Page 1


FEBUARY 2 0 1 2

Contents 04

Page One

CITY LIFE ข่าวคนดัง และ Family Calendar ปฏิทินกิจกรรมส�ำหรับครอบครัว

มหัศจรรย์ พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ (หน้า 6)

โลกไซเบอร์ ไม่ใช่โลกในจินตนาการ หรืออยู่เพียงแต่ หน้าจออีกต่อไป แต่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของเรา บางคน แทบจะเข้ามาทุกเวลา แม้กระทั่งเวลากินข้าว! ผู้ใหญ่มีโลกไซเบอร์หลากลายรูปแบบ เด็กๆ ก็เช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องของเกมออนไลน์ เกมหลากหลายในปัจจุบัน ส่งผลต่อเด็กจ�ำนวนมากทั่วโลก แม้เราจะปิดกั้นเกมเหล่านี้ ไม่ได้ แต่เราควรเปิดรับให้ถกู ทางเพือ่ ลูกหลานของเรา ติดตาม Scoop เรื่องเกมได้ในเล่มนี้ค่ะ ออกจากโลกของเกมไปเที่ยวนอกบ้าน หาแรงบันดาลใจ หาความรู้ใหม่ๆ ใส่สมอง ด้วยการไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในเมืองไทยกันดีกว่า ในช่วง Family Trip พร้อมแล้ว พลิกเข้าไปได้เลยค่ะ ปัณณธร ใสแสง บรรณาธิการ

06 FAMILY TRIP มหัศจรรย์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

10 SCOOP

Games for Me, Games for More

12 HEALTH

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) บรรณาธิการบริหาร : สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการ : ปัณณธร ใสแสง ศิลปกรรม : กุลนารี สุวุฒโฑ กองบรรณาธิการ : ธดิ า สุวรรณสาครกุล, มัสยา ศรีพุ่ม, อรวรรณ สุวรรณโชติ เลขานุการกองบรรณาธิการ : นมิดา แพ่งสภา พิสูจน์อักษร : พรลภัส อ้นบู่ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ ฝ่ายภาพ : ตน้ พงศ์ ทรัพย์สมบูรณ์, กณวรรธน์ ใจพรหม ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโฆษณา/การตลาด : พิมพ์ภทั ร์ ทรัพย์นา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา/การตลาด : รชณีกร พุม่ พวง รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา/การตลาด : ลักษณาวลัย รุง่ ธนานุกร ฝ่ายโฆษณา/การตลาด : สุมาลี จันทะลุน, กรองทอง สันดุษฎี ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายผลิต : สุนยี ์ แสงศิโรเวฐน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานฝ่ายบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : นชุ นารถ ใจประสาท, จันจิรา ชูสรานนท์, เตือนใจ พรหมจรรย์ แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร 02 215 1588 พิมพ์ : บ ริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ำกัด โทร. 02 434 6850-1

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอ�ำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก ส�ำนักงาน : อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟกซ์ : 02 241 3855 www.gmgroup.in.th GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT Finance : PORNJITT Pongvarapa Editorial : NIPHAN Kulprasoot Marketing : RITNARONG Kulprasoot AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat

OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241-8000 FAX : (+66) 2241-3855 www.gmgroup.in.th

WHERE TO FIND Family : พบนิตยสาร Family เป็นประจ�ำได้ที่ โรงพยาบาลชั้นน�ำ และ Education : Bangkok Dance, สถาบันสอนภาษา AUA, โรงเรียน

ดนตรีสยามกลการ, สมาคมฝรั่งเศส, British Council, Tumble Tots, Kido&Preschool, Globle Art, I can Read, Branol School, KPN สถาบันดนตรี, Mathnasium Fitness & Sport Club : Absolute Yoga สตูดิโอ Body Shape, Marie France, Fitness First, True Fitness, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ พระราม 1, Atrium Athletic Club อาคารทิปโก้, สปอร์ต ซิตี้ (2002), Chirofit Medical Fitness Beauty & Spa : พรเกษม คลินิก, นิติพล คลินิก, ราชเทวี คลินิก, แพน คลินิก, พฤกษา คลินิก, ธารธาราสปา โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana Spa โรงแรมดุสิตธานี, DHC Olive Beauty, S Medical, The Oasis Spa, Spa de Bangkok 16, Smooth D Skincare Clinic, Chitra Wellness Spa, Vous Spa โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, ธรรมชาติเดย์สปา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ, THANN Sanctuary เกสรพลาซ่า - สยามดิสคัฟเวอรี่, Zense of Joy, เครือ Divana Spa ทุกสาขา, Paris Spa สาขาเพนนินซูลา, พันธ์จีรา สปา, Aiyara Massage & Spa, Spa Cenvaree, Leela Thai Herbal Spa, Spirit of Spa, สิริ กิริยา สปา, Bangkok Beauty, บ้านความงาม 17 เพชรน�้ำบุษ, Aisawan Spa, Let’s Relax Spa, Seven Eden Spa, Bua Spa Bangkok, Health Land, Ananda Spa โรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลิแทร์, Amrita Spa โรงแรมปาร์คนายเลิศ, Anne Semonin Spa โรงแรม โซฟิเทล สีลม, Bali Spa โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, Banyan Tree Spa Bangkok, Chi โรงแรมแชงกรีล่า, I.sawan โรงแรมแกรนด์ไฮแอท, JW Marriott Health Club & Spa, Mandara Spa โรงแรมแมริออท กรุงเทพ, MSpa โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์, Neva Spa โรงแรม วินเซอร์ สวีทส, Royal Health Spa โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, Seasons Spa โรงแรมคอนราด, Spa Athenee โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, Spa de Vie โรงแรมซีนิท, The Grande Spa โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, The Pan Pacific Spa โรงแรมแพน แปซิฟิก, Vareena Spa โรงแรมเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท, Chalachol Hair Studio Coffee & Bakery : Au Bon Pain, Iberry Homemade, Café De Tu, Mc Café, Ka-nom Fashion Bakery, In & Out เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, True Coffee, Starbucks, Oishi Ramen, Mango Tango สยามสแควร์. Subway Sandwich, Café Doi Tung, Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms, Honda 80 Showrooms, เบนซ์ทองหล่อ, โชว์รูม BMW, Index Living Mall, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, ศูนย์การค้าชั้นน�ำ Shop : Shop Aprica, Aile bebe, Mama & Baby 2 FAMILY

เลือกยาสีฟนั ทีช่ อบ เลือกแปรงทีใ่ ช่

14 COOL NUMBER ข้อมูลของตัวเลขทีน่ า่ สนใจ

15 GAME เกมสนุกของคุณลูก

20 ENTERTAINMENT ดูหนัง ฟังเพลง หนังสือดี และ Gadget น่าสนใจ

22 THE GUIDE สุขภาพ ความงาม การเงิน แต่งบ้าน และดูดวงบ้านเลขที่

26 TALK คุยกับ ครอบครัว พีท – เจง (วิไลลักษณ์) ทองเจือ


าดอนนา่ ม ๊ ะ จ ะ น น าๆ สกั ค ด ม ร ร ะ ชื่ น ช ม ใ น ่ ธ จ จ ม า อ า ่ ขอแ น น หวั ันปีมาดอ นกี้ ลบั สา่ ย

CITY LIFE

เลดก้ี ากา้ อยากมีลกู ซะแลว้

าวพ ปคน โ ล ก ข อ ง ส ๆ ของราชนิ เี พลงปอ๊ ง่ หรอื โดง่ ดงั อะไร ว ่ ั ท ๆ น แฟ ล่ กู อ้ งเก ของเธอ แต มดาๆ สกั คน ทไี่ มต่ ถ ร า ม า ส ม ธ่ รร ควา กไดแ้ คแ่ ม บอกวา่ อยา ๆ ทงั้ สคี่ นของเธอ บรรดาลกู รอ็ กโค, เดวิด, รเ์ ดส, ไดแ้ ก่ เลา 15, 11, 6 และ ้ ัย เมอร์ซี่ ว ามล�ำดับ อยากให 5 ขวบ ต ี่ โ ร ง เ รี ย น ม า ง า น ท แ ม ่ ม า ส ่ ง องเหมือนแม่คนอื่นๆ ค พบผู้ปก ร ม า ด อ น น ่ า บ อ ก ว ่ า ม า ก ก ว ่ า ไม่ได้มองเลยว่าเธอ ์ พวกลูกๆ ีชื่อเสียง หรือซุป’ตาร เป็นคนที่ม พ ว ก เ ข า อ า จ จ ะ ร ะ ดั บ โ ล ก งนี้ก็ได้ ื่อ ไม่เข้าใจเร เ ป ็ น แ ม ่ ธ ร ร ม ด า ๆ ้ ะ ็ได จ ถึ ง ูกๆ บ้างก ล า ล ว เ ้ ห ใ ่ ไม่ได้ แต นน่า F นี่จ๊ะ มาดอ

ขึ้นชื่อว่ากลัวเด็กทารกแบบสุดๆ แต่ไหง แม่สาวเปรี้ยวหลุดโลกอย่าง เลดี้กาก้า วัย 25 ปี ถึ ง ออก มาป ระก าศว ่ า อยา กจะ ตั้ ง ท้ อ งมี ลู ก กับเขาบ้าง แต่ก็ไม่วายมาแนวแปลกขอแบบ ผสมเทียม เพราะถึงแฟนหนุ่มอเมริกันของเธอ เทเลอร์ คินนีย์ จะสุดเพอร์เฟ็กต์แค่ไหน แต่ กาก้าเบบี๋ที่ดันอยากได้น่ะ ต้องมีเชื้อสายอิตาลี ล้วนๆ แบบตัวเอง งานนี้เธอจึงออกมาบอกโต้งๆ ว่า “ขอเถอะสเปิร์มจากหนุ่มผู้บริจาคชาวอิตาลี อยากได้เป็นที่สุด!” ว่าแต่ทจี่ ๆู่ สาวกาก้าอยากจะมีลกู กับเขาเนีย่ คงเป ็ น เพร าะเห็ น ‘แม ่ ห นู บ ลู ไ อวี่ ’ ลู ก สาว แสนน่ารักของรุ่นพี่ บียอนเซ่แน่ๆ F

Family Calendar

เกมสมดุล ชีวติ สมดุล

Now!

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ใจดี จัดการอบรม ‘เกมสมดุล ชีวิตสมดุล’ ให้ความรู้ แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหา เด็กติดเกม โดยอาศัยวิธี ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดู สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการตั้งกติการ่วมกัน (ไม่ต้องพาเด็กมาเข้าด้วย) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถาม ติดต่อ คุณศิรินดา โทร. 02 419 4275, 085 843 0220 หรือที่ healthygamer@gmail.com

04

9-11

Mar

เทศกาลว่าวไทย และว่าวนานาชาติ ครัง้ ที่ 12

ร่วมอนุรักษ์การละเล่น ของไทยที่แสนสนุก และ ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดง ว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ได้ใน ‘งานเทศกาลว่าวไทย และว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 12’ ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2555 ณ ค่ายพระรามหก (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี สอบถาม ข้อมูล โทร. 1672 หรือ 0 2250 5500 ต่อ 3476 www.thailandkite.com

Now!-31 Mar

นอร์เวย์ ดินแดนขัว้ โลก

ชวนทุกครอบครัว ไปสัมผัสกับการด�ำรงชีวิต ของชาวขั้วโลกเหนือ ว่าหมีขาวและชาวนอร์เวย์ เขาอยู่ได้อย่างไร รวมถึง หนทางการช่วยลดภาวะ โลกร้อนในแบบนอร์เวย์ หาค�ำตอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 - 19.00 น. ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ สอบถามข้อมูล โทร. 02 160 5356

สนุกกับ วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม ฤดูรอ้ น

MarApril

ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต ชวน หนูๆ นักวิทยาศาสตร์น้อย มาสนุกกับกิจกรรม สร้างสรรค์ เสริมสร้าง ทักษะความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ในช่วง ปิดเทอม มีนาคม-เมษายน ซึ่งมีถึง 10 กิจกรรม ด้วยกัน อาทิ นักดาราศาสตร์น้อย นักล่องเรือน้อย นักอุตุนิยมวิทยาน้อย การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ เป็นต้น สอบถามและสมัคร โทร. 02 577 5456-9 ต่อ 305

21-25

Dwelling in a Space

Feb Mar

นิทรรศการศิลปะ Dwelling in a Space ในห้วงอากาศ การแสดง ผลงานเดีย่ วของศิลปินเกาหลี Gi-ok Jeon ถ่ายทอด การหลอมรวมกัน ของสองวัฒนธรรม ด้วยการน�ำศิลปะผ้าไทย ‘ผ้าถุง’ มาหลอมรวมเข้ากับ ภาพจิตรกรรมพู่กัน แบบเกาหลี โดยมีบุตรสาว ลูกครึ่งของเธอลอยอยู่ ในห้วงอากาศ งานนี้ยังมี เวิร์กช็อปการวาดภาพ จิตรกรรมตะวันออกด้วย งานจัดแสดง ระหว่าง 21 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม ณ Galerie N ถ.วิทยุ (ปิดวันจันทร์) โทร. 086 601 7111, 02 252 1592 F


FAMILY TRIP

text : BUTTERCUP

มหัศจรรย์

พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ใครว่า...วิทยาศาสตร์ยากและน่าเบือ่ ความคิดนีล้ า้ สมัยไปแล้วค่ะ เพราะเดีย๋ วนีม้ แี หล่งเรียนรูท้ ี่ ทันสมัยมากมายทีจ่ ะเปลีย่ นวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรือ่ งใกล้ตวั ทีท่ งั้ สนุก และน่าตืน่ เต้น ถ้าไม่เชื่อ... Family จะขอท�ำหน้าทีเ่ ป็นไกด์พาคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆ ไปพิสจู น์ความมหัศจรรย์ ของวิทยาศาสตร์ทหี่ ลากหลายพิพธิ ภัณฑ์ลำ�้ ยุคกันค่ะ

4 พิพธิ ภัณฑ์

วิทยาศาสตร์สดุ ล�ำ้ 1. พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แค่ได้เห็นรูปทรงแปลกตาของตัวอาคารที่เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาดใหญ่ 3 ลูกวางพิงกันอย่างสมดุล แค่นี้ก็น่าทึ่งแล้วใช่ไหมคะ ยิ่งเมื่อได้เดินเข้าไปภายใน สัมผัสกับนิทรรศการวิทยาศาสตร์ สุดไฮเทค ด้วยแสง สี เสียง แล้วยิง่ น่าตืน่ เต้นเข้าไปใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแสนสนุกทั้งในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Science Lab) ที่ให้เด็กๆ ได้ลงมือทดลองท�ำ เช่น ท�ำช็อกโกแลต หรือการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) อย่างมายากลที่ตื่นตาตื่นใจ และกิจกรรมตะลุยโลกวิทยาศาสตร์ (Science Walk Rally) ที่แสนเพลิดเพลิน

iss : M t ’ Don กิจกรรม Science Lab และ Science Show (ควรโทรสอบถามรอบกิจกรรม และส�ำรองการเข้าร่วมล่วงหน้า) 06

ี่อันดับแรกๆ ชาติ ท น า ถ ส ์ ร ต ศาส ์แห่ง นรู้เรื่องวิทยา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์ ย ี เร า ม ะ จ า ้ ถ ้ ี ฑ าร ยุคน รัวก็คือ องค์ก นี โดย อพวช. มีพิพิธภัณ ้าง และ ค บ อ ร ค ก ุ ท ำ � า ที่แนะน ห้า ปทุมธ แต่จะมีพิพิธภัณฑ์อะไรบ ง อ ล ค .) ช ว ่ะ ว่า (อพ ั้งหมด 4 แห่ง าดไหน ตามไปดูกันเลยค ท ม ช ม ย ่ ี ย เ ้ ห ที่เปิดใ ่าสนใจขน แต่ละแห่งจะน


2. พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา ส่วนครอบครัวไหนสนใจเรื่องธรรมชาติก็ห้ามพลาด พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ที่จะพาเราไปค้นพบความหลากหลายทางธรรมชาติอันน่าพิศวงของพืชและสัตว์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นทั้งศูนย์วิจัย ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงวัสดุทางด้านธรรมชาติวิทยา ของประเทศไทยที่หายากมากๆ ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติวิทยาที่น่ารู้ และมีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และฉายภาพยนตร์ สารคดีเกี่ยวกับพืชและสัตว์จากทั่วโลกด้วย

: Miss t ’ n Do นิทรรศการเคลื่อนที่ โครงกระดูกไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัส สิรนิ ธรเน และนิทรรศการ The Wonder Treasures ซึง่ จัดแสดง ผลงานวัสดุตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติที่มีคุณค่า

3. พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโลกแห่งการสือ่ สารยุคใหม่กบั เทคโนโลยีสารสนเทศล�ำ้ สมัย ไปดูกันว่า จากยุคที่เราสื่อสารด้วยควันไฟ สู่ยุคไฮไฟท์ จนมาถึง เฟซบุ๊คนั้น มีวิวัฒนาการอย่างไร และเราน�ำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศได้อย่างไร ว่าแต่ขณะนี้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้เข้าชม เป็นบางส่วนเท่านั้น อดใจรอการเปิดเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคมนี้

4.จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ใจกลางกรุงเทพฯ ส�ำหรับทุกครอบครัวที่สนใจเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบสนุกสนาน ผ่านนิทรรศการและ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Interactive ที่ท้าทาย และชวนให้ค้นพบ อาทิ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการหมุนเวียน และสวนสนุกวิทยาศาสตร์ บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ในชั้น 4 และ 5 ณ จัตุรัสจามจุรี ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน


iss :

tM Don’ นิทรรศการ นอร์เวย์ ดินแดนขั้วโลก, นิทรรศการ บทเรียนในความมืด

To Go : พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตั้ ง อยู ่ ที่ องค์ ก ารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี เปิดทุกวัน เว้นวันจันทร์ เวลาให้บริการ วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.00 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 - 17.00 น. โทร. 02 577 9999 ต่อ 1829, www.nsm.or.th จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. ตัง้ อยูท่ ี่ อาคารจามจุรสี แควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 10.30 - 19.00 น. โทร. 02 160 5356 มีบริการรถรับ - ส่ง ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่คลองห้าด้วย

2 ท้องฟ้าจ�ำลอง

ทีต่ อ้ งลองมาดูสกั ครัง้

้องฟ้าและอวกาศ คงไม่มีที่ไหน ถ้าจะเรียนรู้เรื่องราวความมหัศจรรย์ของท ปัจจุบันบ้านเรามีท้องฟ้าจ�ำลอง 3 แห่ง ้วล่ะค่ะ จะน่าตื่นตาตื่นใจเท่ากับท้องฟ้าจ�ำลองแล ่ในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ได้แก่ 1. ท้องฟ้าจ�ำลองกรุงเทพฯ ตั้งอยู ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 2.ท้องฟ้าจ�ำลองราชภัฏ ตั้งอยู่ที่มหาวิ าสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ. ปทุมธานี นย์วิทยาศ 3. ท้องฟ้าจ�ำลองแห่งล่าสุด ตั้งอยู่ ณ ศู แห่ง ได้แก่ แห่งแรก และแห่งล่าสุดกันค่ะ แต่เราขอพาไปเที่ยวท้องฟ้าจ�ำลอง 2

1. ท้องฟ้าจ�ำลองกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 2 ส่วนส�ำคัญ คือ ห้องฉายดาว และนิทรรศการ โดยรอบ ในห้องฉายดาวมีความจุถึง 450 ที่นั่ง เราจะมองเห็น การเคลื่อนไหวของดวงดาว และปรากฏการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เหมือนเรานั่งมองท้องฟ้าจริงๆ อยู่บนพื้นที่โล่ง พร้อมกับได้ความรู้ใหม่ๆ จากวิทยากร ทัง้ พืน้ ฐานการดูดาวให้สนุก วิถวี งโคจรของดวงดาว เอาไว้ ไปเทีย่ วธรรมชาติ ตัง้ แคมป์ นอนดูดาว ก็จะสนุกขึ้นอีกแน่ๆ นอกจากนี้ ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นที่ตั้งของท้องฟ้าจ�ำลองกรุงเทพฯ ยังมีนิทรรศการวิทยาศาสตร์น่าเรียนรู้อื่นๆ ให้ชมด้วย

Tips

เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย เพราะ ภายในท้องฟ้าจ�ำลองหนาวมากๆ

To Go : ท้องฟ้าจ�ำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีเอกมัย / รอบแสดง วันอังคาร - วันอาทิตย์ วันละ 4 รอบ เวลา 10.00 น. - 15.30 น. / ตรวจสอบตารางเวลาได้ที่ โทร. 02 392 1773 www.sciplanet.org

2. ท้องฟ้าจ�ำลองรังสิต เป็นท้องฟ้าจ�ำลองแห่งล่าสุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี รองรับผู้ชมได้ 160 ที่นั่ง มีห้องฉายดาว เป็นแบบโดมเอียง ท้องฟ้าจ�ำลองรังสิตนับได้ว่าเป็นท้องฟ้าจ�ำลองที่ทันสมัยที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียว นอกจากนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิตยังมีนิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้อีก 15 นิทรรศการให้เด็กๆ ได้สนุกกันด้วย

: Miss t ’ n Do ในช่วงปิดเทอมฤดูรอ้ นมีกจิ กรรมน่าเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กๆ อีกนับไม่ถว้ น อาทิ นักดาราศาสตร์น้อย สอบถามและสมัคร โทร. 02 577 5456-9 ต่อ 305 To Go : ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษารังสิต เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ (หยุ ด ทุ ก วั น จั น ทร์ แ ละวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ) เปิ ด ให้ เ ข้ า ชมนิ ท รรศการวิทยาศาสตร์ฟรี, ชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์ภายในเสียค่าเข้าชมคนละ 30 บาท ต่ อ รอบ สอบถามรายละเอี ย ดรอบการแสดงได้ ที่ 02 577 5456-9 www.rscience.net


สนกุ กบั วทิ ยาศาสตรต์ ามวยั เด็ ก วั ย นี้ อ าจ จะ ยั ง เล็ ก มา ก พ่ อ แม วิทยาศาสตร์ง่ายๆ โดยให้สัมผั ่ อ าจ ให ้ เ รี ย นรู ้ สกั ต่างๆ และฝกึ ใชป้ ระสาทสัมผัสทัง้ บพื้นผิวของวัสดุ ห้า ในการเรียนรจู้ าก กิจกรรมหรือนิทรรศการ

<2 ปี

ถึงเด็กวัยนี้จะยังเล็กอยู่ แต่ก็ยังสา กับวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ได้ แนะน�ำที มารถเพลิดเพลิน ่ Sc พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ เด็ ก เล็ ก ใน พิ พิ ธ ภั ience Land ลาน ณ คลองห้า และที่จัตุรัสวิทยาศาสต ฑ์ วิ ท ยา ศา สต ร์ ร์ ส� ำ หรั บ เด็ ก เล็ ก ที่ เ ป็ น บ้ า นนั ก วิ ก็มีพื้นที่เฉพาะ ท ให้เด็กๆ ท�ำกิจกรรมการทดลองด ยา ศา สต ร์ รุ ่ น จิ๋ ว ้วย

3-5 ปี

เด็กวัยนี้เริ่มสนใจวิทยาศาสตร์รอบ เกือบทุกกิจกรรม ขอแนะน�ำกิจกร ตัว ซึ่งจะสนุกได้ รม ทดลองท�ำจริงกับคุณพ่อคุณแม่ แล ที่ได้ร่วมลงมือ ะนิทรรศการพิเศษ ‘บทเรียนในความมืด’ ที่จัตุรัสวิทยา ศา เรียนรู้การใช้ชีวิตในความมืด แล สตร์ ที่จะพาไป ะความอัศจรรย์ของ ประสาทสัมผัส

>7 ปี

ประโยชนข์ องวิทยาศาสตำร์คัญที่จะช่วยส่งเสริม ้นส� วิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือชิ นรู้ที่ดีของเด็ก ย ี กระบวนการคิด และการเร ผ่านการทดลอง ค้นคว้า

3 เคลด็ ลณั บั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ใหส้ นกุ เทยี่ วพพิ ธิ ภ

ในพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ 1. อ่านค�ำแนะน�ำก่อนใช้งาน ไฮเทค ที่ใช้งานง่าย พร้อมให้ มีชิ้นงานวิทยาศาสตร์สุด ้าจะเล่นชิ้นงานให้สนุก ทุกครอบครัวมาเรียนรู้ แต่ถ ที่ติดไว้และท�ำตามค่ะ ปลอดภัย ควรอ่านค�ำแนะน�ำ วันหากจะพาลูกมาเที่ยว 2. เวลา พ่อแม่ควรมีเวลาทั้ง ะไหนจะต้องทั้งเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพรา ทั้งเล่นและเรียนรู้ กระตุ้นการใฝ่รู้ 3. ชวนพูดคุย สร้างแรงจูงใจ ็กๆ โดยอาจเชื่อมโยงกับ ทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด ารเปิด - ปิด เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น เรื่องก การเดินทางของไฟฟ้า

Science TV Program for Family หลังจากไปเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แล้ว กลับบ้านมา ถ้าอยากจะสนุกกันต่อ ก็ขอแนะน�ำรายการโทรทัศน์ดๆี ทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจค่ะ iSci ความฉลาดแบบยกก�ำลังสอง จะพาทุกครอบครัวไปพบกับความมหัศจรรย์ และความรู้อันน่าทึ่งของวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวของเรา ในแบบที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆ จะสนุกตื่นเต้น เหมือนได้ดูมายากลเลยทีเดียว On air : ไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:55 น.

คิดวิทย์ เกมโชว์วิทยาศาสตร์ส�ำหรับเด็ก ให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมคิดค้น และหาค�ำตอบทางวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองสนุกๆ On air : ไทยพีบีเอส ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 น.

World Why วิทย์ สารคดีวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวส�ำหรับเด็กๆ ที่จะชวนไปหาค�ำตอบของเรื่องน่าสงสัย ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์กัน On air : ไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30 น. F 09


SCOOP

Text : W&B

Brief History of Games 1952

1978

2002

เกมในคอมพิวเตอร์ ยุคแรก เช่ น เกมหมากรุ ก หรื อ เกมโอเอ๊กซ์โดยผู้เล่นต่อสู้ กับคอมพิวเตอร์

เกมคลาสสิก อย่าง Space Invader ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น ที่ ญีป่ นุ่

Ragnarok Online เกม ออนไลน์ RPG จากเกาหลี ที่ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ยผู ้ เ ล่ น ไปทั่วโลก

1980 1958

Games for Me, Games for More เกมเป็นของเล่นทีค่ กู่ บั เด็กมาทุกยุคทุกสมัย แม้ แ ต่ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ เ อง ครั้ ง หนึ่ง ก็ ค งเคย ชอบเล่นเกมมาก่อน หรือถึงตอนนีก้ อ็ าจจะยัง ชอบเล่นเกมอยู่ Family ฉบับนี้ จะพาไปรูจ้ กั ทีม่ าทีไ่ ปของเกม และเคล็ดลับดีๆ ให้ทุกครอบครัวเล่นเกมอย่าง สนุกและปลอดภัยกันค่ะ

10

เกม PacMan เกิ ด ขึ้ น ที่ญี่ปุ่น

เกม Tennis for Two เป็น เกมที่ ผู ้ เ ล่ น เล่ น ตอบโต้ กันได้

1983

1968

วิ ดี โ อ เ ก ม ที่ มี กั น แ ท บ ทุกบ้าน Nintendo Family Computer (Famicom)

Ralph Baer สร้างเครื่อง เล่ น เกม ที่ ต ่ อ เข้ า กั บ โทรทัศน์ทั่วๆ ไป ในบ้านได้

1971 ตู้เกมหยอดเหรียญ

1972 เครือ่ งวิดโี อเกม Magnovox Odyssey พั ฒ นามาจาก แนวคิ ด ของ Ralph และ เครื่องนี้มีเกมชื่อดัง อย่าง Pong ด้วย และวิดีโอเกม เริ่มแพร่หลายขึ้น

1989 เปิดตัว Game Boy เครื่อง เกมพกพายุคแรกๆ ทีท่ �ำให้ Tertis และ Mario โด่งดัง ไปทั่วโลก ในปีนี้ยังมีการ เปิ ด ตั ว เกมสร้ า งเมื อ ง ยอดนิยมอย่าง SimCity

1994 ค่าย Sony ส่ง Play Station มาเรียกเสียงฮือฮาในวงการ วิดีโอเกม

1998 Snake เกมยอดฮิตยุคแรก ในโทรศัพท์มอื ถือค่าย Nokia

2006 Wii เครื่องเล่มเกมรูปแบบ ใหม่ ที่เหมาะกับการเล่น หลายคน ให้ ค วามรู ้ สึ ก เหมือนเราก�ำลังท�ำกิจกรรม ในเกมจริงๆ มีเกมยอดฮิต อย่าง เกมออกก�ำลังกาย เช่ น เกมเทนนิ ส เกม ชกมวย ส่วนชือ่ เกม Wii ยัง เสียงเดียวกับ ‘we’ (พวก เรา) ที่ต้องการสื่อว่าเป็น เกมส�ำหรับทุกคน

2009 Angry Birds เกมมาแรง ในยุคไอโฟน และสมาร์ทโฟน สร้างชื่อให้บริษัทผลิตเกม โรวิโอโมบาย ของฟินแลนด์

2010 Nintendo 3DS เกมพกพา ระบบ 3 มิติ 2 หน้าจอ พร้อมระบบ Circle Pad เคลื่อนที่ได้เต็ม 360 องศา


Did you Know?

1. 2. 3.

Did you Know? “เกมนั้นเรียนรู้ที่จะ เล่นได้งา่ ย แต่เอาชนะ ได้ยาก” Nolan Bushnell (แล้ ว ก็ เ ลิ ก เล่ น ได้ยากเช่นกันค่ะ)

Did you Know?

4.

Pros ฝึกทักษะประสาทสัมผัส และการควบคุม การเล่นเกม ต้องอาศัยการท�ำงานของร่างกายหลายส่วนพร้อมๆ กัน ฝึกการใช้งานคอมพิวเตอร์ ฝึกภาษา เกมส่วนมากมักเป็นภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่น หากผู้เล่นพยายามท�ำความเข้าใจเรื่องราวของเกมก็จะ ช่วยฝึกภาษาและเพิ่มความสนุกในการเล่น ฝึกการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์

1. 2. 3. 4.

Cons ปัญหาการติดเกม การเล่นเกมจนเกินการควบคุม ส่งผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ปัญหาด้านอารมณ์ เกิดอารมณ์หงุดหงิด ก้าวร้าว เพราะความรุนแรงในเกมที่ยังติดค้างอยู่ในความคิด ปัญหามนุษยสัมพันธ์และการเข้าสังคมกับบุคคลรอบข้าง เช่น คนในครอบครัวลดลง เพื่อนในชีวิตจริง ปัญหาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ผู้เล่นที่ติดเกมมักจะ ใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อบัตรเติมเงินหรือซื้อสินค้าในเกม

เกมอะไรทออี่เกแดบ็กบมตาเิดพื่อดึงดูดผู้เล่นให้กลับไปเล่นอีก อืแต่นๆ่

โดยทั่วไปเกม นานกว่าเกมประเภท ล่น ม เก บ ั ก ่ ยู าอ วล เ ช้ ะใ จ ่ ี เกมที่เด็กมีแนวโน้มท ะเด่นทสี่ ำ� คัญของเกมออนไลนก์ ค็ อื การได้เ ’ ม ณ คือ เกมออนไลน์ ลักษ ซึ่งท�ำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ‘สังคมภายในเก ) ๆ น ่ าก อื งห ร่วมกันกับผู้เล่นคน เขาไม่ได้ติดเกม แต่ติดสังคมในเกมต่า ญ า ขึ้นมา (หลายคนพูดว่ จากเพอื่ นในเกมถือเปน็ อีกปัจจัยหนงึ่ ทสี่ ำ� คั บ ซึง่ การได้รบั การยอมรั จากตัวเกมโดยตรง ับ ร ด้ ไม่แพ้ความสนุกที่ไ

5

เด็ก 5 ขวบ มีแนวโน้มว่าจะเล่น เกมคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ก่ อ นจะผู ก เชื อ ก รองเท้าเองเป็นซะอีก (ผลการส�ำรวจ เด็กๆ ในประเทศยุโรป จาก Telegraph)

14.4

Angry Birds ได้เสียงตอบรับจากแฟนเกมรุ่นปู่ย่า ว่านี่เป็นเกม บนโทรศัพท์มอื ถือเกมแรกทีพ่ วกเขาเล่นกับหลานๆ ได้ และเหตุผลหลัก ที่เกมประสบความส�ำเร็จคือ คาแร็กเตอร์ของฝูงนกนั่นเอง

เด็กนักเรียนไทยร้อยละ 14 .4 หรือราวสองล้านคน เข้าข่ายเด็กติดเกม (ผล ส�ำรวจจากวช.ในปี 2552)

6

วิธีเล่นเกม ให้ปลอดภัย พ่อแม่ควรจะ…

1. เลือกเกมที่สร้างสรรค์ ที่ฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ ได้ ความรู้ไปพร้อมความสนุกสนาน เช่น เกมรามเกียรติ์, เกมไดโนไดโน่ ผจญภัยโลกไดโนเสาร์ไทย และหลีกเลี่ยงเกมที่มีภาพ ความรุนแรง มุ่งเน้นฆ่าฟัน หรือมีภาพที่ไม่เหมาะสม 2.ร่วมเล่นเกมกับลูกด้วย จะได้ รูจ้ กั เกมทีเ่ ด็กๆ เล่น เป็นส่วนหนึง่ กับเด็กๆ และคอยสกรีนเกมที่ไม่ เหมาะสม 3.สร้างกฎ กติกาในการเล่นเกม โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการตกลง และเอาจริงกับกติกาที่สร้างขึ้น

เมื่อสงสัยว่าลูกเป็นเด็กติดเกม… ปรึกษาได้ที่ สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02 419 7422 www.healthygamer.net สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โทร. 02 354 8306 www.smartteen.net

4.ให้ค�ำชม เมื่อเด็กสามารถ ควบคุมตนเองและแบ่งเวลาได้ มีแนวทางการจัดการเมื่อเด็ก ไม่รักษากติกา แนะน�ำให้ใช้วิธี ตัดสิทธิ์การเล่น หรืองดของที่ ชอบอื่นๆ ไม่ควรใช้วิธีลงโทษ รุนแรง ซึ่งจะท�ำให้เด็กต่อต้าน 5.เพิ่มเวลาดีๆ ร่วมกับเด็ก โดยชวนลูกท�ำกิจกรรม สร้างสรรค์อื่นๆ เช่น เล่นกีฬา ท�ำงานศิลปะ เล่นดนตรี ฯลฯ 6.รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก เลี่ยงการใช้อารมณ์ บ่น ต�ำหนิ หรือใช้ถอ้ ยค�ำรุนแรง ไม่ควรท�ำ ให้เด็กรู้สึกว่าเราอยู่ฝั่งตรงข้าม หรือเป็นศัตรูกับเด็ก ควรอยู่ข้างๆ เด็กและคอยช่วยเหลืออย่างเข้าใจ

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล - แพทย์หญิงสิรินยา  เพชรชูพงษ์ - แพทย์หญิงพิชญา  ตันธนวิกรัย 11


HEALTH

เลือกยาสีฟนั ทีช่ อบ เลือกแปรงทีใ่ ช่ ยาสีฟัน กับ แปรงสีฟัน เราใช้กันทุกวัน วันละอย่างน้อย 2 ครั้ง (ใช้มากกว่านี้ไม่เป็นไร แต่ใช้น้อยกว่านี้ อีกไม่นานอาจได้พบกับหมอฟัน เป็นการส่วนตัวนะจ๊ะ) หลายคนเสียเวลาเลือกซื้อ 2 สิ่งนี้นานมาก บางคนหยิบแต่ ยี่ห้อที่เคยใช้ทุกครั้งไม่เคยเปลี่ยน บางคนไม่สนใจด้วยซ�้ำว่าหยิบแบบไหนมา ทั้งๆ ที่ เป็นของจ�ำเป็นที่เราใช้อยู่ทุกวัน สละเวลานิดหน่อยในการเลือกให้ถูกกับเรา จะช่วย ลดปัญหาสุขภาพช่องปากของเราได้อีกเยอะเชียว แปรงสีฟันคุณพ่อ ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบ ใช้แปรงที่มีขนแปรง ค่อนข้างแข็ง โดยให้ เหตุผลว่า “แปรงสะอาดดี” “แปรงแล้วรู้สึกเหมือนได้ แปรงฟัน” (งงๆ กับ ค�ำตอบนี่ไหม แต่มี หลายคนตอบจริงๆ นะ)

แปรงสีฟันคุณแม่ ผู้หญิงช่างเลือกมากกว่า ผู้ชาย โดยมากมักจะเลือก จนถูกใจ จะเป็นขนแปรง แบบนุ่ม นุ่มพิเศษ ขนแปรงเข้าถึงซอกฟัน ดีไหม จับถนัดมือหรือไม่ สีสันถูกใจแค่ไหน

แปรงสีฟันคุณลูก เน้นลวดลายสีสันถูกใจ เป็นหลัก ดังนั้นคุณแม่ มักมีส่วนช่วยในการ ตัดสินใจ โดยเลือกทั้ง ของถูกใจคุณลูก และ คุณภาพถูกใจคุณแม่

เรามาดูกันว่าวิธีเลือกแปรงสีฟันที่ถูกต้องเป็นอย่างไร แปรงสีฟันราคาแพง ไม่ได้หมายความจะท�ำให้ช่องปากคุณแจ่มแจ๋ว ไร้คราบ เพราะปัจจัยอื่นๆ มีผลด้วยเช่นกัน เช่น อาหารที่กิน การแปรงฟันที่ถูกวิธี ด้ามแปรงตรง หรือบิดงอได้เล็กน้อยบริเวณคอแปรง ขนแปรงค่อนข้างอ่อน ถ้าใครที่เป็นโรคเหงือก ให้ใช้ขนแปรงลักษณะอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ ปลายขนแปรงควรกลมมน ไม่คม (ลูบด้วยนิ้วก็รู้สึกได้) ขนแปรงแต่ละแถวอยู่ชิดกัน ควรเลือกขนแปรงสีขาว เพื่อให้เรามองเห็นสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่บนแปรงได้ง่าย เช่นเดียวกับด้ามแปรง ควรเป็นสีอ่อน เพื่อให้เห็นความสกปรกได้ง่าย เช่น คราบราเมื่อใช้ไปสักพัก แบบนี้ก็ควรเปลี่ยน ขนาดแปรงพอเหมาะกับช่องปาก ไม่ใหญ่เกินไป แปรงของเด็กมักระบุอายุเด็กไว้ด้วย ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

Tips

12

ทิง้ ท้ายเรื่องการดูแลแปรงว่า... ควรเปลี่ยนแปรงใหม่ทุก 3-4 เดือน เพราะนอกจากขนแปรงจะบาน จนประสิทธิภาพการขจัดคราบไม่ดีแล้ว ยังเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคอีกด้วย ไม่ควรใช้แปรงร่วมกับผู้อื่น เพราะแปรงเป็นที่กักเก็บเชื้อโรคอย่างดี เมื่อใช้เสร็จแล้วล้างน�้ำสะอาดให้เกลี้ยง สะบัดน�้ำออก และอย่าเก็บไว้ในกล่องปิด


เลือกแปรงสีฟันได้แล้ว คราวนี้เรามาเลือกยาสีฟันกันบ้าง ยาสีฟันคุณพ่อ ขอซ่า เย็นๆ แบบแปรงเช้าหอมไป ทั้งวัน ได้ยิ่งดี (ทั้งๆ ที่ไม่มีอยู่จริง) หรือเอาแบบขจัดคราบชา กาแฟ บุหรี่ ทั้งหลายได้ ยิ่งดีนะ

ยาสีฟันคุณแม่ เสียวฟันบ่อยๆ ต้องใช้สูตรพิเศษ หรือเปล่า แต่เอ..ใช้มากๆ ฟันจะ สึกมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ย หรือใช้ ยาสีฟันที่ตื่นขึ้นมาก็ยังหอมดีล่ะ??? เลือกยากจังเรา...

ยาสีฟันคุณลูก กล่องนี้น่าสนใจ มีการ์ตูน ตัวที่ชอบแปะอยู่ที่หลอดเลย เอาอันนี้เลย

ยาสีฟนั มีแบบไหนบ้าง 3. สูตรไวท์เทนนิง่ 2. สูตรสมุนไพร คือยาสีฟันที่เพิ่มสาร ปัจจุบันที่หลายยี่ห้อทั้งขึ้นห้าง ท�ำให้ฟันขาว เช่น (มีทั้งของไทย ของต่างประเทศ) และ ไททาเนียมไดออกไซด์ อยู่ตามร้านขายของ OTOP มักจะเติมสารสกัด หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่ง จากสมุนไพร ตามสูตรทีร่ ะบุไว้ แต่มขี อ้ ควรระวัง ความจริงมีผลในการขจัดคราบสี เพราะบางท่านอาจแพ้สมุนไพรบางตัวที่เติม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น ในยาสีฟันประเภทนี้ได้ ถ้าอยากใช้แนะน�ำ ไม่ได้ท�ำให้ขาวปิ๊ง ให้ซื้อหลอดเล็กที่สุดมาใช้ดูก่อน 4. สูตรต่างๆ เหมื อนไปฟอกฟันมา ถ้ า ไม่ ม อ ี าการใดๆ จึ ง ใช้ ไ ด้ เช่น สูตรเกลือ สูตรป้องกันหินปูน เป็นการเพิ่มสารบางอย่างเข้าไป 5. ยาสีฟันเด็ก เพื่อเข้าไปช่วยเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ ควรเลือกที่ผสมฟลูออไรด์ หมายความว่า ยาสีฟันจะสามารถ (ส�ำหรับเด็กที่อายุ 1.5-2 ปีขึ้นไป) ขจัดคราบหินปูนได้หมด หรือ แต่งกลิ่น และรสส�ำหรับเด็ก ท�ำให้ปากหอมเพียงเพราะ ให้เด็กๆ ชอบแปรงฟัน ใช้ยาสีฟัน

1. ยาสีฟันทั่วไป ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบ ที่เป็นพื้นฐานคือ สารขัดผิว ฟลูออไรด์ สารแต่งกลิน่ แต่งรส สารท�ำให้เกิดฟอง

Tips

เลือกแปรงสีฟัน และยาสีฟันได้แล้ว ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ฟันแข็งแรง คือ การกินอาหารที่ถูกต้อง กินขนมหวานให้น้อยๆ ไม่กินจุบจิบ หาหมอฟันตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ถ้าเกิดอาการปวดฟัน ช่องปากมีกลิ่น อย่านิ่งนอนใจ รักษาแต่เนิ่นๆ แล้วยิ้มของคุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก ก็จะสดใสจริงๆ

เคล็ดลับรักษาปากมีกลิน่ ถ้าคุณมั่นใจว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคเรื้อรังใดๆ เช่น โรคตับ โรคไต เบาหวาน โรคทางเดินอาหาร ไซนัสอักเสบ ปอดอักเสบ เป็นต้น สาเหตุส่วนใหญ่ที่ปาก มีกลิ่นเกิดจากภายในช่องปาก ซึ่งมักจะมาจากการที่มีเศษอาหารแทรกอยู่ในช่องปาก ตามด้านบนของลิ้น ซอกฟัน ร่องเหงือก การแปรงฟันอย่างถูกวิธี และสม�่ำเสมอ จะช่วยให้กลิ่นปากของคุณหอมสดชื่นขึ้น แต่ถ้ายังมีกลิ่นอยู่ คุณอาจจะต้องพิจารณา ถึงโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เหมือนกัน

จับเจ้าตัวน้อย แปรงฟันให้สะอาด จะให้เด็กๆ คุ้นเคยกับการแปรงฟัน ต้องเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีฟัน..ไม่ต้องสงสัยค่ะ เพราะการที่มีอะไรเข้าไปรบกวน ในช่องปากหลังจากทีฟ่ นั ลูกขึน้ แล้ว (ประมาณ 6 เดือน) ลูกมักจะไม่คอ่ ยยอมให้คณ ุ แม่แปรงฟันนัก เพราะไม่คนุ้ เคย แต่ถ้าตั้งแต่แรกเกิด คุณแม่ใช้ผ้านุ่มๆ ชุบน�้ำอุ่นเช็ดขอบเหงือก ลิ้น กระพุ้งแก้มของลูกน้อยเบาๆ หลังมื้อนม (ระวังลูกแหวะนม) ก็จะท�ำให้ลูกคุ้นชินกับการแปรงฟันนั่นเอง เมื่อลูกโตขึ้นมาหน่อย เริ่มมีฟันขึ้น ก็ใช้แปรงสีฟันของเด็ก ปัจจุบันก็มีสเต็ปแปรงสีฟันของเด็กบอกไว้ชัดเจน คุณแม่ไม่ต้องวุ่นวายใจว่าจะใช้แบบไหนดี จนกระทั่งลูกน้อยสามารถใช้มือได้ดีพอสมควรก็อยากจะแปรงฟันเลียนแบบคุณแม่บ้าง ก็ต้องเปิดโอกาสให้ลูก ได้แปรงเอง แล้วคุณแม่ก็แปรงซ�้ำให้สะอาดอีก 1 รอบ เท่านี้ลูกน้อยก็จะรักการแปรงฟันไปตลอดแล้วค่ะ F 13


COOL NUMBER

3

1. รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ 26.37%

1. คุณครู 2. เด็กๆ 3. คุณแม่

2. กินอาหารร่วมกัน ในครอบครัว 19.65%

3

เมืองมะกันเขาก็มี ความรักให้คนรอบตัว ไม่ใช่แค่เฉพาะความรัก ของหนุ่มสาวเท่านั้น ที่มา : wizzley

3. การแสดงความรัก

ด้วยการโอบกอด 15.09%

กิจกรรม ทีส่ ร้างความสุข ให้กบั ครอบครัวไทย

คือจ�ำนวนพายุในภูมิภาคนี้ที่ ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต คาดการณ์วา่ จะเกิดขึน้ ในปี 2555 นี้ ท�ำให้ปีนี้มีน�้ำมากอย่างแน่นอน ทุกครอบครัวก็ต้องเตรียมรับมือกันให้ดีนะคะ ที่มา : นสพ ไทยรัฐ

3

ที่มา : สวนดุสิตโพล

หมืน่ ล้านบาท

31

ตัวเลขของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในอังกฤษ ดูจะมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดพุ่งถึงเกือบ 2 ล้านครอบครัวแล้ว ซึ่งนับเป็นสถิติ ที่สูงที่สุดของประเทศในยุโรป และ ผู้ที่รับหน้าที่ดูแลลูกร้อยละ 92 ก็คือ คุณแม่ ที่มา : madeformum

กิโลกรัม

คือ ความอ้วนที่ลดได้ภายใน 1 ปีหากปั่นจักรยาน ทุกวัน วันละครึ่งชั่วโมง และถ้าเราปั่นจักรยาน เป็นประจ�ำ เป็นไปได้ที่จะช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัย ถึง 10 ปี เพราะการปั่นจักรยานช่วยเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และความเครียด เชื่อไม่เชื่อ…ก็ต้องลองพิสูจน์ กันดูค่ะ ที่มา : มูลนิธิโลกสีเขียว

14

3.1

สิ่งนี้เป็นความสุข ที่สร้างได้ง่ายๆ และไม่มีค่าใช้จ่าย

2,000,000

11

อันดับ ของผูท้ ไี่ ด้รบั ดอกไม้ มากทีส่ ดุ ในวันวาเลนไทน์ ในอเมริกา

คือเงินสดที่คนไทยเบิกจากธนาคารต่างๆ มาใช้สอยและ แจกอั่งเปากันในช่วงตรุษจีน ถึงเศรษฐกิจบ้านเราจะยัง ไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไร แต่ยังไงๆ คนไทยก็ยังใจดีควักกระเป๋า แจกอั่งเปาลูกหลานและผู้หลักผู้ใหญ่กันเหมือนทุกปี

2 16 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

เด็กควรจะเลิกใช้ จุกหลอกเมื่ออายุ 2 ปี เพื่อป้องกันปัญหา เด็กพูดช้า และ ปัญหาด้านทันตกรรม ที่จะส่งผลต่อการ เจริญเติบโตของปาก และฟันของเด็กได้ ที่มา : ivillage

ลอร่า เดคเคอร์ ชาวเนเธอร์แลนด์ วัย 16 ปี คือ นักผจญภัยอายุนอ้ ยทีส่ ดุ ทีแ่ ล่นเรือรอบโลก เพียงล�ำพัง โดยเธอเริ่มต้นออกเดินทางเมื่อ อายุ 14 ปี หลังจากแล่นเรือเป็นระยะทางกว่า 27,000 ไมล์ เธอก็กลับสู่บ้านเกิดอีกครั้ง แว่วมาว่าหนูลอร่าเตรียมจะย้ายไปอยู่ ออสเตรเลียเพราะดูเหมือนผู้ใหญ่ชาวดัชต์ จะเชื่อว่าเด็กวัยรุ่นอย่างเธอควรนั่งอยู่ใน ห้องเรียนมากกว่าจะมาท�ำอะไรบ้าบิ่นเช่นนี้ ที่มา : Dailymail

F


GAMES

เกมส�ำหรับเด็กวัย 2+

15


16


เกมส�ำหรับเด็กวัย 3+

17


18


FUN FACT

พายุ มีกชี่ ือ่ กันแน่

ค�ำตอบคือ ไซโคลน เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น วิลลี-วิลลี บาเกียว และพายุหมุนเขตร้อน ก็คือ พายุชนิดเดียวกัน ชื่อกลางก็คือ ‘พายุหมุนเขตร้อน’ (Tropical Cyclone) นั่นเอง ที่มีชื่อเรียกต่างกัน ก็เพราะเป็นภาษาตามถิ่นที่เกิดพายุนั่นเอง แยกได้ดังนี้ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เกิดในชายฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก ไซโคลน (Cyclone) เกินในอ่าวเบงกอล และมหาสมุทรอินเดีย วิลลี-วิลลี (Willy-Willy) เกิดในแถบนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ไต้ฝุ่น (Typhoon) เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก บาเกียว (Baguio) เกิดในหมู่เกาะฟิลิปปินส์

แล้วดีเปรสชัน่ คืออะไรอีกล่ะเนีย่

ดีเปรสชั่น (Depression) ก็เป็นพายุหมุนเขตร้อนชนิดหนึ่ง การที่เรียกต่างกันออกไปดูที่ความเร็วลม สูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่เกิดพายุ ซึ่ง... 1. ดีเปรสชั่น มีความเร็วสูงสุด 33 นอต (17 เมตร / วินาที หรือ 62 กิโลเมตร / ชั่วโมง) แบบนี้ ไม่นับเป็นพายุหมุน ถ้าขึ้นแผ่นดินก็ไม่รุนแรง 2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) ความเร็วสูงสุด 34-63 นอต (17-32 เมตร / วินาที หรือ 63-117 กิโลเมตร / ชั่วโมง) ไม่นับเป็นพายุหมุนเช่นกัน 3. พายุหมุนเขตร้อน ความเร็วสูงสุด 64-129 นอต (17 เมตร / วินาที หรือ 118-239 กิโลเมตร / ชั่วโมง) ซึ่งถ้าขึ้นฝั่งมาด้วยก�ำลังแรงๆ ก็สร้างความเสียหายได้มากทีเดียว ซึ่งในประเทศไทยมีโอกาส ปะทะกับพายุหมุนเขตร้อนนี้ได้น้อย ด้วยลักษณะที่ตั้งของประเทศ แต่ก็เคยเกิด และสร้างความเสียหาย อย่างมากมาย เช่น พายุไต้ฝุ่นเกย์ ที่สร้างความเสียหายให้กับบางอ�ำเภอของจังหวัดชุมพร และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท�ำไม ปัสสาวะเราจึงสีเหลืองล่ะ

สัตว์อะไรเอ่ยยกของได้หนักทีส่ ดุ

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าปัสสาวะก็คือ ของเสียที่เป็นของเหลวที่ร่างกายต้องขับออก โดยไต เป็นอวัยวะที่รับผิดชอบหน้าที่กรอง น�้ำเสียที่ออกจากร่างกายให้เรานั่นเอง ส่วนสีของปัสสาวะจริงๆ จะเปลี่ยนไปเสมอตามอาหารที่ ถูกย่อยหรือดูดซึม ส�ำหรับคนที่มีสุขภาพดี ปัสสาวะมักมีสี ค่อนข้างใส ไม่มีสี ถ้าใครปัสสาวะมีสีเหลืองอ่อนๆ ก็เป็นไป ได้ว่า ร่างกายได้รับวิตามินบี 2 มากเกินไป เมื่อไม่ได้ใช้ก็ถูก ขับออกมา แต่ถ้าเหลืองเข้ม แสดงว่าร่างกายได้รับน�้ำน้อย เกินไป แต่ถ้าใครที่ดื่มน�้ำมากๆ แล้วยังมีสีเหลืองเข้มอยู่ ก็ เป็นสัญญาบอกให้รู้ว่าเกิดความผิดปกติขึ้น เช่น อาจจะเป็น ตับอักเสบ ถุงน�้ำดีอักเสบ ซึ่งมักจะพบร่วมกับอาการ ตาเหลืองด้วย แบบนี้ต้องรีบหาหมอด่วน.. อ้อ! แล้วการกลั้นปัสสาวะนาน ก็ไม่ดีเช่นกัน ฉะนั้น ถ้าปวดก็รีบปล่อยนะจ๊ะ

ปิงป่ ๊ อง ค�ำตอบไม่ใช้ม้า ไม่ใช่ช้าง แต่คือ มด ตัวน้อยตัวนิด นั่นเอง เพราะถ้าเทียบกับน�้ำหนักตัว เจ้ามดตัวจิ๋วสามารถยกของ มากกว่าน�้ำหนักของตัวเองได้ถึง 50 เท่า! ทั้งๆ ที่ภายในล�ำตัวมด ไม่มีกระดูกเลย แถมยังล�ำเลียงอาหารที่หนักกว่าตัวมันมากมาย ไปยังรังได้อย่างง่ายดายเสียด้วย นี่แหละ ที่เขาเรียกว่า ‘จิ๋วแต่แจ๋ว’

ประเทศอะไรเกิดแผ่นดินไหวมากทีส่ ดุ ค�ำตอบคือ ประเทศญี่ปุ่น เพราะประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณ ขอบมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกมักจะ เคลื่อนที่มาชนกัน ท�ำให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆ นั่นเอง ซึ่งใน แต่ละปีเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000-1,500 ครั้ง และในญี่ปุ่น ยังมีภูเขาไฟกว่า 200 ลูก และยังสามารถปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ อีกมากกว่า 70 ลูก

ช้างกลัวหนู จริงหรือ? ช้างสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุด แต่กลัวหนูสัตว์ตัวจ้อยร่อย จริงหรือ? ค�ำตอบคือ ไม่จริงหรอก สัตว์ที่ช้างกลัว มากที่สุดน่าจะเป็นมนุษย์นี่แหละ แต่ช้างจะหลีกเลี่ยง ที่ต้องอยู่ใกล้รังหนู (ช้างมีประสาทการรับกลิ่นที่ดีมาก จะรู้ว่าหนูอยู่ที่ไหน) เพราะหนูมีขนาดเล็ก สามารถ วิ่งเข้าไปในงวงช้าง ซึ่งท�ำให้ช้างเจ็บปวดหรือหายใจ ไม่ออกได้ ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า

ธรรมชาติบอกอะไรเราบ้าง สมัยก่อนยังไม่มีเครื่องวัดอากาศว่าฝนจะตก วันไหน เท่าไหร่ คนเราจึงใช้วิธีสังเกตธรรมชาติ รอบๆ ตัว เช่น ถ้าวันไหนมีมดมาเดินอยู่บน พื้นดินมากผิดปกติ หรือปลาดุกขึ้นมาว่ายอยู่เหนือผิวน�้ำ แสดงว่า อีกไม่นาน ฝนจะตกลงมา หรือถ้ามีรุ้งในตอนเย็น มีหมอกในตอนเช้า แสดงว่าอากาศ จะแจ่มใส และยังมีการสังเกตอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการมองดวงดาว ก้อนเมฆ พฤติกรรมของสัตว์ แล้วจะรู้ว่าน่าทึ่ง และน่าสนุกขนาดไหน F 19


ENTERTAINMENT

Movie Alvin and the Chipmunks 3 : Chipwrecked

I Wish

ผลงานเรือ่ งล่าสุดจากผูก้ ำ� กับ Nobody Knows ว่าด้วยพี่น้องคู่หนึ่ง ที่อยากให้พ่อแม่ ทีแ่ ยกทางกลับมาคืนดีกนั พวกเขามีความหวัง ว่าจุดที่รถไฟความเร็วสูงวิ่งสวนกัน อาจมี พลังเร้นลับบางอย่าง ที่ท�ำให้ค�ำอธิษฐาน เป็นจริง ฉายเฉพาะที่ house RCA และ Apex Siam-square เท่านั้น

ชิพมังค์จอมซนทั้งสามกลับมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว คราวนี้ความซนเป็นเหตุให้พวกเขาและ แก๊งชิพเพ็ทส์ตกเรือไปติดอยู่บนเกาะสวรรค์ แสนหรรษา และไม่มีวันขาดเสียงเพลง เหมือนเช่นเคย ฉายเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ เครือ SF เท่านั้น F

Music

Toy

Play Plax พิจกิ า

คุ้นหูกับเสียงของเธอ กันมาบ้างในนามของ วงดูบาดู คราวนี้ ลูกหว้า-พิจิกา จิตตะปุตตะ พาเสียงไพเราะสดใส เป็นเอกลักษณ์ มาพร้อม อัลบั้มเดี่ยวเต็มตัวในสไตล์ เพลงป๊อปวาไรตี้ ที่มีทั้งแจ๊ส โซล ดิสโก้ ฯลฯ ผสมผสานกัน กับเนื้อเพลงที่เรียบง่าย แต่ ช่างคิด และติดหู เพราะประกอบละครและหนังดังๆ หลายเรื่อง อัลบั้มพิจิกา พร้อมเสิร์ฟความสุข ให้ทุกครอบครัวแล้ววันนี้

Here Comes Science

วิทยาศาสตร์จะสนุกมากขึ้น อีกหลายเท่า เมื่อร้อยเรียง เป็นเรื่องราวอยู่ในเพลงป๊อป ผสมร็อคเล็กๆ ของ 2 หนุ่ม ในนามวง They Might Be Giants ที่ขยันคิดเพลงสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กๆ ออกมาแล้วถึง 4 ชุดด้วยกัน แถมยังได้รับการเสนอชื่อ เข้าชิงแกรมมี่อะวอร์ด สาขาอัลบั้มเพลงยอดเยี่ยม ส�ำหรับเด็กด้วย F

หนูๆ ที่ชอบเล่นตัวต่อต้องเลิฟ Play Pax แน่ๆ เพราะมันเป็น ของเล่นแผ่นตัวต่อดีไซน์สวย เรียบแต่เก๋ แถมไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ ไร้เสียงรบกวน ท�ำให้เด็กๆ ได้ใช้สมาธิครีเอทตัวต่อรูปร่างใหม่ๆ มาอวดคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่มีเบื่อ สนใจคลิกได้ที่ playplax.co.uk

ของเล่นโปรด

ยุ้ย - ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี พิธีกร ทุกวันยุ้ยจะเอา Flashcard มาเปิด ให้น้องพริมดู เขาก็จะ ชอบมากและจ�ำได้ เป็นการฝึกพัฒนาการ ที่ดีให้เขาด้วย F

Parent Guide เสริมสร้างทัศนคติที่ดี 20

มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งมึนเมาและยาเสพติด

มีค�ำหยาบ

เหมาะส�ำหรับทุกเพศทุกวัย


Book Let’s Draw Happy People

ชวนทุกครอบครัวไปหัดวาดรูปผู้คนที่มีความสุข ที่นอกจาก จะสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้เราเองแล้ว ยังเป็นการฝึก การมองโลกในแง่ดีไปในตัว แล้วจะพบความสุขนั้นหาได้ง่ายๆ จากคนรอบตัวเรานั่นเอง สนใจหาซื้อได้ที่ amazon.com

น�ำ้ : ของวิเศษสามสถานะบนดาวเคราะห์สนี ำ�้ เงิน ลม : พลังแห่งการขับเคลือ่ นโลกและชีวติ หนังสือชุด ‘ธาตุสี่ในทุกสิ่ง’ รวบรวมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติผ่านธาตุทั้งสี่ ได้แก่ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ที่ไม่ว่าโลกจะก้าวหน้าไปอย่างไร ธาตุทั้งสี่ก็ส�ำคัญ และเป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตของเราเสมอ หนังสือสองเล่มนี้ อ่านง่าย เหมาะกับคนทุกวัย โดยจะพาเราไป รู้จัก ‘น�้ำ’ และ ‘ลม’ แบบที่เราอาจไม่เคยรู้ แถมเผลอๆ อาจจะมีประโยชน์กับเรา ในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้ และอย่าลืมติดตามอ่าน ‘ดิน’ และ ‘ไฟ’ ให้ครบชุดได้เร็วๆ นี้ เรื่อง : นิรมล มูนจินดา, ฐิตินันท์ ศรีสถิต ส�ำนักพิมพ์ : มูลนิธิโลกสีเขียว ราคาเล่มละ : 175 บาท

Treasure Island on iPad

วรรณกรรมคลาสสิกของ โรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน ว่าด้วย เรื่องราวผจญภัยอันน่าตื่นเต้นบนเกาะมหาสมบัติ ปรากฏโฉม บน iPad ในรูปแบบ Interactive โดยได้นักวาดภาพประกอบ และอะนิแมเตอร์ชื่อดัง รวมไปถึงสุดยอดทีมเสียงมาร่วม เปิดประสบการณ์การอ่านในรูปแบบใหม่ให้แก่เด็กๆ หาอ่านได้ที่ iTune appstore F

Stationery Play More

ใช่สมุดโน้ตธรรมดาๆ ซะที่ไหน เพราะด้านหลัง กระดาษแต่ละแผ่นมีลูกเล่น ลายลูกบอลชนิดต่างๆ ทั้งลูกฟุตบอล ลูกเบสบอล ลูกบาสเก็ตบอล ฯลฯ ถ้าเกิด เขียนอะไรไม่ได้ดั่งใจขึ้นมา แค่ขย�ำกระดาษ เราก็จะได้ลูกบอล ลายสวยขึ้นมาสักลูก ไว้พักเล่น คลายเครียดกันก่อนจะลุยงานต่อ ว่าแต่ใครมีสมุดเล่มนี้ สงสัย คงจะขยันเขียนผิดแน่ๆ

เด็กเล็กควรมีผู้ปกครองคอยให้ค�ำแนะน�ำ

Honest Boy

เป็นกบเหลาดินสอที่ชวนให้นึกถึงพิน็อคคิโอเอามากๆ เพราะทุกครั้งที่เหลาดินสอ ก็เหมือนจมูก ของเด็กชายคนนี้จะหดสั้นลงไปเรื่อยๆ เป็นอีกสีสัน ของการเหลาดินสอด้วยมือที่ทุกวันนี้ก�ำลังจะถูกแทนที่ ด้วยกบเหลาดินสอไฟฟ้า F

ไม่เหมาะกับเด็กอายุต�่ำกว่า 13 ปี

เนื้อหารุนแรงส�ำหรับเด็กวัยรุ่นขึ้นไปเท่านั้น

เนื้อหารุนแรงมากห้ามเด็กอายุต�่ำกว่า 17 ปี 21


THE GUIDE

Garden

Hello,

ฉันเป็นต้นไม้ของคุณ มาหา ‘ฉัน’ สิ เพราะฉันสามารถเปลี่ยนอารมณ์ป่าคอนกรีตในบ้านคุณ ให้กลายเป็น อารมณ์ป่าไม้ เรียกธรรมชาติร่มรื่นสีเขียวที่ขาดหายให้คืนกลับ สามารถค้นหาฉันได้ง่ายๆ ในที่ที่คุณไปได้สะดวก ทั้งแหล่งช้อปปิ้ง ต้นไม้ในเมืองกรุงและชานเมือง เช่น ตลาดต้นไม้จตุจักร (พุธ-พฤหัส) สนามหลวง 2 ร้านขายต้นไม้แถวปากเกร็ด-วงแหวน กาญจนา บางบัวทอง รังสิตคลอง 6,10,15 หรือแม้แต่ ราบ 11 (กรมทหาร) บางเขน ที่เปิดให้เลือกสรรมาหาฉันได้ทุกวัน

22

แล้วคุณจะค้นพบ ‘ฉัน’

ถ้า ‘ฉัน’ ต้องไปกับคุณ

ถ ้ า คุ ณ ซื้ อ จ า ก ร ้ า น ที่ น่าเชื่อถือ ไม่ซื้อต้นที่ตั้งขาย นอกร้าน ไม่ซื้อที่มีต�ำหนิ รอย เสียหายจากโรค เชื้อรา เพลี้ย แมลง ไข่แมลง ไม่ซื้อถ้าเห็น กระถางร้าว แตก หรือมีราก ออกจากรูก้นกระถาง หรือดิน ในกระถางแฉะ ไม่ซอื้ ทีใ่ บเหีย่ ว ลู่ เสียหาย ไม่ซอื้ เพราะเห็นแก่ ของถูก ไม่ซื้อที่ล�ำต้นมีรอย ริ ด กิ่ ง ก้ า น ไม่ ซื้ อ ที่ โ คนรุ ่ ย ออกสีดำ� เพราะติดเชือ้ รา ไม่ซอื้ ต้นที่มีดอกบาน แต่ต้องให้ตูม เมื่อเลือกได้ครบ คุณจะได้ฉัน ไปครอบครองอย่ า งสมบู ร ณ์ ที่สุด

โปรดท�ำตามที่บอก อย่า ย้ายฉันไปบ้านคุณในวันลมแรง ฝนตกหนัก ร้อนจัด ต้องยึดฉัน ไว้กับรถให้แน่น ไม่ให้ตะแคง ล้ม เห็นใบใหญ่ๆ ยาวๆ ก็มดั ไว้ ไม่ ใ ห้ ลู ่ ล ม ใช้ ร ถที่ มี ห ลั ง คา กันแดด ลม ฝน ถ้าเป็นรถ ที่ไม่มีหลังคา ใช้ตาข่ายหรือ อวนคลุ ม กั น ลมตี ฉั น อยาก ไปกั บ คุ ณ ตอนเช้ า หรื อ เย็ น ๆ อากาศไม่ร้อน ฉันได้รับความ กระทบกระเทื อ นจนใบและ ดอกอาจร่วงจากการขนย้ายบ้าง คุณก็อย่าเพิง่ ตกใจหรือกระท�ำ การใดๆ ทั้งสิ้น ฉันแค่ขอเวลา พักสักนิด

‘ฉัน’อยากพักข้างๆ คุณ ส�ำรวจบ้านคุณสิ

ฉั น แค่ อ ยากพั ก ฟื ้ น ที่ มาถึ ง บ้ า นวั น แรก จะได้ ปรับตัวให้เข้ากับอากาศในบ้าน คุณก่อน อย่าเพิ่งให้น�้ำ วาง ในที่ ร ่ ม เย็ น สบาย อากาศ ถ่ายเทสะดวกก็พอ หลังจากนัน้ ค่อยรดน�้ำแต่นอ้ ย อย่าให้มาก จนแฉะขัง พอฉันปรับตัวได้ สัก 2-3 สัปดาห์แล้วค่อยวาง ไว้ ใ นต� ำ แหน่ ง ที่ คุ ณ ต้ อ งการ โดยรดน�ำ้ สม�ำ่ เสมอ อย่าพึง่ ให้ ปุ๋ยใดแก่ฉันเป็นอันขาด เมื่อ ตั้งตัวได้ดีแล้วสัก 30-50 วัน ค่อยพาฉันไปรับแสงแดดบ้าง แต่ต้องเป็นตอนเช้านะ เพราะ ไม่ร้อนจัด ฉันชอบ

เลือก‘ฉัน’ให้เหมาะ อยากให้ฉันอยู่นานๆ ดู กับบ้านคุณ

บ้านคุณสิว่า 1.ปริมาณแสง มีพอไหม เพราะฉันต้องการ แสงสว่ า งในการเติ บ โต ถ้ า มี ไ ม่ พ อ ฉั น ก็ อ ยู ่ ไ ม่ น าน 2.ระบายน�้ ำ ดี ไ หม ในที่ ร ่ ม แสงสว่างก็มีน้อย การระเหย น�ำ้ จากพืน้ ดินย่อมน้อยไปด้วย ถ้าระบายน�้ำไม่ดี น�้ำขังแฉะ ฉันก็อยู่ได้ไม่นาน ใช้ดินผสม โปร่งๆ มีทราย ใบไม้เปื่อย แกลบให้ ฉั น นะ อย่ า ใช้ ขุ ย มะพร้าว เพราะดูดความชื้น มากไป 3.เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะ ของฉันให้ดี ดูว่าฉันเหมาะกับ จุดไหนในบ้านของคุณ

เพราะฉั น เป็ น ต้ น ไม้ ของคุ ณ คุ ณ จึ ง ต้ อ งรู ้ จั ก ลักษณะนิสัยฉันด้วย ถ้าเลือก ให้ฉนั เป็นสับปะรดสีกด็ แู ลง่าย ต้องการแค่แดดอ่อนยามเช้า จะวางตามมุ ม ที่ มี แ สงผ่ า น หรือแขวนรับลมก็ได้ ถ้าเป็น บอนสี แ ม้ อ ยู ่ ใ นที่ มี แ สงน้ อ ย มีแค่แสงนีออนก็อยูไ่ ด้ แค่ระวัง รดน�้ำ อย่าให้โดนใบ ไม่งั้น จะร่วง เน่า รดเฉพาะโคนต้น ก็พอ ส่วนเงินไหลมา พลูด่าง เดหลี เสน่ห์จันทร์ ไทรแคระ วาสนา หมากเหลือง มรกตแดง ก็ เ ป็ น ไม้ ใ นร่ ม ที่ คุ ณ ก็หาได้ ดูแลได้ง่ายเช่นกัน F


My Car

ในเมื่อราคาน�้ำมันแพงกว่าราคาก๊าซมากมาย คนที่ใช้รถบางส่วน จึงหันมาติตตั้งแก๊สรถยนต์ทั้ง LPG และ NGV หรือ CNG ตามแต่ความไว้วางใจในระบบของเจ้าของรถ

ดังนัน้ เจ้าของรถ ก็ตอ้ งมีการดูแลรักษา ทีเ่ พิม่ มากขึน้ กว่ารถเติมน�ำ้ มันเล็กน้อย

1. หมั่นตรวจเช็กรอยรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆ ทุกเดือน 2. ท�ำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 5,000 กิโลเมตร 3. ตรวจเช็กบ่าวาล์วไอเสียทุก 40,000 – 60,000 กิโลเมตร เพราะรถใช้ก๊าซมีโอกาสสึกหรอเร็วกว่า และควรสลับใช้น�้ำมันวิ่งบ้าง 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซ เช่น ถัง น๊อตยึดถัง ทุกเดือน 5. ถ้าได้กลิ่นก๊าซ หยุดรถทันที ดับเครื่องยนต์ และปิดวาล์วก๊าซ เรียกช่างช�ำนาญมาดู 6. เติมน�้ำมัน 1 ใน 4 ไว้อยู่เสมอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพระบบน�้ำมัน และเครื่องยนต์บางส่วน ไม่ว่ารถคุณจะเติมก๊าซ หรือน�้ำมัน ควรหมั่นตรวจเช็กอยู่เสมอ เพื่อให้รถอยู่กับคุณไปนานๆ F


Beauty

สมมติวา่ ... หลังจากคืนจัดหนัก เช้าวันรุง่ ขึน้ คือวันหยุด

ดูแลหน้าหลัง...

1. ล้างหน้าด้วยน�้ำอุ่น สลับน�้ำเย็น 2. ใช้ครีมบ�ำรุงผิวตามปกติ 3. ฟื้นความสดชื่นด้วยน�้ำผลไม้สด เรียกพลังจากภายใน 4. เมื่อมีเวลา มาร์กหน้าด้วย แผ่นมาร์ก ตามสูตรที่คุณชื่นชอบ หรือ ใช้สูตรธรรมชาติ...

เมื่อเข้าสู่วัยท�ำงาน และมีครอบครัวแล้ว ถึงแม้ เวลาส่วนใหญ่จะอยู่กับครอบครัว แต่ก็ต้องมีบ้าง ที่พ่อแม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ บ้าง บางครา อาจจะจัดหนักไปสักนิด ก็มาหาวิธีฟื้นหน้าให้สดใส เตรียมพร้อมรับวันใหม่กันดีกว่า

สูตรบ�ำรุงหน้า

จัดหนัก

Index kitchen

1. ข้าวโอ๊ต, มะเขือเทศปั่นละเอียด, น�้ำผึ้ง น�ำส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกัน ทาให้ทั่วหน้า ทิ้งไว้ 15-30 นาที แล้วล้างออก 2. โยเกิร์ต, น�้ำผึ้ง ผสมให้เข้ากัน ทาทิ้งไว้ 15-20 นาที แล้วล้างออก (ถ้าหน้ามันก็หยดน�้ำผึ้งไปสัก 1-2 หยด) 3. แอปเปิ้ลปั่น, น�้ำผึ้ง ผสมให้เข้ากัน พอกหน้าทิ้งไว้ สักพักแล้วล้างออก เอามาฝากกัน 3 สูตร ใครชอบ ใครถนัดสูตรไหนลองดู ได้เลย ใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและผู้ชายค่ะ F

เคล็ดลับซักผ้า

ด้วยเครือ่ ง ซักผ้าให้สะอาด 1. แยกผ้าให้เป็นชนิดเดียวกัน เช่น ยีนส์ซักกับยีนส์ หรือผ้าหนา ผ้าบาง ผ้าขาว เป็นต้น 2. ก่อนน�ำผ้าลงเครื่อง แช่น�้ำเปล่าก่อน 1 รอบ เพื่อล้างคราบเหงื่อไคลให้สะอาด 3. แช่ผ้าในน�้ำผงซักฟอกก่อนปั่น 30 นาที (บางเครื่องสามารถ ตั้งโปรแกรมแช่ผ้าได้) 4. ซักตามปกติ เวลาตากแห้ง ควรให้โดนแดดมากๆ (แล้วแต่ชนิดผ้า)

ซักบราด้วยเครื่อง 1. เกี่ยวตะขอบราให้เรียบร้อย 2. ใส่ถุงตาข่ายส�ำหรับซักบราโดยเฉพาะได้จะดีมาก 3. ก่อนตาก จัดทรงบราให้เรียบร้อย ตากโดยใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนให้เป็นทรง ตากในร่ม ที่มีลมโกรก 24

F


Feng Shui

อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ

บ้านเลขที่ เลข 9 ในโหราศาสตร์มชี อื่ เรียกว่า ‘ดาวเกตุ’ คนไทยเรามักนิยมเพราะเสียง ทีอ่ อกค�ำว่า ‘เก้า’ หรือ ก้าวทีค่ ดิ ไปในทาง ว่าก้าวหน้า ส่วนดีของเลข 9 ก็มเี ช่นนัน้ แต่ ส่วนเสียก็มเี ช่นกัน เพราะเลข 9 ถูกจัดเป็น วิญญาณธาตุทำ� ให้อทิ ธิพลเลข 9 ในเลขบ้าน ส่งผลให้คนทีอ่ ยูอ่ าศัยมีนสิ ยั แปลกๆ เข้าใจยาก รูห้ น้าไม่รใ้ ู จ อารมณ์ไม่แน่นอน บางครัง้ ท�ำตัวลึกลับ ห่ามๆ แต่เป็นคนเฉลียวฉลาด มีอำ� นาจเร้นลับ มีลางสังหรณ์ คาดการณ์แม่นย�ำ มีดวงมักแคล้วคลาด กับเรือ่ งอุบตั เิ หตุตา่ งๆ ชอบการสะสมของแปลก มีมรดกตกทอด ไม่ชอบอยูน่ งิ่ มีชวี ติ การเปลีย่ นแปลงหลายครัง้ ทัง้ ด้านดีและด้านเสีย มีความสามารถพิเศษ ไหวพริบปฏิภาณดี แก้ปญ ั หาเฉพาะหน้าเก่ง ทันคน ทันสมัย มีหวั คิดดัดแปลง คิดค้น วิวฒ ั นาการอีเล็กทรอนิกส์ ล�ำ้ ยุค รวมถึงยังชอบของเก่า ของโบราณ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ มีโชคฟลุค๊ ๆ

อาชีพการงานทีถ่ กู โฉลก งานทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรบริษทั ห้างร้าน ต่างถิ่น ต่างประเทศทุกชนิด งานนักบิน แอร์โฮสเตส สจ๊วต การทูต ต่างประเทศ งานเดินทางไปๆ มาๆ งานน�ำเข้าส่งออก งานเกี่ยวกับวิศวกร อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ งานคลื่นแสง คลื่นเสียง พลังงาน ค้าของเก่า ค้าของโบราณ ศูนย์พระ เกี่ยวกับ กรมศาสนา แพทย์แผนโบราณ สืบสวนงานจารชน คนเข้าทรง ครูภาษา ต่างชาติ ล่าม ไกด์ เป็นต้น สุขภาพและโรคร้าย เกี่ยวกับสุขภาพทางจิต การคิดมาก ฟุ้งซ่าน ระบบประสาท แพ้อากาศ แพ้ยา แพ้อาหารง่าย ผืน่ คัน หอบหืด หลอดลม ช่องปอด เป็นโรคหาสาเหตุยาก มีอาการเหมือนถูกของ ผีเข้า ลมเพลมพัด ซีส เนื้องอก และอุบัติเหตุแปลกๆ เช่น ฟ้าผ่า ถูกลูกหลง ตกเสาไฟ ตกที่สูง ตกต้นไม้ ตกกระได เป็นต้น สีทใ่ี ช้ตกแต่งบ้าน เป็นผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน โซฟา ตู้ เตียง โต๊ะ ใช้สเี หลือง สีสม้ สีแสด สีบอร์นทอง สีฟา้ สีน�้ำเงิน สีกรมท่า สีขาว สีชมพู และบานเย็น เสริมบารมีและความร่มเย็น ต้นไม้ดอกไม้และสิง่ ของเสริ มบารมี ปลูกต้นกล้วยไม้ ต้นหม้อข้าวหม้อแกง ต้นวาสนา ปลูกไม้แคระ ไม้ดดั ต้นจ�ำปีจำ� ปา ต้นกระเช้าสีดา ต้นว่านกระตะบะ ต้นว่านเทพร�ำลึก ต้นว่านมหาเมฆ ต้นว่านเจ้าน้อยมหาพรหม ควรจัดวางล�ำดับของศักดิ์สิทธิ์บนหิ้งพระให้ถูกต้อง หน้าบ้านแขวนขลุ่ยหรือน�้ำเต้า เพื่อเรียกโชคลาภ ผู้คนเอ็นดูส่งเสริม พระบูชาเพือ่ เป็นมงคลต่อชีวติ พระธาตุ พระแก้วมรกต พระไพรีพินาศ พระนิรนั ตราย พระกรุเก่าๆ พระฤาษีทงั้ 108 พระองค์ และตะกรุด เป็นต้น F เราน�ำเสนอพื้นฐานของตัวเลขตั้งแต่ เลขที่ 1-9 ครบแล้ว ต่อไปคอลัมน์นี้ จะเปิดให้คุณผู้อ่านที่สนใจว่าบ้านของตนเองนั้น ต้องจัดอย่างไรถึงจะถูกกับ ผูอ้ ยูอ่ าศัย สามารถส่งบ้านเลขที่ ชือ่ และวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านมาให้เราได้ ทีน่ ติ ยสาร Family อาคาร GM Group 914 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 25


TALK

เสื้อผ้า Central World โทร. 02 646 1267-8 Festival Pattaya โทร. 038 043 180-1 Festival Phuket โทร. 076 307 013 หน้า-ผม : ศุภมาลี ดาษดื่น ประสานงาน : สุภาณี จินดวง, สินัฐนันท์ จ�ำลองบุญ


Adventurous Family

text : ธิดา สุวรรณสาครกุล photo : ต้นพงศ์ ทรัพย์สมบูรณ์

พีท - เจง (วิไลลักษณ์) ทองเจือ

ในสนามแข่งเราอาจเห็น พีท ทองเจือ สปีดรถคู่ใจสุดเท่ ส่วนข้างสนามถึงจะร้อนแค่ไหนเราก็จะเห็นสมาชิ ก ครอบครัวทองเจือ น�ำทีมโดยคุณแม่คนสวย เจง - วิไลลักษณ์ ทองเจือ และลูกๆ ทั้งสามน้องเซย่า วัย 7 ปี น้องมิย่า วัย 5 ปี และ น้องโรเตอร์ วัย 3 ปี ส่งเสียงเชี ยร์คุณพ่ออย่างไม่มีเหนือ่ ย ว่าแต่นอกสนามแข่งเรื่องราวของครอบครัวทองเจือ จะขาลุยเหมือนที่เห็นรึเปล่า ไปติดตามกันค่ะ

Be Yourself, Be Your Style

ถึงลูกๆ อาจจะขับรถเป็นเร็ว ยิงปืนแม่น และขี่ม้าได้เร็วกว่าเด็กบ้านอื่น แต่ไม่ว่าลูกจะเลือก เป็นแบบไหน พ่อพีทและแม่เจงก็แล้วแต่ตัวเด็กๆ เอง “ผมจะให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง ไม่ให้เขา ไปตามกระแสสังคม เพราะถ้าปล่อยให้เป็นแบบนั้นเขาจะไม่รู้ความต้องการของตัวเอง คนอื่น ว่ายังไงก็ว่าตาม แต่ผมจะให้เขาเป็นตัวของตัวเองมาก โตขึ้นมาก็จะดูแลตัวเองได้ รู้ความต้องการ ของตัวเอง สไตล์ก็จะไม่เหมือนคนอื่นด้วย” “อย่างนักร้องหรือคอนเสิรต์ ทีอ่ ยูใ่ นกระแส เราก็จะไม่ดู ไม่ตดิ ตาม หรือถ้าเปิดดู ก็จะอธิบาย ให้เขาฟัง แต่ก็จะไม่ให้เขาอยู่กับสิ่งเหล่านั้น เพราะจะท�ำให้เรายึดติดกับอะไรบางอย่างไปเรื่อยๆ ถ้าเขาไม่ยึดติดเขาก็จะมีความสุขกับตัวเอง กับปัจจุบัน พอถึงเวลาเด็กๆ ก็อาจจะนั่งวาดรูป ท�ำงานศิลปะ อยู่กับความชอบที่แท้จริงของตัวเอง โดยไม่ต้องไปรอมีความสุขกับสิ่งที่ถูกปรุงแต่ง”

Survival Everywhere

ไม่ต้องแปลกใจถ้าเราเห็นลูกๆ ของพ่อพีทและแม่เจงจะตามพ่อแม่ไปผจญภัยได้ทุกที่ ไม่ว่าจะในสนามแข่ง กองถ่ายละคร หรือที่ไหนๆ เพราะทั้งคู่เลี้ยงลูกแบบให้ลุยได้ทุกสถานการณ์ แม่เจงบอกว่า “เราอยากให้ลูกได้เจอทุกแบบ สบายหรือล�ำบากก็ต้องอยู่ได้ เพราะเราไม่รู้ว่า อนาคตเขาจะต้องโตมาเจอกับอะไร อย่างไปสนามแข่งร้อนมาก เสียงก็ดัง พื้นก็สกปรก ลูกก็ต้อง อยูไ่ ด้ แล้วเขาก็ไปได้ทกุ ทีท่ ไี่ ด้อยูก่ บั พ่อแม่ อย่างพีพ่ ที เพิง่ ไปแข่งทีบ่ างแสน เราก็ทำ� เสือ้ ทีมไปขาย เซย่ายืนถือโทรโข่งตะโกนขายเสื้อทีม สองวันเขาขายได้สามหมื่นกว่าบาท เราก็ภูมิใจที่สอนให้ลูก กล้าท�ำ ท�ำในสิ่งที่เด็กคนอื่นท�ำไม่ได้” “เจงจะสอนให้เขารู้จักช่วยเหลือตัวเอง เพราะเจงเชื่อค�ำพูดที่ว่า ‘พ่อแม่รังแกฉัน’ บางที เราคิดว่าเรารักลูกเราก็ท�ำให้ทุกอย่าง แต่มองในมุมกลับกัน ถ้าเขาโตขึ้นแล้วไม่มีเรา แต่เขาชิน กับการที่มีเราท�ำให้ตลอด เขาจะอยู่ได้ยังไง อย่างเวลาลูกหกล้ม เราก็จะไม่ช่วยทันที จะดูก่อนว่า ลุกขึ้นมาเองได้ไหม ถ้าหกล้มปกติก็จะให้ลุกเอง จะได้เป็นคนที่อดทน และค่อนข้างแข็งแกร่ง”

Happy Dad แบบฉบับ พีท-ทองเจือ

Happy Big Family

พ่อแม่หลายคนอาจรู้สึกว่ามีลูกแค่คนเดียวก็เหนื่อยซะแล้ว แต่แม่เจงกลับแย้งว่าการมีลูก ถึงสามคนไม่ใช่เรื่องที่เหนือบ่ากว่าแรงเลย “ที่บางคนบอกว่าเลี้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยแล้ว เพราะ เราอาจจะเป็นห่วงหรือท�ำอะไรให้เขาเยอะเกินไป แต่เจงจะสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่กับ ตัวเองได้ อย่างเจงนั่งท�ำงานอยู่ ลูกก็นั่งเล่น พี่ก็จะช่วยดูน้อง เล่นกับน้อง เล่านิทานให้น้องฟัง ก็เล่นกันไป เพียงแต่อาจจะเหนื่อยตรงที่บ้านจะรก ต้องมานั่งเก็บ เพราะเราปล่อยให้เขาเล่น ของเขาไป แล้วเราก็สามารถนั่งท�ำงานไปได้ด้วย ถึงจะเล่นไปเล่นมาทะเลาะกันบ้าง ต้องคอย ไปห้าม เป็นเรื่องธรรมดา”

การได้ อ ยู ่ เ ป็ น เพือ่ นลูก สนุกไปกับ เขาด้วย ได้ออกไป ผจญภัยด้วยกัน F

27


SOCIETY

ศุภาลัย เปิดตัวหนังสือ ‘เมือ่ ไหร่จะ...ร�ำ่ รวยมีสขุ อย่างยัง่ ยืน’ โดยคุณประทีป ตัง้ มติธรรม

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) เปิดตัวหนังสือ ‘เมื่อไหร่จะ...ร�่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน’ ซึ่งถ่ายทอด ประสบการณ์ชีวิตกว่า 60 ปี สรุปเป็นแนวทาง ที่ยึดถือปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางพุทธ ปรัชญาในการด�ำเนินชีวิตไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืน โดยวางจ�ำหน่ายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และ รายได้ทั้งหมดจากการจ�ำหน่ายมอบให้แก่สภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ยิม้ รับเรื่องซึมๆ ได้อย่างมัน่ ใจกับ ‘พ้อยส์’ แผ่นซึมซับปัสสาวะ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย เปิดตัว ‘พ้อยส์’ (POISE) ผลิตภัณฑ์แผ่นซึมซับปัสสาวะ นวัตกรรมล่าสุด พัฒนามาเป็นพิเศษ ที่ซึมซับ ได้มากกว่า 2 เท่า ผิวสัมผัสนุ่ม แห้งสบาย ด้วยรูปทรงที่ออกแบบให้เหมาะกับสรีระ ของสุภาพสตรี ท�ำให้รู้สึกกระชับสบายตัว ทุกการเคลื่อนไหว พบกับ ‘พ้อยส์’ (POISE) แผ่นซึมซับปัสสาวะ ทั้ง 4 แบบ ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นน�ำทั่วประเทศ

แอ็บบอต จัดบรรยายพิเศษ ‘สารอาหารส�ำคัญเพือ่ การพัฒนาสมองลูกน้อย’ สื่อมวลชนได้รับความรู้กันอย่างเต็มอิ่ม ในการจัดบรรยายพิเศษและสัมมนา กลุ่มย่อยของ บริษัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในหัวข้อ ‘สารอาหารส�ำคัญส�ำหรับลูกน้อย เพื่อการพัฒนาสมองอย่างยั่งยืน’ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. ซานยา โคลาเช็ก และ พญ. นลินี เชื้อวณิชชากร ที่โรงแรม เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

ดีนค่ี ลับ จัดปาร์ตฉ้ี ลองครบรอบ 10 ปี นางสาวฐานิดา อรศิริสกุล ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท ไบโอคอนซูเมอร์ จ�ำกัด ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ (D-nee) จัดงานปาร์ตี้ฉลองครบรอบ 10 ปีดีนี่ ชวนครอบครัวอารมณ์ดีกว่า 1,000 คน ร่วมชมภาพยนตร์การ์ตูนภาคต่อสุดฮิต ‘Happy Feet 2’ ระบบ 3D พร้อมทั้งรับบริจาคของเล่นเด็กให้กับน้องๆ บ้านคามิลเลี่ยน

ไวไว จัด ‘กิจกรรม ไวไว 55 ฮะฮ่า’ ตลอดปี 2555

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อ�ำนวยการบริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จัดแถลงข่าว ‘กิจกรรมไวไว 55 ฮะฮ่า’ ในรูปแบบ ‘มิวสิค & สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง’ ที่ขนศิลปินดารามาสร้างความบันเทิง และคืนก�ำไรให้แก่ลกู ค้าตลอดปี 2555 พร้อมบุกเหนือ-อีสาน ดึงสุดยอดศิลปินดังรวมคาราวานคอนเสิร์ตเพียบ น�ำโดย Tattoo Colour, กุ้ง สุทธิราช วงศ์เทวัญ, หนุ่ม กรรชัย ก�ำเนิดพลอย, เขตต์ ฐานทัพ, เต้ นันทศรัย, ตุ้ย ธีรภัทร และระเบียบวาทศิลป์

TK park เปิดตัว ‘สือ่ การเรียนรูส้ าระท้องถิน่ ภาคใต้’

เปิดตัวไปแล้วอย่างอบอุ่นกับ ‘ชุดสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น ภาคใต้’ ในรูปแบบหนังสือส�ำหรับเด็ก จ�ำนวน 7 เล่ม ที่เรียกว่าน่าอ่านเอามากๆ โดย อุทยานการเรียนรู้ TK park ตั้งใจผลิตสื่อท้องถิ่นที่ทันสมัยถูกใจเด็กๆ เพื่อปลูกฝังนิสัย รักการอ่าน และให้เด็กๆ ได้ตระหนักในคุณค่าของท้องถิ่น ตนเองอย่างแท้จริง พร้อมกับผลักดัน ‘TK park ยะลา เป็นแม่ข่ายทางปัญญา’ เพื่อขยายความร่วมมือสู่พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง F 28


OUR PLACE

สนามเด็กเล่น สุดสร้างสรรค์...รอบโลก “The true object of all human life is play. Earth is a task garden; heaven is a playground.” G.K. Chesterton

สนามเด็กเล่น ถือเป็นสวรรค์ของเด็กๆ เพราะเป็นสถานที่ ที่หนูๆ ทั้งหลายจะได้ปลดปล่อยจินตนาการและพลังที่มีในตัวอย่างเต็มที่ ฉบับนี้จะพาไปดูสนามเด็กเล่นไอเดียบรรเจิดจากรอบโลกกันค่ะ

Denmark

Japan

Australia

USA

Germany

Monstrum Playground

Takino Hillside National Park

St. Kilda Adventure Playground

Clemyjontri Park

Britzergarden

แค่โลเกชั่นก็กินขาดแล้ว เพราะสนามเด็กเล่นแห่งนี้ ตั้งอยู่บนไหล่เขาในอุทยาน แห่งชาติทาคิโน่ นอกเมือง โตเกียว เป็นทั้ง สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง และในร่ม ที่ภายนอกจะ เห็นปกคลุมด้วยผ้าใบ สีขาวนวล รัฐบาลญี่ปุ่น ทุ่มงบสร้างถึง 1.5 ล้าน ล้านเยน จึงไม่แปลก ที่ภายในจะเต็มไปด้วย เครื่องเล่นที่สร้าง ประสบการณ์แปลกใหม่ ให้กับเด็กๆ นับไม่ถ้วน เรียกได้ว่ามาที่นี่แล้วสนุก ได้ทุกตารางนิ้วจริงๆ

ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลาง ตึกสูงระฟ้าแถบชานเมือง เมลเบิร์น สร้างขึ้นส�ำหรับ ครอบครัวด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กๆ ได้มี สนามเด็กเล่นที่สนุก และ ปลอดภัย ของเล่นก็ไม่ได้ มีอะไรหวือหวา เป็นแบบ เรียบง่าย อย่างแทรมโพลีน ยางรถยนต์เก่า ชิงช้า แต่มีสีสันสดใส และให้ ความรู้สึกเป็นกันเอง เหมือนเล่นอยู่ที่สนาม หลังบ้าน จนเรียกกันว่า ‘สนามเด็กเล่นหลังบ้าน’ แถมถ้าเล่นจนเหนื่อย ที่นี่ยังใจดีเลี้ยงไก่ทอด ชา กาแฟ กับทุกครอบครัวด้วย

สนามเด็กเล่นดีไซน์เก๋ เหล่านี้กระจายอยู่ ในหลายๆ เมือง ของเดนมาร์ก ที่แม้จะ ออกแบบให้รูปร่าง บิดเบี้ยวแปลกประหลาด ไปบ้าง แต่นี่แหละที่ ยั่วยวนใจเด็กๆ ชนิดที่ ได้เห็นแล้วต้องวิ่งรี่ เข้าไปเล่นแน่ๆ โดย สถาปนิกเขาดีไซน์ผสาน ไลฟ์สไตล์แบบชีวิตคนเมือง ของเดนมาร์กให้เข้ากับ ทัศนียภาพธรรมชาติของทีน่ ี่

ออกแบบพิเศษ เพื่อเด็กพิการโดยเฉพาะ สนามเด็กเล่นแห่งนี้ เป็นนวัตกรรม สุดสร้างสรรค์ ที่ ประกอบด้วยสนามกลางแจ้ง 4 สนาม ประดับด้วยสีสัน สดใส และสีรุ้ง รอบๆ ใจกลางที่เป็นม้าหมุน ที่นี่มี ทางลาดส�ำหรับรถเข็น ลู่รถเข็นวิ่งแข่ง และชิงช้า ส�ำหรับเด็กนั่งรถเข็น โซน ไร้เสียงส�ำหรับเด็กออทิสติก รวมไปถึงบาร์โหนเตี้ยๆ ซึ่ง ทุกอย่างล้วนถูกออกแบบ มาให้เด็กพิการมีโอกาส ได้กลิ้ง วิ่ง ปีนป่าย และ เล่นสนุกอย่างปลอดภัย สนามเด็กเล่นน่ารักๆ แบบนี้ ต้องยกนิ้วให้จริงๆ

ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีข่ นาดใหญ่กว่า 90 เอเคอร์ ประกอบด้วย สนามเด็กเล่นมากมาย ให้เลือก ที่เก๋ไก๋เห็นจะเป็น เขาวงกต และแผนที่โลก ขนาดยักษ์ ที่ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์แบบ สนุกสนาน ได้วิ่งเล่น เล่นน�้ำ สัมผัสกับกรวด หิน ดิน ทราย แถมยังมี โซนที่ออกแบบให้เด็กเล็กๆ เล่นได้อย่างปลอดภัยด้วย F

29


EAT TOGETHER

Big Knit Café

นิ ต ติ้ ง คาเฟ่ แ สนอบอุ ่ น แห่ ง แรกของเมื อ งไทย ที่ เ อาใจคุ ณ แม่ คุ ณ ลู ก นิ ต ติ้ ง เลิ ฟ เวอร์ ด ้ ว ยไหม หลากหลายชนิดน�ำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครัน แถมมีพนักงานคอยแนะน�ำมือใหม่ หัดถักด้วย แค่ซอื้ ไหมพรมทางร้านก็ใจดี ให้นงั่ แฮปปีแ้ บบชิลๆ ได้ทงั้ วันเลย ส�ำหรับคุณพ่อทีไ่ ม่ถนัดงานถัก ทีน่ กี่ ม็ ี Wi-Fi ให้บริการระหว่างรอสาวๆ หรือจะนัง่ ละเลียดอาหารและเบเกอรีแ่ สนอร่อยไปพลางก็ไม่วา่ กัน อาหารชวนหิว เริ่มต้นเบาๆ ที่ สลัดทูน่าบัลซามิค น�้ำสลัดบัลซามิคโฮมเมดสูตรพิเศษอมเปรี้ยว อมหวานอย่างลงตัว หนักขึน้ อีกนิดกับ คลับแซนด์วชิ ใส่เครือ่ งเต็มๆ ไข่ แฮม ผักสลัด ครบถ้วนสารอาหาร ห้าหมู่ ส�ำหรับเด็กๆ ห้ามพลาด มักกะโรนีอบชีส ที่ใส่ชีสเต็มที่ไม่มีหวง และ สปาเก็ตตีครีมซอสสโมก แซลมอน แถมไข่กงุ้ ให้เคีย้ วเพลินๆ ส่วนของหวานทีไ่ ม่เน้นหวานมาก เอาใจสาวๆ แนะน�ำ โอริโอบาน็อฟฟี่

Vanilla Café

::: For Family : งานถักไหมพรม จะช่วยฝึกสมาธิ และท�ำให้เด็กๆ ใจเย็นลงได้, มีหนังสือแบบงานถัก น่ารักๆ เป็นไอเดียให้มือใหม่, ที่นี่ ครีเอทเมนูพิเศษให้ลิ้มลองเรื่อยๆ ไม่มีเบื่อ Find Me : อาคาร The Natural Park สุขุมวิท 49 เปิด 09.0021.00 น. โทร. 02 260 5050 F

ถ้า Vanilla คือรสชาติคลาสสิกที่กินเมื่อไรก็เป็นสุข Vanilla Garden อาจเรียกได้ว่าอาณาจักรแห่งความสุข เพราะนอกจาก จะมีโซนอาหารอร่อยๆ ให้เลือกทั้งแบบญี่ปุ่นที่ Vanilla Café และแบบจีน Royal Vanilla แล้วยังมีร้านหนังสือน่ารักๆ ให้นักอ่าน ได้เพลิดเพลินกันอีกด้วย ส�ำหรับครอบครัวขอแนะน�ำ Vanilla Café เรียบเก๋ด้วยบรรยากาศบ้านญี่ปุ่นแบบไม้ๆ ตกแต่งด้วยของใช้ ของเล่น อย่างหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น และโมเดลสุดฮิต เมนูส�ำหรับทุกครอบครัวยกให้ แซลมอนเท็มปุระคริสปี้โรล ที่กรอบนอก ข้างในได้เนื้อเต็มๆ ค�ำ สลัดรวมมิตรญี่ปุ่น ผักสลัดสดเพื่อสุขภาพที่ดี สปาเก็ตตีไข่กุ้ง รสจัดนิดๆ หอมชีส ใส่ไข่กุ้งไม่อั้น ส่วนของหวานที่ใครๆ ก็ต้องหลงรักห้ามพลาด พาเฟ่ท์น�้ำแข็งใสชาเขียว ไอศกรีมชาเขียวเสิร์ฟพร้อมน�้ำแข็งไสและถั่วแดง สตรอเบอร์รี่บานาน่าเครป ไอศกรีมวานิลลามาบน เครปเหนียวนุ่มสอดไส้กล้วยและสตรอเบอร์รี่ 30

::: For Family : จะหยิบยืม การ์ตนู ไปอ่านได้ตามสบาย แต่ อย่าลืมน�ำกลับมาคืน, ถ้าเด็กๆ อิ่ ม ก่ อ น ก็ มี พื้ น ที่ ใ นสวน Vanilla Garden ให้ได้วิ่งเล่น สนุก Find Me : ซ. เอกมัย 12 เปิด 10.00-23.00 น. โทร. 02 381 6120 F


เสริมความเป็นไทย

เรียนสไตล์อนิ เตอร์ กับ โรงเรียนรัศมีนานาชาติ

ยุคนี้การเรียนแบบนานาชาติก�ำลังอินเทรนด์ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่ ยิง่ ถ้าผสมผสานวัฒนธรรมความเป็นไทยเข้าไป อย่างโรงเรียนรัศมีนานาชาติ ที่มีหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษเป็นหลัก ควบกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย เป็นวิชาบังคับด้วยแล้ว นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพือ่ เตรียมพร้อมให้ลูกก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส ท�ำความรู้จัก...หลักสูตรเฉพาะ

ใช้หลักสูตรการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเสริมด้วยวิชาภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย โดยเน้นการส่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านด้านต่างๆ 6 ด้าน คือ 1.การสื่อสาร ภาษา 2.ตัวฉัน รอบตัวฉัน พัฒนาการอารมณ์ สติปัญญา 3.การคิดสร้างสรรค์จินตนาการ 4.คณิตศาสตร์ 5.ร่างกาย 6.ความรู้รอบตัว โดยแบ่งหลักสูตรไปตามการศึกษาของประเทศอังกฤษ ดังนี้ • แผนกปฐมวัย Toddler’s Play Group เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ส�ำหรับเด็กวัย 17-23 เดือน • เตรียมอนุบาล Pre-Kindergarten ส�ำหรับเด็กวัย 2-3 ปี • อนุบาล 1 Kindergarten 1 ส�ำหรับเด็กวัย 3-4 ปี • อนุบาล 2 Kindergarten 2 ส�ำหรับเด็กวัย 4-5 ปี • แผนกประถม Primary ส�ำหรับเด็กวัย 5-10 ปี • แผนกมัธยม Secondary ส�ำหรับเด็กวัย 11-17 ปี

รู้จัก...โรงเรียน

เมือ่ ได้มาสัมผัสจึงพบว่าโรงเรียนนีต้ งั้ อยูใ่ จกลาง เมือง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กถึงปานกลาง ถือเป็น จุดเด่นให้ดูแลนักเรียนทั่วถึง มีการแบ่งสัดส่วน ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอยเพื่อท�ำกิจกรรมได้เต็มที่ เด็กได้เรียนรู้ทุกวิชาด้วยภาษาอังกฤษโดยการสอน ของครูต่างชาติ ด้วยหลักสูตรและการประเมินผล จากประเทศอังกฤษ เพื่อเสริมให้เด็กมีคุณภาพ มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล กล้าแสดงออก มีน�้ำใจ มีมารยาททีก่ า้ วไปสูค่ วามเป็นสากล โดยวัฒนธรรม อันดีงามความเป็นไทยไม่ขาดหาย ทั้งนี้เพื่อเตรียม ความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม อนาคต.

โรงเรียนรัศมีนานาชาติ เลขที่ 48/2 ซ.ราชวิถี 2 (ซ.อรรถวิมล) ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2644-5291-2 แฟกซ์ 0-2640-9527 Email: rasami@rasami.ac.th Website:www.rasami.ac.th


ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษารังสิต ขอเชิญชมปรากฏการณ์ ดาวอังคาร ใกล้โลก

5 มีนาคม 2555

ศู น ย ์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า รั ง สิ ต ช‹ ว น ดู ด า ว ‹ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ร่วมดูดาวใน ท้องฟ้าจริง กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เปิดโอกาสให้ ผู้สนใจในด้านดาราศาสตร์ได้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ รวมถึงเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยใช้ดวงดาวเป็นสื่อแห่งความสัมพันธ์ท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้ดวงดาวในท้องฟ้า ด้วยกล้องโทรทรรศน์ ฟรี! จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (ท้องฟ้าจ�ำลอง รังสิตคลอง 6) เลขที่ 5 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 5456-9 หรือ www.rscience.net

FL#008  

FL#008 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you