Page 1

Maj 2011

ProďŹ len: Hans Engvall


������������������ ������������

Släpp kollektivavtalen fria

Foto: svilen001.

����������������� ������������������������ �����������������������

Köp din biljett på www.gefleiffotboll.se, kansliet eller hos våra ombud.

Letar du efter någonstans att hålla er nästa företagsfest, event, kick-off, företagsfrukost eller kundmiddag? Vi erbjuder maten, drycken, underhållningen och tekniken för just din fest! Vi tar emot både stora och små grupper. Luta dig tillbaka och låt oss skräddarsy din kväll!

Allt under ett och samma tak

- Gävles största mötesplats O’Learys! Boka på gavle@olearys.se eller 076-104 24 74 O’Learys Gävle » Drottninggatan 6 Telefon: 026-12 42 00 » Fax: 026-12 42 10

99,3 % av alla företag i Sverige är småföretag. Medarbetarna i dessa ser sig definitivt inte som ett ”kollektiv”. Kollektivavtal anses därför av allt fler som en gammal kvarleva från 1900talet, som passar väldigt illa i dagens verklighet. Så även fackens övervintrade rätt att hota och tvinga fram ett kollektivavtal. De flesta tror att i stort sett alla företag har kollektivavtal. Det är fel. Närmare 60 procent av småföretagen (1-49 anställda) har det inte. Försiktigt räknat innebär det att en halv miljon människor arbetar utan kollektivtal eller hängavtal. Det framgår av en färsk rapport från Företagarna. Detta betyder inte att de skulle ha lägre löner eller sämre sociala förmåner än de i avtalsslutande företag. Tvärtom kan det till och med råda bättre förhållanden. Nej – anledningen till att så många företag väljer att avstå från kollektivavtal är helt enkelt att kollektivavtalen är konstruerade för att passa stora avtalsslutande parter på var sin sida om ett riksomfattande förhandlingsbord. De har helt enkelt för dålig anpassning till ett snabbt föränderligt näringsliv. Kollektivavtalet är det enda avtalet i svensk rätt som inte blir ogiltigt om det sluts under hot och tvång. En naturlig åtgärd vore därför att göra det helt frivilligt att teckna kollektivavtal. Detta skulle leda till mer flexibla avtal, som passar fler företag. En frivillighet kräver att facken blockadrätt balanseras med en regel om proportionalitet, att sympatiåtgärder förbjuds och att det fackliga vetot, som av någon anledning alltid drabbar företag utan kollektivavtal, avskaffas. Det är nu dags att dra konsekvenserna av dessa orimligheter och göra kollektivavtalen – i likhet med alla andra avtal i svensk rätt – fria från hot och tvång.

Thomas Wanke Företagarna 2


www.foretagsbladet.se

�� ������������������������������������������ Företagsbladet är till för Er som vill kommunicera med alla företag och kontor i Gästrikland och Älvkarleby kommun. Företagsbladet distribueras av Posten till alla företag i: Gävle, Sandviken, Valbo, Forsbacka, Hedesunda, Hamrånge, Hofors, Järbo, Ockelbo, Storvik, Årsunda, Österfärnebo samt Skutskär och Älvkarleby. Dessutom postas och distribueras den till ett par tusen köpstarka beslutsfattare. Upplagan 7.500 ex. utkommer 9 ggr per år. Distribution: Posten Produktion: Gestrike Media, Precis Reklam, Gävle Offset Ansvarig utgivare: Joe Formgren. Företagsbladet frånsäger sig ansvar för av annonsören inlämnat material. Vi förbehåller oss rätten att fritt publicera material som skickats till oss eller publicerats på SvenskPress.se. Eftertryck utan tillstånd beivras. Omslagsbild: Hans Engvall, foto P-E Jäderberg. Priser 2011 Priset inkluderar publicering 1/1-sida: 12.450:på internet och reklamskatt. 1/2-sida: 7.950:Moms tillkommer. 1/4-sida: 4.650:Ni kan även beställa särtryck av era annonser som nyhetsbrev. 1/8-sida: 2.950:Mer information och läsning: 1/16-sida: 1.550:www.foretagsbladet.se Tel: 026-126 126 • www.foretagsbladet.se E-post: info@foretagsbladet.se Adress: Muréngatan 14, 802 50 Gävle

Säljare sökes: Är du intresserad av marknadsföring, duktig på försäljning och har F-skattesedel är du välkommen med ansökan till oss. Heltid eller även deltid om du har något annat spännande i portföljen. Mer info: gestrikemedia.se, skicka ansökan till: info@gestrike.net

Joe Formgren

Ingela Gustafson

Niklas Wiklund

Upphovsmakare joe@formgren.com

Administration ingela@gestrike.net

niklas@gestrike.net Mobil: 070-289 88 80

När ni vill nå alla företag i Gästrikland och Älvkarleby. Information och inspiration nio gånger om året. Kontakta oss för er medverkan på telefon 026-126 126 eller via hemsidan: www.foretagsbladet.se

Maj 2011 – Innehållsförteckning Thomas Wanke: Släpp avtalen fria

2

Vad betyder ”valuta för pengarna”?

4

Begränsa resursslöseriet med Lean

5

Lars Beckman: Gävle toppar statistiken

6

Ny styrelse i Företagarna i Gävle

7

Gästrikland - inte så bra som det verkar

8

Göran Adlén är pessimist och har dåliga betyg

9

Profilen: Hans Engvall

10-11

Joe Formgren: Kommunikationskrönika

12

Nya företagshotellet i stan

14

Mix Relationsafton

15

Söderpalm: Fira dina segrar

16

Företagare: Förstå din pension

17

Takringen byter rullportar

18

Fängslande årsmöte

19

Bernö: Årets företagare i Sandviken

20

Mentorprogram för nya företagare

22

Subaru visar vägen

24

Ockelbos teknikhistoria

26

Drag i nya SLK

28

Ockelboskotern återuppstår?

30-31

SolarWave i Botswana

32

Kurt Wickman: Fukushima - kodord för motstånd

34

WDN lever vidare

38

Vill ni också vara med i Företagsbladet? Kontakta oss inför nästa nummer! Per-Erik Jäderberg

Torbjörn Edlund

Horst Mueller

Fotograf, informatör pej@gestrike.net Mobil: 070-512 26 26

Skribent, säljare edlund@gestrike.net Mobil: 070-525 84 50

Tekn. lic, Coach horst@gestrike.net Mobil: 0768-783 165

Företagsbladet

����� ���

till alla företag 9 ggr om året Juninumret ute 7 juni Manusstopp 20 maj Utgivningsplan och priser: www.foretagsbladet.se

��� ���� ��� ������� ���

�����������������

���������������

��������

��������������

��������� ��������� ���� �����������������

��������

�� ���� ���� �� ���� ���� �� �� �� ����� ���� ���

����������������

������ ������� �������� ����������� �

�������� �������

������

�����������

������

����������� �������

������ �����

Peter Tällberg

Ulrika Åhrman

Lars Nyqvist Lundin

Kommunikation, säljare peter@gestrike.net Mobil: 070-263 40 13

Skribent ulrika.ahrman@telia.com Mobil: 070-2799658

Krönikör Entreprenör www.larsnyqvistlundin.se

�����������

������������ �������

Gestrike Magasinet till alla hushåll och kontor Majnumret 22/5 Sommarnumret 19/6 Manusstopp 2/6 www.gestrikemagasinet.se

3


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������

�������������������������

�������������������� ������������������������������ �������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������� ����������������������

����������������� �������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������

C AT

ERING

���������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������

Läs det finstilta; inlöser vid anfordran denna sedel å fem kronor med guldmynt enligt lagen om rikets mynt av den 30 maj 1973.

Vad är värt något idag? Har du hört uttrycket ”Valuta för pengarna” förut? Vi använder det för att beskriva värdet när vi köper något. Varor eller i en tjänst. Vid en dissikering av uttrycket framkommer en annan sanning som grundar sig långt bak i tiden.

För det första, vad är pengar? Något av värde för en person, som kan bytas mot något annat. Värdet är fortfarande detsamma idag som för tusen år sedan. Exempel på pengar är ädla metaller, ädelstenar, skinn, kryddor med mera. Guld och silver har stått pall för årtusenden av värdehantering. Guld (Aurum) är det som alltid stått för måttet pengar. Det har varit den gängse valutan i årtusenden. Ordet valuta är italienskt och betyder värde. ��������������������������� När bankväsenden började se dagens ljus fanns guld i kassavalven. Det var pengar. Banken skrev ett kvitto, ett intyg som bevisade äganderätten. Dessa intyg blev valuta och uttrycket valuta för pengarna var född. Banken fick en idé. ”Ingen vet hur mycket guld vi har i bankvalvet. Vi kan skriva ut några intyg till och ingen behöver veta något.” Då var ������������������������ ������������������������ ruljansen igång. Sedlar börjar tryckas och så sent som på fyrtiotalet står skrivet att sedeln kan������������������������ när som helst växlas in mot guld. Problemet var att guldet sedan länge var borta från banken. Det fanns ingen anledning att behålla detta, då ingen ändå visste hur det förhöll sig. Verkligheten kommer nu ikapp alla banker och valutor. Grekland har gått i konkurs, Portugal har precis begärt hjälp från EU för samma dilemma och nästa land blir Spanien. Redan nu har staten Utah i USA övergått till guld som betalmedel som en protest mot det amerikanska monetära systemet. Federal Reserve har i flera år flödat marknaden med mer valuta än vad landet tål.

�������������

Text: Lars Nyqvist Lundin · SvenskPress.se

���������������������������

������������������������������������������� ������������������������������� ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������� 4

��������


CLIP höll uppskattat lunchmöte om Lean Bengt Halling, CLIP/HiG, Jonas Rehnström, CLIP/Sandvik AB och Peter Andersson, Sandvik AB gav i slutet av mars en givande föreläsning om människans roll som en nyckelfaktor vid införande och vidmakthållande av Lean. Föreläsarna redovisade skillnader i både kultur och ledarskap mellan Japan, USA och Europa som påverkar arbetet kring Lean dvs begränsa resursslöseriet. Målet vid införandet av Lean för ett företag/organisation är med andra ord att nå kontinuerliga förbättringsarbeten i verksamheten. Seminariet hade ett ”runda-bord-samtal”-upplägg vilket gjorde att platserna var begränsade. Det blev högt tryck på anmälningar och vi fick dra ett streck vid 35 deltagare, berättar Gunnar Herdin, bitr. föreståndare för CLIP. Som Bengt Halling, Tekn.Dr. nämnde så är det viktigt att göra rätt från början och uppmärksamma människans betydelse vid implementation av Lean, fortsätter Gunnar. Det här var ett bra upplägg med akademisk, teoretisk bakgrund kopplat till praktisk tillämpning och framför allt den bra dialogen som blev när vi delgav varandra erfarenheter och funderingar i gruppen, sade en av deltagarna. Läs hela artikeln på: www.foretagsbladet.se

����������������� �������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

��������������� ���������������������������������������

��������������� ������������� ������������

�������������������� ������������������������ ����� ���������� �����������������������

Text: Lili André · SvenskPress.se

��������� �������������������� ������������ ������������������������������������� ���� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ���

�������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

������������������ ������������������������� ��������������� �������������������������������������� ���������������������������������������

���������������������������������������� �������

����������� ������������� ����������������������������������� 5


���������� ���������� �����������

�����

������������������ ������������� �����������

������������������������� ��������

���������������

������������� ������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������

���������������������� �������� ������������������������ �������� �������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������� ������������������������ ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������

Gävle toppar statistiken

Nyligen presenterades regeringens ekonomiska vårproposition. Sveriges har en hög tillväxt, minskad arbetslöshet och de offentliga finanserna väntas visa överskott redan i år. Därmed har förutsättningarna förbättrats för jobbskapande reformer. Sverige klarade sig bättre än många andra länder under finanskrisen tack vare ordning och reda i ekonomin, fokus på arbetslinjen och en ansvarsfull krispolitik. För att uppnå full sysselsättning, stärkt välfärd och en förbättrad skola krävs att vi samtidigt har en politik för fler och växande företag. Därför är en viktig del i alliansens politik att det ska vara enklare och mer lönsamt att driva företag. Under de senaste åren har flera reformer genomförts i Sverige för att underlätta för företagande. Förmögenhetsskatten har avskaffats samtidigt som vi sänkt bolagsskatten, arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna. Tack vare jobbskatteavdraget har utanförskapet minskat, sysselsättningen ökat varaktigt, samtidigt som det blivit mer attraktivt att både starta och driva företag. Vid årsskiftet planeras ett femte jobbskatteavdrag som får ännu fler i arbete samt en höjd brytpunkt för statlig skatt, vilket innebär mer pengar kvar i plånboken för vanliga löntagare. Vi kommer även att halvera restaurangmomsen. För att Sverige ska kunna garantera den bästa välfärden och skapa ett forsknings- och innovationsklimat i världsklass behöver vi de skickligaste ingenjörerna och de kunnigaste forskarna. Därför vill vi se över möjligheten att utöka företagens avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling. Detta som ett led i en förstärkt politik för tillväxt och konkurrenskraft. Vi vill vidare se över möjligheten att höja schablonbeloppet i förenklingsregeln inom det så kallade 3:12-regelverket och införa ett tak för hur stor utdelning som ska beskattas som lön. På så vis kan företagare öka sin utdelning och lönsamma företag slipper ägna sig år olika skattekonstruktioner, vilket minskar regelkrånglet. Parallellt med detta vill vi också pröva hur villkoren för egenföretagare kan förbättras. Allt för att det ska bli lönsammare att driva, utveckla och växa med sitt företag i Sverige. Vårt vallöfte att prioritera välfärden ligger fast. Den ekonomiska vårpropositionen visar att viktiga reformer inom välfärds- och utbildningsområdena ska säkras innan vi genomför ytterligare skattesänkningar. Genom att ta ansvar för jobben och framtiden byggs hela Sverige starkt för att kunna klara av en starkare internationell konkurrens.

Den stora utmaningen

Den stora utmaningen i länet är att få kommunerna att prioritera frågan om ett bättre företagsklimat. I Hudiksvall har kommunledningen rivstartat sedan i höstas och arrangerat ett stort antal träffar med målet att skapa ett bättre företagsklimat i Hudiksvall. I Gävle är det inte bara tyst, utan knäpptyst i frågor om hur man skapar ett bättre företagsklimat och därmed jobb och välfärd för kommunens invånare. Det handlar alltså om det lokala ledarskapet i Gävle. Alliansens alla förbättringar på riksplanet skulle självklart få större verkan om man arbetade med frågorna även lokalt i kommunerna, som man gör i Ockelbo och som man nu gör i Hudiksvall. Det är inte någon tvekan om vilka kommuner som kommer att ha bäst utveckling. Det är inte tillfredställande att länets största kommun Gävle toppar arbetslöshetsstatistiken men då inte kommunalråden ser sambandet mellan ett uselt upplevt företagsklimat och den stora arbetslösheten så kommer det inte att bli någon förändring. Den som drabbas av det är inte i första hand företagarna utan alla de arbetslösa som inte får ett arbete.

������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� 6

Lars Beckman Riksdagsledamot (m) Gävleborg


Företagarnas nya styrelse: Övre raden från vänster: Torsten Gustafsson, Teresia Östmark, Joe Formgren, regionschefen Thomas Wanke, Ingela Jonsson och Morgan Darmell. Sittande från vänster: vice ordförande Leena Bergander, ordförande Camilla Westman och kassören Bengt-Göran Wikström. Saknas på bilden gör Göran Westlund och Kjell Eriksson.

Företagarna i Gävles nya styrelse I mitten av mars tillträdde den nya styrelsen för Företagarna i Gävle. Förra ordförande Ann Horn avtackades och till ny ordförande valdes entreprenören Camilla Westman, för tillfället aktuell med Gefle Brygga och Fastighetsmani. – Jag vill tacka alla för förtroendet med detta fina uppdrag, hälsar Camilla Westman. Det känns väldigt spännande och intressant att få arbeta med företagarfrågor kring småföretagarna. Jag har alltid brunnit för småföretagare och engagerar mig gärna i dessa frågor. Med detta uppdrag hoppas jag att få ut en del i min personliga utveckling också. Jag tycker det här skall bli kul och är övertygad om att vi med denna styrelse ska kunna göra ett bra arbete tillsammans. Styrelsen består idag förutom Camilla av vice ordförande Leena Bergander, kassör Bengt-Göran Wikström, Göran Westlund, Kjell Eriksson, Morgan Darmell, Teresia Östmark, Torsten Gustavsson, Ingela Jonsson och Joe Formgren. Företagarna ska på lokal nivå verka för en god dialog mellan beslutsfattare och näringsliv, ökad konkurrensutsättning och sund konkurrens samt för en enkel och effektiv hantering av plan- och tillståndsärenden. Kontakta gärna någon representant i styrelsen om du har några frågor om Företagarna eller om du har någon särskild fråga du tycker skall lyftas i vår region. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och repre-

senterar 70 000 företagare i flera olika branscher. I Gävle och Sandviken är 700 företag anslutna. Uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Som företrädare för 70 000 företagare har Företagarna en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation som finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokalföreningar vilket utgör ett brett nätverk. Företagarna driver opinion gentemot politiker och andra makthavare om förändringar av regelverk och lagar för att dessa ska stimulera företagandet i Sverige. Syftet är att förbättra villkoren för den som startar, äger och driver företag i Sverige. Detta sker genom att påverka makthavare och beslutsfattare på både lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Företagarna lyfter upp frågor som är viktiga för företagare på den offentliga agendan vilket gör att politiker alltmer ser verkligheten utifrån en företagares perspektiv. I Sveriges riksdag har Företagarna ett nätverk med närmare 200 ledamöter från alla partier. Det är dessutom många företagare och medlemmar runt om i landet som med stort engagemang arbetar för att driva dessa frågor. Alla instanser är viktiga för att åstadkomma positiva förändringar i det svenska företagarklimatet.

Text: SvenskPress.se

���������������������������������������������� ���������������������� ������������������������� ��������� ������������ ����������������������������������������������������� ����������������������������������������

����������������������������

������������������������������������������� 7


�������������������� ����������������������������������������� ������������������ ������������������������� ����������� ����������������������������������������������� �������������������������

�������������� ������������������ ������������ ��������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������������������������

- Bli medlem du också! Hos oss på Osséen Försäkringsmäklare handlar mycket om personliga relationer. Effect Plus nätverk är ett perfekt forum för att på ett trevligt och avslappnat sätt vårda och skapa nya affärsrelationer. Jag har redan och kommer även fortsättningsvis att rekommendera Effects nätverk till mina affärsbekanta. Anders Jansson Osséen Försäkringsmäklare AB – allt för företagets behov inom sakoch personförsäkring samt placering

Sv. kommunikationsbyrån Effect AB Strömsbrovägen 35, 803 09 Gävle info@effectplus.se • www.effectplus.se

Gästrikland - inte så bra som det verkar Antalet nystartade företag i Gästrikland ökade med ca 17 % 2010 jämfört med året innan. Trots det tappar tre av fyra Gästrikekommuner placering på NyföretagarCentrums årliga rankning över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå. – Jag tror att det kan finnas ett samband mellan resultatet i rankingen och näringslivsklimatet i regionen, säger Lars Eldh, VD NyföretagarCentrum Gästrikland. NyföretagarCentrum Sverige tar tillsammans med Bolagsverket varje år fram en lista över landets alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 invånare. På rankingen för 2010 återfinns Gävle på plats 110(-09 plats 90), Sandviken på plats 188 (-09 plats 168), Ockelbo på plats 71 (-09 plats 72) och Hofors på plats 253 (-09 plats 207). För alla kommuner utom Ockelbo, som faktiskt klättrat upp en placering sedan sist, visar rankingen att nyföretagandet i regionen faktiskt inte ökat lika mycket som i övriga landet. – Jag tror att det kan finnas ett samband mellan resultatet i rankingen och näringslivsklimatet i regionen. Antalet nystartade företag skulle behöva fördubblas och där är ju kommunernas förhållningssätt till näringslivet generellt och till de blivande företagarna i synnerhet oerhört avgörande för hur det utvecklas, säger Lars Eldh. Att Ockelbo är en framgångsrik kommun vad gäller företagande har länge varit känt men det är få som verkligen vet varför de lyckats så bra. Lars Eldh säger såhär om saken: Lars Eldh, NyföretagarCentrum Gästrikland. – Ockelbo är undantaget som bekräftar regeln när det gäller näringsliv och företagande. Att de lyckats så bra tror jag har att göra med att man har ett förhållningssätt till och med näringslivet (både etablerade och blivande företagare) som är gynnsamt och dynamiskt. Där har vi mycket att lära! Vad behövs då göras för att vända trenden? – En sak som jag tror är jätteviktig är att redan i sexårsverksamheten i skolan få in det här med entreprenörskap och företagsamhet eftersom barnen är som mest mottagliga för intryck, tankar och idéer då. En annan sak är naturligtvis att få igång debatten, dialogen om näringsliv och företagande. För den debatten är inte så särskilt intensiv idag och det borde vara ett samtalsämne som står på agendan i princip varenda dag. En tredje sak som man bör göra är att jobba med förebilder. Här behöver det inte alltid vara ett gasellföretag eller det företag som är mest publikt känt som lyfts fram. Utan det kan vara ett företag som har jobbat i det tysta i många år men som kanske inte är så publikt eller märkbart. Det jag pratar om är att identifiera och lyfta fram ”vardagshjältarna”, säger Lars Eldh. På frågan om vem som ska ansvara för att de föreslagna åtgärderna verkligen fullföljs säger Lars: – Ansvaret ligger på alla oss som arbetar med att förbättra villkoren för privat företagande och för nyföretagande. Där är NyföretagarCentrum Gästrikland en aktör, kommunerna måste dock vara de som initierar ett sådant samarbete.

SvenskPress.se 8


Min största styrka är att jag är blyg, introvert, pessimist och har dåliga betyg

������������������������ �������������������������������� ����������������������������������� Plats: Gävle Konserthus Tid: 26 maj, kl 17.00-18.00 Anmälan: Senast 20 maj till aktiviteter@mhk.cci.se Antalet platser är begränsat.

Du har suttit och lyssnat på den optimistiska coachen som predikat euforiskt att allt är möjligt. Att du måste tänka positivt och att det alltid blir som man vill. Det finns helt enkelt inga begränsningar på hur långt du kan gå bara du tror att det är möjligt. Andra föreläsare har förkunnat sin tro, att du måste bli mästerlig på att mingla och att din sociala talang betyder allt. Du har nickat instämmande och tänkt att javisst är det så. Men är det givet att det är så man ska vara? Eller kan det faktiskt vara så att det är att vara blyg, lite introvert och pessimist som är precis de egenskaper som vissa företag har mest nytta av? Den finska forskaren Liisa Keltinkangas-Järvinen sa i en intervju i tidningen Chef: ”social kompetens är överskattat” och att ”Det är en myt att sociala personer skulle göra arbetsplatsen bättre. Tvärtom kan det vara så att det hämmar arbetsprestationen.” Men vad säger hon nu då? Det är ju som att svära i kyrkan. Det som alla optimistcoacher förkunnat med sådan övertygelse skulle då vara fel. Eller åtminstone inte helt rätt. Intervjun i tidningen Chef fick mig att tänka till. Tänk om den finska forskaren faktiskt har rätt? Att det plötsligt är de blyga och lite inåtvända som är nyckelpersonerna i företaget. Att det är de som är så värdefulla och att det inte är givet att framgång bara nås genom att vara extrovert och ha en utpräglad social talang. Jag tror att det är bra att stanna upp och tänka till och inte bara insupa ”sanningar” utan att ifrågasätta dem.

�������������� �������������� De bästa cheferna är INTE prestationsinriktade – ny forskning visar hur framgångsrika chefer och säljare skiljer sig från medelmåttorna. Välkommen till ett tre timmars seminarium och bli effektivare i ditt sätt att påverka andra. Plats: Gävle (lokal meddelas senare) Tid: 17 maj, kl 09.00-12.00 Kostnad: 700 kronor. Medlemmar 25 procent rabatt Anmälan: Senast 12 maj till aktiviteter@mhk.cci.se

�������������������� �������������������� ������������������ Vill du också förstärka och utveckla din förhandlingsskicklighet? Varmt välkommen att anmäla dig till utbildningen ”Bli en skicklig förhandlare.” Tid: 21-22 juni Plats: Gävle (lokal meddelas senare) Kostnad: 7 600 kronor. Medlemmar 25 procent rabatt Anmälan och mer info: aktiviteter@mhk.cci.se

����������������������

����������������������������������������������������������������

Våga tänka nytt

Många som rekryterar personal går efter så givna mallar och är så fokuserade på vissa egenskaper att de glömmer bort att tänka själva. De är fortfarande så fokuserade vid att personer ska ha vissa egenskaper och formella meriter att man glömmer bort varför personerna verkligen måste ha det. Det handlar om att våga tänka nytt. Det handlar om att våga gå utanför givna ramar. Och tänk, är det verkligen givet att en person med höga betyg alltid är mest lämplig att anställa? En av mina favoritinspiratörer Paul Arden ställde frågan i en av sina böcker, varför sällan klassens ljus inte lyckas i det verkliga livet? Är det kanske så att man lärt sig massa saker utan ha förstått varför. Att det ibland faktiskt är viktigare med vad det finns för sorts kunskaper utanför de formella meriterna, och man förstår att det kanske inte alltid behöver vara en nackdel att vara blyg, introvert, pessimist eller att inte ha särskilt bra betyg.

����������������� ���������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������

För mer inspiration se Trendbloggen på www.trendrapporten.se

Göran Adlén Trendanalytiker, författare och föreläsare www.adlen.nu 9


Hans Engvall

- en problemlösare med energi i benen Hans Engvall, 54, är företagaren och entreprenören som inte backar för utmaningar. Vare sig det handlar om en 39 dagar lång cykeltur till Gibraltar, eller att lära sig hur den senaste eltekniken inom belysning, larm och byggnadsautomation fungerar. – Det har nog att göra med entreprenören i mig. Jag startar gärna projekt och ser sedan också till att projekten slutförs. Uppstår det problem så löser vi dem i företaget på vägen, säger han. Vilken titel har du? – Ja jag är ju rent formellt VD för El-Teknik och det är väl den titeln jag brukar använda mig av i företagssammanhang. Men som ägare av ett litet företag jobbar jag ju även som säljare, projektledare och marknadsförare med mera. Det händer att jag även jobbar ute på fältet 10

det vill säga att jag åker ut på någon felsökning eller så men jag tycker att det är lite dåligt utnyttjande av tiden för det finns ju viktigare och bättre saker som jag som ägare och VD ska göra för att företaget ska hålla en bra konkurrenskraft. Kan man säga att dina yrkeskunskaper inom elektronik är en styrka hos dig som VD? – Absolut! Det är jättebra att ha dessa kunskaper för att man ska kunna förstå och förklara. Jag tror också att det uppfattas som något väldigt positivt av dem som jobbar här.

Teknikintresset

Varför blev du elektriker? – Jag har nog alltid haft intresse för teknik och traditionellt sett så har vi också haft hantverkare i släkten då min pappa var mekaniker och


På väg till Gibraltar vid Perpignan i södra Frankrike 2009.

reparatör och min farfar var snickare. Att det blev just elektriker har jag inget direkt svar på men det är möjligt att det berodde på att min kusins pappa jobbade som elektriker. Idag driver och äger jag tillsammans med Thomas Johansson, Stefan Lundin och Daniel Norling företaget ElTeknik som jag startade redan 1982 tillsammans med min dåvarande arbetskamrat Stig Hed. Hur kom det sig att du startade företag? – Jag har alltid sett affärsmöjligheter. På senare år har jag förstått att jag har väldigt mycket entreprenör i mig så det kom väl naturligt. Jag har lätt att sätta igång saker och ting och det gör väl att man håller på med lite för många projekt samtidigt ibland, både på jobbet och hemma. Vad arbetar ni med på El-Teknik idag? – Vi erbjuder våra kunder traditionella elinstallationer, installationer för kraft, belysning, larm,byggnadsautomatin och cctv det vill säga övervakningssystem med kameror. Vi har kompetens att konstruera systemen och att göra ritningarna som vi sedan också installerar. Man kan därför säga att vi tillhandahåller i stort sett allting inom elteknikbranschen och är på så sätt ett väldigt komplett företag. Några skillnader i utbudet av tjänster sedan 1980-talet? – Det är en jätteskillnad mycket på grund av att teknikbranschen har utvecklats så mycket.

Hur har ert tjänstutbud kunnat bli så brett?

– Jag tror att det kan bero på att vi alltid tagit oss an nya utmaningar utan rädsla för de problem som kan uppstå. Vi har heller aldrig sagt nej eller sagt ifrån när vi fått förfrågningar om ny teknik som vi själva inte börjat använda ännu. I och med att vi också har arbetat mycket med stora företag såsom till exempel Gevalia så har vi också kunnat ta till oss erfarenheter från industrin. Denna utveckling har skett gradvis och beror mycket på att många av våra medarbetare har varit intresserade, kunniga och har tagit till sig de möjligheter i form av kompetensutveckling som de fått. Man kommer ju inte fram utan duktiga medarbetare! Det är dock viktigt att komma ihåg att det kostar lite lönsamhet att följa med i teknikutvecklingen. Det är därför viktigt att arbeta efter devisen lärande i lönsamt arbete. Du är väldigt intresserad av belysningssystem. Berätta mer om det. – I dag är det många som intresserar sig för ljussättning i inredningen men det är få som förstår att det krävs avancerad elteknik för att uppnå ett bra resultat. Till vår hjälp har vi idag något som heter KNX-system och med det kan man skapa den belysning man vill ha på ett enkelt och funktionellt sätt, det är bara fantasin som sätter begränsningarna. Om man som kund vill installera ljus med hjälp av KNX är det enklast om man först anlitar en belysningsdesigner som planerar det estetiska och sedan anlitar tekniker som oss på El-Teknik som löser arbetet bakom i form av systemets arkitektur och installation med mera. Det är det här som kommer att gälla framöver. KNX? Vad är det? – Det är ett installationsbussystem i vilket du kan sammanföra olika funktioner. Det kan till exempel vara att en lampa tänds automatiskt när du öppnar en dörr eller att lyset slår av automatiskt vid en viss tidpunkt eller händelse. För att få systemet att fungera så funktionellt och så ändamålsenligt som möjligt krävs dock inte bara en duktig elektriker utan man behöver också en KNX-arkitekt som förstår systemets möjligheter och utifrån kundens önskemål sedan skräddarsyr ett system. KNX-arkitekten kan jämföras med en arkitekt som ritar hus, man måste känna till arkitekturens möjligheter för att kunna skapa smarta funktioner.

Hans med barndomskamraten Sven-Åke Sundberg på väg till första skoldagen på Alborga skola 1964 och på skidtur med pappa Arne 1965.

Nämn något som du gjort som du är stolt över? – Under de senaste åren har man pratat mycket om konjunkturnedgången som var under 2008 men den är ju ingenting jämfört med den som var i början av 1990-talet. Och det känns bra att man har klarat sig igenom dessa kristider. Sedan kan jag känna en väldig tillfredsställelse när jag känner att hela företaget liksom bara flyter på av sig själv. Vilket beror mycket på mina medarbetare. Vad tycker du om näringslivet i regionen? – Gävle ligger väldigt bra geografiskt till om vi tänker på Arlanda och Stockholm och så vidare. Vi är ju liksom en form av förort till Stockholm och det är bra i vissa lägen. Sedan tycker jag att man borde införa ett Näringslivsråd i kommunen som bör utformas så att dynamiken i näringslivet tas till vara. Det finns väldigt mycket erfarenhet och kunskap inom näringslivet som på det sättet kan påverka utvecklingen i kommunen.

Fritid och framtid

Vad gör du på din fritid? – Jag har många intressen men som företagare hinner jag inte med allting. Just nu tycker jag att det är jätteroligt med trädgården och huset i Allmänningen i Valbo. Jag håller på och bygger om huset nu och min son som har byggföretag hjälper mig. Sedan har jag ju cyklat en del då. Jag är väldigt intresserad av vardagsmotion och började med att cykla till jobbet. Detta intresse har nu tagit mig ändå till Gibraltar dit jag cyklade ensam 2009. Jag var borta i 39 dagar och det blev ca 12 mil om dagen. 2010 hade jag tänkt cykla till Berlin, men när jag kom ner till Danmark började det störtregna så då var det bara att ta tåget resten av biten. Kanske kommer jag att fortsätta den cykelresan i sommar och i så fall ska min fru möta upp mig i Berlin och därifrån kommer vi sedan att tågluffa runt lite. Det är kombinationen av att få röra på sig och att få se saker som gör att jag gillar att cykla. Det är helt oslagbart alltså! Och något som fler borde prova. Berätta om dina framtidsplaner. – Jag har många framtidsplaner. Först och främst så har jag ju planer på att åka ut och cykla igen, det är ett gift jag har fått i mig. Och kanske att få min fru med mig. Sedan vill jag fortsätta att utveckla företaget i lagom takt för det går ju inte att sätta sig still i båten i den här branschen och tro att det sköter sig själv. Man måste hela tiden vara på tårna.

Text: Ulrika Åhrman, foto: P-E Jäderberg SvenskPress.se 11


Marknadskommunikation är inte en ledningsfråga

- det är en styrelsefråga När jag började inom reklambranschen för snart 30 år sedan var det en vedertagen sanning att drev man en reklambyrå så gällde det att bli bästa vän med marknadschefen för att kunna göra bra affärer. Tiderna har som bekant förändras en hel del och nu finns det ju ett oändligt antal sätt för verksamheter att kommunicera sina budskap på.

vilka ansvarar inför ägarna och bolagets bästa, som har det yttersta ansvaret för den strategiska planeringen när det gäller verksamhetens ”position”, dvs vilka produkter som saluförs till vilka priser samt inte minst när det gäller vilka nya marknader som skall erövras. Styrelsen står sig naturligtvis ganska slätt utan ett tydligt direktiv från ägarna eller om det saknas en tydlig vision och då kan det naturligtvis vara bra med en driven VD som kan vara behjälplig i den processen. Grundprincipen är således att det är ägarna som bestämmer, styrelsen som styr och VD som verkställer. De med informations- och marknadsansvar har till uppgift att vara företagsledningen behjälplig med att planera och genomföra de marknadsföringsinsatser som skall leda till att nå de uppsatta målen. Problematiken är ju ofta att i mindre företag så befinner sig ju chefen i alla ovanstående roller och då kan det vara svårt att få ett helikopterperspektiv på göromålen när majoriteten av dygnets alla timmar går åt till den dagliga driften av verksamheten. I en större organisation kan det bli en motsatt effekt då ägare och styrelse mot bättre vetande överlåter hela kommunikationsansvaret på enskilda personer utan att försäkra sig om att kvalitetssäkra informationsflödet genom hela organisationen innan media, kunder och konkurrenter hunnit bilda sig sin uppfattning och fritt kan kommunicera den information de får tillhanda, om er verksamhet, vidare ut på marknaden. Sammanfattningsvis gäller det att på styrelsenivå ha goda kunskaper om marknadsföring och att arbeta aktivt med kommunikationsprocessen. Dock utan att för den skull gå in och peta i enskilda kampanjer eller marknadsföringsinsatser då detta snarare är frukten av för grunda kunskaper i ämnet. Detta riskerar att genomsyra och i värsta fall på sikt hota hela verksamheten.

Idag kan nog en marknadschefs stora problem snarare vara vart man skall vända sig och vem kan man skall lita på? Reklambyrån, webbyrån eller kanske PR-byrån? När skall man gå till en eventbyrå och hur hanterar man alla olika mediakanaler? Den fråga som ägare av en verksamhet skall ställa sig är om det verkligen är marknadschefens uppgift att botanisera själv i kommunikationsdjungeln eller vilken, och i så fall hur aktiv roll, skall den som som äger företaget själv ta för att minimera risken för kostsamma klavertramp i kommunikationsträsket? För att reda ut begreppen så konstaterar vi att majoriteten av Sveriges alla bolag är det ägarledda verksamheter där ägarna själva i allra högsta grad arbetar operativt med den dagliga driften och sedan sköter marknadsföringen på en höft eller, vilket också är ganska vanligt, lägger över ansvaret till någon med ett administrativt ansvar att ”sköta marknadsföringen”. Men vem är det då som egentligen som skall ha ansvaret för marknadsföringen kan man fråga sig? Många brukar svara marknadschefen, i de fall verksamheten är så stor att utrymme funnits för att inrätta denna ansvarsfulla post. Andra hänvisar till den informationsansvarige eller till informationsdirektören, som det kan heta i tillräckligt ”fina” organisationer, medan andra säger att det är VD:n som ”bestämmer”. Sanningen är naturligtvis att alla i nyss nämnda befattningar ansvarar för att marknadskommunikationen sköts på rätt sätt utifrån de direktiv de fått i sina befattningsbeskrivningar, men det långsiktiga strategiska ansvaret ligger hos ägarna och bör finnas i det så kallade ägardirektivet. Denna absoluta sanningen är att det går nämligen inte att delegera bort marknadsansvaret. Var en verksamhet befinner sig, vart den skall och på vilket sätt den skall ta sig dit är styrelsens ansvar. Det är bolagets styrelse,

Joe Formgren Adjungerad styrelseledamot i marknadskommunikation

�������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� ���������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������

�������������������������� ������������������������������������������������������������ 12

��������������������������������������������������


���������

����������

Service och tjänster

������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������� ���������������������������������������������

�������������

������������

������������

������������

������ ����� ����������� � � � �� �����

������� ��

�����

����

�����

��

����

����

���� ��� ����� ������

��������������������������� ���������������������������� �����������������������������

��������������������������� ��������������������������� ������������������������ ���������������������

���������������������������� ������������������������� ���������������������

���������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������������������

����������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������

��������������

���������������

VI STÅR FÖR SKRIVARNA,

FÖRBRUKNINGS-

MATERIALET OCH EN

LOKAL SERVICE-

SPECIALI ST

DU BEHÖVER BARA LÄGGA TILL

PAPPERET Pay Per Use via Office IT-partner Det lönar sig All service du behöver från den lokala leverantör du litar på. Kontakta oss så berättar vi mer! Office i Gävle AB • Kryddstigen 8 • 802 92 Gävle • 026-66 55 00

2011 Preferred Partner

Imaging and Printing Partner

13


Peter Karlsson, VD Sveahem.

Tågtema rakt igenom hela huset.

Nya företagshotellet i stan Bröderna Peter och Mattias Karlsson har nyligen öppnat ett företagshotell på Upplandsgatan 6 i Gävle. Fastigheten ligger på gångavstånd från tåg- och busstationen i kvarteret Vagnmakaren. En gång i tiden tillverkades tågvagnarna i bland annat detta hus och just tågtemat märks tydligt i den varsamt renoverade fastigheten.

företagshotell är ingen slump. – Det startas fler och fler nya företag i regionen och vi hoppas förstås att den trenden fortsätter. Går det här bra köper vi gärna en ny fastighet och utvidgar verksamheten, säger det båda bröderna samtidigt. Beroende på vad den potentiella nya fastigheten har för geografiskt läge och karaktär så ska det självklart finnas en röd tråd även där.

Företagshotell är ett populärt koncept med kompletta kontorslösningar och mycket flexibla hyresvillkor för både små och stora företag. Som hyresgäst har man ett fullt möblerat kontor men oftast finns det möjlighet att möblera med egna möbler också. Man har tillgång till gemensamma ytor och funktioner och i en del fall även restaurang. Det största företagshotellet som finns i Gävle är Teknikparken med ca 100 företag som sysselsätter ca 500 personer. Gävles senast tillskott är företagshotellet på Upplandsgatan 6 och det rustas för fullt. Flera företag har redan hunnit flytta in. När man kommer in genom entrén på Upplandsgatan 6 möts man av en välkomnande toppmodern öppen samlingsplats med kök och sittplatser. Fräcka tågvagnar sitter som fototapeter på varsin sida och med tavlor och Mattias & Peter Karlsson ”T-Centralen”. andra detaljer går temat inte att ta miste på. – Vi har försökt fånga den röda tråden, eller linjen kanske man ska säga i tågtermer, på väggar och inredning, berättar Mattias Karlsson. Samlingsplatser Konferensrum med ”tågtak”. och konferenslokaler ska alla få passande namn. – ”T-centralen” känns det naturliga namnet på köket i entrén. Vi har många namnförslag. Till och med till toaletterna faktiskt, vad sägs om ”Ändstationen”?, skrattar Mattias. Företagshotellet rymmer också en motions- och SPA-avdelning på nedre plan med gym, bastu och bubbelpool. Där finns sedan tidigare ett fantastiskt konstverk av Hans Tjörneryd med stenar och guld och med rätt belysning blir upplevelsen total - det är en ”Guldgruva” helt enkelt. – Vi tror att många företagare uppskattar att det finns motionsmöjligheter på företaget, hälsan är viktig för många och en stunds avkoppling kan göra susen, säger Peter Karlsson. Både Mattias och Peter har tidigare varit ICA-handlare men sedan många år äger och driver Peter flera fastigheter i andra bolag och föreläser även på Högskolan i Gävle. Mattias har nyss klivit av ICA-tåget och tillsammans med Peter ska de nu försöka få ett gemensamt företag att gå som tåget - Sveahem. Att första projektet tillsammans blev ett

– När man startar eget företag så är det kanske inte alltid är ett alternativ att sitta hemma på sin kammare då den sociala biten spelar stor roll i arbetslivet, säger Mattias. – Dessutom anpassar vi lokalerna efter hyresgästernas behov. Storlek, möblemang, färg och form fixas efter önskemål. – En annan fördel med att hyra kontor på företagshotellet är att alla kostnader kommer på en och samma faktura. På så sätt slipper man ha avtal med flera olika leverantörer själv, inflikar Peter. Jämfört med en traditionell kontorslokal kan man spara mellan 15 och 35 procent på kontorets totalkostnader. Flexibiliteten i hyresavtalen är hög. Kontoren kan hyras från en månad upp till flera år. Avtalet skräddarsys helt och hållet efter kundens behov. De många fördelarna har medfört att företagshotell idag är den snabbast växande nischen på den europeiska fastighetsmarknaden. Ett företag som redan hunnit flytta in i lokalerna är LEWAB. Att det rustas för fullt är inget man störs av utan ser fram emot slutresultatet. – Det här kommer att bli kanon, säger Lars-Erik Wallin, som äger LEWAB. När man som jag är ensamföretagare eller om man bara är några stycken är det en perfekt lösning. Man har alltid arbetskamrater. Dessutom kan man knyta bra kontakter och nätverka och faktiskt göra affärer med varandra, säger han. En annan hyresgäst på Upplandsgatan 6 är SMT, Svensk Magasintjänst som bland annat arbetar med digital Lars-Erik Wallin, LEWAB. dokumenthantering. – Att flytta in på ett kontorshotell är enkelt och kräver inga investeringar. Ägaren har redan gjort de investeringar som behövs när det gäller IT och telekommunikation, möbler, konferensrum, kopierings- och faxmaskiner, kök, receptionsutrymmen osv. Du slipper alltså alla uppstartskostnader när du flyttar in i de nya kontorslokalerna, säger Robert Holmström på SMT.

14

Fördelar med ett företagshotell

Robert Holmström, SMT.

Text: Helena Fahlstedt, foto: P-E Jäderberg · SvenskPress.se


Relationsafton Onsdagen den 13 april arrangerades ett medlemsevent med temat ” Kundrelationer i fokus” på Clarion Hotell Winn.

������������������� ����������

Föreläsare var Henning Robach, vice VD, IHM Business School och Jan Eklöf, Styrelseordförande EPSI Research Ltd och f.d. rektor på Handelshögskolan. I pausen mellan föreläsningarna bjöds det på goda smörgåsar och kaffe/te och deltagarna hade möjlighet att beskåda nomineringsutställningen för Guldägget 2011. Kvällen avslutades med en särskild relationsdrink i baren på Brasserie Absinth.

Text: Mix Gävleborg · Svenskpress.se Vinnare i äggjakten Jan Magnusson med Johan Dahl, Anette Eliasson och Steven Kautzky Andersson.

��������������� ������������������������������������������������ �������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������

Henning Robach...

...och Jan Eklöf...

...minglade och trivdes med gästerna på Relationsafton.

������������������������� ������������������� ������������������������

��������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������

������������������������������������������ ��������������������������������������������

�� � � � � �

���������������������������������

�������������������������������������

���������������������������� 15


����������������

������������� ����������������������������������� Gävle 16-17 maj

����������������

������������� ����������������������������������� Muréngatan 14 ���������

���������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������� �������������������������� ����������������� �����������

���������

��������� ������������������ ������������

������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������

������������������ �� ����������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� �������� �� ����������������������������������������� ����������������������������������� �� ������������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������� �� ������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������

������������� ���������������

���������

������������������������� �������������������

������������������ ���������������������� ������������������������� ���������������������� ����������������� ������������������������� ����������

�� ������������������ �� ������������������� �� ��������������������� ������������������� ��������������

Ur innehållet ������������� ��

������������������������������������� �����������������������

��

���������������������������������������� ������������������

�� �� ��

Istället betyder det att du ska låta framgångskänslan driva dig och

över 25 års erfarenhet �����������������

������������� ��������������������

����������

������������

Till exempel om du precis har fått in en storaffär och du berättar om den för chefen och får ingen entusiasm tillbaka. Eller när du berättar om något fantastiskt du har gjort för en kompis som inte låter sig imponeras utan bara pratar vidare utan att gratulera dig. Det finns ännu värre exempel. När du själv är stolt för dig själv men inte förmår dig att fira. Det ligger nämligen någon liten surdeg i vägen. Något du har glömt att göra eller någon du inte har hunnit prata med. Tvärtomlösningen är både enkel och svår. När du har gjort något riktigt bra måste du fira. Då är tid att fokusera helt och hållet på det positiva du har åstadkommit. Att leva i den känslan. För en gångs skull ska du strunta i alla småbekymmer och bara fokusera på att må bra.

�������������� ������������������������� Jag vill vara tydlig ������������������������ ���������������������� Det betyder inte att du ska strunta i allt annat på jobbet eller hemma.

��������������

������������������������� ������������������������� �� ������������������������������������� �������������������������������� av individ , grupp������������������������ ����������������������� �� ����������������������������������������

������ ��

��������

Vad händer när du lyckas med något som du är riktigt glad och stolt för? Jag antar att du som dom allra flesta känner igen situationen att ibland ha gjort något riktigt bra och känna glädje för det. Samtidigt som du känner att du inte kan fira ordentligt för det är något som fattas.

�������� förbättra ditt självförtroende och din förmåga att få många saker ��������������������������������� �������������� ������������� gjorda på en gång. Lyckas du med det kan du nämligen, mitt i ditt ����������������������������������������� ������������������������������ ������������������������� �� ������������������������������������� ������������������������������������� framgångsrus, få alla andra småsaker gjorda också. ������������������������ ����������������������� ������������������������������������ ���������������������� Jag har träffat massor med affärsmän och affärskvinnor, sådana som �������������������������������������� �� ���������������������������������������� ���������������������������������� lägger nästan all sin tid på att göra affärer, som strax efter att ha gjort �������� ������������������ ��������������� ��������������������������������� ������� en riktig storaffär börjar fokusera på hur jobbigt och besvärligt det är att �� ����������������������������������������� ������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������� lösa det man lovat kunden. Och börja oroa sig för att leveransen inte blir Johan Dahl �������������������� ������������������������������������ ����������������� �� �������������������������������������� Coach, föreläsare bra. Då blir framgången istället en källa till oro. ���������������������������������� ��������������� och konsult inom ���������������������������������������� Det måste du undvika till varje pris. Har du gjort något bra och ������� säljutveckling med ��������� �� ����������������������������������������� �������������������������� �������������� klarat ett mål måste du ge dig tid att vila i den känslan. Det är det

��

����������� ��������

Fira dina segrar

������������������������ �� ���������������������������������������� ��������� ���������������������� ������������������

����������������������

och ledarutveckling i �������� såväl framgång som ��������������������������������� �� �������������������������������� �� ����������������������������������������� ������������������������������ ���������������������� motgång. �������� ������������������������������������� ������������������������������������ Har startat och drivit ���������������������������� ��������������������������������� ���������� �� �������������������������������������� ���������������������������������� ��������������� ���������������������� ett tiotal bolag. ������������������������������ ��������������������������� �������

����������

��

��������������������������������������������������������������������� ��������������������������

��

��������������������������������

������������������������

�������������������� ����������������� ��������������������������� ������������������������������������ ������������������������ �� ���������������������������������������� ������������������������ ���������������������������������� ���������

������� �������������������������� �����������������

���������

����������

������������������������ ������������������������ ������������������ ������ �����������������������

���������� �����������������������

�����������������

���������������������� ����������������� ���������������������������� ��������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ����������������������� �����������������

���������������������� ���������������������������� ��������������������������� ������������������������ ��������������������������������������� ������������������������ ��������������������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������������������� ����������������� 16

som är att vara lycklig. Försök att tänka så när du har gjort något bra. Om du till exempel gör en stor affär strax efter lunch och hela världen strålar mot dig. Innan du lägger av för dagen och sticker hem. Lös några surdegar av bara farten. Använd den positiva energin på det sättet så kommer du må ännu bättre när du som dagens stjärna går hem från jobbet för att möta omvärldens hyllningar. För du är värd dom. Och har du ett rent skrivbord är du ännu mer värd.

Max Söderpalm Säljcoach/författare

Fakta Texten ovan är från Max Söderpalms Monday Morning Letter För mer information se: www.soderpalm.se


Pensionspyramiden i det orange kuvertet.

Företagare – förstå din pension Att starta sitt eget företag är för många en dröm. Man lockas av friheten i att själv få bestämma över sin tid och sin ekonomi. Det många inte tänker på är dock att man som företagare aktivt måste ta ansvar för sin försäkringssituation och sin pension för att ha samma skydd som den som är anställd. När det gäller pensionssystemet så kan det förenklat sägas bestå av tre delar; allmän pension, tjänstepension och privat pension. Christian Westberg, Företags Center, Länsförsäkringar i Gävleborg beskriver det såhär: – Om man utgår ifrån pensionspyramiden i det orange kuvertet som alla får med posten så är bottendelen det du får i allmän inkomstpension, mittendelen är tjänstpensionen, den du har ifrån en anställning eller som du tecknar i ditt företag och toppdelen är det privata sparandet. Den allmänna pensionen får alla som deklarerar en inkomst, av staten och den grundar sig förenklat sett på den inkomst du haft under din livstid. För den som haft en mycket liten inkomst eller ingen inkomst alls utgår garantipension. Eftersom nystartade företag sällan går med vinst i uppstartsfasen innebär systemet att de flesta företagare under denna tid går miste om de pensionspoäng de skulle ha fått om de istället varit anställda. Christian Westberg igen: – Jag har full förståelse för att många företagare har svårt att ta ut lön under tillväxtåren och att de därför får en mindre allmän pension. För att täcka upp detta bortfall brukar därför jag vilja lägga tyngden på att företagare ska kompensera upp sitt skydd till den nivån de skulle ha haft om de hade fortsatt vara anställda.

Pensionspyramiden

Det Christian pratar om här är den andra nivån i pensionpyramiden, den så kallade tjänstepensionen. Tjänstepensionen betalas normalt av din arbetsgivare och avsättningen procentuellt/år beror på vilket kollektivavtal du tillhör. När du är egen företagare har du inte länge

någon arbetsgivare utan du måste själv teckna en tjänstepension eller privat pensionsförsäkring som det kallas om du är enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare och inte är anställd. Storleken på denna försäkring bestämmer du helt själv. – Jag brukar rekommendera mina företagskunder att spara mer än vad kollektivavtalen säger procentuellt sett. För att täcka upp för bortfallet av den allmänna pensionen under tillväxtåren, för att många även senare inte tar ut marknadsmässig lön samt för den övertid företagare arbetar utan direkt lön är det rimligt att spara 10-15 % av den lön man tar ut i bolaget (för EF och HB räknas procenten på vinst före skatt), säger Christian.

Privat pensionssparande

Den tredje och sista delen av pensionssystemet är privat pensionssparande. Enligt KPA Pension (se www.kpa.se) motsvarar den allmänna pensionen och den tjänstepension du får när du slutar arbeta 55-70% av din lön. I Sverige rekommenderas vi därför att pensionsspara privat. Hos de flesta som erbjuder pensionslösningar för företagare har dock redan detta sparande beaktats genom att man inkluderar det i tjänstepensionssteget det vill säga pyramidens nivå två. Det enda du som företagare egentligen behöver känna till här är hur mycket man maximalt får sätta av varje år och var du ska placera dina pensionspengar för bästa avkastning. För mer information om avdragstak vänligen kontakta Skatteverket. När det gäller förvaltningsformer var vänlig kontakta ditt försäkringsbolag. – Under den korta tid som jag har jobbat med pensioner och försäkringar för företagare har jag märkt att företagare generellt oavsett man eller kvinna har en tendens att kanske att glömma bort sig själv lite när man startar bolag. Trots att det är mycket att tänka på så tycker jag ändå att man ska vara så pass vaken så att man ser om sitt hus för är olyckan framme då är den framme och då tar den inte hänsyn till om man är nystartad företagare, har drivit bolag i 10 år eller är anställd, säger Christian avslutningsvis.

Text: Ulrika Åhrman · SvenskPress.se 17


���������������������������������

För säkra hem och företag

026-65 15 50 • S Kungsg 34

www.lascity.se

��������� ������������� ��������� ���������� � ������� �������� �������� ��������������

��������������� ���������� ����������� �������������������

����

����������

Dygnett rruunntt! – åre

����������������

KUNSKAPSBUTIKER FYLLDA MED FÄRG, TAPETER, GOLV OCH KAKEL.

Allt för utesäsongen! Perfekt Kulörgaranti – håller i 15 år!

PERFEKT VÅR BÄSTA UTEFÄRG

HUSHÄLSAHELG 13-14 MAJ TA TEMPEN PÅ FASADEN

Lindbergs Färg ��������������������� ���������������������������Mån–fre��������lör�������� 18

Vår samarbetspartner

Robert och Jerker Häggqvist på Takringen.

Takringen i Gävle byter till moderna rullportar Hos Takringen Akustikbyggen på Strömsbrovägen i Gävle, med ett trettiotal anställda specialister inom yttertak- och undertakentrepenader, har GMPs grabbar monterat in nya rullportar. Här jobbar man med att förbättra in- och utleveranser av material för tätskikts- och undertaksarbeten. Det blir mycket byggmaterial, som skall in och ut så smidigt som möjligt och då kommer snabba rullportar väl till pass. Vi träffar på Robert Häggqvist, GMP Montage & Portcenter, i färd med att montera upp och trimma in motor och växellåda till en av rullportarna. – Den här portserien har visat sig vara mycket kostnadseffektiv för industrin. Mekatroniken har färre rörliga delar, och det ger ett snabbare montage och dessutom mindre servicebehov, säger Robert. – I praktiken blir det mindre för oss att göra, men kunderna vinner på det och i slutändan får vi mera ”cred” och ytterligare jobb. Jerker Häggqvist, bror och GMPs VD, pekar på ett färdigt motorpaket alldeles inpå profilrullen uppe i taket. – Se så lite plats den tar, och takhöjden påverkas inte alls. Har man travers i taket, så slipper man otyget med kollisioner som kan förkomma vid andra portlösningar, berättar Jerker. Bröderna Häggqvist gillar Teckentrups rullportar och rullgaller, eftersom de är mycket noga med både säkerhetskraven och kvaliteten på portarna. Och det gäller mekaniken, styrsystemen och inte minst användarsäkerheten. Såväl portarnas förbättringar av lokalernas komfortnivå i form av värmeisolering, ljudisolering, täthet och förmågan att klara vindtryck. Stress, hets, tidspress eller bara mänsklig ouppmärksamhet gör att kollisioner mellan maskin och rullportar alltid är möjliga men de blir sällan allvarliga med Teckentrups portar. De elastiska lamellerna i rullpansaret återfjädrar mjukt och flexibelt. Och tack vare den robusta profilen krävs oftast inga reparationer eller byte av delar. – Teckentrups rullportar är ju konstruerade för industriell kontinuerlig drift. Allt för att garantera ett friktionsfritt trafikflöde. De snabba portarna med isolerade profiler håller kvar värmen i lokalen och sparar energi. Glassektioner skapar en ljus och behaglig arbetsmiljö. Öppningshastigheten ligger runt 66 cm per sekund, förklarar Jerker, för att vi skall förstå varför kunderna blir så nöjda. Läs hela artikeln på www.foretagsbladet.se Sökord: Takringen

Text: Horst Mueller · SvenskPress.se


Från vänster: Birgitta Löwenborg, Ulla och Björn Ericsson och Roland Löwenborg.

Björn Ericsson (tv) och ordförande Anders Hedin.

Fängslande årsmöte Tisdagen den 29 mars 2011 hade ”Föreningen Fängelsemuseet i Gävle” sitt årsmöte i Café Lättings lokaler på Hotell Hamilton. Det var ett 20-tal förväntansfulla medlemmar som hade samlats för att delta. Under mötet valdes en ny styrelse fram. Den nya styrelsen består nu av följande ledamöter: Anders Hedin, Carola Åsblom, Håkan Ström, Eva Granström, Karl-Henrik Ström, Katarina Kallings, Peder Mellander, Siv Eklöf och Karl-Axel Bladh. Man tackade även av avgående ledamoten Björn Ericsson som utsågs till hedersmedlem för sina mångåriga insatser för museiföreningen. Efter mötet fick deltagarna lyssna på lagman Anita Wiberg Wallin som berättade om sitt arbete som domare och om sina tidigare erfarenheter som försvarsadvokat. Mötet avslutades med den sedvanliga fängelsesoppan.

Text: Joe Formgren · SvenskPress.se

Vi förvandlar din pooldröm till  en drömpool

Från vänster: Eva Granström och bakom henne skymtar Inga-Britt Sand. På motsatta sidan Eva och Gunnar Claesson och Erik Sand. Soppbordet är dukat.

Från vänster: Elisabeth Ålenius, Britta och Olle Dahlstedt, LisKersti Sterler.

Anita WW får blommor.

�������� ������������� �����������������

������������������������������� nordiskakvalitetspooler.se

������������������������������ ������������� ������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������

���������������� ����������������������������������������

�������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� 19


Årets Företagare i Sandviken:

Lennart Holmgren, Bernö Trädgårdscentrum

Lennart och Nina Holmgren, Årets Företagare i Sandviken, Bernö Trädgårdscentrum.

Läs Lennart med familj och medarbetare. Nina & Lennart Holmgren hjälptes också åt med att ta emot priset av Landshövdingen. Och juryns motivering var: ”Vinnaren har visat stort mod och satsat och investerat trots dyster omvärldskonjunktur. En kraftfull lokal satsning som slagit mycket väl ut, och som gör att verksamheten blomstrar bättre än någonsin. Lennart Holmgren med familj och medarbetare är branschförnyare, och tog över en klassisk trädgårdsrörelse som sålde växter och frön med tillbehör under säsong - och som dessutom hade stängt under sommaren - och har förvandlat denna till en modern året runt verksamhet med ett utbud som täcker in all sorts växtlighet inomhus och utomhus med allt vad som behövs i form av tillbehör, redskap, maskiner, rådgivning och inte minst service Landshövding och reparationer. Barbro Holmberg Rörelsen har tredubblat omsättningen överlämnade priset och fördubblat personalen. Efter den totala till Lennart. ombyggnaden som tredubblat inomhusytan, kan man nu bedriva verksamheten i helt nya och funktionella lokaler. Vad har hänt inom branschen utöver att vi har ett snällare klimat? – Numera har vi tillgång till ett helt annat växtmaterial i form av färdiga träd, gräsmatta i rullar, stora uppvuxna buskar, som skall vara

fristående eller för att bilda häck, uppvuxna perenner, stora färdiga amplar och krukor, säger Lennart Holmgren, vd och innehavare till Bernö Trädgårdscentrum AB på Högbovägen i Sandviken: – Det är vanligt att häckplantan är en 1-2 meters tuja, syren eller paradisbuske, istället för som tidigare en häckplanta, som planteras med ordentligt avstånd, klipps ned till 15 centimeter och sedan tar 10 år på sig att bilda en häck som når 1.5 meter. Trenden går mot större, färdiga växter även för privatpersoner. Den nya generationen av bostadsägare vill ha allt färdigt med en gång. 2-meters tujor, stora 3-meters fruktträd och leverans av färdig häck etc., är numera ofta ett måste både till nya och befintliga trädgårdar, fortsätter Lennart. – Nu finns också ett bra urval av vindruvor, som du odlar själv antingen ute mot en varm södervägg, i uterum eller växthus. Lokalt har vi olika sorter, som vi vet, trivs i just vårt område. Det blir också allt viktigare att man gör rätt från början. Inte minst för att kunna reducera tidsåtgången för skötsel och underhåll av växtligheten både inom- och utomhus. Därför blir vår rådgivning allt viktigare för kunderna. Idag är vi en servande och rådgivande fackhandel som förser kunderna med både växter, maskiner och utrustning och dessutom ger vi en hel del hjälp med anläggnings- och planteringsråd och inte minst också för den fortsatta skötseln av allt med rot, förklarar Lennart. – Dessutom finns det numera en välanpassad maskinpark för grovjobbet i trädgården. Maskiner som finns att hyra eller köpa, och som gör att markarbeten och förberedelser kan utföras på någon eller några dagar också vid en fullständig omarbetning av en normal villatomt. En vacker trädgård är givetvis en stor tillgång - och påverkar också det ekonomiska värdet på det egna hemmet, avslutar Lennart.

Text: Horst Mueller · SvenskPress.se

Fakta Bernö Trädgårdscentrum Trädgårdsmästeri inom Bo Grönt Kedjan som består av 80-talet fristående företagare. 10 anställda som omsätter 23 Mkr med komplett sortiment för bostad, trädgård, parker och sportoch idrottsanläggningar. Störst på trädgårdsmaskiner i regionen och auktoriserad återförsäljare och serviceoch reparationsverkstad för Stiga och Husqvarna Skog o. Trädgård och andra välkända märken. Besök gärna Lennart och hans medarbetare på Bernö Trädgårdscentrum, Högbovägen, Sandviken. Telefon 026-25 70 80, www.berno.nu.

������������������� �������������������� �������

����������������� ������������������� 20


�������������������������� ����������������������������������

�������������� ����������������� �����

�������

�������

������������ �������������

������������������������� ��������������������������������

��������������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������

����������������

��������

������������ ���������

��������

���������������� �����

��������

������������� �������

��������

��������� �����������

��������

����������� ����������

��������

����������������������������������������������������� ������������������������������

���������� ����������������

���������������� ���������� ����������������� ���������� ������������������ 21


NyföretagarCentrums mentorprogram igång igen

Diskussion bland mentorerna.

Adepterna Gunilla Häll och Cecilia To.

Under april 2011 startades återigen NyföretagCentrums populära mentorprogram för nya företagare i Gävle. Denna gång är det tio par som deltar i programmet och de representerar Gästrikland såväl som Hälsingland. – Syftet med Mentorprogrammet är i första hand att utveckla och förbättra företagsamheten i länet så att det blir fler och mer livskraftiga företag. Detta tror vi att ett bra mentorsprogram kan bidra till, säger Annika Wiberg, projektledare för Mentorprogrammet.

vad de önskar få ut av programmet. Utifrån det har jag med hjälp av NyföretagarCentrum Gästriklands rådgivare satt ihop paren. Jag tror att det har gått bra för jag vet att flera av paren började träffas direkt efter att de parats ihop, säger Annika. Den stora nyheten för årets mentorprogram är att man kommer att fokusera mer på att låta deltagarna lära känna varandra. – Det här innebär att vi kommer att bjuda in föreläsare till våra träffar istället för att gå ut på studiebesök på företag. På detta sätt hoppas vi få mer tid för internt erfarenhetsutbyte i gruppen. De här adepterna är så hungriga så de har inte tid att sitta och lyssna på någon för länge.

– Det är ju en fantastisk möjlighet för adepterna att helt kostnadsfritt få en mentor som de kan bolla idéer med. För många nya företagare kokar huvudet av idéer, de är så otroligt kreativa och då är det toppen att ha någon som hjälper en att strukturera upp allting. Adepterna brukar ofta ha svaren på de frågor de själva ställer men det krävs inte sällan lite coachning in i det rätta företagstänket för att nå dit, fortsätter Annika Wiberg. Mentorprogrammet smygstartade redan under mars då man arrangerade en ”förträff ” för att mentorer och adepter skulle få känna lite på varandra innan de parades ihop två och två.

Mentorprogrammets upplägg

Speedmeeting och parindelning

– Vi hade något som vi kallar speedmeeting och som gick ut på att alla fick prata med alla. Efter träffen och innan jag satte ihop paren bad jag sedan deltagarna att de skulle höra av sig om de önskade någon särskild adept/mentor. Jag bad dem också att i ett mail berätta 22

Mentorprogram är något som arrangeras på NyföretagarCentrums lokala kontor runt om i hela Sverige. Programmet pågår under ett år och tanken är att paren ska träffas minst en gång i månaden. – Månadsträffarna sköter paren själva. Det är tänkt att adepten ska vara initiativtagaren och den som kontaktar sin mentor och bokar möten. Adepten hittar också på ämnen som han/hon vill prata om och förbereder mötena, berättar Annika. I programmet ingår även gemensamma arrangemang för de 20 paren. Dessa arrangemang står NyföretarCentrum Gästrikland för. – Förutom kick-offen som vi hade den 14 april kommer vi även att träffas i maj, någon gång i september och i november. Sedan har vi en avslutning framåt januari-februari 2012, berätter Annika.

Text och foto: Ulrika Åhrman · SvenskPress.se


������������������ �����������

Idag presenterar vi - Furuviks Grävtjänst AB - En av våra godkända entreprenörer.

��������������������������������������

����������������������������������������������������������

Anders Jansson: - Er kompletta markentreprenör!

���������������������������������������

�������������������������������������������������

Nu med 3000 m2 varmlager! ���������������������������������� ���������������� �����������������������

Tänk om man hade alla saker man inte använder så �������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� �������������

������������� �������

����������������������������������������������������

���������������������� ���������������������� ������������ ��������������������

������������������������������������������������������������������ 23


DU BEHÖVER INTE VÄNTA! Nu har vi fabriksnya Volvo hemma för snabba leveranser. Flera olika modeller, de flesta välutrustade och till kampanjpriser!

Subaru XV Concept visar vägen för en ny generation crossovers. XV är en symbios mellan form och funktion.

Se alla våra bilar i lager på www.gsbil.se eller i mobilen m.gsbil.se Gävle Sandviken

Subaru XV Concept premiärvisad i Shanghai

026-65 57 00 026-27 78 00

���������������� ����������������������� ����������������� ��������������

�������������

���

������������� �������������

Subaru XV kommer att ha alla egenskaper som gör att Subaru har Sveriges mest nöjda bilägare och blir en tuff utmanare i det populära C-segmentet. Concept visades offentligt för första gången på bilmässan i Shanghai 19 april. Designkonceptet gick under arbetsnamnet ”Protren”, vilket ska utläsas ”professional tool with trendy design”. Det råder ändå ingen tvekan om att detta är en äkta Subaru. Den sexkantiga grillen med karakteristisk vinge i kombination med ”hökögonstrålkastarna” signalerar släktskapet med de senaste generationerna Subarubilar. XV Concept är lackad i en matt metallic som kallas ”Electro Yellowgreen” och stolarna är klädda i silvervitt skinn. En LCD-display mellan de två kombinationsinstrumenten ger föraren information från stereokamerorna i förarassistanssystemet EyeSight. Mått: 445x180x162 cm, hjulbas: 263,5 cm, motor: 4-cyl, 2-liters DOHC Boxermotor, transmission: Lineartronic steglös automatlåda, symmetrisk 4-hjulsdrift, hjul: 245/45-19. Helt nya Subaru XV är planerad att lanseras under våren 2012. Kommande XV ersätter ingen av Subarus nuvarande utan kompletterar och breddar det befintliga modellprogrammet. Den som fastnar för konceptet kommer heller inte att bli besviken. Subaru XV får behålla den djärva designen och blir identisk i sin form. Christer Dahlbom, Bilvarhuset Dahlboms Bil, på plats i Shanghai. – En fantastisk bil med design och detaljer som kommer att göra den till en succé, säger Christer.

Text: Torbjörn Edlund · SvenskPress.se

��������������������������� ����������������������������� ��������������������� �������������������

������

����������������������

������������

�������������������������

��������������������������������� ��������������������������������

Värmekameran kan spara pengar åt dig! Med värmekamera hittar vi snabbt eventuella värmeläckor i ditt hem.

Ring Bengt-Åke, certifierad energiexpert. 070-710 50 30 i Sandviken. www.lonnenergi.se

������������������������������������������������������������

� � ������������������������� ������ ���������������������� ���� �� ������������������������������������������������ ������������������������������������� ���������� ����������� ������� ����� ����� �� �������� ������� ����� ������ ���� ��������� ��� ������� ������� ���� �����������������������

����������� ����������������� ������������ �������������� 24

��������������������� ������������� ������������

�����������������

�������� ������������ ������������� �������������

�������������������������� ������������������������ ��������������������� �������������������������� �������������������������� ������������ ����������������������� ����������������������

�����������������������������������


��������������������

�������������������������������

�� �� ����� �������� � � ���� � ������� ����� � ������ � � � � �� � ����� ���� ����� � ����� �

��� ������ � ��� � �� ��� � �� � � �� ����� ������ �� ��� � ����� ������� ���� �� ������ ���� � �

����������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������

� � � � � �� ��� ��� � � � ���� � ������ � � ���� ����� � ��� � � ��� � ������ � � � � ���� � � ����� � � � �� � � � ��� � � � ���� ��� � � ���� �� � � ��� ��� �� ��� � � ������� � � � ���� ��� � � � �� � ��� �� ����� � � � � � �������� ���� � ��� � �� �� �

��� ����� �����

�������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

25


Flera legender från Ockelbo var på plats dagen till ära.

Den klassiska Ockelbo-skotern.

Per Wilhelmsson höll uppskattat föredrag om Ockelbos historia.

Ockelbo och teknikhistorien Länsmuseet Gävleborg hade öppet hus lördagen den 9 april i sina lokaler på Styrmansgatan på Brynäs i Gävle och temat var ”Ockelbo och teknikhistorien”. Utanför lokalerna visades både båtar, skotrar och den klassiska OckelboFerrarin upp. Den legendariska racerföraren Erik ”Ockelbo-Lundgren” började ju som bekant sin tillverkning med att gjuta av en Ferrari för att sedan sälja karosserna som byggsatser. Efter något år insåg han dock att marknaden var större för båtar och sedermera även snöskotrar och det blev ju som bekant industrihistoria. Denna vackra vårlördag vallfärdade många, inte minst Ockelbobor till Länsmuseets lite undangömda lokalerna på Brynäs, intill Södra Skeppsbron. – Vi har öppet hus två gånger om året och varje gång har vi en kommun från länet i fokus, berättade Anna Forsberg, som är arkivarie

på Länsmuseet Gävleborg. Länsmuseet hade öppnat upp sitt arkiv med bilder och film med Ockelbo i fokus visades för de intresserade besökarna. Joel Ringh från Länsmuseet berättade om att Ockelbos moderna teknikhistoria inte började med skotern, utan redan på 1600-talet med järnhanteringen. Per Wilhelmsson från Ockelbo Expo berättande initierat om Erik Lundgrens karriär som förare och sedan grundare av de klassiska båtarna och skotrarna från den lilla men välkända och företagarvänliga orten. Ett varumärke består ju som bekant av några betydelsefulla ingredienser. Namnet och logotypen i all ära och visst är det väsentligt med en grafisk profil. Men när det kommer till kritan är det väl ändå en spännande historia som som ger de högsta förväntningarna. Jag har en känsla av att det kommer att skrivas många fler intressanta kapitel i sagan om Ockelbo framöver.

Text och foto: Joe Formgren · SvenskPress.se

������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������

��������������������� �������������� ������������ 26

���������������������� ������������������������� ������������������������


BMW 5-serie Touring.

��������������� �������

Från 2.870 kr/mån. ����������

������������� ��������

UPPLEV NYA BMW 5-SERIE TOURING. Nya BMW 5-serie Touring ger dig utrymme att ta ut svängarna. Vi kallar det aktiv säkerhet. Samtliga system, designlösningar och funktioner – från knappar och reglage med perfekt avvägt motstånd till optimal viktfördelning mellan fram- och bakaxel – är gjorda för att toppa körförmågan. Det ger en bil med snabbare reaktionsförmåga, direkt körkänsla och bättre grepp vid undanmanövrar. De kraftfulla motorerna – som drar från låga 0,51 liter per mil – gör omkörningarna säkrare. Även när bilen är fullastad. Välkommen in på en provtur.

MED AKTIV SÄKERHET. FRÅN 367.900 KRONOR.

���������������� ������������������������������������������������� �������������������������������� ����������������������

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Nya BMW 5-serie

Touring. Effekt 184-306 hk. Pris från 367.900 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 5,1 l/100 km. Koldioxidvärde från 135 g/km. Miljöklass: EU5. Billån från 2.870 kr/mån. Baseras på 4,45% ränta (ränteläge september 2010), 30% kontantinsats, 50% restskuld efter 36 månader. Effektiv ränta 4,88%. Finansiering via BMW Financial Services.

BMW EfficientDynamics

Mer kraft. Mindre förbrukning.

27


Vilket drag i nya SLK Hur många har råd att hosta upp två mille för en fräck Mercedes SLS? Tja, inte så många. Men om vi kapar priset med tre fjärdedelar så växer kundskaran rejält. Det är inte på måfå som nya SLK kallas ”mini SLS” för man hittar lätt designattribut som är mycket snarlika. Titta på den kaxiga fronten med den stora stjärnan i mitten och luftutsläppen på sidorna. Vi faller pladask och på tal om vatten så behövs bara tjugo sekunder för att fälla upp taket om det börjar regna. Regn, rusk och cabkörning har aldrig funkat särskilt bra tillsammans. De riktiga entusiasterna hävdar att det bara handlar om att köra med ”rätt” hastighet, men det är inget vi rekommenderar. Mercedes förändrade dock allt 1996 då den första roadstern med fällbart plåttak lanserades och nu är det dags för den tredje generationens SLK.

Öppen för intryck

vilken har begåvats med en sportig och skönsjungande V6:a på 306 kusar. Noll till hundra rullar på 5,6 sekunder medan toppfarten är begränsad till 250. Lite senare lanseras även en turbodiesel på 204 hästkrafter liksom AMG-versionen med en V8 på 420. Den höga kvalitén mixad med sportbilskänsla är påtaglig. Roadstern ligger som klistrad på vägen och inbjuder verkligen till att köras tufft och hårt. Medan vårsolen sakta sänker sig bortom horisonten så fortsätter vi köra nercabbat. Om det blir en kylig kväll så är det bara att aktivera Airscarf som sprutar varmluft ifrån nackstöden. Därmed är ”dragkampen” avgjord och vi sjunger ut i Janis Joplins slagdänga: ”Oh Lord, wont you buy me a Mercedes-Benz!”

Text: Johannes Gardelöf och Staffan Swedenborg · CNP AB

Tekniska data

Vi har redan bekantat oss med designen, men låt oss gå ännu ett ärevarv kring tysken. Den långsträckta huven är inte så kilformad längre och vi ger tummen upp för ventilationsgallren på framskärmarna. Även baken är fräck och varenda liten detalj på SLK är helt ny. Det går att hitta många likheter med supersportbilen SLS – inte minst interiört är släktskapet omöjligt att missa. Sportratten och ventilationsutblåsen är identiska och testbilens läderstolar i saharabeige är underbara med trepunktsbälten i rött. En av de stora nyheterna är att man numera kan välja mellan tre olika fällbara tak: ett vanligt aluminiumtak är standard medan ett panoramaglastak erbjuds för 4 700 kronor. Men det finns ytterligare en världsnyhet för 23 000 extra som kallas ”Magic Sky Control”. Det är ytterst avancerat och glasets ljusgenomsläpplighet förändras med en knapptryckning från mörkt till transparent eller omvänt. Hur det funkar? Det handlar om partiklar i glaset som förändras med hjälp av ström.

Motor: 6-cyl bensinmotor med dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 306 hk vid 6 500 varv/minut. Max vridmoment: 370 Nm vid 3 500 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, bakhjulsdrift. 7-stegad automat. Fjädring: Skruvfjädring och krängningshämmare. Fram: McPherson-fjäderben. Bak: multilänkaxel. Styrning: Kuggstång med hydraulisk servo. Vändcirkel 10,5 meter. Bromsar: Skivbromsar fram och bak. ABS. ESP. Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 243, längd 413, bredd 181, höjd 130. Tjänstevikt 1 540. Bränsletank 60 liter. Prestanda: Toppfart 250 km/h. Acceleration 0-100 km/h 5,6 sek. Förbrukning/miljö: 7,1 liter per 100 km under blandad körning. CO2: 167 g/km. Pris: 524 900 kronor.

Klistrad på vägen

Plus för...

Under huven kan hugande spekulanter välja mellan tre olika motorer. SLK 200 (393 900:-) har en bensinfyra på 184 hästkrafter och nästa maskin på tur är SLK 250 (422 900:-) som har samma motor fast vässad till 204 hästar. Vi har dock provkört SLK 350 (524 900:-) 28

+ Bra mix av sport och komfort + Oj, vilken snygg design + Kvalitén på interiören + Körglad motor

Minus för...

- Bagageutrymmet vid cabkörning - Smakar det så kostar det


Vårens nya stjärnor är här.

NYA SLK ROADSTER! För omgående leverans. Från

439 000:-

���� ������ ���� ���� ������ ������ ������� �� ���� ��� ������ ��� �� �������� ���� ���� ���� ��� ������������������������������ ���� ����� ��������� ������ ���� ������ ����� ���� ����� �������� ��������������������������� ����������� ������ ��� ��� ���� �������� ������������������������� ������������������������� ��������������������

��������������

��������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������

������������������

��������������������������� �������������������������������� ��������������������������� 29


Den klassiska OckelboDen klassiska Ockelboskotern återuppstår tillsammans med både motorcyklar och fyrhjulingar med det legendariska Ockelboemblemet som prydde både båtar och snöskotrar från den lilla företagsamma kommunen under 60-, 70- och 80-talet. I alla fall om studenterna på designhögskolan i Umeå får bestämma. I början av april jag hade förmånen att bli uppbjuden till Umeås Universitet och deras välrenommerade designhögskola för att ta del av vad studenterna på masterprogrammet hade att visa. De hade under ett par månader arbetat med att ta fram designstudier på två olika modellprogram av fordon baserat på den klassiska Ockelbologotypen kompletterad med den välkända, och obligatoriska, orange dekorfärgen. Som gammal Ockelbobo, marknadsförare och intressent i varumärket var det sannerligen en ren fröjd att ta del av hur de begåvade studenterna, som kommer från hela världen, hade läst in sig på Ockelbohistorien och provkört samt mätt och testat massor av fordon och utifrån detta skapat två konkurrerande uppställningar av maskiner bestående av en varsin snöskoter, fyrhjuling samt två olika typer av motorcyklar.

Det skulle ”Ockelbo-Lundgren” ha gillat

De hade fått arbeta fritt utan större begränsningar avseende tekniska specifikationer även om det framkom att motorcyklarna baserades på en svensktillverkad motor som enligt uppgift skall leverera 140 hästkrafter med kompressor. Det låter onekligen som något som skulle fallit grundaren, ”Ockelbo-Lundgren”, i smaken. Studenterna presenterade förutom spännande design även tekniska

30


-skotern återuppstår lösningar och innovationer som gjorde att racinghjärtat bultade i allt raskare takt under presentationerna. Vi förevisades allt från ruggigt rå retrodesign till framtidsteknologi och lösningar med oemotståndlig villha-faktor.

Tillverkning av nya fordon

Designuppdraget har initierats av ett svenskt industrikonsortium och enligt uppgift så skall det finnas både investerare och producenter som är intresserade av att starta tillverkning nya maskiner i sann Ockelboanda. Jag håller verkligen tummarna för att detta kommer att förverkligas samt både öron och ögon öppna för att höra mer om den spännande fortsättningen av det här projektet. För vem vill väl vara som alla andra och köra Yamaha eller Ski-Doo - när man skulle kunna köra en Ockelbo?

Text och foto: Joe Formgren · SvenskPress.se 3D-illustrationer: Umeå Institute of Design

Umeå Institute of Design För mer information om projektet se: http://www.dh.umu.se/default.asp?P=2426

31


SolarWave deltar vid statsbesök i Botswana I samband med H.M. Kung Carl XVI Gustaf statsbesök i Botswana den 22 -25 mars blev Solarwave AB tillsammans med 25 andra svenska företag och organisationer inbjudna att följa med i den svenska handelsdelegationen. Delegationen bestod av bland andra ABB, Atlas Copco, Ericson, Sandvik, Volvo, Scania samt flera andra företag. Syftet med statsbesöket var att gynna affärsförhållanden mellan Sverige och Botswana, och stora delar av de diskussioner som hölls handlade om ekonomisk hållbar utveckling. I detta sammanhang passade SolarWaves produkter av soldrivna vattenreningssystem utmärkt in.

Dagarna innehöll bland mycket annat besök vid Botswanas centralbank där deltagarna i delegationen fick en presentation över landets ekonomiska läge, företagspresentationer för H.M. Kung Carl XVI Gustaf, runda bordet diskussioner om energi infrastruktur och ICT tillsammans med ministeriet för infrastruktur, forskning och teknologi, ministeriet för mineraler, energi och vattenresurser och Botswanas energibolag, möjligheten att besöka The Southern African Development Community (SADC) som har sitt huvudkontor i Botswana och delta på ett seminarium om hållbarhet och investerarmöjligheter. SolarWave passade under dagarna på att visa upp sitt solenergidrivna vattenreningssystem under seminariet om hållbarhet och investerarmöjligheter, samt att demonstrera systemet som i Exportrådets egen fiskdamm.

Soldrivna vattenreningsanläggningar

Det var intressant att vara med i detta sammanhang och delta i diskussioner om handelsutbyte mellan Sverige och Botswana. Vi har under veckan odlat bra kontakter med både ministerier och näringsliv i Botswana, det svenska näringslivet och svenska organisationer som främjar svensk export.? säger Gary Etholén CFO på SolarWave AB. För SolarWave har besöket till Botswana varit mycket positivt, fler potentiella distributörer har identifierats, en vidare diskussion fortsätter för att människor i Botswana ska kunna erbjudas SolarWaves unika systemlösningar i form av soldrivna vattenreningsanläggningar. SolarWave kommer troligen resa tillbaka till landet inom två månader för att bygga vidare på de inledande samarbetena. SolarWave AB startades 2009 och tillverkar och distribuerar ett innovativt, bärbart, solenergibaserade vattenrenings och avsaltningssystem. Systemen drivs av solpaneler och kräver ingen extern kraftförsörjning. SolarWaves produkt eliminerar upp till 99,99 % de bakterier som finns i vattnet vilket löser de allvarliga problem med vattenburna sjukdomarna som finns i alla utvecklingsländer.

Text: Hanna Engström Löwenborg, foto: Exportrådet · SvenskPress.se

Hela Svenska delegationen samlad inklusive H.M. Kung Carl XVI Gustaf.

Södra Skeppsbron 17, 802 84 Gävle

17

������������������������������������ www.trycktrean.se E-post: info@trycktrean.se

Visitkort - Brevpapper - Fakturapapper - Kuvert - Reklamblad - Foldrar - Mappar - Dekaler - Broschyrer - Affischer - Vykort - Etiketter - m. m.

Nu startar vi för din företagsbil! Passa på att laga, bättra eller byt din företagsdekor. Under semestermånaderna juni, juli och augusti när dina företagsbilar kanske står stilla låt oss då uppdatera eller reparera din dekor.

32

Vad ingår i Sommarkollo: Vi hämtar och lämnar, vi heltvättar din bil, vi tillverkar och monterar. Dessutom får du två biobiljetter inklusive dricka och snacks för varje bil, för dig att se och njuta av en bra film i sommar. (OBS gäller ej under vecka 30)


Fotografering

Vi har öppet hela sommaren! Välkommen! Vepor

Beachflaggor

Trycksaker

Gävle Offset AB Tredje Tvärgatan 5 802 84 Gävle Telefon 026-66 25 00 www.gavleoffset.se

Beställ din studentskylt hos oss! Endast 349:-

Kom in med foto så hjälper vi dig med resten.


Om hur kritiken mot kärnkraft ser ut numera Fukushima har blivit ett nytt kodord för motstånd mot kärnkraft. Inte bara i Japan utan överallt. Det anses numera välinformerat att hävda att reaktorerna i Forsmark är potentiellt lika farliga som de som ligger vid den japanska östkusten. Möjligen inte en tsunami i Öregrundsgrepen, men något annat lika farligt. Inte alltid klart vad. Västerländska media piskar fram undergångsstämningar från den stora debatten om kärnkraft på 1970- och 1980-talen. Det finns en direkt förvånande obalans i hela rapporteringen. Större delen av all rapportering ägnas kärnkraftsproblemen i Japan, där ingen ännu dött, en närmast förströdd del ägnas tsunamin och jordbävningen, där prognoser talar om 28 tusen döda, en dödssiffra som väntas stiga ännu mer. Men så är det nu. Journalister är orienterade mot miljöpolitik och varav huvudet är fullt, därom talar också munnen. Ingen intern jämförelse görs heller mot t ex vattenkraften, där en kraftverksdamm i Japan brustit av jättevågen och slagit ut en liten stad. Det kunde kanske ha varit intressant med en jämförelse, men den har uteblivit. Den återkommande rapporteringen rör faran för de arbetare som sysslar med att reparera reaktorerna vid kärnkraftverket. Det rör sig naturligtvis om ett fåtal arbetare, men för att få det rätta apokalyptiska stuket för man då och då in någon grönsak i Tokyo som anses ha fått förhöjda strålningsvärden.

Tokyo måste utrymmas!

Allt det här är naturligtvis oansvariga politiska spekulationer av journalister som inte har ens elementära kunskaper i strålningsfysik. Desto större övertygelse om att kärnkraften ska bort. Men bakom allt detta finns en stor och intressant skiftning i hela diskussionen av kärnkraften. Den kan kommenteras. I den stora kärnkraftsdebatt som man söker fram var perspektiven helt annorlunda. Det var frågan om miljoner människor som skulle dö, hela kontinenter skulle befinna sig på en farofylld flykt undan massiv atomstrålning. Civilisationen som vi kände den var inte bara i fara, den skulle undanröjas.

����������� ������������ ������������������� �������������������

����������� ������������������ ������������������� ����������������������

Men den diskussion vi har nu är närmast frågan om en nolltolerans för kärnkraften. Många tusen års drifttid har övertygat om att det tidigare perspektivet var hysteriskt, kanske inte något som rationellt kunde framföras. Vi får i stället följa en medieliturgi, där man intensivt letar efter det första dödsoffret för kärnkraften, vilket antas egentligen bevisa samma sak som tidigare. Men det gör det ju inte. Kärnkraften slår inte an den dramatiska ton, som man söker efter. Den är inte ofarlig, men egenskapen delas av många andra tekniska verksamheter. Andra industriella verksamheter i Japan har lett till fler dödsoffer än vad Fukushima gjort. Tsunamin har skadat kemiska fabriker och högteknologiska anläggningar med större skador än vad Fukushima hittills rapporterat.

Är modern politik känslig för media?

På något sätt verkar det snarast som om gammal kärnkraft, Fukushimas reaktorer har byggts mellan 1970 och 1974, har klarat ett extremt prov oväntat väl. Det finns inga filter för utsläpp och extra inbyggnader av reaktorer som är norm i modernare kärnkraftverk. De problem som uppkommit är bitvis allvarliga, men på en nivå som inte ens närmar sig en katastrof. Medias politiska ursinne har påverkat politiker. Den moderna politiken tycks vara mycket känslig för media. Mer intressant är att media inte tycks ha påverkat den allmänna opinionen särskilt mycket. Mätningar ger vid handen att den svenska opinionen till förmån för kärnkraft fortfarande befinner sig på skyhöga nivåer. Vissa ändringar tycks ha skett, men de är kanske oväntat små. Vid en folkomröstning skulle vi uppenbarligen få en jordskredsseger för att fortsätta använda kärnkraften i Sverige. Mitt under den värsta rapporteringen om Fukushima. Säg sedan att det inte finns hopp om Sverige, om du vill bli motsagd.

Bodås i maj 2011, Kurt Wickman

����������������������������� ����������������������

������������������������������� ������������������������������� ���������������� �������������������������� ������� ����������������� ������������������

������������������� 34

����������������������������������������������������������������


���������������������������� ����������������������

���������������������� ���������������� �

��������������������������� �����������������������������������

�������������������

��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ ��������������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������

��������

������

������

���������������������

���������� �����������

������� �����������

������� �����������

�������������������������������� �����������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

����

��������� ���

���

���

������

���

��������� ����������������� ��

���

������������ ��������

��

����������� ���������

������������ �����

35


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������� ������������������� ������������ ������������������ �������������� ������������

���������������� ��������������� ������������

�������������������� ������������������ ���������������

������������������������

������������������� ������������� ��������������

������������������ ������������� �����������

�����������������������������

����������������� ������� ����������� ������������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������

���������������

������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������� ����������������������

������������������������������������������������������

������ ����������������������������� ��������������������������������

���������� ����������������������������������� ������������������������������������

��������������� 36


Med tillverkning av komponenter och reservdelar

får vi industrins puls att slå! Tyngdpunkten i Söderfors ligger på TUNNARE PLÅT! (Upp till 10-15mm) Här tillverkar vi värmeväxlare, ljuddämpare, cykloner, expansionsbälgar samt kanaler, främst i rostfria kvaliteter men även i aluminium och svartplåt. Vattenskärning utgör här en betydande del av verksamheten.

Tyngdpunkten i Sandviken ligger på TYNGRE INDUSTRI! Vi tillverkar lyftredskap som vi konstruerar efter kundens behov och önskemål. Komponenter till ugnar utgör en betydande del av tillverkningen. Här hanterar vi dagligen plåtar med 50mm tjocklek!

Hög kvalitet och servicenivå är två nyckelbegrepp i vår verksamhet.

� � � � � � � � � � � � � �

��������������������� Telefon 026-27 19 12 • Se mer på www.sitab.nu


����������������� ���������������� ������������������

��������������������������������������������������������������������������

INFORMATION FRÅN:

Marcus och Magnus driver WDN vidare

��������������������������������

����������� ������������������������

Städning och hushållsnära tjänster Vi utför kontorsstäd, hemstäd, flyttstäd och enklare fastighetsskötsel. Vi tar * ������� hand om ditt hem och kontor! * ����� 149:- timmen för * ������������������ abonnemangskunder * ���������������� med RUT-avdraget. * �������������� ����������������� * �������������� * ��������� * ����������� Tel. 026-66 51 60, 073-063 19 25 • www.geflestad.se

Vi tar din LÖN!

Låt oss administrera lönerna – frigör tid och resurser. Webbservice – Dina medarbetare kan registrera sina �drapporter och reseräkningar elektroniskt. Lönehantering – Frånvarorapportering, reseräkningar, utläggsredovisning, förmånsbilar, bokföringsunderlag, banklistor/utbetalning, framtagande av underlag för ska�edeklara�on. Pensionstjänster Lönerna hanteras av våra lönespecialister, experter både på system och lönefrågor. Återförsäljare av Brolin System AB är specialister på löneadministra�on. Vi erbjuder moderna kundanpassade lösningar för outsourcing av löner och implementering av �d- och lönesystem.

Magnus Johanson och Marcus Andersson som nu driver WDN har arbetat i företaget sedan år 2000 respektive 1999.

Marcus Andersson och Magnus Johansson leder nu WDN i Gävle och satsar hårt på att höja servicenivån ytterligare. Ja, vi fortsätter att utveckla och förfina det som länge varit WDN:s signum, snabbhet och tillgänglighet, säger Magnus Johansson i WDN:s ledning. I höstas avled WDN:s grundare, vd, och ägare Ove Wahlström efter en tids sjukdom. Ove var en färgstark Gävleprofil, entreprenör, idéspruta, och med ett flertal erhållna utmärkelser. Vid ett sjukhusbesök sommaren 2010 fick Magnus och Marcus en direkt fråga av Ove om de ville kliva in som ägare och ta på sig ledningsfunktioner. Utan att vi hade pratat med varandra svarade vi ja båda två, berättar Marcus. Då räknade vi fortfarande med att Ove skulle tillfriskna, att vi skulle fortsätta som projektledare men att vi skulle leda företaget tillsammans. Men så blev det ju inte. Marcus Andersson och Magnus Johansson äger nu företaget tillsammans med Oves familj, men har det operativa ansvaret. – Vi fortsätter med WDN:s starka sidor. El, data, kyla & värme, säkerhet & trygghet och ljusdesign, betonar Magnus, som tillägger att WDN:s personal har så bred kompetens att de klarar serviceuppdrag inom samtliga grenar. Marcus pekar avslutningsvis på att WDN fortsätter arbeta i Oves anda. – Att ta väl hand om och lyssna in personal och kunder, och att vara pilsnabbt på plats när kunderna kallar. Det är med den snabba och noggranna servicen vi vill skilja oss från andra.

Text: WDN, Wahlströms Datanät AB

Kontakta: Eva Brolin Eva.brolin@brolinsystem.se 026-22 22 331, 0736-422080 Nygatan 40, 803 11 Gävle www.brolinsystem.se Telefon 026-22 22 330

WDN, Wahlströms Datanät Wahlströms Datanät i Gävle AB Förrådsgatan 1 803 09 Gävle

38

Växel: 026-66 01 00 Fax: 026-10 94 00 www.wdn.se


KUNDUNIKA LÖSNINGAR

SNABBA LEVERANSER

��������������

SPECIALANPASSNING

FÖR DIG

���������������������������

Vi levererar alla förnödenheter du behöver på ett kostnadseffektivt sätt. Du och ditt företag kan lägga Er tid på det Ni är bra på, producera! Våra industrisäljare erbjuder kundunika lösningar. I det ingår bland annat sortimentanpassning, logistik och speciallager. Vi har även ett nära samarbete med emballagefabrikerna och kan tillhandahålla emballagelösningar åt Er. Vi är måna om att ta reda på vilket sortiment just ditt företag är i behov av. Sedan är vi väldigt snabba på att leverera det ni behöver. Effektivt att ha allt samlat under ett tak! �������������������� Vi säljar allt från standardverktyg till rena specialverktyg. Allt från världsledande leverantörer!

��������������������������� Vi har kläder, skor och tillhörande utrustning som både är funktionella och snygga.

������������������������ Hos oss hittar du allt från pappershanddukar till storförpackningar av handrengöring och rengöringsmedel.

������������� Industrisäljare på Karl Hedin i Sandviken. Kontakta Ulf: Tel: 070-251 50 60 Mail: ulf.johansson@hedins.se ��������������������������

AB Karl Hedin Bygg- och industrihandel • Fredriksgatan 75, SANDVIKEN • Upplandsgatan 20, GÄVLE • www.abkarlhedin.se

Avesta 0226-671 50

Borlänge 0243-21 78 80

Falun 023-70 53 40

Gävle 026-64 72 50

Hedemora 0225-59 55 60

Lekand 0247-123 06

Ludvika 0240-183 40

Mora 0250-287 40

Sandviken 026-27 88 40

39


������������������������� ����� ������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �� �� ��

������������������������������������������ �������������������������� ������������������ ���������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

����

������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

� �������������� �������������� �����������������������

����������� ������������ ��������������������

�������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������� ��������������������������������������������

Företagsbladet nr 4 maj  
Företagsbladet nr 4 maj  

Business magazine.

Advertisement