Page 1

vol. 4 no. 41 November 2012

08

16

A-Z Fac ebo ok 10

Sty le

วเิ คร แ น าะห์ ะน�ำ 18 iPad N e x DIY us min 4 แล กลอ่ i งมว้ ะ 10 นเก บ็ สา ยไฟ

41 How to live digitally & Catch up gadget trend


ปีท่ ี 4 : ฉบับที่ 41 : พฤศจิกายน 2555

Windows 8 The Empire Strikes Back

บรรณาธิการบริหาร : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

บรรณาธิการอ�ำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการศิลปกรรม : ธนธร ชูสวุ รรณ ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม : กมลศักดิ์ เสีงสนัน่ ศิลปกรรม : จุรรี ตั น์ ข�ำชุม่ ศิลปกรรมโฆษณา : กรรณิกา สามกษัตริย์ หัวหน้าฝ่ายภาพ : ด�ำรงฤทธิ์ สถิตด�ำรงธรรม ฝ่ายภาพ : นิพันธ์ พิมพ์สวัสดิ์ กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ พิสจู น์อกั ษร : วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด : รัตติยา สมจิตต์ สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ ฝ่ายบัญชี : กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ำกัด โทร. 0-2434-6850-1

6 Innovational

เทคโนโลยีใหม่ๆ แกะกล่องส่งตรงให้คณ ุ

8 Always On

A to Z Facebook Style

10 IT DIY

The Rolling Box กล่องม้วนเก็บสายไฟ

16 Review

JBL On Beat Awake ความสุขใหม่ ในห้องนอนเดิม

17 Review

ASUS Padfone ทรานฟอร์เมอร์แก็ดเจต Yoobao Long March 11,200 mAh USB Power Bank

18 Thai Mac Lover

เมือ ่ นวัตกรรมสำ�คัญน้อยกว่ายอดขาย

20 DL Recommended Time to Change

22 DL’s Favorites

Where to find

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร สายงานพัฒนาธุรกิจ : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร สายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามน�ำไปเผยแพร่ซำ�้ ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0 2241 8000 แฟ็กซ์ : 0 2241 4133

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT., BANGKOK 10300 THAILAND Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 4133


ญาญ่าชวนคนไทยเปลีย ่ นเป็น 3G+ พร้อม GO Live S1 สมาร์ทโฟนน้องใหม่

ทรูมูฟ เอช คว้านางเอกสาวสุดฮอต ‘ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ ‘ เป็นพรีเซ็นเตอร์ ร่วมชวนคนไทยเปลี่ยนเป็น TRUE MOVE H 3G+ ที่มีความโดด เด่นด้านพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดทั่วไทย พร้อมแนะน�ำเพื่อน คู่ใจอย่าง ‘GO Live S1’ สมาร์ทโฟน 3G+ รุ่นใหม่ ล�้ำสมัยกับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 2.3 หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ดีไซน์โดนใจ และแอพพลิเคชั่นพิเศษ อีกมากมายให้คุณได้ใกล้ชิดญาญ่า ส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 2,990 ที่เว็บไซต์ www.truemove-h.com/s1 หรือโทร. 0 2900 9500

Acer ICONIA TAB A700 และ A701

แท็บเลต Acer ICONIA TAB A700 และ A701 เร็ว แรง คมชัดด้วย หน้าจอ Ultra Display 10.1” Full HD WUXGA 1920x1200 ให้ มุมมองกว้าง 178 องศา เติมเต็มการใช้งานด้วยกล้องหน้าระดับ HD และกล้องหลังความละเอียด 5 MP เต็มที่กับทุกประสบการณ์ความ บันเทิง ทั้งดูหนัง ฟังเพลง และท่องไปในโลกอินเตอร์เน็ต ได้อย่างต่อเนื่องสูงสุด ถึง 11 ชม. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอเซอร์ คอลล์ เซ็นเตอร์ โทร. 0 2685 4311 หรือคลิกไปที่ www.acer.co.th

Belkin ส�ำหรับซัมซุง Galaxy Note 2

CEO-V นวัตกรรมใหม่ ผูช ้ ว ่ ยคน ส�ำคัญทุกสถานการณ์

เบลกิ้นเปิดตัวอุปกรณ์เสริมสุดเก๋ เน้นสไตล์สีสัน สดใส ส�ำหรับซัมซุง Galaxy Note 2 ที่ช่วยให้ สมาร์ทโฟนของคุณดูโดดเด่นไม่เหมือนใคร พร้อม เคสช่วยกันรอยใช้งานได้สะดวก ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2946 3386-7 และ Call Center 08 8757 0415/08 6300 1123

ดาราสะเด็ดน�ำ ้ โซเชียลแพลตฟอร์ม ครัง ้ แรกในไทย!

ไทยทีวีสีช่อง 3 จับมือ Google (ประเทศไทย) และ BECi เปิดตัวรายการบันเทิงรูปแบบใหม่ ‘ดาราสะเด็ดน�ำ้ ’ รายการแรกในประเทศไทยที่ออกอากาศสดผ่าน ทางโซเชียลแพลตฟอร์ม บน Google+ พร้อมเปิด ประสบการณ์ใหม่ด้วยฟีเจอร์ Google+ แฮงค์เอาท์ ซึ่งแฟนรายการสามารถสื่อสารกับดาราคนโปรดและ พิธีกรได้อย่างสดๆ ตลอด 45 นาที ชมรายการได้ทาง Google+, แอพพลิเคชั่นของช่อง 3, YouTube และ www.thaitv3.com ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-17.15 น.

SMART CLICK แลกเปลีย ่ น เรียนรู้ คูช ่ ม ุ ชน

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน) และผู้บริหารกลุ่มอินทัช อันได้แก่ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด น�ำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ CSR ของกลุ่มอินทัช ซึ่ง ด�ำเนินการภายใต้แนวคิด ‘คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง’ ที่ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ณ วิทยาลัยเทคนิคล�ำปาง ถือเป็นชุมชนแรกที่ทาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้เข้ามาเรียนรู้ ร่วมกันอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิด ‘แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คู่ชุมชน’ และสอดคล้องกับแนว ความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ‘เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา’

6 DL  DIGITAL LIFESTYLE

แว่นตา CEO-V แบรนด์แว่นคุณภาพรังสรรค์ต้นแบบแว่นตา อันเป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า ‘แว่นนวัตกรรม (Inno-vision)’ เพื่อน�ำเสนอแว่นพับส�ำหรับนักธุรกิจที่ดีที่สุดในยุคนี้ ด้วย ขาแว่นซิลิโคนซึ่งไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ท�ำให้คุณสามารถแขวนแว่นไว้ที่รอบคอได้โดยไม่ต้อง อาศัยเชือกคล้องหรือสายสร้อย ทั้งยังสามารถปรับสายรัด ซิลิโคนให้กระชับ รอบศีรษะเพื่อกัน หลุดเมื่อเล่นกีฬา หนักๆ พบกับแว่น CEO-V ได้แล้ว วันนี้ที่ร้านแว่นตา ชั้นน�ำทั่วไป และ เยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้ที่ www.ceo-v.com


Power max Power Booster Pro Series รุน ่ PB 5600 Power max Power Booster Pro Series รุ่น PB 5600 แบตเตอรี่ส�ำรองแบบพกพา ท�ำหน้าที่เติมพลังงาน ให้กับ Smart Phone และ Tablet ในเวลาฉุกเฉิน ด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัย หรูหรา ด้วยสีขาวขอบฟ้า ขนาดเล็กกะทัดรัด น�้ำหนักเพียง 120g. พกพาสะดวก มาพร้อมกับพลังงานสูงถึง 5600 mAh ที่ส�ำคัญสามารถ ชาร์จได้รวดเร็ว รับประกันสินค้านาน 2 ปี สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ Power Max โทร. 0 2294 4848 หรือ http://www.facebook. com/PowermaxWorld

Sony Xperia tipo

โซนี่เปิดตัวสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ตระกูล Xperia อีก 2 รุ่น คือ Sony Xperia tipo และ Sony Xperia tipo dual มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.0 Ice Cream Sandwich ด้านสเปคและดีไซน์ทั้งสองรุ่นมี ลักษณะเหมือนกัน แตกต่างกันตรงที่ Sony Xperia tipo dual รองรับการใช้งานแบบ 2 ซิม เอาใจผู้ใช้งานที่ ชอบสมาร์ทโฟนขนาดเล็ก พกพาสะดวก แบตเตอรี่ขนาด 1500 mAh รุ่น tipo มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีด�ำ สีขาว สีแดง และน�้ำเงิน ส่วน tipo dual มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีด�ำ และสีเทา

Jabra Solemate The Ultimate Portable Speaker

ล�ำโพงที่ท�ำให้คุณแชร์เสียงเพลงของคุณได้ทุกที่กับทุก กิจกรรม โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายอย่าง ทั้งมี ขนาดกะทัดรัด เชื่อมต่อได้กับหลากหลายอุปกรณ์ คุยโทรศัพท์ หรือท�ำ Conference Call ได้อย่าง สะดวกสบาย ด้วยไมโครโฟน 360 องศาในตัว มาพร้อมถุงกันฝุ่นและกันละอองน�้ำท�ำให้ใช้งานได้ แม้อยู่ในป่าหรือริมชายหาดโดยไม่ต้องกังวล ราคา จ�ำหน่ายอยู่ที่ 6,200 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทน จ�ำหน่ายชั้นน�ำกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ


TEXT : มนตรี บุญสัตย์

A to Z

Facebook Style

เฟสบุ๊คประกาศว่ามีผู้ใช้ครบ 1,000 ล้านคน แล้ว ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์จนเติมค�ำว่าของ มนุษยชาติลงไปให้ดูยิ่งใหญ่ ก็ไม่ใช่เรื่องโอเวอร์ เพราะประชากร 1 ใน 7 ของโลกมีบัญชีอยู่นั้น หากย้อนกลับไปในปี 2010 เฟสบุ๊คมีผู้ใช้งาน ราว 500 ล้านคน เท่ากับว่าเวลาเพียง 2 ปีเศษมี ผู้ใช้เพิ่มเป็นเท่าตัว นักวิเคราะห์หลายส�ำนักมอง ว่าปรากฏการณ์ด้านการเมือง ภัยธรรมชาติ และ ความบั น เทิ ง เป็ น แรงจู งใจให้ ค นสนใจติ ด ตาม ข่าวสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คแห่งนี้ โดยเฉลี่ยใน 24 ชม. คนทั่วโลกเข้ามาออนไลน์หรือเคลื่อนไหว ท�ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ บนสเตตั ส สู ง ถึ ง 552 ล้ า น ล็อกอิน โดยส่วนใหญ่พวกเขาปรับเปลี่ยนจากการ ออนไลน์ผา่ น PC ไปใช้บนสมาร์ทโฟนและแท็บเลต ข้อมูลจากการแถลงข่าวของเฟสบุ๊คยังบอกอีกว่า นับตั้งแต่เปิดให้ใช้ฟีเจอร์ Like มาตั้งแต่ปี 2004 จนถึงตุลาคม ปี 2012 นี้ ทุกสเตตัสของเฟสบุ๊ค รวมกันมีจำ� นวนการคลิกไลค์ถงึ 1.13 ล้านล้านไลค์ มีการอัพภาพต่างๆ มากถึง 2.19 แสนล้านรูป และฟีเจอร์แท็กการระบุพิกัดสถานที่ที่เพิ่งเปิดให้ ใช้บริการเมื่อเร็วๆ นี้ก็มียูสเซอร์เข้ามาแท็กสถานที่ ต่างๆ รวมถึง 17,000 ล้านแห่ง นอกจากนี้อายุ เฉลี่ยของผู้ใช้ลดลงทุกปี โดยปีนี้อยู่ที่ 22 ปี ลด ลงจากตัวเลขเฉลี่ย 23 ปีในปีที่แล้ว และ 26 ปี ในปี 2008 ผู้เขียนเคยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเฟสบุ๊คเอา ไว้โดยเขียนเรียงล�ำดับตั้งแต่ตัว A ถึงตัว Z เห็นว่า วันนีก้ ระแสโซเชียลเน็ตเวิรค์ แห่งนีย้ งิ่ ทวีความฮิต จึง น�ำมาอัพเดตข้อมูลเสียใหม่ติดตามได้เลย

8 DL  DIGITAL LIFESTYLE

D-Domain Name หรื อ ชื่ อ เรี ย ก เว็บไซต์ คล้ายกับบ้านเลขทีข่ องเว็บหรือ บล็อกต่างๆ ก็ถูกพิมพ์น้อยลง เพราะ ว่าผู้ใช้ FB จะคลิกไปที่ชื่อของยูสเซอร์ ต่างๆ แทน เราแทบไม่จำ�และไม่พมิ พ์ ชื่อโดเมนเนมกันอีกในยุคโซเชีียลเน็ตเวิร์ค E-Event คุณสามารถกำ�หนดอีเวนท์ ในโลกออฟไลน์ ใ ห้ ค นในโลกออนไลน์ เข้าไปมีส่วมร่วมได้ เป็นประโยชน์ในเชิง การตลาด

A-Application เฟสบุ๊ ค เปิ ด โอกาสให้ ดี เ วปล็ อ ปเปอร์ พั ฒ นา แอพพลิ เ คชั่ นใหม่ ๆ มาสนั บ สนุ น การทำ�งานได้อย่างไม่จำ�กัด และ จะมีการแบ่งผลประโยชน์หรือต่อ ยอดทางธุรกิจกันได้ เช่น App Fotoshop มีไว้แต่ง ภาพ หรือ Animated Picture ที่เอาไว้ทำ�ภาพ เคลื่อนไหวง่ายๆ B-Bottom Bar มุมขวาล่าง ข้างขอบจอเป็นมุมที่แทบไร้ค่าไม่ ถูกมอง จนกระทั่งเฟสบุ๊คติดตั้ง โปรแกรมแชทไว้ตรงนัน้ มันจึงถูก มองบ่อยๆ ว่ามีเพื่อนเราคนไหน ออนไลน์หรืออยู่บ้าง

C-Chats โปรแกรมแชทถูกใช้ครั้ง แรกในเดือนเมษายน 2008 ดับ MSN ให้กลายเป็นของโบราณ

F-Friends ปี 2009-2010 ฝ่ายภาษาของ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดประเทศอังกฤษ ถึงกับนำ�คำ�ว่า Unfriend ที่ใช้บอกเลิก การเป็นเพือ่ นในเฟสบุค๊ กลายเป็นคำ�แห่งปี G-Games แทบทุกคนล้วน เคยผ่านช่วงเวลาติดเกมบน เฟสบุ๊คมาแล้ว มีผลวิจัยว่า อย่างน้อย 25 นาทีต่อวันที่ ผู้เล่นต้องใช้เวลาไปกับเกม ต่างๆ เช่น Farmville หรือ Restaurant City แปลกดี ที่การพูดถึงเกมพวกนี้ในวัน นี้เป็นเรื่องที่เชยแล้ว H-Hackers การถูกแฮ็คข้อมูลบนเฟสบุ๊ค หรื อ ว่ า การสวมสิ ท ธิ์ แ ทนเจ้ า ของล็ อ กอิ น จริงๆ มีให้เห็นอยู่ทั่วโลก I-Images ที่นี่เฉลี่ยแล้วมีภาพใหม่ๆ ถูกอัพขึ้น ไปราว 2.5 พันล้านภาพต่อเดือน หรือเฉลีย่ วินาที ละ 964 ภาพ!


P-Profile อาจเป็ น หน้ า ที่ เ ขี ย นนาน เขียนยากทีส่ ดุ เพราะเราต้องการปัน้ แต่ง สร้างตัวตนใหม่ขนึ้ มา รูปต้องดี หล่อสวย สุดๆ

Q-Queen of facebook 3 ปีติดต่อ กันแล้วที่เลดี้ กาก้า มีจำ�นวนสกอร์ไลค์ ในหน้าแฟนเพจสูงทีส่ ุด 53 ล้านคลิกไลค์

J-Japanese ผิดคาดมากที่ชาวญี่ปุ่นสนใจ เฟสบุ๊คเพียง 5% จากประชากร 100 ล้าน คนเศษ K-Koobface เคยเป็ นไวรั ส ที่ ร ะบาด หนักเมื่อปี 2008 มันได้รับเกียรติให้มีหน้า วิ กิ พี เ ดี ย ของตั ว เองในฐานะไวรั ส ที่ เ ป็ น ผู้ก่อการร้ายเบอร์แรกของเฟสบุ๊ค L-Lite มีช่วงหนึ่งที่เฟสบุ๊คถูกต่อว่าว่าหน้า เว็บดูยาก วุ่นวาย จึงทำ�เวอร์ชั่นที่ดูเรียบง่าย ออกมาชื่อ facebook lite แต่บริการนี้ก็ ถูกยกเลิกไปเมื่อเมษายนปี 2010 เพราะคน เข้าใจผิดคิดว่าเข้าผิดเว็บไซต์

R-Risk เริ่ ม มี ก ารรณรงค์ ใ นยุ โ รป ว่ า การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว บน FB มากเกินไปจะกระทบต่อชีวิตประจำ�วัน ไล่ตั้งแต่เรื่องบ่นเจ้านายไปจนถึงการ เสี่ยงเป็นเป้ามิจฉาชีพ S-Star การสร้างแฟนเพจก็ ดี การขยันโชว์ความสามารถ ก็ดี ล้วนเป็นหนทางสู่การเป็น คนเด่ น คนดั ง มากกว่ า นั้ น เฟสบุ๊ ค ยั ง กลายเป็ น พื้ น ที่ ใ น การสะท้ อ นความดั ง ของเซเล บริตี้ด้วย T-Timeline กันยายนปี 2011 ได้ประกาศเปลี่ยน หน้าเว็บเป็นระบบไทม์ไลน์ แรกๆ ก็มีผู้ใช้ต่อต้าน

M-Mobile เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เริ่ม จากผู้ใช้ผ่าน PC จนวันนี้ผู้ใช้มากกว่า 2 ใน 3 หรือราว 600 คน ใช้ผา่ นสมาร์ทโฟน

U-User เคยมี ส ถิ ติ สำ�รวจใน ระหว่างปี 2008-2010 ว่า 130 คน คือ จำ�นวนเพื่อนเฉลี่ยของ ผูใ้ ช้เฟสบุค๊ ทัว่ โลก แต่ถา้ วัดในวันนี้ น่าจะเกิน V-Video ฟีเจอร์นี้เริ่มใช้ในปี 2007 เป็น เหตุผลสำ�คัญให้แล็ปท็อปในยุคหลังต้อง มี Web Cam ตั้งติดที่หน้าจอมาไว้ด้วย W-What’s on Your mind ? เป็น คำ�ถามคลาสสิกทีช่ าวโลกถูกถามด้วย คำ�ถามเดียวกันนีอ้ ยูท่ กุ ขณะ ก่อนทีจ่ ะ โพสต์อะไรออกไป X- XXX นับวันยิง่ มีแฟนเพจทีม่ เี นือ้ หาล่อ แหลมเกี่ยวกับทางเพศ เช่น รูปภาพ คลิป วิดีโอ ข้อนี้กำ�ลังเป็นปัญหาให้แก่ทางการ ของทุกประเทศ เมืองไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น คุณเองก็เป็นสมาชิกอยู่ใช่ไหมล่ะ Y-Year of Birth ข้อมูลปีเกิด เป็นข้อมูล ที่คนปิดบังมากที่สุด Z-Zzz เฟสบุ๊คมีไพร์มไทม์อยู่ที่ 5 ทุ่ม นั่ น เป็ น ช่ ว งที่ ร บกวนเวลานอนเดิ ม ๆ ของคนเรามากที่สุด และเป็นเหตุผล หลักทีท่ ำ�ให้ทกุ คืนนี้ เรานอนดึกเพราะ ใช้เป็นช่วงเวลาติดตามไทม์ไลน์คนอืน่

N-Notification แนวคิ ด ของการแจ้ ง เตือนนีม้ าจากความคิดของมาร์ค ซัคเคอร์เบิรก์ ตัง้ แต่เรียนทีฮ่ าวาร์ด ทีค่ ยุ กับเพือ่ นว่าเราน่า จะมีอะไรทีแ่ จ้งเตือนกิจกรรมทุกอย่างในชีวติ ประจำ�วัน นะ “We Will Update Each and Every Movement of your Friends in Second” มาร์คนำ� ไอเดียเรื่องนี้ไปพัฒนาเป็นโปรแกรม O-Owner เด็กหนุ่มวัย 28 ที่รวยที่สุดในโลก ปัจจุบันเขา มี สิ น ทรั พ ย์ ร าว 9.4 พั น ล้ า น เหรียญฯ

Look at This! • จากผลสำ�รวจคนไทย 100 คน มีบัญชีเฟสบุ๊ค 88 คน คิดเป็นจำ�นวน 16 ล้านคน จากจำ�นวนผู้ออนไลน์ 18 ล้านคน • 5 อันดับประเทศใน AEC ที่ใช้เฟสบุ๊คมากที่สุด ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ • คนไทยออนไลน์เฟสบุ๊คติดอันดับที่ 16 ของโลก • ในบรรดาคนเมืองหลวงของประชาคมอาเซียน คนกรุงเทพฯ มีจำ�นวนบัญชีเฟสบุค๊ มากทีส่ ดุ คือ 8.6 ล้านคน รองลงมาคือ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย จำ�นวน 7.4 ล้านคน • ตัวเลขที่น่าสนใจ คือ ชาวเวียดนามในปัจจุบันออนไลน์อินเตอร์เน็ตถึง 31 ล้านคน แต่มีบัญชีเฟสบุ๊คเพียง 6.5 ล้านคน ที่มา : http://www.whereisthailand.info

DIGITAL LIFESTYLE

9 DL


TEXT : Hoo DIY : facebook.com/HooDIYguru PHOTO : Mr. Niphun P.

สายไฟทีร ่ กรุงรังมาพร้อมกับแก็ดเจตไฮเทคทีเ่ รามีตด ิ ตัวมากขึน ้ เรือ ่ ยๆ ตัวแก็ดเจตก็ออกจะเจ๋งหรอกนะ แต่แหม! หลังโต๊ะท�ำงาน ของเราท�ำไมมันถึงได้รกขนาดนัน ้ ล่ะ? ทัง ้ สายคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค ๊ เครือ ่ งเสียง ล�ำโพง ทัง ้ ทีภ ่ ายใน ห้องของเรา ต้องการระเบียบและความสะอาดมากทีส ่ ด ุ ว่าแล้วก็มาหาวิธจ ี ด ั ระเบียบสายไฟใหม่ดว ้ ยกล่องใส่ซด ี เี หลือใช้ มาลงมือกันเลยพวกเรา

The Rolling BOX กล่องม้วนเก็บสายไฟ

10 DIGITAL LIFESTYLE DL 


03 01

04 02

อุปกรณ์

1. กล่องซีดเี หลือใช้

2. คัตเตอร์

3. ใบเลือ่ ยขนาดเล็ก

• ตลับใส่ CD มีหลากหลายความหนาเลือกใช้ตามความหนาของสายไฟที่ ต้องการม้วน • หากเจาะรูฝาพลาสติกล�ำบาก แนะน�ำให้ใช้คตั เตอร์ทใี่ บมีดลนไฟร้อนกรีด บนแผ่นพลาสติก

1. หากลอ่ งซ ดี ขี น บาทเอง เปดิ ฝาอ าดใหญ่ มขี ายตามศนู ยก์ ารคา้ ไอ แกนกลางกลอ่ ง อกแลว้ เอาใบเลอื่ ย หรอื คตั เตอร์ ทที วั่ ไป ไมก่ ี่ ไปได้ โดยเจาะใหกะขนาดกำ� ลงั พอดใี หส้ อดปลกั๊ หมาเจาะรตู รง รอื สายไฟลง 2. ใชค้ ตั เตอ ท้ ะลทุ งั้ สองดา้ น ร์ตดั ปม่ ุ ลอ็ กทบี่ ร เิ วณฝาปดิ กลอ่ งซ หมนุ ฝากลอ่ ดี ี ทำ� ใหส้ ามารถ 3. ใชค้ ตั เตอ งไดร้ อบ ร์กรด ขนาดพอดกี บั สาี ฝากลอ่ งซดี ใี หเ้ ปน็ รเู ลก็ ๆ 2 รตู รง ขา้ มกนั กะ 4. สอดสายไฟ ยไฟสอดลงไปได้ ลงไปในฝาตลบั จากนนั้ วางสายไฟ ตลบั จากนนั้ หม เวลาหมนุ กลบั อ นุ ฝาไปเรอื่ ยๆ สายไฟจนคอ่ ยๆ พลงไปในแกน กี ทางสายไฟกจ็ ะ คลายออก นั รอบแกน

ใช้เวลาทัง ้ หมด 5 นาที


TEXT : กองบรรณาธิการ DL

ช่วง 3-4 ปีทผ ี่ า ่ นมา ดูเหมือนว่าทัง ้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ ์ วร์ตา ่ งๆ รอบตว ั เรา เปลีย ่ นไปมาก และเปลีย ่ นไปอย่างรวดเร็ว คอไอทีมส ี มาร์ทโฟนใหม่ เราตน ื่ เต้น กั บ แท็ บ เลต มี ข บวน พาเห รดแ อพพ ลิ เ คชั่ น ที่ มี สี สั น แต่ เ มื่ อ หั น กลั บ มาที่ จอคอมพิวเตอรเ์ ดสก์ทอ ็ ปตัวเดิม กลับมีความเปลีย ่ นแปลงน้อยมาก น้อยซะจน ตามหลังแบรนด์ทเี่ คยยิง ่ ใหญ่เช่น Microsoft เหมือนยังไม่ตน ื่ จากนท ิ รา

12 DL  DIGITAL LIFESTYLE


แน่นอน... คุณคงมีคนรักใหม่อย่าง Apple, Google Andriod ไปแล้ว ลืมความหวานชื่นมื่นในยุค 1990s ที่ ไมโครซอฟต์เคยเป็นคนโปรด เคยเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ ใหญ่คบั โลก บิลล์ เกตส์ เป็นประหนึง่ ศาสดา ควบต�ำแหน่ง อภิมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอยูห่ ลายสมัย แต่หลายปี ผ่านมาวินโดว์สเกือบจะกลายเป็นอดีตไปแล้ว จนกระทัง่ เดินทางมาถึงตุลาคมปี 2012 ทีไ่ มโครซอฟต์ ประกาศเปิดตัวระบบปฏิบตั กิ าร Windows 8 เรียกว่า ‘จัดเต็ม’ มากันครบทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะรันบนคอมพิวเตอร์ แท็บเลต หรือสมาร์ทโฟน ปรากฏการณ์นไี้ ด้กลายเป็นความ ตืน่ เต้นของบรรดาไอทีเลิฟเวอร์ให้เหลียวตาว่า ‘ไมโครซอฟต์ เอาจริงแล้ว...!’ ส�ำหรับ DL ทีเ่ ฝ้ามองสังคมไอทีโลกมา มีความคิดเห็นว่า Windows 8 มาได้ถกู จังหวะเวลาพอดิบพอดี ผูอ้ า่ นลองคิดดู ซิครับว่า วงการไอทีตอนนี้ มีคแู่ ข่งเจ้าตลาดอย่างแอปเปิล้ VS แอนดรอยด์ พอแข่งกันมาถึงจุดหนึง่ บรรดาฮาร์ดแวร์ทปี่ ระชัน กันก็มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน ยามที่แบรนด์ต่างๆ ออก โปรดักท์ใหม่มาแต่ละครัง้ เราก็จะพอเริม่ จับทางได้วา่ พวกเขา จะไปเล่นกับเรือ่ งของ ‘ขนาด’ ของโปรดักท์ เพิม่ ความยาว ลด น�ำ้ หนัก มีหน้าจอหลายขนาดให้เลือกใช้ ส่วนระบบปฏิบตั กิ าร ก็ยังเป็นชุดเดิม ผู้คนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกตกอยู่ใน ประสบการณ์การใช้งาน OS เดิมๆ กันมาสักระยะ ยังไม่มีใครมาเพิ่ม ‘ประสบการณ์ใหม่’ ในเชิงของ ซอฟต์แวร์เลย ดูเหมือนทุกคนก�ำลังรอมือที่ 3 เพราะคนใช้ iOS จากค่ายแอปเปิล้ มีไม่นอ้ ยเลยทีเ่ ริม่ บ่นอุบถึงความบกพร่องใน iOS 6 หรือคนใช้ Jelly Bean ฝัง่ แอนดรอยด์ ก็สาระวนกับ การอัพเฟิรม์ แวร์ใหม่ บางคนถือเครือ่ งรุน่ เก่า ประเภท 2 ปีขนึ้ ไป ก็ไม่สามารถ ‘ไปต่อ’ กับเฟิรม์ แวร์ชดุ ใหม่ได้ ปัญหาจุกจิก กวนใจพวกนีท้ ำ� ให้พวกเขาเริม่ คิดว่า ถ้าได้ใช้อะไรทีต่ า่ งออก จากการผูกขาดของสองค่ายนี้ คงจะเป็นความคูลทีโ่ ดดเด่น ทีเดียว และเมื่อแบรนด์ระดับนวัตกรรมขยับตัวท�ำอะไรมัน ย่อมไม่ธรรมดา ในฉบับนีข้ อพูดถึง Windows 8 ในรันบนคอมพิวเตอร์ กันก่อนนะครับ เพราะดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งนี้ก�ำลังเป็นไฮไลท์ ในสายตาทุกคน ในฉบับต่อๆ ไปจะทยอยพูดถึงระบบปฏิบตั กิ าร นีท้ รี่ นั อยูบ่ นแท็บเลตและสมาร์ทโฟน DL ได้สงั เกตดูแล้วพบ ว่าไมโครซอฟต์กบั Windows 8 สร้าง First Impression ให้แก่ลูกค้าด้วยโฆษณาโปรโมทที่มีเซนส์ทางแฟชั่นและ ไลฟ์สไตล์สงู มากและน่าจะสูงทีส่ ดุ เท่าทีไ่ มโครซอฟต์เคยท�ำมา โดยใช้เพลง ‘Everything At Once’ ของ Lenka มาสาด ความสดใสให้ Windows 8 เนื้อหาของโฆษณามีความ กระฉับกระเฉง ส่งเสริมไลฟ์สไตล์กนั สุดฤทธิ์ เผลอคิดว่านี่ เป็นแอดคอมเมอร์เซียลของแบรนด์เสือ้ ผ้าฮิปๆ ซะมากกว่า สินค้าในหมวดไอทีดว้ ยซ�ำ้ ท�ำให้ทกุ คนติดตากับภาพ Live Tiles แถบสีเ่ หลีย่ มสีสนั สดใสทีข่ ยับไปขยับมาอย่างมีชวี ติ ชีวา 26 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา ไมโครซอฟต์ได้เปิดตัวระบบปฏิบตั กิ าร รุ่นใหม่ ใจความที่ผู้บริหารบอกผ่านไปยังผู้ใช้ทั่วโลก คือ นีค่ อื ระบบปฏิบตั กิ ารทีส่ ดใหม่และมีชวี ติ ชีวามากทีส่ ดุ เท่าที่ ไมโครซอฟต์เคยสร้างสรรค์มา สามารถรันบนฮาร์ดแวร์ทมี่ ี สเปคตัง้ แต่ซพี ยี ู Atom แรม 1GB ให้การท�ำงานทีล่ นื่ ไหล มี ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง การเข้าถึงโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ลดจ�ำนวนครัง้ ในการคลิกให้นอ้ ยลง DL สรุป ความโดดเด่นของวินโดว์ส 8 ได้ 10 ข้อดังนี้

1. รองรับระบบสัมผัสทีแ่ สนกระฉับกระเฉง

ระบบปฏิบัติการวินโดว์สที่เราคุ้นเคยตลอดมา มีอินเตอร์เฟซ การคลิ ก เมาส์ เ ข้ าไปเปิ ดโปรแกรมที่ ตั วไอคอน เพื่ อ รอ การแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอเดสก์ทอ็ ป แต่วนิ โดว์ส 8 ถูก ออกแบบให้รันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเลตที่มีลักษณะการ ใช้หน้าจอแบบทัชสกรีน ใช้นิ้วสัมผัสเพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น และโปรแกรมต่างๆ เป็นหลัก ข้อนีเ้ องไมโครซอฟต์จงึ ต้องหา จุดร่วมอะไรบางอย่างทีท่ ำ� ให้ผใู้ ช้อปุ กรณ์ทงั้ 3 รูปแบบนี้ (PC Smartphone Tablet) มีวธิ ี Access ในลักษณะเดียวกัน ค�ำตอบทีไ่ มโครซอฟต์คน้ พบ น�ำไปสูป่ ระสบการณ์ใหม่ ทีเ่ รียกว่า ระบบ ‘Metro Styled’ ฟังแล้วอย่าเพิง่ นึกถึงกังนัมสไตล์ละครับ Metro Styled คือ รูปแบบ ระบบ รวมไปถึงวิธกี าร ทีท่ ำ� ให้ การใช้งานวินโดว์ส 8 ง่ายขึน้ เร็วขึน้ ทีเ่ ราเห็นรูปสีเ่ หลีย่ ม สีสันต่างๆ บนหน้าจอวินโดว์ส 8 เลื่อนไปเลื่อนมาได้อย่างมีชีวิตชีวา นัน่ แหละคือ ระบบ Metro Styled ไมโครซอฟต์ อ อกแบบให้ ร ะบบ ปฏิบตั กิ ารนีเ้ ปิดโปรแกรมต่างๆ ได้ ด้วยการคลิกไปภาพสี่เหลี่ยมกลุ่ม นีเ้ ท่านัน้ การเรียกโปรแกรมต่างๆ ก็ ท�ำงานได้ทนั ที ระบบนีเ้ หมาะอย่าง ยิ่งกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่รองรับ ทัชสกรีน เพราะผู้ใช้ PC เพียงแต่ แตะ ลาก ย่อขยาย ด้วยนิว้ เท่านัน้ ก็เปิดโปรแกรมได้ฉบั ไว ส่วน PC ที่ ไม่มีทัชสกรีนก็แค่คลิกเมาส์ไปที่ รูปสี่เหลี่ยมนี้ ไมโครซอฟต์ใช้ศัพท์ เฉพาะเรียกรูปสีเ่ หลีย่ มสีสนั ต่างๆ นี้ ว่า Tile (ไทล์) แน่ น อนว่ า การรองรั บ ระบบ สัมผัสของวินโดว์ส 8 บนหน้าจอ ทัชสกรีนทีล่ นื่ ไหลนัน้ ได้สร้างความ เปลี่ ย นแปลงให้ ว งการฮาร์ ด แวร์ อยู่ไม่น้อย ที่ก�ำลังเทรนดี้อยู่ขณะนี้ คือ ดีไวซ์แบบ Hybrid ที่เป็นได้ ทั้งแท็บเลตและจอมอนิเตอร์ของ คอมพิ ว เตอร์ ใ นเครื่ อ งเดี ย วกั น รองรับการเชื่อมต่อด็อกกิ้งมาเติม เต็มการเป็นหน้าจอโน้ตบุ๊ค พร้อม รับการประมวลผลการพิมพ์งานด้วย คียบ์ อร์ด หรือถ้าดึงออกมาแยกใช้ก็ จะเป็นหน้าจอแท็บเลตทัชสกรีน DL คิดว่านี้ คือ แนวทางทีช่ ดั เจนมากๆ ของคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ และแท็บเลต ในเจนเนอเรชัน่ ต่อไป

2. Start Screen ทีเ่ ปลีย่ นไป สดทุกวินาที

ทุกวันนี้จะสังเกตได้ว่า ผู้ใช้คอมพ์มักใจร้อนกับการเข้าถึง โปรแกรมและแอพพลิเคชั่น ให้รอบูสต์เครื่องนาน 2 นาที คลิกเข้าไปทีไ่ อคอน เปิดบราวเซอร์ พิมพ์ชอื่ เว็บไซต์ ล็อกอิน เข้าเฟสบุค๊ หรืออีเมล์ รอการแสดงผล ท�ำ 3 ขัน้ ตอนนีด้ เู หมือน ว่านานเกินไป ไมโครซอฟต์จงึ ออกแบบให้ผใู้ ช้ไปถึงจุดหมาย

Lenka : ‘Everything At Once’

31 วินาทีทเี่ ลนก้าและเพลง Everything At Once ปรากฏในโฆษณาชุดนี้ มาดูกนั ชัดๆ ว่า เธอร้องอะไรบ้าง As sly as a fox, as strong as an ox – ฉลาดเจ้าเล่หเ์ หมือนจิง้ จก แข็งแรงเหมือนวัว As fast as a hare, as brave as a bear – ฉับไวเหมือนกระต่ายป่า กล้าหาญเหมือนหมี As free as a bird, as neat as a word – เป็นอิสระเหมือนนก เรียบร้อยประณีตเหมือน ตัวอักษร As quiet as a mouse, as big as a house – ดูเล็กนักแต่นา่ ทึง่ เหมือนหนู ใหญ่โตเหมือนบ้าน All I wanna be, all I wanna be, oh All I wanna be is everything – ก็ทงั้ หมดนี้ แหละทีฉ่ นั หวังจะเป็น ไมโครซอฟต์กำ� ลังบอกทุกคนว่า วินโดร์ส 8 ก็คลู ครบทุกสิง่ เป็นทุกอย่างเหมือนทีเ่ ลนก้าร้อง ไว้นนั่ แหละ

ที่ต้องการเร็วขึ้น ลัดขั้นตอนให้ได้มากที่สุด ในวินโดว์ส 8 เปิดเครือ่ งขึน้ มาจะเจอหน้าจอ Start Screen แบบใหม่ ที่ มีแอพพลิเคชั่นหลักๆ ที่ผู้ใช้ใช้งานประจ�ำ เช่น เช็กอีเมล์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค ตารางนัดหมาย พยากรณ์อากาศ หรือ รูปภาพ ที่อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้แค่แตะก็เข้าถึงการ ท�ำงานของโปรแกรมต่างๆ เหล่านี้ได้ทันที ข้อดีอีกข้อของ Start Screen คือ หากเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตอยู่ตลอด เวลาแล้ว บรรดาการอัพเดทข่าวสาร สภาพอากาศ ความ เคลื่อนไหวของอีเมล์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คจะเป็นไปอย่าง เรียลไทม์ วินาทีต่อวินาที มีความสดใหม่ทันที เช่น บอก จ�ำนวนฉบับของอีเมล์ทเี่ ข้ามาใหม่ แจ้งเตือน Notification จากสังคมออนไลน์ บอกแม้กระทั่งอุณหภูมิของสถานที่ ปัจจุบนั ทีอ่ ยู่

3. การซิงค์ขอ้ มูลทีม ่ ปี ระสิทธิภาพ

ไมโครซอฟต์ Recommended ว่า ถ้าคุณเข้าสู่โลกของ วินโดว์ส 8 แล้ว ชีวติ จะง่ายขึน้ เพราะอุปกรณ์ทที่ ำ� งานด้วย วินโดว์ส 8 ทัง้ PC Smartphone Tablet จะสามารถประสาน ท�ำงานหรือถ่ายโอนข้อมูลรับส่งข้อมูลกันไปมาได้ราบรื่น ความสามารถสูงสุดทีว่ นิ โดว์ส 8 พยายามเป็น คือ ท�ำให้ผใู้ ช้ รูส้ กึ ว่าเหมือนกับคุณได้เห็นหน้าจอและข้อมูลเดียวกันในทุกๆ ดีไวซ์ ไม่ตอ้ งเสียเวลาย้ายข้อมูลกันไปมาแบบแมนนวลอีก ต่อไป เพราะมีระบบ Sky Drive ถ่ายโอนหรือดึงข้อมูลจาก Cloud ได้ทนั ที ด้วยความสามารถข้อนี้ ท�ำให้มแี นวโน้มสูง ทีจ่ ะจูงใจผูบ้ ริโภคมาเป็นสมาชิกวินโดว์ส 8

4. ระบบการค้นหาทีค่ รอบคลุมแม่นย�ำ

วินโดว์ส 8 ฝังเสิรช์ เอ็นจิน้ ไว้ในระบบเรียบร้อย บิลท์อนิ ใน ตัวเองมาให้เสร็จสรรพ ท�ำให้ฟเี จอร์นพี้ ร้อมค้นหาสิง่ ต่างๆ ที่ ผูใ้ ช้ตอ้ งการ ทัง้ ในลักษณะออนไลน์และออฟไลน์ เช่น แอพฯ ไฟล์ ข้อมูลแผนที่ โปรเจกต์ตา่ งๆ ทีท่ ำ� อยูใ่ นเครือ่ ง ฯลฯ โดย แค่คยี ค์ ำ� ส�ำคัญผ่าน Start Screen หน้าจอแรกทีผ่ ใู้ ช้เปิดขึน้ มา ก็สามารถหาทุกอย่างได้ทันที เห็นได้ชัดว่าไมโครซอฟต์ พยายามตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานให้ได้ครอบคลุม

DIGITAL LIFESTYLE

13 DL


for Windows 8 C P p to p a L l ia c ffi O Duo 12 Dell XPS Lenovo IdeaPad Yoga 11 Samsung ATIV Smart PCrabook 4 HP ENVY TouchSmart Ult Sony VAIO T Series 13 Acer Aspire S7-391 ows.microsoft.com/th-TH ดูเพิม่ เติมได้ที่ http://wind

Numerous

4 ล้านเครือ่ ง คือ จ�ำนวนของคอมพิวเตอร์กลุม่ แรกทีเ่ ข้ามาอัพเกรดเป็นวินโดว์ส 8 ใน 3 วันแรกทีเ่ ปิดตัว เป็นยอดขายทีร่ วดเร็ว ทีส่ ดุ ตัง้ แต่ไมโครซอฟต์ตงั้ บริษทั มา 50 ภาษา คือ จ�ำนวนภาษาในโลกทีว่ นิ โดว์ส 8 รองรับ ทัง้ นีม้ ภี าษาไทยด้วย 6 ปี คือ การการันตีจากไมโครซอฟต์วา่ ระบบของวินโดว์ส 8 จะได้รบั การอัพเดทตัวเองต่อเนือ่ ง มีไดร์ฟเวอร์รองรับไม่ถกู ตัดตอน 2023 คือ ปีทไี่ มโครซอฟต์จะปลดระวางวินโดว์ส 8 ออกจากการพัฒนา 1,999 บาท คือ ราคาเริม่ ต้นส�ำหรับการอัพเกรดเป็นวินโดว์ส 8 5,290 บาท คือ ราคาสูงสุดส�ำหรับการได้ใช้วนิ โดว์ส 8 โปร

ที่สุด โดยค�ำนึงว่าผู้ใช้ดีไวซ์ส่วนใหญ่มีกิจกรรมการค้นหา สิ่งต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตกันเป็นกิจวัตรประจ�ำวันไปแล้ว ถ้ามีส่วนช่วยให้ผู้ใช้เจอข้อมูลที่ต้องการเร็วขึ้น แม่นย�ำขึ้น ครอบคลุมขึน้ โดยการคียเ์ พียงไม่กคี่ รัง้ นัน่ เป็นความส�ำเร็จ ทีท่ กุ คนจะติดใจ นอกจากนีใ้ นวินโดว์สใหม่ลา่ สุดนีย้ งั มีเว็บ บราวเซอร์ Internet Explorer 10 ใหม่ล่าสุดที่ท�ำงานเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น ผูกการค้นหาไว้กับเสิร์ชเอ็นจิ้น ‘Bing’ ที่ ไมโครซอฟต์ซมุ่ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งมาหลายปี เรียกว่าไม่ น้อยหน้าเอ็นจิน้ ตัวอืน่ ๆ

5. รีเฟรซข้อมูล และตัง้ ค่าทีเ่ ป็นตัวเองได้มากทีส่ ดุ

วินโดว์ส 8 มีระบบ Personal Setting ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผใู้ ช้ ตัง้ ค่าต่างๆ ปรับจูนหน้าจอหรือวิธกี ารใช้งานต่างๆ เช่น วาง ไทล์บนอินเตอร์เฟซ การจัดอันดับโปรแกรมที่ใช้บ่อย หรือ การปักหมุดแอพพลิเคชัน่ บนหน้าจอ Start Screen มากกว่า นัน้ หากพบว่าการท�ำงานของวินโดว์ส 8 มีความล่าช้า ติดขัด เครื่องเกิดรันได้ไม่สมูท ผู้ใช้สามารถท�ำ Refresh ตัว โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว โดยทีก่ ารรีเฟรชนีจ้ ะไม่ทำ� ให้ไฟล์ การปรับแต่งส่วนบุคคล และแอพฯ ทีโ่ หลดจาก Windows Store สูญหายไป แต่เครื่องจะลบโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่ได้ โหลดจาก Windows Store ออกไปทัง้ หมด กลับไปเป็นการ ตั้งค่าของเครื่องแบบค่าเริ่มต้น ทั้งไมโครซอฟต์ต้องการให้ ผูใ้ ช้ได้ใช้ระบบทีม่ คี วามสมูทและท�ำให้การจัดการกับปัญหา การขัดข้องต่างๆ แก้ได้โดยวิธีการง่ายที่สุด โดยไม่ต้องพึ่ง ความรูเ้ ชิงเทคนิคทีล่ กึ ซึง้ อะไรนัก

6. ท�ำให้ทกุ การแชร์เป็นเรือ่ งง่าย

ได้ผา่ นหน้าจอเดียวกัน ทีจ่ ะมีหน้าต่างใหม่ปอ๊ ปอัพขึน้ หรือว่า แชร์ผา่ นโปรแกรมแชท ทีเ่ ปิดคูไ่ ปกับการรันในทุกๆ โปรแกรม ได้ นอกจากนีย้ งั มีตวั ช่วยอย่าง Charm Bar ทีซ่ อ่ นอยูด่ า้ น ขวาของหน้าจอ แตะปุบ๊ ก็มฟี เี จอร์สำ� หรับการแชร์ออกมาให้ ใช้ทกุ ที ผูใ้ ช้เพียงแค่เลือกจุดหมายปลายทางของเรือ่ งทีเ่ รา ต้องการแชร์ออกไปว่าจะเป็นทีไ่ หน ใครเป็นผูร้ บั ไม่วา่ จะเป็น ผ่านทางอีเมล์ ทวิตเตอร์ บล็อก เป็นต้น เป็นไปได้วา่ หากผูค้ น เปลีย่ นมาใช้วนิ โดว์ส 8 เป็นคอมพิวเตอร์ตวั หลัก ด้วยความ สามารถของฟีเจอร์นี้จะท�ำให้การแชร์เป็นเรื่องที่แพร่หลาย กว่าปัจจุบนั เสียอีก

7. PIN ปักหมุดทุกความสนใจไว้ทห ี่ น้าจอ

ด้วยปริมาณข้อมูลที่มากมายมหาศาลในปัจจุบันรวมถึง อนาคต ไมโครซอฟต์คน้ พบว่า ผูใ้ ช้มกั จะผ่านตาข้อมูลเหล่า

Finger Control

นัน้ ไปอย่างรวดเร็ว และพอจะกลับมาเปิดดูอกี ครัง้ ก็จำ� ไม่ได้ แล้วว่าอยู่ที่เว็บไซต์ไหน แอพพลิเคชั่นอะไร รวมถึงการท�ำ โปรเจกต์ตา่ งๆ ทีค่ า้ งอยู่ อาจลืมไปแล้วว่าเก็บไว้ทไี่ ดร์ฟไฟน ท�ำให้ตอ้ งมาเสียเวลาทบทวนว่า จะต้องเดินทางไปอย่างไรให้ ได้ขอ้ มูลนัน้ กลับมา หรือไปถึงจุดหมายปลายทางของข้อมูลที่ ต้องการนัน้ อย่างไร ด้วยปัญหาข้อนีท้ ำ� ให้เกิดระบบ PIN หรือ การปักหมุดเก็บข้อมูลของหน้าเว็บไซต์นนั้ ๆ ไว้ทหี่ น้าจอ Start Screen เลยทันที ผู้ใช้เลือกสะสม PIN หน้าเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เราสนใจหรือท�ำค้างไว้ ได้ที่ Start Screen โดย PIN จะถูกแสดงอย่างสวยงามและโดดเด่น บริเวณหน้าจอแรกทีเ่ ปิดเครือ่ งขึน้ มา ไม่ตอ้ งเสียเวลาเข้าไป ค้นหาในหน้า History อีกต่อไป นอกจากนีต้ วั PIN ยังเหมือน เป็น Identity ของผูใ้ ช้แต่ละคนว่าขณะนีเ้ ขาสนใจอะไร ได้ บอกความเป็นตัวเองให้ผอู้ นื่ รูด้ ว้ ย

8. ท�ำงานต่างๆ พร้อมกันบนหน้าจอเดียวกัน

วินโดว์ส 8 เปิดโอกาสให้ผใู้ ช้ เรียกหน้าจอต่างๆ ให้ออกมา ท�ำงานพร้อมกัน ไม่ย่อหน้าต่างลงเพื่อไปคลิกเปิดหน้าจอ ใหม่แล้ว ท�ำให้ไลฟ์สไตล์ตา่ งๆ ทีด่ ำ� เนินไปขณะนัน้ มีความ ต่อเนื่อง ผู้ใช้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดในคราวเดียวกัน เช่น โปรแกรมแชท แอพพลิเคชัน่ ฟังเพลง และโปรแกรมพิมพ์ งาน จะถูกเปิดในหน้าจอเดียวกันได้ ผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งตัดสลับกันไป มาเพือ่ มองทีละหน้าจอ

9. แสดงผลการบริหารทรัพยากรแบบเรียลไทม์

Task Manager ของวินโดว์ส 8 นอกจากจะถูกปรับปรุง อินเตอร์เฟซให้ดเู รียบง่ายแล้ว ก็ยงั แสดงผลการท�ำงานของ โปรแกรมต่างๆ เป็นหมวดหมู่ เช่น Apps, Background Processes และ Windows Processes ทีม่ รี ายละเอียดการ ใช้ทรัพยากรเครือ่ งของแต่ละแอพฯ ให้ดชู ดั เจนกันไปเลยว่า ใช้ซพี ยี ู แรม หรือแบนด์วดิ ท์ ถูกใช้ไปเท่าไหร่ในแบบเรียลไทม์ ค่าต่างๆ เหล่านีย้ งั สามารถดูได้ในลักษณะของกราฟ เพือ่ ที่ ผูใ้ ช้น�ำไปพิจารณาบริหารจัดการทรัพยากรของแรมในเวลา นัน้ ๆ ได้ แค่นนั้ ยังไม่พอข้อมูลพวกนีย้ งั จะถูกบันทึกให้ตาม ดูยอ้ นหลังได้อกี ด้วย

10 . Windows App Store ศูนย์รวมตัวช่วย และความสามารถแบบไร้ขดี จ�ำกัด

วินโดว์ส 8 เปิดโอกาสให้ผใู้ ช้ได้เติมความสามารถให้ PC แบบ ไร้ขดี จ�ำกัด โดยมี Windows App Store ร้านขายซอฟต์แวร์ ออนไลน์ให้เข้าไปดาวน์โหลด ติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ เพือ่

ค้นพบวิธจี ดั การสิง่ ต่างๆ บนวินโดว์ส 8 ได้อย่างรวดเร็วและสนุกสนาน • บบี และกางนิว้ เพือ่ ย่อและขยาย • ปดั นิว้ จากด้านซ้ายเพือ่ สลับระหว่างโปรแกรมทีใ่ ช้ลา่ สุด • ปดั นิว้ จากด้านขวาเพือ่ กลับไปยังหน้าจอเริม่ และสิง่ อืน่ ๆ ทีค่ ณ ุ ใช้งานบ่อย เช่น การค้นหา การใช้รว่ มกัน และการเปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าของคุณ • ปดั นิว้ จากด้านล่างเพือ่ ดูตวั ควบคุมการน�ำทางส�ำหรับทุกโปรแกรมทีค่ ณ ุ ใช้อยู่

14 DL  DIGITAL LIFESTYLE

Shortcut Control

อ�ำนวยความสะดวกในงาน แก้ไขปัญหาที่เจอเฉพาะหน้า หรือส่งเสริมไลฟ์สไตล์ทผี่ ใู้ ช้รายนัน้ ๆ สนใจ เช่น การเล่นเกม ใหม่ๆ ในกลุม่ Xbox การหาแอพพลิเคชัน่ มามิกซ์เพลง แต่งรูป ตารางการลดน�ำ้ หนัก ข้อดีขอ้ นีท้ ำ� ให้ผใู้ ช้ไม่ถกู จ�ำกัด ด้วย ระบบปฏิบตั กิ ารเดิมๆ และการันตีความปลอดภัย จากการ ลงแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความน่าเชื่อถือ มีค�ำติชม วิพากษ์ วิจารณ์แอพฯ ชนิดนัน้ โดยผลรีววิ จากผูใ้ ช้จริง ไม่ตอ้ งห่วงพวก ไวรัสทีม่ กั มากับโปรแกรมทีเ่ ราคลิกดาวน์โหลดตามเว็บไซต์ ต่างๆ Windows App Store มีแอพพลิเคชัน่ ไว้เสริมความ เก่งกาจของ PC นับหมืน่ ตัวในปัจจุบนั และยังเปิดให้นกั พัฒนา โปรแกรมอิสระได้ทำ� แอพพลิเคชัน่ ใหม่ๆ มาร่วมขายหรือให้ ทดลองใช้ฟรี จุดนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำ� คัญของวงการเลย ทีเดียว คุณจะมี PC ทีไ่ ม่แก่ แถมปรับแต่ง เติมโน่นเติมนีไ่ ด้ ตามต้องการโดยผ่านการซือ้ หาบน Windows App Store และยังถือว่าไมโครซอฟต์ได้สร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ให้ อุตสาหกรรมแอพพลิเคชัน่ On PC ให้คกึ คักอีกด้วย ป้องกัน การละเมิดลิขสิทธิโ์ ดยทางอ้อมด้วย เพราะเครือ่ งวินโดว์ส 8 ที่ จะเข้าไปลงแอพฯ ได้นนั้ จ�ำเป็นต้องมีไอดีโค้ดทีต่ รงกับทีท่ าง ไมโครซอฟต์ออกให้ จ�ำกัดการเข้าถึงของเครือ่ งเถือ่ นไปโดย ปริยาย จุดนีจ้ ะบีบให้คนสนใจมาใช้ซอฟต์แวร์ถกู ลิขสิทธิใ์ น ที่สุด และที่ส�ำคัญ คือ ร้านค้าซอฟต์แวร์แห่งนี้ยังมีอีเวนท์ มีโปรโมชัน่ มีความเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา ให้ตดิ ตามกัน ไม่เบือ่ ด้วย

System Requirements

จุดทีน่ า่ จะท�ำให้ไมโครซอฟต์ประสบความส�ำเร็จอย่างงาม ในวินโดว์ส 8 คือ สเปคของฮาร์ดแวร์ทจี่ ะลงได้ ไม่จำ� เป็น ต้องสูงส่งขั้นเทพ กลับเป็นสเปคเริ่มต้นระบบมาตรฐาน ที่พบได้ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คราคาหมื่นต้นๆ เท่านั้น ข้อค�ำนึง คือ สเปคดังนี้ • หน่วยประมวลผล CPU : 1 GHz • หน่วยความจ�ำ Ram : ขนาด 1GB ส�ำหรับเวอร์ชนั่ 32 บิต และ 2GB ส�ำหรับเวอร์ชนั่ 64 บิต • ความจุ HDD : 20GB • การ์ดจอ/กราฟิก : รองรับ Microsoft DirectX 9 แต่จะ ยอดเยีย่ มกว่านีถ้ า้ เป็นโน้ตบุค๊ หน้าจอทัชสกรีน หรือหน้า จอทีม่ คี วามคมชัด Full HD • WiFi 3G 4G LTE คือ ความจ�ำเป็นทีส่ ดุ ของวินโดว์ส 8 เพราะต้องการสภาวะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา เพือ่ feed ข้อมูลใน Live tiles

นอกจากออกแบบมาให้ทำ� งานกับจอทัชกรีนแล้ว วินโดว์ส 8 ยังมีคยี ล์ ดั มากมายจุใจให้ระบบแป้นคียบ์ อร์ดด้วย เช่น • ปุม่ โลโก้ Windows + พิมพ์ตวั อักษร (A B C) : ค้นหาชือ่ ไฟล์ ชือ่ แอพฯ แบบรวดเร็วตามตัวอักษรนัน้ ๆ • ปุม่ โลโก้ Windows + C : เปิดเมนู Charms Bar ทีเ่ วลาปกติจะถูกซ้อนไว้ • ปุม่ โลโก้ Windows + F : เปิดการ Search charm อย่างฉับไว • ปุม่ โลโก้ Windows + H : เปิดการ Share charm อย่างฉับไว • ปุม่ โลโก้ Windows + I : เปิด Settings charm อย่างฉับไว ศึกษาคียล์ ดั ต่างๆ เพิม่ เติมได้ที่ http://windows.microsoft.com/th-TH


TEXT : DL Team

JBL On Beat Awake ความสุขใหม่ ในห้องนอนเดิม

เดีย ๋ วนีก ้ อ ่ นเข้านอนทุกวัน เราก็มก ั เล่น iPad หรือ iPhone กันบน เตียงอยูแ ่ ล้ว พอเล่นเสร็จ ก็วางไว้ทห ่ี ว ั เตียงตรงข้างหมอน เพราะหลาย คนใช้มน ั เป็นเสียงนาฬิกาปลุกในตอนเช้าด้วย เห็นไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้ ทาง JBL จึงได้ออกแบบลำ�โพงทีล ่ งตัวกับชีวต ิ คนรุน ่ ใหม่มากทีส ่ ด ุ ชิน ้ หนึง ่ ออกมา เรียกว่านีจ ่ ะเป็น ความสุขใหม่ในห้องนอนเลย

What’s New? JBL On Beat Awake อุปกรณ์มากความสามารถ ถูกออกแบบให้เป็นล�ำโพงขนาดสวยงามกะทัดรัด มีชอ่ ง Docking ส�ำหรับไว้ตอ่ กับ iPad/iPhone/iPod เพือ่ ท�ำงาน ร่วมกัน เป็นล�ำโพงขยายเสียง แต่แค่นนั้ ยังไม่พอหรอกครับ เพราะผูใ้ ช้ยงั เพิม่ ความสามารถให้อปุ กรณ์ชนิ้ นีท้ ำ� งานได้ยอด เยีย่ มขึน้ ด้วยการเข้า App Store ไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ทีช่ อื่ ว่า ‘Amp Up’ ที่ JBL สร้างขึน้ มาเฉพาะ เพือ่ ท�ำให้อปุ กรณ์ ไอแพด โอโฟน หรือไอพอดทัช มีหน้าจอเป็นนาฬิกาเท่ๆ ไว้ บอกเวลา ปฏิทนิ สภาพอากาศในขณะนัน้ (ดึงข้อมูลมา จากเว็บ Accuweather.com) แต่...แค่นนั้ ยังไม่พอ ยังเก่ง กว่านีอ้ กี ขัน้ เพราะหน้าปัดนาฬิกานี้ ยังมีฟเี จอร์ทผี่ ใ้ ู ช้เอาไว้ คอนโทรลการเล่นเพลง Play Pause ในเครือ่ ง JBL On Beat Awake ได้อกี ด้วย คุณจะเพิม่ หรือลดเสียงของล�ำโพงได้จาก หน้าจอนีห้ น้าจอเดียวเลย ง่าย เท่ สะดวกเป็นทีส่ ดุ ยังไม่หมดแค่นนั้ ในแอพฯ Amp Up ทีถ่ กู ออกแบบมาให้ ท�ำงานร่วมกับเครือ่ งเล่นตระกูลไอและล�ำโพง JBL On Beat Awake นี้ ยังมีฟเี จอร์ตงั้ นาฬิกาปลุกได้ตามต้องการ เมือ่ ถึงเวลาตัง้ ปลุกเสียงก็จะดังออก ไปทีต่ วั ล�ำโพง รับรองว่าต่อให้รกั การนอนขนาดไหน ก็ตอ้ งเด้งขึน้ มาอย่างแน่นอน โดยส่วน ตัวผมชืน่ ชอบ JBL On Beat Awake ตัวนีเ้ พราะเป็นอุปกรณ์ทคี่ ดิ มาให้จบ ถึงขนาดว่า เมือ่ ท�ำงานร่วมกับแอพฯ ตัวแอพฯ เองยังมีหน้าจอให้เลือกว่า ถ้าคุณจะใช้งานตอนนอนละก็ ไม่ตอ้ งกังวลกับแสงจ้าๆ ของแท็บเลตหรือสมาร์ทโฟนนะ เพราะเรามีหมวด ZZZ ทีป่ รับ หน้าจอซอฟต์แสงเอาไว้ให้เลือกด้วย ผมยังไม่เคยเห็นล�ำโพงชนิดไหนในท้องตลาดเวลานีท้ อี่ อกแบบให้ทำ� งานร่วมกับ แอพพลิเคชัน่ ได้ลงตัวเท่ากับ JBL On Beat Awake กับ Amp Up มาก่อนเลย ต้องให้ เครดิต JBL ทีเ่ ข้ามาบุกเบิกไลฟ์สไตล์ของเครือ่ งเสียงในลักษณะนี้ ลองขยับมาดูคณ ุ สมบัตเิ ฉพาะตัวของล�ำโพงกันบ้าง เครือ่ งล�ำโพงรุน่ นีม้ รี ะบบ Streaming ไว้รบั สัญญาณเสียงแบบไร้สาย โดยใช้ Bluetooth ถือเป็นคุณสมบัตทิ ตี่ อ้ ง มีในวันนีห้ ากคุณต้องการล�ำโพงระบบใหม่ ทีส่ ร้างไลฟ์สไตล์สนุกใหม่ๆ ไม่ตอ้ งคอยต่อ เครือ่ งเข้ากับล�ำโพงเท่านัน้ ถึงจะขยายเสียงได้ ลืมไลฟ์ใช้สายไฟระโยงระยางสไตล์เดิมๆ ไปซะ ถัดมาเรือ่ งระบบเสียงของล�ำโพงชุดนีไ้ ด้รบั การออกแบบให้เสียงคมชัดด้วย เทคโนโลยี HARMAN TrueStream กระจายเสียงได้คมุ ห้องทัง้ ห้องแน่นอน ผมทดสอบในห้องนอน เปิดเสียงกลางๆ ขนาดเดินไปเข้าห้องน�ำ้ ยังได้ยนิ ชัด เหมาะมากถ้าตืน่ มาแล้วคุณอยากเริม่ ต้น วันใหม่ ฟังเพลงสักเพลงระหว่างทีข่ ยับตัวไปแปรงฟัน แต่งตัว แสงไฟทีแ่ สดงบนหน้าจอของ ล�ำโพงยังเป็นระบบตัวเลขดิจติ อล สามารถปรับแต่งได้ดว้ ยระบบทัชสกรีน For User • ผูท้ มี่ ี iPad/iPhone/iPod อยากสุนทรียอ์ ารมณ์ในห้องนอน ได้ทงั้ เป็นล�ำโพงและ เฟอร์นเิ จอร์เท่ๆ ในคราเดียวกัน ท�ำให้อปุ กรณ์ทมี่ อี ยูแ่ ล้วได้ใช้ประโยชน์สงู สุดกันไปเลย • หรือผูท้ พี่ ก iPad/iPhone/iPod ไปท�ำงาน แล้วอยากได้สเปซใหม่ๆ ในการฟังเพลง ระหว่างวัน มีลำ� โพงชุดนีก้ เ็ ท่ซะ • บรรดาโรงแรมรีสอร์ทสุดฮิปทัง้ หลายทีอ่ ยากเอาใจ เข้าถึง ลูกค้าเป็นทีส่ าวกของแอปเปิล้ มีอปุ กรณ์นไี้ ว้ในห้องรับรองคูลล�ำ ้ ไม่ซำ�้ ใคร • หรือผูท้ กี่ ำ� ลังอยากหาของขวัญให้กบั คนพิเศษทีท่ งั้ รักการฟังเพลงและเล่นแก็ดเจตเจอ ชิน้ นี้ รักคุณตายเลยละครับ • อืน่ ๆ ในกรณีของผูช้ า่ งเลือก ทีก่ ำ� ลังหาคูแ่ ท้ให้กบั iPad/iPhone/iPod แล้วเคาะงบ ไว้ที่ 5,990 ก็ไปช้อป JBL On Beat Awake มาได้เลย แสนคุม้ ค่ากับราคาทีจ่ า่ ยไป http://www.mahajaklife.com

16 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ข้อมูลเฉพาะ Power requirement • 2 x 6.5 watts Frequency response • 75Hz - 20kHz Signal - to - noise ratio • 80dB Input impedance (aux) • 8 ohms Power requirement • 24W maximum and 1W standby Dimensions (H x W x D) • 3.7” x 10.5” x 5” (94mm x 267mm x 127mm) Weight • 2.0 Ibs. (0.91kg)


ASUS Padfone ทรานฟอร์เมอร์แก็ดเจต

TEXT : @kazekim PHOTO : Nipell

ถ้าคุณคิดว่ามีแก็ดเจตมากเกินไปแล้ว ทัง ้ ไฟล์ ทัง ้ แอพฯ ทัง ้ เกม และความ บันเทิงต่างๆ เหมือนจะกระจัดกระจายไปอยูใ่ นเครือ ่ งนัน ้ เครือ ่ งนี้ ASUS Padfone อาจจะมาช่วยแก้ปญ ั หากวนใจแบบนีไ้ ด้ เพราะมันจะช่วยแปลง สมาร์ทโฟนไปเป็นแท็บเลตได้ ... เอ๊ะ ยังไงกัน!?

Padfone โดยปกติแล้วเป็นเพียงสมาร์ทโฟน ทีม่ หี น้าจอ 4.3 นิว้ และมีนำ้� หนักแค่ 129 กรัม หน้าจอเป็น Super Amoled พร้อมกระจก Gorilla Glass ใช้ CPU Dual-Core 1.5 GHz มีกล้องด้านหลังความละเอียดที่ 8 ล้านพิกเซล กล้องหน้าแบบ VGA มี Ram 1GB และมีระบบ ปฏิบตั กิ ารเป็นแอนดรอยด์ 4.0 เมือ่ ต้องการจะแปลงร่างเป็นแท็บเลต ก็เพียง แค่เอาตัว Dock ในรูปทรงแท็บเลตขนาด 10.1 นิว้ มาประกอบเข้าด้วยกันทางฝาด้านหลัง จาก นัน้ เมือ่ กดปุม่ เปิดเครือ่ งทีต่ วั Dock หน้าจอของ มันก็จะแสดงผลข้อมูลจากตัวเครือ่ ง Padfone ขึน้ มาอยูบ่ นจอทีม่ ขี นาดใหญ่ ลองนึกภาพดูสิ ว่า ขณะทีก่ �ำลังเล่นเกม ทีต่ อ้ งใช้เวลาเล่น นานๆ อย่า ง

Final Fantasy 3 อยู่ เวลาเล่นนอกบ้านก็เล่นในจอของ Padfone ไป เพราะ พกพาง่ายดี แต่เมือ่ กลับถึงบ้านก็รสู้ กึ ว่าอยากเห็นกราฟิกของเกมทีใ่ หญ่ขนึ้ จะได้เห็นรายละเอียดของเกมได้เต็มที่ จึงประกอบเครือ่ งเข้ากับตัว Dock แปลง เป็นเครือ่ งเกมเครือ่ งใหญ่ไปเลยดีกว่า แต่ขอเตือนนิดนึงว่าเจ้า Dock ตัวนีไ้ ม่สามารถเปิดเครือ่ งได้ถา้ ไม่มเี ครือ่ ง Padfone เสียบอยู่ อย่าไปฝืนเปิดเครือ่ งล่ะ นอกจากนัน้ มันยังสามารถประกอบกับฐานคียบ์ อร์ดอีกตัวหนึง่ ให้กลายเป็น แล็ปทอปขนาดหน้าจอ 10.1 นิว้ ได้อกี ด้วย เมือ่ คุณต้องการพิมพ์งานเอกสาร ทีเด็ดอีกอย่างที่ DL ว่ามันเก๋ไก๋มาก คือเมือ่ ต้องการใช้รบั สายและโทรออก ก็ใช้อปุ กรณ์เสริมอีกตัวหนึง่ เป็นปากกา Stylus แบบพกพา ทีม่ คี วามพิเศษเชือ่ ม ต่อกับ Padfone ผ่านทาง Bluetooth เพือ่ ใช้กดรับสาย และใช้แนบเข้ากับหูเพือ่ ฟังเสียงโทรศัพท์แทนหูฟงั Bluetooth ได้เลย เจ๋งสุดๆ ใครทีก่ ำ�ลังมองหาสมาร์ทโฟน แท็บเลต และแล็ปทอป ตัวใหม่อยู่ DL คิดว่าลอง ไปเล่น ASUS Padfone ดูสกั ครัง้ ว่ามันเหมาะมือและเหมาะกับความต้องการ ใช้งานหรือเปล่า มันเป็นแก็ดเจตทีเ่ จ๋งมากๆ สะดวก กะทัดรัด ครบถ้วนในตัวเอง แต่กต็ อ้ งการความเข้าใจและการปรับตัวจากผูใ้ ช้มากด้วยเช่นกัน ’ S FAVORITES

• ASUS Padfone เป็นอุปกรณ์แก็ดเจ็ตทีเ่ ป็นได้ทง้ ั สมาร์ทโฟน แท็บเลต และ แล็ปทอปได้ในตัวเดียวกัน • ตัว Dock สำ�หรับแปลงเป็นแท็บเลต และฐานคียบ์ อร์ด มีพลังงานในตัว เมือ่ เชื่อมต่อตัวเครือ่ ง Padfone เข้ากับฐานทัง้ สองนี้ ก็สามารถชาร์จพลังงานเพิม่ ให้กบั ตัวเครือ่ งได้ในทันที • มี Stylus ให้มากับเครือ่ ง เมือ่ ซือ้ คูก่ บั หน้าจอสำ�หรับแปลงเป็นแท็บเลต สามารถ ใช้จดบันทึกด้วยลายมือของเราเองได้ และยังสามารถใช้รบั โทรศัพท์ได้ดว้ ย

Yoobao Long March 11,200 mAh USB Power Bank มีแบตเตอรีส ่ � ำ รอง Yoobao Long March ลูกเดียว รับรองว่าหายห่วง เลิก กังวลใจ ในระหว่างการออกไปทำ�งาน นอกสถานที่ หรือท่องเทีย ่ วเดินทางไกลๆ ไปได้เลย

สมาร์ทโฟนและแท็บเลตทุกวันนี้ หน้าจอใหญ่ ขึน้ หน่วยประมวลผลเร็วขึน้ มันก็ยงิ่ กินแบตเตอรี่ มากขึน้ บางทีเล่นๆ อยูแ่ ค่ครึง่ วันก็ตอ้ งวิง่ หาปลัก๊ ไฟเพือ่ เสียบชาร์จแล้ว การเตรียมพลังงานส�ำรอง ให้แก็ดเจตสารพัดของเรา กลายเป็นเรือ่ งส�ำคัญที่ ต้องค�ำนึงถึงในยุคแห่ง Anywhere, Anytime Yoobao Long March ตัวนีแ้ หละเหมาะทีส่ ดุ ด้วยความจุพลังงานถึง 11,200 mAh เอามาชาร์จ เครือ่ งสมาร์ทโฟนปกติได้ถงึ 5 รอบ เอามาชาร์จ แท็บเลตปกติได้ 2-3 รอบ แบบนีจ้ ะเล่นเกมหนัก แค่ไหน ดูหนังฟังเพลง หรือทำ�งาน คุยโทรศัพท์ ยาวๆ ก็อยูไ่ ด้ทง้ั วันไม่มปี ญ ั หา ตัวเครือ่ งมาพร้อมหัวแจ็ครองรับการใช้งานกับ แก็ดเจตเกือบทุกรูปแบบ ขอเพียงแค่มสี าย USB ที่ สามารถเสียบเข้ากับช่องจ่ายพลังงานของตัวเครือ่ ง

ได้ แค่นนั้ ก็สามารถใช้ชาร์จพลังงานเข้าไปได้แล้ว ช่อง USB ทีม่ มี าให้มที งั้ แบบจ่าย พลังงาน 1 แอมป์ และ 2 แอมป์ ส�ำหรับให้เลือกใช้วา่ จะจ่ายให้กบั อุปกรณ์ประเภท ใด เช่น สมาร์ทโฟนใช้ 1 แอมป์ แท็บเลตใช้ 2 แอมป์ ด้วยความจุ 11,200 mAh ท�ำให้เวลาเราจะอัดพลังใส่มนั ต้องใช้เวลายาวนาน 10-12 ชัว่ โมง คือต้องรอกันข้ามคืนเลยทีเดียวกว่าจะเต็ม แต่เมือ่ อัดพลังเข้าไปเต็ม แล้ว ก็พกพามันติดตัวไปได้ตลอดทัง้ สัปดาห์เลยทีเดียว DL ชอบตรงทีข่ นาดกะทัดรัด นำ้ �หนักไม่มากนัก และทนทานเอาเรือ่ งเลย ’ S FAVORITES

สามารถจุพลังงานได้สงู ถึง 11,200 mAh มาพร้อมหัวแจ็ครองรับการใช้งานกับแก็ดเจตเกือบทุกรูปแบบ มีไฟ LED แสดงพลังงานทีเ่ หลืออยู่ กดปุม่ เปิดไฟฉายในตัว ใช้สอ่ งไฟในทีม่ ดื ได้

DIGITAL LIFESTYLE

17 DL


www.facebook.com/thaimaclover

TEXT : @pondkungz

เมือ ่ นวัตกรรมสำ�คัญน้อยกว่ายอดขาย ภาพงานเปิดตัว iPad mini ของ Apple เมือ ่ วันที่ 23 ตุลาคมทีผ ่ า ่ นมายังคงค้างคาอยูใ่ นใจของผม แต่มน ั ไม่ใช่ เรือ ่ งดีนก ั เพราะมันคาอยูใ่ นใจพร้อมกับความคิดทีว ่ า ่ “Apple น่าจะทำ�ได้ดก ี ว่านี” ้ เป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วที่เวลา Apple ในยุคของ Tim Cook เปิดตัวสินค้าอะไร มาสักอย่าง สินค้าเหล่านัน้ ก็จะเหมือนถูกติดป้ายก�ำกับไว้วา่ ‘ผลิตโดย Apple ยุคใหม่’ พร้อมกับเสียงกระซิบทีต่ ามมาอย่างแผ่วเบาว่า ‘ถ้า Steve Jobs ยังอยู่ มันคงไม่...’ บลา บลา บลา จริงอยูท่ กี่ ารด่วนตัดสินตัง้ แต่ยงั ไม่ทนั ได้เห็นผลงานระยะยาวดูจะเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่คอ่ ย ยุติธรรมเท่าไรส�ำหรับ Apple ในยุคใหม่ แต่จากการเปิดตัวสินค้าหลายๆ อย่างในช่วง หลัง รวมไปถึงรูปแบบการน�ำเสนอมันบ่งบอกได้ชดั เจนว่า Apple ก�ำลังมีปญ ั หากับเรือ่ ง ของ ‘นวัตกรรม’ กับ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ ว่ า กั น ว่ า ตอนที่ Steve Jobs ยั ง อยู ่ Apple เหมื อ นกั บ เป็ น มั ง กรสองหั ว ที่ ท�ำ งานสอดประสานกั น อย่ า งราบรื่ น มั ง กรหั ว แรกก็ คื อ Steve Jobs ที่ ค อย มี ส ่ ว นร่ ว มกั บ สิ น ค้ า ทุ ก ชิ้ น ที่ Apple ก�ำ ลั ง จะวางขาย เขาจะคอยก�ำ กั บ ขั้ น ตอน ต่างๆ เพื่อให้ได้ดั่งใจ และเป็นคนตัดสินว่าถึงเวลาแล้วที่สินค้าตัวนั้นจะได้ออกมา โลดแล่นอยู่ใ นโลกแห่ งความเป็ น จริ งในฐานะหนึ่ งในสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ มี น วั ต กรรมอั น สุดยอดและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล มังกรหัวทีส่ องก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หน เพราะคือ Tim Cook ซีอโี อคนปัจจุบนั ของ Apple นั่นเอง หาก Steve Jobs เป็นคนทีค่ อยสรรสร้างสินค้าด้วยนวัตกรรมขัน้ สูงและพร้อมทีจ่ ะ เปิดตัวให้คนทั่วไปตื่นเต้นไปกับมัน Tim Cook ก็คือคนที่จะคอยจัดการทุกอย่างเพื่อให้

18 DL  DIGITAL LIFESTYLE

กระบวนการผลิตออกสู่โลกแห่งความเป็นจริงนั้นราบรื่น เขาจะคอยดูแลเรื่องระบบการ จัดการต่างๆ ขัน้ ตอนปลีกย่อย รายละเอียดในจุดเล็กๆ ซึง่ เป็นจุดเด่นทีส่ ดุ ของ Tim Cook ซึ่งจากการท�ำงานที่สอดประสานกันได้อย่างลงตัวและไร้ที่ติทำ� ให้ที่ผ่านมา Apple เป็น หนึ่งในบริษัทที่ทรงอิทธิพลด้านไอทีที่สุดของโลก สามารถผลิตสินค้าที่ไม่เคยมีใครคาด คิดว่าจะต้องใช้งานมาก่อนอย่างต่อเนื่อง และท�ำรายได้ถล่มทลายชนิดที่บริษัทอื่นๆ ได้ แต่อ้าปากค้าง แต่ แ ล้ ว เมื่ อ ไม่ มี Steve Jobs เหลือเพียงแค่ Tim Cook ก็ เ หมื อ นกั บ มั ง กรสองหั ว ที่ เ คย แข็งแกร่งที่สุดในโลก กลับต้อง เหลือหัวเดียวและต้องต่อสูก้ บั ศัตรู ที่เก่งกล้าขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งก็ยังพอ เอาตัวรอดมาได้เพราะสิ่งที่เคย สร้างไว้ยังสามารถใช้หล่อเลี้ยงให้ ผ่านช่วงทีน่ า่ ล�ำบากใจมาได้อย่าง หวุดหวิด หลายคนบอกว่ า ถึ ง แม้ Steve Jobs จะไม่ อ ยู ่ แต่ เ ขา ก็ได้วางแผนถึงอนาคตไว้หลายปี แล้ว ดังนั้นไม่น่าเป็นห่วง Apple เท่าไร เพราะยังไงถ้าเดินตามรอย ที่ทาง Steve Jobs ได้วางไว้ให้ก็ ไม่น่าจะมีปัญหาไปอีกหลายต่อ หลายปีด้วยกัน


แต่แล้วก็เป็น Steve Jobs ไม่ใช่หรือ ที่เคยออกมาพูดว่ายังไงเขาก็จะไม่มีวันท�ำ iPad mini เด็ดขาด เพราะขนาดหน้าจอมันจะเล็กเกินไป จนไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีของ ผู้ใช้ ซึ่งขนาดหน้าจอที่เหมาะสมกับ Tablet ที่สุดก็ต้องเป็นจอ 9.7” ของ iPad ขนาด ปกตินี่แหละ พอมาในปีนี้เราก็ได้เห็น iPad mini ที่ว่ากันตามตรงแล้วไม่ได้เป็นของใหม่เลย เพราะถือว่าเป็นการน�ำเอา iPad รุ่นเก่าอย่าง iPad 2 มาจับย่อส่วน เพิ่มกล้องความ ละเอียดสูงเข้าไป เติมสีตัวเครื่องแบบใหม่และน�ำออกมาขายในชื่อ iPad mini อย่าง ภาคภูมิใจ สื่ อ ต่ า งประเทศหลายส�ำ นั ก ก็ เ ล่ น แรงถึ ง กั บ ถามแบบตอกกลั บ ว่ า “ไหนล่ ะ นวัตกรรมของคุณ” ซึ่งก็น่าคิดตามไม่ใช่น้อย เพราะการที่ Apple ออก iPad mini มา แบบไม่ได้ให้สเปคอะไรมาก มันบ่งบอกได้ชัดเจนว่า Apple ก�ำลังเล็งส่วนแบ่งทางการ ตลาดของ Tablet ขนาด 7” ซึง่ มีราคาไม่สงู ดังนัน้ จึงท�ำการลดสเปคให้อยูใ่ นระดับเดียว กับ iPad ตัวก่อนหน้า และกดราคาลงมาให้ตำ�่ เพื่อที่จะพอกระโจนเข้าไปในตลาดการ แข่งขันสูงที่แสนจะเย้ายวนได้โดยไม่สนใจค�ำว่า ‘นวัตกรรม’ ด้วยซ�้ำ iPad mini ไม่ได้มีอะไรที่ท�ำให้คนต้องตื่นตะลึง นอกเหนือไปจากขนาดตัวที่เล็กลง และน�้ำหนักที่เบาลง ซึ่งหลายๆ คนก็ชอบตรงส่วนนี้มากๆ ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะมันเป็น คุณสมบัติของ Tablet ที่อยู่ในตลาดของหน้าจอระดับนี้อยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะ ถามและอยากจะให้ทุกคนคิดตามก็เหมือนกับที่ส�ำนักข่าวต่างประเทศถามกันว่า “แล้ว ไหนล่ะ นวัตกรรมของคุณ” หันไปทาง iPhone รุ่นใหม่อย่าง iPhone 5 กันบ้าง ที่แทบจะเจอปัญหาเดียวกัน กับ iPad mini นั่นก็คือขาดซึ่ง ‘นวัตกรรม’ โดยใน iPhone 5 ก็เหมือนเป็นการเพิ่มจุด เล็กๆ น้อยๆ เพือ่ หวังผลทางการแข่งขันกับคูแ่ ข่ง ทีบ่ างรายเริม่ ตีตนื้ และแย่งฐานลูกค้าไป จาก Apple ได้พอสมควรแล้ว ดังนัน้ จึงมีการขยายหน้าจอให้ยาวขึน้ และพยายามหาเหตุผล ว่าท�ำไมจอถึงต้องยาวขึน้ เท่านัน้ เท่านี้ ต่อด้วยการอัพเกรดสเปคภายในเหมือนทีส่ มาร์ทโฟน ค่ายไหนๆ ก็อัพเดทกันบ่อยอยู่แล้ว จากนัน้ จึงเกลาในส่วนของดีไซน์ตวั เครือ่ งให้บางเบาเข้ากับยุคสมัย และพยายามจะ เพิ่มมูลค่าของการออกแบบด้วยการใช้เทคโนโลยี Diamond Cut เข้ามาสร้างพื้นผิวที่ เงางาม แต่สดุ ท้ายก็เกิดปัญหาการเป็นรอยง่ายของเครือ่ งรุน่ สีดำ� ทีห่ นักหน่อย ซึง่ ก็กลาย เป็นข้อเสียตามมามากกว่าจะเป็นข้อดีเรื่องความสวยงามเสียอีก ดูเหมือนว่าจุดเด่นของสินค้าจาก Apple ในยุคนี้ จะเป็นการชูเอาคุณสมบัติทั่วไป และเรือ่ งทีไ่ ม่ได้นา่ ตืน่ เต้นอะไรมาก มาท�ำให้ดเู ป็นขัน้ กว่า เช่น บางกว่าเดิม เบากว่าเดิม โดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องนวัตกรรมที่ไม่เคยมีใครท�ำสักเท่าไร ทางด้าน Mac ซึ่งเป็นสินค้าคู่บริษัท Apple มาอย่างยาวนาน ก็ดูเหมือนจะ เกิดปัญหาด้านนวัตกรรมเหมือนกัน เพียงแต่ยังดีหน่อยที่ Apple เติมเทคโนโลยี Retina Display เข้ าไปบน Mac ท�ำให้ MacBook Pro รุ ่ น ล่ า สุ ด เป็ น คอมพิ ว เตอร์ ข นาดพกพาที่ มี เทคโนโลยีของจอภาพที่ดีที่สุด และ น่าตื่นตะลึงอยู่พอสมควร แต่ ห ากลองมองในส่ ว นของ ความเป็ น ‘นวั ต กรรม’ การเปิ ด ตั ว MacBook Pro with Retina Display ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมาก เพราะดู เ หมื อ นเป็ น ตั ว เลื อ กให้ กั บ ผู ้ ใ ช้ ทั่ วไปมากกว่ า ว่ า ถ้ า ต้ อ งการ คุณสมบัติหน้าจอแบบความละเอียด สูงก็ต้องเลือกรุ่น Retina Display แต่ ถ ้ าไม่ ไ ด้ ซี เ รี ย สอะไรกั บ หน้ า จอ มาก รุ่นปกติก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ และ ประหยัดเงินไปได้หลายหมื่นบาทเลย ด้วย เรายังน่าจะพอจ�ำกันได้ ยามที่ Steve Jobs เปิดตัว iPod ซึ่งนิยาม ให้เป็นหนึ่งในเครื่องเล่นเพลงพกพา ขนาดเล็กที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการ เพลงไปตลอดกาล ในตอนนัน้ หลายๆ คนยังไม่เชือ่ ว่าเครือ่ งเล่นเพลงหน้าตา ประหลาดสีขาวที่แลดูใช้งานยากจะ

เข้ามาเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของคนบนโลกนีไ้ ด้ แต่แล้วเมือ่ เวลาผ่านไป สิง่ ที่ Steve Jobs และ Apple เติมเข้ามาในโลกก็ได้ท�ำให้ผคู้ นลืมค�ำว่าตลับเทปและ CD เพลง แต่แทนที่ ด้วย iPod และ mp3 หรือจะเป็นการเปิดตัว MacBook Air ที่เป็นเพียงโน้ตบุ๊คที่บางเป็นพิเศษ และ Apple ก็ชคู วามเป็นสุดยอดแห่งนวัตกรรมความบางเบาด้วยการเปิดตัวแบบทีค่ นทัง้ โลก ต้องติดตา ด้วยการยัดเข้าไปในซองเอกสาร และดึงออกมาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของ ความบางเบาไปในทันที และยังไม่มีใครสร้างภาพลักษณ์แห่งความบางเบาได้ดีเท่านี้ รวมไปถึงแนวคิดการน�ำเอา Hard Drive ขนาดเล็กมาใช้ ก่อนที่ต่อมาจะเปลี่ยน เป็น Flash Storage ซึ่งถือว่าเป็นการน�ำเอาสิ่งที่คนทั่วไปไม่คาดคิดว่าจะได้ใช้มาใส่ ลงไปในสินค้าระดับมาตรฐาน และถึงแม้ว่าสินค้าเหล่านั้นจะมีราคาแพง แต่คนทั่วไป ก็ยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ครอบครองและใช้งานนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ Apple น�ำเสนอมา โดยตลอด หากมองมาที่ปัจจุบันดูเหมือน Apple ก�ำลังจะมาถึงทางตัน แต่แล้วเมื่อไม่นาน มานี้ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีของ Apple นั่นก็คือการปรับเปลี่ยน โครงสร้างผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเหมือนเป็นการผ่าตัดดัดแปลงระบบโครงสร้างครั้งใหญ่ เพื่อเตรียมท�ำอะไรบางอย่าง แน่นอนว่า Tim Cook เป็นคนที่มีฝีมือ เขามีความสามารถที่จะท�ำให้ทุกอย่าง ด�ำเนินไปได้อย่างทีม่ นั ควรจะเป็น และเขาก็นา่ จะเป็นคนหนึง่ ทีเ่ ห็นปัญหาเรือ่ งนวัตกรรม ทีข่ าดหายไปของ Apple ได้ชดั เจนทีส่ ดุ นัน่ จึงเป็นทีม่ าของการเปลีย่ นบทบาทหน้าทีข่ อง ผู้บริหารหลายคนใน Apple ชื่อของ Jony Ive ถูกโยงมาเกี่ยวกับ Steve Jobs อีกครั้ง เดิมที Jony Ive นัน้ รับผิดชอบเรือ่ งการออกแบบเป็นหลัก และปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เขาเป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สนิ ค้าในยุคหลังๆ ของ Apple นัน้ ติดตลาด และมีเอกลักษณ์ ทางด้านการออกแบบ ซึง่ เขาเปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลักทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คนหนึง่ ของ Apple ไม่ได้น้อยไปกว่าใครคนใดในบริษัท ว่ากันว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งล่าสุดของ Apple ท�ำให้ Jony Ive ขึ้นมา มีบทบาทในด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเข้ามามีสว่ นร่วมกับสินค้าต่างๆ ของ Apple มากขึน้ ซึง่ หากมองกันง่ายๆ ก็เหมือนกับว่า Jony Ive ได้เข้ามาสืบทอดต�ำแหน่ง หัวมังกรแทนที่ Steve Jobs ผู้ล่วงลับ และคอยท�ำงานกับ Tim Cook เพื่อเปลี่ยนแปลง โลกนี้อีกครั้ง หลังจากนี้ Apple น่าจะเน้นเรื่องนวัตกรรมมากขึ้น และในสินค้าตัวต่อๆ ไปของ พวกเขา เราน่าจะได้เห็นอะไรทีถ่ กู คิดค้นขึน้ มาอย่างละเอียด และตัง้ ใจจะเข้ามาพลิกโฉม อุตสาหกรรมไอทีให้ได้อีกครั้ง เหมือนที่ Apple ในยุคของ Steve Jobs เคยท�ำได้ Jony Ive จะเข้ามามีบทบาทได้เหมือนกับที่ Steve Jobs เคยท�ำได้หรือไม่ และ Apple จะยังคงหลงเหลือสิ่งที่เรียกว่า ‘นวัตกรรม’ ที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคน รุ่นใหม่ได้อีกหรือเปล่า ปี 2013 ของ Apple เป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

DIGITAL LIFESTYLE

19 DL


TEXT : DL Boy

Misfit Shine ในปีหน้า 2013 เทรนด์ที่ DL คะเนว่ามาแน่ คือ อุปกรณ์ออกก�ำลังกายทีท่ ำ� งาน ร่วมกับสมาร์ทโฟนโดยมีแอพพลิเคชัน่ เป็นศูนย์กลางการควบคุมหรือรายงานผล ทีฉ่ ายเห็นให้เห็นแล้วตอนนี้ คือ กลุม่ Nike และ Adidas แต่หลังจากที่ Misfit Shine อุปกรณ์ขนาดเท่าเหรียญห้า เปิดตัวมา ท�ำให้หลายคนทึง่ และคิดว่า เซกเมนต์นที้ า่ จะแข่งกันสนุก ตัว Misfit Shine เป็นเหรียญโลหะวัสดุทนทาน เพราะใช้วสั ดุเดียวกับทีผ่ ลิตเครือ่ งบิน เบาแต่แข็งแรง ภายในฝังชิพไว้เพือ่ เก็บ ข้อมูลการออกก�ำลังกาย หรือการเคลือ่ นทีข่ องนักกีฬา รวมถึงยังกันน�ำ้ ใส่วา่ ยน�ำ้ ได้ นักกีฬาแค่นำ� มันติดตัวไปออกแรงท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น วิง่ ขีจ่ กั รยาน เตะฟุตบอล เมือ่ จบการเล่น เหรียญเล็กๆ ชิน้ นีจ้ ะสือ่ สารและแสดงผลเมือ่ น�ำมา วางทาบบนหน้าจอ iPhone ทีเ่ ปิดแอพพลิเคชัน่ Misfit Shine รอ... เหรียญจะ ถ่ายข้อมูล เพือ่ รีพอร์ตการออกแรงครัง้ นัน้ ๆ ไปจนถึงค�ำนวณค่าการออกแรงที่ เหมาะสมกับผูใ้ ช้ผา่ นเพศ อายุ ความสูง น�ำ้ หนัก นีเ่ ป็นนวัตกรรมชิน้ โบว์แดง ทีจ่ ะเริม่ ขายปีหน้า และเตรียมล่ารางวัลจากหลายสถาบัน ใครจะเชือ่ ว่าเราจะลด น�ำ้ หนักด้วยเหรียญเล็กๆ นีไ้ ด้ / Misfit Shine เริม่ ต้นที่ 99 เหรียญ Fitbit Wireless Activity Plus Sleep Tracker เสิรช์ ดูซคิ รับ อุปกรณ์ชนิ้ นีไ้ ด้รบั ความนิยมในหมูผ่ ป้ ู ระสงค์อยากมีสขุ ภาพดีโดยเฉพาะ เหล่าแม่บา้ นในอเมริกา ฟิตบิทเป็นเซ็นเซอร์ไร้สายขนาดเล็ก ไว้พกพาเพือ่ คอยนับจ�ำนวน การเดินก้าวเท้า เดินขึน้ บันได หรือรวมจ�ำนวนการก้าวเท้าทัง้ หมดในแต่ละวัน เพือ่ ค�ำนวณการสูญพลังงาน พร้อมแนะน�ำว่าให้เดินครบ 10,000 ก้าวต่อวันเพือ่ ความมี สุขภาพแข็งแรง มากกว่านีย้ งั ท�ำงานร่วมกับแอพฯ ซิงค์ผา่ น iPhone เพือ่ ให้ผใ้ ู ช้กดบันทึก ค่าพลังงานอาหารในลักษณะรูปภาพว่า กินอะไรเข้าไป เช่น ช็อกโกแลต 1 แท่น 120 แคลอรี่ ระหว่างวันคุณมีแคลอรีส่ ะสมอยูเ่ ท่าไหร่ มีคำ� แนะน�ำว่าให้เบิรน์ ทิง้ ไปเท่าไหร่เพือ่ รักษาความสมดุลของน�ำ้ หนักกาย นอกจากนีย้ งั มีฟงั ก์ชนั จับชีพจรตรวจคุณภาพการนอน หลับในแต่ละวันว่าครบ 7.5 ชัว่ โมงหรือไม่ ทีเด็ด คือ ฟิตบิทจะส่งข้อมูลเหล่านีไ้ ปบันทึกยัง คอมพิวเตอร์ของคุณเพือ่ แสดงเป็นกราฟให้ดกู นั ว่า คุณมีความคืบหน้าเรือ่ งออกก�ำลังกาย อย่างไร คุมน�ำ้ หนักอย่างไร พร้อมแชร์ขอ้ มูลเหล่านีไ้ ปยังโซเซียลเน็ตเวิรค์ หากคุณต้องการ / Fitbit เริม่ ต้นที่ 79 เหรียญฯ ถ้าต้องการอุปกรณ์ตรวจเช็กการนอนหลับขายรวมกันที่ 99 เหรียญฯ http://www.fitbit.com

20 DL  DIGITAL LIFESTYLE

GARMIN Forerunner®10 นอกจากเป็นแบรนด์แถวหน้าเรือ่ งแผนที่ GPS แล้ว การ์มนิ ยัง สยายปีกสูอ่ ปุ กรณ์ GPS เพือ่ การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม ทัง้ ปัน่ จักรยาน ปีนเขา วิง่ มาราธอน ล่าสุดการ์มนิ ปรับลุคแก็ดเจตในกลุม่ นีใ้ ห้ ดู Young & Hip โดยเฉพาะการมาถึงของ Forerunner® 110 นาฬิกาทีม่ รี ะบบ GPS บันทึกระยะทางการซ้อมวิง่ ในแต่ละวัน ค�ำนวณปริมาณแคลอรีท่ สี่ ญ ู เสียจากการวิง่ 3 เรือ่ งทีว่ า่ มายังเป็น เรือ่ งธรรมดา Fitness Watch ทัว่ ไปก็ทำ� ได้ แต่ฟเี จอร์ Pacer ที่ ตัง้ ค่าแสดงผล ช่วยออกแบบการวิง่ ให้นกั วิง่ หน้าใหม่ใช้ฝกึ ซ้อมนีไ่ ม่ ธรรมดาครับ Forerunner® 10 จะส่ง Pacer มาก�ำกับดูแลผ่าน หน้าปัด เช่น ถ้าคุณตัง้ ค่าไว้ที่ Pace 7 (1 กิโลเมตรต่อ 7 นาที) นาฬิกาเรือนนีก้ จ็ ะคอยบอกคุณว่าอัตราการวิง่ ในปัจจุบนั ของคุณ สัมพันธ์กบั Pace 7 หรือไม่ เหมือนการวิง่ จ็อกกิง้ ทีโ่ ดดเดีย่ วมี เพือ่ นร่วมทางทีท่ ำ� ให้คณ ุ ฝึกความสม�ำ่ เสมอของฝีเท้า เสริมสร้าง ความอดทนในกีฬาวิง่ ทางไกลๆ นอกจากนีบ้ รรดาข้อมูลกลุม่ นีย้ งั น�ำไปชิงค์เข้ากับเว็บไซต์ connect.garmin.com เพือ่ พล็อตกราฟ หรือสร้างโปรไฟล์การวิง่ ท�ำ Running Diary แชร์พลังการวิง่ สู่ โซเชียลเน็ตเวิรค์ มีอะไรให้ทำ� อีกเพียบเลยล่ะ การ์มนิ ท�ำนาฬิการุน่ นี้ มาเจาะกลุม่ คนรักสุขภาพให้ใส่ได้ชวี ติ ประจ�ำวันด้วย / ราคา 129 เหรียญฯ http://sites.garmin.com/forerunner10/


Samsung Galaxy Camera ใช่ซ.ี้ ..ยุคนีเ้ ป็นยุคทองของซัมซุง ทีอ่ า่ นเกมผูบ้ ริโภคและไลฟ์สไตล์ของผูใ้ ช้ได้ทะลุปรุโปร่ง วัดจาก ให้หลังไม่กเี่ ดือนทีน่ คิ อนออกกล้องคอมแพ็คท์ทมี่ โี อเอสแอนดรอยด์ออกมา ซัมซุงเอาบ้าง ออก เหมือนกันแต่อพั สเปคให้แรงกว่าและเวอร์ชนั่ แอนดรอยด์ทใี่ หม่ลำ�้ กว่า แถมยังกระชากใจผูใ้ ช้ทมี่ ี ช่องใส่ซมิ หรือพอร์ตให้ตอ่ 3G หรือ 4GLTE กันไปเลยครับพีน่ อ้ ง กล้องรุน่ นีบ้ าง 19.1 มิลลิเมตร น�ำ้ หนัก 305 กรัม ทีภ่ าพนิง่ คมชัด 16.3 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ซเู ปอ์ซมู 21 เท่า รูรบั แสง F2.8 ถ่ายวิดโี อได้ระดับ FULL HD 1080p ท�ำงานด้วยซีพยี ู Quad-core processor ความเร็ว 1.4GHz ท�ำให้หน้าจอทัชสกรีนลืน่ ไหล ให้หน่วยความจ�ำภายในตัวเครือ่ งขนาด 8GB ท�ำงานบน โอเอส Android 4.1 Jelly Bean ภาพทีไ่ ด้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการแค่เปิดแอพฯ แต่งภาพทีด่ าวน์โหลดผ่าน Google Play คุณจะอัพภาพเข้าเฟสบุค๊ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ก็ ไม่ใช่ปญ ั หาเพราะเครือ่ งสามารถค้นหาสัญญาณ WiFi ทีไ่ ด้อย่างรวดเร็ว เกมเปลีย่ นไปแล้วทีบ่ ริษทั อิเล็กทรอนิกส์ยกั ษ์ใหญ่ทำ� กล้องทีส่ อื่ สารกับอินเตอร์เน็ตได้อย่างเต็มรูปแบบ / ราคา 16,900 บาท http://www.samsung.com/th/promotions/galaxycamera/

Sony NSZ GS7 ระหว่างทีส่ มรภูมจิ านดาวเทียม การซือ้ ลิขสิทธิร์ ายการกีฬาต่างประเทศก�ำลังปะทุขนึ้ ผูช้ มส่วนหนึง่ ไม่พงึ่ พาจานหรือกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเจ้าไหนเลย แต่พวกเขา ได้ตดั สินใจเปลีย่ นไปดูทวี ผี า่ นอินเตอร์เน็ต แน่ละซิ...เพราะตอนนีค้ ณ ุ ก็เริม่ ติดดูรายการทีวโี ปรดบนเน็ตกันหมดแล้ว เห็นตามดูยอ้ นหลังตลอด การมา ถึงของ Sony NSZ-GS7 หรือ Internet Set top Box หรือกล่องรับสัญญาณ อินเตอร์เน็ต WiFi รันด้วยชิพ ARMADA ความเร็ว 1.2GHz เพือ่ ถ่ายทอด สัญญาณภาพและเสียงระดับ Hidef เข้าสูจ่ อทีวจี งึ เริม่ ต้นขึน้ โซนีข่ นั อาสาลุย ตลาดก่อนร่วมกับพีบ่ กึ๊ อย่าง Google ผลลัพธ์จงึ เป็น Sony NSZ GS7 ทีต่ วั กล่อง ออกแบบมาให้เข้าอินเตอร์เน็ตไปดูคอนเทนต์ความบันเทิงต่างๆ ในอาณาจักร YouTube และพันธมิตร แถมการควบคุมยังสัง่ ผ่านแอพพลิเคชัน่ ทัง้ บนสมาร์ทโฟน และจอแท็บเลตได้อกี อุปกรณ์ชดุ นีม้ ลี ำ�้ ยอดด้วยรีโมทระบบทัชสกรีน ทีเ่ ป็นแป้นพิมพ์ อยูอ่ กี ด้าน เราเข้าใกล้ยคุ ทีเ่ สิรช์ ผ่านหน้าทีวแี ล้วล่ะครับ โซนีบ่ อกว่า “TV will never be the same” เห็นทีจ่ ะจริง เพราะกล่อง Google TV นีย้ งั พาผูใ้ ช้ไป ดาวน์โหลดเกม ปฏิทนิ วอลเปเปอร์ หรืออีกสารพัดแอพพลิเคชัน่ ที่ Google Play ได้โดยตรง / ราคา 199 เหรียญฯ http://store.sony.com/p/NSZ-GS7/en/p/NSZGS7

Autographer ไม่ใช่ยหี่ อ้ เสือ้ ของมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ครับ แต่นคี่ อื แบรนด์กล้อง ถ่ายรูปของคนเมืองทีฮ่ พิ ทีส่ ดุ ในขณะนี้ โดยเฉพาะหนุม่ สาวลอนดอนเนอร์ ออโทกราฟเป็นนวัตกรรมทีท่ ำ� ให้กล้องถ่ายรูปกับเครือ่ งประดับกลาย เป็นของชิน้ เดียวกัน (Wareable) กล้องหนักเพียง 58 กรัม (เบากว่า ลิปสติก) ดีไซน์มาให้เป็นไอเท็มติดตัว จะแขวนเป็นสร้อย หรือเหน็บ เสือ้ ก็ดไี ซน์เรียบเท่ ภายในใช้เลนส์ทมี่ คี มชัดสูง ถ่ายได้ละเอียด 5 ล้าน พิกเซล กล้องฉลาดมากสามารถท�ำงานขณะทีเ่ ราสวมใส่อยู่ โดย เซ็นเซอร์ในกล้องจะตัดเรือ่ งภาพสัน่ ไหวออกมา ถ่ายได้ทกุ สถานการณ์ 136 องศาฯ เก็บภาพแบบ Snap Shot ที่ 1 ภาพ ต่อการถ่าย 5 ช็อต แล้วค�ำนวณเรือ่ งความคมชัด คอมโพสิชนั่ แสงเงา ความลงตัว แล้ว คัดเลือกภาพทีด่ ที สี่ ดุ ภายในมีความจุ 8GB เช็กดูภาพทีถ่ า่ ยได้จาก แอพพลิเคชัน่ ทีอ่ อกแบบมาให้ทำ� งานร่วมกันกับไอโฟน เพราะกล้องจะ ส่งภาพไปบันทึกทีน่ นั่ ให้เสร็จสรรพผ่าน bluetooth หรือจะส่งไปเก็บ ทีค่ อมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้กไ็ ด้ เพราะมีระบบซิงค์ขอ้ มูล วัสดุของตัวกล้อง ทนทาน เหมาะส�ำหรับคนชอบภาพแนวสตรีทไอเดียนีม้ าจาก บริษทั OMG (Oxford Metrics Group) ประเทศอังกฤษ / ราคา 399 ปอนด์ http://www.autographer.com/ DIGITAL LIFESTYLE

21 DL


TEXT : Buiberry

Taylor Swift: Red

คุณจะถูกเธอทักด้วยเสียงกลองทีค่ กึ คักจากแทร็คแรก ‘State of Grace’ เพลงร็อคสนุกจากศิลปินสาวแสนสวย เทย์เลอร์ สวิฟต์ได้เข้ามาปลุกความ มีชวี ติ ชีวาของพวกเราแล้ว ต่อมาเป็นเพลง ‘Red’ ทีเ่ ป็นชือ่ เดียวกับอัลบัม้ เพลงนีถ้ า้ ดูเนือ้ ร้องค�ำต่อค�ำทีเ่ ทย์เลอร์ลงมือเขียนเนือ้ เองกับมือแล้ว....คุณ จะพบว่าฝีไม้ลายมือของสาวผมบลอนด์คนนีไ้ ม่ธรรมดา เธอช่างประชด ประชัน ขึน้ มาท่อนแรกก็ใส่เลย “รักกับผูช้ ายงีเ่ ง่าบางทีกเ็ หมือนกับการขับ รถสปอร์ตมาเซราติสวยๆ ทีไ่ ปเครือ่ งดับ จอดนิง่ อยูท่ า้ ยซอย” เพลงนีเ้ ป็น เพลงรักจีด๊ ๆ คันๆ ออกแนวสาวมัน่ ทีก่ ล้าสะบัน้ รักอย่างเด็ดเดีย่ ว มันจึงถูก ใช้เพือ่ สะท้อนมุมมองทีโ่ ตขึน้ ของนักร้องคันทรีเ่ สียงใสวัย 22 คนนี้ ในอัลบัม้ มีเพลงน่าฟัง เพราะๆ ทัง้ หวานซึง้ และหวานเศร้า ถูกบรรเลงโดยมีกตี าร์และ เปียโนเป็นเครือ่ งดนตรีหลักเหมือนงานชุดก่อนๆ งานทีโ่ ดนใจมหาชนบน ยูทวิ บ์กเ็ ช่น “We Are Never Ever Getting Back Together” มีทอ่ นฮุค ทีต่ ดิ หูเหลือเกิน ส่วนเพลง “I Knew You Were Trouble” ก็เข้ามาเติม ความสดใสให้ผฟู้ งั ได้ดเี หลือเกิน งานชุดนี้ คือ การได้ทำ� ความรูจ้ กั กับ เด็กแรกสาวทีน่ า่ สนใจคนหนึง่ ล่ะ

Cloud Atlas

คุณยังจ�ำสองพีน่ อ้ งพีน่ อ้ งวาชอฟสกี้ ทีบ่ า้ พลังก�ำกับ Matrix Trilogy เมือ่ 10 ปีกอ่ นได้ไหม วันนีพ้ วกเขากลับมาแล้ว แท็ก ทีมกับทอม ไทเควอร์ ผกก.ฝีมอื ดีอกี คน ทีมนีม้ าแปลกกล้าท�ำ หนังมหากาพย์ความยาว 172 นาที โปรดักชัน่ ใหญ่โตทีส่ ดุ เรือ่ ง หนึง่ ในฮอลลีวด้ ู ชุมนุมดาราแม่เหล็กนับสิบชีวติ เช่น ทอม แฮงค์ ฮอลลี่ เบอร์รี่ ฮิวโก้ วีฟวิง ซูซาน ซาแรนดอน ฮิวส์ แกรนด์ รวมถึง นักแสดงฝัง่ เอเชีย เช่น แบ ดูนา และ โจวซวิน่ โดยหนังเรือ่ งนี้ สร้างจากนิยายขายดีของเดวิด มิตเชลล์ เรือ่ ง ‘Cloud Atlas’ เล่าเรือ่ งของผูค้ นทีอ่ ยูแ่ ต่ละยุค แต่ละสถานที่ แต่ละกาลเวลา เช่น อดีตกาลสมัยโลกยังมีการค้าทาสแถบมหาสมุทรแปซิฟกิ ไปจนถึงโลกอนาคตอีกนับร้อยปีทสี่ งิ่ มีชวี ติ กระทัง่ มนุษย์เป็น ผลมาจากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่หมดแค่นนั้ ยังไกล เกินการณ์ถงึ ยุคโลกหมดสิน้ อารยธรรมและเทคโนโลยี มนุษย์ กลายเป็นพวกเร่รอ่ น นีค่ อื หนังน่าดูทสี่ ดุ ของปีนที้ หี่ า้ มพลาด ด้วยประการทัง้ ปวง ทีส่ ำ� คัญคุณต้องนอนเต็มอิม่ ตืน่ เต็มตาใน ขณะทีร่ บั ชมหนังเรือ่ งนี้ เพราะขนาดหนังตัวอย่างยังตัดต่อกัน มาให้ชมนานถึง 5 นาที อลังการทุกฉาก กะพริบตาไม่ได้เลย ทีเดียว / เรือ่ งใช้ทนุ สร้างสูงถึง 102 ล้านเหรียญฯ ส่วนนิยายเล่มนี้ แปลไทยแล้วในชือ่ ‘Cloud Atlas (เมฆาสัญจร)’ แปลโดย คุณจุฑามาศ แอนเนียน โดยส�ำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ปี 2552

Total Recall

Map My Ride GPS Cycling

แอพฯ ทีเ่ หมาะส�ำหรับนักปัน่ จักรยาน เอาไว้บนั ทึกเส้นทางการปัน่ บันทึกเวลาการปัน่ แต่ละครัง้ หรือว่าระยะทาง มันยังฉลาดถึง ขัน้ ช่วยคุณวางแผนด้านโภชนาการอาหารส�ำหรับการออก ก�ำลังกายได้ดว้ ย มีคนใช้แอพฯ นีร้ ะดับล้านคนเลยครับ

Road Bike Cycling

แอพฯ อีกชุดทีช่ ว่ ยค�ำนวณสารพัดข้อมูลทีน่ กั ปัน่ อยากรู้ อยาก บันทึก เช่น ระยะทางการปัน่ การเสียพลังงาน การท�ำระยะทาง ทีค่ ดิ เป็นกิโลเมตร รวมไปถึงสภาพอากาศ นอกจากนัน้ แชร์ สถิตคิ ลู ๆ ของคุณไปบนเฟสบุค๊ ทวิตเตอร์ได้อกี ด้วย

Endomondo Sport Tracker

แอพฯ นีถ้ กู ออกแบบให้เก็บสถิตกิ ารวิง่ การปัน่ จักรยาน ระบุแผนทีผ่ า่ น GPS เก็บเรือ่ งความเร็วและ ระยะทาง แต่ทพี่ เิ ศษ คือ ข้อมูลพวกนีจ้ ะถูกสร้างเป็นโปรไฟล์ เพือ่ น�ำคุณสูช่ มุ ชนของคนทีร่ กั การออกก�ำลังกาย คุณจะได้ทำ� ความรูจ้ กั คนทีส่ นใจออกก�ำลังกายเหมือนกัน เพือ่ เป็นแรงกระตุน้ ให้อยากออกไปเสียเหงือ่ บ้าง ไรบ้าง เป็นแอพฯ ทีใ่ ช้แพร่หลายราว12 ล้านราย

บูลเรย์เด็ดของเดือนนี้ คือ Total Recall หนัง Sci-Fi ฉบับรีเมกจากเวอร์ชนั่ ของอาร์ดโนล์ดในปี 1990 เวลาผ่านมานานถึง 22 ปีทภี่ าพยนตร์เรือ่ งนีก้ ลับมาโลดแล่นอีกครัง้ น�ำแสดงโดย คอลินน์ ฟาร์เรล พล็อตเรือ่ งว่าด้วย บริษทั รีคอลล์ ให้บริการเปลีย่ นความฝันให้เป็นความทรงจ�ำได้ ดักลาส เควด (คอลิน ฟาร์เรล) อยากเปลีย่ นความฝันความทรงจ�ำทีน่ า่ เบือ่ ในปัจจุบนั แต่ระบบดันขัดข้อง เปลีย่ นความทรงจ�ำให้ เขากลายเป็นสุดยอดสายลับ ชีวติ เต็มไปด้วยการถูกไล่ลา่ ตามฆ่า เนือ้ เรือ่ งเปิดโอกาสให้ผชู้ มร่วมระทึก ขวัญไปด้วย ข้อสนใจ คือ หนังทุม่ เงินให้ภาค CG อย่างถึงแก่น หวังท�ำให้คนทีช่ อบเวอร์ชนั่ เดิมตะลึงกัน ไปเลย เวอร์ชนั่ นีไ้ ด้คะแนน 6.3 จาก IMDB แค่ได้ดฉู ากในโลกอนาคตปี 2084 ก็คมุ้ ค่าสายตาแล้ว

22 DL  DIGITAL LIFESTYLE


DL#041  

DL#041 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you