GEOFORUM 229 - December

Page 1

Mød estedet fo r geog rafi s k i n for mat i on • D e ce mb e r 2021 • N r. 2 2 9

TEMA

Året der gik


INDHOLD GEOFORUM Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 ISSN 1602­4435

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk Trykkeri KLS PurePrint A/S Oplag: 1.400 Forsideillustration Danmarks højdemodel, som deltagerne byggede i Lego ved Kortdage 2021.

Aktiviteter i Geoforum

2

Leder

3

Grøn omstilling og gedigen gensynsglæde ved Kortdage 2021

4

”Medlemskab sikrede fundament til at etablere egen virksomhed”

9

”Geoforum giver adgang til netværk og nye løsningsmuligheder”

10

”Et sted til at sprede og modtage viden”

10

”Geografiske data vinder frem og det øger Geoforums betydning”

11

”Geoforum binder mange ting inden for geodata og GIS sammen”

12

”Et offentlig-privat samlingssted”

14

”En bro til den internationale udvikling”

14

Status fra Grunddataudvalget og Standardiseringsudvalget

15

Reportage fra Geoforums Droneworkshop

16

Årsberetning fra Kompetenceudvalget

18

Portræt af Geoforums sekretariat

19

Mødekalenderen og udpluk af arrangementer

20

Nyt fra virksomhederne

21

AKTIVITETER I GEOFORUM AKTIVITETER I GEOFORUM I DEN KOMMENDE PERIODE

Primo dec. GEOFORUM nr. 229 udkommer – Tema: Året, der gik Kommende numre Deadline Nr. 230 8. december Nr. 231 14. januar Nr. 232 8. februar

2.12

GeoDanmarks repræsentantskabsmøde – Jesper Skovdal deltager for Geoforum

2021 2021 2021

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/annonce

6.12

Møde i Geoforums forretningsudvalg

6.12

Planlægningsmøde – Arrangementsudvalg Øst

7.12

Online møde i Geoforums Forsyningsnetværk

8.12

Nordic webinar on drones, GI Norden arrangement

8.12

Dialogmøde med GeoForum Norge

9.12

Møde i Geoforums Kompetenceudvalg

13.-15.12

Løbende revision af Geoforum

15.12

Evalueringsmøde i Kortdagsudvalget 2021

15.12

Bestyrelsesmøde i Geoforum

16.12

Sekretariatet afholder julefrokost

20.12-3.1

Sekretariatet holder lukket i julen

3.1.2022

GEOFORUM nr. 230 udkommer – Tema: Droner


M

LEDER

Værditilbud er i fokus AF LAILA HANNA NISSEN , MEDLEM AF BESTYRELSEN

Det er en særlig stor glæde, at vi nu igen har kunnet afholde fysiske Kortdage i 2021. Ikke mindst med stor tilslutning, på trods af COVID­modvind. Det bekræfter os i særdeleshed i, at Kortdage skaber stor værdi for jer medlemmer – og noget, vi er mange, som har savnet. I bestyrelsen har vi det seneste år haft et særligt fokus på Geoforums ”værditilbud” for medlemmerne. Det har vi gjort for at skærpe kommuni­ kationen om udbyttet af medlemskabet for nye medlemmer. Kortlægning af foreningens aktiviteter viser meget tydeligt, at vi har mange og alsidige aktiviteter. Dette bæres alene af vores 2-personers sekretariat og ca. 100 frivil­lige. Mange vil blive overrasket over, hvor meget Geoforum favner – på vores liste har vi beskrevet over 30 forskellige aktiviteter! De er ikke alle synlige for flertallet. Sandsynligvis fordi de er inden for specielle områder og kan være mere strategiske til gavn for faglige og branchemæssige interesser. Alt sammen med fokus på at fremme medlemmernes interesser.

aktiviteterne skaber værdi. Vi vil bl.a. bruge det til at prioritere indsatser fremadrettet. På baggrund af jeres tilbagemeldinger på forårets undersøgelse vedrørende 2 eller 3 dages konference har bestyrelsen truffet beslutning om, at Kortdage i 2023 bliver en 2-dages konference, hvilket også kan give mulighed for nytænkning. 2021 har igen været et atypisk år, hvor COVID-19 situationen desværre har påvirket gennemførelse af mange fysiske aktiviteter. På trods af det er det utrolig glædeligt, at der har været overskud hos jer frivillige til at løfte opgaven med så mange arrangementer. Vi har faktisk gennemført 19 arrangementer med et rekordhøjt deltagerantal, hvor samlet 1360 medlemmer har deltaget.

I dette nummer af GEOFORUM bringer vi en række interviews, som sætter spot på medlemmernes udbytte af foreningen. Det er glædeligt at læse, hvordan mangfoldigheden skinner igennem.

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på online konceptet og ikke mindst den digitale generalforsamling i foråret, hvor der var rekordhøjt deltagerantal. Det bekræfter os i, at den digitale form skaber nye mulighed for at samles på tværs af landet for alle medlemmer. Det online univers er kommet for at blive i Geoforum. Det skal tænkes ind i tilrettelæggelse af aktiviteter for jer medlemmer fremadrettet.

I 2022 planlægger vi at gennemføre en samlet medlemsundersøgelse for at afdække, hvor

Men vi vil se frem til at kunne skrue op for flere fysiske aktiviteter i 2022.

Temanummer Årets sidste temanummer af GEOFORUM er et

Bestyrelsens arbejde med Geoforums værditilbud for

tilbageblik på året, der gik. Vi samler op på udvalgs­

medlemmerne er mundet ud i en række interviews,

arbejdet i 2021 med et indblik i aktiviteterne hos en

hvor vi har bedt journalist, Regner Hansen, Globuzz, om

række af Geoforums udvalg.

at spørge medlemmerne, om de kan sætte ord på deres udbytte af foreningen.

Vi lægger ud med et genbesøg af nogle af de mange aktiviteter ved den netop veloverståede konference,

Næste temanummer bliver til januar med fokus på

Kortdage 2021.

droner.


Grøn omstilling og gedigen gensynsglæde ved Kortdage 2021 Det er blevet betegnet som en fætter- og kusinefest, når Geoforum afholder ”Kortdage”. I år var gensynsglæden om muligt endnu større, da det er to år siden, at det – qua pandemien – sidst var muligt at afholde arrangementet. AF LONE HEJLSKOV, JOURNALIST PÅ MEDIEHOLDET VED KORTDAGE 2021. FOTOGRAF JAN HERKERT.

Flere end 800 deltagere havde stemplet ind til tre dage, hvor der var rig mulighed for at lade sig inspirere, hente nye viden og ikke mindst møde kolleger med samme passion for geodata. ”Det er som at slippe køerne på græs efter en lang vinter,” konstaterede den nye formand for Geoforum, Mads Bjørn-Møldrup, med henvisning til den stemning, der fyldte de store haller i Aalborg Kongres & Kultur Center. Hos deltagerne kunne man da også konstatere en åbenlys glæde over igen at kunne mødes ansigt til ansigt. ”Det betyder rigtig meget – ikke kun i forhold til at møde andre fra branchen, men også i forhold til, at vores lille afdeling i DSB kan tage af sted sammen og blive en del af et større fællesskab,” sagde Mikkel Helbech Hansen, chef for GIS og Ejendomsdata hos DSB Ejendomme. Ny kortdagsformand bød velkommen Konferencens hovedtema var ”Grøn omstilling” – herunder, hvordan samfundet ved hjælp af geodata og geoteknologi kan sikre, at vi kommer i mål med denne store udfordring. Med mere end 100 oplægsholdere, 79 sessioner, 20 udstillere og en række skæve indfald var rammerne for en udbytterig konference sat. Carsten Andersen, der er ny formand for Kortdagsudvalget, bød velkommen til en fyldt sal.

med input til, hvordan man med en smart digital virkelighed kan opnå et bæredygtigt samfund. Mange studerende i år Med mere end 150 studerende, der deltog ved Kortdage 2021 eller ved Studerendes dag på førstedagen, har Kortdage aldrig haft så mange studerende med tidligere. Det er absolut positivt for konferencen, at også fremtidens geodata-folk ”får lov at fylde” ved Kortdage. ”Studerende har ordet”, der efterhånden er en fast del af Kortdage, giver et kærkomment indblik i, hvad studerende og dermed fremtidens eksperter inden >>

”Det er fantastisk at se alle de mennesker, og man kan virkelig fornemme, hvor glade folk er for igen at kunne mødes fysisk,” sagde Carsten Andersen, der efter velkomsten gav ordet til konferencens første hovedtaler, Burkhard Böckem, som kom

4

GEOFOR U M • DECEM BER 2021

Sweco


FME-ÅRET DER GIK Igen kan vi se tilbage på et år med god tilvækst i brugen af FME. Ikke kun har vi fået nye kunder. FME er i stigende grad udbredt i kundernes organisationer. Hvorfor er det sådan? Er det fordi den nye parameter-snitflade er så intuitiv? At du kan bygge så intelligent og effektiv dataintegration uden nogen programmering? Vi ved, at mange har udforsket de nye muligheder med ting som: ML og AR, integration af BIM og GIS, data indsamlet i mobile værktøjer, sensorer og data streaming. Næste år, den 24.-26. august 2022, tager vi til FME User Conference i Vancouver. Ses vi der? Sweco er FME Partner med Safe Software, og vi har certificerede medarbejder som forhandler, supporterer og uddanner i FME. Du finder webinarer, kurser og inspiration på https://dataflow.center

Kontaktperson: Mik Wulff Thomsen mikwulff.thomsen@sweco.dk

LÆS MERE PÅ WWW.SWECO.DK

Sweco_AnnonceGeoforum_297x210-dec2021.indd 1

G E OFORUM • DE C E MBE R 2021

5

12-11-2021 16:26:28


”Lego appellerer til alle aldersgrupper, der vil lege, og vi har konstateret, at folk i geodata-branchen er glade for at lege,” sagde Morten Fuglsang med et smil. Godt 57.000 legoklodser er taget i brug for at kreere vores fædreland med højdedrag, hav og fjorde. Torsdag eftermiddag var Danmarkskortet klar, og torsdag aften blev prikken over i’et sat, da deltagerne hver især kunne markere med et flag, hvor de har bopæl.

for geodata-branchen beskæftiger sig med. Blandt de tre oplægsholdere fik robothunden ”Spot” særlig opmærksomhed. Med dens virkelighedstro bevægelser gik tankerne i retning af et kæledyr, og man fik nærmest lyst til at klappe den på robothovedet. Der er dog langt fra tale om et kæledyr, men derimod en hund til inspektion af fortove. ”Mange kommuner har et problem med deres inspektions- og reparationsgrad. Ofte går der lang tid mellem inspektionerne, og derfor er der mange fejl, som kan nå at blive større over tid. Ved at bruge et system som dette kan vi sikre, at inspektionen sker med intervaller, og det betyder, at vi kan fange eventulle skader, mens de er små,” fortalte Phillip Lund Møller fra AAU. Legebørnenes paradis Man fornemmede stor aktivitet hos udstillerne – der var en higen efter at blive opdateret på seneste nye teknologiske muligheder, og et hjørne i udstillingen tiltrak sig særlig opmærksomhed. Morten Fuglsang fra Geoforums kompetenceudvalg havde nemlig fået en ganske særlig idé, som blev realiseret under Kortdage 2021.

Fælles fodslag På førstesalen drøftede et panel brugen af digitale geodata i lovgivningen og de udfordringer og muligheder, der følger med dette. ”Jeg synes, at vi havde en rigtig god debat, og jeg fandt det meget glædeligt, at der er opbakning fra mange interessenter til en fælles løsning på tværs af staten, hvilket jeg ser en stor værdi i,” sagde kontorchef i SDFE, Sine Valbjørn Schlüter, efter debatten. Dygtige gymnasielever Geodata-branchen skal gøre sig lækker overfor unge, der skal vælge karriere. Derfor inviteres gymnasielever fra hele landet til at deltage i en konkurrence. I år tog dysten udgangspunkt i: ”Grøn omstilling af energi i Danmark”. Hele 92 gymnasiehold fra hele landet havde indsendt projekter, og det blev Uffe, Asbjørn og Michael fra 3.g på Ribe Katedralskole, der løb med førstepræmien og et studierejselegat på 10.000 kroner for deres forslag om et geotermisk anlæg ved Brørup.

”Under coronanedlukningen lavede jeg et mindre Danmarkskort i Lego, og jeg fik den tanke, at det kunne være sjovt at give deltagerne ved Kortdage mulighed for at bygge hvert deres område af Danmark. Det er en sjov måde at anvende kortdata på,” fortalte Morten Fuglsang, der glædede sig over, at aktiviteten blev et tilløbsstykke. ”Det er helt fantastisk, at vi har vundet. Vi har glædet os så meget til at komme til Aalborg og vise vores projekt frem,” sagde Michael Hansen, mens faglærer Annemette Witt stolt så til fra sidelinjen. Gymnasiekonkurrencen er dog ikke den eneste konkurrence, der løber af stablen under Kortdage. Traditionen tro skulle ”Geodataprisen” uddeles, og professor Hans Skov-Petersen lagde ikke skjul på, at juryen havde været på en svær opgave, da vinderen i kategorien ”Juryprisen” skulle udpeges. >>

6

GEOFOR U M • DECEM BER 2021

Ge


Geoinfo er et konsulenthus og dansk distributør af ArcGIS, verdens førende lokationssoftware fra Esri.

NYHED: ArcGIS GeoBIM

Forbedrer projektsamarbejdet og reducerer omkostninger DIGITAL BRIEFING MED INGENIØREN, NTI OG GEOINFO SOM VÆRTER

Transformér byggeprojekter med ArcGIS GeoBIM Find den på www.geoinfo.dk/bygge-og-anlaeg.

Med ArcGIS GeoBIM, den første teknologi, der fuldt ud integrerer GIS og BIM-data i et intuitivt webbaseret Cloudmiljø, kan du se alle projektdata ét sted. ArcGIS GeoBim er en integration mellem Esri ArcGIS og Autodesk BIM 360. Dine projekter vises i virkelige omgivelser og du kan se, hvordan de interagerer med den omliggende infrastruktur, med lokale trafikmønstre, med regionale vejrforhold og meget mere. Du får et helhedsorienteret overblik, der styrker bæredygtige designbeslutninger, effektiv langsigtet styring, forbedret samarbejde og projektlevering.

Se projektaktivitet på et kort

Organiser projekter uden at reorganisere data

Udforsk og gennemse projektdata og dokumenter i en geospatial kontekst med en webapp, der er nem at bruge.

Bevar den oprindelige placering af dokumenter og data og få adgang til dit GIS- og BIMprojektindhold via en fælles webbaseret app.

Minimér modelkonverteringer

Enkel kommunikation

Opret forbindelse direkte til BIMprojekter, data og dokumenter, lagret i separate systemer.

Del letanvendelige GeoBIM-apps, med interessenter, så de kan udforske projektinformation.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2021

7

SE MERE PÅ GEOINFO.DK/BYGGE-OG-ANLAEG Geoforumannonce_December_Geoinfo.indd 1

01/12/2021 12.00.29


Blandt 30 kvalificerede projekter blev Landbrugsstyrelsen udråbt som vinder med projektet: ”Satellitbillede-kontrol af landmændenes marker”. Som en slags ”dark horse” kom Chris Oxholm og hentede ”Publikumsprisen”. Han har 25 års baggrund som bybuschauffør og er ganske grøn i branchen. Sammen med Finn Christensen har han lagt mange kræfter i at skabe et virtuelt dansk landskab for svæveflypiloter i Condor-Danmark.

raner fik han en oplevelse for livet, og han fortalte malende om trætheden, isbjørnene, udmattelsen, hvordan det er at lade vandet i 32 minusgrader, om det smukke nordlys, ydmygheden over at befinde sig i den grønlandske, storslåede natur og glæden over at gennemføre denne ekstreme udfordring. Præcisionsalderen venter Efter en sen nattefest var det meget velvalgt, at fremtidsforsker Liselotte Lyngsø indledte morgenen. For stifteren af Future Navigator kunne om nogen få bugt med eventuelle tømmermænd og fredagstræthed. Med humor tog hun tilhørerne med på en tidsrejse og tegnede et ikke så fjernt billede af en verden, hvor data kommer til at spille en langt større rolle. ”Vi har befundet os i informationsalderen, og nu bevæger vi os ind i præcisionsalderen, hvor vi bliver nødt til at være meget mere præcise i forhold til, hvordan vi udnytter vores ressourcer.

”Vi har brugt rigtig mange timer på det her projekt, og jeg ved godt, at man ikke skal prale, men det gør vi. Nu vil vi ud at fortælle, hvor gode vi er, og vi vil opfordre folk til at gå i gang med at flyve virtuelt svævefly,” lød det fra en tydelig glad og stolt Chris Oxholm. Brygmann varmede op til fest Udover, at Kortdage er faglig inspiration, er det også ensbetydende med kollegialt samvær. ”Den Fine Middag” er, traditionen tro, aftenen, hvor der er kælet ekstra meget for maden, hvor man har iklædt sig sit stiveste puds, og hvor festhumøret er i top – således også i år. Skuespiller Lars Brygmann gik på scenen og sikrede, at lattermusklerne blev rørt godt og aldeles grundigt. Med lune fortalte han om sin grænseoverskridende tur på 400 kilometer på ski over den grønlandske indlandsis. I selskab med ni krigsvete-

Der er behov for kortlægning for dermed at sikre, at vi – så at sige – når meget længere på literen både som mennesker og som samfund,” fortalte Liselotte Lyngsø. Fredag kunne en glad og lidt træt formand se tilbage på tre hæsblæsende dage. ”Alt er gået, som vi har ønsket os. Vi har haft virkelig gode hovedtalere, og man får i den grad øjnene op for, at der findes en faglighed, som vi alle kan lære af. Vi har mødt en masse skønne mennesker, og som jeg lige talte med en kollega om, så nåede vi ikke at tale med alle, men blot de 100 nærmeste,” lød det fra en glad formand for Kortdagsudvalget, der sammen med det øvrige udvalg – ganske fortjent – fik en stående applaus fra salen. Nu skal indtrykkene fra Kortdage 2021 fordøjes og evalueres, og til januar går startskuddet til planlægningen af Kortdage 2022 – også i Aalborg.

8

GEOFOR U M • DECEM BER 2021


Hvad siger Geoforums medlemmer..

”Medlemskab sikrede fundament til at etablere egen virksomhed” Lisbeth Bro Lund fandt sine første kunder på Geoforums årlige Kortdage. Hendes deltagelse i foreningens aktiviteter er med til at give hende indblik i, hvor hun eventuelt kan yde bidrag som privat konsulent.

Foto: Jan Herkert

Det er 10 år siden, og det går stadig strygende med forretningen. Lisbeth Bro Lund er selvstændig konsulent inden for GIS og geodata med egen virksomhed i Odense. Forinden var hun ansat som GIS-medarbejder i det daværende Fyns Amt og siden i Miljøministeriet. Hun syslede allerede da med tanken om at blive selvstændig. Tanken blev til handling, og hun fik en opgave hos en landinspektør i Odense. Men på Geoforums Kortdage i 2011 fik hun kontakt til en privat virksomhed, der manglede hjælp.

”Jeg hjælper dem blandt andet med at ’fjerne bunker’, hvis de er kommet bagud med for eksempel ajour­ føring af data. Jeg hjælper dem også med undervisning eller processer i forhold til ajourføring, så de undgår nye bunker. Desuden hjælper jeg kommuner med at opbygge nye strukturer til deres data, så de kan ’bygge’ et system selv, eller rådgiver dem om indkøb af et egnet system i stedet for,” fortæller hun. Godt til at netværke med fagfolk Lisbeth Bro Lund er engageret i Geoforums arrangementsudvalg og fremhæver ydermere de årlige Kortdage og uddannelsesdagene som væsentlige aktiviteter i foreningen.

”Det er tidskrævende at starte fra scratch, når der skal opsøges potentielle virksomheder og andre kunder rundt om i landet. Derfor var jeg rundt ved alle stande på Kortdage for at ’banke på’, og det lykkedes at få yderligere en aftale. Det satte skub i processen,” siger Lisbeth Bro Lund.

Lisbeth Bro Lund fastslår, at Geoforum er rigtig godt til at netværke med andre fagfolk. Hun lægger ikke skjul på, at hun i interaktionerne altid har i baghovedet, om der er muligheder i forhold til hendes egen virksomhed, selv om den nu er konsolideret.

Overvejende kommunale kunder Hendes vifte af kunder er skiftet over årene fra private virksomheder til nu primært at være kommuner. Hun forklarer, at kommuners behov i høj grad svarer til hendes ekspertise.

”Jeg er meget opmærksom på, hvad der rører sig både hos kommuner og private virksomheder. Jeg spørger mig selv, om der er noget, jeg kan bidrage med, eller jeg skal jeg tillægge mig ny viden for at være med? Her er Kortdage virkelig genialt for mig,” siger hun.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2021

9


Hvad siger Geoforums medlemmer..

”Geoforum giver adgang til netværk og nye løsningsmuligheder” Sanne Rüsz Mikkelsen henter viden og inspiration gennem Geoforum­­medlemskabet til sine mangesidede opgaver som GIS-konsulent i Energinet. Sanne Rüsz Mikkelsen er GIS-konsulent i it-afde­ lingen i Energinet, og hun har været med til at lave et såkaldt kapacitetskort. Det er et digitalt værktøj, som hjælper initiativtagere til solcelleanlæg og vindmølleparker, når de skal beslutte placeringen i forhold til elnettets kapacitet. Hun står blandt andet også for at servicere alle GIS-brugere internt i Energinet ved at holde en central database opdateret. Energinet er en offentlig virksomhed, som understøtter og udvikler el- og gasnet landet over. ”Jeg har meget diverse arbejdsopgaver, og her er det en hjælp, at jeg har adgang til det netværk, som findes i Geoforum. Jeg får mange informationer gennem medlemskabet af foreningen,” siger Sanne Rüsz Mikkelsen. Hun er aktiv i arrangementsudvalget i Geoforum og betegner arrangementerne som ”en fin

Foto: Mette Borg

overflyvning” af, hvad der sker inden for geodata og GIS. ”Jeg møder i Geoforum til tider også løsninger, som vi ikke traditionelt har brugt i Energinet, men som måske kan få os til at kigge i andre retninger. Det gør det til en ’powerful’ ting at være med,” siger Sanne Rüsz Mikkelsen.

”Et sted til at sprede og modtage viden” Kristian Keller ser Geoforum som et forum, hvor han kan give sin indsigt videre til beslægtede fagfolk og brugere af geodæsi. Det er videnskaben om Jordens størrelse og form. Kristian Keller er geodæt, og han er ansat som specialkonsulent i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Styrelsen kobler offentlige data med geografiske informationer for at give offent­ lige myndigheder og private aktører et bedre grundlag, når de træffer væsentlige beslutninger. ”Mit medlemskab af Geoforum giver mig mulighed for at udbrede kendskabet om det hjørne af GIS og geodata, jeg arbejder med, samtidig med at jeg får viden,” forklarer Kristian Keller, som har været privat medlem i cirka 20 år. Lige nu arbejder han med en ny geoide Geoiden angiver forskellen mellem den danske højdereference DVR90, der definerer nulpunktet

10

GEOFOR U M • DECEM BER 2021

Foto: Kristian Keller

for højdemåling i Danmark, og GPS-målinger af højden i forhold til den fastlagte såkaldte ellips­­o­ idemodel om Jordens længde- og breddekoor­­­­di­ >>


nater. En mere nøjagtig geoide vil derfor give bedre højdebestemmelse med GPS. Dette er en afgørende reference i forhold til udsving, som tilmed ventes øget som følge af klimaændringer med mere ustabilt vejr.

Kristian Keller er med i Geoforums kompetence­ udvalg, og han byder selv ind med kurser, seminarer og artikler som led i tilbuddene om efteruddannelse. ”I kraft af Geoforum kommer jeg også tættere på brugerne,” konstaterer han.

”Geografiske data vinder frem og det øger Geoforums betydning” Morten Krebs oplever både internt i COWI og blandt COWIs kunder et øget engagement i digitale processer, der medtager geografiske informationer. Han synes, at medlemskabet af Geoforum giver ham et godt overblik over den bredere udvikling i branchen. COWI er en international rådgivningsvirksomhed med 6.700 medarbejdere, der løser opgaver inden for ”ingeniørkunst”, miljø og samfundsøkonomi. Morten Krebs er en af cheferne for markeds- og forretningsudvikling i COWI, og han kan fornemme, hvordan koblingen af data og geografi hele tiden bliver mere central både internt i virksomheden og blandt kunderne. Hvilket efter hans opfattelse blot gør medlemskabet af Geoforum endnu mere relevant – og endnu mere givende. ”Vi befinder os i en digitaliserings- og transforma­ tionsproces. Vi skal finde nye måder til at få det digitale mere ind i vores aktiviteter, og her fylder stedbestemt data rigtig meget. Det bliver et ’next level’,” siger han. Digitalisering, der inkluderer geografi Morten Krebs er selv uddannet landinspektør, og han siger om COWIs forretningsaktiviteter, at de er skiftet fra traditionel kortlægning til digitalt understøttet landmåling, GIS-opgaver og digitalisering for at fremme den grønne omstilling. COWI har en mission om at skabe en ”sammenhængende og bæredygtig verden”. ”Vi har kunder, der beder os om at hjælpe dem med deres digitaliseringsprocesser, hvori der ofte indgår geografi,” siger han. Det handler ikke kun om fysiske størrelser såsom bygninger og veje, men også sociale projekter såsom beskæftigelsesfremme og øget integration af indvandrere. ”Vi mærker, at der er rigtig meget læring i at opnå en viden, hvor stedbestemmelse er medtaget,” siger han.

Foto: Jan Herkert

Fagligt mødested og interesseorganisation Morten Krebs betegner Geoforum som et centralt mødested for geodatabranchen og fremhæver de årlige Kortdage som ”super­ vigtige” i den forbindelse. Også arrangementerne har stor værdi, konstaterer han ud fra egne erfaringer. Han ser desuden Geoforum som en interesse­ organisation for geodatabranchen. ”Det er et godt netværk, der gør, at jeg føler, at jeg er del af en branche. Jeg er også fagnørd, og her kan jeg møde andre geodatanørder. Vi er kommet til at kende hinanden. Jeg kan vise frem, hvad jeg laver, og andre kan vise frem, hvad de laver. Tilsammen giver det et overblik over, hvad der sker på området. Måske finder vi endda ud af, at vi kan lave noget sammen,” siger han. ”Samtidig kan Geoforum som forening skubbe til den politiske dagsorden på området, fordi den favner alle, der har berøring med geodata,” siger han.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2021

11


Hvad siger Geoforums medlemmer..

”Geoforum binder mange ting inden for geodata og GIS sammen” Henrik Hedelund er GIS-koordinator i Ishøj Kommune og mangeårigt medlem af Geoforum. Han fortæller, at han har personlig glæde af en række af tilbuddene: Netværket generelt samt de årlige Kortdage, arrangementer og kurser. Han er desuden aktiv i droneudvalget, et af de faglige udvalg.

??

Foto: Mette Borg

Henrik Hedelund har været ansat i Ishøj Kommune syd for København siden 2009. Sammen med sin GIS-kollega har han base i en rødstensbygning i et vestligt industriområde nær Motorring 4 og Køge Bugt Motorvej. Bygningen huser Ishøj Kommunes Center for Park, Vej og Miljø. Ishøj Kommune omfatter bykernen, landområder og Strandparken ud til Køge Bugt. Dette fremgår også af et kort over kommunen, der hænger på væggen på kontoret og giver et overblik over ”reviret”. Henrik Hedelund er uddannet som topograf og har en mastergrad i geoinformatik. Forud for ansættelsen i Ishøj Kommune havde han flere indbyrdes ret forskellige job, som dog var relateret til GIS i så godt som alle tilfælde. Han har blandt andet været på Geodætisk Institut, senere Kortog Matrikelstyrelsen, samt hos landinspektørfirmaet LE34/Geoteam og den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS. Desuden har han i en periode været selvstændig.

12

GEOFOR U M • DECEM BER 2021

I alle årene har han været medlem af Geoforum, og han betegner det som ”superstærkt”, at foreningen findes. ”Geoforum er en paraply, der binder mange ting sammen. Tingene inden for GIS og geodata er filtret ind i hinanden. Det er samme emner og samme problemstillinger, vi tumler med, uanset hvilken kommune vi sidder i,” siger han. Personlige relationer til fagfæller Henrik Hedelund ser muligheden for at bygge netværk som det største gode ved Geoforummedlemskabet. ”At have et netværk er svært at værdisætte, men det har betydet meget for mig i mine job gennem årene. Jeg tænker på muligheden for at etablere personlige relationer med fagfæller. For når man har knyttet bånd, er tingene nemmere at klare i det daglige. Folk i Geoforum er gode til at dele deres viden med andre,” siger Henrik Hedelund.


Han glæder sig også over den inspiration, som n ­ ye og ofte yngre medlemmer bringer med til fore­ ningen. Han ser det som en hjælp i arbejdet med nye områder inden for faget. Meget aktiv med at lære nyt Henrik Hedelund beskriver sine arbejdsopgaver i Ishøj Kommune som ”utroligt varierede”. Det primære er at servicere den kommunale administration i øvrigt, og det fører til en vekslen mellem udviklingsopgaver ved skærmen og konkrete opgaver ude i felten. ”Vi arbejder efter en årsplan og løber for eksempel al software igennem én gang om året, så vi undgår at blive bremset af unødvendige opdateringer. Desuden skal vi indkøre nye systemer,” siger han og nævner for eksempel KortInfo, en webbaseret kortløsning, der gør det nemt at formidle, administrere og vedligeholde data. Han nævner desuden den forestående implementering af systemet PARK til at administrere kommunens grønne områder. Det står også i planen, at det er nødvendigt at ­ ”få styr på” de fremtidige arbejdsgange i lednings-­ ejer­registeret, der rummer informationer om fjern­v­armerør, fiberkabler og andre forsynings­ledninger. ”Vi har en chef, der synes, at der skal være plads til, at vi kommer ud og lærer nyt. Vi har ret frie hænder til at engagere os, og dér har jeg været meget aktiv. Jeg går ikke nødvendigvis op i, om jeg har brug for viden om et emne lige nu, for det kan jeg måske få senere,” siger Henrik Hedelund. Han fortæller, at mange af hans aktiviteter foregår i regi af Geoforum. Således har han været med mange gange efterhånden på de årlige Kortdage. Han deltager meget i arrangementer og kurser. ”Kortdage vil jeg bare ikke undvære,” smiler han. ”Når jeg for eksempel har mødt GIS-kolleger, der arbejder i andre kommuner, kan jeg nemmere kontakte dem senere og udveksle viden og erfa­ ringer med dem,” forklarer han.

Her ses Martin Kaufmann og Henrik Hedelund ved droneaktiviteten ved Kortdage 2021.

udviklingen. Det gælder ikke så meget det praktiske, men mere de lovgivningsmæssige og sikkerhedsmæssige aspekter. Vi udveksler nyt om, hvad vi hver især bokser med. Det er superfint,” siger Henrik Hedelund. Han oplyser, at generelt afskærer loven, som den er nu, fra at flyve ”hen over hæk, hegn og mur”, om end kommuner kan gøre brug af særlige beføjelser til at gå ind på privat ejendom. ”Fra et kommunalt perspektiv vil vi gerne have mulighed for at flyve flere steder,” siger Henrik Hedelund. Han nævner, hvordan droneoptagelser i Ishøj Kommune kan anvendes til blandt andet at dokumentere invasive arter i Strandparken inden en udtynding og på samme måde dokumentere støjvolden ved Køge Bugt Motorvej forud for anlæggelsen af en forhøjning af volden.

Med i et af de faglige udvalg Henrik Hedelund lægger en letvægtsdrone på mødebordet på kontoret. Han har i cirka tre år været med i Geoforums droneudvalg, et af flere faglige udvalg i foreningen. Det vil sige siden oprettelsen af udvalget.

Påvirkning af beslutningstagere Droneudvalget gennemfører en årlig workshop i sensommeren, og på seneste workshop lykkedes det at få en medarbejder fra Trafikstyrelsen, den regulerende myndighed, til at lufte overvejelserne om de nye bestemmelser vedrørende droneflyvning. Hvilket får Henrik Hedelund til at fremhæve endnu en styrke ved Geoforum, nemlig mulig­ heden for at påvirke beslutningstagere i spørgsmål om GIS og geodata.

”Droner er jo en teknologi, der vokser hurtigt. Vi havde behov for at oprette en formel gruppe på tværs af Geoforums medlemskategorier, der følger

”Fordi Geoforum er en interesseorganisation, har vi mere pondus, når vi forsøger at få ørenlyd hos myndighederne,” siger han.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2021

13


Hvad siger Geoforums medlemmer..

”Et offentlig-privat samlingssted” Søren Reeberg Nielsen siger, at han som leder i offentlige styrelser har kunnet følge med i private initiativer inden for geodata og GIS, fordi han er medlem af Geoforum. Det er de faglige aktiviteter og Geoforums rolle som en form for brancheorganisation, som Søren Reeberg Nielsen udpeger som årsag til sit mangeårige medlemskab af foreningen. Søren Reeberg Nielsen er underdirektør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, men tidligere i karrieren var han endnu tættere på geodata og GIS – omdrejningspunkter for Geoforum. Således er han uddannet landinspektør, og gennem næsten 20 år var han vicedirektør i Kort- og Matrikelstyrelsen, som undervejs blev omdøbt til Geodatastyrelsen og efterfølgende til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. ”I forhold til mit arbejde i en offentlig styrelse har Geoforum givet mulighed for at følge med i den

geofaglige udvikling, og hvad der sker i den private sektor på området. Der er lejlighed til uformelle drøftelser om aktuelle emner,” siger han og nævner udvikling af standarder som eksempel på et område, hvor Geoforum spiller en betydelig rolle. Søren Reeberg Nielsen finder det stadig relevant at være medlem af Geoforum, selv om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er ”længere væk fra geografien”. Styrelsens opgave er at levere it-løsninger til den samlede skatteforvaltning. Han har selv været med i Geoforums uddannelsesudvalg og nævner, at flere af hans medarbejdere har glæde af foreningens uddannelsesaktiviteter. Han fremhæver bladet GEOFORUM som en god platform til udveksling af nyt i branchen.

”En bro til den internationale udvikling” Lise Schrøder er lektor i geoinformatik på Aalborg Universitet. Hun ser sit engagement i Geoforums internationale udvalg som et vindue til verden på dette felt. Lise Schrøder har beskæftiget sig med geodata og GIS siden sidst i 1990’erne. Det begyndte med en mastergrad i geoinformatik, som hun siden byggede ovenpå.

Norden sammen med det nordiske GIS- og geo­data­­­­­netværk, GI Norden. Resultaterne blev efter­følgende formidlet videre gennem blandt andet foreningens blad.

Hun er lektor på Aalborg Universitet inden for områderne fysisk planlægning og geoinformatik.

Om magasinet GEOFORUM konstaterer Lise Schrøder, at indholdet er til stor nytte for hende i forhold til de studerende på universitetet. Aalborg Universitet er kollektivt medlem og modtager eksemplarer af hvert nummer til uddeling. Hertil kommer, at alt materiale selvfølgelig er tilgængeligt via Geoforums hjemmeside.

Lise Schrøder har været Geoforum-medlem gennem hele forløbet – og de seneste mange år også med en aktiv indsats i Geoforums interna­tionale udvalg. ”Arbejdet i Internationalt Udvalg bidrager til at give mig en føling med, hvad der rører sig på området uden for Danmark,” siger hun. Lise Schrøder tilføjer, at eksempelvis undersøgte Geoforum og Aalborg Universitet GIS-brugen i

14

GEOFOR U M • DECEM BER 2021

”Det er en måde for vores studerende at blive opmærksom på spændvidden i geodata og GIS. Ja, og samtidig bliver de introduceret til Geoforum,” siger hun.


Status fra Grunddataudvalget og Standardiseringsudvalget..

Behov for et Grunddataudvalg i 2021 At varetage medlemmernes interesser i forhold til grunddata­området herunder distribution på Datafordeleren er vigtig for ­Geoforum. Med det stigende fokus på overgangen fra Kortforsyningen til hhv. Datafordeleren og Dataforsyningen resul­ terede dette i 2021 med nedsættelsen af et Grunddataudvalg. AF BO OVERGAARD, FORMAND FOR GRUNDDATAUDVALGET

Vi har i udvalget samlet personer med en bred ekspertise inden for grunddata og Datafordeleren på tværs af sektorer, fagligheder, leverandører og myndigheder. Geoforum bliver således et fælles talerør på vegne af geodata-branchen, og vi ønsker at sikre, at Datafordeleren understøtter medlemmernes behov samtidig med, at vi gerne vil bidrage til prioritering af ‘issues’. Målet er at levere positive bidrag til at gøre grunddata og Datafordeleren til en succes og derigennem skabe mest mulig værdi for Geoforums medlemmer. Vi har hen over sommeren og efteråret identificeret en række prioriterede problemstillinger af

primært teknisk eller kommunikativ karakter med overgangen til den nye infrastruktur. Vi har opsummeret dette i et notat, der er blevet delt med SDFE. Den god nyhed er, at det bør være muligt med en relativ beskeden indsats at øge anvendeligheden for Geoforums medlemmer. Grunddataudvalget vil fortsætte dialogen med SDFE herunder gennemføre en workshop på teknisk niveau og dialogmøder på strategisk niveau. Vi vil fortsat have fokus på konstruktive bidrag til at forbedre og dermed øge anvendelsen af Datafordeleren til bred samfundsnytte.

Etablering af Standardiseringsudvalget i 2021 Standardiseringsudvalget blev etableret i 2021 for at forbedre grund­ laget for en harmonisering af datasamarbejdet mellem private aktører, offentlige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutionerne,­ forsyningssektoren og borgerne. AF PER KNUDSEN, FORMAND FOR STANDARDISERINGSUDVALGET

Tanken er, at udvalget skal hverve og mobilisere personer med en bred faglighed og ekspertise inden for standardisering på tværs af sektorer, fagligheder, leverandører og myndigheder. Udvalget vil endvidere repræsentere Geoforum i relevante standardiseringsorganisationer såsom Dansk Standard (særligt fokus på udvalget, S-276), Open Geospatial Consortium (OGC), International Organisation for Standardisering (ISO) og Europæisk Standardiseringskomité (CEN). Udvalget har afholdt fire møder i løbet af 2021, hvor forskellige aktiviteter har været vendt. Der fokuseres primært på åbne standarder og det

store udviklingsarbejde, der pt. foregår internationalt. Der støttes således op om SDFE’s deltagelse i ovennævnte organer, primært OGCs arbejde med API’er. Endvidere har udvalget fulgt aktiviteterne i Rigsarkivet ved høringen af CITS geospa­ tial specifikationen i regi af DILCIS board, som udvikler og vedligeholder de fælleseuropæiske standarder inden for området. Udvalget støttede endvidere op om Kortdags­ udvalgets ønsker om at afholde en session om standardisering ved Kortdage 2021 – en klar succes. Udvalget har endvidere haft kontakt til Kompetenceudvalget og vil planlægge et seminar i dets regi om OGCs API’er.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2021

15


Reportage fra Geoforums Droneworkshop

I luften med droner På den sidste dag i august var Geoforums droneudvalg vært for den årlige droneworkshop. Det foregik i fantastiske rammer hos WEFly på den gamle flyvestation i Værløse, og da sensommervejret viste sig fra sin bedste side, blev det en dag med masser af droneflyvning og en række lærerige indlæg.

AF HENRIK HEDELUND, GEOFORUMS DRONEUDVALG

Vi havde fra droneudvalgets side forsøgt at sætte et bredt program sammen, så vi fik kigget fremad mod de muligheder, der kommer i droneverdenen, men vi hørte også om nogle igangværende spændende projekter. Endelig var vi rundt om lovgivningen med de nye droneregler og en konkret snak om, hvad man gør, hvis man mister sin drone. Nye regler for droneflyvning Fra morgenstunden lagde Jonas Bjerring fra Trafikstyrelsen ud med at fortælle om reglerne for droneflyvning i den ”åbne kategori”, der er den kategori, som langt de fleste af deltagerne bruger.

Kategorien dækker over droner under 25 kg, hvor der ikke er behov for at søge yderligere tilladelser til flyvning hos myndighederne, så længe man holder dronen inden for synsvidde (VLOS – Visual Line Of Sight), holder flyvehøjden under 120 meter over jordoverfladen og undgår områder/zoner, der er restriktioner på. Dronen skal være C-mærket, og hvis den ikke er det, så skal flyvning foregå efter nogle overgangsregler, der udløber den 1. juli 2023. En mistet drone – og mandtal Næste indlæg handlede om, hvad man stiller op, hvis man mister sin drone. Ronnie Fjordvald Søe fra Skanderborg Kommune berigede deltagerne med fortællinger fra virkeligheden om vigtigheden af, at man har styr på nød- og beredskabsprocedurer, og at forberedelse og træning med dronen er en væsentlig del af det at være dronepilot. I Aarhus Kommune opstod der en idé om, at man da måtte kunne optælle menneskemængder ved hjælp fra en drone ved store begivenheder. Martin Kauffmann Pedersen fortalte om projektet, hvor dronebillederne efterfølgende blev analyseret ved hjælp af Machine Learning. Resultatet fra beregningerne blev sammenlignet med en manuel optælling – og resultaterne lå temmelig tæt på hinanden.

16

GEOFOR U M • DECEM BER 2021


Ind i 3D-modellen Poul-Henrik Oxlund fra Vejle Kommune fortsatte med ”Photomatch og 3D”. Kort sagt går det ud på at visualisere og formidle dronebilleder i en 3D-model. Vi blev præsenteret for nogle projekter, hvor et å-forløb skulle oprenses, og der skulle anlægges broer. Det blev visualiseret ved, at 3D-modellen blev lagt ovenpå et drone-skrå-foto. Et andet eksempel viste muligheden for at bruge teknikken på dronevideoklip, som gav en endnu bedre mulighed for at se, hvordan et kommende anlægsprojekt ville blive. Praktisk flyvning om eftermiddagen Efter frokosten rettede vi fokus mod udstyr og praktisk flyvning. Første indlæg fra Kasper Bække, WeFly, førte os til L1- og P1-sensorerne, der giver nogle imponerede LiDAR-optagelser. Kasper fortalte også om de muligheder, som 5G giver for at lave ”live” produktioner. Inden turen gik ud på den gamle flyvestations arealer, viste Esben Nielsen, Nordic Wing, os deres fastvingedrone og fortalte om potentialet for den og de erfaringer, de har gjort sig i udviklingsfasen. Vi så efterfølgende en demoflyvning af fastvingedronen.

For de ca. 50 deltagere sluttede dagen af med små 2 timers praktisk flyvning, hvor vi ud over fastvingedronen også så den spritnye P3-sensor på en M300 – noget nær en verdenspremiere. Der var masser af tid til, at alle, der havde medbragt egen drone, kunne få den i luften og dele tips og tricks med de øvrige deltagere, ligesom der var mulighed for at give hinanden lidt teknisk support og netværke. Vi glæder os allerede til at mødes til en ny droneworkshop i sensommeren 2022.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2021

17


Årsberetning fra Kompetenceudvalget

Anderledes efteruddannelse i 2021 2021 har ligesom 2020 været lidt af en udfordring, når man arrangerer seminarer og kurser. Dette har vi i Geoforums kompetenceudvalg forsøgt at navigere i efter bedste evne, og vi har måttet lære en del undervejs. Kigger vi tilbage til 2021, er der navnlig tre arrangementer, vi særligt vil huske året for. AF MORTEN FUGLSANG, FORMAND FOR KOMPETENCEUDVALGET

På trods af udfordringer med at kunne afholde seminarer og kurser med fysisk tilstedeværelse i perioden med Coronarestriktioner, har Kompetence­udvalget fornemmet et stort behov for og et fortsat ønske om efteruddannelse i geodata-branchen. Vi har således bestræbt os på at levere god efteruddannelse til Geoforums medlemmer, selvom formen har måttet gentænkes. Den 20. maj afholdt vi vores hidtil største og mest omfangsrige webinar, der handlede om Datafordeleren.­­­­­Her deltog 85 tilhørere og 10 oplægsholdere i et webinar, der foruden oplæg fra SDFE også indeholdt parallelle sessioner med både desktop GIS og webGIS – samt en workshop om brug af REST-services. Afviklingen af dette seminar krævede udnyttelse af en lang række funktioner teknisk set, og mere end halvdelen af Kompetenceudvalgets medlemmer var involverede i roller som værter og ordstyrere. Det lykkedes os også at få afholdt et kursus i foråret om ejendomsdata. Med et stærkt hold i arrangementsgruppen fra en række myndigheder havde vi over en lang periode arbejdet med at tilrettelægge et kursus, så deltagerne kunne få en grundig gennemgang af ejendomsdata-domænet. I løbet af Coronavinteren 2020-2021 besluttede vi, at kurset skulle konverteres til et virtuelt kursus, og i sidste ende blev det afholdt over tre enkelt­ stående dage i løbet af april. Det er vores indtryk fra evalueringen, at de 94 deltagere fik virkelig meget ud af det virtuelle kursusforløb, og arrangementet står også tilbage som en landvinding for os i forhold til, hvordan vi også kan afholde kurser, hvis det kommer til at brænde på igen med at mødes fysisk.

18

GEOFOR U M • DECEM BER 2021

Endelig – i oktober 2021 – lykkedes det også langt om længe at afvikle et seminar, som første gang var på tegnebrættet i december 2019. Efter at være blevet udskudt fire gange og forsøgt afholdt på tre forskel­ lige lokaliteter, havde vi fornøjelsen af at tage imod 85 deltagere – primært adresse-medarbejdere fra kommunerne – til et seminar arrangeret i samarbejde med SDFE hos Food Space i Kødbyen, København. Det var tydeligt, at gensynsglæden var stor, og der blev netværket efter alle kunstens regler - sideløbende med et stærkt fagligt program med indlæg fra både private og offentlige adresse-aktører. Hovedparten af deltagerne havde haft deres tilmelding til dette seminar siden starten af 2020 – og det kunne ses i evalueringen, at en stor del af dem slet ikke kunne huske, hvordan de havde hørt om seminaret i sin tid. Derfor var det dejligt, at vi langt om længe kunne få afviklet dette store fysiske seminar. Vi ser nu frem mod at planlægge 2022 med et stærkt program, hvor vi forhåbentlig kan afholde vores aktiviteter som planlagt. Det er klart, at vi har lært en masse om afvikling af webinarer, som vi kan arbejde videre med. Vi forventer, at det vil kunne styrke aktiviteterne, da vi nu har flere muligheder for at afvikle seminarer og kurser.


Portræt af Geoforums sekretariat I denne måned laver vi et kort portræt af medarbejderne i Geoforums sekretariat. Hvad er din civile status? Jeg er 54 år, bor på Amager. Jeg har en datter Olivia på 26, og en søn Marcus på 22, som begge bor i nærheden. Derudover er jeg kæreste med Carsten, og har en bonusdatter Katarina på 22. Hvad er din baggrund? Jeg er oprindeligt uddannet litograf (reprokopist) tilbage i 1992. Det var dengang, man brugte skalpel, lockskinner, fritlagde billeder i rødfolie og sammenkopierede 4-farve film til tryk. Udviklingen i den grafiske branche gik dengang ufatteligt stærkt. Hvis ikke man under uddan­ nelsen var røget med på den digitale vogn, var man håbløst bagud. Ensbetydende med, at jeg 4 år senere valgte at tage grafikeruddan­nelsen. Det gav pote for en tid, men efter nogle år i en branche præget af fyringer, betalingsstands­ ninger, konkurser, samt kortere og længere ansættelser var det på tide at skifte spor, sådan næsten. Det lå ikke ligefrem i kortene, at det var i geodata­­-branchen, at jeg skulle finde min nye levevej, men i min job­søgning faldt jeg over

Den civile status Jeg er 53 år og har været sekretariatschef i ­Geoforum siden 2008. Jeg bor i Hillerød og er lykkeligt gift med min elskede Christina. De kære børn fylder i mit liv lige fra Jacob på 28 og Sofie på 24, der begge er fløjet fra reden, til Viggo på 9, Sigurd på 8 og lille Thilde på 4 år. Kan vi snige os til en weekend i sommerhuset på Lolland, så er alle glade. Om min baggrund Uddannet civilingeniør og ph.d. i hydrologi fra DTU, men har arbejdet med GIS og geodata siden midten af 1990’erne. Om mine arbejdsopgaver Sekretariatet i Geoforum sørger for, at medlemmerne får noget ud af deres medlemskab, og at de frivillige i foreningens mange udvalg trives og har gode rammer til at udføre deres arbejde. Vi er naturligvis også praktisk udførende, når der skal laves alt fra et lille møde mellem to personer til årets Kortdage med 8-900 deltagere. Vi sørger for at holde medlemmerne opdateret

Geoforum, som på davæ­ rende tidspunkt ­mang­lede en grafisk sekretær 20 timer om ugen. Det er nu 17 år siden, meget er hændt siden da og resten er historie. Fortæl om dine arbejdsopgaver. Jeg er grafiker, redaktør og koordinator.

Mette Borg

Min hoved­opgave i sekretariatet består i at finde relevante geofaglige emner, artikler, samt layout af GEOFORUM, diverse tryksager og hjemme­side. Derudover står jeg for medlems­registrering, samt koordinering af arrangementer i samarbejde med de udvalg, som jeg selv har en aktiv rolle i, herunder Arrangements­udvalg Øst, Vest, Syd, (Nord), Brugstedet­­­­-redaktionen, samt Kortdagsud­valget. Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv? Det er vigtigt for mig, at jeg igennem årene har fået lov til at præge min egen rolle og ansvars­områder. I en lille organisation med én kollega har samarbejdet med de frivillige for mig desuden en stor værdi.

med medlemsblade, ny­­­heds­­­­ breve og opslag på sociale medier. Og vi sørger også for, at der bliver sat strøm til bestyrelsens og udvalgenes mange gode idéer til udvikling af geodata-­branchen. Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv? Jesper Høi Skovdal Geodata har fået en stadig voksende betydning i samfundet. Det er en glæde i mit arbejdsliv, at vi igennem årene har set en geodata­-branche i vækst og i kolossal udvikling. Jeg ser mange af vores frivillige blomstre og stortrives ved, at de får indflydelse på fremtiden i branchen. Hver gang, vi kan fejre et vellykket arrangement, et afsendt høringssvar med bid i, en publiceret rapport om et fagteknisk emne, eller en konstruktiv dialog, der har flyttet noget, så er min dag reddet.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2021

19

Hvo Det lære svor


Arrangementer På baggrund af Regeringens tiltag for at begrænse smitten med Coronavirus følger Geoforum løbende sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvorfor yderligere nogle af de planlagte arrangementer måske aflyses eller udskydes. Har du spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på geoforum@geoforum.dk. Vi håber på forståelse herfor fra medlemmerne. Nordic webinar on drones 8. december online Implementering af LER 2.0 10. februar i Virum Morgendagens GPS-opmåling og positionering 1. juni i København Kompetenceudvalgets arbejde er fokuseret på kurser og seminarer. Kursusaktiviteterne er et element, som Geoforum har ønsket at prioritere højt, og derfor arbejdes med et kursuskatalog, der udgives halvårligt. Er du også på udkig efter et kompetenceløft, så se, om der er noget for dig, når Komptetenceudvalget snart offentliggør deres efteruddannelsesprogram for 2022 Du vil også blive mindet om det i Geoforums nyhedsbrev i det nye år.

Nordic webinar on drones

GI NORDEN

Onsdag den 8. december kl. 09:30 - 11:00 A Nordic webinar on the use of drones in the municipalities is to be held on December 8th 2021 – starting at 9:30 AM (GMT+1:00). GI Norden arranges the free webinar with speakers from the Nordic countries.

The webinar will show how Nordic municipalities use drones. What can drone data be used for? What are the present and future European regulations related to operators? Join this webinar to find out! Læs mere på: www.geoforum.dk

Implementering af LER 2.0

KOMPETENCEUDVALGET

Torsdag den 10. februar kl. 09:30 - 16:00 Det er nu omkring to år siden, at LER 2.0 blev igangsat. Vi tager en sondering på, hvor vi er med implementeringen, og vi skal lytte til nogle af de forsyningsselskaber, der er gået i gang. Vi skal have en status på ledningsejernes omlægning og overgang til LER 2.0 fra LER-sekretariatet. Vi har

fået en større og en mindre ledningsejer, som har omlagt til LER 2.0, til at stille op, så vi får et indblik i den digitalisering, der skal til af ledninger til LER 2.0 fra diverse kilder. Sted Andel – Radius Elnet Teknikerbyen 25, 2830 Virum Program og tilmelding, se: geoforum.dk/kursus

Morgendagens GPSKOMPETENCEUDVALGET opmåling og positionering Onsdag den 1. juni kl. 09:30 - 16:00 Der er i øjeblikket omkring 170 navigationssatellitter derude, og mindst 25 af dem sender korrektioner. Det giver nøjagtigheder på helt ned til 1 cm (i 3D) til opmåling mm. til geodætiske formål, og ned til få meters nøjagtighed for en mobiltelefon, og det bliver endnu mere nøjagtigt med tiden… Geoforums Kompetenceudvalg gennemfører en workshop, hvor

20

GEOFOR U M • DECEM BER 2021

formålet er at give deltagerne ny viden om status på de globale navigations satellitsystemer som GPS. Der vil være fokus på anvendelse. Sted SDFE, Rentemestervej 8 2400 København NV Program og tilmelding, se: geoforum.dk/kursus


n he a-

-

NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Tak for i år – vi glæder os til 2022 Et spændende og udfordrende år er ved at nå sin slutning, og vi kan se tilbage på nogle gode Kortdage i Aalborg og på de mange gode opgaver og løsninger, vi sammen har udført i årets løb. Vores hold er nu stærkere end nogensinde – både på udviklings- og rådgivningssiden. Det betyder, at vi i det kommende år har flere nye ting på dashboardet, ligesom vi også i 2022 afholder vores populære brugerdag med fokus på jer og de arbejdsopgaver, I sidder med i hverdagen. Vi vil gerne sige tak til alle vores kunder og samarbejdspartnere for et godt og dialogbaseret samarbejde gennem hele 2021. Vi glæder os samtidig til at se, hvad 2022 bringer af nye, spændende projekter, vi sammen skal løse. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Kontaktperson: Henrik Skov Uldall Telefon: 4117 5969 Email: hsk@lifa.dk Hjemmeside: https://lifa.dk

Spar tid med TL Connect Den manuelle søgetid i servitutter er blevet væsentligt reduceret med en ny udvidelse til TL Connect. Det øger gevinsten for brugerne væsentligt og bliver i øjeblikket udrullet som en del af basisproduktet. Ring for at høre nærmere om teknikken og dine muligheder med TL Connect. Geopartner indgår nyt samarbejde om ejendomsdata. Septima og Geopartner indgår samarbejde inden for distribution af ejendomsdata til forsyninger, offentlige og private virksomheder. Værdien ligger i den komplette adgang til data og løsninger, der er baseret på moderne, digitale teknologier. Samarbejdet består i, at Geopartner stiller tingbogsoplysninger til rådighed gennem Septimas produkter ’One door’ og ’Databox’. Tilsammen dækker dette det komplette behov for ejendomsoplysninger fra de danske registre for både offentlige instanser og private virksomheder. Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 2858 1660 Email: lkm@geopartner.dk Hjemmeside: https://geopartner.dk/ydelser/tingbogsdata/

r

MapInfo Pro v2021 Tilbage i oktober frigav vi den nye version af MapInfo Pro. Blandt de nye og forbedrede funktioner kan nævnes: • Tidsserie: Visualiser dine data over tid og sted og eksporter resultatet til f.eks. film. • Forespørg ud fra attributter: Nu kan du nemt bygge SQLforespørgsler uden at kende SQL. • WFS: Understøttelse af WFS Paging og ”live” WFS. • Nye filformater: Du kan nu tilgå en lang række dataformater via OGR, GDAL’s vektorfilformater. Blandt formaterne finder du ESRI Shape, GeoJSON, KML, GPX og mange flere. • Opgave-vinduet: Eksporter, Import og Gem Kopi Som Kører nu i Opgave-vinduet og lade dig anvende programmet, mens data oversættes. • Virtuelle raster: Opret virtuelle raster som trækker på eksisterende raster filer uden at skabe nye fysiske filer på harddisken.

Udvikling af ægte Digital Tvilling Sammen med Syddansk Universitet, KMD, Aarhus Kommune m.fl. har COWI opstartet et projekt til udvikling af en platform for håndtering af digitale tvilling er for byggeriet. Parterne har især fokus på at afklare, hvad det kræver af data fra BIM (3D) modeller, energimålere og IoT-sensorer for at kunne opnå en effektiv energioptimering af en bygningsportefølje. Ud fra BIMmodellen kan skabes en dynamisk baseline for en bygnings forventede energiforbrug og live data om brugen af bygningen kan sammenholdes hermed for afklaring af faktisk performance. Det interessante er, hvor lidt data man kan nøjes med, for at opnå en effektiv optimering, og om de statiske data om en bygning/bygningsportefølje måske kan trækkes alene fra offentlige data.

Læs mere om MapInfo Pro v2021 på vores MapInfo Community.

Hør mere om projektet ved at kontakte os.

Kontaktperson: Peter Horsbøll Møller Telefon: 29133769 Email: peter.moller@precisely.com Hjemmeside: https://precisely.com/products/locate

Kontaktperson: Niels Treldal Telefon: 4170 4023 Email: nitl@cowi.com Hjemmeside: https://cowi.dk

GEO FO RUM • DEC EMBER 2021

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Geoinfos nye app ”Find Ejeren” har fået en forrygende start

Opdaterede ortofotos fra fly og droner

Uanset om du færdes i naturen eller i et byområde, i privat eller i et fagligt øjemed, oplever du måske forhold, hvor du har brug for kontakt til ejer, beboer eller forvalter af en grund eller ejendom.

Har I nye projekter i støbeskeen? Savner I en aktuel status på igangværende udviklingsprojekter?

Med den gratis app finder man med få klik telefonnumre og adresser på ejer, lejer eller administrator af ejendomme og jordlodder i Danmark. Appen er p.t. downloaded over 5000 gange. Find den i App Store eller Google Play under ”Find Ejeren” Kurser Hold øje med vores ArcGIS-kurser her: www.geoinfo.dk/Uddannelse/Standardkursusoversigt Kontaktperson: Ghita Krage Telefon: 31 57 66 76 Email: ghitak@geoinfo.dk Hjemmeside: https://geoinfo.dk

Vi har en ny version af vores browserbaserede software klar til at vise ortofotos indsamlet fra fly eller droner. Sammenstil derefter ortofotos med situationsplaner og udfør detaljeret fremdriftsmonitorering. - Levering fra dag til dag - GSD/pixelstørrelse ned til 3 cm fra fly - droner ned til 0,5 cm - True ortofotos - ingen skjulte arealer bag bygninger - Absolut georefereret med paspunkter fra RTK GPS - Leveret som GeoTIFF, COG, ECW, WMS, WMTS, TMS-tiles etc. - Hjælp til integration i eksisterende GIS-infrastruktur / hosting - Mulighed for tilkøb af skråfotos fra samme flyvning Se mere på kortomatic.com/ortofoto Kontaktperson: Hans Hansen Telefon: 70 26 94 26 Email: hans@kortomatic.com Hjemmeside: https://kortomatic.com

K RTOMATIC Nye funktioner i Field Inspector

Volue Webinar om Geocortex

Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår!

Geocortex er WEBGIS, der kan håndteres af brugerne selv og for dig, der har Esri´s ArcGIS-platform. Der er Ready-to-go-funktioner, fremragende udviklingsrammer og fremtidssikringsmetoder, der hjælper dig og dine slutbrugere med at udvide grænserne for, hvad der er muligt på WEBGIS og Apps.

2021 har været et godt år for Hexagon. Vi har fået mange nye kunder og lavet spændende projekter med vores eksisterende kunder. Vi glæder os til at fortsætte de positive takter sammen med jer i 2022! Vi vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på en række nye funktioner i vores Field Inspector-værktøj til registrering i marken via mobile enheder. Løsningen indeholder nu mulighed for at struk­tu­ rere gentagende dataopsamlinger på foruddefinerede lokaliteter, oprette og knytte virksomhedens udstyr til registreringer i marken, forbedrede muligheder for at informere eksterne samarbejdspart­ nere om registreringer m.v. Hvis du har lyst til at høre om vores løsning, så tilmeld dig vores webinar på go.hexagonsi.com/ifiwebinar. Kontaktperson: Jackie Sandgård Telefon: 5214 1535 Email: jackie.sandgaard@hexagon.com Hjemmeside: https://hexagonsi.com

22

GE OF OR UM • DE CE MBE R 2 0 2 1

Geocortex hjælper med at operere mere effektivt, kommunikere mere effektivt og forbedrer brugerens beslutningsgrundlag. Geocortex tilbyder produkter som rapportering, workflows, print, WEB/mobil og Geocortex Analytics til driftsovervågning af WEBGIS og Apps. Torsdag den 16. december kl. 9:00 – 10:00 afholder Volue et onlinewebinar om Geocortex, hvor vi viser løsningen ud fra nogle kundecases. Tilmelding: Indtast følgende link i browseren: https://bit.ly/3mZp5N7 Alternativt via Volue’s hjemmeside https://www.volue.com/events Kontaktperson: Jan Norsted Telefon: 61308667 Email: jan.norsted@volue.com Hjemmeside: https://volue.com


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Kvalitet i data sikrer kvalitet i opgaverne - også i 2022

Kommunedækkende 3D bymodeller

2021 har været et interessant år, hvor særligt grunddataprogrammet har været i fokus. Vi går nu 2022 i møde, hvor de mange nye muligheder i det nationale datalandskab for alvor vil skabe værdi for vores kunder. Det glæder vi os til!

Kommunedækkende 3D bymodeller og en 3D webservice er nu nærmest Plug and Play, fordi NIRAS kan levere bymodeller, der kan tilgås fra vores 3D CityDB inden for en måned efter, at en aftale er indgået. Modellerne produceres på grundlag af DHM-data og Geodanmarks bygningspolygoner. De kommunedækkende bymodeller indeholder også en digital terrænmodel.

Med KMD Cognito kan I på overskuelig vis tilgå mange spændende kvalitetsdata, som kan berige jeres organisation med nye indsigter. Dertil sparer I ressourcer på at skulle hente dem forskellige steder fra og behandle data til de specifikke formål. Med andre ord får I mulighed for at koncentrere jer om opgaverne i organisationen, velvidende at jeres datagrundlag er bredt funderet, behandlet og kvalitetssikret. Kontaktperson: Sik Cambon Jensen Telefon: 25104151 Email: sca@kmd.dk Hjemmeside: https://kmd.dk

Afstandsberegninger til Skatteforvaltningen Septima er blevet tildelt opgaven med at udvikle en nye og moderne Afstandsberegningservice (ABS) til skatteforvaltningen. Den nye beregningsservice skal anvendes i forbindelse med danskernes selvangivelse og skal derfor kunne håndtere mange samtidig er beregninger. Septima har stor erfaring med rute- og afstandsberegninger både for kollektiv transport, bil, cykel og gang. Vores service til afstandsberegninger indgår som en af komponen­ terne i Septima Map Service, der også indeholder landsdækkende vector tiles kort og interessepunkter, dvs. POI - points of interest. Læs mere på septima.dk under showcases. Personale Kim Jacobsen er ny projektleder hos Septima. Kim er en erfaren projektleder og har arbejdet med it-projekter inden for domænet GIS, planlægning og miljø, senest som selvstændig konsulent og tidligere i Sweco.

Vi bruger primært Bentleys OpenCities Planner som 3D webviewer i en samlet ’pakkeløsning’, men data kan også leveres til fx Esri ArcGIS. Der er naturligvis rigtig mange forskellige måder at kombinere forskellige detaljeringsniveauer af bymodellerne, supplere med vegetation osv., men her er en mulighed for at komme hurtigt i gang med 3D, og hvis I allerede arbejder med eksempelvis SketchUp, kan projekter integreres i den generelle 3D bymodelscene. Vi har masser af eksempler, så spørg... Kontaktperson: Jesper Rye Rasmussen Telefon: 23991488 Email: jrra@niras.dk Hjemmeside: https://niras.dk/sektorer/data-digitalisering/

Inden Rigsarkivet banker på Atkins har gennem mange år samarbejdet med myndigheder om dannelse af periodevise digitale afleveringsversioner af deres forvaltningssystemer, både traditionelle ESDH-systemer og fagsystemer. Vores erfaringsbaserede produkt, ArkiverD, sikrer, at din organisation får afleveret en valideret digital arkivversion af jeres fagsystem eller ESDH-system til Rigsarkivet. Vi tager ansvar for at konvertere, kvalitetsikre og dokumentere arkivversionen og varetager korrespondance og teknisk dialog med Rigsarkivet i forbindelse med udarbejdelse af afleveringsversionen. ArkiverD sikrer, at arkivversionen udarbejdes under gældende regler, bestemmelser og i godkendte formater. ArkiverD kan anskaffes under SKI’s rammeaftale 02.18. For mere information besøg siden: https://atkins.dk/det-kan-vi/digitale-loesninger­/ #1624973319647-f3f779d6-bd3f Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: https://atkins.dk/det-kan-vi/digitale-loesninger/

Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: https://septima.dk

GEO FO RUM • DEC EMBER 2021

23


Glædelig jul og godt nytår IT & Teleindustri

Geoforums sekretariat ønsker alle vores medlemmer, udvalgsdeltagere og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Vi glæder os til et spændende 2022. De bedste hilsner Mette og Jesper

Klima & Energi Teknik & Byggeri

Sundhed & Service Transport & Infrastruktur


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.