Page 1

tid Län nin et g, 9 s s 4.0 törs 00 t a exe mp lar Information och erbjudanden till alla hushåll och kontor i hela Gästrikland och Norduppland November 2012

Nyheter Chokladbönan i världen Checkar Erbjudanden Kalendern

Hälsa

JULBORDET Fredag & lördag fr. 30/11 295:Hälsotips Julmarknad

www.heartbreak.se

Tips till glöggen

Motor

Välkomna att boka er fest

JULKLAPPSTIPS!

30% Rabatt på..

SOMMARFISKE Spön - Rullar - Drag. Gäller t.o.m 23/12-12

DEN KREATIVA MÖTESPLATSEN

N.Kungsgatan 23 Gävle. 026-128850

Anna-Sofia Winroth

Muréngatan 14, Gävle Tel. 026-511 000, 026-126 126 www.mediatemplet.se


PÂśMOLJWDWWKLWWDQ\DLQIDOOVYLQNODU

 98&-0(2-2+

&RDFKDQGHI¤UGLJKHWHU &RDFKDQGHI¤UGLJKHWHU LSUDNWLNHQ LSUDNWLNHQ JIFVYEVMSGLQEVWM+mZPI

98&-0(2-2+

8WELOGDGLJWLOOHQFRDFKDQGHOHGDUH 8WELOGDGLJWLOOHQFRDFKDQGHOHGDUH 9XFMPHRMRKIRPIHWEZ&MVKMXXE/IPPIVVRPKDUHQOÂĽQJRFKJHGLJHQ

98&- 98&

EHWDODVDQP¤OQLQJVDYJLIWHQWLOOEDND

Snart ljusnar det

HUIDUHQKHWDYRUJDQLVDWLRQVRFKIÂśUHWDJVXWYHFNOLQJRFKKDUXQGHUGH VHQDVWHWMXJRÂĽUHQXWYHFNODWHQP¤QJGVSHFLDOLQULNWDGHXWELOGQLQJDU RFKNXUVHU%LUJLWWDVEDNJUXQG¤UFLYLOHNRQRPPHGHQSÂĽE\JJQDGDY SHGDJRJLNRUJDQLVDWLRQVSV\NRORJLRFKVWXGLHULEHWHHQGHYHWHQVNDS 6HGDQ¤UKHQQHVYHUNVDPKHWKHOWLQULNWDGSÂĽFRDFKLQJWM¤QVWHU 8WELOGDGLJWLOOHQFRDFKDQGHOHGDUH 8WELOGDGLJWLOOHQFRDFKDQGHOHGDUH RFKXWELOGQLQJLQRPFRDFKLQJRFKSHUVRQOLJWOHGDUVNDS%LUJLWWD¤UXW JIFVYEVMSGLQEVWM+mZPI ELOGDG&R$FWLYH&RDFKRFK&RDFKDQGH+DQGOHGDUH6RPNYDOLWHWV (QXWELOGQLQJVRPY¤QGHUVLJWLOOFKHIHUWHDPRFK V¤NULQJ¤UKRQFHUWLĂ&#x;HUDGSURIHVVLRQHOO&R$FWLYH&RDFKRFKFHUWLĂ&#x;H (QXWELOGQLQJVRPY¤QGHUVLJWLOOFKHIHUWHDPRFK SURMHNWOHGDUH8WELOGQLQJHQSDVVDU¤YHQGLJVRPKDUHQ UDGYLD,QWHUQDWLRQHOO&RDFK)HGHUDWLRQ ,&) SURMHNWOHGDUH8WELOGQLQJHQSDVVDU¤YHQGLJVRPKDUHQ JIFVYEVMSGLQEVWM+mZPI JIFVYEVMSGLQEVWM+mZPI WM¤QVWPHGNUDYSÂĽW\GOLJNRPPXQLNDWLRQ WM¤QVWPHGNUDYSÂĽW\GOLJNRPPXQLNDWLRQ

&RDFKDQGHI¤UGLJKHWHU &RDFKDQGHI¤UGLJKHWHU LSUDNWLNHQ LSUDNWLNHQ

 (QXWELOGQLQJVRPY¤QGHUVLJWLOOFKHIHUWHDPRFK (QXWELOGQLQJVRPY¤QGHUVLJWLOOFKHIHUWHDPRFK SURMHNWOHGDUH8WELOGQLQJHQSDVVDU¤YHQGLJVRPKDUHQ SURMHNWOHGDUH8WELOGQLQJHQSDVVDU¤YHQGLJVRPKDUHQ Ù0\FNHWEUDGDJDUVRPJHWWPLJYHUNW\JDWWXWYHFNODVVRPFKHI WM¤QVWPHGNUDYS¼W\GOLJNRPPXQLNDWLRQ WM¤QVWPHGNUDYS¼W\GOLJNRPPXQLNDWLRQ Ù0\FNHWEUDGDJDUVRPJHWWPLJYHUNW\JDWWXWYHFNODVVRPFKHI  „QWOLJHQHQXWELOGQLQJVRPMDJKDUQ\WWDDYLPLQOHGDUUROOÙ „QWOLJHQHQXWELOGQLQJVRPMDJKDUQ\WWDDYLPLQOHGDUUROOÙ Ù0\FNHWEUDGDJDUVRPJHWWPLJYHUNW\JDWWXWYHFNODVVRPFKHI Ù0\FNHWEUDGDJDUVRPJHWWPLJYHUNW\JDWWXWYHFNODVVRPFKHI (QKHWVFKHI6DQGYLNHQVNRPPXQ „QWOLJHQHQXWELOGQLQJVRPMDJKDUQ\WWDDYLPLQOHGDUUROOÙ „QWOLJHQHQXWELOGQLQJVRPMDJKDUQ\WWDDYLPLQOHGDUUROOÙ (QKHWVFKHI6DQGYLNHQVNRPPXQ (QKHWVFKHI6DQGYLNHQVNRPPXQ (QKHWVFKHI6DQGYLNHQVNRPPXQ

Frågor och anmälan birgitta@kellercoach.se, 070-692 85 06 &MVKMXXE/IPPIV'SEGL%&8IP)TSWXFMVKMXXE$OIPPIVGSEGLWI[[[OIPPIVGSEGLWI Läs mer under www.kellercoach.se/tjanster.

9XFMPHRMRKIRMRXVSHYGIVEVHMK 9XFMPHRMRKIRMRXVSHYGIVEVHMK LKXUGX LKXUGX

Ă?(QWLPPHVHJHQFRDFKDQGHKDQGOHGQLQJ Ă?(QWLPPHVHJHQFRDFKDQGHKDQGOHGQLQJ

DQY¤QGHUFRDFKLQJLSUDNWLNHQ'XI¼UHQHQNHO DQY¤QGHUFRDFKLQJLSUDNWLNHQ'XI¼UHQHQNHO KIRMRXVSHYGIVEVHMK LKXUGXraditionellt j�(QWLPPHVHJHQFRDFKDQGHKDQGOHGQLQJ uFLUNDHQP¼QDGHIWHUNXUVHQVVOXW'¤UNDQGX lbFLUNDHQP¼QDGHIWHUNXUVHQVVOXW'¤UNDQGX ord h PRGHOODWWK¼OODGLJWLOOVRPKM¤OSHUGLJDWWYDUD PRGHOODWWK¼OODGLJWLOOVRPKM¤OSHUGLJDWWYDUD WDXSSIU¼JRUIXQGHULQJDUGXI¼WWRFKHYHQWX WDXSSIU¼JRUIXQGHULQJDUGXI¼WWRFKHYHQWX KIRMRXVSHYGIVEVHMK LKXUGX �(QWLPPHVHJHQFRDFKDQGHKDQGOHGQLQJ e tt t

FRDFKLQJLSUDNWLNHQ'XI¼UHQHQNHO W\GOLJVNDSDIœUWURHQGHVW¤OODHIIHNWLYDIU¼JRU W\GOLJVNDSDIœUWURHQGHVW¤OODHIIHNWLYDIU¼JRU FRDFKLQJLSUDNWLNHQ'XI¼UHQHQNHO Bo k a RFKVHWLOODWWVDPWDOEOLP¼ORFKUHVXOWDWRULHQ RFKVHWLOODWWVDPWDOEOLP¼ORFKUHVXOWDWRULHQ K¼OODGLJWLOOVRPKM¤OSHUGLJDWWYDUD K¼OODGLJWLOOVRPKM¤OSHUGLJDWWYDUD WHUDGH WHUDGH SDIœUWURHQGHVW¤OODHIIHNWLYDIU¼JRU 6\IWHWPHGXWELOGQLQJHQ¤UDWWGX 6\IWHWPHGXWELOGQLQJHQ¤UDWWGX SDIœUWURHQGHVW¤OODHIIHNWLYDIU¼JRU DWWVDPWDOEOLP¼ORFKUHVXOWDWRULHQ �XWYHFNODUGLWWIU¼JDQGHWLOOHWWNUDIWIXOOW �XWYHFNODUGLWWIU¼JDQGHWLOOHWWNUDIWIXOOW DWWVDPWDOEOLP¼ORFKUHVXOWDWRULHQ

YHUNW\J YHUNW\J �EOLUE¤WWUHO\VVQDUHXWDQVXJDVPHG �EOLUE¤WWUHO\VVQDUHXWDQVXJDVPHG XWELOGQLQJHQ¤UDWWGX DYGHQVRPSUDWDU DYGHQVRPSUDWDU XWELOGQLQJHQ¤UDWWGX �VOLSSHUPLVVIœUVW¼QG �VOLSSHUPLVVIœUVW¼QG UGLWWIU¼JDQGHWLOOHWWNUDIWIXOOW �I¼UO¤WWDUHDWWO¤JJDœYHUDQVYDU �I¼UO¤WWDUHDWWO¤JJDœYHUDQVYDU UGLWWIU¼JDQGHWLOOHWWNUDIWIXOOW �I¼UHQPHWRGVRPJHUGLJWLGœYHU �I¼UHQPHWRGVRPJHUGLJWLGœYHU �EOLUW\GOLJDUH �EOLUW\GOLJDUH

os o FLUNDHQP¼QDGHIWHUNXUVHQVVOXW'¤UNDQGX HOODVY¼ULJKHWHUGXKDUXSSOHYWLPHOODQWLGHQ HOODVY¼ULJKHWHUGXKDUXSSOHYWLPHOODQWLGHQ FLUNDHQP¼QDGHIWHUNXUVHQVVOXW'¤UNDQGX ss!  WDXSSIU¼JRUIXQGHULQJDUGXI¼WWRFKHYHQWX WDXSSIU¼JRUIXQGHULQJDUGXI¼WWRFKHYHQWX 9RHIVXVIHEKEVYXZIGOPEV 9RHIVXVIHEKEVYXZIGOPEV GXGLQIœUP¼JD GXGLQIœUP¼JD HOODVY¼ULJKHWHUGXKDUXSSOHYWLPHOODQWLGHQ DWWNRPPXQLFHUDJHQRPDWWI¼N¤QQHGRPRP DWWNRPPXQLFHUDJHQRPDWWI¼N¤QQHGRPRP HOODVY¼ULJKHWHUGXKDUXSSOHYWLPHOODQWLGHQ

 RFKWU¤QDLQFRDFKDQGHI¤UGLJKHWHU'XI¼UHQ RFKWU¤QDLQFRDFKDQGHI¤UGLJKHWHU'XI¼UHQ Den mÜrka ürstiden är här, säger pessimisten. Om en münad vänder PRGHOOYHUNW\JRFKWHNQLNHUVRPVNDSDUXW PRGHOOYHUNW\JRFKWHNQLNHUVRPVNDSDUXW

det säger optimisten. Bägge har rätt och eftersom jag gillar büde 9RHIVXVIHEKEVYXZIGOPEV GXGLQIœUP¼JD YHFNOLQJIœUGLJVM¤OYGLQDPHGDUEHWDUHRFKHO YHFNOLQJIœUGLJVM¤OYGLQDPHGDUEHWDUHRFKHO 9RHIVXVIHEKEVYXZIGOPEV GXGLQIœUP¼JD gamla och nya ordsprük sü kan vi fylla pü med att även om man inte OHUGLQDNXQGHU'XI¼UHWWGRNXPHQWDWLRQVPD OHUGLQDNXQGHU'XI¼UHWWGRNXPHQWDWLRQVPD DWWNRPPXQLFHUDJHQRPDWWI¼N¤QQHGRPRP Premiär 24/11 WHULDOVRPGXNDQDQY¤QGDO¼QJWLGIUDPœYHU WHULDOVRPGXNDQDQY¤QGDO¼QJWLGIUDPœYHU DWWNRPPXQLFHUDJHQRPDWWI¼N¤QQHGRPRP gillar läget sü müste man gÜra det bästa mÜjliga utav det. lÜrdag RFKWU¤QDLQFRDFKDQGHI¤UGLJKHWHU'XI¼UHQ 

RFKWU¤QDLQFRDFKDQGHI¤UGLJKHWHU'XI¼UHQ (IXZoJ}VWXEHEKEVRE (IXZoJ}VWXEHEKEVRE ¤JQDUYL¼WDWWE\JJD ¤JQDUYL¼WDWWE\JJD PRGHOOYHUNW\JRFKWHNQLNHUVRPVNDSDUXW XSSGLQNXQVNDSG¤UP\FNHWœYQLQJLQJ¼U XSSGLQNXQVNDSG¤UP\FNHWœYQLQJLQJ¼U PRGHOOYHUNW\JRFKWHNQLNHUVRPVNDSDUXW YHFNOLQJIœUGLJVM¤OYGLQDPHGDUEHWDUHRFKHO 0HOODQNXUVWLOOI¤OOHQDNRPPHUGXDWWSUDNWLVH 0HOODQNXUVWLOOI¤OOHQDNRPPHUGXDWWSUDNWLVH Ja, det är mÜrkt ute men det är bara att tända, om inte tusen juleljus, UHO\VVQDUHXWDQVXJDVPHG  YHFNOLQJIœUGLJVM¤OYGLQDPHGDUEHWDUHRFKHO UDRFKVDPODHUIDUHQKHWHU'DJWUHVNDYLIœOMD UDRFKVDPODHUIDUHQKHWHU'DJWUHVNDYLIœOMD sü i alla fall bÜrja med ett antal fina adventsljus. Gävles stütliga bock UHO\VVQDUHXWDQVXJDVPHG OHUGLQDNXQGHU'XI¼UHWWGRNXPHQWDWLRQVPD 9XKoRKWTYROXIRmV DWWVHFRDFKLQJVRPHWW DWWVHFRDFKLQJVRPHWW RPSUDWDU 9XKoRKWTYROXIRmV OHUGLQDNXQGHU'XI¼UHWWGRNXPHQWDWLRQVPD XSSGLQDHUIDUHQKHWHURFKQ\YXQQDNXQVNDSHU XSSGLQDHUIDUHQKHWHURFKQ\YXQQDNXQVNDSHU RPSUDWDU YHUNW\JIœUSHUVRQOLJRFKSURIHVVLRQHOOXWYHFN YHUNW\JIœUSHUVRQOLJRFKSURIHVVLRQHOOXWYHFN WHULDOVRPGXNDQDQY¤QGDO¼QJWLGIUDPœYHU VDPWIœUGMXSDGHPJHQRPPHUNXQVNDSHURFK VDPWIœUGMXSDGHPJHQRPPHUNXQVNDSHURFK blickar snart üter Üver Slottstorget och runt omkring i vür fina bygd sü PLVVIœUVW¼QG WHULDOVRPGXNDQDQY¤QGDO¼QJWLGIUDPœYHU OLQJRFKIœUE\JJDQGHDYHQFRDFKDQGHNXOWXUL OLQJRFKIœUE\JJDQGHDYHQFRDFKDQGHNXOWXUL PLVVIœUVW¼QG WU¤QLQJ WU¤QLQJ bÜrjar det nu julpyntas det fÜr fullt. IœUHWDJRFKRUJDQLVDWLRQHU8WELOGQLQJHQE\J IœUHWDJRFKRUJDQLVDWLRQHU8WELOGQLQJHQE\J HDWWO¤JJDœYHUDQVYDU 8ULQQHK¼OOHW 8ULQQHK¼OOHW HDWWO¤JJDœYHUDQVYDU (IXZoJ}VWXEHEKEVRE ¤JQDUYL¼WDWWE\JJD JHUS¼DNWLYDœYQLQJDURFKWHRULEODQGDVPHG JHUS¼DNWLYDœYQLQJDURFKWHRULEODQGDVPHG HWRGVRPJHUGLJWLGœYHU (IXZoJ}VWXEHEKEVRE ¤JQDUYL¼WDWWE\JJD �9DG¤UFRDFKLQJRFKQ¤U¤UGHWDQY¤QGEDUW" �9DG¤UFRDFKLQJRFKQ¤U¤UGHWDQY¤QGEDUW" UHà HNWLRQHURFKHUIDUHQKHWVXWE\WH*HQRPJ¼ UHàHNWLRQHURFKHUIDUHQKHWVXWE\WH*HQRPJ¼ HWRGVRPJHUGLJWLGœYHU XSSGLQNXQVNDSG¤UP\FNHWœYQLQJLQJ¼U JDUH �&RDFKDQGH/HGDUVNDSLYDUGDJHQ �&RDFKDQGH/HGDUVNDSLYDUGDJHQ HQGHDQY¤QGVXSSOHYHOVHEDVHUDWO¤UDQGHV\VWH HQGHDQY¤QGVXSSOHYHOVHEDVHUDWO¤UDQGHV\VWH XSSGLQNXQVNDSG¤UP\FNHWœYQLQJLQJ¼U HÜgtidsstunder JDUH 0HOODQNXUVWLOOI¤OOHQDNRPPHUGXDWWSUDNWLVH �&RDFKDQGHVDPWDORFKHOOHUNXQVNDSV �&RDFKDQGHVDPWDORFKHOOHUNXQVNDSV PLVNWHRULRFKFRDFKDQGHIœUK¼OOQLQJVV¤WW PLVNWHRULRFKFRDFKDQGHIœUK¼OOQLQJVV¤WW 0HOODQNXUVWLOOI¤OOHQDNRPPHUGXDWWSUDNWLVH I Kungsberget gür snÜkanonerna stundtals fÜr hÜgtryck infÜr den 026-351 70 • info@forsbackawardshus.se • www.forsbackawardshus.se œYHUIœULQJ œYHUIœULQJ 'HWK¤UI¼UGX 'HWK¤UI¼UGX UDRFKVDPODHUIDUHQKHWHU'DJWUHVNDYLIœOMD �0RGHOOIU¼JHWHNQLNHURFKPHWRGHU �0RGHOOIU¼JHWHNQLNHURFKPHWRGHU UDRFKVDPODHUIDUHQKHWHU'DJWUHVNDYLIœOMD stundande premiären och temperaturen är skyhÜg, även om det kan bli YROXIRmV DWWVHFRDFKLQJVRPHWW �7UHGDJDUXSSGHODWS¼WY¼SOXVHQGDJG¤UGX �7UHGDJDUXSSGHODWS¼WY¼SOXVHQGDJG¤UGX XSSGLQDHUIDUHQKHWHURFKQ\YXQQDNXQVNDSHU �&RDFKLQJIœUDWWUHGDXWNRQàLNWHU �&RDFKLQJIœUDWWUHGDXWNRQàLNWHU YROXIRmV DWWVHFRDFKLQJVRPHWW XSSGLQDHUIDUHQKHWHURFKQ\YXQQDNXQVNDSHU I¼UHQPœMOLJKHWDWWWU¤QDRFKSUDNWLVHUDPHOODQ I¼UHQPœMOLJKHWDWWWU¤QDRFKSUDNWLVHUDPHOODQ nügra kallgrader när Brynäs IF laddar fÜr bokstavligen ürhundradets USHUVRQOLJRFKSURIHVVLRQHOOXWYHFN �'LQY¤JPRWHQFRDFKDQGHFKHIOHGDUH �'LQY¤JPRWHQFRDFKDQGHFKHIOHGDUH VDPWIœUGMXSDGHPJHQRPPHUNXQVNDSHURFK USHUVRQOLJRFKSURIHVVLRQHOOXWYHFN GDJWY¼RFKWUH GDJWY¼RFKWUH �3UDNWLVNWU¤QLQJLROLNDVLWXDWLRQHU �3UDNWLVNWU¤QLQJLROLNDVLWXDWLRQHU VDPWIœUGMXSDGHPJHQRPPHUNXQVNDSHURFK UE\JJDQGHDYHQFRDFKDQGHNXOWXUL hockeymatch utomhus. Garanterat en riktig hÜjdare och kultafton WU¤QLQJ UE\JJDQGHDYHQFRDFKDQGHNXOWXUL WU¤QLQJ KRUJDQLVDWLRQHU8WELOGQLQJHQE\J som gemene man kommer att prata om münga ür framÜver. Ungefär KRUJDQLVDWLRQHU8WELOGQLQJHQE\J 8ULQQHK¼OOHW YDœYQLQJDURFKWHRULEODQGDVPHG 8ULQQHK¼OOHW som när Ockelbo Basket tog Üver gamla Gavlerinken ett par magiska YDœYQLQJDURFKWHRULEODQGDVPHG �9DG¤UFRDFKLQJRFKQ¤U¤UGHWDQY¤QGEDUW" HURFKHUIDUHQKHWVXWE\WH*HQRPJ¼ kvällar. Sedan blir det riktigt spännande att fÜlja SAIK pü sin resa mot �9DG¤UFRDFKLQJRFKQ¤U¤UGHWDQY¤QGEDUW" HURFKHUIDUHQKHWVXWE\WH*HQRPJ¼ �&RDFKDQGH/HGDUVNDSLYDUGDJHQ den tredje helgen i mars 2013. Den blir nämligen historisk fÜr alla QGVXSSOHYHOVHEDVHUDWO¤UDQGHV\VWH �&RDFKDQGH/HGDUVNDSLYDUGDJHQ QGVXSSOHYHOVHEDVHUDWO¤UDQGHV\VWH �&RDFKDQGHVDPWDORFKHOOHUNXQVNDSV RFKFRDFKDQGHIœUK¼OOQLQJVV¤WW bandyfans. Dü flyttar den anrika, svenska mästerskapsfinalen i bandy �&RDFKDQGHVDPWDORFKHOOHUNXQVNDSV RFKFRDFKDQGHIœUK¼OOQLQJVV¤WW œYHUIœULQJ in pü Friends Arena, efter tvü decennier pü Studenternas i Uppsala. Jag GX œYHUIœULQJ GX �0RGHOOIU¼JHWHNQLNHURFKPHWRGHUmüste ocksü passa pü att gratulera Gefle IF Fotboll och tränare Pelle �0RGHOOIU¼JHWHNQLNHURFKPHWRGHU UXSSGHODWS¼WY¼SOXVHQGDJG¤UGX �&RDFKLQJIœUDWWUHGDXWNRQàLNWHU UXSSGHODWS¼WY¼SOXVHQGDJG¤UGX �&RDFKLQJIœUDWWUHGDXWNRQàLNWHUOlsson till ännu en fantastiskt väl genomfÜrd säsong. Ser redan fram OLJKHWDWWWU¤QDRFKSUDNWLVHUDPHOODQ �'LQY¤JPRWHQFRDFKDQGHFKHIOHGDUH OLJKHWDWWWU¤QDRFKSUDNWLVHUDPHOODQ �'LQY¤JPRWHQFRDFKDQGHFKHIOHGDUH emot nästa - och med spänning även vür nya arena! KWUH �3UDNWLVNWU¤QLQJLROLNDVLWXDWLRQHU KWUH �3UDNWLVNWU¤QLQJLROLNDVLWXDWLRQHU

Forsbacka Wärdshus

Bästa Julklappen!

Nyheter och tips

7

:5

16 15

3-

-0

12

20 1 df .p

n xe Vu

am

EN

fr

12

UX

_V

rt

ko

s ng

so

k vi

sä

n xe Vu

sä

k

vi

ru

MY CY Y

CM

fr

KO

rn Ba

S NG

SO

n

so

M

Fu

RT

2 1

12

df

.p

am

k gs

RN

BA

t_

or

CM

16

3-

-0

2 01

C

Y

9

:0

10

ru

Fu

SĂ„

rn Ba

Furuviks säsongskort – en hel sommar Pass med härliga – kÜ a pü ! pn 201 2 u till upplevelser. ürs pr RT

O SK

K

NG

C

SO

M

SĂ„

Y CM MY CY Y

CM

K

Vuxen 695 kr Barn 495 kr

iser

KÜp bästa julklappen pü: Gävle Turistbyrü ICA Maxi Gävle www.furuvik.se

Det finns med andra ord massor som vi kan glädja oss üt och se fram emot den närmaste tiden. En stor del av det kan ni ta del av i det här numret av Gestrike Magasinet - tidningen där alla kan och für vara med. Har du som läsare nügon kul nyhet eller bra tips infÜr julen sü är det bara att gü in och publicera direkt pü vür hemsida: www.gestrikemagasinet.se Det mesta av det bästa blir i mün av utrymme och läsvärde med redan i nästa nummer!

Skänka omtanke I decembernumret kommer det att vara massor av julklappstips och erbjudanden fÜr er som är ute i sista stund liksom att vi kommer att berätta vad som händer här, i världens bästa del av landet, under julhelgerna och i vinter. Citerar münadens profil Anna-Sofia Winroth; – Nu när vi stür infÜr en stundande jul kan vi väl skänka alla i hela världen en omtanke. Büde med vad vi handlar och tänka igenom vüra inkÜp. Se till att vi gÜr handlingar som skapar positiv energi och sprider sig som ringar pü vattnet. Trevlig läsning & pü glatt üterseende Joe Formgren, Gestrike Magasinet

2 TvĂĽan

– Vill ni nü 200 000 människor i Gästrikland och Norduppland? –


Innehåll november 2012

Gestrike Magasinet

Distribueras till ALLA hushåll och kontor i Gästrikland och Norduppland. Upplaga 94.000 exemplar.

Turism • Kultur • Fritid

Ansvarig utgivare: Joe Formgren Produktion: Gestrike Media AB, Precis Reklam AB Tryckning: Stibo Graphic A/S Distribution: SDR till alla hushåll och Posten till kontor. Gestrike Magasinet avsäger sig ansvar för av annonsören inlämnat ­m aterial. Vi ansvarar ej heller för insänt, icke beställt material. Vi förbehåller oss rätten att fritt publicera material som skickas till oss eller publicerats på www.SvenskPress.se Ange alltid skribenten samt fotografens namn. Eftertryck av text eller bild utan särskilt tillstånd beivras.

Gestrike Media AB Adress: Muréngatan 14, 802 50 Gävle Telefon: 026-126 126 Telefax: 026-126 127 E-post: info@gestrikemagasinet.se Omslagsbild: Anna-Sofia Winroth, chocolatier. Fotograferad av P-E Jäderberg.

Boka förmånligt årsavtal. Marknadsplanera med oss på Gestrike Media AB. Kontakta oss för mer information om annonsering, kommunikationsplan och marknadsgenomgång.

Boka er plats i Magasinet - varje månad • Länets största tidning - Utkommer inför löning! Hemsidan • Annonsera där ni får mest för pengarna. + • Boka förmånligt samarbetsavtal på årsbasis. • Vad är ert budskap till alla hushåll och kontor? • Publicera era egna nyheter på SvenskPress.se • Gestrike Magasinet – för samverkan i regionen!

varje dag!

Nästa Magasin utkommer 16/12. Manusstopp 30 november.

Säljare sökes: Platsar du i den glada ligan nedan och har körkort samt F-skattesedel är du välkommen med ansökan till: info@gestrike.net

Julmarknad i Ockelbo

4

Pleasme inspirerade

5

Gestrikekalendern 6

Nöje Profilen: Anna-Sofia Winroth

8-9

Ny stormusikal - I Ljus & Mörker

10

Undvik att halka

10

Mackmyra till Frankrike

11

Hälsa Glöggfest med nya smaker

12-13

Spännande namn ökar grönsaksätandet

14

Klinik mot nikotinberoende

14

Facebookutbildning för nybörjare

16

Näringsliv Järvsta får nytt bostadsområde

18

Biljettköp via app med Actor

19

Fredrik öppnar verkstad

20

Motor

Joe Formgren

Ingela Gustafson

Niklas Wiklund

Per-Erik Jäderberg

Upphovsmakare joe@formgren.com 070-679 79 00

Administration ingela@gestrike.net 026-126 126

Marknad, säljare niklas@gestrike.net 070-289 88 80

Fotograf, www.j-berg.com pej@gestrike.net 070-512 26 26

Torbjörn Edlund

Horst Mueller

Peter Tällberg

Skribent, säljare edlund@gestrike.net 070-52 58 450

Tekn. lic, Coach horst@gestrike.net 0768-783 165

Kommunikation peter@gestrike.net 070-263 40 13

Marie Pallhed Skribent, Featurebyrån featurebyran@telia.com

Volvo V40 har fått raketstart

22

Att välja rätt däck

23

Hört & Hänt

24

Cheva imponerar med impala

26

Samhälle Blocket föreläste för Thoren’s

28

Framtidens infrastruktur i Kolforsen

30

Utbildning med Keller Coach

30

Vill ni vara med i nästa nummer av GestrikeMagasinet?

tid Län nin ets g, 9 4.0 störs 00 ta exe mp lar Information och erbjudanden till alla hushåll och kontor i hela Gästrikland och Norduppland November 2012

Decembernumret utkommer 16/12. Manusstopp 30 november. Ring 026-126 126 Läs och medverka med nyheter och banners: www.gestrikemagasinet.se

Nyheter Chokladbönan i världen Checkar Erbjudanden Kalendern

Hälsa

JULBORDET Fredag & lördag fr. 30/11 295:Hälsotips Julmarknad

www.heartbreak.se

Tips till glöggen

Motor

Välkomna att boka er fest

JULKLAPPSTIPS!

30% Rabatt på..

SOMMARFISKE

Stolt distributör av Gestrike Magasinet… Spön - Rullar - Drag. Gäller t.o.m 23/12-12

DEN KREATIVA MÖTESPLATSEN

Anna-Sofia Winroth

…och ytterligare 30 miljoner trycksaker varje år! N.Kungsgatan 23 Gävle. 026-128850

Muréngatan 14, Gävle Tel. 026-511 000, 026-126 126 www.mediatemplet.se

MYCKET MEDIA • MYSIGA MÖTEN

MEDIA TEMPLET

Ingrid larsson

Niclas Carlson

Carl-Ingemar Perstad

Johannes Gardelöf

Skribent larssonhamrangeberg@yahoo.se

SportIdrott.se niclas@sportidrott.se

Motorkrönikör CNP Car News & Pictures AB

Motorskribent CNP Car News & Pictures AB

MEDIA • MÖTEN • MERVÄRDE MEDIA • MÖTEN • MERVÄRDE MEDIA I MÖTEN I MERVÄRDE


Julmarknad vid Galleri Cameli Flera hantverkare och konsthantverkare från trakten förbereder sig inför julmarknaden. Dörrarna för marknaden öppnas på andra advent, den 9 december kl 11, vid Galleri Cameli i Västerbo, Ockelbo. Vi bjuder på mysig julstämning på andra advent, den 9 december kl 11-15, vid Galleri Cameli i Västerbo i Ockelbo. Du möts av marschallbelyst väg, ca tre km innan Åmot, som leder upp till en gemytlig julmarknad där du får möjlighet att skåda julkrubban i verklighetstrogen storlek, klappa hästar och se nyfikna alpackor, och varför inte värma dig med en kopp nylagad kålsoppa? Du möts också av fulla bord med hantverk av alla dess slag, hårda som mjuka, vilka du kan fylla julsäcken med. Kanske hittar du något åt dig själv! Silversmycken, keramik, textilier, kransar, målningar och mycket mer. På marknaden finner du även lokal producerade ekologiska grönsaker. Varmt välkommen!

GÄSTRIKERINGEN Originalringen Silver 350:Guld fr. 2950:-

SvenskPress.se

Välkommen till våra

stämningsfulla växthus

Julbord från 225:”Det smarta och populära julbordsalternativet”

Handla julens blommor, klappar och godsaker i en lugn och trivsam atmosfär

Utställning

“Dukade vinterbord” under vecka 48

JULBORDET 345:-

Boka ett fantastiskt julbord till ett fantastiskt pris. Alla dagar fr. kl. 18.00. End. förbokning. Övriga tider enl. ök.

FAMILJE-JULBORDET 275:Lördag-Söndag sittningar 13.00 & 15.30 Barn 0-5 år gratis, därefter 10:-/år!

Julmarknad

AFFÄRSJULBORD 225:Förboka vår populära julbord onsdag-fredag kl. 11.00-15.00.

8-9 dec. kl 10-16

JULTALLRIK 120:- inkl. smör, bröd

Öppet: Tis-fre 10-18, lör-sön 11-15, mån stängt Hedvigslund 2, 802 65 Gävle Tel.026-600926 www.hedvigstradgard.se info@hedvigstradgard.se

4 Fritid

och kokt potatis (Småvarmt + 40:-) Endast avhämtning/utkörning. Catering året runt • Ord. lunch stänger för säsongen 15/10 Festlokal • Fri parkering

Varmt välkomna! Tel. 026-10 30 79 Bönavägen 23, Gävle www.golfrestaurangen.se info@golfrestaurangen.se

– Vill ni nå alla människor i Gästrikland och Norduppland? –


PLEASME inspirerar Stureplan med sex

AFFÄRSJULBORDET Förboka vår populära julbord 225:- onsdag-fredag kl. 11.00-15.00.

Under några intensiva och otroligt givande timmar på nattklubben PURE vid Stureplan i Stockholm fick PLEASME med ett dignande bord av godsaker i form av vibratorer, smaksatta glidmedel och lustfyllda accessoarer, inspirera över tvåhundra inbjudna bloggerskor i åldrarna arton till sextio. Till ljudet av skratt och synen av rodnande kinder dela med oss av tips och råd från den djungel av produkter som finns på marknaden. Att sedan låta de nyfikna tjejerna få möjlighet att klämma och känna på vårt lustfyllda sortiment, få möjlighet att ställa frågor helt anonymt och bli inspirerade till de kommande mörka vintermånaderna var verkligen uppskattat. Läs hela artikeln på: www.gestrikemagasinet.se, Sökord: Pleasme SvenskPress.se

Skivad griljerad julskinka

/hg

Julklappen som hjälper! 100 kr för min CD, bra julklapp!

Pengarna går oavkortat till Vänner Emellan för stöd till utsatta flickor i Kamerun.

En bra dag börjar på ICA Söder!

75:- 99:-

Lilla Saigon din asiatiska kvarterskrog på söder. Lunchbuffé

Middagsbuffé

Helgbuffé

mån-fre 11-15

mån-fre 17-20

lör-sön 12-20

Valet är ditt! Vi garanterar en komplett matupplevelse.

S. Kungsgatan 8, Tel. 026 61 52 62. www.lilla-saigon.se

Julfotografering Sista minuten innan jul! • Fotografering inkl. 3 st förstoringar 15x20 cm (värde 1 500 kr)

Fryser du om fötterna? Marknadens varmaste skoterkänga Altimate Black Hawk.

1 095 :-

Välkommen önskar Thomas & Mats-Olov med personal!

e ni att vi

PER

MARGARET A STRAND BERG

Stötdämparverkstad och snöskoterbutik

Vi fixar din frukost 08-10 Måndag-Lördag

(Erbjudandet gäller ej spel och tobak)

SÅNG HJÄL

www.vanneremellan.org Info och beställning: 0725-19 67 09

Fotograf Per-Erik Jäderberg • info@j-berg.com Tidsbokning: 0705-12 26 26 • www.j-berg.com

Vi skivar medan ni väntar.

V TIPSAR

Gun Östling: 072-048 16 17

Kupongen och erbjudandet gäller endast veckorna 48 och 49.

16.90:-

VARJE TISDAG!

Drop in & tidsbeställning S. Kungsg. 11 Treenet 026-68 90 21

www.tryckasant.se

895 kr

Södra Kungsgatan 32 GÄVLE stbröd 1,90 kr/st Tel. 026-61 73 40 Öppettider Mån-Lör: 8-22/hg Sön: 10-22 Medvurst 6,90 alfri 1l juice 9,90/st 6% RABATT MED ICA-KORTET!

Muréng. 14 Gävle Tel. 026-511 000 precisreklam.se

Välkommen!

Fotoramar Fotoförstoring Canvastavlor

Fredagen den nionde november lämnade PLEASME Gävle för ett inspirerande äventyr i Stockholm – Att inför kända och okända bloggerskor från hela Sverige, få visa upp butikens sortiment på ett sätt som speglar PLEASMEs filosofi - Att sex och njutning ska vara inspirerande och kul och inte tabubelagt och skamfullt. Och det var exakt vad vi gjorde.

Facebook, uppdatera hemsidan och nyhetsbrev? Vem gör vad? PR-planera med oss på Precis!

Tel. 026-10 30 79 • www.golfrestaurangen.se

KLAPPTIPS! Pleasme på plats i bloggvimlet.

Sociala medier

Ord.pris 2195:Gäller så långt lagret räcker.

Glansgårdens Bil & Motor

– Alla kan vara med i Gestrike Magasinet: www.gestrikemagasinet.se –

ny Gäs a tr sk ik ot lan er ds bu tik

50% i rabatt

Kryddstigen 18 802 92 Gävle

Tel: 026 12 00 10 www.glansgarden.se

Fritid 5


Gestrikekalendern

NOVEMBER 25 Röda Korset Julmässa Fösäljning av hembakat bröd, handarbeten, mattor, stickat. Lotterier, barn- och vuxentombola, loppis. Kaffeservering med sångunderhållning av Staffans damkör. St. Ansgars Hus, Gävle, kl 12-15. 25 Orgelkonsert med Per Ahlman musik av bla j.s. Bach, Ch. M. Widor och S. Karg-Elert. Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle, kl 16-17. 25 DUOJ Brazil spelar musik med starka rötter i den brasilianska musiktraditionen. CC-Puben, Gävle, kl 16-18. 25 Höstsmycka med naturens material Knyt dig en ’’Askviska’’ och lär dig mer om björnmossans möjligheter och hemligheter. Anmälan senast 22 november. Naturum Färnebofjärden, Gysinge, kl 13-17. 26 Lunchtrav med 9 lopp, V4, lunchdubbel, Trio och V5 . Gävletravet, Gävle, kl 12.20. 27 Kulturlunch Föredrag: Gamla Grand i Gävle blir hotell på nytt. Byggnadsantikvarie Ulrika Olsson bjuder er på korta nedslag i byggnadens mer än 110-åriga historia! (begränsat antal platser, kan ej förbokas). Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20, Gävle, kl 12-13.

29 Lunchmusik med Per Ahlman, orgelmusik

6 Bugg In, Avslutning Motion under enkla

12 Luciafirande med församlingens barn

former. Hedesunda dansförening. Folkets Hus, Hedesunda, kl 19.15-21. 6 Lunchmusik med Per Ahlman, orgelmusik i adventstid. Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle, kl 12.30-13.

och ungdomar Elisabet Nilsson och Mari Oscarsson. Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle, kl 18-19. 12 Micke Dahlofs Heta Fyra. Drömfabriken, Sveavägen 16C, Sandviken, kl19-21.

13 John Lindberg Trio – Rock This Christmas

vid kyrkoårets slut. Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle, kl 12.30-13.

JLT:s julshow fyller tre år i år och turnérar nu under namnet ”Rock This Christmas”. Teatern, Fokets hus, Köpmangatan 5-7, Sandviken, kl 19-20.30. 13 Luciakonsert på Söders Källa Luciakonsert med Rickard Sjöblom. Söders Källa, Södra Kansligatan 22 (vid Södermalmstorg), Gävle, kl 19-20.30. 14 Högtid & Those Swollen Goats. Högtid kör en inspirerad 70-talsblandning av Led Zeppelin, Free, Black Sabbath och Sir Lord Baltimore. CC-Puben, Gävle, kl 22-01.

29 Brynäs IF – Växjö Lakers HC Läkerol Arena kl 19. 30 Fuck off. CC-Puben, Gävle, kl 22-01.

DECEMBER 1 Gävle Sjöscoutkårs Julförsäljning Lotterier, handarbeten,hembakat bröd och möjligheter till gott fika. Sankt Anskars Hus, Gävle, kl 10-15. 1 The Best of Night Show Krogshow med en blandning av showerna The 60´s, The Las Vegas och The Swedish. Medverkande artister: Lars Lilja, Kerstin Erkelius, Robert Sten, Jessica Thelin, Ida Bois och Malin Norling. Restaurang Bolaget, Folkets hus, Köpmangatan 5-7, Sandviken, kl 19. 1 ACe of Dc AC/DC-tribute. CC-Puben, Gävle, kl 22-01. 2 Eftermiddagstrav med V64, Dagens Dubbel och trio. Gävletravet, Gävle, kl 14. 2 Julmarknad på Gävle slöjdares torp. Tolvfors Hanverkare säljer sina alster. Lotteri. Fika med hembakt. Julstämning i fin miljö. Lövudden 4, Tolvfors, kl 10-15. 2 Adventsmusik med Gestrike Brass. Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle, kl 16-17.

7 Mattias Lies/Magnus Bergman Mattias Lies är i slutskedet att färdigställa kommande skivproduktion ”Still believe in Lies”, åter tillsammans med producenten Magnus Bergman. CC-Puben, Gävle, kl 22-01. 8 Rockklassiker live - Scorpions m.fl. Radiostationen Rockklassiker med “Rockklassiker Live” kommer på besök. Göransson Arena, Sandviken, kl 17. 8 Efterfest till Scorpions - Efterfest med liveband på scen, öl och lättare mat/vickning i baren. Restaurang Bolaget, Folkets hus, Köpmangatan 5-7, Sandviken, kl 23-00. 8 Breakouts - Svängig rockabilly med en underton av punkrock. CC-Puben, Gävle, kl 22-01.

8 Brynäs IF – Timrå IK Läkerol Arena kl 18.30.

9 Kvällstrav med V5.

27 SAIK - Edsbyn Elitseriebandy, herrar.

Gävletravet, Gävle, kl 18.30. 9 Länsmuseets Julmarknad Medarr: Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund och designkollektivet Edge. Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20, Gävle, kl 12-16.

Matchen sänds på TV. Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken, kl 19.15-21.15.

7 Brynäs IF – Linköpings HC Läkerol Arena kl 19.

28 CC’s Onsdags-Quiz Spelet för alla som älskar frågesport och musik. CC-Puben, Gävle, kl 19-22. 28 STF ”I myskoxens land - ett urtidsdjur utan framtidshopp!” Bild- och filmvisning av Ingemar Lind. Furusalen, Silvanum, Gävle, kl 19. 28 Modernismens mötesplatser Författaren Martin Åhrén berättar om skolor, stadshus, sporthallar, biografer och hotell som symboler för liv och möten mellan människor i Bergslagen. Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20, Gävle, kl 18-19.

4 A Vision Of Elvis Las Vegas Christmas Show. Vinnare av Officiella European Championship! Rob Kingsley ser ut som Elvis, han sjunger som Elvis, men kanske ännu viktigare är att han fångar själva själen hos Elvis. Gävle Konserthus, Gävle, kl 20-22. 5 SAIK - Motala Elitseriebandy, herrar. Matchen spelas utomhus. Göransson Arena/ Jernvallen, Sätragatan 21, Sandviken, kl 19-21. 5 Bay City Seven - gladjazz som verkligen svänger! Drömfabriken, Sveavägen 16C, Sandviken, kl 19-21.

För information om respektive evenemang, biljettköp - kontakta er närmaste turistbyrå. Med reservation för ev. ändringar och tryckfel.

Saknar ni Gestrike Magasinet? Finns även på turistbyråer och bibliotek.

Saknas era evenemang i Kalendern? Publicera direkt på GävleMagasinets hemsida www.gestikemagasinet.se Notera att nu hämtas alla evenemang som publiceras här i GävleKalendern från hemsidan. Fler arrangemang och mer information finner ni också där.

Kalendern - Gratis och nu med ännu bättre och lättare administration! BOKA PLATS I NÄSTA MAGASIN Utkommer 16 december Manusstopp 30/11 Tel. 026-126 126 www.gestrikemagasinet.se

Information och erbjuda

9 Adventsmusik med Hemvärnets musikkår. Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle, kl 16-17. 11 Kulturlunch - Föredrag: Forntida spår – nära dig. Arkeolog Katarina Eriksson visar söktjänsten och berättar hur du ska göra för att få fram den information du är intresserad av. (begränsat antal platser, kan ej förbokas). Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20, Gävle, kl 12-13. 12 CC’s Onsdags-Quiz Spelet för alla som älskar frågesport och musik. CC-Puben, Gävle, kl 19-22.

nden till alla hushå

tid Lä nin ne g, t s 94 stö .00 rs 0 e ta xe mp lar ll och kontor

i hela Gästrikland och Norduppland Nyheter November 2012 Chokladbönan Checkar i världen Erbjudanden Kalendern

Hälsa

JULBORDET

Fredag & lördag fr.

295:-

30/11

Hälsot Julma rknadips www.heartbreak.se

Tips till glögge n JULKLAPP

STIPS!

30%

Motor

Välkomna att boka er fest

Rabatt på..

SOMMARFISK Spön - Rullar Gäller t.o.m 23/12-12

N.Kungsgatan

E

- Drag.

23 Gävle. 026-12885

0

Anna-Sofia Winro

th

DEN KREATIVA

MÖTESPLAT

SEN Muréngata Tel. 026-511 n 14, Gävle 000, 026-126 www.mediatemplet 126 .se

MYCKET MEDIA

MEDIA TEMPLET

• MYSIGA MÖTEN

MEDIA • MÖTEN MEDIA • MÖTEN • MERVÄRDE • MERVÄRDE MEDIA I MÖTEN

Musik-quiz torsdagar Fri entré för studenter med kårleg

(gäller ej vid artistuppträdanden)

live 6 Fritid Text

– Vill ni också vara med – Vill i Gestrike ni nå alla Magasinet? kontor i Gästrikland Se www.gestrikemagasinet.se och Norduppland? –för mer information –

30 november

I MERVÄRDE


Nöje Under den här avdelningen finner du som är intresserad av Nöje det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer. Nyhet! Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Gestrike Magasinets hemsida www.gestrikemagasinet.se under rubriken ”Nöje”. Alla kan och får vara med! Kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta magasin. SCANNA DENNA OM DU VÅGAR!

Ring 026-126 126 om ni också vill medverka

JULTALLRIK 120:-

inkl. smör, bröd och kokt potatis (Småvarmt + 40:-) Endast avhämtning/utkörning.

Tält, Bord & Stol, Ståbord, Bar, Porslin, Värme, Scen m.m.

Söndagsbrunsch –Vi träffas på Lido Söder kl. 10-15!

Lido Söder Tel: 026-61 19 42 www.konditorilido.se

Tel. 026-10 30 79 • www.golfrestaurangen.se

Anno 1954

JULBORDET 345:-

Köp en

Boka ett fantastiskt julbord till ett fantastiskt pris. Alla dagar fr. kl. 18.00. End. förbokning. Övriga tider enl. ök.

Kläder för vardag & fest i stl 36 - 52 Tel. 026-10 30 79 • www.golfrestaurangen.se

Södra Kungsgatan 17, 026-652424

Picobongstav (350-690 kr) och få ett

gratis massageljus (värde 45 kr). Erbjudandet gäller endast i Gävlebutiken t.o.m. 15/12.

VI TRYCKER DINA JULKORT!

– Julmackan!

Beställ eller fika här! Söder Tel: 026-61 19 42 City Tel: 026-10 85 20 www.konditorilido.se

www.tryckasant.se

Anno 1954

Tore Pettersson Guldsmide

FAMILJE-JULBORDET sittningar 13.00 & 15.30 275:- Lördag-Söndag Barn 0-5 år gratis, därefter 10:-/år!

Reparationer & Omarbeten i egen verkstad

026-68 91 90, 070-361 16 20 Södra Kungssgatan 12,Gävle, www.tpguldsmide.se

PLEASME - Lustfylld Inspiration -

Södra Kungsgatan 25

www.pleasme.se

076-112 80 88 www.facebook.com/pleasme.gavle

Besök hemsida/webshop för öppettider och information.

Tel. 026-10 30 79 • www.golfrestaurangen.se

V64 2 december V5 9 december Kvällstrav 18 december Övrigt se Kalendern www.gavletravet.se

Tel. 026-66 22 00

DAGS FÖR JULBORDET varje fredag & lördag fr. 30/11 295:-

QUiz-NiGhT Torsdagar Kvällsöppet tor-lör 18.00-02.00 Varmt välkomna! TEL: 026-18 30 21 www.heartbreak.se

JUBILEUMS MATCHEN ÅRETS HÄNDELSE INTRÄFFAR DEN 8 DECEMBER -UTOMHUS

WWW.BRYNAS.SE – Publicera era egna nyheter i Gestrike Magasinet: www.svenskpress.se –

Nöje 7


Anna-Sofia

Gävles kakaoböna i världen Intresset för choklad började redan när Anna-Sofia var liten flicka. Pappa var militär och lyckan var stor när han kom hem med några av Kronans mörkbruna chokladkakor som hon kunde smyga iväg till sin trädkoja och njuta av. – Det bästa som fanns var att ligga där och känna den fantastiska kakaosmaken, minns Anna-Sofia Winroth. Gävles alldeles egen chokladböna har hunnit fylla 44 år och titulerar sig chocolatier, ingenjör och numera även författare då hon är aktuell med debutromanen ”Gudarnas föda – den som dödar”. Idag driver hon sedan flera år Gefle Choklaterie med tillverkning på Nygatan i Gävle, butik i Nian och dessutom har hon en egen kakaoplantage i Dominikanska republiken. Chokladen från Gävle har även distribuerats till återförsäljare runt om i landet som premiumprodukt till bland annat Åre Choklad, Naturpralinen i Sysslebäck och Betsy Sandberg, Östermalms Saluhall. Den butik hon har på nätet ökar och börjar bli en betydande del av verksamheten. Det mesta levereras till direktkunder i Sverige men även till långväga kunder i till exempel Dubai, Texas och Kina.

Ingenjör och Hollywoodassistent Som nyfödd bodde hon på det Kungliga Slottet av den anledningen att pappa Lars Lindbom var chef för livvakten men tidigt så gick flytten till Gävle. Gymnasiet blev 4-årig teknisk på Polhem som följdes av Högskolan i Gävle där hon utbildade sig inom energiteknik. Ex-jobbet gjordes i USA och då bodde Anna-Sofia hos skådespelerskan Christine Lahti, som vunnit Oscar för bästa kvinnliga biroll i filmen Tjejen som jobbade skift och Emmy Award, Golden Globes för TV-serien Chicago Hope. Efter högskoleexamen blev hon som enda tjej, en av 13 trainees på ingenjörsbyrån Theorells, och arbetade där i 1,5 år. Därefter gick flytten till Stockholm och Jarl Magnussons ingenjörsbyrå. Ett tag efter att hon börjat arbeta i Stockholm ringde Christine och undrade om hon inte kunde komma tillbaka till Hollywood och arbeta som assistent åt henne.

8 Profilen

– Vilken 24-åring kan motstå det? Det blev 1,5 fantastiska år med både galor och tillställningar fyllda med kändisar. Man kan säga att jag var ”barnflicka” till en 42-åring, skrattar Anna-Sofia. När jag sedan kom hem fortsatte jag att jobba som ingenjör men kände att jag ville skapa mer efter att ha levt i en sådan kreativ värld. Hon startade därför eget med affärsidén att förmedla egen och annan konst 1999. – Det visade sig trögare än jag räknat med så då började jag jobba i garderoben på CH. Då tjänade jag så pass bra med pengar så att jag sen kunde köpa festvåningen på gamla Grand Hotel. Tanken var från början att hon skulle börja jobba med choklad då huset vid den här tiden huserade herrklubben Sällskapet N.T. De hade då nämligen avnjutit en särskild chokladtryffel i 127 år vilket hade fångat Anna-Sofias intresse. – Jag tyckte det var mycket spännande med ett anrikt recept och en del mystik. Det där kan jag bygga på, minns Anna-Sofia. Kan jag sen addera min ingenjörsexamen skulle det vara möjligt att skapa ett unikt chokladkoncept.

Först i Sverige med renodlat chocolaterie i modern tid Vid den här tidpunkten, runt år 2000, fanns inte äkta choklad på samma sätt och hon blev därmed först i landet med att registrera ett renodlat chocolaterie i modern tid. Festvåningen tog dock mycket tid i anspråk så det tog tre år att öppna chokladbutiken i samma hus. – Folk hade dock börjat knackat på dörren och velat köpa sedan tidigare och flera av dem är än idag våra stamkunder. När CH brann sålde således festvåningen till dem som hade drivit nöjesdelen och chocolaterian flyttade då till Nygatan 40, intill Tennstopet, med både produktion och butik i samma lokaler. En del kunder klagade dock över läget och 2008 etablerades därför den nuvarande butiken i affärshuset Nian på Stortorget. Produktionen sker dock fortfarande på det gigantiska marmorbordet i de genuina

– Vill ni också vara med i Gestrike Magasinet? www.gestrikemagasinet.se –


lokalerna på Nygatan. Jag har haft stort stöd av många duktiga människor i regionen och det har betytt mycket för mig personligen och verksamheterna. Torsten Engwall har fungerat som mentor och många av mina gamla lärare har betytt oerhört mycket. Journalisten Kerstin Monk har bland annat bistått mig i arbetet med boken och sedan måste jag nämna vår fantastiska landshövding Barbro Holmberg. Hon har gjort så mycket för både näringslivet och kulturen i regionen. Tänk om alla i offentlig sektor hade samma ”go” som henne - då skulle Gävle vara klart bäst i landet när det gäller företagsklimatet. De tre döttrarna och mannen Per Wallström är dock de centrala personerna i ett yrkesliv som innebär ofantligt många timmars arbete och numera även en hel del resande. När hon inte arbetar eller umgås med familj eller vänner så drömmer Anna-Sofia om att hinna med favorithobbyn silverssmide.

Debutromanen Anledningen till att Anna-Sofia skrev sin bok var att hon på resor i sin jakt efter den godaste kakaon upptäckte de fruktansvärda förhållanden som gällde avseende bondens situation i kakaobältet. På Elfenbenskusten säljs tusentals barn som slavar till ligor som säljer dem vidare för mellan 200-230 euro, det vill säga ett par svenska tusenlappar. Medelåldern är 11-12 år men en del av barnen är endast sju år gamla när de får börja arbeta sju dagar i veckan. Detta ämne berörs dock inte så mycket i den här första boken utan fokus ligger på den kokainsmuggling som sker via distributionen av kakao, tobak, kaffe och bananer. – Min frustration kanaliserade jag genom att skriva den här boken och jag valde att göra det i en spännande skönlitterär form. Branschen känner till de hemska förhållanden som gäller men inte gemene man så jag vill ta läsaren till den värld jag känner. Debutromanen har sålt över förväntan och har nu tryckts i en tredje upplaga. Dessutom har uppmärksamheten varit stor både i Sverige och internationellt. – Det har varit galet med kontakter efter att boken släpptes. Ett spansk förlag har visat intresse för boken, kanske innebär det ett släpp över hela Latinamerika och i februari skall jag träffa Édouard Cointreau (från likörfamiljen och även grundare av Gourmand World Cookbook Awards) som lovat hjälpa mig med det juridiska. UNICEF`s barnambassadör Tovan Thåst har också kontaktat mig, kanske ett samarbete kan innebära att en choklad där barnkonventionen följs ser dagens ljus. I dagarna blev det klart att Björn Ranelid, kommer att bistå mig som mentor med sina kunskaper i utvecklingen av mitt författarskap. För varje exempler av romanen som säljs skänker Anna-Sofia en egen skrivbok till ett barn och nu är det flera som vill följa det exemplet så i januari bär det åter av till Dominikanska republiken och Haiti där detta kommer att uppmärksammas.

Du är inte ensam! Grinden finns för barn och ungdomar 6-20 år - när mamma eller pappa är/har varit beroende av alkohol/droger - när mamma eller pappa har/haft en psykisk sjukdom - när barn upplevt våld i familjen - när barn har skilda föräldrar

Målsättningen i framtiden blir att fokusera på barnens och böndernas situation i den delen av världen och Anna-Sofia har bestämt sig för att fortsätta skriva. – Jag vill belysa situationen och verka för förändring. Jag har försökt att göra det med pralinen men inser nu att jag kan göra betydligt större nytta med pennan. Det är inte fel att tjäna pengar och jag vill visa att man kan göra det med både glädje och omsorg, det vill säga att inte använda barn som slitvara i processen. Idag får bonden ungefär 300 kronor för ett ton färdig kakao och jag får betala över 100 000 kronor för samma vara levererat här i Gävle så visst finns det en hel del att göra när det gäller fördelningen av den globala ekonomin. Nya böcker är således planerade liksom att engagemanget i samhällsdebatten utökas. Men även om världen nu är hennes arbetsfält så är det Gävle som är den trygga hemmahamnen. – Jag tänkte på det igår natt hur fint det var med vattnet i den nya rondellen när jag svängde av E4:an vid södra infarten. Jag ser dagligen nya små microzoner som är betagande. Det kan vara en samling löv på Nygatan, forsande vatten i Gavleån eller den glittrande kvällsdiamanten Alderholmen när man kör förbi på Skeppsbron. Jag älskar också vackra hus som Gamla Grand, Brandstationen eller Gamla Gefles träkåkar. Bönan är också himla mysigt.

Fantastiska smaker i Gävle – I vår region finns väldigt mycket att vara stolt över och det är lätt att bli hemmablind. Vi har en fantastisk smakhistorik med Mackmyra som ett fint modernt exempel. ”Smaka på Gävle” borde vi kunna använda ännu mer. Vi har ju både historien och miljön. Det som händer på Leaf är synd men vi har massor med ”goda” exempel som Gevalia, Bönan med både böckling och nejonögon, Ockelbo Kyckling och Hamrånge Highland för att nämna några. Peter Ågren med Gävligt gott är en smakrofil som har ett brinnande hjärta liksom att Jädraöl i Jädraås är ett spännande koncept. Tillsammans med Wij Trädgårdar har vi utvecklat en särskild roschoklad med örter och till bröllopet fick Victoria och Daniel njuta av choklad med egna smaker. Så tillsammans är vi mycket starkare och har otroligt mycket att ge. Anna-Sofias hälsning till alla läsare är följande: – Nu när vi står inför en stundande jul kan vi väl skänka alla i hela världen en omtanke. Både med vad vi handlar och tänka igenom våra inköp. Se till att vi gör handlingar som skapar positiv energi och sprider sig som ringar på vattnet. Försöka att vara snälla och omtänksamma på flera plan. Det gäller vår framtid och planet. Text: Joe Formgren Foto: P-E Jäderberg

Fotnot Theobroma Cacao, det vetenskapliga namnet betyder gudarnas föda, Linné namngav och hämtade Theobroma från grekiskan och cacao från indianerna. Ordet choklad tros härstamma från aztekernas och mayaindianernas ord chocolatl. Även ordet kakao har sitt ursprung i aztekernas språk, då ordet på nahuatl heter cacahuatl.

ll g &er ti ! n i t ter pe er or e ta pris s II nd ara åe gb g ut osla

Ring oss gärna för mer information! Telefon 026-61 55 95 www.gavle.se/grinden

NYA TAPETER Ett enkelt sätt att förnya ditt hem. Hos oss får du med dig tapeterna hem direkt!

FABRIKSBOD Durov. 15 Hagaström Tel 026-65 65 60 Vard 9.30-18, lörd 9.30-14

– Gestrike Magasinet delas ut till alla hushåll i Gästrikland och Norduppland –

Nöje 9


Jon Anderzon, manusförfattare, Nils-Erik Falk avdelningschef SV och Melinda Ingemarsson, koreograf.

I Ljus & Mörker - en av Sveriges största musikaluppsättningar Nu presenteras "I Ljus & Mörker" som kommer att bli en av Sveriges största musikaluppsättningar och engagera över 1000 personer bara på scen. Den nyskrivna stormusikalen, som speglar samhällets problem med förtryck och orättvisor, har premiär hösten 2013.

Frukost med Karen Millen och Tiger på festen? Frukost med Karen Millen 2 för 1 Märkesbågar och Tiger från på1595:festen? 2 för 1 Märkesbågar från 1595:-

Över 1000 bågar att välja mellan. Gävle S Kungsgatan 5, 026-65 33 65

Över 1000 bågar att välja mellan. Gävle Ulla med personal önskar er varmt välkomna! S Kungsgatan 5, 026-65 33 65

Gävle: S. Kungsgatan 5, 026-65 2för1 gäller samma recept inklusive enkelslipade standardglas (index33 1,5).65 Kan ej kombineras med erbjudanden. Öppet: mån-fre 9.30-18.00, lör 9.30-14.00

©2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.se

©2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.se

Uppsättningen, som är skriven av Jon Anderzon, kommer att behandla aktuella ämnen som fördomar, grupptillhörighet och vilken väg man väljer i livet - om det så är ljuset eller mörkret. Unikt för musikalen är att en stor del av den kommer att utspela sig på en bioduk. – Det är många stora scener med hus som brinner och motorcyklar som kör iväg, berättar Jon. Det ligger alltså även mycket gediget filmarbete bakom föreställningen. Jon, som har över 200 produktioner bakom sig, har tidigare arbetat med bland annat Carin Danielsdotter, en av Sveriges största

utomhusmusikal genom tiderna. Han har även arbetat med musikaler som Annie och Joseph and the amazing technicolor dreamcoat. Nu är han konstnärlig ledare och manusförfattare för den nya stormusikalen med mångmiljonbudget. – I Ljus & Mörker handlar mycket om hur vi behandlade varandra förr och hur vi behandlar varandra idag, berättar Jon. Från dåtidens häxbränning till hur man idag med ett enda Facebook-inlägg kan rasera en hel persons värld. Som arrangör för musikalen står Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg. – Nu vill vi visa framfötterna som samhällsaktör, säger avdelningsschefen Nils-Erik Falk. Syftet med den stora föreställningen är att ge människor en chans till utveckling, att stärka sig själva och att upptäcka styrkan i att jobba tillsammans. Flera av landets största skådespelare har redan visat ett starkt intresse av att medverka i musikalen och om två veckor börjar öppna auditions runtom i Gävleborgs län. Rollerna kommer sedan att sättas i mitten av december och de första repetitionerna beräknas börja i mitten av januari nästa år. Text: SV Gävleborg • SvenskPress.se

Vägra halka Frustration över att tvingas avstå favoritaktiviteter ute. Till exempel löpning och raska promenader. Eller att bara gå ut och rasta hunden, på grund av rädslan för att halka och att råka ut för olyckor. Bara för att det är halt ute. Nuförtiden finns det hjälpmedel för att man ska kunna vara aktiv även under vinternperioden, när det är som halast ute. Gummerade halkskydd som man drar på utanpå skon med ståldubbar i har funnit i många år. De senaste åren har det kommit produkter som promenad- och joggingskor från Icebug och Asics som har ståldubbar förmonterade i sulan, som ger dig möjlighet att springa avslappnat utan att spänna dig i halkan. Dessa har upp till 20-talet dubbar per sko som ger det perfekta fästet. Skorna funkar även bra att springa i blöt och svår terräng därför är det många orienterare som använder dessa skor till både träning och tävling även på sommaren. Icebug är det märke som har kommit längst med utbudet av skor för löpning och promenader med dubbade skor. Icebug är ett svenskt skomärke som har utmärkt sig internationellt för den typen av skor. Läs hela artikeln på: www.gestrikemagasinet.se, Sökord: Halka

2för1 gäller samma recept inklusive enkelslipade standardglas (index 1,5). Kan ej kombineras med erbjudanden.

10 Nöje

– Vad vill ni läsa om i Gestrike Magasinet! www.gestrikemagasinet.se –

SvenskPress.se


Mackmyra tar plats Den franska butikskedjan Nicolas tar in Mackmyra Brukswhisky i butiker över hela Frankrike lagom till julhandeln. Nicolas är Frankrikes största och äldsta butikskedja som är specialiserad på vin och sprit, med drygt 450 butiker över hela Frankrike. De har nu köpt in Mackmyra Brukswhisky och lanserar den över hela landet under oktober. – Frankrike är världens största konsument av whisky per capita, så det är förstås en väldigt intressant marknad för oss. Det finns ett stort intresse i Frankrike för det som brukar kallas New World Whisky (små destillerier med nya spännande högkvalitativa innovativa uttryck som utmanar de traditionella varumärkena och whiskyländerna.), där vår Brukswhisky är ett utmärkt exempel, säger Johan Åsman, försäljningschef på Mackmyra.

Kommer finnas i hela Frankrike – Precis som med intresset för vår whisky i Ontario i Kanada visar Nicolas val av vår whisky på att den står sig bra jämfört med andra och att det finns en internationell efterfrågan på svensk whisky, säger Magnus Dandanell, vd och Mackmyragrundare. Fransmän har tidigare kunnat köpa Mackmyras whisky men då främst i ett mindre antal butiker i Paris. När nu butikskedjan Nicolas tar in Brukswhiskyn i sitt sortiment kommer människor över hela Frankrike kunna få tag i prisbelönt svensk whisky. Lansering i deras julsortiment under oktober 2012. Mackmyra Brukswhisky är en spännande, välbalanserad whisky med en ungdomligt fruktig karaktär och en kryddig smak av knäck. Brukswhiskyn har belönats med ett flertal medaljer, bland annat med en guldmedalj av IWSC. Utanför Sverige lanseras Brukswhiskyn under namnet Mackmyra The Swedish Whisky och flaskan har fått en ny spännande design.

Mackmyras whisky har sedan några år en stark position på den svenska whiskymarknaden. Produkterna finns även tillgängliga bland annat i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA och Kanada samt inom Travel Retail och i gränshandeln kring Östersjön. Text: Nalle Rydstrand • SvenskPress.se

Ett stort tack!

Ett stort tack till alla våra samarbetspartners, supportrar, publik och medlemmar för den gångna säsongen! Nästa säsong spelar vi åter i Allsvenskan (för 9:e året i rad). Vi ses igen på Strömvallen nästa år! Vänliga hälsningar

Dina fotbollsvänner på Gefle IF

– Gestrike Magasinet delas ut till alla kontor i Gästrikland och Norduppland –

Köp gärna din säsongsbiljett redan nu! Välkommen in på vårt kansli.

www.gefleiffotboll.se Nöje 11


Rör ihop alla ingredienser, vispa inte. Häll allt i en bakplåtspappersklädd 1.5 liter sockerkaksform. Grädda i 150º - 175ºc i cirka 30 min. Servera med kall vispad grädde som är smaksatt med glögg efter behag. Gör kladdkakan en dag i förväg och ställ i kyl fram till serveringen.  

Nya smaker på glöggfesten – choklad, ost och honung

Gruyereost eller Västerbottensost med apelsinchokladhack 300 g ost 200 g choklad med apelsinsmak t ex Lindt eller Valrhonas manjari 200 g saltade cashewnötter 2 dl acasiahonung flingsalt

Pepparkakor och skinkmacka i all ära, men ibland kan det vara roligt att bjuda till lite extra. Glöggfest i advent står högt på listan över trevligheter i jultid. På den här festen erbjuds nya goda smaker i oväntade kombinationer. Med hjälp av kökschefen Kicki Österman Roos får du här recepten vars goda smaker glatt överraskar släkt, vänner och inte minst – dig själv.

Gruyereost eller Västerbottensost med apelsinchokladhack

Skär osten till stavar ca 0,5 cm tjocka och ca 5 cm långa. Gör chokladhacket genom att grovhacka chokladkakan med apelsinsmak, saltade cashewnötter och ca 2 dl acasiahonung. Tillsätt flingsalt efter behov. Lägg upp osten på ett fat och dekorera med chokladhacket ovanpå. Chokladhacket kan med fördel göras någon dag i förväg.

Recepten är beräknade som plockmat till 10 personer

Kladdkaka med glöggkryddor 2 ägg 3 dl socker 1 tsk vaniljsocker 1.5 dl kakao 1 krm salt 2 dl vetemjöl 1 dl smält smör 1 dl av favoritglöggen

Kladdkaka med glöggkryddor

Getost med choklad och acasiahonung

150 kr rabatt

Klippning och slingor från 1000 kr ord. pris. Ta med kupongen och ni får 150 kr rabatt. Kupongen gäller till den 15/12-2012 Drop in & tidsbeställning S. Kungsgatan 11 Gävle Treenet 026-68 90 21 Gun Östling 072-048 16 17

Prova på tennis! Vill du testa på tennis? Vi har en prova på dag torsdagen den 20 december mellan kl 17-20. Barn och vuxen, från 7 år och uppåt är varmt välkommna utan kostnad. Racket och bollar ingår. Har du frågor, ring 026-10 78 70, vardagar 8-19 eller maila gtk@telia.com

Idrottsvägen 3 806 33 Gävle

www.gefletk.se

VägrA hALkA

Pytho2 BugriP Dam & herr

1799 kr 12 Hälsa

Metro BugriP Dam & herr

1599 kr

iVALo BugWeB Dam

1099 kr

– Vill ni nå 200 000 människor i Gästrikland och Norduppland? –

ANDA BugriP Dam

1699 kr

Drottninggatan 26B, Gävle Tel: 026-14 25 60 Öppet: vard 10-18, lörd 10-15 www.naturkompaniet.se


Getost med choklad och acasiahonung 300 g Chèvreost 1 kaka (75 g) mjölkchoklad av Valrhonakvalité Acasiahonung att ringla över. Skär getosten i portionsstora skivor. Hacka eller riv mjölkchokladen grovt. Droppa över acasiahonung strax före servering.

Laxbollar på flatbröd 500g hackad rökt lax En kruka persilja 2 rivna vitlökar 1 paket flatbröd Hacka laxen i småbitar, riv vitlöken och hacka persiljebladen. Rör ihop till en tjock smet. Rulla till små bollar, använd olja på händerna det underlättar. Laxbollar på flatbröd Hit går det bra att förbereda. Strax före serveringen: Lägg laxbollarna på flatbrödsbitar och toppa med crème fraiche.

Ädelostcreme på crostini

Ädelostcreme på crostini 250 g ädelost 250 g crème fraiche 1 påse crostini Blanda ädelosten med crème fraiche och spritsa röran på crostinis.

Parmaskinkrulle med rödlöksmarmelad, valnötter och ärtskott Parmaskinka i skivor 20 st 250g rödlöksmarmelad 100g valnötter 1 ask ärtskott Lägg parmaskinkan plant, lägg på ärtskott, rödlöksmarmelad och valnötter, rulla ihop och lägg på ett vackert fat.

Parmaskinkrulle med rödlöksmarmelad, valnötter och ärtskott

Text: Marie Pallhed Foto: Maria Eberfors

Hälsa Under den här avdelningen finner du som är intresserad av Hälsa det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer. Nyhet! Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Gestrike Magasinets hemsida www.gestrikemagasinet.se under rubriken ”Hälsa”. Alla kan och får vara med! Kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta magasin.

Akuta fall - Samma dag!

Ring 026-126 126 om ni också vill medverka

Nyhet på Ljusbubblan

Allmän tandvård för vuxna och barn

Din butik på Söder Amalgamersättning • Implantat m.m. - ett kunskapsföretag i tandvård

Nygatan 24, Gävle . Tel 026-12 32 91

Södra Kungsgatan 19 www.soderszoo.se

Förrutom klassisk massage vaxar jag samt färgar fransar, bryn och noppar. Är också återförsäljare av Forevers Aloe Vera Produkter. Välkommen!

Terapi & Coaching Dipl. Samtals & Relationsterapeut Dipl. ACC Coach

För Dig eller Din Relation | www.terapisamtal.nu | 0768-997991

Boka din plats redan nu!

Mer info: www.facebook.com/Halsomassanigavle

070-5147737 – annika@mskaparna.se

Tel: 070-532 99 77

Jiri Jerabek

Var tionde massage gratis!

Mobil: 070:6177410 • E-post: massage@kerstinslugnro.se • Hemsida: www.kerstinslugnro.se Adress: Korpens Bollhall, Gävle Strand Redargatan 11, Gävle

Hälsomässan i Gävle 9-10 mars 2013 – på Maxim

www.laser-terapi.se

Eija Olsson leg. läk., med dr. spec i allmän- och plastikkirurgi

– Gestrike Magasinet - en av Sveriges största gratistidningar –

• • • •

Ansiktsoperationer Ögonlocks- och öronoperationer Bröst- och bukoperationer Fettsugning, laserlipolys

Södra Åsgatan 29 Ockelbo • Tfn: 0297-403 00 info@estetiskkirurgi.se • www.estetiskkirurgi.se

Hälsa 13


KÖP ELLER HYR fr. 300:-/mån nyhet! spinningcykel 3 modeller

Motionscykel Master B4140 Går tyst och mjukt CROSSTRAINER LÖPBAND program MASTERmed C30512 olika MASTER T510

roddMaskin Master r610 Ett kompakt och smidigt träningsredskap. Lätt att En crosstrainer Ett smidigt och fälla ihop och rulla undan för hela familjen fällbart löpband för när den inte används. med massor av funktioner.

gång och jogging med enkel justering av fart och lutning.

cykelträna inomhus

MOTIONSCYKEL MASTER B4140 Går tyst och mjukt med 12 olika program

- på din egen cykel! elite volare

Bättre namn på godare grönsaker Få barn väljer broccoli och morötter i skolans matsal. När grönsakerna fick namn som X-ray vision carrots och power punch broccoli ökade knaprandet av grönsaker till det dubbla.

NYHET! SPINNINGCYKEL 3 modeller

När skolorna i USA gav spännande namn åt grönsakerna som serverades blev barnen lockade att äta mer grönsaker. Få barn väljer broccoli och morötter i skolans matsal. När grönsakerna fick namn som X-ray vision carrots och power punch broccoli ökade knaprandet av grönsaker till dubbla dosen. Även namn som silly dilly green beans ökade barnens aptit för grönsaker.

RODDMASKIN MASTER R610 Ett kompakt och smidigt träningsredskap. Lätt att fälla ihop och rulla undan när den inte används.

pris från

2.095:-

Text: Niclas Carlson • SvenskPress.se

Södra Hyttg. 13-15, Sandviken. Tel. 026-25 25 00

09.30-18.00, Lördag 09.30-13.00 ett tryggt val! Öppet:ViMån-Fre är hungriga mellan kl. 13.00-14.00

KATTENS DAG 1-2 DEC Ta 2, halva priset på den billigaste CRAZY D Ta 3, den billigaste Gratis AYS KATT

(Gäller på ord.priser).

99 kr 2 kg

Prata & klappa katt

M&L Hundsalong Gratis kloklippning för katter

(ord.pris 229-239 kr)

Planet Pet Kattgodis 15 kr (ord.pris 39 kr)

5 kr/st

(ord.pris 14 kr)

Lördag 10-15

Kattkonstnär Helen Wennberg www.mjaukatt.se

25 kr (ord.pris 50-55 kr) 400 g + 190 g

Julkassar från 69 kr...

23 första kunderna får 100 kr rabatt vid köp av minst 1,5 kg

••••••••••••••••••••••••••••••••••

M&L HUNDSALONG

14 Hälsa

Mån-Fre 10-18, Lör 10-15, Sön 12-15 Strömsbrovägen 12/Näringen • 026-12 10 11 filippasfoder@live.se / www.filippaswebbshop.se

HUNDDAGIS

Ljusbubblan öppnar klinik mot nikotinberoende Ljusbubblan öppnar klinik mot nikotinberoende genom en metod som heter erbjuder Relief. Det är en världsomspännande och beprövad metod. Laserterapi mot nikotinberoende. Relief är marknadsledande i Europa och har cirka 100 kliniker i Tyskland, Österrike, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Sverige där de har nio kliniker i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad, Jönköping, Sundsvall, Vellinge, Kungsbacka och nu Gävle. – Behandlingen går ut på att man med hjälp av en så kallad lågenergilaser stimulerar speciella punkter på kroppen. Kroppens endorfinproduktion ökar vilket gör att de vanligaste abstinenssymptomen minimeras, berättar Marie-Louise Göthlin, Laserterapeut som driver Ljusbubblan. Behandlingen är avslappnande och medför inga biverkningar. Enligt en brittisk studie som nyligen presenterades i The Lancet, så kan man med hjälp av motiverande sms öka chansen till ett rökfritt liv för personer som vill sluta. 5800 rökare deltog i studien och delades in i två grupper, en som motiverades med dagliga sms och en kontrollgrupp. Knappt fem procent av dem i kontrollgruppen lyckades sluta jämfört med över tio procent i gruppen som tog emot sms. För att förbättra eftereffekten för våra kunder, så lanserar vi nu en sms-tjänst som går ut på att man de närmaste 30 dagarna efter behandlingstillfället, får ett sms om dagen. Sms:en motiverar till rökfrihet genom att bland annat peka på alla de hälsofördelar rökstoppet medför samt ge tips på hur man kan underlätta vanebeteendet kring rökningen. I Sverige röker var femte person dagligen. Att rökning och snusning direkt eller indirekt skadar hälsan är väl ingen nyhet för någon. I Europa är det den enskilt största dödsorsaken. Relief är först att erbjuda laserterapi som ett hjälpmedel mot ett rökfritt liv. – Vi står gärna till tjänst med bildmaterial, studier och kontakt med personer som genomgått behandlingen, hälsar Marie-Louise. SvenskPress.se

– Vill ni nå alla människor i Gästrikland och Norduppland? –


Välkommen till Söders Källa! Luciakonsert 13/12 kl 19.00-20.30

Luciakonsert med Rickard Sjöblom. Entré 150,- inkl fika!

Köp julklapp hos oss!

Presentkort för bättre hälsa och för att motverka julstressen!

Se även vårt fullmatade träningsprogram och våra nyheter på http://soderskalla.se Söders Källa Södra Kansligatan 22, 802 52 Gävle soderskalla.se info@soderskalla.se 026-51 88 00

Söders

Källa

Värdekupong Erbjudandet gäller 1 november 2012 - 31 januari 2013.

490 kr/häst

vid vaccination av tre. Fler hästar - billigare!

Välkommen att boka tid! Bollnäs 0278-150 05 Gävle 026-13 38 11 Hudiksvall 0650-54 02 00

150:-

Gäller endast vid ett inköp av minst 500:- Gäller tom. 23 dec-12. Endast en kupong per person.

Gävle: Stigslund centrum, 026-12 25 67 Uppsala: Kungsgatan 111, 018-751 34 40

www.distriktsveterinarerna.se

2 TIM

www.nobosport.nu

Fruktbröd 2 stora bröd 1 paket jäst, 50 g 5 dl vatten 3 tsk salt 1 msk honung 5 dl Gefl eortens Mjölk 5 dl blandad torkad frukt t ex fi kon, aprikoser, tranbär och russin

4 dl grahamsmjöl 2 dl rågmjöl 1 dl solrosfrö ca 17 dl vetemjöl

Smula jästen i en bunke. Blanda ut med lite av vattnet. Tillsätt salt, honung, resten av vattnet och mjölk. Skär frukten i mindre bitar. Blanda ner frukt, grahamsmjöl, rågmjöl och solrosfrön. Låt jäsa ca 30 minuter. Blanda i vetemjölet och jäs ytterligare ca 30 minuter. Dela degen i fyra delar och rulla ut till långa längder. Tvinna längderna och forma till runda bröd. Sätt ugnen på 250°. Jäs bröden ca 30 minuter under bakduk på en plåt. Sätt in bröden och sänk värmen till 200°. Spreja in lite vatten i ugnen så får brödet en fi n skorpa. Grädda ca 25 minuter tills brödet fått fi n färg, prova med en sticka att brödet är färdigt.

– Gestrike Magasinet - 94 000 exemplar - Länets största tidning –

Hälsa 15


Tips från tandläkaren

Nybörjarutbildning i Facebook Precis Reklam i Gävle erbjuder nu företag och organisationer miniutbildning i Facebook. Facebook är idag den mest använda sociala nättjänsten i hela världen, räknat i antalet aktiva användare per månad.

Saknar Du en eller flera tänder och har problem på grund av detta? Vänd Dig då till oss för en konsultation. Det finns flera sätt att behandla detta på men implantat är oftast den mest vävnads­ besparande, och på lång sikt den bästa lösningen. Vi har över 20 års erfarenhet gällande implantat. Hos oss görs hela behandlingen på vår klinik. Våra patienter blir friskare, därför kan vi ta emot fler.

– Vi hjälper er att bekanta er med tjänsten, lägga upp ert företags Facebooksida och visar hur ni kan ha nytta av publika eller hemliga grupper, hälsar Sofia Fröjdman på Precis. Vi rekommenderar alltid att ni är minst två deltagare från företaget när ni utbildar er inom kommunikation. Allt för att det sedan skall gå lättare att implementera i verksamheten. – Ni behöver inte ha dåligt samvete om ni ännu inte kommit igång med sociala medier, hälsar Joe Formgren, utbildningsansvarig på Precis. Ni är långt ifrån ensamma om att kanske ännu inte skaffat er ett konto på Facebook. Men det löser vi direkt på utbildningen. Dessutom lönar det sig att ha bra och grundläggande kunskaper så att man gör rätt från början. Det är ju företagets hela varumärke som står på spel. Precis håller regelbundet öppna utbildningar. Där får deltagare från olika företag träffas och ge uttryck för sina funderingar och önskemål vilket brukar ge ett bra mervärde och en uppskattad dynamik i gruppen. SvenskPress.se

VI VÅRDAR LEENDEN!

Besök oss gärna på

www.gavleimplantatklinik.se

Bernsons Garn Din garnbutik på Söder Södra Kungsgatan 25 026-182551

Pressrelease Ni har nyheter. Vi formulerar, publicerar och distribuerar till alla medier. Lokalt eller nationellt! Muréng. 14 Gävle Tel. 026-511 000 precisreklam.se

Ny hemsida? Kontakta oss om ni behöver ny kommunikationsplattform - med dynamiskt innehåll! Muréng. 14 Gävle Tel. 026-511 000 precisreklam.se

KLAPPTIPS! Fotoböcker Fotokalendrar Fototidningar

www.tryckasant.se

Beskärning och Trädfällning

Trädvård, Besiktning, Beskärning, Fällning. Specialitet: Trånga lägen och riskträd. Även städning och bortfrakt.

Lars Dahlberg tel: 026-12 20 08 Kerstin Rosengren tel: 026-12 24 24 Staffan Sjöö tel: 026-12 15 36 16 Hälsa

Tel. 026-61 32 00 Ny grön hemsida: www.pirab.nu

– Vill ni nå alla kontor i Gästrikland och Norduppland? –


Hem & Bostad Under den här avdelningen finner du som är intresserad av Hem & Bostad det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer. Nyhet! Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Gestrike Magasinets hemsida www.gestrikemagasinet.se under rubriken ”Hem & Bostad”. Alla kan och får vara med! Kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta magasin. Snöskottning på RUT Telefon: E-post:

072-1834440 info@plantcon.se

Regionens serviceföretag med städ- och hygienartiklar! Brett utbud • Lagerhållning • Fri utkörning Städmaskiner • Uthyrning • Städutbildningar • Samarbetsavtal

Välkommen till Södra Skeppsbron 17, Gävle Göran 0700-52 02 10, Imeli 0700-52 02 11 www.stadohygienbutiken.se

Ring 026-126 126 om ni också vill medverka

En riktig möbelbutik

Boka Trädbeskärning Telefon: E-post:

072-1834440 info@plantcon.se

Tel. 026-13 18 70 • Valbo Köpcentrum

Hos oss hittar du nyttiga julklappar till kreativa människor. Ge en present som ger något mer. Vi är din fackhandel som finns till för dig. Gör ett besök i vår julbutik!

Julstädning? Ring oss vi hjälper dig! Hemstädning Flyttstädning

Fönsterputsning Kontorsstädning

Tvätt & Strykning

Janome Sewist 521 Deluxe • Symaskin - mekanisk • 20 nyttosömmar • 4-stegs knapphål • Extra högt pressarfotslyft • Inbyggd nålpåträdare (Ord. Pris: 3 495:-) Julgåva med på köpet: Startkit innehållande: 5 rullar tråd, sax, måttband, spolar och nåldyna. Värde: 300:-

026 - 12 57 60

www.homemaid.se

Nytt kök på vårat sätt... Öppet varadagar 13.00-17.00

Glasmästargränd 5 Gävle 026-51 85 05 www.pastellen.se

Julpris: 3 295:Du sparar totalt: 500:-

en

Sybutik

Gamla

Gefle

www.janome.se

Boka ett kostnadsfr itt hembesö k!

Nytt utökat sortiment. Luckor för alla smaker! Anders Jansson Säljansvarig

Sandmog.7, Strömsbro Telefon: 026-10 35 00 Ord. öppet: Månd-fred 14-18

www.koksdesign.se

PrisexemPel Musikspegel för iPhone/iPod

Nu endast 3.297:-

Bengt Jansson Montering/leveranser

...skapar sköna kök

Dröm eller verklighet Halva priset – 50% på valfri spegel eller spegelskåp när du köper en Aspen Viskan underdel.

Öppettider: Vardagar 10.00 –18.00 Lördagar 10.00 –14.00 Telefon: 026-66 41 50 gavle@kakeldesign.se www.kakeldesign.se

– Alla kan vara med i Gestrike Magasinet: www.gestrikemagasinet.se –

Näringsliv 17


Snickeri, Byggtjänster och Hantverkskvalitet

Nytt bostadsområde i Järvsta

Säljer och monterar fönster Modell av lågenergihus med hög boendestandard. TEL 026-13 34 40 MOBIL THOMAS 070-659 53 25

VALBO

SANDVIKEN

VI ÄR EXPERTER PÅ FÄRG & FÄRGSÄTTNING!

TAPETER • GOLV KAKEL • KLINKER Färg från

BÄST I TEST

Med planerad byggstart våren 2013, kommer Gävle att få ett fint tillskott av bostäder med 22 stycken fristående villor. Byggnationen kommer att ske i två etapper. Det nya området ligger bara fem minuters bilväg söder om Gävle Centrum. Alldeles intill Riksväg 76 mot Furuvik, väster om Mårtsbovägen planerar Våra Fastigheter i Järvsta AB, att bygga villor för ett modernt boende av högsta klass. Bostadsområdet kommer att ligga i direkt anslutning till det fina rekreationsområdet Hemlingby, med stora möjligheter till friluftsliv. Furuviksparken hittar du bara någon kilometer bort. Att ta sig in till Gävle Centrum tar bara cirka tio minuter med buss. Familjeföretaget LTM i Gävle, som startades år 1988, befinner sig idag i en positiv tillväxtkurva. Nybyggnationen av Hedvigslunds Kyrka i Olsbacka, är ett av LTM:s senaste projekt. Fastighetsförvaltning är en annan del av företaget som utvecklats mycket under senare tid. LTM är idag en väletablerad leverantör av fastighetsanknutna tjänster. LTM sköter och förvaltar även bostäder, förskolor, markområden med mera åt bland annat kommunala bolag och större fastighetsägare. Läs hela artikeln på: www.gestrikemagasinet.se, Sökord: Järvsta SvenskPress.se

Enligt Folksams undersökning

Vi hjälper dig hitta rätt hantverkare! Välkommen till oss! Kanonerbjudanden på: www.maxideal.se sökord: Happy Homes Erbjudandet sker i samarbete med MaxiDeal. Anmäl ditt intresse på www.MaxiDeal.se Där ser du villkor och övriga specifikationer från annonsören.

Specialister på kontors- & fastighetsservice och energibesparing.

VALBOVÄGEN 320 • 026-420 13 70 Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15 INDUSTRIVÄGEN 18, SANDVIKEN 026-27 51 08 • Öppet: Mån-Fre 9-18, Lör 9-13

Gävle Elbyggnads AB, Förrådsgatan 10, 803 09 Gävle, 070-38 65 444, www.gavleelbyggnads.se

Teckentrup kampanj garageportar 2012 Vi har kanonpriser på GARAGEPORTAR från vår huvudleverantör Teckentrup – en av Europas stora inom branschen. För PERSONBILSGARAGET erbjuder vi nu ett exklusivt kampanjerbjudande.

Takskjutporten CarTeck 40 mm isolering, och med samma pris för 4 olika storlekar.

11 895:- inkl. moms (ord. pris: 18 300:-) Kanonpris på portar: www.maxideal.se sökord: teckentrup

– Vi kan portar

För mer information eller köp gå in på www.maxideal.se senast den 30 november 2012!

Villavägen 37, 806 49 Gävle, Tel: 026 - 16 72 70, Mail: gmport@telia.com

Erbjudandet sker i samarbete med MaxiDeal. Anmäl ditt intresse på www.MaxiDeal.se Där ser du villkor och övriga specifikationer från annonsören.

WWW.TECKENTRUP.SE 18 Näringsliv

– Vill ni också vara med i Gestrike Magasinet? www.gestrikemagasinet.se –


Actor är först i Sverige med biljettköp via mobilapp Actor från Gävle med Webbiljett är en av de ledande leverantörena inom biljettförsäljning på webben. Billboo är den ledande leverantören av mobila matchprogram för idrottsklubbar. Nu ingår de ett unikt samarbete vilket för första gången möjliggör att supportrar kan köpa matchbiljetter direkt i mobilen via en app.

BOMÄSSA GÖR DITT BO

ENDE BÄTT

RE

GÄVLE 22-

VI SKAPAR

Samarbetet möjliggör biljettförsäljning till supportrarna via deras mobiler. Samtidigt som servicegraden ökar skapas även nya intäktsmöjligheter. – Vi på Actor är mycket glada att kunna erbjuda våra kunder att sälja biljetter till sina besökare direkt i deras mobiler, säger Urban Sundin, vd på Actor. Vi är övertygade om att det kommer generera ett extra tillflöde av publik till matcherna. Över tiden ser vi att mobilen kommer att ge våra kunder potential att nå en ny och större publik samt skapa helt nya affärsmöjligheter. Actor framtidssäkrar systemet och tillsammans med Billboo vill de ligga i framkant och svara upp mot de behov och möjligheter som mobilen innebär för deras kunder. – De över 100 klubbarna som använder Billboo Mobilt Matchprogram ser den enorma kraften som finns i mobilen som kommunikationsverktyg och frågar nu mer och mer efter ytterligare tjänster för supportrarna, säger David Broberg, vd på Billboo. Vi är därför mycket glada över detta samarbete med Actor då det kommer underlätta än mer för supportrarna samt generera ytterligare intäkter för våra kunder. SvenskPress.se

RAMARNA

24 FEBR UA - DU SKAPA

RI 2013

R RESULTA TET

Vill du träffa

tusentals nya kunder? Då ska du anmäla ditt företag till 2013 års stora bomässa. Kontakta oss idag för mer information och bokning.

Sandra Hessel - Projektledare 076-119 17 93 / sandra@bomassa.se

Gör Ditt Boende Bättre är en renodlad bomässa inom bygg, boende, trädgård och interiör. All info om mässan hittar du på www.compassfairs.se.

VÅTT OCH OCH TORRT TORRT II VÅTT BeRRYallOC BeRRYallOC

VaCkeRT fRÅn

SNABBT, SNYGGT VaCkeRT fRÅn gOlV TIll Tak! & ENKELT! gOlV TIll Tak!

Wall & WaTeR Wall & WaTeR

www.raktpa.se www.raktpa.se

BerryAllocs snygga golv- och väggMed BarryAllocs läckraoch tåliga BerryAllocs golvväggskivor finns snygga i ett flertal stilar våtrumsväggar somsnygga finns i ett skivor finns i ett flertal snygga stilar och mönster och passar i de flesta flertal snygga stilar och mönster och mönster passar i deför flesta du hem. lättoch ettAllt nytt rumfår i ditt ärbadrum. gjort att rum i ditt hem. Allt är gjort för att tåla bland annat vatten och hårt Kitchenwall kan du sätta direkt på tåla bland annat vatten och hårt slitage, år efter år... ditt gamla kökskakel nästan helt slitage, år efter år... utan underarbete.

2 629 kr/m 2 629 kr/m kITCHen Wall kITCHen Wall 449 kr/st kr/st 449 Gäller 120x600mm. Gäller1200x600mm. 120x600mm. Gäller

Din idé idé –– vår vår design! design! Din

Gävle: Kryddstigen 10. Telefon: 26-18 61 40. Gävle: Kryddstigen 10.9–14. Telefon: 26-18 61 40. Öppet: vard 7–18. lör Öppet: vard 7–18. lör 9–14. www.fargton.se www.fargton.se

– Publicera era egna nyheter i Gestrike Magasinet: www.svenskpress.se –

Näringsliv 19


Fredrik åker igen

Kostnadsfri och opartisk rådgivning din Kostnadsfri ochioch opartisk Kostnadsfri opartisk Kostnadsfri kommun rådgivning i din rådgivning ioch din opartisk rådgivning kommun kommun i din kommun

Telefontider måndagar och tisdagar: 10:00-12:00 Övrigamåndagar tider kopplas samtalen till Medborgarkontoret Telefontider ochoch tisdagar: 10:00-12:00 Telefontider måndagar tisdagar: 10:00-12:00 måndag - fredag Telefontider måndagar och tisdagar: 10:00-12:00 Övriga tidertider kopplas samtalen till 08:00-17:00 Medborgarkontoret Övriga kopplas samtalen till Medborgarkontoret Övriga tider kopplas samtalen till Medborgarkontoret måndag - fredag 08:00-17:00 måndag - fredag 08:00-17:00 måndag - fredag 08:00-17:00 Besökstid tisdagar: 15:00-17:00 Plats: Stadsbiblioteket. Boka gärna tid! Besökstid tisdagar: 15:00-17:00 Besökstid tisdagar: 15:00-17:00 Besökstid tisdagar: 15:00-17:00 Plats: Stadsbiblioteket. Boka gärna tid! tid! Plats: Stadsbiblioteket. Boka gärna Plats: Stadsbiblioteket. Boka Telefon: 026-17 83gärna 05 tid! energiradgivning@gavle.se Telefon: 026-17 8383 0505 Telefon: 026-17 www.gavle.se/energi Telefon: 026-17 83 05 energiradgivning@gavle.se energiradgivning@gavle.se energiradgivning@gavle.se

www.gavle.se/energi www.gavle.se/energi Välkommen med dina frågor! www.gavle.se/energi Välkommen med dina frågor! Välkommen med dina frågor! Välkommen med dina frågor!

Fredrik Vikström är en Gävleprofil som för många är känd som pizza-killen som öppnade legendariska Fredrik Åkare på Söder i Gävle. Han är dock en man med många strängar på sin lyra och har förvånat både några bekanta och en del i branschen när han nu öppnat både bil- och däckverkstad på Sätravägen 14 i Gävle intill Franzens plåt. Efter en comeback i restaurangbranschen och några spännande år i Norge har Fredrik nu kunnat förverkliga en gammal dröm, nämligen att öppna en egen verkstad. – Jag gillar visserligen att skruva men grunden är att vi är generalagent för ett ”Gör det själv-kit” (ENVIRO-SAFE) som gör att våra kunder själva enkelt och billigt kan fylla på sin AC på mindre än 10 minuter i alla fordon, berättar Fredrik. Gasen vi använder är tillverkad i U.S.A. och passar alla bilar med AC. De säljer det mesta på postorder men eftersom de ändå behövde lagerlokaler så öppnade de en oberoende serviceverkstad i samma lokaler som även inkluderar däckverkstad med ett nybyggt däckhotell. SvenskPress.se NORIN FÖRETAGSSERVICE AB

Ljussätt din altan/trädgård. Vi har alternativen!

Vänd er med förtroende till oss med era elproblem.

Ring Urban Norin på telefon 070-659 36 25 Västervet 5, 805 97 Gävle, Tel & Fax: 026-121610

1695:Lys upp uterummet. Golvlampa Lucca Lounge. Skärm i svart metall. Höjd 140 cm E27 PI44. Finns i svart,blå grön eller orange.

Butiken full med julbelysning, stort sortiment på ledbelysning! Välkommen.

S Kungsgatan 6 • Tel 026-60 14 10 • www.elkedjan.se Måndag- fredag 10,00-18,00 • Lördag 10,00-14,00

20 Näringsliv

Hämta värme från naturen och tryggheten hos oss. Utmarksvägen 7A, Gävle • Telefon: 026-14 29 01

www.varmepumpcenter.se

– Vad vill ni läsa om i Gestrike Magasinet! www.gestrikemagasinet.se –


Owes Trädgårdsmöbler. Owes Tyg & Mattor. Lundins Säljlager. Underbar(n). Hongs kläder. Ullas kaffe.

Jul hos Owes !

Julgardiner längder 2-pack.

Från

185:-

Hissgardin Elf Ex 140 cm.

150 :-

Färdig kappa 250 cm.

95: -

Järbogarn Lovikka

49 :-

VÄLKOM VALBOS N MEN TILL YA BARNB UTIK!

Julmattor

Ex. 70x200 cm

555:-

Ryor

Ex. 60x120 cm

150 :-

Be

sök ww vår n w.l ya h un din emsi s.n da u

Lyktset 3 delar

399:Höjd 57 cm, 41 cm och 24 cm.

Finns i färgerna brun, svart och vit.

Owes Tyg och Mattor 026-13 03 10. Hagaströmsvägen 210, Lund i Valbo. Lundins Säljlager 026-13 07 31. www.owes.se – Gestrike Magasinet delas ut till alla hushåll i Gästrikland och Norduppland –

Näringsliv 21


Volvo V40 ligger redan fyra på fem-i-topp

Nya Volvo V40 har fått en raketstart på svensk bilmarknad. Modellen placerar sig för oktober månad på en fjärdeplats med 945 registreringar. Toppar listan gör Volvo V70. Volvo S60/V60 ligger tvåa och Volvo XC60 femma. Det betyder att Volvo har fyra bilar på fem-i-topp.

GPE 200 med motor och montage från 16 900:-

Håll värmen i vinter. Vintern är inte snäll mot portar som gjort sitt. Så funderar du på att byta, beställ nu. Vi levererar porten när det passar – och monterar med ROTavdrag om du vill. Varför inte börja med en kostnadsfri besiktning?

Branschorganisationen BilSweden släpper i dag oktobers registreringssiffror för den svenska bilförsäljningen. Volvo Personbilar Sverige är fortsatt marknadsledare med nära 19 procents marknadsandel. Dessutom visar siffrorna att nya Volvo V40 är höstens verkliga bilkomet. – Det är naturligtvis mycket glädjande att nya Volvo V40 fått en sådan drömstart. Det bevisar för oss att vi kommit med en ny bilmodell som svenskarna omedelbart har tagit till sitt hjärta, säger Kristian Elvefors, försäljningsdirektör på Volvo Personbilar Sverige. Nya Volvo V40 premiärvisades i våras och introducerades av de svenska Volvoåterförsäljarna i början av september. Modellen fick en lyckosam start och har med oktobers registreringssiffror ensam en marknadsandel på 3,8 procent. Försäljningsmålet för modellen i Sverige totalt för 2012 låg runt 3000 bilar. Det målet har redan överträffats. – Vi har en betryggande mängd kundorder för resten av året. Nu pekar allt mot cirka 4 000 sålda och registrerade Volvo V40 för 2012, säger Kristian Elvefors och fortsätter: – Om två veckor börjar vi tillverka varianten Volvo V40 R-design. Och i början av nästa år lanserar vi Volvo V40 Cross Country. Det ger nästa års försäljning av modellen ytterligare en skjuts framåt. Volvo Personbilar Sverige har som nämnts fyra modeller på den svenska fem-i-topp listan isolerat för oktober. Svenskarnas favoritbil alla kategorier heter fortfarande Volvo V70 med 1 784 registreringar. På andraplatsen ligger Volvo S60/V60 med 1 236 registreringar. Volvos största globala succé Volvo XC60 ligger på femteplatsen med 852 registrerade bilar. Läs hela artikeln på: www.gestrikemagasinet.se, Sökord: Volvo SvenskPress.se

• Blästring • Pulverlack • Industrilackering • Lastbilslackering

Gävle

• Bilskador

Norra Gatan 3 Tel: 026-14 64 10

• Bil- och MC-lack • Försäkringsskador www.garageportexperten.se

22 Motor

– Vill ni nå 200 000 människor i Gästrikland och Norduppland? –

Bli nöjd kund hos oss du också! Kontakta: Annika eller Lars-Erik Tel: 0290-378 86 Mail: info@platverkstan.se Adress: Norrbergsvägen 45 812 93 Kungsgården

www.platverkstan.se


Motor Under den här avdelningen finner du som är intresserad av Motor det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer. Nyhet! Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Gestrike Magasinets hemsida www.gestrikemagasinet.se under rubriken ”Motor”. Alla kan och får vara med! Kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta magasin.

Vi söker båtar!

Nya och begagnade husbilar

www.gefleyachts.se

Ring 026-126 126 om ni också vill medverka

Däckverkstad - Med däckhotell!

Riavägen 5, Valbo Tel: 026-13 30 40 www.caravanmarine.se

Inget snöpligt däckval

Tidsbokning: 076-189 67 03 Sätravägen 14 (innan Franzens Plåt) Gävle www.esbilservice.com

Nya och begagnade husvagnar

Från den 1:e december till den 31:e mars ska vinterdäcken sitta på, om det anses vara vinterväglag, men du får använda dubbdäck redan från den 1 oktober till 15 april. Definitionen innebär i praktiken att om det finns is, snö eller frost på vägbanan så ligger bedömningen i polisens händer.

Rätt ner i diket Ett märkligt beslut är att regeringen har överlåtit till våra kommunala politiker att bestämma om dubbdäckens existens, något som knappast gynnar trafiksäkerheten. Okunniga politiker som inte är ett dugg insatta låtsas vara proffs i ämnet om dubbdäckens vara eller icke vara. Det är glada amatörer som i många fall guidar konsumenterna rätt ner i diket. Tja, att välja rätt däck är inte lätt med tanke på alla dubbla budskap som cirkulerar vad man ska satsa på. De dubbfria alternativen har blivit vassare genom åren, men räcker det till? När vägen förvandlas till en enda skridskobana är dubbdäcken det enda som biter. Däremot har de odubbade däcken visats sig vara mycket stabila så länge man kör på snö, men vid blankis finns det bara ett alternativ som gäller

Bomhusvägen 55 • 026-10 04 70, -71, -72

Bilservice - Alla bilmärken!

Riavägen 5, Valbo Tel: 026-13 30 40 www.caravanmarine.se

Det är samma visa varje år: så fort de första snöflingorna dalat ner på backen så ringlar sig köerna långa till landets verkstäder. Paniken sprider sig hos bilägare som snabbt vill få vinterdäcken på plats och alla vill ha dem bytta helst samma minut. Vi lär oss aldrig vikten av att byta däck i tid, vilket brukar visa sig i olycksstatistiken. Det många inte tänker på är att man bör köra några mil på torr asfalt för att få optimalt grepp. Det är hög tid att börja tänka på däckskifte!

Vi servar alla bilmärken!

Tidsbokning: 076-189 67 03 Sätravägen 14 (innan Franzens Plåt) Gävle www.esbilservice.com

och även slitna dubbdäck är bättre än odubbade visar en undersökning från VTI. De menar samtidigt att dubbdäcksförbud ökar antalet trafikdöda och varför riskera liv för en icke påvisbar miljöeffekt?

Kolla kvalitén Lägger du på nya dubbdäck så ska de helst köras in trettio mil på torr asfalt för att dubbarna ska sätta sig ordentligt. Även gamla däck bör köras ett antal mil på barmark för att rugga av den torra gummiytan. Har du begagnade vinterdäck så glöm inte att kolla mönsterdjupet som måste vara minst tre millimeter annars riskerar du att hamna i första bästa dike samtidigt som du riskerar dyra böter. Är något däckpar slitet är det bäst att byta alla fyra så man har samma mönster och lika friska däck runt om. Men oftast blir det bara två nya och då ska de fräschaste placeras bak, detta oavsett om bilen är fram- eller bakhjulsdriven. Vi rekommenderar att sätta på vinterdäcken i tid och vid köp av nya så tänk på att du får vad du betalar för. Lågpris kan bli dyrt och alla vinterdäck är heller inte godkända - vad som krävs är en äkta M+S-märkning (Mud and Snow) på däcksidan. Skulle du bli ertappad med att köra på sommarsulor under vinterväglag blir det 1 200 spänn i böter och för släpvagnar är summan 1 000. Men än värre: skulle olyckan vare framme så kan försäkringsbolaget vägra betala ut skadebeloppet för din bil. Ta det säkra före det osäkra så du inte blir ”däckad” när blixthalkan smyger sig på!

– Gestrike Magasinet delas ut till alla kontor i Gästrikland och Norduppland –

Text: Jenny Nilsson • CNP AB

Motor 23


Hört & Hänt

Bilnyheter från världens alla hörn Clio för 19 ungar Hur många barn kan man klämma in i en Renault Clio? En lärarinna i Sydafrika vid namn Melanie Minnie vet svaret. Hon skulle nämligen ta med sina elever på en utflykt till en hamburgerrestaurang och någon skolbuss var det aldrig tal om. En bilist höll på att köra i diket när han fick syn på den knökfulla bilen och tipsade polisen som stoppade Melanie en bit längre fram. När konstapeln räknade samman klassen visade det sig att lärarinnan hade hela 19 elever i sin lilla Renault Clio!

Drömmen kan bli sann Har du drömt om att få äga en av de blott tjugosex Maserati 300 S som tillverkades under femtiotalet? Originalet är knappast gratis och har man inte en förmögenhet likt Jay Leno eller Nicolas Cage blir det svårt att lägga vantarna på sportbilen som bland annat tävlade under Sveriges Grand Prix 1956 i Kristianstad. Nu har du chansen att njuta av italienskan som fascinerat en hel bilvärld tack vare tyska CMC – Classic Model Cars. Maseratin består av 1 838 delar och mästerverket

är handbyggt i skala 1:18. Det innebär att varje centimeter kostar 144 kronor – samlarbilen är nämligen 23 centimeter lång och kostar 3 312 kronor.

Italien är ute och cyklar Många europeiska länder har det tufft ekonomisk och det är inte bara grekerna som är ”ute och cyklar”. I en pinfärsk undersökning visade det sig att bilförsäljningen i Italien minskat med 20 procent samtidigt som cykelförsäljningen ökat med tio. Sviterna av den taskiga ekonomin har resulterat i att italienarna numera köper fler tvåhjulingar (1 750 000 stycken) än fyrhjulingar (1 748 000 stycken), något som inte hänt sedan slutet av andra världskriget.

Taxi var god dröj Det är inte alltid lätt att hålla verksamheten ”flytande” men ett taxibolag i New Jersey har bokstavligt talat lyckats med den ädla bedriften. Det var efter att stormen Sandy dragit in över östkusten som ett taxiföretag möttes av en enda våt mardröm. Hela deras bilflotta stod under vatten och de är långt ifrån ensamma. Den exklusiva elbilstillverkaren Fisker hade 320 leveransklara Karma ståendes i hamnen och samtliga totalförstördes - detsamma gäller Nissan som nu har 6 000 osäljbara Infiniti. Myndigheterna räknar lite kallt med att Sandy förstört över 250 000 bilar! Text: Jenny Nilsson & Johannes Gardelöf • CNP AB

Klappat och klart!

TANKA BILLIGARE ANSÖK OM VOLVOKORT!

Julklappspaket

Mjukt smidigt funktionsunderställ + fleecejacka. Strl. xs-xxxxl. Levereras i snygg presentförpackning.

60 ÖRE RABATT/L

450:-

Tanka med 50 öre extra rabatt/liter i 3 månader!* Alltid 10 öre rabatt/liter på skyltpriset. För att erhålla din rabatt - ansök om Volvokort hos Gösta Samuelsson Bil under perioden 1 november - 30 november *gäller endast snabbkort som tecknas på våra anläggningar.

inkl moms

Erbjudandet gäller t.o.m 14 december. Går även att beställa. Reservation mot att vissa stl, kan ta slut.

Utmarksvägen 37, Sörby Urfjäll, Öppet mån-fre 07.00-17.00, Tel: 026-14 83 95

Gävle 026-65 57 00 Sandviken 026-27 78 00

24 Motor

– Vill ni nå alla människor i Gästrikland och Norduppland? –


Nya Opel Astra från

159 900 KR

Förarpaket 0 kr Läderratt med automatisk farthållare och rattkontroller.

Tillägg Sports Tourer

8 000 kr

Nya OPEL ASTRA

BÄST HAR BLIVIT ÄNNU BÄTTRE. Nu med ännu fler smarta funktioner som gör livet enklare. Opel Astra toppar redan DEKRA:s kvalitetsrapport över begagnade bilar, en rapport baserad på över 15 miljoner inspektioner av mer än 230 olika bilmodeller. Nu vrider vi upp nivån ytterligare med vår nya Astra. Med ännu flersmarta funktioner gör den vardagen lite enklare, säkrare och roligare. Mindre vardaglig helt enkelt. Välkommen in och provkör! Bränsleförbrukning blandad körning 4,3–7,4 l/100km. CO2 utsläpp blandad körning 114–174 g/km. Miljöklass Euro 5.

års nybilsgaranti

Skolgången 1 • Hemlingby Gävle • Tel 026-12 95 70 • Öppet: Mån-Fre 09-18, lör 11-14 • www.erikssonbilteam.se – Vill ni också vara med i Gestrike Magasinet? Se www.gestrikemagasinet.se för mer information –

Text 25


Det svänger om Cheva Kvällssolen lyser på surfarna och vågorna när vi sakta glider genom en allé med palmer i vår nedcabbade Cheva Impala 59, allt medan en ljum bris rufsar om håret och bilradion spelar ”Chevrolet” med ZZ Top. Visst är det så vi föreställer oss det amerikanska bilarvet från femtio- och sextiotalet, då kromet glänste som mest och fenorna var som störst. Nu försöker jänkarna återskapa mystiken med en helt ny generation av Impala. Någon har räknat ut att det skrivits fler låtar om Chevrolet än något annat bilmärke, över 600 sammanlagt! De gigantiska glidarbilarna har inspirerat så skilda musiker som Beach Boys, Elton John, Prince, Björn Skifs och Lasse Stefanz. Med sådan musikalisk uppbackning kan man tro att bilförsäljningen går som en dans - men så är inte fallet.

Snedsprång kostar Kunderna svek när General Motors började kränga småbilar med tvivelaktigt rykte från Korea. Entusiasterna klagade, försäljningen

rasade och GM satsar nu på en stor reklamkampanj som ska få oss att glömma bort det koreanska snedsprånget. Det verkar som man lyckats: Chevrolet Cruze är redan en bästsäljare i flera exportländer och det visar att Detroitjätten tagit till sig av kritiken. Mängder av bilmodeller byggs fortfarande i Korea men med helt andra kvalitetskrav och det ska hjälpa till att öka den svenska marknadsandelen. Men i USA är det fortfarande bilikonen Impala som gäller då modellen har återuppväckts med ambitionen att kunderna ska minnas den amerikanska bilindustrins storhetstid. Några tydliga likheter med föregångaren är svåra att hitta, förutom själva Impalan - den galopperande antilopen på instrumentbrädan.

Impala impar Den som väntar sig euforisk körglädje blir nog lite besviken. Instegsmotorn är en fyra på 182 hästkrafter och som top-of-the-line erbjuds en sexa på 303. Den tionde generationen är direktstyrd och utan att karossen lutar som tornet i Pisa när man svänger. Komforten får mer än godkänt, men när man klämmer på instrumentbrädan inser man att det är samma billiga hårdplast som i många av konkurrenterna från Detroit. ”Just like my Chevy” med Gorilla Zoe tonar ut ur de åtta högtalarna när vi rattar ut på highway A1 mot nya mål. Vi gillar verkligen nya Chevrolet Impala och det gör även amerikanarna. Förra året var Impala den sedanmodell som såldes bäst i staterna och bilen skulle utan tvekan kunna säljas i Sverige. Men några sådana planer finns inte. Än så länge får vi alltså nöja med oss med att göra som Vanheden i Jönssonligan och köpa en bättre begagnad Impala från sextiotalet! Text: Carl-Ingemar Perstad och Johannes Gardelöf • CNP AB

Nu 2495:Hertz HE1D+DS30.3

Dubbla Hertz 12” basar med ett ordentligt monoblock gör detta paket oslagbart! Slutsteget driver basarna fullt ut och ger en otroligt skön och djup bas. Ord pris 3995:-

Tvätt/Rekond, Motorreparationer, Bilglas, Jourverkstad, Däckverstad, Hyrbilar, Service, Båt och MC

Kryddstigen 8, Gävle 026-66 00 65 Öppet: Mån-tors 12-18, fre 12-17 www.ljudbutiken.nu

26 Motor

– Vill ni nå alla kontor i Gästrikland och Norduppland? –

Vändkretsen 55, 802 75 Gävle Tel. 026-19 45 67 Mobil 070-683 11 87

www.autogarage.se


LÖRDAG 28 JANUARI ÖPPET HUS 11.00-15.00

- NISSAN I SANDVIKEN OCH GÄVLE Våra öppettider: Måndag-torsdag Fredag

Södra Kungsgatan 60, Gävle. 026-27 76 99 (Intill Gefleortens mejeri)

9-18 9-17

Säljare Gävle LÖRDAG 28 JANUARI Lars Anetorn ÖPPET HUS 11.00-15.00 026-27 76 91

Spångvägen 1, Sandviken. 026-25 95 50 www.anetornbil.se

Säljare Gävle Kristina Anetorn Fischer 026-27 76 90

SNÖEXPRESSEN

G, VINTERN ÄRE NLJÅUN TA AV DEN? SÅ VARFÖR INT

ÄVEN I ÅR KÖR SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE SUBARU! Det är när vädret är tufft som du verkligen märker VIden HAR ÄNTLIGEN 10 ST skillnaden med Subaru. Njut av extra kontroll M AUTOMAT och framkomlighet du får medLEGACY 4-hjulsdrift,KOMBI låg FÖR OMGÅENDE LEVERANS. tyngdpunkt och suverän väghållning. Att den PRIS dessutom är bränslesnål, rymlig och 286.000:– skön att köra EV. METALLIC ”SUBARU AUTOMAT, DEN PERFEKTA DRAGBILEN” – det kan du njuta av året runt. LEGACY – BÄSTA KOMBIN

mot Ford Mondeo, Mazda 6, Opel Insignia, Skoda Superb, VW Passat och Volvo V70. AMS Nr 4, Feb 2011

LEGACY – BÄST I TEST

Legacy/Outback från

mot BMW X1, Land Rover Discovery IV, Nissan Murano, Porsche 911 Turbo, Toyota Urban Cruiser och Toyota Hilux. TV Nr 4, Feb 2010

249.900:-

Subaru Legacy från

244.900:Standardutrustning Legacy/Outback • Alltid 4-hjulsdrift • AUX/USB-ingångar • VDC (antispinn, antisladd, traction control) • 2-zons klimatanläggning • 6 airbags och whiplashskydd • Farthållare • Xenon-strålkastare Boxermotorer • Backkamera • Strålkastarspolning • 2.0i, 150 hk (Legacy) • Färddator • Eljusterbar förarstol • 2.5i, 167 hk • Regnsensor • Eluppvärmda ytterbackspeglar • 2.5i Boxer-CNG, 167 hk • CD-stereo • Eluppvärmd nederkant • 2.0D Boxerdiesel, 150 hk Enligtframruta Sverigesi största bilägarundersökning, • Aluminiumsportfälgar • Rattmonterade växelpaddlar (AT) Vi Bilägares AutoIndex 2011, har Subaru Christer Morgan Försäljning Christer • Bluetooth • Läderklädd ratt och växelspaksknopp Sveriges mest nöjda bilägare. VD/Säljare Säljare

Bilvaruhuset Bilvaruhuse

Bomhusvägen • 026-10 04 0055, (vx)Gävle 10 04 78 Bilförsäljn. Niclas 026-100 403 55Bomhusvägen Måndag-fredag 9-18, lördag 10-14 Säljare 026-10 04 00, www.dahlbomsbil.se Morgan 026-100 407, Niclas 026-100 408 026–100 403 026–100 407 026–100 408 Mån-Fre 9-18, Lör 10-14 9-18, lör 10-14 Mån-fre Bränsleförbr bl körn 5,5-10,0 l/100 km. CO -utsläpp 145-232 g/km. Miljöklass 2005 och Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. www.dahlbomsbil.se Bränsleförbrukn bl körn 5,9-8,6 l/100 km, CO -utsläpp 156-199 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden är extrautrustade. * Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 2

2

– Gestrike Magasinet - en av Sveriges största gratistidningar –

Motor 27


Thoren Business School’s elever intresserade av Blocket

Richard Bergman är operativ chef i Sverige

Thoren Business Schools elever fyllde Folkets hus i Gävle en dag under höstterminen för att lyssna till en föreläsning om Blocket. -Blocket har gett begreppet återvinning en helt ny innebörd, säger Richard Bergman, operativ chef för Blocket. – Det är nu Sveriges största marknadsplats, tillägger han. I mellandagarna åker Richard Bergman med familj till Singapore för att förbättra de otroligt populära sajterna som Blocket har i Sydostasien. Hur är säkerheten på Blocket? Frågade en elev. – När säljare och köpare möts blir det säkert men om någon betalar innan varan levererats kan det bli fel, erkänner Richard. En

Grafisk profil

heltidsanställd i Sverige kontrollerar och tar bort piratkopior och stulet gods. Bedragare har fastnat i kontroller. Reglerna är hårda och kvalitet viktigt, betonar Richard. Inga annonser om bantningskurer får till exempel leta sig in. Däremot säljs blodiglar. Blocket startades mycket blygsamt i Fjälkinge i Skåne av Henrik Nordström. Det blev som en sorts Kiviks marknad på nätet. Det växte snabbt och var i Några tredjeringare är intresserade av slutet av nittiotalet en av kontrollarbetet på Malta Sveriges största sajter. 2001 kom internetkraschen och initiativtagaren fick plötsligt en mycket hög räkning på bredbandsanvändningen. Till hans hjälp dök Pierre Siri upp och köpte in sig till 40 procent. Först då började Blocket ta betalt för sina tjänster. Efter två år valde Shipsted, som äger Aftonbladet, att köpa Blocket för 183 miljoner. I dagsläget är Blocket värt flera miljarder och har fyra miljoner besökare varje vecka. Sju av tio svenskar har köpt och sålt på Blocket, berättar Richard. Valmöjligheterna är stora med cirka 20 000 annonser varje dag. Blocket finns också i mobilen och har Sveriges mest använda mappar. 2013 kommer fler att surfa från mobiler än från datorer, säger Richard. ”Den som startade Blocket borde få ett pris”, skriver en användare som fann kärleken på nätet. Nu finns också Blocket Jobb, som snart har blivit större än arbetsförmedlingen. Blocket Bostad har Sveriges snyggaste bostadssajt, menar Richard, som påpekar att Hemnet ägs av mäklarna. Nu finns Blocket i 38 länder. I Italien startade Richard Blocket och nu blir det två år i Singapore, något han ser fram emot. Efteråt kom några ur tredje ring fram för att fråga om möjligheterna att arbeta på Malta där tjugo personer sitter och granskar varje annons för att rensa bort allt olämpligt. Text: Ingrid Larsson • SvenskPress.se

– Reservdelsbutiken –

Vill ni förnya er logotype och upprätta en grafisk manual? Vi bistår med grafisk design! Muréng. 14 Gävle Tel. 026-511 000 precisreklam.se

www.alderholmens.se

www.rentatoilet.se 026-120 150

28 Samhälle

SLÄPVAGNAR & BÅTTRAILERS RESERVDELAR - REPARATIONER - ALLA FABRIKAT TILLBEHÖR - SERVICE - UTHYRNING

– Vill ni också vara med i Gestrike Magasinet? www.gestrikemagasinet.se –

KRYDDSTIGEN 23 802 92 GÄVLE Kontor 026-51 61 71 Fax 026-51 61 72 Mobiltel 070-650 46 56


Europeiska Motor firar 1 år i Gävle!

Toyota Gävle har nu varit verksam i 1 år med Europeiska Motor AB som ägare. Vi har sedan dess levererat 100-tals nya Toyota-bilar. Detta firar vi med massor av osannolika Gävle-priser i vår bilhall. 50 kr

: 254.9

ris Ord.p

0 kr 0 9 . 4 22

Nu

00 kr

: 265.3

ris Ord.p

0 kr 0 9 . 9 22

Nu

TOYOTA RAV4 2,0 BENSIN Inkl. Businesspaket Businesspaket med klimatanläggning, regnsensor, avbländningsbar backspegel, 17" aluminiumhjul, tonade rutor, Audio CD-växlare 6 st , bluetooth, farthållare, multifunktionsratt i läder. Metallic + 5.000 kr. Alcantra klädsel + 5.000 kr. B1-paket med pekskärm och backkamera + 5.000 kr.

AVENSIS 1,8 KOMBI. Bensin. Aut. Business B2 & metallic

Businesspaket B2 med 16” lättmetallfälgar, växelindikator, backspeglar elektriskt infällbara, mörktonade rutor, Toyota Touch multimediasystem med 6,1 pekskärm, bluetooth handsfree och streaming, färddator, fordonsinställningar och backkamera m.m

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: RAV4 7,6 L/100 KM. AVENSIS 1,8 6,6 L/100 KM. AVENSIS 2,0 7,0 L/100 KM. CO2-UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: RAV4 177 GR/KM. AVENSIS 1,8 154 GR/KM. VI RESERVERAR OSS FÖR EV. ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. KAMPANJPRISERNA GÅR EJ ATT KOMBINERA MED ANDRA RABATTER ELLER AVTAL. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. ERBJUDANDENA GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.

Ingenjörsgatan 2, Hemlingby, Gävle • Tel: 026-10 72 50 • www.toyotagavle.se Öppettider bilförsäljning: Måndag-fredag 09-18. Lördag-söndag 10-15.

SISTA CHANSEN, ETT FÅTAL BILAR KVAR....

CLIO OPTIMAL - VINTERHJUL - 3 ÅRS FRI SERVICE - EXCEPTION PAKETET

PAKETVÄRDE: 30.000:DITT PRIS: 0:-

TOPPUTRUSTADE CLIO EXCEPTION OPTIMAL, FRÅN

119.900:- ELLER 1.245:-/MÅN*.

Fyra kompletta vinterhjul, 3 års fri service. Exception paketet: klimatanläggning ECC, 15” lättmetall-fälgar, regnsensor, läderklädd ratt, tonade rutor och 5-års nybilsgaranti. LÄS MER PÅ RENAULT.SE Renault Clio 1.2 16V Exception Optimal: Pris från 119.900 kr. Ord. pris från ca. 137.500 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4,0–7,8 l/100 km. CO2 utsläpp: 106–179 g/km. Erbjudandet gäller tom 28/12 2012, med reservation för slutförsäljning. Går ej att kombinera med andra erbjudanden eller andra företagsstöd. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100.000 km på fem år, det som inträffar först. Månadskostnaden baseras på finansiering med Renault Billån. Ränta 6,40%, eff. ränta 6,59%, 84 mån. 30% kontantinsats. Rörlig STIBOR 90 dagar. Inga avgifter. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma.

Gävle: 026-65 57 00 Sandviken: 026-27 78 30 – Gestrike Magasinet - 94 000 exemplar - Länets största tidning –

Samhälle 29


I Kolforsen bygger man framtidens infrastruktur I dagarna kopplar byn Kolforsen upp sig mot internet. Med hjälp av bidragspengar bygger Kolforsen framtidens infrastruktur genom att hus och sommarstugor förses med optisk fiberkabel för data, telefoni och markbunden TV. Kolforsen är en liten by i Ockelbo med ett fåtal hushåll och sommarboenden. I dagarna kopplar byn Kolforsen upp sig mot internet. Byn sökte och fick pengar från både Länsstyrelse och Post och Telestyrelsen. Det rör sig om en miljon kronor som gör det möjligt för hus och sommarstugor att koppla upp sig mot fiber med svindlande hastigheter som 100-1000 mbit. Det är mer än vad många har i stan eller på jobbet. Några av sommarstugeägarna har mycket bättre uppkoppling i sommartorpet än på kontoret där dom jobbar. Vägnätet kring Kolforsen får sig också en uppdatering med nya slitlager och under nästa år byter man även ut den gamla järnvägsbron mot en ny. På så vis har vi en by och ett boende som absolut håller högsta standard med en infrastruktur anpassad för 2013 och framtiden säger initiativtagaren och ordförande Niclas Carlson i Kolforsen.

Tågstopp i Kolforsen Det som vi i grund och botten jobbat hårdast för är ett bevarande av Stationshuset med ett tågstopp på Kolforsen station. Det skulle göra Kolforsen både unikt och attraktivt för boende, sommargäster och tillresta turister från världens olika hörn. Vi har turister från alla kontinenter under hela året som söker ett sommar- eller vinterboende i Kolforsen. Vi har testat att uppvakta lokala politiker och ansvariga som driver X-trafik om ett kort stopp för de som idag åker Kolforsen-Gävle tur och retur för att jobba, eller Kolforsen-Ockelbo för studier, idrott eller annat på daglig bas. Vi har dragit i det här på alla tänkbara sätt med hänvisning till miljö och ekonomi utan att det tagit skruv. Vi jobbar mot beslut tagna på 80-talet om tågtrafikens uppoch nedväxling med utökad södergående trafik från Gävle och en minskning av norrgående persontrafik. När Trafikverket nu bygger ny bro i Kolforsen är det för att förstärka det redan befintliga tågnätet för tyngre godstrafik. Kolforsborna åker taxi och egna bilar till Ockelbo för att några minuter senare åka tåg förbi en fungerande hållplats vid Kolforsen station.

Birgitta Keller utbildar i coachning.

Utveckla ditt ledarskap Nu uppmuntras alla chefer, team- och projektledare med krav på tydlig kommunikation att utveckla sitt sätt att coacha. Med start i februari håller Birgitta Keller utbildningen ”Coachande färdigheter i praktiken” i Gävle. Den populära utbildningen har redan genomförts för mer än 150 ledare med toppbetyg. Nu den 11-12 februari och 12 mars håller Birgitta Keller från Keller Coach AB tredagarsutbildningen ”Coachande färdigheter i praktiken” i Gävle. Birgitta har lång och gedigen erfarenhet av organisations- och företagsutveckling och har under de senaste tjugo åren utvecklat en mängd specialinriktade utbildningar och kurser. Utbildningen vänder sig till chefer, team- och projektledare och lämpar sig för de som har en tjänst med krav på tydlig kommunikation. – Med coachande förhållningssätt och praktiskt tillvägagångssätt kan man snabbt skapa förändring i sitt ledarskap, berättar Birgitta. Målet med utbildningen är att man efter deltagande ska känna sig bekväm med att använda coachande färdigheter som komplement i sin dagliga verksamhet. Utbildningen bygger på aktiva övningar och teori blandat med reflektioner och erfarenhetsutbyte. Genomgående används upplevelsebaserat lärande, systemisk teori och coachande förhållsningssätt. – Jag lånar Gert Fylkings uttryck – äntligen, säger kursdeltagaren Jan Persson, affärsområdeschef Sandnet, Sandviken Energi. Detta är den första kurs där jag känner mig positivt överraskad där jag både har fått insikter om mig själv, upplevt att ett coachande sätt kan utveckla förutom mig själv även min personal och verksamhet samt fått med mig verktyg i mitt ledarskap. SvenskPress.se

Text: Niclas Carlson • SvenskPress.se

Atlasgatan 13 Dan Schröder

802 86 Gävle 070-300 69 15

www.alderholmens.se 30 Samhälle

• Svetsning • Reparation • Service & Underhåll

• Smidesarbeten • Tillverkning & Konstruktion • Monteringar

– Vad vill ni läsa om i Gestrike Magasinet! www.gestrikemagasinet.se –


Vill ni vara med i nästa nummer? Ring 026-126 126 tid Läne ning ts , 94 stör .000 st exem a plar Information och erbjudanden till alla hushåll och kontor i hela Gästrikland och Norduppland November 2012

Nyheter Chokladbönan i världen Checkar Erbjudanden Kalendern

Sälja eller köpa företag? Vi värderar och förmedlar.

Hälsa

JULBORDET Fredag & lördag fr. 30/11 295:Hälsotips Julmarknad

Telefon: 026-62 00 00 • www.lania.se

www.heartbreak.se

Tips till glöggen

Motor

Välkomna att boka er fest

JULKLAPPSTIPS!

30%

VÅR BÄSTA TID ÄR NU! Q HEAT SE LUFTVÄRMEPUMP GER MEST VÄRME PER KRONA JUST NU!

Rabatt på..

SOMMARFISKE Spön - Rullar - Drag. Gäller t.o.m 23/12-12

DEN KREATIVA MÖTESPLATSEN

N.Kungsgatan 23 Gävle. 026-128850

Anna-Sofia Winroth

Muréngatan 14, Gävle Tel. 026-511 000, 026-126 126 www.mediatemplet.se

MYCKET MEDIA • MYSIGA MÖTEN

MEDIA TEMPLET

Välkommen till Everystay i Sandviken MEDIA • MÖTEN • MERVÄRDE MEDIA • MÖTEN • MERVÄRDE MEDIA I MÖTEN I MERVÄRDE

- ett trivsamt funktionellt företagsboende www.everystay.se +46(0)708-12 07 14 info@everystay.se

En mild vinter gör en luftvärmepump mer effektiv och du tjänar som mest! Spara ännu mer och boka din installation NU!

NU

10% RABATT*

GÄLLER PÅ FÖRRA ÅRETS MODELL

Topptestad av Energimyndigheten! (Q HEAT 630/660 SE)

Kontaktfamilj Vi söker fler familjer som har intresse och tid att ta emot ett barn/syskonpar för avlastning. Behovet är oftast 1-2 helger/månad.

*Gäller så långt lagret räcker

Telefon 026-17 89 00 www.gavle.se/familjehem

Ring och beställ reservdelar Tel 026-18 80 00 Fax 026-66 18 80 Utmarksvägen 9, 802 91 Gävle, www.bjel.se

God jul & gott nytt år Välkommen till kyrkorna i jul

Alla evenemang på www.svenskakyrkan.se/gavle eller i fredagsannonsen i GD och AB. Växeln 026-17 04 00 – Alla kan vara med i Gestrike Magasinet: www.gestrikemagasinet.se –

Samhälle 31


Gävles riktiga datorbutik Personlig Service , Lokal verkstad , Hög kompetens

Nya GTX660

2 GB minne

Asus nya UX serie är här!

USB E MINN

16 GB 32 GB

DVI,HDMI & DP

Den ultimata Ultrabooken! Detta är den snyggaste och läckraste dator vi någonsin haft inne!

Mindre storlekar börjar utgå pga. de låga priserna.

Overclock edition

Nya geforce GTX660 är här, med sjukt bra grafikprestanda för de mest krävande spelen. Rek. 2495 kr

2195:-

ium

lumin Rent a

99:199:-

USBminnen 16-32 GB till grymt bra kampanjpris! Ord. pris: 99-299:-

fr. 99:-

Max två minnen per kund

!

odell

1.3 KG 7h batteritid Windows 8, 64 bit Bilder visar UX31

%fik! -8r0 e gra 2sn0 abba

Ny m

15.6” LED

Endast 3-18 mm tunn

s ddoarw d womin stan ed

nu m

6990:UX32, i7, FullHD 9990:UX31, i7, FullHD, SSD 11990:-

HDMI

NYHET!

En snabb intern 3.5” SATA hårddisk Ordpris: 995:-

15.6” Familjedator med tvåkärnig cpu och HDMI-utgång för att ansluta till platt-TV:n. Ordpris: 3490:Se demodator i vår butik!

2990:-

33x37x10cm Äkta RS-232!

Nu med Ivy Bridge i3 som är strömsnålare och svalare samt HD 4000 grafik som är 20-80% snabbare än tidigare modell.

4590:23” Full HD 2 ms

2 TB 3.5” 7200 rpm SATA-6

15.6” skärm

Windows 7 PRO

HD 4000 grafik

UX32, i3

Dual Core

500 GB HD

500 GB HD

8

s

2-4 GB minne

4 GB DDR3

Asus UX serie är för dem som vill ha en ultralätt men ändå en stabil & snabb dator med lång batteritid.

NYHET!

Intel Core i5

Intel i3 - 3110M

849:-

Smidig företagsmodell som går att ha stående eller liggande. Pentium Dual Core 3990:Se demodator i vår butik!

CORE i3 Dual Core CORE i5 Quad Core

50% rabatt

Snabb N router 5dB antenn

4 port switch

HDMI

En snygg skärm från Samsung med matt skärmyta Rekpris: 1995:-

NYHET!

1599:-

En bra router med stark antenn för extra bra räckvidd. Ordpris: 390:-

195:-

Tricom Gamer, senaste inom speldatorer!

2 års garanti

2 års garanti

GAMER i5

GAMER i5 -----Standard -----

----- Heavy edition -----

GAMER i5

GAMER i7 ----- 660 edition -----

----- Heavy edition -----

----- Extreme edition -----

----- UGoTD edition -----

i5, 3450 8 GB minne 1 TB HD GTX550, 1 GB Tyst låda med ljuddämpning & dammfilter

i5, 3570K 8 GB minne 1 TB HD GTX560, 1 GB Tyst låda med ljuddämpning & dammfilter

i5, 3570K 16 GB minne 1 TB HD GTX560Ti, 1 GB Tyst låda med ljuddämpning & dammfilter

i7, 3770K 16 GB minne 120 GB SSD 2 TB HD GTX660, 2 GB Tyst låda med ljuddämpning & dammfilter

i7, 3770K 16 GB minne 256 GB SSD 2 TB HD GTX660Ti, 2 GB Tyst låda med ljuddämpning & dammfilter

Windows 7/8

Windows 7/8

Windows 7

Windows 7/8

Windows 7/8

i7, 3820 med vattenkylning. 32 GB minne 256 GB SSD 2 TB HD GTX680, 2 GB Tyst låda med ljuddämpning & dammfilter Windows 7/8

i7, 3860EE med vattenkylning. 64 GB minne 2x256 GB SSD 2x3 TB HD 2xGTX680 SLI med 4 GB minne 1200w nätagg Blu-ray Windows 7/8

8.990:-

9.990:-

10.990:-

13.990:-

14.990:-

21.990:-

39.990:-

----- Starter -----

GAMER i7

4990:5990:-

GAMER i7

GAMER i7

När man vill ha bästa prestandan och byggkvalitet för pengarna är Tricom Gamer det utmärkta valet, Vi sätter ihop balanserade paket själva, bygger själva, testar själva, servar själva... Som vi alltid har gjort senaste 27 åren. Allt detta för att garantera bästa möjliga kvalité vilket vi själva ger 2 års garanti på!

Vi reparerar även iPhone 3/4/4S mobiltelefoner med trasigt glas etc. Vi har även reservdelar och verktyg för den som själv vill försöka sig på.

Sedan 1985 har vi sålt och reparerat PC datorer och tillbehör. Utan att skämmas törs vi säga att vi är stans proffs på PC datorer!

Glas/batteribyte

Reservdelar

Med reservation mot prisändringar, felaktiga bilder och tryckfel. Gäller endast så långt lagret räcker, dock längst 2 veckor efter att annons är ute. Copyright Tricom. GM2012nov25 /RB

8 www.tricom.se

Butik & Verkstad F Nygatan 26 ( 026-12 12 20 7 info@tricom.se

Öppettider Vardagar: 10-1800 Lördagar: 10-1400 Söndagar: Stängt

Gestrike Magasinet nr 10 2012  

Gävleborgs största gratistidning. Delas ut till alla hushåll.

Gestrike Magasinet nr 10 2012  

Gävleborgs största gratistidning. Delas ut till alla hushåll.

Advertisement