Page 1

-1-


ČAKAVČIĆI PUL RONJGI 19

-3-


ČAKAVČIĆI PUL RONJGI 19 Nakladnik Ustanova “Ivan Matetić Ronjgov” Ronjgi, Općina Viškovo Primorsko-goranska županija

Za nakladnika Darko Čargonja

Uredništvo Cvjetana Miletić Ljubomir Stefanović Vlasta Sušanj Kapićeva

Uredila Cvjetana Miletić

Tehnička urednica Doris Brusić

Likovne radove odabrao Boris Roce

Tisak Futura, d.o.o.

ISBN: 978-953-7007-35-5

-4-


9

2013. -5-


CIP dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem 130230005 ISBN: 978-953-7007-35-5 -6-


Predgovor

T

rideset i peto Proljeće u Ronjgima opet je obilovalo mnoštvom učeničkih radova. Oni likovni ostali su na zidovima, keramičke smo ponijeli za uspomenu, novinarski i fotografski radovi su pohranjeni u Matetićevoj kući, duborezi će krasiti nečije učionice, glazbene smo odslušali, a od literarnih je sastavljena ova knjiga. Tako su rođeni 19. Čakavčići pul Ronjgi. U njoj su najljepši stihovi i najbolji prozni uradci iz četrdesetak osnovnih i područnih škola iz kojih su poslani, a koje je prosudbena komisija pročitala, ocijenila i obavila najteži dio posla, a to je da između svih prispjelih radova izabere samo njih 21, koji će na kraju dobiti i jednu od nagrada. A nagrada je po običaju uvijek premalo jer, iskreno govoreći, nagradu su zaslužili svi – i 437 učenika i 75 voditelja. Zato prosudbena komisija svake godine izmisli za učenike makar jednu nagradu više. Učinila je to i ovog puta. Ove godine iznenadili su nas naši najmlađi pjesnici, oni od prvog do četvrtog razreda. O čemu sve pišu, kako to prikažu riječima, što osjećaju, kojim se mislima bave? Sve to naći ćete na stranicama Čakavčića i vidjeti zašto je Antoniu Štufan daš ili zašto Dario piše o Ribariji. Stariji učenici imaju druge teme. Oni pišu, rekli bismo, i mnogo zrelije. To ovisi o njihovim godinama, ali i o godinama literarnih vježbi, o dugogodišnjem radu u raznim literarnim sekcijama i konačno o njihovom zanimanju za ovakav oblik izražavanja. Zato su njihovi radovi izgubili onaj početnički pokušaj i sve su više pravi užitak, izvrstan poetski doživljaj. Jer, kako drugačije to reći, kad Sven napiše pjesmu Za si veki više primjerenu pjesniku nego li učeniku ili kad Izidora napiše izvrstan rad Puntarski težaci koji su ostali još samo u sjećanjima starijih?! U svim je radovima mnogo ljubavi i radosti. I učenika i učitelja. Umješnost voditelja vidi se i u odabiru tema i u jezičnim intervencijama. A uspjeh učenika vidljiv je iz načina pismenog -7-


izražavanja, iz sve boljeg i bogatijeg poznavanja čakavskog leksika. Tu je svakako i utjecaj roditelja, ali i djedova i baka, koji uvijek imaju vremena za priču, za sjećanje na nekadašnji način života, za uzvraćenu ljubav. Trud voditelja i roditelja uvijek je isplativ, a dobar spoj neprocjenjivo vrijedan. Naša je, pak, bila želja, kao i misao vodilja pri slaganju ove knjige, da se u Čakavčićima nađe makar po jedan rad od svakog učenika. Jer mi doista želimo da Čakavčići i ubuduće budu – ne samo podrška, nego i poticaj – i učenicima, i učiteljima i školama. Ono što posebno veseli je dosljednost i vjernost nekih voditelja. Učenici rastu, zrenu i odlaze, a voditelji ostaju. Neki već i petnaestak godina s ljubavlju vode uvijek nove grupe učenika i svake godine šalju sve bolje i bolje njihove radove. Zaslužili su sve pohvale! A vi, dragi učenici, zaslužili ste i ove – 19. po redu – nove i vedre Čakavčiće. Uljepšao ih je likovni pedagog Boris Roce učeničkim slikovnim prilozima, a tehnički posložila Doris Brusić. U Ustanovi Ivan Matetić Ronjgov već spremaju novo Proljeće i nove Čakavčiće. Tako je vama preostalo samo da pišete, pišete i šaljete. Cvjetana Miletić

-8-


N A G R A Đ E N I RADOVI NA DEVETNAESTOM NATJEČAJU ZA LITERARNA OSTVARENJA NA ČAKAVSKOM GOVORU 2013.

1. NAGRADA 1.- 4. razred 5.- 8. razred

-9-


Emma Hadžić, 5. r., OŠ Frane Petrića, Cres Voditeljica: Iva Štefanac

- 10 -


ŠTUFNI DAŠ Pada danas padat će jutra padal je čera i prekčera. Štufni daš, kad ćeš prestat da se moren poć igrat! Antonio Valenčić, 2. r. Voditeljica: Vlasta Tibljaš OŠ – SE „Gelsi“, Rijeka

- 11 -


RIBARIJA Po noće, kada bura vraga dela, brod z mojin tatun lula se i vaja. Lula se i vaja va škuru noć. Ruki mokre, nos črjen, obrazi zalejeni. A ribi? Nanke šćami! Dario Dujmović, 1. r. Voditeljica: Sonja Jedretić PŠ Brseč OŠ Viktora Cara Emina, Lovran

- 13 -


ZA SI VEKI Važgalo j’ sunce krovi i javoriku. Škerca se. Nono morda sedi pod brajdun trdo, drito domišja se na dani od tanci. Morda ga već i ni. Važgalo j’ sunce poje i pršuti. Se je dišeće, suho Črjeno. Plovan je zakračunal crekvicu i partil put dolca zmolit jedan Očenaš i počinut s tići. Za si veki… Sven Sušanj, 8. r. Voditeljica: Mirjana Nadalin OŠ Podmurvice, Rijeka

- 15 -


PUNTARSKI TEŽACI

A

ko niste znali va Puntu je jedna mala kuntrada, Ulica puntarskih težaka. Ni ja nisan znala za nju sve dok mi otac ni rekal da su on i mat tamo stali prvo leto kad su se oženili. Kada san ga pitala ča je to težak, malo mi se nasmel pa mi je rekal: “To ti je davno izumrla vrsta, više ih ni po Puntu za vidit. Davno prije nego ča je va naše mesto prišal turizam, bilo ih je jako puno. To su bili naši dedi i oci ki su hodeli va kanpanju i na žurnadu. Bavili su se zi poljoprivredu. Kopali su trsi i hodeli na trgadbu, tendili su ulike i delali ulje, sadili su pomidori, krumpir, česan i kapulu, delali su kiselicu i sušili smokve, tendili su drmuni i delali drva, kavali su nove mekote i tendili klanci i puti. Od kuće su hodeli rano na zoru, a tornjivali se kasno, na zahoj. Svi su delali da prehrane svoje fameje. Neki su bili i nadničari. Delali za neš malo šoldi ili su mesto plaće dobivali za jist, pit i malo robe na del. Ni in bilo lahko aš su morali puno hodit da bi vižitali sva mesta i kuntrade: Sus, Dokulovo, Krase,Valdidoke, Lokvić i Prnibu, sve do Veje i Vrha, do vrh Kuke i Treskavca, pa skoro do same Drage. Nisu imeli auti, samo tovori i kigodare karet. I blago su morali tendit. Niki su imeli i ovce, ali su najviše čuvali tuje za nadnicu. Muzli su mliko i delali sir. Imeli su i po jednoga prasca. Još dan danas se moru vidit prazni koci va Jagoriki i na Galiji. Zadnji pravi puntarski težak je bil pokojni Frane Žic Pikolo koga san i sama videla na česti. Vavek je bil obučen va plavi trliš i imel beritu na glavi. Na škini je nosil rusjak, a va njemu kosirić i rankun. Više ni puntarskih težaci. Danaska niki ni munjen da dela celi dan za niš. „Osin mene,“ namigne mi otac i još se jedanput slatko nasmije. Izidora Orlić, 8. r. Voditeljica: Nada Kirinčić PŠ Punat OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Krk

- 17 -


DRUGE NAGRADE 1.- 4. razred 5.- 8. razred

- 19 -


Andrea Baćac, 6. r., OŠ Čavle, Čavle Voditeljica: Monika Kukučević

- 20 -


DAŽ Opet pada! Ko za vraga! Malo roska, onda zliva, ceste i lihe poliva. Celu noć ni celi dan ni fermal. Kako da neki z bujola vodu hita. Kako ću jutra va školu? To me niki ne pita. Bruna Pejić, 3. r. Voditeljica: Bojana Kružić OŠ Kraljevica, Kraljevica

- 21 -


JESEN Jesen je sretna Jesen je duga Jesen je šara Kot i duga. Katarina Peričić,1. r. Voditeljica: Marijana Barac Tomić OŠ Zvonka Cara, Crikvenica

- 22 -


BORIĆ Mali Mali Zeleni Boriću, Doklje Smo te kitili Si smo se Veselili! Bruno Krmpotić, 1. r. Voditeljica: Marijana Pohl OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica

- 23 -


MOJA MAT

M

oja mat se rodila va Senju. Ko miću su ju dopeljali na Hreljin. Tako njoj je sad Hreljin kod rodno mesto. Tu j’ va vrtić i školu odila, lipu mladost proživela i velu ljubav našla. Oženila se j’ na Hreljinu, kuću napravila. Tako smo se tu i brat i ja rodili, ali mi nimamo veze Senjun. Nas odgaja ko da smo pravi Čočmani. Niko Balen, 2. r. Voditeljica: Nena Ružić OŠ „Hreljin”, Hreljin

- 24 -


RUKE MOGA NONA Kopale Strigle Faši kaštrile Ribu lovile Mrežu potezale Tarsje rezale Teška darva nosile Obraz mi dragale i ljubav mi svu dale, ruke moga nona! Petra Muškardin, 7. r. Voditeljica: Barbara Karčić-Pozerina OŠ Marija Martinolića, Mali Lošinj

- 25 -


MOJ LIPI DOBRINJ Jedanajst, dvanajst let je pasalo i čuda uspomen ostalo o mojen lipon kraju Dobrinju gradu – zavičaju. Male kućice i klančići na dolinjen gradu, dvi crkve, veli muzej na placi, guvna i grobje va Glavači. Zvonik strši, na visoko je sel da bi ga celi Kvarner videl. Ov staroc ima priko tisuću let i još se ne da, još čuda će živet. Reku da vrime nosi svoje brime. Baš niš me ne veseli da se soko toliko niki otseli. Morda i ne baš svi. Vavik će niki ostat svoje penzionerske dani na malo zemjice uživat i, zna se, vnučiće čuvat. Sara Crvić, 5. r. Voditeljica: Maja Polonijo PŠ Dobrinj OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Krk

- 26 -


SPOMENI NEĆEJU ZBLEDET

N

iš ni lepšega do nedeji jutro kada se zbudin va noninoj pusteje, va kamare kede sence opre moje oče. I vali mora na muliću perneseju šunšur oko serca. Kada sen bila mala, najlepše je bilo va maju. Onda su rožice i dupčići cvali, a trava va cvetu je vonjala. Spominjan se da se onda nona s menu igrala. Bežale smo naokolo stola ka će ku perva ćapat. Nona je blela: “Teci, teci!“. Njoj su selzi po obrazu od smeha tekle, a ja san se smela i skakala. Kada bi se nona strudila, bi šla malo počinut, a ja sen stala cito. Kako maloj besedu po besedu klali su va moje serce. Ja san ih za dišpet zavojila. Sada, kada iden kuntentat nonu, sve menje ih čujen. Doma z materu i ocen ne govorin tako, ni na škule, a kada bin otela, svi se počnu smet. Va selu se sila toga promenilo. Prišli su drugi judi ki ne znaju po domaću. Deca i mladi kih ni voja tako ćakulat. A ja se sila puti spomenem kako je bilo lepo teć po kuće zes nonu… Moji spomeni nećeju nikada zbledet. One stepliju dušu i nasmejeju. Veće jubavi do toga niki ne more regulat. Matea Zec, 7. r. Voditeljica: Mladenka Kučić OŠ Frane Petrića, Cres

- 27 -


TREĆE NAGRADE 1.- 4. razred 5.- 8. razred

- 29 -


Petra Glavić, 4. r., PŠ Križišće, OŠ Kraljevica Voditeljica: Jelka Čače

- 30 -


SPOMLAD Pršla je spomlad, Trubentice, visibabe i violice su prucvale. Vtroci smo komać pričekali da nam sunce pristupi i da se gremo van jigrat. Ljudi su počeli čistit vrte i prpravljat ih za spomladanjsko delo. Tako se si veselimo teplemu i lepemu vremenu. Srećni smo da je zima pasala. Andre Medvedić, 4. r. Voditeljica: Vesna Kostić OŠ „Drago Gervais", Brešca

- 31 -


BABA Moja baba gre spat. Ona j’ mojoj mami mat. To ja prije nis znal se dok nis va školu šal. Franko Vančina, 1. r. Voditeljica: Lukrecija Stilin PŠ Selce OŠ Zvonka Cara, Crikvenica

- 32 -


ŠTOLVER

J

edan je mićeri mali jako volel štolveri, a to su mlične karamele, zavijene va jednoj žutoj hartici, a imele su posebno dobar ukus. Vavik jih je držal va mićeroj latenoj bonbonjerici i stalno jih je jil. Ali jedan dan mu se j’ pričinilo ko da čuje da niki plače. Još je bilo čudnije to ča nikoga ni bilo va kući, a niki j’ plakal onako šoto voče. Šal je bliže, otkud mu j’ dohajal zvuk. Kad tamo, imel je ča čut i videt. Va posudici kadi mu stoje štolveri, ostal je još samo jedan i ….plakal je. Mali se j’ tuliko začudil da se ni mogal zajedno ni snać, ali ga ipak pita: „Zač plačeš? Ča ti j’?“ Štolverić se malo pomesti: „Pojil si mi prijateli, mamu, tatu, brata, sih… Ostal san sam… A valda ćeš i mene…“ Ditetu ni bilo pravo, aš štolveri jako voli, ali sejedno mu j’ obećal da jih više neće jist. Brzo j’ šal kupit još štolverih da ovasti ne bude sam, da ima kunpaniju. I zato, danas imate sake sorte bonbonih, ali pravih štolverih ne. Današnja dica ni ne znaju ča su to štolveri i kako su jako dobri. Mia Burić, 4. r. Voditeljica: Jasna Juretić OŠ Čavle, Čavle

- 33 -


PRVAŠIĆ Gre borša, a pod boršun mići i vesel otročić. Va školu teče, po ten se pozna prvašić. Klara Matković, 2. r. Voditeljica: Mirjana Beviakva OŠ „Kantrida”, Rijeka

- 34 -


LUCINSKI VIR*

L

ucinski vir j’ mesto kamo rada ren. To j’ mesto na Ričini med Lukežih i Lopače. Ko mići san tamo šećal, a danas z dondolaši va četrton misecu feštan. Lipo j’ to mesto aš se igramo na ledini z balun i boćami. Kad je jako teplo, rada se va Ričinu hitimo. Lucinski vir je dobil ime po jednoj legendi ku mi j’ povedal tata. Legenda govori da j’ va selu bila lipa divojka ka se j’ zvala Lucija. Plemić z Grada Grobnika se j’ zajubil va nju i tel je da dojde pu njega bivat. Odbila ga j’ pa j’ poslal vojniki da redu po nju. Lucija j’ to dočula i raji se j’ z vele škaje hitila va dumboku, mrzlu Ričinu leh šla za plemića. Tužna j’ to priča o lipome mestu na Ričini ku ću i daje rada obahajat. Fran Fućak, 6. r. Voditeljica: Dolores Maršanić OŠ Čavle, Čavle

* Važna napomena: Kad san dobil zadatak da moran za zadaću napisat legendu o Lucinskom viru, bilo mi j’ jako drago aš san znal da će mi tata pomoć. Napisal san jedanput, ni bilo dobro. Moral san prepiševat. Prepisal san drugi put, opet ni bilo dobro. Treti put san napisal na šporko. Kad san to napisal, onda je otac rekal da moram uredno se zapisat va teku z hrvatskoga, i to četrti put. Verujte, nikad neću pozabit legendu o Lucinskom viru. - 35 -


NEVERA SE SPRAVJA Vetar huji i daž daži. Svetlost po nebe leti i škurinu para, nevera se spravja. Mića barka va moru kot kora od oreha se zibje, vali je nose do škoja. Morda će se nać kakova škuja kade će čekat da projde ta nevoja. Valeria Tabako, 8. r. Voditeljica: Ester Acinger OŠ „Vežica”, Rijeka

- 36 -


ROJENDAN Z BAJKE

M

oja otkačena kompa z ljetovanja stvarno j’ otkačena, a morda mrvić i adrenalinski luda. Da van jih predstavin. Martina se bavi bordanjen, Luka j’ prvak va kartingu, Jana vrhunska alpinistica… Mislin da van je se jasno. Š njimi nikad ni štufno. Još se nisan oporavila od njihovog prošloletnjeg rojendanskog iznenađenja, a već me zavezanih očih pelju va novu pustolovinu. Dok me vuku po neravnen putu, ja se va isto vreme veselin, ali i bojin ludoga iznenađenja ko me čeka. Kad su mi zneli facol z očij, imela san ča videt. Sprid mene stala j’ vela košara z balonon koga j’ teplil oganj. Luka nas je već čekal va košari, dal mi je ruku i ja san skočila. Hitili smo teške vriće i pojačali oganj. Pustolovina j’ počela. Naša košara digla se j’ vajer. Pred nami se j’ otprl prelip vidik ki me j’ pušćal bez daha. Razhitana obala, pune plažice belih kamičići-špekul kot prosuti biseri, kamenite i oštre stene, betonirane plaže, fini, sitni pesak… More z visoka zrcali se od svitlotirkizne do duboko modroplave boje od ke me ćapiva jeza. Krš se miša z zelenon bojon prašća, z kun ulikun i poneken stablun. Malo dalje zelenilo. Va lučicami barčice. Kamene kućice s zraka zgljedaju ko lego kockice ke prkose buri i morskoj soli. Se oko mene j’ pjesma. Niz stihi pomišanih z lipimi i dubokimi emocijami, praćenih kričanjen galebi i dihon lavande. Vetar nas je nosil kamo smo oteli i moja j’ ekipa zgljedala zadovoljno. Znala san da cilj mora bit jako zanimljiv. Nizale su se slike ko razglednica primorskoga kraja z dihon mora i igrun vali. Putovali smo praćeni sunčanen danun, plaven nebun načrčkanen oblakimi kot z belimi ovčicami. Klizili smo nečujno. Provala san se to ćapat z pogledun i zapametit. Takovu sliku morda više nikad neću videt. Odmičuć se od obale, približili smo se osamljenen rtu s kućicon i velun lanternun. Od tud nan je mahal Janin barba - 37 -


koga j’ ona ponekad spominjala i kod koga j’ često letovala. Hitili smo špag i pomalo se spustili na terasu. Barba nas je dočekal z velun tortun ku smo pojili va hladu vinove loze. Janin barba bil je svjetioničar. Pripovidal nan je o lanterni ka j’ imela svoju štoriju. Se i ako se danas automatski pali, nekada ju j’ tribalo palit i gasit ručno. I zato j’ čovik bil važan del lanterne. Prošećali smo. Malo zelenila, po ko stablićo i kamik. Prelipi sivi, neobični primorski kamik. Mirno, idilično, romantično mesto, mesto ko morete samo sanjat. Vošćica. Lanterna ka se nalazi na sjevernoj strani Krka. Nami s druge strane malo ribarsko naselje z molići i barčicami. Pogled zaustavljamo na Krčken mostu. Približilo se j’ vrime za poć doma. Zbilja smo se odlično proveli. Rojendan z bajke. I jedno nezaboravno iskustvo i neobično putovanje. Gabriela Pašić, 7. r. Voditeljica: Svjetlana Kraljić OŠ Škurinje, Rijeka

- 38 -


MOJE ČA ČA je moja nanica moja muzika i moja sreća. ČA je moj koren, moj život i moja hrana. ČA z dažjon šumi, na sunce blešći i va rožice diši. ČA va mojen srce tuče i s manun raste. Mia Čop, 5. r. Voditeljica: Radosna Barbalić OŠ „Sveti Matej“, Viškovo

- 39 -


GRUPNA NAGRADA

- 41 -


Dominik Polaček Galović, 7. r., OŠ Frane Petrića, Cres Voditeljica: Iva Štefanac

- 42 -


PROLIĆE Žuta glavica Prema suncu se obraće. Jaglac je zišal i procval. Matija Čabrijan

„Kadi si? Škuro je a još te doma ni!“ Mat na me vapi. „Valje zadaću napiši!“ „Molin te oprosti, puten san fijolice bral, Da ti kuhinja zadiši.“ Roko Ferenčić

Z pasun san šal šećat se, Neč me z grma gljedalo. Pas se najadil i va grm skočil! „Ma beno jedna“, zinul san mu ja, „to su samo mića jaglaca dva.“ Roko Ferenčić

Va travi se skriva, pomalo zihaja. Odjedanput, sa čuda ih je! Kad se igramo po lihami, Se diši po ljubicami! Petar Crnarić

- 43 -


Va mojen vrtu, jednoga dana, procvala j’ mića ljubičica plava. Nigda su, naše none, te miće rožice fijolice zvale. Ivan Buršić

Došlo je! Došlo je proliće! Šafran z trave proviruje. Društvo mu dela visibaba mića ka se suncu naveselila. Ena Anić

Da nan proliće dohaja to si znaju, a ja san već videl, fijolicu plavu. Jakov Burić

Od kad san mića bila, Ljubičice san pobirat volela. Po lihami san vavik tekla, i buketić ljubičic doma donesla. Mama i nona bi se ljubičicami veselile, i valje ih na stol stavile. Celu kuću bi zadihale, i da nan proliće dohaja pošapljale. Marijeta Čandrlić - 44 -


Visibaba mića, spod sniga se skriva. Odjedanput je skočila! Ju je neki pobral. Ivan Čabrijan

Mići tići va moje dvorišće su došli. Pitan se. „Ča gljedaju?“ Morda fijolice ča va vrtu cvatu? Tići i ja, ja i tići, srićni smo ča nan se diši. Damjan Žurga

Šal san šetat, san fijolice nabral. Mami ću ih dat, pa će cela kuća lipo dišat. Paulo Sobol Grupni rad : 1. r. Voditelj: Dejan Tijan PŠ Šmrika OŠ Kraljevica, Kraljevica

- 45 -


EKOLOŠKA NAGRADA

- 47 -


Uma Dervišević, 4. r. OŠ – SE „Gelsi”, Rijeka

- 48 -


OGANJ Se gori. Stoletni hrasti, graja i trava. Judi kot mahniti teču. Va rukah kabli drže oganj gase. Pumpjeri su brzo došli z velin šmrkon, oganj gasit počeli. Vredni pumpjeri dali su se od sebe, oganj pogasili. Potle su onako mučni od popela črni, seli na grote i počinuli. Leda Bašić, 6. r. Voditeljica: Mirjana Beviakva OŠ „Kantrida”, Rijeka

- 49 -


RADOVI U UŽEM IZBORU

- 51 -


Katarina Visković, 6. r., OŠVladimira Nazora, Crikvenica

- 52 -


RIČINA Modra, zelena, brza j’ moja Ričina. Slapi, kamiki, malin. To j’ Ričina. Jakov Hladika, 6. r. Voditeljica: Dolores Maršanić OŠ Čavle, Čavle

MALICA I MLADAC Biš šla na tanac? Pital ju je on, Šestan mladić Zaz klobukon… Glavu mu j’ su zmutila, Ne more ni spat, To j’ gospodnja sila, Da mu j’ ž njun tancat! Subotu j’ tanac! A, malica j’ rekla: Ti si šestan mladić, S tobun bin rado zatancala! Ivana Ivaničić, 6. r. Voditeljica: Tatjana Zbašnik OŠ „Drago Gervais” Brešca

- 53 -


GREMO POD OSTI

N

oć je tmurna, tiha bez miseca. Tata i nono se pod osti spravljaju. “Ča misliš, će nas daž oprat?” pita nono. “Homo provat,” rekal je tata. Ja mučin, gljedan va jednoga pa va drugoga i onda se okuražin: “I ja bin šla s vami! Zamite me sobun?!” Tata j’ glavu obrnul va drugu stranu, nono j’ malo mučal, a onda j’ rekal: “Dobro j’, hodi, ali mi obećaj da ćeš na miru bit va barki, aš ćeš nan se ribe rastirat.” Bila san jako srićna i šla san se valje parićat za na more. Došli smo va Črišnjevu. S kućice smo va barku odnesli plinsku bocu, feral i vesla. Već smo konopi odvezali i skoro partili kad ja zavapin: “Kadi nan je bujol, vač ćemo ribu spravit?!” “No, lipa moja, srića da san te zel,” zagrlil me j’ nono i od srca se nasmijal. “Ću ja veslat?” “Ne, ne, ja ću, triba znat pomalo i vesla ne smiju vanka s mora da ne paljaju.” Krenuli smo. Pomalo smo vozili od Črišnjeve prema Dunbokoj. Tata j’ bil na provi. Važgal je sviću, gljedal va more i parićal osti. Najedanput je zavapil: “Šija! Šija!” (Ča bi značilo zaustavi.) “Ča, vidiš ča?” pita nono. “Dvi vele sipe.” Pomalo, ali sigurno tata j’ spušćival osti va more, a onda ih je naglo zvukal. “Kakov trofej,” rekla san ja i brzo bujol pod osti položila. Još jedanput je tata hitil osti i zivukal još jedan trofej. “Je ovo dosta jutra za brodit? Ako je, vratimo se doma, vidite da j’ počelo kropit.” Nono se nasmijal i rekal: “Vidiš, Geice, ni lahko ribar bit, da j’ lahko bil bi to saki.” Nono je okrenul barku prema Črišnjevi, zapalil motor i potegal sun forcun. Gea Marohnić, 7. r. Voditeljica: Mirjana Domijan OŠ Kraljevica, Kraljevica - 54 -


KOSTRENSKA BURA Evo je, opet je tu! Teče po krovu, smeje se zad kućon, tuče po poneštrah, vrata zapira. Vrt rashićeva, grane povija, privrat pometa, važi razbija. Puše, puše i grdo zavija bura kostrenska. Marko Rošić, 6. r. Voditeljica: Silvana Kopajtić-Zurak OŠ Kostrena, Kostrena

MOJ NONIĆ DIMJAČAR

M

oj nonić je bil dimjačar. Vavek je bil obučen va črno. Pezdojil se j’ po kroveh kot crni mačak. Sobun je nosil zamotane žice, črne škoveti i stubu. Kada je rano jutro šal na delo još je bilo škuro vane. Po celi dan je delal, a i onisti dimjaki od harteri je rabilo očistit. Puno puti je bil lačan, ma ni fermal, aš delo je rabilo storit. Kada bi ga judi videli na krove al’ na ceste ćapevali su se za putac. Moj nonić je delal teško delo i magari je saku večer doma prišal potan, lačan i trudan bil je kuntenat. Paola Slavić, 3. r. Voditeljica: Neda Mance OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić”, Matulji

- 55 -


JUBAV Ča j’ jubav? Skriva se, pokažuje, dohaja, i beži. Dojde va sekundi, su nan glavu smuti. Ne moreš joj pobeć, već će te doteć. To j’ jubav! Ena Jurčić, 8. r. Voditeljica: Dolores Maršanić OŠ Čavle, Čavle

SVETI MIKULA Noć je. Na nebu zvezdice blešće. Škornju sam parićal, na poneštru je stavil i čekal. Noć je. Jutro je. Svetoga Mikulu nisan videl. Škornju punu bumboni i cikuladu mi j’ regalal. Karlo Grubišić, 2. r. Voditeljica: Jasenka Travalja OŠ „Pehlin”, Rijeka

- 56 -


ČA SAN TO STORILA? Jedan me j’ mali ko va šali pogljedal. San mu se zbeljila zač san mu samo oči videla. Ča san to storila?! Baš san se va njega… zaljubila. Chiara Pečaver, 3. r. Voditeljica: Lukrecija Stilin PŠ SELCE OŠ Zvonka Cara, Crikvenica

JEDINICA Saki dan davin mamu da mi rodi brata. Si moji prijatelji nikoga imaju, samo ja niman. Mama i tata čujte me, ja bin brata! I vi ste ničiji sestra i brat, ča čekate samo se ja niman s kin igrat. Katina Jermaniš, 3. r. Voditeljica: Koni Kašić PŠ ZLOBIN OŠ „Hreljin“, Hreljin

- 57 -


PROLIĆE Prišlo nan je proliće, prneslo puno sriće. Prišle su nan i rožice, bit će vani puno dice. Učka je još malo bela, ona je lipa i vela. Si su veseli, mali i veli. Gren se vani igrat, a nakon toga spat. Tin Petković, 3. r. Voditeljica: Gordana Nađ OŠ Fran Franković, Rijeka

MAČKARE Komać san dučekov Ove pusne dneve, i Da se umačkaran Po vasi gren, Kantan, I jaja pobiran. Srećni su vtroci svi Ne samo ja, Prijatelji moji Tu smo svi Skupa pobiramo, bedastarimo, Plešemo i kantamo Po vasi pasevamo I munjeno se zabavljamo. Andre Medvedić, 4. r. Voditeljica: Vesna Kostić OŠ „Drago Gervais”, Brešca - 58 -


PROLEĆE Se cvate, zeleni. Tice veselo pivaju, Sunce tepli, rožice diše. Gre proleće. Otac vrt kopa, mat rožice sadi. Dat će i meni matiku pa ću njoj pomoć. Na ravnici se mlada trava zeleni. Grmi miće pupe hitaju. Žute se jaglaci, a fijolice diše. Se j’ lipo vani. I neka je aš mi je već dosta kuće i zime. Marta Šubat, 2. r. Voditeljica: Nena Ružić OŠ „Hreljin“, Hreljin

ZIMA Zapuhal je mrzal vetar I prnesal sneg. Ma to ni se. Aš čuda put nan vetar prnese i led. Mislav Hanza, 2. r. Voditeljica: Dunja Krnjatić OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić”, Matulji

- 59 -


KAKOVA GOD DA SAN – NJIHOVA SAN Ja iman dve sestre ke samo na me zijaju: Kade si mi skrila labelo? Zač si mi fen šoto kapota brknula? Komać si pol ure doma, a se si znopak obrnula! Ma, neka one na me zijaju, jušto takova san – pa bog. Ja njin ne zamiran aš ča bin da ih niman?! Gabriela Čerkez, 6. r. Voditeljica: Ester Acinger OŠ „Vežica”, Rijeka

MOJ PUT Ča je to moj put? Je to staza po koj se hodi, al’ je to zvezda na nebe ka me vodi? Otel bin da me vodi na pravi put, ki će bit od sunca žut. Neka se svetli od jutarnje rosi, neka me sreća po pute nosi. Neka bude od snega bel, a ja saki dan vesel. Moj put neka bude pun smeha i sreći, na ken nikad neće bit tugi i nesreći. Dino Markić, 6. r. Voditeljica: Tatjana Zbašnik OŠ „Drago Gervais”, Brešca - 60 -


MORE More je lipo, plavo i duboko Puno je lipih rib Ma ča se lipo kupat va njemu! Katarina Peričić, 1. r. Voditeljica: Marijana Barac Tomić OŠ Zvonka Cara, Crikvenica

ZA NJU Za nju, ka me srićna rodila i z puno jubavi zgojila. Za nju, ka ima velo srce ko samo za me tuče. Za nju, ka nad manun stoji, strahuje, radi mene ne spi. Za nju pišen ove teple besede, za nju ku volin, za nju ka me voli. Iva Divković, 3. r. Voditeljica: Nataša Mažer Baljak OŠ Kostrena, Kostrena

- 61 -


OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE

DOLAC RIJEKA

Voditeljica: Irena Bučić Kliman

- 63 -


Paula Korman, 7. r., OŠ “Jelenje – Dražice”, Dražice Voditeljica: Marina Bajić

- 64 -


ROJENDAN Čera mi je prijateljica, rojendan imela. Novi brhan san z ormara zela. Si su me gjedali a ja san se štimala. Dok nisan va lokvu spred kuće pala. Lorena Kalić, 4. r.

ŠKOLA Žuta, vela z novemi poneštrami. Mali tići s krova je gjedaju. Sud se čuje dičji glas A njeno zvono naš je veli spas. Lorena Kalić, 4. r.

- 65 -


OSNOVNA ŠKOLA

FRAN FRANKOVIĆ Rijeka

Voditeljice: Marina Frlan – Jugo Gordana Nađ

- 67 -


Hana Friš, 6. r., OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica Voditeljica: Suzana Kljuš

- 68 -


SNIG NA DRENOVI

B

ele, čiste pahuje pomalo padaju. Noć. Se je tiho. Ceste su puste. Snig pomalo pokriva aute. Se ga je više. Niki ne gre van, si su doma, va teplon, gjedaju lipotu. Samo ralica pasiva i čisti cestu. Va snopu svitla ferala vide se točkice, miće i bele, ke vridno lete, lahke kako pero, nošene vitron. Jutro, kad se zbudiš, ćutiš se kako da još sanješ. Se je belo, čisto, puno čarolije. Borići se svijaju pod pezun sniga. Auti su pokriti snigon. Dica se veselo gredu igrat van, va teplin kapotima. Nose sanjke i merlini za nos snigoviću. Hitaju grude, grade kule od sniga, a va snigu delaju anjele. Vas kraj se promini. Od sega toga snig se šporka, del se otopi, ma lipota ostaje. Najlipše su palme, biljke z teple klime pod snigon su čudne. I pasi vole snig, skaču va njega, tombulaju se. Vridni susedi gredu van čistit cestu i aute. Snig škripje dok hodiš i, magar ti ni ugodno kad ti noge propadnu va njega, va isto vrime je lipo. Led je pirikuloz i ni za sklizanje. Najlipša slika nastane kad sunce zasviti, a bilina sniga zasjaji kako najvridniji dijamant. Žale se neki da je snig samo za strudit se i da stori grop va promete. Nažalost, ne dura zavavik, otopi se i postane bljuzgav. Snigovići se nakrive kako da su tužni, kule pridu se na škuje, kako potla rata. Ma, vavik dohaja novi snig, a njega ovu zimu, bilo van to drago al ne, ni falilo. Lucija Žužić, 7. r.

- 69 -


MOJ ZAVIČAJ Tu san se rodil i prve korake storil. Tu je lipo plavo more, zelene šume. Judi imaju užance i čuje se naš lipi ČA. Tu je moj kamik moj mili i najlipši zavičaj! Moreno Mrvoš, 3. r.

MAČAK Moj se mačak jednega dana igral kako da ni normalan. Skakal je, mjaukal, hital se… Lovil je rep po celoj kući. Hitil se zada peći, a onda skočil van. Celi je tepih zigrebal. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš! Nered je delal! I tako se dok ni šal van! Ma sigurno se i vani igral. Ma je bil smišan! Arijana Grginčić, 3. r.

- 70 -


MORE Modro se more blešći na suncu. Zgjeda kako da su va njen kristali i biseri. Galebi su letili nad morem i lovili ribu. Vetar je delal vali ki su se hitali na vele grote. Dica su veselo tekla po plaži. Močila su ruke va hladno more. Neka dica su hitala kamičiće va more. Čul se veseli smih dice. Niš nima lipše od našega mora! Laura Bilović, 3. r.

MOJE RUKE Moje ruke nikad nisu na miru. Ne slušaju jedna drugu. Jedna reče: „Ne pačaj se!“ Druga reče: „Baš ću!“ Onda skupa gredu kadi im ni mesto. Čuje se: „Petra, čigovi su to prsti na torti?“ Nekad su vridne kada nose drva za oganj. One su nježne kada grle mamu ili brata. Petra Borovac, 3. r.

- 71 -


VISIBABA Va travici, va zemjici, pupoljak mali viri. Neč dole šapje, poveda o proleću. Si čekaju prvu proletnicu. Šapju i misle: „Proleće će doć.“ Diže se visibaba. Zija proleću: „Vidi me, tu san! Dojdi i ti!“ Proleće spusti par kapi, udela dugu i u zagrljaj celom svetu dojde! Spravi zimu, pozdravi je i su dicu z kući pozove van. Si se vesele prvoj proletnici visibabi! Ma je lipo proleće! Arijana Grginčić, 3. r.

- 72 -


OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE

GELSI RIJEKA

Voditeljice: Vesna Cattarinuzzi Vlasta Tibljaš

- 73 -


Lucija Ljesar, 4. r., OŠ – SE „Gelsi”, Rijeka

- 74 -


JA VOLIN Ja volin moj rodni kraj zato aš je lep kako raj. Ja volin more va ken san se vadila plavat kot mića aš mi je ono vela srića. Ja volin ribarske mreže aš me to za nonića veže. Ja volin našu Gradsku uru i mrzlu ričku buru. Se je to mene drago, ma svoju familiju volin više od sega i niš mi ni važneje od tega. Hana Šlipogor, 4. r.

MAMA

O

pisat ću svoju mamu, ka se zove Sabrina. Ima trejset i osam let. Još vavek zgleda mlada. Srednje je visoka i mane je jako lepa. Vlasi su njoj dosta gusti, ostriženi do ušij i popiturani na črjenkasto. Ima celeste boje očij. Puno se smeje. Ima lep nosić i lepuškasta usta. Lepo se obučuje, najveć va majice i brhan, a kada god na mesto brhana obuče brageše. Dela na dele i doma, al vavek najde lazno za me i Luciju, pa se s nami igra i gleda filmi na televiziji. Puno volin svoju mamu ku dosti put i razjadin, aš san dišpetljiv. Ma ona mi oprosti, aš ona je moja mama Sabrina ka me čuda voli, kot i ja nju! Antonio Valenčić, 2. r. - 75 -


INTERESANTAN FEBRAJ

F

ebraj je mesec vrtoglavac. Puno put va njemu pada pust pa je i veseli mesec. Za vreme pusta se sakako maškaramo, pobiramo jaja po kućah, tancamo i veselimo se. Užanca je da se za vreme pusta frigaju kroštule i fritule, a mesi se i presnac. Va febraje pada i Valentinovo, dan zajubjenih, pa oni ki se vole regaluju jedan drugemu kakov regal. Zbog sega toga san jako kuntenat i veselin se! Antonio Valenčić, 2. r.

- 76 -


OSNOVNA ŠKOLA

„KANTRIDA” Rijeka

Voditeljica: Mirjana Beviakva

- 77 -


Anamaria Marin, 7. r., OŠ „Kantrida”, Rijeka Voditeljica: Žarka Kezele

- 78 -


ŠKOLA Škola j’ mesto kadi moren naučit puno stvari, ko ča su glagoli, imenice i računi pravi. Va njoj se riše i piše, a kad god i briše. Volin va nju hodit, al’ još mi je lipše z nje zić. Nina Ivaniš, 3. r.

PRIMORJE Primorski kraj je lipi znaj. Lipo mi j’ more, palade i mulići. Lipe su mi ceste, putići i klančići. Ja, lip je moj primorski kraj moja Kantrida, moj mali raj. Leonarda Rabak, 3. r.

- 79 -


JUBAV Kad san je videl pul školskega puta, otel san joj prić i vaje pobić. Povedaju da su malice lipe i obraza blaga, a ova mi se činila ko da j’ od črnega vraga. Hodila je, njurgala. Pikala kamičić. Z raspletenimi vlasi vrtela vlasić. Baš san se prestrašil i otel san pobić, a ona me j’ pogjedala i neš je povedala. Od tega dana ja se stalno smejen, a va matematike kolci dobijen. Ne moren meštru reć da je njurgavica kriva i da je to jubav na prvu oćadu bila. Kade samo najden, te neme male… Jednega će me dana one koštat glave. Niko Hrstić, 5. r. - 80 -


NAŠA BESEDA Naša beseda najslaja je i va celon kraju najlipša. Domaću besedu i naši stari su štimali i na nas mlaje prenesli. Naš glas domaći treba širit, njegovat i zvonit da se čuje kud god pasamo. Leda Bašić, 6. r.

MEŠTAR TONI Kralj maškar već se zna, njegovo ime ne treban spominjat ja. Karneval njegova j’ jedina strast, kad sako leto nad gradon prezimje vlast. Meštar Toni njegovo j’ ime aš on voli maškare i po bure i po zime. Karlo Valković, 5. r.

- 81 -


OSNOVNA ŠKOLA

KOZALA Rijeka

Voditeljica: Katarina Širola

- 83 -


Edi Klanfar, 5. r., OĹ Vladimira Nazora, Crikvenica

- 84 -


MOJA MAT Zelene oči, Dugi lasi, Vavek dobre voje, Moja mat to je. Dobro kuha, Lepa beseda, Ne more bit boje, Moja mat to je. Hvala ti, mama, Za se ča si storila, I ča si vavek za me, Prava mat bila. Lara Udović, 2. r.

NAJBOJA PRIJATELJICA Najboja prijateljica moja, Nadan se da san i ja tvoja. Draga si mi jako, Prepoznan te lako. Voliš majčine dušice I smetaju ti mušice. Voliš Benetton, Zaru, Imaš jednu susedu Laru. Imaš vlasi malo zdol ramena I utjehu za sa vremena. Nemam više rime va glavi, Pa ti šaljen bušić pravi! Karla Oprešnik, 4. r. - 85 -


OSNOVNA ŠKOLA

„PEHLIN” RIJEKA

Voditeljica: Jasenka Travalja

- 87 -


Santino Ferizi, 2. r., OŠ „Pehlin”, Rijeka Voditeljica: Jasmina Jokić

- 88 -


BOŽIĆ Božić je judi i ja se veselin. Nebo j’ svetlo Isusić se rodil… Okićen maj va kamine gori oganj. Vane se deca igraju i sneškota delaju. Božić je judi i ja se veselin. Karlo Grubišić, 2. r.

PUL NONI Jako volin h none prit aš ona će mi slatki njoki umesit. Vnučiću svojmu jako se naveseli i vavek mu obed po žeji parića. Nonić po strane veselo računa, kumpaniju za karti igrat dobil je sada. „Ala, mići moj, da vidimo ki boje karti igra, ti al’ ja?“ Puni kuraja smo karti igrali, na mat nismo nanke abadali. Ona će na trat: „Ala otročić, ćeš kakovi versi none i noniću sad povedet?“ A mane se va grle beseda fermala i samo mi jena misal kroz glavinu pasala. „Mat, versi povedet ne moren sad, lepo te prosin, homo ća!“ Teo Kažoki, 2. r.

- 89 -


NOVA GITARA Mići san bil, plastičnu gitaricu za regal san dobil. Od onda se spravjan pravu gitaru sost. Gitaru sost i kantat, to mi je najveći san. Saki dan o temu mislin i matere okol uha brontulan: „Mat, gitaru mi kupi i pul meštra na solfeđo me upiši!“ Va materinoj glave samo se jena misal mota, ča ako gitaru kupi, a mane se sost ne da? Jenega dana nova, lepa, luštra gitara va mojoj kamare se našla. Tako san vesel bil da po tle nisan hodil. Saki dan san kuntenat i va gitare uživan! Teo Kažoki, 2. r.

ZIMSKE FERIJE Mama: Emili, ala zbudi se, vane je neč novega, hodi se stat! Emili: Ča je da je, ferije su i ja ću spat! Mama: Hodi, hodi, vane se j’ belo. Emili: Ča govoriš? Greš na delo? Boh, ala hodi. Mama: Ne moren aš po vane niki ne hodi. Emili: Ča mi to govoriš? Pusti me spat! Najedanput san z posteje skočila, sestru zbudila, a vane j’ bila zalejena bela zima. Emili Jurić, 3. r.

- 90 -


PROLEĆE Medved više ne spi, Va grmiće jež šušnje. Trava diši. Se se zeleni. Na ravne cvetići se obukli. va veštajice seh kolori. Okol kuće kantaju tići. Va vrte se žute ćuki. Voćka bela kot da se ženi, vrnja nas va snežni spomeni. Natali Jurić, 6. r.

SMEHOM PROTIV JADA

Z

imske ferije. Četrtak, ma ne običan već poseban. Danaska me mat peja na klizalište. Vesela san. Komać čekan. Zazvonil je telefon. Od drsanja neće bit niš aš mat ima poslovni sastanak na kega je skroze pozabila. Jad je zamenila sreću, a suzi smeh. Zazvonil je telefon. Mat mi je javila da san pasala na natječaju od kantanja. Sreća je zamenila jad, a smeh suzi. Petra Rušnjak, 5. r.

- 91 -


OSNOVNA ŠKOLA

PODMURVICE RIJEKA

Voditeljice: Zorica Rendić Mirjana Nadalin

- 93 -


Valentino Vlaše, 7. r., OŠ Podmurvice, Rijeka Voditeljica: Tamara Turić

- 94 -


JUBAV Jubav je lipa, kod lipi dan. Jubav je nježna kod nježan san. Jubav je tajna kod škura noć. Strpljen budi sama će doć. Ana Pršo, 4. r.

DAŽ Daž je… Mokro je… Škuro je… Mrzlo je… Po ulice potok dažja teče. Gren va školu, a z lumbrele daž leje… Postoli su mi mokri i blatni… Noge me zebu… Jesen je, puno je lišća po tlu… Ne volin daž aš je tako škuro mokro i bez života… Ana Pršo, 4. r.

- 95 -


KRUŠČIĆ Došla san s teplin kruhon… Se je zadišalo… kako je mići, a fin… Si su dotekli i komadić otkinuli. Zostala je leh mrvica. Pa san je tiću kroz poneštru hitila… Ana Pršo, 4. r.

KRUH Kruh je ukusan, volin ga ja. nekad ga mat napravi, a nekad ga kupin va peknjici. Ana Ljubotina, 4. r.

MOJA DOMOVINA Moja domovina je lipa. U njoj san se rodila. Ima i more i gore. Ima rijeke i jezera. Volin i Jadransko more. Na ljeto se kupan va njin. Volin svoju domovinu. Ana Ljubotina, 4. r. - 96 -


MAŠKARE Spred mene stoji mondura. Njene vlasi su črljene i podignute u zrak. Ona ima va licu velik nos i na njemu prištić. Ima dugu halju i metlu, na glave klobuk. Ona je štriga. Sara Kresina, 4. r.

MOJA DOMOVINA Ona je lipa. Ona mi je se. U njoj san se rodila I u njoj rasten. Sara Kresina, 4. r.

JABUKA Šla san k prijateljice. Igrale smo se. Za koju uru došla san doma. Va mojoj kući neč je lipo dišelo. Šla san va kuhinju. Tamo su bile Moja nona, mat i suseda. Mat je kolač spravila. Nona je pitu spekla, A suseda štrudel. Morete vi mislet To se su bile delicije z jabukami. Pomislela san: „Sigurno ćemo si koju kilu dobit aš ki će oven slatkon odolit!“ Sara Kresina, 4. r. - 97 -


PROLIĆE Proliće… Lipo, tepleje Diši, pupa, cveta. Tići po granah kantaju. Proliće. Kim Kovačević, 4. r.

MAŠKARE Spred mene stoji mondura. Ima črne vlasi, smešni nos sa prišton. Ima halju koja je črna. Klobuk na glavi. I metlu na kojoj „leti„ Ona je štriga. Kim Kovačević, 4. r.

ROKO MAČAK Roko je mići mačić sladak kot cukarana fritulica. Ima plave očice kot bistro more. Voli spat, pul peći se teplit i va krile kokolat. On je pravi muškardin i gre sakemu na pir. Ima beli veštid tako lip da ga nima cili svit. Dorotea Gvačić, 6. r. - 98 -


JABUKA Ja volin jist jabuku. Volin kad moja nona načini pitu od jabuka. Volin kad mama ju va voćnu salatu pomeša, veselin se kad vidin da did pune borše jabuka z place donese. Rea Štrbac, 4. r.

PAHULJICA Jedna pahuljica mića pala z oblaka. Za njun su sestrice pošle i celi Zamet zabelele! Rea Štrbac, 4. r.

VALENTINOVO Valentinovo je lipi i namurani dan. Si se vole. Šeću po umejku, stišću se po klupicah, bušuju se. Grle se, darivaju. To je dan sih namuranih judi. Ja još nisan namurana, ma san sejeno na Valentinovo jako vesela. Karla Bušac, 4. r.

- 99 -


DAŽ JE… Danas je vani daž… Se je škuro… Dica va školu dohajaju i lumbrele zapiraju. A daž vani i dalje pada, ne da nan mira… Va školi ću sedet i učit, daž gledat i Boga molit da prestane dažit.

MOJA LUNA

Lucija Veršić, 4. r.

Za rojendan san dobila jenega mićega pasića. Sako me jutra na šest ur zbudi, ma ja bin otela još malo va teploj posteje spat. Luna skače, z repićen maše. Brzo se obučen i potečen vanka. A onda nastane kažin. Luna laje, maški ganja, vrapčići bi otela ćapat ča su sinoć na črešnju šli spat. Ne moren je ćapat. Mislin da ću joj se kosti polomit. „Vražje blago, ča to delaš!“ zijan na vas glas. prihaja, njuška joj se obesila. Zna da je neš grdo pogrešila. Otela bi mi reć da više neće ovako kot nema teć. Sara Vojnov, 5. r. - 100 -


*** Črna vetrina kvadri prašni od muki – pijat maneštri Sven Sušanj, 8. r.

HALUBAJAC Šla san na maškaranu povorku. Zakasnila san… Već Halubajci gredu i zapiraju povorku… Pred mene stane neki Halubajac. Prestrašila san se! Imel je velu glavu i oštre zube. Plavo-bela majica na njemu i bele brageše nosil je. Odzada na hrbatu je imel jedan zvon. Z njin je rušil kot nem! Mama mi je rekla da se ne bojin, aš je to neki dobri barba. On je znel svoju velu glavu pa san videla da je to moj sused Goran… smel mi se… - Luce, ča ti tu delaš? – pital me. - Gljedan povorku, – rekla san mu. Ma ki je to pul njega? Mislin da je to moj sused Matija. Z njin san i tobogan od snega za svoju sestricu storila. Pozdravili smo se i oni su šli dalje. To su naši najboji Halubajci!!! Lucija Veršić, 4. r.

- 101 -


PAHUJICA Pahujica mića na tlo se zrušila. Za njun prijatejice su prišle i z njon se združile. Sneg je jače počel padat i vaje ga je preveć bilo. Mića pahujica se zgubila. Više ju nisan videla! Zgubila se, spod vele grude skrila. Lucija Veršić, 4. r.

BESEDA NAŠA LIPA Domaća rič va moru se umiva, va trden kršu sniva, sunce blišćavo ju hrani, daž ju poji. Ma ni greza, beseda naša lipa, draga va srceh naših biva, va starih kanconah se skriva, va štorijah nonin mašta samo jeno ne prašta. Pozabit ju ne smemo, va njedrih sud je sobun nosit, dondolat, čuvat, jubit i govorit, govorit… Katarina Škrbić, 8. r.

- 102 -


OSNOVNA ŠKOLA

SRDOČI Rijeka

Voditeljice: Nensi Čargonja Košuta Gordana Vukić Branka Mataija

- 103 -


Nika Car, 4. r., OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica Voditeljica: Maja Lončarić

- 104 -


OSUDA PUSTA FENIKSA Dobar dan sen, judi dragi! Ponovo smo se našli da bimo malo poćakulali, najnoveju osudu, ov put Pustu Feniksu pročitali i se ča god (i kega god) još usput ošpotali. I ovo se j’ leto čuda lepega dogodilo, još više bedastoć i škerci pul seh nas bilo a bome se je fanj tega od lane i promenilo! Pa da pak najzad rečemo zač ovega brižnića danaska rastežemo, da pobrojimo ke se nekoristi storil je i da najzad si skupa povedemo zač leta Gospodnjega 2013. Pust Feniks kriv je. Naš Feniks uvdeka kriv je: Ča smo lane sako malo va Noven liste (za nevoju) bili i za ono ča nan su i nisu na školskoj zgrade storili. Ča smo celo pasano leto po celoj Reke beskućnike glumili i na niš leh, već na pet mest va školu (i delat) hodili! Kriv je i ča je saki treći školan na gradsku kurijeru šal, a za školskun (napol praznun) su učitelji ki put morali i bežat i ča smo se va kurijere stalno mlatili da bimo na zadnjeh mesteh sedeli, a niš nan to ni vredilo kad smo va svaken zavoje ionako kod kompiri (od)leteli. Ča smo va Zamete ‘va transporte zgubili’ kuliku decu pa se sad moremo žalet Bogu i svecu ča već nismo najbrojneja škola va grade, magar smo provali sakakove monade. I još kriv je ča su nas profesori z bujola polevali, ča smo stalno (a nismo smeli) z aparata hranu krali i ča su prvašići brižni zamalo bez svojeh marend ostali. - 105 -


Kriv je i ča su oni va „Tesle“ morali gulit s krpun po zide i potle pituri glumili, ča nan je policija prišla va ‘posjet’ kad smo „jogurt revoluciju“ storili, ča nas do ekipe na dolnji kat i vanka z škole nisu pušćali, leh su nas va razred zakračunali. Kriv je ča je jedna mala z glavun poneštru razbila, ča je jedna učiteljica va nesvijesti finila, ča smo zbog slikanja učitelja pod saton ukor dobili i ča je za 1. april WC školjku zapalil – za to je jedino Feniks i niki drugi kriv! A ko da to se ni dosta bilo, i va novoj zgrade nastavil je po svoju, kako ne rabi – pa da i to povedemo, da se ne pozabi: Sada kriv je ča nan daž nutre va škole pada, ča na nje va „novoj“ škole posakuda vlaga i ča nan novi zidi sliče na sir na škulje. Ča va dvorane i sakuda po zideh curi i ča se nikemu se to skupa sanirat ne žuri. Kriv je ča grijanje ne moremo smanjit ni zapret, a kad je zaprto, kod ni poneštri, ne da se otpret. Ča su radijatori tako čvrsti da ih zrušimo čin jih se takne, a vezano zato – niki ni da makne! Kriv je ča nan pregradni zid glume panoi, ča nan va englesken i matematike smrdi, ča nan va celoj škole koltrin i bonagracij fali i ča ni produžni kabel ne moremo nigdere nać kad zarabi. I još kriv je: ča nan je „podmetnul“ raskopano tlo z kega cijevi strše, ča nimamo za hartu, toner, printer i se druge tekuće stroške, ča vrata moramo znimat kad nan cijevi puknu i poplavu store. Ča nan je okoliš urejen ko da j’ bomba pala, ča smo još vavek bez kuhinje i kantina je prazna, - 106 -


ča knjižnicu ne moremo posložit kako Bog zapoveda aš nan štelaži na se bandi fale i ča napol oslikan zid va holu već dva meseca čeka „boje dane“. Najveć kriv je ča najveća škola v Reke ni va 21. veke još interneta nima, ča smo zadnje školske novine (aš za tiskat ni bilo soldeh) na web stavili – pa kega zanima neka ih sam sebe išće i znima, ča si ki gredu na natjecanja i se slično najveć samo „frišku figu“ dobe i ča sako malo neka deca monu od sebe store. Kriv je ča je tako jedan mali va dvorani pal i nogu zlomil, drugi neki da je, pak skačuć z krova Batmana glumil (i vas se usput polomil), neki odbojkaši da na utakmice pali su na rit, a neki da ni po noven neravnen hodnike ne znaju spodobno hodit. Najzad kriv je ča je i svetoga Mikulu recesija ćapala pa nan je ovo leto prišal bez krampusa i šćapa, ča smo božićnu priredbu bombastično s petardami odbavili, od brižnega soba na pozornice invalida napravili (kad su mu nogu rastavili). A nan se pak ni ocjene na polugodištu (valjda i to zbog krize) nisu zaključili ni dali! *** Ne daj Bog da smo pak se napisali – do škura bimo uvde ostali i o teh nevojah povedali!

Antonio Babić, 7. r., Antonela Čančar, 7. r., Mihaela Pleša, 7. r., Aneta Barešić, 8. r., Martina Marku, 8. r., Bernarda Sučić, 8. r.

- 107 -


REČKI NOVI LIST Judi moji saki dan rečki Novi list va našoj kuće je tema broj jedan. Smutljivac je veli aš seh nas na tren razjadi i razveseli. Z ranog jutra si se pokaramo, jeni z drugemi ne progovaramo aš je najvažneje ki će ga prvi prolistat i pročitat. Vavek sam zadnji i to mi se ne pjaža, a moj tata vavek se zna, prvi mora se štorije saznat i onda na delo pasat. Prvo počne zijat, beštimat i na novine se jadit. Do malo opet novine na vas glas počne hvalit. Ma sigurno mu va glave bedastoć od politike celi rusvaj sprave… I tako z dana u dan boju smutnju va kuće niki ne more storit ča more naš rečki Novi list. Antonio Babić, 7. r.

- 108 -


LEPOTE MOJGA KRAJA Nad Rekun na brege i va bure i va snege i kad sunce na Učke zahaja niš ni lepše od mojga srdočkega kraja. Sara Vucelić, 5. r.

MOJ ZAVIČAJ Va mojen kraje more je veliko, more je duboko i si ga vole. Ribari navigaju, ribu ćapaju, po danu i po noći, kruh išću. Turisti pridu videt nebo naše, videt lepe plaži i celi naš zlatni kraj. Lea Harkanovac, 5. r.

ZAČ VOLIN SVOJI SRDOČI

J

a volin svoji Srdoči aš gren va srdočku školu. Si su mi školani lepi i šesni. Škola nan je lepa i vela. Si se mi skupa znamo. Neki greju z manun i va crikvu. Svoji Srdoči vavek nosimo va srce. Paula Šainčić, 5. r. - 109 -


VESELI POŽAR Va našoj kuće pre neki dan, požar je besnel a ja san pobigal brzo van. Celi Srdoči va dimu su bili moja mat je urlala na vas glas: „Ča opet greš van? Jutra je kontrolni dobiješ li jedinicu znaš ča te čeka, aš neće ti pomoć ni vatrogasna apoteka!“ Ona ne zna da je va mom srcu veli požar užgala ona lipotica Ana. Radi nje za niš me ni briga neka gori i škola i knjiga. Ako ste dobro razumeli ovaj požar se jače gori i rečke vatrogasce vavek veseli. Antonio Babić, 7. r.

- 110 -


MOJE ČA Zač ja živen, neg’ za more moje? Za letnje zore, za jutra kad moren zi puneštre z galebon povedat i po peske hodit. Zač ja živen? Nego da mi mater poveda da moren bit na svojen, da jubin saku besedu i onda kad ti bedastoći i beštidi govore. Zač ja živen, neg’ za moje ča?! Za to ča nigdere, nigdere ne razumeju. Va mojen ča skriva se lepota kakovu nigdere ne moreš nać. A kad ti zarabi i peticu od hrvatskega zaradi! Ivona Mrakovčić, 5. r.

- 111 -


OSNOVNA ŠKOLA

ŠKURINJE RIJEKA

Voditeljica: Svjetlana Kraljić

- 113 -


Ada Golomeić, 6. r., OŠVladimira Nazora, Crikvenica

- 114 -


ŠTORIJA O ULIKI I LOZI Ššš! Mučite! Posluhnite štorije ove ča ulika i loza govore. *** Na kamiku siven ča škrtu zemju para ponosno stoji ulika stara. Na deblu njoj leta pišu, dok grane njoj va krošnji vetri viju. Već let puno bure ju prate va žeji jakoj da život njoj skrate. Štoriju nan pripovida ulika stara o životu tešken sred kamenjara. *** Uz plavo more vinograd stoji. Prti se uz brig kot da se boji. Trsići mići čuče, grozje ih belo k zemji vuče. Z mora pogled ga prati: - O, kako j’ lip dok ga sunce zlati. Tea Mršić, 7. r.

- 115 -


LIPOTE MOGA ZAVIČAJA

P

utovanje do moje none kroz zimon zagrnuti Gorski kotar kreće z Rike kadi puše jaka bura ka nosi se pred sobon i bez milosti savija golo granje. Z Primorja se prtimo prema planinami. Za sobom pušćivamo pogled na škoji, uzburkano more i veličanstveni Kvarnerski zaljev. Gusta naselja visokih zgrad nestaju, a ja ulazin va čaroban svit prirode. Pred nami se otpiraju tako različiti oblici novoga krajolika. Cesta postaje sve strmija i zavojitija. Kadi i kadi, uz cestu, tek se nazire i malo sniga dok se visoko na planinami njihov snižni vrh stapa s belinon skroz belih oblaki. Približavajuć se odredištu, se su nan bliže, poput rasplesanih balerin va ledenimi haljinami, snižne pahuljice. Najprvo nježno, sretno i sramežljivo tancale su oko nas. Ali njihov je tanac brzo postal sve gušći i se se j’ više belih plesačic uključivalo va zimski tanci. Prolazimo kroz tunele zaleđenih i smrznutih gran. Ko da su snižne kraljice zagrnute va svečani blješteći plašt. Bele pahuljice prekrile su brda, šume i kuće. Se se beli, a z dimnjaki gre sivi dim. Prolazimo kraj zalejenoga jezera ko se čini poput kristalnog zrcala, nimalo krhkoga ni tankoga. Va meni se javlja želja da zakližen po njegovoj staklenoj površini. Se, ali baš se, pa i most va belen je ruhu. Uživajuć va oven putovanju, bližimo se kući moje none. Putić do kuće bil je očišćen. Znali smo da nas čeka lončić teploga domaćega čaja koga j’ nona pripravila od raznih biljki nabranih prošloga leta. Tako ćemo ga z guštun popit. Francesca Pašić, 5. r.

- 116 -


OSNOVNA ŠKOLA

„TRSAT” RIJEKA

Voditeljica: Nina Kamenski

- 117 -


Karla Mohorić, 7. r., OŠ Čavle, Čavle Voditeljica: Monika Kukučević

- 118 -


VELI OGANJ Tepal je dan, a ja va hladu sedin sam. Gledan sunce kako žari, slušan cvrčki kako kantaju i uživan. Najedanput vidin veli, crni dim ki mi dohaja. Ki zna ča se zapalilo? Strah me ćapal jer san mislel da će oganj doć i do nas. Z dugoga, ko da san čul sirenu od pompjeri. Je, je, dobro san čul bili su nan se bliže i bliže. Ni kanaderi ne gube vrime. Jedan za drugim lete i hitaju vodu na se strane. Više me ni bilo strah aš san znal da će pompjeri oganj zagasit i se rešit. Ivan Rundić, 4. r.

- 119 -


OSNOVNA ŠKOLA

„TURNIĆ” RIJEKA

Voditeljice: Vesna Sochor Sanja Potočnjak – Bilić Svjetlana Višnić

- 121 -


Paola Demark, 2. r., OŠ „Turnić”, Rijeka Voditeljica: Svjetlana Višnić

- 122 -


JESEN Jesen je arivala i prirodu promenila, daž nan je poslala i lipo vrime potirala. Lišće z grane kalala i kostanji nan dala. Valje smo ih šli pobrat i za večeru parićat! David Batarelo, 2. r.

STARI RIBAR Stari je ribar pul mora sel i mrežu plel. Celi život je moru dal i ni mu žal. Opet da se rodi, ribar bi bil i ribi lovil. Tara Trgovčević, 2. r.

ZIMA Ni još snega ma bura jako puše. Ne vrede preveć ni šjarpa ni kapa, ni teple kalcete. Homo doma, da nas bura ne pomete! Lea Musić, 2. r.

- 123 -


NAŠA BESEDA Nije ni KAJ, nije ni ŠTO, ali je ČA – to je moje. Pjaža mi se naša beseda, to mi od mićega nona poveda. Morda nekomu malo čudno zvuči to ča za svitlo rečemo luči ili ča za loptu rečemo bala, ma to je naša beseda, ni nikakova šala. Moreno Andlovec, 2. r.

VISIBABA Visibaba je procvala dugu zimu potirala, celu šumu zabelila dicu razveselila. Josip Stašić, 2. r.

MORE Z poneštre ga gledan. Kad je mirno spi i ja ga ne želin zbudit. Kad se stane nemirno je. Va igru ga vaje pozoven i čarolija naša gre… Karlo Vuković, 2. r. - 124 -


SKOK S RIVE Moj mići brat s rive se bojal va more skakat. „Daj ga navadi“, zamolila me moja mat. Celo jutro va more je gledal, ali kuraj nikako da mu dojde; malo mu pride, malo mu projde. Od tuge je počel plakat: „Nikad se neću va more navadit skakat!“ A onda je na crekve polne tuklo i na obed je tribalo poć. Moj mići brat je još vavik na rive stal; nikako mu hrabrost doć. Tad je pasal jedan veli brod i storil silni val. Lipo san brata rinul va more i na obed doma šal. Zapolne je s rive skakal i svimi se hvalil da ga je skakat va more njegov stariji brat navadil. Tomislav Stašić, 6. r.

- 125 -


VOLOŠĆANKA Moj tata je Vološćan pa san i ja Vološćica. Po Volosken se volin šećat, more gledat, barke, jude kako na rivi povedaju… Volin Učki se nasmet, a najviše z mula va more skočit. Paola Demark, 2. r.

MOJA SESTRA

I

ma više let od mene, gre va sedmi razred. Odličan je đak i dobra je. Piše z manun zadaće i brine o meni. Zna se na me i jadit kada san nevaljal. Želi da vavik dobijen petice, ali to ne moren. Prelepa je, moderno se nosi i mladići je gledaju. Jako volin svoju sestru i ne bin je dal za niš na svetu. Zove se Stella. Raul Valenčić, 2. r.

NONA

N

onu svoju preveć volin. Iako ima puno let gre delat va Trst. Pazi stareje jude. Sretan san kad je doma. Vodi me va školu i spravja fine obede. Najviše mi se pjažaju nonine lazanje. Igramo se Čovječe ne ljuti se i šećemo. Nona mi poveda kako se živelo kada je ona bila mlada i kako je delat va bolnice. Nona je dugo let bila va bolnice medicinska sestra. Moja nona je za me najboja nona na svetu! Leo Senkić, 2. r.

- 126 -


MORAN Po šumi hodit va zelenilu se igrat. Planinarit, uz more šećat. Čisti zrak udisat i moja će pluća uživat! Lea Štampf, 2. r.

KIŠA Zbudila me i va park pozvala. Lumbrelu san zela, va igru vaje potekla. Pužiće san srela. Po lokvicami smo hodili, valiće delali, travicu močili, kišici se veselili… Sara Ćirkić, 2. r.

MAMA Črne oči. Kod ja. Kafena kosa. Kod moja. Mamin glas, mamin smeh… To san ja. Paola Demark, 2. r. - 127 -


ČIST ZRAK Va Klane bivan. Tamo je vela šuma i po zime sneg i bura. Čist je tamo zrak za naše pluća spas. Raul Valenčić, 2. r.

- 128 -


OSNOVNA ŠKOLA

„VEŽICA” RIJEKA

Voditeljice: Ester Acinger Mihovila Čeperić – Biljan

- 129 -


Sara Ćirkić, 2. r. OŠ „Turnić”, Rijeka Voditeljica: Svjetlana Višnić

- 130 -


HUREM I SULEJMAN - Kate, Kate! Nona je z poneštre zvala i beštimala: - Si mi ti onu črljenu veštu i bele brageše zi škrinje ukrala, za ke san si šoldi na ten svete dala?! - Ma nisan, nona, ukrala. Čera san ti rekla da va maškare gren i da ću bit Hurem. A tvoja vešta mi ko pupi lipo stoji da će Ive past na rit. i moj Sulejman bit. Valeria Tabako, 8. r.

CRNI FACOL Od kad znan za se, moja draga nona, vavek je na glave nosila crni facol, a va srcu velu tugu i bol. Fanj let je već pasalo otkad je nono va Meriku šal. Ni šoldi ni kartuline ke je nonić slal, za moju nonu je ko da njoj niš ni dal. Čekala ga je na rive saki božji dan. Vapori su arivali, al njoj nonića nisu dopeljali. Livia Landeka, 8. r. - 131 -


VA PORTU Jutro. Va portu barke, lipo posložene, još počivaju. Z gušton gledan. Spod Cresa – vali „ovčice.“ Znan – veli refuli bure dohajaju. Tira vali prema portu. Prvo mići pa se veći hitaju. Va portu barke, lipo posložene, i dalje počivaju ko va materinom krilu. Va portu bonaca – vani raganj! Dve slike mora; ma ga ja volin i kad je mirno i kad se jadi i z buron kara. Volin ga, volin… puno ga volin! Mislav Rumora, 7. r.

- 132 -


OSNOVNA ŠKOLA

„BAKAR” PODRUČNA ŠKOLA

KRASICA Voditeljica: Ivana Sablić

PODRUČNA ŠKOLA

KUKULJANOVO Voditeljica: Maja Vičević

- 133 -


Petra Domijan, 4. r., OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica Voditeljica: Maja Lončarić

- 134 -


SVITLO – ŠKURO Žuto sveti, žuto tepli, žuto miluje, dan bušuje i zemlju i tebe i mene Sunašce. Ivona Uzelac, 3. r.

Z neba dohaja, va srcu sveti, anđelića nan dava za sriću, za dobrotu i ljubav za život. Patrik Malešević, 3. r.

Volin škuro kad mesečina nebo svetli i va moru svoje zvezdice broji. Ian Dragović, 3. r.

Svetli svitlašce va grmiću. To kresnica po putiću svoju lampicu nosi. Martin Vraneković, 1. r. - 135 -


Hita svitlo visoko. Hita svitlo široko. Pali se, gasi, pali se, gasi, mornarov i ribarov sinjal. Mihael Pavletić, 3. r.

Plamičić mira nima. Neč ga škaklje, pa se mesti, nad svećicun tanca, a po zidu riše seni. Gabriela Pirak, 3. r.

Va škuren spat se ne bojin: - va hodniku, mama, svitlo mi pušćaj i vrata od kamari odškrinjene. Paolla Petra Tićak, 3. r.

Va priče divojčica je šibice važigala, prstići steplila. Videla je svitla sjajna i va miru zaspala. Vanessa Vukelić, 3. r.

- 136 -


Staro vrime, petrolejka na veltrine nonu čeka da ju važga. Lovro Randić, 3. r.

Staro vrime, feral na vrateh od konobi visi. Ruku na isto mesto nono klade i va škuren ga lahko najde. Paolo Tijan, 3. r.

Novo vrime, svetle lampi na sakoj ceste, va saken klancu, do sake kući va mojen selu. Karlo Musinov, 3. r.

Novo vrime, lampica noćna na komodinu, lampica na radnen stolu, kraj kušina mobitel miže, kasno va noć svete ekrani. Mia Mišković, 4. r. Skupni rad čakavske grupe PŠ Krasica - 137 -


KRAJ ZIME Zima dura, nikako da pasa. Mići, našušureni, kod boćice, tići se prehićuju z noge na nogu. Saki su dan na kruh dohajali črljenčići črljeni, sjenice miće, a i kosići črni. Naganjali bi se ki će više tukat. A sad ih ni! Ča se dogaja? Kamo su šli? Šššš… čujte… Tu su blizu, kantaju i slave, prve su visibabe pokazale bele glave. Slave si tići, aš proliće je došlo i prirodu zbudilo. Nevio Cuculić, 4. r. PŠ Kukuljanovo

- 138 -


SNEG Ljudi moji je moguće, sneg nan došal se do kuće. Remo vanka se igrat, malo grudat i sanjkat. Mama zija ote nutra, vetar puše i se huče. Beseda je pala jutra opet remo vanka. Jutro je došlo niš ni belo, sneg nan zelo, daž je pal. Emanuela Matijašević, 3. r. PŠ Kukuljanovo

- 139 -


ZIMA I ZVONČARI Kako su naši stari storili, tako su mladi zvončari zvonili. Saku zimu zvona bi zeli, klepetali i sako zlo odagnali. I tako saku zimu, saku subotu samo da bi si mirno živeli. Kukuljanska bi bura puhala, sneg bi kuril, ali zvončari se ne bi dali, još više bi klepetali i sakomu zlu vritnjak dali. To kukuljanska je zima, mrzla, burna ponekad škura no uz naše užanci, uz zvončari i tanci, ni nan straha, da te zvončari ostat bez daha. Luka Jakovljević, 3. r. PŠ Kukuljanovo

- 140 -


Jesen se j z prirodun poigrala, bogati plodi nan darovala, mi ih volimo i o njimi pišemo…

GROZJE Stari trs stoji i dani broji, muči, diši, tići vabi, dokle ga pobrat ne rabi. Jedno črno, drugo žuto, kod med slatko, velo i debelo. Z burun se igra, na suncu se peče, a kad vrime trgadbi dojde, zija, plače, joče… Na velu muku, va konobe, va karatel pade, dobro se spoti i mušice broji.

OSTRUŽNJICE Črne, slatke i debele, na bodljatoj grančice su zrasle, med graju su se skrile, dečju ručicu čekale. Niki ih ni jako abadal, dokle ih ni daž opral, dokle ni od njih pekmez postal, i fini kolač zadihal.

- 141 -


SUNČANICA Ma kako je lipa ova sunčanica, ča va kantunu se stisnula, kod sramežljiva malica! Jako mi se zapijažala, zato ju nisan pobrala. Na ravnice, va podlesnice, još i sad stoji. Grupni rad učenika 3. r.: Emanuela Matijašević, Lučana Šepac, Luka Jakovljević PŠ Kukuljanovo

- 142 -


OSNOVNA ŠKOLA

„DRAGO GERVAIS" BREŠCA Voditeljice: Vesna Kostić Brigita Kinkela Tatjana Zbašnik Tamara Broznić Škalamera

PODRUČNA ŠKOLA

PASJAK Voditeljica: Marija Špoljarić

PODRUČNA ŠKOLA

RUPA – LIPA Voditeljica: Susana Maljevac

- 143 -


Ana – Marija Kopić, 6. r., OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica Voditeljica: Suzana Kljuš

- 144 -


MANEŠTRA Kad mama fertoh dene i kuhat krene, južinu dobru stori, si se prašamo ča to diši. Morda su njoki, a morda pašta z gulažon. Kad mi maneštru dene pred nos ja ujden ko da je to neki štos. Reći ću van jenu stvar - ja maneštru ne volin. Zato gren noni, pa je molin da maneštru mi na skrito da, aš morda je zavolin ja. Ana Iskra, 4. r.

MAŠKARE

V

eseli smo kad maškare počnu. Si ponemeju. Mlado i staro se j’ maškarano. Po sele celo zapolne pohajaju i veselo zijaju: „Naša mat sedan pari jaj!“ Kad selo obajdu doma j’ poć. Trudni ma jako kuntenti, aš smo koficu z jaji do vrha napunili. Jana Vranić i Nina Turković, 3. r.

- 145 -


KAD ZASNEŽI Sneg pada. Se j’ zabelil. Deca se po vane igraju, po snege kanpanaju. Belega čoveka delaju, Stareji čiste sneg. Nonići lože oganj. Lepo j’ va teplen doma bit. Karla Stanić, 2. r.

MORE Naše more plavo, modre ribi skriva. S kamika račić va more gre. Pul črjene zvezdi se zaplete. Malo poćakula, pa veselo gre ća. Po pute trefi pužića Franića i skupa se fermaju pul Tončića ježića, na pijatić oslića. Ćakula na ćakulu, sunce se j’ skrilo. Doma je poć bilo. Učenici 3. i 2. r.: Lara Štefanić, Ena Sinčić, Jan Ivanić, Karla Stanić, Katarina Rumac

- 146 -


LJUBAV I ŠKOLA NE GREJU SKUPA Mali Tone je niku malu vidil i zajeno se va nju zajubil. Mislil je samo na nju pak ni mogal spat. I lektiru je pozabil pročitat! Jutro ga j’ učiteljica pitala, ma njemu su oče na onu malu bižale. Ničerza se ni spametil pak je jedan va imenik dobil! Natali Bakotić, 6. r.

ŠKOLA „Hod kantridu malo steplit“ Mi z kuhinji zija mama, A mene se već kad mislin od školi Na očah pojavi tama. Lahko j’ bilo kad san vadila broji i slova Ma sad je z valencijami i fotosintezun Popišena bilježnica moja. Po petsto i prvi put zijan „ne da mi se!“ Dok knjigu z povjesti ćapujen Bogu se molin da peticu dobijen. „Mrzin školu“, San već bezbroj puti rekla Ma sejno znan da j’ moja škola najboja. Nevia Stanić, 7. r.

- 147 -


JUBAV I va moj život je prišla, Tlo pod nogami zatresla. I dokle sneg vane proleće Va mane počelo proljeće. I saki moment na njega mislin, Na matematiku se ni ne zmislin. I tako ću zajubljena bit, Z semi sreću podelit. Ivana Puž, 7. r.

ZABUNILI SU SE Se se j’ zabelilo, Rekli su – prit će zelenilo. Zabunili su se. Rožice se već ne vide, Rekli su – visibabe su nikle. Zabunili su se. Tičići ne kantaju, Rekli su – proljeće će. Zabunili su se. Itty Vuković, 7. r.

- 148 -


TEŠKI OSJEĆAJI Ma, se će pasat, Se će nestat, Si će poć ća. Niki ne zna Ni ne oteje. Još jena duša, Ma niki ne gleda, Niki se ne obrnja. Zapret će oči Da te ne vide. Bojimo se si, neki više od mane, Pa beže, beže, beže. I si smo premladi, I si smo premići Da to poćutimo. Paula Ivaničić, 7. r.

- 149 -


SPOMLAD Snig se je stopil. Sunce je počelo svitit. Rožice su počele dišat, matulji frlit oko njih. Vazan je pred vrati triba ča parićat! Kakovu obeticu speć i jajca pofarbat, nest žegnat i dobro se najist. Drage none su se već parićale za zet motiku u ruke i čebulu poć sadit. Sve je lipo, sve diši. Teplo je i dani su duži. A kadi su muži? Ma mi znamo kadi su, u oštariji nazdravljaju z gemišton i veseju se spomladi. Luka i Duje Pavičić, 3. r. PŠ Pasjak

ŠKOLA PASJAK

M

oj nono je hodil u školu Pasjak. Niki su šli bosi, a niki su imili čizme. Već od nih su imili duge lase i bli su blatni. Zakrpane gaće i maje ke su po noći mame uprale. U školi su bile klupe ke su se zdizale i imile pera s kin su pisali. Umočili su u tuš i pisali kako su gnali krave, čuvali ih i z njimi se igrali. Za brisat su imili tudi gumice kot i mi, ali ni bilo sort koliko ih je sada već samo jena. Razredi je bilo pet i u školu se je šlo na devet ur do podne, a niki ki su imili volje su šli u večernju školu dva puta na ćedan da čin bolje znaju računat i mirit. Bilo njin je jako teško pod Taliju poć u školu aš doma su govorili paški zijik, a u školi taljanski. Svi su bili veseli i puni volje, a ne ova današnja dica ki njim se nič ne da. Bosi ni goli svi su pasali pašku školu ka je najlipja na svitu. Luka i Duje Pavičić, 3. r. PŠ Pasjak - 150 -


NAŠI BREKI Naši breki imaju črno – belu dlaku i razumeju našu reč saku. Zovu se Lola i Maza. Kad nas vide zamašu z repon, a nan baš milo pride. Sara Barak i Dora Sanković, 2. r. PŠ Rupa − Lipa

DAN ZALJUBLJENIH Za mizu smo skupa kot dva goluba. Zaljubljeno se gledamo i odmah se crvenimo. Ah, na Dan zaljubljenih lepo me bušniu i slatko zagrliu. Bila san sa zmešana i najenput zaljubljena. Ema Gomaz, Iva Sanković i Stella Tibljaš, 3. r. PŠ Rupa − Lipa

- 151 -


MOJ BREK Moj brek po cele dane va kućice spi, mačak mu z padele obed ji. Kad mane vidi da gren ća zajdin cvili. Po snegu za nj’ vežen sanjke da mi ih zgorun vuče. Kad noć pride, mesto da gre spat on na srne laje. To je moj brek Džeki Lana Sanković, 1. r. PŠ Rupa − Lipa

SNEG Zbudin se jutro, otpren prošijanu, pogledan van. Kad tamo noćas je veli sneg pal. Se je belo, lepo, mirno i tiho. Ko da je to neko drugo selo. Ni kurijere, ni ralice ni bilo. Deca su doma ostala, morda i malo duže pospala. Kad se si stanu, na sanke ćemo poć. Već si znaju kamo treba doć. Na vrh sela, aš tamo je nizbrdica vela. Stella Tibljaš, 3. r. PŠ Rupa − Lipa

- 152 -


OSNOVNA ŠKOLA

FRANE PETRIĆA CRES

Voditeljice: Ana Pelčić Mladenka Kučić

- 153 -


Ivona Brđanović, 7. r., OŠ Frane Petrića, Cres Voditeljica: Iva Štefanac

- 154 -


SRIĆA Srića je bukunić senca ča špija z tvojih oči. Srića je kaić ki mirno va plavome spi. Srića je i tić ki visoko kanta, a najveća je srića kad tebe iman ja! Karla Ivanić, 6. r.

MERGAR Va kantunu između gromača smestil se je mergar. Mergar ima svaka ograjca. U mergaru se ovce senjaju, strižeju i melzeju. Stare nonice svako jutro i večer bi šle ovce mlest u mergar, a mi dečina bimo šli pomoć skupjat da nin bude lagje. Lara Mužić, 7. r.

- 155 -


OSNOVNA ŠKOLA

VLADIMIRA NAZORA Crikvenica Voditeljice: Jasmina Manestar Suzana Grbčić Marijana Pohl

PODRUČNA ŠKOLA

JADRANOVO Voditeljica: Ankica Gržac

- 157 -


Lorenzo Travaglia, 2. r., OĹ Vladimira Nazora, Crikvenica Voditeljica: Marijana Pohl

- 158 -


LJUBAV POLI NJIH Saki put kad ga vidiš nasmiješ se, zacrveniš se, zbuniš se. Saki put kad te poljubi počneš se smet na neč ča ni uopće smišno. Saki put kad se on tebi nasmije ti si va oblaki i mene ne čuješ. Ča se to s tobun događa? To je ljubav! Zaljubiš se va dečka ki ne mora bit lip, ki ne mora bit mršav i pametan. Mora te samo volit i tebi bit po guštu! Saka njegova beseda tebi je Krležin roman. Saki njegov bušac tebi je se zlato ovoga svita. Ljubav kod vas dvoje počinje besedami, pa smihon onda se pak bušnete pa pokarate. Karla Grbčić, 8. r.

- 159 -


ČA Ča je čvršće od čavla Ča je tvrđe od čelika Ča je slaje od čokolade Ča je lipše čak i od mene! Noa Pahlić, 2. r.

PROLIĆE Na proliće je jako sunce! Sunce vatreno! Sunce srićno! Sunce lipo! Sunce opasno!!!

LJUBAV

Lorenzo Travaglia, 2. r.

Ča? Ča je to ljubav? Ča, ča? To ča me va srce pača! Ča? Ča je to ljubav? Ča kad me srce boli? Ča kad bez daha ostanen? Kad je kraj mene srhi pasivaju kroz telo. Ruke i noge trnu! Ča, ča? Ča je to ljubav? To je ljubav! Karla Grbčić, 8. r. - 160 -


MALA Bila san jako mala Kad san prvi put pala. Zato san sad spretnija I puno sretnija! Carla De Carina, 2. r.

JUBAV JE… Jubav je… va trbuhu leptirići, va glave kantaju tići. Smejen se, bez reda pripovedan, i se to dok va njega gljedan. Ča ću obuć? Ča obut? Ki parfem? Gren prošećat š njen! Ruka va ruke, sa cvaten štimana. Uz mene je on, nisan sama. Najlipše oči, još lipše vlasi, najnježniji glas. Tako san sritna zbog nas! Ne znan ča život nosi, al’ mi je drago ča san sad del sega toga. On, prva jubav, vavek će bit del srca moga. Jurja Rubčić, 8. r. - 161 -


PISMO SVETOM MIKULU Dragi moj Mikula, i ovo leto ti pišen pismo i svoje želje. Neću ti lagat kako san bil celo leto dobar, kako san slušal mater i oca, već ću ti istinu povidat. Zapravo, nisan ni bil loš, pa čak ni zločest, nego san bil samo malo intrigast. Ča misliš zač? Priden doma, a mat valje s vrati pita ča je bilo va školi. Ma, ča bi bilo? Škola je vavik na iston mestu. Sad ti meni povi kako se ja nen jadit! Koliko put san joj rekal: „Čekaj da sidnen, da znamen torbu.“ Al ne, ona mora po svon. Otac ti je slična štorij. Dočeka me: „Ča je?“ „A niš“, odgovorin ja. „Kako niš? Ča je bilo va školi?“ I tako saki dan. Al ni to se, aš kad povidan da san dobil dva, moran držat zide da ne padu kad mat i otac va glas počnu zijat. Lipo ti govorin, ni meni lako. Onda kad se to prepasa va mojoj kamari, na mojoj postilji, čeka me ono čudo od mog brata. Smije se i još se počne rugat kako su mat i otac zijali. E, onda ti nastane prava borba. Počnemo se mlatit pa situacija postane još gora. Ma eto, malo san ti se požalel. Ni ti to često, nego znan da si me špijal kroz leto pa ti sve moran povidat i pravdat se za to ča ponekad najadin oca, mater i brata. Znaš, kad razmislin, ipak san ja skoro saki dan dobar. A kad smo kod dobrote, ča ti govoriš da meni staviš va postol ku sitnicu?! Evo, ja bin ti malo čokolade, malo bonboni, ku petardu, ma morda malo više petardi. Znan da ne smin bez oca dirat petarde, ali stavi ti meni ku va moj postol. Moreš, i ako imaš vrimena, poć va Tower, tamo va Intersportu su ti kopačke broj 40, zlatne boje, pa morda mi moreš i njih prinest. Eto, to ti je to! Znan, moran obećat da ću bit bolji drugo leto, a dotad budi mi sritan i zdrav! Tvoj Frano P.S. E da, galetica i mliko te čekaju na poneštri, kao sako leto. Frani Knez, 5. r. - 162 -


LJUBAV Saki nekoga voli, Saki ima svoju ljubav, Ljubav more bit vela, Ljubav more bit i mala! Ljubav more počet od maleh nog! Ljubav će čekat seh nas! Bianka Maria Ornik, 1. r.

MOJA UČITELJICA

P

asalo je puneh misec dan kako san šla va peti razred. Našla san puno noveh prijatelji, noveh učitelji, ma i puno noveh predmeti. Moren van povedat da me j’ bilo strah. Ka će nan sad, pak najzad, bit razrednica i kako ću ja se to pasat bez moje učiteljice?! Spamećujen se prvega razreda i kad san se srela š njun. Smela se i bila je ko an’jel čuvar. Valje san znala da će bome bit dobro. Strah je pasal, a ona je bila ko mat. Imela je fanjski živci dok smo naučili slova i broji. Bilo joj je žal kad bin dobila lošu ocjenu, a i to ča san šlampava. Vavek je govorela da moren puno, puno bolje i više, samo ako ću. Rešavala je si naši problemi, ali se vavik veselela semu dobremu. Va ta četiri pasana leta jako smo se dobro upoznale. Joj, ča nan je bilo lipo, a tek va škole va prirode! Ma, znala san se i ja ki put najadit na moju učiteljicu, al vavek je imela pravo. I kad je zijala na nas, imela je pravo. Nadan se da će mi moja nova razrednica i drugi učitelji bit jednako dobri, ali neka mi ne zamere ča ću ovo napisat: Moja učiteljica vavek će imet posebno mesto va mojen srcu i životu. Za taj veli korak va životu najveća fala gre njoj, mojoj učiteljice. Jelena Rubčić, 5. r.

- 163 -


MARATON Barak sa sila Ja ni jila! Sad teplo Sad hladno. Bit će gadno! Skačen va more, Aš ne spin od zore. Stavljan kapu i oćali, Zimljen gut vodi, Da mi ne pofali! Barba Edi na Krku Započinje trku. Veli ljudi delaju vali, Si pljuskaju, Niki se ne šali! Plivan ko munjena, Smeta me i sol i pjena… Se dobije svoj sjaj Kad lipo doplivaš na kraj! Noa Pahlić, 2. r.

MAŠKARE Maškare su, maškare Pojile se fritule. Ki ne poji 6 ili 8 More poć doma! Ivan Peko Lončar, 1. r.

- 164 -


MOJ MAČAK JURICA Moj mačak Jurica je moja mala strujica. On je crno beli i veli pa se ja njemu veselin. Moj Jurica je malac pospanac. Lovi miša, a miš va rupu biž! Valentina Tomić, 2. r. PŠ Jadranovo

- 165 -


OSNOVNA ŠKOLA

ZVONKA CARA CRIKVENICA

Voditeljica: Marijana Barac Tomić

PODRUČNA ŠKOLA

SELCE Voditeljica: Lukrecija Stilin

- 167 -


Dina Nuspahić, 4. r., OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica Voditeljica: Maja Lončarić

- 168 -


JABUKE Jabuka je črljena i zelena Jabuka je slatka i glatka Ima raznih jabuk, ne znan ku bin pobrala!? Ida Ban, 3. r.

MAČAK Moj mačak Se zove Tom On je sivi i ima Belu točku pod vraton. Mekan je al jušto more i lahko ogrepst. Ida Ban, 3. r.

PUTAC Putac va škatuli moje pokojne pranone stoji i čeka. Čeka da ga ja zamen i zašijen na svoju tašku. Ida Ban, 3. r. - 169 -


ROŽICA Na poneštri staroj Rožica stoji Duga leta Već ona broji. Fanj brige njoj rabi, Da nas sako leto Novimi cveti obdari. Anđela Tomić, 4. r.

VOLIN Koga volin? Volin mat i oca. Volin svoga brata. Volin i svoje noniće, One ki su tu I one kih više ni. Volin i svoje dvi mački. I ča još volin? Volin pivat i tancat. Volin učit konja jahat. Volin plivat, ronit i va more skakat. Volin se s kunpanijun igrat. A najviše od sega volin dugo spat! Lucija Car, 3. r.

- 170 -


MOJA MAT Moja mat ima črni vlasi I lipe kafene oče. Jako me voli i voli se s manun mazit. Moja mat je najbolja mat na svitu I zato ju jako, jako volin. Nika Butković, 3. r.

USKRS Kad dojde Uskrs Se je šaro i puno jaj. Si farbamo jaja I na uskrsno jutro Jimo ta farbana jaja I spečenu pogaču. Nika Butković, 3. r.

MAČAK TOM Moj mačak je umiljat i drag Jako se voli mazit i šećat cestun. Kad se šeće on lovi tići, a Toma pas. On, moj mali Tomić, ima smeđu dlaku i belu točku pod vraton. Nika Butković, 3. r.

- 171 -


KAPI DAŽJA TANCAJU Po oblakima kapi tancaju sunce se j’ skrilo a jedna kap meni baš na glavu pala. Za njun se j’ druga požurila pa treća, četrta. Oprla san lumbrelu pa sad nek tancaju celi dan. Chiara Pečaver, 3. r. PŠ Selce

JA Noćun su mi škure oči danon svitla mi j’ kosa pubertet me skoro lovi i dobit ću prišt na vrh nosa. Saki se dan s prijateljicun posvađan a drugi dan se sretno pomirin. Jadin se, pa se smirin sramin se i šepirin. To san ja: ha-ha-ha! Chiara Pečaver, 3. r. PŠ Selce

- 172 -


VIŠE GA NI BILO Mat je va ruvinanoj zdeli Po staron receptu od babi Franke Kruh zamisila. Klala ga j’ na poneštru Pa j’ od mićeg brdašca Nastal veli brig. Mat ga j’ posle klala va peknjicu. Kad se j’ kruh spekal Ja san ga s gušton pojila Pa … Ga više ni bilo! Tamara Erceg, 3. r. PŠ Selce

OBLAČIĆ Na mojoj poneštri Je mali oblačić odahnul. Pa j’ nastavil Svoj dugi put. Tamara Erceg, 3. r. PŠ Selce

ZIMA Veli snig Nered dela. Ulica će cela Noćas bit bela. Tamara Erceg, 3. r. PŠ Selce - 173 -


MRVICE Galebići na moru kriče i čekaju da jin damo jist. Ja in kruha spravljan i kad se osuši nosin ga na paladu. Cvrkuću veselo i vrapčići zač i oni mrvice dobiju. Franko Vančina, 1. r. PŠ Selce

FAKIN Fakini zezaju, zijaju, tuču se i prostače. Neki dan je jedan mojoj materi rožicu ukral, ocu loptun auto pogodil, ma j’ to dobro platil. Jedno jutro ga j’ otac našal i po guzici natukal. Gabriel Ivančić, 3. r. PŠ Selce

- 174 -


KAD BIN MOGLA SE Kad bin mogla se ne bi bilo dažja ne bi bilo vetra ne bi bilo sniga. Vavik bi svitilo sunce. Mesto ocjen dilili bi se bonboni. Saki dan bi jili lubenicu i sladoled. Niki se ne bi jadil i si bi samo pivali. Lipo bi bilo kad bin mogla se! Dora Rajković, 2. r. PŠ Selce

RIBARSKI TJEDAN Hote judi si z kuće van na rivi j’ ribarski tjedan. Glazba se čuje, mandolina sope, judi tancaju i si se vesele. Ribari su stari ribe ćapali i na rivi, va kašete, pohitali. Za sardelice frigane takujin parićajte, zač sardelice su najbolje, ala, ne čekajte! Lana Luksetić, 2. r. PŠ Selce - 175 -


ČA SAD Sidin za stolon, olovku v ruki držin, va glavi fjaka a… zadaću moran napisat. Vani dica zijaju, a ja bin šla s njimi. Ča sad? Ma gren se van igrat! Kad zaškuri poć ću va kuću i znan da će mater rogi dobit al morda će mi ovaj put oprostit. Dora Rajković, 2. r. PŠ Selce

DAŽ Zgrijalo j’ čas je magla pa sunce, a zadnjih dani stalno daž. Vrime j’ štufno i samo mi se spi. Oblaki priše črnin nebon, opet će daž! Ča ću delat? Gabriel Ivančić, 3. r. PŠ Selce

- 176 -


LOVIn RIBE Moj nono ima barku a v njoj ima sega i sačega povrazi, mriže i osti. Na ti povrazi i ja s njen ribe lovin. Nika Antić, 2. r. PŠ Selce

TANAC Jugo dere, va oštariji judi side, na rivi lanterna, a va moru barke tancaju. Patricija Klasnetić, 3. r. PŠ Selce

PROLJEĆE Finila j’ zima, z trave fijolice vire, na murvi… tice pivaju. Patricia Klasnetić, 3. r. PŠ Selce

- 177 -


OSNOVNA ŠKOLA

ČAVLE Voditeljice: Jasna Juretić Neda Kanjer Dolores Maršanić Anita Zaharija

- 179 -


Karla Lukežić, 6. r., OŠ Čavle, Čavle Voditeljica: Monika Kukučević

- 180 -


SAM DOMA Kad san ja va kući sam, tel bin se poć igrat van. Ma… zadaću nis napisal. Kunpanija j’ već parićana bila pa san na brzinu nič naškrabal. Ma za niš na svitu ne bin doma ostal! Karlo Mavrinac, 4. r.

JUTRO Dobro jutro! Si još spe! Zvat ću daž da jih zbudi! Pet minutih kasnije… Niš. Još vavik si spe. Zvat ću i buru. Pet minutih kasnije… Joj ne! Daž i bura lupaju, nabijaju, neće da prestanu. Upropastil san današnji dan, a ja moran već poć, morda će polne znat kako Sunce dozvat. Dino Colnar, 4. r. - 181 -


JUBOMORA Jubomora je teška stvar, rovinjuje jubavni mar. Teške besede, suze i plač se pokvare, si zvučemo oštri jubavni mač. Projde saki na svoju stranu i si podižu visoku branu. Ali, kad projde niko vrime ti se domisli na me, urtjivost pozabi i jubav nan vrni. Nika Klobučar, 4. r.

ČITANKA I RADNA BILJEŽNICA

J

edan dan va torbi su bile čitanka i radna bilježnica. Bile su veli prijateli. Tako su divanile, a pernica jih je gjedala. Bila j’ jako jadna, aš su one prijatelice, a ona nima prijatela. Zato j’ oprla usta i z njih je pala penkala na radnu bilježnicu. Su ju j’ zapjuskala i zaflekala z tintun. Onako blatnoj, čitanka se j’ smela. Ma pernici z ust’ su pale škare… pa kamo leh na čitanku, pa njoj je razrizala par stranic. Sad se j’ smela radna bilježnica. Ma brzo su stendile da bi jih pernica tela posvadit pa su se pomirile i se j’ bilo kod i prvo. Franka Žeželić, 4. r.

- 182 -


MOJE ČA Na celoj Grobnišćini ga j’ čut, od starih i mladih: va Kaštelu, va školi, va selu i va dolcu. Ča, kadi, zač od svojih smo matere i oca, none i nonota navadili; va srce svoje naše ča zaprli. Gabriel Pokrajac, 6. r.

TRAVERSA

M

oja nona nosila j’ traversu. Bila j’ plava ne bele točkice. Z velih žep vavik je znimala bomboni, algeni. Bilo ih je i za nju i za nas. Na blagdan je plavu zamenila z belun i to kad je na stol za familiju stavjala velu orehnjaču. Kad je večer traversu obisila na čaval, značilo j’ da j’ već jako trudna i da će komać poć malo počinut. Ni više traverse, a ni više ni moje dobre none! Mlađa literarna grupa

- 183 -


BESEDA Nikoga razveseli, nikoga prestraši, Dvoje judi spoji, dicu posvadi po ten pomiri. Puno dobrega i lošega more storit. Naša lipa beseda. Morena Volarić, 8. r.

MLIKARICE

M

likarice su počele delat od 12 let aš su im matere bile slabe i umorne. Hodile su od Hrastenice do Rike kamo je današnji Mlikaričin trg i prodavale su mliko. Na hrbatu su nosile rusak ki su same napravile, a nutri bi stale tri late mlika. Kako su nosile teški rusak, hrbati su im se svili i teško bi se zravnali. Va jednoj ruki lata mlika, a va drugoj feral i krunica s kun su se molile kraj miće kapelice. Rubac na glavi, a na nogami vele papuče. Rano jutro po škuron, šle su z mlikon da bi se čin prvo vrnule doma aš ih je čekalo puno dela. Edo Žeželić, moj barba, sako leto napravi manifestaciju u čast mlikarice. Šeće se mlikaričinin puton do miće kapelice kadi je maša, igra se i zapjeva. Na kraju si gremo ča pojist. Bude puno domaćih kolačih kih speču ženske z Hrastenice i Kosorcih. Frane Linić, 6. r.

- 184 -


ŠKOLA Dite do diteta, knjiga do knjige, razred. Klupa do klupe, stolica do stolice, učitejica. Jedinica do petice naše male muke. Frane Linić, 6. r.

MOJ GROBNIK Moj Grobnik, najlipje j’ mesto na svitu, tu san se rodila, tu san prvi put čula lipo ča. Kuliko j’ god čud na svitu, za mene vredi leh ono ča i moj kraj. A Grobnik moj! Judi moji, Grobnik! Prošaran Ričinun, zelenilo, sakemu čoviku videt ga j’ milo. Najbolje van je, kad van ja velin, po suboti uz harmoniku zakantat i štorije povedat. Da i na kraj svita projden, neću se zgubit, vavik ću se svojoj besedi i Grobniku vrnut. Gloria Petrović, 8. r.

- 185 -


BESEDA Postoji puno besed. Najvažnija j’ ona prva beseda ka se nauči od matere i nikad ne pozabi. Kratka i jednostavna beseda znači puno i preveć. Neki ju ni ne abadaju, drugi ju odvavik poznaju. Gromničani lipo, veselo i brzo govore čut nas je ko potočići ki prema Ričini žubore. Za puno besed leh mi znamo ča znače odvavik se kroz naši judi provlače. Naše ča j’ tako lipo čut, pogotovo va tujici kadi čovika nanese dug put. Ena Jurčić, 8. r.

JUBAV Jubav ni mala stvar. Kad ti se niki pjaža, va nju gjedaš, po celi dan glavu gubiš. Kad te pogjeda, srce ti prodela, oči ti zasvite, obrazi zažare, ruke zatresu, usta se nasmiju, besede se skriju. Kristian Fućak, 8. r. - 186 -


IGRA Na šaližu na Škojiću ja san se igral. Puno vrimena tamo san pasal. Navadil san vozit bicikl, na kamiki se popikal i puno put pal. Črišnje san pobiral, karijolu vozil i semu temu se veselil. Vladimir Šupek, 6. r.

ZIMA Zima j’ došla. Se j’ belo, i drva, i kuće, i ceste. Ja san se teplo obukal i šal san van. Napravil san snješkota. Danko Grabar, 2. r.

NAŠ MAČAK Naš mačak je jako len, a kod snig je bel. Leh gjeda kadi će ča pojist, i va ku će se škuju zavuć. Po celi dan bi spal, a da miša vidi vajda bi od straha krepal. Naš mačak je jako len, još je malo i debel, ali mi ga volimo takova kakov je. Andrej Grlaš, 2. r. - 187 -


ZIMA

Z

ima donese nikomu veseje, a nikomu brige. Dica se igraju na snigu, a veli ga moraju čistit. A kad se snig stopi novi opet pade. Tako po zimi j’ vavik veseja i muke. Viktoria Sudan, 2. r.

MOJA JABUKA

M

oja jabuka j’ z nonotovoga vrta. Po sebi ima mićere črne točkice. Prošarana j’ črjenkasto – žutun bojun. Lipo diši. Kad ju zagrizen jako j’ sočna. Ukus njoj je slatko kiselast. Volin jist jabuke aš su zdrave. Andrej Grlaš, 2. r.

MOJ ZAVIČAJ

M

oj zavičaj je Grobnišćina. Ona j’ jako lipa. Poznata j’ po riki Ričini. Na Ričini j’ zadnji malin ki još meje hrmentu i šenicu. Grobnišćina ima i velo Grobniško poje. Na njemu pasu ovce. Ovce po letu gredu va planine ke zovemo Grobničke alpe. Grobnišćina j’ posebna i po kaštelu va Gradu Grobniku. S kaštela se vidi celi moj zavičaj ki j’ najlipji na svitu. Viktoria Sudan, 2. r.

- 188 -


OSNOVNA ŠKOLA

„HRELJIN”

Voditeljice: Nena Ružić Snježana Hanjcl

PODRUČNA ŠKOLA

PRAPUTNJAK

Voditeljica: Silvija Hviždalek

PODRUČNA ŠKOLA

ZLOBIN

Voditeljica: Koni Kašić

- 189 -


Rea Babić, 2. r., OŠ „Hreljin“, Hreljin Voditeljica: Nena Ružić

- 190 -


STARA LESA Škriplje stara lesa, aš š njun bura klati. Škriplje stara lesa, aš ju daž namače. Škriplje, škriplje, plače, aš pitura ž nje pada. Kakova je bila nigda? A kakova j’ sad? Ma neka, još malo pa će ju otac popiturat i onda će opet bit ona moja stara lipa lesa. Franka Vidas, 2. r.

MOJA ŠKOLA Korak po korak, grin do škole. Korak po korak, kadi me si vole. Pet put na šetemanu, To j’ fanj, ma neka, volin ja to mesto. Igran se, učin, da smo na čisto. Kad san va školi, se mi j’ bistro. Leon Hurtić, 2. r.

- 191 -


LETO

N

e morin dočekat da nan dojde leto, da nan fini ta škola, da z ocun i materun morin poć na školj. Na školju ću se po celi dan kupat, nerat i poć na ribe. Po cele dane samo ću uživat i ni spametit se neću ni škole, ni zadaće. Kako bi bilo lipo da nikad ne projde to leto. Luka Salopek, 2. r.

LAŽLJIVI LEPTIRIĆ

N

a lihi su dva mića leptirića divanili kako će se igrat. Dokunčali su da će črljeni doć kod plavega. Plavi je čekal i čekal, a kad su pasale dvi ure više ni mogal zdržat pa je šal kod črljenoga leptira aš se prestrašil da se ovome ča dogodilo. Kad je došal, črljeni je rekal da je pozabil doć aš da je spal, ali plavi je čul bumbari kako se igraju kod njega. Plavi leptirić je rekal da mu više ni prijatelj aš ga je prevaril. Ne laži prijateljima aš ćeš ih zgubit. Klara Polić, 3. r.

LAKOMOST NI DOBRA

J

ednog lipog teplog jesenskog dana našle su se dvi vjeverice. Imele su deset lišnjaki. Trebale su ih podilit tako da saka dobije pol. Dok jedna vjeverica ni gljedala, druga je valje zela lišnjak više. Kad je ova prva pogljedala, videla je da joj jedan lišnjak fali. Jadila se i pitala kade je njeji lišnjak. Ona ka je ukrala, rekla je da je pal na tlo i da je pukal. Vjeverica joj ni verovala. Videla je svoj lišnjak va njejih šapicami. Više joj nikad ni verovala i nikad više š njun ni delila lišnjake. Laž i lakomost ne more donest velu korist, ali more donest velu štetu. Martina Talan, 3. r.

- 192 -


FANTIĆ, KARIĆ, PUTIĆ Ča j’ to fantić? A ča j’ to karić? I ča j’ to putić? Fantić je sel na karić Pa se j’ po putiću spustil zdolun. Drugi je na štrambo šal i valje pod gromaču pal. Rea Babić, 2. r.

MOJA ŠKOLA

M

oja škola zvani ni jako lipa, ali kad ju vidiš nutri, to j’ nič drugo. Ko da si došal va drugi svit. Se j’ lipo. Va njoj se puno uči i dela. Učiteljice su dobre, zabavne. Gljedamo filme, slušamo pjesme, pivamo, tancamo, računamo, pišemo, a niki i uče po domaću kod ja. Moran aš ne razumin baš se kad brzo govore oni pravi Hreljani. Si su razredi va mojoj školi lipi, ali moj je najlipši. Va njin ni čega ni. Od snješka, vještice, krabulj, rožic, a se to mi delamo sami z našun učiteljicun Nenun ka jako voli likovni. Se vavik gljeda kako bi ča delali da budemo bolji od drugih. Na zidu su i sa slova abecede, broji do sto, kalendar koga smo sami napravili za sih dvanajst miseci i ča se ne. Si govore da nan je najlipše va razredu i je baš tako. Volin da san upal baš va ov razred. Ma je lipo i kad sunce upre jer mi imamo puno poneštar s kih gljedamo va more i novu cestu ka se dela. A ča više reć o mojoj školi? Ona j’ još posebnija zato ča j’ vavik va njoj smih i veselje. Leon Žagar, 2. r.

- 193 -


NONIĆ I NONA Nonić i nona Saki svoje delo dela. Nonić i nona. Moja ljubav vela. Nona plete maju, Nonić siče graju. Nona kuha kašu Nonić gre na mašu. Nonić i nona, Ljubav moja vela. Nona suši smokve, Nonić sadi broskve. Nona robu suši, Nonić lulu puši. Nona ribu friga, Nonića ni briga. Nona čuva Saru, Nonić ziba Klaru. Nonić i nona, Moja ljubav vela. Josip Vlah, 2. r.

OPASAN MAČAK

O

d kad je mići bil, videlo se da će taj mačak bit pravi vrag. Po cele dane samo dela dešpete i va kući je mir samo kad spi. Teče po kući zgorun, zdolun, skače po poneštrami i njrči na se ča pasa po cesti. Jadi oca i un stalno vapije, a ja se pitan da ni ovaj mačak tribal bit kakov pas. Aš nan na portunu lipo piše „čuvaj se psa“, a mislin da bi mi se si susedi smijali kad bin stavil i „opasnog mačka“. Luka Salopek, 2. r. - 194 -


MOJ MAČAK Moj mačak je lip, ali len. Voli jist i pit i miše propustit. Va kuće nered dela, a kad ne dobije za jist okolo počne grist. Od miša biži va škulju se skrit. Na suncu samo leži i nikakove koristi od njega ni. Luka Viljušić, 4. r. PŠ Praputnjak

ZVONČIĆ Va proliće se moja najlipša rožica budi i po tiho zvoni da je ne čuju ljudi. Cela ravnica najedanput oživi, a on zvoni, zvoni, zvoni. Samo druge rožice taj zvon znaju pa zajedno zvončićun zatancaju. Dolores Andonov, 3. r. PŠ Praputnjak

GROMAČA

Na mojoj lehe jedna stara gromača sedi i dani broji. Leta, zime, prolića i jeseni je pretrpela, a još vavek je vela. Dok se ni doselil jedan čovik i gromaču zrušil pa ju va vrt prerušil. Antonia Bušljeta, 3. r. PŠ Praputnjak - 195 -


LEKTIRA Nedilja zapolne. Mama ne tlači z lektirun. Na TV-u utakmica do kasna. Drugo jutro probudil san se na deset ur. Va školu nisan šal. Bravo ja! Lektira j’ rešena. A ča će bit jutra? Niko Kauzlarić, 4. r. PŠ Zlobin

AH, TA ZIMA

S

aki dan gljedan kroz poneštru da vidin ako se j’ snig otopil i došlo proleće. Ali nikako da dojde. Pa kad će više proć ta snig, vapimo nona i ja. Nono govori da ga grin očistit, pa ga više neće bit. Ja zajedno pobignin van, ali ne čistit snig, nego igrat se. A kamo, nego na snig! Katina Jermaniš, 3. r. PŠ Zlobin

- 196 -


OSNOVNA ŠKOLA

„JELENJE - DRAŽICE” DRAŽICE

Voditeljice: Valerija Valentin Helena Barić Karajković

- 197 -


Ivona Zaharija, 6. r., OŠ „Jelenje – Dražice”, Dražice Voditeljica: Marina Bajić

- 198 -


GROBNIČKA MLIKARICA O, vridna naša grobnička mlikarico, prva si se jutro stala i zajedno j’ bila tvoja štala. Obredila si krave i stavila plašćenku z mlikon na hrbat. Bila zima al leto, ni ti bilo niš teško. Tako si oprtila brente i šla hodeć se do Delte. Nosila si mliko od poneštre do poneštre ča j’ tebi bilo lipše od bilo ke fešte. Si su te voleli videt i z tobun malo posidet. Sa zadovojna si se vrnjala zgoru aš si znala da ćeš dočekat još jednu lipu grobničku zoru. Ivana Petrović, 7. r.

MOJA KUĆA

M

oja kuća j’ žuta kod velo sunce. Visoka j’, veća leh žirafa. A, bome ni ni tanka. Debela j’ onuliko kuliko jednoj familiji rabi da lipo živi va njoj. Spreda nje lipa palma: vela, kafena i zelena. Krov vas črjen (zajubil se j’ va susedov krov), vas blišći. Ali najlipji su nan naši šipki. Diše, ali i bodu. Al’ to ča bodu ne smite in zamirit, samo bi oteli zadržat svoj dih i lipotu. Sandra Zubčić, 5. r.

- 199 -


GLAD?! Dojden z škole doma, po skalah tečen, torbu hitin i opren frižider. Bože moj…, opet niš ni nutri! Ni salama, ni sira, ni soka, ni mlika! Zapren vrata i pogjedan… na šparhetu padel stoji; z nje jačmik diši. Ma, to mi za nos ni!!! Ja bin kruha i paštete, pekmeza ali nutele… aš ja nis od hrane vele… Petra Zaharija, 5. r.

PONEŠTRA Čez moju mićeru poneštru gjedan van. Celi mi svit stane na dlan. Zelena Učka, plavo more i žuto sunce ča sviti od zore… Poneštra mića, a z nje vidin veli svit… prelip, kod šaren cvet! Božena Šipuš, 5. r.

CVETIĆ

Na ledini se beli cvetić veseli. Lip kod dan suncen obasjan. Kod suzica čist, on i njegov list. Okol njega rožice druge pod svitlon šarene duge… Ma, još će veći i lipji narast aš ću ga pustit ovdi da more va miru cvast! Marta Sirotich, 5. r. - 200 -


METUJIĆ Va trbuhu mi metujić stoji… I saki put zatitra kad kraj mene projdeš ti. Jako poleti i skače kod da vrh rožice dotiče. Onda sa sretna stojin, a za tobun mi oko biži… I mislin: „Drugi put će boje bit…, i metujić va trbuhu će se umirit!“ Petra Zaharija, 5. r.

VRATA JUTRA Čez vrata jutra zihaja dan i za sobun vrata ne zapira. Kvaku i ključanicu nimaju ta vrata aš ona su od sunčeva zlata! Maja Maršanić, 5. r.

MAŠKARE Si se maškaramo da nas niki ne more prepoznat. Tancat i kantat za vrime maškar moraš znat. Štrige i vile sagdi videt moreš veselit se prestat ne moreš. Maškare će bit i ostat vrime kad se saki more zabavjat. Lina Crgol, 6. r. - 201 -


MAŠKARE NA GROBNIŠĆINI

M

aškare na Grobnišćini počnu vaje zada Tri kraji, a duraju kako kad. Sejedno prvi i drugi misec ne more proć bez njih. Finjevaju na Čistu sredu kad počne Korizma, ča j’ vrime pred Vazam. Kad su maškare, vavik je zima. Puše bura, a čuda putih pada i snig, ali maškaran niš ne smeta pa ni grdo vrime. Užal je bit snig do kolena, a judi su šli va maškare napol goli. Kad se krabujaju, muški se vole obuć va ženske, a ženske va muški. I dica se vole maškarat. Užali su obuć ča starije i živjih boj, ono ča su njin stare matere držale va boru. Priko hrta se j’ zavezal stolnjak s cindrići, a fanj putih se j’ priko lica stavila i kakova koltrinica. Da se skrije lice stavila se j’ i krabujašnica. Nju se j’ užalo storit od kartuna škatule od postolih. Na temu su se storile škuje za oči i usta, malo se j’ ozvana načrnilo s patinun ili načrjenilo zmočenun črjenun krep hartun, a onda se j’ z laštikom to držalo na glavi. Onda su tako omaškarana dica šla pohajat po kućah va selu. Va sakoj su kući ča odkantali ili odtancali, a judi su njin dali bonbon, jabuku, naranču, orih, jaja, a dobili su i kakov dinar. Najlipje j’ bilo kad su došli doma i dilili ono ča su dobili. Mladići, divojke i zreli judi storili su korzo. Obukli su se va ča šaro. Bili su oficiri, ciganke, na klobuki su stavili rožice va sih bojah storene od krep harte. Obukli su se ki j’ kako tel i ki se j’ ča domislel. Niki su užali načrnit lice. Va korzu j’ bil sopac s armonikun. Si su seli na voz, a bilo jih je čuda da kada god ni bilo mesta pa su niki hodili zada voza. Voz su vukli konji, a omaškarani korzo šal je od sela do sela i na kraju finil va oštariji kadi su se veselili, sopli, kantali i tancali. Vavik je bilo judi ki nisu mogli a da se ne maškaraju. Jedno vrime, nigder sedandesetih let pasanega vrimena roba za maškare se j’ posudila va kazalištu pa su judi tako lipo omaškarani šli na tanci kih je bilo sakuda. Lipo j’ bilo gjedat kad su na pusnu sredu važigali pustića, ki se j’ najveć put zval Matić. Ženske su užale plakat za se moći ko da njin je ki zna ki umrl, a sopci su sopli va armonike i va bajs. - 202 -


Danas se j’ to fanj prominilo, ali maškare su odvavik i vavik će ustat, a si ćemo se temu veselit. To mi j’ povedala nona, a ja joj verujen. Eva Hlača, 6. r.

PODKILAVŠKE MAŠKARE

G

re se od srednjega sela. Ki put se gre zgoru ki put zdolu pohajat po kućami. Obajde se saka kuća. Par judih se zapre aš ih je sran da nimaju ča za ponutit. Prvi gre barjakaš, ki san više put ja, potla barjakaša gre feštarica (već par let Ljerka) pa gredu sopci Rašo i Zoran. Zadnje gredu se druge maškare (si judi dobre voje ki su teli poć pohajat po kućami z nami). Va sakoj kući nan neč ponute. Za pit nan čuda njih parića vina, soka, radenske; a za jist parićaju fritule, palačinke, kolači, pancete, čajne, kulena, pršuta, kapule… Va sakoj kući feštarica tanca z domaćinon, a ako ni domaćina onda z domaćicun. Od sake kuće dobijemo ki solad. Kad se celo selo obajde, gre se pul Čočaka na večeru. Prvo večere se pobroje soldi. Za večeru nan je više put kapuz, meso i kobasice. Z soldimi ki su se dobili se plati večera i sopci. Potla večere se odluči će se poć na tanci. Prvo se j’ na tanci šlo va Dražice, ali kako već ni tancih va Dražicah se gre na Čavju. Na pusni utorak je pustu sprogod pa se gre jedan mićeri krug okoli srednjega sela plačuć i jaučuć. Kad se obajde krug okoli srednjega sela, važge se pusta na veloj lomači. Potla se zatanca i zasope pa se gre pul Čočaka na feštu. Na pusni utorak i Jelenci i Klićevčani dojdu pul nas na feštu. Tanca se i sope skoro celu noć. Mateo Mikulić, 6. r.

- 203 -


MAŠKARE Jedno leto san bila princeza. Drugo leto san bila mićera Šumska vila. Pa san bila morska sirena. Jedno san leto bila štriga Pa onda smišni klaun Pa mićera bebica. Sako leto drugačiju maškaru nosin, Ali sako leto baš isto j’ Kad doma s maškarami dojdemo. Cindy Grlaš, 6. r .

MAŠKARE

M

oja majka i mama su meni povedale da njihove maškare nisu bile iste kod i naše. Va starije vrime ni bilo ovih lipih mask kod ča sad mi imamo. Kad su se oni maškarali, na se su oblačili ono ča su imeli doma. Potli bi šli po selu kantat i tancat juden, a morda bi ča i dobili ako su judi imeli. Oni to nisu delali za soldi, leh su to voleli i zabavjali se na taj način. Moja mama je bivala va Podkilavcu i najviše je volela zvonit, sost i tancat po selu. Vrnjala bi se doma kasno i bila bi trudna, ali joj ni bilo žal. Kad bi došla, mat bi njoj i bratu storila fritule ako bi čagod pojili, aš celi dan nisu niš jili. Njimi niš ni falelo. Imeli su prijateli ki su ž njimi tancali i bilo jin je boje leh sad. Meni i dan danas majka vavik kanta po starinski, a nič je naučila i va maškarah. Sad, va ovo vrime kad se maškaramo, remo na tanci, a neki i po kućah. Ma već ne tancaju i ne kantaju, leh samo išću soldi. Sako leto nan mora bit drugačija maska. Pri kraju maškar imamo i naš Rički karneval na ki dojdu judi od sakud. V Riki j’ i dičji karneval na ki san ja let hodila dokli san bila va vrtiću, ma sad već ne gren. Sejno, nač god ja šla i kamo god pohajala mama i majka, sestri i meni store teple fritule. Kad vrime maškar projde se utihne i moramo čekat kletu. Ivona Zaharija, 6. r. - 204 -


OSNOVNA ŠKOLA

„KLANA” KLANA

Voditeljice: Tonica Anđić Rozana Družeta – Jeličić Alenka Princ Jelena G. Samardžić

- 205 -


Luka Šestan, 3. r., OŠ „Klana“, Klana Voditeljica: Alenka Princ

- 206 -


JUBAVNI JADI Bil je dosta jedan pogled i dve lepe besedi da se va mane se neč obrne i promeni. Ima lepe oči i još lepči zubi, da ga baren moren vidit jutro kad se budi. Kad ga ne vidim osjetin neki nemir, mislin ko da ću poletet va svemir. Ako ga ne vidin neko duže vreme, srce me boli i za njin mi vene. Trefili smo se va butige, bilo me je jako sran pa san zajeno pobegla van. Dal mi je na poklon plišanega medveda, a on ne zna da me smiron mesto njega gleda. Laura Simčić, 4. r.

- 207 -


MOJA SESTRA Moja sestra vražić je pravi, po cile dane ona me gnjavi. Kada zadaću pišen poli mane sidi pa njoj dan papir i rečen – piši i ti. Pa piše, riše, pravi se da zna ča dila, a zbog tiga kaj je na miru sretna je familija cila. Melani Lučić, 2. r.

PETROLEJKA

S

tojin tu na eni stalaži va kantunu sa puna praha i blatna. Va mojin trbuhu samo je petrolja. Sako tuliko, ali ne baš na gusto, niki s krpu pasa po meni. Si znate moju falšu prijateljicu letriku. Kad su nju zmislili, na me su pozabili. Tako ja sada stojin i štrifin. Ene zimske, snižne večeri, žice od letrike su popucale i se je bilo škuro. Va kiši je nastav pravi šušur. Si su se razbižali da najdeju malo svitla. Od edan put su se prikazala dva majhana svitlaca. To je niki z makinetu nič iskav. Onda se je najmlaji va kiši domisliv na me. Srce mi je telo puknit aš nisu na me pozabili. Naspram timu majhanimu stvoru oćutila san velu ljubav. Nego malo su mi obrisali staklo i važgali me, a jast san zasvitlila kot najlipja zvizda. Cila kiša je po meni dišala i si su govorili kako in je lipo z manu. Vidila san da me maju radi. Pasalo je eno vrime va ti lipoti, a onda je opet prišla letrika i komać onda su mi lipo staklo oprali, dobro me zluštrali i va kamaru od dice dili. Od onda me stalno luštraju i rekli su da te me više koristit, pa kada dica pišeju zadaću samo me važgeju i jast ih lipo gledan. Marko Štokom, 7. r. - 208 -


MOJE DVORIŠĆE

S

aki dan kad se vrnjivan doma iz škole pasivan poli svojiga majhaniga dvorišća i fermivan se da se poigran svojin brečeton Šarkon. On me povlači i poriva okoli te probižimo cilo dvorišće va par minut igre. Sako malo obrnjan se na mamin kantunić za rožice ki veselo stoji i čeka prolićno sonce da ga razbudi. Šarko ga isto vidi i tače se va njemu zbog čega dobije bukvicu od mene pa biži va kišicu kaj mi daje par sekundi da opet zemen šćap za igru i hitin ga. No, kako nisan dobra va hitanju, puno puti se odbije od kiše i fini va kupu lišća ka pokriva dno lišnjika spod kiga spe lukovice tulipana. Ta visoki lišnjik daje jako puno plodi. Jako volin sist va dvorišće va ranu jesen i, dok me griju zadnje zrake sonca, uživat va njegovih plodi. I tako,dok išćen šćap va lišću, Šarko odustaje od igre i vrnjiva se va kišicu, a jast šćap divan na edan stupić i gren va kišu. Marija Magdalena Raspor, 6. r.

KI ME NAJVIŠE JADI

P

oznamo se još od vrtića. Ja san bil mići, a on za dve glave veći od mene. Vavik me je rival i tukal, jedanput mi je i zub zbil. Delal je nered i stalno je zijal. Ča san ja brižan od njega batin dobil! Bil san mu kod vreća za boks. Ki put smo se i igrali, ali jako malo. Baš kad san mislil da san ga se rešil, evo njega s manun va prvin razredu. Opet ista priča! Lomil mi je olovke, šaral mi je po knjigah. Va njegovih očih vavik je bila neka iskra, za storit bedastoću bil je pravi. Kako je pasivalo vrime bili smo si se bolji, manje smo se tukli. Ma još me jadi kad zbog njegovih gluposti dobimo više zadaće. Jadi me kad se hvali i kad mora bit glavni va sakoj igri. Kada si da malo reda, zna dobit dobre ocjene i učitelji ga pohvale. Ali za minutu je opet se po starimu aš mu vrag ne da mira. Ma ipak on je, na kraju sega, dobar prijatelj. Jan Vlaše, 6. r. - 209 -


JUTRO Sako jutro, poli nas van je edan veli kažin. Ura zvoni, ali mene i Davida komać zbudi, teško se stanemo aš nan se jako spi. Va kamaru tata prileti i zaverči: „Kaj još niste stali?“ Kriva je serija Lara kaj smo je do kasno gledali. Na stolu nas fruštik čeka, na brzinu to pohitamo va se. Triba se ekspres oblić aš avto već dila pred vrati. Đubine i borše na se brzo dinemo i va auto se posidemo. Pred školu nas tata spusti na svoje dilo biži, a ja i David bižimo da zvono dotečemo. Tara Peloza, 3. r.

ZIMA I LETO

Ova zima mi se na vrh glave popela i se zamutila. Ne znaš kako se obuć ni suć. Kadi je to leto i vele topline bez škole i brige, samo more i igre!? Leon Simčić, 2. r. - 210 -


LUŽERNICA Lužernica je luč ka je ljuden svitila kada su šli va štalu, jutro rano va šumu, pod noć na vrt. Va saki kiši je svitila, ki je bež nje biv va škurin je sidiv. Sara Milković, 3. r.

MOJ RAZRED

P

rijatelji smo si ki grimo va tu škulo, va razred i ti kr su tukaj pršli. Osn lejt ćemo bit skupa, ali neće leto detinstvo trajat za vavik. Naša učiteljica je tukaj radi nas od ulaza va škulo, od naših prvih „Dobar dan“ da se pozdravlja do „molim“, „hvala“ i „oprosti“. To smo se prvo navodili. Puno nan je od sda dola za tu joj hvola. A mi tretići, mi smo razmaženi, kot prvići. Malu pametneji i brži ali opet, ćemo reć, du koga tuži i taku prijateljstvo teče, neč ne reče. Samo nakon fanj lajt zmislit ćemo se du se je va koga biv zaljubiv i du je od koga koj dobiv. Moramo jemit dobro voljo, ljubav i slogu da bimo si bulje pasali, da nas ne pozabiju ni mladi ni stari, du za koga već ne mari. A ti prijatelj pridi bliže k meni da ti pomoren, ako ti koj fali. Ako si sm tukaj, ne žoli, rasemo složni si skupaj va prijateljstvu i ljubavi. Marija Samaržija, 3. r.

- 211 -


PROLEĆE PUL MOJE FAMILIJE Proleće je prišlo i mojega tatu vanka znelo. Ćapal je lamarin pa ga svija po celi dan ča mane ne prija, aš kasno doma pride vas trudan i bez voje ma kad mane vidi zajdin bude boje. Al’ prit će i nedeja, si će doma bit, aš niki ne dela pa ćemo se strudit… Po vanka puno pohajat z mamun i tatun maškare gledat, na fini obed poć i na nonin kolač doć. Al’ pundejak nan preti da će prit na ča smo si navajni aš delat se mora i va školu hodit.

STARA ŠTERNA

Evelin Miličić, 2. r.

V

a mojen selu je stara šterna ka ma već dvesto let. Tu šternu su rabili naši nonići i none. Iz nje se je pilo, zemalo vodu za kuhat i robu prat. Sad se više za niš ne koristi samo se prisjećamo kako je to nekad bilo. Ja volin našu staru šternu aš se okol nje najraja igramo. Anastasia Vlaše, 3. r. - 212 -


OSNOVNA ŠKOLA

KOSTRENA KOSTRENA

Voditeljice: Silvana Kopajtić – Zurak Nataša Mažer Baljak Nataša Jakičić

- 213 -


Andro Čolaković, 2. r., PŠ Križišće, OŠ Kraljevica Voditeljica: Maja Bubaš

- 214 -


PROLIĆE VA VRTU Proliće je došlo, va moj vrt se zavuklo. Sunce, tepli dah i najlipje boje sobun je doneslo. Rožice su se z bojamin nakitile, nadihale, na teplen vetru po cele lehe tanac zatancale. Tići su tanac va čudu gljedali, a onput svojun kanconun veselicu popratili. Mateo Kos, 3. r.

ZIMA Celu šumu je zabelila i potočić zaledila. Kalala nan je kapu, šjarpu i rukavice da nan se ne smrznu prsti, nos i lice. Blago je potirala spat i si tići rastirala. Leh je zec vane ostal, ča išće, ki će to znat. Noći je produžila i skratila dane, na granah inje, a na tle mraza ima. I puno je hladneje nego lane. Komać čekamo da pasa ta zima. Ema Sacchi, 2. r. - 215 -


MAŠKARE Si smo na maškare šli, mi mići na redutu, a veli, kako veli, kamo god, kako ki. Kantali smo, tancali, smeha se nauživali, a i ku bedastoću fabrikali. Paula Šegota, 2. r.

KARATE Beli kimono i pas: črljeni, modri, črni… I hrabro srce. Skoči! Zamahni! Udri, al’ pazi da preveć ne boli! Marko Rošić, 6. r.

MAŠKARANI DAN Kad na Korzo priden ja, počinje fešta radosna, z kumpanijon se veselin, puno dobreh judi vidin, finu krafnicu pojin, a na kraju maškaranoga dana trdo zaspin, kot Supermen, al arlekin! Marin Tonković, 2. r.

- 216 -


OSNOVNA ŠKOLA

KRALJEVICA Voditeljice: Bojana Kružić Mira Biondić Mirjana Domijan Sanda Đanović

PODRUČNA ŠKOLA

ŠMRIKA Voditelji: Dejan Tijan Denise Korić Vesna Moreti

- 217 -


Petra Domijan, 4. r., OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica Voditeljica: Maja Lončarić

- 218 -


MOJ BRODIĆ Na moru uz rivu vezan je brodić. Vogaju ga vali, a na provu galebi su stali. Komać čekan da leto dojde da brodić na more pojde. Na njen ću po celi dan bit po široken moru on će me vozit. Leonarda Galler, 3. r.

MORE Gljedan va more bistro plavo j’ kod nebo čisto. Vetar vali dela, a ja san na kamik sela. Hitan kamičići, neki veli, neki mići. Sad moran doma poć, već je škuro i brzo će noć. Lucija Hefler, 3. r.

- 219 -


BOVA Zad barke stoji, Kaže sinjal od veza. Po buri tanca i lovi vali. Špagi su joj i veli i mali. Sad zaroni va more dumboko Kad van zroni pogljeda sunce visoko. Bela, crvena ili žuta Strpljivo čeka svoju barku da se vrne s puta. Ines Petelin, 3. r.

NA OŠTRU Homo se jutra na Oštro igrat, ako bude teplo moremo i va more skakat. Dobro bi bilo i do lanterne poć, čekat ćemo tamo da pade noć. Sinjal od svitla da zalampa. Dijana Huskić, 3. r.

- 220 -


SVETI MIKULA Čera san čizmicu zluštral I na poneštru ju klal. Jutros, kad san se stal Dari i šibu san va čižmi našal. Mojoj srići kraja bilo ni Sveti Mikula i jutra mi dojdi. Lukas Pahor, 3. r.

KAD SAN BILA MIĆA

K

ad san bila mića moj nonić i ja smo hodili na more. Po leti smo se nono, nona, sestra i ja hodili kupat va Črišnjevu, a često smo se šli i z barkun vozit. Nona j’ sidela na provi, nono iskal školjke, a sestra j’ skakala z barke. kada bi leto finilo i ni bilo vrime za kupat se hodili smo lovit ribe ili lignji. Sestru i mene nono j’ naučil čistit lignji i delat ješke. Doma bi nona spekla ribe i sfrigala lignji i cela familija se j’ najila. Nediljun su barba i nonić pekli plavicu na gradelan. Nona i mama su pekle krompiri, a ja san brala ružmarin va vrtu. Poseli bimo se za stol i lipo se najili. On i moja nona su imeli veli vrt. Nonić bi okopal vrt, a nona j’ sadila. Imeli smo mahune, mići grm z jabukami, grozje, mendule i veli grm cibora. Pod ciborun su bile dvi zelene klupe i veli stol. Po leti smo saki dan jili kolači i pili kafe pod ciborun. Nona bi skuhala i pekmez od cibori koga su si voleli. Cibor nan je delal hlad fanj let se dok ga jedne zime ni bura zrušila pred vrata. Bilo nan je lipo. Pred kućun je rasla vela lubenica. Sako leto jedna. Kada bi lubenica bila dosti vela bimo ju pojili. Ali najdraže od sega mi je bilo hodit z nonićun na more. Vavik ću se sjećat kako smo skupa lovili ribe i vozili barku. Nika Radović, 6. r. - 221 -


MOJE RIBICE Va akvariju moje ribice, po celi dan lovice se igraju. Nikad fermat ne prestaju, Baš takove meni se pjažaju. Igran se z njimi, hranin ih, mazin i od mačke pazin. Milo me gljedaju, ulovit se ne daju. Ema Cifrek, 3. r.

ŠTERNA Nonić se oko šterne vrtel, ko da je neč iskal. Bujol je našal. Duboko j’ zagrabil, mrzle vode je znel. Ja san se z guštun napil. Gabriel Klić, 3. r.

LETO

Leto nan gre. Dan za danun dohaja, lipo nan vrime prihaja. Dani kupanja se su bliže, ribari parićivaju mriže. Gabriel Drenik, 3. r. - 222 -


VOLIN LETO More j’ lipo, po leti krasno. Motor lupa glasno. Nonova me barka vozi oko Svetog Marka. Ovce se va hlad skrivaju, pod veli kamik se rivaju. Kad dojden va Voz lipo mi je skroz. Volin plivat, nerat i skakat i kamičići va more špranjat. Diego Rodin, 3. r.

NAŠ KAMIK Va kamiku se more prevarit samo on ki ga bez duše gljeda, aš je njemu on siv i tvrd i niš mu dobra ne da. A ja va njen vidin srce i dušu moga kraja bez koga ne bi ni nas bilo ko ni mora bez barki i ribara. On je od vavik i za vavik, on je vječan. Ni bura ni jugo mu ne pači i onda kad nam je najgore bilo ostal je od sega jači. On je temelj mojemu domu, mojemu kraju zaštitni znak i znamen Primorcu i njegovu zavičaju. Dora Vrnoga, 7. r. - 223 -


ŠTERNA Skoro pred sakun kućun nekad je bila šterna. Bez nje bi se žeje napatili i ljudi i blago i rožice. Na krovu žlipci, okolo njih gurla ka daž va šternu pelja. Skopane su dumboko, zvoltane i petonirane, skroz pod zemljun da voda i po leti mrzla bude. Zgora na srid šterne od kamika napravljen je grlić i na njen gruja. Kroz nju se verige provrzu, železni bujol obisi, hiti ga se va šternu i moreš kalat. Upreš ruke, upreš noge, i potežeš, potežeš se dokle ne vidiš bujol da ga na grlić povuć moreš. Sprazniš ga va maštel ki ti kraj nog biva i kalaš ponovno se dokle ne namiriš vode za ljude, za blago i ku god rožicu… A na saken grliću stari su zapisali - 224 -


leto kad je šterna napravljena i prva slova imena i prezimena ki ju je delal da se to i do današnjega vika zna. Hvala Van na ten i na šternami ke su nan još vavik lipe, šesne i pune vode. A ki zna, morda će nan opet rabit ko ča su nan nekad rabile. Laura Grubišić, 7. r.

ŠTERNA

M

oja nona Jadranka biva na Kukuljanovu, ko i si njeni stari prije toga. Njen nono je šal va Ameriku aš nisu imeli za živet. Kad je tamo zaradil soldi poslal je svojoj žene i sinu da store šternu. To je druga šterna va selu. Nekad je to bilo za život bitno, aš ki ni imel šternu moral je poć va Bakar na izvori po vodu. A danas ta šterna samo stoji i skuplja kišnicu ko i va dane kad je bila jako bitna. Ponekad ja oko nje lovin mačku. Projdu dani i dani da niki va nju ni ne pogleda. Ostala j’ na privratu da nas podsjeti, kad zabimo, da ni vavek bilo lahko ko danas. Nina Brnčić, 3. r.

- 225 -


GLJIVE

J

ednoga dana smo se odbavili moj nono, nona i ja gljive va šumu pobirat. Ma, neki nas je pretekal i sprid nosa nan ih pobral. Koš je bil veli, a prazan. Kako ćemo doma materi doć? Mi smo se snašli, pa smo mesto gljiv rožice donesli. Nikola Burić, 2. r. PŠ Šmrika

MAČKARE Si se obučivaju, pripravljaju, za mačkare se odbavljaju. Veštidi i halje se zvlače, prekrajaju, od novoga napravljaju. Frizure se načinjaju, vlasi tapiraju, z perikun pokrivaju, lica pituraju. Saki j’ ono ča bi otel bit: vještica, čarobnjak, anđel il vrag. Spiderman, Superman il pirat, princeza, princ, vila il vilenjak… Muzika sope, mačkare se vrte, si se vesele! Anja Baršić, 3. r. PŠ Šmrika

- 226 -


MOJE MORE Moje more va Črišnjevoj biva. Zdol brda, kraj kućic i med mulići ono se skriva. Sidin i gljedan ga. Ono je plavo i bistro bilo visoko il nisko, plitko il dumboko. Saki kamičić se vidi aš je čisto. To van je moje more šmričko. Lorena Nemčić, 3. r. PŠ Šmrika

VOLIN Volin moje more plave boje. Volin njegovi kamiki. Volin njegove vale. Volin njegovi škoji. Volin ga po danu, volin ga po noći kad mu lanterna put pokaže. Šapćeš mi: Volin te! Lipo moje more. Antonija Bilen Lukežić, 4. r. PŠ Šmrika

- 227 -


MOJA SESTRA Lipa je, vela se po kući dela. Učit ne voli, ma vavik dobije dva da njoj se samo malo da dobila bi dva put po dva. Stalno piva, tanca i gigabajti štanca. Mene stalno grli i bušuje, nateže i navlači ma meni to ni malo ne pači. Filip Čandrlić, 2. r. PŠ Šmrika

MORE Gljedan va more. Ono se sjaji, a po njemu vali. Sunce ga tepli, zrakami ga šara. Sako oko na njemu odmara. Barčice ga krase. Ribice skaču. Rogi ribaru! Da se običaji stari ne zataru. Marino Ahel, 4. r. PŠ Šmrika

- 228 -


OSNOVNA ŠKOLA

„FRAN KRSTO FRANKOPAN” KRK PODRUČNA ŠKOLA

DOBRINJ Voditeljica: Maja Polonijo

PODRUČNA ŠKOLA

PUNAT Voditeljica: Nada Kirinčić

- 229 -


Nika Šoštarić, 4. r., OŠ – SE „Gelsi”, Rijeka

- 230 -


MAMICE, NONIĆ I DEDE Stari nonić i dede su va konobi bili, vino otočili i malo preveć popili. Kad su jin se, hodeć va kuću, nogi zapleli su šajeti va požled kjeli. Mamican ni bilo drago da su pijani ko blago. Obidvi su kričale i zajedno ih prez vičere spat nagnale. Jutron kad su se zbudili, čeranji dan su si pozabili i za „dobro jutro“ se pojubili. Sara Crvić, 5. r. PŠ Dobrinj

- 231 -


VALENTINOVO Osmih na licu, srića va srcu, jubav. Milka na dar, jubav i žar. Va svemu tomu lipo je bit ma se bome dobro i zajubit. Judi se vole i va to vrime simi nami je boje. Dora Dunato, 6. r. PŠ Dobrinj

JUBAV Kada domaću jabuku daš divojki, otprla ti je jubavni kraki. Kad pomoreš noni pijati pospravit, jenu će ti ona kroštulu va žep spravit. Ako va školi nikomu neč pokažeš, a prepisat mu zadaću ne daš, ofendit će se koti murina, a onda će i tvoja divojka bit ofurena. Ako te divojka ostavi samog, ćapaj gitaru i zakantaj joj serenadu, vrnut će se, to ti ja znan reć, nona mi je tu ćakulu povedala uz peć. Filip Rogina, 6. r. PŠ Dobrinj - 232 -


MOJA MAT

M

oju mater ne more niki zaminit. Ona je vavik ovdi za mene. Kad gren va školu, ona me gleda zi poneštre svoje kamare. Ima lipe plave oči ke su duboke kako more. Nigdar ni dvigla ruku na mene, ali me kadagod zna dobro ošpotat. Kad san jadna i mučna, šubito je s manu. Dobra je prema svimi. Nikad se s nikin ni karala. Kadagodare me zna jako razjadit, ali ja se ne moren na nju jadit aš san njeno najveće blago. Mirna Leleković, 7. r. PŠ Punat

NI SVE VA ŠOLDIH

P

ravit ću van štoriju o momu pradedu Jivu ki je plovil na svomu brodu „Sveta Marija“. Navigal je po Dalmaciji i prodaval drva va Veneciji da bi prehranil svoju velu fameju. Ni bil bogat ma je imel svoju kuću i svoju dicu. Njegov mlaji brat Miko je bil bogat. Imel je velu kuću ma ni imel dice. Jednoga dneva su se zi brodon tornjivali va Puntarsku dragu. Brat Miko je kuntento stal na provi, gledal svoju velu kuću zi mora i rekal: „Ive, Ive! Poglej ti ov moj palac. Ča je lip!“ Moj se praded malo zamislil, pogledal prema rivi i rekal: „Lip ti je ta tvoj palac, ma poglej ti na one moje tri ča mi mašu.“ Na rivi su stale njegove tri hćere: Marija, Tonica i Ivana i veselo mahale. Mislin da je ondat brat Miko razumel da ni sve va šoldih. Moreš jimit šoldi i velu kuću, ma za korist, niš ti ne vridi koliko mesto kadi te veselo čeka tvoja fameja. Mia Orlić – Krizmanić, 5. r. PŠ Punat

- 233 -


MESOPUST Dica ćakulaju – Mesopust je prišal kroz poneštre z judi već se pomišal. Ala judi, Frane zove svih prit na placu ni veli grih. Ne rabi samo doma sidit napovid će i ovako po ćakuli prit. Ana Karabaić, 6. r. PŠ Punat

MUNJENO LETO I KREPALINA OD ZIME

L

eto. Teplo i vražja matasa od ljudi. Kada će pasat to munjeno leto? Ni me voja niš. Kamo god partin samo čudo judi. Svi se rivaju. I judi i makine. Na plažah čudo od svakakovih tel ka se po celi dan peku na suncu. Dica kriče kako da se tope. Jedva čekan našu zimu i buru ka zavija po celu noć i dan. More pešta va stene, dimi po Dragi, zaliva muli i kamici, a galebi lete kamo ih vetar zeme. Zima va Puntu je pusta, ma va fameji je vavik teplo. Kuha se kiselica, frigaju hroštuli i peku frite. Gre se va školu kadi me čeka kunpanija. A ako još kigod dan pade i snig pa se od bure zaledi more, a kamici su kako kipi, to je prišla prava domaća zima va Puntu. Karla Malešić, 6. r. PŠ Punat

- 234 -


OSNOVNA ŠKOLA

VIKTORA CARA EMINA LOVRAN Voditeljice: Ingrid Baljak Marija Negrić Ranka Janjetić

PODRUČNA ŠKOLA

BRSEČ Voditeljica: Sonja Jedretić

PODRUČNA ŠKOLA

DOBREĆ Voditeljica: Dominka Babić

- 235 -


Bianka-Maria Ornik, 1. r., OĹ Vladimira Nazora, Crikvenica Voditeljica: Marijana Pohl

- 236 -


MOJA ZEMJA Lepa je zemja moja I duše mojoj je mila. Veli bregi, zelene lešine, Tisuću otok keh plavo more bušuje, Se to va moju dušu stane. Moja zemja vredni judi ima, Ki puno delaju mučeć i trpeć, Ma mastit se ne puste. Kad kamo daje gren, Vavek komać čekan da doma priden. Svoju zemju va srcu nosin, Aš jedina je kade zavavek otela bin Živet, jubit, ostaret i umret. Edit Zadković, 6. r.

PUL ZUBARA Neki dan san z mamun šla zubaru i ko i svaki put bila san jako kurajna. Zubar mi vavek sve lepo objasni i razjasni. Sakakovi aparatići i makinice rabi da moji zubi popravi. Saki put mi reče da redovito moran zubi prat, i ja se tega držin aš lepi beli zubi imet otejin. Natali Rubinić, 2. r. - 237 -


SNJEŠKO Brdo snega i evo ti snješka belega. Na vrh brega ponosno stoji, lonac mu glavu čuva, a črjena mu šijarpa na vetre leti. Smeje se A kako i ne bi kad svu decu on veseli. Natali Rubinić, 2. r.

MOJE JUTRO Saki dan govorin Da ću poć rano spat I jutro na vreme va školu arivat. Da se rano zbudin, Da sama sebe ne sudin. Ma va sebe znan Da se to ni ovaj put neće dogodit, A tata mi zna samo pamet solit. Jutro mi zvoni ura, Va glave mi vela bura. Komać se s posteje stanen, Obučen se, a ni ne znan kamo gren. Mat i sestra se svajaju I cela zbrka je va stane. Osan manje deset! Kako ću arivat? Opeta će me meštrica špotat, I zapisat! Šprintan ja do škole Dok me nogi ne zabole. Prišla san, hvala Bogu, na vreme, Ma to je zapravo Nomalno za mene. Sara Puharić, 8. r. - 238 -


KOMBINACIJA

M

i delamo va kombinacije. To znači da si skupa vadimo, i prvi, i drugi i treći razred. Jako veselo. Neki dan su prvašići čitali Kako je zec skinuo zimsku bundu. Mi smo pak pisali da je Tomica zaspal va školu i tekal preko cesti kako muha bez glavi. Mojega Tomicu je zadel auto i finil je va bolnicu. Se je dobro finilo i živ i zdrav prišal je nazad doma. Ja san to na brzinu i neuredno napisal. Naslišal san štoriju od zeca. Učiteljica je se pošarala i napisala – Ponovi! I mama je imela ča reć. A ja mislin da je za se kriva kombinacija! Samo san bil kurjož zač je zec sukal tepli kapot! David Načinović, 2. r. PŠ Brseč

- 239 -


SNEG VA DOBREĆE Dobreć se j’ zabelil, i sneg ga je pokril. Na skijah san se spustil… Va omejak Ružin san udril. Suseda Ruža me ni videla, neš je tamo govorila… Potle se ni ni jadila se mi je oprostila… Matteo Zausnik, 3. r. PŠ Dobreć

JABUKA Bila je onput jedna jabuka. Rasla je i prišla jako vela i debela. Ruka moje noni ju je otela pobrat, ona se ni otela tako lahko dat. Moja nona je stubu zela. Va košaru jabuki j’ stavila. Košara je bila bela i vela… Dobru marmeladu nona je storila, ruka vredna va košić ju stavila. Za marunadu na banak ju stavila, i dobro prodala. neš mi je lepo kupila i jako me razveselila. Matteo Zausnik, 3. r. PŠ Dobreć

- 240 -


PROLJEĆE Još jedno jutro va lete i ja san se stal. Vanke je šumelo proljeće. Sunce mi se z guštun smelo, a ja si malo mislin ča bi mi se otelo. Tekal bin vanka na zelenu i mehku travu… pobiral bin rožice mej zelenun travun. Zvončići bi mi srdačno zvonili, jaglaci žuti bi mi jako trubili. Šafrani bi me samo pozdravili, a tratinčice, dole spred kući, pul fontani bi se na suncu zablješćele. Stara črešnja prijela bi prvi tići va mićo njazlo. Sva sretna parićevala bi se za cvast. Se je nekako drugačeje nego prvo si se smeju aš zima je šla i proljeće je tu… Matteo Zausnik, 3. r. PŠ Dobreć

- 241 -


PUST NA DOBREĆE Pust je prišal, ja san se maškaral. Bandjera va sele se j’ zdignula i pustu se j’ glava prignula… Pust je za obesit parićan, bil je zločest i ćapan. Najnemeje vreme je va lete, si su munjeni, vesele se i pejaju va rakete. Si su kako va neken drugen svete. Neki sopu i jako kantaju,vesele se i rompotaju. Oni ki se maškaraju, ono su ča bi oteli bit i jako, jako vragaju… Tako je već puno let i verujte mi niki nan to neće zet. Đani Petkov, 3. r. PŠ Dobreć

- 242 -


OSNOVNA ŠKOLA

MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ

Voditeljica: Barbara Karčić – Pozerina

- 243 -


Lucas Kantarević, 3. r., OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“, Matulji Voditeljica: Neda Mance

- 244 -


SKULA Moja je skula vela vaf nju grije čuda dijec. Neki od njih su se zajubili, a neki kako petesi se razjidili. Na skulu se grije malo učit, a malo se varamente i zabavit. Meštri nan davaju vele brige aš maramo libri štet, a maramo neš i zapametet. Ma kakova god skula bila ja vaf nju vojin hodit samo za se zabavit, boje doma spat i magari – Sulejmana gjedat. Ema Maljić, 7. r.

MOJA SKULA Va mojoj skuli vesela su deca al kad ih meštrica pred ploču pozove žalosna su im lica. Skula na mom škoju sto i deset let slavi, a mi joj želimo da magar još toliko let stoji pred nami. Ida Perković, 7. r.

- 245 -


VA VARTLU MOJE NANE Va vartlu moje nane Reaste cviće miće Đirani, margerite, ljubice i ruže, I još puno tega više, Va vartlu moje nane miriše. Pa je snig Cviće se stislo, traži put na svitlo. Arivalo je sunce! I proliće š njin, Cviće moje nane reste više, I opet miriše. Leona Mišljenović, 7. r.

NAŠA SKULA Već sto deset let, ova skula stoji kede su svi puni voji. Govori mi otac, nona i stric i još barem pedeset dic. Svaki dan z Beleja parćujem, preko Cresa i Lošinja pasujen. Svi su vaf skulu šli i puno se novih stvari naucili. Tako, malo po malo ovih sto deset let je pasalo. Stina Jurkota – Rebrović, 7. r.

- 246 -


OSNOVNA ŠKOLA

„Dr. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ” MATULJI

Voditeljice: Dunja Krnjatić Neda Mance Jasna Miškulin Nemeth Lovorka Benvin

- 247 -


Laura Ivančić, 7. r., OŠ Podmurvice, Rijeka Voditeljica: Tamara Turić

- 248 -


MLADO LETO Maćuhice, tulipani… Ča bin ja? Vijolice, jaglaci… Ča bin ja? Moren se. Na mlado leto rožice cvatu. Mlado leto mi se prnese. Mlado leto okol mane tanca. Antonia Gauš, 2. r.

ZIMA Zima je skoro finila, Imeli smo dosta snega. Mama je kuhala tepal čaj, A ja i brat smo hodili van – va snežni raj! Teo Radetić, 2. r.

ZIMA Zavavek će bit mrzla I vavek će bit snežna. Magar je oštra, Al’ mane je lepa. Mihael Frlan, 2. r.

- 249 -


ZVONČARI Zvončari se oprave va belu kožu, o pase nose tri zvonca, na nogah črni postoli, a na glave krabujosnicu. na krabujosnice je čuda lepeh rožic. Ja volin zvončari, aš lepo zvone, a volin gledat i kako se rivaju. Ma još radi nečega volin zvončari – oni su pravi JAKI DEČKI! Nicole Milić, 2. r.

LUJI

L

uji je moj brek. Mići je, al zato skače kot srna. Jako je šegav. Kada cela fameja nekamo gre i kada zapremo portun on preskoči ogradu i teče po Trtneh. Već ga poznaju si va Trtneh i pul Osojnaki. A on se načinja ko da niš o ten ne zna. Kada hitan balicu, on teče za njun i lovi je va zrake. I susedon krade kosti i skriva ih sagdere. Volin Lujia aš čuva mane i mojga mićega brata Dominik Buršić, 3. r.

ZVONEJSKI ZVONČARI

L

ane o puste bil san zvončar na Zvonećoj. Celi dan smo pohajali, a kad san prišal na Perku, najil san se repi, mesa i radića. Kad smo ganuli ća, jako smo skakali, rivali se i tropali i bili smo jako veseli. Pomalo smo šli naprvo i večer prišli na Zvoneću. Onda smo bili najveseleji – si smo jili ulenjaki i kumbasice. Trudni smo se vrnuli svojoj kuće. I k letu ću bit zvončar! Dominik Sušanj, 2. r. - 250 -


PUST Sako leto pusta obese na pal. Judi se maškaraju, zvončari okol njega hode, a zvonci se dondolaju. Maškarani vrag neku decu straši, a nekeh začrni ako nisu maškarani. Pust mora i ime imet. Va mojen sele – Bregi, pust se zove Zdravko Odgojić. V ruke drži žensku ka j’ napol gola, a on drži glavu dole i ne znima oči š nje… ŽIVIO PUST!! Kristi Kinkela, 2. r.

ČA JE JUBAV? Jubav je kada ti srce tuče, kad je vidiš blizu sebe. Jubav je kada se posvadiš z najbojen prijatejen samo zbog nje. Jubav je kada gjedaš va nju i po noće ne spiš. Jubav je kada ju ne želiš pustit samu, aš misliš samo na nju. Jubav je kada ti se svet zruši, aš ni blizu tebe. Patrick Jurdana, 6. r.

- 251 -


BIL SAN NA INTERVENCIJE

N

a sedan ur večer tate je zazvonil telefon. Javili su da brzo gremo. Zablokirala su se vrata od veturi. I počela je intervencija. Šli smo v Reku. Prvo smo šli va ulicu poli policije. Tamo ni bilo nikega. Onda smo šli do pumpjeri. Oni su rekli da je vetura va ulice poli policije. Vrnuli smo se do policije pa po slepoj ulice zgorun. Našli smo veturu. Judi su bili zmućeni. Rabilo je brzo neš storit. Tata je zel pumpu za otpirat veturu i žicu pa je počel delat. Z pumpun je napumpal i zarival, a z žlicun je vukal levo, desno i komać je otprl veturu. Z veturi smo zvadili bebu i si su lepo šli ća. I opet je tate telefon zazvonil. I šli smo na novu intervenciju. Lucijan Božić, 3. r.

MOJA NONA ČISTI ŠPARgET

P

rvo se šparget ohladi. Onda nona opre vratica za popel i vratica za ložit. Onda poznima kolombari pa celu plaku. Ja njoj pomoren. Onda ona oškoveta i postrže se saje i zvadi popel pa poškicne kakova je trumba. Kada je se čisto se parića za nanetit. Stavi malo novinskeh karti i trešćic. I ja sada znan kako se čisti šparget. Volin gledat kako to nona dela aš ona to stori kod jedan dimjačar. Lucijan Božić, 3. r.

- 252 -


OSNOVNA ŠKOLA

„SVETI MATEJ” VIŠKOVO

Voditeljice: Radosna Barbalić Tatjana Makovac Danijela Bartolović Antić

- 253 -


Branko Car, 6. r., OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica Voditeljica: Suzana Kljuš

- 254 -


DA MI JE KREJUTI IMET Da mi je krejuti imet, pa visoko, visoko poletet, pogledat od zgora celi svet. Va pustinju suhu se spustit, seh žejneh dobro vodi napit, sen bolnen lekarije podelit, sen žalosnen kap utjehi dat, a onput se nazad vrnut. Moj Kvarner preletet, sen juden pomahat, va Viškove se spustit, i tu zavavek ostat. Mia Čop, 5. r.

MOJA ZLATNA RIBICA

K

ad san bila mića jako san volela gledat ribice. Kad god smo negde videli akvarij, mama me od njega ni mogla odvuć. Smiron san ju štufevala da mi kupi zlatnu ribicu. Da me se reši jedan dan mi je kupila ribicu i akvarij. Saki dan san pred njin sedela i gledal ribicu. Kad bin prst stavila do stakla, ribica bi zajeno doplavala do njega. Bila je jako lepa, narančasta, a prelevala se j’ va zlato. Ča san je više gledala, se više mi se je pijažala pa bin je bila rada malo s prston pogladit. Mama je rekla: “To se ne sme, aš bi ribica obolela i krepala.“ Ma jedan dan, kad je mama bila va kamare, ja san malo zela ribicu va ruku pa san je vaje vrnula nazad. Onda san stavila ruku va vodu i igrala se š njun, i š njun povedala. Drugo jutro zajeno s posteji zatekla san se ribicu pozdravit, al ona je bila nekako čudna. Ležala je na vode i ni se maknula. Zvala san mamu da vidi ča je, a ona je rekla: „Nećeš već imet ribice, aš je brižna krepala. Si ju morda znimala?“ Rekla san da san je samo pogladila. Onda san šla plačuć va kamaru i cel dan plakala. Nisan mogla razumet da j’ brižna ribica krepala samo radi moje jubavi. Mia Čop, 5. r. - 255 -


MAMA Jutro me mama zbudi, večer me nježno zaspi, tješi me kad san tužna zleči kad me neč boli. Ča god je pitan, ona mi reče, kad ja zaplačen i njoj suza teče. Kad san ja vesela, ona se veseli, vavek se najboje ona mi želi. Nikad na svete neću bit sama, dokle je s manun moja mama. Mia Čop, 5. r.

PEČEPUHANAC

S

ako jutro za rušnju ja bin jila friški puhanci. Jako ih volin preleveneh s cikuladun. Mama mi jih kadagod stori, ali reče da nima vremena sako jutro. Od silne jubavi prema puhancon odlučila san zmislet stroj ki bi ih storil sam, bez mami. Zvat ću ga pečepuhanac. On bi sam storil testo i pekal puhanci. Za oneh jako lačneh storil bi veliki, za oneh malo manje lačneh srednji, a za decu mići puhanci. Još bi imel kup stopjene cikuladi pa bi na oni mići puhanci, keh ja volin, nalel odzgora bez šparanja. Ja bin samo znela zdelicu s gotovemi puhanci i dobro se najila. Mislin da je oneh ki isto vole puhanci čuda. Zato bi pečepuhanac bil jako koristan. Ne znan ako je već ki do sad tako neč zmislel, a ako je, onda se ja ne moran pojidat, ću ga nabavit. Mia Čop, 5. r. - 256 -


PRVI SNEG Sivi su se oblaki tiho navukli, prosuli bele krpice na putići i lehi. Bela ponjavica pokrila je saki kantunić, na poneštricu mi je priletel lačan kosić. Pojil je mrvice i od snega bel nekamo, skrit se, je odletel. Stabla su teške kiti prignula, kad su se belen šijalon ogrnula. Sneg i daje pada, ja na poneštre čekan da ferma. Ni padal tako od lane, a sanjki su pred vrati parićane. Mia Čop, 5. r.

SREĆA Kad tići na dreve kantaju, to je za me sreća. Kad za njimi po dolce tečen, sreća je još veća. Sreća je i leto i sunce najviše se moru veselin, al po zime kad zafriška, malo snega poželin. Najviše od sega veseli me bala, nogomet ja igran i to ni nikakova šala. Sreća su za me brat, otac i mat i ako malo sreće bude jedni druge ćemo vavek štimat.

Antonio Marčelja, 6. r. - 257 -


MOJA MAMA Ja jako volin svoju mamu i ona to dobro zna. Kad me pogjeda z očimi zelenimi, vavek mi smehić da. Volin kad me zagrli nježno ko’ da san biće krhko ko će se rastopit od jubavi njije. Voli me ona jako, š njun je se baš lahko. Ana Horvat, 7. r.

SREĆA Gjedan malo po ceste judi i jedna stvar me jako čudi: niki z niken na ćakula, nigdere se ne čuje smeh, si o krizi ćakulaju leh, a ja san sretan od jutra do škura. Sretan san kad va školi pet dobijen aš onda mama ne kuha na žlicu, već pohano za obed jin i sav se razveselin. Sretan san kad gol zabijen, kad nove tenisice dobijen. Srce mi skače na dih nonine pogače. Sretan san kad je Božić, sretan san kad je Vazam. a još je lepše kad se sjetin da med ta dva blagdana zvonit ren. Fran Fućak, 6. r. - 258 -


INTERNET Od jutra do noći On mi je od pomoći. Od domi do škole Š njin san boje voje. Va učenju i va igre uz njega se lagje gre. Do mojga prijatelja on je veza najbrža. Stalno je s manun, a ne moren ga taknut. Ma samo grom našu će vezu prekinut! Stefani Simčić, 8. r.

SREĆA Kad imaš se ča ti treba, kad su s tobun si ki te vole, kad ti niki zlo ne dela, va tvojen je srce sreća vela. Još ti je puno boje ako sreću deliš daje, bit ćeš vavek dobre voje, to veselje bit će tvoje. Pozabi na brigi, neka te ne muče više, život niš lepo ne vidi ako ti sreća va srce ne piše. Laura Mrša, 6. r. - 259 -


VILIJA BOŽJA

V

ilija Božja je dan ki je sako leto poseban. Si se vesele i po užance se za njega parićuju. Nekakov dar kupuje se va zadnji čas za judi ki su nan dragi. Si dari zamataju se va različite karte na anđeli, borići, Djeda Mrazi… ki će blešćet pod borićen. Nekada pred čuda let judi su se drugačije parićevali. Ni bilo tega kiča. Bor je va kuće lepo dišel, na njemu su decu mamili bunboni al’ jabuki, a ne kot danas boćice zbog keh zijaju na nas da jih ne razbijemo. Ako su imele orehi, none su mesile orehnjaču i kiflići pa se njihov dih širil po celoj kuće. Va zdelu su stavjale smokve ke su morale po lete skrivat od dece dok su ih sušile, aš bi ih deca bila pojila. Zapolne bi se si našli va kuće, malo se lepše obukli i parićevali za ponoćku. Više familij šlo je va crekvu pomalo ćakulajuć. Još lepše je bilo ako je bilo i snega. Kuću je teplilo ognjišće, a na sam Božić si su va kalceti zabadali ruki da vide ča su dobili. Neki naranču al’ jabuku, a ako su stvarno bili dobri našli su i čokoladu. Si su bili z mićen zadovojni, a ne kot mi sada. Va kuće je sega: sakakoveh kolači i hrane. Od objesti ni sami ne znamo ča bimo pojili al’ popili pa se i prekrcamo. Nekako je Božić zgubil svoj starinski čar, a se one blešćave karte toliko zaslepjuju judi da ne vide daje od nosa. Stefani Simčić, 8. r.

- 260 -


Kade je ča

Cvjetana Miletić NAGRAĐENI RADOVI prve nagrade Antonio Valenčić OŠ - SE „Gelsi“ Dario Dujmović PŠ Brseč OŠ Viktora Cara Emina, Lovran Sven Sušanj OŠ Podmurvice, Rijeka Izidora Orlić Područna škola Punat OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Krk DRUGE NAGRADE Bruna Pejić OŠ Kraljevica, Kraljevica Katarina Peričić OŠ Zvonka Cara, Crikvenica Bruno Krmpotić OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica Niko Balen OŠ „Hreljin”, Hreljin Petra Muškardin OŠ Marija Martinolića, Mali Lošinj Sara Crvić PŠ Dobrinj OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Krk Matea Zec OŠ Frane Petrića, Cres

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ŠTUFNI DAŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 RIBARIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ZA SI VEKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PUNTARSKI TEŽACI . . . . . . . . . . . . . . . 15

DAŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 JESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 BORIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 MOJA MAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 RUKE MOGA NONA . . . . . . . . . . . . . . . 23 MOJ LIPI DOBRINJ . . . . . . . . . . . . . . . . 24 SPOMENI NEĆEJU ZBLEDET . . . . . . . . . 25 - 261 -


TREĆE NAGRADE Andre Medvedić OŠ „Drago Gervais”, Brešca Franko Vančina PŠ Selce OŠ Zvonka Cara, Crikvenica Mia Burić OŠ Čavle, Čavle Klara Matković OŠ „Kantrida”, Rijeka Fran Fućak OŠ Čavle, Čavle Valeria Tabako OŠ „Vežica”, Rijeka Gabriela Pašić OŠ Škurinje, Rijeka Mia Čop OŠ „Sveti Matej“, Viškovo

SPOMLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 BABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ŠTOLVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 PRVAŠIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 LUCINSKI VIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 NEVERA SE SPRAVJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ROJENDAN Z BAJKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 MOJE ČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

GRUPNA NAGRADA Grupni rad: 1. r.: PROLIĆE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Matija Čabrijan, Roko Ferenčić, Petar Crnarić, Ivan Buršić, Ena Anić, Jakov Burić, Marijeta Čandrlić, Ivan Čabrijan, Damjan Žurga, Paulo Sobol PŠ Šmrika OŠ Kraljevica, Kraljevica EKOLOŠKA NAGRADA Leda Bašić OŠ „Kantrida”, Rijeka

OGANJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

*** RADOVI U UŽEM IZBORU Jakov Hladika OŠ Čavle, Čavle Ivana Ivaničić OŠ „Drago Gervais” Brešca Gea Marohnić OŠ Kraljevica, Kraljevica Marko Rošić OŠ Kostrena, Kostrena

RIČINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 MALICA I MLADAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 gremo pod osti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 KOSTRENSKA BURA . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 - 262 -


Paola Slavić OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić”, Matulji Ena Jurčić OŠ Čavle, Čavle Karlo Grubišić OŠ „Pehlin”, Rijeka Chiara Pečaver PŠ Selce OŠ Zvonka Cara, Crikvenica Katina Jermaniš PŠ Zlobin; OŠ „Hreljin“, Hreljin Tin Petković OŠ Fran Franković, Rijeka Andre Medvedić „Drago Gervais”, Brešca Marta Šubat OŠ „Hreljin“, Hreljin Mislav Hanza OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić”, Matulji Gabriela Čerkez OŠ „Vežica”, Rijeka Dino Markić OŠ „Drago Gervais”, Brešca Katarina Peričić OŠ Zvonka Cara, Crikvenica Iva Divković OŠ Kostrena, Kostrena

MOJ NONIĆ DIMJAČAR . . . . . . . . . . . . . . 53 JUBAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 SVETI MIKULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ČA SAN TO STORILA? . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 JEDINICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 PROLIĆE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 MAČKARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 PROLEĆE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 ZIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 KAKOVA GOD DA SAN – NJIHOVA SAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 MOJ PUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 MORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ZA NJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

*** OSNOVNA ŠKOLA „DOLAC” RIJEKA Lorena Kalić

ROJENDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ŠKOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

OSNOVNA ŠKOLA FRAN FRANKOVIĆ RIJEKA Lucija Žužić, 7. r. SNIG NA DRENOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Moreno Mrvoš MOJ ZAVIČAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Arijana Grginčić MAČAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 - 263 -


Laura Bilović Petra Borovac Arijana Grginčić

MORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 MOJE RUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 VISIBABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE „GELSI” RIJEKA Hana Šlipogor JA VOLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Antonio Valenčić MAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 INTERESANTAN FEBRAJ . . . . . . . . . . . . . . . 74 OSNOVNA ŠKOLA „KANTRIDA” RIJEKA Nina Ivaniš Leonarda Rabak Niko Hrstić Leda Bašić Karlo Valković

ŠKOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 PRIMORJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 JUBAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 NAŠA BESEDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 MEŠTAR TONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

OSNOVNA ŠKOLA KOZALA RIJEKA Lara Udović Karla Oprešnik

MOJA MAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 NAJBOJA PRIJATELJICA . . . . . . . . . . . . . . . . 83

OSNOVNA ŠKOLA „PEHLIN” RIJEKA Karlo Grubišić BOŽIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Teo Kažoki PUL NONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 NOVA GITARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Emili Jurić ZIMSKE FERIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Natali Jurić PROLEĆE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Petra Rušnjak SMEHOM PROTIV JADA . . . . . . . . . . . . . . . . 89 OSNOVNA ŠKOLA PODMURVICE RIJEKA Ana Pršo JUBAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 DAŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 KRUŠČIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Ana Ljubotina KRUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 MOJA DOMOVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Sara Kresina MAŠKARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 MOJA DOMOVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 JABUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Kim Kovačević PROLIĆE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Kim Kovačević MAŠKARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 - 264 -


Dorotea Gvačić ROKO MAČAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Rea Štrbac JABUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 PAHULJICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Karla Bušac VALENTINOVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Lucija Veršić DAŽ JE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Sara Vojnov MOJA LUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Sven Sušanj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 *** Lucija Veršić HALUBAJAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 PAHUJICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Katarina Škrbić BESEDA NAŠA LIPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 OSNOVNA ŠKOLA SRDOČI RIJEKA Antonio Babić, Antonela Čančar, Mihaela Pleša, Aneta Barešić, Martina Marku, Bernarda Sučić Antonio Babić Sara Vucelić Lea Harkanovac Paula Šainčić Antonio Babić Ivona Mrakovčić

OSUDA PUSTA FENIKSA . . . . . . . . . . . . . . . . 103

REČKI NOVI LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 LEPOTE MOJGA KRAJA . . . . . . . . . . . . . . . 107 MOJ ZAVIČAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 ZAČ VOLIN SVOJI SRDOČI . . . . . . . . . . . . . 107 VESELI POŽAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 MOJE ČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

OSNOVNA ŠKOLA ŠKURINJE RIJEKA Tea Mršić Francesca Pašić

ŠTORIJA O ULIKI I LOZI . . . . . . . . . . . . . . . 113 LIPOTE MOGA ZAVIČAJA . . . . . . . . . . . . . 114

OSNOVNA ŠKOLA „TRSAT” RIJEKA Ivan Rundić

VELI OGANJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

OSNOVNA ŠKOLA „TURNIĆ” RIJEKA David Batarelo Tara Trgovčević Lea Musić Moreno Andlovec Josip Stašić Karlo Vuković Tomislav Stašić Paola Demark

JESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 STARI RIBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ZIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 NAŠA BESEDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 VISIBABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 MORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 SKOK S RIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 VOLOŠĆANKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 - 265 -


Raul Valenčić MOJA SESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Leo Senkić NONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Lea Štampf MORAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Sara Ćirkić KIŠA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Paola Demark MAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Raul Valenčić ČIST ZRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 OSNOVNA ŠKOLA „VEŽICA” RIJEKA Valeria Tabako Livia Landeka Mislav Rumora

HUREM I SULEJMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 CRNI FACOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 VA PORTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

OSNOVNA ŠKOLA „BAKAR” BAKAR PODRUČNA ŠKOLA KRASICA KRASICA Skupni rad čakavske grupe SVITLO – ŠKURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Ivona Uzelac, Patrik Malešević, Ian Dragović, Martin Vraneković, Mihael Pavletić, Gabriela Pirak, Paolla Petra Tićak, Vanessa Vukelić, Lovro Randić, Paolo Tijan, Karlo Musinov, Mia Mišković PODRUČNA ŠKOLA KUKULJANOVO KUKULJANOVO Nevio Cuculić KRAJ ZIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Emanuela Matijašević SNEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Luka Jakovljević ZIMA I ZVONČARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Grupni rad učenika 3. r.: Jesen se j z prirodun poigrala . . . . . . . . . . . . 139 Emanuela Matijašević, Lučana Šepac, Luka Jakovljević OSNOVNA ŠKOLA „DRAGO GERVAIS” BREŠCA Ana Iskra MANEŠTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Jana Vranić i Nina Turković MAŠKARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Karla Stanić KAD ZASNEŽI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Učenici 3. i 2. r.: Lara Štefanić, MORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Ena Sinčić, Jan Ivanić, Karla Stanić, Katarina Rumac Natali Bakotić LJUBAV I ŠKOLA NE GREJU SKUPA . . . . . . . 145 - 266 -


Nevia Stanić Ivana Puž Itty Vuković Paula Ivaničić

ŠKOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 JUBAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 ZABUNILI SU SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 TEŠKI OSJEĆAJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

PODRUČNA ŠKOLA PASJAK Luka i Duje Pavičić Luka i Duje Pavičić

SPOMLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ŠKOLA PASJAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

PODRUČNA ŠKOLA RUPA – LIPA Rupa Sara Barak i Dora Sanković Ema Gomaz, Iva Sanković i Stella Tibljaš Lana Sanković Stella Tibljaš

NAŠI BREKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 DAN ZALJUBLJENIH . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 MOJ BREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 SNEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

OSNOVNA ŠKOLA FRANE PETRIĆA CRES Karla Ivanić SRIĆA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Lara Mužić MERGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA Karla Grbčić LJUBAV POLI NJIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Noa Pahlić ČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Lorenzo Travaglia PROLIĆE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Karla Grbčić LJUBAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Carla De Carina MALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Jurja Rubčić JUBAV JE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Frani Knez PISMO SVETOM MIKULI . . . . . . . . . . . . . 160 Bianka Maria Ornik LJUBAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Jelena Rubčić MOJA UČITELJICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Noa Pahlić MARATON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Ivan Peko Lončar MAŠKARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 PODRUČNA ŠKOLA JADRANOVO JADRANOVO Valentina Tomić MOJ MAČAK JURICA . . . . . . . . . . . . . . . . 163 OSNOVNA ŠKOLA ZVONKA CARA CRIKVENICA Ida Ban JABUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Ida Ban MAČAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 - 267 -


PUTAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Anđela Tomić ROŽICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Lucija Car VOLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Nika Butković MOJA MAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 USKRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 MAČAK TOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 PODRUČNA ŠKOLA SELCE SELCE Chiara Pečaver KAPI DAŽJA TANCAJU . . . . . . . . . . . . . . . . 170 JA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Tamara Erceg VIŠE GA NI BILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 OBLAČIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 ZIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Franko Vančina MRVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Gabriel Ivančić FAKIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Dora Rajković KAD BIN MOGLA SE . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Lana Luksetić RIBARSKI TJEDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Dora Rajković ČA SAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Gabriel Ivančić DAŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Nika Antić LOVIn RIBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Patricija Klasnetić TANAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 PROLJEĆE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 OSNOVNA ŠKOLA ČAVLE ČAVLE Karlo Mavrinac Dino Colnar Nika Klobučar Franka Žeželić Gabriel Pokrajac Mlađa literarna grupa Morena Volarić Frane Linić Gloria Petrović Ena Jurčić Kristian Fućak Vladimir Šupek Danko Grabar Andrej Grlaš Viktoria Sudan

SAM DOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 JUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 JUBOMORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 ČITANKA I RADNA BILJEŽNICA . . . . . . . . . . . 180 MOJE ČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 TRAVERSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 BESEDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 MLIKARICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ŠKOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 MOJ GROBNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 BESEDA . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 JUBAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 IGRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 ZIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 NAŠ MAČAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 ZIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 - 268 -


Andrej Grlaš Viktoria Sudan

MOJA JABUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 MOJ ZAVIČAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

OSNOVNA ŠKOLA „HRELJIN” HRELJIN Franka Vidas Leon Hurtić Luka Salopek Klara Polić Martina Talan Rea Babić Leon Žagar Josip Vlah Luka Salopek

STARA LESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 MOJA ŠKOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 LETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 LAŽLJIVI LEPTIRIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 LAKOMOST NI DOBRA . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 FANTIĆ, KARIĆ, PUTIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 MOJA ŠKOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 NONIĆ I NONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 OPASAN MAČAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

PODRUČNA ŠKOLA PRAPUTNJAK PRAPUTNJAK Luka Viljušić MOJ MAČAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Dolores Andonov ZVONČIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Antonia Bušljeta GROMAČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 PODRUČNA ŠKOLA ZLOBIN ZLOBIN Niko Kauzlarić Katina Jermaniš

LEKTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 AH, TA ZIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

OSNOVNA ŠKOLA „JELENJE - DRAŽICE” DRAŽICE Ivana Petrović GROBNIČKA MLIKARICA . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Sandra Zubčić MOJA KUĆA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Petra Zaharija GLAD?! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Božena Šipuš PONEŠTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Marta Sirotich CVETIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Petra Zaharija METUJIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Maja Maršanić VRATA JUTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Lina Crgol MAŠKARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Eva Hlača MAŠKARE NA GROBNIŠĆINI . . . . . . . . . . . . . 200 Mateo Mikulić PODKILAVŠKE MAŠKARE . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Cindy Grlaš MAŠKARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Ivona Zaharija MAŠKARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 OSNOVNA ŠKOLA „KLANA” KLANA Laura Simčić

JUBAVNI JADI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 - 269 -


Melani Lučić Marko Štokom Marija Magdalena Raspor Jan Vlaše Tara Peloza Leon Simčić Sara Milković Marija Samaržija Evelin Miličić Anastasia Vlaše

MOJA SESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 PETROLEJKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 MOJE DVORIŠĆE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 KI ME NAJVIŠE JADI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 JUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ZIMA I LETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 LUŽERNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 MOJ RAZRED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 PROLEĆE PUL MOJE FAMILIJE . . . . . . . . . . . . 210 STARA ŠTERNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA KOSTRENA Mateo Kos Ema SacchI Paula Šegota Marko Rošić Marin Tonković

PROLIĆE VA VRTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 ZIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 MAŠKARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 KARATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 MAŠKARANI DAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

OSNOVNA ŠKOLA KRALJEVICA KRALJEVICA Leonarda Galler Lucija Hefler Ines Petelin Dijana Huskić Lukas Pahor Nika Radović Ema Cifrek Gabriel Klić Gabriel Drenik Diego Rodin Dora Vrnoga Laura Grubišić Nina Brnčić

MOJ BRODIĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 MORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 BOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 NA OŠTRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 SVETI MIKULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 KAD SAN BILA MIĆA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 MOJE RIBICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 ŠTERNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 LETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 VOLIN LETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 NAŠ KAMIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 ŠTERNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 ŠTERNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

PODRUČNA ŠKOLA ŠMRIKA ŠMRIKA Nikola Burić Anja Baršić Lorena Nemčić Antonija Bilen Lukežić Filip Čandrlić Marino Ahel

GLJIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 MAČKARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 MOJE MORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 VOLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 MOJA SESTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 MORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 - 270 -


OSNOVNA ŠKOLA „FRAN KRSTO FRANKOPAN” KRK PODRUČNA ŠKOLA DOBRINJ DOBRINJ Sara Crvić MAMICE, NONIĆ I DEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Dora Dunato VALENTINOVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Filip Rogina JUBAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 PODRUČNA ŠKOLA PUNAT PUNAT Mirna Leleković MOJA MAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Mia Orlić – Krizmanić NI SVE VA ŠOLDIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Ana Karabaić MESOPUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Karla Malešić MUNJENO LETO I KREPALINA OD ZIME . . . . . . . . . . . . . . . 232 OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA CARA EMINA LOVRAN Edit Zadković MOJA ZEMJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Natali Rubinić PUL ZUBARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 SNJEŠKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Sara Puharić MOJE JUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 PODRUČNA ŠKOLA BRSEČ BRSEČ David Načinović

KOMBINACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

PODRUČNA ŠKOLA DOBREĆ DOBREĆ Matteo Zausnik Đani Petkov

SNEG VA DOBREĆE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 JABUKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 PROLJEĆE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 PUST NA DOBREĆE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

OSNOVNA ŠKOLA MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ Ema Maljić SKULA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Ida Perković MOJA SKULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Leona Mišljenović VA VARTLU MOJE NANE . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Stina Jurkota – Rebrović NAŠA SKULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 OSNOVNA ŠKOLA „Dr. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ” MATULJI Antonia Gauš MLADO LETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Teo Radetić ZIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 - 271 -


Mihael Frlan Nicole Milić Dominik Buršić Dominik Sušanj Kristi Kinkela Patrick Jurdana Lucijan Božić

ZIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 ZVONČARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 LUJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 ZVONEJSKI ZVONČARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 PUST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 ČA JE JUBAV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 BIL SAN NA INTERVENCUJE . . . . . . . . . . . . . 250 MOJA NONA ČISTI ŠPARGET . . . . . . . . . . . . . 250

OSNOVNA ŠKOLA „SVETI MATEJ” VIŠKOVO Mia Čop DA MI JE KREJUTI IMET . . . . . . . . . . . . . . . 253 MOJA ZLATNA RIBICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 MAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 PEČEPUHANAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 PRVI SNEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Antonio Marčelja SREĆA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Ana Horvat MOJA MAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Fran Fućak SREĆA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Stefani Simčić INTERNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Laura Mrša SREĆA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Stefani Simčić VILIJA BOŽJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

- 272 -


POPIS LIKOVNIH RADOVA

Emma Hadžić, OŠ Frane Petrića, Cres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Andrea Baćac, OŠ Čavle, Čavle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Petra Glavić, PŠ Križišće, OŠ Kraljevica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Dominik Polaček Galović, OŠ Frane Petrića, Cres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Uma Dervišević, OŠ – SE „Gelsi”, Rijeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Katarina Visković, OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Paula Korman, OŠ “Jelenje – Dražice”, Dražice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Hana Friš, OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Lucija Ljesar, OŠ – SE „Gelsi”, Rijeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Anamaria Marin, OŠ „Kantrida”, Rijeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Edi Klanfar, OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Santino Ferizi, OŠ Pehlin, Rijeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Valentino Vlaše, OŠ Podmurvice, Rijeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Nika Car, OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Ada Golomeić, OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Karla Mohorić, OŠ Čavle, Čavle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Paola Demark, OŠ „Turnić”, Rijeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Sara Ćirkić, OŠ „Turnić”, Rijeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Petra Domijan, OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Ana – Marija Kopić, OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Ivona Brđanović, OŠ Frane Petrića, Cres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Lorenzo Travaglia, OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Dina Nuspahić, OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Karla Lukežić, OŠ Čavle, Čavle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Rea Babić, OŠ „Hreljin“, Hreljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Ivona Zaharija, OŠ “Jelenje – Dražice”, Dražice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Luka Šestan, OŠ „Klana“, Klana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Andro Čolaković, PŠ Križišće, OŠ Kraljevica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Petra Domijan, OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Nika Šoštarić, OŠ – SE „Gelsi”, Rijeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Bianka-Maria Ornik, OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 - 273 -


Lucas Kantarević, OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“, Matulji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Laura Ivančić, OŠ Podmurvice, Rijeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Branko Car, OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

- 274 -


- 278 -

Knjiga cakavcici 19  

Nagrađeni radovi na devetnaestom natječaju za literarna ostvarenja na čakavskom govoru 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you