวิทยากุล แบรนด์ Senada ดัง ณ ที่ไหนบนโลก

‘ญี่ปุ่น’ ชอบงานของ Senada มาก โดยเฉพาะงานลูกไม้ถึงขนาดลูกค้าที่เคยซื้อที่ญี่ปุ่น มาตามหาแบรนด์เราในห้างไทยเพื่อที่จะเข้าถึงความ Original ของ Senada เพราะอะไรแบรนด์ Senada ถึงไปอยู่ในใจคนทั้งโลก เพราะความโดดเด่นในเรื่องงานฝีมือที่ให้ความใส่ใจรายละเอียดทั้งภายนอกและภายใน วัสดุทุกอย่างต้องมีความละเอียดอ่อน ดีไซน์สไตล์วินเทจ และด้วยเสน่ห์ ของความเป็น Senada ที่เป็นผู้หญิงที่มีความสวยหวานแบบเฟมินีน บวกความสดที่จะ อัพเดทคอลเลคชั่นที่ตอบโจทย์คำว่า ‘What’s New?’ ตลอดเวลา ที่มาของความ ‘ดัง’ ในระดับโลก เราเริ่มเป็น Step จากจุดที่เราเคยไปอยู่ในร้านมัลติแบรนด์สโตร์ ที่เรามองไปแล้วเห็นว่า แบรนด์ DKNY บอกว่า “ฉันเป็น New Yorker” แบรนด์ Paul Smith “ฉันเป็น British” แล้ว Senada เค้าเห็นเป็นอะไร ลีเ่ ลยรีบกลับมาทำการบ้าน ค้นหาเอกลักษณ์ วางจุดแข็ง ของแบรนด์ว่าเราเด่นเรื่องความละเอียดการตัดเย็บ ลายพิมพ์แบบไทยร่วมสมัยบนผ้า เนื้อนุ่ม จากนั้นเริ่มต้น “How to make my dream come true?” เปิดตลาดออกไปสู่ ตลาดโลกตามขั้นตอนของวงการแฟชั่นที่ทุกคนต้องไปคือ Paris และ Step ถัดมา เราไป เปิดตัวในงานแฟร์ที่ทำให้เราเข้าไปหา Showroom ที่มีชื่อเสียงซึ่งเค้าจะหา Buyer ที่มีชื่อ จากทั่วโลก ทั้งญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป สแกนดิเนเวียร์ และตะวันออกกลาง ทั้งหมดเป็นวิธี การสร้างตลาดที่ทำให้ไปไกลอย่างรวดเร็ว “ตอนนี้เป็นมุมที่โลกมองหาความต่าง ฉะนั้นคุณต้องคิดอะไรบนความใหม่ ในความเป็นตัวตนของคุณ ไม่ใช่ว่าใหม่จนคนจำไม่ได้เลย” คุณลี่ทิ้งท้าย

นันทิรัตน์ สุวรรณเกต ดีไซเนอร์ไทยที่สร้าง แบรนด์ Koi Suwannagate

Koi Suwannagate โดย ก้อย-นันทิรัตน์ สุวรรณเกต

Senada คอลเลคชั่น Cruise

แบรนด์ Koi Suwannagate ดังจากจุดไหนบนโลก ‘แอนนา วินทัวร์’ บก.โว้ค อเมริกา ซึ่งมีพาวเวอร์มากๆ ในวงการแฟชั่น ไปเห็นเสื้อเรา แล้วเกิดสนใจ ก็จะถามว่าใครทำ ส่งทีมงานมาติดต่อขอสัมภาษณ์ ทำเป็นสตอรี่ลงใน แมกกาซีน และยังมีเหล่าคนดังและดาราฮอลลีวดู้ ทีต่ ดิ ตามผลงาน อาทิ มิเชล โอบามา, นิโคล คิดแมน, เดมี่ มัวร์, นาตาลี พอร์ตแมน, คริสติน่า ริชชี่ และโอปราห์ วินฟรีย์

ชนิตา ปรีชาวิทยากุล ดีไซเนอร์แบรนด์ Senada

เพราะอะไรแบรนด์ Koi Suwannagate ถึงไปอยู่ในใจคนทั้งโลก งานที่เป็นกึ่งงานศิลปะทำมือ เป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวลา เหมือนงาน Painting ก้อยเริ่ม จากใช้ผ้าแคชเมีย ซึ่งปกติไม่มีใครนำมาตัดเป็นงานที่ดูเป็นผู้หญิง ทำให้งานดูเซ็กซี่ นิดหน่อย และต่อยอดโดยนำแรงบันดาลใจหลายๆ เรื่องมาจากธรรมชาติ คือเรารู้สึกว่า ผู้หญิงไทยสวย หน้ารูปไข่ สง่า แล้วก้อยก็โตมากับธรรมชาติ ที่มาของความ ‘ดัง’ ในระดับโลก หลังจากเป็นสมาชิก CFDA (Council of Fashion Designers of America) งานประกวด เฟ้นหาดีไซเนอร์เก่งๆ ซึ่งจัดร่วมกับนิตยสารโว้ค เราก็เริ่มจากการจับตลาดไฮเอนด์ ที่เราเข้าไปวางสินค้าของเราที่ LA เป็นร้านชื่อดัง แล้วก็ได้ลงหนังสือ มันเป็นอัตโนมัติ ที่คนก็เริ่มเอ่ยถึงมากขึ้น ห้างที่ Paris ก็มาซื้อไป เป็นการสร้างรากฐานให้ชัดเจนขึ้นว่า เราเป็น Designer Brand ราคาต้องมีตัวที่เป็นตัวหลักๆ ของเรา แล้วเราก็ต้องมีการผลิต ตัวรองที่ราคาต่ำลงมาหน่อย


24

WP Club 5ive

+

เรื่อง : Booz-zaa

แนะนำตัว : ชื่ออวบอ้วน-วัฒนา ชุมสาย ณ อยุธยา อายุ 16 ปี เรียนอยู่ ม.5 สายศิลป์คำนวณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับ งานอดิเรก : เล่นอินเตอร์เน็ต และเล่นกีฬา Extreme โดดบันจี้จัมป์ กระโดด หน้าผา ATV ครับ ดูแลตัวเอง : ตอนนี้จะขยันเข้าฟิตเนสเป็นพิเศษครับ ส่วนผิวก็อาจจะมีทาครีม บำรุงบ้าง แต่ทท่ี ำประจำคือ ชอบทานผักผลไม้ ควบคุมอาหาร และดืม่ น้ำเยอะๆ ครับ ท่องเที่ยว : ชอบไปทะเลครับ ทีช่ อบทีส่ ดุ ก็คงเป็นกระบี่ เพราะมีโอกาสได้ไปบ่อย มีความทรงจำทีป่ ระทับใจหลายอย่างครับ ไอดอล : คุณพ่อและคุณแม่ครับ เพราะพ่อเป็นคนมีเหตุผล ทำอะไรทำจริงแล้วก็ ประสบความสำเร็จในที่สุดและรักทุกคนครับ ส่วนคุณแม่ก็เป็นผู้หญิงเก่ง เป็น Working Woman และใจดีครับ เสน่หข์ องคุณ : อาจจะเป็นทีค่ วามสูง ผมสูง 191 เซนติเมตร ทำให้เด่นจากคนอืน่ และเป็นคนเข้ากับคนง่าย คุยเก่ง ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์อกี อย่างคือ ชอบยิม้ ครับ สาวในฝัน : ชอบผู้หญิงตัวเล็ก น่ารัก น่าปกป้อง ขาว ผมยาว แต่ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นยังไงขอ ให้เข้าใจเรา คุยกันรูเ้ รือ่ ง อยู่ด้วย กันแล้วมีความสุข ก็พอครับ จุดแรกที่มองผู้หญิง : รอยยิ้ม ครั บ ผู ้ ห ญิ ง บางคนเรายิ ้ ม ไป แล้วแค่เขาส่งยิ้มหวานกลับมา เราก็แทบละลายแล้วครับ หลักการใช้ชีวิต : ก็ ถ ึ ง แม้ เ รา จะล้มแต่ก็ต้องไม่ยอมแพ้ แต่ การยอมแพ้ที่แท้จริงคือการที่ เราไม่ได้เริ่มต้นทำมันครับ ความฝัน : ได้ ท ำงานที ่ เ ราทำ แล้ ว มี ค วามสุ ข และได้ อ ยู่ ก ั บ ครอบครัวทีเ่ รารัก

Book Club เชื่อว่าหนังสือเล่มโปรดของ นิวเคลียร์-หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์ นักร้องสาวสวยแห่งวง G20 จะกลาย เป็นหนังสือเล่มโปรดของสาวๆ WP อีกหลายๆ คน เพราะสามารถนำมาปรับใช้ได้จริง นิวเคลียร์คอนเฟิรม์ มาแล้วค่ะ “นิวชอบอ่านหนังสือทีใ่ ห้ขอ้ คิดในการดำเนินชีวติ ค่ะ อย่างเรื่อง ‘ฝนกล้วยให้เป็นเข็ม’ ของพี่นิ้วกลม เป็นหนังสือทีร่ วบรวมคำถามของคนทัว่ ไปทีถ่ ามพีเ่ ขามา แต่ละคำตอบมันทำให้เรารู้สึกว่า เออใช่! ทำไมคิด ไม่ถงึ หรือบางทีกใ็ ห้ขอ้ คิด คติเตือนใจ เช่น มีคนถาม ว่าทำอย่างไรให้มีความสุขง่ายขึ้น? เขาก็บอกว่า บางทีเรามีความสุขยาก เพราะเราตัง้ เพดานความสุข ไว้สูงเกินไป อีกเล่มคือ ‘เข็มทิศชีวิต 3’ ของคุณ ฐิตนิ าถ ณ พัทลุง เป็นหนังสือปรัชญาการใช้ชวี ติ ให้มี ความสุข หลายครั้งนิวเจอวิกฤติชีวิตแย่ๆ จนเครียด พอมาอ่านเล่มนี้ทำให้นิวก้าวข้ามวิกฤตินั้นได้อย่าง ง่ายดาย และเริม่ ต้นใหม่ได้อย่างสวยงามค่ะ”

Honeypot Wax Boutique Honeypot เป็นเซ็กซี่บูติกที่เหมาะกับสาวๆ ที่อยากให้ผิวสะอาดใส เนียนเรียบอย่างเป็น ธรรมชาติ ด้วยบริการแวกซ์ (Wax) กำจัดขนทั้งเรือนร่าง ไม่ว่าจะเป็นใบหน้า จัดรูปทรงคิ้ว ไรขนเหนือริมฝีปาก ใต้วงแขน ลำตัว แขน หน้าแข้ง รวมถึงการกำจัดขนในทีล่ บั หรือบราซิลเลียน แวกซ์ ซึง่ เป็นบริการขึน้ ชือ่ ของ Honeypot Wax Boutique การันตีดว้ ยรางวัลจากนิตยสาร แฟชัน่ ชัน้ นำในสิงคโปร์มากมาย สำหรับสาวๆ ทีอ่ ยากแวกซ์แต่กลัวเจ็บก็สบายใจได้ เพราะ Honeypot Wax Boutique มีสตู รแวกซ์เป็นของตัวเอง เนือ้ แวกซ์เป็นส่วนผสมของเรซิน่ กับขีผ้ ง้ึ ชัน้ ดี ทำให้มแี รงยืดหยุน่ ที่พอเหมาะ เวลาดึงจะช่วยให้ไม่เจ็บมาก สาวๆ ที่อยากให้ผิวเกลี้ยงเกลา ต้องลองเข้าไป ใช้บริการ นอกจากนี้ Honeypot Wax Boutique ยังมีมมุ สปาเล็บมือ-เท้าไว้บริการให้คณ ุ สาวๆ มี ผ ิ ว สวยเนี ย นนุ ่ ม ครบสู ต ร เรี ย กได้ ว ่ า ถ้ า ใครเดิ น เข้ า ไปใน Honeypot Wax Boutique แล้วจะต้องกลับออกไปพร้อมความมัน่ ใจแบบ (ผิว) เนียนๆ เลยล่ะค่ะ ราคา : 200-5,500 บาท เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 10.30-2100 น. Honeypot Wax Boutique : ชัน้ 2 หน้าทางเข้า B2S เซ็นทรัลเวิลด์ ติดต่อ : 0-2646-1036 ข้อมูลเพิ่มเติม : www.honeypotwaxboutique.com ข้อดีของการแวกซ์คอื สามารถกำจัดขนได้คราวละมากๆ เส้นขนที่ข้นึ ใหม่จะบางลง และมีปริมาณลดลง


ส่วนหนึง่ ของความรูส้ กึ และประสบการณ์ดๆี ของสมาชิกเมืองไทย Smile Club ทีไ่ ด้รบั ความสุข และรอยยิม ้ จากบริการของ บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ

สิง่ ดีๆ ทีม่ ใี ห้คนหัวคิดทันสมัยอยูเ่ สมอ คุณสุนทรี บุศยารักษ์ ลูกค้าทีใ่ ช้บริการผ่าน 1766 เมืองไทย Smile Club รู้สึกชอบและประทับใจกับการให้บริการ 1766 เมืองไทย Smile มากนะคะ โทรติดต่อไม่ยาก ไม่ต้องรอสายนาน เวลาโทรไปถามพนักงานก็จะเข้าใจในสิ่งที่ ลูกค้าถาม ไม่มีการตอบยียวนหรือตอบแบบขอไปที ข้อมูลที่ได้รับก็เป็นประโยชน์จริงๆ บางครั้งก็ให้คำแนะนำดีๆ ก่อนที่เราจะถามอีก รู้สึกเลยว่าพนักงานเข้าใจ ลูกค้าจริงๆ ว่ามักจะประสบปัญหาอะไรบ้าง โดยส่วนตัวจะชอบใช้บริการโทร สอบถามคะเเนนสะสมว่ามีเท่าไหร่ สามารถใช้กับกิจกรรมดีๆ ของเมืองไทยประกันชีวิต ได้หรือไม่ คิดว่าสะดวก รวดเร็ว และได้คำตอบทันที คิดว่าเป็นช่องทาง การให้บริการที่ดีและช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาได้มาก

คุณวิชญาณี เปียกลิน่ (แก้ม The Star) ศิลปินทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมและแวะเวียนมามอบความสุข และรอยยิม้ ให้กบั ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวติ ก็ต้องขอขอบคุณทางเมืองไทยประกันชีวิตที่เลือกให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุข ให้กับสมาชิก ได้ไปร้องเพลง หรือไปทำกิจกรรมกับสมาชิก ซึ่งก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย อย่างล่าสุดไปภูเก็ตก็ได้กลับบ้านด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ สมาชิกด้วย รู้สึกอบอุ่น รู้สึกได้ถึงความจริงใจ พี่ๆ ทีมงานทุกคนน่ารักมาก เวลาได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการมอบความสุข แก้มจะรู้สึกเหมือนได้อยู่กับครอบครัว ด้วยกิจกรรมที่ทางเมืองไทยจัดขึ้นทำให้ลูกค้าทุกคนใกล้ชิด กันก็ยิ่งทำให้สนิทกัน พอจะต้องแยกย้ายก็รู้สึกคิดถึงนะ และเราก็ภูมิใจที่ทุกกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม ได้เห็นความสุขและรอยยิ้มของสมาชิก และยิ่งได้เห็นทีมงานดูแลสมาชิกดีมากเหมือนเขา เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้องเราจริงๆ ยิ่งทำให้อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตลอดไปเลย แก้มว่านี่คือความสุขง่ายๆ ที่คนไทยมอบให้กันได้


คุณณหทัย ฐาปนสกุลวงศ์ ลูกค้าทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม กับเมืองไทย Smile Club เสมอ ต้องขอชมเชยเมืองไทย Smile Club จัดกิจกรรมได้มีสาระมาก ทำให้เราตัดสินใจ เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยๆ ที่ประทับใจก็ทริปที่พาไปดำนา ทำให้ได้ไปเรียนรู้สิ่งที่เรา ไม่เคยรู้มาก่อน ลูกสาวยังชอบเลย และระยะเวลาในการทำกิจกรรมก็พอดี ไม่เหนื่อยเกินไป กินก็ดี นอนก็ดี ดีทุกอย่าง พนักงานของเมืองไทย Smile Club ก็บริการดีมาก ยอมรับว่าประทับใจทุกคน เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเลย สังเกตว่า สมาชิกทุกคนที่ไปมีความสุขมาก ทุกคนจะยิ้มแย้มตลอดเวลา ถ้าเราไปกันเองกับ ครอบครัวคงไม่สนุกเท่ากับมาเที่ยวกับเมืองไทย Smile Club ก็อยากให้สมาชิกมาเข้า ร่วมกิจกรรมกันและทุกคนจะรู้ว่าชีวิตเรายังมีความสุขอีกมาก เปิดโลกทัศน์เราได้เยอะ มีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมาก และเมืองไทย Smile Club ก็พาเราไปเรียนรู้ตรงนั้น แต่ละจุดมีการบรรยายให้ความรู้ อยากให้สมาชิกทุกคนมาเที่ยวด้วยกัน มารู้จักกัน ทุกคนมาเที่ยวกับเมืองไทย Smile Club รับรองจะไม่ผิดหวังค่ะ

คุณนภาพร ผานาค ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวติ และสมาชิก ทีต่ ดิ ตาม Facebook เมืองไทยประกันชีวติ ตลอดเวลา รู้จัก Facebook ของเมืองไทยเพราะเราเป็นสมาชิกเมืองไทยประกันชีวิตอยู่แล้ว ทางบริษัทจะคอยส่งข่าวสารมาทางอีเมล์ตลอด เห็นปุ๊ปก็สมัครทันที เพราะเราเปิด Facebook ทุกวันอยู่แล้ว ปกติเข้าไปดูข่าวสารเกี่ยวกับการ แลกคะแนนสะสมเพื่อร่วมกิจกรรม เวลาเปิดมาเจอน้องรักษ์ยิ้มก็รู้เลยว่าจะต้องมี ข่าวสารดีๆ มาบอกอีกแน่ๆ บางเรื่องอ่านแล้วก็ยิ้มไปกับน้องรักษ์ยิ้ม รู้สึกเหมือนได้รับความสุขจากเมืองไทยประกันชีวิตอยู่ตลอดเวลา ทุกช่องทางการสื่อสารจริงๆ และไม่ได้พูดเกินจริงนะคะ โดยส่วนตัวชอบ เมืองไทยประกันชีวิตมาแต่ไหนแต่ไร ชอบคำว่า ‘บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย’ ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ไปด้วย (ยิ้ม)


28

WP what’s on

+

เรื่อง : Kupchaka

Service As You Like It

เครื่องสำอางคลีนิกข์สร้างภาพลักษณ์ใหม่ และปฏิวัติบรรยากาศการช้อปปิ้งด้วยการเปิดตัวเคาน์เตอร์ คอนเซ็ปต์ใหม่ ‘Service As You Like It’ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การจับจ่ายของผู้หญิงยุคใหม่แห่งแรก ในเอเชียแปซิฟิกที่เปิดในห้างสรรพสินค้า ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศุภลักษณ์ อัมพุช รองประธานกรรมการ บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด อัมพรพิมพ์ วัชราภัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด และ มร.พอล สลาวิน รองประธาน/ผู้จัดการทั่วไป เครื่องสำอางคลีนิกข์ เอเชีย แปซิฟิก ร่วมเป็นประธานในการเปิดเคาน์เตอร์ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

คอลลาเจน ไบรท์ พลัส

กรรณิการ์ ชินประสิทธิช์ ยั ผูอ้ ำนวยการฝ่ายการตลาดและสือ่ สารตราสินค้า บริษทั แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารจัดงาน แนะนำเครื่องดื่มใหม่เพื่อสุขภาพ คอลลาเจน ไบร์ท พลัส (Collagen Bright Plus) โดยมี มล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ และไดอาน่า จงจินตนาการ ให้เกียรติร่วมงาน ณ ร้านแบล็คแคนยอน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทะเลน้ำใจ สู่ทะเลไทย

บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ฯ จัดงาน ทะเลน้ำใจ สู่ทะเลไทยกับ ‘โอเชี่ยน’ ฉายภาพยนตร์ เรื่อง OCEANS ณ โรงภาพยนตร์สกาลา พร้อมด้วยการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายใต้น้ำของนัท สุมนเตมีย์ ช่างถ่ายภาพใต้น้ำมือหนึ่งของไทย และการเสวนาพูดคุยถึงการอนุรักษ์ทะเลไทย ซึ่งรายได้จากการฉาย ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมอบให้ โครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

เมืองไทยสไมล์คลับเหมารอบละครเวที

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด จัดกิจกรรมดีๆ เหมารอบละครเวทีฟอร์มยักษ์ ‘หงส์ เหนือมังกร เดอะมิวสิคลั ’ รอบพิเศษ เฉพาะสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ซึง่ ภายในงานทัง้ การแสดง แสง สี เสียง และการขับกล่อมเพลงละครเวทีสดุ แสนไพเราะของเหล่านักแสดง ชือ่ ดัง อาทิ แพ็ท-สุธาสินี แบงค์ วงแคลช และโตโน่ เดอะสตาร์ 6 ภายใต้การกำกับของ คุณบอย-ถกลเกียรติ ได้รบั ความชืน่ ชอบและเสียงปรบมือจากสมาชิกอย่างล้นเหลือ

ทุ่มงบ 60 ล้าน เปิดตัวคลื่นวิทยุน้องใหม่

สุภาพรรณ อัยราวงษ์ ประธานบริษัท และวันธนบดี จิตตานุเคราะห์ ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท พีดี ครีเอชั่น จำกัด เปิดตัว พีดี เรดิโอ คลื่นวิทยุ ‘90 รวมมิตร เรดิโอ’ และ ‘PYNK 98 FM’ โดยทุม่ งบกว่า 60 ล้านบาท จัดงานพีดี เรดิโอ คอนเสิรต์ ตอน แจ้งเกิด เปิดวิทยุ เอาใจคนฟังดึงศิลปินไทยและต่างชาติชน้ั นำ อาทิ Enrique Iglesias, Super Junior และ CNBLUE ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

Del Monte

เป็ดปักกิ่ง

สาวนักชิมต้องไม่พลาด ‘เป็ดปักกิ่ง...คุ้มทั้ง ราคา และความอร่อย’ จากห้องอาหารจีน ลก หว่ า ฮิ น โรงแรมโนโวเทล กรุ ง เทพ สยามสแควร์ ที ่ เ สิ ร ์ ฟ เป็ ด ปั ก กิ ่ ง ตั ว โต เนื้อแน่น เต็มอิ่มด้วยคุณภาพความอร่อย แบบกรอบนอก นุ่มใน แถมราคายังสุดพิเศษเพียงแค่ตัดข่าวนี้ไปโชว์ ที่ร้าน รับสิทธิพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง ตัวละ 650 บาท++ เท่านั้น พิสูจน์ ความอร่อยได้ที่ โทร. 0-2209-8888 ต่อ ห้องอาหารจีน ลก หว่า ฮิน

‘เพราะสุขภาพทีด่ ี ต้องเริม่ จากภายใน’ เช่นเดียว กับผิวสวยของคุณสาวๆ ที่ต้องเริ่มจากภายใน เช่นกัน โดยเฉพาะการรับประทานผลไม้วติ ามิน ซี สู ง จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความสวยจากภายใน อย่าง เดล มอนเต้ แครนเบอร์รี่ จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้ชอ่ื ว่าเป็นหนึง่ ในราชาแห่งผลไม้ เพราะมีวิตามินซีสูง และอุดมไปด้วยสารต้าน อนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง สามารถนำ ไปทำเครื่องดื่มประเภทสมูทตี้ และรับประทาน เป็นอาหารว่าง เพิ่มวิตามินซีแก่ผิว สามารถหา ซือ้ ได้แล้วตามซูเปอร์มาร์เก็ตชัน้ นำทัว่ ไป


WP chill out

+

29

เรื่อง : Strawberry ภาพ : Sarin Porndonko

Circle Restaurant แคลิฟอร์เนียสุดเดิรน์ The Décor : สัมผัสกับความทันสมัยสุดโมเดิร์นของร้านที่ออกแบบให้มีความ

แตกต่างกันของทั้ง 3 โซน แต่คงไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัว เรียกว่าเหมาะกับทุก ไลฟ์สไตล์ เพราะคุณสามารถมานั่ง Hang out สังสรรค์กับเพื่อนๆ ได้ที่โซนบาร์ใน สไตล์ซานฟรานซิสโก หรือจะนั่งกินอาหารชิลๆ ที่โซนห้องอาหารสุดหรู รับรองว่าคุณต้องสะดุดตากับสีสันความสดใสของโต๊ะทุกตัวในร้านนี้อย่างแน่นอน The Food : อาหารสไตล์แคลิฟอร์เนียฟิวชั่น ผสมผสานความหลากหลายของ ตะวันตก และตะวันออกไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว เริ่มจากเมนูเบาๆ อย่าง Japanese Tuna Salad สลัดในสไตล์แบบญี่ปุ่น เด่นที่รสชาติเปรี้ยวนิดๆ ของน้ำสลัด ตามด้วย Foie Gras ตับห่านที่มีแอปเปิ้ลเป็นเครื่องเคียงแก้เลี่ยนได้อย่างดี สำหรับเมนูไฮไลท์ ที่ไม่ควรพลาดคือ 400 Day Aged Wagyu Beef Tenderloin เมนูสุดพิเศษ ของคนรักเนื้อ เพราะได้รสชาติหวานๆ ของเนื้อนุ่มๆ ที่แทบละลายในปาก แต่ถ้าชอบเมนูเส้นแนะนำให้สั่ง Spaghetti Vodga เข้มข้มด้วยซอสครีมสุดพิเศษ สูตรลับเฉพาะของร้านนี้เท่านั้น The Dessert : ปิดท้ายมื้อนี้ด้วยของหวานเอาใจคุณสาวๆ NY. Cheese Cake ที่แค่เห็นก็ใจละลายแล้วค่ะ The Location : ร่วมฤดีวิลเลจ ซ.ร่วมฤดี เพลินจิต โทร. 0-2650-8047-8 เวลา 11.30-14.30 น. และเวลา 17.30-24.00 น.

Mango Tree Signature ลิ้มรสอาหารระดับพรีเมียม

The Décor : ‘ไฮเอนด์

ไฟน์ ไดนิ่ง’ (High-end Fine Dining) คือคอนเซ็ปต์ของร้าน ที่ต้องการสร้างช่วงเวลาพิเศษ และบรรยากาศความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยสไตล์การ ตกแต่งที่ยังคงความเป็นไทย แต่แฝงไว้ด้วยความหรูหรา ของโคมไฟระย้า The Food : โดดเด่นที่การผสมผสานความเป็นไทย ให้เข้ากันได้ดีกับความเป็นสากล และการใช้เครื่องมือที่เพิ่ม ลูกเล่นให้กับเมนูอาหาร อาทิ Braised Pork Belly with Truffle Brown Sauce เนือ้ หมูทต่ี อ้ งใช้เวลาตุน๋ นานกว่า 5 ชัว่ โมง Grilled Hong Kong Duck in Red Curry เนื้อเป็ดอบ รสชาติ เผ็ดกำลังดี The Dessert : เมนูเด่นที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด พายมะพร้าวอ่อน การรวมกันของไทย และตะวันตก โรยหน้า ด้วยทับทิมกรอบ The Location : O.P. Garden ซ.เจริญกรุง 36 บางรัก เวลา 11.00-23.00 น. โทร. 0-2238-6400

WF055004K 82x82 08-05-53


30

WP chill out

+

เรื่อง : Strawberry ภาพ : Sarin Porndonko

In The Mood for Love : Sushi Bar & Bistro สัมผัสรักในยุคเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ The Décor : จากความประทับใจในหนังรัก Romantic Erotic กลายมาเป็นร้านอาหาร ญี่ปุ่นที่มีกลิ่นอายของเมืองจีนในยุค 60 ด้วยดีไซน์การสร้างสรรค์ที่สวยงามของ เฟอร์นิเจอร์ลายดอกโบตั๋น และกรงนกไม้ที่ประยุกต์กลายเป็นโคมไฟประดับ แต่ที่ดู น่าสนใจคงจะหนีไม่พ้น เคาน์เตอร์ซูชิบาร์ ที่โชว์ฝีมือการทำซูชิของเชฟให้เห็นกันสดๆ รวมไปถึงบาร์น้ำด้านในด้วยเช่นกัน The Food : เมนูอาหารญี่ปุ่นจากฝีมือของเชฟมากประสบการณ์ ที่คัดสรรวัตถุดิบ มาอย่างดี อาทิ Guilty But Happy เมนูครีเอทที่อัดแน่นด้วยกุ้งเทมปุระ ครีมชีส ไข่กุ้ง ม้วนโรลด้วยข้าวราดซอสพิเศษ และมายองเนส ต่อด้วย Gindara Saikyo Yaki ปลาจินดาระ หมักกับซอสมิโสะย่าง Aikamo Toban อกเป็ดทอดราดซอสนัมบัง รสชาติเข้มข้น สุดท้าย Tori Tsukune The Drink : เพือ ่ เพิม่ ความอร่อย และได้อรรถรสของอาหารมือ้ นี้ WP ขอแนะนำให้คณ ุ สาวๆ สั่งเครื่องดื่มที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอย่าง In the Mood for Love ค็อกเทล สีเขียวอ่อนจากแอปเปิ้ล ผสมกับโซจู และน้ำมะนาว รสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆ หรือจะเป็น The Forbidden เหล้าชอตที่ให้รสชาติของเหล้า 3 ชนิด อยากรู้ว่าจะอร่อย แค่ไหนต้องไปลองชิมดูนะคะ The Location : สุขุมวิท 36 เขตวัฒนา เวลา 17.30-24.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร. 0-2661-5076

Seventh Bar

(7th Bar)

สวรรค์ช้นั เจ็ด ของความอร่ อย The Décor : ร้านอาหารน้องใหม่ในซอยอารีย์ที่ปรับเปลี่ยนโฉมจากบ้านเก่าให้

กลายเป็นร้านอาหาร ภายใต้ชื่อสุดเก๋ไก๋ ‘Seventh Bar’ ทันทีที่เดินเข้ามาจะรู้สึก ได้ถงึ ความอบอุน่ และเป็นกันเอง ด้วยสไตล์การตกแต่งแบบสบายๆ แต่แอบมีลกู เล่น ดูสะดุดตาด้วยสีสันของเฟอร์นิเจอร์ แถมยังเอาใจคนรักธรรมชาติที่ชอบอากาศ โปร่ง โล่ง สบาย เพราะมีโซนของสนามด้านนอกให้นั่งกันแบบชิลๆ The Food : อาหารจานอร่อยทีเ่ ราคุน ้ กันดี ผสมผสานกับความทันสมัยจนกลายเป็น อาหารไทยแนวฟิวชั่นรสชาติจัดจ้านตามแบบเฉพาะของอาหารไทย เริ่มจาก เมนูธรรมดาที่รสชาติไม่ธรรมดาอย่าง เซเว่น เลอนัว ส้มตำสูตรเข้มข้นด้วยรสชาติ ของกะปิแท้ กินคู่กับไก่ทอด ต่อด้วยเมนูเฉพาะของร้านนี้ ปลาหมึกพริกเกลือ ปลาหมึกทอดกรอบกินกับพริกเกลือกระเทียมทอด ใช่ว่าจะมีแต่อาหารกินเล่น อาหารจานเดียวก็อร่อยไม่แพ้กัน โดยเฉพาะ ข้าวคลุกปลาทู ไข่ต้มยางมะตูม เมนูง่ายๆ แต่หากินได้ยาก The Drink : เอาใจคนชอบ Hang out ด้วยเครื่องดื่มชื่อเก๋ๆ อย่าง Madonna Crazy สีเขียวสดใสซาบซ่า และ Seven Pink Lady ค็อกเทลสีแดงสด เหมาะกับสาว WP ที่ชอบปาร์ตี้เป็นที่สุด The Location : ซ.อารีย์สัมพันธ์ 7 สามเสนใน พญาไท (ปิดทุกวันอาทิตย์) เวลา 17.30-24.00 น. โทร. 081-777-1697


32

horoscope

เรื่อง : คุณธันยมัย ธำรงพุทธิกุล + (Stella Encoder นักแปลดาว : ดูดวง วางฮวงจุ้ย จากการถอดรหัสชีวิต พร้อมเทคนิคกระตุ้นพลังงานแห่งโชคจากดวงดาวประจำตัวคุณ) www.tanyamai.com

คําพยากรณ์สาํ หรับวันที่ 16-30 พ.ย. 53 ราศีเมษ (ARIES) 21 มี.ค. - 20 เม.ย.

ทั่วไป อยูด่ ไี ม่วา่ ดี ดันไปมีเรือ่ งกับคนอืน่ เพราะใช้คำพูดไม่ระมัดระวัง เรือ่ งมันเลยไปกันใหญ่ ต้องระวังเรือ่ งคำพูดคำจาหน่อยแล้ว การงาน ยังคงเด่นในเรือ่ งของการปัน้ ตัวเลข สร้างยอดนะคะ ซึง่ จะทำออกมาได้ดกี ว่าทีค่ าด เรือ่ งการเดินทางเกีย่ วกับการงานก็เด่นไม่แพ้กนั ค่ะ ความรัก ต้องระวังหน่อย อาจเป็นช่วงทีจ่ ะมีเรือ่ งทะเลาะกัน รุนแรง เพราะฟังความจากคนอืน่ หรือมีคนมาเป่าหูเรือ่ งผิดๆ การเงิน จะหนักใจเพราะจะมีคนมายืมเงิน ให้หรือไม่ให้กม็ เี รือ่ งให้ตอ้ งหมุนเงินอยูด่ คี ะ่ สุขภาพ อาการ ติดเชือ้ ไข้ตา่ งๆ เป็นหวัด หรือมีนำ้ มูกไหลได้บอ่ ย และก็ปวดหัวบ่อยเหมือนเดิมเจ้าค่ะ Tips เรียกโชคดีๆ เรือ่ งเสน่หแ์ ห่งคำพูดค่ะ หมัน่ เติมกลอสสีนดู้ ทีร่ มิ ฝีปากอยูเ่ สมอ

ราศีพฤษภ (TAURUS) 21 เม.ย. - 21 พ.ค.

ทั่วไป ช่วงนีอ้ ะไรรอบๆ ตัวมันดูสบั สนวุน่ วายเต็มไปหมด เรือ่ งง่ายๆ คุณก็ทำให้มนั เป็นเรือ่ งยากจนต้องมานัง่ ปวดหัวจนได้ การงาน เพือ่ นร่วมงาน หรือลูกน้อง อาจทำให้ ปวดหัว ไม่คอ่ ยได้ดง่ั ใจ แต่เจ้านายดูจะค่อนข้างปลืม้ กับผลงานคุณนะ ความรัก ว้าว!! รักเดิมๆ ก็ดโู อเค คนรักเก่าอาจกลับเข้ามาพัวพัน ระวังมีปญ ั หากับแม่แฟน การเงิน เรือ่ งเงินเก็บอย่าเพิง่ ถาม จะมีโชคจากคนทีห่ น้าเด็ก หรืออายุนอ้ ยกว่า สุขภาพ อาจมีอาการปวดหัวคล้ายไมเกรนเล่นงานได้บอ่ ย ต้องผ่อนคลาย และทำตัวไม่เครียดนะคะ Tips เติมเต็มพลังแห่งธาตุนำ้ สร้างเสน่หม์ ดั ใจคนรอบข้างด้วยการปัดมาสคาร่าทีม่ คี วามหนาเป็นพิเศษ ใช้โทนสีดำ และแอบติดกลิตเตอร์สสี ว่างบริเวณหัวตาอยูเ่ สมอ

ราศีเมถุน (GEMINI) 22 พ.ค. - 21 มิ.ย.

ทั่วไป จะมีคนคุ้นเคยเก่าๆ แนะนำ หรือชักชวนให้ทำอะไรใหม่ๆ แว่วว่าเงินจะดี ช่วงนี้อาจเหนื่อยกับเรื่องพี่น้อง และคนในครอบครัว การงาน เริ่มที่จะมีการปรับตัว ที่ดีๆ กับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆ และมีงานท้าทายงานใหม่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ จึงต้องเหนื่อยกับการประชุมนิดนึง ความรัก มีดาวแห่งความไม่แน่นอนเดินมาทำมุม อาจทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหว ไม่ค่อยจะแน่ใจในรัก อยากจะขอถอยห่างความสัมพันธ์ การเงิน มีโปรเจ็กต์ที่จะต้องใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนใกล้ตัว รู้ว่าเค้าหลอก แต่ก็ ต้องช่วยค่ะ สุขภาพ เรื่องอาการปวดเมื่อย เหน็บชา ตะคริว เล่นงานถี่ขึ้น แถมผิวหนังก็แพ้ง่ายอีก Tips เติมเต็มโชคด้านการเงิน ด้วยการเลือกใช้พลังสีแห่งโชค หมั่นทาเล็บ ด้วยโทนสีม่วงเข้มหรืออ่อนก็ได้ จะได้มีเงินเข้ามาให้หยิบจับเยอะๆ

ราศีกรกฎ (CANCER) 22 มิ.ย. - 22 ก.ค.

ทั่วไป มีเรื่องให้อึดอัดใจจากความขัดแย้ง ความไม่ลงตัวทางความคิดของญาติพี่น้อง คุณอยู่ตรงกลางมันเลยกลืนไม่เข้าคายไม่ออก การงาน ช่วงนี้เครียด และเกิด ความกดดันมากไปนิด ต้องยืดหยุน่ และกระจายงานให้ทว่ั ถึง จะได้ไม่หนักทีต่ วั คุณคนเดียว แต่ยงั ไงคุณก็ยงั จัดการได้ดี ความรัก ดาวเสาร์เดินเข้ามา อาจหมายถึง มีเวลาด้วยกันน้อยกว่าเดิม เค้าจะยุ่งเรื่องงาน เรื่องธุรกิจ จนมีเวลาให้คุณน้อยลง การเงิน ไม่น่าหนักใจค่ะ จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง เงินพิเศษที่คุณจะได้ ดูท่าจะทำให้คุณยิ้มแก้มแทบปริเลยทีเดียว สุขภาพ ระวังเรื่องอาการแน่นหน้าอก และเรื่องของกรดไหลย้อน Tips กระตุ้นดาวดีๆ เรื่องหน้าที่การงาน หาแอปเปิ้ลคริสตัลมาวางไว้ ที่โต๊ะทำงาน เพื่อช่วยกระจายพลังงานด้านความสุขเกี่ยวกับงานดูนะคะ

ราศีสิงห์ (LEO) 23 ก.ค. - 23 ส.ค.

ทั่วไป ช่วงนี้จัดว่ายุ่งและวุ่นเลยค่ะ มีอะไรให้ต้องทำมากมาย ต้องจัดระเบียบชีวิตให้ดีๆ การงาน จะไปทำสัญญา หรือทำข้อตกลงอะไรกับใคร ต้องระวังเรื่องโดน เอาเปรียบ เค้าจะยื่นเงื่อนไขที่ดูไม่ค่อยจะแฟร์นักสำหรับคุณ ต้องหาคนมาช่วยเจรจาค่ะ เพราะบางทีคุณก็ไม่กล้าเอ่ยปากเองตรงๆ ความรัก ดูโอเคนะคะ คนรัก อาจจะดูงอแง หรือเอาแต่ใจบ้าง แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้น่า มีคนมางอแงดีกว่าไม่มีนะคะ การเงิน เริ่มมีเงินสะพัดมากขึ้น ดาวพุธเด่น พูดได้เงิน เดินทางได้เงินค่ะ ช่วงนี้อาจต้องเดินทางบ่อยถึงจะได้ตังค์ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาการปวดเมื่อย และบาดแผลจากความซุ่มซ่ามเด่นค่ะ Tips เติมโชคด้านหน้าที่การงาน ด้วยตุ๊กตารูปควาย สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง

ราศีกันย์ (VIRGO) 24 ส.ค. - 22 ก.ย.

ทั่วไป ดาวเดินทางเด่นค่ะ แต่เป็นการเดินทางแบบที่ไม่ค่อยน่าหรรษานัก น่าจะเป็นภาคบังคับ จำเป็นต้องไป การงาน อาจได้ข่าวไม่ค่อยดี เกี่ยวกับงานที่เราทำ เจ้านายจะแอบติเล็กน้อย เล่นเอาจิตตก เพราะคุณไม่เคยทำอะไรแล้วโดนติน่ะสิ เอาน่า ไม่ร้ายแรง แค่รู้สึกนอยด์นิดหน่อย ความรัก ว้าว!! มีดาวดีๆ มาเยือนนะคะ น่าจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรัก ได้รับการทาบทามให้ความรักมันพัฒนา เรื่องที่จะเครียดคือ มันเป็นสิ่งที่คุณยังไม่ทันตั้งตัวอ่ะดิ การเงิน เริ่มมีเค้าลางดีๆ ค่ะ จะมีโชคจากคนมีเครื่องแบบ หรือได้เงินพิเศษ จากเบี้ยขยันของคุณ แต่ขอเตือนนะ เรื่องรายจ่ายงอกยังคงมี ต้องบริหารเงินให้ดีๆ สุขภาพ เรื่องเครียดจนลงช่องท้องค่ะ ต้องระวัง เรื่องกระเพาะอาหารด้วย แถมช่วงนี้จะเจ็บคอบ่อยๆ Tips หาแหวนรูปผีเสื้อมาสวมใส่ เพื่อกระตุ้นโชคดีๆ เกี่ยวกับเรื่องความรักเจ้าค่ะ

ราศีตุลย์ (LIBRA) 23 ก.ย. - 23 ต.ค.

ทั่วไป ดาวเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเด่น อาจงอนกับคนใกล้ชิด ญาติ หรือเพื่อนสนิทเรื่องเงินทองค่ะ การงาน เด่นในเรื่องของความสับสนนะคะ เหมือนมีโอกาส ที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆ แต่คุณยังไม่แน่ใจกับสิ่งที่จะตามมาสักเท่าไหร่ เลยมีชีวิตอยู่แบบงงๆ ความรัก ก็ไม่ได้ดูแย่ แต่คุณชักจะเริ่มเบื่อๆ เซ็งๆ คนรักของคุณบ่อยขึ้น ก็แหม!! เค้าชอบขัดใจคุณอยู่บ่อยๆ การเงิน จะมีโชคจากของสวยงาม หรือมีโชคจากหญิงที่อยู่แดนไกล มีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับเส้นสาย อาการปวดเมื่อย และเกี่ยวกับอาการปวดเข่า แถมด้วยอาการนอนไม่ค่อยจะหลับค่ะ Tips ให้ทำบุญกับสถาบันมะเร็ง หรือช่วยผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์ น้ำท่วมค่ะ จะแก้ดาวร้ายเรื่องความสับสนได้ดีนักล่ะ

ราศีพิจิก (SCORPIO) 24 ต.ค. - 22 พ.ย.

ทั่วไป ดาวแห่งการสังสรรค์ หรือดาวสังคมทำงานเด่นนะคะ อาจมีเรื่องให้มีตติ้งบ่อยเชียว เพื่อนเยอะดีค่ะช่วงนี้ การงาน โดยรวมจะไหลไปได้ค่ะ เนื้องานที่ต้อง ประสานกับคนต่างชาติ หรืองานที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก จะมีมากระตุ้นต่อมเครียดมากหน่อย ความรัก เหมือนคนรักจะมีเวลาให้น้อยกว่าที่ผ่านมา คุณต้อง เรียกร้องสิทธิหน่อยแล้วล่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวเค้าจะลืมว่ามีคนรักอยู่ตรงนี้ทั้งคน การเงิน มีเกณฑ์ทำเงินได้จากงานพิเศษ หรืองานขายเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำนอกเหนือจากงาน แต่เรื่องโปรเจ็กต์การจะจ่ายเงินใหญ่ ก็ยังมีอยู่ ตั้งท่าจะซื้ออะไรใหม่ๆ อีกล่ะสิ สุขภาพ เรื่องอาการเหน็บชา และมีอาการหน้ามืดได้บ่อย และก็เรื่องเกี่ยวกับอาการแน่นท้องค่ะ Tips เติมเต็มโชคด้านความรัก หานกคู่สวยๆ มาวางไว้ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของห้องนอน จะช่วยเรียกคนรักกลับมาค่ะ

ราศีธนู (SAGITTARIUS) 23 พ.ย. - 21 ธ.ค.

ทั่วไป อะไรๆ ก็ไม่ค่อยจะได้ดั่งใจ รอบๆ ตัวดูจะติดขัด วุ่นวายไปซะหมด การงาน เจอเงื่อนไขที่ได้รับแรงกดดัน หรือได้รับการท้าทายใหม่ๆ สิ่งที่คุณกังวลคือ เรื่องความพร้อมของทีม ตัวคุณน่ะไม่มีปัญหา แต่ทีมเนี่ยสิ ดูน่าหนักใจ ความรัก ค่อนข้างดีนะคะ อาจจะมีเรื่องให้เหนื่อยใจบ้างเล็กน้อย เกี่ยวกับเรื่องของคน ในครอบครัวของคนรักที่เอะอะอะไรก็พูดเป็นภาษาเงิน การเงิน มีบิ๊กโปรเจ็กต์ที่จะต้องจับจ่าย หรือลงทุนนะคะ มีโชคจากคนสวย หรือของสวยด้วยล่ะ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับอาการปวดเกร็งในช่องท้อง และมีมูกขาวมากเป็นพิเศษออกจากช่องคลอด รักษาสุขภาพในร่มผ้าให้มากนะคะ Tips กระตุ้นโชคด้านการงาน หาลูกโลก ตั้งไว้ที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของห้องทำงาน

ราศีมังกร (CAPRICORN) 22 ธ.ค. - 20 ม.ค.

ทั่วไป จริงๆ แล้วดวงค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะ มีเรื่องสบายใจมากมาย แต่จะมีปวดหัวนิดหน่อย ก็เรื่องญาติพี่น้อง ที่อาจจะมีเรื่องเครียดๆ มาปรึกษา การงาน ยังคงมีเนื้องานที่ดูค่อนข้างจุกจิก เหนื่อยกับการประสานงาน เจ้านายเรียกใช้งานถี่ขึ้น สงสัยจะทำงานดีจนเจ้านายติดซะละมั้ง ความรัก หากเป็นรักเดิม ดูจะมี เรื่องคลุมเครือ ไม่ค่อยจะสดใส แต่หากเป็นคนโสด มีแววจะได้พบรักค่ะ การเงิน จะมีโชคจากคนร่างท้วม การเงินดูคล่องดีค่ะ ไม่ติดขัดอย่างที่กังวล แต่อาจต้องมี จับจ่ายให้กับบุตรบริวารถี่หน่อย สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับลำคอเด่นมาก เจ็บคอ ไอ เสมหะ และเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะอาหารด้วย Tips ดาวเทพเจ้าทำมุมสวย หากได้นั่งสมาธิ สวดมนต์บ่อยๆ จะได้รับพรพิเศษจากเหล่าทวยเทพล่ะ

ราศีกุมภ์ (AQUARIUS) 21 ม.ค. - 18 ก.พ.

ทั่วไป ต้องระวังเรื่องคำพูดให้มาก หรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับการรักษาความลับ กลัวว่าคุณจะเก็บความลับไม่อยู่ แล้วเกิดเรื่องบานปลายเอาได้น่ะสิ การงาน ค่อนข้าง ดีค่ะ และอาจได้มีโอกาสกลับไปร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานเก่าๆ หรือเจ้านายคนเก่า ความรัก ดาวแห่งความรักก็เด่นนะคะ คือมีรัก แต่เหนื่อย เพราะคนรอบข้าง ของคนรักดูวุ่นวายกับความรักของคุณซะจัง การเงิน จะมีโชคจากการเดินทาง หรือไม่ก็จะได้ร่วมงานกับคนที่มีเครื่องแบบ แล้วได้รับผลตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ สุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาการปวดเมื่อย และเรื่องเกี่ยวกับเส้นอักเสบค่ะ Tips กระตุ้นพลังแห่งโชคด้านการเงิน ด้วยสีธาตุดิน ยาทาเล็บสีน้ำตาล หรือ น้ำตาลประกายทอง จะช่วยเรียกโชคได้ล่ะ

ราศีมีน (PISCES) 19 ก.พ. - 20 มี.ค.

ทั่วไป ดาวการเดินทางเด่นมากค่ะ โดยเฉพาะเป็นการเดินทางแบบไม่ทันตั้งตัว ปุบปับก็ต้องแพ็คกระเป๋าเดินทาง การงาน ค่อนข้างเหนื่อยนะคะ เป็นเหมือนช่วงที่ ต้องลงทุนลงแรงมากหน่อย เพื่อที่จะทำให้ผลงานที่ปั้นมามันเกิด ต้องอดทนกับความไม่จริงใจของเพื่อนร่วมงาน ความรัก คนรักมีเหตุต้องเดินทางล่ะ อาจจะต้อง ทนต่อแรงคิดถึง การเงิน จะมีโชคจากหญิงผิวสีน้ำผึ้ง โชคจากของสวย และโชคจากเพื่อนเก่าค่ะ สุขภาพ อยู่ๆ ก็เป็นไข้หนัก เล่นเอาน็อคไปได้เลย เหมือนจะ พักผ่อนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น Tips กระตุ้นโชคด้านบริวาร หาม้าสวยๆ มาวางไว้ที่ทิศเหนือของโต๊ะทำงาน เพื่อนำพาพลังงานดีๆ ด้านบริวารมาให้ค่ะ


eating out

+

33

เรื่อง : iD11 ภาพ : กฤตพล วิทย์ว่องไว

FOOD : BAR

ร้านนี้โดดเด่นที่เมนูสไตล์ European ซึ่งมีชื่อเสียงมากว่า 4 ปีแล้ว ด้วยการ ลงมือเข้าครัวเองของ Mister Pas เจ้าของร้านที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำ อาหารมากว่า 20 ปี จึงการันตีได้ว่ารสชาติของอาหารที่นี่อร่อยเด็ดทุกเมนู โดยเมนู เด่นประจำร้านที่ใครมาลองเป็นต้องติดใจ คือ เนื้อสันหลังนำเข้าจากนิวซีแลนด์พร้อม ซอสโพรวองซาลกับผักย่าง สปาเกตตีทะเลครีมซอส สลัดกุ้งอโวคาโด และเบคอน ทอดกรอบราดซอสสไปซี่มะม่วงน้ำดอกไม้ ในส่วนของการตกแต่งร้านทางร้านได้จำลองให้เหมือนกับบรรยากาศในสไตล์ ยุโรเปียนคาเฟ่ เด่นสะดุดตาด้วยปูนเปลือย เฟอร์นิเจอร์ไม้ งานศิลปะ และครัวแบบ Open Kitchen ให้คุณได้ชมลีลาการปรุงอาหารของพ่อครัวคนเก่งไปเพลินๆ แต่สิ่งที่ พิเศษนอกเหนือไปจากรสชาติของอาหารก็คือความอบอุ่นและเป็นกันเองของเจ้าของ ร้านทั้งสามคนที่ช่วยกันเอนเตอร์เทน จนทำให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจราวกับกำลังดินเนอร์ อยู่ที่บ้านเลยทีเดียว ตอกย้ำความอร่อย...ตอกย้ำด้วยคาร์เนชัน ขอแนะนำเมนูพิเศษอย่าง เพนเน่ผัด กับไก่ เบคอน และเห็ดในครีมซอสซันดรายมะเขือเทศ วิธีทำง่ายๆ เริ่มด้วยการตั้ง กระทะ ใส่น้ำมันมะกอก จากนั้นใส่ไก่และเบคอนลงไปผัดให้สุกปานกลาง ใส่เพนเน่ ตามลงไป คลุกเคล้ากันให้ทั่ว ใส่หอมใหญ่ กระเทียม เกลือ พริกไทย ไวน์ขาว นมข้นจืดคาร์เนชัน และวิปปิ้งครีม ผัดให้ข้นนิดหนึ่ง จากนั้นจึงค่อยใส่ซันดราย มะเขือเทศ ตักใส่จาน โรยหน้าด้วยพาเมซานชีสและพาสลีย์ พร้อมเสิร์ฟ o บคอน เคล็ดลับสำคัญในการทำ เพนเน่ผดั กับไก่เบคอน และเห็ ด ในครี ม ซอสซั น ดรายมะเขื อ เทศ ให้อร่อยอยู่ท่กี ารนำนมข้นจืดคาร์เนชันเข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของการปรุงเพื่อให้มีความหอม มันกำลังดี เพราะถ้าหากใส่วิปปิ้งครีมทั้งหมด 100% จะทำให้ ร สชาติ ที ่ไ ด้ มั น เกิ น ไป นอกจากนี ้นนมข้ มข้ น จื ด คาร์ เนชั น ยั ง ช่ ว ยเพิ ่ม ความหอมมัน ทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม มากยิ่งขึ้น ถูกปากคนไทยหัวใจยุโรเปียนเลย ทีเดียว

ร้านอาหาร เปิดบริการ สถานที่

เพนเน่ผัดกับไก่ เบคอน และเห็ดในครีมซอสซันดรายมะเขือเทศ

Mister Pas Food : Bar 17.00-22.30 น. (ปิดวันจันทร์) 140 ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร (ตรงข้ามป้อมพระสุเมรุ) โทร. 0-2629-3207, 081-921-1920

ติดตามเมนูคาร์เนชันเพิ่มเติมได้ที่ www.FNThaiDairies.com


34

beyond the beauty

+

เรื่อง : เพ็ญประภา วัฒนรัตน์

‘A woman’s heart is an ocean of secrets.’ ‘ใจของหญิงยากที่จะหยั่งเช่นความลับของมหาสมุทร’

ความเย่อหยิ่งของผู้หญิง เป็นการแสดงออกของจุดเด่น เพื่อท้าทายความกล้าของผู้ชาย หากแต่สตรีที่อ่อนโยนและอ่อนหวาน สามารถเยียวยารักษาจิตใจของบุรุษที่แตกสลายได้ เสียงเป็นเสน่ห์ตรึงใจยิ่งกว่าความสวย กลิ่นหอมยังซาบซึ้งกว่าเสียงเสน่ห์ สัมผัสไซร้มอี ทิ ธิพลกว่าเสียง หากแต่ส่งิ สวยงามที่สดุ มิอาจสัมผัสได้ทางกาย ทว่าต้องรับรู้ผา่ นหัวใจ


WP#065  

WP#065 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you