Page 1

2018  jaargang  nummer november 52e 47ejaargang nummer27 2 23 maart

2013 

Clubmagazine

0a

52e jaargang | nummer 2 | 23 maart 2018 | - 1 -


01

Zwem- en polovereniging De Amstel Sinds april 1962 biedt "De Amstel" de mogelijkheid in clubverband alle variaties op de zwemsport te beoefenen. Dit varieert van het werken aan je conditie, tot het spelen van waterpolo op niveau of het zwemmen van wedstrijden. Daarnaast is er de mogelijkheid alle zwemslagen tot in de puntjes te leren beheersen bij onze afdeling diplomazwemmen. Dit alles in een goede sfeer, in een hypermodern bad en onder deskundige leiding.

Ons Bestuur  amstel.bestuur@zpv-de-amstel.nl Voorzitter

Paul Lamers Rietgors 13 3641 ZA Mijdrecht 0297-242064 paul.lamers@zpv-de-amstel.nl

Secretaris

Karin van der Zwaard Braspenning 9 3641 LB Mijdrecht 0297-288645 karin.van.der.zwaard@zpv-de-amstel.nl

Penningmeester

Dick Melman Wipmolen 21 3642 AC Mijdrecht 0297-288788 dick.melman@zpv-de-amstel.nl

Diplomazwemmen

Anne-Marie Spaargaren Stellingmolen 12 3642 ZB Mijdrecht 0297-343803 anne-marie.spaargaren@zpv-de-amstel.nl

Waterpolo

Onze Accommodaties Veenweidebad

Ontspanningsweg 1 3641 SV Mijdrecht www.optisport.nl/veenweidebad

Clubhuis Bubbels

Beheerder: Jan Visser Koolmees 29 1423 NE Uithoorn 0297-562980 jan.visser@zpv-de-amstel.nl

Onze Commissies Diplomazwemmen

DZC

Anne-Marie Spaargaren Colette Lamers Gerda Visser * Valentino van der Vlugt  dzc@zpv-de-amstel.nl

Waterpolo

WPC

Coen van Haaster Michel Aarsman Gerard Krijtenberg Sander Nieuwenhuizen * Rob Broeken Marcel Driessen Bram Visser  wpc@zpv-de-amstel.nl

MZC

Robert van Duijkeren

Michel Aarsman Raaigras 27 3648 JA Wilnis 0297-241084 michel.aarsman@zpv-de-amstel.nl

Masterszwemmen

Robert van Duijkeren Maansteen 27 3643 BH Mijdrecht 0297-241689 Robert.van.duijkeren@zpv-de-amstel.nl

Wedstrijdzwemmen

Masterszwemmen

 mzc@zpv-de-amstel.nl Wedstrijdzwemmen

WZC

John Oudshoorn Hoofdweg 87 3641 PR Mijdrecht 0297-593412 John.oudshoorn@zpv-de-amstel.nl

Technische en evenementen commissie

Erik van Leeuwen Herenweg 221 3648 CG Wilnis 06-55550591 erik.van.leeuwen@zpv-de-amstel.nl

Vice voorzitter Public Relations

Gerard Visser Smaragd 17 3641 XK Mijdrecht 06-25259635 (na 19:00 uur) gerard.visser@zpv-de-amstel.nl

(Redactie ‘t Zwamsteltje Beheer Websites)

Ledenadministratie

Onze Vertrouwenspersonen Maureen Grauw Kofschip 16 1423 AD Uithoorn 0297-563522 mgrauw@zonnet.nl

Harry van Vlijmen Fender 32 1423 EB Uithoorn 0297-563052 vvlymen@caiway.nl

Colofon Eindredactie & opmaak Fotografie Kopij

Productie en hoofdsponsor

Gerard Visser Gerard Visser en anderen

zwamsteltje@zpv-de-amstel.nl Constructieweg 33, 3641 SB Mijdrecht

Opzeggen vóór 1 april, schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie. - 2 - | 23 maart 2018 | 52e jaargang | nummer 2

Technische Commissie Evenementen Commissie

TC EC

Wim Spruijt John Oudshoorn Jan Visser Peter Ottenhof * Rina van Diemen  wzc@zpv-de-amstel.nl Erik van Leeuwen Gerda Visser (DZC) Peter Ottenhof (WZC) Jeroen Liesveld (MZC) Sander Nieuwenhuizen (WPC)  tc@zpv-de-amstel.nl


Voorzitterspraatjes Ik zou het eigenlijk hierbij willen laten. Ik heb tijd genomen om weer op gang te komen en probeer bovenstaande ook even uit te bannen. Gisteren hebben de jongsten van de club hun kunnen weer getoond in het afzwemmen voor de diploma’s voor de wereldzwemslagen. Voor elk diploma maar liefst 7 volledig nieuwe slagen. Kortom al afzwemmend voor diploma 3 hebben ze op deze wijze (met de “gewone” borstcrawl, rugcrawl en vlinder slag) maar liefst 24 (!!) verschillende slagen in hun mars. Voorwaar een echte prestatie. Allemaal gefeliciteerd.

twee punten voorsprong op de nummer twee. Het zal dus nog spannend worden, want puntenverlies betekent mogelijk een plaatsverwisseling. Kom dus onze heren bij die laatste wedstrijden naar het kampioenschap schreeuwen. Ook de zwem4daagse nadert weer met rasse schreden. Inmiddels kun je je ook weer inschrijven. Niet vergeten dus …..www.deamstel.zwem4daagse.nl

Het competitieseizoen komt weer tegen het einde te lopen, maar daar eindigen natuurlijk niet de activiteiten van de club. De brug-tot-brug, Rabofietstocht, de Hoef sportief en de triatlon SloterDe Jumbo actie “Vul de kas” in Vinkeplas zijn voorbeelden van ons “rijke na veen heeft ook weer een leuk bedrag de competitie” leven. Inmiddels een week geleden schrok ik voor de club opgebracht. Alle “gulle Kortom weer meer dan alleen een baanhevig van het drama dat Kirsten Adema gevers” bedankt. Maar natuurlijk niet in tje zwemmen of een balletje gooien. en haar vriend Thijmen Spekman is de laatste plaats de Jumbo zelf. overkomen. In een frontaal ongeluk in Ik hoop dan ook dat jullie weer in de IJsland, waar ze net op vakantie waren, De dames hebben na hun terugtrekking club kunnen vinden wat je er in zocht. zijn zij beiden omgekomen. Beiden wa- uit de competitie zelf het lumineuze ren nog niet zo heel lang geleden lid bij idee bedacht om een “oefenwedstrijd” ons. We kunnen ons niet voorstellen hoe tegen ex-Amsteldames te spelen. dit verlies door hun ouders gedragen Naast het spelen van de wedstrijd (die moet worden. de “ex-dames” overigens wonnen In de bloei van hun leven en zo bruusk ….??!!!!) was er in het clubhuis achteraf voor de weggenomen… ik hoop dat de mooie nog een leuke reünie met hapjes en Algemene Leden Vergadering herinneringen aan hen het snel winnen drankjes. Kortom een zeer leuk initiavan het intense verdriet. tief. van zwem- en polovereniging

OPROEP

Dat een vereniging mensen bijeenbrengt is wel duidelijk, maar dat dit er in resulteert dat deze vereniging tot in het “bejaardentehuis” doorgaat is natuurlijk wel bijzonder. Zo kan het dan ook maar gebeuren dat er in het Hoge Heem in Uithoorn 6 oud getrouwd gedienden elkaar weer weten te vinden. Wat een club al niet te weeg brengt. Het is soms zo oneerlijk in het leven.

De Amstel op donderdag 29 maart 2018

om 20.45 uur in de clubruimte Bubbels in het Veenweidebad te Mijdrecht Zie pagina 6 voor de agenda

Ons heren 1 team staat met nog 4 wedstrijden te gaan op de eerste plek met

Mededelingen Nieuwe (proef)leden Chislaine van Raaij Milan Breewel Maron Plant Ronald van den Bosch Gezina Versluis Patrick Schreurs Karin Groenewegen Erik Verbruggen Dennis Brinke

De Volgende Ronde

Kopij

Waterpolo Teamfoto's Uitslagen / verslagen / Foto's

KOPIJSLUITING:

Rubrieken: 10 vragen: Noa Jonker De Bal is Rond: Wie o Wie De Wedstrijdlijn: Nanne Groenewegen

zaterdag 21 april dan ligt ie vrijdag 27 april in je brievenbus!

52e jaargang | nummer 2 | 23 maart 2018 | - 3 -


Schilderwerken wandafwerking meerjarig onderhoud decoratieve technieken hout- en marmerimitaties

Zwembril op sterkte v.a. â‚Ź 99,00

Of toch liever contactlenzen?

Leeuwerik 3 3641 ZT Mijdrecht T: 0297-77 82 87 M: 06-499 33 566 E: barry@devries-schilderwerken.nl W: www.devries-schilderwerken.nl

- 4 - | 23 maart 2018 | 52e jaargang | nummer 2


Afzwemmen Wereldzwemslagen

Acht weken lang is er geoefend met de Hongaarse slag, de Japanse Morote slag, de Engelse slag en de dubbele Spaanse rugslag, onder leiding van Paul (wereldzwemslagen 2 en 3) en Iris (wereldzwemslagen 1). Op vrijdag 16 maart was het tijd om na al dat geoefen af te zwemmen. Zeventien afzwemmers voor drie verschillende diploma’s lieten aan hun fans de verschillende slagen zien. Voor elk rondje slagen legde Paul in woord en beeld aan het publiek uit hoe de slagen er uit zouden moeten zien.

16 maart in Mijdrecht

Wereldzwemslagen 1: Elske, Mich, Hero, Alix, Bregje. Wereldzwemslagen 2: Noa, Demi, Senna, Marinte, Anna, Ruby, Sidney, Sophie. Wereldzwemslagen 3: Ryan, Britt, Ruben, Jurre

Bij de wereldzwemslagen is het vooral erg belangrijk om rustig te zwemmen en de tijd te nemen om uit te drijven. Zo is er ook tijd om elke slag netjes te zwemmen. Bij deze groep afzwemmers zagen de slagen er goed tot prachtig uit. Allemaal geslaagd dus. Gefeliciteerd!

Weer allemaal hartelijk bedankt! 52e jaargang | nummer 2 | 23 maart 2018 | - 5 -


AGENDA voor de Algemene Leden Vergadering van zwem- en polovereniging De Amstel op donderdag 29 maart 2018

om 20.45 uur in de clubruimte Bubbels in het Veenweidebad te Mijdrecht 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag ALV van 30 maart 2017 4. Ingekomen stukken 5. Secretarieel jaarverslag 2017 6. Financieel jaarverslag 2017 7. Verslag Commissie 2018/2019 en voorstel contributie 8. Mededeling clubtenues

9. Beantwoording ontvangen vragen 10. Verslag kascontrole-commissie 11. Benoeming kascontrole-commissie 12. Begroting en contributies 2018 13. Verslag commissies 2017: – waterpolo, diploma-zwemmen, wedstrijdzwemmen, masters-zwemmen, public-relations, clubhuis-commissie, stichting Vrinden van De Amstel 14. Bestuursverkiezing: herkiesbaar: vice-voorzitter, secretaris, lid WPC. 15. Jubilarissen 16. Rondvraag 17. Sluiting Opmerking: Vragen die u op de vergadering wilt stellen, graag uiterlijk een week voor aanvang van de vergadering per e- mail richten aan het bestuur (amstel.bestuur@zpv-de-amstel.nl). Niet vooraf ingediende vragen kunnen voor beantwoording uitgesteld worden tot na de ALV.

- 6 - | 23 maart 2018 | 52e jaargang | nummer 2


Ondertussen……. ...zwemmen we bij het diplomazwemmen rustig door op weg naar het afzwemmen voor het Amsteldiploma en de zwemvaardigheidsdiploma’s van 14 april.

Bij zwemvaardigheid-2 ligt de lat natuurlijk hoger dan bij één, meer banen en alle slagen netjes. Als dat voor 2 is gelukt, dan kan zwemvaardigheid-3 eigenlijk niet meer misgaan. Omdat de techniek goed is, gaat het zwemmen De meeste zwemmers zijn na een jaarmakkelijk en zijn de vele banen die tje trainen, zo hier en daar onderbromoeten worden gezwommen ken door een cursus, klaar om af te (waaronder een baan vlinderslag) eigenzwemmen voor het volgende zwemvaarlijk goed te doen. digheidsdiploma. En wat gaan we doen na het afzwemDe sprong van zwemdiploma b, of c men van 14 april? Natuurlijk gaan we op naar zwemvaardigheid is groot. Zo de maandagen tot de zomervakantie moeten er meer banen van elke slag snorkelen. De inschrijving loopt al en worden gezwommen, de slagen moeten er is, net als alle jaren weer veel betechnisch goed worden uitgevoerd en er langstelling. Op de vrijdag komt komt een nieuwe slag bij; de vlinder‘Springen van de plank‘ eraan. Met slag. Niet alle zwemmers krijgen dat na deze cursus zijn we vorig seizoen geeen b- of c-diploma een-twee-drie start. Veel zwemmers vonden het erg voor elkaar. Daarom hebben we voor leuk dus ook dit jaar bieden we hem de zwemmers die de eisen van zwemaan. Naast al het cursusgeweld is er vaardigheid 1 nog niet halen, het Amnatuurlijk ook nog ‘gewoon’ zwemmen steldiploma in het leven geroepen. en wel op de donderdag. Tijdens die Zwemmers die voor dit diploma aftrainingen gaan we al weer aan de gang zwemmen, weten dat ze een heel eind voor het volgende zwemvaardigheidsop de goede weg zijn. diploma, afgewisseld met een keertje

waterpolo en zwemspelletjes, dus hou de mail in de gaten. Het programma voor het laatste deel van het zwemseizoen wordt in juni een week onderbroken door de Zwem4daagse. Van 4 juni tot en met 8 juni kan iedereen weer komen banen zwemmen voor een medaille. Daarnaast zijn er weer extra activiteiten in het bad, in het clubhuis naast het zwembad. Inschrijven kan nu al tegen het voordelige tarief, dus op naar de website. Anne-Marie

Herinnert u zich deze nog? Herinnert u zich deze nog?

toch niets terecht kwam. Nu we deze winter wel het ijs op konden is het misschien een idee om het wakzwemmen weer nieuw leven in te blazen.

2012, 12 november om precies te zijn. Dat was een van de jaren dat de winter echt op een winter leek met sneeuw en vorst en ijs op de sloten. Er kon dus geschaatst worden. Omdat er aan het schaatsen op sloten en plassen best wat risico’s zijn verbonden met name als je door het ijs zakt, werd de cursus wakzwemmen georganiseerd. De zwemmers konden bij deze cursus ongeveer ervaren hoe het is om onder het ijs te raken en wat je dan moet doen en vooral niet moet doen. Met een groot zeil met gaten werd het ijs nagebootst, de zwemmers moesten onder het zeil een van de wakken zoeken en daar weer boven komen. Natuurlijk lagen er onder het zeil twee trainers om

Anne-Marie

in te grijpen als dat nodig was. Op de laatste foto de wakzwemmers met hun diploma. De cursus wakzwemmen zit de laatste paar jaar niet meer in het programma, vooral omdat de winters zodanig warm waren dat er van schaatsen op buitenijs

Hoe zit dat nou met die mat en die flippers???? De mat, bij elkaar gezwommen en gegokt tijdens het sponsorzwemmen en de casino avond heeft tijdens het vrijzwemmen van februari voor het eerst in het water gelegen, zoals op de foto’s is te zien. (foto’s Yara Bank). Voor de flippers zijn opruimbakken besteld. Nog even een slotsysteem erop en ook de zwemvliezen kunnen worden gebruikt.

52e jaargang | nummer 2 | 23 maart 2018 | - 7 -


DWT’s vijfde vlinderslaggala

7 januari 2018 in Haarlem

Uitslagen Heren, 1000 m vlinderslag Nick Sijmons 14.04.10

<Irma> 1e PR

LAC deel 2

7 januari 2018 in Almere

Uitslagen Heren, 800 m vrije slag Owen Michels 11.39.85

4e PR

Dames, 800 m vrije slag Romy Verhagen 10.40.82

5e PR

Heren, 400 m vrije slag Melle van der Linden 7.26.95

Competitie deel 2

Tijdens deze LAC wedstrijd heeft Owen een mooie tijd neergezet op de 800 m vrije slag, hij zwom een tijd van 11.39.85. <Irma>

4e

14 januari in Amstelveen

Uitslagen Estafette 4 x 100 m vrije slag Heren Martijn Ottenhof 0.58.27 Vince Sijmons Jeffrey van ’t Schip Nick Sijmons 3.48.89 1e PR Estafette, 4x50 m wisselslag Anne-Laure Has Vera Bader Nina Siegers Sanne van Dongen Jongens, 25 m vrije slag Karim Selim Jongens, 100 m wisselslag Melle van der Linden Koen Verbruggen Meisjes, 100 m wisselslag Romee van Hulst Chanel Vreeswijk Mette de Wit Nora de Hollander Demi Schreurs Olivia Vernooij Jongens, 100 m schoolslag Owen Michels Meisjes, 100 m schoolslag Nina Siegers Beau Kruyswijk Nanne Groenewegen Nikki van Raaij Jongens, 100 m vlinderslag Ivo Driehuis Noah Kuystermans Rover Brinke

Dames 0.37.38

Jongens, 100 m schoolslag Randy Sijmons Dames, 100 m schooslag Vera Bader Sanne van Dongen Anne-Laure Has Mouna Oudshoorn

Heren, 200 m vrije slag Nick Sijmons Jeffrey van ’t Schip Minioren 4 en later Vince Sijmons 0.19.10 1e PR 2.28.64 4e

Minioren 6 en later Dames, 200 m vrije slag DIS RH Romy Verhagen DIS SL Iris Bastiaansen Fleur van Diemen Junioren 1 en later 1.30.50 1e PR Jongens, 50 m schoolslag 1.35.93 3e Karim Selim 1.42.52 7e PR Leeroy Vreeswijk DIS AA DIS VD Jongens, 50 m vrije slag DIS RH Koen Verbruggen Sander Verbaan Junioren 2 en later Melle van der Linden 1.38.91 4e PR Meisjes, 50 m vrije slag Junioren 3 en later Romee van Huls 1.36.66 4e PR Chanel Vreeswijk 1.38.68 7e PR Mette de Wit 1.42.12 12e PR Olivia Vernooij 1.44.77 15e PR Nora de Hollander Demi Schreurs Junioren 4 en later 1.23.53 3e PR Jongens, 100 m rugslag 1.32.43 5e PR Owen Michels 1.37.86 6e

Jeugd 2 en later 1.38.19 7e PR

Meisjes, 100 m rugslag Junioren 3 en later Nina Siegers 1.27.66 6e Nanne Groenewegen 1.33.02 9e PR Senioren 2 en later Beau Kruyswijk 1.35.77 14e 1.28.87 1e PR Nikki van Raaij 1.44.66 16e 1.36.42 6e PR 1.38.00 7e Jongens, 100 m vrije slag Junioren 4 en later 1.41.32 9e Noah Kuystermans 1.12.61 8e PR Rover Brinke 1.17.42 10e PR Senioren Open 2.03.02 2e Jongens, 200 m wisselslag Jeugd 2 en later 2.13.22 9e Randy Sijmons 2.49.87 6e PR 2.16.09 10e PR Dames, 200 m wisselslag Senioren 2 en later Vera Bader 2.57.91 3e Senioren Open Anne-Laure Has 2.59.71 4e 2.22.82 1e Mouna Oudshoorn 3.17.08 8e 2.32.97 3e PR Sanne van Dongen 3.22.80 9e 3.09.80 15e Heren, 200 m rugslag Senioren Open Minioren 4 en later Jeffrey van ’t Schip 2.33.66 6e 0.55.18 1e 1.06.20 2e Dames, 200 m rugslag Senioren Open Romy Verhagen 2.37.34 1e PR Minioren 6 en later Iris Bastiaansen 2.52.16 5e 0.38.77 1e 0.44.48 5e PR Tijdens deze wedstrijd zijn er weer veel PR’s DIS AA gezwommen. De grootste verbetering staat dit keer op naam van Noah Kuystermans, hij zwom Junioren 1 en later een tijd van 1.12.61 op de 100 m vrije slag. 0.36.51 3e PR <Irma> 0.38.52 4e 0.41.95 11e PR 0.43.02 12e PR 0.43.02 12e PR 0.45.33 14e Junioren 2 en later 1.27.81 6e

Open Nederlandse Masters Kampioenschappen 2018, 18-21 januari 2018 Uitslagen Jeffrey van ‘t Schip 100 m vrije slag 50 m rugslag 100 m rugslag 50 m vlinderslag 100 m wisselslag

0.58.38 7e 0.31.10 10e 1.07.74 3e 0.29.83 9e PR 1.08.47 19e

Nick Sijmons 400 m vrije slag 50 m vlinderslag 200 m vlinderslag 200 m wisselslag 100 m wisselslag

- 8 - | 23 maart 2018 | 52e jaargang | nummer 2

4.27.94 2e 0.26.90 3e 2.16.29 3e 2.16.85 1e 1.02.94 4e

PR/CR PR/CR PR PR


10 Vragen aan Elske Boone Leeftijd: Ik ben tien jaar Woonplaats: Ik woon in Mijdrecht op een boerderij School: Ik zit nu in groep 7 van de Fontein in Mijdrecht Ik zwem bij de Amstel sinds: Ik ben in november 2017 begonnen Lekkerste eten: Patat met mosselen Wat is je lievelingsdier: De koe Heb je zusjes of broertjes: Ik heb twee oudere zussen Welk diploma dat je gehaald hebt vond je het leukste?

Ik geef de rubriek door aan Noa Jonker.

Ik hoop vrijdag Wereldzwemslagen te halen omdat ik nog meer een diploma heb

Wat wil je later worden?

Welke slag vind je nog moelijk?

Wat is je lievelingsprogramma of -serie?

Wat vind jij het leukst aan school?

Wat vind je het leukste van zwemmen? Drie extra vragen voor Elske: Wat vind jij mooi aan jezelf? Mijn haar en gezicht Wat vind jij het leukste aan vakantie? Niet te hoeven leren Wat doe jij in je vrije tijd? Mijn vader helpen op de boerderij en met de hond Happy spelen

52e jaargang | nummer 2 | 23 maart 2018 | - 9 -


Swimkick Minioren-2 Op zondag 28 januari mochten we weer verzamelen in de Waterlelie in Aalsmeer voor het 2e deel van de Minioren Swimkick. Helaas zijn Koen en Demi afwezig, maar alsnog zijn we met een grote ploeg doordat we een aantal debutanten hebben: Ruben, Sophia en Feline. Aan Heleen en Henri, de coaches van vandaag, de taak om deze nieuwe (wat nerveuze) wedstrijdzwemmers te begeleiden. Feline mag in het 2e programma al van start op de 25 meter rugslag. De kop is eraf en van zenuwen was bij haar niets te merken want ze pakt op haar debuut een zilveren medaille! In het 4e programma mogen Olivia en Nora starten op de 50 meter rugslag. Veel deelnemers in dit programma, maar onze meiden zwemmen allebei een dik PR! Nora wint haar eerste gouden medaille en voor Olivia brons.

28 januari in Aalsmeer Ruben maakt zich klaar voor zijn eerste wedstrijd. Zo spannend. Hij mag samen met Karim en Leeroy van start op de 50 meter vrij. Alle drie een hele nette tijd neer gezet. Daarna mag Sophia aantreden. Nagelbijtend op het startblok voor de 25 meter schoolslag en later voor de 50 meter vrij. Beide keren een prima tijd! Leeroy staat ondertussen alweer klaar voor de 50 meter school en zwemt deze ook keurig uit. De jonkies doen het super goed!

Wat een geslaagde en gezellig drukke Swimkick was het weer. Iedereen gaat tevreden naar huis. Op naar deel 3! Esther Scheunhage

Feline gaat lekker tijdens haar debuut. Op de 50 meter school wint ze opnieuw een zilveren medaille. Goed bezig! Bij de 100 meter school veel dames gedissed, maar Chanel niet, die zet wederom een scherpe tijd neer. Melle zwemt zo’n 13 seconden van zijn PR af op de 100 meter vrij, Sander ruim 4 seconden op de 100 meter school en Karim bijna 2 seconden op de 100 meter rug. Top gedaan mannen!

Chanel maakt zich klaar voor de 400 meter vrij. Heel goed gedaan deze pittige afstand. Helaas nét geen medaille, maar wel een top tijd neergezet. Tijd voor de eerste jongen. 100 meter school en Melle mag starten. Hele spannende wedstrijd, want de top 3 zit erg dicht op elkaar. Uiteindelijk brons voor Melle, heel netjes. Ondertussen is er regelmatig verwarring aan de startblokken over welke zwemmers wel/niet mogen starten en verliest de scheids steeds vaker haar geduld. Strenge juryleden zorgen ervoor dat een aantal van onze zwemmers gediskwalificeerd worden op verschillende afstanden. Maar dat mag allemaal de pret niet drukken, gezellig is het toch wel en het leuke is dat iedereen blij is met elkaars prestaties.

Uitslagen Meisjes, 25 m rugslag Féline Boidin

Minioren 4-5 0.23.37 2e

Jongens, 50 m schooslag Leeroy Vreeswijk

Minioren 1-3 1.08.91 7e

Meisjes, 50 m rugslag Nora de Hollander Olivia Vernooij Demi Schreurs

Minioren 4-5 0.47.01 1e PR 0.49.52 3e PR BM

Meisjes, 50 m schooslag Féline Boidin Demi Schreurs

Minioren 4-5 0.57.24 2e BM

Meisjes, 400 m vrije slag Chanel Vreeswijk

Minioren 5 6.47.51 4e

Meisjes, 100 m schooslag Chanel Vreeswijk Nora de Hollander Olivia Vernooij

Minioren 5 1.54.58 4e DIS SR DIS SD

Jongens, 100 m schooslag Melle van der Linden

Minioren 6 1.41.98 3e PR

Jongens, 100 m vrije slag Melle van der Linden

Minioren 6 1.31.14 8e PR

Jongens, 50 m vlinderslag Sander Verbaan

Minioren 5 DIS VC

Jongens, 100 m schoolslag Sander Verbaan

Minioren 5 2.05.22 5e PR

Jongens, 50 m vrije slag Karim Selim Ruben Verbaan Leeroy Vreeswijk

Minioren 2, 3 en 4 0.50.13 10e 0.52.72 11e 0.59.86 15e

Meisjes, 25 m schoolslag Sophia Boidin

Minioren 1-3 0.28.23 4e

Meisjes, 50 m vrije slag Minioren 1-3 Sophia Boidin 1.07.62 6e Jongens, 100 m rugslag Minioren 2, 3 en 4 Karim Selim 2.06.59 9e PR Ruben Verbaan DIS RH

- 10 - | 23 maart 2018 | 52e jaargang | nummer 2

De grootste verbeteringen staan op naam van Melle van der Linden. Melle heeft een mooie tijd van 1.30.14 op de 100 m vrije slag gezwommen. <Irma>


Competitie deel 3

4 februari in Mijdrecht

Uitslagen Estafette 4 x 100 m wisselslag Heren Jeffrey van ’t Schip 0.32.54 Vince Sijmons Nick Sijmons Martijn Ottenhof 4.29.31 3e Meisjes, 25 m vlinderslag Sophia Boidin

Dames, 50 m vrije slag Senioren 2 en later Anne-Laure Has 0.31.60 3e PR Vera Bader 0.32.25 6e PR Mouna Oudshoorn 0.38.50 11e Yara Bank NG.ZA

Jongens, 25 m vlinderslag Karim Selim Leeroy Vreeswijk Ruben Verbaan

Minioren 4 en later Jongens, 50 m vrije slag DIS VD Martijn Ottenhof Randy Sijmons Minioren 4 en later 0.21.37 1e PR Dames, 200 m schoolslag 0.25.59 2e Iris van der Moolen DIS AA Iris Bastiaansen

Meisjes, 50 m schoolslag Chanel Vreeswijk Mette de Wit Romee van Hulst Demi Schreurs Nora de Hollander

Junioren 1 en later 0.46.40 1e 0.48.03 3e PR 0.48.64 5e PR 0.56.07 17e 0.56.33 18e PR

Jongens, 50 m schoolslag Melle van der Linden Koen Verbruggen Sander Verbaan

Minioren 6 en later 0.47.73 1e 0.48.96 2e PR 0.54.35 4e PR

Meisjes, 50 m vlinderslag Nina Siegers Beau Kruyswijk Linde Zomer Nanne Groenewegen Nikki van Raaij Nikki Hazeleger Mila de Wispelaere Lily Steenpoorte

Junioren 3 en later 0.37.34 4e PR 0.39.92 9e PR 0.42.53 11e PR 0.43.69 12e PR 0.43.94 13e PR 0.45.50 18e PR 0.50.41 21e PR DIS VH

Jongens, 50 m vlinderslag Owen Michels

Junioren 2 en later 0.45.92 8e PR

Meisjes, 100 m rugslag Jeugd 2 en later Bibienne van Hulst 1.18.94 3e PR Smila Steenpoorte 1.35.08 8e Aïsha Bank DIS RE Lieve de Wispelaere NG Jongens, 100 m rugslag Junioren 4 en later Ivo Driehuis 1.17.45 3e Rover Brinke 1.26.74 6e PR

Jeugd 2 en later 0.27.44 4e 0.29.81 6e PR Senioren Open 3.07.76 2e 3.21.33 5e PR

Jongens, 50 m vrije slag Owen Michels

Junioren 2 en later 0.34.60 7e PR

Meisjes, 200 m wisselslag Bibienne van Hulst Smilla Steenpoorte Aïsha Bank

Jeugd 2 en later 2.51.08 2e PR 3.21.24 9e 3.21.66 10e PR

Jongens, 200 m wisselslag Ivo Driehuis Rover Brinke

Junioren 4 en later 2.44.48 3e PR 3.01.57 6e PR

Dames, 200 m rugslag Senioren 2 en later Anne-Laure Has 2.47.07 3e PR Heren, 200 m schoolslag Senioren Open Vera Bader 3.05.37 7e Nick Sijmons 2.37.64 2e PR Mouna Oudshoorn 3.09.29 8e PR Yara Bank NG.ZA Meisjes, 50 m rugslag Minioren 4 en later Jongens, 200 m rugslag Jeugd 2 en later Sophia Boidin 1.10.24 4e Martijn Ottenhof 2.33.23 4e PR Randy Sijmons 2.50.03 6e Jongens, 50 m rugslag Minioren 4 en later Ruben Verbaan 0.55.09 1e Dames, 100 m vrije slag Senioren Open Leeroy Vreeswijk 1.00.21 2e Romy Verhagen 1.03.65 1e PR Karim Selim DIS RE Iris van der Moolen 1.05.31 2e Iris Bastiaansen 1.09.40 5e Meisjes, 100 m rugslag Junioren 1 en later Chanel Vreeswijk 1.26.56 1e Heren, 100 m vrije slag Senioren Open Romee van Huls 1.30.73 3e PR Nick Sijmons 0.56.26 1e Mette de Wit 1.42.89 6e PR Nora de Hollander 1.44.06 7e Meisjes, 4 x 50 m wisselslag Jeugd 2 en later Demi Schreurs 1.54.07 12e Bibienne van Hulst 0.38.00 Romee van Hulst Jongens, 100 m rugslag Minioren 6 en later Aïsha Bank Koen Verbruggen 1.40.91 1e PR Smilla Steenpoorte 2.42.60 4e Melle van der Linden 1.41.67 2e Sander Verbaan 1.41.87 3e PR Tijdens deze wedstrijd zijn er weer veel PR’s gezwommen. De grootste verbetering staat dit Meisjes, 50 m vrije slag Junioren 3 en later keer op naam van Mouna Oudshoorn, zij zwom Nina Siegers 0.32.80 4e PR een tijd van 3.09.29 op de 200 m rugslag. Nikki Hazeleger 0.35.37 12e PR Nikki van Raaij 0.36.94 15e PR <Irma> Beau Kruyswijk 0.37.02 16e PR Mila de Wispelaere 0.37.45 17e PR Nanne Groenewegen 0.37.62 18e PR Linde Zomer 0.37.72 19e Lily Steenpoorte 0.45.78 26e PR

NK Studenten 2018

24 februari in Alphen a/d Rijn

Uitslagen Iris van der Moolen 100 m vrije slag 50 m vlinderslag Jeffrey van ‘t Schip 100 m rugslag 100 m vlinderslag 50 m rugslag (estafette) Nick Sijmons

1.02.98 4e PR 0.32.22 10e 1.07.88 6e 1.11.01 12e 0.30.80

200 m vrije slag 100 m wisselslag

2.03.20 5e 1.02.65 5e PR

Romy Verhagen 50 m vrije slag 0.29.75 10e 100 m wisselslag 1.14.42 11e Tijdens deze NK Studenten wedstrijd heeft Romy haar 100 m wisselslag verbeterd met een tijd van 1.14.42. <Irma>

52e jaargang | nummer 2 | 23 maart 2018 | - 11 -


Minioren en Junioren Circuitronde-3 11 februari in Aalsmeer Zondag 11 februari was er weer een minioren/junioren wedstrijd. Deze werd ditmaal gehouden in de Waterlelie te Aalsmeer. Het was een sterk deelnemersveld met vertegenwoordigingen van ondermeer grote verenigingen als de Dolfijnen, Oceanus en Kon. AZ 1870. De Waterlelie heeft een wat hogere temperatuur dan de meeste andere ba-

tuur en ademhaling. De wat jongere zwemmers vinden het juist wel lekker omdat zij minder afkoelen. De oudere zwem-

speciale vermelding waard is de derde plaats gehaald door Chanel Vreeswijk op de 100 rug. Ondanks dat ze nog geen plaatsingstijd had heeft ze hier een hele mooie tijd neergezet. Al met al is er goed gepresteerd en veel ervaring opgedaan. Wat misschien nog veel opvallender is dat de onderlinge sfeer bij de Amstel erg goed is en ik denk dat met name de verdienste is van de vereniging en de begeleiders/trainers. Op naar de volgende wedstrijd. Dennis

mers waren dan ook niet altijd even tevreden met de resultaten ondanks dat er best wat PRâ&#x20AC;&#x2122;s gezwommen zijn. Voor veel van de jonge zwemmers was het een spannende middag omdat ze vaak proden wat niet door alle zwemmers als gramma-onderdelen moesten zwemmen prettig wordt ervaren, met name de wat oudere zwemmers hebben hierdoor welke ze daarvoor nog niet in wedmeer moeite met de lichaamstempera- strijdverband hadden gezwommen. Een

Uitslagen Meisjes, 100 m vlinderslag Romee van Hulst

Junioren 1 1.44.72 4e

Nina Siegers Nikki Hazeleger Nikki van Raaij Nanne Groenewegen Linde Zomer

Junioren 2 en 3 1.33.05 14e 1.40.92 16e 1.43.34 18e 1.45.31 21e PR 1.48.63 24e PR

Jongens, 50 m rugslag Junioren 1 en 2 Owen Michels 0.41.25 9e Rover Brinke Ivo Driehuis

Junioren 3 en 4 0.35.58 8e PR DIS RD

Meisjes, 100 m vrije slag Sophia Boidin

Minioren 2 en 3 2.16.61 10e

Jongens, 100 m wisselslag Karim Selim Leeroy Vreeswijk

Minioren 2, 3 en 4 1.54.33 9e PR DIS VD

Jongens, 100 m vrije slag Koen Verbruggen Sander Verbaan

Minioren 5 1.29.91 7e PR 1.37.66 11e PR

Meisjes, 50 m vrije slag Junioren 1 Romee van Hulst 0.37.60 4e Demi Schreurs DIS AA Nina Siegers Nikki Hazeleger Nikki van Raaij Linde Zomer Nanne Groenewegen

Junioren 2 en 3 0.33.86 11e 0.35.55 19e PR 0.36.53 22e PR 0.37.09 26e PR 0.37.98 28e PR

Jongens, 100 m vlinderslag Owen Michels

Junioren 1 en 2 1.46.96 13e PR

Ivo Driehuis Rover Brinke

Junioren 3 en 4 1.24.53 7e 1.34.09 10e PR

Meisjes, 200 m wisselslag Nora de Hollander Chanel Vreeswijk

Minioren 5 3.50.64 6e DIS RH

Jongens, 100 m rugslag Melle van der Linden

Minioren 6 1.39.90 4e

Jongens, 100 m vrije slag Karim Selim Leeroy Vreeswijk Ruben Verbaan

Minioren 2, 3 en 4 1.54.77 12e 2.07.36 14e DIS AA

Meisjes, 50 m rugslag Romee van Hulst Demi Schreurs

Junioren 1 0.43.61 5e DIS RF

Nina Siegers Nanne Groenewegen Nikki Hazeleger Nikki van Raaij Linde Zomer

Junioren 2 en 3 0.40.12 10e PR 0.41.13 12e PR 0.41.32 16e PR 0.42.86 20e PR 0.44.92 23e PR

Jongens, 50 m vrije slag Owen Michels

Junioren 1 en 2 0.35.16 13e PR

Ivo Driehuis Rover Brinke

Junioren 3 en 4 0.30.74 9e 0.33.52 12e PR

- 12 - | 23 maart 2018 | 52e jaargang | nummer 2

Jongens, 100 m rugslag Minioren 5 Koen Verbruggen 1.40.65 6e PR Sander Verbaan 1.42.09 8e PR Meisjes, 100 m rugslag Minioren 5 Chanel Vreeswijk 1.31.77 3e Olivia Vernooij 1.47.11 5e PR Nora de Hollander 1.47.27 6e FĂŠline Boidin 1.58.62 10e Jongens, 200 m wisselslag Melle van der Linden Meisjes, 4x50 m vrije slag Nikki Hazeleger Nikki van Raaij Romee van Hulst Nina Siegers

Minioren 6 DIS RC 0.35.15 2.23.49 5e PR

De grootste verbetering staat op naam van Linde Zomer. Op de 50 m rugslag heeft zij nu een mooie tijd staan van 44.92.


Vijfkamp deel 3

18 februari in Woerden

Dit was het eerste keer waarin we als wedstrijdploeg waren opgesplitst. Tegelijkertijd met de vijfkampwedstrijd was er een LAC wedstrijd in Mijdrecht die georganiseerd werd door de Futen. Hier deden Romy, Beau en Mouna aan mee, onze kilometertijgers.

was er niet omdat de rand langs het bad vrij smal is en daar dus geen banken kunnen staan. Dit mocht de pret niet drukken en vol enthousiasme gingen we van start. Chantal stuurde iedereen op tijd naar de start en Henri en ik klokten mee zodat de zwemmers na hun race meteen een goede indruk hadden hoe In Woerden stonden we met 31 zwemze hadden gezwommen. Regelmatig de mers aan de start voor 3 vijfkamp vragen we voor de race aan de zwemwedstrijd. Zodra we het zwemband in mers hoeveel ze van hun PR gaan afhamochten, gingen we op zoek naar een len. Als ze dit dan halen of zelfs overmooie plek voor de wedstrijdploeg. Hetreffen is de vreugde compleet. Ook laas was de “hoek” al bezet en zaten leuk om te zien is hoe jongere zwemwe langs de lange kant. Veel ruimte mers zich bezighouden met de presta-

ties van de oudere zwemmers. Het was een prima wedstrijd in een zeer warm zwembad, maar dat mocht de pret niet drukken. In totaal zijn er ruim 40 PRs gezwommen. Gefeliciteerd allemaal. De beste verbetering van een PR kwam deze wedstrijd op naam van Mette de Wit. Mette zwom de 100 m vrij in 1:33.47. Dit was een verbetering van haar oude PR (1:46.66) met ruim 13 seconden. Rina

Uitslagen Estafette, 4x 50 m schoolslag Koen Verbruggen Olivia Vernooij Sander Verbaan Nora de Hollander

Minioren 5 en later 0.48.44 Heren, 100 m vrije slag Nick Sijmons Vince Sijmons DIS AE Randy Sijmons

Dames, 200 m schoolslag Iris van der Moolen Vera Bader Anne-Laure Has Iris Bastiaansen Sanne van Dongen Yara Bank

Senioren Open 3.02.13 3e PR 3.06.53 5e 3.27.76 9e 3.28.31 10e 3.31.61 12e 3.49.46 15e

Heren, 200 m schoolslag Nick Sijmons Vince Sijmons Randy Sijmons

Senioren Open 2.36.41 1e PR 2.57.77 6e 3.36.36 17e

Meisjes, 100 m wisselslag Nina Siegers Nikki Hazeleger Nanne Groenewegen Nikki van Raaij Lily Steenpoorte

Junioren 3 en later 1.25.05 5e 1.29.65 9e PR 1.32.79 13e PR 1.33.46 15e 1.50.20 16e PR

Jongens, 100 m wisselslag Owen Michels Jongens, 25m vrije slag Karim Selim Ruben Verbaan Meisjes, 50 m rugslag Smilla Steenpoorte

Dames, 100 m vrije slag Iris van der Moolen Anne-Laure Has Iris Bastiaansen Yara Bank Vera Bader Sanne van Dongen Fleur van Diemen

Jongens, 100 m schoolslag Karim Selim

Minioren 4 en later 1.58.91 2e PR

Meisjes, 100 m vrije slag Nina Siegers Nikki Hazeleger Nikki van Raaij Nanne Groenewegen Lily Steenpoorte

Estafette Dames, 4 x 50 m schoolslag Iris van der Moolen 0.40.40 Minioren 4 en later Sanne van Dongen 1.08.28 6e PR Iris Bastiaansen Vera Bader 2.48.69 2e Minioren 2, 3 en 4 0.54.50 2e PR Estafette Heren, 4 x 50 m schoolslag 0.56.18 3e Nick Sijmons 0.32.10 Rover Brinke Junioren Ivo Driehuis 1.14.15 3e Vince Sijmons 2.25.54 3e 1.18.18 7e PR 1.20.13 9e PR Mette de Wit heeft deze wedstrijd een mooie 1.25.50 12e PR verbetering neergezet. Op de 100 m vrije slag 1.40.38 14e PR zette zij een tijd neer van 1.33.47.

Jongens, 100 m vrije slag Owen Michels

Junioren 2 en later 1.13.29 2e PR

Meisjes, 50 m rugslag Sophia Boidin Jongens, 50m rugslag Karim Selim Ruben Verbaan

Meisjes, 50 m vlinderslagMinioren 4, 5, Junioren 1 Romee van Hulst 0.40.84 1e PR Mette de Wit 0.51.97 7e Junioren 2 en later Nora de Hollander 0.54.12 8e 1.29.13 3e PR Demi Schreurs 0.55.72 10e Féline Boidin 0.57.41 12e Minioren 2, 3 en 4 Olivia Vernooij DIS VH 0.19.62 2e 0.22.53 3e Jongens, 50 m vlinderslag Minioren 4, 5 en 6 Koen Verbruggen 0.52.18 2e Jeugd 2 en jonger Sander Verbaan 1.02.91 6e 0.42.39 8e

Jongens, 50 m rugslag Junioren 4 en jonger Ivo Driehuis 0.35.38 4e PR Noah Kuystermans 0.36.96 7e PR Rover Brinke 0.37.54 8e PR Meisjes, 100 m vrije slag Romee van Hulst Nora de Hollander Mette de Wit Olivia Vernooij Féline Boidin Demi Schreurs Jongens, 100 m vrije slag Koen Verbruggen Sander Verbaan

Senioren Open 0.55.44 2e 0.59.63 5e PR 1.06.93 17e PR

Meisjes, 100 m vlinderslag Smilla Steenpoorte

Jongens, 100 m vlinderslag Ivo Driehuis Junioren 1 en later Rover Brinke 1.21.40 3e PR Noah Kuystermans 1.31.23 6e PR 1.33.47 7e PR Dames, 50 m rugslag 1.35.89 9e PR Iris van der Moolen 1.40.28 11e Iris Bastiaansen 1.40.87 12e Anne-Laure Has Minioren 4, 5 en 6 Yara Bank 1.28.03 3e PR Vera Bader 1.39.39 7e Sanne van Dongen Fleur van Diemen Senioren Open 1.04.34 2e Heren, 50 m rugslag 1.09.20 6e PR Nick Sijmons 1.10.41 9e PR Vince Sijmons 1.11.86 10e Randy Sijmons 1.12.15 11e PR 1.15.10 14e PR Meisjes, 100 m schoolslag 1.26.20 18e Sophia Boidin

Jeugd 2 en later 1.44.01 7e PR Junioren 4 en later 1.21.21 5e PR 1.27.47 6e PR DIS VB Senioren Open 0.35.48 6e 0.36.37 7e 0.36.39 8e PR 0.38.72 10e 0.38.85 11e PR 0.40.59 13e 0.42.76 16e Senioren Open 0.30.94 3e 0.33.63 9e PR 0.36.01 13e PR Minioren 4 en later 2.15.43 4e

52e jaargang | nummer 2 | 23 maart 2018 | - 13 -


LAC deel 3

18 februari in Mijdrecht

Op dezelfde middag als de Vijfkamp in Woerden was de LAC lange afstand wedstrijd in Mijdrecht. De zwemmers moesten kiezen naar welke wedstrijd zij wilden gaan. Drie zwemmers kozen er voor om de uitdaging van de lange afstanden aan te gaan. En lange afstanden waren het deze keer. Zowel de 1500 meter als de langste afstand, de 2000 meter werden gezwommen. Beau zwom voor het eerst de 1500 meter, misschien wel de jongste zwemmer van de Amstel die deze afstand ooit zwom. En dat betekent rustig beginnen, want dat is toch wel een stukje verder dan de 800 meter die zij eerder gezwommen heeft. Ze zwom een geweldige tijd van 26:00.99 en verbeterde zelfs haar 800 meter PR met 36 seconden! Romy en Mouna gingen voor de 2000 meter. Romy zwom als eerste en begon goed met tussentijden van rond de 1:26.00 per 100 meter. Maar na 1200 meter kreeg ze het moeilijk en begonnen de tijden snel op te

vertelt de klokker haar dat ze nog 50 meter moet. Daardoor een extra zware laatste 50 meter. Dit bleek uiteindelijk een fout en heeft ze 50 meter extra gezwommen. Helaas geen PR, maar wel en mooie tijd.

lopen. Na wat aanmoediging had ze door dat ze er toch wat vaart achter moest zetten. Uiteindelijk viel het mee en zwom ze een PR van 39 seconden. Groeten, Mouna was al laatste. Ook zij kreeg het Marella zwaar. Eindelijk dacht ze klaar te zijn,

Uitslagen Dames, 1500 m vrije slag Beau Kruyswijk

26.00.99

8e

Dames, 2000 m vrije slag Romy Verhagen Mouna Oudshoorn

Swimkick minioren deel 3 Op zondag 11 maart vond het derde deel van de swimkick minioren plaats in zwembad de Waterlelie te Aalsmeer. Van zwemclub de Amstel namen deel: Nora de Hollander, Melle van der Linden, Karim Selim, Sander en Ruben Verbaan, Olivia Vernooij en ik zelf Féline Boidin. Om klokslag 13:30 konden we beginnen met inzwemmen. En om 14:00 ging de wedstrijd van start met de 25 meter schoolslag. We

28.45.61 33.18.9

7e 15e

Tijdens deze LAC wedstrijd heeft Beau haar 800 m vrije slag verbeterd met een tijd van 13.47.39. <Irma>

11 maart in Aalsmeer

moesten zwemmen tegen kinderen van zwemclub: Oceanus, De Dolfijn, ZPCH, De Meeuwen uit Diemen en Kon. AZ 1870. Vanwege de griep waren er minder deelnemers dan de vorige keren. Maar dat maakte het niet minder spannend. We werden goed gecoacht door Heleen en Diana. Tijdens de wedstrijd was er een goede sfeer dankzij de vele toeschouwers/supporters. Na het laatste programmaonderdeel, de 4x50 wisselslag, gingen we met 5 medailles en een goed gevoel naar huis. We hadden genoten van een leuke zwemmiddag. Groet, Féline Boidin

Uitslagen Jongens, 50 m schoolslag Ruben Verbaan 1.06.20 2e

Minioren 1-3

Meisjes, 100 m vrije slag Olivia Vernooij 1.34.33 6e PR

Minioren 5

Jongens, 200 m wisselslag Sander Verbaan 4.07.27 8e

Meisjes, 50 m schoolslag Melle van der Linden 48.50

Minioren 4-6 1e

Jongens, 50 m vrije slag Ruben Verbaan 50.99 3e PR

Minioren 1-3

Jongens, 400 m schoolslag Minioren 6 Melle van der Linden 7.46.45 7e

Meisjes, 50 m schoolslag Féline Boidin 56.14 1e

Minioren 4-5

Jongens, 50 m vrije slag Nora de Hollander 40.47 Féline Boidin 46.47 6e

Minioren 4-5 3e PR

<Irma>

Jongens, 100 m schoolslag Karim Selim 1.58.39 5e

Minioren 2, 3 en 4

Jongens, 50 m vlinderslag Minioren 2, 3 en 4 Karim Selim DIS VD Jongens, 50 m vrije slag Sander Verbaan 45.00 12e

Minioren 5

- 14 - | 23 maart 2018 | 52e jaargang | nummer 2

Minioren 5


De wedstrijdlijn door Féline Boidin Wie ben ik? Féline Boidin Beste prestatie van vroeger: Mijn beste prestatie is: Zilveren medaille op de 25m borstcrawl

Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik ga naar school, sport graag en speel viool

Hoelang zit ik al bij De Amstel? Ik zit al bij De Amstel sinds groep drie

De drie vragen van Nora de Hollander: Wat vind je het leukste aan wedstrijdzwemmen? Het is elke keer anders en je ontmoet ook andere mensen

Ik geef de lijn door aan:

Nanne Groenewegen Drie vragen aan Nanne: Welk vak vind je het leukste op school?

Wat zijn je hobby’s? Zeilen, zwemmen, schaatsen en viool spelen

Wat is je favoriete vakantieland? Wat is je favoriete slag?

Wat is je lievelingseten? Spaghetti Bolognese

52e jaargang | nummer 2 | 23 maart 2018 | - 15 -


Brevetzwemmen Uitslagen

- 16 - | 23 maart 2018 | 52e jaargang | nummer 2


Waterpoloteam EG1 onder de 11 Mijn naam is Max Borst en ik zit sinds dit jaar in het waterpoloteam EG1.

De eerste maanden begonnen we met een klein groepje en leerden we de basis van het waterpoelen: de worpen Ik wilde eigenlijk al best lang op water- en hoe je moet vangen en natuurlijk polo. Toen ik mijn c-diploma haalde zag hoe je moet zwemmen met een bal. ik namelijk een waterpolotraining van Het was best zwaar maar het ging de Amstel en toen zei ik tegen mijn steeds beter. vader:â&#x20AC;&#x2122; Dat lijkt mij een leuke sport om later te doen!â&#x20AC;&#x2122; Sander, onze trainer, vroeg op een gegeven moment of ik in het team Ik ben toen eerst op zwemtraining onder de 11 wilde komen. Ik was wel gegaan en op maandag zat ik met de nog wat jong, ik ben namelijk pas huidige keeper van ons team, Maxime, negen, maar het leek me heel erg leuk in een baan. Na de les kletsten we en ik wilde het graag proberen. altijd even over waterpolo. Op een vrijdag na een gewone training besloot Toen dit jaar de competitie begon ik om een keer mee te doen met de hadden we 7 spelers: Maxime, Oscar, waterpolotraining. Mijn vader wist dat Noah, Pascal, Daan, Olav en ik en we nog niet en stond me met een handdoek verloren de eerste wedstrijd van Haarop te wachten bij de douches en Emma, lem met 14-3. Ze speelden ons aan alle mijn nichtje zei dat ik nog in het water kanten voorbij. We zijn weer hard gaan lag. ;-) En ik vond het zo leuk dat ik trainen en de wedstrijden gingen steeds erbij ben gebleven. beter, de tweede en de derde wedstrijd wonnen we namelijk!

Ons team werd later nog versterkt door Valentijn en nu Maxime de vaste keeper is gaat het nog veel beter. Ook verdedigen lukt steeds beter. We staan nu op de negende plek in het klassement en we moeten nog 5 wedstrijden. Het allerleukste vind ik om samen met mijn vrienden, het team, een wedstrijd te spelen. Ik ben wel blij als we winnen maar het spelen vind ik het belangrijkst. En scoren is natuurlijk altijd geweldig!!! Max Borst, De Amstel EG1

52e jaargang | nummer 2 | 23 maart 2018 | - 17 -


Jeugd onder de 15 We kunnen gerust spreken van een afwisselend seizoen.

selectie.

We doen veel ervaring op en iedereen groeit ook in zijn of haar spel.

Iedereen moet aan spelen toekomen en om continue in te moeten vallen, er Nog een paar potjes dit seizoen en dan weer uit, invallen, er weer uit….. Je zit het er alweer op. moet telkens weer je plek vinden en je Wedstrijden waarvan we denken dat we Hieronder de wedstrijdverslagen met mannetje zien te vinden. punten moeten gaan pakken, gaan soms veel dank aan onze reporter ter plaatse miraculeus verloren. Er is in elk geval veel spelplezier en dat Ronald Coenen vind ik nog het allerbelangrijkst. Het valt ook niet mee met zo’n ruime Gerard Krijtenberg Wedstrijden die we als moeilijk tegemoet gaan, spelen we heel degelijk.

West-Friesland CG1 - De Amstel CG1 17 februari West Friesland CG1 - De Amstel CG1

helaas geen tijd voor het bespreken van den we 3 – 1 voor. Hoorn bleef dichtbij het wedstrijdplan. Dus allemaal te wa- ons en heel lang ging het gelijk op. UitOp naar Hoorn, dit keer speelden we uit ter en gaan. We kwamen snel op 1 nul eindelijk wonnen we de wedstrijd. tegen West Friesland. De wedstrijd beachter en moesten even het koppie ergon wat rommelig. Gerard was, door bij houden. Langzaamaan pakken we omstandigheden, net op tijd binnen onze puntjes en einde 1ste partje stonvoor de wedstrijd maar daardoor was er

- 18 - | 23 maart 2018 | 52e jaargang | nummer 2


De Amstel CG1 - De Reuring CG1 Op 25 februari speelde we tegen de Sarah -5 doelpunten Reuring. De uitwedstrijd tegen hun hadMax – 2 doelpunten den we ruim gewonnen dus dit was een wedstrijd waar we weer punten konden Mika – 2 doelpunten pakken. De wedstrijd statistieken: Rick – 2 doelpunten

25 februari Dit was weer een leuke wedstrijd.

Michelle – 1 doelpunt

52e jaargang | nummer 2 | 23 maart 2018 | - 19 -


- 20 - | 23 maart 2018 | 52e jaargang | nummer 2


De Dolfijn CG1 - De Amstel CG1 Zaterdag 3 maart mochten we weer eens naar de Dolfijn in Amsterdam. Het Sloterpark bad blijft altijd een groot bad om in te spelen. We openen de wedstrijd met een eerste doelpunt door Sarah. Maar dan gaat de Dolfijn de

ruimte van het bad gebruiken en bouwen hun aanvallen goed op en beginnen uit te lopen op ons. Aan eind van het tweede partje met nog 2 seconden op de klok maakt Mika, met een prachtig afstandsschot, nog een doelpunt. Tus-

De Amstel CG1 - IJsselmeer CG1 Op 11 maart was in de inhaalwedstrijd tegen IJsselmeer. De vorige wedstrijd was uitgevallen vanwege de enorme sneeuwbuien die we 10 december hadden. IJsselmeer kwam met een kleine

3 maart senstand 6 â&#x20AC;&#x201C; 3. Begin van het derde partje scoort Owen ook nog een vierde doelpunt. De Dolfijn blijft de aanvallen goed opbouwen en loopt verder uit. Sarah brengt de eindstand nog op 11- 5.

11 maart

selectie, zonder wissels maar wel alle- elkaar. IJsselmeer heeft de wedstrijd maal met jongens en 1 meisje die nog gecontroleerd gespeeld en helaas hebniet geen 15 zijn. Met onze ruime selec- ben we verloren. Volgende keer beter. tie konden we goed wisselen maar we kregen het deze wedstrijd niet voor

52e jaargang | nummer 2 | 23 maart 2018 | - 21 -


MIJMEREN OVER WATERPOLO

CRISIS

MARCEL MIJMERT ZICH IN EEN

“De witte wieven hangen nog mysterieus boven de uitgestrekte polders. De eerste zonnestralen doen een krachteloze inspanning om door deze mistflarden heen te prikken. Her en der staan wat koeien in het weiland lobbig voor zich uit te staren en herkauwen hun voedsel nog maar eens een keer. Het is zondag 22 april 2018, zes uur in de ochtend. De brede snelweg van de A9 is leeg en oneindig lang en een groep jonge mannen op de fiets, met bleke gezichten gehuld in hoodies en baseballcaps, draait hierop zwijgend de pedalen rond. De groep wordt aangevoerd door twee wat oudere mannen, de een met wapperende grijze manen, de ander licht kalend. “Hé ouwe, doe is rustig!”, schreeuwt Olaf plotsklaps uit het niets tegen de oude grijsaard en rochelt kwaad tegen de vangrail. “Ja hé kale neet, we moeten nog een kilometer of zeventig en daarna nog een wedstrijd spelen. Op deze manier gaan we helemaal naar de kloten ja!” roept Manito naar de oude kale man. De twee oudere jongeren kijken elkaar even aan en glimlachen minzaam naar elkaar. Met een lichte twinkeling in hun ogen zetten ze vervolgens nog een tandje bij, gewoon omdat het kan.”

zich met allerlei andere vervoermiddelen op auto- en snelwegen. Natuurlijk op de fiets, maar ook met skelters, op rolschaatsen. Noem maar op, zelfs een paard met wagen werd er gesignaleerd. Een waterpolowedstrijd van De Amstel in het Sloterparkbad in Amsterdam? Geen probleem, met zijn allen op de fiets en spelen maar. Dat waren nog eens tijden hè. Maar mocht het toch nog een keer zover komen, zo’n autoloze zondag, dan is het maar mooi meegenomen dat De Noordkop op zaterdag speelt, kunnen we in ieder geval met de auto . Over fietsen gesproken, uiteindelijk fietsten we de ballen er toch aardig in tegen ZPCH. ZPCH H4 – De Amstel H1, 3-10 (1-3, 1-3, 1-2, 0-2) Want dit was wel de enige tegenstander waar we tot dan toe hadden verloren. Nadat we met 1-0 achter kwamen, werden de messen geslepen en het vizier op scherp gezet, zodat er uiteindelijk niet veel aan de hand was en de drie punten netjes in de pocket. VZV H5 – De Amstel H1, 2-12 (0-3, 0-2, 0-5, 2-2) Zoals dat met een mooie sportterm genoemd wordt: een reguliere overwinning. Net niet de nul kunnen houden, maar verder niets op af te dingen.

De Amstel H1 – DJK-ZAR H4, 8-6 (3-1, 3-3, 1-1, 1-1) Oef, wat een suspense weer! De nummer 3 bij ons op bezoek, zij moesten winnen om nog kans te kunnen maken in de titelstrijd, wij om de eerste plaats weer in te nemen; need I say more!! Kijk ook eens naar het scoreverloop; in het eerste partje pakten we brutaal twee doelpunten voorsprong, die we daarna met hand en tand verdedigden. Hoe spannend wil je het hebben! De les die we getrokken hadden uit de wedstrijd tegen de Otters qua instelling, in de praktijk gebracht tegen DJK-ZAR. Hierdoor namen we weer de eerste plaats in met twee punten voorsprong op de nummer twee, goed gedaan gasten!! Eigenlijk mijmer ik mij dus helemaal niet in een crisis, maar ik mijmer mij ook (nog) niet in euforie. Maar ik mijmer wel met een enorm trots gevoel over deze groep jonge honden, die vanaf het begin van dit seizoen, in een nieuwe samenstelling, zich aan het ontwikkelen is naar een geduchte tegenstander, naar een heerlijke vechtmachine. En er gaan natuurlijk nog een hoop dingen niet goed, maar dat is oké, want er zit nog zoveel potentie in deze jonge groep, dat dit veelbelovend is voor de komende jaren! Groet van een “oude” trotse man.

De Amstel H1 – De Otters Het Gooi H3, 3-5 (1-2, 0-2, 2-0, 0-1) Jaja, dat was hem dan, de topper tegen de nummer twee. Volgens een aantal toeschouwers een ware veldslag, vooral door toedoen van onze tegenstanders, die tot het randje en soms erover gingen, met het mes tussen de tanden zeg maar. Daardoor lieten we ons in het eerste en tweede partje wat overdonderen, maar konden dat in het derde partje uitstekend rechtzetten. Helaas wisten we in het vierde partje onze kansen niet te benutten en zij nog wel Marcel Zie je deze scene voor je, kun je je het een, waardoor de strijd om de titel zelfs maar voorstellen? En dan bedoel ik weer helemaal openlag. Goed beniet het respectloze gedrag van de jon- schouwd verloren we deze wedstrijd op geren ten opzichte van de ouderen, dat basis van instelling, in die zin, dat de is al bijna gemeengoed geworden teOtters ten koste van alles wilden wingenwoordig. Nee, maar dat we in april nen en dat ook al voor de wedstrijd uitop de fiets naar Den Helder moeten om straalden, een pure mentale kwestie tegen De Noordkop een waterpolowed- dus. Oftewel: een wijze les voor ons. strijd te spelen? Ongelooflijk denk je? De Amstel H1 – De Aalscholver H3, 15-2 En toch hebben dit soort situaties zich (4-0, 3-0, 5-2, 3-0) voorgedaan, begin jaren zeventig, ten Een aardige wedstrijd voor het doelgetijde van de zogeheten Oliecrisis. Om het dreigend tekort aan olie op te van- middelde. De ruimtes werden goed benut, ik zag leuke combinaties op snelgen, was een van de maatregelen die heid uitgevoerd en de gecreëerde kangenomen werd, het instellen van de autoloze zondag. Alleen politiewagens, sen werden goed benut. Geen vuiltje ambulances en brandweerwagens moch- aan de lucht dus. ten zich op de weg begeven. Maar creatief als de Hollanders zijn, begaven zij - 22 - | 23 maart 2018 | 52e jaargang | nummer 2


Trainingstijden 2017-2018 Trainingstijden

Contributie Seizoen 2017-2018 Basis / toeslagen en kortingen Basis Voor maximaal 2x per week zwemmen (Diploma- en Masterszwemmen) Toeslag Wedstrijd zwemmen (training en competitie) voor max. 3x per week trainen Toeslag Waterpolo (training en competitie) voor max. 3x per week trainen inclusief bijdrage cap Korting Wedstrijdzwemmen + waterpolo (training en competitie) voor max. 4x per week trainen.

Jonger dan 12 jaar

van 12 t/m 15 jaar

vanaf 16 jaar

€ 168,00 per jaar

€ 186,00 per jaar

€ 202,00 per jaar

€ 67,00 per jaar

€ 67,00 per jaar

€ 89,50 per jaar

€ 95,00 per jaar

€ 95,00 per jaar

€ 140,00 per jaar

€ 45,00 per jaar

€ 45,00 per jaar

€ 68,00 per jaar

Diversen Korting op basiscontributie Zie de kortingsregeling zoals gepubliceerd in ‘t Zwamsteltje 45e jaargang nummer 3 - 9 april 2011 - pagina 18

Vrijstelling Ereleden, leden van verdienste, bestuurs- en kaderleden die geen diensten afnemen.

Proeflidmaatschap (8 weken 2x per week) Inschrijfgeld (incl. geschenk) Startvergunning (vanaf 12 jaar) Clubtenue (voor startvergunninghouders) Donateurs (i.v.m. kosten Zwamsteltje)

€ 25,00 éénmalig € 25,00 éénmalig € 34,00 per kalenderjaar € 65,00 éénmalig Minimaal € 50,00 per jaar

Praktische bepalingen Voor de leeftijdsbepaling wordt uitgegaan van de leeftijd op 31 december van de 2e helft van het seizoen.. Het contributiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Opzeggen schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie vóór 1 april . Bij tussentijdse opzegging is geen restitutie mogelijk.

Adverteren in ‘t Zwamsteltje

Informatie

FULL COLOUR

Ledenadministratie:

Penningmeester:

Gerard Visser, Smaragd 17, 3641 XK Mijdrecht, Tel 06-25259635 (na 19:00 uur) gerard.visser@zpv-de-amstel.nl

Dick Melman Wipmolen 21 3642 AC Mijdrecht Tel 0297-288788 dick.melman@zpv-de-amstel.nl

Geef al je wijzigingen s.v.p. zo snel mogelijk door!

Rekening: NL83 RABO 0195201264 t.n.v. penningmeester De Amstel te Mijdrecht.

1/4 pagina 1/2 pagina 1/1 pagina Achterpagina

€120,00 €220,00 €392,00 €430,00

per per per per

jaar jaar jaar jaar

Verschijnt 8x per jaar in een oplage van ruim 250 stuks Geïnteresseerd in andere vormen van sponsoring? Neem contact met ons op!

52e jaargang | nummer 2 | 23 maart 2018 | - 23 -


Agenda tot ‘t volgende Zwamsteltje

Marcel Driessen Amber Oliemans Ida Oosterbroek Ryan Veerhuis Rick de Trainer Paul Dekker Karim Selim Sanne van Dongen Harry van Kints Angelique Timmerman Sven Haase Nikki van Raaij Thijmen van Dijk Rosanna van der Vlugt Nico Mur Sophia Boidin Karel Keers Melle van der Linden

- 24 - | 23 maart 2018 | 52e jaargang | nummer 2

Wim Henk Steenpoorte Carmen Los Henri Michels Rob Zuiker Manito Lamers Leeroy Vreeswijk Valentijn Cornelisse Kate Clarke Herman Olij Monique Kruyswijk-Brouwer Ronald van den Bosch Roel Westenbrink Hans Kok Wendy Voorbij Ineke Hond-Ran Harry van Vlijmen Anne-Marie Spaargaren Jurre van Venrooy Karin Groenewegen-van Dijk Lucas Lutz Richard Streefkerk Kees van Duijkeren Mia van Duijkeren-Groot Jeffrey van 't Schip

MEI

2 5 6 7 8 14 15 16 17 18 19 24 25 25 29 31 31 31

APRIL

MAART

JARIGEN 1 5 5 6 7 8 9 11 11 13 14 16 19 19 20 20 21 21 22 25 28 29 30 30

5 5 8 9 14 17 18 21 21 22 27 28 28 29 29 31

Rosanne Kok Wilma Molema Laetitia Bank-Roethof Matthijs Lutz Max Borst Nick Sijmons Iris Bastiaansen Vera Bader Ruben Verbaan Noah Kuystermans Daan Vermunt Ton Kok Oscar Vis Niké van Duijkeren Hilde Roseboom Chislaine van Raaij

Zwamsteltje 52 02  

Clubmagazine van Zwem- en polovereniging De Amstel

Zwamsteltje 52 02  

Clubmagazine van Zwem- en polovereniging De Amstel

Advertisement