Page 1

September 2010

ProďŹ len: Stefan Hedqvist


Vi hjälper dig att sköta om dina smycken! • Ändra storlek på ringar • Lagning lås på halsoch armband • Komplettering med diamanter med mera • Nya smycken i egen design!

www.smyckefynd.se

Positiva tongångar för näringslivet – men mörka moln tornar upp sig

Butik & verkstad: Storgatan 11, Strömsbro (Vävaren) Telefon: 026-10 66 44

Luncher • Arrangemang • Catering

Lunchen i ”Leaf-restaurangen” är nu öppen för allmänheten kl. 08.30-13.30 vardagar. Södra Skepsbron 26 Gävle Telefon 026-17 75 77, 070-448 83 33 • www.janssonskok.se

��������� �����������������

Det är inte i varje krönika som jag kan skriva i Företagsbladet att näringslivet i Gävleborg ser mest positivt på framtiden i Sverige när det gäller frågan om att anställa medarbetare – men så är det. I den kvartalsvisa företagarpanelen för Gävleborg så är det hela 29 % av företagen som tror att det kommer att vara fler medarbetare i företaget om sex månader och i och med det ligger företagen i Gävleborg i topp. Även på frågan om investeringar om sex månader så ligger Gävleborg i topp i landet och när det gäller beräknad försäljning kommande sex månader ligger företagen i Gävleborg näst bäst i Sverige. Det är alltså mycket starka signaler om att vi går ett bra halvår till mötes. Men det finns mörka, dystra moln på himlen som skulle kunna bryta den positiva utvecklingen och jag tänker då självfallet på de röd-grönas skarpa förslag som riskerar att slå hårt mot näringslivet. De röd-gröna partierna vill införa en kilometerskatt på 14 kronor per mil för den tunga trafi ken, de vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar och de vill ta bort RUT- och ROT-avdragen. De röd-gröna vill i och för sig införa praktikplatser samt minska arbetsgivaravgifterna för den som varit riktigt långtidsarbetslös enligt en ny beräkningsformel. Men det väger inte upp de negativa förslagen! Lägg till att de rödgröna partierna också vill avveckla väl fungerande kärnkraft och höja energiskatterna så är det lätt att se att den positiva uppgång näringslivet är inne i kan brytas. Enbart kilometerskatten skulle höja näringslivets kostnader i Gävleborg med cirka 250 miljoner och enligt en ny rapport skulle höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga öka kostnaderna för länets företagare med cirka 270 miljoner. Tillsammans skulle de två skarpa förslagen kosta näringslivet i Gävleborg 520 miljoner – förutom de ökade kostnaderna för drivmedel och el. Hur den politiken skulle kunna skapa fler jobb i länet är mycket svårt att förstå.

Släpp in framtiden

�������������������� ������������������ �����������

��������������������������� ��������������������������� � ����������� �����������

���������������������������� ��� ���������������������������� �������������������������������� ��� �

���������������������� �������������������� �� ��� �� ���������������������������������� ���� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������������������������������ ���� ������������������������ ����������������� ���������������������� �������������������������������������������� ��������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������

���������������������������

������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������� 2

Det här kan vara den sista krönikan som jag som Svenskt Näringslivs regionchef i Gävleborg skriver i Företagsbladet för nästkommande fyra år eftersom jag står som tredje kandidat på Moderaternas Riksdagslista och blir tjänstledig om vi lyckas i valet. Det är mycket som talar för att vi Moderater kommer att öka från de två mandat vi har till tre mandat, men för att vara säker på att jag kommer in i Riksdagen behövs det att cirka 3 000 personer sätter ett kryss framför mitt namn på valsedeln. Det skulle också vara en tydlig markering från näringslivet att man vill ha en stark röst för hela länet i Riksdagen och ge mig ett tydligt mandat från Gävleborg. Vi har sett att det i politiken behövs en ännu bättre förståelse för hur resurser skapas och att det är företagen som skapar resurserna och intäkterna i samhället. Det hoppas jag kunna bidra med i Sveriges Riksdag. Den insats som du som företagare kan göra sista veckorna före valet, oavsett vilket parti eller block som du personligen tänker rösta på, är att tala om för din omgivning att det spelar roll vilket regeringsalternativ som styr Sverige och hur det skulle påverka ditt företag och dina medarbetare. Det är inte för sent att anmäla sig till nätverket Släpp in framtiden och där du som företagare kan göra din röst hörd. Anmälan kan göras på: www.slappinframtiden.se där det också finns mer information. Företagens röst behövs ständigt i samhällsdebatten!

Lars Beckman Regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg


www.foretagsbladet.se

�� ������������������������������������������ Företagsbladet är till för Er som vill kommunicera med alla företag och kontor i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

När ni vill nå alla företag i Gästrikland och Älvkarleby. Information och inspiration nio gånger om året. Kontakta oss för er medverkan på telefon 026-126 126 eller via hemsidan: www.foretagsbladet.se

Företagsbladet distribueras av Posten till alla företag i: Gävle, Sandviken, Valbo, Forsbacka, Hedesunda, Hamrånge, Hofors, Järbo, Ockelbo, Storvik, Årsunda, Österfärnebo samt Skutskär och Älvkarleby. Dessutom postas och distribueras den till ett par tusen köpstarka beslutsfattare.

September 2010 – Innehållsförteckning

Upplagan 7.500 ex. Utkommer 9 ggr per år, Distribution: Posten Produktion: Gestrike Media, Precis Reklam, Gävle Offset

Moulin Rouge i Ockelbo

5

Catering från kiosken

6

Ansvarig utgivare: Joe Formgren. Företagsbladet frånsäger sig ansvar för av annonsören inlämnat material. Vi förbehåller oss rätten att fritt publicera material som skickats till oss eller publicerats på SvenskPress.se. Eftertryck utan tillstånd beivras. Omslagsbild: Stefan Hedqvist, P-E Jäderberg. Priser 2010 Priset inkluderar publicering 1/1-sida: 12.450:på internet och reklamskatt. 1/2-sida: 7.950:Moms tillkommer. 1/4-sida: 4.450:Ni kan även beställa särtryck av era annonser som nyhetsbrev. 1/8-sida: 2.950:Mer information och läsning: 1/16-sida: 1.550:www.foretagsbladet.se Tel: 026-126 126 • www.foretagsbladet.se E-post: info@foretagsbladet.se Adress: Hattmakarg. 17, 803 11 Gävle

Säljare sökes: Är du intresserad av marknadsföring, duktig på försäljning och har F-skattesedel är du välkommen med ansökan till oss. Heltid eller även deltid om du har något annat spännande i portföljen. Mer info: gestrikemedia.se, skicka ansökan till: info@gestrike.net

Joe Formgren

Ingela Gustafson

Niklas Wiklund

Upphovsmakare joe@formgren.com

Administration ingela@gestrike.net

niklas@gestrike.net Mobil: 070-289 88 80

Lyft för Restaurang Gustafsbro

4

Sponsorfotboll med Gefle IF

7

Gävles företagarföreningar

8

Profilen: Stefan Hedqvist

10–11

Personligt varumärke är inte allt

12

Starta eget – traditionellt och eller modernt?

14

Hur minskar vi ungdomsarbetslösheten?

16

När kunden inte förstår

17

Se om du är rik?

18

Beslutsam flyttentreprenör

18

ROT och RUT skapar nya jobb!

19

PR – verktyg för marknadsföring

20

Bygg jobb äventyras?

21

Inför valet – Socialdemokraterna

22

Inför valet – Kristdemokraterna

22

Inför valet – Miljöpartiet

23

Inför valet – Centerpartiet

24

Inför valet – Folkpartiet

24

Inför valet – Moderaterna

25

Inför valet – företagare

26

Inför valet – Vänsterpartiet

27

Ny EU-förordning för kemiska produkter

27

Bentley - En solskenshistoria

28

Engelskt hantverk

30

Historiskt resultat för Subaru

31

Tre miljoner i kilometerskatt

32

I Sverige brinner det pengar hela tiden

34

Full fart i västra Sandviken

36

Stora golvslipningar

36

Fungerar backupen?

38

Vill ni också vara med i Företagsbladet? Kontakta oss inför nästa nummer! Per-Erik Jäderberg

Torbjörn Edlund

Horst Mueller

Fotograf, informatör pej@gestrike.net Mobil: 070-512 26 26

Skribent, säljare edlund@gestrike.net Mobil: 070-525 84 50

Tekn. lic, Coach horst@gestrike.net Mobil: 0768-783 165

Företagsbladet

�����

�����

����

till alla företag 9 ggr om året Oktobernumret ute 12/10 Manusstopp 24 september Utgivningsplan och priser: www.foretagsbladet.se

��� ���� ������ � ������

���

�� ���� ���� �� ���� ���� �� �� �� ����� ���� ���

����������������

�����������������

��������������� �������� ��������� �������������� ����������������� �������� �������� �� ������ �������������� ��������� ������������ ��� ���������� �������� ������� ���� �����

����������

������������

����������� ���

Peter Tällberg

Henrik Nyquist

Lars Nyqvist Lundin

Kommunikation, säljare peter@gestrike.net Mobil: 070-263 40 13

Frilansjournalist info@zootforlag.se 0703 - 97 23 11

Krönikör Entreprenör www.larsnyqvistlundin.se

������������ ������

������������ �������

�����

Gestrike Magasinet till alla hushåll och kontor Septembernumret 19/9 Oktobernumret 24/10 Manusstopp 6/10 www.gestrikemagasinet.se

3


������������������ ������������������ ����������������� ���������������� � � ��� � �� � � ��� ����������������� ��������������������������������������������������������������������������������

Magnus Thor och Clas Abrahamsson vid nyrustade restaurang Gustafsbro i Gävle.

Vilket lyft för Restaurang Gustafsbro

���������������

��������������� ������������������������������

Restaurang Gustafsbro vid Gävles västra infart från Sandviken har genomgått en total förändring under sommaren. Tilsammans med hyresvärden har ägarna Clas Abrahamsson och Magnus Thor byggt ut och renoverat hela restaurangen rejält.

������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������� ��������������� ��������������� �������� ����������������� �����������

�������������� ����������������

�������������� ������������� ����������������

����������������� ���������������

– Utbyggnaden var välbehövlig eftersom vi hade fullsatt i princip varje lunch och efterfrågan på fler platser var stor, berättar Clas. Nu har vi nästan plats för dubbelt så många gäster som tidigare. Vi tar nu in totalt 150 gäster fördelat på våra två plan, varav 100 stycken uppe och 50 nere. – Vi har fått otroligt bra respons med mycket beröm från våra gäster efter ombyggnaden från både gamla och nya kunder. Tillströmningen av gäster har ökat markant, det märktes omedelbart. Vi serverar nu vår lunchbuffén redan från kl. 08.30 på morgonen till 14.00 på eftermiddagen. Gästerna kommer från hela stan men det kommer även en hel del från både Sandviken, Ockelbo och Hedesunda samt att vi även får leverera mat dit. Restauratörerna har redan börjat planera för årets julbord där man väljer en liten annorlunda inriktning. – Det vi kommer att satsa på i bufféväg är en sillbuffé till förrätt och en riktig stor grillbuffé med som huvudrätt. Gustafsbro är ett äldre industriområde beläget mellan länssjukhuset och Gavleån vid Gavlebron. Här låg bland annat Gefle Bryggeri och därefter Bockens Bryggerier. Området har tidigare kallats för Löten, Johanneslöt och även Johannesfrid.

Foto: Per Erik Jäderberg · SvenskPress.se

���������������������������� ��������� ������������������ ���������������

Gourmet

�������������������� ���������������������� ������������������

� ����� �

������������� ������������ 4

�������������������������� ���������������������������� �������������������������������

���������������������

������������ ���������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������


������������������������������������ �������������������������������������������������

Det händer grejer i den gamla nedlagda biografen Röda kvarn i Ockelbo. Det är show- och revyartisten Lola Carlsson som flyttat tillbaks till hembyn och nu tänker erbjuda både flärd och underhållning men även helt nya utbildningsmöjligheter för bl.a ungdomar som vill lära sig att ”stå på scenen”.

– Jag tyckte det var synd och skam att den här gamla fina lokalen stod tom och oanvänd, berättar Lola. Eftersom jag uppträtt och anordnat evenemang runt om i Europa insåg jag att här skulle man ju kunna åstadkomma något alldeles unikt. Tillsammans med fastighetsägaren Eva Persson, som också är mycket entusiastisk och stöttar projektet, så har man nu skapat en mindre Las Vegas- eller för all del ”Moulin Rouge-salong” som kommer att lämpa sig alldeles utmärkt för teatrar, revyer eller festliga privata tillställningar. – Jag tror stenhårt på den här idén, berättar Lola, som inte kan uppskatta hur många timmar hon hittills har lagt ned på salongen. – Men det är värt varenda krona och minut, försäkrar hon. Jag hoppas kunna erbjuda något som Ockelboborna kommer att vara stolta över och att vi tillsammans kan erbjuda ytterligare en godbit av Ockelbo för gäster från både när och varför inte även fjärran, hälsar Lola. För mer information se: www.rockelbo.se

Text: SvenskPress.se

Snabbfakta Moulin Rouge (”Röda kvarn” på franska) är ett berömt nöjesetablissemang vid Place Blanche i Montmartre i Paris som grundades 1889. Där slog slog dansen cancan igenom på allvar och konstnären Henri de Toulouse-Lautrec gjorde flera klassiska målningar från miljöerna där.

ERING



  

   



 

Lola startar Moulin Rouge i Ockelbo

C AT

���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ��������������� ��������������� ����������������������������

  

 

     

 

     

  

   

����������������������������

������������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ��� ������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ��

�����

�����

����

5


��������������������������

�����

������

�������������������������������������� ����������������������������������������������

Catering från kiosken!

�������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������������������������������� ����������������������

������������

���������������� ���������������

��

����

���

����

���������������

��������������� ��������������

Kiosken som på kort tid har förvandlat sig till en sjusärdeles cateringrestaurang ligger tio minuter utanför Gävle innerstad vid hållplatsen Norelund, Furuviksvägen i Bomhus. Hur har det här gått till, undrar vän av ordning? – Vi tror att det spridit sig mun till mun, att vi är extremt kräsna när vi väljer råvaror och att vi lagar allting själva, förklarar Ann-Louise Reitan på Krögerängens Kiosk, Restaurang & Catering.

��� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� � �� �� ���

����������� ��������������� ��������������� ������������ �������� ��������� ���������������� ������� ��������� ����������� ���������������

����������

�����

�����������

������

�����������

�������

Thai-mat är en av paradgrenarna.

����������� �������� �� ��� ������ ������

������

��������������������������������������� ���������������������������������������������������

������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������

�������������������������� ����������������������������������������������������������������

– Här kan du välja mellan 107 olika rätter, som lagas till i takt med inkommande beställningar per telefon, eller som vanligast vid besök, fortsätter Ann-Louise Reitan. Fredrik Wickström som haft Pizzerian Fredrik Åkare på Åkergatan, Gävles Pizza Guru, med 30 års pizzakunnande, gästspelar här. Vidareutvecklingen och förfiningen av hans recept görs på Krögerängens Kiosk, Restaurang & Catering. Ann-Louise Reitan severar och levererar. På menyn finns allt från hemlagade hamburgare över thai- och kinamat, pizza, svensk husmanskost till oxfi lé med grädde och örter. Läs hela artikeln på: www.foretagsbladet.se

Text: Horst Mueller · SvenskPress.se

������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������ ������ �� � ������ ������������� �� � ������� ����������� ����������� ����� ������� ������ �� �� � �� �� � � � � �� ������ � �� � � � ����� �� ��� ��������������������

�������������������� ����������������������������

6

�� �� � �


Mattias Woxlin - still going strong!

Trivsam samvaro efter matchen.

Återhämtning i pausen.

Emil Hedvall i målet.

Sponsorfotboll med GIF på Strömvallen För en sponsor handlar det inte om att bara blint lägga pengar på något utan det handlar om ett utbyte av tjänster. Gefle IF Fotboll har många fotbollsintresserade sponsorer men många är med för exponering, nätverkande, kund- och personalaktiviteter och så vidare. Men till sponsormatchen 16 juni mellan vita och blå laget handlar det om sponsorer som är så intresserade att de vill spela också. Att en del av dem har viss talang för det gröna gräsets schack syntes tydligt på Strömvallen när vita och blå laget drabbade samman. Matchen spelades 2x30 minuter, vilket var fullt tillräckligt för de flesta ”amatörerna”. Nästan alla A-lagsspelare ställde upp och många av sponsorerna uppskattade nog att Mattias Hugosson och Emil Hedvall ställde sig i målen. Torbjörn Ström hade dammat av pipan och blåste

med den äran. Första målet gjordes av Magnus Lindmark som elegant nickade in 1-0 till vita laget. Synd att Pelle Olsson och Urban Hammar inte såg det... Matchen spelades på det nya konstgräset som alla verkade uppskatta. Det var riktig gräskänsla och bland annat Daniel Bernhardsson tyckte den nya mattan var mycket bättre än den gamla, ”bättre gräskänsla”. Efter matchen bjöd GIF på en buffé som Heartbreak hade dukat upp. Hur matchen gick? Blå laget vann med 9-8 efter straffar, men alla var glada och tyckte det var roligt att få pröva sina talanger. Under sommaren har det även pågått flera intressanta aktiviteter för sponsorerna så som Europa League på Råsunda, travkväll, Stora Fotbollskalaset, O’Learys Cup och Landskampsresa mellan SverigeUngern. Under hösten väntar flera aktiviteter till exempel golf och en bortamatch mot AIK.

Text: Torbjörn Edlund · SvenskPress.se

Stämningsfullt och högt i tak!

Företagsfester, kompisfester, festvåning festvåning, á la carte tor‐sön 17‐ 17‐23 Boka vårt populära julbord i god tid! Vi ses på Söderhielmska Gården! Boka bord på telefon 026‐65 28 00. Södra Kungsgatan 23 Gävle , www.soderhielmska.se 7


Gävles företagarföreningar diskuterar samverkan

Flera aktiva företagsföreningar i Gävle.

I början av sommaren träffade Näringslivsavdelningen alla företagarföreningarna på Gävle Strand för att diskutera samverkan och utveckling. Arbetet utgick från företagens perspektiv och vilka möjligheter och styrkor som finns i samverkan, samt det fortsatta arbetet inom och mellan de olika företagarföreningarna. Dagen avslutades med en fisketävling som Hamrånge företagarförening vann och som därmed får stå värd för Företagarföreningsnappet 2011. I Gävle kommun finns idag elva företagarföreningar med syfte att

samla företagare inom olika områden i gemensamma frågor. – Arbetet med att bilda företagarföreningar startade samtidigt som vi på Näringslivsavdelningen arbetade med projektet FöretagsNära. I projektet uppsöktes nästan 1500 företagare som intervjuades om utveckling och processer med inriktning på bl.a. samverkan med Gävle kommun, hälsar Helena Ribacke på Näringslivsavdelningen i Gävle. För Gävle kommun är föreningarna idag en viktig och uppskattad dialogpartner, remissinstans och omvärldsbevakare i näringslivsfrågor. Det är bra - företagens åsikter behövs för att vi om möjligt skall få ett ännu bättre företagsklimat!

Text: Joe Formgren · SvenskPress.se

ALLA DAGAR DYGNET RUNT 1-4 PERS.

1200kr 026 400 40 40 GÄVLE

Gävleborgs enda auktoriserade flyttföretag

GÄVLE-ARLANDA / ARLANDA-GÄVLE

Tel. 026-18 40 40 • www.gefleflytt.se

�������������������

������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������

Södra Skeppsbron 17, 802 84 Gävle

17

������������������������������������ www.trycktrean.se E-post: info@trycktrean.se

Visitkort - Brevpapper - Fakturapapper - Kuvert - Reklamblad - Foldrar - Mappar - Dekaler - Broschyrer - Affischer - Vykort - Etiketter - m. m. 8


���������������������������������������

���������������������� ����������������������������� ����������������� ��������������� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������ �������������������������

�������������� �������������������� ������������������� �������������� ����������������� ���������������� ����������� ���������

������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������� ������������������������ ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��������������

������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� ��������������� ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������� ��������������������������������������

����������������������������� ����������������������������������������

�������������������

�������������������

�������������������

��������������������������������������������������


Stefan , i m itten , bygger hus på Eskön 1969 til lsa m mans med pa ppa He nry oc h bror Thomas .

Som sponsor av Boxing Night på CH för några år sedan önskade sig Stefan ett par handskar som Anders Eklund använt. Det blev ett par sparringhandskar som Stefan brukar plocka fram vid hårda förhandlingar. ”Det bryter isen”.

Entreprenör, kattägare – och hotelldirektör När du läser det här är det officiellt att Stefan Hedqvist är mannen bakom Hotel City i Triangelhuset. Ett hotell med över hundra nya rum mitt i Gävle, som Stefan och hans fru Åsa nu bygger upp. Men när den här intervjun görs, är det mesta kring projektet fortfarande hemlighetsfullt. – Det är några avtal som måste skrivas under innan jag kan säga för mycket, ursäktar sig Stefan Hedqvist när vi träffas på hans prydliga kontor på Sörby Urfjäll.

trädde Europas största företag inom industriservice in på banan – Bilfinger Berger, BIS, med säte i Tyskland och 70 000 anställda. Deras svenske representant Kenneth Dahlbom gjorde ett gott intryck på Stefan Hedqvist och det blev affär. – Dom förstod verksamheten till skillnad från flera av de andra, säger Stefan.

Stefan Hedqvist är 46 år och sålde ett av sina företag, ITG Gruppen, numera BIS Industriteknik AB, till den tyska koncernen Bilfi nger Berger för fyra år sedan. I försäljningsavtalet ingick att Stefan skulle jobba kvar i företaget i tre år. – Ifjol gick den tiden ut. Efter att ha jobbat i en storkoncern så saknade jag frihetskänslan, jag kände att jag behövde nya utmaningar, säger Stefan. Livet som heltidsföretagare började 1999. Det var då pappa Henry frågade de tre sönerna om någon ville ta över den mekaniska verkstaden som han hade startat 1970. Svart blev till en början nej. Men efter en vecka ändrade sig en av bröderna. – Jag kände att det var dags att testa något helt eget ändå. Så jag ringde upp min far och sa att jag köper bolaget, säger Stefan. Stefan tog kontakt med ALMI och han lyfter fram två personer, Per Jonsson och Tomas Tiger, som särskilt betydelsefulla. – De blev rådgivare åt mig i början, säger Stefan. Faderns mekaniska verkstad blev snart ett av flera serviceföretag åt tillverkningsindustrin under namnet ITG Gruppen. Brorsan Conny engagerades så småningom inom verksamheten medan tredje brodern Thomas fortfarande jobbar inom klädbranschen, som design- och produktchef på företaget GANT i Stockholm. På fem år ökade omsättningen i ITG Gruppen från 9 till 94 miljoner kronor, med positivt resultat varje år. Stefan Hedqvist blev uppmärksammad av Dagens Industri 2005 och plötsligt började olika större företag hör av sig. Försäljningskonsulten Björn Risby i Falun kopplades in och plötsligt

Ändå kände du en viss rädsla att sälja?! – Har man drivit eget väldigt länge är det en enorm frihetskänsla att få bestämma helt själv. I vårt företag har vi haft en ledningsgrupp där vi bestämmer tillsammans, ingen styrelse och ingen ägare som måste säga sitt. Det var den frihetskänslan som jag inte ville förlora. Stefan Hedqvist har alltid varit intresserad av andra länder. Efter åren som anställd på Korsnäs reste han på en semestertripp till Asien och Australien i början på 1990-talet. Det utvecklades (naturligtvis) till en affärsresa på ett år. – Jag startade SH import och export, säger Stefan som måste le åt sig själv. Jag ramlade över några gamla samurajsvärd i norra Filippinerna som inte var värda så mycket där, men däremot en hel del i Europa. Och efter att Stefan börjat forska i svärdens historia blev de värda ännu mer. – Jag upptäckte inskriptioner inuti handtaget och kontaktade japanska ambassaden. Svärden var från andra världskriget då japaner var stationerade på Filippinerna.

10

Hur kändes det att bli anställd igen? – Det var en mental omställning. Men försäljningen till Bilfinger Berger, BIS, gav mig en möjlighet att ha utväxlat någonting i livet.

Vad lärde du dig av resan som affärsman? – Att visa ödmjukhet och att det finns helt andra sätt att förhandla än det vi är vana vid här i Sverige. Det finns värden som inte räknas enbart i pengar. Vad är du mest stolt över i ditt liv som företagare så långt? – Att jag startade Ungab. Det finns så mycket idéer hos unga


människor, och skolprojektet Ung Företagsamhet är verkligen jättebra. Men när ungdomarna är klara med sin utbildning kliver de ut i tomma intet. Därför startade jag Ungab som är ett sätt att finansiellt stötta unga företagare tillsammans med några institutioner och andra företag. Vad är din erfarenhet av företagsamheten i regionen? – Mellan oss företagare är det väldigt bra stämning, oavsett om vi är kolleger eller konkurrenter. Men ibland saknar jag en förståelse från det politiska hållet. Jag tycker att andra kommuner, till exempel Söderhamn, kan vara förebilder för hur man kan locka företag – vi fick där ett erbjudande om gratis mark om vi skulle etablera oss, givetvis under vissa förbehåll. Det finns flera kommuner som jobbar så, och villkoren kan till exempel vara att man säljer mark för en symbolisk krona med kravet att köparen ska investera på marken inom en viss period annars går den tillbaka till kommunen. Det bidrar till att locka företagare till orten. Här i Gävle är det första man får veta att man måste vara med att bekosta nya rondeller. – En annan sak är att Gävle kommun måste ta sig i hampan och sluta konkurrera med privat verksamhet.

Här finns plats för idéer och företag www.norrvidden.se

S T E B R A S T A L P

Vem har betytt något extra under den här perioden? – Min fru Åsa har ju fått dra runt hemmet under de här åren. Sen måste jag nämna två bankkillar: Thomas Wanke och Peter Sällvin, de trodde på min affärsidé och såg till att jag fick låna pengar när de fortfarande jobbade inom Nordbanken och jag skulle dra igång ITG Gruppen. Senare var det P O Bäckström som såg till att banken han jobbade på, S E Banken, lånade ut när vi behövde likvida medel under vår expansion. – Sen vill jag gärna nämna min personal. Man gör inte en sån här resa på egen hand. Man måste ha chefer och anställda med ett eget engagemang. Var kopplar du av när du är ledig? – Jag skulle nästan kunna säga Läkerol Arena. När den var nybyggd var jag där jämt. Min fru tyckte jag skulle ta med mig en tältsäng dit (skratt). Men jag är en Brynäsare ända in i själen. Jag är uppväxt på Jarlavägen 9 B på Brynäs. Att titta på en spännande ishockeymatch är ett sätt att komma bort från vardagen.

LÖTÄNGSGATAN 6-8 Industrilokal på 5 400 kvm. Cirka 4 400 kvm är produktionsyta och lager, 1 000 kvm är kontor och personalutrymmen. Lokalen har en fri takhöjd under balk på 4,45 meter, den har 6 traverser och 6 portar. Möjlighet finns att dela lokalen i två delar.

Idag bor Stefan sedan länge med fru och fyra barn – alla flickor i tonåren – på Bergsgatan i Gävle. Till familjen räknar han även nakenkatten Wilgot. – Det är det enda djur vi kan ha i familjen pga av allergier, Wilgot brukar göra mig sällskap i ”pojkrummet” i källaren där jag har TV och bastu. När jag bastar smäller det bara till så sitter Wilgot där bredvid mig. Basta är något han älskar, och han lämnar bastun sist av alla, skrattar Stefan. Är det något vi inte känner till om Stefan Hedqvist? – Jag har åtta distriktsmästerskap som brottare i BK Loke. Men det var många kilo sedan (skratt). Sen åker jag gärna enduro, även om jag inte har någon egen maskin just nu. Att han kan titulera sig hotelldirektör också – det känner vi numera till.

UTJORDSVÄGEN 9 Text: Henrik Nyquist Foto: P-E Jäderberg SvenskPress.se

Fastigheten är belägen i Järvsta industriområde ca 3 km från Gävle centrum. Lokalen vi erbjuder för uthyrning omfattar ca 300 kvm och består av produktionsyta, lager, 1 kontor samt personalutrymmen. Produktions/lagerytan är försedd med port. Goda parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till lokalen. Kontakta Olov Larsson eller Fredrik Thorgren på telefon 026-14 72 70 för mer information eller visning. Fler lokaler i Gävle eller på andra orter i Norrland hittar du på på www.norrvidden.se

Fakta För mer information se www.hotelcity.nu samt www.ungab.se

MARKNADSOMRÅDE GÄVLE Telefon. 026-14 72 70. Besöksadress. Nygatan 29

11


������������� ������������� ����������������������

���������

����������������

��� �� ����� ��� ���

�������

���� ��� ��� ���

������������� ���������������������������� ������������� ������������������ ���������������������������� ������������������������

Personligt varumärke är inte allt Jag har precis inköpt en jättefin typografisk tavla hemma med texten ”we are so good together”. Orsaken till köpet var en blixtförälskelse, direkt jag såg den, den var så snygg. Först efter jag köpt den och jag tittade på den, så insåg jag hur starkt det här budskapet är.

���������

����� ��� �� � � � � ��

������������

�������

��

��

������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������� �������������

��������������������������������

����������������������� ���������

���������

��������������� ������������������� ����������������

���������� ������� ������������

���������

���������

����� H

u

ar

d u pr ob l e m

?

!

L

et v i fi x a r d �������������������������������� g

n,

����� �����������

��������������������������������� ��������������������������� �������������������������� ������������� �������������� ������� � ������������� ������������ ���������� ������������� ����������� ����������������

����������� ���� ��� ����������� ���� ������ ���������� ������� ������� ��� ������ ������� �������� ������ �� ������� ������ ���� ������� ��� ����� ���� ������������ ���� �������������� ���� ���������� ����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

������������������������������������������������������ 12

Det är egentligen svaret på allt ledarskap, ”Vi är så bra tillsammans”. Det är ju det som ledaren ska åstadkomma. Det är det som är ledarskap, att få ut det bästa av teamet. Att få teamet att fungera tillsammans. Inte göra enskilda personer till stjärnor, eller ännu värre, bara ha som mål att göra sig själv till stjärna. För vad det handlar om är att få teamen att prestera maximalt. Och nu blir detta ännu viktigare. För det här året kommer du nämligen höra mer om personliga varumärken än någonsin. Det är inget nytt, men i år kommer personal branding slå igenom med full kraft. När jag skrev min bok ”Konsten att bli något utöver det vanliga” 2007, så möttes jag stundtals av ifrågasättande kommentarer, inte minst från journalister. Tre år senare är personal branding en självklarhet. Fler och fler konsulter ger sina råd och tips till hur du ska bli ett personligt varumärke. Jag gör det med. Men jag försöker samtidigt vara noga med att betona att det handlar om att få de personliga varumärkena att fungera tillsammans i en organisation. Det handlar som ledare om att ha den förmågan att kunna matcha och mixa fram rätt team. Då måste man tänka om i rekryteringsprocessen. Det går inte att fokusera på vilken kunskap personen ska ha vid nyanställning, utan vad det är för lucka som teamet behöver fylla, kompetensmässigt och personlighetsmässigt. Det handlar om att som ledare förstå, att det ibland fungerar bäst med ett homogent team, ibland ett heterogent. Det handlar om att våga lämna de psykologiska testerna och förlita sig på sin egen magkänsla. Och det handlar om att förstå att de personer som man ska anställa har så mycket mer med sig i bagaget än bara det som står på deras CV. Så glöm bort CV för en stund. Dra ner rejält på de individuella utvecklingssamtalen och ersätt dem med teamutvecklingssamtal. Men tänk till en gång extra innan du slentrianmässigt kör någon teamövning och tror att det löser alla problem. Sedan kan du om du gör detta, också anställa ”personliga varumärken” och få dem att fungera tillsammans med andra ”personliga varumärken”. Och då lyckas du med det som bra ledarskap syftar till, att följa min tavlas budskap: ”We are so good together”.

Göran Adlén Trendanalytiker, författare och föreläsare www.adlen.nu


�����������������������

��������������� ���������

��������������� ��������� ����������������� �������������������

������������������� �������������������� �������

����������������� �������������������

��������������������� ������������������ �������� ��������������������� ���������������������� ������������������������

���������������������������������������������������� 13


Starta eget – ska du välja traditionellt och omodernt eller modernt? ramen, och det är sådana människor som du behöver för att stimuleras i ett positivt nytänkande. Du behöver fokusera på de möjligheter som finns – inte vilka hinder och svårigheter som eventuellt, kanske, möjligtvis kan dyka upp.

Omodernt företagande?

Du får en bra inblick i hur det går till i traditionella företag med omodernt synsätt och föråldrade metoder. De flesta traditionella småföretag ger en illusion, men erbjuder sällan den frihet som man trodde fanns där. Många är fast i ett kundberoende, och de flesta småföretagare jobbar mer och tjänar mindre än de gjorde som anställda. Ju mer pengar man tjänar – ju mindre tid får man. Och så är spiralen igång.

Internet är framtiden!

Hur fungerar ett modernt företag? Jag har tittat på ett amerikanskt utbildningsföretag som har internationell spridning med anknytning i över 180 länder. Där finns en otroligt stor kundbas när moderna metoder tillämpas. Eftersom Internet är framtiden sker den mesta kundkontakten, marknadsföringen och utbildningen via datorn. Det behövs inga grundkunskaper, men det är en förutsättning att man tycker om att jobba vid datorn. Företaget har utvecklat en bred och nyanserad utbildning, och som ansluten får man tillgång till hela materialet som de kallar CCPro University. Utbildningen leds av erfarna experter som har dokumenterade framgångsrika resultat inom sitt område. Webinars och trainingcalls är inspelade, vilket möjliggör utbildning i egen takt.

Teamwork och mentor

Ekonomisk kris, neddragningar, uppsägningar och omstruktureringar på många företag – detta har varit vardagsmat i vårt samhälle sedan ett par år tillbaka. Som anställd går du ”inte säker” – när som helst kan beskedet komma på din arbetsplats – om du inte redan är drabbad. Är du en av dem som funderar på alternativ till en vanlig anställning? Speciellt nu när det är ”knökfullt” inne på Arbetsförmedlingen och kötiden oftare räknas i timmar än minuter. Om du har turen att få ett jobb – hur länge får du vara kvar där? Finns det verkligen några ”säkra” jobb?

Kurser expanderar kontaktnätet

De Starta-Eget-kurser som såväl arbetsförmedlingen som kommunerna har, är en väldigt bra start. Den största fördelen med kurserna är nya kontakter. Du träffar andra som också tänker utanför den vanliga jobb-

Hjälp att komma igång är ovärderligt om för den som aldrig tidigare har varit i kontakt med eget företagande. Det finns ett väl beprövat affärssystem som tar hand om kunderna för att man ska kunna koncentrera sig på marknadsföringen. Du behöver inte hyra lokaler, köpa in produkter, hålla lager eller ha öppettider när dina kunder kan komma. Ett företag med moderna metoder innebär en frihet är att kunna driva en verksamhet hemifrån, med allt vad de innebär.

Bli din egen chef

En otrolig frihet jämfört med att vara anställd är när man kan driva verksamheten hemma, eller på stranden, eller i sommarstugan, och själv påverka arbetstider och insats. Tänk att slippa pendla till och från jobbet, slippa bli tillsagd när jag skulle göra vad och slippa få ledighet och semester tilldelad efter företagets krav, inte efter egna önskemål.

Text: Ewa Alpmark · SvenskPress.se

����

����������������� ������������������� �������������������������������� ������������������� ��������������������������� ���������������������������������� �������� ����� ������������ ����� ��

���������������� 14

��������������������

��������� ���������� ������������� Dygnett rruunntt! ��������� – åre ���������� � ������� �������� �������� ��������������

��������������� ���������� ����������� �������������������

����������������


� ������������������� � ������������������������ ������������� ���������������

LÅ G

S ENERGIHU

������������ ��������������

�������������������������� ������������������������������������������������������������������

������������������������� ������������������������

���������������� ���������������������������������������� �������������

Vi förvandlar din pooldröm till en Drömpool �������������������

25 ������� ����

���������������

�������������������������

����������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������������

���������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������

���������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ������������������������������

� � ������������������������� ������������������������������������� ������������� ��������������������� �������������������������������������������� ��������������������

����������������������� ����������������������

����������������������������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������������������������������

����������������������������������� 15


Hur minskar vi ungdomsarbetslösheten? Under åtta veckor i våras drevs sajten Släpp in Framtiden, ett samarbetsprojekt mellan Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Arbetarbladet. Sajten, som handlade om de unga och jobben, lockade många besökare. De flesta inläggen handlade om arbetsmarknad, politik samt möjligheter och hinder för den som söker jobb. Men det kom också fram synpunkter som ”om ett företag börjar tumma på reglerna så gör alla andra det också” (SSU) eller ”bemanningsföretagen tvingar sina anställda att jobba 12-14 timmar om dagen (Ung Vänster).

Erika Strandell hälsar panelen och åhörarna välkommen.

Som en del i projektet Släpp in Framtiden arrangerades en debatt mellan de politiska ungdomsförbunden på Bergrenska gårdens utekafé Mezza Notte den 25 augusti. Över 90 ungdomar kom för att fi ka och lyssna till en het debatt kring ungdomsarbetslösheten. I panelen ingick också representanter från Call-Up och två förstagångsväljare. Projektledaren för Släpp in Framtiden, Erika Strandell, ledde debatten. Några inlägg: Patrik, SSU: Vi behöver ändra på inställningen till utbildning i Gästrikland, det är en kulturfråga. Mer jobb till ungdomar om vi satsar mer på äldrevården och bygger nya lägenheter. Om LAS tas bort kommer företagen att Över 90 åhörare hade samlats säga upp folk godtyckligt. för att lyssna på debatten. Steven, KDU: Vi behöver bryta den negativa jobbtrenden. LAS behöver förändras. RUT- och ROT-avdragen har inneburit 540 nya jobb i länet och måste behållas. Ylva, Grön ungdom: Den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar gav inga nya jobb men gjorde att McDonald’s ökade vinsten med 50 miljoner. Steven, KDU: de tre första månaderna efter det att ungdomar går ut

gymnasiet måste vi sätta in mer resurser för att ordna jobb. Viktor, LO: Lägre lön för unga är diskriminerande, det skall vara lika lön för lika arbete. Ungdomarna skall inte behöva betala välfärden. Lärlingslön kan bara accepteras om man verkligen lär sig något. Om man har ett enkelt jobb, som att flytta en kula fram och tillbaka, skall det vara full lön. Rafael, Ung Vänster: Bemanningsföretagen tvingar sina anställda att jobba 12–14 timmar om dagen. Steven, KDU: Det är bra om gymnasieungdomar arbetar parallellt med skolan så att de har arbetslivserfarenhet när de studerat färdigt. Välfärden kommer från företagen och därför behöver det bli lättare att starta företag. Arbetslös: Om man söker ett ”skitjobb” så blir man ofta ifrågasatt eftersom arbetsgivaren tycker att man har för hög utbildning för jobbet. Steven, KDU: De flesta jobb ordnas genom informella kontakter och inte genom Arbetsförmedlingen. Sjukförsäkringen är obligatorisk och då borde A-kassan också vara det. Läs hela artikeln på: www.foretagsbladet.se

Text: Torbjörn Edlund · SvenskPress.se

����������������� ������������� ������

�����������

����������������������

���������

������������������

������

����� ���������

��������� �������������

����

���������� ������������ ����

����������� �����������

������

���������� �������� ���������� ���������������� 16

���������������� ���������� ������������������ ������������������� ���������� ������������� ���������� ���


När kunden inte förstår Har du någon gång tänkt så här efter att du har pratat med en kund som inte kan bestämma sig? – Vad sysslar den här kunden med? Varför begriper dom inte att dom ska köpa? Visst är det lätt att tänka så. Och visst är det lätt att skylla på kunden. Fast om du vänder på det är det ju egentligen precis tvärt om. Tänk att du själv är intresserad av att köpa något men inte kommer till skott. Säkert har du själv till och med åkt till en affär och pratat med en säljare där, haft intresset för produkten eller tjänsten men ändå inte handlat. Sedan rinner det ut i sanden. Allt annat i livet rullar vidare och det blir helt enkelt inget av det. Fast du egentligen vill och kanske till och med behöver det som du tittade på i affären. Visst låter det bekant? Nu ska du få lite superhemlig information: När dina kunder tvekar har dom det likadant! När kunden tvekar är det du som måste övertyga och förklara varför kunden tjänar på att köpa av dig. På vilket sätt du ökar vinsten åt kunden. Det gör du genom att sköta ditt säljjobb på bästa sätt, genom att fråga bättre frågor. Genom att vara tydlig när du berättar om dina säljfördelar och genom att förklara varje steg. Så att kunden verkligen förstår att du ökar vinsten åt kunden.

Det finns massor av sätt att öka sin försäljning och ha trevligt samtidigt. Därför är jag stolt att presentera höstens absoluta säljupplevelse. När hösten blivit så där mörk, tung och regnig. Precis då piggnar du till.

Månadens utmaning

En av dom svåraste utmaningarna. Låt bli att prata om vädret med kunderna och arbetskamraterna den här månaden. Prata istället om det som är viktigast. Hur du och dina säljkompisar ökar vinsten åt era kunder. Vädret är som det är. Kunden kan ni påverka genom att förklara ordentligt.

Bra och dåliga nyheter

Det är aldrig kundens fel att dom inte köper. Det är ditt ansvar. Helt och hållet. I anslutning till det finns det både goda och dåliga nyheter. Vi börjar med dom dåliga. Om du fortsätter att skylla på kunden kan du aldrig bli en stjärnsäljare. Dom goda nyheterna är att direkt du erkänner för dig själv att det är du som har ansvaret. Då är du i vinnarläget, för då kan du göra något åt det.

����������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

������������������������������������������������ ��������������������������������������������������

Max Söderpalm Säljcoach/författare www.soderpalm.se

�������� ����������� �������������������� ���������������������

����������

�����

������������������� ������������������ ���������

�������������������� � ���� � ���� ��������������������������������������������������

������� ������������������ ��� �������� �� ��������� �������������������������������������������������������������

���������

��������������� �������������� ����������������� ����������������

�����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

17


Beslutsam entreprenör vill förändra sin bransch De flesta i Gävleregionen har väl någon gång sett de vinröda bilarna från Gefleborgs Flyttservice utanför någon grannes hus eller på stan eller utanför jobbet. Flyttning på gång. Kanske har man undrat varför de snygga vinröda bilarna ser så annorlunda ut jämfört med den gängse normen i branschen? Logotypen är också speciell, den ser ut som en vapensköld med ”Est. 2008”.

Vågar du ta steget?

Se om du är rik! Rik eller fattig. Medelklassen håller på att suddas ut, tyngd av skuld och en felaktig inställning till livet. Det finns tre typer av mentaliteter i världen. Fattiga, medelklass och rika. Jag vill påstå att det sitter i det undermedvetna, hårt präglat av personerna närmast. Vi ärver mycket av våra föräldrar, så även vårt sätt att se på pengar. De fattiga tänker att systemet tar hand om dem. Skyddsnätet är deras försörjare. Medelklassen går i skolan, skaffar sig ett jobb, lever under sina tillgångar och hoppas att deras pensionssparande ska finnas kvar när deras tur kommit. Här finns den största delen av dålig skuld, uppbunden i huslån och krediter. De rika ser till att skaffa tillgångar, skapa passiva inkomster och låter pengar jobba åt dem. De har en annan syn på pengar. För dem är pengar en arbetstagare som gärna jobbar. De vill inte sitta fast på ett sparkonto och se sin avkastning bli uppäten av inflation. De rika har ett nätverk med likasinnade som håller dem på en hög nivå. Experter inom varje område, som skatteplanering, placering, fastigheter och coachning på personliga planet. Vilket arv vill du ge dina barn och kommande generationer? Dina mönster och vanor präglar dina efterkommande. Det finns alltid möjlighet att styra om skeppet. Det kommer att kräva energi och tid. Det kommer betyda uppoffringar och utmaningar. ”Jag kan flyga, jag är inte rädd”, lyder en replik från fi lmen Sällskapsresan. Dina nya vänner hjälper dig hålla höjd genom att blåsa under dina vingar. Din största fiende är din rädsla! Misslyckandet är otäckt och samtidigt din läromästare. Bygg starka fundament för din framgång. Det börjar med dig. Självstudier är ett verktyg att öka dina kunskaper om dig själv och dina styrkor. De modiga är få till antalet och belöningen som väntar är överflöd.

Text: Lars Nyqvist Lundin · SvenskPress.se

������������������������������������������

Svaren handlar om målmedveten och noggrann planering av en entreprenör med många idéer. Mannen bakom de vinröda är Henrik Wigren och så här berättar han om hur han förverkligade en av sina drömmar. Henrik Wigren är en genuin Gävlekille som växte upp i Bomhus och som Henrik Wigren, entreprenör i flyttbranschen. numer bor i Hagaström. Utvecklingen som entreprenör är inte lika enkel att sammanfatta, men det är intressant läsning. I ungdomen arbetade Henrik ofta extra i både restaurang- och flyttbranschen men så småningom hamnade han på Söders Spel & Tobak, som han tog över efter tre år som anställd. Idén var att utveckla verksamheten med större lokal och bättre service till kunderna. Efter tre år såldes butiken och i stället blev det jobb på NCCs markavdelning på somrarna och en stor flyttfi rma i Stockholm på vintrarna. För fyra år sedan tog han tjänstledigt från NCC för att börja jobba på en flyttfi rma i Gävle. Henrik hade många idéer hur man skulle kunna utveckla verksamheten men fick inget gehör. I stället sa Henrik upp sig och startade en eget. – Jag såg möjligheterna och potentialen att lyckas med ett nytt och fräscht koncept för flyttbranschen, säger Henrik Wigren. Bättre service för kunderna med omtanke om kundens behov, det är därför vår devis är ”Trygghet, kvalitet, service”. – Man flyttar bara någon enstaka gång i livet och då handlar det om ens eget revir och då måste få känna sig trygg, fortsätter Henrik. Även om man bara flyttar en gång så är det lika viktigt att få bra service eftersom man berättar det för vänner och bekanta. Hela konceptet tänktes igenom i detalj innan Gefleborgs Flyttservice startade. Ta del av Henriks strategi och hur han gjorde genom att läsa hela artikeln på www.foretagsbladet.se

Text: Torbjörn Edlund · SvenskPress.se

�������������������������

���������������������

�������������������������������������������� ������������������������ ����������������� ��������������������������� ������������������

�������������������������������� 18

�������������������


��������������������� �������������� ���������������������� ����������������

����������� ��������� �����������

�������������������

ROT och RUT skapar nya jobb! En ny rapport från Företagarna visar att RUT- och ROTavdragen har skapat minst 500 nya jobb i Gävleborg bara det senaste året. Dessutom ökar användningen av avdragen hela tiden. Statskassan går med plus, svarta jobb har blivit vita och utanförskapet minskar. Antalet ansökningar om att utnyttja ROT- och RUT- avdragen har över träffat i stort sett alla förväntningar. Under det senaste året (juli 2009 – juni 2010) har närmare 890.000 personer ansökt om avdrag och minst 18.000 nya jobb har skapats i Sverige det senaste året. I Gävleborg har 26.435 personer ansökt om avdrag och nästan 2.000 företag har utfört arbetena. Försiktigt räknat har minst 500 nya heltidsjobb skapats sedan fakturamodellen infördes i juli 2009. Sannolikt är de positiva effekterna ännu större. Skulle vi räkna upp siffrorna på basis av endast det senaste kvartalet skulle det bli än fler skapade jobb, eftersom användningen av avdragen hela tiden ökar. Framför allt på hemservicesidan kommer den stora skaran nya jobb, från arbetslöshet eller utanförskap. En helt ny sektor med stor potential har äntligen fått rimliga förutsättningar. Mängder av nya företag har startats och det har inte kostat staten ett öre. I stället får Anders Borg in minst en krona, och förmodligen betydligt mer, per satsad avdragskrona. Kort sagt – avdragen har varit en succé.

Positiva effekter

Allt talar dessutom för att de positiva effekterna egentligen är ännu större. Framför allt vad gäller ROT, men till viss del även RUT, kan de totala projekten vara betydligt större än den avdragsberättigade delen. Företagen måste givetvis anpassa sysselsättningen efter hela projekten/ omsättningen, det vill säga sysselsättningen totalt sett blir högre som en effekt av avdraget. Avdragen kan på marginalen innebära att företaget vågar nyanställa och därmed expandera även på andra ej avdragsberättigade marknader. Genom att kunna konkurrera på hushållsmarknaden vågar fler starta städföretag och/eller växa även på företagsmarknaden. Den ovan beräknade effekten gäller heltidsjobb. Framför allt i RUTsektorn torde dock en betydande del av arbetena vara av deltidskaraktär. Detta innebär att än många fler personer därmed kommer ut på arbetsmarknaden. ROT- och RUT- avdragen är effektiva och ekonomiskt lönsamma för både företagen och statskassan. Att avdragen finns kvar är en viktig del av företagarpolitiken för att bekämpa svartjobb och för att skapa nya växande marknader. Behåll därför RUT och ROT. Det vinner alla på!

Thomas Wanke Regionchef, Företagarna Gävleborg

��������������������� ������������������ ��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������������������

Nu rivstartar vi inför hösten och kommer att presentera våra godkända hantverkare! ”Välkommen till kontoret i Gävle”

���������������������������������������

Världens ledare diskuterar miljöfrågan

Bosch har de effektiva lösningarna

Vårt kompletta program värmepumpar är ett kraftfullt bidrag för en bättre miljö. De olika modellerna är utvecklade för vårt nordiska klimat. Allt från de stora bergvärmepumparna till de små luft/luft-värmepumparna har innovativ teknik och prestanda som sparar miljön. Att du dessutom sparar många tusenlappar redan första året, är ett lika självklart som positivt mervärde.

www.boschvarme.se

ROT-avdraget gör Bosch värmepumpar till en ännu bättre affär.

026-25 41 41

070-595 49 53

19


PR – ett smart, billigt och trovärdigt verktyg för marknadsföring Annonser filtrerar vi gärna bort, medan vi tvärtom gärna tar till oss redaktionellt material. Annonser har vi en skeptisk inställning till eftersom budskapen är köpta, medan vi ofta Se till att få in ditt budskap på redaktionell har gott förtroende för plats i tidningar, radio och TV, råder PRdet journalister skriver rådgivaren Ulrika Bremberg. eller säger. Annonser kostar skjortan, att skriva ett pressmeddelande eller ringa nyhetsredaktionen är billigt. Det finns alltså många starka skäl för att arbeta aktivt med PR. Men hur gör man? PR-rådgivaren Ulrika Bremberg guidar dig rätt. Nyckeln för att nå ut i tidningar, radio, TV, bloggar och andra medier med ditt budskap är att kunna se på ämnet från två håll: ditt eget och mediets. Från ditt perspektiv gäller det att hitta ett ämne som stämmer med det ditt varumärke står för. Om ditt företag vill kommunicera miljömedvetenhet, då är det strålande med en nyhet om er nya miljösatsning. Däremot är det inte bra med stora rubriker för besök på porrklubb. All publicitet är INTE bra publicitet. Däremot skulle en porrklubbsnyhet passa bra för den lokala porrbutiken. Allt beror på vad det egna varumärket står för. Från mediets perspektiv måste ämnet vara intressant för läsarna/ lyssnarna/tittarna. Olika medier har olika kundgrupper och behandlar ämnen på helt olika sätt. I radions Ekot är det seriösa nyheter som gäller, medan kvällstidningarnas bilagor kan skriva om allt från hudkrämer till skvaller. Ditt ämne måste därför anpassas efter mediet. Du ska alltså hitta ett ämne som båda vinner på. Glöm ren reklam om hur förträffl ig din produkt är. Du måste tänka till några varv och hitta en annan ingång. Kanske finns det ett nytt användningsområde för din produkt som kan lyftas upp? Kanske har ni investerat i en ny innovativ maskin eller ska nyanställa på grund av ökad efterfrågan. Det är exempel på stoff som skulle kunna leta sig in i medierna. Medierna är nämligen ute efter nyheter.

Vad är då en nyhet?

Här är grundlistan på vad som ses som en nyhet: • En nyhet avviker från det förväntade, är ovanlig. Att Västerbron höll även idag är ingen nyhet. Ett ras skulle däremot vara en nyhet. • En nyhet har allmänintresse. • En nyhet inträffar nära. Ju närmare den är geografiskt eller kulturellt, desto bättre. • En nyhet ska vara tidigare okänd. • En nyhet ska vara aktuell • Ju större konsekvenser, desto viktigare är nyheten. • Konfl ikt ökar möjligheterna att platsa som nyhet. • En nyhet kan också vara en mysig bra sak. Det behövs också positiva ämnen som gör att folk får hämta andan i tidningsläsandet. Sådana nyheter uppfyller då ofta också ovanlighetskriteriet. En katt som hittat hem efter fem år är ett exempel på en sådan nyhet. • Ju nyttigare, desto större nyhetsvärde. Information som kan vara till nytta för många är bra material. Varumärket som säljer solskydd kan ge goda råd hur man skyddar sig för solen. Grilltillverkaren kan göra en story på ”så lyckas du med grillningen”. Och kommunikationskonsulten kan, som här, ge goda råd om PR. Det är svårare för kommersiella produkter att hitta ingångar i medierna än vad det är för offentliga aktörer som exempelvis Region Gävleborg 20

eller Länsstyrelsen. De sistnämnda har rikligt med undersökningar, statistik och annat stoff av allmänintresse att sprida. Den som saknar en nyhetsingång får därför skapa sig en.

Så skapar du en nyhet

• Gör en undersökning. Det är vanligt att artiklar bygger på undersökningar. ”Si och så många gör si och så. Det visar en ny undersökning...” • Delta i eller arrangera en debatt. • Arrangera en tävling eller ett event och dela ut priser. Företagargalan Eldklotet med ett antal priser för framstående företagare är ett bra exempel på hur ett event skapar mediebevakning. Det skulle däremot vara omöjligt att skicka ut ett pressmeddelande med innehållet att länets företagare är duktiga i största allmänhet. • Anpassa nationella rapporter och undersökningar till lokal vinkel. När de stora dagstidningarna skriver om en fråga vill de lokala medierna gärna följa upp med en lokal vinkel. Var aktiv och haka på. • Anknyt till en känd dag eller vecka, t ex Kanelbullens dag eller Internationella kvinnodagen.

Hur gör man då för att få mediernas uppmärksamhet?

Pressmeddelande Det allra vanligaste sättet är pressmeddelandet. Det skrivs som en artikel och ska helst bara vara en A4-sida lång. Är den välskriven kan den hamna oavkortad i tidningen. Behärskar du inte den journalistiska metoden, köp in hjälp. Det är en liten peng jämfört med att betala för annonsplats. Pressmeddelandet skickas till nyhetschefen via mejl. Du har dock aldrig några garantier för att mediet väljer att vinkla nyheten på det sätt som du har tänkt dig. Bristen på kontroll är den största nackdelen med PR jämfört med annonser och annan betald reklam. Presskonferens Presskonferens ska helst bara användas vid kriser och speciella tillfällen. Presskonferenser är ett ineffektivt sätt för journalister att arbeta eftersom de tar tid. Dessutom är alla konkurrerande tidningar där samtidigt. Risken är stor att det bara blir en liten notis. Av samma anledning är presskonferensen bra när man har en negativ nyhet som man vill få så lite publicitet kring som möjligt. Kanske tänker du nu att du inte tänker vända dig till medierna när du har dåliga nyheter, men det är precis tvärtom. Genom att vara den första som berättar vinner du trovärdighet och du formulerar hela frågan, istället för att hamna i en försvarsställning. Personliga relationer En professionell personlig kontakt med en journalist är en effektiv kanal in till en nyhetsredaktion. Det tar lång tid och kräver att du alltid agerar professionellt och korrekt. Ge bästa möjliga service. Håll alltid vad du lovar. Och naturligtvis – tala alltid, alltid sanning. PS. PR står för public relations och går ut på att hantera relationerna till alla intressenter som verksamheten är beroende av. Att nå ut i media är egentligen bara en del av PR-arbetet.

Text: Ulrika Bremberg · SvenskPress.se

Ulrika Bremberg Kommunikationskonsult i det egna företaget Ulrika Bremberg Kommunikation AB. Hon arbetar med strategisk rådgivning inom PR och marknadskommunikation samt skriver texter. Ulrika har en fil kand med media- och kommunikationsvetenskap som huvudämne, är examinerad från marknadskommunikationsprogrammet på IHR och har arbetat som kommunikatör i drygt 20 år. www.ulrikabremberg.se


Många byggjobb äventyras om ROT-avdraget avskaffas – ROT-avdraget har gjort alla till vinnare, men tyvärr är det ideologin som styr. Får vi en rödgrön regering försvinner avdraget. Då äventyras massor av jobb i byggbranschen. Det är någonting att tänka på för alla byggnadsarbetare innan de går och röstar. Det säger Anders Arnaryd, VD och ägare till bygg- och industriserviceföretaget Lönn & Söner i Sandviken AB och dessutom ordförande i Sveriges Byggindustrier i Gävleborg. – Får vi en rödgrön regering försvinner ROT-avdraget, varnar Anders Arnaryd. Lönn & Söner har 30 anställda och omsätter drygt 30 miljoner. Anders Arnaryd är övertygad om att ROT-avdraget har haft och fortfarande har en stor betydelse för hela branschen. – Avdraget har verkligen stimulerat reparationer, ombyggnader och tillbyggnader över hela landet. Det är jättebra för företagen och för alla privatpersoner som utnyttjar den här möjligheten. Som en annan positiv följd av ROT-avdraget pekar Anders Arnaryd på att svartjobben har försvunnit. – Det är fullkomligt ointressant att anlita svartjobbare med alla de risker det innebär. För ungefär samma belopp kan du få hjälp av seriösa företag som lämnar garantier, som har de försäkringar som behövs och som har bra villkor för sina anställda. Stoppas ROT-avdraget är svartjobben med hundraprocentig säkerhet tillbaka dagen därpå. För Lönn & Söner är byggservice för industrin i och i närheten av

Sandviken det dominerande verksamhetsområdet. Men mellan 10 och 15 procent av omsättningen kommer från uppdrag från privatpersoner. – Den andelen är en nog så viktig livlina när det gäller att kunna behålla folk. Det är en perfekt komplettering när industrijobben minskar. Vi kan pussla ihop en helhet och därigenom ha jämn sysselsättning hela tiden, konstaterar Anders Arnaryd. – Det är trist, säger han, att de rödgröna inte är beredda att ge ROToch RUT-avdragen en chans. Båda befinner sig fortfarande i sin linda och är långt ifrån färdigutvecklade. Jag tror exempelvis att det finns ett stort intresse hos många som har föräldrar som börjar bli till åren komna, att använda RUT-avdrag till dem och ge hemservice några dagar i veckan. Också det skulle förstås ge arbetstillfällen. Anders Arnaryd, Lönn & Söner

Text: SvenskPress.se

����������������������������� �����������������������������������������������������

✘ ������������ ������������������ 21


INFÖR RIKSDAGSVALET DEN 19 SEPTEMBER

Socialdemokraterna Raimo Pärssinen Riksdagsledamot

1. Hur ser ditt parti på kilometerskatten?

Vi vill införa en kilometersskatt för tunga lastbilar. Intäkterna ska användas för att finansiera investeringar i infrastruktur. En kilometerskatt ökar effektiviteten i transportsystemet och minskar slitage buller samt utsläpp. Vi vill ta hänsyn till näringar som saknar alternativ till vägtransporter till exempel genom att geografiskt diffrentiera skatten. För att skapa sunda kokurrensförhållanden ska skatten omfatta såväl svenska som utländska åkare.

25 000 jobb har försvunnit inom kommuner och landsting. Vi tycker att våra gemensamma skattemedel bör investera i vår gemensamma välfärd. Skattebidraget är dessutom ojämlikt. Alla får vara med och betala skattebidraget men det används främst av de med höga inkomster. Vi ska inte heller glömma bort att kommunerna redan har ett ansvar att genom hemtjänsten erbjuda äldre städning till en rimlig kostnad.

4. Vill ditt parti behålla eller avskaffa ROT-avdragen?

Vi kommer att behålla och utvidga det nuvarande ROT-avdraget. Det är en viktig konjunkturåtgärd. ROT är välbeprövad politik för att skapa jobb när arbetslösheten är hög. ROT-avdraget är tänkt som en åtgärd för att få fart på konjunkturen, med tanke på byggsektorns betydelse för ekonomin i övrigt. När fler bygger om stimuleras flera andra sektorer, underleverantörer, transporter med mera. På så sätt skapar ROT jobb i hela ekonomin. Vi vill dessutom utöka ROT-avdraget så att det omfattar renovering av flerfamiljshus och innefatta en klimatbonus. Det ger ökade möjligheter tillrenovering av bland annat miljonprogramsområdena.

2. Hur ser ditt parti på arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år?

5. Vad vill ditt parti göra för att förbättra företagsklimatet i Gästrikland?

3. Vill ditt parti behålla eller avskaffa RUT-avdragen?

6. Vad tycker du företagarna skall tänka på när de går till valurnorna den 19 september?

Vi anser att arbetsgivaravgiften ska sänkas på ett sätt så att den framförallt gynnar mindre företag. För företag med 3-4 anställda handlar det om 50 000 kronor i sänkt skatt. För de som anställer arbetslösa ungdomar vill vi slopa arbetsgivaravgiften helt. Generella sänkningar för vissa åldersgrupper är en mycket ineffektiv åtgärd som dömts ut av bland annat Finanspolitiska rådet och Riksrevisionen. Vi inför en skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften till dem som anställer en arbetslös person mellan 20–25 år.

Hushållstjänster i hemmet är ett viktigt arbete, särskilt för de äldre. Vi tycker inte att köp av hushållstjänster ska subventioneras. Det har gett begränsat med jobb samtidigt som regeringens politik medfört att

Vi vill bland annat: sänka arbetsgivaravgiften för småföretag, se över sjuklönekostnaderna, tillföra 5 miljarder kronor från Vattenfall till riskkapital riktat mot småföretag, införa ett riskkapitalavdrag, införa särskilt stöd till grundläggande kommersiell service i gles- och landsbygd, arbeta fram ett branschprogram för och tillsammans med besöksnäringen, satsa på yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar framtagna mellan Af och företagen.

Valet står mellan fler jobb eller ökade klyftor. Vi vill investera i skola, utbildning, byggande, hållbar energi och miljö som ger jobb. Vi väljer högre kvalitet i välfärden före stora skattesänkningar.

INFÖR RIKSDAGSVALET DEN 19 SEPTEMBER

Kristdemokraterna

Lennart Sjögren, Partisekreterare 1. Hur ser ditt parti på kilometerskatten?

I ett vidsträckt och glest befolkat landskap som Gästrikland och Hälsingland är vägtransporter en nödvändighet. Inte minst många svenska företag, däribland basindustrin, är beroende av bra och billiga transporter för att kunna växa och utvecklas. Vänsterpartiernas kilometerskatt är ett dråpslag mot åkerinäringen och mot svensk industri, framför allt på landsbygden. Kristdemokraterna kommer inte att införa en kilometerskatt.

2. Hur ser ditt parti på arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år?

För att stärka unga människors möjligheter på arbetsmarknaden har Alliansen genomfört en halvering av socialavgifterna för alla unga under 26 år. Vänsterpartierna går till val på att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Det skulle medföra att en kraftig ökning av kostnaden för att anställa unga. Konsekvensen blir sämre framtidsmöjligheter för unga och högre ungdomsarbetslöshet.

3. Vill ditt parti behålla eller avskaffa RUT-avdragen?

Ja, vi vill behålla RUT. Avdragen för hushållsnära tjänster (RUT) och för husarbete (ROT) är viktiga för att värna sysselsättningen i en tid av stora utmaningar på arbetsmarknaden. Tusentals nya arbetstillfällen har möjliggjorts samtidigt som många tidigare svarta jobb har blivit vita. Många familjer kan nu ta hjälp för att få vardagspusslet att gå ihop. Vänsterpartierna har gett besked om att avskaffa både dessa reformer. Det skulle riskera många av de nya arbetstillfällen som har skapats. Möjligheterna för vanligt folk att få livspusslet att gå ihop skulle försämras. Många av de personer som idag utför tjänsterna skulle tvingas in på en svart arbetsmarknad med osäkra arbetsvillkor. 22

4. Vill ditt parti behålla eller avskaffa ROT-avdragen?

Ja, vi vill behålla ROT. Vi vill skapa förutsättningar för fler jobb i tjänstesektorn genom att utveckla RUT- och ROT-avdraget till att omfatta fler tjänster. Och vi vill justera dagens regler så att samma avdragsrätt gäller både byggnader och mark på samma tomt.

5. Vad vill ditt parti göra för att förbättra företagsklimatet i Gästrikland?

Gästrikland? Nya och växande företag skapar arbetstillfällen, bättre ekonomi och mer välfärd. Vi vill att fler ska våga satsa på sina idéer och starta eget. Göra det billigare och enklare att driva företag genom en ökad takt i regelförenklingsarbetet . Ett viktigt steg är att låta fler företag slippa revisionsplikten. Skapa förutsättningar för fler jobb i tjänstesektorn genom att utveckla RUT- och ROT-avdraget till att omfatta fler tjänster. Gör det enklare att nyanställa genom att förlänga den möjliga tiden för provanställning från sex till tolv månader.Slå vakt om basindustrins förutsättningar genom en långsiktig och ansvarsfull energipolitik och en rimlig beskattning av transporter – nej till kilometerskatt. Vi vill införa fler mötesplatser för företagare och få in fler företagare i kommunpolitiken. Företagarråd och företagarlotsar kan ge företagare ett bättre stöd. Och vi säger definitivt nej till att kommunerna ska konkurrera med det privata näringslivet genom att bedriva affärsverksamhet inom olika tjänsteområden. Vi vill utveckla valfriheten inom vård och omsorg och därigenom skapa nya förutsättningar för företagande inom vård och omsorg.

6. Vad tycker du företagarna skall tänka på när de går till valurnorna den 19 september?

Fler företag ger fler jobb. Alliansens politik främjar företagande och fler i arbete. Vänsterpartiernas politik innebär s k återställare som gör det dyrare att anställa ungdomar, färre företag genom avskaffande av ROT och RUT, sämre lönsamhet genom dyrare energi. En röst på S, V eller MP innebär sämre möjligheter för basindustrin att utvecklas och växa i Sverige. Och att många, inte minst nya, tjänsteföretag skulle läggas ner.


INFÖR RIKSDAGSVALET DEN 19 SEPTEMBER

Miljöpartiet

Bodil Ceballos, Riksdagsledamot 1. Hur ser ditt parti på kilometerskatten?

Kilometerskatten behövs som ekonomiskt styrmedel för att främja en omställning av den tunga godstrafiken till miljöbättre former. Mer gods måste transporteras på tåg eller fartyg av både klimat- och trafikskadeskäl. Införande av kilometerskatt måste följas av förbättrad spårkapacitet och byggande av omlastningsstationer. Den bör vara differentierad med tanke på vissa branschers specifika förutsättningar. Kilometerskatten skapar bättre konkurrensneutralitet mellan trafikslag och mellan länder då skatten tas ut lika oavsett vilket land en åkare kommer ifrån. Kilometerskatt finns i flera andra länder.

�������������� ������������������ ������������ ��������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������������������������

INFORMATION FRÅN: MELLANSVENSKA HANDELSKAMMAREN

2. Hur ser ditt parti på arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år?

Vi vill att unga ska konkurrera med kompetens, inte lägre lönekostnader. Vi satsar därför på ett kunskapslyft i form av ökade utbildnings- och praktikplatser framför riktade sänkningar av arbetsgivaravgifter. För de långtidsarbetslösa unga som står längst i från arbetsmarknaden föreslår vi dock ett första-jobbet-avdrag som ger arbetsgivaren möjlighet att dra av 2/3 av lönekostnaden på skatten under upp till ett år vid anställning.

3. Vill ditt parti behålla eller avskaffa RUT-avdragen?

Vi ser hellre en generell momssänkning för tjänsteföretag än riktade subventioner som RUT-avdraget. Miljöpartiet har föreslagit en sänkning av tjänstemomsen från 25 till 12 procent vilket skulle ge fler jobb inom flera branscher. RUT-avdraget har visat sig utnyttjas av en mindre grupp personer, främst med höga inkomster. Även äldre använder ofta RUT för tjänster som hemtjänsten inte erbjuder. En lägre momssats är ett alternativ till RUT.

4. Vill ditt parti behålla eller avskaffa ROT-avdragen?

Under lågkonjunktur är ROT-avdrag ett bra stimulansmedel för ekonomin. När vi idag har ROT-avdrag vill vi använda det för att främja en klimatomställning av bostäder. Vi utvecklar därför ROT-avdraget i sin nuvarande utformning till att särskilt främja energieffektiviseringar med mera.

5. Vad vill ditt parti göra för att förbättra företagsklimatet i Gästrikland?

Fortsätta med en öppen dialog, visa engagemang, ömsesidig respekt och förtroende mellan kommunen och näringslivet samt utveckla en känsla för att vilja växa och utvecklas tillsammans. Det handlar om att skapa enkla vägar för företag in i kommunerna. Ge bra förutsättningar för möten, information och utbildning för bättre förståelse av varandras verksamhet och förutsättningar. Vi behöver gemensamt genomföra omvärldsbevakning och vara öppna för förändringar. Samtidigt måste kommunerna visa på en tydlighet och långsiktighet i vart man vill, visa attraktionskraft och satsa på hållbar infrastruktur. I det långa perspektivet behövs ett ständigt arbete med att få medborgare och i synnerhet kommande generationer att både skapa förståelse och känna positiva attityder till företagande. Här är samverkan skola och näringsliv oerhört viktigt. Vi vill se en ännu större satsning på entreprenörskap från tidig ålder i skolan och vidare utveckling av ung företagsamhet där Gävleborg är framgångsrikt.

Använder du rätt leveransvillkor?

Utbildning i Incoterms 2010 i Gävle i oktober Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Många personer är inte riktigt klara över leveransvillkorens betydelse och väljer riskerar att välja fel villkor när en affär görs upp. Villkoren reglerar bland annat fördelning av risker och kostnader mellan säljare och köpare, vem sköter kontakterna med transportör, försäkringsbolag, tullmyndigheter i Sverige och utlandet med mera. Internationella Handelskammaren (ICC) har reviderat de internationella leveransvillkoren. Den nya versionen, Incoterms® 2010, träder i kraft den 1 januari 2011 och består av 11 leveransvillkor. För att kunna välja lämpligt leveransvillkor måste man behärska Incoterms® 2010 och känna till skillnaderna mellan de olika villkoren. Många problem kan undvikas av både säljare och köpare om man väljer rätt leveransvillkor! Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med import, export, inköp, försäljning, ekonomi eller spedition. Datum: Onsdag 27 oktober i Gävle Pris: 2 300 kr per person för medlemsföretag i Handelskammaren, 2 900 kr för övriga (moms tillkommer). Deltagandet faktureras. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid avanmälan minst 1 vecka före kursen utgår ingen avgift. I priset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Det finns också möjlighet att få företagsanpassad utbildning inom Incoterms® och andra export- eller importrelaterade ämnen. Kontakta oss gärna: 026-66 20 80.

Behöver du veta mer om:

6. Vad tycker du företagarna skall tänka på när de går till valurnorna den 19 september?

De bör som alla andra tänka långsiktigt och inte bara på vad som utlovas de närmsta fyra åren. Vi vill långsiktigt satsa på ett stärkt entreprenörskap och småföretagande . Miljöpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna för de små företagen, vi vill förbättra trygghetssystemen för egenföretagare och vi vill förenkla regelverken.

Styrelsearbete, Internationell handel och affärsnätverk, Exportoch Importteknik, Tullfrågor mm. För världens kontakter

Kontakta oss eller besök vår hemsida.

Mer info om Handelskammaren och våra aktiviteter: www.mhk.cci.se 23


INFÖR RIKSDAGSVALET DEN 19 SEPTEMBER

Centerpartiet

Folkpartiet

Anders W Jonsson Barnläkare

Hans Backman Riksdagsledamot

1. Hur ser ditt parti på kilometerskatten? Vansinne att införa en skatt på hur långt en vara transporteras. Slår stenhårt mot vårt län.

2. Hur ser ditt parti på arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år?

Oförändrad jämfört idag. Dubblerad leder till fler arbetslösa ungdomar.

3. Vill ditt parti behålla eller avskaffa RUT-avdragen?

Behålla och utveckla. 75% till över 75 år, Inkludera RIT (it tjänster i hemmet)

4. Vill ditt parti behålla eller avskaffa ROT-avdragen? Permanenta, ej konjunkturåtgärd.

5. Vad vill ditt parti göra för att förbättra företagsklimatet i Gästrikland?

Byta KS-ordföranden mot personer som förstår att gott företagsklimat ger mer pengar till vård, skola och omsorg.

6. Vad tycker du företagarna skall tänka på när de går till valurnorna den 19 september?

Lägga sin röst på det parti som enligt Svenskt Näringsliv har det starkaste företagsengagemanget. Alliansens företagsamma först - C.

After work med Göran Hägglund i Gävle De politiska partiernas traditionella torgmöten samlar allt färre åhörare. Ofta är det de ”närmast sörjande” och en och annan vinddriven existens som lyssnar på retoriken. I årets valrörelse testar Kristdemokraterna ett nytt grepp genom att bjuda in till ”After work”. Den 24 augusti var det dags i Gävle på Brända Bocken. Partiledaren Göran Hägglund var extra dragplåster. Ett drygt 50-tal intresserade lät sig bjudas på en italienskinspirerad buffé på Brända Bockens övervåning. Steven Crossen, andra namn på Kristdemokraternas riksdagslista, hade arrangerat det hela. – Vi försöker hitta nya sätt för att få träffa nya väljargrupper så vi har bland annat annonserat det här på Facebook, berättade Steven. Elin Nordén, stå-uppkomiker från Malmö men ursprungligen från Östersund, inledde med några roliga nedslag i verkligheten. Sedan äntrade Göran Hägglund den lilla scenen och lät sig intervjuas av Elin, som hade klurat ut en del personliga frågor. Sommar eller vinter? – Jag föredrar sommar för ljuset. Havregrynsgröt eller fil och müsli? – Både och men fil eftersom det representerar sommar. Vem tar största kanelbullen när ni i regeringen fikar, Reinfeldt? – Definitivt inte Fredrik, möjligen Jan Björklund. Läs hela artikeln på www.foretagsbladet.se

Text: Torbjörn Edlund · SvenskPress.se 24

INFÖR RIKSDAGSVALET DEN 19 SEPTEMBER

1. Hur ser ditt parti på kilometerskatten?

Folkpartiet är emot kilometerskatten. Skatten riskerar att bli ett dråpslag mot företagen och skulle drabba Gävleborgs läns näringsliv hårt utan att på ett effektivt sätt minska utsläppen. Folkpartiet säger nej till denna straffskatt på lastbilstrafik.

2. Hur ser ditt parti på arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år?

Vi vill behålla halveringen av arbetsgivaravgiften för unga som vi i Folkpartiet i regeringsställning har varit med om att införa. Vi i Folkpartiet är övertygade om att denna skattelättnad gör att företagen kan anställa fler ungdomar. Enligt Svenskt Näringslivs Företagarbarometer i juni i år anger också 67 procent av Sveriges företagare att halveringen av arbetsgivaravgiften för unga haft betydelse för deras beslut att rekrytera.

3. Vill ditt parti behålla eller avskaffa RUT-avdragen?

Folkpartiet vill behålla RUT-avdraget och höja skattereduktionen till 75 procent för familjer med små barn och äldre. Alliansregeringen har infört RUT-avdrag för hushållstjänster på 50 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år. 100-tusentals hushåll i Sverige har enligt Skatteverket köpt tjänster med avdrag – till exempel hushållstjänster, städning och tvätt – det senaste året. RUT-avdraget ger fler och växande företag och beräknas ha skapat minst 10 000 nya vita jobb, främst till personer som tidigare hade svårt att få jobb. Skattereduktionen har gjort svarta jobb vita. De som arbetar i sektorn har därmed fått avtalsenliga löner, pensionspoäng och försäkringar.

4. Vill ditt parti behålla eller avskaffa ROT-avdragen?

Folkpartiet vill behålla ROT-avdraget och höja skattereduktionen till 75 procent för familjer med små barn och äldre.

5. Vad vill ditt parti göra för att förbättra företagsklimatet i Gästrikland?

Folkpartiet vill fortsätta minska regelkrånglet, införa riskkapitalavdrag för den som investerar i nya företag och ett särskilt avdrag för forskning och utveckling. Vi vill göra det lättare att anställa den första personen genom att sänka arbetsgivaravgiften med tio procentenheter för de första 300 000 kronorna. Vi vill utvidga tvåpersonersundantaget i lagen om anställningsskydd (LAS) till att gälla alla företag, alltså även företag med fler än 10 anställda ska få ta del av undantaget från turordningsreglerna för att kunna behålla nyckelpersoner som kan vara av avgörande betydelse för företagets överlevnad i en neddragningssituation. Vi vill avskaffa fackets vetorätt vid upphandlingar. Fackliga organisationer ska inte ha rätt att inlägga veto mot entreprenörer under åberopande av medbestämmandelagen. Folkpartiet vill också inrätta en samordnande instans som för företagsdata för att minska företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter. Företagen ska inte behöva lämna samma information till staten mer än en gång.

6. Vad tycker du företagarna skall tänka på när de går till valurnorna den 19 september?

Jag tycker företagarna ska tänka på att Alliansregeringen under mandatperioden 2006-2010 genomfört 172 insatser som främjar jobb och företagsklimat i hela Sverige och att Folkpartiet vid vårt landsmöte hösten 2009 har tagit beslut om ett flertal åtgärder som vi vill genomföra för att ytterligare driva på förbättringen av företagsklimatet i Sverige under kommande mandatperiod. Dessa förslag på åtgärder finns samlade i Folkpartiet rapport: Ett Sverige fyllt av entreprenörskap och företag.


INFÖR RIKSDAGSVALET DEN 19 SEPTEMBER

Moderaterna Tomas Tobé Riksdagsledamot

1. Hur ser ditt parti på kilometerskatten?

Sverige är ett land med stora avstånd. Skogsindustrin och svenskt jordbruk drabbas därför särskilt hårt av vänsterpartiernas föreslagna kilometerskatt. För ett åkeriföretag med en lastbil handlar det om 170 000 kronor varje år i ökade kostnader. I första hand drabbar en kilometerskatt åkeribranschen och speditörerna. Men resultatet blir snabbt dyrare mat och högre priser på andra varor när konsumenterna kommer att få dela på bördan av de ökade transportkostnaderna. Sveriges konkurrenskraft i utlandet påverkas dessutom starkt negativt, vilket i sin tur påverkar sysselsättningen och leder till färre arbetstillfällen.

������������������ �����������

����������������� ���������������� ������������������

��������������������������������������������������������������������������

������������������������� ��������

2. Hur ser ditt parti på arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år?

Viktig för att öka ungdomars möjlighet att få jobb. Att ta bort den vore en ren ungdomsskatt som kommer att innebära en straff beskattning för alla företag som har en anställd under 26 år. En straffskatt som skulle drabba fler än 600 000 sysselsatta ungdomar. För en småföretagare som har två ungdomar anställda under 26 år innebär vänsterpartiernas ekonomiska politik ökade kostnader på 80 000 kronor per år. Ska företagen behålla samma lönekostnader för ung arbetskraft måste 1 av 20 ungdomsjobb försvinna. 30 000 unga måste alltså lämna sina jobb om kostnaderna inte ska öka för företagen.

3. Vill ditt parti behålla eller avskaffa RUT-avdragen?

Behålla. Ett avskaffande av RUT – avdraget riskerar att tusentals personer tvingas återgå till svartjobb utan trygghet. Undersökningar visar att 75 procent av alla som anställts i branschen under de senaste 6 månaderna kommer från arbetslöshet. Avdraget motverkar effektivt en svart sektor där många tidigare har arbetat utan avtalsenliga löner, pensionsavsättningar och försäkringar. Många barnfamiljer och äldre människor har med reformerna dessutom fått större möjligheter att få livspusslet att gå ihop.

4. Vill ditt parti behålla eller avskaffa ROT-avdragen?

Behålla. En avveckling av ROT-avdraget skulle leda till både färre jobb och sämre livskvalitet för många människor. Under nästa mandat period vill de rödgröna tillfälligt utvidga ROT-avdraget för att sedan avveckla det. Vänsterpartierna anser att ROT-avdraget endast är en konjunkturåtgärd medan Alliansen givit besked om att de är permanenta. De har effektivt skapat jobb och dessutom minskat antalet svarta jobb.

���������������

������������������������

GÄVLEREGIONEN BEHÖVER BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT OCH FLER FÖRETAGARE!

5. Vad vill ditt parti göra för att förbättra företagsklimatet i Gästrikland?

Viktigast är att göra det mer lönsamt att driva företag men lokalt handlar det om främst tre besked: 1. Kommunen ska sluta konkurrera med privata företag. 2. Kommunerna ska ge service till företag och inte försvåra genom långa handläggningstider. 3. Företagen ska ses som något positivt och vara en självklar motor i Gästriklands framtida utvecklig.

6. Vad tycker du företagarna skall tänka på när de går till valurnorna den 19 september?

Vill de ha höjda eller lägre skatter? Ska det bli dyrare eller billigare att anställa? Vill de ha Sahlin & Ohly eller Reinfeldt och Borg?

��������������� ���������������� 25


INFÖR RIKSDAGSVALET DEN 19 SEPTEMBER Vi ställde aktuella frågor till några regionala företag inför höstens val.

Hur påverkas ni av de politiska förslagen? Christer Simrén VD Korsnäs 1. Hur ser ni på kilometerskatten?

Kilometerskatten är tillväxtfientlig och drabbar både våra underleverantörer på virkessidan och det egna bolaget avseende in och utleveranser signifikant. Den riskerar att slå ut små företag som vi behöver så väl. Vad som är än mera allvarligt är bristen på förståelse för den stenhårda konkurrenssituation som råder på världsmarknaden, och att skog och stål helt enkelt inte har råd med fler pålagor. Man har heller ingen förståelse för att vi faktiskt behöver basindustri i Sverige och att den står för en stor del av landets förädlingsvärde och bytesbalansen. Ett land kan inte leva endast på att byta tjänster med varandra.

2. Hur ser ni på arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år? En höjning av arbetsgivaravgiften för unga är också ett förslag som ökar utanförskapet på arbetsmarknaden. Varför skall unga människor inte få en chans att komma in på arbetsmarknaden? Låt den vara kvar, och sänk gärna arbetsgivaravgiften generellt.

3. Vad är er uppfattning om RUT-avdragen?

RUT avdraget har på ett kraftfullt sätt bidragit till att göra svarta jobb vita, och dessutom skapat många nya arbetstillfällen. Låt det vara kvar, och utöka till fler tjänsteområden.

4. Vad är er uppfattning om ROT-avdragen? Skall också vara kvar. Bidrar till tillväxten.

5. Vad behöver göras för att förbättra företagsklimatet i Gästrikland?

Vi är på god väg, men det handlar mycket om skolan. Det gäller att våra utbildningar på alla nivåer bidrar att motivera våra ungdomar att våga ta steget och starta eget, eller börja jobba för någon annan som gör det. Vi behöver många små och medelstora företag för att kompensera för de stora som drar ned. Men det börjar med våra egna och ungdomarnas attityder, att företagande är bra och nödvändigt, och att de som startar företag gör något bra för Sverige och Gästrikland.

Rickard Häll, Precisallt Media 1. Hur ser ni på kilometerskatten?

– Ett fantastiskt konstigt förslag. Hur tänker politiker, och känner dom till förutsättningarna i norra Sverige? Med hänsyn till våra avstånd samt obefintliga alternativ till den tunga trafiken gör förslaget skrattretande.

2. Hur ser ni på arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år?

– En av de bättre åtgärderna som kommit de senaste åren. Det är inte bara hamburgerkedjorna som får fördelar med lägre skatt på arbete för ungdomar. Jag är övertygad om att en region som vår med hög ungdomsarbetslöshet har mycket att vinna på att öka fördelarna att få in den mer oerfarna ungdomsgruppen i arbetslivet och ge dom en chans att etablera sig till en aningen lägre kostnad för arbetsgivaren. 26

3. Vad är er uppfattning om RUT-avdragen?

– Jag ser många fördelar, men framförallt hoppas jag att vi svenskar skall börja se möjligheten att köpa tjänster i allmänhet som ett mer självklart alternativ än att göra allt själv. Med det kommer även hela samhället att må bättre, med lägre arbetslöshet och en chans för många yngre att få ett jobb.

4. Vad är er uppfattning om ROT-avdragen? – Kanonbra!

5. Vad behöver göras för att förbättra företagsklimatet i Gästrikland?

– Aktivera den yngre generationen. Fler befintliga och etablerade företag borde höja siktet och jobba mot en större region, kanske inte nöja sig med vår stad, vårt län, vårt land, utan också se sig om utanför landets gränser. I detta arbete är jag övertygad om att kommunen skulle kunna vara en starkt positivt bidragande faktor genom att erbjuda kontaktvägar, utbildningar, lyhördhet och allmänt försöka vara en arena som gör att den enskilda företagarens risker minskar och med det motiverar och lockar fler att starta eget. Om vi i Gävleregionen skall öka vår välfärd kan vi inte enbart göra business lokalt, vi måste dra till oss mer business.

6. Vad tycker du att företagarna skall tänka på när de går till valurnorna den 19 september?

– Jag tror inte jag behöver uppmana någon företagare till sitt val. Dock vill jag gärna uppmana alla andra att förstå att om vi har en företagarfientlig regering så får vi självklart färre företag och med det färre jobb och utan tvivel en sämre välfärd. Företagande är inte ett särintresse, det är ett allmänintresse!

Ulf Johansson, Valbo Transport 1. Hur ser ni på kilometerskatten? – Kilometerskatten kommer att fördyra för vår bransch och det kommer i slutändan att fördyra för konsumenten. Den kommer också att slå mer på oss företagare som ligger ute i landet och kör fler mil för att utföra transporter till de svenskar som bor utanför storstadsregionerna.

2. Hur ser ni på arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år?

– Sänkt arbetsgivaravgift för unga är en bra ide, kunde sträckas ut till 30 år eftersom många utbildar sig längre idag.

3. Vad behöver göras för att förbättra företagsklimatet i Gästrikland? – Ett närmare samarbete mellan kommunerna och näringslivet.

4. Vad tycker du att företagarna skall tänka på när de går till valurnorna den 19 september?

– Att rösta på ett alternativ som jobbar för att det ska löna sig att driva eget företag.

Text: Torbjörn Edlund ·SvenskPress.se


INFÖR RIKSDAGSVALET DEN 19 SEPTEMBER

Vänsterpartiet Ulla Andersson Riksdagsledamot

Ny EU-förordning för kemiska produkter

1. Hur ser ditt parti på kilometerskatten?

Vi vill införa en kilometerskatt för tunga lastbilar. Intäkterna ska användas för att finansiera investeringar i ökad underhåll och nyinvestering i vägar och järnväg. Kostnaderna för transporterna beräknas öka med 2-3 procent. Med den avgiften betalas slitage, buller samt utsläpp. De näringar som saknar alternativ till vägtransport ska värnas till exempel genom att geografiskt differentiera skatten. För konkurrensneutralitet ska skatten omfatta såväl svenska som utländska åkare som i till exempel Tyskland.

2. Hur ser ditt parti på arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år?

Arbetsgivaravgiften ska sänkas så att den framförallt gynnar mindre företag. För ett företag med 3-4 anställda handlar det om 50 000 kronor i sänkt skatt. Vi inför en skattereduktion motsvarande hela arbetsgivaravgiften till dem som anställer en arbetslös person mellan 20–25 år. Däremot vill vi ta bort den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften för företag som anställer unga. Generella sänkningar för vissa åldersgrupper är dyrt och ineffektivt som dömts ut av bland annat Finanspolitiska rådet och Riksrevisionen.

Köper, tillverkar, importerar, säljer eller använder ditt företag kemiska produkter? Då påverkas företaget av reglerna i EU:s nya förordning CLP. På ett kostnadsfritt seminarium på Teknikparken i Gävle 17 september informerar Kemikalieinspektionen om CLP och förklarar hur de nya reglerna påverkar de aktuella företagen. CLP är en ny EU-förordning som innebär nya regler för hur kemiska ämnen ska klassificeras, märkas och förpackas. CLP står för Classification, Labelling and Packaging. I stora drag betyder de nya reglerna att företagen ska använda nya symboler för fara och nya varningstexter. Dessutom ska alla som tillverkar eller importerar farliga ämnen anmäla hur dessa ska klassificeras så att det blir tillgängligt i ett europeiskt register online, med start under 2010. CLP började gälla i januari 2009 i hela EU och kommer att införas stegvis fram till 2015. Det är viktigt att du som företagare – oavsett om du köper, tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter – skaffar dig rätt information om vad du ska göra. Välkommen att anmäla dig till seminariet om CLP! Mer information om CLP: http://echa.europa.eu/

Text: Torbjörn Edlund · SvenskPress.se

3. Vill ditt parti behålla eller avskaffa RUT-avdragen?

För oss är inte skatteavdrag för städning i privata hem prioriterat. Vi vill istället utöka städningen av våra gemensamma skolor, sjukhus med mera för det behövs verkligen. Regeringens politik har medfört att 25 000 jobb försvunnit kommuner och landsting. Vi tycker att våra gemensamma skattemedel bör investeras i vår gemensamma välfärd. Skattebidraget är dessutom ojämlikt. Alla får vara med och betala skattebidraget men det används främst av de med höga inkomster. Det är dessutom ohållbart att skattesubventionera en bransch. Kommunerna har ett ansvar för att genom hemtjänsten ge äldre städning till en rimlig kostnad.

4. Vill ditt parti behålla eller avskaffa ROT-avdragen?

Vi kommer att behålla och utvidga det nuvarande ROT-avdraget så att det även omfattar renovering av flerfamiljshus och dessutom ger en Klimatbonus för energieffektiva åtgärder. Det är en viktig konjunkturåtgärd. ROT är välbeprövad politik för att skapa jobb när arbetslösheten är hög. ROT-avdraget är tänkt som en åtgärd för att få fart på konjunkturen, med tanke på byggsektorns betydelse för ekonomin i övrigt. Ett byggjobb beräknas ge ytterligare tre i andra. På så sätt skapar ROT jobb i hela ekonomin.

����������������������������������������������������� ������������������������������� ��������������������� �������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� �������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������

5. Vad vill ditt parti göra för att förbättra företagsklimatet i Gästrikland?

Satsa på välutbildad arbetskraft, ökad samverkan mellan samhälle och näringsliv, regionala exportrådgivare, forskningsavdrag och slopat sjuklöneansvar för företag med upp till tio anställda

Ett modernt verkstadsföretag

6. Vad tycker du företagarna skall tänka på när de går till valurnorna den 19 september?

Vi Rödgröna föreslår i ett första steg ett paket på 100 000 jobb och utbildningsplatser De själva och deras anställda ska ha tillgång till en välutbyggd barn- och äldreomsorg så att de kan koncentrera sig på jobbet. Att utbildningssystemet är av hög kvalitet, vi Rödgröna föreslår att det anställs 6 000 fler lärare. Att trygghetssystemet stärks både för företagarna och de anställda vid ett regeringsskifte.

Kontakta oss Tel. 0290-76 71 00 info@backstromsmek.se www.backstromsmek.se 27


En solskenshistoria Peckforton Castle ligger i hjärtat av det engelska grevskapet Cheshire och tar oss tillbaka till en svunnen tid. Sagoslottet bjuder på en vacker stenfasad, fyrkantiga torn, färgstarka påfåglar och välansade gräsmattor. Miljön tycks vara hämtad från en roman av Agatha Christie och det är bara en lömsk mordgåta som fattas. Vi är här för att testa lyxcabben Bentley Continental GTC och det är bilvärldens motsvarighet till Hercule Poirot: stilig, elegant och med ett stort ego.

Förbrukningen ligger på 1,7 liter milen och låter man turboaggregaten jobba ordentligt så kan siffrorna dubblas. Men å andra sidan, har man råd att hosta upp 2 020 000 kronor så lär bensinkontot knappast framkalla skrämselhicka. Det kan däremot lyxkryssarens muskulösa sidor göra - Bentley Continental GTC:s prestanda får nämligen allas hakor att ramla. Vad sägs om att klippa hundrastrecket på 5,1 sekunder och toppa 314? Allt känns väldigt engelskt, trots att bilen delvis är tysk. Bentley ägs numera av Volkswagen och huvudkontoret ligger på paradgatan Unter den Linden i Berlin. Det är nästan ett etikettbrott som Hercule Poirot skulle ta sig an.

Diset ligger tätt över hedarna och de första solstrålarna har svårt att tränga fram. England är knappast berömt för sitt sommarväder, men idag tycks ändå gudarna vara på vår sida. Med tanke på att vi ska lufta en läcker Cabriolet med winkeltolva (japp, motorn heter så) för runt två miljoner så känns det som att ha fått tretton rätt på stryktipset.

Tekniska data för Bentley Continental GTC

Går bara att älska

Bentley Continental GTC är riktigt stor och tung, vilket märks. Vägarna här på landsbygden är löjligt smala och det krävs att man är med på noterna när det lokala mjölkbudet kommer farandes som en biltjuv. En annan förmildrande omständighet är vänstertrafi ken och det går åt några mil för att bli varm i kläderna. Klimatanläggningen gör dock sitt bästa för att hålla en behaglig temperatur i den öppna kupén. Interiören är som ett paradis och frågan är om någon annan biltillverkare kan matcha kvalitén. Den vräkiga lyxcabben bjuder på trivsamma fåtöljer och såväl skrädderiarbetet som träpanelerna är i en superklass för sig, för att inte tala om mittkonsolens äkta klocka från Breitling. Vi fäller upp suffletten en kort stund och upptäcker snabbt att kupén blir helt knäpptyst. Endast när plattan åker fritt fall ner i heltäckningsmattan hörs motorsången, vilket imponerar.

Ett fall för Poirot

W12:an på 560 hästkrafter arbetar lite över tomgång när vi susar fram bland idisslande kor och (g)ulliga får. Maskinen arbetar tillsammans med en sexväxlad automat och kraften fördelas till alla fyra hjulen, däremot åker soppan rutschkana in i förbränningsrummen.

Motor: W12-bensinmotor med dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cylinder. Dubbla turbo. Max effekt: 560 hk vid 6 100 varv/minut. Max vridmoment: 650 Nm vid 1 600 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdrift. 6-växlad automatlåda. Fjädring: Luftfjädring, krängningshämmare och justerbara dämpare runt om. Fram: dubbla triangellänkar. Bak: multilänkaxel. Styrning: Kuggstång med hydraulisk servo. Vändcirkel 11,4 meter. Bromsar: Ventilerade skivbromsar fram och bak. ABS. Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 275, längd 480, bredd 193, höjd 140. Tjänstevikt 2 540. Bränsletank 90 liter. Prestanda: Toppfart 314 km/h. Acceleration 0-100 km/h 5,1 sek. Förbrukning/miljö: 16,6 liter per 100 km under blandad körning. CO2: 396 g/km. Pris: 2 020 000 kronor.

Plus

+ Motorn och fartresurserna + Härliga köregenskaper + Fantastisk komfort + Suverän kvalitet

Minus

- Trångt för benen i baksätet - Hög bränsleförbrukning

Text: Johannes Gardelöf och Bengt Dieden · CNP AB

������������

�������������

���������� ��

�����������������

�����������������

�����������������

��������� ����� ������������� ������������������� ���������������������������� ���������������������������

28


��������������� �����

����������

�������������� ���������

�������������������������������������� ������

����������������������� ������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

������������������������������������������� �����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������

���������������� ����������������������

������������������������

���������������������� ������������������������������������������������������������������������������������


Engelskt hantverk Det finns en bilfabrik som är mer legendarisk än någon annan och den ligger i engelska Crewe. Om byggnadens slitna tegelväggar kunde tala så skulle vi få lyssna på spännande historier om tillverkningen av Bentley och Rolls-Royce. Dessutom anser många att fabriken medverkade till att rädda landet vid tyskarnas anfall under andra världskriget. Det finns mycket att berätta, inte minst hur lyxbilarna byggs under hantverksmässiga former än idag. Vi har gjort ett exklusivt besök. Det var i mitten av trettiotalet och Rolls-Royce behövde en fabrik för att tillverka flygmotorer till Spitfi re. 1938 stod anläggningen i Crewe färdig och tolvcylindriga Merlinmotorer började tillverkas. Satsningen lyckades och två år senare fällde Winston Churchill den världsberömda meningen: ”aldrig i krigshistorien har så många haft så få att tacka för så mycket”. Det var en hyllning till Spitfi re-piloterna som han ansåg ha räddat landet i slaget om Storbritannien.

Rena hantverk

Efter andra världskriget flyttade tillverkningen av Bentley och RollsRoyce in fabriken, vilket pågick till den trettionde augusti 2002. Då splittrades de båda varumärkena och Rolls flyttade ihop med BMW i Goodwood, medan Bentley stannade kvar i drömfabriken med Volkswagen som ägare. Crewe är dock fortfarande en bilfabrik av den äldre sorten där gammeldags hantverk kombineras med automatisering. Robotar är ovanliga och existerar enbart av rena hälsoskäl. Att lägga 30

ett tjockt lager klarlack på instrumentbrädorna är exempelvis något som människor bör undvika. Annars syns bara stolta arbetare i mörkgröna uniformer, vilket avspeglar sig i byggtiden. Continental-serien monteras på ett litet löpande band och tar 190 timmar att färdigställa. Bentley Arnage däremot flyttas manuellt när ett moment är klart och kalaset pågår i 450 timmar. Motorerna byggs också i fabriken och på de exklusivaste modellerna graverar montören sitt namn på ovansidan.

Drottningens hemlis

Karosserna sätts ihop med 6 500 svetspunkter och sedan börjar den långa vägen genom ytbehandling och lackering. Samtidigt förbereds interiören i den stora snickar- och läderverkstaden. Virket lagras i fuktkontrollerade rum såsom ädla Havanna-cigarrer för att sedan omsorgsfullt omvandlas till vackra träpaneler. Arnage-modellen kräver hela tolv kvadratmeter fanér och alla detaljer tillverkas med varsam hand. Visst går det åt mycket fanér, men varje träd som fälls ersätts med tre nya av Bentley! Även läderarbetet görs helt för hand av sadelmakare och bara ratten tar fyra timmar att sy, medan det går åt totalt tjugo kohudar till Arnage-interiören. På en avdelning i fabriken huserar specialistfi rman Mulliner och här tillverkas de riktiga dyrgriparna – alltså de förlängda eller bepansrade lyxbilarna. Vid vårt besök var Drottning Elizabeths statslimousine inne för service. Den har bara tillverkats i ett exemplar och nu undrar säkert många om vi kan avslöja någon hemlis om limon? Tja, drottningen ogillar läder så hela bilen har faktiskt tygklädsel. Det måste ha svidit i skinnet på Bentleyfolket!

Text: Johannes Gardelöf · CNP AB


Historiskt resultat för Subaru i AutoIndex 2010

������������������� ������������������ ��������������� �������������������

Nu är alla delmoment i Vi Bilägares undersökning AutoIndex 2010 redovisade. För första gången någonsin har ett bilmärke tagit hem förstaplatsen i undersökningens alla fyra kriterier.

�������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������

Subarus resultat i AutoIndex är anmärkningsvärda – inte minst i det att märket placerat sig etta såväl 2007 som 2009 och 2010. I årets upplaga lägger Subaru dessutom beslag på förstaplatsen i undersökningens samtliga delmoment. Detta är första gången i undersökningens historia som ett fabrikat lyckats med det. Subaru har också förbättrat sina betyg sedan förra året och drar ifrån konkurrenterna. Normalt sett brukar det vara tätt i toppen, men vinsten i årets undersökning är med god marginal. – Vi har arbetat hårt för att förbättra oss i de delar vi inte presterade fullt i fjol. Utmärkelsen är en bra bekräftelse på att vi är på rätt väg. Nu gäller det att fortsätta arbetet. Har vi Sveriges mest nöjda återförsäljare och Sveriges mest nöjda verkstäder i kombination med bra produkter, kommer detta att resultera i att vi även i fortsättningen kommer att ha Sveriges mest nöjda bilägare, säger Torbjörn Lillrud, vd för SUBARU Nordic AB. Christer Dahlbom på återförsäljaren i Gävle, Bilvaruhuset Dahlboms Bil, Bil tycker att resultatet är mycket glädjande. – Vi har sålt Subaru i många år och utvecklingen går spikrakt uppåt tack vare bra bilar som ger nöjda kunder, säger Christer.

����������������

������������������ Gävle 026-65 57 00 Sandviken 026-27 78 00

Bo k Då a he ha lge rv nd i e en xtr a ö 18-1 pp 9/9 et! .

Prisex: Kabe Safir E TDL King Size Långbäddar 2010 NU 375 500:- Ord pris 408 100:-

/9 Från 1 r åte har vi på öppet r a lördag

Riavägen 5, 818 33 Valbo • Tel: 026-13 30 40 Verkstad: 026-13 25 40 • e-post: info@caravanmarine.se www.caravanmarine.se • Mån-Tor 10-18, Fre 10-17, Lör 10-13

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Text: Torbjörn Edlund · SvenskPress.se

������� ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������� �������������������������������������������

������������������������������

���������������������

�������������������

���������

���

���������������������������������������� ����������������������

������������������

��������������������

���������

��������� �����������������������

��������������������

���������������������

��������������������������������������������

������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ������������������

���������������������������������

����������������������������������

������������������

�������� �����������

������ �����������

��������������������������������������������� ������������������������������������������������� ������������������������� �������������������������������

������ ����������� 31


Tre miljoner i kilometerskatt!

– Skulle de rödgröna bestämt hade vi tvingats betala 3,4 miljoner i kilometerskatt under förra verksamhetsåret och minst lika mycket det här året. Då gäller det att vi kan föra den kostnaden vidare till våra kunder. Annars är det bara att slå igen, konstaterar Rolf Ågren, VD för och ägare till Gävle Fjärrfrakt AB. Företagets 20 lastbilsekipage körde tillsammans 242 285 mil under räkenskapsåret 2008-2009. En skatt på 1,40 per kilometer hade inneburit i det allra närmaste 3,4 miljoner. – Jämför det med vår omsättning på ungefär 42 miljoner. Kilometerskatten motsvarar 8 procent av omsättningen, säger Rolf Ågren. Rolf Ågren Det var hans far som startade företaget redan 1943. Sedan 1968 har Gävle Fjärrfrakt omfattande transporter mellan Gävleborg och Skåne och sedan 15 år tillbaka även mellan Gävleborg och Göteborg. Det handlar till stor del om styckegods på uppdrag av DHL och kyl- och frystransporter åt Bring-Frigoscandia. Gävle Fjärrfrakt har 37 årsanställda. Lars-Axel Gustavsson är VD för Gävleborgsåkarna som ingår i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag. Ungefär 500 åkeri- och skogsmaskinföretag med 1 600 fordon är medlemmar i Gävleborgsåkarna. – Blir kilometerskatten verklighet ger det industrin en klar konkurrensnackdel. Denna extrakostnad måste täckas genom att höja produktpriserna, vilket säkert inte är så enkelt, eller genom rationaliseringar där det ofta är svårt att komma så mycket längre.

Om vi ser till konsumentprodukter är det du och jag som får betala, betonar han. De rödgrönas argument för kilometerskatt är att tvinga mer och mer av landsvägstransporterna till järnväg och sjö. – Glöm inte att järnvägens största kund är åkeriföretagen. Godstransporter på landsväg och järnväg kompletterar varandra, men vi ska vara medvetna om att det för merparten av frakterna på landsväg Lars-Axel Gustavsson inte finns något realistiskt alternativ, säger Lars-Axel Gustavsson och nämner att 90 procent av alla vägtransporter är på avstånd under 30 mil. – Och mer än hälften av det godset består av sand, sten, jord, grus, byggnadsmaterial och livsmedel. Att tro att en kilometerskatt leder till en överflyttning av gods visar bara att någon tänkt väldigt fel, menar Lars-Axel Gustavsson. Han pekar på de extremt stora miljöförbättringar som skett under de senaste decennierna, exempelvis att partikelutsläppen från en enda lastbil med en EU-standardiserad Euromotor I från 1993 motsvarar utsläppen från 18 moderna lastbilar med Euromotor IV. – Utsläppen av koloxid från tunga fordon har minskat med 87 procent och av kväveoxid med 86 procent på 20 år. Nu ligger bollen hos politikerna. De måste bestämma framtidens bränsle och vilken väg vi ska gå och sedan ställa krav. Motortillverkarna kan och vill utveckla tekniken. Första steget är att införa Europadiesel även i Sverige och ta bort vår svenska diesel MK 1, förklarar Lars-Axel Gustavsson.

Text: Torbjörn Edlund · SvenskPress.se

�����������������������

���������������������� ����������������������� �����������������������

��������������������������������������������

����������������������������� �������������������������� �������������� ��������������������������������� ���������������������������� �������������������������������������������� �����������������

32


Auris fullhybrid är här!

10 0 k m + 3,8 l/ 2 /km O + 89 g C k h 6 + 13

kr/må = 2.222

n*

Toyota Auris HSD – Mer under ytan. Pris 229.00 kr. Fördelslån 2.222 kr/mån.* Under det till synes ordinära skalet på Auris fullhybrid döljer sig Toyotas senaste hybridteknologi; en bensinmotor och en elmotor som samverkar i perfekt harmoni för hög bränsleeffektivitet och låga utsläpp. Resultatet är en skön körupplevelse och glädjande siffror som 3,8 l/100 km och 89 g CO2/km vid blandad körning. Prius har fått sällskap av Auris, fullhybrid nummer två är här. Kom in och provkör! *TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER, 30% KONTANT, 40% RESTSKULD EFTER 36 MÅNADER, RÖRLIG KAMPANJRÄNTA 2.95 % (GILTIG 27-30 AUG), UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER, EFFEKTIV RÄNTA 3,56%. BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING MED 15’’ FÄLGAR 3,8 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 89 G/KM VID BLANDAD KÖRNING. MILJÖKLASS HYBRID. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

Öppet: Måndag-Fredag 09.00-18.00 Lördag-Söndag 09.00-15.00 Ingenjörsgatan 2, Hemlingby, Gävle. Tel 026-10 72 50.

G ÄV L E

www.toyotagavle.se

Satsa extra på arbetsmiljön. Välj nya C-Klass Kombi Business. Det är ingen slump att C-Klass Kombi är en av de mest åtrådda tjänstebilarna i Sverige. Den är välutrustad, praktisk och elegant. Tekniska innovationer och oslagbar komfort ger dig en körkänsla utöver det vanliga. Läs mer på www.mercedes-benz.se eller besök oss för en provkörning. Flera Mercedes-Benz till oslagbara priser för omgående leverans!

C-Klass Kombi Business Plus - för omgående leverans • Automatväxellåda • Metalic • Infällbart släpvagnsdrag • BiXenon strålkastare • Sportiga Avantgarde • Lättmetallfälgar 17” • Audio 20 med CD, 5” färgskärm • Bluetooth handsfree • Adaptivt chassi • Farthållare, regnsensor m.m.

Ordinare pris: 382 200:Rabatt: -53 200:Wikmans Bil pris: 329 000:-

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: fr. 0,52 l/mil, CO2 fr. 130 g/km. Miljöklass EU5. *Förmånsvärdet är beräknat vid 50% marginalskatt. **Billån/leasing via Mercedes-Benz Finans. 36 mån, restskuld/restvärde 45%, kontant/1:a förhöjd avgift 30%, effektiv ränta 4,32%. Leasingavgift exkl. moms. Reservation för sedvanlig kreditprövning. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

33


���������������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������

�� ������������������������������������������

����������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������� ������������ �����������������

����������������������� ����������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������

I Sverige brinner det pengar hela tiden Att fysiskt bränna upp 100 000 kronor, som en viss kvinnlig politiker gjorde i Visby, är inget jag försvarar. Å andra sidan sätter det ljus på något som jag personligen fått erfara som entreprenör, att det är något som sker hela tiden i Sverige. För drygt ett år sedan bestämde jag mig för att hoppa av karriären som anställd och bli entreprenör. Med en karriär inom storföretagsvärlden bakom mig som åtföljts av studier som givit mig nya idéer, blev frustrationen för stor när jag återvände till ”mitt ” storföretag. Jag ville något mer och kände samtidigt att min kompetens inte kom till full använding så jag bestämde mig för att ta steget in på nya vägar. Med stor entusiasm, arbetsförmedlingens välsignelse och förlitelse på att man lever upp till målet att göra det lättare att starta och driva småföretag, gav jag mig ut på mitt nya äventyr. Ett äventyr som skulle visa att man gärna får starta företag men att det måste ske inom mycket snäva och ganska typiskt svenska ramar. Man måste nämligen uppfylla en mängd villkor som, helt absurt, ställs av byråkrater med noll och ingen kunskap om att starta och driva företag. Dessa byråkrater ställer inte bara till det för en som småföretagare utan även som person. Medvetet följer man regelverket i syfte att kväva en och vad innebär egentligen kvävning? Och det är där, kära läsare, det är där i byråkratin, inom instanser som alfakassan, arbetsförmedling, Almi med flera som pengarna brinner. Detta i form av löner till värdelösa och inkompetenta byråkrater som inte kan sitt arbete och enbart behärskar att följa regler, inklusive arbetstiderna.

Hur mycket pengar är det som brinner där då?

�� � � � � � � �� �� � � � � � � ����� ������ � � � � ��� �

Ja det vågar jag inte ens tänka på men 100 000 kronor är en droppe i havet i jämförelse. Pengar som skulle kunna komma in i form av skattepengar om vi småföretagare fick den hjälp vi behöver och i rätt tid. Istället så fortsätter man att bränna pengar på att utfordra dessa byråkrater samtidigt som vi småföretagare får fokusera på aktiviteter som inte utvecklar företaget för att hålla näsan över vattenytan. Allt medan vi tänker på, och som i mitt fall beslutar, att flytta sin verksamhet utomlands till länder där entreprenörskap ses som något fint och positivt och byråkratin som den styggelse det är.

®

����������

� ������������������� Text: Mikael Nilsson · SvenskPress.se

�������������

����������������

Försäljning, montage och service på Hörmannprodukter ice rserv en jou Nu äv 00 29

������������������������������������ ����������������������� �����������������������������������

�����������������������������������

Service även på alla marknadens fabrikat!

www.hoermann.se

Tfn: 026-511 311. E-post: info@hoermann.se 34

-12 0200

Officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ���������� ��� �������� ���� ����������� ���������� ���� ����������� ���� �������� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ������������������� ����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� �������������������

������������������������������������������������������ ����������������������������������

��������������� ������������������ �������������� ������������

���������������� ��������������� ������������

�������������������� ������������������ ���������������

������������������� ������������� ��������������

������������������ ������������� �����������


Nu kan Pierre utföra stora golvslipningar

Bulten tillverkar för fordon och offshore.

Ny finish på en Volvo FH.

Full fart i västra Sandviken Glesbygd i Bergslagen är sällan vad övriga landet har som norm. Eller vad sägs om produktion för 300 – 400 miljoner per år och några hundra arbetsplatser inom kvadratmilen? Här har hänt saker mitt inne i skogen och de omgivande ängarna under lång tid, och nu verkar det komma en ny uppgång.

Inte mindre än 29 branscher finns representerade inom området, av de 50-talet branscher som brukar finnas inom en väl utvecklad industriell infrastruktur. Allt från metallindustri, maskintillverkning och industriservice till rehab och omvårdnad finns på plats. Sedan är det bara en mil in till centrala Sandviken och ca två mil in till Gävle.

Fästelement av hög kvalitet tillverkas i Åshammar.

Konstruktion från Alderholmen som skall ytbehandlas.

Här gäller drive-in!

Annika framför nymålat fordon.

Stor golvslipning med Pierre Entreprenad.

– Det här är perfekt för slipning av stora ytor, berättar Fredrik Pierre entusiastiskt om Pierre Entreprenads senaste investering i sin redan välutrustade maskinpark. Genom radiostyrning av den stora golvslipmaskinen gör det arbetet avsevärt enklare och ger längre slipningstid per dag. Arbetet blir också mer effektivt eftersom dammsugare kan tömmas och kablar hanteras med maskinen i radiostyrt läge. En annan fördel är att maskinen är enkel och bekväm att transportera, lasta och lasta av, tack vare den inbyggda batteridriften. – Just nu slipar vi en betongplatta i Skutskär, som grovgjöts med vibrobalk, berättar Fredrik. Resultatet blir enormt, dessutom behövde vi inte stålslipa plattan enligt traditionell metod och får därigenom ett bättre golv, till ett lägre pris. Med den här maskinen kan vi nu utföra HTC Superfloor – som enkelt förklarat är ett slipat och polerat betonggolv, men man skulle också kunna kalla det för en förädling som tar fram betongens naturliga skönhet och styrka. Den jämna ytan, livslängden, de ekonomiska fördelarna och den vackra högglanspolerade ytan är kännetecknande för HTC Superfloor. Dessa egenskaper gör Superfloor idealiskt för både industrilokaler och offentliga miljöer.

SvenskPress.se

Vattenskuren komponent från Lino i Storvik!

Tre stolta ytbehandlare i Plåtversta ´ n i Norrberg.

Exempel på en relativt nyinflyttad verksamhet är Plåtverksta´n. Nu är också den nya målningshallen klar. Så nu kan man ta de riktigt stora och krävande jobben, och göra det med stor hänsyn till både personal och miljö. Man har redan lyckats arbeta upp ett gott rennomé inom blästring, ytbehandling, lackering och finish av tunga fordon och industriprodukter. För Bilmetro Lastbilar och Stadsbussarna kommer den nya hallen väl till pass. Lastbilar och bussar rullar här in och ut nästan som på löpande band.

Text: Horst Mueller · SvenskPress.se 36

����������� ������������ ������������������� �������������������

����������� ������������������ ������������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������������� �������������������������� ������� ����������������� ������������������

�������������������


������������������������������������

��������� ���

���

���

������

���

��������� �����������������

����

��

���

������������ ��������

Avesta 0226-671 50

Borlänge 0243-21 78 80

Falun 023-70 53 40

Gävle 026-64 72 50

��

����������� ���������

Hedemora 0225-59 55 60

������������ �����

Lekand 0247-123 06

Ludvika 0240-183 40

Mora 0250-287 40

Sandviken 026-27 88 40

37


Vad händer om backupen inte fungerar? � � � � � � � � � � � � � �

���������������������

�������������������������� �������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������ ��������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �����������������������������

����������������������������

������������������������ ��������������

Många småföretagare har inte tid att engagera sig i sin egen datamiljö, det är bara något som skall fungera. Men det är sårbart för när det inte fungerar stannar ibland hela verksamheter. Vad händer t ex när backupen inte fungerar. Hur gör jag för att kunna arbeta hemifrån när jag brutit benet? Koneo Gävle har under augusti lanserat en ny tjänst som heter Koneo Analys. Man kan kalla det en ”hälsokontroll” av företagens IT-miljö som resulterar i god dokumentation med förslag till förbättringar och förebyggande av problem. – Vi har upplevt att det finns behov av den här sortens hjälp och därför lanserar vi nu Koneo Analys, säger Ulf Redlund, vd på Koneo Gävle. Ulf Redlund på Koneo, Gävle. – Vi vänder oss främst till små företagare med 1-20 användare. Småföretagaren har oftast varken tid eller kraft att ägna sig åt teknikens under. Man har fullt sjå att få affärerna att gå runt och allt runtomkring ska bara fungera. Självklart erbjuder vi tjänsten till stora företag också men då oftast på delområden, det blir mer skräddarsydda konsultuppdrag, fortsätter Ulf. Tjänsten bygger på två delar, dels en intervjufas där man tar reda på hur bra det fungerar, och vad man vill göra framåt. För att bli en bra rådgivare måste man också sätta sig in i verksamheten. Lika viktigt som att kontrollera nuläget är att tillsammans med kunden försöka blicka in i framtiden. Allt för att inte låsa sig i fel lösning. Del två är den tekniska biten Ann-Marie Rothedal och Anders där man kollar att systemen Winther, Koneo analyserar. fungerar och arbetar säkert samt att ekonomin är den rätta. – Inom utskrifter finns oftast stora summor att spara. Dokumentområdet kostar oftast mellan 400 kr och 900 kr per anställd och månad. Ofta kan vi med rätt utrustning och rätt metodik hitta en besparing på minst 40%, berättar Ulf. Genom den nya tjänsten hoppas Koneo förstås att få nya kunder men antalet kunder inte är det viktiga. – Vi vill inte vara ett vanligt dataföretag som säljer datorer till så många som möjligt. Relationen och närheten till kunderna spelar en större roll. Genom Koneo Analys lär vi känna våra kunder så bra att vi nästan kan ses som arbetskamrater, avslutar Ulf Redlund.

Text: SvenskPress.se

molnet

Nu kommer tjänster i

på allvar!

���������������������� ��������������������� ���������� ������������������������� ��������������

���������������������� 38

Genom Microsoft Online Services ges kostnadseffektiva och utvecklingsbara möjligheter. Interlan är partner för tjänsterna och kan få er IT att lyfta mot skyn.

www.interlan.se GÄVLE • BOLLNÄS • ÖRNSKÖLDSVIK N. Kungsg. 5 • 803 20 Gävle • 026-18 50 00


Produktutbudet från din lokala leverantör Vepor Roll ups

Fotografering

Beachflaggor

Trycksaker

Gävle Offset AB Tredje Tvärgatan 5 802 84 Gävle Telefon 026-66 25 00 www.gavleoffset.se


� � � � � � � � � � � � � � � � ����� �����

������������

������

������������������������������������ �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������

✓ o

��������������������

���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������

������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Företagsbladet nr 6 2010  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Företagsbladet nr 6 2010  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Advertisement