Page 1


Illustratör: Elenor Larsson

Värmeljushållare lämnas till metallåtervinningen på Kavahedens ÅVC, hållaren är ingen förpackning.

Tänk på vad du spolar ner i avloppet: - Häll inte fett i köksavloppet! - Samla upp större mängder matolja i en tät plastburk eller plastflaska och lägg i avfallstunnan. - Välj rätt dosering av tvätt- och diskmedel. - Välj miljömärkta produkter, de är snällare mot miljön. - Industrier ska välja miljövänliga kemikalier.

Toalettstolen är ingen papperskorg! - Bara kiss, bajs och toapapper i toan- lätt att komma ihåg

En bild säger…

- Ställ in en papperskorg i toaletten för övrigt skräp/avfall

Saker du inte behöver kan vara bra för någon annan:

Kupan Röda Korset, Smedjegatan 4, Gällivare Tel: 0970-131 56

Till årets miljökalender har vi valt att spegla människor, djur och natur från olika delar av Gällivare kommun. Vi lämnar över till dig som betraktare att känna in och associera på ditt vis. Vem vet, kanske finns här bilden just du tycker säger mer än de tusen orden.

Alltinget, Oljevägen 11, Gällivare Tel: 0970-81 88 46

Redaktionen

N VA

ENMÄRK

E

T

PEFC Certified

S

Ett gammalt talesätt gör gällande att; en bild säger mer än tusen ord. Och det är full möjligt att det kan vara så någon gång. Helt klart är i alla fall att bilder väcker känslor och associationer. Värme, kyla, ljus mörker, sorg, glädje … listan kan göras lång.

Från uthålligt brukade skogar. PEFC/05-38-104

För mer information: www.pefc.org

Miljömärkt trycksak 3041 0010

Kalendern är tryckt med miljömärkta färger och papper

Miljökalendern trycks av Ågrenshuset Produktion AB Ansvarig utgivare Mats Pettersson, kommunchef Gällivare kommun. Omslag: Foto Andreas Hinzer.


RENHÅLLNINGSORDNINGEN HÄMTNING FRÅN FRITIDSHUS

HÄMTNING FRÅN VILLA/ PERMANENT BOENDE

SLAMTÖMNING

Tömning av fritidshusavfallet pågår under vecka 22-39 varje år. Normalt sker hämtning var fjortonde dag men ansökan om hämtning var 4:e vecka är möjligt, samt var 8:e vecka om egen kompostering av matavfallet sker eller vid installerad köksavfallskvarn.

Avgift, 190 lit kärl

Enligt Gällivare kommuns renhållningsordning ska tömning av slam från slutna tankar, fettavskiljare och trekammarbrunnar ske minst 1 gg/år. All tömning ska ske via Gällivare kommun.

Avgift

Vid frågor ang bestämmelser för tömning, debitering, och behov av extra töming kontakta: Tel 0970-818 208, 0970-818 919.

Hämtning av hushållssopor v 22-39

Kostnaden varierar beroende på sortering och hämtning. Möjlighet till gemensamt kärl med flera avfallslämnare finns, vilket också innebär reducerad taxa.

Fast avgift Alla som har ett fritidshus ska betala en fast avgift på 780 kr/år och fastighet. Den fasta avgiften ska täcka kommunens omkostnader för återvinningscentraler, miljöstationer, administration- och personalkostnader mm.

Blandat 2 veckor Antal tömningar 9 ggr/år Rörlig avgift/år 295 kr Total avgift inkl fast avgift 1 075 kr Gemensamt kärl 928 kr

Kompost 4 veckor 5 ggr/år 66 kr 846 kr 813 kr

Kompost 8 veckor 2 ggr/år 16 kr 796 kr 789 kr

Villa/permanentbostad kompost var 4:e vecka, kompost var 8:e vecka,

3 053 kr/år 2 291 kr/år 2 106 kr/år

Entreprenör 2013 - 2020 Hämtning utförs, på uppdrag av Gällivare kommun, av Karl-Erik Karlssons Åkeri, underentreprenör åt BDX. Vid frågor kontakta: 0970-777 04.

Hämtningsdagar Hämtningsdagar se sidan 34.

Utökade sophämtningsområden

Inventering pågår om vilka permanent-, fritids- eller tillfälliga boenden samt verksamheter som finns i områdena. Vi vill gärna ha in synpunkter från er inför märkning och utplacering av kärl samt om tömningsintervall. Kontakta tel 0970-818 919

Uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjasunder perioden för hämtningen. Ansökan ska lämnas till renhållningsansvarig nämnd (Service- och tekniknämnden) senast en månad (april) före den avsedda uppehållsperioden. Uppehåll kan beviljas i maximalt 5 år.

Befrielse från kommunal avfallshämtning Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan till miljö- bygg och räddningsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Befrielse kan även beviljas efter ansökan till miljö- bygg och räddningsnämnden om fastigheten inte nyttjas, så kallad ödefastighet eller på grund av det geografiska läget. En handläggningsavgift tas ut vid ansökan och den gäller maximalt i 10 år så länge inga förändringar sker. Ansökan om befrielse för fritidshus ska inlämnas senast vecka 18 om befrielsen ska gälla från i år. Även då tas en handläggningsavgift ut för handläggningen. Miljö- bygg och räddningsförvaltningen, 0970-818 000 vx.

Obligatorisk tömning, startar v 22

Vid frågor ang bestämmelser för tömning, debitering, och behov av extra töming kontakta: Tel 0970-818 287, 0970-818 919. Entreprenör 2017-2022 PASAB, underentreprnör åt BDX. Vid frågor kontakta 0970-777 04.

Dispens Ansökan om dispens ska inlämnas i god tid (6 veckor) före tömningsperioden. Ansökan av ändrad intervall/befrielse under pågående slamtömning gäller ej. Blankett finns att hämta på: www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/Blanketter Dispenser och frågor ang avloppsanläggningarna i övrigt handläggs av: Miljö- bygg och räddningsförvaltningen, 0970-818 000 vx. Avgift för handläggning av ansökan om ändring av tömningsintervall eller befrielse kommer att tas ut.

Avgift Sluten tank Upp till 3 kbm per kbm överstigande 3 kbm Slamavskiljare Upp till 3 kbm per kbm överstigande 3 kbm

2 310,00 kr 443,00 kr 1 766,00 kr 258,00 kr

Övriga avgifter tas ut vid förhindrad tömning ”bomkörning”, extra tömning. Läs mer på: www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/Taxor och avgifter

Övrigt Om du har ett tungt gammalt cementlock måste du byta till lättare godkänt brunnslock enligt Arbetsmiljölagen. Eventuell notering om detta finns på din faktura. Märk ut platsen för brunnen så att entreprenören lättare hittar den, gärna med en röd käpp.


Foto: Michael Renstrรถm


För mer information och uppdateringar om evenemang besök welcometogallivare.com

Vecka 01

31

Vecka 02

1

7

August Augusta

Vecka 03 Vecka 04

21

1

Nyårsdagen

Felix Felicia

1 Agnes Agneta

Erland

9

Gunnar Gunder

K K8 Laura Lorentz

2 Vincent Viktor

23

3

Alfred Alfrida

10

Hjalmar Helmer

3

17

Sigurd Sigbritt

24

4

Rut

Lördag

5

Hanna Hannele

Trettondagsafton

Söndag

6

Trettondedag jul

11

Jan Jannike

12

Frideborg Fridolf

13

Vecka 05

28

Konungens namnsdag

1

29 2

Diana

30 3

Gunilla Gunhild

31 4

Knut

1 e trettondedagen Tjugondedag jul

Anton Tony

18 K K8

Erika

25

Hilda Hildur

19

Henrik

20

Ivar Joar

1 5

Fabian Sebastian

2 e trettondedagen

5 Paul Pål

26

Bodil Boel

27

2

Göte Göta

3 e trettondedagen Förintelsens minnesdag

6 Karl Karla

Kasper Melker Baltsar

K K8 6

K K8 4 Frej Freja

Fredag

5

K K8

16 K K8

Torsdag

4

Skolstart

15 22

2

Svea

3

8

K K8

Onsdag

Skollov 2 - 8

K K8

14 K K8

Tisdag

2

K K8

Oddajagi mánnu • Tammikuu

Datum Aktivitet 1/12 2018 - 1/5 2019 Toppstugan har öppet alla röda dagar, Friluftsfrämjandet 1 Fiskepremiär i Sammakko 7-22/4 Skidskola, Friluftsfrämjandet 12 Julgransplundring kl. 12-14, Gällivare Museum 19-16/2 Utställning Anita Midbjer, Jordmån, Gällivare Museum 19 Kaamos på hembygdsområdet, Soutujärvi Hembygdsförening 25-27 Polarvinternatten 31 Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00

Måndag

JANUARI

AKTIVITET

3


Foto: Andreas Hinzer


Guovvamánnu • Helmikuu

28

För mer information och uppdateringar om evenemang besök welcometogallivare.com

Vecka 05

28 1

Vecka 06

12 14

4

Ansgar Anselm

18

29

Yngve Inge

1

5

Agata Agda

Frida Fritjof

19

30 6

Dorotea Doris

K K8 Evelina Evy

2 Ella Gabriella

20

31 7

Agne Ove

14

Rikard Dick

Valentin

K K8 4 Vivianne

21

1

Lördag

Max Maximilliam

2

Kyndelsmässodagen

Söndag

3

Kyndelsmässodagen

8

Berta Bert

9

Fanny Franciska

10

25 1

26 2

Torgny Torkel

27 3

Lage

28 4

Iris

5 e trettondedagen

15 K K8

Hilding

22

Sigfrid

16

Julia Julius

17

Maria

1 5

Alexandra Sandra

Septuagesima

5 Pia

23

Torsten Torun

24

Sexagesima

6 Sigvard Sivert

Disa Hjördis

K K8 6

Alla hjärtans dag

3

Fredag

5

K K8

13 K K8

Torsdag

4

Samisk nationaldag

12 K K8

Onsdag

3

K K8

11 K K8

Tisdag

2

K K8

Vecka 07

7

Samernas nationaldag, Gällivare Museum Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00 Fettisdag Hembygdsgården Nilivaara Alla hjärtans dag konsert Kulturskolan kl. 18:30 Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00

Vecka 08

6

Vecka 09

Datum Aktivitet

Måndag

FEBRUARI

AKTIVITET

2

3

Mats Mattias


Foto: Andreas Hinzer


För mer information och uppdateringar om evenemang besök welcometogallivare.com

Vecka 09

25

Vecka 10

1

4

Adrian Adriana

Sportlov 4-8/3

Vecka 11

26

Edvin Egon

5

Tora Tove

18

Edvard Edmund

27

Viktoria

2

19

Josef Josefina

1

4

6

Ebba Ebbe

Greger

3

7

Camilla

20

Joakim Kim

Vårdagjämning

Albin Elvira

8

Siv

Internationella kvinnodagen

K

14 K

Lördag

2

Ernst Erna

Söndag

3

Gunborg Gunvor

Fastlagssöndagen

5

K

13 K

Fredag

28

K

12 K

Torsdag

Askonsdagen

Kronprinsessans namnsdag

1

Onsdag

3

K

11 K

Tisdag

2

K

Vecka 12

Lilla VM Gve/Mbgt, Maif Sportlovsaktiviteter på Gällivare Museum 5 Fettisdag på Hembygdsområdet Gällivare 5 Fettisdag firas i Hembygdsgården Nattavaara 7 Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00 9 Trekantsloppet 9-14/4 Vintercafé öppet helger kl. 11-16, Moskojärvi Bygdegårdsförening 14 Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00 15-17 Vintermarknad på Hembygdsområdet i Gällivare 15-6/4 Utställningar Åke Aronsson samt Fia Kvissberg, Gällivare Museum 15-17 Gällivare Vintermarknad 15-17 Kulturarrangemang under Gällivare vintermarknad 15-17 Våffelcafé på PRO Gällivare 16 Gällivare Klassikern utdelas kl. 14 på Gröna scenen 21 Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00 25 Maria bebådelsedagen och våfflor, Ullattigården 25 Våffeldag/Konstutställning, Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus 25 Våffeldagen, byastugan i Nattavaara 25 Våffeldagen, hembygdsgården Nilivaara 28 Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00 28-31 Volkswagen Tour och SM-avslut.

Matilda Maud

4

21

Bengt

10

Edla Ada

1 i fastan

6

15 K

9

Torbjörn Torleif

Kristoffer Christel

16

Herbert Gilbert

17

Gertrud

2 i fastan

5

22

23

Kenneth Kent

Gerda Gerd

24

Gabriel Rafael

Jungfru Marie bebådelsedag

6

Vecka 13

1-3 4-10

Njukçamánnu • Maaliskuu

DatumAktivitet

Måndag

MARS

AKTIVITET

25 1

Marie bebådelsedag

26

Emanuel

2

Så kan du delta i Earth Hour - tips och inspiration

27

Rudolf Ralf

3

Halvera resandet med fossila WWF Earth Hour är världens största bränslen - men res miljömanifestation med hundratals klimatsmart och rör miljoner människor som uppmanar makt- på dig dubbelt så havarna att ta krafttag för klimatet. Earth mycket, till exempel Hour infaller den 30 mars 2019 klockan med cykel! 20.30-21.30 lokal tid över hela jorden.

28

Malkolm Morgan

4 Halvera köttkonsumtionen, men dubblera antalet gröna proteiner och sluta slänga ätbar mat – det vinner både du och planeten på!

29

Jonas Jens

5 Halvera energianvändningen från din bostad, men fördubbla ditt positiva bidrag genom att producera egen förnybar el.

30

Holger Holmfrid

Släck ner för en ljusare framtid 20.30-21.30

Halvera utsläppen från ditt sparande redan idag, men dubblera ditt klimatsmarta sparande. Välj en bank, fondförvaltare eller ett försäkringsbolag som kan hjälpa dig.

31

Ester

Sommartid börjar ställ fram klockan 1 timme

Dags att konsumera klokare! Halvera din klimatpåverkan från shopping, och fördubbla ditt positiva bidrag genom att använda cirkulära och digitala tjänster. BUTIKEN


Foto: Andreas Hinzer


Vecka 14

1

Vecka 15 Vecka 16

K K8

Tisdag

2

Gudmund Ingemund

K K8

8

Nadja Tanja

1

15

Olivia Oliver

16

Onsdag

3

Ferdinand Nanna

K K8

9 K K8

Påsklov 15-18/4

Otto Ottilia

2 Patrik Patricia

17

4

Marianne Marlene

Ingvar Ingvor

3

11

Ulf Ylva

K K8 4 Elias Elis

Dymmelonsdagen

18

Fredag

5

Lördag

Irene Irja

6

Vilhelm William

Söndag

7

Irma Irmelin

5 i fastan

K K8 6

K K8

10 K K8

Torsdag

12 K K8

Valdemar Volmar

Skärtorsdagen

Liv

13

Artur Douglas

14

Tiburtius

Palmsöndagen

5

19

Olaus Ola

Långfredagen

Kavaheden stänger 11:30

20

Amalia Amelie Emelie

Påskafton

21

Anneli Annika

Påskdagen

Kavaheden stängt

Vecka 17

6

22

Allan Glenn

Annandag Påsk

23

Georg Göran

24

Vega

25

Markus

26

Teresia Terese

27

Engelbrekt

28

2 i påsktiden

Kavaheden stängt

1

29

2 Tyko

30

Mariana Valborgsmässoafton

Konungens födelsedag

3

4

5

1

2

3

K

K

K

4

Kavaheden stängt

K

För mer information och uppdateringar om evenemang besök welcometogallivare.com

Harald Hervor

K K8

Vecka 18

3-4 Skolornas Dundret Runt 6 Antikrundan i Leipojärvi, IK Lej 6 Dundret Runt 7 Dundret Runt Skate 7 Barnens Dundret Runt 7 Vårcafé på Ullattigården 13-4/5 Konstutställning 13 Vernissage 14 Vårcafé på Ullattigården 15-21 Påsklovsaktiviteter på Gällivare Museum 20 Påskafton i Mårdsel 20 Aktivitetsdag i Vettasjärvi 21 Pimpeltävling i Sammakko, Hembygdsgården 21 Vårcafé på Ullattigården 28 Vårcafé på Ullattigården 30 Valborgsmässoafton på Hembygdsområdet Gällivare 30 Brasrally i Gällivare, MAIF 30 Valborg med Miningtowncruisers 30 Majbrasa med tipspromenad, Puoltikasvaara Idrotts- och Friskvårdsförening

Çuoñománnu • Huhtikuu

DatumAktivitet

Måndag

APRIL

AKTIVITET

K

6

5

Ture Tyra


Foto: Michael Renstrรถm


Vecka 18

29

Vecka 19

K

Vecka 20

Marit Rita

1

13

Onsdag

30

1

Kavaheden stängt

Linnea Linn

2

K

7 K

Valborg Första Maj

Torsdag

Carina Carita

2

14

Halvard Halvar

K

8 K

Filip Filippa

Åke

Reidar Reidun

Europadagen

15

K Sofia Sonja

3 K

9

3

Fredag

4

16

4

Monika Mona

20

Karolina Carola

21

Konstantin Conny

22

Hemming Henning

23

Städkampanjen pågår

Esbjörn Styrbjörn

11

Märta Märit

27

2 Beda Blenda

28

3 Ingeborg Borghild

29

4 Yvonne Jeanette

Kavaheden söndagsöppet 12-16

17

Rebecka Ruben

18

Erik

Kavaheden stänger 11:30

K K8

K K8

30

24

Ivan Vanja

5 i påsktiden

25

Urban

26

Vilhelmina Vilma

Bönsöndagen Mors Dag

Kavaheden söndagsöppet 12-16

Kristi Himmelsfärdsdag

31

Kavaheden stängt

Kavaheden stängt

K K8

19

Maj Majken

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5 Vera Veronika

12

Charlotta Lotta

4 i påsktiden

5

Anmäl hämtning av grovsopor 1

5

Gotthard Erhard

Kavaheden söndagsöppet 12-16

Norges nationaldag

Desideria Desirée

Söndag

3 i påsktiden

6

10 K

Ronald Ronny

John Jane

Lördag

6

K K8

För mer information och uppdateringar om evenemang besök welcometogallivare.com

Tisdag

K

6 K

Vecka 22

Toppstugan utdelning av luvan 60 årsjubileum!, Friluftsfrämjandet 4 GF Dynamik håller Gympafest 11-8/6 Vårsalongen på Gällivare Museum 18 Grilldag i Sammakko, kl. 12, PRO 18 Byakultdagen Folkets Hus Gällivare, Kulturen i Gällivare 26 Biologiska mångfaldens dag, Naturskyddsföreningen i Gällivare 28 Skoj på stan, Kulturen i Gällivare

Vecka 21

1

Miessemánnu • Toukokuu

DatumAktivitet

Måndag

MAJ

AKTIVITET

Petronella Pernilla

K K8 6

1

2 Kavaheden söndagsöppet 12-16


Foto: Daniel Olausson


För mer information och uppdateringar om evenemang besök welcometogallivare.com

Vecka 22 Vecka 23 Vecka 24

Tisdag

Onsdag

Torsdag

27

28

29

30

K K8

K K8

K K8

K K8

3

Ingemar Gudmar

4

Solbritt Solveig

5

Bo Danmarks grundlagsdag

Världsmiljödagen

10

1

K K8 Svante Boris

Annandag Pingst

11

2

K K8 Bertil Berthold

12

6

3

Gustav Gösta

Kavaheden stängt

13

31

Lördag

1

Gun Gunnel

7

17

Islands nationaldag

18

Björn Bjarne

19

Germund Görel

20

Kavaheden söndagsöppet 12-16 Robert Robin

Skollov

8

Eivor Majvor

Pingstafton

K K8

24 K

2

Aina Aino

14

Håkan Hakon

Skolavslutning

Linda

Kavaheden stänger 14:30

Johannes döparens dag

25 K

3 David Salomon

26 K

4 Rakel Lea

27 K

9

Börje Birger Pingstdagen

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

15

Margit Margot

16

Axel Axelina

Heliga trefaldighetsdag

Kavaheden söndagsöppet 12-16

21

Alf Alvar

Midsommarafton Sommarsolstånd

Kavaheden stängt

1

2

Rutger Roger

Söndagen f pingst

6 Torborg Torvald

Söndag

Kavaheden stängt

K K8 4 Eskil

Fredag

K K8 6

Sveriges nationaldag

Kavaheden stänger 11:30

K K8

Vecka 25

Mentalbeskriv. Hund BHK Malmen Kulturskolans Körkonsert Nationaldagsfirande: Hembygdsområdet i Gällivare Hembygdsområdet , Soutujärvi Bäckstranden, Nattavaara Hembygdsgården, Purnuvaara 6 Byarna Runt med Mining Town Cruisers 8-9 Rallylydnadstävlingar BHK Malmen 8 Linasvängen, Hakkas GOIF 15 Niliterrängen & Lapplands Långlopp, Nilivaara IS 15 Midnight Sun Meet 16 Gruvorna Runt – cykellopp 17 Skrövbrons sommarcafé öppnar 19-17/8 Sommarutställning, Slöjd och hantverk, Gällivare museum 21 Midsommarfirande: Hembygdsområdet i Gällivare Hembygdsgården Sammakko Bäckstranden, Nattavaara 21-4/8 Bäckstranden sommarcafé, Nattavaara. 22 Friluftsgudstjänst, Skrövbrons café 27-29 Saltofolk - Saltoluokta folkmusikfestival 28 Lydnadstävlingar BHK Malmen 28-29 Midnattssolsutställning, nordisk hundutställning 28-30 Gällivare Sommarmarknad 28-30 Midnattssolsträffen, MMCK:s klubbområde 29 Brukstävlingar BHK Malmen 29 Slåtterdagen i Abborrträsk 29 Hembygdsdagen Nilivaara

Vecka 26

1-2 4 6

Geassemánnu • Kesäkuu

Datum Aktivitet

Måndag

JUNI

AKTIVITET

22

Midsommardagen

23

Kavaheden stängt

Kavaheden stängt

Paulina Paula

Adolf Alice

Den heliga Johannes döparens dag

5 Selma Fingal

28 K

6

Leo

29

Peter Petra

30

Elof Leif

2 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16


Foto: Daniel Olausson


Vecka 27

1

Vecka 28

K

Aron Mirjam

1

2 K

8

Kjell

Vecka 29

15

Ragnhild Ragnvald

Vecka 30

1

22

Rosa Rosita

2

Onsdag

3 K

9

Jörgen Örjan

16

Reinhold Reine

2 Magdalena Madeleine

K K8

Aurora

3

Torsdag

4 K

10

André Andrea

Olof

1

23

Emma Emmy

Ulrika Ulla

4

11

Fredag

5 K

Eleonora Ellinor

Algot

2

24

Kristina Kerstin

25 K K8

31 K K8

18

Fredrik Fritz

4

K K8

30 K K8

17

Bruno

3

K K8

29 K K8

För mer information och uppdateringar om evenemang besök welcometogallivare.com

Tisdag

Laila Ritva

Lördag

6

Esaias Jessika

Helena Elin

3

1 K K8 4

12

Herman Hermine

13

Joel Judit

14

Folke

4 e trefaldighet Kronprinsessans födelsedag

Kavaheden söndagsöppet 12-16

19

Sara

20

Margareta Greta

21

Johanna

Apostladagen

Kavaheden söndagsöppet 12-16

26

Jesper Jasmine

27

2

3 5

Marta

28

Botvid Seved

6 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

K K8 6

K K8

7

Klas

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

5 Jakob

Söndag

3 e trefaldighet

6

Vecka 31

1-19/8 Sommarcafé i Moskojärvi 4 Laponia Triathlon Sprint, Vassara älv, Gällivare camping 6 Laponia Triathlon 67°N, Sandviken 6 Rallarmarschen, från Gällivare till Porjus 13 Trivselkväll, Vettasjärvi Byastuga 18 PRO-dag, Hembygdsgården 20 Femkort på hembygdsgården i Sammakko 20 Hembygdsdag och medlemskväll i Nattavaara, Bäckstranden 21 Friluftsgudstjänst, Bäckstranden Nattavaara 21 Myrslåtter på Kainunjänkkä, Soutujärvi 27 Pokerkväll i Purnuvaara, hembygdsgården 27 Auktion kl. 13-17, Skrövbrons sommarcafé 27 Vettasdagen i Vettasjärvi byastuga

Suiodnemánnu • Heinäkuu

Datum Aktivitet

Måndag

JULI

AKTIVITET

4 Kavaheden söndagsöppet 12-16


Foto: Daniel Olausson


För mer information och uppdateringar om evenemang besök welcometogallivare.com

Vecka 31

29

Vecka 32

K K8

5

1

Tisdag

30 K K8

Ulrik Alrik

Onsdag

6

31

2

K K8 Alfons Inez

7

3

Torsdag

1

Per

K K8 4 Dennis Denise

8

Fredag

2

Karin Kajsa

K K8 Silvia Sylvia

Drottningens namnsdag

9

Lördag

3

Tage

Vecka 33

12

Klara

1

2

19

Magnus Måns

K

1

Östen

20

Bernhard Bernt

2

Rolf Raoul

21

Jon Jonna

22

Henrietta Henrika

Roland

10

Lars

3

Leila Fatima

29 K

4

Hans Hampus

8 e trefaldighet

Brynolf

17

Verner Valter

18

Ellen Lena

9 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

23

Signe Signhild

24

Bartolomeus

5

25

Lovisa Louise

10 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

6

30 K

11

Susanna

Kavaheden söndagsöppet 12-16

16

K

4

Arne Arnold

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

5

K

28 K

15

Stella Estelle

4

K

27 K

14

Uno

3

K

26 K

13

Kaj

Söndag

Kristi förklarings dag

6

Vecka 34

Hembygdsgårdarnas dag i Purnuvaara 9 Malmenkampen Lydnadstävlingar, BHK Malmen 10-11 Malmenkampen Brukstävlingar, BHK Malmen 15 Surströmmingspremiär Hembygdsområdet i Gällivare 16 Surströmming på Hembygdsgården i Nattavaara 17 Byadagen i Leipojärvi 17 MC-fika på Träffpunkten i Mårdsel 17 Terrängstafett 42 195 i Soutujärvibygden 17-18 Malmenhoppet Agilitytävlingar, BHK Malmen 18 Loppis, Skrövbrons sommarcafé 18 Skrövbrons sommarcafé stänger 18 Topparna Runt, Friluftsfrämjandet 24-7/9 Konstutställning 24 Vernissage 24 Surströmmingsfest, Hembygdsgården Sammakko 24 Surströmmingsfest, Moskojärvi Bygdegård 24-5/10 Utställning Stina Edin på Gällivare Museum 29-31 Gällivare Minoritetsspråkfestival 31 Dundret Extreme Running 31 MTC All Car Show 31 Paltmiddag, Vettasjärvi Byastuga

Vecka 35

4

Borgemánnu • Elokuu

Datum Aktivitet

Måndag

AUGUSTI

AKTIVITET

Albert Albertina

31

Arvid Vidar

1 Kavaheden söndagsöppet 12-16


Foto: Daniel Olausson


För mer information och uppdateringar om evenemang besök welcometogallivare.com

Vecka 35 Vecka 36

Brukstävling BHK Malmen Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00

Çakçamánnu • Syyskuu

14 26

1

Tisdag

27 K

2

Justus Justina

2

Onsdag

28 K

3

Alfhild Alva

3

Torsdag

29 K

4

Gisela

4

5

Fredag

30 K

Adela Heidi

Lördag

Söndag

31

1

9

Anita Annette

1

10

Tord Turid

2

16

Dag Daga

17

11

Dagny Helny

3 Hildegard Magnhild

12

Åsa Åslög

4

18

Orvar

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5

6

Lilian Lilly

7

Roy Kevin

19

8

Alma Hulda

12 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

13

Sture

14

Ida

15

Sigrid Siri

13 e trefaldighet

Kavaheden söndagsöppet 12-16

5 Fredrika

Samuel Sam

12 e trefaldighet

6

Vecka 37

13

26 K

Vecka 38

11

Mentalbeskrivning Hund BHK Malmen Promenad på Hälsans stig ”Att gå är också motion” kl. 18. Start Hembygdsområdet Gällivare Ullattigården Lydnadstävling BHK Malmen

20

Elise Lisa

21

Matteus

22

Maurits Moritz

14 e trefaldighet

Anmäl hämtning av grovsopor K K8

Vecka 39

7-8

K K8

23

Tekla Tea

Höstdagjämning

K K8

Vecka 40

Datum Aktivitet

Måndag

SEPTEMBER

AKTIVITET

30

1

24 K K8

Helge

K K8

1

Gerhard Gert

2

25 K K8

2

Tryggve

3

26 K K8 4

3

Kavaheden söndagsöppet 12-16

K K8 6

K K8 Enar Einar

27 K K8

4 6

Dagmar Rigmor

5

28

Lennart Leonard

29

Mikael Mikaela

Den helige Mikaels dag


Foto: Michael Renstrรถm

BILD OKTOBER


För mer information och uppdateringar om evenemang besök welcometogallivare.com

Vecka 40

30

Tisdag

1

Onsdag

Ragnar Ragna

2

Ludvig Love

Torsdag

3

Esvald Osvald

Fredag

4

Frans Frank

Lördag

5

Bror

Söndag

6

Jenny Jennifer

16 e trefaldighet

Vecka 41

6

7

Birgitta Britta

Internationella barndagen

Vecka 42

1

14

Stellan

Ursula Yrsa

1

15

Hedvig Hillevi

28

Simon Simone

Marika Marita

2

16

Finn

29

Viola

Severin Sören

17

Antonia Toini

30

24 K

Elsa Isabella

18 K

Evert Eilert

FN-dagen

3

11

Erling Jarl

12

Valfrid Manfred

13

Berit Birgit

Tacksägelsedagen

5

K

23 K

10

Harry Harriet

4

K

22 K

9

Ingrid Inger

3

K

21 K

8

Nils

2

K

Vecka 43

Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00 5 Hälsodag, Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus 10 Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00 12 Kulturfestival med tema Kulturarv 12 Hembygdsdagen i Nilivaara 12-9/11 Utställning på Gällivare Museum 12-13 Kulturdagar i Moskojärvi 16 Våfflor i Byastugan Nattavaara 17 Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00 19 Renkok i Hembygdsgården Nattavaara 24 Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00 28-1/11 Läslov Biblioteken 31 Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00

Vecka 44

3

Golggotmánnu • Lokakuu

Datum Aktivitet

Måndag

OKTOBER

AKTIVITET

4

31

Edit Edgar

1 6

19

Tore Tor

20

Sibylla

18 e trefaldighet

6

25 K

Lukas

Inga Ingalill

26

Amanda Rasmus

27

19 e trefaldighet Sommartid slutar, klockan ställs 1 timme bakåt

5

2

Sabina

3


Foto: Andreas Hinzer

BILD NOVEMBER


19-27 23 30 30 30 30

För mer information och uppdateringar om evenemang besök welcometogallivare.com

Vecka 44 Vecka 45

15-17

28

Tisdag

29

Onsdag

30

Torsdag

31

Fredag

1

Allhelgonadagen

Kavaheden stänger 11:30

Lördag

2

Tobias

Alla Helgons dag

Söndag

3

Hubert Hugo

Söndagen e alla helgons dag

6

4

Sverker

1

Vecka 46

14

11

Mårten

25

Lillemor Moa

1

3

12

Konrad Kurt

Katarina Katja

26

Elisabet Lisbeth

2

13

Kristian Krister

Linus

27

14

Pontus Marina

3

21

Emil Emilia

28

9

Teodor Teodora

10

Martin Martina

21 e trefaldighet Mårtensafton Fars Dag

15

Leopold

16

Vibeke Viveka

17

Naemi Naima

Söndagen f domssöndagen

K K8 6 Helga Olga

K K8 4 Astrid Asta

8

Vendela

5

K K8

20 K K8

7

Ingegerd Ingela

4

K K8

19 K K8

6

Gustav Adolf

Gustav Adolfsdagen

K K8

18 K K8

5

Eugen Eiugenia

2

K K8

Vecka 47

7

Kulturdag, Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00 Gällivare Filmstudio visar film på Bio Blå Forell kl 19.00 Gällivarepremiären, TV-sänd säsongspremiär LKABs konstlotteri, Gällivare Museum Julmarknad på Hembygdsområdet Gällivare Julmarknad på Kyrkbacken Soutujärvi Julmarknad i Soutujärvi Julbord i Vettasjärvi Hembygdsdagen på hembygdsgården i Nilivaara

Vecka 48

2

Skábmamánnu • Marraskuu

Datum Aktivitet

Måndag

NOVEMBER

AKTIVITET

22 K K8

Malte

29 6

Cecilia Sissela

23

Klemens

24

Domssöndagen

5 Sune

30

Gudrun Rune

Anders Andreas

1


Foto: Michael Renstrรถm


Vecka 48

25

Vecka 49

2

Beata Beatrice

Vecka 50

1

26

Anna

Onsdag

27

Vecka 51

10

Malin Malena

K

16

Assar

1

Torsdag

28

23

Adam

Drottningens födelsedag

Stig

2

11

Fredag

29

Daniel Daniela

24

Eva

Julafton

Abraham

3

Lördag

30

Söndag

1

Oskar Ossian

1 i advent

25 Juldagen

Alexander Alexis

13 K

19

Isak

4

26

Annandag Jul

30 Kavaheden stängt

31

Nyårsafton

Kavaheden stängt

2

1 Kavaheden stängt

8

Virginia

2 i advent

K Stefan Staffan

14

Sten Sixten

15

Gottfrid

3 i advent

6

20

Israel Moses

21

Tomas

22

Natanael Jonatan

4 i advent Vintersolståndet

5

27 6

Sylvester

Lucia

Luciadagen

Kavaheden ÅVC stängt vecka 52 Abel Set

7

Angela Angelika

5

12

K

6

Nikolaus Niklas

Finlands självständighetsdag

K

18 K

5

Sven

4

K

17 K

4

Barbara Barbro

3

Nobeldagen

K

K

3

Lydia

2

9

1

För mer information och uppdateringar om evenemang besök welcometogallivare.com

Tisdag

6

Vecka 52

Adventscafé i Leipojärvi Julkalendern på Gällivare Museum Julmarknad i Kåkstan Julmarknad på PRO Gällivare Julmys på hembygdsgården i Nattavaara 8 Julbord på hembygdsgården i Nattavaara 8 Julmarknad i Kåkstan 13 Kulturskolans Luciakonserter i Gällivare Kyrka 14-7/1 Konstutställning 14 Vernissage 15 Julmarknad i Kåkstan 22 Julmarknad i Kåkstan

Vecka 1

1 1-24 1 7 7

Juovlamánnu • Joulukuu

Datum Aktivitet

Måndag

DECEMBER

AKTIVITET

Johannes Johan

28 Värnlösa barns dag

Benjamin

29

Söndagen e jul

Natalia Natalie


Förpackningar och tidningar

Hushållssopor och matavfall

Grovavfall och el-avfall

Farligt avfall

Förpackningar och tidningar sorteras ut för att återvinnas. Materialet används på nytt och samtidigt sparas energi! Visste du att det är lag på att sortera och återvinna?

Hushållssoporna bränns i värmeverk och blir till fjärrvärme. Därför får aldrig farligt avfall eller icke brännbara sopor slängas i gröna tunnan! Om du sorterar ut matavfallet kan näringsämnen tas tillvara!

Grovavfall är avfall som inte ryms i gröna tunnan eller inte ska vara där av andra orsaker. Visste du att nästan allt grovavfall återanvänds eller återvinns? Ju bättre du sorterar desto bättre kan vi ta vara på materialen.

Farligt avfall är allt som har farooch skyddsangivelser på sig. Var försiktig och lämna alltid (gäller hushåll) ditt farliga avfall till en miljöstation. Men tänk på att du i vissa fall kan undvika farligt avfall genom att välja snällare produkter och förpackningar!

Läs mer på sidan 29

Läs mer på sidan 30

Läs mer på sidan 31

Läs mer på sidan 32

Sid 28


Förpackningar och tidningar till återvinningsstationen, ÅVS Gällivare

OKQ8 Hjortronet Blockvägen Bagarvägen Nomadskolevägen Estradvägen Betongvägen Kopparvägen Hellebergsvägen Garvaregatan Bussgatan, Tallbacka

FTI äger och driver alla återvinningsstationer. Ring 0200-88 03 11 om du har frågor och synpunkter. METALLFÖRPACKNINGAR

GLASFLASKOR & BURKAR

PLASTFÖRPACKNINGAR HÅRDA & MJUKA

Folie, aluminiumformar, konservburkar, tuber m. kork, lock och kapsyler.

Burkar och flaskor i färgat och ofärgat glas som sorteras var för sig.

Chipspåsar, plastflaskor, plastburkar, plastlock, plastkassar.

TIDNINGAR & TRYCKSAKER

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Malmberget N:a Kungsallen Rödingvägen Stubbvägen Stallvägen Gällivarevägen

Koskullskulle

Samhall anlitas för städning av området i anslutning till Återvinningsstationerna

Jägargatan Dennevitzvägen

Landsbygden Nattavaara Hakkas Ullatti Skaulo Mettä-Dokkas Stora Sjöfallet  

Tidningar, kataloger, reklamblad, skrivpapper, kollegieblock.

Papperskassar, mjölkpaket, kartoner, juiceförpackningar, omslagspapper. Sid 29


Hushållsavfall

Köksavfallskvarnar Kvarnen installeras under diskbänken. Där mals matresterna som sedan åker via avloppsledningen till reningsverket. Där tas matresterna ut tillsammans med slam efter rening och används för att tillreda jord. Kvarnarna kan hjälpa till att ta vara på näringsämnen och samtidigt minska transporter och utsläpp. Installation ger reducerad taxa.

Är du intresserad av att installera en köksavfallskvarn och därmed få en reducerad taxa. Blankett finns att hämta på www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/ Blanketter: Ansökan om installation av köksavfallskvarn eller ring 0970-818 181.

Latrin För att vi ska kunna ta hand om latrinet på Kavaheden måste du lämna in det i en tunna eller påse som är komposterbar. BioLatrintunnan eller komposterbara påsen köper du på Kavahedens ÅVC. Kostnad, behandling ingår: BioLatrin-tunnan 200:125 liters påsar 75:-/rulle 35 liters påsar 50:-/rulle

När latrin lämnas in i komposterbara kärl så kan vi lägga dessa i våran strängkompost, blanda dem med annat organiskt material och göra jord av dem. Detta är det billigaste och miljösmartaste sättet att hantera latrin på för oss.

Gröna tunnan Här läggs brännbara sopor. Men först sorterar du ut det farliga avfallet, material som går att återvinna och grovsopor. Dina sopor ska du alltid sätta in en påse som du knyter ihop ordentligt. Saknar du den gröna tunnan hemma eller på jobbet? Hör av dig! Service- och teknikförvaltningen tel: 0970-818 208

Anmäl trasig tunna på: www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/Miljö & Hälsa/ Avfall & Återvinning eller ring: 0970-818 000

Kompostering Om du vill ta hand om ditt eget matavfall kan du ordna en egen kompost. Anmäl kompostering till miljö- bygg och räddningsförvaltningen så kan du få tömning mer sällan och billigare renhållningsavgift.

Egen kompostering Det finns olika typer av behållare på marknaden. Det går också bra att bygga en egen behållare.

Blankett för anmälan finns på www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/Blanketter/Vatten, avlopp och avfall/Anmälan om kompostering samt behovsanpassad hämtning. Eller ring Miljö- bygg och räddningsförvaltningen 0970-818 000, vx.

Maskkompost Tänk på att • • • •

Vattna eller blanda kolrikt (spån etc) och kväverikt (organiskt avfall) material Alltid täcka hushållsavfall med sågspån, flis, hackad halm eller liknande Se till att komposten får ordentligt med syre, gräv om och lufta vid behov Komposten ska varken vara blöt eller torr, blanda i strö försiktigt

Hämtning av hushållsavfall från fritidshus V 22-39

Problem som kan uppstå • Flugor, vanliga husflugor eller små fruktflugor kan bli ett problem. För att bli av med dem kan man röra om i komposten och strö lite torv eller jord överst. En blöt tidning som ”lock” är också bra. • Om det börjar lukta behövs komposten luftas och blandas ut med lite strö. • Det går utmärkt att resa ifrån komposten en tid. Har man bara sett till att lådan inte torkar ut och att det finns tillräckligt med rester klarar sig komposten i flera veckor.

Har du frågor?

Avfallsfrågor: 0970-818 919 Fakturafrågor: 0970-818 208

Sid 30


Grovavfall, el-avfall, farligt avfall till återvinningscentralen, ÅVC Hämtning av grovavfall

Kavahedens ÅVC

Sortering

Företag och verksamheter Företag och andra verksamheter har möjlighet att sortera mindre mängder verksamhetsavfall mot betalning på ÅVC. Utöver verksamhetsavfall kan man lämna elavfall och förpackningar. Hushållsavfall lämnas i företagets gröna tunna! Företag och verksamheter kan också väga in sitt avfall enligt vår mottagningstaxa.

Hämtning sker vår och höst. Se annons i Kometen. Beställ hämtning via www.gellivare.se eller tel 0970/818 000. Sortera avfallet och märk avfallet: K = Kompost, I = Icke brännbart, X = Brännbart. Packa, emballera och bunta.

På återvinningscentralerna får hushållen lämna allt avfall som normalt förekommer i hushåll utom hushållsavfall som läggs i gröna tunnan hemma. Välkommen att sortera trä, metallskrot, kvistar och grenar, brännbara grovsopor, el-avfall, vitvaror, möbler, järnskrot, farligt avfall m m.

OBS! För att undvika köbildning, sortera gärna ditt avfall innan du kommer till ÅVC. Se bild på sid 33. Hushåll betalar för ÅVC och miljöstationer via renhållningsavgiften. Centralerna får besökas med bil och släp och lätt lastbil. Traktorer och lastbilar är välkomna att väga in avfall.

Företagsavgift: 270 kr + moms/besök Företagskort kan ordnas på Kavahedens ÅVC, kontakta personalen. Extra kort, 100 kr. OBS! Ej farligt avfall. Det skall lämnas till godkänd/tillståndsgiven mottagare.

Däck

Elavfall

Återvinningsmarknad

Inlämningscontainer

L tinget Däcken får lämnas hos däckförsäljare. Däcken får inte ha fälgarna kvar. Däck utan fälg kan även lämnas till Kavahedens ÅVC.

Farligt avfall, elavfall och byggavfall hämtas inte med grovsoporna! Ej heller saker som suttit fast i väggen, exempelvis garderober, skåp, diskbänk och liknande.

Hjortronet, Oljevägen, tel: 0970-818 846 Öppettider: Måndag-Torsdag 10.00-16.00 Fredag 10.00-15.00. Sista torsdagen varje månad 10.00-18.00. Lördag-Söndag, stängt.

Ta en tur till Återvinningsmarknaden. Det är bättre att återanvända än slänga! På Kavaheden finns en container som du kan lämna saker i som går till ÅVM.

Kavahedens ÅVC Tel: 0970-818 985

Sid 31


Insamlingsplatser

Farligt avfall

Farligt avfall Exempel på farligt avfall

GÄLLIVARE • Kavahedens ÅVC • Hjortronet • Kommunhuset, entré • Norrskensgallerian • ICA Kvantum • Eriksson Center, entré • Coop Forum, vid pantmaskinerna • Coop Nära, Lulevägen • Räddningstjänsten • Dollarstore • OKQ8

MALMBERGET

OBS! Håll syror och baser åtskilda.

Företag och farligt avfall

LITIUMBATTERIER, SKADADE ELLER STÖRRE ÄN 500G

• Kavahedens ÅVC

LANDSBYGDEN • Dokkas • Hakkas • Nattavaara, ICA Handlarn • Nilivaara • Skaulo • Ullatti

Skadade litiumbatterier och batterier från t.ex. verktyg och bärbara datorer ingår i denna fraktion. Mobilbatterier är extra känsliga och ska därför också läggas i denna fraktion. Blottade poler tejpas, i övriga fall räcker batteriets inbyggda kortslutningsskydd.

Dessa batterier ska lämnas till Kavahedens ÅVC!

Om du har sprutor och kanyler så får du en behållare för dessa utan kostnad från din vårdcentral när du får dina recept på mediciner. Då kan du samla dina sprutor och kanyler i behållaren och sedan lämna in den till vårdcentralen när den är full. Allt utan kostnad!

Mediciner till Apoteket

Gå in på: www.gellivare.se/Kommun & Samhälle/ Miljö & Hälsa/Avfall & återvinning/Företagets avfall Här kan du läsa allt om företagens avfallshantering.

• Simhallen Malmberget • Välkommaskolan • Malmbergshallen, Coop

MILJÖSTN GÄLLIVARE

Sprutor och kanyler

Farligt avfall är sånt som är skadligt för hälsan och miljön. Du känner igen produkterna på faro- och skyddsangivelserna! Färg • Lack och lim Lösningsmedel • Rengöringsmedel Bekämpningsmedel • Oljeavfall Batterier • Frätande kemikalier

Batteri-, lampholkar och små elavfall Här får du lämna småbatterier, glödlampor, lågenergilampor samt smått elavfall som får plats i handväskan, portföljen eller kassen.

Tel: 0970-818 955

Tänk på vad du köper, välj ”snälla” produkter. Det gör det lättare att ta hand om resterna. Det är bra för miljön, hälsan och så minskar vi det farliga avfallet.

Lämna in överblivna mediciner till Apoteket. Det gäller även produkter som till exempel hormonplåster och inhalatorer som fortfarande innehåller aktiva substanser efter användning. Hämta en genomskinlig medicinpåse på apoteket, eller använd en annan genomskinlig påse. Där lägger du dina gamla och överblivna mediciner, utan kartong, och lämnar påsen på ett apotek. Du behöver inte stå i kö för att lämna påsen utan kan gå direkt fram till kassan. Vi är tacksamma för din hjälp.

Undantag Observera! Det finns undantag för överbliven medicin som cytostatika och övriga cytotoxiska läkemedel som klassas som farligt avfall och därmed märks ordentligt och lämnas till miljöstationen. Detta tas inte emot av Apoteket.

Sid 32


Kavaheden, tel 0970-818 985 Jan-Dec Maj-Sep

r!

Mån-Tor 7.30-15.30 Fre 7.30-14.30 Tis.kväll 15.30-18.30 Sön 12.00-16.00

a

VC

du Å r e S lipp N E då s D E er, H nar m A Gre / m r V ko sta A Kvi u K d

Kavahedens ÅVC stänger kl 11:30 dag före röd dag, stängt klämdagar. Stängt aftnar, helgdagar (vintertid).

t

a inn Däc

k (ut

est

Asb

rin

Lat

Här häm kan d u ta reg In ner jord Stu ert a at v Imp

bba fal Ko l r Grä mpos /stena so t/ r ch löv

n

ät r a ck a P

g lån

e kö

We llp a Be ehan ngo pp Vit d var ha or nd dlat s trä Br lat trä än trä Me nba Bil Re rt tal bat s Bat ter Ste tavf l i Ob a ng Lam terier er eh od ll an Be Lys por s dla ha El rö nd tt Mil ektron r lat rä G jöf i B i p t k rä rän s arl igt Me nba rt Re sta tall vfa ll Ob

Ste

an f

älg)

Kor

tlä

sar

e fö

ret

Våg

ag

stat

Vå g

24

m

ion

ÖPPETTIDER Byarnas ÅVC

ÅV M Co In är nta sam fly ine lin tta rn g d

ÅV S

Glas Plas t Met all Tidn inga Pap r pers förp Wel . lpap p Kart ong

Stängt aftnar och helgdagar Skaulo, tel 073-815 90 00

Hakkas, tel 073-802 56 16

Ullatti, tel 073-802 56 16

Dokkas, tel 073-802 56 16

Nattavaara, tel 073-802 56 16

Nilivaara, tel 073-802 56 16

Nov-Apr Maj-Okt Nov-Apr Maj-Okt Nov-Apr Maj-Okt

Tis Tis Sön

15.00-18.00 14.00-18.00 17.00-20.00

Nov-Apr Maj-Okt

Tis Tis Tor

18.30-21.30 11.00-14.00 16.00-20.00

Nov-Apr Maj-Okt

Ons Ons Tor

17.00-20.00 08.00-11.00 16.00-20.00

Nov-Apr Maj-Okt

Tor Mån Ons

18.30-21.30 16.00-20.00 11.00-14.00

Tor Mån Ons

15.00-18.00 11.00-15.00 15.00-18.00

Tis Tis Tor

15.00-18.00 15.00-18.00 11.00-15.00

Sid 33


AVFALLSHÄMTNING I TÄTORTERNA och LANDSBYGDEN OJÄMNA VECKOR, dag och område Måndag

1

Elevhemsområdet, Bäcken, Kilen, Västra Malmsta. Repisvaara (villaområden, ej hyreshus).

Tisdag

2

S:a Mosebacke, Mellanområdet, Vuosko. Polcirkeln.

Onsdag

3

N:a Mosebacke, Ö:a Malmsta, Koskullskulle, Tjautjas.

Torsdag

4

Folkets parkomr, Apelkvistheden, Hedeberga, Silfverbrandshöjden, Nedre Heden.

Fredag

5

Björkmansheden, Övre Heden, Gällivare centrum Norra Vassaraträsk. Solbacken i Kos (villaområden, ej hyreshus)

JÄMNA VECKOR, dag och område Måndag

Flygplatsen, Tallbacken, Nautanen, Sjungberget, Myrheden, Muorjevaara, Avvakko, Moskojärvi, Skaulo, Puoltikasvaara, Lappeasuando, Neitisuando, Killinge, Fjällåsen, Kaitum, Kronsågen, Ritsemvägen.

Tisdag

Sakajärvi, Laurajärvi, Likavaara, Keskijärvi, Leiopjärvi, Dokkas, Mettä-Dokkas, Nilivaara, Alavaara, Ampiaslantto, Markitta, Granhult, Purnuvaara, Vettasjärvi, Kääntöjärvi.

Onsdag

Martinvaara, Ruutivaara, Rantavaara, Ullatti, Satter, Yrttivaara, Hakkas, Sammakko, Mukkavaara, Äijävaara, Palohuornas, Purnu, Sadjem, Björkberget, Ratukkavaara, Vähävaara.

Torsdag

Nattavaaravägen, Råneträsk, Ritäjänkä, Nuortikon, Ripats, Harrträsk, Tidnokenttä, Kilvo, Nattavaara, Sarvisvaara, Solberget, Pålkem, Mårdsel, Vuottas, Saivis, Flakaberg, Risträsk, Bönträsk, Kattån, Torrivaara, Skröven, Torasjärvi, Storberget, Särkivaara, Mäntyvaara, Sadjem.

STÄLL UT KÄRLET DAGEN FÖRE TÖMNINGSDAG! Förklaring: I kalendern finns markering för varje hämtningsområde på respektive hämtningsdag.

Fjällnäs by, Kalasluspa, Kalixforsbron, Nikkaluoktavägen.

Personalen i sopbilen anger en specifik kod om kärlet ej tömts; • Ej utställt kärl • Blockerat kärl

Fredag

• Felvänt kärl (kärlet ska stå med öppningen mot körbanan) • Kärl ej tillgängligt (ej snöröjt, ej sandat, fastfruset kärl m m) • Överfullt kärl (locket ska gå att stänga) Koden registreras och avläses hos oss på renhållningen.

6

Andra sidan, Forsvallen, Fjällnäsområdet, Karhakkaområdet, norra Malmberget, Sikträskvägen, Södra Vassaraträsk.

Markering för de som har egen kompostering

K

K-märkta sopkärl töms var 4:e vecka.

K8 K8-märkta sopkärl töms var 8:e vecka.

Sid 34

Profile for Gällivare kommun

Miljökalender 2019  

Gällivare kommuns miljökalender 2019.

Miljökalender 2019  

Gällivare kommuns miljökalender 2019.

Advertisement