__MAIN_TEXT__

Page 1

SeniorenOverijssel K WA RTA A L K R A N T V O O R E N D O O R S E N I O R E N VA N A F 5 0 J A A R

N ajaar 2 0 1 4

(Opnieuw) de liefde vinden Veel alleenstaande ouderen voelen zich eenzaam en zouden graag een partner vinden. Dat is niet altijd gemakkelijk, want hoe kom je als oudere een nieuwe liefde tegen? Toch zijn er vele mogelijkheden. EĂŠn daarvan is speeddaten. Lees verder op pagina 9

Babbeltrucs: bedenk goed voor wie u open doet! Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind bij u naar het toilet.

60-plussers gaan voetballen

Langer thuis wonen

Heel Holland Bakt weer!

Heracles Almelo gaat 60-plussers meer laten bewegen met een nieuw project: OldStars. In het project krijgen de ouderen de kans om te voetballen voor een eredivisieclub en Nederlands kampioen te worden. In 20 weken worden ouderen onder begeleiding van gediplomeerde trainers getraind in Walking Football, waarbij niet gerend mag worden. Daardoor worden blessures voorkomen en kan iedereen meedoen.

Je huis is je thuis. Daar zijn al je spulletjes en herinneringen van dierbaren. Je weet er in het donker de weg en je voelt je er veilig. Toch moeten veel ouderen en mindervaliden die prima voor zichzelf kunnen zorgen hun thuishaven omruilen voor een zorgflat of een andere woning, omdat ze wat slechter ter been zijn. Dat is niet altijd even eenvoudig, terwijl je met een paar aanpassingen toch gewoon in je huis kunt blijven wonen.

In Heel Holland Bakt gaat Omroep MAX ook dit seizoen weer op zoek naar Nederlands meest getalenteerde thuisbakker. Gedurende acht weken nemen tien amateurbakkers het tegen elkaar op. Wie wordt de beste thuisbakker van Nederland? Onder toeziend oog van de jury worden de bakfanaten getest op alle disciplines van de bakkerswereld; van meringue tot appeltaart en van brood tot hartige taart.

Lees verder op pagina 11 Lees verder op pagina 5 SENtrum Senioren Organisaties Overijssel

Lees verder op pagina 5

Lees verder op pagina 15


Zo lang mogelijk thuis of zo thuis als mogelijk…

Vertrouwd dichtbij met Carinova Als het om zorg gaat, dan is Carinova een verstandige keuze. Want hoewel Carinova een grote organisatie is met zo’n 12.000 cliënten, kiezen wij nadrukkelijk voor kleinschaligheid. Zo werken we bijvoorbeeld met zelfstandig werkende wijk(zorg)teams onder leiding van een coördinerend wijkverpleegkundige. En ook als het om woonzorg gaat werken we op die manier: met zelfstandige teams onder leiding van een coördinator zorg. Thuis of zo thuis als mogelijk… Die kleinschaligheid hoort bij Carinova’s visie op zorg. ‘Vertrouwd dichtbij’ in wijk of buurt, transparant en toegankelijk en altijd uitgaand van ieders eigen kracht. Zodat elke cliënt thuis kan (blijven) wonen of zo thuis als mogelijk.

Hoge rapportcijfers Cliënten waarderen Carinova’s prestaties met hoge cijfers. Bijvoorbeeld een 8,5 voor betrokkenheid en deskundigheid van medewerkers. Ook voor snelle zorg - meestal dezelfde dag nog scoort Carinova ver boven het landelijk gemiddelde. Zorg of ondersteuning nodig? Dus Thuiszorg, Woonzorg, Huishoudelijke Hulp of Mantelzorgondersteuning nodig? Bel dan 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl/dichtbij. Daar kunt u ook lezen wat cliënten, medewerkers en verwijzers van Carinova vinden.

Vertrouwd dichtbij

www.carinova.nl/dichtbij


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Samen met bewoner en familie kijken naar ieders mogelijkheden, om mee te denken en te doen!

Familieparticipatie: een groot goed In de diverse verzorgings- en verpleeghuizen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land schuiven familieleden regelmatig aan bij de koffie en maaltijd of doen zij mee met een activiteit. Ria Kisteman (manager V&V in Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg): “Het zit hem vaak in kleine dingen; een familielid dat op zaterdagochtend op visite komt met de hond en gezellig aanschuift in de gemeenschappelijke huiskamer. We merken dat alle bewoners op zo’n moment genieten van de aanwezigheid van een huisdier.” Om bij langdurige zorgverlening Betrokken Zorg te bieden, is het heel belangrijk dat de familie van bewoners daarbij betrokken wordt. Familieparticipatie betekent niet alleen een vertrouwde helpende hand erbij voor de bewoners, maar het is ook gezellig als er regelmatig familie over de vloer komt. En als ervaringsdeskundige ten aanzien van hun dierbare, ziet familie knelpunten soms sneller dan professionals. “Zo hebben wij in juni verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, familieleden

en Nieuwe Land staat familieparticipatie hoog in het vaandel. Communicatie is daarbij een heel belangrijk onderdeel. Familie van bewoners wordt onder andere geïnformeerd via de huiskrantjes en door het versturen van uitnodigingen en andere informatie. Als er een nieuwe bewoner komt, zijn er vaak momenten waarop met de bewoner en familieleden wordt besproken wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld rondom het opstellen van het Zorgleefplan.

Gezellige bingo met bewoners en familieleden.

en medewerkers. Hierbij kwam naar voren dat het belangrijk is de familie deelgenoot te maken van alles wat je doet, dus niet alleen

Veiligheid, vallen en sporten voor alle ouderen Enschede

het contact zoeken op het moment dat je iets nodig hebt van de familie”, zegt Yvonne Froolik (Manager V&V verzorgingshuis de Kerspel-

Zomerschool Almelo: al jaren een succes Toen Bert Burer (70) uit Almelo zijn arbeidzame leven beëindigde, werd hij direct lid van de KBO afdeling Almelo. De rustige en bedaarde Bert werd al snel gevraagd voorzitter te worden van de afdeling en hij manifesteerde zich als een initiatiefnemer op verschillende fronten.

De medische kosten door vallende ouderen bedroeg in 2012 820 miljoen euro! Daarom worden alle 65-plussers in Enschede de komende tijd benaderd en bijgespijkerd om weerbaarder te worden. Een pilot in Enschede-Zuid was succesvol en de gemeente heeft besloten om nu alle ouderen in de stad een drietal dingen aan te bieden. Ten eerste een veiligheidscheck in huis. Een medewerker van de Stichting Vitaliteit en Veiligheid voor Senioren komt bij ouderen thuis om onder meer te controleren of er wel een brandmelder in huis hangt. Daarnaast wordt er ook aangeboden te gaan sporten of

bewegen. De laatste schakel in het weerbaar maken van ouderen zijn de lessen valpreventie. Veel valpartijen Zo'n veertig procent van de 60-plussers valt minimaal één keer per jaar. Het vallen heeft vaak grote gevolgen. Per jaar zijn er ongeveer 2500 doden te betreuren, 44.000 ziekenhuisopnamen en 84.000 behandelingen op de eerste hulp. Het geld voor de huisc­heck, het sporten en de valpreventie wordt bijeengebracht door de gemeente in samenwerking met de zorgverzekeraar. ■ Bron: RTV Oost

Activiteiten “Regelmatig vragen familieleden om voorbeelden waar ze aan kunnen denken in hun participatie”, zegt Ria Kisteman. Activiteiten waarbij familie actief mee kan doen, zijn onder andere het helpen zorgen voor de directe zorg aan bewoner, de avondvierdaagse, de ‘grote schoonmaak’, het maken van een levensboek, uitstapjes, een koor begeleiden, de buitenboel onder handen nemen, de receptie bemensen, een reisgidsje samenstellen, mee begeleiden in het hof/Landerijen in Oldemarkt). klussenhuis, zorgdragen voor de moestuin, helpen bij broodmaalCommunicatie In de huizen van Zorggroep Oude tijden enzovoort. ■

Maar waar hij bijzonder in uitblinkt, is de opzet en organisatie van de zomerschool te Almelo. Samen met Ed van Boekel (districtsvoorzitter van de KBO afdeling Twente) nam Bert in 2010 het voortouw om de zomerschool op te starten door contact te leggen met Stichting COSBO (koepel van ouderenbonden) PCOB, OVA, KBO en welzijnsorganisatie SCOOP. Wanneer Bert en Ed hun plannen voorleggen aan de gemeente Almelo en hulp zoeken voor financiële ondersteuning krijgen ze de handen op elkaar. Het initiatief voor de zomerschool krijgt gestalte. Samen wilden ze, juist in de stille en eenzame zomerperiode, ouderen kennis en ideeën aanreiken rond recreatie, kunst, cultuur, bewegen en maatschappelijke betrokkenheid. Gesteund door de woningcorporaties St. Joseph en Beter Wonen, maar ook door het ROC Almelo die ruimte ter beschikking stelt werd het project gestart. Sterk punt is dat alle senioren van 50 jaar of ouder deel kunnen nemen. Lid zijn van een ouderenorganisatie is niet verplicht.

Activiteiten en uitstapjes Ook het programma voor de zomer van 2014 bood een scala aan activiteiten: computerlessen, stadswandelingen, jeu de boules, bloemschikken, werken met de tablet, maar ook uitstapjes naar de studio van RTV Oost, een wijngaard of de brandweerkazerne. De zomerschool blijkt echt in een behoefte te voorzien. Onder ouderen is een groeiende belangstelling voor deelname. Waren er

in het eerste jaar 186 deelnemers, in 2013 waren er meer dan 500 deelnemers en het jaar 2014 heeft dit aantal weer ruim overschreden. Stichting Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Almelo verzorgt de coördinatie. De zomerschool is een groot succes en een voorbeeld van onderlinge samenwerking en grote betrokkenheid. ■ Door Martin Meijerink

Bert Burer (70), initiatiefnemer van de Zomerschool in Almelo. 3


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

www.beterhoren.nl

Kunt u 100% genieten als u 80% hoort?

Bij veel mooie momenten in het leven speelt geluid een belangrijke rol. Het fluiten van vogels bij het ontwaken, de vrolijke stemmen van de kleinkinderen tijdens het pannenkoeken bakken of de prachtige klanken van een pianoconcert. Met geluid beleeft u alles intenser. Om optimaal van deze momenten te blijven genieten is het goed om regelmatig uw gehoor te laten controleren. Want uw gehoor kan langzaam, en zonder dat u het zelf merkt, achteruit gaan. Wilt u ook weten of u wel 100% van alle geluiden geniet? Kom dan langs voor een gratis hoortest bij een Beter Horen winkel bij u in de buurt. Onze deskundige audiciens meten binnen 20 minuten hoe goed u hoort en geven u graag een persoonlijk hooradvies. Maak een afspraak via www.beterhoren.nl of bel gratis 0800 – 0200 159.

Een goed helpt

verder Betrokken zorg, zoals u dat wilt. Als ervaren uitvaartverzorger in de provincie Overijssel weten wij dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren van een begrafenis of crematie. U kunt ons bellen op 088 927 37 20. Yarden Uitvaartzorg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl Ook indien u niet of elders bent verzekerd. Yarden Uitvaartcentrum, Crematorium en Begraafplaats Steenbrugge Raalterweg 29 7431 PA Diepenveen Telefoon: 0570 - 622 784

Vertrouwd, direct, 24 uur per dag. Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8331 KG Steenwijk T (0521) 53 99 99 E info@zorggroep-onl.nl www.zorggroep-onl.nl

Word ook lid van onze ledenvereniging via T (0521) 53 98 93


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Heracles Almelo laat ouderen voetballen

Heracles Almelo laat 60-plussers meer bewegen met een nieuw project: OldStars. Hierbij krijgen ouderen de kans om te voetballen voor een eredivisieclub en Nederlands kampioen te worden. In 20 weken worden ouderen onder begeleiding van gediplomeerde trainers getraind in Walking Football, een variant van voetbal waarbij niet gerend mag worden. Na 20 weken wordt er een eindtoernooi gespeeld met vijf andere eredivisieclubs, waarna aan het einde één team zich mag kronen tot OldStars-kampioen van Nederland. Andere clubs die meedoen aan het toernooi zijn PSV, ADO Den Haag, RKC WAALWIJK, FC Groningen, Cambuur Leeuwarden en Vitesse. Walking Football is speciaal ontwikkeld voor ouderen. Doordat er niet gerend mag worden, worden blessures voorkomen en kan iedereen meedoen. Ook het maken van slidings is verboden, net zoals lichamelijk contact. ■ Bron: RTV Oost

Aanpassingen om langer thuis te wonen Je huis, dat is je thuis. Daar zijn al je spulletjes en herinneringen van dierbaren. Je weet er in het donker de weg en je voelt je er veilig. Toch moeten veel ouderen en mindervaliden die prima voor zichzelf kunnen zorgen hun thuishaven omruilen voor een zorgflat of een andere woning, omdat ze wat slechter ter been zijn.

een gelijke vloer ontstaat. Makkelijk als je met een rollator loopt of je in een rolstoel voortbeweegt. Ook is het aan te raden om voor vloerbedekking te kiezen in plaats van plavuizen of laminaat. Vloerbedekking geeft namelijk meer grip als je loopt.

Dat is niet altijd even eenvoudig in verband met wachtlijsten, terwijl je met een paar simpele aanpassingen toch gewoon in je huis kunt blijven wonen. Bovenverdieping Een huis met een trap kan een uitdaging vormen als je slecht ter been bent, maar dat hoeft natuurlijk niet. Een traplift brengt je eenvoudig naar boven en weer naar beneden, zonder problemen. Er

Een traplift brengt je eenvoudig naar boven en beneden.

zijn zelfs liftjes die een bocht om kunnen. Je kunt ze aanschaffen via een thuiszorgwinkel of een speciale shop voor hulpmiddelen in huis en laten installeren.

Dag drempels Als je minder goed ter been bent kunnen drempels in de woning aardige obstakels vormen. Kies er dan voor om deze te verwijderen, zodat

Hulpmiddelen in de badkamer Heb je wat meer moeite om uit bad te stappen of om de douche te verlaten, omdat je bang bent om uit te glijden, dan kun je dit vergemakkelijken met speciale handvatten in en om de douche, het bad en zelfs het toilet. Deze geven houvast en zekerheid. Gebruik verder ook antislipmatjes, een badmat met antislip op de achterkant en desnoods een speciale douchestoel (hiervoor kun je ook een plastic tuinstoel gebruiken). ■ Bron: www.senioren.nl

Stichting JOW brengt jong en oud samen Jongeren die samen met ouderen activiteiten ondernemen. Bij Stichting JOW in Zwolle kan dat. JOW staat voor Jong met Oud Welzijnsinitiatief. De stichting wil de vereenzaming van ouderen tegengaan door jongeren in de leeftijd van 16 tot 19 jaar in te zetten als brengers van gezelligheid. Oprichter Tom van Eijk (27) kwam op het idee na een goed gesprek met zijn vader. “Mijn vader wil na zijn pensioen in een busje eropuit trekken met eenzame ouderen. Samen avonturen beleven. Ik vroeg mij af, kan zoiets ook leuk zijn met jongeren?” Zorgmanagers en jongeren uit Zwolle reageerden enthousiast op zijn idee.

Gezelligheid JOW organiseert activiteiten zoals wandelen, kaarten, werken met een tablet, duofietsen of samen naar een winkelcentrum gaan. Ook zijn er mogelijkheden voor groepsactiviteiten. Voor de individuele activiteiten vraagt Stichting JOW een bijdrage van € 9,50 per uur. De helft hiervan gaat naar de jongeren, de andere helft gebruikt de stichting voor begeleiding en training. Droomwens Ouderen die bij Stichting JOW zijn aangesloten kunnen hun droomwens in vervulling laten gaan. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden. Iedere maand kiezen jongeren dan vervolgens één droom uit die ze

proberen te verwezenlijken. Dat kan van alles zijn. Van skydiven tot het maken boottochten en van het bezoeken van concerten tot zelf acteren. Stichting JOW zet zich dan vervolgens in om die droom met hulp van lokale en landelijke ondernemingen waar te maken.

van eventuele stages. Stichting JOW voorziet de jongeren van een passende vergoeding waardoor ze extra gestimuleerd worden om hun talenten in te zetten voor het welzijn van ouderen. Ondertussen hebben zich al 16 jongeren aangemeld. Allemaal studenten van mbo-opleidingen.

Jongeren De kracht van Stichting JOW zit hem in de inzet van jongeren in de leeftijd van 16 t/m 19 jaar. De doelgroep is nauwelijks te vinden in de vrijwilligersbranche, maar dat is niet te wijten aan onwil. Jongeren in deze leeftijdscategorie zijn druk met school en bijbanen, en zien daarom geen mogelijkheden om een maatschappelijke bijdrage te leveren, los

Evaluatie Na ieder eerste bezoek houdt Stichting JOW een evaluatie met zowel de oudere als de jongere. Aan de hand daarvan wordt een tweede afspraak ingepland, waarna de oudere en de jongere samen de andere afspraken kunnen inplannen. ■ Voor meer informatie: www.jow-zwolle.nl

HOVO-cursussen in Noord-Nederland Je bent nooit te oud om te leren. Veel ouderen in Nederland gaan daarom een HOVO-cursus volgen. Deze cursussen worden bij de meeste universiteiten en een aantal hogescholen in Nederland aangeboden. In Noord Nederland worden de HOVO-cursussen gegeven door de Senioren Academie Groningen-Friesland-Drenthe. Het HOVO onderwijs is speciaal gericht op 50-plussers. HOVO bestaat sinds 1986. De eerste cursussen gingen in dat jaar van start in Groningen. Tegenwoordig worden er van Limburg tot Groningen HOVO-cursussen gegeven. Deze cursussen zijn bestemd voor ouderen die zich intensief met een bepaald onderwerp bezig willen houden. HOVO-cursussen liggen op (beginnend) academisch niveau, maar zonder een langdurige studieverplichting. Er worden er geen eisen aan de vooropleiding van de cursist gesteld. HOVO cursisten wachten de nieuwe studiegids per seizoen steeds weer ongeduldig af. De studiegids

wordt vergeleken met een doos verleidelijke bonbons: "het is altijd zo moeilijk om een keuze te maken" en een andere cursiste merkt op "Als de gids met de nieuwe cursussen binnenkomt, dan ga ik er eens echt voor zitten". HOVO-cursussen leiden niet op voor een diploma of beroep maar hebben de belangstelling van senioren als uitgangpunt, een belangstelling die vaak anders is gericht dan die van jonge studenten. Er worden dan ook veel cursussen aangeboden op het gebied van filosofie, geschiedenis en kunstgeschiedenis, maar ook cursussen over sterrenkunde, de werking van

de menselijke hersenen of de evolutietheorie staan regelmatig op het programma. Motivatie Veel HOVO-cursisten kiezen voor een cursus op een wetenschapsgebied waarin zij geïnteresseerd zijn, maar waarvoor zij gedurende hun werkende leven (te) weinig tijd voor hebben gehad. De arts ziet nu eindelijk de mogelijkheid om zich te verdiepen in de geschiedenis en de voormalig bankdirecteur stort zich met overgave op de filosofie. “Ik heb bewust gekozen voor iets heel anders dan mijn vroegere

werk. Ik ben nu vrij en heb de tijd om iets totaal anders te doen. Ik heb nu de tijd en de ruimte om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vragen te stellen.” Cursisten kiezen voor een studieonderwerp op basis van persoonlijke interesse, om actief te blijven en zichzelf verder te ontplooien. Maar ook het contact met medecursisten wordt belangrijk gevonden. "Je zit in een heel gemêleerd gezelschap van mensen, met allerlei verschillende achtergronden. Van dominee tot vakbondsman, van onderwijzer tot verpleegkundige. Juist die verschillende achtergronden en invalshoeken zorgen voor vaak interessante discussies." Multidisciplinaire cursussen Naast de cursussen op het gebied van geschiedenis, filosofie, muziek, kunstgeschiedenis en sterrenkunde worden er cursussen gegeven over bijvoorbeeld ‘gezond ouder worden’ of over de ontwikkeling van het huidige strafrecht in Nederland. Ook multidisciplinaire cursussen, met colleges uit zeer verschillende

invalshoeken over bijvoorbeeld ‘de tijd’ of ‘de onzekerheid van het weten’ maken eveneens deel uit van het cursusaanbod van de Senioren Academie. Dergelijke cursussen worden in veel gevallen vorm gegeven vanuit studiegroepen van oud-hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen. Studeren bij Senioren Academie HOVO onderwijs betekent onderwijs naar uw eigen wensen, met veel of weinig zelfstudie en in de cursusperiodes die voor uw geschikt zijn, in het najaar, winter/voorjaar of in de zomer. In de drie studiegidsen per jaar worden in totaal zo’n 100 cursussen aangeboden. De Senioren Academie is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en hogeschool Stenden in Friesland en Drenthe. Meer informatie over de cursussen vindt u op www.hovoseniorenacademie.nl. U kunt ook de studiegids aanvragen via hovo@rug.nl of tel. 050-3636597. ■ 5


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Achter ieder overlijden schuilt een verhaal

Geen baan van negen tot vijf Bij een overlijden streef je er als uitvaartverzorger natuurlijk altijd naar om samen met de nabestaanden het overlijden van hun dierbare op een professionele en liefdevolle manier vorm te geven. Er schuilt een verhaal achter ieder overlijden, elk mens is anders en daarmee is iedere uitvaart persoonlijk. Dit is zo’n persoonlijk verhaal. Uitvaartverzorgster Rita Markslag van Yarden vertelt over een uitvaart die haar in het bijzonder is bijgebleven. “Ik kreeg ’s morgens een melding van het overlijden van een oudere meneer. De huisarts belde zelf omdat de echtgenote erg overstuur was. Het echtpaar had geen kinderen of familie en was al meer dan 60 jaar bij elkaar. Tijdens dit telefoontje om 5 uur ’s morgens dacht ik: “Ik kan na dit telefoongesprek weer naar bed gaan en wakker liggen om het verdriet van het eenzame oude vrouwtje, of er meteen naar toe gaan”. Met de huisarts sprak ik af dat ik er meteen aankwam, hij moest immers ook weer verder.

van de verzorging, die door mij waren gebeld, kwamen en hebben samen met haar, haar man de laatste verzorging gegeven. Toen ik samen met haar de rouwauto nakeek die haar man naar de aula bracht, klonk een verdrietig stemmetje: “Je blijft toch nog wel even?” Het was inmiddels half acht en na samen een kopje koffie te hebben gedronken, nam ik afscheid met de belofte dat ik later op de dag terug zou komen om de uitvaart met haar te bespreken. Hoe bijzonder kan het zijn iemands vertrouwen te krijgen in het diepst van haar verdriet.

Rita Markslag van Yarden & Smelt uitvaartzorg Hengelo vertelt over een bijzondere uitvaart.

Samen rustig praten Ze was zo blij dat ik er was. Eerst heb ik maar eens een kopje thee

Eerste VOA’s Oldenzaal ontvangen certificaat Begin juni kwamen de Oldenzaalse ouderenbonden naar het stadhuis voor de uitreiking van de certificaten aan de eerste geslaagden van de opleiding Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA). VOA’s komen op verzoek bij ouderen thuis wanneer zij een hulpvraag hebben. De VOA helpt ouderen met het inwinnen van informatie. De adviseur zoekt uit hoe de oudere geholpen kan worden, respecteert de achtergrond en de keuzes die de oudere maakt, werkt onafhankelijk van instanties en stelt de belangen van de oudere centraal. Als gecertificeerde heeft de VOA deskundigheid in huis om kwetsbare oudere de weg te wijzen in het doolhof van regelgeving, zowel materieel als immaterieel. Ruim 25% van de

senioren in ons land heeft op een of andere manier hulp en steun nodig en het aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen. De VOA kan vanuit de dagelijkse praktijk inzicht geven in de gevolgen van het beleid van de overheid. Wethouder Rob Christenhusz van Oldenzaal (Zorg en Welzijn) onderstreepte nogmaals het belang dat de gemeente Oldenzaal hecht aan het belang van goedfunctionerende VOA’s. De VOA’s hebben een belangrijke signaalfunctie en deze wordt door de gemeente Oldenzaal zeer op prijs gesteld. De eerste zeven gecertificeerde VOA’s ontvingen uit handen van wethouder Rob Christenhusz het certificaat waarmee ze in de dagelijkse praktijk aan de slag kunnen. ■ Door Martin Meijerink

De gecertificeerde G. Van Alst, C. Bekker, A. Brunink-Sanderink, A. Heideman, R. Platvoet, T. Sanderink, J. Visschedijk-Christenhusz.

6

voor haar gezet en rustig met haar gepraat over haar man, haar grote liefde. Ze vertelde me over het

mooie leven dat ze samen hadden gehad. Maar ook over wat er verder moest gebeuren. De collega’s

Levensverhaal De afscheidsplechtigheid was prachtig. Klein, intiem met zijn lievelingsmuziek en een spreekster voor het vertellen van hun levensverhaal. Een klein Twents kruidenbittertje mocht niet ontbreken bij de koffie. Voordat ze gingen slapen dronken ze dat altijd samen. Toen ze bijna weer alleen was keek ze me vragend aan. Ik glimlachte naar haar en knikte: “Ik blijf nog wel even”. Hoezo een baan van negen tot vijf?”. ■

Tekort aan wijkagenten in Overijssel Overijssel heeft nog altijd veel te weinig wijkagenten. In het afgelopen jaar kwam er slechts een handjevol nieuwe wijkagenten bij. Dat blijkt uit recente cijfers van de politie. Wettelijk is vastgelegd dat er per 1 januari 2015 ten minste één wijkagent moet zijn voor elke vijfduizend inwoners. In Overijssel wordt die norm nog lang niet gehaald. Begin 2013 verving de politie de 25 regionale korpsen door de Nationale Politie. Bij de vorming van die nieuwe organisatie, beloofde de minister dat het niet zou leiden tot minder blauw op straat. Daarom werd wettelijk vastgelegd dat er voor elke vijfduizend inwoners een wijkagent zou komen. Amper nieuwe wijkagenten erbij Een jaar geleden bleek al dat Overijssel nog zo'n honderd wijkagenten tekort komt. In het afgelopen jaar is die situatie amper veranderd. Volgens de norm zou de gehele regio Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland samen) voor de start van het nieuwe jaar 632 wijkagenten moeten hebben. Een jaar geleden waren dat er 429. In het afgelopen jaar kwamen daar vijf wijkagenten bij waardoor het totaal nu op 434 staat. Volgens de politie komt het tekort doordat de reorganisatie aan regels gebonden is. In de herfst zal de politieregio Oost-Nederland in één keer 208 vacatures openstellen.

In Overijssel zouden volgens de norm 632 wijkagenten actief moeten zijn.

Dat betekent overigens niet dat er ineens honderden extra agenten bijkomen, het gaat om een functieverschuiving. Het korps verwacht de norm voor het einde van het jaar te halen. Kritiek op gebrek wijkagenten Een jaar geleden uitten onder andere burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten en prof. mr. Pieter van Vollenhoven van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) al kritiek op het achterblijven van

de aanwas van wijkagenten. Van Vollenhoven noemde het aantal wijkagenten 'bedroevend', terwijl ze van groot belang zijn. "De wijkagent is het gezicht van de politie. Dat is de vertrouwensman, daar ga je naar toe, daar kun je je verhaal kwijt." Volgens de SMV heeft de wijkagent een rol die vergelijkbaar is met de huisarts en is de wijkagent van groot belang voor het algehele vertrouwen in de Nationale Politie. ■ Bron: RTV Oost


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

ZorgZekerWonen

ZorgZekerWonen: wonen in een veilige woonomgeving voor iedereen vanaf 65 jaar. Met of zonder indicatie voor verblijf en/of zorg. Zo huurt u bij ZorgZekerWonen Comfort een appartement in een Carintreggeland Huis en kunt u comfortdiensten afnemen. En op het moment dat u zorg nodig heeft, wordt dat voor u geregeld. Is zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, omdat u veel zorg en ondersteuning nodig heeft door lichamelijke beperkingen, dan kunt u terecht bij ZorgZekerWonen Verzorgd. Voor mensen met geheugenproblemen, is er ZorgZekerWonen Als Thuis. Kleinschalig wonen, met de privacy van uw eigen kamer en de gezelligheid van een gezamenlijke huiskamer. Wilt u meer weten over ZorgZekerWonen in een Carintreggeland Huis? Bel dan met 088 - 367 7000 (lokaal tarief) of kijk op www.zorgzekerwonen.nl. ■

Veilig wonen en leven De laatste jaren staan de ­onderwerpen woninginbraak, woningovervallen en babbeltrucs weer volop in de belangstelling. Als u alle berichten in de media volgt en naar de soms aangedikte verhalen van buren of kennissen luistert, dan krijgt u al gauw de indruk dat het erg onveilig is in ­Nederland. Dat valt echter mee. Er worden veel maatregelen genomen om de veiligheid in ­ Nederland te vergroten. Toch ­ ­blijven senioren zich soms onveilig voelen en daar willen we samen met u aan werken. Hierna volgen een paar ­ praktische tips voor uw

v­ eiligheid én veiligheidsgevoel thuis en ­­op straat. Politiekeurmerk Veilig Wonen Uw woning moet een plek zijn waar u zich altijd veilig voelt. Een inbraak levert niet alleen materiële schade op. Als een onbekende in uw ­woning is geweest en uw s­ pullen heeft doorzocht, geeft dat een ­onveilig gevoel. Hoewel een inbraak nooit voor 100% te voorkomen is, kunt u de kans wel verkleinen door de inzet van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Certificaat Beveiligde Woning Om het certificaat Beveiligde Wo-

ning te krijgen moet uw huis ­voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraak-/brandpreventie. In het kort zijn die eisen: • Goedgekeurde sloten op ramen, deuren en lichtkoepels. • Een rookmelder op elke ­verdieping. • Verlichting bij buitendeuren. • Zicht op degene die voor de deur staat. Stappenplan Met de volgende vier stappen kunt u het Politiekeurmerk Veilig Wonen behalen: • Vraag een offerte aan voor een preventieadvies van een

­ KVW-bedrijf bij u in de buurt. P De adviseur bekijkt samen met u wat nodig is om te voldoen aan de eisen van het keurmerk. • Laat de geadviseerde maatregelen uitvoeren door een PKVWbedrijf. U kunt de montage zelf doen, maar dit vraagt om veel ervaring. • Na controle en goedkeuring van uw woning, ontvangt u het ­certificaat Beveiligde Woning van het PKVW-bedrijf. • Stuur een kopie van het certificaat naar uw verzekeringsmaatschappij. De meeste maatschappijen geven een premiekorting op uw inboedelverzekering. ■

Colum

Vol trots op haar troon! Ze was de vrouw van de baas, altijd keurig gekleed, één keer in de week naar de kapper en maandelijks naar de pedicure. Ze was een plaatje: mooi, statig en trots. Ik was haar even uit het oog verloren, maar toen ik haar kamer binnenstapte waren ze juist bezig met haar op te tillen met een lift om haar op de toiletstoel te zetten. “Mooi dat je komt, kun je mij ook eens op de troon zien zitten. Doe je jas uit, je weet de weg toch nog.” Ik ging tegenover haar zitten en keek hoe ze vakkundig op de toiletstoel werd gezet. Ik zag haar steunkousen en de Pamper die ze droeg. “Ja, het is allemaal anders nu je oud bent, maar het is niet anders.” De mantelzorgers lieten ons alleen. “Pak die fles Chardonnay maar uit de koelkast en je weet

waar de glazen staan.” We klonken met elkaar en dronken met elkaar, immers dat hadden we vroeger ook zo gedaan. Ze was ouder geworden, maar haar statigheid en trots had ze niet verloren. Daar zat ze op haar troon en genoot van mijn bezoek. Na het tweede glas spoorde ze mij aan om er nog een te nemen. Ik moet nog rijden was mijn excuus en ik nam afscheid en beloofde snel terug te komen. Toen ik terug reed naar huis zong ik in gedachten met Marjolein Meijers het liedje: “Moeder dronk haar wijntje, dat deed ze elke dag.” Volgende keer maar op de fiets, dan neem ik een Pinot Gris mee, gekoeld. Ik hoop dit nog vaak te mogen doen. ■ Door Kaartje Knip

Samenwerking en coördinatie kunnen maatschappelijke veranderingen ombuigen in kansen

PROO bundelt de krachten Uit de cijfers van het Sociaal en cultureel Planbureau blijkt dat in 2020 zo’n 20% van de ­Nederlandse bevolking ouder zal zijn dan 65 jaar. Ook al stijgt de pensioenleeftijd met de jaren en neemt de arbeidsparticipatie van ouderen sterk toe, dan nog zou dit voor de provincie Overijssel betekenen dat er dan meer dan tweehonderdduizend inwoners pensioengerechtigd zijn. Verreweg de meeste van deze ouderen zijn gezond, energiek en actief. Momenteel zetten veel van deze post-actieven zich als vrijwilliger in voor velerlei werkzaamheden zoals ondersteuning van gehandicapten, hulpbehoevenden, in zorgcentra, voor verenigingen, als bestuurder, als klusjesman, als vrijwillige ouderenadviseur, belastinginvuller en noem maar op. Zonder deze vrijwilligers zou de samenleving niet kunnen functioneren en daarom had het werven van vrijwilligers de volle aandacht van de provinciale en lokale overheid. In de vorige statenperiode financierde de provin-

cie zelfs een project van SENtrum dat ten doel had voor Overijssel 5% meer vrijwilligers te werven dan het landelijk gemiddelde. En dat is gelukt. Jammer is dat het huidige College van Gedeputeerde Staten, daarin gesteund door de meerderheid van Provinciale Staten, ondanks mooie woorden over het belang van ­‘noaberschap’ het sociale domein niet meer als een taak voor de provincie ziet en overlaat aan de gemeenten. Die gemeenten, echter, hebben de handen meer dan vol aan de overdracht van zorgtaken van het rijk naar de gemeenten gepaard met gigantische bezuinigingen. Senioren activeren Toch valt er niet aan te ontkomen: we zullen meer zelf moeten doen om de samenleving in stand te houden. En in deze omstandigheden is het onverantwoord om de postactieven, 20% van de bevolking, mensen die beschikken over veel kennis en ervaring, niet in te schakelen. De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO), voortgekomen

uit SENtrum (de ­­ samenwerkende ouderenorganisaties), heeft dan ook tot doel het activeren van senioren en maatschappelijke organisaties, beïnvloeden van gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid om te bereiken dat ouderen blijven participeren in de samenleving en de regie over hun eigen leven behouden. Samenwerken en coördineren Veel gemeenten zeggen klaar te zijn voor de nieuwe taken die ze in 2015 moeten oppakken. Veelal is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak van de zorg. Tegelijkertijd spelen overal diverse ontwikkelingen en initiatieven en worden plaatselijke projecten opgezet. Een wildgroei en daarmee verspilling van tijd, geld en energie dreigt. PROO constateert met genoegen dat er overal zoveel actie wordt ondernomen om de maatschappelijke veranderingen die de ontgroening en vergrijzing met zich meebrengen om te buigen in kansen. Echter, het zou zoveel beter kunnen als er meer werd samengewerkt en gecoördineerd. Daarom heeft PROO

een drietal prioriteiten gesteld waaraan gewerkt wordt: • In alle 25 gemeenten van Overijssel gaan ouderenbonden, informele ouderengroepen en ongebonden, maar actieve ouderen, samenwerken om beleids­ makers en maatschappelijke organisaties te adviseren over beleid dat van belang is voor ouderen. Zo’n samenwerkingsverband of ouderenplatform signaleert wat nodig is, werft vrijwilligers, ondersteund plaatselijke initiatieven en dergelijke. • Er wordt een (digitaal) kenniscentrum Wonen en Zorg opgezet waaruit initiatiefnemers kunnen putten als het gaat om woonvoorzieningen, woonservicegebieden, domotica, zorg in en om de woning et cetera. Dit kenniscentrum zal binnenkort via de Belangenorganisaties Overijssel (BOO) online komen. • Tegelijkertijd worden lokale initiatiefnemers geprikkeld om hun activiteiten digitaal te melden, zodat PROO de succesfactoren en valkuilen in beeld kan

brengen. Anderen kunnen hiervan leren en op nieuwe ideeën worden gebracht. Bestaande activiteiten van SENtrum zoals de belastinginvulservice, de vrijwillige ouderenadvisering en de deelname aan het regionaal overleg openbaar vervoer, worden gekoppeld aan de activiteiten van PROO. Op deze wijze kan de kennis en ervaring van ouderen ten dienste komen van de samenleving en wordt de energie van post-actieven zinvol benut. Vrijwilliger worden? PROO wordt ondersteund door medewerkers van BOO vanuit nog lopende financiering door de provincie. Deze financiering eindigt in 2015, tenzij de nieuw te kiezen Provinciale Staten de leefbaarheid in onze provincie toch weer belangrijk gaat vinden en daarvoor middelen beschikbaar stelt. Al dit werk vraagt om betrokken, actieve vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij BOO, info@ belangenorganisatiesoverijssel.nl ■ 7


Studeren vanaf 50 jaar Kies voor kennis en intellectuele uitdaging! De Senioren Academie Groningen – Friesland – Drenthe biedt HOVOcursussen aan in Noord Nederland. Wij bieden een cursusprogramma aan voor iedereen vanaf 50 jaar. U kunt kiezen uit zo’n 140 verschillende cursussen en lezingen per jaar in de stad Groningen, Leeuwarden en Hoogeveen/Emmen. Van (kunst)geschiedenis tot wiskunde, van Engelse literatuur tot filosofie of psychologie. Van de oudheid tot de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Uw docenten zijn (oud)hoogleraren en externe docenten met een passie voor onderwijs. Het niveau is HBO of academisch, maar er is geen studieverplichting. Eisen aan uw vooropleiding zijn er niet (tenzij anders vermeld), alleen een minimumleeftijd van ca. 50 jaar. Wilt u een nieuw vakgebied ontdekken of een oude interesse weer leven inblazen? Bij het HOVO cursusaanbod vindt u vast een cursus die u inspireert! Surf naar www.hovoseniorenacademie voor meer informatie of voor het aanvragen van een studiegids. Het eerstvolgende aanbod (Winter/ Voorjaar) is beschikbaar vanaf begin december.

Wij hopen u te zien bij een cursus van de Senioren Academie!

Hoger Onderwijs voor Ouderen Groningen - Friesland - Drenthe

Wij staan van woensdag 26 tot en met zaterdag 29 november op de 55 Plus Expo Beurs te Drachten, in het Fries Congrescentrum.

www.zorghuistwente.nl Bentelo Bentelerhof T:0547-388886

Denekamp De Huiskamer T: 0541-852006

Zorghuis Twente; goed en betaalbaar alternatief voor een verpleeghuis


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Partners werken samen aan meer gezondheid voor minder kosten

Enschede proeftuin voor betere zorg en ondersteuning De gemeente Enschede, zorgverzekeraar Menzis en negen zorgaanbieders, waaronder Livio, bundelen hun krachten om de zorg en ondersteuning voor inwoners van Enschede beter te organiseren. In drie wijken starten proefprojecten, waarin zorgaanbieders over de muren van hun eigen organisatie heen de zorg rondom de klant gaan regelen. De zorgaanbieders krijgen hiervoor een totaalbedrag voor de wijk. Onderzocht wordt of met deze manier van werken meer mensen beter geholpen kunnen worden voor minder kosten. Vanaf 1 januari 2015 zijn Menzis en de Gemeente Enschede ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor een deel van de zorg en ondersteuning. De zorgverzekeraar voor de verpleging en verzorging, de gemeente voor de sociale ondersteuning en begeleiding. Voor deze proef voegen de gemeente en de zorgverzekeraar hun budgetten samen. Zorgaanbieders ontvangen een totaalbedrag per wijk in plaats van betaling van de zorg die zij daadwerkelijk hebben geleverd. Zorgaanbieders kunnen vervolgens zelf

profijt van hebben.” Aldus dhr. Van de Logt. Dhr. Van de Logt: "Samenwerking met lokale en regionale ziekenhuizen (onder meer UMC, MST en ZGT) is gerealiseerd om nieuwe inzichten uit de geneeskunde meer te benutten binnen de ouderenzorg. Bovendien zijn contacten met zorgpartners, gemeenten, zorgverzekeraars en kennisinstituten goed om aan gemeenschappelijke doelen te werken. Daarnaast hebben vele positief-kritische opmerkingen tijdens klantenpanels geleid tot verdere verbetering van onze plannen en een positief toekomstbeeld met voldoende kansen.”

bepalen hoe ze met het totaalbedrag de zorg en ondersteuning in de wijk zodanig afstemmen en organiseren dat die het beste aansluit bij de behoefte van inwoners. De verwachting is dat dit niet alleen leidt tot een betere gezondheid en

Hulp en onder­ steuning Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben. De gemeente bepaalt samen met de aanvrager wat daarvoor nodig is. Omdat er zo veel mogelijkheden zijn voor ondersteuning, noemen we hieronder een aantal voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn: Huishoudelijke hulp Hierbij kunt u denken aan hulp bij opruimen, schoonmaken en ramen zemen. Woningaanpassingen Bijvoorbeeld het aanvragen van een traplift of een verhoogd toilet. Vervoer in de regio Voor mensen die slecht ter been zijn en niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Rolstoel Een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel,

het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar. Maaltijdverzorging Ook wel warme maaltijd voorziening of tafeltje-dekje genoemd. Opvang Bijvoorbeeld blijf-van-mijnlijfhuizen en daklozenopvang. Verhuiskostenvergoeding Deze krijgt u als u door ouderdom, ziekte of een handicap naar een aangepaste woning moet verhuizen. Hulp aan buurthuizen en verenigingen. Aanvragen Voor het aanvragen van hulp kunt u terecht bij het Wmoloket in uw eigen gemeente. Als u in aanmerking komt voor Wmo, kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura. Met een pgb kunt u de zorg of hulp zelf inhuren. Bij zorg in natura regelt de gemeente de zorg voor u. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt. Of wie u gaat helpen in de huishouding. Soms moet u een eigen bijdrage voor de Wmo betalen. ■

een grotere tevredenheid bij klanten, maar ook tot lagere kosten omdat de zorg efficiënter wordt georganiseerd. Het totaalbedrag zal dus optimaal worden gebruikt. Guido van de Logt, voorzitter Raad van Bestuur van Livio, verwacht dat

er door deze samenwerking vanuit meerdere perspectieven naar de problemen in de zorg en ondersteuning zal worden gekeken. “Uiteindelijk leidt dit tot beter passende oplossingen waar de Enschedese inwoners, jong en oud, direct

De proefprojecten vinden plaats in een aantal wijken in Enschede en gaan meerdere jaren lopen. De proef in Enschede is door het ministerie van VWS aangewezen als één van de in totaal 13 landelijke proeftuinen om regionaal de zorg en ondersteuning anders in te richten. ■ Heeft u suggesties? Wij ontvangen ze graag via e-mail: toekomst@livio.nl.

Samen Wille: (opnieuw) de liefde vinden Samen Wille, een initiatief van Evelien Hondebrink en Saskia Schreurs, verbindt alleenstaande 55-plussers uit Overijssel in de liefde. Dit doen zij door het organiseren van speeddates voor diverse leeftijdscategorieën. Inmiddels zijn verschillende setjes ontstaan! Evelien en Saskia zijn sinds ruim een jaar voor zichzelf begonnen, maar speeddates organiseren zij al drie jaar. Het is ontzettend dankbaar werk. “Mensen betrekken ons in het hele proces. Voor velen is het een grote stap om zich op te geven voor een speeddate. Maar als ze eenmaal die drempel over zijn, overheerst de opluchting en herkenning. Iedereen zit immers in hetzelfde schuitje!” Elkaar in de ogen kijken Speeddaten is een veilige en effectieve manier om nieuwe mensen te leren kennen. Vijftien tot dertig mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd komen bij elkaar en hebben per koppel tussen de 4 en 8 minuten de tijd om kennis te maken. Dit lijkt heel kort, maar deze tijd is vaak lang genoeg om een eerste indruk te krijgen. Op het persoonlijke matchformulier kan men aangeven of er een klik is. Is deze klik wederzijds, dan is er basis om verdere contacten te leggen. Is die klik niet wederzijds, dan houdt het hier op. Honderden mensen

deden al mee met een speeddate en de reacties zijn enthousiast. Samen Wille is integer, de speeddates zijn laagdrempelig en er heerst een gezellige en open sfeer. Alleenstaande 55-plussers uit heel Overijssel zijn welkom bij een speeddate. De locaties verschillen. Samen Wille werkt door heel Overijssel, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt iemand uit de eigen omgeving te treffen. Schrijf je in Meer weten over Samen Wille? Het is mogelijk je in te schrijven voor een gratis en vrijblijvende

digitale nieuwsbrief. Ga naar www.samenwille.nl en klik op de afbeelding Gratis E-book en laat je gegevens achter. De rest wijst zich vanzelf. Je ontvangt dan tevens het e-book ‘De 3 grootste fouten die hartenjagers op leeftijd maken, waardoor ze de rest van hun leven alleen blijven’ en blijft als eerste op de hoogte. Op deze website staat de werkwijze van een speeddate ook nog eens uitgelegd. Bellen of mailen mag natuurlijk ook altijd! Via info@samenwille.nl of 06-39608828 is Samen Wille bereikbaar. ■ 9


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Kom langs voor de gratis hoortest!

Is uw eigen risico óók al verbruikt?

Dan is uw hoortoestel nu gratis. Voor informatie of uw dichtstbijzijnde audicien, ga naar: www.specsavers.n/horen. Geldt voor alle typen hoortoestellen en zorgverzekeraars, o.a. :

Gratis betekent dat Specsavers uw eigen bijdrage van 25% betaalt voor maximaal 1 hoortoestel binnen de categorie waarin u ingedeeld bent door het Zorgverzekeraars Nederland Protocol. De overige 75% wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u wellicht nog een bedrag aan eigen risico dient te betalen, wordt dat bedrag door uw zorgverzekeraar op de 75% vergoeding in mindering gebracht. Voor sommige producten kunt u doorverwezen worden naar een partner audicien van Specsavers. De actie is geldig t/m 31 december 2014. © 2014 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

specsavers.nl

specsaversnederland


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Wat doet de OuderenOmbudsman?

Medewerkers van de OuderenOmbudsman staan voor u klaar!

Speciaal voor ouderen is er de OuderenOmbudsman. Een onafhankelijke vraagbaak om hen, soms letterlijk, de weg te wijzen. Via de telefoon, maar ook via internet. De medewerkers van de OuderenOmbudsman zitten dagelijks klaar om de telefoon aan te nemen en zorgen dat ook op de website up-to-date informatie is te vinden. Een (gratis) onafhankelijke en betrouwbare gids. Bij vragen over uiteenlopende onderwerpen als wonen, zorg, welzijn of mobiliteit, maar ook geldzaken. Geen vraag is te gek. En als de professionals van de OuderenOmbudsman het niet weten, dan weten ze in ieder geval waar men moet zijn voor een passende oplossing, of gaan er zelf naar op zoek.

De OuderenOmbudsman is er niet alleen om de ouderen op weg te helpen. Zij vraagt ook aandacht voor nijpende ouderenkwesties of thema's die maatschappelijke of politieke aandacht verdienen. Zij behartigt de belangen van ouderen. En schuwt daarbij niet om de politiek of de pers te zoeken of op andere manieren in actie te komen. ■ Heeft u vragen, zorgen of klachten? Bel: 0900-60 80 100 (2 cent p/m). Bereikbaar van ma t/m vrij tussen 9.00 en 17.00 uur. Of stuur een mail naar: ouderenombudsman@ ouderenfonds.nl Bron: www.ouderenombudsman.nl

Onzichtbare ouderen Hoe wordt in de zorg omgegaan met oudere homoseksuele en biseksuele ouderen? Worden homoseksuele ouderen geaccepteerd en is seksuele diversiteit bespreekbaar bij zorgprofessionals? Na kwalitatief onderzoek onder woonzorginstellingen in 2013 is het project ‘onzichtbare ouderen’ nu ook gericht op de eerstelijnszorg. Op basis van gesprekken met huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, welzijnswerkers en maatschappelijk werkers worden ondersteunende materialen ontwikkeld om het thema beter bespreekbaar te kunnen maken. Om aandacht te vestigen op het thema ’Seksuele diversiteit’ binnen de eerstelijnszorg is een printcampagne gestart. Het Nationaal Ouderenfonds en het Blauwe Fonds adverteren met een gezamenlijke advertentie in zorgvakbladen. Om het thema bespreekbaar te maken is deze bewustwordingscampagne ook onder het publiek uitgerold in dagbladen. Daarnaast is het Nationaal Ouderenfonds met deze campagne aanwezig op vakbeurzen en wordt redactioneel aandacht gegeven aan het onderwerp.

ding van seksuele diversiteit onder eerstelijns zorgprofessionals. In april 2014 is gestart met het voeren van gesprekken met eerstelijnszorgprofessionals in heel Nederland. Op basis van dit kwalitatieve onderzoek onder huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en verzorgenden, wordt eveneens ondersteunend materiaal ontwikkeld.

Huidige fase: Inventarisatie eerstelijnszorg Begin 2014 is binnen de eerstelijnszorg vervolg gegeven aan het project, waarbij het Nationaal Ouderenfonds zich opnieuw richt op het vergroten van de bewustwor-

Eerdere fase: Inventarisatie bij woonzorginstellingen Met steun van het Blauwe Fonds onderzocht het Nationaal Ouderenfonds begin 2013 of homoseksuele en lesbische ouderen in woonzorginstellingen ‘zichtbaar’ zijn. Op

Het project 'onzichtbare ouderen' richt zich in 2014 ook op eerstelijnszorg.

basis van gesprekken binnen meer dan 60 woonzorginstellingen, verspreid over heel Nederland, is geïnventariseerd of oudere bewoners van zorginstellingen voor hun seksuele geaardheid uitkomen. Eye-opener De gesprekken met woonzorgmanagers bleken een eye-opener: veel managers kennen geen homo ouderen in hun woonzorgcentrum. Woonzorgmanagers gaven te kennen grote behoefte te hebben aan praktische informatie en tips om hun organisatie meer homovriendelijk te maken. ■ Bron: www.ouderenfonds.nl

Dieven en oplichters proberen vaak op slinkse wijze geld afhandig te maken van ouderen

Beroving van bejaarden door babbeltrucs Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind bij u naar het toilet mag. Wat kunt u doen tegen babbeltrucs aan de deur? Aangebeld? • Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/ zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112. • Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale toegang alleen voor uw eigen bezoek. Kijk door het raam, de deurspion of gebruik de intercom. • Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een deurketting of kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen. • Babbeltrucs en overvallen vinden

dan ­ teruggegeven en er wordt geld van de rekening gestolen. • Er is vaak sprake van buitverwachting. De overvaller verwacht dat er geld, sieraden of autosleutels in uw woning zijn. Het is daarom belangrijk om over dit soort bezittingen met zo weinig mogelijk mensen te praten. Voorkom dat u grote geldbedragen thuis bewaart.

niet alleen ‘s avonds plaats. Blijf ook overdag alert op mensen met verkeerde bedoelingen. Opengedaan? • Dieven komen in alle vormen en maten voor en dragen vaak keurige pakken. Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen kunt u niet per definitie vertrouwen. Er zijn verhalen bekend van kinderen die vragen of iemand wil meewerken aan een werkstuk en er vervolgens vandoor gaan met geld en sieraden. U kunt hen vragen terug te komen als u niet meer alleen thuis bent. In gesprek? • Laat nooit onbekenden uw huis binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. Om aan hun buit te komen maken ­sommige dieven gebruik van geweld. • Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur. Het is ook handig om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer te leggen (in de meterkast bijvoorbeeld).

• Komen onbekenden aan de deur met de vraag of ze het alarmnummer mogen bellen? Laat ze dan niet binnen en bel zelf 112. • Laat vreemden geen gebruikmaken van uw toilet, maar verwijs ze naar een openbaar toilet. • Wissel geen geld aan de deur. • Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen. • Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt

i­emand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten. Geld? • Geef nooit uw pinpas en/of ­pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar. • Bewaar altijd uw pinpas en ­pincode apart. • Betaal geen (porto)kosten voor niet door uzelf bestelde pakjes. Er zijn gevallen bekend waarbij een nepkoerier mensen vraagt te pinnen via een mobiel pinapparaat. Het verkeerde pasje wordt

Onbetrouwbaar? • Kijk goed naar het uiterlijk van onbekende bezoeker(s), noteer dit voor de zekerheid. Probeer ook bij vertrek van onbekenden het kenteken van een eventueel voertuig te zien en te noteren. • Twijfelt u achteraf over de oprechtheid van een bezoeker, of mist u goederen, bel dan 112 (als de d ­ ader nog in de buurt is), ­0900-8844 en doe aangifte. Laat spullen staan die door de oplichters zijn aangeraakt (bijvoorbeeld een peuk of het glas waaruit degene gedronken heeft). • Voelt u direct wantrouwen tegen onbekende bezoekers en/ of zijn de daders zijn nog in de buurt, bel dan direct de politie via ­alarmnummer 112. ■ Bron: www.politie.nl 11


colleges lezingen

ZorgThuis AriënsZorgpalet

filosofie geschiedenis/ archeologie kunst en cultuur mens en maatschappij natuurwetenschappen taal en letteren theologie en religies

Deventer

, s i u h ZorgT tbij! h c i d altijd

Enschede Hengelo

Dit najaar en komend voorjaar zijn

Kampen

er weer vele interessante colleges

Lochem

te volgen schrijf u tijdig in

Oldenzaal Zutphen

www.arienszorgpalet.nl zorgthuis@arienszorgpalet.nl 053 - 482 66 88

Informatie en aanmelden:

Voor iedere leeftijd verrassend veel voordeel en gemak!

Bent u al lid?

www.U3L.nl

t nu abon d r o vo ne or slec

€9 ,00 hts

e!

W

Zwolle

per ja

ar

Ga voor het totale dienstenaanbod naar www.uwledenvereniging.nl of bel met (0521) 53 98 93.

www.uwledenvereniging.nl

Nu ook op Facebook en Twitter!

erdeel van ond

Colofon SeniorenOverijssel is een gratis krant voor en door ouderen en verschijnt vier keer per jaar. De krant informeert 50-plussers over gezondheid, werk, zorg, welzijn, financiën, politiek, mobiliteit en wonen in de provincie Overijssel. Uitgever Geen Blad voor de Mond BV Lasondersingel 149, Enschede T 053-460 9002 W www.geenbladvoordemond.nl

Eindredactie Annemarie Smidt

Oplage 65.000 exemplaren

Advertentieacquisitie Marjolein Steinhage

Redactie Martin Meijerink Mathilde van de Veen Wil Jaegers

Nieuws aanleveren Stuur uw persberichten naar: senioren@geenbladvoordemond.nl

Ontwerp en vormgeving Lilly ter Beek

SeniorenOverijssel is bedoeld voor alle leden van de ouderenbonden, leden van stichting welzijn ouderen, leden van bibliotheken en alle overige 50-plussers uit alle Overijsselse gemeenten. De krant is ook gratis af te halen is bij meer dan 250 afhaaladressen in heel Overijssel, onder andere bij bibliotheken, gemeentehuizen, alle Albert Heijn filialen en (hoofd)vestigingen van zorginstellingen. Daarnaast wordt de krant ook thuis bezorgd op persoonlijke adressering. Wilt u de krant thuis ontvangen? Dat kan! Word abonnee voor € 9,00 per jaar en ontvang vier edities per jaar op uw thuisadres. De krant blijft gratis, u betaalt alleen de verzendkosten. Sluit nu uw abonnement af met een meerprijs van € 11 en u ontvangt het boek 'Roots in Twente' als welkomstcadeau, incl. verzendkosten. Totale abonnementsprijs wordt dan € 20. Meer weten? Bel naar uitgeverij Geen Blad voor de Mond. Tel. 053 460 9002 of mail naar info@geenbladvoordemond.nl.


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

PUZZEL

KsZ<KZd d/:

ϱ

'ZKd /:>

>Kd/

>sE ,d:Z

''sE^

KtKzͲ &^d

<EZ DdZ/>

^dh<,Khd

'sK>^Ͳ Dd/' 'Z<d

ϵ

<K>Z

Doe mee!

KW/ t/:

ϴ

h/s> <KK^ED sKKZ DKZ

'dD

En win een boek 'Roots in Twente'

ϲ

Z&>/:< DdZ/>

&^,//E'^ t'/E'

,/EZ

K>>KK^

De oplossing voor deze puzzel kunt u voor 15 november 2014 sturen naar Geen Blad voor de Mond, postbus 652, 7500 AR Enschede, onder vermelding van ‘oplossing puzzel'. Of u kunt uw oplossing mailen naar: b.ekkelboom@geenbladvoordemond.nl

DKd/>KK^

^,Z^d

'K,/

>/:E

Ϯ

sZE/' ^ddE

ZhE 'h,d

W>d^E  s,d

^,>W/Z

Onder de goede oplossingen wordt een boek 'Roots in Twente' verloot.

E<>

^dE

>sE^Ͳ KEZ,Kh '^>KdE

Dh/^ZD

Puzzelaar gefeliciteerd!

ϰ

Z/E

dZKW/^, 't^

ϯ

KK'Ͳ /Z W>d^/E t/d^Z>E

Z/E'E sZK< 'd>

sZ'E sKKZEDͲ tKKZ

Wij hebben op de vorige puzzel veel oplossingen ontvangen. De goede oplossing was 'parasol'. Uit alle goede inzendingen is de heer. Koot uit Almelo geloot als winnaar van de boekenbon. Van harte gefeliciteerd!

ϳ

,Khd^KKZd

>/tKKZ

DKW/EK

^dZdͲ Dh/<Ed

ϭ Dd dh'>^ ^dhZE

,hs>

1

2

ϭϬ

dK^WZ<

3

4

5

6

ϭϭ 7

8

9

10

11

PUZZEL Sinds 1 augustus zijn oude rekeningnummers volledig vervangen door IBAN

Helft Nederlandse senioren is IBAN-proof Ongeveer vijftig procent van de senioren is klaar voor IBAN en ruim twintig procent heeft gedeeltelijk zijn rekeningen gecontroleerd om te kijken of het nieuwe rekeningnummer van 18-cijfers overal op staat. Ongeveer 30 procent heeft nog niets gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van ANBO onder meer dan 1000 leden en niet-leden.

omgezet, dus onthouden hoeft helemaal niet. Maar vanaf 1 augustus stopt die service van banken, dan moeten mensen het zelf invullen. Wij adviseren iedereen om vóór 1 augustus hun digitale adressenboek te controleren, eventueel bij

te werken en de nieuwe rekeningnummers op te slaan.”

nieuwe IBAN-nummer niet op de factuur heeft vermeld.

Een op de vijf respondenten geeft aan dat kleine ondernemers zoals bijvoorbeeld de sportschool, klusbedrijf, club- of vereniging het

Voorkom verrassingen Bij veertien procent van de ondervraagden heeft dit zelfs tot problemen geleid, omdat het bedrag

Directeur Liane den Haan: "ANBO is al sinds 2012 bezig om haar leden IBAN-proof te maken via haar magazine en berichtgeving op de website. Voor het overgrote deel is dat gelukt, maar niet iedereen is ervan doordrongen dat vanaf nu oude rekeningnummers niet meer geldig zijn." Controleer digitaal adresboek Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 45 procent van de ondervraagden het nieuwe IBAN-nummer irritant vindt, "want 9 cijfers kan je nog wel onthouden, maar 18 cijfers wordt lastig." Den Haan: “De meeste rekeningnummers zijn automatisch door je eigen bank

Belangenorganisatie voor ouderen ANBO heeft onderzoek gedaan of Nederlandse senioren klaar zijn voor IBAN.

niet afgeschreven werd. Den Haan: “Grote bedrijven hebben alles geregeld. Ook wij zijn al helemaal over. Het gaat vooral om kleine ondernemers die moeite hebben met de overstap naar het 18-cijferige rekeningnummer. Zij kunnen niet meer automatisch incasseren. Het gevolg kan zijn dat mensen ineens een paar maanden lidmaatschap moet betalen. Als dat geld al per ongeluk is uitgegeven kan dat mensen in een lastig situatie brengen die aardig in de papieren kan lopen!” Senioren positief over IBAN Uit eerder onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) bleek dat 94 procent bekend is met IBAN. Uit het ANBO-onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de respondenten het goed vindt dat we vanaf 1 augustus één betaalsysteem hebben waarmee we binnen Europa kunnen betalen. Twintig procent geeft aan dat zo’n betaalsysteem voor hen niets uitmaakt, omdat zij toch nooit geld overmaken naar het buitenland. ■ 13


SeniorenOverijssel SeniorenOverijssel

Meldpunt lokale initiatieven Met tips van anderen kun je op ideeën komen en er je voordeel mee doen in je eigen dorp of wijk. De Participatie Raad Ouderen Overijssel (PROO) gaat aan de slag met lokale initiatieven in Overijssel. Dat betekent: • Inventariseren wat er al is en wat op stapel staat. • Kennis delen en verspreiden via ons kenniscentrum. • Ervaringen van betrokken ouderen uitwisselen, zodat anderen inspiratie opdoen.

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Column

Merkwaardig… De meerderheid van Provinciale Staten van Overijssel, gesteund door Commissaris van de Koning Ank Bijleveld, meent dat leefbaarheid geen kerntaak is van de provincie. Wel heeft men de mond vol over hoe geweldig het naoberschap leeft in onze provincie en hoe fantastisch al die burgerinitiatieven zijn, maar als het gaat om ondersteuning van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de samenleving, ja dan geeft men niet thuis. “Dat is niet onze taak, dan moet je bij de gemeenten zijn!” Voor burgers is de leefbaarheid echter primair. Is het dan een wonder dat de burgers zo’n provincie maar onzin vinden? Allerwege gaan

stemmen op om de provincies maar af te schaffen, want wat die provincies nog doen kan ook wel door de gemeenten ofwel rechtstreeks door het Rijk worden gedaan, toch? Daar is niet zo’n kostbaar bureaucratisch instituut voor nodig. Juist de zo noodzakelijke bovenlokale, regionale coördinerende, initiërende en stimulerende taak van de provincie op het gebied van de leefbaarheid zou een kerntaak moeten zijn. Merkwaardig dat de door ons gekozen bestuurders kennelijk zelf niet meer zien waar ze voor gekozen zijn. De provincie Noord-Brabant realiseert zich dat beter, daar wordt in de samenleving geïnvesteerd, maar Overijssel laat het afweten.

Meld uw initiatief aan Om te kunnen inventariseren is het nodig, dat er zoveel mogelijk lokale initiatieven bij PROO aangemeld worden. Bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, zorg, een klussen- of boodschappendienst, een wijkmoestuin, ICT, welzijn of wonen. Voor ouderen, maar ook initiatieven waarin jong en oud samenwerken. ■

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor Provinciale Staten; om te voorkomen dat niemand meer gaat stemmen zouden de politiek par-

tijen hun prioriteiten moeten wijzigen: de leefbaarheid centraal! ■ Door Willem

Eenzaam, maar niet alleen Bij Stichting De Welle in de gemeente Hellendoorn kwam in 2012 het signaal binnen dat er behoefte was aan activiteiten voor mensen die op jonge leeftijd hun partner verloren zijn. Het blijkt dat het voor veel alleenstaanden een hoge drempel is om ergens naar toe te gaan. Ook ervaart men vaak het gevoel het vijfde wiel aan de wagen te zijn als er met een echtpaar op uit wordt getrokken.

Wilt u uw initiatief bij ons aanmelden? Of het ons laten weten als er bij u in de buurt een lokaal initiatief bestaat? Ga naar www.belangenorganisatiesoverijssel.nl of stuur een brief naar: BelangenOrganisaties Overijssel t.a.v. PROO P/a Kievitstraat 9 7559 AP Hengelo Marisca Hutten begeleidt de activiteiten van 'Eenzaam, maar niet alleen'.

Onder leiding van de ouderenadviseur, Marisca Hutten, is door twee leden van de doelgroep een programma gemaakt om leuke activiteiten te gaan doen in het najaar. Deze activiteiten zijn dus alleen voor alleenstaanden die hun partner verloren hebben. In september werd er een fietstocht met aansluitend een Twentsche Toafel bij de

Bowling Boerderij in Nijverdal georganiseerd. Op zaterdag 1 ­november speelt toneelvereniging Net en Genoegen het stuk ‘Opa in de kreukels’ in het ZINiN theater aan de Willem Alexanderstraat in Nijverdal. Een gezellige avond met eventueel een drankje na de voorstelling. Geïnteresseerd? U dient zich voor 15 oktober aan te melden in verband met het reserveren van de kaartjes. Kosten hiervoor bedragen € 10,00. ■ Contact Aanmelden voor ‘Eenzaam, maar niet alleen’ kan bij De Welle, telefoonnummer 0548-638819 of m.hutten@stichtingdewelle.nl. Ook mensen buiten de g­ emeente Hellendoorn zijn van harte ­wel­­kom!

Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en de ontdekking van de wereld

Middeleeuwse kunst in het Rijksmuseum Twenthe Het Rijksmuseum Twenthe presenteert met ‘Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en de ontdekking van de wereld’ het laatste luik van de prestigieuze, drieledige samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Van 7 september tm 4 januari is deze bijzondere tentoonstelling te zien in Enschede. Twintig vijftiende- en vroegzestiende-eeuwse werken uit de verzameling van het Antwerpse Koninklijk Museum, van de hand van van Eyck, van der Weyden, maar ook van Massijs, Gerard David en vele anderen worden aangevuld met veel hoogtepunten uit de eigen middeleeuwse collectie. Samen wekken ze de late middeleeuwen weer tot leven en ontrafelen ze op een bevattelijke en beeldende manier een stukje ideeëngeschiedenis. Oog in oog met de ‘Madonna bij de fontein’ van Jan van Eyck waant de bezoeker zich zelf even ­ vijftiende-eeuwer. 14

Besef van het einde Middeleeuwers waren religieuze fundamentalisten: wat in de Bijbel stond, was zonder meer waar. Geen vijftiende-eeuwer die eraan twijfelde dat God de mens heeft geschapen en hem het Aards Paradijs schonk. Toen plukte Eva de verboden vrucht, Adam beet, en de speeltijd leek voorgoed voorbij. Maar in zijn oneindige goedheid stuurde God zijn Zoon naar de aarde. Wie leeft naar Christus’ voorbeeld, zal na het Laatste Oordeel worden beloond met een plekje in de hemel: het herstelde Paradijs. Voor de vijftiende- en vroege zestiende-eeuwse mens is dit de kapstok, de kern van zijn bestaan, even zeker en onbetwist als de evolutieleer vandaag (een stuk of wat creationisten niet te na gesproken). De middeleeuwer surft mee op de golven van de heilsgeschiedenis en hoort zijn leven te leven in een voortdurend besef van het Einde Hemelse hulplijnen De schilderkunst speelt bij dit alles

een cruciale rol. Niet enkel herinneren de schilderijen de gelovige voortdurend aan de grote, religieuze verhalen: ze helpen ook bij het bidden. Bovendien geven ze de gelovige de kans om zichzelf voor te stellen in het gezelschap van de heiligen, de Maagd, of Christus zelf. Zo bidden de gelovige en zijn hemelse hulplijnen eeuwig voor zijn zielenheil. Daarbij is de geschilderde God is niet langer een strenge heerser, Maria geen afstandelijke Madonna meer. Ze verandert in een liefhebbende, vertederde en bezorgde mama, en later een intens treurende vrouw. Christus zelf wordt een man van vlees en bloed, die bloedt, zweet, en helse pijnen lijdt. De confrontatie met de menselijkheid van Jezus en zijn Moeder maken het de gelovige makkelijker om zich in te leven in het mysterie van het geloof. Maar tegelijk krimpt zo de kloof tussen hemel en aarde. ■ © KMSKA/Lukasweb.


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Tegenwoordig verloopt veel communicatie via internet, ook de communicatie met overheidsinstanties

Alle overheidscommunicatie digitaal?

De overheid streeft ernaar om alle communicatie tussen overheid en burger vanaf 2017 digitaal te laten verlopen. De ­ Unie KBO heeft hier twijfels bij. "Er zijn nog steeds mensen die niet op internet zijn aangesloten. Behóórlijk wat mensen.", aldus Bas Eenhoorn, vanaf 1 augustus nationaal commissaris voor de digitale overheid. "We moeten altijd een systeem hebben om die mensen te kunnen opvangen om daar wat mee te kunnen doen", zegt Eenhoorn in gesprek met BNR's Paul van Liempt. "Als je zegt dat in 2017 iedereen op internet móet zitten en we móeten digitaal kunnen communiceren tussen burgers, ondernemers en overheid, dan zal er altijd iets zijn dat nog niet geregeld is." Aandacht voor digibeten De Unie KBO ziet dat de focus van de overheid nu vooral ligt op de inrichting van een goede digitale

anders is of iedereen er gebruik van maakt."

infrastructuur. De ouderenorganisatie wil juist ook dat er meer aandacht komt voor een vangnet voor digibeten, waaronder veel ouderen. Jan Brinkers, beleidsadviseur Digitale Zaken bij de Unie KBO voegt daar nog aan toe: “Wij zijn van mening dat alle ouderen moeten kunnen participeren in een digitale samenleving. Daarom zal de overheid haar toepassingen ook geschikt moeten maken voor personen die minder digitaal vaardig zijn.“

De opmerking van Eenhoorn wordt onderstreept door uitkomsten uit het Unie KBO-onderzoek 'Digitaal contact met de overheid', dat eerder dit jaar is uitgevoerd door de seniorenorganisatie. In dit onderzoek geeft 30% van de ondervraagden met een internetaansluiting aan momenteel geen digitaal contact met de overheid te hebben.

Onhaalbaar Volgens veel ICT-experts is de deadline van 2017 als jaar waarin al het verkeer tussen overheid en burger digitaal moet zijn, onhaalbaar. Eenhoorn, de speciaal in het leven geroepen nationaal commissaris voor de digitale overheid, snapt dat standpunt wel. "Omdat nog niet iedereen op internet zit. Maar niet omdat we niet in staat zouden zijn om alle dienstverlening die we hebben, op een digitale manier aan te bieden. Iets

Gebruiksvriendelijk In een brief aan Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schrijft de Unie KBO dat de overheid actie moet ondernemen om ook de digibete ouderen inspraak te geven tijdens het proces. In de klankbordgroep die is ingesteld wordt geadviseerd over het gebruiksvriendelijker inrichten van de eoverheid. De Unie KBO dringt er bij de Minister op aan om in die klankbordgroep ook ouderen zitting te laten hebben. ■

Heel Nederland gaat weer bakken

BeterThuis is de ­ marktplaats voor ouderen Het is prettig om te kunnen vertrouwen op een helpende hand in en om het huis. Zeker als je wat ouder bent en niet alles meer even makkelijk kan of wilt. BeterThuis brengt vraag en aanbod van hulp op een eenvoudige manier bij elkaar. Waarbij u zelf kunt kiezen wie wanneer bij u werkt – en voor hoeveel.

In Heel Holland Bakt gaat Omroep MAX ook dit seizoen weer op zoek naar Nederlands meest getalenteerde thuisbakker. Gedurende acht weken nemen tien amateurbakkers het tegen elkaar op. Wie wordt de beste thuisbakker van Nederland? Onder toeziend oog van de jury worden de bakfanaten getest op alle disciplines van de bakkerswereld; van meringue tot appeltaart en van brood tot hartige taart. Martine Bijl Ook dit seizoen presenteert Martine Bijl Heel Holland Bakt weer. Zij is tijdens het programma de grote steun voor de kandidaten. De jury bestaat uit meester patissier Robèrt van Beckhoven en culinair publicist Janny van der Heijden. Alle creaties van de amateurbakkers worden door dit duo beoordeeld. Heel Holland Bakt is de Nederlandse versie van de Britse kijkcijfer-

hit The Great British Bake Off. Winnaar 2013 Het eerste seizoen van de succesvolle bakkerswedstrijd werd gewonnen door Rutger van den Broek. Inmiddels heeft Rutger, die in het dagelijks leven verpleegkundige is, een eigen kookboek uitgebracht met maar liefst 70 recepten. Het boek heet heel toepasselijk ‘Rutger Bakt’ en allerlei baksels komen aan bod, van feestelijke fraîsier en kokosmakronen met gekonfijte ananas, tot aan foccacia met peer en de allerbeste brownies. Uitzendingen De eerste aflevering van het nieuwe seizoen werd uitgezonden op zondag 7 september 2014 om 21.30 uur (NPO 1). ­­ Vanaf zondag 14 september 2014 beginnen de uitzendingen om 20.30 uur (NPO ­­1). ■ Bron: www.ouderenjournaal.nl

Zorgvragers kunnen zelf online – gratis – op zoek naar een goede thuishelper. Zodra zij deze op basis van de profielschets gevonden hebben, betalen ze 10 euro administratiekosten voor de contactgegevens. Vervolgens maken thuishelper en zorgvrager onderling afspraken over werktijden, activiteiten en de vergoeding. Wie hulp wil bij het vinden van een geschikte thuishelper – voor zichzelf of voor iemand anders – kan ook bij BeterThuis terecht. Dan vragen zij 75 euro per zoekopdracht. Doordat BeterThuis op geen enkele manier profiteert van de uren die de thuishelpers maken, kunnen zorgvragers tegen relatief voordelige tarieven een thuishelper aantrekken. Goed voor de zorgvrager, goed voor de thuishelper.

de zorg voor ouderen. Zij werken met grote zorgvuldigheid, want betrouwbaarheid is ook hier essentieel. Daarnaast hebben ze aandacht voor de menselijke kant van hulp. Het belang van oprechte aandacht voor de ander, en rustig even de tijd voor iets of iemand kunnen ­nemen… Participatiemaatschappij BeterThuis onderscheidt zich door een uitgekiende screening en selectie waarbij zij zich richten op specifieke wensen van de doel-

groep. De oudere – of degene die voor hem/haar/hen zoekt – kan heel gericht zoeken. En zo zelf bepalen wie, wanneer wat gaat doen. En tegen welke vergoeding. De opdrachtgever heeft dus echt alle touwtjes in handen! BeterThuis wil de zoektocht naar goede hulp en huishoudelijke ondersteuning vergemakkelijken. En dat is goed voor de werkgever en goed voor de werknemer. ■ Voor meer informatie: www.beterthuis.nl

Een beter werkende samenleving BeterThuis wil een beter werkende samenleving. Zij willen daaraan bijdragen door vraag en aanbod van hulp voor ouderen bij elkaar te brengen. Zodat mensen langer, prettiger thuis kunnen vertoeven. Daarin staan zij overigens niet alleen. Er zijn momenteel gelukkig veel initiatieven die zich richten op verbetering en verandering van 15


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

“Het werken in de nacht is altijd een verrassing”

’s Nachts op pad met de wijkzuster van TMZ

“Het werken in de nachtzorg is altijd een verrassing.” Aan het woord is Daniëla Pia, wijkzuster bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ). Al ruim 14 jaar werkt ze in de nachtelijke uren. Voorheen bij zorglocatie Het Meulenbelt in Almelo, maar sinds een paar jaar in de thuiszorg. Deze avond gaan we met Daniëla op pad om zo een beeld te krijgen van haar werkzaamheden. De avond start met het vaste bezoek aan de heer en mevrouw Willemsen. Daniëla wordt bij binnenkomst begroet. De heer Willemsen zit in een rolstoel voor de televisie geamuseerd voetbal te kijken. Hij heeft een dwarslaesie opgelopen tijdens een bedrijfsongeval en sindsdien is hij vanaf zijn middel verlamd. Hij vertelt: “Ik heb een plafondlift maar heb nog wel wat hulp nodig om ’s avonds in bed te komen. Vorig jaar heb ik namelijk een hartinfarct gehad waardoor ik nu nog minder kracht heb. Hoewel ik het liefst alles zelf zou doen, is het prettig dat ik waar nodig ondersteuning krijg." Tijdstip afstemmen Vanavond kijkt de heer Willemsen op TV naar het voetbal, maar het

ziekte die op ALS lijkt, maar langzamer verloopt. ’s Avonds kom ik langs voor de medicijnen, het tandenpoetsen en het naar bed gaan. Ze communiceert via een handzaam apparaat. Als ze de zinnen intoetst dan verschijnen deze op een klein scherm en spreekt het apparaat dit uit.” Hoe het bezoek van Daniëla bevalt? Mevrouw Teggeler begint hard te lachen. “Ik wil anders ook wel even op de gang wachten”, grapt Daniëla terug. Al snel wordt duidelijk dat mevrouw de allereerste nachtzorgcliënt was van Daniëla en dat de twee het goed met elkaar kunnen vinden.

De heer Willemsen wordt met een plafondlift naar bed getild.

liefst bezoekt hij zelf de wedstrijden van FC Twente. En terwijl de heer Willemsen met Daniëla verder praat over voetbal, vertelt zijn vrouw: “Als hij naar wedstrijden gaat dan hou ik contact met de

nachtzorg om te overleggen hoe laat ze langskomen. De nachtzorg wordt hier dan op aangepast. Dit geeft mij een gerust gevoel.” Daniëla helpt de heer Willemsen naar bed en ze wenst hem een goede

nacht. Op naar de volgende cliënt. Samen tandenpoetsen Ondertussen vertelt Daniëla over de volgende cliënt: “Mevrouw Teggeler heeft al 22 jaar PLS, dit is een spier-

Op tijd voor het ziekenhuis Ook de rest van de nacht verloopt rustig, zonder meldingen van ‘draagbare personenalarmen’. Daniëla vervolgt haar route waarbij ze cliënten helpt met het omdraaien in bed en toiletbezoekjes. Daarna gaat ze nog even naar kantoor om de administratie bij te werken en de dienstlijst samen te stellen. Vervolgens vertrekt ze naar haar laatste cliënt waar ze om 06.00 uur moet zijn. “Ik help deze meneer ’s ochtends met het aankleden, ontbijten en zijn medicijnen, zodat hij op tijd in het ziekenhuis kan zijn voor zijn nierdyalise.” ■


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Provincie Overijssel is steeds meer op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking die passen in onze

Burgerinitiatieven in Noordoost-Twente Noordoost-Twente blijkt een vruchtbare streek voor de ontwikkeling van succesvolle burgerinitiatieven. Op uitnodiging van de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente bracht Commissaris van de Koning Ank Bijleveld een werkbezoek aan het gebied om met eigen ogen enkele succesvolle projecten te bekijken. Daarbij was er ook aandacht voor de vraag wat de overheid kan doen (of laten) om deze initiatieven tot een succes te maken. Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente is om zoveel mogelijk initiatief van onderop op gang te brengen. Het is de bedoeling dat deze initiatieven een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied, één van de doelstellingen van de gebiedsontwikkeling.

oude 'nutstuinen'. Het idee bestaat om in het bijna 200 jaar oude ambachtsgebouw een stadsbrouwerij onder te brengen. Het project 'Zichtbare Toekomst' in Reutum Twee schooldirecteuren zijn een pilot gestart om leerlingen meer mee te geven naar de toekomst dan alleen de citotoetsscore en rapporten. Daarbij staan de drijfveren van leerlingen centraal. Het experiment Dorpsmanagement in Vasse Vasse wil experimenteren met een systeem waarbij de dorpsbewoners zelf een belangrijke stem hebben in het "bestuur" van hun dorp. Inwoners willen kijken of zij taken van de overheid zelf kunnen invullen, of hieraan een bijdrage kunnen leveren. Vrijwilligers en professionals werken daarbij samen. Ank BIjleveld bracht een werkbezoek aan de succesvolle projecten in Noordoost-Twente.

Drie initiatieven bezocht Tijdens het werkbezoek namen de Commissaris van de Koning en gedeputeerde Ineke Bakker een kijkje bij drie initiatieven: Het Bombazijn in Oldenzaal In dit project zetten zes Oldenzalers zich in voor het herstel van

Noordoost-Twente proeftuin en voorbeeld Na afloop bood de regio een "burgerinitiatievenshopper" aan aan beide bestuurders, met daarin verzoeken hoe de provincie en de andere partners in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan de projecten.

Natuurontwikkeling en faunapassage Wetering In de polders Wetering Oost en West is een uniek nieuw natuurgebied ontstaan, dat tevens een belangrijke bijdrage levert aan de waterveiligheid in Noordwest Overijssel. Noordwest Overijssel is in 1993 in het Structuurschema Groene Ruimte van de rijksoverheid aangewezen als een van de 17 ‘strategische groenprojecten’ (SGP) in Nederland. Met het project Wetering Oost en West is het natuurgebied Weerribben-Wieden uitgebreid met een oppervlakte van 313 hectare. Het gebied is zo ingericht dat er een moeras kan ontstaan waarin volop ruimte is voor bijzondere diersoorten, zoals de purperreiger en de otter. Voor de purperreiger is daarnaast een apart eiland aangelegd. Het is de bedoeling dat hier in de toekosmt nestgelegenheid ontstaat voor deze sterk bedreigde vogel. Uitbreiding fietspadennetwerk Om dit nieuwe onderdeel van het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa te kunnen beleven is een fietspad aangelegd van zes kilometer lengte, een aanzienlijke uitbreiding van het fietspadennetwerk in Noordwest-Overijssel. Verder is er een weg verwijderd en zijn er twee wegen opgehoogd. In totaal is 1,6 miljoen m3 grond

verzet. Dat staat gelijk aan een rij vrachtauto's met grond van Wetering tot aan Barcelona. Faunapassage Aansluitend aan Wetering West is onder de provinciale weg N333 (Blokzijl-Steenwijk) een 80 meter brede faunapassage aangelegd. De passage bestaat uit droge en natte gedeelten, waarmee een vrije doorgang van dieren tussen de Weerribben en de Wieden mogelijk is gemaakt. Bovendien is door de aanleg van op- en afritten de verkeersveiligheid ter plekke verbeterd. De nieuwe brugconstructie is 70 meter lang en vier meter hoog. Verder zijn er onder de Roomslootbrug kleine aanpassingen gemaakt, waardoor reeën en andere soorten gemakkelijker kunnen oversteken. Verplaatsen en fourageren Nu deze maatregelen voltooid zijn behoort de barrière voor de dieren tussen de Weerribben en de Wieden tot het verleden. Grotere dieren (zoals reeën en otters) trekken vooral van het ene naar het andere gebied om daar een partner te vinden en zich te vestigen. Kleinere dieren (zoals waterspitsmuis, meervleermuis, rugstreeppad, heikikker, ringslang, grote vuurvlinder en donkere waterjuffer) kunnen zich veel beter verplaatsen en fourageren. ■

Voor alle projecten geldt dat vrijwilligers vol energie aan de basis staan, en de intitiatieven dragen. Soms is er wat geld nodig om zaken tot stand te brengen. In andere gevallen wordt juist een beroep gedaan op de expertise van de overheid, of het netwerk van de bestuurders om

bepaalde deuren (bijvoorbeeld in Den Haag) te openen. De provincie Overijssel en de partners in de Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente zijn met de inwoners op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking, in andere

verhoudingen en rollen, passend bij de nieuwe participatiemaatschappij. Noordoost-Twente loopt hierin voorop en is een voorbeeld en een proeftuin voor de provincie Overijssel. ■ Bron: Provincie Overijssel

Een goede hoortest komt nooit te vroeg Vraagt uw partner wel eens om de televisie zachter te zetten? Heeft u soms moeite om gesprekken goed te volgen? U bent niet de enige: het aantal Nederlanders met gehoorverlies wordt geschat op 1,5 miljoen. Vaak wachten veel mensen te lang met de aanschaf van een hoortoestel, of zelfs het doen van een hoortest. Dat is jammer, want het gehoor is een van onze belangrijkste zintuigen. En dat is iets om zuinig op te zijn. Heeft u twijfels over uw gehoor? Wacht hier dus niet te lang mee. Bijna iedereen krijgt op zekere leeftijd te maken met gehoorverlies door ouderdom, maar vaak schuiven mensen een hoortest voor zich uit. Audicien Cindy Egging maakt het dagelijks mee: “Bij Specsavers komen regelmatig mensen langs die al een tijd met gehoorproblemen rondlopen. Dat is zonde! Want met de juiste hooroplossing kan iedereen weer volop genieten van een goed gesprek op een verjaardag of mooie muziek op de radio of in het theater." Mijn advies: wees alert en kom meteen langs als u denkt

Audicien Cindy Egging: "Wees alert en kom direct langs als u minder hoort."

minder goed te horen, ook al is het maar een beetje. Een hoortoestel kan namelijk verdere achteruitgang van het gehoor vertragen! Daarom adviseer ik al onze klanten van 50 jaar en ouder om ieder jaar langs te komen voor een hoortest.” Helpen bij de juiste keuzes Met een hoortest krijgt u direct inzicht in uw gehoor. Cindy: “Aan de hand van een hoortest, in een speciaal daarvoor bestemde ruimte, geef ik uitgebreid advies en help ik bij het

maken van de juiste keuze uit ons brede assortiment. Hoortoestellen werken vandaag de dag beter dan ooit. Dankzij de technologische vooruitgang en vele innovaties, zijn sommige modellen inmiddels zo klein dat het niet meer te zien is dat je ze draagt. Geweldig toch?” ■ Tip! Twijfelt u ook over uw gehoor en wilt u weten waar u aan toe bent? Doe de online hoortest op www.specsavers.nl/horen.

17


Open huis woensdag 24 september 2014 van 15.00 tot 16.00 uur a/d Joke Smitstraat 61

Te huur: Almelo, Joke Smitstraat

vanaf e 542,-

www.wonenmetactys.nl

• Per direct beschikbaar • Diverse 2 en 3 kamer appartementen met balkon • Voorzien van nieuwe keuken • Gelegen in de Havenveste centrum Almelo • Alle voorzieningen binnen handbereik • Ideaal voor senioren • Minimum leeftijd 45+

excl. servicekosten

Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u contact opnemen met Actys Wonen Enschede, enschede@actyswonen.nl. Bel (053) 750 11 70 of kijk op

www.wonenmetactys.nl

apetito bestaat 25 jaar en dat vieren we! Word nu klant en ontvang op 7 Hollandse maaltijden

25% jubileumkorting

Van € 43,33 voor

€ 32,50 art.nr. 93996

• Rundergehaktbal met spinazie à la crème en aardappelen

• Slavink met rode bieten en aardappelpartjes • Gepaneerde varkensschnitzel met wortelen en aardappelpuree • Runderlapje met bloemkool en aardappelpuree

Meer weten? Bel gratis:

0800 - 023 29 75

of ga naar: www.apetito-shop.nl/25jaar Uw actiecode 17 - 14055

• Kippenpoot met groenten, spek, ui en gebakken aardappelen • Lekkerbekje met sperziebonen en aardappelpartjes • Varkenslapje in jus met stamppot andijvie

*Geldig t/m 31 mei 2014. Eenmalige deelname per adres. Alleen voor nieuwe klanten.

apetito Adv. Sen.KrantOv.121x184.indd 1

03-04-14 09:08


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Terug naar school

Een bezoek aan het Schoolmuseum is een feest der herkenning. Schoolbanken van toen, schoolplaten van Jetses, Isings en van Lummel, leesmethodes van Aap, Noot Mies, inktflessen, breiwerkjes en meer. Alles roept herinneringen op aan de school van vroeger. In het Onderwijsmuseum Educatorium Ootmarsum vindt men een klasje uit 1662. Ook zijn er klassen uit de jaren 20 en 60 en zelfs een handwerkklas. In een lokaal uit de 19e eeuw kunnen groepen nog steeds terecht voor een ouderwetse les van een strenge leraar. Leuk voor (groot) ouders én hun (klein)kinderen. Op aanvraag worden groepslessen gegeven. ■ Voor meer informatie: www.educatorium.nl

De Italiaanse Oldenzaler en de Oldenzaalse Italiaan De één is Salvatore Ierna, geboren in 1938 in de stad Catania op het eiland Sicilië, de ander is Francesco Antonia Franceschina geboren 1927 aan de Ootmarsumsestraat72 te Oldenzaal. Sinds kort hebben de beide vriendelijke en goedlachse mannen elkaar weer gevonden. Ze zijn druk geweest met de voorbereiding op de dagen van 2 en 3 september. Beide dagen werd in het Stadstheater de Bond door het Filmhuis Oldenzaal de film Marina vertoond. Deze film vertelt het verhaal van de Italiaanse Rocco Granata tegen de achtergrond van de massale Italiaanse migratie naar België in de jaren 60. Rocco verhuist met zijn familie van het zonnige Calabria naar het regenachtige Wallonië waar alles tegen valt. Als rebellerende jongeman zoekt hij - tegen de wil en overtuiging van zijn vader - een uitweg in de muziek en in de liefde. De Spaghettivreters In diezelfde periode begon ook de migratie van Italianen naar Nederland, ook naar Oldenzaal. De rellen die destijds ontstonden tussen de Italiaanse fabrieksarbeiders en de Oldenzaalse jongeren zijn vastgelegd in een documentaire De

Spaghettivreters. Deze documentaire vormde de voorfilm voor de film Marina. Uniek was dat vele nog in leven zijnde Oldenzalers die in de documentaire voorkomen ook de voorstelling kwamen bezoeken. De Italiaanse gemeenschap in Twente is de afgelopen 55 jaar op voortreffelijke wijze geïntegreerd in Twente en zeker in de gemeente Oldenzaal. In 2016 is het veertig jaar geleden dat in Oldenzaal de Italiaanse vereniging ACLI werd opgericht. De voorzitter van deze vereniging is de vlot pratende en goed gemutste Salvatore Ierna (77). Hij is de man die in Oldenzaal en omgeving steeds opnieuw activiteiten ontplooit om zijn landgenoten te betrekken bij alle in en outs in de Oldenzaalse samenleving. Maar ook voor Salvatore nadert de tijd dat hij het stokje moet overdragen of neerleggen. Het laatste is het geval, dus houdt de Italiaanse vereniging op te bestaan. In 2016 zal er dan ook een afscheidsfeest zijn met zang, muziek, folklore en niet te vergeten Italiaanse spijs en wijn. Salvatore is immers een levensgenieter en hij niet alleen, ook zijn Oldenzaalse vriend, de nu in Rossum wonende Francesco Francesschina (87). Ze trekken af en toe met elkaar op, drinken een glaasje en praten over

Vluchten moet je oefenen! Net als ieder jaar vinden in oktober de nationale brandpreventie weken plaats. Ook dit jaar zal Brandweer Twente met verschillende acties meedoen. Het thema van dit jaar is: ‘Wat doe jij bij brand? Vluchten moet je oefenen!’. Het thema is gericht op brandveiligheidsbewustzijn en de noodzaak van veilig vluchten. De zelfstandig wonende senior staat hierbij centraal. Op 1 oktober is de aftrap voor de vluchtoefeningen in heel het land. Brandweermannen uit de regio Twente bespreken en oefenen op deze datum met een thuiswonende senior (ouders, familie, buren of kennissen) het vluchten uit hun huis. Want niets is zo'n goede stimulans als iets zelf te ervaren. Tijdens het oefenen van het vluchten ontdekken de deelnemers de risico's/ uitdagingen en welke oplossingen/ideeën er al snel ontstaan. Onderstaand een aantal tips van Brandweer Twente die in ieder geval van belang zijn bij het oefenen van een vluchtplan. Vluchten bij brand Als de brand groter is dan een blusdeken, verlies dan geen tijd met een bluspoging. VLUCHT! Mocht je nog niet nagedacht hebben over een ‘vluchtplan’, dan kun je onderstaande tips gebruiken om direct te gaan oefenen. Pas op voor je eigen veiligheid en die van jouw huisgenoten. Voorkom valpartijen!

het definitieve afscheid dat ­eens ­­komt. Goedlachs en temperamentvol Wanneer in de zestiger jaren van de vorige eeuw de Italiaanse gastarbeiders naar Nederland komen zijn de geschoolde vakmensen, de terrazzowerkers, hen al voorgegaan. Ook de vader van Francesco, Angelo Franceschina, komt naar Oldenzaal. Wanneer Angelo in het Oldenzaalse ziekenhuis de terrazzo vloeren en trappen vervaardigt leert hij de verpleegster Hermanna Derksen kennen. Het is liefde op het eerste gezicht. Samen besluiten ze een gezin te stichten en er worden maar liefst zeven kinderen geboren: Massaro, Pietro, Annemaria, Albertine, Francesco, Dante en Giuseppe. De enige nog in leven zijnde is Francesco. Met vreugde vertelt hij dat hij maar liefst vier lieve dochters heeft en dertien kleinkinderen. Er zijn veel overeenkomsten tussen Francesco en Salvatore, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Beiden zijn klein van stuk, goedlachs, vriendelijk, temperamentvol en levensgenieters. Salvatore denkt en doet als een Nederlander, maar Francesco denkt en droomt in het Italiaans. Wat ze zeker beiden bezig houdt is het definitieve einde: de dood.

alsof je uit de rook blijft! 7. Sluit deuren achter je om uitbreiding van de brand te voorkomen. 8. Ontmoet elkaar buiten op de afgesproken plaats. 9. Waarschuw de brandweer wanneer je veilig bent. Oefen het gesprek met 112, zoals het in realiteit kan voorkomen. Is het gelukt om binnen drie minuten met z’n allen veilig buiten te komen? Tijdens zo’n eerste vluchtoefening kom je vaak nog een aantal punten tegen die niet helemaal soepel verlopen of verbeterd kunnen worden. ■

Oude verhalen opgetekend Nu nog even willen ze daar niet aan denken, het samenzijn op 2 en 3 september met de landgenoten van destijds heeft ze een nieuwe uitdaging gegeven. Het is de bedoeling dat in 2016, wanneer de Italiaanse vereniging ACLI wordt opgeheven, een boek verschijnt over Italiaanse gastarbeiders en hun gezinnen in Twente. Professor Kees Groenendijk en anderen zullen bijdragen leveren voor dit historisch na te laten werk van over de Italianen in Twente en vooral in Oldenzaal. Ze hebben de adressen van de nog in leven zijnde gastarbeiders genoteerd en ze gaan nu op zoek naar de schoenendozen waar de foto’s van destijds in zijn bewaard. Salvatore en Francesco mogen dan wel op leeftijd zijn, maar deze twee unieke mannen zijn nog lang niet uitgeblust. ■ Door Martin Meijerink

Zorg komt dichterbij door middel van beeldscherm

Samen met In voor zorg! heeft zorginstelling De Noorderbrug gespecialiseerd in onder meer ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel onder de noemer ‘Zorg Dichterbij’ het zogeheten beeldschermcontact (BSC) ingevoerd.

1. Ga allemaal in bed liggen, alsof het nacht is. Sluit ook de voor- en achterdeur af zoals je dit voor het slapen gaan doet. 2. Laat de rookmelder afgaan met behulp van de testknop. Dit is het startsignaal voor het vluchten. 3. Blijf rustig, dan denk je logisch na. 4. Waarschuw jouw huisgenoten. Roep hard dat er brand is uitgebroken. 5. Zorg voor elkaar. Help elkaar. Maar laat de spullen staan. 6. Verlaat de ‘brandende’ ruimte met het hoofd zo laag mogelijk,

Salvatore heeft zijn rustplaats en grafsteen reeds gereserveerd op de begraafplaats in Oldenzaal. Francesco heeft zijn rustplaats reeds gereserveerd op de RK begraafplaats te Rossum. Hij is bezig met zijn grafsteen van Bentheimer zandsteen, die door hem zelf wordt vervaardigd.

De dienst is bedoeld voor cliënten die zelfstandig wonen met begeleiding. Door het gebruik van een beeldscherm kunnen cliënt en zorgverlener vaker contact hebben. De Noorderbrug levert met BSC een bijdrage aan meer eigen regie en zelfstandigheid van de cliënt. Toekomst Beeldschermcommunicatie zet de ondersteuning van cliënten niet op afstand. Het brengt de zorg juist dichterbij. Met deze innovatieve vorm van dienstverlening kunnen cliënten bij De Noorderbrug, ook binnen het

Wmo-landschap, rekenen op professionele ondersteuning op maat. Zorg Dichterbij is eind 2012 op meerdere plaatsen van start voorzichtig. Ongeveer twaalf cliënten en hun begeleiders kregen tablets die met elkaar in contact staan. Deelnemers ervaren het beeldschermcontact als flexibel en tijdbesparend. Cliënten hebben het werken met een beeldscherm sneller onder de knie dan verwacht. Het persoonlijk contact blijft wel nodig, maar kan veel minder. Resultaten Naar aanleiding van de positeve resultaten krijgt het project een vervolg en uitbreiding in het hele werkgebied van De Noorderbrug. Ook wordt de techniek toegepast in nieuwe wooncentra. ■ Bron: www.ouderenjournaal.nl

19


SeniorenOverijssel

KWARTAALKRANT VOOR EN DOOR SENIOREN VANAF 50 JAAR

Thuiszorg 24 september 2014 Dag van de

Blijven genieten van het leven TSN Thuiszorg helpt cliënten om volop in het leven te staan en zo zelfstandig mogelijk te blijven. TSN levert alle vormen van thuiszorg: hulp bij het huishouden, verzorging en verpleging, begeleiding thuis en ook gemakdiensten en hulpmiddelen. Als grootste thuiszorgorganisatie van Nederland zitten we altijd in de buurt. Waar mogelijk werken we samen met andere hulpverleners en met vrijwilligers(organisaties). In diverse gemeenten maken we deel uit van sociale wijkteams. Op die manier organiseren we de zorg altijd dichtbij. Vandaar ons motto: Verzorgd door TSN. Meer weten over thuiszorg bij u in de buurt? Kijk op www.tsn-thuiszorg.nl of bel 0900 8615. TSN Thuiszorg Postbus 510 | 7600 AM Almelo | t 0900 8615 info@tsn-thuiszorg.nl | www.tsn-thuiszorg.nl

Adv DVDT 263x394.indd 1

Afhankelijk van uw woonplaats kunt u bij TSN Thuiszorg terecht voor de volgende diensten en producten: • Hulp bij het huishouden • Verpleging en verzorging • Nachtzorg op route • Technologisch team: Specifieke medisch technische handelingen als infuuszorg en thuisdialyse • Gespecialiseerde verpleegkundige zorg • Palliatieve zorg: Begeleiding en ondersteuning bij een ongeneeslijke ziekte • Casemanagement bij dementie: Persoonlijke begeleiding voor mensen met dementie en beginnende geheugen problematiek. • Begeleiding thuis: Om weer grip te krijgen op het dagelijkse leven • Intramurale zorg: Woonzorg centra • Personenalarmering • Gezondheidsvoorlichting en preventie • Uitleen van hulpmiddelen • Ledenservice

10-09-14 13:51

Profile for Geen Blad voor de Mond B.V.

SeniorenOverijssel - najaar 2014  

SeniorenOverijssel wordt uitgegeven door Geen Blad voor de Mond. De krant informeert 50-plussers over onderwerpen als gezondheid, werk, zorg...

SeniorenOverijssel - najaar 2014  

SeniorenOverijssel wordt uitgegeven door Geen Blad voor de Mond. De krant informeert 50-plussers over onderwerpen als gezondheid, werk, zorg...