Page 1

43 VOL.2 NO.43

| 16-31 JULY 2009


VISIT OUR www.247freemag.com

Editor’s note

แด่นกั ร้องในตำนานผูจ้ ากไป ต้นเดือนที่ผ่านมา มีข่าวทยอยออกมาเรื่อยๆ ถึงการจากไปของ ราชาเพลงป๊อป ไมเคิล แจ็กสัน หลังจากเขาได้ทงิ้ ลมหายใจและปิดตำนานแห่งท่วงท่า ‘มูนวอล์ก’ อันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว ให้เหลือเป็นเพียง ความทรงจำแก่บรรดาแฟนเพลงทัว่ โลก บรรดาสือ่ ต่างๆ ก็พากันประโคมข่าวการจากไป จนกระทัง่ เพลงเก่าของเขาได้ขนึ้ มาติดฮิตชาร์ตเพลงเกือบ ทุกสถานีทุกประเทศอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับชาวไทยก็ยังต้องไว้อาลัยแด่เขา ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมา วงการเพลง ของโลกก็ยังมีบรรดานักร้องชื่อดังที่ได้ฝากชื่อไว้ในตำนานอีกหลายคน ไม่ว่าจะเป็น เอลวิส เพรสลีย์ ราชาเพลงร็อคแอนด์โรลจากอีกฟากฝั่งทวีป ของเมืองไทย หรือถ้าเป็นในเอเชียเราก็คงอดพูดถึงไม่ได้กบั นักร้องสาวหมวยคนสวยเจ้าของเพลง เถียนมีม่ ี่ ทีช่ อื่ เติง้ ลีจ่ วิน และสำหรับในเมืองไทย ของเราก็มีราชินีเพลงลูกทุ่งอย่าง ผึ้ง-พุ่มพวง ดวงจันทร์ ผู้โด่งดัง แม้จะจากโลกนี้ไปหลายปีแล้วก็ตาม Scoop ในฉบับนี้เรารวบรวมนักร้องใน ตำนานกับปรากฏการณ์ทเี่ ขาและเธอได้สร้าง เพือ่ คุณผูอ้ า่ นจะได้หวนรำลึกถึงความทรงจำเมือ่ วันวานกัน สำหรับการพาไปชิมไปเทสต์อาหารอร่อย ฉบับนีเ้ รามีทแี่ ฮ็งเอาต์ใหม่ๆ กลางกรุงมาให้คณ ุ เลือกสำหรับวันสุดสัปดาห์ Friday Night กันด้วย

The Legendary Singer

Editor

Contents

Trend & Taste 12 SHOPPING / CLIPS 24 ENTERTAINMENT : บันเทิงทีน่ า่ สนใจ

หนัง-เพลง-หนังสือ

รายปักษ์ : ทุกวันที่ 16 และ 30 ของเดือน ปีที่ 2 เล่มที่ 43 : ปักษ์หลัง กรกฎาคม 2552

สถานที่ฮิปๆ ในสไตล์ 24-7

I Love City Life

18 FOCUS : วรกันยา ณ ระนอง ไชยนันทน์ 20 PEOPLE :

เอกชัย เอือ้ ครองธรรม A Little Box of Happiness 30 24 HOUR : วรเวช ดานุวงศ์

กับอัลบั้มใหม่ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขา

Vol.2 No.43 16-31 July 2009

06 ATTRACTIONS : ทีก่ รุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี ได้มกี ารเดินแบบซึง่ ถือว่าเป็นทีฮ่ อื ฮา กันอย่างมาก โดยการเดินแบบครัง้ นี้ เขาได้ยกเวทีแคตวอล์กลงไป

ไว้ใต้ดนิ โดยได้นางแบบร็อคสตาร์สดุ เก๋ามาช่วยเดินแบบในครัง้ นีด้ ว้ ย สร้างความตกตะลึงให้กบั คนทีใ่ ช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดนิ ได้ดที เี ดียว 10 CALENDAR : ปฏิทินข่าวสาร กิจกรรมที่น่าสนใจ 19 HEALTH : 7 เคล็ดลับสุขภาพฉาบสีรุ้ง 22 ESCAPE : California, The Golden State

26 TASTE : กิน-เทีย่ ว-ดืม่ กับร้านอาหารเก๋ๆ

People

Hilight Scoop

14

3 วิธี ที่จะได้อ่าน

24 -7 Magazine

มองหาตามสถานที่

ฮิ ป ๆ และร้ า นชั้ น นำ ต่างๆ ทีค่ ณ ุ ชอบไปกัน ถ้าอยากอ่านทุกฉบับ ก็สมัครเป็นสมาชิก จ่ายแค่คา่ จัดส่ง ปีละ 300 บาท เท่านั้น คลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์

อย่าพลาด! 247Blog และ โทร. 02 241 8000

247Shop ในเว็บของเรา # ต่อฝ่ายสมาชิก : 644 เริ่มต้นเปิดทำการแล้ว!!

เรามีพื้นที่สำหรับแฟนๆ ได้เข้ามาเขียนบล็อกและอวด รูปภาพสวยๆ กันได้ฟรี ส่วนที่ Shop ก็มีสินค้าพิเศษ จำหน่าย-แลกเปลี่ยน-ชิงรางวัลกันอย่างคับคั่ง

www.247freemag.com

WHERE TO FIND 24 -7 Magazine พบกับนิตยสาร 24-7 ได้เป็นประจำที่ สนามบินสุวรรณภูม,ิ ท่าอากาศยานไทยจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, Starbucks, True Coffee, True Life Café,

Au Bon Pain, Café De Tu, Coffee World, Greyhound Café, Café Doi Tung, iberry Homemade, Ka-nom Fasion Bakery, Mc Donald, Mc Café, BIGknit,

ร้านกาแฟวาวี, TRUE Café, Hagendazz, พรเกษมคลินกิ , Chalachol Hair Studio, ธารธารา สปา โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส, Nibhana Spa The Natural Park, Devarana

Spa โรงแรมดุสิตธานี, The Oasis spa, Spa De Bangkok, Smooth D Skincare Clinic, Devarana Spa (ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน), โรงภาพยนตร์ลิโด้, รัชดาเธียเตอร์

ดิ เอสพละนาด, โรงภาพยนตร์ House RCA, Absolute Yoga, Fitness First, Marie France, เดอะ รอยัล บางกอก สปอร์ต คลับ, Slide, Atrium Athletic Club, สปอร์ต ซิตี้ (2002), โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, โรงแรมแลนด์มาร์ค, โรงแรมรอยัล เบญจา, JW Marriott Bangkok, โรงแรมดุสิต ธานี, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, โรงแรม Siam@Siam, โรงแรมปาร์ค นายเลิศ, โรงแรมโซฟิเทล สีลม, โรงแรมโนโวเทล บางนา, Amari Orchid Resort & Tower, ดุสิต รีสอร์ต หัวหิน, Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort, The Rock Hua Hin, บ้านกางมุ้ง, กบาลถมอ รีสอร์ท หัวหิน, Bari Lamai Resort, Lima Coco Resort, Goethe-Institut Bangkok, โรงเรียนวอลล์สตรีท

อินสติติวท์, สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, เดอะ บริติช เคาท์ซิน สยาม, Bangkok Dance, สยามดนตรี ยามาฮ่า, อาคารมณียาเซ็นเตอร์, เพลินจิต เซ็นเตอร์, All Season,

อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, อาคารสาธรซิต,ี้ อาคาร 208, Arawan Bangkok, อาคารสิรนิ รัตน์, เดอะ ฟิฟท์ ฟูด้ อเวนิว, Margo, The Manhattan Fish Market, Kalpapreuk on First Restaurant, Witch’s Travern, beWitching Taste, Loghome, Lemongrass Restaurant, นารายณ์ พิซเซอเรีย, มาบุญครอง เซ็นเตอร์, Boomerang, โรบินสันรัชดา, ร้านทาโรต์ทาวน์ ดอทคอม, Showroom Honda, Toyota, เบนซ์ทองหล่อ, S.E.C auto Sales ถนนพระราม 9, BMW : Autohaus Bavaria, ยนตรกิจ ออโต้

Twenty-four Hours A Day, Seven Days A Week คณะบรรณาธิการ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ เลขากองบรรณาธิการ บรรณาธิการอำนวยการศิลปกรรม บรรณาธิการฝ่ายสร้างสรรค์ บรรณาธิการศิลปกรรม ศิลปกรรม บรรณาธิการศิลปกรรมโฆษณา ศิลปกรรมโฆษณา กราฟิกดีไซน์ พิสูจน์อักษร ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ฝ่ายโฆษณา เลขานุการฝ่ายโฆษณา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด เลขานุการฝ่ายพัฒนาการตลาด หัวหน้าช่างภาพ

ฝ่ายภาพ เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี ฝ่ายบัญชี หัวหน้าธุรการ

โตมร ศุขปรีชา เอกศาสตร์ สรรพช่าง ถนิมทิพย์ ปัทมวิภาต พีศิลป์ พงศ์วราภา ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์

จุฑามาศ กาญจนสิน ประทีป ปัจฉิมทึก นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ ปรีชา สอวัฒนชาติ ศุภฤกษ์ สมภมิตร สิริลักษณ์ ฝากาทอง รัตนพงศ์ เบ็ญมาตร์ อรสา ปานเมือง ประสิทธิ์ เอนกอนันตพันธุ์ เกศสุดา ยะแก้ว อุดมทรัพย์ ก๋องชัย นวิยา เพ็ญศรี

วาสนา พึ่งสาคร ฉัตรศรัณย์ ลีลากิตติโชค ศลิษฏา มีอยู่เต็ม วัตสันต์ พงศ์วราภา รุจีพัชร เครือภูงา ภานุวัชร พงศ์วราภา ลักคณา ทวีสุข จริยาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์ อิสราพร พลหาญ ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม

กฤตพล วิทย์ว่องไว วราวุธ อันศิริมงคล กณวรรธน์ ใจพรหม ดำรงพล อ้วนเจริญ วิมลลักษณ์ อาศัยพานิชย์ ณิชาภา บุพรานนท์ ธิรนันท์ เครือภูงา ปราณีวรรณ ตระการพฤกษ์ นุชนารถ ใจประสาท เตือนใจ พรหมจรรย์ จันจิรา แดงแท้ สมศักดิ์ บุญเส็ง

สำนักงาน 24-7 : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร GM Group 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 02 241 8000 แฟกซ์ : 02 241 8008 แฟกซ์ฝ่ายโฆษณา : 02 241 5888 แฟกซ์กองบรรณาธิการ : 02 241 2333 E-Mail : 247@247freemag.com บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : พีศิลป์ พงศ์วราภา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ : ปกรณ์ พงศ์วราภา รองประธานกรรมการบริหาร สายงานการเงิน : พรจิตต์ พงศ์วราภา

สายงานนิตยสาร : ณิพรรณ กุลประสูตร

สายงานการตลาด : ฤทธิณรงค์ กุลประสูตร

ผู้ช่วยรองประธานกรรมการสายงานการตลาด : สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์

GM MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 24-7 OFFICE : GM GROUP BLDG., 914 RAMA 5 RD., DUSIT, BANGKOK 10300 THAILAND TEL. : +662 241 8000 FAX : +662 241 8008

www.gmgroup.in.th

CHAIRMAN/CEO : PAKORN Pongvarapa EXECUTIVE VICE PRESIDENT : PORNJITT Pongvarapa : Finance, NIPHAN Kulprasoot : Editorial, RITNARONG Kulprasoot : Marketing AVP MARKETING : SUEBWONG Kaewthipharat 24-7 GROUP EDITORS : TOMORN Sookprecha, EKASART Sappachang, THANIMTIP Pattamavipart EDITOR : PESILP Pongvarapa EXECUTIVE : PRATEEP Patchimtuck CREATIVE DIRECTOR : NUVEE Lertbunnapong ART DIRECTOR : PRECHA Sowattanachat ADVERTISING MANAGER : NAVIYA Pensri MARKETING DEVELOPMENT MANAGER : LUCKKANA Thaweesuk

ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ ไกลได้

แต่ ไม่สามารถมองเห็นคิว้ ของตน

คนส่วนใหญ่ ใส่ ใจกับผลได้ระยะสัน้ เท่านัน้ แต่ ค นฉลาดอย่ า งแท้ จ ริ ง

จะมองไปยังอนาคต - สุภาษิตขงเบ้ง -


890,000,000 เหรียญสหรัฐ

จำนวนรายได้ที่ไมเคิล แจ๊คสัน ได้รับจากการเซ็นสัญญากับค่ายเพลง Sony

เมื่อเดือนมีนาคม 1991 ซึ่งเป็นสถิติที่ยังไม่มีศิลปินคนใดเฉียดใกล้จนถึงทุกวันนี ้ 890,000,000 US dollars is the revenue that Michael Jackson earned form signing contract with Sony Music in March 1991 which is the number that no one can get close until today.

Attraction attractive, then he/ she/ it is considered enjoyable.

Japan:

Recycle Art

ต้ อ งขอบอกว่ า ศิ ล ปิ น แนวร่ ว มสมั ย ชาวเกาหลี Jeonghwa Choi คนนี้ มีไอเดียทีเ่ ก๋และแปลกมากๆ เพราะเขาได้นำเอาวัสดุรไี ซเคิลทัง้ หมด เช่น ฝาชีหรือ พวกอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ภ ายในบ้ า นที่ เ ป็ น พลาสติ ก

มาดัดแปลงและครีเอทเป็นงานศิลปะในแบบของเขา โดยงานต่ า งๆ เหล่ า นี้ ไ ด้ ถู ก นำไปแสดงโชว์ ใ น นิทรรศการงานศิลปะทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ที่ Towada Art Center โดยใช้ชื่อว่า OK! หากใครชอบงานแบบนี้ ต้องรีบหน่อยนะ เพราะนิทรรศการครั้งนี้จะมีไป จนถึงวันที่ 23 สิงหาคมนีเ้ ท่านัน้ A Korean contemporary artist, Jeonghwa Choi, got a distinctive idea because he has created and adapted all the recyclable materials in house or some stuff made of plastic to his own style of art. These works are exhibited in Japan at Towada Art Center under the name ‘OK!’ and will be long until this August 23.

ทางการจีนปิง๊ ไอเดียเก๋ นำโรงเก็บระเบิดเก่ามา ดั ด แปลงเป็ น ที่ พั ก ริ ม ทางให้ กั บ ประชาชน โดยไม่คิดค่าผ่านประตูใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโรงเก็บ ระเบิดเก่านีท้ างการได้เปิดให้บริการถึง 9 โรง ด้วยกัน โดยตัง้ อยูท่ มี่ ณฑลหนึง่ ทางตะวันออก ของประเทศจีน หลังจากเปิดบริการได้เพียง ไม่นานก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะ ประชาชนนิ ย มใช้ เ ป็ น ที่ ห ลบแดดและใช้ ท ำ กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน แหม...เข้าใจคิดนะ เพราะยังไงก็ดีกว่าปล่อยทิ้งให้ร้างไปเฉยๆ

ที่มา: http://zybernia.wordpress.com

means that If a person finds an situation --------------------

Text : iD11

China:

Bomb Shelter

China Government’s got a splendid idea adapting old bomb warehouses to roadside shelters with free of charge. The government has opened 9 warehouses which are located at one county in Eastern China. After opening, it got the good feedback because people can use then as a shelter and do many activities together. What’s great idea!

Italy:

Greek Theatre

น่าจะคุ้นตากันมาบ้างกับโรงละครกลางแจ้งขนาด ยักษ์สไตล์กรีกแบบนี้ นี่เป็นผลงานของสถาปนิก Massimiliano Fuksas ซึ่งได้เนรมิตโรงละคร กลางแจ้งขนาดใหญ่นใี้ ห้กบั องค์กร INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) โดยตัง้ อยูท่ เี่ มือง Siracusa ซึง่ ลักษณะเด่นของโรงละครแห่งนีค้ อื เวที ขนาดใหญ่ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยใบมี ด โกนอั น ใหญ่ รูปโค้ง เว้า ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะให้เกิดเงาสะท้อน ทำให้

คนที่มาชมสามารถมองเห็นแม้นั่งอยู่ไกล วิธีนี้ช่วย เพิ่ ม ความตื่ น ตาตื่ น ใจให้ กั บ การแสดงบนเวที ไ ด้ ไม่เลวเลยทีเดียว Some may get familiar with the giant open air theatre in Greek Style like this one. It belongs to INDA Institute (Istituto Nazionale del Dramma Antico) built by Massimiliano Fuksas located in Siracusa city. The prominence of this theatre is the vast stage which looks like a big razor in curved shape in order to make the reflected pictures that audiences can see even from far distance. This method is able to make a show on stage stunning.

Green Space หากใครที่มีเสื้อผ้าเหลือใช้...ฟังทางนี้ เพราะมีศิลปินนำเสื้อผ้ามือสองที่เก่าเกินเยียวยา หรือเสื้อผ้าที่ใส่ ไม่ได้แล้ว นำมาสร้ างเป็ นงานศิลปะ โดยนำมาบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส แล้วนำมามัดต่อกันให้เป็น โครงสร้างคล้ายบ้าน โดยงานศิลปะเสือ้ ผ้าสุดเก่านีจ้ ะถูกนำไปโชว์ที่ Atrium ของ Milan Triennale นับว่า เป็นไอเดียที่ไม่เลวไปอีกแบบ เพราะสิ่งของที่คิดว่าไม่มีประโยชน์แล้ว แต่กลับมีคุณค่าในทางงานศิลปะ To anyone who has abandoned clothes. There is a the artist who invents the art from used clothes by containing them in plastic bags then tie them together make a structure looked like house n

.

Underground Catwalk ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้มีการ เดินแบบซึ่งถือว่าเป็นที่ฮือฮากันอย่างมาก โดยการเดิ น แบบครั้ ง นี้ เขาได้ ย กเวที แคตวอล์กลงไปไว้ใต้ดิน โดยได้นางแบบ ร็อคสตาร์สุดเก๋ามาช่วยเดินแบบในครั้งนี้ ด้วย สร้างความตกตะลึงให้ กั บ คนที่ ใ ช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า ใต้ดนิ ได้ดที เี ดียว

At Berlin Germany, there is the very astonishing fashion show. The catwalk was set up underground. The rock star supermodels joining the show stunned underground’s passengers.


งานโครงการหลวง

ครั้งยิ่งใหญ่

ครบรอบ ๔o ปี

ในวันที่ 10-16 สิงหาคม 2552 @ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของความยิง่ ใหญ่ ทีจ่ ดั ขึน้ โดยมูลนิธโิ ครงการหลวง ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในงาน “โครงการหลวงครั้งที่ 40” ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2552 ซึ่งภายในงานได้เนรมิตพื้นที่ ภายในศูนย์การค้าให้สวยตระการตาสุดยิ่งใหญ่บนเนื้อที่กว่า 2,000 ตาราง เมตร รวมถึงการร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ตา่ งๆ อาทิ ชาอาติโช้คและ พีชในน้ำเชื่อม พร้อมชมนิทรรศการและการออกร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โครงการหลวงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพืช ผัก ผลไม้ และโครงการส่วน พระองค์ครบทุกพระองค์ รวมสินค้ากว่า 1,000 รายการ แถมยังตระ การตาด้วยสวนดอกไม้ “ไฮเดรนเยีย” สีฟ้า หนึ่งในไฮไลท์สำคัญ ที่ปลูก ขึ้นเพื่อส่งเข้าถวายภายในวังช่วงวันแม่แห่งชาติโดยเฉพาะ นับเป็นครั้งแรกที่ ประชาชนจะได้สมั ผัสและถ่ายรูปทุง่ ไฮเดรนเยียสีฟา้ กันอย่างใกล้ชดิ และสวยสด งดงามตระการตา เชิญคุณมาสัมผัสกับประสบการณ์แห่งความยิ่งใหญ่อีกครั้งในงาน “โครงการหลวงครั้งที่ 40” พร้อมพบผลิตภัณฑ์ใหม่และสินค้าคุณภาพ กว่า 1,000 รายการ ด้วยศักยภาพของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่จะ ทำให้คุณได้สัมผัสกับโครงการหลวงที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงที่นี่เท่านั้น


การกลั บ มาอี ก ครั้ ง ของโครงการหลวง สุ ด ยิ่ งใหญ่ ครบรอบ 40 ปี ที่ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ จากความสัมพันธ์ทแี่ นบแน่นระหว่างโครงการหลวง

กับ ซีพเี อ็น ในการร่วมมือกันจัดงานโครงการหลวง อย่างยาวนานและต่อเนือ่ ง เมือ่ โครงการหลวงเดินทาง มาครบรอบ 40 ปี ครัง้ นีจ้ งึ จัดขึน้ ยิง่ ใหญ่กว่าทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมา เริม่ ตัง้ แต่การออกแบบและการตกแต่ง ประดับประดาอย่างสวยงามบริเวณในงาน การจัด แสดงโชว์ผลงานต่างๆ อย่างเต็มพืน้ ทีใ่ นขนาด กว้างใหญ่กว่า 2,000 ตารางเมตรของศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ความสมบูรณ์แบบครบครันของ สินค้าทีน่ ำมาเผยแพร่และจัดจำหน่ายภายในงาน ซึง่ มี มากกว่า 1,000 รายการให้เลือกสรร ด้วยศักยภาพ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทีส่ ามารถตอบสนอง และรองรับทุกท่านทีม่ าร่วมงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทีส่ ดุ ทัง้ หมดนีค้ ณ ุ จึงมัน่ ใจได้วา่ โครงการหลวง ครบรอบ 40 ปีทกี่ ำลังจะเกิดขึน้ จะสร้างความ ประทับใจให้คณ ุ มากกว่าปีกอ่ นๆ จากความพร้อม เรือ่ งการจัดงานของเซ็นทรัลเวิลด์ ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า งานโครงการหลวงทีแ่ ท้จริงต้องจัดขึน้ ทีศ่ นู ย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์เท่านัน้

จากประเทศไทย มุตลอดระยะเวลากว่ ่ ง สู่ ร ะดัา 40บโลก ปี โครงการหลวงได้สงั่ สม

องค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการทดลองผ่านกระบวนการ ต่างๆ เพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีด่ ที สี่ ดุ วันนีค้ วามรูเ้ หล่านัน้ ได้ถกู เผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ อาทิ ภูฎาน โคลัมเบีย ลาว อัฟกานิสถาน ฯลฯ รวมทัง้ สิน้ 20 ประเทศใน 5 ทวีปทัว่ โลก จนเป็นทีป่ ระจักษ์แก่ สายตาชาวโลกในอรรถประโยชน์ทโี่ ครงการหลวงได้ มอบให้แก่พวกเรา ทัง้ นีท้ กุ ท่านสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ย ตนเองผ่านนิทรรศการวิชาการโครงการหลวงในงาน “โครงการหลวง 40 ปี มุง่ สูส่ ากลระดับโลก” ซึง่ ภายในงานได้มกี ารจัดแสดงทัง้ นิทรรศการองค์ความรู้ ของชาวเราสูช่ าวโลก และนิทรรศการโครงการต่อ สังคมไทย


ไฮไลท์ น่ า สนใจของงานในปี นี้

ลูกพีชในน้ำเชื่อม (Peach in Syrup)

ลูกพีชในน้ำเชื่อมที่จำหน่ายภายในงานได้ใช้ผลพีชสด ที่ผ่านมาตรฐานของมูลนิธิฯ ภายใต้ระบบ GAP ทีม่ คี วามสะอาดและปลอดภัยสูง อีกทัง้ ยังเป็นผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตขึน้ เพื่อจัดจำหน่ายภายในปีเดียวกันเท่านั้น เนื้อพีชที่ได้จึงยังคงความหอมและรสชาติ อร่อย อีกทั้งมีสีเหลืองสดใสและเนื้อสัมผัสที่ดีเยี่ยม (ในขณะที่พีชในน้ำเชื่อมนำเข้า จากต่างประเทศ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในปีก่อนๆ คุณภาพในการบริโภค เช่น กลิ่น รส หรือสี จึงด้อยกว่า)

ชาอาติโช้ค (Artichoke)

อาติ โ ช้ ค เป็ น พื ชไม้ มี ห นามชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง มี ถิ่ น กำเนิ ด อยู่ ใ นแถบเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น เพาะปลูกมากในกรีกและโรมัน หลังจากศตวรรษที่ 16 อาติโช้คเริ่มมีการปลูกอย่าง แพร่หลายในแถบยุโรป จนกระทั่งศตวรรษที่ 19 ที่อาติโช้คได้บุกเบิกไปจนถึง สหรั ฐ อเมริ ก า รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย จนสร้ า งชื่ อ และความนิ ย มไปทั่ วโลก ถึ ง ขั้ น รัฐแคลิฟอร์เนียถูกขนานนามให้เป็น “The Artichoke Center of the World” และเมื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญ มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้นำอาติโช้คเข้ามาทดลอง ปลูกในเมืองไทย โดยส่งเสริมให้ปลูกบริเวณพื้นที่สูงในช่วงเดือนกันยายน ก่อน เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ก่อนนำมาผลิตเป็นชาเพื่อดื่มบำรุงร่างกาย กระตุ้นการทำงานของตับ ช่วยกระตุ้น การสร้างน้ำดีของตับ เสริมสร้างการทำงานของถุงน้ำดี และช่วยป้องกันตับอักเสบ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ดื่มอย่างแท้จริง

ลูกพีชในน้ำเชื่อม (Peach in Syrup)

ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย

ดอกไฮเดรนเยียเป็นดอกไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อส่งเข้าภายในวังสำหรับการประดับตกแต่งใน ช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี ปีนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้ เห็นดอกไฮเดรนเยียอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก รวมถึงการสัมผัสกับการออกแบบ ตกแต่งให้ดอกไฮเดรนเยียกลายเป็นทุ่งดอกไฮเดรนเยียสีฟ้า ที่สวยสด งดงาม และ ตระการตาอยู่กลางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ชาอาติโช้ค (Artichoke)

ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย


The Greeks were the first to intercalate extra months into the

Calendars

02 :

on a scientific basis.

เชิ ญ ร่ ว มงาน PET EXPO THAILAND

ครั้งที่ 9 ซึ่งปีนี้พบกับภาพลักษณ์และสีสัน ใหม่ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน กับนิยามใหม่ที่ว่า Trendy Exhibition to Suit Lifestyle of Pets & Pet-lovers หรืองานแสดงสินค้าเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ ของสัตว์เลี้ยงและผู้รักสัตว์เลี้ยง พร้อมนำ เสนอแนวคิ ด Creativity With Love : สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยรั ก สานต่ อ จากปี ที่ ผ่ า นมา และบู๊ธจำหน่ายสินค้ากว่า 200 บู๊ธ พร้อม โปรโมชั่นสปา โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยว ต่ า งๆ ติ ด ตามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.petexpothailand.net

-------------

Text : Jutamard

01 :

พบกับคอนเสิร์ตดีๆ ของกลุ่มคนดนตรี จากค่าย สไปร์ซซี่ ดิสก์ กับคอนเสิร์ต การกุ ศ ล ภายใต้ ชื่ อ ‘This Way To Heaven Charity Concert’ เพื่อ หา รายได้มอบให้กับกองทุน ‘โรคมะเร็งใน เด็ก’ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีศิลปินใจบุญตบเท้า เข้าร่วมงานถึง 5 วง อาทิ วงวีนัส

บัตเตอร์ฟลาย, ฟรายเดย์, เครสเชนโด, นุ้ย-วิริยาภา และวงกรู๊ฟไรเดอร์ส และ ไม่มีการคิดค่าตัวใดๆ ทั้งสิ้น

จำหน่ายบัตรราคา 600 บาทราคาเดียว ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา

This Way To Heaven Charity Concert ชั้น 8 Zen Event Gallery ห้างสรรพสินค้าเซน / 14.00 น.

PET EXPO THAILAND ครั้งที่ 9

บริเวณโซน C ชั้น 2 และโซนพลาซ่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ิ์

ความสอดคล้องของความจริง

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี ทองหล่อซอย 10 / 10.30-20.00 น.

ลิปตา...บ้าที่สุด คอนเสิร์ต

เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลย์เฮ้าส์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 / 14.00 และ 19.00 น. 03 :

พบกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ 2 หนุ่มคุณภาพ แทน-คัดโตะ

วง ลิปตา กับ ‘ลิปตา...บ้าที่สุด คอนเสิร์ต’ โดยครั้งนี้ ลิปตา เตรียม ปล่อยความเป็น ‘ที่สุด’ ให้เห็นกันจะจะบนเวที รูปแบบของคอนเสิร์ต จะเป็นการโชว์สลับกับวีทอี าร์หนังสัน้ ทีท่ ำล้อเลียนโฆษณาหรือหนังดังๆ โดยที่พวกเขาเล่นกันเองและมีแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์มาเล่นให้คุณ

ผู้ชมทุกคน ร่วมกันสนุกสนาน ฮากลิ้งกันไปเลยทีเดียว พร้อมฟังเพลง เพราะๆ ที่พวกเขาทั้งสองตั้งใจและเต็มที่กับงานในครั้งนี้แบบสุดตัว บัตรราคา 800/1,000/1,200 บาท ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา

ร่วมมอบ สิ่งดีๆ ให้

คุณแม่กับ ทรู เอส

ต ล อ ด เ ดื อ น สิ ง หาคมชวน คุณลูกร่วมมอบ ของขวัญพิเศษให้ กั บ คุ ณ แม่ เ นื่ อ งใน โอกาสวันแม่ที่กำลังจะ มาถึ ง ได้ ที่ ทรู เอส คลิ นิ ก เวชกรรมความงามที่ ทั น สมั ย และสมบู ร ณ์ แ บบ

กั บ โปรโมชั่ น พิ เ ศษ ‘Pamper Your Mother’ เพี ย งคุ ณ ลู ก พาคุ ณ แม่ ม าซื้ อ แพ็ ค เกจดู แ ลสุ ข ภาพ ความงามแพ็ ค เกจใดก็ ไ ด้ อาทิ โปรแกรมฟื้ น ฟู สุ ข ภาพผิ ว ด้ ว ย IPL โปรแกรมขจั ด ขนถาวรด้ ว ย เลเซอร์ โปรแกรมเปลี่ยนผิวขาวพร้อมยกกระชับ

ริ้วรอย และอีกมาก รับสิทธิ์ได้ส่วนลดทันที 50% ในคอร์สที่ 2 เป็นของขวัญพิเศษให้คณ ุ แม่ได้มาใช้ตอ่ หรือจะใช้พร้อมกับคุณลูกในครั้งเดียวกัน เพื่อความ สดชื่ น และผิ ว พรรณเปล่ ง ปลั่ ง สดใสมี สุ ข ภาพดี ณ ทรู เอส สาขาเซน เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2684-8998

Green Concert

หมายเลข 12

กระแสกรีนคอนเสิร์ต ปี นี้ ท่ า จะมาแรงมาก ร่วมลุ้นกันว่าปีนี้ศิลปิน คนไหนจะเป็นเจ้าของ เ ว ที ก รี น ค อ น เ สิ ร์ ต หมายเลข 12 งานนี้ พี่ ฉ อ ด - ส า ย ทิ พ ย์ มนตรี กุ ล ณ อยุ ธ ยา แอบเผยว่า จะได้พบ กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้ง แรกที่มีการรวบรวมศิลปินบนเวทีคอนเสิร์ตมาก ที่สุดกว่า 30 ชีวิต ใน Green Concert #12: Green Wave’s the Greatest Songs ซึ่ง รวบรวมสุดยอดบทเพลงที่ดีที่สุดและเพราะที่สุด ที่เปิดใน Green Wave 106.5 FM ช่วงปี พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายนนี้ ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน สำหรับรายชื่อศิลปินที่จะขึ้น คอนเสิร์ตครั้งนี้สามารถติดตามฟังได้ทางกรีนเวฟ ซึ่ ง จะมี ก ารทยอยเปิ ด ตั ว ในทุ ก ช่ ว งดี เ จตลอด

24 ชั่วโมง

เสียงกรี๊ดถล่มถลายกับ Be More Hits United Concert คอนเสิร์ตครั้งสำคัญของ ‘Be More Hitz United Concert’ ซึ่งคราวนี้ได้วงดนตรีชั้นดีของเมืองไทย ถึง 4 วงมาร่วมเล่นดนตรีอย่างเมามันส์บนเวที กลางแจ้งที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจ จากวัยรุ่นแนวอินดี้ชาวเชีย งใหม่ อ ย่ า งล้ น หลาม ร่วมด้วย ศิลปินขวัญใจสาวเชียงใหม่อย่าง วง Mind ต่อด้วยดูโอขวัญใจวัยโจ๋อย่าง Scrub และไปเต้น มันส์ๆ แบบสกากับ T-Bone จบลงด้วยศิลปินที่ ทุ ก คนรอคอย Grove Rider เรี ย กเสี ย งกรี๊ ด จากบรรดาสาวๆ อย่าง ล้ น หลาม สำหรั บ ใครที่ พลาดงานนี้ ก็ต้องรอว่า คอนเสิ ร์ ต Be more Hitz ครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ที่ ไ หน และจะมี ศิ ล ปิ น ท่านใดมาวาดลวดลายบน เวทีอีก ต้องติดตามกัน!

04 :

พบกับนิทรรศการ

ภาพพิมพ์ จากศิลปินที่มี นิทรรศการภาพถ่ายที่มี

ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลกอย่ า ง อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง

ครั้งนี้เขาต้องการนำเสนอ ผลงานศิลปะที่แตกต่างไป จากเดิมด้วยผลงานภาพ พิมพ์ที่งดงามในเทคนิควิธี การสรรค์สร้างอันซับซ้อน สอดแทรกไว้ด้วยแนว ความคิ ด เกี่ ย วกั บ การให้ คุณค่าต่อสิ่งเล็กน้อยที่

รายล้อมในชีวิตประจำวัน เพื่อย้อนคืนวิถีชีวิตตนเอง สูค่ วามเรียบง่าย ละเมียดละไมทางความรู้สึก และ เต็ ม เปี่ ย มไปด้ ว ยความ ตระหนักรู้ต่อชั่วขณะของ ทุกเวลา สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

โทร. 0-2422-2092, 084-772-2887


Shopping

Clips --------------------------

Text : Pitchy

cart software is software used in e-commerce to assist people making purchases online.

--------------------------

Text : Crystal Photo : Kritthapol Wichwongwai / W.Ansirimongkol

เดอะ คอฟฟี่ คลับ

กาแฟชั้ น ดี พั น ธุ์ อ าราบิ ก า และโรบัสตา จากแหล่งปลูกกาแฟ

ในทวีปอเมริกาใต้ เอเชีย และ แอฟริกา สาขาที่มากกว่า 220 แห่ง ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เสิร์ฟ เมนูอาหารเช้าชือ่ ดังอย่าง เอคเบเนดิค ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะรับแฮม

แซลมอนรมควันหรือผักโขมและเห็ด มีบริการอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ณ ศูนย์การค้า เดอะรอยัล การ์เดน พลาซ่า ชัน้ G เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-23.00 น.

น่ารักน่าใช้ตามสไตล์

ฐัชยา ยรรยง

ใครๆ ก็ ส ะดุ ด ตารอยยิ้ ม กั บ คาแร็ ก เตอร์ ส ดใส ของสาวน้อยวัย 19 สาวน้อยผู้มากความสามารถ น้ำฝน-รัฐยา ยรรยง ทีเ่ พิง่ ก้าวเข้าไปเป็นนิสติ ใหม่หมาดๆ ของ รั้วจุฬาฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เธอเป็นอนาคต ลู ก ไม้ ใ ต้ ต้ น ของคุ ณ แม่ นั ก ธุ ร กิ จ หญิ ง เก่ ง วรพรรณ ยรรยง นักบริหารการตลาดแห่งบริษทั แบลคมอร์ส จำกัด (ประเทศไทย) ในเวลาว่างจากการทุ่มเทให้การเรียนด้านบัญชี เธอจึงมีงาน อดิเรกคือ พักผ่อน เล่นกีฬา และช้อปปิง้ แต่เคล็ดลับการช้อป ของเธอไม่ได้อยู่ที่ของแบรนด์หรูอย่างเดียวเสมอไป หากแต่ สาวน้อยรูจ้ กั ซือ้ รูจ้ กั คิด รูจ้ กั ใช้ ตามสไตล์ ของตัวเอง

เปิดแล้ว

เซ็นทาราแกรนด์

มิ ร าจบี ช รี ส อร์ ท พั ท ยา พร้อมเปิดบริการอย่าง

ไม่ เ ป็ น ทางการแล้ ว วั น ที่ 27 ก.ค.นี้ พร้อมให้การ ต้อนรับกรุ๊ปแรกๆ เป็นตัวแทนจาก 50

บริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของโลกเข้าพัก

และเยี่ยมชม ณ พัทยา

Jabra HALO

เสื้อโปโล-เสื้อยืด สร้อยคอรูปดาว

เป็นสร้อยคอที่ใส่ติดตัว เป็นประจำค่ะ เส้นนี้ คุณแม่ซื้อให้ ที่จริงแล้วจะ ใส่เข้ากับต่างหูคู่หนึ่งเป็น ประจำ แบบจะคล้ายๆ กัน แล้วสร้อยเส้นนี้ก็จะสามารถใส่ ได้หลายโอกาส ทำให้เราดูดี กว่าไปใส่คอสตูมจิวเวลรี่

ที่บางทีอาจจะซื้อมาแพง

แต่ก็จะใส่ได้มีกี่ครั้ง

เพราะแฟชั่นจะเปลี่ยน

ไปเร็ว น้ำฝนคิดว่าซื้อ

และเลือกใช้ในสิ่งที่

คุ้มค่าดีกว่า

นาฬิกาสีเลมอน

นาฬิกาเรือนนี้ของ Baby G

ค่ะ สีสนั สวยมาก แบบสปอร์ต

มีกลไกหลายอย่าง จับเวลา

ก็ได้ ใช้แล้วคุ้ม อีกอย่างคือ

จะเป็นแบรนด์ที่ชอบ แล้วคิดว่า ใส่ได้บ่อยด้วยก็เลยตัดสินใจ

เลือกเรือนนี้

เคล็ดลับการเลือกซือ้

น้ำฝนจะไม่ยดึ ติดกับสินค้าแบรนด์เนม อย่างเดียว ปกติก่อนตัดสินใจซื้อก็ต้องดูที่ ดีไซน์ คุณภาพของสินค้า และก็ราคาด้วย ของที่ ชอบซือ้ ส่วนใหญ่เป็นพวก กระเป๋า รองเท้า และเสือ้ ผ้า สถานที่แหล่งช้อปส่วนใหญ่ก็ไปได้หมดค่ะ เช่น สยามสแควร์ สยามพารากอน จตุจกั ร และแพลทตินมั่ ก็ยังไปได้ ฝนคิดว่าแบรนด์ดีก็ส่วนหนึ่ง แต่

สำคัญอยู่ที่การรู้จักเลือกของเรามากกว่า

. 12

โฉบเฉี่ยวด้วยการเชื่อมต่อ

ไร้สายด้วยเทคโนโลยี Bluetooth®

น้ำหนักเพียง 80 กรัม สำหรับ

ผู้ที่ต้องการมีความสุขกับเสียงเพลง

ของตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

ด้วยความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเล่น MP3 คอมพิวเตอร์วางตัก และแม้กระทั่ง TV ความสวยงามขนาดเล็กนี้จะเป็นอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวที่ คุณจะต้องการใช้ฟังเพลงที่ขึ้นครองอันดับความนิยมล่าสุด

เสื้อผ้าใส่สบายๆ ตามสไตล์วัยรุ่น แต่ การจะใส่อะไรเราก็ควรเลือกให้ตรงกับ โอกาสด้วยว่าเราจะไปไหนค่ะ อย่าง เสื้อโปโลตัวนี้ก็เป็นเสื้อเลข 9 รายได้ ส่วนหนึ่งเขาจะนำไปเป็นการกุศลถวาย แด่ในหลวงด้วย เอาไว้ใส่เวลาวันว่าง ไปเดินเล่นกับเพื่อน ปกติจะใส่คู่กับ กระโปรง และสีที่ ชอบก็คือ ดำ ชมพู ส้มค่ะ

อาหารเสริมช่วย สุขภาพ

เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องของ สุขภาพและเรื่องของ

ผิวพรรณมากค่ะ สำหรับ Blackmores Radiance Marine Q10 ขวดนี้ กินเป็นประจำทุกวันค่ะ คุณแม่ ให้มากินอีกเช่นกัน น้ำฝนว่า

กินแล้วก็ช่วยในเรื่องทำให้สุขภาพ แข็งแรง อย่างเราอ่านหนังสือเรียนดึก เครียด

นอนดึก ก็จะทำให้ผิวเราดูสดใส หน้าไม่หมองด้วยค่ะ

ครีมคู่กาย

น้ำฝนจะติดกลิ่นหอมๆ ของ ครีมบำรุงผิวหลอดนี้มาก Honey Do, Body Drink Lotion ของวิ ค ตอเรี ย ซีเคร็ท รู้สึกชอบที่กลิ่นซึ่งออกแนวเหมือนแคนตาลูป พอได้สัมผัสหรือดมทีไรจะรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ก็เลยต้องพกใส่กระเป๋าติดตัวไว้ตลอดเวลา

ชาเขียวปั่น

เป็นเครื่องดื่มที่ชอบดื่มค่ะ

หวาน หอม เย็น และรสชาติก็ อร่อย เวลาไปเดินเล่นทีพ่ ารากอน กับเพื่อนๆ ก็จะแวะไปที่ร้านนี้ Chaho ดื่มชาเขียวก็จะ ดี ต่ อ สุ ข ภาพมากกว่ า กาแฟด้วยนะคะ n

ขอบคุณสถานที่ : ร้าน Chaho at The Cocoon–Cafe Cool Zone ชั้น 3 สยามพารากอน

มหกรรมนาฬิกา

กลับมาแล้วปีนี้ งาน Central International Watch Fair 2009 เซ็นทรัลจับมือกับค่ายนาฬิกา

แบรนด์ดังคัดสรรเรือนเด่นล้ำค่าทั่วโลกมาโชว์ และให้คุณ ได้จับจองเลือกซื้อไว้เป็นเจ้าของ ณ อีเวนท์ ฮอลล์

ห้างเซ็นทรัล ชิดลม วันที่ 25 สิงหาคม-27 กันยายนนี้

สปาแด่แม่

คนพิเศษ

โปรแกรมสุ ด พิ เ ศษบำรุ ง

ผิวกายจาก Elemis

ส่วนผสมจากดอกลีลาวดี บำรุงผิวและเส้นผม ราคา 4,000 บาทต่อท่าน พิเศษ จองระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคมนี้ รับของขวัญจาก สปาแอทธินีได้ด้วย โทร. 0-2650-8800

Nok Gives Life

เงินบริจาคกว่า 2,137,000 บาทจาก นกแอร์ เพื่อสมทบทุน มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วยเหลือเด็ก ทีป่ ว่ ยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เงินรายได้มาจากการจำหน่าย พวงกุญแจที่ระลึกครบรอบ 4 ปีของสายการบิน n


Scoop ---------- Text : Sudarat Sirimuang

เป็นข่าวช็อกโลก

อย่างมาก

กับการจากไปของราชาเพลงป๊อป

ไมเคิล แจ็กสัน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน

ที่ผ่านมา ภายในบ้านพักส่วนตัวของเขา

ด้วยวัยเพียง 50 ปี ซึ่งนับเป็นการจากไป

อย่างกะทันหัน สร้างความเสียใจให้กับเหล่า

บรรดาผู้ที่ชื่นชอบผลงานของเขาไปทั่วโลก ฉบับนี้ ขอไว้อาลัยกับการจากไปของไมเคิล แจ็กสัน ศิลปินระดับตำนานผู้นี้ กับสรุปหลากเรื่องราวชีวิตของคิงออฟป๊อป พร้อมกับอีก 3 ศิลปินดัง

ที่ลาโลกไปแล้วในเวลาที่ไวเกินควรเช่นกัน แต่แน่นอนว่า บุคคลเหล่านี้ไม่เคย ลาลับไปจากหัวใจของแฟนๆ

. 14


King of Pop : ไมเคิล แจ็กสัน

เกิด : 29 สิงหาคม 2501 / เสียชีวติ : 25 มิถนุ ายน 2552 (50 ปี)

Heal the World Make it a better place...เสียงเพลงทีเ่ ราได้ยนิ กันมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ เพือ่ ระลึกถึงการจากไปของราชาเพลงป๊อป ชือ่ ก้องโลก และยังอีกหลายเพลงของเขา ไมเคิล แจ็กสัน หรือ MJ หรือ Jacko อัจฉริยะทางด้าน ดนตรีผู้หนึ่งที่ฉายแววศิลปินตั้งแต่อายุได้เพียง 11 ปี กับการเป็นสมาชิกวงเดอะแจ็กสันไฟฟ์ ในปี ค.ศ. 1969 และเริม่ มีผลงานเดีย่ วในปี ค.ศ. 1971 ขณะทีย่ งั คงเป็นสมาชิกของวงอยู่ ในปี ค.ศ. 1982 เขามีผลงานอัลบั้มที่ชื่อ Thriller ซึ่งถือเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดกาล และสี่อัลบั้มเดี่ยวที่เหลือก็ยังถือว่าเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดอัลบั้มหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น Off the Wall (1979), Bad (1987), Dangerous (1991) และ HIStory (1995) ต้นทศวรรษ 1980 และยังนับได้ว่าเขาเป็นชาวแอฟริกัน-อเมริกันคนแรกที่มีแฟนเพลงมากมายทั่วโลก พร้อมกับท่าเต้นที่สร้างสรรค์ รวมถึงเสียงร้องอันไพเราะทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ความสำเร็จของไมเคิล แจ็กสัน ได้รบั สถิตหิ ลายครัง้ จากกินเนสบุค๊ รวมถึงในหัวข้อ เป็นหนึง่ ใน ‘ศิลปินบันเทิงทีป่ ระสบความสำเร็จทีส่ ดุ ตลอดกาล’ เขาได้รบั รางวัลแกรมมี่ 13 ครัง้ มี 13 ซิงเกิลทีข่ นึ้ อันดับ 1 ในฐานะนักร้องเดีย่ ว และมียอดขายรวมกว่า 750 ล้านชุดทัว่ โลก เขาถือเป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมเพลงป๊อปมากว่า 4 ทศวรรษ และเมือ่ เวลา 4 นาฬิกา 26 นาที ของวันที่ 26 มิถนุ ายน 2552 ตามเวลาประเทศไทย King of Pop คนนีก้ ไ็ ด้เสียชีวติ อย่างกะทันหันในวัย 50 ปี ด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยปราศจากคำร่ำลาใดๆ ทิง้ ไว้ให้กบั แฟนเพลง แต่แน่นอนว่าทัง้ ผลงานและเรือ่ งราวของ ไมเคิล แจ็กสัน จะคงอยู ่ ในใจของทุกคนตราบนานเท่านาน

อำลาอาลัยศิลปินระดับตำนาน โรจ ควันธรรม (ดีเจหมึก) คลืน่ 98.5 Good FM

พูดถึงไมเคิล แจ็กสัน ในช่วงเวลาที่เขาโด่งดังสุดๆ คงจะเป็นช่วงปลายปี 1970 กับต้น 1980 และอีกคนที่จะอดพูดถึงไม่ได้คือ โปรดิวเซอร์คู่ใจ

ของเขา ควินซี่ โจนส์ ซึง่ ในช่วงนัน้ ไมเคิลได้รว่ มสร้างงานดีๆ กับควินซี่ โจนส์ ไว้มากมาย ไม่วา่ จะเป็นจังหวะดนตรี ซาวนด์ การแต่งตัว ท่าเต้น เราจะเห็นได้วา่ ในยุคปัจจุบนั การเต้น ทีแ่ บทเทิลกัน การเต้นเป็นกลุม่ รวมถึงการเต้นสไตล์ K POP จากเกาหลี การเต้นเป็น

กลุ่มแบบนี้ก็ได้อิทธิพลมาจากการเต้นของเขา ลักษณะการเต้นโชว์ของไมเคิลหรือว่า

การสร้างมิวสิกวิดีโอออกมา โดยเฉพาะในชุด Thriller ที่เขาได้เริ่มต้นผนวกการเต้นรำ ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงของร่างกาย แล้วมีการดีไซน์อย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่ ตัวของเขาเอง แต่รวมถึงกลุม่ ของแดนเซอร์ดว้ ย ซึง่ นับเป็นการสร้างสรรค์จริงๆ ชีวิตของไมเคิล แจ็กสัน เขาเติบโตมาจากการทำงาน มาจากความกดดันของครอบครัวโดยเฉพาะจากพ่อของเขา ตัง้ แต่สมัยเด็กทีเ่ ขาร้องเพลงตัง้ แต่อายุ 7 ปี และเริม่ มีชอื่ เสียงตัง้ แต่ตอน 11 ปีเมือ่ อยูว่ งแจ็กสันไฟฟ์ และเริม่ โด่งดังมาเรือ่ ยๆ จนดูเหมือนเขาก้าวกระโดดจากเด็กมาสูผ่ ใู้ หญ่เลย ช่วงกลางเขาได้แต่ทำงาน ไม่มเี วลาเป็นส่วนตัว และพ่อของเขาก็สร้างให้ เขามีวนิ ยั ในการทำงานอย่างมาก สิง่ เหล่านีม้ นั กลายเป็นแรงผลักดันให้เขามุมานะอย่างทีส่ ดุ จนเขาได้รบั ความสำเร็จจริงๆ ซึง่ ดู ได้จากทัง้ จากจำนวนผูฟ้ งั และยอดขายอัลบัม้ ทัว่ โลกทีส่ งู มาก เหมาะสมกับฉายา King of Pop ทีส่ ดุ นอกจากนีเ้ พลงของ เขาก็มสี ว่ นผสมหลายอย่าง เป็นส่วนผสมทีต่ อ้ งจัดวางสัดส่วนอารมณ์ดนตรีจริงๆ ซึง่ ตัง้ แต่การจากไปของเขา ก็มผี ฟู้ งั โทรมา ขอเพลงของเขาเยอะมาก ผมว่าโลกได้สูญเสียคนที่เป็นอัจฉริยะไปคนหนึ่ง แล้วน่าเสียดายที่คนที่ถือว่าเป็นอัจฉริยะในโลก ดนตรีตอ้ งมาเสียชีวติ ไปในเวลาอันไม่สมควร

FYI

หลังการเสียชีวิตของไมเคิล แจ็กสัน

คุ ก แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์

มีการนำนักโทษจำนวนหลายหมื่นคน มาร่วมเต้นประกอบเพลง Thriller เพือ่ เป็นการออกกำลังกาย จนปัจจุบนั มีคนเข้าพิมพ์คำว่า ‘Thriller’ (Original Upload) ในเว็บไซต์ Youtube มากกว่า 25 ล้านคน หลายคนอาจเข้าใจเหตุผลที่ไมเคิลเปลี่ยนสีผิวของ

ตัวเองจากดำเป็นขาว เป็นในเรือ่ งของความชอบส่วนตัว แต่ความจริงเขาได้ปว่ ยเป็นโรค Vitiligo ทีท่ ำให้เซลล์สร้าง เม็ดสีผวิ ปกติถกู ทำลาย ทำให้ผวิ เปลีย่ นจากดำเป็นขาว แต่ คนที่เป็นโรคนี้จะมีผิวด่างเป็นช่วงๆ โดยเขาเลือกที่จะให้ แพทย์เปลีย่ นสีผวิ ทัง้ หมด และแต่งหน้าปกปิดจุดด่างบนผิว แทนทีจ่ ะปล่อยตัวเองให้ดา่ งดำตามธรรมชาติของโรค ท่า ‘Anti-gravity Lean’ (หรือท่า ต้านแรงโน้มถ่วง) ซึง่ เป็นท่ายากใน ตำนานทีอ่ ยูใ่ นเพลง Smooth Criminal นักเต้นจะโน้มตัวสูพ่ นื้ ประมาณ 45 องศา แล้วดึงตัวกลับ เป็นท่าที่ยากมาก ซึ่ง

ที่แท้จริงแล้ว เทคนิคของท่านี้อยู่ตรงนี้ รองเท้าที่ออกแบบมาพิเศษให้มีปลอก พยุงข้อเท้า และมีกลไกซ่อนอยู่ใต้เวที เมือ่ ถึงจังหวะทีต่ อ้ งแสดงท่านี้ กลไกจะ ยืดหมุดขึน้ มาจากพืน้ เวทีเล็กน้อย สำหรับยึดกับส้นรองเท้า และรัง้ น้ำหนักตัวนักเต้นไว้ โดยเมือ่ จบท่านีน้ กั เต้นสามารถ ปลดหมุดยึดนัน้ ได้โดยการขยับข้อเท้าเพียงเล็กน้อย และเต้น ท่าอืน่ ต่อ ในขณะเดียวกันกลไกก็หดเก็บหมุดยึดนัน้ ให้ราบ เสมอพื้นเวทีเหมือนเดิม ไมเคิล แจ็กสันได้จดสิทธิบัตร สำหรับอุปกรณ์ทใี่ ช้การแสดงนีใ้ นปี ค.ศ. 1993 ไมเคิลเคยเดินทางมาแสดงคอนเสิรต์ ในประเทศไทย

2 ครัง้ ครัง้ แรกปี พ.ศ. 2536 ทีส่ นามศุภชลาศัย เป็น การโปรโมตอัลบัม้ Dangerous ครัง้ ที่ 2 ปี พ.ศ. 2538 เป็น การโปรโมตอัลบัม้ HIStory ทีอ่ มิ แพค อารีนา่ เมืองทองธานี

จามร จีระแพทย์

ผูบ้ ริหารคลืน่ Met 107 FM ผมว่าคนที่จะเป็นศิลปินระดับตำนานได้ ไม่ว่าใคร ก็ตาม จะต้องมีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์สงู เข้าถึง คนฟังและให้คนฟังเข้าถึงได้ง่าย ไม่ใช่แบบว่าคนฟัง จับต้องไม่ได้ ต้องมีวินัยพอสมควร ในการฝึกซ้อม และที่สำคัญเลยต้องเป็นคนที่ให้ความสุขกับคนอื่นได้ และถ้าจะกล่าวถึงไมเคิล แจ็กสัน นับตั้งแต่เขาเสียชีวิต ได้มีคนฟังโทรเข้ามาขอเพลง เขาเยอะมาก ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเศร้าๆ อย่างเพลง Heal the World, You are not alone คือเขาเป็นตำนานของวงการดนตรีจริงๆ เพราะเขาเริ่มชีวิตการเป็น นักดนตรีมาตัง้ แต่เด็กเลยจนเริม่ มีชอื่ เสียงดังไปทัว่ โลก ตรงนีห้ าคนมาเปรียบเทียบได้ยาก ทั้งร้อง เต้น แต่งเพลง และอัลบั้มของเขาก็ทำสถิติขายเยอะที่สุดเป็นสถิติโลกมาแล้ว หลายคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนแปลก มีความคิดแปลกๆ แต่วา่ ในความแปลกของเขา คนอาจจะมองข้ามไปเพราะด้วยความสามารถของเขาที่มีอย่างมากมาย ซึ่งพอเสียชีวติ ผูค้ นก็ตา่ งออกมาแสดงความเสียใจคือ เขาเสียชีวติ แบบ Legend นะ ตำนานหลายๆ คนก็เสียชีวติ แบบนี้ อย่าง จอห์น เลนนอน และ เอลวิส เพรสลีย์ ผมเสียดายศิลปินทีม่ ี ความสามารถระดับนี้และยังอายุไม่มาก และเขายังคงจะสร้างผลงาน ได้อีกมาก คงพูดได้แต่ว่าเสียดายและเสียใจที่โลกดนตรีได้ขาดศิลปิน อัจฉริยะคนนีไ้ ป

. 15


The King of Rock ‘n Roll : เอลวิส เพรสลีย ์ เกิด 8 มกราคม 2478 / เสียชีวติ 16 สิงหาคม 2520 (42 ปี) “ผมอยากจบชีวิตแบบเอลวิส เพรสลีย์” คำกล่าวของไมเคิลที่เคยพูดไว้เมื่อตอนมี ชีวิตอยู่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ทั้งไมเคิลและเอลวิส ทั้งคู่ก็นับว่าเป็นศิลปินใน ตำนานที่ประสบชะตากรรมเดียวกัน นัน่ ก็คอื การจากโลกไปก่อนเวลาอันควร โดยเอลวิส เพรสลีย์ เสียชีวติ จากการใช้ยาเกินขนาด ขณะทีม่ อี ายุเพียง 42 ปี ขณะทีไ่ มเคิลเสียชีวติ ด้วยวัย 50 ปี จากอาการหัวใจวาย เอลวิส เพรสลีย์ เป็นนักร้องชาวอเมริกนั มีเพลงดังมากมาย เช่น Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoe รวมทัง้ เป็นนักแสดงภาพยนตร์ เช่นเรือ่ ง เลิฟ มี เทนเดอร์, จีไอ บลูส์ และ บลู ฮาวาย เขาเกิดที่เมืองทูเพอโล มลรัฐมิสซิสซิปปี ได้รับอิทธิพล การร้องเพลงมาจากการร่วมกิจกรรมในโบสถ์ และบรรดานักร้องเพลงบลูสช์ าวนิโกร เริม่ ประกวดร้องเพลงเมือ่ อายุ 10 ปี เขาทำงานเป็นคนงานในร้านเครือ่ งจักรปาร์เกอร์ โดยในช่วงพักกลางวัน เขาเข้าไปในห้องบันทึกเสียงเมมฟิสเพื่อบันทึกแผ่นเสียงเป็น ของขวัญให้แม่ ขณะนัน้ เจ้าของร้านและเจ้าของบริษทั แผ่นเสียงกำลังหาชายหนุม่ ผิวขาว ที่ร้องเพลงอาร์แอนด์บี นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตนักร้องของเอลวิส จากนั้นเอลวิส ก็เริ่มสร้างผลงานและโด่งดังขึน้ ตามลำดับ ผลงานของเอลวิส อัลบัม้ เพลงในภาพยนตร์เรือ่ ง จีไอ บลูส์ ขึน้ สูอ่ นั ดับ 1 ของ อันดับบิลบอร์ด เป็นเวลานานถึง 10 สัปดาห์ติดต่อกัน และช่วงนี้เองเป็นช่วงที่เขา ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด ทั้งภาพยนตร์ ทั้งอัลบั้มเพลงที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เอลวิสได้ออกอัลบั้มเพลงกอสเปลชุดที่สอง ชื่อ How Great Thou Art ทำให้เขาได้รบั รางวัลแกรมมีเ่ ป็นครัง้ แรก 4 ปีก่อนเสียชีวิต เอลวิสประสบปัญหาเรื่องสุขภาพ เคยถูกนำส่งโรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวม โรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ โรคลำไส้ใหญ่อกั เสบ นอกจากต้องต่อสูก้ บั โรคทีส่ ะสมมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เขายังต่อสูก้ บั น้ำหนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่ก็ ยังคงตระเวนแสดงคอนเสิร์ตตามเมืองต่างๆ อยู่เสมอ จนวันที่ 16 สิงหาคม 2520 เวลาหลังเที่ยงคืน หลังจากที่เอลวิสไปพบ ทันตแพทย์ในช่วงเช้า แฟนสาวของเขาก็พบเอลวิสนอนหมดสติอยูภ่ ายในห้องน้ำ ซึง่ เป็นการเสียชีวติ อย่างกะทันหันทีค่ ฤหาสน์ของเขา ด้วยวัยเพียง 42 ปี และข่าวนีก้ ส็ ร้างความตกตะลึงและเสียใจอย่างยิง่ แก่แฟนเพลงทัว่ โลก ซึง่ แม้จะจากไปนานเพียงใด แต่ชอื่ ของเอลวิส ก็ยงั คงอยูใ่ นหัวใจของชาวร็อคแอนด์โรลตลอดไปไม่เสือ่ มคลาย

ราชินเี พลงของเอเชียตะวันออก : เติง้ ลีจ่ วิน เกิด 29 มกราคม 2496 / เสียชีวติ 8 พฤษภาคม 2538 (42 ปี) “เถียน มี๋ มี่ หนี่ เซียว ติ เทียน มี๋ มี ฮาว เซียง ฮวา เอ๋อ ไค ไจ้ ชุน เฟิง ลี๋ ไค ไจ้ ชุน เฝิง ลี...” มัน่ ใจได้เลยว่าแฟนเพลง ชาวไทยที่นิยมเพลงจีนจะต้อง รู้จัก เติ้งลี่จวิน นักร้องเสียง หวาน เจ้าของเพลง ‘เถียนมีม่ ’ี่ ซึ่งเธอได้เสียชีวิตอย่างฉับพลัน ในวั ย เพี ย ง 42 ปี และเมื่ อ พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา ในบ้านเรา ก็ได้จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ต เติ้งลี่จวิน ในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งการจากไปของเธอ เติง้ ลีจ่ วิน หรือ เทเรซา เทง นั ก ร้ อ งชาวจี น ไต้ ห วั น ชือ่ ดัง เกิดในครอบครัวลูกทหาร บนเกาะไต้หวัน มีเสียงไพเราะ มาตัง้ แต่เด็ก ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงตัง้ แต่อายุ 10 ขวบ จากนั้นได้ผ่านเวทีประกวดร้องเพลงอีกหลายเวทีและด้วยอายุ เพียง 14 ปี เธอก็ได้อัดแผ่นเสียงชุดแรก และนั่นเองก็เป็น จุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอก้าวเข้าสู่การเป็นนักร้องอาชีพ ผลงาน ความสามารถของเธอ นอกจากจะเป็นเจ้าของรางวัล มีคอนเสิรต์ นับครัง้ ไม่ถว้ นทีจ่ ดั ขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง เวียดนาม ไทย และแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ต่างก็ ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงทั้งชาวจีนและชาวเอเชียทั่วโลก ด้วยน้ำเสียงหวานใส สไตล์การร้องทีไ่ ด้ทงั้ แนวจีนคลาสสิก และแบบตะวันตก เธอได้รบั การกล่าวขานว่าเป็น นักร้องทีอ่ อกเสียงชัดเจน ไม่วา่ จะร้องด้วยภาษาอังกฤษ ฝรัง่ เศส ญีป่ นุ่ เวียดนาม จีนกลาง กวางตุง้ ฮกเกีย้ น ฯลฯ ทำให้เธอโด่งดังมีชอื่ เสียงอย่างมากในหมูน่ กั ร้องจีน ทั้งหลายในยุคเดียวกัน บทเพลงของเธอยังได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำจากฮ่องกง หลายรางวัลอีกด้วย ในช่วงปลายชีวิตของเติ้งลี่จวิน เนื่องจากเธอป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน หายใจ จึงใช้ชวี ติ ช่วงสุดท้ายทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ และเหตุการณ์ทชี่ อ็ กแฟนเพลงทัว่ โลก ก็เกิดขึน้ เมือ่ เติง้ ลีจ่ วินเสียชีวติ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2538 ซึง่ นับแต่ทเี่ ธอได้เสียชีวติ จนถึงบัดนีเ้ ป็นเวลาร่วม 15 ปี แต่บทเพลงของเธอก็ยงั คงขับกล่อมผูฟ้ งั เสมอมา และ ชือ่ ของ ‘เติง้ ลีจ่ วิน’ ก็ยงั คงความเป็นนักร้องหญิงยอดนิยมตลอดกาลแห่งเอเชีย

. 16

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.manager.co.th, วิกพิ เี ดีย, www.komchadluek.net, กรุงเทพธุรกิจ, positionmag, http://etatdedroit.blogspot.com, www.sanook.com

Gone too Soon Michael Jackson, the king of pop’s sudden death at age of 50 on June 25 has shocked the world. This makes the great sorrow to his admirers all over the world and they are mourning the loss of the great legendary artist ‘Michael Jackson’. In this edition, we present his life’s stories and other 3 famous artists who passed away too soon as well. 1. King of Pop - Michael Jackson August 29,1958-June 25,2009 (50 years old)

Michael Jackson or MJ or Jacko, was found as the musical genius at the age of 11 as a member of The Jackson 5 in1969, later on with the solo performer in 1971. In 1982, his album ‘Thriller’ had been the best-selling album of all time as well as the rest of his other 4 solo albums ; Off the Wall (1979), Bad (1987), Dangerous (1991) and HIStory (1995). In the early 1980s, he was the first African-American who had mass number of worldwide fan with the creative dancing move as well as beautiful unique voice. His achievements were recorded in Guinness World Records many times including ‘The Most successful Entertainer of All Time’ He earned 13 Grammy Awards, 13 of number one singles as a solo singer, and the sale of over 750 million copies worldwide. He was an important person of pop musical culture more than 4 decades. He died on 25 June 2009 at 4.26 am (time in Thailand) with cardiac arrest. FYI : • After Michael's Death, the dance show ‘Thriller’ was performed by over 10,000s prisoners in Philippines prison. This causes people type the word ‘Thriller’ (original upload) in YouTube over 25 million times. • Michael had a skin disease called Vitiligo that destroyed his skin's pigmentation and changed its color from black to white. Michael had the doctor bleach all of his pigmentation away and make up his face to conceal the lesion. • ‘Anti-gravity lean’ is the difficult legendary move in song ‘Smooth Criminal’. The dancer will lean himself 45 degree to the floor. However, it was the hidden special mechanism beneath the stage using the stopper to pull the dancer's shoes. Michael Jackson had registered a patent for this equipment already. • Michael had performed concert in Thailand twice; first in 1993 at Supachalasai to promote his album ‘Dangerous’ and second in 1995 to promote the album ‘History’ at Impac Arena Muangthong Thanee. 2. The King of Rock’n Roll - Elvis Presley January 8, 1935-August 16, 1977 (42 years old) I want to end my life like Elvis Presley. Michael said while he was living. Michael and Elvis were the legendary superstar who had the same fate which is dying too soon. Elvis Presley died because of drug overdose at age of 42. He was an American singer owning many popular songs such as Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoe as well as he was the actor in many movies such as Love me Tender, GI Blues and Blue Hawaii. He was born in Tupelo, Mississippi. The beginning of his singing career was when the owner of Memphis recording services was seeking for a White man singing R&B song by the time Elvis had recorded the song as a present for his mother, then he launched his performances and became famous respectively. He initially earned the Grammy Award from the song ‘Gospel’ in second album ‘How Great Thou Art’ 3. Queen of East Asia music - Teresa Teng January 29,1953-May 8, 1995 (42 years old) Teresa Teng, the famous Taiwanese singer, was born in soldier family. She had a sweet beautiful voice since she was young and won the singing contest since 10 years old. She launched her first recording at her age of 14 then became a professional singer. Her performances were popular worldwide. Because of the respiratory disease, she spent the rest of her life time at Chiangmai. Teresa Teng remains the Asia’s popular female singer of all time. 4. Queen of Thai country music - Pumpuang Duangjan August 4,1951-June 13,1992 (31 years old) Pumpung Duangjun grew up in Supanburi from a family taking care of sugar cane field. At the age of 15, she was adopted by Waipoj Petchsupan. Her debut record was ‘Kaew-ro-pee’ in 1966. The most extreme famous in her singing career was during 1982-1987 by the song composer ‘Lop Burirat’ Plus, she was honored to sing ‘Somtam’ the song written by Her Royal Highness Princess maha Chakri Sirindhorn and joined acting in many movies. Later on, she had the SLE disease (Systemic Lupus Erythematous) and died at the age of 31.

ราชินลี กู ทุง่ : พุม่ พวง ดวงจันทร์ เกิด 4 สิงหาคม 2504 / เสียชีวติ 13 มิถนุ ายน 2535 (31 ปี) กลายเป็นข่าว Talk of the town ขึน้ มาทันทีกบั เรือ่ งราวการ ทะเลาะวิวาทกันในเรือ่ งเกีย่ วกับการจัดสร้างหุน่ ขีผ้ งึ้ พุม่ พวง จนกลาย เป็นประเด็นต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ระหว่างไกรสร แสงอนันต์ และ ลูกเพชร ซึ่งทั้งคู่เป็นสามีและลูกชายของพุ่มพวง จากข่าวนี้ทำให้ หลายคนเห็นใจและคิดถึงอดีตนักร้องลูกทุง่ เสียงหวานปานน้ำผึง้ คนนี้ ซึง่ ถึงแม้เธอจะเสียชีวติ ไปกว่าสิบปีแล้วก็ตาม พุม่ พวง ดวงจันทร์ หรือ รำพึง จิตรหาญ ชือ่ เล่นว่า ผึง้ เกิดที่ อำเภอหันคา ชัยนาท โตทีอ่ ำเภอสองพีน่ อ้ ง สุพรรณบุรี ครอบครัว รับจ้างทำไร่ออ้ ย เธอชอบร้องเพลงลูกทุง่ มาตัง้ แต่เด็กๆ เริม่ เดินสาย ประกวดร้องเพลงในชือ่ น้ำผึง้ ณ ไร่ออ้ ย ตอนอายุ 15 ปีพอ่ พาไป ฝากเป็นบุตรบุญธรรมของ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ซึง่ ได้แต่งเพลงและ อัดแผ่นเสียงเพลงแรกคือ ‘แก้วรอพี’่ ในปี 2519 ใช้ชอื่ ว่า น้ำผึง้ เมืองสุพรรณ จากนัน้ ได้ยา้ ยไปอยูก่ บั วงของ ธีระพล แสนสุข, ศรเพชร ศรสุพรรณ และขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด โดยเป็นทั้งนักร้องและ หางเครือ่ ง ภายหลัง มนต์ เมืองเหนือ ได้ตงั้ ชือ่ ให้ใหม่วา่ ‘พุม่ พวง ดวงจันทร์’ ตั้งวงดนตรีของตัวเอง แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนัก จนยุบวงมาตัง้ วงใหม่กบั เสรี รุง่ สว่าง ชือ่ วง ‘เสรี-พุม่ พวง’ และเริม่ ประสบความสำเร็จ พุ่มพวงเริ่มมีชื่อเสียงที่สุดช่วงปี 2525-2530 จากฝีมือการ แต่งเพลงของครูลพ บุรีรัตน์ เช่น เพลงสาวนาสั่งแฟน, นัดพบ

หน้าอำเภอ, อื้อฮือหล่อจัง, กระแซะเข้ามาซิ, ดาวเรืองดาวโรย,

คนดังลืมหลังควาย, นักร้องบ้านนอก, หม้ายขันหมาก นอกจากนี้

ยังได้เป็นผู้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีคอื เพลง ‘ส้มตำ’ และได้แสดงหนังอีกหลายเรือ่ ง เช่น สงครามเพลง และมนต์รักนักเพลง ภายหลังพุ่มพวงป่วย เป็นโรคเอสแอลอี (SLE : Systemic Lupus Erythematosus) หรือโรคภูมแิ พ้ตวั เอง เสียชีวติ ในวัยเพียง 31 ปี ได้มพี ระราชทาน เพลิงศพทีว่ ัดทับกระดาน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธี n


พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือก (ที่ ไม่ควรมองข้าม) ในยุคโลกร้อน ในยุคปัจจุบันที่ใครต่อใครต่างพูดถึงเรื่องภาวะโลกร้อนให้ได้ยินอยู่ร่ำไป แถมสื่อก็เสนอข่าวนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

ลำพังแค่การลดใช้ถงุ พลาสติก แล้วหันมาพกถุงผ้าไปจับจ่ายซือ้ ของ คงไม่สามารถช่วยทำให้โลกเย็นลงได้อย่างยัง่ ยืน หรอกครับ มีใครจะยกมือคัดค้านผมบ้างเอ่ย? (ฮา...ล้อเล่น) บอกตรงๆ ว่าตืน่ เต้นไม่นอ้ ยครับ เมือ่ ได้รขู้ า่ วว่า พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานหมุนเวียนทีส่ งั คมโลกให้ความสนใจเพิม่ มากขึน้ กว่าในอดีตทีผ่ า่ นมา ในการนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ก็จะเพราะเหตุผลกลใดเสียอีกเล่า ถ้าไม่ใช่ เพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์มีข้อดีคือ เป็นพลังงานสะอาด ใช้แล้วไม่มี วันหมด และไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม หันมาดูเมืองไทยของเรากันบ้าง หลายคนอาจยังไม่รวู้ า่ การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้กอ่ สร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง ขึน้ ที่ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 500 กิโลวัตต์ และถือเป็นโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แห่งแรกของ กฟผ. ด้วยล่ะครับ ความทีแ่ ม่ฮอ่ งสอนเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโตด้าน ต่างๆ ทีร่ วดเร็วมาก ทำให้ทกุ ๆ ปีจำนวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ สูงขึน้ แน่นอนว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าจึงเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย หากจะสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาดใหญ่ เพื่อผ่านเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ย่อมสร้างความเสียหายแก่ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมากมาย หนำซ้ำยังอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง กับคนในพืน้ ทีแ่ ละเจ้าหน้าทีร่ ฐั ซึง่ ให้ความสำคัญกับการอนุรกั ษ์ธรรมชาติกเ็ ป็นได้ ครัง้ หน้าหากใครมีโอกาสเดินทางไปชมสายหมอกทีแ่ ม่ฮอ่ งสอน ลองแวะ ไปเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่องกันได้เลยครับ ไม่แน่วา่ คุณๆ อาจ ติดใจความยิง่ ใหญ่ของโรงไฟฟ้าแห่งนีก้ เ็ ป็นได้ บ่อยครัง้ ทีร่ ถสปอร์ตคันงามสายพันธ์แุ รง Lotus Exige S ราคาแพง หลายล้านของผม ต้องติดแหง็กอยูบ่ นทางด่วนนานเป็นชัว่ โมง บางคนอาจ หยิบโทรศัพท์มาเม้าท์กบั เพือ่ น (ทัง้ ทีเ่ พิง่ แยกจากกันทีอ่ อฟฟิศเมือ่ 15 นาที ก่อนหน้านี้ ให้ตายเถอะเพือ่ น มันยอดมาก!) สำหรับผม การได้นงั่ ฟังเพลง เพราะๆ และมองดูทศั นียภาพของตึกรามบ้านช่องและสิง่ ก่อสร้างขนาดน้อยใหญ่ เป็นความสุขอย่างหนึง่ ในภาวะเช่นนีค้ รับ แต่เอ...มองไปทีห่ ลังคาบ้านบางหลัง แทนทีจ่ ะเห็นจานดาวเทียมติดอยู่ เหมือนบ้านเรือนทัว่ ไป กลับเห็นเซลล์แสงอาทิตย์ตดิ อยูซ่ ะงัน้ สืบสาวราวเรือ่ ง จึงได้รวู้ า่ หลังคาบ้านของประชาชนในบางพืน้ ทีข่ องกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้งาน รวมทัง้ อาคาร สำนักงานของหน่วยงานบางแห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วยครับ เช่น โรงเรียนจิตรลดา เป็นต้น จะมีทไี่ หนบ้างนัน้ ขับรถไปสำรวจเองละกันครับ และในต่างจังหวัดก็เช่นกัน มีการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาติดตัง้ บนหลังคา เพือ่ ใช้ผลิตไฟฟ้ากันหลายแห่ง เช่น หลังคาอาคารศูนย์ฝกึ อบรมโรงไฟฟ้า

แม่ เ มาะ จ.ลำปาง, หลั ง คาอาคารศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยทราย ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หรือหลังคาศาลากลางจังหวัดบางแห่ง แม้จะไม่ได้รบั ความสนใจเท่าข่าวลูกหมีแพนด้าของหลินฮุย่ แต่การที่ เมืองไทยกำลังจะมีระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนพืน้ ดินแห่งใหม่ที่ ดำเนินการโดย กฟผ. ก็สร้างสีสนั ให้กบั วงการพลังงานหมุนเวียนของประเทศ ไทยเราได้ไม่นอ้ ย โดยระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าว ตัง้ อยูบ่ ริเวณเขือ่ นสิรนิ ธร จ.อุบลราชธานี มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ คุณสมบัตทิ แี่ ตกต่างจากระบบผลิต ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเดิมๆ คือ ทำการติดตัง้ ด้วยระบบติดตาม ดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนัก จึงไม่แปลกทีเ่ ซลล์แสงอาทิตย์นจี้ ะเคลือ่ นทีต่ าม ดวงอาทิตย์ได้ตงั้ แต่เช้าจรดเย็น เก็บพลังงานแสงเพือ่ ผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ เลยละคราวนี้ โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าแบบทีต่ ดิ ตัง้ อยูก่ บั ที่ 10-20% เชียวล่ะ อย่างนีต้ อ้ งนับวันรอเพือ่ เดินทางไปดูความทันสมัยของระบบผลิตไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์แห่งนีเ้ สียหน่อยแล้วครับ ซึง่ คาดว่าระบบผลิตไฟฟ้าแห่งนี้ จะสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2552 (ก่อนอืน่ ต้องเตรียมตัวลางานเสียแต่เนิน่ ๆ ไม่รวู้ า่ บอสใหญ่ผใู้ จดีจะยอมหรือเปล่าเอ่ย) คงต้องเอาใจช่วยและมองดูแบบไม่กะพริบตา ในการนำพลังงาน แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าว่าจะก่อร่างสร้างตัว และลงหลักปักฐานอย่าง มัน่ คงในเมืองไทยได้หรือไม่ เพราะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น ในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยด้านต่างๆ ทีม่ รี าคาแพงแสนแพง

Did You Know

รูห้ รือไม่ครับ โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกอยู่ ที่ ไ หนเอ่ ย ? เฉลยเลยละกันครับ อยู่ที่แคว้น Bavaria ประเทศเยอรมัน โดยมีขนาดกำลังผลิตถึง 10 เมกะวัตต์ เชื่อได้เลยนะครับว่า ประเทศ นี้ เ ขาจริ ง จั ง กั บ การนำเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ มาผลิตไฟฟ้ามากขนาดไหน


Focus

------

Text : Pimmy Photo : W.Ansirimongkol

ผู้หญิงสวย เก่ง ที่ไม่เพียงทำงานเบื้องหน้าหลายบทบาทอย่างการเป็นผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด บริษัท เอช ทู โอ จำกัด บริษัทผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และการทำ หน้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ และเบเกอรี่แสนอร่อยอย่าง A Big Seat ทั้งนี้งานเบื้องหลัง อย่างการเป็นแม่ศรีเรือนให้กับนักการเมืองเลือดใหม่ ธนิตพล ไชยนันทน์ ก็จัดได้ว่าทำหน้าที่ เป็นอย่างดีไม่มบี กพร่อง ด้วยเหตุนี้ อิมอิม วรกันยา ณ ระนอง ไชยนันทน์ จึงเป็นหญิงสาวคนหนึง่ ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถรอบด้านอย่างแท้จริง ไม่เพียงการทุ่มเทให้กับการทำงาน และความรับผิดชอบด้านครอบครัวเท่านั้นที่ถือเป็นบุคลิก ประจำตัวของเธอ แต่การให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดก็ถือเป็นสิ่งที่อิมอิมให้ ความใส่ใจไม่แพ้กนั เพราะเธอเชือ่ ว่าการดูแลผิวพรรณ รูปร่างให้สวย ดูดอี ยูต่ ลอดเวลานัน้ เป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงเราจะขาดไม่ได้ “อิมเป็นคนให้ความสำคัญกับผิวพรรณมากๆ ค่ะ เพราะอิมเชือ่ ว่าผูห้ ญิงเราจำเป็นต้องดูแลตัวเองให้ดี ไม่วา่ จะต้องทำงานหนักขนาดไหน หรือความรับผิดชอบเยอะเพียงใด เราก็ตอ้ งหมัน่ สร้างเสน่หใ์ ห้กบั ตัวเอง อย่าง ใบหน้าอิมจะเป็นคนแพ้ง่าย ถ้าเจออากาศที่เปลี่ยนแปลง หรือมลภาวะเยอะๆ อย่างฝุ่น มลพิษต่างๆ สิว จะขึ้น มีรอยแดง คือด้วยความที่เราขาว รอยมันจะชัดมาก หรือบางครั้งอิมก็ต้องตามสามีไปลงพื้นที่ ซึ่งก็ จะเจอทัง้ แสงแดด อากาศร้อนอบอ้าว ปัญหา ผิวพรรณ รอยหมองคล้ำ และริว้ รอยต่างๆ ก็จะเริม่ ชัดขึน้ ค่ะ” และด้วยความที่เธอเป็นคนผิวบอบบาง จึงมักเจอปัญหาสิว ผื่นแดงจากการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือ เครือ่ งสำอางอยูเ่ สมอ เธอจึงมีหลักในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพือ่ แก้ไขปัญหาและบำรุงผิว เพือ่ คงความอ่อนวัย ของผิวสาวไว้ให้นานที่สุด “อิมมีเทคนิคการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคนผิวแพ้ง่าย นั่นคือผลิตภัณฑ์ ต้องอ่อนโยนต่อผิวจริงๆ ผ่านการทดลองแล้วว่า ไม่มสี ว่ นผสมของสารเคมีทเี่ ป็นอันตราย ทดลองใช้แล้วไม่มผี ลข้างเคียง หรือหากเป็น เมกอัพก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ เพื่อช่วยปกป้องดูแลผิวพรรณของเราได้อย่างดีที่สุดค่ะ ซึ่ง ทุกวันนี้อิมก็มีขั้นตอนในการดูแลผิวหน้าง่ายๆ อย่างการล้างหน้าให้สะอาด แม้ว่าบางครั้งทำงานทั้งวันแล้ว ยังต้องไปงานสังคมต่อ กลับมาดึกแค่ไหนก็ต้องไม่ขี้เกียจที่จะทำความสะอาดผิวหน้า แล้วตามด้วยบำรุง ก่อนนอน บางครั้งก็จะมีบำรุงรอบดวงตาบ้างค่ะ ถ้าหากเราอ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวัน” นอกจากการดูแลผิวพรรณด้วยตัวเองที่บ้านแล้ว อิมอิมยังเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อร่นระยะ เวลาในการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ และรูปร่าง ซึง่ เธอเป็นคนหนึง่ ทีไ่ ด้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด Tripolar จากคลินิก เวชกรรมเฉพาะทาง Smooth D Skincare Clinic จนทำให้เธอรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลง

ที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ “อิมเป็นคนที่ชอบทำเลเซอร์มากๆ เลยค่ะ เพราะจะเห็นผลรวดเร็ว อย่างรอยสิว เราใช้ยาทาไปเรื่อยๆ หลุมสิวก็ตื้นช้า หรือรอยแดงต่างๆ กว่าจะหายจนผิวเรียบเนียนเหมือนเดิมก็ใช้เวลาค่อนข้างนาน ดังนั้นใน ปัจจุบนั เทคโนโลยีสมัยใหม่กเ็ ข้ามาเป็นทางเลือกให้กบั คนรุน่ ใหม่อย่างเรา โดยเฉพาะเมือ่ ได้ไปเจอกับ Tripolar Technology ซึง่ หลังจากได้ทดลองใช้แล้วก็รสู้ กึ ดีมาก เพราะเห็นผลได้ตงั้ แต่ครัง้ แรก แถมยังใช้เวลาในการทำ แต่ละครั้งเพียงแค่ 20 นาทีเท่านั้น และยังปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เลยค่ะ “เมื่อก่อนเราจะรู้จักคลื่นวิทยุ RF แบบเก่าที่ช่วยแก้ไขปัญหาริ้วรอยบนใบหน้าอย่าง Uni Polar หรือ Bi Polar ซึง่ แบบเก่านัน้ จะมีผลข้างเคียงอย่างเจ็บ ร้อน เส้นใยคอลลาเจนเดิมเสียหาย หรือแก้ไขปัญหาผิวได้ แต่ไม่ได้ชว่ ยขจัดเซลลูไลท์และไขมันส่วนเกิน แต่สำหรับเทคโนโลยี Tripolar แล้วแตกต่างไปค่ะ เพราะเป็น เทคนิคคลืน่ วิทยุแบบใหม่ทผี่ สมผสานทัง้ Uni Polar และ Bi Polar เข้าด้วยกัน โดยให้ผลในการยกกระชับผิว กระตุ้นเซลล์ให้มีการสร้างและเรียงตัวใหม่ของคอลลาเจน ผิวแข็งแรง รูขุมขนเล็กลง รวมถึงแก้ปัญหา ความหย่อนคล้อย ลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าและลำคอโดยที่ไม่เจ็บ เพราะไม่ได้ใช้เข็มฉีดยา และยัง สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งใบหน้า และรูปร่างของเราด้วยค่ะ” สำหรับ อิมอิม วรกันยาแล้ว เทคโนโลยีแม้จะช่วยให้เธอค้นพบคำตอบของผิวพรรณที่สวย เรียบเนียน และชะลอริ้วรอยก่อนวัยได้แล้ว แต่เธอก็ยังไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติ อย่างการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การพักผ่อนอย่างพอเพียง และการดื่มน้ำ

อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิว รวมถึงไม่ลืมที่จะมองโลกในแง่ดี ละทิ้ง ความเครียด เพียงเท่านี้ความงามก็คงอยู่กับสาวสวยคนนี้ไปได้อีกยาวนาน n

Smooth D Skincare คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านผิวหนัง นายแพทย์ สมนึก กล่ำทวี

สนใจสอบถาม Tripolar Technology เพื่อแก้ไขปัญหาผิวพรรณ และรูปร่าง

ได้ที่ 0-2619-5991, 081-695-8686 หรือ www.smdlaserclinic.com

. 18

วรกันยา ณ ระนอง ไชยนันทน์


Good

Health

comes from smiling mind. ---------------------------

Text : LuckyAries

เคล็ดลับสุขภาพ ฉาบสีรงุ้

พลังของสีมอี ทิ ธิพลต่อเราผ่านต่อมไพเนียลทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าในการตอบสนอง

ส่งผลให้ความรูส้ กึ จิตใจ ฮอร์โมน และอารมณ์ในร่างกายของเราใน

ขณะนั้นแตกต่างกันตามเฉดและความยาวคลื่นที่กระทบโสตสัมผัส แนวคิดนี้ได้กระตุ้น

ให้นักจิตวิทยานำพลังแต่ละสีมาปรับใช้เพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ของร่างกายและจิตใจ

ให้กับผู้ป่วยมากมายในปัจจุบัน โดยเรียกศาสตร์แห่งการรักษานี้ว่า ‘สีบำบัด’ หรือ ‘Color Therapy’

สามารถแบ่งชนิดหรือโทนสีออกเป็นกลุ่มสีโทนร้อน เป็นกลุ่มสีที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีพลัง เร่าร้อน

กระตือรือร้น และกระฉับกระเฉง ในทางจิตวิทยาความแรงของสีโทนร้อนจะช่วยกระตุน้

ให้เกิดความรูส้ กึ อยากอาหาร ทำให้เกิดความรูส้ กึ หิวและกระตุน้ ให้มชี วี ติ ชีวาอยูเ่ สมอ และ

กลุม่ สีโทนเย็น เป็นกลุม่ สีทใี่ ห้ความรูส้ กึ สดชืน่ สงบ ทำให้เรารูส้ กึ ผ่อนคลาย สบายใจ และไม่ทำให้เครียด สีโทนเย็นจึงเหมาะอย่างยิง่ สำหรับคนทีต่ อ้ งทำงานหนัก และใช้ความคิดเป็นอย่างมาก นอกจากผลทางจิตใจ ผลทางร่างกาย คืออีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่กำลังได้รับความสนใจ เพราะสามารถเยียวยาอาการ ร่างกายทัง้ ภายนอกและภายในทีค่ วบคุมด้วยต่อมใต้สมอง และฮอร์โมนต่างๆ อีกมากมาย และยิง่ เมือ่ นำมาผสานรวมกับศาสตร์แห่ง แร่ธาตุอนั เป็นความเชือ่ โบราณก็ยงิ่ น่าพิศวง และนีค่ อื วิธกี ารเลือกใช้สี อัญมณี และศาสตร์บำบัดที่คุณสามารถศึกษา

และทดลองได้ด้วยตัวเอง

พลังซ่อนเร้น

รัศมีบำบัดโรค

อัญมณีบำบัดโรค

พลังของสีเขียวสามารถทำให้ประสาทตาผ่อนคลายและความดันโลหิตของเราลดลงได้ ทั้งยังช่วยผ่อนคลายระบบประสาท ป้องกันการจับตัวของก้อนเลือด ต่อต้านเชื้อโรค รักษาอาการของคนเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เยื่อบุอักเสบ หากเกิดอาการ แน่นหน้าอก คัดจมูก ให้คุณลองหายใจเอาสีเขียวเข้าสู่ร่างกายโดยการเพ่งไปยังวัตถุ ที่มีสีเขียว คุณจะรู้สึกว่าปอดของคุณขยายตัว และหายใจได้สะดวกมากขึ้น ถ้าคุณมี เวลามากพอ ขอแนะนำให้คุณไปพักผ่อนตามสวนสาธารณะหรือตามชานเมือง

ทัวร์มาลีน-เขียว เป็นหินที่มีพลัง

ในการรักษาอาการยุบบวม แก้อาการ อักเสบ รักษาอาการเจ็บคอได้ดี

สีน้ำเงินเป็นสีที่สร้างความ เยือกเย็น คลายความเหงา และกระตุ้นแรงบันดาลใจ การแสดงออกทางศิลปะ

พลังของสีน้ำเงินทำให้ระบบหายใจเกิดความสมดุลและแข็งแรงขึ้น ใช้ในการรักษาโรค ความดันโลหิตสูง การรับพลังของสีน้ำเงินอาจทำได้ด้วยการสวมเสื้อผ้า หรือชุดชั้นใน สีน้ำเงิน ที่ปกคลุมร่างกายช่วงอกซึ่งเกี่ยวกับระบบหายใจ และนับลมหายใจ หรือทำ สมาธิโดยการเพ่งวัตถุสนี ำ้ เงิน หรือนึกภาพจุดสีนำ้ เงิน ประสานไปกับการลากลมเข้าออก

ลาปิส ลาซูลี ช่วยกระตุ้น

การไหลเวียนของเลือด

ปวดศีรษะ ปวดประสาทอย่างรุนแรง

สีฟ้าเป็นสีที่ให้ความรู้สึก

สงบเยือกเย็น เป็นอิสระ

ปลอดโปร่ง สบาย ปลอดภัย ใจเย็น และระงับความ กระวนกระวายในใจได้ดี

พลังของสีฟ้ามีคุณสมบัติในการรักษาอาการของโรคปอด ลดอัตราการเผาผลาญพลังงาน รักษาอาการเจ็บคอ และทำให้ชีพจรเต้นเป็นปกติ สีฟ้าเป็นสีที่เย็นทำให้จิตใจสงบและ ผ่อนคลาย ใช้ในการรักษาไข้ สีฟา้ มีคณ ุ สมบัตใิ นการลดความร้อนและอาการอักเสบต่างๆ เช่น รอยไหม้ทเี่ กิดจากแดดเผา เป็นต้น สีฟา้ จะช่วยลดอาการตึงเครียด อาการปวดศีรษะ บรรเทาอาการต่างๆ ทีเ่ กิดจากกล่องเสียง เช่น อาการไอ ต่อมทอนซิลอักเสบ คออักเสบ และเสียงแหบ และลดอาการสะอึกได้ หญิงสาวในขณะที่มีประจำเดือนจะช่วยลด อาการปวดประจำเดือนลงได้ โดยสวมชุดนอนสีฟ้า กางเกงในสีฟ้า เสื้อคลุมอาบน้ำสีฟ้า ผ้าเช็ดตัวสีฟ้า หรือนอนในห้องนอนสีฟ้า

เทอร์ควอยซ์ ช่วยขจัดความสับสน วุ่นวาย ช่วยสมานแผลที่เกิดจาก ความร้อน

สีแดงเป็นสีที่กระตุ้นระบบ ประสาทของเราได้รุนแรง ที่สุด ให้ความรู้สึกเร้าใจ

ตื่นเต้น ท้าทาย และ

ตื่นตัว

สีแดงมีผลต่อร่างกาย ช่วยให้ฮอร์โมนอะดรีนาลินทำงานได้ดี สร้างฮีโมโกลบินให้กับ เซลล์เม็ดเลือดแดง และช่วยให้ระดับความดันโลหิตเป็นปกติ ทำให้ร่างกายอบอุ่น กระตุน้ ระบบประสาทให้ตนื่ ตัว ลดอาการเฉือ่ ยชา และรักษาอาการซึมเศร้า มีประโยชน์ มากสำหรับผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เมื่อคุณไม่สบายหรือรู้สึกหนาว ให้คุณใส่ถุงเท้า ผ้าพันคอ หรือเสือ้ สีแดง จะช่วยให้คณ ุ รูส้ กึ อบอุน่ ขึน้ หรือกำหนดลมหายใจ ทำสมาธิ และเพ่งไปยังวัตถุสีแดง

ทับทิม ใช้ลดไข้ สามารถลดได้ ประมาณ 0.5-0.7 องศาเซลเซียส มีความเชื่อว่า เวลาเด็กมีไข้ให้เอา ทับทิมใส่มือเด็กเล็กกำไว้ ไข้จะลด

สีเหลืองช่วยให้ ร ะบบการ ทำงานของน้ำดีและลำไส้ เป็นปกติ ช่วยปรับสมดุล

ของระบบทางเดินอาหาร

มีผลต่อร่างกายช่วยให้ระบบประสาท กล้ามเนือ้ หัวใจ และระบบหมุนเวียนโลหิตทำงาน ได้ดี ช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น ตับ กระเพาะปัสสาวะ ทำให้การหลั่งน้ำย่อยทำงานได้ดี ลดอาการท้องผูก บรรเทาอาการปวดตามข้อ ช่วยให้ แคลเซียมส่วนเกินที่เกาะอยู่ตามข้อต่อสลายตัว กระตุ้นการทำงานของตับและไต ช่วย ขับเมือกต่างๆ ออกจากร่างกาย ทำให้หลอดเลือดสะอาด การรับสีเหลืองเข้าสู่ร่างกาย ทำได้โดยนั่งสมาธิเพ่งไปยังวัตถุที่เป็นสีเหลือง หรือนั่งตากแดดอ่อนๆ ยามเช้า

ซิทริน มีสีเหลือง คล้ายๆ บุษราคัม แต่เนื้อหินอ่อนกว่าบุษราคัม สามารถ แก้ท้องอืด ด้วยการเอาไปแช่น้ำดื่ม หรือทำเป็นเข็มขัดคาดเอว

สีส้มเป็นสีแห่งความ สร้างสรรค์ อบอุ่น สดใส

มีสติปัญญา ความ ทะเยอทะยาน เต็มเปี่ยม

ไปด้วยพลัง

สีส้มมีประโยชน์ต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้หายใจได้คล่องขึ้นและลึกขึ้น สีส้มจะมี ผลต่อภาวะจิตใจ ระบบประสาท ระบบการหายใจ สีส้มเป็นสีที่ให้แคลเซียม ดังนั้น หญิงมีครรภ์หรือมารดาทีใ่ ห้นมบุตรจะได้รบั คำแนะนำให้ใช้สสี ม้ เพือ่ กระตุน้ การหลัง่ ของ น้ำนม ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง การรับสีส้มเข้าสู่ร่างกายทำได้โดยการสวมใส่ เสือ้ ผ้าทีม่ สี สี ม้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงกลางลำตัวจนถึงช่วงขา เนือ่ งจากสีสม้ จะส่งผล ต่อการทำงานของกระเพาะอาหาร ตับอ่อน กระเพาะปัสสาวะ และปอด ช่วยไล่ลม และขับแก๊สออกจากร่างกาย

คามิเลียน

ลักษณะหินขุ่นสีเป็นสีน้ำผึ้ง ใช้แก้ไอ คล้ายกับทัวร์มาลีน ต่างกันตรงที่

แก้อาการยุบบวมไม่ได้

สีม่วงช่วยให้ เ กิ ด ความ

รู้สึก ผ่อนคลาย กระตุ้น

ให้เกิดแรงบันดาลใจ

และสร้างความสงบใน

จิตใจได้เป็นอย่างดี

สีม่วงช่วยเยียวยาสมองที่ถูกกระทบกระเทือน โรคลมบ้าหมู และอาการผิดปกติทาง ประสาทหรือจิตใจ เช่น ความผิดปกติที่เกิดจากความกดดัน และอาการทรงตัวไม่อยู่ นอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอาการปวดประสาท บรรเทาอาการที่เกิดกับตา หู จมูก ถ้าสายตาของคุ ณ อ่ อ นล้ า จากการดู ที วี ห รื อ จ้ อ งหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น เวลานาน ให้ พักสายตาประมาณ 15 นาที จากนั้ น เพ่ ง ไปยั ง วั ต ถุ ที่ เ ป็ น สี ม่ ว งจะช่ ว ยให้ ก าร เคลื่อนไหวของตาและสายตาแข็งแรงขึ้น

อะเมทิสต์-หินสีม่วง มีเส้นแรง

เหนี่ยวนำทำให้ระบบประสาทสงบลง แต่ถ้าเวลานอนต้องเอาไว้ใต้หมอน

จะทำให้หลับสนิทสบายขึ้น n

TF030005AP 71X323 12/01/52

สีีเขียวให้ความรู้สึกร่มเย็น สบายตา ผ่อนคลาย ปลอดภัย ทำให้เกิด

ความหวังและความสมดุล


เอกชัยAเอืLittleอ้ ครองธรรม Box of Happiness

สำหรับชือ่ ‘เอกชัย เอือ้ ครองธรรม’ คง ไม่คุ้นหูคนไทยเท่าไหร่ แต่ ถ้ า เอ่ ย ถึ ง ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง ‘Beautiful Boxer’ ซึง่ เป็นผลงานการกำกับของเขา หลายคนคงจำได้ทันที เขาคนนี้เรียกได้ ว่าความสามารถระดับอินเตอร์ฯ เพราะ มีทงั้ งานภาพยนตร์และละครเวที รวมถึง ดำรงตำแหน่งผูก้ ำกับฝ่ายศิลป์ใน โรงละครชั้นนำที่คุมงานสร้างละครเวที และละครเพลงมากว่า 100 เรือ่ ง ทัง้ ใน สิงคโปร์-จีน-อเมริกา-มาเลเซียและไทย ไม่เพียงแค่นั้นยังได้รับการยกย่องจาก นิตยสาร Asiaweek ในฐานะ 1 ใน 20 ผูน้ ำชาวเอเชีย สำหรับสหัสวรรษใหม่ใน ด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม และยัง เป็นคนไทยทีไ่ ด้ออกรายการ CNN Talk Asia ถัดจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล, ไทเกอร์ วูด้ และภราดร ศรีชาพันธุ์

A little box of Happiness Ekachai Uekrongtham, the feature-film director of ‘Beautiful Boxer’, is an artistic director of Top level theaters more than 100 stories. His works have been found in Singapore, China, America and Thailand. He was admired from Asia week magazine as one of 20 leaders of Asia. He was bestowed an order of merit from the Italian Government for his contribution to the Italian film. The latest film is ‘The Wedding Game’ which is the very first romantic comedy film in his life. Inspiration to be Director My father worked at cinema when I was young. I loved movies like he did.

I was crazy for movie and always dreamed that I would be a film director. When I grew up, I studied in Singapore, I made the musical ‘In-Chang’ (Siamese twins), then I was invited to make ‘Beautiful Boxer’ as my debut film. Movie making Apart from entertainment, it also involves with Art and Culture that needs more deliberate make. Every movie is based on drama, no matter what it’s an Working and living principle action, horror or artistic. I prefer the movie that focuses on the importance of Keep dreaming high and hard because we don’t have to pay for it. I’ll keep my characters to plot. Most of my works are character development movies to see dream with me and won’t tell anyone then make it real. If I get stressed, I find a how the characters will grow up. small happiness like shopping with mom, eating mango and glutinous rice dessert and seeing good movies. I keep them in my little special box, in case I will use it in future. Thai film is popular in other countries but not quite in Thailand May be, my works obtained the good feedback from overseas because I often About The Wedding Game work there. I think Thai people like my works because of the quality, not only I guarantee the happiness you get after seeing this movie. What the value added is to because I am Thai. It’s like a stepping stone that I’ll keep once each movie see family’s warmth. The wedding is the decision between 2 people to make a new was done. family that needs love, but love is difficult to find nowadays. The role between men and women is changed. So, this movie wants to tell you sincerity is good thing to The goal of Movie making build a new family. The only one thing I need is the positive meaning at the end of the movies. I’ll keep my meaningful favorite movies in my special box. It doesn’t matter if the Stomp the misery movies I made will be on Box Office or not. The thing is my movies are in Remember only the happiness and forget the misery like stomping away. Happiness some of people’s hearts. came and left, sometimes we can’t remember, but we need to keep it to be the power when we need. When confront with problems or disappointment Disappointment is good if we change it to a power to make us survive.

The best part of being human is we were built to be powerful and tough. The important thing is we need few people who really love and understand us.

Profile Ekachai Uekrongtham Education : Bachelor Degree from Assumption University majoring Business Administration, ASEAN Merit Scholarship at National University of Singapore in Bachelor Degree majoring Economics. Directing works ‘Beautiful Boxer’ based on real life story of Tum Parinya Charoenphol, a transsexual boxer. It won 2 awards of Golden Supannahong and 12 awards from other worldwide film festivals and was nominated for GLAAD Award which is the award talking about the third sex. ‘Pleasure Factory’ collaborated by Thailand-Netherlands and Hongkong, starring Ananda Everingham and Isbella Chun shooting in Singapore. It was shown at ‘Un Certain Regard’, Cannes Film Festival in France. ‘The coffin’ a horror film staring Ananda Everingham which is the most successful of his film’s revenue. ‘The Wedding Game’ starring Fan Wong and Christopher Lee, Singapore’s actors. It hit the most revenue of launching at Singapore’s Box Office 2 weeks continuously on last Chinese New year.


Insects have served as a food source for

People

for thousands of years.

-------------

Text : Sudarat Sirimuang Photo : Kanawat Jaiprom

กระทืบความทุกข์

คนเราชอบจำแต่ สิ่ ง ไม่ ดี นั่ น จะทำให้ เ รามี แ ต่ ค วามทุ ก ข์

ผมพยายามจำแต่ความสุข ส่วนความทุกข์เราต้องพยายาม ลื ม แบบกระทื บ เท้ า ทิ้ ง เลย ความสุ ข มาแล้ ว ก็ จ ากไป บางที เราจำไม่ ไ ด้ แต่ เ ราต้ อ งจำมั น เอาไว้ เ พื่ อ นำมาใช้ เ ป็ น พลั ง

ในวันที่เราต้องการ

Profile : เอกชัย เอือ้ ครองธรรม การศึ ก ษา : ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย

อั ส สั ม ชั ญ บริ ห ารธุ ร กิ จ , ทุ น การศึ ก ษา ASEAN Merit Scholarship ที่ National University of Singapore ในระดั บ

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ผลงานการกำกับฯ : • ‘Beautiful Boxer’ สร้ า งมาจากชี วิ ต จริ ง ของ ตุ้ ม -ปริ ญ ญา เจริ ญ ผล นั ก มวย

เพศที่ ส าม ซึ่ ง สามารถคว้ า ‘สุ พ รรณหงส์ ทองคำ’ มาครองได้ 2 รางวัล และอีก 12 รางวัล จากเทศกาลภาพยนตร์อื่นๆ ทั่วโลก และยั ง ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ เ ข้ า ชิ ง รางวั ล

บนเวทีการประกวด GLAAD Award ซึ่ง ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่สุด สำหรับ ภาพยนตร์ทพี่ ดู ถึงเพศทีส่ าม • ‘โรงงานอารมณ์’ (Pleasure Factory) เป็ น การร่ ว มมื อ กั น สร้ า งสามชาติ ร ะหว่ า ง ไทย-เนเธอร์แลนด์-ฮ่อ งกง นำแสดงโดย อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม และ อิสซาเบลล่า เฉิ น โดยถ่ า ยทำกั น ในประเทศสิ ง คโปร์ ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเชิญเข้าไปฉายในสาย ประกวด ‘Un Certain Regard’ ในเทศกาล หนังเมืองคานส์ทปี่ ระเทศฝรัง่ เศส • ‘โลงต่อตาย’ (The Coffin) หนังสยอง ขวัญ นำแสดงโดยอนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม และซูเปอร์สตาร์สาวชาวฮ่องกง คาเรน ม็อค เ ป็ น ห นั ง ที่ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ เ รื่ อ ง

รายได้ทสี่ ดุ ของเอกชัย และเป็นหนังไทยทีท่ ำ รายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์บ๊อกซ์ออฟฟิศ ของสิงคโปร์ • ‘The Wedding Game’ นำแสดงโดย ฟาน หว่อง และ คริสโตเฟอร์ ลี นักแสดงดัง จากสิงคโปร์ เข้าฉายและสามารถทำเงิน เปิ ด ตั ว สู ง สุ ด เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ของบ๊ อ กซ์ ออฟฟิศในสิงคโปร์ไปแล้วถึงสองสุดสัปดาห์ ติดต่อกันเมือ่ ช่วงเทศกาลตรุษจีนทีผ่ า่ นมา

นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากเอกอั ค รราชทู ต

อิ ต า ลี ป ร ะ จ ำ ช า ติ ไ ท ย แ ล ะ ภ ริ ย า ม อ บ ต ร า อิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น อั ศ วิ น แห่ ง สาธารณรั ฐ อิ ต าลี

ในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทย และอิ ต าลี อี ก ด้ ว ย ล่ า สุ ด กั บ ผลงานเรื่ อ งใหม่

The Wedding Game ซึ่งนับเป็นภาพยนตร์แนว โรแมนติกคอเมดี้เรื่องแรกในชีวิตของเขา เรามา พู ด คุ ย เรื่ อ งหนั ง กั บ หลากเรื่ อ งราวของผู้ ช าย

คนนี.้ ..ทีค่ วามสุขเล็กๆ ของเขาได้ถูกเก็บเอาไว้ใน กล่องพิเศษใบหนึง่

|

แรงบันดาลใจสูก่ ารเป็นผูก้ ำกับฯ

ตอนผมยังเด็ก คุณพ่อทำงานทีโ่ รงหนัง ท่านเป็นคนชอบดูหนัง ผมก็เลยชอบดูดว้ ย หลงใหล เสน่หข์ องภาพยนตร์มาก และฝันไว้ตงั้ แต่เด็กว่าจะต้องเป็นผูก้ ำกับฯ ให้ได้ พอโตขึน้ ผมได้มี โอกาสไปเรียนทีส่ งิ คโปร์ ผมทำละครเวทีกอ่ นแล้วนำละครเพลง เรือ่ ง อินกับจัน มาแสดงที่ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมฯ จากนั้ น ก็ ไ ด้ รั บ ชั ก ชวนจากพี่ เ ล็ ก -บุ ษ บา ดาวเรื อ ง และคุ ณ ไพบู ล ย์

ดำรงชัยธรรม ให้มาทำหนังด้วย ผมดีใจมาก ซึง่ หนังเรือ่ งแรกของผมก็คอื Beautiful Boxer |

ภาพยนตร์แนวถนัด

หนังนอกจากความบันเทิงแล้ว มันเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เป็นศิลปะที่คนทำต้องมีความ เข้าใจ มันฉาบฉวยไม่ได้ หนังทุกเรือ่ ง Base มันเป็นดราม่า ไม่วา่ จะตลก แอ็คชัน่ ผี หรือ หนังอาร์ต มันเหมือนกับเราจะทำซุปสักชามหนึ่ง มันต้องมีซุปก่อน แล้วเราก็ค่อยเติมสูตร อื่นๆ ทีหลัง แต่ซปุ มันคือส่วนหนึง่ คือ Base เหมือนกัน เพราะฉะนั้นหนังทุกเรือ่ งจะต้อง มีดราม่าทีด่ กี อ่ น หนังมีสองแบบคือ หนังพล็อต กับ หนังคาแร็กเตอร์ ผมจะชอบหนังซึง่ ให้ ความสำคัญกับตัวละคร ถ้าเป็นหนังพล็อตจะไม่คอ่ ยสนใจตัวละคร คือพล็อตจะวิง่ ไปเรือ่ ยๆ ส่ ว นใหญ่ ห นั ง ของผมจะเป็ น หนั ง ที่ เ รี ย กว่ า หนั ง คาแร็ ก เตอร์ เ ดเวลอปเมนต์ คื อ ดู ว่ า คาแร็กเตอร์มนั จะไปทางไหน เป็นการเดินทางของตัวละคร ซึง่ เป็นแนวถนัดของผม |

เมือ่ หนังมันจบแล้วมันจะต้องมีความหมาย ผมอยากได้ความหมายทีเ่ ป็นบวก

ผมเป็นคนทีด่ หู นังเยอะและจะเก็บหนังทีร่ กั

ทีม่ คี วามหมาย กับชีวติ ไว้ ในกล่องพิเศษของผม

เมือ่ ภาพยนตร์ ไทยไม่คอ่ ยดังในไทย แต่กลับได้รบั ความนิยมในต่างประเทศ

ผมว่าตรงนีม้ นั อยูท่ เี่ วลา อย่างผลงานของผมทีไ่ ด้รบั การตอบรับทีด่ ใี นต่างประเทศ อาจเป็นเพราะว่าเราทำงานในต่างประเทศมากกว่า สะสมชัว่ โมงบินมากกว่า แต่ ในเมืองไทยก็คอ่ ยเป็นค่อยไป ผมว่าคนไทยใจกว้างพอ มันไม่ได้อยูท่ วี่ า่ เราเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศ ผมไม่คดิ ว่าคนไทยจะชอบงานของผมเพราะผมเป็นคนไทย เท่านัน้ เขาจะชอบงานของคุณเพราะงานของคุณมันดี เพราะฉะนัน้ ตอนนีไ้ ม่ตอ้ งมาบ่นว่าเขาไม่ชอบหนังของคุณ คุณทำหนังกีเ่ รือ่ งเอง ก็คอ่ ยๆ ทำไป สะสมชัว่ โมง บินเรือ่ ยๆ แล้วให้คนไทยได้ดกู นั |

เป้าหมายในการทำภาพยนตร์

ผมขอโจทย์เดียวที่จะบอกตัวเองว่าผมจะต้องทำให้หนังเรื่องนี้คือ เมื่อหนังมันจบแล้วมันจะต้องมีความหมาย ผมอยากได้ความหมายที่เป็นบวก ผมเป็นคนที่ดูหนัง เยอะและจะเก็บหนังทีร่ กั ทีม่ คี วามหมายกับชีวติ ไว้ในกล่องพิเศษของผม ดังนัน้ หนังทีผ่ มทำ มันไม่สำคัญว่าจะประสบความสำเร็จทางรางวัลหรือจะติด Box Office หรือไม่ ผมอยากจะให้หนังของผมทุกเรือ่ งมันมีความหมาย อาจจะไม่ตอ้ งอยูใ่ นใจของคนทุกคน แต่ถา้ มันอยูใ่ นใจของคนกลุม่ หนึง่ แล้ว ก็ขอให้มนั ได้อยูใ่ นกล่องพิเศษ ของเขาด้วย |

เมือ่ เผชิญหน้ากับปัญหาหรือความผิดหวัง

ความผิดหวังมันดีนะถ้าเราใช้มนั ให้เป็นประโยชน์ได้ มันเหมือนเป็นพลัง บางทีเราได้รบั ความผิดหวังมาแล้วมันกระทบใจเรา แต่ แทนทีจ่ ะให้มนั กระทบใจอย่างเดียว ให้เรานำมันเป็นเชือ้ เพลิงเพือ่ ใช้ในการต่อสู้ ไม่ให้ผดิ หวังอีกต่อไป ถ้าผิดหวังก็ให้มนั เจ็บจีด๊ ๆ ไปวันหนึง่ เลย แล้วเดีย๋ วมันก็หายไปเอง และสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในความเป็นมนุษย์ ไม่รเู้ ขาสร้างเรามาอย่างไร เรามีพลังมากพอสมควรเลย ในการต่อสู้ ถ้าเราต้องการ สำคัญคือเราต้องมีคนทีเ่ ข้าใจและรักเราจริงๆ ไม่ตอ้ งเยอะหรอก แค่คนสองสามคน ก็พอแล้ว |

หลักในการทำงานและใช้ชวี ติ

ความฝันมันฟรี ฝันยากๆ ฝันให้ไกลๆ ไว้ก่อน เพราะมันไม่ต้องเสียเงิน แล้วผมก็จะเก็บความฝันไว้ไม่บอกใคร แต่เราก็จะมุ่งทำฝันนั้นให้ได้ และอีกข้อการใช้ชีวิตของผม อย่างงานที่ทำค่อนข้างเครียด ผมจะเป็นคนชอบ หาความสุขเล็กๆ ใส่ตัว ง่ายๆ อย่างการได้ไปเดินซื้อของกับคุณแม่ การกินข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าประจำที่อร่อย มาก กินเข้าไปแล้วอยากจะบอกว่านีแ่ หละคือสวรรค์ หรือบางทีการนำหนังทีด่ มี ากๆ กลับมาดูอกี มันก็เป็นการ รีไซเคิลความสุข ซึง่ ความสุขเล็กๆ น้อยๆ มันช่วยทำให้สงิ่ ยากทีเ่ ราทำอยู่ มันกลายเป็นไม่คอ่ ยยากเท่าไหร่ แล้ว ผมชอบเก็บความสุขเล็กๆ เหล่านีเ้ อาไว้ในกล่องพิเศษของผม เผือ่ นำมาใช้ในวันหน้า |

ฝากผลงาน The Wedding Game

มันเป็นหนังทีผ่ มรับรองว่าดูแล้วมีความสนุกสนาน นัน่ คือสิง่ ทีต่ งั้ ใจทำ แต่วา่ สิง่ ทีจ่ ะได้เพิม่ มันมีความอบอุน่ ของ ความเป็นครอบครัว การแต่งงานคือการตัดสินใจของคนสองคนทีจ่ ะสร้างครอบครัวใหม่ ซึง่ ผมคิดว่าคนทีห่ าคนที่ จะทำอย่างนัน้ ด้วยได้เป็นคนทีโ่ ชคดีมาก เพราะความรักเป็นสิง่ ทีห่ ายากและมียากในปัจจุบนั เพราะว่าบทบาท ของผูช้ ายผูห้ ญิงมันเริม่ ไม่เหมือนเดิม สมัยก่อนผูช้ ายจะเป็นฝ่ายหาเลีย้ งครอบครัว ผูห้ ญิงก็ตอ้ งการมีคนดูแล แต่ เดี๋ยวนี้ผู้หญิงดูแลตัวเองได้ มันไม่ต้องพึ่งพากันเหมือนสมัยก่อน ความรักก็เลยเกิดขึ้นยาก แล้วความรักมัน ต้องการความจริงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยมีให้กันในปัจจุบัน คนเราจะป้องกันตัวเอง ปกปิดทุกอย่าง เพราะ ฉะนัน้ หนังเรือ่ งนีต้ อ้ งการบอกคุณว่าความจริงใจเป็นสิง่ ทีด่ ี ความรักเป็นสิง่ ทีด่ ี การสร้างครอบครัวใหม่เป็นสิง่ ทีด่ ี คุณอาจจะยังหามันไม่ได้ แต่ลองคิดถึงมันดูสกั หน่อยก็ดี n

. 21


Escape

from the lone liness which afflicts most men and women throughout the greater part of their lives. -------------

Text : iD11

California,

The Golden State หากเอ่ยถึงแคลิฟอร์เนีย แน่นอนว่าหลายคนคงต้องรู้จักกันดีแน่ๆ เพราะรัฐนี้ มีเมืองสำคัญๆ ทีค่ นไทยรูจ้ กั กันดี นัน่ ก็คอื ลอสแองเจลิสและซานฟรานซิสโก ว่าแล้วฉบับนี้ 24-7 ขอพาคุณบินลัดฟ้าไปเที่ยวที่รัฐทุ่งหญ้าสีทองนี้กันเลยดีกว่า ใครทีย่ งั ไม่เคยมา ก่อนอืน่ ขอแนะนำให้ลองแวะไปเทีย่ วชมสถานทีย่ อดฮิตติดอันดับในลอสแองเจลิส นัน่ ก็คอื ย่าน Hollywood ย่านนีจ้ ะเต็มไปด้วยกลิน่ อายของฮอลลีวดู้ สถานทีแ่ รกทีอ่ ยากให้ลองไป กันคือ Hollywood Highland ซึง่ ตัง้ อยูย่ า่ น Hollywood ติดกับ Grauman’s Chinese Theatre ในอาคารนี้จะมีโรงละครเก่าแก่ชื่อ Kodak Theatre ซึ่งใช้เป็นสถานที่มอบรางวัล Academy Award (Oscar) อีกทั้งยังมีร้านค้าชั้นนำต่างๆ มาเปิด บริการที่นี่ด้วย รวมถึง Duty Free Shop ซึ่งตัวอาคาร ได้รบั การออกแบบอย่างสวยงาม ตืน่ ตาตืน่ ใจกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ บ ริ เ วณใกล้ ๆ Sid Grauman’s Chinese Theater จะมี footprint และชือ่ ของเหล่าบรรดาเซเลบชือ่ ดังให้ได้ชมกันอีกด้วย แต่สำหรับใครทีช่ นื่ ชอบความโรแมนติก ต้องมาทีซ่ านฟรานซิสโก เพราะเมืองนีน้ อกจาก จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเพราะตั้งอยู่บนอ่าวซานฟรานซิสโกแล้ว ยังมีสิ่งก่อสร้างชื่อดังอย่าง สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Birdge) ซึง่ ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คทีส่ ำคัญของเมืองนีใ้ ห้ได้ แวะไปถ่ายรูปกันอีกด้วย โดยสะพานนีส้ ร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ เมือ่ ปี ค.ศ.1933 และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1937 โดยได้ Joseph Strauss วิศวกรชือ่ ดังมา ออกแบบสะพานนี้ ซึ่ ง บริ เ วณใกล้ ๆ กั บ สะพานโกลเดนเกตจะมีรปู ปัน้ ของเขาให้ได้ ชมกัน นอกจากนั้นในเมืองนี้ยังมีสถานที่ ท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็น เกาะอัลคาทราซ เกาะซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของคุกที่ ได้ชอื่ ว่าไม่มนี กั โทษคนไหนสามารถแหกคุก ออกไปได้ แต่เมื่อมีนักโทษแหกคุกออกไป คุกแห่งนี้จึงปิดตัวลง แล้วกลายสภาพมา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยยัง จำลองสภาพห้องขัง รวมถึงห้องต่างๆ ให้ ได้ชมกัน และ Twin Peaks จุดชมวิวใน มุ ม สู ง จุ ด นี้ จ ะมี ค วามสู ง ประมาณ 275 เมตรจากน้ ำ ทะเล และเป็ น จุ ด ที่ คุ ณ สามารถมองเห็นเมืองซานฟรานซิสโกใน มุมมอง 360 องศาเลยทีเดียว นอกจากแคลิฟอร์เนียจะมีภมู ปิ ระเทศ ที่ ส วยงามและมี ส ถานที่ ส ำคั ญ มากมาย ให้ได้เยีย่ มชมกันแล้ว ยังถือว่าเป็นทีต่ งั้ ของคฤหาสถ์สดุ หรูของราชาเพลงป๊อปชือ่ ดัง ไมเคิล แจ็กสัน ทีเ่ พิง่ จะจากแฟนๆ เพลงทัว่ โลกไปเมือ่ ไม่นานมานีเ้ อง หากใครทีย่ งั คิดถึงเขาอยู่ ลองแวะมาเยีย่ ม ชมคฤหาสถ์เนเวอร์แลนด์ดสู ิ ทีน่ ถี่ อื ว่าเป็นสถานทีท่ ไี่ ด้รวมเอาความทรงจำต่างๆ ในระหว่างทีเ่ ขายัง มีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคฤหาสถ์อันหรูหรา หรือเครื่องเล่นที่เขาได้สร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่ โดยไร่ เนเวอร์แลนด์นมี้ พี นื้ ทีท่ งั้ หมดถึง 2,500 เอเคอร์ และอยูห่ า่ งจากลอสแองเจลิส 195 กิโลเมตร n


แฝงพวงองุน่

โดย ’รงค์ วงษ์สวรรค์ เจ้าของ สมญานาม พญาอินทรีแห่งสวน อักษร กับผลงานในพีเรียดสุดท้าย ซึง่ เล่นล้อและแรสีถอ้ ยคำเพือ่ เล่า หรือ ‘เมาท์’ ข่าวในแวดวงสังคม ศักดินาดอลลาร์และดาราฮอลลีวู้ดอย่างเจิดจรัส คงเอกลักษณ์ ของความเป็น ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ทุกเม็ด

แวะซือ้ หนังสือทัง้ สองเล่มได้

เดนิ สภู่ เู ขา

เรื่องราวการเดินทางสู่สุดยอ ดภูเขาสูงที่ มีชื่อเสียงของโลก โดย 13 นักเดินทางผ้มู ี ประสบการณ์ไต่ปีนสู่ภเู ขาสู งรว ซึ ่ ง นั ก ปี น เข าแ ละ ผู ้ ห ลง ให ม 13 แห่ง ลภ ปรารถนาจะพิชิตหรือมุ่งหน ู เ ขา ล้ ว น ้าขึ ชื่นชมความมหัศจรรย์สักคร ้นไป เพ ื ่ อ ั้งหนึ่งในชีวิต ไม ่ ว ่ า จะ เป ็ น อะ คอ นค าก ั ว คิ กาลาพัตตาร์ เอเวอเรสต์ คิ ล ิ ม ั น จา โร นาบาลู แอลป์ แฟนสปิ าน หรอื แคนาเดยี น ร็อกก้ี ฯลฯ แคฟ ่ งั ชือ่ ภูเขาแตล่ ะแห่ง ก็ จะยัง้ ความอยากรูอ้ ยากอ นา่ า่ นของคุณ ไมอ่ ยูแ่ ล้ว…

ในร้านหนังสือซีเอ็ด นายอินทร์ บีทเู อส คิโนะคูนยิ ะ และร้านหนังสือชัน้ นำทัว่ ประเทศ หรือหากสัง่ ตรงทีส่ ำนักพิมพ์ ติดต่อฝ่ายส่งเสริมการขาย 0-2241-8000 ในราคาลดพิเศษ


Sports played professionally are

Entertainment

Nang mai

-------------

Text : LK13

Pen-Ek Ratanaruang Genre :

Drama / Fantasy Cast :

Jayanama Nopachai / Porntip Papanai / Wanida Termthanaporn เมย์ มี พ ร้ อ มทุ ก อย่ า ง ทั้ ง ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ที่ ก ำลั ง ไปได้ สวย และความรั ก ที่ ไ ด้ รั บ จากนพ ช่ า งภาพฝี มื อ ดี

ผู้เป็นสามีของเธอ ที่ใช้ชีวิต คู่อยู่ร่วมกันมานาน เบื้องลึก ความสุขจากภายนอก เมย์ ได้ ป ล่ อ ยให้ ตั ว เองมี ค วาม สั ม พั น ธ์ ลั บ กั บ กรณ์ ผู้ ช าย อี ก คนที่ มี ภ รรยา วั น หนึ่ ง นพต้ อ งเดิ น ทางไปทำงาน เ พื่ อ เ ข้ า ไ ป ถ่ า ย ภ า พ ธรรมชาติในป่า เขาจึงพา เมย์ไปด้วยเพียงเพราะต้องการหาเวลาที่จะอยู่กับเธอให้มาก ขึ้นกว่าเดิม ยิ่งทำงานในป่าลึกเพียงลำพัง เขาก็ยิ่งมี ความ ผูกพันกับธรรมชาติทไี่ ม่คนุ้ เคยมากขึน้ อย่างน่าตระหนก การ หายตัวอย่างลึกลับของนพ ทำให้เมย์พยายามออกค้นหาด้วย ความรู้ สึ ก ผิ ด ทั้ ง จากความเฉยเมย และความไม่ ซื่ อ สั ต ย์ ที่จิตสำนึกลงโทษ ในความทุกข์ที่เผชิญเธอเริ่มตระหนักถึง ความรักลึกซึ้งที่มีต่อสามี แล้วจู่ๆ นพก็กลับมาในแบบที่ไม่ เหมือนเดิม Director :

The Secret of Moonacre

Orphan

Jaume Collet-Serra Writers : David Johnson / Alex Mace Genre : Drama / Horror / Mystery / Thriller more Cast : Vera Farmiga / Pater Sarsgaard /

Isabelle Fuhrman Director :

Director : Gabor Csupo Writers : Graham Alborough / Elizabeth Goudge

Genre : Adventure / Family / Fantasy / Romance more Cast : Ioan Gruffudd / Dakota Blue Richards / Tim Curry

The Secret of Moonacre สร้างมาจากวรรณกรรมเยาวชนคลาสสิก

ปี 1946, The Little White Horse ของ Elizabeth Goudge ซึ่งเคย คว้ารางวัลคาร์เนกี วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยมของประเทศอังกฤษ และยังเป็นหนึ่งในหนังสือบันดาลใจของ JK Rowling ผู้แต่ง แฮร์รี่ พ็ อ ตเตอร์ กำกั บ การแสดงโดย Gabor Csupo ที่ เ คยสร้ า งความ ประทับใจมาแล้วใน Bridge to Terabithia The Secret of Moonacre เป็นเรือ่ งราวของ Maria Merryweather เด็ ก สาววั ย 13 เพิ่ ง เสี ย พ่ อ เธอจำต้ อ งย้ า ยออกจากแมนชั่ น หรู

ในลอนดอน ไปยั ง บ้ า นชานเมื อ งที่ มู น เอเคอร์ วั ล เล่ ย์ เพื่ อ อยู่ กั บ

Sir Benjamin Merryweather ผู้ชายท่าทางแปลกคนหนึ่ง ที่ไม่เคย รูม้ าก่อนว่าคือลุงแท้ๆ สิง่ เดียวทีพ่ อ่ ทิง้ ไว้เป็นมรดกคือบันทึกเพียงเล่มเดียว ซึ่งเล่าถึงประวัติความขัดแย้งระหว่างตระกูล Merryweather และ ตระกูล De Noir อันชั่วร้าย ในการช่วงชิงไข่มุกเวทย์มนต์ และเมื่อเธอ ได้ อ าศั ย อยู่ ใ น มู น เอเคอร์ วั ล เล่ ย์ สถานที่ ซึ่ ง ได้ รั บ แสงจั น ทร์ม าก ที่ สุ ด บนโลก มาเรี ย ก็ ค้ น พบว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว เธอคื อ เจ้ า หญิ ง

แห่งจันทราองค์สุดท้าย และเธอก็ต้องพยายามรักษาครอบครัวเอาไว้ ด้วยการหาไข่มุกเวทย์มนต์ให้พบก่อนที่พระจันทร์จะเต็มดวงเป็นครั้งที่ 5,000 ซึ่งจะทำให้ มูนเอเคอร์ วัลเล่ย์ ถูกดูดกลืนหายไปในท้องทะเล ตลอดกาล

music

Kate Coleman กำลั ง เป็ น ทุ ก ข์ เ นื่ อ งจากเธอไม่ ส ามารถ

ให้กำเนิดลูกได้ ความสิ้นหวังนี้ตามหลอกหลอนเหมือนฝันร้าย จากอำนาจในด้านมืดของตัวเอง จึงทำให้เธอเเละ John สามี รั บ อุ ป การะเด็ ก น้ อ ยน่ า รั ก มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในครอบครั ว Esther ไม่ เ พี ย งมี ห น้ า ตาสวยงามน่ า รั ก น่ า เอ็ น ดู แต่ ยั ง ดู ไร้เดียงสาและน่าสนิทสนมอีกด้วย ทว่าเมื่ออุปการะหนูน้อยเข้า จริงๆ ทุ ก อย่ า งกลั บ ตรงกั น ข้ า มกั บ สิ่ ง ที่ แ สดงออก และนั่ น คื อ สิ่ ง ที่ Kate รู้สึกถึงตลอดเวลา ภัยคุกคามทางจิตใจและอาจ หมายถึงชีวิตจากสำนึกส่วนลึกที่สัมผัสได้ ทำให้เธอพยายาม บอกสามีเเละทุกๆ คนถึงตัวตนที่เเท้จริงของ Esther ก่อนที่ ทุกอย่างจะสายเกินแก้

is a diverse and predominantly Caribbean rhythm that is popular in many Latin countries.

--------

Text : LuckyAries

Yusuf - Roadsinger

Razorlight - Slipway Fires

Flo Rida - R.O.O.T.S.

(To Warm You Through The Night)

นอกจากมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อผ้าจนกลายเป็นวงร็อคที่แต่งตัว เก๋ที่สุดของอังกฤษ สี่หนุ่มจากลอนดอนกลุ่มนี้ยังผสมผสาน ดนตรีร็อค พังก์ เรกเก้ และป๊อป จนกลายเป็นเพลงร็อคที่ ติดหูชวนร้องตาม ในอัลบั้มชุดที่สามพวกเขากลับมาพร้อมกับ ไอเดียใหม่ๆ ที่ฉีกแนวไปจากเดิม เสียงเปียโนคือจิ๊กซอว์ชิ้น ล่าสุดสำหรับเติมเต็ม Razorlight และพวกเขาก็ใช้มันอย่างมี ชั้นเชิงใน Wire To Wire เพลงบัลลาดเท่ๆ ที่พวกเขาเลือก มาเปิดอัลบั้ม ส่วนคนที่ชอบเพลงร็อคสนุกๆ Tabloid Lover และ Burberry Blue Eyes น่าจะทำให้รู้สึกคึกคักได้แน่นอน

แม้ Flo Rida จะมาพร้อมมัดกล้ามและรอยสัก เพลงของเขา ก็ไม่ได้ดุดันเหมือนภาพลักษณ์ แต่เป็นดนตรีฮิพฮอพมันส์ๆ ทีช่ วนยักย้ายส่ายสะโพกต่างหาก อัลบัม้ ก่อนของเขาโด่งดัง ไปทั่วโลก และอัลบั้มนี้ก็ช่วยตอกย้ำว่าความสำเร็จของ Flo Rida ไม่ได้มาแบบฟลุคๆ เพลงฮิพฮอพสนุกๆ อย่าง Right Round และ Jump น่าจะถูกขอเป็นประจำในทุก งานปาร์ตี้ ส่วนแฟนฮิพฮอพพันธุแ์ ท้คงจะถูกใจ R.O.O.T.S. และ Never ซึง่ มีเนือ้ หาเข้มข้น นอกจากเจ้าของอัลบัม้ แล้ว ยังมีศิลปินดังอย่าง Ne-Yo, Wyclef Jean และ Nelly Furtado มาร่วมสร้างสีสันด้วย

ครั้งหนึ่งเขาคือ Cat Stevens นักร้อง/นักแต่งเพลงคนดัง

ในยุ ค เซเวนตี้ ส์ ครั้ ง หนึ่ ง เขาเคยเปลี่ ย นชื่ อ เปลี่ ย นศาสนา และหันหลังให้วงการเพลง แต่ในที่สุด Cat Steven ก็กลับมา จับไมค์อีกครั้งในชื่อ Yusuf แม้ศรัทธาทางศาสนาจะเปลี่ยนไป แต่บทเพลงของเขายังคงบอกเล่าเรื่องราวที่มีความหมายลึกซึ้ง ผ่านท่วงทำนองเพลงโฟล์คเรียบง่าย อาจฟังดูล้าสมัยถ้าเทียบ กับเพลงป๊อปในพ.ศ.นี้ แต่ถา้ ได้ลองฟัง Roadsinger, All Kinds of Roses หรือ Everytime I Dream อย่างตัง้ ใจ จะสัมผัสได้ถงึ ‘จิตวิญญาณ’ ที่หาได้ยากจากเพลงร่วมสมัย

. 24


Human

Society are often organized according to their primary means of subsistence.

---------

Text : Jutamard

WHAT

ร่วมลดโลกร้อนกับแบลคมอร์ส WHEN & WHERE

บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด จัดงานขอบคุณเจ้าของขวดทุกๆ ใบที่ร่วมโครงการ B for Earth

ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนำขวดเปล่าที่ใช้หมดแล้วนำกลับมาเข้ากระบวนการ รีไซเคิล เพื่อหลอมเป็นภาชนะแก้วใบใหม่ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดพลังงานในการหลอมผลิต

ขวดแก้วใบใหม่แล้ว ยังลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติและสารเคมีบางชนิดที่ต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากคุณสยาม เศรษฐบุตร ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบขวดเปล่าที่หนักเกือบ 2 ตัน บริจาคให้บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และพนักงานแบลคมอร์สร่วมสมทบทุนมอบให้มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย โดยคุณสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ สุดท้ายกับการจับสลากผู้โชคดีทั้ง 25 ท่าน ที่ได้รับจี้ทองคำ B Your Best อีกด้วย n

. 25


Some books are to be

Taste

try to

(good)

taste...

. others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

The Square -------

Text : iD11 / Photo : W.Ansirimongkol

หากใครที่ชื่นชอบอาหารนานาชาติที่ปรุงกันแบบสดๆ ตรงหน้า ลองแวะไปที่ The Square ห้องอาหารนานาชาติในบรรยากาศทันสมัยที่คุณจะได้ลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่หลากหลาย ชนิดปรุงจากเชฟมืออาชีพ อีกทั้งยังมีบุฟเฟ่ต์บาร์ที่รวบรวมเอาอาหารนานาชาติจากทั่วโลก มาให้ชิมกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นอาหารทางฝั่งตะวันตก อย่าง ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน อเมริกัน และออสเตรเลียน หรืออาหารทางฝั่งเอเชีย อย่าง ไทย จีน อินเดีย สิงคโปร์ และ ญีป่ นุ่ ก็มใี ห้เลือกกินกันตามใจชอบ พร้อมตบท้ายด้วยของหวานหลากหลายเมนูทตี่ งั้ เรียงราย รอให้คุณไปสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น วาฟเฟิล เครป ไอศกรีมสไตล์อิตาเลียน และเบเกอรี่ขึ้นชื่อ ของทางโรงแรม หากใครทีอ่ ยากสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กบั การลิม้ รสอาหารหลากหลาย ชนิดแบบนี้ ขอแนะนำให้รีบหาเวลาว่างมาโดยด่วน รับรอง...ต้องติดใจ Wow! > ส่วนลด 25% สำหรับอาหารมื้อค่ำ (ยกเว้นคืนพฤหัสฯ) สำหรับผู้อ่านนิตยสาร 24-7 ตั้งแต่วันนี้–31 ส.ค. 2552 (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) > ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 31 ธ.ค. 2552 ร่วมฉลองครบรอบ 20 ปีของโรงแรมฯ ลุน้ เป็น 1 ใน 20 ผูโ้ ชคดี (10 คู)่ เดินทางไปเยือนเมืองปารีส เพียงใช้จ่ายทุก 2,000 บาท ในเอาต์เลตใดก็ได้ รับคูปองนำโชค 1 ใบ ฟรี สำหรับร่วมลุ้นรับรางวัลตั๋วบินไป-กลับปารีส 2 ที่นั่ง

Don’t Miss!

> ลาบไก่ทาร์โก้ > ขาแกะนิวซีแลนด์ย่าง ราดซอสโรสแมรี่ > สลัดแซลมอนหมัก เครื่องเทศ > Golden Triangle Budget : บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดมื้อค่ำ (18.00–22.30 น.) 950 บาท n The Square โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

โทร. 0-2209-8888 ต่อ เดอะ สแควร์ For those who love international food with live cooking have to stop by at ‘The Square’

the international restaurant with modern atmosphere that you will find tasty seafood by professional chef. Plus, the international food around the world such as Western and Asian food as per your favorites that you must try. Enjoy various kind of desserts from hotel’s bakery. The Square. Novotel Hotel Bangkok Siam Square Tel. 0-2209-8888 ext. The Square

Create 8

--------------

Text : Pimmy Photo : W.Ansirimongkol

Book Store & Café

Recommended! > เป็ดอบซอสมะขาม > สเต๊กปลาพริกไทยดำ > สปาเกตตีรสชาติต่างๆ

> สลัดเห็ด > ฟรุตพั้นช์ > เค้กโฮมเมด Budget : 150-300 บาทต่อ 2 ท่าน For those who love delicious food with good ambience, here is the place with modern designed furnishing. Imported Art & Design books are available here for bookworms to spark their creative ideas. Enjoy eating with fabulous menu such as spaghetti, fish steak with black pepper, salad and yummy cake. If you visit Central World, don’t miss Create & Book store & Café to add up yourself design knowledge and superior food.

. 26

สำหรับคนรักการชิมอาหารอร่อย พร้อมบรรยากาศดีๆ แถมที่นี่เพิ่มดีกรีความโมเดิร์น เป็นพิเศษให้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการตกแต่งที่จัดไว้อย่างลงตัว ทั้งโต๊ะ เก้าอี้ ต่างมีดีไซน์สวย ล้ำสมัยน่ามอง ภายในร้านเน้นโทนสีน้ำตาล เรียบ ขรึม ชวนให้มื้ออร่อย ของคุณมีระดับ รวมถึงการเอาอกเอาใจคนรักการอ่าน โดยเฉพาะงานด้านดีไซน์ เพราะที่ Create 8 Book Store & Cafe แบ่งโซนภายในไว้ให้กบั คนหัวศิลป์ได้แวะเวียนเข้าไปชม หรือเลือกซื้อหนังสือ Art & Design ที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น ด้วยรูปแบบ การจัดวางที่ทำได้อย่างลงตัวของชั้นหนังสือ ดังนั้นแค่เพียงคุณแวะเวียนเข้าไปที่นี่ ไอเดีย ต่างๆ ก็อาจเกิดขึ้นได้โดยที่คุณไม่รู้ตัว นอกจากความคิดดีๆ ในเรื่องของการนำร้าน หนังสือมาไว้ในร้านอาหารแล้ว เรื่องของรสชาติอาหารของ Create 8 ก็มีความพิเศษ และอร่อยไม่แพ้ใครเลยทีเดียว ไม่วา่ จะเป็นสปาเกตตี สเต๊กปลาพริกไทยดำ สลัด รวมถึง เค้กรสชาติอร่อยชนิดที่ว่าได้กินสักครั้งคงจะต้องตัดสินใจมาเยือนบ่อยๆ อย่างแน่นอน หากคุณว่างไปเดินเล่นที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วละก็ อย่าลืมแวะไปเติมความรู้ด้านดีไซน์และ ความอร่อยชั้นเลิศที่ Create 8 Book store & Café Create 8 Book Store & Café ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ฝัง่ ZEN เปิดเวลา 10.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ 0-2646-1850-2 n


The Page -----------

Text : iD11

ร้านอาหารสุดชิคริมหาดนี้ ตั้งอยู่ในรีสอร์ตดีไซน์เก๋อย่าง The Library บรรยากาศ ภายในร้านออกสไตล์โมเดิร์น เน้นสีขาวและเฟอร์นิเจอร์ไม้ ดูเรียบง่าย สบายๆ และ สะอาดตา อาหารเป็นแบบไทยและตะวันตกร่วมสมัย เน้นการดีไซน์เป็นพิเศษ เพื่อให้ เหมาะกับคอนเซ็ปต์ชิคๆ ของรีสอร์ตคือ exotic & smart นอกจากจะมีเมนู Lunch และ Dinner ให้ได้เอนจอยกันแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีเมนูคอ็ กเทลและไวน์หลากหลายชนิดให้ได้เลือก จิบกันเพลินๆ อีกด้วย หากใครที่อยากจะเนรมิตมื้อดินเนอร์ของคุณให้กลายเป็นมื้อพิเศษ ในบรรยากาศสบายๆ ริม ชายหาดเฉวง คงต้ องลองแวะมาที่ The Page ดูสักครั้ง

แล้วคุณจะรู้ว่า ทำไมร้านนี้ถึงน่าประทับใจจนใครๆ ก็ต้องอยากกลับมาชิมกันอีกครั้ง

Don’t Miss!

> King Prawn Bouillabaisse with Half Lobster Tail and Pan Fried Scallop

> SeaRed Yellow Fin Tuna Steak Capsicum Pepper Ratatouille and Rosti Potato Cake > Prawn Cocktail > Coconut Mousse Topped with Na Guna Fresh Ginger Ice Cream Budget : ประมาณ 1,500 บาท ไวน์ขวดละ 1,200 บาท n The Page ตั้งอยู่ในรีสอร์ต The Library หาดเฉวง เกาะสมุย

เปิด (Lunch) 11.00-16.00 น. (Dinner) 19.00-22.30 น. โทร. 077-422-767-8

Discover a new lifestyle of dining experience at The Page, a beachfront restaurant at

The Library an Exotic Smart Conceptual Resort. Enjoy sipping our fine selection of wine to complement with choices of Thai and Western contemporary cuisines. Casual lunch to simply gorgeous dining is designed and freshly made to serve you. Not just a flavor of food but elegantly stylish vibe will create another level of your dining experience. Located at The Library Resort, Chaweng Beach, Koh Samui Open : Lunch 11.00-16.00 hrs, Dinner 19.00-22.30 hrs Tel. 077-422-767-8

You Rea Guan -------- Text : Pimmy / Photo : W.Ansirimongkol

สาวกกิมจิต้องไม่พลาดกับการมาลองลิ้มชิมรสอาหารเกาหลีฉบับต้นตำรับ ยูเรกวาน (You Rea Guan) ภัตตาคารเกาหลีขนาดใหญ่ใจกลางสุขุมวิท เมื่อเข้ามาที่นี่ คุณจะรู้สึกเหมือนได้มาเยือน ประเทศเกาหลีกนั เลยทีเดียว เพราะไม่วา่ จะเป็นบรรยากาศทีถ่ กู จัดแต่งไว้ได้อย่างโมเดิรน์ มีความ สวยงาม โอ่โถง เป็นกันเอง เหมาะที่จะให้เป็นสถานที่พักผ่อน หรือจะนัดสังสรรค์กับกลุ่ม

เพื่อนฝูงก็ได้ รวมไปถึงอาหารเกาหลีของยูเรกวานนับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลย ทีเดียว โดยเฉพาะเนื้อย่างที่เสิร์ฟพร้อมกิมจิสด เนื้อรสนุ่ม กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดจะทำให้คุณ ประทับใจจนแทบไม่ต้องเดินทางไปชิมกันไกลถึงเกาหลี นอกจากนี้อาหารสูตรชาววังแบบดั้งเดิม ทางยูเรกวานก็มีไว้บริการเพื่อให้ผู้ที่หลงใหลในวิถีชีวิตแบบเกาหลีได้ซึบซับกับบรรยากาศแบบ ชนชาติเกาหลีอย่างแท้จริง และเพื่อตอบสนองกลุ่มคนรักเกาหลีอย่างทั่วถึง ยูเรกวานเพิ่มสาขา ให้คณ ุ ได้มโี อกาสกินอาหารเกาหลีใกล้บา้ นยิง่ ขึน้ กับ สาขาเอ็มโพเรีย่ ม ชัน้ 5 นิวพาร์ค ฟูด้ ฮอลล์ และสาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ใกล้ตรงไหนแวะไปชิมความอร่อยกันได้แล้ววันนี ้ Recommended! > โอ โกน เก > ซัมเคทัง > อัลโดลโชทบีบิมบับ > จอนจูบีบิมบับ > นักจีบีบิมบับ Budget : ราคาอาหารอยู่ที่ประมาณ 300-600 บาทต่อมื้อ n ยูเรกวาน สาขาสุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท

โทรสอบถามได้ที่ 0-2714-7374-5 สาขาเอ็มโพเรี่ยม ตั้งอยู่ชั้น 5 นิวพาร์ค ฟู้ด ฮอลล์

และสาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน For those who crave for authentic Korean cuisine, don’t miss You Rea Guan! Located in the heart of Sukhumvit Road, this huge Korean restaurant is trying to please everyone with its modern, elegant décor yet cozy ambiance. Here also makes them homemade with fresh ingredients, and besides the kimchi, there are new selections rotated daily. You Rea Guan really shine with its high-quality meat

dishes. Now try out You Rea Guan at your nearest branch: Sukhumvit 59 Road, Emporium on the 5th floor, New Park Food Hall and The Malll Ngamwongwan.

. 27


Momo Café ---------- Text : Sudarat / Photo : Kanawat Jaiprom, Naruporn Suthaceva

ร้านอาหารชือ่ น่ารัก Momo Cafe (โมโม่คาเฟ่) ทีย่ อ่ มาจาก Modern Living กับ Modern Eating ซึ่งเป็นร้านอาหารในเครือของโรงแรมแมริออท คุณจะเลือกมากินมื้อเช้าแสนอร่อย มือ้ กลางวันแสนเร่งรีบ หรือดินเนอร์ในบรรยากาศสบายๆ ก็ได้ เพราะทีน่ เี่ ปิดให้บริการตัง้ แต่ เช้าจนค่ำ กับความรู้สึกสบาย บริการสุภาพจากพนักงาน เพลงเพราะๆ ในสไตล์การ ตกแต่งร้านแนวโมเดิร์นเทรนดี้ เน้นโทนเป็นส้มแดงสดใส และอาหารอร่อยหลากแนว

แบบนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นทั้งตะวันตก ตะวันออก รวมถึงอาหารไทยบ้านเรา Tips : ตั้งแต่วันนี้-30 ก.ค. 2552 ที่นี่จัดดินเนอร์บุฟเฟ่ต์สุดพิเศษ ในราคา 599 บาท

Recommended!

> ยำเนื้อย่าง สไตล์ไทยๆ รสจัดจ้าน เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ความชอบ

(190 บาท) > พิซซ่า มีหลายหน้า อย่าง Design Your Own Pizza ให้แขกเลือก หน้าเอาได้เอง (260 บาท) > เบนโต๊ะ เซ็ตลัชน์ พร้อม All You Can Eat

สลัดบาร์ (160 บาท) > ราสป์เบอรี่โซดา โดดเด่นด้วยรสเข้มข้นของราสป์เบอรี่ และท็อปโซดา (ราคา 120 บาท) > ขนมหวาน เช่น ไอศกรีม เครป เบอเกอรี่

n Momo Café ตั้งอยู่ในซอยสาทร 3 (ซอยสวนพูล)

เข้าซอยประมาณ 100 เมตร อยู่ซ้ายมือ เปิดให้บริการตั้งแต่ 6.30-23.00 น.

ส่วนวันศุกร์-เสาร์ เปิดถึงเที่ยงคืน โทร. 0-2343-6789

The restaurant with a cute name ‘Momo Café shorten from Modern living and Modern eating under Marriott Hotel. You can stop by to have breakfast, lunch or dinner because it’s opened since morning until night. You will be impressed with a comfortable feeling, polite service, good music and decoration in modern trendy design. There are various kind of international food west, east and our

Thai food as well. Momo Caf é is at Soi sathorn 3 (Suanplu) open from 6.30-23.00 on weekdays and till midnight on weekend Tel. 0-2343-6789

The

Thirdplace -------------

Text : Jutamard / Photo : W.Ansirimongkol

Hi Tim

ร้านขนมโฮมเมดสุดเก๋ ทีต่ งั้ อยูใ่ นโครงการเออเบิรน์ สแควร์ ข้างๆ กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บรรยากาศร้านดูสบายๆ ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งด้วยโทนสีสว่างตาอย่าง ขาว-น้ำเงิน เป็นหลัก เมนูในร้านเน้นคัพเค้กหลากหลายรสชาติและหน้าตาน่ารักน่ารับประทานมากทีเดียว ชื่อ Hi Tim มาจากเจ้าของร้านคือคุณทิม บัทเลอร์ เชฟชือ่ ดัง ทีม่ กี จิ การร้านอาหารบัทเลอร์ อยูท่ เี่ กษรพลาซ่า ด้วยความที่ชื่นชอบการทำขนมหวาน คุณทิมจึงคิดสูตรคัพเค้กที่ผสมผสานความเป็นไทยอย่าง

รสชาไทย ชาเขียว กระเจีย๊ บ เป็นต้น และยังมีสตู รดัง้ เดิมจากนิวยอร์กกว่า 20 รายการ แต่ถา้ ใคร อยากคลายร้อนด้วยเครื่องดื่มสมูตตี้หรือจะเป็นไอศกรีมโฮมเมดรสชาติดีก็มีบริการเช่นกัน Home Made bakery in Urban project square near Dhurakijpundit University with the cozy atmosphere

in bright tone. Various tasty cupcakes are available here. ‘Hi Tim’ is the name derived from Mr.Tim Butler, a well-known chef at Kasorn Plaza. He has developed new cup cake recipe that combines Thai taste like Thai Tea, Green Tea and Rosella. Plus, original 20 recipes from New York, smoothies and home made Ice cream are also available here. Location : Urban project square

. 28

โครงการเออร์เบิร์นสแควร์ ประชาชื่น กทม.

โทร. 0-2589-1266 เปิดบริการตั้งแต่ 10.00-20.30 น. n Hi Tim


Gastro Pubs

Society

----------- Text : Jutamard Kanjanasin / Photo : Kittapol Witwongwai

In the 17th century, Thomas Hobbes and John Locke English philosophers was writings ‘ The concept of civil “

WHAT

ARTEtainment Fair & Concert WHEN & WHERE

สนามฟุตซอล ARENA 10 ทองหล่อ ซ.10 พบกั บ แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ ง ย่ า นใหม่ ใ จกลางเมื อ งที่ ต อบโจทย์ ไ ลฟ์ ส ไตล์ ค นเมื อ งอย่ า งแท้ จ ริ ง กั บ ARTE’ Weekend ทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ สุดท้ายของเดือนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปกับ

หลากกิจกรรมอาทิ Flea Market และ Live Concert ในบรรยากาศที่จะสร้างทุกความสนุก ให้กบั คุณและครอบครัว ซึง่ เปิดตัวครัง้ แรกในวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ พบคอนเสิรต์ กับศิลปิน สุดฮอตอย่างกรู๊ฟไรเดอร์ส และพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงสองทุ่ม ติดตาม

รายละเอียดได้ที่ www.arteweekend.com

HEAP

ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ตกแต่งสไตล์ลอฟ ที่ เ น้ น ความดิ บ ของปู น เปลื อ ยแบบธรรมชาติ เพดานโปร่งโล่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นร้านโอเพ่นแอร์ แต่ก็มีลมเบาๆ จากหน้าต่างบานโตหลายบาน

ที่สถาปนิกออกแบบโครงสร้างเข้าถึงการหักเห ของทิศทางลม ส่วนทีม่ าของชือ่ เก๋ไก๋อย่าง HEAP แปลว่ากองไว้มากมาย ทางร้านจึงอยากให้ทกุ คน มากิ น อาหารที่ ร้ า นแล้ ว หอบความสุ ข มากมาย ก่ า ยกองกลั บ บ้ า น สำหรั บ เมนู ที่ 247 ภู มิ ใ จ

นำเสนอก็ คื อ HEAP roll เป็ น เมนู ใ หม่ ข อง

ทางร้าน ใช้เนื้อหมูม้วนกับชีส และชุบแป้งทอด รสชาติหอม มัน ถือว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยได้ดี

ทีเดียว ต่อมากับอาหารจานหลัก ต้มแซบเอ็นแก้ว กระดู ก อ่ อ น รสชาติ แ ซบสมชื่ อ ซึ่ ง ที เ ด็ ด อยู่ ที่

เอ็นแก้วเนื้อแน่นกรุบกรอบ ถัดมาคือ ปูนิ่มผัด พริ ก เกลื อ นำปู นิ่ ม ทอดกรอบไปผั ด พริ ก เกลื อ

รั บ ป ร ะ กั น ไ ด้ ว่ า ถึ ง เ ค รื่ อ ง จั ด จ้ า น จ ริ ง ๆ

ยิ่ ง กิ น กั บ ข้ า วสวยร้ อ นๆ ยิ่ ง เข้ า กั น ได้ ดี และ ตบท้ า ยด้ว ยเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของร้านอย่ า ง Sex@heap ซึ่งเป็นค็อกเทลที่มีรสชาติคล้ายกับ Sex on the beach แต่ปรับสีสันให้สวยโดดเด่น จากเดิมและรสชาติที่เปรี้ยวหวานโดนใจมากขึ้น หวังว่าร้านนี้คงถูกอกถูกใจบรรดานักชิมไม่น้อย เลยทีเดียว n HEAP 290/4 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (เลยแยกราชเทวีไปทางอนุสาวรีย์ ประมาณ 20 ม. ร้านอยู่ซ้ายมือ) โทร. 0-2612-6944 เปิดบริการทุกวันเวลา 18.00-01.00 น. The loft style restaurant highlightings on natural non plaster and high ceiling. It’s an open air with many windows designed by architects which is in the line with the wind refraction. ‘HEAP’ means putting things in piles that the owner needs customers heap the happiness back home. The recommended menu that we are proud to present is WEAP roll, the new menu making from rolled pork with cheese and deep fried. It’s a good appetiser. Next, the main menu is cartilage spicy soup. Next is fried soft crab with chilly and salt. The last but not least is signature drinks ‘Sex@heap’, the spectacular cocktail tastes like SEX On the beach blended more colorful and sour. Location 290/4 Payathai Road, Ratchathewee Bangkok (pass through Ratchathewee Junction to Victory Monument 20 Meters) Tel. 0-2612-6944 Open Daily 18.00-01.00 n

WHAT

เอกอัครราชทูตเวียตนาม ให้เกียรติรับเชิญในรายการ กุสุมา พาทูตเที่ยวไทย WHEN & WHERE

อมารี ออคิดรีสอร์ทแอนด์ทาวเวอร์ พัทยา เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย คุณเหงียน ยูย ฮืง พร้อมด้วยภริยา ได้ให้เกียรติ เป็นแขกรับเชิญในรายการ ‘กุสมุ า พาทูตเทีย่ วไทย’ ซึง่ ถ่ายทำ ณ ห้องอาหารและบาร์มนั ตรา โดยมี มร.เดวิด คัมมิ่ง ผู้จัดการทั่วไป อมารี ออคิดรีสอร์ทแอนด์ทาวเวอร์ พร้อมฝ่ายบริหาร คอยให้การต้อนรับ WHAT

Jabra เปิดตัว Jabra HALO WHEN & WHERE

ร้ า นกาแฟ วาวี ซอยอารี ย์ 1 บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด ผู้จัดจำหน่ายหูฟังแบรนด์ Jabra แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในประเทศไทย

จั ด งานแถลงข่ า วเปิ ด ตั ว หู ฟั ง บลู

สเตอริ โ อ Jabra HALO รวม นวัตกรรมความไฮเทคในหนึ่งเดียว สำหรับผู้รักเสียงเพลงและอยากนำ เทรนด์ก่อนใคร โดยภายในงานมีผู้ ให้ความสนใจมากมาย และผูบ้ ริหาร แนะนำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แผนการ ดำเนินงานในครึ่งปีหลัง รวมไปถึง วิเคราะห์ทิศทางตลาดหูฟังในช่วง ครึ่ ง ปี ห ลั ง ของประเทศไทยในปี 2552 อีกด้วย n

. 29


24 Hours

-------------

Text : iD11 / Photo : Kanawat Jaiprom

of Le Mans Champions, This race has been held in June in Le Mans, Fance, since 1923. The track distance are currently 13.6 km (8.5 mi)-the distance has been modified , several times- and the competitor s race of a 24-hour period testing the endurance of both car and driver.

วรเวช ดานุวงศ์

เรียกได้วา่ หนุม่ แดน-วรเวช กำลังทุม่ ให้กบั งานเพลงในบ้านใหม่อย่าง โซนี่ มิวสิค กันสุดตัว ซึง่ ตอนนี ้ เขากำลังมีอัลบั้มใหม่ และถือว่าเป็นอัลบั้มที่บ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยทีเดียว เพราะเขา ได้ควบถึง 4 ตำแหน่งด้วยกัน คือ แต่ง เล่น กำกับ และร้อง บ่งบอกถึงความเป็น นิว แดน อย่างเต็มที่

อยากสัมผัสความเป็นตัวตนของแดน ต้องรีบมาติดตามอ่านชีวติ ใน 1 วัน ของเขา แล้วคุณจะได้รจู้ กั แดน-วรเวช คนนีม้ ากขึน้ 8.00 วันนีผ้ มตืน่ เช้า เพราะมีงานทีต่ กึ แกรมมี่ เลยต้องตืน่ มาเตรียมตัวกันหน่อย 10.30 เดินทางมาถึงทีต่ กึ แกรมมีค่ รับ มีนดั ให้สมั ภาษณ์เกีย่ วกับอัลบัม้ ใหม่ ของแดนทีค่ ลืน่ Hot 91.5 FM ผมใช้เวลาทำอัลบัม้ นีค้ รึง่ ปี ก็มสี ว่ นร่วม

ในการเขียนเพลง วางคอนเซ็ปต์ของอัลบัม้ ด้วย

คือผมจะอยูใ่ นกระบวนการความคิดทัง้ หมด ประมาณว่าอยากได้ปกแบบนี้ ลุค ประมาณนี้ ผมก็จะเมลส่งไปให้ทมี งาน รับรูว้ า่ ตัวตนจริงๆ ของผมคืออะไร ผมรักอะไร ชอบอะไร จากนัน้ เขาก็จะ เอาสิง่ ทีผ่ มส่งไปตีโจทย์ แล้วก็ออกมาอย่างทีเ่ ห็นนีแ่ หละครับ 11.20 ช่วงนีเ้ ป็นคิวสัมภาษณ์ของคลืน่ Chill 89 FM ก็จะสัมภาษณ์เกีย่ วกับ อัลบัม้ ใหม่ของแดนครับ 12.10 ออกจากตึกแกรมมีก่ ต็ อ้ งรีบไปที่ Sky High เลยครับ เพราะมีสมั ภาษณ์

ต่อทีค่ ลืน่ Max 103 FM วันนีจ้ ะค่อนข้างยุง่ มีควิ สัมภาษณ์ทงั้ วันเลย พอสักเวลา 13.30 น. ผมต้องไปต่อที่ Siam Center มีนดั คุยเกีย่ วกับอัลบัม้ เพลงทีส่ ตูดโิ อของ EFM ครับ วันว่างของผมจะนอนนิง่ ๆ ไม่ตอ้ ง

14.20 มาถึงที่ True Music มีนัดให้ คิดอะไร รีแล็กซ์ผ่อนคลาย ผมชอบ

สัมภาษณ์ตอ่ ทีน่ ี่ ตอนนีผ้ มจะมีเวลาได้พกั อยูเ่ งียบๆ ทีบ่ า้ นนะ หรือบางทีกห็ า บ้างนิดหน่อย กินข้าวเทีย่ งทีน่ เี่ ลย แล้ว กิจกรรมทำกันกับครอบครัว มียงิ ปืนกับ เดีย๋ วต้องไปลุยกันต่อทีพ่ ทุ ธมณฑลสาย 3 พ่อทีบ่ า้ นบ้าง หรือไม่กอ็ อกไปข้างนอก Big FM แล้วก็ต้องกลับมาที่ RCA อีก ทำกิจกรรมร่วมกันครับ ให้สมั ภาษณ์ตอ่ ที่ OK Hot ครับ 21.00 คิวสุดท้ายสำหรับวันนีท้ ี่ 95.5 Virgin Hitz ถือว่าเป็นวันทีเ่ หนือ่ ยมากๆ วันหนึง่ เลยทีเดียว แต่ผมก็มคี วามสุขนะ

เพราะได้เจอกับแฟนเพลง ไม่นา่ เชือ่ ว่ายังมีนอ้ งๆ รอเราอยู่ อยากฟังเพลงของเรา ทำให้ เรามีกำลังใจทีจ่ ะทำงานดีๆ ต่อไปครับ 23.00 เสร็จงานแล้ว ตรงดิง่ กลับบ้านเลยครับ เพราะต้องไปทำเพลงละครต่อ

เป็นละครของทางช่อง 3 ตอนนีแ้ ต่งเสร็จแล้ว เหลือทำดนตรีแล้วก็รอ้ งครับ คาดว่าคืนนี ้ คงดึก น่าจะได้นอนประมาณตี 3 เหนือ่ ยแต่มคี วามสุขครับ เพราะได้ทำในสิง่ ทีต่ วั เองชอบ

Worawate Danuwong ‘Dan’ Worawate has been devoting his time to work with new music home ‘Sony Music’. Now, he is launching the new album which represents his true identity ‘New Dan’. He works as 4 positions which are composer, actor, director and singer. His 24 hrs will let you get to know more about him. • 8.00 : Wake up early to work at Grammy. • 10.30 : Arrive Grammy and get interview about the new album at

Hot Wave 91.5 FM. I have spent 6 months for this album included concept planing. I am in the whole process and send what I want to team the they know what my look is, what I love then they will produce from the brief.

• 11.20 : Get interview with Chill 89 FM about the new album. • 12.10 : Leave Grammy and rush to Sky High. Get interview with Max 103 FM. Today is quite busy. I’ve got all day for interview. • 13.30 : Meeting at Siam Center about my album at EFM studio. • 14.20 : Arrive True Music and get interview. I have a bit of time to relax and have lunch here then I’ll continue to Buddha Monthon Sai 3 at Big FM and back to RCA for interview at OK Hot. • 21.00 : The last activity

at 95.5 Virgin Hitz. So tired for today but I am so happy that I met my fan. It’s unbelievable that there are some people waiting for my work. This is so supportive to me that I can work onward. • 23.00 : After jobs are done, I go home right away to continue working on my original sound track for Channel 3’s soap opera. The lyric is done. It still needs sound making and singing to complete. I may go to bed late around 3 a.m. tonight. This is my life style! ‘I’ve been thinking to make my life worth and happiest which means doing anything that not be trouble to others.

My happiness is making others to be happy. That’s why I love this job. I’m not only one who is happy. I want to share the happiness to others to maximize it. My free day I do nothing and relax. I love to stay quietly at home or find some activities to do with my family. Shooting with my dad or going outside. n

. 30

ผมคิดตลอดว่าทำชีวิตวันนี้

ให้มันคุ้ม ให้สนุก ให้มีความสุข มากที่สุด คือทำอะไรก็ได้และไม่เดือดร้อน ใคร ความสุขของแดนคือการทำให้คนอื่นมี ความสุข แดนถึงชอบงานตรงนี้ไงครับ

คือเราไม่ได้มีความสุขคนเดียว ยังมีอีก หลายๆ คนมีความสุขกับเรา ทำให้ความสุข นั้นมันใหญ่ขึ้น


247#043  

43 VOL.2 NO.43 | 16-31 JULY 2009 www.gmgroup.in.th 12 SHOPPING / CLIPS 24 ENTERTAINMENT : บันเทิงที่น่าสนใจ 18 FOCUS : วรกันยา ณ ระนอง ไช...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you