Page 1

N

z s a www.radioplusgryfice.pl

bezpłatny tygodnik regionalny

www.naszgloszwybrzeza.pl Julio Cortázar

[...] aby dojść do słowa, trzeba mieć do niego odpowiednie podejście.

lub

www.ngzw.pl

Nr 7(22) 19.04.2012 r. ISSN: 2084-1841

Archidiecezjalne Dni Młodych - Gryfice 2012

Pamiętajmy! Katyń 10 kwietnia...

Dwa wydarzenia, dwie daty i miejsce jakże symboliczne. Katyń 10 kwietnia 1940 r. i Smoleńsk 10 kwietnia 2010.

str. 5

Spotkanie w sprawie badań archeologicznych

W trzebiatowskim Pałacu odbyło się spotkanie dotyczące pomysłu i określenia koncepcji rozpoczęcia badań archeologicznych na terenie byłego osiedla rybaackiego Kępa (wcześ. Kamp) znajdującego się u ujścia Starej Regi do jeziora Resko Przymorskie.

str. 12

Podział w Gryflandii

W dniach 30.04-3.05 br. odbyły się w Choszcznie Archidiecezjalne Dni Młodych – największe święto chrześcijańskiej młodzieży na ziemi szczecińskiej. W tym roku to ogromne przedsięwzięcie będzie miało miejsce w Gryficach. Zapraszamy do zapoznania się z planem i aktywnego udziału w tego rocznych Archidiecezjalnych Dniach Młodych - Gryfice 2012.

str. 8

Nie ma wątpliwości, że spór w „Gryflandii”, od pewnego czasu coraz bardziej się zaostrza. Podczas sesji sprawą LGD zajęli się Radni, którzy niezwykle głośno i rzeczowo omawiali ten temat.

str. 3

Miłosz njalepszy w Polsce!

Uczennice ZSP im. Czesława Miłosza pierwsze w Polsce!

str. 14 Chcesz nas powiadomić o ciekawym wydarzeniu? - zadzwoń! Tel. 533333359!


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

numerze... „Czytamy pod chmurką” w Gryficach w 1. Podział w “Gryflandii” ........................................................... str. 3

GRYFICE To już pewne – Gryfice włączają wiedziałem, że to dobry pomysł, tym się do kampanii społecznej „5 bardziej, że czytamy coraz mniej (albo minut dla książki”, która w tym w ogóle), a i kultura w Gryficach roku organizowana jest pod kuleje i pozostawia sobie wiele do hasłem „Czytamy pod chmurką”. życzenia. Wspólne przeczytanie Dokładnie 22 kwietnia na dzień choćby fragmentu wybranej książki to przed Międzynarodowym Dniem świetna promocja czytania oraz jedna z Książki i Praw Autorskich o godzinie najlepszych sposobności na integrację 17:00 mieszkańcy ponad dwudziestu niewielkiego środowiska, które czyta z miast w Polsce przeczytają fragment pasją; w przeciwieństwie do osób, które „Prześlę panu list i klucz” Marii czytają, bo muszą (co to za czytanie?). Pruszkowskiej. Cieszę się, że inicjatywna spotkała się Akcja „5 minut dla książki” z aprobatą Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się z inicjatywy Miejskiej im. B. Chrobrego. Mamy nadzieję, że Biblioteki Publicznej w Gryficach – młodzież nie tylko liceum zjawi się konkretyzując, pomysł na włączenie 22 kwietnia o godzinie 17:00 w Parku mieszkańców Gryfic i okolic do Japońskim, aby wspólnie odczytać ogólnopolskiej kampanii, której celem wybrany fragment i tym samym dać jest m.in. promowanie czytania dobrych dowód, że w Gryficach nie brakuje książek, wyszedł od Grażyny Janowiak, miłośników dobrej literatury. starszego bibliotekarza, pomysłodawcy Więcej informacji o kampanii Bibliotecznego Dyktanda. oraz tekst M. Pruszkowskiej (do To był dzień… jak co dzień, z wydrukowania w pliku pdf) znajdziecie małą różnicą. Otrzymałem telefon od na oficjalnej stronie „Czytamy pod Grażyny z zapytaniem, czy pomogę chmurką” – www.5minutdlaksiazki. przy organizacji w planowanym blogspot.com przedsięwzięciu. Oczywiście nie wahałem się ani chwili, od razu Mariusz Rakoski

2. Cała Polska Czyta Dzieciom ............................................... str.4 3. Czysta energia w Brojcach ......................................................str.6 4. Chcemy pomagać ............................................................ str. 7 5. Archidiecezjalne Dni Młodych - Gryfice 2012 ................. str. 8 6. Kolejna zmodernizowana ulica ....................................... str. 10 7. Spotkanie w sprawie badań archeologicznych ............. str. 12 8. Podróż w czasie ............................................................... str. 13 9. Parafia Prawosławna w Gryficach ........................................str.15

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach uprzejmie informuje, że w ramach obchodów w powiecie gryfickim Europejskiego Tygodnia Szczepień, w dniach od 23 do 25 kwietnia 2012r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryficach przy ul. Nowy Świat 6 zostanie otwarty PUNKT INFORMACYJNY DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, OSÓB ZAINTERESOWANYCH na temat szczepień ochronnych ujętych w kalendarzu szczepień jako obowiązkowe i zalecane.

Informacji można uzyskać również telefonicznie pod numerem 91 38 78 319 lub 91 38 78 320. Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie korzyści, jakie przyniosły szczepienia. Europejski Tydzień Szczepień został zapoczątkowany w 2005 roku przez Światową Organizację Zdrowia i od tego czasu, w obchodach aktywnie uczestniczą kraje z całego regionu europejskiego.

- Serdecznie Zapraszam –

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą profilaktyki chorób zakaźnych.

str. 2

„Nasz Głos z... Wybrzeża” - bezpłatny tygodnik regionalny ISSN: 2084-1841 Redakcja: Sylwester Marcula ks. (red. nacz.), Adam Litwinowicz, Krzysztof Wolski, Agata Dziuba, Patrycja Szapiel, Katarzyna Adamiak, Katarzyna Gran, Mariusz Rakoski; Kontakt: ul. 3 maja 17, 72-300 Gryfice, email: makala@makala.pl, tel. 794-99-32-89; Wydawca: Makala; Skład: Krzysztof Wolski; Nakład: 10 000 egz.; Druk: Drukarnia prasowa wydawnictwa „Edytor”.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Podział w „Gryflandii”

Polityka

fot. K. Adamiak

GRYFICE Posiedzenie XVII Sesji Rady nieprawidłowości podczas organizacji Miejskiej w Gryficach, które miało Walnego Zebrania Sprawozdawczomiejsce w czwartek 12 kwietnia Wyborczego jak i posiedzenia Zarządu dotyczyło dwóch istotnych punktów. LGD „Gryflandia” w dniu 26 marca br. Jeden z nich stanowił o przyjęciu Wicemarszałek Województwa sprawozdania z wykonania planu Zachodniopomorskiego, Andrzej finansowego i realizacji zadań za 2011 Jakubowski, w odpowiedzi r. oraz potrzeb w zakresie pomocy na pismo (wystosowane przez społecznej na 2012 r. Kolejny punkt, Wiceprzewodniczącego Zarządu który, jak się okazało, zdominował LGD „Gryflandia” Sławomira posiedzenie, dotyczył podjęcia Ruszkowskiego) oraz po uchwały w sprawie zamiany uchwały przeprowadzeniu postępowania Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 kontrolnego stwierdził, że za marca 2008 r. w sprawie przystąpienia nieprawidłowościami przemawia fakt, Gminy Gryfice do tworzonej Lokalnej iż zwołane przez Przewodniczącego Grupy Działania oraz udzielenia Walne Zebranie Członków było pełnomocnictwa panu Andrzejowi niezgodne z zapisami statutu LGD Szczygłowi, Burmistrzowi Gryfic „Gryflandia”, który w par. 15 ust. 3 do pełnego reprezentowania Gminy wskazuje, iż „O miejscu i terminie Gryfice w Lokalnej Grupie Działania. porządku obrad Zarząd LGD I o ile przyjęcie sprawozdania podjęte powiadamia członków, co najmniej zostało przez Radnych jednomyślnie, na 14 dni przed terminem Walnego o tyle podjecie kolejnej uchwały Zebrania Członków”. Jednoosobowe wzbudziło wiele kontrowersji. działanie stoi również w sprzeczności W taki oto sposób niemalże całe z par. 20 pkt. 16, który utrzymuje, posiedzenie poświęcone zostało iż do kompetencji zarządu LGD Lokalnej Grupie Działania. Nie ma należy zwoływanie Walnego wątpliwości, że spór w „Gryflandii”, Zebrania Członków. Ponadto w toku od pewnego czasu coraz bardziej się postępowania ustalono, iż złamano zaostrza. Wreszcie podczas sesji sprawą zasadę wynikającą z zapisu par. 15 LGD zajęli się Radni, którzy niezwykle ust. 3 statusu LGD „Gryflandia” głośno i rzeczowo omawiali ten temat. jednocześnie wskazującego, iż Radni z klubu Razem dla członkowie Stowarzyszenia powinni przyszłości wskazali Stanisława powziąć informację o organizowanym Holubczaka, jako swojego kandydata Walnym Zebraniu Członków w 14. do reprezentowania gminy Gryfice w dniu przed planowanym terminem LGD i to on po głosowaniu (12 głosów spotkania. za, 8 głosów przeciwnych) będzie W tym samym piśmie wicemarszałek reprezentował gminę w Gryflandii. A wnioskował o dojście do porozumienia więc Andrzej Szczygieł nadal pozostaje i „usunięcia” nieprawidłowo podjętych Przewodniczącym LGD, lecz nie jest uchwał oraz podjęcia czynności już reprezentantem naszej gminy. mających na celu przestrzeganie Podział w Gryflandii nastąpił w zapisów statutu, a także apelował o momencie, kiedy dopuszczono się rozważne podejmowanie działań i

branie pod uwagę przede wszystkim dobra beneficjentów, którzy wnioskują o dofinansowanie ze środków LEADER. LGD Gryflandia założona została z inicjatywy burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła 23 kwietnia 2008 r., swoim działaniem obejmuje wszystkie gminy Powiatu Gryfickiego. Jej głównym celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności. Idea LGD trzeba przyznać jest niezwykle szczytna, jednak czy podział w jej strukturach nie wpłynie

negatywnie na realizację postawionych przez nią zadań? Na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi. Jedno jednak jest pewne, coś w Gryflandii się zmieniło, czy będzie to jedyna zmiana, tego jeszcze nie wiadomo. W najbliższy poniedziałek 23 kwietnia br. w Karnicach odbędzie się Walne Zebranie Członków LDG, o przebiegu zebrania poinformujemy w kolejnym wydaniu naszej gazety. Katarzyna Adamiak

Stanisław Hołubczak reprezentuje gminę Gryfice w Gryflandii

GRYFICE Podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w wyznaczony, jako przedstawiciel gminy Gryficach radni dokonali wyboru nowego Gryfice w Lokalnej Grupie Działania. reprezentanta naszej gminy w Lokalnej Otrzymałem już zaproszenie na walne Grupie Działania „Gryflandia”. Zgodnie z zgromadzenie członków LGD, które głosowaniem większością głosów nowym odbędzie się w Karnicach i mam zamiar w przedstawicielem LGD „Gryflandia” nim uczestniczyć. został Radny Stanisław Hołubczak. Przypomnijmy, że Stanisław Kandydaturę Radnego Hołubczaka na Hołubczak ślubowanie na radnego Rady przedstawiciela naszej gminy złożył klub Miejskiej złożył podczas XVI sesji 28 „Razem dla Przyszłości”, którego on sam marca, oprócz tego jest także Sekretarzem jest członkiem. w Starostwie Powiatowym w Gryficach. Stanisław Hołubczak, Radny Rady Miejskiej w Gryficach: Zostałem Kasik

Przedstawiciele władz gminnych podczas ostatniej sesji Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012

str. 3


, Akcje spoleczne

Cała Polska Czyta Dzieciom

fot. K. Hendryk

GRYFICE Od dziesięciu lat Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach bierze udział w Kampanii Społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Przez ten czas na pewno zmieniło się jedno, a mianowicie liczba czytelników. Z roku na rok miłośników książki jest coraz więcej. Jednak po lekturę najchętniej przychodzą dzieci. 12 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach odbyło się podsumowanie X Edycji Kampanii Społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Dyrektor biblioteki pani Zofia Czasnowicz wręczyła podziękowania wszystkim, którzy przez ten długi czas wspierali i czynnie uczestniczyli w Kampanii. Należy wspomnieć, że 26 marca Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach została uhonorowana tytułem „Koordynatora 10-lecia Kampanii Społecznej »Cała Polska Czyta Dzieciom«”. Oficjalne nadanie tytułu nastąpiło w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Dziesięć lat ciężkiej pracy przełożyło się na efekt. Dział dla dzieci i jednocześnie pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach jak najbardziej zasłużyli na to wyróżnienie. Jest to nagroda dla nas, ale także dla ludzi, którzy przez te lata współpracowali i wspierali naszą bibliotekę. Wyszliśmy poza mury

biblioteki zapraszając do czytania ludzi, którzy wykonywali różne zawody. Czytali samorządowcy, pielęgniarka, listonosz, strażak i wielu, wielu innych – przyznaje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach pani Zofia Czasnowicz. Promujemy książkę, czytelnictwo ale także ukazujemy piękno zawarte w tych książkach. To wszystko z myślą o najmłodszym czytelniku - dodaje pani Zofia Czasnowicz. W dobie komputerów i telewizji bardzo ważne jest, aby „zaszczepić” w młodym pokoleniu miłość do książki. To na nas spoczywa ogromna odpowiedzialność, aby przekonać i zachęcać młodych ludzi do sięgania po lektury. Bardzo dużą rolę odgrywa edukacja najmłodszych przez rodziców. W każdym domu powinna znaleźć się biblioteczka, w której cały czas przybywa książek – mówi Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, podczas uroczystego podsumowania kampanii. Do biblioteki przychodzą coraz młodsze dzieci. Odbiór najmłodszych jest bardzo spontaniczny. Bibliotekę odwiedzają już trzylatki. To właśnie podczas takich kampanii, dzieci mogą dostrzec i pokochać książkę – przyznaje pracownik biblioteki pani Anna Burda. Agata Dziuba

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Światowy Dzień Zdrowia

GRYFICE Z panią Agnieszką Hamulczyk Jak wygląda sytuacja w Polsce? z Powiatowej Stacji SanitarnoSytuacja w Polsce jest podobna. W Epidemiologicznej w Gryficach 2060 roku co trzecia osoba będzie miała rozmawia Katarzyna Gran powyżej 65 lat. Następuje systematyczny Światowy Dzień Zdrowia przypada wzrost przeciętnej długości życia. Na 7 kwietnia. Jakie było hasło tych chwilę obecną w 2030 roku mężczyźni obchodów? będą żyli średnio ok. 78 lat, a kobiety Ten dzień został ustanowiony w powyżej 80. Wzrost liczby osób starszych rocznicę powstania Światowej Organizacji zależy nie tylko od wydłużenia życia, ale Zdrowia. Celem tego dnia jest zwrócenie również od spadku rozrodczości, przez co szczególnej uwagi na najbardziej palące i maleje odsetek dzieci i młodzieży. Liczba zaniedbane problemy zdrowotne świata. młodzieży w wieku od 16 do 24 lat będzie Polska w 1948 roku stała się krajem się sukcesywnie zmniejszać. W 2015 członkowskim Światowej Organizacji będzie ok. 4 milionów młodzieży w tym Zdrowia i od tego momentu zaczęła wieku, w 2030 do 3 milionów. Od kilku lat aktywnie wspierać jej działania. Co roku to obserwuje się spadek dzietności kolejnych hasło jest inne. W ubiegłym roku tematyką roczników młodzieży. Wg danych GUS-u obchodów była odporność na antybiotyki, w 2011 roku w Polsce urodziło się ok. 390 a więc zwrócenie uwagi publicznej na tys. dzieci i jest to prawie o 1/4 mniej niż dobrodziejstwa i zagrożenia związane ze w 1990. stosowaniem antybiotyków, natomiast Co ma największy wpływ na nasze w tym roku hasło brzmi “Starzenie się zdrowie? i zdrowie”. Także decyzją Parlamentu Na nasze zdrowie największy wpływ Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ma nasz styl życia. Wiek kalendarzowy rok 2012 został ogłoszony Europejskim może znacznie różnić się od wieku Rokiem Aktywności Osób Starszych i biologicznego. Ludzie aktywni fizycznie, Solidarności Międzypokoleniowej. aktywni umysłowo pozostają dłużej Na jakie problemy zwracamy młodzi. Zachowanie dobrego zdrowia w szczególną uwagę? przypadku ludzi starszych jest niezwykle Głownie zwracamy uwagę na zmiany ważne. Istotne jest, aby byli niezależni, aby demograficzne jakie zachodzą na świecie, byli aktywnymi członkami swoich rodzin a więc problem starzenia się społeczeństw. oraz społeczeństwa. Każdy chcę tę jesień Według danych Światowej Organizacji życia spędzić w jak najlepszym zdrowiu. Zdrowia na całym świecie wzrasta liczba Podstawową zasadą jest przede wszystkim osób w wieku podeszłym. Na przestrzeni styl życia, czyli stosowanie zbilansowanej, lat 2000-2050 populacja ludzi w wieku 60 urozmaiconej i zdrowej diety. Także lat i więcej potroi się z 16 milionów do 2 aktywność fizyczna, choć nie każdy może miliardów. Poza tym problem starzenia się sobie na to pozwolić. Jednym z czynników społeczeństwa europejskiego jest jednym jest również regularne badanie się, zakaz z największych wyzwań socjalnych i zażywania jakichkolwiek używek. gospodarczych w XXI wieku. Dotyka on Najważniejsze, aby nie zamykać się w wszystkie państwa członkowskie i będzie domu lecz przebywać w jak największym dotyczył również prawie wszystkich gronie znajomych. obszarów polityki Unii Europejskiej. W Dziękuję za rozmowę UE szacuję się, że do 2025 roku ponad Dziękuję 20% europejczyków będzie miało 65 lat i więcej. Również gwałtownie wzrośnie Rozmawiała Katarzyna Gran liczba osób powyżej 80 roku życia.

Wyróżnieni uczestnicy podczas podsumowania X Edycji Kampanii Cała Polska czyta dzieciom

WTOREK godz. 18.05

„Prawdaks. jest tylko jedna?” Sylwester Marcula Nurtujące tematy społeczne, trudne pytania często zostawiane bez odpowiedzi, problemy, o których boimy się mówić, ludzie, z którymi obawiamy się rozmawiać. Zamieść swój komentarz na www.ngzw.pl www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 4

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012


, Akcje spoleczne

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Pamiętajmy! Katyń 10 kwietnia 1940 – Uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej

Smoleńsk 10 kwietnia 2010

GRYFICE

TRZEBIATÓW

Dwa wydarzenia, dwie daty i miejsce jakże symboliczne. Katyń 10 kwietnia 1940 r. i Smoleńsk 10 kwietnia 2010. Wydarzenia z sobotniego poranka 10 kwietnia 2010 r. na stałe wpiszą się w pamięć wszystkich Polaków. Polska delegacja z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele zmierza na obchody rocznicowe tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej. To właśnie wtedy odkryto masowe groby polskich oficerów zamordowanych bestialsko przez NKWD – bestialsko, bo związanych, bezbronnych jeńców uśmiercano strzałem w tył głowy! Kiedy tajemnica wyszła na jaw, nikt początkowo nie wierzył. Sądzono, że to kolejne zagranie propagandowe III Rzeszy. Jednak to była prawda... Przez wiele lat, kiedy Polska znajdowała się pod wpływem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o Katyniu mówić nie można było. Temat tabu, który ku chwale wielu nie został zatracony, a prawda pozostała w pamięci Narodu - przetrwała do dzisiaj. Polska delegacja chcąca złożyć kwiaty na grobach bohaterów nie dotarła do celu podróży. Informacja o katastrofie polskiego samolotu obiegła cały świat. Chyba nikt na naszym globie nie dowiedział się, co stało się 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. 13 kwietnia 2012 r. na pamiątkę drugiej rocznicy tych wydarzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie młodzież zaprezentowała akademię, w

której odżyły wspomnienia z tamtych dni. – Chcieliśmy aby prawda o Katyniu i Smoleńsku nie wygasła. Patriotyzm i wiara muszą iść w parze. Nie możemy pozwolić na to, aby młodzież zapomniała o jakże ważnych wydarzeniach – mówi nam Jolanta Mruk katecheta w ZSP w Trzebiatowie. Prezentacje filmowe, zdjęcia i muzyka wprowadziły wszystkich zgromadzonych w nastrój zadumy i pozwoliły na zastanowienie oraz zatrzymanie. W Katyniu zginęli Ci, którzy walczyli o wolną Polskę. Zginęli bo kochali naszą Ojczyznę. Musieli umrzeć, bo byli niewygodni dla wroga – ZSRR. W Smoleńsku zginął – jak to ktoś określił - „Kwiat Narodu Polskiego”: Prezydent RP Lech Kaczyński, Ministrowie, Parlamentarzyści, Generałowie WP, Duchowieństwo oraz wielu wspaniałych Patriotów. - Naszym obowiązkiem jest pielęgnować i przekazywać pamięć o tym wydarzeniu dalej! To nasz obowiązek. Jak mówił nasz patron Zbigniew Herbert: Kto traci wiarę – traci sumienie - zdradza Jolanta Mruk. – To jest nasz obowiązek, na kolejne lata żeby jedna i druga tragedia nie została zapomniana. Jesteśmy Polakami i to nasz obowiązek – podpowiada Żaklina Kańczucka nauczyciel Historii w ZSP w Trzebiatowie. al

We wtorek 10.04.2012 w całym kraju obchodzone były uroczystości upamiętniające śmierć 96 ofiar katastrofy smoleńskiej wojskowego samolotu TU-154. Tego dnia w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach odprawiona została uroczysta Msza święta. Eucharystii z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli PIS-u i zaproszonych gości przewodniczył proboszcz parafii ks. Ireneusz Pastryk. Kazanie podczas Eucharystii wygłosił ks. Sylwester Marcula. Po zakończonej Mszy św. celebrowanej dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, w

szczególności pary prezydenckiej, wierni biorący w niej udział przeszli pod odnowioną grotę, aby tam pod zdjęciem ofiar tamtych tragicznych wydarzeń złożyć kwiaty i zapalić znicze. Także w tym miejscu głos zabrał kapitan żeglugi wielkiej Waldemar. Jaworowski, któremu dane było poznać samego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także wielu uczestników tamtego tragicznego wydarzenia. Podczas spotkania jedna z mieszkanek Gryfic, pani Alicja Czerwińska, wygłosiła napisany przez siebie wiersz. Katarzyna Adamiak

Katyń Katyń, jest to takie miejsce na ziemi Gdzie ukryto ciała naszych rodaków? Jest takie miejsce, gdzie zapadł wyrok milczenia. Był rozkaz zniszczyć Polskę i Polaków! Zniszczyć Polskich oficerów! Okrutny cios nam dano. Rozstrzelano naszych z zimną krwią Wiosną 1940 roku. To Katyń! - grzmiał głos pełen rozpaczy To Katyń – tam mordowano! Głos kłamstwa zagłuszał i maskował. W naszych sercach żal. Dlaczego tyle istot zabito, tyle istot poginęło? I znowu rozpacz i znowu pytanie. Po siedemdziesięciu jeden latach klątwa Katyńska polską elitę nam zabrała. O mój Boże! Dlaczego? Dlaczego? A na katyńskiej ziemi tylko krzyż wciąż czuwa Tylko krzyż jest naszą prawdą. Alicja Czerwińska

PONIEDZIAŁEK godz. 18.35 - 19.30

„Babskie Granie”

fot. A. Litwinowicz

Patrycja Szapiel i Agata Dziuba Nie tylko dla kobiet! Muzyka filmowa, musical, duety polskie i zagraniczne. Najlepsza muzyka tylko w Radiu Plus Gryfice. Ciekawi goście, interesujące tematy. To propozycja dla tych, którzy chcą spędzić wieczór w miłym towarzystwie… Patrycja Szapiel i Agata Dziuba, zapraszamy w każdy poniedziałek od 18.30 do 20.00 Zdjęcia 96 członków polskiej delegacji oraz obraz Matki Bożej Katyńskiej Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012

www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 5


, Akcje spoleczne

Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Czysta energia w Brojcach

fot. K. Adamiak

Gmina Brojce realizuje nową inwestycję, w związku z którą w minioną sobotę w brojeckiej sali wiejskiej odbyło się spotkanie dotyczące budowy biogazowni. Projekt ma powstać przy fermie w Strzykocinie, wsi znajdującej się w pobliżu Brojc. Władzom gminy udało się pozyskać inwestora, firmę BIO-Energia, która obecnie jest już na etapie projektowania biogazowni oraz ciepłociągu. W sobotnim spotkaniu uczestniczył wójt Gminy Brojce, przedstawiciele firmy, BIO Energia, członkowie Stowarzyszenia Ziemi Brojeckiej oraz mieszkańcy Brojc. Podczas spotkania wyjaśniane zostały zasady działania, funkcjonowania biogazowi, a także wszelkie korzyści wynikające z jej utworzenia. Stanisław Gnosowski, Wójt Gminy Brojce zapewnia, że realizowana obecnie inwestycja przyniesie pozytywny efekt w postaci oszczędności oraz przyczyni się do rozwoju obszarów

BROJCE wiejskich. Mamy nadzieję, że całość przedsięwzięcia zamknie się na jesieni, ewentualnie na wiosnę przyszłego roku - powiedział Stanisław Gnosowski, Wójt Gminy Brojce – firma BIOEnergia już kontraktuje uprawę kukurydzy z naszymi rolnikami. Projekt realizowany na zasadzie „Zaprojektuj-wybuduj” w stu procentach zrealizuje sam inwestor, który prognozuje, iż jesienią biogazownia zacznie działać a wraz z nią będzie przesyłane ciepło. Biogazownia będzie działać na zasadzie wytwarzania biogazu, gdzie wytworzony gaz będzie napędzał turbinę wytwarzającą 1 MB prądu. Turbina chłodzona tzw. wodą spadową a więc wodą gorącą, wykorzystywana będzie do ogrzewania. Katarzyna Adamiak

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że w dniach od 21 do 28 kwietnia 2012 r., będzie przeprowadzana na obszarze województwa zachodniopomorskiego wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Jeżeli wystąpią niekorzystne warunki meteorologiczne lub inne przeszkody uniemożliwiające loty samolotów, akcja będzie prowadzona w kolejnych dniach kwietnia lub maja. Podobnie jak w latach ubiegłych, szczepienie będzie wykonane za pomocą doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie, wyrzucanej z samolotów na lasy, pola, łąki í nieużytki. Apelujemy o współpracę, by wiosenna akcja szczepienia lisów, jaki wszystkie kolejne, zakończyła się sukcesem (tzn. by jak największa liczba dawek szczepionki została podjęta przez zwierzynę). Prosimy o kierowanie się niżej wymienionymi zasadami: 1. W trakcie rozrzucania szczepionki z samolotów i przez kolejne 7 dni po jej wyrzuceniu, czyli w dniach od 21 kwietnia do 5 maja 2012 r., prosimy: nie urządzać polowań, - nie wprowadzać wycieczek, grup szkolnych oraz innych grup zorganizowanych na obszar objęty szczepieniem, - nie dotykać, nie zbierać i nie niszczyć przynęt zawierających szczepionkę, -zwierzętagospodarskietrzymaćpodkontrolą, - nie wypuszczać psów i kotów poza własne gospodarstwo, - pouczyć dzieci o konieczności unikania kontaktu ze szczepionką. 2. W razie kontaktu człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia. 3. W przypadkach kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić się do najbliższego zakładu leczniczego dla

zwierząt. Szczepionka w postaci zawiesiny z atenuowanym szczepem wirusa wścieklizny zawarta jest w blistrze zatopionym w przynęcie. Szczepionka w zanęcie kształtem zbliżona jest do nieregularnego krążka o średnicach 3,5 i 4 centymetry, a wysokości 1,5 do 1,7 centymetra. Waga jednego krążka wynosi ok. 14 gram. Szczepionka przeznaczona jest do stosowania doustnego dla lisów wolno żyjących. Już jedna dawka szczepionki uodparnia lisa przeciwko wściekliźnie wywoływanej przez szczepy uliczne wirusa oraz zapobiega przenoszeniu choroby w środowisku. Szczepionka zapewnia ochronę włącznie lisom, które w momencie szczepienia nie były zakażone wirusem wścieklizny. Nie uodparnia zwierząt domowych. Ze względu na to, że zwierzęta te są konkurentami w spożywania przynęt, koty i psy należy trzymać przy domu lub wyprowadzać na spacery w kagańcu i na smyczy. Szczepionka jest bezpieczna dla innych gatunków zwierząt, co zostało potwierdzone badaniami. Jednakże każdorazową możliwość spożycia szczepionki przez zwierzę należy zgłosić w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Ze względu na konieczność zachowania swoistego zapachu przynęt, zaleca się nie podnoszenie “krążków” szczepionki. W przypadku dostania się płynnej szczepionki na błony śluzowe człowieka należy dokładnie przepłukać je wodą i bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W razie zetknięcia się szczepionki ze skórą narażone partie należy umyć wodą z mydłem. O fakcie jakiegokolwiek kontaktu szczepionki ze skórą, czy błonami śluzowymi człowieka należy również zawsze powiadomić lekarza pierwszego kontaktu. Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie

Mieszkańcy gminy Brojce podczas spotkania poświęconego biogazowni

WTOREK godz. 16.15

Program dla dziecis. Cypriana – „Każdy święty…” Program dla najmłodszych z ich udziałem. Sylwetki i legendy świętych i błogosławionych. Konkursy z nagrodami. Wystarczy zadzwonić: 91 38 44 979 Siostra Cypriana zaprasza w każdy wtorek od 16.15 do 17.00.

Czytamy bajki dla dzieci Czytają nauczyciele i inne osoby

zatroskane o wychowanie młodego pokolenia www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 6

fot. archiwalna

OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI godz. 19.30

Wiosenna akcja szczepienia lisów Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

, Akcje spoleczne

Chcemy pomagać

GRYFICE Rozmowa z kierownikiem Ośrodka rodzinnego i psychologicznego. Pomocy Społecznej w Gryficach panią Podejmujemy interwencje w sytuacjach Iwoną Małek. kryzysowych, których celem jest Bardzo dużo mówi się o świadczeniach przywrócenie równowagi w rodzinie. pomocy społecznej. Czy tylko na tym Zajmujemy się również prowadzeniem polega praca Ośrodka? zespołu interdyscyplinarnego, w skład Współcześnie pomoc społeczna którego wchodzą zarówno osoby pracujące utożsamiana jest z rozbudowanym w zespole interdyscyplinarnym ds. systemem świadczeń. Jednak nie beż przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przyczyny. To właśnie udzielanie wsparcia ochrony ofiar przemocy, jak i grupy robocze przez różnego rodzaju świadczenia z zajmujące się bezpośrednio przypadkiem Ośrodka Pomocy Społecznej są naszym danej rodziny. podstawowym zadaniem i funkcją. Oprócz Jakie projekty realizowane są z realizacji i wypłaty tych świadczeń, jak i Funduszy Europejskich? przyznawania ich w drodze decyzji, które Jesteśmy realizatorem projektu poprzedzone są bardzo złożoną procedurą, systemowego finansowanego z zajmujemy się szeregiem innych zadań. Europejskiego Funduszu Społecznego Jednym z fundamentalnych zadań jest praca pod nazwą „Aktywni – samodzielni”. W socjalna. To działalność zawodowa, która ubiegłym roku w projekcie udział wzięło 35 ma na celu pomoc osobom i rodzinom w beneficjentów, a koszt tego przedsięwzięcia odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania wyniósł ponad 245 tysięcy złotych. Od w społeczeństwie, poprzez pełnienie dwóch lat realizujemy program PEAT, różnych, odpowiednich ról społecznych. który zajmuje się dystrybucją żuwności Ponadto zajmujemy się prowadzeniem dla najuboższych mieszkańców Unii specjalistycznego poradnictwa prawnego, Europejskiej. Co roku podpisujemy umowę

z Caritas i Archidiecezją SzczecińskoKamieńską. Przez ten czas wydaliśmy około 200 ton żywności, która trafiła do prawie 2,5 tysiąca mieszkańców naszej gminy. Jest to pozaustawowa forma działalności prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizujemy jeszcze program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ma on na celu udzielenie wsparcia dzieciom, młodzieży a także osobom dorosłym, które polega na zakupie posiłków w szkole. Co to są prace społeczno użyteczne, na czym one polegają? Zakwalifikowane osoby długotrwale bezrobotne i korzystające z systemu świadczeń pomocy społecznej kierujemy do prac społeczno użytecznych. Polegają one na wykonywaniu prac porządkowych na terenie miasta i obszarów wiejskich. Organizatorem jest Gmina Gryfice, a podmiotem, w którym wykonywane są te

gdy rodzina nie jest w stanie tego zapewnić kierujemy go do Domu Pomocy Społecznej. W tej chwili grupa wymagająca takiej opieki liczy 41 osób. Z jakich świadczeń najczęściej udziela Ośrodek? Trudno wskazać taki świadczenia. Na pewno będą to świadczenia rodzinne, wypłacone na podstawie ustawy o osobach uprawnionych do alimentów, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki celowe, które mają różne przeznaczenie np. na zakup żywności, leków, opału. Ile osób bezdomnych korzysta z pomocy Ośrodka? Na koniec grudnia 2011 roku nasze statystyki wykazały 36 bezdomnych mężczyzn. Natomiast 20 osób w różnych okresach czasu, przebywało w Instytucie Brata Alberta. Pozostałe osoby wynajmują mieszkania, pokoje lub przebywają u bliskich krewnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach zaprasza na premierowy występ Plate w widłach Regi i Rekowej 1 Maja 2012 r. o godzinie 17:00 Amfiteatr Parku Miejskiego w Płotach

fot. A. Dziuba

„ Grupy Muzykantów Średniowiecznych grodziska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach pani Iwona Małek

prace jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach. W ubiegłym roku była to grupa 85 osób. Dzięki temu osoby bezrobotne mają szansę powrotu na rynek pracy. Jak wygląda pomoc dla bezdomnych oraz dla osób starszych? Jest to pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ubiegłym roku z tych świadczeń skorzystało 121 osób. W przypadku gdy człowiek wymaga całodobowej opieki i pielęgnacji,

Na jaką kwotę udzielono świadczeń w 2011 roku? Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011 zamknął się kwotą ponad 17 mln 300 tys. Z tego blisko 15 milionów to kwota wypłaconych świadczeń. Rozmawiała Agata Dziuba Dalszy ciąg rozmowy z panią Iwona Małek ukaże się w następnym numerze Naszego Głosu z… Wybrzeża.

WTOREK godz. 17.05

Projekt finansowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata 2007-2013

„Gdzie Katarzyna spojrzęAdamiak tami Agata człowiek…” Dziuba W każdy wtorek po siedemnastej Katarzyna Adamiak i Agata Dziuba wprowadzą Cię w świat fantastycznych ludzi. Nie wiesz kto najpiękniej w okolicy szydełkuje, czyjego głosu zazdroszczą w powiecie lub kto robi najpiękniejsze pisanki w sąsiedztwie? Na te oraz na wiele innych pytań będziemy odpowiadać wspólnie z zaproszonymi gośćmi na antenie naszego radia. www.naszgloszwybrzeza.pl

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012

str. 7


Wydarzenie

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

A rc h i d i e c e z j a l n e D n i GRYFICE Tak o Dniach Młodych pisaliśmy w stawianiu znaków zapytania. W bardzo bogatym programie ubiegłym roku... W dniach 30.04-3.05 br. odbyły tego wydarzenia znalazły się punkty się w Choszcznie Archidiecezjalne dbające o nasz rozwój na każdej niemal Dni Młodych – największe święto płaszczyźnie: poprzez uczestnictwo we chrześcijańskiej młodzieży na ziemi mszy św., modlitwach liturgii godzin, szczecińskiej. Nie mogło oczywiście wieczornych modlitwach uwielbienia Najświętszym Sakramentem zabraknąć na nim przedstawicieli z Gryfic przed – liczna grupa pod opieką katechetów ks. pogłębialiśmy sferę naszego ducha; Sylwestra Marculi i p. Magdaleny Halak obecnością na koncertach(odwiedzili nas reprezentowała nasze miasto w czasie m.in. Full Power Spirit, Łobuzy Jezusa tego pięknego wydarzenia. Na ich ręce i Jesienni Przyjaciele), warsztatach przekazane zostały również symbole tematycznych i projekcji ciekawych ADM – krzyż i ikona Matki Bożej. W filmów na ustawionym specjalnie na przyszłym roku bowiem, to właśnie w ten czas telebimie rozwijaliśmy swoje Gryficach odbędzie się kolejna edycja umiejętności i sferę intelektualnoestetyczną. Wreszcie mogliśmy znaleźć tego święta. Archidiecezjalne Dni Młodych czas by rekreacyjnie pograć w piłkę nożną, to największe spotkanie młodzieży siatkówkę, popływać na kajakach czy mieszkającej w różnych parafiach odwiedzić miejscowy basen. Ciekawym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. doświadczeniem były również spotkania W spotkaniu uczestniczą również grupy w ramach tzw. „grup dzielenia”, gdzie zaproszone z innych krajów – w tym w kilkuosobowym kręgu poruszaliśmy roku na zaproszenie organizatorów nurtujące nas problemy, dzieliliśmy się odpowiedzieli m.in. młodzi z Bambergu swoimi odczuciami związanymi z ideą (łączna liczba uczestników to ok.1350 ADM, opowiadaliśmy o naszej więzi osób). Doroczne spotkanie młodych nowo błogosławionym Janem Pawłem II. Czas naszego spotkania bowiem zbiegł ludzi pragnących odkrywać Boga w drugim człowieku odbywa się w ramach się z wielkim wydarzeniem dla Polski lokalnych obchodów Światowych Dni i chyba śmiało można całego Kościoła Młodzieży – święta zainicjowanego przez Powszechnego – beatyfikacją papieża Polaka. Swoistym clou tegorocznych bł. Jana Pawła II. Kilkudniowe spotkanie w ramach Dni Młodych była właśnie transmisja z ADM odbywa się w naszej diecezji niedzielnych uroczystości w Rzymie. Wyjazd do Choszczna piękne, rokrocznie od kilku dobrych lat – pierwsze piętno wspaniałych takie przedsięwzięcie miało miejsce w odciskające 2000 roku w Trzęsaczu, później młodych wspomnień przeżycie. Cieszymy się, ludzi gościły Lipiany, Kamień Pomorski, że mogliśmy w tych wydarzeniach uczestniczyć – nie byłoby to oczywiście Myślibórz i ostatnio Choszczno. Myślą przewodnią tegorocznego możliwe gdyby nie zapał i ogrom spotkania były słowa zaczerpnięte z zaangażowania naszych opiekunów ks. orędzia na XXVI Światowy Dzień Sylwestra i pani Magdy do których z tego Młodzieży, które zostały streszczone w miejsca kierujemy z głębi serca płynące haśle „Mocni w Wierze”. Nawiązują one słowo DZIĘKUJĘ. Za sprawą naszego do słów zaczerpniętych z Listu do Kolosan: wspólnego wysiłku znowu, jak co roku „Zapuśćcie korzenie w Chrystusie i na o Gryficach na ADM było głośno. Tym Nim się budujcie i umacniajcie w wierze” razem jednak spotkała nas w związku (por. Kol 2,7). Słowa Apostoła Narodów z tym specjalna nagroda – 3 maja na wytyczyły kierunek naszej wspólnej mszy św. o 12:00 na której obecni byli refleksji, rozwijaniu duchowości, pan burmistrz Andrzej Szczygieł, pan

fot.

„Mocni w wierze...”

wicestarosta Ireneusz Wojciechowicz, jak również ksiądz dziekan Jerzy Sosna i ks. proboszcz Ireneusz Pastryk ks. abp Andrzej Dzięga ogłosił, że w roku 2012 i 2013 gospodarzami Archidiecezjalnych Dni Młodych będą Gryfice. To z pewnością wielkie wyróżnienie zaszczyt

i radość z wizji goszczenia wspaniałych młodych ludzi w naszym mieście. Nie pozostaje nam więc nic innego jak zabrać się do pracy nad organizacją tego przedsięwzięcia i z niecierpliwością odliczać czas do maja przyszłego roku  Piotr Mazurski

Uczestnicy ubiegłorocznych Dni Młodych

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W PŁOTACH Serdecznie zaprasza na

I Rodzinny Rajd na Orientację 1 maja 2012 r.

WTOREK od godz. 17.30

Konkurs – „Dwa z trzech” Katarzyna Adamiak i Agata Dziuba Formuła konkursu “Dwa z trzech” jest niezwykle prosta. Słuchacz, który zadzwoni do Radia, otrzymuje trzy pytania. Żeby wygrać musi udzielić odpowiedzi na przynajmniej dwa z nich. Pytania zadawane w konkursie obejmują tematykę z różnych dziedzin. Zadzwoń i spróbuj: 91 38 44 979. www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 8

Puchary i Cenne nagrody ufundował Burmistrz Płotów Informacje i regulamin na stronie MGOK: www.mgokploty.pl Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Wydarzenie

Młodych - Gryfice 2 0 1 2 Archidiecezjalne Dni Młodych - Gryfice

1 Maja 2012 - wtorek * 8.00-12.00 Rejestracja grup – plac przy kościele NSPJ w Gryficach, ul. Górska 8 11.30-13.00 Integracja i rozpoczęcie Dni Młodych – Plac Zwycięstwa 13.00 Nabożeństwo otwarcia - Plac Zwycięstwa * 14.30 Obiad – stadion miejski – ul. Sportowa * 16.00 Warsztaty tematyczne – rozpoczęcie: Plac Zwycięstwa * 18.30 Kolacja – stadion miejski – ul. Sportowa 19.00 Koncert zespołu Drabina Jakuba z Dolic – Plac Zwycięstwa 20.00 Misterium Męki Pańskiej – rozpoczęcie: przy kościele WNMP 21.00 Boża Amnestia, czyli nabożeństwo pojednania oraz radosne uwielbienie muzyczne – kościół WNMP, ul. Kościelna/ Niepodległości 22.30 Rozesłanie

fot. archiwalna

30 kwietnia 2012 - poniedziałek 18.00 Msza Święta i przygotowanie duchowe oraz adoracja Najświętszego Sakramentu i kolacja dla wolontariuszy, muzyków, warsztatowców, organizatorów i tych, którzy już przyjechali do Gryfic. – kościół pw. NSPJ Gryfice, ul. Górska

Uczestnicy ubiegłorocznych Dni Młodych

2 Maja 2012 - środa * 7.30 Śniadanie – stadion miejski – ul. Sportowa 8.30 Jutrznia z konferencją – kościół NSPJ, ul. Górska * 9.30 City Tour – wg tabeli 12.30 Msza Święta – kościół WNMP, ul. Kościelna/Niepodległości * 13.30 Obiad – stadion miejski – ul. Sportowa * 14.30 Poszukiwanie Skarbów – gra miejska – rozpoczęcie: amfiteatr: błonia nad rzeką Regą * 17.00 Warsztaty tematyczne – wg tabeli * 19.00 Kolacja – stadion miejski – ul. Sportowa 19.30 Koncert główny – amfiteatr: błonia nad rzeką Regą 20.30 Droga światła ulicami Gryfic – rozpoczęcie: amfiteatr: błonia nad rzeką Regą 21.30 Muzyczne uwielbienie – kościół WNMP, ul. Kościelna/ Niepodległości

3 Maja 2012 - czwartek * 7.30 Śniadanie – stadion miejski – ul. Sportowa 8.00 Jutrznia z konferencją – kościół NSPJ, ul. Górska 9.00 Droga Papieska ulicami Gryfic – rozpoczęcie: Plac Zwycięstwa * 10.30 Spotkanie w małych grupach – rozpoczęcie: Plac Zwycięstwa 11.30 Przygotowanie do Eucharystii – Plac Zwycięstwa 12.00 Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Abp. Metropolity Andrzeja Dzięgi – Plac Zwycięstwa * 14:00 Suchy prowiant na drogę, ogłoszenie wyników konkursu, zakończenie – Plac Zwycięstwa * punkty tylko dla zapisanych uczestników ADM

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012

str. 9


, Akcje spoleczne

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Kolejna zmodernizowana ulica

fot. A. Dziuba

GRYFICE Na początku marca rozpoczęły dyrektora ZGK ds. techniczno – się prace na Osiedlu Słonecznym w eksploatacyjnych. Gryficach. Dziś są już pierwsze ich Ulica Wincentego Witosa usytuowana efekty. Ulica Witosa, bo o niej mowa, jest w centrum i była jedną z najbardziej doczekała się swojej nowej odsłony. zaniedbanych dróg w mieście – Była to droga szutrowa, wykonana z przyznaje Kazimierz Matuszewski tłucznia i żużlu. W tej chwili droga Radny Gminy Gryfice. Prace, które ta wykonana jest z kostki polbruk o trwają na Osiedlu Słonecznym w długości 8 cm. W części jezdni położona Gryficach, to w głównej mierze zasługa została kanalizacja deszczowa, która grupy Radnych z klubu „Razem dla

fot. A. Dziuba

Radny Kaziemierz Matuszewski, Radna Beata Smoleńska, Zastępca dyrektora ZGK Wincenty Heilik

Ulica Witosa na samym początku trwania prac przyszłości” – Państwu: Krzysztofowi Kozakowi, Beacie Smoleńskiej, Krzysztofowi Tokarczykowi, Tomaszowi Malczewskiemu – dodaje pan Kazimierz Matuszewski. To nie jedyna remontowana ulica na Osiedlu Słonecznym. W ramach

na terenie naszego miasta. Prace przebiegają szybko, zgodnie z planem. Opinia mieszkańców jest jak najbardziej pozytywna – mówi Beata Smoleńska Radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Jako osoba zajmująca to stanowisko jestem zainteresowana wszystkimi pracami, jakie wykonuje ZGK na rzecz mieszkańców. To wyspecjalizowana firma, która staje na wysokości zadania – dodaje pani Beata Smoleńska. Agata Dziuba

Powrócili z Brukseli

GRYFICE Przypomnijmy: w marcu br. mury Brukselę oraz Parlament Europejski. Podczas Liceum odwiedził Europoseł Parlamentu pierwszego dnia pobytu młodzież została Europejskiego z ramienia Platformy przywitana m.in. przez europosła Sławomira Obywatelskiej – Sławomir Nitras. Spotkanie Nitrasa, z którym młodzi ludzie mogli zaowocowało praktycznym i edukacyjnym porozmawiać przy kolacji w restauracji Chez pomysłem na zorganizowanie konkursu Leon: – Te chwile na zawsze pozostaną w wiedzy o Unii Europejskiej, w którym naszej pamięci. Cieszę się, że znalazłem się na nagrodą był trzydniowy wyjazd do  Brukseli. tej szczęśliwej liście. Bruksela robi wrażenie, Nie podlega wątpliwości, że była to ale muszę powiedzieć, że  po wizycie w życiowa szansa młodych ludzi nie tylko do Belgii jestem dumny z Polski, bo naprawdę zwiedzenia stolicy UE, ale poznania polityki doganiamy mityczny Zachód” – powiedział od kuchni; warto podkreślić, że Europoseł S. jeden z maturzystów, laureatów konkursu. Nitras wyróżnił  uczniów “Chrobrego” aż 10 Opiekę nad uczniami sprawowała biletami, a uczniowie “Chrobrego” wykazali Elżbieta Szymańska ze Szkolnego Koła się szczerym zainteresowaniem wiedzy o Europejskiego, nauczyciel historii oraz społeczeństwie czy polityce.   wiedzy o społeczeństwie w “Chrobrym”.   Szczęśliwa dziesiątka laureatów przez trzy dni  (w terminie 10-13.04.2012) zwiedzała Mariusz Rakoski

Ulica Witosa w Gryficach po zakończonej modernizacji

fot. archiwalna

fot. A. Dziuba

ma za zadanie odebrać wody deszczowe. Jednocześnie, w poboczu drogi zrobiony został chodnik dla pieszych. Droga całkowicie spełnia wszystkie wymogi prawa budowlanego. Planowany koszt tej inwestycji to około 150 tys. złotych – opowiada Wincenty Heilik zastępca

jednego zadania trwa modernizacja ulic Westerplatte oraz Grunwaldzkiej. Zakres prac obejmuje wymianę chodnika po obu stronach jezdni. Całkowity koszt tej inwestycji to 220 tys. złotych, a planowane jej zakończenie nastąpi najprawdopodobniej na początku maja. Również na ulicy Piaskowej i Reymonta wymieniony został chodnik dla pieszych, a łączny koszt modernizacji wyniesie około 120 tys. złotych. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach realizuje szereg inwestycji

str. 10

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

, Akcje spoleczne

TRZEBIATÓW powierzchni rolniczych skutkuje odmową wypłaty dla posiadaczy gospodarstw dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych. Wypalanie traw jest wykroczeniem art.82 Kodeksu Wykroczeń, który przewiduje odpowiedzialność tego, kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wkracza przeciwko przepisom dotyczących zapobieganiu i zwalczaniu pożarów oraz wykroczeniem z art.124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r.Nr 92,poz 880 z póżn. zmian.) który brzmi: zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Komendant Gminny OSP Trzebiatów Marian Sobczak

Odrodzenie w Natolewicach

NATOLEWICE Każdy człowiek ma swoje miejsce jest lepsze, ciekawsze, zaabsorbowani zamieszkania. Jedni mieszkają w codziennymi obowiązkami nie zauważamy, miastach, a inni poza nimi – na wsi. Nasze że życie przepływa nam bezszelestnie „miejsce” może być kwestią wyboru, ale miedzy palcami i warto poświęcić trochę też i konieczności. Zatem decydując się na własnego czasu, by żyło  się   inaczej; po życie na wsi, będziemy mieć ograniczony prostu radośniej. Warto wziąć sprawy dostęp do życia kulturalnego, a jeżeli w swoje ręce, nie narzekać, robić „coś” chcemy zaczerpnąć odrobinę „świeżego” , co pozwoli nam odsłonić jasna stronę powiewu kultury (teatr, kino, opera itp.) naszych postaw. Takie działania procentują, musimy wyjechać do większego miasta. dajemy przykład innym do naśladowania Jednak nie zawsze są takie możliwości. i ożywienia choćby najmniejszych Podejmowane inicjatywy lokalnej miejscowości, a wyświadczone dobro społeczności  ożywiają życie kulturalne wraca do nas jak bumerang. Organizowane mieszkańców i sposób spędzania wolnego imprezy okolicznościowe np. zabawy czasu. Przykładem takich działań wyzwalają pozytywne emocje, a czas i pomysłowości są mieszkańcy wsi spotkań towarzyskich doskonale wpływa na Natolewice położonej w gminie Płoty. rozwój naszej osobowości i pozytywnego Zaangażowanie i postawa natolewiczan nastawienia do siebie samych. powoduje, że życie nawet w tak małych Warto też wspomnieć o osobach, miejscowościach może być weselsze i które wyemigrowały z tej miejscowości wartościowe. Przykładem takich osób jest za granicę by szukać lepszego życia. Pan Bogdan Motłoch – przewodniczący Odwiedzają jednak z sentymentem swoje Rady Sołeckiej oraz Panie: Mariola rodzinne strony, tęsknią do swoich miejsc, Tuszyńska, Agnieszka Kisztelińska, w których się wychowali i nabrali wzorców Ewa Szeląg, Anna Żurek, Agnieszka osobowych. Przyciąga ich z powrotem Romańczyk, Iwona Szeląg, Sylwia Szeląg, miłość do rodzin, przyjaciół, znajomych, Anna Michalska, Tomasz Michalski, sąsiadów. Żadne pieniądze i żadna siła tego Arkadiusz Kisztelinski oraz Jacek Solowski. nie zmienią – to nasze korzenie. To oni dzięki swojemu zaangażowaniu Przed nami kolejna impreza organizują wszelkie akcje, które mają na okolicznościowa – Majówka, która celu poprawienie jakości życia wiejskiej tym razem będzie organizowana przez społeczności. Ochotniczą Straż Pożarną wspólnie z Radą Zorganizowana dwa tygodnie temu Sołecką. Zabawa – zaplanowana na 5 maja, zbiórka złomu oraz zabawa taneczna w ma oficjalnie otworzyć sezon grillowania okresie Świąt Wielkiej Nocy pozwoliła oraz letniego optymizmu. Imprezę żebrać środki na zakup sprzętu grającego i zaplanowano w plenerach „pod chmurką” głośnikowego, lamp dyskotekowych oraz  przy akompaniamencie zespołu wokalnego. kuchenki i wyposażenie aneksu kuchennego    Już dzisiaj zapraszam  mieszkańców w sali wiejskiej, w której głównie skupia przyległych wsi oraz włodarzy gminy. życie kulturalne wsi. Dzięki zaangażowaniu Wysiłek i prace takich postaw należy poprzednich władz (mam na myśli doceniać i wspierać. To po prostu członków Rady Sołeckiej, zaangażowaniu piękne, że ludzie biorą sprawy w swoje Sołtysów i Burmistrza Gminy Płoty ręce, nie spoczywają na laurach, tylko Mariana Malińskiego) sala została bezinteresownie mają wolę czynienia wyremontowana: ogrzewana  kominkiem dla siebie i drugiego człowieka. Taki jest może teraz służyć mieszkańcom wsi, jak sens naszego życia – by dawać z siebie jak i ościennym miejscowościom, którzy nie najwięcej, bo nigdy nie jesteśmy na tyle maja takiej sali na okolicznościowe imprezy ubodzy, żeby było inaczej. (np. wesela). Trzeba wspomnieć o pomyśle naprawiania lokalnej drogi, porządkowania  Barbara Dylak-Grabowiecka wsi. Takie działania  integrują lokalną społeczność. Sprawiają, że życie nasze Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012

Ogień - piękny i niebezpieczny

Największa inwestycja w historii Gminy Nowogard

NOWOGARD Podpisanie umowy na rozbudowę i prace związane z montażem instalacji przebudowę Samodzielnego Publicznego solarnej, która będzie podgrzewała wodę Szpitala Rejonowego w Nowogardzie użytkową. nastąpiło 21 kwietnia 2011 r. Wykonawcą Do marca 2012 r. prace budowlane robót jest firma Skanska S.A. Oddział prowadzone były głownie w budynku Budownictwa Ogólnego w Lesznie, a nr 1. W kwietniu rozpoczęto II wartość inwestycji wynosi 18.951.528,00 etap inwestycji, w którym nastąpi zł. Planowany termin zakończenia prac to połączenie obu budynków. Trwają prace 19.05.2013. Na dzień dzisiejszy wartość rozbiórkowe części budynku nr 2, w wykonanych prac wynosi 5.000.000 zł. którym dotychczas mieściły się gabinety Do końca 2011 r. wyremontowano lekarskie oraz pracownia endoskopii. i uruchomiono kotłownię wraz z siecią Prace rozbiórkowe mają zakończyć się ciepłowniczą, która ogrzewa istniejący z końcem kwietnia. Trwają również budynek szpitala oraz sąsiednie budynki intensywne prace związane z budową tj. laboratorium, budynek fizjoterapii parkingów. Projekt zakłada wybudowanie i statystyki oraz portiernię, docelowo 50 miejsc parkingowych, gdzie do końca również budynek nr 1. Obecnie trwają maja ma powstać około 30 takich miejsc.

fot. Archiwalna

Pomimo informacji nadal w społeczeństwie utrzymuje się pogląd, że wiosenne wypalanie trawy korzystnie wpływa na środowisko naturalne. Jest to rozumowanie całkowicie błędne - wypalanie traw wyrządza straty w środowisku naturalnym, i często prowadzi do pożarów zabudowań gospodarczych, lasów jak również prowadzi do śmierci. „Nic nie niszczy gleby bardziej niż ogień, płomienie wyjaławiają ziemię i jej naturalny biosystem, który tam się znajduje” Każdy pożar, a co za tym idzie – każda interwencja Straży Pożarnej, to poważne koszty i są pokrywane z budżetu Gminy. Oznacza to, że my mieszkańcy ponosimy ciężar finansowy walki z procederem wypalania traw. Należy również przypomnieć, że wypalanie łąk i innych

fot. A. Litwinowicz

Bezwzględny zakaz wypalania traw

Burmistrz Robert Czapla na terenie budowy Najtańszy Bank w Mieście Janina Pawlak

Twój Doradca kredytowy

tel. 91 384 29 78

kom. 605 357 089

Gryfice, ul. ks. St. Ruta 7 (przy małym rondzie)

str. 11


. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Sześciolatki poczekają do 2014 r.

Spotkanie w sprawie badań archeologicznych TRZEBIATÓW

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z terenem Kępy, aby wstępnie przygotować kosztorys badań archeologicznych. Pierwsza kronikalna wzmianka o chatach rybackich na istniejącej wówczas wyspie na jeziorze Resko datuje się na 1307 rok. Z atlasu wydanego w 1906 roku poświęconemu zagadnieniu budownictwa wiejskiego możemy znaleźć ryciny wsi, w której napotkać możemy chaty kominowe wraz z chatami dymnymi, których czterospadowe dachy pokryte były strzechą. Na brzegu jeziora znajdowała się przystań rybacka. Poza rybakami mieszkali tu także rolnicy. Jak podają źródła historyczne, w 1939 roku w osadzie mieszkało 123 mieszkańców, w obszar wsi wyniósł blisko 856 hektarów. Wieś istniała do 1947 roku kiedy to ostatnie domy zostały spalone. Naukowcy po przeprowadzonych badaniach archeologicznych mają nadzieję na odnalezienie przedmiotów (które były używane w tamtym okresie) oraz lepsze poznanie historii Kępy. Łukasz Trawiński

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przesunął obowiązek szkolny dla sześciolatków o dwa lata. Co to oznacza? Przez najbliższe dwa lata – do roku 2014, o tym czy do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecko pójdzie w wieku sześciu lat czy też siedmiu decydować będą rodzice. Za przyjęciem noweli było 288 posłów, 1 był przeciw, 143 posłów wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi do prac w Senacie. Dlaczego taka decyzja? Rząd zapewnia, że taka zmiana pozwoli lepiej przygotować się samorządom i szkołom na przyjęcie

fot. archiwalna

W trzebiatowskim Pałacu odbyło się spotkanie dotyczące pomysłu i określenia koncepcji rozpoczęcia badań archeologicznych na terenie byłego osiedla rybackiego Kępa (wcześ. Kamp) znajdującego się u ujścia Starej Regi do jeziora Resko Przymorskie. W spotkaniu, które odbyło się 13 kwietnia, udział wzięli: Zdzisław Matusewicz Burmistrz Trzebiatowa, Renata Teresa Korek i Piotr Żak z Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, prof. dr Felix Biermann z Uniwersytetu w Getyndze, dr Beata WywrotWyszkowska z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Peter Palm z Niemieckiego Stowarzyszenia „Trzebiatów i Okolice”. - Ze strony Gminy Trzebiatów jesteśmy bardzo zainteresowani rozpoczęciem prac archeologicznych. Należy stworzyć grupę ekspertów złożonych archeologów, jak i zaprosić do udziału w tym projekcie instytucje, które wsparły by projekt środkami finansowymi - powiedział Zdzisław Matusewicz, Burmistrz Trzebiatowa.

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

najmłodszych uczniów. Nowością w ustawie jest to, że w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko 6-letnie do szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję. Do tej pory dyrektor mógł odmówić przyjęcia dziecka. W tej sytuacji rodzice sześciolatków mają trzy rozwiązania: mogą zostawić dziecko przez rok w domu, pozostawić na drugi rok w „zerówce” bądź posłać do pierwszej klasy. ali

Ślubowanie sześciolatków

fot. UM Trzebiatów

Burmistrz Nowogardu

Koryto Starej Regi

ŚRODA godz. 17.05

„Lokalnie –parafialnie” Adam Litwinowicz Nie wiesz, co dzieje się w Twojej parafii, nie pamiętasz o najważniejszych uroczystościach, chciałbyś powspominać ciekawe wydarzenia – nic prostszego! Adam Litwinowicz w każdą środę przyjrzy się okolicznym parafiom i zaspokoi Twoją ciekawość – dlatego drogi Słuchaczu, nie może Cię zabraknąć przy odbiorniku radiowym! www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 12

Ogłasza przetarg nieograniczony na remont placu manewrowego przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia wraz z załącznikami umożliwiającymi przygotowanie oferty oraz kompletne ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień oraz na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie www.bip.nowogard.pl. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 91 39 26 238 lub 91 39 26 243 w godz. 7:30 do 15:30. Serdecznie zapraszam do składania ofert. BURMISTRZ NOWOGARDU Robert Czapla Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Podróż w czasie

. Zycie kulturalne i nie tylko ...

fot. A. Dziuba

WOLIN Wczesne średniowiecze, niewielka tych dni Wolin staje się portem handlowym osada licząca kilkanaście chat. Przed sprzed XII wieków, natomiast sama osada wejściem do wioski brama z wałami przeistacza się w pole walki pomiędzy obronnymi i palisadą. Jedna z Wikingami a Słowianami. Na Festiwal największych atrakcji turystycznych oprócz wojów i rzemieślników z całej Pomorza Zachodniego to Centrum Polski, przyjeżdżają grupy rekonstrukcyjne. Słowian i Wikingów na wyspie Ostrów Pierwszy Festiwal w Wolinie odbył się w koło Wolina. 1993 roku. Skansen jest połączeniem dwóch Aby wypracować optymalna kultur – słowiańskiej i wikińskiej. Wszystko formułę kolejnych edycji Festiwalu, 11 zostało zbudowanie pradawną metodą z kwietnia br., w wolińskim skansenie, użyciem stosowanych w tamtych czasach podpisano porozumienie pomiędzy materiałów. Wnętrze każdej chaty jest Województwem Zachodniopomorskim, dokładną rekonstrukcją – pradawne łóżka, Powiatem Kamieńskim i Stowarzyszeniem stoły, naczynia. Można nie tylko przyjrzeć Centrum Słowian i Wikingów. To co robi się pracy rzemieślników, ale także samemu Stowarzyszenie i władze lokalne zasługuje spróbować wybić denar czy ukręcić powróz, na wsparcie. Ten produkt jest wizytówką przymierzyć hełm i kolczugę, a dzieci mogą naszego regionu. Głęboko wierzę, że to pobawić się na średniowiecznym placu niezwykłe miejsce będzie coraz bardziej się zabaw. rozwijało ku chwale Pomorza Zachodniego. Co roku odbywa się tu Festiwal Słowian i Jestem przekonany, że należy inwestować w Wikingów. Jesttojednaznajwiększychimprez historię, w produkty turystyczne. Jednak ta historycznych wczesnośredniowiecznego turystyka jest coraz bardziej skomplikowana. okresu, realizowana w Europie. Podczas Ludzie poszukują miejsc, gdzie mogą

dowiedzieć się czegoś interesującego o historii danej ziemi. I to niewątpliwie jest takie miejsce – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Od kilku lat staramy się promować Festiwal Słowian i Wikingów, przeznaczamy określone kwoty na ten cel, angażujemy się w kampanię promocyjną. Poprzez reklamowanie tego wydarzenia, promujemy jednocześnie Pomorze Zachodnie – dodaje Marszałek Geblewicz. Miejsce to zdobyło międzynarodowy rozgłos. Tylko w 2011 roku Skansen Słowian i Wikingów odwiedziło 65 tysięcy turystów. To w tym miejscu kręcone są filmy National Geographic, History Channel czy Discovery

History. Jest to promocja nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Przyjeżdżają do nas także muzycy, którzy nagrywają swoje teledyski – przyznaje kierownik skansenu Michał Ostrowski. Chcemy, aby Wolin był jeszcze bardziej promowany, stąd też porozumienie, które podpisaliśmy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim oraz Powiatem Kamieńskim – dodaje Michał Ostrowski. Centrum Słowian i Wikingów to miejsce, które doskonale odzwierciedla życie średniowiecznej osady. To okazja do poznania przeszłości naszego regionu oraz uświadomienia sobie, jak wyglądało życie przed 1000 lat. Agata Dziuba

Przedstawiciele władz lokalnych podczas podpisania porozumienia .

Zakład Gminny „ Mrzeżyno” Sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie

fot. A. Dziuba

Ogłasza I nieograniczony pisemny przetarg ofertowy i zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenów na plaży, dojściach i torów wodnych w Mrzeżynie i Rogowie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej połączonej z działalnością gastronomiczną i handlową

Wnętrze średniowiecznej chaty

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012

1. Punkt gastronomiczny/ kopuła lub podobne/ przy zejściu nr 3 na plaży o powierzchni 200m2, na okres 5 sezonów czynsz dzierżawy za jeden sezon nie mniejszy niż; 15.000,00zł netto. 2. Na sezon 2012r. za jeden punkt działalności; a) Ustawienie poduszek do skakania lub podobnych, czynsz nie mniejszy niż 2.700,00zł netto, b) Wypożyczalnia sprzętu pływającego i kul wodnych czynsz nie mniejszy niż 1.500,00zł netto, c) Wypożyczalna koszy plażowych i leżaków czynsz nie mniejszy niż 1.500,00zł netto d) Wypożyczalnia kitesurfing czynsz nie mniejszy niż 1.500,00zł netto, e) Punkt handlowy pod wózek hot-dog czynsz nie mniejszy niż 1.500,00zł netto, a) Handel obnośny na plaży art. przemysłowymi opłata nie mniejsza niż 1.500,00zł netto, b) Handel obnośny / stoisko z parasolem / plac przy pomniku opłata nie mniejsza niż 1.500,00zł netto. c) Punkt handlowo-gastronomiczny / kiosk/ camping Portowy ul. Trzebiatowska 24,opłata nie mniejsza niż 2.000,00zł d) Sklepik spożywczo-przemysłowy camping Rega ul. Letniskowa 34, opłata nie mniejsza niż 2.700,00zł Termin składania ofert do 26 kwietnia 2012r. do godz. 12,00 w siedzibie Spółki ul. Trzebiatowska 24 ; 72-330 Mrzeżyno. Warunki szczegółowe przetargu na stronie www. hala.mrzezyno.pl Informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Spółki ul. Trzebiatowska 24 w Mrzeżynie lub tel ; 913866239, 606763096. Zakład Gminny Mrzeżyno Sp. z o.o. zastrzega, że przysługuje jej prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie prosimy nadać w możliwie szybkim terminie, bez szczególnych wyróżnień / tanio/ Należność uregulujemy po otrzymaniu faktury VAT na; Zakład Gminny „ Mrzeżyno” Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 24 ; 72-330 Mrzeżyno NIP 857-17-90-927

str. 13


, ,, Kosciol

„Miłosz” najlepszy w Polsce !

fot. archiwalna

Agnieszka Chmielecka i Sandra Kryger

Sandra Kryger – I miejsce; Agnieszka Chmielecka – III miejsce. Jak się dowiedzieliśmy Sandra Kryger już była laureatką Wielkiego Finału w roku 2011 – zajęła wówczas drugie miejsce. We wszystkich etapach Konkursu Wiedzy o Podatkach wzięło udział 833 uczniów ze 122 szkół ponadgimnazjalnych z ośmiu województw. Do II etapu na szczeblu regionalnym zakwalifikowało się 369 uczniów ze 104 szkół. Z „Miłosza” w finale Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbył się dnia 15 marca 2012 r. w Izbie Skarbowej w Szczecinie, wzięło udział siedmioro uczniów, spośród których troje zakwalifikowało się do finału ogólnopolskiego. Z II etapu szczebla regionalnego wyłoniono 33 uczestników Drugiego Ogólnopolskiego Finału Konkursu. Jedna uczennica, z przyczyn osobistych, nie uczestniczyła w finale w Katowicach. Konkurs Wiedzy o Podatkach ma na celu rozwijanie zainteresowania młodzieży tematyką podatkową i propagowanie zawodu doradcy podatkowego. Gratulujemy uczennicom oraz pani mgr Krystynie Gródeckiej – nauczycielce przedmiotów zawodowych, opiekunce laureatek i współautorce sukcesu. Gratulujemy również Szkole - to doskonała promocja Powiatu Gryfickiego w Polsce. knox

Konkurs na Logo Gryfic rozstrzygnięty Konkurs na „Logo Obchodów 750-lecia Nadania Praw Miejskich” i „Logo Gryfic” został już rozstrzygnięty. Wyniki zostaną przedstawione już w najbliższym tygodniu na przygotowywanej przez burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła uroczystości z udziałem twórców nagrodzonych prac, na którym zostaną zaprezentowane zwycięskie prace i wręczone nagrody i okolicznościowe dyplomy. Wpłynęło 29 propozycji na Logo Gryfic i 17 prac z Logo 750-lecia Nadania Praw Miejskich

fot. K. Gran

GRYFICE Dnia 13 kwietnia 2012 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Krajową Radą Doradców Podatkowych Drugi Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z przyjemnością informujemy, że dwie uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach zajęły w tym konkursie aż dwie z trzech pierwszych lokat:

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

od autorów z terenu całego kraju. Komisja w składzie: Przemysław Kowalewski, Wanda Piwoni i Przemysław Kubalica miała trudne zadanie przy wytypowaniu zwycięzców. Wygrany projekt stanie się oficjalnym logotypem naszego miasta, a także będzie promował jego walory zarówno turystyczne jak i cały potencjał gospodarczy. Kasia

Konkurs na logo Gryfic rozstrzygnięty UCHWAŁA NR XVI/214/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH z dnia 28 marca 2012r.

Napisz limeryk o Trzebiatowie Tradycyjnie już podczas „Święta Kaszy” ogłaszamy wyniki konkursu na najciekawszy limeryk o Trzebiatowie. To już IX edycja konkursu, który oceniany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież oraz dorośli. Limeryk to gatunek poezji humorystycznej wywodzącej się z angielskiego folkloru: oznacza żartobliwy utwór o treści komiczno-groteskowej, operujący chwytami kalambur, przesycony nonsensownym humorem. Limeryk składa się najczęściej z pięciu wersów o układzie rymów aa bb a. Aby przybliżyć formę limeryku przytaczamy przykład: Był Chińczyk w Pustyni Gobi, który straszne kawały robił. W końcu, znienawidzony, przeniósł się w inne strony ale nic sobie z tego nie robił. (Konstanty Ildefons Gałczyński) Regulamin oraz pozostałe informacje o konkursie: - Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Panią Renatę Teresę Korek - Laureaci konkursu otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa. - Uczestnik konkursu, którego praca została nagrodzona lub wyróżniona, odbiera nagrodę podczas „Święta Kaszy” tj. dn. 28 lipca 2012 r. - Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji limeryków nagrodzonych, wyróżnionych w celach promocyjnych związanych z konkursem. - Nadesłane prace przechodzą na własność Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury. - Uczestnik zgłaszając limeryk na konkurs potwierdza tym samym, że zgadza się z Regulaminem i wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu - ogłoszenie wyników. Podpisane prace należy składać do Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury (Pałac) u p. Danuty Pyzi do dnia 15 lipca 2012 r., lub przesłać na adres tok@trzebiatow.pl

str. 14

w sprawie zatwierdzania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach. Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 16, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 24 ust. 1 ust. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238 poz. 1578), Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na terenie Gminy Gryfice w następujących wysokościach: Taryfa przy ustalaniu zużycia wody na podstawie wodomierzy głównych, za pobraną wodę ze zdrojów ulicznych, za wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe oraz wodę zużytą do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych: 1) 2) 3) 4)

za pobraną wodę za odprowadzane ścieki opłata abonamentowa odczyt/rozliczenie

- 2,32 zł/m3 netto, - 4,29 zł/m3 netto, - 2,66 zł netto miesięcznie za punkt (wodomierz) ZGK - 2,00 netto odbiorcy indywidualni

§ 2. Ceny i stawki zawarte w taryfach obowiązują w okresie od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic i Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gryficach. § 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/441/2010 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r.

Przewodniczący Rady Krzysztof Tokarczyk

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

, ,, Kosciol

Parafia Prawosławna w Gryficach Miej Miłosierdzie dla nas i całego świata

GRYFICE Cerkiew Parafii Prawosławnej pw. Mówiąc o korzeniach, z których Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy wyrasta dzisiejszy Kościół prawosławny mieści się na skrzyżowaniu ulic Nowy w Polsce, widzimy, że pielęgnuje on różne Świat i Piłsudskiego. Parafia wchodzi w tradycje, które uważa za swoje własne. Z skład diecezji wrocławsko- szczecińskiej tego względu jest rzeczą naturalną, że i Polskiego Autokefalicznego Kościoła prawosławie polskie odwołuje się do dwóch Prawosławnego. kluczowych tradycji – cyrylometodjańskiej Kościół prawosławny na ziemiach i kijowskiej, i że to one stanowią podstawę Polski południowej istnieje od IX w.. Z naszej samoświadomości. Po unii między „Żywotów św. Metodego” dowiadujemy Litwą a Polską, bardzo duża część się o mało przychylnym stosunku ziem zamieszkałych przez wiernych miejscowych władz do ludności prawosławnych, weszła w skład księstwa chrześcijańskiej. W jego świetle w latach polsko- litewskiego. Prawosławni od siedemdziesiątych IX w. „ książę pogański, zarania dziejów Polski byli jej obywatelami, bardzo silny, siedzący na Wiśle urągał działali w różnych sferach; politycznej, chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał”. gospodarczej, jak również oddawali swe Znaczący krok w chrystianizacji życie w obronie ojczyzny. Małopolski wiążą badacze z chrztem Zakończenie II wojny światowej, jak wspomnianego już księcia wiślańskiego, również przesunięcie granic w kierunku zmuszonego do tego czynu przez księcia zachodnim spowodowało, iż na teren wielkomorawskiego Świętopełka. Gryfic przybyli prawosławni. Pierwszymi Świadczy o tym wzmianka w przywołanym byli żołnierze, jak również ludność już „Żywocie św. Metodego”. Uczeni wywieziona na roboty do Niemiec. Jednak już dawno zwrócili uwagę na to, że największa grupę stanowili przesiedleńcy stwierdzenie „Tak też się stało” nie z akcji „Wisła” przeprowadzonej przez informuje nas czy ochrzcił się on pod władze polskie na ludności ukraińskiej w przymusem, czy dobrowolnie. 1947 roku. Na teren powiatu gryfickiego Jednym z ważniejszych źródeł przywieziono ponad dwa tysiące rodzin z do poznania dziejów obrządku terenów południowo-wschodniej Polski. słowiańskiego w Polsce jest „Opowieść Przesiedleńcy od samego początku o piśmiennictwie słowiańskim”. Zawiera natrafili na niechęć ze strony władz niezmiernie interesujące informacje, państwowych jak również nielicznej dotyczące działalności misji morawskich grupy wcześniej przybyłych polaków, jak w południowej Polsce w IX w., kiedy również duchowieństwa katolickiego. Po to zostali poddani prześladowaniom kilku latach starań i to ciężkich wspólnota przez biskupa praskiego Wojciecha: otrzymuje na własność Kościół po „Za panowania Michała cesarza i Ireny luterański (obecnie) na ulicy Nowy Świat. prawowiernej posłan był filozof Konstanty Kościół zbudowany na planie krzyża, przez Michała cesarza do Moraw, bo książę w stylu neogotyckim w drugiej połowie morawski prosił o filozofa. Szedł więc tam XIX w. Parafia od czasu przyjęcia obiektu, i nauczał Morawę, Lechów i Czechów i przeprowadziła potrzebne remonty, jak inne ludy i wiarę prawowierną utwierdzał również na bieżąco w ramach możliwości w nich i księgi im napisał w języku ruskim utrzymuje w należytym stanie swoją i dobrze ich nauczał. I odtąd szedł do Cerkiew. Wierni naszej parafii działają Rzymu i tu rozchorowawszy się oblekł dla dobra naszego miasta, gminy, zakonne suknie i dano mu na imię Kirył. W powiatu, jak również naszej ojczyzny w tej chorobie i umarł. Potem, gdy mnogo lat różnych gałęziach życia społecznego i minęło, przyszedł Wojciech do Moraw i do ekonomicznego. Czech i Lechii, zniszczył wiarę prawdziwą Nabożeństwa w Cerkwi odbywają się i słowiańskie pismo odrzucił i zaprowadził w każdą niedzielę o godz. 11.00, święta o łacińskie i obrządek łaciński …”. godz. 09.00 i w przeddzień świąt o godz. Niezmiernie interesującym 17.00. Każdego kto lubi śpiew cerkiewny zagadnieniem dotyczącym tradycji i bizantyński (i nie tylko) oraz zechce w funkcjonowania na ziemiach polskich skupieniu wznieść swoją modlitwę do obrzędu słowiańskiego jest stworzenie w Boga – zapraszamy. Krakowie i Oleśnicy dwóch klasztorów Benedyktów słowiańskich w końcu XIV w. Serdecznie zapraszam Ks. Proboszcz Andrzej Demczuk

„Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym” (fragment Dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej). Rozważając zagadnienie Miłosierdzia Bożego należy wgłębić się w słowa zawarte w Piśmie Świętym. Już w Starym Testamencie Bóg objawia swoje uczucia wobec ludzi, którzy nie zawsze są Mu wierni. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Imię Boże »Ja Jestem« lub »On Jest« wyraża wierność Boga, który mimo niewierności ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachowuje »swą łaskę w tysiączne pokolenie« (Wj 34, 7). Bóg objawia, że jest »bogaty w miłosierdzie« (Ef 2, 4), aż do dania swojego jedynego Syna. Jezus, oddając swoje życie, by wyzwolić nas z grzechu, objawi, że On sam nosi imię Boże: »Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM« (J 8, 28). (KKK 211). Jezus Chrystus Syn Boga Żywego przychodzi do ludzi, we wszystkim podobny do nas oprócz grzechu. On dobrowolnie wydał się na mękę, śmierć, aby zbawić każdego. Apostołowie wierni słowom Mistrza »Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię  i uzdrawiając wszędzie« ( por. Dz 9, 6). Kiedy Jezus przebywał na Ziemi od narodzin, aż po Wniebowstąpienie, miało miejsce Objawienie i od tego momentu nic „nowego” nie zostanie nam ogłoszone. Chrystus w pełni nam objawił Boga. W historii ludzkości pojawiali się „apostołowie”, którzy mieli objawienia cząstkowe. Jedną z takich osób zapewne była święta siostra Faustyna Kowalska, o której z pewnością można powiedzieć, że była Apostołem Miłosierdzia Bożego. Faustyna Kowalska, zakonnica ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, otrzymała wielka łaskę od Pana. To właśnie jej Jezus objawił swoje zamierzenia wobec świata. Świętej siostrze Faustynie przekazał prawdę o Bożym Miłosierdziu. Na polecenie jednego ze swoich spowiedników, ks. Michała Sopoćki, Faustyna zaczęła prowadzić

szczegółowy zapis swoich przeżyć, znany potem jako Dzienniczek. Opisywała w nim cierpienia i przeciwności, stany mistyczne jakich doznawała, przede wszystkim liczne wizje i objawienia. To właśnie jej Chrystus nakazał namalowanie obrazu, który stał się znany na całym świecie, przed którym modlą się wierni, przybywający do Łagiewnik, gdzie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. „Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem” (Dzienniczek świętej siostry Faustyny). Jezus przekazał za pośrednictwem świętej modlitwę – Koronkę do Miłosierdzia Bożego „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu” (Dzienniczek). Kościół Katolicki w swej niezgłębionej mądrości czuwa nad autentycznością objawień. Podobnie było w przypadku siostry Faustyny. W 1958 r. Stolica Apostolska zakazała szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w oparciu o objawienia siostry Faustyny. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się 21 października 1965 r. na poziomie diecezji krakowskiej, który zakończył się 20 września 1967 r. Wtedy już kardynałem był Karol Wojtyła. 5 kwietnia 1978, na prośbę kard. Karola Wojtyły odwołano Notyfikację zakazującą szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w formach pochodzących z objawień Siostry Faustyny. Siostrę Faustynę Kowalską uznano za błogosławioną 18 kwietnia 1993 r. Beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II, a już 30 maja 2000 r. wyniósł siostrę Faustynę na ołtarze jako świętą. Od tego dnia, w każdą II Niedzielę Wielkanocną, w Kościele Katolickim obchodzona jest Uroczystość Bożego Miłosierdzia. „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar...” (Dz. 699). al

Najtańszy Bank w Mieście

fot. archiwalna

Janina Pawlak

Twój Doradca kredytowy

tel. 91 384 29 78

Ikonostas w gryfickiej cerkwi Nasz Głos z... Wybrzeża nr 7/22/2012

kom. 605 357 089

Gryfice, ul. ks. St. Ruta 7 (przy małym rondzie)

str. 15


Nasz Głos z... Wybrzeża nr22  

Nasz Głos z... Wybrzeża - bezpłatny tygodnik powiatu gryfickiego

Advertisement