__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARGANG 28 JANUARI / FEBRUARI 2016


Inhoud: 3 Van de redactie door Jeroen Snijder en Jan Gerard Cuperus 4 Van de voorzitter

6 Van de bestuurstafel

8 Van de leermeester... Zachte startbaan door Joop Post 10 AirBet door Jan Gerard Cuperus 16 Gelezen... Vliegveld Teuge 17 Wie is Betty Pereboom?

18 Typerating door Jeroen Snijder

24 SBBI, een goed plan door Henk Lely

25 Van de havenmeester... door Freek Dijkstra

26 Ferryvlucht van Engeland naar Spanje door Dennis Meinders 29 Gelezen... Ronald Schnitker, nieuwe voorzitter KNVvL 30 Drie Foto’s door Herman Unema

C O L O F O N

32 Agenda

2

Redactie Jeroen Snijder jeroensnijder@gmail.com Jan Gerard Cuperus jgcuperus@gmail.com Bestuur MVVH Rob Borns Voorzitter voorzitter@mvvh.nl Leo Valster Secretaris secretaris@mvvh.nl Charles Rutten Penningmeester penningmeester@mvvh.nl Jeroen Snijder jeroensnijder@gmail.com Jan Gerard Cuperus jgcuperus@gmail.com

Clubvluchten Commissie Vacant Huisvesting Commissie Betty Pereboom pereboomdebult@hotmail.com Vliegtechnische Zaken Henk Lely h.lely@gmx.net MVVH Website www.mvvh.nl E-mail info@mvvh.nl Aanmeldingen Herenweg 26, 8023 DA Zwolle of penningmeester@mvvh.nl Bankrekening NL61ABNA0497006510

Hoog Boven ‘t Veen is een onlineuitgave van MotorVliegVereniging Hoogeveen, MVVH Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt en/of openbaar gemaakt dmv druk, kopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken aan te passen, cq in te korten. Vormgeving Geert Westerhof Art&Design geert@westerhofdesign.nl www.westerhofdesign.nl


Van de redactie...

E

en paar weken geleden belde ik de havenmeester om te vragen of ik wat touchand-go’s kon uitvoeren. Het veld was al een paar dagen dicht geweest en baan 27 was zeker 150 meter ingekort vanwege de enorme nattigheid. De havenmeester vertelde dat het wel kon, op voorwaarde dat ik het toestel hééél zacht moest neerzetten, om toch vooral de grasmat te sparen. Kijk, dat is een extra uitdaging en dan heb ik gelijk een jury in de toren, die mijn landingen kan beoordelen. Bij het afrekenen zag ik de verrekijker paraat staan, maar ja..., volgende keer ga ik een juryrapport vragen. ’s Avonds heb ik gelijk Joop Post gevraagd om toch ook vanuit leermeesters-perspectief de vliegtuig-handeling op drassige velden nog eens te behandelen. En dan, het kan u bijna niet ontgaan zijn, AirBet is een feit! Een nieuw vliegbedrijf in de hangar van het voormalige Aero Noord. In deze uitgave staat een uitgebreid interview met eigenaar Betty Pereboom. Binnen de MVVH wordt flink aan de weg getimmerd om haar leden meer te laten vliegen. Hoe meer we vliegen, hoe meer ervaringsuren, dus hoe veiliger we met z’n allen onze hobby kunnen uitoefenen. Een logisch en gezond streven van een vliegvereniging. Voor het bekostigen van dit streven heeft Henk Lely al eerder de SBBI-regeling gepresenteerd. Bijgaand omschrijft hij dit nog eens stap voor stap. Verder volgen we Jeroen Snijder op de voet. Hij is nu bezig met de typerating van de Dash 8 Q400 en geeft z’n dagelijkse bevindingen weer. We hebben een nieuw clublid, te weten veelvlieger Dennis Meinders. Normaal stelt een nieuw lid zich even voor, maar Dennis kent iedereen al, dus vandaar dat hij op niveau begint en wel met een reisverslag van z’n laatste ferry-vlucht. We wensen u een heel mooi vliegjaar toe. Jeroen Snijder Jan Gerard Cuperus Jeroen Snijder

Jan Gerard Cuperus

3


Van de voorzitter... Rob Borns

H

et jaar 2015 ligt al weer achter ons en wat was het weer een jaar! Evenals in 2014 hebben we dat jaar met tegenslag te maken gehad. Ik doel dan met name op het niet of zeer beperkt beschikbaar zijn van kisten. Maar naast tegenslag mogen we nu ook het begin van een betere periode tegemoet zien. Begin dit jaar hebben wij als MVVH-leden de beschikking over vijf kisten!! Bizar, maar dat hoort bij het leven zal ik maar zeggen. In oktober en november vorig jaar, hebben wij in twee ledenraadplegingen nadrukkelijk stil gestaan bij de toekomst van de MVVH. Daarbij heeft het bestuur de ambitie geuit om onze vereniging te ontwikkelen tot een dynamische, samenhangende en duurzame vereniging met betrokken en actieve leden. Daarbij dienen de leden gefaciliteerd te worden met goed materieel en voor de club goede huisvesting. Om vergrijzing tegen te gaan en om ook in de toekomst voldoende leden te hebben, willen wij de aanwas van leden stimuleren, onder meer door het direct of indirect faciliteren van een vliegopleiding. En dat alles natuurlijk met een gedegen financiĂŤle huishouding.

4


Het was goed om te merken dat de aanwezige leden de ambitie van het bestuur steunen. Het is nu aan het bestuur om de ambitie de komende jaren, samen met u allen, verder vorm te geven. Dat kan niet door alleen tijdens de ALV met jullie allen van gedachten te wisselen. Dit jaar zullen wij een aantal keren een ledenraadpleging houden om met jullie te overleggen, welke acties moeten worden uitgevoerd en vertellen hoe de voortgang van lopende acties is. In deze uitgave van de MVVH worden jullie bijgepraat over de ontwikkelingen met betrekking tot AirBet. Ik zal er nog niets over verklappen, (lees maar snel verder) maar deze ontwikkeling zou wel eens het begin kunnen zijn van een hele mooie periode voor de MVVH. Ik wens jullie allemaal een voorspoedig en veilig 2016.

ďƒą

Rob Borns

5


Van de Bestuurstafel‌ door Leo Valster, secretaris MVVH

H

et is soms hollen of stilstaan. Alles of niets. In het vorige nummer van Hoog Boven ’t Veen viel vanaf de bestuurstafel niets te melden. Dit keer kunnen we berichten over allerhande zaken die actueel zijn binnen de MVVH.

Op 9 oktober en 13 november zijn ledenvergaderingen gehouden om de leden te informeren over de plannen van het bestuur met de club en de SBBI-regeling. In de week voorafgaande aan de vergadering van 13 november ontvingen wij het positieve bericht dat Betty Pereboom het bedrijf Aero Noord heeft overgenomen. In diezelfde week hebben we een gesprek gehad met Betty, waarin hij zijn plannen ontvouwde aan het bestuur. We konden op de vergadering meedelen, dat we gebruik willen maken van de ruimtes die Betty ons biedt. Daarnaast meldde Betty dat hij ook de PH-VSN, Cessna-152 en de PH-JPO, Cessna-172 heeft overgenomen. De OO-CNC, Cessna-172 van Jos Linders is inmiddels omgedoopt in de PH-LDS en is ook beschikbaar voor clubleden. Daarnaast hebben ook nog de beschikking over de ons vertrouwde PH-VES, de PH-ACH, Cessna-152 en voor de MLA-liefhebbers de PH-4J1, een FK-9. Bij elkaar driemaal een C-172, tweemaal een C-152 en een FK-9. Het komende seizoen zal de beschikbaarheid van toestellen geen beperking meer zijn voor (club)vluchten. Wat een luxe!

6


Betty wil de inrichting van het gebouw aanpassen aan de eisen van deze tijd. Binnenkort wordt van de portocabin afscheid genomen en kunnen we onze intrek nemen in het nieuwe onderkomen. Op niet al te lange termijn neemt binnen het bestuur ook afscheid van Charles Rutten. Charles heeft aangegeven dat hij zijn taak van penningmeester wil beëindigen. Dat zal hij doen met ingang van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op donderdag 18 februari 2016. Nader bericht over de ledenvergadering volgt nog. Met het vertrek van Charles uit het bestuur komt een plaats vrij voor een nieuw bestuurslid. Als je belangstelling hebt, kan jij je aanmelden bij het bestuur. Binnen het bestuur zijn diverse mogelijkheden waar je inzet gewaardeerd wordt. Hoog Boven ’t Veen is het afgelopen jaar prima verzorgd uitgebracht. Geert Westerhof droeg daar in zeer grote mate aan bij. Graag zetten wij de samenwerking met hem voort. De verspreiding van Hoog Boven ’t Veen is verder uitgebreid en de reacties zijn positief. Tenslotte hebben we nog het voornemen om een lezing te organiseren rond half januari. Harold Jager is gevraagd om te verhalen over zijn reis naar de Noordpool, waar hij met een helikopter heeft gevlogen. Hij heeft van die reis dia’s en filmpjes gemaakt. Een aankondiging met plaats, datum en tijd volgt nog. Leo Valster

7


Van de leermeester... door Joop Post

Zachte startbaan...

D

e wintertijd is weer aangebroken en als we een mooie wintersituatie hebben met een noord-oostenwindje die droge koude lucht aanvoert, zijn het ideale vliegomstandigheden. Als het dan ook ‘s nachts nog een paar graden vriest, hebben we ook op Hoogeveen een mooie verharde baan. Helaas is deze ideale situatie in Nederland meer uitzondering dan regel en meestal hebben we op de zeldzame mooie vliegdagen in deze periode een drassig veld. Dus check nog eens de procedure voor de soft field take-off.

Bij voorkeur worden ĂĄlle before-take-off checks gedaan op een harde ondergrond, bijvoorbeeld een stuk beton, om te voorkomen dat het toestel weg gaat zakken tijdens de run-up-checks. Daarna volgt een zogenaamde rolling take-off, waarbij je dus meteen aan de take-offrun begint zonder nog te stoppen op de taxibaan of runway. Daarbij is het de kunst zo weinig mogelijk druk te hebben op de wielen, zeker het neuswiel. Zodra dat maar enigszins kan, moet die uit het gras om te voorkomen dat het neuswiel als rem gaat werken. Dus de yoke helemaal aangetrokken tijdens het begin van de take-off, is het beste. Daarna merk je vanzelf wanneer het neuswiel los komt en begint het balanceren op de hoofdwielen door met oplopende snelheid de back-pressure steeds verder te verminderen. Dat is gemakkelijk te oefenen op een mooie, harde horizontale baan, maar door vochtige plekken krijg je verschil in weerstand en kuilen die er voor zorgen dat het allemaal niet zo soepel meer gaat. Let dus steeds op dat het toestel 8 8


recht blijft en corrigeer met de pedalen om de richting constant te houden. Maak daarbij kleine hoogteroercorrecties om de neusstand te stabiliseren. Ook al is de snelheid erg laag, als het toestel loskomt zal het prima vliegen in het grond-effect. Let wel op dat de snelheid oploopt naar de best angle of climb, voordat verder wordt geklommen. Te snel de back-pressure verminderen kan er toe leiden dat je terugkomt in het moeras. Als je te lang wacht, klimt het toestel vanzelf uit het grond-effect en als de snelheid dan nog te laag is, zak je ook weer terug. Kijk dus goed langs de neus naar het eind van de baan en laat dan heel rustig de neus lager komen om te zien of je hoogte gelijk blijft of afneemt. Daarbij komt uiteraard ook het goede gevoel en dat krijg je alleen door oefening en recente ervaring. Na een paar seconden zal de snelheid genoeg zijn opgelopen om hoogte te winnen. Daarna nog wel even geduld hebben tot hoogte en snelheid voldoende zijn om de flaps up te selecteren. Bij sommige toestellen wordt voor de soft field procedure meer dan 10° flaps voorgeschreven. Doe het dan in stapjes en let op dat het toestel niet opnieuw begint te dalen. Misschien ten overvloede, maar check natuurlijk ook altijd of er een NOTAM is in verband met de baangesteldheid, vóórdat je aan de verdere voorbereiding van de vlucht begint en loop eerst ook langs de havendienst, om te informeren naar speciale procedures of taxi-routes.

9 9


V

rijdagochtend 18 december om 10.00 uur had ik een afspraak gepland voor een interview met Betty Pereboom. Voor mij staat de nieuwe, trotse eigenaar bij de voordeur van de hangaar van het voormalige Aero Noord op Vliegveld Hoogeveen. Betty wijst naar de voorgevel en zegt: ‘Daar komt dus het logo van AirBet te hangen.’ We lopen naar binnen en ik vraag waar AirBet voor staat. Daarop antwoordt Betty dat het een redelijk impulsieve gedachte was en ook nogal een ‘battle’ om het aankoopplan gerealiseerd te krijgen. Hij is daar toch zeker een jaar mee bezig geweest, en vanuit die air-battle-gedachte, kwam hij, in combinatie met z’n voornaam, op AirBet. Op de ondertitel moet hij nog wel even broeden. Bij binnenkomst loop ik letterlijk tegen het puin, waarop Betty zegt: ‘Dat muurtje hebben we er alvast uitgebroken, want daar moet de crewroom komen. En dat raam hebben we er net gisteren ingezet, zodat je vanuit de crewroom wel mooi zicht hebt op de vliegtuigen in de hangaar.’

door Jan Gerard Cuperus We lopen een rondje door de koude hangaar, waarbij Betty exact aangeeft hoe hij het voor ogen heeft. ‘Deze ruimte moet dienst doen als briefing-room of leslokaal, en daarnaast komt mijn knutselhok.’ In de hangaar waar de kisten staan, wijst Betty naar de liften en zegt: ‘Die dingen moeten eruit. Ik wil exacte markeringen voor de vliegtuigen met vaste plekken en duidelijke belijning waar gasten achter dienen te blijven. Ik wil hier alleen vliegtuigen zien en alle overige troep moet naar de eerste etage.’

10


Het is me al snel duidelijk, hier loopt een man met een plan. Na het rondje bied ik aan om even te helpen het puin bij de entree weg te werken, waarop Betty zegt: ‘Goed idee, hier heb je handschoenen, dan zijn we lekker warm als we zo even gaan zitten.’ Tien minuten later in het kantoor met koffie in de hand, pak ik m’n vragenlijst en ga van start: Betty, wat is de doelstelling van AirBet? Het antwoord laat niet op zich wachten: Iedereen die een associatie met, en of interesse heeft in vliegen, een kans geven om dat te verwezenlijken. Wat is AirBet, is dat Betty alleen, of Betty met gezinsleden? Ikzelf zal hier met name aanwezig zijn, maar ik kan je vertel len dat de dames nauw betrokken zijn. Dus al pratende kunnen we stellen: het is Betty met gezin.

Voordat je de aankoop definitief maakte, heb je ook afspraken gemaakt met MVVH. Kun je aangeven wat die afspraken inhouden? De MVVH huurt in de hangaar een eigen clubruimte voor vluchtvoorbereiding, maar ook voor bijeenkomsten en lezingen. Verder zijn leden van de vliegclub hier natuurlijk te allen tijde welkom voor een bak koffie en het huren van een van onze vliegtuigen: de JPO of de VSN.

Betty, je bent zelf clublid, voelde je je ook verantwoordelijk voor de toekomst van de club? Ja, we hebben geen echte clubruimte meer en een teruglopend aantal leden. Ik hoop daarmee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de club. Wat mij betreft een plus-plus situatie. >>

Voorzitter Rob Borns feliciteert Betty met de start van ‘AirBet’

11


Kun je de ‘sluier’ wat oplichten? Hij denkt even na en noemt dan puntsgewijs:  Mensen die hier binnenkomen, kunnen een veilig en gedegen onderhouden vlieg tuig huren en rustig hun vliegvoorbereiding uitvoeren in beschikbare ruimtes  Iedereen met een LAPL, CPL, PPL is welkom  Hier is ruimte voor een vliegschool, zowel voor MLA, LAPL en PPL. Ik heb ruimte beschikbaar voor een leslokaal. Ik ontvang geïnteresseerde instructeurs graag voor een gesprek  Het sleepbedrijf heb ik ook overgenomen en zal voornamelijk door Joop Post worden gedaan. Reclameslepen trekt weer een beetje aan. Het is een knipoog naar het verleden, een soort retro manier van reclame maken. Ik voorspel je: het is een onderscheidende vorm van reclame maken, die zeker meer en meer gezien zal worden. In de noordelijk provincies zijn we in ieder geval de enigen, die dat aan bieden  Zoals gezegd, gaan we de MVVH faciliteren  By the way, de VES wordt ook gestald in de hangaar  Verder ben ik nog op zoek naar een keuringsarts, want daarvoor is ook ruimte. Op vaste tijden zou die praktijk kunnen houden op het vliegveld. Misschien in samenwerking met de keuring voor vrachtwagenchauffeurs en duikers  En uiteraard is het algemene publiek natuurlijk van harte welkom om kennis te maken met vliegen

AirBet in de steigers

12


Heb je ideeën over bepaalde activiteiten op het veld? Teveel zit in mijn hoofd om nu wat te gaan roepen, maar je kunt er vanuit gaan dat we veel gaan initiëren. Wat zijn eigenlijk je zakelijke overwegingen geweest om deze stap te zetten? Het was een optelsom: de MVVH had het zwaar, ik wil zelf vliegen, kisten waren niet beschikbaar en dan komt wat te koop op het vliegveld. Nadat ik onderzoek gedaan had, kwam ik tot de conclusie dat de mogelijkheid tot investeren nu relevant is, aan gezien de vliegveldgronden zijn vrijgegeven voor dertig jaar! Kijk, dat is interessant voor een investeerder. In de exploitatie heb ik meegenomen dat het mogelijk reëel is dat toename van General Aviation op EHHO gaat plaatsvinden, omdat Lelystad voor GA mogelijk komt te vervallen. Ik zie dat groene velden aantrekkelijker worden. En voordat ik het weet beschrijft Betty het macro-model: De huidige mobiliteit vraagt snelheid. Klein, zakelijk vliegverkeer gaat zeker toene men. Procedures op kleine groene velden zijn niet zo langdurig en uitgebreid. Ik voor zie dat binnen twintig jaar de ‘groene’ velden de gebruikersvelden worden voor klein zakelijk vliegverkeer. Ambitieus Betty! Heb je al afspraken met personen of bedrijven, waarmee je gaat samenwerken? Ja, al toegezegd en in ontwikkeling. 

>>

Na een oproep aan clubleden was een aantal mannen bereid de handen uit de mouwen te steken

13


14


Begrijpelijk dat je hierover nog niet de hoed en de rand weergeeft. Komt er een grote opening? En wanneer is een en ander operationeel? In januari kan al gevlogen worden, de JPO is gewoon beschikbaar. De VSN krijgt een nieuwe motor, dus daarvoor heb ik even wat extra tijd nodig. Een opening voor het nieuwe vliegseizoen verwacht ik in februari of maart. Hoe ga je de zaak runnen? Gaat AirBet elke dag open? AirBet moét elke dag open. Ik ben druk bezig hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven. Elke dag zal een Flight Officer aanwezig moeten zijn. In principe is AirBet open als het vliegveld open is. Joop Post en Dennis Meinders zullen bij AirBet in ieder geval bekende gezichten zijn. Stichting Vliegveld Hoogeveen, SVH, heeft je vast met open armen ontvangen, aangezien AirBet de SVH gaat helpen haar doelstellingen te verwezenlijken: meer vliegbewegingen en meer bekendheid. Jazeker, ze zijn enthousiast dat ik deze stap heb genomen. Trouwens, dankzij het nieuwe bestuur had ik de benodigde papieren om de zaak over te kunnen nemen, in no time klaar. Ik voorzie een prettige samenwerking. Heb je al een rondje veld gemaakt en contact gezocht met andere gebruikers en huurders? Een aantal mensen heb ik gesproken, maar de uitnodiging voor de opening komt eraan. Als mensen meer informatie willen, kunnen ze dan met jou contact opnemen? Website? www.airbet.nl (bijna klaar) Wat wil je nog als laatste meegeven? Wees welkom bij AirBet, koffie staat klaar! Ik vraag of het logo van AirBet al bekend is en Betty schetst het even voor me. Nu zie ik het ook voor me, AirBet op de gevel. ’s Avonds stuurt Betty me een sms met de ondertitel: AirBet, that’s flying

15


Kleine vliegvelden: Alleen Teuge krimpt

D

e meeste kleine luchthavens laten in het derde kwartaal een toename zien van het aantal vliegtuigbewegingen. Drachten springt daar met een stijging van ruim 35 procent bovenuit. Die luchthaven wordt bijna volledig gebruikt voor privé-vluchten. Ook Midden Zeeland laat een stijging zien van ruim 16 procent. Op deze luchthaven vinden voornamelijk privévluchten en les- en oefenvluchten plaats.

Teuge

De activiteit op luchthaven Teuge is al sinds het derde kwartaal van vorig jaar aan het afnemen. Het faillissement van een grote vliegschool op deze luchthaven in september 2014, heeft daar grote invloed op gehad. Daardoor is vooral het aantal les- en oefenvluchten sterk gedaald. In het derde kwartaal van 2014 waren het nog bijna 4000 vluchten, terwijl het in 2015 in het derde kwartaal nog maar 1800 waren. De totale krimp van het aantal vliegbewegingen is 15 procent. Hilversum en Hoogeveen lieten een stijging van respectievelijk 8 en 10 procent zien. De vliegvelden Budel, Lelystad, Seppe en Texel kenden een stijging van enkele procenten.

Voor het eerst in 2015 toename vliegtuigbewegingen

Het aantal vliegtuigbewegingen op de kleine luchthavens is in het derde kwartaal in 2015, voor het eerst gestegen. In vergelijking met 2014 nam het aantal vliegbewegingen met 2,5 procent toe. Die stijging werd voornamelijk veroorzaakt door toename van de privévluchten met bijna 9 procent. Die vluchten vallen onder de niet-commerciële vluchten, met 89 procent het grootste deel van de vliegbewegingen. Daaronder vallen, naast de privévluchten (40 procent), ook de les- en oefenvluchten (44 procent). De les- en oefenvluchten lieten in het derde kwartaal een daling zien van 2,4 procent. Ondanks de stijging in het derde kwartaal, laat het aantal vliegbewegingen over de eerste drie kwartalen van 2015 een krimp zien van bijna 6 procent.

Gelezen in: www.upinthesky.nl

16


Wie is Betty Pereboom?  Komt uit een gezin met twee broers en twee zussen  Getrouwd met Rinnie Pereboom, algemeen taxateur en makelaar onroerend goed en opa van Wolter en Lotte  Heeft twee dochters en schoonzoon Dirk. Ilona is chirurg in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en Monique is Epidemioloog in Londen  Internationaal ondernemer in landbouw mechanisatie  Al dertig jaar woonachtig in De Bult, gemeente Steenwijkerland  Hobby’s: naast vliegen, hardlopen

B

etty is begonnen met vliegen in 1999 en heeft in 2002 via RPL z’n PPL gehaald bij Aero Noord. Hij heeft les gehad van de instructeurs Arie van Ieperen, George Slot, Joop Post en Doede Ruiter op de VSN, TGD en de LUE. Bij de MVVH is hij na Hans Werlich, druk geweest met clubvluchten in Nederland, Duitsland en België. Daarbij waren steeds drie tot vier kisten helemaal bezet. Betty’s drang om te vliegen is niet genetisch bepaald en was ook geen kinderwens. Hij wil gewoon alles wat beweegt kunnen besturen. Dus toen hij in het bezit was van alle mogelijke rijbewijzen, zoals voor vrachtwagen, bus, motor, én vaarbewijzen, ontbrak nog één. Van de een op de andere dag is Betty binnengestapt bij Aero Noord met de mededeling dat hij wilde leren vliegen, en aldus geschiedde. En wat maakt vliegen nou zo extra mooi? Het vrijheidsgevoel!

17


K

ennismaking in Exeter

Zondag 25 oktober 2015 was het zover. Ik vloog naar Exeter waar, zoals ik eerder al schreef, het hoofdkantoor en de training-academy zit van Flybe. Maandag zou het nieuwe avontuur beginnen! De week bestond uit kennismaken met de collega’s, we waren met zijn negenen in totaal. Verder was de week vrij rustig en bestond uit papieren tekenen, bezoek van de vakbond BALPA, gesprek met de Director of Flight Operations en zijn opvolger, uniform passen, gesprek met de Fleet Manager, Head of Training, EHBO-cursus, brandpreventie-cursus, Rostering, Crewing en Expenses. Teveel om op te noemen!

Typerating

door Jeroen Snijder

Twee maanden, zes dagen thuis Groundschool

Week 2 was het begin van de groundschool en daarmee begon de typerating dus dan ook echt. Onze groep van negen werd uitgebreid met zeven personen die al jaren bij Flybe vliegen en van de Embraer teruggaan naar de Dash 8. Dat omdat Flybe de Embraer uit Southampton heeft gehaald en zij liever in Southampton blijven, in plaats van verhuizen om op de jet te kunen blijven. Door de komst van deze personen ging onze typerating-groep van beginners naar een van de meest seniore typerating-groep, aangezien enkele piloten in de top 20 van meest seniore vliegers zaten. Sommigen werkten al achttien jaar voor Flybe, en dat is voor Flybe erg veel, en waren al Line Training Captains op de jet.

Dash 8 Q400

In tien dagen moesten we zoveel mogelijk zien op te pikken en te onthouden van de Dash 8 Q400. We kregen allemaal een iPad te leen, waarop alle info stond en iedere dag behandelden we een of meer onderwerpen, zoals propellors, motoren, drukcabine en airconditie. De dag begon om 08.30 uur en eindigde vaak tussen 16.00 en 17.00 uur. Daarna naar het hotel, dat naast de trainingsacademy lag, om te eten en om de ‘daily questi18


ons’ te maken. Al met al was het meeste wat we deden niet moeilijk, maar het was wel veel en het waren toch wel vrij lange dagen. Die twee weken groundschool werden afgesloten met een examen van honderd vragen over alle onderwerpen. Het examen was goed te doen en we waren goed voorbereid.

FMS, EFIS en Security

Week 3 was ook een drukke week en tijdens die week hielden we onze bezig met performance, mass & balance, low visibility procedures, limitations, FMS, EFIS (Electronic Flight Instrument System) en de laatste dag bestond ook weer uit examens. Die keer meerdere examens met wat minder vragen. De vragen waren ook weer prima te doen en iedereen van onze groep heeft de examens gehaald. De laatste dag bestond uit een security briefing. Daarbij werd ingegaan op terreurdreiging en beveiliging. De briefing werd gegeven door een medewerker van Flybe die meer dan twintig jaar bij een anti-terreur-eenheid van de politie heeft gewerkt. Ook werd ingegaan op hoe controles op vliegvelden gebeuren en waarom bepaalde maatregelen worden genomen. Erg interessant!

Huis in Glasgow

Met het bovenstaande was onze groundschool over en vloog of reed iedereen terug naar zijn base of huis. In onze groep zaten nog een jongen en een meisje, die net als ik Glasgow als base hadden. We hebben samen wat huizen gekeken en gezamenlijk een huis uitgezocht op vijf minuten afstand van Glasgow International Airport, lekker dichtbij! Ik schrijf dit stukje ook vanuit ‘ons’ huis, waarbij gelukkig na een druilerige ochtend het inmiddels wat opklaart en ik zowaar blauwe lucht zie. Iets wat ik vast niet vaak zal gaan zien komende winter in Glasgow.

CPT, weer in Exeter

Na enkele dagen thuis moest ik alweer terugvliegen naar Exeter voor de zogeheten CPT, oftewel Cockpit Procedures Training. Daarbij kregen mijn simbuddy en ik van een instructeur uitleg over de systemen, de panels en alle verschillende knopjes. Die instructie kregen wij in een soort flatpanel simulator, waarbij alle panelen, knopjes en hendels waren verwerkt op een groot aantal touchscreens. Het werkte allemaal niet even goed, (twee powerlevers tegelijk bewegen, werkt nu eenmaal lastig als de screens maar één drukpunt kunnen ‘voelen’), maar al met al wel erg goed om té verschillende flows door te nemen, zoals de pre-flight, before start en after start. Na twee dagen vloog ik voor twee dagen weer terug naar Glasgow, om vervolgens naar Southampton te vliegen. 19


Full flight Simulator in Farnborough

Een onderdeel van de typerating is een aantal sessies in de simulator en ik heb dat gedaan bij Flight Safety in Farnborough, een groot Amerikaans bedrijf met onzettend veel simulatoren, waaronder een Dash 8 Q 400. Tijdens die training verbleef ik in het Hilton in Bracknell. Af en toe een hotel is niet erg, maar lange tijd is geen klap aan. De meeste hotels hebben een vrij matig menu en 20


het eten komt je dus al snel je neus uit. Gelukkig was er een supermarkt tegenover, dus de meeste dagen was het fruit en een salade halen!

Negen Trainings-sessies

De training zelf bestond uit negen sessies, waarvan de laatste Low Visibility procedures was. Die is nodig om CAT II landingen te mogen doen. (CAT 1 is een ILS met minima van 200 ft AGL en met CAT II kan je zakken tot 100 ft. De eerste twee sessies waren zogeheten familiarisatie-sessies. Veel werd uitgelegd en nog geen grote failures, maar enkel wat kleinere malfuncties. Het was erg gaaf om in een full flight simulator te zitten en om dan eindelijk de Q400 te ‘vliegen’.

PK-vergelijking

De Q400 is een zeer snelle turboprop met 78 zitplaatsen en ideaal voor kleinere afstanden. Het toestel heeft twee motoren met ongeveer 5000 pk, (in geval van nood, bijvoorbeeld windshear, kan je er zelfs meer dan 6000 pk uit halen, al moeten de motoren dan wel nagekeken worden op mogelijke schade) en de propellors hebben een diameter van ongever vier meter. Ter vergelijking, een Lancaster bommenwerper had vier motoren met elk ongever 1300 pk… Een redelijk over-powered vliegtuig dus! Willem van Sky Unlimited weet ook alles van de Q400, dus hij kan er ook veel over vertellen!

SOP, EFATO en CRM

De eerste sessies bestonden vooral uit het leren van de SOP’s, Standard Operating Procedures, en wat general handling. Al snel werd dat uitgebreid met complexere failures, zoals engine failures, EFATO, Engine Failure After Take-Off, fires, hydraulische failures en loss of electrical power. Ondanks dat je veel leert en het allemaal erg snel gaat, viel het mij allemaal mee. Ze verwachten veel van je, maar het wordt allemaal ontzettend prettig uitgelegd. Zo hadden we voor iedere sessie anderhalf uur briefing, daarna twee maal twee uur vliegen, waarbij ik de eerste twee uur pilot flying en mijn simbuddy pilot monitoring was of andersom. Na de sim sessies volgde nog een briefing van ongeveer een uur, waarna het tijd was om naar huis te gaan. De vrije tijd bestond voor mij in het begin veel uit voorbereiden op de volgende dag en relaxen. Naarmate de sessies vorderden, was het vooral veel herhalen en werd het meer en meer relaxed. De instructeur was zeer te21


vreden, waarbij hij vooral de CRM en de Situational Awareness van ons beiden (je bent toch een team!) heel goed vond, erg fijn om te horen. Onze twee simchecks hadden we 17 en 18 december en we gingen daarna direct door voor de basetraining op 19 december met het maken van zes starts en landingen. Daarna kreeg ik wat tijd vrij om mijn license in Nederland door Kiwa bij te laten werken.

Linetraining

Linetraining start begin januari. Dat zal ontzettend aanpoten worden, aangezien alles in het begin nog zo ontzettend snel zal gaan, of zoals een Linetraining Captain een keer zei: ‘Toen ik opsteeg voor een vlucht naar Southampton en in Southampton landde, was mijn First Officer nog steeds in Glasgow achter gebleven…’ De kers op de taart tijdens mijn linetraining is toch wel 26 januari 2016. Dan heb ik een retour Manchester-Amsterdam gepland staan en zal ik dus op mijn verjaardag voor het eerst op Schiphol landen en opstijgen!

22


23


SBBI, een goed plan

S

door Henk Lely

inds een paar maanden loopt binnen de club een onderzoek naar de mogelijkheid om de SBBI-regeling voor de club te benutten. SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling en betreft een belastingmaatregel. Die maatregel komt erop neer, dat de doelstellingen van bepaalde verenigingen kunnen worden ondersteund met een belastingvoordeel. Het aardige is, dat de MVVH als hobbyclub binnen de definitie van SBBI valt. Praktisch betekent de regeling voor de club: 1. Ieder lid mag jaarlijks een bedrag aan de MVVH schenken 2. De club hoeft over deze schenkingen geen schenkbelasting te betalen 3. Ieder lid mag de schenking zonder drempel, dus meteen voor het volle bedrag aftrekken voor de inkomstenbelasting 4. Het staat de club vrij om de schenkingen naar eigen inzicht te besteden, zolang de doelstellingen van de MVVH maar zijn gediend

In de statuten staat dat de MVVH gemeenschappelijke (vlieg)activiteiten organiseert, alsmede de motorvliegsport in het algemeen bevordert. Aansluitend hierop is het passend om de schenkingen te gebruiken voor het verlagen van de kosten van vlieguren voor de leden. Ook gekoppeld aan punt 4 is het voor de hand liggend, dat het de club niet is toegestaan om per schenker exclusieve individuele voordelen toe te kennen. Samengevat komt het er op neer, dat de schenkingen volledig ten goede komen aan alle leden gezamenlijk en dat ieder schenkend lid, afhankelijk van zijn/haar hoogste belastingschijf, een individueel belastingvoordeel heeft. Aan het eind blijft er ‘onder de streep’ dus een voordeel over, dat aardig kan oplopen. Een schenking van bijvoorbeeld € 1000,– levert tussen de € 320,– en € 520,– aan belastingverlaging op. Bij 10 uur vliegen per jaar betekent dat per saldo een kostenreductie, die kan oplopen tot een kleine 30 procent. Als ieder lid deelneemt in de regeling, komt de kostenverlaging door de schenkingen zeer waarschijnlijk evenredig verdeeld bij de leden terecht. De inzet van de schenkingen is immers onderdeel van de begroting en vereist al doende goedkeuring van de leden(vergadering). Ook is het te verwachten, dat een aanvullende uitvoeringsregeling door de leden moet worden goedgekeurd. Democratie doet binnen de club zijn werk, als het goed is. Het ziet er echter naar uit, dat lang niet alle leden interesse hebben om deel te nemen in de SBBI-regeling. Daarvoor is de diversiteit in vliegactiviteiten van de leden te groot. Het oprichten van een sub-vereniging, MVVH-plus, is mogelijk een goede oplossing om toch gebruik te maken van de SBBI-regeling. De leden, die er voor kiezen om ook lid te worden van de MVVH-plus, schenken allemaal een gelijk bedrag aan de MVVH24


Van de havenmeester...

door Freek Dijkstra

 In de lift In 2015 hebben we met z’n allen 500 landingen meer gemaakt dan in 2014, applaus voor jezelf, de curve ‘vliegt’ langzaam weer omhoog.  Alvast voor in de agenda: maart 2016 Dan wordt weer een doedag georganiseerd, met als doel om vóór het nieuwe seizoen het veld weer een opgeruimde en frisse aanblik te geven. Voor het saamhorigheidsgevoel is het wel zo prettig om dit met gezamenlijke kracht uit te voeren.  24 juni 2016 De langste dag vliegen tot sunset. Alle groene velden gaan hieraan meewerken.  5 mei 2016 De eerste voorbereidingen worden alweer getroffen voor Wings en Wheels 2016 op Hemelvaartsdag. plus en huren voortaan via deze sub-vereniging. Er moeten dan wel minstens 25 leden meedoen. Een van de voorwaarden bij de SBBI-regeling is namelijk, dat de vereniging minstens 25 leden heeft. Voor de overige leden van de MVVH verandert er niets. Op 9 oktober en op 13 november zijn afgelopen jaar informatiebijeenkomsten geweest over de ontwikkeling van een visie op de toekomst van de club. De SBBI-regeling is beide keren ook aan de orde gekomen. Een aantal leden heeft tijdens de bijeenkomsten interesse laten blijken. Het zijn echter nog geen 25. Wil je graag meehelpen om de MVVH-plus van de grond te krijgen, meld je dan aan via de penningmeester. Om het vliegseizoen 2016 niet te hoeven missen, is het de bedoeling om uiterlijk medio april de MVVH-plus actief te hebben. Behoorlijk wat werk is nog te verzetten, dus wacht niet met aanmelden en doe het meteen. Aanmelden houdt overigens geen verplichting in. Van de belastingdienst zijn eerst nog de nodige antwoorden te krijgen. In eerste instantie is het belangrijk, dat duidelijk wordt, dat het de moeite loont om gezamenlijk een plan uit te werken. Nadat het plan in de algemene ledenvergadering begin dit jaar is vastgesteld, maakt iedere aanmelder pas een definitieve keuze.

Voor extra informatie: www.belastingdienst.nl en dan zoeken op ‘SBBI’ www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften 25


H

ier volgt dan een korte beschrijving van een recente ferryvlucht met een Piper Seminole vanaf Shoreham (EGKA, Engeland) naar A Coruna (LECO, Spanje). Nadat we de opdracht kregen deze ferryvlucht uit te voeren, zijn we vrijdagsmiddags vertrokken naar Schiphol, om van daar naar London Gatwick te reizen. Daarna gingen we met de trein naar het beginpunt van de ferryvlucht. Nadat de oude eigenaar van het vliegtuig ons had opgehaald van het treinstation en ons naar het vliegveld had gebracht, konden we eerst het vliegtuig alvast voor de volgende ochtend laten aftanken en hadden we alle tijd om de kist grondig te kunnen controleren. Er waren nog wat kleine dingetjes opgevallen, die gelijk door de monteur nog even werden gerepareerd, zoals een kapot navigation light en een borgdraadje dat aan vervanging toe was.

t h c u l v y r Fer , A K G E , m a h e r o van Sh oruna, LECO, AC door Dennis

26

Meinders


Bergen...

Toen het allemaal rond was en de papierwinkel en administratie van het toestel gereed, zijn we met de beste man uit eten gegaan en hebben ’s avonds de stad nog even bekeken. Voordeel van het tijdsverschil met Engeland, was dat we ’s ochtends een uur extra hadden om nog even te kunnen uitslapen. Het vliegveld ging pas om 09.00 Z open, dat was dus 10.00 uur Nederlandse tijd. De oude eigenaar was zo vriendelijk ons weer naar het vliegveld te brengen, zodat we meteen bij opening van het veld konden vertrekken. Nadat we de kist eerst even langere tijd hebben laten warmdraaien en alle systemen gecontroleerd, mochten we, na onze IFR departure clearance te hebben ontvangen, na een Cessna Citation vertrekken. Dat toeDichte bewolking stel blijft nog een toekomstdroom!  >>

r a a n d n Engela Spanje

Stad Biarritz

27


Nadat we wat lage bewolking in Engeland gepasseerd hadden, klommen we richting Frankrijk over het water al snel boven de wolken uit en konden we op FL100, met een gesloten wolkendek onder ons, onze route heerlijk in de zon vervolgen. ATC werkte heel goed mee door ons een steeds een meer directe route naar onze tussenstop Biarritz (LFBZ) te geven. Daar begon het weer steeds verder op te klaren. Voor zo’n lange track was het wel fijn dat het toestel was uitgerust met een auto-pilot en elektrische trim, maar helaas werkten die beide systemen niet. Dan maar met de hand verder vliegen, ook geen straf! Approach A Coruna In de buurt van Biarritz gekomen, stopte alleen de DME-aanwijzing ermee. Na wat resets te hebben geprobeerd, die helaas niet hielpen, hebben we ter vervanging maar de zeer hulpzame functie Track Waypoint van Skydemon gebruikt en daarmee de rest van de ILS Approach voor RWY27 afgevlogen. In Biarritz hebben we even snel het vliegtuig weer bijgetankt, de rekeningen betaald en natuurlijk een verplicht toiletbezoek, na 3,5 uur te hebben gevlogen, afgelegd. Daarna hebben we de reis vervolgd naar onze eindbestemming A Coruna (LECO). Zoals tijdens eerdere vluchten langs de Spaanse kust al was opgevallen, heb je daar bijna geen last van ander verkeer of restricted area’s. Daardoor schoot het met een beetje wind mee, aardig op richting de bestemming. Helaas vlogen we tijdens de approach recht tegen de zon in, maar konden we verder met de ILS Approach RWY 21, waarbij je met een prachtig uitzicht over de baai binnenkomt. Iets meer dan twee uur later, nadat we in totaal 780 NM hadden afgelegd en iets minder dan zes uur hadden gevlogen, konden we de hand schudden van de blije, nieuwe eigenaar van deze Piper Seminole, die met dit toestel voor zijn vliegschool in de toekomst nog velen zal gaan opleiden voor een MEP rating.

Eindbestemming gehaald!

28


Ronald Schnitker nieuwe voorzitter KNVvL

Woerden, 26 november 2015

T

ijdens de ledenraadvergadering van de KNVvL op 25 november 2015 is Ronald Schnitker benoemd als voorzitter. De ledenraad stond unaniem achter de keuze van de nieuwe voorzitter en heeft vertrouwen in de komende periode. De nieuwe voorzitter zit vol met ambitie en visie om richting te geven aan de organisatorische veranderprocessen binnen de 15.000 leden tellende vereniging. Hij treedt aan op een moment dat het ongehinderd uitoefenen van luchtsporten in Nederland steeds moeilijker wordt. Ronald dankte scheidend voorzitter Frits Brink voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Frits Brink zal zich als lid van de FAI Board op internationaal niveau blijven inzetten voor luchtsporten. Onder leiding van Frits heeft de vereniging weer de positie gekregen om de belangen van luchtsporters te kunnen verdedigen en zijn we een volwaardige gesprekspartner van de overheid. Ook is de organisatie van het bondsbureau geprofessionaliseerd en opgewassen tegen de taken die het moet uitvoeren.

ďƒą

Gelezen in: www.vliegeninnederland.nl Link: www.knvvl.nl

Ronald Schnitker en Frits Brink

29


door Herman Unema

1

Tijdens een club-event in 2008 was er de mogelijkheid om een vluchtje te maken in een tweepersoons Schweizer 300C. Leuk en bijzonder om te doen. Als je zelf vliegt, heb je het gevoel alsof je op een skippybal zit.

30


BONUSFO O T

2

Testvlucht gemaakt in een fabrieksgebouwde Calidus autogyro. Zeer stabiel MLA-toestel dat maar 15 liter autobrandstof per uur verbruikt bij een cruise speed van 70 kts. Het zicht rondom is fantastisch.

M

ooie tocht in september 2006 gemaakt met Johan Harlaar met de PH-VES langs het IJsselmeer van de Noordoostpolder en VFR on top. Johan heeft daar een mooi filmpje van gemaakt

ht ps:/ youtu.be/QHazAVSzvUM

Een nieuwe rubriek met de naam ‘Drie Foto’s ’ We willen namelijk onze leden beter leren kennen en denken dat we dit op een laagdrempelige wijze met foto’s kunnen realiseren. Dus zoek alvast even drie foto’s, waarvan je het leuk vindt om die te delen, beschrijf in een aantal zinnen wat we zien en graag natuurlijk wel op minimaal één foto met een herkenbaar hoofd erop. Foto’s kunnen betrekking hebben op alle mogelijke vliegerszaken, dus die laatste vlucht naar Ameland, een ervaring in een speciale kist, de fly-in, die prachtige luchtfoto, of die memorabele bijeenkomst.

3

In augustus 2013, tijdens het 25-jarig bestaan van de MVVH, een korte cursus Unusual Attitudes gevolgd bij Dirk Evers in zijn Pitts S-2B.

In dit korte filmpje doe ik voor het eerst een spin recovery

ht ps:/ yout .be/WbcaPtGPjq4

31


Agenda 18 febr 18-19 mrt 2-3 apr 5 mei 28 mei 10-11 juni 24 juni 2 juli

MVVH Algemene Leden Vergadering Passie voor Vliegen Congres EHLE MVVH Touch-and-Go EHHO Wings & Wheels EHHO Fly-in Cinema EHTX Luchtmachtdagen Leeuwarden Sunset Flying – groene velden AOPA fly-in EHMZ

Het volgende nummer verschijnt medio maart

Profile for MotorVliegVereniging Hoogeveen MVVH

Hoog boven 't veen jan-feb 2016  

Clubblad van Motorvliegvereniging Hoogeveen, MVVH januari-februari 2016

Hoog boven 't veen jan-feb 2016  

Clubblad van Motorvliegvereniging Hoogeveen, MVVH januari-februari 2016

Profile for gewest
Advertisement