Page 1

48e jaargang nummer 3

19 april 2014

-1-

Vrijwilligersavond 2014

2013 2014

Heren-2 gepromoveerd!

april november  48e 47e jaargang  nummer nummer73 2 19

Clubmagazine

0a


01

Zwem- en polovereniging De Amstel Sinds april 1962 biedt "De Amstel" de mogelijkheid in clubverband alle variaties op de zwemsport te beoefenen. Dit varieert van het werken aan je conditie, tot het spelen van waterpolo op niveau of het zwemmen van wedstrijden. Daarnaast is er de mogelijkheid alle zwemslagen tot in de puntjes te leren beheersen bij onze afdeling diplomazwemmen. Dit alles in een goede sfeer, in een hypermodern bad en onder deskundige leiding.

Ons Bestuur  amstel.bestuur@zpv-de-amstel.nl Voorzitter Paul Lamers Rietgors 13 3641 ZA Mijdrecht 0297-242064 paul.lamers@zpv-de-amstel.nl Secretaris Karin van der Zwaard Braspenning 9 3641 LB Mijdrecht 0297-288645

Andere adressen Vertrouwens Harry van Vlijmen persoon Fender 32 1423 EB Uithoorn 0297-563052 harry.van.vlijmen@zpv-de-amstel.nl

Ons clubhuis Clubhuis “Bubbels” Ontspanningsweg 1 3641 SV Mijdrecht Post naar secretariaat: Braspenning 9 3641 LB Mijdrecht

karin.van.der.zwaard@zpv-de-amstel.nl

Penningmeester Dick Melman Wipmolen 21 3642 AC Mijdrecht 0297-288788 dick.melman@zpv-de-amstel.nl Public Relations Gerard Visser Ledenadministratie Smaragd 17 Diplomazwemmen 3641 XK Mijdrecht (Redactie ‘t Zwamsteltje 06-25259635 (na 19:00 uur) Beheer Websites) gerard.visser@zpv-de-amstel.nl Waterpolo Ted Bradley Diamant 67 3643 AK Mijdrecht 0297-242015 ted.bradley@zpv-de-amstel.nl Masterszwemmen Rosanne Kok Klijne Meer 79 3645 WS Vinkeveen 06-20761341 rosanne.kok@zpv-de-amstel.nl Wedstrijdzwemmen Jan Visser en Koolmees 29 Clubhuisbeheer 1423 NE Uithoorn 0297-562980 jan.visser@zpv-de-amstel.nl Technische commissie Erik van Leeuwen en Herenweg 221 Vice voorzitter 3648 CG Wilnis 06-55550591 erik.van.leeuwen@zpv-de-amstel.nl

Colofon

Ons bad Veenweidebad Ontspanningsweg 1 3641 SV Mijdrecht www.optisport.nl/rondevenen

Onze Commissies DZC (Diplomazwemmen)

WPC (Waterpolo)

Anne-Marie Spaargaren Colette Lamers Gerda Visser Gerard Visser  dzc@zpv-de-amstel.nl

Hilde Roseboom Ted Bradley Sander Nieuwenhuizen Kate Clarke Rob Broeken Anthony Jongebloet  wpc@zpv-de-amstel.nl

MZC (Masterszwemmen) Rosanne Kok Karel Keers Han van Vliet  mzc@zpv-de-amstel.nl

TC TECHNISCHE COMMISSIE Erik van Leeuwen Gerda Visser (DZC) Peter Ottenhof (WZC) Karel Keers (MZC) Sander Nieuwenhuizen (WPC)  tc@zpv-de-amstel.nl

WZC (Wedstrijdzwemmen) Wim Spruijt Jan Visser Peter Ottenhof John Oudshoorn Rina van Diemen  wzc@zpv-de-amstel.nl Opzeggen vóór 1 november van het voorgaande jaar, schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie.

Eindredactie & opmaak Gerard Visser Fotografie Gerard Visser en anderen Kopij zwamsteltje@zpv-de-amstel.nl

Productie en hoofdsponsor van al ons drukwerk

-2-

19 april 2014

Drukkerij HAZET, Constructieweg 33, 3641 SB Mijdrecht

48e jaargang nummer 3


door Paul Lamers VOORZITTERSPRAATJE

daarop gevolgd door Peter Ottenhof (beiden voor zwemtrainer-2) en Rick voor zwemtrainer-3. Natuurlijk helemaal top….. en zeker als we zien dat de resultaten van de zwemploeg afgelopen jaar zo zijn gestegen. Daarbij gaat een ‘mee-promoveren’ in de Nationale verenigingszwemcompetitie het finale resultaat zijn. Marella, Peter, Rick ………..GEWELDIG.

En over ‘mee-promoveren’ gesproken ……..ook ons waterpolovlaggenschip heren-1 zal morgen de stap kunnen maken. Ze hebben dan nog de laatste wedstrijd te winnen van de onderste in de competitie. Nooit te vroeg juichen natuurlijk, maar dat moet een Mooi lenteweer geeft weer nieuwe energie peulenschilletje zijn. Heren topklasse. De en die hebben we weer nodig voor alle acti- rest van de teams ontstijgt de middenmoot viteiten die de komende tijd nog weer op het niet (dames 6e, heren-2 7e, onder-de-15 6e) programma staan. en slechts heren-jeugd bungelt onderaan (10 e), maar die kunnen volgend jaar met nageNiet in de laatste plaats natuurlijk onze einoeg hetzelfde team nog een keer deze leefgen -2e- editie van de Zwem4daagse. tijdscategorie te lijf. Na het klappersucces vorig jaar kon een vervolg natuurlijk niet uitblijven. Ook dit jaar weer met een scala aan randactiviteiten. En hopelijk laat het weer het dit jaar toe om ook de buitenactiviteiten uit te rollen. Opgeven kun je inmiddels via de website. Hiervoor kunnen we natuurlijk de hulp van iedereen hard gebruiken. Dus wil je deel uitmaken van weer een onvergetelijke week “Amstelevent” meld je dan aan. Zie voor verdere info dit Zwamsteltje. Nieuw is de organisatie van de NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD onder de 17. Deze door de KNZB toegekende organisatie is enthousiast opgepakt door de waterpolocommissie en belooft een top evenement te worden met alle topteams uit Nederland. Op alle dagen (vrijdag 23, zaterdag 24, zondag 25 mei voorronden, zaterdag 31 mei en zondag 1 juni finales) steeds 2 wedstrijden van 4x 8. Ook hier is veel hulp nodig, dus meld je bij de WPC en/of kom alle dagen genieten van topwaterpolo.

De vrijwilligersavond op vrijdag 25 maart was een knalsucces. Mede door de catering van Sander Nieuwenhuizen, onze topchefhuiskok bijgestaan door Elly Oudshoorn, heeft iedereen een volledig verzorgde avond tot in de late/vroege uurtjes gehad. Niet in de laatste plaats verdient de TC onder de bezielende leiding van Erik van Leeuwen de loftrompet voor de organisatie. Daarmee kom ik op een beleidspuntje uit het bestuur. De huidige TC doet veel op het gebied van evenementen/feesten. Daarom proberen we een nieuwe commissie in het leven te roepen naast de TC. Dit zou de zogenoemde EC ofwel evenementen-commissie moeten gaan zijn. Heb je interesse in 1 van de 2 commissies ………..schroom niet.

Inmiddels is de DZC weer begonnen met een blokcursus wereldzwemslagen waarvoor zich weer een 16 tal kinderen heeft opgegeven. Degenen die voor diploma-2 gaan moeten inmiddels al 14 (!!!!) slagen kennen. Voorwaar al een prestatie op zich. Voor elke schoolvakantie is er weer het beJullie hebben wederom jullie bestuur weer kende vrijzwemmen waarbij alle broesjes, kunnen be- en veroordelen op de bezighepama’s, ompa;s en buurtjes zijn uitgenodigd den afgelopen jaar op de onlangs gehouden en zij zullen dus a.s. donderdag de 24e het voorjaars ALV. Ikzelf was er voor het eerst in bad weer vullen. Om alvast in vakantiesferen 23 jaar dat ik voorzitter ben niet bij. te komen. Ik was met ere-lid Harry van Kints wederom een paar dagen skiën. Bij het verschijnen van dit Zwamsteltje is Maar de honneurs werden door onze viceook de mastercommissie weer in het clubhuis voorzitter Erik van Leeuwen klasse waargeactief geweest voor de Paasborrel, die ook nomen. alweer zicht gaat geven op de Triotriathlon op 1e pinksterdag en waarvoor Victor Sannes Vorige week donderdag is onze competitiemaar liefst 8 teams heeft kunnen samenstelleider Peter Rienstra plotseling overleden. len. Na ruim 25 jaar de competities behartigd te Ook begint de mastercie zich weer op te hebben en ruim 45 jaar als scheidsrechter maken voor de Brug tot brug “race”. Deze het polo gediend te hebben is Peter na een staat al weer gepland voor donderdag 3 juli zeer kort ziekbed overleden. Zijn vrouw Lia (zet hem in je agenda en don’t miss it). en familie wens ik veel sterkte. En hopelijk kunnen ze binnen de regio zo’n boegbeeld Helaas ging de laatste ontmoeting van de RES als competitieleider vinden voor de komende -spelletjes door de NSS (Nucleair Security competitie(s). Summit in Den Haag) niet door en zal pas kunnen plaatsvinden bij aanvang van het Onze club is inmiddels een 3-tal gediplonieuwe seizoen (omdat alle weekends alweer meerde trainers rijker. Marella Verhagen wat activiteiten geven). Op zaterdag 14 juni kwam het eerst over de eindstreep, kort kun je door een beetje fietsen een hoop geld

48e jaargang nummer 3

voor de club bij elkaar fietsen. Door de Rabo wordt elke gereden tour in cash uitbetaald en kan dus een aanzienlijk bedrag opleveren. Dus zet ook deze dag in je agenda en verzuim zeker niet, als je toch je normale rondje maakt om je op te geven. Ik hoop dat iedereen weer een beetje kan vinden in de club wat je er in zocht/zoekt en hoop nog meer dat iedereen daar zijn eigen steentje aan bij wil dragen. Geniet weer van alles wat De Amstel heet. En om in vakantie stemming te komen: Do sledeceg put Paul Lamers

NEDERLANDSE WATERPOLOKAMPIOENSCHAPPEN IN HET VEENWEIDEBAD In februari deed de KNZB een oproep aan verenigingen om een van de Nederlandse Kampioenschappen waterpolo jeugd te organiseren. Na de waterpolocommissie te hebben gevraagd en die direct enthousiast was, is er ingetekend voor de organisatie. Kort daarna werd ons de organisatie van de jeugd B (= onder de 17) toegewezen. Extra leuk maakt het dat ons eigen jeugdteam van diezelfde klasse is. Een mooie gelegenheid om dus nota bene in ons eigen thuisbad straks wedstrijden van eigen leeftijdsgenoten te zien op het landelijke topniveau. Dit evenement zal plaatsvinden op de volgende data: Voorronden: Vrijdag 23 mei 19:00 en 20:30 uur Zaterdag 24 mei 17:00 en 18:30 uur Zondag 25 mei 15:00 en 16:30 uur Finales: Zaterdag 31 mei 17:00 en 18:30 uur Zondag 1 juni 15:00 en 16:30 uur De waterpolocommissie is er druk mee bezig om hier een zeer geslaagd nationaal toptoernooi van te maken. De KNZB was in ieder geval al zeer enthousiast over ons mooie bad. Zet deze data dus in je agenda en komt het zien……….. Daarnaast is er op die dagen natuurlijk heel veel hulp gewenst, dus wil je ook wat betekenen (misschien ook nog goed voor een later C.V.) meld je dan aan bij de waterpolocommissie. Zorg dat de rest van Nederland weet dat we niet zomaar een club zijn, maar eentje met top allure en eentje waar je zelf trots op mag zijn.

19 april 2014

-3-


Fiets mee en spek de kas van De Amstel! Rabo Fietstocht 14 juni 2014 Fiets mee en spek de kas van onze vereniging! Op zaterdag 14 juni vindt de eerste Rabo Fietstocht plaats. Het belooft een happening van jewelste te worden! Met dit initiatief kunnen we onze kas flink spekken. Een nieuwe manier van sponsoren Verenigingen kunnen voortaan hun kas spekken door mee te doen aan de Rabo Fietstocht. Vast bedrag voor elke deelnemer Hoe werkt dat dan? De Amstel heeft zich aangemeld als deelnemer aan de fietstocht. Bij elk startpunt van Rabobank Rijn en Veenstromen kan iedereen zich individueel melden. Bij de inschrijving van de fietstocht vermeldt elke deelnemer de vereniging waar hij of zij voor fietst. De Amstel heeft deelnemersnummer 24. Aan het eind van de rit levert iedereen zijn stempelkaart, met de benodigde stempels in. Rabobank Rijn en Veenstromen stort vervolgens een vast bedrag per deelnemer (30 km = € 5,00 ,60 km = € 8,00 en 100 km = € 12,00) op de bankrekening van De Amstel. Dit bedrag zet natuurlijk niet zo veel zoden aan de dijk, maar hoe meer mensen er mee doen, hoe meer geld we verdienen. Dit kan oplopen tot maximaal € 750,00. Het is dus belangrijk zo veel mogelijk mensen te mobiliseren. Dat mogen ook familieleden, buren, etc. zijn. Dus ook niet-leden van De Amstel mogen mee doen!

1

1

Routes door het Groene Hart Voor de Rabo Fietstocht zijn meerdere mooie fietsroutes uitgezet door het Groene Hart. De routes lopen door het werkgebied van Rabobank Rijn en Veenstromen. We mogen zelf kiezen welke route we fietsen. Met een lengte van ongeveer 30 kilometer zijn de routes goed te doen, ook als je geen geoefend fietser bent. Je start tussen 9.00 en 13.00 uur bij het Rabobankkantoor in Mijdrecht. Het is mogelijk om overal op de uitgepijlde routes te starten. Op de route komen we een aantal stempelposten tegen, maar ook leuke plekjes om te bezoeken of wat te nuttigen. Fiets ook mee! Heb je er al zin in? Fiets dan gezellig mee! En mobiliseer met je gezin, vrienden, buren, opa’s en oma’s. Iedereen is welkom. Gezellig een dagje fietsen en tegelijk geld verdienen voor De Amstel: dat is de Rabo Fietstocht. Samen sterker. Jij doet toch ook mee?

24

Meld je vandaag nog aan: Karin.van.der.zwaard@zpv-de-amstel.nl

-4-

19 april 2014

48e jaargang nummer 3


WELKOM AAN:

In maart j.l. heeft Gerda Visser de cursus jurysecretaris gevolgd. De jurysecretaris zorgt bij zwemwedstrijden voor de verwerking van de gezwommen tijden. Gerda zal nu ervaring op gaan doen bij zwemwedstrijden en als ze voldoende wedstrijden heeft gedaan als jurysecretaris worden beoordeeld door de Regio Wedstrijdzwemmen Official Zaken (RWOZ). De WZC wenst Gerda veel succes bij deze zwemwedstrijden.

Patrick Botterman Matthijs van Bemmel Frans van der Laan Bas de Rooi Rene Veldman Evi Eitjes Romee van Hulst Cato Kielstra Jikke Kielstra Okke Kielstra Marijn de Groot Floortje Engel Emily Alden Thijme de Bruijn Anique Boots Albert Bank Anna Steenpoorte Lily Steenpoorte Jordi Schüller

Een zwemwedstrijd kan niet zonder officials/ tijdwaarnemers. Bij een zwemwedstrijd zijn ongeveer 20 officials in touw variërend van tijdwaarnemer tot scheidsrechter. De Amstel wil het aantal officials op peil houden om een goede spreiding van officials te maken over de verschillende zwemwedstrijden die door de wedstrijdploeg worden gezwommen. Ook wordt voorkomen dat er telkens dezelfde officials moeten worden gevraagd. In het najaar van 2014 zal de RWOZ een cursus tijdwaarnemen organiseren. Deze cursus zal uit 5 avonden van 2 uur bestaan met aansluitend een mondeling examen. Graag wil de WZC weten of er onder u mensen zijn die belangstelling hebben om deze cursus te volgen. Tijdens de zwemwedstrijd kunt u zich verdienstelijk maken door het opnemen van de gezwommen tijden en beoordelen van de zwemslagen. Voor alle info hierover kunt u zich tot mij wenden.

NIEUWE LEDEN / PROEFLEDEN

Van de Wedstrijd Zwem Commissie

KOPIJ Nerveus voor de deadline? Lever het dan een weekje eerder in!!!!!

zaterdag 24 mei 2014 dan ligt ie zaterdag 31 mei in je brievenbus!

48e jaargang nummer 3

1 3 5 5 5 8 17 18 19 19 19 19 21 22 28 29 29 29 31

Marit Cornelisse Stefan Wijtsma Roos De Jong Rosanne Kok Wilma Molema Laetitia Bank-Roethof Nick Sijmons Iris Bastiaansen Edwin van der Linden Annelies Waaijman Sander de Rooi Andinih is Rahayu Vera Bader Noah Kuystermans Ton Kok Jamaico Lamers Niké van Duijkeren Hilde Roseboom Patrick Botterman

5 10 15 18 20 21 21 23 24 24 24 28 30

Smilla Steenpoorte Debby Veenhof Casper Sannes Okke Kielstra Féline Boidin Rogier van de Geer Ted Bradley Ruben van Bodegom Sarah Krijtenberg Frank van Dort Aïsha Bank Jeroen van Schie Bibienne van Hulst

19 april 2014

JARIG IN JUNI

Rico Mossinkoff Shiri Peters Henri Michels Mika de Groot Manito Lamers Tanja Heijink Kate Clarke Jan-Erik van der Wolf Anique Boots Jaco van der Bijl Roel Westenbrink Isa van Loon Wendy Voorbij Hans Kok Ineke Hond-Ran Harry van Vlijmen Anne-Marie Spaargaren Onno van Beemdelust Sam de Jong Richard Streefkerk Bas Voogel Jeffrey van 't Schip Mia van Duijkeren-Groot

JARIG IN MEI

3 5 5 5 7 9 11 13 14 16 16 19 19 19 20 20 21 23 26 28 29 30 30

JARIG IN APRIL

WZC Wim Spruijt wim.spruijt@ziggo.nl

-5-


-6-

19 april 2014

48e jaargang nummer 3


In juni gaat de 2e Nationale Zwem4daagse in het Veenweidebad van start. Na het spetterende succes van afgelopen jaar was meteen al duidelijk dat er een vervolg moest komen. Daarvoor heeft de organisatie, een samenwerking tussen Zwem- en polovereniging De Amstel en het Veenweidebad/Optisport, inmiddels de eerste week van juni, maandag 2 tot en met vrijdag 6 gepland. Het is gelukt om de week niet met alle wandel4daagsen in de regio samen te laten vallen. Hierdoor kan iedereen zowel met de wandel- als de zwem4daagse deelnemen. Op maandag 2 juni 2014 zal dit grootse evenement weer plaatsvinden in het Veenweidebad en zal op vrijdag 6 juni weer met een geweldige zwemdisco eindigen. Vorig jaar was er een overweldigend grote deelname van 230 deelnemers en natuurlijk gaan we er dit jaar voor om dit aantal te overtreffen. Wederom zullen er, naast natuurlijk het zwemmen van je eigen afstand op 4 dagen, ook weer een heleboel nevenactiviteiten plaatsvinden in alle baden (recreatieve bad en doelgroepenbad) en in het clubhuis van De Amstel (met zicht op het grote bad). Als ook het weer het toelaat dit jaar zullen er ook op het buiten terrein allerlei activiteiten zijn. Het zwemmen zelf blijft natuurlijk hoofddoel. Zo kan elke deelnemer er voor kiezen om per avond 250, 500 of 1000 meter te zwemmen en daarmee na 4 dagen een totaal te behalen van 1, 2, of 4 kilometer. Door elke dag je baantjes netjes te zwemmen kun je aan de eisen voor de prestatie voldoen. De prestatie wordt uiteindelijk beloond met een officiële medaille van de Nationale Zwemvierdaagse. Dus noteer de data in je agenda en schrijf je nu al online in, dan weet je zeker dat je weer een fantastische week in het Veenweidebad gaat beleven.

Ook zijn we dit jaar weer zeer verheugd met de sponsoring door een groot aantal Ronde Veense bedrijven, die door hun bijdrage dit mega-festijn mogelijk maken. (Van der Zwaard optiek, Firma Ruizendaal, Technisch Handelsbureau Pappot, Drukkerij Hazet, autobedrijf Peek, Krijtenberg sound and vision, ABflexkracht, Dirkedaen, Kerngezond, Ascol verzekeringen, Decibel hoortoestellen, RBC bouw en De Vries Schilderwerken). Activiteiten die onder andere zullen plaatsvinden op de verschillende dagen zijn: ● Cupcakes versieren, ● ‘lotuswonden’ maken, ● schaken, ● kleurwedstrijd, ● grabbelton, ● limo- en snoepkraam, ● schminken, ● accordeonoptreden, ● clowns, ● sjoelen, ● pannenkoeken, poffertjes en hotdogs eten, ● duik-introductie, ● stoepkrijten, ● buikwaterglijbaan, ● supergroot springkussen (24 meter), ● verschillende waterspelletjes, ● loterij, ● steltlopen, ● springstokken, ● skippyballen, ● 1-wielerfietsen ● voetbalparkoers Als afsluiting op vrijdagavond een zwemdisco met een echte discotheek (Moonlight Productions) en de uitreiking van de medailles en certificaten. Voor de fanatiekelingen en echte die hards van de club is er ook gelegenheid voor 4 x 2 en een halve kilometer te gaan. Of wel in totaal 1o kilometer in de week. Ook hebben we natuurlijk heel veel hulp nodig dus geef je alsjeblieft op om een helpende hand te reiken. We kunnen met deze zwem4daagse weer een enorme reclame boost naar onze gemeente De Ronde Venen geven, maar natuurlijk ook daarbuiten.

Ook dit jaar nodigen wij de scholen uit in grote getalen mee te doen. De school met gemiddeld de hoogste afgelegde afstand wordt de ontvanger van de door Bocxe Biljarts beschikbaar gestelde beker en verdient een vrijzwemfeest voor de hele school. Paul

48e jaargang nummer 3

19 april 2014

-7-


Home Details, ontwerpbureau voor interieurarchitectuur. Home Details, gespecialiseerd in verlichting. Met passie voor vorm en stijl weten we ieder interieur op nieuw te ‘verrassen’. Het gaat hierbij niet alleen om het mooier maken van de een ruimte, maar ook om kritisch te kijken naar de functionaliteit en het doel ervan. Bij het zien van een ruimte gaan we graag met onze kennis en creativiteit aan de slag, Het is heerlijk om een interieur te creëren waar gebruikers blij van worden. Onderdelen van een interieurplan kunnen zijn: kleur- en sfeeradvies met een collage plattegrond met meubelopstelling op schaal 3D computeranimatie lichtplan met voorstel armaturen stofferingadvies, bijvoorbeeld vloer en gordijnen meubelmaatwerk brainstormadvies; thuis of op de werkplek personal shopping

-8-

19 april 2014

De wereld van het licht verandert ingrijpend. Gloeilampen verdwijnen, led-verlichting ontwikkelt zich steeds verder en spaarlampen worden steeds ingenieuzer. Een mooi interieur staat of valt met het juiste lichtadvies en -plan! We adviseren graag met een goed doordacht, persoonlijk interieurplan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Partner van wooncollectief HUISGENOTEN www.huisgenoten.co.nl Mariska Wijtmans 06-50484894

48e jaargang nummer 3


Babyborrel bij de Masters Er is een heuse babyboom gaande onder de Masters en dat hebben we gevierd. De kinderen die nu geboren worden, zijn natuurlijk de clubkampioenen en waterpolokanjers van de toekomst. Daarom hebben we op donderdagavond 6 maart de kersverse papa’s en mama’s in het zonnetje gezet met een heuse Babyborrel. Het was echt een geslaagde avond. Annelies had haar dochtertje Tess zelfs meegebracht naar de training om haar aan haar baangenoten voor te kunnen stellen en haar kennis te laten maken met de vereniging.

Boven in het clubhuis werden de beschuitjes besmeerd met muisjes en de eerste fotoboeken van het kleine kroost gingen in de rondte. Onder het genot van een biertje werd er gekletst over de zwangerschap, weeën en bevallingen en…ook al schijnt het echt niet fijn te zijn.. je krijgt er een hoop voor terug! (althans, dat is wat ik ervan opgestoken heb :p) Rosanne

Op een mooie pinksterdag….. In een vorig Zwamsteltje hebben we aangekondigd te kijken of het leuk zou zijn deel te nemen aan de triotriatlon in Amsterdam. Nou dat hebben we geweten! Op zondag 8 juni, Eerste Pinksterdag, gaat er een grote delegatie Amstelmasters, wedstrijdzwemmers en vrienden van de Amstel deelnemen aan de triotriatlon in Amsterdam. We zijn er in geslaagd 8 teams van elk 3 atleten te mobiliseren. Zie voor een overzicht van de teams hieronder. Superleuk dus. En voor alle andere Amstelleden een prima reden om die dag ook naar AmsterdamWest te trekken. Immers een beetje aanmoediging kan geen kwaad, om onze helden tot grootse prestaties op te zwepen. De triatlon vindt plaats in en rondom de Sloterplas. Voor meer informatie kun je terecht op de website www.triatlonnieuwwest.nl. Victor Sannes

48e jaargang nummer 3

19 april 2014

-9-


Voordat je zelf gaat zwemmen of als je je metertjes hebt gemaakt. Gezellig meehelpen!

limonade schenken

helpen achter de bar schminken

inschrijvingen op maandag en dinsdag

Elke dag een uurtje, een hele avond, om de dag een uurtje of vier hele avonden?

Doen! Schrijf je in bij het prikbord in Bubbels of mail naar jan.visser@zpv-de-amstel.nl

- 10 -

19 april 2014

48e jaargang nummer 3


bij het Diplomazwemmen Op zondag 23 maart had het moeten Ondertussen gebeuren: de laatste ronde zwemspelletjes van dit seizoen in ons bad. Helaas bleek de nucleaire top in Den Haag roet in het eten te gooien. Door de verschillende wegafsluitingen die al op zondagmiddag van kracht werden, was de verwachting dat minstens een vereniging op weg naar huis zou stranden. Daarom is besloten naar een latere datum uit te wijken. Helaas is deze latere datum nog niet gevonden. Het blijkt vrij ingewikkeld te zijn om in deze periode een zondag te vinden waarop het bad vrij is, alle verenigingen kunnen komen en het geen feest of vakantiedag is. Wordt vervolgd dan maar. In het water gebeurt ondertussen ook het een en ander. Zo wordt er op de maandag en donderdag hard geoefend

voor het afzwemmen op 28 juni. Bad geboekt, geen nucleaire top, dus dat moet gaan lukken. Op de vrijdag zijn Paul en Roy gestart met een cursus wereldzwemslagen. Tien kinderen zwemmen voor wereldzwemslagen 1 en voor de drie kinderen die deze diploma vorig jaar al hebben gehaald, zijn er weer zeven nieuwe bijzondere zwemslagen om onder de knie te krijgen. Het afzwemmen staat op 4 juli gepland, dus kan er nog lekker geoefend worden. Dan kunnen de diplomazwemmers die dit leuk vinden, kennis maken met waterpolo. Op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur kunnen ze in het wedstrijdbad komen trainen. Dit kan tot de zomervakantie en dan hopen we natuurlijk dat er veel zwemmers zijn die met deze watersport door willen gaan bij de Amstel.

Vrijdag 7 maart Brevetzwemmen De voorbereidingen voor het brevetBrevetzwemmen werden begin van het jaar zwemmen het eerst opgepakt door de groep diplomazwemmers. Tijdens hun lessen was er extra aandacht voor de techniek van de verschillende slagen en werd er ook nog eens gewerkt aan het halen van de limiet voor de schoolslag: 25 meter binnen de 30 seconden. Als extra stimulans kwam de trainster van de wedstrijdploeg, Ineke, een training verzorgen op maandag 10 februari. Op maandag 17 februari mochten de kinderen die zich hadden aangemeld voor brevet 1 proefzwemmen. Vier kinderen vielen helaas af en we vertrouwen erop dat ze er volgend jaar wel helemaal klaar voor zijn. Vrijdag 7 maart was het dan eindelijk zo ver: 26 enthousiaste zwemmers aan de start voor het afzwemmen voor de brevetten 1 t/m 4: 1 master, 13 diplomazwemmers en 12 wedstrijdzwemmers. Aangemoedigd door vele ouders klonk om half 7 het startschot voor de eerste slag: de vlinderslag (25 of 50 meter). De vlinderslag werd gevolgd

door de rugslag, daarna de schoolslag en als laatste slag kwam de vrije slag aan de beurt. Na het afzwemmen verzamelden zwemmers en ouders zich in het clubhuis en maar liefst vierentwintig zwemmers ontvingen hun brevet: 10 maal werd brevet 1 uitgereikt, 5 maal brevet 2, 4 maal brevet 3 en 5 maal brevet 4. We hebben dit jaar een prima opkomst gezien van maar liefst 3 afdelingen binnen de Amstel. Kortom een mooie clubactiviteit en aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt: BEDANKT. Heb je het brevetzwemmen dit jaar gemist: volgend jaar is er weer een nieuwe kans.

Anne-Marie

7 Maart in het Veenweidebad

Rina

Geslaagden: Brevet 1: Beau Kruyswijk, Ivo Driehuis, Lieve de Wispelaere, Linde Zomer, MariĂŤlle Breij, Owen Michels, Robin Gulpers, Sienna Albers, Smilla Steenpoorte, Vera Bader Brevet 2: Jaco ten Cate, Jikke ten Cate, Marit Cornelisse, Pimpernel Brouwer, Remke Verwoerd Brevet 3: Jayden Alden, Mouna Oudshoorn, Noah Kuijstermans, Romy Verhagen Brevet 4: Andinih is Rahayu, Anouk Pappot, Fleur van Diemen, Ilse Kruijswijk, Martijn Ottenhof Allemaal gefeliciteerd!

48e jaargang nummer 3

19 april 2014

- 11 -


Heren-2 promoveren na een topseizoen!!! Na een heel aantal teamvergadereringen over hoe we gingen spelen en hoe we konden promoveren, hebben we nu toch echt besloten dat het er op of er onder gaat worden. Met allemaal nieuwe trainers op de kant en nieuwe coaches zijn we het nieuwe seizoen gestart. *En toen hadden we onze eerste wedstrijd al weer op 22-09-13. Zonder enige verwachting tegen de onbekende tegenstander gingen we de wedstrijd in. Met een goed eindresultaat voor de eerste wedstrijd, 6-6. *Onze 2e wedstrijd was een spannende wedstrijd tegen djk-zar! Met een wedstrijdverloop van 1-2, 4-2, 1-1 en 2-3 liet de Amstel wel degelijk zien dat zij wel zeker een goede pot konden poloën. In de wedstrijd maakte onze nieuwkomer Max de Jong nog zijn allereerste doelpunt van zijn beginnende carrière. Ook kwamen we erachter dat onze nieuwe coach een erg goede sportieve stressverwekker is ;)

alleen maar winnen, dus rustige en goede pasen waren van belang, gelukkig ging dat goed en wonnen we deze wedstrijd met een uitslag van 6-7. Hiermee staan we nu op de 4e plek. *Wetend dat alleen de eerste 2 promoveren en wij 4e staan gingen we er helemaal tegenaan bij deze wedstrijd, helaas voor ons deed de tegenstander dat ook dit keer… Na de eerste helft ging het nog wel goed, we stonden nog 3-2 voor. Maar doordat we er niet goed bij waren met onze hoofden stonden we ineens 4-5 achter. En toen waren we alweer bij onze laatste periode met een mooi schot van Stefan Bramsen werd de stand ineens 55. Met nog 3 minuten op de klok was dit voor iedereen spannend, niemand wou met lege handen naar huis. Toen de wedstrijd bijna was afgelopen en onze keeper de bal mee kreeg en er nog maar 3 seconden op de klok waren, gooide hij maar de bal omhoog zodat de tijd weer ging lopen en iedere partij 1 punt kreeg, helaas was de tafel niet aan het opletten en lieten ze de tijd niet goed lopen waardoor Sander de bal pakte en vanaf ons doel een schot op doel deed, en dat ook nog eens zat!! Helaas werd dit doelpunt afgekeurd door de scheids. Hierdoor blijven wij op een 4e plek staan. *En nu moet het dan echt gaan gebeuren naar die derde plek stijgen!! En dat gebeurde ook na een super mooie en goede wedstrijd waarbij we alles wat we in de trainingen hadden geleerd konden toepassen. Met een mooie eindstand van 7-12 wonnen we deze wedstrijd en stonden we dan eindelijk 3e. Met nog 1 wedstrijd te gaan voor de winterstop. *En toen was er alweer de laatste wedstrijd voor de winterstop. In deze wedstrijd hebben we weer laten zien dat we echt voor de winst willen gaan! Met een mooi resultaat. Met een mooie uitslag van 6-3 hebben we deze wedstrijd gewonnen. Hierdoor blijven we op een derde plek staan in de competitie. Na een heerlijke overwinning konden we nog even poolen op onze nieuwe pooltafel en daarna hebben we nog even lekker gewokt in de Lotus Corner.

*Na 2 wedstrijden met een gelijk spel wilden we dan nu toch echt wel eens een keer gaan winnen. Met de volle 100% gingen we deze wedstrijd dan ook in. Ondanks dat het een onrustige wedstrijd was hebben we gelukkig nog wel gewonnen met een eindstand van 6-8. Helaas kan Stefan Bramsen zijn hoofd er niet helemaal bij houden toen hij er werd uitgestuurd en liet de scheidsrechter toen een mooie grote waterfontein zien, helaas keurde de scheids dit niet goed en kreeg hij een umv4. *Met maar liefs 4 wissels op de kant gingen we deze nieuwe wedstrijd in. Helaas ging deze wedstrijd niet zoals gepland, met halverwege een achterstand van 5-0 keken we onze ogen uit. Maar we geven niet snel op gelukkig ging de 2e helft al beter, hierin scoorden wij nog 4 doelpunten en de tegenstander maar 2. Helaas was dit ons eerste verlies… *na het verlies van de vorige keer wilden we eigenlijk wel weer winnen en zo zag het er ook naar uit na de eerste 2 partjes met een eindstand van 2-1 en 3-1. In de 3e periode werd het spannend, ineens was het 3-3, gelukkig wist zonder nog 1 doelpuntje te maken waardoor we dit partje stopten met een eindstand van 4-3. Een zeer spannende 4e periode gingen we tegemoet, met al in het begin een gelijkmaker werd ons stressvermogen op de proef gesteld. Nadat Roy Bos werd uitgestuurd maakte het Y een voorsprong op het scorebord 4-5. Gelukkig wist onze Coen het tot de laatste minuut spannend te houden en scoorde hij een mooie voltreffer in het net van het Y. Hierdoor werd de eindstand gelukkig nog 6-6 en ging iedere partij met 1 puntje naar huis. *Met al die gelijke uitslagen konden we natuurlijk niet promoveren, dus we moesten weer keihard aan de bak en de volgende wedstrijd gaan winnen!! En dat gebeurde ook in Abcoude tegen de meerkoeten. Ondanks dat we halverwege 3-6 voor stonden werd het toch nog allemaal spannend, omdat in de derde periode de meerkoeten ineens terug kwamen en het partje stopte met een eindstand van 6-7. En zo rustig mogelijk gingen we de laatste periode spelen, doelpunten maken telde nu niet meer

We weten nu al een tijd dat alleen de eerste 2 promoveren en dat wij derde staan, dat betekent dus dat we nog 1 plekje moeten stijgen. We hebben ook gezien dat nummer 1 onmogelijk is om nog te verslaan en dat de nummers 2, 3 en 4 alle 3 heel dicht bij elkaar zitten met punten. Dat betekent dus dat we vanaf nu voor 200% moeten gaan inzetten en alle, maar dan ook alle wedstrijden moeten gaan winnen! *Helaas moesten we onze eerste wedstrijd na de winterstop gelijk tegen de bijna onverslaanbare nummer 1. Ondanks onze goede instellingen en dat we er vol voor gingen hebben we deze wedstrijd wel verloren met een eindstand van 10-2. *We laten ons natuurlijk niet gelijk kennen en gaan er bij de volgende wedstrijd ook gelijk weer vol tegenaan wetend dat we moeten winnen als we willen promoveren. En het lukte om dit keer wel met de winst naar huis te gaan. We hebben er weer 3 punten bij. Een mooie wedstrijd met een eindstand van 4-8.

- 12 -

19 april 2014

48e jaargang nummer 3


beurde, weer 3 punten in de pocket. Met een eindstand van 6-5 *Toen was de wedstrijd als wij deze winnen gaan wij promoveren en als UZSC wint promoveren zij. Dat betekent dus dat we er vol voor moeten gaan vanaf de 1ste seconde. En dit gingen we allemaal!! Na het eerste partje stonden we al gelijk voor, maar we moesten niet gaan denken dat we de winst al binnen hadden. Gelukkig stonden we het 2e partje ook weer voor en had de tegenstander nog steeds niet gescoord. Halverwege de wedstrijd was wel te merken dat de tegenstander het hoofd al een beetje had laten hangen, ondanks dat zij 1x scoorden bleven wij voor staan en hebben we het laatste partje rustig uitgespeeld en kwamen met een eindstand van 8-1, dat betekent dat als wij de volgende wedstrijd winnen dat we PROMOVEREN!!!! Gelukkig moeten we volgende week tegen de onderste en gaan we er alles aan doe om te winnen!! *We wisten dat de we de eerste wedstrijden tegen onze tegenstanders moesten die ook voor die 2e plek aan het vechten was en dat we die ook echt moesten winnen. Helaas toen we weer tegen djk-zar moesten werd het voor de 5de keer maar liefs weer gelijk spel, het gaat er dus echt om spannen of we nog wel kunnen promoveren. Met een eindstand van 5-5, ook voor de derde keer dit seizoen ging iedere ploeg naar huis met 1 puntje. *De wedstrijd waarbij we tegen de laatste moeten, moeten we toch echt wel kunnen winnen ondanks dat Sander en Danilo net terug zijn van hun skivakantie en er ook nog een paar een of ander feest hadden en pas 7 uur ‘s ochtends thuis waren. Toch was dit onze slechtste wedstrijd van het seizoen; iedereen was alleen maar aan het zeuren op elkaar en niemand deed het echt geweldig. Ook hadden we nog eens een scheids die niet alles goed deed. Gelukkig was er nog 1 iemand wel blij; hij had ondanks alles de perfecte wedstrijd; hij had zijn eerste 2 doelpunten gemaakt, toch Stefan Wijtsma. Gelukkig hebben we deze De Finale Wedstrijd: wedstrijd ondanks alles gewonnen met een eindstand van 5-10 De laatste wedstrijd van onze topper Mike van Baarsen, omdat en hebben we weer 3 punten op zak. hij gaat verhuizen en het niet meer gaat redden om overal op tijd te komen, ook is hij al SUPER lang lid van de Amstel. En Iedere keer met 1 puntje gaan we het niet redden om 2e te wor- helaas ook de laatste wedstrijd van Stefan Wijtsma en onze den, we moeten er nu echt tegen aan gaan. We moeten dit nieuwkomer Max de Jong, omdat zij het echte studentenleven in Amsterdam gaan uitvinden. En dan begint de spannende finale wedstrijd voor ons, met goede moed gingen we de wedstrijd in!! En met in de eerste minuut van de wedstrijd al 2 doelpunten voor te hebben gaat het helemaal prima. Een eindstand in het eerste partje van 5-1 gaat de goede kant op! In het 2e partje gaat ook alles nog goed een eindstand van 10-2 met mooie doelpunten en goede aanvallen. Het derde partje winnen we nog wel, maar het gaat allemaal wat minder. En het laatste partje spelen we gewoon lekker rustig met zo nu en dan een schot op doel uit. In het kort het was een TOP SEIZOEN met ups en downs, maar alles is goed gekomen en we hebben ons doel bereikt!!! We zijn gepromoveerd met een mooie laatste wedstrijd Mark Ps sorry als er fouten tussen zitten; bier en champagne op…. weekend winnen van UZSC! En toen kregen we die woensdag ineens een mail dat zij niet konden of het verplaatst kon worden. Dat is toen gebeurd, de wedstrijd ging naar het eind van het seizoen, het wordt dus toch nog echt spannend tot op het laatste moment. Het enige nadeel nu is dat we 3 weken lang geen wedstrijd hebben. Het was de bedoeling dat we oefenwedstrijden gingen regelen, maar helaas is dat niet helemaal gelukt. Dus we hebben gewoon keihard getraind zodat we 2e werden. *Na 3 weken geen wedstrijd was het wel weer even lekker om een potje te poloën. Dit was een behoorlijk spannende wedstrijd, we gingen ieder partje gelijk op en kwamen in de 3de periode met een stand van 3-3, dat betekende dat we er nog alles aan moesten doen om te winnen!! En toen kwam het na een mooi schot 4-3 voor de Amstel, helaas duurde dat niet lang en werd het al snel 4-4. Gelukkig maakte Mark in de laatste 2 minuten nog een doelpunt en stond het weer 5-4, nu hoefden we alleen nog maar rustig te blijven en goed opletten en dat ge48e jaargang nummer 3

19 april 2014

- 13 -


30 maart | IJsselstein 30 maart: Vandaag was het laatste competitiedeel in het Veenweidebad. Bij deze thuiswedstrijd zijn er 22 meIV dailles gewonnen: 10 gouden, 6 zilveren en 6 bronzen. En ook deze wedstrijd zijn er weer veel PR’s gezwommen. De estafettes waren allemaal spannend maar vooral de 8x50 m vrij. Toen we begonnen lagen we ergens ach-

Competitie

Estafette 4 x 100 m wisselslag Dames Iris van der Moolen Loïs van Duijkeren Romy Verhagen Niké van Duijkeren 5.18.53 1e Jongens 4 x 50 m vrij Junioren 4 en later Randy Sijmons 0.38.66 Martijn Ottenhof Rioc Mossinkoff Vince Sijmons 2.08.78 1e PR Jongens, 25 m school Minioren 4 en later Owen Michels 0.25.30 1e Meisjes, 25 m school Minioren 4 en later Beau Kruyswijk 0.25.64 1e Meisjes, 100 m vrije Junioren 1 en Aïsha Bank 1.34.18 Mariëlle Breij 1.43.79 Roos de Jong

later 6e PR 13e DIS AA

ter maar naar mate we verder in de estafette kwamen, liepen we steeds verder in en werden we uiteindelijk 2 e. Er is door iedereen heel goed gezwommen dit seizoen waardoor we zijn gepromoveerd. Dus volgend seizoen gaan we 1e klasse zwemmen. Iris B.

Jongens, 50 m schools Junioren 4 en later Vince Sijmons 0.39.42 3e PR Rico Mossinkoff 0.41.76 4e PR

Jongens, 100 m wissel Junioren 2 en later Martijn Ottenhof 1.20.67 1e PR Randy Sijmons 1.40.25 6e PR

Dames, 100 m wissel Senioren 2 Loïs van Duijkeren 1.19.42 Tessa Mossinkoff 1.26.70

Meisjes, 200 m vrij Jeugd 2 en later Romy Verhagen 2.35.54 1e PR Valerie Otten 2.36.39 2e PR Andinih Rahayu 2.52.26 6e PR Jongens, 200 m vrij Junioren 4 en later Vince Sijmons 2.23.20 3e PR Rico Mossinkoff 2.26.59 4e PR

2e PR 5e PR

Jongens, 100 m wissel Jeugd 2 en later Mark Visser 1.09.82 2e Dames, 100 m vlinder Senioren open Iris van der Moolen 1.17.10 1e PR Niké van Duijkeren 1.18.95 2e Heren, 100 m vlinder Senioren open Nick Sijmons 1.04.04 1e Nick Drenth 1.09.94 3e Bart van der Zwaan 1.10.65 5e Jongens, 50 m vrij Minioren 4 en later Owen Michels 0.45.44 1e PR

Jongens, 100 m vrije Minioren 6 en later Noah Kuystermans 1.28.26 5e PR

Meisjes, 50 m vrij Minioren 4 en later Beau Kruyswijk 0.50.74 2e PR

Meisjes, 50 m rugJunioren 3 en later Anouk Pappot 0.39.93 4e PR Anne-Laure Has 0.40.04 5e PR Marit Cornelisse 0.46.16 9e

Meisjes, 100 m school Junioren 1 en later Mariëlle Breij 1.50.50 7e Roos de Jong 1.56.57 10e Aïsha Bank 2.05.82 14e

Jongens, 50 m rugJunioren 2 en later Martijn Ottenhof 0.36.45 1e PR Randy Sijmons 0.46.04 7e PR

Jongens, 100 m school Minioren 6 en later Noah Kuystermans 2.01.78 10e Robin Gulpers 2.07.42 13e

Meisjes, 50 m school Jeugd 2 en later Andinih Rahayu 0.42.35 1e PR Iris Bastiaansen 0.44.61 3e PR Valerie Otten 0.45.37 5e Romy Verhagen 0.47.58 9e PR Fleur van Diemen 0.51.73 11e PR

Meisjes, 100 m wissel Junioren 3 en later Anouk Pappot 1.33.19 4e Marit Cornelisse 1.43.58 8e Anne-Laure Has DIS RH

Dames, 100 m school Senioren 2 en later Tessa Mossinkoff 1.34.14 3e PR Loïs van Duijkeren 1.34.35 4e Jongens, 100 m school Jeugd 2 en later Mark Visser 1.22.53 2e Dames, 50 m rug Senioren open Iris van der Moolen 0.34.60 Niké van Duijkeren 0.35.18

1e 2e

Heren, 50 m rug Senioren open Bart van der Zwaan 0.31.40 Nick Sijmons 0.31.76 Nick Drenth 0.3 .48

1e 2e 4e

Estafette meisjes, 4 x 50 m wissel Junioren 3 en later Anouk Pappot 0.40.68 Roos de Jong Anne-Laure Has Marit Cornelisse 3.00.34 4e De grootste verbetering staat dit keer op naam van Vince Sijmons. Hij zwom een tijd van 2.23.20 op de 200 m vrije slag. Dank aan Irma!

16 maart | Maarssen

LAC

- 14 -

400 m wisselslag Mouna Oudshoorn Stefan Oudshoorn

19 april 2014

07.20.19 7e CR 05.51.42 9e

2000 m vrije slag Romy Verhagen 29.24.26 5e Iris van der Moolen 29.38.45 6e

48e jaargang nummer 3


16 MAART | Veenweidebad | Mijdrecht Op zondag 16 maart hadden we onze 4e minioren wedstrijd in ons eigen Minioren Veenweidebad. Dit was de eerste miniorenwedstrijd waar we met z'n allen waren. (Aïsha, Yara, Mariële, Robin, Anne-Laure, Bibienne, Roos, Noah, Owen, Martijn en ikzelf). Die middag zijn er 8 PR's ge-

zwommen en hadden we het goed naar onze zin. De laatste miniorenwedstrijd van dit seizoen hebben we zondag 6 april in zwembad de Waterlelie in Aalsmeer. Ik hoop dat we daar weer goed gaan scoren! Groetjes, Beau

23 maart | Alphen ad Rijn

Vijfkamp IV

Dames, 100 m schoolslag Iris van der Moolen 1.27.78 Tessa Mossinkoff 1.32.42 Romy Verhagen 1.44.80

5e PR 11e PR 15e

Heren, 100 m schoolslag Nick Sijmons 1.16.83 Bart van der Zwaan 1.18.49 Elrik Maat 1.22.43 Stefan Oudshoorn 1.25.93 Mark Visser 1.28.26

4e 6e 7e 9e 10e

Meisjes, 200 m vrij Junioren 3 en Anne-Laure Has 2.42.19 Yara Bank 2.44.36 Anouk Pappot 2.58.71 Mouna Oudshoorn 3.08.75

later 2e 5e PR 7e PR 11e PR

Jongens, 200 m vrij Junioren 2 en later Martijn Ottenhof 2.30.88 2e PR Randy Sijmons 3.24.22 11e Meisjes, 50 m vlinder Jeugd 2 en later Andinih Rahayu 0.33.97 1e PR Valerie Otten 0.37.30 4e Jongens, 50 m vlinder Junioren 4 en later Vince Sijmons 0.35.94 2e PR Meisjes, 100 m rug Junioren 1 en Bibienne van Hulst 1.39.02 Aïsha Bank 1.46.40 Mariëlle Breij

later 2e 4e PR DIS RD

Jongens, 100 m rug Minioren 6 en later Robin Gulpers 2.02.63 5e

Valerie Otten Fleur van Diemen

Dames, 100 m vrije slag Iris van der Moolen Romy Verhagen Tessa Mossinkoff Heren, 100 m vrije slag Nick Sijmons Bart van der Zwaan Mark Visser Elrik Maat Stefan Oudshoorn

Jongens, 100 m school Junioren 4 en later Vince Sijmons 1.25.82 1e PR

1.05.63 1.10.86 1.16.55

3e PR 8e PR 14e PR

0.58.54 0.59.56 1.00.80 1.02.09 1.03.06

2e 4e 5e 7e PR 9e

Meisjes, 100 m vrij Minoren 4 en later Beau Kruyswijk 1.51.53 2e PR Jongens, 100 m vrij Minoren 4 en later Owen Michels 1.53.85 2e Meisjes, 50 m school Junioren 3 en later Anne-Laure Has 0.45.85 4e PR Yara Bank 0.47.96 5e PR Mouna Oudshoorn 0.49.28 6e PR Anouk Pappot 0.50.11 7e Marit Cornelisse 0.51.69 9e Jongens, 50 m school Junioren 2 en later Martijn Ottenhof 0.46.75 6e PR Randy Sijmons DIS SD Meisjes, 50 m school Junioren 1 en later Bibienne van Hulst 0.48.34 2e PR Mariëlle Breij 0.54.45 6e Aïsha Bank 0.59.57 9e Jongens, 50 m school Minoren 6 en later Robin Gulpers 0.58.38 5e PR Meisjes, 100 m school Jeugd 2 en later Andinih Rahayu 1.32.50 2e PR

1.40.39 1.53.97

8e 15e

Dames, 50 m vlinderslag Iris van der Moolen 0.33.74 Romy Verhagen 0.35.42 Tessa Mossinkoff 0.36.71

3e PR 5e PR 10e PR

Heren, 50 m vlinderslag Nick Sijmons Elrik Maat Bart van der Zwaan Mark Visser Stefan Oudshoorn

2e PR 6e 8e 10e 14e

0.28.96 0.30.60 0.31.52 0.32.99 0.34.52

Meisjes, 50 m school Minoren 4 en later Beau Kruyswijk 0.56.94 1e Jongens, 50 m school Minioren 4 en later Owen Michels 0.59.54 1e Estafette Dames, 4 x 50 m vrije slag Tessa Mossinkoff 0.33.95 Romy Verhagen Valerie Otten Iris van der Moolen 2.08.97 4e PR Estafette Heren, 4 x 50 m vrije slag Bart van der Zwaan 0.28.06 Mark Visser Elrik Maat Nick Sijmons 1.50.59 1e De grootste verbetering staat op naam van Tessa Mossinkoff. Zij zette op de 50 m vlinderslag een tijd neer van 36.71! Dank aan Irma!

Helaas geen uitslagen ontvangen van de miniorenwedstrijden op 16 maart en 6 april en geen wedstrijdverslagen van de LAC van 16 maart, de vijfkamp van 23 maart, de competitie van 30 maart en de Miniorenwedstrijd van 6 april…... 48e jaargang nummer 3

19 april 2014

- 15 -


http://www.leukstesportvereniging.nl/state8/flow20551 6 APRIL 2014 Op zondagmiddag was het voltallige heren-2 team paraat in het Veenweidebad om een potje waterpolo te spelen tegen de Snippen H2, uit Ouderkerk aan de Amstel. Er was heel veel publiek op de tribune. Niet dat ze voor heren-2 kwamen, nee, na ons was er een belangrijke wedstrijd van heren-1 van de Amstel tegen UZSC uit Utrecht. Als heren-1 deze wedstrijd zou winnen, promoveren ze volgend seizoen. Maar nu weer terug naar heren-2. Ik zwom voor de bal, helaas was ik net niet snel genoeg om de bal in bezit te krijgen. Dit duurde niet lang, want voordat de Snippen het in de gaten hadden, was de bal al weer bij ons in het bezit. Cock had in de tussentijd zijn vertrouwde midvoor positie ingenomen en warempel hij krijgt ook nog een mooi balletje voor de neus geplaatst. Na wat gerommel onder en boven water werd de bal met een slinger in het doel van te Snippen gegooid. Mid uit, en het staat 1-0 voor de Amstel. Door het publiek op de tribune werd het spel alleen maar leuker. Aanmoedigingen en gejuich zijn natuurlijk altijd welkom. Wij, van Heren-2 zijn dit niet gewend en zeker Cock niet want voor we het wisten had die er nog één gescoord. Ja, en dat doet die anders nooit! Helaas waren er bij de Snippen ook een aantal goede spelers die de stand van 2-0 voor, snel veranderde in 2-3. Tweede partje gingen we gelijk op. Helaas, in het derde partje ging het volkomen mis. We waren weer in balbezit, ik ging als een bezetene naar het doel van de Snippen zwemmen. De verdediger kon het amper bij houden.

Heren-2 Snippen

- 16 -

19 april 2014

Toen ik haverwege het bad was werd er gefloten en ik zie de hand van de scheidsrechter de andere kant op wijzen! Hoe kan dat nou? Er was een grove fout gemaakt door één van de spelers van de Amstel. Hij was tijdens de wedstrijd in het water gesprongen om te wisselen met een speler. Helaas is het niet toegestaan om tijdens de wedstrijd het bad in te springen. Je moet eerst wachten tot de speler die wil wisselen tijdens de wedstrijd in de hoek ligt van zijn team. Dan je zelf in het water laten zakken en zonder afzetten van de muur, het spel in komen. Nu kregen we een 5 meter tegen en een speler op de kant. Ik noem geen namen maar hij is altijd wel heel lief. Vierde partje bleven we aardig gelijk op gaan. Laatste minuut stonden we nog maar 2 puntjes voor. Dit moesten we vasthouden! Helaas toch nog een tegen doelpunt. 8-7 en nog 10 seconden te gaan. Ik lag 4 meter van Rob, de Keeper van heren-2. Hij gooide de bal naar mij, dit was een mooi moment om een doelpunt te maken. In een schot van de ene kant van het bad naar het doel van de Snippen. Het moment dat ik gooide hoorde ik nog achter me, NIET DOEN, maar de bal was al onderweg. Vlak voor het doel kwam de bal op het water en stuiterde verder het doel in. Het publiek ging helemaal uit hun dak. Dat was wel zo ongelofelijk leuk. Daarom iedereen bedankt voor het aanmoedigen van heren-2 en natuurlijk heren-1. Gewonnen met 9-7 van de Snippen! Robert

48e jaargang nummer 3


Shenna van der Helm

10 Vragen Aan een diploma zwemmer

Hoi ik ben

Shenna van der Helm

Leeftijd: Ik ben 6 jaar Woonplaats: Ik woon in MIjdrecht School: Sinds een week zit ik op de Trekvogel in Mijdrecht, Hiervoor zat ik op de Willespoort in Wilnis want we hebben in Wilnis gewoond.  Ik zwem bij de Amstel sinds: Sinds zomer 2013 zwem ik op maandag en vrijdag bij de Amstel.

Lekkerste eten: vind ik Spaghetti

Leukste tv programma: Het liefst kijk ik op televisie naar Dieren programma's vooral als ze over Dolfijnen

gaan.

Ik heb een hekel aan: Ik vind het niet leuk als er ruzie is of als ik gepest wordt Favoriete zwemslag: De vlinderslag vind ik het leukst om te doen...

Dat vind ik leuk aan het zwemmen bij de Amstel: Het leukst aan zwemmen bij de Amstel vind ik de lieve badmeesters en de pret met z'n allen in het water.

Hobby’s: Dansen bij Jazz en Showballet Nicole, Zwemmen bij Arjen, Stefan en Paul. Zingen

gewoon lekker thuis, Spelen met

m’n vriendinnen en Joep

Ik heb 3 vragen voor Feline,mijn zwemvriendin en dochter van Badmeester Arjen...  Heb je huisdieren en zo ja wat voor? Ga je een keer mee met Joep naar het strand

onze lieve Hond Wat is je lievelings dier

. ....

Shenna

.

48e jaargang nummer 3

19 april 2014

- 17 -


Zwembril op sterkte v.a. â‚Ź 99,00 Of toch liever contactlenzen? Kom bij ons langs voor de mogelijkheden.

- 18 -

19 april 2014

48e jaargang nummer 3


OWEN MICHELS

De Wedstrijdlijn Wie ben je ? Ik ben Owen Michels, ik ben 9 jaar en woon in Vinkeveen Wat doe je in het dagelijks leven? Ik zit op de St Jozefschool in Vinkeveen, ik voetbal in de E6 bij Hertha en ik zit op wedstijdzwemmen. Hoe lang zit je bij de Amstel? Volgens mij sinds november 2011. Vragen van Beau aan mij: 1. Hoe ben je bij de Amstel terecht gekomen? Ik wilde graag op waterpolo, alleen ik was nog een beetje te klein , dus ben ik eerst gaan diplomazwemmen zodat ik beter leerde zwemmen. Nu vind ik wedstrijdzwemmen zo leuk dat ik niet meer anders wil. 2. Wat is je favoriete zwemslag? De rugcrawl want daar ga ik zo lekker hard mee. 3. Wat vind je van het wedstrijdzwemmen? Ik vind het heel erg leuk, vooral als ik weer een medaille win. Mijn vragen aan Iris van der Moolen 1. hoe word je clubkampioen? Want over 5 jaar wil ik dat ook worden. 2. Nu je clubkampioen bent wat is je volgende doel, wil je meedoen aan de olympische spelen? 3. Wat vind je het leukste aan trainen geven? Groetjes Owen Michels

48e jaargang nummer 3

19 april 2014

- 19 -


schilderwerken wandafwerking meerjarig onderhoud decoratieve technieken hout- en marmerimitaties

Leeuwerik 3 3641 ZT Mijdrecht T: 0297-77 82 87 M: 06-499 33 566 E: barry@devries-schilderwerken.nl W: www.devries-schilderwerken.nl

- 20 -

19 april 2014

48e jaargang nummer 3


DE BAL IS ROND

| FINN BLOM

Sarah Krijtenberg gaf de bal de vorige keer door aan:

De Amstel De Amstel

Finn Blom

Hieronder zijn bijdrage. Naam:

Finn Blom

Capnummer: nummer 9 Team: Aspiranten gemengd

Vraag 2:

Verjaardag: 25 januari 1999

Wat vind jij het leukste land om naar toe te gaan op vakantie en waarom dan? Portugal, geen twijfel over mogelijk. Mijn opa is Portugees en het is dus ook eigenlijk een land waar we bijna wel elk jaar naar toe gaan. Maar ik vind Thailand ook een super mooi land!

Lid van de Amstel sinds: Juni 2011 Beste sport prestatie: Oef, ik denk winnen met de jongens van mijn bassischool, het Johan Cruijfcourt. Maar ik ben niet echt met sportprestaties bezig omdat ik meer plezier wil hebben in de sport zelf. Leukste herinnering aan de Amstel: De leukste herinnering.. Ik weet niet echt of ik die heb want ik geniet gewoon van het waterpoloĂŤn en vind eigenlijk alle herinneringen super leuk!

Vraag3:

Leren zwemmen door: Zwembad het Veenbad in Vinkeveen

Op welke school zit jij nu en weet je al wat je later wil gaan doen? Ik zit om het Keizer Karel College in Amstelveen en doe het Technasium. Dat is vwo met veel technische aspecten erin verwerkt. Ik zou later graag willen studeren aan de Technische Universiteit (Delft, Eindhoven of Twente) en ik heb geen idee wat ik echt wil gaan doen.

Favoriete sporter: Novak Djokovic

Ik speel de bal door aan:

Favoriete muziek: pop/rock

Mike van der Vliet

Vraag 1: Wat is je favoriete boek om te lezen? Vraag 2: Wat zijn volgens jou dĂŠ ideale vakanties? Vraag 3: Hoe ziet jou toekomst eruit?

Favoriete film is: James Bond Casino Royale Favoriete serie is: Ik kijk niet vaak televisie maar als ik kijk, kijk ik voornamelijk films, dus ik heb niet echt een serie! Favoriete website is: De leukste site moet denk ik toch wel www.klm.nl zijn, want dan weet je dat je een leuke gezellige reis gaat maken! Vragen van Sarah: Vraag 1: Waarom ben jij op waterpolo gegaan en niet op voetbal en waarom vind je dat zo leuk? Ik vond voetbal vroeger altijd zo typisch, en dat wilde ik niet, het was niet omdat ik het niet leuk vond, maar ik wilde gewoon wat anders proberen en ik heb het naar me zin hier! Ik vind het leuk omdat zwemmen en met de bal spelen twee dingen zijn die ik echt heel leuk vind.

48e jaargang nummer 3

Dit ben ik met mijn oma in Portugal

Finn . 19 april 2014

- 21 -


Uw partner op het gebied van verbrandingstechniek 

Onderhoud aan stookinstallaties

Verkoop van industriële verbrandingssystemen t.b.v. Droogovens Hogetemperatuur ovens Thermische olieketels Stoomketels Luchtverhitters

      

Onderdelen t.b.v. stookinstallaties Periodieke inspecties

- 22 -

19 april 2014

Tel. 0297-264444 Fax. 0297-266690 E-mail info@icam.nl

www.icam.nl

48e jaargang nummer 3


Trainingstijden

Contributie 2014 Basis / toeslagen en kortingen Basis Voor maximaal 2x per week zwemmen (Diploma- en Masterszwemmen). RES-Instromers (maximaal 1x per week) op vrijdagavond: Toeslag Wedstrijd zwemmen (training en competitie) voor max. 3x per week trainen Toeslag Waterpolo (training en competitie) voor max. 3x per week trainen inclusief bijdrage cap Toeslag Pupillentraining waterpolo (geen wedstrijden) voor 1x per week trainen Korting Wedstrijdzwemmen + waterpolo (training en competitie) voor max. 4x per week trainen.

Jonger dan 12 jaar

van 12 t/m 15 jaar

vanaf 16 jaar

€ 157,00 per jaar €112,50 per jaar

€ 173,50 per jaar

€ 188,50 per jaar

€ 62,50 per jaar

€ 62,50 per jaar

€ 83,50 per jaar

€ 88,50 per jaar

€ 88,50 per jaar

€ 131,00 per jaar

€ 30,25 per jaar

€ 30,25 per jaar

n.v.t.

€ 42,00 per jaar

€ 42,00 per jaar

€ 63,50 per jaar

Korting op basiscontributie Zie de kortingsregeling zoals gepubliceerd in ‘t Zwamsteltje 45e jaargang nummer 3 - 9 april 2011 - pagina 18

Vrijstelling Ereleden, leden van verdienste, bestuurs- en kaderleden die geen diensten afnemen.

Diversen Proeflidmaatschap (8 weken 2x per week) Inschrijfgeld (incl. geschenk) Startvergunning (vanaf 12 jaar) Donateurs (i.v.m. kosten Zwamsteltje)

€ 25,00 éénmalig € 25,00 éénmalig € 32,00 per jaar Minimaal € 45,00 per jaar

Praktische bepalingen Voor de leeftijdsbepaling wordt uitgegaan van de leeftijd op 31 december van het contributiejaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen vóór 1 november van het voorgaande jaar, schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie. Bij tussentijdse opzegging is geen restitutie mogelijk.

Adverteren in ‘t Zwamsteltje

Informatie

FULL COLOUR

Ledenadministratie:

Penningmeester:

Gerard Visser, Smaragd 17, 3641 XK Mijdrecht, Tel 06-25259635 (na 19:00 uur) gerard.visser@zpv-de-amstel.nl

Dick Melman Wipmolen 21 3642 AC Mijdrecht Tel 0297-288788 dick.melman@zpv-de-amstel.nl

Geef al je wijzigingen s.v.p. zo snel mogelijk door!

rekeningnr. 19.52.01.264 t.n.v. penningmeester 'De Amstel' te Mijdrecht.

1/4 pagina 1/2 pagina 1/1 pagina Achterpagina Halve achterpagina

€118,00 €214,00 €385,00 €420,00 €256,00

per per per per per

jaar jaar jaar jaar jaar

Verschijnt 8x per jaar in een oplage van ruim 250 stuks Geïnteresseerd in andere vormen van sponsoring? Neem contact met ons op!

48e jaargang nummer 3

19 april 2014

- 23 -


TOT 't VOLGENDE ZWAMSTELTJE AGENDA

- 24 -

Kijk voor de laatste wijzigingen toch altijd nog even in de agenda op de website!

19 april 2014

48e jaargang nummer 3

Zwamsteltje 48 03 12 19 april 2014  
Zwamsteltje 48 03 12 19 april 2014  
Advertisement