Page 1

0a

 46e jaargang  nummer 8

 8 december

2012 

Clubmagazine

46e jaargang nummer 8 - 8 december 2012

1

@zpvdeamstel


ZWEM- EN POLOVERENIGING DE AMSTEL Sinds april 1962 biedt "De Amstel" de mogelijkheid in clubverband alle variaties op de zwemsport te beoefenen. Dit varieert van het werken aan je conditie, tot het spelen van waterpolo op niveau of het zwemmen van wedstrijden. Daarnaast is er de mogelijkheid alle zwemslagen tot in de puntjes te leren beheersen bij onze afdeling diplomazwemmen. Dit alles in een goede sfeer, in een hypermodern bad en onder deskundige leiding.

BESTUUR Voorzitter Paul Lamers Rietgors 13 3641 ZA Mijdrecht 0297-242064 paul.lamers@zpv-de-amstel.nl

ANDERE ADRESSEN Vertrouwens Harry van Vlijmen persoon Fender 32 1423 EB Uithoorn 0297-563052 harry.van.vlijmen@zpv-de-amstel.nl

Secretaris Karin van der Zwaard Braspenning 9 3641 LB Mijdrecht 0297-288645

“Oude”Clubhuis Sportlaan 180 1421 TE Uithoorn Post naar secretariaat: Braspenning 9 3641 LB Mijdrecht

karin.van.der.zwaard@zpv-de-amstel.nl

Penningmeester Dick Melman Wipmolen 21 3642 AC Mijdrecht 0297-288788 dick.melman@zpv-de-amstel.nl Ledenadministratie / Public Relations / Redactie ‘t Zwamsteltje / Beheer Website

Gerard Visser Smaragd 17 3641 XK Mijdrecht 06-25259635 (na 19:00 uur) gerard.visser@zpv-de-amstel.nl

Diplomazwemmen Co Compier Kievitslaan 13 3645 KJ Vinkeveen 06-38921372 co.compier@zpv-de-amstel.nl Waterpolo Vacant Tijdelijk lid WPC in “wisseldienst”.

Masterszwemmen Rosanne Kok Klijne Meer 79 3645 WS Vinkeveen 06-20761341 rosanne.kok@zpv-de-amstel.nl Wedstrijdzwemmen Jan Visser en Koolmees 29 Clubhuisbeheer 1423 NE Uithoorn 0297-562980 jan.visser@zpv-de-amstel.nl Technische commissie Erik van Leeuwen Vice voorzitter Herenweg 221 3648 CG Wilnis 06-55550591 erik.van.leeuwen@zpv-de-amstel.nl

Clubhuis “Bubbels” Ontspanningsweg 1 3641 SV Mijdrecht Post naar secretariaat: Braspenning 9 3641 LB Mijdrecht

ONS ZWEMBAD Veenweidebad Ontspanningsweg 1 3641 SV Mijdrecht www.optisport.nl/rondevenen

ONZE COMMISSIES DZC (Diplomazwemmen)

WPC (Waterpolo)

Co Compier Colette Lamers Gerda Visser Iris Westerink Anne-Marie Spaargaren Gerard Visser

Hilde Roseboom Kate Clarke Maaike Roseboom Mattijs te Riele Rob Broeken Sander Nieuwenhuizen

MZC (Masterszwemmen)

WZC (Wedstrijdzwemmen)

Rosanne Kok Karel Keers Han van Vliet

TECHNISCHE COMMISSIE Erik van Leeuwen Gerda Visser (DZC) Peter Ottenhof (WZC) Karel Keers (MZC) Sander Nieuwenhuizen (WPC)

Wim Spruijt Jan Visser Peter Ottenhof John Oudshoorn Rina van Diemen Opzeggen vóór 1 november van het voorgaande jaar, schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie. @zpvdeamstel

COLOFON Eindredactie & opmaak Gerard Visser Fotografie Gerard Visser, Robert van Duijkeren, Wim van Dort, Niké van Duijkeren, Micha Peeters e.v.a. Kopij zwamsteltje@zpv-de-amstel.nl

Productie en hoofdsponsor van al ons drukwerk

2

Drukkerij HAZET, Constructieweg 33, 3641 SB Mijdrecht 8 december 2012 - 46e jaargang nummer 8


VOORZITTERSPRAATJE Met Sinterklaas vlak voor de deur, zit ook de Kerst er al weer aan te komen en daarmee alweer een nieuw jaar. Sneller dan drie keer knipperen gaan de dagen aan ons voorbij. Niet in de laatste plaats doordat we natuurlijk ook wel heel veel doen, moeten en willen. Zo ook weer afgelopen “redactie-maand”. Terugblikkend komen daar weer diverse activiteiten in voor die ons op allerlei gebied weer heeft bezig gehouden. Frustrerend is wel om te constateren, dat de huidige regeringscoalitie besloten heeft om de maatschappelijke stage (waarbij leerlingen van de middelbare scholen verplicht zijn om een stage te lopen in, bijvoorbeeld, een/de vereniging ) te schrappen omwille van bezuinigingen. Juist deze verplichting gaf een impuls aan het vrijwilligerswerk. Naast de altijd leerzame processen waar stagelopers mee kennismaken (organiseren, lesgeven, leidinggeven, commissiewerk) als leerproces voor zichzelf, zijn verenigingen op een “makkelijke” manier voorzien van potentiële toekomstige vrijwilligers. Dus ……..als ik minister-president zou zijn………. Vorig weekend zijn de clubkampioenschappen weer gehouden. Een bezigheid waar met name natuurlijk de wedstrijdzwemmers met hun “snelheidsgenen” hun eigen prestaties willen meten met de rest van de club, maar waar ook de verschillende families met (over het algemeen) niet zwemmende ouders ook met elkaar de strijd aangingen op de familie-estafettes en de surpriseestafettes. Met een wel zeer gezellig afsluitend etentje, mag er weer volle lof naar de zwemcommissie. Ook dit jaar is weer moeilijk aan te geven wie de nieuwe clubkampioen(e) gaat worden. Wil je het weten ..? Kom dan naar de nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 11 januari a.s. Drie bestuursleden hebben inmiddels de eerste bijeenkomst van de cursus “besturen met een visie” achter de rug en kijken, door de enthousiaste eerste ontmoeting, al weer uit naar de 2e bijeenkomst in januari. Om meteen de koe bij de horens te vatten zal er op dinsdag 11 december een speciale beleidsvergadering zijn. Kortom het bestuur zit niet stil. Dat was ook te merken aan de van de week gehouden najaars-ALV. Daar was de opkomst redelijk groot te noemen voor een “normale” ALV. Met lof dan ook voor de aanwezigen. Daarbij merkte 1 aanwezige naar aanleiding van de notulen van de vorige ALV in het voorjaar, op dat het bestuur in de afgelopen periode wel veel had verwezenlijkt van de toen gedane toezeggingen. Als “historisch” moment mag daarbij de totstandkoming van een echte TC genoemd worden. In mijn alweer een tijdje durende voorzitterstijd hebben we zelfs na een paar vruchteloze pogingen geen TC gehad. Nu echter heeft Erik van Leeuwen de taak voortvarend opgenomen en zijn de eerste vergaderingen alweer voldongen feiten..

PAUL LAMERS de deelname en het enthousiasme groot. Inmiddels kunnen de deelnemers met een certificaat op zak vertrouwd de ijsperiode in en weten zij zich te redden in de ijswatercalamiteiten. Daarnaast zijn onze masters weer beschikbaar als defensiereservisten. Eric Mooij heeft afgelopen weken in het kader van zijn stage voor instructeur bij defensie de masters trainingen gegeven en ze daarbij met dummy geweren en “aanvalspakken” in en om de bak afgepeigerd. Met een afsluitende borrel hebben we Eric bedankt voor zijn leuke en aparte invulling van de trainingen. Aankomende donderdag 11 december zal de mastercommissie wederom een uurchallenge organiseren. Weer de gelegenheid om te kijken hoever je komt in precies een uur tijd. De donderdag erna (de 18e is er weer het bekende “vrijzwemmen” voor iedereen (opa’s,oma’s, vaders, moeders, broers en zusjes) en bestaat dus weer de gelegenheid om de glijbaan de stroomversnellingen en de whirlpools uit te proberen. Kom dus en kom vooral niet alleen…!! Inmiddels hebben we ook de eerste ALV van de nieuw gevormde regio achter de rug. Een heuglijk feit op zich, maar nog heuglijker daar onze regio de allereerste officiële status heeft binnen de KNZB. De rest van de 5 regio’s zijn “te laat geweest”. In sporttechnisch opzicht zal de sporter er weinig van merken, maar op bestuurlijk niveau wordt het wel “grootschaliger” met navenant de beoogde efficiëntie en zijn zeker nog niet alle “poppetjes” op de juiste plekken ingevuld. Een nieuw jaar staat voor de deur: het jaar waarin we, zoals het er nu naar uit gaat zien, ons “oude” clubhuis verkocht zullen hebben. Alvorens ons rijk te wanen is het toch goed om alvast na te denken wat we met de gelden zullen doen. Dus heb je een idee? Schroom niet en stuur het bestuur een mailtje. Fantastisch is het om te zien, dat inmiddels bij diverse clubactiviteiten de clubkleuren geel/blauw de boventoon gaan voeren. Het hoeft dan ook bijna niet, dat we de leden moeten wijzen op de plicht het tenue te dragen bij de activiteiten, zoals die in de voorjaars-ALV voor 1 januari 2013 is vastgesteld. Nu hoef je niet te vertellen bij welke club je hoort …. Je laat het gewoon zien. Ik hoop dan ook veel blauw-geel te kunnen zien in en om de baden. Voor de Sinterklaasviering, wees zoet en lief, tenzij je de rest van het jaar in Spanje pepernoten wilt bakken en voor de warme en sfeervolle dagen daarna: Geniet van een ieder die je lief is en zelfs even van de genen die dat niet zo voor je zijn, zodat we een gezond en gelukkig nieuwjaar aan kunnen. Fijne en vrolijke dagen, Paul Lamers

Op 2 maandagen (5 en 12 november) heeft de DZC een heuse cursus “wakzwemmen” georganiseerd en daarbij was 46e jaargang nummer 8 - 8 december 2012

3


4

8 december 2012 - 46e jaargang nummer 8


AGENDA

KOPIJ

13 December: Uurchallenge 20 December: Vrij zwemmen

1

voor het 1e nummer in het nieuwe jaar

Tijdens de kerstvakantie: Masters do 27-dec. en do 3-jan.

Nieuwe (proef)leden:

Wedstrijdzwemmers do 27-dec. en do 3-jan

zaterdag 19 januari 2013

John van Dijk Gert de Jong Rafael Veldman Marit Cornelisse Rogier van de Geer Rick Driehuis Ellemijn Dubbeldam Sarah Krijtenberg Tessa Mossinkoff

Waterpoloërs Geen training! Diplomazwemmers Geen training!

dan ligt ie zaterdag 26 januari 2013 in je brievenbus!

Van harte welkom!

We gaan de goede kant op, maar zijn er nog niet!

KOPIJ

CLUBKLEDING In januari gaat er weer besteld worden! Wil je bestellen, vul dan z.s.m. het bestelformulier in het clubhuis in en geef het af aan Jan Visser!

Nog steeds komen mailtjes aan leden onbestelbaar retour……

46e jaargang nummer 8 - 8 december 2012

Maureen Grauw John van Dijk Madelon Klaver Chris Adema Sander Aarsman Stefan Oudshoorn Marco Speet Irene Roseboom Jeroen Janssen Yvonne van Walstijn Loïs van Duijkeren JanVisser Rob Broeken Iris Oudshoorn Pimpernel Brouwer Manon Buizert Astrid Bastiaansen Finn Blom Maaike Kok Valerie Otten Elrik Maat

1 2 3 3 3 7 11 15 15 17 18 18 20 21 25 26 27

Anne-Laure Has JanDrost Anouk Pappot Julia van Houten Coosje Huijssoon Gert de Jong Co Compier Greet Drost Bram Degens Daniël van der Laan John Cobben Ed van Diemen Valentino van Leiden Sarah Sibbald Maksim Tillart Joep Kuijper Jeroen Liesveld

JARIG IN FEBRUARI

Karin van der Zwaard Joël Zweerman Kees van Duijkeren Stanley Fronik Christian van Dort Owen Michels Mariëlle Breij Michel Aarsman Michelle Krijtenberg Vince Sijmons Jikke ten Cate Lucia Lakerveld Ryan Kup Irisvan Dijk Mark Visser Gerrit Roseboom JanvanTuijl Bartvan der Zwaan Inge Liesveld Jasper Doornbos Bo Voorend Paul Lamers

3 4 6 6 7 10 10 14 16 18 18 19 19 20 20 23 25 25 27 28 31

JARIG IN JANUARI

4 4 4 4 5 10 10 12 14 15 15 17 18 19 20 24 25 25 27 27 28 30

JARIG IN DECEMBER

Meld ons je nieuwe adresgegevens direct!

5


schilderwerken wandafwerking meerjarig onderhoud decoratieve technieken hout- en marmerimitaties

Leeuwerik 3 3641 ZT Mijdrecht T: 0297-77 82 87 M: 06-499 33 566 E: barry@devries-schilderwerken.nl W: www.devries-schilderwerken.nl

6

8 december 2012 - 46e jaargang nummer 8


KERSTVAKANTIE Tijdens de kerstvakantie treedt het vakantierooster in werking. Normaal word er dan getraind op maandag en donderdag. De trainingen van maandag 24 dec (kerstavond) en maandag 31 dec (oudjaarsavond) komen te vervallen. De trainingen van donderdag 27 dec en don-

NIEUWJAARSDUIK

WZ derdag 3 jan gaan wel door. Komt allen trainen dan, er zijn snel weer wedstijden in het nieuwe jaar (6 uur van Nieuwkoop, Winterkring) Wim Spruijt

WZ De 2e versie van de Nieuwjaarsduik in de Vinkeveense Plassen was wederom een groot succes. Met veel plezier kondigen we dan ook aan dat Stichting Woelig Water weer de frisse start van het nieuwe jaar zal gaan organiseren. Dit keer zal het evenement gaan plaats vinden bij Zeilschool Vinkeveen aan de Herenweg 144 te Vinkeveen. De bikkels van vorig jaar en nieuwe bikkels zijn van harte welkom om zich weer in te schrijven op www.nieuwjaarsduikvinkeveen.nl. Familie en vrienden mogen natuurlijk komen aanmoedigen… Net als vorig jaar zullen de (verkleedde) bikkels zich weer over de steiger richting het koude water begeven en het nieuwe jaar op verfrissende wijze inluiden. Wederom wordt de warming-up verzorgd door PK Sport uit Vinkeveen zodat alle deelnemers goed voorbereid de sprong gaan maken. De organisatie zorgt voor warme chocolademelk, vuurkorven, broodjes worst, gezellige muziek en natuurlijk snert. Deelnemers die verkleed duiken, maken kans de bikkelbeker…. Dress to Impress!!.

Van een aantal zwemmers kwam de vraag of De Amstel een dergelijke Nieuwjaarsduik wil organiseren of anders met een aantal zwemmers gezamenlijk naar een andere georganiseerde Nieuwjaarsduik gaan. Graag willen wij weten of er belangstelling is voor een Nieuwjaarsduik onder de Amstelleden. Als er veel belangstelling voor is kunnen we overwegen om als De Amstel een Nieuwjaarsduik te organiseren. Het meest logische is wel dat de deelnemers als Amstelgroep naar een andere georganiseerde Nieuwjaarsduik gaan. Bijvoorbeeld in Vinkeveen of Uithoorn. Lijkt het je leuk om met andere Amstelaars het Nieuwjaar in te luiden, meld je dan aan bij John Oudshoorn. Wim Spruijt

TIJDWAARNEMERS In de maanden september en oktober hebben 3 ouders van wedstrijdzwemmers de cursus Tijdwaarnemen / Keerpuntcommissaris gevolgd die door de kring Amsterdam/'t Gooi werd georganiseerd. Op 31 oktober hebben Rina van Diemen, Hendrik Has en Laetitia Bank met goed gevolg het mondeling examen afgelegd. Ze zijn nu aspirant tijdwaarnemer Namens de wedstrijdzwemcommissie van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. We hopen dat jullie een leuke tijd krijgen bij de zwemwedstrijden. Wel zullen de nieuwe tijdwaarnemers het komende jaar 46e jaargang nummer 8 - 8 december 2012

Nieuw dit jaar is de Verenigingsprijs” De verenigingsprijs is te winnen door met een zo groot mogelijke groep mensen die ook een binding met elkaar hebben mee te doen en de sprong te wagen, Bijvoorbeeld een sportvereniging, voetbal team, familie enz. De regel is simpel de groep/ vereniging die met de meeste personen deelneemt aan de Nieuwjaarsduik wint de wisselbeker. Net als voorgaande keren steunt de Nieuwjaarsduik Vinkeveense Plassen een lokaal goed doel. Dit jaar is dat Stichting de Bovenlanden. Stichting de Bovenlanden is een Stichting die het veenweidelandschap beschermt. Per deelnemer gaat er een vast bedrag naar het doel en de opbrengst van de erwtensoep gaat ook naar het goede doel. Kortom, door je aanwezigheid en deelname steun je al het goede doel! Uiteraard kun je bij het evenement ook een vrijwillige bijdrage leveren aan het goede doel d.m.v. een donatie.

WZ ervaring moeten krijgen bij wedstrijden en zullen ze bij een wedstrijd een beoordeling krijgen. Als deze beoordeling goed is zijn ze geen aspirant meer. Ze zijn dan Tijdwaarnemer / Keerpuntcommissaris. Doordat er nu nieuwe tijdwaarnemers zijn kunnen de overige tijdwaarnemers van De Amstel meer worden gespreid over de zwemwedstrijden zodat ze minder vaak hoeven te klokken. Volgend jaar zal er weer een cursus worden georganiseerd. Belangstellenden kunnen zich bij mij melden. Wim Spruijt 7


Uw partner op het gebied van verbrandingstechniek 

Onderhoud aan stookinstallaties

Verkoop van industriële verbrandingssystemen t.b.v.     

Droogovens Hogetemperatuur ovens Thermische olieketels Stoomketels Luchtverhitters

Onderdelen t.b.v. stookinstallaties

Periodieke inspecties

8

Tel. 0297-264444 Fax. 0297-266690 E-mail info@icam.nl

www.icam.nl

8 december 2012 - 46e jaargang nummer 8


WAKZWEMMEN De diplomazwemmers en alle andere geïnteresseerde leden van de Amstel konden twee maandagen komen wakzwemmen. Hoe kom je heelhuids weer boven als je door het ijs zakt? 24 meiden en jongens, gekleed in lange broek, shirt met lange mouwen, sokken, schoenen en een flink aantal ook nog met een ijsmuts waren er helemaal klaar voor. Na een aantal rondjes inzwemmen, wat best wel wennen is want zo vaak zwem je niet met kleding aan, was het dan tijd voor het echte werk. In het zwembad lag een groot zeil met zes gaten op verschillende plaatsen. Steeds konden twee zwemmers naar het zeil zwemmen, er onder duiken en door een van de gaten weer naar boven komen. Onder en bij het zeil waren Co en drie leden van de Lamers familie te vinden, waarvan een gewapend met een onderwatercamera voor leuke plaatjes. Mocht een zwemmer het gat in het zeil niet kunnen vinden dan kon een van de heren te hulp schieten. Voor een aantal zwemmers was het wakzwemmen appeltje, eitje maar voor veel zwemmers was het toch wel even wennen onder het zeil. De tweede maandag werd er verder geoefend. Dit maal ook met het licht uit, wat het vinden van de wakken in het ijs moeilijker maakte. Uiteindelijk zijn er 20 zwemmers twee keer komen wakzwemmen en zij hebben dan ook een mooi certificaat gekre-

DZ gen. Voor de zwemmers was er verder nog warme chocomelk met speculaas in het clubhuis. Natuurlijk zijn de omstandigheden in het zwembad niet te vergelijken met de omstandigheden buiten als je per ongeluk een keer echt door het ijs zakt. Om de kou van het water te ervaren zou je eigenlijk thuis met je voeten in een teil met water en ijsblokjes moeten gaan staan, aldus Paul bij de certificaat uitreiking. Misschien een leuke activiteit voor in de kerstvakantie? Tot slot nog vier tips voor als je een keer echt door het ijs zakt:  Zoek naar de plek met de afwijkende kleur; daar zit het wak.  Zwem op je rug (met je gezicht naar het ijs) zodat je het gat in het ijs kunt zien.  Voordat je uit het wak klimt, eerst de losse stukken ijs afbreken.  Schuif op je buik het ijs op en rol op je zij naar de kant. Zo verspreid je je gewicht en ga je minder snel weer door het ijs. (Bron: TV programma Willem Wever) Anne-Marie Spaargaren

KROATISCHE MASTERBORREL

FIT FOR KIDS

Jamaico Lamers organiseert Kroatische Masterborrel

Vrijdag 21 november 2012 was er een sportief project in het Veenweidebad: Fit for Kids. Kinderen konden op school stempels krijgen bij een sportieve activiteit of een gezonde bezigheid. Een dagje zwemmen hoort daar natuurlijk ook bij. Er kwamen zo’n 60 kinderen van verschillende scholen naar het zwembad.

Op donderdagavond 1 november hebben alle Masters kunnen proeven van verschillende hapjes en drankjes van Kroatische bodem. Jamaico Lamers (=zoon van Paul) was samen met zijn vader naar Kroatië geweest in de herfstvakantie en had daar het plan bedacht om de borrelavond te organiseren. Een fantastisch idee natuurlijk!

Jamaico, wij hebben ervan genoten!

Wij van de Amstel hebben de kinderen kennis laten maken met het wedstrijdzwemmen en waterpolo en werd door iedereen erg leuk bevonden. Rina en John zorgden per groep voor een kwartier wedstrijdzwemmen waarbij de kinderen een startduik en een start van de rug konden oefenen afgesloten met een estafette. Ted en ik zorgden voor een kwartier waterpolo waarin we de basis van het overgooien hadden uitgelegd waarna er natuurlijk op doel geschoten moest worden. Mouna was een van de kinderen van de scholen en is gebleven om de oefeningen voor te doen. Al met al een geslaagde middag. Hopelijk kunnen we aanmeldingen van nieuwe leden verwachten door deze activiteit.

Han, Karel en Rosanne

Sander Nieuwenhuizen

En de uitvoering was waar mogelijk nóg beter! We zijn flink verwend met Kroatische sterke drank, wijn en biertjes. Ook aan de hapjes was gedacht: er was ham, kaas, cevapcici (overheerlijke gehaktrolletjes) en olijven in overvloed. Ook ons clubhuis Bubbels was aangekleed met Kroatische accessoires:er lagen verschillende vlaggen, shirts, er klonk Kroatische muziek en via de tv werden foto’s vertoond! Het was helemaal “savršen“ (=perfect )

46e jaargang nummer 8 - 8 december 2012

9


10

8 december 2012 - 46e jaargang nummer 8

€ 99,-- tot sterkte +/- 6.00 / cyl. 2.00

De glazen zijn UV absorberend en anti-condens en tevens verkrijgbaar in diverse kleuren voor bijvoorbeeld een contrastverhogende of zonwerende werking.

Alle Proteye correctieglazen voldoen aan de vereiste CE/BS5883 normen maar worden tevens vervaardigd volgens de normen die gelden voor veiligheidsbrillen (EN166) en optische correctie-glazen (EN8980). Alleen met Proteye glazen voldoet de Delta RX zwembril aan de Proeye veiligjeids- en optische standaard!

De special constructie van de Delta RX en de aanpasbare neusbruglengte zorgt voor een optimale pasvorm en afdichting tijdens het zwemmen.

De Delta RX zwembril is speciaal ontworpen voor brildragende watersporters die ook tijdens het dragen van een zwembril goed zicht willen hebben. Ongeacht de sterkte! Want nagenoeg iedere correctiesterkte is leverbaar voor de Delta RX, ook met cylinders, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de pupilafstand!

Delta RX zwembril met correctieglazen

Oogmerk Opticien van der Zwaard Raadhuisplein 2 3641 EE Mijdrecht 0297-285953 www.zwaardoptiek.nl

Kunnen zien is één van de kostbaarste zintuigen waarover een mens beschikt. Juist daarom vinden wij het zo belangrijk aandacht te schenken aan je ogen. Oogmerk opticien van der Zwaard heeft alle kennis in huis en staat bekend om zijn uitstekende service.


Recept. Meerdere mensen hebben me het eens gevraagd… De oosters gekruide mosselen die we hebben gegeten in het clubhuis tijdens de ‘heren 2 mosselavond’ waren erg in trek! Tijd voor een recept.  2 kg Mosselen  1 rode peper (gewoon met zaadjes, in ringen)  ¼ bosje bosuien in ringen  ½ bos verse koriander (fijn hakken)  ½ citroen in partjes  1 dl. Saké, droge witte wijn mag ook  2 teentjes knoflook geperst  50 gram wortel (winterpeen) in fijne plakjes of stukjes  ½ bos bladselderij  Een ‘goede maal’ zwarte peper uit de molen Bereiding:  Was de mosselen. De kapotte schelpen en mosselen die open blijven staan weggooien. Deze mosselen zijn dood maar je weet nooit hoe lang… Niet eten, hier kan je ziek van worden.  Snij de citroen in parten en de bosui en peper in ringen en doe ze onderin de pan  Voeg 1 dl (hup)saké toe  Pers de knoflook en voeg deze toe  Snij de wortel in dunne plakjes (Zo geven ze veel smaak af)  Voeg een ½ bos bladselderij toe  Zet de pan op hoog vuur. Als deze kookt hussel je alles nog een keer. Als het voor de tweede keer kookt zijn de mosseltjes klaar. De mosselen worden op deze manier gekookt / gestoomd in zijn eigen ziltige water met heerlijke smaakmakers.  Bestrooien met de vers gehakte koriander  De mosselen eten uit de pan met de groente’s.  Lekker met een pittige wasabi mayonaise

Eet smakelijk! Sander

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2012 Zondag 25 november was het weer zover. De clubkampioenschappen zouden weer plaatsvinden. Voor de tweede keer in het Veenweidebad. Uiteraard hadden alle deelnemers de voorgaande weken hard getraind en met de laatste tips en goede raad van de coaches was iedereen er klaar voor. Mede door het slim opgestelde rooster van Rina van Diemen, die alle ouders van de wedstrijdzwemmers een taak had aangewezen, verliepen de voorbereidingen vlekkeloos. Ikzelf had als taak de valse startlijn bedienen. De knoop waar de lijn mee vast zit ,is niet los geweest. Helaas geen valse start waar ik in actie voor moest komen. Ik had me er zo op verheugd… Vertederend was het om de allerkleinsten in actie te zien. En de herinnering ging terug naar de tijd dat onze kinderen zo klein waren, wat gaat de tijd toch snel. Het deelnemersaantal was groot, maar toch miste ik wat gezichten, met name uit de waterpoloteams. Afijn misschien volgend jaar…

is verzonnen om het de deelnemers zo lastig mogelijk te maken .Dit jaar een zwarte pieten race. Raar uitgedost met een rok, een kraag en de zak van sinterklaas, moesten de deelnemers heen en weer zwemmen. Wie er gewonnen heeft hoort dit voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie, die gehouden wordt op vrijdag 11 januari, in ons clubgebouw Bubbels. Misschien wel team Coen, Max en Elrik die zoals vorig jaar hun eigen invulling hadden van een surprise. Gekleed als koks, inclusief een met vaste handgetekende stiftsnor en koksmuts (zie voorpagina (red.)). Wat mij betreft de originaliteitsprijs mannen! Na afloop was er boven in de clubruimte nog een heerlijke maaltijd. Verzorgd door John Levant en zijn vrouw Elly die er weer iets lekkers van gemaakt hadden. Super lekker gegeten. Maar goed, komt allen 11 januari, want ook de andere uitslagen worden bekend gemaakt en natuurlijk is het de gelegenheid om al je clubgenoten een voorspoedig nieuwjaar te wensen.

Het hoogtepunt is toch ieder jaar weer de familie- en de surprise-estafette. Altijd weer een verrassing wat er nu weer Ingeborg van Duijkeren

46e jaargang nummer 8 - 8 december 2012

11


Clubkampioens

12

8 december 2012 - 46e jaargang nummer 8


enschappen 2012

46e jaargang nummer 8 - 8 december 2012

13


OVER WEERSTANDEN EN STROOMLIJNEN 1/4

14

WZ

8 december 2012 - 46e jaargang nummer 8


Di

pl

VRAGEN AAN EEN DIPLOMAZWEMMER/STER

om aZ we

mm en

Leukste tv programma:

Deze keer: Lina Kruijswijk Leeftijd:

ik ben 13 jaar

ik vind Spangas en GTST het allerleukste

Ik heb een hekel aan:

Pesten vind ik echt niet leuk

Favoriete zwemslag:

ik vind enkelvoudige rugslag en borstcrawl het leukste

Woonplaats:

Ik woon in Uithoorn

School:

ik zit op de praktijkschool in Uithoorn

Dat vind ik leuk aan het zwemmen bij de Amstel: Vrij zwemmen vind ik toch echt het allerleukste om te doen

Ik zwem bij de

Ik geef de pen door aan:

Amstel sinds: ik zwem sinds ongeveer 2007 bij de Amstel (ik weet het niet precies)

Elke Sannes 3 vragen die je van de volgende diplomazwemmer zou willen weten.

Heb je huisdieren?

En zo ja vertel er 'ns iets over Wat vind je leuk op school? Wat is je lievelingskleur?

Hobby’s:

ik hou van Zwemmen en Judo

Lekkerste eten: Pizza!

De pupillen duwen de laatste nog verder onder water! Als invalcoach mocht ik in de thuiswedstrijd tegen de aspiranten van IJsselmeer uit Huizen ons team naar een overwinning zien gaan. We noemen het snel pupillen, maar het zijn natuurlijk onze aspiranten onder 13. Het duurde even om af te tasten hoe sterk (of zwak) de tegenstander was, maar halverwege de eerste speelperiode wist Jacco ten Cate de openingscore in het thuisvlak te krijgen. Met wat over-en-weer kansen leek een moeizame wedstrijd begonnen, maar kon met het tweede Amsteldoelpunt van Wesley Langeraar (overigens de speler van deze maand) rustig aan de rust begonnen worden. Waar een tegendoelpunt de “ingehuurde” keeper Jamaico Lamers nog even moest wakker schudden, werd in de loop van de wedstrijd duidelijk dat IJsselmeer geen aanspraak hoefde te maken op de winst. Met doelpunten van respectievelijk Wesley en Jacco kon een 46e jaargang nummer 8 - 8 december 2012

WP

halve wedstrijdstand van 4-1 alleen nog maar een winst als bevredigend resultaat doen tellen. Gestaag werd de voorsprong met 2 doelpunten per periode uitgebreid. Daarvoor legden Martijn Ottenhof en Daniël van der Laan in de derde periode aan. In de laatste periode brachten Wesley en Daniel de stand naar een voor IJsselmeer beschamende 8-1. In de laatste halve minuut werd de stand nog op een iets flatteuzere 8-2 gebracht, nadat de tegenpartij, in een laatste poging, onze keeper toch nog wist te verschalken. Evengoed was een ruime overwinning een verdiende aanleiding om met het hele team in het clubhuis chips en drinken te nuttigen, waarbij sommige dames wel heel lang op zich lieten wachten (of was het omdat ze niet wisten dat er chips lag te roepen?) Paul Lamers 15


OVER WEERSTANDEN EN STROOMLIJNEN 2/4

16

WZ

8 december 2012 - 46e jaargang nummer 8


DE WEDSTRIJDLIJN Wie ben ik? Ik ben Noah Kuystermans. Ik ben negen jaar en ik woon in Mijdrecht. Wat ik in het dagelijkse leven doe? Ik zit op de Proostdijschool in groep 6 naast mijn zwemmaatje Bibiënne. Als ik niet op school zit speel ik graag spelletjes op de tablet. Mijn favoriete spellen zijn Angry Birds en Survival Craft. Ik hou ook ontzettend van Lego. Hoe lang zit ik nu al bij de Amstel? Ik vind zwemmen al mijn hele leven leuk. Ik had al gauw mijn A en B-diploma en ging uitkijken naar een echte sport. Toen het zwembad in Mijdrecht klaar was, ben ik in september 2010 gaan kijken bij waterpolo. Ik ben toch begonnen bij diploma-zwemmen, omdat me dat ook erg leuk leek. Daar heb ik heel veel geleerd van de trainers. Omdat ik het heel leuk vind om keihard te zwemmen ben ik in januari dit jaar bij de wedstrijdploeg gaan zwemmen.

NOAH KUYSTERMANS

we

Wat vind je het leukste vak op school? Mijn leukste vak op school is geschiedenis.

ds tr i

jd

Zw e

mm e

n

Wat vind je van de wedstrijden? Ik vind het leuk om wedstrijden te zwemmen. In het begin vond ik het wel spannend, vooral het starten, maar nu gaat dat goed. Wat ik wel jammer vind is dat je soms zo lang moet wachten. Maar als je dan weer een medaille mee naar huis kunt nemen, ben ik weer helemaal blij. Ik heb nu al 10 medailles en dat komt omdat ik vaak alleen zwem in een serie. Ik vind het ook gezellig dat Bibiënne bij de wedstrijdploeg zit. Zij is ook 9 jaar, zodat we soms samen zwemmen of vlak na elkaar een wedstrijd hebben. Ik geef het lintje door aan Andinih en ik wil haar het volgende vragen:  Wat vind je het leukst aan Nederland?  Wat is je volledige naam en waarom?  Wat is je favoriete zwemslag?

Heb je nog andere bobby’s en sporten? Als wij op vakantie gaan moet er altijd iets te zwemmen zijn. Het liefst een zee en een zwembad. Ik heb zelfs al eens op vakantie in Egypte een proefduik mogen maken. Toen ik uit het water kwam, had ik zelfs een losse tand verloren door het mondstuk. Ook ga ik graag snorkelen. Ik vind het heerlijk om onder water te zwemmen en mooie vissen te bekijken. In Egypte heb ik een inktvis gezien die inkt spoot en in Mexico heb ik een grote schildpad gezien met snorkelen. Ik zou later best willen leren duiken, zodat ik lekker lang onder water kan blijven. Wat is jouw favoriete zwemslag? Het liefst zwem ik de bortscrawl. Dat is mijn favoriete zwemslag.

46e jaargang nummer 8 - 8 december 2012

17


OVER WEERSTANDEN EN STROOMLIJNEN 3/4

18

WZ

8 december 2012 - 46e jaargang nummer 8


DE BAL IS ROND

wa

te r

Bram Degens

po

lo

van wedstrijdzwemmen duurt me vaak wat te lang. De Amstel

Roy Bos gaf de bal de vorige keer door aan

Bram Degens. Hieronder zijn bijdrage.

Naam: Bram Degens Capnummer: 3 Team: Heren jeugd onder de 19 Verjaardag: 15 februari 1997 Lid van de Amstel sinds: 2½ jaar Beste sportprestatie: Mijn eerste doelpunt bij de heren jeugd.

Op welke sporten heb je allemaal gezeten en welke vond je het leukst? Mijn eerste sport was voetbal, dit heb ik een jaar gedaan, maar dit was niet echt mijn ding. Daarna ging ik op tennis, wat ook in het begin wel leuk was, maar waar ik me snel verveelde. Ik wilde graag iets met zwemmen doen, dus ging ik op reddingszwemmen, dit heb ik 6 jaar gedaan, waarna ik bij waterpolo uitkwam. Dit vond ik echt geweldig en ook nu nog blijft het leuk. Toen ik een half jaar op waterpolo zat wilde ik nog iets meer aan mijn conditie gaan doen, dus ging ik ook op wedstrijdzwemmen. Toch blijft waterpolo voor mij het leukst. Ik geeft de bal door aan

Olaf Driessen

Hoe kwam je erbij om te beginnen met waterpolo? Wat zijn je hobby’s? Hoe vond je jouw eerste wedstrijd?

Leukste herinnering aan de Amstel: Het 50-jarig jubileumfeest Leren zwemmen door: Co Compier Favoriete sporter: Geen in het bijzonder

Hier had ik net geparasailed in Zwitserland

Favoriete film: The Lord of the Rings Favoriete muziek: de top 40 Favoriete boek: de boekenreeks “The Hunger Games” Favoriete tv-serie: Expeditie Robinson Favoriete website: Youtube Is het bij de jeugd moeilijker en leuker om te waterpoloën? Ja, bij de aspiranten is het moeilijker, maar wel leuker, je wordt echt gepushed om je best te doen, waar je bij de aspiranten wel eens rustig aan deed, omdat je iemand toch nog wel in kon halen, moet je nu snel reageren. Ook gaat het spel veel sneller, je moet beter opletten en goed in de gaten houden waar de bal is.

Bram

Tijdens het duiken op het jubileumfeest

Wat doe je in het weekend? Op zaterdag werk ik altijd een paar uur in de snackbar, ik ben rond vier uur klaar met werken, dus heb ik nog wat tijd over waarin ik vaak mijn huiswerk maak, of een wedstrijd heb. Op zondag heb ik een vrije dag waarin ik graag even rustig aan doe of naar vrienden ga, ook vind ik het leuk om even te gamen. Ik vind het heel leuk als ik op zondag een waterpolowedstrijd heb, maar een wedstrijd 46e jaargang nummer 8 - 8 december 2012

19


OVER WEERSTANDEN EN STROOMLIJNEN 4/4

WZ

ZES UUR VAN NIEUWKOOP

WZ

Op zaterdag 5 januari 2013 organiseert zwembad “de Dit jaar werd het eerste team van De Amstel eerste, deze Wel” in samenwerking met zwemvereniging “de Plas” uit ploeg gaat volgend jaar opnieuw proberen een goede Nieuwkoop voor de 24e maal de “Zes uur van Nieuwkoop”. prestatie neer te zetten. Kom onze teams die op zaterdagavond 5 januari zwemmen aanmoedigen! Aanvang van de wedstrijd 18.00 uur. Deze estafettewedstrijd duurt zes uur en winnaar is de ploeg die na zes Wil je mee zwemmen neem dan even contact op met uur zwemmen de grootste afstand heeft afgelegd. Rick. Elke ploeg bestaat uit 8 deelnemers/sters. Elke zwemmer Gerda wordt na een kwartier afgelost door een ploeggenoot.

SPECULAASPOPPENVERKOOP 2012 De sint is inmiddels al weer terug naar huis. Maar we willen toch nog even de stand van de verkochte speculaaspoppendoorgeven. De verkoop kwam dit jaar langzaam opgang maar uiteindelijk zijn er 924 speculaaspoppen door Amstelleden verkocht. Alle verkopers BEDANKT! En tot volgend jaar.

20

Karel Keers Gauke Hofstra Jayden Alden Ryan Jaco ten Cate Jikke ten Cate Iris Bastiaansen Ruben van Bodegom Bibienne van Hulst Owen Michels Ineke Hond Anne Laura Has Mark Visser Mireille Brey Karin van der Zwaard Rosanne Kok Mike van Vliet Wim Spruijt Pappot Dick Melman Paul Lamers Erik van Leeuwen Ton Reewijk Jan Visser Lois van Duijkeren Co Compier

5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 10 10 15 15 20 25 27 30 33 38 210 44 44 53 58 165

8 december 2012 - 46e jaargang nummer 8


VIJFKAMP 2 - 4 NOVEMBER IN ABCOUDE Om kwart over 1 richting Abcoude. Als je op tijd bent, kun je de auto altijd nog goed kwijt bij het zwembad. Eerst maar eens een programma gekocht om te zien hoe laat Fleur haar eerste wedstrijd moest zwemmen. Ondanks het weer toch maar even een wandeling gemaakt langs het Abcoudermeer richting centrum en weer terug.

WZ

het voor ons alweer tijd om naar huis te gaan.

En op woensdag alweer de uitslag in de mail met de gezwommen tijden. Mooie resultaten, veel PR's en dus Op tijd weer terug in het zwembad en gewapend met stopwatch veel tevreden zwemmers, een plek gevonden in het wel zeer hete zwembad. Gezellig zwemsters, coaches, traimeeklokken als Amstelleden zwemmen, kletsen met wat ouders, ners, ouders en andere faoeps daar valt een druppel uit het plafond (condens of een milieleden, vrienden en lek?), vergeten te klokken, zweten, aanmoedigen, oeps waar is vriendinnen. Iris, zwemmers die even contact zoeken met ouders, zwemmers die een medaille komen laten zien, tevreden zwemmers die een Rina van Diemen PR komen melden, zweten, wat water drinken en dan opeens is

UITSLAGEN

WZ

Heren, 200 m vrije slag Nick Sijmons Bart van der Zwaan Mark Visser Elrik Maat Coen van Haaster

2.11.32 2.14.47 2.16.78 2.21.91 2.23.42

Meisjes, 100 m vlinderslag Andinih Rahayu Valerie Otten Romy Verhagen Fleur van Diemen Anouk Pappot Mouna Oudshoorn

Junioren 3 en later 1.28.42 2e PR 1.31.07 3e 1.32.12 4e PR 1.43.97 8e PR 1.52.95 9e 1.56.66 10e

1e 3e 5e 6e 9e

PR PR PR PR

Jongens, 100 m vlinderslag Junioren 1 en 2 DaniĂŤl van der Laan 1.30.35 2e PR Martijn Ottenhof 1.31.92 4e PR Meisjes, 50 m schoolslag Iris van der Moolen Iris Bastiaansen

Jeugd 2 en later 0.42.94 4e PR NG.ZA

Jongens, 50 m schoolslag Vince Sijmons

Junioren 4 en later 0.44.53 3e PR

Meisjes, 100 m schoolslag Junioren 1 en later Anne-Laure Has 1.50.10 3e

Heren, 100 m vlinderslag Elrik Maat Bart van der Zwaan Coen van Haaster Mark Visser

1.15.02 1.15.95 1.17.15 1.20.20

Meisjes, 50 m vrije slag Junioren 3 en Valerie Otten 0.34.36 Romy Verhagen 0.35.73 Andinih Rahayu 0.35.84 Anouk Pappot 0.38.00 Fleur van Diemen 0.39.17 Mouna Oudshoorn 0.41.75

8e PR 9e 11e PR 14e

Heren, 50 m schoolslag Nick Sijmons Bart van der Zwaan Elrik Maat Mark Visser Coen van Haaster

0.35.15 0.36.62 0.39.00 0.39.74

2e PR 5e 8e 9e NG.ZA

later 5e PR 8e PR 9e PR 11e 14e PR 15e PR

Estafette Dames, 4 x 50 m rugslag Valerie Otten 0.42.38 Romy Verhagen Iris van der Moolen Iris Bastiaansen 2.42.09

3e

Jongens, 50 m vrije slag DaniĂŤl van der Laan Martijn Ottenhof

Junioren 1 en 2 0.34.86 3e PR 0.35.18 4e PR

Estafette Heren, 4 x 50 m rugslag Coen van Haaster 0.31.34 Elrik Maat Nick Sijmons Mark Visser

DIS RD

Meisjes, 50 m rugslag Anne-Laure Has

Junioren 1 en later 0.43.97 1e PR

Meisjes, 100 m rugslag Jeugd 2 en later Iris Bastiaansen 1.22.32 3e PR Iris van der Moolen 1.25.43 5e Jongens, 100 m rugslag Junioren 4 en later Vince Sijmons 1.25.62 3e

Andinih Rahayu heeft deze wedstrijd de allergrootste verbetering neergezet. Op de 100 m vlinderslag had zij een tijd staan van 2.34.10 deze heeft ze verbeterd naar 1.28.42. Super Andinih! Uiteraard hebben ook de andere zwemmers met hun PR weer een mooie tijd neergezet. Irma van der Moolen

46e jaargang nummer 8 - 8 december 2012

21


COMPETITIE DEEL 2 - 11 NOVEMBER IN MIJDRECHT 11 November is de dag, dat de Amstel weer naar het zwembad mag! Deze tweede competitiewedstrijd vond plaats in het Veenweidebad. Met smart stonden we voor de ingang te wachten toen we rond 10 voor 2 ons dan mochten omkleden. Peter had de Amstelvlag al bij de zwemmerszitplaatsen neergezet maar, een andere vereniging dacht daar eventjes een stokje voor te steken en wou de vlag verschuiven! Ik en Nick S konden dit natuurlijk niet laten gebeuren en met de simpele zin ‘Je mag de vlag daar wel laten staan hoor!’ hadden we onze plaatsen veilig gesteld.

WZ

Natuurlijk zwommen de andere zwemmers ook weer goed, wat heeft geleid tot vele nieuwe PR’s waar de trainers trots op kunnen zijn. Ineke was deze wedstrijd aanwezig als coach omdat, Rick er niet bij kon zijn wegens ‘omstandigheden’. Later heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat hij lekker naar de sauna was, moet toch ook kunnen dacht ik zo ;) (correct me if I’m wrong).

Deze wedstrijd had ook een klein negatief puntje. Het was namelijk de laatste wedstrijd voor Judith & Coen. Judith zwom haar lievelingsslag en afstand: 100 meter schoolslag en veroverDe Amstel zwom in de 1e serie de 4x100 vrije slag heren estafet- de daarmee haar laatste gouden (zwem) medaille. Judith had te. Mark was de startzwemmer en zwom de Amstel naar de 1e nog een heerlijke traktatie en we hoefden niet eens een Sintplek. Mark zijn deelname aan de keerpunten-en starttrainingen Maarten liedje te zingen óf een lampion mee te nemen! Coen in Eindhoven heeft wel zijn vruchten af geworpen want, Mark zwom gezellig de 200 vrij en 200 rug mee, dit was goed te zien werd ingehaald in de stukken tussen de keerpunten om vervolaan zijn glimlach tijdens de race J. Volgens mij was hij in zijn gens de tegenstander weer in te halen tijdens en na het keerhoofd al bezig met uitzwemmen, misschien dat hij daarom zo punt! Hij scoorde een PR met een tijd van 59.52 sec. Nick Sijgelukkig keek hehe. Coen, ik en de jongens zullen je gezelschap mons begon als laatste zwemmer in de estafette erg enthousiast zeker missen in de toekomstige wedstrijden & trainingen ;) ! en dit resulteerde in een tijd van ~58 seconden. Hij was wel erg moe daarna, dus misschien voortaan eerder dan 4 uur ’s nachts Groetjes, Nick D. je bed in! Maar moet je horen wie ’t zegt, haha! De heren werden uiteindelijk tweede. Uiteraard zwommen de dames ook een estafette, de 4x50 wisselslag. Zij lieten de andere twee clubs achter zich en wonnen overtuigend.

UITSLAGEN

WZ

Estafette 4 x 100 m vrije slag Mark Visser Stefan Oudshoorn Bert Zwaan Nick Sijmons

Heren 0.28.53

Jongens, 100 m schoolslag Jeugd 2 en later Nick Sijmons 1.16.42 1e PR Mark Visser 1.21.90 3e PR

4.00.38 2e

Estafette 4 x 50 m wisselslag Iris van der Moolen Judith Reesink Niké van Duijkeren Loïs van Duijkeren

Dames 0.37.25

Dames, 100 m schoolslag Judith Reesink Iris van der Moolen Iris Bastiaansen

Senioren 2 en later 1.28.40 1e 1.32.71 2e 1.34.03 3e PR

Heren, 200 m vrije slag Bart van der Zwaan Nick Drenth Stefan Oudshoorn Elrik Maat Coen van Haaster

Senioren Open 2.13.41 2e 2.16.72 4e PR 2.18.92 5e 2.20.15 6e PR 2.25.17 8e

Dames, 200 m vrije slag Niké van Duijkeren Loïs van Duijkeren

Senioren Open 2.32.47 1e 2.41.82 3e

2.22.52 1e

Jongens, 25 m vrije slag Noah Kuystermans

Minioren 4 0.18.38 1e

Meisjes, 25 m vrije slag Bibienne van Hulst

Minioren 4 0.20.63 2e

Jongens, 100 m wisselslag Minioren 6 en later Randy Sijmons DIS RH Meisjes, 100 m wisselslag Junioren 1 en later Anne-Laure Has 1.31.98 1e PR Yara Bank 1.33.49 2e PR Jongens, 100 m schoolslag Junioren 2 en later Mickey Peters 1.35.82 3e PR Daniël van der Laan 1.43.80 4e PR Martijn Ottenhof 1.44.79 5e PR Meisjes, 100 m schoolslag Junioren 3 en later Andinih Rahayu 1.37.20 1e PR Anouk Pappot 1.49.80 4e PR Fleur van Diemen 1.52.66 5e PR Jongens, 100 m vlinderslag Junioren 4 en later Rico Mossinkoff 1.28.52 4e PR Vince Sijmons 1.39.79 5e PR Bram Degens 1.40.36 6e PR Meisjes, 100 m vlinderslag Jeugd 2 en later Valerie Otten 1.27.05 2e PR Romy Verhagen 1.28.28 3e PR

22

Jongens, 50 m schoolslag Minioren 4 en later Noah Kuystermans 1.00.26 1e Meisjes, 50 m schoolslag Bibienne van Hulst

Minioren 4 en later 0.57.67 1e PR

Jongens, 50 m vrije slag Randy Sijmons

Minioren 6 en later 0.43.27 2e PR

Meisjes, 50 m vrije slag Anne-Laure Has Yara Bank

Junioren 1 en later 0.37.32 1e PR 0.37.75 2e PR

Jongens, 100 m rugslag Mickey Peters Daniël van der Laan Martijn Ottenhof

Junioren 2 en later 1.28.67 3e 1.31.50 4e PR 1.33.59 5e PR

Meisjes, 100 m rugslag Junioren 3 en later Fleur van Diemen 1.32.96 3e Anouk Pappot 1.37.75 6e Mouna Oudshoorn 1.39.67 7e Andinih Rahayu 1.42.03 8e

Jongens, 100 m vrije slag Junioren 4 en later Rico Mossinkoff 1.08.72 4e PR Vince Sijmons 1.15.94 6e PR Bram Degens 1.21.44 7e PR Meisjes, 100 m vrije slag Valerie Otten Romy Verhagen

Jeugd 2 en later 1.15.10 2e PR 1.17.60 5e PR

Jongens, 200 m wisselslag Jeugd 2 en later Nick Sijmons 2.26.83 1e PR Mark Visser 2.34.30 2e PR Dames, 200 m wisselslag Iris van der Moolen Iris Bastiaansen Judith Reesink

Senioren 2 en later 2.52.63 1e PR 2.59.19 2e PR DIS RD

Heren, 200 m rugslag Bart van der Zwaan Elrik Maat Nick Drenth Coen van Haaster Stefan Oudshoorn

2.29.94 2.35.20 2.37.34 2.47.94 2.48.17

Dames, 200 m rugslag Niké van Duijkeren Loïs van Duijkeren

2.51.56 1e PR 3.10.07 4e

2e 5e PR 6e 7e 8e

Tijdens deze ‘thuis’wedstrijd zijn er weer veel PR’s gezwommen. De grootste verbetering staat dit keer op naam van Rico Mossinkoff, hij zwom 1.28.52 op de 100 m vlinderslag. Irma van der Moolen

PR PR PR PR

8 december 2012 - 46e jaargang nummer 8


TRAININGSTIJDEN

CONTRIBUTIE 2013 BASIS / TOESLAGEN / KORTINGEN Basis Voor maximaal 2x per week zwemmen (RES, Masters en conditietraining). RES-Instromers (maximaal 1x per week) op vrijdagavond: Toeslag Wedstrijd zwemmen (training en competitie) voor max. 3x per week trainen Toeslag Waterpolo (training en competitie) voor max. 3x per week trainen Toeslag Pupillentraining waterpolo (geen wedstrijden) voor 1x per week trainen Korting Wedstrijdzwemmen + waterpolo (training en competitie) voor max. 4x per week trainen.

Jonger dan 12 jaar

van 12 t/m 15 jaar

vanaf 16 jaar

€ 153,50 per jaar €112,50 per jaar

€ 169,50 per jaar

€ 184,00 per jaar

€ 61,00 per jaar

€ 61,00 per jaar

€ 81,50 per jaar

€ 81,50 per jaar

€ 81,50 per jaar

€ 123,00 per jaar

€ 29,50 per jaar

€ 29,50 per jaar

n.v.t.

€ 41,00 per jaar

€ 41,00 per jaar

€ 62,00 per jaar

KORTING OP BASISCONTRIBUTIE Zie de kortingsregeling zoals gepubliceerd in ‘t Zwamsteltje 45e jaargang nummer 3 - 9 april 2011 - pagina 18

VRIJSTELLING Ereleden, Leden van verdienste, Bestuur en kader die geen diensten afnemen

DIVERSEN Proeflidmaatschap (8 weken 2x per week) Inschrijfgeld (incl. geschenk) Startvergunning (vanaf 12 jaar) Donateurs (i.v.m. kosten Zwamsteltje)

€ 25,00 éénmalig € 25,00 éénmalig € 32,00 per jaar Minimaal € 45,00 per jaar

PRAKTISCHE BEPALINGEN Voor de leeftijdsbepaling wordt uitgegaan van de leeftijd op 31 december van het contributiejaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen vóór 1 november van het voorgaande jaar, schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie. Bij tussentijdse opzegging is geen restitutie mogelijk.

ADVERTEREN IN ‘t ZWAMSTELTJE FULL COLOUR 1/4 pagina 1/2 pagina 1/1 pagina Achterpagina Halve achterpagina

€115,00 €208,50 €375,00 €410,00 €250,00

per per per per per

jaar jaar jaar jaar jaar

Verschijnt 8x per jaar in een oplage van ruim 250 stuks Geïnteresseerd in andere vormen van sponsoring? Neem contact met ons op! 46e jaargang nummer 8 - 8 december 2012

INFORMATIE Ledenadministratie:

Penningmeester:

Gerard Visser, Smaragd 17, 3641 XK Mijdrecht, Tel 06-25259635 (na 19:00 uur) gerard.visser@zpv-de-amstel.nl

Dick Melman Wipmolen 21 3642 AC Mijdrecht Tel 0297-288788 dick.melman@zpv-de-amstel.nl

Geef je wijzigingen s.v.p. zo snel mogelijk door!

rekeningnr. 19.52.01.264 t.n.v. penningmeester 'De Amstel' te Mijdrecht.

.

23


AGENDA TOT 't VOLGENDE ZWAMSTELTJE Kijk voor de laatste wijzigingen toch altijd nog even in de agenda op de website!

24

8 december 2012 - 46e jaargang nummer 8

Zwamsteltje 46-08 8-dec-2012  

Zwamsteltje 46-08 8-dec-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you