Page 1

Mødestedet fo r geog rafisk i n for mat i on • D e ce mb e r 201 8 • N r. 1 99

Andreas Mogensen begejstrede os med beretninger fra rummet ved Kortdage 2018 Side 4


KORT NYT ­­­

DATAETISKE ANBEFALINGER Regeringens ekspertgruppe om dataetik har i slutningen af november udsendt deres anbefaling med ni forslag til politikerne. Samtidig har Dansk IT udsendt deres holdning til dataetik. Resultatet af arbejdet hos Dansk IT er en ny publikation med 18 dataetiske anbefalinger. Data kan potentielt være guld, men en skødesløs brug af data kan skade borgernes tillid til myndigheder, virksomheder og til hinanden, skriver Dansk IT, og foreslår, at virksomheder, myndigheder, ­beslutningstagere og helt almindelige borgere anvender anbefalingerne i arbejdet med dataetik. Læs mere om Dansk IT’ dataetiske anbefalinger på w ­ ww.dit.dk.

GENSYN MED KORTDAGE 2018

UDVALGSDAGEN 2018 Den 29. november 2018 afholdt ­Geoforum en udvalgsdag hos Comwell Middelfart for alle frivillige i forening­en.

Hvis du vil se eller gense interviews og videoer fra Kortdage 2018, kan du finde dem på Vimeo.com - søg under Kortdage 2018. Billeder fra konferencen finder du under www.kortdage.dk Præsentationer fra konferencen finder du på Geoforums hjemmeside under menupunktet, Kurser og arrangementer.

Omkring 30 frivillige i Geoforums arbejde deltog og var igennem et program for dagen udarbejdet af bestyrelsen med støtte fra Arrangementsudvalg Øst - og med fokus på de frivillige. Jimmy Holm Olsen var facilitator for dagen, der blandt andet indeholdt synergi mellem udvalg igennem spil og dialog. Dagen afrundedes med middag og social hygge om aftenen. Læs mere om udkommet af Geoforums­­­ Udvalgsdag 2018 i næste nummer af ­GEOFORUM, hvor vi bringer en repor­ tage.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

DØDSFALD Det er med sorg, at vi giver den triste nyhed videre, at professor og forskergruppe­leder i geografisektionen på Københavns Univer­ sitet, Henrik Breuning-Madsen, er død. ­Henrik mistede livet i et tragisk færdsels­ uheld, lørdag den 24. november. Mange af Geoforums medlemmer har på geografistudiet haft Henrik Breuning-­Madsen i undervisningen. Vi husker ham som en ualmindelig dygtig, krævende, humoristisk og vidende mand, som var en pioner inden for anvendelsen af landbrugs- og jordbundsdata. Henrik Breuning-Madsen var medlem af Nationalkomiteen for Geografi, samt Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, hvor han var generalsekretær i perioden 2004-2009. Det er svært at forstå, at Henrik Breuning­ Madsen ikke længere er blandt os. Vi vil savne hans entusiasme og personlige varme. Thomas Balstrøm, Simon Kamp Danielsen og Mikkel Wendelboe Toft

ORTOFOTOS FRA 2018 KLAR FOR HELE LANDET SDFE meddeler, at det nu er muligt at se hele Danmark fra luften, anno 2018. Arbejdet med at bearbejde de mange flyfotos optaget i løbet af foråret 2018 er nu færdigt, og ortofotos er tilgængelige på Kortforsyningen. Læs mere på www.SDFE.dk.

Forsideillustration Andreas Mogensen besøgte Kortdage 2018 Foto: Jan Herkert Pedersen Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 200 5. dec. 2018 Nr. 201 11. jan. 2019 Nr. 202 4. feb. 2019 Nr. 203 12. mar. 2019 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


Tak for nogle gode Kortdage

LEDER

AF KATARINA RITZ OG NILS BO WILLE-JØRGENSEN Kortdage 2018 er forbi. Vi er alle tilbage i vores vante omgivelser, men mon ikke, at Kortdage 2018 har sat sig det ene eller andet spor…

sætte nogle perspektiver på vores arbejde, som meget få mennesker i verden er i stand til. For Andreas har set Jorden fra rummet.

Herfra har vi i hvert fald bidt mærke i, at der synes at være optimisme i vores ”geoverden”, og vi har allerede mødt mange, som begejstret fortæller om deres oplevelser på Kortdage. Nye idéer blev taget med hjem til skrivebordet, og nye bekendtskaber blev stiftet. Det er næsten som om, at branchen har fået en vitaminpille.

Troede vi, at han blot skulle fortælle om sit ophold på rumstationen, krydret med nogle billeder, så tog vi fejl. For Andreas kom med langt mere end dét. Han leverede på sin stilfærdige måde et meget stærkt budskab til os alle: ”Vi mennesker skal passe på jorden, som kun er beskyttet af en ganske tynd atmosfære, og grænser er noget, vi selv har fundet på - så hvad betyder de i virkeligheden?”

Vi glæder os også over, at nye domæner kiggede forbi og gav os gode tilbagemeldinger på vej hjem igen. Kortdage og Geoforum har slået døren op til nye brancher og nye måder at se vores faglighed på. Det var fantastisk at se så mange deltagere bidrage med små jordprøver og tage del i den levende installation, som kunstneren Anna Weber Henriksen skabte igennem de tre konferencedage. Kortdage er netop ikke ovre efter tre dage. Særligt ikke i år, hvor vi med stor sikkerhed kan sige, at Kortdage endnu en gang overgik sig selv. Deltagertallet sneg sig op over de 850, og konferencen står nu på et solidt fundament - såvel fagligt som menneskeligt. Vi er mange, der vil og kan bidrage.

I geodata-branchen arbejder vi jo netop på at skabe løsninger på ”grænseløse” problemer. Løsninger som kan hjælpe og skabe værdi for mennesker. Løsninger, der kan bidrage til at løse de store samfundsmæssige udfordringer - hvad enten det handler om miljø, klima, demografi, gennemsigtighed i beslutninger, grundlaget for demokratiske processer, sikkerhed, sundhed og meget mere.

Andreas Mogensens hovedtale var på flere måder skelsættende. Mest indlysende, så kunne han jo

Kortdage er med til at bestyrke vores tro på, at fremtiden byder på endnu flere samarbejder med verden ”uden for” geodata-branchen. Ikke blot kan vi, men skal, orientere os mere mod andre fag-grene – rummet, mainstream IT, koblinger til fagdata, kunsten, osv. Vi skal fortsætte med at give Kortdage et kraftigt internationalt islæt og sørge for, at det faglige niveau højnes. Vi skal have endnu flere til at bidrage hertil.

Kort Nyt

2

Reportage fra Den Kloke Teknologi i Norge 15

Leder 3

Mødekalenderen 18

Hvad er det så, vi tager med os videre?

Udpluk af arrangementer Reportage fra Kortdage med masser af 4 stjernestunder Nyt fra virksomhederne Det var ikke synd for Astrid 12 Det næste niveau af demografiske analyser i kommunerne

13

19 20


Reportage fra Kortdage 2018

Kortdage med masser af stjerne­­stunder For udenforstående kan det minde om en fætter- og kusinefest. Der hilses hjerteligt, sludres, og der udveksles siden sidst. Det virker også nærmest som en stor familie, når repræsentanter fra alle aspekter af geodata-branchen mødes til Kortdage 2018. I år foregik det i Aalborg Kongres & Kultur Center med rekorddeltagelse af omkring 850 gæster fra hele landet.

AF LONE HEJLSKOV, FREELANCE JOURNALIST

Kortdage er stedet, hvor nye netværk opstår, hvor gamle genopfriskes, og hvor man får seneste viden og kommer hjem med ny inspiration. Der var masser at hente af faglig nytænkning for de fremmødte. Det var lykkedes Kortdagsudvalget at skabe et program med mere end 100 faglige oplæg. Formanden for udvalget, Katarina Ritz, var ovenud tilfreds med årets arrangement. ”Vi har haft mange flere keynotes end sædvanligt, og det har betydet, at vi har fået løftet det faglige niveau markant”, siger hun. Der herskede ingen tvivl om, at det helt store fluepapir på førstedagen var Andreas Mogensen. Adskillige folk flokkedes om ham – de var alle ivrige efter at få taget en ”selfie” i selskab med den første dansker i rummet. I en fyldt sal fortalte den sympatiske astronaut publikum om sit ti dage lange ophold på ”Den Internationale Rumstation” 400 kilometer over jordens overflade. Han viste blandt andet billeder, han selv havde taget fra observationskuplen ”Cupola”, hvorfra man kan betragte jorden. >>

4

G EOFOR U M • DECEM BER 2018


HexagonSafetyInfrastructure.com

GLÆDELIG JUL! Her i Hexagon Safety & Infrastructure vil vi gerne ønske kunder og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer på flere spændende projekter og arrangementer i det nye år. www.hexagonsi.dk


opnår en følelse af, hvor stort universet er, og hvor lille jorden rent faktisk er. Det fylder mig med optimisme, for når universet er så stort, venter der os mange spændende oplevelser i rummet”, sagde Andreas Mogensen, der forbereder sig på at blive udsendt igen om fem-seks år.

Der måtte dog en del votering hos juryen til, før valget faldt på projektet: ”Nomader i Sahel”, som seks elever fra Helsingør Gymnasium står bag. Eleverne vil, ved brug af satellitdata, anvise nomaderne områder, hvor der er vand og planter. Glæden var stor hos de seks gymnasielever, der kunne drage fra Kortdage med en gavecheck til en studierejse til en værdi af 10.000 kroner.

Juryen var imponeret over gymnasielevernes projekter. Det blev eleverne fra Helsingør Gymnasium, der vandt med projektet: ”Nomader i Sahel”, mens de to projekter fra Roskilde Gymnasium ”Skovbrande” og ”Trekroner Byudvikling” fik en delt andenplads.

De nye stjerner I årets gymnasiekonkurrence skulle eleverne vise deres færdigheder i anvendelse af satellitdata. Tre projekter var med i opløbet. Ifølge Mads Christensen, studerende og medlem af kortdagsudvalget, har konkurrencen blandt andet til formål at gøre geografi som studieretning spændende. Mindst lige så vigtigt er det, at den skal medvirke til at få nye vinkler på, hvordan man kan udnytte det poten­­ti­ ale, som data fra rummet giver mulighed for. ”Den her generation har altid haft adgang til rumdata ubevidst eller bevidst. Det er spændende at få deres bud på, hvordan man kan bruge disse data”, siger Mads Christensen, der var meget imponeret over elevernes præstationer.

Konfetti og klapsalver Det var dog ikke kun de unge stjernefrø, der dystede. Traditionen tro tangerede uddelingen af Geodataprisen et mindre ”Grammy-show”. I alt havde brugstedet.dk mod­ taget 32 eksempler, som bejlede til en pris. Seks af dem var med i opløbet om henholdsvis jurypris og publikumspris. Efter en omgang sølvkonfetti præsenterede idéfolkene bag de seks nominerede deres projekt, inden vinderne blev afsløret. Vinderen af årets jurypris blev CropSAT fra SEGES, der via satellitdata sikrer, at landmændene bruger den rette mængde kvælstof til sine afgrøder. ”CropSAT rummer stort internationalt potentiale. Det er præcisionslandbrug, som er til gavn for vandmiljøet og for landmanden”, sagde direktør for Geodatastyrelsen, Pia Dahl Højgaard, i forbindelse med prisoverrækkelsen. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kunne høste Publikumsprisen for arbejdet med at stille 1,3 millioner skråbilleder, hvor man kan se facader på bygninger fra alle fire verdenshjørner, til fri afbenyttelse. ”Vi har arbejdet med det her i halvandet år, så det er fedt at slutte projektet af med denne her pris. Vi har et ønske om, at skråbillederne kan skabe værdi for såvel den offentlige som den private sektor”, sagde Henrik Ølgaard Ackermann fra styrelsen. >>

”Herfra ser man milliarder af stjerner, o

32 projekter dystede om Geodataprisen 2018. Det blev projektet, CropSAT, der hentede Juryprisen. De andre nominerede var ”Låsby vokser” og ”GeoAtlas Live”.

6

G EOFOR U M • DECEM BER 2018

”Landsdækkende Frie Skråfoto” løb med Publikumsprisen 2018, med i opløbet var Vejdirektoratet (Anvendelse af geodata og GPS i driftsudbud) og Sweetspot fra Mapicture ApS.


og man

IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

Hvad sker med FME i 2019? Tak til alle for et rigtig godt FME-år 2018. Vi er overbeviste om, at 2019 vil blive endnu bedre! På Kortdage fik vi i 3D Lab demonstreret de helt nye og spændende muligheder, hvor FME benytter BIM-data fra Revit. Vi vil følge op på den store interesse med et webinar med samme tema. FME World Tour kommer til København igen i 2019. Sæt kryds i kalenderen den 26. marts! Vi har allerede planlagt 14 kurser og events i første halvdel af næste år. Find det der passer dig og meld dig til på: dataflow.center/training-events/ For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Mik Wulff Thomsen mikwulff.thomsen@sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk


Fremtidens køretøjer Særlig interesse var der omkring en førerløs bus, som Aalborg Kommune indsætter omkring årsskiftet. Den skal køre på en 2,1 kilometer lang strækning i forstaden Aalborg Øst. I forbindelse med Kortdage kunne deltagerne tage bussen i øjesyn på forpladsen ved Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor bl.a. en medarbejder fra Aalborg Kommune fortalte om fremtidens køretøj.

”I første omgang skal den hjælpe i et område, hvor mobiliteten ikke er så stor, og hvor der er korte afstande. På længere sigt kan det være en løsning i landdistrikterne, som ofte er svære at betjene med kollektiv trafik”. Ros fra minister Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), gæstede fredag Kortdage. Han medbragte ros og skulderklap til branchen.

”Bussen kører på en rute, som er prædefineret via geodata. Der er installeret en række censorer og kameraer, som skal sikre, at der ikke sker uheld”, forklarede projektleder Maria Quvang Harck Vestergaard, der ser perspektiver i den førerløse bus.

Ministeren for energi, klima og forsyning, Lars Chr. Lilleholt (V), gæstede Kortdage 2018 – her er han i selskab med direktøren for Geodatastyrelsen, Pia Dahl Højgaard.

”Det er kærligt ment, når jeg siger, at der er noget nørderi over jeres arbejde. For I leverer ikke bare flot – I leverer i verdensklasse. Blandt andet derfor kan vi som det første land i verden udstille boliger og bygninger set skråt oppefra”, sagde ministeren, som i en bisætning En førerløs bus, som indsættes i Aalborg Kommune omkring års­skiftet, var parkeret på forpladsen ved Aalborg Kongres & Kultur Center.

8

G EOFOR U M • DECEM BER 2018

bemærkede konferencens fest torsdag aften, som han betegnede som sagnom­spunden. >>


Geoinfo Open Data Nem, hurtig og gratis adgang til frie offentlige data

Geoinfo Open Data er en gruppe på ArcGIS Online, som indeholder en lang række frie offentlige dataservices fra blandt andet SDFE, Plandata.dk, Danmarks Miljøportal og Kulturarv.dk. Medlemskabet er gratis og du kan nemt tilgå data fra hele ArcGIS platformen, både ArcGIS Online, ArcGIS Pro og ArcGIS Desktop. Gå på opdagelse i de 80 kort der p.t. er i Geoinfo Open data. Måske finder du spændende offentlige data, som du ikke kender til.

80 kortlag til rådighed for dig - og flere på vej Her er et udvalg af tilgængelige kort. Kontakt os, hvis du har ønsker til nye kort.

Sådan bruger du Geoinfo Open Data Landbrugsdrift, DMP

Kystnærhedszone, DMP

Skærmkort, Kortforsyningen

Kort100, Kortforsyningen

1: Tilmeld dig i ArcGIS Online · Søg efter ‘Geoinfo’ i søgefeltet · Vælg “Grupper” · Tilmeld dig på gruppesiden I ArcGIS Online kan du nu se alle data under ‘Grupper’. 2.A: I ArcGIS Pro kan du finde Geoinfo Open Data under ‘Grupper’, hvis du er logget ind på ArcGIS Online (øverst til højre). 2.B: I ArcMap/ArcCatalog kan du søge efter ‘Geoinfo Open Data’ i data fra ArcGIS Online.

DAGI, SDFE

Husdyr, DMP

Om Geoinfo A/S Geoinfo er den danske distributør af software fra Esri, verdens førende udvikler af GIS software. Vi leverer markedets bedste løsninger til geografisk Stationsparken 37, 4. analyse, visualisering og optimering. Vi tilbyder software, 2600 Glostrup projekter, systemudvikling, konsulentydelser, service Tlf.: 39 96 59 00 og support, GIS- og datastrategiudvikling, kurser og G E OFORUMgeoinfo@geoinfo.dk • DE C E MBE R 2018 kompetenceudvikling.

Gråbrødregade 9, 2. 6000 Kolding Tlf.: 39 96 59 00 9 www.geoinfo.dk


Apropos dette års ”Fine Middag”, så stod den på sublim underholdning med Chief 1 og Per Vers. Sidstnævnte transformerede nørdede ord – ­eksempelvis blev GIS til lækre ”babes”, og han leverede også overraskelsen til afslutningen på Kortdage 2018, idet han havde kreeret en rap ud fra de indtryk, han havde fået ved at defilere rundt på Kortdage. Krav om spændende formidling Topi Tjukanov fra Finland fortalte om geospatial visualisering. Det var et emne, der tiltrak sig stor bevågenhed. Han bragte ny inspiration til de traditionelle kort. Han er uddannet geograf, men har gjort det til sit varemærke at visualisere data og gøre det mere håndgribeligt og indbydende for slutbrugerne. Eksempelvis har den unge finne kortlagt skibstrafikken omkring Danmark. Ved hjælp af grafiske virkemidler kan man se de forskellige navngivne skibe bevæge sig rundt i farvandet.

10

G EOFOR U M • DECEM BER 2018

”Vi skal sikre, at vort fag og de data, vi fremskaffer, bliver relevante og forståelige for alle. Det kan man gøre ved hjælp af animationer, interaktion med brugere og små videoklip”, sagde Ulla Kronborg Mazzoli, der var sessionsleder på emnet. ”Vigtigheden af at bruge disse virkemidler bliver ikke mindre i fremtiden, da de kommende brugere er vokset op med Internet og de muligheder, der følger med. Det er et helt ufravigeligt krav, at det også er æstetisk pænt. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at det fungerer. Derfor skal vi forsøge at gøre kedelige data og regneark nærværende og levende”, forklarede Ulla Kronborg Mazzoli. Fik publikum op at stå Fredag havde Kortdagsudvalget valgt den helt rette person til at indlede dagen oven på en sen nattefest. Steven Feldman fra KnowWhere Consulting i Storbritannien fik i den grad aktiveret tilhørerne, idet han havde forberedt en stand-up


Fotos: Jan Herkert Pedersen

quiz, hvor publikum skulle svare på spørgsmål. Blandt meget andet er Feldman bestyrelses­ formand i geo.me, som er en del af Google Maps. Han leverede et oplæg, som giver stof til eftertanke. Iført en T-shirt med Trumps hoved på en jordklode, talte han ud fra ”Shithole Geography”, hvilket er en provokation i forhold til de udmeldinger, USA’ præsident, Donald Trump, tidligere er kommet med. Han er i flere medier blevet citeret for at have kaldt blandt andet Afrika og Haiti for Shithole countries. ”Why do we want these people from all these shithole countries”, har det, ifølge medierne, lydt fra Trump. Han så hellere, at folk fra Norge kom til USA. Men ifølge Steven Feldman er det en sandhed med modifikationer at kalde Afrika og andre lande for ”shithole countries”.

Steven Feldman, og tilføjede, at mangelfulde data i værste fald kan blive grundlaget for fake news. Jord blev til kunstværk Kortdage 2018 vil kunne huskes i mange år fremover – ikke kun i folks bevidsthed, men også i det kunstværk, som blev til i løbet af konferencen. Deltagerne var blevet opfordret til at medbringe en pose jord fra det sted, de kom fra. Det resulterede i jord fra blandt andet et rabarberbed i Horsens, fra en have tæt på Kongeåen og fra Palmestranden i Frederikshavn. Jorden blev blandet op med bindemiddel, og efterfølgende blev det, med et stykke bomuldsstof, påført et lærred. Til slut havde kunstneren skabt et alternativt Danmarkskort, som for altid vil være et minde om Kortdage 2018.

”Det er bedre at lave en rangliste end at vise det på et kort. Selv gode kort kan lyve”, påpegede

G E OFORUM • DE C E MBE R 2018

11


Det var ikke synd for Astrid

AF ASTRID KRARUP ANDERSEN, SVENDBORG KOMMUNE, OG SIK CAMBON JENSEN, KMD

”Og så kom der en leverandør Han var bedre til at snakke end til at hør’ … ” Sådan rappede Per Vers ved afslutningen af Kortdage 2018. Han havde overværet den drabelige ”dialog” imellem Astrid fra Svendborg Kommune og Sik fra KMD. Dialogen var exceptionelt vellykket, idet det kun var ganske få, som lurede, at det hele var en velindstuderet happening, de to imellem. ”Vi skylder alle at fortælle, at kontroversen var så tro­værdig – netop fordi, vi har et så godt forhold til

12

G EOFOR U M • DECEM BER 2018

hinanden”, lyder det fra Astrid og Sik. Det gode forhold er i øvrigt også opbygget igennem deres fælles arbejde i Geoforums bestyrelse. ”Mene mene mene, så kan du fan’me kom’ op på den scene Og så mente de noget sammen Og så tog de en krammer” Se Per Vers afslutte Kortdage 2018: https://youtu.­be/0monJ-3QEA0?t=399


Det næste niveau af demografiske analyser i kommunerne For fem år siden lancerede vi løsninger, der skulle understøtte efterspørgslen på socioøkonomiske data i GIS-forvaltningerne i kommunerne. Kortlægningen af socioøkonomiske variable viste sig fra den spæde start at være et værktøj, der kunne få GIS ind i andre forvaltninger. Det blev en driver til at nedbryde og åbne silomuren mellem GIS-teamet og kommunernes øvrige teams. AF ALLAN LARSEN, LIFA A/S, OG JEANETTE MAYLAND OLSEN, GEOMATIC A/S

Kortlægningen af socioøkonomiske variable affødte mange steder en langt større bevidsthed om GIS-teamenes kompetencer i forhold til både at gøre data tilgængelige og sætte forskellige data­ kilder sammen. Der blev skabt analyser, der tidligere havde været baseret på synsninger eller den enkelte forvaltnings medarbejderes lokalkendskab; socioøkonomiske scoringer af skoledistrikter og børnehuse, busruter kortlagt i sammenhæng med befolkningsdata, og bo­sætningsanalyser blev bedre og mere omfangsrige med brug af data. Behov for 360° indblik I den senere tid er det gået op for os, at der et behov for at tænke vores respektive løsninger mere holistisk end hidtil. LIFA har haft fokus på at tilgængeliggøre de kommunale registerdata i CPR, OIS og FLIS, mens Geomatic fokuserede på at udstille demografisk statistik og benytte segmenteret data. Med begge tilgange aktiveret, bliver data dobbelt værdiskabende, fordi temaer som bosætningstendenser og socioøkonomiske scoringer derved kan foretages ud fra en helhedsbetragtning, der gør det muligt at anskue borgernes karakteristika, områdeeller gruppevis fra alle vinkler. Denne tilgang skal understøtte den datadrevne forvaltning 2.0 med demografiske analyser i en platform, der kan anvendes i kommunernes egne BI-systemer.

De statistiske data kan tilgås gennem wms-tjenester eller fra en lokal geodatabase.

Tilgængelige data Et fællestræk har været at gøre data tilgængelige, så både datakyndige og datanysgerrige har kunnet få gavn af det. Langt de fleste af de analyser af borgerne og husstandene, der efterspørges i de kommunale forvaltninger, bliver med denne tilgang lettere tilgængelige. Vi forventer at øge anvendelsen af de respektive data og efterspørgslen på de databaserede beslutningsoplæg, forslag til handleplaner, evaluering af indsatser og løbende monitorering. >>

G E OFORUM • DE C E MBE R 2018

13


INDKOMST - TILFLYTTERE

Region Sjælland

STØRST ANTAL TILFLYTTERE I FHT. FRAFLYTTERE Guldborgsund

STØRST ANTAL FRAFLYTTERE I FHT. TILFLYTTERE Greve

10

Sorø

Holbæk

-1

Vordingborg

Lejre

-3

Kalundborg Næstved

-6 -10

0

10

M

W

D

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4,16%

4,52%

Meget høj

Ukendt

-369

Flyttebalance 553

-60

Tilflyttere

-50

922

-27

Faxe

-24

Odsherred

-24

-100

FLYTTEBALANCE

Q

År

TOTAL

-92

Slagelse

-5

Y

Fraflyttere

TILFLYTTET INDKOMSTNIVEAU I EGEN KOMMUNE 50% 41,05%

40%

-50

0

30% 21,88%

Kommune

Tilflyttere

Fraflyttere

Balance

20%

Greve

69

161

-92

10%

Holbæk

47

107

-60

0%

Lejre

38

88

-50

Slagelse

54

81

-27

Faxe

13

37

-24

Odsherred

13

37

-24

Stevns

11

33

-22

Køge

70

90

-20

Ringsted

31

51

-20

Lolland

10

28

-18

Solrød

32

39

-7

Næstved Total

42

48

-6

553

922

-369

14,83%

11,75% 1,81%

Lav

Under middel

Middel

Over middel

Høj

FRAFLYTTET INDKOMSNTIVEAU I ANDEN KOMMUNE 30% 28,03%

29,84% 19,89%

20% 15,01%

10% 4,70% 1,63%

0,90%

0% Lav

Under middel

Middel

Over middel

Høj

Meget høj

Ukendt

For at optimere anvendelsen at data på flere platforme, kobles registerdata sammen med de statistiske data og tilrettelægges for brug i Business Intelligence.

Demografiske analyser som fast element At være datadreven i den kommunale forvaltning er ikke en nyhed i sig selv. Mange opgaver løses med data ved lov, og i mange andre opgaver har det i årevis været naturligt at betragte data som et nødvendigt grundlag. Når det kommer til projekter om borgerne, er det ikke længe siden, at den sidste skolebusrute blev lagt uden skelen til, hvor børn med behov for en skolebus faktiske boede. Af andre eksempler kunne være, at en landsby – fuld af vuggestue- og børnehavebørn – mistede sin folkeskole, fordi der lige i det år, hvor der skulle spares, ikke var så mange elever på den pågældende skole. Der er også eksempler på kampagneindsatser for klima­­­­re­no­ vering af boliger, delebilisme, rygestop eller bosætning, der er gennemført helt uden relevante foranalyser med begrænset effekt til følge. Vi tror på, at disse eksempler, hvor data åbenlyst kunne

have forbedret den kommunale budget­ anvendelse, vil blive færre, for den bølge, der startede med interessen for at se data visualiseret på kort, har udviklet sig til et udtalt behov for at aktivere data og løfte opgaveløsningen. Fra GIS til data science Det følger naturligt den udvikling, hvor efterspørgslen på datakundskab i kommunerne er hastigt stigende. Viden om data, det enkelte registers natur og opgørelsesmetode, hvilke data, der egner sig til at blive brugt i sammenhæng, og tolkningen af analyseresultater er kompetencer, der i stigende grad efterspørges. Det er helt naturligt i en kommunal virkelighed, hvor lokalkendskabet er vigende, og de politiske krav om at levere hurtigere og bedre resultater er blevet dagligdag. Det er også GIS-medarbejdernes mulighed for at vise spændet i deres kompetencer udover betjeningen af Teknik og Miljø-forvaltningen. Det er vores oplevelse, at der i mange kommuner gemmer sig spirende data scientists, der gerne udarbejder demografiske analyser, hjælper kollegerne med at forstå, hvad analyseresultat­ erne er et udtryk for, og derved leverer grundlaget for bedre strategiske analyser.

Samarbejdet blev introduceret for begge virksomheders kunder på tre informationsmøder i oktober.

14

G EOFOR U M • DECEM BER 2018

Derfor var det ikke svært at vende det tidligere konkurrenceforhold mellem LIFA og Geomatic til et samarbejdsforhold og forene vores respektive ekspertiser til en samlet løsning, der imødekommer kommunernes behov.


Reportage fra Den Kloke Teknologi i Norge

Vi kigger mod Norge Med udsigt over småøerne og med den norske hovedstad som bag­ tæppe ligger Fornebu-halvøen smukt placeret i Oslofjorden. Det gamle lufthavnsområde kan stadig fornemmes med sin landskabelige præg­ ning, men der er i de sidste tyve år gradvist blevet udbygget med boli­ ger, domiciler og industri. Med sin tæthed til Oslo og intentionen om at kunne udvikles til Norges centrum for informationsteknologi, er Fornebu et rigtig godt venue til afholdelsen af Geoforum Norges årlige byggeog anlægs-innovationskonference, ”Den Kloke Teknologi”. AF ANDERS HERMUND, KADK OG METTE BORG, GEOFORUM

AF ANDERS HERMUND, KADK, OG METTE BORG, GEOFORUM

I slutningen af oktober deltog vi i konferencen; Anders på vegne af Kunstakademiets Arkitektskole og som inviteret keynote, og Mette som repræsentant for Geoforum Danmark. Den Kloke Teknologi (DKT), som er betegnelsen for konferencen, er et vigtigt samlingspunkt for de, som beskæftiger sig med teknologidrevet innovation og tværfagligt samarbejde i bygge- og anlægsbranchen i Norge. Konferencen har indtil nu været afholdt 15 gange og arrangeres én gang om året. I år var arrangørerne, udover en udsolgt konference med 340 deltagere, stolte af at kunne præsentere et alsidigt program med i alt 19 foredrag med fokus på byggeri, anlæg og infrastruktur. Her i blandt var der oplæg inden for ”best practice”, smarte løsninger og banebrydende kreativitet ved brug af BIM (Bygnings-Informations-Modellering) og VR (Virtuel Reality) i byggebranchen.

på skærmen i plenumsalen. En af arrangørerne gik fra stand til stand med mikrofonen gennem udstil­ lingen og bad om en hurtig kommentar fra udstillerne om, hvad man kunne forvente at høre om på deres stand. En sjov og interaktiv måde at introdu­ cere udstillerne på. Det var alt – lige fra det sidste nye inden for BIM-software, mødeplanlægning, udstyr, heriblandt Virtuel Reality-briller, og meget andet, der blev præsenteret. Parallelt med plenumsessionen holdt udstillerne workshops og brugermøder for de deltagere, som havde behov for at deltage mere aktivt i en dialog med udstillerne.

Farmers Market og talentkåring Foruden de mange oplæg i plenum, var der et spændende og velbesøgt tætpakket udstillingsareal med i alt 20 stande. På førstedagen blev vi præsenteret for udstillerne ved et ”Farmers Market”-indslag. Det foregik således, at man sendte ”live” fra udstillingen (Farmers Market), imens deltagerne fulgte med

G E OFORUM • DE C E MBE R 2018

15


Under hele konferencen blev deltagerne involveret i en konkurrence, som til sidst mundede ud i en kåring fra deltagernes favoritter. Kategorierne var bedste foredrag, bedste udstiller og bedste BIM-idé. Desuden fik fem talentfulde unge kandidater hver især mulighed for at præsentere deres projekt, og én af dem løb med titlen som årets unge DKT-talent.

mærke et barn med fire hjul og en V10 motor under den sprøjtelakerede slutfinish. Med deres engagement i designet af den nye Lamborghini Huracan blev vi taget på en rundtur gennem en holistisk designtilgang og en kombination tradi­ tionelle værktøjer med tidens nyeste parametriske modellering. Inden for den specifikke genre af produktdesign, som bilindustrien fordrer, går æstetikken og teknologien selvsagt hånd i hånd. Det er med andre ord fuldstændig nødvendigt, at en bil i den prisklasse både har en dragende fremtoning og yder optimalt i forhold til de tekniske specifikationer. En interessant pointe at kunne tage med sig videre til byggeri og anlæg, der ofte forekommer at ligge noget længere ude i periferien, når det gælder evnen til at annamme ny teknologi og digital metodik. Der var dog også mange eksempler på nytænkning af digitale løsninger inden for byggeriet på DKT.

Holistisk designtilgang En skalamodel af en sportsvogn i 3D printet plast pryder podiet ved konferencens første oplæg. De to veloplagte designere forklarer gennem oplægget, ”Emotioner og teknologi”, hvordan deres ”bromance” langsomt og fagligt udviklede sig til ønsket om at skabe et barn sammen – vel og

En kunstig intelligens løser planlægnings­ opgaverne Hos Spacemaker, som tilbyder en cloudbaseret kunstig intelligens til at løse planlægningsopgaverne i forbindelse med byggeri, er der i meget høj grad tale om en anvendelsesorienteret tilgang til den digitale teknologi. Ved at lade ”skyen” – med et potentielt set meget stort netværk af computere – regne på løsningsforslag til optimal placering af huskroppe på en given byggegrund, kan der opstilles en række parametre, og dermed succeskri­ terier, for bedste udnyttelse af ressourcerne til at opnå den bedste livskvalitet i det endelige byggeri. Denne form for algoritmiske optimeringssystemer, eller regelbaserede systemer, er ikke noget nyt i sig selv. Den hollandske tegnestue MVRDV har for eksempel siden 1990’erne arbejdet med udvik­ lingen af systemer, så som Functionmixer, Region-

16

G EOFOR U M • DECEM BER 2018


Fotos: Marius Fiskum

maker, Climatizer, Villagemaker og Green City Calculator. Spacemaker arbejder videre med denne form for systemer og lader via ”Machine Learning” systemet gradvist lære hvilke løsninger, der er at foretrække, for eksempel med hensyn til udsyn og indsyn fra lejligheder i et større boligkompleks. Det kan med en ret stor sandsynlighed formodes, at der i fremtiden bliver mere og mere af den form for halv-intelligente systemer, der yder beslutningsassistance, både inden for byggeri og anlæg, men også i det hele taget på hverdagsniveau, i kraft af den udbredte anvendelse af big data og den eksponentielt stigende digitale beregningskraft. GIS + BIM = GIM Kombinationen af bygningsinformationsmodellering (BIM) og geografiske informationssystemer (GIS) blev også adresseret under titlen ”Geografisk Informationsmodel” med det tilhørende uundgåelige akronym GIM. Hvor man i byggebranchen i efterhånden over 20 år har brugt 3D modeller til visualisering og i små 10 år har anvendt BIM modeller, er geodata-branchen nu for alvor begyndt at tilknytte metadata på egentlige parametriske 3D GIS-modeller. Det er måske værd at overveje, hvorvidt en fuldstændig sammensmeltning af BIM og GIS vil give et brugbart afkast, proportionalt med risikoen for at drukne samtlige medarbejdere i irrelevant data. Denne risiko vil nok være tilstede i et projekt, der både trækker på GIS-metadata og bygnings­ detaljedata, hvis ikke dette foregår som et konkret tilvalg eller et udtræk af det absolut nødvendige for den rette person på det givne tidspunkt. Efterhånden som sorteringsalgoritmer bliver udviklet samt lagerkapacitet og processorkraft matcher de stigende behov, vil der sandsynligvis

også være flere og flere GIM-egnede projekter, og dermed et udvidet samarbejde mellem geodata­branchen og bygge- og anlægsbranchen. VR-gamification af infrastrukturelle projekter Et interessant tiltag fra Norconsult handlede om virtual reality (VR) gamification af infrastrukturelle projekter såsom jernbane tunneldesign og havnetrafik. Virtual reality i sammenkobling med game­-engines kender vi fra flere sammenhænge, ikke mindst vores eget forskningsprojekt, Virtual Scenario Responder (VSR), på KADK, der også blev præsenteret på DKT. Norconsult har ved at simulere tunnelstrækninger i en spilbar version kunnet anvende VR som en måde at sikre strømlining og godkendelse af designet i forbindelse med signal­systemet på jernbanetunnelen i nærheden af Bergen. Netop muligheden for med VR at kunne simulere et endnu ikke opført byggeprojekt eller infrastruktur, tilfører formgivningsfasen og kommunikationen af projektet en dimension, der er i hastig udvikling. Det bliver spændende at følge den stigende grad af ”immersion” i den fremtidige virtuelle virkelighed, som en 1-til-1 oplevelse af en tilstedeværelse, i stand til at kaste meningsfuld respons tilbage i et kreativt loop, så byer og arkitektur simpelthen kan skabes i en højere kvalitet. Vor brodernations state of the art Der var i forbindelse med flere af oplæggene en humoristisk vinkel. To oplægsholdere illustrerede eksempelvis hverdagskonteksten for deres kvalitetssikringsplatform ved at trække i hjelme og arbejdsveste og åbne deres medbragte stanniol indpakkede frokostsandwich, mens de gennemgik fejl og mangler med deres system. Alt i alt en interessant rejse gennem vor brodernations state of the art inden for bygge og anlæg og digitalisering.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2018

17


MØDEKALENDER DATO EMNE 10. jan.

STED

Nytårskur - Dataindsamling i Silkeborg Grønland og Antarktis

24. jan. Adressekursus

Roskilde

28. feb.

Machine Learning og GIS

Aarhus

30. apr.

Nyt LER på vej – hvad betyder det for dig?

Skanderborg

18

G EOF O RU M • DEC EMBER 2 0 1 8


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Nytårskur - Dataindsamling i Grønland og Antarktis

VEST

Torsdag den 10. januar kl. 16:30 - 20:30 Gennem de senere år er der sket en

René Forsberg, der er professor og

Sted

afsmeltning af isen ved polerne. Hvor

leder af en forskningsgruppe ved DTU

meget – eller hvor lidt … kan være

Space imidlertid et objektivt og dermed

svært at forholde sig til – det afhænger

kvalificeret bud på.

Medborgerhuset i Silkeborg Bindslevs Pl. 5 8600 Silkeborg

af hvilken kilde, man lytter til. Det har

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kalender

Adressekursus

KOMPETENCE

Torsdag den 24. januar kl. 9:00 - 16:00 Adresserne er en central del af Danmarks geografiske infrastruktur, og det er vigtigt at disse vedligeholdes sikkert og kompetent af de kommunale medarbejdere, som varetager myndighedsopgaven. I forbindelse med det igangværende “Adresseprogram” bliver opgaven endvidere udvidet og betydningen endnu større.

Du opnår viden om reglerne på adresseområdet, herunder den nye adresselov og adressebekendtgørelse, samt får kompetencer til håndtering af myndighedsopgaven i kommunen.

Sted Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Machine Learning og GIS

KOMPETENCE

Torsdag den 28. februar kl. 9:00 - 16:00 I de senere år er forventningerne til

Der begynder dog at boble projekter

Sted

hvad, vi vil kunne opnå ved hjælp af

frem – både hos virksomhederne og

Machine Learning, blevet større og

på universiteterne – der giver et

større. Dette er også tilfældet i

spændende indblik i, hvordan man

forhold til GIS, men hvor vi ser mange

kan koble GIS og Machine Learning i

Alexandra Instituttet, IT-byen Katrinebjerg Åbogade 34 8200 Aarhus N

spændende eksempler på billedgen-

løsninger, der både kan forædle data

kendelse osv., så er der endnu ikke så

og forbedre arbejdsgange.

mange rigtigt gode cases fra GIS-ver-

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

denen.

GEOFORUM • D ECEMBER 2018

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Tak for den store interesse på Kortdage 2018 Årets Kortdage er nu veloverstået, og vi er glade for den store opmærksomhed, vores medarbejdere og velbesøgte stand nød godt af alle dagene. Der var specielt stor interesse omkring vores nye løsning, KortViser Grøn, og det nye samarbejde med Geomatic. KortViser Grøn KortViser Grøn samler den grønne drift i én løsning, så du får nem og hurtig adgang til dine grønne data – både på mobil og desktop. Med udgangspunkt i egne kvalitetsstandarder vil din registrering med KortViser Grøn altid være ved lige hånden, hvilket gør det nemt at holde styr på dine grønne områder i marken og på kontoret. Geomatic-samarbejde Via vores nye samarbejde med Geomatic tilbyder vi en samlet løsning til, hvordan vi fremover kan effektivisere analysearbejdet i kommunerne. Når vi kombinerer LIFA og Geomatics to analyseværktøjer, letter vi samtidig arbejdsgangen for den kommunale analytiker, der fremover kun behøver at arbejde i ét system, som lettere kan tilpasses den enkelte kommunes behov. Kontaktperson: Anders Møller Jørgensen Telefon: 5196 5216 Email: amj@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk

GeoSite har nu succes med DataSync, som er det generelle værktøj til at sikre, at dine lokale data er ajour i forhold til centrale datasamlinger i datafordeler og andre kilder. DataSync er baseret på, at ændringer hentes dagligt, således at belastningen på tjenesterne minimeres. Her benyttes atom-feeds og historik services. Men programmet kan faktisk omgå begrænsninger i form af max-features, så en hel kommunes data kan hentes. Programmet sikrer, at vejnavn tilføjes til vejmidte, og kan tilføje søge- og sorterings-felter til adgangsadresser. Kunder, som har FOTAjour, kan gratis gå over til DataSync. Kunder, som har AdrLink, kan gå over til DataSync for en pris på 5000. Andre skal give 10.000 kr. for DataSync, og der er en årlig vedligeholdspris på 3.600 kr. De datakilder, som er aftestet, er: GeoDanmark, Plan, DAI, GIS4Mobile, Matrikel, Adresser GIS4Mobile holdt brugergruppemøde 20/10/2018, hvor der var en gennemgang af mange nye funktioner. Kontakt os, hvis du ønsker referatet tilsendt. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.geosite.dk

Similix vækster Similix arbejder med kunder og partnere i hele verden med fokus på forsyningssektoren. Vi laver produkter, som understøtter og binder forretningsprocesser sømløst sammen inden for planlægning, vedligehold, drift og investeringsoptimering. Brænder du for at hjælpe forsyningsselskaber over på Esri’s nye Utility Network? Så er du måske vores nye kollega på migreringsteamet! Send dit CV og fortæl om din erfaring med IT, forsyning og god kundedialog. Tak for endnu et år med inspirerende samtaler og masser af live demoer på vores stand på Kortdage. Produktblade og videodemoer kan findes på vores hjemmeside. Kontaktperson: Jesper Vinther Christensen Telefon: +4526331200 Email: jesper@similix.dk Hjemmeside: www.similix.dk

DEN NEMME LØSNING: En kompetent rådgiver Behandling af data Molbak Proiect – Mølbak Landinspektørers rumænske afdeling – er som underleverandører i fuld gang med evaluering af overfladen på 2.200 km vej for Canton Bern. Evalueringen foregår på baggrund af laser scanning og billedoptagelser foretaget af vore samarbejdspartnere Grunder Ingenieure i Schweiz. Ved evalueringen kategoriseres vejoverfladen i fem forskellige kategorier, f.eks. hullet, revnet eller lappet. Evalueringen gennemføres over to måneder og resultatet skal bruges til prioritering og estimering af vejvedligeholdelsen i Canton Bern. Prøv Mapit gratis i 8 dage Med Mapit kan alle nemt vise egne Excel-data på et Danmarkskort. Hvis du kender en kollega, der har brug for selv at kunne lave smarte kort uden at have GIS-kompetencer, så fortæl dem om vores nye Gør-detselv kortløsning, Mapit. Prøv Mapit gratis i 8 dage på https://mapit.viamap.net

Architecting Smart Energy

20

DataSync og GIS4Mobile

GE O F OR UM • DE CE MBE R 2 0 1 8

Kontaktperson: Jeanett Egesø Telefon: 51701038 Email: jeg@molbak.dk Hjemmeside: www.molbak.dk


Machine Learning og Kortdages­ mest fotograferede rotte Mange tak for jeres interesse på vores stand på Kortdage. Fokus i år var på Machine Learning, og det var en fornøjelse at demonstrere, hvordan disse metoder kan støtte opgaver i kommunalt og statsligt regi. Machine Learning genkendte ikke blot den medbragte rotte, men også en lang række andre objekter omkring standen, såsom mennesker, møbler, elektronik etc. Vores rotte kom godt hjem fra standen uden for mange stjernenøkker fra de mange fotografier, der blev taget. Vi ser frem til at være en fortsat aktiv støtte i brugen af Machine Learning i digitaliseringsprojekter. Hvis du missede demonstrationen af vores sagsbehandling ved brug af mønstergenkendelse eller identifikation af revner i asfalt, så book en gratis demonstration på 52 51 93 57. Vinderen af vores konkurrence blev Astrid Schuster fra Danmarks Miljøportal. Astrid vandt en Google Home Mini, der også bygger på Machine Learning teknologi. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: atkins.dk

Nye historiske flyfotos i flyfotoarkivet.dk JO Informatik har for Skive Kommune klargjort og georefereret mere end 5.500 historiske flyfotos i serien Basic Cover Denmark (BC). Det omhandler BC87 og BC90 afsnit I-II, der dækker hele region Nord­j­ylland og det meste af region Midtjylland. Alle de georefererede flyfotos er frit tilgængelige som pseudo-mosaik på flyfotoarkivet.dk. Det bliver desuden muligt for konsulenter og rådgivere at bestille adgang til billederne via WMS- og WMTS-servicesnitflader. Vi byder velkommen til vores nye medarbejder, Neeru Møller, der skal arbejde med drift og it-sikkerhed i JO Informatik. Neeru har mere end 15 års erfaring med Windows og netværk, og hun har arbejdet for en række store danske og internationale virksomheder. Kontaktperson: Jesper Olsen Telefon: 40619967 Email: jesper@jo-informatik.dk Hjemmeside: https://jo-informatik.dk

Septima Park og Grønt Nu bliver det nemt at registrere parker og grønne områder efter FKG-standarden. Septima Park og Grønt gemmer alle data i “skyen”, så I skal ikke tænke på filstyring eller backup. Selve registreringen foregår via QGIS. Pakken inkluderer en let tilgængelig brugergrænseflade med et interaktivt kort, som præsenterer data. Med en offline mulighed kan man tage det hele med i marken. Systemet er åbent, så data let kan præsenteres på hjemmesider, intranet eller i et lokalt GIS. Septima Search Server Vi har nu implementeret vores Septima Search søgekomponent, inklusiv den populære detaljevisning, som en serverkomponent. Det betyder, at du nu kan få den samme stærke søgning i ArcGIS, QGIS, Spatial Suite og Septima Widget. RetVejkode På Kortdage i Aalborg lancerede vi webløsningen RetVejkode, som gør det let og intuitivt at vedligeholde vejkoder i GeoDanmark. Løsningen opdaterer direkte via sager i GeoDK og anvender DMP-brugerstyring og understøtter dermed single sign-on. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

Ny anvendelse af satellitdata I 2018 har vi i NIRAS Informatik styrket vore kompetencer og erfaring indenfor satellitbaseret databehandling. Vi har i en årrække arbejdet med Very High Resolution (VHR) satellitdata til bl.a. kortlægning, men de frie satellitdata fra Copernicus programmet har givet potentiale til nye anvendelser. Vi har nu et team af specialister inden for området, senest suppleret med investering i en 3-årig ErhvervsPhD med fokus på, hvordan Sentinel-data kan indgå i beslutningsunderstøttende systemer. Aktuelt arbejder vi med satellitbaserede analyser i relation til klassifikation af befæstede arealer, udpegning af invasive plantearter og metoder til registrering af vertikale landbevægelser. Om NIRAS Informatik I NIRAS Informatik er vi 80 danske kollegaer, som arbejder inden for GIS, geodata og automation. Vi er en del af et tværfagligt miljø i NIRAS, som yder rådgivning inden for byggeri og industri, miljø, energi, infrastruktur, forsyning, planlægning, udviklingsbistand og geoinformatik. Kontaktperson: Laurids Rolighed Larsen Telefon: 20215225 Email: LRLA@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

GEO FO RUM • DEC EMBER 2018

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Geoinfo’ demoportal, Open Data, og Brugerkonference

Digitaliser nu og bliv klar til fremtidens LER?

Geoinfo’ demoportal Tag et kig på vores demoportal: http://demoportal.geoinfo.dk/. Klik rundt i de interaktive kort og bliv inspireret af en lang række demoer.

Med udvidelserne på fremtidens ledningsejerregister (LER), stilles nye krav til ledningsoplysninger.

Geoinfo Open Data Med Geoinfo Open Data får du hurtigt og nemt adgang til en samling af frie offentlige data fra blandt andet SDFE, Plandata.dk, Danmarks Miljøportal og Kulturarv.dk. Hør mere på vores gratis webinar d. 5. 12 2018, se geoinfo.dk. Den Danske Esri Brugerkonference 2019 Sæt kryds i kalenderen d. 7.-8. maj 2019, hvor vi afholder vores årlige Esri Brugerkonference på Hotel Comwell i Korsør. Konferenceprogrammet byder på tekniske workshops, brugerhistorier, plenary-oplæg og gode muligheder for netværk. Udstillere kan kontakte Dorthe Esmark for yderligere info: DortheE@geoinfo.dk. Kontaktperson: Dorthe Esmark Telefon: 61555803 Email: DortheE@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

Ny version af GeoAtlas Live Vi siger tak for nogle fantastiske Kortdage, hvor vi oplevede god respons på vores nye version af GeoAtlas Live. Den nye version indeholder mange flere data og en række forbedrede muligheder for visualisering og filtrering af data. Brugerne har allerede taget godt imod vores printmodul og standardrapporter, som ved ét klik i kortet, leverer et komplet overblik over hvilke forhold, som gør sig gældende i undergrunden i det pågældende punkt. Med frigivelse af den nye version kan vi også byde velkommen til en række nye kunder, heriblandt Roskilde Kommune og HOFOR. Yderligere er der indgået partnerskab med Dj Miljø & Geoteknik samt EKJ Rådgivende Ingeniører, som vil indlejre deres data i GeoAtlas Live. Kontaktperson: Mads Robenhagen Mølgaard Telefon: 45204188 Email: data@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

Ledningsejere skal levere informationer i et digitalt vektorformat og der kommer nye krav til de oplysninger, der leveres på den enkelte ledning. For at gøre overgangen til det nye LER lettere, har Geopartner udviklet et digitaliseringsplugin til QGIS der hedder MapReg. MapReg er en registreringskomponent, der kan anvendes til mange forskellige ledningsarter. Kommuner kan med fordel bruge MapReg til digitalisering af fx. vejafvanding, fiberkabler, og signalkabler. I MapReg kan du undervejs i inddateringen anvende listevalg og relationslistevalg, der let konfigureres af brugeren på hver ledningsart. Al registrering sker i en løsning, der er forberedt til fremtidens LER og vil blive udbygget med automatisk LER-besvarelse, så snart det ny, LER system er i drift. Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 28581660 Email: lkm@geopartner.dk Hjemmeside: geopartner.dk

Swecos GIS & IT løsninger bliver nu brygget i Ørestad Sweco Danmark er flyttet ind i vores nye hovedsæde i Ørestad. Den 1. oktober var vi på plads i domicilet på Ørestads Boulevard 41, lige ved siden af Bella Center metrostation. Vi har beholdt vores kendte e-mailadresser og telefonnumre, men kommer I på besøg, skal I huske at taste vores nye adresse ind i Jeres navigationssystemer. Vi glæder os til at byde Jer velkommen til møder i vores nye og moderne rammer. IoT og Smart City Expo i Barcelona På Smart City Expo i Barcelona var Sweco repræsenteret med en stand på den nordiske pavillon. Fokus var på at bringe vores løsninger i spil i Smart City projekter, på vores IoT sensorløsninger og på vores nye IoT DataHub. På denne platform har vi indgået en aftale med Ishøj Forsyning om at levere en sensorløsning til opsamling af data fra vandstandsmålinger. Tak for sidst Kortdage var en stor succes for Sweco. Mange var forbi og se vores nye Spatial Suite 4.0, og vi fik rigtig god feedback på vores 6 oplæg. Tak for nogle forrygende Kortdage. Kontaktperson: Nils Bo Wille-Jørgensen Telefon: 4348 6085 Email: nilsbo.wille-jorgensen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

22

GE O F OR UM • DE CE MBE R 2 0 1 8


DET DETALJEREDE SKRÅFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFFESSIONEL BRUG NYE DETALJEREDE SKRÅFOTOS & ORTOFOTOS 2018 Vi har været i luften hen over sommeren og optaget højopløselige luftfotos med vores skråfotokamera og kan nu tilbyde skråfotos i en hidtil uset opløsning på 3-4 cm og ortofotos i 4-5 cm opløsning for hovedstadsområdet og Nordsjælland, samt enkelte provinsbyer. Disse detaljerede billeder giver sammen med COWIs gadefotos, der er optaget næsten samtidigt, en unik mulighed for at dokumentere by- og gaderummet helt ned i detaljen og fra alle vinkler. Se ortofoto, skråfotos og gadefotos i COWIs nye webviewer.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.

Det Detaljerede Skråfoto


Glædelig jul og godt nytår IT & Teleindustri

Geoforums sekretariat ønsker alle vores medlemmer, udvalgsdeltagere og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul, samt et godt og l­ykke­ bringende nytår.

Klima & Energi Teknik & Byggeri

Sundhed & Service Transport & Infrastruktur

Vi glæder os til et spændende 2019. De bedste hilsner Mette og Jesper

Medier og Formidling

Profile for Geoforum

Geoforum 199 - December  

Geoforum 199 - December  

Profile for geoforum5

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded