__MAIN_TEXT__

Page 1

Senioren van het Noorden S E N I O R E N k r a n t v oor 5 0 - p l u ssers u i t d ren t h e , f ries l a n d en g ronin g en

Najaar 2014

Opgepast voor babbeltrucs Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Lees verder op pagina 11

Sport en bewegen voor senioren Sport en bewegen voor senioren. “Iedereen zegt dat het goed voor je is, maar ik had er niets mee”, vertelt mevrouw de Jong. “Nu zit ik al vijf jaar in een groep van de Stichting Sport en Beweeg en kan ik wel zeggen dat ik het heel leuk vind. Het is gezellig en goed voor mijn lichaam.”

Gekleurd Grijs in Drenthe

Ouderwets wonen in nieuwbouw

Veilig elektrisch fietsen

‘Gekleurd Grijs (leef)tijd voor cultuur’. Met deze boodschap probeert K&C in Assen de senioren in Drenthe te bewegen tot actieve cultuurbeoefening. Campagnes in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe laten zien dat senioren en kunst en cultuur prima samengaan. Het project daagt senioren uit, creëert gezamenlijke kunstbeleving, vergroot het sociale netwerk en biedt nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding.

Zorgcentrum Westerpoort in Franeker wil dat dementerende ouderen zich thuis voelen. De woningen zijn nagelnieuw, maar het interieur is met opzet ouderwets ingericht, vertelt locatiemanager Simmie Koekkoek. “Onze bewoners hebben last van geheugenverlies, maar herinneren zich vaak nog wel hun jeugdjaren. Door de woningen in te richten met de meubels en herkenbare kleuren van vroeger, voelen zij zich sneller thuis."

Steeds meer mensen maken gebruik van de elektrische fiets. De laatste tijd gebeuren er ook steeds vaker ongelukken met dit soort fietsen, vooral onder ouderen. Daarom organiseert de provincie Groningen samen met het Verkeeren Vervoerberaad Groningen en de Fietsersbond de campagne Fietswijs. De campagne bestaat uit een brochure en een website met tips voor veilig fietsen. Ook worden trainingen gegeven.

Lees verder op pagina 9 Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 15

Lees verder op pagina 17


Blijven genieten van het leven!

Met thuiszorg van TSN TSN Thuiszorg helpt cliënten om volop in het leven te staan en zo zelfstandig mogelijk te blijven. TSN levert alle vormen van thuiszorg: hulp bij het huishouden, verzorging en verpleging, begeleiding thuis en ook gemakdiensten en hulpmiddelen. Als grootste thuiszorgorganisatie van Nederland zitten we altijd in de buurt. Waar mogelijk werken we samen met andere hulpverleners en met vrijwilligers(organisaties). In diverse gemeenten maken we deel uit van sociale wijkteams. Op die manier organiseren we de zorg altijd dichtbij. Vandaar ons motto: Verzorgd door TSN. Meer weten over thuiszorg bij u in de buurt? Kijk op www.tsn-thuiszorg.nl of bel 0900 8615.

TSN Thuiszorg Postbus 510 | 7600 AM Almelo | t 0900 8615 info@tsn-thuiszorg.nl | www.tsn-thuiszorg.nl

Algemene advertenties 263x394.indd 1

Afhankelijk van uw woonplaats kunt u bij TSN Thuiszorg terecht voor de volgende diensten en producten: • Hulp bij het huishouden • Verpleging en verzorging • Nachtzorg op route • Technologisch team: Specifieke medisch technische handelingen als infuuszorg en thuisdialyse • Gespecialiseerde verpleegkundige zorg • Palliatieve zorg: Begeleiding en ondersteuning bij een ongeneeslijke ziekte • Casemanagement bij dementie: Persoonlijke begeleiding voor mensen met dementie en beginnende geheugen problematiek. • Begeleiding thuis: Om weer grip te krijgen op het dagelijkse leven • Intramurale zorg: Woonzorg centra • Personenalarmering • Gezondheidsvoorlichting en preventie • Uitleen van hulpmiddelen • Ledenservice

25-09-14 10:07


Senioren van het Noorden

SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

De meest invloedrijke seniorenorganisatie in Nederland

ANBO komt op voor senioren ANBO stelt senioren beter in staat mee te doen in de maatschappij. Met individuele hulp en advies op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen en een mooi pakket aan ledenvoordeel. “Ook is ANBO actief aan de Haagse overlegtafel. Want zowel het zorgstelsel als het pensioenstelsel wordt ingrijpend vernieuwd. ANBO praat mee en werkt hard aan gezond beleid voor de toekomst”, zegt ANBOdirecteur Liane den Haan.

een magische grens over gaat en opeens een ‘senior’ is. Maar we zien wel dat mensen vanaf een bepaalde leeftijd vragen krijgen. Wil ik voor de rest van mijn leven in dit huis blijven wonen? Wat gebeurt er als ik werkloos wordt? Wie helpt mij als ik ouder wordt? Of dat ze zélf te maken krijgen met hulp of zorg voor iemand in hun omgeving. Daar is ANBO voor. Wij wijzen de weg in het woud aan regels en voorzieningen. Los daarvan helpen we mensen ook heel direct in hun portemonnee. Geen luxe in deze tijden van bezuinigingen. We hebben zestien zorgcollectieven en organiseren al een paar jaar korting op de energie. Het zesde collectief komt er weer aan en leden besparen heel eenvoudig veel geld. Ook zijn we een schadecollectief gestart, waar mensen al hun schadeverzekeringen in kunnen onderbrengen. En tenslotte regelen we korting op leuke dingen als uit eten gaan, uitjes, reizen en heel veel andere zaken. De moeite waard dus

“Wij willen dat mensen tot op hoge leeftijd hun eigen keuzes kunnen blijven maken en langer zelfstandig en onafhankelijk blijven. ANBO is de enige senioren­ organisatie die zich niet alleen inzet voor de huidige, maar ook voor de toekomstige generatie senioren. Duurzaamheid en solidariteit, dat kenmerkt ons. Een tikje rebels zijn we ook. We prikkelen bestuurders graag, schudden de boel een beetje op. Zo krijgen we meer voor elkaar dan menig ander. ANBO is niet zomaar een ‘ouderenbond’, en dat mag de wereld weten”, aldus Den Haan. Over een paar jaar dan is de helft van Nederland ouder dan 50. “Het is al lang niet meer zo dat de vijftiger

ANBO voor u! Heeft u behoefte aan persoonlijk advies over uw AOW, over uw zorg of huurtoeslag, over aanpassingen

Pak die energiekorting. Vul de bon in en stuur op!

aan uw woning? Heeft u vragen over (veranderingen in) de langdurige zorg? Neem dan contact op met onze deskundige medewerkers. We helpen u ook bij geschillen met uitvoeringsinstanties als de SVB of het CAK. Bel 0348 - 46 66 88. Maak gebruik van onze belastinginvulservice Hulp nodig bij het indienen van uw belastingaangifte? Onze belastinginvulservice biedt uitkomst.

Ook bij andere financiële vraagstukken over kortingen, toeslagen of uitkeringen staan de experts van ANBO voor u klaar. We vullen tegen een kleine onkostenvergoeding jaarlijks ruim 125.000 aangiften in. Bij u in de buurt Actieve vrijwilligers van ruim 400 afdelingen in het land organiseren wandel- en fietstochten, leesclubs, museum- en theaterbezoek en andere uitstapjes. Dus ook voor ont-

ANBO Magazine U ontvangt bovendien ons tijdschrift ANBO Magazine boordevol nieuwtjes, tips, interviews en lekkere leesverhalen. Meer weten over ANBO? Kijk op www.anbo.nl. Lid worden? Surf naar www.anbo.nl/seniorenvanhetnoorden of bel naar 0348 46 66 66 (tijdens kantooruren). ■

“ANBO is dé belangenbehartiger voor de huidige en de toekomstige generatie senioren”, stelt Liane den Haan, directeur van ANBO. “En juist in deze tijd van bezuinigingen bieden wij onze leden daarom structurele lastenverlichting met onze collectieven. Duizenden ANBO-leden profiteren inmiddels van lage tarieven voor gas en licht door mee te doen aan het ANBO Energiecollectief.”

Ga naar www.anbo.nl/kortingenergie of bel de Energielijn (088) 669 90 60. Ja, ik schrijf mij vrijblijvend in voor het 6e Energiecollectief en krijg een vrijblijvend aanbod twee weken na de veiling op 4 november 2014. Ik ben ANBO-lid, met lidnummer Ik ben geen ANBO-lid TUSSENVOEGSELS

ACHTERNAAM

M/V

ADRES HUISNUMMER en TOEVOEGING POSTCODE en PLAATS E-MAILADRES TELEFOONNUMMER

Huidige leverancier elektriciteit Ik heb een dubbele meter PIEKVERBRUIK kWh

moeting en gezelligheid zit u bij ANBO goed. Meer weten? Kijk op www.anbo.nl/bijuindebuurt.

Fiks besparen op uw energierekening

ANTWOORDBON

VOORLETTERS

Lid zijn loont! • Fikse korting op uw zorgpremie • Hulp bij belastingaangifte • Gratis 8 keer per jaar ANBO Magazine • Besparen op uw energie­ rekening • Korting op reizen, uitstapjes en artikelen • Nieuwe mensen ontmoeten • Uw stem wordt gehoord in Den Haag en uw gemeente!

DALVERBRUIK kWh

Ik heb een enkele meter VERBRUIK ELEKTRICITEIT kWh HEEFT U EEN CONTRACT VOOR EEN BEPAALDE TIJD?

NEE

JA, tot wanneer?

NEE

JA, tot wanneer?

Huidige leverancier gas

HEEFT U EEN CONTRACT VOOR EEN BEPAALDE TIJD?

Regel uw korting nu. Stuur de ingevulde kaart vóór 1 november naar het ANBO Energiecollectief, Antwoordnummer 47359 1070 WC AMSTERDAM Inschrijving is vrijblijvend. Als u gebruik wilt maken van de korting en deel wilt nemen aan het collectief moet u ANBO-lid zijn.

ENCO_03_ADVE_50PGRO_1443_N

JAARVERBRUIK GAS m3

Den Haan wordt niet alleen veel gezien in Den Haag, ze heeft ook regelmatig contact met haar leden. “Het scheelde me dit jaar echt een paar honderd euro”, vertelt Truus Verbeek haar triomfantelijk. “Dus meld ik me opnieuw aan voor het ANBO Energiecollectief. Elke overeenkomst loopt namelijk voor een jaar.” Truus Verbeek wil geen geld laten liggen. Ze staat nog steeds versteld over hoe eenvoudig deelname in zijn werk gaat. “Toen ik voor het eerst las over het Energiecollectief, dacht ik: “Al die rompslomp is niets voor mij.” Maar een buurman die al een paar jaar meedoet, trok me over de streep. “Gewoon even die bon invullen en opsturen”, zei hij. Dat is echt helemaal vrijblijvend. Je krijgt dan twee weken na de veiling bericht hoeveel je kunt besparen op jouw energierekening.” Inschrijven vóór 1 november Niet iedereen bespaart evenveel bij een overstap. “Er zijn veel ver-

schillende energieleveranciers en evenzoveel verschillende contracten. Maar als de korting de moeite waard is, dan geef je je op voor deelname. Pas als je deel wilt nemen aan het energiecollectief dan word je lid van ANBO, die de zaak voor je afhandelt. Heel eenvoudig dus,” zo zegt Den Haan. “Vrijblijvend inschrijven moet vóór 1 november gebeuren”, vertelt ze verder. “Op die datum bieden energieleveranciers weer tegen elkaar op om het - inmiddels zesde - ANBO Energiecollectief binnen te halen. Hoe groter de groep met inschrijvers, hoe aantrekkelijker het voor de energieleveranciers wordt. Zij brengen dan een scherper bod uit om die groep binnen te halen. De energieleverancier met het scherpste bod wint de veiling. Vo-

rig jaar waren er maar liefst 28.000 inschrijvers!” Nu extra voordelig Inschrijfformulieren zijn te vinden op www.anbo.nl/kortingopenergie, maar inschrijven kan ook via de bon invullen bij dit artikel. U kunt ook bellen met de ANBO Energie Advieslijn: 088 - 669 90 60. Nu lid worden van ANBO is extra voordelig: de laatste drie maanden van 2014 zijn gratis en pas in december betaal je voor het lidmaatschap voor 2015. Als ANBO-lid kunt u meteen profiteren van heel veel ledenvoordeel en deskundige hulp en advies via ANBO Raad & Daad. Voor het lidmaatschap van 2015 betaalt u € 38,-. Liane den Haan: “Dat is gemakkelijk terugverdiend.” ■ 3


“ Ik ben 85 jaar en nog heel zelfstandig. Maar nu ik alleen ben wordt het grote huis me te veel werk en ook is het erg stil.

DAS WoonzorgAdvies

Voor een zorgcentrum kom ik niet meer in aanmerking. Welke alternatieven zijn er?”

DAS staat voor dienstverlening aan senioren en biedt o.a. hulp bij -

het vinden van een veilige woonruimte met zorg

-

taxatie en verkoop van uw huidige woning

-

opruimen en het regelen van de verhuizing

voor informatie : DAS WoonzorgAdvies: telefoon 06-47117340 email naar daswoonzorgadvies@gmail.com Beëdigd makelaar-taxateur / specialist in seniorenhuisvesting

Studeren vanaf 50 jaar Kies voor kennis en intellectuele uitdaging! De Senioren Academie Groningen – Friesland – Drenthe biedt HOVOcursussen aan in Noord Nederland. Wij bieden een cursusprogramma aan voor iedereen vanaf 50 jaar. U kunt kiezen uit zo’n 140 verschillende cursussen en lezingen per jaar in de stad Groningen, Leeuwarden en Hoogeveen/Emmen. Van (kunst)geschiedenis tot wiskunde, van Engelse literatuur tot filosofie of psychologie. Van de oudheid tot de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Uw docenten zijn (oud)hoogleraren en externe docenten met een passie voor onderwijs. Het niveau is HBO of academisch, maar er is geen studieverplichting. Eisen aan uw vooropleiding zijn er niet (tenzij anders vermeld), alleen een minimumleeftijd van ca. 50 jaar. Wilt u een nieuw vakgebied ontdekken of een oude interesse weer leven inblazen? Bij het HOVO cursusaanbod vindt u vast een cursus die u inspireert! Surf naar www.hovoseniorenacademie voor meer informatie of voor het aanvragen van een studiegids. Het eerstvolgende aanbod (Winter/ Voorjaar) is beschikbaar vanaf begin december.

Wij hopen u te zien bij een cursus van de Senioren Academie!

Hoger Onderwijs voor Ouderen Groningen - Friesland - Drenthe

Wij staan van woensdag 26 tot en met zaterdag 29 november op de 55 Plus Expo Beurs te Drachten, in het Fries Congrescentrum.


Senioren van het Noorden

SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

Project Healthy Ageing

Hoe kunnen mensen gezond ouder worden? Over die vraag buigen kennisinstellingen, bedrijven en overheden zich in NoordNederland in het Healthy Ageing Network Noord ­Nederland (HANNN). In dit netwerk werken provincies, Rijksuniversiteit Groningen, hogescholen en bedrijven samen. De bevolking wordt steeds ouder en dat heeft veel invloed op de economie, de gezondheidszorg, de sociale ontwikkeling, de welvaart en het welzijn. Het onderzoek wil antwoorden vinden hoe we de gezondheid en levenskwaliteit van ouderen kunnen bevorderen. Initiatiefnemers De provincie Groningen is één van de initiatiefnemers van het project en heeft voor de periode van drie jaar 285.000 euro subsidie verleend aan het Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN). ■

Aanpassingen om langer thuis te wonen Je huis, dat is je thuis. Daar zijn al je spulletjes en herinneringen van dierbaren. Je weet er in het donker de weg en je voelt je er veilig. Toch moeten veel ouderen en mindervaliden die prima voor zichzelf kunnen zorgen hun thuishaven omruilen voor een zorgflat of een andere woning, omdat ze wat slechter ter been zijn. Dat is niet altijd even eenvoudig in verband met wachtlijsten, terwijl je met een paar simpele aanpassingen toch gewoon in je huis kunt blijven wonen. Een huis met een trap kan een uitdaging vormen als je slecht ter been bent, maar dat hoeft natuurlijk niet. Een traplift brengt je eenvoudig naar boven en weer naar beneden, zonder problemen. Er zijn zelfs liftjes die een bocht om kunnen. Je kunt ze aanschaffen via

te raden om voor vloerbedekking te kiezen in plaats van plavuizen of laminaat. Als je loopt geeft vloerbedekking namelijk meer grip.

Een traplift brengt je eenvoudig naar boven en beneden.

een thuiszorgwinkel of een speciale shop voor hulpmiddelen in huis en laten installeren. Als je minder goed ter been bent kunnen drempels in de woning aardige obstakels

vormen. Kies er dan voor om deze te verwijderen, zodat een gelijke vloer ontstaat. Makkelijk als je met een rollator loopt of je in een rolstoel voortbeweegt. Ook is het aan

Hulpmiddelen in de badkamer Heb je wat meer moeite om uit bad te stappen of om de douche te verlaten, omdat je bang bent om uit te glijden, dan kun je dit vergemakkelijken met speciale handvatten in en om de douche, het bad en zelfs het toilet. Deze geven houvast en zekerheid. Gebruik verder ook antislipmatjes, een badmat met antislip op de achterkant en desnoods een speciale douchestoel (hiervoor kun je ook een plastic tuinstoel gebruiken). ■ Bron: www.senioren.nl

Direct een goed gevoel Doordat de levensverwachting van mensen steeds hoger wordt, is er een enorme groei van mensen met dementie. Ook in Drenthe komen er steeds meer ouderen die Alzheimer of een andere vorm van dementie hebben. Mevrouw De Jonge woont sinds kort in verpleeghuis De Bleerinck in Emmen. Door ernstige geheugenproblemen (dementie) kon ze niet langer thuis wonen. Dochter Dinie is erg blij met het appartement in het verpleeghuis en vooral met de goede zorgen van het vriendelijke personeel. De kinderen van mevrouw De Jonge gingen vorig jaar ter oriëntatie al eens kijken bij verschillende verpleeghuizen in Zuidoost-Drenthe. Over De Bleerinck

waren ze direct erg enthousiast: “Een heel fijne sfeer, erg aardige mensen – het gaf gewoon meteen een goed gevoel”, vertelt Dinie. Toen een paar maanden geleden de gezondheid van mevrouw De Jonge onverwacht snel achteruitging werd de knoop doorgehakt en betrok mevrouw De Jonge een appartement in De Bleerinck. Het mooie appartement met eigen douche en wc, is praktisch ingedeeld met de meubels uit het oude huis. “Je wilt er echt je eigen thuis van maken.” Natuurlijk was de overgang naar een verpleeghuis een ingrijpende stap voor zowel mevrouw De Jonge als haar familie. “We hadden gehoopt dat ze in haar eigen woning zou kunnen blijven. Maar als het niet meer gaat met de gezondheid, dan

kan het niet anders. En dan hebben we nu een goede plek gevonden”, redeneert Dinie. “Mijn moeder is het verpleeghuis lid geworden van verschillende verenigingen, waar ze wekelijks naar toe gaat. Ook doet ze regelmatig mee aan andere activiteiten die het verpleeghuis organiseert zoals uitstapjes en muzikale optredens. Ze kookt en eet elke dag

gezamenlijk met andere bewoners in de woon-/eetkamer. Ze eet hier zelfs veel beter dan dat ze de laatste tijd thuis deed. Er hangt een heel prettige sfeer, ik ben heel blij dat mijn moeder nu in een vertrouwde, professionele omgeving woont, waar ze goed verzorgd wordt. Dit geeft haar en ons enorm veel rust.” ■

HOVO-cursussen in Noord-Nederland Je bent nooit te oud om te leren. Veel ouderen in Nederland gaan daarom een HOVO-cursus volgen. Deze cursussen worden bij de meeste universiteiten en een aantal hogescholen in Nederland aangeboden. In Noord Nederland worden de HOVO-cursussen gegeven door de Senioren Academie Groningen-Friesland-Drenthe. Het HOVO onderwijs is speciaal gericht op 50-plussers. HOVO bestaat sinds 1986. De eerste cursussen gingen in dat jaar van start in Groningen. Tegenwoordig worden er van Limburg tot Groningen HOVO-cursussen gegeven. Deze cursussen zijn bestemd voor ouderen die zich intensief met een bepaald onderwerp bezig willen houden. HOVO-cursussen liggen op (beginnend) academisch niveau, maar zonder een langdurige studieverplichting. Er worden er geen eisen aan de vooropleiding van de cursist gesteld. HOVO cursisten wachten de nieuwe studiegids per seizoen steeds weer ongeduldig af. De studiegids wordt

vergeleken met een doos verleidelijke bonbons: "het is altijd zo moeilijk om een keuze te maken" en een andere cursiste merkt op "Als de gids met de nieuwe cursussen binnenkomt, dan ga ik er eens echt voor zitten". HOVO-cursussen leiden niet op voor een diploma of beroep maar hebben de belangstelling van senioren als uitgangpunt, een belangstelling die vaak anders is gericht dan die van jonge studenten. Er worden dan ook veel cursussen aangeboden op het gebied van filosofie, geschiedenis en kunstgeschiedenis, maar ook cursussen over sterrenkunde, de werking van

de menselijke hersenen of de evolutietheorie staan regelmatig op het programma. Motivatie Veel HOVO-cursisten kiezen voor een cursus op een wetenschapsgebied waarin zij geïnteresseerd zijn, maar waarvoor zij gedurende hun werkende leven (te) weinig tijd voor hebben gehad. De arts ziet nu eindelijk de mogelijkheid om zich te verdiepen in de geschiedenis en de voormalig bankdirecteur stort zich met overgave op de filosofie. “Ik heb bewust gekozen voor iets heel anders dan mijn vroegere

werk. Ik ben nu vrij en heb de tijd om iets totaal anders te doen. Ik heb nu de tijd en de ruimte om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vragen te stellen.” Cursisten kiezen voor een studieonderwerp op basis van persoonlijke interesse, om actief te blijven en zichzelf verder te ontplooien. Maar ook het contact met medecursisten wordt belangrijk gevonden. "Je zit in een heel gemêleerd gezelschap van mensen, met allerlei verschillende achtergronden. Van dominee tot vakbondsman, van onderwijzer tot verpleegkundige. Juist die verschillende achtergronden en invalshoeken zorgen voor vaak interessante discussies." Multidisciplinaire cursussen Naast de cursussen op het gebied van geschiedenis, filosofie, muziek, kunstgeschiedenis en sterrenkunde worden er cursussen gegeven over bijvoorbeeld ‘gezond ouder worden’ of over de ontwikkeling van het huidige strafrecht in Nederland. Ook multidisciplinaire cursussen, met colleges uit zeer verschillende

invalshoeken over bijvoorbeeld ‘de tijd’ of ‘de onzekerheid van het weten’ maken eveneens deel uit van het cursusaanbod van de Senioren Academie. Dergelijke cursussen worden in veel gevallen vorm gegeven vanuit studiegroepen van oud-hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen. Studeren bij Senioren Academie HOVO onderwijs betekent onderwijs naar uw eigen wensen, met veel of weinig zelfstudie en in de cursusperiodes die voor uw geschikt zijn, in het najaar, winter/voorjaar of in de zomer. In de drie studiegidsen per jaar worden in totaal zo’n 100 cursussen aangeboden. De Senioren Academie is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en hogeschool Stenden in Friesland en Drenthe. Meer informatie over de cursussen vindt u op www.hovoseniorenacademie.nl. U kunt ook de studiegids aanvragen via tel. 0503636597 of hovo@rug.nl. ■ 5


Kom langs voor de gratis hoortest!

Is uw eigen risico óók al verbruikt?

Dan is uw hoortoestel nu gratis. Voor informatie of uw dichtstbijzijnde audicien, ga naar: www.specsavers.n/horen. Geldt voor alle typen hoortoestellen en zorgverzekeraars, o.a. :

Gratis betekent dat Specsavers uw eigen bijdrage van 25% betaalt voor maximaal 1 hoortoestel binnen de categorie waarin u ingedeeld bent door het Zorgverzekeraars Nederland Protocol. De overige 75% wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u wellicht nog een bedrag aan eigen risico dient te betalen, wordt dat bedrag door uw zorgverzekeraar op de 75% vergoeding in mindering gebracht. Voor sommige producten kunt u doorverwezen worden naar een partner audicien van Specsavers. De actie is geldig t/m 31 december 2014. © 2014 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

specsavers.nl

specsaversnederland


Senioren van het Noorden

SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

Tegenwoordig verloopt veel communicatie via internet, ook de communicatie met overheidsinstanties

Overheidscommunicatie, louter digitaal? De overheid streeft ernaar om alle communicatie tussen de overheid en de burger vanaf 2017 ­digitaal te laten verlopen. De Unie KBO heeft hier twijfels bij. "Er zijn nog steeds mensen die niet op internet zijn aangesloten. Behóórlijk wat mensen.", zegt Bas Eenhoorn, vanaf 1 augustus nationaal commissaris voor de digitale overheid. "We moeten altijd een systeem hebben om die mensen te kunnen opvangen om daar wat mee te kunnen doen", zegt Eenhoorn in gesprek met BNR's Paul van Liempt. "Als je zegt dat in 2017 iedereen op internet móet zitten en we móeten digitaal kunnen communiceren tussen burgers, ondernemers en overheid, dan zal er altijd iets zijn dat nog niet geregeld is." Aandacht voor digibeten De Unie KBO ziet dat de focus van de overheid nu vooral ligt op de inrichting van een goede digitale

infrastructuur. De ouderenorganisatie wil juist ook dat er meer aandacht komt voor een vangnet voor digibeten, onder deze doelgroep bevinden zich immers veel ouderen. Jan Brinkers, beleidsadviseur Digitale Zaken bij de Unie KBO voegt daar nog aan toe: “Wij zijn van mening dat alle ouderen moeten kunnen participeren in een digitale samenleving. Daarom zal de overheid haar toepassingen ook geschikt moeten maken voor personen die minder digitaal vaardig zijn.“ Onhaalbaar Volgens veel ICT-experts is de deadline van 2017 als jaar waarin al het verkeer tussen overheid en burger digitaal moet zijn, onrealistisch en onhaalbaar. Eenhoorn, de speciaal in het leven geroepen nationaal commissaris voor de digitale overheid, snapt dat standpunt wel. "Nog niet iedereen zit op internet. Maar niet omdat we niet in staat zouden zijn om alle dienstverlening die

Heel Nederland gaat weer bakken

we hebben, op een digitale manier aan te bieden. Het gaat er om of iedereen er gebruik van maakt." De opmerking van Eenhoorn wordt onderstreept door uitkomsten uit het Unie KBO-onderzoek 'Digitaal contact met de overheid', dat eerder dit jaar is uitgevoerd door de seniorenorganisatie. In dit onderzoek geeft 30% van de ondervraagden met een internetaansluiting aan momenteel geen digitaal contact met de overheid te hebben. Gebruiksvriendelijk In een brief aan Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schrijft de Unie KBO dat de overheid actie moet ondernemen om ook de digibete ouderen inspraak te geven tijdens het proces. In de klankbordgroep die is ingesteld wordt geadviseerd over het gebruiksvriendelijker inrichten van de eoverheid. De Unie KBO dringt er bij de Minister op aan om in die klankbordgroep ook ouderen zitting te laten hebben. ■

BeterThuis is de ­ marktplaats voor ouderen Het is prettig om te kunnen vertrouwen op een helpende hand in en om het huis. Zeker als je wat ouder bent en niet alles meer even makkelijk kan of wilt. BeterThuis brengt vraag en aanbod van hulp op een eenvoudige manier bij elkaar. Waarbij u zelf kunt kiezen wie wanneer bij u werkt – en voor hoeveel.

In Heel Holland Bakt is omroep MAX ook dit seizoen weer op zoek naar Nederlands meest getalenteerde thuisbakker. In acht weken nemen tien amateurbakkers het tegen elkaar op. Wie wordt de beste thuisbakker van Nederland? Onder toeziend oog van de jury worden de bakfanaten getest op alle disciplines van de bakkerswereld; van meringue tot appeltaart en van brood tot hartige taart. Martine Bijl Ook dit seizoen presenteert Martine Bijl Heel Holland Bakt weer. Zij is tijdens het programma de grote steun voor de kandidaten. De jury bestaat uit meester patissier Robèrt van Beckhoven en culinair publicist Janny van der Heijden. Alle creaties van de amateurbakkers worden door dit duo beoordeeld. Heel Holland Bakt is de Nederlandse versie van de Britse kijkcijfer-

hit The Great British Bake Off. Winnaar 2013 Het eerste seizoen van de succesvolle bakkerswedstrijd werd gewonnen door Rutger van den Broek. Inmiddels heeft Rutger, die in het dagelijks leven verpleegkundige is, een eigen kookboek uitgebracht met maar liefst 70 recepten. Het boek heet heel toepasselijk ‘Rutger Bakt’ en allerlei baksels komen aan bod, van feestelijke fraîsier en kokosmakronen met gekonfijte ananas, tot aan foccacia met peer en de allerbeste brownies. Uitzendingen De eerste aflevering van het nieuwe seizoen werd uitgezonden op zondag 7 september 2014, elke zondag zijn de uitzendingen te volgen om 20.30 uur op NPO 1. ­­ ■ Bron: www.ouderenjournaal.nl

Zorgvragers kunnen zelf online – gratis – op zoek naar een goede thuishelper. Zodra zij deze op basis van de profielschets gevonden hebben, betalen ze 10 euro administratiekosten voor de contactgegevens. Vervolgens maken thuishelper en zorgvrager onderling afspraken over werktijden, activiteiten en de vergoeding. Wie hulp wil bij het vinden van een geschikte thuishelper – voor zichzelf of voor iemand anders – kan ook bij BeterThuis terecht. Dan vragen zij 75 euro per zoekopdracht. Doordat BeterThuis op geen enkele manier profiteert van de uren die de thuishelpers maken, kunnen zorgvragers tegen relatief voordelige tarieven een thuishelper aantrekken. Goed voor de zorgvrager, goed voor de thuishelper.

de zorg voor ouderen. Zij werken met grote zorgvuldigheid, want betrouwbaarheid is ook hier essentieel. Daarnaast hebben ze aandacht voor de menselijke kant van hulp. Het belang van oprechte aandacht voor de ander, en rustig even de tijd voor iets of iemand kunnen ­nemen… Participatiemaatschappij BeterThuis onderscheidt zich door een uitgekiende screening en selectie waarbij zij zich richten op specifieke wensen van de doelgroep.

De oudere – of degene die voor hem/haar/hen zoekt – kan heel gericht zoeken. En zo zelf bepalen wie, wanneer wat gaat doen. En tegen welke vergoeding. De opdrachtgever heeft dus echt alle touwtjes in handen! BeterThuis wil de zoektocht naar goede hulp en huishoudelijke ondersteuning vergemakkelijken. En dat is goed voor de werkgever en goed voor de werknemer. ■ Voor meer informatie: www.beterthuis.nl

Een beter werkende samenleving BeterThuis wil een beter werkende samenleving. Zij willen daaraan bijdragen door vraag en aanbod van hulp voor ouderen bij elkaar te brengen. Zodat mensen langer, prettiger thuis kunnen vertoeven. Daarin staan zij overigens niet alleen. Er zijn momenteel gelukkig veel initiatieven die zich richten op verbetering en verandering van 7


Zorggroep Tangenborgh In heel Zuidoost-Drenthe 24 uur per dag zorg. Zowel bij u thuis, als in onze zorglocaties. Borgerhof St. Franciscus en De Voorde De Bleerinck, De Borgh, Heidehiem, Iemenhof, Meerstede en De Schans Emmer-Compascuum: Herman Scholtenhoek De Deele Hof van Erica Erica: Dillehof en De Weegbree Klazienaveen: Oldersheem Nieuw-Amsterdam: De Wanne Nieuw-Buinen: De Etgaarde Oosterhesselen: De Anloop Schoonebeek: Borger: Coevorden: Emmen:

Loop gerust eens bij ons binnen. Wij zijn u graag van dienst.

Meer informatie: 0591 681616 info@tangenborgh.nl www.tangenborgh.nl

De Tuinen van

P

Appeltern Elke dag geopend!

-

“Uw oude dag doorbrengen in het prachtige Aldeboarn”

Ruim 200 inspiratietuinen in herfstsfeer Geniet van alle herfst- en winterdecoraties Natuurlijk spelen & ontdekken voor kinderen Sfeervolle restaurants en terrassen Ideaal voor groepen en gezelschappen

NIEUW: DE APPELTERN FLUISTERTOUR! De Tuinen van Appeltern | Walstraat 2a 6629 AD Appeltern +31 (0) 487 541 732 | www.appeltern.nl | info@appeltern.nl

SPECIALE HERFSTKORTING! SENIOREN VAN HET NOORDEN!

€ 4,00

p.p.

Wilt u meer weten? Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566- 631294

max. 2 personen per bon

Bij inlevering van deze bon ontvangt u €4,00 korting! Korting is geldig op de basisentreeprijs van €12,50. Niet i.c.m. andere acties en/of (groeps)kortingen, geldig t/m 30 nov 2014.

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn


Senioren van het Noorden

SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

“We lachen en hebben plezier, maar werken daarnaast ook aan onze conditie”

Sport en bewegen voor senioren Iedereen kan meedoen De kracht van de groepen is met name het gevarieerde aanbod van de oefenstof. Elke les wordt aandacht geschonken aan conditie, kracht en lenigheid en aan verschillende sport- en spelvormen zoals badminton of andere racketspelen, balsporten, bewegen op muziek, hockey. Maar ook zwemmen, Nordic walking en sportief wandelen behoren tot de mogelijkheden. De materialen die gebruikt worden zijn geschikt voor ouderen en de regels worden zodanig aangepast dat het spel door iedereen gespeeld kan worden. Een ander belangrijk element van de lessen is de gezelligheid. Tijdens de wekelijkse lessen wordt er gezellig gekletst en gelachen en zijn de deelnemers erg betrokken bij elkaar. Dit blijkt vooral ook wanneer iemand ziek wordt of geblesseerd is.

Sport en bewegen voor senioren. “Iedereen zegt dat het goed voor je is, maar ik had er niets mee”, vertelt mevrouw de Jong. “Nu zit ik al vijf jaar in een groep van de Stichting Sport en Beweeg en kan ik wel zeggen dat ik het heel leuk vind. Het is gezellig en goed voor mijn lichaam.” Nu, achteraf, geeft mevrouw de Jong aan dat ze niet snapt waarom ze zo lang getwijfeld heeft om naar een sport- en beweeggroep toe te gaan. “Ik had het veel eerder moeten doen. We lachen en hebben plezier, maar daarnaast werken we ook aan onze conditie en iedere keer worden er andere activiteiten aangeboden. Zo leren we hockey, basketbal, volleybal, dansen, fitness, maar allemaal aangepast aan ons niveau, wensen en stemmingen”, aldus mevrouw de Jong. Naar eigen mogelijkheid Stichting Sport en Beweeg biedt in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Emmen, Coevorden en De Wolden activiteiten aan voor mensen vanaf 55 jaar. Maar in sommige groepen nemen ook mensen van 85 jaar

deel. De groepen zijn verdeeld in fitte groepen en groepen voor minder mobiele ouderen. Groepen die nog fanatiek sporten en groepen die bewegen op de stoel. In totaal

Hulp en onder­ steuning Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat ze de hulp krijgen die ze daarbij nodig hebben. De gemeente bepaalt samen met de aanvrager welke ondersteuning daarvoor nodig is. Omdat er zo veel mogelijkheden zijn voor ondersteuning, noemen we hieronder een aantal voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn: Huishoudelijke hulp Hierbij kunt u denken aan hulp bij opruimen, schoonmaken en ramen zemen. Woningaanpassingen Bijvoorbeeld het aanvragen van een traplift of een verhoogd toilet. Vervoer in de regio Voor mensen die slecht ter been zijn en niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Rolstoel Een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel,

het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar. Maaltijdverzorging Ook wel warme maaltijd voorziening of tafeltje-dekje genoemd. Opvang Bijvoorbeeld blijf-van-mijnlijfhuizen en daklozenopvang. Verhuiskostenvergoeding Deze vergoeding krijgt u als u door ouderdom, ziekte of een handicap naar een aangepaste woning moet verhuizen. Hulp aan buurthuizen en verenigingen. Aanvragen Voor het aanvragen van hulp kunt u terecht bij het Wmo-loket in uw eigen gemeente. Als u in aanmerking komt voor Wmo, kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura. Met een pgb kunt u de zorg of hulp zelf inhuren. Bij zorg in natura regelt de gemeente de zorg voor u. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt. Of wie u gaat helpen in de huishouding. Soms moet u een eigen bijdrage voor de Wmo betalen. ■

zijn 41 groepen aangesloten bij Stichting Sport en Beweeg. Wekelijks komen er zo’n 520 senioren naar de sportgroepen, die daar een sportles volgen die afgestemd is

op hun eigen mogelijkheden. De docenten zijn speciaal opgeleid om de lessen te geven en de deelnemers op professionele wijze te begeleiden.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de Stichting Sport en Beweeg: 0528233775 of kijk op de website www.sportenbeweeg.nl. ■

Beschuit met aardbeien Bij een overlijden streef je er als uitvaartverzorger natuurlijk altijd naar om samen met de nabestaanden het overlijden van hun dierbare op een professionele en liefdevolle manier vorm te geven. Er schuilt een verhaal achter ieder overlijden, elk mens is anders en daarmee is iedere uitvaart persoonlijk. Dit is zo’n persoonlijk verhaal. Uitvaartverzorger Wim de Graaf van Yarden vertelt over een uitvaart die hem bijzonder is bijgebleven. “In dit verhaal noem ik de personen voor de vorm maar even Janny en Ed. Ed had Janny laten beloven dat, mocht het ooit zover zijn en hij zou komen te overlijden, hij thuis zou worden opgebaard. Tijdens de bespreking van de uitvaart van Ed noemde Janny dit dan ook meerdere malen. Zelf wilde ze dit ook graag. Ze zou zich zo schuldig voelen wanneer een thuisopbaring, om wat voor reden dan ook, niet zou gaan lukken. Ik verzekerde haar dat we er alles aan zouden doen om de thuisopbaring voor elkaar te krijgen, maar had wel meteen mijn bedenkingen. Het was hartje zomer en ontzettend warm. Ed lag opgebaard in de woonkamer en met een buitentemperatuur van een kleine 30 graden moesten we het lichaam goed in de gaten blijven houdenDagelijks ging ik bij Janny langs om de koeling en het lichaam van Ed te controleren.” Alles op alles “Zondag vroeg in de ochtend werd ik gebeld door Janny. In paniek ver-

Wim de Graaf van Yarden Uitvaartzorg vertelt over een bijzondere uitvaart.

telde ze dat Ed nu toch wel duidelijk begon te verkleuren en dat hij wat klam aanvoelde. Mijn collega en ik snelden naar haar toe en verzorgden Ed opnieuw. Het duurde nog maar één dag tot de uitvaart. Al die tijd hadden we het gered, we zetten dan ook alles op alles om Ed ook de laatste dag thuis bij zijn Janny te houden. Vanuit onze ervaring en kunde pasten we wat handige foefjes toe. Janny volgde in spanning het tafereel en keek ons, toen we bijna klaar waren, verwachtingsvol aan. We vertelden haar dat Ed tot aan de plechtigheid thuis kon blijven. Zichtbaar opgelucht brak er een glimlach door op haar ver-

drietige, gespannen gezicht. Een last viel van haar schouders en ze fleurde helemaal op. Voldoening en rust “Janny gebaarde ons te gaan zitten en voordat ze verdween naar de keuken hoorden we haar mompelen over een traktatie als beloning voor het harde werken. Even later kwam ze terug met versgezette koffie en beschuit met heerlijke zoete aardbeien. En zo veranderde een hectische, warme zondagochtend in een ochtend van voldoening en rust met een opgeluchte Janny en een frisse, opgeladen uitvaartverzorger.”■ 9


SeniorenvanhetNoorden

Valtraining voor Groningse ouderen

Bij ouderen neemt met de jaren de kans op vallen toe, in het verkeer maar ook in en om huis. De blessures die daarbij ontstaan leiden regelmatig tot nare consequenties. Iemand kan akelig ten val komen door 'verkeerd' te vallen. Van nature landen mensen al snel met hun polsen, heupen of hoofd op de grond en een botbreuk of wond kan dan gemakkelijk ontstaan. Wanneer iemand regelmatig valt, voelt het eigen lichaam als onbetrouwbaar en zo durven mensen minder gemakkelijk de deur uit te gaan. Dit kan leiden tot een sociaal isolement. Een goede valbeweging is gelukkig aan te leren en hier is een gewoonte van te maken. Door valincidenten en gevaarlijke situaties in een veilige omgeving na te bootsen wordt goed vallen een automatisme. Hierdoor krijgen mensen weer zelfvertrouwen, balans, levenslust en een gelukkige oude dag. ■ Voor meer informatie: www.datvaltbeter.nl.

SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

Friezen worden gevraagd hun wc beschikbaar te stellen voor wandelaars

‘Húskes’ voor wandelaar met aandrang Wandelen door Friesland wint meer en meer aan populariteit. Zeker onder oudere sportievelingen die weten wat goed voor hen is. Maar als vrouw kamp je dan toch met wat ongemak, want publieke wc’s zijn nu eenmaal dun gezaaid in het weidse Friese landschap. Geen nood, een netwerk van particuliere wc’s staat op stapel. Architecte Nynke Rixt Jukema en Landschapsbeheer Friesland (LBF) zijn van plan de publieke toiletvoorzieningen in de provincie in kaart te brengen. Jukema roept Friezen daarbij op om hun wc’s thuis beschikbaar te stellen voor

wandelaars en fietsers die een tochtje Friesland maken. De architecte hoopt dat tussen de aanmeldingen ook de karakteristieke vrijstaande ‘húskes’ zitten. Waar witte vlekken op de wc-kaart overblijven willen Jukema en het LBF eigentijds vormgegeven húskes neerzetten: "Dat kunnen dan kleine attracties op zich worden." Plattelandsvrouwen Jukema pikte het idee van het toiletnetwerk op bij de plattelandsvrouwenvereniging Vrouwen van Nu. Samen met de zusterverenigingen vertegenwoordigt de club 16.000 leden. Onderling hebben de plattelandsvrouwen, waarvan

velen fervent wandelaar en fietser, afspraken gemaakt om gebruik te kunnen maken van elkaars wc’s. Dat doen zij op vertoon van het lidmaatschapspasje van de bond. "Hiervoor hebben we gekozen uit het oogpunt van veiligheid", zegt voorzitter Annelies Westerveld, "want onze leden zijn dikwijls wat ouder. Maar het staat een ieder natuurlijk vrij om het eigen toilet ook open te stellen voor andere wandelaars en fietsers." Eerste behoefte Jukema en LBF richten zich in eerste instantie op Noordwest-Friesland. "De bosrijke gebieden in andere delen van Friesland tellen

in verhouding al meer voorzieningen", aldus de architecte. "En anders vind je daar makkelijker een boom of en bosje." Maar juist in het weidse landschap heb je als vrouw volgens haar een probleem. Ook al omdat in de loop van de jaren de horeca en de winkels uit de kleinere dorpen zijn verdwenen. Met oog op de verkiezing van Leeuwarden tot Europese Culturele Hoofdstad 2018 heeft ze met het LBF het plan aan de provincie voorgelegd. "Laten we eerst eens onze gastvrijheid tonen door te beginnen met de simpele levensbehoeften, in plaats van altijd maar die prestigieuze projecten." ■

Gratis openbaar vervoer Groningse senioren Groningse ouderen met een laag inkomen moeten gratis van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Dat vindt de fractie van GroenLinks. "Veel ouderen hebben het door de crisis zwaar en hebben geen geld om bij vrienden of familie op bezoek te gaan", aldus raadslid Kris van der Veen. "En dat kan zorgen voor eenzaamheid en isolatie. Gratis openbaar vervoer voor deze doelgroep gaat dat te lijf." Als het aan GroenLinks ligt wordt onderzocht of aan deze doelgroep een gratis ov-kaart kan worden verstrekt. Al eerder werd op voorstel van de partij onderzoek gedaan naar een-

zaamheid in Groningen. Daaruit is gebleken dat 1 op de 10 ouderen te maken heeft met gevoelens van ernstige eenzaamheid. Pilots in heel Nederland "Ouderen reizen minder vaak en minder ver voor activiteiten, wat leidt tot een hoger eenzaamheidsgevoel", aldus Van der Veen. In Amsterdam en Eindhoven hebben soortgelijke pilots gedraaid. In Eindhoven voelde een derde van de 65-plussers zich na afschaffing van het gratis busvervoer eenzamer. En in Amsterdam maken inmiddels 14.000 ouderen gebruik van de gratis ov-kaart. "Een grote meerderheid van hen, zo’n 85%, heeft aangegeven dat ze daardoor veel beter in hun vel zitten." ■

Deelnemen aan culturele activiteiten draagt bij aan welzijn senioren

Project Gekleurd Grijs start in Drenthe ‘Gekleurd Grijs (leef)tijd voor cultuur’. Met deze boodschap probeert K&C in Assen de senioren in Drenthe te bewegen tot actieve cultuurbeoefening. Campagnes in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe laten zien dat senioren en kunst en cultuur prima samengaan. Posters en reclamespots op tv benadrukken dat cursussen en culturele activiteiten volop kansen bieden tot nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding na het arbeidsproces. Oktober en februari zijn uitgeroepen tot actie­maand. Senioren worden deze maanden gestimuleerd kennis te maken met culturele activiteiten en deel te nemen aan de activiteiten. Cultuur en welzijn Uit steeds meer studies blijkt dat het deelnemen aan culturele activiteiten bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van senioren. K&C heeft in dit kader voor ouderen in Drenthe het project Gekleurd Grijs ontwikkeld. Door ouderen kennis 10

te laten maken met verschillende vormen van kunst- en cultuur­ beoefening worden zij gestimuleerd zich te (blijven) ontwikkelen. Het stimuleringsproject daagt senioren uit, creëert gezamenlijke kunstbeleving, vergroot het sociale netwerk en biedt nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding. Gekleurd Grijs zorgt dat culturele organisaties speciaal en vernieuwend ouderenaanbod

ontwikkelen en goed bereikbaar maken voor senioren. Waarom Gekleurd Grijs Meer dat 20% van de Drentse bevolking is 65-plusser. Uit onderzoek blijkt dat ruim 30% van die senioren behoefte heeft aan nieuw cultureel aanbod. Via proeftuinen hebben K&C en STAMM inzichtelijk gekregen waar de behoeften

en mogelijkheden van senioren tot actieve kunstbeoefening liggen. Gekleurd Grijs is een samenwerking tussen welzijn, zorg en cultuur. Doelgroepen Senioren (65+) zijn het middelpunt van Gekleurd Grijs: • Senioren die zelfstandig wonen en het cultuuraanbod onvoldoende kennen.

• Zorgbehoevende senioren (wonend in zorgcentra). • Senioren die zelfstandig wonen en bekend zijn met het cultuuraanbod. Andere organisaties Naast senioren richt het project zich op zorgorganisaties, woonzorgcentra, gemeenten, culturele instellingen, ouderen-, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties. Deze instellingen spelen een belangrijke rol bij de organisatie en uitvoering van het project. Landelijke instituten volgen Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatiqe en Amateurkunst, onderzoekt de effecten van de projectactiviteiten van Gekleurd Grijs. Het instituut onderzoekt de servicenetwerken en de kwaliteitsverbetering van het cursusaanbod. Bij positieve resultaten ontwikkelt K&C in samenwerking met Kunstfactor een landelijk format Gekleurd Grijs. ■


Senioren van het Noorden

SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

Wat doet de OuderenOmbudsman?

Medewerkers van de OuderenOmbudsman staan voor u klaar!

Speciaal voor ouderen is er de OuderenOmbudsman. Een onafhankelijke vraagbaak om hen, soms letterlijk, de weg te wijzen. Via de telefoon, maar ook via internet. De medewerkers van de OuderenOmbudsman zitten dagelijks klaar om de telefoon aan te nemen en zorgen dat ook op de website up-to-date informatie is te vinden. Een (gratis) onafhankelijke en betrouwbare gids. Bij vragen over uiteenlopende onderwerpen als wonen, zorg, welzijn of mobiliteit, maar ook geldzaken. Geen vraag is te gek. En als de professionals van de OuderenOmbudsman het niet weten, dan weten ze in ieder geval waar men moet zijn voor een passende oplossing, of gaan er zelf naar op zoek.

De OuderenOmbudsman is er niet alleen om de ouderen op weg te helpen. Zij vraagt ook aandacht voor nijpende ouderenkwesties of thema's die maatschappelijke of politieke aandacht verdienen. Zij behartigt de belangen van ouderen. En schuwt daarbij niet om de politiek of de pers te zoeken of op andere manieren in actie te komen. ■ Heeft u vragen, zorgen of klachten? Bel: 0900-60 80 100 (2 cent p/m). Bereikbaar van ma t/m vrij tussen 9.00 en 17.00 uur. Of stuur een mail naar: ouderenombudsman@ ouderenfonds.nl Bron: www.ouderenombudsman.nl

Onzichtbare ouderen Hoe wordt in de zorg omgegaan met oudere homoseksuele en biseksuele ouderen? Worden homoseksuele ouderen geaccepteerd en is seksuele diversiteit bespreekbaar bij zorgprofessionals? Na kwalitatief onderzoek onder woonzorginstellingen in 2013 is het project ‘onzichtbare ouderen’ nu ook gericht op de eerstelijnszorg. Op basis van gesprekken met huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, welzijnswerkers en maatschappelijk werkers worden ondersteunende materialen ontwikkeld om het thema beter bespreekbaar te kunnen maken. Om aandacht te vestigen op het thema ’Seksuele diversiteit’ binnen de eerstelijnszorg is een printcampagne gestart. Het Nationaal Ouderenfonds en het Blauwe Fonds adverteren met een gezamenlijke advertentie in zorgvakbladen. Om het thema bespreekbaar te maken is deze bewustwordingscampagne ook onder het publiek uitgerold in dagbladen. Daarnaast is het Nationaal Ouderenfonds met deze campagne aanwezig op vakbeurzen en wordt redactioneel aandacht gegeven aan het onderwerp. Huidige fase: Inventarisatie eerstelijnszorg Begin 2014 is binnen de eerstelijnszorg vervolg gegeven aan het project, waarbij het Nationaal Ou-

Het project 'onzichtbare ouderen' richt zich in 2014 ook op eerstelijnszorg.

derenfonds zich opnieuw richt op het vergroten van de bewustwording van seksuele diversiteit onder eerstelijns zorgprofessionals. In april 2014 is gestart met het voeren van gesprekken met eerstelijnszorgprofessionals in heel Nederland. Op basis van dit kwalitatieve onderzoek onder huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en verzorgenden, wordt eveneens ondersteunend materiaal ontwikkeld. Eerdere fase: Inventarisatie bij woonzorginstellingen Met steun van het Blauwe Fonds onderzocht het Nationaal Ouderenfonds begin 2013 of homoseksuele en lesbische ouderen in woonzorginstellingen ‘zichtbaar’

zijn. Op basis van gesprekken binnen meer dan 60 woonzorginstellingen, verspreid over heel Nederland, is geïnventariseerd of oudere bewoners van zorginstellingen voor hun seksuele geaardheid uitkomen. Eye-opener De gesprekken met woonzorgmanagers bleken een eye-opener: veel managers kennen geen homoseksuele ouderen in hun woonzorgcentrum. Woonzorgmanagers gaven te kennen grote behoefte te hebben aan praktische informatie en tips om hun organisatie meer homovriendelijk te maken. ■ Bron: www.ouderenfonds.nl

Dieven en oplichters proberen vaak op slinkse wijze geld afhandig te maken van ouderen

Beroving van bejaarden door babbeltrucs Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind bij u naar het toilet mag. Wat kunt u doen tegen babbeltrucs aan de deur? Aangebeld? • Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/ zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112. • Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale toegang alleen voor uw eigen bezoek. Kijk door het raam, de deurspion of gebruik de intercom. • Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een deurketting of kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen.

wachting. De overvaller verwacht dat er geld, sieraden of autosleutels in uw woning zijn. Het is daarom belangrijk om over dit soort bezittingen met zo weinig mogelijk mensen te praten. Voorkom dat u grote geldbedragen thuis bewaart.

• Babbeltrucs en overvallen vinden niet alleen ‘s avonds plaats. Blijf ook overdag alert op mensen met verkeerde bedoelingen. Opengedaan? • Dieven komen in alle vormen en maten voor en dragen vaak keurige pakken. Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen kunt u niet per definitie vertrouwen. Er zijn verhalen bekend van kinderen die vragen of iemand wil meewerken aan een werkstuk en er vervolgens vandoor gaan met geld en sieraden. U kunt hen vragen terug te komen als u niet meer alleen thuis bent. In gesprek? • Laat nooit onbekenden uw huis binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. Om aan hun buit te komen maken ­sommige dieven gebruik van geweld. • Komen onbekenden aan de deur met de vraag of ze het alarmnummer mogen bellen? Laat ze dan niet binnen en bel zelf 112. • Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw

• •

portemonnee mee naar de deur. Het is ook handig om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer te leggen (in de meterkast bijvoorbeeld). Laat vreemden geen gebruikmaken van uw toilet, maar verwijs ze naar een openbaar toilet. Wissel geen geld aan de deur. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw ­

huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten. Geld? • Geef nooit uw pinpas en/of ­pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar. • Bewaar altijd uw pinpas en ­pincode apart. • Betaal geen (porto)kosten voor niet door uzelf bestelde pakjes. Er zijn gevallen bekend waarbij een nepkoerier mensen vraagt te pinnen via een mobiel pinapparaat. Het verkeerde pasje wordt dan ­ teruggegeven en er wordt geld van de rekening gestolen. • Er is vaak sprake van buitver-

Onbetrouwbaar? • Kijk goed naar het uiterlijk van onbekende bezoeker(s), noteer dit voor de zekerheid. Probeer ook bij vertrek van onbekenden het kenteken van een eventueel voertuig te zien en te noteren. • Twijfelt u achteraf over de oprechtheid van een bezoeker, of mist u goederen, bel dan 112 (als de ­dader nog in de buurt is) of bij geen spoed 0900-8844 en doe aangifte. ­ Laat spullen staan die door de oplichters zijn aangeraakt (bijvoorbeeld een peuk of het glas waaruit degene gedronken heeft). • Voelt u direct wantrouwen tegen onbekende bezoekers en/of zijn de daders nog in de buurt, bel dan direct de politie via ­alarmnummer 112. ■ Bron: www.politie.nl 11


SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

ASSORTIMENT VISION HET NIEUWE GEZICHT VAN DE BROMMOBIEL DESIGN COMPACT 3 verschillende modellen binnen het design City. City is het meest compacte design binnen het assortiment. Orgineel en speels, de City brengt u daar waar u wilt.

DESIGN COUPÉ

PIETRO ROTARI, MAN MET BONTMUTS, CA. 1755 © DRESDENER GEMÄLDEGALERIE ALTE MEISTER

Sportief, elegant en dynamisch, gecombineerd met afwerking, details en ruimte. Het design Coupé trekt de aandacht ongeacht waar u kijkt.

DESIGN BREAK JOHANN DIETRICH FINDORFF, DE LEIDSE RHINOCEROS, BRUIKLEEN: STAATLICHES MUSEUM, SCHWERIN

Met zijn grote volume, ruimte en goede rijeigenschappen voldoet de Crossover aan alle verwachtingen. 1 200 liter kofferruimte is ongekend en biedt u alle mogelijkheden…

DE COLLECTIE SEMI-PERMANENT DE STUDENT IN GRONINGEN 1614-2014 TOT EN MET 31 AUGUSTUS CAPITA SELECTA II TOT EN MET 2 NOVEMBER 2014

www.aixam.nl www.elektrischebrommobiel.nl of bel gratis: 0800-249 26 28

MARGA WEIMANS FASHION HOUSE 15 JUNI T/M 23 NOVEMBER 2014

MAARTJE KORSTANJE, WHAT IF…, 2010

DE KONING VAN GRONINGEN JAN ALBERT SICHTERMAN (1692-1764) 20 SEPTEMBER T/M 1 MAART 2015

HET GEHEIM VAN DRESDEN

VAN REMBRANDT TOT CANALETTO

13 DECEMBER 2014 T/M 25 MEI 2015

SAY HIMMELB(L)AU 30 OKTOBER 2014 T/M 8 MAART 2015

NEO-EXPRESSIONISME IN DE JAREN ‘80 19 DECEMBER T/M 22 MAART 2015

NACHO CARBONELL & MAARTJE KORSTANJE 22 NOVEMBER 2014 T/M 22 MAART 2015

DE MYTHE VAN DE ELEKTRISCHE GITAAR 10 JANUARI T/M 8 MAART 2015

GRONINGER MUSEUM - MUSEUMEILAND 1 - GRONINGEN +31 (0)50 3666555 - WWW.GRONINGERMUSEUM.NL N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

VAN 8 JANUARI T/M 1 FEBRUARI 2015 EXCLUSIEF TE ZIEN IN NOORD-NEDERLAND!

RESERVEER NU UW KAARTEN VIA WWW.MARTINIPLAZA.NL Een opmerkelijk verhaal over vriendschap en moed dat mede verteld wordt door middel van baanbrekend poppentheater van de Zuid-Afrikaanse Handspring Puppet Company, waarin ademende en galopperende levensgrote paarden tot leven worden gebracht op het toneel.


Senioren van het Noorden

SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

PUZZEL

KsZ<KZd d/:

ϱ

'ZKd /:>

>Kd/

>sE ,d:Z

''sE^

KtKzͲ &^d

<EZ DdZ/>

^dh<,Khd

'sK>^Ͳ Dd/' 'Z<d

ϵ

<K>Z KW/ t/:

ϴ

h/s> <KK^ED sKKZ DKZ

'dD

ϲ

Z&>/:< DdZ/>

&^,//E'^ t'/E'

,/EZ

K>>KK^

Doe mee! En win een tegoedbon

DKd/>KK^

^,Z^d

'K,/

>/:E

Ϯ

sZE/' ^ddE

ZhE 'h,d

W>d^E  s,d

^,>W/Z

E<>

^dE

>sE^Ͳ KEZ,Kh '^>KdE

De oplossing voor deze puzzel kunt u voor 15 november 2014 sturen naar Geen Blad voor de Mond, postbus 652, 7500 AR Enschede, onder vermelding van ‘Puzzel Senioren van het Noorden'. Of u kunt uw oplossing mailen naar: b.ekkelboom@geenbladvoordemond.nl.

ϰ

Z/E

dZKW/^, 't^

Dh/^ZD

ϯ

KK'Ͳ /Z W>d^/E t/d^Z>E

Z/E'E sZK< 'd>

sZ'E sKKZEDͲ tKKZ

Onder de goede oplossingen wordt een tegoedbon verloot. De winnaar wordt in de volgende editie bekendgemaakt en krijgt de bon per post toegestuurd.

ϳ

,Khd^KKZd

>/tKKZ

DKW/EK

^dZdͲ Dh/<Ed

ϭ Dd dh'>^ ^dhZE

,hs>

1

2

ϭϬ

dK^WZ<

3

4

5

6

ϭϭ

7

8

9

PUZZEL

10

11

Sinds 1 augustus zijn oude rekeningnummers volledig vervangen door IBAN

Helft Nederlandse senioren is IBAN-proof Ongeveer 50% van de senioren is klaar voor IBAN en ruim 20% heeft gedeeltelijk zijn rekeningen gecontroleerd om te kijken of het nieuwe rekeningnummer van 18-cijfers overal op staat. Ongeveer 30% heeft nog niets gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van ANBO onder meer dan 1000 leden en niet-leden.

onthouden hoeft helemaal niet. Sinds 1 augustus stopt die service van banken, dan moeten mensen het zelf invullen. Wij adviseren­­iedereen om vóór 1 augustus hun digitale adressenboek te controleren,

eventueel bij te werken en de nieuwe rekeningnummers op te slaan.” Een op de vijf respondenten geeft aan dat kleine ondernemers zoals bijvoorbeeld de sportschool, klus-

bedrijf, club- of vereniging het nieuwe IBAN-nummer niet op de factuur heeft vermeld. Voorkom verrassingen Bij 14% van de ondervraagden

Directeur Liane den Haan: "ANBO is al sinds 2012 bezig om haar leden IBAN-proof te maken via haar magazine en berichtgeving op de website. Voor het overgrote deel is dat gelukt, maar niet iedereen is ervan doordrongen dat vanaf nu oude rekeningnummers niet meer geldig zijn." Controleer digitaal adresboek Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 45% van de ondervraagden het nieuwe IBAN-nummer irritant vindt, "want 9 cijfers kan je nog wel onthouden, maar 18 cijfers wordt lastig." Den Haan: “De meeste rekeningnummers zijn automatisch door je eigen bank omgezet, dus

Belangenorganisatie voor ouderen ANBO heeft onderzoek gedaan of Nederlandse senioren klaar zijn voor IBAN.

heeft dit zelfs tot problemen geleid, omdat het bedrag niet afgeschreven werd. Den Haan: “Grote bedrijven hebben alles geregeld. Ook wij zijn al helemaal over. Het gaat vooral om kleine ondernemers die moeite hebben met de overstap naar het 18-cijferige rekeningnummer. Zij kunnen niet meer automatisch incasseren. Het gevolg kan zijn dat mensen ineens een paar maanden lidmaatschap moet betalen. Als dat geld al per ongeluk is uitgegeven kan dat mensen in een lastig situatie brengen die aardig in de papieren kan lopen!” Senioren positief over IBAN Uit eerder onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) bleek dat 94% bekend is met IBAN. Uit het ANBO-onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de respondenten het goed vindt dat we vanaf 1 augustus één betaalsysteem hebben waarmee we binnen Europa kunnen betalen. 20% Geeft aan dat zo’n betaalsysteem voor hen niets uitmaakt, omdat zij toch nooit geld overmaken naar het buitenland. ■ 13


MooiZooi!

SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

Jopie Huisman inspireert kunstenaars met een beperking 22.02.2014 â&#x20AC;&#x201C; 04.01.2015

Beleef een onvergetelijke vakantie in goed gezelschap DrieTour Reizen biedt u prachtige kwaliteitsreizen voor een all-in prijs. Bijbelverhalen komen tot leven tijdens reizen naar onze Bijbelse bestemmingen. Ontdek de parels in het Zuiden van Europa, ervaar de ruige

Bijbelse landen

| Noord & Midden Europa |

en ongerepte natuur in Noord Europa of duik in de geschiedenis van Midden Europa. Zoekt u het liever wat verder weg? Ook dat kan! Reizen met dĂŠ specialist betekent samen genieten en ervaren!

Zuid Europa

Ga naar www.drietour.nl of bel 0343 51 28 44

|

Verre reizen

Noard 6, Workum | www.jopiehuismanmuseum.nl


Senioren van het Noorden

SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

Taboes psychisch ziek zijn doorbreken met theater, graffiti en woord

Dag van de psychiatrie 2014: stigmatisering De dag van de psychiatrie is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan psychische gezondheid. Dit jaar vindt de dag van de psychiatrie plaats op vrijdag 10 oktober. Ieder jaar staat een ander thema centraal, dit jaar is dat stigmatisering. Er rust nog steeds een taboe op psychische problemen. Goede voorlichting geven en erover praten is van groot belang om dit taboe te kunnen doorbreken. Op vrijdag 10 oktober nodigt zorginstelling Zorgmaatwerk daarom haar cliënten en naastbetrokkenen uit voor een speciaal samengesteld programma met als thema stigmatisering. Symbolisch Titia Jongboom is werkzaam als relatiebeheerder bij Zorgmaatwerk en vertelt over het bijzondere programma. “Zorgmaatwerk is een zorginstelling die behandeling en begeleiding biedt voor mensen van alle leeftijden met een beperking als gevolg van een psychiatrische diagnose. De problemen kunnen van tijdelijke aard zijn (bijvoorbeeld bij een depressie) of langer bestaan (zoals bij een ontwikkelingsstoornis of schizofrenie).

Daarnaast kunnen mensen ook bij ons terecht voor diagnostiek als er een vermoeden bestaat van een psychiatrische diagnose. Op de dag van de psychiatrie willen we stigmatisering van het psychisch ziek zijn graag bespreekbaar te maken via theater, graffiti en woord. De activiteiten staan symbool voor de filosofie van Zorgmaatwerk: al onze cliënten­zijn zo veel meer dan hun ziekte. Wij dragen graag de tools aan ­zodat een cliënt zelf zijn leven weer vorm kan geven.” Workshop graffiti Op donderdag 9 oktober wordt in theater Tryater in Leeuwarden een creatieve en spetterende workshop graffiti gegeven onder leiding van een gerenommeerde graffiti-artist, met als thema ‘Stigma’. De graffiti is op vrijdag 10 oktober in de foyer van het theater te bezichtigen­ ­tijdens de ‘Dag van de psychiatrie’. Aan de workshop kunnen maximaal twaalf personen deelnemen en de deelname is gratis. Nadere informatie volgt na de inschrijving. Aanmelden Als u wilt deelnemen aan de workshop graffiti of het programma

Friese 55-plus werknemers gewild

t­ijdens de ‘Dag van de psychiatrie’ of misschien aan allebei, geef u dan separaat op per programmaonderdeel. Schrijf uzelf in of schrijf u samen met een naastbetrokkene per e-mail in voor woensdag 1 oktober bij Jannie Visser: jannievisser@zorgmaatwerk.nl. ■ Locatie Tryater Oostersingel 70 8921 GB Ljouwert 058 - 288 23 35 www.tryater.nl

Programma 10 oktober 13.30 uur Inloop met koffie en Fries turfke 14.00 uur Rokus Lopik (live-coach) Inleiding 'Stigmatisering psychiatrisch cliënt' 14.45 uur Pauze 15.15 uur Kracht der beleving met theatervoorstelling ‘Hou me los’ 16.30-17.00 uur Sluiting en nagenieten, foyer Tryater Hele middag: Tentoonstelling graffity-art, foyer Tryater Aan het programma van 10 oktober kunnen 180 personen deelnemen. Deelname is gratis.

MooiZooi!: een ode aan Jopie Huisman Een berg versleten hoeden, een weggegooide pop of afgetrapte schoenen. De Friese kunstenaar Jopie Huisman schilderde met grote passie het alledaagse en verworpene. Op deze wijze creëerde hij krachtige kunstwerken die het waardeloze opnieuw waarde gaven.

Zo zachtjes aan lijkt een omslag gaande in het denken over 55-plus werknemers. De waardering voor wat oudere krachten met ervaring groeit, constateert het UWV. De trend komt in Friesland het sterkst tot uitdrukking. De uitstroom van werk­ loze 55-plussers naar een betaalde baan verloopt de laatste vier maanden sneller dan bij jongere leeftijdcategorieën. Werkgevers lijken de kwaliteiten van oudere werknemers opnieuw te hebben ontdekt. De trend valt in het hele land op, maar nergens vinden relatief gezien zoveel ouderen een nieuwe baan als in Friesland. Mentaliteitsomslag Regiomanager Jitze Bok van het UWV spreekt voorzichtig van een mentaliteitsomslag bij de Friese werkgevers. Onverwacht,

zo geeft hij toe. “Zeker gezien het feit dat de werkgelegenheid nog niet aantrekt. Maar uit onze cijfers van het afgelopen half jaar zien we een groeiende waardering voor de 55-plus groep. De uitstroom zit in de versnelling.” Ondernemer Edwin Bijl startte onlangs met een nieuw uitzendbureau in Leeuwarden. De Pro Action Groep nam drie intercedenten aan, stuk voor stuk boven de 55 jaar. Geen bewust beleid, aldus Bijl, maar als werkgever is hij wel blij met zijn mensen. “Zij hebben ervaring met netwerken en weten hoe je moet communiceren met ondernemers. Dat zij dan nu een ander product moeten verkopen is minder belangrijk, daarvoor scholen wij hen wel bij.” ■ Bron: Ouderenjournaal

Het Jopie Huisman Museum in Workum is gewijd aan het werk en de filosofie van de Friese autodidacte schilder Jopie Huisman (1922-2000). Van jongs af aan tekende en schilderde Jopie zijn eigen wereld; de mensen en de natuur rond Workum, het stadje waar hij geboren was en opgroeide. Vanaf 1974 wordt zijn werk gekenmerkt door de heel eigen, ongeëvenaard fijne penseelvoering, waar hij zo beroemd mee is geworden. De handel in lompen en metalen vormde zijn belangrijkste bron van inspiratie. Hij was gefascineerd door de kooplui en de menselijke achtergrond van de weggegooide spullen die zij meebrachten. De combinatie van zijn techniek en het indringende verhaal achter zijn werk, spreekt een groot publiek zeer aan. In 1986 werd een aanzienlijk deel van zijn oeuvre ondergebracht in een eigen museum. Het alledaagse centraal Kunstenaars van atelier Jans Pak-

Alledaagse voorwerpen vormen de basis voor de kunst van MooiZooi!

huys (onderdeel van zorgorganisatie Amerpoort) lieten zich door deze werkwijze inspireren en gingen even in de schoenen van Jopie Huisman staan. Het resultaat is de tentoonstelling MooiZooi!, een collectie van ruim 65 kleurrijke, humoristische en ontroerende kunstwerken waarin het alledaagse centraal staat. MooiZooi! is dit jaar te zien in het Jopie Huisman Museum in Workum. De kunstenaars van Amerpoort gebruikten doek,

karton, maar ook gebruiksvoorwerpen als een stoel, een koffer en servies als ondergrond voor of onderdeel van hun werken. Naast de kunstwerken is bij de tentoonstelling een korte documentaire over de kunstenaars te zien. In het ‘verhalenkabinet’ van het museum kunt u luisteren naar het verhaal van drie kunstenaars en een verhaal van Jopie Huisman zelf, ingesproken door zijn zoon Pepy Huisman. ■ 15


OOGLENS EN NETVLIES Refractieafwijkingen Om scherp te kunnen zien moeten lichtstralen van buitenaf precies op het netvlies van het oog samenvallen. Dit is niet mogelijk wanneer de sterkte van het hoornvlies en de ooglens niet goed in verhouding staan tot de lengte van de oogbol. Er is dan geen sprake van een oogziekte maar van een refractieafwijking. Een refractieafwijking kan worden verholpen met een laserbehandeling of door middel van een implantlens.

GEFASCINEERD DOOR HET OOG

VERZIENDHEID

Het oog laat u de wereld zien

en alle mooie momenten in het leven. De werking van het oog is subtiel,

complex en kwetsbaar. Elk facet van het

oog moet goed werken voor scherp zicht.

BIJZIENDHEID

ASTIGMATISME

Zodat u kunt herkennen, denken

en beleven. Maar wat als een detail van

dit natuurlijk stukje techniek niet werkt: STAAR Cataract Voor in het oog, vlak achter de pupil, zit een ooglens. Normaal gesproken is de lens doorzichtig, maar in de loop der jaren wordt deze minder helder. Het vertroebelen van de ooglens wordt staar genoemd. Iedereen die ouder wordt krijgt hiermee te maken, maar niet iedereen heeft er daadwerkelijk last van. Een mogelijk symptoom is dat het zicht waziger en grauwer van kleur wordt. Ouderdomsstaar is goed te behandelen met een staaroperatie. OOGDRUK Glaucoom Glaucoom is een chronische aandoening van de oogzenuw. Er treedt verlies op van zenuwvezels met uitval in het gezichtsveld als gevolg. Hoge oogboldruk is een belangrijkerisicofactor. In het beginstadium van glaucoom worden geen klachten ervaren. Vroege herkenning bij glaucoom is erg belangrijk omdat glaucoom kan leiden tot blindheid. GLAUCOOM

GEZOND OOG Vloeistofstroom

onze fascinatie voor het oog, de zorg voor uw ogen. Tot in de kleinste details.

NETVLIES

GELE VLEK CORPUS CILIARIS GLASACHTIG LICHAAM

IRIS VOORSTE OOGKAMER

OOGZENUW

PUPIL OOGLENS

OOGSPIER

OOGZIEKENHUIS ZONNESTRAAL Oogziekenhuis Zonnestraal is het grootste

oogzorg en specialistische behandelingen voor alle oogaandoeningen. Dankzij onze efficiënte werkwijze kunt u met een oogklacht snel terecht.

TRAANVOCHT Droge ogen Wanneer de ogen niet genoeg traanvocht (of traanvocht van slechte kwaliteit) aanmaken ontstaan droge ogen. Het oog kan dan niet vochtig gehouden worden. Bij droge ogen kan het oog branden en steken of zelfs slijm afscheiden. Dit kan weer tot te veel traanvocht leiden van slechte kwaliteit. Er ontstaat geen goede laag tranen op het oog waardoor het kwetsbaar wordt voor uitdroging.

NETVLIESLOSLATING Ablatio retinae Netvliesloslating is een ernstige aandoening waarbij de diepere lagen van het oog loslaten. Mogelijke symptomen zijn het plotseling zien van flitsen en vlekken of uitval van het gezichtsveld. Zolang het centrale deel van het netvlies niet loslaat is er echter geen sprake van gezichtsverlies. Het is erg belangrijk direct contact op te nemen met uw huisarts wanneer u de symptomen herkent. Hierdoor kan blindheid worden voorkomen. Netvliesloslating

van Nederland. Zo bieden wij de beste

Oogdruk neemt toe en beschadigt bloedvaatjes en oogzenuw

OUDERDOMS SLIJTAGE NETVLIES Macula degeneratie De macula (de gele vlek) is het centrale deel van het netvlies waarmee we scherp kunnen zien. Bij macula degeneratie is er sprake van achteruitgang of slijtage van dit belangrijke gebied. De gezichtsscherpte neemt af waardoor het moeilijk is om te lezen of gezichten te herkennen. Het meest voorkomende type is leeftijdsgebonden macula degeneratie. Bij ‘droge’ leeftijdsgebonden macula degeneratie gaat de fijne structuur van de gele vlek verloren en bij ‘natte’ leeftijdsgebonden macula degeneratie ontstaat lekkage uit bloedvaatjes in het netvlies.

HOORNVLIES

en meest innovatieve oogziekenhuis

Kanaaltjes zijn verstopt en blokkeren vloeistofstroom

Glasachtig lichaam Kanaaltjes

u heeft een oogprobleem? Dan vormt

OOGPROBLEMEN BIJ SUIKERZIEKTE Diabetische retinopathie Bij diabetische retinopathie treden veranderingen op van de haarvaatjes van het netvlies. Bloedvaten krijgen een abnormale vorm, raken afgesloten en kunnen bloedingen veroorzaken. In een vergevorderd stadium kunnen mensen zelfs slechtziend of blind worden door de vorming van broze vaten of lekkende bloedvaten.

Vraag altijd uw huisarts om advies en een verwijzing.

Hoogeveen, Markt 1-01, 7902 BK

☎ 08 88 77 77 77

WWW.OOGZIEKENHUISZONNESTRAAL.NL

ONTSTOKEN SLIJMVLIES Conjunctivitis Het oogwit wordt bedekt door slijmvlies (conjuctiva) dat dunne bloedvaatjes bevat. Bij irritatie zetten deze bloedvaatjes op waardoor het oog rood wordt. Het ontstoken slijmvlies kan verschillende vormen aan nemen. De meest voorkomende vorm is virale conjunctivitis. Dit veroorzaakt slijmvorming en waterige afscheiding. Een bacteriële conjunctivitis kan afscheiding geven, dit is niet altijd het geval. Een allergische conjunctivitis geeft vaak jeuk en waterige afscheiding en wisselend matige tot hevige roodheid. OOGLEDEN Boven- en onderoogleden De oogleden hebben invloed op het goed functioneren van de ogen. Ooglidproblemen komen meestal voor wanneer de huid van boven- of onderleden is verslapt. Bovendien kan het zijn dat de onderoogleden naar binnen of naar buiten draaien. Dit gebeurt vooral op oudere leeftijd. Deze afwijkingen kunnen irritatie van de ogen en verslechtering van het zicht veroorzaken. Een ooglidcorrectie biedt uitkomst.

AMERSFOORT - AMSTERDAM - BILTHOVEN - DOETINCHEM - EMMELOORD - HAARLEM - HILVERSUM - HOOGEVEEN - LELYSTAD - ZAANDAM De bovenstaande aandoeningen beslaan slechts een deel van onze fascinatie. Raadpleeg altijd uw huisarts als u twijfelt.


Senioren van het Noorden

SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

Oogziekenhuis Zonnestraal biedt verschillende mogelijkheden bij staar

Zonder bril na een staaroperatie Staar is een veelvoorkomende aandoening van het oog. De lens in het oog wordt troebel, waardoor het zicht slechter wordt. Bij een staaroperatie wordt de troebele lens vervangen door een kunstlens. U heeft hierbij keuze uit verschillende speciale implantlenzen. In het Oogziekenhuis in Hoogeveen is dr. Koch gespecialiseerd in deze behandeling. De monofocale kunstlens is een basislens die door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Met deze lens kunt u veraf óf dichtbij zonder bril zien. Een multifocale kunstlens is speciaal ontwikkeld om – zonder bril – zowel veraf als dichtbij weer goed te kunnen zien. Indien u last heeft van een cilinder in uw oog, deze zorgt voor vertekening van beelden, kunt u kiezen voor een torische kunstlens. Deze lens zorgt er voor dat u na de operatie geen bril meer nodig heeft om uw cilinder te corrigeren. Deze multifocale lenzen zijn er in diverse soorten: de cliëntadviseur en oogarts zullen samen met u bespreken welke mogelijkheden er medisch gezien voor u zijn. “Wij weten dat mensen de ingreep spannend vinden, daarom proberen we hun behoeftes zo goed mogelijk

in te schatten”, zegt dr. Koch. “Een patiënt is geen nummer; goede begeleiding en persoonlijke aandacht zijn belangrijk.” Mevrouw Klok ziet alles scherp “Het genezingsproces na de behandeling verliep heel soepel. Nadat het kapje eraf mocht kon ik al meteen goed zien en dat is voor mij een unieke ervaring. Het is zo gemakkelijk, geen bril meer op je neus. En ik kan nu veel verder zien dan voorheen. Het is belangrijk dat mensen weten dat implantlenzen tot de mogelijkheden behoren bij een staaroperatie. Het verbaast mij dat weinig mensen van deze ingreep afweten”, aldus mevrouw Klok (73). De speciale implantlenzen vallen veelal buiten het basispakket van uw verzekering en worden meestal niet vergoed. Voor meer informatie over vergoedingen raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Alle aandoeningen behandeld Oogziekenhuis Zonnestraal biedt behandelingen voor alle oogheelkundige aandoeningen, waaronder staar, hoge oogdruk, ouderdomsslijtage van het netvlies en oogaandoeningen als gevolg van suikerziekte.

Veilig elektrisch fietsen

Steeds meer mensen maken gebruik van de elektrische fiets. De laatste tijd gebeuren er ook steeds vaker ongelukken met dit soort fietsen, vooral onder ouderen. Daarom organiseert de provincie Groningen samen met het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen en de Fietsersbond de campagne Fietswijs. De campagne Fietswijs bestaat uit een brochure en een website met tips voor veilig fietsen. Deze brochure is te vinden bij fietsenmakers en op plaatsen waar veel ouderen komen. Er worden op allerlei plekken in de provincie Groningen fietstrainingen gegeven, zoals tijdens jaarmarkten en braderieën. In de campagne werken de provincie Groningen, het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen en de

Fietsersbond nauw samen met de ouderenbonden. Ouderen vallen vaak Oudere fietsers raken relatief vaak betrokken bij een eenzijdig ongeval. Dat is een ongeluk, waarbij maar één persoon betrokken is. Ouderen komen te vallen doordat ze hun evenwicht verliezen of uitglijden. Vaak schatten de fietsers de grootte en het gewicht van de elektrische fiets niet goed in, waardoor ze uit balans raken. Dit overkomt vooral ouderen omdat ze door hun leeftijd minder goed zien en horen en minder snel reageren. Met de fietstrainingen krijgen ze tips hoe ze goed voorbereid op pad kunnen gaan en hoe ze kunnen inspringen op onverwachte situaties. ■

Deze behandelingen vallen onder verzekerde zorg en worden volledig door uw zorgverzekeraar vergoed. Oogziekenhuis Zonnestraal heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Om voor een vergoeding door

uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een verwijzing van uw huisarts verplicht. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om eerst naar de huisarts te gaan indien u een oogklacht heeft.

U kunt terecht op onze website www.oogziekenhuiszonnestraal.nl. voor meer informatie over onder andere oogziekenhuis Zonnestraal, behandelingen en oogaandoeningen. ■

Een goede hoortest komt nooit te vroeg Vraagt uw partner wel eens om de televisie zachter te zetten? Heeft u soms moeite om gesprekken goed te volgen? U bent niet de enige: het aantal Nederlanders met gehoorverlies wordt geschat op 1,5 miljoen. Vaak wachten veel mensen te lang met de aanschaf van een hoortoestel, of zelfs het doen van een hoortest. Dat is jammer, want het gehoor is een van onze belangrijkste zintuigen. En dat is iets om zuinig op te zijn. Heeft u twijfels over uw gehoor? Wacht hier dus niet te lang mee. Bijna iedereen krijgt op zekere leeftijd te maken met gehoorverlies door ouderdom, maar vaak schuiven mensen een hoortest voor zich uit. Audicien Cindy Egging maakt het dagelijks mee: “Bij Specsavers komen regelmatig mensen langs die al een tijd met gehoorproblemen rondlopen. Dat is zonde! Want met de juiste hooroplossing kan iedereen weer volop genieten van een goed gesprek op een verjaardag of mooie muziek op de radio of in het theater." Mijn advies: wees alert en kom meteen langs als u denkt minder goed te horen, ook al is het

Audicien Cindy Egging: "Wees alert en kom direct langs als u minder hoort."

maar een beetje. Een hoortoestel kan namelijk verdere achteruitgang van het gehoor vertragen! Daarom adviseer ik al onze klanten van 50 jaar en ouder om ieder jaar langs te komen voor een hoortest.” Helpen bij de juiste keuzes Met een hoortest krijgt u direct inzicht in uw gehoor. Cindy: “Aan de hand van een hoortest, in een speciaal daarvoor bestemde ruimte, geef ik uitgebreid advies en help ik bij het maken van de juiste keuze

uit ons brede assortiment. Hoortoestellen werken vandaag de dag beter dan ooit. Dankzij de technologische vooruitgang en vele innovaties, zijn sommige modellen inmiddels zo klein dat het niet meer te zien is dat je ze draagt. Geweldig toch?” ■ Tip! Twijfelt u ook over uw gehoor en wilt u weten waar u aan toe bent? Doe de online hoortest op www.specsavers. nl/horen.

Bron: www.ouderenjournaal.nl 17


SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

Een goed helpt

verder Als ervaren uitvaartverzorger in Noord Nederland weten wij dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren van een begrafenis of crematie. U kunt ons bellen op 088 927 37 20. Yarden Uitvaartzorg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl Ook indien u niet of elders bent verzekerd.

Sport- en beweegseizoen voor senioren Het sport- en beweegseizoen voor senioren is in de 1e week van september gestart. U kunt tijdens het lopende seizoen gewoon instromen. Nieuwe deelnemers kunnen twee proeflessen nemen. Gemeenten

Dagen

Tijd

Hoogeveen

maandag t/m vrijdag

diverse uren/21 groepen

Coevorden

woensdag

diverse uren/4 groepen

De Wolden

dinsdag en woensdag

diverse uren/5 groepen

Emmen

maandag en donderdag

diverse uren/4 groepen

Emmen

maandag

17.45 - 18.30/18.30 - 19.15

“het is leuk, stimulerend, ongedwongen en niet prestatiegericht” zwemmen

De contributie bedraagt € 3,50 per les, een seizoen begint in september en bestaat uit minimaal 30 lessen. Kijk voor tijden en locaties op onze website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Sport en Beweeg T 0528-233 775 www.sportenbeweeg.nl/groepen

Grenzen verleggen

Drempels verlagen


Senioren van het Noorden

SENIORENkrant voor 50-plussers uit drenthe, friesland en groningen

Ouderwets wonen voor dementerenden

Zorgcentrum Westerpoort in Franeker wil dat dementerende ouderen zich thuis voelen. Hoewel de woningen van Westerpoort nagelnieuw zijn, is het interieur met opzet ouderwets ingericht om aan te sluiten bij de belevingswereld van de dementerende ouderen, vertelt locatiemanager Simmie Koekkoek. “Onze bewoners hebben last van geheugenverlies, maar herinneren zich vaak nog wel hun jeugdjaren. Door de woningen in te richten met de meubels en herkenbare kleuren van vroeger, voelen zij zich sneller thuis en hebben zij niet meer het idee te falen.” Het nieuwe onderkomen is berekend op 48 ouderen die 24 uur per dag zorg, toezicht en begeleiding nodig hebben. Locatiemanager Koekkoek verwacht dat aan het eind van het jaar alle woonplekken bezet zullen zijn. ■ Bron: www.ouderenjournaal.nl

Veilig wonen en leven De laatste jaren staan in de media de ­ onderwerpen woninginbraak, woningovervallen en babbeltrucs weer volop in de belangstelling. Als u alle berichten in de media volgt en naar de (soms) aangedikte verhalen van familie, buren of kennissen luistert, dan krijgt u al gauw de indruk dat het erg onveilig is in ­Nederland. Dat valt echter mee. Er worden in Nederland veel maatregelen g­ enomen om de veiligheid te vergroten. Toch ­blijven senioren zich soms onveilig voelen en daar willen we samen met u aan werken. Hierna volgen een paar ­praktische tips die u kunt opvolgen voor uw

v­ eiligheid én veiligheidsgevoel thuis en ­­op straat. Politiekeurmerk Veilig Wonen Uw woning moet een plek zijn waar u zich altijd veilig voelt. Een inbraak levert niet alleen materiële schade op. Als een onbekende in uw w ­ oning is geweest en uw spullen heeft doorzocht, geeft ­ dat een o ­nveilig gevoel. Hoewel een inbraak nooit voor 100% te voorkomen is, kunt u de kans wel verkleinen door de inzet van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Certificaat Beveiligde Woning Om het certificaat Beveiligde Wo-

Groningen pakt financiële uitbuiting aan De gemeente Groningen, steunpunt Huiselijk Geweld Groningen en diverse andere organisaties willen financiële uitbuiting van ouderen in de Stad aanpakken. De organisaties zijn een project begonnen rond het voorkomen, signaleren en aanpakken van financiële uitbuiting door familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Volgens de organisaties is het op de eerste plaats belangrijk dat ouderen zelf bewust raken van de risico’s op misbruik die zij lopen bij het uit handen geven van de financiële administratie aan naasten, mantelzorgers en vrijwilligers. Met behulp

van adviezen en tips kunnen ouderen zich wapenen tegen de risico’s. Naast heldere voorlichting aan ouderen en professionals willen alle betrokkenen dat duidelijk is waar ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals terecht kunnen met signalen over financiële uitbuiting van ouderen. Daar komt dan ook een centraal meldpunt voor. Ook maken betrokken organisaties afspraken over het verzamelen en centraal aanbieden van informatie over ‘hoe te handelen’ bij een vermoeden van financiële uitbuiting. De resultaten van het project moeten eind 2014 bekend worden gemaakt. ■

ning te krijgen moet uw huis voldoen aan een aantal eisen op ­ het gebied van inbraak-/brandpreventie. In het kort zijn die eisen: • Goedgekeurde sloten op ramen, deuren en lichtkoepels. • Een rookmelder op elke ­verdieping. • Verlichting bij buitendeuren. • Zicht op degene die voor de deur staat. Stappenplan Met de volgende vier stappen kunt u het Politiekeurmerk Veilig Wonen behalen: • Vraag een offerte aan voor een preventieadvies van een ­PKVW-bedrijf bij u in de buurt.

De adviseur bekijkt samen met u wat nodig is om te voldoen aan de eisen van het keurmerk. • Laat de geadviseerde maatregelen uitvoeren door een PKVW-bedrijf. U kunt de montage zelf doen, maar dit vraagt om veel ervaring. • Na controle en goedkeuring van uw woning, ontvangt u het ­certificaat Beveiligde Woning van het PKVW-bedrijf. • Stuur een kopie van het certificaat naar uw verzekeringsmaatschappij. De meeste maatschappijen geven een premiekorting op uw inboedel­verzekering. ■

Colofon Senioren van het Noorden is een gratis krant voor en door ouderen en verschijnt meerdere keren per jaar. De krant informeert 50-plussers over gezondheid, werk, zorg, welzijn, financiën, politiek, mobiliteit en wonen in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Uitgever Geen Blad voor de Mond BV Lasondersingel 149, Enschede 053-460 9002 www.geenbladvoordemond.nl Oplage 105.000 exemplaren Nieuws aanleveren Stuur uw persberichten naar: senioren@geenbladvoordemond.nl

Opmaak en vormgeving Lilly ter Beek (Eind)redactie Mathilde van de Veen Annemarie Smidt Advertentieacquisitie Zita Arnoldus Een abonnement kost € 9,00 per jaar. Neem contact op via bas@geenbladvoordemond.nl

“Bezoekers kijken niet naar een stuk hout, maar naar een levend wezen”

Poppen brengen vriendschap en moed tot leven War Horse vertelt het indrukwekkende verhaal van de jongen Albert, wiens geliefde paard Joey verkocht wordt om te vechten in de Eerste Wereldoorlog. Een opmerkelijk verhaal over vriendschap en moed dat mede verteld wordt door middel van baanbrekend poppentheater van de Zuid-Afrikaanse Handspring Puppet Company, waarin levensgrote adem­ende en galopperende paarden tot leven worden gebracht op het toneel. Eens in de zoveel jaren, vindt er een ontmoeting plaats waarover generaties lang verteld wordt. Een ontmoeting die ogen opent, vijanden dichter bij elkaar brengt en vreemden met elkaar verbindt. Het verhaal van War Horse is gebaseerd op de roman van Michael Morpurgo, bewerkt door Nick Stafford en gemaakt in samenwerking met The Handspring Puppet Company. Voor de Nederlandse voorstellingen werd onder andere poppentechnicus Ingrid Berger aangetrokken. Van Broadway naar Nederland “De poppen komen allemaal van oorsprong uit het atelier van ZuidAfrika. Maar de poppen die in

Nederland worden ingezet, zijn afkomstig van Broadway. Die vertonen dus ‘gebruikssporen’ en ik ben samen met nog drie anderen al voor de première aangesteld om de poppen op te knappen.” Nadat Berger werd gevraagd om de poppen te onderhouden, is ze naar

Londen afgereisd om daar de voorstelling te bekijken. “Ik ben in het verleden ook betrokken geweest bij de voorstelling The Lion King. Vandaar dat ik al enige voorkennis had over de inzet van poppen in een voorstelling en dus ook weet wat er mogelijk is. De voorstelling was

waanzinnig. De manier waarop ze erin zijn geslaagd om de paarden – en de andere dieren die een rol hebben in deze voorstelling – tot leven te brengen is echt goed gelukt.” War Horse heeft 23 poppen, waaronder Joey en Topthorn, een gans, twee zwaluwen en twee kraaien.

Hout komt tot leven Berger was ook aanwezig bij de casting van de acteurs die het paard tot leven brengen. De ‘hind, heart en head’ geven met z’n drieën gestalte aan het paard. “Het is heel belangrijk dat de acteurs als team samenwerken en repeteren”, legt Berger uit. De acteurs moeten goed op elkaar ingespeeld zijn, zodat ze de bewegingen en emoties van het paard zo natuurlijkgetrouw mogelijk weergeven. Dat zit bijvoorbeeld in de ademhaling en in kleine beweginkjes, zoals die in het oormechanisme. Vanaf het moment dat het paard het podium betreedt, gaat het publiek op in het verhaal. “Ze kijken niet naar een stuk hout, maar naar een levend wezen. In die zin heeft War Horse het poppentheater naar een hoger plan getild. Het is een volwassen verhaal met veel dramatiek, geen verhaaltje over bloemetjes en bijtjes. Wat ze zien is echt. Het is ontzettend mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.” ■ War Horse in MartiniPlaza Donderdag 8 januari t/m zondag 1 februari. www.martiniplaza.nl. 19


ACTIES Oosterstraat 42 9711 NV Groningen

CHAPLIN & CHARLY ter ere van het 40-jarig jubileum

chaplin

1277,-

799,-

charly

1660,-

1099,-

802,-

599,-

charly poef

brandy

coffee

red

in vol aniline leer, 4 kleuren Actieperiode t/m 31 december 2014

black

050 - 3127112 www.o42interieur.nl

meubelen woningtextiel verlichting accessoires

Bij aankoop van een Repos of Grand Repos in stof, krijgt u de Ottoman of Panchina CADEAU

In the spotlights: MARE- familie Special prijzen voor u voor de Mare, Mare Romance of More Mare in geselecteerde stoffen en leer Actieperiode t/m 30 april 2015

Actieperiode : 1 november 2014 t/m 31 januari 2015

Actiebon Bij inlevering van deze bon, ontvangt u een gratis lichtadvies Deze bon is geldig t/m 31 januari 2015 *

Actiebon Bij inlevering van deze bon, ontvangt u een gratis kleuradvies Deze bon is geldig t/m 31 januari 2015 *

5 verdiepingen aan meubelen in hartje binnenstad! Meer dan 800 m2

Merken o.a.: Interlübke • Arco Artifort • Montis Cor • Walter Knoll Pastoe • Riva Gelderland • Arper Fritz Hansen • Vitra Desalto • Moroso Erik Jørgensen Metaform Treca de Paris Spectrum Verzelloni Fredericia M.I.D. Carpets Baumann Kvadrat • Sahco Kinnasand Fischbacher Nya Nordiska Silent Gliss Sunway • Ploeg Wood&Washi Van Besouw Carpet Sign Casalis Belux • Anta • Foscarini • Lumina Artemide • en meer

O42 INTERIEUR - OOSTERSTRAAT 42 - 9711 NV - GRONINGEN - 050-3127112 / O42 Interieur is een CBW-erkende woonwinkel

Profile for Geen Blad voor de Mond B.V.

Senioren van het Noorden - najaar 2014  

De krant ‘Senioren van het Noorden’ licht 50-plussers uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe in over diverse thema’s en onderwerp...

Senioren van het Noorden - najaar 2014  

De krant ‘Senioren van het Noorden’ licht 50-plussers uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe in over diverse thema’s en onderwerp...