Page 1


DECEMBER 2 0 1 1 Contents

Page One

04

CITY LIFE

กอดแกะ ให้หายหนาว ที่สวนผึ้ง (หน้า 6)

เมื่ออากาศหนาวมาเยือน คนเมืองร้อนอย่างเราๆ ก็ อ ยากไปสั ม ผั ส อากาศหนาว ฉบั บ นี้ จึ ง พาไปเที่ ย ว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ไม่ใกล้ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แต่ก็ ได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นสบาย และกิจกรรมหลากหลาย ส�ำหรับทุกคนในครอบครัว ใกล้ปีใหม่แล้ว พวกเราชาว Family ก็อยากขอให้ ทุก Family มีความสุข กับปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วัน ข้างหน้านี้นะคะ ปัณณธร ใสแสง บรรณาธิการ

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) บรรณาธิการบริหาร : สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการ : ปัณณธร ใสแสง ศิลปกรรม : กุลนารี สุวุฒโฑ กองบรรณาธิการ : ธดิ า สุวรรณสาครกุล, อรอนงค์ โรจนวิภาต, มัสยา ศรีพุ่ม, อรวรรณ สุวรรณโชติ เลขานุการกองบรรณาธิการ : นมิดา แพ่งสภา พิสูจน์อักษร : พรลภัส อ้นบู่ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ ฝ่ายภาพ : ตน้ พงศ์ ทรัพย์สมบูรณ์, กณวรรธน์ ใจพรหม ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา/การตลาด : รชณีกร พุม่ พวง รองผู้จัดการฝ่ายโฆษณา/การตลาด : ลักษณาวลัย รุง่ ธนานุกร ฝ่ายโฆษณา/การตลาด : สุมาลี จันทะลุน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : ลักคณา ทวีสขุ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายผลิต : สุนยี ์ แสงศิโรเวฐน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานฝ่ายบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : นชุ นารถ ใจประสาท, จันจิรา ชูสรานนท์, เตือนใจ พรหมจรรย์ แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร 02 215 1588 พิมพ์ : บ ริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ำกัด โทร. 02 434 6850-1

ป ระธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอ�ำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก ส�ำนักงาน : อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟกซ์ : 02 241 3855 www.gmgroup.in.th GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT Finance : PORNJITT Pongvarapa Editorial : NIPHAN Kulprasoot Marketing : RITNARONG Kulprasoot AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat

OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241-8000 FAX : (+66) 2241-3855 www.gmgroup.in.th

WHERE TO FIND Family : พบนิตยสาร Family เป็นประจ�ำได้ที่ โรงพยาบาลชั้นน�ำ และ Education : Bangkok Dance, สถาบันสอนภาษา AUA, โรงเรียน

ดนตรีสยามกลการ, สมาคมฝรั่งเศส, British Council, Tumble Tots, Kido&Preschool, Globle Art, I can Read, Branol School, KPN สถาบันดนตรี, Mathnasium Fitness & Sport Club : Absolute Yoga สตูดิโอ Body Shape, Marie France, Fitness First, True Fitness, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ พระราม 1, Atrium Athletic Club อาคารทิปโก้, สปอร์ต ซิตี้ (2002), Chirofit Medical Fitness Beauty & Spa : พรเกษม คลินิก, นิติพล คลินิก, ราชเทวี คลินิก, แพน คลินิก, พฤกษา คลินิก, ธารธาราสปา โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana Spa โรงแรมดุสิตธานี, DHC Olive Beauty, S Medical, The Oasis Spa, Spa de Bangkok 16, Smooth D Skincare Clinic, Chitra Wellness Spa, Vous Spa โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ, ธรรมชาติเดย์สปา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ, THANN Sanctuary เกสรพลาซ่า - สยามดิสคัฟเวอรี่, Zense of Joy, เครือ Divana Spa ทุกสาขา, Paris Spa สาขาเพนนินซูลา, พันธ์จีรา สปา, Aiyara Massage & Spa, Spa Cenvaree, Leela Thai Herbal Spa, Spirit of Spa, สิริ กิริยา สปา, Bangkok Beauty, บ้านความงาม 17 เพชรน�้ำบุษ, Aisawan Spa, Let’s Relax Spa, Seven Eden Spa, Bua Spa Bangkok, Health Land, Ananda Spa โรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลิแทร์, Amrita Spa โรงแรมปาร์คนายเลิศ, Anne Semonin Spa โรงแรม โซฟิเทล สีลม, Bali Spa โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, Banyan Tree Spa Bangkok, Chi โรงแรมแชงกรีล่า, I.sawan โรงแรมแกรนด์ไฮแอท, JW Marriott Health Club & Spa, Mandara Spa โรงแรมแมริออท กรุงเทพ, MSpa โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์, Neva Spa โรงแรม วินเซอร์ สวีทส, Royal Health Spa โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, Seasons Spa โรงแรมคอนราด, Spa Athenee โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, Spa de Vie โรงแรมซีนิท, The Grande Spa โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, The Pan Pacific Spa โรงแรมแพน แปซิฟิก, Vareena Spa โรงแรมเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท, Chalachol Hair Studio Coffee & Bakery : Au Bon Pain, Iberry Homemade, Café De Tu, Mc Café, Ka-nom Fashion Bakery, In & Out เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซีคอนสแควร์, True Café, Loghome, True Coffee, Starbucks, Oishi Ramen, Mango Tango สยามสแควร์. Subway Sandwich, Café Doi Tung, Showroom & Hotel : Toyota 100 Showrooms, Honda 80 Showrooms, เบนซ์ทองหล่อ, โชว์รูม BMW, Index Living Mall, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลแกรนด์, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมโนโวเทล Other : โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็ก สกาล่า-ลิโด้ สยามสแควร์, ศูนย์การค้าชั้นน�ำ Shop : Shop Aprica, Aile bebe, Mama & Baby 2 FAMILY

ข่าวคนดัง และ Family Calendar ปฏิทินกิจกรรมส�ำหรับครอบครัว

06

FAMILY TRIP กอดแกะให้หายหนาว ที่สวนผึ้ง

12

SCOOP

Holiday Party

14

COOL NUMBER ข้อมูลของตัวเลขทีน่ า่ สนใจ

16 ENTERTAINMENT ดูหนัง ฟังเพลง หนังสือดี และ Gadget น่าสนใจ

18 THE GUIDE สุขภาพ ความงาม การเงิน แต่งบ้าน และดูดวงบ้านเลขที่

22 TALK คุยกับ ครอบครัว ลิฟท์ สุพจน์ – หญิง นราวัลย์


CITY LIFE

Family Calendar 5-20

Jan

BOI FAIR 2011 ครอบครัวที่ชื่นชอบนวัตกรรมไฮเทค ล�้ำยุค คงเฝ้ารองานนี้ที่เลื่อนมาจาก เดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่งภาครัฐ และบริษัทเอกชนยกขบวนมาร่วมโชว์ สุดยอดเทคโนโลยีแห่งอนาคต ทีเ่ ป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคม ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี www.boifair2011.com F

เจสสิกา้ เตรียมรีดน�ำ้ หนักหลังคลอด รับทรัพย์ออ้ื ! คุ ณ แม่ ห ลายคนอาจมี ป ั ญ หาเรื่ อ งน�้ ำ หนั ก ตั ว หลังคลอด แต่ไม่ใช่ส�ำหรับเจสสิก้า ซิมป์สัน ดารา นั ก ร้ อ งชาวอเมริ กั น วั ย 31 ปี แน่ ๆ เพราะเธอได้ เซ็นสัญญากับสถาบันลดน�ำ้ หนัก Weight Watchers ไป เรียบร้อย สนนค่าตัวกว่า 3 ล้านดอลล่าร์เลยทีเดียว แถมอีกหนึ่งแรงฮึดของเธอก็คือ เธอแพลนว่าจะรีบจัด งานแต่งงานกับคู่หมั้น เอริค จอห์นสัน ให้เร็วที่สุดหลัง หนูน้อยลืมตาดูโลก ก�ำลังใจดีซะขนาดนี้ เห็นทีเจสสิก้าคงมุ่งมั่นรีด น�ำ้ หนักเต็มที่ ไม่วอกแวกชัวร์ !! F

3 ชือ่ ลูกย้อนยุคสุดเก๋แห่งปี 2011 จะปีใหม่แล้ว มาส่งท้ายปีเก่าด้วยเรื่องราวชื่อลูก ย้อนยุคของครอบครัวเซเล็บที่ People เขาคัดสรรมาให้ แฟนๆ โหวตว่าชื่อใดจะเก๋ที่สุดในปี 2011 เริ่มต้นด้วย ฮาร์เปอร์ (Harper) ชื่อลูกสาวคนแรกของเบ็คแฮมวิคตอเรีย ซึ่งภาษาอังกฤษโบราณที่ทั้งคู่ชื่นชอบ และ ยังเป็นชือ่ นักเขียน Harper Lee ผูเ้ ขียนหนังสือเล่มโปรด ของสาววิคตอเรียด้วย ต่อมาคือ อาร์เธอร์ (Arthur) แปลว่า ‘หมี’ ในภาษา เซลติก ชื่อนี้เป็นชื่อของกษัตริย์อาร์เธอร์แห่งอัศวิน โต๊ ะ กลม ฮิ ต มาตั้ ง แต่ ช ่ ว งปี 1880-1920 แต่ ก็ ยั ง เป็ น ชื่ อ อมตะตลอดกาล และเป็ น แรงบั น ดาลใจให้ เซลม่า แบลร์ กับ เจสัน ไบลค์ น�ำไปตัง้ ชือ่ ลูกชายตัวน้อย และท้ายสุด แอคเนส (Agnes) เป็นภาษากรีก แปลว่า ‘บริสุทธิ์’ เป็นชื่อเด็กผู้หญิงยอดฮิตอันดับที่ 3 ในช่วงตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา และยังอินเทรนด์ อยู่ในยุคนี้ จนเจนนิเฟอร์ คอนเนลลี่ กับพอล เบททานี หยิบมาตั้งชื่อลูกสาวคนแรกของครอบครัว F 04

21-22

Jan

วันเด็กแห่งชาติ 2555 ‘เด็กเล่นน�ำ้ ’

14

Jan

ชวนทุกครอบครัวร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555 ‘เด็กเล่นน�้ำ’ เรียนรู้เรื่องสังคมวัฒนธรรม ผ่านสายน�้ำ ทั้งยามปกติและยามภัยพิบัติ สนุกสนานกับเกม การแสดงบนเวทีและกิจกรรม มากมาย ฟรีตลอดงานกับส�ำหรับหนูๆ ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2555 ทีศ่ นู ย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร ถนนบรมราชชนนี โทร 02 880 9429 (ผู้สนใจ สนับสนุนของที่ระลึก ขนม อาหารส�ำหรับแจก ในงาน ติดต่อที่คุณนุ่น 0 2880 9429 ต่อ 3811) F

OCSC International Education Expo 2011 พบกับแหล่งข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยชั้นน�ำติดอันดับ World Ranking ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรีจากรัฐบาล ทุนมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก และ รับค�ำแนะน�ำเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2555 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน F


FAMILY TRIP

text : ธิดา สุวรรณสาครกุล

กอดแกะ ให้หายหนาว

ทีส่ วนผึง้ ถึงจะชื ่ออ�ำเภอสวนผึง้ แต่พระเอกของทีน่ กี่ ลับกลายเป็น น้องแกะขนปุยน่าฟัด หน้าหนาวแบบนี้เห็นทีจะต้องไป สะกดรอยตามหาน้องแกะมากอดให้อนุ่ อกอุน่ ใจดูบา้ ง ฉบับนีพ้ าทุกครอบครัวไปเทีย่ ว อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี แหล่ง ท่องเทีย่ วสุดฮิปไม่ไกลจากรุงเทพฯ ทีไ่ ม่ได้มแี ค่ ‘ความฮิป’ กับ ‘น้องแกะ’ เท่านัน้ ยังมีแหล่งเรียนรูม้ ากมายระหว่างทาง ทีร่ อคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆ ไปค้นพบ

1.

เรียนรู้ ริมทาง

06

ก่อนเข้าจังหวัดราชบุรี เริ่มต้นทริปสนุกกันด้วย อุทยาน หุ่นขี้ผึ้งสยาม ที่นี่ไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งรวบรวม หุ่นขี้ผึ้งบุคคลส�ำคัญในสาขาต่างๆ ของไทยและของโลกไว้ แต่ ยังเป็นอุทยานทางวัฒนธรรมอย่างดี เด็กๆ จะได้ซมึ ซับเรือ่ งราว ของธรรมะ ผ่านการจ�ำลองสถานทีส่ ำ� คัญทางพุทธศาสนา และ พระพุทธรูปแต่ละสมัย รวมถึงได้รู้จักสถาปัตยกรรมบ้านไทย สี่ภาค ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแสนสงบร่มรื่นไปด้วย แมกไม้นานาพรรณ ระยะทางในการเดินชมทุกจุดเพียง 1 กม. เด็กเริม่ หัดเดินน่าจะสนุกกับการเดินส�ำรวจรอบๆ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ก็มกี จิ กรรมพิเศษส�ำหรับเด็กๆ ด้วย


จากนั้นแวะ ไร่ปลูกรัก ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ บนเนื้ อ ที่ ก ว่ า 60 ไร่ ที่ ป ลู ก ผั ก และผลไม้ ปลอดสารเคมีทกุ กระบวนการ ส่งออกและจ�ำหน่าย ในซู เ ปอร์ ม าเก็ ต และยั ง เปิ ด ไร่ ใ ห้ เ ป็ น สถานที่ ท�ำกิจกรรม ท่องเทีย่ ว และเรียนรูก้ ารท�ำเกษตรอินทรีย์ ส�ำหรับครอบครัวที่มากันเป็นหมู่คณะขอแนะน�ำ กิจกรรม ‘Organic Family Day - เรียนรูแ้ ละสนุก หนึ่งวันในไร่ปลูกรัก’ เต็มอิ่มกับกิจกรรมส�ำรวจ แมลง ประดิษฐ์ของเล่นจากธรรมชาติ ท�ำเครือ่ งดืม่ จากผักออร์แกนิค ปลูกผักคลายร้อน เป็นต้น

มาถึงราชบุรที งั้ ที ห้ามพลาดเยีย่ มชม ‘โอ่ง’ ของขึน้ ชือ่ ของที่นี่สักหน่อยที่ เถ้าฮงไถ่ โรงงานผลิตเซรามิกและ เครื่องปั้นดินเผารายแรกของ จ.ราชบุรี ที่ปัจจุบันปรับ รู ป แบบให้ ทั น สมั ย ด้ ว ยดี ไ ซน์ โ มเดิ ร ์ น แต่ ก็ ยั ง คงไว้ ซึ่ ง ประโยชน์ใช้สอย ทั้งโอ่ง กระถางต้นไม้ เก้าอี้ หรือของ แต่ ง บ้ า น ด้ า นหน้ า โรงงานมี ร ้ า นกาแฟน่ า รั ก รสชาติ กลมกล่อม ที่นี่จึงเหมาะเป็นจุดแวะพักชมงานเซรามิก สวยๆ สีสันสดใส ถ่ายรูปเล่นกันได้เต็มที่ นอกจากนี้ พ่อแม่อาจพาเด็กๆ ชมการผลิตโอ่งและเซรามิกภายใน โรงงานได้ด้วย

2.

สวนผึง้ ถึงแล้ว จากเถ้าฮงไถ่ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็มาถึงสวนผึ้ง ที่มีทิวเขาน้อยใหญ่ เรียงรายเป็นฉากหลัง และรีสอร์ทหลากหลายสไตล์นับไม่ถ้วนอยู่ข้างทาง แต่ถ้าจะ มาตามหาน้องแกะก็คงต้องเป็นที่ The Scenery Resort & Farm รีสอร์ทสุดฮิป แห่งแรกๆ ของสวนผึ้งที่หลายคนใฝ่ฝันอยากมาเยือนสักครั้ง ด้วยไฮไลท์ส�ำคัญอย่าง ‘น้องแกะขนปุย’ ในบรรยากาศราวกับอยูใ่ นเทพนิยาย ด้วยการจัดพืน้ ทีแ่ บบฟาร์มเลีย้ งแกะ สไตล์อังกฤษ ทุ่งหญ้าสีเขียวขจี โอบล้อมด้วยทิวเขา เงยหน้าก็เห็นท้องฟ้ากว้าง นอกจากนี้ตัวรีสอร์ทที่เน้นสีขาวปูนเปลือยก็ชวนฝันไม่แพ้กัน เสียดายที่ตอนนี้ The Scenery ไม่มีบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าพักแล้ว แต่เปิดให้เข้ามาเที่ยวแบบ One Day Trip แทน โดยยังมีกิจกรรมอบอุ่นส�ำหรับทุกครอบครัว เช่น การให้อาหาร น้องแกะ ที่ใครๆ ต่างรอคอย เด็กๆ จะได้ตื่นเต้นกับฝูงแกะที่มารุมล้อมขอกินหญ้า ส�ำหรับเด็กที่โตหน่อยอาจจะชอบกิจกรรมผจญภัยอย่าง ยิงธนู หรือขี่ม้า นอกจากนี้ ยังมีเกมสนุกหลากชนิดและชิงช้าสวรรค์อีกด้วย 07


เดินถัดไปในบริเวณเดียวกัน คือ The Nagaya Resort ที่พักน่ารัก น่าอบอุ่น ไว้รองรับคนที่โหยหาบรรยากาศสไตล์ The Scenery โดย ตัวอาคารบ้านพักโดดเด่นด้วยลักษณะ Free Form ของปูนเปลือยสีขาว สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ห้องพักแต่ละแบบมีดีไซน์ที่ต่างกันไป นอกจากนี้ ยังมีบริการเช่าจักรยานเสือภูเขาให้ขี่เล่นสนุกๆ และก�ำลังจะมีห้องสมุด ให้ได้อ่านหนังสือกันเพลินๆ ในเร็วๆ นี้ กลางวันกอดแกะให้หายหนาวแล้ว ค�่ำคืนอย่าลืมนอนดูดาวให้ฝันดี ด้วยนะจ๊ะ

เช้าตรู่วันถัดไป ชวนเด็กๆ มายืดเส้นยืดสาย ดูพระอาทิตย์ขึ้น ดื่มด�่ำ กับหมอกยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด แล้วจะผ่อนคลายชิลต่อ ในรีสอร์ท หรือจะเลือกไปตระเวนเที่ยวต่อก็มีสถานที่น่าสนใจอีกเพียบ ทั้ง ธารน�ำ้ ร้อนบ่อคลึง ธารน�ำ้ ร้อนธรรมชาติทใี่ ห้ลงแช่กนั สบายๆ ไม่ตอ้ งบินไกล ไปถึงญี่ปุ่น มีทั้งสระธรรมชาติแบบเปิดโล่ง และสระ กระเบื้องมีหลังคา ใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ก็สามารถใช้บริการแบบตักอาบได้ ผ่อนคลายร่างกาย กันแล้วมาชมดอกไม้ให้เพลินใจกันที่ สวนผึ้งออร์คิด ฟาร์ ม กล้ ว ยไม้ ที่ ใ หญ่ แ ละสวยงาม ทีส่ ดุ ในสวนผึง้ กินเนือ้ ทีถ่ งึ 50 ไร่ ซึง่ เจ้าของฟูมฟักด้วยใจรักมานานกว่า 8 ปี กล้ ว ยไม้ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น พั น ธุ ์ แวนด้า ออกดอกช่อใหญ่ สีสดจับตา และปรับปรุงสายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ สีแปลกๆ มากมาย

08


ก่อนออกจากสวนผึ้งส่งท้ายความโรแมนติกในบรรยากาศหนาวๆ ที่ บ้านหอมเทียน ซึง่ เป็นทัง้ รีสอร์ท ร้านอาหารและร้านขายเทียนหอม บรรยากาศ ร้านอาหารตกแต่งในสไตล์ยอ้ นยุค ทัง้ ข้าวของเครือ่ งใช้ ของเล่น รูปถ่ายไปจนถึง ข้าวทีเ่ สิรฟ์ มาในปิน่ โตแบบโบราณ และตัวร้านขายเทียนยังประดับด้วยเทียนหอม แสนสวยระดับพรีเมี่ยมหลากลวดลายให้เลือกช้อปได้จุใจ นอกจากนี้ทุกวัน เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยังมีเวิร์กช็อปฝึกท�ำเทียนแฟนซีอีกด้วย เท่านีย้ งั ไม่หมดนะคะ อ�ำเภอสวนผึง้ ดินแดนโรแมนติกฝัง่ ตะวันตกแห่งนี้ ยังเต็มไปด้วยที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก ที่เรียนรู้สำ� หรับครอบครัวอีกมากมาย ทั้ง สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติน่าสนใจ เช่น น�้ ำตกบ้านบ่อหวี น�้ำตกเก้าชั้น (เก้าโจน) ฟาร์มตัวอย่างพระราชด�ำริบ้านบ่อหวี และที่พักหลากสไตล์ทั้งแบบ เรียบง่าย น่ารัก เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ไปจนถึงหรูหราสไตล์ยุโรป ที่การันตีว่า ช่วยเติมเต็มความสุขในช่วงหน้าหนาวให้ทุกครอบครัวได้แน่นอนค่ะ

‘สวนผึง้ ’... ชื่อนีไ้ ด้มาจากไหน? อ�ำเภอสวนผึ้ง เป็นส่วนที่อยู่สุดเขตแดนของจังหวัดราชบุรี ซึ่งขนาบกับเทือกเขาตะนาวศรีที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ธรรมชาติของธารน�้ำและป่าเขา จึงมีพชื พันธุต์ า่ งๆ เกิดขึน้ มากมาย หนึง่ ในนัน้ คือต้นไม้ขนาดใหญ่มากถึงขนาด 4 คนโอบ ได้ และยังเป็นที่ชุมนุมของบรรดาเหล่าผึ้งที่พากันมาท�ำรัง โดยต้นหนึ่งมีถึงกว่า 200 รัง ชาวบ้านไทยเรียกต้นไม้นี้ว่า ‘ต้นชวนผึ้งหรือยวนผึ้ง’ ซึ่งกลายเป็นที่มาของชื่ออ�ำเภอ ‘สวนผึ้ง’ ในที่สุด

สนุกสนานรับลมหนาว นอนดูดาว : พ่อแม่ชวนหนูๆ มานอนดูดาวเพิม่ ความโรแมนติก เด็กเล็ก เล่านิทานดวงดาว กล่อมให้นอนฝันดี เด็กโต ชวนดูดาวของจริงมีตัวช่วยเป็นแผนที่ดาว พ่อแม่อย่าลืมเตรียมหานิทานสนุกๆ และศึกษาการดูดาวด้วยแผนที่ดาวไว้ก่อน รู้จักดอกไม้หน้าหนาว : หน้าหนาวมีต้นไม้ส่งกลิ่นหอม และดอกไม้สวยงามหลายชนิดที่น่าจะชวนเด็กๆ มาท�ำ ความรู้จักลักษณะ สี หรือถ้าพ่อแม่ยังไม่รู้จัก อาจจะถ่ายรูปกลับมา แล้วชวนเด็กๆ ค้นหาเพิ่มเติมต่อที่บ้าน โอบกอดให้อบอุ่น : หนาวอย่างนี้อะไรจะดีเท่ากับการได้กอดกันให้อุ่นกาย อุ่นใจ เพิ่มสายใยความผูกพัน แกะรอยชีวิต‘น้องแกะ’ : เพิ่มความสนุกในการให้อาหารแกะ ด้วยการชวนเด็กๆ สังเกตรูปร่างลักษณะ ท่าทาง ของแกะ รวมไปถึงอาหารของแกะ ของขวัญปีใหม่แทนใจ : ช่วงค�ำ่ คืนทีแ่ สนโรแมนติก พ่อแม่อาจท�ำเซอร์ไพรส์ลกู ๆ ด้วยการเตรียมของขวัญพิเศษมอบให้

4เตรียมลูเคล็กดเทีลัย่บวหน้าหนาว

1. เตรียมเสื้อผ้าหนาๆ ผ้าพันคอ สร้างความอบอุ่นให้ลูก โดยเฉพาะ เด็กเล็กควรมีหมวกไหมพรม ถุงมือ ถุงเท้าด้วยยิ่งดี ตอนกลางวันอาจจะ ยังร้อน อย่าลืมอุปกรณ์กันแดด อย่างหมวก หรือร่มด้วย 2. เตรียมยาประจ�ำตัวไปด้วย และควรติดยาลดไข้ ยาลดน�้ำมูก ยาแก้แพ้ ไว้เผื่อฉุกเฉิน 3. เตรียมครีมดูแลผิวแห้ง และลิปมันไว้บ�ำรุงผิว 4. ดูความพร้อมของลูกก่อน ถ้าแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็อย่ารอช้า แต่ถ้า ยังป่วยก็รอให้หายเสียก่อน พ่อแม่อาจดึงดูดใจเด็กๆ ที่ป่วย ด้วยการ เล่าถึงสถานที่ที่จะไป เพื่อจูงใจให้เด็กๆ รีบดูแลตัวเองให้หาย F

ทีพ่ กั น่ารัก ส�ำหรับครอบครัว แนะน�ำ

สวนผึ้งรีสอร์ท สโตนส)์ (บา้ นมนษุ ย์หนิ ฟลิน้ ท์

บัววัฒนา รีสอร์ท บ้านริมเขา รีสอร์ท

เขา รีสอร์ท

ขุน บ้านอ้อมกอด

Directory อุทยานหุน่ ขีผ้ งึ้ สยาม ใกล้สแี่ ยกบางแพ เปิดทุกวัน จ. - ศ. 09.00-17.00 น. และ ส. - อา 08.30-17.00 น. โทร. 032 381 401 www.scppark.com ไร่ปลูกรัก ถ.เพชรเกษม อ.บางแพ โทร. 032 389 521-2 www.thaiorganicfood.com เถ้าฮงไถ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เปิดทุกวัน 08.00–17.00 น. โทร. 032 323 630 www.thtceramic.com The Scenery Resort & Farm มุ่งหน้าไปทาง อ.สวนผึ้ง ผ่านที่ว่าการอ�ำเภอและโรงเรียนสวนผึ้งประมาณ 5 กม. เลี้ยงเข้าตรงภูผาผึ้งรีสอร์ท ตรงไปทางธารน�้ำร้อนบ่อคลึงประมาณ 4 กม. เปิดทุกวัน 10.00–18.00 น. โทร. 081 000 7070 www.sceneryresort.com The Nagaya Resort โทร. 087 006 0006, 032 726 222 www.nagayaresort.com บ้านหอมเทียน โทร. 081 841 1895, 085 845 7379 ธารน�้ำร้อนบ่อคลึง เปิดทุกวัน จ. - ศ. 08.00–17.00 น. ส. - อา 08.00–18.00 น. โทร.032 711 086 สวนผึ้งออร์คิด เปิดทุกวัน 08.00-17.30 น. โทร.032 711 230 www.suanpheungorchids.com 09


FUN FACT

อักษรไทยเกิดมาได้อย่างไร

เมื่อพ.ศ. 400 ไทยตั้งภูมิล�ำเนาอยู่ใกล้ มอญ ซึ่งเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยนัน้ คาดว่าไทยเริม่ เลียนแบบตัวอักษรมาจากมอญ นี่เอง เมื่อขอมมีอ�ำนาจ ไทยก็เริ่มดัดแปลง อักษรให้คล้ายกับอักษรขอมหวัด ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 1826 พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชทรง ประดิษฐ์อักษรไทยที่เรียกว่า ‘ลายสือไทย’ ซึ่งได้รูปแบบจากอักษรอินเดียฝ่ายใต้ รวมทั้งอักษรมอญ และขอมที่มีอยู่เดิม และก็ได้มีการ ปรับปรุงมาเรื่อยๆ นักวิชาการเชื่อว่า อักษรไทยที่ใช้ในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับอักษรที่ใช้ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมากที่สุด

เพลงชาติไทย ใครแต่ง

จริงแล้ว ประวัติเพลงชาติไทยมีมาอย่างยาวนาน เอาเป็นว่าเพลงชาติไทยทีใ่ ช้ในปัจจุบนั เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2482 ที่ ‘ประเทศสยาม’ เปลีย่ นชือ่ มาเป็น ‘ประเทศไทย’ รัฐบาลได้จดั ประกวดเนือ้ ร้องเพลงชาติ โดยก�ำหนดให้ใช้ทำ� นองของพระเจนดุรยิ างค์ (ปิติ วาทยะกร) ซึง่ ประพันธ์ไว้ตงั้ ปี พ.ศ. 2475 ก�ำหนดให้มีเนื้อร้องเพียง 8 วรรคเท่านั้น และต้องมีค�ำว่า ‘ไทย’ อยู่ในเพลงด้วย และเนื้อร้องเพลงชาติที่แต่งโดย พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ ประกวด ในนามกองทัพบก ได้รับรางวัลชนะเลิศ รัฐบาลไทยจึงประกาศรับรองให้ใช้ เป็นเนื้อร้องเพลงชาติไทยตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา

ขนมท�ำไมต้องบ้าบิน่

อาจารย์สมบัติ พลายน้อย เขียนไว้ว่า “ขนมนี้เมื่อสมัยก่อน ในรัชกาลที่ 5 เคยมีคนเขียน ไปถาม ก.ศ.ร.กุหลาบ เอดิเตอร์ หนังสือสยามประเภทว่า ท�ำไม จึงเรียกขนมชนิดนี้ว่า ขนมบ้าบิ่น ก.ศ.ร.กุหลาบตอบว่า ที่เรียกอย่างนี้ เพราะเมื่อก่อนนั้น ‘ป้าบิ่น’ แกเป็นคนท�ำขึ้น เลยเรียกว่าขนมป้าบิ่น ต่อมาเพี้ยน เป็น บ้าบิ่น แต่จากการสอบสวนต่อมา มีผู้เข้าใจว่าจะไม่ใช่เช่นนั้น น่าจะมาจากชือ่ ขนมต่างประเทศทีเ่ รียกว่า ‘บาร์บลิ ’ เสียมากกว่า อย่างไรก็ตาม ชาวกุฎีจีนซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวโปรตุเกส ก็ยังยืนยันว่า ขนมบ้าบิ่นเป็นขนมที่คิดขึ้นในเมืองไทย และ เป็นขนมที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี่เอง คุณสุดารา สุจฉายา บรรณาธิการนิตยสารสารคดี ได้ไปสัมภาษณ์คุณยายเป้า (ประสาทพร) มณีประสิทธิ์ อายุ 80 ปีเศษ ชาวกุฎีจีน ได้เล่าว่า ญาติผู้ใหญ่ของมารดา ชื่อแม่บนิ่ เป็นผู้ประดิษฐ์คิดท�ำขนมบ้าบิ่นขึ้นเป็นครั้งแรก แต่เดิมคงเรียกว่า ขนมป้าบิน่ แล้วอย่างไรกลายเป็นขนมบ้าบิน่ ไปไม่ทราบ บางทีอาจจะถนัดปากค�ำว่าบ้าบิ่น มากกว่าส่วน ที่มาจาก ‘บาร์บิล’ กระมัง ที่มา : 108 ซองค�ำถาม

10

ท�ำไมดอกไม้มหี ลายสี

ที่ดอกไม้มีหลายสี ก็เพราะว่า ในพืชมีสารเคมีชนิดหนึ่ง มีชื่อ ไทยๆ ว่า ‘รงควัตถุ’ ส่วน ชื่อภาษาอังกฤษคือ “pigment” สิ่งนี้เองที่ท�ำให้ดอกไม้สีต่างกัน ถ้าพันธุ์ใดมีเยอะ สีก็จะเข้ม ถ้ามีน้อย สีก็จะอ่อน อย่างดอกไม้ที่สีโทนชมพู แดง น�้ำเงิน ม่วง เกิดจากรงควัตุที่ชื่อว่า Anthocyanin ส่วนดอกไม้หรือพืชที่มีสีเหลือง สีส้มไปจนถึงแดงแบบมะเขือเทศ จะมีรงควัตถุ Carotinoid ส�ำหรับดอกไม้สีขาว มี Anthoxanthin อยู่ ส่วนคลอโรฟิลล์ ที่เราคุ้นหู เพราะเป็นสารสีเขียวที่อยู่ในใบไม้หรือล�ำต้น ก็ เป็นรงควัตถุชนิดหนึง่ เหมือนกัน และพบได้มากทีส่ ดุ อีกด้วย

หนังเรือ่ งแรกของโลก

พ.ศ. 2438 ภาพยนตร์เรือ่ งแรกของโลก ‘Arrival of a Train at La Ciotat’ ออกฉายที่กรุงปารีส มีความยาว 50 วินาที พ.ศ. 2440 ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับชาติสยามครั้งแรก ถูกถ่ายท�ำขึ้น คือภาพยนตร์สั้นของการเสด็จประพาสยุโรป ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2449 การ์ตูนเรื่องแรกของโลก ‘Humorous Phases of Funny Faces’ ออกฉายที่อเมริกาความยาว 3 นาที พ.ศ. 2466 ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก ‘นางสาวสุวรรณ’ ออกฉาย พ.ศ. 2538 การ์ตูนที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ล้วนเรื่องแรก ‘ทอย สตอรี่’ ออกฉาย

แมลงปอ บรรพบุรษุ ของแมลง

มีการค้นพบฟอสซิลของแมลงปอ ท�ำให้ทราบว่า แมลงปอเป็นสัตว์ดึกด�ำบรรพ์ที่เกิดก่อนไดโนเสาร์ และ สันนิษฐานต่อว่าเคยอยู่ในทะเลมาก่อน แล้วจึงมีวิวัฒนาการ มาอยูบ่ นบก และน�ำ้ จืด แมลงปอดึกด�ำบรรพ์มขี นาดใหญ่มาก (ความยาวของปีกทั้งสองข้างรวมกัน ยาว 29 นิ้ว) จากนั้น ก็เล็กลงเรื่อยๆ ปัจจุบันพันธ์ุที่ใหญ่ที่สุดมีความยาวปีกเพียง 7.5 นิ้วเท่านั้น และในโลกนี้มีแมลงปอมากกว่า 5,000 ชนิด เลยทีเดียว แต่ก็ยังมีความลับอีกมากมายที่มนุษย์ยังศึกษา เกี่ยวกับแมลงปอทั้งหมดไม่ได้

หมาพันธุไ์ หนฉลาดทีส่ ดุ

ดร.สแตนเลย์ โคเรนท์ แห่งมหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ได้จัดอันดับความฉลาดของสุนัข จากความสามารถในการเรียนรู้จากการฝึก ปรากฏว่า พันธุ์บอเดอร์ คอลลี่ อยู่อันดับ 1 ส่วนล�ำดับต่อๆ มาได้แก่ พุดเดิล, เยอรมัน เชฟเฟอร์ด, โกลเด้น รีทรีฟเวอร์, โดเบอร์แมน, เชทแลนด์ ชีพด็อก, ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์, ปาปิยอง, ร็อตไวเลอร์, ออสเตรเลียน แคทเทิลด๊อก ..ยังไม่หมดแค่นี้ เพราะจัดถึง 100 อันดับ ใครที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยก็ไม่ต้องน้อยใจ เพราะคนที่ จัดอันดับเขาอยูใ่ นทวีปยุโรป ก็ตอ้ งน�ำสุนขั ทีน่ ยิ มในซีกโลกนัน้ มาเปรียบเทียบเป็นธรรมดา อย่างที่เรารู้ๆ กันสุนัขไทย ของเราฉลาด และเก่งไม่แพ้สุนัขยุโรปแน่นอน F


HEALTH

ไข้หวัดใหญ่ ยังเป็น เรือ ่ งใหญ่

เมื่อลมหนาวมาเยือน ก็หอบเอาลมหวัดมาด้วย ถ้าเป็น แค่นิดๆ หน่อยๆ พักผ่อนเยอะๆ ดื่มน�้ำอุ่นๆ ก็หายป่วย แต่ถ้าใครเป็นภูมิแพ้อากาศ คงต้องทนอึดอัดจมูกไปสักพัก จนกว่าอากาศจะแห้งน้อยลง และหวัดอีกอย่างที่ดังมากๆ มา 2 ปีกว่าแล้ว นั่นคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

ถ้าใครติดตามข่าวสารเรื่องสุขภาพ ก็จะทราบว่า ไข้หวัดเกิดจาก เชื้อไวรัส ซึ่งมีมากมายหลายพันธุ์ชนิด ท�ำให้เราสงสัยกันว่า ท�ำไม ยาแก้หวัดจึงรักษาหวัดบางชนิดไม่ได้ โดยเฉพาะเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งก็มี วัคซีนออกมาให้เราต้องไปฉีดอยู่ทุกปี แต่พอมีเจ้าไข้หวัดใหญ่ 2009 ถึงต้องรอการพิสูจน์วัคซีนกันให้วุ่นวายอีก และถึงจะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้วก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด อื่นๆ อีก ฉะนั้นเรามาเตรียมตั้งรับกันให้ดีค่ะ 1. อย่าชะล่าใจว่าเป็นคนแข็งแรงแต่ก�ำเนิด เพราะไข้หวัดไม่เลือก เพศ วัยและอายุ เพลี้ยงพล�้ำเมื่อไหร่ ไข้หวัดใหญ่จู่โจมแน่ โดยเฉพาะ ในเด็กเล็กๆ มีโอกาสเป็นไข้หวัดใหญ่สูงมาก แต่ผู้สูงอายุและผู้มี โรคประจ�ำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า 2. การฉีดวัคซีน เป็นการป้องกันเชือ้ โรคไข้หวัดใหญ่ได้ดที สี่ ดุ ถึงแม้ จะต้องฉีดทุกปี ก็ให้ปรึกษาคุณหมอว่า ปีนี้ควรฉีดไข้หวัดใหญ่ชนิดใด 3. ไข้หวัดใหญ่มีอาการเร็ว และรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดามาก เช่น ไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร บางรายอาจะมี อาการหวัด จ�ำพวกมีน�้ำมูก เจ็บคอ คอแดงไม่มาก แต่อาการอื่นๆ เป็นหนักกว่าเยอะ 4. ระยะเวลาในการติดโรค หรือแพร่กระจายเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ สู่คนอื่นคือ 1 วันก่อนเกิดอาการ, 5 วันหลังจากมีอาการ ส�ำหรับเด็กๆ อาจจะแพร่เชื้อได้ 6 วันก่อนมีอาการและแพร่เชื้อได้นานถึง 10 วัน 5. ช่วงไหนที่มีการระบาดของไข้หวัด ต้องหลีกเลี่ยงไปในที่แออัด ถ้าจ�ำเป็นควรใส่ผ้าปิดจมูก และรักษาอนามัยส่วนตัว ไม่ใช้ของร่วมกับ คนอื่น

หนาวนี้เราก็อยากให้ ชาว Family ทุกท่าน ต้านลมหนาว อย่างสดชื่น แข็งแรงกันนะคะ จะได้ฉลองปีใหม่ได้เต็มที่... F


SCOOP

Text : Buttercup

H oliday P arty ปใ หมท งั้ ที มา ใหแ สนสนกุ ฉ เนรมติ ปารต ี้ 2555 (ฮา ลองปแ หง ความสขุ ฮา ) กนั ทงั้ คร อบครวั ดกี วา คะ

Daddy do:

Mommy do :

Decorating ลืมของประดับตกแตงแสนแพง

Baking cookies / Grilling ไมมี อะไรที่จะยั่วยวนใจเทากับกลิ่นคุกกี้ ขนมอรอยๆ หรืออาหารปงๆ ยางๆ ในงานปารตี้ คุณแมชวน เด็กๆ มาฝกเสนหปลายจวักกันสักหนอย เด็กๆ อาจจะชวยนวดแปง ปนแปง หรือหยิบจับเล็กๆ นอยๆ คุณแมอยาลืมระวังของมีคม เตาอบ หรือ ของรอนใหดีนะคะ Setting Up เมื่อเตรียมทุกอยางพรอมแลว ก็ตองจัดโตะอาหาร ดูแลความเรียบรอย เตรียม ดอกไมสวยๆ เพลงเพราะๆ คุณแมชวนเด็กๆ มาตรวจดู ว  า ลื ม อะไรรึ เ ปล า มี อ ะไรที่ จ ะต อ ง เพิ่มเติมไหม เด็กโตนาจะสนุกไมนอย

ที่เสียหายงายไปไดเลย คุณพอลองชวนเด็กๆ มา ประดิดประดอยของนารักๆ จากวัสดุหางาย เชน กระดาษสี ริบบิน้ เชือก กระดิง่ ใหเขากับธีมปารตี้ จะพับ ตัด วาด เด็กเล็กๆ นาจะชอบเปนพิเศษ นอกจากจะไดฝก ความคิดสรางสรรคแลว เด็กๆ ยัง ภูมิอกภูมิใจกับฝมือตัวเองดวย Wrapping presents งานหอของขวัญ เปนงานสนุกที่ไดฝกความปราณีตและการทํางาน เปนทีม เหมาะกับเด็กทุกวัย พี่โตตัดกระดาษ นองคนกลางชวยดึงสก็อตเทป สวนคนเล็กก็แปะ เทปลงบนกลองของขวัญ

Everyone do : Clearing

หลังปารตี้จบ ก็ตองเก็บกวาด สถานที่ใหเหมือนเดิม คุณแมอาจจะจัดการจาน ชามอาหาร คุณพอเก็บสถานที่ เด็กๆ เปนลูกมือ ชวยเก็บ ลาง จัด เช็ด


Tips for More Fun

Menu : เลือกอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มยอดนิยม ที่ท�ำได้ง่ายๆ ไม่วุ่นวาย แนะน�ำอาหารที่

ทิ้งไว้เย็นก็อร่อยได้ Mood : เตรียมเพลงคริสต์มาสเพราะๆ หรือหนังคริสต์มาสไว้เปิดส�ำหรับเด็กๆ ด้วย (แนะน�ำ A Christmas Story, A Christmas Carol) Mosquito : ถ้าเป็นปาร์ตี้ outdoor อย่าลืมสเปรย์ไล่ยุงด้วย เดี๋ยวจะหมดสนุก Aroma : สร้างบรรยากาศด้วยกลิ่นหอมๆ จากดอกไม้ เทียนหอม หรืออาหารหอมๆ Game : เตรียมเกมสนุกๆ ที่เล่นได้ทุกวัย เช่น บิงโก เกมไม้คอนโด เก้าอี้ดนตรี สอยดาวจากต้นคริสต์มาส หรือจับฉลากแลกของขวัญ Fancy : ครีเอทชุดปาร์ตี้เก๋ๆ ตามธีมมาอวดกันให้สนุก จะเป็นธีมเทพนิยาย ซุปเปอร์ฮีโร่ หรือละครสัตว์ ก็แล้วแต่ชอบเลย

Winter Tradition Around the Wor ld Iceland ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม จนถึงวันคริสต์มาสอีฟ (24 ธันวาคม) เด็กๆ ชาวไอซ์แลนด์ จะเอารองเท้าคู่ที่ดีที่สุด ของตัวเองไปวางไว้ที่ขอบหน้าต่าง รอรับของขวัญ จากซานตาคลอสไอซ์แลนดิก ลองให้เด็กๆ ท�ำ ดูบ้างก็ได้ แล้วอย่าลืมบอกให้เด็กๆ ท� ำการ์ด ขอบคุณส่งกลับคืนให้ลุงซานต้าชื่นใจด้วยนะคะ

Poland ก่อนจะถึงอาหารเย็น มื้ อ พิ เ ศษในค�่ ำ คื น คริ ส ต์ ม าสอี ฟ สมาชิ ก ใน ครอบครั ว จะพยายามหาดาวดวงแรกที่ ป รากฏ ในค�่ ำ คื น นั้ น ใครที่ ม องเห็ น ก่ อ นก็ ใ ห้ ต ะโกนว่ า “นั่นไง! ดวงดาว” ถึงจะเริ่มกินอาหารกันได้ ถ้า ฟ้าเปิดนี่ก็เป็นเกมง่ายๆ ที่น่ารัก น่าเล่นส�ำหรับ เด็กๆ ทุกวัย

South Africa 26 ธันวาคม เป็นวัน Goodwill (วันแห่งไมตรีจิต) ครอบครัว ชาวแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่ไปฉลองกันที่ชายหาด เพราะช่วงนีข้ องเขาเป็นช่วงหน้าร้อน ครอบครัวไหน จะลองชวนกั น ไปฉลองวั น หยุ ด ยาวริ ม ทะเล ก็ น่าสนุกเหมือนกันค่ะ

Spain 28 ธันวาคม เป็นวัน Holy Innocents คล้ายกับวัน April Fool’s Day เด็กๆ ชาวสเปนจะเล่นสนุกแกล้งท�ำอะไรแผลงๆ ได้ เช่น เอาเกลือไปใส่ในกระปุกน�้ำตาล ลองปล่อย ให้เด็กๆ ได้เป็นโจ๊กเกอร์สักวันดูบ้างก็มีสร้างสีสัน ไม่น้อยค่ะ

Ecuador คืนก่อนวันสิ้นปีชาวเอกวาดอร์จะแปลงร่างเป็นตัวตลก เพื่อเตรียมต้อนรับ

ปีใหม่ที่จะมาถึงด้วยความสนุกสนาน พอถึงวันที่ 31 ก็จะเพิ่มความสนุกด้วยการผลัดกันเพ้นท์หน้าคนอื่นๆ ในบ้าน F

13


COOL NUMBER

3

ประเทศที่ใช้จ่ายเงิน ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส มากที่สุดในยุโรป

ไอร์แลนด์ €943

ลักซ์เซมเบิร์ก €923

สวิตเซอร์แลนด์ €841

ที่มา: breakingnews.ie

100

นักวิจัยจากคิงคอลเลจพบว่า ผู้ที่มีไฝทั่วร่างกายจ�ำนวนมากกว่า 100 เม็ด จะมีผิวหนังแก่ตัวช้ากว่า คนทั่วไป และมีกระดูกแข็งแรง กว่าด้วย ที่มา: Reader Digest

450,000

450,000 ล้านบาท คือความเสียหาย ของทรัพย์สิน ที่ประมาณการกันว่า เกิดจากมหันตภัย น�้ำท่วมประเทศไทย ในปีนี้ ที่มา: โพสต์ทูเดย์

6,441,569 คือจ�ำนวนของเด็กในประเทศไทย ที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปีบริบูรณ์ และต้องมีบัตรประชาชนตามที่ กฎหมายก�ำหนด

2,000 เพียงแค่คุณเดินเพิ่มขึ้นอีก 2,000 ก้าว ก็เผาผลาญพลังงาน ได้มากขึ้นถึง 100 แคลอรี เลยทีเดียว ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่ แนะน�ำว่าลองเดินไปส่งลูกๆ ที่โรงเรียน หรือชวนลูกไปเดินเล่น หลังอาหารเย็น วันละ 20 นาที เท่านี้ก็จะหุ่นดีกันทั้งบ้าน

ที่มา: ivillage.com 14

20

ลูกคนที่ 20 คือเด็กคนล่าสุด ที่ครอบครัวดักการ์ (Duggar) ชาวอเมริกัน รอคอย ซึ่ ง มิ เ ชลวั ย 45 และจิ ม วั ย 46 ภู มิ ใ จเป็ น นั ก หนา ลู ก คนโต ของครอบครัวนี้มีอายุ 23 ปี และด้วยความที่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่พิเศษ ท�ำให้พวกเขากลายเป็นเซเล็บ ได้ออกรายการทีวีมากมาย และยังมีรายการ เป็นของตัวเองด้วย

8

เด็กอายุ 8 ปี ขึ้นไป คืออายุของเด็กที่กฎหมายรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐฯ อนุญาต ให้พ่อแม่ปล่อยให้อยู่ล�ำพังในบ้าน ซึ่งรัฐแมรี่แลนด์เป็นรัฐเดียวที่มีกฎหมาย ให้พ่อแม่ปล่อยเด็กอยู่บ้านเพียงล�ำพัง ขณะที่รัฐอิลลินอยส์ห้ามไม่ให้เด็กอายุ ต�่ำกว่า 14 ปี อยู่ล�ำพังโดยไม่มีคนดูแล ที่มา: นิตยสาร Parents


ENTERTAINMENT

Movie

Music Michael Buble - Christmas หนุ่มขี้เล่นน�้ำเสียงนุ่มๆ ไมเคิล บูเบล มอบอัลบั้ม Christmas เป็นของขวัญ ช่วงปีใหม่ให้แฟนเพลง ซึ่งคัดสรรเพลงเทศกาลที่เราคุ้นเคย มาร้องในสไตล์ป๊อป มีกลิ่นอายสวิงย้อนยุคเล็กๆ ครั้งนี้พิเศษด้วยการบันทึกเสียงกับวงออร์เคสตร้า วงใหญ่ แถมยังชวนพื่อนศิลปินร่วมแจม อาทิ เพลง Jingle Bells กับสามสาว ประสาน The Puppini Sisters และยังพลาดไม่ได้กับเพลงโรแมนติกสุดฮิต ตลอดกาลอย่าง All I Want for Christmas is You F

Gadget

Arthur Christmas หนัง Animation จากค่าย Pixar มาสร้างความอบอุ่นในช่วง เทศกาลคริสต์มาสอีกครั้ง กับครอบครัวแสนพิลึก และ วีรบุรุษจ�ำเป็น เมื่อปฏิบัติการ ส่งมอบของขวัญพลาดเด็ก ไปหนึ่งคน จากบรรดาร้อยล้านคน อาร์เธอร์ จึงต้องออกปฏิบัติการ สุดตื่นเต้นแข่งกับเวลา เพื่อ ส่งของขวัญชิ้นสุดท้ายให้ทัน เช้าวันคริสต์มาส F

Holiday Gadget เทศกาลปีใหม่มีข้าวของน่ารักๆ ที่ครอบครัวไฮเทคจะต้องปลื้ม เริ่มกันที่ของตกแต่งต้นคริสต์มาสให้สุดเหวี่ยงกับฝูงนก ยอดฮิต Angry Birds Christmas Tree Decorations ว่าแต่อย่าเผลอใช้เจ้า Angry Birds ยิงข้าวของเสียหายล่ะ ต่อกันด้วย Social Media Ornaments ของประดับช่วงเทศกาลที่คนเพื่อนเยอะต้องชอบใจแน่ๆ ส่วนเวิร์กกิ้งแฟมิลี่ อาจจะต้องปันใจให้ USB Snowbot ยูเอสบีแสนน่ารักที่จะเพิ่มบรรยากาศโรแมนติกบนโต๊ะท�ำงาน F

Book

หนังสือเล่มโปรด

ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล (โน้ต) พิธีกร นักร้อง

ขนมอร่อย...รอบกรุง จะพาคุณย้อนรอยความอร่อย ของ 50 ร้านขนมดัง ระดับต�ำนาน ช่วงวันหยุดยาวถ้าไม่มีโปรแกรมไปไหน ขอแนะน�ำให้ไปตามเส้นทางความอร่อย ในหนังสือ ที่รับรองว่านอกจากอิ่มท้องแล้ว ยังอิ่มความรู้ จากประวัติของเหล่าสุดยอดขนมที่ผ่านร้อนผ่านหนาว มาหลายสิบปีด้วย เรื่อง : เพชรภี ปิ่นแก้ว ส�ำนักพิมพ์ : โพสต์บุ๊กส์

กุก๊ ไก่ปวดท้อง อ่านให้ลูกฟังตั้งแต่ อยู่ในท้อง เล่าทุกวันๆ จนจ�ำได้ ไม่ต้อง เปิดหนังสือเลย F

Parent Guide เสริมสร้าง ทัศนคติที่ดี

มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่ง มึนเมาและยาเสพติด

มีค�ำหยาบ

เหมาะส�ำหรับ ทุกเพศทุกวัย

เด็กเล็กควรมี ผู้ปกครองคอยให้ ค�ำแนะน�ำ

ไม่เหมาะกับเด็ก อายุต�่ำกว่า 13 ปี

เนื้อหารุนแรง ส�ำหรับเด็กวัยรุ่น ขึ้นไปเท่านั้น

เนื้อหารุนแรงมาก ห้ามเด็กอายุต�่ำ กว่า 17 ปี


THE GUIDE

Home

‘Take me home…’ คืนบ้านสดใส ชมสวนสวย เติมมุมสวย...ด้วย เฟอร์นเิ จอร์ชนิ้ โปรด

ขัดสีฉวีวันให้บ้านสะอาดเอี่ยมอ่องแล้ว ลองเปลี่ยนต�ำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ให้เกิด มุมมองใหม่ หรือซื้อใหม่ก็ได้ แต่เลือก ให้รองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น โซฟาเบดที่ใช้นั่งได้ ปรับเป็นเตียงได้ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ย่อได้ ขยายได้ วางต่อได้ ซ้อนได้ หรือมีล้อเลื่อน ย้ายที่ได้ ก็ช่วยประหยัดงบและพื้นที่ ใช้สอยได้อีกเยอะเชียว

เพิม่ ไอเดียกิบ๊ เก๋...จากผืนผ้าแสนสวย

มาเติมสีสันให้ทุกอณูของบ้านอบอวลด้วยบรรยากาศสดใส ช่วงปลายปี ที่ผ่านมาบ้านไหนไม่ถูกน�้ำท่วมเลยสักนิดก็คิดต้อนรับปี 2012 ด้วยการ แต่งบ้านแบบประหยัดได้ค่ะ แถมวิธีจัดสวนในบ้านแบบง่ายๆ ให้อีกด้วย

วิธจี ดั บ้านสดใส รับวันปีใหม่ Handmade…วอลล์เปเปอร์

เปลีย่ นผนังบ้านทีม่ คี ราบน�ำ้ ท่วมให้ดนู า่ มอง ลองท�ำ วอลล์เปเปอร์เอง ใช้แผ่นแฟ้มพลาสติกฉลุลาย หาแบบเก๋ไก๋ในหนังสือแต่งบ้านลอกลายลงไป แล้ว พ่นสีสเปรย์หรือทาสีที่ต่างจากผนัง ให้สีลอดส่วนที่ ฉลุลงไปจนเกิดลวดลายที่อยากได้บนผนัง เท่านี้ คุณก็ได้ผนังสวยลายเก๋เท่ดี ประหยัดด้วยค่ะ

18

เพียงหาผ้าลายสวย บวกไอเดียเก๋ๆ และฝีมือเย็บปักถักร้อย คุณก็เนรมิตของแต่งบ้านที่ไม่เหมือนใครได้ค่ะ เช่น เย็บ ปลอกหมอนอิงเก๋ๆ หมอนนอนเท่ เบาะรองนั่งลายน่ามอง เพื่อซ่อนความเก่าให้เก้าอี้ โซฟา ที่นอน ให้ดูใหม่ หรือเย็บ ผ้าลายสวยคลุมที่นอน ตู้เย็น ทีวี โต๊ะ ตามรูปทรงก็ช่วยให้ ของใช้ชิ้นเก่าดูเหมือนใหม่น่าใช้ยิ่งขึ้น


จัดสวนสวย...ด้วยสีสนั ดอกไม้ลอยฟ้า

ปลูกไม้ประดับลงกระถางแขวน ไว้หน้าบ้าน หลังบ้าน หรือซุ้มนั่งเล่น ให้มีสีสัน หากระเช้า ตะกร้าหวาย เล็กๆ หรือคิดใช้ไอเดียแปลงวัสดุ เหลือใช้ให้เป็นกระถางก็ประหยัดดี แล้วลงพันธุ์ไม้ เช่น พิทูเนีย แพงพวย จิ๊บซี่ คุณนายตื่นสาย โฮย่า พลูด่าง เดป สับปะรดสี พรมก�ำมะหยี่ เฟิร์น ลิปสติก ปาล์ม หรือไม้เถาต่างๆ ก็ดูสดชื่นได้

ท�ำสวนหย่อมง่ายๆ...เติมบ้านสดใส

เริ่มจากการดูขนาดพื้นที่ ทิศทางแสง วาดก�ำหนด ต�ำแหน่งต้นไม้ หิน บ่อ น�้ำตก แล้วซื้อพันธุ์ไม้ โดย ดูที่ขนาด สีสัน จากนั้นปรับพื้นที่ ถ้าจะยกเนิน ให้โรย ปูนไว้รอบก่อน เมื่อวางท่อประปาหรือสายไฟเสร็จ ค่อยถมเนิน แล้วปลูกต้นไม้ เริ่มที่ไม้ใหญ่ เช่น ราชพฤกษ์ ปีบ ปาล์ม โมก ตามด้วยไม้พุ่ม เช่น ชบา เข็ม โกสน แล้วไม้คลุมดิน เช่น บานเช้า บานเย็น บัวสวรรค์ พลูด่าง ปูหญ้าตาม เช่น นวลน้อย หรือ มาเลเซีย จากนั้นปูทางเท้า โดยโรยปูนขาวก�ำหนดทิศทาง เมื่อเลือกวัสดุได้แล้วค่อยปูทางนะคะ เช่น หินทราย หินประดับ หินกรวด หรือตีไม้เป็นทางเดิน F


Beauty

Feng Shui

แต่งตัว รับลมหนาว

บ้านเลขที่

ถึงไม่ใช่เมืองหนาวแต่เมื่อฤดูหนาวมาเยือน คนเมืองร้อน อย่างเราก็ต้องเตรียมพร้อม ให้ความอบอุ่นร่างกาย และ จะให้ดีกว่าก็ต้องเลือกแต่งองค์ทรงเครื่องให้ตัวเอง เป็นด้วยค่ะ...ถ้านึกไม่ออก ไม่รู้ว่าจะแต่งตัวรับลมหนาว อย่างไรดี มาลองดูวิธีง่ายๆ ในการแต่งตัวต่อไปนี้ค่ะ

เสือ้ ผ้า

เน้นแบบแขนยาว - ขายาว ไว้กอ่ น เพราะให้ความอบอุ่น ปกคลุม ร่างกายได้หมด เสื้อกันหนาวแบบมีหมวก ก็เก๋และ ได้ประโยชน์ 2 ชัน้ ใส่ได้หลายแบบ ยิ่งเลือกเนื้อนุ่มนิ่ม (ผ้าส�ำลี) ก็ยิ่ง เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย หรือ เนื้อโพลีเอสเตอร์ที่ยับยาก ดูแล ท�ำความสะอาดได้ง่ายก็ได้ค่ะ ขนาดเสือ้ ผ้า เลือกในแบบทีค่ ล่องตัว ไม่หลวมหรือแน่นเกินไป สีสัน เป็นความชอบส่วนบุคคล ถ้าให้แนะน�ำ ก็ต้องดูเรื่องประโยชน์ ใช้สอย ความเหมาะสมในสถานที่ และโอกาส เช่น วันท�ำงาน หรือ งานพิธีการต่างๆ

Tips

ผ้าพันคอ

มีทั้งแบบไหมพรม แบบ ผ้าฝ้าย, ผ้าลินิน ฯลฯ ส่วนวิธีผูก ก็มีให้ท�ำมากมาย หลายสไตล์ที่จะช่วยให้ ความอบอุ่น และบอกสไตล์ ความเป็นคุณ แนะน�ำว่า ไม่ควรรัดแน่น หรือหนา เกินเหตุ เพราะท�ำให้ การไหลเวียนของเลือด ไม่สะดวก รู้สึกอึดอัด หายใจล�ำบาก

ถุงเท้า

อาจเปลี่ยนจากเลคกิ้งที่ เคยใส่ เป็นถุงน่องเนื้อบาง ที่มีลวดลายหลากสีสัน ต้อนรับลมหนาว ก็ช่วย ปกป้องเรียวขาของคุณแม่ ส่วนถุงเท้าสั้น ก็เป็น ทางเลือกของคุณพ่อ กับคุณลูก F หากดูแลร่างกาย ด้วย เสื้อผ้าแล้วยังไม่หายหนาว ลองยืดเส้นยืดสาย ออกก�ำลังกายแบบครอบครัว ก็ช่วยคลายหนาวได้นะ จะบอกให้...

อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ

เลข 7 ทางโหราศาสตร์ เรียกว่า ‘ดาวเสาร์’ เป็น ตัวเลขที่ถูกก�ำหนดว่า ‘โทษ ทุกข์ ภัย’ ให้ทายดาวเสาร์เลข 7 สร้างจากเสือ ในด้านดี จึงท�ำให้ ผูท้ อี่ ยูใ่ นบ้านเลขทีน่ ี้ จะมีความมานะ บากบั่น เป็นนักสู้ที่เก่งในการฟันฝ่า อุปสรรคทุกชนิด เป็นคนวางแผนเก่ง มีความอดทน มีระเบียบวินัย สุขุม รอบคอบ มีความองอาจกล้าหาญ ใจแข็ง บางทีเหมือนใจด�ำ อาฆาตพยาบาท จ�ำ ไม่ลืมง่ายๆ มีพลังอ�ำนาจในตัวเอง มีไหวพริบ มีปญ ั ญาหลักแหลม มีความเป็นเลิศในกลอุบาย มีอ�ำนาจในการปกครองบริหาร ระมัดระวังตัวดี มั่นใจในตัวเองสูง ติดดื้อรั้นพอสมควร ชอบสร้าง ชอบขยาย ชอบสะสม จึงต้องระวังปัญหาด้านหนี้สินไว้บ้าง เพราะ อิทธิพลตัวเลขนีม้ กั ท�ำให้เกิดปัญหายืดเยือ้ เรือ้ รัง คาราคาซัง บานปลาย

การงานทีถ่ กู โฉลก

อาชีพเกี่ยวกับทหาร ต�ำรวจ นักการเมือง ท�ำงานกระทรวงกลาโหม กระทรวง มหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม งานด้านวิศวกรรม ด้านยา ด้านจักรกล งานเหมืองแร่ ป่าไม้ นายอ�ำเภอ อุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็ก หิน ดิน ปูน ทราย ไม้ทกุ ชนิด วัสดุกอ่ สร้างเกีย่ วกับการเกษตร กสิกรรม ปศุสตั ว์ ปัม๊ น�ำ้ มัน โรงงานผลิตแก๊ส ค้าของเก่าทุกชนิด ซูเปอร์มาเก็ต ค้าขาย หาบเร่ กรรมกร สัปเหร่อ เกี่ยวกับอสังหาฯ ทุกชนิด ช่างฟิต ช่างก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

สุขภาพ

ควรระวังระบบประสาท ระบบสมอง ปลายประสาทส่วนต่างๆ อักเสบ ระบบ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกทับเส้น กระดูกเสื่อม ร้าว แตก หัก งอ โรคเก๊าต์ หอบหืด หลอดลม ผิวหนัง พยาธิทุกชนิด อัมพฤกษ์ อัมพาต ตับไต และ กระเพาะล�ำไส้ ช่องปาก ช่องฟัน ตกที่สูง เป็นต้น

ดอกไม้ตน้ ไม้ และสิง่ ของเสริมบารมี

หากบ้านมีพื้นที่ควรปลูกต้นขนุน ต้นทองกวาว ต้นกระดังงา ต้นไผ่ ต้นก้ามปู ต้นชงโค ต้นวาสนา ควรปลูกว่านเพชรนารายณ์ ว่านมหากาฬ ว่านเสลดพังพอน ต้นว่านพญาจงอาง เป็นต้น แต่ต้องคอยตัดแต่งอย่าให้ต้นไม้รก เลื้อย หรือ สูงใหญ่ บ้านนี้มักมีงู ตะขาบ กิ้งกือ สัตว์เลื้อยคลานตัวยาวเข้ามา และ อย่าปลูกไม้บังหน้าบ้านทางเข้า จะท�ำให้อับโชค รวมถึงการวางถังขยะ ไม้กวาดให้ดี โต๊ะท�ำงานด้านหลังเสริมด้วยรูปภาพต้นไม้ให้ความมั่นคง

สีทใ่ี ช้ตกแต่งบ้าน

เป็นผ้าม่าน โซฟา ผ้าปูที่นอน โต๊ะ ตู้ เตียง ใช้สีเทา สีควันบุหรี่ สีรุ้ง สีน�้ำเงิน สีกรมท่า สีฟ้า สีคราม สีชมพู สีครีม สีบานเย็น จะเสริมบารมี และให้ความร่มเย็นเป็นสุข

พระบูชาเพือ่ เป็นมงคลต่อชีวติ

พระเชียงแสน พระอู่ทอง พระสุโขทัย พระร่วงรางปืน พระทุ่งเศรษฐี พระวัดก�ำแพง พระพุทธชินราช หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระปางนาคปรก พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระนารายณ์ พญานาค จตุคาม เจ้าพ่อศาลพระกาฬ เจ้าพ่อเสือ พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช เป็นต้น F

20


TALK

เสื้อผ้า Central World โทร. 02 646 1267-8 Festival Pattaya โทร. 038 043 180-1 Festival Phuket โทร. 076 307 013 หน้า-ผม : ศุภมาลี ดาษดื่น ประสานงาน : สุภาณี จินดวง, สินัฐนันท์ จ�ำลองบุญ


text : ธิดา สุวรรณสาครกุล photo : ต้นพงศ์ ทรัพย์สมบูรณ์

Touch of Happiness ลิฟท์ สุพจน์ – หญิง นราวัลย์ จันทร์เจริญ

ใครจะเชื่ อว่า คุณพ่อคิวแน่นที่หาเวลาเจอลูกได้น้อยมากอย่างคุณลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ จะเป็นคุณพ่อ ที่ดูคล่องแคล่ว สนิทสนมกับน้องพราวลูกสาววัย 1 ปี 5 เดือน ชวนกันยิม้ หัวเราะได้ไม่หยุด ยิง่ อยู่พร้อมกับ คุณแม่-หญิง นราวัลย์ เวิร์กกิง้ มัมคนเก่ง ก็ยง่ิ แสนน่ารักอบอุ่น ฉบับนี้มอบของขวัญพิเศษแก่ทุกครอบครัว ด้วยเรื่องราวแห่งความสุขของครอบครัวจันทร์เจริญ-คุณพ่อลิฟท์ คุณแม่หญิง และน้องพราว ในบรรยากาศสนุกๆ ส่งท้ายปีกันค่ะ

Happy Family ถึงพ่อแม่คู่นี้จะงานยุ่งแค่ไหน แต่ถ้าว่างเมื่อไรนั่นคือเวลาของลูกสาวตัวน้อย พ่อลิฟท์เล่าว่า “ผมท�ำงาน ไม่เป็นเวลา ก�ำหนดไม่ได้ว่าต้องกลับบ้านกี่โมง วันไหนว่าง แต่พอว่างปุ๊บผมก็จะอยู่บ้านกับลูกตลอด เรามีงาน ที่ไหน หรือจะไปไหน ถ้าพาไปได้ก็พาไป พยายามแบ่งเวลาว่างที่เรามีให้เขามากที่สุด ถ้าถามว่าเวลาส่วนตัวเรา คืออะไร ก็คืออยู่กับลูก” จึงไม่ต้องแปลกใจว่าความสุขของพ่อลิฟท์ก็คือ “ได้เฝ้าดูพัฒนาการของลูก เรารู้สึก มีความสุข ที่จะได้เห็นลูกเติบโตขึ้นทุกวันๆ” ส่วนความสุขในการเป็นแม่ของแม่หญิงก็ไม่ต่างกัน คือการได้เห็นหน้าลูก “ทุกครั้งที่ไปท�ำงาน จะคิดถึง แต่ลูก พอกลับมาถึงได้กอดลูก ลูกเรียกหาเราตลอด ท�ำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าส�ำหรับลูก ลูกต้องการ ความรักความอบอุ่นจากเรา แค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว”

Happy in the Real World สิ่งที่ทั้งคู่เน้นมากในการเลี้ยงดูน้องพราวก็คือ การสอนให้เข้าใจโลกในแบบที่เป็น แม่หญิงเล่าว่า “จะเลี้ยง ด้วยเหตุผล ค่อยๆ สอน พยายามให้เข้าใจโลก ว่าความจริงเป็นยังไง ไม่สร้างให้สวยงามมาก โดยเฉพาะลิฟท์ กับหญิงท�ำงานในวงการนี้ เจอคนที่คอยเทคแคร์ตลอด ไม่อยากให้รู้สึกว่าไปไหนก็ต้องมีแต่คนคอยดูแล อยาก ให้ช่วยเหลือตัวเองได้เยอะๆ ตอนนี้ก็เริ่มสอนแล้วว่า ถ้าหนูซนแล้วเจ็บ ก็เพราะหนูทำ� ตัวเองนะ พยายามจะ ไม่โอ๋ หรือไม่ไปโทษคนอื่น” ดังนั้นถ้าว่างเมื่อไรแม่หญิงก็จะควงพ่อลิฟท์และน้องพราวไปเรียนรู้โลกกว้าง และดูเหมือนน้องพราวก็จะ ชอบอกชอบใจซะด้วย “ถ้าว่างตรงกันก็พาลูกไปต่างจังหวัด ให้ลกู ได้เห็นทะเล ภูเขา เห็นโน่นเห็นนี่ จะได้ไม่กลัว เคยชินกับการเจออะไรทีแ่ ปลกออกไป เตรียมพร้อมให้ลกู พบเจอกับความจริงในอนาคต น้องพราวเลยกลายเป็น เด็กเรียนรู้เร็ว พัฒนาการดี เข้าใจที่เราพูดตั้งแต่ยังไม่ขวบ ถึงจะยังพูดไม่ได้ ชอบคลุกคลีกับธรรมชาติ เล่นดิน เล่นทราย เล่นกับต้นไม้ได้ทงั้ วัน แล้วก็ปรับตัวง่าย ตอนน�ำ้ ท่วมต้องย้ายไปอยูบ่ า้ นเพือ่ น ก็อยูไ่ ด้สบาย ไม่งอแง”

Happy Girl

น้องพราวเป็น คนอารมณ์ดี ค่อนข้าง ทะเล้น เวลาที่เราดุ ก็จะทะเล้นใส่ เช่น เวลาหญิงบอกว่า หม่ามี้โกรธแล้วนะ น้องพราวก็จะเดินมา หาเรา แล้วก็จุ๊บแก้ม มั่ง จุ๊บปากมั่ง ท�ำเหมือนไม่มีอะไร เกิดขึ้น

Everyday can be Holiday ว่าแต่ปีใหม่ที่ก�ำลังจะมาถึงแม่หญิงพ่อลิฟท์มีแผนพาน้องพราวไปฉลองที่ไหน แม่หญิงเฉลยว่า “ช่วงปีใหม่ เป็นโอกาสดีมากที่ลิฟท์จะได้หยุด ก็จะพาน้องพราวไปต่างจังหวัดบ้าง ไปเจอโลกภายนอก หญิงอยากให้ลูกมี ประสบการณ์ชีวิตแปลกๆ ใหม่ๆ แพลนไว้ว่าจะไปเชียงใหม่ ไปรับอากาศเย็นๆ” แต่สิ่งที่ทั้งคู่คิดว่าส�ำคัญกว่า การฉลองปีใหม่ก็คือได้การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน แม่หญิงบอกว่า “แค่เราอยู่ด้วยกัน แล้วหาของขวัญปีใหม่เล็กๆ น้อยๆ ให้ ที่ท�ำให้รู้สึกว่าปาป๊ากับหม่ามี้ สนใจ ได้อยู่ด้วยกัน ยิ้มหัวเราะด้วยกัน ลูกก็จะมีความสุขมาก” พ่อลิฟท์เสริมว่า “ในวัยนี้คงเป็นวัยที่มีความสุข กับการอยู่กับคนรอบข้าง อยู่กับพ่อ แม่ ปู่ ย่า รู้สึกว่าไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆ หรือทุกๆ วัน ถ้าได้อยู่พร้อมหน้า พร้อมตา ได้มีกิจกรรมในครอบครัว ได้ไปเที่ยวด้วยกัน แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว” F 23


SOCIETY

Scholastic Early English ทดลองเรียนฟรี !

Scholastic Early English ขอเชิญผูป้ กครองกลุม่ เด็กและเยาวชน 4-6 ปี เข้าร่วมทดลองเรียนฟรีกับหลักสูตรโปรแกรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย Interactive Whiteboard เพื่อเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาให้ดียิ่งขึ้น สนใจโทรมาปรึกษาได้ที่ 02 234 7790 หรือ www.scholastic.co.th, cs@scholastic.co.th F

Chinese Playing Time

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์ ร่วมกับ โพล่า เพลย์ เกมส์ จัดกิจกรรมการเล่นอย่าง สร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป กับ คอร์ส ‘Chinese Playing Time’ ที่เด็กๆ จะได้ฝึกฝน การคิดอย่างเป็นระบบผ่านการเล่นเกมส์กระดาน พร้อมเรียนรูท้ กั ษะการฟัง-พูดภาษาจีน ในบรรยากาศสนุกสนาน สนใจโทร. 02 716 7836 หรือ www.learningeast.com F

โอสถสภา มอบผ้าห่มให้เด็กๆ โครงการในพระราชด�ำริ จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เด็กและครอบครัว บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด ร่วมกับโครงการในพระราชด�ำริปางขอน และ โครงการหลวงห้วยน�ำ้ ริน จ.เชียงราย จัดท�ำโครงการ ‘อุน่ รัก ห่มฟ้า ป่าของพ่อ’ พร้อมมอบผ้าห่มทีต่ กแต่ง จากผูร้ ว่ มบริจาค และผลิตภัณฑ์ซักผ้า ปรับผ้านุ่ม ล้างขวดนมเบบี้มายด์แก่น้องๆ ทั้ง 8 โรงเรียน ในถิ่นทุรกันดาร F

Pattaya in Style Package

โรงแรมสยามเบย์วิว พัทยา ชวนทุกครอบครัว มาร่วม แบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขในบรรยากาศแสนสบาย ท่ามกลางสายลม แสงแดด และเสียงคลื่น ด้วยแพ็กเกจ สุดพิเศษ ในห้องพักแบบดีลกั ซ์จำ� นวน 3 คืน พร้อมรับ สิทธิพเิ ศษมากมาย ราคาเพียง 15,000 บาท++ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2555 F

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดหน่วยแพทย์อาสาลงพืน้ ทีช่ ว่ ยผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดกิจกรรม ‘SiPH หน่วยแพทย์อาสาลงพื้นที่ ช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วม’ ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่อาสา เดินทางไปยังเทศบาลนครรังสิต ให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งได้ความร่วมมือจาก ตัวแทนชุมชน รวมถึงหน่วยทหารกองทัพบก ท�ำให้การท�ำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น F 24

บางจากฯ ผลิตน�ำ้ มัน EURO4 เพือ่ สิง่ แวดล้อม

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยผลิตน�้ำมันเบนซิน คุณภาพสะอาด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน EURO 4 ซึ่งประเทศไทย จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 F


ลูกค่าทรูมูฟเอชและทรูมูฟ สามารถดาวน์โหลด Magazine on iPad ภายใน เครือ GM GROUP ได้ฟรี!

โดยลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่ 7 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554 และหลังจากลงทะเบียนผ่าน truelifes.gmlive.com/

ดาวน์โหลด GM Group magazines ได้แล้ววันนี้


EAT TOGETHER

บ้านกลมกิก๊ อร่อยรสมือแม่ จากเมนู อ ร่ อ ยประจ� ำ บ้ า นฝี มื อ ของคุ ณ แม่ สุชาดา-คุณแม่ของซูโม่กิ๊ก (เกียรติ กิจเจริญ) กลายมาเป็ น ร้ า นอาหารบ้ า นกลมกิ๊ ก ที่ ส ่ ง ต่ อ เมนูพิเศษให้ครอบครัวอื่นได้ลิ้มลอง ร้านตกแต่ง แบบคลาสสิกโทนสีขาว-ด�ำ เรียบง่าย สบายๆ เหมือนกับนั่งอยู่ที่บ้าน ภายในร้านยังอบอุ่นด้วย ภาพครอบครัวกิจเจริญ หรือถ้ามาช่วงเย็นแดดร่ม ลมตกจะเลื อ กนั่ ง ด้ า นนอกรั บ ลมชมสวนน่ า รั ก ก็บรรยากาศดีไม่แพ้กัน เมนูสำ� หรับครอบครัว ห้ามพลาด กุง้ กระเทียม กุง้ แม่นำ�้ สดใหม่ไซส์ใหญ่ (มาก) ราดน�้ำกระเทียมเจียวที่หอมชวนน�้ำลายหก แกงเขียวหวานเนื้อเซอร์ลอยน์ เนือ้ ส่วนสะโพกติดมันนิดๆ ทีก่ รอบกรุบ และนุม่ อร่อย ส้มต�ำผลไม้ ทีย่ กสวนผลไม้สดอร่อย มาไว้ในจาน และยังมี ส้มลอยแก้ว ของหวานที่ ไม่คอ่ ยได้เห็นทีไ่ หน รสหวานเค็มก�ำลังดี เครือ่ งดืม่ แนะน�ำ น�้ำกระเจี๊ยบ น�้ำสมุนไพรสีสวยหวาน ซ่อนเปรี้ยว F ::: For Kids : ปรับรสชาติอาหารส�ำหรับเด็กได้, ด้านนอกมีพื้นที่ให้เด็กๆ ได้วิ่งเล่น Find Me : ซ.ร่วมฤดี 1 ถ.เพลินจิต เปิดทุกวัน เวลา 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.00น. โทร. 02-254-4254

ต้องมนต์ความหวานที่ Delicé จุดนัดพบความหวานแถวเอกมัยที่ทุกคนในครอบครัว ต้องหลงรัก หวานตาด้วยบรรยากาศแบบยุโรปโรแมนติก เก้าอีน้ วมตัวใหญ่บลุ ายดอกไม้ชวนนัง่ ภาพขนมในกรอบรูปหรู ชวนหิว หวานลิ้นด้วยเมนูขนมหวานโฮมเมดหลากชนิด และ เครือ่ งดืม่ ถูกใจ ทีล่ ว้ นใช้วตั ถุดบิ คัดเฉพาะของน�ำเข้าชัน้ ดี เพือ่ ให้ได้รสชาติเยี่ยมสมกับชื่อร้าน Delicé (เดลิเซ่) ที่หมายถึง ความอร่อย นอกจากนีย้ งั หวานใจกับบริการเป็นกันเองอีกด้วย เมนูชวนละเลียด ได้แก่ มงต์บลองก์ (Mont Blanc) เค้ก เนื้ อ นุ ่ ม กั บ ครี ม หวานจากเกาลั ด บี บ มาเป็ น สาย รสชาติ ดี ไม่หวานเลี่ยน หากอยากหนักท้องอีกหน่อยก็มี แซนด์วิช ราดซอสเห็ดแชมปิญอง แฮมชีสแผ่นโต และซอสเห็ดรสชาติ กลมกล่อมในขนมปังแน่นกรอบ เสิร์ฟพร้อมสลัดผักน�้ำใส เครือ่ งดืม่ ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่ชวนจิบ กาแฟลาเต้รอ้ น ตกแต่ง สไตล์ลาเต้อาร์ต หอมกรุน่ รสชาติเข้มข้นแต่นมุ่ ละมุน ส�ำหรับ หนูๆ ต้อง Moods of Sweet Mars รวมเบอร์รี่หลากชนิด ปั่นเข้ากัน รสเปรี้ยวอมหวานแสนสดชื่น F ::: For Family : มี wi-fi ส�ำหรับครอบครัวไฮเทค, นั่ง ละเลียดความหวานได้ไม่จ�ำกัดเวลา, พนักงานที่นี่รักเด็ก รับรองว่าต้องถูกใจ Find Me : ชั้น 1 โครงการปาร์คเลน เอกมัย เปิดทุกวัน เวลา 9.00-22.00 น. โทร. 02-382-0090 26


FL#006  
FL#006  

FL#006 free magazine in Thailand

Advertisement