Page 1

ar!

upp Läne lag ts s a, 5 tör 0.0 st a 00 ex !

Annonstidning med massor av erbjudanden och evenemang Maj 2016 • gestrikemagasinet.se

Lokala nyheter Information Erbjudanden Kalendern

”Tydlig skillnad för företag”

n flyttat in. adshus.se Nöje

Trollkarlen

Hem & Bostad

adshus.se Glad sommar!

drhamn/Bollnäs sommar! Till nästa vår har ni redan flyttat in. Dags för pool?

Hälsa

erhamn/Bollnäs dhar sommar! ni redan flyttat in. Till nästa vår har nihjaltevadshus.se redan flyttat in. hjaltevadshus.se

Premiär: Gasolfyllning till Marknadens lägsta pris

Kontakta oss oss Kontakta

Varmt i bilen? Boka AC-service

Glad sommar!

har ni redan flyttat in. Mikael -- Gävle Gävle Andreas -- Söderhamn/Bollnäs Söderhamn/Bollnäs Mikael Andreas Kontakta oss oss Kontakta

hjaltevadshus.se hjaltevadshus.se

Mikael --63 Gävle Andreas 51 Söderhamn/Bollnäs Mikael Gävle Andreas -- Söderhamn/Bollnäs 070-771 0202 076-802 076-802 23 070-771 63 02 51 23 076-802 51 23 070-771 63 070-771 63 02 076-802 51 23

MECA-ES Bilservice 026-14 26 26 Utmarksvägen 21, Gävle vid Bilprovningen www.esbilservice.com

Gasoltest

med intyg för husbil & husvagn

250:www.

.se


F

Fritid - Din guide till massor av smarta affärer - gestrikemagasinet.se

Kommunen - en serviceorganisation? – Kommunen måste bli ännu mer av en serviceorganisation för företagen. Det ska vara lätt att ha med oss att göra, säger Johan Tunhult, Gävles nya näringslivschef.

GÄSTRIKERINGEN Originalringen Silver 350:Guld fr. 2950:-

Han menar att ett bra företagsklimat bygger på ett nära samarbete mellan kommunen och företagen. – Det handlar om att förstå varandras villkor. När det gäller till exempel tillståndsfrågor behöver kommunen tydligt beskriva beslutsprocessen, handläggningstider och de lagar och förordningar vi har att ta hänsyn till. Då blir företagens förväntningar och kommunens leverans mer samspelta. Men vi från kommunens sida måste förstås också få en bättre förståelse för företagens vardag, betonar Johan Tunhult. Gävle kommun tillämpar redan Helt Enkelt Gävle och Företagsservice Gävle kommun, två program för att underlätta företagens kontakter och förbättra kommunens service och bemötande. En nyutkommen rapport från Svenskt Näringsliv visar att företagsamheten i Gävle ligger klart under genomsnittet för Sverige. I Gävle är andelen företagsamma människor bara 8,6 procent mot 12,3 procent för landet som helhet.

Stimulera företagandet

För att öka andelen spelar det övergripande företagsklimatet givetvis en central roll, men kommunen försöker också stimulera företagandet på andra och mycket konkreta sätt. -Vi bjuder in till kvällar med storytelling. Etablerade företagare får berätta om sin resa. Syftet är att inspirera andra att förverkliga sina affärsidéer. De två träffar som vi hittills ordnat i år blev helt fulltecknade. Intresset är verkligen stort, förklarar Johan. Som en handfast uppföljning av dessa inspirationskvällar ordnar kommunen kostnadsfria starta-eget-kurser i nio olika etapper. – På det sättet hjälper vi förhoppningsvis några att ta steget till ett eget företag, säger Johan Tunhult. Han har själv varit företagare inom hotell- och restaurangnäringen, i livsmedelsbranschen och i den grafiska industrin, haft ett antal chefsbefattningar inom Sandviks globala IT-verksamhet och var nu senast vice vd för konsulttjänsterna på IT-företaget CGI. Den 1 mars tillträdde Johan Tunhult som näringslivschef och därtill turistchef i Gävle. – Besöksnäringen har en stor potential i Gävle med sin fantastiska natur och inte minst den vackra kusten. Vi har en god kapacitet för kongresser, idrottsevenemang och många andra tillställningar. Ännu bättre blir det när sportarenan Gavlehov står färdig, men vi ska vara medvetna om att marknaden är tuff. Många kommuner konkurrerar om uppmärksamheten, poängterar Johan Tunhult. I höst kommer Svenskt Näringslivs nästa ranking av det lokala företagsklimatet. Gävle har länge placerat sig i den nedre delen av denna ranking, förra året på plats 239 bland Sveriges 290 kommuner. – Jag hoppas naturligtvis att vi lyckas klättra något. Svenskt Näringslivs ranking är otroligt värdefull i arbetet med att hitta områden att prioritera. Den och andra mätningar ger oss bra vägledningar när kommunens näringslivsprogram ska uppdateras senare i år, säger Johan Tunhult.

Text och foto: Sören Karlsson

2

Privatpersoner - Publicera era nyheter och evenemang gratis på gestrikemagasinet.se


Gestrike Magasinet - Din lokala annonstidning - gestrikemagasinet.se

F

Innehåll maj 2016

Gestrike Magasinet

Distribueras till ALLA hushåll i Gävle kommun och alla kontor i Gästrikland och Norduppland. Upplaga 50.000 ex.

Lokala nyheter

Ansvarig utgivare: Joe Formgren Produktion: Gestrike Media AB, Precis Reklam AB Tryckning: MittMedia Print AB Distribution: SDR till alla hushåll och Posten till alla kontor. Gestrike Magasinet avsäger sig ansvar för av annonsören inlämnat ­m aterial. Vi ansvarar ej heller för insänt, icke beställt material. Vi förbehåller oss rätten att fritt publicera, helt eller delvis, material som skickas till oss eller publicerats på www.gestrikemagasinet.se eller presstjänsten www.SvenskPress.se Ange alltid skribenten samt fotografens namn. Adress: Gestrike Media AB, Muréngatan 14, 802 50 Gävle Kontakt: Tel. 026-126 126, E-post: info@gestrikemagasinet.se

Kommunen - en serviceorganisation?

2

Kommunalrådet lovar skillnad för företagen 4

Pelargontrenden håller i sig

5

Omslagsbild: Inger Källgren Sawela, foto: Sören Karlsson.

Boka er plats i Magasinet - varje månad

Länsmuseet är stängt men full fart 5

• Länets största upplaga - utkommer i samband med lön. • Kostnadseffektiv annonsering med mätbara kampanjer. • Boka extremt förmånliga samarbetsavtal per kvartal- eller år. • Vad är ert budskap till alla hushåll och kontor? • Publicera era artiklar och evenemang på www.gestrikemagasinet.se • Gestrike Magasinet – för samverkan i regionen!

Gestrikekalendern 6-7

Moster Lotta eller Familjens skräck

8

Trollkarlen Gabriel - juniormästare

8

Juninumret utkommer 26/6. Manusstopp 9 juni. Boka på telefon 026-126 126

Mediasäljare sökes

Gestrike Magasinet i print och på nätet. Vårt team skall utökas. Provisionsbaserad ersättning, heltid eller extraknäck. Intresseanmälan till info@gestrikemagasinet.se

Backyard Babies till Furuvik 9

Stolt distributör av Gestrike Magasinet... ributör av Gestrike Magasinet… ... och ytterligare 30 miljoner trycksaker varje år!

Vem talangutvecklar ungdomar

10

Störst i Norden på glasfiberpooler

12

h ytterligare 30 miljoner trycksaker varje år! Sommarens största kampanjmöjlighet: Medverka i stora sommarnumret 26/6 Manusstopp 9/6 - var med ni också. Lägsta annonspriser - störst upplaga 86.000 exemplar till 150.000 invånare! www.sdr.se

Vill ni få er text publicerad i Gestrike Magasinet? Har ni en nyhet som ni vill berätta om? Publicera er text och bild på SvenskPress. Finns det ett nyhetsvärde och plats i tidningen kan just er text bli nästa som publiceras i Gestrike Magasinet.

www.svenskpress.se

Publicera era nyheter och erbjudanden direkt på www.gestrikemagasinet.se

3


Kommunalrådet lovar tydlig skillnad för företagen – Företagen genererar tillväxt, skapar massor av jobb och ger skattekronor till den offentliga verksamheten. Då är det självklart att vi i den nya politiska ledningen ska agera så att de 8 000 livsviktiga företagen i Gävle märker en tydlig skillnad. Vår attityd till näringslivet är en helt annan än de rödgrönas, säger Inger Källgren Sawela. Efter 40 år som moderatpolitiker i Gävle, varav 22 år som oppositionsråd på heltid, kunde hon nyligen ta över posten som kommunstyrelsen ordförande. – Så länge man inte sitter i den politiska ledningen går det inte att förverkliga sina idéer i en lika stor utsträckning, men nu har vi kommit hit, konstaterar Inger Källgren Sawela. Hon är född och uppvuxen i Gävle och beskriver sig själv som ”en riktig Brynäsflicka”. Yrkesmässigt är Inger Källgren Sawela ”lågstadiefröken”, låt vara att det är många år sedan hon lämnade katedern. – Jag vet att förväntningarna på Allians Gävle finns både i näringslivet och bland allmänheten. Givetvis känner vi ett mycket stort ansvar. Som ett konkret exempel på olikheterna i attityd mellan de båda blocken lyfter Inger Källgren Sawela fram lagen om valfrihet i hemtjänsten (LOV). – Den har vi haft på försök här i Gävle i fyra år och när frågan för en kort tid sedan var uppe i kommunstyrelsen ville de rödgröna förlänga försöksperioden. Grundinställningen verkar fortfarande vara att de 15 privata företagen inom hemtjänsten i kommunen skär guld med täljkniv. Så ser inte verkligheten ut, fastslår Inger Källgren Sawela.

Vill underlätta för företag Två nya områden är nu aktuella för privata aktörer. Det gäller dels vård- och omsorgsboende för äldre, dels daglig verksamhet. Inger Källgren Sawela räknar med att alltmer av den kommunala organisationen ska konkurrensutsättas och öppnas för fristående företag. – Det kommer att tuffa på, men kommunen ska inte släppa ifrån sig är totalansvaret för vatten och avlopp

4

och naturligtvis inte heller de rent myndighetsutövande funktionerna, förtydligar hon. Hon tycker att Helt Enkelt Gävle och Företagsservice Gävle kommun, som infördes med bred politisk förankring, nu börjar ge resultat. – Det handlar om service och bemötande i kontakterna med företagen och om kortare ledtider. För att bli ännu bättre kommer vi att införa ett introduktionsprogram för Helt Enkelt Gävle för alla nyanställda. Vi arbetar också med en intern samverkan för kompetensöverföring inom kommunen. Att offentliga upphandlingar är ett område där många företag har kritiska synpunkter är Inger Källgren Sawela väl medveten om. – Vi måste sträva efter enklare och smidigare upphandlingar och underlätta för småföretagen genom att dela upp stora affärer i mindre bitar, säger hon. Inger menar att politiker generellt sett behöver lära sig mer om företagens vardag.

Viktigt att nätverka med företagen – Företagsbesök är A och O. Jag försöker vara ute på några företag varje vecka. Våra frukostmöten är ett annat viktigt forum för kontakter. Intresset är stort. Vid min första frukost som kommunstyrelsens ordförande kom 120 företagare och nu har vi bestämt att öka antalet möten från fyra till sex per år. Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet brukar inte vara särskilt uppmuntrande för Gävle. Förra året blev placeringen 239 bland de 290 kommunerna i Sverige. – Vi ska göra allt vi kan för att åstadkomma en förbättring i mätningen i höst och sedan hoppas jag på ett rejält lyft 2017, säger Inger Källgren Sawela. Text och foto: Sören Karlsson Källa: Svensktnaringsliv.se/gavle

Privatpersoner - Publicera era nyheter och evenemang gratis på gestrikemagasinet.se


Länsmuseet är stängt men det Pelargontrenden håller i sig är full fart på verksamheten Under tre veckors tid har det rullat in bussar med pelargonsugna Brukar du besöka Länsmuseet Gävleborg vet du säkert det är stängt för renovering och kommer att öppna igen under 2017. Ventilationssystemet ska bytas, utställningar byggas om och det blir en allmän uppfräschning. Men vad gör personalen under tiden?

besökare. Det är Svenska dagsresor som fyller sina bussar för att besöka Hedvigs Trädgård.

Här kan besökarna botanisera bland all grönska men det är pelargonerna som lockar mest. I ett av växthusen kan de välja bland ett 60-tal olika pelargonsorter. Den pelargon som lockar mest är ju naturligtvis årets pelargon som heter Caliente Pink och är en rosa tuffing som blommar tacksamt oavsett väderlek. Pelargonerna lockar folk i alla åldrar. Inte minst märktes det tidigare i våras när pelargonkurser hölls, de blev fulla med raketfart! Vi lovar att försöka få till ännu fler kurser till våren för de som är intresserade. Läs hela: www.gestrikemagasinet.se, sök: hedvigs

Svaret är att vi gör massor. Att tömma ett helt museum, bygga om och bygga upp tar sin tid. Teknikerna har mycket jobb med det praktiska, några är involverade i planering och uppbyggnad av de nya basutställningarna som kommer att öppna succesivt under 2017-2019, arkeologerna jobbar på med sitt, byggnadsvårdarna likaså. En stor del av deras arbeten sker ju ute i länet. Läs hela: www.gestrikemagasinet.se, sök: länsmuseet Ingela Jönsson • SvenskPress.se

Hedvigs Trädgård • SvenskPress.se

gävle symfoniorkester

chefdirigent jaime martín

vill du ha den lilla, stora, eller

totala upplevelsen?

nu kan du boka ditt abonnemang för nästa spelår

FLEXIBELT

EKONOMISKT

SMART

TRYGGT

Du väljer själv om du vill ha 5, 8, 10, 13 eller 16 konserter.

Garanterad plats på populära konserter. Rabatter hos utvalda företag.

Som abonnent sparar du upp till 40 % jämfört med lösbiljetter.

Alltid samma plats i Gevaliasalen.

WWW.GAVLESYMFONIORKESTER.SE/ABO

Publicera era nyheter och erbjudanden direkt på www.gestrikemagasinet.se

5


F

Fritid - Din guide till massor av smarta affärer - gestrikemagasinet.se 28 Darin på Stora scen kl 20. Furuviksparken. 28 Blåsmusik i Regementsparken. Sundsvalls Blåsorkester.

Gestrikekalendern

Paviljongen i Regementsparken, kl 15.

MAJ 21 Storsjön Runt på Veteranmoped. Samling kl 9. Avfärd kl 10 från Strandbaden. Bakluckeloppis, After Moppe med The Rockfire på scen. Strandbaden, Årsunda. 21 Säsongspremiär Furuviksparken. Anna Ternheim på Stora scen kl 20. Parken öppnar kl 10. 22 Konsert med Gefle Gospel. Heliga Trefaldighets kyrka, kl 16. 23 Kommunfullmäktige Gävle sammanträder. Öppet för allmänheten och sänds även i Radio Gävle 102,7 MHz. Kl 9. 23 Gefle IF - AIK, Gavlevallen kl 19. 25-28 Italian Village - italienska marknaden. Italienska delikatesser, hantverk och blommor. Info www.gavlecity.se. Stortorget, kl 10-19. 26 Lunchmusik. Per Ahlman, orgel. Musik med treenighetsmotiv. Heliga Trefaldighets kyrka, kl 12.30. 26 VIP-kväll Gävle City för alla som shoppar lokalt. Öppet till kl 21. 26 Blåsmusik i Regementsparken. Gävle Kulturskolas Unga Blåsare. Paviljongen i Regementsparken, kl 19. 28 Modelldag - Skalabåtar. Gästrike Skalabåtklubb visar och kör med sina modeller. Intill Harnäsbadet, Furuvik, kl 10-15. 28 Rock n Roll på Sandvikens vårcruising! Putsade bilar. Tält med mat, dryck och underhållning. Sandvikens centrum.

Tält, Bord & Stol, Ståbord, Bar, Porslin, Värme, Scen med mera...

28 Yxans dag. Smidesvisning, få gamla yxor omskiftade och omslipade, prova att smida en yxa! Servering. www.wetterlings. com. Yxsmedjan, Vallbyvägen 58, Storvik, kl 10-16. 29 The Umbilical Brothers. Gävle Konserthus, kl 19.30.

JUNI 2 Blåsmusik i Regementsparken. Valbo & Sandvik Musikkårer. Paviljongen i Regementsparken, kl 19. 4 Yoga på Stortorget. Ta med dig din egna matta och klä dig mjukt och ledigt. Gävle city kl 10. 4 Molly Sandén på Stora scen kl 20. Furuviksparken. 4 Trav V65, Gävletravet. 4 Pelargondag. Wij Trädgårdar, Ockelbo kl 10. 6 Öppet Hus / Nationaldag. Musikunderhållning, fikaservering, kolbullar, tunnbrödsbakning, hantverk, loppis m m. Bomhus Hembygdsgård (mittemot Bomhus Centrum), kl 12-15. 6 Nationaldagsfirande för hela familjen i Boulognerskogen! Musik och underhållning, tipsrunda, tävlingar, matförsäljning, uppträdande och mycket mer. Kl 12. 6 Linedance i Regementsparken. Gratis prova på. Även 13, 20, 27/6. Kl 18-21.

Av företagare - för företagare

Tag steget till eget! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning! 026-51 00 00 nyforetagarcentrum.se

VI ÖPPNAR SNART IGEN! Musiken tystnades bara för stunden.

PÅ ÅTERHÖRANDE! Mer info: CCPUB.SE Centralplan 3 026-120940

Vill ni också bli medlem i effect plus+

Välkommen ombord på Räkkryssning den 25/5 för mer information

Events + kryssning + erbjudanden + luncher + after works m.m. = Kontakter, kunskaper och kul Då berättar vi mer om vad effect plus+ kan göra för ert företag? Varmt välkomna på infokryssning

6

OSA 22/5. Ring om ev. resterande platser. Nalle Rydstrand 070-51 05 050 info@effectplus.se • www.effectplus.se

Privatpersoner - Publicera era nyheter och evenemang gratis på gestrikemagasinet.se


Gestrike Magasinet - Din lokala annonstidning - gestrikemagasinet.se 8 KAKEL - Deportees. Gävle Konserthus, kl 21. 9 Blåsmusik i Regementsparken. Skutskärs Musikkår.

F

30 Blåsmusik i Regementsparken. Norrsundets Brukssextett.

Paviljongen i Regementsparken, kl 19. Paviljongen i Regementsparken, kl 19. Saknar ni Gestrike Magasinet? 10 Led Zeppelin tribute - Hats Off To Led Finns även på turistbyråer och bibliotek Zeppelin. Gävle Konserthus kl 19.30. och på 80 distributionsställen i regionen. 11 Blåsmusik i Regementsparken. Järfälla Musikkår. Paviljongen i Saknas era evenemang i Kalendern? Regementsparken, kl 15. Publicera direkt på Gestrike Magasinets hemsida 11 Samir & Viktor på Stora scen kl 20. www.gestrikemagasinet.se Furuviksparken. Notera att att alla evenemang som publiceras här i Gestrike 11-12 Hantverkshelgerna i Tolvforstorpen startar. Utställning, Kalendern hämtas från hemsidan. Fler arrangemang och mer café, lotteri. Kl 11-15 (inställt vid regn). information finner ni där. 11-12 Gysinge Marknad. 16 Blåsmusik i Regementsparken. Svenska Klarinettsextetten. Medverka i Kalendern: Gratis för privatpersoner, Paviljongen i Regementsparken, kl 19. 17 Trav V64, Gävletravet. föreningar och annonsörer 18 Bo Kaspers Orkester på Stora scen kl www.gestrikemagasinet.se Lokala ”Tydlig skillnad för föret 20. Furuviksparken. nyheter Till nästa vår har ag” Information n i Erbjudanden re d an 17-18 Sandvikendagarna. Kalendfl ern yttat in .

Glad sommar!

Till nästa vår har ni redan flytta

t in.

Glad sommar!

up Län pla ets ga stö , 5 rs 0.0 ta 00 ex !

Annonstidning med massor av

erbjudanden och evenemang

Maj 2016 • gestrikemagasinet.s

hjaltevadshus.se

Boka plats i nästa Magasin! Ko Utkommer 26 juni nta kta oss sammanträder. Öppet för allmänheten och sänds även i Radio Gävle 102,7 MHz. Kl 9. 9/6 MKonikatakeltaManusstopp hu ar! e - Gä vle 126Andreashj- alSöteGldeadvarhsodsam Glad somms.s oss 24 Midsommar i Furuvik. Kl 15 dans och ringlek runt midsommarTel. 026-126 mmn/ ar!Bollnäs Mikael - Gävle stången. Mojje på Lilla scen kl 16. Parken öppnar kl 10. An Mer informatiom se: dr ea 07 s Till 0näs Sö 77 ta Gl 1 de vår adhar rh soni am mm redan n/ ar!flyt Bo tatlln 07 in. äs 63 02 27 Buggkurs på Ön. Nybörjarkurs. Info & anmälan irene- 070-771 63 02 nästa 23 vår har ni redan 0766-80 8022Till51 51 flyttat in. www.gestrikemagasinet.se 23 pettersson@spray.se eller 073-8103665. Välkomna! Hedesunda 20 Kommunfullmäktige Gävle

e

Trollkarlen

Nöje

Hem & Bostad

Till nästa vår har ni redan flyttat in. Dags för pool? Glad sommar!

ar! Till nästa vår har nihjaltevad redan shus.se flyttat in. hjaltevad

Kontakta oss oss Kontakta

shus.se

Mikael -- Gävle hjaltevadshus.se Gävle Andreas shus.se Mikael Andreashjaltevad Söderham n/Bollnäs -- Söderham n/Bollnäs Mikael -- Gävle Mikael Gävle 070-771 Andreas -- Söderham 6363 Andreas 02 070-771 076-802 Söderham 070-771 63 n/Bollnäs 5151 070-771 23 n/Bollnäs 63 02 076-802 02 02 076-802 51 076-802 51 23 23 23 Kontakta oss Kontakta oss

Dansförening. Festplatsen Ön, Hedesunda kl 19-21.30.

Mikael - Gävle 070-771 63 02

Landsvägen 39, Storvik • Tfn 0290-311 20 • www.granliden.nu

• Lunch varje dag

Svensk husmanskost

Wilhelminas Café Väntsal • Vandrarhem • Bussgods

Gasoltest

med intyg för husbil & husvagn

250:www.

.se

hjaltevadshus.se

Andreas - Söderham n/Bollnäs 076-802 51 23

Mikael - Gävle Andreas - Söde rhamn/Bollnäs 070-771 63 02 076-802 51 23

Storviks Stationshus

Öppet: må-to: 8-16, fr: 8-14 Telefon: 0290-100 25

MECA-ES Bilservice 026-14 26 26 Utmarksvägen 21, Gävle vid Bilprovnin gen www.esbilservice.com

Hälsa

hjaltevadshus.se

Kontakta oss

Kontakta oss

Premiär: Gasolfyllning till Marknadens lägsta pris Varmt i bilen? Boka AC-service

Vardagar kl 11-14 Helgdagar kl 12-14

• Grillbuffé på Terrassen med Trubadur Fredag - Lördag - kl 18-21

• Karaoke/Livemusik varje Fredag - Lördag kväll Se info och menyer på www.granliden.nu

• Utflyktsmål •

Välkommen!

Barn under 10 år 65 kr avhämtning 75 kr S. Kungsgatan 8, Tel. 026-61 52 62.

Färdiga matlådor från 55:- med Gluggenkortet • Gluggen Brunnsgatan • Gluggen GDG • Gluggen Winn

Cirka 30 minuter från Gävle

lovstabruk.nu

Asiatisk- & Sushibuffé friterad banan & glass Mån-fre 11-15

3 Gluggar med husmanskost i Gävle

Lövstabruk-1700-talsmiljö Barnens bruk – lekmiljö av Sven Nordqvist och Leif Högström Hantverksbutiker, gallerier, konserter, badplats, café & värdshus.

Lunchbuffé 95:-

Alltid 4 husmansrätter Vi har öppet måndag till lördag

”De kostar lite mindre - men smakar desto mer!” Välkomna och smaklig måltid!

Meny och öppettider: husmansgluggen.se • 026-61 55 55

Publicera era nyheter och erbjudanden direkt på www.gestrikemagasinet.se

7


Moster Lotta eller Familjens skräck Oslättfors Dramatörer fortsätter att roa oss på Lunds Gammelgård i Valbo, även i sommar. I år spelas lustspelet ”Moster Lotta eller Familjens skräck” av Gideon Wahlberg. Gideon Wahlberg brukar kallas ”Friluftsteaterns Shakespeare”. Regissör är ”buskisgiganten” Hasse Bergkvist. Moster Lotta är en barsk dam, som ingen vågar säga emot. Då mostern är bortrest får en av de övriga i släkten idén att klä ut sig till henne. Helt oväntat dyker hon upp igen och det uppstår många komiska förvecklingar. I år är det två nya aktörer, Mikael Lundgren och Sandra Lindahl. Övriga aktörer var med även 2015, Joachim Hägglund, Thomas Ek, Mirjam Halenius samt Mari, Ebba och Elin Edefors. Det är Premiär lördag den 9/7 kl 15 och övriga speldatum är söndag 10/7 kl 15, tisdag, onsdag, torsdag och fredag kl 19 samt två föreställningar lördag 16/7 och söndag, båda dagarna kl 13 och kl 17. Det går bra att boka biljetter redan nu! Läs hela: www.gestrikemagasinet.se, sök: oslättfors Oslättfors Dramatörer • GestrikeMagasinet.se

Trollkarlen Gabriel 14, svensk juniormästare i barntrolleri Söndagen den 24 april blev 14 årige Trollkarlen Gabriel från Skutskär Svensk juniormästare i barntrolleri. Gabriel är mest känd från Barnkanalen och Bingolotto. Han har sedan 9 års ålder underhållit tusentals barn med sin magi runt om i Sverige och har nu blivit Svensk mästare i barntrolleri. I sommar kan ni se honom på bl a Fallens dag, Rullsand Camping och på Uppsala Karneval festival. Han har för övrigt många fina referenser. Trollkarlen Gabriel • SvenskPress.se

Oslättfors Dramatörer Folklustspel på Lunds gammelgård, Valbo

Premiär 9 juli kl 15 • 10/7 kl 15 • 12/7, 13/7, 14/7,15/7 kl 19 16/7 & 17/7 kl 13 och kl 17

Familjens Skräck

Manus: Gideon Wahlberg • Regi: Hasse Bergkvist • Medverkar: Joachim Hägglund, Thomas Ek, Mirjam Halenius, Mari, Ebba & Elin Edefors, Mikael Lundgren och Sandra Lindahl. Boka biljetter redan nu! Tel: 026-19 74 79 Biljettpris: 150 kr • Grupper min 10 pers 130 kr/st • Barn under 13 år gratis! Hörslinga och handikappramp finns. Läktare med tak. Vi erbjuder världens bästa medicin - skrattsalva! www.oslattforsdramatorer.se

Besök oss på: www.mobackes.se

Sökbar och bläddringsbar trädgårdskatalog på nätet!

Tel: 0278-61 13 12 Norra Kilaforsvägen 24 821 30 Bollnäs

8

Privatpersoner - Publicera era nyheter och evenemang gratis på gestrikemagasinet.se


Gestrike Magasinet - Din lokala annonstidning - gestrikemagasinet.se

F

Blommor för alla tillfällen – med personlig service! Födelsedagar • Avtackningar • Bröllop och bröllopsdagar • Begravningar • Blommogram till både när och fjärran (hela världen!) Stor sortering av snittblommor • Blomsterarrangemang

Backyard Babies och Mustasch till Furuvik Två av landets främsta band i sin genre gör gemensam sak och åker ut på turné i sommar. Den 23 juli ankommer både Backyard Babies och Mustasch till Furuvik för en av sommarens stora rockkonserter. Backyard Babies bildades 1989 i Nässjö och består än idag av originalmedlemmarna Dregen, Nicke, Peder och Johan. De har vunnit en Grammis, turnerat med AC/DC och levererat hits som ”Minus Celsius”. Furuvik är sedan 2010 en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. Konsertprogrammet liksom parkens övriga nyheter kommer att presenteras under Furuviks pressvisning inför säsongen den 19 maj. Läs hela: www.gestrikemagasinet.se, sök: Furuviksparken Furuviksparken • SvenskPress.se

Fantastiskt fint boende som vi gärna kommer tillbaka till och rekommenderar till andra!

Linnévägen 8, 802 67 Gävle villastadens-bb.se, 072-350 78 00

Mors Dag 29/5 öppet 9-13 Förbeställ till studenten, avtackning m.m! Madeleine med personal önskar er välkommen! S. Kungsgatan 16 Gävle 026-61 50 50 ivar.ericsson@gavle.to

Välkommen att se våra Husvagnar & Husbilar!

Massvis med nya och begagnade husvagnar och husbilar i lager. Dessutom en av Sveriges största Kama Fritid tillbehörsbutiker!

Riavägen 5, Valbo • 026-13 30 40 www.caravanmarine.se

Tennis - en härlig sport för alla åldrar!

Välkomna på Temakväll fredag den 3 juni: Skaldjurbuffé & hälleflundra Obs! • Lunch Endast ett • A la carte fåtal platser kvar. • Konferenser • Festvåning • Uteservering Valbovägen 179, Valbo • www.hotellramudden.se • 026-678 52 38

• Sommarläger för barn Vecka 24, 25, 26, 32 & 33 • Kurser för vuxna Besök Tennishallen för en fika så kan vi berätta mer.

Mer info: 026-10 78 70 www.gefletk.se

NATTKLUBB • LUNCH • CATERING

ÖPPETTIDER Torsdag: 20.00-01.00 Fredag: 22.00-02.00 Lördag: 22.00-02.00 LUNCH 10.30-14.00

Grymma partykvällar på stans hetaste dansgolv. QuizNight torsdagar. Lunchbuffé på vardagarna. Prisvärd catering av hög kvalité för festen.

Norra Strandgatan 15-17 info@slickcity.se • slickcity.se

Publicera era nyheter och erbjudanden direkt på www.gestrikemagasinet.se

9


F

Fritid - Din guide till massor av smarta affärer - gestrikemagasinet.se

Behandling med KBT och ACT Kognitiv Beteende Terapi och Acceptance Commitment Therapy.

TERAPICENTRUM Fyshuset Södra Skeppsbron 28, Gävle För mer information kontakta:

Bo Kåresjö

Talangutveckling av Har du bestämt dig? ungdomar sommartid? bo@karesjo.nu • 070-924 27 06 www.terapicentrumgavle.nu

HarHar du bestämt dig? du bestämt

Gävle w.laser-terapi.se Göthlin

dig?

Vem ansvarar för att landets unga talanger tränar och tävlar i rätt dos för att utvecklas under sommaren? Många lag bedriver Nikotinfri med relief, modern laser-terapi Nikotinfri med relief, modern laser-terapi Har du bestämt verksamhet året runt och dig? har stora förhoppningar på att få fram Nikotinfri ·med relief, modern laser-terapi · behandling · ·Avkopplande · Ett behandlingstillfälle, · ca 90 minuter duktiga spelare från de egna Ett behandlingstillfälle, ca 90 minuter Avkopplande behandling · · · · Har du bestämt dig? leden. Minimerade abstinensbesvär viktuppgång/sötsug Nikotinfri med relief, modern laser-terapi · ·Ingen abstinensbesvär viktuppgång/sötsug ·Minimerade ·Ingen Vi hjälper dig tillsammans med din motivation! Att vara duktig i· sin sport som nybliven tonåring innebär www.laser-terapi.se Inget sug på nikotin återbesökåterbesök inom ett år inom · ·Kostnadsfritt nikotin ett år ·Inget sug·på ·Kostnadsfritt · · Ett behandlingstillfälle, ca 90 minuter

Avkopplande behandling

Minimerade abstinensbesvär

Ingen viktuppgång/sötsug

Inget sug på nikotin

Kostnadsfritt återbesök inom ett år

Vi hjälper dig tillsammans med din motivation! Återhämtning för spända muskler

Nygatan 17, Gävle blan.se · www.laser-terapi.se arie-Louise Göthlin

pi.se

Total avslappning mentalt

Ingen klaustrofobisk känsla

Avkopplande behandling

Minimerade abstinensbesvär

Ingen viktuppgång/sötsug

Nikotinfri med relief, modern laser-terapi

möjligheter att samtidigt träna och spela med flera lag. ·

FLOATINGRum

www.ljusbubblan.se avslappning mentalt ·påTotal ·Ingen klaustrofobisk känsla ·Läs mer om våra behandlingar

Behöver ni en modern responsiv och sökmotoroptimerad hemsida? Vi erbjuder Sveriges enklaste och mest lättanvända CMS (Content Management System) Yodo.

Hemsidorna är responsiva och optimerade för både läsplattor och smartphones. • Hosting, support, service 195:-/månad. • Nyhetsbrev, fritt antal 95:-/månad. • Display, storbild 95:-/månad.

Joe Formgren, medutvecklare Precis Reklam

www.precisreklam.se

Telefon 026-511 000

Inget sug på nikotin

Kostnadsfritt återbesök inom ett år

ATTAd

Hemsida på en vecka?

– Har ni bara underlagen klara så kan ni ha en ny modern hemsida på en vecka. Publiceringssystemet Yodo är lika enkelt som att göra en uppdatering på Facebook. En timmes utbildning ingår och då hinner ni lägga upp ett par nyheter också.

Ingen viktuppgång/sötsug

·Återhämtning för spända muskler ·Total avslappning mentalt Ingen klaustrofobisk känsla ·· Återhämtning för spända muskler ·Läs mer om våra behandlingar

på www.ljusbubblan.se

För mer information se www.yodo.se

Avkopplande behandling

Minimerade abstinensbesvär

tkort i gåva Ge bort ett presen uppLEVELsE!

du hittar oss i Winnhuset Nygatan 17, Gävle

Priser exklusive moms.

·Ett behandlingstillfälle, ca 90 minuter

uppsK duEN hittar oss i Winnhuset Nygatan 17, Gävle

Tidsbokning 026-65 20 30 · ljusbubblan.se · www.laser-terapi.se Läs mer om våra behandlingar Tidsbokning 026-65 20 30 · ljusbubblan.se · www.laser-terapi.se Varmt välkommen önskar Marie-Louise Göthlin Göthlin på www.ljusbubblan.se Varmt välkommen önskar Marie-Louise

Nygatan 17 i Winn-huset Tel. 026-65 20 30 www.ljusbubblan.se

10

Ett behandlingstillfälle, ca 90 minuter

FLOATINGRum sug på nikotin ·Kostnadsfritt återbesök inom ett år · · Vi hjälper dig tillsammans med din motivation!·Inget www.laser-terapi.se · · · Vi hjälper dig tillsammans med din motivation! Riktigt duktiga spelare får även chans att träna och spela entkort i gåva Ge bort ett pres www.laser-terapi.se · www.laser-terapi.se Vi hjälper dig tillsammans med din motivation! uppLEVELsE! EN uppsKATTAd www.laser-terapi.se · med distriktslag och ungdomslandslag. Det kan i vissa fall FLOATINGRum ·

FLOATINGRum FLOATINGRum betyda en dubblering av träningsdosen under sommaren. · · · · · Unga individer kräver längre tid för återhämtning · · · tränar och spelar unga talangfulla än vuxna. Ändå fotbollsspelare med flicklaget, damlaget, distriktslaget eller landslaget under sommarhalvåret. Samma situation uppstår för unga killar som fortfarande växer och får möjlighet att träna och spela med flera lag för att utvecklas i rätt miljö. Återhämtning för spända muskler Återhämtning för spända Total avslappning mentalt

muskler

Total avslappning mentalt

Ingen klaustrofobisk känsla

Ingen klaustrofobisk känsla Läs mer om våra behandlingar

på www.ljusbubblan.se

Läs mer om våra behandlingar på www.ljusbubblan.se

Utvecklas genom anpassad träning Vem ansvarar för att landets unga talanger tränar och tävlar i rätt dos för att utvecklas under sommaren? Att bara spela match utvecklar inte det fysiska spelet i någon större utsträckning. Tvärtom försämras rörligheten under säsongen. Konditionen utvecklas sparsamt och träningseffekten för styrka och explosiv kraft uteblir när kroppen inte hinner återhämta sig efter träning och match. Ingen gång i livet är det så lätt att utveckla sin fysiska förmåga som i de tidiga tonåren. Det är nu som styrka, snabbhet, uthållighet och explosiv kraft ska utvecklas genom anpassad träning. Att träna med B-laget och spela med pojklag och distriktslag gör att återhämtningen blir eftersatt. Mycket träning och för lite återhämtning försämrar utvecklingsmöjligheterna hos unga spelare som har en förhoppning att bli bäst i sin sport. Vem i ditt lag ser till att den Talang och Utvecklingsplan som fotbollsförbundet eller föreningen skrivit efterföljs under tävlingssäsongen? Niclas Carlson • SvenskPress.se

Privatpersoner - Publicera era nyheter och evenemang gratis på gestrikemagasinet.se


Gestrike Magasinet - Din lokala annonstidning - gestrikemagasinet.se

Markanläggning och utemiljöer

www.balansbutiken.se Sörbygatan 74 – Gävle Butiken öppen Månd, Onsd, Fred 13 – 17 Övriga tider är avsatta för behandlingar.

Serviceföretaget med städ- och hygienartiklar!

Nyanläggning - Skötsel - Trädarbeten

Brett utbud • Lagerhållning Fri utkörning • Städmaskiner Uthyrning • Städutbildningar Samarbetsavtal • Välkomna!

sommar!

universellbalans.bokadirekt.se

r ni redan flyttat in.

F

Södra Skeppsbron 19, Gävle Göran 0700-52 02 10, Imeli 0700-52 02 11

Marksten, murar, planteringar m.m.

www.universellbalans.se

stadohygienbutiken.se

up Län pla ets ga st , 5 ör 0.0 sta 00 ex !

ommar!

Annonstidning med massor av

Lokala nyheter Information Erbjudanden Kalendern

erbjudanden och evenemang

Maj 2016 • gestrikemag

asinet.se

”Tydlig skillnad för företa g”

r ni redan flyttat

hjaltevadshus.se

in.

Trädgård- och parkskötsel

Trollkarlen

Mest hus för pengarna

Nöje Hem & Bostad

hjaltevadshus.se Glad sommar!

Till nästa vår har ni redan flyttat in. Dags för pool?

Glad somma hjaltevadsh r!us.se hjaltevadsh Glad somm ar! Till nästa

Till nästa vår har ni redan flyttat in.

Kontakta oss oss Till nästa vår har Kontakta

us.se

Premiär:

Gasolfyllning till Marknadens lägsta pris

i bilen? ni reda Mikael -- Gävle hjaltevadsh Boka AC-servi Gävle n flytt Mikael us.se Andreashjaltevadsh us.se ce Söderhamn Andreas /Bollnäsat in. -- Söderhamn /Bollnäs Mikael -- Gävle Mikael Gävle 070-771 Andreas -- Söderhamn 6363 Andreas 02 070-771 076-802 Söderhamn 070-771 63 /Bollnäs 5151 070-771 23 63 02 076-802 /Bollnäs 02 02 076-802 51 076-802 51 23 23 23

Nyhet

Varmt

Kontakta oss Kontakta oss

MECA-ES Bilservice 026-14 26 26 Utmarksvägen 21, Gävle vid Bilprovninge n www.esbilserv ice.com

Gasoltest

med intyg för husbil & husvagn

250:www.

Nu även grindar, villa- och industristängsel.

.se

hjaltevadshus.se

hjaltevadshus.se Sommarnumret 26/6 Manusstopp 9/6 Andreas - Söderhamn/Bollnäs 026-126 126 076-802Ring 51 23

Kontakta oss

Mikael - Gävle 070-771 63 02

jan.stark@lbhus.se 0702 05 52 74 www.lbhus.se

Beskärning, fällning, stubbfräsning

Hälsa

Skönare uteliv

Andreas - Söder hamn/Bollnäs 076-802 51 23

Kontakta oss

Mikael - Gävle 070-771 63 02

Gävle • Tel. 026-61 32 00 • pirab.nu

vägg: JotuN 9918 klassisk vit

DEMIDEKK

Skönare uteliv Speciellt utvecklad

huset kommer fråN trivselhus

eas - SöGladedrhsomamman/r!Bollnäs eaTill s -näst Sö a vår dehar rhniam redan/ n flytt Boatlln in. äs 80 8022 51 51 23 23

vägg: JotuN 9918 klassisk vit

Erbjudand

gäller t.o.m 2015-05-0

IN TEST

Tested by

SP Sveriges

Tekniska

sinstitut

Forskning

huset kommer fråN trivselhus

BRILLIANT WHITE BEST Just nu har vi extra bra priser på utomhusprodukter! Auson

Auson Ljus Tjärolja ger ett BEST T Just nu har vi extra bra priser på utomhusprodukter! långvarigt skydd och en S E T IN vacker silvergrå färg med Auson Ljus Tjärolja 3L tydligt trämönster.

SK TEKNI A FORSK

NI

SK TEKNI A FORSK

NI

BEST IN ST TinovaTEUV

T

SP

399:-

NG S

T IT U

F

ES

Auson Ljus Tjärolja ger ett tydligt trämönster.

T T IT U IN S

GS

IN

G E S T E K N IS K A

IG ER SV

TEST ED BY

Jape 1L DEMIDEKK BRILLIANT WHITE Grön-Fri/Prick-Fri

ED

GS

ST

IN S

TE

Speciellt utvecklad för vita hus B

Y

IN

Super Terrace 2,5L SP

N

B

E RI

K

T ITU ST

ED

SV

S OR

IN

ST

N

TE

SP

långvarigt skydd och en 399:vacker silvergrå färg med

NG S

BEST IN TEST Y

för vita hus

institut

Forsknings

T ITU ST

TEST ED BY

ES

es Tekniska

SP Sverig

IN

SP

Tested by

IG ER SV

SV

E RI

G E S T E K N IS K A

FO

RS

K

Olja med UV-skydd

Effektivt mot alger,

sprickbildning. lav och mögel. 299:- ord.prismot399:Nu 169:- ord.pris 212:-

Nu

299:- ord.pris 399:-

Nu 169:- ord.pris 212:-

Faluvapen Rödfärg 10L

Faluvapen Klassisk kokad Rödfärg 10L Rödfär lättarbetad Klassisk kokad Finns även i svart k

Jape 1L Olja med UV-skyddTinova UVNu lanserar Effektivt mot alger, vi en helt ny utomhusfärg för Super Terrace 2,5L Grön-Fri/Prick-Fri mot sprickbildning. och mögel. alla somlav drömmer om ett vitt hus.

Nu

Erbjudande

Nu lanserar vi en heltgäller ny t.o.m. 2015-05-09 utomhusfärg för alla som Ljus Tjärolja 3L drömmer om ett vitt hus.

lättarbetad Rödfärg. Finns även i svart kulör.

299:-

299:-

bli en demidekkare du också

Färgton Färgton

GÄVLE: Kryddstigen tel: 026-18 61 40 GÄVLE: Kryddstigen 10, tel:10, 026-18 61 40 DEMIDEKK BRILLIANT WHITE Öppet: Vard 7–18, lör 9–14

Öppet: Vard 7–18, lör 9–14

Nu lanserar vi en helt ny utomhusfärg förwww.fargton.se www.fargton.se alla som drömmer om ett vitt hus.

bli en demidekkare du också

Publicera era nyheter och erbjudanden direkt på www.gestrikemagasinet.se

11


Information från Spa och Bad:

Störst i Norden på glasfiberpooler

Bad är hälsa, hälsa ofta! Spa och Bad finns hos Strömsbro Plantskola strax norr om Gävle och där jobbar Bo och Johan Karlsson för fullt just nu med att leverera nya pooler till badsugna kunder. Hur går det till när man ska köpa en pool? - Först ska man bestämma sig för vem som ska få förtroendet att leverera poolen, säger Bo Karlsson. Man måste kolla upp så att det är bra kvalitet på både material och service! Vad ska man särskilt tänka på när man väljer pool? - Alla våra pooler är isolerade på utsidan för att det ska bli mer ekonomiskt att värma upp vattnet och förlänga säsongen, säger Johan Karlsson, som organiserar poolmontagen. Har man dessutom både poolvärmepump och ett tak så kan man i princip bada i sin pool året runt!

Mark & trädgård sedan 1972

Anläggnings arbeten

Varför ska man välja en glasfiberpool från Spa och Bad? • Gjutna i ett stycke - monteras snabbt och enkelt • Inga skarvar - kräver väldigt lite underhåll • Poolerna är isolerade för att minska nedkylningen från marken • De är starka, snygga och har en vacker och behaglig yta • Många olika färger och former Ring oss för en gratis poolkonsultation! Ni är också välkomna att besöka vår utställning vid Strömsbro Plantskola. Där säljer vi också tillbehör och kemikalier till pooler och spabad!

Tel 070-548 10 88 • Hillevägen 13 (Strömsbro Plantskola), Gävle gavle@spaobad.com • www.spaobad.com

Trädgårds mästare

Stenbu tik

ÖPPET: måndag-fredag 7-18, lördag 10-14 Kryddstigen 9, Gävle | 026-18 36 30 www.ronngrens.se

12

Privatpersoner - Publicera era nyheter och evenemang gratis på gestrikemagasinet.se


Gestrike Magasinet - Din lokala annonstidning - gestrikemagasinet.se

F

SPARA SPARA

000KRKR 15 000

Extrautrustad specialversion specialversion Extrautrustad

Christer Niclas Morgan 026-100 403 026-100 408 026 100 407

Hyundai i20 GO! Edition Hyundai Specifikationer

EDITION

134 900 134 SPARA 15 900 000

PRIS FRÅN PRIS FRÅN

EDITION

SPARA 15 000

KR

KRKR

KR

Specifikationer n Rymligast i klassen med hög komfortkänsla

n Finns med manuell- eller automatlåda

n ratt sommed standard n Eluppvärmd Rymligast i klassen hög komfortkänsla n bak n Parkeringssensorer Eluppvärmd ratt som standard

n n Bluetooth handsfree/mediastreaming Finns med manuell- eller automatlåda n n 5 Bluetooth års garantihandsfree/mediastreaming utan milbegränsning

n Parkeringssensorer bak

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka årsNybilsgaranti Vägassistansmed • 3 fri årskörsträcka Vagnskadegaranti 5 5års är av generalagent rekommenderade cirkapriser. Lokala prisavvikelser 5 Alla års priser Vägassistans • 3 års Vagnskadegaranti

kan förekomma. Finansieringsförslag via Hyundai Finans: 3,33% ränta, 36 mån, 30% Alla priser är av generalagent rekommenderade cirkapriser. Lokala prisavvikelser kontant eller inbytesbil, 41% restvärde, eff. ränta 5,30%. Bränsleförbrukning vid kan förekomma. Finansieringsförslag via Hyundai Finans: 3,33% ränta, 36 mån, 30% blandad körning: 4,8-5,1 l/100km, CO2: 112-119 g/km. kontant eller inbytesbil, 41% restvärde, eff. ränta 5,30%. Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4,8-5,1 l/100km, CO2: 112-119 g/km.

16_22298_HY1604_GO_EfterPremiar_i20_A_170x260.indd 1

n 5 års garanti utan milbegränsning

Öppettider Mån-fre 9-18, lö 10-14 13 www.dahlbomsbil.se 2016-04-11 09:49


F

Fritid - Din guide till massor av smarta affärer - gestrikemagasinet.se

Erbjuder nu

Bli medlem hos oss sĂĽ fĂĽr du rĂĽd!

Vi installerar och servar din värmepump • Luftvärmepumpar & luftkonditionering • Nu är vi även auktoriserade pü Panasonics kommersiella program • Aggregat frün 3 till 25kw

biltvätt & bilvürd

Riggargatan 15, Brynäs www.dackakuten.nu 026-12 66 88

Utmarksvägen 3, Gävle 026-19 81 71 www.villaand.se kansli.vnd@villaand.se

Kylservice Sandviken • 070-043 18 58 kylservice@hotmail.se www.kylservicesandviken.se

NORIN FĂ–RETAGSSERVICE AB

Vänd er med fÜrtroende till oss med era elproblem.

Nedslag pĂĽ ditt enskilda avlop

Ring Urban Norin pĂĽ tel: 070-659 36 25 JĂśrgen Larsson: 070-313 75 80 jorgen.larsson@borohus.se www.borohus.se

Västervet 5, 805 97 Gävle AgustEco AB erbjuder den optimala lÜsningen fÜr süväl Tel som & Fax: 026-121610 enfamiljsflerfamiljshushüll. Biologiska reningsverk med enkel hantering och dokumenterad t hÜg reningsgrad.

LĂĽga driftskostnader • Nedslag pĂĽ ditt enskilda avlopp? FrĂĽn

:49 000

•  Enkel hantering AgustEco AB erbjuder den optimala lĂśsningen fĂśr sĂĽväl enfamiljssomdriftsäkerhet flerfamiljshushĂĽll. Biologiska • 

 HĂśg oms. reningsverk med enkel hantering och inkl . m •  Minimalt dokumenterad reningsgrad. t hĂśgunderhĂĽll  

Säljer & monterar fÜnster i olika material. Kontakta oss fÜr offert.

• Extremt hĂśg reningsgrad LĂĽga driftskostnader •  

 FrĂĽn •  Enkel hantering • En investering  fĂśr  miljĂśn 000: 9 4 • 

 HĂśg driftsäkerhet oms. inkl . m   • Minimalt underhĂĽll

  • Extremt hÜg reningsgrad 

 En investering  fĂśr  miljĂśn • 

Kontakta oss: Mail: info@agusteco.se Tel. 073-983 072-300 08 73 36 10

oss: Produktinformation Kontakta Gävle Enskilda Avlopp info@agusteco.se Tel. 08-121 475 06 Mail: Fredrik Mürtensson www.agusteco.se Tel. Tel. 073-8208 2236 338 072-300 73 10 073-983

Trä/alu-fÜnster

Aluminium-fĂśnster

Telefon: 026-13 34 40 Mobil Thomas 070-659 53 25 www.tpbygg-fonster.se

14

PVC-fĂśnster

www.carinastad.info

Trädgürdsvägen 4 818 30 VALBO

Privatpersoner - Publicera era nyheter och evenemang gratis pĂĽ gestrikemagasinet.se


N S AT BEGR Ä A N TA L

SUBARU X V HUSK Y EDITION Takrails, tygmattor, tröskelskydd, ilastningsskydd, dekorlist baklucka och dekorstripe sida. Monterat och klart.

(VÄRDE: 10.000 KR )

Christer Niclas Morgan 026-100 403 026-100 408 026 100 407

SUBARU X V HUSK Y EDITION fr.

269.900:–

Alltid 4-hjulsdrift Automatlåda, Lineartronic 2-zons klimatanläggning 17-tums aluminiumfälgar 7 airbags och whiplashskydd Regnsensor Backkamera VDC (antispinn, antisladd)

fr.

3.495:–/mån* Bilvaruhuset

Subaru XV 2.0i Sport CVT • • • • • • • •

PRIVATLE A SING

MED A L LT ID D R IF T S L U J 4 -H DA R D N A T SOM S

3 ÅRS FRI SERVICE**

• Automatiskt Start/Stopp-system • Eluppvärmd framruta i nederkant • Husky Edition fi nns i färgerna Dark Blue Pearl, Desert Khaki och Bomhusvägen 55 • 026-10 04 00 (vx) 10 04 78 Bilförsäljn. Crystal White Pearl GÄVLE, Bomhusvägen 55 Måndag-fredag 9-18, lördag 10-14 Boxermotor • 2.0i, 150 hk, 196 Nm

026-10 04 00, www.dahlbomsbil.se Mån–Fre 9–18, Lör 10–14

Bränsleförbr. bl. körn. 6,5 l/100 km. CO2-utsläpp bl. körn. 151 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Avtalstid 36 mån, körsträcka 1 500 mil/år, service ingår, uppl.avgift 595 kr, aviavgift 55 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. **Eller vid 1500, 3 000 och 4 500 mil.


r a S S e r p Vi ! a n r e S i r p Storlek 36-41 | Ord. pris 199:-

SKinn

Storlek 36-41 Ord. pris 499:-

nu 149:-

nu 399:-

Storlek 36-41 Ord. pris 399:-

tOpway

Storlek 36-41 | Ord. pris 199:-

nu 299:-

nu 149:-

SKinn

SKinn

Storlek 36-41 Ord. pris 599:-

Storlek 36-41 Ord. pris 599:-

nu 499:-

nu 499:-

Priserna gäller t.o.m. 31/5

5% rabatt

Följ oss instagram. Då har du aLLtiD 5% rabatt. Visa bara telefonen i kassan när du handlar. Det Lönar Sig.

Öppettider Valbo Vardagar 10-19 • Lördagar 10-17 • Söndagar 11-17

www.skohusetsverige.se

Gestrike Magasinet maj 2016  
Gestrike Magasinet maj 2016  

Gestrike Magasinet är Gävleborgs största gratistidning med 52.000 exemplar. Delas ut till alla hushåll i Gävle kommun och alla kontor i hela...

Advertisement