GEOFORUM 208 - November

Page 1

Mød estedet fo r geog rafi s k i n for mat i on • N ove mb e r 201 9 • N r. 2 0 8

TEMA

Kortdage


KORT NYT TEMANUMRE

Udstillingen

I dette årets niende nummer af GEOFORUM varmer vi op til Kortdage 2019. Man kan bl.a. læse om de nominerede til Juryprisen og Publikumsprisen, om Geoforums bestyrelse, som vil i dialog med medlemmerne for at tale Verdensmål.

Der har været stor interesse for at deltage i udstillingen til Kortdage i København.

Vi præsenterer vores 10 hovedtalere, kaster et blik på Kortdagsprogrammet med fokus på Førerløse geodata, Satellitdata, Visualisering og Geodæsi.

Derfor glæder vi os til at invitere jer indenfor for i en spændende udstilling, hvor vi ser frem til gensynet med både nye og ”gamle” udstillere fra ind- og udland.

Vi giver jer et indtryk af hvad, I kan forvente ved de seks Open Air-sessioner, som nogle af jer er tilmeldt og sidst, men ikke mindst, introducerer vi jer for Det Skæve Punkt, som er en spændende nyskabelse ved Kortdage. I det næste nummer af GEOFORUM (nr. 209), som udkommer i starten af december, ser vi tilbage på ”året der gik” i Geoforum herunder med artikler og billeder fra Kortdage 2019.

Gymnasiekonkurrencen 2019 Op til Kortdage 2019 er gymnasieelever fra hele landet blevet opfordret til at arbejde med anvendt geografisk information ved årets gymnasiekonkurrence. Opgaven handler i år om fremtidens bæredygtige transport. Over 100 gymnasieelever har grebet muligheden og indsendt i alt 32 plakater med gode bud på infrastrukturløsninger i København. Ud af de indsendte besvarelser har et bedømmelsesudvalg udvalgt tre, som får muligheden for at præsentere deres arbejde ved årets Kortdage, den 14. november i Øksnehallen, København.

Kom og se gymnasieelever dyste i geofaglige færdigheder, og vær med til at vælge vinderen blandt de tre udvalgte.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Landkortlægningen af Grønland tager fart med samarbejdsaftale Arbejdet med at kortlægge verdens største ø er i fuld gang. Det grønlandske Selvstyre og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har indgået en samarbejdsaftale, som fastlægger rammerne for landkortlægningen, der gennemføres frem mod udgangen af 2022. Landkortlægningen af den isfri del af Grønland sker fordi, det eksisterende kortgrundlag i Grønland er forældet og uegnet til at understøtte en moderne digital forvaltning og de behov, det grønlandske samfund har i dag.

I årets konkurrence har dommerkomitéen bestået af: Lars Lars Stenberg Ebbesø, Banedanmark Hans Skov-Petersen, KU Claus H. Rasmussen, Vejdirektoratet Casper Samsø Fibæk, NIRAS

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Benyt lejligheden til at besøge de i alt 12 guldstande og 13 sølvstande, som alle er placeret i hjertet af Øksnehallen.

Læs mere om samarbejdet på SDFE‘s hjemmeside.

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forsideillustration Det Skæve punkt til Kortdage 2019

Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Foto: The Vesica Project

Kommende numre Deadline Nr. 209 Nr. 210

18. nov. 2019 5. dec. 2019

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


Nu er de der snart igen, vores alle sammens Kortdage!

LEDER

AF KATARINA RITZ, FORMAND FOR KORTDAGSUDVALGET

I 2018 blev der sat rekord med flere end 850 deltagere ved Kortdage i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Ingen er længere i tvivl om, at konferencen er en institution for geodata­ branchen, og at Kortdage er bygget på ­ ikke blot et solidt fagligt fundament men også på indsatsen fra en lang række geo­ildsjæle, som lægger et stort frivilligt arbejde. Det er ikke småting, der er blevet stablet på benene, og herfra skal lyde en stor tak til alle jer, som har deltaget i planlægningen! I år finder Kortdage sted i Øksnehallen. Det er første gang, at Kortdage rykker til hovedstaden. Noget, som tidligere har været uden for række­ vidde, er blevet muligt, fordi Kortdage har nået et vist volumen. Det er en særligt stor fornøjelse, og noget jeg ser meget frem til, at kunne byde jer alle velkommen i de historiske rammer i Kødbyen. For det siger rigtig meget om, hvad Kortdage er. Interessen for at bidrage til Kortdage har nærmest været enorm. Antallet af indsendte abstracts slog igen rekord, og det har ikke været nogen nem opgave for Kortdagsudvalget at vælge og prioritere mellem de mange gode forslag. Geoforums udvalg har alle som ét bidraget med deres høje faglighed og har hver især påtaget sig et stort og selvstændigt ansvar for dele af programmet. Det betyder, at vi igen har kunnet lave selvstændige forløb om blandt andet satellitdata, forsyning og droner, samtidig med, at der bliver lavet undervisning i noget så grundlæggende som geodæsi.

Emnerne i programmet spænder over alt fra følelses­GIS, geodata i lovgivningen, førerløse geodata, nye datakilder, beredskab, kunstig intelligens, indendørs geografi og klima samt meget andet. Det internationale perspektiv er der også, og det hele vidner om, at Kortdage spæn­ der præcis så bredt, som sådan en konference skal. Der skal både være mulighed for at dele sine erfaringer med kollegerne, lade sig begejstre af nye muligheder og til kollektivt at få udvidet horisonten. Det, som sker, når vi i fællesskab får løftet blikket og fx ser ud i verden er, at vi ser vores opgaver, vores evner og kompetencer, og ikke mindst vores egne udfordringer i et nyt lys. Og det er sundt! Udvalget er fra starten af planlægningen gået efter at bryde med traditioner og ruske lidt i deltagerne. Det er en udvikling, som er foregået over de seneste år. Og selvom konferencen på ingen måde er ”vendt på hovedet”, så betyder det, at Kortdage med små, men sikre skridt igen kommer til at flytte grænser. Besøg fx Det Skæve Punkt og bliv udfordret, eller tag på rejse i et landskab af lyde. Der er plads til fordybelse og refleksion, og vi håber, at I tager godt imod det. Samtidig er Kortdage stadig Kortdage. Her kan man høre om, hvad fætrene og kusinerne i branchen går og laver samtidig med, at man kan blive klogere på nye tendenser og teknologier. Med ønsket om nogle fantastiske Kortdage.

Kort Nyt

2

Open Air-aktiviteter

15

Leder

3

Det Skæve Punkt

16

Geoforums aktiviteter ved Kortdage

4

Portræt af et Geoforum medlem

17

Mød de 10 hovedtalere

6

Mødekalenderen

18

Førerløse geodata

13

Udpluk af arrangementer

19

Vi fordyber os i satellitdata, geodæsi, visualisering og forsyning

14

Nyt fra virksomhederne

20


Geoforums aktiviteter ved Kortdage Geoforums bestyrelse og redaktionen for Brugstedet.dk stiller skarpt på FN‘s Verdensmål for bæredygtig udvikling og vil gerne i dialog med foreningens medlemmer. På Geoforums stand G11 i udstillingen er der mulighed for at høre nærmere om nogle af Geoforums aktiviteter. Redaktionen for Brugstedet.dk skyder onsdag Geodataprisen 2019 i gang. Deltagerne ved Kortdage kan læse mere om de tre nominerede og stemme på egen favorit på Geoforums stand. Det eksempel, der modtager flest stemmer, vinder Geodataprisens Publikumspris 2019, så kig forbi standen, onsdag, og gør din stemme gældende. Juryprisen Ud af de i alt 9 spændende eksempler, vi har modtaget på brugstedet.dk, har juryen valgt de tre nominerede til årets jurypris., samt tre nomine­ rede til årets Publikumpris. De nominerede til Juryprisen 2019 er: - Datadrevne og GIS-understøttede webportaler til vand- og kloakoplysninger på din adresse fra NIRAS - GIS-platform for samskabende planlægning af klimatilpasning fra Geoinfo og Aalborg Universitet - Bæredygtige byer og lokalsamfund i en geogra- fisk bosætningsstrategi fra Svendborg Kommune

vores klare fornemmelse, at indsatserne, hvori GIS og geodata anvendes, findes inden for specifikke verdensmål og delmål. Eftersom vi ønsker at belyse og konkretisere dette, vil jeres input være til stor hjælp. Med fokus på realise­ ringen af verdensmålene vil Geoforum gennem en medlemsundersøgelse, forsøge at klarlægge i hvilke verdensmål, branchen står stærkest. Kig forbi og giv endelig dit besyv med, der trækkes lod mellem besvarelserne og der er flotte præmier til vinderne. Mød Geoforums bestyrelse på standen torsdag og fredag, og få dig en snak med bestyrelsesmedlem­ merne om foreningens virke og andre bestyrelses­ anliggender. Program for Geoforums stand Standen er bemandet med følgende program: Onsdag den 13. november i tidsrummet kl. 13:00 - 17:00 - Geodataprisen 2019: Stem på din favorit til Publikumsprisen Torsdag den 14. november kl. 9:50 - 10:30 Geoforums bestyrelse holder åbent hus. Vær med i Verdensmålskonkurrencen.

Nominerede til årets Publikumpris er: - 3D bymodel til visuel formidling af klimaprojekt, Vejle Kommune. - Bæredygtige byer og lokalsamfund i en geografisk bosætningsstrategi, Svendborg Kommune. - Animationer, GISio.

kl. 15:10 - 16:00 Geoforums bestyrelse holder åbent hus. Vær med i Verdensmålskonkurrencen.

Geodataprisen uddeles ved Kortdage 2019, onsdag den 13. november kl. 21.00 - 22.00.

Brug for en pause? Du kan på Geoforums stand også bare hænge ud, tage en slapper og møde de andre deltagere. Vi sørger for, at der er konkurrencer, spil og hygge i hele udstillingens åbningstid fra onsdag kl. 11:00 til fredag kl. 12:30.

FN‘s Verdensmål Geoforum ønsker at sætte fokus på FN‘s ­Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er

4

GEOFOR U M • N OV EMBER 2019

Fredag den 15. november i tidsrummet kl. 9:45 - 10:15 - Sidste chance for at være med i Verdensmålskonkurrencen. Vinderne af konkur­ rencen trækkes kl. 10:00.


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

Aftenarrangementer den 12. november hos Sweco HQ I forbindelse med Kortdage vil Sweco gerne invitere til FME aften i Sweco HQ den 12. november kl. 18 – 22. Kom og oplev spændende indslag om nogle af de mange muligheder, som FME giver. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding af hensyn til forplejning. Tilmelding sker til mikwulff.thomsen@sweco.dk . Har du ikke mulighed for at deltage, så kom forbi Sweco standen i løbet af Kortdage, og se hvordan FME arbejder med 3D, laver Indoor Maps, arbejder med Excel, Spatial Suite downloadmodul, Machine Learning og meget mere. Den 12. november afholder QGIS brugergruppe Danmark ligeledes aftenarrangement i Sweco HQ. Læs mere på QGIS.dk. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Morten Blemmer morten.blemmer@sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk

G E OFORUM • NOVE MBE R 2019

5


Mød hovedtalerne Præsentation af vores mange hovedtalere ved Kortdage 2019

HOVEDTALER

HOVEDTALER

Onsdag d. 13. november 10.15 - 11.00

Torsdag d. 14. november 09.00 - 09.50

Den digitale fremtid og dens konsekvenser

Navigating the future

Christiane Vejlø, elektronista.dk

Dette års konference skydes i gang af en af Danmarks førende eksperter inden for digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. I sin rolle som mangeårig digital analytiker rådgiver Christiane Vejlø erhvervslivet og regeringen i digital strategi, innovation og digital ansvarlighed. På konferencer i ind­ og udland taler hun om den digitale fremtid og dens konsekvenser. Det gør hun også på Kortdage 2019. På Kortdage vil Christiane med afsæt i geodata­ branchen sætte fokus på dataetik, på kunstig intelligens og på, hvordan vi sammen får skabt den fremtid, vi ønsker at leve i – med alle de muligheder, der ligger for fødderne af os, og blot venter på at blive samlet op. Hvis vi tør! Vi tør godt love, at der bliver stof til eftertanke i denne keynote præsentation, og at banen bliver kridtet godt og grundigt op forud for tre fantasti­ ske dage i Øksnehallen.

Aric Dromi, Department of the Future

Teknologi er en vidunderlig ting. Den har allerede ændret vores opfattelse af virkeligheden og den vil, hvis den bliver gearet rigtigt, ”disrupte” vores eksistens. Nu er vi på vej ind i en æra med digital forstærkelse, hvor områder som kunstig intelligens, robotteknolo­ gi, genteknologi, bioteknologi, neuroteknologi, justerbar virkelighed og indkodning af værdibespa­ relser gør det muligt for os at genoverveje og omformulere alle aspekter af vores eksistens. Fra vores digitale jeg til de byer, vi lever i, vil nye lag fra samtiden give os nye horisonter at udforske og nye værktøjer til at udforske dem med. At følge den slagne vej vil pludselig få en ny betyd­ ning, når navigation fjerner sig fra det at trykke på en skærm til det at være en del af historien. Torsdag morgens hovedtaler, Aric Dromi, kalder sig selv for digital filosof og professionel ballademager. Hovedtalen vil blive givet på engelsk.

Du kan læse meget mere om Christiane Vejlø på elektronista.dk.

6

GEOFOR U M • N OV EMBER 2019

Geo


Vind en UN17 verdensmåls-pin Kom forbi Geoinfo’s stand og deltag i konkurrencen om at vinde en verdensmåls-pin. Der er kommet mange nyheder på ArcGIS-platformen i år. Vi glæder os til at vise dig ArcGIS Urban, ArcGIS Indoors, Geoinfo 3D-model og meget mere.

Vi ses på stand G10

Verdensmålene hos Esri og Geoinfo For 50 år siden grundlagde Jack Dangermond firmaet Esri - Environmental Systems Research Institute. Verdensmålene var og er stadig en del af Esri’s DNA og som distributør af verdens stærkeste GIS-software ArcGIS, støtter Geoinfo op. Visionen var fra starten, at GIS skulle bruges til at finde løsninger på miljøproblemer, uanset om det gjaldt byplanlægning, rent drikkevand, global opvarmning, nye transportformer eller forbedring af infrastruktur.

Det gør vi blandt andet... • • •

Vi støtter non-profit-organisationer og NGO’er Esri investerer i bevaring af skrøbelige landområder Vi støtter uddannelser med SkoleGIS, som er et læringsprogram til folkeskoler og gynmasier.

Se mere på geoinfo.dk og på esri.com/en-us/solutions/industries/sustainability.

I dag anvendes ArcGIS også globalt til humanitære formål, til bevaring af biodiversitet og til bæredygtig udvikling. Det bidrager til at skabe positiv indflydelse og til at gøre en forskel i verden.

Geoinfo A/S · Stationsparken 37, 4. · 2600 Glostrup · Tlf.: +45 39 96 59 00 · www.geoinfo.dk · geoinfo@geoinfo.dk G E OFORUM • NOVE MBE R 2019

Geoforum november_Geoinfo.indd 1

7

07-10-2019 09:05:43


Mød hovedtalerne Præsentation af vores mange hovedtalere ved Kortdage 2019

HOVEDTALER

HOVEDTALER

Torsdag d. 14. november 10.30 - 11.00

Torsdag d. 14. november 13.00 - 13.30

News visualizations - fast paced and mobile first

Oskar Nyqvist, SVT Datajournalistik

Design med Machine Learning

Andreas Refsgaards, Artist and creative coder

Oskar works at SVT Datajournalistik, a group within SVT that focuses on data journalism for online news.

Med Andreas Refsgaards talk skal vi ”skubbes til” i vores måde at tænke og designe digitale kort.

Oskar came into data journalism from a data engineering and developer background. He enjoys turning large datasets into digestable visualisations and services.

Andreas Refsgaards vil fortælle om sit arbejde som selvstændig i krydsfeltet mellem kunst, design og it. Han vil særligt fokusere på brugen af computer vision og machine learning til at skabe nye oplevel­ ser, prototype nye produkter og frembringe origina­ le visualiseringer.

This keynote will be a walkthrough of a number of data­driven, high engagement articles. We will discuss the making­of process, with a focus on the concessions made for making the information palatable. We will examine a number of different approaches we have tried in the last years to engage the readers. One example of an approach is scrollytelling, where the readers consume the article by just scrolling down, the graphics are interactive and triggered by the position on the page.

Derudover vil han komme med eksempler på sjove, tankevækkende og provokerende projekter, hvor algoritmer trænes til at kende forskel på, hvad der er “funky vs boring”, hvor spil spilles ved hjælp af selvvalgte lyde og hvor musik afspilles ved at tracke øjne og ansigter. Med denne talk skal vi inspireres til at lade kunst og oplevelse smelte sammen med brugen af de nye teknologiske muligheder, som vi også ser i vores branche.

Another approach is using an interactive map or a lookup database, where the readers search for or selects the information they are interested in.

8

GEOFOR U M • N OV EMBER 2019

Anno


Bland NIRAS kompetencer - til løsning af dine opgaver Kom og mød os til Kortdage 2019 den 13.-15. november. Stand S4 i Øksnehallen, København. G E OFORUM • NOVE MBE R 2019

Annonce_A4_geoforum_Kortdage_10_2019_SKDA_Jeby_7.indd 1

9

08-10-2019 15:02:32


Mød hovedtalerne Præsentation af vores mange hovedtalere ved Kortdage 2019

HOVEDTALER

HOVEDTALER

Torsdag d. 14. november 13.00 - 13.30

Torsdag d. 14. november 13.00 - 13.30

GIS på kamppladsen

Perspektiver for anvendt kunstig intelligens på geodata

Henrik Svenningsen, Hærens Geospatiale Fagcenter

Igennem historien har information om terrænet altid været en vigtig faktor for de kæmpende styrker. Sun Tzu (ca. 500 BC) skulle bl. a. være citeret for at have udtalt: “And therefore I say, Know yourself, your victory will never be endangered. Know the ground, know the weather; your victory will then be total”. Ligeledes skulle general, Norman Schwartzkopf, under Operation Desert Storm (1991) være citeret for at udtale: ”Once we understood the terrain, the plan fell into place”. Hæren har gennem en årrække været igennem en digitalisering, herunder også en øget GIS\’ificering på kamppladsen. Kom og hør, hvorledes dette har påvirket Hærens GEO­kapaciteter, hvorledes teknologien har indsneget sig på kamppladsen, hvordan data anvendes og hvilke typer af produkter, der udarbej­ des, samt ikke mindst hvilke udfordringer, GIS på kamppladsen har givet.

10

GEOFOR U M • N OV EMBER 2019

Christian Holmegaard Mossing, NIRAS A/S

Kunstig intelligens (AI) går i disse år som en steppebrand gennem alle brancher og kaldes deraf for en Alpha­trend. Geodata­området går naturligvis ikke fri og har gennem flere årtier gjort brug af bl.a. Machine Learning, som er nøgleste­ nen i anvendt kunstig intelligens. Nu er teknologien imidlertid blevet så moden og lettilgængelig for langt flere fagfolk, at den vinder ind overalt og vil påvirke geodata­området massivt over de næste 5­10 år. Så hvad er der i vente for geodata­branchen, hvis vi skeler til andre bran­ cher, der er længere fremme? Hvilke jobs forsvin­ der og hvilke nye vil opstå i kølvandet? Hvordan bliver snitfladen mellem offentlige myndigheder, rådgivere, teknologileverandører og den alminde­ lige borger? Som altid med ny teknologi møder vi den med en vis portion skepsis – særligt, når teknologien benævnes med noget, som, vi troede, var forbe­ holdt os mennesker: Intelligens.


Mød hovedtalerne Præsentation af vores mange hovedtalere ved Kortdage 2019

HOVEDTALER

HOVEDTALER

Torsdag d. 14. november 15.00 - 15.10

Fredag d. 15. november 09.00 - 9.45

Geografen, der blev boligminister

Everything happens Somewhere

Kaare Dybvad Bek Boligminister

Vi har den glæde at kunne fortælle, at vi får ministerbesøg ved Kortdage 2019. Boligminister, Kaare Dybvad Bek, gæster konferencen torsdag, den 14. november kl. 15, hvor han vil give en kort tale i Plenum. Med udgangspunkt i sin faglige baggrund som geograf vil den første deciderede boligminister i næsten 20 år, Kaare Dybvad Bek, dele nogle af sine politiske ambitioner på bolig­ og byggeområdet. Han er i øvrigt det eneste medlem af Folketinget, der med en uddannelse som Cand.scient. i geogra­ fi og geoinformatik fra Københavns Universitet således er en af vore egne.

Peter ter Haar, Ter Haar Geoinnovation Ltd.

In his keynote, Peter ter Haar will address the United Nations initiatives around geospatial information and their impact on geospatial markets around the world. The UN­GGIM initiative has put geospatial “on the map” at the highest levels of government, suppor­ ting sustainable development, economic progress and social inclusion, leaving no one behind. Most recently, the member states of the UN endor­ sed the Integrated Geospatial Information Fra­ mework. The IGIF is initially focused at low and middle income countries to support them take most advantage of the collective knowledge in the development of their geospatial infrastructures. However, the IGIF was already used in the develop­ ment of national strategies in developed nations too. Peter will reflect on the opportunities that the IGIF provides to governments and in particular to innovation and industry in Europe.

G E OFORUM • NOVE MBE R 2019

11


Mød hovedtalerne Præsentation af vores mange hovedtalere ved Kortdage 2019

HOVEDTALER

HOVEDTALER

Fredag d. 15. november 10.15 - 11.00

Fredag d. 15. november 11.00 - 11.30

Danmark i et stadig mere digitalt Europa

Jens Krieger Røyen Digitaliseringsstyrelsen

Klimaatlas – bliv klædt på til fremtidens ekstreme vejr!

Alan Sørensen, DMI

Der er en ny EU­kommission på vej, der har digital omstilling af Europa som en af sine vigtigste målsætninger. EU’s kommende arbejdsprogram for et ”Digital Europe” peger frem mod store europæ­ iske investeringer i digitalisering og ny EU­lovgiv­ ning, der bygger videre på bl.a. GDPR og PSI­ direktivet om åbne data.

DMI udvikler et Klimaatlas for at ruste kommunerne til fremtidens ekstreme vejr. Klimaatlasset vil indeholde data om forventede fremtidige ændringer i vejret på kommune­, kyststræknings­ og hovedvandoplands­niveau. Dette fælles datasæt kan benyttes i planlægningen af fremtidige klimatil­ pasningsindsatser.

I oplægget giver Jens Krieger Røyen, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, et overblik over de store digitale initiativer, der er på vej fra EU­kommis­ sionen. Vi skal også høre om, hvad det giver af muligheder og udfordringer i vores arbejde med at digitalisere Danmark.

Klimaatlasset er udarbejdet på baggrund af DMI’s egne data, internationale samarbejder og viden fra FN’s globale klimarapporter. De gængse klimapara­ metre temperatur, nedbør, havniveau og stormflod præsenteres for midten og slutningen af århund­ redet. Data vil omfatte estimater af, hvor meget vandstanden vil stige, samt hyppighed og størrelse af stormfloder, skybrud og tørke. Data kan down­ loades samt tilgås via en GIS­løsning. Klimaatlasset er blevet tilgængeligt online for kommuner og andre i efteråret 2019.

12

GEOFOR U M • N OV EMBER 2019


Førerløse geodata Med en debat om førerløse geodata tager Geoforum temperaturen på ”brændstoffet” for førerløs teknologi. Vi har inviteret et panel af nøglepersoner til at debattere. Kortdage 2013 var i sandhed first mover med den første selvkørende bil på offentlig dansk vej. Under stor mediebevågenhed manøvrerede en selvkørende bil fra Koldinghus til Comwell.

Hvilken rolle spiller geodata i det? Hvilke erfaring­ er har vi allerede? Disse spørgsmål sætter Geoforum fokus på under Kortdage 2019 i et forsøg på at tage temperaturen på området. Til at hjælpe os med dette har vi inviteret et panel af nøglepersoner til at debattere ud fra forskellige perspektiver: Maria Vestergaard, Teamkoordinator, Team SMART Mobilitet, Aalborg Kommune: Erfaringer med de førerløse busser i Aalborg Annette Kayser, Projektleder, Mobilitet, Københavns Kommune: Hvordan forbereder København sig på en førerløs fremtid? Bo Ekman, Specialkonsulent, Transportanalyse, Vejdirektoratet: Hvor ser myndighederne selvkørende teknologis muligheder og udfor­ dringer, og hvad siger lovgivningen om forsøg i Danmark? 6 år efter: Er vi klar til den selvkørende fremtid? Det er velkendt for de fleste, at de selvkørende biler er på vej. Men hvad afholder os fra at tage skridtet fuldt ud? Teknologien er langt fremskreden, men der er stadig uløste udfordringer. Hvordan bliver vi helt klar, og hvem skal løfte opgaverne? Hvad er myndighedernes og private aktørers opgave? Hvem tør tage teten og slippe de selvkørende biler løs i gaderne? Hvad kræver det af bilerne, af byerne og af lovgivningen? Er dansk lov overhove­ det klar til omstillingen? Hvilke dilemmaer må vi forholde os til, og hvilke teknologivalg er de kloge?

Mads Bendt, CEO, Capra Robotics: Teknologiske dilemmaer og udfordringer ved selvkørende teknologi Debatten modereres med kyndig hånd af Rolf Ask Clausen, chefkonsulent i Ingeniørforeningen med livslang interesse for teknologi. På forpladsen vil Foreningen af Danske Elbilister og Copenhagen Solutions Lab onsdag den 13. november kl. 9­16 demonstrere hhv. en Tesla og en Googlebil.

G E OFORUM • NOVE MBE R 2019

13


Vi fordyber os i satellit­ data, geodæsi, visuali­ sering og forsyning Satellitsporet For tredje år i træk har programmet for Kortdage særlig fokus på rummet i et dedikeret satellit­ dataspor, onsdag den 13. november kl. 11-17. Det vidner om den massive udvikling inden for rumteknologi, og den stor interesse for de mulig­ heder, som moderne satellitdata bidrager med, når Danmark skal kortlægges, og danske myndigheder skal forvalte vores miljø, skove, kystzoner samt måle effekterne af klimaforandringer. Flere statslige myndigheder og kommercielle virksomheder anvender allerede satellitbaseret navigationsdata og billeddata af jorden. Men på trods af den stadig større anerkendelse af satellit­ data som en hurtig, nøjagtig og omkostnings­ besparende ressource, er der stadig et markant uudnyttet potentiale og store vækstmuligheder inden for anvendelse af de mange nye former for satellitdata. De estimerede samfundsøkonomiske gevinster for Danmark som følge af Copernicus-satellitterne alene løber op i ca. 7,5 mia. kr. frem mod 2030, bl.a. som følge af kvalitetsforbedringer og innova­ tion i kommunerne. I en spørgeskemaundersø­ gelse, rundsendt blandt Geoforums medlemmer tidligere i år, indikerede 2/3 at have interesse i at anvende satellitdata i deres arbejde, men kun 1/4 anvender det rent faktisk, primært grundet manglende viden, tid og kompetencer.

Geodæsi for GIS-brugere Danmark sejler! Hvert år sejler Danmark og det Europæiske kontinent et par cm mod nordøst og hæver sig op til et par mm. Alligevel kan vi år efter år finde vores position inden for 1-2 cm på få sekunder med GNSS. De, som deltager i geodæsi-workshoppen ved Kortdage, onsdag den 13. november kl. 13-17, vil høre om hvordan geodæsien hjælper os til at få Danmark og resten af verden på rette plads. De vil få en kort introduktion til de klassiske geodætiske begreber, reference-systemer, kortprojektioner, transformation og størrelser af fejl, der kan opstå. Visualiseringssporet Ved Kortdage 2019 gør vi noget ekstra ud af visualisering. Det viste sig ved Kortdage 2018, at der var meget stor efterspørgsel fra deltagerne på visualiseringsemner. Vi har derfor sat fokus på dette tema i år og blandt andet engageret ikke mindre end to mini-keynotes, der indleder hver sin visualiseringssession, torsdag den 14. november. Den første session handler om ”Visualisering og design”. Vi har hentet Oskar Nyqvist fra SVT (svensk TV) til konferencen for, at vi kan se eksempler på noget af det ypperste inden for datajournalistisk visualisering, som Kortdagsudvalget har kunnet opdrive. I denne session skal vi også se nærmere på geodesign-teknologier og designbeslutninger.

Gennem vidensspredning og kompetenceop­ bygning er satellitdatasporet ved årets Kortdage således en fantastisk mulighed for at adressere denne udfordring ved at belyse de mange mulig­ heder for satellitdata til at understøtte specifikke erhvervsrettede og offentlige formål, så kendska­ bet til de forskellige datakilder og deres anven­ delser udbredes.

I den efterfølgende session skifter emnet til ­”Visualiseringsteknik”. Her vil Andreas Refsgaard, der både er kunstner og kreativ softwareudvikler, bl.a. give os meget indlevende eksempler på, hvordan man kan designe, bl.a. med brug af Machine Learning. Vi skal også se nogle udvalgte eksempler på visualisering i 3D. Afslutningsvis skal vi dyrke en 2019-tendens med brugen af mikro­ animationer og interaktioner.

Vi glæder os til at bidrage til at sætte fokus på den nyeste viden inden for anvendelse af satellitdata, og muligheden for at dele erfaringer og viden med interessenter i den danske geodata-branche.

Forsyningsdagen Torsdag den 14. november afholder vi Forsynings­ sporet ved Kortdage. Dette blev omtalt i tema­ nummeret GEOFORUM­­­207 om Forsyning. >>

14

GEOFOR U M • N OV EMBER 2019


Open Air ved Kortdage 2019 Open Air­sessionerne spænder fra sociale, nysger­ righedspirrende aktiviteter som Byvandring med Byens stemmer og Droner på taget, over fysisk udfoldelse som Morgensvømmetur og Miljøkajak­ ken, til faglige sessioner, hvor Aalborg Universitet og Københavns Kommune byder indenfor. Endelig laver vi en Havne­battle, hvor vi både kommer til at opleve, hvordan fagligheder kan mødes og pege i hver sin retning samtidig med, at vi får set byen fra vandsiden. Vi ser frem til en anderledes oplevelse og måde at lære og at netværke på. Droner på taget Kom med en tur i luften, når Geoforums Drone­ udvalg onsdag den 13. november arrangerer et lille event med droner over og under taget på Øksnehallen.

Byvandring med Gadens stemmer Vi skal møde Lars og Sami fra Gadens stemmer, som begge fortæller om perioder af deres liv på godt og ondt krydret med lidt sort humor.

Guiderne i Gadens Stemmer har alle en unik og barsk livshistorie fra kanten af samfundet, som du bliver budt indenfor i. De fortæller om hjemløs­ hed, stofmisbrug, alkoholisme, kriminalitet og psykisk sårbarhed. Guiderne har hver især arbejdet ihærdigt med udformning af deres individuelle rute i et kvarter, som har haft særlig betydning for dem. De fortæller om deres eget liv. Hver byvandring er derfor forskellig.

Udendørs vil en multirotordrone med termisk kamera (FLIR) og almindeligt kamera flyve rundt og live streame, så vi alle kan se, hvad dronen ser. Det termiske kamera er temperaturfølsomt og vil vise temperaturudsving, såvel på bygninger som på personer.

Miljøkajakken Ved dette Open air arrangement skal vi ud at sejle med Miljøkajakken (Greenkayak) og samle plastik op af havet. Miljøkajakken er et non­profit initiativ og har til hensigt at mindske affaldsmængderne i Københavns Havn.

Indendørs hænger en drone under taget, ligeledes med et termisk kamera. Her kan du kigge forbi og få taget en termografisk selfie.

Du kommer derved til at bidrage til et renere havnemiljø.

Havne-battle Hop med i båden ­ læn dig tilbage og få fortællin­ gen om Københavns Havn. Hør, hvordan det blå København analyseres, planlægges og udbygges på baggrund af kort og data.

Besøg Copenhagen Solution Lab Vi besøger Copenhagen Solutions Lab, der arbejder med intelligente teknologier for at skabe datadrevne løsninger, som imødekommer byen og borgernes behov.

Undervejs på sejlturen battles imellem Lars Anker Angantyr og Jacob Hartmann, begge Københavns Kommune, om forskellige dilemmaer: ­ Fra kulsort havn til grøn havn ­ Fra industrihavn til bolighavn ­ Fra åben havn til lukket havn (stormflodssikring) ­ Fra frihavn til friværdihavn

Copenhagen Solutions Lab er en del af Kommunal Udvikling under Teknik­ og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Besøg hos AAU Endelig besøger vi også AAU, hvor fokus er på et fagligt tema ­ nemlig Kunstig intelligens.

G E OFORUM • NOVE MBE R 2019

15


Det Skæve Punkt ved Kortdage 2019

Det Skæve Punkt er en nyskabelse ved Kortdage. Det skal på én gang opfattes både som et sam­ lingssted til afvikling af sessioner i et mere intimt format og et område af konferencen, hvor man kan få en anderledes sansemæssig oplevelse. Vi har arbejdet med at skabe en indretning af rummet, der appellerer til alle sanser. Der vil være effekter med både lyset og lyden i rummet. Vi forsøger os også med et kreativt værksted, hvor berøringssansen og skabertrangen kan stimuleres. Selve sessionerne foregår i et område af Det Skæve Punkt, hvor oplægsholderen sidder, står eller går rundt ved et bålsted (dog uden rigtig ild) og øser af sin viden til de øvrige ved bålet. For­ ventningen er, at det giver en god intim stemning, der er velegnet til en dialog. I stedet for den traditionelle PowerPoint-præsentation, så vil præsentationen bestå af billeder, der bliver projiceret op på omgivelserne til at danne en

16

GEOFOR U M • OKTOBER 2019

stemningsramme. Det er ved at lytte, være til stede og i dialog, at udbyttet af sessionen skal høstes. Endelig bliver der en chill out zone, hvor det er muligt med et kort break fra den hektiske konfe­ rence til afslapning og mulighed for at vegetere under (til tider kraftig) sansepåvirkning.


Portræt af et Geoforum medlem Hvad er din baggrund? Jeg er nok lidt atypisk, for jeg har ingen lang fin akademisk uddannelse, men er derimod af den uddøende race af autodidakte GIS-personer. Jeg blev i sin tid uddannet som teknisk designer, suppleret med datidens EDB-assistent-uddannelse. Hvorfor valgte du i sin tid denne uddannelse/ branche? Det var lidt af en tilfældighed, at jeg havnede i GIS-verdenen. Jeg arbejdede i Viborg Amt, da GIS var i sin spæde opstart. og var så privilegeret at få lov til at være med på sidelinjen, da de to gange Ole (Urup & Gregor) opbyggede den legendariske ”Madpapirmodel”. Jeg blev så bidt af den verden, at jeg fortsatte i samme type job i Sydthy og Thisted Kommuner, forsyningsselskabet Thisted Vand og nu i Struer Kommune. Hvad er din stillingsbetegnelse? Fortæl om dine arbejdsopgaver. Min stillingsbetegnelse er GIS-koordinator. Da jeg er i en lille organisation, er det lidt af en blæk­ spruttefunktion. Mine arbejdsopgaver er primært at hjælpe, supportere, undervise og lave GIS-løs­ ninger, der letter mine kollegers arbejde. Derud­ over skal jeg tage mig af det stigende antal GIS-relaterede opgaver, der kommer fra andre myndigheder. Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv? At det jeg laver, giver mening. Mine bedste dage er der, hvor jeg fornemmer, at mit arbejde har gjort en forskel og hjulpet mine kolleger i deres hver­ dag. Humor er også en vigtig ingrediens, ligesom muligheden for at kunne følge med og få sparring på møder, konferencer og kurser er helt essentielt. Samtidig er det i mit sted nødvendigt at være hård til at prioritere i alle de nye tiltag, så jeg ikke får sat flere skibe i søen, end jeg kan få hevet i land. Hvor i branchen, kan du se, er der noget, som rykker? Automatisering, samarbejde og datatilgænge­ lighed. Set fra min stol, som eneste GIS-person i en af landets mindste kommuner, er samarbejde, fællesskab om datahøst og automatisering måden, vi kan overleve på. Specielt i en tid hvor måden, vi skal hente data på, ændres, besværliggøres og

Navn Mette Skjoldahl Alder 55 år Stillingsbetegnelse GIS-koordinator Hvor i landet bor du? Holstebro Hvor i landet arbejder du? Struer Kommune Hvad er din civile status? Kæreste med Torben og ud over vore sammenlagt 5 skønne ”børn” (fra 17 til 41 år) og 6 børnebørn, er jeg helt pjattet med at dyrke gymnastik og løbe. Så jeg keder mig bestemt ikke.

spredes ud på forskellige udbydere samtidig med, at vi oplever en stadig stigende mængde opgaver fra andre instanser. Hvordan ser du en direkte nytte af det, du beskæftiger dig med? Når jeg fornemmer, at kommunens GIS-løsninger er nyttige, berigende og tidsbesparende både blandt kolleger og ude hos borgere og i erhvervs­ livet. Kan du se nogle udfordringer i fremtiden? Med risiko for at lyde som et tågehorn er min skræk, når der kommer en udmelding om, at der lige sker en ”lille” ændring fx i udstillingen af data. Oh ve, oh skræk, det kan kaste mange timers arbejde og grå hår af sig i en hverdag, hvor vi nogle gange kun lige hænger i med det yderste af neglene. Ønskescenariet er i mine øjne, at vi ikke skulle bekymre os om datahøst og upload, men i stedet kunne koncentrere os om at bringe data i spil.

GEOFORUM • OKTOBER 2019

17


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

13. nov.

Geodæsi for GIS-brugere

København

Kortdage 2019

København

Studerendes dag ved Kortdage 2019

København

13.-15. nov. 14. nov. 6. feb.

Seminar: Fra grunddata Frederiksberg til ejendomsvurdering 2019

27. feb.

Digitale værktøjer i lokalplanlægningen

Vejle

8. sept.

IoT og GIS 2020

Aarhus

18

G EO F O RU M • N O VEMBER 2 0 1 9


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Geodæsi for GIS-brugere

KOMPETENCE

Onsdag den 13. november 2019 kl. 13:00-17:00 Danmark sejler! Hvert år sejler Danmark og det Europæiske kontinent et par cm mod nordøst og hæver sig op til et par mm, alligevel kan vi år efter år finde vores position inden for 1-2 cm på få sekunder med GNSS. Kom og hør, hvordan geodæsien hjælper os til at få Danmark og resten af verden på rette plads.

Hvis man ikke er opmærksom på koordinatsystemerne, så kan det være meget vanskeligt at få data fra forskellige kilder til at passe sammen. Men her kommer geodæsien også til hjælp. Derfor er et basalt kendskab til geodæsi nyttigt, når man skal kombinere data. I denne workshop får du på bare tre timer et

godt fundament for at forstå - og måske endda anvende - geodæsi i dit daglige arbejde. Sted

Ved Kortdage 2019 Øksnehallen, København Se programmet og tilmeld dig på: www.kortdage.dk

Seminar: Fra grunddata til ejendomsvurdering 2020

KOMPETENCE

Torsdag den 6. februar kl. 9:00 - 16:00 Deltag i seminaret og få et indblik i

forskellige fagdiscipliner, og at det er

Sted

Danmarks nye datadrevne ejendoms-

baseret på ensartede, landsdækken-

vurderingssystem.

de, ajourførte offentlige data, hvoraf

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg

grunddata spiller en stor rolle. Helt centralt for det nye system er,

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

at det i høj grad er tværgående på

Digitale værktøjer i lokalplanlægningen

GEOFORUM

Torsdag den 27. februar kl. 9:00 - 16:00 Geoforum og Dansk Byplanlaboratori-

plenumprogram og en messe for

um holder digital værktøjsmesse den

kommuner og konsulenthuse.

27. februar 2020 i Bygningen i Vejle. Hovedfokus er på lokalplaner og de Digitale værktøjer i lokalplanlægnin-

værktøjer, der understøtter udarbej-

gen er en værktøjsmesse med fagligt

delsen af disse.

Sted Bygningen Ved Anlæget 14B 7100 Vejle Se www.geoforum.dk/byplan

G E OFORUM • NOVE MBE R 2019

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Powel i front i arbejdet med ArcGIS Utility Network

Brug grønne data til effekt­ måling og gevinstrealisering

Esri’s next-generation ArcGIS og tilhørende Utility Network er en game-changer i forsyningsbranchen. Den servicebaserede adgang til data og funktionalitet kombineret med det omfattende sæt af out-of-the-box funktionalitet målrettet forsyning har afstedkommet enorm interesse fra branchen.

Kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og resten af verden efterspørger i stigende grad en bæredygtig virksomhedsdrift. Centralt i den udvikling står udnyttelsen af data til at øge indsigten i energiforbruget, foretage proaktive forbedringstiltag og dokumentere effekten.

Overgangen til Utility Network er en kompleks opgave. Data konverteres til en fyldestgørende datamodel, ligesom metodikker og værktøjer etableret igennem årtier skal gentænkes og etableres for understøttelse af mere strømlinede arbejdsgange. Powels brede indsigt i forsyningsforretningen giver det optimale udgangspunkt for vores arbejde på dette felt. Fokus hos Powel er klar – dette viser vejen til fremtiden. Vi er allerede i gang med norske BKK, Hafslund og Eidsiva såvel som med danske Eniig / N1. Også internationalt møder vi efterspørgsel. Tag fat i os, hvis du er interesseret i at høre nærmere. Kontaktperson: Jan Norsted Telefon: 61308667 Email: Jan.norsted@powel.dk Hjemmeside: www.powel.dk

Grønne data kan være med til at gøre arbejdet med energioptimeringer til en intern og ekstern konkurrenceparameter. Hvor mange penge kan vi spare, og hvor mange tons CO2-udledning kan vi skåne miljøet for? Virksomheder har haft svært ved at gennemskue, hvilke håndtag de skal skrue på for at opnå den største effekt, og hvordan business casen ser ud, hvis de skal foretage energiforbedringer. Begge dele – effektmåling og estimeret gevinstrealisering – kan brugen af energidata være med til at understøtte. Dette og meget mere vil KMD gerne snakke om ved dette års Kortdage - kik forbi og få en snak om mulighederne med grønne data kombineret med machine learning og advanced analytics. Det behøver ikke være så svært. Kontaktperson: Sik Cambon Jensen Telefon: 25104151 Email: sca@kmd.dk Hjemmeside: kmd.dk

Kortdage 2019 og Dansk Esri Konference 2020

Når data driver bæredygtig byudvikling

Vi ses på Kortdage Mød Geoinfo på Kortdage, hvor vi glæder os til blandt andet at vise Geoinfo 3D-model, ArcGIS Indoors og ArcGIS Urban. Du kan også deltage i vores konkurrence om en verdensmåls-pin og få en snak om, hvordan ArcGIS bidrager til vigtige indsatser for FN’s 17 verdensmål. Besøg os på stand G10.

Vi glæder os meget til at se dig på Kortdage. I år medbringer vi spændende eksempler, hvor brug af data gør en forskel i udviklingen af fremtidens byer.

Dansk Esri Konference 2020 Du kan nu tilmelde dig konferencen, som afholdes 12. - 13. maj 2020 på Comwell Kolding. Her kan du blandt andet opleve paneldebat, brugeroplæg og nyheder på ArcGIS-platformen. Tilmeld dig på vores hjemmeside. Har du lyst til at dele dine erfaringer fra et projekt, hvor du har benyttet Esri-teknologi, er du meget velkommen til at indsende et abstract via vores hjemmeside, hvor du fortæller om dit projekt. Bliv udstiller Som udstiller på årets danske Esri Konference vil du møde brugere og beslutningstagere fra mange forskellige brancher. Kontaktperson: Dorthe Esmark Telefon: 61555803 Email: DortheE@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

20

GE OF OR UM • N OV E M BE R 2 0 1 9

Når du besøger vores stand, kan du bl.a. blive klogere på, hvordan historiske trafikdata og store mængder realtidsdata kan forbedre byplanlægning, brugen af machine learning til forudsigelse af vandstandstigninger, potentialer i satellitbaseret data, og hvorledes jeres IoT-projekter kommer bedst fra start. Vi har derudover fire interessante indlæg: • Byplanlægning med carflow-data’ med fokus på anvendelsen af real-time data til kommunale formål. • IoT i praksis’, herunder implementering samt opbygning og funktionalitet i de færdige løsninger. • Geodata fra Copernicus Land Monitoring Service, anvendelse af frit tilgængelige satellitbilleder. • Benyttelse af IoT til at blive klogere på lokale-udnyttelse, hvor der anvendes sensorer til at evaluere, om de kommunale arealer udnyttes optimalt. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: Johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: http://atkins.dk/


Mød os på Kortdage og skab mere værdi med dine data Få styr på dine grønne arealer På en meget enkel og overskuelig måde skaber KortViser Grøn Pleje overblik over plejen af et grønt areal. Du sparer dermed både tid og ressourcer. KortViser Grøn Pleje hjælper ikke bare med at skabe overblik, men og til at udføre kontrol. Det kan ligeledes bruges til planlægning, udvikling, sikring og vedligeholdelse af grønne arealer. Funktionerne kan bl.a. anvendes til registrering, daglig driftsstyring, udbudsmateriale i forbindelse med udlicitering m.v. Anvendelsesmulighederne er mange. Ny løsning tilfører kommunale data værdi LIFA Census er en nøgletalsdatabase, der indeholder dagligt opdaterede informationer fra kommunens administrative registre, beriget med en lang række socioøkonomiske oplysninger om borgeren, familien og husstanden. Løsningen åbner nye muligheder for, at kommunen kan arbejde data­understøttet og basere processer og planlægning på et faktabaseret grundlag. Kig ind på G7 og få en demo af vores værdiskabende løsninger. Kontaktperson: Henrik Skov Telefon: 4117 5969 Email: hsk@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk

Få mættet din GIS-nysgerrighed til Kortdage Ved årets Kortdage har de besøgende mulighed for at blive klogere på, hvordan deres daglige arbejde kan lettes med Leicas nye håndholdte 3D-skanner BLK2GO, som udfører præcis opmåling - to go. De mange nye skannere genererer masser af punktskyer. Derfor skal WebGIS også kunne klare kæmpe punktskyer i skyen. Se hvordan det klares med Hexagons Luciad Portfolio. Bliv opdateret på, hvordan Hexagon implementerer DANVAs nye DANDAS 3 og DANVAND 2 datamodeller. Få den første demonstration på Kortdage! Se også, hvordan du kan spare tid og besvær ved bestilling, modtagelse, validering og deling af TV- og Brøndrapporter. Endelig må du ikke gå glip af nyhederne om vores LER 2-løsning. Hexagons tre divisioner Safety & Infrastructure, Geospatial og Leica huser stand G3, hvor alle aspekter af opmåling, ledningsregistrering og GIS vil blive afdækket. Alle, der besøger Hexagons stand, har mulighed for at vinde den store hovedpræmie i quizzen. Alle deltagende forkæles med en chokolade­julekalender.

FlatGeobuf I en verden, hvor teknologien udvikles med stor hast, må man have stor respekt for de folk hos ESRI, der for over 25 år siden stod bag verdens meste udbredte GIS-format: shapefilen. Set med dagens øjne har formatet dog en række begrænsninger, som de fleste af Geoforums medlemmer sikkert har stødt på. Derfor har Björn Harrtell fra Septima gennem længere tid arbejdet på udviklingen af FlatGeobuf, et nyt og moderne GIS-format, som ikke har den form for begrænsninger. Formatet er inspireret af geobuf og flatbush, er hurtigere end langt de fleste andre GIS-formater og er tilmed velegnet til streaming. FlatGeobuf er open source, og formatet understøttes allerede nu i gængse GIS-værktøjer som QGIS, GDAL, GeoServer, OpenLayers og Septima Widget På vores stand til Kortdage kan du høre mere om det nye format og se en demonstration af formatet. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

Tingbog på en ny måde Adgangen til tingbogen og forståelsen af dat,a man finder her, kan være en udfordring, hvis man ikke arbejder professionelt med feltet. Men oplysninger om adkomster og servitutter er ofte vigtige informationer i planlægningen og udførelsen af en lang række opgaver for fx kommuner og ledningsejere. Særligt ved undersøgelse af flere ejendomme er det svært at bevare overblikket. Her kan den geografiske adgang via et kort være en stor hjælp. Derfor har vi udviklet løsningen MapTL, som stiller disse data til rådighed enten som en service, til brug i egne CAD/GIS-løsninger, eller i et brugervenligt WebGIS-miljø. MapTL tilbyder administrations- og redigeringsfaciliteter, så du selv er i kontrol over data. Hermed skabes det fulde overblik over de tinglyste rettigheder på forsyningens ledningsnet – og det bedste af det hele – data holdes ajourført automatisk via de ændringer, der løbende bliver indført i tingbogen. Kontaktperson: Lars Klindt Mogensen Telefon: 28581660 Email: lkm@geopartner.dk Hjemmeside: www.geopartner.dk

Kontaktperson: Elizabeth Wedel Telefon: 52141592 Email: elizabeth.wedel@hexagonsi.com Hjemmeside: www.hexagonsi.com

GEO FO RUM • NO VEMBER 2019

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Ny administration til KortInfo og forstærkninger til Jylland I oktober blev KortInfo opgraderet med ny, spændende teknologi og brugergrænseflade i administrationsmodulet. Opgraderingerne bliver rullet ud samtidig for alle vores kunder. Vi glæder os til at vise det live på NIRAS’ stand på Kortdage. Pr 1. august er GIS-konsulent Simon Kamp Danielsen flyttet fra Allerød til vores kontor i Aarhus, hvor Simon skal styrke vores konsulent- og rådgivningsydelser i det jyske. Simon er ekspert i at bringe geodata i spil, og har særlig erfaring med tværfaglige projekter med geodata som omdrejningspunkt. Mikkel Skovgaard Andersen er flyttet fra Allerød til vores kontor i Aalborg. Mikkel er specialiseret i kortlægning, analyse og klassificering af lavvandede områder med flybåren grøn LIDAR. Pr 1. oktober er softwareudviklingen i Aarhus ligeledes styrket med to nye ansættelser. Kontaktperson: Thomas Rokkjær Telefon: 30950774 Email: tro@niras.dk Hjemmeside: niras.dk

3D modeller til vindmølleparker I forbindelse med forundersøgelser vedrørende etablering af 2 offshore vindmølleparker ved Nordre Flint (øst for Saltholm) og Aflandshage (ud for Køge Bugt) har Geo udarbejdet 3D geologiske modeller for HOFOR i de områder, hvor vindmøllerne skal opsættes, og i de tilhørende kabelkorridorer. Modellerne, som er geografiske udvidelser af København- og Køgemodellerne, bliver udstillet i GeoAtlas Live. De kan således tilgås af alle brugere af GeoAtlas Live platformen eller via integrationer i egne fagsystemer. Vi glæder os til at møde jer på Kortdage og håber, I kigger forbi vores stand til en hyggelig snak om undergrunden :-). Kontaktperson: Jeanett Egesø Telefon: 31 74 02 20 Email: jte@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

22

GE OF OR UM • N OV E M BE R 2 0 1 9

Sweco på Kortdage Sweco stiller igen i år med et stærkt team til Kortdage. På standen vil du møde eksperter inden for Spatial Suite, FME, IoT, Park, DriftWeb m.fl. Sweco igen på SKI 02.19 Sweco er igen blevet tildelt SKI 02.19 (SaaS-Cloud) rammeaftalen, hvor man kan købe Spatial Suite som offentlig organisation. Det betyder, at du som offentlig kunde nemt kan handle med Sweco uden at skulle i store udbud. Hvis du vil vide mere, kan du se mere på SKI’s hjemmeside eller kontakte os. Digitaliseringsmessen Vi vil gerne sige tak til de kunder, som kom forbi Swecos stand på Digitaliseringsmessen. Vi oplevede specielt stor interesse for MiljøWeb, vores kommende produkt til håndtering af tilsyn og godkendelse med virksomheder, landbrug og vandanlæg. I MiljøWeb er der fokus på brugervenlighed og nem adgang til alle relevante data, idet brugeren f.eks. hurtig kan få overblik over de seneste ændrede data på en aktuel virksomhed, landbrug eller vandanlæg. Kontakt lea.taggaard@sweco.dk for yderligere spørgsmål. Kontaktperson: Morten Blemmer Telefon: 43486546 Email: morten.blemmer@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

Vi glæder os til Kortdage Vi er i gang med forberedelserne til Kortdage - og vi har spændende nyheder med: -

GeoNote i nye klæder Mobile Mapping VA-banken, Danmarks bedste ledningshåndteringssystem Punktskyer og håndtering Scannning med mobiltelefon

Samt en hel masse andre spændende ting. Kom forbi på stand G1 og få en dialog om hvad, vi kan gøre for jer. Kontaktperson: Torbjørn Pedersen Telefon: 26883808 Email: tmp@le34.dk Hjemmeside: www.le34.dk


DET DETALJEREDE SKRÅFOTO FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN Det Detaljerede Skråfoto giver dig på én gang både overblik og detaljeret information. Sammen med Danmarks Digitale Gadefoto har du dokumentation af by- og gaderummet helt ned i detaljen og fra alle vinkler. Det Detaljerede Skråfoto dækker København og Nordsjælland og består for hver optagelse af skråfotos fra nord, øst, syd og vest samt et lodbillede i 4–6 cm opløsning. Fra lodbillederne er der fremstillet et ortofoto.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder – og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.


Du kan stadig nå at tilmelde dig Kortdage Mere end 650 af dine kolleger i geodata-branchen har allerede sikret sig en plads.

IT & Teleindustri Klima & Energi Teknik & Byggeri

Du kan få det fulde overblik over programmet på www.kortdage.dk Vi glæder os til at se dig i København!

Sundhed & Service Transport & Infrastruktur

Medier og Formidling

www.kortdage.dk/tilmelding