Page 1

Gästriklands affärsmagasin - till alla företag.

Maj 2014

Roland och Laila Hjelte: Profiler inom profilkläder

Volvo: S60 Polestar

Wictory Night: effect+disco

Spuab: Unik vattenrenare


bigevil600

Sista säsongen på Strömvallen, 1923-2014

Bjud era kunder på Fotboll!

Biljetter och matpaket beställer ni genom vårt kansli eller eva@gefleif.se

Gefle IF vs Djurgården Måndag 26/5 kl. 19.00 www.gefleiffotboll.se

NYHET!

BECKERS MEST HÅLLBARA FÄRG NÅGONSIN!

15

I ANT GAR LÖR U K Y P ÅRS HAP HOS MES! HO

25% RAB ATT Gälle r på alla pens t.o.m lar 5/6 2014

Se vår TV4-kampanj & Utskick!

Inget gnäll, bara viktiga utmaningar Företagare och företagsföreträdare får ofta höra att de gnäller och klagar när de beskriver vad som behöver förändras för att företagens villkor ska bli bättre. De som säger så, är vissa politiker som tycker att företagen borde vara mindre krävande och mer tacksamma. Dessa politiker har en rätt märklig inställning. Den avslöjar att de inte förstår att det enda mervärde som tillförs samhällsekonomin är den produktivitet, det mervärde, som uppstår när företag utvecklar, producerar och säljer varor och tjänster. Den avslöjar också att man inte förstår företagens drivkraft, att de sällan drivs för att skapa jobb eller samhällsresurser för stat, landsting och kommun. Utan företagen finns för att ägarna vill bygga upp något, förverkliga en affärsidé, utveckla nya metoder, utveckla varor och tjänster samt dessutom tjäna pengar. Det fina i sammanhanget är att detta medför att företag betalar skatt på omsättning och vinst. Det skapas behov av medarbetare som betalar skatt på lön och konsumtion. Dessutom genereras en positiv valutaström genom företagens försäljning till utlandet och utländska turisters konsumtion här. När företagare beskriver utmaningar eller pekar på regler som begränsar företagen borde vi alltså lyssna med stort intresse. Då är det inget gnäll eller partipolitiska inlägg i fördelningsdebatten utan bara en önskan om att skicka näringspolitiska signaler om hur företagen ska kunna ges förutsättningar att utvecklas bättre, mer och snabbare till gagn för hela vårt samhälle. Här finns nämligen lösningen på de samhällsutmaningar som Sverige och Gävleborg står inför såsom hur vi ska få fler människor i jobb, minska kostnaderna för utanförskap, öka skatteintäkterna och därmed finansiera det välstånd och den välfärd som de flesta av oss anser hör till ett gott samhälle. När vi talar om näringslivet beskriver ordet vad det faktiskt handlar om; näring till livet. Jag hävdar att företagares utmaningar, önskemål och synpunkter aldrig kan eller bör förminskas som gnäll och klagomål, utan företagare förtjänar att bli lyssnade på. Det är företagen som är de riktiga jobbskaparna som kan bidra med lägre arbetslöshet och mer pengar till vår gemensamma välfärd.

HAPPY HOMES + ORT ALT. BUTIKSNAMN Gatuadress | Stad INDUSTRIVÄGEN 18 Lotta Tel.Petterson 00-000 00 00 Sandviken 026-27 51 08 Regionchef Mån-fre 00-00, lör-sön 00-00 Öppet: Mån-Fre 7-18, Lör 9-13 Svenskt Näringsliv www.happyhomes.se

2


Marknadskomunikation till företag i hela Gävleregionen. Information och inspiration nio gånger om året - på nätet gratis året runt. Företagsbladet är till för Er som vill kommunicera med alla företag i Gästrikland och från och nu även alla kontor i södra Hälsingland och Norduppland. Distribueras av Posten till alla företag Gävle, Sandviken, Valbo, Forsbacka, Hedesunda, Hamrånge, Hofors, Järbo, Ockelbo, Storvik, Årsunda, Österfärnebo samt till alla kontor i Alfta, Edsbyn, Bollnäs, Söderhamn, Skutskär, Älvkarleby, Skärplinge och Tierp. Dessutom postas den till ett stort antal beslutsfattare. Upplagan 7.750 ex. Utkommer 9 gånger per år. Distribution: Posten Produktion: Gestrike Media, Precis Reklam, Gävle Offset Ansvarig utgivare: Joe Formgren. Företagsbladet frånsäger sig ansvar för av annonsören inlämnat material. Vi förbehåller oss rätten att fritt publicera material som skickats till oss eller publicerats på Foretagsbladet.se eller SvenskPress.se. Eftertryck utan tillstånd beivras. Omslaget: Roland och Laila Hjelte, foto: Joe Formgren Priser print 2014. Separat prislista för IT-paket och banners. 1/1-sida 12.450:- Priset inkluderar publicering 1/2-sida 7.950:- på internet och reklamskatt. 1/4-sida 4.650:- Moms tillkommer. 1/8-sida 2.950:1/16-sida 1.550:Hela tidningen gratis på: 1/32 sida 850:www.foretagsbladet.se Tel: 026-126 126 • www.foretagsbladet.se E-post: info@foretagsbladet.se Adress: Muréngatan 14, 802 50 Gävle Säljare sökes: Är du intresserad av marknadsföring, duktig på försäljning och har F-skattesedel är du välkommen med ansökan till oss. Heltid eller även deltid om du har något annat spännande i portföljen. Mer info: gestrikemedia.se, skicka ansökan till: info@gestrike.net

Joe Formgren

Ingela Gustafson

Niklas Wiklund

Upphovsmakare joe@formgren.com

Administration ingela@gestrike.net

niklas@gestrike.net Mobil: 070-289 88 80

Ring 026-126 126 för mer information. Annonsera förmånligt i print och på nätet.

Maj 2014 – Innehållsförteckning Avdragsgill sommarfest

4

Pelargonfestival

5

Lyckad Wictory Night

6

Max Söderpalm: Krönika

8

Profilera: Roland och Laila Hjelte

10-11

Att göra-lista på nio sätt

12

Bra skolresultat

14

Högskolan slår rekord

15

8 hemligheter: För företagare

16

Många intresserade av effect

17

Lars Beckman: Krönika

18

Dags för robotgräsklippare

19

Gävleborg rensas från farligt avfall

20

Wanke: Krönika

21

Unik vattenrenare från Sandviken

22

Wickman: Litet oväntat…

24

Ursäkta, hur var namnet?

26

Liten men naggande god

28-29

Premiär för nya Subaru WRX STI

28

Volvo på blått humör

30

Vill ni också vara med i Företagsbladet? Kontakta oss inför nästa nummer! Allt innehåll gratis på nätet. Per-Erik Jäderberg

Torbjörn Edlund

Horst Mueller

Fotograf, säljare pej@gestrike.net Mobil: 070-512 26 26

Säljare edlund@gestrike.net Mobil: 070-525 84 50

Säljare horst@gestrike.net Mobil: 0768-783 165

Gästriklands affärsmagasin - till alla företag.

Företagsbladet

till alla företag 9 ggr om året Nästa nummer 10 juni Manusstopp 23 maj Utgivningsplan och priser: www.foretagsbladet.se

Roland och Laila Hjelte: Profiler inom profilkläder

Volvo: S60 Polestar

uppl Läne aga, ts st 54.00örst a 0 ex !

upplaLänets ga, störst 85.00 a 0 ex

! Din guide till massor av smarta affärer och trevliga evenemang Februari 2014 • gestrikemagasinet.se

Din guide: Nyheter Information Erbjudanden Kalendern

och trevliga evenemang

Mars 2014 •

gestrikemagasinet

Paolo Roberto

av smarta affärer

från fighting företagande

till

.seNyheter

Information Erbjudanden Kalendern

up Läne plag ts a, stör 54 st .000 a ex !

Din guide till massor

Din guide: Nyheter Information Erbjudanden Kalendern

Entreprenörskap på Högskolan

Din guide:

Din guide till massor

av smarta affärer och

trevliga evenemang

April 2014 • gestrikema

Släck törsten med vattenpump

Husvagnen

Båtmässan

Fyshuset

Nöje

Uterummet Gefle IF Sista säsongen

r Marie komme

Säljare peter@gestrike.net Mobil: 070-263 40 13

David Stiernholm Struktör info@stiernholm.com www.stiernholm.com

Krönikör Nationalekonom kurt.wickman@telia.com

Landshövding Barbro Holmberg med prins Daniel på besök.

Tält, Bord & Stol, Ståbord, Bar, Scen Porslin, Värme, m.m.

effect+ dagen öjden Järvstah klart för byggnation!

Motor

30, Gävle S.Skeppsbron 64 05 Tel 026-51 st.se www.taltofe

Ny s adres

på Strömvallen,

1923-2014

Gefle IF vs Kalmar Hälsa

Kurt Wickman & Stol, Tält, Bord Bar, Scen Ståbord, m.m. Porslin, Värme,

!

Datorhjälp

S.Skeppsbron 30, Gävle Tel 026-51 64 05 www.taltofest.se

tioner Datorrepara ärenden Försäkrings service På-platsen g Dataräddnin g Virusrensnin -reparation Smartphone

Nygatan 26

gasinet.se

i Kenya

Paolo kommer

Trädgården

Peter Tällberg

Maj 2014

026 – 12

Ny adress

Datorreparationer Försäkringsärenden På-platsen service Dataräddning Virusrensning Smartphone-reparation

Nygatan 26

026 – 12 12 20

Motor

Tidigare

www.borohus.se S.Skeppsbron 30, Gävle Ny Jörgen TelLarsson 026-51 64 05 adress 070-313 75 80 www.taltofest.s

e

Tidigare

Mikael Nilzon

070-771 63

12 20

02

Måndag 28/4

Games

Tält, Bord & Stol, Ståbord, Bar, Scen Porslin, Värme, m.m.

Datorhjälp!

kl. 19.00

Gefle IF vs IFK

Datorhjälp! Datorreparation er Försäkringsären den På-platsen service Dataräddning Virusrensning Smartphone-rep aration

Torsdag 8/5 kl.

Söndag 11/5 kl.

19.00

17.30

g

Gestrikemagas inet biljettk

Nygatan 26

FF

Göteborg

GIF vs IF Elfsbor

Hemlin på G Inflyttning redan i höst! Mikael Nilzon

070-771 63 02

upong 50 kr rabatt på valfri biljett (ej 026 – 12 12 20 familjeläk i mån av plats. Inlöses på Gefle IF kansli tare) Biljettkontoret eller se hjaltevadshus. Strömvallen matchdag . Tidigare

Wictory Night: effect+disco

Spuab: Unik vattenrenare

GestrikeMagasinet till alla hushåll och kontor Majnumret 25/5 Stora sommarnumret 22/6 Manusstopp 2/6 www.gestrikemagasinet.se

www.gefleiffotboll. se

3


Avdragsgill sommarfest för medarbetare och kunder För ett lyckat evenemang www.rentatoilet.se 026-120 150

www.rentatoilet.se • 026 -120 150

nch Nu även affärslurd vid bokning av bo

h minikonferens Boka gruppmöte oc lunch/middag i anslutning till

Nord10 91 01 strvlo Bin, Gä e. Tel. 026-

Centralpla .se se www.bistronord Info@bistronord.

Dags för sommarfest? Då kan det vara bra att känna till vilka avdrag som är tillåtna. Helene Engman på skatteavdelningen på PwC i Gävle informerar här vilka avdrag som fungerar. Är planeringen av årets sommarfest för kunder och medarbetare redan igång? De här avdragen kan företaget göra. Avdrag får göras för kostnader Helene Engman på skattebåde för kunder och medarbetare. avdelningen på PwC i Gävle. För kunder får avdrag göras avseende kostnader för mat med 90 kronor per person (exklusive moms). Men då måste festen hållas i anslutning till en affärsförhandling.

Avdrag för mat, lokal och underhållning

För medarbetare och deras partners kan du göra avdrag för kostnader för mat med 90 kronor per person (exklusive moms) och för lokal, musik och underhållning med 180 kronor per person (exklusive moms). Totalt, alltså 270 kronor per person (exklusive moms). Hålls festen utanför tjänsteorten kan avdrag också göras för resa och övernattning för en natt. Avdraget gäller för medarbetare och deras make/maka eller sambo. Kostnaden får dock inte överstiga det som Skatteverket anser ryms inom begreppet personalvård, det får alltså inte vara exempelvis en rekreationsresa. Så länge det handlar om en personalfest är det en skattefri förmån för dina medarbetare. – Kom också ihåg, som arbetsgivare får avdrag göras för maximalt två personalfester per år, hälsar Helene.

PwC Gävle • SvenskPress.se

Vill ni också bli medlem i effect plus+ Nätverksdagen + effect+kryssningen + effect+dagen

+ medlemsevent + medlemserbjudanden + luncher + after works = Kontakter, kunskaper och kul

Nästa stora event: Nätverksdagen Furuvik 27/5 Varmt välkomna ni också!

4

Mer information och anmälan: Nalle Rydstrand 070-51 05 050 info@effectplus.se • www.effectplus.se


FÖRETAGSBLADET

Mat, Nöje & Konferens I den här avdelningen finner du som är intresserad av Mat, Nöje och Konferens det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer.

Pelargonfestival på Hedvigs Trädgård Pelargoner lockar och bussarna rullar in. Svenska dagsresor kör under fyra veckor till Hedvigs Trädgård i Gävle och Diléns Saluhall i Valbo.

Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Nöje”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

För andra året i rad kommer det pelargonfantaster till Hedvigs Trädgård. Under fyra veckor rullar det in bussar varje vardag, ibland två bussar om dagen. Intresset för pelargoner verkar tillta för varje år. Skillnaden nu mot för några år sedan är att det spridit sig neråt i åldrarna och det har nästan blivit ”inne” med pelargoner. Kul tycker Carola och Ulrika som fyllt upp ett av växthusen med massor av pelargonsorter för kunderna att frossa i.

Hedvigs Trädgård • SvenskPress.se

Se GLITCH på Gävle teater Exklusiv företagskväll kl 19.00 torsdagen den 25 september 2014 Upplev Börja skrivJohan för attWelltons lägga inmest textavancerade och

påkostade föreställning någonsin. Med specialeffekter, naturfenomen och ingenjörskonst ger han sig ut på ett nytt äventyr i outforskat territorium. Uppfinningsrikedom och experimentlusta blir inramningen för en berättelse om drömmar, hopp och förtvivlan. Hur långt är vi beredda att gå för att bli älskade? För att förstå oss själva? För att hitta sammanhang och mening i livet? Biljetter 280 kr exkl moms / person Kontakt och bokning 25sept@johanwellton.com Mer info, video och foton www.johanwellton.com Fredagen den 26 september spelas föreställningen för allmänheten. Biljetter bokas via Gävle teater och Ticnet.

5


Lyckad Wictory Night på Heartbreak Hotel

Fredagen den 25 april var det en riktig nostalgikväll med 70-80-talsdisco på Heartbreak Hotel. Det var affärsnätverket effect plus+ som abonnerat övervåningen och bjöd in till en helkväll med nostalgidisco för sina medlemmar. Det serverades middag och Musik-Quiz innan Gävles legendariska dj´s Christer Modig och Peter ”Tele” Andersson fyllde dansgolvet på övervåningen med den bästa musiken från 70- och 80-talet. Nalle Rydstrand fick stora applåder när han som hemlig gäst intog scenen i pilotmundering och gjorde en bejublad version av ”You lost that lovin feeling” från filmen Top Gun. Efter klockan 22.00 öppnades dörrarna för allmänheten och in strömmade discovänner i alla åldrar. Stämningen var hög och det dansades och minglades till långt in på nattkröken. Kvällens värdinnor Veronica Stjärnström (Assisstanspartner) och Maggie Johansson (Previa) var överens om att detta var en succé; – Det här bara måste vi göra om, det kanske kan bli en årlig tradition!?

SvenskPress.se

FÖRETAGSFESTER OCH CATERING FÖRGYLL ER TILLSTÄLLNING I SAMARBETE MED OSS OCH INSPIRATION FRÅN DET AMERIKANSKA KÖKET Abonnera nattklubben eller beställ bord i restaurangen. Våra lokaler gör det möjligt att erbjuda mängder av aktiviteter. Med scener både på övervåningen och i källaren kan vi erbjuda spännande, roliga eller improviserade uppträdanden. Företagare, föreningar och födelsedagsbarn kan abonnera hela källarvåningen för fester och årsmöten. Vi hjälper Er med menyförslag, musik och underhållning. Vi ordnar även dans och uppträdanden med önskemål om särskilda artister. Inga förfrågningar är för stora eller små, kontakta oss på Heartbreak Hotel för att göra Er nästa tillställning till en riktig högklassig kväll!

6

RESTAURANG NATTKLUBB SPORTBAR

www.heartbreak.se

VÄLKOMNA


LUNCH • CATERING • FEST

026 - 61 21 20 • www.restaurangkompassen.se

Dags att prova något nytt? Personlighet | Ge mig de klassiska pärlorna!

Personlighet | Utmana mig gärna!

Personlighet | Fest & uppsluppen stämning!

Krydda dem med musik som väcker min nyfikenhet. Jag vill luta mig tillbaka och njuta av toner jag känner igen. En lite kor tare konser t – utan paus – mitt i veckan känns rätt för mig. Den ger mig mersmak att botanisera mer i den klassiska musiken.

Ge mig mycket musik, storslagen och fantasieggande. Jag vill ha helkvällar med fullt fokus på solister, dirigenter och de stora verken. Överskölj mig med odödlig flerhundraårig musik blandad med urpremiärer och samtida mästerverk. Fredagskonserten är en av veckans höjdpunkter.

Blanda en cocktail av spännande musikaliska ingredienser. Låt det gnistra och glimma från scenen och i foajén. Jag vill möta populära artister uppbackade av stor orkester och häftiga arrangemang. Oväntade möten, som ger lördagskvällarna en alldeles särskild inramning.

du sparar

26 %

du sparar

du sparar

31 %

25 %

Torsdags – s e r i e n

Fredags – s e r i e n

Lördags – s e r i e n

7 konserter | Abonnemangspris 1245 kr

10 konserter | Abonnemangspris 1790 kr

4 konserter | Abonnemangspris 995 kr

DET LÖNAr SIG ATT ABONNEr A!

L ä s m e r o c h l y s s n a p å www.gavlesymfoniorkester.se 7


Formeln som leder till omedelbar framgång inom försäljning I mina nyhetsbrev har jag tidigare berättat om dom 3 S i formeln ”max s3” som leder till omedelbar framgång inom försäljning. Ja, som faktiskt kan göra dig till branschens bästa säljare. Det handlar om: - Systemet, alltså allt du gör på jobbet - Speeden, att surfa på din vinnarkänsla och din säljspeed - Showen, att skapa branschens bästa säljpresentation Nu kanske du äntligen börjar förstå hur jag menar? Det du först kanske trodde var en egotripp och en ordlek med mitt namn var i själva verket något helt annat.

En framgångsformel för DIG!

Har du tänkt på hur ofta det är på det viset? Vid första anblicken verkar många saker helt omöjliga. Men när du tittar lite närmare ser det ofta helt annorlunda ut. Tänk bara på tidningarnas löpsedlar. En smaskig rubrik får dig att stanna till, skapa dig en uppfattning och kanske till och med köpa tidningen. Och då ställer jag tiotusenkronorsfrågan: – Alla som någon gång har köpt en tidning på grund av en rubrik och känt sig grundlurad efteråt räcker upp en hand. Alla brukar räcka upp handen. Jag är säker på att du gjorde det också. Lär dig därför att inte luras av det första du ser eller hör utan att ta reda på vad det egentligen är som gäller. Det som på allvar gäller med formeln max S3 är att den kan bli din lösning. Det som faktiskt gör att du når dina mål och blir branschens bästa säljare.

När jag har skrivit max s3 har jag gjort allt jag kan för att du så snabbt som möjligt ska hamna rakt på det som är viktigt. Min mening har varit att ta bort allt flum, inte gå djupt in i teorier eller göra det krångligt och akademiskt i största allmänhet. Mitt enda mål med formeln max s3 är att du ska få chansen att uppleva det som jag fick göra för många år sedan när jag själv maximerade mitt säljjobb. För vid första anblicken verkar alla säljjobb omöjliga. Men den rubriken luras också. När du lär dig lite mer om det du ska sälja och hur du ska säga blir det lättare. Då öppnar sig ett helt nytt jobb. Om du följer din framgångsformel och maximerar: • Systemet • Speeden • Showen Då kommer du att lyckas. För det är så formeln fungerar. Då får du uppleva kraften och hävstången när säljökningen från: Maximerandet av Systemet × Speeden × Showen = din resa till stjärnorna. Gör du jobbet och maximerar alla tre så blir det du som vinner och går hem varje dag efter jobbet med en större påse guldpengar än dina konkurrenter. Allt går!

Max Söderpalm Säljcoach/författare www.soderpalm.se

DIN IT-LEVERANTÖR KONEO GÄVLE Vi satsar, utvecklar och stärker vår position ytterligare som ledande leverantör av IT - och utskriftslösningar i Gävle.

Vi gör IT enklare - Vi finns alltid nära - Vi skapar värde. Koneo gör IT enklare. Vi finns alltid nära, på mer än 40 platser över hela landet. Vår ambition är att vara den bästa leverantören av IT på alla de platser i landet där vi finns. Dessutom kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster.

Koneo Gävle | 026-60 04 90 | www.koneo.se 8


FÖRETAGSBLADET

Reklam & Media I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Reklam & Media det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer.

Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Media”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Gästriklands ledande yrkesbutik.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

Vill ni göra fler och bättre affärer?

arbetskläder profilplagg presentreklam

www.industriprofil.net

Vänd er till oss om ni vill göra fler och bättre affärer samt ökar värdet på er verksamhet. precisreklam.se

Förrådsgatan 11 803 09 Gävle Tel: 026-51 02 50

Välkommen till Precis. Vi är en strategisk kommunikationsbyrå som paketerar och kommunicerar varumärken. Det gäller er verksamhet, produkter och tjänster.

Muréng. 14, Gävle www.precisreklam.se Telefon 026-511 000

9


Framgångsrika profiler inom arbetskläder och presentreklam I mer än 20 år har de levererat arbetskläder, profilplagg och presentreklam och blivit ett av regionens framgångsrikaste företag. Jag träffar Roland och Laila Hjelte i deras egna lokaler på Förrådsgatan, Näringen i Gävle. Att de har ett koncept som fungerar har de papper på. De har de senaste nio åren blivit utsedda till ett FRAMFÖR företag hela åtta gånger. Det är bland annat Svenskt Näringsliv, Mellansvenska Handelskammaren och Företagarna som i samarbete med Högskolan utser de 50 mest framgångsrika företagen i regionen utifrån kriterier som tillväxt och lönsamhet men även faktorer som personalpolitik och kundvård. – Det finns inget annat jobb jag hellre skulle vilja ha än det här, säger Roland, och det råder ingen tvekan om att det är den passionen som är den stora drivkraften till att Industriprofil idag är den framgångsrika verksamhet den är.

Hård träning och maskinuthyrning

Roland är vd och ansvarar för inköp av arbetskläder och skor samt ansvarar för försäljningen. Hans fru och kompanjon Laila arbetar med säljsupport, inköp av profilplagg och presentartiklar samt ansvarar för personalen och ekonomin. Laila är född och uppvuxen i Gävle och under gymnasietiden, 3-årig ekonomisk på Borgis, möttes deras vägar då Roland gick i parallellklass. De studerade bland annat franska och hade idrott gemensamt. Efter studierna blev de så tillsammans 1986. Roland, vars släkt kommer från Västerbotten föddes i Hudiksvall men flyttade till Gävle redan vid två års ålder. Lumpen gjordes på hemmaplan i 1,5 år på I 14 som kompani-artillerichef. – Jag var med i i Gefle IF´s A-lagstrupp i fotboll så det var tuff träning fem dagar i veckan under Lennart ”Liston” Söderberg, berättar Roland. Efter lumpen blev det jobb på Tidermans Maskinuthyrning (hette först Norrland Byggleasing) innan han 1992 fick jobb på Industriprofil. – Det var ingen vidare fart på affärerna då så efter ett år sade dåvarande ägaren Mats Holmlund att han skulle lägga ned verksamheten eller sälja det om någon var intresserad. Det var jag ju så 1993 tog jag över och drev det vidare utan någon anställd.

Drömde om servicearbete utomlands

Laila hade under tiden studerat Turism & Reseliv i Tierp och tänkte sig en framtid inom turistnäringen. 10

– Jag drömde om arbete utomlands och ville verkligen jobba med service och människor. Det ledde till att jag hamnande på Hotell Scandic Väst och efter det som trafikassistent på Gävle-Sandvikens flygplats (sedermera Rörberg) i början av 90-talet. När Roland sedan kom med idén att ta över Industriprofil så var det ett gemensamt beslut. Det kändes ju lite som en chansning så vi valde inledningsvis att jag skulle behålla min anställning så att vi var säkra på att i alla fall få ut en lön i månaden. Ett stort stöd den första tiden var Rolands pappa Hjalmar som arbetade som ingenjör på Skanska. – Han var också den som var absolut mest skeptisk, garvar Roland. ”Men det här går inte, det blir svårt, ni måste sälja 1000 plagg i veckan!” var några av hans synpunkter när vi drog igång. Han bistod i alla fall med en del av aktiekapitalet och har alltid varit genuint intresserad och ställt upp om det behövts. Verksamheten rullade dock igång och efter ett år så kunde de anställa sin första medarbetare. Lyckan log mot dem även i andra avseenden då Laila blev gravid och deras första barn Josefine föddes 1993. – Verkligheten var ju så att jag jobbade med administrationen och ekonomin under mammaledigheten och när Josefine skulle in på dagis så ansökte jag om tjänstledigt för att prova och på den vägen är det, berättar Laila.

Minnesvärda kunder

En av deras första kunderna var den legendariske Gävle-entreprenören Sören Thyr. – Han sa ”Nu anlitar jag dig Hjelte, jag hinner inte kolla fakturorna men är det inte rätt pris så blir jag besviken”, minns Roland. Ett annat fint minne var när Börje Molander ringde från Gavlegårdarna i mellandagarna det första året och gav oss den första riktigt stora ordern. Det var några plagg per anställd så det betydde otroligt mycket för oss då. ”Jag tänkte att det här kan vara kul för er att ha på nyår”, och det hade han ju väldigt rätt i förstås. Industriprofil har som tradition att när man fyller jämt så åker man runt med tårta till de tio första kunderna som fortfarande är kvar i registret. – Det är mycket uppskattat och det är faktiskt är sju stycken av dem som dels finns kvar men som också är trogna kunder efter alla dessa år, ler Laila.

Arbetar stabilt och försiktigt

De förklarar att de tänker lite olika, är något försiktiga och hellre väntat ett år med att anställa eller investera. De har aldrig velat äventyra


verksamheten men betonar samtidigt att man som företagare alltid är risktagare. – Svåraste biten är personal, menar Laila, men där tycker jag att man lärt sig läxan genom åren. Det gäller att lita på sin magskänsla. Våga anställa, skall man vänta eller inte? Man drar på sig stora kostnader och en enda felrekrytering blir mycket kostsam, så det är naturligt att många är försiktiga. – Jag är nog lite mer oordningsam, reflekterar Roland. Laila instämmer och nickar igenkännande. – Roland går mycket på känsla och ser snabba lösningar medan jag mer ser vilka problem som kan uppstå. Om vi inte gör det här nu så kan det uppstå konsekvenser senare. Däremot så delar vi samma känsla och försöker att vara lyhörda för varann. – Det gäller att mötas och inse att beslut kan ta tid, förklarar Roland. Man slänger upp en boll men den andra kanske inte är redo. Men vi har lärt oss samspel och hur man lyfter frågan. Jag kan inte komma och förvänta mig ett beslut på en gång. Ibland blir det ja, andra gånger nej.

Engagemang och ihärdigt arbete

Vad anser de då själva är de då framgångsfaktorer som gjort att de kunnat utvecklats så bra inom sin nisch genom åren? – Bra service och stort engagemang, kommer det spontant från Roland. Med stort hjärta för det man gör sprider det sig till all personal och därmed ökar även servicegraden för kunderna. – Ihärdigt arbete och stor egen närvaro, menar Laila. Vi har alltid funnits här, dels för att vara nära kunderna men även för att stötta vår duktiga personal. Det kan vara lätt att gnälla och klaga men i grund och botten så är det rätt medarbetare och arbetskamrater som gör att man orkar och vill fortsätta med det här. Vi sade länge att max 10 anställda räcker men nu är vi 14 stycken. Det är lite mer att hålla ordning på och lite svårare att vara så familjära som det var från början. Samtidigt så måste vi växa med bra kundarbete för att leva upp till vårt rykte och det vi står för. En bidragande orsak till att det varit möjligt är att de för något år sedan tog in säljaren Tony Sandmark som delägare i verksamheten. – Vi hade kommit till ett stadium när det kändes som att man bara löste problem, berättar Laila. Att ägna sig åt problemlösning och beslutstagande 100 gånger om dagen gör att man blir mättad och känner sig stressad. Tony var mycket intresserad av verksamheten och visade stort engagemang så att erbjuda honom delägarskap kändes helt rätt. Dels för att behålla honom samtidigt som han kunde axla en del av ansvaret. Genom detta kunde man fortsätta expansionen och även tillsätta Ann Floren som butikschef samt anställa Helene Renström på ekonomiavdelningen. – Genom att släppa och dela ut ansvar frigör vi tid till andra viktiga bitar, menar Roland. Annars hade vi inte orkat utvecklats som vi gjort. Den personlig utvecklingen stimulerar man genom föreläsningar och minitbildningar via affärsnätverken MIX och effect plus+ samt genom branschorganisationer. Förra året anslöt man sig även som partner i New Wave Profile, Nordens största kedja för profilkläder, grundat av Torsten Jansson.

– Där gick vi med för att synas lite mer och bli starkare inom vissa varumärken. På ledarträffarna utbyter vi erfarenheter, visioner och mål samt har gemensamma säljutbildningar och marknadsföring vilket känns mycket givande. De har en ödmjuk och nästan blygsam inställning inför den egna målsättningen och visionen. – Den är inte så långt fram, menar Roland. Vi räknar med att öka omsättningen något och det dröjer nog inte så länge innan vi är 15 personer. Det viktigaste i alla lägen är att inte tumma på det vi har lovat kunden. – Man vill ju jobba så länge det är roligt, menar Laila. Visst kan det ta emot vissa dagar men det är ju som ett barn man sköter om och ser växa upp, det är svårt att släppa taget. På tal om barn så har dottern Josefine genom åren jobbat extra en hel del i verksamheten och det andra barnet Jacob som föddes 1996 är precis som pappa nu aktiv fotbollspelare i Gefle IF. – Han hinner inte med så mycket mer än skolan och fotbollen, förklarar Roland men betonar att han brukar få hjälpa till med fastighetsdelen (gräsklippning, målning med mera) av verksamheten där även farfar Hjalmar gjort betydande insatser genom åren. – De är nog inte intresserad av att ta över verksamheten då de sett baksidan med att vara egen företagare, menar Laila. Vi uppmuntrar dem till att skaffa sig en utbildning. Vi hade ingen högskoleutbildning men det var nog lättare för oss på den tiden. De måste känna efter själva, säger Roland, men jag tror de tänker sig för ordentligt.

Positiv syn på näringslivet

Om näringslivet i regionen har de nästan bara lovord att säga. – Man skulle dock kunna gynna bygden och varandra lite mer i ett regionalt perspektiv, menar Laila. Vi som verkar här måste stötta varandra men att man även vid upphandlingar ser mervärden i miljö och arbetstillfällen genom att ge fler uppdrag till lokala leverantörer. Många arbetstillfällen har försvunnit så det hänger på företagen som är kvar att de växer och kan utvecklas för att anställa fler. Man tycker ju om sin stad och vill att det skall vara positiva tongångar. – Jag tycker att det är ett härligt område att verka i, säger Roland. Visst går det att göra vissa saker bättre, men det är förnuftiga och bra människor som bor här. Vi måste bara hjälpas åt att berätta allt som är bra, det finns så mycket, så det gäller att lyfta fram allt det positiva!

Välfylld fritid

Bägge tränar på gym och springer för att hålla formen samt att de delar intresset av att umgås med vänner och tycker om att resa mycket, även om det inte blir så ofta som de skulle vilja. De bor i villa i Lexe och skaffade sig för 1,5 år sedan en egen oas i form av sommarstuga med strandtomt i Hamrångefjärden. – Det är en fantastisk rekreationsplats för att ladda batterierna, säger Roland. Jag älskar jobbet men inser att vi bör prioritera fritiden lite mer för att få balans i tillvaron. Det framgår att sport och idrotten är en betydelsefull del av den tillvaron vilket innebär att följa de lokala profilerna i Brynäs under hockeysäsongen samt att fotbollshjärtat av fler än en anledning klappar varmare än någonsin för Gefle IF.

Joe Formgren SvenskPress.se

Dags för fest? ol, Tält, Bord & St en Sc Ståbord, Bar, .m. m e Porslin, Värm AB AA Tält & Fest Box 6015 ge 800 06 Gävle Sveri 64 05 Tel +46 (0)26-51 19 20 Fax +46 (0)26-14 post@taltofest.se

AB AA Tält & Fest Box 6015 ge 800 06 Gävle Sveri 64 05 - mera än tält Tel +46 (0)26-51 lto20fest.se 26w-14 .ta19 (0)w Fax +46 w post@taltofest.se

- Hör av er till oss! 11

www.t


Lättare att göra-lista på nio sätt på kontoret, framför datorn (även om den inte står på kontoret), med telefonen, på stan (ärenden att göra), hemma, på vårt andra kontor i en annan stad. • V ilken person (till exempel kollega) som berörs av det du gör i uppgiften. Måhända vill du då och då se ”allt” du har att göra gentemot någon speciell inför att du ska ha ett möte med honom eller henne. • V ilket mötesforum du ska ta upp det som uppgiften innebär. Inför mötet kan du snabbt kolla vilka frågor du parkerat i listan inför detta möte. • V ilket ärende uppgiften är en del av eller vilket projekt. • Vilket ämnesområde uppgiften faller inom. • Hur viktig uppgiften är, satt i relation till målen du ansvarar för. • När den ska vara klar. Idag, denna vecka, nästa månad? • Om du kan göra den när du är trött eller om du behöver vara pigg för att det ens ska var någon vits att sätta igång med den.

Gör så här

Har du alla dina att göra-uppgifter i en enda lista, har du fina förutsättningar för att få god överblick över allt du har att göra. Det räcker att du tittar på ett ställe efter vad som är nästa, rätta uppgift att hugga tag i, istället för att behöva kolla lite här, lite där och en smula någon annanstans. Men, skriver du att göra-uppgifterna så små att du hinner bocka av flera varje dag (vilket jag verkligen rekommenderar), blir listan lång och paradoxalt nog svåröverskådlig ändå. När vi ser många uppgifter samtidigt, är det lätt att överväldigas av att de är just så många och då tar vi paus istället för att komma igång med något.

En dunge istället för en skog

Delar du istället in listan i olika kategorier, kan du välja att bara titta på en kategori i taget, så du ser åtta uppgifter istället för etthundrasextiotre. Valet av nästa uppgift går smidigare och du känner dig lättare till mods. Hur ska vi då kategorisera listan? Här är nio vanliga sätt.

Nio kategoriseringar

• Hur lång tid det tar att göra uppgiften. Jag kategoriserar mina uppgifter efter tidsåtgång, vilken kan vara 5 min, 15 min, 30 min eller 60 min. Ibland har jag bara en kort stund över. Då låter jag listan bara visa 5 min-uppgifterna, så jag snabbt kan få gjort ett sjok av den sorten. • Var du behöver vara för att kunna göra uppgiften (eller som David Allen beskriver det i sin GTD-metod, ”kontext”). Allt vi har att göra kan vi inte göra var som helst. När vi är på en viss plats, i en viss kontext, kan vi låta att göra-listan visa bara det vi kan göra där. Vanliga platser är

D? VHS till DV

Vi hjälper dig att omvandla videoband till DVD & USB 026-66 93 93 bgavideo.com

BGA

Sedan 1993

VI ÄR NÖJDA, NÄR DU SYNS!

PRISEXEMPEL:

12

799 kr inkl. moms Glasbyte iPhone 5

1499 kr inkl. moms www.alina.se

Petitesser lockade till handling

Om du kategoriserar din att göra-lista på ett sätt som motsvarar det du använder som kriterium när du väljer vad du ska göra härnäst (till exempel hur lång tid det tar, vad du kan göra där du är, vad det handlar om), får du saker gjort snabbare, eftersom det inte gör något att du definierar att göra-uppgifterna så små att de blir alldeles oemotståndliga att sätta igång med, då du ändå aldrig tittar på hela listan samtidigt. Du får lättare överblick och kan än mer låta att göra-listan vara det ställe där du håller koll istället för att ha saker i huvudet för säkerhets skull.

David Stiernholm, Struktör www.stiernholm.com

www.everystay.se +46(0)708-12 07 14 info@everystay.se

LedarSKaPSutvecKLing

Glasbyte iPhone 4/4s

026 – 12 12 20

4. G  e den nya kategoriseringen någon vecka eller två och utvärdera sedan om detta förenklade eller krånglade till arbetet med att göra-uppgifterna. 5. Om det behövs, justera och förfina och testa ett tag till.

- ett trivsamt funktionellt företagsboende

Lämna in din iPhone på morgonen, hämta den på kvällen.

Nygatan 26

3. G  å igenom så stor del av att göra-listan som du hinner just nu och sätt de nya kategorierna på uppgifterna.

Välkommen till Everystay i Sandviken

Vi lagar din smartphone

eparation

1. Om du är sugen på att testa en kategorisering som du ännu inte använt, bestäm dig för en av de olika du har idéer om. Välj bara en ny kategorisering just nu, så du inte gör det onödigt krångligt att lägga till nya uppgifter till listan. 2. V  ilka olika kategorier ska kategoriseringen ha? Välj också här bara fyra, fem stycken så valet av kategori går snabbt och lätt.

En del av:

individuellt och i grupp, öppen kurs eller företagsintern • Konflikthantering (utbildning eller hjälp till vid faktiska konflikter i organisationen) • Team/grupputveckling Bo Kåresjö • Chefscoaching/handledning S. Kungsgatan 42, 1 tr • Personlig utveckling för alla i organisationen bo@karesjo.nu • 070-924 27 06 • Organisationskonsult och Kognitiv terapeut www.terapicentrumgavle.nu


Utomhussäsongen är här! Extra stort fokus på flaggor och utomhusprodukter

Nu är utomhussäsongen här på allvar och vi har alla typer av skyltar och flaggor du behöver. Våra flaggor håller hög kvalitet då vi investerat i en ny maskin för flaggtillverkning. Kom gärna på besök hos oss och titta på vår utställning! Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller offerter.

t rabat % 0 1 aj! hela m

Studentskyltar Fastighetsägare!

Du vet väl att vi gör alla typer av skyltar till din fastighet? Plåtskyltar, ljusskyltar, tygvepor och plastskyltar.Vi hjälper dig med layoutförslag och monterar skylten på plats om du vill. Mer info? Kontakta Martin Hedberg 026–66 25 06.

Det är redan dags att förbereda inför sommarens studentfestligheter. Skylten beställer du snabbt och smidigt hos oss! Pris 349 kr

Kontakta våra säljare: Jonas Brodin: 026-66 25 19 jonas.b@gavleoffset.se

Mikael Borg: 026-66 25 03 mikael.b@gavleoffset.se

Joel Wallman: 026-66 25 05 joel.w@gavleoffset.se

Martin Hedberg: 026-66 25 06 martin.h@gavleoffset.se

Gävle Offset AB Tredje tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle. • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se


Vi erbjuder

Foto: hvaldez1

trygghet genom

kunskap

Bra skolreslutat behöver bra företagsklimat

och

förtroende

Det investeras mycket i att lyfta svenska elevers kunskapsnivå. Om Sverige ska få full utdelning av denna investering måste arbetet med att stärka svenskt företagsklimat få en nystart.

Moderna och funktionella IT-lösningar för företag och organisationer.

www.interlan.se GÄVLE • BOLLNÄS • ÖRNSKÖLDSVIK N. Kungsg. 5 • 803 20 Gävle • 026-18 50 00

• KONTORSSTÄDNING

Datorhjälp! Datorreparationer Försäkringsärenden På-platsen service Dataräddning Virusrensning Smartphone-reparation Nygatan 26

026 – 12 12 20

www.alina.se

En del av:

Folkpartiet Liberalerna och regeringen har jobbat intensivt med att reformera svenska skolan. Under de år man har suttit i regeringsställning har man drivit igenom, ny skolag, ny läroplan, nytt betygsystem och att betyg kommer tidigare, ny kvalitetsinspektion av skolan, karriärtjänster för lärare, återinförande av specialläraryrket med mera. När detta skrivs har det under de senaste dagarna kommit besked om en rad nya insatser i skolan som resursstärkning till lågstadiet för att kunna minska klasserna eller anställa fler speciallärare och obligatorisk läxhjälp till alla elever som behöver, för att nämna några av förslagen. Alla dessa insatser som Folkpartiet Liberalerna genomför tillsammans med övriga partier i regeringen syftar till att bryta den negativa utveckling vad gäller elevernas kunskapsnivå och att rusta vårt land för den konkurrens som vi möter från utlandet och som tilltar allteftersom fler länder får fart på sin ekonomiska tillväxt. Om mycket har hänt inom skolans område för att lyfta Sverige finns det ett område som behöver en nystart under den kommande mandatperioden – arbetet med att stärka svenskt förestagsklimat. Världsbanken presenterade den 10 mars en rapport över svenskt företagsklimat som man har arbetet med under knappt ett år. I korthet säger den att för mycket byråkrati, regelkrångel och höga kostnader hämmar ett starkt företagsklimat. Sverige hamnar på plats 61 av OECDländerna, sämst i Norden, vad gäller regelkrångel. Detta innebär att Sverige har backat 22 platser sedan Världsbankens senaste undersökning. Det beror dock inte på att det har blivit krångligare att starta och driva företag i Sverige utan att det har blivit mindre krångel i andra länder. Alliansregeringens ambition har varit att göra det lättare att starta och driva företag och en del har gjorts, men nu när det står klart att andra länder springer förbi oss måste arbetet med att stärka företagsklimat få en ny start och en högre växel läggas i under den kommande mandatperioden. Det investeras mycket nu i att lyfta svenska elevers kunskapsnivå och vill vi att frukterna av detta arbete ska främja vårt land, i den globala konkurrensen, då behövs det ett dynamiskt företagsklimat som kan ta tillvara denna resurs.

Per-Åke Fredriksson • SvenskPress.se

YOUR NEXT OFFICE™ - ABW

Främja effektivitet, kreativitet och nöjda kollegor med Next Office™ – Activity Based Working. Det har vi gjort på vårt kontor i Gävle. Besök oss gärna på Utmarksvägen 1 i Gävle. Vår vardag och arbetsdag innehåller hela tiden olika aktiviteter och utifrån vårt behov så väljer vi den arbetsmiljö som passar bäst. Genom den aktivitetsbaserade arbetsmiljön så har vi ersatt den personliga arbetsplatsen med en mängd flexibla, funktionella och stimulerande arbetsmiljöer som är anpassade efter våra olika aktiviteter. Med Kinnarps Next Office - ABW så har vi skapat en blomstrande arbetsmiljö – låt oss hjälpa dig och ditt företag också att blomstra. www.kinnarpsinterior.se/gavledalarna

14

Kinnarps Gävle Dalarna Tel: 0771-750 760


Fler än någonsin – nära 33 400 personer - har sökt till höstens program och kurser vid Högskolan i Gävle. Det är en ökning med 15 procent jämfört med 2013. Det totala antalet sökande till landets samtliga universitet och högskolor är nära 391 000, det är två procent fler än förra året. Till Högskolan i Gävle har 33 400 personer sökt, en ökning med 15 procent jämfört med rekordet från höstterminen 2013. Av dessa är antalet förstahandssökande 11 300, också det en ökning. Bland högskolorna har endast Malmö högskola fler förstahandssökande än Högskolan i Gävle. Programmen med flest förstahandsökande till Högskolan i Gävle hösten 2014: • Socionomprogrammet • Ekonomprogrammet • Förskollärarprogrammet • Kandidatprogrammet i utredningskriminologi – Detta är återigen ett styrkebesked från Högskolan i Gävle. Vårt utbildningsutbud tillsammans med satsningarna på samverkan med näringslivet är attraktivt för framtidens studenter. Vi står för det framtiden behöver, säger Maj-Britt Johansson rektor vid Högskolan i Gävle.

FÖRETAGSBLADET

Högskolan slår rekord i år igen

Allt för Kontoret

I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Kontoret det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer. Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Näringsliv/Kontoret”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

Källa: Högskolan i Gävle

Mellansvenska Rum & Konferens Charmigt hotell och vandrarhem med egen konferenssal.

Städning i ALLA miljöer!

026-45 50 800, www.rumochkonferens.se

• Klottersanering • Tvätt • Strykning • Hemstädning Vi är ett serviceföretag som skapar goda relationer och gott förtroende hos våra kunder. Vi arbetar för varaktiga uppdrag genom kundanpassad utveckling.

Serviceföretaget som skapar rena och trivsamma miljöer

Gävle: Brynäsgatan 85 • 802 88 Gävle 026-18 01 30 • gavle@mellstad.se

Sandviken: Fredriksgatan 39 • 811 33 Sandviken 026-27 15 57 • sandviken@mellstad.se

www.mellstad.se 15


8 hemligheter för framgångsrika företagare 5. Framgångsrika företagare skapar smarta samarbeten: Att samarbeta är ett av de snabbaste sätten att skapa inkomster till ditt företag. Är du ny i en bransch är det en god idé att samarbeta med personer som funnits i branschen en längre tid och redan har ett gott rykte. Det kan göra att ditt professionella rykte stiger snabbare. 6. Framgångsrika företag har olika inkomstkällor: Det finns flera sätt att tjäna pengar på i ditt företag. Det finns aktiva, passiva och återkommande inkomster att ta del av om du skapar förutsättningar för det. Det kanske inte är det första du börjar med om du är ny i branschen, men det är definitivt något som du borde titta på ju längre tiden går.

Entreprenören ViviAnn Labba tipsar om åtta affärshemligheter på sajten Foretagande.se. Hon hjälper solo- och fåmansföretagare att attrahera fler kunder, göra effektivare marknadsföring och inte minst att tjäna mer pengar. 1. Framgångsrika företagare har en vinnande attityd: Definiera vad framgång innebär för dig. Var och en av oss har olika syn på framgång. Skapa dig en mental bild av vart du är på väg och det företag du vill ha. 2. Framgångsrika företag väljer kunder med omsorg: Välj vilka dina kunder är och gör research kring dem. Ta reda på vad deras behov är och vad de är villiga att betala för. Specialisera dig ordentligt. Tänk på vad du erbjuder för vem och vilket problem DU löser med din affärsidé. Var hellre för smal än för bred. Du kan bli framgångsrik genom att nischa dig. 3. Framgångsrika företag erbjuder olika tjänster och produkter: Du behöver ha produkter och tjänster på olika nivåer för att attrahera flera olika slags kunder. Alla är inte beredda att betala det dyraste priset, utan du behöver ha olika utbud med olika prisnivåer. Att paketera din kunskap till säljbara tjänster och produkter ger dig oanade möjligheter att skapa det som du vill sälja. 4. Framgångsrika företag marknadsför så att det berör: Att marknadsföra din verksamhet är A och O för att lyckas med företagande. Utan marknadsföring så lyckas få. Tänk på all reklam som vi bombarderas med från TV, radio och tidningar. Tänk på att appellera till kundens känslor i din marknadsföring. Utan känslor, ingen koppling till kundens behov och då blir det förmodligen ingen affär heller.

16

7. Framgångsrika företag har smarta system: Det som skiljer stora framgångsrika företag och mindre framgångsrika företag är att de stora företagen har koll på allt de gör. För att ett större företag ska fungera, så måste var och en veta vad de ska göra och hur det ska göras. Det kallas att ha system i verksamheten eller att ha olika processer dokumenterade. Även små företag kan systematisera sin verksamhet. 8. Framgångsrika företagare tar hjälp av andra: De flesta enmansföretagare gör allt i sitt företag – i alla fall till en början. När företaget och verksamheten sedan växer, så är det svårt att hinna med alla delar själv. Då behöver du ta hjälp av andra. Det kommer hjälpa dig att lyckas. Som ägare och drivande kraft i företaget ska du heller inte fastna i små administrativa detaljer utan hellre se de stora perspektiven och sätta kurs mot nya mål. Många företagare begår misstaget att tillåta sig att bli begravd i massor av löpande arbete istället för att lyfta huvudet och se sig själv som den företagsledare de är. Du ska jobba på din verksamhet och inte i den. Krasst sett – anlita någon annan att göra det som du inte är bäst på. Att ta hjälp av andra är en annan viktigt framgångsfaktor.

Mer info: www.viviannlabba.se Läs hela artikeln på: www.foretagande.se


Många intresserade av effect plus+ Torsdagen den 24 april hade 35 personer från 22 olika företag och organisationer samlats på Elite Grand Hotel i Gävle för att få mer information om det regionala affärsnätverket effect plus+. Verksamhetsansvarige Nalle Rydstrand redogjorde för de fördelar det innebär att vara med i ett aktivt affärsnätverk och betonade vikten av att det inte bara är kul att knyta nya kontakter och skaffa sig nya kunskaper utan dessutom lönsamt.

”En liten och smidig maskin som fyller våra behov.” – Emil Andersson, ICA Bergby

Våra maskiner används när det städas inom butiker, restauranger, bilhallar, industrin, lager, skolor, sjukhus etc.

Ring Kenneth Andrén för en demo: 070-101 64 16 Ring Mikael Sjölander för en service: 070-108 98 80

Tel: 026-65 48 10 www.johans.se

Ny på jobbet! Maja Fohlin Gyllner Joe Formgren berättade om effects betydelse som kugghjul i samhället samt demonstrerade hur enkelt de blivande medlemmarna kan publicera artiklar, erbjudanden och evenemang till alla effect+medlemmar samt till övriga omvärlden. Mötet avslutades med en gemensam mingelbuffé där man bland annat diskuterade den kommande nätverksdagen som går av stapeln i Furuviksparken den 27 maj.

SvenskPress.se

Kopieringspapper 2500st/krt

Efter drygt femton års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, i såväl multinationella företag som på mindre advokat- och juristbyråer i både Sverige och USA, blev det i år dags för mig att i egen regi tillhandahålla juridiska tjänster. MAJATTORNEY DIN JURIST GEVLE SWEDEN hjälper både privatpersoner och företag med långsiktigt hållbara juridiska lösningar i livets och företagets alla skeden.

Discovery är ett vitt kopieringspapper och är ett tillförlitligt allmänt kontorspapper med god styvhet för maximal produktivitet på kopiatorer och laserskrivare. Discovery är designad för hög hastighets-kopiatorer och laserskrivare. Den har en hög bulk som ger bra prestanda.

Nu 99:Gävle: Utmarksvägen 1, Tel: 010-60 40 441 www.procurator.net

Maja Fohlin Gyllner AB N. Skeppsbron 5B, 803 10 GÄVLE Telefon: 026 18 82 22 • 070 61 88 016 maja@majattorney.se • www. majattorney.se

Gör som Majattorney– presentera din nya medarbetare för alla invånare och kontor i Gävleregionen. Ny på jobbet – i print och på nätet: www.foretagsbladet.se 17


Handeln – viktig aktör i samhället Handeln är en mycket viktig del av företagsamheten och en viktig aktör för tillverkningsindustrin genom sin distribution - och därmed för samhällsekonomin. Finns det inte duktiga köpmän som säljer de produkter som tillverkas till slutkonsumenten så skulle det helt enkelt inte finnas några tillverkare. En vital handel i en stad är någonting som berikar staden och skapar tillväxt och arbetstillfällen. Det här verkar inte Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Social­ demokraterna, som styr Gävle, ha förstått. Sakta men säkert vill man strypa tillgängligheten till Gävle centrum och därmed stryper man sakta men säkert detaljhandeln. Finns det inte bra möjligheter för kunderna att ta sig till centrum för att parkera kommer det inte heller några kunder. Det här vet förstås företagarna i centrum, som kan se sina dagskassor strypas i samma utsträckning som den rödgröna utgiftskartellen stänger ner centrum. Att företagarna stängde sina butiker en måndag förmiddag måste vara helt unikt i Sverige, men tyvärr så har det inte påverkat V, MP och S. Lägg till att handeln är en mycket stor ungdomsarbetsgivare och att V, MP och S dessutom är överens om att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga om det skulle gå så olyckligt att de vinner valet i höst. Då är det inte svårt att förstå att handlarna går en lång, kall och mörk vinter till mötes. De rödgröna stänger ner centrum så att kunderna

försvinner och så fördubblar de arbetsgivaravgifterna för de unga anställda. Till det ska man lägga de stora skattehöjningar som minskar konsumtionsutrymmet för Gävleborna. Den kommunalskattechock V, MP och S genomförde i Gävle minskade konsumtionsutrymmet med ca 5 000 kr/månad för en genomsnittlig LO-familj. Vinner de rödgröna valet i höst kan det kosta en barnfamilj som bor i Bomhus 59 000 per år i minskad köpkraft. Det kommer att slå stentufft mot detaljhandeln. För oss Moderater och Alliansen finns det varken fula eller fina jobb, utan alla jobb är viktiga och alla jobb behövs! Detaljhandeln är en viktig del av samhällsekonomin och distributionskedjan, och utan en fungerande handel växer inte ekonomin och jobben i samma utsträckning som det blir med en välmående handel. Det här vet säkert Miljöpartiet och Vänsterpartiet med sitt stödparti Socialdemokraterna och det kan också vara därför man gör vad man kan för att minska handeln i Gävle. I grunden hatar de röda partierna ekonomisk tillväxt och genom att minska handeln så minskar tillväxten. Att de unga blir arbetslösa och arbetslösheten blir mycket stor är för dem kanske bara en biverkan? Nu finns det ett ljus i mörkret för företagarna i Gävle - om det blir fortsatt alliansregering i Sverige och ett alliansstyre i Gävle. Då ska vi göra fina, vackra Gävle lika framgångsrikt som andra allianstyrda städer. Där handeln och politiken går hand i hand för att tillsammans utveckla kommunen så att vi får tillväxt och fler jobb. Gävleborna förtjänar verkligen det!

Lars Beckman Riksdagsledamot (m)

Hållbara yttertak

Vi ger dig den ultimata spaupplevelsen!

Det vi levererar varar länge! Vi erbjuder upp till 15 års garanti. Auktoriserade av ICOPAL och PROTAN.

Från :54 9 0 0

026-51 06 06 • gavle@takringen.se

RekRyteRing Personalrekrytering – Personaluthyrning – Personalutveckling

ut – Det personliga bemanningsföretaget

Kyrkogatan 33 (Börshuset) Gävle – tel. 026-51 05 30 – www.kompetensformedlarna.se ut

Markanläggning och utemiljöer

nordiskakvalitetspooler.se

Välkommen till våra utställningar hos Colorama!

Nyanläggning - Skötsel - Trädarbeten Marksten, murar, planteringar m.m.

Trädgård- och Beskärning, fällning, stubbfräsning parkskötsel

w w w. c o l o r a m a . s e Colorama Gävle 026-12 44 20 Strömsbrovägen 22

18

Colorama Söderhamn 0270-419 00 Växelgatan 2

Colorama Bollnäs 0278-190 53 Industrigatan 21

Tel. 026-61 32 00 Ny grön hemsida: www.pirab.nu


Bröderna Norling Takplåt & plåtdetaljer

Vi lägger tak till fast pris! Hästskovägen 2 HOFORS 0290-242 69 | www.brodernanorling.se E-butik: www.plåtgrossisten.se

Dags för robotgräsklippare

www.borohus.se Jörgen Larsson tel. 070-313 75 80

Din trädgårdshandel i Gävle & Sandviken Högbovägen Sandviken. www.berno.nu

En första förmodan skulle vara att man inte hinner eller orkar klippa sin gräsmatta – en ren tidsbesparing. En rundfråga hos några ägare till en robotgräsklippare visar att arbetsbesparingen är viktig, men kommer först på tredje plats när de anförda skälen viktas mot varandra. Det allra viktigaste skälet till anskaffningen är, att man vill ha en perfekt gräsmatta. – Dagens intelligenta robotar klipper gräset så att det blir exakt lika långt över hela gräsmattan, eftersom de bästa robotarna arbetar så att gräsmattan får en mattliknande karaktär, förklarar Fredrik Holmgren i Bernö´s nya butik i Gävle. – Att klippa i räta rader kan förefalla effektivt, men att klippa i slumpmässiga mönster och i olika riktningar ger ett överlägset resultat och så småningom också en mossfri gräsmatta. Gräsklippet finfördelas och göder gräsmattan, och det begränsar också möjlig mossbildning. Läs hela: foretagsbladet.se, sökord: bernö

Bernö Trädgårdscentrum • SvenskPress.se

Byggnadsrelaterad ohälsa

Vad är byggnadsrelaterad ohälsa? Det är vanligt att personer själva ser ett samband mellan upplevda symtom och den inomhusmiljö de vistas i. Relativt vanliga förekommande problem är; ögon och luftvägssymtom, hudsymtom, allmänsymtom och andra upplevda problem. Med byggnadsrelaterad ohälsa menas hälsobesvär med tidssamband vid vistelse i en särskild byggnad. Vi utför innemiljöutredningar Vi gör utredningar enligt SWESIAQ-modellen med inventeringsrapporter, provtagningar och analyser. Vi gör enkätundersökningar enligt Örebro-modellen som skickas vidare för datorbearbetning och tolkning. Vi samarbetar med olika laboratorium och andra specialistpersoner/företag. Målsättningen med en utredning är alltid att finna orsaker till ett innemiljöproblem och med syfte att eliminera eller minska dess källa.

Industrigatan 5, 802 83 Gävle, Tel: 026-51 11 25, www.rengoringsgruppen.se

19


Gävleborg rensas från farligt avfall och skrot Nu inleds insamlingen Giftfri miljö i lantbruket, ett samarbete mellan Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar. Insamlingen genomförs årligen sedan år 2007. Fram till i år har man tagit hand om 107 000 liter spillolja och hundratals ton skrot från lantbruk i Gävleborg, men fortfarande finns mycket kvar att hämta ute på gårdarna. Insamlingen går ut på att hjälpa lantbrukare att bli av med farligt avfall och metallskrot, som länge varit ett stort problem för många lantbruk. För att finna en lösning etablerade Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar ett samarbete 2007. Resultatet blev en försäkring som gör att lantbrukare kostnadsfritt kan få avfall borttransporterat och omhändertaget. – Insamlingarna är en succé. Många lantbrukare är miljömedvetna och vill minska sin miljöbelastning. Deras utmaning är att hantera stora volymer farligt avfall och skrot samtidigt som man sköter en krävande verksamhet. Våra insamlingar behövs, säger Lars Alm, projektledare Giftfri miljö, Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Över 40 000 ton skrot insamlat

Sedan starten av insamlingarna har mer än 40 000 ton skrot och 7 100 ton farligt avfall samlats in på gårdar runtom i landet. Årets insamling har ett särskilt fokus på spillolja, ett avfall som både kan vara dyrt och svårt att ta hand om och transportera bort för lantbruken då det räknas som miljöfarligt avfall. Spilloljan är samtidigt viktig att hantera på rätt sätt, då läckage kan innebära vattenföroreningar. Hittills har 107 000 liter spillolja samlats in på gårdar i Gävleborg. För

att få en uppfattning om hur stora volymer det handlar om kan man göra tankeexperimentet att man staplar oljefat med spillolja på hög. Då får man en nästan 500 meter hög stapel med oljefat, högre än klassiska Empire State Building. Återvinningsförsäkringen ingår som en del i grundskyddet vid gårdsförsäkring och är den första i sitt slag. Den som har försäkringen får utan extra kostnad farligt avfall och lantbruksskrot borttransporterat en gång om året. Håll Sverige Rent samordnar insamlingen. – Våra lantbrukskunder uppskattar initiativet. Intresset för att delta har vuxit för varje år och med årets fokus tror vi att rekordmånga deltar i insamlingen, säger Ola Eriksson, Länsförsäkringar Gävleborg.

Om insamlingen

Hämtning av farligt avfall och skrot beställs av Håll Sverige Rent och sköts av återvinningsföretaget Stena Recycling. Länsförsäkringar Gävleborg är ett av elva länsförsäkringsbolag som erbjuder återvinningsförsäkringen.

Om farligt avfall

Farligt avfall som oljor, frätande kemikalier och handelsgödsel återfinns ofta på lantbruk. Uttjänta lantbruksmaskiner blir i många fall stående i diken, skogar, på åkern eller gårdstomten där de rostar sönder och kan läcka miljöskadliga ämnen. Det är också ett stort resursslöseri när farligt avfall och metall inte återvinns. Det går till exempel åt 75 procent mindre energi vid tillverkning av stål från återvunnet material jämfört med ny råvara.

Håll Sverige Rent • SvenskPress.se Dags att boka firmafest?

Dags för fönsterputs!

DEN KREATIVA MÖTESPLATSEN www.mediatemplet.se

Sandbacka Park - främjar utveckling, företagande och innovationer

Ring oss på Qyrax: 073-715 52 60 070-730 58 77, cecilia_jader@hotmail.com

En stark röst för företagsamhet! MEDIA TEMPLET

MYCKET MEDIA • MYSIGA MÖTEN

Vi behöver fler jobb och fler företag i länet. Genom att MEDIA • MÖTEN •du MERVÄRDE stödja Nya Moderaterna och mig så bidrar till det! MEDIA • MÖTEN • MERVÄRDE

www.larsbeckman.se

www.sandbackapark.com 20

MEDIA I MÖTEN I MERVÄRDE


Projektledaren avgör om EU-miljarder ska generera kommersiella innovationer Jens Eklinder-Frick, doktorand i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, visar i sin forskning att innovationer ofta faller mellan stolarna vilket leder till att kommersialiseringen av innovationerna förhindras. För att främja regionalt förankrad innovation och social utveckling har Europeiska unionen ambitionen att bli världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi. Dessa ambitiösa mål understöds genom att medel satsas i regionala strategiska nätverk (RSN) (även kallade klusterinitiativ). Att förstärka och utveckla företagsnätverk genom klusterinitiativ och strategiska nätverksprojekt är ofta förekommande åtgärder för att gynna regional tillväxt och stärka lokala företags konkurrenskraft.

Europeiska unionens största utgiftspost

Mellan 2007-2013 har EU spenderat 347 miljarder på dessa åtgärder vilket gör detta till EUs största utgiftspost. Mycket forskning har ägnats åt att ifrågasätta huruvida detta tillvägagångssätt är effektivt. – Men det finns mindre forskning som utreder hur projektledarna bör gå tillväga. Utformningen av strategi och styrning av de regionala strategiska nätverken överlämnas vanligen i hög utsträckning till dessas projektledare, säger Jens Eklinder-Frick. Jens avhandling bygger på studier av två strategiska nätverk, det skapade Firsam i Söderhamn och FPX i Gävle. Där beskriver han dels hur projektledarna för ett RSN skapar förutsättningar för en innovativ miljö genom analys av socialt kapitals påverkan på den sociala interaktionen och dels hur en politiskt initierad innovationsprocess understöds av projektledarna.

Förebilder lockar unga till eget företagande Företagare finns i alla former och alla färger. Vi träffar varje månad på glada företagare och lite mer argsinta företagare. Vi träffar folk som är företagare därför att de vill förverkliga en barndomsdröm, men också sådana som bara tröttnat på att vara anställda. Vi möter extremt framgångsrika företagare och sådana som nätt och jämt överlever på företagandet. Men en sak har de gemensamt. Företagare har en stark drivkraft och en obändig vilja. Man ger sig inte med mindre än att man når sina mål. Inför valet i höst handlar den politiska debatten i stort om hur statens inkomster ska fördelas. Alltför sällan talas det om var resurserna skapas. Vi vet. Småföretagen och deras medarbetare är den enskilt största skatteintäkten för landets kommuner. Var tredje kommunal skattekrona har sitt ursprung i småföretagen. Ska vi tala om välfärdens hjältar så är det småföretagen och deras medarbetare. De ser till att det finns pengar att satsa på skolan, vården och omsorgen. De ser till att lärarna kan få lön, att bemanningen på äldreboendet kan öka och att vi kan betala läkemedel för de sjuka. Därför ska vi alla hjälpas åt att tala med folk, med vänner och bekanta, med medarbetare, med politiker om varför det är viktigt att uppmärksamma duktiga företagare. För precis som det är med idrotten, där förebilderna lockar unga att själva pröva på, så är det med företagandet. Det är genom de framgångsrika exemplen som vi får fler unga att bli företagare. Det är ju dessa företagare som kommer att vara framtidens välfärdsskapare.

Thomas Wanke • Företagarna

Bindande och överbryggande socialt kapital

Han identifierade två olika begrepp och användningsområden för socialt kapital: ”bindande” och ”överbryggande”. – Det finns fördelar och nackdelar med båda ansatserna. Jag belyser denna paradox genom min analys av Firsam-projektet, menar Jens. Mina studier kunde påvisa att projektledaren för ett regionalt strategiskt nätverk inte bara behöver hantera situationer där nya lösningar utvecklas utan även de där nya lösningar omvandlas till produkter och där de tas i bruk. Strategiska nätverk fokuserar ofta på utveckling av nya produkter och tjänster men att integrera och understödja produktionen av dessa innovationer faller ofta mellan stolarna vilket leder till att kommersialiseringen av innovationerna förhindras. Jens Eklinder-Frick disputerade den 23 april 2014, vid Mälardalens högskola med avhandlingen ”Sowing Seeds for Innovation”.

Källa: Högskolan i Gävle

DB Schenker, Utmarksvägen 29, Box 713, 801 28 Gävle, 026-15 87 00 anders.andersson@dbschenker.com, www.dbschenker.com/se 21


Unik vattenrenare från Sandviken levererad för kärnkraftsindustrin

Vattenrenare från SPUAB till kärnkraftindustrin.

En anpassningsbar lösning

Innovatörerna Sten-Åke ”Stenna” Holmström och Torsten Bauer med den nya vattenrenaren innan den levererades till kärnkraftindustrin.

I dagarna levererades ett helt nytt koncept av vattenrenare till forskningen inom kärnkraftsindustrin från Sandviksföretaget SPUAB, Sandvikens projektutveckling. SPUAB har tagit fram ett unikt koncept för alla typer av vattenrening med en egen metodik som baseras på mångårig erfarenhet från ett flertal typer av vattenreningsprocesser i olika delar av världen. Det är ett modulsystem som kan anpassas till olika typer av kunder och förhållanden med högt ställda krav. – Med det här systemet kan vi garantera absolut rent vatten, berättar Torsten Bauer, energiexpert och teknikutvecklare hos SPUAB som i många år arbetat som konsult åt teknik- och industriföretag i ett flertal länder. Systemet genererar ett super-rent vatten och i det här fallet levererar vi även en kompletterande utrustning som eliminerar radioaktiviteten.

Systemet och metodiken fungerar lika bra när det gäller att rensa smutsvatten inom industrin eller göra vatten drickbart i u-länder. Beroende på miljö och förutsättningar kan anläggningens storlek anpassas samt drivas av solenergi, vindkraft, el eller vattenkraft så möjligheterna är i det närmaste obegränsade. – Vi kan även göra havsvatten drickbart med den här vattenrenaren berättar Sten-Åke ”Stenna” Holmström, en av delägarna på SPUAB som med sitt företag Sitab tillverkar komponenter till de unika vattenrenarna. Enda problemet är att vattnet blir så rent så att man är tvungen att tillsätta ett par ämnen för att det skall fungera som dricksvatten. Det tar ju även bort mikroorganismer och bakterier, inte bara ämnen och salter. SPUABs mål är att återanvända energi, medie och material. Detta kan även ske i kombination med andra energikällor som bygger på låga temperaturer från värmepumpar, vindkraft, solkraft och andra naturliga källor. SPUAB lanserade nyligen även en spillvattenvärmeväxlare som fått stor uppmärksamhet då den återvinner hela 75 procent av värmen från avloppsvatten.

SPUAB • SvenskPress.se

Behöver Ni hjälp? Vi har rätt man och maskin för Er!

Utan industrin stannar Sverige! Välkommen att lyssna på Göran Persson, som talar i samband med Handelskammarens årsmöte. Plats: Bo Linde-salen, Konserthuset, Gävle Tid: 26 maj kl 17- ca 18 Fri entré Anmälan till aktiviteter@mhk.cci.se senast 21 maj. Intresserad av medlemskap? Kontakta oss på 026-66 20 80 eller läs mer på mhk.cci.se

Mer info: www.mhk.cci.se 22

Tel: 0290-106 43 • Hammarbyvägen 8, Box 2, 812 21 Storvik • www.linoab.se

Vi hittar energitjuvarna i er bostad Tryckprovning av byggnad + värme-kamera. Med Blower Door tekniken hittar vi snabbt värmeläckorna. Ring Bengt-Åke, certifierad energiexpert. 070-710 50 30 i Sandviken. www.lonnenergi.se

Utför även energideklaration - en investering du hämtar hem!


FÖRETAGSBLADET

Verkstad & Industri

All slags service och reparationer!

I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Verkstad & Industri det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer. Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Näringsliv/Verkstad & Industri”. Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

Välkommen med ditt uppdrag Börje Andersson Kontakta oss Tel: 0290-76 71 00 info@backstromsmek.se www.backstromsmek.se

precisreklam.se

Komponenter, reservdelar, reparationer och service

Våra huvudsakliga inriktningar: Mekaniska konstruktioner och beräkningar. Svets och mekaniska arbeten i stål, aluminium och rostfritt. Tunn- och grovplåt samt ytbehandling som betning, blästring och målning.

Hög kv och se alitet rvicen ivå är våra nyckel­ begrep p!

Unik kompetens inom lyftteknik och specialtillverkning som får industrins puls att slå

Välkommen att kontakta oss.

Sandviken: Tyngre industri • Söderfors: Tunnare plåt

026-27 19 12 • www.sitab.nu

23


Litet oväntat... Litet oväntat har skolpolitiken blivit en stor diskussionsfråga före EU-valet. Det oväntade ligger i att EU-parlamentet inte styr svensk skola, och förhoppningsvis aldrig kommer att göra det. Å andra sidan är det inte heller mycket annat som EU-parlamentet styr över, så kanske är valkampanjen ett bra tillfälle att diskutera sådant som ligger i tiden, i största allmänhet. Dammluckorna kring debatten har öppnats efter en internationell jämförelse över vad skolelever i olika länder har lärt sig, PISArapporten. Svenska elever kommer långt ned och halkar dessutom efter mer och mer. Rapporter från universitet och högskolor har lagts samman och ger en förfärande bild. Således behärskar studenter som börjar på tekniska högskolor i Sverige inte grundskolans matematik. Många som kommit in på humanistiska linjer kan inte formulera en skriftlig mening som är begriplig. Vad som definitivt inte är begripligt kring detta är att elever på skolans naturvetenskapliga program har klarat sig igenom med bra betyg, utan att ens behärska grunderna i matematik. Och elever som fått bra betyg i språken kan inte skriva ned en enkel mening på svenska. Hur har proven gått till? Hur har man rättat dem? Och det gäller stora delar av Sverige.

”Flum”-pedagogik

Naturligtvis finns det ett stort inslag av politiska misstag i hela förloppet som pågått under lång tid. Utbildningen i Sverige är en planekonomi, som lyder under tonvis av offentliga regleringar. Målen ställs enligt det politiskt korrekta babblet om ”självförverkligande”, ”social kompetens” och gud vet allt annat som bara indirekt har med utbildning att göra. Det man med viss avsky avvisar är kraven på inlärning. Det går oftast under beteckningen ”korvstoppning”. Den stora kulturförändring som ägt rum i skolan har långa rötter. Styrande pedagoger har sedan länge följt ett vänster-program, där

Yrkeskläder med kvalitet & tradition

eleverna ska lära sig ”kritiskt tänkande”. När man granskar vad detta kritiska tänkande ska innehålla, visar det sig inte alls vara det som en filosof kan tänkas mena, att vara kritisk mot alla former av påståenden. Det kritiska tänkandet består i stället av kritik mot vad det moderna samhället utvecklats till: marknadsekonomi, politisk demokrati, västerländska värden, ”vita män”, brist på miljötänkande, religion och allt som går i den riktningen. Dessa värden till vänster får inte utsättas för kritiskt tänkande. Det blir väl då klart att många elever knappast finner det mödan värt att plugga in kurs efter kurs med så förljugna ”kritiska” ideal. I stället ägnar man sig åt annat och en kultur av anti-intellektualism breder ut sig i skolorna. Hur kan en klass med 25 pojkar i 15-årsåldern på el-teknisk linje upprätthålla entusiasmen, när de vecka efter vecka ska diskutera varför kvinnor systematiskt hamnar på undantag i samhället? Men även om nuvarande regering verkar ha någon förståelse för detta problem, inte sällan talar man om ”flum”-pedagogik, så är det svårt att se att de har någon lösning. Vad man har gjort i snart åtta år nu är att man snarast har byggt ut planekonomin. Det som tillkommit under Jan Björklunds period är snarast en osannolik ökning av centrala, kontrollerande organ. Och en centralbyråkrati har den osvikliga instinkten att begära fler och fler rapporter från lärare. Lärarnas tid har därmed gått över från att undervisa till att i rapportform berätta för nya överdirektörer hur man undervisar eller har tänkt sig att undervisa. Blir det tid över kan man ju förbereda undervisningen och läsa in nytt material. Men det är inte säkert att man hinner med allt detta. Kvaliteten på undervisningen fortsätter att sjunka och elevernas entusiasm följer med nedåt. Den klassiska onda cirkeln blir synlig, den som nästan all planekonomi lider av.

Bra lärare ger bättre resultat

Det är ändå klart att det finns vissa lösningar som skulle kunna fungera. En är att fördubbla lärarlönerna. Det blir dyrt, framför allt därför att vi skulle få en generation av groteskt överbetalda lärare, den nuvarande generationen. Men efterhand skulle nya lärartjänster besättas av successivt bättre lärare och vi skulle få det som PISA-undersökningen pekat på: bra lärare ger bättre resultat, allt annat är av liten betydelse. Naturligtvis har svenska politiker som en man föreslagit att vi ska skapa mindre klasser i svenska skolan. En annan är att minska inslaget av planekonomi. Sätt upp några mycket allmänna kunskapsmål för skolan och testa eleverna i slutet av varje skolform med nationella prov. Därefter har varje skola frihet att lägga upp undervisningen som man finner bäst. Politikerna drar sig helt enkelt tillbaka och låter skolfolket driva skolan – politiker vet inget om undervisningen ändå, deras karriärer går helt andra vägar än att vara duktig i skolan. Men – håll inte andan i väntan på att något sådant ska hända! Om något, kommer man att komma fram till mindre klasser är lösningen på allt.

Bodås i maj 2014 Kurt Wickman

När det gäller industriportar! Leverans, montage & service

Utmarksvägen 37, Sörby Urfjäll, Öppet mån-fre 07.00-17.00, Tel: 026-14 83 95 24

www.hoermann.se Tfn: 026-511 311. E-post: info@hoermann.se


50 år av kompetensutveckling

• Asbest / PCB

– på den säkra sidan För att undvika hälsorisker krävs information om vilka material som innehåller asbest/pcb. Börja aldrig riva utan materialinventering så minskar du riskerna för att utsättas för fara.

• Brand – en snabb insats räddar mer än du tror

Med vår expertis och snabbhet kan vi begränsa värdeförlusten betydligt vid såväl sot, rök, vatten samt korrosionsskador. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolagen.

• Avfuktning – Ocab är din problemlösare

Såväl vid akuta vattenskador som fuktskador efter långvarit läckage.

• Fuktutredningar – ha kontroll på fukten

Förekomst av mögel orsakad av fukt har visat sig påverka inomhusmiljö negativt med olika hälsosymtom/problem som följd.

• Överlåtelsebesiktning – trygghet vid husköp • Radon

– utredningar samt åtgärder Radium finns naturligt i marken och bildar den radioaktiva gasen radon som lätt kan ta sig upp till ytan och in i byggnader. Radon luktar inte och smakar ingenting, enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radon i inomhusluften kan också komma ifrån byggmaterial eller hushållsvatten

• Tvätt

– Vi tvättar arbetskläder, gardiner, mattor etc åt företag. Vi har en nybyggd tvättinrättning vilket borgar för snabb leverans, bra kvalité samt mindre miljöpåverkan till konkurrenskraftiga priser. Här ser vi Rune Johansson på Norisol får sin tvätt hämtat av Carina Jonsson på OCAB.

Avfuktning / Besiktning / Radon

Sanering / Asbest / PCB

Sanering / Tvätt

Tommy Morelius

Jonas Westling

Carina Jonsson

Mobil: 070-532 58 21 E-post: tommy.morelius@ocab.se

Mobil: 070-569 07 28 E-post: jonas.westling@ocab.se

Mobil: 070-230 42 09 E-post: carina.jonsson@ocab.se

Kryddstigen 15 • 026 -10 21 34 • ocab.se Ocab i Gävle ingår i en rikstäckande organisation som funnits i 50 år. ISO certifierade i Kvalitet & miljö.

Jour dygnet runt 026-10 21 34


Ursäkta, hur var namnet? man skrev ut det som ”k-a-s-h-k-a-i”, men du känner den säkert bättre som Qashqai. Bilen säljer som smör trots att många ägare inte kan uttala eller ännu mindre stava till namnet. Jag kan inte låta bli att undra hur man kan komma på tanken att döpa en världsbil efter ett nomadfolk i Iran. Kanske är det för att flirta med oljeschejkerna? Det kan behövas för Quashqai är snål på soppa och är definitivt ingen vinstmaskin för oljeländerna.

Smarta namn

Grannen tvärs över gatan knackar på dörren. Han har köpt en travers som han vill visa upp. Är man som jag uppväxt i en svensk industriort går tankarna direkt till en lyftkran på hjul. Men vad har man för nytta av en 100 ton tung kran, hög som en fabriksskorsten i ett bostadsområde i Florida? När jag påpekar att det är väl sent för aprilskämt tar han mig i armen och pekar. På garageuppfarten står en Chevrolet Traverse! För en del kanske motorn eller designen är det mest kraftfulla hos en bil. För mig är det bilens namn och Traverse är för mig sällsynt illa valt. Chevan är definitivt inte en lyftkran som går på tvären, eller en form av dressyrritt, som ordet också antyder. Det är inget fel på grannens stadsjeep, den är varken bättre eller sämre än alla andra i samma klass. Men namnet… Nissans lek med modellnamn kan också verka förvirrande. Först trodde jag Nissan Rouge var en franskinspirerad modell. Inte minst alla damer vet att rouge är sådant där rosa man pudrar på kinderna, men så var inte fallet hos Nissan. Jag hade helt enkelt läst fel. Modellen heter inte Rouge, utan Rogue och plötsligt förvandlas den från fransk mademoiselle till en skurk eller bandit - för det är precis vad namnet betyder. Nissan Rogue är en superpopulär småsuv som säljs i staterna. Är det förvirrande? Tja, hos oss säljs inte modellen som Rogue utan som Kashkai, men det är knappast bättre. När Nissan lanserade modellen var man så noga med att förklara hur namnet uttalades att

Efter att ha ironiserat över populära modellnamn och säkert gjort mig till ovän med åtskilliga ägare till Traverser och Qashqaier är det dags att ge beröm. Det blir till Ford denna gång för namnet Flex. Modellen är en smart crossover, stor som en V70 eller Passat, fast rymligare. Designspråket är enkelt och bilen är kantigare än en gammal Volvo 745. Med andra ord pratar vi extrem containerform och storleken på bagageluckan påminner om bogvisiret på en Finlandsfärja. Namnet går inte att missförstå: Flex är en av de flexiblaste och mest praktiska i sin klass. Forden har dessutom en annan viktig fördel, man kan uttala namnet! Företrädare för konsumentverket brukar säga att vi ska kolla innehållsförteckningen på det vi stoppar i oss. Namn vi inte kan uttala betyder att det är något konstgjort och onaturligt, kanske rent av onyttigt. Vad är då rekommendationen när det gäller bilnamn med så många konstiga bokstäver att de blir helt omöjliga att uttala? Hur som helst, grannen är jättenöjd med sin Chevrolet Traverse men har gett den smeknamnet ”Mustangen” för att slippa påminnas om att den är döpt efter en industrikran som går på tvären.

Carl-Ingemar Perstad CNP AB

En tillförlitlig leverantör av mobila utrustningar för högtrycksspolning, våtsugning samt avvattningsteknik.

ROLBA Svenska AB • 810 40 Hedesunda • Tel: 0291-471050 vxl • info@rolba.se • www.rolba.se 26


Vi höjer servicenivån Nu har vi öppnat uthyrningsdepån i Gävle!

www.malarlift.se

Här hyr ni: • Saxliftar • Bomliftar • Truckar • Ställningar • Utbildningar

Gävle 026-14 08 00 Fjärdingsvägen 1, 802 93 Gävle mail: jonas@malarlift.se


Liten men naggande god Vi har laddat batterierna och begett oss till den ”eviga staden” för att provköra en faceliftad japan som är fullspäckad med den senaste tekniken. Lexus CT 200h har begåvats med ett tuffare yttre och under den välputsade fasaden döljer sig avancerad teknik. Vi befinner oss i huvudstaden som är känd för sina sju kullar och sitt ändlösa trafikkaos. Det sägs som bekant att Rom inte byggdes på en dag och det gjorde inte heller den knallröda faceliftade Lexus CT 200h vi rattar. Tre år efter den svenska premiären gör japanerna en uppdatering både interiört, exteriört och under huven. Grundpriset startar från humana 239 500 kronor.

Hajfena på taket

Minstingen i Lexusfamiljen skulle bli en bästsäljare och ta marknaden med storm, men försäljningen gick knackigt. Nu vill man vända på siffrorna och presenterar en rad nyheter som ska få kunderna att falla

pladask. Det första man slås av är nospartiet som blivit mer markerat med vassare veck och linjer, men även bakpartiet har genomgått förändringar. Den klassiska radioantennen på taket har ersatts av en liten ”hajfena” samtidigt som ratten är hämtad ifrån storebror IS. En kul nyhet är att man nu kan få flerfärgad inredning och dekorpanelerna i en rad olika träslag - vad sägs om exotisk bambu? Är det inget som faller dig i smaken så finns även kolfiber och metall. Sittkomforten är bra såväl fram som bak, dock blir det något småtrångt om man sitter mer än två i baksoffan. CT 200h får ett plant bagagegolv då man fäller det 60/40-delade baksätet och då stiger bagagevolymen från 375 till 985 liter. Nu är det bara att sätta fingret på den blå startknappen.

Från blått till rött

På Roms hektiska gator sveper vesporna förbi i en vidunderlig fart. Lexusen rullar bra på vägen, men tyvärr är det lite stötigt och vägbullret blir i högsta laget när hastigheten ökar. Men vi får ta hänsyn till att Roms historia även avspeglar sig i vägnätet. När vi rattade bilen för >>

Premiär för nya Subaru WRX STI Den 17-18 maj är det öppet hus på Bilvaruhuset Dahlboms Bil för att presentera dels nya Subaru WRX STI och dels Outlback med Adventurepaketet. Redan förra generationen Subaru STI satte varvrekord för 4-dörrarssedaner på Nürburgring. Under utvecklingen av nya WRX STI har fokus legat på att ytterligare vässa köregenskaperna. Nya WRX STI kommer att ta körglädjen till helt nya höjder. Till det bidrar i alla högsta grad de 300 hästar som finns under huven.. Subaru WRX STI är toppmodellen i WRX-serien och har utrustats med en 2,5-liters Boxer-fyra som i Europa-utförande utvecklar 300 hk och 407Nm. Nya WRX STI är mer bränsleeffektiv och ger, med bibehållen effekt, lägre utsläpp och klarar redan nu de tuffare kriterierna för Euro6. WRX STI kommer att erbjudas med manuell 6-växlad låda. Lägena har blivit mer distinkta och tillåter snabbare växlingar. 28

Uppdaterad styrning

Även styrningen är uppdaterad och responsen från den D-formade ratten är omedelbar – nästan som i en go-cart. WRX STI har precis som sin föregångare SI-Drive med tre lägen och den justerbara mellandifferentialen DCCD. För att ytterligare vässa bilens uppträdande och ge ännu bättre skjuts genom kurvorna är nya WRX STI även utrustad med Active Torque Vectoring, som flyttar gränserna och säkerställer att alla fyra hjulen driver maximalt i alla lägen. Subaru WRX STI baseras på nya Impreza, vilket innebär 2,5 centimeter längre axelavstånd och större inneutrymmen än föregående generation samt hela 460 liter bagageutrymme bakom det fällbara baksätet. Bilvaruhuset Dahlboms Bil är återförsäljare för Subaru i Gävleregionen. – Det ska bli spännande att få provköra nya STI Racing, säger Christer Dahlbom, vd på Dahlboms Bil. Det är ju en körupplevelse man sällan får tillfälle att göra.

Bilvaruhuset Dahlboms Bil • SvenskPress.se


I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Motor det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer.

>> första gången var vi förvånade över att motorhuven hölls upp av en simpel huvpinne. Det passar sig inte i en Lexus, men så är det även i den nya modellen. Hybridtekniken är likt tidigare hämtad från brorsan Toyota Prius och är densamma förutom lite småjusteringar. Här har vi en 1.8-liters bensinfyra på 99 hästkrafter som arbetar tillsammans med en elmotor på 82. På mittkonsolen finns också ett vred med tre körlägen: ECO, Normal och Sport. I det sistnämnda byter instrumenteringen färg från iskallt blått till sportigt rött samtidigt som ecometern förvandlas till en varvräknare. Efter en dag i den hektiska trafiken i Rom kan vi konstatera att Lexus CT 200h är riktigt klimatsmart och andas kvalitet rakt igenom. Tja, förutom missen med huvpinnen!

Plus

Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Motor”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

Nya och begagnade husbilar

Mobila utrustningar för högtrycksspolning, våtsugning samt avvattningsteknik. Riavägen 5, Valbo Tel: 026-13 30 40 www.caravanmarine.se

ROLBA Svenska AB • Hedesunda Tel: 0291-471050 • www.rolba.se

+ Skonsam mot miljön + Riktigt bra komfort + Hög detaljkvalitet + Köregenskaperna

Släpvagnar & båttrailers

DIN ATV-HANDLARE

Minus

FÖRETAGSBLADET

Motor

WWW.ATVHALLEN.SE - 026-25 23 23

- Lyxbilar har inte motorhuvspinne - Ingen jättestor facelift

Staffan Swedenborg och Jenny Nilsson • CNP AB

KRYDDSTIGEN 23 802 92 GÄVLE Kontor 026-51 61 71 Fax 026-51 61 72

ALLT I TERRÄNG & FYRHJULINGAR TILLBEHÖR - RESERVDELAR - VERKSTAD

Nya Insignia 2.0 CDTI 140 hk Nya Insignia 2.0 CDTI 140 hk

Utrustning som bl a ingår: UtrustningBi-Xenonstrålkastare, som bl a ingår: Adaptiva LED-varselljus, bränsledriven motorAdaptiva dragkrok, Bi-Xenonstrålkastare, LED-varselljus, bränsledriven motorvärmare, 2-zons elektronisk klimatanläggning, uppvärmd värmare, dragkrok, 2-zons elektronisk läderratt, Bluetooth, parkeringssensorklimatanläggning, fram & bak, 17 /18”uppvärmd lättläderratt, Bluetooth, parkeringssensor fram & bak, 17 /18” lättmetallfälgar, panoramasoltak (Zafira Tourer), IntelliLink navigation metallfälgar, (Insignia). panoramasoltak (Zafira Tourer), IntelliLink navigation (Insignia).

269 900 kr 269 Du sparar900 67 300 krkr

Du sparar 67 300 kr 1 842 kr/mån* Förmånsvärde netto Förmånsvärde netto 1 842 kr/mån*

Zafira Tourer 1.6 CDTI 136 hk Zafira Tourer 1.6 CDTI 136 hk

283 900 kr 283 Du sparar900 40 100 krkr

Du sparar 40 100 kr 1 907 kr/mån* Förmånsvärde netto Förmånsvärde netto 1 907 kr/mån*

OPEL OPEL BUSINESS BUSINESS

FULLUTRUSTADE FULLUTRUSTADE TJÄNSTEBILAR. TJÄNSTEBILAR. opel.se opel.se

Vi på Opel tycker att Sveriges tjänstebilsinnehavare ska ha rätt att åka toppmoderna, säkra, snygga Vi på Opel tyckerfullutrustade att Sverigesbilar tjänstebilsinnehavare ha rätt åka på toppmoderna, snygga – och inte minst till vettiga pengar.ska Därför haratt vi fyllt nya Insigniasäkra, och populära –Zafira och inte minst fullutrustade till vettiga pengar. Därför har vi maximalt. fyllt på nyaOch Insignia och populära Tourer med det mesta ibilar utrustningsväg och pressat priserna som vanligt hos Opel Zafira5Tourer med det mesta i utrustningsväg ochtysk pressat priserna som vanligt hos Opel ingår års nybilsgaranti, 5-stjärnig säkerhet och kvalitet. Extramaximalt. mycket förOch extra lite. ingår 5 års nybilsgaranti, 5-stjärnig säkerhet och tysk kvalitet. Extra mycket för extra lite. Välkommen! Välkommen!

Skolgången 1 • Hemlingby Gävle • Tel 026-12 95 70 Öppet: Mån-Fre 09-18, lör 11-14 www.erikssonbilteam.se Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 l/100km. CO utsläpp blandad körning 98-174 g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda garantin Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 l/100km.Zafira CO utsläpp 98-174 Bilarna på bilden12 kan vara 5 års nybilsgaranti bestårTourer av 2 års fabriksgaranti plusCDTI 3 års165 förlängd garanti (den förlängda garantin gäller upp till 100 000 km). Möjliga uppgraderingar Tourer:blandad 2.0 CDTI körning 165 hk 17 000 kr,g/km. 6-stegs automatlåda 000 kr. extrautrustade. Möjliga uppgraderingar Insignia: Sports (bilden) 8 000 kr, 2.0 hk 6 000 kr, 4x4/Automat 12 000 kr, gäller upp till 100195 000hk km). Möjliga uppgraderingar Zafira Tourer: CDTI 165 hk 17 000 kr, 6-stegs automatlåda 12 000 kr. Möjliga uppgraderingar Insignia: Sports Tourer (bilden) 8 000 kr, 2.0 CDTI 165 hk 6 000 kr, 4x4/Automat 12 000 kr, 2.0 CDTI BiTurbo 15 000 kr. *Nettoförmånsvärde baserat på2.0 52% marginalskatt. 2.0 CDTI BiTurbo 195 hk 15 000 kr. *Nettoförmånsvärde baserat på 52% marginalskatt. 2 2

29


Gör oss på blått humör

En gång i tiden kallades bilarna för sossecontainers. Idag är det precis tvärtom och den senaste nyheten är lackerad i moderatblått. Vad sägs om 350 hästar, 500 Newtonmeter, fyrhjulsdrift och ett prestandachassi som vi tidigare bara kunnat drömma om? Det är så jag får nypa mig själv i armen under provkörningen. Jo, det här är verkligen nya Volvo S60 Polestar och för 640 000 kronor kan ”blådåren” bli din. Volvo S60 och V60 Polestar är unika på flera sätt. Det är nämligen första gången som Torslandafabriken bygger en bil tillsammans med en privat aktör. Polestar ägs av Christian Dahl, har 35 anställda och ansvarar exempelvis för Volvos STCC-satsning. Men nu har racingavdelningen skapat en helt egen prestandabil.

Tillvalen är standard

Man kan inte stirra sig mätt på den knallblå kulören, spoilrarna och 20-tumsfälgarna. Snacka om att göra oss på gott, förlåt, blått humör! Men istället för att du ska leta upp varje liten förändring från standardbilen så kan vi avslöja att det rör sig om 50 stora uppgraderingar, vilket i sin tur resulterat i 240 unika artikelnummer. Interiören har hottats upp med hjälp av sportstolar i grått läder med blå sömmar och man kan enkelt säga att precis alla tillval är standard. Men det är under karossen det hänt mest och om vi tittar i maskinrummet så har motorn fått sig en ny turbo och effektivare laddluftkylare. Pang bom så levererar T6:an 350 hästkrafter, vilket är 46 mer än standardmaskinen. Den sexväxlade automatlådan är en blixtsnabb historia som gudskelov även kan manövreras med växlingspaddlar.

Brandsäkra utbildningar

Aktuellt just nu: Heta arbeten Bollnäs 16 maj Gävle 27 maj 11 juni Söderhamn 23 maj 2 dagarskurs Föreståndare Brandfarliga varor - större omfattning Gävle 19-20 maj Datum och anmälan till alla våra kurser hittar du på vår hemsida http://www.brandskyddsforeningen. se/gavleborg/utbildning_gavleborg eller ring: Vxl. 070 - 930 63 60 Kristina 070 - 339 26 46

30

Akta dig för ”blådåren”

Att provköra nya Volvo S60 Polestar utefter Skånelängor och spettkaksbagerier skapar inte rättvisa åt sportvagnen. Det är absolut inga problem, men den fyrhjulsdrivna lekkamraten presterar så mycket mer. Därför ingår det i våra planer att rasta testbilen på Ring Knutstorp tillsammans med den regerande STCC-mästaren Thed Björk. Det som talar för Volvon är 350 hästar i ett kompetent chassi vars stötdämpare kommer från Öhlins och är åttio procent hårdare än en vanlig S60. Plattan åker i mattan och sexan reagerar direkt. Efter 4,9 sekunder är farten hundra och det roliga tar slut först vid 250 – men rent teoretiskt skulle ”blådåren” kunna toppa nära 300. Vad blir då omdömet? Jo, det var länge sedan vi hade så kul bakom ratten och allt sker till tonerna av en otroligt skönsjungande sexa. Hemligheten ligger i att avgassystemet försetts med två spjäll och ju mer de öppnar desto högre sjunger motorn. Totalt ska 750 exemplar tillverkas och 80 av dessa hamnar i Sverige till priset av 640 000 kronor för sedanen samt 650 000 för kombin. Inte illa för en helsvensk prestandabil som tar i för kung och fosterland!

Johannes Gardelöf • CNP AB

Alkohol- eller drogproblem på din arbetsplats? Öppenvårdsbehandling specifikt anpassad för arbetslivet. Vi kartlägger, motiverar och rehabiliterar

Ring oss på 026-10 20 34 eller besök www.core-rehab.se


Beställningstrafik och nöjesresor

Nya och begagnade husvagnar

Företag, privatpersoner, föreningar och idrottslag. Välkomna ombord!

026-13 22 02 • www.wallnersbuss.se

Riavägen 5, Valbo Tel: 026-13 30 40 www.caravanmarine.se

• Blästring • Pulverlack • Industrilackering • Lastbilslackering • Bilskador • Bil- och MC-lack • Försäkringsskador

Uthyrning • Försäljning Transporter • Reparationer Arbetskläder • Skog & Trädgård

Vi erbjuder uthyrning av märkesprodukter med absolut högsta kvalitet. Tel: 026 - 25 08 50, 026 - 25 43 24 • sandvikensbyggmaskiner.se

Bli nöjd kund hos oss du också! Kontakta: Annika eller Lars-Erik Tel: 0290-378 86 Mail: info@platverkstan.se Adress: Norrbergsvägen 45 812 93 Kungsgården

www.platverkstan.se

Öppet Hus hos Bilvaruhuset Dahlboms Bil Visning av nya Subaru WRX STI och Subaru Outback med Adventurepaket. Välkomna!

Extra Helgöp pet !

Lördag 17 m kl 10-15 aj Söndag 18 m kl 11-15 aj

SU BA RU O U TB AC K

! R Å G N I T E K A P E R A DV EN T U J!R! AÅ M 0 3 E R Ö F – R K 0 0 G 2.0 K N I A AE2N P T E E AR R K SPD U A T P N E E R V U D T A A V A J! SU BA RU O U TB AC K

SU BA RU O U TB AC K

–F 3A02M R E K R Ö 0 F 0 – .0 2 R K 0 R 0 A .0 P 2 S 2 SPAR A

Outback Adventure-paket utan extra kostnad!

VÄRDE 22.000 KR Outback Adventure-paket

Outback Adventure-paket utan extra kostnad!

VÄRDE 22.000 KR

VÄRDE 22.000 KR

• Dörrpaneler (svarta) extra kostnad! •utan Skärmbreddare • LED-varselljus • Montering ingår

• Dörrpaneler Outback från(svarta) 314.900:– • Skärmbreddare • LED-varselljus • Montering ingår

Bilvaruhuset Outback från 314.900:–

• Dörrpaneler (svarta) • Skärmbreddare • LED-varselljus • Montering ingår

Outback från 314.900:–

GÄVLE, Bomhusvägen 55 026-10 04 00, www.dahlbomsbil.se Mån–Fre 9–18, Lör 10–14 Bomhusvägen 55 • 026-10 04 00 (vx) 10 04 78 Bilförsäljn. Bränsleförbr. bl. körn. 5,9–7,6 l/100 km, CO210-14 -utsläpp 155 –175 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter. Måndag-fredag 9-18, lördag GÄVLE, Bomhusvägen 55 GÄVLE, Bomhusvägen 55 026-10 04 00, www.dahlbomsbil.se Christer VD/Sälj Morgan säljare: Niclas säljare: 026-10 04 00, www.dahlbomsbil.se Mån–Fre 9–18, Lör 10–14 026-100 403 026-100 407 026 100 408 Mån–Fre 9–18, Lör 10–14 Bomhusvägen 55 • 026-10 04 00 (vx) 10 04 78 Bilförsäljn. Bomhusvägen 55 • 026-10 04 00 (vx) 10 04 78 Bilförsäljn. Bränsleförbr. bl. körn. 5,9–7,6 l/100 km, CO -utsläpp 155 –175 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.50 Måndag-fredag 9-18, lördag 210-14 Bränsleförbr. bl. körn. 5,9–7,6 l/100 km, CO210-14 -utsläpp 155 –175 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter. Måndag-fredag 9-18, lördag

Bilvaruhuset

Bilvaruhuset

31


Din lokala maskinuthyrare Varmt välkommen till vår nyrustade retur och uthyrningslokal. Vi har den modernaste och nyaste maskinparken med bl.a två nya 24 meters billiftar. Vår kunniga personal hjälper dig gärna. Hos oss kan du hyra: • Anläggningsmaskiner • Bodar & vagnar • Byggmaskiner • El & energi

• • • • •

Kranar & hissar Liftar Maximoduler Ställningar & skyddsräcken Övrigt (se www.ramirent.se)

Nytt kundcenter på Sandvik Den 22 maj är det invigning av vårt nya kundcenter på Sandvik. Ny maskinpark. Ny liftpark. Välkommen

www.ramirent.se Strömmavägen 1 • Gävle • 026-66 45 00

Företagsbladet maj 2014  
Företagsbladet maj 2014  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Advertisement