__MAIN_TEXT__

Page 1

Miljรถkalender 2021


Tänk på vad du spolar ner i avloppet Driftstörningar och problem med avlopp och VA-anläggningar kan orsakas av att fel material hamnar i avloppet. Tänk därför på att inte spola ner saker som inte hör hemma i ditt avlopp. • Häll inte fett i avloppet utan samla större mängder matolja etc. i en tät plastburk eller plastflaska och lägg i avfallstunnan. • Din toalettstol är inte en papperskorg utan det är bara avföring och toalettpapper som ska spolas ner. Bara kiss, bajs och toapapper i din toalett – lätt att komma ihåg!

Återvinna är bra men förebygga är bäst Att minska avfallet ger många positiva effekter, både för dig, din plånbok, klimatet och miljön. Allt avfall har en gång varit nya produkter. För att producera dem krävdes råvaror, energi och kemikalier. Den största miljöpåverkan under en produkts liv sker i de flesta fall vid tillverkningen. Du kan förebygga avfall genom att låna, laga eller hyra. Här kommer enkla sätt du minska avfallet: • Köp kläder och leksaker på secondhand. • Tacka nej till pappersreklam. • Behåll dator och mobilen längre. • Minska matsvinnet. • Välj bort engångsartiklar. Läs mer om hur mycket du kan minska ditt avfall, klimatpåverkan samt kostnader. www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/10-saett-att-minska-ditt-avfall/

Saker du inte behöver kan vara bra för någon annan Kupan Röda Korset, Smedjegatan 4, Gällivare Tel: 0970-131 56 Återvinningsmarknaden Alltinget, Oljevägen 11, Gällivare Alltingets inlämningscontainer på Kavahedens återvinningscentral Tel: 0970-81 88 46

Kalendern är tryckt med miljömärkta färger och papper

Omslag: Rallarstigen vid Porjusvägen. Foto: Magnus Emlén. Tryck: Luleå Grafiska AB


Renhållningsordningen HÄMTNING FRÅN FRITIDSHUS Hämtning av hushållsavfall vecka 22-39 Tömning av fritidshusavfallet pågår under vecka 22-39 varje år. Hitta din tömningsvecka och dag på sidan 34. Normalt sker hämtning varannan vecka men ansökan om hämtning var 4:e eller 8:e vecka är möjligt om matavfallet komposteras eller om köksavfallskvarn installeras.

Avgift Kostnaden varierar beroende på avfallskärlets storlek, sortering och hämtning. Möjlighet till gemensamt kärl med flera avfallslämnare finns, vilket också innebär reducerad taxa.

Fast avgift Alla som har ett fritidshus ska betala en fast avgift på 811 kr/år och fastighet. Den fasta avgiften ska täcka kommunens omkostnader för återvinningscentraler, miljöstationer, transporter, administration- och personalkostnader mm. Blandat 2 veckor Antal tömningar 9 ggr/år Rörlig avgift/år 306 kr Total avgift inkl fast avgift 1 118 kr Gemensamt kärl 964 kr

Kompost Kompost 4 veckor 8 veckor 5 ggr/år 2 ggr/år 70 kr 18 kr 881 kr 829 kr 846 kr 823 kr

HÄMTNING FRÅN VILLA/ PERMANENT BOENDE

SLAMTÖMNING

Avgift, 190 lit kärl

Enligt Gällivare kommuns renhållningsordning ska tömning av slam från slutna tankar, fettavskiljare och trekammarbrunnar ske minst 1 gång/år. All tömning ska ske via Gällivare kommun.

Villa/permanentboende kompost var 4:e vecka, kompost var 8:e vecka,

3 175 kr/år 2 383 kr/år 2 191 kr/år

Vid frågor ang bestämmelser för tömning, debitering, och behov av extra tömning kontakta: E-post: renhallningsfakturering@gallivare.se Telefon: 0970-818 208, tisdag och torsdag 9:30 – 11:30.

Entreprenör Hämtning utförs, på uppdrag av Gällivare kommun, av Karl-Erik Karlssons Åkeri, underentreprenör åt BDX. Vid frågor kontakta BDX Miljö AB: 0970-777 04.

Hämtningsdagar Hämtningsdagar se sidan 34.

Utökade sophämtningsområden Inventering pågår om vilka permanent-, fritids- eller tillfälliga boenden samt verksamheter som finns i områdena.

Obligatorisk tömning, startar vecka 22

Vid frågor ang bestämmelser för tömning, debitering kontakta via E-post: slamfakturering@gallivare.se eller telefon: 0970-818 926, måndag och onsdag 11:30 – 12:00. Vid behov av extra tömning, praktiska frågor kring tömning kontakta BDX 0970-777 04. Entreprenör 2017-2022 PASAB, underentreprenör åt BDX.

Avgift Sluten tank Upp till 3 kbm per kbm överstigande 3 kbm Slamavskiljare Upp till 3 kbm per kbm överstigande 3 kbm

2 380,00 kr 456,00 kr 1 820,00 kr 265,00 kr

Övriga avgifter tas ut vid förhindrad tömning, extra tömning, tungt lock, extra slanglängd. Läs mer på: www.gallivare.se/Kommun/Taxorforeskrifter/

Övrigt Om du har ett tungt gammalt cementlock måste du byta till lättare godkänt brunnslock enligt Arbetsmiljölagen. Märk ut platsen för brunnen så att entreprenören lättare hittar den, gärna med en röd käpp.


Skoterleden upp till Dundret. Foto: Josefin Grelsson.


Januari • Tammikuu • Oddajagi mánnu Vecka 53

Måndag

28

29

Vecka 01

1 Rut Skollov 4 - 8

Vecka 02

1 Jan, Jannike

Vecka 03

K K8

Vecka 04

5

Hanna, Hannele Trettondagsafton

Kavaheden stänger 11:30

12

Frideborg, Fridolf

K K8

18

Hilda, Hildur

1 Paul, Pål

26

6

Henrik

2

Kasper, Melker, Baltsar Trettondedag jul

3

1

Knut Tjugondedag jul

August, Augusta

14

Fabian, Sebastian

3

21

Felix, Felicia

28

2

Svea

3

Söndag Alfred, Alfrida Söndagen e nyår

8

Erland Skolstart

9

Gunnar, Gunder

10

Sigurd, Sigbritt 1 e trettondedagen

15

Laura, Lorentz

16

Hjalmar, Helmer

17

Anton, Tony 2 e trettondedagen

K K8 6 Agnes, Agneta

K K8 4 Göte, Göta Förintelsens minnesdag

Nyårsdagen

Lördag

5

K K8

20 27

7

Fredag

5

4

13

K K8 Bodil, Boel

31

Torsdag

4

K K8

19 K K8

Onsdag

3

2

11

25

30

2

4

K K8

Tisdag

2021

22 K K8

Karl, Karla Konungens namnsdag

29 6

Vincent, Viktor

23

Frej, Freja

24

Erika 3 e trettondedagen

5 Diana

30

Gunilla, Gunhild

31

Ivar, Joar Septuagesima


Solnedgång på en myr mellan byn Tjautjas och sjön Kutjas. Foto: Magnus Emlén.


Vecka 05

Februari • Helmikuu • Guovvamánnu

1

Måndag Max, Maximilliam

Vecka 06

1 Berta, Bert

Vecka 07

K K8

Vecka 08

Sigfrid

1

9

Fanny, Franciska

Pia

23

Disa, Hjördis

Julia, Julius

2

10

Iris

Torsten, Torun

24

Ansgar, Anselm

11

Alexandra, Sandra Askonsdagen

3

18

Yngve, Inge

25

Agata, Agda

6

Lördag Dorotea, Doris

Samisk nationaldag

7

Söndag Rikard, Dick Kyndelsmässodagen Sexagesima

12

Evelina, Evy

13

Agne, Ove

14

Valentin Fastlagssöndagen Alla hjärtans dag

K K8 6 Frida, Fritjof

K K8 4 Mats, Mattias

5

Fredag

5

K K8

17 K K8

4

Torsdag

4

K K8

16 K K8

3

Onsdag

3

K K8

15 22

Kyndelsmässodagen

2

8

K K8

2

Tisdag

2021

19 K K8

Sigvard, Sivert

26 6

Ella, Gabriella

20

Vivianne

21

Hilding 1 i fastan

5 Torgny, Torkel

27

Lage

28

Maria 2 i fastan


En speciell upplevelse att skidra Dundret Runt i ljuset av norrskenet. Foto: Bo Vesterlund.


Vecka 09

Mars • Maaliskuu • Njukçamánnu Måndag

1

Albin, Elvira

Vecka 10

1 Siv Internationella kvinnodagen Sportlov 8-12/3

Vecka 11

K

Vecka 12

2

Ernst, Erna

2

8

Kristoffer, Christel

1

9

Torbjörn, Torleif

22

Kenneth, Kent

3

Gunborg, Gunvor

Herbert, Gilbert

2

10

23

Gerda, Gerd

4

Adrian, Adriana

Edla, Ada

Gertrud

3

11

24

Gabriel, Rafael

5

Edvin, Egon

Tora, Tove

12 K

18 K

Fredag

6

Edvard, Edmund

4

Vecka 13

29 1

30 2

Holger, Holmfrid

31 3

Ester Dymmelonsdagen

Ebba, Ebbe

7

Söndag Camilla 3 i fastan

25

Marie bebådelsedag

13

2

4

5

14

Matilda, Maud Midfastosöndagen

Josef, Josefina

20

Joakim, Kim Vårdagjämning

21

Bengt Jungfru Marie bebådelsedag

5

26

1

Greger

6

19 K

Viktoria Kronprinsessans namnsdag

Emanuel

27

Rudolf, Ralf

28

Earth Hour Släck ner för en ljusare framtid 20.30-21.30

6 Jonas, Jens

Lördag

5

K

17 K

Torsdag

4

K

16 K

Onsdag

3

K

15 K

Tisdag

2021

3

4

Malkolm, Morgan Palmsöndagen Sommartid börjar, ställ fram klockan 1 timme


Sand från Sahara drar in över Stora Luleälv vid Stenudden och får isen att se ut som sanddyner. Foto: Inger Marit Kuorak.


April • Huhtikuu • Çuoñománnu Vecka 13

Måndag

29

30

Vecka 14

1 Irene, Irja Annandag påsk

Vecka 15

K K8

Vecka 16

Liv

1

6

Vilhelm, William Påsklov 6-9/4

Olaus, Ola

20

4

7

Artur, Douglas

Irma, Irmelin

K K8 Amalia, Amelie Emelie

21

8

Harald, Hervor Skärtorsdagen

Kavaheden stänger 11:30 Nadja, Tanja

Tiburtius

3

15

Olivia, Oliver

K K8 4 Anneli, Annika

22

Fredag

2

Gudmund, Ingemund Långfredagen

5

Kavaheden stängt

9

Otto, Ottilia

3 10

Lördag Ferdinand, Nanna Påskafton

Ingvar, Ingvor

4

11

16

Vecka 17

26 1

27

Engelbrekt

28

2

KOM IHÅG! Uppehåll för avfallshämtning i fritidshus skall sökas senast vecka 18.

3

Ture, Tyra

29 4

Marianne, Marlene Påskdagen

Ulf, Ylva 2 i påsktiden

17

Elias, Elis

18

Tyko

23 30 5

Valdemar, Volmar 3 i påsktiden

5

K K8 Allan, Glenn

Patrik, Patricia

Georg, Göran

24

Vega

25

6 Teresia, Terese

Söndag

K K8 6

K K8

14

2

Torsdag

1

K K8

13 K K8

Onsdag

3

K K8

12 19

31

2

5

K K8

Tisdag

2021

Mariana Valborgsmässoafton Konungens födelsedag

Kavaheden stänger 11:30

1

2

Markus 4 i påsktiden


Dundret i fรถrsommarskrud. Foto Sven-Ove Andersson.


Maj • Toukokuu • Miessemánnu Vecka 17

Måndag

26

Vecka 18

1 John, Jane

Vecka 19

K

Vecka 20

28

2

3

Esbjörn, Styrbjörn

1

4

Monika, Mona

17

Rebecka, Ruben Norges nationaldag

Märta, Märit

2

5

Gotthard, Erhard

18

Erik

30

3

19

Charlotta, Lotta

Kavaheden stänger 11:30

6

Marit, Rita

Maj, Majken

1

Lördag Valborg Första maj

4

20

Linnea, Linn Kristi Himmelsfärdsdag

Kavaheden stängt Karolina, Carola

Carina, Carita

8

Åke

5

21

Halvard, Halvar

Kavaheden stängt Konstantin, Conny

15

Sofia, Sonja

Vecka 21

24

26

Vilhelmina, Vilma

27

Beda, Blenda

28

Europadagen

16

Ronald, Ronny Söndagen f pingst

22

Hemming, Henning Pingstafton

23

Desideria, Desirée Pingstdagen

Kavaheden söndagsöppet 12-16 Ingeborg, Borghild

29

Yvonne, Jeanette

30

Vera, Veronika Heliga trefaldighetsdag Mors Dag

Anmäl hämtning av grovsopor

1

Vecka 22

25

Urban

9

Reidar, Reidun Bönsöndagen

Kavaheden söndagsöppet 12-16

6 Ivan, Vanja Annandag Pingst

Filip, Filippa 5 i påsktiden

Kavaheden söndagsöppet 12-16

6

14 K

2

Söndag

Kavaheden söndagsöppet 12-16

7 K

13 K

Fredag

5

K

12 K

29

Torsdag

4

K

11 K

Onsdag

3

K

10 K

27

Tisdag

2021

31 K K8

Petronella, Pernilla

2

3

4

5

1

2

3

4

K K8

K K8

K K8

K K8 6

Kavaheden söndagsöppet 12-16


Nattavaravägen, Dimmornas Bro med vür vackra kyrka i bakgrunden. Foto: Bo Vesterlund.


Juni • Kesäkuu • Geassemánnu Vecka 22

Måndag

31

1

Vecka 23

K K8

Vecka 24

14

Gun, Gunnel

K K8

7 K K8

Tisdag

Robert, Robin

1 Håkan, Hakon

15

Rutger, Roger

K K8

8 K K8

2

Onsdag

Eivor, Majvor

2 Margit, Margot

Torsdag Ingemar, Gudmar

Börje, Birger

3

16

10

Svante, Boris

K K8 4 Axel, Axelina

17

Fredag

4

Solbritt, Solveig

5

Lördag Bo Världsmiljödagen Danmarks grundlagsdag

11 K K8

Torborg, Torvald Islands nationaldag

18

Bertil, Berthold Skolavslutning

12

Eskil

Vecka 25

21

Vecka 26

1

28 K

22

Paulina, Paula

2 Leo

29

23

Adolf, Alice

3 Peter, Petra

K

30 K

Hämtning av grovsopor Vecka 22 från landsbygden • Vecka 23 från tätorten Kom ihåg att avfallet ska samlas in i genomskinliga säckar!

24 4

Elof, Leif

1 K

Johannes döparens dag

Kavaheden stänger 14:30

13

Aina, Aino 2 e trefaldighet

Björn, Bjarne

19

Germund, Görel

20

Linda 3 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

25 5

David, Salomon Midsommarafton

Kavaheden stängt

2 K

Gustav, Gösta Sveriges nationaldag 1 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

6 Alf, Alvar Sommarsolstånd

6

Söndag

Kavaheden söndagsöppet 12-16

K K8 6

K K8

9 K K8

3

2021

6

Slamtömningen startar v 22! Se till att vägen är farbar! Märk brunnen med röd käpp! Byt ut gamla cementlock till ett typgodkänt lock!

26 3

Rakel, Lea Midsommardagen

Kavaheden stängt

27 4

Selma, Fingal Den heliga Johannes döparens dag

Kavaheden stängt

Kavaheden söndagsöppet 12-16


En midnattssolstur upp p책 Dundret med m채nniskans b채sta v채n. Foto: Bo Vesterlund.


Juli • Heinäkuu • Suiodnemánnu Vecka 26

Måndag

28

29

Vecka 27

K

Vecka 28

30

K

5 K

Tisdag

Laila, Ritva

1

12

Herman, Hermine

Esaias, Jessika

2

13

Joel, Judit

Aron, Mirjam

K

7 K

Torsdag

1

K

6 K

Onsdag

2021

Klas

3

14

8 K

Folke Kronprinsessans födelsedag

2 K

Kjell

4

15

Rosa, Rosita

3

Lördag Aurora

Jörgen, Örjan

10

André, Andrea

Reinhold, Reine

17

Bruno

Vecka 29

19

Vecka 30

1

26 K K8

20

Margareta, Greta

2 Jesper, Jasmine

27 K K8

21

Johanna

3 Marta

28 K K8

22

Magdalena Madeleine

4 Botvid, Seved

29 K K8

23

Emma, Emmy

24

Kristina, Kerstin

30 K K8 6

18

Fredrik, Fritz Kristi förklarings dag

25

Jakob 8 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5 Olof

11

Eleonora, Ellinor 6 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

6 Sara

Ulrika, Ulla Apostladagen

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

16

4

Söndag

Kavaheden söndagsöppet 12-16

6

9 K

Ragnhild Ragnvald

Fredag

Algot

31

Helena, Elin

1 Kavaheden söndagsöppet 12-16


Rallarstigen vid Abborrträsk mellan Gällivare och Porjus. Foto: Gun-Britt Taivalsaari Nyberg.


Augusti • Elokuu • Borgemánnu

Vecka 31

Vecka 30

Måndag

26

27

K K8

K K8

2

Karin, Kajsa

Vecka 32

K K8

9

1

28

3 10

Onsdag

29

K K8 Tage

K K8 Roland

Tisdag

2 Lars

4 11

Torsdag

30

3

5

Ulrik, Alrik

K K8 4 Susanna

12

Fredag

31

Lördag

1

6

Alfons, Inez

K K8 Klara

13

7

Dennis, Denise

Vecka 33

16

Vecka 34

1

2

23

Signe, Signhild

Vecka 35

K

1

Albert, Albertina

24 31 K

18

Ellen, Lena

3 Bartolomeus

K

30 K

17

Verner, Valter

2

Arvid, Vidar

19

Magnus, Måns

4

25

Lovisa, Louise

Kaj

14

Uno

26

20

K

K

1

2

3

K

3

K

4

K

15

Stella, Estelle 11 e trefaldighet

Bernhard, Bernt

21

Jon, Jonna

22

Henrietta, Henrika 12 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

27

K

8

Silvia, Sylvia Drottningens namnsdag 10 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5 Östen

Per 9 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

6 Brynolf

Söndag

Kavaheden söndagsöppet 12-16

K K8 6

K K8 Arne, Arnold

K K8

2021

6

5

Rolf, Raoul

28

Leila, Fatima

29

Hans, Hampus 13 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16


Vy รถver vildmarken - mor och son, Stora Sjรถfallets nationalpark. Foto: Annika Larsson.


September • Syyskuu • Çakçamánnu Vecka 35

Måndag

30

Vecka 36

K

31

1

K

6

Lilian, Lilly

Tisdag

1

2

K

7

Onsdag

Roy, Kevin

Samuel, Sam

3

2 K

8

Alma, Hulda

Torsdag Justus, Justina

4

9

Fredag

3 K

Anita, Annette

2021 Alfhild, Alva

4

Lördag Gisela

Vecka 37

13

Vecka 38

1

2

20

Elise, Lisa

10

Tord, Turid

11

Dagny, Helny

15

Sigrid, Siri

3

21

Matteus

16

Dag, Daga

4

22

Maurits, Moritz Höstdagjämning

23

17

Kavaheden söndagsöppet 12-16 Hildegard, Magnhild

18

Orvar

19

Fredrika 16 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5 Tekla, Tea

12

Åsa, Åslög 15 e trefaldighet

24

Gerhard, Gert

25

Tryggve

26

Enar, Einar 17 e trefaldighet

Anmäl hämtning av grovsopor K K8

Vecka 39

14

Ida

Adela, Heidi 14 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

6 Sture

5

Söndag

K K8

27 K K8

Dagmar, Rigmor

1

K K8

28 K K8

Lennart, Leonard

2

29 K K8

Mikael, Mikaela

3

30 K K8 4

Hämtning av grovsopor Vecka 39 från landsbygden • Vecka 40 från tätorten

Anmäl hämtning v 38! Och kom ihåg att avfallet ska samlas in i genomskinliga säckar!

Kavaheden söndagsöppet 12-16

K K8 6

K K8 Helge

1 K K8

2 5

3


Natursköna Pellokielas naturreservat beläget ca 15 kilometer söder om Nattavara. Foto: Per Törevall.


Oktober • Lokakuu • Golggotmánnu Vecka 39

Måndag

27

Vecka 40

K K8

4

28

1

K K8 Frans, Frank Internationella barndagen

5

Tisdag

29

2

K K8 Bror

6

Onsdag

30

3

Torsdag

7

Fredag

1

K K8 4 Jenny, Jennifer

2021 Ragnar, Ragna

K K8 Birgitta, Britta

8

2

Lördag Ludvig, Love

3

Söndag Esvald, Osvald Den helige Mikaels dag

5 Nils

9

Ingrid, Inger

10

Harry, Harriet Tacksägelsedagen

Vecka 41

6

11

Erling, Jarl

Vecka 42

1

2

18

Lukas

Vecka 43

K

1

Inga, Ingalill

19

Tore, Tor

Amanda, Rasmus

2

20

Sibylla

Hämtning av grovsopor Vecka 39 från landsbygden Vecka 40 från tätorten

3

Sabina

21

Ursula, Yrsa

22 K

28 K

15

Hedvig, Hillevi

16

Finn

17

Antonia, Toini 20 e trefaldighet

5

K

27 K

14

Stellan

4

K

26 K

13

Berit, Birgit

3

K

25 K

12

Valfrid, Manfred

4

Simon, Simone

23

Severin, Sören

24

Evert, Eilert 21 e trefaldighet FN-dagen

6

29 K

Marika, Marita

Viola

30

5 Kavaheden stänger 11:30

Elsa, Isabella

31

Edit, Edgar 22 e trefaldighet Sommartid slutar, klockan ställs 1 timme bakåt


Clara åker skridskor på Vassaraträsket med Dundret i bakgrunden. Foto: Daniel Sonntag.


Vecka 44

November • Marraskuu • Skábmamánnu

1

Måndag Allhelgonadagen

2

Tisdag Tobias

3

Onsdag Hubert, Hugo

4

Torsdag Sverker

Vecka 45

8

Vendela

Vecka 46

1

2

15

Leopold

Vecka 47

K K8

Vecka 48

29

Cecilia, Sissela

1

16

Vibeke, Viveka

Sune

30

Klemens

2

17

Naemi, Naima

Anders, Andreas

1

18

Gudrun, Rune

3

25 K K8 4

2

Eugen, Eiugenia

Kavaheden stänger 11:30

12

Konrad, Kurt

6 13

Lördag Gustav Adolf Alla Helgons dag Gustav Adolfsdagen

Kristian, Krister

7

Söndag

14

Ingegerd, Ingela Söndagen e alla helgons dag

Emil, Emilia Söndagen f domssöndagen Fars Dag

5 Lillemor, Moa

19

Elisabet, Lisbeth

20

Pontus, Marina

21

Helga, Olga Domssöndagen

K K8 6

K K8

24 K K8

11

Mårten

4

K K8

23 K K8

10

Martin, Martina Mårtensafton

3

K K8

22 K K8

9

Teodor, Teodora

Fredag

5 6

2021

Katarina, Katja

26 K K8

3 6

Linus

27

Astrid, Asta

28

5

4

5

Malte 1 i advent


Julmarknad i KĂĽkstan. Foto: Anton Blomstam.


December • Joulukuu • Juovlamánnu Vecka 48

Måndag

29

30

Tisdag

Onsdag

1

Oskar, Ossian

Torsdag

2

Beata, Beatrice

2021 Fredag

3

Lydia

4

Lördag Barbara, Barbro

5

Söndag Sven 2 i advent

Vecka 49

6

6

Nikolaus, Niklas Finlands självständighetsdag

Vecka 50

1

2

13

Lucia Luciadagen

Vecka 51

K

Vecka 52

Israel, Moses

1

14

Sten, Sixten

27

Johannes, Johan

Tomas Vintersolståndet

2

15

Gottfrid

28

Benjamin Värnlösa barns dag

Natanael, Jonatan

3

16

Assar

29

Natalia, Natalie

4

30

Adam Drottningens födelsedag

Kavaheden stänger 11:30 Abel, Set

Kavaheden stänger 14:30

God Jul & Gott Nytt År

17 K

23 K

10

Malin, Malena Nobeldagen

11

Daniel, Daniela

12

Alexander, Alexis 3 i advent

5

K

22 K

9

Anna

4

K

21 K

8

Virginia

3

K

20 K

7

Angela, Angelika

5

31 6

18

Abraham

19

Isak 4 i advent

6

24 K

Stig

Eva Julafton

25

Juldagen

26

Kavaheden stängt Sylvester Nyårsafton

Kavaheden stängt

1

2

Stefan, Staffan Annandag Jul


Så här sorterar vi

Förpackningar och tidningar

Hushållssopor och matavfall

Grovavfall och elavfall

Förpackningar och tidningar sorteras ut för att återvinnas. Materialet används på nytt och samtidigt sparas energi! Visste du att det är lag på att sortera och återvinna?

Hushållssoporna bränns i värmeverk och blir till fjärrvärme. Därför får aldrig farligt avfall eller icke brännbara sopor slängas i gröna tunnan! Om du sorterar ut matavfallet kan näringsämnen tas tillvara!

Grovavfall är avfall som inte ryms i gröna tunnan eller inte ska vara där av andra orsaker. Visste du att nästan allt grovavfall återanvänds eller återvinns? Ju bättre du sorterar desto bättre kan vi ta vara på materialen.

Farligt avfall är allt som har faro- och skyddsangivelser på sig. Var försiktig och lämna alltid (gäller hushåll) ditt farliga avfall till återvinningscentralen, ÅVC. Men tänk på att du i vissa fall kan undvika farligt avfall genom att välja snällare produkter och förpackningar!

Läs mer på sidan 30

Läs mer på sidan 31

Läs mer på sidan 32

Läs mer på sidan 29

Farligt avfall

Sid 28


Förpackningar och tidningar till återvinningsstationen, ÅVS FTI äger och driver alla återvinningsstationer. Ring 0200-88 03 11 om du har frågor och synpunkter eller gör en felanmälan på www.ftiab.se Gällivare

OKQ8 Hjortronet Blockvägen Bagarvägen Nomadskolevägen Estradvägen Betongvägen Kopparvägen Garvaregatan Talltitevägen Kavahedens ÅVC

Malmberget

N:a Kungsallen Rödingvägen Stubbvägen Gällivarevägen Bussgatan, Tallbacka

METALLFÖRPACKNINGAR

GLASFLASKOR & BURKAR

HÅRDA & MJUKA

Folie, aluminiumformar, konservburkar, tuber m. kork, lock och kapsyler. Värmeljushållare lämnas till ÅVC.

TIDNINGAR & TRYCKSAKER

Burkar och flaskor i färgat och ofärgat glas som sorteras var för sig.

Chipspåsar, plastflaskor, plastburkar, plastlock, plastkassar.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Är det fullt eller skräpigt gör en felanmälan till FTI på www.ftiab.se

Koskullskulle Jägargatan Dennewitzvägen

Landsbygden Nattavaara Hakkas Ullatti Skaulo Mettä-Dokkas Stora Sjöfallet  

PLASTFÖRPACKNINGAR

Tidningar, kataloger, reklamblad, skrivpapper, kollegieblock utan metallspiral.

Papperskassar, mjölkpaket, kartonger, juiceförpackningar, omslagspapper. Sid 29


Hushållssopor och matavfall KÖKSAVFALLSKVARNAR Kvarnen installeras under diskbänken. Där mals matresterna som sedan åker via avloppsledningen till reningsverket. Där tas matresterna ut tillsammans med slam efter rening och används för att tillreda jord. Kvarnarna kan hjälpa till att ta vara på näringsämnen och samtidigt minska transporter och utsläpp. Installation ger reducerad taxa.

Är du intresserad av att installera en köksavfallskvarn och därmed få en reducerad taxa? Blankett finns att hämta på: www.gallivare.se/Kommun/Om-kommunen/Blanketter/ Vatten-avlopp-och-avfall-2/

LATRIN För att vi ska kunna ta hand om latrinet på Kavaheden måste du lämna in det i en tunna eller påse som är komposterbar. Kärlet ska rengöras på utsidan och måste vara fritt från påsar och tejp innan du lämnar in det. BioLatrintunnan eller komposterbara påsen köper du på Kavahedens ÅVC. Kostnad, behandling ingår: BioLatrin-tunnan 250:35 liters påsar 50:-/rulle 125 liters påsar 75:-/rulle När latrin lämnas in i komposterbara kärl så kan vi lägga dessa i våran strängkompost, blanda dem med annat organiskt material och göra jord av dem.

GRÖNA TUNNAN

DAGS ATT SORTERA MATAVFALLET

Här läggs brännbara sopor men först sorterar du ut det farliga avfallet, material som går att återvinna och grovsopor. Dina sopor ska du alltid sätta in en påse som du knyter ihop ordentligt. Saknar du den gröna tunnan hemma eller på jobbet? Hör av dig till: renhallningsfakturering@gallivare.se eller ring tisdag och torsdag 9:30 - 11:30 på Tel: 0970-818 208

2021 kommer utkörning av bruna kärl för matavfall inledas i Gällivare kommun, utkörningen kommer att ske områdesvis och kommer att pågå i flera månader. Tillsammans med kärlet får du ett startpaket med information, en matavfallskorg att montera i diskbänksskåpet, en slaskskrapa och en årsförbrukning biologiskt nedbrytbara matavfallspåsar.

Anmäl trasig tunna på:

Tusentals kärl ska delas ut i hela kommunen, nya fordon ska tas i bruk och nya rutiner för renhållningen ska på plats. Därför ska du inte börja använda ditt kärl direkt när du får det levererat. Vi kommer att informera alla kunder via annonser, sociala medier och på vår webb när det är dags att starta.

Via felanmälan: www.gallivare.se/Kommun/Miljo--Halsa/ Avfall--atervinning/Felanmalan/ eller maila renhallningsfakturering@gallivare.se.

KOMPOSTERING Om du vill ta hand om ditt eget matavfall kan du ordna en egen kompost. Anmäl kompostering till miljö- bygg och räddningsförvaltningen så kan du få tömning mer sällan och billigare renhållningsavgift.

Skaffa en egen kompost för matavfall och få en reducerad taxa. Det finns olika typer av behållare på marknaden bland annat varmkompost och bokashi. Det går också bra att bygga en egen behållare. Blankett för anmälan finns på på www.gallivare.se/Kommun/Om-kommunen/Blanketter/Vatten-avlopp-och-avfall-2/

Hämtning av hushållsavfall från fritidshus vecka 22-39. Se tömningsvecka och dag på sidan 34. Vid frågor? Ring: 0970-818 000 vx

Sid 30


Grovsopor, el-avfall, farligt avfall till återvinningscentralen, ÅVC

Hämtning av grovsopor

Kavahedens ÅVC

Sortering

Företag och verksamheter

Hämtning sker vår och höst. Beställ hämtning via www.gallivare.se eller tel 0970/818 000. Sortera avfallet och märk avfallet: K = Kompost, I = Icke brännbart, X = Brännbart. Använd endast genomskinliga säckar.

På återvinningscentralerna får hushållen lämna allt avfall som normalt förekommer i hushåll utom hushållsavfall som läggs i gröna tunnan hemma. Välkommen att sortera trä, metallskrot, kvistar och grenar, brännbara grovsopor, el-avfall, vitvaror, möbler, järnskrot, farligt avfall m m.

OBS! För att undvika köbildning, sortera gärna ditt avfall innan du kommer till ÅVC. Se bild på sid 33. Hushåll betalar för ÅVC och miljöstationer via renhållningsavgiften. Centralerna får besökas med bil och släp och lätt lastbil. Traktorer och lastbilar är välkomna att väga in avfall. Och kom ihåg att avfallet ska samlas in i genomskinliga säckar!

Företag och andra verksamheter har möjlighet att sortera mindre mängder verksamhetsavfall mot betalning på ÅVC. Utöver verksamhetsavfall kan man lämna elavfall och förpackningar. Hushållsavfall lämnas i företagets gröna tunna! Företag och verksamheter kan också väga in sitt avfall enligt vår mottagningstaxa.

El-, farligt avfall och byggavfall är förbjudet att lägga i grovsoporna! Lämna detta själv till miljöstationen och återvinningscentralen.

Mottagningstaxa Företagsavgift: 270 kr + moms/besök Företagskort kan ordnas på Kavahedens ÅVC, kontakta personalen. Extra kort, 100 kr. OBS! Ej farligt avfall. Det skall lämnas till godkänd/tillståndsgiven mottagare.

Däck

Elavfall

Återvinningsmarknad

Inlämningscontainer

Däcken får lämnas hos däckförsäljare. Däcken får inte ha fälgarna kvar. Däck utan fälg kan även lämnas till Kavahedens ÅVC.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elektronikavfall på återvinningscentral när de är förbrukade. OBS! Farligt avfall, elavfall och byggavfall hämtas inte med grovsoporna! Ej heller saker som suttit fast i väggen, exempelvis garderober, skåp, diskbänk och liknande.

Hjortronet, Oljevägen 11, tel: 0970-818 846 Öppettider: Måndag-Torsdag 10.00-16.00 Fredag 10.00-15.00.

Ta en tur till Återvinningsmarknaden. Det är bättre att återanvända än slänga! På Kavaheden finns en container som du kan lämna saker i som går till ÅVM. Kavahedens ÅVC, Tel: 0970-818 985

Sid 31


Farligt avfall

INSAMLINGSPLATSER

EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL

Batteri-, lampholkar och små elavfall

Farligt avfall är sånt som är skadligt för hälsan och miljön. Du känner igen produkterna på faro- och skyddsangivelserna!

Här får du lämna småbatterier, glödlampor, lågenergilampor samt smått elavfall som får plats i handväskan, portföljen eller kassen.

GÄLLIVARE • Kavahedens ÅVC • Hjortronet • Kommunhuset, entré • Norrskensgallerian • ICA Kvantum • Eriksson Center, entré • Coop Forum, vid pantmaskinerna • Coop Nära, Lulevägen • Räddningstjänsten • Dollarstore • OKQ8 Lulevägen

MALMBERGET • Simhallen Malmberget • Tippsta

KOSKULLSKULLE • Genvägen/Dennewitzvägen

MILJÖSTN GÄLLIVARE

Färg • Lack och lim • Lösningsmedel Rengöringsmedel • Bekämpningsmedel Oljeavfall • Batterier • Frätande kemikalier OBS! Håll syror och baser åtskilda.

SPRUTOR OCH KANYLER Om du har sprutor och kanyler så får du en behållare för dessa utan kostnad från din vårdcentral när du får dina recept på mediciner. Då kan du samla dina sprutor och kanyler i behållaren och sedan lämna in den till vårdcentralen när den är full. Allt utan kostnad!

FÖRETAG OCH FARLIGT AVFALL Gå in på: www.gallivare.se/Kommun & Samhälle/Miljö & Hälsa/Avfall & återvinning/ Företagets avfall Här kan du läsa allt om företagens avfallshantering.

• Dokkas • Hakkas • Nattavaara • Nilivaara • Skaulo • Ullatti

Lämna in överblivna mediciner till Apoteket. Det gäller även produkter som till exempel hormonplåster och inhalatorer som fortfarande innehåller aktiva substanser efter användning. Hämta en genomskinlig medicinpåse på apoteket, eller använd en annan genomskinlig påse. Där lägger du dina gamla och överblivna mediciner, utan kartong, och lämnar påsen på ett apotek. Du behöver inte stå i kö för att lämna påsen utan kan gå direkt fram till kassan. Vi är tacksamma för din hjälp.

Tänk på vad du köper, välj ”snälla” produkter. Det gör det lättare att ta hand om resterna. LITIUMBATTERIER, ÄN 500G Det är braSKADADE för miljön,ELLER STÖRRE Undantag hälsan och så minskar Observera! Det finns undantag för överbliven vi det farliga avfallet.

medicin som cytostatika och övriga cytotoxiska läkemedel som klassas som farligt Skadade litiumbatterier och batterier från t.ex. verktyg och bärbara ingår avfall datorer och därmed märks ordentligt och LITIUMBATTERIER, SKADADE ELLER STÖRRE ÄN STÖRRE 500Gi denna fraktion. också läggas i LITIUMBATTERIER, SKADADE ELLER ÄN Mobilbatterier 500G är extra känsliga och ska därför lämnas till miljöstationen. denna fraktion. Blottade poler tejpas, Detta tas inte emot av Apoteket. i övrigapoler falltejpas, räcker Blottade i övriga fall räcker batteriets inbyggda kortslutningsskydd. batteriets inbyggda

• Kavahedens ÅVC

LANDSBYGDEN ÅVC

MEDICINER TILL APOTEKET

Skadade litiumbatterier och batterier t.ex. verktyg ocht.ex. bärbara datorer och ingår Skadade litiumbatterier ochfrånbatterier från verktyg i denna fraktion. Mobilbatterier är extra känsliga och ska därför också läggas i bärbara datorer ingår i denna fraktion. Mobilbatterier är extra denna fraktion.

kortslutningsskydd.

Dessa batterier ska lämnas till Kavahedens ÅVC!

känsliga och ska därför också läggas i denna fraktion.

Dessa batterier ska lämnas till fall Kavahedens Blottade poler tejpas, i övriga räcker batteriets ÅVC! inbyggda kortslutningsskydd.

Dessa batterier ska lämnas till Kavahedens ÅVC!

Sid 32


AVFALLSHÄMTNING I TÄTORTERNA och LANDSBYGDEN OJÄMNA VECKOR, dag och område Måndag

1

Elevhemsområdet, Bäcken, Kilen, Västra Malmsta. Repisvaara (villaområden, ej hyreshus).

Tisdag

2

S:a Mosebacke, Mellanområdet, Vuosko. Polcirkeln.

Onsdag

3

N:a Mosebacke, Ö:a Malmsta, Koskullskulle, Tjautjas.

Torsdag

4

Folkets parkomr, Apelkvistheden, Hedeberga, Silfverbrandshöjden, Nedre Heden.

Fredag

5

JÄMNA VECKOR, dag och område Måndag

Flygplatsen, Tallbacken, Nautanen, Sjungberget, Myrheden, Muorjevaara, Avvakko, Moskojärvi, Skaulo, Puoltikasvaara, Lappeasuando, Neitisuando, Killinge, Fjällåsen, Kaitum, Kronsågen, Ritsemvägen.

Tisdag

Sakajärvi, Laurajärvi, Likavaara, Keskijärvi, Leiopjärvi, Dokkas, Mettä-Dokkas, Nilivaara, Alavaara, Ampiaslantto, Markitta, Granhult, Purnuvaara, Vettasjärvi, Kääntöjärvi.

Onsdag

Martinvaara, Ruutivaara, Rantavaara, Ullatti, Satter, Yrttivaara, Hakkas, Sammakko, Mukkavaara, Äijävaara, Palohuornas, Purnu, Sadjem, Björkberget, Ratukkavaara, Vähävaara.

Torsdag

Nattavaaravägen, Råneträsk, Ritäjänkä, Nuortikon, Ripats, Harrträsk, Tidnokenttä, Kilvo, Nattavaara, Sarvisvaara, Solberget, Pålkem, Mårdsel, Vuottas, Saivis, Flakaberg, Risträsk, Bönträsk, Kattån, Torrivaara, Skröven, Torasjärvi, Storberget, Särkivaara, Mäntyvaara, Sadjem.

Björkmansheden, Övre Heden, Gällivare centrum Norra Vassaraträsk. Solbacken i Kos (villaområden, ej hyreshus)

STÄLL UT KÄRLET DAGEN FÖRE TÖMNINGSDAG! Förklaring: I kalendern finns markering för varje hämtningsområde på respektive hämtningsdag.

Fjällnäs by, Kalasluspa, Kalixforsbron, Nikkaluoktavägen.

Personalen i sopbilen anger en specifik kod om kärlet ej tömts; • Ej utställt kärl • Blockerat kärl

Fredag

• Felvänt kärl (kärlet ska stå med öppningen mot körbanan) • Kärl ej tillgängligt (ej snöröjt, ej sandat, fastfruset kärl m m) • Överfullt kärl (locket ska gå att stänga) Koden registreras och avläses hos oss på renhållningen.

6

Andra sidan, Forsvallen, Fjällnäsområdet, Karhakkaområdet, norra Malmberget, Sikträskvägen, Södra Vassaraträsk.

Markering för de som har egen kompostering

K

K-märkta sopkärl töms var 4:e vecka.

K8 K8-märkta sopkärl töms var 8:e vecka. Sid 34

Profile for Gällivare kommun

Miljökalender 2021  

Miljökalender 2021  

Advertisement