__MAIN_TEXT__

Page 1

Miljรถkalender 2020


OBS! Illustratör: Elenor Larsson

• Värmeljushållare lämnas till metallåtervinningen på Kavahedens ÅVC, hållaren är ingen förpackning. • Tänk på vad du spolar ner i avloppet:

- - - -

- Industrier ska välja miljövänliga kemikalier.

Häll inte fett i köksavloppet! Samla upp större mängder matolja i en tät plastburk eller plastflaska och lägg i avfallstunnan. Välj rätt dosering av tvätt- och diskmedel. Välj miljömärkta produkter, de är snällare mot miljön.

• Toalettstolen är ingen papperskorg!

- Bara kiss, bajs och toapapper i toan - lätt att komma ihåg - Ställ in en papperskorg i toaletten för övrigt skräp/avfall

Miljökalendern blir digital

• Kupan Röda Korset, Smedjegatan 4, Gällivare Tel: 0970-131 56

Detta är den sista Miljökalendern som produceras i pappersformat och distribueras till hushåll och företag i Gällivare kommun. Från och med 2021 blir kalendern digital där all information om avfallshantering, återvinning och övriga miljöområden publiceras på kommunens webbsida och Facebook. En del av informationen kommer även att ske genom annonsering i det lokala annonsbladet under året.

• Alltinget, Oljevägen 11, Gällivare Tel: 0970-81 88 46

Årets bildtema speglar den fantastiska natur som finns att njuta av i Gällivare. Lokala fotografer har fångat årstiders skiftningar som inspirerar till aktiviteter eller att bara stillsamt betrakta den fina del av världen vi lever i.

• Saker du inte behöver kan vara bra för någon annan:

N VA

ENMÄRK

E

T

S

Redaktionen

Miljömärkt trycksak 3041 0010

Kalendern är tryckt med miljömärkta färger och papper

Miljökalendern trycks av Ågrenshuset Produktion AB Ansvarig utgivare Alexander Kult, tf kommundirektör Gällivare kommun. Omslag: Foto Daniel Olausson.


RENHÅLLNINGSORDNINGEN HÄMTNING FRÅN FRITIDSHUS

HÄMTNING FRÅN VILLA/ PERMANENT BOENDE

SLAMTÖMNING

Tömning av fritidshusavfallet pågår under vecka 22-39 varje år. Normalt sker hämtning var fjortonde dag men ansökan om hämtning var 4:e vecka är möjligt, samt var 8:e vecka om egen kompostering av matavfallet sker eller vid installerad köksavfallskvarn.

Avgift, 190 lit kärl

Enligt Gällivare kommuns renhållningsordning ska tömning av slam från slutna tankar, fettavskiljare och trekammarbrunnar ske minst 1 gång/år. All tömning ska ske via Gällivare kommun.

Avgift

Vid frågor ang bestämmelser för tömning, debitering, och behov av extra töming kontakta: Tel 0970-818 000 vx, 0970-818 919.

Hämtning av hushållssopor v 22-39

Kostnaden varierar beroende på sortering och hämtning. Möjlighet till gemensamt kärl med flera avfallslämnare finns, vilket också innebär reducerad taxa.

Fast avgift Alla som har ett fritidshus ska betala en fast avgift på 788 kr/år och fastighet. Den fasta avgiften ska täcka kommunens omkostnader för återvinningscentraler, miljöstationer, administration- och personalkostnader mm.

Blandat 2 veckor Antal tömningar 9 ggr/år Rörlig avgift/år 298 kr Total avgift inkl fast avgift 1 085 kr Gemensamt kärl 936 kr

Kompost Kompost 4 veckor 8 veckor 5 ggr/år 2 ggr/år 68 kr 18 kr 855 kr 805 kr 821 kr 799 kr

Villa/permanentboende kompost var 4:e vecka, kompost var 8:e vecka,

3 082 kr/år 2 314 kr/år 2 127 kr/år

Obligatorisk tömning, startar v 22

Vid frågor ang bestämmelser för tömning, debitering kontakta 0970-818 000 vx. Vid behov av extra tömning, praktiska frågor kring tömning kontakta BDX 0970-777 04.

Entreprenör 2013 - 2020

Entreprenör 2017-2022 PASAB, underentreprenör åt BDX.

Hämtning utförs, på uppdrag av Gällivare kommun, av Karl-Erik Karlssons Åkeri, underentreprenör åt BDX. Vid frågor kontakta: 0970-777 04.

Befrielse eller ändrat tömningsintervall

Hämtningsdagar

Ansökan om dispens/ändrat tömningsintervall ska inlämnas senast vecka 16 om beslutet ska gälla från och med i år. Blankett finns att hämta på: www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/Blanketter

Hämtningsdagar se sidan 34.

Utökade sophämtningsområden

Inventering pågår om vilka permanent-, fritids- eller tillfälliga boenden samt verksamheter som finns i områdena. Vi vill gärna ha in synpunkter från er inför märkning och utplacering av kärl samt om tömningsintervall.

Uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under perioden för hämtningen. Ansökan ska lämnas till renhållningsansvarig på Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen senast vecka 18 före den avsedda uppehållsperioden. Uppehåll kan beviljas i maximalt 5 år för den avsedda fastigheten.

Befrielse från kommunal avfallshämtning Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan till miljö- bygg och räddningsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Befrielse kan även beviljas efter ansökan till miljö- bygg och räddningsnämnden om fastigheten inte nyttjas, så kallad ödefastighet eller på grund av det geografiska läget. En handläggningsavgift tas ut vid ansökan och den gäller maximalt i 10 år så länge inga förändringar sker. Ansökan om befrielse för fritidshus ska inlämnas senast vecka 16 om befrielsen ska gälla från i år. Även då tas en handläggningsavgift ut för handläggningen. Miljö- bygg och räddningsförvaltningen, 0970-818 000 vx.

En handläggningsavgift tas ut vid ansökan och den gäller maximalt i 10 år, eller tills användarförhållandena ändras.

Dispenser och frågor ang. avloppsanläggningarna i övrigt handläggs av Miljö- bygg och räddningsförvaltningen, 0970-818 000 vx.

Avgift Sluten tank Upp till 3 kbm per kbm överstigande 3 kbm Slamavskiljare Upp till 3 kbm per kbm överstigande 3 kbm

2 333,00 kr 448,00 kr 1 784,00 kr 261,00 kr

Övriga avgifter tas ut vid förhindrad tömning, extra tömning, tungt lock, extra slanglängd. Läs mer på: www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/Taxor/föreskrifter

Övrigt Om du har ett tungt gammalt cementlock måste du byta till lättare godkänt brunnslock enligt Arbetsmiljölagen. Märk ut platsen för brunnen så att entreprenören lättare hittar den, gärna med en röd käpp.


Foto: Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg


Januari • Tammikuu • Oddajagi mánnu Vecka 01

Måndag

30

31

Vecka 02

1

6

Vecka 03

1

2 Kasper, Melker, Baltsar Trettondedag jul

K K8

20

Knut Tjugondedag jul

1

7

August, Augusta

Fabian, Sebastian

21

Nyårsdagen

Felix, Felicia

2

8

Erland

Agnes, Agneta

22

Svea Skollov 2 - 8

9

Laura, Lorentz

3

16

Gunnar, Gunder Skolstart

23

Alfred, Alfrida

4

Lördag Rut

5

10

Sigurd, Sigbritt

11

Jan, Jannike

Vecka 05

27 1

Göte, Göta

28 2

Karl, Karla Konungens namnsdag

29 3

Diana

30 4

Hanna, Hannele Trettondagsafton

12

1 e trettondedagen

Hjalmar, Helmer

17 K K8

Frej, Freja

24

Anton, Tony

18

Hilda, Hildur

19

2 e trettondedagen

26

3 e trettondedagen

Frideborg, Fridolf

Gunilla, Gunhild

31 5

Henrik

5 Erika

25

Paul, Pål

6 Förintelsens minnesdag

Söndag

K K8 6

K K8 4 Vincent, Viktor

3

Fredag

5

K K8

15 K K8

2

Torsdag

4

K K8

14 K K8

Onsdag

3

K K8

13 K K8

Vecka 04

Tisdag

2020

Ivar, Joar

1

2

Bodil, Boel


Foto: Daniel Olausson


Februari • Helmikuu • Guovvamánnu Vecka 05

Måndag

27

28

Vecka 06

1 Disa, Hjördis

Vecka 07

K K8

10

Vecka 08

17

4

Ansgar, Anselm

K K8 Iris

1 Alexandra, Sandra

18

Yngve, Inge

2

5

Agata, Agda

Frida, Fritjof

19

30

31

6

Evelina, Evy

3

Dorotea, Doris

Samisk nationaldag

1

Lördag Max, Maximilliam

2

13 20

7

Rikard, Dick

8

Berta, Bert

9

Agne, Ove

14 K K8

Vivianne

21

Valentin Alla hjärtans dag

15

Sigfrid

Vecka 09

24 1

25 2

Sigvard, Sivert

26 3

Torgny, Torkel Askonsdagen

27 4

Kyndelsmässodagen

Fanny, Franciska Septuagesima

16

Sexagesima

23

Fastlagssöndagen

Lage

28 5

Julia, Julius

5 Hilding

22

Pia

6 Mats, Mattias

Söndag

K K8 6

K K8 4 Ella, Gabriella

Fredag

5

K K8

12 K K8

Torsdag

4

K K8

11 K K8

29

Onsdag

3

2

3

K K8

Tisdag

2020

Maria

29

Skottdagen

1

Torsten, Torun


Foto: Daniel Olausson


Mars • Maaliskuu • Njukçamánnu Vecka 09

Måndag

24

Vecka 10

1 Ernst, Erna Sportlov 2-6/3

Vecka 11

K

Vecka 12

26

3

Gunborg, Gunvor

K

9

Torbjörn, Torleif

1

16

Herbert, Gilbert

Edla, Ada

2

4

Adrian, Adriana

17

Gertrud

27

28

Edvin, Egon

3

5

Tora, Tove

18

Edvard, Edmund

6 K

12

Viktoria Kronprinsessans namnsdag

K

Fredag

29

Lördag

1

Söndag Albin, Elvira 1 i fastan

5

K

11 K

Torsdag

4

K

10 K

Onsdag

3

2

2

K

25

Tisdag

2020

4

19

7

Camilla

8

Siv 2 i fastan Internationella kvinnodagen

6

13 K

Josef, Josefina

Ebba, Ebbe

Greger

14

Matilda, Maud

15

Kristoffer, Christel 3 i fastan

5

20

Joakim, Kim Vårdagjämning

21

Bengt

22

Kenneth, Kent Jungfru Marie bebådelsedag

Vecka 13

6

23

Gerda, Gerd

Vecka 14

1

30 K K8

24

Gabriel, Rafael

2 Holger, Holmfrid

31 K K8

Ester

25

Marie bebådelsedag

26

Emanuel

27

3

4

5

1

2

3

K K8

K K8

K K8 6

Rudolf, Ralf

28

Malkolm, Morgan

Earth Hour Släck ner för en ljusare framtid 20.30-21.30

29

Jonas, Jens 5 i fastan Sommartid börjar ställ fram klockan 1 timme


Foto: Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg


April • Huhtikuu • Çuoñománnu

Vecka 15

Vecka 14

Måndag

30

31

K K8

K K8

6

Vecka 16

K K8

13

Vilhelm, William

1

Kavaheden stängt

1

Onsdag Harald, Hervor

K K8

7 K K8

Artur, Douglas Annandag Påsk

Tisdag

Irma, Irmelin

2

14

Tiburtius Påsklov 14-17/4

15

Torsdag Gudmund, Ingemund

Nadja, Tanja Dymmelonsdagen

3

9

Otto, Ottilia Skärtorsdagen

Kavaheden stänger 11:30

K K8 4 Olivia, Oliver

16

Fredag

3

Ferdinand, Nanna

4

Lördag Marianne, Marlene

5

Söndag Irene, Irja Palmsöndagen

K K8 6

K K8

8 K K8

2

2020

10 K K8

Patrik, Patricia

17

Ingvar, Ingvor Långfredagen

Kavaheden stängt

11

Ulf, Ylva Påskafton

12

Liv Påskdagen

5 Elias, Elis

18

Valdemar, Volmar

19

Olaus, Ola 2 i påsktiden

Vecka 17

6

20

Amalia, Amelie Emelie

Vecka 18

1

27 K

21

Anneli, Annika

2 Engelbrekt

28

22

Allan, Glenn

3 Ture, Tyra

K

KOM IHÅG! Uppehåll för avfallshämtning i fritidshus skall sökas senast vecka 18.

29 K

23

Georg, Göran

4 Tyko

30 K

24

Vega

25

Markus

26

5 Mariana Valborgsmässoafton Konungens födelsedag

Kavaheden stänger 11:30

1 K

2 6

3

Teresia, Terese 3 i påsktiden


Foto: Daniel Olausson


Maj • Toukokuu • Miessemánnu Vecka 18

Måndag

27

28

Vecka 19

K

Vecka 20

K

4 K

Tisdag

Monika, Mona

1

11

Märta, Märit

Torsdag

30

K

5 K

29

Onsdag

Gotthard, Erhard

2

12

Charlotta, Lotta

Marit, Rita

3

13

K Linnea, Linn

K

7

Carina, Carita

4

14

Fredag

1

K

6 K

2020 Kavaheden stängt

2

Filip, Filippa

Åke

9

Reidar, Reidun Europadagen

Sofia, Sonja

16

Ronald, Ronny

Vecka 21

18

20

Karolina, Carola

21

Konstantin, Conny Kristi Himmelsfärdsdag

22

17

Rebecka, Ruben Bönsöndagen Norges nationaldag

Hemming, Henning

23

Desideria, Desirée

24

Ivan, Vanja Söndagen f pingst

Anmäl hämtning av grovsopor

1

Vecka 22

19

Maj, Majken

10

Esbjörn, Styrbjörn 5 i påsktiden

Kavaheden söndagsöppet 12-16

6 Erik

John, Jane 4 i påsktiden

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

15

3

Söndag

Kavaheden söndagsöppet 12-16

6

8 K

Halvard, Halvar

Valborg Första maj

Lördag

25 K K8

2 Urban

26

3 Vilhelmina, Vilma

K K8

27

Kavaheden stänger 11:30 Beda, Blenda

K K8

Hämtning av grovsopor

Vecka 22 från landsbygden • Vecka 23 från tätorten

Anmäl hämtning v 21!

Och kom ihåg att avfallet ska samlas in i genomskinliga säckar! Läs mer på gellivare.se/hitlamnardu

4

28 K K8

Kavaheden stängt Ingeborg, Borghild

5

29

Kavaheden stängt Yvonne, Jeanette

Kavaheden söndagsöppet 12-16

30

K K8 6

Slamtömningen startar v 22! Se till att vägen är farbar! Märk brunnen med röd käpp! Byt ut gamla cementlock till ett typgodkänt lock!

Vera, Veronika Pingstafton

31

Petronella, Pernilla Pingstdagen Mors Dag

Kavaheden söndagsöppet 12-16


Foto: Daniel Olausson


Vecka 23

Juni • Kesäkuu • Geassemánnu Måndag

1

Gun, Gunnel Annandag Pingst

Vecka 24

K K8

8

1

Tisdag

2

Rutger, Roger

K K8 Eivor, Majvor

9

2

Onsdag

3

Ingemar, Gudmar

K K8 Börje, Birger

10

3

2020

Torsdag

4

Solbritt, Solveig

K K8 4 Svante, Boris

11

Fredag

5

Bo Världsmiljödagen Danmarks grundlagsdag

K K8 Bertil, Berthold

12

5

Kavaheden stänger 11:30 Eskil Skolavslutning

6 13

Lördag Gustav, Gösta Sveriges nationaldag

Kavaheden stängt Aina, Aino

Vecka 25

15

Vecka 26

1

2

22

Paulina, Paula

Vecka 27

K

1

Peter, Petra

23 30 K

17

Torborg, Torvald Islands nationaldag

3 Adolf, Alice

K

29 K

16

Axel, Axelina

2

Elof, Leif

18 4

24

Johannes döparens dag

Björn, Bjarne

Kavaheden stänger 14:30

25

David, Salomon

19 5

26

K

K

K

1

2

3

K

3

K

4

K

Robert, Robin Heliga trefaldighetsdag

Kavaheden söndagsöppet 12-16

14

Håkan, Hakon 1 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

6 Margit, Margot

7

Söndag

Germund, Görel Midsommarafton

Kavaheden stängt Rakel, Lea

20 27

Kavaheden stängt Selma, Fingal

21 28

Alf, Alvar Den heliga Johannes döparens dag

Kavaheden stängt Leo 3 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

6

4 5

Linda Sommarsolstånd Midsommardagen

5 Kavaheden söndagsöppet 12-16


Foto: Michael Renstrรถm


Juli • Heinäkuu • Suiodnemánnu Vecka 27

Måndag

29

Vecka 28

K

30

1

K

6

Esaias, Jessika

Tisdag

1

2

K

7

Onsdag

Klas

Aron, Mirjam

3

8

Kjell

Torsdag

2 K

2020

Rosa, Rosita

4

9

3 K

Jörgen, Örjan

Fredag Aurora

4

Lördag Ulrika, Ulla

Vecka 29

13

Vecka 30

1 Margareta, Greta

K K8

Vecka 31

Kronprinsessans födelsedag

2

20

Marta

1

21

Johanna

Botvid, Seved

2

22

Magdalena Madeleine

10

André, Andrea

11

Eleonora, Ellinor

23

Emma, Emmy

Olof

3

30 K K8 4

17

Bruno

18

Fredrik, Fritz

24

Kristina, Kerstin

31 K K8

19

Sara 6 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

25

Helena, Elin

5

Jakob

26

Jesper, Jasmine Kristi förklarings dag

Kavaheden söndagsöppet 12-16

K K8 6 Algot

12

Herman, Hermine Apostladagen

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

K K8

29 K K8

16

Reinhold, Reine

4

K K8

28 K K8

15

Ragnhild Ragnvald

3

K K8

27 K K8

14

Folke

Laila, Ritva 4 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

6 Joel, Judit

5

Söndag

1

2 Kavaheden söndagsöppet 12-16


Foto: Daniel Olausson


Augusti • Elokuu • Borgemánnu Vecka 31

Måndag

27

Vecka 32

K K8

3

28

1

K K8 Tage

4

Tisdag

29

2

K K8 Arne, Arnold

5

Onsdag

2020

Torsdag

30

3

31

K K8 4 Ulrik, Alrik

6

K K8 Alfons, Inez

7

Fredag

1

Lördag Per

Vecka 33

10

Vecka 34

1

2

17

Verner, Valter

Vecka 35

K

Vecka 36

Bartolomeus

1

18

Ellen, Lena

31

Arvid, Vidar

1

2

Lovisa, Louise

19

Dennis, Denise

8

Silvia, Sylvia Drottningens namnsdag

Magnus, Måns

2

20

Bernhard, Bernt

3

Östen

27 K

3

14

Uno

15

Stella, Estelle

4

Rolf, Raoul

4 6

Jon, Jonna

22

Henrietta, Henrika

5

23

Signe, Signhild 11 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

6

28 K

16

Brynolf 10 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

21 K

9

Roland 9 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

K

26 K

13

Kaj

4

K

25 K

12

Klara

3

K

24 K

11

Susanna

Karin, Kajsa 8 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

6 Lars

2

Söndag

Leila, Fatima

29

Hans, Hampus

30

Albert, Albertina 12 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16


Foto: Michael Renstrรถm


September • Syyskuu • Çakçamánnu Vecka 36

Måndag

31

1

Tisdag Samuel, Sam

2

Onsdag Justus, Justina

3

Torsdag Alfhild, Alva

4

2020 Fredag Gisela

5

Lördag Adela, Heidi

Vecka 37

7

Vecka 38

1

2

14

Ida

Vecka 39

9

Anita, Annette

3

15

Sigrid, Siri

10

Tord, Turid

4

16

Dag, Daga

17

11

Dagny, Helny

12

Åsa, Åslög

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5 Hildegard, Magnhild

13

Sture 14 e trefaldighet

18

Orvar

19

Fredrika

20

Elise, Lisa 15 e trefaldighet

Anmäl hämtning av grovsopor K K8

K K8

21 K K8

Vecka 40

8

Alma, Hulda

Lilian, Lilly 13 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

6 Roy, Kevin

6

Söndag

28

Matteus

1

22 K K8

Lennart, Leonard

K K8

29

Maurits, Moritz Höstdagjämning

2

23 K K8

Mikael, Mikaela

Tekla, Tea

K K8 4

3

30

24

Helge

1

Gerhard, Gert

25 K K8

2 6

Hämtning av grovsopor

Vecka 39 från landsbygden • Vecka 40 från tätorten

Anmäl hämtning v 38!

Och kom ihåg att avfallet ska samlas in i genomskinliga säckar! Läs mer på gellivare.se/hitlamnardu

Kavaheden söndagsöppet 12-16

K K8 6

K K8

Tryggve

26

Enar, Einar

27

Dagmar, Rigmor 16 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

3

4


Foto: Michael Renstrรถm


Oktober • Lokakuu • Golggotmánnu Vecka 40

Måndag

28

29

Tisdag

30

Onsdag

Torsdag

1

Ragnar, Ragna

2020 Fredag

2

Ludvig, Love

3

Lördag Esvald, Osvald

4

Söndag Frans, Frank Den helige Mikaels dag

Vecka 41

6

5

Bror Internationella barndagen

Vecka 42

1

2

12

Valfrid, Manfred

Vecka 43

K

Vecka 44

Tore, Tor

1

13

Berit, Birgit

26

Amanda, Rasmus

Sibylla

2

14

Stellan

27

Sabina

Ursula, Yrsa

3

15

Hedvig, Hillevi

28

Simon, Simone

16 K

22 K

9

Ingrid, Inger

10

Harry, Harriet

11

Erling, Jarl Tacksägelsedagen

5

K

21 K

8

Nils

4

K

20 K

7

Birgitta, Britta

3

K

19 K

6

Jenny, Jennifer

Marika, Marita

4

29

Viola

18

Severin, Sören

24

Evert, Eilert FN-dagen

25

5

30 6

17

Antonia, Toini

Lukas 19 e trefaldighet

6

23 K

Finn

Elsa, Isabella

31

Edit, Edgar Alla Helgons dag

Kavaheden stänger 11:30

Kavaheden stänger 11:30

1

Inga, Ingalill 20 e trefaldighet Sommartid slutar, klockan ställs 1 timme bakåt


Foto: Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg


November • Marraskuu • Skábmamánnu Vecka 44

Måndag

26

27

Tisdag

28

Onsdag

Torsdag

29

30

2020

Fredag

31

Lördag

1

Söndag Allhelgonadagen

Söndagen e alla helgons dag

Vecka 45

6

2

Tobias

Vecka 46

1

2

9

Teodor, Teodora

Vecka 47

K K8

Vecka 48

23

Vibeke, Viveka

1

10

Martin, Martina Mårtensafton

Klemens

24

Naemi, Naima

2

11

Mårten

Gudrun, Rune

25

12

Lillemor, Moa

19

Konrad, Kurt

Katarina, Katja

26

13

Elisabet, Lisbeth

Vecka 49

30 1

Kristian, Krister

20 K K8

Linus

27 6

Anders, Andreas

7

Ingegerd, Ingela

8

Vendela 22 e trefaldighet Fars Dag

14

Emil, Emilia

15

Leopold Söndagen f domssöndagen

K K8 6

K K8 4

3

6

Gustav Adolf Gustav Adolfsdagen

5

K K8

18 K K8

5

Eugen, Eiugenia

4

K K8

17 K K8

4

Sverker

3

K K8

16 K K8

3

Hubert, Hugo

1

2

3

4

2

3

4

5

Pontus, Marina

21

Helga, Olga

22

Cecilia, Sissela Domssöndagen

5 Astrid, Asta

28

Malte

29

Sune 1 i advent


Foto: Daniel Olausson


December • Joulukuu • Juovlamánnu Vecka 49

Måndag

30

1

Vecka 50

1 Angela, Angelika

Vecka 51

K

Vecka 52

Oskar, Ossian

2

7

Sten, Sixten

1

8

Virginia

21

Tomas Vintersolståndet

2

Beata, Beatrice

Gottfrid

2

9

Anna

22

Natanael, Jonatan

3

Lydia

Assar

3

10

23

Adam Drottningens födelsedag

Vecka 53

28 1

29

Natalia, Natalie

2

God Jul & Gott Nytt År

30 3

Malin, Malena Nobeldagen

Abel, Set

Kavaheden stänger 14:30

Stig

4

24

Kavaheden stänger 11:30 Benjamin Värnlösa barns dag

Barbara, Barbro

11

5

Lördag Sven

6

Söndag Nikolaus, Niklas 2 i advent Finlands självständighetsdag

Eva Julafton

31

Sylvester Nyårsafton

Kavaheden stängt

Abraham

Juldagen

13

19

Isak

20

26

Stefan, Staffan Annandag Jul

27

Kavaheden stängt

2

1 5

12

Alexander, Alexis

Lucia 3 i advent Luciadagen

Israel, Moses 4 i advent

5

25 6

Daniel, Daniela

6

18 K

Kavaheden stängt

4

4

K

17 K

Fredag

5

K

16 K

Torsdag

4

K

15 K

Onsdag

3

K

14 K

Tisdag

2020

Kavaheden stängt

3

Johannes, Johan Söndagen e jul


Så här sorterar vi

sid 28-34 Avfallsinformation

Förpackningar och tidningar

Hushållssopor och matavfall

Grovavfall och el-avfall

Förpackningar och tidningar sorteras ut för att återvinnas. Materialet används på nytt och samtidigt sparas energi! Visste du att det är lag på att sortera och återvinna?

Hushållssoporna bränns i värmeverk och blir till fjärrvärme. Därför får aldrig farligt avfall eller icke brännbara sopor slängas i gröna tunnan! Om du sorterar ut matavfallet kan näringsämnen tas tillvara!

Grovavfall är avfall som inte ryms i gröna tunnan eller inte ska vara där av andra orsaker. Visste du att nästan allt grovavfall återanvänds eller återvinns? Ju bättre du sorterar desto bättre kan vi ta vara på materialen.

Farligt avfall är allt som har faro- och skyddsangivelser på sig. Var försiktig och lämna alltid (gäller hushåll) ditt farliga avfall till en miljöstation. Men tänk på att du i vissa fall kan undvika farligt avfall genom att välja snällare produkter och förpackningar!

Läs mer på sidan 30

Läs mer på sidan 31

Läs mer på sidan 32

Läs mer på sidan 29

Farligt avfall

Sid 28


Förpackningar och tidningar till återvinningsstationen, ÅVS FTI äger och driver alla återvinningsstationer. Ring 0200-88 03 11 om du har frågor och synpunkter. Gällivare

METALLFÖRPACKNINGAR

GLASFLASKOR & BURKAR

OKQ8 Hjortronet Blockvägen Bagarvägen Nomadskolevägen Estradvägen Betongvägen Kopparvägen Garvaregatan Bussgatan, Tallbacka

Malmberget N:a Kungsallen Rödingvägen Stubbvägen Gällivarevägen

HÅRDA & MJUKA

Folie, aluminiumformar, konservburkar, tuber m. kork, lock och kapsyler.

TIDNINGAR & TRYCKSAKER

Burkar och flaskor i färgat och ofärgat glas som sorteras var för sig.

Chipspåsar, plastflaskor, plastburkar, plastlock, plastkassar.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Koskullskulle

Samhall anlitas för städning av området i anslutning till Återvinningsstationerna

Jägargatan Dennevitzvägen

Landsbygden Nattavaara Hakkas Ullatti Skaulo Mettä-Dokkas Stora Sjöfallet  

PLASTFÖRPACKNINGAR

Tidningar, kataloger, reklamblad, skrivpapper, kollegieblock.

Papperskassar, mjölkpaket, kartoner, juiceförpackningar, omslagspapper. Sid 29


Hushållssopor och matavfall KÖKSAVFALLSKVARNAR Kvarnen installeras under diskbänken. Där mals matresterna som sedan åker via avloppsledningen till reningsverket. Där tas matresterna ut tillsammans med slam efter rening och används för att tillreda jord. Kvarnarna kan hjälpa till att ta vara på näringsämnen och samtidigt minska transporter och utsläpp. Installation ger reducerad taxa.

Är du intresserad av att installera en köksavfallskvarn och därmed få en reducerad taxa. Blankett finns att hämta på: www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/ Blanketter: Ansökan om installation av köksavfallskvarn eller ring 0970-818 181.

LATRIN

GRÖNA TUNNAN Här läggs brännbara sopor. Men först sorterar du ut det farliga avfallet, material som går att återvinna och grovsopor. Dina sopor ska du alltid sätta in en påse som du knyter ihop ordentligt. Saknar du den gröna tunnan hemma eller på jobbet? Hör av dig! Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, tel: 0970-818 000 vx

Anmäl trasig tunna på: www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/Miljö & Hälsa/Avfall & Återvinning eller ring: 0970-818 000 vx.

KOMPOSTERING

För att vi ska kunna ta hand om latrinet på Kavaheden måste du lämna in det i en tunna eller påse som är komposterbar. BioLatrintunnan eller komposterbara påsen köper du på Kavahedens ÅVC.

Om du vill ta hand om ditt eget matavfall kan du ordna en egen kompost. Anmäl kompostering till miljö- bygg och räddningsförvaltningen så kan du få tömning mer sällan och billigare renhållningsavgift.

Kostnad, behandling ingår: BioLatrin-tunnan 275:35 liters påsar 50:-/rulle.

Egen kompostering

När latrin lämnas in i komposterbara kärl så kan vi lägga dessa i våran strängkompost, blanda dem med annat organiskt material och göra jord av dem. Detta är det billigaste och miljösmartaste sättet att hantera latrin på för oss.

Blankett för anmälan finns på www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/Blanketter/Vatten, avlopp och avfall/Anmälan om kompostering samt behovsanpassad hämtning. Eller ring Miljö- bygg och räddningsförvaltningen, 0970-818 000 vx.

Det finns olika typer av behållare på marknaden. Det går också bra att bygga en egen behållare.

MASKKOMPOST Tänk på att • Vattna eller blanda kolrikt (spån etc) och kväverikt (organiskt avfall) material • Alltid täcka hushållsavfall med sågspån, flis, hackad halm eller liknande • Se till att komposten får ordentligt med syre, gräv om och lufta vid behov • Komposten ska varken vara blöt eller torr, blanda i strö försiktigt Problem som kan uppstå • Flugor, vanliga husflugor eller små fruktflugor kan bli ett problem. För att bli av med dem kan man röra om i komposten och strö lite torv eller jord överst. En blöt tidning som ”lock” är också bra. • Om det börjar lukta behövs komposten luftas och blandas ut med lite strö. • Det går utmärkt att resa ifrån komposten en tid. Har man bara sett till att lådan inte torkar ut och att det finns tillräckligt med rester klarar sig komposten i flera veckor.

Hämtning av hushållsavfall från fritidshus vecka 22-39. Har du frågor? Avfallsfrågor: 0970-818 919 Fakturafrågor: 0970-818 000 vx

Sid 30


Grovsopor, el-avfall, farligt avfall till återvinningscentralen, ÅVC

Hämtning av grovsopor

Kavahedens ÅVC

Sortering

Företag och verksamheter

Hämtning sker vår och höst. Se annons i Kometen. Beställ hämtning via www.gellivare.se eller tel 0970/818 000. Sortera avfallet och märk avfallet: K = Kompost, I = Icke brännbart, X = Brännbart. Packa, emballera och bunta.

På återvinningscentralerna får hushållen lämna allt avfall som normalt förekommer i hushåll utom hushållsavfall som läggs i gröna tunnan hemma. Välkommen att sortera trä, metallskrot, kvistar och grenar, brännbara grovsopor, el-avfall, vitvaror, möbler, järnskrot, farligt avfall m m.

OBS! För att undvika köbildning, sortera gärna ditt avfall innan du kommer till ÅVC. Se bild på sid 33. Hushåll betalar för ÅVC och miljöstationer via renhållningsavgiften. Centralerna får besökas med bil och släp och lätt lastbil. Traktorer och lastbilar är välkomna att väga in avfall. Och kom ihåg att avfallet ska samlas in i genomskinliga säckar! Läs mer på: gellivare.se/hitlamnardu

Företag och andra verksamheter har möjlighet att sortera mindre mängder verksamhetsavfall mot betalning på ÅVC. Utöver verksamhetsavfall kan man lämna elavfall och förpackningar. Hushållsavfall lämnas i företagets gröna tunna! Företag och verksamheter kan också väga in sitt avfall enligt vår mottagningstaxa.

El-, farligt avfall och byggavfall är förbjudet att lägga i grovsoporna! Lämna detta själv till miljöstationen och återvinningscentralen.

Mottagningstaxa Företagsavgift: 270 kr + moms/besök Företagskort kan ordnas på Kavahedens ÅVC, kontakta personalen. Extra kort, 100 kr. OBS! Ej farligt avfall. Det skall lämnas till godkänd/tillståndsgiven mottagare.

Däck

Elavfall

Återvinningsmarknad

Inlämningscontainer

Däcken får lämnas hos däckförsäljare. Däcken får inte ha fälgarna kvar. Däck utan fälg kan även lämnas till Kavahedens ÅVC.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elektronikavfall på återvinningscentral när de är förbrukade. OBS! Farligt avfall, elavfall och byggavfall hämtas inte med grovsoporna! Ej heller saker som suttit fast i väggen, exempelvis garderober, skåp, diskbänk och liknande.

Hjortronet, Oljevägen, tel: 0970-818 846 Öppettider: Måndag-Torsdag 10.00-16.00 Fredag 10.00-15.00. Sista torsdagen varje månad 10.00-18.00. Lördag-Söndag, stängt.

Ta en tur till Återvinningsmarknaden. Det är bättre att återanvända än slänga! På Kavaheden finns en container som du kan lämna saker i som går till ÅVM. Kavahedens ÅVC, Tel: 0970-818 985

Sid 31


Farligt avfall

Tel: 0970-818 955

INSAMLINGSPLATSER

EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL

Batteri-, lampholkar och små elavfall

Farligt avfall är sånt som är skadligt för hälsan och miljön. Du känner igen produkterna på faro- och skyddsangivelserna!

Här får du lämna småbatterier, glödlampor, lågenergilampor samt smått elavfall som får plats i handväskan, portföljen eller kassen.

GÄLLIVARE • Kavahedens ÅVC • Hjortronet • Kommunhuset, entré • Norrskensgallerian • ICA Kvantum • Eriksson Center, entré • Coop Forum, vid pantmaskinerna • Coop Nära, Lulevägen • Räddningstjänsten • Dollarstore • OKQ8

MALMBERGET • Simhallen Malmberget • Välkommaskolan

MILJÖSTN GÄLLIVARE • Kavahedens ÅVC

Färg • Lack och lim • Lösningsmedel Rengöringsmedel • Bekämpningsmedel Oljeavfall • Batterier • Frätande kemikalier OBS! Håll syror och baser åtskilda.

SPRUTOR OCH KANYLER Om du har sprutor och kanyler så får du en behållare för dessa utan kostnad från din vårdcentral när du får dina recept på mediciner. Då kan du samla dina sprutor och kanyler i behållaren och sedan lämna in den till vårdcentralen när den är full. Allt utan kostnad!

FÖRETAG OCH FARLIGT AVFALL Gå in på: www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/Miljö & Hälsa/Avfall & återvinning/ Företagets avfall Här kan du läsa allt om företagens avfallshantering.

Lämna in överblivna mediciner till Apoteket. Det gäller även produkter som till exempel hormonplåster och inhalatorer som fortfarande innehåller aktiva substanser efter användning. Hämta en genomskinlig medicinpåse på apoteket, eller använd en annan genomskinlig påse. Där lägger du dina gamla och överblivna mediciner, utan kartong, och lämnar påsen på ett apotek. Du behöver inte stå i kö för att lämna påsen utan kan gå direkt fram till kassan. Vi är tacksamma för din hjälp.

Tänk på vad du köper, välj ”snälla” produkter. Det gör det lättare att ta hand om resterna. LITIUMBATTERIER, ÄN 500G Det är braSKADADE för miljön,ELLER STÖRRE Undantag hälsan och så minskar Observera! Det finns undantag för överbliven vi det farliga avfallet.

medicin som cytostatika och övriga cytotoxiska läkemedel som klassas som farligt Skadade litiumbatterier och batterier från t.ex. verktyg och bärbara ingår avfall datorer och därmed märks ordentligt och LITIUMBATTERIER, SKADADE ELLER STÖRRE ÄN STÖRRE 500Gi denna fraktion. också läggas i LITIUMBATTERIER, SKADADE ELLER ÄN Mobilbatterier 500G är extra känsliga och ska därför lämnas till miljöstationen. denna fraktion. Blottade poler tejpas, Detta tas inte emot av Apoteket. i övrigapoler falltejpas, räcker Blottade i övriga fall räcker batteriets inbyggda kortslutningsskydd. batteriets inbyggda

LANDSBYGDEN • Dokkas • Hakkas • Nattavaara, ICA Handlarn • Nilivaara • Skaulo • Ullatti

MEDICINER TILL APOTEKET

Skadade litiumbatterier och batterier t.ex. verktyg ocht.ex. bärbara datorer och ingår Skadade litiumbatterier ochfrånbatterier från verktyg i denna fraktion. Mobilbatterier är extra känsliga och ska därför också läggas i bärbara datorer ingår i denna fraktion. Mobilbatterier är extra denna fraktion.

kortslutningsskydd.

Dessa batterier ska lämnas till Kavahedens ÅVC!

känsliga och ska därför också läggas i denna fraktion.

Dessa batterier ska lämnas till fall Kavahedens Blottade poler tejpas, i övriga räcker batteriets ÅVC! inbyggda kortslutningsskydd.

Dessa batterier ska lämnas till Kavahedens ÅVC!

Sid 32


Kavahedens

Vedgård

avfallsanläggning

Wellpapp

Packa rätt hemma, så slipper du långa köer

6 Gips 4 Restavfall Latrin

Öppettider Kavaheden Gällivare

3 Trä

Stort el-avfall

Maj – september

Oktober – april

Mån–torsdag 07.30 – 15.30 Fredag 07.30 – 14.30 Söndag 12.00 – 16.00 Tisdag kväll 15.30 – 18.30

Mån–torsdag 07.30 – 15.30 Fredag 07.30 – 14.30 Tisdag kväll 15.30 – 18.30

2 Brännbart

Asbest

1 Metall

Tryckimpregnerat virke

Dag före helgdagar stänger vi 11.30 och helgdagar stängt

Kompost gräs & löv

5 Isolering & glas Elektronikavfall

Kylar & frysar Vitvaror

3 Trä 2 Brännbart

Stengods Kvistar & grenar

Upplysningar 0970 – 818 000 (växel)

Tisdag 14.00 – 18.00 Söndag 17.00 – 20.00

November – april

Tisdag

15.00 – 18.00

ULLATTI

Maj – oktober

Tisdag 11.00 – 14.00 Torsdag 16.00 – 20.00

November – april

Tisdag

18.30 – 21.30

NATTAVAARA

Vågsta�on

Våg 24m

Tjärpapp

Dag före helgdagar och helgdagar stängt

Maj – oktober

Farligt avfall Info

Öppettider återvinningscentraler SKAULO

1 Metall

HAKKAS

Maj – oktober

November – april

Måndag 16.00 – 20.00 Onsdag 11.00 – 14.00

Torsdag 18.30 – 21.30

Däck utan fälg

Återvinningssta�on

DOKKAS

Maj – oktober

November – april

Måndag 11.00 – 15.00 Onsdag 15.00 – 18.00

Torsdag 15.00 – 18.00

• Glas • Plast • Metall • Tidningar • Pappersförpackningar

NILIVAARA

Maj – oktober

November – april

Maj – oktober

Onsdag 8.00 – 11.00 Torsdag 16.00 – 20.00

Onsdag 17.00 – 20.00

Tisdag 15.00 – 18.00 Torsdag 11.00 – 15.00

November – april

Tisdag

15.00 – 18.00

Entré


AVFALLSHÄMTNING I TÄTORTERNA och LANDSBYGDEN

OJÄMNA VECKOR, dag och område

JÄMNA VECKOR, dag och område

Måndag 1

Måndag

Tisdag

2

Elevhemsområdet, Bäcken, Kilen, Västra Malmsta. Repisvaara (villaområden, ej hyreshus). S:a Mosebacke, Mellanområdet, Vuosko.

Polcirkeln.

Onsdag

3

Torsdag 4

Fredag

5

N:a Mosebacke, Ö:a Malmsta, Koskullskulle, Tjautjas. Folkets parkomr, Apelkvistheden, Hedeberga, Silfverbrandshöjden, Nedre Heden. Björkmansheden, Övre Heden, Gällivare centrum Norra Vassaraträsk. Solbacken i Kos (villaområden, ej hyreshus)

STÄLL UT KÄRLET DAGEN FÖRE TÖMNINGSDAG! Förklaring: I kalendern finns markering för varje hämtningsområde på respektive hämtningsdag. Personalen i sopbilen anger en specifik kod om kärlet ej tömts;

Flygplatsen, Tallbacken, Nautanen, Sjungberget, Myrheden, Muorjevaara, Avvakko, Moskojärvi, Skaulo, Puoltikasvaara, Lappeasuando, Neitisuando, Killinge, Fjällåsen, Kaitum, Kronsågen, Ritsemvägen.

Tisdag

Sakajärvi, Laurajärvi, Likavaara, Keskijärvi, Leiopjärvi, Dokkas, Mettä-Dokkas, Nilivaara, Alavaara, Ampiaslantto, Markitta, Granhult, Purnuvaara, Vettasjärvi, Kääntöjärvi.

Onsdag

Martinvaara, Ruutivaara, Rantavaara, Ullatti, Satter, Yrttivaara, Hakkas, Sammakko, Mukkavaara, Äijävaara, Palohuornas, Purnu, Sadjem, Björkberget, Ratukkavaara, Vähävaara.

Torsdag

Nattavaaravägen, Råneträsk, Ritäjänkä, Nuortikon, Ripats, Harrträsk, Tidnokenttä, Kilvo, Nattavaara, Sarvisvaara, Solberget, Pålkem, Mårdsel, Vuottas, Saivis, Flakaberg, Risträsk, Bönträsk, Kattån, Torrivaara, Skröven, Torasjärvi, Storberget, Särkivaara, Mäntyvaara, Sadjem.

Fjällnäs by, Kalasluspa, Kalixforsbron, Nikkaluoktavägen.

• Ej utställt kärl • Blockerat kärl • Felvänt kärl (kärlet ska stå med öppningen mot körbanan) • Kärl ej tillgängligt (ej snöröjt, ej sandat, fastfruset kärl m m) • Överfullt kärl (locket ska gå att stänga) Koden registreras och avläses hos oss på renhållningen.

Fredag

6

Andra sidan, Forsvallen, Fjällnäsområdet, Karhakkaområdet, norra Malmberget, Sikträskvägen, Södra Vassaraträsk.

Markering för de som har egen kompostering K-märkta sopkärl töms var 4:e vecka. K8 K8-märkta sopkärl töms var 8:e vecka.

K

Sid 34

Profile for Gällivare kommun

Miljökalender 2020  

Gällivare kommuns miljökalender 2019.

Miljökalender 2020  

Gällivare kommuns miljökalender 2019.

Advertisement