Företagsbladet september 2018

Page 1

Gästriklands affärsmagasin - till alla företag.

September 2018

Nya dinnershowen på Hits For You: STARS

Tillbaka: Hälsomässan

Sommarmingel: Abersten

Motor: Smart Electric


Välkommen till musiken!

Kravet är politisk vilja och leverans Valet till riksdag, kommun och landsting är genomfört. De som röstat har sagt sitt. Det är dags för politiken att gå från vallöften och valfläsk till verkstad och leverans – det förtjänar och förväntar sig både befolkningen och våra företagare.

Mullova

Fredag 14 september 19:00. 295/255/20 kr.

Sverige och vår region står inför stora, viktiga samhällsutmaningar. För att finansiera det välstånd och den välfärd, som de flesta av oss anser hör till ett gott samhälle, måste kostnaderna för utanförskap minska, fler människor måste komma i riktiga jobb som i sin tur ger ökade skatteintäkter. För att denna ekvation överhuvudtaget ska kunna lösas behöver företagen transparenta och förutsägbara spelregler för att kunna växa och utvecklas. Företagen är beroende av att riksdag och regering skapar de bästa möjliga förutsättningar för dem att driva sina verksamheter effektivt och framgångsrikt på en väl fungerande marknad. Lagar, förordningar och skattesystem måste vara utformat på ett sätt som stimulerar utveckling och tillväxt. Infrastruktur, rättsväsende, utbildningssystem, arbetsförmedling och andra gemensamma system måste bedrivas effektivt och ta hänsyn till näringslivets förutsättningar och behov. Sverige har valt att i stor utsträckning decentralisera det offentliga uppdraget och kommunernas arbete påverkar därför många företag i vardagen. Det handlar bland annat om tillstånd, tillsyn, offentlig upphandling och en bra matchning mellan utbildningsutbud och behovet på arbetsmarknaden.

På väg till Amsterdam

Torsdag 20 september 19:00. 295/255/20 kr.

Företagen i vår region

Jenny Wilson

Lördag 29 september 21.00. 250 kr.

Wedins varité Johnny Cash Roadshow

Söndag 30 sept.14.00 För barn 3-8 år Konsert: 60 kr/Konsert + picknickkorg: 100 kr

K

K NIC IC

K

P

Lördag 14 oktober Gevaliasalen 19.30, 395 kr

O N E RT S

Från Broadway till Duvemåla Lördag 6 oktober 19.30. 465 kr.

- Taube sjunger Taube

Lördag 13 oktober 19:00. 400 kr, barn upp till 18 år 180 kr För mer information och biljettbokning: gavlekonserthus.se

2

Företagen i vår region upplever att företagsklimatet på kommunnivå blir allt bättre. Allt fler kommuner förstår vikten av framgångsrika företag och anpassar sitt sätt att arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Vi ser bland annat fler tidiga dialoger inför offentliga upphandlingar och vi ser en ökad service i samband med tillsyn och tillstånd. Många förändrings- och förbättringsresor i vår region har startat. Men tyvärr ser vi inte samma positiva utveckling på riksnivå. När Svenskt Näringsliv i våras summerade den rödgröna regeringens politik mellan år 2014–2018 var resultatet beklämmande; av de totalt 92 initiativ den dåvarande regeringen vidtagit hade en majoritet, 53 stycken, varit till skada för näringslivet. Regelbördan ökade och skatterna höjdes med 70 miljarder, vilket i huvudsak belastade företagen. Samtidigt försatt oppositionen chansen att göra skillnad. Trots att det i flera fall fanns en majoritet i riksdagen för viktiga företagarreformer avstod oppositionen från att agera och i stället såg på när villkoren för att driva företag successivt försämrades. Detta var något helt annat än vad Sveriges och vår regions företagare behövde och förväntade sig. Nu finns möjligheten att göra annorlunda! När jag besöker och lyssnar till företagen i vår region får jag ofta höra att de förväntar sig att den nu tillträdande regeringen tar tag i de reformer som, sorgligt nog, har blivit eftersatt den gångna mandatperioden. De punkter vår regions jobbskapare nämner är: - Minskad regelbörda. - Lägre skatt på arbete. - Bättre infrastruktur. - Förändrade arbetsrättsregler (t ex turordningsregler i LAS). - Reformerat utbildningssystem för enklare kompetensförsörjning. Det är nu allvar och de valda politikerna måste ta tag i jobbskaparnas utmaningar och önskemål! Låt denna mandatperiod präglas av reformer som underlättar för företag och företagsamma människor att skapa jobb och välstånd. Vi behöver ett politiskt ledarskap som prioriterar företagens villkor betydligt högre och då krävs det politisk vilja och leverans.

Lotta Petterson Regionchef Svenskt Näringsliv


Marknadskomunikation till företag i hela Gävleregionen. Information och inspiration nio gånger om året - på nätet gratis året runt. Företagsbladet är en annonstidning för er som vill kommunicera med alla företag i Gästrikland. Delas även ut till alla kontor i södra Hälsingland och norra Uppland.

Ring 026-126 126 för mer information. Annonsera förmånligt i print och på nätet.

Distribueras av Posten till alla företag Gävle, Sandviken, Valbo, Forsbacka, Hedesunda, Hamrånge, Hofors, Järbo, Ockelbo, Storvik, Årsunda, Österfärnebo samt till alla kontor i Alfta, Edsbyn, Bollnäs, Söderhamn, Skutskär, Älvkarleby, Skärplinge och Tierp. Dessutom till ett stort antal offentliga platser och miljöer.

September 2018 – Innehållsförteckning

Upplagan 7.750 ex. Utkommer 9 gånger per år. Distribution: Posten Produktion: Gestrike Media, Precis Reklam, Gävle Offset

Stjärnfylld dinnershow på Hits For You

Ansvarig utgivare: Joe Formgren.

Hälsomässan tillbaka igen

6

Nya krafter på Stora Vall

9

Boka besök av Gävle Lucia

10

World Cup i bandy

10

Stiernholm: Sov dig effektivare

12

Företagsbladet frånsäger sig ansvar för av annonsören inlämnat material. Vi förbehåller oss rätten att fritt publicera material som skickats till oss eller publicerats på Foretagsbladet.se eller SvenskPress.se. Eftertryck utan tillstånd beivras.

Lotta Pettersson: Politisk vilja och leverans

2 4-5

Omslaget: STARS på Hits For You, foto: Adam Lundberg Ericson. Priser print 2018. Separat prislista för banners och nyhetsbrev. 1/1-sida 12.950:- Priset inkluderar publicering 1/2-sida 7.975:- på internet och reklamskatt. 1/4-sida 4.750:- Moms tillkommer. 1/8-sida 2.975:1/16-sida 1.575:Hela tidningen gratis på: 1/32 sida 875:www.foretagsbladet.se Tel: 026-126 126 • www.foretagsbladet.se E-post: info@foretagsbladet.se Adress: Muréngatan 14, 802 50 Gävle Säljare sökes: Är du intresserad av marknadsföring, duktig på försäljning och har F-skattesedel är du välkommen med ansökan till oss. Heltid eller även deltid om du har något annat spännande i portföljen. Mer info: gestrikemedia.se, skicka ansökan till: info@gestrike.net

Joe Formgren

Ingela Gustafson

Torbjörn Edlund

Marknad, försäljning joe@formgren.com Mobil: 070-679 79 00

Administration ingela@gestrike.net Tel: 026-126 126

Säljare edlund@gestrike.net Mobil: 070-525 84 50

Sensommarmingel hos Abersten

14-15

Anpassa din verksamhet till GDPR

16

Lunchdebatt om företagsklimatet

17

Klimatklivet

18

Cooper: Glöm inte bort företagen i debatten

18

Sänkt arbetsgivaravgift gav fler jobb

19

Rosa elbil i rosa staden

22

Hyrbilen etablerar sig i Gävle

23

Era nyheter i Företagsbladet? Publicera era nyheter på SvenskPress.se Finns det nyhetsvärde och plats i tidningen kan de bli med i nästa nummer. www.svenskpress.se

SVENSK PRESS

Vill ni också vara med i Företagsbladet? Boka då plats i nästa nummer! Allt innehåll gratis på nätet. Horst Mueller

Per-Erik Jäderberg

Niklas Wiklund

Säljare horst@gestrike.net Mobil: 0768-783 165

Fotograf, säljare pej@gestrike.net Mobil: 070-512 26 26

Säljare niklas@gestrike.net Mobil: 070-289 88 80

Gästriklands affärsmagasin - till alla företag.

till alla företag 9 ggr om året Nästa nummer 9 oktober Manusstopp 20 september Utgivningsplan och priser: www.foretagsbladet.se

SVENSK PRESS.SE

Nya dinnershowen på Hits For You: STARS

Tillbaka: Hälsomässan

52.00Lägsta 0 ex pris em = plar !

3 FÖR 1

Annonstidning med massor av erbjudanden och evenemang Juni 2018 • gestrikemagasinet.se

Annonstidning med

Lokala nyheter Information Erbjudanden Kalendern

och evenemang

April 2017 •

gestrikemagasinet.

nyheter

Lokala

Emma är lärare, spelar golf och gillar att läsa. Hon valde ett par slipade solglasögon, ett par läsglasögon och ett par med en elegant designbåge.

Vilka tre par väljer du?

Dramatörerna

n Få tre par glasögo ett till priset av

25.000:– 25.000:– EXTRA EXTRA

FÖR DIN FÖR INBYTESBIL DIN INBYTESBIL

I

ON

fr.

lokala taxibolag med ditt

fr.

fr.

Öppet från kl. 12.00 varje dag.

i rabatt när 1. 750 kronor 3 för ögon i erbjudandet

med erbjudkombineras Får endast Ej med andra checkar 1. per andet 3 för Endast en check eller kuponger. t o m 20/5 2017. Gäller köptillfälle.

750:-

fr.

Stanley Cup-pokalen Av Socialstyrelsen Leg. Optiker

säkerhet Miljö och

av

Välkommen till 264.900:– Östkustens pärla t 264.900:– 329.900:–329.900:–

ECK du GM04 så får i Temple uppge VÄRDECH festellerdu köper kompletta glasvärdechecken Ta meder

Tre Tre valfria valfria glasögon glasögon –– till till priset priset av av ett ett

par extra helt kostnadsfritt • FåFåtvå extravårt heltordinarie kostnadsfritt Väljtvå frittpar ur hela sortiment •• •• Välj fritt ur hela vårt ordinarie sortiment ••

Datum 9.30-18 82 20, vardagar Namn 1, tel 026-12 10-15 Kungsgatan Gävle, Norra och med 25/3 har vi lördagsöppet Från ERBJUDANDENA GÄLLER ERBJUDANDENA VID KÖP AV GÄLLER

Axmar Brygga Havskrog VID KÖP AV Gäller alla slipningar och behandlingar Gäller alla slipningar Kvalitetsglas i alla paroch behandlingar Varmt EN NY FORESTER, OUTBACK EN NY FORESTER, ELLERvälkomna! LEVORG. OUTBACK ELLER LEVORG.

• 0297-320 00 Behåll alla själv eller dela med enMEST kompis. SVERIGES MEST SVERIGES Behåll alla själv dela med en kompis. BILÄGARE 2018 NÖJDA BILÄGARE 2018 Välkommen in! ellerNÖJDA Mer info på axmarbrygga.se Kvalitetsglas i alla par

Bröllop, Firmafester, ningar, Studentmottag 70-års60-, 30-, 40-, 50-, åldrar! fester för alla

Tel. 026-511

och Med kontor al beställningscentr i Gävle

God taxitradition

se

90 00 • www.gavletaxi. • Tel. 026-12 sedan 1922

000,126 126

Erbjudandena gäller t o m 2018-06-30 Erbjudandena och kan ej kombineras gäller t o m 2018-06-30 med andra erbjudanden, och kan ej kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal. Bränsleförbrukning rabatter bl. körn. eller 5,7–8,5 avtal. Bränsleförbrukning l/100 km. CO2-utsläpp: bl. körn. 5,7–8,5 l/100 km. CO2-utsläpp: 148–197 g/km. Bilarna på bilden är148–197 g/km. extrautrustade.Bilarna *Eller vid på bilden 1500, 3000 är extrautrustade. och 4500 mil. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

Välkommen in!

• www.mediate

mplet.se

hemma

SUBAR U FORES TER Välkomna att fr.

264.boka 900: in er på –

SK AT TEL ÄT

höstensUPP TNAD nya

dinnersho 14.42 4:–w: hitsforyou

TILL

.se

Vi är alltid intresserade av duktiga optiker som vill * 3 oss ÅRS SERVICE 3 ÅRS FRI SERVICE* arbeta för oss. Kontakta gärna förFRI vidare diskussion.

BilvaruhusetBilvaruhuset

SUBAR U OUTBA CK fr. KONSERT HUSPROG

329.900:–

SK AT TEL ÄT

Hela Höst

RAM

HÖSTEN

VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING Bomhusvägen 55 • 026-10 Bomhusvägen 04 00 (vx) 10 •04 026-10 78 Bilförsäljn. 04 00 (vx) 04 78 Bilförsäljn. Bomhusvägen 55,55 Gävle Bomhusvägen 55,10 Gävle Ta med78, värdechecken så bjuder vi på en synundersökning Måndag-fredag 9-18,Måndag-fredag lördag 10-14 9-18,niclas lördag 10-14 026-10 04 78, www.dahlbomsbil.se 026-10 04 www.dahlbomsbil.se Morgan robert vid köp av kompletta glasögon i erbjudandet 3 för 1. Mån-fre 9-18, Lör 10-14Mån-fre 9-18, Lör 10-14 026-100 408 026-100 407 026-100 406 Gäller ej med andra checkar eller kuponger. Endast en check per köptillfälle. Gäller t o m 18/8 2018. Namn

till alla hushåll och kontor Septembernumret 23/9 Oktobernumret 21/10 Manusstopp 4/10 www.gestrikemagasinet.se

SUBAR U X V

fr.

TNAD UPP TILL

2018

prog15.78 rammet 6:–

244.900:–

SK AT TEL ÄT

TNAD UPP TILL

12.981:–

Försäljning

direktoptik.se

Motorskribent CNP, Car News & Pictures AB

Vi får in leveranser

att boka Välkomna

direktoptik.se

Struktör info@stiernholm.com www.stiernholm.com

S

Bordsservering på McDonald´s Subaru Outback FORESTER FORESTER OUTBACK OUTBACK Motormed fyrhjulsdrift som med standard fyrhjulsdrift som standard med fyrhjulsdrift som med standard fyrhjulsdrift som standard

glasögon sortiment • Köp ett par hela vårt ordinarie behandlingar • Välj fritt ur slipningar och med en kompis in! • Gäller alla själv eller dela vecka. Välkommen • Behåll alla nya bågar varje

Regionchef Företagarna Gävleborg

E S O LG L A

Nu kan du som alltid gäller. solglasögon! oslagbara erbjudande som slipade 3 för 1 är vårt ett eller flera av paren extra helt kostnadsfritt dessutom välja och få två par

Ny ordförande

Lucia 2018

ÖG

SL

AD

Johannes Gardelöf

Tält, Bord & Stol, Ståbord, Bar, Porslin, Värme, Scen med mera...

Ord. pris

Stol, Ståbord, Bar, Porslin, SOLJ! Värme, Scen KAMPAN flera Välj ett eller av paren med mera... som P

Motor: Smart Electric

GestrikeMagasinet

asinet.se

Lions läger

Konserthuset 20 år DESSUTOM DESSUTOM FRI FÖRSÄKRING FRI FÖRSÄKRING i 6 MÅNADER i 6 MÅNADER 3 för 1

Lasse Stefanz för enBord & TreTält,

Augusti 2018 • gestrikemag

LSDRIFT SOM STAND ARD

Premiär!

0:-

Tält, Bo rd & Tält, S Bord & tol, S tåbord, Stol, Ståbord, Bar, Pors lin, Bar, Porslin, Värme, S cen Värme, Scen 400:med me ra... med mera...

av erbjudanden och evenemang

Konserthusets höstpr ogram

Information Erbjudanden Kalendern

Mixa fritt bland alla bågar i butiken

Sommarmingel: Abersten

50 Bäst .000 a exempris = plar !

JUST NU !

SK ATTEL ÄTTN MED FYRHJU AD

Annonstidning med massor

nyheter Glasögon för varje tillfälle

Storsatsning på Köpis

seMISSA INTE! Lokala

år Information Erbjudanden 0:Högskolan 40 1 NU! RJUST 3 FÖKalendern JUST UPP NU! TILL UPP TILL

massor av erbjudanden

Hälsa

David Stiernholm

September 2018

Företagsbladet

50.00Lägsta 0 ex pris, empla r!

Eva Cooper

SVENSK PRESS.SE

VI BETALAR SKATTEHÖJNINGEN I 3 ÅR, PÅ ALLA VÅRA MODELLER.

Datum

Gävle, Norra Kungsgatan 1, tel 026-12 82 20, vard. 9.30-18, lörd. 10-15

SVERIGES NÖJDAST BILÄGARE 2018 E

Bilvaruhuset

3 ÅRS FRI SERVICE*

3

Bomhusvägen

Bomhusvägen

55, Gävle 026-10 04 78 www.dahlbomsb il.se Mån-fre 9-18, Lör 10-14

55 • 026-10 04 00 Måndag-fredag (vx) 10 04 78 Bilförsäljn. 9-18, lördag 10-14

Bränsleförbr. bl. körn. 5,7–8,5 med andra erbjudanden l/100 km. CO -utsläpp 148–197 g/km 2 , rabatter eller . Bilarna på bilden avtal. *Eller vid 1500, 3000 och är extrautrustad 4500 mil. e. Erbjudandet

gäller t.o.m. 2018-0

8-31. Det går

ej att kombinera


Stjärnfylld ny dinnershow på Hits For You Torsdag den 30 augusti höll Hits For You ett fullständigt genrep inför lördagens premiär av sin helt nya dinnershow STARS. Förväntningarna var högt ställda när personal med närmaste familj och vänner samlades i den nyrenoverade showlokalen på Nygatan i Gävle. Showens centralfigur och producent ”Henke” Sundström hade nämligen på förhand utlovat att den här showen skulle vara den bästa och mest effektfulla någonsin. Det är ett stort löfte då han i sex säsonger tidigare dragit fulla hus med de föregående dinnershowerna. – Den här Showen har jag gett namnet STARS just för att den skall vara stjärnfylld och innehålla shownummer av högsta klass. Vår grundtanke i alla lägen är att oavsett vilken ålder vår publik än är i så skall det finnas massor de känner igen i den här showen. En helhetsupplevelse med musik, glädje, allsång och god mat där vi har trevligt tillsammans. De som sett de föregående dinnershowerna vet vad en helkväll i det här sällskapet innebär och det är ingen överdrift att påstå att det här är tveklöst den mest spektakulära showen någonsin. En jättesatsning med bland annat regionens förmodligen största bildskärm och en bländande ljusuppsättning bjuder besökarna på ett fullständigt audiovisuellt fyrverkeri. Artisterna har var och en utvecklats ytterligare och gör briljanta prestationer både vad det gäller sånginsatser och konsten att leverera skratt och glädje. Det bjuds på massor av ögonfröjd och örongodis när Henke och kollegorna Hanna Jämtsäter och Maria Doverud verkligen ger järnet och bjuder på sig själva. Det blir en musikalisk resa mellan allt från svenska hits, 70-tals pop, dansbandspiruetter till gnistrande 80-talsrock och vackra ballader I sedvanlig kombination med mycket humor och skön självironi. Dessutom kryddat med digitala gäster och filmeffekter på jätteskärmarna som för tankarna till Las Vegas. Sammanfattningsvis är igenkänningsfaktorn stor då det inte bara bjuds på något för var och en utan det serveras, förutom mat mellan numren, ett pärlband av klassiker som de flesta kan och vill sjunga med i. Den nya showen innehåller 10 stycken nyproducerade shownummer och publiken klappade takten, skrattade, dansade och kvällen avslutades med stående ovationer. Henrik och hans skönsjungande kollegor höll än en gång vad som utlovats och överträffade nog de flestas förväntningar en verkligt stjärnfylld kväll som verkligen gav mersmak!

Joe Formgren • SvenskPress.se

4


Boka Julbordet på Östkustens pärla Julbordspremiär 17/11

Inför premiären av STARS Förra årets dinnershow Nostalgia som spelades på showrestaurangen Hits For You i Gävle var en stor publikscuccé. Vi kontaktar centralfiguren, producent och artisten ”Henke” Sundström inför premiären för den helt nya dinnershowen STARS som har premiär nu på lördag den 1 september.

Helgöppet hela hösten! Axmar Brygga Havskrog Varmt välkomna! 0297-320 00 Mer info på axmarbrygga.se

Hur är läget?

– Jo tack, det är väldigt bra! Jag har så mycket bra människor runt omkring mig och känner mig pigg, glad och stolt över mycket. Jag fyller ju snart 40 år och mår faktiskt bättre än någonsin. Det senaste halvåret har jag tränat regelbundet, varvat med kondition, bra mat, resor och upplevelser. Sommaren har varit ganska så hektiskt jobbmässigt sett, men jag har även hunnit med en resa till Dubai och varit hemma en del i Stockholm och även i Sandviken. Där har jag njutit med familjen och vänner. Dessutom är jag naturligtvis väldigt förväntansfull inför den kommande hösten.

Vad är på gång just nu?

– Just nu är vi på gång med en helt ny showproduktion som har premiär den 1:a september. Dessutom har vi gjort stora förändringar på Hits For You i form av ljud, ljus, Ledvägg och även renoverat lokalerna. Det är en stor investering då vi har satsat sjusiffriga belopp men vi vill verkligen bjuda på det bästa. Vi känner oss väldigt taggade i och med denna uppdatering. Nu är det riktigt - På Riktigt!

Vad heter nya showen och vad är temat?

– Den nya showen heter STARS och temat är just ”Stjärnor”, från förr och då. Vi har valt låtar och musik från olika tidsepoker som vi tycker om och som vi hoppas och tror kommer att gå hem hos gästerna.

Vad är din roll i produktionen och vilka övriga medverkar?

- Nu med plats för upp till 200 personer! Vi ordnar fester, catering och alla andra uppdrag inom mat och dryck.

Förfrågningar och bokningar telefon 026-10 30 79 www.gavlegolfrestaurang.se

Mat, Nöje & Konferens

FÖRETAGSBLADET

– Min roll är lite blandad, det kanske dyker upp en viss ”tjur” samt några streetdansande steg. Vill inte avslöja för mycket, men lovar att jag verkligen har utmanat mig själv i denna show. Övriga medverkande är Maria Doverud och Hanna Jämtsäter som även var med i förra showen dessutom har de koreograferat några nummer. Peter Ericsson är ljud/ljustekniker och har även gjort musikbakgrunderna samt film- och bildarbetet. Nytt för i år är att jag anlitat den kände koreografen Thomas Benstem från Stockholm som annars jobbar med Diggiloo och Melodifestivalen. Han har dessutom gjort många visuella effekter till showen som bara blivit så bra! Jag valde dessutom att jobba med en ny ljusdesigner från Stockholm som heter Mikael Kratt som har gjort ljuset till något utöver det tidigare. Så till denna produktion så har vi verkligen gått ”All In”!

Välkomna att boka er Julfest hos oss

Vad skiljer då showen STARS från tidigare?

I den här avdelningen finner du som är intresserad av Mat, Nöje och Konferens det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer.

Hur ser er publik ut?

Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Nöje”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

– Det som skiljer sig mest är bredden på numren då vi den här gången verkligen har tagit ut svängarna rejält både vad det gäler ljud, ljus, bild och lokalen. Dessutom så kommer ett och annat välkänt ansikte dyka upp i showen, men det får man se när man kommer och upplever helheten. – Vår publik är allt mellan 20 till 80 år vilket vi tycker är fantastiskt roligt och bra. Att vi som ställe kan erbjuda något för ett så pass brett ålderspann och att få se äldre människor trivas och sjunga tillsammans med de yngre är för mig så otroligt betydelsefullt att se. Att alla både sitter, dansar, sjunger och rycks med i showen och trivs tillsammans känns till slut som att vi alla är i samma ”vardagsrum” och bara har skoj tillsammans. Musik, glädje och allsång när det är som trevligast.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

Vad har ni för förväntningar?

– Förväntningarna är höga och känns än mer detta år då vi alla är så otroligt laddade med så mycket ny och fräsch utrustning och nyrenoverade lokaler. Vi ser verkligen fram emot att få komma igång med nya showen och se hur den mottas. Jag hoppas förstås att alla verkligen vill uppleva den här showen. Detta kommer nämligen att bli något utöver det alla tidigare sett och upplevt här på Hits For You. Läs hela artikeln på svenskpress.se sök hits for you

Joe Formgren • SvenskPress.se 5


Gamla och nya utställare

Hälsomässan tillbaka igen Efter att ha legat vilande under två är det nu åter igen dags för alla som är intresserade av hälsa att besöka Hälsomässan i Gävle. Lördag den 13 oktober är mässan tillbaka och plats blir Gavle Central Konferens som ligger i Centralstationshuset i Gävle. År 2009 grundade Annika Wiberg, Marknadsskaparna AB, Hälsomässan i Gävle. Den allra första mässan gick av stapeln i april det året och platsen var Högskolan i Gävle. – Anledningen till att jag startade var att den stora mässan, Gävle Hälsoevent, lades ner och då jag jobbade mycket med marknadsföring för företag inom hälsa insåg jag efter ett par år att det saknades en plattform i Gävle för hälsoföretagare att Annika Wiberg, grundare. synas på, säger Annika Wiberg. Hälsomässan har under åren lockat många utställare, föreläsare och besökare, men efter mässan 2016 blev det en paus. – Tiden räckte helt enkelt inte till, berättar Annika. Jag köpte konferensanläggningen Gavle Central Konferens i februari 2016 och all min tid och energi gick åt att lära mig och få snurr på denna nya verksamhet. Men nu har jag landat i detta och är så sugen igen att starta upp mässan. Den 13 oktober är det dags igen och mässan kommer att hållas på Gavle Central Konferens, 1 tr upp i Centralstationen i Gävle. Lika tidigare år är det en spännande blandning av utställare, vissa har varit med ett flertal gånger och en del är helt nya.

Någon som varit med sedan 2010 är Sofie Almqvist som driver Sofies Kroppsvård i Ockelbo och Valbo. Företaget erbjuder flera olika behandlingar, såsom klassisk massage, ansiktsbehandlingar och fotvård, allt utfört av diplomerade terapeuter. – För 9 året i rad kommer jag att finnas på plats på hälsomässan, säger Sofie. Att få möjlighet att få möta kunderna som verkligen är intresserad av hälsa och på ett avspänt sätt kunna prata och ge lite utav min kunskap är det bästa med att vara utställare. I år kommer jag att lansera min nya Lunula laser som behandlar nagelsvamp, så jag hoppas på många intresserade besökare. Ett företag som är med för första gången är Shapy AB. Cecilia Emius berättar att företaget har sedan 2012 jobbat med varierade hälsorelaterade tjänster, men är mest kända för att ha vunnit Klarnas entreprenörstävling Tillväxtjakten med sajten Shapy.se, som var först i Sverige med streamad gruppträning. Nu satsar vi för fullt, jag och min man Johan som är läkare. Vi har länge velat hitta ett sätt att låta våra olika kompetensområden mötas, säger Cecilia som är hälsopedagog i grunden. I november öppnar vi äntligen vår gemensamma verksamhet på N.Skeppsbron 5A. Vi kommer att vända oss till de som är friska, men som vill optimera sin befintliga hälsa och även bryr sig om sin framtida hälsostatus. I studion som kommer att heta ”Local” kommer du att kunna göra omfattande hälsotester med tillhörande åtgärdsförslag, diverse injektionsbehandlingar, tränings och kostkurser mm. – Vi väljer självklart att delta på Hälsomässan för att få möjlighet att både möta potentiella kunder och blivande branschkollegor, avslutar Cecilia. Förutom många engagerade och kunniga utställare inom hälsobranschen erbjuds även kortare föreläsningar på mässan. En av föreläsningarna kommer att hållas av Kim Forsell och Elin Hagman som båda arbetar som hälsoutvecklare på företaget Work for You. Kim berättar att föreläsningen tar upp hur svenskt arbetsliv mår just nu och vi kommer att prata om ämnet på organisations- och individnivå. Vi väver även in roliga övningar under föreläsningen.

SvenskPress.se

Centralt - effektivt - Personligt varmt välkommen till vår trivsamma konferensanläggning bara några steg från perrongen.

Lördag 13 oktober kl. 11.00-15.00 Välkomna!

nYHet: nu har vi fullständiga rättigheter! gavle Central konferens Centralstationen, Gävle

Gavle Central Konferens Centralstationen, Gävle 026-18 98 58 www.gavlecentralkonferens.se

026-18 98 58 www.gavlecentralkonferens.se

C AT E R I N G • FE S T E R • J U L B O R D Vi kör ut matlådor i centrala Gävle. 60:- inkl. sallad

Seniorlunch 12.30-14.00 60:- varmt välkomna!

Låt er väl smaka av vårt goda julbord. Premiär 30/11.

Serveras fredagar och lördagar. Välkomna!

Obs! Seniorjulbord 12/12

Varmt välkomna att boka stans mest prisvärda Julbord i god tid, 349:-. Lunchbuffé på vardagarna. Prisvärd catering av hög kvalité för festen. 6

ÖPPETTIDER Torsdag: 21.00-Sent... Fredag: 23.00-03.00 Lördag: 23.00-03.00 LUNCH 10.30-14.00 026-18 30 22 • N. Strandg. 15-17 kitchen@slickcity.se • slickcity.se


IT´S SHOWTIME

Mer info och biljettbokning: www.hitsforyou.se • Tel. 026-101 202


VÄLKOMMEN TILL EN HELKVÄLL I STJÄRNORNAS TECKEN

BOKA FESTEN OCH JULBORDET I GOD TID Har du något att fira så är Hits For You det perfekta stället. Möhippa, svensexa, födelsedagsfest, kick-off eller varför inte bara en helkväll med kollegorna, vännerna, sambon eller grannen. ÖPPEttIdER Torsdagar: 18:00-24:00 Fredagar: 18:00-03:00 Lördagar: 18:00-03:00

dISKotEK Fredag-Lördag: 23:00-03:00 KaRaoKE Fredag-Lördag: 23:00-03:00 JUlBoRd MEd SHow 23:e Nov-22:a Dec: 18:00-23:00

KonFEREnSMÖJlIGHEtER Tillbringa en kreativ eftermiddag i centrala lokaler. Mer än 100 personer i biosittning. Varför inte avsluta med en dinnershow? För sällskap större än 50 personer öppnar vi gladeligen upp restaurangen även övriga dagar. Det går även bra att abonnera lokalen eller skräddarsy ditt eget evenemang för större såväl mindre sällskap.

KontaKt 026 - 101 202 bokning@hitsforyou.se Onlinebokning på www.hitsforyou.se Showen kan abonneras för mindre och större sällskap.

PRISER • Show med trerättersmiddag: 695:• Barplatser med Show, på anvisad plats: 195:• Barplatser med Show, inkl plocktallrik: 365:• Julbord med Show Mån-tis: 695:• Julbord med Show Ons-Tor: 795:• Julbord med Show Fre-Lör: 845:• Julbord med Show tidig sittning Fre-Lör 13.00-17.00: 695:• Nyårsafton med Show, nyårssupé: 1095:-

HotEllPaKEt Från 1095:- /pp inkl. frukostbuffé, del i dubbelrum på stans bästa och mest centrala hotell, samt trerättersmiddag och show. Alla priser ovan inkluderar garderob, entré till diskotek och karaoke.

Hits For You AB Nygatan 18, 803 20 Gävle Tel: 026-101 202 www.hitsforyou.se precisreklam.se

dInnERSHow Torsdag-Lördag: 18:00-23:00


Nya krafter på Stora Vall Restaurangen på Stora Vall har blivit ett populärt lunchställe sedan Marie Berg drog igång lunchserveringen. Som ett led i utvecklingen av verksamheten har Marie anställt två kända restaurangprofiler, Eva Lättman Löfgren och Jessica Englund. Eva jobbar som kökschef och Jessica som restaurangchef. Jessica Englund kommer ursprungligen från Söderhamn och har jobbat inom restaurang i princip hela sitt liv. 2006 gick flyttlasset till Gävle och arbete i Gavlerinkens restaurang i 8 år. Jessica började sen på Gefle Gourmetservice där hon jobbade i 5 år innan hon kom till Stora Vall. – Jessica har med sin erfarenhet av olika jobb i restaurangbranschen och eventarrangemang precis den kompetens som vi behöver, säger Marie Berg. Eva Lättman Löfgren började också tidigt i restaurangbranschen som kock på bl.a. Bredsjö Herrgårdar i Bergslagen och Sågarbo Herrgård i Älvkarleby. Eva är konstnärligt lagd och den förmågan använder hon för att skapa konst genom att måla på glas, porslin men också akvarell. Eva satsade därför på Slottsateljén i drygt 15 år med konsthantverk och heminredning. Sen tog hon över restaurangen på S Skeppsbron vid brofästet. Restaurang Hos Eva blev ett populärt ställe som förutom lunchservering även satsade på kvällsverksamhet men också frukostträffar med Gävles Företagarföreningar. – Jag är tacksam för att två så erfarna och duktiga restaurangmänniskor ville börja jobba hos oss här på Stora Vall, säger Marie Berg. Läs hela artikeln på svenskpress.se sök stora vall

Stora Vall - Fest & Event • SvenskPress.se

nordiskakvalitetspooler.se nordiskakvalitetspooler.se

Denstora storaskillnaden skillnadenmellan mellan Den spabadoch ochMarquis Marquisspabad? spabad? spabad Theprice priceisisthe thesmall smalldifference. difference. The

Nordiska Kvalitetspooler erbjuder amerikanska glasfiberpooler och spabad premiumkvalitet. San Juan glasfiberpooler handtillverkas Nordiska Kvalitetspooler erbjuder amerikanska glasfiberpooler och spabad med med premiumkvalitet. San Juan glasfiberpooler handtillverkas och25 harårs 25fabriksgaranti. års fabriksgaranti. effektiv rengöring, behagligt och tysta bubblor är Marquis en unik spabadsserie på marknaden. och har MedMed effektiv rengöring, behagligt trycktryck och tysta bubblor är Marquis en unik spabadsserie på marknaden.

Unika erbjudanden! Unika erbjudanden!

ed maeddm sapdab b is a u p q s r qMuais på Mpaår

n 9m:-å/nmå

-/ ån9194:9 . ing. frråisn f1r4 tagln ein ln lb Pris P a e t d e lb id e v d vid

Effektiv rening. Effektiv rening. Behagligt tryck. Behagligt tryck. Tysta bubblor. Tysta bubblor. Brought to you by Brought to you by nordiskakvalitetspooler.se nordiskakvalitetspooler.se

DUKÄNNA SE, KÄNNA HÖRA SKILLNADEN? VÄLKOMMEN! VILLVILL DU SE, OCHOCH HÖRA SKILLNADEN? VÄLKOMMEN!

Strömsbrovägen 22, Gävle Strömsbrovägen 22, Gävle 026-12 026-12 44 2044 20

Magasinsgatan 20, Storvik Magasinsgatan 20, Storvik 0290-317 0290-317 00 00

9


Boka besök av Gävle Lucia Lions Club har i flera år ordnat Gävle Lucia till många kommuninnevånares stora glädje. Man kan verkligen tala om att Gävle Lucia är ett ljus i mörkret, men på flera sätt. De pengar som Lions får in från sponsorer och uppträdanden där Lucia besöker arbetsplatser, föreningar och organisationer används till olika välgörenhetsprojekt, såväl lokalt som nationellt och internationellt. Även om det är några månader till snö och vinterstämning är det hög tid att boka ett besök av Gävle Lucia 2018. När Gävle Lucia kommer på besök får man ca. 20 minuter skönsång av luciorna som sångtränats av Stellan Alneberg, en erkänt duktig sånglärare. Luciorna väljs ut enbart på sångliga meriter för att det ska bli så välljudande som möjligt. Lions ordnar transporter av både lucior och utrustning. Det är Lennart Löf, mångårig medlem i Lions Club Gävle, som har hand om bokningarna. Framträdandena kostar 3–5 000 kr beroende på tid på dagen, längd på framträdandet etc. – Vi har många som har haft besök av Gävle Lucia i en lång följd av år eftersom man gillar stämningen med luciatåget och den vackra sången, säger Lennart Löf. Det gäller att vara ute i god tid för att få en tid som passar. De första framträdandena görs i slutet av november och pågår till mitten av december. Först till kvarn får förtur. Så det är bara att ta upp telefonen och slå en signal till Lennart (070-216 61 16) för att ordna besök av Gävle Lucia 2018.

Lions • SvenskPress.se Levande växter & Konstväxter En grön investering är en bra investering

5:e Tvärgatan 21-23 • www.vaxt-miljo.com Tel: 026-14 16 29 • Mobil: 070-374 64 66

Beställningstrafik och nöjesresor Företag, privatpersoner, föreningar och idrottslag. Välkomna ombord!

026-13 22 02 • www.wallnersbuss.se

Välkomna att boka er fest, bröllop eller konferens

World Cup i bandy Bandyvärldens mest prestigefyllda turnering för klubblag spelas den 11-14 oktober i Sandviken. Planeringen för turneringen, som dessutom firar 10-års jubileum i Sandviken, är nu i full gång. – Det är fantastiskt roligt att vi får fortsatt förtroende att vidareutveckla World Cup i bandy. Nu behöver vi alla krafter – personal och ledare, sponsorer/partners, medlemmar, volontärer och supportrar – för att tillsammans bygga vidare och forma den framtida turneringen som vi hoppas stannar i Sandviken i många år framöver, säger SAIK Bandys ordförande Kenneth Nyberg. Årets turnering blir alltså den tionde turneringen i Sandviken och kommer att spelas torsdag till söndag den 11-14 oktober 2018. Sexton av de bästa lagen i världen kommer till årets World Cup, de åtta svenska kvartsfinallagen samt fyra lag från Ryssland och två från Finland.

10-års jubileum

För tio år sedan togs beslutet att flytta World Cup i bandy från Ljusdal till Sandviken. Det har varit många lärorika år där turneringen har arrangerats i olika former. Förra året tog Sandviken ett efterlängtat guld i turneringen. Inför 10-års jubileet vill klubben lyfta turneringen ytterligare ett steg. – Fokus nu är att säkra det som fungerat väl tidigare, förbättra det som inte fungerat samt inte minst erbjuda några nyheter under World Cup säger projektledaren Ulric Jansson. Vi kan erbjuda företag och organisationer olika former av paketlösningar under turneringen fortsätter Ulric. – Vår ambition är att få med större delar av staden och tillsammans skapa en festlig vecka i Sandviken. Vi vill fortsätta att göra detta till hela Sandvikens turnering, avslutar Kenneth Nyberg.

Sandvikens AIK/BK • SvenskPress.se

Många frivilliga ser till att allt funkar.

Festvåningen eller Källarvalvet? För företag och privatpersoner, 15-150 personer. All utrustning finns på plats.

Muréngatan 14, Gävle Tel. 026-511 000, 026-126 126 För mer information se: www.mediatemplet.se 10

Underhållning i Charlys tält.

En turnering för både unga och äldre.


a t s ä b t De tt a t e g ä l i a r e t s inve ? f F F I e l gef

! u n t s u j

Tillsammans gör vi skillnad och skapar stolt fotbollshistoria, men då måste vi agera, nu!

för 1882 kr/aktie blir du delägare i stadens fotbollslag, Gefle IF FF läs mer om bolagiseringen på www.gefleiFFotboll.se


Johan Björjkund har öppnat den sjunde Gluggen på Näringen i Gävle.

Sjunde Gluggen öppnar på Näringen Etableringen av Gluggens snabbmatsrestauranger i Gävle som levererar hemlagad husmanskost har blivit en formidabel succé. Måndagen den 3 september öppnades det sjunde serveringsstället för Gluggens hemlagade husmanskost på Näringen intill Ahlsell. – Det här känns riktigt kul, berättar Johan Björklund, grundare och delägare av det framgångsrika konceptet. Vi startade för fem år sedan genom att servera hemlagad husmanskost i matlådor från en ombyggd husvagn på Erikshjälpens parkering vid Gasklockorna. Det var då vi kom på namnet i och med att det kändes som att vi serverade lådorna genom just en glugg. Den första dagen såldes det fjorton lådor och idag klarar de av toppar på närmare tusen lådor om dagen. Efter ett tag flyttade de till den första riktiga bofasta Gluggen på Brunnsgatan i Gävle. – Det har gått fort och har varit en fantastisk utveckling, berättar Johan. Vi har ökat år från år och när vi 2016 flyttade kontoret och köket till tidigare Farfars lokaler i Hemsta fick vi ännu större kapacitet och stabilitet som gett oss förutsättningar att utveckla verksamheten ytterligare. Läs hela artikeln på svenskpress.se sök Gluggen

Joe Formgren • SvenskPress.se

Företagsservice – En väg in för företag • Enkla ärenden med svar direkt • Komplexa ärenden samordnas 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se

Gävle KOMMUN

Sov dig effektivare Amerikanska National Sleep Foundation publicerade nyligen sin årliga rapport över USA-medborgarnas sovvanor - bland annat i relation till den personliga effektiviteten. I undersökningen fann de att 89% av de respondenter som får den sömn de behöver upplever sig vara väldigt effektiva eller mer (i formuläret ”högst effektiv” respektive ”extremt effektiv”) när det gäller att få saker gjort om dagarna. Bland de svaranden som inte får den sömn de behöver var däremot motsvarande siffra så låg som 46%. Rapportförfattarna tolkar detta som att den som sover gott känner sig mer effektiv än den som sover sämre.

Kort, alldeles för kort

Något nedslående är att samma institut i en parallell rapport konstaterar att bara 27% av amerikanerna sover de 7-9 timmar per natt som är den rekommenderade mängden sömn för personer mellan 25 och 65 år. Undersökningen handlar såklart om amerikanska förhållanden, men om du känner igen dig i att du regelbundet sover kortare än 7-9 timmar om nätterna, tycks det vara en god idé att göra något konkret för att få mer sömn framöver än vad du hittills brukat.

Gör så här

Orsakerna till att man sover dåligt kan förstås vara otaliga, men för en del av oss är det helt enkelt så att vi rätt och slätt går och lägger oss för sent. Om så, bestäm dig för att gå och lägga dig tidigare i höst. Räkna 7-9 timmar bakåt från när du brukar gå upp och sätt en påminnelse på din telefon som uppmanar dig att krypa till kojs. Lägg på en halvtimme eller liknande om du behöver ställtid för att ”bara göra en sak till” innan du går och lägger dig. Har du en iPhone blir du hjälpt både i att räkna bakåt och bli påmind genom den i mitt tycke trevliga ”Läggdags”-funktionen, där du ställer in hur många timmars sömn du vill ha. I nästa version av Android-operativsystemet, kallad Pie, finns en ny ”Wind Down”-funktion som skiftar telefonens skärm från färgglad till gråskaletrist vid den tid du själv bestämt, som en signal om att ”nu är det roliga med dagen slut och det är lika bra att sova”.

Pigg och effektiv

Om nämnda rapports slutsatser håller, kommer du att uppleva att du är mer effektiv om dagarna när du sovit de timmar du behöver - utöver alla andra förtjänster som också kommer av en god natts sömn. Nog är väl det värt besväret, alltid.

Gävle KOMMUN 12

Gävle KOMMUN

Gävle KOMMUN

David Stiernholm, struktör www.stiernholm.comInformation från: ABERSTEN ADVOKATFIRMA

Sensommarmingel hos Abersten Advokatfirma Det var många välbekanta ansikten från regionens näringsliv som hälsade på och minglade runt i takvåningen på Winnhuset när Abersten Advokatfirma även i år bjöd in till sommarmingel. Kontorschefen Bertil Wingqvist tog emot redan i entrén och hälsade därefter alla välkomna tillsammans med sina kollegor. I samband med detta presenterades även den nye medarbetaren advokat Jonas Vandér. Därefter bjöds det på en välsmakande sommarbuffé signerad Thomas Deime som driver restaurangerna Runebergs kvarterskrog och Skärgårdskrogen Utvalnäs. Gästerna kunde njuta av maten utomhus med den fantastiska utsikten över hela Stortorget i Gävle. Efter maten minglades det vidare och spänningen var stor då vinnaren i Årets JuristQuiz skulle utses. Priset delades mellan Anders Wedin, LRF-konsult och Per Niward från Aktiv Revision. – Vi upplevde minglet som väldig lyckat med trevliga och till synes välmående gäster, hälsar Claes Wallenborg, advokat och delägare.

Joe Formgren • SvenskPress.se

14


Jonas Vandér, ny på Abersten Advokatfirma Vad blir dina arbetsuppgifter på Abersten?

Jag kommer att arbeta brett med affärsjuridik. Jag har framförallt vana av och kommer att arbeta med olika typer av kommersiella avtal, bolagsfrågor och tvister. Därutöver har jag har jag erfarenhet från transaktionsarbete och hoppas kunna stärka Aberstens kompetens vad gäller olika typer av företagsöverlåtelser och andra typer av transaktioner. Jag kommer även att vara ett stöd till mina kollegor som arbetar mycket med obeståndsfrågor, företrädelsevis konkurser och rekonstruktioner.

Vad är din bakgrund och var arbetade du senast?

– Jag är född och uppvuxen i Gävle och har studerat i Uppsala. Jag kommer närmast från arbete som bolagsjurist hos Nordax Bank i Stockholm. Dessförinnan var jag bolagsjurist hos Sandvik i Sandviken och innan dess arbetade jag i sju år som biträdande jurist på Sveriges största advokatbyrå Mannheimer Swartling i Stockholm.

Vilka förväntningar har du på det här uppdraget?

– Min förhoppning är att jag med mina erfarenheter ska kunna bidra till att Abersten förstärker sin position som det naturliga valet för affärsjuridisk rådgivning i regionen. Sett i det bredare perspektivet hoppas och tror jag också att vi på Abersten tillsammans med våra klienter kan bidra till att fler får upp ögonen för den fantastiska del av landet som vi är verksamma i. Livskvalitén som erbjuds här med havet, skogen och naturen tillsammans med närheten till Stockholm är såklart en bidragande orsaker till att jag själv väljer att vara verksam här och jag är övertygad om att fler kommer att följa.

Vad vet vi inte om Jonas?

– Jag vårdar ömt min Ockelbo-båt från 70-talet. Den har varit med under många härliga bad- och fisketurer. Till min glädje har jag också förstått att båtintresset delas av kollegorna på Abersten så jag ser mycket fram emot att få diskutera bästa båtvax, lagom stigning på propellern och andra spännande frågor vid kaffemaskinen.

Jonas Vandér Titel: Advokat Ålder: 37 år Bor: I Skutskär Familj/civilstånd: Gift med Johanna och tre barn 10, 8 och snart 4 år gamla.

SvenskPress.se

Av företagare - för företagare

Vi erbjuder nystartade företag gratis rådgivning! 026-51 00 00 • www.nyforetagarcentrum.se

Gävle Lucia 2018

Allt för Kontoret

FÖRETAGSBLADET

Stöd nyföretagandet i regionen!

I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Kontoret det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer. Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Näringsliv/Kontoret”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Boka ett besök med underhållning av Gävle Lucia Till personalfesten, företaget eller organisationen. Kontakta Lennart Löf 070-216 61 16

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

i samarbete med Vill du också vara med och stödja Gävle Lucia? Kontakta Torbjörn Edlund 070-525 84 50 Gävle Lucia stöds av:

GÄVLE

15


Hög tid att anpassa din verksamhet till GDPR Det kan knappast ha undgått någon att det sedan i våras gäller nya regler för dataskydd. Dataskyddsförordningen (eller GDPR i dagligt tal) har påverkat oss alla och innebär stora förändringar för hur personuppgifter får samlas in och lagras. Du har garanterat överösts av information från företag och myndigheter om vilka förändringar de gjort till följd av de nya reglerna. Som småföretagare är det kanske ändå lätt att tro att reglerna inte är tillämpliga på den egna verksamheten eller att anpassningarna kan vänta. Om du är en av dem som ännu inte gjort någon utvärdering av hur de nya reglerna påverkar din verksamhet kan det vara bra att tänka på följande: Reglerna skyddar ”personuppgifter” vilket är ett brett begrepp som omfattar all information som entydigt går att koppla till en individ. Det kan vara uppenbara saker som t.ex. ett namn, men det kan också vara information som i kombination med andra uppgifter gör det möjligt att identifiera en person. Oftast hjälper det därför inte att avidentifiera information genom att t.ex. använda ett kundnummer istället för namn eller personnummer – sådan information utgör vanligtvis ändå personuppgifter.

GDPR gäller för all behandling

GDPR gäller för all behandling av personuppgifter och tar ingen hänsyn till organisationsform eller storlek på organisation. Även listor eller register med t.ex. anteckningar från kundmöten som den enskilde företagaren upprättat för sina egna syften omfattas av skyddsreglerna. Det spelar heller ingen roll om behandlingen sker helt utan vinstsyfte, även ideell- och pro bono-verksamhet omfattas av reglerna Löneadministration är ett särskilt känsligt område. För löneutbetalning behöver du normalt tillgång till vissa av den anställdes personuppgifter, som ska samlas in och lagras i enlighet med de nya reglerna. Därutöver utgör t.ex. tillhörighet till fackförening och uttag av sjukdagar känsliga personuppgifter som kräver att extra skyddsåtgärder vidtas. I praktiken innebär detta bl.a. att lönespecifikationer inte längre bör skickas per e-post. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU kräver

att särskilda åtgärder vidtas. Man bör vara vaksam på att många cloud-lösningar, lagringstjänster och sociala medier har sina servrar utanför EU och att användning av sådana tjänster kan innebära att personuppgifter överförs till andra länder. Alla personuppgiftsincidenter, som t.ex. kan bestå i att ett USBminne med ett kundregister eller andra personuppgifter tappas bort, om någon missbrukat sin tillgång till personuppgifter eller om ett dataintrång skett, ska anmälas till Datainspektionen. Vid brott mot regelverket har Datainspektionen rätt att meddela sanktionsavgifter på upp till 20 MEUR eller 4% av årsomsättningen, så det kan bli mycket dyrt att inte följa reglerna. För den som planerar att lägga anbud i offentliga upphandlingar finns ytterligare skäl att skyndsamt se till att det nya regelverket uppfylls. Indikationerna från upphandlarsidan är att full anpassning till GDPR kommer att vara ett skall-krav i många upphandlingar.

Informera om behandlingen

Reglerna kan vid första anblick se omfattande och skrämmande ut. Tillämpade på rätt sätt är erfarenheten dock att de nya reglerna kan vara smidigare och lättare att tillämpa i praktiken än de tidigare dataskyddsreglerna. De flesta småföretagare (där personuppgiftsbehandlingen är begränsad till att föra ett kundregister) bör t.ex. kunna undvika att behöva inhämta samtycke från de registrerade. Det är då ofta tillräckligt att informera om behandlingen genom att publicera en informationstext på företagets hemsida. Många har också fått bra hjälp från branschorganisationer som tagit fram standardiserade anpassningar till de nya reglerna. I vissa fall är dock standardlösningarna lite för fyrkantiga och skapar onödigt merarbete. För den som upplever detta kan det finnas skäl att göra en egen utvärdering och komma fram till lösningar som passar den egna verksamheten bättre och som minskar administration och arbetsinsats.

Jonas Vandér, advokat vid Abersten Advokatfirma

Behandling med KBT & aCT mindfulness och mental träning Konsultativt stöd till organisationer

Vi levererar både små och stora paket

ra dig - hem till dig, nä g eller till ditt företa

Frekventa, trygga och säkra leveranser via våra lokala turbilar

DB Schenker, Utmarksvägen 29, Box 713, 801 28 Gävle, 026-15 87 00 paul.larsson@dbschenker.com, www.dbschenker.com/se

16

S. Skeppsbron 28, Gävle För mer info kontakta:

Bo Kåresjö

bo@karesjo.nu • 070-924 27 06 www.terapicentrumgavle.nu


Moderatorer Eva Cooper och Lotta Petterson med politikerna.

Vi hjälper företag att växa!

Lunchdebatt om företagsklimatet

Om man har ambitioner att företaget ska växa och utvecklas behövs rekrytering av personal på alla nivåer. Det finns möjligheter och det finns risker. En bra rekrytering bör innehålla följande moment - oavsett om det gäller nyrekrytering eller att hitta ersättare eller personal för inhyrning.

Inför valet den 9 september hade Svenskt Näringsliv och Företagarna bjudit in till lunchdebatt på Söders Källa för att känna riksdagspartierna på pulsen hur de ställer sig till näringslivsfrågorna. I panelen satt partiernas toppkandidater och mentorer var Eva Cooper, Företagarna Gävleborg och Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv Gävleborg. Åhörare var företagare, kommunfolk och andra intresserade.

• Kompetensanalys • Kravprofil • Annonsering • Genomgång av ansökningar och urval • Intervjuer • Personlighetstester • Genomgång av referenser • Utvärdering, bedömning • Anställning eller uthyrning

Politikerna i panelen fick frågor som Eva Cooper och Lotta Pettersson fått önskemål från medlemsföretagen i Företagarna och Svenskt Näringsliv. Först fick var och en presentera sig själv samt lyfta en fråga som de tycker är viktig. I panelen satt Roger Hedlund (SD), Andrea Bromhed (MP), Per Åsling (C), Martina Kyngäs (KD), Lars Beckman (M), Per-Åke Fredriksson (L), Ulla Andersson (V) och Åsa Lindestam (S). Eva och Lotta ställde sedan flertalet frågor som politikerna fick svara på. Efter debatten stannade politikerna kvar för att svara på frågor från åhörarna. Sammanfattningsvis var det ett bra initiativ från Företagarna och Svenskt Näringsliv. Läs hela artikeln på svenskpress.se sök lunchdebatt

Torbjörn Edlund • SvenskPress.se

Vi hjälper er att genomföra anställningsprocessen och bidrar med vår breda erfarenhet, både lokalt och på riksnivå, för att hitta rätt personer. • Om rekryteringen inte fungerar – gör vi om den utan kostnad för er • Genom att hyra personal på kort eller längre tid får ni möjlighet att testa om det är rätt person

Kontakta oss För oss är varje kund och uppdrag unikt. Tveka därför inte att kontakta oss om du vill veta mer om våra lediga tjänster, eller är nyfiken på hur vi kan hjälpa dig!

Michael Schilling Verksamhetschef 073-023 91 05 michael.schilling@onepartnergroup.se

Lina Berg Konsultchef 072-451 89 48 lina.berg@onepartnergroup.se

Frida Hurtig

Företagshotellet är fullt, men var lugn! Vi har många fler fina lokaler.

Rekryteringskonsult 072-452 61 38 frida.hurtig@onepartnergroup.se

Emma Sjöberg Rekryteringskonsult/Koordinator 072-452 42 31 emma.sjoberg@onepartnergroup.se

OnePartnerGroup Gävle Hattmakargatan 6A, Gävle www.onepartnergroup.se OnePartnerGroup: omsätter över en miljard/år och har 2.500 anställda på för närvarande 43 kontor i Sverige

026-12 46 30 gavle@fastpartner.se fastpartner.se 17


Klimatklivet Klimatklivet, ett investeringsstöd för att minska utsläppen av växthusgaser både lokalt och regionalt i Sverige. Gävle Företagarföreningar bjöd in till frukostmöte på restaurang Hos Eva den 31 maj för att sprida information om möjligheterna för företag, kommuner, föreningar, stiftelser och andra organisationer. Ralph Brodin hälsade alla välkomna och särskilt dagens föredragshållare Åsa Eklund Öberg, Klimat-och energisamordnare på Länsstyrelsen Gävleborg. – Klimatklivet kommer att pågå till år 2020 och under 2018 ska 1,5 miljarder delas ut med målsättning att det ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona, sa Åsa Eklund Öberg. Åtgärder med största varaktiga minskning av växthusgaser per investerad krona ska prioriteras. Stödet är till för att inspirera att vidta åtgärder som inte är direkt lönsamma för företaget men för klimatet. Stödet kan vara både smått och stort, från 20.000 kr till Elektra Hudiksvall för laddare för elbilar till 117.000.000 kr till Setra Trävaror i Färila för en produktionsanläggning för biobaserad pyrolysolja (fast biomaterial omvandlad till vätskeform, dvs förnybar energi). Läs hela artikeln på svenskpress.se sök klimatklivet

Brynäs Företagarförening • SvenskPress.se

TET ! I L A V ED K M R A B V I JOB

Kryddstigen 17, Gävle • 026-10 52 95 www.petterssonsweden.se Vardagar öppet 7–18 • Lördagar 9–14

Försäljning • Service • Reservdelar Välkommen! Hälsar Erik Pettersson med personal

18

Glöm inte bort företagen i trygghetsdebatten Valet 2018 kommer efter en extrem sommar. Sommarens skogsbränder, som härjade som allra värst i Hälsingland, Dalarna och Härjedalen, glömmer vi inte bort i första taget. Kampen mot skogsbränderna visade också något oerhört vackert i vårt samhälle. Kraften när vi hjälps åt. Det engagemang som privatpersoner, föreningar, företag och myndighetsanställda tillsammans skapade för att hjälpa drabbade av bränderna och stötta de som kämpade mot lågorna… det är något ytterst fint att slå vakt om. Det starka lokalsamhället, i kombination med en stark polis och annat rättsväsende, är också en bra medicin mot kriminalitet och otrygghet. Så lokalsamhället har vi en styrka i. Men polisen då? Endast en av tre företagare upplever i dag att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. På landsbygden endast en av fyra. Företagarna har medlemmar som funderar på att lägga ner sin verksamhet på grund av brottslighet och otrygghet i utsatta områden. Det är helt oacceptabelt. När företag och butiker inte kan hålla öppet sprider sig en känsla av utsatthet och oro i hela samhället. En av tre företagare har blivit utsatt för någon form av brott de senaste fem åren (2016). Polis och åklagarmyndigheter måste få resurser för att prioritera brott mot företagare. Att de inte gör det i dag bidrar till att företagare inte anmäler brott som de blir utsatta för. Detta ger en verklighetsfrånvänd brottsstatistik som inte visar på den enorma utsatthet som företagare runt om i landet står inför. Jag skriver detta någon vecka innan valet. Du läser det efter valet. Jag ger mig nu på något så vanskligt som en gissning om den framtid du befinner dig i: Det parlamentariska läget är stökigt, både lokalt och nationellt. Du vet kanske ännu inte vem som kommer att leda kommunen, regionen och landet. Under den senaste mandatperioden bytte Gävle politiskt styre- det kommer förmodligen bli vanligt både i fler kommuner och även på regeringsnivå. Det är ovant för oss i Sverige. Men kanske är det ingen katastrof? Det viktigaste är att politikerna kan komma överens om tydliga spelregler, göra stabila överenskommelser och även driva genom viktiga reformer så att Sverige kan utvecklas. Framförallt är det här centralt för företagen. Saknas långsiktigheten skapas en oro som gör att företagare inte vågar satsa på sin verksamhet, med färre jobb som resultat. En satsning på brott mot företagare är inte bara en satsning på att förebygga brott, det är i lika stor utsträckning en satsning som bidrar till en större trygghet i hela samhället, och jobbtillväxten i Sverige. Det behöver politikerna förstå, oavsett om statsministern heter Stefan eller Ulf, och prioritera resurser för att stärka arbetet mot den brottslighet som drabbar företagare.

Eva Cooper Regionchef Företagarna Gävleborg


Markanläggning och utemiljöer

Nyanläggning - Skötsel - Trädarbeten Marksten, murar, Trädgård- och Beskärning, fällning, stubbfräsning. planteringar m.m. parkskötsel. Nu även grindar, villa- och industristängsel.

Sänkt arbetsgivaravgift gav fler jobb De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga gav dubbelt så många jobb jämfört med tidigare beräkningar, visar en forskarstudie beställd av Svenskt Näringsliv. Resultaten ger stöd för att sänkta lönekostnader exempelvis får fler utrikes födda i arbete. – Våra resultat visar att sänkta arbetskraftskostnader leder till att företagen ökar antalet anställda och att tidigare undersökningar har underskattat sysselsättningseffekten av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, säger professor Sven-Olov Daunfeldt från Gävle, forskningschef vid Handels forskningsinstitut, som lett studien. 2007 sänktes arbetsgivaravgifterna av dåvarande Alliansregeringen för unga under 26 år. Syftet var att göra det billigare för företagen att anställa och därmed skapa fler jobb för unga vuxna. Reformen byggdes sedan ut ytterligare och kom att handla om en halvering av arbetsgivaravgiften. Dyrt och ineffektivt, ansåg oppositionen som när den kom till makten rev upp reformen. Nu har en ny forskarstudie, ledd av Sven-Olov Daunfeldt, landat i att de halverade arbetsgivaravgifterna skapade över 16 000 jobb. Att åter sänka arbetsgivaravgifterna för unga är inget som är på den politiska dagordningen. Däremot har allianspartierna tidigare lagt fram förslag på att rejält sänka företagens kostnader när de anställer invandrare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. – Sänkta arbetskraftskostnader kan därför vara ett effektivt sätt att underlätta arbetsmarknadsetableringen för de grupper av arbetstagare som i dag har svårigheter att få en anställning, till exempel utrikes födda, säger Sven-Olov Daunfeldt. – Sverige behöver reformer för fler jobb och att sänka skatten på arbete, där arbetsgivaravgiften är en stor del, har stor effekt. Det gäller inte minst i den personalintensiva besöksnäringen som med rätt politik har potential att växa och skapa fler arbetstillfällen i hela Sverige, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita i en kommentar.

SvenskPress.se

Tel. 026-61 32 00 Ny grön hemsida: www.pirab.nu

Bli medlem hos oss!

• KONTORSSTÄDNING www.carinastad.info www.brynasforetag.se

Vi hittar energitjuvarna i er bostad Tryckprovning av byggnad + värme-kamera. Med Blower Door tekniken hittar vi snabbt värmeläckorna. Ring Bengt-Åke, certifierad energiexpert. 070-710 50 30 i Sandviken. www.lonnenergi.se

Utför även energideklaration - en investering du hämtar hem!

VARFÖR BETALA MER?

Monte rat och kla r t!

NY STENBUTIK I GÄVLE

Sök investeringsstöd för en bättre miljö! För mer info, kontakta: Åsa Eklund Öberg 010-225 12 97 • asa.eklundoberg@lansstyrelsen.se Aron Westlin 010 -225 14 99 • aron.westlin@lansstyrelsen.se

MARKSTEN - PLATTOR - DEKORSTEN - BÄNKSKIVOR - DISKHOAR MARKSTEN - PLATTOR - DEKORSTEN - BÄNKSKIVOR - DISKHOAR

Service av mobiltelefoner sedan -98

Vi utför snabba reparationer på mobiltelefoner och läsplattor.

Öppettider: Mån-Fre 08.00-17.00 Lunchstängt: 11.45-12.45 Tel: 026-18 80 15 www.telecomservice.se

N Strandgatan 29, Gävle

STRÖMSBROVÄGEN 12, 803 09 GÄVLE 026-18 36 30 - WWW.STENMASTARNA.SE

19


FÖRETAGSBLADET

Verkstad & Industri

Ytbehandling och lackering av lastbilar & stora objekt

I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Verkstad & Industri det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer. Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Näringsliv/Verkstad & Industri”. Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

Vi svarar för ytbehandling och slutfinish. Gör ditt fordon fint till våren, kom in till oss! Bli nöjd kund hos oss du också! Kontakta: Annika eller Lars-Erik Tel: 0290-378 86 Mail: info@platverkstan.se Adress: Norrbergsvägen 45 812 93 Kungsgården www.platverkstan.se

precisreklam.se

Komponenter, reservdelar, reparationer och service

Våra huvudsakliga inriktningar: Mekaniska konstruktioner och beräkningar. Svets och mekaniska arbeten i stål, aluminium och rostfritt. Tunn- och grovplåt samt ytbehandling som betning, blästring och målning.

Hög kv och se alitet rvicen ivå är våra nyckel­ begrep p!

Unik kompetens inom lyftteknik och specialtillverkning som får industrins puls att slå

Välkommen att kontakta oss.

Sandviken: Tyngre industri • Söderfors: Tunnare plåt 20

026-27 19 12 • www.sitab.nu


Vi köper in och återVinner: • Järn- & metallskrot, koppar, rostfritt m.m. • Balk, plåt, redskap, tomfat, elmotorer mm

026-12 13 74 Trutvägen 4, Gävle www.arvidsvenssons.se

Vi lagerför:

Ockelbo Fjärrvärmekåpa

• Plåt • Stång • Balk • Rör • Aluminium • Rostfritt • Armering • Skopstål • Gallerdurk

Snabbare fjärrvärmeanslutning med standardiserad skyddskåpa i plast. Finns med isolering. För mer information: Roine Andersson, Carina Stjärnlööw och Richard Karlsson

026-495 99 00 | Trutvägen 4, Gävle www.handelsstalgavle.se

0297-411 00 www.formaplast.se

Gruppen som ställer upp när det hettar till Ofta hettar det till från 450 °C upp till 1 600 °C - och över det! Då gäller det att kunna processa och hantera smältor av många olika slag. För att inte glömma olika former av värmebehandling av fasta produkter och pulver. Allt under mycket precis styrning av både temperaturkurvor och tider. Det är exakt vad företagsgruppen Höganäs Bjuf, Macon och Mektec är riktigt bra på, att leverera installera och montera de eldfasta produkter som krävs till sådana processer. Höganäs Bjuf levererar eldfasta produkter – både standard, prefab och special. Företaget har tillverkat eldfasta produkter sedan 1825 och är en ledande leverantör av eldfasta produkter och lösningar på den skandinaviska marknaden. Företaget levererar eldfasta produkter och lösningar till stål- och cementindustrin samt till ett antal andra segment som kräver eldfasta material. Macon och Mektec installerar och monterar. Man ställer också upp med besiktningar, projektledning, utredningar, konstruktionsuppdrag, montage och försäljning av utrustning och komponenter såsom exempelvis rosters. Rökgasrening, stofthantering, ugnsteknik och mekaniska arbeten är ytterligare några exempel på tjänster som Mektec är bra på. Ett typiskt exempel kan vara byte till nya roster i en ugn. Se bilden. Macon levererar bl.a. också kompletta eldfasta lösningar till stål, pappers- och cellulosaindustrin samt inom kraft/värme som till exempel bio- och avfallsanläggningar. Som ett led i att ytterligare stärka erbjudandet mot stålindustrin har Höganäs Bjuf utökat samarbetet med Intocast. I och med detta samarbete och utökade produktportfölj kan man nu erbjuda koncept-och helhetslösningar till stålindustrin Gruppen utgör tillsammans en av Sveriges största i branschen med över 500 kunder, i mer än 70 länder. Omsättningen ligger på storleksordningen 700 Mkr/år med drygt 270 fast anställda.

Ta gärna kontakt för mer information och er förfrågan:

Fr.v. David Hägglund, Hanna Landell, Peter Lindqvist.

Eldfasta produkter

Eldfasta installationer

Energi & Ugnsteknik

Hanna Landell, VD 042-855 00 www.hoganasbjuf.se

Peter Lindqvist, 026-12 01 00 www.macon.se

David Hägglund, VD 070-5311778 www.mektec.se

21


Rosa elbil i rosa staden Vad är det för likhet mellan den lilla elbilen Smart Fortwo Cabrio Electric och världens största passagerarflygplan, Airbus A380? Tja, båda tillverkas i Frankrike av delar från olika delar av världen och såväl planet som första generationen av bilen kom ut på marknaden 2007. Där slutar dock alla likheter - A380 är 73 meter lång och har plats för 900 passagerare medan Fortwo är strikt tvåsitsig och mäter 270 centimeter. Toulouse kallas den ”rosa staden” för alla sina tegelbyggnader och är mest känd för sin tillverkning av Airbus-flygplan, men det är också här det rullar flest Smartbilar i förhållande till befolkning. Gatorna i staden är extremt smala men fortfarande tillåtna för biltrafik. Det finns dock ett litet problem - fotgängarna hör inte vår eldrivna testbil som dagen till ära är speciallackerad i chockrosa.

Rejäl bonus

Ingen bil borde vara lämpligare för eldrift än just Fortwo - den har alltid varit chic och körs för det mesta i städer. Smart är därmed ensamma om att erbjuda samtliga modeller med bensin-, diesel- eller eldrift och att fransmännen dessutom har den just nu enda eldrivna cabrioleten i produktion gör knappast saken sämre. Smart Fortwo är dessutom oväntat rymlig för två personer och stolarna hör till några av de allra bästa på marknaden. Inget saknas heller i komfortutrustningen - bagaget är visserligen begränsat men utrustningsmässigt känns bilen rent av lyxig. Funderar du över priset? Tja, vill du åka med fast tak så kan coupén bli din för 222 900 kronor medan cabben med elsufflett kostar ytterligare 30 000. Å andra sidan får nyblivna ägare en rejäl kompensenation av staten i form av 55 725 kronor i miljöbonus som alltså kan dras av på inköpspriset.

Stor och liten

Fransosen är extremt enkel att köra och motorn på 81 hästkrafter pinnar på riktigt bra. Någon växellåda behövs inte då elmotorn driver direkt från stillastående. Inte ens någon backväxel finns - det är istället motorns rotationsriktning som ändras. Vi kommer naturligtvis inte ifrån att Smart Fortwo Cabrio Electric med sina 270 centimetrar passar bäst i stadsmiljö. Att parkera är en barnlek och rutorna som tidigare upplevdes som trånga blir plötsligt gigantiska. Att köra inne i Toulouse är ett rent nöje och det är också här man lättast hittar laddstolpar, vilket kan behövas eftersom räckvidden enligt tillverkaren är sexton mil. Vi passerar avslutningsvis den gigantiska Airbus-fabriken där varje A380 tar drygt åttio dagar att tillverka. En viss skillnad mot Smart Fortwo vars produktionstid ligger på åtta timmar.

Johannes Gardelöf • CNP AB 22

Smart Fortwo Cabrio Electric Drive Motor: Elmotor. Max effekt 81 hk. Max vridmom. 160 Nm. Batteri: Litium-jon på 17,6 kWh. Kraftöverföring: Motorn bak, bakhjulsdrift. Steglös automatlåda. Fjädring: Fram: fjäderben med undre triangellänk. Bak: halvstel axel. Styrning: Elservo. Vändcirkel 6,95 meter. Bromsar: Skivor fram och trummor bak. ABS. Antispinn/sladd. Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 187, längd 270, bredd 166, höjd 156. Tjänstevikt 1085. Prestanda: Toppfart 130 km/h. Acc. 0-100 km/h 11,5 sek. Elförbrukning: 12,9 kWh per 100 km vid blandad körning. Räckvidd 16 mil. Pris: 252 900 kronor exkl. miljöbilsbonus á 55 725 kr. + Plus

- Minus

• Fördelaktigt pris med bonus-malus • Smidig att köra och parkera • Kul och annorlunda elbil

• Begränsad räckvidd


Hyrbilen etablerar sig i Gävle Marknaden för hyrbilar växer och det kan till och med uppstå brist på bilar, särskilt kvälls- och nattetid samt på helger. Tobias Sundell på Däckakuten har tagit vara på det och skrivit avtal med den rikstäckande hyrbilskedjan Hyrbilen. Däckakuten har redan jour dygnet runt och då passar det bra att kunna erbjuda hyrbil när den egna bilen måste till en verkstad. – Vi är tillgängliga hela dygnet och kan nu bredda vår service genom att även erbjuda hyrbilar, säger Tobias Sundell. Det händer ju att bilen slutar fungera på natten och då är det svårt att få tag i en hyrbil, men det fixar vi. – Vi planerar också att utveckla vår nya hemsida så att man kan boka hyrbil där, säger Tobias. Vi kan även leverera hyrbilen och om det är inom centrala Gävle kostar det inget extra vid försäkringsuthyrning eller längre uthyrningar. Hyrbilen är ingen traditionell franchise utan man betalar en avgift per hyrd bil som gör att uthyraren får ta del av Hyrbilens förmånliga avtal, till exempel för att köpa nya bilar. – Hyrbilen hjälper oss både att hålla låga priser och att kunna erbjuda fräscha personbilar, säger Tobias Sundell. Man kan också hyra minibuss och lätt lastbil med bakgavellift hos oss. – Vi som uthyrare i Gävle har just nu sex personbilar, en lätt lastbil samt en minibuss, säger Tobias Sundell. Läs hela artikeln på svenskpress.se sök hyrbilen

Däckakuten • SvenskPress.se

Hyr bil hos oss! Nya och fräscha bilar • Personbilar • Minibuss • Lätt lastbil

Allt inom husvagn & husbil!

Välkommen till oss!

Riav. 5 Valbo. Verkstan 026-13 25 40 Försäljning och butik 026-13 30 40

www.caravanmarine.se

I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Motor det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer.

FÖRETAGSBLADET

Motor

Vi erbjuder utlämning av hyrbilar dygnet runt. Leverans av hyrbilar inom Gävle. Scanna QR-koden eller besök www.hyrbilengavle.se Adress: Riggargatan 15, 80286 Gävle 026-12 66 88 • info@hyrbilengavle.se Hyrbilen i Gävle drivs av Däckakuten i Gävle AB Däckakuten erbjuder: • Däckverkstad • Däck & fälgar • Omläggning & balansering • Däckförvaring • Mobil däckverkstad Jour dygnet runt Vi har över 200 olika dimensioner och över 1.000 däck på lager i Gävle.

Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Motor”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

23


ERBJUDANDE!

BLI SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE JUST NU U PP TI LL

22.50T0T :– RABA

*

FÖRM

ÅNLIG

PRIVAT LEASIN - ** G f r.

2.674:– /m å n

SUBARU X V

fr.

244.900:–

Försäljning

SVERIGES NÖJDASTE BILÄGARE 2018

IMPREZ A

fr.

niclas 026-100 408

214.900:–

Bilvaruhuset

Morgan 026-100 407

robert 026-100 406

*

3 ÅRS FRI SERVICE**

Bomhusvägen 55, Gävle 026-10 04 78 www.dahlbomsbil.se Mån-fre 9-18, Lör 10-14

Bomhusvägen 55 • 026-10 04 00 (vx) 10 04 78 Bilförsäljn. Måndag-fredag 9-18, lördag 10-14

Bränsleförbr bl. körn. 6,5–6,9 l/100 km. CO2-utsläpp: 148–157 g/km. Bilarna på bilderna är extrautrustad. *Erbjudandet gäller t o m 2018-10-31 vid köp av en ny Subaru XV eller Impreza. Kampanjen gäller ej utrustningsnivå Base. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter eller avtal. **Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl.avg. 595 kr, aviavgift 55 kr och rörlig ränta, reservation för sedvanlig kreditprövning. ***Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.