Page 1

1 4 สาวฮอต - ชนกพร สยังกูล 1 8 น้องพีช - พชร จิราธิวฒ ั น์ 2 O สตีฟ จ็อบส์ ในความทรงจำ 1 8 เด็กเนิรด ์ ไปตะลุยฮ่องกง

Mi

Vol. 3 No. 28 October 2011

So

ti

ol C l a

y

h Ric

-

e ton

M

o on

c

m hro

e

ACTIVE TRENDY AND FUN

or

สนก ุ สด ุ เหวย ี่ งกบ ั ลก ู เลน ่ ใหม่ อยา ่ ง Pictur e Effects !! เปด ิ ทรค ิ การถา ่ ย ภาพใหส ้ นก ุ อยา ่ งสรา ้ งสรรค์ กบ ั Sony Cy ber-sho t WX30

r Colo Po p

r

P

ng

olo

R HD

i ia nt

pC

Pa r

ke

e

olor

Po

Pa r t i a l C

ft

h Hig

n

r ai tu

WX30

28

How to live digitally & catch up gadget trend


Miniature

Soft High-key

HDR Painting

Partial color

Active, Trendy, and Fun !! Partial color

Sony Cyber-shot WX30 สนุกสุดเหวี่ยง กับลูกเล่นใหม่อย่าง Picture Effects เปิดทริคการถ่ายภาพให้สนุกอย่างสร้างสรรค์ กับ SONY Cyber-shot WX30 กล้องดิจิตอลคอมแพ็คท์ล่าสุดจาก SONY การถ่ายภาพให้สนุกอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Toy Camera


• ภาพเด็ดได้จากจังหวะเวลาเด็ดๆ คุณควรพกกล้องดิจิตอลคอมแพ็คท์ติดตัวไว้ตลอดเวลา SONY Cyber-shot WX30 ขนาดเล็กกว่าฝ่ามือ น้ำหนักแค่ 119 กรัมพร้อมแบตเตอรี่ท ี่

อึดทนนานไว้ใจได้ แถมยังทำงานฉับไว และแม่นยำ จะมามัวเงอะๆ งะๆ มัวแต่เปิดกล้อง และปรับแต่งปุ่มต่างๆ ไม่ได้หรอกนะ ในช่วงเวลานั้นน่ะ

• ภาพแปลกตาได้มาจากมุมมองที่แตกต่างกว่าคนอื่น เลนส์ Carl Zeiss เลนส์มุมกว้าง

25 mm. พร้อมออพติคัลซูม 5X และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Clear Image Zoom 10X ซูมภาพได้คมชัดและครบถ้วนทุกรายละเอียด จะให้มุมมองทั้งกว้างไกลและซูมยาวใน SONY Cyber-shot WX30

• เทรนด์เทคโนโลยีกินขาด Optical Steady shot ช่วยลดภาพสั่นไหวสำหรับการถ่ายวิดีโอ ระดับ Full HD สำหรับการถ่ายภาพในที่มืด ภาพละเอียด 16.2 ล้านพิกเซล เหนือกว่ากล้อง คอมแพ็คท์รุ่นใดๆ พร้อมกับเซ็นเซอร์และระบบประมวลผลล่าสุด Exmor R CMOS Sensor ของ SONY Cyber-shot WX30

• เทรนด์แฟชั่นล่าสุด SONY Cyber-shot WX30 มีให้เลือก Violet, Silver, Pink, Gold, Black พร้อมจอแอลซีดีทัชสกรีน ควบคุมการทำงานทุกอย่างได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสบน หน้าจอ บอดี้จึงเพรียวบาง เรียบหรู และมีสไตล์

ไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายภาพให้สวยเท่านั้น แต่ภาพของเราต้องมีความสนุกด้วย Picture Effect Fuction ของ SONY Cyber-shot WX30 เพิ่มความสนุกให้ภาพถ่าย ในช่วงบ่ายของวันว่างๆ แวะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนสนิทของคุณ แล้ว ลองใช้เอฟเฟ็กต์เหล่านี้ SONY Cyber-shot WX30 รับรองว่าบ่ายวันนี้จะต้องสนุกเวอร์ๆ ไปเลย • HDR Painting เป็นเอฟเฟ็กต์ที่ DL ชอบที่สุด มันทำให้ภาพถ่ายกลายเป็นภาพวาดสีน้ำมันของศิลปินใหญ่ ด้วยการเพิ่มไดนามิกเรนจ์ให้สีสันฉูดฉาด • Rich-tone Monochrome เก็บรายละเอียดในภาพขาว-ดำ ให้ดูคลาสสิก เคร่งขรึม ให้เหมือนช่างภาพ มืออาชีพ ลองนำไปใช้ถ่ายภาพบุคคลและภาพเชิงสารคดีดูนะ • Miniature ลองขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าของตึก แล้วใช้เอฟเฟ็กต์นี้ถ่ายภาพมุมกดลงมา มันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง รถยนต์ บ้านเรือน รอบบ้านของเรา กลายเป็นเหมือนกับโมเดลขนาดจิ๋ว • Toy camera เอฟเฟ็กต์นี้อินเทรนด์สุดๆ ช่วยให้ได้ภาพสไตล์โลโม่และทอยคาเมร่า สีสันฉูดฉาด คอนทราสต์จัดๆ ใช้ถ่ายอะไรก็ดูสวยแปลกตาไปหมด • Pop color เหมาะที่สุดสำหรับนำไปใช้ถ่ายดอกไม้ในงานเทศกาลสิ้นปีที่กำลังจะมาถึง เอฟเฟ็กต์นี้จะ เร่งสีสันให้สดใส แดงเป็นแดง เขียวเป็นเขียว ฟ้าเป็นฟ้า ช่วยให้ความงดงามตามธรรมชาติ ดูสดใสยิ่งขึ้นอีก • Soft highkey เป็นอีกเอฟเฟ็กต์ที่เหมาะสำหรับใช้ถ่ายภาพบุคคล หรือภาพวิว ทิวทัศน์ สร้างบรรยากาศ ให้สว่าง นุ่มนวล เหมือนภาพจากความฝัน สาวน้อยเพื่อนสนิทจะต้องรักภาพนี้แน่ๆ • Partial Color ใช้ดูดสีที่ต้องการ ให้เกิดจุดเด่นในภาพโดดเด้งออกมา จะได้ภาพที่น่าสนใจ เอฟเฟ็กต์สนุกๆ ที่ทำง่ายๆ เพียงแค่แชะเดียว

Miniature

Soft Hig

Rich-tone Monochrome

h-key

Pop colour

Sony Cyber-shot WX30 กล้องดิจติ อลคอมแพ็คท์ลา่ สุด Active, Trendy, and Fun!! จะทำให้ การถ่ายภาพของคุณจะเปลี่ยนไป มาสนุกกันให้สุดเหวี่ยง และสร้างสรรค์กันให้สุดยอด!!

’s Favorites - จอทัชสกรีน 3.0 นิ้ว ควบคุมง่ายดาย - Picture Effect Funtion สนุกเวอร์ !! - สีม่วง เมทัลลิกเท่านั้น ที่เราต้องการ - เลนส์ Carl Zeiss 25 mm. ซูมได้คมชัด

Partial color


ผมเกิดมาในยุคที่ทีวียังเป็นขาวดำอยู่เลย ความทรงจำแรกๆ ในวัยเด็ก คือการตืน ่ ขึน ้ มาตอนเช้าตรูว ่ น ั เสาร์อาทิตย์ เพื่อรอดูอุลตร้าแมนทางทีวีช่อง 5 สำหรับเด็กทีย่ งั ไม่รเู้ ดียงสา เพียงแค่ทวี ขี าวดำแค่นนั้ ก็นำพาจินตนาการให้บรรเจิดล่องลอยไปไกลสุดจักรวาลได้

ทีวสี เี ครือ่ งแรกของทีบ่ า้ น ป๊าของผมซือ้ มาตอนทีห่ นังกำลังภายในเรือ่ ง ‘กระบีไ่ ร้เทียมทาน’ กำลังฮิตสุดๆ ป๊าพูดเสมอว่าตัดสินใจซือ้ ทีวสี เี ครือ่ งนีม้ าเพือ่ ให้แม่ดฮู นุ้ ปวยเอีย้ ง จำได้วา่ ในวันทีก่ ระบีไ่ ร้เทียมทานอวสาน ฮุน้ ปวยเอีย้ งกำลังประลองครัง้ สุดท้ายกับต๊กโกวบ่อเต๊ก ตัวร้ายของเรือ่ ง วันนัน้ คนไทยทัง้ ประเทศไม่กล้าออกไปไหน ได้แต่นงั่ เฝ้ารออยูห่ น้าทีวี

ทีวคี อื ศูนย์กลางของบ้าน มันเป็นส่วนสำคัญในชีวติ ประจำวัน และมีสว่ นร่วมอยูใ่ นความทรงจำแทบจะทุกช่วงวัย เวลาผ่านมาเนิน่ นานเต็มที ผมว่ามันเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว

ทีท่ วี ไี ม่คอ่ ยมีความเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอะไรมากเท่าไร เมือ่ เทียบกับสินค้าไอทีอนื่ ๆ จนมีอยูช่ ว่ งหนึง่ ทีท่ วี คี ลายมนต์เสน่หล์ งไปเยอะ หลายคนตัง้ ข้อรังเกียจ โดยเฉพาะจากคนรุน่ ใหม่

ทีม่ มี มุ มองกว้างไกลมากขึน้ เพราะเปิดรับสือ่ อืน่ ๆ อย่างเช่น อินเตอร์เน็ต ดาวเทียม ฯลฯ พวกเขามองว่าทีวเี ป็นของ ไร้สาระ คนดูทวี โี ง่งม เพราะในนัน้ มันเต็มไปด้วยโฆษณาขายของ และเนือ้ หารายการแสนปัญญาอ่อน จนกระทัง่ ในช่วงนีน้ เี่ อง ทีก่ ารดูทวี กี ลับมาคึกคักอีกครัง้ เมือ่ เทคโนโลยีดจิ ติ อลและอินเตอร์เน็ต

มาผนวกเข้าด้วยกัน ... แอลซีดี แอลอีดี สามมิติ และสมาร์ททีวี คอนเทนต์ดๆี มากมายมหาศาล กำลังจะวิง่ ผ่านช่องทางทีก่ ว้างใหญ่และหลากหลาย

มาปรากฏอยูบ่ นหน้าจอทีวเี ครือ่ งใหม่เอีย่ มของเรา

และผมเชือ่ ว่าทีวจี ะได้กลับมาเป็นศูนย์กลางของบ้านอีกครัง้

ในครัง้ นี้ มันจะทำให้ชวี ติ ของพวกเราเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม กองบรรณาธิการ DL

บรรณาธิการบริหาร : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการศิลปกรรม : ปรีชา สอวัฒนชาติ ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม : สุรพงษ์ ข้อยุ่น

ศิลปกรรม : ปกรณ์ วงศ์กนั ยา ศิลปกรรมโฆษณา : กรรณิกา สามกษัตริย์

หัวหน้าฝ่ายภาพ : ดำรงฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม ฝ่ายภาพ : นิพันธ์ พิมพ์สวัสดิ์

กราฟิกดีไซน์ : ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธ์ุ พิสจู น์อกั ษร : วิกานดา ธรรมพากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต : อุดมทรัพย์ ก๋องชัย

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : วัตสันต์ พงศ์วราภา

ผู้จัดการทั่วไป : ภานุวัชร พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน : วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์

ผู้จัดการไอทีและพัฒนาองค์กร : พีศิลป์ พงศ์วราภา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา / การตลาด : กัญจนัจจน์ งามเขต

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : ณิชาภา บุพรานนท์

สมุห์บัญชี : ธิรนันท์ เครือภูงา หัวหน้าพนักงานบัญชี : ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์

ฝ่ายบัญชี : กาญจนา สีนวล ฝ่ายสมาชิก : ณัฐณี กิ่งแก้ว แยกสี : บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โทร. 0-2434-6850-1

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา

รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม : ประทีป ปัจฉิมทึก

*** ข้อเขียนและภาพในนิตยสาร DIGITAL LIFESTYLE สงวนลิขสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซำ้

ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมด ยกเว้นได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก

บริษทั จีเอ็ม มัลติมเี ดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 914 อาคาร GM Group ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟ็กซ์ : 02 241 4133 Website : http://www.dlfreemag.com

IS PUBLISHED BY GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED OFFICE : 914 GM GROUP BLD., RAMA 5 RD., DUSIT.,

BANGKOK 10300 THAILAND

Website : http://www.gmgroup.in.th

TEL : (+ 662) 241 8000 FAX : (+ 662) 241 4133


ปที ี่

2

:ฉ บบ ั ท

ี่ 2 8

10

Inn ลยีให ova t ม่ๆ 12 แก ion ะกล a ่อง l

Ha IT ส่ง ng D ตร Boa IY

งให ้คุณ rd 14 บอ ร์ด แข ไม่ต My วน า T ขอ งห ชน มแฟช ec น้า กพ ั่น แ hy จอ รส ละไ L ทีว ยัง ม่ค i ี f กูล ล e ั่งเท s คโน ty โลย le ี

เทค

โนโ

20

Thai M ac L 22 ove R e -แ r St ชทล view ื่นไ -ร eve ีโมท หล : B Job ไร้ส LAC s ใน าย ควา : BL KBER RY มทร UET 26 TOR งจำ R E L C K H u Mus 98 ddi 1 i C 0 A t L 27 eD L iary And roid 28 T i ps ตะล Digi and ย ุ ฮอ H ่ งก Tric ง Sa ang o ms ks ung ut 30 Gal D a L อพ xy ั เด S2 ทคว ’s Fa +G ามบ v oog o น ั เท r i le M ง ิ t สไต

aps ล์ D es L

22 Review 1

LG OPTIMUS 2X : สมาร์ทโฟนพลัง Dual Core

Where to find

:ต ลุ า คม

25 54


04 คนรักกล้องประทับใจ งาน BIG PRO

DAYS 5 Lifestyle Innovative

01

AIS ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธม ี หามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

AIS ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมการบรรยายพิเศษ

โดย ‘อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ’ ทีร่ า้ นเวนิส วานิช ในวันซ้อมใหญ่ 13 และ

18 ตุลาคม วันจริง 22 ตุลาคมนี ้ นอกจากนี้ เอไอเอส จัดทีน่ งั่ เพิม่ ณ ลานปรีดี พนมยงค์ ในวันซ้อมใหญ่ที่ 18 ตุลาคม อีกด้วย ซือ้ บัตรราคาพิเศษ โทร. 0-2271-9095 และพิเศษรับส่วนลด 10%

เมือ่ ซือ้ ผ่าน AIS Online Shopping ดูรายละเอียดเพิม่ เติมทีเ่ ว็บไซต์ www.ais.co.th

Bose SoundDock Series II

02

แต่งแต้มสีสนั ไปพร้อมกับเสียงเพลงทีค่ ณ ุ ชืน่ ชอบจาก iPod หรือ iPhone ของคุณด้วย

ชุดลำโพง SoundDock Series II รุน่ พิเศษ สีแดง เพิม่ ความพิเศษให้ตวั คุณเองและ

คนพิเศษไปกับ SoundDock Series II limited edition จาก Bose

03

TORIYAMA Hi-Volt ถ่านเพื่อแฟลชโดยเฉพาะ

แฟลชในมือเราก็ยงั คงทำงานได้เพียง 70% เท่านัน้ สาเหตุเพราะถ่านชาร์จทีค่ ณ ุ ใช้

ไม่ได้ถกู ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานกับแฟลชของคุณอย่างแท้จริง บริษทั ออสก้า โฮลดิง้ จำกัด

ผูเ้ ชีย่ วชาญแบตเตอรีไ่ อทีครบวงจร พัฒนาแบตเตอรีท่ มี่ คี วามเหมาะสมกับลักษณะ

การทำงาน Flash อย่างแท้จริง จนได้มาเป็น TORIYAMA Hi-Volt ให้แฟลชของเราทำงาน

ได้เต็มประสิทธิภาพ ให้สมรรถนะสูงสุด 100% ตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ ตอบสนองเร็วขึน้ กว่าเดิม 35% เอกสิทธิ์ Ni-Zn Technology เพียง

หนึง่ เดียวในไทยเท่านัน้ สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ของ TORIYAMA

Hi-Volt ถ่านชาร์จเดียว ทีจ่ ะปลุกสมรรถนะของ แฟลชที่ คุ ณ มี ให้ ฟื้ น คื น ชี พ ขึ้ น มา อย่ า งที ่ คุณคาดไม่ถึง! วันนี้ที่ Big-Camera และ

ห้างสรรพสินค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณ สนใจ สอบถามรายละเอียด 0-2730-0022

10 DL  DIGITAL LIFESTYLE

บิก๊ คาเมร่า ตอกย้ำความเป็นผูน้ ำของวงการ ร้านกล้องดิจติ อลชัน้ นำของไทย จัดงาน BIG PRO DAYS 5 Lifestyle Innovative งานกล้อง ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ แห่งปี เมือ่ วันที่ 6-12 กันยายน ทีผ่ า่ นมา โดยร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว และพันธมิตรในวงการกล้องดิจติ อลครบทุกแบรนด์ อาทิ Canon, Nikon, Sony, Samsung, Olympus, Fujifilm, Panasonic, Pentax, Casio, Kodak, Ricoh, Tamron, Sigma, JVC, Sanyo, GE, Oska, Manfrotto และ Giottos รวบรวมสุดยอดนวัตกรรมกล้องจากแบรนด์ดงั เปิดตัวเป็นครัง้ แรก อาทิ SAMSUMG NX2OO – กล้อง Mirrorless ตัวแรกทีใ่ ช้เซ็นเซอร์ภาพ APS-C CMOS ความละเอียดสูงถึง 20.3 ล้านพิกเซล OLYMPUS E-PL3 – กล้อง Mirrorless ระบบ Micro Four Thirds โดดเด่นด้วยดีไซน์ หน้าจอกว้าง ปรับระดับองศาได้ CANON XA10 – สะใจด้วยหน่วยความจำในตัวมากถึง 64GB มีชอ่ งเสียบ SDXC เพิม่ ให้อกี 2 ช่อง PANASONIC FZ150 – ครอบคลุมทุกช่วงเลนส์ตงั้ แต่ชว่ ง 25-600 มม. ด้วยเลนส์ คุณภาพสูงจาก LEICA RICOH GXR MOUNT A12 – ผสานความเป็นสุดยอดของกล้องและเลนส์

ให้เป็นหนึง่ เดียว ด้วยชุดต่อเลนส์ของกล้อง GXR SONY Cyber-shot DSC-WX30 – กล้องคอมแพ็คท์หน้าจอทัชสกรีนขนาด 3 นิว้ มาพร้อมกับเลนส์ Carl Zeiss พร้อมด้วยกิจกรรมสาระบันเทิงมากมาย มามอบให้แก่ นักเรียน นิสติ นักศึกษา และผูท้ ี่ ชืน่ ชอบการถ่ายภาพทุกท่าน สร้างสีสนั ไม่ซำ้ ตลอดงาน 6 วัน พิธเี ปิดยิง่ ใหญ่ สุดล้ำสมัย

ด้วยการแสดงโชว์การเต้นสไตล์ Contemporary จาก Glaton ชาวอาร์เจนตินา่ ทีโ่ ด่งดัง ตืน่ ตา ตืน่ ใจด้วยแฟชัน่ โชว์ชดุ LifeStyle Innovative จาก Super Model ของเมืองไทย และโชว์

สุดเซอร์ไพรส์ดว้ ยการแสดง จากคุณปู-ไปรยา สวนดอกไม้ ออกแบบการแสดงโดยคุณต้น

T-On สไตลิสต์ชอื่ ดังระดับประเทศ ดำเนินรายการโดย คุณพีเค-ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร กระทบไหล่ชา่ งภาพและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาพระดับ TOP CLASS ของไทย คุณนุ-อนุชยั

ศรีจรูญพูท่ อง คุณจอร์จ-ธาดา วาริช อาจารย์ตลุ ย์ หิรญ ั ญาวัลย์ คุณต้น จากโกดังรักสตูดโิ อ

GO-DUNKRAK คุณเมย์-ศุภวัฒน์ เด่นอัมพร ช่างภาพมืออาชีพจากเว็บ pixpros.net

คุณอิสระ เสมือนโพธิ์ Editor-in-Chief, Foto Info Magazine คุณวีรนิจ ทรรทรานนท์ บ.ก.เว็บ taklong.com คุณราชัน คุม้ คง ช่างภาพ Technician จากบริษทั Jebsen & Jessen Marketing (T) จำกัด กับ บ.ก.นิตยสาร DIGITAL Camera คุณหนุม่ -ธิตกิ ร อติชาติพงษ์

คุณเกีย๊ ก-สุวทิ ย์ กิตติเธียร และคุณริกกี้ – ธีรยุทธ เยนา ภายในงาน ยังมีการจัดแสดงภาพถ่ายทีจ่ ะให้คณ ุ สัมผัส ถึงมุมมองและนวัตกรรมกับ BIG EXHIBITION นิทรรศการภาพถ่ายจากสมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กับผลงานชือ่ ชุด ‘Lifestyle Innovative’ และโปรโมชัน่ สุดร้อนแรงทีค่ ณ ุ ห้ามพลาด กับ BIG PROMOTION รับส่วนลดกับบัตรเครดิตทีร่ ว่ มรายการ พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 15% ผ่อน 0% นาน 10 เดือน BIG Camera ตัง้ ใจมอบความสุขให้แก่ผทู้ รี่ กั การถ่ายภาพทุกท่าน แล้วพบกันในงาน

BIG PRO DAYS ครัง้ ที่ 6 ในปี 2012


05

8 ยักษ์ใหญ่ไอที ผุดสาขาใหม่ ‘เกตเวย์ เอกมัย’

นายวิษณุ หวังวิสทุ ธิ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ที่ 6 จากซ้าย) กลุม่ ธุรกิจศูนย์การค้า

และตลาด บริษทั ทีซซี ี แลนด์ รีเทล จำกัด ผูพ้ ฒ ั นาโครงการเกตเวย์ เอกมัย

ลงนามเซ็นสัญญากับ 8 บริษทั ชัน้ นำผูจ้ ดั จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอที เพือ่ ขยายสาขาใหม่

ทีศ่ นู ย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย ในเครือ ทีซซี ี แลนด์

08 06

3BB ใยแก้วนำแสง

บนเทคโนโลยี FTTH

ความเร็วสูงสุด 100 Mbps

3BB เปิดให้บริการบรอดแบนด์อนิ เตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงบนเทคโนโลยีใหม่ FTTH (Fiber to the Home) ความเร็วสูงสุด 100 Mbps ให้บริการเชิงพาณิชย์เป็นแห่งแรก ทีส่ มุทรสาคร จับมือดี-แลนด์ กรุป๊ ผูพ้ ฒ ั นาอสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็นทีย่ อมรับในพืน้ ที ่ กรุงเทพใต้และสมุทรสาครให้บริการในโครงการหรู Porto Villa สามารถให้บริการมัลติ มีเดียในรูปแบบ Triple Play ได้อย่างไม่มขี อ้ จำกัด ไม่วา่ จะเป็น Video Conference,

e-Learning, Video on Demand หรือ Pay per View ฯลฯ รวมทัง้ คอนเทนต์

ทีห่ ลากหลาย ในอนาคตจะขยายการให้บริการไปยังจังหวัดใหญ่ๆ ในทุกภาค เช่น พิษณุโลก เชียงใหม่ เป็นต้น ราคาแพ็คเกจเริม่ ต้นที่ 9 Mbps/2 Mbps ราคา 1,200 บาท

สูงสุด 100 Mbps/10 Mbps ราคา 6,990 บาท

Gear4 Angry Birds Speaker

07 กระแส Angry Birds ยังแรงไม่หยุด ล่าสุด Gear4

ออกวางตลาดชุดลำโพงสำหรับ iPhone/iPod/iPad และอุปกรณ์ อืน่ ๆ เป็นรูปการ์ตนู คาแร็กเตอร์สดุ น่ารัก Red Bird เชือ่ มต่อโดยใช้สาย

3.5 มม. สามารถปรับระดับ Bass

และ Volumn พร้อมแท่นวาง iPhone/iPod/iPad และเครือ่ งเล่น อืน่ ๆ ราคา 3,200 บาท Helmet Pig สำหรับ iPhone/ iPod สามารถปรับระดับ Bass

และ Volumn มีชอ่ ง Aux Line in 3.5 มม. สำหรับเล่นเพลงจาก อุปกรณ์อนื่ ๆ ได้ มาพร้อมกับ รีโมทคอนโทรล ราคา 3,900 บาท Black Bird พร้อมแท่นวาง Docking ทีเ่ ล่นและชาร์จเมือ่ วางอุปกรณ์ สามารถปรับระดับ Bass และ Volumn

มีชอ่ ง Aux Line in 3.5 มม. สำหรับเล่นเพลงจากอุปกรณ์อนื่ ๆ ได้ มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล ราคา 3,900 บาท ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rtbtechnology.com/ หรือทีเ่ ฟสบุค๊ gear4thailand

TrueMove H เครือข่ายใหม่ 3G+

ทีแ ่ รงและเร็วกว่า

ทรูมฟู เอช ปลดพันธนาการทางการสือ่ สารกับเครือข่ายไร้สายใหม่ 3G+ ครัง้ แรกในเมืองไทย กับการเปิดตัวแบรนด์ TrueMove H อย่างเป็นทางการ นำเสนอชีวติ อิสระแบบ FREE YOU ปลดปล่อยทุกขีดจำกัดของทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยพลังการสือ่ สารไร้สายสมบูรณ์แบบ รวมถึง เทคโนโลยีและบริการเหนือใคร ตอกย้ำความเป็นผูน้ ำบริการ 3G ตัวจริงบนเครือข่าย

ไร้สายใหม่ 3G+ ทีแ่ รงและเร็วกว่า ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps ครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ และ Wi-Fi แรง 8 Mbps ครอบคลุมกว่า 100,000 จุดทัว่ ประเทศ งานเปิดตัวครัง้ นี้ ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะผูบ้ ริหาร

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ กล่าวถึง การเปิดตัว ทรูมฟู เอซ ถือเป็นการปฏิวตั ไิ ลฟ์สไตล์ครัง้ สำคัญ ให้เป็นคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยเครือข่าย 3G+ ทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพ และเติมพลังอุปกรณ์สอื่ สารให้ใช้งานได้แบบสุดๆ ลูกค้าสามารถสนุกกับคอนเทนต์โดนใจ และแอพพลิเคชัน่ อินเทรนด์ มัน่ ใจกับบริการหลังการขายโดยไอที เฟรนด์ และแพ็คเกจ

หลากหลายทีต่ อบโจทย์ทกุ รูปแบบการใช้งาน จะโทรหรือเล่นเน็ต หรือทัง้ โทรทัง้ เน็ต ตลอดจน แพ็คเกจเสริม พร้อมแพ็คเกจพิเศษสำหรับสมาร์ทโฟน ทุกแพลตฟอร์ม และแท็บเลต

อีกมากมาย ดังนัน้ ลูกค้าจะสามารถเลือกชีวติ อิสระในแบบของตัวเอง เพราะเชือ่ ว่า ทุกคนเกิดมาพร้อมกับอิสรภาพ และปรารถนาทีจ่ ะใช้ชวี ติ และมีประสบ การณ์เต็มที่ ในฐานะผูน้ ำด้านคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ เราจึงปลดล็อกพันธนาการทางการ สือ่ สารไร้สายให้ชวี ติ มีอสิ ระในแบบทีต่ อ้ งการ ตามแนวคิด FREE YOU ด้วย 5 องค์ประกอบ Free Your World อิสระได้ทกุ ทีก่ บั เครือข่ายใหม่ 3G+ ทีแ่ รงและเร็วกว่า Free Your Style อิสระกับทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยสุดยอด Gadget หรือ Tablet ชัน ้ นำ Free Your Desire อิสระกับแอพพลิเคชัน ่ โดนใจ Free Your Mind อิสระเป็นพิเศษกับหลากหลายแพ็คเกจ Free Your Self อิสระสบายๆ กับบริการหลังการขาย นอกจากนี้ ในงานยังมีโชว์และการแสดงมัลติมเี ดีย แสง สี เสียงชุดใหญ่แบบ FREE YOU

ทีท่ ำให้เหล่าคนดัง ศิลปิน ดารา และนักร้องชัน้ นำจากหลากหลายวงการ ต่างตบเท้ามาร่วมแสดง ความยินดี และสนุกกับการปลดปล่อยอิสระอย่างเต็มที่ อาทิ ปัญญา นิรนั ดร์กลุ , ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล, ม.ล.คฑาทอง-ม.ล.ขวัญกมล ทองใหญ่, ณัฐวุฒิ อมรวิวฒ ั น์, พลอย-เฌอมาลย์, หลุยส์ สก็อต, วูด๊ ดี้ มิลนิ ทรจินดา, เพชร-พลอย เอือ้ ทวีกลุ , ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล, อัญชิสา วัชรพล, แคทลีน มาลีนนท์, สุรยิ น ศรีอรทัยกุล และอีกคับคัง่ เลือกชีวติ อิสระกับเครือข่าย 3G+ จากทรูมฟู เอช ได้ที่ ทรูชอ็ ป ทุกสาขา หรือดูรายละเอียดก่อนได้ที่ www.truemove-h.com

DIGITAL LIFESTYLE

11 DL


เรือ่ ง : OXO / ภาพ : Mr. Niphun P.

บอร์ดแขวนของหน้าจอทีว ี เดีย๋ วนีเ้ ทคโนโลยีของทีวใี นบ้านเรา

ดูจะล้ำไปมาก จากเมือ่ ก่อนเรามีแค่รโี มท ทีวอี น ั เดียว ต่อมาก็ตอ้ งมีรโี มท

เครือ่ งเสียงโฮมเธียเตอร์เพิม่ เข้ามาอีก แต่เดีย๋ วนีอ้ ะไรไม่ร!ู้ มันวุน ่ วาย

ไปหมด ทัง้ สมาร์ททีวี เครือ่ งเล่นต่างๆ เครือ่ งเสียง รีโมทวางเต็มโต๊ะ

หรือบางครัง้ วางลืมไว้ทางโน้นทีทางนีท้ ี จะหยิบใช้ทกี ล็ ำบาก DL จึงเกิดไอเดีย

ทีจ่ ะจัดเก็บอุปกรณ์เหล่านีไ้ ว้ใน

ทีเ่ ดียวเสียเลย กับอุปกรณ์งา่ ยๆ ในห้อง นัง่ เล่นของคุณ

12 DL  DIGITAL LIFESTYLE


อุปกรณ์

1. ผ้าลายสวยๆ (เลือกทีม่ เี นือ้

เป็นขนฟูๆ แบบผ้าสักหลาด) 2. กรอบรูปเก่าๆ 3. แถบเวลโคร (เทปตีนตุก๊ แก) 4. เทปสองหน้าชนิดบาง 5. เครือ่ งยิงแม็ก (ขนาดใหญ่) 6. กรรไกร

01

วิธีทำ

1. หากรอบรูปเก่าๆ ขนาดพอเหมาะสำหรับ วางไว้ในห้องนัง่ เล่น หน้าจอทีวี เลือกผ้า

สักหลาดสีสวย วัดขนาดให้ได้พอดีกบั ทรงกรอบรูป 2. ขึงผ้ากับโครงกรอบรูป

แล้วยึดให้ตงึ ด้วยเครือ่ งยิงแม็ก 3. ติดแถบเวลโครทีด่ า้ นหลังอุปกรณ์รโี มท ด้วยเทปกาวสองหน้า ต้องให้มนั่ ใจว่า

แน่นจริงๆ 4. นำเอารีโมทไปทดลองติดบนบอร์ด ได้เลย แนะนำว่าหากรีโมทใหญ่ และหนักมาก ควรติดแถบเวลโครให้มากขึน้ เป็นพิเศษ เพือ่ จะได้ไม่หลุดหล่นลงมา

เท่านีเ้ ป็นอันเสร็จ จะแขวนหรือวางผิงผนัง ก็ได้แล้วแต่การใช้งาน

02

04

03

ผ้าที่เลือกใช้ควรเป็นเนื้อผ้าที่มีขนฟูๆ เพื่อให้แถบเวลโคร

ยึดติดได้ง่าย ยิ่งฟูก็ยิ่งติดได้เหนียวแน่น ก่อนซื้อมา แนะนำให้ลองใช้ แถบเวลโครไปติดดูให้แน่ใจก่อน แถบเวลโครสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า

ทั่วไป มีหลายสีและหลายความกว้างเลือกให้เหมาะกับขนาด

ของอุปกรณ์ ที่ จะติ ด นอกจากนั้ นในร้ า นเครื่ องมื อช่ า งใหญ่ ๆ ยั ง มี แถบเวลโครสำเร็จรูป ทีม ่ แ ี ถบกาวมาตัวอีกด้วย ช่วยลดขัน ้ ตอน

การติดเทปกาวสองหน้าไปได้ แต่จะเหนียวแค่ไหน ต้องซือ ้ มาลองดู

ก่อนครับ ใช้เวลาทัง ้ หมด 25 นาที


TEXT : Kupchaka / PHOTO : Mr. Niphun P.

ไม่ตามแฟชัน ่

และไม่คลัง่ เทคโนโลยี

น้องดรีม-

ชนกพร สยังกูล กลายเป็นสาวสุดฮอตขึน ้ มาทันที หลังจากผูก ้ ำกับชือ ่ ดัง

เป็นเอก รัตนเรือง คว้าตัวสาวดรีม มารับบทสุดฮอตในผลงาน

หนังเรือ ่ งใหม่ของเขา ทีห ่ ยิบเอาผลงานของวินทร์ เลียววาริณ เจ้าของรางวัลซีไรต์สองสมัยมาสร้างเป็น ‘ฝนตกขึน ้ ฟ้า’ น้องใหม่แกะกล่อง ‘น้องดรีม-ชนกพร สยังกูล’

เจ้าของแบรนด์เสือ ้ ผ้าแฟชัน ่ Chanok S. และเป็นบล็อกเกอร์บว ิ ตี้ บนเว็บไชต์ชอ ื่ ดัง กับการแสดงครัง ้ แรกในชีวต ิ ทีต ่ อ ้ งรับบทหนัก

เป็นสาวโสเภณี

14 DL  DIGITAL LIFESTYLE

เมือ่ มีโอกาส DL เลยรีบคว้าตัวนักแสดงสาวมานัง่ พูดคุยทำความรูจ้ กั กัน ก่อนทีจ่ ะได้ ชมฝีมอื ของเธอในโรงหนัง วันนีเ้ ธอยังดูเปรีย้ วสะดุดตาในชุดดีไซน์เก๋ไม่เหมือนใคร กับรองเท้าส้นสูง (มาก) ทำให้ผคู้ นทัว่ ทัง้ ดิจติ อล เกตเวย์ สยามสแควร์ ต่างโฟกัส ความสนใจมาทีเ่ ธอคนนี้ ซึง่ ทันทีทเี่ ริม่ บทสนทนา DL ไม่รอช้าทีจ่ ะถามถึงทีม่ า

ทีไ่ ปของการเป็นนักแสดงในภาพยนตร์เรือ่ งนี้ “เริม่ จากมีเอเจนซีต่ ดิ ต่อเข้ามาให้ดรีมลองเข้าไปแคสติง้ ซึง่ ทันทีทเี่ ห็นบท

รูเ้ ลยว่าไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ กับการเป็นนักแสดงครัง้ แรกของตัวเอง จำได้วา่ วันแรกที่ ต้องเข้าฉากรูส้ กึ ตืน่ เต้น เกร็ง ทำอะไรไม่ถกู จำบทไม่ได้ พูดผิดๆ ถูกๆ เพราะต้อง เล่นต่อหน้าทีมงานซึง่ เป็นคนแปลกหน้าทีเ่ ราไม่รจู้ กั เกือบครึง่ ร้อยคนและทุกคน กำลังรอเราอยู”่ ดรีมพาเราย้อนกลับไปในวันเปิดกล้องวันแรกของเธอกับฉาก

สุดหินทีส่ ดุ ในเรือ่ ง ยอมรับว่าตอนนัน้ รูส้ กึ กดดันมาก เพราะถ้าไม่รวมเวลาแต่งหน้า ทำผม เราเริม่ ถ่ายกันประมาณสามทุม่ แต่กว่าจะเลิกกองได้กเ็ กือบตีสแี่ ล้ว

ไม่ตอ้ งนับเลยว่าต้องถ่ายกันไปกีเ่ ทค โชคดีทที่ มี งานทุกคนใจเย็นมาก พีต่ อ้ มก็มี จิตวิทยาในการพูดไม่ให้เราตืน่ เต้น เรียกว่าเป็นวันแรกทีค่ อ่ นข้างสาหัสเลยค่ะ” แต่ทนี่ า่ แปลกใจคือการรับเล่นบท ‘ทิวา’ สาวโสเภณี ทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่เคยผ่านงาน ด้านการแสดงมาก่อน “ถามว่ากังวลไหมทีค่ นดูจะติดภาพเราว่าเป็นผูห้ ญิงแรงๆ ดรีมกลับไม่ได้ สนใจคำถามนี้ ไม่ได้สนใจตัวเอง แต่สนใจทีต่ วั บทนีม้ ากกว่า ชีวติ เขาน่าเห็นใจ มากกว่า เพราะบางอย่างมันกำหนดไม่ได้ทำให้ตอ้ งมารับอาชีพแบบนี้ และไม่ สามารถเปลี่ ย นแปลง อะไรได้นอกจากยอมรับ จนกลายเป็นเรื่องปกติ แต่ทวิ าก็ยงั มีมมุ ทีน่ า่ สนใจ คือความสามารถทางด้าน ศิ ล ปะ ซึ่ ง มั น ก็ ค ล้ า ยๆ กับดรีมทีช่ วี ติ ปกติของเขา ก็ไม่ได้ตา่ งจากเราในบางวัน” นั บ ว่ า เ ป็ น ส า ว

ไฟแรงคนหนึ่ ง ที่ ผ่ า น ประสบการณ์การทำงาน มาหลากหลายรูปแบบ

ไม่ ว่ า จะเป็ น นางแบบ

นักแสดง บล็อกเกอร์ และดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ Chanok S. ทีต่ อนนีก้ ำลังเป็น ทีร่ จู้ กั ในโลกไซเบอร์ทงั้ ในและต่างประเทศ “ดรีมเป็นคนสนุก และกล้าทีจ่ ะลองอะไรใหม่ๆ ซึง่ แต่ละอาชีพมันก็มเี สน่ห ์ ทีต่ า่ งกัน อย่างการเป็นบล็อกเกอร์ทำให้ดรีมมีโอกาสได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใคร หลายๆ คนไม่วา่ จะเป็นเด็ก วัยรุน่ คนทัว่ ไป รวมถึงดีไซเนอร์คนอืน่ ๆ หลายคน กลายเป็นเพือ่ นในชีวติ จริง ไปเทีย่ วด้วยกัน กินข้าว ซือ้ ของด้วยกัน” “มันเป็นความรูส้ กึ ดีทเี่ ราได้ทำให้คนคนหนึง่ กล้าทีจ่ ะลุกขึน้ มาแต่งตัวในแบบ ทีต่ วั เองชอบอย่างถูกกาลเทศะ ถูกสถานที่ และถูกเวลา เพราะเด็กไทยสมัยนีช้ อบ ทีจ่ ะวิง่ ตามแฟชัน่ แบบไหนมาแรงก็จะใส่แบบนัน้ กันหมด โดยไม่ดวู า่ เหมาะกับ

ตัวเองมาหรือเปล่า เหมือนกับการเล่นเฟสบุค๊ ทีส่ ว่ นใหญ่จะใช้พนื้ ทีต่ รงนีต้ ามกระแส เพือ่ แสดงออกถึงความเป็นตัวเอง อยากให้คนรูว้ า่ ฉันเป็นแบบนี้ ซึง่ จริงๆ ก็คอื

การขายภาพลักษณ์ บางคนเลือกทีจ่ ะสร้างภาพลักษณ์จากแนวเพลงทีช่ อบ

หนังทีช่ อบว่าฉันเป็นคนอินดีน้ ะ บางคนเลือกทีจ่ ะ ขายความแบ๊วด้วยการโพสต์รปู หรือบางคนต้องการ บอกว่ า ฉั น มี เ พื่ อ นเยอะด้ ว ยการสะสมเพื่ อ น

ซึง่ ทัง้ หมดดรีมว่ามันเหมือนกับแฟชัน่ ทีม่ าเร็วไปเร็ว และเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ” ดูเหมือนสาวมีสไตล์คนนี้ เธอจะเป็นคนทีม่ ี มุมมองอะไรบางอย่างขัดแย้งกับสิง่ ทีเ่ ราเห็น รวมไป ถึงเรือ่ งของเทคโนโลยี “ดรีมเป็นคนโลว์เทคฯ ค่ะ ชอบอะไรทีเ่ ป็นงาน แฮนด์เมด แต่ถา้ เป็นเรือ่ งของ Social Network ยอมรับเป็นคนหนึง่ ทีค่ อ่ นข้างเสพติดกับมัน เพราะ ด้วยการทำงานทำให้ดรีมต้องเกีย่ วข้องอยูต่ ลอด เช่น ส่งอีเมล์ เช็กตารางงาน ดูแผนทีท่ ลี่ กู ค้าส่งให้” “เทคโนโลยีกเ็ หมือนดาบสองคมทีม่ ที งั้ ข้อดีและ ข้อเสีย เพราะสิง่ ทีร่ วดเร็วและเข้าถึงสังคม ถ้าคนมอง


ไม่ขาดหรือเลือกทีจ่ ะเสพแต่สงิ่ ทีไ่ ม่ดมี นั ก็ทำร้ายเราได้

ดรีมเลยเลือกทีจ่ ะเขียนข้อความหรือบอกต่อเรือ่ งราวดีๆ ผ่านทางเฟสบุค๊ ผ่านบล็อกของตัวเอง เพราะดรีมเชือ่ ว่า ความสุขของคนเรามันอยูท่ ใี่ จ ไม่ได้อยูท่ สี่ ายตาคนอืน่ ถ้าเราทำแล้วมีความสุข ไม่เดือดร้อนใครก็จบ” ถึงตอนนี้เราเชื่อเหลือเกินว่าใครที่ไม่รู้จักหรือมี โอกาสได้นั่งพูดคุยกับหญิงสาวคนนี้เหมือนกับเรา

คงเข้าใจและมองภาพลักษณ์ของเธอเพียงภายนอก

อย่างเดียว DL เลยขอยกพืน้ ทีป่ ดิ ท้ายนีใ้ ห้เธอได้บอกเล่า ตัวตนทีแ่ ท้จริงของเธอ “ถ้าจะให้บอกว่าดรีมเป็นคนแบบไหน ดรีมว่าดรีม เป็นคนประหลาดนะ (หัวเราะ) เพราะอาชีพนางแบบมันก็ ยังไม่ใช่เราเท่าไหร่ มันยังก็มขี อ้ จำกัดบางอย่างทีท่ ำให้

ไม่สามารถทำงานได้เต็มร้อย จะเป็นสาวแฟชัน่ นิสต้า หรือสาวอินดีก้ ไ็ ม่ใช่ เพราะเราไม่ได้ตามเทรนด์ หรือทำ

ตัวแนว แค่รจู้ กั ตัวเองว่าชอบอะไร แต่สงิ่ ทีช่ อบอาจจะ ประหลาดในความรูส้ กึ ของคนอืน่ ดรีมสามารถมาเดิน ห้างทัง้ ๆ ทีแ่ ต่งตัวมาเหมือนมาทะเลได้โดยไม่เดือดร้อน หรือรูส้ กึ ผิดปกติ ฉะนัน้ คำว่าประหลาดน่าจะเหมาะกับ

ดรีมทีส่ ดุ แล้วค่ะ แต่ดรีมก็เป็นคนประหลาดทีส่ ามารถ อยูร่ ว่ มกับคนอืน่ ได้โดยไม่แตกแยกนะคะ”

ขอบคุณสถานที่ : ดิจติ อล เกตเวย์ เซ็นเตอร์พอยต์ สยามสแควร์

สไตล์ดรีม รองเท้าบูต๊ ดีไซน์เองทีไ่ ม่เห็นอะไรนอกจาก ดอกไม้ ใบไม้ ใส่คกู่ บั กางเกงขาสัน้ My Place : ชอบเดินเล่นทีว่ งั หลัง พาหุรด ั ข้าวสาร

เพราะช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในการทำงาน My Idol : เคยอยากเป็นแบบพีป ่ ยุ๋ -

ภรณ์ทพิ ย์ นาคหิรญ ั กนก อดีตนางงามจักรวาล แต่ตอนนี ้ ขอเป็นอะไรก็ได้ทอี่ ยากเป็น My Day : ทุกวันทีข่ าดไม่ได้คอื facebook

เพือ่ คอยอัพเดทเรือ่ งราวต่างๆ ทัง้ เรือ่ งงาน ชีวติ ส่วนตัว

คนครอบครัว เพือ่ นๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ในแต่ละวัน My Fashion :

ตามติดชีวต ิ ออนไลน์ Facebook

http://www.facebook.com/chanok.sayoung

และ http://www.facebook.com/ChanokSshop Blog

http://chanoks.blogspot.com/ Lookbook

http://lookbook.nu/chanoks

DIGITAL LIFESTYLE

15 DL


My life will not be

the same.

กว่าจะมาเป็นสมาร์ททีวี

ความพยายามของไมโครซอฟท์ในการปฏิวตั เิ ทคโนโลยี ภายในห้องนั่งเล่นเมื่อปี 2002 ด้วยระบบปฏิบัติการพิเศษ Windows XP Media Center Edition ทีต่ อ้ งติดตัง้ มันลงใน คอมพิวเตอร์แล้วนำไปต่อเล่นกับทีวี โดยมีเมาส์ คียบ์ อร์ด และ รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์ควบคุมการใช้งานนัน้ จุดประสงค์กเ็ พือ่ แปลงให้มนั กลายเป็น Media PC แทนทีเ่ ครือ่ งเล่นแผ่นซีด/ี ดีวดี ี แม้โดยหลักการและคอนเซ็ปต์นนั้ จะยอดเยีย่ มมาก แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้วความพยายามดังกล่าวกลับล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า เพราะ ไมโครซอฟท์กลับมองพลาดในเรือ่ งของคอนเทนต์ทจี่ ะมารองรับ แม้วา่ กระแสทีวี 3 มิตจ ิ ะมาแรง ในแง่ของการสร้างความน่าตืน ่ ตะลึง และผูใ้ ช้ยงั ต้องใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์พซี เี ป็นตัวขับเคลือ่ นระบบ ทางสายตา แต่ DL เชือ ่ เหลือเกินว่า สิง ่ ทีจ ่ ะมาเปลีย ่ นแปลงชีวต ิ ในบ้าน ข้อจำกัดของคอนเทนต์ในขณะนัน้ คือมีสอื่ ดิจติ อลให้เล่น กับระบบนีน้ อ้ ยมาก นอกจากภาพถ่าย เพลง และภาพยนตร์ ในห้องนัง ่ เล่นของเราอย่างแท้จริง คือ ‘สมาร์ททีว’ี ทีวแ ี บบดัง ้ เดิมนัน ้ จากแผ่นซีด/ี ดีวดี ี หรือฮาร์ดดิสก์ตอ่ ภายนอกแล้ว ก็ไม่มคี อนเทนต์ เราเอาไว้รบ ั สัญญาณภาพและเสียงมาทิศทางเดียวเท่านัน ้ แต่สมาร์ททีวี อืน่ ใดทีจ่ ะมาสร้างกระแสให้กบั Media PC ได้เลย รวมถึงการนำคอมพิวเตอร์พีซี ที่ปกติเรามักจะใช้

คือทีวท ี ม ี่ ค ี วามสามารถในการประมวลผล เชือ ่ มต่อ

พิมพ์งาน ท่องอินเตอร์เน็ต และเล่นเกมสามมิติ มาต่อกับ เพิม ่ เติมความสามารถ และช่วยให้ผช ู้ มโต้ตอบออกไปสูเ่ ครือข่ายได้ จอทีวีที่มีขนาดใหญ่ มันเต็มไปด้วยสายพะรุงพะรัง ยุง่ ยาก และไม่ได้มอบประสบการณ์ใหม่ๆ หรืออำนวย เราไม่ตอ ้ งจำเจและ Passive กับการนัง ่ ชมรายการทางฟรีทว ี ี

ความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้แต่อย่างใด นอกจากแค่เป็น 3, 5, 7, 9 ทีม ่ แ ี ต่ขา่ ว ละคร และเกมโชว์อก ี ต่อไป เพราะสมาร์ททีวจ ี ะพาเรา จอมอนิเตอร์ทใี่ หญ่ขนึ้ เท่านัน้ เอง จึงทำให้โครงการนี้ เข้าสูโ่ ลกอินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์ได้ทก ุ เวลา

ของไมโครซอฟท์ตอ้ งล้มพับไปในอีกไม่กปี่ ถี ดั มา แต่การเติบโตของ Web 2.0 ในช่วงไม่กี่ป ี เหมือนเครือ ่ งคอมพิวเตอร์ทเี่ ราๆ ท่านๆ ใช้เล่น Facebook คุย MSN หลังจากนัน้ มันไม่เพียงแต่มอี ทิ ธิพลกับพฤติกรรม หรือรับส่งอีเมล์กน ั อยูท ่ ก ุ วันนีน ้ น ั่ เอง การใช้งานของคนในโลกออนไลน์ทงั้ ในแง่ของการ สร้างและการแบ่งปันคอนเทนต์ทมี่ อี สิ ระ แต่มนั ยัง หากจะสรุปกันให้เข้าใจชัดเจนกันจริงๆ สมาร์ททีวค ี อ ื ทีว ี ทำให้เกิดความตืน่ ตัวทางธุรกิจในเชิงฮาร์ดแวร์ทวี่ า่

ทีเ่ พิม ่ เติมความสามารถในการเชือ ่ มต่ออินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตทุกทีท่ กุ เวลาขึน้ มา ซึง่ การก้าวเข้าสูย่ คุ ดิจิตอลและการขยายตัวของโลกออนไลน์ที่รวดเร็วนี้

และมีแอพพลิเคชัน ่ ทีท ่ ำให้ทว ี ท ี ำได้มากกว่า

ได้จดุ ประกายให้กบั แนวคิดทีไ่ มโครซอฟท์เคยทำไว้อกี ครัง้ แค่การรับสัญญาณรายการ

แต่ครัง้ นีแ้ นวคิดนัน้ ถูกแตกออกเป็นหลายประเด็น โทรทัศน์ และมีพฒ ั นาการทีแ่ ตกต่างกันออกไป

16 DL  DIGITAL LIFESTYLE


TEXT / PHOTO : กองบรรณาธิการ DL

ทัง้ หลายทัง้ ปวงของพัฒนาการในขัน้ นีไ้ ด้ตอ่ ยอดมายัง ตลาดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ ทีวี เพราะหลังจากทีม่ กี ารผลิตอุปกรณ์ประเภท Embedded System หรืออุปกรณ์ทมี่ รี ะบบปฏิบตั กิ ารควบคุมในตัวขึน้ มา ทำให้ผผู้ ลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ๆ ไม่วา่ จะเป็น Samsung, Sony, LG และ Panasonic นำเสนอเทคโนโลยีทวี ที สี่ ามารถ เข้าเล่นอินเตอร์เน็ตได้ออกมา เทคโนโลยีของสมาร์ททีวถี อื กำเนิดขึน้ เมือ่ ไม่กปี่ มี านี ้ คอนเซ็ปต์ของสมาร์ททีวีในยุคแรกจะเน้นไปที่ทีวีที่ทำให้ ผูใ้ ช้สามารถเข้าชมคอนเทนต์ในอินเตอร์เน็ตได้ ในยุคต่อมา ได้มกี ารพัฒนานวัตกรรม Browser Widget เพิม่ เข้าไป ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอนเทนต์รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่

แค่รายการโทรทัศน์ ไม่วา่ จะเป็น สภาพอากาศ แผนที่ ข้อมูล ตลาดหุน้ หรือข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ผา่ นทางเว็บบราวเซอร์

และแอพพลิเคชั่น ปัจจุบันสมาร์ททีวีได้มีความสามารถ ทีเ่ ทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะความสามารถ ในด้านบันเทิงและมัลติมเี ดีย

พลังคอนเทนต์

พลังแอพพลิเคชัน ่

แอพพลิเคชัน่ จะช่วยให้สมาร์ททีวที ำอะไรได้อกี หลายอย่าง ดังเช่นทีผ่ ผู้ ลิตสมาร์ททีวรี ายใหญ่อย่าง Samsung ได้จบั มือกับพันธมิตร 6 ธุรกิจชัน้ นำในการร่วมพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สำหรับสมาร์ททีวเี พือ่ ผูบ้ ริโภคชาวไทยโดยเฉพาะ ได้แก่ 1. อีเลคโทรนิค อาร์ต เอเซีย พีพแี อล หรือ EA Game กับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมสนุกๆ ระดับเวิลด์คลาส ให้พอ่ แม่และลูกๆ สือ่ สัมพันธ์ในเวลาว่างด้วยเกม 2. บริษทั อินเด็กซ์ คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด กับแอพพลิเคชัน่ MobiTown สร้างชีวติ ใหม่ในโลกดิจติ อล 3. บริ ษั ท ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย กั บ

แอพพลิเคชัน่ Settrade.com on TV ทีใ่ ห้ผใู้ ช้เกาะติดทุกความ เคลือ่ นไหวในตลาดทุนได้ทกุ เวลา แม้จะนัง่ อยูห่ น้าจอทีวที บี่ า้ น 4. บริษทั เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จำกัด ก็มาพร้อมกับ

แอพพลิเคชัน่ SF Showtimes@TV ทีใ่ ห้ผใู้ ช้เช็กรอบฉายหนัง และดูตวั อย่างภาพยนตร์ใหม่ลา่ สุด 5. บริษทั เนชัน่ บรอดคาสติง้ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ก็รว่ มพัฒนา 3 แอพพลิเคชัน่ ได้แก่ Bangkokbiznews เจาะลึกข่าวธุรกิจและการลงทุน, The Nation รายงานข่าวเด่น เกาะติดสถานการณ์ และ MANGOTV by NBC ความบันเทิง รสชาติใหม่ครบรส 6. ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ก็เตรียมแอพพลิเคชัน่ Traffy ซึง่ เป็นแอพฯ อัจฉริยะทีช่ ว่ ยให้ผใู้ ช้ ตรวจสอบเส้นทางและวางแผนการจราจรก่อนออกจากบ้าน

ไม่วา่ จะเป็นอุปกรณ์สดุ ไฮเทคเพียงใด ย่อมต้องมีขอ้ จำกัดแฝง อยูด่ ว้ ยเสมอ สมาร์ททีวที ใี่ ห้คณ ุ โลดแล่นไปในโลกอินเตอร์เน็ต อันไร้ขดี จำกัดก็เช่นกัน เรามาดูกนั ว่ามีอะไรอีกบ้างทีค่ วรได้รบั การปรับปรุงต่อจากนี ้ ไม่มค ี ย ี บ ์ อร์ดป้อนข้อมูล ให้ตายเถอะ! กว่าจะป้อนชือ่ เพลงหรือชือ่ คลิปวิดโี อ ทีอ่ ยากจะดูลงไปในแอพพลิเคชัน่ YouTube ของ สมาร์ททีวไี ด้ เล่นเอามือหงิก เหงือ่ ตกเลยทีเดียว ข้อเสียที ่ เด่นชัดที่สุดของสมาร์ททีวี คือ ไม่มีแป้นคีย์บอร์ดที่จะช่วย อำนวยความสะดวกในการท่องอินเตอร์เน็ตเหมือนคอมพิวเตอร์ ทีม่ ที งั้ เมาส์และแป้นคียบ์ อร์ดในการอินพุทข้อมูลทีต่ อ้ งการ อย่างไรก็ตาม แม้วา่ สมาร์ททีวจี ะไม่มแี ป้นคียบ์ อร์ดให้ใช้ แต่หาก เป็นรีโมทคอนโทรลชนิดพิเศษทีม่ แี ป้นพิมพ์ QWERTY เหมือน โทรศัพท์มอื ถือแล้วละก็ ยังพอมีให้เลือกใช้เหมือนกัน เช่น รีโมท รุน่ พิเศษ QWERTY Keyboard ของ Samsung ที่ Samsung RMC-QTD1 : โฉมหน้าของ QWERTY รีโมทคอนโทรลจาก Samsung ทีด่ า้ นหนึง่ เป็นแป้นคียบ์ อร์ดเหมือนในโทรศัพท์มอื ถือ แอพพลิเคชัน ่ ยังไม่หลากหลาย อย่างทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นว่า สิง่ สำคัญสำหรับสมาร์ท ทีวคี อื คอนเทนต์ และคอนเทนต์สำคัญในส่วน ทีเ่ ป็นแอพพลิเคชัน่ ยังมีอยูอ่ ย่างจำกัด ไม่เหมือนกันสมาร์ทโฟน ทีม่ แี อพฯ มาร์เก็ตรองรับ มีนกั พัฒนาจำนวนมากคอยป้อนผลงาน และมีการซือ้ ขายกันจนกลายเป็นธุรกิจ แต่แนวทางการพัฒนา แอพพลิเคชัน่ ของสมาร์ททีวใี นขณะนีย้ งั เป็นระบบปิด ไม่ได้เปิด ให้นกั พัฒนาเข้ามามีสว่ นร่วมมากนัก ทำให้ขาดความหลากหลาย ของแอพพลิเคชัน่ ทีผ่ ใู้ ช้สามารถเลือกหรือลองเล่นได้ ความเร็วอินเตอร์เน็ต สมาร์ททีวีจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทุกครั้ง

เพือ่ เข้าสูค่ อนเทนต์ออนไลน์หรือโหลดแอพพลิเคชัน่ มาใช้ หากใครไม่ได้ตดิ ตัง้ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ สมาร์ททีวี ก็จะเป็นเพียงทีวธี รรมดาๆ เครือ่ งหนึง่ ไป ทีม่ คี วามสามารถ ในการรองรับการเล่นไฟล์มเี ดียออฟไลน์ หรือไฟล์ภาพยนตร์

ความละเอียดสูงเท่านัน้ ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตทีใ่ ช้กไ็ ม่ควรต่ำกว่า 1Mb เพราะจะทำให้การเล่นสือ่ สตรีมมิง่ ออนไลน์ตา่ งๆ โดยเฉพาะ YouTube และการรับชมรายการทีวยี อ้ นหลังขาดความต่อเนือ่ ง หรือต้องนัง่ รอให้โปรแกรมสตรีมไฟล์จนครบเสียก่อน ร้านค้าให้บริการออนไลน์ ร้านค้าให้บริการออนไลน์ของสมาร์ททีวนี นั้ นอกจาก จะหมายถึงศูนย์รวมแอพพลิเคชัน่ แล้ว ยังรวมถึง คลังความบันเทิงทีผ่ ใู้ ช้สามารถซือ้ หรือเช่ามารับชมได้บนสมาร์ท ทีวขี องตนผ่านบริการ Video on Demand แต่ ณ วันนีส้ งิ่ เหล่านีย้ งั ไม่เกิดขึน้ หรือมีบา้ งแล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั ความนิยมนัน่ เอง เมือ่ ใดทีร่ า้ นค้าออนไลน์มมี ากขึน้ และมีคอนเทนต์ให้เลือก จำนวนมาก รวมถึงค่าบริการทีส่ มเหตุสมผล ก็คงจะช่วยกระตุน้ ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในตลาดสมาร์ททีวไี ด้มากกว่านีอ้ ย่างแน่นอน

แปลงทีวเี ครือ ่ งเก่า

ให้เป็นสมาร์ททีวไี ด้งา่ ยๆ

การจะโละทีวเี ครือ่ งเก่าเพือ่ ซือ้ เครือ่ งใหม่ทเี่ ป็นสมาร์ททีวนี นั้ ทำได้ไม่ยาก หากมีทนุ ทรัพย์เพียงพอ แต่สำหรับใครทีเ่ พิง่ จะ ถอยทีวแี อลซีดจี อแบนธรรมดามาหมาดๆ คงกำลังนึกเสียดาย อยูเ่ ป็นแน่ แต่ไม่ตอ้ งเสียใจหรือเสียดายไปหรอกครับ เพราะมัน ยังวิธที ปี่ ระหยัดกว่าในการแปลงทีวเี ครือ่ งเก่าให้เป็นสมาร์ททีวไี ด้ เหมือนกัน แม้จะไม่อลังการหรือมีคอนเทนต์รองรับเท่ากับ สมาร์ททีวี แต่มนั ก็ชว่ ยให้คณ ุ ได้สมั ผัสประสบการณ์อนิ เตอร์เน็ต ในหน้าจอทีวไี ด้เช่นกัน การทำให้ทวี เี ครือ่ งเก่ามีความสามารถคล้ายกับสมาร์ททีวี มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 วิธคี อื 1. เชื่อมต่อด้วย Media Player เฉพาะรุ่นที่มีความ สามารถในการออนไลน์สอู่ นิ เตอร์เน็ตได้ เช่น Asus O! Play Gallery, WD TV Live หรือ Seagate GoFlex TV เป็นต้น อุปกรณ์ประเภท Media Player นัน้ หลักๆ พัฒนาออกมา ทดแทนเครือ่ งเล่นซีดี ดีวดี แี ละบลูเรย์ในการเล่นไฟล์มลั ติมเี ดีย

ความละเอียดระดับ Full HD ซึง่ ในรุน่ หลังมีการพัฒนาฟีเจอร์ เชือ่ มต่อเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเพิม่ เข้าไปด้วย ทำให้สามารถ สตรีมไฟล์มเี ดียจากเครือข่ายภายในบ้านและเข้าถึงเว็บไซต์เด่นๆ บนอินเตอร์เน็ต เช่น News YouTube, Picasa, Flickr, Netflix รวมถึงการสตรีม Internet TV และ Radio แชนแนลต่างๆ 2. เชือ่ มต่อด้วยแพลตฟอร์มสำหรับสมาร์ททีวโี ดยเฉพาะ หากไม่สามารถซือ้ สมาร์ททีวมี าใช้ได้โดยตรง เจ้าสิง่ นีจ้ ะเป็น ตัวแทนในการนำผูใ้ ช้ไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ได้เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นแพลตฟอร์ม Apple TV, Google TV หรือ Windows TV จะช่วยให้การเชือ่ มเข้าสูโ่ ลกอินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์ผา่ น จอทีวตี วั เก่าทำได้งา่ ยและสะดวกขึน้ ซึง่ แต่ละแพลตฟอร์มก็มขี อ้ ดี ข้อด้อยแตกต่างกันไปดังนี ้

จะรันด้วยระบบปฏิบตั กิ าร แ อ น ด ร อ ย ด์ เ ห มื อ น โทรศัพท์มอื ถือ มาพร้อม กับความสามารถในการ สแกนหาช่ อ งรายการ ถ่ายทอดสด เว็บไซต์สำหรับสตรีมวิดโี อและเพลง รวมถึงรองรับ การเล่นคอนเทนต์ทเี่ ป็น Flash ทีส่ แกนภาพได้คมชัดถึง 1080p การใช้ระบบแอนดรอยด์ทำให้ผใู้ ช้เข้าถึงเว็บไซต์ตา่ งๆ ได้สะดวก เช่นเดียวกับการติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ ทีม่ มี ากมายให้เลือกกว่า 100,000 แอพพลิเคชัน่ ใน Android Market

เป็นแพลตฟอร์มสมาร์ททีวที อี่ อกมาหลายปีแล้ว ซึง่ ก่อนหน้านัน้ อิงรูปแบบการใช้งานมาจากโปรแกรม iTunes คือสนับสนุน การเล่นไฟล์มลั ติมเี ดีย และการสตรีมมิง่ จากโปรแกรมต่างๆ แต่ สำหรับ Apple TV ตัวใหม่นจี้ ะเน้นใช้ระบบปฏิบตั กิ าร iOS จาก iPhone มาใช้ เพือ่ ให้สามารถเข้าถึง Apple Store ได้ และทำให้ ทีวสี ามารถเข้าถึงโลกของคอนเทนต์ใหม่ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้

นี่คือภาคต่อจากอดีตที่ล้มเหลวของไมโครซอฟท์ สำหรับ แพลตฟอร์มทีใ่ ช้ใน Windows TV นัน้ ได้รบั การสนับสนุนจาก Windows Embedded 7 ทีต่ อ้ งการสรรค์สร้างทีวใี ห้มฟี งั ก์ชนั การใช้งานวินโดว์สได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นการรวมเอา Windows 7 Media Center Edition และ Internet Explorer เข้าด้วยกัน เพือ่ ให้เข้าถึงคอนเทนต์ได้ทงั้ ในแบบออฟไลน์และ ออนไลน์ รวมถึงแอพพลิเคชัน่ สำหรับสมาร์ททีวที ไี่ ด้จดั เตรียมไว้ ให้ใช้งาน ทีวีที่มีฟังก์ชันสมาร์ทก็ดี ทีวีที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มได้ หรือเครือ่ งเล่นทีต่ อ่ ทีวแี ล้วเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต เป็นหนึง่ เทรนด์ เทคโนโลยีในโลกไอทีทกี่ ำลังคืบคลานเข้าสูโ่ ลกของเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน โดยมีอนิ เตอร์เน็ตเป็นศูนย์กลาง ในอนาคตอันใกล้ เราคงจะได้สมั ผัสเทคโนโลยีทลี่ ำ้ สมัยผ่านเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอืน่ ๆ ภายในบ้านทีไ่ ม่ใช่แค่ทวี กี นั มากขึน้ เช่น ตูเ้ ย็นอัจฉริยะ ไมโครเวฟ อัจฉริยะ และเครือ่ งซักผ้าอัจฉริยะ เป็นต้น แต่กว่าจะไปถึงจุดนัน้ ได้ เทคโนโลยีและแอพพลิเคชัน่ ของสมาร์ททีวตี อ้ งพร้อมมากกว่าทีเ่ ป็น อยูเ่ พือ่ ให้ผบู้ ริโภคมองเห็นประโยชน์ทชี่ ดั เจนและใช้งานได้อย่าง แท้จริง หากจะต้องเปลีย่ นไปใช้ชวี ติ แบบสมาร์ทๆ ทีท่ กุ คนกำลัง ค้นหาและฝันถึง

DIGITAL LIFESTYLE

17 DL

สิง่ สำคัญคือคอนเทนต์ ผูผ้ ลิตและนักพัฒนา ต้องร่วมกันสร้างขึน้ มาให้ไว ให้เยอะ และมีประโยชน์มากพอ สำหรับผูบ้ ริโภค มันจึงจะทำให้เทรนด์สมาร์ททีวเี ป็นทีน่ ยิ ม จนสามารถทดแทนทีวีระบบเก่าได้ เช่นเดียวกับกระแส คอมพิวเตอร์แท็บเลตทีไ่ ด้รบั แรงหนุนมหาศาลจากผูผ้ ลิต อุปกรณ์ในตลาด รวมไปถึงหัวใจสำคัญอย่างตลาดแอพพลิเคชัน่ ทีท่ วีจำนวนเพิม่ ขึน้ ทุกๆ วัน จนเกิดเป็นกระแส Post PC หรือยุคหลังพีซที กี่ ำลังจะทำให้คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะกลายเป็น อดีตทีล่ า้ สมัยในอีก 1-2 ปีขา้ งหน้า คอนเทนต์สำหรับสมาร์ททีวี ในทีน่ จี้ ะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือคอนเทนต์ทเี่ ป็นออฟไลน์ กับคอนเทนต์ทเี่ ป็นออนไลน์ คอนเทนต์แบบออฟไลน์สว่ นใหญ่จะเกีย่ วข้องกับความบันเทิง เป็นหลัก เช่น ภาพยนตร์ เพลง ภาพถ่าย เกม รายการโทรทัศน์ และแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ส่วนคอนเทนต์ออนไลน์จะมี อินเตอร์เน็ตเข้าเกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งสาระความรู้และ ความบันเทิง เช่น การท่องเว็บไซต์ การใช้โซเชียลเน็ตเวิรค์ การเล่นเกม การดูคลิปวิดโี อ การดูรายการต่างๆ ย้อนหลัง การแชท ตลอดจนการค้นหาข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ เมือ่ เปรียบเทียบคอนเทนต์ทงั้ สองส่วนสำหรับสมาร์ททีวแี ล้ว จะเห็นได้ว่า มันไม่ได้มีความสามารถที่ต่างไปจากเครื่อง คอมพิวเตอร์เลย แต่ดว้ ยขนาดหน้าจอแสดงผลทีใ่ หญ่กว่ามาก ของสมาร์ททีวี ทำให้มนั สามารถใช้งานได้พร้อมกันหรือสลับกัน กับการรับชมรายการทีวปี กติได้

ข้อจำกัดทีย ่ ง ั ต้องรอ การพัฒนา


TEXT : กองบรรณาธิการ DL / PHOTO : Mr.Niphun P.

ั น์ (@Peach_Pachara)

พีช-พชร จิราธิวฒ หนุม ่ วัย 18 เป็นชือ ่ ทีห ่ ลายคนกำลังสนใจ หลังจากเขาเคยรับบท ‘ไอ้คงุ้ ’ มือกีตาร์หว่ ยขัน ้ เทพใน SuckSeed พีชมีหลายมิตใิ ห้มอง เขาเป็นเด็กหนุม่ ทายาทตระกูลดัง เขาเป็นนักดนตรีอนิ ดีค้ า่ ย Smallroom เขาเรียนคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่มติ ทิ ชี่ ดั ทีส่ ดุ ในตุลาคมนีพ้ ชี มีอกี บทบาททีท่ า้ ทายมากถึงมากทีส่ ดุ ในภาพยนตร์เรือ่ งที่ 2 ในชีวติ นักแสดงของเขา

‘Top Secret วัยรุน่ พันล้าน’ ทีน่ ำชีวติ จริงของต๊อบ-อิทธิพฒ ั น์ ผูก้ อ่ ตัง้ แบรนด์สาหร่าย เถ้าแก่นอ้ ย หนังฟิลล์กดู้ รอคุณอยูใ่ นโรง

คุณคิดว่ามีอน ิ โทรเพลงไหน

ทีเ่ สียงกีตาร์เท่สด ุ ๆ

พีช : Citizen Erased อยูใ่ นอัลบัม้ ชุดที่ 2 Origin of Symmetry ของวง MUSE กีตาร์เทพสุด ถ้าบอกได้แค่คนเดียวว่าใคร

เล่นกีตาร์แล้วเท่ทส ี่ ด ุ ในสายตาคุณ

พีช : Noel Gallagher วง Oasis ในยุคทีเ่ ขาเล่นเพลง Rock

and Roll Star วงใหม่ๆ ทีค ่ ณ ุ เพิง ่ ค้นพบว่าเจ๋งมาก เราไปอยูท ่ ไี่ หนมา

พีช : Explosions in the sky เป็นแนว Post Rock ทีด่ มี าก เสิรจ์ ชือ่ นีใ้ น YouTube แล้วคุณจะทึง่ อะไรบน YouTube ทีค ่ ณ ุ กด Like หรือว่า Subscribe แล้วไม่เคยผิดหวัง

พีช : คลิปของลูกครึง่ ญีป่ นุ่ อเมริกนั เขาชือ่ ‘Nigahiga’ มีคนสมัครตามดู คลิปของเขาเป็นล้านๆ คน เขาเสล่อ เขาจีเนียส มีกนึ๋ เขาโปรดิวซ์และโพสต์คลิปตลก

จน YouTube ส่งเงินไปให้ใช้ บอกว่าให้โพสต์ตอ่ เรือ่ ยๆ (ถึงขณะนีช้ อ่ ง Nigahiga มีผชู้ ม รวมกันทะลุ 159 ล้านวิว) คิดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทีเ่ สียบปลัก ๊ ได้ชน ิ้ ไหน เซ็กซีท ่ ส ี่ ด ุ

พีช : เอฟเฟ็กต์กตี าร์

ฮาร์ดไดร์พทีค ่ ณ ุ มี ส่วนใหญ่หมดพืน ้ ที ่ ไปกับการเก็บไฟล์อะไร

พีช : iPod Classic 160GB ผมใส่เพลงไป 90GB หนักไปทางเพลง

มีตงั้ แต่ David Bowie, Sonic Youth ถึง The Killers และอีกมากมาย ในแวดวงทีค ่ ณ ุ อยู่ คุณมีใครทีอ ่ ยากแนะนำให้คนอืน ่ รูจ ้ ก ั บ้ าง

พีช : พีป่ อ้ ม มือกีตาร์วง Lomosonic อยูค่ า่ ย Smallroom คนนี้ ‘มีของ’ คุณคิดว่าตัวเองมีศล ิ ปะในการดำเนินชีวต ิ อย่างไร

ในวัยเท่านี ้

พีช : ผมยังมีโมเมนต์หนึง่ คือ ซือ้ ซีดเี พลงมาฟัง ตอนฟังอัลบัม้ นัน้

ครัง้ แรก ผมต้องคลีป่ กดู Art Work ของศิลปินคนนัน้ ไปด้วย ผมเป็นคนทีเ่ สพดนตรีอย่าง High Fidelity เล่นหนังเรือ ่ ง Top Secret คุณมี Top Secret

ทีห ่ ลายคนยังไม่รบ ู้ า้ งไหม

18 DL  DIGITAL LIFESTYLE

พีช : ผมชอบวิชาเลขมาก และคิดว่าวันหนึง่ จะไปอยูอ่ งั กฤษนานๆ เพือ่ ทำ 2 อย่าง คือ เชียร์ทมี Queen’s Park Ranger กับเข้าลอนดอนไปคลุกในร้าน Vinyl


เช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 ผมตืน ่ นอน ขึน ้ มาเปิดคอมพิวเตอร์ iMac เพือ ่ เช็กและอัพเดท ข้อมูลข่าวสารตามปกติ และเว็บไซต์แรกๆ ทีผ ่ ม มั ก เข้ า ไปเยี่ ย มชมกลั บ เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ ท ำให้ ผ ม

หยุดนิง ่ ไปชัว ่ ขณะหนึง ่

ใครจะไปรูว้ า่ การเข้าไปเยีย่ มชมเว็บไซต์อย่าง www.apple.com จะทำให้

ช่วงเช้าอันเงียบสงบของวันนัน้ เป็นวันทีโ่ ลกไอทีและข่าวสารบน Social Media อย่าง Facebook และ Twitter วุน่ วายไปด้วยชือ่ ของคนเพียงคนเดียว ‘Steve Jobs เสียชีวติ แล้วด้วยวัย 56 ปี’ ผมตัง้ สติเพือ่ มองให้แน่ใจว่านีผ่ มกำลังจ้องอยูท่ หี่ น้าเพจของ http:// www.apple.com จริงๆ ไม่ได้เข้าผิดไปยังเว็บข่าวลวงข่าวหลอกต่างๆ

และจากนัน้ ไม่นานจึงเริม่ ทำการเปิดไปยังเว็บไซต์อนื่ ๆ เพือ่ ดูขา่ วสารว่า

ผูค้ นอืน่ ๆ มีความคิดเห็นกันอย่างไรเกีย่ วกับเรือ่ งนี ้ เป็นไปตามคาดทีส่ อื่ ทัง้ หลายทัง้ ไทยและต่างประเทศจะโหมกระหน่ำข่าว การเสียชีวติ ของอดีต CEO ผูย้ งิ่ ใหญ่ของ Apple เว็บไซต์ชนั้ นำทัง้ หลาย

ต่างเล่นข่าวของ Steve Jobs กันอย่างครึกโครมเพราะพวกเขาเหล่านัน้

น่าจะรูด้ วี า่ นีเ่ ป็นจุดเปลีย่ นครัง้ สำคัญทีส่ ดุ ตัง้ แต่โลกได้รจู้ กั กับ Apple ทีโ่ ดน กัดลูกนี้ และอนาคตของ Apple ทีด่ จู ะสดใสและทะยานเป็นเสือติดปีกมาโดย ตลอดอาจจะต้องโดนทบทวนและคิดพิจารณากันใหม่ ไม่รอช้า ผมก็ได้เริม่ เขียนถึงข่าวการเสียชีวติ ในครัง้ นีล้ งในเว็บบล็อก

ส่วนตัวของผมเช่นกัน ถึงแม้วา่ มันอาจจะช้าไปหน่อยเพราะเว็บข่าวอืน่ ๆ ได้ รายงานกันไปหมดแล้ว แต่ผมจำเป็นทีจ่ ะต้องรายงานข่าวเพือ่ ร่วมรับรูแ้ ละเป็น ส่วนหนึง่ ของเหตุการณ์ทเี่ หล่าสาวกของ Apple ไม่อยากให้เป็นจริง ผมรูส้ กึ อะไรบางอย่างตัง้ แต่ได้เห็นวิดโี องาน Let’s talk iPhone

ที่ Apple ได้ทำการเปิดตัว iPhone 4S โดยเหล่าบรรดาผูบ้ ริหารคนสำคัญ

20 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ทัง้ หลายต่างผลัดออกมาพูดถึงสินค้าใหม่ๆ และทำการ

เปิดตัว iPhone 4S อย่างขัดใจสาวกทีอ่ ยากเห็น iPhone 5

ทีถ่ กู ออกแบบใหม่หมดจดมากกว่า สีหน้าของ Tim Cook ผูด้ ำรงตำแหน่ง CEO คนปัจจุบนั แทนที่ Steve Jobs ดูไม่คอ่ ยสบายใจ ในงานนั้น Cook ออกมาพูดเปิดงานด้วยน้ำเสียง

แผ่วเบา พูดช้า และดูตงั้ ใจมากเป็นพิเศษจนผูส้ อื่ ข่าวทีก่ ำลัง รายงานกันสดๆ ในตอนนัน้ บอกว่า Tim Cook ดูเป็นคนสุขมุ และเยือกเย็นกว่าทีห่ ลายๆ คนคิด และพอผมได้มโี อกาส

ดูเทปย้อนหลังกลับพบว่านีไ่ ม่ใช่นำ้ เสียงและท่าทางของคน

ทีก่ ำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่ดว้ ยความสบายใจ ตอนแรกทีผ่ ม ได้เห็นผมคิดว่าเป็นท่าทางที่ดูไม่ค่อยสนุกเอาเสียเลย

การเปิดตัวสินค้าใหม่ควรจะมีชวี ติ ชีวามากกว่านี้ แต่ทผี่ มเห็น เป็นลักษณะท่าทางของคนทีแ่ บกรับอะไรบางอย่างทีเ่ กิน

จะอธิบายไว้ และไม่สามารถระบายออกมาด้วยอารมณ์ได้ใน ขณะนัน้ คำตอบของท่าทีดงั กล่าวมาเฉลยภายหลังงานเปิดตัว iPhone 4S ได้เพียงแค่ไม่กวี่ นั มีขา่ วออกมาภายหลังว่า ขณะทีผ่ บู้ ริหารเตรียมทีจ่ ะ

เปิดตัว iPhone 4S ในงาน Let’s talk iPhone วันที่ 4 ตุลาคม ตอนนัน้ สถานการณ์ของ Jobs ย่ำแย่ถงึ ขีดสุดและ ทางบรรดาผูบ้ ริหารระดับสูงของ Apple ก็ตา่ งรับรูก้ นั ดีถงึ สถานะของอดีตผูน้ ำองค์กรของพวกเขาว่าย่ำแย่ขนาดไหน

ถึงกับมีการจองเก้าอีใ้ นงาน Let’s talk iPhone แถวหน้าสุด ทีเ่ ป็นของผูบ้ ริหารไว้หนึง่ ตัว แต่ไม่มใี ครได้นงั่ เก้าอีต้ วั นัน้

ในวันงาน เพราะเป็นเก้าอีท้ ที่ มี งานผูบ้ ริหารร่วมกันอุทศิ ให้ Steve Jobs เสมือนกับว่าเขาได้อยูใ่ นงานเปิดตัวสินค้า

อันเป็นทีร่ กั ของเขาเป็นครัง้ สุดท้าย ประดุจว่าเมือ่ Steve Jobs เป็นผูพ้ า Apple ก้าวขึน้ มา เป็นบริษทั ทีไ่ ด้ชอื่ ว่ามีนวัตกรรมทีด่ เี ยีย่ มทีส่ ดุ ของโลกด้วย iPhone ดังนัน้ วาระสุดท้ายในชีวติ ของเขาก็สมควรทีจ่ ะได้ จากไปพร้อมกับการมีสว่ นร่วมในงานเปิดตัว

iPhone รุน่ ใหม่ลา่ สุดเป็นครัง้ สุดท้าย


www.facebook.com/thaimaclover

Tim Cook

ผมกลับไปหาวิดโี องาน WWDC 2007

ในงาน Let’s talk iPhone วันที่ 4 ตุลาคม 2554 มาดู ซึ่งงานนี้เป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Apple และ Steve Jobs มากทีส่ ดุ และถือ เป็นการเปิดศักราชใหม่ของ Apple เพราะใน งานนัน้ มีการเปิดตัวสินค้าทีเ่ รียกได้วา่ สร้างความ เปลีย่ นแปลงต่อวงการอุตสาหกรรมได้มากทีส่ ดุ ของโลกอย่าง iPhone ตอนนัน้ ผมยังไม่ได้รจู้ กั และเริม่ ติดตาม Steve Jobs อย่างเป็นจริงเป็นจังมากนัก

แต่หลังจากทีผ่ มเห็นชายคนหนึง่ ใส่ชดุ คอเต่าสีดำ พร้อมกางเกงยีนส์สนี ำ้ เงินคูก่ ายออกมาเปิดตัว iPhone ด้วยเทคนิคการนำเสนอทีไ่ ม่เหมือนใคร รวมไปถึงความสามารถในการคุมผูช้ มให้สามารถตกอยูใ่ นทุกสิง่ ทีเ่ ขานำ เสนอได้ ผมก็จงึ เริม่ หลงใหลและติดตามเสน่หข์ องบริษทั Apple โดย Steve Jobs มาตลอด ผมซือ้ iPod เครือ่ งแรกในชีวติ เมือ่ ปี 2006 เป็น iPod nano สีขาวความจุเพียงแค่ 1GB ซึง่ ตอนนัน้ มีราคาแพงเอาเรือ่ ง

ทีห่ า้ พันกว่าบาท ตอนนัน้ ผมยังไม่รจู้ กั Steve Jobs ด้วยซ้ำ แต่ทศั นคติทมี่ ตี อ่ สินค้าจาก Apple ในตอนนัน้ คือมันเป็นสินค้า

ทีแ่ ปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร เหมือนถูกคิดค้นคว้าและออกแบบมาอย่างดีทำให้การจะซือ้ มาใช้เราอาจไม่จำเป็นต้องพึง่ เหตุผล

ให้มากนักแต่จะเน้นหนักไปทางอารมณ์เสียมากกว่า และเป็นอีกครัง้ ทีผ่ มเสียเงินให้กบั สินค้าของ Apple ในปี 2006 โดยครัง้ นีเ้ ป็นการซือ้ MacBook Pro ราคาเหยียบ

แปดหมืน่ บาท ซึง่ ในตอนนัน้ ดูเหมือนว่าผมจะเริม่ หลงรักเข้ากับเสน่หข์ อง Apple ลุคนีอ้ ย่างจริงจัง เป็นเพราะอะไรหลายๆ อย่าง ทีผ่ มรูส้ กึ ได้วา่ ของเหล่านีด้ ใู ช่ และเป็นอะไรทีเ่ มือ่ รักแล้วก็ไม่อยากจะหนีหา่ งไปไหน หลังจากเสียเงินให้กบั Apple ไปสองครัง้ ผมจึงเริม่ รูจ้ กั Steve Jobs มากขึน้ ความเป็นอัจฉริยะบุคคลของเขาเริม่ แสดง

ให้เห็นชัดจากการทำงานและการค้นคว้าสิง่ ใหม่ๆ แล้วทำการนำเสนอออกมาสูส่ ายตาชาวโลกชนิดทีค่ แู่ ข่งในตลาดได้แต่

อ้าปากเหวอ ไล่ตงั้ แต่โทรศัพท์ทเี่ ข้ามาปฏิวตั วิ งการอุตสาหกรรมมือถือไปตลอดกาลอย่าง iPhone อุปกรณ์ทไี่ ม่เคยมีใครสร้าง สำเร็จและทำให้เข้ามาอยูใ่ นชีวติ ประจำวันได้อย่าง iPad โน้ตบุค๊ ทีถ่ กู ปรามาสว่าเป็นเพียงของเล่นไร้สาระราคาแพงแต่ก ็ พิสจู น์ตวั ด้วยการเป็นโน้ตบุค๊ ทีข่ ายดีและขายเร็วทีส่ ดุ ตัวหนึง่ ของวงการอย่าง MacBook Air และอืน่ ๆ อีกมาก นิสยั การบริโภคเทคโนโลยีของผมได้เปลีย่ นไป จากเดิมทีเ่ คยมองหาเทคโนโลยีเมือ่ ต้องการจะใช้หรือมีความจำเป็นต้องใช้ กลับกลายมาเป็นการคาดหวังทีจ่ ะได้เห็นสิง่ ใหม่ๆ จากชายทีช่ อื่ Steve Jobs ราวกับว่าฝากอนาคตไว้เลยอย่างไงอย่างงัน้

ผมได้เฝ้าติดตามทุกงานและทุกความเคลือ่ นไหวของ Apple โดย Steve Jobs ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา ถึงขนาดสร้างเว็บไซต์

บล็อกส่วนตัวสำหรับพูดคุยและนำเสนอข่าวสารเกีย่ วกับ Apple โดยตรงขึน้ มาเลยด้วยซ้ำ และตัง้ แต่ตอนนัน้ นัน่ เองทีส่ ำหรับ ผมแล้ว Apple เท่ากับ Steve Jobs ต้องยอมรับว่า Steve Jobs เข้ามามีอทิ ธิพลทางความคิดต่อคนในยุคนีม้ ากจริงๆ รวมถึงตัวผม แนวทางการใช้ชวี ติ ของผูท้ ี่ ติดตาม Steve Jobs มานานจะถูกหล่อหลอมให้เป็นแบบเดียวกัน จนมีบางคนเปรียบเปรยไว้วา่ Steve Jobs นัน้ เป็นเหมือน ศาสดาทีม่ เี หล่าสาวกคอยบูชาและปกป้องไม่วา่ จะทำอะไรออกมาดีหรือแย่แค่ไหนก็ตาม ซึง่ ผมว่าก็ไม่ผดิ เพราะเรามักจะเห็น คนทีเ่ ชิดชู Steve Jobs และคลัง่ ไคล้ในสินค้าทุกประเภททีม่ ตี รา Apple ประดับอยูร่ าวกับว่ามันเป็นของสำคัญของชีวติ

แต่ทงั้ หมดทัง้ ปวงนีเ้ กิดขึน้ มาจากความเอาใจใส่และแนวทางการทำงานทีน่ า่ หลงใหลและมีเอกลักษณ์จนไม่อาจหาผูใ้ ดมา

เลียนแบบได้ของ Steve Jobs ต่างหาก ไม่ได้เป็นการคลัง่ ไคล้แบบลอยๆ ตามกระแสนิยมทัว่ ๆ ไป ผมไม่เคยเห็นบริษทั ใดทีต่ วั CEO มีอทิ ธิพลต่อภาพลักษณ์และผูบ้ ริโภคได้มากขนาดนี้ อาจเป็นเพราะการวางตัวทีไ่ ม่ ใครของ Steve Jobs ต่อผูบ้ ริโภคในแง่มมุ ต่างๆ อาทิเช่น ผมไม่เคยเห็น CEO ระดับโลกคนไหนมาเสียสละเวลาคอยนัง่ ตอบ

อีเมล์ของลูกค้าในประเด็นทีน่ า่ สนใจ คนอืน่ ไม่เคยคิดจะทำแต่ Steve Jobs ทำ แถมทำออกมาทีไรก็นำมาขยายความ

กลายเป็นข่าวลือได้ตลอดเสียด้วย วิดโี องานเปิดตัวสินค้าต่างๆ ของ Apple ถูกผมหยิบมาเปิดแล้วเปิดอีกในช่วงสองสามวันนับตัง้ แต่ Steve Jobs จากไป ภาพเหล่านัน้ ยิง่ สะท้อนถึงความสามารถในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ และบุคลิกภาพทีน่ า่ สนใจของ Steve Jobs ได้เป็น อย่างดีภาพงานเปิดตัว iPhone เป็นครัง้ แรกสูส่ ายตาชาวโลกในปี 2007 ยังคงตราตรึงอยูใ่ นความรูส้ กึ ของผมเสมอ และผม ถือว่านีเ่ ป็นการเปิดตัวสินค้าทีม่ สี เน่หท์ สี่ ดุ ตลอดกาลเท่าทีผ่ มเคยได้เห็นมา คนเพียงคนเดียวสามารถลบล้างภาพเก่าๆ ของ สมาร์ทโฟนทีด่ เู ชยและใช้งานยากด้วยอุปกรณ์รนุ่ ใหม่ลา่ สุดทีห่ ลายๆ คนยังไม่ทนั จะเตรียมตัวใช้งานกันด้วยซ้ำ การแนะนำระบบ ใหม่ๆ อย่าง Multi-Touch ทีถ่ กู นำเสนอออกมาด้วยวิธกี ารเรียบง่ายเพียงแค่ยอ่ และขยายรูปๆ หนึง่ ให้ดู เท่านี ้ คนทัง้ โลกก็เข้าใจถึงคอนเซ็ปต์ การทำงานได้ทนั ที

เก้าอีว้ า่ งเปล่าในงาน

Let’s talk iPhone ทีว่ า่ กันว่าเว้นไว้ เพือ่ อุทศิ ให้กบั Steve Jobs

TEXT / PHOTO : @pondkungz

ในงานเปิดตัว iPod nano เป็นครัง้ แรกซึง่ ถือว่าเป็น iPod รุน่ ใหม่ ทีเ่ ล็กมากๆ ในตอนนัน้ Steve Jobs เลือกนำเสนอด้วยการเล่นกับ คนดูโดยให้เดาว่ามีอะไรอยูใ่ นกระเป๋าใส่เหรียญด้านหน้ากางเกง

ของเขา และจากนัน้ เขาก็ดงึ iPod nano ออกมาอย่างน่าตืน่ ตะลึง เป็นการส่งข้อความบอกได้วา่ สินค้านีม้ จี ดุ เด่นอย่างไร แม้แต่การเปิดตัว MacBook Air รุ่นใหม่ที่ Steve Jobs

ใช้ซองเอกสารขนาดบางใส่ตวั เครือ่ ง MacBook Air เข้าไป จากนัน้

จึงดึงออกมาพร้อมแสดงให้เห็นว่าตัวสินค้ามีความบางขนาดไหน

ก็สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งพูดบรรยายอะไรให้ มากความ จริงอยูท่ กี่ ารนำเสนอสินค้าในแบบต่างๆ ทีก่ ล่าวมานัน้ เราอาจจะ หาใครก็ได้มาเป็นตัวแทนในการนำเสนอเพราะทุกอย่างนัน้ มีสคริปต์ กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่เราไม่อาจหาคนทีร่ กั ในตัวสินค้าและ ความเป็น Apple ด้วยความผูกพันได้มากเท่า Steve Jobs อีกแล้ว เพราะเขาถือว่าเป็นเพียงไม่กคี่ นทีท่ กุ ลมหายใจของเขาเป็น Apple

นับตัง้ แต่เขาได้กอ่ ตัง้ Apple ขึน้ มาในโรงรถร่วมกันกับ Steve Wozniak คูห่ ขู องเขา ซึง่ เขาได้ผา่ นร้อนผ่านหนาวมามาก (แนะนำให้ ติดตามเรือ่ งราวของ Steve Jobs ได้จากหนังเรือ่ ง Pirates of Silicon Valley) Apple จำเป็นต้องเดินหน้า

ต่อไปโดยทีไ่ ม่มี Steve Jobs ผูท้ ี่ เคยเป็นดั่งสัญลักษณ์สำคัญของ บริษทั มาโดยตลอดซึง่ จำเป็นต้อง ผ่านช่วงเวลาทีน่ า่ จะเลวร้ายทีส่ ดุ นับ ตัง้ แต่กอ่ ตัง้ บริษทั ขึน้ มาให้ได้โดย เร็วทีส่ ดุ มีคำพูดหนึง่ จาก Steve Jobs ที่เขาบอกว่าเป็นคำที่ใช้เตือนสติ

ตัวเองมาโดยตลอดนัน่ คือ “หากคุณ ใช้ชวี ติ ราวกับว่าวันนัน้ เป็นวันสุดท้าย ของคุณ สักวันมันอาจกลายเป็น

เรือ่ งจริง” เป็นคำพูดทีใ่ ห้ขอ้ คิดและ แสดงให้เห็นว่าชีวติ ของคนเรานัน้

มีคา่ มากขนาดไหน เราไม่สามารถเสียเวลาไปกับสิง่ ทีเ่ ราไม่ตอ้ งการ จนไม่สามารถทำให้สงิ่ ทีต่ อ้ งการและอยากจะเป็นได้ ชีวติ นัน้ สัน้ ดังนัน้ เราควรจะค้นหาตัวเองให้เจอโดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะทำตามความฝันและ สานต่อให้เป็นจริง ผมไม่รวู้ า่ Steve Jobs ใช้เวลาช่วงวันสุดท้ายของชีวติ เขาอย่างไร แต่ผมรูส้ กึ ได้วา่ เขาได้ทำตามความฝันของตัวเองและใช้ชวี ติ

ในแต่ละวันราวกับว่าทุกๆ วันเป็นวันสุดท้ายของเขาดังเจตนารมณ์

ทีเ่ ขาวาดเอาใว้ ขอบคุณทุกอย่างทีค่ ณ ุ ได้สร้างขึน้ มา ทุกอย่างทีท่ ำให้ผมได้มี โอกาสใช้หน้ากระดาษเขียนถึงเรือ่ งราวของคุณในมุมมองของผม

ถึงแม้วา่ ผมและคุณจะไม่มแี ม้แต่เศษเสีย้ วแห่งความเกีย่ วโยงซึง่ กัน และกัน แต่อย่างน้อยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ Mac ทีผ่ มใช้พมิ พ์บทความ ชิน้ นีป้ นความเศร้าและความเสียดายก็เป็นสินค้าทีค่ ณ ุ ตัง้ ใจผลิตออก มาเพือ่ เปลีย่ นแปลงโลกแห่งนวัตกรรมไปตลอดกาล ซึง่ คุณก็ทำมัน ออกมาได้ดเี สียด้วย iPhone ของผมยังคงเนืองแน่นไปด้วยข้อความไว้อาลัยจากผูค้ น รอบข้างทีส่ ง่ ถึงคุณอยูต่ ลอดเวลา ผมไม่รวู้ า่ สถานทีท่ คี่ ณ ุ อยูจ่ ะรับ ข้อความของผมได้ไหม แต่ผมก็อยากจะบอกลาคุณอีกครัง้ จากใจ R.I.P. หลับให้สบายนะสตีฟ


ทันทีทเี่ ครือ ่ ง BlackBerry Torch 9810 มาถึงมือของทีมงาน DL พวกเราก็ไม่พลาดแกะกล่อง ใส่ซม ิ เปิดเครือ ่ งใช้งานเลยทันที ฉากแรกทีเ่ ห็นนัน ้

ดูขด ั ตาซักเล็กน้อย บางทีอาจจะเป็นเพราะว่า

ความละเอียดของหน้าจอ

ทีใ่ หญ่ขน ึ้ เป็น 640 x 480 พิกเซล ทำให้ภาพดูคมชัดขึน ้ และเห็นรายละเอียดได้

มากกว่าเดิม แถมยังมี CPU ทีเ่ ร็วขึน ้ เป็น 1.2 GHz

ทำให้เราสามารถเล่นเว็บได้ อย่างลืน ่ ไหล ไม่มป ี ญ ั หา

ถึงแม้ว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้จะมีคีย์บอร์ดให้ในตัว

แต่หน้าจอของมันก็มีขนาดหน้าจอ 3.2 นิ้ว ดูแล้ว

สบายตัว ไม่เล็กจนเกินไป อีกความสามารถหนึง่ ทีเ่ รา ชอบของเครือ่ ง BlackBerry ตัวนี้ ก็คอื ตัวกล้องของ เครือ่ งทีม่ าพร้อมกับความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อม แฟลช และระบบโฟกัสอัตโนมัตใิ นตัวเครือ่ ง ทำให้ภาพ

ทีถ่ า่ ยได้ ดูคมชัดกว่าเดิม เมือ่ เราถ่ายรูปแล้วอัพเดท สถานะขึน้ Facebook ด้วยโหมดภาพความละเอียดสูง แล้วภาพก็ยงั ดูดี เอาไปอวดใครได้สบาย

• สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Favorites

จากการสังเกตการใช้งานคร่าวๆ BlackBerry Torch 9810 ตัวนี้ ความเร็วของตัวเครือ่ งดูดกี ว่า BlackBerry รุน่ ทีอ่ อกมาวางขายก่อนหน้านีพ้ อสมควร ขณะทีก่ ำลัง นัง่ แชทอยูก่ บั สาวๆ อยูน่ นั้ เพือ่ นของเราก็เปิดเพลง

‘เธอจะรักฉันได้ไหม’ ฟังไปด้วย แถมยังเปิดเว็บ

บราวเซอร์ทอ่ งเว็บไปเรือ่ ย แต่เครือ่ งก็ยงั ทำงานได้ปกติ ขัดกับภาพลักษณ์เดิมๆ ของ BlackBerry ทีเ่ มือ่ ก่อน

ไม่ได้เน้นเครือ่ งทีแ่ รงอะไรมาก แต่สำหรับ Torch 9810 แล้วลองใช้ดู รูส้ กึ ว่าเรากำลังใช้งานสมาร์ทโฟนเร็วๆ

ตัวหนึง่ เลยทีเดียว

ชุดหูฟงั และแฮนด์ฟรี • รองรับระบบลดเสียงรบกวน แบบ Noise Lock • ใช้สนทนาได้ตอ่ เนือ่ งนาน สูงสุดถึง 6 ชัว่ โมง • เป็น Bluetooth ทีส่ ามารถใช้ ฟังเพลงได้ และสามารถเข้าสู่ โหมดรับสาย พร้อมทัง้ หยุด เพลงไว้กอ่ นได้ หากมี

สายเรียกเข้ามา • สตรีมเพลงได้ตอ่ เนือ่ งนาน สูงสุด 6 ชัว่ โมง

Favorites

Text: Jirawat Kim H. / Photo : Niphun P.

ทำงานบนระบบปฏิบต ั ก ิ าร BlackBerry 7

แบตเตอรีข่ องตัวเครือ่ งสามารถใช้ ฟังเพลงได้ตอ่ เนือ่ งนานถึง

54 ชัว่ โมง หรือใช้คยุ สายกันก็ได้ ต่อเนือ่ งนานถึง 6.5 ชัว่ โมง

ในระบบ GSM ตัวกล้องนอกจาก จะมีความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ระบบโฟกัสอัตโนมัติ และแฟลช ในตัวแล้ว ยังมีระบบป้องกัน

ภาพสัน ่ ไหว และสามารถซูมแบบ ดิจติ อลทำให้ภาพดูใหญ่ขน ึ้ ได้อกี 4 เท่าด้วยมีระบบ GPS ในตัว รองรับระบบ GPS

แบบ Assisted, Standalone และ Simultaneous

ถ้าคุณรำคาญสายหูฟง ั ทีร ่ ะโยงระยาง

เวลาเสียบต่อจากเครือ ่ งสมาร์ทโฟน ลองเปลีย ่ นมาใช้ หูฟง ั แบบ Bluetooth น่าจะรูส ้ ก ึ ดีกว่า

Bluetrek MusiCALL เป็นอีกทางเลือกหนึง่ สำหรับคนรักเสียงเพลง

ทีไ่ ม่ตอ้ งการให้มสี ายระโยงระยางเข้าไปในกระเป๋ากางเกง

แถมยังเป็นรีโมทคอนโทรล เพือ่ สัง่ เปลีย่ นเพลง หรือเพิม่ ระดับเสียงได้งา่ ย ในระยะทีส่ ายตามองเห็น การใช้งานก็งา่ ยๆ เพียงแค่เราเชือ่ มต่อสัญญาณ Bluetooth

ของ MusiCALL เข้ากับเครือ่ งสมาร์ทโฟน แล้วเหน็บเครือ่ งไว้ทบี่ ริเวณ

ทีส่ ายตามองเห็น เช่น กระเป๋าเสือ้ หรือขอบกางเกง จากนัน้ ต่อ

สายหูฟงั เข้ากับตัวเครือ่ งและเสียบหูฟงั MusiCALL มีระบบขจัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูงอย่าง Noise Lock แต่เด่นกว่าตรงทีม่ นั เป็น Bluetooth แบบรองรับ Multimedia

แบบเต็มตัว เราสามารถคุมเพลงและวิดโี อบนเครือ่ งสมาร์ทโฟนได้จาก ระยะไกล ขณะทีเ่ ราตัง้ เครือ่ งสมาร์ทโฟนไว้บน Dock กำลังนัง่ ดูคลิป รายการเจาะข่าวตืน้ ใน YouTube อยู่ แล้วเกิดมองช็อตเด็ดในรายการ ไม่ทนั เราก็สามารถสัง่ เลือ่ นย้อนกลับไปดูฉากก่อนหน้านัน้

ได้ดว้ ยตัว MusiCALL ได้ DL ขอบอกไว้ว่าการใช้ควบคุมสื่อเหล่านั้นรับรองดูง่ายขึ้นเยอะ

เลยทีเดียว


Samsung Galaxy Player

Smart Gadget for all possibilities เติ ม เต็ ม ดิ จิ ต อลไลฟ์ ส ไตล์ ข องคุ ณ ด้ ว ย Samsung Galaxy Player แกดเจ็ทแสน ฉลาดทีใ่ ช้งานได้หลากหลายทีส ่ ด ุ ขนาดกระ ทัดรัดจึงพกพาไปได้ทก ุ ที่ ทุกเวลา เพือ ่ ช่วย สร้างความบันเทิง ดูหนัง เล่นเกม ฟังเพลง ออนไลน์อินเทอร์เน็ต โซเชียลเน็ทเวิร์ค ไป จนถึงการเป็น GPS คูใ่ จ DL แนะนำว่านีค ่ อ ื Smart Gadget ทีใ่ ช้ งานแบบ Multi-purpose ถ้าลองมีไว้กบ ั ตัวแล้ว คุณจะหาทางสนุกกับมันได้มากขึ้น เรือ ่ ยๆ เพราะมันเติมเต็มช่องว่างแกดเจ็ทอืน ่ ๆ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว เหมาะที่สุดสำหรับ หนุม ่ สาวทีข ่ าดแกดเจ็ทบนฝ่ามือไม่ได้

24 DL  DIGITAL LIFESTYLE


Android

Samsung Galaxy Player ใช้ระบบปฏิบตั กิ าร Android 2.2 จึงสามารถรองรับแอพลิ เคชัน่ มากมายของแอนดรอยด์ เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้ดว้ ย Wi-fi แล้วโหลดแอพฯ สารพัดมาใช้ งานได้ทนั ที ใน Android Market ตอนนี้ แอพลิเคชัน่ ให้โหลดได้ฟรีๆ กว่า 200,000 แอพฯ แล้วนะ อีกหนึง่ ความยอดเยีย่ มของ Android 2.2 คือการจัดสรรทรัพยากรภายในเครือ่ งได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงประมวลผลรวดเร็ว เล่นไฟล์วดิ โี อลืน่ ไหล ออนไลน์ได้ไม่สะดุด แถมยัง User friendly กว่า เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้งา่ ยดาย ลากไฟล์สารพัดใส่ได้เหมือนกับเป็น ไดร์ฟหนึง่

Entertainment

ด้วยหน้าจอกว้างถึง 5 นิว้ ของ Samsung Galaxy Player ทำให้เล่นเกมสุดมัน ดูหนังได้ เต็มตา มากกว่าสมาร์ทโฟนทีม่ อี ยู่ แถมยังไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งแบตเตอรีจ่ ะหมดอีกด้วย คุณ สามารถดาวน์โหลดเกมส์ลขิ สิทธิจ์ ากค่ายเกมส์ดงั อย่าง Gameloft, Mogamo ได้ฟรีกว่า 70 เกมแล้ว ฟังเพลงจากค่าย Grammy ฟรีกว่า 200 อัลบัม้ และอ่านการ์ตนู สนุกๆ จากเครือเนชัน่ ได้อกี ด้วย

Social Network

เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wi-fi แล้วเข้าสูโ่ ซเชียลเน็ทเวิรค์ สุดโปรดของคุณ ไม่วา่ จะเป็น Facebook Twitter หรือจะแชทด้วย Whatsapp อีกทัง้ ยังใช้ VOIP อย่าง Skype ได้สบายๆ

GPS

Samsung Galaxy Player มาพร้อมกับโปรแกรมนำทางด้วยเสียงSpeedNavi สามารถ อัพเดทแผนทีฟ่ รี 1 ปี ให้คณ ุ พกพาติดตัวไปด้วยทุกที่ เดินทางท่องเทีย่ วได้อย่างอุน่ ใจ หน้าจอ 5 นิว้ ทำให้เห็นแผนทีไ่ ด้ชดั เจนแม้เวลาขับรถอยู่ แถมการนำทางด้วยเสียงทีเ่ พิม่ ความสะดวกสบาย เข้าไปอีก

Conclusion เหมาะทีส ่ ด ุ สำหรับการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มอ ื ถือทีม ่ อ ี ยู่ เพือ ่ จะได้ไม่ตอ ้ งห่วงเรือ ่ ง แบตเตอรีห ่ มด และจะเป็นขยายขีดความสามารถขึน ้ ไปอีก เพราะเราใช้ Samsung Galaxy Player ทำได้ทก ุ อย่าง ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ออนไลน์ เป็น GPS ถือว่า เป็นแกดเจ้ททีส ่ มาร์ท ใช้งานหลากหลาย และ Best Deal ทีส ่ ด ุ แล้วในตอนนี้ พกพา ติดตัวไปทุกที่ ทุกเวลา มันจะเติมเต็มช่องว่างในการใช้งานเทคโนโลยีอน ื่ ๆ ได้อย่างครบ ถ้วน แล้วดิจต ิ อลไลฟ์สไตล์ของคุณจะเต็มไปด้วยสีสน ั สนุกสนาน

Favorites

• • • • • • • •

มีระบบปฏิบต ั ก ิ าร Android 2.2 เล่น Flash ได้ เชือ ่ มต่อคอมพ์ได้งา่ ย CPU 1GHz ลืน ่ ปรืด ้ รองรับไฟล์วด ี โี อ AVI, MPEG4, XviD, DivX ความละเอียดสูงสุดระดับ HD ลำโพง stereo เล่นเสียง Surround 3 มิติ และปรับโหมดได้มากมมาย Wi-Fi b/g/n กล้องหลัง 3 ล้านพิกเซล พร้อมแฟลช กล้องหน้า VGA support Video Call เสียบ MicroSD ได้สงู สุด 32 GB เก็บไฟล์ได้อก ี เพียบ ฟรี SpeedNavi สามารถเป็นเครือ ่ งมือนำทางได้

DIGITAL LIFESTYLE

25 DL


TEXT : @kazekim

TEXT : ธรรณพ สมประสงค์ ผูก้ อ่ ตัง้ เว็บไซต์ Thaiware.com

Twitter : @thanop

สัญชาตญาณทีห ่ ายไป บางครัง้ ทีผ่ มเดินไปตามท้องถนน ก็จะเห็นคนเดินมาขอเงินเพือ่ ซือ้ ข้าว เลี้ยงชีวิตตัวเอง ใจก็อยากจะให้ แต่ดว้ ยความคิดทีว่ า่ เงินทีเ่ ราหามา มันยากลำบาก ให้เขาไปฟรีๆ มันดู ไม่แฟร์เท่าไหร่ คิดว่าทำบุญไป แล้วหากสิน้ เดือนเราเกิดอดอยาก ขึน้ มา แล้วใครจะมารับผิดชอบแทน เราได้ เพราะเงินทีใ่ ห้ไป แม้ 20 บาท ก็ ส ามารถกิ น ข้ า วได้ 1 มื้ อ แล้ ว

ในฐานะมนุษย์เงินเดือนมันเป็นเรือ่ ง ทีส่ ำคัญมากเชียวล่ะ!! คิดในทางกลับกัน ทำไมคน เหล่านั้นถึงไม่หาทางเอาชีวิตรอด ด้วยตัวเองบ้างล่ะ ในเมือ่ คนสมัยก่อนก็สามารถหาเลีย้ งชีวติ ด้วยตัวเองได้ แม้ไม่มเี งิน ก็ตาม แต่เป็นเพราะเทคโนโลยีในยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป ทำให้คนยึดติดว่าทุกๆ อย่างต้องใช้ เงินซือ้ ทัง้ หมด ไม่มเี งินก็อยูไ่ ม่ได้ จนลืมแม้กระทัง่ เดิมทีแล้ว คนเรานัน้ มีชวี ติ รอดอยูไ่ ด้ดว้ ย การอยูก่ บั ธรรมชาติ ผมคิดกับตัวเองว่า “ทำไมคนเหล่านัน้ ถึงไม่กลับไปใช้ชวี ติ ตามวิถเี ดิมทีธ่ รรมชาติ

ให้เรามาล่ะ” หากเป็นผมสักวันหนึง่ เมือ่ พอใจกับทุกๆ อย่างทีม่ แี ล้ว ผมก็อาจจะกลับไปสู ่ วิถนี นั้ ก็เป็นได้ ใช้ชวี ติ กับการปลูกผัก เลีย้ งสัตว์มาทำอาหาร กลับสูโ่ ลกทีไ่ ม่ตอ้ งรับรู ้ ข่าวสารอะไร โลกทีอ่ ยูก่ บั ตัวเองแล้วมีความสุขได้ คิดๆ ไปแล้ว บางทีคนทีม่ าขอเงินเหล่านัน้ เขาก็ดเู หมือนแมวทีผ่ มเลีย้ งไว้ทบี่ า้ น แมวทีถ่ กู เลีย้ งมาตัง้ แต่เกิด มีคนคอยหาอาหารให้ตลอด ไม่เคยได้หาอาหารเอง หากวันใด วันหนึง่ ทีผ่ มลืมให้อาหารไป มันก็อาจจะอดตายก็เป็นได้ แต่คนเหล่านัน้ ต่างจากแมวของผม ตรงทีพ่ วกเค้ามีอสิ ระ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ รวมทัง้ หาวิธกี ารทำให้ตวั เอง อยูร่ อดอยูไ่ ด้ แม้ไม่ตอ้ งพึง่ เทคโนโลยีกต็ าม ผมเพิง่ เห็นข่าวทีน่ า่ สลดใจอยูข่ า่ วหนึง่ มีชายคนหนึง่ เลีย้ งสุนขั ไว้ทบี่ า้ นของเขาอยู ่ หลายตัว แต่แล้วมีอยูช่ ว่ งหนึง่ ทีเ่ ขาเดินทางกลับบ้านเกิดทีต่ า่ งจังหวัด แล้วไม่มใี ครดูแลสุนขั ของเขาให้ เมือ่ เขากลับมาก็ไม่มใี ครรูเ้ ห็นเหตุการณ์อะไร จนกระทัง่ วันหนึง่ มีคนพบเห็นเขา เสียชีวติ อยูใ่ นบ้าน เนือ่ งจากถูกสุนขั ทีซ่ อื่ สัตย์ของเขาจับกินเป็นอาหารเลีย้ งชีวติ ตัวเอง ไปเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายแล้วเพือ่ ความอยูร่ อด สัญชาตญาณของสัตว์ยอ่ มทำให้มนั ดิน้ รนเพือ่ หาทาง เอาตัวรอดให้ได้ ไม่วา่ จะต้องกินพวกเดียวกันเอง หรือแม้กระทัง่ เจ้าของของมัน!! เห็นข่าวนีแ้ ล้วหันกลับไปมองเจ้าแมวน้อยผูน้ า่ รักของผม แล้วก็อดคิดไม่ได้วา่ หากเป็น เจ้าแมวตัวนี้ หากผมปล่อยให้มนั อดอยากจริงๆ มันจะกลายสภาพเป็นยังไง นอกจากชีวติ ประจำวันแบบเดิมๆ ทีค่ อยเอาแต่ออ้ นขออาหารอยูท่ กุ วัน บางทีมนั อาจจะกลายเป็นแมวป่า เหมือนทีม่ นั เคยเป็นก็เป็นได้ ออกล่าหาอาหาร นิสยั ดุรา้ ย แต่นา่ รัก!! สุดท้ายมันก็เป็นเรือ่ งของสัญชาตญาณ ผมเชือ่ ว่าสุดท้ายแล้ว หากคนเราต้องการ อยูร่ อด เราย่อมทำได้ทกุ สิง่ ทุกอย่างอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ เรือ่ งดีเรือ่ งร้าย เราสามารถทำได้หมด แทนทีเ่ ราจะมอบเงินให้เค้าเพือ่ ไปซือ้ ของมากิน สูเ้ ราสอนเค้าให้เอาตัวรอดได้ดว้ ยตัวเอง ไม่ดกี ว่าหรือ? ปลุกสัญชาตญาณทีห่ ายไป แล้วกลับมาเป็นมนุษย์แบบทีเ่ ราเคยเป็น เรามาโฟกัสทีต่ วั เราเองดีกว่า ทีเ่ รายังคงใช้ชวี ติ อยูใ่ นเมืองแบบนี้ ก็เพือ่ ตอบสนอง ความต้องการของตัวเองเท่านัน้ เรายังคงต้องการท่องไปในโลกของอินเตอร์เน็ต ต้องการมี มือถือดีๆ สักเครือ่ งใช้ บางทีกย็ งั อยากได้รถเท่ๆ มาขับสักคัน นัน่ จึงเป็นเหตุผลทีเ่ รายังคง ทำงานหาเงินเพือ่ ซือ้ ของเหล่านีม้ าใช้ตอ่ ไป ก็เพราะว่าเทคโนโลยีทงั้ หมดนัน้ มันกลมกลืน เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจำวันของเราไปแล้ว เราจึงยังรูส้ กึ ว่าขาดมันไปไม่ได้เหมือนเป็น ปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวติ ไปแล้ว ทัง้ ทีค่ วามจริงแล้วมันไม่ได้จำเป็นอะไรเลย คุณก็คดิ เหมือนผมใช่มยั้ ล่ะ? หากต้องการอย่างไรก็สตู้ อ่ ไปอย่างนัน้ ใช้ชวี ติ อย่างทีต่ อ้ งการเถอะครับ

26 DL  DIGITAL LIFESTYLE

ต้นเดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมาคงไม่มเี หตุการณ์ไหนดึงดูดความสนใจจากคนทัว่ โลก ได้มากไปกว่า 2 เหตุการณ์จากค่าย Apple ทัง้ การเปิดตัว iPhone 4S และการ เสียชีวติ ของยอดคนอย่าง สตีฟ จ็อบส์ อดีตซีอโี อ และผูก้ อ่ ตัง้ Apple ทีท่ ำเอาทัง้ โลก ถึงกับช็อกเลยทีเดียว ดังนัน้ คอลัมน์ iT iTrend By Thaiware ครัง้ นีจ้ งึ ขอพูดถึงผลงานซึง่ น่าจะเป็น

ชิน้ ท้ายๆ ในการตัดสินใจของ สตีฟ จ็อบส์ อย่างฟังก์ชนั Siri ทีเ่ ปิดตัวพร้อมกับ iPhone 4S ว่ามีดอี ย่างไร มีทมี่ าทีไ่ ปอย่างไร และจะเป็นอาวุธลับไว้ปราบคูแ่ ข่งชิง ความเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีอปุ กรณ์มอื ถืออย่างไร ในการเปิดตัว iPhone 4S ซึง่ ทีห่ ลายๆ คนผิดหวังทีท่ ำไมทาง Apple ถึงไม่ออก iPhone 5 มาเลยเพือ่ ทีจ่ ะได้เห็นรูปลักษณ์ดไี ซน์ลำ้ ๆ ทีม่ รี ปู ลักษณ์ภายนอกใหม่ๆ แต่รุ่นนี้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนแต่สเปคภายในเท่านั้น แต่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่ง

มองข้ามฟีเจอร์หลักตัวหนึง่ ทีเ่ รียกเสียงฮือฮา ในงานเปิดตัวมือถือรุน่ นี้ ทีจ่ ะมีมา เฉพาะใน iPhone 4S เท่านัน้ ว่ามันน่าสนใจขนาดไหน เพราะพอดูรายละเอียด ลึกๆ แล้ว เจ้า Siri นีล่ ะ่ ทีจ่ ะเป็นไม้เด็ดทำให้ Apple ยังจะเป็นผูน้ ำตลาดมือถือ ต่อไป ลองมาดูทมี่ าทีไ่ ปของ Siri กันเลย ต้นกำเนิดของ Siri (สิร)ิ เป็นโครงการใน DARPA (สำนักงานโครงการวิจยั เชิง ป้องกันชัน้ ก้าวหน้า) ซึง่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิจยั ของกองทัพสหรัฐ ได้วา่ จ้าง บริษทั SRI International ทำการวิจยั ด้วยสัญญาว่าจ้างวิจยั 5 ปี มูลค่า 150 ล้าน เหรียญ เพือ่ วิจยั ระบบ AI (Artificial Intelligence) หรือระบบสมองกล เพือ่ สร้างระบบ ทีส่ ามารถเรียนรูแ้ ละฉลาดทีจ่ ะทำหน้าที่ ผูช้ ว่ ยส่วนบุคคล มีชอื่ โครงการในตอนนัน้ ว่า CALO (Cognitive Agent that Learns and Organizes) ต่อมาในปี 2008 โครงการได้แยกตัง้ บริษทั ลูกทีช่ อื่ ว่า Siri นำผลิตภัณฑ์สำหรับ Consumer ทีพ่ ฒ ั นา จากพืน้ ฐานของโครงการ CALO นัน่ เอง ทีไ่ ปทีม่ าไม่ธรรมดาเลยใช่มยั้ ล่ะครับ Siri ออก Application เป็นครัง้ แรกบน iPhone ในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 โปรแกรมสุดฉลาด รู้ไปหมดทุกเรื่อง และเพียงแค่ไม่ถึง 2 เดือน ในเดือน

มีนาคม 2010 Apple ก็เข้าซือ้ Siri ไปด้วยมูลค่าทีไ่ ม่เปิดเผย ผ่านไปปีกว่า เมือ่ 4 ตุลาคม 2011 Apple ก็เปิดตัว Siri บน iPhone 4S ทีอ่ อกใหม่--โดยเรียก Siri ว่า ‘ผูช้ ว่ ยส่วนตัวของคุณ’ ระบบ Voice Recognition ของ Siri นัน้ ใช้ Dragon Engine ของ Nuances ตัวนีเ้ ผินๆ แล้วคิดว่ามันเป็นแค่ระบบ Voice Recognition System ธรรมดาตัวนึง ซึง่ เป็นการเข้าใจผิด เพราะระบบ AI ของ Siri นัน้ มีการศึกษาเรียนรูผ้ ใู้ ช้งานด้วย

มีความเข้าใจภาษาของมนุษย์ และตอบโต้ได้ดมี ากๆ อีกทัง้ ยังเป็น bot ทีฉ่ ลาดมากๆ เมือ่ มันเข้าถึง contact, calendar, social network ของคุณ ตลอดจนรูว้ า่ คุณดูหนัง ฟังเพลง ใช้แอพฯ เล่นเกมอะไร Siri ก็จะกลายเป็น ‘ผูช้ ว่ ยส่วนบุคคล’ แสนรูข้ องคุณ

ไปในทันทีครับ จัดการให้คณ ุ ได้ทกุ เรือ่ ง ดังนัน้ การที่ Apple ซือ้ Siri มาฝังใน iOS เป็นก้าวกระโดดทีส่ ำคัญมาก แน่นอนทีก่ ระทบส่วนหนึง่ เต็มๆ คือ Google ทีม่ กี ารพัฒนาการ Search

ด้วยเสียงมาสักพักหนึง่ แล้ว แต่เมือ่ เจอ Siri ทีค่ รบเครือ่ งและแสนรูก้ ว่า ตลาด Search Engine ก็สนุกขึน้ มาทันที ซึง่ เมือ่ เราบอก Siri ว่าเราต้องการอะไร นอกจาก สิง่ ทีม่ ใี นมือถือแล้ว Siri ก็จะทำการค้นข้อมูลจาก Wolfram Alfa, Wikipedia และ Yelp เป็นหลัก ซึง่ ทัง้ สามคือคูแ่ ข่ง Google ซึง่ ทัง้ สามเซ็นเป็นพันธมิตรกับ Apple

ไปแล้ว support Siri เต็มที ่ ในเบือ้ งต้น Siri รองรับ 3 ภาษาหลักคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่ เศส และภาษา เยอรมัน ซึ่งถ้าเราคนไทยจะใช้งานโดยการพูดเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงไทย ก็ไม่ตอ้ งกลัว เพราะ Siri นัน้ ฉลาดพอทีจ่ ดจำสำเนียงเสียงพูดของเจ้าของด้วย ส่วนภาษาไทยนัน้ คงยังอีกนานกว่าจะได้ใช้ เพราะบ้านเราเพิง่ จะมีการศึกษาจริงๆ จังๆ ไม่นาน และก็ยงั มีการวิจยั เทคโนโลยีนนี้ อ้ ยอยู ่ ในขณะทีบ่ ริษทั มือถือคูแ่ ข่ง ต่างเน้นความแรงของสเปคฮาร์ดแวร์ของมือถือ

แต่ Apple โดยการตัดสินใจของสตีฟ จ็อบส์ กลับเลือกทีจ่ ะเสริมความสามารถของ ซอฟต์แวร์แทนโดยการมี Siri เข้ามาใน iPhone ก็ยงิ่ เสริมเขีย้ วเล็บความทันสมัยและ ความเป็นผู้นำเทคโนโลยีให้กับค่ายผลไม้แห่งนี้เพิ่มเข้าไปอีก นับได้ว่าเป็น

ผลงานทิง้ ทวนของ สตีฟ จ็อบส์ ทีไ่ ม่ธรรมดาจริงๆ


TEXT : @kazekim

Application Permission คำขออนุญาตการใช้งานสิทธิบนเครือ ่ งทีค ่ วรรูไ้ ว้

ทุกครั้งที่มีการลงแอพฯ ใหม่บนเครื่อง

ก่อนทีเ่ ราจะกดปุม ่ สัง ่ ลงแอพฯ ตัว Android Market จะมีการถามเราก่อนทุกครัง ้ ว่าเรา ต้องการอนุญาตให้แอพฯ ตัวนั้น

ได้สท ิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลของเราตามทีแ ่ อพฯ ร้องขอมาหรือไม่ แต่ตามปกติทว ั่ ไปเราคง

ไม่ได้สนใจ กดผ่านไปโดยทีไ่ ม่รว ู้ า่ บางทีแอพฯ

ตัวนัน ้ อาจจะขอใช้งานสิทธิบางอย่างทีเ่ กิน ความจำเป็นไปด้วย หรือหากว่าแอพฯ ตัวนัน ้ เป็นสแปม มันสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัว ของเราออกไป และส่งออกไปยัง

เครือ ่ งปลายทางโดยทีเ่ ราไม่รต ู้ ว ั ก็เป็นได้

คำขอที่ 3 Your personal information (read contact data)

เรือ ่ งแบบนีเ้ กิดขึน ้ ได้ โดยทีค ่ นผิด

ความจริงแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ตัวเราเอง

นัน ่ แหละ ทีเ่ ป็นคนเปิดช่องทางให้ขอ ้ มูล

ส่วนตัวของเราถูกขโมยออกไป เพือ ่ เป็นการ หลีกเลีย ่ งไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนีข ้ น ึ้

วันนีเ้ รามารูจ ้ ก ั กับ Permission หรือคำขอ อนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บน Android กันดีกว่า

คำขอนีไ้ ม่ได้เกีย่ วกับการโทรออก แต่มนั เกีย่ วข้องกับข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ของเรามากกว่า เช่น มีการโทรออกหาใครบ้าง มี Miss Call เข้ามากีค่ รัง้ หรือว่าส่งข้อความออกหาใครเมือ่ ไหร่ ความสามารถนีเ้ ป็นความสามารถทีต่ อ้ งระวังมากอย่างหนึง่ เพราะมันทำให้แอพฯ ตัวทีข่ ออนุญาตสามารถเข้ามาอ่านเลข IMEI และรหัส ID ของเครือ่ งได้ หากมีการเปิดใช้งาน ความสามารถนีค้ กู่ บั การส่ง SMS หรือใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยแล้วละก็ มีโอกาสเป็นไปได้สงู ทีข่ อ้ มูลส่วนตัวของเราเหล่านัน้ อาจถูกส่งไปยังผูไ้ ม่ประสงค์ดปี ลายทางได้ กรณีนเี้ คยเกิดขึน้ จริงแล้ว โดยมีการปล่อย Wallpaper ฟรีให้โหลดใน Android Market แต่เป็น Wallpaper ทีต่ อ้ งการความสามารถนีค้ กู่ บั การเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต ปกติแค่ Wallpaper ไม่ควรจะมีความสามารถนี้ แต่กลับมีผไู้ ม่ ประสงค์ดใี ช้มนั เพือ่ ขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราไป ตัวอย่างแอพฯ ทีต่ อ้ งการความสามารถนี้ : SMS Forwarding คำขอที่ 6 Your location -- coarse (network-based) location; fine

คำขอที่ 1 Services that cost you money (Phone calls)–ขออนุญาตใช้โทรศัพท์

เมือ่ เจอคำถามนีเ้ ข้า หากเป็นคนแปลกหน้า ถ้าไม่ใช่เรือ่ งจำเป็น จริงๆ ส่วนใหญ่เราจะตอบว่าไม่ได้ใช่มยั้ ล่ะ แต่หากเป็นแอพฯ มาขอ อนุญาตใช้สทิ ธินี้ ลองพิจารณากันดูกอ่ นให้ดๆี ว่าแอพฯ นีม้ นั จำเป็น ต้องโทรออกหรือไม่กอ่ นทีจ่ ะโหลดแอพฯ มาใช้งานกันไว้ดว้ ย ตัวอย่างแอพฯ ทีต่ อ้ งการความสามารถนี้ : Skype, Phonebook คำขอที่ 2 Services that cost you money (send SMS or MMS) – ขออนุญาตส่งข้อความ

SMS กับ MMS เป็นอะไรทีต่ อ้ งระวังกันแบบสุดๆ หากว่าเรา อนุญาตให้แอพฯ ใช้งานได้ไปเรือ่ ย ระวังจะถูกแอบส่งข้อความออกไป เรือ่ ยๆ แล้วโดนค่าบริการจนกระเป๋าแห้งกันไว้ดว้ ย ส่วนใหญ่แอพฯ

ทีม่ คี วามสามารถนีจ้ ะเป็นแอพฯ จำพวกข่าวสาร ทีส่ ามารถส่งข่าวสาร ทีเ่ ราอ่านออกไปในรูปข้อความไปให้เพือ่ นอ่านได้ หรือว่าพวกแอพฯ แชทต่างๆ ทีใ่ ช้วธิ คี ยุ กับเพือ่ นผ่านทาง SMS แทนได้ ตัวอย่างแอพฯ ทีต่ อ้ งการความสามารถนี้ : Whatsapp

–ขออนุญาตดูสมุดรายชือ ่

อีกหนึง่ สิง่ ทีต่ อ้ งระวังไว้ให้ดี ปกติแล้วข้อมูลในสมุดรายชือ่ มันคือข้อมูลของเพือ่ นๆ ครอบครัว หรือคนรูจ้ กั ของเรา ซึง่ ดูแล้ว บางคนอาจจะไม่ได้คดิ อะไรหากมีคนได้ขอ้ มูลเหล่านีไ้ ป แต่ในความเป็นจริงแล้วมีบางคนพยายามจะเอาข้อมูลเหล่านี ้ ไปแสวงหารายได้อยู่ ทัง้ การรวมรายชือ่ ไปขายเอาเงิน หรือว่าใช้สง่ เมล์ขยะมาให้เป็นการรบกวนพวกเค้ามากกว่า

หากเราไม่อยากสร้างความลำบากให้คนทีเ่ รารักล่ะก็ ปกป้องข้อมูลนีไ้ ว้ให้ดที สี่ ดุ ไว้กอ่ นดีกว่า ตัวอย่างแอพฯ ทีต่ อ้ งการความสามารถนี้ : Skype, Whatsapp คำขอที่ 4 Your personal information (read calendar data, write calendar data)

ข้อมูลนีค้ อื ข้อมูลส่วนตัวของเราตรงๆ หากมีใครเข้ามาล้วงข้อมูลนีไ้ ปได้ บางทีมนั อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงกับเราเลยก็ได้ อย่างเช่นอาจจะถูกใครบางคนตัดหน้าไปปิดดีลลูกค้าคนสำคัญทีเ่ รานัดเอาไว้ลว่ งหน้า โดยปกติแล้วไม่คอ่ ยมี แอพฯ ไหน ต้องการความสามารถนีเ้ ท่าไหร่หรอกครับ หากพบเจอล่ะก็ สงสัยไว้กอ่ นได้เลย ว่ามันอาจไม่ปลอดภัย ตัวอย่างแอพฯ ทีต่ อ้ งการความสามารถนี้ : Google Calendar คำขอที่ 5 Phone calls -- read phone state and identity

ขออนุญาตดูขอ ้ มูลการใช้งานโทรศัพท์

(GPS) location ขออนุญาตทราบตำแหน่งของเรา

เคสนีเ้ คยเกิดปัญหาขึน้ มาแล้ว หลังจาก Google และ Apple พยายามทีจ่ ะระบุตำแหน่งทีอ่ ยูข่ องเราเพือ่ ทีจ่ ะศึกษา พฤติกรรมของคนทัว่ ไป สำหรับนำไปใช้ศกึ ษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่มาขาย แต่หารูไ้ ม่วา่ การบอกตำแหน่ง ทีอ่ ยูข่ องเราโดยไม่ยนิ ยอมนัน้ มันคือการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลดีๆ นัน่ เอง ทัง้ คูจ่ งึ ต้องยอมโดนฟ้องกันไป แต่คนเราก็ชา่ ง ชอบประกาศกันเหลือเกินว่าตัวเองอยูท่ ไี่ หน พวกแอพฯ Location Base อย่าง Foursquare หรือทีต่ ามมาติดๆ อย่าง Google Place และ Facebook Place จึงแจ้งเกิดตามๆ กันมา หรือว่าความจริงแล้วทีม่ ี Service แบบนีเ้ กิดมาเยอะๆ มันมีความหมายอะไรบางอย่างซ่อนอยูร่ เึ ปล่า?? ตัวอย่างแอพฯ ทีต่ อ้ งการความสามารถนี้ : Google Maps, Foursquare, Facebook คำขอที่ 7 Network communication -- full internet access

ขออนุญาตใช้งานอินเตอร์เน็ต

คำขอนีเ้ ป็นคำขอทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ แต่สงั เกตง่ายทีส่ ดุ

การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ หมายความว่ามันสามารถรับส่ง ข้อมูลใดๆ กับภายนอกได้ มันจึงเป็นเส้นทางทีม่ โี อกาส ทีข่ อ้ มูลส่วนตัวของเราสามารถหลุดออกไปได้มากทีส่ ดุ แต่วธิ สี งั เกตนัน้ กลับง่ายดาย แค่สงั เกตว่าแอพฯ ไหน สมควรใช้อนิ เตอร์เน็ตหรือไม่ เท่านัน้ ก็พอแล้ว แอพฯ ทีไ่ ม่ ควรใช้อย่างเช่น เกม Wallpaper เป็นต้น แต่อย่างไร ก็ตามแอพฯ ส่วนใหญ่ในตอนนีน้ นั้ ยังไงก็ตอ้ งการความ สามารถนีก้ นั เกือบหมดอยูด่ ี เนือ่ งจากความต้องการ ในการติดโฆษณาเพือ่ หารายได้ หรือเชือ่ มต่อ Server กลางเพือ่ เก็บข้อมูล การเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตจึงเป็น

ความต้องการทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ตัวอย่างแอพฯ ทีต่ อ้ งการความสามารถนี้ : Facebook, Molome, Angry Birds แอพฯ แต่ละตัวควรใช้ความสามารถใดได้ แอพฯ ตัวไหนทีค่ ดิ ว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน อันนีข้ นึ้ อยูก่ บั วิจารณญาณของเราเอง แต่หากคิดมากเกินไปสงสัยไม่ตอ้ ง โหลดใช้กนั พอดี ทางทีด่ หี ากเรายังเลือกแอพฯ ใช้งานเอง ไม่เก่งพอ เราควรปรึกษาผูม้ คี วามรู้ หรือดูจากกระแส ของคนทัว่ ไปว่าแอพฯ ไหนน่าใช้ดกี ว่า เพือ่ ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนตัวของเราเอง

วิธก ี ารกำหนดขอบเขต

ของแอพฯ ทีโ่ หลดได้ใน Android Market

หากคุณต้องการซือ้ เครือ่ ง Android ให้ลกู ของคุณ

สักเครือ่ ง แต่ดว้ ยความที่ Android เป็นระบบเปิดเสรี ทีม่ แี อพฯ รูปแบบต่างๆ ให้เลือกมากมาย แล้วคุณ กลัวว่าลูกของคุณจะเอาเจ้า Android ตัวเก่ง

ไปโหลดแอพฯ ลามก หรือแอพฯ 18+ เข้าละก็

เราสามารถป้องกันเหตุการณ์นไี้ ด้งา่ ยๆ เลยครับ เพียงแค่เข้าไปที่ Android Market เปิดเมนูขนึ้ มา แล้วเลือก Setting จากนัน้ ให้เลือกที่ Allow App Rated แล้วเลือกระดับของแอพฯ ทีส่ ามารถเลือก โหลดได้ ซึง่ มีให้เลือกตัง้ แต่แอพฯ สำหรับเฉพาะ

คนมีวฒ ุ ภิ าวะต่ำ ไปจนถึงแอพฯ สำหรับคนมีวฒ ุ ิ สูงเลยทีเดียว เพียงแค่ตงั้ ระดับได้เท่านัน้ ยังไม่พอ เรายัง สามารถใส่ PIN Code เพือ่ ล็อกการตัง้ ค่าในส่วนนี ้ ได้อกี ด้วย เพือ่ กันไม่ให้ลกู คนเก่งของคุณ

แอบเข้ามาเปลีย่ นการตัง้ ค่าได้ เพียงแค่นเี้ ราก็ไม่ ต้องกลัวแล้วล่ะ ว่าลูกของคุณจะแอบเอาเจ้า Android ไปทำมิดมี ริ า้ ยอะไร ยกเว้นแต่วา่ เค้าจะ แอบเอาเครือ่ งไป Factory Reset แบบนี ้ ทีต่ งั้ ค่าไว้กห็ ายหมดแทนนัน่ เอง

DIGITAL LIFESTYLE

27 DL


TEXT / PHOTO : Niphun P.

(ตอนที่ 1)

ตะลุยฮ่องกง

Samsung Galaxy S2 + Google Map (ตอนที่ 1) ที ม งาน DL ของเรา ขอติ ด รถ เอ๊ ย ! ขอติ ด สอย

ห้ อ ยตามช่ า งภาพพรี เ วดดิ้ ง ที ม หนึ่ ง เดิ น ทางไป ฮ่ อ งกง พวกเราจึ ง พยายามทำตั ว ให้ เ ป็ น ประโยชน์

สักหน่อย นอกจากจะช่วยพวกเขาหิว้ อุปกรณ์กล้องและ ช่วยยกแผ่นรีเฟล็กซ์แล้ว เรายังทำหน้าที่เป็นไกด์ทัวร์ นำพาทีมช่างภาพและเจ้าบ่าวเจ้าสาวตะลุยฮ่องกง มี เ พี ย งสมาร์ ท โฟน 1 ตั ว คื อ Samsung Galaxy S2 กั บ แผนที่ ฟ รี ๆ แต่ แ สนสารพั ด ประโยชน์อย่าง Google Maps ที่คอยช่วยนำทาง เราไปยั ง สถานที่ ต่ า งๆ ลองดู ค รั บ แล้ ว จะรู้ ว่ า

การท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยตั ว เองบนเกาะเล็ ก ๆ อย่ า ง

ฮ่องกงนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย

เซฟ Google Maps มาไว้ในเครื่อง เสียก่อน นอกจากเสือ้ ผ้าและข้าวของเครือ่ งใช้สว่ นตัว สิง่ สำคัญทีส่ ดุ เราจะขาดไม่ได้เลย คือเจ้ามือถือ Samsung Galaxy S2 สมาร์ทโฟนคูใ่ จทีจ่ ะทำให้การเดินทาง ไปไหนมาไหนในดินแดนทีเ่ ราไม่รจู้ กั ดูงา่ ยขึน้ ก่อนอืน่ ใด เราได้เตรียมเปิดบริการโรมมิง่ สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต

ในต่างแดนเอาไว้เรียบร้อย แต่เพือ่ ความไม่ประมาท ไปต่างบ้านต่างเมืองเราไม่รู้ ว่าจะ Always On ได้แค่ไหน เราจึงใช้ความสามารถของ Google Maps บน Android จัดการเซฟแผนทีข่ องฮ่องกงทัง้ หมดเก็บเอาไว้กอ่ น แถมยังปักหมุด สถานทีท่ อี่ ยากไปเอาไว้ดว้ ย เผือ่ เวลาไปไหนมาไหนจะได้เดินทางไปได้ถกู ด้วยความสามารถของ Google Maps เราสามารถเซฟแผนทีร่ อบๆ จุดทีเ่ รา ต้องการ ได้เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตรรอบตัวเราเลยทีเดียว เพียงกดเซฟ แค่ 2 ที เราก็ได้แผนทีท่ วั่ ฮ่องกงมาไว้ในเครือ่ งทัง้ หมดแล้ว

32 DL  DIGITAL LIFESTYLE


Octopus Card เครือ่ งบินของเราออกจากสนามบินเวลา 4 โมงเย็น ก่อนทีจ่ ะเดินทาง ถึงสนามบินนานาชาติเช็ค แล็ป ก๊อก ในเวลา 2 ทุม่ ครึง่ ของบ้านเขา ทันทีทนั ใดทีเ่ ราลงเหยียบแผ่นดินฮ่องกงกันครัง้ แรก และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว เราก็มงุ่ ตรงไปทีเ่ คาน์เตอร์ขายสิง่ ทีจ่ ำเป็นสำหรับการเดินทางในครัง้ นี ้ อย่างหนึง่ ทันที สิง่ นัน้ คือบัตรใบหนึง่ ทีเ่ รียกกันว่า ‘Octopus Card’ เจ้าบัตรปลาหมึกยักษ์ใบนี้ คือทุกสิง่ ทุกอย่างสำหรับการเดินทางในฮ่องกง เพียงแค่ เราพกบัตรใบนีแ้ ละเติมเงินเอาไว้ เราก็สามารถใช้ในการจ่ายค่าเดินทางภายในเกาะ ฮ่องกงได้ทงั้ หมด ทัง้ ทางรถบัส ทางเรือข้ามฟาก ทางรถไฟสนามบิน หรือว่าเส้นทางที่ สำคัญทีส่ ดุ สำหรับเราในการเดินทางครัง้ นี้ ‘ทางรถไฟใต้ดนิ ’ นอกจากนัน้ เวลาทีเ่ ราหิวๆ เรายังสามารถถือบัตรสารพัดประโยชน์ใบนีไ้ ปซือ้ ของใน 7-11 ได้อกี ด้วย

ไปเสี่ยงเซียมซีที่หวังต้าเซียน

เช้าวันแรก คูบ่ า่ วสาวเริม่ ต้นหาวิวถ่ายภาพกัน เราตัดสินใจเดินทางไป เยีย่ มชมสถานทีท่ เี่ ราสามารถเดินทางไปได้งา่ ยๆ ก่อน จึงเลือก เดินทางไปทีว่ ดั หวังต้าเซียนกันก่อน วัดแห่งนีค้ นส่วนใหญ่มกั จะไปขอพรกันตามตำนาน ความเชือ่ คนเข้ามาขอพรกันมากมายจนรอบๆ ตลบอบอวลไปด้วยกลิน่ ธูป หลังจากขอพร กันเรียบร้อย เราก็ไม่พลาดไปเสีย่ งเซียมซีกนั ต่อ ว่ากันว่าเซียมซีทนี่ แี่ ม่นมาก ด้านหลังของ วัดหวังต้าเซียน มีสวนเล็กๆ ทีช่ อื่ ว่า Good Wish Garden อยู่ ทีน่ มี่ สี ะพาน ศาลาเก๋งจีน น้ำตก สระน้ำ และเต่าจำนวนมากอาศัยอยู่ ซึง่ เราก็ได้เลือกทีน่ เี่ ป็นสถานทีถ่ า่ ยรูป คูบ่ า่ วสาวของเราเป็นทีแ่ รก ด้วยเหตุทเี่ นือ้ ทีใ่ น DL ของเราจำกัด ในฉบับหน้า เราจะกลับมานำเสนอตอนจบ

เราจะพาไปนัง่ กระเช้าชมวิวสวยๆ ดูการแสดงแสงสีเสียงกลางคืน ชิมอาหารอร่อยๆ และที่ พลาดไม่ได้ คือหาซือ้ ทาร์ตไข่ตน้ ตำรับกัน

เข้าสู่ที่พักย่านมงก๊ก เราเลือกสถานทีพ่ กั อยูใ่ นย่านมงก๊ก เพราะมันจะทำให้คำ่ คืนแรกที่ เดินทางไปถึงต้องไม่สญ ู เปล่า ทีน่ เี่ ป็นแหล่งช้อปปิง้ สินค้าทีส่ ำคัญทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของฮ่องกง มีสนิ ค้าให้เลือกซือ้ กันมากมาย ตัง้ แต่เครือ่ งใช้ไฟฟ้า สมาร์ทโฟน เครือ่ งสำอาง รองเท้า รวมทัง้ สินค้าเครือ่ งใช้อนื่ ๆ ในราคาถูก และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ทีน่ เี่ ปิด กันจนถึงเวลาเทีย่ งคืน มงก๊กจึงเป็นตัวเลือกแรกของเราในทันที หากคิดจะจัดทริปที่ ต้องการใช้เวลาให้คมุ้ ค่ามากทีส่ ดุ สำหรับเราชาว DL แล้ว การได้พกั อยูใ่ กล้แหล่งสินค้า IT ทีม่ ใี ห้เลือกดูได้ตลอดทัง้

ซอยแบบนี้ ถือว่าเป็นอะไรทีส่ ดุ ยอดมากเลยทีเดียว สินค้าให้เลือกซือ้ ทีน่ ี่ มีให้เลือกซือ้ ตัง้ แต่ อุปกรณ์โทรศัพท์มอื ถือ กล้องถ่ายรูป โน้ตบุค๊ ทีวี และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอย่างอืน่ อีกมากมาย ทีเ่ ราสามารถหาซือ้ ได้ไม่ยาก แถมสินค้าบางอย่างยังมีราคาทีถ่ กู กว่าในไทยเราอีกด้วย

DIGITAL LIFESTYLE

29 DL


TEXT : Dog Day Afternoon

www.dlfreemag.com

NEW

สร้างสรรค์ชว ี ต ิ ยุคดิจต ิ อลของคุณ

ให้มส ี ไตล์

SIR STEVE JOBS การระลึกถึงบุคคล ระดับตำนาน

ของโลก ใช่วา่ จะจบ ลงทีก่ ารสร้าง อนุสาวรียเ์ สมอไป แอพพลิเคชัน่ นี ้ เกิดขึน้ ไม่กชี่ วั่ โมง หลังจากข่าวแพร่ ออกไป ผูส้ ร้างได้ รวบรวมภาพของจ็อบส์ในวาระการเปิดตัวสินค้าตระกูล ‘I’ ไว้ให้ดตู า่ งหน้า มีคำคม มีลงิ ค์ไปชมวิดโี อ และยังมีฟเี จอร์ให้ผชู้ มเขียนคำอาลัยถึงเขา

อีกด้วย

DO YOU KNOW STEVE JOBS? ระหว่างทีม่ ขี า่ วลือไปตามกระแส ว่า ผกก.ในฮอลลีวดู้ หลายคน อยากสร้างหนังชีวประวัตขิ องศาสดาดิจติ อลท่านนี้ DL อยากให้คณ ุ ลอง ดาวน์โหลด Quiz App ตัวนีไ้ ปเล่นพลางๆ ก่อน ผูส้ ร้างแอพฯ

ได้คดั สรรคำถามมาจากหนังสือเบสต์เซลเลอร์หลายเล่ม

ทีเ่ ขียนถึงมิสเตอร์แอปเปิล้ คนทีพ่ ชิ ติ 20 คำถามได้ บอกคนอืน่ ได้เลยว่า คุณคือ Apple Fan ตัวจริง

IMMORTALS มีผกู้ ำกับชาวอินเดีย 2 คนในฮอลลีวดู้ ทีเ่ ป็นขวัญใจของ DL มาช้านาน คนแรกคือ เอ็ม ไนท์ ชยามาลาน แห่ง ‘The Sixth Sense’ คนทีส่ องคือ ทาร์เซ็ม ซิงห์ แห่ง ‘The Cell’ สองคนนีม้ กั มาพร้อมกับโปรเจ็กต์

สุดแหวกแนวเสมอ ปีนเี้ ป็นโอกาสดีทคี่ อหนังจะได้ชมผลงานใหม่ของ ทาร์เซ็ม ซิงห์ ทีเ่ ขาได้รว่ มงานกับทีมผูส้ ร้างหนังสุดคัลต์อย่าง ‘300’

พ่วงด้วยทีมงานระดับออสการ์จาก ‘Gladiator’ ผลทีอ่ อกมา คือ ‘Immortals’ หนังแอ็คชัน่ มหากาพย์ทวี่ า่ ด้วย ‘ธนูแห่ง

เอพิรสุ ’ อาวุธทีถ่ กู สร้างด้วยน้ำมือของเอเรสเทพเจ้าแห่งสงคราม ใครก็ตามทีไ่ ด้ใช้ธนูคนั นี้ จะมีอำนาจเหนือมวลมนุษย์และ

เหล่าทวยเทพ ทุกคนต่างต้องการเป็นเจ้าของโดยเฉพาะผูน้ ำทัพ ทีค่ ลัง่ อำนาจอย่างไฮเพอร์เรียน เรือ่ งนีเ้ ดือดร้อนไปทัง้ นรก

โลก และสรวงสวรรค์ ทำให้เทพซีอสุ ได้เลือกมนุษย์นามหนึง่

ชือ่ ว่า ‘เธซีอสุ ’ ขึน้ มา เพือ่ ต่อกรสยบอำนาจสุดสะท้านฟ้า

ของไฮเพอร์เรียน ตัวร้ายของเรือ่ งนีซ้ งึ่ เลือกได้ดมี าก นำแสดงโดย มิคกี้ รูค้ จาก Iron Man 2 ด้านพระเอกของเรือ่ งคือ

เฮนรี่ คาวิลล์ นักแสดงหล่อล่ำผูท้ ไี่ ด้รบั การคอมเฟิรม์ จาก D.C Comics แล้วว่า เขาคือซูเปอร์แมนคนต่อไป เห็นได้วา่ ‘Immortals’ ถึงพร้อมด้วยทรัพยากรทีด่ ที สี่ ดุ

ของฮอลลีวดู้ หนังใช้ทนุ สร้างราว 3.5 พันล้านบาทไทย มีโค้ด โปรโมตเท่ๆ ในเว็บไซต์ตา่ งๆ ว่า 11–11–11 นัน่ หมายถึง

วันเข้าฉายอย่างเป็นทางการทัว่ โลก

เป็นคำถามบนสเตตัสหนึง่ เมือ่ มี Friends ของ DL ถามว่า “ช่วงนีใ้ ครมี

ซีดเี พลงแผ่นไหนทีไ่ ม่อยากให้เพือ่ นยืมบ้าง” คอมเมนต์หนึง่ ในนัน้ บอกเราว่า “เพิง่ ซือ้ ซีดแี ผ่นทองแผ่นหนึง่ จากร้าน HMV ทีช่ บิ ญ ู า่ เป็นแผ่นทีข่ ายดีโคตรๆ เพราะวง Tokyo Kosei Wind Orchestra เอาเพลงเจ๋งๆ ของ MJ

มาบรรเลงใหม่ในสไตล์เครือ่ งเป่าทองเหลือง เช่น เพลง Thriller เพลง Billie Jean หรือแม้แต่เพลงในตำนานอย่าง Smooth Criminals ก็มใี ห้ฟงั แผ่นนี้ หวงมาก แพ็คเกจดีแบบญีป่ นุ่ บันทึกเสียงได้ถกู จริตคนบ้า Audiophile มาก” โอโห้... ได้ยนิ แบบนีแ้ ล้วจะไม่ได้มากระแทกหูได้อย่างไร โชคดีวา่

อัลบัม้ นีม้ วี างขายในบ้านเราเหมือนกัน ทว่าอาจจะต้องขยันเดินหาหน่อย แต่ก็ คุม้ ค่าเหลือเกินเป็นการทำคัฟเวอร์เพลง MJ ทีม่ ชี นั้ เชิงและใช้บคุ ลากร

ระดับมาสเตอร์ในเครือ่ งเป่าต่างๆ ของวงการเพลงออร์เคสตร้าญีป่ นุ่ มารวมตัวกัน แนะนำว่า A Must!

ให้ลองเช็กทีร่ า้ น B2S เป็นลำดับแรก

3D SEX AND ZEN STEVE JOBS

AT THE D8 CONFERENCE นอกจากคลิป 15 นาทีทสี่ ตีฟ จ็อบส์ได้รบั เชิญไปพูดในงานวันรับปริญญา ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย Stanford ที่ ก ำลั ง ถู ก ส่ ง ต่ อ บน FB

อย่างคึกคักในตอนนีแ้ ล้ว คลิปทีจ่ อ็ บส์ถกู สัมภาษณ์ชวั่ โมงเศษในงาน D8 Conference ตอนปี 2010 ช่วงเวลาทีเ่ ขาเพิง่ กลับมาทำงานในฐานะซีอโี อ เปิดตัว iPad1 และอยูใ่ นฐานะซีอโี อครัง้ หลังสุดของแอปเปิล้ หลังจากทีไ่ ป พักรักษาตัวหลายเดือน ถือเป็นคลิประดับประวัตศิ าสตร์อกี คลิปทีส่ ตีฟ

บอกเล่าถึงตัวเองยามป่วยไข้และบริษทั ในทศวรรษต่อไป ถ้าใครจะตัง้ ใจดู ดีๆ จะขนลุกกับกลยุทธ์ ตลอดจนวิชนั่ และจิตวิญญาณแห่งแอปเปิล้ ทีผ่ ชู้ าย

วัย 55 ปีในขณะนั้นวางไว้ ใครว่างก็ช่วยแปลลง Blog หน่อยเถอะ

เพราะนีค่ อื คลิปยาวๆ คลิปท้ายๆ ทีเ่ ขาพูดเอาไว้อย่างสนุกสนานร่าเริง

เมือ่ 1 ปีทแี่ ล้ว ก่อนทีเ่ ขาจะจากพวกเราไป R.I.P

30 DL  DIGITAL LIFESTYLE

เวลากว่า 2 ทศวรรษด้วยกันทีภ่ าพยนตร์ ชุดนีส้ ะสมความคัลต์ เปลีย่ นผ่านจาก

‘ทีมพากย์อนิ ทรีย’์ สู่ ‘ทีมพากย์พนั ธมิตร’ สุดหรรษา ความดังและกระแสการตอบรับ

ดีวดี ขี องหนังเรือ่ งนี้ ส่งผลให้บริษทั MVD ของไทยล้ำหน้าไปอีกขัน้ ด้วยการผลิตแผ่น บลูเรย์ 3 มิตอิ อกมาจำหน่าย ซึง่ เป็นเวอร์ชนั่ เดียวกับต้นฉบับทีว่ าง ขายในฮ่องกง ผูช้ มจะได้ชมหนังทัง้ เรือ่ งชนิด Director’s Cut ความ 128 นาทีเต็มอิม่ พร้อมฟีเจอร์เบือ้ งหลังการถ่ายทำเต็มตา เต็มอารมณ์ การเนรมิตฉากต่างๆ

การเข้าฉากระหว่างพระนางของเรือ่ ง

สินค้าล็อตแรกมาถึงแล้วและคาดว่ากำลัง

จะหมดแล้ว สอบถามได้ท ี่ facebook.com/mvdmovies


DL#028  

DL#028 free magazine in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you