Page 1

Mars 2011

Profilen: Erling ”Elle” Nordell


������������������������������

���������������������

�������������������� ������������������������������� ������������������������ ������������������������

��������������������������������������������������� ������� �������������� Om inte, kontakta oss på 026-66 52 84 idag! www.gefleiffotboll.se

��������������������� �������������������������

��������������� ���������������

����������������������� �����������������

������������������������������������������ ���������������������������������������

Du kommer väl på vårens största företagargala Eldklotet 9 april på Parken i Gävle. Du kommer väl på vårens största företagargala Eldklotet 9 april på Parken i Gävle.

Företagarpolitik i stället för arbetsmarknadspolitik En bra företagarpolitik ger många fler jobb än den nuvarande arbetsmarknadspolitiken. Av alla arbetsmarknadspolitiska ”åtgärder” som passerat revy under de senaste 20 åren, finns ingen kvar efter tre år. Varför? Helt enkelt för att inget fungerat. Arbetsmarknaden är så sönderreglerad av skatter och krångel att det behövs en mängd ”åtgärder” för att rätta till felen. Och den fungerar ändå inte! Problemet är det samma i flera andra länder. Grundfelet är, det i och för sig sympatiska politiska tänket om ”allas rätt till arbete” och tron att genom politiska beslut kunna uppnå detta. Men jobb skapas absolut inte genom önsketänkande eller lagstiftning. Jobb uppkommer om det finns en efterfrågan på arbetskraft och ett utbud av personer med rätt utbildning för jobben. En företagarlinje i politiken skulle därför ge resultat där arbetsmarknadspolitiken ständigt misslyckas. Följande hinder behöver förändras rejält: • Det är dyrt att anställa personal. Höga arbetsgivaravgifter, en dold 10 % ren löneskatt är det största hindret. • Det är riskfyllt att anställa. En felrekrytering kan bli kostsam. LAS skrämmer. Det gör också ett oberäkneligt sjuklöneansvar för medarbetarnas första två veckors sjukfrånvaro. Ingen produktion – men lönekostnaderna kvarstår. • Det är svårt att hitta bra medarbetare. Årligen misslyckas ca 20 % av företagen med att anställa nya medarbetare på grund av svårigheter att finna personer med rätt utbildning. Regeringen har lyckats väl med att öka utbudet av arbetskraft, men har missat efterfrågesidan. Finns det inga företagare/arbetsgivare som efterfrågar arbetskraft blir det inga nya jobb! Att fi xa till punkterna 1-3 ovan är därför helt nödvändigt. Företagarnas undersökningar visar att en rejäl sänkning av arbetsgivareavgifterna skulle ge minst 50 000 nya jobb. Att minska riskerna under punkt 2 skulle ge ännu fler. Dessutom, det blir inga nya anställningar om det inte fi nns personer med rätt kompetens.

Behövs arbetsmarknadspolitiken?

Biljetter bokas på www.eldklotet.se

Den fråga som infinner sig är, behövs arbetsmarknadspolitiken? Eller är det så enkel, att det är helt andra orsaker som styr rekrytering av ny personal? Det är dags att inse den obehagliga sanningen – att arbetsmarknadspolitiken främst är ett alibi för politiker som känner att de ”måste göra något”. När varje arbetsförmedlare förmedlar i snitt ett jobb per år är det för mig fullständigt klart att det hela bara är ett gigantiskt slöseri som administrerar arbetslösheten mer än att det leder till nya jobb. Den tuffa men logiska slutsatsen kan inte bli annat än: Lägg ner eländet, använd miljarderna till att sänka skatten på arbete och minska riskerna med att anställa. Lite gammaldags AMS-utbildning för att fylla på i bristyrkena och lite Samhall för de som inte kan jobba fullt ut, kompletterar en ny och god arbetsmarknadspolitik för fler jobb.

��������������������������������

�����������������������������

Thomas Wanke, Företagarna 2


www.foretagsbladet.se

�� ������������������������������������������ Företagsbladet är till för Er som vill kommunicera med alla företag och kontor i Gästrikland och Älvkarleby kommun. Företagsbladet distribueras av Posten till alla företag i: Gävle, Sandviken, Valbo, Forsbacka, Hedesunda, Hamrånge, Hofors, Järbo, Ockelbo, Storvik, Årsunda, Österfärnebo samt Skutskär och Älvkarleby. Dessutom postas och distribueras den till ett par tusen köpstarka beslutsfattare. Upplagan 7.500 ex. utkommer 9 ggr per år. Distribution: Posten Produktion: Gestrike Media, Precis Reklam, Gävle Offset Ansvarig utgivare: Joe Formgren. Företagsbladet frånsäger sig ansvar för av annonsören inlämnat material. Vi förbehåller oss rätten att fritt publicera material som skickats till oss eller publicerats på SvenskPress.se. Eftertryck utan tillstånd beivras. Omslagsbild: Elle Nordell, foto P-E Jäderberg. Priser 2011 Priset inkluderar publicering 1/1-sida: 12.450:på internet och reklamskatt. 1/2-sida: 7.950:Moms tillkommer. 1/4-sida: 4.650:Ni kan även beställa särtryck av era annonser som nyhetsbrev. 1/8-sida: 2.950:Mer information och läsning: 1/16-sida: 1.550:www.foretagsbladet.se Tel: 026-126 126 • www.foretagsbladet.se E-post: info@foretagsbladet.se Adress: Muréngatan 14, 802 50 Gävle

Säljare sökes: Är du intresserad av marknadsföring, duktig på försäljning och har F-skattesedel är du välkommen med ansökan till oss. Heltid eller även deltid om du har något annat spännande i portföljen. Mer info: gestrikemedia.se, skicka ansökan till: info@gestrike.net

När ni vill nå alla företag i Gästrikland och Älvkarleby. Information och inspiration nio gånger om året. Kontakta oss för er medverkan på telefon 026-126 126 eller via hemsidan: www.foretagsbladet.se

Mars 2011 – Innehållsförteckning Thomas Wanke: Företagarpolitik

2

Att lagra vin hemma

4

Gävle musei vänners årsmöte

5

Jönköping Södra väljer arenasystem från Gävle

6

Hofors golfklubb satsar på företagsgolf

6

Högskolan i Gävle sluter avtal

7

Politik förbättrar människors vardag

8

Gävleföretag, finalist

9

Profilen: Erling Nordell

10-11

Strategi för sociala medier?

12

Locka fram säljaren i dig

13

TEAM: Tillsammans Erhåller Alla Mer

14

Gävleföretag fick internationell utmärkelse

16

Hörmann flyttar

17

Nya regler: Export och import

18

Skatteverket prioriterar nya företag

20

Mässa: Våga vara egen

22

Wickman: Vart går Riksbanken?

24

Happy Homes vid Valbo Köpcentrum

26

Motor: Porsche Panamera 4S

28

Joe Formgren

Ingela Gustafson

Niklas Wiklund

Carl Ingemar Perstad: Cruisar i USA

30

Upphovsmakare joe@formgren.com

Administration ingela@gestrike.net

niklas@gestrike.net Mobil: 070-289 88 80

Världspremiär för Hyundai i40 Kombi

32

Energiåtervinning

34

4sign har omprofilerat energibolag i Norge

38

Vill ni också vara med i Företagsbladet? Kontakta oss inför nästa nummer! Per-Erik Jäderberg

Torbjörn Edlund

Horst Mueller

Fotograf, informatör pej@gestrike.net Mobil: 070-512 26 26

Skribent, säljare edlund@gestrike.net Mobil: 070-525 84 50

Tekn. lic, Coach horst@gestrike.net Mobil: 0768-783 165

Företagsbladet

�����

����

till alla företag 9 ggr om året Aprilumret ute 12 april Manusstopp 25 mars Utgivningsplan och priser: www.foretagsbladet.se

�������������� � ����� ������ ���

�����������������

���������������

��������

��������������

��������� ��������� ������� ����

�����������������

��������

�� ���� ���� �� ���� ���� �� �� �� ����� ���� ���

����������������

������ ������� ��������� ������� ���� �����

�������� ������

��������

���������� ���

�����������

Peter Tällberg

Ulrika Åhrman

Kurt Wickman

Kommunikation, säljare peter@gestrike.net Mobil: 070-263 40 13

Skribent ulrika.ahrman@telia.com Mobil: 070-2799658

Krönikör Nationalekonom kurt.wickman@telia.com

��

����������� ������

������������ �������

�����������

Gestrike Magasinet till alla hushåll och kontor Marsnumret 20/3 Aprilnumret 17/4 Manusstopp 1/4 www.gestrikemagasinet.se

3


Att lagra vin hemma behöver inte vara någon konst Många har läst och hört mer eller mindre komplicerade instruktioner för hur vin bäst bör lagras. Perfekt temperatur, rätt lutning på flaskorna och idealisk luftfuktighet kan framstå som orubbliga förutsättningar för att lagringen ska vara lyckad. Snäva regler som kan få vem som helst att ge upp alla ambitioner på att lagra vin.

Skruvkork - kan inte lagras?

En vanlig missuppfattning är att viner som är förslutna med skruvkork inte kan lagras. Även om de fl esta viner med skruvkork med fördel dricks unga, passar en del utmärkt att lagra. Om och hur länge vinet kan lagras beror på vilket vin det är, dess ursprung och producent. Korkskruv är i sig ingen nackdel för vinet, tvärtom kan det vara en fördel eftersom man inte riskerar att vinet korkskadats.

Sanningen är dock att det inte behöver vara fullt så krångligt, genom att följa några enkla riktlinjer lagras vin enkelt hemma. Wine Companys vinexpert Eckhard Hillman tipsar om vad som är viktigast att tänka på vid lagring av vin.

Ljus

Något som faktiskt är viktigt vid lagring av vin är att f laskorna inte står för ljust. Vin mår inte bra av för mycket ljus, det är till exempel ingen slump att vinf laskor oftast tillverkas av mörkt glas. Hitta gärna en plats i hemmet som är lite undanskymd för din vinsamling, till exempel i garderoben, i skafferiet eller i ett mörkt hörn av rummet.

Liggande eller stående flaskor?

Flaskor som förslutits med naturkork mår oftast bäst av att lagras liggande, korken behöver fukten från vinet för att inte torka. Viner med skruvkork kan utan problem lagras stående. Viktigt är dock att vinet inte skakas eller utsätts för stora vibrationer eftersom fällning i vinet då rörs runt och riskerar att göra vinet grumligt.

För logg

Fukt

Vin mår bäst av att lagras i en relativt hög luftfuktighet, helst mellan 70 – 75 procents luftfuktighet. I Sverige är luftfuktigheten generellt sett relativt hög, cirka 60 procent inomhus. Har du ingen källare eller annan fuktigare plats att förvara vinet är det bra att tänka på att inte förvara flaskorna för varmt och ljust eftersom de också gör att luften blir torrare.

Temperatur

För att vinet ska lagras i lagom takt bör det inte förvaras i en temperatur som är allt för varm eller för kall, optimal temperatur för att lagra vin är cirka 12°. Är det svårt att hitta en plats i hemmet som håller exakt rätt temperatur är det viktigast att hitta en plats som åtminstone håller så jämn temperatur som möjligt. Lagras vinet för svalt avstannar mogningsprocessen och inget händer, är det för varmt riskerar man att vinet blir ”kokt” och smakerna förstörs. Att placera sin vinsamling ovanpå kylskåpet är till exempel därför ingen bra ide, det är ofta den varmaste platsen i hela hemmet.

När vinet är nytt kan det kännas självklart att man ska minnas när det köptes och hur länge vinet lagrats. Men när vinsamlingen (förhoppningsvis) ökar och tiden går kan det vara lätt att glömma vilket vin som faktiskt lagrats längst och när vilken flaska egentligen var tänkt att drickas. Ett tips är att skriva ned eller på något sätt märka flaskorna allt eftersom nya tillkommer och andra dricks upp, då riskerar man inte heller att något vin lagras för länge, blir övermoget och inte längre är lika gott som när det var på topp.

Inte bara för dyra viner

Många tror att endast mycket dyra viner är värda att lagras, detta stämmer inte då även enklare viner kan tjäna på en viss tids lagring.

���������������������������

������������������������������������������� ������������������������������� ������������������������ ������������������������������ ����������������������������������� ��� ������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� �� 4

Text: Therése Engström


Gävle Musei Vänners årsmöte 2011 Tisdagen den 8 februari arrangerade Gävle Musei Vänner sitt årliga årsmöte. Det var ca 50 vänner som hörsammat kallelsen till mötet som traditionsenligt genomfördes i Länsmuseets lokaler i Gävle. Efter årsmötesförhandlingarna delades Stipendiet ”Gävle musei vänners stipendium till Lars Mattons minne” ut till konstnärinnan Therese Parner från Gävle. Kvällen avslutades med en supé ”i glada vänners sällskap”. Under supén genomfördes det populära lotteriet vars överskott nästan uteslutande går till Länsmuseets konstinköp.

Letar du efter någonstans att hålla er nästa företagsfest, event, kick-off, företagsfrukost eller kundmiddag? Vi erbjuder maten, drycken, underhållningen och tekniken för just din fest! Vi tar emot både stora och små grupper. Luta dig tillbaka och låt oss skräddarsy din kväll!

Text: SvenskPress.se

Allt under ett och samma tak

- Gävles största mötesplats O’Learys! Boka på gavle@olearys.se eller 076-104 24 74 O’Learys Gävle » Drottninggatan 6 Telefon: 026-12 42 00 » Fax: 026-12 42 10

Inför årsmötet.

På plats vid borden.

Ingrid Piscator & Lissbritt Landén.

�������� Vinstutdelning.

God mat serverades.

Stipendiaten, Therese Parner.

Per Piscator som lottadministratör.

���������� ���������� �����������

�����

������������������ ������������� �����������

���������������� ������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ �������������������������� ������������������������� ������������������������ ������������������������

5


Jönköping Södra IF väljer arenasystem från Gävle Jönköping Södra spelar fotboll i Superettan på Stadsparksvallen. Nu har man valt Gävleföretaget Actor som leverantör av biljettsystem inför fotbollssäsongen 2011. Det som var avgörande för valet av Actor var att få en kostnadseffektiv och flexibel lösning som kan växa med klubbens behov. Urban Sundin. – Det här befäster Actors ledande ställning som leverantör till Sveriges idrottsarenor, säger Urban Sundin, VD på Actor. – Under den senaste 4-årsperioden har vi etablerat vårt system på 25 sportarenor i Sverige, varav 15 de senaste 18 månaderna.

Text: SvenskPress.se

����������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������

C AT

ERING

���������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������

Hofors Golfklubb satsar på företagsgolf Hofors Golfklubb vill bli ett självklart alternativ när du som företagare nu planerar sommarens företagsgolf. – Vi satsar hårt på att lyfta antalet företagsgolf på vår bana säsongen 2011, säger Mats Östblom, verksam i klubbens marknadskommitté. Området man riktar in sig på är först och främst Gävle, Sandviken och Falun med omnejd, men ser sig också kunna locka företag som har lite längre att åka. Vi vet att vi har en attraktiv anläggning med en bana som håller hög klass, säger Mats. – Miljön är ”outstanding” och detta erbjuder vi till mycket konkurrenskraftiga priser, fortsätter han. Att spela golf i Hofors är en upplevelse, även om du inte presterar din bästa golf för dagen så har du haft en härlig och avkopplande stund tillsammans med dina medspelare. Hofors Golfklubb ligger cirka 30 minuters bilfärd från såväl Gävle som Falun och nu vill alltså Hofors Golklubb se er som gäst i sommar. – Vi välkomnar er till anläggningen och visar er runt. Självklart kan vi också hjälpa er att föreslå en tävlingsform/arrangemang som passar just ert företag. Vill ni ha något extra för kunderna eller era anställda? Då bokar vi in vår PGA instruktör, Per Lif, för ett inspirerande pass på övningsområdet innan start. Han ger er några enkla tips att tänka på inför dagens varv och visar er några användbara slag.

Text: SvenskPress.se

���������������������������������������������� ���������������������� ������������������������� ��������� ������������ ����������������������������������������������������� ����������������������������������������

������������������������������������������� 6

����������������������������


Högskolan i Gävle sluter avtal med regionens företagsinkubator

Ulf Borbos, VD Movexum och Per Laurell, ordförande Movexum AB skriver på avtalet.

Högskolan i Gävle och Movexum sluter nu avtal för att gemensamt hitta effektiva vägar som leder till tillväxt i Gävleborg. Via gemensamma aktiviteter tänker de identifiera, inspirera och stötta företagare och entreprenörer med idéer och innovationer som kan leda till tillväxt. Ett steg för att öka samverkan mellan näringsliv och akademi tas nu utav Gävleborgs företagsinkubator Movexum och Högskolan i Gävle. Den 14 februari skrev Ulf Borbos Vd på Movexum, Per Laurell Ordförande Movexum AB och Högskolan i Gävles rektor MajBritt Johansson på ett avtal för att stärka samarbetet. Tanken är att

samarbetet bland annat ska generera i att forskare/lärare vid högskolan enklare ska kunna kommersialisera sina affärs- och utvecklingsidéer. – Det är viktigt att de resultat som uppkommer i vår verksamhet kommer till nytta. Då bidrar Högskolan till att utveckla näringslivet i vårt län. Movexum är en viktig regional aktör för att främja kommersialiseringen av innovationer. Vi ser fram emot ett utvecklat samarbete, säger Maj-Britt Johansson, rektor vid Högskolan i Gävle. – Ett samarbete som skapar Vinn – Vinn och som vi är glada och stolta över. Vi får nu tillgång till de unika kompetenser som finns på Högskolan för bland annat analyser och prototypskapande. Movexum kan dessutom stötta forskare och lärare som vill närma sig en kommersiell marknad med sina innovationer, säger Movexums VD Ulf Borbos när han ombeds beskriva hur han ser på det nytecknade avtalet. – Innovationer uppstår i många miljöer. En viktig sådan är den akademiska världen där studenter med hög och ny kunskap utgör en viktig resurs för innovativa idéer som har förutsättningar att kommersialiseras. Samarbetet syftar till att denna möjlighet på bästa sätt ska tillvaratas och utvecklas. Här har Movexum och Högskolan ett stort ansvar att gemensamt skapa professionella stöd för kommersialisering av innovationer, säger Per Laurell, ordförande Movexum AB. Movexum har sedan tidigare samarbetat med Högskolan i Gävle genom att högskolan varit medlemmar i Movexums ägarförening. Movexum har även ett starkt samarbete med Drivhuset som hjälper studenter att starta och driva företag då deras förinkubator finns i Movexums lokaler. Det nya avtalet kommer att stärka och förtydliga samverkan mellan Högskolan och företagsinkubatorn ytterligare.

Text: Hanna Engström Löwenborg · SvenskPress.se

FRISKVÅRDSPAKET

Paketerbjudande aketerbjudande 1

390:-

Ord. pris 600:-.

ADIDAS CORE TRAINING SET

Paketerbjudande 2

890:-

Ord. pris 1480:-

ADIDAS VIGO

Träningsset inklusive väska och handduk. Climalite funktionsmaterial. Finns i vuxenoch juniorstorlekar och i sju färger.

Prisvärd löparsko som passar både på promenaden och löpturen. Finns i herroch dammodell.

Alla priser är ex. moms.

+ ADIDAS CORE TRAINING SET

INGEMAR LÖVDAHL, Tel: 026-243636 ANDERS RINNSTRÖM, Tel: 026-243639 Klubb- och företagssäljare

VALBO KÖPCENTRUM, FLANÖR GÄVLE, SANDVIKEN Tel: 026-64 99 00, www.intersport.se 7


Sökes

Avverkningsentreprenörer Jan ”Skogsjan” Eriksson, innovatören till combimaskinen Timbear Ligthlogg C har fått i uppdrag av Korsnäs Skog och Hargs Bruk AB att rekrytera två entreprenörer för avverkningsuppdrag i Uppland och Gästrikland med Timbear Ligthlogg C. Vi söker engagerade och utvecklingsinriktade entreprenörer antingen redan etablerade eller erfarna förare med intresse och engagemang att starta skogsentreprenadföretag. Det är viktigt att du som person är intresserad av skogsskötsel samt har en stor känsla för skog och mark. För mer information kontakta Jan Eriksson på 070-588 84 56.

���������

����

� �� �� �� ������������������

��� �������

Politik förbättrar människors vardag Politik handlar om att förbättra människors vardag. Det är utgångspunkten i Alliansens politik och det går att göra på många olika sätt. För mig handlar det om att hitta saker på micronivå som ska åtgärdas i det korta perspektivet, samtidigt som man arbetar med de mer långsiktiga frågorna. Den enskilda människans behov eller det enskilda företagets behov där det fi nns ett problem ska vi med hjälp av politiken kunna lösa det inom en rimlig tid. I vinter har det handlat mycket om dubbdäck och trafi k säkerhet. Det är inte rimligt att man har ett dubbdäcksförbud i några städer som allvarligt hotar trafi ksäkerheten i Gävleborg. I samband med det så har även behovet av att införa vinterdäck på tunga fordon kommit upp, liksom Trafi kverkets snöröjning eller rättare sagt – brist på snöröjning. Väg 56 är också en viktig väg för hela Sverige, och här måste trafi ksäkerheten förbättras, och godstrafi ken genom länet är också en fråga som jag har arbetat med. Här jobbar vi i Alliansen synligt och offentligt i vissa frågor men det viktigaste arbetet sker ofta bakom kulisserna i möten med ministrar och statssekreterare eller politiska sakkunniga, vilket sedan leder till konkreta resultat och förändringar.

Sänkt skatt på Europadiesel

��������������� ����������������������

�����������

�����������

������������������������

������������� �������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������

��������������� ���������������

������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ���������������� ������������� ����������������������

��������������� ������������ �������������������� �������������������� ��� �������������������

���������������������������������������������������������� 8

Ett exempel som nu har blivit publikt är att min motion till Riksdagen om att sänka skatten på Europadiesel har bifallits av Skatteutskottet vilket med stor sannolikhet kommer att innebära att priset på diesel sjunker med cirka 50 öre. Det är mycket ovanligt att motioner från Riksdagsledamöter bifalls eftersom en motion till riksdagen handlar mer om att synliggöra ett problem. I den här frågan har vi i Alliansen jobbat tillsammans i skatteutskottet för att få igenom motionen, och underhandskontakter har tagits med ansvariga personer på Finansdepartementet för att säkerställa att, om ekonomin så tillåter, motionen verkligen blir ett regeringsförslag. Sänkta dieselpriser stärker konkurrenskraften för åkerinäringen men eftersom det är vi kunder som i slutändan betalar fraktkostnader så leder sänkta drivmedelspriser till förbättrad konkurrenskraft för hela det svenska näringslivet och förbättrad köpkraft för de svenska hushåll där man kör dieselbil. En fråga som verkar landa djupt olyckligt är att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har förenats i att införa en straffskatt på landsbygden i Sverige genom att man tillsammans med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet vill återinföra en skatt på handelsgödsel. Det är en ren straffskatt på jordbruket eftersom gödslet inte går att ersätta med andra produkter. Det är dessutom en ren skatt som bara skulle drabba svenska bönder och därmed försämra deras konkurrenskraft mot utländska bönder. Det är tyvärr så att när de rödgröna partierna går samman med Sverigedemokraterna i ett gemensamt förslag så förändras majoriteten i Sveriges Riksdag. Det händer inte alltför ofta men när det väl händer drabbar det enskilda personer eller företag mycket hårt, vilket blir fallet med den här straffskatten på landsbygden - om inte (s) tar sitt förnuft till fånga innan ärendet skall behandlas i Sveriges Riksdag. Under våren kommer många spännande frågor att behandlas i Riksdagen men har du några idéer eller förslag på frågor som du tycker är viktigt för länet att jag driver i Riksdagen - tveka inte att höra av dig till mig. Politik handlar som sagt om att förbättra människors och företags vardag.

Lars Beckman Riksdagsledamot för Nya Moderaterna Gävleborg


Gävleföretag finalist i Nordic Cleantech Open

������������� ������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

������������������� ������������������� �������������������� �������������� ����������������������������� ����������������������� ���������������������� ������������������������������ ���������������������������� �������������������������� ������������������������� ���������

Vinnare Cleantech Company of the year 2010. Foto: www.stockholmcleantechventureday.com

Gävleföretaget Svenska Aerogel är en av tio finalister som får möjligheten att presentera sig och sin affärsidé på scen för Londons aktiemarknad. I publiken sitter en rad intressanta investerare. Final och val av slutlig vinnare sker sedan i Köpenhamn i april. Det var STING (Stockholm Innovation) som rekommenderade Svenska Aerogel att anmäla sig till Nordic Cleantech Open, en rekommendation som gav resultat. – Det är stort att vara finalist i en så här prestigefylld tävling. Det bekräftar än en gång att Svenska Aerogel verkligen är att räkna med i cleantechsammanhang. Vi har chans att vinna Aerogel som pellets. och under alla förhållanden är alla kontakter vi Foto: Svenska Aerogel. får skäl nog att delta, säger Susanne Hedblom, Svenska Aerogel. Svenska Aerogel fick mycket uppmärksamhet i media då de 2010 utsågs till Cleantech Company of the year på Stockholm Cleantech Venture Day. Aerogel, som är materialet Svenska Aerogel tillverkar, är inte något nytt. Materialet har bland annat sedan länge använts av Nasa. Problemet som Svenska Aerogel löser är att tillverkningsprocessen tidigare varit både dyr och komplicerad, men företaget har utvecklat en metod som sänker tillverkningskostnaderna med 90 procent och öppnar därmed upp för helt nya tekniska tillämpningar och marknader för materialet.

Text: Hanna Engström Löwenborg · SvenskPress.se

����������������������������� ������������������������� Kurs: Incoterms och tullnyheter Tid: 8:45-15 Plats: Gävle Konserthus, 24 mars. Föredragshållare: Per-Anders Lorentzon Mer info och anmälan: www.mhk.cci.se

����������������������

�����������������������������������������������������������������

�������������������������� ������������������������ �������������������� �������������������� ��������������������� �������������������������� �������������������� ������������

���������������� �������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������� ������������������������ ����������������������� �������������������������� ����������� �

������

���

����������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

������������������������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������������������������������

���������������������������������������������������������� 9


”Jag har lärt mig att inte döma situationen för snabbt” Erling Nordell

Erling ”Elle” Nordell, 52, är bilmekanikern som under sin framgångsrika karriär som ägare av bilfirman Elles Bil & Service AB i Gävle bland annat medverkade i Sverigelanseringen av Hyundai. Nu har han bytt bransch och driver tillsammans med Dan Johansson sedan ett år tillbaka Nordells Security AB, ett företag som säljer säkerhetslösningar till företag i Gävleborg och Norduppland. Varför bytte du bransch? – Det började med att jag sålde bilfirman 2006. Det tenderade att bli mer och mer lördag och söndag. Det är ju sju dagar i veckan som gäller i bilbranschen och eftersom jag hållt på med det hela livet så kände jag ingen glöd längre. In i säkerhetsbranschen kom jag av en slump. Min bror Per-Erik ägde Nordells Elektriska i Hudiksvall och det företaget hade representationen för Securitas Direct i Hälsingland, säger Erling Nordell. När han flyttade till Stockholm och tog el-delen med sig tog vi över säkerhetsdelen här i Gävle. Samtidigt utökade vi vårt område genom att 10

köpa Företagslarm Gävleborgs Securitas Direct-del och slå ihop det med Hälsingedelen. Vi tog över den sista februari 2010. Idag är vi Securitas Direct partner, deras representanter i Gävleborg och Norduppland.

Nordells Securitys verksamhet

– Vi är i dagsläget 11 personer som jobbar med larm och säkerhetslösningar, lås och passagesystem, bevakning och trygghetskameror för företag. Securitas Direct som vi representerar är världens största larmföretag. Och det som skiljer Securitas Direct från konkurrenterna är att vi har en helhetslösning det vill säga vi tar ansvar för projektering, installation, service, underhåll, uppringning, väktartjänst, ja rubbet. Det låter som något helt annat än bilbranschen. Hur gjorde du för att skola om dig? – En bra ledare skaffar sig bra medarbetare. Man behöver inte kunna allting själv, svarar Erling. Det är dock som ägare till Elles Bil & Service AB du blev känd i Gävle. Varför hette företaget Elles?


Elle och sonen Christian på en tur upp i Gavleån i Elles Nudeln 18 med V8. En av få med orginalmonterad V8.

i matchen. Banken var största fordringsägare och styrde därför över försäljningen. Och när den nya ”spelaren” bjöd så pass mycket mer än jag för fastigheten och företaget så gick det inte att göra affär av det. Mitsubishis VD Jan Reander, som jag hade ett gott förhållande till, var i färd att lansera Hyundai i Sverige vid tillfället och jag fick ett erbjudande om att ta det märket i stället. Trots att jag tackade ja åkte jag hem och kände mig som världens största förlorare som hade bommat Mitsubishi-affären och fått detta Hyundai. Efter lanseringen lärde jag mig att man inte får vara för snabb att döma situationen. Samarbetet med Hyundai tog mig runt hela Europa och till Korea och jag fick vara med om jättemycket spännande saker. Hyundai är idag världens fjärde största biltillverkare.

Frågor och framtidsplaner

– Namnet har hängt med länge och kom till när jag var jätteliten. Min bror heter Per-Erik och kallades för Pelle och därför blev det Pelle och Elle, det är så enkelt. Det där blir jag aldrig av med.

Elle om Bilbranschen

– Jag arbetade ju inom bilbranschen i 30 år, varav 25 år som egen. Som ung bilmekaniker startade jag en bilverkstad som sedan växte och blev större. Det slutade med att vi även började sälja bilar. Vi höll till i Fords gamla lokaler här på Söder i Gävle. Skylten hänger kvar faktiskt. Han som äger fastigheten har inte tagit ner den. Om du ser tillbaka på din långa karriär, vad är du mest stolt över? – Jag är inte stolt över något speciellt så där, men det fi nns ett tillfälle från bilbranschen som jag särskilt kommer ihåg och som jag alltid brukar berätta. Jag skulle köpa Mitsubishi som hade gått i konkurs i Gävle. Allting var klart och vi var överens, så jag åkte på semester. Efter bara några dagar ringde de från Mitsubishi och kallade upp mig till Stockholm för det hade kommit in en till spelare

Vad är skillnaden mellan ditt arbete på Nordells Security och ditt tidigare arbete på Elles Bil och Service? – Det är inte så stor skillnad. Det är bara hårt arbete under många timmar och långa dagar som ger reslutat. Det finns inga självspelande pianon som bara rullar på. Vad gör dig till en bra företagare? – Det ska nog inte jag svara på, men mina kollegor säger att jag har ett driv. Men jag tror att jag nog har så mycket vilja att jag till och med kan bli irriterande ibland. Jag brukar skoja och säga att tålamod inte är min bästa gren, det tycker jag väldigt lite om. Men det har väl lite grann med det där drivet att göra. Hur ser du på regionens företagsklimat? – Jag tycker att det är ganska bra att driva företag i Gävle. Gävle är en stor liten stad och staden har väldigt lite av den här bymentaliteten som innebär att allting stannar upp när en stor industri går knackigt. Här finns det mesta, det finns många industrier, tillverkningar och importörer som gör att vi får ett jämt flöde. Finns det någon person med koppling till regionen som betytt extra mycket för dig? Vem och varför? – Den som betytt mest är min fru. Hon har stått ut i alla år trots att jag har arbetat mycket och ibland också skjutit upp semestrar. Har du någon favoritplats i regionen? Vilken och varför? – Det finns otroligt mycket vackert här i regionen. Eftersom jag älskar ”Taikonlivet” det vill säga livet man lever när man är ute med båten eller husbilen så gillar jag platser som Gammelstilla och Dalgränsen där man kan vila och ladda batterier. Jag tycker mycket om att promenera i naturen med mina hundar för då får jag vara i fred utan bruset. När man går omkring så löser man ju mycket i huvudet. Man tänker helt enkelt färdigt tankar. Berätta något man inte vet om dig. – Det är nog inte så många som känner till att jag spelar instrument. Eller ja det där är ett svårt ord, spela, då ska man ju kunna helt och hållet. Man kan säga att jag fuskar på keyboard och piano när jag har tid. Vilka framtidsplaner har du? – Att göra Nordells Security till det största säkerhetsföretaget efter östkusten, säger han och skrattar. – Skämt och sido så siktar vi på att fortsätta att göra det här till ett framgångsrikt och bra företag. Vi är dessutom marknadsledande idag när det gäller inbrottslarm men vårt mål är att även bli marknadsledande när det gäller andra säkerhetslösningar, avslutar Erling.

Text: Ulrika Åhrman Foto: Per-Erik Jäderberg SvenskPress.se 11


Har ni någon strategi för sociala medier? Idag upptäcker allt fler företag sociala medier även om långt ifrån alla har börjat använda dem i sin marknadsföring. Kommunikationsföretaget Appelberg hänvisar i en aktuell artikel till det internationella forsknings- och konsultföretaget Kairos Future vilka sammanfattat vad som är viktigast att tänka på i ett företags sociala mediestrategi. 1. Skapa närvaro

Förut skulle alla ha en hemsida, idag ska alla finnas på Facebook. Tänk igenom din strategi ordentligt innan du öppnar ett konto i företagets regi, vilket värde ska närvaron skapa och var bör du egentligen närvara?

2. Bevaka sociala medier

Många företag inser fördelen med att bevaka vad som händer i de sociala medierna och använder bevakningssystem. Frågan är vilka medier ditt företag bör bevaka? Bevakningsområdenas fokus bör ligga där just ert affärslandskap skapas och omskapas.

3. Skapa flöden med analysmetod

Vad konsumenterna skriver om varumärket på till exempelvis Twitter är i sig inte tillräckligt för att förstå varumärket och hur det fungerar i de sociala medierna. Istället måste varumärket analyseras i hela sitt sammanhang.

4. Skapa överblick för ert affärslandskap

Gör en grundlig analys av ert affärslandskap i de sociala medierna. Utgå från företagets intresseområden och skapa det intresselandskap som varumärket befinner sig i. För ett matvaruföretag handlar det kanske om hur konsumenter skriver om hälsa, mat och social samvaro kring mat i hemmet och ute.

5. Förstå varumärket i sitt sammanhang

Den sociala medievärlden innebär att varumärket inte längre är företagets egendom. Företagen måste förstå hur konsumenten, som har tolk ningsföreträde, ser på både företaget och dess varumärke. Analysera hur varumärket porträtteras av konsumenten i sociala medier, förslagsvis genom etnografiska metoder och/eller genom netnografi – etnografi på nätet.

Med andra ord är en genomtänkt strategi av sociala medier till stor nytta om och när du vill bygga företagets varumärke ytterligare. På vår kommunikationsbyrå Precis Reklam märker vi hur intresset för de nya möjligheterna ökar i snabb takt och därför arbetar vi nu löpande med grund läggande storytelling för våra kunders räkning. Det handlar om utbildning för ansvaret avseende marknadskommunikationen, berätta historien om verksamheten till att kunna göra pressreleaser och integrera företagens hemsidor med sociala medier och digitala nyhetskanaler. För en utomstående kan det verka som om informationsbruset blivit en ogenomtränglig kommunikationsdjungel. Jag påstår dock att det är precis tvärtom. Det har aldrig varit så enkelt att kommunicera med så många så kostnadseffektivt som genom alla dessa kanaler. Tidigare kostade det mångdubbelt att bara informera. Kommunikation handlar ju som bekant om att genom de nya möjligheter som nu ges får ni direkt respons av era målgrupper. Sköter ni det på rätt rätt så stärker det varumärket liksom att det leder till fler och bättre affärer. Har ni råd att vänta? Era konkurrenter gör det säkert inte. För mer information se: www.appelberg.com www.kairosfuture.com www.precisreklam.se

Joe Formgren Kommunikationsutvecklare

������������������� �������������������� �������

����������������� ������������������� 12


������������������������� ������������������� ������������������������

��������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������

Locka fram säljaren i dig Du är ingen säljare sa du? Givetvis inte, det är det få av oss som är. De allra flesta av oss tycker inte ens om säljare, dessa odrägligt dryga varelser som hänger på dörren med ena foten i din hall och nästan kastar in tvättmedel, telefonabonnemang och annat knas som är svårt att bli av med, nej, en sån vill du inte bli. Du har väl inte ens någon nytta av att sälja? Har du nåt du vill bli av med så finns ju blocket till sånt i dagens läge. Du jobbar inte i butik och har inga planer på att börja heller, så varför skulle du vilja lära dig att sälja? Låter kanske konstigt, men de som bemästrar konsten att sälja sig själv får ofta sin vilja igenom. Har du barn? I så fall har du världens bästa lärare hemma, barn föds nämligen med en inbyggd förmåga att sälja sig själva. De små liven bemästrar tekniken bättre än årets säljare på ComHem, jag lovar. Barnet har klart för sig vad han eller hon vill, de analyserar sin omgivning och inom loppet av ett par sekunder har barnet räknat ut åt vem han skall sälja sitt behov till. Väl där prövar barnet sig fram för att se vilken teknik som funkar bäst på den enskilde kunden. Ett leende för att få något av farmor? Tystlåtna tårar brukar knäcka ett mammahjärta och högljutt skrik får oftast fart på fadern. Är det ett syskon vi handskas med kan en förhandlingstaktik passa bättre. Oavsett teknik eller relation till kunden så tas ofta den berömda vågskålen i bruk för att få kunden att inse sin egen vinning i att köpa barnets behov. Detta är sedan något vi utvecklar och använder oss av i hela livet utan att vara medveten om det. Vi säljer oss själva till lärare, klasskompisar, kollegor, arbetsgivare, grannar, föräldrar med flera. Kassörskan på Konsum ger dig gratis kassar för ett leende och frun ger dig något annat. Oavsett vad behovet är, så lovar jag dig att om det kan fyllas av en annan levande varelse, så säljer du dig själv inför henne eller honom. När du väl accepterat detta faktum är du redo att ta nästa steg och utveckla din förmåga. Genom att bemästra konsten att sälja dig själv kan du nu höja priset på ditt behov. Högre lön, roligare arbete, gladare sambo och nöjda barn. Eller... det sista beror nog på deras ålder, vi lovar ingen effekt på mänskliga varelser mellan 13 och 17. Jag har faktiskt funderat på att anställa en 15-åring för att ta emot försäljarna på jobbet, skulle vara ett spännande projekt.

Text: Katarine Kroon · SvenskPress.se

������������������������������������������

�� � � � � �

�������������������������������������������� ���������������������������������

�������������������������������������

����������������������������

������������� ������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������

Välkommen tillbaka Markus Berglund! ������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ Kontakta Markus: �������������

www.hoermann.se

Vändkretsen 55, 802 75 Gävle. 026-511 311

Officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet

���������������������������������������������������������� 13


�������������������� ����������������������������������������� ������������������ ������������������������� ����������� ����������������������������������������������� �������������������������

Ett modernt verkstadsföretag

juliaf

Kontakta oss Tel. 0290-76 71 00 info@backstromsmek.se www.backstromsmek.se

TEAM - Tillsammans Erhåller Alla Mer Ingen människa är en ö. Hitta likasinnade och du kommer göra bättre resultat.

��������������������������� ����������������� ������������� ������������������� �������������� ������������ ������������������� �����������

������������� ��������������� ��������������� ������������� ������������ �������������������������� �����������������

���������������������� ����������������������������

������������������������������������ �������������������������������� ������������������������������������ �����������������������

Det där med investeringar, det kittlar dig. Antingen är du erfaren i branschen, köper och säljer aktier, värdepapper eller fastigheter. Eller så har du en stark önskan om att göra det. En del av er kanske bara är ute efter en förändring. Investeringar låter riskfyllt och det kan vara så. Tänk vilken känsla efter att ha överkommit rädslan. Ett litet barn tar risken att ställa sig upp på två ben, faller många gånger, och ända är det värt risken. Alla framgångsrika människor har riskerat och misslyckats. Sedan har de rest sig och gjort ännu bättre resultat. En hemlighet är att de gör det tillsammans med andra. Du kanske gick med föresatsen att du skulle göra allt själv. TEAM, Tillsammans Erhåller Alla Mer. Jag träffade mitt team förra veckan och vi gjorde en övning. Var och en skulle komma på saker att göra med ett gem. Vi hade två minuter på oss. En del kom på sex saker, andra tio saker. Nästa övning var att gå ihop i grupper på tre personer och tänka på saker att göra med ett gem. Vi hade två minuter på oss. Nu kom vi i gruppen på ytterligare tio saker utöver de vi redan hade. Team levererar mer. Team kan åstadkomma mycket större. Inom den finansiella sfären kallas det hävstångseffekt. I teamet utbyter vi tips och erfarenheter. Dessutom händer något alldeles extra. Precis som om våra hjärnvågor länkades samman, så fick vi nya resultat. Idén med Team eller hjärntrust är gammal. Är du sugen på att göra investeringar? Det kan vara en investering i dig själv i form av kunskap eller rätt sällskap. Det kan också vara dina pengar som vill prestera mer än de gör på sparkontot. Det är läge att söka upp likasinnade. Det är hög tid att titta på alternativ och det är dags att förena de som verkligen vill göra skillnad i sin plånbok, sin umgängeskrets och sin framtid.

Text: Lars Nyqvist Lundin · SvenskPress.se 14


������������������������������������������������ ���������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������� ���������������������������������������������������������������

������������������������������������������

���������������� �� ������������������ ���������������������������

������������� ������������������������ ������������������ ������������������������

���������������� �������������������������������� ������������������ ���������������������������

����������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

�������������������������������

��������������

����������� ������������������������������������������� ������������������ ���������������������������������������������

�������������������

����������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������


����������������

������������� ����������������������������������� Gävle 16-17 maj

����������������

������������� ����������������������������������� Muréngatan 14 ���������

���������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������� �������������������������� ����������������� �����������

���������

��������� ������������������ ������������

������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������

������������������

Nordiska kvalitetspooler fick internationell utmärkelse Vid den stora, internationella konferensen för San Juan återförsäljare och distributörer som hölls nyligen i Nordiska Kvalitetspoolers Roger Karlsson och USA fick Nordiska Lolita Armgren tar emot utmärkelsen från Kirk Kvalitetspooler AB, och Todd Sullivan, San Juan Glasfiberpooler. nordisk generalagent för San Juan Glasfiberpooler, den internationella utmärkelsen ”Dealer of the year 2011”.

�� ����������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ��������

– Det är med stor framgång som Nordiska Kvalitetspooler har introducerat San Juan glasfiberpooler på den Nordiska marknaden, säger �� ����������������������������������������� ����������������������������������� Kirk Sullivan, VD för San Juan Glasfiberpooler, i en kommentar till �� ������������������������������������������ utmärkelsen. ���������������������������������� ������������������������� – Det är ett helt nytt poolkoncept som nu introduceras för den �� ������������������������������������� svenska poolköparen, då man istället för en linerpool med en duk som ��������������������������������������������� ���������������������������������� ska bytas regelbundet kan välja en äkta handtillverkad glasfiberpool ��������������������������������� från den ledande tillverkaren i världen, säger Kirk Sullivan vidare. ������������� Nordiska kvalitetspooler har på kort tid byggt upp Sveriges största ��������������� ������������������������� ��������� återförsäljarnätverk av glasfiberpooler vilket är djupt imponerade och ������������������� ������������������ ���������������������� försäljningen i Sverige har gått över förväntan. �� ������������������ ������������������������� �� ������������������� Nordiska Kvalitetspooler är generalagent för San Juan glasfiberpooler ���������������������� �� ��������������������� ����������������� med huvudkontor i Gävle. Inför 2011 lanserar man nu ett tiotal nya ������������������� ������������������������� �������������� ���������� modeller i Sverige och sammanlagt finns det över 85 olika modeller att välja på för den svenska poolköparen. Alla pooler är handbyggda i glasfiber med inbyggda trappor och levereras med 25 års fabriksgaranti. – Den svenska poolmarknaden växer kraftigt eftersom en egen pool Ur innehållet �������������� ������������� har gått från att vara en produkt som setts som lyx men som nu allt fler ������������������������� �� ������������������������������������� familjer unnar sig. Det ska vara enkelt att välja sin egen drömpool, säger ������������������������ ����������������������� ���������������������� Lars Beckman i en kommentar till utmärkelsen. �� ���������������������������������������� Därför kan den svenska poolköparen välja valfritt bland San Juans �������� ������������������ stora modellprogram med pooler från 89 000 kronor upp till 990 000. ��������������������������������� �������������� ������������� �� ����������������������������������������� Det finns alltid en pool som passar poolköparen. ������������������������������ ������������������������� �� ������������������������������������� ������������������������������������� Nordiska kvalitetspooler fortsätter sitt samarbete med Villaägarnas ������������������������ ����������������������� ������������������������������������ ���������������������� Riksförbund vilket innebär att medlemmarna i Villaägarna utan �� �������������������������������������� �� ���������������������������������������� ���������������������������������� �������� ������������������ kostnad får ett säkerhetsöverdrag med 12 års garanti vid köp av en ��������������� ��������������������������������� ������� San Juan glasfiberpool. Det är viktigt att tänka på säkerheten vid ett �� ����������������������������������������� ������������������������������ �� ����������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������� poolbygge och därför upprepar Nordiska Kvalitetspooler sitt löfte från Johan Dahl �������������������� ������������������������������������ ����������������� �� �������������������������������������� Coach, föreläsare förra året att alla pooler skall säljas med ett säkerhetsöverdrag eller ���������������������������������� ��������������� och konsult inom �� ���������������������������������������� pooltak, säger Stefan Berg, Nordiska Kvalitetspooler. ������� ��������� �� ����������������������������������������� ��������������

������ ��

����������

����������� ��������

��������

������������

säljutveckling med �������������������������� �������������� ������������� �������������������� över 25 års erfarenhet ����������������� ������������������������� ������������������������� �� ������������������������������������� �������������������������������� av individ , grupp������������������������ ����������������������� �� ���������������������������������������� ������������������������ ���������������������� och ledarutveckling i �� ���������������������������������������� ��������� ���������������������� �������� ������������������ såväl framgång som ��������������������������������� �� �������������������������������� �� ����������������������������������������� ���������������������� motgång. �������� ������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ Har startat och drivit ���������������������������� ��������������������������������� ���������� �� �������������������������������������� ���������������������������������� ��������������� ���������������������� ett tiotal bolag. ������������������������������ ��������������������������� �������

����������

��

��������������������������������������������������������������������� ��������������������������

��

��������������������������������

Text: Torbjörn Edlund · SvenskPress.se

������������������������

�������������������� ����������������� ��������������������������� ������������������������������������ ������������������������ �� ���������������������������������������� ������������������������ ���������������������������������� ���������

������� �������������������������� �����������������

���������

������������������������ ������������������������ ������������������ ������ �����������������������

���������� �����������������������

�����������������

���������������������� ����������������� ���������������������������� ��������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ����������������������� �����������������

����������������������������� ����������������������

����������

���������������������� ���������������������������� ��������������������������� ������������������������ ��������������������������������������� ������������������������ ��������������������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������������������� ����������������� 16

����������������������������������������������������������������


Hörmann flyttar - nästgårds När porttillverkaren Hörmann etablerade sig i Gävle för två år sedan tog man över den dåvarande återförsäljaren, Porthuset. I samband med övertagandet inriktades verksamheten på försäljning och service av Hörmann portar och andra produkter inom lastningsteknik till industrier, verkstäder, fastighetsbolag med mera. Försäljning av Hörmann garageportar till hushållen sköts numer av återförsäljare som Garageportexperten och bygghandeln. För att öka effektiviteten flyttar Hörmann till nya lokaler som är bättre anpassade för den nuvarande verksamheten. Det blir ingen lång flytt, bara till andra sidan staketet till Smurfit Kappas gamla lokaler på Vändkretsen 55. En viktig del av den här satsningen är att Hörmann anställt Markus Berglund som ansvarig för försäljningen. Gävlekontoret ansvarar geografiskt för Gästrikland och norra Uppland (norr om Uppsala) och Södra Norrland (till Sundsvall). – Det här jobbet är helt inriktat på försäljning och jag tror att min bakgrund som servicetekniker skall hjälpa mig i ambitionen att ge kunderna den absolut bästa portlösningen för dem, säger Markus Berglund. När det gäller service ställer vi upp och jobbar med alla fabrikat, antingen med årsavtal eller med enstaka utryckningar. Hörmann är ett familjeägt företag som är ett av de ledande i portbranschen kompletterat med produkter för lastningsteknik som lastbryggor, porttätningar, portsystem - allt från en och samma tillverkare.

������������������������ I över 50 år har våra topplån hjälpt till att finansiera framåtsyftande investeringar i norrländska företag. Det har gjort att företagen utvecklats, expanderat och fått människorna bakom affärsidéerna att växa. Välkommen till oss på Norrlandsfonden.

www.norrlandsfonden.se

Text: Torbjörn Edlund, foto: Per-Erik Jäderberg SvenskPress.se

������������������ ���������������

�������

������������������� ������������������������

����������� ������������

����������������� ���������������������� ������������

������������ �������������

������������������� ������������� �������������� ����������������������������

����������� �������������

� �������������������� �������������������� ��������������� ��������������������� ���������

�����

������������ ��� ���������

�����������

���������� ����������������

���������������� ���������� ������������������ ������������������� ���������� ������������� ���������� ��� 17


Nya regler för export och import

Per-Anders Lorentzon, Handelskammaren.

För att underlätta företagens import- och exportaffärer finns Incoterms (International Commercial Terms). Det är en serie av internationella handelstermer, standardiserade avtalsbegrepp med mera som reglerar hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare. ”EXW – ex works”, CIP – Carriage and Insurance Paid to...” är exempel på olika leveransvillkor. De första Incoterms® kom 1936 och nu är det alltså dags för den åttonde versionen, Incoterms®2010. Enligt många den största förändringen på 30 år. Anledningen till förnyelsen är bland annat: • Ändrad lagstiftning i USA • Incoterms® används allt oftare även i nationell handel • Ökade säkerhetskrav efter 11 september 2001 • Klarare fördelning av terminalhanteringskostnader

• Ändrade villkor för transportförsäkringar • Ökad användning av elektronisk kommunikation Handelskammaren anordnar kurser över hela landet för alla som jobbar med Incoterm® , både allmänna kurser och anpassat för enskilda företag. Per-Anders Lorentzon vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i Malmö håller i kurserna. Den 23 (Falun) och den 24 mars (Gävle) hålls endagskurser om Incoterms® och tullnyheter. Men Sandvik Coromant var snabba att ordna kurser för den egna personalen. Vi fick tillfälle att bevista kursen i Sandviken den 8 februari. Incoterms® 2010 började gälla den 1 januari i år. De officiella versionerna är på engelska och franska men finns i svensk översättning. Nyheter i Incoterms® 2010: • 11 villkor i stället för 13 • 4 villkor försvinner: DAF, DES, DEQ och DDU • Två nya villkor tillkommer: DAP (ersätter DDU) och DAT Det blir också en tydligare uppdelning beroende på transportsätt, ett allmänt och ett enbart för sjöfrakt. Det är också viktigt att man som köpare är noga med att ange leveransplatsen. Om man enbart anger orten kan transportören i princip ställa av godset direkt innanför stadsgränsen. EXW – Ex Works innebär minst kostnader och skyldigheter för säljaren eftersom varorna överlämnas hos säljaren och där sker därmed risk- och kostnadsövergången. Försäkringarna är också avgörande för resultatet om det uppstår problem. Fullvärdesförsäkring innebär till exempel att handelsvinsten är inbakad. Det handlar om stora pengar och stora risker när transporterna sker över stora sträckor och ofta med olika transportsätt. Kunskap om hur man väljer lämpliga villkor för leveranserna är betydelsefullt för både säljare och köpare. – Jag vill rekommendera alla som exporterar eller importerar att gå kursen för att minska riskerna och maximera möjligheterna, säger Per-Olof Hansérs, VD på Mellansvenska Handelskammaren. Förändringarna i Incoterms® 2010 är så stora att de kan påverka företagens verksamhet.

Text: Torbjörn Edlund · SvenskPress.se

��������������������� ���������� ������������������������������ ����������������� ������������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������� ������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������� ������������������������

������������������� ����������������������

�������������������������������������������������������� ����������������������� ������������������������������������������������������������ 18

�����������������������������������


����������

�������������������� Alkohol och droger

Är du chef, arbetsledare eller HR? Är du intresserad av att lära dig mer om hur man kan hantera svåra samtal? Känns det som att du behöver fler bevis för att kunna agera? Du är inte ensam, detta är mer en regel än ett undantag. Vi hjälper dig att gå från svåra till lyckade samtal!

24 mars kl 9.00-12.00 Gula Villan i Sandviken

För mer info eller anmälan: www.core-rehab.se • 026-10 20 34

�������������������� ����������������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������������������������

�������������������������������

��������� �������������������������������� ��������������������������� ����������������� �����������������������������

�������������������������������������������������

����������������� ����������������� ������������� ��������������������� ���������������������� ������������������������ �������������������������� ����������� �������� �������������

�������������������������������������� ��������������������������������������������

�������������������������� 19


������������������ �������������

Anders Klaar.

Skatteverket prioriterar nya företag ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������� ������������ ������������������� ���������������������� �����������������

��������������������������������������������������������

�� � � � � � � �� �� � � � � � � ����� ������ � � � � ��� � ®

����������

������������������� �

�������������

����������������

������������������������������������ ����������������������� �����������������������������������

Under 2011 kommer Skatteverket att öka sina informationsoch kontrollinsatser mot nya företag. – Som företagare har man skyldigheter och det är därför viktigt att veta vad som gäller. Genom att öka våra informations- och kontrollinsatser mot de nya företagarna kan vi förebygga fel som beror på okunskap och misstag, säger Anders Klaar, verksamhetsutvecklare Skatteverket. – Om vi sedan också kan korrigera det felaktiga beteendet tidigt så undviker vi många mindre roliga konsekvenser som till exempel höjd skatt på grund av eftertaxering av tidigare års deklarationer. Dessutom slipper företagarna få onödiga frågor från oss och vi kan lägga våra resurser där det verkligen behövs, fortsätter han. Under 2010 gjorde Skatteverket en analys av hur arbetet inom området Nya Företag fungerar. – Vi såg att vi bland annat borde förbättra informationen som vi ger till nya företag och att det gäller att kanske kontrollera mer än vi gjort tidigare för att kunna säkerställa att det blir rätt från början, säger Anders Klaar. Vilka konkreta åtgärder kommer att vidtas under 2011? – När det gäller kontrollen, kontrollerar vi först företagen i samband med att de startar sin verksamhet. Efter en viss tid kommer vi sedan att göra kontroller av mervärdesskatten och av inkomstskatten. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta nya företagare behöver mer information än etablerade. Därför kommer vi i samband med kontrollerna av skatten även att informera företagaren om andra saker som han/hon kanske behöver tänka på, fortsätter Anders. Om Skatteverkets informationer till grupper säger Anders Klaar såhär: – Vi kommer att fortsätta med de gruppinformationer vi haft tidigare. Sedan kommer vi också att arrangera workshops för lite mindre grupper. Innehållet i den senare baseras på behovet hos de företag som deltar. För att kunna nå sitt mål att få så många företagare som möjligt att göra rätt från början räcker det inte med att se över åtgärder och insatser. Man behöver också se över i vilken omfattning åtgärder och insatser ska företas. Enligt Skatteverket betraktas man som ny företagare de tre första åren. Detta innebär att så många som 200 000 företag ingår i gruppen som under 2011 kommer att bli föremål för Skatteverkets informations- och kontrollaktiviteter. – Vi kommer inte att kunna kontrollera och informera alla, men vi har för avsikt att ta personlig kontakt med 25 %, det vill säga cirka 50 000 företag under 2011. Till detta har vi dubbelt så många dagar som vi hade under 2010. Vilka företag vi kommer att kontakta bestäms dels av slumpen dels av de riskbedömningar vi gör i vårt arbete. – Åtgärderna gör vi bland annat för att hjälpa företagen in i systemet. Som företagare har man skyldigheter och det är därför viktigt att veta vad som gäller. Genom att öka våra informations- och kontrollinsatser mot de nya företagarna kan vi förebygga fel som beror på okunskap och misstag, avslutar Anders.

�����������������������������������

Text: Ulrika Åhrman · SvenskPress.se 20


Blinkers®Brands Foto: Alex & Martin

DET HÄR ÄR LARS TORESSON, EKONOMICHEF PÅ ANDERSSON & RASK I HOFORS. HAN GILLAR SIN NYA PARTNER. II Vi har samarbetat med Office IT-Partner i ett år nu, främst med en lösning för ett IT-hotell. Och jag tycker att samarbetet har kommit igång bra. Vår kontaktperson beskriver lösningar så att den ekonomiska nyttan går fram, och han förstår vår verksamhet. Blickar vi framåt ser det också lovande ut och jag hoppas mycket på Office IT-Partners strategiska satsning – att samarbeta närmare kundernas ledning. För oss skulle det innebära att Office IT-Partner kan se och föreslå en utveckling av vårt sätt att arbeta. Så att vi kan ta ställning till möjligheter som vi annars inte skulle sett. Det är väl egentligen så en bra partner ska agera. II Läs mer om oss som partner på www.officeitpartner.se

Office IT-Partner Gävle Kryddstigen 8 802 92 Gävle Tel: 026-66 55 00 Fax: 026-66 55 20 gavle@officeitpartner.se


Våga Vara Egen - mässan för den som vågar vara unik

Helene Åkerlind på Ung Företagsamhet.

Den 1 april anordnar Ung Företagsamhet Gävleborg mässan Våga Vara Egen, där länets UF-företag får chans att visa upp sig. Mässan äger i år rum i Tennishallen i Söderhamn och som vanligt kan besökarna botanisera bland massor av unika produkter och tjänster. – På vår mässa kan du handla saker som du aldrig annars kan handla. Så det gäller verkligen att vara där för att få produkterna som är lite unika och lite speciella eftersom de är mycket svåra att få tag på när UF-året är slut, säger Helene Åkerlind, VD Ung Företagsamhet Gävleborg. Förra året arrangerades mässan Våga Vara Egen i Gävle. I år går samma mässa av stapeln i Söderhamn. – I Gävleborg är vi vartannat år i Hälsingland och vartannat år i Gästrikland. Värdskapet går i en viss turordning mellan kommunerna för att det ska bli rättvist, säger Helene Åkerlind.

22

För UF-eleverna är mässan, förutom ett bra försäljningstillfälle, ett tillfälle att få professionell bedömning av sin verksamhet. Under mässdagen arrangeras nämligen regionala tävlingar i tio kategorier. De utmärkelser eleverna kan tävla om är bland annat bästa UF-företag, bästa vara och bästa tjänst. – Bästa UF-företag är den absolut största tävlingen. Den som vinner kategorin i länet får tävla i SM. Vinner man SM får åka vidare på EM som i år avgörs i Oslo. Eftersom vi i Gävleborg har så många UF-elever får vi faktiskt skicka både ettan och tvåan i den kategorin, till SM, säger Helene Åkerlind. Att mässan fyller en viktig funktion för länets UF-elever kan väl ingen ta miste på men enligt Helene Åkerlind finns ytterligare skäl till arrangemanget. – Mässan fungerar som ett rekryteringstillfälle för oss i UF. Det kommer ungefär 1000-1500 elever som går i årskurs två och tittar på årets UF företagare. Det är bland dessa vi ”rekryterar” UF-elever till nästa läsår, säger hon. Att rekrytera nya UF-företagare torde dock inte vara så svårt. Enligt Helene Åkerlind har UF Gävleborg växt under de senaste åren och idag driver 29%, av den årskull elever som har möjlighet att delta i UFverksamheten, ett UF-företag. – Vi är bäst i Sverige! Det är fler elever än tidigare som är intresserade av att ha företag i UF så vi har vuxit, framförallt på yrkesprogrammen, de senaste åren. I år är vi så många som 1066 unga företagare som tillsammans driver 378 företag. Av dem så är det 220 som väljer att ställa ut på mässan, säger Helene Åkerlind. Varför ska Gästrikarna ta sig till Söderhamn för att besöka er mässa? – Därför att de i år finns många spännande saker att köpa. Affärsidéerna är ju som vanligt nya. Men vi har fått in fler elever från program som tidigare inte varit representerade i UF och det märks på affärsidéerna. Det finns också en del innovationer i år som faktiskt har en bra höjd. Slutligen kan du handla saker som du aldrig annars kan handla. Så det gäller verkligen att vara där för att få produkterna som är lite unika och lite speciella eftersom de är mycket svåra att få tag på när UF-året är slut, avslutar Helene Åkerlind.

Text: Ulrika Åhrman · SvenskPress.se


- Bli medlem du också! Effect plus är en bra plattform för att vi i regionen ska verka för att lyfta fram en gemensam konkurrenskraft genom spännande möten. Vi ser Effect plus som en katalysator och möjliggörare av affärer. Det är viktigt att stanna upp, lyfta blicken och reflektera....Vad händer i omvärlden? Vad händer i regionen? Hur påverkar det mig privat och hur påverkar det mitt företag?

���������������������������������

För säkra hem och företag

026-65 15 50 • S Kungsg 34

www.lascity.se

������������������������� ��������

Marie Andersson Företagsmarknadschef, Gävle, SEB

Sv. kommunikationsbyrån Effect AB Strömsbrovägen 35, 803 09 Gävle info@effectplus.se • www.effectplus.se

���������������

������������������������������������

����

��������� ���

���

���

������

���

��������� ����������������� ��

���

������������ ��������

��

����������� ���������

������������ �����

23


Vart går Riksbanken, egentligen? Riksbanken har ett mål för verksamheten. Endast ett, nämligen att hålla inflationen vid högst två procent om året. Enkelt, kan det tyckas. Och praktiskt, för med detta enda mål är det möjligt att göra Riksbanken oberoende av partipolitiken. Om nu Riksbanken görs oberoende av det skälet, följer att den inte ska ha något annat mål. Hur det går med växelkurser, vad som händer i bostadsmarknaden eller vad vi kan förvänta oss av det ena eller andra konjunkturförloppet ligger bortom detta mål. De är sekundära för Riksbanken och man ska helt enkelt inte ha någon politik för växelkurser, bostäder eller arbetslöshet. Och gudarna ska veta att det är viktigt för Riksbanken att snävt skydda penningvärdet. Den engelske ekonomen Keynes gjorde i sitt allra bästa arbete en historisk genomgång av alla penningsystem som människor uppfunnit. Den nedslående slutsatsen var att samtliga historiskt kända system hade gått under på grund av inflation. Och det var politiker, med kontroll över riksbanker av litet olika slag, som i de flesta fall hade drivit penningsystemet till undergång. Med beslut om det ena favoritprojektet efter det andra hade de fått riksbankerna att trycka nya pengar efter behag. Det dröjde ibland inte länge förrän det fanns så mycket pengar i omlopp att värdet på dem sjönk till praktiskt taget ingenting. Ett nytt penningsystem fick konstrueras. Som efter en tid kom in i samma ekorrhjul. En riksbank som inte tar order från politiker och till och med motverkar skadlig finanspolitik är en relativt sen politisk innovation. Den är en utlöpare av Chicago-skolan och Milton Friedman, men som jag pekade på ovan, skulle det inte ha varit svårt att få också Keynes att instämma.

Inte riktigt bekväm

Det förefaller nu som om den svenska riksbanken under Stefan Ingves befälsperiod inte är riktigt bekväm med det begränsade mandatet. Det är ganska vanligt att höra honom yttra sig om att den svenska bostadsmarknaden vimlar av ”bubblor”, som det på något sätt skulle vara Riksbankens uppgift att spåra upp och åtgärda. Det är det inte. En illustration av innebörden får vi väl i dessa dagar. Det visar sig nu att siffrorna för januari 2011 ger vid handen att konsumentprisindex stigit straxt över två procent. Men vad som drivit upp dem är framför allt två saker: de högre räntorna och el-priserna. Rörliga el-priser på uppåt 1:50 per kWh är inget som kommer att bestå. Och den högre räntekostnaden ligger Riksbanken själv bakom. Om man bortser från dessa (”den underliggande inflationen”, som statistiker ibland uttrycker sig) har inflationen i själva verket sjunkit, priserna ligger på minustal. Gott och väl, utrymmet för Riksbanken ligger då mot sänkta räntor. Men vad gör man? Stefan Ingves Riksbank höjer räntan, inte bara höjer, utan höjer kraftfullt och flera gånger. Dessutom höjer man det man kallar ”räntebanan”, dvs vilka räntor vi ska förvänta oss i framtiden. 24

Flera måltavlor

Det är många som blir måltavla för detta underliga beteende från Riksbankens sida. Företag blir inte bara plundrade av el-bolagen, Riksbanken tycks också vilja ha en del av kakan. En annan stor förlorare är hushåll som äger småhus. De har särskilt svårt att anpassa sig till plötsliga och snabba ändringar i räntepolitiken. Men vad ligger bakom egendomligheten? Förmodligen det faktum att Riksbanken håller sig med en bostadspolitik. Det finns väl några skäl som kan anas. Man är rädd för att Sverige ska komma in i en ”subprime”-kris. Men den byggde ytterst på att ”nära noll”-räntor erbjöds amerikanska hushåll med svag ekonomi – för att de skulle få möjlighet att äga sitt hem, president Clintons stora tanke. Det gick som det gick, när räntorna efterhand höjdes. Dessa hushåll hade inte i ägarmarknaden att göra, de skulle ha stannat kvar i hyresmarknaden. Och politiken kunde bocka av ytterligare ett favoritprojekt som feltänkt. Men vem kan säga att subprime-hushåll har gått in i den svenska ägarmarknaden i stor skala? Jag väntar fortfarande på någon som övertygande kan visa det.

”Housing horror”

Det andra skälet till att Stefan Ingves riksbank lider av en ”housing horror” kan ha att göra med chefens egen bakgrund. Hans karriär går över hanteringen av kollapsen i bostadsmarknaden i början av 1990talet. Den sköttes utmärkt och begreppet ”Securum” har kommit att förknippas med en omdömesgill behandling av ett problematiskt bostadsbestånd. Kollapsen då hängde samman med ett gigantiskt system för subventioner till nybyggande, som avvecklades. Samtidigt som världen gick in i något som kallats ”desinflation” – en snabb övergång från mycket höga till mycket låga prisökningar. Allt samverkade till den största kris i bostadsmarknaden som Sverige upplevt. Men var finns detta nu? Det finns inga stora konstlade stöttor för bostadsbyggandet och det finns inte heller några förväntningar om stora prisökningar. Det tycks som om ”Securum-spöket” mest är något subjektivt hos chefen. Så, från en undrande medborgare: varför denna aggressiva räntepolitik? Vet Riksbanken säkert att detta inte kommer att skada svenska företag och svenska hushåll? Och varför överträder man sina befogenheter och driver en bostadspolitik?

Bodås i slutet av februari 2011 Kurt Wickman


�������������

������

���� ���������

������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������

�������������������������������

������������������������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������

�������������������������������

������������������������������ ������������������������������� ������������������������������������������ ���������������� ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������

������������������������ �������������������� �������������������������

������������������������������������������� ��������������������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������ ����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

Företagsbladet erbjudande:

���������������������� �������������������� ���������������

���������

������

��������� ���������

� � � � �� � �������

����������

����

���������������

����� ������������������

����������

������ �����������������

����������� �������

�����������������

�������������������� ����������

��������������������������������������������������������������������� ���

���

���

����

����

���

����

����

���

����

��

����

����

����

���

���������������������������

�����������������

�� ���

����

����������������

������ ���

���

���

��������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������� ������������������ ���������������������������� ������������������������

��������������������������� ���������������������� ������������������������ ����������������������������

����������������������� ��������������������������� ��������������������� �����������������

������������������������� ���������������������������� ��������������

��������������������������� ��������������������������� ������������������������� ������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������� ����������������������

��������������

��������������� 25


����������������� ������������������� �������������������������������� ������������������� ��������������������������� ���������������������������������� �������� ����� ������������ ����� ��

����������������

��������������������

Idag presenterar vi - WS Måleritjänst AB - En av våra godkända entreprenörer.

Hans Söderström: - Här levereras bara kvalitetsjobb!

���������������������������������������

������������������������� ����������������������

Färg-Pelle öppnar sin andra Happy Homes-butik Den nya butiken ligger i Valbo Köpcentrum, mittemot IKEA och invigningen av de nya lokalerna kommer att ske i maj. – Skönt att vi kommit så här långt, säger Per ”FärgPelle” Lindholm. – Vi har redan anställt en medarbetare för butiken i Valbo Köpcentrum och kommer att behöva ytterligare två duktiga och yrkeskunniga kolleger i den nya butiken. Det fördubblar personalstyrkan i ett slag. – Som det nu är, så saknas det en professionell färg- och interiörbutik i Valbo. Det ska bli kul att hjälpa till också hemmavid, säger Per som ju bor i Valbo. – Det kommer att bli en butik med tre till fyra anställda och med en yta på 400 kvadratmeter. Och om jag bedömer det hela rätt så kommer butiken att utvecklas och successivt bli betydligt större, fortsätter Per. Den nya lokalen ligger precis mittemot IKEA på andra sidan Valbovägen och i EM Möblers Den nya lokalen mittemot IKEA i Valbo. suterrängplan.

�������������������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������

�������������������������

�������������������� ������������������������������ �������������������������������������������

Av grannarna kan man förstå att FärgPelles etablering i köpcentret är ett välkommet komplement. – Med färg, tapeter och golv blir det kompletta inredningslösningar tillsammans med intilliggande möbelförsäljning. Nästan one-stop-shop här i Valbo, förklarar en nöjd Johnny Dahlqvist på EM Möbler i Valbo Köpcentrum. Läs hela artikeln på: www.foretagsbladet.se Sökord: Happy Homes

Text: Horst Mueller · SvenskPress.se 26

���������������������������


�������������� ���������������

Soliga nyheter som sparar pengar Bosch solfångare hjälper dig att mer än halvera kostnaden för varmvatten. Kompletta system med hög effekt. Fråga oss för offert och installation.

Läs mer på www.boschvarme.se eller kontakta:

�������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

������������������������

Sandviken: WHW VVS Teknik AB 026-25 41 41 070-642 40 74

Ovansjö El-Teknik AB 070-303 75 12 www.oetab.se

Torsåker Qvarnströms Gräv & Rör AB 070-595 49 53

�����������������������������

����������������� ������� ����������� ������������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������

���������������

������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������� ����������������������

������������������������������������������������������

������ ����������������������������� ��������������������������������

���������� ����������������������������������� ������������������������������������

��������������� 27


Isdans med Porsche Vi befinner oss långt ovanför polcirkeln i norr och är helt insnöade på Porsche Sladdamera, förlåt, Panamera 4S. Här behövs ingen snögaranti, men väl en tillfredställande bilgaranti. Det är nämligen tuffa tag som gäller när vi är på iskallt uppdrag i finska Ivalo. Vi befinner oss på en hemlig testanläggning som används av biltillverkare från hela världen. Men två månader om året öppnas grindarna upp och då tog vi chansen att kyla av tyskarnas familjeracer. Det är en speciell känsla att genomföra provkörningar nästgårds med den ryska ishavsflottan i Murmansk. Navigationssystemet visar ett oändligt ingenmansland och försöker tröstlöst få oss att vända mot civilisationen, men likt en isbrytare röjer sig testbilen fram i det subarktiska klimatet. Mycket tack vare den underbara vinkelåttan – maskinen drar björnstarkt från botten och river igång riktigt bra på höga varv. Häng med 400 hästar ut på vinterbete och isdans.

Värmande interiör

Isen knakar lite oroväckande under däcken på vår Porsche Panamera 4S som försiktigt rullar ut på den nyplogade sjön. Men att vara nervös i Ivalo tycks vara helt normalt för kvällen innan så slickade vårt flygplan trädtopparna innan det slutligen lyckades landa. Här uppe tappar man totalt fästet men njuter ändå varje sekund, trots att det står en 1,2 miljoner kronors kärra på spel. Både fronten, baken samt den fräcka sidosiluetten känns välbekant och visst - mycket av designen är lånad från lillbrorsan 911. Interiören lämnar ett bestående intryck precis så som man förväntar sig av en familjesportbil i miljonklassen. De skålade framstolarna är av typ ”bucket seats” som håller inälvorna på plats och två identiska sportstolar finns placerade i aktern. Man färdas alltså rysligt bekvämt och varmt, speciellt med tanke på att det är tjugofem minusgrader utanför kupén och där står vår stelfrusna instruktör.

Iskalla uppställ

Vi har nämligen fått låna testbilen från Porsche Driving Experience som är tyskarnas egna körskola. Precis som en vanlig körskola så kostar den här utbildningen multum och det är bara att hosta upp mellan 3550 000 kronor för att lära sig ”konståkning” när den är som bäst. Under huven på vår Panamera 4S arbetar en morrande V8 på 400 hästkrafter som klarar hundrastrecket på fem sekunder och toppar 282 km/h. Det är roligt på autobahn, men här är det snösprutning och tjusiga uppställ som gäller för hela slanten. Mest underhållande är ”kontrollerad körning” där man styr och parerar tvåtonnaren genom kurvorna med gaspedalen. Kan man det med en fyrhjulsdriven familjeracer? Jajamänsan och efter ett par timmar på banan kan vi göra det utan att ha händerna på ratten. Lite av hemligheten ligger naturligtvis i att testbilen är försedd med specialdäck från Nokian med cirka tvåhundra 4 millimeters spikdubb. Här kan Trafikverket snacka om att riva upp partiklar - fast i mer frusen form!

Johannes Gardelöf · CNP AB 28

Teknisk data för Porsche Panamera 4S Motor: V8 bensinmotor med dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 400 hk vid 6 500 varv/minut. Max vridmoment: 500 Nm mellan 3 500-5 000 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdrift. 7-växlad dubbelkopplingslåda. Fjädring: Skruvfjädring och krängningshämmare runt om. Fram: övre och undre triangellänkar. Bak: multilänkaxel. Styrning: Kuggstång med servo. Vändcirkel 12 meter. Bromsar: Ventilerade skivbromsar fram och bak. ABS, PTM, ABD, ASR. Mått cm: Axelavstånd 292, längd 497, bredd 193, höjd 142. Vikt kg: Tjänstevikt 1 860. Bränsletank: 100 liter. Prestanda: Toppfart 282 km/h. Acceleration 0-100 km/h 5 sek. Förbrukning/miljö: 11,1 liter per 100 km under blandad körning. CO2: 260 g/km. Pris: 1 213 000 kronor

Plus för...

Minus för...

+ Komfort som i en limousine - Ganska litet bagageutrymme + Utmärkt kvalitetsintryck - Smakar det så kostar det + Utsökta köregenskaper + V8 med megamuskler


������������������ �������������� ����������������������������� ����������������������� ������������������������������

������������������ �����������

Nu med 3000 m2 varmlager!

����������������������

������������

�������������������������

Tänk om man hade alla saker man inte använder så �������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� �������������

���������������������������������� ���������������� �����������������������

����

��������� ���������� ������������� Dygnett rruunntt! ��������� – åre ���������� � ������� �������� �������� ��������������

��������������� ���������� ����������� �������������������

����������� ������������ ������������������� �������������������

����������� ������������������ ������������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������������� �������������������������� ������� ����������������� ������������������

����������������

�������������������

JAPANSK PERFEKTION HAR GETT OSS ÄNNU EN TESTVINNARE. SUBARU OUTBACK.

Subaru Outback från

OUTBACK – BÄST I TEST

295.900:Standardutrustning ��Permanent 4-hjulsdrift ��Automatisk nivåreglering ��2-zons klimatanläggning ��Farthållare ��Färddator ��Regnsensor ��CD-växlare ��Aluminiumsportfälgar ��Bluetooth ��AUX-ingång ��Xenon-strålkastare ��Strålkastarspolning ��Eljusterbar förarstol

mot Volvo XC70, publicerat i Expressen, KvP och GT april 2010.

��6 airbags och whiplashskydd ��Eluppvärmda ytterbackspeglar ��Eluppvärmd framruta i nederkant ��Rattmonterade växelpaddlar (AT) ��Läderklädd ratt och växelspaksknopp ��VDC (antispinn, antisladd, traction control) ��Dragvikt B-kort 1.400-1.490 kg ��Dragvikt E-kort 1.700-2.000 kg Boxermotorer ��3.6R, 260 hk (350 Nm) ��2.5i, 167 hk (229 Nm) ��2.0D Boxerdiesel, 150 hk (350 Nm)

Bilvaruhuset Christer

Morgan

VD/Säljare 026–100 403

Säljare 026–100 407

Niclas Bomhusvägen 55, Gävle �������������������������������������������������������� Säljare 026–100 408

026-10 04 00, www.dahlbomsbil.se Mån-Fre 9-18, Lör 10-14

Bränsleförbr bl körn 6,4-10,0 l/100 km, CO2-utsläpp 167-232 g/km, Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. * Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

29


Krönika Carl-Ingemar Perstad:

Perstad cruisar i USA

Biluthyraren på flygplatsen i Boston gör en generös gest med armen mot raden av medelstora bilar och säger: ”välj själv!” Blicken söker sig mot en USA-tillverkad Toyota Camry, men sonen protesterar bestämt. ”När vi är i USA ska vi väl köra en riktig amerikanare” är hans kommentar och jag låter mig övertygas. Inte för att jag har något emot Camry men nu fastnar min blick på två grymma strålkastare och en ilsken look som får de andra bilarna att verka mesigt snälla.

macken har vi ett snitt på strax under litern vid blandad körning. Vad vi slås av är bensinpriset, eller vad sägs om 4.50 kronor litern? Det är ju bara en tredjedel av vad vi betalar hemma. Med ett så lågt soppapris är det lätt att förstå varför det inte är någon rusning efter hybrider eller dieselbilar i staterna.

Vi valde en Dodge Charger som är både längre, bredare och tyngre än ”vår svenska” Volvo S80. Bakom ratten märks att det är ett tag sedan jag körde nya amerikanare och fördomarna kommer snabbt på skam. Många minns bilarna med överdrivet mjuk fjädring och total avsaknad av vägkänsla, styrservo som inte gav någon som helst körupplevelse och billiga plastreglage som snabbt föll i bitar.

I SXT-utförande är Charger ingen best, även om fastbackprofilen signalerar muskelbil. Den är snarare en praktisk, jätterymlig och körglad glidarbil. Stolarna ger bra stöd och interiören bjuder på en fyrekrad ratt, djupt nedsänkta instrument samt mattpolerade aluminiumattribut som förhöjer kvalitetsintrycket. Detaljarbetet är klart bättre än i jämförbara amerikanska bilar jag tidigare kört, även om man har en bit kvar till vad vi är vana vid hemma. Landskapet har förändrats från skärgård längs Atlantkusten till skogar, höga berg och i de djupa dalgångarna forsar floder fram. Vårt mål är en av få täckta broar som byggdes på artonhundratalet och fortfarande är i bruk. Efter att ha sett filmen ”Broarna i Madison County” som är en hyllad kärlekshistoria med Clint Eastwood och Meryl Streep vill jag uppleva en av dessa märkliga skapelser ”live”.

Clintan visar vägen

Oroväckande signaler

Inget jänkegung

Charger representerar dock en ny generation USA-bilar och den som kan sin bilhistoria vet att modellen har sina rötter i sextiotalet. Jag konstaterar att Dodgen erbjuder en helt acceptabel vägkänsla och bakhjulsdrift som förhöjer körglädjen. Fjädringen är europeiskt medelmjuk och bilen sväljer ojämnheter utan att vara gungig. ”Det är en snik-sexa, under huven, eller hur pappa?” Jag protesterar och konstaterar att 3,5-liters sexan är pigg och svarar fint på gasen, även om det inte kan jämföras med 5,7-liters Hemi V8:an i toppversionen. När vi rullar in till 30

På håll liknar det en felplacerad röd jättelik lada och när vi kommer närmare ser vi hur den märkliga byggnaden binder samman byn på två sidor av floden. Jag kan förstå varför Clintan i sin roll som fotografen Robert Kinkaid imponerades över de märkliga skapelserna. ”Varför har man tak och väggar på en bro” undrar grabben. Jo, utan tak ruttnar trävirket successivt efter tidens tand men sätter man tak på bron så ökar livslängden drastiskt. Dodge Charger är en trevlig bekantskap som visar att den amerikanska bilindustrin hittat upp på vägen igen efter ett flertal vurpor ner i diket. Frågan är bara vad händer nu när Chrysler-koncernen inlett ett samarbete med Fiat-koncernen? Det finns oroväckande signaler att Dodge Charger ska byta namn till Lancia i Europa. Kan du tänka dig en Lancia Charger HEMI? Nja, jag och många med mig hoppas att de duktiga bilbyggarna i Turin är mindre klåfingriga än så och låter muskelbilen få behålla sitt anrika namn!


�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������� ����������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������


Värmekameran kan spara pengar åt dig! Med värmekamera hittar vi snabbt eventuella värmeläckor i ditt hem. Ring Bengt-Åke, certifierad energiexpert. 070-710 50 30 i Sandviken. www.lonnenergi.se

������������������������������������������������������������

�����������������

Världspremiär för Hyundai i40 Kombi i Genève

���������������� ������������������

��������������������������������������������������������������������������

Försäljning, montage och service på Hörmannprodukter ice rserv en jou Nu äv 00 29

-12 0200

Service även på alla marknadens fabrikat!

www.hoermann.se

Nu visar Hyundai de allra första bilderna av nya i40 kombi. Bilen har världspremiär i samband med årets Genève Motor Show som öppnar den 1 mars. Samtidigt presenteras också Hyundais nya slogan ”New Thinking. New Possibilities”. – Nya i40 kombi är ett perfekt exempel på att vi erbjuder det bästa och gör det tillgängligt för alla, säger Allan Rushforth, Senior Vice President Hyundai Motor Europe. Bilen är designad och konstruerad på Hyundais forsknings- och utvecklingscenter i Rüsselsheim, Tyskland. Hyundai i40 kombi har anpassats helt för Europa, med drivlinor, utrustning och teknik som efterfrågats av och passar den europeiska marknaden. I linje med Hyundais ambition att tillverka produkter som är tillgängliga för alla, erbjuder i40 kombi en mycket hög utrustningsnivå, som till exempel eluppvärmt baksäte, eluppvärmd ratt och ett aktivt system som automatiskt upptäcker och rensar imma på vindrutan. Läs hela artikeln på: www.foretagsbladet.se.

Officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet

Tfn: 026-511 311. E-post: info@hoermann.se

Text: Torbjörn Edlund · SvenskPress.se

���������������� ����� ������ ������ ��� ����

�������� ������� ��� ��� �� ��������� ���� ������ ��� ���� ���������������� �� ��� ������� ����� ��� ������������������������������������������� ����������������� ����� ��� ����������� ���� ���������������� �� �� ���� ���� �������� ������� ��� ������� ���� ��� ��������� ������ ������������� ���� �� ���� �������������� ���� ���� ������������ �� ���� ������������� ���� �� ���� ������������������� ������������������������������������������ ����������������������������

��������������� ��������� ����� ����������

����������� ���������� ����� ������������

����������� ���������� ����� ������������

������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������

����������������� ���������� ����� ������������

��������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ���������������������������

������������������ 32


������������������� ������������������������� � ������� �� �� ���������������� ���

������� ������ ����� ������ ������������� ������� ����������������������� ������������ ������������� ���� ���� ��� �����������������

��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Gävle 026-65 57 00 Sandviken 026-27 78 00 33


Energiåtervinning fyller på orderboken Ett halvt dussin stora värmeväxlare till svensk processindustri, 27 stycken till USA och 3 till Japan.

Stenna Holmström och Dominik Slyk.

– Här går produktionen för fullt igen, säger Dominik Slyk, platschef på SITAB Söderfors. Likt fågel Fenix, som lyfte och flög ut från askan, så har verksamheten i Söderfors - nya SITAB Söderfors - fått fart under vingarna. – Vi återanställde sex man på direkten vid nystarten i okt 2009 och nu är vi 16 medarbetare här i Söderfors. Och vi kommer att fortsätta anställa i samma takt, så länge vi får in yrkeskunniga medarbetare, förklarar Stenna Holmström, ägare och grundare av SITAB Sandviken och Söderfors. – Bra tryck har vi också i Sandviken, och vi har nyanställningar på gång, både i Söderfors och Sandviken.

– De skenande energipriserna ökar efterfrågan på våra energiåtervinnings produkter. Nordisk pappersindustri går ju bra för närvarande och har nu åter större anslag för investeringar. Till exempel har SITAB stor efterfrågan på värmeväxlare för att ta till vara på värmen från pappersmaskinernas torkpartier, som producerar mängder av het, fuktig luft. De höga elpriserna ger kunderna allt kortare återbetalningstider på sina investeringar i energiåtervinning. SITAB har fått damma av gamla förfrågningar, som blivit högaktuella igen. Men nu ställer dagens materialpriser till det, därför att rostfritt blivit bortåt Effektiv värmeåtervinning. 20 % dyrare senaste året. Fastighetsägare har också fått upp ögonen för potentialen i energiåtervinning från avlopps- och spillvatten, där värmeväxlare för större fastighetsbestånd, kommer väl till pass. Det finns exempel på att man ökat verkningsgraden på sin jord/bergvärme anläggning med 30%. Och man får fantastiska 8 - 24 månaders återbetalningstid på att installera värmeväxlare från SITAB. – Söderfors verkstaden är ett bra komplement till SITAB i Sandviken, och gör att vi nu kan förse kunderna med komponenter och specialkompetens inom lättare konstruktioner såsom försörjningssystem, processanläggningar, tryckkärl och automation, avslutar Stenna Holmström. Läs hela artikeln på: www.foretagsbladet.se Sökord: Sitab

Text: Horst Mueller · SvenskPress.se

Kanske vårt bästa erbjudande på 125 år.

JUST NU! Fri service i 3 år/7500 mil! (gäller vid köp av någon bil i annonsen). Bilmodell B 180 CST BlueEfficiency Business Manuell B 180 CST BlueEfficiency Farthållare, Säteskomfortpaket, Automat B 180 CST BlueEfficiency Säteskomfortpaket Manuell B 180 CST BlueEfficiency Säteskomfortpaket Manuell B 180 CST BlueEfficiency Manuell

BUSINESS PLUS

Avantgarde, metallic, Bi-Xenon strålkastare, extra stor tank, dryckeshållare

C 220 CDI BusinessSport, Avantgarde, Drag, Bi-xenon, Manuell, Sedan C 220 CDI BusinessPlus, Avantgarde, Drag, Bi-xenon, Automat, Sedan C 250 CDI BusinessPlus, AMG-paket, Parkeringssensor, Bi-xenon, Automat, Sedan SÅLD! C 180 CGI BusinessPlus, Parkeringssensor, Drag, Automat, Kombi C 180 CGI BusinessPlus, Parkeringssensor, Drag, Automat, Kombi C 220 CDI BusinessPlus, Parkeringssensor, Drag, Automat, Kombi C 220 CDI BusinessPlus, Parkeringssensor, Drag, Automat, Kombi C 180 CGI BusinessPlus, Automat, Sedan

34

Färg Cirrus vit Polarsilver metallic Kosmossvart metallic Bergsgrå metallic Cirrus vit

År 2011 2011 2011 2011 2011

Ord pris 309 938 284 000 264 000 266 888 253 338

Rabatt -71 938 -70 000 -67 000 -68 888 -64 338

Vårpris! 238 000 214 000 197 000 198 000 189 000

Kalcitvit Cupritbrun metallic Tenoritgrå metallic Obsidiansvart metallic Palladiumsilver metallic Iridiumsilver metallic Pärlbeige metallic Tenoritgrå metallic

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

406 088 415 238 477 238 396 788 396 788 441 588 441 588 359 288

-100 088 -99 238 -105 238 -84 788 -84 788 -107 588 -107 588 -74 288

306 000 316 000 372 000 312 000 312 000 334 000 334 000 285 000


Mingelkväll fÜr byggbranschen 31 mars.


Avesta 0226-671 50

36

Borl채nge 0243-21 78 80

Falun 023-70 53 40

G채vle 026-64 72 50

Hedemora 0225-59 55 60

Lekand 0247-123 06

Ludvika 0240-183 40

Mora 0250-287 40

Sandviken 026-27 88 40


Med tillverkning av komponenter och reservdelar

får vi industrins puls att slå! Tyngdpunkten i Sandviken ligger på TYNGRE INDUSTRI! Vi tillverkar lyftredskap som vi konstruerar efter kundens behov och önskemål. Komponenter till ugnar utgör en betydande del av tillverkningen. Här hanterar vi dagligen plåtar med 50mm tjocklek!

Tyngdpunkten i Söderfors ligger på TUNNARE PLÅT! (Upp till 10-15mm) Här tillverkar vi värmeväxlare, ljuddämpare, cykloner, expansionsbälgar samt kanaler, främst i rostfria kvaliteter men även i aluminium och svartplåt. Vattenskärning utgör här en betydande del av verksamheten.

Hög kvalitet och servicenivå är två nyckelbegrepp i vår verksamhet

� � � � � � � � � � � � � �

���������������������

Telefon 026-27 19 12���Se mer på www.sitab.nu 37


Ny fasadskylt med LED dioder.

Vi mixar inspirerande föreläsningar med frukost. Vill du vara med? Läs mer på www.mixgavleborg.se

���������������� �������� ������������� �������������������

Delar av den 420 stora fordonsparken.

4Sign gör det igen Nordens ledande branschkedja inom visuell kommunikation har omprofilerat en stort energibolag i Bergen, Norge. BKK Bergenhalvöns kommunala kraftbolag med huvudkontor i Kokstad Bergen och 1100 anställda byter hela sin profil. Uppdraget gick till 4Sign Norden där 4Sign Bergen har huvudansvaret för tillverkningen och organisationen av detta gigantiska uppdrag. 4Sign-kedjan har under helgen 18-20 februari samlats och genomfört den stora omprofileringen. Under 48 timmar skulle 420 fordon byta logoprofil samt byte av ett tjugotal fasadskyltar. – Vi var 5 stycken montörer från Gävle på plats i Bergen, berättar Robert Pettersson från 4Sign i Gävle. – Vi går från klarhet till klarhet, då kedjeverksamheten med tillhörande utveckling och utbildningar i materialhantering ger klara resultat i samkörningar som den här. Sverige representerades av montörer från Gävle, Borås, Skövde och Mjölby, totalt 30 montörer hjälptes åt att ta bort befintlig profilering och montering av den nya. 4Sign Bergen tillverkade 2500 printade och konturskurna BKK logotyper samt ett tjugotal LED-belysta fasadskyltar under en 14 dagars period. Allt för att färdigt material skulle finnas till hands inför den stora bytarhelgen. BKK Bergens ledning är imponerade av 4Signs effektiva sätt att producera och organisera den kolossala logistik som krävs för att genomföra ett sådant här uppdrag på så kort tid - återigen ett bevis på att 4Sign är att räkna med vid omprofileringar.

��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��������������������������������������

����������������

Ny profilerade fordon.

��������������������������

������������������������������������������������������������

Text: SvenskPress.se

Södra Skeppsbron 17, 802 84 Gävle

17

������������������������������������ www.trycktrean.se E-post: info@trycktrean.se

Visitkort - Brevpapper - Fakturapapper - Kuvert - Reklamblad - Foldrar - Mappar - Dekaler - Broschyrer - Affischer - Vykort - Etiketter - m. m. 38


Hej byggare och fastighetsägare, det är jag som är Joel!

� � � � �

Ritningar Kartor Utställningsmaterial Projektdatabaser Reklam

Allt för fastighetsägaren och byggaren inom trycksaker. Kontakta mig: Tel 026 – 66 25 05 E-post joel.w@gavleoffset.se

Gävle Offset AB

Tredje Tvärgatan 5 802 84 Gävle Telefon 026 – 66 25 00 www.gavleoffset.se


���������� ������������� ��������� �� �������

�� ������ �������

������� ������ � � � �� � �������

�������������� �������������� ����� ���������������������������������� ������������������������������������������������ ��������������������������������������������� ����������������������������������������������������

������

������� �

������

������� ������

���������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� �������������������

������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������

Företagsbladet nr 2 2011  
Företagsbladet nr 2 2011  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Advertisement