Page 1

SWEET HEART, SMART LIFE

1st ISSUE

นิตยสารแฟมิลี มิถนุ ายน 2554

MAGAZINE OF THE GM GROUP


Contents

JUNE 2011

04

CITY LIFE

Page One

ข่าวคนดัง และ Family Calendar ปฎิทินกิจกรรมส�ำหรับครอบครัว

นิตยสาร Family ฉบับนี้พาเพื่อนผู้อ่านจูงมือชวนครอบครัว ไปทัวร์ชายทะเลหัวหินค่ะ เวลาไปพักผ่อนเรามักจะนึกถึงสถานที่พักสบายๆ มีที่ให้เด็กๆ ได้เล่นน�้ำ มีร้านอาหารอร่อยถูกปาก ก็สร้างความหรรษาให้เป็น ช่วงเวลาที่แสนสุขใช่ไหมคะ ความสุขหาไม่ยากจริงๆ ค่ะ ยิ่งเป็นช่วงเวลาความสุขของ ครอบครัวด้วยแล้ว แต่ถ้าความสุข + การเรียนรู้ เข้าไปด้วยล่ะ จะไม่ดีกว่าหรือ..!!! หัวหินเป็นเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียง แต่ก็มีแหล่งเรียนรู้ มากมายที่เหมาะกับครอบครัว เหมาะกับเจ้าตัวเล็ก เรียกว่า สามารถ ‘เล่นระคนเรียนรู้’ ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว นิตยสาร Family เล่มนี้น�ำเสนอเรื่องราวเสน่ห์มนต์แห่งหัวหิน ที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ในครอบครัวมาฝากในหลากหลาย แง่มุม พร้อมกับอีกหลายเรื่องราวที่คนเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่ไม่ควร พลาด ทั้งเคล็ดลับเทคนิคการดูแลตัวเอง คนที่คุณรัก และ ลูกน้อย ช้าอยู่ไย พลิกไปดูด้านในได้เลยค่ะ แด่สีสันทุกชีวิตในครอบครัว สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน

06

COOL NUMBER

ข้อมูลของตัวเลขที่น่าสนใจ

08

FAMILY TRIP

หลงเสน่ห์หัวหิน

12

SCOOP

ฮูลาฮูป ฮูลาฮิต

หลงเสน่ห์ หัวหิน (หน้า 8)

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำ�กัด (มหาชน) บรรณาธิการบริหาร : สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการ : ปัณณธร ใสแสง กองบรรณาธิการ : ธดิ า สุวรรณสาครกุล, อรอนงค์ โรจนวิภาต, มัสยา ศรีพุ่ม, อรวรรณ สุวรรณโชติ เลขานุการกองบรรณาธิการ : นมิดา แพ่งสภา บรรณาธิการศิลปกรรมฝ่ายโฆษณา : นนทวัฒน์ นิสยันต์ ฝ่ายสร้างสรรค์ : วัชระ ชังคมานนท์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ พิสูจน์อักษร : พรลภัส อ้นบู่ ฝ่ายภาพ : ตน้ พงศ์ ทรัพย์สมบูรณ์, กณวรรธน์ ใจพรหม ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา/การตลาด : ณัฐวลัญช์ ทองแก้ว ฝ่ายโฆษณา/การตลาด : ปัน้ หยา เอกจีน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : ลักคณา ทวีสขุ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวชั ร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายผลิต : สุนยี ์ แสงศิโรเวฐน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานฝ่ายบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : นุชนารถ ใจประสาท, จันจิรา แดงแท้, เตือนใจ พรหมจรรย์ แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร 02-215-1588 พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ำกัด โทร. 02-434-6850-1

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ บรรณาธิการอ�ำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก ส�ำนักงาน : อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2241-8000 แฟกซ์ : 0-2241-3855

www.gmgroup.in.th

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT Finance : PORNJITT Pongvarapa Editorial : NIPHAN Kulprasoot Marketing : RITNARONG Kulprasoot AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat OFFICE GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : (+66) 2241-8000 FAX : (+66) 2241-3855 www.gmgroup.in.th

Where to Find: Family : พบนิตยสาร Family เป็นประจ�ำได้ที่ โรงพยาบาลชั้นน�ำ Education : Bangkok Dance, MDDC Street Club, สถาบันสอนภาษา AUA, โรงเรียนดนตรีสยามกลการ,

สถาบันดนตรี KPN, สมาคมฝรั่งเศส, สถาบันเกอเธ่, British Council, Tumble Tots, KiDO Educare Center, Globle Art, I Can Read, Brain School, Mathnasium Fitness & Sport Club : Absolute Yoga, Body Shape, Marie France Bodyline, Fitness First, True Fitness, The Royal Bangkok Sports Club, Atrium Athletic Club, Sports City, ChiroFit Medical Fitness Beauty & Spa : พรเกษม คลินิก, ราชเทวี คลินิก, พฤกษา คลินิก, ธารธารา สปา โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana Spa โรงแรมดุสิตธานี, S Medical Spa, The Oasis Spa, Spa de Bangkok, Smooth D Clinic, THANN Sanctuary เกษรพลาซ่า – สยามดิสคัฟเวอรี่, Divana Spa, Chalachol Hair Studio, Shampoo International Hairstylist Coffee & Bakery : Au Bon Pain, Iberry Homemade, Café de Tu, Mc Café, Mc Donald’s, Ka-nom Fashion Bakery, True Café, True Coffee, Starbucks, Subway, Café Doi Tung, Le Notre, Coffee World, Wawee Coffee, บางกอก คาเฟ่ อัมรินทร์พลาซ่า, BigKnit Café Other : ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทุกสาขา, อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์, จามจุรี สแควร์, ตลาดต้นสน 99, ศูนย์บริการ TT&T, True Move, True Shop Shop : Aprica, Ailebebe, Mama & Baby 2 FAMILY

14

ENTERTAINMENT

ดูหนังฟังเพลง หนังสือแนะน�ำ และของใช้ไฮเทค

15

GAMES

สนุกกับการตัด ปะ พับ และ Fun Fact

20

HEALTH

ออกก�ำลังกาย

22

THE GUIDE

สุขภาพ ความงาม และแต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย

26 TALK

คุยกับคุณแม่คนเก่ง

29

EAT TOGETHER

แนะน�ำร้านอาหาร

30

OUR PLACE

สวนสัตว์ยอดนิยมทั่วโลก


CITY LIFE

โอปรา วิมฟรีย์ ใจป�ำ้ อุปถัมภ์ครอบครัวแฝด 6 > จู่ๆ 8 ชีวิตของครอบครัวแม็กจีก็พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ เมื่อภาพ ของครอบครัวนี้ที่โพสต์ลงเฟซบุ๊คไปสะดุดตา โอปรา วิมฟรีย์ เจ้าแม่ทอล์กโชว์ ผู้โด่งดังเข้า โอปราประทับใจภาพนีแ้ ละเห็นถึงความยากล�ำบากในการเลีย้ งดูเด็กๆ แฝด 6 เธอจึงมอบเช็คของขวัญมูลค่า 250,000 ดอลล่าสหรัฐแก่ โรซอนโน และ ไมอา แม็คจี สองสามีภรรยาชาวโอไฮโอ และยังมอบทริปฮันนีมูนในลาสเวกัส ให้ทั้งสองไปดูคอนเสิร์ตสุดอลังการของซีลีน ดีออน โรซอนโน และไมอาเผชิญกับการมีลูกยากมานาน พวกเขาพยายามอย่าง มาก ทั้งวิธีธรรมชาติและไม่ธรรมชาติ ก่อนที่โชคจะเข้าข้างเมื่อได้ลูกแฝด 6 แต่ปัญหาก็คือพวกเขามีฐานะไม่ดีนัก การดูแลทารกแฝด 6 ต้อง ใช้เงินไม่ใช้น้อย พวกเขาต้อง ใช้ผ้าอ้อม 50 ผืน และนม 30 ขวดต่อวัน การดูแลเด็กๆ เพียงล�ำพังท�ำให้ไมอาเหนื่อย มาก และแทบไม่มีเวลานอน แต่ เ ธอก็ มี ค วามสุ ข มากที่ ไ ด้ เป็นแม่

แพงไปไหมทีจ่ ะมีลกู > ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของ พ่ อ แม่ ช าวอั ง กฤษพุ ่ ง สู ง ขึ้ น 50 % ใน 9 ปีที่ผ่านมา ท�ำให้ พ่อแม่ต้องจ�ำกัดจ�ำเขี่ยเพื่อที่จะ ให้มีเงินพอใช้ หนังสือพิมพ์เดอะซันของอังกฤษ ระบุว่า พ่อแม่ชาวอังกฤษต้องเตรียมเงิน ไว้ ถึ ง 210,000 ปอนด์ (คิ ด เป็ น เงิ น ไทย 10,500,000 บาท) ในการดูแลเด็กแต่ละคน ตั้งแต่ แรกเกิดจนถึงอายุ 21 ปี ซึ่งคิดเป็น 10,040 ปอนด์ (502,000 บาท) ต่อปี 836 ปอนด์ (41,800 บาท) ต่อเดือน หรือ 27.50 ปอนด์ (1,375 บาท) ต่อวัน ตัวเลขที่สูงขึ้นนี้สูงกว่าอัตราภาวะเงินเฟ้อเสียอีก ค่าใช้จ่ายที่มากที่สุด คือ ค่าดูแลเด็กรวมค่าพี่เลี้ยงเด็ก รอง ลงมาคือ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ได้แก่ ค่าเทอม ชุดนักเรียน กิจกรรมต่างๆ และตามมาด้วยค่าอาหาร ค่าใช้จา่ ยในการเลีย้ งดูลกู ที่สูงที่สุด คือ ลูกวัย 18 ถึง 21 ปี ที่อยู่ในช่วงเข้ามหาวิทยาลัย พ่อแม่ต้องจ่ายเงินถึง 14,365 ปอนด์ ต่อปี พ่อแม่ทุกคนรู้ดีว่าการมีลูกมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่หนักหนา เอาการ จึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่า ท�ำไมอัตราการเกิดถึงลดลง อย่างมาก!

Family Calendar

มือใหม่ หัดท�ำนา

> มิวเซียมสยาม ชวนทุก ครอบครัวร่วมปฏิบัติการชาวนา มือใหม่ เกาะติดทุกความเป็นไป ในนากลางกรุง ทุ่งสีทอง กับ นิทรรศการ ‘Know-How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง’ ที่เนรมิต แปลงนาข้าว ขั้นตอนในการปลูก และเครื่องมือเครื่องใช้มาจัดตั้งไว้ ใจกลางเมือง ตลอดจนเรียนรู้ ภูมิปัญญาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวนา วันนี้ – 25 ก.ย. 2554 เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดวัน จันทร์) ณ มิวเซียมสยาม เข้าชม ฟรี! สอบถามโทร. 02 225 2777 04 FAMILY

ประกวดหนูนอ้ ย นักเล่านิทาน

> กลับมาอีกครัง้ กับการประกวด เล่านิทานสุดน่ารักแห่งปี ในโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหา หนูนอ้ ยนักเล่านิทาน ครัง้ ที่ 6 ชวน เด็กๆ ทีร่ กั การอ่านทัว่ ประเทศร่วม ประกวดแสดงความสามารถผ่านการ เล่านิทานชิงถ้วยรางวัลและทุน การศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาท แบ่งเป็น ประเภทเดีย่ ว ระดับอายุ 4-6 ปี และ 6-9 ปี และประเภททีม ครอบครัว เปิดรับสมัครรอบคัดเลือก ทัว่ ประเทศ วันที่ 1 – 30 มิ.ย. นี้ เท่านัน้ สอบถามโทร. 02 241 8000 ต่อ 322, 324, 326 หรือ www.motherandcare.in.th และ www.tkpark.or.th

Pantomime in Bangkok

> พบกับการแสดงชวนหัวไร้ค�ำพูด แต่เรียกเสียงหัวเราะและความ ประทับใจจากผู้ชมมาแล้วนับไม่ถ้วน ครั้งนี้เป็นการรวมตัวของนักแสดง ละครใบ้ชั้นน�ำจากนานาชาติทั้งญี่ปุ่น ไทย และเยอรมนี ร่วมด้วยนักแสดง ไทย อาทิ ‘เบบี้ไมม์’ ทรีโอหนุ่มไทย ขวัญใจทุกคน การันตีเสียงฮาจาก ทุกการแสดง ณ Centerpoint Playhouse @ CentralWorld วันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. นี้ มีเพียง 7 รอบ เท่านั้น หาซื้อบัตรได้ที่ call center โทร. 02 262 3456 หรือ www.thaiticketmajor.com

ประกวดสร้างสรรค์ สิง่ ประดิษฐ์

น้องๆ นักประดิษฐ์เตรียม ตัวให้พร้อมกับการประกวด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่จัดโดย กรุงเทพมหานคร ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยแบ่งการ ประกวดเป็น 3 ประเภท คือ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ และของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ หมดเขตส่งผลงาน 29 ก.ค. นี้ สอบถามโทร 0-2245-8859 (ในวันเวลาราชการ) หรือ www.bangkok.go.th


COOL NUMBER

70,000

มีเด็กๆ อย่างน้อย 70,000 คน ในญี่ปุ่นต้องไร้ ที่อยู่อาศัย และอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิง เนื่องจาก แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ที่พัดถล่มญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนมีนาคม ซึ่งหลายองค์กร ก็ต่างเป็นห่วงสภาพจิตใจของเด็กๆ เหล่านี้

1,400,000,000 หรือ 1.4 พันล้านคือ เงินที่ ดัสติน มอสโควิทซ์ (Dustin Moskovitz) วัย 26 ปี ผู้ร่วมก่อตั้ง facebook มีอยู่ในกระเป๋าขณะนี้ เขาถือเป็นผู้ที่รวยที่สุด อันดับ 290 จากมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน 400 คน และเขายังเป็นมหาเศรษฐีที่เด็กที่สุดในบรรดา มหาเศรษฐีที่อายุน้อยกว่า 40 ปีอีกด้วย

คนเราต้องการการกอดวันละ 4 ครั้ง เพื่อ การด�ำรงชีวิต ต้องการการกอดวันละ 8 ครั้ง เพื่อการด�ำเนินชีวิต และต้องการกอดวันละ 12 ครั้ง เพื่อการเจริญเติบโต แล้ววันนี้ คุณกอดคนที่คุณรักแล้วรึยัง

88 06 FAMILY

ในช่วงปิดเทอมเด็กไทย 88 % อยากเล่นกีฬาและ ท�ำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว แต่ไม่มีพื้นที่ ทั้งลานกีฬา ลานพักผ่อน ลานศิลปวัฒนธรรม เด็กๆ ส่วนใหญ่ จึงใช้เวลาปิดเทอมไปกับ หน้าจอโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ท�ำให้เสี่ยงต่อ โรคอ้วนและสายตาสั้น

98

98 % ของแม่ชาวอังกฤษเห็นด้วย ว่า นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดส�ำหรับ ลูก แต่ก็มีแม่ถึง 50% ล�ำบากใจที่ จะต้องให้นมแม่ในที่สาธารณะ และ มากกว่าครึ่งกลัวว่าลูกจะดูดนมไม่ได้ และกลัวว่าการที่ลูกดูดนมจะท�ำให้ แม่เจ็บ

21,840,233

คือ จ�ำนวนแฟน คลับทั่วโลกที่กด like พ่อหนุ่มน้อย Justin Bieber ซุปตาร์ชาวแคนาเดียน วัย 16 ปี ใน facebook เรียกได้ ว่า ณ วินาทีนี้ ไม่มี ใครมาแรงเท่าเขา อีกแล้ว ล่าสุด เตรียมส่งหนัง Justin Bieber Never Say Never มาเรียกเงินจาก กระเป๋าแฟนๆ ใน รูปแบบ 3D

69,000,000 คือ จ�ำนวนครั้งที่หนังสือส�ำหรับเด็กถูกยืมออกจากห้องสมุดทั่วประเทศอังกฤษเมื่อปี 2009 โดยสูงขึ้นกว่าเมื่อ 4 ปีก่อนหน้า ที่หนังสือเด็กถูกยืมไป 63,000,000 ครั้ง ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการเป็นประจ�ำในห้องสมุดท้องถิ่น 80 % เป็นเด็กอายุ 5-10 ปี ฟังแล้ว ก็อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้บ้างจัง


FAMILY TRIP

อุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติ สิรินธร

หลั บ ตานึ ก ถึ ง สถานที่ ต ากอากาศ ที่แรกและที่ล่าสุดของใครหลายคนคง หนีไม่พ้นหัวหิน จากหลายสิบปีก่อน จวบจนวันนี้ หัวหินยังคงเสน่หม์ นต์ขลัง เมืองพักผ่อนสบายๆ ของผู้คนทุกวัย ในทุกโอกาส FAMILY จึงขอชวนครอบครัวมา เทีย่ วเพลินๆ ทีห่ วั หินกับกิจกรรมสนุกๆ กันค่ะ

> ศูนย์รวมความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตัวอาคารจ�ำลองมาจากพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็นต้นแบบภูมิปัญญา บ้านประหยัดพลังงานของไทย ภายในมี นิทรรศการและกิจกรรมพลังงานเพื่อสิ่ง แวดล้อมมากมาย ทั้งการสาธิตตู้อบพลังงาน แสงอาทิตย์ การแก้ปัญหาดินเค็มโดยใช้ระบบ น�้ำหยด และการปลูกหญ้าแฝก ให้เด็กๆ ได้ เรียนรู้ประโยชน์และการอนุรักษ์พลังงานอย่าง ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีห้องเรียนธรรมชาติ อย่างป่าชายหาด ป่าบก และป่าชายเลน ที่สามารถขี่จักรยานเข้าชมได้ด้วย ::: ที่ตั้ง อ.ชะอ�ำ ระหว่างทางไปหัวหิน ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน

หลงเสน่หห์ วั หิน

8 FAMILY


ตลาดน�้ำหัวหิน

วิกหัวหิน

> ‘วิกหัวหิน ศิลปสถานเพื่องาน ศิลปะ’ เหมาะกับครอบครัวที่รัก ศิลปะ แนะน�ำว่าให้มาที่นี่วัน เสาร์-อาทิตย์ เพราะจะมีกิจกรรม Weekend Workshop สอน การแสดงและศิลปะแขนงต่างๆ หลากหลายหลักสูตร โดย ‘ครูเล็ก’ ภัทราวดี มีชูธน ผู้ก่อตั้งวิกหัวหิน พร้อมทีมครูผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ทุกสาขาวิชา ในบรรยากาศของ ศูนย์ศิลปะครบวงจรท่ามกลาง ธรรมชาติที่สวยงามและอ่อนโยน ของหัวหิน อาทิ ปั้นดิน, พิมพ์ ดอกไม้ ใบไม้ บนผ้า, กายกรรม ฯลฯ ::: เวลาเปิด: เสาร์ 10.00-16.00 น. (17.00 น. สอนเต้นร�ำบอลรูม + ดูหนัง Dancing film ฟรี) อาทิตย์ 10.00-14.00 น. ทัง้ เสาร์-อาทิตย์ เชิญชิมเมนูพเิ ศษ ไก่มหัศจรรย์-ส้มต�ำแป๊ะต�ำปึง โดย ครูเล็ก โทร. 032 827 815 www.vichuahin.com ::: ทีต่ งั้ อยูท่ างไปปราณบุรี หัวหิน ซอย 114

> หัวหินก็มีตลาดน�้ำแล้วจ้า เพิ่งเปิดสดๆ ร้อนๆ ด้วยสไตล์ย้อนยุคที่มีน�้ำ ล้อมรอบ มีร้านค้าผลิตภัณฑ์ไทยๆ นานาชนิด อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ และของฝากจากหัวหิน ยังร่มรื่นด้วยสวนหย่อมให้นั่งพักชมบรรยากาศริมน�้ำ เดินเล่นได้อย่างสบายๆ ระหว่างตัวอาคารมีการตกแต่งที่บอกเล่าเรื่องราว ประเพณีวัฒนธรรมไทย และไฮไลท์คือ เรือส�ำเภาจากเรื่องพระนเรศวร ขนาด เท่ากับของจริง นอกจากนี้ยังมีการแสดงหลากหลายหมุนเวียนกันไปด้วย ::: ที่ตั้ง อยู่ทางไปปราณบุรี ซ.หัวหิน 112 ทับใต้ โทร. 081 197 7774

สถานีรถไฟหัวหิน

> เป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทย เอกลักษณ์คือ พลับพลา พระมงกุฎเกล้าฯ ซึ่งเป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เดิมอยู่ในจังหวัดนครปฐม ก่อนจะน�ำมาปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่หัวหิน เพื่อเป็น ที่ประทับขึ้นและลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมีหัวรถจักร ไอน�้ำเก่าแก่จากอังกฤษ ซึ่งเคยวิ่งให้บริการในเส้นทางรถไฟไทยก่อน สงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังมีโบกี้เก่าอายุกว่า 50 ปี ซึ่งแปลงโฉม เป็นห้องสมุดรถไฟ เพื่อให้บริการประชาชนฟรี แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แต่สถานีรถไฟหัวหิน ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศความงดงามได้ไม่จางหาย ::: ที่ตั้ง อยู่เลยที่ท�ำการเทศบาลหัวหินไปเล็กน้อย

FAMILY 9


หัวหิน ในความทรงจ�ำ จากอดีตสู่ความทันสมัย หัวหิน ขึ้นชื่อในหมู่ชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในฐานะ เมืองตากอากาศ มีภูมิประเทศงดงาม หาดทรายขาวสะอาด น�้ำทะเลใส อากาศบริสุทธิ์ มีพระราชวังไกลกังวล ที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ชนั้ สูง เดิมทีหัวหินเป็นหมู่บ้านชาวประมงและท�ำเกษตรกรรม เรียกว่า ‘บ้านสมอเรียง’ ต่อมาพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงมาสร้างต�ำหนักที่พัก ตากอากาศ ก่อนที่ความนิยมจะแพร่หลายสู่คนทั่วไป หัวหินยังปรากฏ เป็นฉากส�ำคัญในละครไทยยอดนิยมอย่างเรื่อง ‘ปริศนา’ อีกด้วย ปัจจุบัน หัวหินเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมที่ทันสมัยขึ้นมากตาม กาลเวลา มีทุกสิ่งที่ให้เลือกสรร ทั้งโรงแรม รีสอร์ท สนามกอล์ฟ สถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ ร้านค้า ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย แต่ความทันสมัยก็ผสานกับความ น่ารักดั้งเดิมของหัวหินได้อย่างลงตัว เป็นมนต์ เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่เสื่อมคลาย

มื้อเย็นบนถนนแนบเคหาสน์

> หลังสนุกสนานกับการเล่นน�้ำทะเล สูดอากาศชายหาดจนชุ่มปอด ก็มาเติมพลังด้วยอาหารอร่อย ในบรรยากาศผ่อนคลายริมทะเลที่ถนน แนบเคหาสน์ มีร้านอาหารให้เลือกมากมาย แต่ที่ห้ามพลาดเห็นจะเป็น ร้านบ้านอิสระ บ้านไม้สีเขียว 2 ชั้นริมทะเล มองเห็นทะเลกว้าง มีอาหาร ไทยจานเด็ดปรุงจากอาหารทะเลนานาชนิด ทั้งแบบฟิวชั่นและเมนูดั้งเดิม จากก้นครัวชาวหัวหินที่รับรองว่าไม่ผิดหวัง และร้านอยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี่ ดัดแปลงมาจากบ้านทรงไทยเก่าแก่อายุกว่า 80 ปี มีที่นั่งกลางแจ้งริม ระเบียงติดกับชายหาด ไว้ให้นั่งเล่นชมทิวทัศน์ ส่วนอาหารก็มีทั้งอาหารไทย และฝรั่งให้เลือก หากเด็กๆ อิ่มก่อนคุณพ่อคุณแม่ ก็ไม่ต้องกลัวเจ้าตัวน้อย จะเบื่อ เพราะมีพื้นที่สนามหญ้าโล่งให้เด็กๆ ได้วิ่งเล่น และมีปลาคาร์ฟ แหวกว่ายในบ่อปลาระหว่างทางเดินให้ดูด้วย = ร้านอยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี่

= ร้านบ้านอิสระ หัวหิน

ร้านอยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี่

อาหารแนะน�ำ : น�้ำพริกไข่ปู มัสมั่นซี่โครง หมู ไก่กรอบ ปลาทอดราด น�้ำย�ำสมุนไพร โทร. 032 531 191

ร้านบ้านอิสระ หัวหิน

อาหารแนะน�ำ : ปลาทูย่างใบตองน�้ำปลาดิบ ปิ้งงบทะเล กุ้งเผาสะเดา น�้ำปลาหวาน หอยเสียบ จับไม้ โทร. 032 511 673, 032 530 574 10 FAMILY


อร่อยมื้อเทีย่ งที่ ‘ครัวกรรณิการ์’

> มาหัวหินทั้งทีห้ามพลาดร้าน ครัวกรรณิการ์ ที่มีแต่เมนูไก่ รับประกันความอร่อยกว่า 30 ปี ไก่ทอดสูตรเฉพาะ ของที่นี่เข้าถึงรสชาติ เพราะพิถีพิถันในการหมักจน เข้าเนื้อ ทอดออกมากรอบนอก นุ่มใน หรือปีกไก่ยัดไส้ ที่ยัดไส้มาแบบเต็มๆ ไม่มีกั๊ก ส่วนบรรยากาศสบายๆ ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งกินข้าว ในสวนหลังบ้าน ตัวร้านตกแต่ง ด้วยของสะสมเก่าแก่ อย่าง ตะเกียงพายุ ตู้ไม้ เตารีด ::: เปิดบริการ: ทุกวัน 10.30-17.00 น. ที่ตั้ง: อยู่เลียบทางรถไฟฝั่งใต้ ผ่านสถานีรถไฟมาเพียง 150 เมตร โทร. 032 512 069

เพลินวาน

> ที่เที่ยวสุดฮิปของหัวหินในพ.ศ.นี้ ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘Play and Learn ในวันวาน’ เพลินวานจึงพาทุกคนนั่ง ไทม์แมชชีนย้อนเวลาไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า ฯลฯ และที่เด็กๆ ห้ามพลาด ก็ต้องร้านขายของเล่นและขนมโบราณ ข้าวของที่ สามารถซื้อขายได้จริง แต่ราคาอาจจะสูงไปสักนิด เที่ยวจน เพลินใจแล้วจะเลือกเก็บภาพมุมเก่าๆ ในเพลินวานไว้เป็นที่ ระลึก หรือจะแวะส่งโปสการ์ดหาสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ก็ท�ำได้ ใครยังไม่จุใจ ที่นี่ก็มีห้องพักพิมานเพลินวาน สไตล์ Retro ซึ่งตั้งอยู่บนอาคารชั้น 2 ให้สนุกไปกับการอาบน�้ำจาก ตุ่มน�้ำอุ่น อย่างไรก็ดีช่วงวันหยุดที่นี่คนจะเยอะมาก เวลาไป พ่อแม่ก็จูงลูกหลานดีๆ ไม่งั้นจะหลงได้นะจ๊ะ ::: ที่ตั้ง: อยู่บนถนนเพชรเกษม บริเวณซอย 38 ใกล้เขตพระราชวังไกลกังวล โทร. 02 712 8891, 032 520 312

สร้างความทรงจ�ำทีห่ ัวหินให้เจ้าตัวน้อย

<2 ขวบ วัยนี้เป็นวัยที่ชอบเรียนรู้ด้วยการ เคลื่อนไหวผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เมื่อถึง ชายหาดหัวหินแล้ว ให้เด็กๆ ลองเหยียบทราย ด้วยเท้าเปล่า สูดลมดมกลิ่นทะเลให้ชื่นใจ ชวนกันวิ่งเล่นอย่างอิสระ อย่างไม่ต้องกลัวหกล้ม ลองสัมผัสพื้นผิวที่หลากหลายของธรรมชาติ ใบไม้ ทะเล เปลือกหอย เล่นโยนลูกบอล ตักทรายใส่ถัง

Tips:

ส�ำรวจทรายให้ดีนะคะ ว่าแถวนั้นไม่มีเศษแก้ว หรือ สิ่งแปลกปลอมที่อาจจะบาดเท้า เด็กๆ ระวังเด็กๆ จะลองชิมทรายนะคะ เพราะเด็กวัยนี้ชอบคว้าสิ่งของเข้าปาก อย่าให้เด็กอยู่กลางแดดเป็นเวลา นานเด็กๆ อาจจะไม่สบายได้ ควรเลือกช่วงหลัง 4 โมงเย็น

2-5 ขวบ เด็กๆ เริม่ โตขึน้ หน่อยแล้ว การเรียนรู้ เริ่มต้นได้ตั้งแต่ระหว่างทาง พ่อแม่ อาจชี้ชวนให้เด็กๆ ดูทิวทัศน์สองข้างทาง ทั้ง ต้นไม้ ผู้คน หรือสถานที่ต่างๆ เมื่อถึงชายหาด ก็ให้ลองนับรอยเท้าที่ฝากไว้บนผืนทราย ก่อกอง ทรายเป็นปราสาทหรือภูเขาลูกโต น�ำเศษกิ่งไม้ มาขีดเขียนวาดรูปบนผืนทราย ท�ำความรู้จักกับ ปูลมตัวเล็กๆ เปลือกหอยสีสวย และเม็ดทราย โดยมองหาความแตกต่าง ขนาด สี อาจจะลอง ชิมน�้ำทะเลว่ารสเค็มๆ นั้นเป็นอย่างไร ใกล้พลบค�่ำเล่นเงากับแสงอาทิตย์ยามเย็น และอาจชวนกันสังเกตพระอาทิตย์สีแดง ดวงกลมโตตกน�้ำ

Tips:

ถ้าลูกอยากลง เล่นน�้ำ พ่อแม่อย่าปล่อย ตามล�ำพัง เพราะอาจมี แมลงหรือแมงกะพรุนไฟที่ เป็นอันตรายอยู่ใกล้ๆ

>6 ขวบ เด็กวัยนี้เริ่มโตพอจะเล่าเรื่อง ถ่ายทอด ความคิดอะไรได้เอง กิจกรรมศิลปะอย่างวาดรูป หรือพิมพ์ลายกิ่งไม้ใบไม้ เปลือกหอย แล้วเล่า เป็นเรื่องราว หรือเขียนใส่สมุดบันทึกก็สร้างการ จดจ�ำให้เด็กๆ ได้ดี เด็กบางคนอาจจะชอบถ่ายรูป ก็เป็นการบันทึกความทรงจ�ำแสนสนุกเช่นกัน อาจ จะให้เด็กๆ ลองถ่ายสิ่งที่ชอบ หลังจากกลับมาก็น�ำ มาอัดติดใส่กรอบ นอกจากนี้อาจสอดแทรกเรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติหรือสถานที่เก่าแก่ ด้วยการ อธิบายให้เด็กๆ ฟังถึงความส�ำคัญของสิ่งนั้นอย่าง ง่ายๆ เป็นการปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะไปในตัว

Tips:

พ่อแม่ควรหาความรู้ เรื่องธรรมชาติไปก่อน เพราะ เด็กวัยนี้เป็นเจ้าหนูจ�ำไม พ่อแม่จะ ได้มีค�ำตอบส�ำหรับทุกค�ำถาม ของเด็กๆ ส�ำหรับกิจกรรมศิลปะ อย่าลืม น�ำกระดาษ หรือสีที่เด็กๆ ชอบ ทั้งสีเทียน สีไม้ หรือสีน�้ำมา ด้วยนะคะ FAMILY 11


SCOOP

ฮูลาฮูป ฮูลาฮิต เด็กๆ ชื่ นชอบฮูลาฮูป เพราะยิง่ เล่น ยิง่ หมุน ก็ยง่ิ สนุก ส่วนผู้ใหญ่ก็ชอบเล่น เพราะยิง่ หมุน ก็ยง่ิ ผอม Family จึงชวน ทุกครอบครัวมารู้จักกับเจ้าห่วงแสนสนุก สุดฮิตกันดีกว่า

Tips มือใหม่หดั หมุน

ชื่อของฮูลาฮูป อาจท�ำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะ หมุน คือ ส่ายเอวเป็นวงกลมเหมือนนักเต้นฮูลาฮูปที่เราเห็น กันในโทรทัศน์ ความเป็นจริง คือ การเคลื่อนไหวตามห่วงเป็น วิธีเริ่มต้นเล่นที่ง่ายที่สุด โดยยืนแยกเท้าประมาณช่วงไหล่ ให้เท้าข้างหนึ่งอยู่หน้าอีกข้างเล็กน้อย เหวี่ยงห่วงรอบเอว ให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่กลางล�ำตัว และขณะหมุนให้ถ่ายน�้ำหนักจาก เท้าข้างหนึ่งไปอีกข้าง สลับไปมา เพื่อให้หมุนได้นานให้ลอง หมุนทั้งซ้ายและขวา เด็กๆ จะรู้โดยธรรมชาติเองว่าถนัดที่จะ หมุนไปทิศทางไหน 12 FAMILY

เด็กอาจจะเล่นได้ง่ายเพราะ มีความอ่อนตัวดี แต่หาก ผู้ใหญ่หรือเด็กบางคนเล่น ไม่ได้สักที ก็ใจเย็นๆ อดทน สักนิด รับรองว่าถ้าเล่นได้ แล้วไม่ยอมเลิกแน่ๆ อ้อ ! แล้วอย่าลืม วอร์มกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังการเล่นทุกครั้ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ


ครอบครัวฮูลาฮูป

หมุนคนเดียวจะไปสนุกอะไร ชวนมาเล่นฮูลาฮูปทั้งครอบครัวกันดีกว่า จะได้ Fit & Firm & Fun แบบมือโปรไปพร้อมๆ กัน • มาหมุนด้วยกันเลย เด็กๆ คงอยากเห็นพ่อแม่ และสมาชิกในบ้าน หมุนฮูลาฮูปด้วย สาธิตให้ลูกๆ ดูเลยว่าคุณก็เป็นนักกีฬาตัวฉกาจ จะได้ ถือโอกาสสอนวิธีเล่นที่ถูกต้องให้ลูกๆ ไปในตัวด้วย • วันฮูลาฮูปแห่งชาติ นัดวันเล่นฮูลาฮูป ให้ลูกชวนเพื่อนๆ มาตั้งแก๊ง ฮูลาฮูปที่สวนหลังบ้าน อาจจะเปิดเพลงสนุกๆ ประกอบจังหวะการหมุน แล้วคุณจะประหลาดใจว่ากิจกรรมง่ายๆ อย่างฮูลาฮูปจะตรึงเด็กๆ ไว้ได้นาน เพียงใด อย่าลืมบอกให้เพื่อนๆ ลูกเอาฮูลาฮูปของตัวเองมาด้วย • ฮูลาฮูปเกมส์ ลองเพิ่มดีกรีความสนุกในการเล่นฮูลาฮูปด้วยเกมที่ คุ้นเคยอย่าง วิ่งผลัดฮูลาฮูป ไล่จับฮูลาฮูป ฮูลาฮูปแดนซ์ • ฮูปมาราธอน ดูว่าลูกของคุณเล่นฮูลาฮูปได้นานแค่ไหน บันทึกเวลาไว้ แล้วพยายามแข่งกันท�ำลายสถิติ • ฮูลาฮูปพิสดาร ลองเอาฮูลาฮูปมาเล่นเป็นอุปกรณ์อื่น เช่น เป็นห่วงให้ ร่างกายลอด ยานอวกาศ วงแหวนดาวเสาร์ ลองให้เด็กๆ ช่วยกันคิดว่าจะ เอาห่วงสารพัดประโยชน์มาเล่นอะไรได้บ้าง

วิธีเลือกฮูลาฮูป

สิ่งส�ำคัญในการเล่นฮูลาฮูปให้สนุก ต้องเลือกขนาดและน�้ำหนักของ ห่วงเหมาะสมกับผู้เล่น น�้ำหนัก เด็กที่หนักน้อยกว่า 30 กก. ควรเลือกห่วงที่หนัก 0.5 กก. เด็กหรือวัยรุ่นที่หนัก 30- 50 กก. ควรเลือกห่วงที่หนัก 1 กก. ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะหนักเท่าไรก็ตาม ควรเลือกห่วงที่หนัก 2.5 กก. ขึ้นไป ขนาด ส�ำหรับเด็ก เส้นผ่า ศูนย์กลาง 28 นิ้ว (70 ซม.) ผู้ใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว (100 ซม.) หรือให้เส้นผ่า ศูนย์กลางเท่ากับระยะจากอกถึง เอว ถ้าน้อยกว่านั้นก็ถือว่าเล็กไป ถ้ามากกว่านั้นก็ถือว่าใหญ่ไป  วัสดุ มีทั้งแบบใส่น�้ำ ซึ่งท�ำให้มี แรงเหวี่ยงและเล่นได้ง่าย แบบ ยางพาราที่ทนทาน และอาจจะหุ้ม ด้วยผ้า เพื่อให้นุ่มป้องกันการ บาดเจ็บเขียวช�้ำ

4 H to know about Hula Hoop 4 Hoop Day 1 History 2 Health 3 Hits ฮูปเป็นของเล่นโบราณที่ วิวัฒนาการมาจากเถาองุ่นแห้งบิด เป็นวงในยุคอียิปต์โบราณ ที่นัก กรีฑาน�ำมาหมุนเพื่อบริหาร ร่างกาย ต่อมาประเทศอังกฤษ ดัดแปลงน�ำเอาฮูลาฮูปมาใช้เป็น ของเล่นส�ำหรับเด็ก และใน ศตวรรษที่ 19 ทหารอังกฤษได้น�ำ ฮูลาฮูปมาใช้ในการออกก�ำลังกาย โดยการเต้นบนหมู่เกาะฮาวาย

การเล่นฮูลาฮูป เป็นการออกก�ำลัง กายประเภทแอโรบิค สนุก ง่าย ใช้พนื้ ทีน่ อ้ ย และราคาถูก แม้จะ เป็นการออกก�ำลังกายเฉพาะส่วน แต่กช็ ว่ ยสลายไขมันหน้าท้อง ลด รอบเอวได้ดี ยังช่วยฝึกสมาธิ ความอดทน พัฒนาระบบสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนือ้ ด้วย American Council on Exercise ระบุวา่ การเล่นฮูลาฮูปนาน 30 นาที สามารถเผาผลาญพลังงานได้ถงึ 200 แคลอรี อย่างไรก็ดฮี ลู าฮูป ไม่เหมาะกับผูส้ งู อายุ ผูเ้ ป็นโรคหัวใจ ปวดหลัง หรือความดันโลหิตสูง

กระแสฮูลาฮูปมาแรงเพราะ สาธารณสุขหลายจังหวัดน�ำ ฮูลาฮูปมาเป็นนวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ที่เล่นกัน ได้ทุกวัย โดยเฉพาะแคมเปญ คนไทยไร้พุง จนตอนนี้ร้านค้า บริเวณส�ำเพ็งยอดขายพุ่งถึงเดือน ละล้าน บางเดือนโรงงานมียอด ผลิตถึง 1-2 หมื่นวง

World Hoop Day เป็นวันฉลอง ฮูลาฮูปทั่วโลก วันนี้จะตรงกับวัน เลขสวย โดยเริ่มจาก 07/07/2007 ต่อเนื่องถึง 12/12/2012 ในปีนี้จะ ตรงกับวันที่ 11/11/2011 โดย นักเต้นฮูลาฮูปในแต่ละเมือง แต่ละ ประเทศจะนัดกันเต้นเป้าหมายเพื่อ บริจาคห่วงฮูลาฮูปและให้เด็กๆ ที่ยากจนได้ออกก�ำลังกาย (www.worldhoopday.com)

FAMILY 13


ENTERTAINMENT

Movie

Justin Bieber: Never Say Never (2011)

> จากเด็กน้อยธรรมดาที่มีความสามารถ ด้านดนตรี ก้าวสู่ popstar ขวัญใจผู้คน ทั่วโลกได้อย่างไร สารคดีชีวิตของ Justin Bieber หนุ่มน้อยวัย 17 ปี คนนี้มีค�ำตอบ แฟนๆ จะได้ค้นพบแรงบันดาลใจและ เส้นทางชีวิตของหนุ่มน้อยมากความ สามารถ ภาพยนตร์เข้าที่อเมริกาแล้ว ตั้งแต่เมื่อต้นปี แต่ส�ำหรับแฟนๆ ชาวไทย อดใจรออีกพักนึง เพราะภาพยนตร์เข้ามา เมืองไทยแล้ว แต่ยังไม่มีก�ำหนดฉาย

Book

Gadget

จะเล่าให้คณ ุ ฟัง

> ใครจะคิดว่าหนังสือที่เล่าโดยนักจิตวิทยาบ�ำบัดจะอ่าน สนุก และชี้ทางชีวิตได้ลึกซึ้งเช่นนี้ จะเล่าให้คุณฟัง เป็น เรื่องเล่าชี้ทางชีวิตในรูปแบบนิทานที่ฆอร๎เฆ่ บูกาย นักจิตบ�ำบัดชาวอาร์เจนติน่าผู้มีชื่อเสียง เขียนด้วย อารมณ์ขัน ไม่เพียงหนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลง ชีวิตผู้คนที่ตกอยู่ในสภาวะไม่ปกติเท่านั้น แต่คนทั่วไป อ่านแล้วก็ได้ประโยชน์มาก ท�ำให้เราเข้าใจปัญหาต่างๆ และพบทางออกที่อยู่ใกล้เพียงเอื้อม ผูแ้ ต่ง: ฆอร๎เฆ่  บูกาย ผูแ้ ปล: เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ ส�ำนักพิมพ์: ผีเสือ้

Kate Middleton Doll

> ตุ๊กตา Kate Middleton ดัชเชสแห่ง เคมบริดจ์ เป็นอีกหนึ่งสีสันแห่งงานเสกสมรส สุดอลังการในรอบหลายปี มีหลายบริษัทผลิต ตุ๊กตาจ�ำลองของเธอขึ้น ทั้ง Franklin Mint สนนราคาตัวละ 195 ดอลลาร์ ส่วน Hamleys ก็สง่ ตุก๊ ตา Kate ออกมาสูใ้ นราคาประหยัดกว่า จ�ำหน่ายที่ร้านขายของเล่น Hamleys ใน ลอนดอน ในราคา 35 ปอนด์ (57 ดอลลาร์) มีจ�ำหน่ายเพียง 10,000 ตัวเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีตุ๊กตาจาก Ashton Drake’s KM doll และ Paradise Gallery doll

Music

Toy ของเล่นโปรด โฟกัส-นราธิษณ์ น�ำ้ ค้าง พิธีกรรายการ Disney Club

หนังเรือ่ งโปรด ส้ม-ณัฐวรา หงส์สุวรรณ นักแสดง พิธีกร

> ชอบ I am Sam ค่ะ เพราะเป็น เรื่องเกี่ยวกับความรักของพ่อ ดูทีไรก็ ร้องไห้ ซึ้ง ประทับใจกับแอ๊คติ้ง ได้ออสการ์ด้วย เนื้อเรื่องอบอุ่น ดูแล้วท�ำให้ใจเราอิ่มเปรม

เด็กๆ ล้อมไว้หมดแล้ว

> แค่ชื่อชุดก็ท�ำเอาสนุกซะแล้วสิคะ ก็เมื่อวิทยุคลื่นสีขาว เพื่อเด็กและครอบครัว FM 105.0 MHz ลุกขึ้นมา สร้างสรรค์เพลงสีขาวทีไ่ ม่มพี ษิ มีภยั กับเด็ก โดยได้กวีซไี รต์ ลุงไวท์-ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ผู้ซึ่งเข้าถึงหัวใจเด็กๆ เป็นคน แต่งเพลง สนใจเพลงทั้ง 35 เพลงในชุด ‘เด็กๆ ล้อมไว้ หมดแล้ว’ สามารถบริจาคเงิน 120 บาท สมทบกองทุน มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เพื่อสื่อเด็กและครอบครัว สอบถามโทร. 088 890 3375 หรือ www.facebook. com/FM105 เพลงน่ารักมากๆ รับประกันเลยค่ะ

กัสชอบรูบิค (Rubik) เพราะมันยาก ท้าทาย ท�ำกี่รอบก็ท�ำไม่ได้ ขนาดซื้อหนังสือมาอ่าน ให้คนมาสอนก็แล้ว ของเล่นชิ้นอื่นเล่นไม่นาน เราก็ท�ำได้ นี่เป็นของเล่นชิ้นเดียวที่ยังท�ำไม่ได้ แต่ก็ยังพยายามต่อไป

Parent Guide เสริมสร้าง ทัศนคติที่ดี 14 FAMILY

มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่ง มึนเมาและยาเสพติด

มีค�ำหยาบ

เหมาะส�ำหรับ ทุกเพศทุกวัย

เด็กเล็กควรมี ผู้ปกครองคอยให้ ค�ำแนะน�ำ

ไม่เหมาะกับเด็ก อายุต�่ำกว่า 13 ปี

เนื้อหารุนแรง ส�ำหรับเด็กวัยรุ่น ขึ้นไปเท่านั้น

เนื้อหารุนแรงมาก ห้ามเด็กอายุต�่ำกว่า 17 ปี


GAMES

FAMILY 15


GAMES

16 FAMILY


GAMES

มาแล้วครับ เกมสนุกๆ ส�ำหรับน้องๆ ชาว Family เริม่ ต้นฉบับที่ 1 ให้นอ้ งๆ ตัดกระดาษตาม เส้นขาวออกมาให้หมด จากนั้นก็น�ำมาแต่งตัวให้ เข้าชุดกัน หรือลองสลับชุดไปมา ดูซวิ า่ ใครจะแต่ง ตัวเก่งกว่ากัน จากนัน้ หากระดาษมาวาดรูปเสือ้ ผ้าทีช่ อบ แล้ว ลองมาแต่งตัวให้เหล่าผองเพือ่ นสัตว์ทงั้ หลายกันดู นะจ๊ะ

ตอนนี้บรรดาสัตว์ฝาแฝดโดนจับแยก คูก่ นั อยู่ รอน้องๆ มาโยงเส้นจับคูใ่ ห้หน่อย นะ ใครเสร็จเร็วกว่า ได้กินขนมก่อน อ้อ! กินเสร็จแล้วอย่าลืมแปรงฟันนะ แล้วฉบับหน้ามาเจอกับเกมสนุกๆ กัน ใหม่นะ...คร๊าบ

น้ อ งๆ คนเก่ ง ช่ ว ยกั น เติ ม ตั ว อักษรภาษาอังกฤษ ให้กับสัตว์เหล่า นีด้ ว้ ยนะจ๊ะ ใครสะกดเสร็จแล้ว ลอง ให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจดูนะว่าถูกต้อง หรือเปล่า FAMILY 17


FUN FACT

ผมคนเรายาวเร็วแค่ไหน ควันบุหรี่อันตราย

ลิน้ มีหน้าทีอ่ ะไร

> ลิน้ เป็นอวัยวะรับรส ด้านบนลิน้ มี ปุม่ หลายแบบท�ำหน้าทีแ่ ตกต่างกัน บางชนิดท�ำให้ลิ้นฝืด เพื่อจับอาหาร ให้อยู่ บางชนิดเป็นปุ่มรับรส ซึ่ง รสชาติพื้นฐานมีอยู่ 5 รส ได้แก่ เค็ม เปรี้ยว หวาน ขม และอูมามิ (ส�ำหรับรับรสอาหารคาวพวกเนื้อ สัตว์) ปุ่มรับรสนี้จะกระจายทั่วไป บนลิ้น และไวต่อรสไม่เท่ากันใน แต่ละบริเวณของลิ้น

FAMILY PLANET

> ควันบุหรี่มีสารพิษมากถึง 4,000 ชนิด มีทั้งฝุ่นละอองชนิดละเอียด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อหายใจ เข้าไปจะไปเข้าในกระแสเลือด เมื่อ ควันเข้าไปในร่างกายจะไปรวมตัว กับฮีโมโกลบิล แทนที่ออกซิเจน เมื่อร่างกายขาดออกซิเจน ท�ำให้มี อาการมึนงง คลื่นไส้ อาเจียน หอบ ท�ำให้ระบบทางเดินหายใจระคาย เคือง คัดจมูก ทอลซิลอักเสบ แก้วหูชั้นกลางอักเสบ หลอดลม อักเสบ รู้ไหม พิษจากควันบุหรี่ที่ ปล่อยออกมาจากคนที่สูบ มีความ เข้มข้น และเข้าสู่ปอดของคนที่อยู่ ข้างเคียงมากกว่าผู้สูบเองซะอีก รู้แบบนี้แล้วอย่าไปยืนใกล้ๆ คนที่ สูบบุหรี่นะคะ

Text : ลุงอ้อกับมิวเซียม

ศิลปะ

กับความเป็นนามธรรมในตัวเด็ก > ในรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแกลเลอรี่แห่งใหม่ที่ชื่อว่า g23 ทาง มหาวิทยาลัยก�ำลังต้องการสร้างให้พนื้ ทีด่ งั กล่าวเป็นแหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรม แก่สาธารณชน โดยเฉพาะชุมชนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โครงการน�ำร่องกิจกรรมทางศิลปะทีท่ างหอศิลป์ได้เริม่ ด�ำเนินไปนัน้ ดูจะ เป็นหลักประกันพื้นฐานว่า พื้นที่นี้อาจจะสามารถน�ำเสนอทิศทางของตนเอง ได้ชดั เจนตามความตัง้ ใจทีจ่ ะให้เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นอนาคต ปลายเดือนมีนาคม ทีผ่ า่ นมาในระหว่างทีม่ นี ทิ รรศการของ ศาสตราจารย์พเิ ศษ อารี สุทธิพนั ธุ์ และ ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ ซึ่งทั้งสองนิทรรศการเป็นงานในรูปแบบของ ตะวันตกทีเ่ รียกว่า แอ็บสแตรคเอ็กเพรสชัน่ นิสม์ ซึง่ หอศิลป์ได้ทดลองออกแบบ โครงการศิลปะส�ำหรับเด็กเล็กช่วงปฐมวัย โดยการออกแบบกิจกรรมของหอศิลป์ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ จึงออกมาเป็นเรื่องของการให้เด็กๆ มาส�ำรวจและส�ำแดงอิทธิฤทธิ์ที่ปราศจาก รูปทรง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวแอ็บสแตรคนั่นเอง เพียงแต่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนั้นถูกออกแบบ ให้แตกต่างออกไปตามแต่ละวัน และแต่ละวัย เพื่อให้เด็กๆ สนุกและ ไม่จ�ำเจจนเกินไป เพราะเมื่อกลับไปคุยกันในโรงเรียนแล้วจะได้มี เรื่องราวที่แตกต่างกันน�ำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันได้ หลากหลายยิ่งขึ้น แต่ก่อนที่จะเข้าไปท�ำศิลปะนั้น ทางหอศิลป์เองก็มีการแนะน�ำ การใช้หอศิลป์ ซึง่ เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะในเบือ้ งต้น อาทิ การใช้พนื้ ทีร่ ว่ ม กับผู้อื่นควรมีมารยาทในการใช้พื้นที่อย่างไร การไม่ส่งเสียงดัง การ ไม่น�ำอาหารเครื่องดื่มเข้ามา ไม่ถ่ายรูปเปะปะ ซึ่งเป็นการแทรก 18 FAMILY

> โดยเฉลี่ยคนเราผมยาวขึ้นประมาณ เดือนละ 1 เซนติเมตร อากาศ และ เวลาในแต่ละวันมีอัตราการงอกของผม ไม่เท่ากันด้วย ช่วงเวลาที่ผมงอกเร็ว ที่สุดคือ ช่วง 10.00 น.-11.00 น. และ ช่วยเย็นเวลา 16.00 น.-18.00 น. ถ้าอยากให้ผมแข็งแรง ก็ต้องกินอาหาร ที่มีประโยชน์ให้ครบ เพราะการงอก ของผมเกิดจากการหล่อเลี้ยงเส้นเลือด ที่รากผมด้วย

ท�ำไมเราถึงมีเล็บ

> เล็บเกิดจากเซลล์ของหนังก�ำพร้า เมื่อเซลล์ที่อยู่บริเวณโคนเล็บเจริญ เติบโตขึ้น ก็จะดันเล็บให้งอกยาวออก มาทางปลายนิ้ว เล็บจึงยาวขึ้นเรื่อยๆ ธรรมชาติสร้างเล็บไว้เพื่อช่วยในการ เคลื่อนไหว หยิบจังสิ่งของชิ้นเล็กๆ ในการจับ คว้า เล็บยังช่วยบอก สุขภาพในร่างกายคนเราอีกด้วย ความเคารพต่ อ ผลงานศิ ล ปะ และคนสร้างผลงาน ตลอดจน การเรียนรูส้ ญ ั ลักษณ์ตา่ งๆ ก่อน ที่ จ ะเข้ า ไปเยี่ ย มชมผลงาน ศิลปะ ซึง่ กระบวนการนีไ้ ม่เพียง แต่ เ ป็ น การเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งศิ ล ปะ แต่เป็นการให้ข้อมูลในการใช้

พื้นที่สาธารณะอีกด้วย การเฝ้าสังเกตการณ์กจิ กรรมเด็กเล็กทัง้ สีว่ นั ท�ำให้เห็นได้ชดั เจนว่า ผูร้ ว่ ม จัดท�ำโครงการทัง้ ฝ่ายหอศิลป์และฝ่ายโรงเรียนมีความสุขมาก และอาจจะมาก กว่าเด็กๆ เสียด้วยซ�้ำ โดยในวันสุดท้ายครูแทมมี่ซึ่งเป็นครูฝรั่งที่รับผิดชอบ ถึงกับเอ่ยปากว่าโครงการในลักษณะนี้ดีมากๆ และขอบคุณที่สุดจากใจจริง ท�ำเอาผู้จัดฝั่งแกลเลอรี่เป็นปลื้มไปตามๆ กัน ถึงแม้จะไม่ทราบว่าพ่อแม่ผปู้ กครองรูส้ กึ อย่างไรกับเสือ้ ผ้าของบุตรหลาน ที่เลอะเทอะไปด้วยสี หรือโรงเรียนจะไปบอกกับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างไรเกี่ยว กับเรื่องเลอะเทอะดังกล่าว แต่ที่ผมเห็นชัดเจนที่สุดคือเจ้ามิวเซียมของผมมี ความสุขมากทีส่ ดุ กับการได้กระท�ำตนเยีย่ งศิลปินอเมริกนั ผูย้ งิ่ ใหญ่อย่าง Jackson Pollock อาร์ติสต์ตัวพ่อที่สร้างสรรค์ผลงานแนวแอ็บสแตรคเอ็กเพรสชั่นนิสม์ การได้แสดงความรู้สึกภายในผ่านการละเลงและการระบาย โดยที่ไม่มี เรื่ อ งของรู ป ทรงเข้ า ไปเป็ น ข้ อ ก�ำหนดนัน้ สามารถให้อสิ รภาพ ในการนึ ก คิ ด เรี ย นรู ้ ใ นการ วางแผนล่วงหน้าในขั้นตอนของ การลงสี ตลอดจนการแก้ ไ ข ปัญหาเมือ่ เกิดข้อผิดพลาดอย่าง สนุกสนาน ลองสอบถามข้อมูล ไปที่ 02 649 5000 ต่อ 5005 หรืออีเมล infog23@gmail.com เผื่อกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป


HEALTH

งานบ้านแสนสุข...สนุก...แข็งแรง > หากก�ำลังมองหากิจกรรมสร้างสุขให้ครอบครัว ที่ได้ประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ อีกทั้งยังช่วยเติมเต็มช่วงเวลาแห่งรอยยิ้ม สร้าง สัมพันธภาพอันดีในครอบครัวให้เหนียวแน่นปึ้ก ขึ้นไปอีก ไม่ต้องคิดไกลไปถึงไหน สุขง่ายๆ แบบนี้หาได้จากที่บ้านเลยจ้า งานนี้คงต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกใน ครอบครัวให้เข้ามามีส่วนร่วมเปลี่ยนงานบ้าน ‘แสนยี้’ ของหลายๆ คน ให้กลายเป็น ‘กิจกรรม แสนสนุก’ ของทุกๆ คน รู้หรือไม่ว่าการท�ำงานบ้านไม่ว่าจะเป็นซักผ้า รีดผ้า กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างห้องน�้ำ ล้างรถ ท�ำครัว ฯลฯ เป็นการเผาผลาญแคลอรีที่ประหยัด สุดๆ แถมได้ผลดีไม่น้อยไปกว่าการออกก�ำลังกาย หรือเล่นกีฬาอื่นๆ เลย สรรพคุณดีขนาดนี้ รีบจูงมือคุณพ่อ จับมือคุณแม่ เกี่ยวแขนคุณลูกมา ท�ำงาน อุ๊ย! มาออกก�ำลังกันเลยดีกว่า

ยกที่ 2 ซักผ้าสุดเริ งร่า

เพียงแค่หยิบผ้าลงกะละมังหรือลงเครื่องซักผ้า ก็ถือว่าได้ออกก�ำลังช่วงแขนแล้ว แต่จะดีกว่านี้ หากจะเปลี่ยนการหยิบผ้าลงกะละมังหรือเครื่อง ซักผ้าเป็นการชู๊ตลงเหมือนโยนลูกบาส หรือหาก บ้านไหนซักผ้าเองด้วยมือ การเฮโลมาช่วยกันขยี้ เสื้อผ้า แปรงผ้า ล้างผ้า หรือบิดผ้าตาก นอกจาก จะท�ำให้งานเสร็จไวขึ้นแล้ว ยังเป็นการเรียกเหงื่อ เผาผลาญพลังงานท่ามกลางสายน�้ำเย็นๆ ช่วย คลายร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยนะ

ยกที่ 3 ครัวครื้นเครง

ยกที่ 1 กวาดๆ ถูๆ ...ลัลล้า ลัลล้า

เพียงแค่ขยับแข้งขยับขา ขยับแขนปัดกวาด เช็ด ถู ตามตู้ โต๊ะ เตียง เพียงเท่านี้ก็เหมือนกับได้ ออกกายบริหารช่วงต้นแขน ขา ไหล่ และ ด้านหลังส่วนบนแล้วค่ะ เพื่อเพิ่มสีสันและความ ครึกครื้นอาจเปิดเพลงสนุกๆ หรืออาจท�ำงานไป ร้องเพลงไปโดยยึดเอาอุปกรณ์ท�ำความสะอาด ทั้งไม้กวาด ไม้ถูพื้น ไม้ปัดขนไก่เป็นไมโครโฟน ส่วนตัวกันไปเลย หากยิ่งร้อง ยิ่งฟัง ยิ่งมันส์ใน อารมณ์ อนุญาตให้โยกย้ายส่ายสะโพก แดนซ์ กระจายไปด้วยเลยจ้า รับรองว่านอกจากจะ เผาผลาญแคลอรีได้เพียบแล้ว ยังได้ความสุข สนุกสนานกันในครอบครัวอีกด้วย 20 FAMILY

ความอร่อยในแต่ละมื้ออาหารสร้างสรรค์ได้ด้วย ทุกคนในครอบครัว เพียงช่วยกันล้าง ช่วยกันหั่น ช่วยกันปรุง ช่วยกันชิม ให้แต่ละคนได้มีส่วนร่วม ตามความถนัด มื้ออร่อยแสนสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ แถมการที่ได้ขยับแขน ขยับมือช่วยกันหยิบจับ ปรุงอาหารก็ยังเป็นการบริหารร่างกายได้ดีอีกด้วย แต่จะปล่อยให้มือหยิบจับท�ำนู่นนี่อย่างเดียวก็ดูจะ ล�ำเอียงเกินไป ว่าแล้วก็อย่าลืมขยับแข้งขยับขา ท�ำกายบริหารไปพร้อมๆ กันเลยจะดีกว่า ไม่ว่า จะย�่ำเท้าอยู่กับที่ไปมา หรือจะเขย่งปลายเท้ายืด ย่อตัวขึ้นลงก็ท�ำได้ทั้งนั้น ไม่เพียงเท่านี้ท่าบริหาร ร่างกายในส่วนต่างๆ ก็อาจน�ำมาประยุกต์ให้ เหมาะกับงานที่ท�ำอยู่ก็ได้ เช่น การแขม่วท้อง การหมุนเอว เป็นต้น จะดียิ่งขึ้นหากใช้เสียง ดนตรีเข้ามาเพิ่มสีสันในห้องครัวให้สนุกสนาน มากกว่าเดิม กิจกรรมเสริมสร้างสุขทั้งทางกายและ ทางใจดีๆ แบบนี้ หากครอบครัวไหนสนใจ จะหยิบยืมไปท�ำตามก็ไม่ว่ากันนะคะ : )


THE GUIDE

Beauty

ทรงผม รับวันสบาย > เคยรู้สึกมั้ยคะ อากาศร้อนทีไร เป็นหงุดหงิด ร�ำคาญใจเหลือเกิน กับผมตัวเอง คิดแล้วไม่รู้จะท�ำ อย่างไรดี เรามีวิธีการดูแลทรงผม ในแบบฉบับที่คุณท�ำได้ง่ายๆ ที่บ้าน มาบอกค่ะ ติดกิ๊บ : ถ้าผมข้างหน้า (ผมหน้า ม้า) ปิดหน้าปิดตา ก็ลองหากิ๊บ

ตัวใหญ่ ตัวเล็ก มาจัดการติดให้ เรียบร้อย หรือใช้ผ้าคาดผม กิ๊บเก๋ ก็เปลี่ยนแปลงบุคลิกบางวัน ได้เหมือนกัน เกล้าผม : วิธแี สนง่าย ทีว่ ยั เด็ก วัยโต หรือคุณแม่ผมยาว ก็สามารถ เกล้าผมขึ้นสูง จะปล่อยเป็นหางม้า เกล้าเป็นมวย ติดโบว์ใหญ่ๆ อันเดียวอยู่ มัดผม : ยางมัดผมคงดูธรรมดา เกินไป เติมความเก๋ไก๋และสวยให้ ทรงผมสักนิด ด้วยการถักเปีย ผูกเชือก ผ้าเช็ดหน้าลายเก๋ แทน ยางมัดผม ได้ผมทรงใหม่ที่มีสีสัน ขึ้นมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะจัดแต่งทรงผมอย่างไร สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ความสะอาดของ เส้นผม หมั่นสระผม เช็ดผมให้ แห้งหลังสระทุกครั้ง และบ�ำรุงผม ตามสภาพเส้นผมแต่ละคน จะช่วย ให้ทั้งคุณและผมดูดี

ครบเครื่องครีมกันแดด

แม่ขนตางามงอน > กระแสความแรงไม่หยุดจริงๆ กับวิธีการเสริมบุคลิก ความมั่นใจด้วย ขนตาปลอมในบ้านเรา ฉบับนี้เราน�ำเสนอเทคนิคการเลือกขนตาปลอมใน แต่ละรูปแบบ มาให้ได้เลือกใช้ตามสไตล์ของคุณกันค่ะ แบบแผง : แกนของขนตาแบบแผงมักมีลักษณะหนา การเลือกควรเลือก แกนแบบไม่แข็งเกินไป ส่วนขนตาก็ต้องเป็นเส้นเล็ก เพื่อไม่ให้รู้สึกหนัก และถ่วงดวงตา ให้คุณมั่นใจ เลือกสวยได้กับงานกลางคืนค่ะ แบบยาว : ขนตามีลักษณะไล่ความยาว จากหัวตาไปที่หางตา คือช่วงหัว ตามีขนตาสั้นและเริ่มยาวช่วงกลาง ส่วนหางตาจะสั้น แบบนี้เหมาะกับ ดวงตาที่เล็ก เพราะช่วยเสริมความกลมโตของดวงตานั่นเอง แบบบาง : ส�ำหรับผู้ชื่นชอบแบบธรรมชาติ ต้องการออกงานทั่วไป การติด ขนตาแบบบางที่มีแกนไม่หนา ขนตายาวก�ำลังดี เป็นอีกรูปแบบที่ช่วยให้คุณ สวยใสในแบบธรรมชาติได้

Beauty Tips

- การใช้ขนตาปลอมซ�้ำบ่อยๆ อาจ ท�ำให้เกิดการระคายเคือง ติดเชื้อได้ ง่าย เพราะแบคทีเรียอาจตกค้างที่หนังตา ใครผิวแพ้ง่ายยิ่งต้องไม่ลืมดูแลท�ำความ สะอาดเป็นพิเศษ - เลือกสวย ดูดีเฉพาะงาน หรือเลือก ขนตาและกาวคุณภาพดี ก็ช่วย เสริมความปลอดภัยเรื่อง ดวงตาได้ 22 FAMILY

> ไม่ต้องรอให้ถึงหน้าร้อน แล้วค่อยตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้ครีมกันแดด หรอกค่ะ เพราะการดูแลผิวพรรณลดปัญหาเรื่องกระ ฝ้า ที่เกิดจากแสงแดด เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ต้องหาวิธีป้องกันดูแลค่ะ 2 ตัวการท�ำลายผิวจากแสงแดด ทั้ง UV-A ที่ท�ำให้ผิวคล�้ำแก่ ก่อนวัย และ UV-B ต้นเหตุท�ำ ผิวไหม้เกรียมแดด ครีมกันแดดที่ ดีควรป้องกันทั้ง UV-A และ UV-B สังเกตได้จากค่า SPF ที่ปกป้อง ผิวจากแสงแดด การไหม้ที่มา พร้อมกับตัวเลขต่อท้าย เช่น SPF 15 หรือ SPF 30 หมายถึงระยะ เวลาในการปกป้องผิวจากแสงแดด ตัวเลขมากยิ่งปกป้องได้นานขึ้น และค่า PA ที่หมายถึง ระดับการป้องกัน แสง UV-A ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ คือ PA+ , PA++ และ PA+++ โดยที่ PA+++ มีค่าการป้องกันสูงที่สุด สาวท�ำงานออฟฟิต ส่วนใหญ่อยู่ใน ที่ร่มใช้ครีมกันแดดค่า SPF15 และ PA+ ก็พอ - การทาครีมกันแดด ควร สาวท�ำงานกลางแจ้ง หรือต้องออก ทาบางๆ และเกลี่ยให้ทั่ว โดยไม่ทา ย้อนขึ้นย้อนลง เพราะจะท�ำให้ครีม แดดบ่อยๆ ถูกแดดนานๆ ใช้ครีม หลุดลอกได้ง่ายค่ะ กันแดดค่า SPF 30 ขึ้นไป และ การเปลี ย ่ นยี ่ห้อครีมกันแดดแต่ละครั้งควร PA+++ ใช้ ข วดเล็ ก สุ ด หรือขนาดทดลองมาใช้ก่อน สาวที่ว่ายน�้ำหรือไปชายทะเล ควร เพื่อดูว่าเหมาะกับสภาพผิวของตัวเอง ใช้ครีมกันแดดค่า SPF 30 ขึ้นไป หรือไม่ อย่าซื้อเพียงเพราะ ทาซ�้ำทุก 1 ชั่วโมง ที่ส�ำคัญควร ‘เพื่อนบอกว่าใช้ดี’ ทาครีมก่อนลงน�้ำครึ่งชั่วโมง

Tips


Feng Shui

+ อ.อนงค์นาถ คูดิษฐาเลิศ

บ้านเลขทีบ่ อกอะไรเราบ้าง > ในหลักโหราศาสตร์ มีการน�ำมาบ้านเลขที่มาเปรียบเทียบเป็นดวงดาว และน�ำมาแปลความ บอกเรา ได้ว่าบ้านเลขที่นั้นๆ ส่งผลใดๆ บ้าง และยังน�ำมาเป็นแนวทางในการจัดตกแต่งบ้าน ช่วยเสริมให้เราอยู่ ในบ้านอย่างร่มเย็นเป็นสุข

บ้านเลขที่ 2 เลข 2 เป็นดาวจันทร์ มีอิทธิพลโน้มให้คนที่อยู่ใน บ้านมีจินตนาการดี เพ้อฝัน อ่อนไหว ขี้ใจน้อย ติดจะโลเลต่อการตัดสินใจ แต่มีความอ่อนโยน มี เมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นุ่มนวลชวนฝัน ชอบบริการ และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ แต่ขณะเดียวกันก็เรียกร้อง ให้อีกฝ่ายใส่ใจ เอาใจตัวเองเช่นกัน การงานที่ถูกโฉลก ท�ำงานองค์กรต่างประเทศ งานในกระทรวงมหาดไทย การศึกษา การขนส่ง งาน เกี่ยวกับยวดยานพาหนะทุกชนิด โรงงานผลิตสินค้าทางน�้ำ ร้านค้าพืชผลทางเกษตร การคมนาคม งานการประมง การท่าอากาศยาน ท่าเรือ ท่ารถ งานโรงพยาบาล อนามัย สาธารณสุข งานพยาบาล งานดูแลคนแก่และเด็กๆ งานบริการประชาชนทั่วไป งานเกี่ยวกับน�้ำ ร้านค้าสัตว์น�้ำ ขายปลาเงิน ปลาทอง หรือขายอุปกรณ์ปลา และงานเย็บปักถักร้อย งานประดิษฐ์ต่างๆ ที่ออกแนวจุ๋มจิ๋ม เป็นต้น สีที่ใช้ตกแต่งบ้าน เป็นผ้าม่าน โซฟา ผ้าปูที่นอน โต๊ะ ตู้ เตียง สีขาว สีมุก สีบรอนเงิน สีด�ำ สีน�้ำตาล สีม่วง สีเปลือกมังคุด สีเม็ดมะม่วง สีเม็ดมะปราง สีเขียว สีฟ้า ให้มีความร่มเย็นและมีบารมี สุขภาพและโรคภัย ระบบภูมิแพ้ ไซนัส ต่อมน�้ำในร่างกาย ระบบเลือด น�้ำเหลืองเสีย ผื่นคัน เลือด เป็นพิษ โลหิตจาง หญิงมีรอบเดือนมีปัญหามาไม่ปกติ มามาก มาน้อย ปวดท้อง สายตาข้างซ้าย มีปัญหา เบาหวาน ซีสเต้านม รังไข่มดลูก มะเร็งเม็ดเลือด เยื่อหุ้มหัวใจหรือเยื่อหุ้มปอดอักเสบ เป็นต้น ต้นไม้เสริมดวง บริเวณบ้านควรปลูกต้นมะลิ มะลิซอ้ นหรือมะลิพมุ่ ว่านแม่นางกวัก ว่านเสน่หจ์ นั ทร์ขาว ว่านกวนอิม ต้นแสงจันทร์ ไม้เลื้อย ต้นไม้ที่มีดอกกระจุ๋มกระจิ๋ม และต้นไม้ที่เลี้ยงอยู่ในร่มเงาร�ำไร มี อ่างบัวเล็กๆ หน้าบ้าน

สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ พระสมเด็จจิตรลดา พระสมเด็จนางพญา พระปาง ห้ามญาติ พระร่วงโรจนฤทธิ์ เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ย่าโม พระนางกวัก พระปางลีลา พระสุพรรณกัลยา และพระเนือ้ ดิน เป็นต้น

ใครอยากรูว้ า่ บ้านเลขทีข่ องเรา ควรจะต้องเสริมอะไร เขียน เข้ามาสอบถามได้ที่ นิตยสาร Family 914 อาคาร Gm Group ถ.พระราม 5 แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 หรือ Email : editor @motherandcare.in.th

FY000007AE 83X306 11-03-54

ของตกแต่งบ้าน ใส่แหวนสร้อย นาฬิกา ต่างหู กระเป๋า เป็นมุกขาว เป็นสีเงิน จะส่งเสริม วางต้น ว่านกวนอิมไว้ใต้โต๊ะท�ำงาน หรือวางเรือส�ำเภา เรือใบจ�ำลองเล็กๆ โดยหันหัวเรือเข้าบ้าน ดีด้านชื่อเสียง และโชคลาภ


THE GUIDE

หลักคิด... ช้อปปิง้ พันธุไ์ ม้

Garden

สิง่ เล็กๆ ทีเ่ รียกว่า ‘รัก’ ‘รักต้นไม้ ใบหญ้า และสวนหย่อม’

สวนของเรา... ทาวน์เฮ้าส์รม่ รื่น

เพราะต้นไม้เขียวๆ ดอกไม้หลากสี ช่วยให้รู้สึก สบายๆ ผ่อนคลายสุดๆ แล้วคอนโด ทาวน์เฮ้าส์ หอพักที่มีเนื้อที่จิ๊ดเดียว ขอบังอาจจัดสวนจะเป็นไร ไหม ขอตอบว่าไม่เป็นไร ถ้ามีใจรักซะอย่าง อะไรๆ ก็จัดได้เสมอค่ะ

- อย่าซื้อต้นไม้โดยบังเอิญ หรือเห็นก็ซื้อเพราะ ชอบใจ ต้องแน่ใจก่อนว่าบ้านคุณเหมาะกับพันธุ์ ที่ซื้อไหม ต้องวางแผนล่วงหน้าว่าจะซื้อต้นอะไร ถ้าเริ่มปลูกควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ทนต่อทุกสภาพ อากาศ พอเลี้ยงรอด เติบโตดีค่อยหาพันธุ์ไม้ที่ เลี้ยงยากๆ มาทีหลังนะคะ - เมื่อคิดจะปลูกต้นไม้ในบ้าน ต้องไม่ลืมว่าต้นไม้ ต้องการแสง น�้ำ อากาศ อุณหภูมิ ความชื้น อาหาร เช่นต้นไม้นอกบ้าน และต้นไม้แต่ละ อย่างมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้น ต้องรู้ถึงความต้องการของต้นไม้ชนิดนั้นก่อนว่า ต้องการปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตมากน้อย แค่ไหน ก่อนซื้อถามมาจากผู้ขายให้แน่ใจก่อนค่ะ

ใช้พื้นที่ให้คุ้ม โดยปลูกพืชคลุมดิน เช่น หนวดปลาดุก ลิ้นมังกร พลู ก�ำมะหยี่ สร้างความเขียวและชุ่มชื้น ให้รู้สึกเย็นกายสบายใจ แต่ถ้าอยาก ปลูกต้นไม้ยืนต้น ใช้ไม้ขนาดกลาง เช่น โมก แก้ว พุด ร�ำเพย แก้วเจ้าจอม

สวนหอพัก...น่ารักสุดใจ แปลงระเบียงแคบให้เป็นทีน่ อนพัก ตัง้ เก้าอีส้ กั ตัว ปลูกไม้กระถางชิดฝา ให้ดูกว้างขึ้น ใช้กระถาง กระบะ พลาสติกเบาๆ ที่เคลื่อนย้ายสะดวก เลือก ต้นไม้ที่ดูแลง่าย ต้องการแสงไม่มาก ถ้ามีแสงพอ ก็ลงมือปลูกไม้ดอกเลย

สวนคอนโด.... โชว์ไม้รม่ รื่น ถ้าเช่าคอนโด ต้องเคลื่อน ย้ายบ่อย อย่าซื้อกระถาง ดินเผา กระบะหนักๆ ถ้าซื้อ อยู่เองก็ท�ำได้ ลองตีโครงไม้ ระแนงใช้แขวนต้นไม้ หรือ ปลูกไม้เลื้อย ก็ดีถ้ามีแสง พอ ถ้าอยู่อาคารพาณิชย์ที่ มีเหล็กดัด ก็ใช้เป็นที่เลื้อย ของต้นไม้ ถ้าดูพื้นที่ไม่ค่อย มีแสง อย่าเลือกต้นไม้ใหญ่ๆ กระถางหนักๆ เพราะตอน ย้ายต้นไม้ไปรับแสง จะท�ำได้ยาก 24 FAMILY

Tips ดูแลใบไม้รา่ เริง

พอถึงหน้าร้อน ใบไม้ที่เห็นว่าเคยเขียวเด้งกลับดูหม่น ไร้สีสดชื่น ด้วยอากาศมีอุณหภูมิสูง พืชก็คายน�้ำสูงขึ้น ถึงจะให้น�้ำมากแค่ไหน รากก็ไม่อาจดูดน�้ำให้ทันกับการคายน�้ำ วิธีแก้ ต้องเพิ่มความชื้นใน อากาศ ดังนี้ค่ะ • ฉีดพ่นน�้ำให้ต้นไม้บ่อยๆ สม�่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ ให้ต้นไม้คงความสดชื่น • น�ำถาดใส่น�้ำมาวางไว้ใกล้ๆ กับต้นไม้ หรือวางไว้ใต้กระถาง โดยมีก้อนหินหรือภาชนะคว�่ำรองก้นกระถางไว้ไม่ให้น�้ำท่วมถึงก้น กระถาง เพื่อให้น�้ำระเหยเป็นไอขึ้นมาลอยอยู่รอบๆ ต้นไม้ • น�ำพืชหลายชนิดมาวางรวมกันอยู่ในภาชนะที่มีขนาดใหญ่เป็น กลุ่มๆ เพื่อให้ไอน�้ำที่เกิดจากการคายน�้ำและไอน�้ำจากดินในกระถาง ของพืชแต่ละต้น • วิธีเลือกต้นไม้ที่อยู่รวมกัน จะต้องยึดหลักว่าเป็นต้นไม้ที่ต้องมี ความต้องการน�้ำใกล้เคียงกัน เพื่อช่วยมือรักษาความชุ่มชื้นของกัน และกันไว้ • ช่วงที่อุณหภูมิเดือด ร้อนจัดๆ ต้นไม้เหี่ยว ดูท่าจะไม่รอดชีวิต รีบหาต้นไม้ใหญ่แล้วยกกระถางไปฝังดินใต้ร่มเงา รอจนอากาศ ผ่อนคลายหายร้อน ค่อยยกกระถางกลับเข้ามาประดับไว้ที่เดิม


TALK

text : ธีตา

SPORT FAMILY

แบบ นุสบา ปุณณกันต์ ภาพภายนอกของ นุสบา ปุณณกันต์ สาวสวยระดับนางเอก ที่ควบต�ำแหน่งคุณแม่ของหนุ่มน้อยสองคน - น้องปุณณ วั ย 10 ขวบและ น้ อ งกั น ต์ วั ย 4 ขวบ คงดู เ ป็ น คน อ่อนหวาน เรียบร้อย แต่ใครจะรู้ว่าหลังฉากเธอจะกลายเป็น คุณแม่นักกีฬา ขาลุย เข้าขากับสองหนุ่มน้อยได้อย่างไร้ที่ติ / ปัจจุบนั นอกจากคุณแม่สดุ Hot จะเป็นทัง้ Presenter, Brand Ambassador ของสินค้าหลายชนิด ยังรับหน้าทีพ่ ธิ กี รรายการ Home Sweet Home ทางช่อง 5 และรายการปากริมไข่เต่า ทาง True Inside / Family ฉบับนี้ขอพาไปพบกับมุมมอง ความคิด และกิจกรรมสนุกๆ สไตล์ครอบครัวปุณณกันต์

Warm-up : เลีย้ งลูกเหมือนเพือ่ น

นุสเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อน ไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ ตั้งความหวังมากเกินไป แต่ ก็อยากให้เขาอยู่ในระเบียบ มีความรับผิดชอบ และมีพัฒนาการตามวัย พยายามหาจุ ด สมดุ ล พอดี ๆ ให้ เ ขาโตมาแบบธรรมชาติ มี อิ ส ระใน ความคิด ในการท�ำสิ่งต่างๆ ก็ต้องลองผิดลองถูก เลี้ยงลูกก็ไม่ได้มีสูตร ตายตัว ก็ต้องลองปรับ ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอด โชคดีที่นิสัยเราไม่ค่อยเป็นผู้หญิงเท่าไร แม้ภายนอกดูซอฟท์ๆ ตอนแรก ที่ได้ลูกชายก็รู้สึกดีใจเพราะนุสเป็นคนชอบเล่นกีฬาแอ็คทีฟ ถ้ามีลูกชาย เราก็ไม่ต้องประคบประหงมมาก ก็น่าจะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้ คือ เราเล่นกีฬาก็ชวนเขาเล่นด้วยกัน โตไปด้วยกัน เป็นเพื่อนกันไปได้ตลอด

Exercise : กีฬาแสนสนุก

กีฬาเป็นกิจกรรมวันหยุดของครอบครัว นุสจะเล่นกีฬากับลูกๆ เช่น ตีแบด ตีเทนนิส ขีม่ า้ ว่ายน�ำ้ ไม่วา่ จะร้อนขนาดไหน ก็จะเล่นด้วยกัน ทัง้ วันทัง้ คืน เพราะเราเป็นคนชอบอยู่แล้ว ถ้าคนที่นิสัยเป็นผู้หญิ๊ง ผู้หญิง ก็จะกลัวด�ำ กลัวผิวเสีย แต่นุสจะเล่นกับลูกตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเลย ด�ำก็ด�ำ ไม่ได้หยุด ตอนไปเที่ยวต่างประเทศ ที่ดิสนีย์แลนด์ก็จะมีเครื่องเล่นโลดโผน ปุณณเริ่มอยู่ในวัยที่โตหน่อย ส่วนนุสเป็นคนที่ชอบเล่นเครื่องเล่นพวกนี้ ตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว ทั้งไวกิ้ง รถไฟเหาะ ลูกเลยชอบที่จะเล่นกับนุส เพราะ เล่นด้วยกันแล้วสนุก ถ้าเป็นแม่บางคนอาจจะรู้สึกว่าต้องไปเล่นกับพ่อ หรือฉันแก่แล้วไม่เล่นแล้ว แต่นุสจะเป็นอะไรที่ไม่ต้องๆ เดี๋ยวจัดการเอง ส่วนพ่อก็จะนั่งดูเฉยๆ 26 FAMILY

กีฬาเป็นภูมคิ มุ้ กันทีด่ ที ส่ี ดุ

นุสคิดว่ากีฬาเป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในสังคมยุคนี้ เพราะว่า ยุคนี้พ่อแม่หลายคนพูดเหมือนกันว่าน่ากลัว มีลูก ในเจนเนอเรชั่นนี้ต้องเลี้ยงให้ดี ยาเสพติดก็เยอะ คนก็แข่งขันกันสูงขึ้น ยุคนี้เลี้ยงลูกยากกว่าสมัย เราเด็กๆ จะใช้วิธีการที่สมัยพ่อแม่เราเลี้ยงเรา ไม่ได้แล้ว ฉะนัน้ คิดว่าเราต้องสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ลกู มีวัคซีนในตัวเอง กีฬาเป็นสิ่งที่จะหล่อหลอมเด็ก ในด้านร่างกายแน่นอนอยู่แล้ว ในด้านจิตใจ ก็จะ ได้รจู้ กั การแพ้ การชนะ การสูญเสีย การภูมใิ จ ได้ มีเพื่อน มีทีมเวิร์ค มีความสามัคคี นุ ส สนั บ สนุ น ให้ ลู ก เล่ น กี ฬ าทุ ก อย่ า ง ก็ พยายามให้เขาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านกีฬา อย่าง ฟุ ต บอลที่ เ ขาชอบเล่ น คุ ณ เก่ ง คนเดี ย วคุ ณ ไม่ สามารถชนะได้ จะต้องมีความเป็นทีมเวิร์ค ต้อง นึกถึงคนอืน่ ไม่ใช่นกึ ถึงแต่ตวั เอง สิง่ พวกนีล้ กู ก็จะ ได้โดยที่เราไม่ต้องสอน เพียงแต่ว่าก็จะเปรียบ เทียบให้ ถ้าเราต้องการจะบอกว่า ลูกต้องมีนำ�้ ใจนะ เหมือนเล่นฟุตบอลไง จ�ำได้ไหม ตอนที่เลี้ยงลูก แล้วส่งให้เพื่อน เด็กก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเห็น ภาพชัดขึ้น กีฬาจึงตอบโจทย์ได้ทุกอย่างและเป็น ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กได้

Cool Down: สองหนุม่ สองสไตล์

ปุณณจะเป็นคนที่ยอมน้องมากกว่า กันต์ก็จะ ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนิดหน่อย เพราะว่าพี่ยอม แต่น้องก็จะเห็นพี่เป็นไอดอล คืออยากจะท�ำให้ได้ เหมือนทีพ่ ที่ ำ� ได้ แล้วก็จะเชือ่ พีท่ กุ อย่างว่าจะให้ทำ� อะไร บางเรื่องนุสพูดแล้วเขาไม่ท�ำพอไปเรียก ปุณณมา กันต์ก็จะท�ำ ฟังพี่มากกว่า เขาเห็น พีป่ ณ ุ ณเจ๋ง อยากเจ๋งเหมือนพี่ พีใ่ ห้ทำ� อะไรก็จะท�ำ เราว่าก็ดีที่น้องศรัทธาพี่ พี่ก็อ่อนโยนกับน้อง คือ ไม่เคยรังแก ไม่เคยอิจฉา ปุณณจะคิดว่าน้องเด็ก อย่าไปอะไรเลย อย่าถือสา ส่วนกันต์จะกล้ากว่า ในบางเรื่อง และมีระเบียบวินัยมากกว่าพี่ เขา เก็ บ ข้ า วเก็ บ ของทุ ก ชิ้ น ทุ ก อย่ า ง ไม่ ต ้ อ งบอก มีระเบียบวินัยของเขาเอง รอบคอบ

แบ่งเวลาแบบ Working Mom

ยากมาก บางทีต้องวางแผนกันวันต่อวัน เพื่อที่จะ ท�ำให้ดีทุกอย่าง เช่น ในหนึ่งวันบางทีเรามีอะไร หลายอย่างต้องท�ำ แต่เราก็อยากไปรับไปส่งลูก เรา ต้องมานั่งคิดว่าจะท�ำอะไรได้ ถ้าไปส่งลูก งาน ตรงนี้ไปเลท เดี๋ยวงานเสีย ท�ำยังไงดี ต้องมีวิธี บริหารจัดการ เช่น ตืน่ ให้เช้าขึน้ ให้ลกู นอนเร็วขึน้ ต้องคิดก่อนล่วงหน้าว่าเตรียมของให้พร้อมแล้วไป เลย คือพยายามท�ำอะไรก็ได้ที่ไม่เสียทั้ง 2 ฝ่าย ลูกก็ไปโรงเรียนทัน เราก็ไปท�ำงานทัน แต่ถา้ ไม่ได้ จริงๆ ก็ต้องโทรหาปู่ย่าตายายว่า ฝากรับด้วยนะ เพราะว่างานไม่เสร็จ ไปรับไม่ทนั เราก็ไม่อยากให้ ลูกคอย

ครัง้ แรกของแม่นสุ บา ...ทีม่ คี รอบครัว

มีความสุข รู้สึกว่าชีวิตของผู้หญิง เกิดมาครบก็วันนั้น เป็นความรู้สึก มั่นคง ปลอดภัย อบอุ่นใจ

...ทีร่ วู้ า่ เป็นแม่ รู้สึกว่าจะท�ำได้ไหม ต้องท�ำยังไง บอก ไม่ถูก ตื่นเต้น ไม่มั่นใจ เป็นความรู้สึก มือใหม่มากๆ

...ทีเ่ ห็นหน้าลูก จุก อึ้ง ตื้นตัน พูดไม่ออก รู้สึกเป็น ผลิตผลอย่างหนึ่งที่เราฟูมฟักขึ้นมา เราลุ้นอยู่ รออยู่ เราคาดหวังอยู่ว่าจะ ออกมาเป็นยังไง จะโอเคไหม เกือบปี ที่รอคอย เป็นความรู้สึกที่แน่นอยู่ ข้างใน จ�ำได้ว่าพูดไม่ออก ตอนนั้น ร้องไห้อย่างเดียว

...ทีไ่ ด้ยนิ ค�ำแรกทีล่ กู พูดได้ จ�ำไม่ได้ว่าค�ำว่า ‘พ่อ’ กับ ‘แม่’ เขา พูดค�ำไหนก่อน น่าจะ ‘แม่’ จะพูด อะไรก็ได้ ขอให้เปล่งเสียงออกมา ได้ยินเป็นค�ำแล้วก็รู้สึกลุ้น แล้วก็อยาก รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไร พรุ่งนี้จะมีค�ำไหน อีก เหมือนมีเซอร์ไพรส์ให้เราตลอด

...ทีล่ กู ไปโรงเรียน เครียด กลัวว่าเขาจะร้องไห้ เรารู้สึก เหมือนไม่มั่นใจ กลัวว่าเขาจะร้องไห้ อยากกลับบ้าน กลัวเขาไม่มีความสุข

...ทีเ่ ล่นกีฬากับลูก เล่นฟุตบอล ตอนปุณณ 6 เดือน ไปอเมริกา ยืนประคอง แล้วก็จับขา เขา ตึ้ก ตึ้ก ตึ้ก สักพักพอปล่อยมือ เขาก็เริ่มเตะเอง แค่นี้ก็กรี๊ดแล้ว

...ทีล่ กู เริ่มไม่ตดิ แม่ ช่วงที่ปุณณมีห้องเป็นของตัวเอง ตอน อายุได้ 9 ขวบ รู้สึกว่าพอเขามีห้อง ก็ชอบเล่นของเล่น เล่นเกมอยู่ในห้อง ของเขา เมื่อก่อนเขาก็จะอยู่ห้องเรา เล่นอะไรในห้องเรา เราก็จะเห็นเขา ตลอด 24 ชั่วโมง


นุสอยากให้ ทุกนาทีทอี่ ยูก่ บั ลูกๆ มีคา่ แล้วก็ให้เขาอยูก่ บั เราแบบ ไม่เบือ่ ด้วย คือ ต้องท�ำ ให้เขารูส้ กึ อยากอยูก่ บั เรา ให้เขามีความสุข

ฝากถึงพ่อแม่ยคุ ใหม่

การมีเวลาให้กับเขาไม่ได้หมายถึง ปริมาณ แต่ว่ามีเวลาเพียงน้อยนิด ก็ท�ำให้มีคุณค่าก็ได้ อย่างใน 7 วัน มีเวลาแค่วันเดียว คือ วันอาทิตย์ เพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ ท�ำงานหนัก กันทุกวัน แต่แค่หนึ่งวันก็ท�ำให้มี ความหมายได้ เช่น ใช้เวลาร่วมกันให้ มากขึ้น เพราะว่าถ้าอีกหน่อยเขาโตเขาก็ จะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว ถ้าเป็นลูกชายก็คง ติดเพื่อน มีสังคมของเขาที่เราเข้าไม่ถึง แต่ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่มีค่า เราก็น่าจะถนอมเอาไว้นานๆ นุสอยากให้ทุกนาทีที่อยู่กับลูกๆ มีค่า แล้วก็ให้เขาอยู่กับเราแบบไม่เบื่อด้วย คือ ต้องท�ำให้เขารู้สึกอยากอยู่กับเรา ให้เขา มีความสุข

เสือ้ ผ้า Central World โทร. 02 646 1267-8 Festival Pattaya โทร. 038 043 180-1 FAMILY 27


SOCIETY

มูลนิธิไฟเซอร์ พาน้องเรียนรูโ้ ลกทะเล > มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น�ำเยาวชน ครั้งที่ 6” ณ หาดปากเมง อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ให้แก่น้องๆ เยาวชนที่ประสบภัยพิบัติสึนามิเมื่อ ปี 2547 จ�ำนวน 80 คน เพื่อการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�ำ ตลอดจนร่วม ท�ำกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคม ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ทะเลสวยด้วยมือเยาวชน’ โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ ทางทะเล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาจัดกิจกรรมให้ ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทะเลอย่างยั่งยืนแก่เด็กๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม พิเศษ ที่เด็กๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ด้วยการปลูกหญ้าทะเล และปล่อยสัตว์น�้ำคืนธรรมชาติสู่ผืนทะเล

เปิดตัว Paula’s Choice > Paula’s Choice (Thailand) เปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ โดย คุณ Paula Begoun ให้เกียรติเดินทางมาจากประเทศอเมริกา บรรยากาศ ภายในงานเป็นไปอย่างกันเอง และเปิดโอกาสผู้ร่วมงานได้พูดคุย ปิดท้ายยัง มีแจกของรางวัลมากมาย โดยคุณนารี มงคล กรรมการผู้จัดการของบริษัท Paula’s Choice (Thailand) สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถซื้อได้ที่ร้าน AUSSHOP โทร. 02 658 0279, 02 235 9997-8 หรือ www.paulaschoice.co.th

= คุณปกรณ์-คุณพรจิตต์ พงศ์วราภา น�ำทีมชาว GM รวมพลังรักษ์กู้โลกร้อน

= รวมพลผู้ร่วมขบวนการ เย้!

GM Group Go Green > ผ่านไปอย่างชื่นมื่น ด้วยรอยยิ้มและความสุขกับกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ‘GM Group Go Green’ ที่ช่วยบอกรักโลก ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมพลังรักษ์กู้โลกร้อน ณ พื้นที่ป่าอุทยานฯ ทับลาน ศูนย์สาธิตปลูกป่า ที่ 2 บ้านบุไทร ต�ำบลไทยสามัคคี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมาโดยมีหวั เรือใหญ่ คุณปกรณ์ พงศ์วราภา 28 FAMILY

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มมัลติมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำทีมชาว GM ในงานครั้งนี้ แม้แสงแดดจะร้อนแรงแค่ไหน แต่ชาว GM ก็ไม่ถอย ช่วยกันลงแรง รวมพลังช่วยกันปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นต้นสักทอง ต้นมะขาม ต้นประดู่ ฯลฯ เพื่อเติมเต็ม สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้


EAT TOGETHER

Platform 1 สถานีความอร่อย > ขอต้อนรับสู่สถานีแห่งความอร่อย หลังสถานีรถไฟสามเสน ใน บรรยากาศบ้านไม้สีขาวสบายตา ภายในประดับด้วยของสะสมน่ารักๆ เกี่ยวกับรถไฟ มองทางไหนก็น่านั่งไปหมดทุกมุม Platform 1 จะท�ำให้ คุณยิ้มกริ่มกับอาหารนานาชาติที่หลากหลาย กระซิบว่าช่วงนี้ถูกใจ คนรักสุขภาพเป็นพิเศษ ทั้งอาหารญวนที่เน้นไฟเบอร์ และอาหารยุโรป ที่เลือกใช้วัตถุดิบไขมันต�่ำ เพราะคุณวิชญา บุณยเกตุ เจ้าของร้าน กลัวอ้วน เลยใส่ใจสุขภาพลูกค้าเต็มที่ และด้วยความเป็นนักทดลองจึง หมั่นสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ตลอดเวลา เมนูแสนอร่อยที่ห้ามพลาดคือ ปลาหิมะอบ เสิร์ฟพร้อมสลัดมันฝรั่งสไตล์อังกฤษและผักโขมผัด กระเทียม รสชาติแท้ๆ ที่ลงตัวไม่ต้องราดน�้ำอะไร และของหวานก็ต้อง เครปแอปเปิ้ล เสิร์ฟพร้อมซอสน�้ำส้มสด ตัวซอสเป็นโฮมเมดหอม หวานสูตรดั้งเดิมจากก้นครัวเยอรมัน สองเมนูนี้เป็น Combination ที่ลงตัวเหมาะกับทุกครอบครัวจนเราต้องยกนิ้วให้เลย ::: Platform 1 ถ.นครไชยศรี โทร. 02 617 0181

= บรรยากาศภายในร้านบ้านอิสระ = คุณวิชญา บุณยเกตุ

= กุ้งเผาสะเดาน�้ำปลาหวาน

= ปิ้งงบ

= จับไม้

รื่นรมย์ ชมทะล ทีบ่ า้ นอิสระ = บรรยากาศภายในร้าน Platform 1

>หากครอบครัวไหนแวะไปเที่ยวหัวหิน แดดล่มลมตกแล้ว ขอแนะน�ำ อาหารทะเลมื้อเย็นที่จะเติมเต็มการมาเที่ยวหัวหินให้สมบูรณ์ ที่ร้าน บ้านอิสระ บ้านไม้สีเขียว 2 ชั้นริมทะเล บรรยากาศสบายๆ มองเห็น ทะเลกว้าง สูดลมทะเลได้ชุ่มปอด หรือจะชมพระอาทิตย์ตกให้ เพลิดเพลินใจก็ได้ ที่นี่มีอาหารไทยจานเด็ดปรุงจากอาหารทะเล นานาชนิด บ้านอิสระเป็นร้านอาหารทะเลแบบยุโรปแห่งแรกในหัวหิน ที่เปลี่ยนรสชาติซีฟู้ดแบบไทย และแบบจีน มาเป็นสไตล์ที่มีเฉพาะใน หัวหินเท่านั้น เนื่องจากเจ้าของร้านคุณฉันทนา เพิ่มวิชิต เป็นทายาท ของคุณสันติ เศวตวิมล และมีพื้นฐานด้านอาหารมาจากประเทศอิตาลี จึงคิดเมนูอาหารทะเลให้คนไทยให้ได้ลิ้มลองทั้งแบบฟิวชั่นและเมนู ดั้งเดิมจากก้นครัวชาวหัวหิน ที่รับรองว่าไม่ผิดหวัง มาถึงนี่แล้วต้องลอง อาหารโบราณที่หาทานได้ยากอย่าง ปลาทูย่างใบตองน�้ำปลาดิบ มีกลิ่นหอมของน�้ำปลาแท้ๆ ที่ต้องใช้เวลาพิถีพิถันในการหมักเป็นอย่าง มาก กุ้งเผาสะเดาน�้ำปลาหวาน เมนูสมุนไพรที่ลงตัว หาทานได้ไม่ง่าย เช่นกัน ปิ้งงบทะเล คล้ายอ่อมทะเลซึ่งปกติใช้วิธีการนึ่ง แต่สูตรเฉพาะ ของที่นี่น�ำมาปิ้ง และจับไม้ทอดมันปลาอินทรีย์เนื้อนุ่ม ::: บ้านอิสระ ถ.แนบเคหาสน์ หัวหิน โทร. 032 511 673, 032 530 574 FAMILY 29


OUR PLACE

สวนสัตว์ดสุ ติ

> หรือเขาดินวนา อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่งบ่นในใจว่าเชย! นะคะ ถึงจะเป็นสวนสัตว์และสวนสาธารณะแห่งแรก ของประเทศไทย สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่ปัจจุบันก็ปรับปรุงจนทันสมัย มีสัตว์ดาวเด่น อย่างเสือขาว และเก้งเผือกพระราชทาน และการแสดงของสัตว์น่ารู้ อาทิ นก แมวน�้ำ ช้าง หมุนเวียนกัน และก็ยังคงความสวยงามร่มรื่นของพันธุ์ไม้นานาชนิด สวนสัตว์ดุสิตเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ในกรุงเทพฯ ที่ห้ามพลาดทีเดียวค่ะ ใครไม่เคยไปต่างหากที่ต้องบอกว่าเชย! ::: ที่ตั้ง: ถนนพระราม 5 เขตดุสิต วันธรรมดาเปิด 08.00-18.00 น. dusitzoo.org โทร. 02 281 2000, 02 281 9027-8

สวนสัตว์ยอดนิยมจากทุกมุมโลก

Singapore • JURONG BIRD PARK สวนนกจูร่ง ในสิงคโปร์ เป็นสวนนกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนกกว่า 4,600 ตัว ใน 380 สายพันธุ์ และเป็นแหล่ง รวมพันธุ์นกหายาก ภายในสวนเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิต ของนกที่จ�ำลองบรรยากาศตามถิ่นก�ำเนิดของนกแต่ละ ชนิด นอกจากนี้เด็กๆ จะได้สนุกไปกับการให้อาหาร นกเพนกวิน การแสดงโชว์น่ารักของเหล่านกแสนรู้ เช่น นกแก้วมาร์คอ นกพีลแี กน และทีน่ ยี่ งั มีโรงพยาบาล นก ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์นกด้วย เรียกว่าครบเครื่อง เรื่องนกๆ ทีเดียว www.birdpark.com.sg

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

> ขึ้นเหนือไปแอ่วสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกใน ประเทศไทยและเป็นแห่งที่ 3 ของโลกกันดีกว่าค่ะ ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่กว่า 819 ไร่ ของป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังที่อนุรักษ์ไว้ อย่างดี โดยสามารถเดินชมสัตว์ในตอนกลางวัน พบกับ การใช้ชีวิตของสัตว์ป่ายามค�่ำคืนพร้อมกับชมน�้ำพุดนตรี ที่มีความยิ่งใหญ่ตระการตา รวมไปถึงชมสถาปัตยกรรม อันงดงามสไตล์ล้านนาและแอฟริกาที่ผสมผสานอย่าง ลงตัว นอกจากนี้ยังมีบ้านพักสวยๆ ท่ามกลางป่า ธรรมชาติอีกด้วย ::: ที่ตั้ง: อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmainightsafari.com โทร. 053 999 000

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

> ถ้าอยากดูสัตว์อย่างใกล้ชิดก็ต้องที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เปิดแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เลี้ยงสัตว์นานาชนิดจ�ำนวนมากถึง 8,000 ตัว บนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ มีศูนย์รวมเสือ นานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ มีสวนละมั่งสัตว์หายากของไทยให้ได้ชม และยังมีการแสดง พาเหรดนกเพนกวินอีกด้วย น่าตื่นตาตื่นใจขนาดนี้ต้องพาเด็กๆ ไปเที่ยวสักครั้งแล้วสิคะ ::: ทีต่ งั้ : อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดทุกวัน 08.00-18.00 น. www.kkopenzoo.com โทร. 038 318 444 30 FAMILY

Austria • SCHÖNBRUNNER ZOO สวนสัตว์เชินบรุน ในเวียนนา เป็นสวนสัตว์ที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเมื่อปี 1792 อยู่ใกล้กับ พระราชวังเชินบรุนที่แสนงดงาม มีชื่อเสียงในแง่ ประวัติศาสตร์ด้วย เพราะแต่เดิมเป็นสวนสัตว์ของ พระจักรพรรดิโยเซฟที่ 2 เมื่อมาที่สวนสัตว์แห่งนี้แล้ว สิ่งที่ห้ามพลาดคือ โซน Rainforest House และ Artic Polarium ส่วนที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันคือ เรื่องหมีพันธุ์ ต่างๆ นอกจากหมีขั้วโลก ยังมีหมีแพนด้าสัญชาติจีน ให้ได้ชมด้วย www.zoovienna.at/en

America • GULFARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำกัลฟ์เฟเรี่ยม ในรัฐฟอริดา จะท�ำ ให้เด็กๆ เพลิดเพลินไปกับการแสดงของฝูงปลาโลมา สิงโตทะเล นากแม่น�้ำ และที่เป็นไฮไลท์คือการแสดง จากนักด�ำน�้ำ ซึ่งจะอธิบายชีวิตสัตว์น�้ำขณะแหวกว่าย อยู่ในหมู่สัตว์ทะเล โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมใจกล้า ใส่ตีนกบชุดด�ำน�้ำเข้าไปทักทายกับเจ้าปลาโลมาแสน น่ารักได้ด้วย รับรองว่าที่นี่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ กับผู้คนทุกเพศทุกวัยให้หันมาสนใจโลกของสัตว์ทะเล ได้แน่นอน www.gulfarium.com


FL#001  

FL#001 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you