Page 1

01-01 ___ Cover.qxp:Opmaak 1

19-12-2011

14:54

Pagina 1

Welkom Uitgave van AriĂŤnsZorgpalet | 2012

Samen genieten!


02-03H~1.qxp:Opmaak 1

19-12-2011

14:57

Pagina 2

Welkom! Fijn dat u deze tabloidkrant van AriënsZorgpalet leest. Allereerst wensen wij u een mooi en gezond 2012 toe. Waarschijnlijk behoort u tot de grote groep mensen die zich op persoonlijk dan wel zakelijk vlak betrokken voelt bij AriënsZorgpalet. Bent u een cliënt, medewerker, buurtbewoner of vrijwilliger op één van onze locaties. Of bent u bekend met ons via de gemeente Enschede, Medisch Spectrum Twente of onze andere samenwerkingspartners. We heten u in ieder geval van harte welkom en nemen u graag mee in onze actualiteit en toekomstplannen. AriënsZorgpalet biedt in Enschede zorg-, behandel-, welzijnsen woondiensten aan overwegend ouderen, maar ook aan jongere volwassenen. Dit kan zowel in de thuissituatie als in een eigentijdse woonvoorziening. Onder het motto ‘Leven naar uw wens’ ondersteunen wij onze cliënten op professionele en betrokken wijze, zodat zij zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. In deze editie van de tabloidkrant willen wij u graag wat meer vertellen over onze ambities voor de komende jaren. AriënsZorgpalet wil in de toekomst het accent gaan leggen op drie speerpunten, die de basis vormen voor het meerjarenbeleid. We willen ons onderscheiden door uit te blinken in gastvrijheid, vitaal werkgeverschap en revalidatie-/overbruggingszorg. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. AriënsZorgpalet is vooruitstrevend en ambieert dat iedere cliënt zich welkom voelt. Al onze medewerkers volgen sinds 2011 jaarlijks een training om deze competentie te optimaliseren. Een buitengewoon niveau van gastvrijheid is hierbij ons doel. Om dit niveau te bereiken is het van belang dat we een vitale organisatie zijn met vitale medewerkers. Daarom zijn we in 2011 een interne Vitaliteitscampagne gestart, die de komende periode blijft voortduren. Binnen onze organisatie worden diverse activiteiten georganiseerd, waarbij vitaal zijn en gezondheid centraal staat. AriënsZorgpalet wil dat medewerkers zich zowel mentaal als fysiek goed voelen. Aangezien wij daarnaast altijd op zoek zijn naar goede en gemotiveerde collega’s, is er in deze tabloidkrant ook een personeelsadvertentie opgenomen. Een derde speerpunt voor de komende jaren is het creëren van een excellent revalidatieklimaat. Afgelopen jaar is er met de bouw en opening van het Klaaskateplein een enorme capaciteit aan revalidatiemogelijkheden bijgekomen. Cliënten kunnen hier onder andere revalideren met bijbehorende woonaccommodatie en zorg. Om dit proces nog beter te laten verlopen zijn we bezig met het realiseren van een 24 x 7 uur tendens. Dit wil zeggen dat onze cliënten ook in de weekenden hun revalidatieprogramma kunnen voortzetten. Tevens zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om, binnen de muren van Medisch Spectrum Twente, een zorghotel te verwezenlijken. Er is dus genoeg te doen! Maar AriënsZorgpalet biedt meer. Graag nemen we u in deze krant mee langs interessante thema’s als ZorgThuis, dagactiviteiten, de bouwprojecten, het behandelcentrum, het gebruik van S Cape Pods, enzovoorts. Zoals u leest zijn wij voortdurend bezig om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Het is van groot belang om te blijven innoveren en optimaliseren, zodat de gewenste kwaliteit kan worden geboden. AriënsZorgpalet is een financieel gezonde instelling, die klaar is voor de toekomst. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u een helder beeld krijgt van onze activiteiten en toekomstplannen. Met vriendelijke groet, Mede namens alle medewerkers en vrijwilligers Elo Gramsbergen en Jan van der Linde Raad van Bestuur

2

VOORWOORD

Geachte lezer,

Gezelligheid en onderling contact staan voorop Wie ouder wordt, komt soms minder makkelijk in contact met anderen. Het kan ook zijn dat ouderen vergeetachtig worden, of minder mobiel zijn. Voor zelfstandig wonende cliënten die het prettig vinden om in groepsverband aan gezellige activiteiten deel te nemen, biedt AriënsZorgpalet enkele dagen per week dagactiviteiten aan. De dagactiviteiten worden aangeboden in een viertal locaties: Ariënsstaete, De Eschpoort, ‘t Achtervoort en het Dr. Ariënshuis Glanerbrug. In een huiselijke, gezellige sfeer wordt een gevarieerd dagprogramma aangeboden door medewerkers en vrijwilligers van AriënsZorgpalet. De precieze invulling van het dagprogramma is afhankelijk van de wensen en interesses van de deelnemers. Rekeninghoudend met de indicatie bekijken de medewerkers wat de mogelijkheden zijn. Door aan de dagactiviteiten deel te nemen kunnen cliënten ongedwongen kennismaken met andere ouderen in hun wijk. Bovendien kan de deelname aan de dagactiviteiten een verlichting betekenen van de taken van een partner of mantelzorger. Kaarten, sjoelen en winkelen ’s Ochtends worden de deelnemers

ontvangen in één van de vier locaties. Sommige deelnemers komen zelfstandig of met de taxi naar de locatie, maar AriënsZorgpalet beschikt ook over vrijwillige chauffeurs die deelnemers ophalen en wegbrengen. Het dagprogramma start met een kopje koffie of thee, zodat er tijd is om gezellig bij te kletsen. Voor veel deelnemers is het prettig om hun verhaal kwijt te kunnen aan andere deelnemers of de medewerkers en vrijwilligers. Na de koffie kunnen de deelnemers iets leuks gaan doen: lezen, een kaartje leggen of samen rummikuppen. Maar ook is het mogelijk om een bezoek te brengen aan een vriend(in) of bekende die op de locatie woont, of om bij de kapper langs te gaan. Tussen de middag wordt gezamenlijk gegeten. Sommige deelnemers wonen alleen en vinden het niet leuk om steeds alleen te eten. Hiervoor biedt de gezamenlijke maaltijd uitkomst. Na het eten is er tijd voor ontspanning in de speciaal ingerichte rustruimte. Andere deelnemers maken een kleine wandeling in de omgeving of maken gebruik van de tuin. Na het rusten start een gezamenlijke activiteit. Dit kan een activiteit zijn die op de locatie georganiseerd wordt, zoals bingo of een meezingmiddag. Maar de deelnemers kunnen ook met de eigen groep sjoelen, koken of een mid-

dagje naar het winkelcentrum. Gezelligheid, een andere omgeving en het onderlinge contact met andere cliënten staan altijd voorop. Luisterend oor De medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de dagactiviteiten, bouwen een goede band op met de deelnemers. Naast begeleider, zijn ze ook een luisterend oor. Er wordt gepraat over leuke ervaringen, maar deelnemers kunnen ook met vragen of problemen bij de begeleiders terecht. Vanwege de korte lijnen met de verschillende woon-, welzijns-, zorgen behandeldiensten van AriënsZorgpalet is het mogelijk de deelnemers te adviseren over woon- of zorgvragen. Voorwaarde voor deelname aan de dagactiviteiten is een indicatie van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Deze moeten de deelnemers zelf aanvragen, eventueel met hulp van de huisarts. Maar ook AriënsZorgpalet ondersteunt hier graag in. I

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een kijkje komen nemen bij de dagactiviteiten van AriënsZorgpalet bij u in de buurt? Neem dan contact op met Marcel Smit, teamleider Welzijn, via 053 – 482 66 88.

Knuffelen met dieren roept herinneringen op Het is al sinds lange tijd bekend dat contacten tussen dementerende ouderen en (huis)dieren een positief effect hebben op het welzijn van deze ouderen. Om die reden bestaat binnen AriënsZorgpalet al enkele jaren het project Dierenbezoek. Eens per maand bezoekt dierenopvangcentrum De Heuwkamp de cliënten in AriënsZorgpalet, om ze een prettige middag te bezorgen. Het project Dierenbezoek bestaat nu zo’n tien jaar en is een groot succes. Knuffelen met dieren is een activiteit die veel losmaakt bij dementerende ouderen. Ze fleuren ervan op en hebben direct een onderwerp om over te praten. ‘Cliënten met geestelijke achteruitgang communiceren niet altijd uit zichzelf met elkaar,’ aldus Marga Lohuis, teamleider Zorg. ‘Maar door middel van het contact met de dieren kunnen we deze mensen een bijzondere ervaring bieden. We proberen ervoor te zorgen dat ze wat meer uit hun schulp kruipen en dat hier en daar gesprekjes op gang komen.’ Wanneer de medewerkers van De Heuwkamp langskomen, brengen ze vaak honden, katten of konijnen mee. In veel gevallen zitten cliënten eerst passief in hun stoel of aan tafel, maar ze leven helemaal op wanneer ze een dier op schoot hebben. Jose Vrijkorte, medewerker meerzorg, is vanuit haar functie betrokken bij het project en is zeer enthousiast. ‘Het komt voor dat cliënten eerst heel angstig zijn voor dieren, maar dat ze deze angst door dit project hebben overwonnen. Er zijn zelfs cliënten die brokken en koekjes meebrengen om de dieren te

Ouderen fleuren op door contact met dieren.

verwennen. Dat is toch prachtig om te zien!’ Naast het bezoek van De Heuwkamp stimuleert AriënsZorgpalet ook familieleden van de cliënten om hun huisdieren bij een bezoek mee te brengen. Veel mensen weten niet dat dit is toegestaan, maar dit

heeft juist een enorme positieve uitwerking op de cliënten. I Voor vragen over het project of het meenemen van huisdieren tijdens een bezoek, kunt u contact opnemen met Marga Lohuis, via 053 – 482 66 88.

2 0 1 2 | WELKOM


02-03H~1.qxp:Opmaak 1

19-12-2011

14:57

Pagina 3

In goede handen bij behandelteam Naast de gebruikelijke zorg en verpleging biedt AriënsZorgpalet ook verschillende behandelingen aan. Deze behandelingen zijn toegankelijk voor mensen die zowel binnen als buiten AriënsZorgpalet verblijven. Het vakkundig opgeleide behandelteam van AriënsZorgpalet is gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en ouderen. Dit kan op het gebied van fysio- en ergotherapie, dieetadvisering, logopedie en psychologie. In de locaties De Eschpoort, Ariënsstaete en Klaaskateplein zijn behandelcentra te vinden waar cliënten terecht kunnen met hun klachten. Daarnaast is het mogelijk, mits hier een indicatie voor is, dat de therapeut aan huis komt voor een behandeling. Per locatie werken diverse behandelaars die onderling regelmatig overleg voeren. Het komt namelijk vaak voor dat cliënten meerdere lichamelijke klachten hebben, waardoor het belangrijk is dat behandelingen op elkaar afgestemd worden. Wanneer cliënten tijdens hun opname een behandeling gevolgd hebben, kunnen ze deze bij dezelfde behandelaar

voortzetten wanneer ze weer terug zijn in hun eigen huis. Beweeglijkheid en functionaliteit Ouder worden gaat vaak gepaard met lichamelijke klachten. Mensen kunnen problemen krijgen met lopen of staan, of bij het uitvoeren van bepaalde dagelijkse activiteiten. Het volgen van fysio- of ergotherapie kan hierbij hulp bieden. De fysiotherapeut is deskundig op het gebied van beweging en richt zich op revalidatie en het behoud en verbetering van functionaliteit en mobiliteit. Fysiotherapie zorgt voor kracht en balans. De therapeut probeert ervoor te zorgen dat een cliënt weer goed leert lopen en adviseert rond loophulpmiddelen en valpreventie. Een ergotherapeut pakt dit vervolgens op en maakt de oefeningen functioneel, zodat cliënten het kunnen toepassen in hun thuissituatie. Ergotherapie is namelijk voor cliënten die problemen ervaren in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dieetadvisering, logopedie en psychologie De diëtist is specialist op het gebied van voeding en diëten en kan inge-

die problemen hebben op het gebied van spreken, lezen schrijven en horen. De logopedist biedt advies, therapie en begeleiding zowel aan de cliënt als aan zijn omgeving. Bijvoorbeeld als iemand na een beroerte problemen heeft op het gebied van spreken en lezen, maar ook als het slikken wordt getraind bij onder andere Parkinson en MS.

Het volgen van fysio- of ergotherapie biedt hulp bij bewegen.

schakeld worden wanneer een cliënt onder- of overgewicht heeft. Er zijn ook cliënten met een aandoening waarbij dieetadvies noodzakelijk is. Dit komt onder andere voor bij suikerziekte, hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol. Dieetadvisering heeft zowel met fysiotherapie als met logopedie raakvlakken. Een fysiothe-

rapeut kan bijvoorbeeld geen spierkracht of functie trainen als een cliënt niet voldoende eiwitten binnenkrijgt. Een logopedist begeleidt cliënten die onder andere moeite hebben met slikken. Hierdoor overlegt hij regelmatig met een diëtist over wat een cliënt wel en niet mag eten. Verder ondersteunt een logopedist mensen

Naast lichamelijke aandoeningen komt het ook voor dat cliënten psychische klachten hebben die het leven op een onaangename manier beïnvloeden. De psycholoog kan worden ingeschakeld wanneer een cliënt bijvoorbeeld geheugenproblemen ondervindt of wanneer er sprake is van een depressie of somberheid. Dit soort problemen komt vaak voor na het overlijden van een naaste. Een psycholoog helpt bij de verwerking van een dergelijke ingrijpende gebeurtenis. I Meer informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de behandelingen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met het behandelcentrum van AriënsZorgpalet via telefoonnummer 053 – 482 66 88.

De schakel naar zelfstandigheid AriënsZorgpalet beschikt ook over twee afdelingen binnen de muren van Medisch Spectrum Twente (MST). Een bijzondere vorm van samenwerking, waarbij de gezondheid van cliënten voorop staat. Op het moment dat cliënten medisch uitbehandeld zijn in het ziekenhuis, maar nog niet in staat zijn om naar huis te gaan, bieden de afdelingen Schakel G2 en Schakel G4 namelijk uitkomst. Het merendeel van de cliënten dat verblijft op de Schakelafdelingen is

afkomstig uit het ziekenhuis en heeft te maken gehad met een botbreuk, hoofdletsel, beroerte, enzovoort. Het zijn cliënten die medisch uitbehandeld zijn, maar nog niet in staat zijn om het ziekenhuis te verlaten. De afdelingen vormen dus letterlijk een schakel tussen het ziekenhuis en de volgende stap. Gedurende de opname op de afdelingen, die maximaal 13 weken duurt, wordt gekeken waar de cliënt straks het best op zijn plaats is. Een team van deskundigen waaronder verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars en artsen is hierbij betrokken.

Zij proberen in overleg met de cliënt tot een situatie te komen, waarin de cliënt zichzelf weer zo goed mogelijk kan redden. Zelfstandig functioneren In tegenstelling tot het ziekenhuis worden op de schakelafdelingen geen verpleegtechnische handelingen uitgevoerd, zoals het aanleggen van een infuus. Wat betreft de geboden zorg bestaat er geen verschil tussen de twee afdelingen. Met behandelingen zoals fysiotherapie, probeert AriënsZorgpalet de cliënt zo snel mogelijk weer zelfstandig te

laten functioneren. In de speciaal ingerichte oefenzaal wordt met individuele cliënten geoefend, maar ook ouderengym staat op het programma. Om de kwaliteit van het revalidatieproces te waarborgen wordt de voortgang van iedere cliënt tweewekelijks besproken. Dit gebeurt in een team waar alle medische en behandel disciplines vertegenwoordigd zijn. Wanneer een cliënt in staat is om terug te keren naar de eigen woning, en er zijn aanpassingen in het huis nodig, legt een ergotherapeut van AriënsZorgpalet eerst een huisbezoek af. Daar-

bij wordt gekeken of er aanpassingen gedaan moeten worden in de woning of dat een cliënt bijvoorbeeld gebaat is bij thuiszorg. Ook hierin adviseert en ondersteunt AriënsZorgpalet de cliënten graag. Cliënten kunnen uiteraard bij AriënsZorgpalet aankloppen voor ondersteuning, maar ook bij een andere zorginstelling. Hierin laat AriënsZorgpalet de cliënten helemaal vrij. Het uiteindelijke doel is, om in overleg met de cliënt en familie tot een oplossing te komen, die het beste is voor de gezondheid en het welzijn van de cliënt. I

‘Ik voel me hier echt thuis’ In het nieuwe revalidatiecomplex De Brink - aan Klaaskateplein - woont mevrouw De Vries. Tijdens het uitlaten van haar logeerhond kwam zij ten val en brak haar heup. Aangezien ze alleenwonend is kon ze, na haar operatie in het ziekenhuis, terecht bij AriënsZorgpalet om te revalideren. Hier was ze erg blij mee: ‘Ik voel me hier echt thuis.’

om je hier thuis te laten voelen en zijn erg behulpzaam. Ik hoef maar op de knop te drukken en binnen een paar seconden staat er iemand naast mijn bed. Om te herstellen krijg ik vier keer in de week fysiotherapie. Dit gaat erg goed. Ik sta er soms echt van te kijken hoe snel ik weer van alles kan.’

‘Wat ik erg fijn vind, is dat de zon de hele dag in mijn kamer naar binnen schijnt’, vertelt mevrouw De Vries. ‘Omdat ik een echte zonaanbidster ben, zit ik het liefst buiten in de grote tuin die hier aanwezig is. In de winter is dat natuurlijk veel te koud. Daarom vind ik het zo lekker dat ik vanuit mijn appartement nog steeds van de warmte en het mooie uitzicht kan genieten.’ Prettig verblijf ‘Behalve mijn mooie kamer vind ik het gebouw zelf ook echt een aanwinst. Er zijn hier geen obstakels en er is genoeg ruimte om makkelijk te bewegen.’ Mevrouw De Vries is ook erg blij met de vriendelijke medewerkers van AriënsZorgpalet. ‘De mensen die hier werken zijn zo aardig. Ze doen er alles aan

WELKOM | 2 0 1 2

Mevrouw De Vries: ‘De mensen die hier werken zijn zo aardig.’

Genoeg activiteiten ‘Naast dat ik het een fijne verblijfplek vind, heb ik me hier ook nog geen minuut verveeld. Er worden zoveel leuke activiteiten georganiseerd dat ik tijd tekort kom. Wat ik erg leuk vind is het bakken van pannenkoeken en taarten. Maar eigenlijk houd ik het meest van met iedereen even een praatje maken. Ik ben graag onder de mensen en gelukkig is het hier altijd gezellig’, aldus mevrouw De Vries. ‘Doordat er meerdere keren per dag koffie en thee wordt geschonken zijn er genoeg momenten om even samen bij te kletsen en spelletjes te spelen. En wanneer ik bezoek krijg ga ik meestal naar het restaurant beneden. Hier kun je gezellig een kop koffie drinken met wat lekkers erbij. Nee, ik heb niets te klagen. Revalideren is natuurlijk nooit leuk, maar het wordt hier wel een stuk aangenamer gemaakt.’ I

3


04-05 COM ZorgThuis(2):Opmaak 1

19-12-2011

15:02

Pagina 2

ZorgThuis: veilig Cliënt ontvangt ondersteuning, maar kan zelfstandig in eigen woning e Personenalarmering U woont zelfstandig en dat gaat prima. Toch merkt u, dat met het ouder worden, veel zaken niet meer zo vanzelfsprekend zijn. U vraagt zich wellicht af wat er gebeurt als u iets overkomt. AriënsZorgpalet biedt u de mogelijkheid om plezierig zelfstandig te kunnen blijven wonen met behulp van personenalarmering. Met één druk op de knop wordt u verbonden met de alarmcentrale. Deze knop zit aan uw horlogebandje of u heeft een draadloos zendertje om uw hals. De alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar. Zij waarschuwen onmiddellijk uw vaste contactpersonen of hulp. Bij AriënsZorgpalet bent u zelfstandig, maar staat u er in geval van nood nooit alleen voor.

Wat kost personenalarmering? Per maand betaalt u een vast bedrag van € 14,25 aan abonnementskosten. Eenmalig betaalt u een bedrag voor aansluitkosten en een instructie. Heeft u een servicepas van het Service Thuis Pakket, dan betaalt u € 12,15 per maand voor personenalarmering. Het toestel wordt thuis bij u geplaatst, zodat u altijd kunt alarmeren. Services en het verhelpen van eventuele storingen worden kosteloos uitgevoerd.

Contact of meer informatie Voor aanmelding of meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 – 11.30 uur contact opnemen met onze afdeling Personenalarmering via 053 – 482 66 88.

4

ZorgThuis van AriënsZorgpalet biedt uitkomst voor ouderen en jong volwassenen die zorg nodig hebben, maar zich verder nog uitstekend thuis kunnen redden. Deze zorg kan op allerlei manieren plaatsvinden. Zo biedt ZorgThuis ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling, begeleiding, advisering en bemiddeling. Het voordeel van ZorgThuis is dat een cliënt gewoon in de eigen woning en vertrouwde buurt kan blijven wonen.

H

et leveren van zorg aan huis kan op veel verschillende manieren. De basiszorg bestaat bijvoorbeeld uit het verlenen van hulp bij het wassen, aankleden, boodschappen doen of het toedienen van medicijnen. Maar AriënsZorgpalet levert ook hoogcomplexe verzorging, zoals specifieke wondzorg of pijnbestrijding. Al deze handelingen worden verricht door een vakkundig team dat hier speciaal voor is opgeleid. Naast deze vormen van ZorgThuis biedt AriënsZorgpalet ook hulp en ondersteuning bij acute en palliatieve zorg.

Acute zorg Cliënten hebben graag de zekerheid dat ze in geval van nood, hulp kunnen inroepen. Ze kunnen daarom in onverwachte en acute situaties 24 uur per dag, zeven dagen per week gebruik maken van het Acute Zorgteam. Middels een speciale alarmknop, die wordt bevestigd aan het horlogebandje of met een draadloos zendertje om de hals, kan een cliënt zeer eenvoudig en snel contact opnemen met de alarmcentrale. De centrale schakelt vervolgens het Acute Zorgteam in, zodat het team binnen dertig minuten de noodzakelijke zorg kan bieden. Palliatieve zorg Bij palliatieve zorg bieden de medewerkers, voor zowel de cliënt als familie, verzorging, aandacht en begeleiding in de laatste levensfase. Deze specifieke vorm van zorg kan in de thuissituatie geboden worden en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een cliënt in de laatste maanden, weken of dagen. Palliatieve zorg geldt niet alleen voor oudere mensen, maar kan ook worden geboden aan jong volwassenen. Ilonka Doornekamp

Een specialistisch team verleent palliatieve zorg in de thuissituatie

is manager ZorgThuis en vertelt wat AriënsZorgpalet belangrijk vindt bij palliatieve zorg. ‘De laatste fase van het leven is een zeer intense periode voor de cliënt en zijn of haar omgeving. Om de wens van iedere cliënt centraal te kunnen stellen biedt AriënsZorgpalet altijd maatwerk. In overleg met de cliënt en de huisarts of specialist wordt een zorgarrangement samengesteld. Iedere cliënt heeft zijn eigen wensen en het is onze taak om deze in vervulling te

2 0 1 2 | WELKOM


04-05 COM ZorgThuis(2):Opmaak 1

19-12-2011

15:02

Pagina 3

en vertrouwd! g en vertrouwde buurt blijven wonen

‘Wij zorgen ervoor dat de cliënt de regie over zijn of haar eigen leven behoudt, maar wel de zorg ontvangt die nodig is’ deze manier in hun eigen omgeving kunnen blijven. Wij zorgen ervoor dat de cliënt de regie over zijn of haar eigen leven behoudt, maar wel de zorg ontvangt die nodig is.’ AriënsZorgpalet streeft er naar om zorg aan huis door een vast team van medewerkers te laten verlenen. ‘Het is onmogelijk om een cliënt thuis iedere dag door dezelfde medewerker te laten verzorgen. De behoefte aan zorg loopt namelijk 24 uur per dag, zeven dagen per week door. Omdat wij graag willen dat cliënten zich veilig voelen, streven we er naar om met een klein team van vaste medewerkers per cliënt te werken. Zo ziet de cliënt toch iedere keer vertrouwde gezichten.’

laten gaan, zonder de medische zorg uit het oog te verliezen.’ AriënsZorgpalet beschikt over een specialistisch team van verpleegkundigen en verzorgenden dat palliatieve zorg verleent. De medewerkers van dit team zijn bevoegd en bekwaam om verpleegtechnische handelingen te verrichten. Dit kan bijvoorbeeld het instellen van een morfinepomp of het aanbrengen van een katheter zijn. Ook werkt het team altijd volgens een pro-

WELKOM | 2 0 1 2

tocol, om zo op een uniforme wijze zorg te verlenen en om de kwaliteit van zorg te borgen. Dit voorkomt verwarring en geeft de cliënt een gevoel van rust en veiligheid. ‘Het proces van afscheid nemen blijft iets van de cliënt en familie of vrienden zelf. Onze medewerkers zullen hierbij altijd op de achtergrond blijven. Echter zorgen zij er wel voor dat de juiste zorg op het juiste moment geboden wordt,’ aldus Ilonka Doornekamp.

Zorg aan huis Het bieden van zorg in een thuissituatie kan ook onder andere omstandigheden plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen, dat een cliënt na een operatie of wegens een handicap, ziekte of ouderdom zorg aan huis wenst. Ilonka Doornekamp: ‘Zorg aan huis kan van alles inhouden. Van het aantrekken van steunkousen of het verzorgen van maaltijden tot hulp bij het douchen. Voor cliënten is dit fijn, omdat ze op

Wijkgericht werken Om dit vertrouwde gezicht nog meer vorm te geven gaat AriënsZorgpalet in 2012 een wijkgerichte aanpak ontwikkelen. Een vast team van medewerkers van ZorgThuis verleent op dit moment per wijk in Enschede zorg aan cliënten uit die wijk. Ilonka Doornekamp vertelt wat er in 2012 op dat gebied gaat veranderen: ‘Dit jaar willen we onderzoeken of het haalbaar is om een verpleegkundige per wijkteam aan te stellen, die dicht bij de cliënt staat. Deze persoon heeft vakinhoudelijk veel kennis en kan bijspringen op momenten dat het nodig is. Wat hierbij ook belangrijk is, is dat de verpleegkundige de cliënten persoonlijk kent. Hierdoor hoeven cliënten niet meerdere keren hun verhaal te vertellen. De maatschappij wordt steeds individueler. AriënsZorgpalet vindt het daarom van belang dat cliënten altijd de persoonlijke aandacht krijgen die ze verdienen.’ Naast het aanstellen van een verpleegkundige per wijkteam, wil AriënsZorgpalet ook een verpleegkundig team gaan vormen dat 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is voor het leveren van zorg aan huis. ‘Met deze aanpak wordt de continuïteit van het verlenen van zorg gewaarborgd. Ook op het gebied van palliatieve zorg is dit erg belangrijk. Een cliënt kan ieder moment van de dag specialistische hulp nodig hebben. Aan ons de taak om deze zo snel mogelijk en een op goede en vertrouwde manier te leveren,’ aldus Ilonka Doornekamp. I

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over ZorgThuis? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze consulenten via 053 – 482 66 88 of via zorgthuis@arienszorgpalet.nl.

5


06-07 COM ADV + Vitaliteit:Opmaak 1

19-12-2011

15:03

Pagina 2

(ET,ANG %NSCHEDE

7ONENBIJ$OMIJN VOORIEDEREENWATWILS -OLUKKENSTRAAT %NSCHEDE

Kracht put t e n uilevetnservuw eiagrienng? Leer dan uw persoonlijke geschiedenis als unieke bron van wijsheid te gebruiken!

(URENENKOPEN $OMIJNHEEFTWONINGENIN%NSCHEDE (AAKSBERGENEN,OSSER7EVERHURENWONINGEN ZOWELONDERDEHUURTOESLAGGRENSALSINDEVRIJESECTOR ENBIEDENWONINGENTEKOOPAAN$USBENTUOPZOEK NAAREENAPPARTEMENT BESTAANDEOFNIEUWBOUWWONING +IJKDANOOKEENSBIJ$OMIJN

Mediant helpt u daar graag bij. Meer informatie of aanmelden voor een cursus? Neemt u dan contact op met: Mediant, Centrum Preventieve GGZ Telefoon: 074 - 256 32 40 E-mail: preventie@mediant.nl

WWWDOMIJNNL 4ELEFOON   LOKAALTARIEF

VERHUIZEN EN MEEER ABC • MANAGEMENT GROEP

Draagt graag een steentje bij aan de toekomst van AriÍnsZorgpalet Wij worden betrokken bij uiteenlopende zorgvraagstukken variÍrend van strategisch vastgoedadvies en het opstellen van businessplannen tot het begeleiden van renovatie- en nieuwbouwtrajecten. Ook voor de huisvestingsprojecten van AriÍnsZorgpalet hebben wij het totale proces van initiatief-, definitie-, en ontwerpfase tot en met realisatie en nazorg in beweging gebracht en gehouden. Dankzij onze pragmatische en efficiÍnte aanpak worden projectrisico’s tot het uiterste geminimaliseerd. In elke fase weet onze opdrachtgever precies waar hij/zij aan toe is. Wij staan voor de beste oplossing binnen de normen die gesteld worden aan tijd, budget, kwaliteit en duurzaamheid. Een hele zorg minder!

Met onze Speciale Service voor ouderen verhuizen wij u al ruim 35 jaar. Door onze samenwerking met zorginstellingen en thuiszorgorganisaties kennen wij alle regels, eisen en wensen. U kunt van de op uw specifieke wensen afgestemde Unieke Totaal Service gebruik maken. Alles kan! ‹ Boedelbeheer ‹ Veiling- en goede doelen service ‹ Handyman

• Opslag • Schoonmaak service • Verhuisdirigente

VERHUIZEN ZONDER STRESS? WWW.UTS.NL T 31(0)13 - 7113987 Amsterdam, Arnhem, Assen www.abcmg.nl

UTS Grijpma Verhuizingen BV • Transportcentrum 13 7547 RT Enschede • T (053) 484 90 00

Advies en begeleiding bij huisvesting en bouw

Op het gebied van domotica is de Verkerk Groep een begrip in de gezondheidszorg. Zo kunnen wij voor iedere (senioren)woning een pakket samenstellen, gericht op de specifieke behoefte per individu. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke domoticatoepassingen zoals deurbediening en gordijn- en zonweringbesturing. /JFVXJTPO[F744t415 FFONVMUJ functionele touch screen oplossing. Kijk voor meer informatie op: www.verkerkgroep.nl

6

2 0 1 2 | WELKOM


06-07 COM ADV + Vitaliteit:Opmaak 1

19-12-2011

15:03

Pagina 3

Vitaal op het werk Medewerkers reageren enthousiast

Medewerkers nemen tijdens de kick-off van het project ‘Vitaliteit’ deel aan een clinic curling.

Voor medewerkers en vrijwilligers is AriënsZorgpalet een aantrekkelijke werkgever. AriënsZorgpalet streeft naar optimale werkomstandigheden en werkverhoudingen, want samen stimuleren deze het functioneren en de vitaliteit van medewerkers. Vitaliteit is dan ook een belangrijk speerpunt van AriënsZorgpalet. Vitaliteit betekent letterlijk ‘levenskracht’. Vitaal zijn is genoeg energie hebben om te ondernemen, maar ook beschikken over de bijbehorende fysieke, mentale en emotionele kracht om dit te doen. Dat vereist niet alleen een goede lichamelijk conditie, maar ook geestelijke balans. Werk kan stress veroorzaken. Maar stress hoeft niet per definitie slecht te zijn. Sterker nog, te weinig stress kan op den duur ook gezondheidsklachten geven. Een goede balans is dus van belang om voldoende uitdaging te vinden in het werk en om te voorkomen dat een te hoge werkdruk op termijn tot problemen leidt. De thema’s waar AriënsZorgpalet in het project ‘Vitaliteit’ aandacht aan besteedt zijn: balans werk/privé, preventie, initiatief, talent, leefstijl en fysieke belasting. Per thema worden verschillende activiteiten georganiseerd die aan alle medewerkers worden aangeboden. Kick-off Donderdag 3 februari 2011 vond de

WELKOM | 2 0 1 2

kick-off van het project ‘Vitaliteit’ plaats. Alle medewerkers waren uitgenodigd op de IJsbaan Twente om deel te nemen aan verschillende activiteiten, zoals een schaats- of curlingclinic. Onder het genot van gezonde hapjes, drankjes en muziek werd gekeken naar een spannende schaatswedstrijd tussen Raad van Bestuur-lid Elo Gramsbergen en oudschaatser Erik Hulzebosch. Op de speciaal ingerichte ‘markt’ konden medewerkers de bloeddruk, het BMIvetpercentage en cholesterol laten meten, een spijkerbed uitproberen, informatie krijgen over sportcentrum Trifora, een stoelmassage ondergaan, enzovoort. Het was een geslaagde, gezellige en informatieve dag.

Fysieke belasting Eén van de belangrijkste arbeidsrisico’s binnen de zorg is het ontstaan van lichamelijke klachten ten gevolge van fysieke overbelasting. Hiervoor geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Een goed preventiebeleid fysieke belasting is dus van belang. AriënsZorgpalet stimuleert medewerkers om bij klachten een bezoek te brengen aan een (collega)fysiotherapeut. Iedere week vinden op verschillende locaties inloopspreekuren plaats, die door werknemers kunnen worden bezocht. Ook zijn in 2011 binnen de organisatie een aantal ergocoaches geworven en opgeleid. Deze ergocoaches hebben extra deskundigheid in huis op het gebied van fysieke belasting en ondersteunen collega’s om zichzelf te beschermen tegen fysieke overbelasting. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan advies over de juiste manier van tillen bij werknemers in de zorg, maar ook aan advies over een juiste werkhouding aan bureaumedewerkers.

We maken medewerkers zich ervan bewust dat zij een voorbeeld kunnen zijn voor anderen

Lekker in je vel Een andere activiteit waar medewerkers aan kunnen deelnemen is de leefstijltraining. De leefstijltraining is een traject van drie maanden waarbij voeding, beweging en een aantal workshops centraal staan. Iedere deelnemer heeft een personal coach

Naast bewegingsactiviteiten komen ook gezonde voeding, mindfulness en yoga aan bod in de leefstijltraining die samen met hem of haar op zoek gaat naar passende bewegingsactiviteiten. Voor de één is dat boodschappen doen op de fiets, voor de ander wandelen. Naast bewegingsactiviteiten komen ook gezonde voeding, mindfulness en yoga aan bod. De training vindt plaats in groepsverband, maar AriënsZorgpalet biedt ook een individueel eenjarig traject aan. Dit traject is speciaal gericht op voeding, voor medewerkers die hulp willen bij afvallen. Sinds 2010 worden in het kader van vitaal werkgeverschap ook trainingen ‘Stoppen met Roken’ aangeboden aan medewerkers. Zo stimuleert AriënsZorgpalet haar medewerkers en vrijwilligers op vele fronten om na te denken over en mee te werken aan vitaliteit. Professionaliseren Anita Borgerink, manager HRM, heeft naar aanleiding van het project ‘Vitaliteit’ al veel enthousiaste reacties ontvangen van medewerkers.

‘Sinds begin 2011 zijn we bezig geweest met vitaliteit. De reacties van medewerkers zijn erg leuk. Ik merk wel dat bij vitaliteit vaak wordt gedacht aan gezondheid. Dit willen we zeker niet ontkrachten, maar vitaliteit is zoveel meer. Ook het nemen van initiatief of het ontwikkelen van een talent kan bijdragen aan een vitaal gevoel. Maar om bijvoorbeeld ook het sporten te stimuleren, zijn we aan het kijken of we in 2012 bedrijfsfitness kunnen aanbieden. Om medewerkers te motiveren mee te doen aan een training of workshop, hebben we binnen de organisatie een aantal rolmodellen. Daarnaast maken we medewerkers ervan bewust dat zij een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. We proberen niet met opgeheven vinger rond te lopen, maar we willen faciliteiten scheppen om medewerkers te verleiden, aan te zetten om in actie te komen en aan zichzelf te werken. Zowel zijzelf, onze cliënten als AriënsZorgpalet als organisatie hebben hier op de lange termijn profijt van. Afgelopen jaar hebben we een paar proefballonnetjes opgelaten en zijn een aantal pilots gestart. Dit jaar bekijken we welke activiteiten succesvol waren. Deze zetten we door en we kijken wat we hierin verder kunnen professionaliseren. Ook de cursus ‘Stoppen met Roken’ zetten we door, iedere medewerkers die stopt is er één!’ I

7


08-09 COM ADV + HRM:Opmaak 1

19-12-2011

15:37

Pagina 2

)FUJEFFJTEBU XFTBNFOEF CBOL[JKO %F3BCPCBOLJTFFODPĂˆQFSBUJFWFCBOLFOXJK HFMPWFOEBOPPLTUFSLJOTBNFOXFSLJOH%BBSPN IFCCFOXJKHFFOBBOEFFMIPVEFST NBBSMFEFO"MTMJE LVOUVJOWMPFEVJUPFGFOFOPQPOTCFMFJE;PLVOUV [FMGQSPEVDUFO BDUJWJUFJUFOFOEJFOTUFOCFQBMFO 4BNFONFUPOTEFCBOLWPSNFO%BUJTIFUJEFF

8PSEMJEWBO3BCPCBOL &OTDIFEF)BBLTCFSHFO 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂŒO

XXXSBCPCBOLOMFOTDIFEFIBBLTCFSHFO

‘Uw stoffering is onze zorg’

u Wi s da t t...

Ons interieur versterkt uw project.

Wist u dat ...

... veel van onze koeien zelf bepalen wanneer ze gemolken worden

Zuivelhoeve (()a6>>=

Goede melk komt van blije koeien. Zo simpel is het. Samen met de boeren zorgen we ervoor dat onze koeien het goed hebben. De meeste koeien bepalen zelf wanneer ze gemolken worden, niet de boer. Blije koeien maken lekkere melk. Lekkere melk maakt heerlijke yoghurt en vla. Dat kun je proeven aan onze onmeunig lekkere toetjes.

/#0&")0aTa.&@a>;8aPa6868=>;aTa111@4/#0&")0@(&

8

2 0 1 2 | WELKOM


08-09 COM ADV + HRM:Opmaak 1

19-12-2011

15:37

Pagina 3

Is jouw ambitie net zo groot Vrijwilligers maken het verschil als de onze? Ben jij die verfrissende en ambitieuze collega die het verschil maakt? Ben jij die collega die weet waar het echt om gaat in de zorg? Ja? Dan ben jij de zorgmedewerker met het zorghart die goed bij ons past! AriënsZorgpalet is een dynamische zorgorganisatie met een uitgebreid zorg- en welzijnsaanbod. Bij ons staan de mensen voorop, met aandacht voor dromen, ambities en comfort. Dit geldt voor onze cliënten, maar zeker ook voor onze medewerkers. Om onze ambities waar te maken bieden we nieuwe collega’s (verzorgenden en verpleegkundigen), die houden van persoonlijk contact, een uitdagende baan.

zen. Je kunt dus kiezen voor een baan die past bij jouw persoonlijke uitdaging. Ook in de omvang van de contracten bieden we diverse mogelijkheden. Deze variëren van een 0-uren contract tot 32 uur per week. Door diverse scholings- en opleidingsmogelijkheden kun je je ook in de toekomst blijven ontwikkelen. Daarnaast vinden we eigen inbreng van onze medewerkers erg belangrijk en willen we je graag betrekken

Wat biedt AriënsZorpalet jou? Wij nemen al onze medewerkers serieus; in de zorg voor onze cliënten vertrouwen wij op jouw kennis en expertise. Dit dragen we uit door onze medewerkers tal van mogelijkheden te bieden, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Want als jij je prettig en vitaal voelt, werkt dit door naar onze cliënten. AriënsZorgpalet verleent verschillende vormen van zorg, zowel bij cliënten thuis (ZorgThuis) als binnen onze verpleeg- en verzorgingshui-

bij de ontwikkelingen die op ons afkomen. Dit doen we binnen de verschillende, zeer modern en goed toegeruste locaties van AriënsZorgpalet. Tevens hebben we de laatste jaren een aantal nieuwe locaties in gebruik genomen. Deze locaties voldoen aan alle eisen van deze tijd en daarnaast zijn alle voorzieningen aanwezig om het werken in de zorg zo optimaal mogelijk te maken. Ook in onze ZorgThuisteams kunnen we versterking gebruiken bij het verder ontwikkelen van onze (specialistische) verpleging en verzorging. De spil in onze organisatie Als zorgmedewerker ben je de spil in onze organisatie. Als zorgmedewerker heb jij namelijk invloed op de wijze waarop cliënten onze zorg- en dienstverlening ervaren. Samen met jou wil AriënsZorgpalet ervoor zorgen dat onze cliënten, binnen hun eigen mogelijkheden, zich prettig voelen en tevreden zijn over hun leven. I

‘Fijn dat AriënsZorgpalet mij deze kans bood’ AriënsZorgpalet biedt studenten graag de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen binnen de organisatie. Studenten kunnen zowel stage lopen als een leerwerktraject volgen, zelfs als ze geen opleiding of werkervaring binnen de zorg hebben. Lindy Zweers is 23 jaar oud en heeft twee opleidingen binnen AriënsZorgpalet gevolgd. ‘Ik kan het iedereen aanraden!’ Het is belangrijk om jonge mensen de kans te geven om zich te ontwikkelen binnen hun vakgebied. Studenten hebben vaak een frisse kijk op de gang van zaken binnen een zorginstelling. Lindy vertelt over haar ervaringen bij AriënsZorgpalet: ‘In 2006 heb ik op het ROC van Twente mijn diploma behaald voor Helpende Zorg en Wel-

zijn. Hierna ben ik verder gegaan met de studie Verzorgende IG. Dit is een opleiding die via een beroepsbegeleidende leerweg wordt gegeven. Dit houdt in dat je direct begint met werken binnen een zorginstelling en daarnaast één of twee dagen per week naar school gaat. Ik heb ervoor gekozen om dit traject binnen AriënsZorgpalet te volgen.’ Blijven ontwikkelen Lindy vervolgt: ‘De opleiding Verzorgende IG heb ik in 2008 afgerond, waarna AriënsZorgpalet mij een vast contract aanbood. Omdat ik mijzelf wou blijven ontwikkelen, heb ik daarna een opleiding gevolgd tot leerlingenbegeleidster. Ik vond het heel fijn dat AriënsZorgpalet mij deze kans bood. Ik ben zelf natuurlijk ook leerling geweest, dus deze opleiding stond dicht bij mijn eigen ervaringen.’

AriënsZorgpalet vindt het erg belangrijk dat studenten voldoende begeleiding en sturing krijgen tijdens hun opleiding. Lindy: ‘Tijdens mijn opleiding kon ik altijd bij mijn teamleider terecht voor vragen en hulp op momenten dat ik het nodig had. Op dit moment begeleid ik geen leerlingen meer. Ik start in maart 2011 met een cursus tot persoonlijk begeleidster. In die functie ben ik verantwoordelijk voor het coördineren en organiseren van het zorgproces rondom een aantal cliënten. Dat lijkt me een geweldige uitdaging!’ I Meer informatie Ben jij ook benieuwd naar de mogelijkheden voor een stage of leerwerktraject bij AriënsZorgpalet? Neem dan contact op met de afdeling HRM via 053 – 482 66 88.

Verdien je loon én je diploma voor Verzorgende IG of Verpleegkundige bij AriënsZorgpalet Wanneer je het als jongere leuk vindt om iets voor een ander te betekenen en je weet dat je graag iets in de zorgverlening wilt gaan doen, dan kan AriënsZorgpalet je daarbij helpen.

WERK! VAKANTIE je akken en heb

np Weet jij van aa zorg? de gevoel voor wissedé leuke en af ij w en bb Dan he baan voor je. lende vakantie s dan 4 weken al Werk je langer je g an tv , dan on vakantiekracht je BONUS! Werk n ee n ie bovend g je een an tv on n da k, 32 uur per wee inder 0,-. Werk je m bonus van € 25 ar rato na s nu dt de bo uren, dan wor bijgesteld. ar: r een email na Interesse? Stuu l t.n le pa ienszorg solliciteren@ar

WELKOM | 2 0 1 2

AriënsZorgpalet leidt jongeren op die graag het verschil willen maken in de zorgverlening. Deze jongeren kunnen via het leerwerktraject een opleiding volgen en direct de handen uit de mouwen steken: samenwerken met anderen en daarvan leren. Wij bieden je een prettige en dynamische werkomgeving waar je op diverse leerplaatsen ervaring kunt opdoen, terwijl je tegelijkertijd je eerste salaris verdient. De zorg is altijd in beweging, geen dag is hetzelfde en je maakt veel mee in de omgang met cliënten en collega's. We vinden het belangrijk, dat voldoende jongeren er voor kiezen om te werken de zorg, zodat we met elkaar de zorg in de toekomst kunnen voortzetten. De zorg heeft jou nodig, want een toekomst zonder zorg kan niet. Op deze manier werken we samen aan de toekomst: Jouw toekomst: als gediplomeerd verzorgende of verpleegkundige! Onze toekomst: gekwalificeerde medewerkers met praktijkervaring!

AriënsZorgpalet zet haar vrijwilligers in het zonnetje.

Het welzijn en welbevinden van ouderen, daar is AriënsZorgpalet 24 uur per dag mee bezig. Naast de vele medewerkers die binnen en buiten de muren van de locaties werken, beschikt AriënsZorgpalet gelukkig ook over vele vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich op allerlei manieren in om de leefomgeving van cliënten te veraangenamen. Binnen een organisatie als AriënsZorgpalet is dagelijks zoveel te doen, dat er voor iedere vrijwilliger passende activiteiten zijn. Zo organiseren vrijwilligers sociale activiteiten, lezen ze cliënten voor, begeleiden ze een partij koersbal of wordt met één of meerdere cliënten een bezoek gebracht aan de stad. AriënsZorgpalet waardeert de werkzaamheden van haar vrijwilligers enorm. Om dit te laten zien, worden de vrijwilligers regelmatig in het zonnetje gezet. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse jubilarisdag. Tijdens deze dag worden jubilerende vrijwilligers onderscheiden voor iedere vijf jaar dat ze ‘in dienst’ zijn. Alle vrijwilligers worden uitgenodigd en de jubilerende vrijwilligers worden onthaald met een prachtige corsage, ze krijgen bloe-

men én een passend cadeau. Na het officiële gedeelte wordt er gezamenlijk genoten van een heerlijk diner, klaargemaakt door de medewerkers van AriënsZorgpalet. Maar ook bij verjaardagen, huwelijksjubilea of feestdagen doet AriënsZorgpalet graag wat extra’s voor haar vrijwilligers, in de vorm van een presentje of attentie. Het afgelopen jaar werd zelfs een speciale agenda ontworpen, met foto’s, ruimte voor aantekeningen en roosters, contactgegevens, etc. Een kleine blijk van waardering voor alle tijd en energie die de vrijwilligers vrij maken om cliënten en medewerkers van AriënsZorgpalet te ondersteunen. Positief en verantwoordelijk De motieven om vrijwilligerswerk te gaan doen kunnen uiteen lopen. Maar wat alle vrijwilligers met elkaar gemeen hebben is een positieve instelling en verantwoordelijkheidsgevoel. AriënsZorgpalet is altijd op zoek naar vriendelijke en gemotiveerde vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de coördinator vrijwilligers, Rien ten Thij, via 053 – 482 66 88. Na een oriënterend gesprek wordt gezamenlijk gekeken op welk gebied de vrijwilliger het best kan worden ingezet. I

Maatschappelijke stage Naast vrijwilligerswerk is het ook mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen bij AriënsZorgpalet. Hierbij verrichten jongeren uit het voortgezet onderwijs een aantal uren vrijwilligerswerk op één van de afdelingen. Onder begeleiding mogen ze allerlei activiteiten organiseren voor cliënten, zoals een spelletje bingo, samen een appeltaart bakken of samen een stukje wandelen. De stage wordt afgerond met het uitreiken van een certificaat. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rien ten Thij, coördinator vrijwilligers, via 053 – 482 66 88.

9


10-11H~1:Opmaak 1

19-12-2011

15:05

Pagina 2

Zorg in Glanerbrug op hoger niveau AriënsZorgpalet vindt het belangrijk om de kwaliteit van haar huisvesting , zorgverlening en dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. Om die reden is in Glanerbrug het realiseren van een nieuwe locatie in volle gang. Op de plek waar eerst het Dr. Ariënshuis stond, wordt nu een modern en ruim zorgcentrum aangelegd. In de zomer van 2013 moet het project worden opgeleverd. Voordat in 2011 kon worden begonnen met het realiseren van een nieuwe locatie, moest een deel van het voormalig Dr. Ariënshuis gesloopt worden. Doordat er niet genoeg plek was om alle bewoners elders te plaatsen, is een deel van het gebouw afgebroken en een deel van het gebouw is blijven staan. Het pand werd als het ware gehalveerd. Wegens de sloop van de andere helft, werden deze cliënten verhuisd naar locatie De Eschpoort in Enschede. Ze verblijven hier ongeveer twee jaar, waarna ze weer terugkeren naar het nieuwe complex in Glanerbrug. De andere helft van de cliënten kan in hun huidige appartement blijven wonen totdat het eerste gedeelte van de nieuwbouw klaar is. Nieuwe locatie Het nieuwe zorgcentrum zal uit vier gebouwen bestaan, die ruimte gaan bieden aan zowel verzorgings- als verpleeghuiscliënten. Eén van de vier gebouwen gaat 64 plekken bieden aan cliënten die fulltime verpleging nodig hebben. Dit is een uitbreiding van het vroegere aanbod in Glanerbrug. Tot nu toe voorzag de locatie alleen in een verzorgingshuis. Er worden vier groepen van acht personen gevormd waardoor er altijd voldoende zorg en aandacht kan worden gegeven aan de cliënten.

Het nieuwe zorgcentrum biedt voorzieningen die ook toegankelijk zijn voor bewoners uit de omliggende wijken.

Iedere groep heeft een eigen huiskamer waar ze gezamenlijk televisie kunnen kijken of een spelletje kunnen spelen. De huiskamers hebben een oppervlakte van 80 tot 90 m². Het is ook mogelijk om deze aan elkaar te koppelen, waardoor er een grote gezellige ruimte ontstaat. De kamers in het verpleeghuis zijn ruim en hebben allemaal een eigen badkamer. Dit wijkt af van de standaard regelgeving, waarin staat dat een cliënt het sanitair met medebewoners kan delen. De cliënten van AriënsZorgpalet vinden privacy en gemak erg belangrijk en stellen deze voorziening zeer op prijs. De appartementen in het verzorgingshuis zijn minstens zo bijzonder. Ook deze 72 appartementen bevat-

ten allemaal een eigen badkamer, met daarnaast drie kamers, een keuken en een balkon. Ook zijn alle kamers voorzien van een eigen berging en verwarming. De totale oppervlakte van een appartement is 70 tot 80 m². Omdat AriënsZorgpalet graag wil dat de bewoners zich thuis voelen in de appartementen, kunnen bewoners hun kamer naar eigen smaak inrichten. Faciliteiten In het nieuwe zorgcentrum is voldoende ruimte opgenomen voor diverse faciliteiten. Op de begane grond komt onder andere een fysiotherapiepraktijk, een restaurant met terras, een winkel, een beauty- en kapsalon en een ruimte waar kerkdiensten kunnen worden gehouden.

Cliënten vinden het vaak erg prettig dat ze een plek kunnen bezoeken waar het rustig is en waar ze op zaterdagavond een kerkdienst kunnen bijwonen. Naast al deze faciliteiten zitten er ook ruimtes op de begane grond die afgehuurd kunnen worden door ouderen gerelateerde organisaties. Wat veel mensen niet weten is dat deze voorzieningen tevens toegankelijk zijn voor bewoners uit de omliggende wijken. Ook de bewoners van het naastgelegen Redemptoristenpark kunnen gebruik maken van alle comfort die de nieuwe locatie van AriënsZorgpalet straks te bieden heeft. Financiering Het nieuwe zorgcentrum in Glanerbrug voorziet in alle behoeften die

cliënten van AriënsZorgpalet hebben. Ook bewoners uit omliggende wijken kunnen van een deel van de faciliteiten gebruik maken. Een groot bouwproject als dit kan echter niet gerealiseerd worden zonder de juiste financiële middelen. Zoals regelmatig in de krant te lezen is, wordt de financiering van een bouwproject voor zorginstellingen steeds moeilijker. Dit heeft te maken met de toenemende risico's die zorginstellingen lopen. Waar in het verleden de rente en de aflossing altijd door de overheid werden vergoed, moeten deze nu worden verdiend met activiteiten. Gelukkig is AriënsZorgpalet een financieel gezonde instelling en kan het geld voor de nieuwbouw worden aangetrokken onder de borging van het Waarborgfonds Zorg. I

Wonen en revalideren in een v Op het terrein van voormalig verpleeghuis ’t Kleijne Vaert is in samenwerking met woningcorporatie De Woonplaats vorig jaar een nieuwe woon- zorglocatie gerealiseerd: Klaaskateplein. Deze nieuwbouw bestaat uit vier wooneenheden waarvan de gebouwen De Brink (revalidatie) en De Marke (dementerende ouderen) door cliënten van AriënsZorgpalet worden bewoond. Na een periode van hard werken was het op 1 juli 2011 dan zover; Klaaskateplein werd op spectaculaire wijze geopend door CDA-Tweede Kamerlid Sabine Uitslag. Vanaf 15.30 uur waren de genodigden van harte welkom. Hieronder bevonden zich medewerkers en cliënten van AriënsZorgpalet, medewerkers van de betrokken bouwbedrijven, de gemeente Enschede en collega’s van andere zorginstellin-

10

gen. Na enkele toespraken van onder andere CDA- lid Sabine Uitslag, werd Klaaskateplein op originele wijze geopend. Een grote roofvogel landde op Sabine’s arm en bracht haar een schaartje, waarmee zij samen met een cliënt van AriënsZorgpalet een lint doorknipte dat verbonden was aan een grote opblaasbare champagnefles. Door aan een touw te trekken ontsnapten er vele oranje en blauwe ballonnen uit de champagnefles, wat het effect van feestelijke bruisende champagne opriep. Een mooi tafereel dat met veel enthousiasme werd ontvangen door de aanwezigen. Na afloop van de officiële opening hadden alle genodigden de gelegenheid om een gedeelte van de nieuwe locatie te bezichtigen. Klaaskateplein Na de opening was Klaaskateplein klaar voor ingebruikname. De locatie bestaat in het totaal uit vijf bouwdelen: vier halve bogen en een onder-

Overzicht van de appartementen Klaaskateplein.

2 0 1 2 | WELKOM


10-11H~1:Opmaak 1

19-12-2011

15:06

Pagina 3

AriënsZorgpalet zet ontruimingslakens in Iedere zorginstelling kan te maken krijgen met een calamiteit waarbij evacuatie van cliënten noodzakelijk is. Vaak verlenen deze instellingen zorg aan oudere mensen met een beperkte mobiliteit. Het is daarom van groot belang dat er goed nagedacht wordt over veilige en efficiënte methoden van ontruimen. Om die reden heeft AriënsZorgpalet 75 zogenaamde S Cape Pods aangeschaft om in geval van nood bedlegerige cliënten snel, veilig en met weinig mankracht te kunnen vervoeren. Hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV) Hans Jansen houdt zich bezig met de BHV binnen AriënsZorgpalet en geeft graag uitleg over de S Cape Pods. ‘De S Cape Pod is een ontruimingslaken van brandwerend materiaal, dat onder een matras van een bedlegerige cliënt wordt gelegd. Deze mensen kunnen niet zelfstandig of met hulp uit bed komen en ook niet met bed en al ontruimd worden. In geval van een calamiteit kan het laken om de matras en de cliënt worden geslagen. De zijden van het laken worden met klittenband aan elkaar bevestigd, zodat de cliënt met matras en al op een veilige manier verplaatst kan worden. De cliënt wordt als het ware in een soort brandwerende cocon gewikkeld. Aan de S Cape Pod bevindt zich een lus, waarmee onze medewerkers de cliënt al slepend kunnen evacueren. In de praktijk blijken dertig seconden voldoende te zijn om een bedlegerige cliënt door een medewerker een appartement of kamer uit te vervoeren.’ Voordelen Volgens Hans Jansen heeft een S Cape Pod twee grote voordelen: ‘Er zijn maar één of twee medewer-

De S Cape Pod is dan de beste manier om een cliënt zo snel en veilig mogelijk naar beneden te brengen.

kers nodig om een cliënt te vervoeren én het is mogelijk om de cliënt via een trap te evacueren, waardoor de persoon over verschillende verdiepingen kan worden verplaatst. Het kan namelijk voorkomen dat in het geval van een calamiteit geen liften gebruikt mogen worden. De S Cape Pod is dan de beste manier om

een cliënt zo snel en veilig mogelijk naar beneden te brengen. Het laken ligt altijd onder de matras. Je weet immers nooit wanneer er een calamiteit uitbreekt. De cliënt ondervindt hier echter geen hinder van.’ Training ‘AriënsZorgpalet heeft 280 BHV’ers in

dienst die kunnen reanimeren, een beginnende brand kunnen bestrijden en ook in staat zijn om levensreddende eerste handelingen te verrichten. Daarnaast worden ze allemaal getraind om te leren hoe het laken moet worden geplaatst, en hoe het in geval van een calamiteit gebruikt moet worden. De reacties van onze

medewerkers zijn zeer positief. Het laken is makkelijk toe te passen en het kost weinig mankracht om een bedlegerige cliënt op deze manier te vervoeren. Door het gebruik van een S Cape Pod kan AriënsZorgpalet nog meer bijdragen in de veiligheid van haar cliënten.’ I

vertrouwde omgeving grondse parkeergarage. Het nieuwbouwproject ligt midden in het groen, wat voor een prettig werkklimaat en een fijne woon- en revalideeromgeving zorgt. In gebouw De Marke, waar dementerende ouderen verblijven, is het huiskamergevoel groot. Achteruitgang van het geheugen brengt vaak met zich mee dat mensen zich angstig en onzeker voelen. AriënsZorgpalet vindt het daarom belangrijk dat deze cliënten in een omgeving kunnen leven die warm en vertrouwd aanvoelt. Door het plaatsen van kasten zijn afscheidingen in de ruimte gecreëerd, waar mensen televisie kunnen kijken, een spelletje kunnen spelen of gewoon lekker kunnen lezen. De appartementen zijn erg ruim en bevatten ieder een eigen badkamer. De cliënten kunnen hun appartement ook naar eigen smaak inrichten. Een groot pluspunt van De Marke is de grote binnentuin. Deze is privé en speciaal afgestemd op demente-

WELKOM | 2 0 1 2

Sabine Uitslag verrichtte de opening van Klaaskateplein.

rende ouderen. De tuin is zo ingericht dat alle zintuigen geprikkeld worden. Het is een rustgevende plek met grote wandelpaden, zitbanken

en genoeg ruimte om te tuinieren. In gebouw De Brink wordt revalidatiezorg geboden aan cliënten die tijdelijke zorg nodig hebben. Zij komen vaak uit het ziekenhuis na ziekte of een operatie en kunnen maximaal drie maanden op de locatie verblijven. Als de revalidatieperiode is verstreken is het de bedoeling dat de cliënten weer teruggaan naar hun eigen huis, of verder worden verzorgd in een verzorging- of verpleegtehuis. Ook voor deze cliënten is het belangrijk dat zij in een omgeving verblijven waar ze in alle rust aan hun herstel kunnen werken. Daarom heeft AriënsZorgpalet een verblijf gecreëerd dat gebaseerd is op ontspanning, ruimte en gemak. De reacties van de cliënten die tijd in De Brink hebben doorgebracht zijn zeer positief. Ze voelen zich thuis en vinden het erg prettig dat er op de begane grond allerlei faciliteiten aanwezig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld een Grand Café, een eerstelijns be-

handelcentrum met oefenzaal, een winkeltje en een kap- en beautysalon. Naast cliënten van AriënsZorgpalet zijn deze voorzieningen ook toegankelijk voor mensen uit de omliggende wijken. De kamers waarin de reactiveringscliënten verblijven zijn daarnaast ook van alle gemakken voorzien. Ze zijn ingericht als hotelkamer waar onder andere een televisie en koelkast aanwezig is. Ook hier is een grote huiskamer aanwezig om een vertrouwde en knusse sfeer te creëren. De andere twee gebouwen, De Horst en De Esch, zijn tevens omgeven door groen. Ze bestaan elk uit 30 driekamerappartementen die door De Woonplaats worden verhuurd aan zelfstandig wonende ouderen. Ook deze bewoners kunnen deelnemen aan alle activiteiten van AriënsZorgpalet. Daarnaast kunnen ze ZorgThuis ontvangen of gebruik maken van het Service Thuis pakket. I

11


12-13H~1.VRI:Opmaak 1

19-12-2011

15:07

Pagina 2

De maal maaltijdservice ltijdser j vice voor voor iieder iedereen d een Al jar jaren en bereiden bereiden wij dagvers dagvers gekoelde maaltijden. Deze Deze worden worden aan de hand vvan an uw best elling g gratis gratis thuis bez orgd. bestelling bezorgd. In de eigen mode ern uitgeruste uitgeruste keuken keuken modern Dagmenu-Thuis worden worden de gekoelde van Dagmenu-Thuis maaltijden altijden vers vers en n ambachtelijk ambachtelijk bereid. bereid. aak, kwaliteit kwaliteit en e afwisseling staan hierbij Smaak, centraal. traal. Heeft Heeft u vragen vragen over over een dieet- of er type type maaltijd, maaltijd, dan passen wij dat ander ntueel aan. eventueel

or meer informatie inform matie kunt u vrijblijvend vrijblijvend Voor informatiepakket aanvragen. aanvragen. ons informatiepakket U kunt ons natuurlijk natuurlijk ook bellen.

Dagmenu-Thuis Dagmenu-Thuis Lonnekerbrugstraat L onnekerbru ugstraat 106-1, 7547 AL A Enschede T e elefoon: 053 0 4304544, fax: 053 3 4341984 Telefoon: E-ma il: info@dagmenu-thuis.nl info@dagmenu-thu uis.nl E-mail: w www .dagmenu-thuis.n nl www.dagmenu-thuis.nl

AANBIEDING: A ANBIEDING: B BESTEL ESTEL ONDERSTAAND ONDERSTAAND BOEK BOEK VÓÓR VÓÓR 1 FEBRUARI FEBRUARI 2012 201 2 VOOR VOOR SLECHTS SLECHTS 19,95 19,95 EURO. E U RO .

en ve ev chrre sc s i boek, ge Heel moo ““H ke ijke soonllij perrs va vanuiitt de urr”” e te t va n d e a u tie va vati tiva moti

Het H et is is een een heel heel bijzonder bijzonder boek, boek, waarin waarin helder helder uitleg uitleg wordt wordt gegeven gegeven hoe hoe u de de kans kans op op de de ziekte ziekte bij bij uw uw hond hond kunt kunt verkleinen. verkleinen. TTips ips o over ver voeding voeding en en vaccinatie, vaccinatie, over over verminderen verminderen van van stress stress en en anticiperen anticiperen op op het het karakter karakter van van uw uw trouwe trouwe viervoeter. viervoeter. Koop K oop het h et b boek oek vvia ia w www.kankerbijhonden.nl ww.kankerbijhonden.nl o off b bel el 0 053-4609002 53-4609002 e en n vvraag raag n naar aar Bas. Bas.

12

2 0 1 2 | WELKOM


12-13H~1.VRI:Opmaak 1

19-12-2011

15:07

Pagina 3

Stichting Vrienden AriënsZorgpalet Bij AriënsZorgpalet staat de cliënt centraal. Het is belangrijk dat cliënten zich kunnen ontspannen en kunnen deelnemen aan leuke activiteiten en recreatiemogelijkheden. Niet alle activiteiten kunnen echter worden gefinancierd uit reguliere budgetten. Een aantal jaar geleden is hiervoor de Stichting Vrienden AriënsZorgpalet opgericht. Deze stichting heeft als doel de leefomgeving van cliënten te veraangenamen. Stichting Vrienden AriënsZorgpalet schept extra mogelijkheden voor cliënten van AriënsZorgpalet op het gebied van recreatie en ontspanning. Dit gebeurt door middel van het organiseren van activiteiten, maar ook door het aanschaffen van bijvoorbeeld hulpmiddelen. Medewerkers en cliënten van AriënsZorgpalet kunnen op een subsidieaanvraagformulier aangeven wat hun wensen en ideeën zijn en welke kosten realisatie met zich meebrengt. De Raad van Bestuur voorziet de aanvraag van een positief of negatief advies en vervolgens wordt de aanvraag ingediend bij Stichting Vrienden AriënsZorgpalet. Stichting Vrienden toetst of er voldoende draagvlak is voor het idee en welke mogelijkheden er zijn om het idee te realiseren. Activiteiten Door de jaren heen heeft Stichting Vrienden AriënsZorgpalet diverse voorstellen gerealiseerd, zoals het creëren van een bezinningsruimte, het aanleggen van een belevingstuin voor psychogeriatrische cliënten in het nieuwe Klaaskateplein en de aanschaf van een aantal AED’s. Deze apparaten kunnen in geval van een hartstilstand door omstanders worden bediend en kunnen in een

Samen met een familielid, medewerker of vrijwilliger van AriënsZorgpalet kan een cliënt op de duofiets genieten van de omgeving.

noodsituatie letterlijk van levensbelang zijn. De medewerkers van AriënsZorgpalet hebben op kosten van de stichting ook een cursus gevolgd om de AED’s op de juiste manier te kunnen bedienen. Daarnaast is in 2011 een duofiets aangeschaft. Oudere mensen met een beperking kunnen vaak niet meer zelfstandig fietsen, terwijl dit juist zo fijn is. Door te fietsen wordt de mobiliteit vergroot, kunnen cliënten de omgeving verkennen en zijn ze lekker in de buitenlucht. Samen met een familielid, medewerker of vrijwilliger van AriënsZorgpalet kan een cliënt op de duofiets genieten van deze extraatjes. Financiering Alle activiteiten die Stichting Vrien-

den AriënsZorgpalet organiseert moeten natuurlijk gefinancierd worden. De stichting is hierbij voor een groot deel afhankelijk van schenkingen, donaties en speciale acties. Gelukkig blijken veel mensen bereid om een financiële bijdrage te leveren om de leefomgeving van cliënten van AriënsZorgpalet nog aangenamer te maken. Echter, nieuwe donateurs zijn natuurlijk altijd welkom. Geïnteresseerden kunnen de donateurskaart hiernaast invullen, het donateursformulier downloaden via de website www.arienszorgpalet.nl of afhalen bij de recepties van de locaties De Eschpoort, Ariënsstaete en het Dr. Ariënshuis in Glanerbrug. Op deze manier kan met een kleine gift een groot gebaar worden gemaakt. I

Kennisdag ECD en iPad in de zorg een groot succes! Op woensdag 8 juni 2011 heeft AriënsZorgpalet in samenwerking met Intermediate Business Solutions, Furore, PinkRoccade Healthcare en Betagraphics/Deltics een kennisdag georganiseerd over het gebruik van een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) in combinatie de iPad. In de centrale hal van Ariënsstaete werd de succesvolle invoering van het ECD in combinatie met de iPad bij AriënsZorgpalet aan alle aanwezigen gepresenteerd. Invalshoeken en ervaringen Tijdens de presentaties hebben de sprekers via verschillende invalshoeken een helder beeld geschetst over de keuzes die gemaakt moeten worden bij invoering van een ECD. Daarnaast hebben de zorgmedewerkers van AriënsZorgpalet de ervaringen van het gebruik van een iPad in de zorg besproken. Ze hebben in herkenbare voorbeelden toegelicht waarom AriënsZorgpalet gekozen heeft voor een iPad in plaats van een andere mobiele oplossing. Door het gebruik van de iPad is het persoonlijk zorgdossier en de medische status van de cliënt altijd up-to-date. Daarnaast is het apparaat goed te beveiligen en wordt de privacy van cliënten

WELKOM | 2 0 1 2

niet geschonden. Maar de iPad biedt ook voordelen voor de cliënt. Zo kan een medewerker de cliënt direct laten zien welke gegevens aanwezig zijn of bewerkt worden. Inmiddels beschikt AriënsZorgpalet over meer dan 100 iPads, zodat zorgmedewerkers van de gehele organisatie kunnen profiteren van de vele voordelen van de tablet pc’s. Workshopsessies Tijdens de kennisdag werden door middel van workshopsessies verschillende aspecten voor invoering van het ECD en het gebruik van de iPad toegelicht. Zo gaven Minke Wilbrink

(persoonlijk begeleider) en Sylvia ten Broeke (applicatiebeheerder Caress) een praktische toelichting, inclusief demo, over het werken met Caress Dossier op de iPad. Daarnaast is door Martijn Morshuis van Deltics een toelichting gegeven op het IT infrastructuur project bij AriënsZorgpalet. Dit project heeft geresulteerd in de ‘mobiele werkplek’ voor de zorgmedewerkers, waarbij de iPads via een groot draadloos netwerk verbinding maken met de Caress omgeving. Na afloop van de kennisdag konden alle gasten zich tegoed doen aan een heerlijk tapasbuffet, dat door de keuken van Ariënsstaete was bereid. IAandacht voor dementie Omgaan met een dementerende partner, vader of moeder is niet altijd even makkelijk. AriënsZorgpalet heeft veelvuldig contact met mantelzorgers van dementerende cliënten. Voor deze groep en andere geïnteresseerden organiseert AriënsZorgpalet ieder kwartaal een themabijeenkomst waarin verschillende aspecten van dementie worden behandeld. Dementie is voor veel mensen een moeilijk te begrijpen ziekte. Kort gezegd is het een stofwisselingsziekte in de hersenen, waarbij de hersencellen langzaam afsterven. Hierdoor nemen bepaalde lichaamsfuncties en geestelijke vermogens af. Voor familie en naasten kan het omgaan met een dementerende ingewikkeld en emotioneel heel belastend zijn. Tijdens de bijeenkomsten over dementie worden mantelzorgers, dementerenden en andere geïnteresseerden informatie aangereikt waardoor zij meer te weten komen over dementie. Geïnteresseerden kunnen tijdens deze bijeenkomsten ervaringen delen en een luisterend oor vinden. Daarnaast zijn verschillende professionals van AriënsZorgpalet aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema. Zo krijgen alle facetten van dementie aandacht. De eerste bijeenkomst van 2012 vindt

plaats in januari en heeft als thema ‘Wat is dementie?’. Data bijeenkomsten Maandag 16 januari van 19.30 tot 21.00 uur Wat is dementie?

Maandag 23 april van 19.30 tot 21.00 uur Behandeling Maandag 15 oktober van 19.30 tot 21.00 uur Verlies Maandag 10 december van 19.30 tot 21.00 uur Onderwerp wordt later bepaald Opgeven Bent u geïnteresseerd in het bijwonen van één of meer informatiebijeenkomsten? Dan kunt u zich aanmelden bij de receptie van De Eschpoort, Boulevard 1945 – 505 of telefonisch via 053 – 482 66 88. Ook voor vragen kunt u hier terecht.

De kennisdag vond plaats in de centrale hal van Ariënsstate.

13


14-15C~1:Opmaak 1

19-12-2011

15:12

Pagina 2

Haafkes is de hedendaagse bouwer die aanvoelt wat u wilt. Luisteren is ons vakmanschap. Betrokkenheid is onze traditie.

Bierservice Holland

Haafkes.

De bouwer van vandaag.

De grootste bierbezorgservice van Nederland Uw laaste biertje gesnoept? Geen enkel probleem u belt gewoon

0641454867 kijk voor de openingsjden op onze website internet locatie

haafkes.nl Borculo | Deventer Enschede | Goor

WWW.BIERSERVICEHOLLAND.NL Utiliteitsbouw Woningbouw Renovatie Restauratie Verbouw Onderhoud Service

SeniorWeb Leercentrum Enschede biedt: www.krabbe-meubelen.nl

tel. 053 46 11 761

www.krabbeprojectstoffering.nl

tel. 053 46 17 611

x Computercursussen voor senioren om u vertrouwd te maken met Windows 7 en het internet, nieuwe cursussen starten in 2012. x Computerspreekuur voor uw computerproblemen en vragen over programma’s, elke 1e woensdag van de maand van 10 tot 12 uur. U vindt het SeniorWeb Leercentrum in de Openbare Bibliotheek, Pijpenstraat 15. Voor meer informatie gaat u naar de website enschede.seniorweb.nl. Op alle vestigingen van de Openbare Bibliotheek ligt een brochure voor u klaar met het cursusaanbod.

w w w . b l e n d a n d b e t t e r. n l

U kunt ook bellen 053 - 4804804 of mailen info@bibliotheekenschede.nl, dan krijgt u de brochure toegestuurd. U kunt hier ook terecht voor uw andere vragen.

Lasondersingel 149-151, 7514 BR Enschede, T 053 460 9000, F 053 460 9009 info@blendandbetter.nl

14

2 0 1 2 | WELKOM


14-15C~1:Opmaak 1

19-12-2011

15:12

Pagina 3

Gastvrijheid, omdat het nog beter kan! AriënsZorgpalet heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan. In de zorg en aandacht die wordt geboden aan cliënten, bezoekers en mantelzorgers. Maar voor AriënsZorgpalet gaat gastvrijheid nog verder. Ook collega’s onderling moeten elkaar gastvrij benaderen, met respect en oprechte aandacht. Om de gastvrijheid binnen AriënsZorgpalet op alle vlakken te verbeteren volgen alle medewerkers een training. Het motto van de training is: ‘Gastvrijheid, omdat het nog beter kan!’ De trainingen zijn in september 2011 van start gegaan, onder leiding van trainer Naushad Sardha van 4Human Training & Coaching. Directie, management, teamleiders en medewerkers worden gedurende één werkdag getraind op vaardigheden die te maken hebben met gastvrij handelen. Daarbij staan de beleving en perceptie van de gast centraal. Naushad Sardha vertelt waarom een gastvrije omgeving zo belangrijk is, ook in de zorg. Wat betekent gastvrijheid eigenlijk? ‘Als je aan mensen vraagt wat gastvrijheid betekent krijg je allemaal verschillende antwoorden. Respect, aandacht en welkom voelen zijn de woorden die het meest worden genoemend. Iedereen weet vaak precies wat het inhoudt: respect, aandacht en je welkom voelen. Maar het toepassen van gastvrijheid in de praktijk is vaak een tweede. Om een zo gastvrij mogelijke omgeving te creëren, is het belangrijk dat medewerkers samenwerken. Iedereen binnen AriënsZorgpalet neemt daarom deel aan de training. Zo zorg je ervoor dat er een uniforme werkwijze ontstaat en creëer je draagvlak voor hetgeen je als organisatie wilt bereiken.’ Waarom is gastvrijheid zo belangrijk? ‘Gastvrijheid zorgt ervoor dat mensen

Trainer Naushad Sardha over gastvrijheid: ‘het draait om respect, aandacht en je welkom voelen.’

De kracht van een compliment Door het geven van een compliment kun je iemand motiveren en zelfvertrouwen geven. Maar waarom doen we het dan zo weinig? In de gastvrijheidtraining worden de medewerkers onder andere getraind in het geven én aannemen van complimenten. Twee dames geven elkaar tijdens de training op verzoek van de trainer een compliment. De ene dame complimenteert haar buurvrouw met haar altijd smaakvolle kleding. De ander reageert door te zeggen dat haar gesprekspartner altijd zo vriendelijk is tegen cliënten. Beide dames genieten zichtbaar van het compliment. Een eenvoudige manier om te demonstreren dat een compliment leuk is, niets kost en veel kan opleveren!

zich goed voelen. Dit is natuurlijk erg belangrijk voor AriënsZorgpalet. Als medewerkers zich goed voelen, stralen ze dit ook uit naar hun cliënten. Je ziet dat gastvrijheid ook steeds belangrijker wordt. Het is een service waarmee een zorginstelling zich kan onderscheiden. Voor ons begint gastvrijheid bij jezelf, bij je collega’s. Als je gastvrij bent tegen je collega’s, dan kun je dat ook

tegen bij je cliënten zijn. Je doet het namelijk met z’n allen.’ Welke onderdelen worden tijdens de training behandeld? ‘We hebben AriënsZorgpalet laten nadenken over wat ze willen uitstralen, wat gastvrijheid voor hen betekent en wat hun missie en visie is. Aan de hand daarvan hebben we samen de training

Aangenaam verblijf in luxe hotelkamer Sommige cliënten van AriënsZorgpalet hebben familieleden, vrienden of kennissen die ver bij hen vandaan wonen. Er zijn situaties waarin het voor cliënten fijn is om deze mensen dicht bij zich te hebben. Bijvoorbeeld wanneer de feestdagen voor de deur staan of wanneer een cliënt ernstig ziek is. AriënsZorgpalet beschikt over een aantal ruime en modern ingerichte hotelkamers, waar gasten van cliënten comfortabel en voordelig kunnen overnachten. Zorg- en wooncentra De Beethoven, Ariënsstaete, De Eschpoort, Dr. Ariënshuis Glanerbrug en Korteland beschikken over een hotelkamer, waar familie, vrienden of kennissen van cliënten voor slechts € 40,- per nacht kunnen overnachten (de prijs is per kamer, per nacht). De tweepersoonskamers die AriensZorgpalet beschikbaar stelt, zijn ruim en modern

WELKOM | 2 0 1 2

ingericht en bieden luxe en comfort. In iedere kamer is een tv en een badkamer met douche aanwezig. In de restaurants op de locaties kunnen bezoekers voor € 4,50 per persoon genieten van een goed ontbijt en voor € 8,75 per persoon kan een heerlijke avondmaaltijd genuttigd worden. In overleg kan natuurlijk ook samen met de cliënt worden gegeten.

Bezoekers kunnen op ieder gewenst tijdstip aankomen en inchecken. Kamersleutels kunnen buiten receptietijden worden afgehaald in het contactcentrum. I Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de afdeling Hoteldiensten van AriënsZorgpalet via 053 – 482 66 88.

opgezet. Voor veel mensen is gastvrijheid een kwestie van bewustwording. De groepen die deelnemen aan de gastvrijheidtraining worden daarom gemixt door verschillende locaties en disciplines bij elkaar te zetten. Op die manier kunnen medewerkers ook van elkaar leren. De training is interactief en altijd praktisch. Deelnemers kunnen het geleerde bij wijze van spreken diezelfde avond al in de praktijk brengen. Een compliment geven is niet moeilijk, maar waarom doen we het dan zo weinig? Naast het geven van complimenten hebben we het ook over het nakomen van afspraken en samenwerken. Alle oefeningen die we in de training inzetten zijn bedoeld om reacties uit te lokken. Wat kun je zelf doen en hoe geef je het goede voorbeeld.’ Zijn de medewerkers na één training gastvrij genoeg? ‘We hebben besloten dat de training

jaarlijks terugkeert. Zo wordt de bewustwording vastgehouden en kunnen de medewerkers aangeven hoe ze de praktijk ervaren. Het is belangrijk om te evalueren, om zo de knelpunten te ontdekken. Aan de hand daarvan kijken wij of bepaalde onderwerpen herhaald moeten worden. Gastvrijheid wordt daarnaast ook opgenomen als onderdeel van de beoordeling- en functioneringsgesprekken van alle medewerkers. Het wordt dus niet alleen in de training geoefend, maar ook in alle gesprekken die teamleiders, management en medewerkers als collega’s met elkaar hebben. En deze gastvrijheidstraining staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel uit een traject binnen de organisatie dat uit meerdere activiteiten bestaat. En allemaal met het doel om van AriënsZorgpalet een instelling te maken waar het goed wonen en werken is in een plezierige, gastvrije ambiance.’ I

Smakelijke mogelijkheden AriënsZorgpalet biedt naast een uitgebreid palet aan mogelijkheden op het gebied van zorg, behandeling en wonen ook voor andere services. Zo beschikken zorgcentra Ariënsstaete, Dr. Ariënshuis Glanerbrug en De Eschpoort over een luxe restaurant waar in een gezellige ambiance gedineerd kan worden. Niet alleen cliënten, maar ook bezoekers en ouderen uit de buurt zijn hier van harte welkom. Gasten kunnen kiezen uit minimaal twee dagmenu’s of à la carte dineren. Ook aan de (klein)kinderen is gedacht. In de restaurants kunnen gasten elkaar ontmoeten en samen eten of gezellig wat kletsen. Met de speciale cliëntenpas van AriënsZorgpalet krijgen cliënten vijftien procent korting in alle restaurants. Maar ook voor speciale wensen zoals familiediners of feestjes biedt

AriënsZorgpalet leuke en betaalbare arrangementen aan. AriënsZorgpalet neemt haar gasten graag de zorg van het organiseren van een feestje uit handen. Daarom kunnen cliënten en andere gasten van de locaties Ariënsstaete, Dr. Ariënshuis Glanerbrug en De Eschpoort gebruik maken van services op het gebied van zaalhuur, compleet verzorgde buffetten of speciale diners. Maar ook een high tea, uitgebreide koffietafel of heerlijke hapjes en drankjes behoren tot de mogelijkheden. Of het nu gaat om een verjaardag, moederdag of een barbecue, de cateringservice biedt voor iedere gelegenheid smakelijke mogelijkheden. I Voor meer informatie over onze services of voor reserveringen, kunt u contact opnemen met het contactcentrum van AriënsZorgpalet via 053 – 482 66 88.

De hotelkamer van locatie De Eschpoort is sfeervol en modern ingericht.

15


16-16 COM Locaties.qxp:Opmaak 1

19-12-2011

15:15

Pagina 2

Complexen waar AriënsZorgpalet zorg levert Zorgcentra, verzorgingshuis en verpleeghuis

Ariënsstaete Lijsterstraat 30, 7523 ET Enschede

Dr. Ariënshuis Glanerbrug Redemptoristenpark 1, 7532 AA Glanerbrug

De Eschpoort Boulevard 1945-505, 7511 AD Enschede

Roombeek Bosuilstraat 9, 7523 BJ Enschede

Schakel G2 / G4 Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede

Klaaskateplein Klaaskateplein 70, 7523 JZ Enschede

Zorgcentra, verzorgingshuis en verpleeghuis

‘t Achtervoort Achtervoort 1, 7523 KA Enschede

De Beethoven Beethovenlaan 3, 7522 HG Enschede

De Beukhof Espoortstraat 174 - 176, 7511 CM Enschede

De Dollard Dollardstraat 55, 7523 GN Enschede

Het Florapark Floraparkstraat 97, 7531 XG Enschede

Het Heldershof Spoorbaanstraat 1-5, 7532 AH Glanerbrug

Klaaskateweg Klaaskateweg 13-23, 7523 DA Enschede

Korteland C.F. Klaarstraat 2-312, 7511 CP Enschede

Het Redemptoristenpark Redemptoristenpark 1, 7532 AA Glanerbrug

Ter Haar Sive Droste Gronausestraat 1262-1286, 7534 AV Glanerbrug

ZorgThuis Boulevard 1945 - 505, 7511 AD Enschede

Colofon Welkom is een uitgave van AriënsZorgpalet Postbus 5005 7500 GA Enschede 053-482 6688 info@arienszorgpalet.nl www.arienszorgpalet.nl KvK 41032286 Eindredactie Silvia Vluttert, Nina Kamutzki Fotografie Harry Klunder

Geen Blad voor de Mond BV Lasondersingel 149-151 7514 BR Enschede T 053-460 9002 F 053-460 9007 www.geenbladvoordemond.nl info@geenbladvoordemond.nl Elke Agten Remon Scheepmaker Annemarie Smidt Bas Ekkelboom Cor Dalhoeven Laurens Oude Elberink

Meer informatie over AriënsZorgpalet: Kijk op www.arienszorgpalet.nl of bel 053-482 66 88

16

2 0 1 2 | WELKOM

AriënsZorgpalet - Welkom 2012  

Tabloidkrant van AriënsZorgpalet, Welkom 2012.