__MAIN_TEXT__

Page 1

Mød estedet fo r geog rafi s k i n for mat i on • D e ce mb e r 201 9 • N r. 2 0 9

TEMA

”Året der gik”


KORT NYT TEMANUMRE

KORTDAGE 2019

I dette årets tiende og sidste nummer af GEOFORUM ser vi tilbage på ”Året der gik”.

Over 900 deltagere gæstede Kortdage i København. inkl. mere end 120 studerende. Kortdage bød på 10 spændende hovedtalere, over 100 faglige oplæg, Geodataprisens årlige prisuddeling, Det Skæve Punkt, en debat om førerløse geodata, en havnebattle, en tur i miljøkajakken i Københavns Havn, Ministerbesøg, en byvandring med Gadens stemmer, droner på taget, en imponerende udstilling og masser af socialt netværk.

Det er Geoforums mere end 90 frivillige, der med engagement, gode idéer og gåpåmod leverer den energi og nyskabelse, som resulterer i de mange aktiviteter i foreningen. Vi vil med temanummeret gerne løfte en flig af hvad, der foregår i Geoforums mange udvalg, ved et genbesøg af de arrangementer og aktiviteter, der har været i årets løb. Vi skal naturligvis også have et tilbageblik på Kortdage 2019, som netop er veloverstået. I det næste nummer af GEOFORUM (nr. 210), som udkommer i starten af januar, konkluderer vi på det nu gennemførte Grunddataprogram og ser nærmere på, hvad vi nu er i stand til i forhold til programmets opstart.

Kortdagsudvalget og Geoforums bestyrelse siger tak for den enorme interesse.

GYMNASIEKONKURRENCEN

INTERNATIONALT UDVALG

GEODATAPRISEN 2019

Det blev 2.X fra Det Frie Gymnasium og projektet ”Cykelparkering i KBH”, der vandt førstepræmien på 10.000 kroner i årets gymnasiekonkurrence. Anden- og tredjepladsen gik til henholdsvis, ”Top 10 Ruten Cykelrute for turister i København” lavet af elever fra 3.S på Roskilde Gymnasium og ”Svævende og bæredygtig Monorail i Hovedstadsområdet” af 2.U fra Rybners STX. Begge projekter blev belønnet med et studierejselegat på 2.500 kroner.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Juryprisen for årets bedste eksempel på geodata i anvendelse gik til, GISplatform for samskabende planlægning af klimatilpasning. Rasmus Ekman fra Københavns Kommune, Energi & Vand - Greater Copenhagen Living Lab var den glade modtager af årets Jurypris. Publikumsprisen for årets bedste eksempel på geodata i anvendelse gik til Svendborg Kommune, som løb med Publikumsprisen med eksemplet, Bæredygtige byer og lokalsamfund i en geografisk bosætningsstrategi.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Geoforums bestyrelse har genstartet Internationalt Udvalg. Udvalget vil arbejde på at synliggøre og nyttiggøre danske geodata-erfaringer i internationale sammenhænge og bringe international viden og erfaring i spil nationalt, til gavn for foreningens medlemmer. Udvalgsformand, Ulla Kronborg Mazzoli, fortæller, at Internationalt Udvalg i den kommende tid vil arbejde med en tættere kontakt til universiteterne, information om EU’s digitaliseringsprogrammer, Geoforums repræsentantskaber i andre foreninger, samt med at fungere som et internationalt knudepunkt i foreningen.

Forsideillustration Boligminister, Kaare Dybvad Bek, ved Kortdage 2019

Kommende numre Deadline Nr. 210 5. dec. Nr. 211 10. jan. Nr. 212 3. feb.

2019 2020 2020

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Tak for Kortdage! AF NILS BO WILLE­JØRGENSEN, FORMAND FOR GEOFORUM

Så er vi kommet særdeles vel igennem Geoforums

gennem etablering af udvalg. Både droneudvalg og

store årlige event, Kortdage. Det blev et meget fint

satellitudvalg er igangsat, og fungerer rigtig godt. Vi

arrangement, hvor der blev prøvet nyt, hvor vi for

er ved at få sat nye rammer for det internationale

første gang afholdt det i København, og hvor der igen

udvalg, hvilket vi også har store forventninger til.

var høj faglig kvalitet i indlæg og sessioner – og mange nye ting blev vist i udstillingen. Det summede af

Standardisering er et tema, der har stor betydning

aktivitet i det store rum, for det var jo kun ét rum.

for SDI, og vi er ved at genetablere standardiserings­

Selvfølgelig var dét en udfordring på nogle måder,

arbejdet i Geoforum. Det er vigtigt at have fokus på

men det var alt i alt en rigtig god oplevelse at afholde

dette og Geoforum må være det oplagte sted at

Kortdage i den særlige atmosfære.

være platform for formidling og diskussion, og evt. udarbejdelse af danske vejledninger til standarder,

Jeg vil lige benytte lejligheden til igen at takke for den

som der var stor succes med i forbindelse med

kæmpe indsats, som kortdagsudvalget, udstillerne, de

WMS/WFS­arbejdet for mere end 10 år siden.

mange oplægsholdere, sessionslederne og sekreta­ riatet har lagt i at få Kortdage til at blive en sådan

I 2019 har vi i bestyrelsen arbejdet med tre

succes.

temaer, som umiddelbar konsekvens af vores strategiarbejde i 2018. De tre temaer er FN’s 17

Der var rekord i deltagelsen igen – i år var vi oppe på

Verdensmål, Smart City, samt Etik. Disse er alle

900 deltagere!

dagsordner, som det er vigtige for os at forholde os til som branche.

Der er al mulig grund til at være glade for og stolte af, at det kan lade sig gøre. Det er frivillige, der brænder

Jeg vil her fremhæve de 17 Verdensmål, som, vi på

for vores fag. Det er frivillige, der synes, at det er vigtigt

Kortdage fik demonstreret, er en dagsorden, der i

og givende at være med til, at vores fag, vores

dén grad fylder. Vi har vigtige data og værktøjer, der

branche, vores kompetence og viden til stadighed

understøtter arbejdet med de 17 Verdensmål, og

udvikles, videndeles, reflekteres. Det er inspirerende

det er vigtigt for os at synliggøre for omverdenen, at

at samarbejde med så engagerede mennesker på

arbejdet med SDI er meget vigtigt – hvilket også

tværs af fagspecialer på tværs af de offentlige myndig­

understreges af FN’s arbejde i UNGGIM, som Peter

heder, kommuner og stat, forsyningsselskaber,

ter Haar fortalte om på Kortdage.

universitetsverdenen og de mange private aktører. Det er DNA’et i vores forening, at det kan lade sig gøre.

De tre temaer vil vi fortsat arbejde med også i det nye år. Der kommer givetvis flere ting på arbejdspla­

Hvis vil kigger lidt på 2019, så har vi i Geoforum haft

nen, for en ting er sikkert: Der er stor aktivitet og

fokus på at få sat det faglige arbejde i gang igen –

virkelyst i foreningen – og tak for det!

Kort Nyt

2

Geoforum arrangementer over hele landet 15

Leder

3

Unge GIS-brugers aktiviteter

16

Kortdage 2019 - gensyn

4

Portræt af et Geoforum medlem

17

Kompetenceudvalgets aktiviteter

11

GeoDanmark-kursus

18

Indtryk fra LER-arrangement

12

Mødekalenderen

18

Droneudvalgets aktiviteter

13

Udpluk af arrangementer

19

2019 set fra rummet

14

Nyt fra virksomhederne

20


Kortdage 2019

Kollegiale Kortdage med kreativitet, ny viden, debatter og skæve indfald Kortdage er det fedeste! Sådan lød det fra formanden for Kortdagsudvalget, Katarina Ritz, da hun bød velkommen til Kortdage 2019, som i år – i øvrigt for første gang – var henlagt til København og nærmere bestemt Øksnehallen i hjertet af hovedstaden. blikket og se det internationale perspektiv”, lød det blandt andet fra Katarina Ritz. 1. hovedtaler, Christiane Vejlø Og med den opfordring givet videre, kunne en af landets førende eksperter inden for ny teknologi og digital livsstil, Christiane Vejlø, indlede konfe­ rencen. Hun kom med en række bud på den digitale fremtid og dens konsekvenser.

AF LONE HEJLSKOV, HEJLSKOV KOMMUNIKATION

Den stemningsfyldte hal var omdannet til et landskab af viden, oplevelser, samvær, works­ hops og adskillige foredrag med spændende personer. De tre dage bød på langt over 100 muligheder for at lade sig inspirere, fascinere, vidensdele, lære nyt og sparre med kolleger inden for branchen. Åbning med Katarina Ritz ”Med Kvægtorvet og Halmtorvet som naboer kan man næsten fornemme historiens vingesus, når man står her i den store hal, som stod færdig i 1901 og havde plads til 1600 stykker kvæg. I år blev vi 900 – ikke kvæg men geoentusiaster”, lød det fra formanden for Kortdagsudvalget til stor morskab for de fremmødte, hvorefter hun kom med en opskrift på, hvordan man får det ultima­ tive ud af de tre Kortdage. ”I skal lade jer begejstre af teknologien og dvæle ved de dilemmaer, der følger med ­ I skal løfte

4

GEOFOR U M • DECEM BER 2019

”Jeg oplever, at folk tager deres brug af teknologi op til overvejelse og bliver mere bevidste omkring det. Ikke dermed sagt, at vi kommer til at droppe teknologien, men vi vil bruge den mere konstruk­ tivt”, fastslog hun og fremdrog et par eksempler på, hvordan brugen af teknologi belaster miljøet. ”Vidste I for eksempel, at to søgninger på Internet svarer til at koge en kande te, eller at det svarer til at køre 1000 kilometer, når man sender 20 mails?” Førerløs teknologi til debat En paneldebat bragte flere forskellige aktuelle synspunkter til torvs ­ for er vi klar til den selv­ kørende fremtid? Fire nøglepersoner havde taget plads i panelet, og de kom med deres holdninger >>


TECH2020 samler vores årsmøder TECH2020 bliver et brag af et fælles årsmøde målrettet dig som bruger af Spatial Suite, RenoWeb, DriftWeb, PARK, RoSy, Butler, MiljøWeb, JordWeb eller Bygningsaffald. TECH2020 er en fagkonference med fokus på teknologiunderstøttet opgaveløsning indenfor drift og vedligeholdelse, asset management samt forvaltnings- og myndighedsopgaver. Vi har sammensat et spændende program, hvor der både er tid til at fordybe sig i de individuelle produktspor samt kigge mere tværgående. Du kan opleve, hvordan Swecos IT-løsninger spiller sammen og giver en større værdiskabelse for dig i hverdagen. Vi slår desuden dørene op for en stor markedsplads, hvor du blandt andet kan afprøve forskellig teknologi og netværke med de andre deltagere samt Swecos konsulenter og samarbejdspartnere. Vi glæder os til at byde dig velkommen til TECH2020 i april 2020 i Vingsted. Læs mere og tilmeld dig på swecotech.cbmanager.dk For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Mikkel Wendelboe Toft mikkelwendelboe.toft@sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk

G E OFORUM • DE C E MBE R 2019

5


til spørgsmål fra ordstyrer Rolf Ask Clausen og fra deltagerne. ”Brugen af droner vil give os et fremkommelig­ hedsproblem”, påpegede Mads Bendt fra Capra Robotics og blev suppleret af Annette Kayser, der er projektleder i Københavns Kommune. ”Det er meget spændende med droner, men vi skal gøre os klart, om det har et samfundsøkonomisk sigte”, påpegede hun. Droner i luften Meget apropos førerløs teknologi, havde drone­ udvalget med Henrik Hedelund i spidsen onsdag arrangeret demonstration af droner uden for Øksnehallen. Det var et event, der tiltrak sig opmærksomhed. Små og store droner svævede rundt i luftlaget over hallerne for at illustrere brugen af de førerløse objekter. ”Nogle af dronerne er udstyrede med termiske kameraer, som kan måle temperaturer og på den måde kortlægge eventuelle utætheder i en bygning”, fortalte Henrik Hedelund. ”Det er langt hurtigere og billigere at anvende en drone i stedet for at leje en lift, hvis man eksempelvis skal undersøge en lysmast på et stadion eller tjekke et tag. I løbet af de seneste tre år er brugen af droner blevet mere udbredt, og jeg vurderer, at 70

procent af de danske kommuner i dag har en eller to droner”. Minister på Kortdage Torsdag lagde Boligminister, Kaare Dybvad Bek (S), vejen forbi Øksnehallen. Under overskriften ”Geografen, der blev boligminister”, fortalte han om, hvordan han vil forsøge at præge den bolig­ politiske udvikling i Danmark. ”Min ambition er at udvikle et Danmark i bedre balance – et samfund, hvor man møder hinanden på tværs af sociale og etniske skel, hvor de, der kommer fra almindelige velfungerende familier, går i klasse med børn, hvis forældre måske er arbejdsløse, dårligt integrerede eller har psykiske problemer. Det skaber forståelse for hinandens hverdag, og det er værdifuldt. Den sociale sam­ hørighed er blevet udfordret, siden man afskaffe­ de Boligministeriet i 2001”, fastslog Kaare Dybvad Bek og kom med sit bud på, hvordan han vil realisere sine ambitioner. ”Det skal ske ved, at vi får bygget flere almene boliger. Vi skal sørge for, at der bliver udviklet flere boligområder, som kan medvirke til, at ejerboliger i eksempelvis i København kommer ned i et lavere prisleje, så flere har råd til at købe dem”, sagde ministeren, der også har grøn omstilling på dagsordenen. >>

6

GEOFOR U M • DECEM BER 2019

Geo


GØR DET ENDNU NEMMERE AT ARBEJDE MED ARCGIS

Smarte værktøjer fra Geoinfo Læs mere på www.geoinfo.dk

Geoinfo Widget til Mapillary Mapillary er åbent projekt til registrering af gadefotos. Med Geoinfo Mapillary widget kan man få vist egne eller andres gadefotos direkte i ArcGIS web-applikationer.

Geoinfo Open Data Geoinfo Open Data er en gruppe på ArcGIS Online, som indeholder en lang række frie offentlige dataservices. I gruppen finder du dataservices fra blandt andet SDFE, Plandata.dk, Kulturarv.dk, Miljøportalen m.fl.

Geoindsigt ArcGIS services med berigede datasæt og adgang til features til analyse og download i din organisation. Vi sørger for opdaterede data og du slipper for at bruge tid på downloads og datavedligehold.

Geoinfo Print Widget

Geoinfo widget til COWI Gadefotos

Den avancerede printfunktion i Geoinfo Print Widget, gør dig i stand til bedre at kontrollere dine udskrifter og at anvende dine egne faste udskriftsskabeloner.

Med Geoinfo widget til COWI Gadefotos, får du direkte adgang til COWI’s gadefotos fra ArcGIS Online/Portal, uden at skulle over i et andet miljø.

Geoinfo Adressesøger

Geoinfo Rasterdownload til ArcGIS Pro

Med Geoinfo adressesøger får din organisation abonnement og direkte adgang i ArcGIS til en adresseservice med de nyeste danske adressepunkter fra DAWA.

Geoinfo’s Raster-downloader er et værktøj til Arcgis Pro som gør det nemt at hente raster-filer fra Kortforsyningen for netop det område, som du arbejder med.

Geoinfo 3D-skummodel Geoinfo’s 3D-skummodel er en grundlæggende 3D-model for dit eget udvalgte område af Danmark. Med 3D-skummodellen kan du visualisere f.eks. nye byggerier, lysforhold og scenarier i 3D.

Geoinfo Skråfotoviser til ArcGIS Pro Se SDFE’s skråfotos i ArcGIS Pro, uden at skulle åbne en ekstern applikation. Du kan på den måde se skråfotos der, hvor dine GIS-punkter ligger.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2019

7

Geoinfo A/S · Stationsparken 37, 4. · 2600 Glostrup · Tlf.: +45 39 96 59 00 · www.geoinfo.dk · geoinfo@geoinfo.dk

Geoforum december_Geoinfo.indd 1

20-11-2019 07:33:07


Christiane Vejlø, elektronista.dk

”Mange af de udstillere, der er med her på Kortdage, ved, hvordan vi skaber mere digitalt og billigere byggeri. Digitalisering af byggeriet er en forudsætning for, at vi kan imødekomme vores visioner om bæredygtighed”. Teknologisk fjende eller ven En anden oplægsholder med en markant agenda var futuristen, Aric Dromi, fra Sverige. Han talte ud fra overskriften: ”Navigating the future”. Hvordan skal vi agere i et samfund, der bliver mere og mere teknologibåret? ”Hvis vi kæmper mod teknologien, vil vi altid tabe. Vi skal betragte den som en allieret. For eksempel vil det blive muligt at foretage sin egen øjenundersø­ gelse eller ultralydsscanning, fordi teknologien bliver tilgængelig for almindelige mennesker. Derved kan vi have resultatet af en undersøgelse, inden vi får tid hos en læge. Det er mere effektivt og vil også være en hjælp i de områder, hvor der eksempelvis ikke er en læge”, fortalte Aric Dromi, der betegner sig selv som en professionel ballademager. ”For nogle år siden var der en, der sagde til mig: ”Du kan virkelig lide at lave ballade på møder”, og jeg tænkte: ”Ja, det kan jeg sgu”. Jeg havde nemlig fundet ud af, at når folk er ude af deres komfort­ zone, udvikler de sig. Så efterfølgende har jeg gjort det til mit mål at udfordre den måde, vi tænker på, lever vores liv på og driver virksomhed på”, sagde han med et stort smil. Vi har lejrbål her… En nyskabelse på dette års Kortdage var: ”Det Skæve Punkt”, hvor en del af Øksnehallen var omdannet til et sanse- og oplevelsessted. Her var det muligt at få et pusterum og lade kroppen og hjernen få hvile for en stund. En dome med vibrerende underlag og sivende røg var en

8

GEOFOR U M • DECEM BER 2019

Aric Dromi, Department of the Future

kærkommen mulighed for at få en pause fra de mange indtryk. Med høretelefoner og lysindtryk blev man ført ud på en nærmest terapeutisk og afslappende rejse. Et simuleret lejrbål gav tilhørerne mulighed for at komme helt tæt på oplægsholderne, hvad enten man ønskede at fordybe sig i emner som geodata i lovgivningen eller at ”besøge guruen” og eksem­ pelvis høre Morten Lind fortælle om vigtigheden af, at man kombinerer grunddata med andre datakilder. Han fortalte blandt andet om borger­ indberetning af data. Studerende tog ordet I lighed med tidligere havde Kortdagsudvalget inviteret studerende inden for fagområdet, Geografisk Information, til at deltage i torsdagens program, og den mulighed havde 120 benyttet sig af. Fem af disse tog ordet og præsenterede deres respektive projekter ved lejrbålet – blandt andre Louise Kristiansen, der præsenterede: ”Trafik­ analyser baseret på beriget GPS-data”. ”Normalt fremlægger jeg kun mine projekter for min studiegruppe, så det var spændende og også lidt skræmmende at stå foran så mange menne­ sker”, lød det efterfølgende fra Louise Kristiansen. Følelses-GIS Det var også i rammen af Det Skæve Punkt, at man kunne opleve en meget stærk fortælling fra Pelle Mose Hansen, der, sammen med lektor og andre historiestuderende fra Syddansk Universi­ tet, har kortlagt erindringer for 51 jøders oplevel­ ser i den nazistiske ghetto i Theresienstadt under 2. Verdenskrig. Interview med overlevende, skriftlige erindringer og grundige analyser af kropsprog og reaktioner hos de pågældende har dannet basis for et interaktivt kort, der illustrerer >>


ure

Oskar Nyqvist, SVT Datajournalistik

følelser. Her kan man se hvilke områder i ghetto­ en, de danske jøder forbandt med frygt, hvor de fandt et frirum, og hvor de boede - eksempelvis Jytte Bornstein, som var syv år, da hun ankom til Theresienstadt. ”Hendes frirum var hendes seng, hvor hun kunne lege sig væk fra rædslerne. Hun havde sin egen køjeseng og med sin dukke tog hun på besøg i hvert hjørne af sengen, mens hun forestillede sig, at det var hendes familie i Sverige”, fortalte Pelle Mose Hansen. ”Tilsvarende forbandt hun latrinet i hendes barak med frygt – det var et stort hul, hvor man forrette­ de sin nødtørft, og hun var simpelthen bange for at falde ned i hullet og drukne”. Glade vindere Ingen Kortdage uden uddeling af Geodataprisen. Den blev uddelt første gang for fem år siden i forbindelse med Geoforums 40-års jubilæum og er nu blevet en kærkommen tradition, hvor gode idéer, der er værdiskabende på tværs af fagområ­ der, hyldes. I år var der nomineret seks projekter, og Svendborg Kommune hentede ”Publikums­ prisen 2019” for projektet: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund i en geografisk bosætningsstrategi”. Kommunen kan ved hjælp af data målrette en udviklingsstrategi til hvert enkelt af kommunens lokalsamfund, og det var en meget glad Astrid Krarup Andersen, der modtog prisen på vegne af kommunen. ”Vi er enormt stolte over prisen og ikke mindst for anerkendelsen fra alle mine kollegaer her ved Kortdage og for, at de har kunnet se idéen i det arbejde, vi laver”, sagde hun efter prisoverrækkelsen. Det var også en meget glad Rasmus Ekman fra Energi og Vand i Københavns Kommune, der fik

Henrik Svenningsen, Hærens Geospatiale Fagcenter

overrakt ”Juryprisen 2019” for klimatilpasnings­ projektet: ”Datadrevne og GIS-understøttede webportaler til vand- og kloakoplysninger på din adresse”. Helt overordnet har kommunen, på baggrund af data, stillet viden og forslag til rådighed for to grundejerforeninger, som herefter har været i stand til at foretage en række klima­ mæssige tilpasninger. ”Det er mit første projekt, siden jeg blev færdig­ uddannet, så jeg er sindssyg glad for denne pris. Den kan medvirke til at skabe synlighed af projek­ tet og medføre, at andre kommuner får øjnene op for, hvordan man kan foretage klimatilpasninger, der virker”, lød det fra Rasmus Ekman. Nørder kan også feste igennem ”Den Fine Middag”, torsdag aften, er vanen tro et af konferencens sociale højdepunkter, som deltagerne ser frem til at tage del i. Bordene i den tidligere kvæghal var dækket smukt op, og de gentagne skål-hilsner mellem bordene og den lystige snak blandt de festklædte og -stemte gæster bevidnede, at Kortdage også er hygge og samvær. Komiker Sebastian Dorset formåede at få sat bevægelse i lattermusklerne med et show, der var målrettet kloge ”nørder”, som han betegnede sine publikummer. Herefter sørgede showbandet, ”Mambo Soul”, for den perfekte lydkulisse til at få luftet danseskoene. Alt sker et sted Måske var der lidt træthed at spore fredag efter torsdagens festivitas, men det fik sort kaffe og Peter ter Haar fra Geoinnovation Ltd. hurtigt rystet af. Under overskriften: ”Everything happens ­Somewhere” gav han et informativt indblik i det arbejde, som siden august 2017 har været i gang hos >>

G E OFORUM • DE C E MBE R 2019

9


Peter ter Haar, Ter Haar Geoinnovation Ltd.

”UN-GGIM” – et forum under FN, der ved hjælp af data forsøger at sikre vedvarende udvikling, økonomisk fremskridt og inklusion i de lande, som halter bagefter. ”Næsten alle FN’s Verdensmål afhænger af geospatiale data. Når vi taler om eksempelvis vandforsyninger, er det vigtigt at vide, hvor man skal bore for at sikre en god vandkvalitet, så folk ikke bliver syge. For at sikre uddannelse er det blandt andet vigtigt, at man kan lokalisere en skole, så man ved, hvor den ligger i forhold til landsbyen”, fortalte Peter Ter Har.

Jens Krieger Røyen, Digitaliseringsstyrelsen

Og det var uhyre tankevækkende at høre Henrik Føhns levere et humørfyldt oplæg om alt lige fra elektriske løbehjul og digitale tvillinger til spytprøver, der eksempelvis kan kortlægge hvilke sygdomme, du er disponeret for, og hvilken tarmflora, du har. Formand for Geoforum, Nils Bo Wille-Jørgensen, kaldte afslutningsvis Kortdagsudvalget 2019 på scenen sammen med sekretariatet, som alle høstede et velfortjent bifald og et formandskram.

Anderledes farvel Kortdage 2019 sluttede lige så muntert, som den begyndte. Kortdagsudvalget havde allieret sig med journalist, Henrik Føhns, som blandt andet er kendt fra DR’s teknologimagasin: ”Harddisken”. Han havde fået til opgave at holde en anderledes afslutnings­tale.

”Repræsentanter fra regioner, kommuner, stat, universi­teter og private leverandører kan mødes her på Kortdage, hvor de i tre dage kan dele viden, netværke og debattere, hvilket er vigtigt. I har arbejdet benhårdt på at få dette arrangement op at stå, og I har bare været gode. Tak for det!”, lød det fra en glad Nils Bo Wille-Jørgensen.

”Det er første gang, at jeg er med, så jeg er usikker på, hvad skal jeg gøre for at være anderledes”, lød det fra en veloplagt Henrik Føhns, da han overtog mikrofonen.

Se eller gense øjeblikke fra dette års konference på: https://kortdage.dk Foto: Jan Herkert Pedersen

Henrik Føhns,Techtopia

10

GEOFOR U M • DECEM BER 2019

Kortdagsudvalget 2019


19

Kompetenceudvalgets aktiviteter 2019

Efteruddannelse i 2019 AF MORTEN FUGLSANG, FMD. GEOFORUMS KOMPETENCEUDVALG

2019 har i Kompetenceudvalget været et travlt år med mange spændende samarbejder – og deraf en række velbesøgte seminarer og kurser. Internt i Geoforum-regi har vi i samarbejde med ­Forsynings­­netværket afholdt seminar om LER hos DANVA (se s. 12), og med Droneudvalget blev der afholdt workshop i Odense (se s. 13). Over sommerferien kom dertil et samarbejde med GeoDanmark på banen, som resulterede i tre afholdte og fuldt tegnede to-dages kurser om GeoDK (se s. 18). Machine Learning, geodæsi og hydrologi Dertil kommer udvalgets ’egne’ arrangementer, som spænder bredt emnemæssigt. Eksempelvis startede året med et heldagsseminar om Machine Learning hos Alexandra Instituttet i Århus. Senere hen endnu et heldagsseminar om hydrologisk

modellering på Københavns Universitet. Til sidst geodæsi-kurset, der blev en del af Kortdage 2019. Nye ansigter – klar til 2020 På personfronten har 2019 budt på en del udskift­ ning af bemandingen. I løbet af året sagde vi endeligt farvel til den tidligere formand, Jan Jørgensen, ligesom Luis Cardador over sommeren forlod udvalget. Derfor kørte vi over sommeren en kort ’rekrutterings-kampagne’ til udvalget, hvilket betød, at vi har budt velkommen til Morten Blemmer, Sweco, og Søren Zebitz Nielsen, CN3, som nye medlemmer. Vi er allerede i gang med at se ind i 2020, hvor vi glæder os til at kunne præsentere en ny spæn­d­ ende seminarrække, som vi løfter sløret for med januar-nummeret af Geoforums medlemsblad.

Geodæsi på Kortdage AF KRISTIAN KELLER, LARS STENSENG, KRISTIAN EVERS OG THOMAS KNUDSEN

Det var en stor fornøjelse af få lov til at afholde et geodæsikursus på årets Kortdage. Vi foredragshol­ dere var spændte, da emnet geodæsi kan være en smule nørdet og svært at formidle.

”ukoordineret” i flere dimensioner. Heldigvis holder geodæter styr på det, således at vi altid kan komme tilbage til ETRS89. Vi fik også begravet KMSTrans og introduceret PROJ, som er det nye vidunder til transformation af geodata. Det skabte stor debat! Her er et udpluk af debattens spørgsmål og svar: ”Hvorfor bruger I stadig System34?” Sv. ”Tradition og vane samt ældre geodata”. ”Er ETRS89 ikke snart slidt og forældet? Får vi en ny?” Sv. ”Måske! En ny realisering kan måske komme på tale om nogle år, men det er stadig ETRS89, der gælder”.

Vi havde gjort os umage for, at alle skulle kunne være med i mindst den første halvdel af kurset. Vi synes, at det virkede, da vi kunne tælle mellem 50 og 80 tilhørere i løbet af eftermiddagen, hvilket vi er meget tilfredse med. Vi prøvede at forklare, at jorden er en udfordring med en mærkelig form, som ovenikøbet bevæger sig

”Hvor kan vi finde oplysninger om DKTM-projek­ tionen? Og gerne på Engelsk?” Sv. ”Godt spørgs­ mål, som vi i SDFE bør gøre noget ved”. ”Findes der grafiske brugerflader (GUI) til PROJ?” Sv. ”Ja, flere, f.eks. QGIS og FME”. Tak til Kortdagsudvalget og Kompetenceudvalget for at få lov at være med på Kortdage 2019. Vi kommer gerne igen!

G E OFORUM • DE C E MBE R 2019

11


Forsyningsnetværkets aktiviteter i 2019

Indtryk fra Geoforums LER-arrangement AF TORBJØRN MANDAHL PEDERSEN, LE34 OG GEOFORUMS FORSYNINGSNETVÆRK

Den 3. september afholdt Geoforum et heldagsarrangement, ”Nyt LER på vej, hvad betyder det for dig?”, hvor der blev stillet skarpt på de forskellige aspekter i forbindelse med det nye LER – LER 2.0. Arrangementet havde 65 tilmeldte, der alle bidrog aktivt i dialog og debat. Der var en bred fagrepræsentation med en del rådgivere, en del fra kommune og stat, og en del fra forsyningsselskaber. Den eneste faggruppe, som rigtig manglede, var graveaktørerne, som i nogen diskussioner kunne have været en interessant modpol. Overblik over LER 2.0 Arrangementet startede med en indflyvning til det nye LER ved Jesse Goodman, SDFE. Jesse redegjorde for baggrunden for og tankerne med det nye LER og for de forskellige bestanddele, der tilsammen udgør det nye LER (Ny LER-lov og -bekendtgørelse, Samgravningsmodul, tomrørsdatabase samt LER 2.0 digital udveksling af ledningsdata). Indlægget gav et godt og nødvendigt fælles ståsted for resten af dagens emner. Derpå fik vi et indlæg om samgravningsportalen og brugererfaringer med denne. Lene Priess, Vejdirektoratet, gennemgik den lovmæssige kontekst for koordineringsforpligtigelsen i Vejloven, og sammenhængen til LERs samgravningsmodul. Herefter var der plenumdebat om brugererfaringer om hvordan, det bliver brugt, og hvad, der savnes. Debatten tog udgangspunkt i en række online spørgsmål (vha. mentimeter.com), som afslørede en meget blandet erfaring og feedback. Kun 16 % havde taget samgravningsmodulet i brug på trods af, at det er et skal-krav i Vejloven. Der kom under debatten meget gavnlig feedback til SDFE, bl.a. om muligheden for data fra andre systemer og om ønsket om WMS/WFS-integration. Den nye bekendtgørelse Den nye bekendtgørelse blev præsenteret af Niels Nepper-Christensen, SDFE, og efterfølgende en kommentar fra en rådgiver (ved undertegnede). Niels gav en grundig indføring i de forskellige dele af den nye bekendtgørelse. Nogle af punkterne gav anledning til en del dialog bl.a. om den vertikale koordinat (z), hvor ”bløde ledningsejere” er undtaget for kravet om vertikal koordinat til

12

G EO F O RU M • DEC EMBER 2 0 1 9

fordel for en vejledende dybde. Et andet diskussionspunkt var datamodellen, hvor meget havde karakter af opklarende spørgsmål. Min efterfølgende kommentar bar tre budskaber: Overordnet super positivt initiativ, kæmpe behov for datavask med ønske om, at alle opretholder et højt ambitionsniveau for gode data, og endelig et ønske om implementering af LAR som separat ledningsart i LER. Den nye LER 2.0 funktionalitet Eftermiddagen bød på en præsentation ved Jesse Goodman, SDFE, og Heidi Lundgaard Sørensen, NetCompany, om den nye LER 2.0 funktionalitet, herunder en live demo af den nye kortviser. Præsentationen gav tydeligt indtryk af en systemløsning, der var langt i udviklingen og som så funktionel og anvendelig ud, hvilket også afspejledes i den generelle stemning. Kortviseren gav anledning til mange spørgsmål, som Heidi og SDFE sammen besvarede. Herefter præsenterede Lars Aaboe Kristensen, DIN Forsyning, overvejelser om udstilling af data mod den nye datamodel. Den overordnede strategi i DIN Forsyning er at lade data ligge i den datamodel, de forefindes i, og så lave et oversættelseslag til LER, hvori det omformningen ”mappes”. Et fint indlæg med gode betragtninger og efterfølgende refleksion. Alle var positive overfor præsentationen af den nye løsning. Det fremgik også, at de fleste påregner at anvende eget GIS til visning af ledningspakkerne fra LER, og altså ikke den indbyggede kortviser. Opsamling og fri debat Jesse Goodman, SDFE, rundede dagen af med tanker om forventede effekter og testmiljø. Afslutningsvis havde vi en fri debat. Hovedkonklusionen på dagens arrangement var, at det var en rigtig fin dag med stor diskussionslyst, og hvor det nye LER blev belyst fra mange vinkler. Tak til alle tilstedeværende for et smittende engagement. En afsluttende konklusion kunne være: LER 2.0 kommer lige om lidt. Hvis du ikke er i gang, så er nu et godt tidspunkt at starte forberedelserne.


Droneudvalgets aktiviteter i 2019

I luften med droner AF HANS HANSEN, FORMAND FOR GEOFORUMS DRONEUDVALG

Torsdag den 22. august 2019 var 30 deltagere samlet til workshoppen, ”I luften med droner 2019”, i SDU’s UAS Center beliggende i HCA Airport nordvest for Odense. Dagen bød på flyvning over lufthavnen med tre forskellige droner - DJI Phantom 4 RTK-drone, ny udgave af senseFly’s fixed-wing drone og Skov­ skolen/KU’s nye LiDAR-drone. Deltagerne fik også indsigt i den nye EU-lovgivning samt en rundvis­ ning i SDU’s hangar med orientering om aktuelle projekter. Efterfølgende blev den indsamlede data processeret og der blev udvekslet erfaringer om både fotogrammetri og scanning.

særlig begejstring for aktiviteten med praktisk droneflyvning. Det er første gang, at Geoforums Droneudvalg og Kompetenceudvalg laver et forløb sammen, hvor alt fra dataindsamling over data­ behandling til analyse og visualisering foregår samme dag. Det vil vi lave mere af i fremtiden.

Udbyttet af workshoppen var generelt stort for deltagerne med gode foredragsholdere og en

Droner på taget AF HENRIK HEDELUND, MEDLEM AF GEOFORUMS DRONEUDVALG

Ved årets Kortdage havde Geoforums drone­ udvalg to aktiviteter. Den første var et udendørs event, som vi kaldte: ”Droner over taget”. Om­ kring 80 kortdagsdeltagere lagde vejen forbi forpladsen uden for Øksnehallen, hvor vi havde tre droner i luften. Den største drone, som LE34 stillede op med, havde et termisk kamera på, så vi kunne se temperaturforskelle på Øksnehallens tag, på deltagerne på forpladsen og på de omkringliggende bygninger. Derudover havde hhv. Skanderborg Kommune og Aarhus Kommu­ ne taget deres lidt mindre droner med for at vise eksempler på, hvad vi anvender droner til i landets kommuner. Indendørs havde vi efterfølgende hængt et termisk kamera op under taget, som alle kunne lægge vejen forbi for at få taget en termoselfie. Den anden aktivitet var årets dronesession på Kortdage, som indeholdt tre oplæg med forskelligt fokus på arbejdet med droner. Det første oplæg handlede om de muligheder, som vi selv med mindre droner har fået ved brug af RTK-tjenester

(Real Time Kinematic). Den større nøjagtighed, som RTK medfører, giver en hurtig og præcis kortlæg­ ning. Derefter fulgte et oplæg, som handlede om morgendagens dronetjeneste, U-Space. Dette er en samling af tjenester og procedurer, som understøtter en sikker og effektiv adgang til luftrummet for et stort antal droner. Sessionen sluttede af med et indblik i, hvordan vi nu med droner, LIDAR og spektrale billeder kan se og vurdere skoven på en ny måde. Med de nye redskaber kan man let tælle antallet af træer, og vurdere deres sundhedstilstand.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2019

13


Satellitdataudvalgets aktiviteter i 2019

2019 set fra rummet AF RASMUS ESKEROD BORGSTRØM, DHI GRAS

At der er fuld fart på udviklingen i rummet, kan ingen længere være i tvivl om. 2019 har været et år, hvor anvendelsen af satellitbilleder i Danmark har nået nye højder. Med denne artikel vil jeg kaste et tilbageblik på nogle af de aktiviteter, der har fyldt i det danske satellitdatalandskab i det forgangne år, og slutteligt tillade mig at kigge i krystalkuglen for 2020. En kalender fyldt med satellitdata Satellitdata har fyldt godt i Geoforums kalender i 2019. Året blev indledt med etableringen af Geoforums satellitdataudvalg, som gennem en række møder og undersøgelser har sat sig for at belyse det konkrete behov for satellitdata nærmere. Gennem en spørgeskemaundersøgelse blev det slået fast, at der stadigvæk er et potentiale for øget anvendelse blandt Geoforums medlemmer, og ikke mindst et stort behov for øget kompetence og viden om mulighederne. Satellitdata har også været omdrejningspunktet for en række arrangementer i årets løb, herunder et besøg hos DMI, hvor vi hørte om deres arbejde med at automatisere deres satellitbaserede kortlægning af is i Grønland. Geoforums Arrangementsudvalg Øst besøgte i år DHI GRAS, hvor deltagerne igennem en række oplæg deltog i en livlig debat om, hvordan satellitdata kan nå endnu bredere ud – i høj grad gennem eksempler og fokus på formidling. For 4. år i træk havde satellitdata fået sit eget spor på Kortdage. Det medførte en lang række meget velbesøgte præsentationer og stor interesse for yderligere information. Baseret på oplæg og efterfølgende dialog er der ingen tvivl om, at anvendelsen af særligt de frie Sentineldata vokser støt i disse år blandt Kortdagsdeltagerne. Nogle fristede sig ligefrem til at konkludere, at satellitdata, på lige fod med andre geodatateknologier, er blevet mainstream. Bemærkelsesværdige anvendelser I Danmark har der de senere år været en kraftigt stigende accept af værdien af satellitbaseret information i en række centrale forvaltningsopgaver. 2019 var ingen undtagelse. Landbrugsstyrelsen i Danmark er et af de nationale udbetalingsorganer i EU, der har været med til at gå forrest de senere år med at teste og

14

G EO F O RU M • DEC EMBER 2 0 1 9

undersøge, hvordan satellitbaseret information kan bidrage til udbetalingsorganernes arbejde. I år igangsatte de et ambitiøst og flerårigt projekt med at udvikle og idriftsætte en landsdækkende satellitbaseret monitorering af dansk landbrug. Foreløbig har denne vist rigtig lovende resultater og god feedback fra de berørte interessenter. Med det meget tørre 2018 og det meget våde 2019 in mente, har vi også rettet blikket mod observation af klimatiske faktorer fra rummet. Til gavn for landbruget, forsikringsselskaber, staten og kommunale klimaplaner arbejdes i øjeblikket med udvikling og test af nye metoder til at observere oversvømmelser, tørke og jordfugtighed. Relateret til klimatilpasningsplaner er det også værd at nævne, at SDFE i år har fået foretaget landsdækkende beregninger af vertikale landbevægelser. Dette kommer flere forsyningsselskaber og interessenter i byggebranchen til gavn. Hvad bringer 2020 mon? Der er som sagt fuld fart på udviklingen inden for satellitbaseret jordobservation. Kigger man i krystalkuglen for 2020, ser man et klart billede: Der kommer kun mere og mere satellitdata ned mod jorden! I løbet af 2020 vil man se mange interessante opsendelser af nye satellitter. Særlig fokus er der i disse år på opsendelse af flokke af højtopløselige sensorer, som ved at flyve i såkaldte satellitkonstellationer vil øge frekvensen, hvorved man kan få optaget et billede over et givent område. Frigivelse af data fra laser-sensorer og øgede muligheder for at få optaget videosekvenser fra rummet bliver også interessant at følge med i. På metodesiden glæder vi os til at se endnu mere fokus på brugen af deep learning til at trække information ud af satellitbilleder. Dette kan tænkes anvendt til automatiseret ændringsudpegning og ajourføring af landsdækkende og regionale datasæt, såsom GeoDanmark og Copernicus’ paneuropæiske dataprodukter. Til sidst en opfordring om at give Geoforums satellitdataudvalg inspiration til hvilke fokusområder, vi skal have i udvalget i 2020 – vi glæder os!


En stribe Geoforum-arrangementer over hele landet AF METTE BORG, GEOFORUM

Geoforums arrangementsudvalg har i løbet af 2019 inviteret medlemmerne til en række faglige og sociale netværksmøder, som i en vis udstrækning har været godt besøgt. I januar lagde vi hårdt ud med hele tre nytårskure fordelt rundt om i landet. Tre gange nytårskure Silkeborg Medborgerhus var rammen for årets første nytårskur, hvor vi havde inviteret professor René Forsberg til at fortælle om, hvordan han med sin forskningsgruppe ved DTU Space i de senere år har arbejdet målrettet med at kvantificere afsmeltningen af isen ved polerne ved hjælp af anvendelse af data fra satellitter, fly (laser scan­ ning/radar) og droner i Grønland og Antarktis. Aftenen blev rundet af i husets café, hvor Geofo­ rum bød på en let anretning, og hvor der var mulighed for at fortsætte snakken blandt de knap 20 fremmødte. I København mødte Geoforums medlemmer talstærkt op på en iskold januar­dag, hvor vi havde planlagt en byvandring i Københavns gadenavne med historiker og turistfører, Paul Hartvigson, som førte os rundt i indre by. På turen i de gamle, historiske og charmerende gader fortalte han om de Københavnske gade­ og stednavne fra Katte­ sundet til Landemærket, og om logikken i byens struktur fra middelalderen til moderne tid. Efter 1,5 time med kolde fødder, spændende fortællinger og med stort engagement fra med­ lemmerne måtte vi kapitulere og nød godt af at blive budt indenfor i varmen hos Septima, som lagde lokaler til årets nytårskur i øst. Lettere forfrosne blev der taget godt imod os med et glas champagne efterfulgt af lidt mad og hyggesnak medlemmerne imellem. I Vejle var det heller ikke til hinder, at eftermiddag­ stemperaturen lå omkring frysepunktet. Mange var mødt op iført varme huer og vanter, ja tilmed skidragten var taget hos nogle, til en særdeles interessant havnevandring, hvor vores guide, arkitekt Camilla Jørgensen, Vejle Kommunes Teknik og Miljø, ledte os gennem det smukke nye havneområde. På turen fortalte hun om tankerne bag kommunens byplanlægning af havnemiljøet. Turen fortsatte med et besøg i 3D­studiet i Byplanlaboratoriet i Vejle, hvor Poul­Henrik Oxlund Skræ præsenterede Vejle Kommunes by­model og fortalte lidt om visionen for 3D­studi­ et. Aftenen blev rundet af med sandwich og socialt

netværk, hvor snakken gik på kryds og tværs blandt medlemmerne. Man kan altid tale om vejret Værd at nævne er det velbesøgte gå­hjemmøde i foråret hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), hvor vi var inviteret indenfor for at høre om deres spændende forskningsprojekter, hvor geodata er en vigtig del af arbejdet. Vi blev klogere på brugen af det famøse klimaatlas, der bl.a. skal ruste kommunerne til fremtidens ekstreme vejr. Vi hørte om DMI‘s anvendel­ se af Machine Learning til genkendelse af is fra satellit­ data, og sluttede af med et kig indenfor hos den grønlandske istjeneste. Ud i naturen Årets sommertur på Fyn bød på en ekskursion til Naturpark Lillebælt, hvor Niels Ole Præstbro fortalte om lytte­stationen, Øret i Havet, om brugen af data og om samarbejdet imellem Middelfart, Fredericia, Kolding og Naturparken. Jesper Gaardboe Jensen, projektchef i Geo Fyn, supplerede og fortalte om app’ en bag og hvad tankerne og overvejelserne har været undervejs. I øst tog vi på sommertur til Klampenborg med arrangementet, På tur i Dyrehaven i fodsporet af en landmåler, hvor Lars Stenseng fra AAU talte om at spotte fikspunkter, om landmåling og om geodæsi gennem tiden. Efterårets gå-hjem-møder ”Satellitdata – her, der og alle vegne” var titlen på et populært og velbesøgt arrangement, som du kan læse mere om på side 14. Årets sidste gå­hjem­møde var: ”Bygningsgeokodning – status, gevinster og fremadrettet (sam)arbejde”, hvor vi hørte mere om det landsdækkende bygnings­ geokodningsprojekt og drøftede gevinsterne. En lille opfordring Vores arrangementsmøder har ikke kun været en succeshistorie. Vi har desværre også været ramt af en række aflysninger på grund af manglende tilslutning til nogle af arrangementerne. Det er ærgerligt, særligt, når nu vi ved, at vores frivillige i udvalgene lægger meget tid og mange kræfter i at sammensætte nogle faglige, relevante og – ikke at forglemme – netværks­ baserede fyraftensmøder. Så her er en lille opfordring til at tage en kollega i hånden, og kom med til gå­hjem­møde med andre ligesindede ”geo”­folk. Håber, vi ses i 2020. J G E OFORUM • DE C E MBE R 2019

15


De Unge GIS-brugeres aktiviteter

SO EIN GIS DING #4 AF GYDE KRÜGER OG RASMUS P. MEYER, UNGE GIS-BRUGERE

Efter et generationsskifte i Unge GIS-brugere blev vidensdelingsarrangementet, ”So ein GIS ding” afholdt endnu engang. Tilbage i juni mødtes omkring 80 studerende og nyuddannede unge GIS-brugere til ”So ein GIS ding #4” i SWECOs nye hovedkvarter i Ørestad på Amager.

om, hvordan arbejdet som GIS-medarbejder foregår her. Anden session blev indledt af et oplæg af vores anden foredragsholder, Peter Brodersen, som fortalte om åbne virksomhedsdata, hvor han viste deltagerne, hvordan man ved hjælp af scripting bedst kan bearbejde disse data. Med en øl i hånden blev de største GIS-nørder hængende efter, at arrangementet var afsluttet, og diskuterede de nyeste og hotteste GIS-emner. Tak til alle oplægsholderne og SWECO for at lægge lokaler til. I særdeleshed vil vi også sige tak til alle de fremmødte deltagere, som var interesserede i arrangementet. Unge GIS-brugere håber på at kunne gentage successen næste år. På gensyn!

Vores første foredragsholder, Morten Fuglsang, indledte eftermiddagen med at fortælle om GIS i politiet. Derefter fortsatte ”So ein GIS ding” efter det vanlige program. To runder i to sessioner med mulig­ hed for frit at vælge mellem fire forskellige oplæg. Hver session var indledt med en plenum-session, hvor oplægsholderne gav en smagsprøve på deres emne. Herefter var det muligt at høre to af oplægs­ holderne uddybe deres emne i 20 minutter.

Videndelingsarrangementerne, ”So ein GIS

Dette års ”So ein GIS ding” dækkede en lang række emner: IoT, projektioner, sensordata, datavisualisering, postGIS, deep learning, open source i Uganda, satellit­ baserede ændringsudpegninger og meget mere.

og viden. ”So ein GIS ding” er et forum, hvor

ding” har fokus på konkret ”how to”-­­­­­viden – dvs. nye geodatakilder, lækker kode, smarte teknikker og sjove programmer. Deraf navnet, som er inspireret af DR2s ”So Ein Ding”-program, hvor værten, Nikolaj S ­ onne, tester ny teknik og gadgets. Målet er, at både deltagere og oplægsholdere skal gå fra arrangementet med en masse ny inspiration videndeling sker gennem korte oplæg og samtale i mindre grupper. Denne gang stod Rasmus Meyer og Gyde Krüger for arrangementet med hjælp fra flere af de tidligere So

I pausen var der mulighed for at komme på rundvisning i SWECOs nye hovedkvarter og høre

16

GEOFOR U M • DECEM BER 2019

ein GIS ding’ere.


Portræt af et Geoforum medlem Hvad er din civile status? Min kone Gitte mødte jeg til matematikforelæs­ ningerne på HC Ørsted Instituttet på KU på Nørre Alle i København. Vores børn er voksne, til dels flyttet hjemmefra, så nu har vi 2 slædehunde af racen, Alaskan Malamute, som vi bruger meget tid på. Desuden løber jeg af og til orienteringsløb, og rekognoscerer og tegner kort til orienteringsløb. Den årlige familie-skitur til Østrig er også et must. Hvad er din baggrund? Matematikforelæsninger blev suppleret med fysik og senere geofysik/geodæsi på 2.del af studiet på Københavns Universitet. Geodæsiuddannelsen var dengang også en slags mesterlære, så før jeg var færdiguddannet, fik jeg et studiejob hos geodæ­ terne på Geodætisk Institut, hvor jeg arbejdede med 2. præcisions nivellement. Senere kom jeg med på et motoriseret nivellementshold, og fik lært alt fra bunden. Den opmålingserfaring har jeg nytte af den dag i dag. Senere kom grønlandsture­ ne, hvor jeg arbejdede dels for geodæterne, og dels for de danske iskerneforskere, glaciologerne på KU. GPS kunne pludselig give nøjagtige målin­ ger om, hvordan isen bevæger sig, hvilket var til stor gavn for isflydningsmodellerne. Det var også med glaciologerne, at jeg udførte de første flybårne radarmålinger over bl.a. Hans Tausens Iskappe i Peary Land (Nordgrønland). Efter 15 somre på Grønland kom jeg til COWI Mapping, som var et stort spring til bl.a. fotogram­ metri, som dygtige kolleger fik lært mig. Det var en herlig tid med gode kolleger og masser af udvik­ lingsprojekter inden for ortofoto, højdemodeller og andre flybårne geodata. Nu er jeg tilbage i Styrelsen igen, og arbejder med både klassisk geodæsi, og det sidste nye skrig: InSAR. Hvorfor valgte du i sin tid denne uddannelse/ branche Anvendelse af matematik og fysik med høj nytteværdi krydret med udendørs feltarbejde og databehandling hjemme. Perfekt! Hvad er din stillingsbetegnelse? Fortæl om dine arbejdsopgaver Geodæt, specialkonsulent. Al geodæsi, også klassisk geodæsi som referencenet, koordinat­ transformationer, referencerammer, tyngdedata og geoider, men også GNSS og senest vertikale InSAR målinger til geodætisk brug. Hvad er vigtig for dig i dit arbejdsliv? Det skal være sjovt og spændende at gå på

Navn Kristian Keller Alder 55 år Stillingsbetegnelse Geodæt, specialkonsulent Hvor i landet bor du? Allerød Hvor i landet arbejder du? København Nord-Vest Hvad er din civile status? Gift med Gitte i 28 år

arbejde. Jeg har altid været heldig med at have de bedste kolleger – de er det vigtigste, og resulta­ terne skal kunne bruges til noget. Hvor i branchen, kan du se, er der noget som rykker? GPS/GNSS rykker for alvor nu, hvor der ikke har været sket det store de sidste 15 år, men nu med over 100 navigationssatellitter, som kan give en 1 cm nøjagtighed i realtid. Desuden er der de frie data som bla. InSAR data fra Sentinel. Hvordan ser du en direkte nytte af det, du beskæftiger dig med? En kollega har sagt: ”Succes i geodæsien skaber ingen overskrifter…”. Vi arbejder sammen med DTU Space om en 5 mm nøjagtig geoide for Danmark for på den måde at gøre RTK-GNSS opmåling endnu mere nøjagtig. Det skaber nytte. Kan du se nogle udfordringer i fremtiden? Kommunikation er stadig en stor udfordring og til dels det at forklare, at geodæsi er vigtig, men også den vidensdeling, som branchen har brug for, kan være svær at komme ud med i vores dagligdag. Så er det jo herligt at få lov til at holde et geodæsi­ kursus på Kortdage J G E OFORUM • DE C E MBE R 2019

17


Stemningsrapport fra det første GeoDanmark-kursus AF MIE BALLEBY, HERNING KOMMUNE

I samarbejde mellem GeoDanmark og Geoforum er der i september­oktober afholdt tre kurser i brugen af GeoDK. Kurserne er blevet gennemført i Fredericia, Korsør og Middelfart.

for ajourføring af bygninger og vejmidter, specifika­ tionen og sammenhængen til andre systemer, herunder BBR (Geokoderen), DAR og vejregisteret (forvaltningssystemerne).

Jeg deltog i det første kursus på Hotel Trinity i Fredericia den 25­26. september, og giver her en kort stemningsrapport fra kurset.

På anden­dagen kom Anne Grete Arendt Rasmussen, Sydkort, og fortalte om ændringsudpegning (ÆUP) og bedste praksis for ajourføring af bygninger og vejmidter.

Kurset startede med, at Lennart Christoffersen, KL, gennemgik GeoDanmarks historie og opbygningen af GeoDanmark i dag. Han fortalte også om, hvordan der bliver arbejdet med strategi og arbejdsgrundlag i sekretariat, bestyrelse og repræsentantskab. Det er ellers primært Lisbeth Bro Lund, BroLund GIS & Geodata, og Jørgen Grum, SDFE, der har undervist i GeoDK ved de tre kurser. Der var fokus på, hvor­ dan kortene bliver lavet, ajourført og udstillet, og på vigtigheden af, at kommunerne deltager i ajour­ føringen. Desuden blev de forskellige muligheder og begræns­ ninger, der er i GeoDK, gennemgået, ligesom praksis

Der var undervejs en masse spørgsmål og nogle rigtig gode diskussioner. Bl.a. fandt underviserne ud af, at mange kommunale medarbejdere synes, at attribut­ terne er en stor udfordring. Dette ville de tage med og arbejde videre med ved de kommende kurser. Der var også tid til at lave forskellige øvelser i GeoDK, så programmet kom ind under huden. Endvidere blev der netværket og hygget om aftenen med quiz og fællesspisning. Alle tre kurser har været fuldtegnede og har haft en venteliste, så GeoDanmark og Geoforum overvejer at genudbyde kurserne i 2020.

MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

19. dec.

Juleøl med Unge GIS-brugere

København

16. jan.

Nytårskur – Byjagt i KBH

København

23. jan.

Nytårskur – Indendørs geografi

Odense S

30. jan.

Nytårskur – Visulisering på kort

Aarhus C

Seminar: Fra grunddata til ejendomsvurdering

Frederiksberg

27. feb.

Digitale værktøjer i lokalplanlægningen

Vejle

28. sept.

IoT og GIS 2020

Aarhus

6. feb.

18

GEOFOR U M • DECEM BER 2019


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Velkommen til 2020

ØST, SYD, VEST

Torsdag d.16. jan. - d.23. jan. - d.30. jan. Vi skyder det nye år ind med tre spændende nytårskure fordelt rundt om i landet. I Øst (København) kan du komme med dit Geoforum netværk og på en sjov og anderledes byjagt i Københavns centrum. (Medbring din smartphone)

I Syd (Odense) skal vi høre om Indendørs geografi, som handler om at genbruge bygherres og bygningsadministratorers digitale bygningsmodeller. I Vest (Aarhus) skal vi høre om Visualisering på kort.

Seminar: Fra grunddata til ejendomsvurdering

Alle nytårskure bliver rundet af med bespisninmg og socialt netværk. Læs mere om tid og sted, samt program for nytårskurene på www.geoforum.dk/kalender

KOMPETENCE

Torsdag den 6. februar kl. 9:00 - 16:00 Deltag i seminaret og få et indblik i Danmarks nye datadrevne ejendomsvurderingssystem. Helt centralt for det nye system er, at det i høj grad er tværgående på

forskellige fagdiscipliner, og at det er baseret på ensartede, landsdækkende, ajourførte offentlige data, hvoraf grunddata spiller en stor rolle.

Sted Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg Se www.geoforum.dk/kursus

Digitale værktøjer i lokalplanlægningen

GEOFORUM

Torsdag den 27. februar kl. 9:00 - 16:00 Geoforum og Dansk Byplanlaboratorium holder digital værktøjsmesse den 27. februar 2020 i Bygningen i Vejle. Digitale værktøjer i lokalplanlægningen er en værktøjsmesse med

fagligt plenumprogram og en messe for kommuner og konsulenthuse. Hovedfokus er på lokalplaner og de værktøjer, der understøtter udarbejdelsen af disse.

Sted Bygningen Ved Anlæget 14B 7100 Vejle Se www.geoforum.dk/byplan

G E OFORUM • DE C E MBE R 2019

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Skab mere værdi med bedre ejendomsdata Med LIFA’s EjendomsViser får du et lynhurtigt og aktuelt overblik over de muligheder eller udfordringer, der er ved et specifikt areal. EjendomsViser er en online portal, der for første gang samler ejendomsoplysninger, dvs. alle offentligt tilgængelige data om ejerforhold for ejendomme, herunder også ejerforhold for jorder, i hele Danmark og viser det på kort. Kortet, der opdateres ugentligt, skaber bedre overblik over de enkelte ejerforhold og letter dermed arbejdsbyrden for dig, som er vant til at skulle indhente information fra flere forskellige registre. Du sparer kort sagt både tid og penge og får nogle helt nye muligheder: • Se hvem-ejer-hvad på et nyt digitalt landkort • Få et væld af detaljerede oplysninger i én samlet løsning • Få let tilgængeligt overblik over samtlige ejendomme i hele landet Ring og få gratis prøveadgang allerede i dag! Kontaktperson: Tim Bergholdt Hansen Telefon: 2189 1829 Email: tha@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk

Ekspertviden til ny lokalplanportal i Københavns Kommune Mølbak Landinspektører A/S er eksperter i lokalplansprocessen og den tilhørende lovgivning. Denne viden kombinerer vi med vores store erfaring i digitalisering af geografiske ydelser og bringer det hele i spil, når vi som leverandør til ProActive skal være med til at udvikle Københavns Kommunes nye lokalplansportal. Den nye portal skal optimere samarbejde og kommunikation mellem kommunen og dens interessenter såsom bygherrer og borgere ved bl.a. at digitalisere processer. Løsningen skal baseres på Microsoft 365 og implementeres med fokus på brugervenlighed, procesunderstøttelse, effektivisering og integration til relevante systemer. Alt skal laves som web-tjenester, og her er vores web-produkt, Mapit, et meget stærkt grundlag. Mapit kan bl.a. skabe overblik over komplekse datasæt og præsentere data visuelt nemt og overskueligt på et kort. Vi bidrager med ekspertviden, udvikling af web-løsning og professionel projektledelse, så Københavns Kommune får en ny og effektiv lokalplansportal. Kontaktperson: Jesper Bach Stisen Telefon: 61 33 84 09 Email: jbs@molbak.dk www.mølbak-landinspektør.dk

Tak for nogle gode Kortdage 2019

Esri Young Scholars program og Dansk Esri Konference 2020

Powel vil gerne takke alle de forsyninger, der var forbi vores stand for at høre om vores nye løsninger:

Young Scholars 2020 Har du, eller kender du en, som har brugt Esri-teknologi i et studieprojekt i 2019 eller 2020? Så er konkurrencen åben til Esri Young Scholars Program 2020. Præmien er en tur til Esri User Conference i San Diego med alt betalt. Konferencen afholdes i 11.-17. juli 2020 og vinderen kan se frem til en enestående oplevelse sammen med 19.000 GIS-entusiaster fra hele verden. Deadline for abstract, er den 2. marts 2020. Læs mere på vores hjemmeside.

Powel Water Alert samler og analyserer realtids-data, og gør resultaterne tilgængelige for alle i organisationen. Få overblik over lækage-niveauet, udviklingen over tid i zoner og modtag alarmer ved mistanke om lækager. Powel Water Alert anvender machine learning til at forudsige forventet vandforbrug i forskellige zoner og udløser alarmer ved unormalt vandforbrug. Powel Ledningsfornyelse visualiserer, hvilke rør, der må renoveres og hvornår, hvilket f.eks. kan vises i projektzoner. Med det nye økonomimodul kan brugeren også lave en økonomisk optimering, som fordeler omkostningerne på OPEX og CAPEX. Denne prioritering kan projektstyres, og dermed kan brugeren også få det økonomiske overblik de antal år frem, der ønskes. Resultaterne præsenteres i webviews og dashboards. Powel – Software for sustainable growth Kontaktperson: Jan Norsted Telefon: 61308667 Email: Jan.norsted@powel.dk Hjemmeside: www.powel.dk

20

GE OF OR UM • DE CE MBE R 2 0 1 9

Dansk Esri Konference 2020 Tilmeldingen er åben til Dansk Esri Konference 2020, som afholdes 12. - 13. maj 2020 på Comwell Kolding. Her kan du blandt andet opleve paneldebat, brugeroplæg og nyheder på ArcGIS-platformen. Tilmeld dig på vores hjemmeside. Book en ArcGIS-vikar Er der travlt på GIS-kontoret, kan du booke en ArcGIS-vikar hos Geoinfo. Alle vores medarbejdere er certificerede inden for deres område og kan træde til med kort varsel. Kontakt os for en uforpligtende snak om din organisations behov. Kontaktperson: Dorthe Esmark Telefon: 61555803 Email: DortheE@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk


NIRAS skanner og modellerer Brøndby Kommunes ejendomsportefølje NIRAS hjælper Brøndby Kommune med at 3D-scanne og modellere 50 kommunale bygninger, i alt ca. 100.000 m2. Kommunens ejendomsportefølje skal opdateres, hvorfor kommunen ønsker en nyopmåling i forhold til en ny CAD/BIM manual for at skabe konsensus vedr. strukturering, håndtering og navngivning af 3D bygningsmodeller og tegninger. Tidsplanen er stram, idet opgaven skal udføres i løbet af 8 uger fra medio oktober med aflevering inden jul. Vi har sat 3 hold af medarbejdere fra Allerød- og Aarhus-kontorerne til at forestå 3D-scanning af bygningerne med håndholdte og stationære scannere, hvor især skolerne udgør en udfordring i dagtimerne. Derfor blev der gjort en ekstra stor indsats i efterårsferien for at få så mange scanninger som muligt i hus. 3D-Modellering i Revit udføres af bygningskonstruktører i Aarhus med assistance fra underleverandør. Kontaktperson: Niels Verner Pedersen Telefon: 51356714 Email: NVPE@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

Geodropbox Tak for de mange besøg på vores stand på Kortdage 2019. Der var stor interesse for bl.a. vores nye Geodropbox Geodropbox er en add-on funktion til COWIs Multi Viewer (CMV) browser, som giver mulighed for at tage egne billeder i marken, uploade disse til cloud, tilgå og vise disse billeder via et symbol på kortet i webbrowseren. Du kan oprette egne projekter/lag. CMV fungerer på desktop og mobile devices, så man både kan have det med i felten og bruge det på kontoret. Der er funktioner for automatisk og semi-automatisk sløring af egne billeder, så GDPR overholdes. Fordelene med Geodropbox er hurtigt overblik og tilgang til egne billeder, og man sparer tid med administration og organisering af billeder. Geodropbox kan bruges både af de, der allerede anvender CMV til COWIs gadefotos (DDG), skråbilleder o.lign., og de, der blot ønsker at bruge Geodropbox selvstændigt uden, man abonnerer på andre standardkortprodukter fra COWI. Kontaktperson: Lars Flemming Telefon: +45 56 40 16 04 Email: lrfl@cowi.com www.cowi.dk

Data er brændstoffet i en bære­dygtig udvikling Det er slående så meget medvind, der er i grønne budskaber. Desto mere slående er det, at mange organisationer kæmper med at omsætte de grønne budskaber til realiserede energieffektiviseringer. FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling har givet hele verden et sæt fælles målsætninger at pejle efter. Herhjemme er Regeringen på vej med en ny klimalov, der skal sikre, at Danmark reducerer CO2-­udledningen med 70 pct. i 2030. Og i den forgangne valgkamp lå den grønne dagsorden meget højt på vælgernes liste over de vigtigste politikområder. Kampen for klimaet mangler med andre ord ikke opmærksomhed. Til gengæld kniber det med at omsætte de gode intentioner til konkrete handlinger, der har en effekt. Der er mange overvejelser, der er mange muligheder, og der er ikke noget quickfix. Men det ligger fast, at det kræver en databaseret tilgang til energieffektiviseringsprojekter, hvis vi sammen skal indfri de politiske målsætninger. Kontaktperson: Sik Cambon Jensen Telefon: 25104151 Email: sca@kmd.dk https:/www.kmd.dk/indsigter/­­ data-er-braendstoffet-i-en-baeredygtig-udvikling

Brugerne er medskabere af Hexagons Power Portfolio 2020 Den netop lancerede Power Portfolio 2020 fra Hexagon er resultatet af brugerinput og erfaringer med Hexagons løsning til fotogrammetri, GIS og kartografi. Opdateringen tæller 50 nye features og forbedringer, såsom bedre samarbejde på tværs af produkter, der giver dybere indsigt og hurtigere resultater. Lanceringen omfatter blandt andet endnu bedre arbejdsgange/brugerinterface, 64 bit versioner af ERDAS IMAGINE og ortofoto mosaikgenerering i ImageStation, hvor mosaikprocessen er op til 14 gange hurtigere end før. GeoMedia har fået EXCEL (R) og GeoPackage (R/W) dataservere og endnu flere vektor- og rasteroperatorer i Spatial Modeller. Dertil kommer, at ECW-genereringen i GeoCompressor er blevet op til 25% hurtigere, og GeoCompressor kommer nu med en gratis ECW/JPEG2000 Viewer. Endelig er Mobile MapWorks til on-line/off-line viewing/ redigeringring af GISdata nu inkluderet i GeoMedia WebMap Advantage. Læs mere og tilmeld dig vores webinar den 23. januar her: go.hexagonsi.com/PPwebinar Kontaktperson: Elizabeth Wedel Telefon: 52141592 Email: elizabeth.wedel@hexagonsi.com www.hexagonsafetyinfrastructure.com

GEO FO RUM • DEC EMBER 2019

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Kortdage og sensorer Mange tak for jeres interesse på vores stand på Kortdage. Brugen af sensorer til at samle data og hvordan, dette kan støtte bæredygtighed, var fokus. Det var en fornøjelse at demonstrere ikke blot hvordan, sensorerne ser ud, men også hvordan, disse og de bagvedliggende analysemetoder kan støtte op om at løse opgaver i kommunalt og statsligt regi. Specielt sensorerne til brug til vandstands-målinger og til observation af bevægelse skabte fokus. Begge er en del af de udfordringer, som vi har løst med en række prototyper i regi af den regionale datahub. Hvis du som repræsentant for en kommune eller et forsyningsselskab har interesse i at være med til at skalere disse prototyper, så ræk ud og deltag i den kommende markedsdialog om samme. Hvis du missede præsentationen af vores sensorer, så book en gratis demonstration på 52 51 93 57. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Kurser og webinarer 2020 i GIS og FME Tak til alle, der kom forbi vores stand på Kortdage for at snakke med vores eksperter og høre mere om vores produkter. Du har allerede nu mulighed for at tilmelde dig vores kurser til næste år. Vi har planlagt 15 kurser inden for FME i første halvdel af 2020. Find det, der passer, og meld dig til på: dataflow.center/training-events/ På www.sweco.dk finder du vores kursusplan for 2019-2020 med både planlagte kurser inden for Spatial Suite, PostGIS eller QGIS - og specialkurser, der afholdes efter behov. Vi vil i 2020 fortsætte med de populære webinarer med forskellige temaer. Blandt andet for at hjælpe nye brugere inden for FME og FME Server med at komme i gang. Gik du glip af et webinar? Intet problem! Vi publicerer gennemførte webinarer på dataflow.center - både i form af slides og videoer. Kontaktperson: Mik Wulff Thomsen Telefon: 43484548 Email: mikwulff.thomsen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

Nyskabende løsninger på klimarelaterede udfordringer Brug af Satellitdata til monitorering af lokale landbevægelser er en nyskabende løsning fra Geopartner, som bl.a. anvendes til at forudsige problemer forårsaget af stigende vandstand i byer og langs vandløb og kyster, eller til risikovurdering af teknisk infrastruktur. Dronebåret Georadar er et andet spændende tilbud til detaljeret registrering af bundforhold i vandløb, søer og bassiner - til understøttelse af drift og vedligehold heraf. For at understøtte Geopartners bidrag til bekæmpelse af effekterne ved klimaforandringerne er vi blevet medlemmer af Klimatorium i Lemvig, hvor vi samarbejder med andre aktører om bæredygtige løsninger på klimarelaterede problemer. Ved Kortdage 2019 i Øksnehallen oplevede vi stor interesse på Geopartners stand for netop disse ydelser, samt andre tilbud såsom let adgang til tingbogsdata og registrering af teknisk infrastruktur. Vi takker for den store interesse og de mange gode snakke på standen. Kontaktperson: Søren Holst Telefon: 2321 5793 Email: sh@geopartner.dk, Hjemmeside: www.geopartner.dk

22

GE OF OR UM • DE CE MBE R 2 0 1 9

Har du tilmeldt dig Geoforums nyhedsbrev? Når du modtager vores nyhedsbrev, får du løbende nyheder om hvad, der rører sig i foreningen og i geodatabranchen i ind- og udland. Tilmeld dig nyhedsbrevet på: geoforum.dk/tilmeld-nyhedsbrev Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet nederst i nyhedsmailen, som du modtager.


GEODROPBOX › › › › › › ›

Vise og uploade egne billeder Automatisk placering og retning på kort Vise i COWIs browser sammen med f.eks. DDG Brug din mobil eller tablet i felten Hurtigt overblik Nemt at finde egne billeder Du sparer tid


Glædelig jul og godt nytår IT & Teleindustri

Geoforums sekretariat ønsker alle vores medlemmer, udvalgsdeltagere og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

Klima & Energi Teknik & Byggeri

Sundhed & Service Transport & Infrastruktur

Vi glæder os til et spændende 2020. De bedste hilsner Mette og Jesper

Medier og Formidling

Profile for Geoforum

GEOFORUM 209 - December  

Temanummer fra "Året der gik"

GEOFORUM 209 - December  

Temanummer fra "Året der gik"

Profile for geoforum5