Page 1

Gästriklands affärsmagasin - till alla företag.

Februari 2014

Premiär: Drakarna i effect+nästet den 3 mars

Motor: Nya Audi A8 1

Maya Global: Stipendium

Pubkväll: Företagarmix


Unga företagare vill växa

Vi erbjuder

trygghet genom

kunskap och

förtroende

Moderna och funktionella IT-lösningar för företag och organisationer.

www.interlan.se GÄVLE • BOLLNÄS • ÖRNSKÖLDSVIK N. Kungsg. 5 • 803 20 Gävle • 026-18 50 00 2

Småföretagen är den svenska ekonomins draglok. Hur det går i framtiden kommer i hög grad att avgöras av dagens unga företagare. Med allt mer öppna marknader, snabb teknikutveckling och hård internationell konkurrens ställs nya krav på svenska företag, företagare och regelsystem. Det är omöjligt att styra eller förutsäga vart utvecklingen går. Det går inte att idag peka ut framtidens vinnande företag eller sektorer. Men en sak är säker vad gäller framtiden: nyföretagandet, småföretagen och företagarna blir allt viktigare. De unga företagarna vill växa. Det säger över 90 procent. Här finns således en enorm tillväxtpotential för framtida välstånd och sysselsättning. Men det finns hinder som ger den tillväxtvärk. Det största tillväxthindret är brist på lämplig arbetskraft som anges av 26 procent av de unga företagarna.

Finansieringssvårigheter

Den största skillnaden mellan yngre och äldre företagare är dock finansieringsproblemen. Det anges som det största problemet av 16 procent av de unga företagarna, jämfört med 9 procent av de äldre. Tillgången till finansiering är också generellt sämre för mindre och nystartade företag än för stora företag. Långivare vill gärna ha historik och säkerhet för att låna ut och när tillgången till kapital minskar är det småföretagen, och då i hög grad de yngsta småföretagen, som blir utan. Mot bakgrund av att de unga småföretagen måste stå för en stor andel av tillväxt och framtida sysselsättning är finansieringssvårigheterna ett problem inte bara för de enskilda företagen, utan för hela ekonomin. Unga företagare vill växa. Men de har tillväxtvärk. Hur de lyckas blir avgörande för framtida jobb och välstånd. Vi behöver en tydlig företagarpolitik som skapar förutsättningar för nya och unga företagare att bli våra framtida tillväxtväxtmotorer.

Thomas Wanke Företagarna


Marknadskomunikation till företag i hela Gävleregionen. Information och inspiration nio gånger om året - på nätet gratis året runt. Företagsbladet är till för Er som vill kommunicera med alla företag i Gästrikland och från och med 2013 även alla kontor i södra Hälsingland och Norduppland. Distribueras av Posten till alla företag Gävle, Sandviken, Valbo, Forsbacka, Hedesunda, Hamrånge, Hofors, Järbo, Ockelbo, Storvik, Årsunda, Österfärnebo samt till alla kontor i Alfta, Edsbyn, Bollnäs, Söderhamn, Skutskär, Älvkarleby, Skärplinge och Tierp. Dessutom postas den till ett stort antal beslutsfattare. Upplagan 7.750 ex. Utkommer 9 gånger per år. Distribution: Posten Produktion: Gestrike Media, Precis Reklam, Gävle Offset Ansvarig utgivare: Joe Formgren. Företagsbladet frånsäger sig ansvar för av annonsören inlämnat material. Vi förbehåller oss rätten att fritt publicera material som skickats till oss eller publicerats på Foretagsbladet.se eller SvenskPress.se. Eftertryck utan tillstånd beivras. Omslaget: Drakarna i effect+nästet. Läs mer på sidan 8. Priser print 2014. Separat prislista för IT-paket och banners. 1/1-sida 12.450:- Priset inkluderar publicering 1/2-sida 7.950:- på internet och reklamskatt. 1/4-sida 4.650:- Moms tillkommer. 1/8-sida 2.950:1/16-sida 1.550:Hela tidningen gratis på: 1/32 sida 850:www.foretagsbladet.se Tel: 026-126 126 • www.foretagsbladet.se E-post: info@foretagsbladet.se Adress: Muréngatan 14, 802 50 Gävle Säljare sökes: Är du intresserad av marknadsföring, duktig på försäljning och har F-skattesedel är du välkommen med ansökan till oss. Heltid eller även deltid om du har något annat spännande i portföljen. Mer info: gestrikemedia.se, skicka ansökan till: info@gestrike.net

Joe Formgren

Ingela Gustafson

Niklas Wiklund

Upphovsmakare joe@formgren.com

Administration ingela@gestrike.net

niklas@gestrike.net Mobil: 070-289 88 80

Ring 026-126 126 för mer information. Annonsera förmånligt i print och på nätet.

Februari 2014 – Innehållsförteckning Effectfull pubkväll

4

Rutschkana med chefen

5

Nominera - Årets företagare Eldklotet

6

Premiär för effect+nästet

8-9

Paolo på effect+dagen

8

Stort intresse för PR-utbildning

10

Strukturkrönika: Nyttja vunnen tid rätt

11

Stipendium till Gefle Skin Care

12

Länets största företagarmässa

13

Offentlig upphandling - Bra affärer

14

Produktinnovation i små företag

14

Lotta Pettersson: Krönika

15

Lars Beckman: Krönika

16

Gävleförfattare ges ut av Månpocket

17

Allmänintresset och politiken

18

Max Söderpalm: Krönika

19

Ingen mÅTTA på lyxen

20-21

Perstad: Ursäkta, men vem kör?

22-23

Vill ni också vara med i Företagsbladet? Kontakta oss inför nästa nummer! Allt innehåll gratis på nätet. Per-Erik Jäderberg

Torbjörn Edlund

Horst Mueller

Fotograf, säljare pej@gestrike.net Mobil: 070-512 26 26

Säljare edlund@gestrike.net Mobil: 070-525 84 50

Säljare horst@gestrike.net Mobil: 0768-783 165

Gästriklands affärsmagasin - till alla företag.

Företagsbladet

till alla företag 9 ggr om året Nästa nummer 11/3 2014 Manusstopp 21 februari Utgivningsplan och priser: www.foretagsbladet.se

Premiär: Drakarna i effect+nästet den 3 mars

Motor: Nya Audi A8

tid Läne ning ts , 96 stör .000 st exem a plar Din guide till massor

tidnin Länets g, 52 störst .000 a exem plar

Din guide Nyheter Information Erbjudanden Kalendern

Information och erbjudanden till alla hushåll och kontor i Gästrikland och Norduppland Sommaren 2013

Information och

erbjudanden till

alla hushåll

i Gävle och kontor

i Gästrikland och

2013 Norduppland Maj

Nyheter Checkar Erbjudanden Kalendern

are ekk a. mid ärn De lar g TA. OF SÅ

Peter Tällberg

David Stiernholm

må Kurt Wickman

Säljare peter@gestrike.net Mobil: 070-263 40 13

Struktör info@stiernholm.com www.stiernholm.com

Krönikör Nationalekonom kurt.wickman@telia.com

MEN

Februari 2014

Nyheter Checkar Erbjudanden Kalendern

Demidekkare. Demidekkare målar gärna MEN INTE

målarSÅgärna. ekkare OFTA. Demid MEN INTE målar gärna.

SÅ OFTA.

MEN INTE

alkydolja/akry halvblankt ser nymålat huset att klassiskt kombination ••Gör Unik eller mellan • Välj längre tid. klassiskt halvblankt l. helmatt. • Välj mellan alkydolja/akry elegant tervaller. helmatt. kombination • Unik elegant eller underhållsin rvaller. halvblankt underhållsinte klassiskt • Mycket långa

Välkomna att boka er fest

Din

SÅ OFTA.

motor långa mellan Mycket ••Välj Mycket elegant helmatt.

att Välkomna boka er fest

MÖTESPLATSEN

design! Din idé – vår

Hasse Rubert

DEN 14, Gävle Muréngatan 026-126 126 000, Tel. 026-511 plet.se www.mediatem

– still going

strong! MYCKET

DEN KREATIVA MÖTESPLATSEN

DU

idé

Cilla Domstad

gasinet.se

or Nya spelen

BLI EN DEMIDEKKARE

BLI EN DEMIDEKKARE MEDIA • MYSIGA

MEDIA TEMPLET MEDIA SÅ I MERVÄRDE MEDIA I MÖTEN OCK

MÖTEN

DU OCKSÅ

www.farg

DU OCKSÅ

DU OCKSÅ

r – vå Hälsa Tält, Bord & Stol, Ståbord, Bar, Scen Porslin, Värme, m.m.

• Ny ägare • Ny meny

• Fullständiga rättigheter • Öppet till 02.00 (aktiva kvällar)

• Möjligt att betala med kreditkort Bokningar pågår! för fullt! Håll dig uppdaterad via www.holmarnafolketspark.se och följ oss på Facebook. Entre´varierar (från 100-200 kr) Öppettider under evangemangskvällar: kl.18-02

Juni

Lö. 30

Juli

Fr 13 Lö 14 Fr 20 Lö 21

To 26 Lö 28

Sommarpremiär

Wolfman Jack Rambling Romeos Sky High Lasse Lindbom & The Husbands Robbie Fulks Eva Eastwood

Augusti Fr 3

Lö 4 Lö 11 Lö 18 Lö 25

Ducks DeLuxe/Brinsley Schwartz Jacob Gordin Status Quiz Hemvändardagen The Boppers

September Lö 1 Lö 9 Ti 25

prel. Svenne Rubins prel. Smalare än Thord Sven Zetterberg

Med reservation för ändringar.

Hem & Bostad

n!

desig VÄLKOM MEN

ATT PROVA VÅR NYA MENY

MED EN INSPIRATIO

N FRÅN DET AMERIKANS

M annerström

till

Bild till Bild till ID-Foto? ID-Foto? Bild o? ? Bild till ID-Fot ID-Foto KA KÖKET

Drop-in,

10 augusti Drop-in klart påklart på 5 min! RESTAU RANG 10 5 min! en S. Kungsg. 9, . tig 40 Ny Gävle 14 Södra Kungsg. 9, ds NATTKLUBB adress S.Skeppsbron 026-66 Gävle 93 93 yd 61 30, Gävle Drop-in, r. 9– Tel 026-51 64 05 026-66 93 93 : Kr 18 • taltofest.se , Lö vle 02618 SPORTB AR www.heartbrea bgafotocenter.se klart på 5 min! Gä n.se 7– MEDIA TEMPLET k.se Tel: Sedan VÄLKOMNA rgto ard. S.bgafotocenter.s Kungsg. 1993 9, Gävle t: V w.fa e pe ww

Muréngatan 14, Gävle Tel. 026-511 000,Kryddstigen 026-126 126 10 Gävle: 61 40 www.mediatemplet.se Tel: 026-18 9–14. 7–18, Lör. 10 .se n 10 Öppet: Vard. Kryddstigen Kryddstige www.fargton Gävle: Gävle: 61 4040 026-18 61 9–14. Tel: 026-18 Tel: 7–18, Lör. Lör. 9–14. n.se Öppet: Vard. 7–18, Öppet: Vard. www.fargtoton.se

– virvelvinden på Holmarna

BLI EN DEMIDEKKARE

• MERVÄRDE MEDIA • MÖTEN • MERVÄRDE • MÖTEN

RE

KKA

IDE

design! design!

rvaller. underhållsinte

vår idé – vår DinDinidé • Mycket långa

DEM

2014 • gestrikema

Samarbete

er hu ydolj att kt ell alk Mycket nöjer Hem & Bostad tid. lan • Gö lvb ation gre län t ha r. mbin ssisk valle ik ko kla • Un an sinter att. Hälsa ULTIMATE lj mell rhåll helm DEMIDEKK Vä helmatt • som unde gant – Nu även ULTIMATE ga ele ut under DEMIDEKK nymålat lån ser som helmatt att huset ävenK • Gör cket – Nu ULTIMATEunder tid. • ut My DEMIDEK längre nymålat ryl. helmatt huset ser som attäven n alkydolja/ak Nu –• Gör Finutfritid Mycket motor tid. kombinatio längre l. eller • Unik under

Fritid

EN

trevliga evenemang Januari

TE MA att LTI K U helm r IDEK som unde t ut DEM även åla nym u l. ser kry – N Nöje set a/a

New York

BLI

av smarta affärer och

Med mycket mot

Hem & Bostad

INTE

KREATIVA

up Läne plag ts a, stör 54 st .000 a ex !

Öp

MYCKET MEDIA • MYSIGA MÖTEN

MEDIA • MÖTEN • MERVÄRDE MEDIA • MÖTEN • MERVÄRDE MEDIA I MÖTEN I MERVÄRDE

Drop-in klart på BGA 5 min! Södra Kungsg. 9,026-66 Gävle 93 93

026-66 93 93 bgafotocenter.se

Maya Global: Stipendium

Pubkväll: Företagarmix

GestrikeMagasinet till alla hushåll och kontor Februarinumret 23/2 Marsnumret 23/3 Manusstopp 6/3 www.gestrikemagasinet.se

BGA

Sedan 1993

bgafotocenter.se

3


Effectfull pubkväll med företagande i fokus Affärsnätverket effect plus drog igång verksamhetsåret rejält genom att anordna en pubkväll på restaurang Harrys onsdagen den 15 januari. Uppslutningen var god och ett 70-tal företagare och beslutsfattare minglade, trivdes och tog del av den uppdukade buffén. En stor del i det goda deltagandet var att även Företagarna i Gävle och MIX, Marknadsföreningen i Gävleborgs förtjänst som även de bjudit in sina medlemmar. Det här var nämligen upptakten till ett uttalat samarbete där de tre verksamheterna skall samverka för att skapa nya gemensamma mötesplatser och använda varandras resurser och kompetenser i strävan att ta regionen uppåt och framåt. – Sätt er inte bredvid någon ni känner utan knyt nya kontakter, deklarerade Nalle Rydstrand, verksamhetsansvarig för effect plus+ innan det var dags att sätta sig till bords. Äntligen ett samarbete mellan olika nätverk där folk träffas, diskuterar och lär känna varandra.

4

Jag trivs verkligen och det verkar som alla andra gör det också. Tillsammans skall vi uppåt och framåt. Mängder av erfarenheter utbyttes mellan borden och ett flertal visitkort bytte ägare. Nästa gemensamma pubkväll är den 19 februari då Företagarna i Gävle är värdar och ordförande Leena Bergander hade stor förhoppning om att det skulle bli lika trevligt. – Inom affärsnätverket MIX jobbar ju vi mycket med mingel och att skapa möjligheter för våra medlemmar att knyta nya kontakter och vi ser mycket positivt på detta samarbete, berättade vice ordförande Annika Wiberg. Möjligheterna till fler affärer ökar vilket medför ett starkare näringsliv, ökad sysselsättning och bättre förutsättningar för vår region. Vi på MIX kommer att anordna pubkväll i mars så där återkommer vi med datum och plats. Effect plus+ nästa stora event är effect+dagen på Konserthuset måndagen den tredje mars med temat ”Ungdom och Framtid”.

Text och foto: Joe Formgren • SvenskPress.se


Nu kan ni studsa och åka kana med chefen Leklandet Delfinen på Marielundsvägen 7 i Gävle är ett jättestort lekland och innehåller många olika typer av klätterställningar, rutschkanor, hängbroar, bollhav, servering och är mycket populärt för barn i alla åldrar.

FÖRETAGSBLADET

Mat, Nöje & Konferens I den här avdelningen finner du som är intresserad av Mat, Nöje och Konferens det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer.

Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Nöje”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

Ägaren och grundaren Ali Gure har nu fått en vision om en helt ny typ av företagsfest - för hela familjen, över alla åldersgränser. – Jag har en idé om en annorlunda företagsträff. Ett sätt att träffas där alla medarbetare med familjer kan vara med och busa tillsammans, menar Ali. Här finns ju verkligen något för alla, fotbollsplan, basketplan, rutschbanor, bollhav, studsmattor, klätterställningar och cykelbanor. Dessutom har vi en fin designad cafeteria med både enkel mat och gott fikabröd, fri internetuppkoppling och sköna stolar i en trevlig miljö. Företag kan alltså hyra hela leklandet eller endast övervåningen. Med andra ord premiär för företagsfesten där hela familjen verkligen får vara med.

SvenskPress.se

Ny meny På Grands Veranda, ni kan se den på:

www.elite.se

FÖRETAGSFESTER OCH CATERING FÖRGYLL ER TILLSTÄLLNING I SAMARBETE MED OSS OCH INSPIRATION FRÅN DET AMERIKANSKA KÖKET Abonnera nattklubben eller beställ bord i restaurangen. Våra lokaler gör det möjligt att erbjuda mängder av aktiviteter. Med scener både på övervåningen och i källaren kan vi erbjuda spännande, roliga eller improviserade uppträdanden. Företagare, föreningar och födelsedagsbarn kan abonnera hela källarvåningen för fester och årsmöten. Vi hjälper Er med menyförslag, musik och underhållning. Vi ordnar även dans och uppträdanden med önskemål om särskilda artister. Inga förfrågningar är för stora eller små, kontakta oss på Heartbreak Hotel för att göra Er nästa tillställning till en riktig högklassig kväll!

RESTAURANG NATTKLUBB SPORTBAR

www.heartbreak.se

VÄLKOMNA 5


Alkohol- eller drogproblem på din arbetsplats? Öppenvårdsbehandling specifikt anpassad för arbetslivet. Vi kartlägger, motiverar och rehabiliterar

Ring oss på 026-10 20 34 eller besök www.core-rehab.se

Varmt välkomna till den musikaliska mötesplatsen

Vår i Gävle Konserthus

Dags att nominera till Årets företagare Eldklotet Eldklotet företagargala arrangeras för att skapa optimism och framtidstro i länet och vill därför lyfta fram alla duktiga och engagerade företagare som kan, vill och vågar. Nu har du chansen att nominera de företag som du anser är en god förebild och som gjort en bedrift utöver det vanliga. Företagarna i Gävleborgs län arrangerar årligen Eldklotet för att uppmärksamma och premiera företagare som under året utmärkt sig på ett extra positivt sätt. Var med du också och nominera till Årets Företagare i länets kommuner.

Alla får nominera Gävle Symfoniorkester - Mahlers 5 symfoni Fredag 21 februari, 19.00. Tillsammans med Västerås Sinfonietta Sopran: Katarina Karnéus Dirigent: Jaime Martín

Alla får nominera företagare bland samtliga kommuner och alla sorters företag kan nomineras. Bland er som nominerat lottar vi ut biljetter till galan senare i vår. I år går Eldklotet av stapeln i Hudiksvall den 3 maj.

Text: Företagarna Gävleborg

Sopplunchkonsert - Finland Måndag 24 februari, 11.30.

Musiken och soppan serveras på Gevaliasalens scen i stämningsfull atmosfär. Gourmet Ordinarie pris: 200 kr Abonnenter till Gävle symfoniorkester: 175 kr

[ BLÅ ]

Bo Kaspers orkester

Nicole Sabouné

Söndag 2 mars

Fredag 7 mars

Vi firar 10 år med flera erbjudanden!

Blåbärsklubben - Bas & Bus

Badi Assad

Söndag 9 mars

Fredag 28 mars

Följ oss på Facebook för att ta del av våra jubileumserbjudanden! Se våra jubileumsmenyer på vår hemsida!

Biljetter: 026-17 29 00 Konferens: 026-17 29 06 Företagskontakt: 026-17 29 04

www.gavlekonserthus.se 6

Catering • Butik • Matlagningskurser Nygatan 7 • 026 - 18 99 00 • www.geflegourmetservice.se


Vi mixar fabulösa föreläsningar med fantastiska frukostar. Visst vill du vara med? Läs mer på: www.mixgavleborg.se

Vi ger dig den ultimata spaupplevelsen!

Från :54 9 0 0

Beställningstrafik och nöjesresor Företag, privatpersoner, föreningar och idrottslag. Välkomna ombord!

026-13 22 02 • www.wallnersbuss.se

   FRISKVÅRDSMASSAGE   Allt  fler  företag  har  insett  att  massage  är  en  form   av  friskvård  som  lönar  sig  i  längden.  De  anställda   mår  bättre  och  sjukskrivningarna  minskar.   Dessutom  är  det  avdragsgillt  för  företaget.  

   FRISKVÅRDSMASSAGE  

FRISKVÅRDSMASSAGE      F        RISKVÅRDSMASSAGE   FRISKVÅRDSMASSAGE      F    RISKVÅRDSMASSAGE  

Allt fler  företag  har  insett  att  massage  är  en  form   Mats   H uldt   u tför  ssina   ehandlingar   ed  äSr  vensk   Allt   fler  lfönar   öretag   har   att  mDassage   en  form   av  friskvård   som   ig   i  bilnsett   ängden.   e  m anställda   klassisk   m assage.   H rbjuder   örmånliga   av   friskvård   sföretag   om   ig   i  lm ängden.   Allt   fAllt   ler   Allt   fler   h ar  liönar   nsett   har   aitt   nsett   afm tt   mDassage   äe   r  aenställda   n  äfr  orm   äer  n  efn   form   företag   ler   öretag   han   ar   iesnsett   aassage   tt   assage   orm   mår  bföretagsavtal,   ättre   ofch   sfjukskrivningarna   m inskar.   tar  oslech   mot   oach   mår   ättre   sjukskrivningarna   mainskar.   av  friskvård   av   fbriskvård   som   önar   som   sfriskvårdskuponger   ig   lönar   i  lsängden.   i  längden.   De   nställda   e  nställda   anställda   av   friskvård   om   lönar   ig  sig   i  längden.   De  D Dessutom  Dessutom   är  det  afriskvårdscheckar.   vdragsgillt   f ör   f öretaget .   är  det  avdragsgillt  för  företaget.   mår  mår   bättre   mår   obch   ättre   sojukskrivningarna   och   sjukskrivningarna   minskar.   minskar.   bättre   ch   sjukskrivningarna   minskar.     Dessutom   Dessutom   är  det   r  et   d et   avdragsgillt   för  företaget för   företaget .   Dessutom   är  aädvdragsgillt   avdragsgillt   för   företaget .   .   Varmt   älkomna!   Mats  Huldt  Mats   utför   sina   behandlingar   med  Smvensk   Huldt   utför   svina   behandlingar   ed  Svensk   klassisk   m assage.   Han  erbjuder   förmånliga   klassisk   mMats   assage.   H an   rbjuder   Mats   H uldt   Mats   H tför   uldt   ina   uetför   bsina   ehandlingar   sina   bförmånliga   ehandlingar   med  Smvensk   med   Svensk   Huuldt   ustför   behandlingar   ed   Svensk   företagsavtal,   tfar   emot  friskvårdskuponger   och     företagsavtal,   tar   emot   riskvårdskuponger   ch   klassisk   klassisk   m assage.   massage.   Han  eHrbjuder   Han   erbjuder   förmånliga   förmånliga   klassisk   mfriskvårdscheckar.   assage.   an   erbjuder   fo örmånliga   friskvårdscheckar.   företagsavtal,   företagsavtal,   tar  emot   tar   riskvårdskuponger   e   mot   friskvårdskuponger   och   och   och   företagsavtal,   tar   efmot   friskvårdskuponger   För  tidsbokning     friskvårdscheckar.   friskvårdscheckar.   friskvårdscheckar.   Varmt   välkomna!   eller  frågor       Varmt   v älkomna!     bokadirekt.se  

eller   Tel:  026-­‐65  29  00  

nordiskakvalitetspooler.se

Välkommen till våra utställningar hos Colorama!

Varmt vVarmt   älkomna!   välkomna!   Varmt   välkomna!  

tidsbokning     För  

eller frågor  

För  t  Bidsbokning   erggrenska   Gården,  Kyrkog.  14  ,  Gävle                                                  www.tillsans.info   För  tbokadirekt.se   idsbokning   För   tidsbokning   tidsbokning   eller  frågor   För  eller   eller  feller   rågor   eller   frågor   frågor   bokadirekt.se   Tel:   026-­‐65   29  00   bokadirekt.se   bokadirekt.se   bokadirekt.se   eller   eller   eller   eller   Tel:  026-­‐65   209  Tel:   00   Tel:   26-­‐65   Tel:   209   26-­‐65   00  29  2K 026-­‐65   09   0  00   14  ,  Gävle                                                  www.tillsans.info      Berggrenska   G ården,   yrkog.  

 Berggrenska      Berggrenska   ården,   K4   G yrkog.   ården,   14   K    yrkog.   ,      G        ävle        ,          G ävle              ww.tillsans.info                                      w                  ww.tillsans.info            ww.tillsans.info    www.tillsans.info      Berggrenska   Gården,   KGyrkog.   ,  Gävle        ävle      1    4        ,1          G  4            w    Berggrenska   G1 ården,   Kyrkog.                                      w

w w w. c o l o r a m a . s e Colorama Gävle 026-12 44 20 Strömsbrovägen 22

Colorama Söderhamn 0270-419 00 Växelgatan 2

Colorama Bollnäs 0278-190 53 Industrigatan 21

Dags att boka in effect+dagen 2014 Plats: Gävle Konserthus Tema: Ungdom och framtid Datum: Måndag 3 mars Tid: 09.00-21.00 Sveriges bästa föreläsare, intressanta utställare samt beslutsfattare från Gävleborgs län finns på plats. En heldag fylld av inspiration där du får Kunskap, Kontakter och Kul!

Årets Affärskvinna

Paolo Roberto

Cecilia To

effect+nästet

Lyxfällan & Plus i TV m.m. Charlie Söderberg

Elisabeth Svantesson + Frukost/effect+soffan

Partners: Ung Företagsamhet Previa Assistanspartner Bilmetro

Ert företag är väl medlem i effect? En plats ingår per medlemsskap. Boka plats och bli medlem nu!

Arbetsmarknadsministern

+ Lunch, fika, middag + Business Lounge Info: Nalle Rydstrand Mobil 070-51 05 050 Arr: Svenska kommunikationsbyrån Effect AB Muréngatan 14, 802 50 Gävle info@effectplus.se • www.effectplus.se

precisreklam.se

Fifhting Spirit

skapar relationer som ger effect 7


Premiär för effect+nä www.videa.se

VIDEOPRODUKTION

FILM 3D ANIMATION

TOUCH SCREEN

GRAFISK DESIGN

APPS LET’S MOVE

Från vänster: Pekka Seitola, Fyra Linjer Teknik AB, Marie Berglund, Elite Grand Hotel, Elisabeth Mereborg, Swedbank, Ida Andersson, Gävle kommun och Per-Arne Wikström, Högskolan i Gävle. Saknas på bild: Inger Wicksell, PwC och Håkan Jönsson, Gävle Energi AB.

Våra ungdomar är vår framtid och det kommer de att bevisa med besked i effect+nästet som får premiär på effect+dagen den 3 mars i Gävle Konserthus. Den 20 februari anordnas Ung Företagsamhet årets regionala mässa på Läkerol Arena Gävle där en jury kommer att ta fram tio finalister som får representera Gävleborg i SM för UF-företagare i Stockholm den 26-27 maj. Dessa tio bjuds dessutom in och kommer att presenteras på effect+dagen. Där får de presentera sitt företag i tre minuter vardera för att sedan grillas av regionala drakar i effect+nästet, efter förebilden Draknästet som gått på tv. Initiativtagare är Nalle Rydstrand, verksamhetsansvarig på affärsnätverket effect plus+ och den här delen av programmet sker i samarbete med Ung Företagsamhet Gävleborg. Juryn består av sju stycken företag och organisationer som fördelar en vinstpott på 35.000 kronor till de tre UF-företag som de anser ha bäst affärsidé och kan presentera detta på bästa sätt.

Paolo Roberto kommer på effect+dagen Tidigare proffsboxaren och numera företagaren och programledaren Paolo Roberto kommer till Gävle med uppdrag att inspirera både företag och ungdomar. Detta kommer att ske på Konserthuset måndagen den 3 mars på effect+dagen som anordnas av affärsnätverket effect plus+. – Det är mycket roligt att få hit en kille av Paolos kaliber, säger arrangören Nalle Rydstrand. Han är ju en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och symboliserar ju kraften i att både våga och vinna. Utifrån temat Ungdom och Framtid kommer han att berätta bland annat om attityder och mental inställning. Sedan tidigare är Charlie Söderberg, känd från Lyxfällan i TV klar för effect+dagen likom Årets Affärskvinna i Gästrikland 2013, Cecilia To samt även Sveriges arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. – Med de här fantastiska föredragshållarna, premiär för effect+nästet tillsammans med en fullsatt Business Lounge så kan vi lova alla en inspirerande kunskapsdag utöver det vanliga, hälsar Nalle.

SvenskPress.se 8


Alla tio UF-företag visar upp sina produkter under dagen tillsammans med de andra utställarna i business loungen. Dessutom erbjuds de coachning inför SM-tävlingen i både marknadsföring och presentationsteknik. Effect+dagen är ett av de tre stora arrangemang som affärsnätverket effect plus+ anordnar årligen.

Juryns tankar om UF

– Jag ser UF som en fantastisk möjlighet för ungdomarna att utveckla sig och sitt affärstänkande, säger Ida Andersson, tillförordnad enhetschef/näringslivsutvecklare i Gävle kommun. Det är verkligen spännande att följa UF och dess verksamhet på nära håll. Det är ett privilegium att få delta som jury åt dessa fantastiska UF-företagare och få se alla idérika affärsidéer, utmaningar och engagemang ungdomarna har att lyckas med. – Syftet för mig att bidra är att ge stimulans till ungdomar för att skapa tillväxt och livskvalitet i vår region, säger Elisabeth Mereborg, företagschef Gävle på Swedbank AB. Tänk att få vara med och förstärka attraktionskraften hos unga och inte minst bidra till att öka antalet företag och företagare i länet. – För oss på PwC så känns det naturligt och viktigt att på detta sätt kunna vara med och skapa relationer med nästa generations företagare och på detta sätt vara med att ge ett bidrag till ett väl fungerande företagande, berättar Inger Wicksell, auktoriserad redovisningskonsult på PwC. – Det är ett privilegium att få vara med och se ungdomars driv och hur utvecklingen blir affärsmässig samt lönsam, berättar Marie Berglund från Elite Grand Hotel Gävle. Syftet för mig är att få bidra med kunskap och spetskompetens inom lönsamhet och utveckling av företag och att då få ge tips och råd till ungdomar med högt driv är oerhört kul och stimulerande.

Reklam & Media

FÖRETAGSBLADET

stet på effect+dagen

I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Reklam & Media det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer. Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Media”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

SvenskPress.se

DIN IT-LEVERANTÖR KONEO GÄVLE Vi satsar, utvecklar och stärker vår position ytterligare som ledande leverantör av IT - och utskriftslösningar i Gävle.

Vi gör IT enklare - Vi finns alltid nära - Vi skapar värde. Koneo gör IT enklare. Vi finns alltid nära, på mer än 40 platser över hela landet. Vår ambition är att vara den bästa leverantören av IT på alla de platser i landet där vi finns. Dessutom kan vi erbjuda det stora företagets fördelar med support, specialistkompetens och effektiva tjänster.

Koneo Gävle | 026-60 04 90 | www.koneo.se 9


Stort intresse för PR-utbildning med IT-paket för de som är medlemmar i affärsnätverket effect plus+. Utbildningen hölls av kommunikationsbyrån Precis Reklam och deltagarna fick även lära sig att länka sina budskap vidare till olika sociala medier och hemsidor. Utbildare var Joe Formgren, kommunikationsstrateg på Precis med många års erfarenhet av både PR-arbete och tidningsutgivning som delade med sig av sina kunskaper och praktiska tips. – Det blir fler utbildningar under vårvintern, hälsade Joe. Intresset är mycket stort för den här typen av miniutbildningar och det ligger ju verkligen i tiden att på bästa sätt kunna kombinera effektiv annonsering med affärsdrivande kommunikation i sociala medier. Vi återkommer inom kort med fler datum för den här och andra utbildningar.

Röster från ett par av deltagarna:

Det var stort intresse för årets andra miniutbildning i PR med Gestrike Medias IT-paket som gick av stapeln den 22 januari på Templet i Gävle. Ett 20-tal personer från företagar och organisationer var intresserade av att förbättra sitt PR-arbete och få kunskaper om hur de kan publicera både Artiklar, Erbjudanden, Evenemang och Videos direkt på Gestrike Magasinet och Företagsbladets hemsidor liksom även effect+magasinet

Vill ni göra fler och bättre affärer?

– Superintressant om ämnet. Fast än att jag arbetar med det så tyckte det var bra med genomgång av termer och skillnaden på olika saker. Blev inspirerad att gå på fler kurser och seminarier. Emelie Hildebrand, Cluster Market Manager, Future Position X – Mycket bra att man fick lära sig hur enkelt det är med rätt verktyg. Och vad vi på företaget kan göra själva! Peter Jansson, Tält & Fest

SvenskPress.se

-Profilerande produkter och tjänster sedan 1987 profilkläder / arbetskläder / presentreklam / give aways dekor / skylt / wrapping / roll-up / solfilm / dekaler / trycksaker

D? VHS till DV

Vi hjälper dig att omvandla videoband till DVD & USB 026-66 93 93 bgavideo.com

Välkommen till Precis - en strategisk kommunikationsbyrå som paketerar och kommunicerar varumärken. Det kan gälla verksamheter, produkter och tjänster. Vänd er till oss om ni vill göra fler och bättre affärer samt ökar värdet på er verksamhet.

Muréng. 14, Gävle www.precisreklam.se Telefon 026-511 000

BGA

Sedan 1993

LOU - Affärer med offentlig sektor Är du intresserad av att veta mer om offentlig upphandling? Mellansvenska Handelskammaren erbjuder dig tillfälle att få veta mer och en hel del tips om hur man gör!

Kursledare: Niklas Kåvius, Entreprenadjurist Datum & tid: 19 februari kl 10.00-15.30 Plats: Gävle (lokal meddelas senare) Anmälan: aktiviteter@mhk.cci.se (snarast) Kontaktperson: Anders Franck, 026-66 20 81

Mer info: www.mhk.cci.se 10


Nyttja vunnen tid rätt När du förbättrar din struktur på jobbet vinner du tid. Du lägger mindre tid på att leta och på att göra om sådant du gjort tidigare fast inte hittar, för nu finner du snabbare det du söker. Mindre tid går åt till att förflytta dig rent fysiskt mellan olika platser, för nu nyttjar du bättre tiden där du är när du är där (det blir ”mindre spring”). Du spenderar mindre tid på att rätta till fel som kommit sig av att du stressad ”hafsat ihop” något i sista sekunden, för nu prioriterar du mer medvetet och arbetar med större framförhållning.

Hjälp dig själv välja

Men, det är lätt hänt att vi fyller den tid vi har till förfogande med ”mer av samma”. I synnerhet har hastigt uppdykande mail, kollegor och möten en förmåga att med automatik få högsta prioritet eftersom de känns så bråttom. Det är därför en god idé att hjälpa oss själva att välja rätt sak att göra under den tid vi vunnit, så den inte går till spillo.

College-kampanj

Mer av det du gör för lite av

Gör så här

1. Ta några minuter och tänk efter: vad hinner du göra för lite av idag och som du skulle göra mer om du bara hade tid? Är det att ringa fler kunder, utveckla mer, prata oftare med dem du leder, gå hem tidigare, arbeta mer med det strategiska eller något helt annat? 2. Skriv ned de sakerna på en lapp. 3. Hitta på ett sätt att bli påmind om vad du skulle vilja göra mer av, i precis rätt stund i vardagen. När du märker att du har en stund över, vill du som av en händelse råka se de (tre?) saker du vill göra när du har mer tid än just idag. • Sitter du mycket vid ditt skrivbord, kan du göra en skylt. • Ä r du mest på språng eller föredrar det digitala, gör en bakgrundsbild till din skärm (på datorn, telefonen, surfplattan el dyl) där de tre sakerna står. • Eller, gör ett kort att lägga i plånboken och som du ser varje gång du ska ta fram betalkortet. • Eller, sätt en lapp där du hänger av dig rocken varje morgon när du anländer till kontoret. • Eller, köp en burk porslinsfärg och skriv de tre sakerna i botten på insidan av din kaffemugg, så du ser dem precis när kaffepausen är slut. • Eller, tejpa fast en textremsa mellan tangentbordet och skärmen på din laptop. Själv har jag tagit en magnifik naturlandskapsbild i hög upplösning, skrivit de tre sakerna i min favoritfont mitt i synfältet och lagt bilden som datorskrivbordsbakgrund. Varje gång jag startar datorn eller minimerar alla fönster, ser jag det jag helst vill göra under den tid jag får över. 4. Om du behöver fixa något för att få till det här och du inte gör det nu med en gång, skriv upp det som en att göra-uppgift i din att göralista, så du kommer ihåg att sätta din goda idé i verket.

Verklig nytta av effektiviseringen

Om du gör tydligt för dig själv vad du vill göra av den tid du sparar genom att vara mer strukturerad än tidigare, drar du mer nytta av din effektivisering. Strukturerandet ledde verkligen någonstans istället för att du bara hinner mer av arbete som egentligen inte ger dig så stor nytta. Du gör det lättare för dig att få mer av det du idag tycker att du har för lite av.

145:- inklusive ett 1-färgstryck vid köp av 50 st. Ev. schablon tillkommer.

Finns i totalt 14 olika färger. Priset är exkl. moms. (Ord. pris: 179:-) Erbjudandet gäller t o m 2014-03-11

Snygga hoodjackor

Extra bra pris vid köp av10 stycken eller fler (BLK Hoods) Välkommen till oss!

arbetskläder profilplagg presentreklam Förrådsgatan 11 803 09 Gävle Tel: 026-51 02 50

www.industriprofil.net

precisreklam.se

Låter vi den sparade tiden fyllas av det som dimper in, kommer vi inte uppleva att vi vunnit någon tid alls. Snarare får allt fler av de uppgifter vi gör (och lägger tid på) bråttom-karaktär och vi arbetar då med allt kortare framförhållning istället för med allt längre. Gör därför tydligt för dig vad du vill göra mer av när du fått mer fri tid att disponera.

David Stiernholm, Struktör www.stiernholm.com 11


FÖRETAGSBLADET

2014 med IT-paket

Maya Globals stipendium till Gefle Skin Care

Det smarta alternativet när ni vill nå alla företag och företagare i regionen med effektivare annonsering och kommunikation med interaktion.

Gästriklands affärsmagasin - till alla företag.

Februari 2014

Ann-Christine Langselius, i mitten, delar ut stipendium till Gefle Skin Care.

Maya Globals årliga stipendium för 2013 delades i år ut till Bea Foroughi Mobarakeh som är vd och ägare av Gefle Skin Care.

Premiär: Drakarna i effect+nästet den 3 mars

Motor: Nya Audi A8

Maya Global: Stipendium

Pubkväll: Företagarmix

Marsnumret 11/3 Manustopp 21 februari. Kontakta din Gestrike Mediakontakt om ni också vill marknadsföra er i regionens affärsmagasin. I print och på www foretagsbladet.se

– Bea är en av våra Nüwor (de som går Nüwa-programmen) som har utmärkt sig lite extra, berättar Ann-Christine Langselius, vd på MG Enterprise Solutions AB och stiftaren av stipendiet. Hon har fått priset för sin drivkraft, mod, innovationsförmåga och sin vidareutveckling av verksamheten till ett helt nytt område. Stipendiet är på 10.000 kronor och skall användas till fortsatt yrkesmässig eller personlig utveckling. Bea fick ta emot priset av 2012 års stipendiat Lina Lotta Lundberg, vd för Adject som arbetar med metallformgivning och smycken. Ceremonien ägde rum i samband med en utbildningsdag på Templet i Gävle den 23 januari. 2014 års MG stipendium kommer att delas ut på säsongsavslutningen för de båda Nüwa-programmen som pågår den 4 juni 2014 på Grand Elite Hotel. Maya Global Enterprises Solutions AB som har skapat ett av Sveriges främsta affärsprogram som heter Swedish Speed of Execution (So2E) och använder sig av den egenutvecklade och beprövade Nüwametodiken samt Due Diligence verktyget för att underlätta innovation, affärsmodeller, finansiering, styrelse/ledning och personligt ledarskap. Konceptet bygger på ett Offentlig Privat Samverkan (OPS) det vill säga förstärker samarbetet mellan myndigheter, företag samt högskolor och universitet som ligger både nationellt och internationellt. Genom samverkansprocessen ökar innovationskraften, vilket gynnar såväl små som stora företag.

SvenskPress.se

Ring 026-126 126 för mer information.

Levande växter & Konstväxter En grön investering är en bra investering

DIN LOKALA PARTNER Besök oss gärna på: rengoringsgruppen.se

5:e Tvärgatan 21-23 • www.vaxt-miljo.com Tel: 026-14 16 29 • Mobil: 070-374 64 66

RekRyteRing Personalrekrytering – Personaluthyrning – Personalutveckling

ut – Det personliga bemanningsföretaget

Kyrkogatan 33 (Börshuset) Gävle – tel. 026-51 05 30 – www.kompetensformedlarna.se ut

12


FÖRETAGSBLADET

Allt för Kontoret

I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Kontoret det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer. Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Näringsliv/Kontoret”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

Länets största företagarmässa Den regionala mässan för UF-företagande ”Våga Vara Egen” arrangeras den 20 februari i Läkerol Arena. Arenan intas då av 800 ungdomar från hela Gävleborg som under 2013 startat och drivit ett UF-företag och som nu är redo att visa upp sina produkter/tjänster. Ståltvålar och väldoftande tvålar, barnböcker med teckenspråk, hundgodis till din fyrbente vän... Allt kan du hitta på Läkerol Arena den 20 februari, där 200 företag ledda av gymnasieelever kommer att ställa ut. Det är ett unikt tillfälle att hitta produkter och tjänster som du inte trodde fanns. Ingen annan mässa utstrålar så stort engagemang och ger så mycket inspiration och framtidstro som mässan Våga Vara Egen 2014. – Man måste besöka mässan för att verkligen förstå vilken drivkraft det finns i dagens unga. Genom UF-företagande får ungdomarna insikt och förståelse i företagande, något som vi vet genererar tillväxt, skapar sysselsättning och ökar möjligheterna på arbetsmarknaden. Dessutom ligger det en enorm personlig utveckling i att själv få skapa och driva något, säger Helene Åkerlind regionchef för Ung Företagsamhet Gävleborg.

Många olika tävlingar

Mässan pågår mellan klockan 12-18 den 20 februari. Det är fritt fram för allmänheten att besöka mässan och prata, inspireras eller göra affärer med de utställande UF-företagen. Under mässan deltar även ungdomarna i en rad tävlingar. Tävlingar som ska avgöras är bland annat Årets UF-företag, Årets Säljare, Årets Vara och många fler kategorier. Det finns 13 jurygrupper på plats i Läkerol Arena som ska utse de UF-företag som går vidare till den nationella mässan i Stockholm. – Att driva UF-företag ger ungdomar en naturlig koppling till näringslivet. Att bygga broar mellan näringsliv och ungdomar, något som är väldigt viktigt i dagens samhälle. Intresset för Ung Företagsamhet växer och vi som organisation vill gärna se fler företag som engagerar sig i verksamheten, säger Helene Åkerlind.

Ung Företagssamhet • SvenskPress.se

• KONTORSSTÄDNING www.borohus.se Jörgen Larsson tel. 070-313 75 80

LedarSKaPSutvecKLing

individuellt och i grupp, öppen kurs eller företagsintern • Konflikthantering (utbildning eller hjälp till vid faktiska konflikter i organisationen) • Team/grupputveckling Bo Kåresjö • Chefscoaching/handledning S. Kungsgatan 42, 1 tr • Personlig utveckling för alla i organisationen bo@karesjo.nu • 070-924 27 06 • Organisationskonsult och Kognitiv terapeut www.terapicentrumgavle.nu

Vi tar hand om utemiljön

Mark, Park och Trädgård för företag och BRF

Tel. 026-61 32 00 Ny grön hemsida: www.pirab.nu 13


Produktinnovation i små företag Offentlig upphandling

- ett tillfälle till bra affärer Gör du affärer med kommuner, landsting och andra offentliga organisationer? Eller har du inte kommit igång och undrar hur man går tillväga? Verkar regelverket krångligt? Oavsett hur man svara på de här frågorna är det en bra idé att ta reda på mer om Offentlig Upphandling, som regleras av LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).

Den 19 februari anordnar Mellansvenska Handelskammaren en kurs med rubriken: LOU – Affärer med offentlig sektor. Ett utmärkt tillfälle att förkovra sig. Kursledare är Niklas Kåvius, entreprenadjurist på Byggmästarföreningen i Stockholm. Niklas, vad kommer du att fokusera på? – Jag kommer att gå igenom grunderna i LOU och processerna från förfrågan till beslut om vilken leverantör som utses. Vi ska också gå igenom vad man kan göra om man är missnöjd med beslutet, till exempel överklagan med mera. Är de offentliga upphandlarna skyldiga att alltid gå ut med förfrågan? – Nej, bara om det handlar om belopp om 287 000 kr eller högre. Sen finns det andra parametrar som styr när och var de ska annonsera. Hur gör man för att få vara med på upphandlingar som gäller mina produkter? – Det gäller att kolla med upphandlingsenheten, till exempel Inköp Gävleborg, vilka avtal som kan finnas i den aktuella branschen och hur länge avtalen gäller. Har du några tips till de som upphandlar? – Jag tycker de ska vara lyhörda för vad det lokala näringslivet kan vara med och konkurrera om. Att inrätta ett branschråd för att få tips om det senaste inom olika branscher kunde vara en bra idé. Vi önskar Niklas Kåvius välkommen till Gävle den 19 februari och hoppas att så många som möjligt kommer.

Mellansvenska Handelskammaren • SvenskPress.se

Yrkeskläder med kvalitet & tradition

Lars Löfqvist, doktorand i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle, visar i sin avhandling hur företag med färre än 50 anställda utvecklar och kommersialiserar nya varor och tjänster.

Foto: Ove Wall

Innovation i små företag anses viktigt och har fått ett ökat fokus under senare år, inte bara i Sverige utan i många andra länder. Innovation ses som en förnyande faktor som bland annat kan bidra till jobbskapande och ekonomisk tillväxt. Trots detta ökade fokus har mycket varit okänt kring hur små etablerade företag egentligen gör när de utvecklar och kommersialiserar nya produkter och då speciellt hur de gör detta med sina ofta begränsade resurser. Avhandlingen behandlar frågor som vad som motiverar små etablerade företag att ta fram nya produkter, hur nya produkter utvecklas och kommersialiseras samt hur resursbrist hanteras under dessa innovationsprocesser. Det är ingen brist på goda idéer. Forskningen har bedrivits i samarbete med små företag från Söderhamns kommun och resultaten visar att det inte råder brist på goda idéer till nya produkter. Men för att dessa ska realiseras krävs det att de potentiella kunderna involveras under hela innovationsprocessen.

Snabb kommersialisering nödvändig

Man behöver både kunna utnyttja kundernas resurser samt säkerställa en snabb kommersialisering. Resurser investerade i en produktutveckling måste snabbt återbetalas så att ett jämnt kassaflöde kan säkerställas. Vidare används ett stort antal så kallade ”Bootstrapping-metoder” (alternativ till extern finansiering) för att få resurser som kan genomföra innovationsprocesserna. En slutsats är att innovationsprocesser i små etablerade företag är resurseffektiva samt att företagens resursbrist även verkar förhindra misslyckad innovation. Avhandlingen hjälper att förbättra stöd- och supportåtgärder. Avhandlingen bidrar med en rik och fyllig beskrivning om hur produktinnovation går till i små etablerade företag. Detta med syftet att hjälpa små företag att på ett effektivare sätt skapa bättre produkter åt sina kunder men även för politiker och supportorganisationer att förbättra sina stöd- och supportåtgärder när det gäller innovation i små etablerade företag. Fredagen den 17 januari försvarade Lars Löfqvist sin avhandling, ”Product innovation in small established enterprises: Managing processes and resource scarcity” på KTH i Stockholm.

Källa: Johan Ahlgren • Högskolan i Gävle

När det gäller industriportar! Leverans, montage & service www.hoermann.se Tfn: 026-511 311. E-post: info@hoermann.se

Hållbara yttertak Det vi levererar varar länge! Vi erbjuder upp till 15 års garanti. Auktoriserade av ICOPAL och PROTAN.

026-51 06 06 • gavle@takringen.se

En stark röst för företagsamhet! Vi behöver fler jobb och fler företag i länet. Genom att stödja Nya Moderaterna och mig så bidrar du till det!

Utmarksvägen 37, Sörby Urfjäll, Öppet mån-fre 07.00-17.00, Tel: 026-14 83 95 14

www.larsbeckman.se


Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet på länsnivå blev 2,9 (3,0 ifjol) på en 6-gradig skala vilket placerar Gävleborg på plats 20 av 21 län - näst sist! Snittet i riket blev 3,3. Vi kan av det sammanfattande omdömet om företagsklimatet utläsa att Nordanstig och Hudiksvall rasar. Bollnäs, Gävle, Ockelbo och Sandviken tappar något medan Hofors och Ovanåker ligger kvar på samma nivå som föregående år. Endast Söderhamn och Ljusdal förbättrar sitt resultat något.

Foto: guitargoa

Företagsklimatet

1000 företagare kan omöjligt ha fel För någon vecka sedan presenterade Svenskt Näringsliv resultatet från enkäterna om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Enkäterna ligger till grund för den ranking av kommunernas företagsklimat som i år presenteras den 6 maj. Årets resultat bygger på svar från företagare under perioden oktober – november 2013. Totalt svarade drygt 1 000 företag i Gävleborgs län på enkäten.

Det märks stor skillnad bland de kommuner i Sverige som anser att företagsklimatet är en viktig del av arbetet och de som inte gör det. För Gävleborgs del är det presenterade resultatet oroväckande. De faktorer som enligt företagen i Gävleborg har störst betydelse för företagsklimatet är även i år service till företagen, dialog med företagen, tjänstemännens attityder till företagen och kommunpolitikernas attityder till företagen. Dessa faktorer uppvisar en hög korrelation med frågan ”Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen” i enkätsvaren. För att stärka företagsklimatet framåt i Gävleborg bör kommunerna nu fokusera på att se över kommunens information till företagen och se över hur upphandlingsrutinerna fungerar. Dessa två områden ligger klart under den godtagbara nivån. Du kan läsa mer om hela undersökningen på www.foretagsklimat.se - gör gärna det för 1000 företagare i Gävleborg kan omöjligt ha fel!

Lotta Pettersson Regionchef Svenskt Näringsliv

Företagens säkerhetspartner Säker bevakning av ert företag Nu kan både ni och vi se vad som händer, när det händer och till och med kan upptäcka att något är på väg att hända.

• Inbrottslarm • Brandlarm • Elektroniska låssystem/ Passersystem • Kameraövervakning • IP Nätverkslösningar • Porttelefoni

Med kameratjänsten Observer Direct™ ligger du steget före.

– Vi har kompetensen! Vi har kompetensen

Din lokala Securitas Directleverantör

BEHÖRIG INGENJÖR INBROTTSLARM

Kaserngatan 24, Gävle. Tel 026-18 25 00 V. Tullgatan 30, Hudiksvall. Tel 0650-760 45 info@nordells.se, www.nordells.se

Vi har kompetensen

www.precisreklam.se

PA R T N E R

15


Låt dig inte tystas i samhällsdebatten För en tid sedan gick Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till våldsamt angrepp mot snabbmatskedjan Max företagsledning. Anledningen till angreppet var att VD hade informerat sina medarbetare i ett brev om konsekvenserna av fördubblad moms på mat på restauranger och fördubblade arbetsgivaravgifter för unga. Det är två vallöften från Socialdemokraterna som skulle påverka Max mycket negativt och förhindra deras expansions och tillväxtplaner. Det kommer också att påverka företagets möjligheter att behålla alla medarbetare man har idag. Ska företagare vara tysta i samhällsdebatten om politiska förslag – oavsett från vilka partier de kommer? Mitt svar på den frågan är NEJ. Snarare kan man vända på frågan. Ska en företagsledare vara tyst i samhällsdebatten om politiska partier för fram förslag som påverkar det enskilda företaget negativt? Är det inte i själva verket snarast en skyldighet att informera sina medarbetare och omvärlden om skarpa politiska förslag som påverkar det enskilda företaget negativt? Hur ska företagsledningen annars kunna se sina medarbetare i ögonen när varslen för medarbetarna kommer vid en eventuell socialdemokratisk valseger? Genom att företag informerar om politiska beslut som kommer att påverka företaget så har också medarbetarna en bättre information när man ska fatta sitt beslut om vad man ska rösta på. Det är inte att vara partipolitisk utan att ta hänsyn om sitt eget företag och sina egna medarbetare. S utspel kan också läsas på ett annat sätt. Hur kommer det sig att fackförbunden Transport IF Metall, Fastighetsanställdas förbund, Kommunal, Byggnads och Restaurangfacket är tysta i samhällsdebatten? Detta trots att de förslag som Socialdemokraterna går till val på är direkt riktade mot deras medlemmars möjlighet att behålla sina jobb. S tänker sig att man ska försöka bilda regering med

V och Mp vid en eventuell, olycklig, rödgrön valseger och då blir det också deras politik som ska med i den kommande politiken. Då väntar en kärnkraftsavveckling som kommer att fördyra elpriset kraftigt, vilket påverkar jobben i alla företag - men särskilt i den elintensiva basindustrin. En kilometerskatt på 14 kr/mil för tung trafik kommer att slå stenhårt mot alla företag men särskilt inom skogsindustrin i länet. Avveckling och minskning av RUT- och ROT-avdraget kommer att påverka efterfrågan och därmed efterfrågan i bygg och städbranschen. En fördubbling av restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna kommer att påverka jobben kraftigt i restaurangnäringen. Det är faktiskt helt obegripligt hur LO och deras förbund kan vara tysta i samhällsdebatten om dessa negativa politiska vallöften från Socialdemokraterna. Jag har haft ett antal rundabordssamtal med företagsledare i länet under sommaren och hösten/vintern och den sammanlagda effekten av alla negativa förslag från S V och Mp är att det är en giftcocktail mot jobben och företagsamheten i Gävleborg. Anledningen till att LO pratar om högre A-kassa och bidrag är förmodligen att de vet att många av deras medlemmar kommer att bli arbetslösa med en rödgrön politik och de vet att det är utsiktslöst att försöka påverka bidragspartierna S, V och Mp. Men till skillnad från de företagsledare som beskriver konsekvenserna av S-politiken så är det direkt oärligt mot medlemmarna, som trots allt betalar fackpamparnas löner. Låt dig alltså inte tystas av Socialdemokraternas skrammel. Vi har lämnat det samhället bakom oss när S kunde skrämma företagare till tystnad och lydnad. Finns det negativa politiska förslag som påverkar ditt företag så är det önskvärt att du beskriver det för dina medarbetare. Sverige förtjänar inte mindre än det.

Lars Beckman Riksdagsledamot (m)

Två enheter med ett uppdrag

din tillverkning! Sandviken

Tyngre induSTri! • Konstruktion & beräkningar efter dina önskemål • Utrustning för tunga & svåra lyft • Montage, service & reparationer • Från idé till färdig konstruktion i drift

Söderfors TunnAre PLÅT • Värmeväxlare, ljuddämpare & cykloner • Expansionsbälgar & kanaler • Rostfritt, aluminium & svartplåt • Vattenskärning Unik kompetens inom lyftteknik och grövre Hög kvalitet och plåtmaterial servicenivå är nyckelbegrepp

I N D U S T R I T E K N I K

SANDVIKEN • SÖDERFORS

www.sitab.nu Telefon 026-27 19 12

16


FÖRETAGSBLADET

Verkstad & Industri I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Verkstad & Industri det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer.

Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Näringsliv/Verkstad & Industri”. Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet.

Ring 026-126 126 om ni vill annonsera i nästa nummer.

Gävleförfattare

- ges ut av Sveriges största pocketboksförlag För snart fyra år sedan gav Gävleförfattarna Tommy Lundberg och Ola Berggren ut boken ”Ledarskap på Apstadiet – evolution för chefer och ledare”. Boken blev mycket uppmärksammad i såväl TV som press, och blev dessutom nominerad till titeln ”Årets HR-bok i Sverige 2010”.

Atling Maskinfabrik AB

Därefter har succén fortsatt, boken har givits ut i Finland (Athena Kustannus Förlag) och i Norge (Aschehoug Förlag) under 2013, och nu kommer den i pocketformat på svenska. Det är Sveriges ledande pocketboksförlag Månpocket som tagit ”Ledarskap på Apstadiet” till sitt hjärta och ger ut boken i sitt februarisläpp. – Det känns fantastiskt kul, säger de båda författarna. Månpocket är ju störst i Sverige, och det känns verkligen som en bekräftelse att de tror på vår bok. Från och med vecka 5 finns boken tillgänglig i svenska bokhandlares hyllor.

Ockelbo - Alfta www.a tling.se

0297-55700, atling@atling.se www.atling.se

SvenskPress.se Vi hittar energitjuvarna i er bostad Tryckprovning av byggnad + värme-kamera. Med Blower Door tekniken hittar vi snabbt värmeläckorna. Ring Bengt-Åke, certifierad energiexpert. 070-710 50 30 i Sandviken. www.lonnenergi.se

Utför även energideklaration - en investering du hämtar hem!

Välkommen till Everystay i Sandviken - ett trivsamt funktionellt företagsboende www.everystay.se +46(0)708-12 07 14 info@everystay.se

Vår affärsidé Atlings koncept står för kompetens inom Skärande Bearbetning, Svetsning och Systemmontage, men allt sker med fokus på våra kunder. Vi erbjuder även mjuka värden som exempelvis logistik, kvalitet, konstruktion och utveckling tillsammans med våra partners. Hög teknisk kompetens hos personalen och högt ställda interna kvalitetskrav utgör styrkan i företaget.

“Vi hittar ofta genvägar, som kan påverka både konstruktion och pris” - Mikael Olofsson, VD

Hamrångevägen 23, SE- 816 31 Ockelbo, Tel. +46 297-55700, Fax. +46 297-41600 atling@atling.se

17


vara en framtid med billiga tekniska lösningar och kärnkraft har blivit något helt annat. Kärnkraften har hamnat i politiskt vanrykte och har nästan reglerats sönder, politiken här ska anpassas efter landets ängsligaste medborgare, försiktighetsprincipen ska styra. Det har fått till följd att företagen sökt efter andra alternativ. Gas bedömdes av de stora bolagen vara en god möjlighet. Det var vad som hänt i USA och sågs som ett förebud om vad som faktiskt skulle ske i Europa.

Stora investeringar

Allmänintresset och politiken Vid tiden för den svenska omröstningen om kärnkraft drev Dagens Nyheter hela kampanjen för att nej-rösta. En något bitter journalist vid tidningen anmärkte att kampanjen gick bra och journalisterna var lyckliga så länge det kom ström från el-kontakterna. Det kan väl vara en påminnelse om den epok vi gick in i just vid den tiden. Ett slags allmän teknologisk kritik – med en stor dos naivitet. Kärnkraft, industri, tekniska framsteg var av ondo – miljöpolitik och nostalgisk landsbygdsromantik var av godo. Politiken fångades in av dessa stämningar – de innebar ju alltid en möjlighet att beskatta folk och skruva balansen av makt ännu mer till statens förmån på medborgarnas bekostnad. Miljögrupperna levererade också vad som behövdes. Skogsdöd, ozonhål, ökenutbredning, överbefolkning, global uppvärmning – den ena undergången avlöste den andra. Det föreföll som om man alltid hade en ny undergång i beredskap när den senaste inte visade sig hålla det fullt katastrofala måttet.

Pressen att minska utsläppen

En svårighet som utan vidare har följt är stora svängningar i energimarknaderna. Politiken har inte bara kommit in, utan stormat in på området. Och det gäller världen över, inte minst Europa. Pressen att minska utsläppen av koldioxid – som anses vara viktigt i hela det klimatpolitiska intresset – har gett oväntade resultat. Vad som såg ut att

Vattenfall gick in med stora investeringar i den så kallade Nuon-affären, där fanns utrymme för att särskilt mycket utveckla gasproduktion. Men Europa är inte USA. Naturgasen fick inte det fäste man trodde. Framför allt berodde det på att kolet är billigt och den dyrare gasen trycktes bort från marknaden. Företag som Vattenfall stod med gigantiska förluster och tvingades sälja Nuon-verken. Man kom nu till det paradoxala. Fördrivning av kärnkraften har öppnat fältet för en bred användning av kol. Det anses ha skett i det miljöpolitiska intressets namn. Ett intresse som för tillfället anser att koldioxiden är vad som leder oss mot den slutliga katastrofen, värmedöd genom växthuseffekten. Under en period ansågs det som välinformerat att peka på hur kolförbränningen kunde renas. Den ersatte kärnkraft och inga försök sparades för att rättfärdiga. Men det visade sig ganska snart att reningen var svårare än man trott och att koldioxiden inte gick att sortera bort. Det stora problemet för miljösvärmarna kvarstod. Man hamnade då i sin nuvarande position – vindkraften och solkraften. Men vindkraften hamnade i den besvärliga positionen, att varje kilowattimme måste ha en lika stor back-up av någon stabil energikälla. I Sverige fungerar i allmänhet vattenkraft som en sådan back-up. Förklaringen är den enkla – inte mer än omkring 20 procent av installerad effekt i vindkrafen blir till energi. Det blåser för ojämnt. Särskilt norrlänningarna är väl denna vinter tacksamma för att miljöpolitiken inte blivit fullständig. Med minus 30 grader och vindstilla hade en hel landsända frusit ihjäl, om den fulla miljöpolitiken blivit verklighet.

Höjda priser

Hela den tankefigur som framgår ur denna utveckling är hur politik och regleringar förstör även en marknad som fungerar väl. Under den period som vi överblickar har priset på el gått från omkring 10 öre per kilowattimme till närmare en krona. Till sist har konsumenterna fått betala för det politiska misslyckande som följt. Höjda priser hade troligen kommit i alla fall, kanske till 25-30 öre per kilowattimme. Det kan väl därför vara värt en extra fundering varje gång man betalar sin el-räkning: är det värt 70-75 öre per kilowattimme att få njuta av så mycket miljöpolitik?

Bodås i februari 2014 Kurt Wickman

Det är inte speciellt lönande att betala ut lön.

Fokusera på Din aFFär. Låt oss sköta ekonomin. Matrisen är ett av Sveriges ledande företag inom redovisning, outsourcing, HR- och löneadministration och ekonomisk rådgivning. Vi har förtroendet från över 3 000 kunder inom Sverige och internationellt. Matrisen har kontor i Gävle och även i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västervik och Lund. www.matrisen.se

rinG oss så Berättar Vi mer: 026–22 22 330

18


Så blir dina konkurrenter rädda för DIG! De här krönikan handlar om den vanligaste anledningen till att du som säljer inte får affärerna i den takt som du borde för att klara din budget. Det enkla faktumet att du är rädd för att få nej.

Och att han eller hon köper av DIG. Inte av dina konkurrenter. Det är därför det alltid lönar sig att träna på försäljning. Det gör inte dom flesta av dina konkurrenter. Därför ska du göra det. Det ger dig ett försprång och en konkurrensfördel.

Så här har många det:

Det är inga problem att ta kontakt med kunderna och att träffa dom eller prata med dom på ett telefonmöte. Det är heller inga problem att få kunden att acceptera att ta emot ett affärsförslag eller en offert. Något som du får lägga massor av tid, ibland kanske en halv arbetsdag på att skriva. Men det som är problemet blir istället den lilla uppföljningsfrågan. När du helt enkelt borde fråga kunden om ni ska göra affär. Det tar kanske 2-3 sekunder. Men för en del säljare kan det ta en evighet. För du är rädd för kundens nej. – Men det förstår du väl, Max. Att kunden säger nej till mig, det är ju det slutgiltiga beviset på att jag är värdelös. Att det är mig det är fel på.

Det är logiskt att få ett nej

– Tänk efter nu! Innan du köper något och till slut bestämmer dig. Hur många gånger har du sagt nej till dig själv innan det? Jag tänkte inte fokusera på själva avslutstekniken idag. Den kan du läsa om eller lyssna på i ”30 sätt att göra affär”. Istället ville jag rakt upp och ner tala om för dig att om det mest logiska är att kunden säger nej. Då kommer du att få nej. Det har ingenting med dig som person att göra. Ingenting alls! Och det är ingenting som du behöver vara rädd för. Istället gäller det för dig att göra som stjärnsäljaren gör. Att vara så noggrann som möjligt i din försäljning och göra precis allting rätt. Så att din säljinsats gör att det mest logiska blir att din kund köper.

Träna på:

- Olika sätt att argumentera för dina säljfördelar. - Olika sätt att starta din säljdag. - Att våga ställa avslutsfrågan och argumentera när kunden säger nej. - Att hålla koll på dina siffror, det du gör på jobbet varje dag - Att läsa säljböcker och att våga prova förslagen som står där För det är så stjärnsäljaren gör! Av mig får du massor av verktyg och möjligheter att träna upp dig själv till branschens bästa säljare. Dom flesta kostar inget. Se till att du prenumererar på och läser Monday Morning Letter varje vecka. Var med på våra webinarier. Läs och lyssna på våra böcker som ALLTID ger dig konkreta råd. Ladda ner Soderpalm-appen och håll ordning på dina siffror med Inspirationskalendern. Då kommer du att få uppleva att du slipper vara rädd för kundens nej. Istället blir konkurrenterna rädda för DIG! Allt går!

Max Söderpalm Säljcoach/författare www.soderpalm.se

Mellansvenska Rum & Konferens Charmigt hotell och vandrarhem med egen konferenssal.

Städning i ALLA miljöer!

026-45 50 800, www.rumochkonferens.se

• Klottersanering • Tvätt • Strykning • Hemstädning Vi är ett serviceföretag som skapar goda relationer och gott förtroende hos våra kunder. Vi arbetar för varaktiga uppdrag genom kundanpassad utveckling.

Serviceföretaget som skapar rena och trivsamma miljöer

Gävle: Brynäsgatan 85 • 802 88 Gävle 026-18 01 30 • gavle@mellstad.se

Sandviken: Fredriksgatan 39 • 811 33 Sandviken 026-27 15 57 • sandviken@mellstad.se

www.mellstad.se 19


privatpersoner testköra Volvos självkörande bilar i Göteborg. Bilarna använder GPS-system, avancerade kameror och sensorer som läser av omgivningen för att kunna köra själva och föraren förvandlas till passagerare.

Få litar på tekniken

Det stora problemet är att övertyga dagens bilförare att man törs släppa över ratten till en dator. En amerikansk undersökning visar att bara en av fem vågar lita på tekniken som väntar oss om några år. Men oavsett vad vi tycker är den nya tekniken här för att stanna. Inom tio år kommer vägarna att trafikeras av minst 250 000 förarlösa bilar och år 2050 kör nästan alla bilar utan inblandning av föraren. Om den förutsägelsen slår in väntas också dödsolyckorna minskas till en bråkdel eftersom 90 procent orsakas av den mänskliga faktorn. Men ingenting kommer utan en prislapp. Självkörande Bilen som kör av sig själv medan vi SMS:ar, läser kvällstidningen bilar förväntas bli ungefär 50 000 kronor dyrare - något många anser att det••ärFACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN värt. För även om majoriteten av de tillfrågade i undersökningen WWW.POLARISSVERIGE.COM WWW.POLARISSVERIGE.COM FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN eller slumrar med nedfällt ryggstöd väntar bakom nästa krök.• FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN WWW.POLARISSVERIGE.COM är negativa till den nya tekniken säger man sig vara beredda att slanta 2013 blev något av ett genombrottsår för tekniken som ska upp merkostnaden. På amerikanskt vis handlar det kanske mer om att kompensera bristerna hos oss vanliga dödliga. Men det här är visa grannen att man har det senaste. Det är som när stadsjeeparna intog bara början och strax är tiden inne för den största revolutionen de amerikanska förorterna. Inte för att de är bensinsnåla eller praktiska utan mer för att överglänsa grannens tre år gamla Chevakombi. 800 EFI FOREST sedan bilen föddes. Att lämna över ratten helt till datorer.

Carl-Ingemar Perstad

Ursäkta, men vem kör?

Världens bredaste modellprogram Världens bredaste modellprogram

---kklikliplipppeppt!eett!! is r la o P is is r r PPoolala

800 800 EFI EFI FOREST FOREST

69.900:69.900:-

Mercedes har för första gången kört tio mil i stadstrafik och på ex. moms motorväg med en förarlös bil. Bisittare fanns på plats för att övervaka, ex. ex.moms moms men kunde hela resan sitta med händerna i kors. Va lfr Om fyra år ska ia tillbehör Va Valfr lfria på köpet* ia

til tillb lbeh ehör ör på på kö köpe pet* t*

Prova alltid Polaris innan du Polaris Polarishar hardessutom dessutomallhjulsdrift allhjulsdriftpå på Polaris riktigt, riktigt, har även även dessutom om omdu duväljer väljer allhjulsdrift vår vårunika unika på riktigt, 6-hjuling. 6-hjuling. även om du väljer vår unika bestämmer dig!

• Pulverlack • Industrilackering 570 TOURING • Lastbilslackering

SCRAMBLER 850 XP H.O.

• Bilskador • Bil- och MC-lack

SCRAMBLER CRAMBLER 850 850 XP H.O. H.O. 570 570TOURING TOURING • XP Försäkringsskador

570 570EFI EFIEPS EPSFOREST FOREST

WWW.POLARISSVERIGE.COM

Vär Värde Värde 12.000:de12.0 12.000:FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN 00:ink inkl.l.mo ink l. mo moms ms ms jakt eller Polaris har världens bredaste utbud av fyrhjuliga fordon för arbete, rekreation. Bland våra ATV hittar du modeller med motorer från 400 till 850 cc. på!Polaris har dessutom allhjulsdrift på riktigt, även om du väljer vår unika 6-hjuling. ssapå! *Pa *Passa ast ast end llerend Gä Gäller Polaris Polarishar harvärldens världensbredaste bredasteutbud utbudPolaris av avfyrhjuliga fyrhjuliga har världens fordon fordonbredaste för förarbete, arbete, utbud jakt jakteller av eller fyrhjuliga fordon för arbete, jakt e ta första 15förs de de15 rekreation. rekreation.Bland Blandvåra våraATV ATVhittar hittardu du rekreation. modeller modellermed med Bland motorer motorer våra ATV från frånhittar 400 400till till du850 850 modeller cc. cc. med motorer från 400 till 8 na! na! der der kun kun

*Passa på! Gäller endast de 15 första kunderna!

87.375:7.375:- inkl. inkl.moms moms Begränsat Begränsatantal. antal. • Blästring Ta Tamed medannonsen annonsenvid vidköp. köp.

570 EFI EPS FOREST

Idag dominerar stadsjeeparna trots att det sunda förnuftet säger att en fyrhjulsdriven högbyggd terrängbil med reservhjul på bagageluckan

tillbehör på köpet*

Värde 12.000:inkl. moms

87.375:- inkl. moms Begränsat antal. Ta med annonsen vid köp.

En statussymbol

800 EFI 6X6 FOREST

Till exempel världens mest sålda fyrhjuling, 500,TOMAS idag NICLAS niclas Tomas JUAN Juan Service/reparation Säljare Säljare570. ännu bättre som Polaris 026-10 04 09 026-10 04 08 026-10 04 76

Bli nöjd kund hos oss du också! 550 XP FOREST 850 XP FOREST Kontakta: Annika eller Lars-Erik Tel: 0290-378 86 Mail: info@platverkstan.se Adress: Norrbergsvägen 45 400 H.O. H.O. 550XP XPFOREST FOREST 850 XP XPFOREST FOREST 400850 H.O. 812400 93 Kungsgården 550

400 H.O.

570 EFI FOREST

850 XP TOURING

www.platverkstan.se

570 570EFI EFIFOREST FOREST

850 850XP XPTOURING TOURING

niclas NICLAS NICLAS niclas Säljare Säljare

TOMAS Tomas Tomas TOMAS Säljare Säljare

850 XP 026-10 026-10 04 08 026-10 04 08FOREST 026-1004 0476 76

JAKOB

Service/reparation

026-10 04 75

026-10 04 08

www.dahlbomsbil.se

550 X2 EPS

Kom in och besök oss! Vi har massvis med nya och begagnade husvagnar & husbilar i lager!

800 800EFI EFI6X6 6X6FOREST FOREST

JUAN JUAN Juan Juan

Service/reparation Service/reparation

550 XP FOREST 026-10 026-1004 0409 09

550 550X2 X2EPS EPS

Öppettider: Mån-tors: 10-18 Fre: 10-17 Lör: 10-13 Riavägen 5, Valbo. 026-13 30 40 www.caravanmarine.se

Vi är återförsäljare till: - Närgäller det gäller husvagnar & & husbilar! - När det husvagnar husbilar!

20

Riavägen 5. Valbo 026-13 30 40 www.caravanmarine.se

Öppe


Ansvaret är en viktig fråga

För vem är ansvarig vid en olycka - föraren eller bilen och vad händer när man krockar på hemväg efter en blöt kväll på krogen med autopiloten inkopplad? I väntan på svaren är det många som hoppas få tjäna grova pengar på den nya tekniken och dess eventuella biverkningar. Samtidigt antyder försäkringsbolagen att premierna kommer att chockhöjas för dagens bilar som körs av människor (!) och anledningen är den stora olycksrisken. Vid en datamässa i mitten av 90-talet så showade Bill Gates med att säga “om bilen hade utvecklats i samma takt som datorn så hade den flugit idag“. Då var dock bilindustrin rappa och svarade: “Kanske det. Men vi tror inte att våra kunder hade accepterat att flyga med en motor som kraschar var tionde minut“. Snart är det bara vingarna som fattas!

Motor

I den här avdelningen finner du som är intresserad av allt som rör Motor det senaste inom branschen från flera av regionens ledande aktörer.

FÖRETAGSBLADET

knappast hör hemma på smala förstadsgator. Amerikaner som tillfrågats vill att det ska synas på bilens utsida att den har den senaste tekniken och kan köra själv. Det är en fråga om status och att visa att man har råd men det allra senaste. Men än finns det mycket att tänka på. I USA tjänar advokater stora pengar på oklarheten kring trafikolyckor och det händer att skadade uppvaktas redan på akuten av lagvrängare med visitkort i näven som erbjuder sina tjänster. Femtio procent går till den skadade och femtio till advokaten om man vinner i rätten eller lyckas skrämma den skyldige till förlikning. Dessa advokater ser framför sig scenarion där de kan kräva biltillverkare och bilägare på megabelopp i skadestånd när det sker en olycka.

Har ni några nyheter och tips så publicera dem direkt på Företagsbladets hemsida www.foretagsbladet.se under rubriken ”Motor”. Alla kan och får vara med! Ert material kan publiceras helt eller delvis i mån av utrymme och läsvärde i nästa tryckta nummer av Företagsbladet. Tänk på vinterdäcken

de nya Ring 026-126 126EU-norm om niklassar vill vinterdäcken i: annonsera i nästa nummer. • Energi/bränsle-besparing • Effektivitet vid vått väglag • Reducering av däckbuller

Spara pengar, kör säkrare och tystare.

Släpvagnar & båttrailers

GÄVLEVÄGEN 70, SANDVIKEN Tel. 026-25 33 00 • 070-384 44 68 (Roger), 070-384 44 86 (Ronnie)

• • • •

Däckservice Däckhotell Nu startar våra BilvårD vinterkampanjer! rekonD

DÄCKSERVICE • DÄCKHOTELL • BILVÅRDSPROGRAM • FÖRETAGSLÖSNINGAR • REKOND

KRYDDSTIGEN 23 802 92 GÄVLE Kontor 026-51 61 71 Fax 026-51 61 72

Som EuroMaster Partner har vi även avtal med de flesta leasingföretag. Hör av dig så berättar vi mer!

GÄVLEVÄGEN SANDVIKEN Öppet: Måndag - Fredag 07 70, -16 . Välkommen till Liljebjörns! Välkommen till www.liljebjorns.se våra nya lokaler på 00

30

Gävlevägen 70!

DIN ATV-HANDLARE WWW.ATVHALLEN.SE - 026-25 23 23

Mobila utrustningar för högtrycksspolning, våtsugning samt avvattningsteknik.

Text: Carl-Ingemar Perstad • CNP AB

ALLT I TERRÄNG & FYRHJULINGAR TILLBEHÖR - RESERVDELAR - VERKSTAD

ROLBA Svenska AB • Hedesunda Tel: 0291-471050 • www.rolba.se

BMW xDrive

www.bmw.se

När du älskar att köra

BMW 318d TOURING MED xDRIVE. EFTERSOM SVERIGE HAR 365 ÅRSTIDER.

Fram till och med 28 februari får du BMW xDrive till 1-serien, 3-serien och 5-serien för endast 9.900 kr. Välkommen in och upplev den.

BMW 318d ADVANTAGE EDITION TOURING, FRÅN 322.000 kR. Eriksson Bilteam Skolgången 1 800 06 Gävle Tel: 026 -12 95 70 Mån-fre: 09 -18 Lör: 11-14

Lägg till BMW xDrive. Endast 9.900 kr februari ut.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Nya BMW 318d Advantage Edition Touring. Pris från 322.000 kr. Effekt från 143 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 4,5 l/100 km. Koldioxidvärde från 119 g/km. Miljöklass: EU5. Billån från 2.695 kr/mån. Baseras på 5,55 % ränta (ränteläge januari 2014), 30 % kontantinsats, 50 % restskuld efter 36 månader. Effektiv ränta 6,16 %. Uppläggningsavgift och administrationsavgift tillkommer. Finansiering via BMW Financial Services. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris.

21


Ingen mÅTTA på lyxen Tid för massage

Det är inte konstigt att vi nynnar på den gamla slagdängan ”If I were a rich man”. Strax därefter glider vi ner i skinnsätena och dörrarna åker igen med en diskret duns likt ett kassaskåp av modell Franz Jäger. Startknappen trycks in och åtta cylindrar vaknar till liv. Då återstår bara frågan som ställs på sin spets i vårt nynnande musikalstycke. ”Om jag hade pengar” hade valet då blivit nya Audi A8? Det är exakt tjugo år sedan Audi A8 gjorde entré och under årens lopp har det blivit tre generationer, där den senaste kom 2010. Även den förra modellen hade allt man kunde önska sig och lite till. Så vad kan möjligtvis ha förbättrats? Jo, motorerna har blivit effektivare, designen elegantare och finesserna är än mer sofistikerade.

Om du är intresserad av nya Audi A8 så måste du först bestämma om du vill ha den långa eller korta hjulbasen. 514 centimeter eller 527 och pristillägget är 3 846 kronor - per centimeter. Alltså 50 000 spänn totalt! Designteamet har gått varligt fram då man gjort faceliften. Stötfångare, grill och motorhuv har fått elegantare linjer medan strålkastarna har försetts med 25 rörliga lysdioder. Även baktill har det hänt saker: stötfångaren har blivit smäckrare och även här är det LED-lampor för hela slanten. En slant som för övrigt börjar från 830 000 kronor men som snabbt kan öka med 300 000 ytterligare beroende på motorval. Invändigt är det aluminium, läder och ädelträ som gäller så vi behöver väl knappast påpeka att komforten är suverän. Framsätena går att få med såväl ventilation som massage och hostar du upp 54 000 kronor så ingår två eljusterbara bakfåtöljer. För ytterligare 13 400 kan du lägga champagnen på kylning däremellan. Det är ingen mÅTTA på lyxen…

Behöver Ni hjälp? Vi har rätt man och maskin för Er!

Tel: 0290-106 43 • Hammarbyvägen 8, Box 2, 812 21 Storvik • www.linoab.se

Uthyrning • Försäljning Transporter • Reparationer Arbetskläder • Skog & Trädgård

Vi erbjuder uthyrning av märkesprodukter med absolut högsta kvalitet. Tel: 026 - 25 08 50, 026 - 25 43 24 • sandvikensbyggmaskiner.se

DB Schenker, Utmarksvägen 29, Box 713, 801 28 Gävle, 026-15 87 00 anders.andersson@dbschenker.com, www.dbschenker.com/se

En tillförlitlig leverantör av mobila utrustningar för högtrycksspolning, våtsugning samt avvattningsteknik.

ROLBA Svenska AB • 810 40 Hedesunda • Tel: 0291-471050 vxl • info@rolba.se • www.rolba.se 22


Sista refrängen

Precis som tidigare finns det ett helt koppel motoralternativ, men alla är finjusterade. Valet står mellan en bensinsexa på 310 hästkrafter eller en åtta på 435. Vill du hellre köra med diesel i tanken så finns en sexa på 258 hästar och därutöver en åtta på 385. Vi provkörde den sistnämnda maskinen som begåvats med dubbelturbo och vars vridmoment på 850 Nm ligger i den mindre lastbilsklassen. Bränsleförbrukningen är ändå godkänd eftersom fyra av de åtta cylindrarna stängs av när de inte behövs. Tiptroniclådan är åttaväxlad och manövreras med en liten knubbig spak som liknar gasreglaget till en lustjakt. Suget när den fyrhjulsdrivna besten drar iväg imponerar, eller vad sägs om att klara 0–100 km/h på 4,7 sekunder? Köregenskaperna är exemplariska och de sagolika bromsarna får vår Audi A8 att niga tungt mot asfalten. ”If I were a rich man” så hade nya Audi A8 tilldelats en plats i garaget. Det är nämligen en lyxbil som absolut inte sjunger på sista versen!

Plus

• Komfort och teknik slår det mesta. • Största möjliga tyssstnad. • Fantastisk prestanda.

Minus

• Passar inte allas plånbok.

Gör som Bilmetro – presentera din nya medarbetare för alla invånare och kontor i Gävleregionen. Ny på jobbet – i print och på nätet: www.foretagsbladet.se

Text: Staffan Swedenborg och Johannes Gardelöf • CNP

VÄLJ DIN EGEN VÄG

VÄLKOMMEN TILL SUBARUS VÄRLD.

a. Ta nya Subaru söker något annorlund . Vi gör bilar för dig som rka levererad alla sty för r Rå bila da. e atlå int om gör aut Vi erdiesel med steglös box men till sta kom för Väl ns . lde det vär Outback, k 4-hjulsdrift till h med 100% symmetris täcka. upp att ler del mo med en smekning. Oc a ått så det knakar och har Subarus värld. Vi växer

Din nästa tjänstebil!

Subaru Outback från

314.900:-

Christer VD/Sälj 026-100 403

Morgan säljare: 026-100 407

Niclas säljare: 026 100 408

Legacy Station Forester Legacy Sedan Impreza Öppettider Mån-fre 9-18, lö 10-14 www.dahlbomsbil.se fr. 254.900:-

fr. 279.900:-

fr. 276.900:-

fr. 189.900:-

XV fr. 209.900:-

STI Racing fr. 389.900:-

BRZ fr. 309.900:-

Bränsleförbr bl körn 5,6-10,5 l/100 km. CO2-utsläpp: 136-243 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil.

23


Ditt favoritmotiv på affisch Affischer, canvaser eller hårda skivor

Tryck ut ditt favoritmotiv på en affisch. Välj mellan papper, canvas eller hård skiva. Canvas ger till exempel en ombonad känsla och motiv på hårda papp- eller plastskivor passar perfekt som inredningsdetalj i lobbyn och hemmet. 25% rabatt på ordinarie pris hela februari! Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller offerter.

Fastighetsägare!

Du vet väl att vi gör alla typer av skyltar till din fastighet. Plåtskyltar, ljusskyltar, tygvepor och plastskyltar. Vi hjälper dig med layoutförslag och monterar skylten på plats om du vill. Kontakta Martin Hedberg 026 – 66 25 06 för mer information.

Kontakta våra säljare: Jonas Brodin: 026-66 25 19 jonas.b@gavleoffset.se

Mikael Borg: 026-66 25 03 mikael.b@gavleoffset.se

Joel Wallman: 026-66 25 05 joel.w@gavleoffset.se

Martin Hedberg: 026-66 25 06 martin.h@gavleoffset.se

Gävle Offset AB Tredje Tvärgatan 5 • SE-802 84 Gävle. • Tel. +46 (0)26 66 25 00 • www.gavleoffset.se • info@gavleoffset.se

Företagsbladet februari 2014  
Företagsbladet februari 2014  

Affärsmagasinet till alla företag i Gästrikland och Älvkarleby kommun.

Advertisement