Page 1

Kurier Szkolny

Str. 20

Czy potrafisz się uczyć?

TAK

NIE

1. W czasie odrabiania lekcji dość często szukam ołówka, gumki czy innych drobiazgów i w ten sposób przerywam uczenie się. 2. Staram się wszystkie lekcje odrabiać w tym samym dniu, w którym są zadane. 3. Lekcje odrabiam wtedy, kiedy mam czas, tak trochę z ,,doskoku". 4. Mam swoje sposoby na opanowanie tego, czego się trzeba nauczyć. 5. Wypracowania piszę od razu na czysto, bo rzadko w nich coś poprawiam 6. Moja pamięć zależy od tego, ile razy powtórzę to, czego się uczę. 7. Uczę się zadanego przedmiotu dopiero w dzień poprzedzający lekcję, aby nie zapomnieć tematów i mieć wszystko ,,na świeżo". 8. Robię notatki, podkreślam, wieszam plansze, aby mieć trudne rzeczy stale przed oczami 9. Obserwuję, że mam kłopoty z koncentracją uwagi, łatwo się rozpraszam. 10. W trakcie uczenia się mam mnóstwo różnych skojarzeń. 11. Przed ważną klasówką zarywam noce, aby się dobrze przygotować. 12. Od jakiegoś czasu piszę sobie plan tego, co mam zrobić w tygodniu lub danego dnia. 13. Biorę się do nauki dopiero, gdy mam nóż w gardle. 14. Ucząc się, staram się zrozumieć to, czego się uczę. 15. Nawet gdy się czegoś dobrze nauczę, to zwykle mam problemy z odpowiedzią, gdy jestem pytany/a/. Za każdą odpowiedź ,,tak" na pytania na pytania 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 policz sobie 10 punktów. Za każdą odpowiedź ,,nie" na pytania 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 policz sobie 10 punktów. Za każdą odpowiedź ,,?" policz sobie 5 punktów. Podsumuj łączną liczbę punktów i sprawdź, co to może oznaczać. 100-150 pkt. Jeśli nie pomyliłeś się w obliczeniach, to naprawdę potrafisz się uczyć! Wiesz lub instytucyjnie wyczuwasz, jak uczyć się skutecznie. Jeśli w praktyce wykorzystujesz tę wiedzę, to jesteś dobrym uczniem. A może czytałeś już jakąś lekturę na ten temat i stąd tak doskonałe rezultaty? 50-99 pkt. Twoja umiejętność uczenia się jest dobra. Potrafisz pracować tak, aby uczyć sięz dobrym rezultatem. Masz jednak pewne słabe punkty, na które warto zwrócić uwagę. Może Ci w tym pomóc wiedza o tym, czego i jak się uczyć. 9-49 pkt. Twoja umiejętność uczenia się pozostawia wiele do życzenia. Może Twoje techniki uczenia się są wystarczające w szkole podstawowej, ale przed czekającymi Cię egzaminami i nauką w szkole średniej warto podjąć trud zgłębienia wiedzy o tym, jak uczyć się skutecznie. Wtedy okaże się, że wcale nie masz słabej pamięci, a oceny mogą być lepsze.

?

Nr 27/2016


Str. 2

Kurier Szkolny

ZESPÓŁ REDAKCYJNY GAZETKI

Kurier Szkolny

Str. 19

ANKIETA DLA UCZNIÓW Czego uczniowie oczekują od nauczycieli w nowym roku szkolnym? Żeby s spóźn późnienie 1 min ieniem u spóźn ienia (chodzi o ty nie było do lib niewp rusa) isywa n

Kamil Królak

Wiktoria Stepnowska

Bartłomiej Zadrożny

Redaktor naczelny

Wywiady

Rozrywka

ze k wyciec Więcej

Mniej kart

a j jedn jmnie czka e Co n a i wyc a w o 3-dni

ie

Więcej uśmiechu Więc ej wy jść ze s

kówek

Braku ocen za zadania przed tablicą, najwyżej minusy

owych Mniej prac dom

zkoły

Ciekaw s dziej u ze lekcje, ba rrozmai cone

Więcej wyjść na Orlik Karolina Nikodemska

Wiktoria Kot

Alicja Dobkowska

Wiktor Jakóbowski

Redaktor

Grafika

Redaktor

Redaktor

w Mniej krzykó na l stresu Brak

Więcej wyrozumiałości

ch ekcja

Więcej pomo cy

Więcej w iary w uc znia

Indywidualnego podejścia do ucznia Przemek Chojnowski

Marysia Nosek

Redaktor

Redaktor

Małgorzata Małkowska Marzena Ćwiek Opiekunowie

Uwaga! Redakcja nie przyjmuje anonimów, zastrzega sobie prawo do skracania wypowiedzi.

Braku podziału uczniów na lepszych i gorszych

zenia ści wnos Możliwo statniej lekcji. o kurtki na

isywania praKonieczności wp sa libru cy domowej do

Łatwiejszych sprawdzianów

Spokoju

jach na lekc

go Wolniejsze dyktowania

li Cierp

wości


Str. 18

Kurier Szkolny

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Czego nauczyciele oczekują od uczniów w tym roku szkolnym ?

Str. 3

Kurier Szkolny

Kochani czytelnicy! Kochani czytelnicy! Witam Was serdecznie po wakacyjnej przerwie, a szczególnie pierwszoklasistów, którzy zapewne już się "gotują" do ciężkiej nauki w nowej szkole. Jeszcze "wczoraj" sam rozpoczynałem naukę jako pierwszak, a w tym roku kończę już szkołę. Życzę Wam samych dobrych ocen i oddanych przyjaciół. Nie tylko Wy czujecie lekki niedosyt po tak krótkich wakacjach. Jednak niepowtarzalnym pocieszeniem jest możliwość przeczytania nowego wydania Kuriera Szkolnego! To jedyne wydanie pod moim "panowaniem", zatem zapraszam Was do czytania. W pierwszym numerze znajdziecie wywiad z panią dyrektor Marzeną Borkowską oraz test psychologiczny - Czy potrafisz się uczyć? A poza tym jak zwykle recenzje książek i filmów, konkurs czytelniczy, pozdrowienia oraz kupon szczęścia! Najmłodsi czytelnicy niech zapytają starszych jak działa kupon. Życzę Wam miłej lektury. Kamil Królak, redaktor naczelny Kuriera Szkolnego Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego W roku szkolnym 2016/2017 przewodniczącym SU ponownie został Daniel Laćkowski z klasy 3b. Zastępcą przewodniczącego jest Karolina Nikodemska z klasy 2c. Gratulujemy zwycięzcom.

Ważne da ty 11.11.2016 r. - Święto Niepodległości 20.11.2016 r. - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 24.11.2016 r. - Dzień Pierwszoklasisty 29.11.2016 r. - Andrzejki 06.12.2016 r. - Mikołajki 21.12.2016 r. - Początek astronomicznej zimy (najkrótszy dzień roku)


Str. 4

Kurier Szkolny

Wywiad z Panią dyr ektor Marzeną Borkowską Uczennica: Co panią skłoniło do objęcia funkcji dyrektora naszego gimnazjum? Pani dyrektor: Chciałam wprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu. Lubię pracować z młodymi ludźmi, chcę podejmować nowe wyzwania. Wcześniej uczyłam również w gimnazjum, liceum i technikum, co przynosiło mi ogromną satysfakcję. Uczennica: Czy odkąd została Pani dyrektorem naszej szkoły, czuje Pani jakąś presję związaną z odpowiedzialnością za uczniów? Pani dyrektor: Oczywiście, że tak. Presja zawsze nam towarzyszy, a teraz kiedy człowiek, jest odpowiedzialny nie tylko za klasę, ale za cała szkołę jest to bardzo duża odpowiedzialność. Chciałabym, żeby moi uczniowie czuli się bezpiecznie, aby z przyjemnością przychodzili do szkoły, zdobywali jak największą wiedzę, a w przyszłości wybrali jak najlepsze szkoły średnie, a potem studia. Uczennica: Jakie cele wyznaczyła Pani naszemu gimnazjum do osiągnięcia? Pani dyrektor: Tych celów jest bardzo dużo. Jednym z głównych jest jakość kształcenia. Chciałabym, aby moi uczniowie osiągali jak najwyższe wyniki w nauce, a trzecioklasiści uzyskiwali wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Ważne jest też godne reprezentowanie naszej szkoły, której patronką jest Danuta Siedzikówna „Inka”. Zależy mi na tym, aby uczniowie byli nie tylko dobrymi uczniami, ale też Polakami, którzy umieją kierować się zasadami patriotycznymi, etycznymi, jak i kulturowymi. Uczennica: Czy jest coś, co według Pani powinno się tutaj zmienić? Pani dyrektor: Będziemy pracować nad tym, aby poziom kształcenia był jak najlepszy, chociaż nie wątpię w to, że mamy świetnie wykształconą kadrę nauczycielską. Uczennica: Co w naszej szkole wywarło na Pani dobre wrażenie? Pani dyrektor: Młodzież, nauczyciele i wspaniała atmosfera, która tutaj panuje. Przede wszystkim kontakt z młodymi ludźmi.

Str. 17

Kurier Szkolny

Odpowiedzi do powtórki przed egzaminem 1. Liryka to jeden z trzech rodzajów literackich. Obejmuje utwory pisane wierszem, w których wypowiada się podmiot liryczny. Osoba mówiąca w utworze w formie monologu lirycznego ukazuje emocje, przeżycia i doznania. Istotną rolę odgrywa nastrój, a język cechuje bogactwo środków stylistycznych. 2. Gatunki liryczne: pieśń, hymn, tren, oda, sonet, fraszka, erotyk. 3. a) anafora b) animizacja inaczej ożywienie c) apostrofa d) hiperbola e) metafora inaczej przenośnia f) pytanie retoryczne g) neologizm h) porównanie


Str. 16

Kurier Szkolny

Kurier Szkolny

Str. 5

Powtórka przed egzaminem 19 kwietnia 2017 r.- część humanistyczna 20 kwietnia 2017 r. - część matematyczno-przyrodnicza 21 kwietnia 2017 r. - język angielski (niemiecki)

W pierwszym numerze naszej Gazetki zaczniemy od powtórzenia wiadomości z liryki. Co musisz wiedzieć, o czym warto pamiętać aż do matury. 1. Co to jest liryka, jak odróżnić utwór liryczny od dramatycznego i epickiego? Wiesz? Na pewno? Napisz na kartce, a później poszukaj prawidłowej odpowiedzi w numerze. 2. Jakie znasz gatunki liryczne i czym się one charakteryzują? 3. A teraz przejdź do środków stylistycznych. Poniżej masz podane fragmenty tekstów, odszukaj w nich środki stylistyczne i nazwij je.

Uczennica: Gdzie Pani wcześniej pracowała i jakich przedmiotów pani uczyła? Pani dyrektor: Pracowałam w wielu szkołach na terenie naszego miasta i w innych miejscowościach. Przede wszystkim uczyłam historii, ale nie tylko, z innymi przedmiotami też miałam styczność. Byłam nauczycielem języka polskiego, podstaw przedsiębiorczości, wychowania do życia w rodzinie i wiedzy o społeczeństwie. Uczennica: Co lubi Pani robić w wolnych chwilach po pracy? Pani dyrektor: Lubię oglądać dobre filmy historyczne, czytać książki np. biograficzne. Wolny czas spędzam wraz z rodziną, czasami wyjeżdżamy poza miasto, jest to czas, aby odpocząć od pracy i zgiełku miasta. Uczennica: Jakiej muzyki lubi Pani słuchać? Pani dyrektor: Lubię słuchać muzyki poważnej, która bardzo mnie wycisza. Jednak, kiedy przychodzę po pracy wolę kiedy wszystko jest wyciszone. (śmiech) Uczennica: Wiemy, że pracuje Pani już od 20 lat, czy wydarzyło się coś szczególnego podczas Pani pracy, co Pani dobrze zapamiętała?

a) Prędzej prawdę poeta powie i sen płonny,

e) Ale kogo gryzie mól zakryty

Prędzej i aniołowi płacz nie będzie płonny,

Nie idzie mu w smak

Prędzej słońce na nocleg skryje się w jaskini;

Obiad obfity

b) Kamyki nie dają się oswoić

f) Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary,

do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym bardzo jasnym c) Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja d) Huk armat na wysokość łun wzrósł niebo wali się z trzaskiem

g) Męczy się człowiek Miron męczy znów jest zeń słów niepotraf niepewny cozrobień yeń

Pani dyrektor: W mojej pamięci pozostały same dobre chwile. Pamiętam zakończenie roku mojej klasy w Liceum Ogólnokształcącym, kiedy uczniowie po trzech latach ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy przyszli mi podziękować. Z tych wszystkich emocji rozpłakałam się. Bardzo mnie to wzruszyło. Kiedy pracowałam w Szkole Podstawowej Nr 6, przyjechali do mnie moi byli uczniowie, przepięknie ubrani i zaprosili mnie na swoją studniówkę. Poczułam się wyróżniona i z radością przyjęłam ich zaproszenie na tą uroczystość, na której pięknie podziękowali mi za trud włożony w ich wychowanie. Uczennica: Dziękujemy bardzo za ten wywiad.

h) Dwa stawy pochyliły ku sobie oblicza

Wywiad przeprowadziły:

Jako para kochanków

Aleksandra Jakubiak oraz Wiktoria Stepnowska Opracowała: Wiktoria Stepnowska III B


Str. 6

Kurier Szkolny

Chodźmy do kina - recenzja W pierwszym numerze gazetki, w tym roku szkolnym, chcę Wam polecić hiszpański film pt. „Trzy metry nad niebem” w reżyserii Fernanda Gonzáleza. Jest on adaptacją książki noszącej ten sam tytuł, autorstwa Federico Moccia. Film ten składa się z trzech części, jednakże tylko dwie z nich przetłumaczono na język polski. Film opowiada historię dwojga młodych ludzi z zupełnie innych światów. Szesnastoletnia Babi to dziewczyna, z tak zwanego dobrego domu, świetna uczennica i przykładna córka. Pewnego dnia w bardzo nietypowy sposób poznaje Hache, agresywnego chuligana, buntownika z rozbitej rodziny, który kocha ryzyko. Jego życie składa się z nielegalnych wyścigów motocyklowych oraz bezsensownych bijatyk. Młody chłopak nie da nikomu wejść sobie w drogę. Pomimo kompletnie różnych charakterów i sprzeciwu bezkompromisowej matki Babi, młodzi zakochują się w sobie bez pamięci. Pod wpływem tej miłości, zmieniają się oboje. Czy na dobre, czy na złe? - to pytanie zostawiam bez odpowiedzi, ponieważ każdy może mieć tu własne zdanie. Zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, ponieważ jest to przepiękna, lecz tragicznie kończąca się historia. Niektórzy porównują ten film do historii Romea i Julii. Czy ja się z tym zgadzam? Ten film opowiada również o innych problemach – utracie przyjaciół, problemach w szkole, o czymś czego każdy z nas na co dzień doświadcza. Polecam.

Str. 15

Pozdrawiam Wiktorię Humienną, Pozdrawiam wszystkich uczniów gimnazjum 2 Pozdrawiam chłopaka który wygląda jak Ziemak z Ic (ma na imię Kacper) Pozdrawiam Alicję z IId Pozdrawiam Agnieszkę i Asię z IIIa od Łukasza z IIIb Pozdrawiam Wikę z 2B i Janusia z B Pozdrawiam Super chłopaków z 2B Pozdrawiam klasę 3c :) Pozdrawiam Oliwię z IIc Pozdrawiam Mrozia, kochoam cię Pozdrawiam dziewczyny z IIc Pozdrawiam Magdę Kojtek Pozdrawiam Wikę z 2c, twoja sąsiadeczka KC. Aneta Drężek Id i Bogusia Drężek IIIB Pozdrowienia dla Dominisia z 2c kc :* <3 Pozdrowienia dla Manusi z 2c kc misia <3 Dla Kuksono kocham cię Pozdrawiam Mateusza Kaczyńskiego i Jakuba Szpondowskiego Pozdrawiam Janka, któremu trolluje gierki z Kaczką ;) Pozdrawiam Przemka Pozdrawiam Dawida Parola i Mateusza (Master jest useless) Pozdrawiam wszystkie osoby nie pozdrowione :) Dla Pani Dobkowskiej od liblingsgnippe (2a) Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli Pozdrawiamy chłopaków z III B

Karolina Nikodemska IIc

Kurier Szkolny

Pozdrowienia dla klas I-ych od trzecioklasistów :)


Str. 14

Kurier Szkolny

Pozdrowienia

Str. 7

Chwila r elaksu

Kurier Szkolny Pokonaj labirynt!

Pozdrawiam Ole Czarniak z IIIb Pozdrawiam Daniela Eltona Laćkowskiego z IIIb Pozdrawiam Julkę Bogdanowską z IIa Pozdrawiam Piotra Kozłowskiego Pozdrawiam Piotrka Kozłowskiego z IIIB Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców Pozdrawiam Bogusię Drężek, Patryka Tyszkę, Daniela Laćkowskiego z IIIB Pozdrawiam moje słoneczko Dianę Studencką <3 Pozdrawiam dziewczyny z 2c Pozdrawiam Olę Piotrak z IIIB PDK Pozdrawiam laski z IId <3 Pozdrawiam Wiktorię Humienną Pozdrawiam Wiktorię Stepnowską

Przychodzi Pierre Curie do Marii i mówi: - Kochanie, ależ dziś promieniejesz! - Jestem taka uradowana...

Pozdrawiam Dianę Studencką Pozdrawiam klasowe gwiazdy z IIb Pozdrowienia dla IIIB <3 Pozdrawiam Oliwię Z. z IIb super laskę! <3 Pozdrawiam mojego przyjaciela Wiktora Kamińskiego i Jana Gersa Pozdrawiam Przemka, który ciągle chodził z pudłem na pozdrowienia Pozdrawiam Bogusię z IIIb Pozdrawiam Kubę Owczarka z IIIB

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - dziwi się polonistka, oddając pracę domową uczniowi. - Wcale nie jeden - odpowiada uczeń - Pomagali mi mama i tata.

Mąż z żoną oglądają horror. Nagle na ekranie pojawia się przerażająca, kobieca postać. Żona wystraszona zawołała: - O matko! Mąż z sarkazmem: - Poznałaś, co?

Pozdrawiamy p. Ewę Borawską - III B Pozdrawiam Mateusza Kaczyńskiego z III A Pozdrawiam Kacpra z I B Pozdrawiam Jakuba Dziczka z III C

Po skończonym egzaminie profesor wpisał do indeksu studenta tylko jedno słowo – "Idiota". Ten przeczytał, popatrzył na profesora i mówi: - Ależ pan roztargniony, miał pan wpisać ocenę, a pan się podpisał.

B

iej m ło art

Z

ż ro d a

IIc y n


Str. 8

Kurier Szkolny

Ciekawostki ze świata nauki i nie tylko...

Str. 13

Kurier Szkolny

Uwaga konkurs! Kto to napisał?

...Pocałunek trwający 1 minutę może spalić 26 kalorii,

Czy wiesz, że...

...Dzieci, które chrapią mają gorsze wyniki w nauce, ...Oko strusia jest większe niż jego mózg, ...Słuchanie muzyki wpływa korzystnie na trawienie,

1. "Nic nie mam /zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem /nawet nie wiem/ jak tam sprawy za lasem /rano wstaję /poemat chwalę/ biorę się za słowo jak za chleb." 2. "Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło, mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło, całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze gospodarza, gdy prace skończywszy rolnicze, na spoczynek powraca." 3. "Święta miłości kochanej ojczyzny /czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta niezelżywe."

...Prawe płuco człowieka jest większe od lewego,

4. "Mówię do ciebie tak cicho jakbym świecił /I kwitną gwiazdy na łące mojej krwi /Stoi mi w oczach gwiazda twojej krwi /Mówię tak cicho aż mój cień jest biały."

...Podczas oglądania TV spalamy średnio 1 -2 kalorie na minutę,

5. "Jesteś piękne - mówię życiu /bujniej już nie można było /bardziej żabio i słowiczo /bardziej mrówczo i nasiennie."

...Włosy i paznokcie są zrobione z tej samej substancji, ...Język wieloryba waży tyle samo co dorosły słoń,

Zagadka Pewien człowiek wrócił ze swojej szklarni z koszykiem wiśni. Swojemu pierwszemu przyjacielowi podarował połowę owoców oraz pół pary wiśni. Drugiemu podarował połowę tego, co mu zostało oraz pół pary wiśni. Trzeciemu także podarował połowę tego, co zostało oraz pół pary wiśni. W ten sposób całkowicie opróżnił koszyk. Ile wiśni miał na początku?

Jeżeli potrafisz odgadnąć autorów powyższych słów oraz podać tytuły utworu, zgłoś się do sali 125 po odbiór nagrody. Pośpiesz się, bo nagroda jest tylko jedna. Od następnego numeru Kuriera chcemy drukować Waszą twórczość! Dostałeś szóstkę za wypracowanie - to się pochwal. Piszesz w domu do szuflady, bo jesteś wstydliwy - wydrukujemy pod pseudonimem. Zatem, drogi kolego i droga koleżanko przyślij redakcji swoje teksty albo wrzuć do skrzynki na pozdrowienia. Do dzieła!


Str. 12

Kurier Szkolny

War to przeczytać

Kurier Szkolny

Str. 9

Gimnazjalista gotuje

W końcu nadszedł pierwszy numer gazetki szkolnej!!! W tym wydaniu, chcę Wam polecić książkę, pt. "Nikt nie przyjdzie" autorstwa Toni Maguire. Książka ta opowiada historię okrutnie maltretowanych i molestowanych braci w domach dziecka na wyspie Jersey.

Spaghetti Bolognese Skladniki 500g makaron typu spaghetti

Czy wiesz, że…

Sos:

Spaghetti – rodzaj długiego, cienkiego makaronu, podstawa dań tradycyjnej kuchni włoskiej. W języku polskim słowo to bywa również używane w odniesieniu do potraw z tego makaronu.

250 dag mięsa mielonego

Robbie ma pięć lat, kiedy jego ojciec po próbie samobójczej trafia do szpitala psychiatrycznego. Jego matka zajęta wcześniej wyłącznie kochankami, po tym zdarzeniu znika na dobre. Bracia zostają rozdzieleni. Starszy brat Robbiego zostaje umieszczony w domu dziecka Haut de la Garenne, a Robbie i jego trzyletni braciszek, w Sacré-Coeur, w sierocińcu prowadzonym przez siostry zakonne. Ponury, ogromny gmach przeraża chłopców od pierwszej chwili, lecz gorsze jest to, co dzieje się za jego murami...

Fix Knorr do spaghetti Bolognese 250 ml wody Olej

Typowe danie spaghetti składa się z porcji świeżo ugotowanego makaronu wymieszanego z odpowiednim sosem i posypanego serem (we Włoszech najczęściej parmezanem lub pecorino).

Przyprawy: sól, pieprz Starty żółty ser do posypania

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Spaghetti

Jak sądzicie, czy znajdą osobę, która będzie chciała im pomóc??? Czy matka chłopców wróci po nich i zabierze swoich synów do siebie??? Czy uda im się przeżyć piekło, które na nich czeka? Jeśli jesteście ciekawi, co stanie się z Robbim i jego braćmi, koniecznie sięgnijcie po tę książkę! Chcę tylko dodać , że "Nikt nie przyjdzie" , może okazać się dla Was nie do przebrnięcia... Historia opisana w tej książce jest bardzo szokująca i przerażająca... Sama kilka razy próbowałam ją przeczytać do końca, udało mi się to dopiero za trzecim razem :) Trzeba mieć naprawdę mocne nerwy i silną psychikę, aby zdobyć się na jej przeczytanie... Pomimo tego, warto ją przeczytać, naprawdę! Otworzy Wam oczy na niektóre sprawy..., które, niestety, zdarza się jeszcze, że "są zamiatane pod dywan". Karolina Nikodemska 2c

PrzygotoMięso mielone podsmażyć na gorącym oleju. Do mięsa dolać 250ml wody, dodać fix knorr i dokladnie wymieszać. Dusić pod przykryciem 10 minut mieszając od czasu do czasu. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Ugotować makaron według przepisu na opakowaniu. Po ugotowaniu odcedzić makaron po nałożeniu na talerz polać makaron wcześniej przygotowanym sosem. Posypać startym serem.

Przemek Chojnowski IIIb

Natalia Wilga IIIa


Str. 10

Kurier Szkolny

Kamil poleca

Str. 11

Kurier Szkolny

Bądź eko...

Gothic jest grą cRPG, którą wydało studio Piranha Bytes w 2001 roku, choć prace nad nią zaczęto już w 1997 roku. Gra, mimo starej grafiki, posiada wszystko, żeby zadowolić fana gier o mrocznym klimacie. Gra doczekała się kontynuacji w 2003 i 2006 roku. Fabuła gry – Król Rhobar II odkąd został władcą Królestwa Myrtany, zdołał pokonać prawie wszystkich wrogów królestwa, oprócz jednego. Podczas wojny z orkami król potrzebował magicznej rudy to wytwarzania mieczy dla swojej armii, dlatego więc, niezależnie od występku, mieszkaniec królestwa musiał odpracować karę w kolonii więziennej Khorinis. Król, obawiając się ucieczki więźniów, zwołał 12 magów do utworzenia magicznej bariery otaczającej kolonię. Jednak jakaś siła zakłóciła delikatną strukturę bariery i rozrosła się do nieoczekiwanych rozmiarów. Więźniowie wykorzystali moment dezorientacji i przeprowadzili udany bunt. Król nie miał wyjścia – musiał dawać więźniom czego zapragną w zamian z rudę. Dziesięć lat później, pojawia się bezimienny bohater. Nie wiadomo dlaczego trafił do kolonii. Jednak odegra on istotną rolę w wojnie z orkami. Mechanika gry – Grając bezimiennym bohaterem, możemy rozwinąć mnóstwo umiejętności. Jednak wymagają one doświadczenia, które nabywa się podczas zabijania potworów, wygrywania bójek, czy też wykonywania zadań. Punkty doświadczenia można wydać na różnego rodzaju umiejętności, takie jak – siła, zręczność, magia i posługiwanie się różnym orężem. Dzięki lepszym umiejętnościom, możemy używać lepszych broni i czarów do pokonania wrogów. Będąc w kolonii możemy napotkać trzy obozy – Stary Obóz (najstarszy i największy obóz, zależy im jedynie na korzystnym handlu z królem), Nowy Obóz (odłam ze Starego Obozu, chcą za wszelką cenę zniszczyć barierę), Obóz na bagnie (odłam z Nowego i Starego Obozu, czczą demona imieniem Śniący i palą Bagienne ziele). Gracz ma wolny wybór, do którego obozu przystąpić, jednak to nie zmienia diametralnie końcowej rozgrywki.

Polecamy tę serię! – 9/10

Kamil Królak IIIc

Termin ważności: 10.12.2016 r. Z tym kuponem jesteś zwolniony z jednej odpowiedzi

Kupon szczęścia PIECZĄTKA SZKOŁY

Ekologia jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. Jeśli wiemy, jak organizmy funkcjonują w danym środowisku i w jaki sposób wpływają na siebie i na to środowisko, to możemy korzystnie wpływać na rozwój tego środowiska i tych organizmów. Dzięki takiemu podejściu możemy, na przykład, odbudować ginący gatunek ptaków, bo wpłyniemy na niekorzystną zmianę wilgotności gleby (przez nawilżenie gleby), co za tym idzie - odpowiedniej roślinności (wyrośnie odpowiednia trawa), a co za tym idzie - gniazdowania lub żerowania ginącego ptaka. Innym przykładem może być liczba kormoranów nad jeziorami mazurskimi, która zleży od czystości wody, bo to w niej są ryby, którymi kormorany się żywią. A dlaczego torba plastikowa nie jest ekologiczna? Bo będzie śmieciem przez 200 lat; te torby nie rozkładają się. Wiatr roznosi z wysypisk torby i tam gdzie upadną, tam zamykają dostęp tlenu i zmieniają procesy w glebie. A wyobraź sobie, że wiatr uniesie taką torbę w górę i zawiesi na drzewie, na gnieździe z pisklętami? Małe poduszą się z braku tlenu, a rodzice nie będą mogli ich nakarmić, bo nie będą mieli do nich dostępu... Tu można mnożyć scenariusze.

Kilka porad, jak dbać o środowisko: 1) Na zakupy zaopatrz się w ekologiczną torbę z materiału, a nie z folii. 2) Nie marnuj energii świetlnej, ponieważ aby wyprodukować prąd - należy spalić węgiel, który wydziela w powietrze szkodliwe gazy. Wyłączaj zbędne światła - każda przepalona żarówka szkodzi przyrodzie! 3) Segregujesz śmieci ? Jeśli tak - to świetnie, a jeśli nie - zacznij to robić. Papier, szkło i plastik wrzucaj do oddzielnych pojemników na śmieci. Segregacja umożliwia przetwarzanie i wykorzystanie powtórnie niepotrzebnych bądź zużytych odpadów. 4) Zacznij oszczędzać wodę. Wyłączaj kran do końca, by nic nie kapało. Zamiast wykąpać się w wannie - weź prysznic 5) Kupuj soki, kremy czy dżemy w szklanych opakowaniach Plastik zatruwa mnóstwo roślin dookoła zanim się rozłoży. 6) Nie marnuj papieru ! Dobrze wiesz jak ważne są drzewa w naszym życiu. Bez nich nie mielibyśmy dostępu do tak świeżego powietrza. Nie niszcz ich. Mądrze gospodaruj każdą kartką papieru, nie zużywając ich niepotrzebnie MariaNosek IIc

Gazetka nr 27  
Gazetka nr 27  

Kurier Szkolny Nr 27/2016

Advertisement