__MAIN_TEXT__

Page 1

Gästriklands affärsmagasin - med effect för alla företag.

Nordlo: Daniel Blomquist

Juni 2019

Filip: Öppnar Karlssons

Prisade: 50 Framgångsrika företagare

Världskongressen: Till Gävle

Hopsie Daisy: Årets stipendiat

StyrelseAkademien: Ny styrelse


Välkomna att boka in er fest i Gävles trevligaste samlingslokal

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet Nu med allt på samma plan .

Festvåningen eller Källarvalvet?

För företag och privatpersoner, 15-150 personer. Alla tillbehör finns på plats. Ni får hjälp och råd med catering, festfixning och annat praktiskt.

Muréngatan 14, Gävle Tel. 026-511 000, 026-126 126 För mer information se: www.mediatemplet.se

MÖTEN på Storsjön ombord på M/S EMMA Personalmöten, sommaravslutningar, kick-off och tur på Storsjöns trevligaste mötesplats. På- och avstigning vid klubbhuset eller hos någon av våra serviceinriktade samarbetspartners. M/S Emma går enligt turlista hela sommaren till olika besöksmål runt sjön. Hon kan dessutom bokas för gruppresor av föreningar, företag och privatpersoner. Mer information Per Nilsson per.pynten@gmail.com 070-3079140 Bokning Sandvikens Segelsällskap Tel: 026-27 08 73 Mail: kansli@sandvikenssegelsallskap.se

kontakt@msemma.se för mer info se

www.msemma.se

2

Vi stödjer M/S Emma och utvecklingen av Storsjön

För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. En typisk företagare har ofta tagit stora privata risker för att bygga upp verksamheten och jobbar långt mer än heltid. Företaget bidrar med arbetstillfällen till orten och skatter som finansierar välfärden. Hur påverkas viljan att jobba nästa kvälls- och/eller helgpass, ta nästa risk och våga göra nästa rekrytering, om kommunen samtidigt tar kunder med hjälp av skattesubventionerade priser eller tillgång till infrastruktur? När vi frågar företagen är det tydligt att konkurrensen är ett utbrett problem. I Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet från 2018 svarade 30 procent av de över 30 000 svarande företagen i Sverige att de upplever att kommunen i stor eller ganska stor utsträckning tränger undan privat näringsverksamhet. I Konkurrensverkets undersökning från 2017 svarade 27 procent av de 6 000 svarande företagen att de möter konkurrens från offentliga aktörer, framför allt kommuner. Det handlar om event, tvätterier, brandskyddsutrustning, VVS-tjänster, spa och sandförsäljning, för att nämna några av de många områden där osund konkurrens förekommer.  Snedvridningen kan se ut på olika sätt. Ett kommunalt gym i subventionerade lokaler kan hålla lägre priser än ett privat gym som betalar full hyra. En kommunal arbetsmarknadsinsats med skattefinansierade lokaler och extratjänster kan sälja tjänster till ett pris som företag inte klarar. En kommun kan marknadsföra brandutrustning och utbildningar i samband med att man genomför brandtillsyn och få en orimlig fördel gentemot privata konkurrenter. En kommun kan bedriva verksamheten med förlust år efter år utan att riskera konkurs.  Tre effekter förenar de olika typerna av osund konkurrens: det skadar företagen, det skadar kommunens rykte som en företagsvänlig kommun och det skadar ortens utveckling. När företag får möjlighet att konkurrera på lika villkor kommer den bästa lösningen till det bästa priset att stå som vinnare. De skickligaste företagarna får möjlighet att växa och får utrymme att investera i nya varor och tjänster. När en kommun medvetet, eller allt som oftast omedvetet, konkurrerar på ett osunt sätt blir det svårare för företag att etablera sig, växa och tillväxten skadas. Dessutom riskerar skattepengar läcka till onödiga subventioner, istället för att gå till verksamheter i kommunen där pengarna behövs mer.

Varje kommun kan göra tre enkla saker för att minska risken för osund konkurrens:

1. Inventera säljverksamheten som kommunen idag bedriver mot privatpersoner och företag. Säljer kommunen markarbeten till villaägare, beställningstrafik genom bussbolaget eller kanske måleritjänster genom bostadsbolaget? 2. För en dialog med näringslivet innan kommunen tar ställning till hur säljverksamheten ska hanteras, så att alla perspektiv kan vägas in. 3. Inrätta en policy för kommunens säljverksamhet, där det klargörs vilka principer som gäller, hur de ska efterlevas och hur kommunen ska följa upp att policyn följs. För att klara de utmaningar som vi står inför behöver vi jobba mer tillsammans – inte skapa situationer där den offentliga verksamheten i vår region hamnar i ett motsatsförhållande till näringslivet. Med dessa tre steg tar vi oss en bra bit på vägen.

Lotta Petterson Regionchef Svenskt Näringsliv


Marknadskomunikation till företag i hela Gästrikland sedan 1991. Information och inspiration nio gånger om året till alla företag, företagare och beslutsfattare i regionen. Företagsbladet är annonstidningen för er som vill kommunicera med alla företag i Gästrikland. Distribueras av Postnord till alla företag Gävle, Sandviken, Valbo, Forsbacka, Hedesunda, Hamrånge, Hofors, Järbo, Ockelbo, Storvik, Årsunda och Österfärnebo. Dessutom kontorsdistrubition till ett stort antal offentliga platser och miljöer.

Ring 026-126 126 för mer information. Annonsera förmånligt i print och på nätet.

Juni 2019 – Innehållsförteckning Lotta Pettersson: Kliv in i företagarens vardag

2

Lars-Eric tar Världskongress Gävle

4

Jan Lundgren: Congress Secretary General WCE

5

Lanserar grekisk mat

6

Filip öppnar Karlssons

6

Daniel Blomquist om Nordlo

8

Omslaget: Artikelbilder från innehållet. Vad får vi läsa om er i nästa nummer?

Tankar om att Office IT-partner blivit Nordlo

9

Priser print 2019. Komplett Media- och PR-paket enl. ök. Priset inkluderar publicering 1/1-sida 12.950:- på internet och reklamskatt. 1/2-sida 7.975:- Moms tillkommer. 1/4-sida 4.750:- 1/8-sida 2.975:Hela tidningen gratis på: 1/16-sida 1.575:www.foretagsbladet.se 1/32 sida 875:-

Framgångsrika företagare prisades på Gävle slott

10

Brynäs affärsdag - en bra affär

11

Hopsie Daisy: Årets stipendiat

14

Rabatter: Dubbel 20%, Trippel 30%, Årsavtal 40%.

Regnskogen ännu grönare i Furuvik

14

NäringslivsKalendern

14

Cooper: Grattis företagare - nu blir du rökpolis!

16

Stiernholm: Hur du slipper ha halvlösta mail

16

StyrelseAkademien: Ny styrelse

17

Tactic - när man ska sälja eller köpa företag

18

Spara pengar och rädda klimatet

19

Lagen om arbets- och skyddskläder

19

Gluggen hjälpte Sofias Änglar

21

Hört & Hänt: Bilnyheter från världens alla hörn!

22

Motor: Lexus med vind i seglen

23

Upplagan 5.500 ex. Utkommer 9 gånger per år. Distribution: Postnord Produktion: Gestrike Media, Precis Reklam, Gävle Offset Ansvarig utgivare: Joe Formgren. Företagsbladet frånsäger sig ansvar för av annonsören inlämnat material. Vi förbehåller oss rätten att fritt publicera material som skickats till oss eller publicerats på Foretagsbladet.se eller SvenskPress.se. Eftertryck utan tillstånd beivras.

Tel: 026-126 126 • www.foretagsbladet.se E-post: info@foretagsbladet.se Adress: Muréngatan 14, 802 50 Gävle Säljare sökes: Är du intresserad av marknadsföring, duktig på försäljning och har F-skattesedel är du välkommen med ansökan till oss. Heltid eller deltid om du har något annat passande i din portfölj. Mer info: gestrikemedia.se, skicka ansökan till: info@gestrike.net

Joe Formgren

Ingela Gustafson

Torbjörn Edlund

Marknad, försäljning joe@formgren.com Mobil: 070-679 79 00

Administration ingela@gestrike.net Tel: 026-126 126

Säljare edlund@gestrike.net Mobil: 070-525 84 50

Precis Reklam

12-13

Era nyheter i Företagsbladet? Publicera era nyheter på SvenskPress.se Finns det nyhetsvärde och plats i tidningen kan de bli med i nästa nummer. www.svenskpress.se

SVENSK PRESS

Samarbeta med Företagsbladet 2019 Nå alla företag i Gästrikland. Nio gånger om året. Horst Mueller

Eva Cooper

David Stiernholm

Säljare horst@gestrike.net Mobil: 0768-783 165

Regionchef Företagarna Gävleborg

Struktör info@stiernholm.com www.stiernholm.com

Näringslivets digitala mötesplats Alla för företagande får vara med! Kostnadsfritt Basmedlemsskap. Premium 295:-/månad. Välkommen till effectplus.se

SVENSK PRESS.SE

Gästriklands affärsmagasin - med effect för alla företag.

Företagsbladet till alla företag 9 ggr om året Nästa nummer 10 september Manusstopp 22 augusti Utgivningsplan och priser: www.foretagsbladet.se

Nordlo: Daniel Blomquist

Filip: Öppnar Karlssons

Prisade: 50 Framgångsrika företagare

Världskongressen: Till Gävle

Juni 2019

Hopsie Daisy: Årets stipendiat

SVENSK PRESS.SE

StyrelseAkademien: Ny styrelse

Två smarta alternativ: 1. Hela året: Annonser till lägsta möjliga kostnad. I print och på nätet. 2. Komplett Media- och PR-paket: Annonser lika ovan samt Nyhetsuppdateringar i SvenskPress.se och Foretagsbladet.se m.fl. Radio Gävle 102,7, Facebookkampanjer, Google SEO, Banners och Nyhetsbrev. Plus nätverkande med effectplus.se! Ring 026-511 000.

3


Lars-Eric, grundaren av mental träning.

Lars-Eric Uneståhl tar Världskongress till Sverige och Gävle Den 12-16 juni kommer Världskongress till Sverige och arrangeras på Högskolan i Gävle. Här kommer cirka 80 specialister att inspirera oss alla när det gäller mental träning. Det är specialister inom områden som rör individ, grupp, organisation och ledarskapsutveckling som kommer från hela världen och presenterar den forskning och verksamhet som de själva utför i sina respektive hemländer. Huvudsyftet är att ge metoder och tankesätt för din egen utveckling och fler verktyg för att fylla på din verktygslåda med, detta för att öka dina färdigheter i ditt arbete med dig själv och med andra människor.

Lars-Eric Uneståhl tar världskongress till Sverige

Svensken Lars-Eric Uneståhl grundade den mentala träningen 1969 och utvecklade de praktiska träningsprogrammen under 1970-talet i samarbete med ett tiotal landslag och två OS trupper (1976 och 1980). Samtidigt satt han under 12 år i den internationella styrelsen för och upplevde då att många idrottare och tränare drog sig för att gå till en idrottspsykolog. Denna modell, som Uneståhl kallar för K-modellen (som står för kliniska, Kritiska, Klago och Klander- modellen) är fortfarande den förhärskande i Sverige, där de flesta förändringar och åtgärder vidtas för att något är fel eller inte fungerar. Detta gör det svårt att genomdriva förändringar, eftersom dessa tas som ett misstroendevotum och möter motstånd (Vad är det för fel på det vi har gjort?). Detta strider också mot ”Idrottsmodellen”, där man kan arbeta för att bli bättre utan att det behöver vara något fel på nuläget. Uneståhl beslöt därför, i samband med att han ordnade en världskongress i Idrottspsykologi i Köpenhamn 1985, att skapa ett alternativt världsförbund ”International Society for Mental Training and Excellence”. Som hade modellen av ”ständig förbättring” mot Excellence och som också utvidgade sin verksamhet från idrott till Performing Arts, Business, Schools & Education och Health & Wellbeing. Första kongressen hölls i Örebro och sedan har kongresser hållts vart 4:e år på universiteten i Ottawa, Salt Lake City, St Petersburg, Beijing, Pristhina (Kosovo), och Chandigarh i Indien 2015. 2019 är det nu dags för kongressen att återvända till Sverige. Som plats är Högskolan i Gävle vald, bl.a. för dess läge med utmärkta förbindelser från Arlanda.

Ljud och ljus

Från Mental Training till Mind Training

I Indien 2015 ändrades namnet från Mental Training for Excellence till ”Mind Training” för att också inkludera Coaching och andra mentala metoder som Mindfulness, Yoga, m.fl. I skrivande stund är det över 80 experter från hela världen engagerade som talare inkl. experter från universiteten i Sverige, den mentala träningens födelseland. En vetenskaplig kongress kan bygga både på forskning och beprövad erfarenhet (praktisk evidens) och därför innehåller kongressen mycket av demonstrationer och praktiska övningar. Meningen är att människor som är intresserade av Mind Training för sin egen del eller som vill bygga på sin verktygslåda för att kunna hjälpa andra ska kunna komma till kongressen utan att behöva ha några förkunskaper på området. Alla människor använder sin hjärna (Mind) varje dag och att lära sig använda tankar och känslor på ett bättre sätt borde ligga i varje människas intresse. Kongressen är på engelska och så även den förkongress i Coaching som äger rum dagen innan den 11/6. Denna dag innehåller dock också en utbildningsdag på svenska, riktad till skolan, där Mental Träning kommer att bli allt viktigare som hjälp både för elever och personal. Eftersom det antagligen dröjer minst 28 år innan kongressen på nytt återvänder till Sverige så är chansen nu att få ta del av de metoder som idag finns att träna sin hjärna till ett liv där man både fungerar och mår bra. Varmt välkommen till Världskongressen på Högskolan i Gävle den 11-16 juni 2019, observera biljettköp på wcecongress.com.

Anna Idell • effectplus.se cfatidningen.se

Snabbaste & mest prisvärda lunchen!

till både små fester och stora arrangemang

Teknik och upplevelser med ett bemötande i världsklass

Utökad meny: fyra rätter + sallader 10% på hela sortimentet med Gluggenkortet Smaklig måltid...

Tfn: 026-51 05 34, 073-389 89 99 www.nojespoolen.se 4

nsk Mat

Smart Sve

lådor

a mat och varm t i både kalla ggen.se www.Glu

Snabbkos

...och varmt Välkomna!

Gluggen.se • 026-61 55 55


Intervju med Jan Lundgren, Congress Secretary General WCE Jag har träffat Jan Lundgren, Congress Secretary General och tagit pulsen på ett av årets absolut största händelser. Hallå där Jan Lundgren. Sverige står nyfiken och bara väntar på att få veta; – Vad är det för spännande som händer i Gävle till sommaren? Det pratas om att världseliten kommer på plats, 80 föreläsare från hela 37 länder, berätta, vad är det för världskongress som kommer till Sverige och Gävle i sommar? – Wow, Kongressen heter ”8th world congress on mind training for excellence in sport & life”och huvudsyftet är att fylla vår verktygslåda för egen utveckling och att förbättra våra kompetenser och färdigheter för att kunna utveckla andra på ett bättre sätt. Fler än 80 föreläsare från hela världen kommer till Gävle för att inspirera oss. De föreläser inom sina specialområden. Områden som rör individ, grupp, organisation och ledarskapsutveckling. De kommer från hela världen och presenterar den forskning och verksamhet som de utför i sina respektive hemländer. ISMTE, International Society for Mental Training and Excellence, grundades 1989 av Lars-Eric Uneståhl, som är ordförande för denna kongress i Gävle. Han hade under 70 och 80-talet varit styrelseledamot i ISSP - International Society for Sports Psychology - och förstod behovet av ett samhälle med en filosofi om kontinuerlig förbättring som ett alternativ till idrottspsykologi.

Nu är den åter i Sverige.

– Jag hade förmånen att träffa Lars-Eric 1994 och har sedan dess jobbat med honom i olika projekt. Jag är själv mental coach och utbildar, coachar och föreläser i mitt och min frus företag som vi döpt till Bra Livsutveckling. Idag är jag en av alla som bidrar till att denna världskongress i Gävle ska bli något Gävlebon alltid ska prata om. Lars-Eric Uneståhl utvecklade den mental träningen under 1969 och under 70-talet i samarbete med svenska och olympiska lag. Efter olympiska spelen i Montreal 1976, där han var den enda idrottspsykologen/mentala tränaren, blev han inbjuden till många länder och introducerade utbildningen till de olympiska kommittéerna i 14 länder. Under 1980-talet introducerades Mental Träning i skolans läroplan och områden som hälsa, arbete, ledarskap och personlig utveckling blev viktiga tillämpningsområden. Lars-Eric har haft ett stort positivt inflytande på många människor runt om i världen. 2010 valdes han till en av de 50 mest inflytelserika personerna i Svenska samhället under de senaste 50 åren. Uneståhl har sedan 1960-talet genom sin forskning och hans böcker (över 20), tv-program, kurser och hundratals utbildningsprogram hjälpt miljontals människor runt om i världen till ett bättre liv. Hans utvecklingsmodell med mental utbildning för ”Life Excellence” med hjälp av hans ”Läropyramid” har använts inom; Sport och scenframträdanden, Skola och utbildning, Företag och offentlig förvaltning, Hälsa och välmående, Person- och ledarskapsutveckling, Med mental träning så kan du träna dig till starka ”tankemuskler” så att du kan klara av att hantera olika situationer som uppstår i livet på ett bra sätt utan att känna dig stressad. Lars-Eric är själv rena fundamentet - inget verkar kunna påverka honom så att han blir stressad eller känner att han inte klarar av saker och ting. Jag arrangerade en gång i tiden öppna föreläsningar och vid några tillfällen så var det Lars-Eric som skulle vara talare.

– Jag tänker då bland annat på ett tillfälle i Malmö.

På en onsdag så skulle det komma 500 personer till föreläsningen med honom och på kvällen innan så ringde han från flygplatsen i Barcelona och berättade att flyget var inställt man han skulle försöka komma med på morgonplanet på onsdagen. Det är lugnt, sa han till mig. Föreläsningen började 13.00 och hans flyg skulle gå vid 9-tiden på morgonen. När klockan var 12.45 och 500 förväntansfulla åhörare satt och väntade så hade jag fortfarande inte hört något från Lars-Eric, inget hände. STRESS! Klockan 12.55 så kommer då Lars-Eric in i salen med resväskan fylld av overheadblad och håret käckt på svaj med ett leende på läpparna - han hade jul lovat att vara på plats.

80 föreläsare

Till kongressen kommer det drygt 80 talare från hela världen och flera är väldigt kända inom sina specialområden, som t.ex. Michael D Yapko som är världsledande inom hypnos. Ben Furman från Finland med lösningsfokus för ledarskap som ett av sina områden. Joseph O’Connor från England som driver världens största organisation från professionella coacher och själv är specialist inom coaching. Richard Gordin som jobbat med USAs OS-lag som mental coach. Dessa och många fler internationella talare. Några svenska talare som är med och använder de mentala teknikerna i sin profession är bla. Andreas Carlsson låtskrivare och jobbat med Britney Spears, Céline Dion, Westlife and Bon Jovi. Dr. Sanna Ehdin hälsoentreprenör som drar fulla hus vart hon än föreläser. Annelie Pompe äventyrare som vi nu kan se på TV i programmet Mästarnas Mästare. Olof Röhlander inspiratören som nog är Sveriges mest bokade talare. Stig Wiklund den mentala coachen till bl.a Frida Karlsson och Johan Olsson. Tomas Gustafson och Sara McManus - båda OS-Guldmedaljörer samt många, många till. – Som avslutning vill jag bara säga: kom till denna kongress för chansen kommer aldrig tillbaka, det ska bli enormt spännande att ta del av elitens sätt att hantera det mentala, all ny forskning, vara delaktig i alla workshops och framförallt mingla och skaffa många nya vänner för livet, avslutar Jan Lundgren.

Anna Idell • effectplus.se cfatidningen.se

N U SÅ S K A LL VI BYG G A O M . . .

Övervåningen stängs den 5 juni för ombyggnad. ÖPPETTIDER Fredag: 23.00-03.00

Nattklubben i källaren öppen hela sommaren.

Lunch serveras t.o.m. 4 juni. Därefter flyttar den vidare...

... till restaurang Karlssons på på Norra Köpmangatan 12 (f.d. Vinkrogen, Ugglan m.fl.) Skol- och Seniorluncher följer med liksom catering - öppnar i augusti!

Lördag: 23.00-03.00 LUNCH Sommarstängt 026-18 30 22 • N. Strandg. 15-17 kitchen@slickcity.se • slickcity.se 5


Filip öppnar Karlssons

Vasilios Chatzoudis, Produktansvarig, presenterar produkterna som lanseras.

Lanserar grekisk mat Greken Mediterranean Food lanserar nu sina populära matprodukter som kallas just ”Greken” i storförpackning med fokus på att tillfredsställa hotell- och restaurangbranschen när det gäller genuin grekisk mat. Vi får också se en hel del nyheter i produkthyllan såsom olivmix och grekisk salladsolja. Greken erbjuder genuin grekisk mat med endast noga utvalda produkter från ledande grekiska producenter. Deras mål är att föra de bästa och godaste grekiska smakerna till Sverige. De har tidigare satsat mest på återförsäljare i form av mataffärer, men har också sikte på hotell och restauranger som vill erbjuda goda grekiska smaker. – Vi vill erbjuda de godaste och mest högkvalitativa varorna, där våra kunder får avnjuta de yppersta grekiska smakerna säger Vasilios chatzoudis, produktansvarig på Greken, Mediterranean Food. Produkterna är ett GMO-fritt (fri från genmodifikation), Clean Label-sortiment. Produkterna är gjord på traditionellt vis med helt vanliga och naturliga ingredienser och därmed fria från artificiella tillsatsämnen. Produkterna är också helt vegetariska, utan några tillsatser och av hög kvalitet. Några exempel av de nya matprodukterna som lanseras i storförpackningar är grekisk salladsolja som passar till det mesta inom matlagning. Gjord på 80 % solros och 20 % extra virgin olivolja. Olivmix erbjuder en god blandmix med olivsorterna Kalamata och Halkidikis. Men också en storförpackning av den klassiska virgin olivolja som är gjord på olivsorten Kalamata. Fler produkter från Greken Mediterranean Food hittar man på deras hemsida greken.nu.

Greken Mediterranean Food • effectplus.se

Filip Karlsson som de senaste åren varit delägare och köksmästare på Slick City satsar nu vidare med en helt egen restaurang som får namnet Karlssons. Lokalerna är tidigare Vinkrogen på Norra Köpmangatan 12 i Gävle där bl.a. Greken, Willgots och restaurang Ugglan huserat. – Det här är ju första gången som helt egen och det skall bli mycket kul, berättar Filip. Jag är 100 procent laddad för uppgiften och ser verkligen fram emot det här möjligheten. När tar du över och vad blir det för inriktning på verksamheten? - Jag siktar på att öppna i början av augusti. Inriktningarna blir att servera lunch och utveckla cateringverksamheten samtidigt som jag ser fantastiska möjligheter att skapa en central festvåning i de här genuint trevliga och funktionella lokalerna. Vi har faktiskt plats för upp till 130 sittande gäster. Vad har du för målsättning och vision med den här etableringen? – För mig är det här en långsiktig satsning som jag räknar med att arbeta med i många år. Sedan vill jag naturligtvis fortsätt att utvecklas inte minst genom festvåningen och samarbeta med ännu fler företag. Vad tar du då med dig med dig efter åren på Slick City? – Det har ju varit en fantastiskt rolig resa sedan vi tog över 2012 men det känns helt rätt att gå vidare då jag fick den här möjligheten. Vi gör det i största samförstånd. Rent praktiskt så får jag ju med mig en del av vår duktiga personal liksom flera fasta kunder. Där har vi bl.a. samarbetet med skolluncherna och Realgymnasiet sedan så är ju alla äldre välkomna hit då vi flyttar med Seniorluncherna som verkligen har blivit en succé. Slick City stänger luncherna då man kommer att bygga om övervåningen med en annan inrikting så även där kommer det att hända en del spännande grejer. Hur kommer det sig att du hamnande i restaurangbranschen? – Det var ju genom pappa, Lennart Karlsson, som jobbat mycket inom restaurang så det kändes självklart redan från början. Jag började springa inne i köket på Gävle Bro redan som liten men sedan fick jag börja jobba på Storsjömässen inne på Sandvik redan i unga år. Jag läste Restaurangprogrammet på Bessemergymnasiet i Sandviken och sista året så fick jag börja jobba på Högbo Brukshotell. Vilka ställen har du arbetat efter det? – Det har blivit några ställen genom åren. Engeltofta, Interpool, Gourmet Blå på Konserthuset och även på Kalles. Då körde jag Coromantmässen dagtid och sedan Kalles hela kvällarna. Men det där var förstås innan man fick sambo och grejer! Läs hela artikeln på foretagsbladet.se sök karlssons

Joe Formgren • Svenskpress.se 6


Tips! Gävles mest prisvärda smörgåstårtor

Lunchrestauranger och Festvåning Förrådsgatan 5, Näringen Gävle Tel. 026-60 60 60 www.tvakockar.se

Centralt - effektivt - Personligt varmt välkommen till vår trivsamma konferensanläggning bara några steg från perrongen.

Mat, Nöje & Konferens

FÖRETAGSBLADET

Catering till Student & Examen

I den här avdelningen finner du som är intresserad av Mat, Nöje och Konferens det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer. Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Nöje”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

nYHet: nu har vi fullständiga rättigheter! gavle Central konferens Centralstationen, Gävle

026-18 98 58 www.gavlecentralkonferens.se

Konferens och sommarfest i Axmar Välkomna att hålla er konferens eller sommaravslutning i våra anrika lokaler vid orörd skärgårdsmiljö. Vi erbjuder konferensrum och aktiviteter i en kreativ miljö i kustatmosfär. Krydda med genuina upplevelser inom kulturhistoria, natur och gastronomi.

Nyhet! Vi håller nu öppet för konferenser året runt.

Axmarbrygga Havskrog

www.axmarbrygga.se/konferens

Boskär, 817 94 Axmarbruk

kontakt@axmarbrygga.se

Tel: 0297 - 32 000

@axmarbrygga

precisreklam.se

Tips: Guidade historievandringar, hel- eller halvdagspaket, övernattningar och naturligtvis maten från skog och hav.

7


Information från: Nordlo

Hur ser den närmaste framtiden ut och vad har du för målsättning med verksamheten?

– Vi har tre mål som känns riktigt bra. Vi ska ha stor tillväxt för att nå tre miljarder i omsättning om fyra år. Sedan skall vi ha de nöjdaste kunderna och de mest nöjda medarbetarna. Detta är mål från nya koncernen som ligger helt i linje med vad jag personligen vill göra.

Har du något tips eller råd att ge andra företagare?

Daniel Blomquist om Nordlo IT-företaget Nordlo har bildats genom en sammanslagning av IT-bolagen Office IT-Partner, Zetup, Dicom och norska IT total. Med fokus på rådgivande IT och lokal förankring ska den nya koncernen bli en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur och digitalisering för såväl små som medelstora organisationer. Vi frågar Gävles vd Daniel Blomquist vad namnbytet betyder för honom och vad kan det komma att betyda för befintliga och nya kunder? – Det blir ju en nystart och jag gillar förändring så jag får verkligen energi av att vi nu byter namn och varumärke. Det känns även som att vi kommer närmare våra kollegor i koncernen nu när alla går in under samma varumärke. För befintliga och nya kunder så innebär nya namnet och koncernen att vi blir en starkare partner. Vi får nu möjlighet till vissa saker som vi inte haft tidigare som lokala entreprenörer samtidigt som vi fortsätter att vara lokala och anpassa oss utifrån den lokala marknaden. Vi blir helt enkelt ännu vassare och mer framåtlutade!

Hur länge har du drivit Office IT-partner?

– Jag tog över Office IT-Partner i Gävle 2008 så det har blivit 11 år. När jag ser tillbaka på dessa år så är jag riktigt stolt över hur vi ser ut idag. Men jag skall erkänna att min förväntan var att vi skulle komma dit vi är idag på halva tiden. Men det kommer som bekant alltid gupp på vägen som man inte räknat med.

– En viktig sak jag lärt mig under dessa år som egen företagare är vikten av ett bra styrelsearbete med externa ledamöter eller ordförande. Det blir en otroligt bra hävstång med externa personer som kommer med idéer och ställer obekväma frågor. De är också ett bra stöd vid tuffa beslut. Jag skulle inte vara där jag är idag utan ett professionellt styrelsearbete och det var något jag lärde mig av mina vd-kollegor i Office IT-Partner kedjan.

Vad har du för intressen förutom det som berör det dagliga arbetet?

– Jag har alltid varit motorintresserad så på vintern gillar jag att åka snöskoter och slalom. Slalom åker jag i och för sig mest för att få gå på afterski men det är ju nyttigt med lite motion också! På sommaren kör jag vattenskoter och vi håller på med vattensporter som t.ex. vattenskidor och andra leksaker som man kan åka på vattnet med efter en båt. Det är också något som barnen tycker är väldigt skoj.

Vad vet vi inte om Daniel Blomquist?

– Att jag målade huset med frugans tandborste! Det var en målare som informerade mig om att det viktigaste när man målar är ändträ. Sedan skulle det väl kunna vara att jag verkligen älskar blodpudding!

Joe Formgren • SvenskPress.se

Fakta Namn: Daniel Blomquist Ålder: 44 år Familj: Fru Jennie och två barn. Rasmus 19 år och Molly 16 år. Bor: Har precis flyttat in i lägenhet på söder i centrala Gävle. För mer information se: nordlo.com

Vad är din bakgrund?

– Jag är född i Sandviken och växte upp i Valbo. Där gick jag på Ludvigsberg- och Sofiedalsskolan. I gymnasiet läste jag Industriell elektronik på Bessemer i Sandviken. Jag startade det egna företaget NewIT 2004.

Hur kom du in i IT-branschen?

– Jag började som praktikant på Alfaskop 1993 och planen var att jag skulle plugga vidare till dataingenjör men jag blev kvar på Alfaskop som då drevs av Tom Widorson och Peter Hultman. Jag fick stort förtroende och mycket utbildning samt att vi var ett härligt gäng i en bransch som då expanderade otroligt mycket fram till millenniumskiftet.

Är det några personer som har haft särskild betydelse och inspirerat särskilt under resan?

– Ja, Tom Widorson var en otrolig entreprenör och visionär som jag lärt mycket av och han satt även ett par år i min styrelse under Office IT-Partner tiden. Jag jobbade som konsultchef på Syntronic i början av 2000 talet och Björn Jansson är också en person som jag lärt mig mycket av och som inspirerat mig. Under alla år som egenföretagare har jag haft min pappa Reidar som mentor och bollplank. Han har varit egenföretagare hela livet och har otrolig kompetens och kontakter som i många fall har varit direkt avgörande skulle jag vilja säga.

Daniel med medarbetare på NewIT som bildades 2004. Bakre fr.v: Reidar Blomquist, Marcus Lindfors, Rolf Andtbacka, Matts Edwardsson, Ingemar Ström, Emil Jonsson och Jonas Sellstedt. Främre fr.v. Börje Zetterberg, Petri Kaunisto, Daniel Blomquist och Jan Hillström.

Vad har ni för utbud av tjänster sedan tidigare och blir det några förändringar nu i och med namnbytet?

– Vi har en bred portfölj idag så vi kan vara både små och medelstora företags kompletta IT-avdelning. Vi levererar datorer, skrivare, konferensrum, telefonilösningar och molntjänster med mera. Så på ett sätt kommer vi att se ganska lika ut men vi kommer att kunna dra nytta av våra kollegor på andra orter på ett ännu bättre sätt än tidigare. Detta gör att vi får tillgång till kapacitet och spetskompetens vi inte haft förut. Vi får också starka kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö vilket gynnar oss i Gävle då vi kan hantera rikstäckande kunder med huvukdkontor i storstäderna. 8

Daniel tar över Office IT-Partner i Gävle 2008 från dåvarande ägaren Hans-Göran Karlsson.


Information från: Nordlo

Tankar om att Office IT-partner blivit Nordlo

Vad betyder namnbytet för dig och vad kan det komma att betyda för befintliga och nya kunder? – För mig innebär namnbytet och den nya koncernen ett väldigt spännande och inspirerande steg i vår utveckling till att bli Sveriges bästa IT-leverantör och jag är övertygad att detta kommer leda till att vi får Sveriges nöjdaste kunder, säger Daniel Stööp, Key Account Manager på Nordlo Gävle. Vi kommer kunna kombinera vår lokala och flexibla närvaro med muskler från en stor innovativ organisation med väldigt sunda värderingar.

Vad betyder namnbytet för dig och vad kan det komma att betyda för befintliga och nya kunder?

Vad betyder namnbytet för dig och vad kan det komma att betyda för befintliga och nya kunder?

– För mig symboliserar namnbytet en nystart med våra gemensamma krafter. Vi finns nu på fler orter vilket gör att vi kommer närmare kunderna och vi kommer kunna ta ett större grepp om marknaden, säger Sandra Demander, Backoffice- och partnershop-ansvarig. Namnbytet innebär också för mig ett närmare samarbete mellan våra kontor i Norden vilket gynnar kunderna men också att vi kollegor sinsemellan får bolla idéer och lösningar med varandra.

– För mig är det mer en bara ett namnbyte då vi ingår en nordisk koncern där vi kommer kunna attrahera både nya och gamla kunder med helt andra muskler än tidigare, säger Niklas Ottoson, Konsultchef. Med både nya och gamla kollegor kommer vi att bygga upp ett starkt varumärke med nordiska krafter men ändå behålla den lokala närvaron och bli en helt ny utmanare på IT marknaden med dom nöjdaste kunderna och medarbetarna.

Vi agerar med hjärtat

Vi arbetar tillsammans

Vi skapar affärsvärde

Vi driver och tar ansvar för våra projekt med mycket passion och

Bra saker händer när vi slår våra kloka huvuden ihop.

Vi har en hängivenhet och genuin vilja att göra det som är rätt för

stort hjärta. Vi har ett brinnande engagemang för hållbar förändring,

Det gör oss starkare, leder till nya perspektiv och fler vägar framåt.

kunder och för medarbetare, där användarna visar vägen till den

där vår innovation formar framtiden inom IT och digitalisering.

Som lagspelare visar vi respekt och lyhördhet för varandra, och

lösning som skapar mest värde. Vi agerar professionellt i alla lägen,

Lösningar och idéer som gör verklig skillnad för våra kunder,

bygger starka relationer som utvecklas med tiden. Vår kultur är något

och utmanar oss själva för att möta kundbehov med lösningar som

kommer från organisationens alla hörn.

vi är stolta över, gemenskapen och allas kunskap lyfter oss -

skapar både konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

samtidigt som vi har roligt längs vägen.

Nordisk närvaro och lokala rötter Lötängsgatan 13, 803 01 Gävle Telefon 026-66 55 00 www.nordlo.com

9


Framgångsrika företagare prisades på Gävle slott För 19:e året i rad uppmärksammades 50 stycken företagare på Slottet i Gävle. Syftet är att lyfta fram särskilt framgångsrika företag och företagare i Gästrikland. Kriterierna för att vara med på listan är att företaget skall ha minst fyra anställda, en omsättning på över fyra miljoner kronor och har varit verksamt i minst fem år. – Vi har noterat att det är en ovanligt stark Gävledominans bland företagen i år, säger Eva Cooper, regionchef för Företagarna i Gävleborg och Dalarna. Av de 50 företagen på FramFör-listan var ett fyrtiotal representerade på Gävle slott under måndagskvällen. Det var en paneldiskussion om företagsamhet och ledarskap innan alla företagare fick sina diplom och bjöds på middag.

Här är hela listan:

100 Procent Media Sandviken AB, Sandviken A.M.P Signalteknik AB, Gävle Agromatic Nordic Heating AB, Forsbacka Alderholmens Mekaniska AB, Gävle AQ Parkoprint AB, Gävle Bergman Retail AB, Gävle Bohlins i Järbo AB; Järbo Bomhus Glasmästeri Aktiebolag, Gävle Bostad Nova i Gefle AB, Gävle Bröderna Norling i Hofors Aktiebolag, Hofors Byggspecialisterna i Gävle Aktiebolag, Gävle ETP Försäljning AB, Gävle Fastighetsbyrån i Sandviken AB, Sandviken Fastighetssnabben Aktiebolag, Gävle Forma Plast i Ockelbo AB, Ockelbo Färgdesign i Gävle AB, Gävle Geomatikk Sverige AB, Gävle Greencon Energi & Miljö AB, Gävle Gävle Bostadsförmedling AB, Gävle Gävleborgs Plastkemi AB, Valbo Gävleborgs Tolkservice AB, Gävle HMP Vent. & Allservice AB, Gävle

HS Försäljning AB, Hedesunda Husvagnscenter i Valbo Aktiebolag, Valbo Håkan Perssons Åkeri Aktiebolag, Gävle Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB, Gävle JT Security i Sverige AB, Gävle Järbo Svets & Press AB, Järbo Klövenäs Profil AB, Gävle Ko-Lars Aktiebolag, Gävle LMV Kontaktledning Aktiebolag, Gävle Lingvalls Motor Aktiebolag, Gävle Mark och Bygg Teamet i Sandviken AB, Sandviken NDS Nordic Drilling System i Gävle AB, Gävle Nordell Security AB, Gävle Partyking AB, Gävle Pierre Entreprenad i Gävle AB, Gävle Playipp AB, Gävle Prevas Gävle AB, Gävle Proffsbyggen i Gävle AB, Gävle Profilplåt i Järbo AB, Järbo Recycling i Gävle Aktiebolag, Gävle Rörfokus i Gävle AB, Gävle Svenska Bil & Däck AB, Gävle Triennum Fastighetsentreprenad AB, Gävle Valbo Trä AB, Valbo WeWab Trafiklösningar AB, Gävle Vinnersjö Timmerhus Aktiebolag, Hedesunda Wåhlins Entreprenad Aktiebolag, Sandviken Växt & Miljödesign i Gävle AB, Gävle Samverkansprojektet FramFör- Framgångsrika företag i Gästrikland har sedan år 2000 drivits i samverkan mellan olika aktörer som Företagarna, Svenskt Näringsliv, Mellansvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen, Aktiv Revision och Högskolan i Gävle.

Text: Joe Formgren Foto: Marie Hägg/Högskolan i Gävle SvenskPress.se

Service av mobiltelefoner sedan -98

radiostation! -- din dinlokala lokala radiostation! Med den mest blandade musiken • Lyssna mera och annonsera för en låg kostnad till många flera! Kontakt och lyssna live: www.radiogavle.se • 102,7 mhz Medverka från 916:- månaden 070-679 79 00, 026-126 126 10

Vi utför snabba reparationer på mobiltelefoner och läsplattor.

Öppettider: Mån-Fre 08.00-17.00 Lunchstängt: 11.45-12.45 Tel: 026-18 80 15 www.telecomservice.se

RADIO GÄVLE 102,7 MHz

N Strandgatan 29, Gävle

Vi mixar fabulösa

med - med den mest blandade musiken! föreläsningar fantastiska frukostar. Visst vill du vara med? Läs mer på: www.mixgavleborg.se


FÖRETAGSBLADET

Brynäs affärsdag - en bra affär

Reklam & Media

Onsdagen den 22 maj var det en ny affärsdag på Gavlerinken med Brynäs nya framgångsrika affärskoncept ”En bra affär”. Drygt 40 företag träffades för att i 20 affärssamtal på 15 minuter vardera presentera sig för varandra och diskutera affärer.

I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Reklam & Media det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer.

– Det är ett nytt koncept i regionen med både sälj och inköp som är garanterat både kostnads- och tidseffektivt, berättar moderatorn Mats Bengtsson som coachade företagarna genom det tajta men välplanerade tidschemat. Det här var fjärde affärsdagen och vi har haft fyra affärsluncher. I dagsläget är det 70 företag som är med i En bra affär och erbjuds genom detta 100 strukturerade och schemalagda möten med samtal på 15-20 minuter under en niomånadersperiod. – Som företag kan man kliva in när som helst under perioden då det är ett rullande schema, säger Mats. Detta är ju intressant för oavsett om man gillar hockey eller inte så vill ju alla göra affärer. Det märktes definitivt under den intensiva förmiddagen och den avslutande gemensamma lunchen. Samtalen handlade uteslutande om affärer och möjligheter till samarbeten. Laguppställningar, odds och vem som skall stå i målet får diskuteras när det är dags för match på Gavlerinken. Arenan för både idrott, underhållning och nu även ett forum för bra affärer.

Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Media”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

Joe Formgren • Svenskpress.se

Vi ni också synas på

Gästriklands största reklamplats

Kontakt Joe Formgren 070-679 79 00 Produktion Precis Reklam 026-511 000 11


Marknadsplanering för maximalt Välkommen till oss på Precis Reklam för en grundläggande Media- och PR-planering. Tillsammans med oss så kvalitetssäkrar ni er marknadskommunkation i fyra enkla steg.

Hemsidan Vi erbjuder marknadens mest prisvärda och användarvänligaste publiceringsverkyg, Yodo CMS. Hemsidan är responsiv, sökmotoroptimerad och anpassad för både läsplattor och smartphones. Nyhetsfunktion med direktlänkar till sociala medier ingår. Sedan kan ni enkelt komplettera med färdiga moduler som webbshop, intranät, användarhantering, nyhetsbrev och digital signage med mera.

PR-planering Vem säger vad till vilka, på vilket sätt och i vilka kanaler? Sociala medier, hemsidesuppdateringar, nyhetsuppdateringar och nyhetsbrev? Vi går igenom grunderna för att ni skall nå era målgrupper - regionalt, nationellt eller internationellt. När använder ni pressreleaser och ska ni medverka eller arrangera event? Hur kan ni försäkra er om att era målgrupper får och har den information som ger dem den bild av er organisation som ni önskar att den ska ha? Vi erbjuder ett enkelt men kvalitetssäkrat system.

Precis är en kommunikations- och reklambyrå i Gävle som paketerar och kommunicerar våra uppdragsgivares varumärken, produkter och tjänster. Genom kvalitetssäkrad kommunikation gör ni fler och bättre affärer samt ökar värdet på er verksamhet. Välkommen att kontakta oss.

Reklam • Webb • PR • Media 12

Templet, Muréngatan 14, 802 50 Gävle • Telefon: 026-


effektiv marknadskommunikation Vi går bland annat igenom skillnaden mellan reklam och marknadsföring och hur ni upprättar en logisk och kostnadseffektiv PR- samt Mediaplan.

Sociala medier Vad är egentligen sociala medier och hur fungerar de? Skall ni använda Facebook, LinkedIn eller YouTube? Var skall ni vara med, varför och på vilket sätt? Vi går igenom de vanligaste tjänsterna, hur de kan samverka och vilka metoder som kan användas. Vad är syftet, målsättning och vilken frekvens bör ni ha? Det är några av de frågor ni får svar på.

Mediaplanering Mediainvesteringarna är den mest kostsamma delen i er kommunikationsplan. Vilka mediakanaler når er målgrupp och hur kan ni medverka på bästa sätt? Hur mycket skall eller bör ni lägga på reklam? Smart mediaplanering är att välja rätt mediamix och kostnadseffektiva lösningar för att förmedla ert budskap till just era målgrupper. Vi går igenom hur ni kan försäkra er om en effektiv mediamix till lägre kostnad och större genomslagskraft än ni haft någonsin tidigare.

Gästrikland

s affärsm

Nordlo:

agasin -

med effe

ct för alla

företag.

Juni 201

9

Daniel Blom

quist

Filip: Öppn

ar Karls

Prisade:

50 Fram

Världskongr essen: Till

gångsrika

sons

företagare

Gävle Hopsie Daisy:

Årets stipen

diat

StyrelseAka

demien:

Ny styrel

se

Vi hjälper er naturligtvis från grunden om det behövs god grafisk design i form av logotype och grafisk manual, styrdokumentet med färger, typografi och grafiska element. Anpassat utifrån ert varumärkesbudskap för kommunikation i print, plagg, dekorer och digitala kanaler.

-511 000 • E-post: info@precisreklam.se • precisreklam.se 13


Regnskogen ännu grönare i Furuvik

Det var varken Tarzan eller Indiana Jones som svingade sig i lianerna nyligen inför säsongspremiären av Furuviksparken. Utan det var Göran Svensson på Växt & Miljödesign som i dagarna gjorde en grön installation i Regnskogen och Sydamerikahuset.

Hopsie Daisy årets stipendiat

Brynäs Företagarförening delar varje år ut ett stipendium till en företagare på Brynäs som utmärkt sig med hårt arbete och framåtanda.

– Inga jobb är för små eller stora för oss när det gäller att skapa en grön och skön miljö, säger Göran Svensson. Och ibland är det ju extra kul när man får ge apan inom sig en chans! Växt & Miljödesign i Gävle erbjuder försäljning, uthyrning och skötsel av företagsväxter i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Läs hela artikeln på effectplus.se sök regnskog

Hopsie Daisy blev årets stipendiat och det var företagets grundare och ägare Erika Parneborg som den 22 maj fick ta emot diplom och blommor vid en enkel ceremoni i företagets lokaler i hörnet av Väpnargatan och Kaserngatan, f.d Konsumbageriet m.m. Ralph Brodin och Fredrik Pierre representerade Brynäs Företagarförening. En häpen Erika överraskades utanför sin entré med diplom, motivering, och en stor bukett blommor. Läs hela artikeln på foretagsbladet.se sök hopsie

Foto: Heinz Eriksson • Växt & Miljödesign • effectplus.se

Ralph Brodin • effectplus.se

FÖRETAGSBLADET

Allt för Kontoret

I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Kontoret det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer.

Homestyling. Privat & företag - för det egna hemmet eller kontoret. Varmt välkommen att besöka oss på Nobel Home för inspiration, tips och råd! Det nya möbelhuset i Valbo.

Varmt Välkomna!

Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Näringsliv/Kontoret”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

Nobel Home vid Valbo Köpcentrum, 818 32 Valbo Tel: 026-13 18 70 • www.nobelhome.se

14


Beställningstrafik och nöjesresor

Bli medlem hos oss!

Sälja företaget?

• KONTORSSTÄDNING

Företag, privatpersoner, föreningar och idrottslag. Välkomna ombord!

www.carinastad.info 026-13 22 02 • www.wallnersbuss.se

Kontakta mig! Björn Mårtensson 070-568 30 52 • www.tactic.se

Stöd nyföretagandet i regionen!

www.brynasforetag.se

Vi hittar energitjuvarna i er bostad Tryckprovning av byggnad + värme-kamera. Med Blower Door tekniken hittar vi snabbt värmeläckorna.

Av företagare - för företagare

Vi erbjuder nystartade företag gratis rådgivning!

Ring Bengt-Åke, certifierad energiexpert. 070-710 50 30 i Sandviken. www.lonnenergi.se

026-51 00 00 • www.nyforetagarcentrum.se

Utför även energideklaration - en investering du hämtar hem!

Markanläggning och utemiljöer

Låt företaget blomstra skapa energifylld trivsel med våra växter

Nyanläggning - Skötsel - Trädarbeten - för renare luft och miljö!

5:e Tvärgatan 21-23 • www.vaxt-miljo.com Tel: 026-14 16 29 • Mobil: 070-374 64 66

Marksten, murar, Trädgård- och Beskärning, fällning, planteringar m.m. parkskötsel. stubbfräsning. Nu även grindar, villa- och industristängsel.

Tel. 026-61 32 00 Ny grön hemsida: www.pirab.nu

nordiskakvalitetspooler.se nordiskakvalitetspooler.se

Äntligen är den sommaren har! här! långa vintern Fira med den med bubbel och massage. bubbel och massage. Nordiska Kvalitetspooler erbjuder amerikanska spabad med premiumkvalitet. Med effektiv rengöring, behagligt tryck och tysta bubblor Nordiska Kvalitetspooler erbjuder amerikanska spabad med premiumkvalitet. Med effektiv rengöring, behagligt tryck och tysta bubblor vinter –– eller rättare ii –– FAMILJENS FAMILJENS BÄSTA JULKLAPP. är en unik unik spabadsserie spabadsseriepå påmarknaden. marknaden.Njut Njutav enriktigt härliglång årstid medmed – eller rättare sagtsagt i – FAMILJENS BÄSTA VÅRPRESENT. är Marquis Marquis en en unik spabadsserie på marknaden. Njut avaven en riktigt lång vinter med eller rättare sagt BÄSTA JULKLAPP.

R A M M So J N A P M A k s från Pri Pris från

vid /mån ånalvinidng. /m et lbet delb ning. al de

FAMILJENS SköNASTE INVESTERINg! FA M FA M II L L JJ E EN NS S BÄ BÄ S S TA TA JJ U UL LK KL LA AP PP P H H II T T TA TA R RD DU UH HÄ ÄR R ::

Effektiv rening. Behagligt tryck. tryck. Behagligt Tysta bubblor. Tysta bubblor.

Strömsbrovägen 22, Gävle Strömsbrovägen 22, Gävle 026-12 44 20 026-12 44 20

Magasinsgatan 20, Storvik Magasinsgatan 20, Storvik 0290-317 00 0290-317 00

15


Hur du slipper ha halvlösta mail hängande över dig

Grattis företagare - nu blir du också rökpolis!

Tiden när uteserveringar fylldes med rök kommer från och med den 1 juli vara helt över. Och är det något som faktiskt alla vet så är det att det är farligt, dumt och dyrt att röka. och dyrt kan det bli även framöver, men nu för företagare som driver butiker, barer och restauranger och som ska ansvara för att det inte röks någonstans i närheten av deras verksamhet. Även om det är på kommunens mark. Riksdagen har fattat beslut om en ny tobakslag. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och börjar gälla den 1 juli. Till följd av den nya lagen utvidgas rökförbud till att omfatta vissa allmänna platser utomhus. Lagen omfattar uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet omfattar inte bara tobaksvaror. Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak omfattas också av lagändringen den 1 juli.

Företagarna behöver ha koll

Det är själva reglerna. Men hur ska det här gå till i realiteten, när det är en sen löningshelg, det skålas i rosevin och stor stark som om det inte finns någon morgondag? ”Företagarna behöver ha koll på att det inte står personer och röker utanför deras entré, genom till exempel en skylt och de har rätt att avvisa personer”, sa Jakob Kilner, tillsynshandläggare vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, nyligen till Göteborgs-Posten. Lättare sagt än gjort. Men om företagaren inte säger till de som röker cigaretter eller vattenpipa på kommunens mark så kan konsekvenserna bli stora, där företagaren både kan bli av med tillstånd att sälja tobak och bli stoppad att överhuvudtaget driva till exempel detaljhandel. Agera rökpolis eller riskera att slå igen.

Ökade skyldigheter

Och problemen slutar inte här. Kommuner kan motivera ökade kostnader för att kontrollera att företagen följer den nya lagen. Det är alltså inte nog med företagarna tvingas bli rökpoliser mot sin vilja, de måste dessutom betala en tillsynsavgift för att lagen efterlevs. Företagaren får enligt den nya lagen ökade skyldigheter. De ska informera, kontrollera och tillrättavisa människor som bryter mot rökförbudet. Men företagaren har inga rättigheter för motsvarande område utan får alltså uppgifter som de inte har några verktyg för att genomföra. Samtidigt kan hen få betala avgifter för att detta ska kontrolleras. Ett tydligare exempel på regelkrångel för företagare kan man knappast få.

Eva Cooper Regionchef Företagarna Gävleborg 16

Det är oerhört skönt att vara ikapp (och kanske rent av få tomt) med allt inkommande vi tar emot om dagarna. Att inte ha några obesvarade sms att så fort som möjligt komma tillbaka till, att ha läst de väsentliga meddelandena och inte ha några ohanterade mail kvar som ligger och stressar känns för mig och många jag möter befriande. Känslan av att ”ha ryggen fri” låter mig fokusera fullt på de stora frågorna, det långsiktiga, det kreativa.

Lätt som en plätt - ibland

Det är lätt åstadkommet om det vi fått är lättolkat. Korta och tydliga mail är det enkelt att veta vad vi ska göra av. De innebär att vi kan: • svara fort, eller • skriva upp att vi ska göra något vi inte gör direkt, eller • sätta igång något som är stort och tar lång tid att göra, eller • notera att vi väntar på något från någon som vi vill följa upp, eller • spara undan för att de är bra att ha, eller • slänga för att de inte har något värde för oss

Du kan fastna i det snåriga

Men, det är lättare sagt än gjort om en del av det vi fått är komplext och svårtolkat. När du läser det långa, snåriga mailet första gången, blir du inte så mycket klokare. Det är uppenbarligen någon väsentligt, men vad innebär det här för dig? Det kräver en del tankeverksamhet och en längre stunds analys än vad du har just nu, så du släpper det, låter det ligga kvar och går vidare till nästa mail. Med ens har du en lös tråd att komma tillbaka till. När du nästa gång tittar efter nya mail, ligger det snåriga mailet kvar och du blir påmind om att du behöver ”ta tag i det där”. Allt tyngre känns det. Men, det behöver inte göra det.

Gör så här

Oavsett hur komplicerat eller snårigt något som du fått till dig är, kan du alltid göra åtminstone något åt det. Det finns alltid ett nästa steg. Detta nästa steg är ett verb av något slag och därför är det en att göra-uppgift som du antingen gör omedelbums eller skriver upp på din att göra-lista att du ska göra. När du är på väg att ”lägga tillbaka” ett läst mail (eller meddelande, papper, muntligt uttalande från kollega et c) och därigenom skapa en lös, irriterande tråd, formulera istället det nästa steget för dig själv. Det kan till exempel börja med: • Analysera … • Läs igenom noga en gång till …. • Utred … • Fråga (någon annan vad du ska göra med det) … • Sätt dig mer noggrant in i …. • och så vidare Ta det nästa steget direkt eller skriv det som en uppgift på din att göra-lista. Det som inkommit kan du spara undan där du sparar annat referensmaterial som är bra att ha. Du behöver inte ha det kvar mitt i synen för att hålla koll på det, eftersom att göra-listan håller kollen åt dig.

Friare och med full fart framåt

Om du definierar det nästa steget på vad som helst som du fått, kan du få undan mailet, meddelandet och annat från där du tittar efter nytt. Även om du inte kommit till vägs ände med det som det inkomna innebär, har du kommit igång genom att ta det första steget - om det än så bara är att du skrivit upp vad det nästa steget är. Du är mer ikapp än tidigare och det är möjligt för dig att om så bara för en stund få helt tomt.

David Stiernholm, struktör www.stiernholm.com


StyrelseAkademiens nya styrelse

Alkohol-/drogproblem eller spelmissbruk på din arbetsplats? Öppenvårdsbehandling specifikt riktad till arbetslivet. Vi kartlägger – motiverar – rehabiliterar.

Fr.v. Ewa-Lotta Sköld, Daniel Blomquist, Ingvar Åberg, Arnfinn Fredriksson, Ann-Louise Kleen samt Kjell Gunnarsson. På bilden saknas Ulrika Malmkvist.

StyrelseAkademien Gävleborgs höll föreningsstämma på Gavle Central Konferens i Gävle tisdagen den 7 maj 2019. Valberedningens förslag på ledamöter godkändes enligt följande: Ordförande Arnfinn Fredriksson omval på 1 år, Ann-Louise Kleen omval på 2 år, Ulrika Malmkvist omval på 2 år och Ewa-Lotta Sköld omval 2 år. Kvarstår i styrelsen Nils Wetterlind till 2020, Daniel Blomquist till 2020 och Ingvar Åberg till 2020. Valberedningen har 2019 bestått av Camilla Westman, Joe Formgren och Göran Cronwall. Revisor Thomas Ljungcrantz valdes fram till 2020. Vid föreningsstämman får inte andra ärenden än dem som angivits i kallelse bli föremål för beslut. Däremot så diskuterades StyrelseAkademiens unika erbjudande när det kommer till kunskap och kompetensutveckling är alltid viktigt för att nå de mål som ställs upp, i stort som smått. – Första steget för den styrelseintresserade är att StyrelseAkademien ger en kort introduktion om vad StyrelseAkademien är och står för och vilka ”produkter” som erbjuds till företag och medlemmar, berättade Kjell Gunnarsson, verksamhetsledare för StyrelseAkademien Gävleborg.. Läs hela artikeln på foretagsbladet.se sök styrelseakademien

StyrelseAkademien Gävleborg • effectplus.se

Ring oss på 026-10 20 34 eller besök www.core-rehab.se

Behandling med KBT & aCT mindfulness och mental träning Konsultativt stöd till organisationer

S. Skeppsbron 28, Gävle För mer info kontakta:

Bo Kåresjö

bo@karesjo.nu • 070-924 27 06 www.terapicentrumgavle.nu

DET ULTIMATA SPABADET Arctic spas ger dig badupplevelser sommar, höst, vinter och vår – och alltid i + 39°C. Ett spabad från Arctic Spas tar spabadandet till nya nivåer! Våra spabad och allväderspooler anpassas alltid efter kundens önskemål. Med ett Arctic spabad kan du alltid känna dig trygg eftersom vi erbjuder lång garanti och dessutom service med vår egen personal. Vårt unika automatiserade saltreningssystem Spa Boy med appstyrning gör att badvattnet alltid är klart för bad. Arctic Spas leder där andra följer. Välkommen till vår välsorterade Spabadsbutik där vi visar flera av våra modeller. Vi erbjuder också finansieringslösningar, från 890 kr/månad för privatkunder - även leasing för företagskunder.

Från dröm till verklighet arcticspanorr @arcticspa.se Arctic Spas Norr Butik: Kryddstigen 8, Gävle 079-300 20 22 • www.arcticspa.se

17


Tactic - när man ska sälja eller köpa företag Enligt Företagarna har 99,4 procent av alla företag i Sverige färre än 50 anställda. De flesta är ägarledda och är därmed beroende av ägaren i den löpande verksamheten. En sjättedel av företagsledarna är 65 år eller äldre. Det rör sig om drygt 47 000 företag (AB), med totalt 310 000 anställda. För lokalsamhället och regionen, för företagens anställda och deras familjer och för företagsklimatet är det viktigt att säkerställa att företaget kan drivas vidare när företagsledaren vill pensionera sig. Möjligheterna att framgångsrikt genomföra ägar- och generationsskifte är därför en avgörande fråga för många svenska företag. Gävles Företagarföreningar hade därför bjudit in Björn Mårtensson, företagsmäklare på Tactic företagsförmedling, för att få råd hur man bör göra. Frukostmötet genomfördes på Gasklockornas restaurang i slutet av april. Ralph Brodin, ordförande i Brynäs Företagarförening, hälsade 24 gäster välkomna och informerade om kommande frukostmöten. Björn Mårtensson inledde med att berätta om TACTIC Företagsförmedling som bildades 1991 och har huvudkontoret i Luleå men arbetar över hela landet med utveckling och tillväxt. Tactic har 18 företagsmäklare som arbetar målinriktat och utgår ifrån den situation som uppdragsgivare befinner sig i. Till sin hjälp har de tillgång till expertis inom ekonomi, marknadsföring, produktion mm. – Våra uppdragsgivare är främst små och medelstora företag men vi har också arbetat med stora företag, sa Björn Mårtensson. Jag arbetar med uppdragsgivare i Gävleborg plus Norduppland, Älvkarleby och Tierps kommun.

Man bör vara ute i god tid

– En fjärdedel av svenska företagare är födda på 40- och 50-talet, sa Björn Mårtensson. Vår rekommendation är att man bör vara ute i god tid och att man anlitar en professionell företagsmäklare så att man kan behålla full fokus på företaget och dessutom får man fler intressenter att välja bland. Företagsmäklarna kollar upp att företaget är i god ordning, både ekonomi och verksamhet. – Det är individuellt när det är rätt tid att sälja, men det bör helst

18

ske när det fortfarande går bra, sa Björn Mårtensson. Man ska också fundera på hur en köpare tänker, vad de vill ha osv, men också på vilken typ av säljare man inte vill ha! Om man försöker sälja själv kan det var mindre bra om bra om planerna når ”fel öron”. Genom att anlita en företagsmäklare slipper man den oron. Man ska också tänka på personalen, som måste informeras när beslutet om försäljningen är taget. – Vi tittar på utvecklingsmöjligheterna för de företag som ska säljas, vilken potential det finns när det gäller marknad, produkter och kunder, sa Björn Mårtensson. Och det gäller både om man ska sälja ett företag eller hjälpa någon att hitta ett lämpligt företag att köpa. Andra faktorer som företagsmäklaren håller koll på är priset, lämpliga betalningsmetoder som säljarrevers, banklån m.m. samt inte minst hur beroende företaget är av ägaren. – Man kan göra många fel och i den här processen är den vanligaste att säljaren väntat för länge med att komma igång, sa Björn Mårtensson. Många tappar också värdefull tid för att man försökt själv, begärt för högt pris eller att man försökt dölja mindre smickrande fakta. - Det är också många som tror att revisorn är rätt person att sälja företaget, men det är bättre att anlita en professionell företagsmäklare som kan samarbeta med revisorn, avslutade Björn Mårtensson.

Text och foto: Torbjörn Edlund • effectplus.se


Lagen om arbetsoch skyddskläder

Samuel Costa Nordvall, energipedagog på Gävle Energi var värd under mötet.

Spara pengar och rädda klimatet Gävles Företagarföreningar besökte i Ersbo värmekraftverk den 14 maj för att få information om nuläget för klimatet och hur man både som företagare och privatperson bidra till omställningen till ett samhälle som är mer uthålligt när det gäller miljö och klimat. Värd för mötet var Gävle Energi och det var Samuel Costa Nordvall, Energipedagog, som gav en inblick i nuläget och hur vi kan bidra till att förbättra situationen. Genom att spara på energikonsumtionen får man ju samtidigt ett ekonomiskt incitament för att vidta nödvändiga åtgärder. – Att jobba med de här frågorna och att bidra till en mer hållbar planet kan ibland upplevas som att det kostar pengar, sa Samuel Costa Nordvall. När det handlar om energi är det tvärt om och genom att hålla koll på sin energianvändning och vara medveten om vad som drar mycket energi kan man spara pengar på att kapa energitoppar och att göra sig av med energitjuvar. På agendan var också solceller, biogas, fjärrvärme med mera. Har man en fastighet med rätt förutsättningar kan man ha gratis el efter 12-15 år med hjälp av solceller. Den som vill veta mer kan kontakta Gävle Energi för att få rådgivning.

Brynäs Företagarförening • effectplus.se

Från och med den 21 april gäller ett nytt skärpt regelverk för PPEkläder, som står för personlig skyddsutrustning med syfte att skydda mot hälso- eller säkerhetsrisker, enligt tillägg i förordning (EU) 2016/425, som också är kompletterad med svensk lag. Den nya PPE förordningen gäller och är i kraft fr.o.m. 21 april 2019 och syftet är att förbättra och standardisera skyddsutrustning mot risker i arbetet i hela EU och EES. Genom att aktörernas ansvar förtydligas i hela värdekedjan ska användaren kunna få rätt skydd och korrekt information. Nya PPE-kläder som företaget förser sina anställda med måste numera vara CE-märkta. Detta gäller både arbetskläder tillverkade inom Sverige och kläder som har importerats. Med CE-märkta kläder, avses certifierade arbets- och skyddskläder. Tillverkaren eller importören är fullt ansvarig för att kläderna uppfyller minimikraven på uppställda hygien-, funktions- och skyddskrav. Arbetsgivaren har ansvaret för att EU-förordningen tillämpas på arbetsplatsen. Certifierade kläder får ej förändras utan att man följer noggranna regler. Du får t.ex. inte utan vidare lägga upp dina byxor, eftersom det bland mycket annat kan komma att påverka synligheten, på grund av reflexernas placering - och kanske risken för att fastna någonstans. Det är arbetsgivarens ansvar att PPE-kläderna också tvättas och torkas korrekt avseende godkänt tvättmedel, temperatur, efterbehandling mm. Vid smutsig industritvätt bör arbetsgivaren fundera över om medarbetarna verkligen skall tvätta hemma. Det finns risk att maskiner och tvätt hemma kontamineras av kemikalier som bör hanteras i styrda processer där tvättvattnet från yrkeskläder renas, innan det når kommunens avloppsanläggningar. För att klara de nya lagkraven för vissa arbetskläder i den dagliga verksamheten krävs bombsäkra rutiner som fungerar i praktiken både i administrationen och på golvet. Därför har många, både mycket stora företag och ofta också lokala verksamheter, låtit företag såsom t.ex. Berendsen Textil Service göra en av deras standardgenomgångar. En studie, som avser de textilier som kunden behöver i sin verksamhet. Man kommer då med ett genomarbetat förslag avseende omfattning, kostnader och kontraktsperiod. Läs hela artikeln på foretagsbladet.se sök: arbetskläder

Deltagarna lyssnade med spänning.

Berendsen Textil Service • SvenskPress.se

Berendsen Textil Service AB Lennart Kinnvall, Hamrångevägen 21, 816 31 Ockelbo 0297-57 58 00, lennart.kinnvall@elis.com

Jens Hed, Hoforsvägen 70, 813 91 Hofors, 0290-270 35, jens.hed@elis.com

Textil- och tvättservice Jens Hed

Levererar komplett hyr- och tvättservice av arbets-, patient- och skyddskläder, entré- och golvmattor, städutrustning samt textilier till företag inom industri, handel och kontor, vårdsektorn liksom till hotell & restaurang m.m. OBS Vi kan hygien, renrum och sterilt för operationssalar!

Lennart Kinnvall

19


Köp nya däck och fälgar hos oss Boka hjulskifte online på www.dackakuten.nu Kostnadsfri punkteringsgaranti vid köp av däck från

Enkel, smart och billig Bokföring

Riggargatan 15, Brynäs www.dackakuten.nu • 026-12 66 88

Ingela Gustafson

Vi köper in och återVinner: • Järn- & metallskrot, koppar, rostfritt m.m. • Balk, plåt, redskap, tomfat, elmotorer mm

Byråpartner

026-12 13 74 Trutvägen 4, Gävle www.arvidsvenssons.se

www.curantab.se • 070-208 88 76

Turn-Key Projects | Nordic Quality

Energi & Ugnsteknik

Eldfasta installationer

Eldfasta produkter

www.mektec.se

www.macon.se

www.hoganasbjuf.se

FÖRETAGSBLADET

Verkstad & Industri

Ytbehandling och lackering av lastbilar & stora objekt

I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Verkstad & Industri det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer. Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Näringsliv/Verkstad & Industri”. Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

Vi svarar för ytbehandling och slutfinish. Gör ditt fordon fint till våren, kom in till oss! Bli nöjd kund hos oss du också! Kontakta: Annika eller Lars-Erik Tel: 0290-378 86 Mail: info@platverkstan.se Adress: Norrbergsvägen 45 812 93 Kungsgården www.platverkstan.se 20


Allt inom husvagn & husbil!

Gluggen hjälpte Sofias Änglar

Välkommen till oss!

Riav. 5 Valbo. Verkstan 026-13 25 40 Försäljning och butik 026-13 30 40

www.caravanmarine.se

Snabbmatsleverantören Gluggen fick hjälpa till när Sofias Änglar var i trakten på ett spännande och roligt uppdrag. – Vi fick äran att hjälpa till när Sofias Änglar var i trakten. Både ett spännande och roligt uppdrag så hatten av och tack för ett fantastiskt och hjälpande program, hälsar Johan Björklund på Gluggen. Vill ni veta vad de gjorde i trakten så håll utkik i TV-tablån.

Gluggen • effectplus.se Vi lagerför:

• Plåt • Stång • Balk • Rör • Aluminium • Rostfritt • Armering • Skopstål • Gallerdurk

026-495 99 00 | Trutvägen 4, Gävle www.handelsstalgavle.se

precisreklam.se

Komponenter, reservdelar, reparationer och service

Våra huvudsakliga inriktningar: Mekaniska konstruktioner och beräkningar. Svets och mekaniska arbeten i stål, aluminium och rostfritt. Tunn- och grovplåt samt ytbehandling som betning, blästring och målning.

Hög kv och se alitet rvicen ivå är våra nyckel­ begrep p!

Unik kompetens inom lyftteknik och specialtillverkning som får industrins puls att slå

Välkommen att kontakta oss.

Sandviken: Tyngre industri • Söderfors: Tunnare plåt

026-27 19 12 • www.sitab.nu

21


Hört & Hänt

Bilnyheter från världens alla hörn!

Världens dyraste polisbil patrullerar gatorna i Abu Dhabi.

Däckad av tjuvliga

En Chevrolethandlare i Louisiana fick en smärre chock när han kom till jobbet. Ägaren, Matt Bowers, möttes nämligen av en makaber syn - på innergården stod hela trettioen nya bilar uppallade på träklossar. Över natten hade en professionell tjuvliga tagit sig in på området och stulit inte mindre än 124 däck med tillhörande fälgar. Bytet uppgick till närmare 1,2 miljoner kronor och därför utfäster Matt nu en stor belöning till den som kan bidra med tips så att bovarna hamnar bakom lås och bom.

Hundraårssfirande med det självkörande konceptet 19 19.

Lykan hos polisen

Nu har världens dyraste polisbil tagits i tjänst och vrålåket kommer kanske inte helt otippat att patrullera på gatorna i Abu Dhabi. Lykan Hypersport har en prislapp på 34 miljoner och är tillverkad i blott sju exemplar. Att polisen kommer kunna göra snabba ingripanden bevisas inte minst av att fartmonstret fixar hundrastrecket på 2,8 sekunder och toppar 385 km/h. Lykan är dessutom den första supersportbilen som tillverkas i Förenade Arabemiraten, vilket gör den till en given medarbetare.

Pigg hundraåring

1919 rullade André Citroën igång bilföretaget som nu har funnits i ett helt sekel. Det firar fransmännen genom att släppa ett självkörande koncept som fått det passande namnet 19_19. Insidan kantas av en loungeliknande miljö med ett generöst insteg eftersom bakdörrarna är hängda i bakkant. Det eldrivna konceptet har en räckvidd på 80 mil, ska fixa hundrastrecket på fem sekunder samtidigt som toppfarten är 200 km/h. Citroën firar sin högtidsdag i franska La Ferté-Vidame mellan den 19:e till 21:a juli.

Renault på röda mattan

Den berömda filmfestivalen i Cannes är inne på sin 72:a upplaga och det kändistäta eventet lockar i vanlig ordning celebriteter världen över. Det är på den franska Rivieran som det ärofyllda priset guldpalmen varje år delas ut och kändiseliten färdas hela vägen fram till röda mattan med hjälp av Renault. Fransoserna har varit huvudsponsor till eventet under 36 år och ställer upp med en imponerande flotta på 300 bilar. Vi får sannerligen hoppas att priset för bästa bi(l)rollsinnehavare går till Renault!

Rolls-Royce korkar upp

Rolls-Royce släpper nu en bubblande nyhet eller vad sägs om en exklusiv champagnekylare som ska föra tankarna till britternas V12-motor? Själva boxen är tillverkad av aluminium, svart läder och kolfiber. Med en simpel knapptryckning öppnar sig ett set som är anpassat för fyra finsmakare innehållande kaviaretuier, servetter med monogram och givetvis champagneglas på silverfot med Rolls-Royce-emblem. Allt kantas av lyx i överflöd, vilket inte minst bevisas av prislappen: 456 000 kronor.

Världens äldsta Porsche

Det sägs att gammal är äldst och inom kort kommer en riktig raritet att gå under klubban på en av RM Sotheby´s auktioner i Kalifornien. Porsche Type 64 är världens äldsta och har ägts av grundaren Ferdinand Porsche, men även sonen Ferry har suttit bakom ratten. Bilen byggdes med teknik från flygplansindustrin och har samma drivlina som Volkswagen Typ 1. Det innebär således 32 hästkrafter och alla nyckelkomponenter i bilen är original. Porschen förväntas klubbas för runt 190 miljoner kronor vid auktionen den 15:e till 17:e augusti.

Jenny Nilsson • CNP AB 22

Världens äldsta Porsche.


Lexus med vind i seglen

Liten blir stor, drömmer och tror, kommer du snart till mig? Texten kommer från Stig Olins megaschlager ”En gång jag seglar i hamn” och kan faktiskt beskriva nya Lexus UX 250h. Det är japanernas minsta suv någonsin med sina 450 centimeter och levererar efter principen mindre är mer. Däremot krävs en plånbok av större format för att inte drömmen ska förbli mer eller mindre en dröm. Lexus säger att UX står för ”Urban Crossover” och försäljningsmässigt hamnar modellen i den mindre suvklassen med namnkunniga konkurrenter som Mercedes GLA och Volvo XC40. I det sällskapet är det främst hybriddriften och den lyxigare framtoningen som gör UX till en segrare på pappret, men hur är det i verkligheten? Vi har provkört bilen i Barcelona.

Inte styv i korken

Att slå sig för bröstet och basunera ut sin egen förträfflighet är ett närmast skamligt beteende i Japan. Däremot är omtanke och finess uppskattat, vilket i sin tur avslöjar Lexus framgångsrecept vars två huvudingredienser är kvalitet och diskretion. Det kan upplevas som okryddat, men när man väl låter sig smaka så vill man oftast ha mer. För nya UX betyder det en perfekt balans mellan kraft/komfort,

sofistikerade materialval och en genomtänkt ergonomi. Ett exempel på det senare är den snyggt integrerade pekskärmen som sitter högt på instrumentbrädan utan att störa framåtsikten. Allt är noga utstuderat, men komforten i baksätet sker på bekostnad av bagageutrymmet som rymmer 320 liter upp till insynsskyddet. Väljer man dessutom fyrhjulsdrift så minskar det med ytterligare 37 liter.

Men stark i orken

Det är lekande lätt att välja motor – det finns enbart ett hybridalternativ som säljs tillsammans med fem utrustningsnivåer. Billigast av alla är framhjulsdrivna UX 250h Comfort som kan bli din för 339 900 kronor och dyrast är fyrhjulsdrivna F Sport S med sina 513 600. I båda fallen levererar bensinfyran 152 hästkrafter och elmotorn 109. Totalt finns 184 lydiga hästkrafter till förfogande och dessa finfördelas via en steglös automatlåda. Med fyrhjulsdrift tillkommer ytterligare en liten elmotor på bakaxeln, men det handlar mer om nöje än riktig nytta eftersom vi snackar sju extra hästkrafter. Däremot är det inget fel på köregenskaperna och allt tyder på att nya Lexus UX 250h får ordentligt med vind seglen. Liten blir stor, drömmer och tror, kommer du snart till mig?

Willy Priske och Johannes Gardelöf • CNP AB

Lexus UX 250h 2,0 E-Four Premium Bensinmotor:

4-cyl med dubbla överliggande kamaxlar & fyra ventiler per cyl. Max effekt 152 hk vid 6 000 varv/min. Max vridmoment 190 Nm mellan 4 400-5 200 varv/min. Elmotorer: Max effekt 109/7 hk. Max vridmoment 202/50 Nm Kraftöverföring: Fyrhjulsdrift, steglös automatlåda. Fjädring: Fram: fjäderben med undre triangellänk. Bak: multilänkaxel. Styrning: Elservo. Vändcirkel 11,2 meter. Bromsar: Skivor fram och bak. ABS. Antispinn/sladd. Mått/vikt: Axelavstånd 264, längd 450, bredd 184, höjd 154. Tjänstevikt 1 600. Bränsletank 43 liter. Prestanda: Toppfart 177 km/h. Acc. 0-100 km/h 8,7 sek. Förbrukning: 5,8 l per 100 km vid blandad körning. CO2: 131 g/km (WLTP). Pris: 413 900 kronor. + Plus

- Minus

• Smidig drivlina med låg förbr. • Dragvikten är enbart 750 kilo • Chassi och köregenskaper • Litet bagageutrymme • Standardutrustning • Bra komfort 23


Profile for Gestrike Media

Företagsbladet juni 2019  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Företagsbladet juni 2019  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Advertisement