Page 1

EM I D EC MER 4

10

B E R 20

e i h c s r e Ov I NUM

Droomscenario voor talentjes Op Dalton Talent Campus kunnen leerlingen in de toekomst dansen, zwemmen ĂŠn rekenen.

Sprookjes bestaan

In het unieke uitgaanscentrum De Belevenis

Door gratis sporten hangen veel Overschiese kids aan de rekstokken

Zo beschermt u uzelf tegen overvallers

Evenementen

AGENDA pa g. 12+13

w.onso

sch ver ie

Turngekte in Overschie

Inbreken is geen kunst

ww

ANG 2

.nl

JA A R G

Lees, kijk en praat mee op OnsOverschie.nl


Over

v Kijk ook eens op www.onso

erschie.nl

d Inhou Wie maakt de mooiste foto van Overschie?

Hoe? Stuur de foto’s op naar deze redactie en wij plaatsen de mooiste opnames op www.onsoverschie.nl. De winnende fotografen krijgen een ‘OnsOverschie cadeaubon’ ter waarde van 10 euro. Hebt u een sprekend portret gemaakt van een echte Overschieënaar, dan maakt deze foto kans om op de cover van ‘Overschie Gesproken’ te komen. w.onso Niet geschoten is altijd mis, dus stuur uw indrukwekkende foto’s naar: redactie@onsoverschie.nl

sch ver ie

ww

Schiet u ook pareltjes van foto´s? Van die mystieke landschappen, sublieme portretten en aandoenlijke dieren waar u trots op bent. Met deze schitterende plaatjes kunt u nu een prijs winnen.

Een verzetje voor in het nieuwe jaa r.

De Nieuwjaarsacti e van deelgemeent e Overschie vervee nooit. Ook dit jaar lt ploft er eind decem ber weer een nieuwjaarskaart op de mat met keuze uit vier aantrekkeli cadeaus. Tot 31 jan jke uari kunt u per gezin uw keuze doorgeve Om een van deze n. leuke cadeaus te on tvangen, kunt u na OnsOverschie.nl om ar daar het formulier in te vullen. Meer informatie ku nt u vinden op: www.nieuwjaarsa ctie.onsoverschie.nl

.nl

4

Nieuwtjes!

Goed nieuws! Overschie wordt steeds groener. Wilt u weten hoe? Lees dan de laatste nieuwtjes.

6

12

Evenementenkalender Kunst, cultuur, muziek en theater. Overschie biedt gezellige winteruitjes voor het hele gezin.

14 Turngekte in Overschie De nieuwe Epke Zonderland uit Overschie? Het zou zomaar kunnen, want door het gratis sporten is turnen in de deelgemeente populair.

ik het voor het 20 Als zeggen zou hebben...

Wij vroegen de echte Overschieënaren wat zij voor hun deelgemeente zouden realiseren en dit is hun antwoord.

21

Inbreken is geen kunst Het slangenmens, de boeienkoning en meester-inbreker Evert Jansen laten in circus Kraak & Braak zien waarom.

16

school gesproken 8 Over Op het Dalton Talent Campus worden

Frisse neus

Mooi natuurgebied en natuurlijke producten. In onze groene deelgemeente loopt u genietend van Kandelaar tot Zweth.

alle voorzieningen op één terrein ondergebracht. Als kind kun je dus in de toekomst lekker zingen, tekenen, sporten én leren op één plek.

Het leukste winkeltje van de straat Door de slimme investeringsregeling van deelgemeente Overschie is onder meer dit winkeltje opgezet.

blik achter 10 Een de schermen

18

Zorg onder één dak

22 Goede voornemens

11

19

De dorpsfotograaf

de 'buren' 23 Over gesproken

Welk nieuwsgierig team schuilt er achter het Overschie Weekjournaal? Een sfeerverslag.

Eerst zien, dan geloven

Immens, verpletterend, bijzonder. Stichting De Belevenis prikkelt al de zintuigen van mensen met een beperking en dementerende ouderen. Een korte impressie van een mooi initiatief.

Gezondheid en gedrag zijn twee verschillende zorgterreinen. Overschie voegt beide expertises samen in een centrum. Dat is een zorg minder.

Hebt u hem al achter zijn lens gespot? Arjen Jan Stada wilde in Overschie blijven, mits hij iets voor de gemeente kon betekenen. “Als dorpsfotograaf leg ik al het moois vast.”

Benieuwd wat 2011 voor Overschie in petto heeft? We vroegen de fractievoorzitters naar hun goede voornemens. “2011 wordt een spannend jaar.”

Hij draagt Overschie nog steeds een warm hart toe. De burgemeester van Midden-Delfland over de buurgemeente, natuur en gezonde streekproducten.


pagina 3

COLOFON

Overschie leeft! Al 1080 jaar

Overschie Gesproken is een uitgave van de deelgemeente Overschie. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. REALISATIE: Jan Dirk Stouten - JD*Stouten PRODUCTIE: GB10 Communications

In Overschie weten we wat feesten is. Achtereenvolgens vierden we Wijktentoonstellingen op Landgoed De Tempel, Koninginnedag met Beatrix en haar familie wandelend door de Overschiese Dorpstraat, 50 jaar Lokaal Bestuur (1997), Bruisend 2000 (1999), het 1075 jarig bestaan van Overschie (2004), de terugkerende Open Tuinen, Open Atelierroutes en lichtjesavonden, A13 Snel

CONCEPT: Jan Dirk Stouten Guido Brouwer

Die openbare gezelligheid had nog een gemeenschappelijk kenmerk: een smalle beurs. De bedrijven in en om Overschie hebben het geweten. Stonden de Overschieënaren weer bij de receptie met een advertorial of vermelding in de aanbieding.

REDACTIE: Anton Brehm Patricia Jaspers Bas Pronk Fedor Vogel FOTOGRAFIE: Eline Hensen Fotografie Arjen-Jan Stada Fedor Vogel en anderen VORMGEVING: Jeroen Meeusen COÖRDINATIE: Caroline van Leeuwen Bettine Vlasman HOOFD- EN EINDREDACTIE: Jan Dirk Stouten

Weg! (2005) en tenslotte de Paradies. Al die evenementen hadden iets met elkaar gemeen: de gemeenschapszin waaruit een idee ontstond, de trots op het eigene van Overschie en het onderlinge vertrouwen van de bewoners. Daarnaast waren er de Koninginnedagen en nieuwjaarsrecepties als katalysator van het ‘wij(k)gevoel’ voor klein en groot.

Nu ook de overheid blijk geeft van een smalle beurs, moeten we niet ‘terug naar af’, maar terug naar de basis: ons wij(k) gevoel. Met minder glossies, viptenten en

OPLAGE: 15.500 exemplaren REAGEREN? www.onsoverschie.nl MET DANK AAN: Anisha, Fred Baartman, Gerard Berkhout, Carla Brouwer, Ineke Deurloo, Lilian van der Horst, Hannie Huisman-Meijer, Cees van der Kleij, Maarten Post, Arnoud Rodenburg, Anne Snoeck Henkemans, Arjen Jan Stada, Reinier Verhoeven, Ed Westra, 7Causes, OnsOverschie.nl, Sport & Recreatie Rotterdam, Stolk AV, en anderen.

huizenhoge reclames, maar met dezelfde bruis die het leven in Overschie zo aantrekkelijk maakt. De deelgemeente mag dan opgeheven dreigen te worden; Overschie leeft, al 1080 jaar. Daar gaan wij voor.

Lilian van der Horst

w.onso

sch ver ie

.nl

ww

Deelraadslid D66

Word vriend van Lilian van der Horst op: www.lilianvanderhorst.onsoverschie.nl


OOvveerrĂŤwrsen

v Kijk ook eens op www.onso

erschie.nl

RNeicerue

Let op de brievenbus eind december!

Volg Overschie via Twitter

Volg de deelgemeente op: www.twitter.com/Overschie

Kijk voor meer nieuws op: www.onsoverschie.nl (klik op nieuws)

Deelgemeente bezorgt boompjes

w.onso

sch ver ie

Steeds meer mensen doen het: twitteren. Deelgemeente Overschie kan en wil niet achterblijven. Zij is dan ook al een tijdje te volgen via deze internetdienst, waardoor je snel op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen de deelgemeente. Het dagelijkse bestuur laat zich eveneens horen op Twitter.

Laatste fietsen nieuwjaarsactie uitgereikt

ww

ww

.nl

Kijk voor meer informatie op: www.nieuwjaarsactie.onsoverschie.nl

De nieuwjaarskaart die de deelgemeente afgelopen jaarwisseling heeft verstuurd, heeft veel in beweging gebracht. Ieder huishouden mocht kiezen uit vier dingen. De vrolijke fiets in de kleuren van de deelgemeente, was het meest populair. Zestig leerlingen uit groep acht hebben gekozen voor deze Overschiefiets met speciale bagagedrager. Verdeeld over drie dagen (dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 november) waren de leerlingen afwisselend te gast bij fietsenhandel Koevermans, waar de zestig fietsen zorgvuldig in elkaar zijn gezet. Blij fietsend op hun cadeau, verlieten ze de fietsenwinkel.

.nl

sch ver ie

Ook in 2010 zal er weer een nieuwjaarskaart bij alle inwoners van Overschie in de brievenbus glijden. Opnieuw is hier een aantrekkelijke actie aan gekoppeld met een keuze uit vier cadeaus. Dus let de laatste week van december goed op je brievenbus, w.onso want dit mag je niet missen!

Overschie heeft op maandag 15 november boompjes laten bezorgen bij twintig huishoudens in de deelgemeente. De actie is onderdeel van de Nieuwjaarsactie van afgelopen jaar, waarbij bewoners konden kiezen uit een fiets, een boom, een trainingspak of een donatie aan PC De Schieruiters. Twintig bewoners kozen voor een boom in hun tuin. Er kon gekozen worden uit een sierkers, kerspruim, sierpeer, krentenboompje of een sierappel. In opdracht van de deelgemeente Overschie heeft Gemeentewerken de bomen bezorgd bij de aanvragers.

website Overschie naar eerste plek!

De website www.deelgemeenteoverschie.nl is naar de eerste plek gestegen in de ranglijst deelgemeenten van de overheidsmonitor. Deze monitor vergelijkt overheidssites (dus ook websites van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries) op basis van een vragenlijst en maakt een ranglijst op. Volgens de onderzoekers is de informatie op de website van Overschie overzichtelijk gerangschikt, waardoor bezoekers snel en eenvoudig de informatie vinden die ze zoeken. Ook zijn de plannen, besluiten en bestuurlijke documenten van de gemeente zo transparant mogelijk gepubliceerd. De site bevat daarnaast veel verwijzingen naar andere overheidsgerelateerde informatie. Verder kunnen bezoekers allerlei filmpjes bekijken en veel producten digitaal downloaden. Niet te vergeten: de website is gekoppeld aan de steeds beter bezochte site www.onsoverschie.nl.


pagina pagina13 5

Herinrichting Baumannlaan begin 2011 verder

Overschiese Groentjes op komst

De herinrichting van de Burgemeester Baumannlaan in Overschie wordt op maandag 3 januari 2011 hervat. Gemeentewerken heeft met een nieuwe aannemer hierover een overeenstemming bereikt. Belangrijk is dat met de nieuwe aannemer dezelfde opleverdatum - begin november 2011 - is afgesproken als met de vorige aannemer. De gebeurtenissen rond het faillissement van de vorige aannemer leiden niet tot vertraging in de oplevering. Dit is vooral voor de winkeliers en hun klandizie goed nieuws, omdat zij hierdoor in de voor hen belangrijke feestmaanden niet in de rommel zitten. Zowel in de decembermaand van 2010 als in de decembermaand van 2011 ligt de bestrating van de Burgemeester Baumannlaan netjes dicht. Op aandringen van de deelgemeente zet de nieuwe aannemer alles op alles om de deadline te halen, onder andere door op doordeweekse dagen langer door te werken en ook geregeld op zaterdagen te werken. Op die manier blijft de totale overlastperiode voor Overschie zo kort mogelijk.

w.onso

sch ver ie

ww

Al eerder was in het Actieprogramma Milieu Overschie vastgelegd dat er op meerdere plekken in Overschie groene hofjes zouden moeten komen. Inmiddels zijn deze groene hofjes omgedoopt in Overschiese Groentjes, groene ontmoetingsof ontspanningsplekken. De deelgemeente heeft, via een enquête onder de inwoners, gepeild hoe zo’n plek eruit zou kunnen zien en wat een geschikte locatie is. Zo kwamen op 16 november de bewoners bijeen voor de eerste bewonersavond in de Patijnstraat, de straat waar de eerste groenplek zal worden gerealiseerd. Hier konden de bewoners meedenken over thema’s en sferen. Moest het Overschiese Groentje bijvoorbeeld weelderig of abstract worden? Na de Patijnstraat worden er nog twee locaties voor de Overschiese Groentjes aangewezen. Het gehele project wordt in samenwerking met Woonstad Rotterdam aangepakt. Op onsoverschie.nl kunnen inwoners meepraten over de inrichting van de Overschiese Groentjes.

Kijk voor meer informatie op: www.groenehofjes.onsoverschie.nl

.nl

Snellere procedure bezwaarschriften

Kerst- en lichtjesmarkt weer supersfeervol

.nl

ww

Kijk voor meer informatie op: www.kerstmarkt2010.onsoverschie.nl

sch ver ie

Op 17, 18 en 19 december was Overschie in kerstsferen gehuld tijdens de kerst- en lichtjesmarkt. De Overschiese Dorpstraat stond vrijdagavond vol met kraampjes en was sfeervol verlicht met kaarsen. Op zaterdag en zondag waren alle Overschiese ondernemers verenigd. Er waren op 3 verschillende plekken winterpleinen ingericht waar het winkelend publiek kon genieten van gratis erwtensoep, glühwein en chocolademelk. Daarnaast waren er mooie prijzen w.onso te winnen waardoor iedereen naar huis ging met een heerlijk kerstgevoel.

Wie in Overschie te maken krijgt met een bezwaar tegen een aangevraagde vergunning, heeft binnenkort zes weken eerder duidelijkheid over zijn vergunning. De termijn wordt ingekort van achttien naar twaalf weken. Als belanghebbende weet je dus eerder waar je aan toe bent. Op 1 december is een snellere procedure voor de behandeling van bezwaarschriften ingevoerd. De wet biedt diverse mogelijkheden voor de behandeling van bezwaarschriften en Overschie kiest met ingang van 1 december voor de meest slagvaardige variant. Dat houdt in dat de hoorzitting blijft bestaan, maar de adviescommissie wordt opgeheven. Het opheffen van de commissie leidt namelijk tot een sneller besluit. Ook treedt een kostenbesparing op: vergoedingen aan de leden van de bezwaarcommissie komen te vervallen en administratieve lasten worden teruggedrongen.


OOvveer erënren

v Kijk ook eens op www.onso

erschie.nl

ecorne RW

De kunst van het inbreken Op 11 november was er in wijktheater Musica het gratis ‘illegaal’ circusspektakel van circus Kraak & Braak te bewonderen. De deelgemeente Overschie organiseerde in samenwerking met verschillende partners een informatieve avond waarin het inbrekersgilde genadeloos werd ontmaskerd! De toeschouwers leerden hoe zij voortaan deze ongewenste ‘artiesten’ buiten de deur kunnen houden.

Het was wel even schrikken geblazen in theater Musica aan De Lugt 17. Op deze locatie liet circus Kraak & Braak zien hoe eenvoudig het eigenlijk is om in te breken. Ongeveer vijftig nieuwsgierige inwoners van Overschie waren op deze voorstelling afgekomen, omdat zij kennis wilden maken

met de kunst van het inbreken. Niet om deze kunst te leren, maar juist om diefstal te voorkomen. Meester-inbreker Evert Jansen, bekend van AVRO televisieprogramma ‘De inbreker’, waarschuwde de toeschouwers voor de handige technieken van het inbrekersgilde. Met filmpjes en presentatiemateriaal liet hij zien dat inbreken soms een fluitje van een cent is. Net als in een echt circus leidde deze openbaring tot menig “oeh” en “ahh” vanuit de zaal. Het werd stiller in het theater toen een ‘slangenmens’ liet zien hoe simpel een inbreker door kleine raampjes naar binnen kan kruipen en toen een ‘boeienkoning’ voordeed hoe eenvoudig sloten geopend kunnen worden.

Een veilig gevoel…

Gelukkig werd de aanwezigen niet alleen angst ingeboezemd. Na de voorstelling was het mogelijk om extra informatie op te halen bij standjes van de politie, een slotenmaker en de dienst Stadstoezicht. Het publiek kon met een gerust hart naar huis gaan.


pagina pagina13 7

Een veilig gevoel begint bij jezelf

… de schade na inbraak of overval vooral emotioneel is? … 92% van de vrouwen van 65 jaar en ouder bang is om ’s avonds de deur open te doen? … veel ouderen ’s avonds niet over straat durven? … er 100.000 woninginbraken per jaar zijn?

deuren te bewaren. Zo breng je de indringers niet op ideeën.

ww

De beste oplossingen kosten geld, maar zijn wel effectief. Goede sloten, nieuwe buitenverlichting of een professioneel alarmsysteem zijn een goede investering. Tot slot een voorzorgmaatregel waar je ook mee kunt knuffelen. Een hond. Deze grote, grommende en blaffende viervoeter waakt het beste tegen inbrekers.

w.onso

sch ver ie

Wist u dat...

Overdag is het belangrijk om geen waardevolle spullen op tafel te laten liggen. Een portemonnee, handtas, mobiele telefoon of laptop maken een dief nieuwsgierig. Hang ook de autosleutels niet zichtbaar op aan een haakje. Mocht er toch ingebroken worden, maak het de insluipers dan zo lastig mogelijk. Verspreid alle kostbaarheden over de gehele woning en bewaar deze het liefst op ongewone plaatsen. Bewaar nooit te veel geld in huis. Een manier waar je wellicht niet snel aan denkt, is de ladder. Dieven komen soms eenvoudig je huis binnen door dit hulpmiddel. Ook vuilniscontainers of tuinmeubilair kunnen dienen als handig opstapje. Probeer deze objecten zo ver mogelijk van ramen en

.nl

De voorstelling van circus Kraak & Braak is onderdeel van het wijkveiligheidsactieprogramma Overschie. Voor dit programma reed in mei een aantal dagen een speciale bus - de Uitkijkpost - door Overschie om bewoners te wijzen op inbraakgevoelige plekken in hun woningen. Naast de bus en de circusvoorstelling worden ook allerlei maatregelen in de buitenruimte uitgevoerd, zoals het verbeteren van de openbare verlichting en de aanpak van vandalisme om Overschie veilig en schoon te houden.

Vroeger kon je gerust een briefje op de deur plakken met ‘Ik ben even weg’ of je plantte voor de klusjesman alvast een sleutel onder de deurmat. Tegenwoordig zijn de inbrekers een stuk brutaler geworden. Een inbraak is daarom niet te voorkomen, maar je kunt de kans erop wel verkleinen door een paar simpele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je woning er bewoond uitziet. Dit kun je doen door ’s avonds de lichten te laten branden en door gordijnen te sluiten. Ga je niet van huis weg, maar kruip je lekker onder de wol, sluit dan de ramen en deuren goed af. Vergeet daarbij niet de garagepoort af te sluiten.

Kijk voor meer informatie op: www.veilig.onsoverschie.nl


Overeënrten

v Kijk ook eens op www.onso

erschie.nl

ReTcarle

Als inwoner van Overschie weet je dat het vizier op de toekomst staat gericht. Soms sla je echter wel eens stijl achterover. Bij het ambitieuze plan om Dalton Talent Campus Overschie te realiseren bijvoorbeeld.

Amerikaanse toestanden in Overschie De gedachte achter het plan van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam is simpel. Overschie heeft alle faciliteiten, maar wel over heel de deelgemeente verspreid. Geen optimale situatie. Dus, waarom de krachten niet bundelen?

w.onso

sch ver ie

ww

Vanuit die eenvoudige gedachte ontstond een vernuftig masterplan dat medio 2012 gerealiseerd moet zijn. Waar nu de Dalton-vestiging aan de Abtstweg staat, komt straks alles samen. De twee Dalton-vestigingen versmelten met elkaar en krijgen hoogwaardige voorzieningen in de directe nabijheid. Zoals een 25 meter zwembad waar wedstrijden gezwommen kunnen worden. De grote sporthal maakt het mogelijk dat toernooien en wedstrijden gehouden kunnen worden. En een flexibel ingericht wijktheater kan als aula of podium voor leerlingen of voor verenigingen uit de buurt worden gebruikt. Deze voorzieningen worden onderdeel van de onderwijsvisie van de Openbare Daltonschool Overschie.

Een droomscenario wordt zo werkelijkheid. Met de kinderen, uit Overschie maar ook uit andere deelgemeentes, als grote winnaar. Onderwijs wordt moeiteloos gecombineerd met leren, zwemmen, theater, veel sport en muziek. Elk kind kan zijn of haar eigen talent herkennen en ontwikkelen. Het reguliere onderwijs kan uitgebreid worden met

.nl

Met wat goede wil kunnen we stellen dat we straks Amerikaanse toestanden hebben in Overschie. In de VS werd daar ooit de campus geboren. Dat wil zeggen dat alle gebouwen die bij de universiteit horen op één terrein gevestigd worden. De Dalton Talent Campus is er min of meer een kopie van. Met als grootste verschil dat het baanbrekende plan bij ons op de basisschooljeugd wordt geprojecteerd.

Kijk voor meer informatie op: www.talentcampus.onsoverschie.nl


pagina pagina13 9

talentontwikkeling op maat. Zwemtraining is er voor waterratten, zang-, dans- en toneelles voor de toekomstige ‘Idols’. En sportlessen voor de topatleten van 2028. Bovendien is de milieuvriendelijk opgezette Talent Campus voorzien van alle gemakken voor ouders. Van kinderdagverblijf tot één schoolplein waar zowel peuterspeelzaal, kinderopvang als basisschool gebruik van kunnen maken. Zelfs voor een supermarkt is straks ruimte gereserveerd op de Talent Campus. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar straks is het onze alledaagse realiteit.

“Ik wilde gewoon iets moois tekenen” Weten wat je in de toekomst wilt gaan doen: het is weinig kinderen gegeven. Tenzij je Anisha Neus heet, je prachtig kunt tekenen en heel Rotterdam er getuige van is. “Ik ben trots.” Het is voorjaar als Els Langstraat groep 8 van basisschool Het Podium binnen stapt. De lerares heeft een uitdagende opdracht. De kinderen mogen allemaal een ontwerp maken om een keet te versieren. Het is een kunstzinnige opdracht die alle leerlingen van groep 7 en/of 8 in Overschie mogen uitvoeren. Met uiteindelijk doel om een 'saaie' keet van Gemeentewerken te laten uitgroeien tot blikvanger in het straatbeeld. Want... het mooiste ontwerp wordt door een kunstenares uitvergroot en aangebracht op de keet.

Talent Campus levert woningen op De Dalton Talent Campus levert Overschie meer op dan een uniek basisschoolconcept. Locaties als kinderdagverblijven, het wijktheater en onder meer de Dalton-vestigingen zijn straks niet meer nodig. Daarom worden ze herontwikkeld. Hiermee kunnen de woningen worden gebouwd waar Overschie zo'n behoefte aan heeft.

Het verhaal is bekend; Anisha werd de winnaar. Maar om even terug te gaan in de tijd. Vermoedde de toen 11-jarige Anisha dat ze een kans had? “Nee, ik wilde gewoon iets moois tekenen.” Daar slaagde ze in. Zo zorgde ze voor een vrolijke verzameling kleuren, papegaaien en vlinders. Het was het resultaat van haar inspiratie, maar ook lerares Els had invloed op de keuze van de papegaaien en vlinders. Met diergaarde Blijdorp op een steenworp afstand, moesten de kinderen het bij hun creaties zoeken in de sfeer van het dierenrijk. Zo kreeg Anisha concurrentie van tekeningen met walwissen, tijgers en ijsberen. Haar lieflijke vlinders en papegaaien wonnen het

van die stoere ontwerpen. Haar ontwerp werd ingestuurd en werd gekozen tot mooiste van Overschie. Anisha: “De kunstenares zei dat mijn ontwerp mooi was en heel apart. Ik zit nu in de eerste klas van het Comenius College en ook hier heb ik goede cijfers voor tekenen. Ik krijg vaak een 8 of 9. Misschien ga ik er later wel wat mee doen.” Voorlopig moet ze hard blijven oefenen op tekenles en genoegen nemen met de keet die ergens in Rotterdam dienst doet. “Ik heb de keet alleen nog gezien bij m'n oude school”, zegt ze over de presentatie ervan bij Het Podium. “Laatst belde een vriendin van mijn moeder op. De keet stond toevallig bij haar voor de deur. Het was mijn idee om het zo te maken en nu kan iedereen in Rotterdam het zien. Dat voelt bijzonder.”


Over en

v Kijk ook eens op www.onso

erschie.nl

Lev

De charme van het Overschie Weekjournaal

De nieuwtjes uit Overschie komen elke week kort en bondig aan bod in het Overschie Weekjournaal. Elke vrijdagmiddag wordt het nieuwe journaal geplaatst op www.onsoverschie.nl, www.deelgemeenteoverschie.nl en www.youtube.nl/overschietube. w.onso Heeft u tips, mail deze dan naar weekjournaal@onsoverschie.nl

sch ver ie

“Het is mooi om voor RTL te filmen, maar dit wijktheater is echt net zo leuk”, zegt Leo, werkzaam voor Stolk AV. Als Leo praat, geloof je hem. Zestig jaar is hij. Het plezier straalt er nog steeds vanaf. “Als je enthousiast bent, dan geniet je elke dag. De variatie maakt mijn werk zo mooi.”

Overschie Weekjournaal elke vrijdag

ww

Net filmden ze nog de omgeslagen sleepboot bij Hoek van Holland. Daar stonden ze namens het RTL nieuws. Een uur later komen cameraman Leo Stolk en verslaggever Axel Broekhuizen opnames maken voor het Overschie Weekjournaal. Zo-even waren ze nog onderdeel van de massaal opgetrommelde landelijke media, nu is Wijktheater Musica hun werkterrein. Een contrast kan bijna niet groter zijn.

.nl

Gebeurt er iets in de omgeving, dan is Overschie Weekjournaal aanwezig. Maar wie zijn de makers ervan? In plaats van dat zij de vragen stellen, draaien we de zaken eens om. Een sfeerverslag.

Daarom kun je Leo overal heen sturen. Ook naar klein nieuws. Want: klein nieuws is voor degenen die het aangaan groot nieuws. “Ik veins geen interesse, ik ben oprecht geïnteresseerd. Dat is noodzakelijk in mijn werk”, zegt hij. Vanavond wordt in Wijktheater Musica het circus Kraak & Braak gehouden. Een informatieve bijeenkomst waarbij de Overschieënaar wordt uitgelegd wat hij zelf kan doen om inbrekers buiten te houden. Een serieuze boodschap die met humor wordt uitgedragen. Leo kan gelijktijdig met camera en microfoon uit de voeten, maar vandaag is de 19-jarige Axel er voor de verslaggeving. Axel let goed op de geschokte reacties in de zaal. Vooral een filmpje waarin te zien is hoe eenvoudig meesterinbreker Evert een huis binnendringt, slaat in. De belangrijkste boodschap van Evert: “U maakt het de inbreker zelf vaak gemakkelijk, vergeet niet kritisch naar uzelf te kijken.”

“In het Overschie Weekjournaal is een boodschap te zien voor iedereen” In de interviews speelt Axel daar op in. Een vrouw vertelt onder de indruk te zijn, een ander zegt veel geleerd te hebben van de tips en vanaf nu meer bewust te zijn. De woorden van Evert, die ook nog door Axel wordt geïnterviewd, hebben hun uitwerking niet gemist.

w.onso

sch ver ie

.nl

ww

Dankzij Axel en Leo beperkt de boodschap zich niet tot de aanwezigen alleen. “In het Overschie Weekjournaal is het te zien voor iedereen”, zegt Leo. “Dat vind ik er zo mooi aan. Vanavond stormde het buiten waardoor er minder mensen gekomen zijn dan verwacht. Door het gevoel van deze avond in een nieuwsitem te monteren, bereiken wij toch nog veel mensen. Dat maakt het dankbaar werk.”

Kijk elke vrijdag voor het laatste Overschie Weekjournaal op: www.weekjournaal.onsoverschie.nl


pagina 11

Kleine wonderen in een grote tent Om het te geloven moet je het zien. Zo immens, verpletterend en ook vertederend is De Belevenis. Een uniek uitgaanscentrum dat neerstreek in Overschie en een plekje in het hart van de deelgemeente veroverde. De megatent van zestienhonderd vierkante meter was eind oktober nog maar net in gebruik toen er een verstandelijk gehandicapt meisje op bezoek kwam. Ze had een slaapprobleem. Hoe comfortabel haar moeder het ook voor haar maakte, ze kon de slaap niet vatten. Totdat ze ‘de Levensboom’, één van de vele schitterend vormgegeven objecten, inkroop. In die boom hoor je een rustgevende ademhaling. Het meisje viel in diepe slaap. De technische mensen gaven de moeder een cd mee met het geluid van ‘de Levensboom’ erop. Het slaapprobleem behoort sindsdien tot het verleden. Het meisje hoort bij de doelgroep van De Belevenis: ernstig meervoudig gehandicapten en diep dementerende ouderen. Kleine wonderen zoals het hare zijn er aan de orde

van de dag. Wat te denken van het jongetje dat niet kon zien. Tot hij een soort draaikolk aan de muur ontwaarde, met bewegende oranje en zwarte kleuren. Zichtbaar opgewonden bleef hij zijn neus er tegen drukken, het bewijs dat zijn gezichtsvermogen geprikkeld werd. Het prikkelen van de zintuigen is waar alles om draait in De Belevenis. Het evenement beleefde in Amsterdam haar debuut in 2009. Het Limburgse Heel volgde begin dit jaar. Het doel? Een geschikte uitgaansgelegenheid bieden voor een doelgroep die amper de mogelijkheid heeft tot uitgaan. Met daarbij de noodzakelijke zorgfaciliteiten aanwezig. In die omgeving moeten mensen zich welkom en gelijkwaardig voelen. Overschie was tot en met 28 november de trotse derde locatie waar De Belevenis is neergestreken. Groningen volgt komend voorjaar. Met het kostenplaatje van ruim een half miljoen euro per Belevenis en zonder subsidies, snakt de organisatie naar een kostendrukkende permanente verblijfplaats. Deze locatie hoopt de organisatie over twee jaar te kunnen openen. Om te snappen waarom het zoveel kost, moet je het gezien hebben. Dan krijg je pas echt een indruk van de immense sprookjeswereld die vorige maand in Overschie werd gecreëerd. Een wereld vol fantasie en variatie, waarin het niet uitmaakt of je kunt lopen, praten, begrijpen, onthouden, zien of horen. De Belevenis laat de bezoekers vooral ervaren. En soms heeft dat dan zo'n vertederend wonder tot gevolg.

“Hopen op een miljonair” De keuze tussen de Efteling of De Belevenis is voor Carla Brouwer een simpele. “Met deze kinderen kies ik dan voor De Belevenis”, zegt ze. Brouwer is persoonlijk begeleidster van een woonvoorziening met kinderen die een ernstige meervoudige beperking hebben. Begin november was ze met acht kinderen aanwezig. “De kinderen kunnen alles in hun eigen tempo doen, de geluiden kunnen kalmerend werken en al het denkbare qua voorzieningen is aanwezig. Dit is zó doordacht, ongelooflijk mooi verzonnen. Ik hoop dat er een miljonair komt die standaard de kosten voor zijn rekening neemt.”


Overnëtrsen

v Kijk ook eens op www.onso

erschie.nl

ReEcvree

Evenementenkalender DEC

21

Expositie van schilderijen van Joop van Dongen

21 december 2010 tot 15 februari 2011 10.00 uur tot 16.00 uur Galerie Den Hoogenban (Burgemeester de Josselin de Jonglaan 35) Info: www.joopvandongen.nl Galerie Den Hoogenban van woonzorgcentrum Den Hoogenban toont schilderijen in diverse technieken van Joop van Dongen. Bezoekers kunnen de expositie komen bekijken op de 1ste, 2de, en 3de etage rondom de centrale hal van het woonzorgcentrum. Deze schilderijen zijn elke dag te bezichtigen. Voor meer informatie met betrekking tot deze tentoonstelling kunt u contact opnemen met de activiteitenbegeleider van woonzorgcentrum Den Hoogenban Loes Dieduksman (010-4621933)

woensdagmiddagen kunnen kinderen naar hartenlust knutselen, verven, spelletjes spelen en meedoen met georganiseerde speurtochten. JAN

4

elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend Diverse plekken in Overschie Entree: gratis Info: Eveline Steinhart, 010-4430443, www.thermiek.info Gratis bewegen voor ouderen in Overschie. De lessen duren circa 30 minuten. Men kan deze op meerdere locaties volgen. • Dinsdag 11.30 tot 12.00 uur in Musica, De Lugt 17 • Woensdag 9.45 tot 10.15 uur in Thermiek, Abtsweg 115 • Woensdag 10.30 tot 11.00 uur in De Mookhoek, Mookhoeksplein 90 • Vrijdag 10.45 tot 11.15 uur in Den Hoogenban, Burgemeester de Josselin de Jonglaan 35 JAN

9

DEC

29 Voetbaltraining -

Overschie Sport Gratis

iedere woensdagmiddag 14.00 – 15.30 uur Sport- & Speelpark Levenslust Jongeren Panel Overschie zal in samenwerking met Sport & Recreatie, gratis voetbal trainingen begeleiden. Dit in het kader van Overschie Sport Gratis, dat mede mogelijk wordt gemaakt door deelgemeente Overschie. De trainingen zullen worden gegeven door een jeugdtrainer van Feyenoord. KOM JIJ OOK? DAN ZIEN WE JOU GRAAG OP WOENSDAGMIDDAG! DEC

29 Woensdagmiddag Kindermiddag

elke woensdagmiddag 13.30 – 15.00 uur Schipholstraat 76 Leeftijd 4 t/m 12 jaar Entree: € 0,50 Info: 06-28239601 (José) Op deze

Bewegen voor ouderen (55+)

Zondagmiddaglounge met FRAPPANT

Zondag 9 januari 14:00 uur Wijktheater Musica Entree: € 4,50 / R’dampas € 3,75 Info: www.freewebs.com/theatermusica Voor elk wat wils… Een programma met cabaret, opera, operette, musical en Nederlandstalige liedjes. Van een Tango medley reist u op operette noten naar Nederlandse meezingers. Uw reisbegeleiding bestaat deze zondagmiddag uit drie heren en een dame. Een zondagmiddag vol vrolijke noten!

‘Ik kan je beter verstaan als je luistert’. Als zangeres en actrice werkte ze mee aan verschillende muziektheaterproducties, waaronder Knofje in het circus van theatergroep POP. Gekke voorvallen en absurde humor. Ezel en Beer ontmoeten elkaar in Afrika. Ze vinden elkaar aardig. En dat is maar goed ook, want Ezel schopt namelijk als je achter hem gaat staan. En Beer laat vieze winden. Ze spelen samen, stellen elkaar vragen en redden elkaar uit netelige situaties. Daarbij houden ze er samen een heel eigen logica op na. Dat leidt tot zeer komische situaties. Deze vrolijke en muzikale theatervoorstelling is gebaseerd op de boeken ‘Pas op voor de ezel en de beer’ en ‘Dansen met de ezel en de beer’ van kinderboekenschrijver en illustrator Aby Hartog. JA

N 21 Potdoosie Peuter-

voorstelling ‘Verjaardag'

Vrijdag 21 januari 16:00 uur Wijktheater Musica Leeftijd: 2 t/m 4 jaar Entree: € 2,50 / R’dampas € 1,90 Juffrouw Dotje is jarig. Zij nodigt Juffrouw Lotje uit op haar feestje. De taartjes zijn al klaar. Juffrouw Lotje neemt een cadeau mee voor Juffrouw Dotje, maar is dat wel een echt cadeau? Na de voorstelling wordt er nog ‘verjaardag gevierd ’met de kinderen. En ben jij zelf ook jarig op 21 januari dan mag jij als ‘jarige job’ gratis naar deze voorstelling!

Zijn passie voor cabaret en stand-up comedy heeft er dan ook voor gezorgd dat hij meer wou dan alleen imiteren. Als stand-up comedian speelt Thijs graag overal waar het gezellig is! Als nuchtere Twentenaar probeert hij meer te leren van de Nederlander, met alle gevolgen van dien. Dit levert dan ook vaak hilarisch materiaal op. Kortom...Thijs is een vrolijke tukker waar het plezier van afstraalt!!! FEB

5

Scapino Ballet Compact Dance 8

Zaterdag 5 februari 20:30 uur Wijktheater Musica Entree: € 6,00 / R’dampas € 4,50 Dichter bij de danser in volle actie op het podium kun je niet komen. Bij de Scapino voorstellingen in de Rotterdamse lokale cultuurcentra zijn de podiumtechnische omstandigheden misschien niet zoals in de grote theaters, maar zonder uitzondering hebben ze één pré boven welke schouwburg dan ook: de toeschouwer zit er bovenop. Het contact tussen danser en toeschouwer is niet afstandelijk en onpersoonlijk, nee, er ontstaat een wederzijdse concentratie die maakt dat de toeschouwer echt meegevoerd kan worden in de dans. Een speciaal programma met stukken die kleiner, korter en intiemer zijn. Vooral solo’s, duetten en andere dansstukken die zich in kleinere bezetting bedienen van het detail, de subtiele nuance, het raffinement van het kleine gebaar, winnen enorm aan zeggingskracht. Het vereist ook specifieke podiumkwaliteiten van de danser, want zo direct en intiem met de toeschouwer communiceren, dat moet je kunnen!

JAN

29 Thijs Kemperink:Cabaret ‘Áchteraf bekeken’

JA

N 12 Mariska Simon - Kindervoorstelling Ezel en Beer

Woensdag 12 januari 14:00 uur Wijktheater Musica Leeftijd: vanaf 4 jaar Entree: € 2,50 / R’dampas € 1,90 Mariska Simon studeerde af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag met de kindervoorstelling

Zaterdag 29 januari 20:30 uur Wijktheater Musica Entree: € 6,00 / R’dampas € 4,50 Al vroeg kwamen de ouders van deze stand-up comedian er achter dat hun zoon graag op het podium stond! Al op zesjarige leeftijd imiteerde Thijs zijn Belgische held Urbanus bij menig feestje. Daar bleef het niet bij. Op oudere leeftijd begon hij meerdere bekende Nederlanders te imiteren. Dit deed hij als hobby en ook hiermee betrad hij graag het podium.

FEB

9

Kindervoorstelling Joris Lutz: 'Fred redt het weer'

Woensdag 9 februari 14:00 uur Wijktheater Musica Leeftijd: vanaf 6 jaar Entree: € 2,50 / R’dampas € 1,90


pagina 13

Nieuwe avonturen van het hondje Fred. Hij is verdwaald en belandt deze keer in Utrecht. Alle mensen in Utrecht hebben dikke winterkleding aan. De kinderen krijgen vrij van school om te schaaten. Best vreemd, want het is zomer! Het is snikheet, maar de weerman voorspelt strenge vorst en hagelbuien. Wat is er aan de hand met de weerman? En wat hebben die twee dametjes er mee te maken? Komt Fred weer terug bij zijn baasje Honderloo? Gaat Fred het weer redden? FEB

20 Zondagmiddaglounge

Bertus en de Tjetsetters

Zondag 20 februari 14:00 uur Wijktheater Musica Entree: € 2,50 / R’dampas € 1,90 Heerlijk Hollandse levensrock! De Tjetsetters spelen een mix van Nederlandstalige meezingers, smartlappen, countrymuziek en zeemansliedjes maar dan wel overgoten met een flinke portie Rotterdamse humor. Rotterdamse vertalingen van bekende covers uit binnen- en buitenland, country (line)en rocksongs. Van Elvis tot Hazes, van Ramses Shaffy tot Boudewijn de Groot en Paul van Vliet. Een middag die door zijn Hollandse ‘Rock ’n Loll’ wel eens later kan worden dan je verwacht!

FEB

Adrie van Wijk:

26 'Zielig en Ambitieus' & 'De Blije Doos'

Zaterdag 26 februari 20:30 uur Twee voorstellingen van een half uur Wijktheater Musica Entree: € 6,00 / R’dampas € 4,50 In 'Zielig en Ambitieus' neemt Tena je mee naar de twijfels van haar bestaan als 40-plus single. Ze gooit je in de draaikolken van haar liefdesleven, waarbij ambitie strijdt met de zucht naar geborgenheid. De moderne vrouw is niet zielig! Hooguit is ze 'in between', even vriendloos. Tena vraagt zich af of het gemiddelde "zo-goed-met-elkaarstel" wel liefde kent? En als dit zo is,

Kijk voor een volledig overzicht van alles wat er te doen is op: www.onsoverschie.nl (klik op ‘Wat is er te doen’)

hoe het dan toch komt dat half Nederland overspel pleegt? Tena ontzenuwt op milde wijze de mythe van de stelletjes die wél het ‘Huisje, Boompje en Beestje’ schijnen te delen. Wat is nu het recept voor een goede relatie? Tena voert je mee in haar maalstroom van gedachten met onderweg muziek en live zang. Wapen je! Tena gaat je hart metdan liefde s, raken. Een voorstelling met kken pre zang en zinvolle ges

Musica Leeftijd: 2 t/m 3 jaar Entree: € 2,00 Max. 20 peuters per workshop Max. 20 begeleiders per workshop Ga jij met kip, geit en ezel mee op muzikale rondreis door dierenland? We maken dierengeluiden, zingen dierenliedjes, klappen in onze handen en maken muziek met echte instrumentjes. Kan je hierbij niet stil blijven zitten? Dat geeft niets: je mag er lekker bij bewegen! We maken ook een eigen instrument – een prachtige dierenschudkoker – die je natuurlijk mee naar huis mag nemen en we eindigen de workshop met een muzikale dierenoptocht. MAR

4

FETwe B e vrouwen

en cyni 2etigvoorstelling: tvoe 26lich Adrie van Wijk & sch

'De Blijeije Doos' rs

Marina Me

Tekst Daphne de Bruin Adrie van Wijk Spel Marina Meijers en Regie Stephan W. Zeedijk Dijs Choreogra fie Dorinda Accordeon ist Joop Kluin

In een enerverende performance discussiëren twee vrouwen, op zowel lichtvoetige als cynische toon met het publiek, tijdens het uitpakken van 'de Blije Doos'. Dit gratis cadeaupakket zit vol bijzondere zaken, waar een aanstaande moeder (en vader) niet zonder kan. In een wervelwind van dansante acts, zang en 'zinvol gesprek', wordt de rol van de vrouw en die van het moederschap aan de kaak gesteld. Herkenbare angsten en zorgen om het kind, vaak al ontstaan direct na de conceptie, komen naar voren. De vrouwen fantaseren dat één van hen zwanger is na een onbevlekte ontvangenis door parthenogenonen, splitsingen van onbevruchte eitjes: de ultieme bevrijding van de vrouw van de functie als broedmachine. Het uiteindelijk resultaat van deze zwangerschap zal niet de geboorte van een kind zijn, maar van een schattig varkentje. Het symbool van het kweken van een topras. MAR

2

Kids Totaal: Workshop Muzikale rondreis door dierenland (2+)

Woensdag 2 maart en Donderdag 3 maart 15:00 uur Wijktheater

9

Zondagmiddaglounge & Band ‘Van Berini tot Solex’

Zondag 13 maart 14:00 uur Wijktheater Musica Entree: € 4,50 / R’dampas € 3,75 Na 25 jaar lovende kritieken over de liedjes en de muziek van Marjolein Meijers, wordt het hoog tijd voor een prachtig overzicht van deze muzikale periode. Eigen liedjes en hertalingen begeleid door Americana-, Ierse- en Cayun klanken. Pure muziek, schoon van eenvoud. Dat is waarvoor zij het maken.

Kids Totaal Kwaak de Kikker

Vrijdag 4 maart 15:00 uur Wijktheater Musica Leeftijd: 2 t/m 3 jaar Entree: € 2,50 / R’dampas € 1,90 Wat is er aan de hand met Kwaak de Kikker? Hij kwaakt niet meer, hij springt niet meer. Lukt het de kinderen om hem met het kikkerlied en de kikkerdans weer te laten springen en kwaken? Een speciale zang- en dansvoorstelling voor peuters waarbij iedereen na afloop naar huis gaat met een zelfgemaakte kikkermuts! MAR

MAR

13 Marjolein Meijers

Theatergroep Roosanne: ‘Slaapzand’

Woensdag 9 maart 14:00 uur Wijktheater Musica Entree: € 2,50 / R’dampas € 1,90 Een muzikaal poppenspel over Klaas Vaak en de wereld die niet slapen kan. “Mijn ogen staan open en willen niet sluiten maar ik wil graag rusten, niet kijken naar buiten.” Klaas Vaak wordt in een onbewaakt ogenblik van zijn slaapzand beroofd. Geen van de kinderen in de hele wereld kan nog slapen. Iemand heeft het slaapzand gestolen, maar waarom? In zijn zoektocht over de aarde vindt Klaas Vaak Lola. Wie is Lola en waar komt ze vandaan? Hoe kan de wereld weer gaan slapen? Anne Koene en Renate Jörg laten met hun muziek, liederen en poppenspel het slaapzand verdwijnen.

MAR

25 Cordua en Magnus Peutervoorstelling ‘Hoedje.!’

Vrijdag 25 maart 16:00 uur Wijktheater Musica Leeftijd: 2 t/m 6 jaar Entree: € 2,50 / R’dampas € 1,90 Jördis Cordua en Regina Magnus werken al ruim 10 jaar als choreografen voor volwassenen en maken bovendien jeugdvoorstellingen. De makers ontwikkelen daarvoor een eigen taal. Ze laten zich inspireren door voorwerpen uit de dagelijkse omgeving die ze een nieuwe theatrale betekenis geven en waardoor fantasievolle voorstellingen ontstaan. In de nieuwe voorstelling van Cordua en Magnus is een live gespeelde cello de inspiratiebron en aanjager van een muzikaal en beeldend verhaal over de fantatische avonturen van een hoed, die steeds van eigenaar wisselt en de gekste dingen meemaakt. Zo ontmoet hij op een boerderij diverse dieren, danst met een keurige dame en wordt gered door een walvis. Net als in eerdere producties wordt ook in ‘Hoedje….!’ een combinatie van dans en projectie toegepast. Dit keer bewegen de beelden met behulp van een overheadprojector. Uit langzaam opgebouwde collages ontstaan bijzondere landschappen waarin de hoed zijn avonturen beleeft.


OverrĂŤterenn

v Kijk ook eens op www.onso

erschie.nl

RSepcroe

Nieuwste sporthype in Overschie: turnen Kijk straks niet vreemd op als de nieuwe Epke Zonderland uit Overschie komt. Dankzij wat strategische promotie is turnen het nieuwste succes van Overschie Sport Gratis. De geschiedenis heeft het al vaak bewezen. Presteert Nederland goed in een bepaalde sport, dan kan dat een positieve uitwerking hebben op de jeugd. Denk aan de Wimbledon-zege van Richard Krajicek in 1996. De tennisclubs kampten erna met een explosie van de ledenaantallen. Hockey heeft ook al vaak een boost gekregen bij successen op EK's en WK's. De laatste jaren is het meisjesvoetbal de hype. En die hype wordt geĂŻnspireerd door knappe prestaties van het nationale damesteam en de lancering van de Eredivisie vrouwen enkele jaren geleden. In Overschie wordt minder aan het toeval overgelaten. Wordt er in Zuid-Afrika een WK gespeeld, dan wacht Overschie niet lijdzaam af of de Oranje-spelers het goed doen. Nee, binnen de deelgemeente wordt ook gewoon

neer in Ahoy om er aan het prestigieuze toernooi deel te nemen. Behalve in Ahoy werd ook in Overschie vol passie geturnd. Kwestie van goede timing. Liefst 85 kinderen gaven zich op voor het WK Turnen Overschie aan de Pieter Postlaan. Daar vermaakten ze zich op 21 oktober op trampolines en de tumblingbaan. De kinderen kregen alle tijd om onder begeleiding kennis te maken met de turnsport. Na de les brachten ze het geleerde in praktijk voor het oog van de rest en hun ouders. Niet,

Volgend nummer: Nieuwe kalender Overschie Sport Gratis

w.onso

sch ver ie

ww

In het komende nummer treft u de volledige activiteitenkalender 2011 van Overschie Sport Gratis aan. Daar zullen iets minder activiteiten op staan dan in 2010. Daar staat tegenover dat de activiteiten voor het nieuwe jaar groter worden aangepakt en nog meer kinderen aan het sporten moeten helpen.

Kijk voor meer informatie op: www.overschiesportgratis.nl

.nl een WK georganiseerd. Want Overschie Sport Gratis sluit in haar programmering aan bij internationale en nationale sportevenementen.

w.onso

sch ver ie

.nl

ww

Dat is een slimme zet. Dat bleek eens te meer tijdens het WK turnen. Heel de internationale turnwereld streek in oktober

Kijk voor meer informatie op: www.2turn.onsoverschie.nl

zoals in Ahoy om er een medaille aan over te houden. Maar om te ervaren of turnen iets voor hen was. Het leverde een leuke sportdag op en had succes. Tien kinderen hebben zich inmiddels opgegeven bij turnvereniging 2Turn. Een resultaat dat minstens zo mooi is als de zilveren medaille die Epke Zonderland behaalde in Ahoy.


pagina 15 13

De 7-jarige Minco is één van die beginnelingen. Hij heeft een judoboek in zijn tas zitten. Dat is geen toeval. De clinic van vandaag leeft al weken in zijn hoofd. Minco zit op tennis en voetbal, maar de judosport zou wel eens met die sporten kunnen gaan concurreren. Hij luistert stil en aandachtig naar Gravenstijn en blijkt eenmaal in actie over onuitputtelijke energie te beschikken. Hij rolt over de grond met een zojuist gemaakt vriendje, leert de houtgreep aan en rent lachend rond.

Blije gezichten op de judomat Leuk natuurlijk. Maar leden werven voor de judosport is niet waar Overschie Sport Gratis in eerste instantie om draait. Kinderen aan het sporten krijgen, welke sport dan ook, is waar het allemaal om gaat. En hoe kan dat beter dan eerst iets uitproberen om vervolgens een keuze te maken. Vandaag is de judosport dat uitprobeersel. Dat zorgt nogal voor een toestroom. Met twee clinics waar in totaal zestig kinderen uit groep 3 en 4 zich voor konden opgeven, is het maximum wel bereikt.

“Ik mag bij Sluiter’s Krijgskunsten!”

Sommigen, die we vandaag herkennen aan een professioneel judopak, zijn al gevallen voor de sport. Voor hen is de clinic met de beroemde Gravenstijn iets waar ze al dagen naar uitkijken. Voor de meesten, waarvan er bijvoorbeeld vijf een voetbalshirt dragen, is het hun vuurdoop op de judomat. Dat is er even niet bij voor Tim, die op schoot zit bij zijn moeder Daniëlle. “Mijn pols”, zegt hij verklarend, wijzend op een rode vlek. Het is het gevolg van een valpartij op volle snelheid. Tim is wel wat gewend. Hiervoor deed hij karate. We moeten vooral niet denken dat hij al klaar is. Daarvoor vindt hij judo veel te leuk. Nog één knuffel van z'n moeder en daar rent hij alweer de mat op. Klaar om zijn eerste ippon te maken.

w.onso

sch ver ie

ww

Blije gezichten zien we deze middag overal. De 7-jarige Aldrion is één van de stralende middelpunten. Hij geniet, constateert ook moeder Ziolitsa. Moeder en zoon vinden het

zo leuk dat ze hem straks gaan aanmelden bij Sluiter's Krijgskunsten. Het uurtje op de mat met de topjudoka heeft het laatste zetje gegeven.

.nl

Judo en jeugd: een sterke combinatie. Het zou in Overschie tot een mooie slogan kunnen uitgroeien. Dat bewezen vorige maand twee drukbezochte clinics van olympisch medaille winnares Deborah Gravenstijn.

Kijk voor meer informatie op: www.sluiter.onsoverschie.nl


Over ëren

v Kijk ook eens op www.onso

erschie.nl

Recre

Uitwaaien van Zweth tot Kandelaar Het gebied in en om de Schiezone hoort bij de deelgemeente Overschie. We praten dan met name over Zweth - aan de ene kant van de Schie - en over Kandelaar, aan de andere kant van de Schie. Hemelsbreed is het vlakbij het centrum van Overschie. Het goed bewaarde geheim van dit landschap is dat je er heerlijk kunt recreëren en dat is zeker de moeite waard.

Over Front en Maasvlakte

Iemand die veel kan vertellen over dit gebied is Ineke Deurloo (64). Zij woont al zestig jaar aan de Delftweg in Zweth en strijdt al jarenlang voor het behoud van dit prachtige natuurgebied. Dat begon ooit met de actiegroep ‘Hofwijk Gifbelt Nee!’, toen er sprake van was om vervuilde grond op de begraafplaats te storten. Later ging zij voorop in de strijd tegen de uitbreiding van vliegveld Zestienhoven. “Jaren geleden wilden ze de start- en landingsbaan verleggen en verlengen. Dan zou al het vliegverkeer precies over ons gebied komen. Dat wilden wij natuurlijk niet. Op dat moment hebben we ‘Stichting Zweth Kandelaar Front’ opgericht. Jarenlang hebben we actie gevoerd. Nu is dat niet meer nodig, dus is de stichting in ruste”, aldus Ineke. “Het landelijk gebied rond de Schiezone is tegenwoordig zelfs aangewezen als beschermd gebied, met dank aan de Tweede Maasvlakte”, zo vertelt Ineke: “Vanuit de ‘Overeenkomst Duurzame Maasvlakte’

moest er een aantal hectare natuurgebied terugkomen op andere plekken. Dat gebeurt nu hier. En dat komt mooi uit, want zoals het nu is, willen wij het graag houden.”

Fietsen langs weidevogels

Doel van de provincie en gemeente is om het gebied meer toegankelijk te maken, zodat mensen kunnen genieten van de mooie natuur. En dat in een gebied dat loopt van Overschie in het zuiden tot aan het riviertje De Zweth (daarachter begint Midden-Delfland) in het noorden, de A13 in het oosten en de grenzen van het gebied de Kandelaar in het westen. Ineke Deurloo volgt positief-kritisch wat er allemaal te

gebeuren staat. “We zitten te wachten op het nieuwe bestemmingsplan. Het ziet er allemaal redelijk uit. Er zullen waarschijnlijk meer fietspaden komen. ’s Zomers is het hier al heel druk met fietsers. Voor die mensen is het trouwens veel leuker als ze door dit dorp kunnen fietsen met al die oude huisjes. Er komt ook nog een fietspad ten noorden van Hofwijk. Hofwijk, rond het uitvaartcentrum, is zo’n prachtig stuk met schitterende bomen. Ach, dit is zo’n fantastisch gebied. Er zitten veel weidevogels, zoals bijvoorbeeld de kievit, de lepelaar, zwanen en ganzen. Tegen Overschie aan heb je het prachtige landgoed De Tempel en landgoed Hoboken. Veel mensen uit Overschie en omstreken vinden het jammer dat deze gebieden niet


pagina 17 13

in 1951. Waar de naam Kandelaar vandaan komt? Ja…, dat schijnt iets met het vroegere veerhuis te maken hebben. De scheepvaart kon hier aanleggen bij de lantaren, de kandelaar. Ook de Kandelaarweg, lopend van het spoor tot aan de fietsbrug over de Schie, kan er mee te maken hebben hoor. Ze zullen het in het Museum Oud-Overschie wel precies weten.” Volgens boer Post is de Kandelaar een prachtig natuurgebied. “Het is een geliefd fietsgebied, bijvoorbeeld vanaf het watergemaal richting Schipluiden. Ook de Waterplas, vlakbij het spoor, is een mooie plek. In de zomer zitten daar mensen op het strandje, in de winter wordt er gevist. Maar bij ons op de boerderij is het ook schitterend.” En dáar zegt boer Post iets. De idyllische plek waar hij met vrouw en kinderen woont voelt als een droom voor

mensen die het complete vrijheidsgevoel willen herkennen en beleven. “Ik ben nog de enige boer in dit gebied met melkkoeien, en dat is best hard werken. Op open dagen zijn we open voor publiek, maar eigenlijk zijn we niet echt ingesteld op gasten. We hebben ook geen ontvangstruimte voor groepen. We ontvangen wel eens een klas met jonge schoolkinderen en een enthousiaste juf die hen het boerenleven wil leren ervaren. Dat is wel leuk. Laat ik het zo zeggen, onze boerderij is niet te bezoeken, maar eigenlijk kunnen de mensen hier altijd terecht. Ook voor verse melk. We hebben dan wel geen winkel hier, maar we verkopen wel melk aan liefhebbers als er nog wat in de tank zit. Wat trouwens nog veel leuker is, bij onze buurman Van de Heuvel kun je naar de bijen kijken. Dat is toch ook puur natuur?!”

“De Kandelaar is een prachtig natuurgebied. Bij ons op de boerderij is het ook schitterend” meer bewoond zijn door mensen met liefde voor deze parken. Gelukkig mag je er in de weekenden nog wandelen en uitwaaien.”

w.onso

sch ver ie

.nl

Ook het gebied de Kandelaar, aan ‘de overkant’ van de Schie, is schitterend en geeft een wijds uitzicht over de weilanden. Er zijn wandelpaden waarover je door de weilanden kunt slenteren, over bruggetjes kunt lopen en heerlijk kunt genieten van de natuur. Je hebt nauwelijks in de gaten dat je zo dicht bij Overschie zit… Maarten Post (58) is de laatst overgebleven boer in dit fraaie gebied. “Ik heb in 1982 deze boerderij van mijn vader overgenomen. Mijn vader is hier begonnen

ww

Op bezoek bij de boer

Kijk voor meer informatie, foto’s en wandeltips op: www.zweth-kanderlaar.onsoverschie.nl


Overeënren

v Kijk ook eens op www.onso

erschie.nl

ReLcerve

Alle zorg onder één dak Help, ik word vader. Wat nu? Hoe ga ik om met mijn opstandige dochter? Wat doe ik aan het drugsgebruik van mijn zoon? Ontspan! Het antwoord op al uw prangende vragen ligt dichtbij huis.

centrum voor jeugd en gezin overschie

Om precies te zijn: net achter de Dorpsstraat aan Raadsdeel 7. Daar is sinds medio vorig jaar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gevestigd. De plek waar kleine en grote vragen een antwoord krijgen. Heeft u een vraag over opgroeien of opvoeden, dan bent u er aan het aan het juiste adres. Over drank, drugs, seks? Over de hoogte van kleedgeld, overmatig computergebruik van uw kinderen of onzekerheid over de mate waarin u uw kind aandacht geeft: de deskundigen zijn er om u van antwoord, advies en/of begeleiding te voorzien. Binnen het CJG is de expertise aanwezig om u op vele uiteenlopende gebieden de helpende hand te bieden. Dat klinkt u wellicht vreemd in de oren, omdat gezondheid en gedrag twee verschillende

Voor wie? Het CJG is een laagdrempelige voorziening voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook professionals als leerkrachten of medewerkers uit kinderdagverblijven kunnen er terecht met hun vragen over opvoeden en opgroeien. terreinen zijn. Maar daar zit 'm nu juist de kracht van het CJG. In de Overschiese vestiging treft u onder meer een schoolarts, verpleegkundige, pedagoog, arts van het consultatiebureau, gezinscoach en interventieverpleegkundige. Deze vakmensen met verschillende specialismen werken in teamverband. Zo kunnen ze er bijvoorbeeld voor zorgen dat eventuele risico’s bij kinderen in hun ontwikkeling vroegtijdig gesignaleerd worden. Op die manier kan er eerder ingegrepen worden. Die verbeterde afstemming van de verschillende zorgvormen kan escalatie van problemen voorkomen. Zo wordt er advies gegeven over opvoedkundige zaken, terwijl er in het hetzelfde pand vaccinaties worden uitgedeeld en de arts van het consultatiebureau onderzoek doet. U weet waar u moet zijn en heeft één aanspreekpunt die u aan de zorgverlener koppelt die past bij uw situatie. Zie het als krachtenbundeling waar u als Overschieënaar de vruchten van plukt.

Praktische informatie Voor meer informatie over het CJG kunt u terecht op de website www.cjgrijnmond.nl of via het telefoonnummer 010-20 10 110. Het CJG Overschie is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.


pagina 19 13

Betrokken en optimistische dorpsfotograaf Arjen Jan Stada (53) is freelance beeldredacteur bij AD Sportwereld en fotograaf. Sinds ruim een jaar is hij tevens de dorpsfotograaf van Overschie. Niet zomaar omdat het een leuk baantje is, maar vooral omdat hij als betrokken inwoner van Overschie al het moois in zijn dorp wil vastleggen voor ons nageslacht.

“Ik probeer zoveel mogelijk te volgen van wat er gebeurt in Overschie. Uiteraard probeer ik wel de krenten uit de pap te halen. Alle materiaal lever ik aan bij de deelgemeente, maar inmiddels fotografeer ik ook voor Sport & Recreatie, Woonstad en andere partijen in Rotterdam. Je naamsbekendheid gaat vanzelf omhoog als dorpsfotograaf. Zelf kom ik niet uit de fotojournalistiek. Ik ben autodidact. In 1980 ben ik begonnen als fotolaborant bij het AD/NRC. Ik drukte in de donkere kamer alle foto’s af van Vincent Mentzel en Leo van Velzen en andere collega’s. Na tien jaar ben ik de fotoredactie in gerold en opgeklommen tot chef fotoredactie. Zo ben ik in de fotografie

terecht gekomen. Ik heb me de techniek aangeleerd en mijn camerabediening wordt steeds beter. Als fotograaf ben ik eigenlijk alleen maar op zoek naar verhalen. Met een optimistische kijk door mijn lens wil ik laten zien hoe ons ‘dorp’ eruit ziet. Ik heb een enorme drive om te laten zien hoeveel goede dingen hier gebeuren. Men is hier een weg ingeslagen die redelijk uniek is voor de lokale politiek. Natuurlijk kost het geld,

“Ik wil echt iets betekenen voor Overschie” maar het heeft duidelijk zijn weerklank onder de bevolking. Zelf ervaar ik, als ik onder de inwoners van Overschie ben, dat er maar weinig mensen ontevreden zijn. Ze zijn blij dat er hier zoveel dingen gebeuren. Kijk naar mijn eigen zoon Jesse, die is twee jaar geleden met tennissen begonnen door Overschie Sport Gratis. Hij is razend enthousiast en heeft zelfs les tegenwoordig. En op de vereniging zitten kinderen van arm tot rijk, van allerlei afkomst. De ledenaanwas bij de sportverenigingen is enorm. Overschie is gewoon een ontzettend fijne plek om te wonen. We hebben even getwijfeld, maar willen hier nu eigenlijk nooit meer weg…”

w.onso

sch ver ie

“Tegen mijn gezin zei ik: ‘Als we hier definitief blijven, dan wil ik wel wat betekenen voor de gemeenschap’. Ik ben al jaren beeldredacteur bij het Algemeen Dagblad en tevens ben ik fotograaf. De laatste jaren houd ik me steeds meer bezig met de fotografie. Ik verdien daar voor een deel mijn geld mee, dus ik moet ook aan acquisitie doen. Ik wil iets betekenen voor de samenleving, zeker hier in Overschie.

Steeds betere fotograaf

ww

Alles vastleggen

Ik heb toen een e-mail gestuurd aan Jan Markerink, de deelgemeentevoorzitter. Ik was en ben erg enthousiast over hetgeen hij allemaal voor elkaar krijgt in Overschie. En ik kan het weten, want ik heb ook de oude situatie meegemaakt, dat was dramatisch. Jan nodigde me dezelfde dag nog uit om eens te komen praten met de gemeentesecretaris. De deelgemeente was met het magazine bezig en het bleek dat er tot op heden niets, fotografisch gezien, was vastgelegd. Zelfs van alle nieuwe activiteiten, zoals de eerste edities van Paradie Overschie, was geen beeldmateriaal beschikbaar. Toen ik aangaf dit allemaal vast te willen leggen zei de deelgemeente: ‘Ga je gang!’. Ik doe het voor een zacht prijsje, inmiddels alweer sinds april 2009. Sindsdien ben ik dus eigenlijk de dorpsfotograaf.”

.nl

“Hoewel ik geboren ben in Vlaardingen, voel ik me een echte Overschieënaar. Sinds 1992 wonen wij in Overschie. Voor die tijd heb ik vijftien jaar in de binnenstad van Rotterdam gewoond. Toen ik hier kwam wonen keek ik mijn ogen uit. De buren zeiden gedag en op straat werd je weer gegroet. De gemoedelijkheid in Overschie is erg groot. Ze laten je niet meteen binnen, maar als men je wat beter kent zijn de drempels hier erg laag. Dan vertellen ze alles aan elkaar. Ik houd wel van die benadering. Toch hebben we even overwogen om het dorp te verlaten, toen mijn zoon Jesse naar de middelbare school moest. We hebben toen heel sterk de afweging gemaakt en ons de vraag gesteld wat ons hier houdt. Mijn ouders komen van Terschelling en ik voelde er ook wel wat voor om daarheen te gaan. Uiteindelijk hebben we besloten te blijven. Overschie is een leuk dorp. We wonen mooi in Oud-Overschie in een huis van meer dan honderd jaar oud en we hebben hier veel vrienden en kennissen. Maar de keuze om hier te blijven was voor mij niet voldoende.”

Kijk voor meer informatie op: www.arjenjanstada.onsoverschie.nl


Over sen

v Kijk ook eens op www.onso

erschie.nl

Men

Moeder en dochter Deurloo: “Als wij het voor het zeggen zouden hebben, dan zouden we zorgen voor een goede plek voor de hangjongeren. Vooral ’s avonds ziet het er soms echt bedreigend uit. Je hoort van de mensen hier dat ze zich niet veilig voelen. Daar zouden wij wel iets aan willen doen.” Meneer en mevrouw Thijssen: “Wij wonen al 35 jaar met veel plezier in Overschie. Als wij het voor het zeggen zouden hebben, dan zouden we het openbaar vervoer willen verbeteren. En we zouden ook wel iets aan de veiligheid willen doen. In onze buurt zie je vaak autoschade door inbraken en zo. Er is gewoon te weinig politie om een oogje in het zeil te houden.”

Candice Petersen: “Ik zou bij het grasveld aan de Abtsweg wel wat speeltoestellen willen zien. Ik skateboard heel veel, dat is geweldig om te doen. Er zouden wel wat van die skatebanen mogen komen, als ik het voor het zeggen had.”

“Als ík het voor het zeggen zou hebben...” In Overschie Gesproken laten we graag ook de inwoners uit Overschie zelf spreken. Dit keer legden we op de Abtsweg een prikkelende stelling voor aan enkele passanten. De stelling was: “Als ik het voor het zeggen zou hebben in Overschie, dan…”

w.onso

sch ver ie

.nl

Mevrouw George en mevrouw Kroon werken in de slagerij: “Als wij het voor het zeggen zouden hebben, dan pakten we de problematiek van de hangjongeren aan. Er moet hier gewoon veel meer surveillance komen, vooral na vier uur ’s middags. Er is hier wel een wijkagent, maar het is de vraag of dat voldoende is. En er mag hier ook wel wat meer groen op straat.”

ww

Mevrouw Dihalu: “Als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zou ik zorgen dat we hier iets meer kunnen shoppen. Natuurlijk zijn er best wel veel winkels hier in Overschie, zeker nu ook bij de Hoge Schie nieuwe winkels zijn gekomen. Maar hier op de Abtsweg mag ook best wat meer keuze komen, wat meer concurrentie. Het hoeft natuurlijk geen Lijnbaan te worden, maar iets meer keuze zou fijn zijn.”

Kijk ook eens op: www.onsoverschie.nl

Hamza Haddou: “Als ik het voor het zeggen had, dan kwam er hier een buurthuis voor jongeren. Gewoon, waar je het lekker naar je zin hebt. Met muziek en ontspanning, van alles en nog wat. En er mag hier ook wel zo’n voetbalveldje van Cruijff komen, zodat jongeren lekker kunnen voetballen.”


pagina 21 13

Winkelbestand verbeterd en uitgebreid door IROO Ondernemers in Overschie zijn de afgelopen twee jaar extra gesteund door de deelgemeente met de Investerings Regeling Ondernemers Overschie (IROO) waardoor er flink wat nieuwe of opgeknapte winkels en bedrijfsruimten bij zijn gekomen. Voor het opknappen en/of beveiligen van een bestaande winkel of bedrijfsruimte kon tot de helft van de investering worden vergoed, uiteraard met een maximum. Het afgelopen jaar was de regeling ook van kracht voor startende ondernemers. Maar liefst 22 ondernemers hebben al gebruik gemaakt van de IROO, 36 aanvragen zijn nog in behandeling. De regeling liep van 15 november 2009 tot 1 oktober 2010.

“Zo’n winkeltje ontbrak er nog in Overschie”

Extra stimulans

“De subsidie was ook niet doorslaggevend voor mijn start”, benadrukt mevrouw

Mijn klanten moesten voorheen naar Delft, Schiedam of het Rotterdamse centrum als ze borduurpakketten, wol, kralen en ritsen zochten. Ook voor puzzels, verf, klei, vilt en bouwpakketten was er niet veel keus. Ik heb een beetje van alles wat en het assortiment is goed betaalbaar. Het is soms verrassend om kinderen weer om een knutselpakket te horen vragen.”

w.onso

sch ver ie

“De dames van ouderencentrum Den Hogenban kwamen vertellen dat ze mij hadden genomineerd als ‘leukste winkeltje van de straat’. Ouderen maken graag gebruik van mijn assortiment, maar gelukkig spreken we de jongeren eveneens aan met de hobbyartikelen. Dit is mijn eerste eigen winkel. Zo’n winkeltje als dit ontbrak nog in Overschie, daarom heb ik de stap gewaagd. De subsidie heb ik aangevraagd maar is nog niet binnen. Het is een mooie stimulans

De IROO was bestemd voor kleine ondernemers tot 25 man personeel die een investering van minmaal 5.000 en maximaal 40.000 euro voor vijftig procent vergoed konden krijgen. Er is inmiddels door Overschiese ondernemers voor 700.000 euro geïnvesteerd. In totaal was 1 miljoen euro gereserveerd om het winkelaanbod en de ondernemers een duwtje in de rug te kunnen geven. Door de extra aandacht die de deelgemeente aan de IROO heeft gegeven, zijn er vlak voor de sluitingsdatum nog een groot aantal aanvragen ingediend. De deelgemeente kan dus met zekerheid zeggen dat het volledige gereserveerde bedrag goed besteed zal worden.

ww

De komst van de nieuwe winkel ‘De Hobby Bij’ aan de Hoornweg is een voorbeeld van zo’n startende onderneming die gebruik heeft gemaakt van de IROO. Portefeuillehouder Kees van der Meer opende op 10 september officieel ‘De Hobby Bij’, een gespecialiseerde zaak in fournituren, wol en allerlei hobbyartikelen. Hannie Huisman-Meijer kijkt met plezier terug op die opening en de eerste maanden van haar winkel.

Huisman-Meijer. “Dat hoor je van de meeste ondernemers. Als ze iets in hun hoofd hebben, doen ze dat. Maar in deze economisch moeilijke tijden is het een extra stimulans om in Overschie iets nieuws te beginnen of je oude winkel eens op te knappen.

van de deelgemeente, want ik heb toch een aardige investering moeten doen. En als je dan de helft terug kan krijgen, geeft dat hoop voor de toekomst.”

.nl

Het leukste winkeltje van de straat

Kijk voor meer informatie over de IROO en foto’s van de opgeknapte winkels op: www.iroo.onsoverschie.nl.


Overtëierekn

v Kijk ook eens op www.onso

erschie.nl

RPeocrlie

Politiek Overschie wenst u een gezond 2011 Het einde van het jaar nadert. Dat betekent oliebollen, vuurwerk en goede voornemens. Wij vroegen enkele fractievoorzitters van Overschie naar hun goede bedoelingen. “In 2011 willen we doorgaan met waar we goed in zijn.”

Gerard Berkhout, fractievoorzitter GroenLinks Overschie: “GroenLinks Overschie wenst al de inwoners van Overschie, medewerkers en leden van verenigingen, stichtingen en diensten een gelukkig en vooral gezond en groen 2011 toe. In tijden van bezuinigingen hopen wij dat u, samen met ons, de creativiteit kunt opbrengen om onze deelgemeente nog verder te laten bloeien opdat iedereen zich er prettig voelt om te wonen, te leven en te recreëren.”

Fred Baartman, fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam-Overschie: “De fractie van Leefbaar Rotterdam-Overschie wenst alle bewoners van Overschie een veilig, heel en leefbaar Overschie en spreekt de wens uit dat u daar als bewoner in alle gezondheid van mag genieten.”

Ed Westra, fractievoorzitter D66 Overschie: “2011 zal een spannend jaar worden voor de deelgemeente. Alle zorgen over de financiële situatie in ons land zullen bij ook ons niet ongemerkt voorbij gaan. Bij het in stand houden van voorzieningen zullen keuzes gemaakt moeten worden, daar willen wij u bij betrekken. In de buitenruimte moeten groenvoorzieningen, wegen en fietspaden op een goed niveau onderhouden worden. Onze D66-wens voor 2011 is, dat bewoners en politiek hand in hand zoeken naar zaken die beter kunnen in Overschie. De vele vrijwilligers, die in tal van sectoren actief zijn in Overschie, verdienen een pluim. Zonder al die betrokken mensen zou onze samenleving er anders uitzien. Persoonlijk wens ik u een goede gezondheid, dat dit niet altijd van zelfsprekend is ervaren we keer op keer. Zelf weten wij dat we in 2011 weer met een kleinkind verblijd worden, dat wordt nummer zeven. Dat is iedere keer weer een bijzondere ervaring. Als ze dan ook nog allemaal in de buurt wonen is dat een reden temeer om mij in te zetten voor Overschie. Een deelgemeente waar het fijn wonen is in een groene gezonde leefomgeving. Met voldoende voorzieningen binnen handbereik, scholen, bibliotheek, sportverenigingen en een goed winkelaanbod. Dat alles maakt Overschie tot een gewilde plek om te wonen. En daar wil ik mij namens D66 graag voor inzetten. Voor u als lezer een goed en vooral gezond 2011!”

Cees van der Kleij, fractievoorzitter CDA Overschie: “CDA Overschie wil in 2011 verder doorgaan met waar we goed in zijn. Luisteren naar u, belangstelling tonen en aanwezig zijn waar we worden verwacht. Kortom: onze verantwoordelijkheid nemen. Wij wensen u een zinvol 2011!”

Reinier Verhoeven, fractievoorzitter VVD Overschie: “Mijn persoonlijke goede voornemens zijn privé en blijven dat ook. Wat de deelgemeente betreft wil ik in 2011 vooral werken aan een meer constructieve samenwerking tussen alle in de Overschiese raad vertegenwoordigde partijen.”

Anne Snoeck Henkemans, fractievoorzitter PvdA Overschie: “Voor de bewoners is het van belang om iets te doen te hebben (werk, school, hobby), mensen die van ze houden (sociale contacten) en dingen om naar uit te kijken (activiteiten in Musica, clubactiviteiten en Paradie Overschie). Mijn voornemen is om met de deelraad daar een positieve bijdrage aan te leveren. Mijn persoonlijke voornemen is om een goede sfeer te scheppen in werk en gezin zodat er een basis is voor iedereen om optimaal te kunnen functioneren.”


pagina 23 13

Over ’de buren’ gesproken Lekker door de groene omgeving van de buurgemeente Midden-Delfland fietsen of wandelen doen Overschieënaren regelmatig. De vaarten van Schipluiden, de weilanden met koeien rond Maasland: wie kent ze niet? Burgemeester Arnoud Rodenburg, voorheen deelraadsvoorzitter in Overschie, is lyrisch over ‘zijn’ groene en waterrijke gemeente. prima naar mijn zin, maar sommige dingen komen op je pad. Het burgemeester-zijn bevalt mij perfect.” Arnoud heeft de gemeente nationaal en internationaal ‘op de kaart’ gezet als Cittaslow-gemeente, een onderdeel van de Slow Food-beweging* die onder meer streekproducten promoot. “Ik ben vicevoorzitter en vertegenwoordig namens Cittaslow 130 gemeenten in 20 landen. We moeten de hoge kwaliteit van onze producten behouden en verbeteren en bekend maken in de steden rondom ons. Dat is onze kracht.”

“Geniet van onze streekproducten” “Het is hier landelijker dan in Overschie, dat meer op de stad Rotterdam is gericht. Ik heb geleerd dat je aandacht moet houden voor de sociale structuren; inwoners moeten binding hebben met het gebied waar ze wonen. Dat kom je in Midden-Delfland volop tegen. We leren hier ook onze sterke kanten te promoten. Onze streekproducten, het unieke landschap en we zijn het recreatiegebied voor de omliggende steden. Overschie profiteert daar ook van.” Rodenburg (41) zat vanaf 1991 in de deelraad van Overschie, was vanaf 1993 lid van het Dagelijks Bestuur en van 2002 tot 2004 voorzitter. Sinds 2004 is hij burgemeester van de nieuwe gemeente Midden-Delfland met Schipluiden en Maasland als bekendste dorpen. Hij verhuisde van Overschie naar het historische Schipluiden, “maar helaas niet aan het water.”

Samenwerking met Overschie

De burgemeester werkt regelmatig samen met de deelgemeente, zoals wat betreft de A4 die dwars door zijn gemeente loopt, over het landschap ontwikkelingsperspectief (LOP) dat de boeren toekomst moet bieden en over de rijksweg A13. “Om ons heen wonen 1,2

miljoen mensen. Daar moeten we wat mee doen, want boeren kunnen alleen overleven als ze aanvullende activiteiten hebben. Het boerenbedrijf gaat sowieso veranderen, maar 'de koe in de wei' blijft het uitgangspunt." Hij noemt de opkomst van bed & breakfasts en streekproducten als aanvullende inkomsten voor boeren. “Ik heb restaurant De Zwethheul (2 Michelin sterren) gevraagd een culinaire presentatie te geven met onze streekproducten. Iedereen was verbaasd over de kwaliteit van de producten en wat je er allemaal mee kunt doen! Ik hoop dat ze mede daardoor een derde ster scoren, dat zou uniek zijn, ook voor onze gemeente. Verder krijgen we een nieuwe bed & breakfast in het Rechthuis, de voormalige rechtbank in het ambacht Zouteveen bij de Vlietlanden tussen Schipluiden en Maasland. Een geweldig initiatief dat nieuwe bezoekers gaat trekken.”

Cittaslow

Rodenburg is enthousiast over het groene Midden-Delfland, maar hoe lang zit hij er nog? Zijn voorganger Marja van Bijsterveldt is nu immers minister in Den Haag. Heeft deze jonge burgemeester ambities? “Dat vertel ik niet... Laat ik het zo zeggen: ik heb het hier

* Dit is een internationale beweging die vindt dat voedsel lekker, puur en eerlijk moet zijn en zonder schade voor de leefomgeving, het dierenwelzijn en de gezondheid moet worden geproduceerd. www.middendelfland.nl www.cittaslow-nederland.nl


ADVERTENTIE NATIONAAL FONDS Steun zonder weerstand het VERMINDERDE WEERSTAND

Nederlands afweeronderzoek! Help! Bij griep zijn we in paniek. Niemand wil ziek worden, maar veel kun je er niet tegen doen. Dat komt omdat we nog te weinig weten van ons eigen immuunsysteem en daar moeten we wat aan doen, want een goed functionerende weerstand is van levensbelang. Stichting Nationaal Fonds Verminderde Weerstand financiert de onderzoeksprojecten in het vakgebied immunologie, zodat we ons in de toekomst beter kunnen verdedigen tegen virussen.

Steun zonder weerstand en geef! Op giro 6440

ANBI geregistreerd

Overschie Gesproken I Nr.4 - 2010  

Overschie Gesproken. Lees hoe u en anderen praten over Overschie.

Overschie Gesproken I Nr.4 - 2010  

Overschie Gesproken. Lees hoe u en anderen praten over Overschie.

Advertisement