__MAIN_TEXT__

Page 1

HÄLSNINGAR FRÅN DITT GÄLLIVARE

KOMMUNBLAD NUMMER 4, DECEMBER 2019

Fjället mitt i stan Snart nedsläpp

Drag i Hakkas


Juvelen i kronan

Rekryteringen av ny kommundirektör pågår och jag håller fortet som tillförordnad chef i väntan på att den rätta ska komma in. I skrivande stund är jag inne på min femte vecka och upplever ständigt nya saker att sätta mig in i. En av de är Dundret. Av många betraktat som Gällivares juvel i kronan och jag delar den uppfattningen. Sedan 1 juli 2019 äger kommunen skidanläggningen. Ett ägande som säkerställer tillgång och fortsatt utveckling av Dundrets alla möjligheter. Målsättningen är att många olika aktiviteter och verksamheter i framtiden ska finnas samlat här och nu närmast att 2019/20 ska bli en kanonsäsong. Och det är teamet som jobbar på Dundret på god väg att lyckas med! Två svenska landslag har redan varit här för sin försäsongsträning och det kommer mera, mycket mera är jag övertygad om.

Mycket att glädjas åt Resan framåt fortskrider för Gällivare och det finns så mycket att glädjas åt i vår gemensamma ambition, att utveckla den arktiska småstaden i världsklass! Stora projekt som Kunskapshuset i centrum rullar på planenligt mot målet att stå färdigt hösten 2020, liksom den nya Sporthallen vid Hedskolan. Och i början av 2020 beräknas Is- och evenemangsarenan i Sjöparken vara klar att tas i bruk. Sist, men absolut inte minst, så närmar sig byggstarten av det stora Multiaktivitetshuset i centrum. Allt detta känns riktigt bra!

2

Ljuset från fjällkanten Det nya bostadsområdet kring Repisvaara växer så det knakar. Varje gång jag tittar ditåt så upptäcker jag nya ljuspunkter längs fjällkanten, där villor och flerbostadshus får liv. Det är inte så länge sedan jag såg alla planer och skisser på skrivbordet och nu är det på riktigt. Så häftigt!

Hållbart & kontrollerat Resan mot framtiden fortsätter som sagt och det är viktigt att den sker under kontrollerade former. Den politiskt antagna kommunplanen för 2020–2022 har högt uppsatta mål, som i sin tur utgår från de 17 globala målen i Agenda 2030. Samarbete ska genomsyra arbetet att stärka Gällivare som ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Grattis till dig som bor här och välkommen hit alla ni andra som ännu inte gör det! Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Alexander Kult tf kommundirektör


VINNARTRIO

Foto: Michael Renström.

Vinnare årets ledare, nytänkare och inspiratör

Årets nytänkare – Frida Klarin, brandingenjör på Räddningstjänsten. Vinnarens personlighet utstrålar nytänk som leder till en självklar och naturlig utveckling av verksamheten. En viktig del i detta är att inkludera kvinnor på arbetsplatsen. Vinnarens arbete med praktik för kvinnor har lett till att fler vågat prova på jobbet, en viktig faktor för framtidens rekrytering. Övriga finalister: Ampa Grein, serviceresurs, Mariann Gustafsson, integrationsstrateg.

Årets ledare – Jessica Aukea, enhetschef inom avdelningen för funktionshinder. Årets ledare drivs av att motivera människor, är kommunikativ, tydlig och inspirerar med ett nytänkande arbetssätt. Vinnaren är inte rädd för att ”lyfta på alla stenar” och löser många knutar genom dialog. Fokus finns alltid på både brukare och personal. Övriga finalister: Karin Anttila, kostchef, Anneli Markström, enhetschef Enens vård- och omsorgsboende.

Årets inspiratör - Saeko Nyberg, besöksvärd på Re-form. Genom sin förmåga att balansera professionalitet med ett varmt och personligt bemötande inspireras både kollegor och besökare. Vinnaren har ett engagemang utöver det vanliga som smittar av sig på både stora och små. Vinnaren är noggrann med ett stort driv och vilja att utveckla verksamheten så att besökarna får senaste informationen om samhällets utveckling och nya Gällivare. Övriga finalister: Christian Sundvall, inköpsansvarig, Angelica Strand, serviceresurs.

Finalisterna och vinnarna hyllades under kommunens årliga personalfest.

3


Nr 4, 2019

Innehållsförteckning 5 2 8

16-17

18-19 2 3 5 6 7 8 9 10-11 12 13 14 15 16-17 18-19

Juvelen i kronan Årets ledare, nytänkare och inspiratör Digiby Stöd- och utvecklingsförvaltningen Ungdom, fritids- och kulturförvaltningen Snart nedsläpp Dundret - fjället mitt i stan Vinterkrysset Hemgångsteamet Förkortad arbetstid Framtidens äldreomsorg Kvalitetshöjande insatser i skolorna Gällivarepremiären Företagsamma Hakkasbygden

Skynda att fynda dina julklappar till dig själv eller andra på Alltingets Julbord Ge din plånbok och klimatet en chans, handla återvunnet. Försäljningen av våra utvalda godbitar pågår ända fram till jul. Fynda därefter på vårt dignande nyårsbord.

Öppettider mån-tor: 10.00 – 16.00 • fre: 10.00 – 15.00 Lunchstängt 11:00 – 12.00

Gilla oss och följ oss på facebook.com/gallivare.se Instagram: @NyaGallivare

4

N VA

ENMÄRK

E T

S

Gällivare kommun 982 81 Gällivare, Tfn 0970-818 000 vx Besöksadress Tingshusgatan 8-10 • E-postadress post@gallivare.se Hemsida www.gallivare.se • Ansvarig utgivare Alexander Kult Redaktör Anders Åhl • Grafisk form Michael Renström Textproduktion Mikaela Åkerlund, Anders Åhl, Ann-Sofie Malmefjäll Foto Michael Renström, Kent Wingsund, Daniel Olausson, Yngve Johansson Omslag Off-piståkning. Foto: Adam Klingeteg Tryck Ågrenshuset Produktion AB

Miljömärkt trycksak 3041 0010

Sugen att prova på någon vinteridrott? Re-playen lånar ut sport- och fritidsutrustning i två veckor.

Öppettider Tisdag och torsdag: 10.00 – 16.00 Lunchstängt 11:00 – 12.00


Bakgrund Övre Norrland är ett av EU:s mest glesbefolkade områden vilket innebär att invånarna i Norrbotten har långa avstånd till kommersielloch offentlig service och andra samhällsoch företagstjänster. Idag är antalet fysiska servicepunkter i Norrbotten få och i nästan alla kommuner saknas det servicepunkter som erbjuder digitala servicelösningar.

DigiBy

Barbara Willen, ordf. i Soutujärvibygden och Ann-Sofie Malmefjäll, landsbygdsutvecklare i Gällivare kommun.

Just nu pågår projektet ”DigiBy” där Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten testar nya digitala tjänster med syfte att öka tillgängligheten till service i glesbygd. Gällivare kommun deltar i projektet. DigiBy står för Digitala tjänster i byar och handlar om att digitalisera service i Norrbottens landsbygder. Befolkade, aktiva och växande landsbygder bidrar i stor utsträckning till vårt samhällsbygge. Därför behöver dessa också få samma förutsättningar att utvecklas som mer tättbefolkade områden. Syftet med projektet är att, i bred samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens alla kommuner och Luleå tekniska universitet, genomföra pilottester för att öka kunskapen om och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i gles- och landsbygder.

Norrbottens landsbygder har dock goda förutsättningar att utvecklas genom bättre samordning av samhällsservice för ökad effektivitet och hushållning av resurser. Tillsammans med digital kommunikation och ett fungerande transportsystem är detta av största vikt för att fler människor ska vilja bosätta sig på landsbygden.

Just nu startar vi upp de första skärmarna och först ut på banan var Soutujärvibygdens butik. Affären är ett nav för bygden med matvaror, post, apotek, diesel och bensin, utlämningsställe för systembolaget samt ombud för Svenska Spel och bussgods. Skärmen fungerar som en slags digital anslagstavla där både Gällivare kommun, Soutujärvibygden och Digiby lätt kan sprida information.

Bland DigiBys pilottester ingår att testa en lösning med informationsskärmar för att enkelt kunna distribuera information från projektet, byarna och kommuner. 5


NYA FÖRVALTNINGAR

Kommunbladet träffade Camilla Widing och Sara Källgarn och pejlade av läget efter tre månader på nya jobb. Camilla som chef för Stöd- och utvecklingsförvaltningen och Sara som chef för Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen. Två nyinrättade tjänster som ett resultat av en organisationsförändring som kommunen genomförde i våras.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen Det huvudsakliga uppdraget är att stödja övriga kommunala verksamheter med spetskompetens inom ekonomi, kommunikation, IT, administrativ service samt personal (HR). I uppdraget ingår även att driva strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för exempelvis näringsliv och landsbygd samt att stärka hållbarhetsarbetet. I mitten av augusti tog Camilla Widing steget från det privata näringslivet och in i den kommunala världen och jobbet som chef för Stöd- och utvecklingsförvaltningen. Hon nämner sin starka vilja att på olika sätt bidra till Gällivares utveckling och hur det inspirerade henne att söka tjänsten. Och här finns goda utsikter för det. Det är verkligen spännande att få vara en kugge i det hjul som bidrar till Gällivares utveckling. Många delar ska visserligen jacka in i varandra i den komplexa värld som en kommun är, men med drivna medarbetare i gott samarbete så lyckas vi, säger Camilla. iding. Camilla W

6

Stöd- och utveckling ska jobba proaktivt och vara motorn i att stärka kommunens attraktion som arbetsgivare. Likaså att kommunicera platsvarumärket Gällivare och driva hållbarhetsfrågor. Förvaltningen ska också utveckla kommunens serviceuppdrag och göra det enklare och mer tillgängligt för medborgare, företag och egna verksamheter. Fler e-tjänster är ett exempel som underlättar för alla som bor och verkar i kommunen.

Vad har varit det mest oväntade? - Jag trodde att verksamhet i en politisk styrd organisation skulle innebära långsamma processer men så är det inte. Här finns både handlingskraft och gott samarbete och det kommer man långt med, säger Camilla. Ett övergripande mål för kommunen är att få fler att flytta till Gällivare. Att vi kan erbjuda bostäder och bra arbete är viktiga delar för att lyckas, men det är minst lika viktigt att berätta om vilket rikt liv vi lever här, med närheten till naturen och enkelheten i vardagen. Vi är många stolta Gällivarebor som uppskattar det vår småstad har att erbjuda och det ska vi berätta mer om för omvärlden, tycker Camilla.


Foto: Michael Renström.

Ungdom, fritids- och kulturförvaltningen Här samlas uppdrag som omfattar ungdomsverksamhet, fritidsverksamhet i hallar och utomhusanläggningar samt kulturskola, bibliotek, museum och allmänkultur . Förvaltningen har sedan i höstas även ansvaret för drift och skötsel av kommunens park- och grönytor. Den 1 september började Sara Källgarn jobbet som chef för den nya förvaltningen. Sara berättar bland annat att hon kommer från befattningar i tre andra kommuner i den södra landsdelen. Erfarenheten av politiskt styrda verksamheter gör att hon känner sig hemma och trygg på den nya tjänsten i Gällivare kommun. - Skillnaden är väl att det är andra människor, korridorer och kulturer att lära känna och det är otroligt spännande och lärorikt, säger Sara och fortsätter; jag trivs i en lite mindre kommun som Gällivare, vilket ger möjlighet att jobba med många olika och bredare frågor.

Vad kommer att ligga i särskilt fokus i din förvaltning under 2020? - Mycket handlar om att visa allt vi gör och mäta hur bra vi gör det, för att kunna bli ännu bättre och öppnare. arn. Sara Källg

Den nya is- och evenemangsarenan blir färdig i början av året och lämnas då över till vår förvaltning, för att starta upp verksamheter i byggnaden. Och längre fram under året färdigställs den nya Sporthallen uppe vid Hedskolan. Kopplat till det är ambition att verksamheterna i dessa nya fantastiska hus anpassas efter medborgarnas behov och önskemål, berättar Sara.

Vad är det mest oväntade du har upplevt så här långt? - När jag precis var nyinflyttad och knappt hittade hem eller till affären så var jag ju tvungen att fråga många om hjälp. De flesta var väldigt hjälpsamma men undrade; ”Va´, varför har du flyttat hit?” Det kändes både märkligt och sorgligt för Gällivare är en fantastisk plats som har så mycket att erbjuda, säger Sara och fortsätter; bakom det lite avvaktande första bemötandet hittar jag mycket värme och ett självklart välkomnande på en nivå långt bortom vad södra Sverige erbjuder. Människor här erbjuder mig att följa med, komma in, låna, prova och känna mig hemma, men det står inte på en skylt, man gör inte reklam för det, skryter inte om det, det bara är. Här säger ingen prosit när någon nyser. Å andra sidan hälsar alla med namn, god morgon Sara, hej Sara, hejdå Sara, och jag hinner inte få ur mig ett svarsnamn utan bara hej! innan människan redan är runt hörnet och jag känner mig som en ohövlig sörlänning.

7


Snart nedsläpp

SAMHÄLLSOMVANDLING

Is- och evenemangsarenan Just nu pågår färdigställande av ut- och invändiga arbeten. Driftsättning av installationer pågår och slutförs innan slutbesiktning. Byggnaden planeras att tas i bruk av verksamheten under första kvartalet 2020. Halva parkeringsytan är öppnad sedan en tid tillbaka, och resterande del öppnas efter slutbesiktning planerad till slutet av december 2019.

Foto: Daniel Olausson.

Friidrottshall

Multiaktivitetshuset

Friidrottshallen och Hedskolans nya gymnastiksal hade byggstart i maj 2019. Under hösten har mark- och grundläggningsarbeten samt stommontage utförts och nu pågår tak- och fasadmontage. Friidrottshallens utformning ska hålla junior-SM nivå och invigs hösten 2020 om allt går som planerat. Det planeras även för byggandet av ca 90 bostäder i området.

Förberedande arbeten inför byggande av multiaktivitetshuset fortsätter under vintern 2019/2020. Då utförs arbeten för att möjliggöra rivning av det stora P-garaget i kvarteret Gojan. Arbetet omfattar tekniskt avskiljande mellan de byggdelar som ska rivas och de som ska vara kvar. Det mesta sker inomhus. Utvändiga arbeten omfattar ny el-, tele- och VA-anslutning. Arbeten med schakt och rivning beräknas påbörjas i maj 2020 och byggarbeten beräknas att starta hösten 2020.

8


Foto: Daniel Olausson.

Dundret

- fjället mitt i stan

Kommunbladets redaktion har träffat Dundrets verksamhetschef Tobias Larsson för att få senaste nyheterna kring fjällanläggningen. Foto: Adam Klingeteg.

Berätta om inledningen på säsongen. Hur har det gått? Ju hårdare vi har jobbat ju mer tur har vi haft kan man väl sammanfatta det. Många har velat hjälpa till så det är vi oerhört tacksamma för. Och liftarna har varit igång ovanligt tidigt.

Vi har hört att Dundret har haft många hitresta gäster som tränat i backarna. Berätta mer. Henrik Kristoffersen vann den inledande världscuptävlingen i Levi så det visar att han fick helt rätt förutsättningar med att träna på Dundret dagarna innan. Vi har också haft landslag på plats, bland annat från Schweiz och Kroatien. De som varit här och tränat har varit lyriska och bokat inför nästa år igen.

Hur ser det ut med snötillgången? Den är riktigt bra så här tidigt på säsongen. Vi har ca 45 cm och i backarna ca 50 cm.

När öppnar ni upp resten av backarna? Vi vill öppna så fort som möjligt och öppnar upp allteftersom backar och liftar blir besiktade och godkända.

Och några avslutande ord? Dundret är mer än bara ett fjäll och en skidanläggning. Det är en fritidsgård, träningsanläggning och bakgården för många av Gällivares barn och ungdomar. Nu ser vi fram emot resten av säsongen som vi hoppas ska bli den bästa på länge, avslutar Tobias.

9


VINTERKRYSSET MINNET AV SÅR HURRAROP

SITUA- BROTTS-

PLAGIE- BLOD- TIONEN I SYNDI- RADIORADE PROPP SAMRÅ- KAT I BULLETIDET

KINA

NEN

DRÖJER KVAR LÄNGRE PÅ VINTERN DE GÖR LEKSAKER YNKRYGG TIDIG TIDNING

SCHACKRANDE

DAMEN ANGENÄM GRÖNYTAN KANALBÅT

MÅDDE UGGLA I VISA FÖRHÅRDNAD GENERATION

NÄR MÅNGA LUFTAR STRUPEN

N E J D

TERRARIUM KRYP I STILTON PÅ KIEVBIL

FÖR EN FRAMÅT FAST MAN STÅR STILL

TÅG- ÄR KÄND VIRKET FÖR PAR- MARANINGS- DONA ÅTERGE DANS

RIKTNING MED 3 UPPSLAG

RYSNINGEN FRUKTADE

GLASSA

BULLER MÄSTERSKAP

DILLA FRIHERREN RAMEL SLUPAR

SÅRAD VISS BALKANPERSON

HÅRTESTAR FLYGER

YTA MED OLJEVÄXT DÄMPAD

ÄNGSLAS SÖKA PÅ SJÖBOTTEN

FRÅGA I SVAR

LITEN BOSTAD MUSIKGENRE

FÖRSÖKA FÅ TAG I

KAOLIN PLUSGIRO

HÖGFJÄLL SCHACKUTSPEL

NORSKT KUNGANAMN

SIRIUS UTAN SUS LUCKAN

PERSONLIGT

BETINGELSERNA FÖR EXISTENS

BADAS I OTREVLIGA DAMMAS MED

VAGGAT HÄNGARE

DE SÄGS VARA HUNGRIGA

KNIPA ÄRTVÄXTEN HYMN

TILLGÅNGAR

FYLGIOR

10

GRUND HAVSVIK


Vinnarna i vinterkrysset meddelas per post, sociala medier samt lokalt annonsblad.

FÖR- KREDITBANDS- BETYG DUK JORDA

SOM ALLTSÅ

MOTVIND

FÖRSTA TONEN

SYSSLOR

GOTLÄNDSK KASTSTEN

DANSAS DET PÅ AVLÅNGT BRÖD NOMEN NESCIO GNÄLLA OCH BEN CA HALV LITER

AVYTTRADE

ÖVER- SNYLTLISTUNDER GÄST ANARBEBORDET STRÄNG- MÅRDTATS NING DJUREN

SOM 6 OCH INTE NI

TRÖTT

FASTSTÄLLA SKATT ÄRLIGA

VITAMIN SYNS MER I FETA OFTA I LIVSMEDEL PAJALA

LABORERAT BLAD LÄMPADE LAG I HAPARANDA

EJ PASSAGERARE SLOWJUICER AVRUNDAR P.S.

UTSLAG LAVIN HALVA LKAB

FÖNSTER PÅ BÅTAR GAMLA GRAVAR I VISS SOPPA

INFÖR PUBLIK ALTARPLATS

SMÅ AVHANDLINGAR

UNGERSK MAT

MOTSATS TILL ALLA

SNÖVESSLA

ÄR REDLÖSA

SPÅR OCH RUSA FULL FART IHOP

VÅLLA MAKAR

NATRIUM MÖDOSAMMA

FEL

DIGRA FRÖKENFÖRBUND

GÅR BARFOTA I RUTAN

FISKNÄT OTYMPLIG ALVARBUSKE

EVANGELIEDEL INLEDER FINARE MIDDAG PENDYL NEDSÄTTANDE OM BYBO

LUSÄGG

RINGLA

MAT FÖR MASSOR

FRÅNSLAGEN

PÅ SÅDANA GÅR MAN

SJÖNK I HAVET ENLIGT MYT

Bland de rätta svaren drar vi 10 vinnare Skicka rätt svar senast 15 januari till: Gällivare kommun Skicka rätt svar senast 15 januari 2020 till: Informationsenheten Michael Renström 982 81 Gällivare E-post: post@gallivare.se

OXUDDE 131-19

KAN INNEHÅLLA PEPPAR

Namn:................................................................................................... Adress:................................................................................................. Postnr:.................................................................................................. Postadr:................................................................................................ Telefon:.................................................................................................

11


Foto: Michael Renström.

TRYGGHET I HEMMET

Från vänster; Malin Olofsson/enhetschef, Karin Isaksson-Mettävainio/arbetsterapeut, Cecilia Hietala/fysioterapeut och undersköterskorna Anna Burman, Jessica Palo, Katarina Hansson, Elisabeth Knekta.

Hemgångsteamet Om du har drabbats av sjukdom eller olycka som krävt sjukhusvård eller vistelse på kortidsenhet så har du kanske funderingar kring hur du ska klara dig hemma igen. Gällivare kommun kan då bevilja insatser med hjälp och stöd av Hemgångsteamet och erbjuda rehabilitering och/eller vård och omsorg i hemmet.

Hemgångsteamet jobbar dagtid, måndag-fredag, och är tillgänglig utifrån behov. Under kvällar, nätter och helger finns hemtjänsten, nattpatrullen och sjuksköterska tillgängliga om insatser har beviljats. Hemgångsteamet kan ge stöd i hemmet upp till tre veckor. Därefter tar hemtjänsten över om behov fortfarande finns.

Varför hemgångsteam?

- Hemgångsteamet är en ny enhet inom avdelningen för hemvård som arbetar multifunktionellt med rehabilitering för brukare med hemtjänstinsatser. Målet för teamet är att brukare ska kunna bibehålla och utveckla sina egna förmågor för att tryggt kunna bo kvar i hemmet. Insatsen hemgångsteam är biståndsbedömt och tidsbegränsat, säger Malin Olofsson, enhetschef.

Syftet är att öka självständighet och livskvalitet samt stöd för att kunna bo kvar i sitt hem.

Hur går det till?

Den första tiden hemma bygger på ett nära samarbete mellan den berörda och teamet samt eventuellt ordinarie hemtjänst och sjuksköterska. Målet är att alla ska känna trygghet och delaktighet i sin vardag och därmed kunna bo kvar i sitt hem så långt det är möjligt.

Teamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterskor som träffar den berörda innan hemgång, för att efter det påbörja de insatser som behövs. För att öka tryggheten så ses hemmiljön över och om något särskilt stöd behövs, för att den berörda ska kunna bo kvar och känna sig trygg.

12

- Vi vill ge dig goda förutsättningar så att den berörda själv kan utföra det man vill och behöver göra. Det innebär att utifrån förmåga göra de flesta praktiska sysslorna själv. Hemgångsteamet finns tillhands och stöttar där det behövs, förklarar Malin.


Foto: Kent Wingsund.

ATTRAKTIVT INITIATIV

Från vänster: Johan Apelqvist enhetschef, Mari Åsén sjuksköterska, Ann-Jeanette Siverman enhetschef, Veronika Jakobsson sjuksköterska, Mari-Helen Henriksson sjuksköterska, Gabriella Holmström sjuksköterska.

Förkortad arbetstid Gällivare kommun erbjuder förkortad arbetstid för sjuksköterskor, eftersom det visat sig vara en angelägen fråga bland medarbetarna. Socialförvaltningen genomförde en tidsstudie och tillsatte sedan en arbetsgrupp, för att se hur förkortad arbetstid skulle kunna genomföras. Gruppen bestod av enhetschef, sjuksköterskor och medicinskt ansvarig sjuksköterska som arbetade fram ett förslag i enlighet med den politiska viljan.

Vill du veta mer? Kontakta Johan Apelqvist, enhetschef tfn 0970-818 723 eller Ann-Jeanette Siverman, enhetschef tfn 0970-818 625. Se även gallivare.se/ledigajobb

”Vi sjuksköterskor tycker att förkortad arbetstid är väldigt positivt och vi hoppas att det resulterar i många nya kollegor”

- Vi vill göra det vi kan för att vara en attraktiv arbetsgivare för de medarbetare vi har idag och för att rekrytera nya. Målet är att rekrytera till vakanta tjänster, säger Johan Apelqvist, enhetschef. - Projektet pågår ett år och kommer att utvärderas kontinuerligt med arbetsgruppen där man ser till arbetsmiljö och patientsäkerhet, säger Ann-Jeanette Siverman, enhetschef.

13


OMSORG DYGNET RUNT

Framtidens äldreomsorg För att möta framtidens utmaningar inom äldreomsorgen pågår ett strategiskt och målmedvetet arbete. Ökad kvalité och effektivitet ska säkra tillgången till god vård och omsorg dygnet runt och året om i Gällivare kommun.

- En ny struktur i verksamheterna ska möjliggöra såväl behovsstyrd äldreomsorg som en kostnadseffektiv och hållbar resursplanering, säger Josefine Rynbäck 2.e vice ordf. Samhällsomvandlingen har inneburit omfattande behov av nybyggnationer, ombyggnationer och omflyttningar inom förvaltningen. Detta har samtidigt skapat möjligheter att på ett bra sätt genomlysa befintliga verksamheter och finna områden att förbättra.

Vad har genomförts och vad sker framöver?

Josefine Rynbäck 2:e vice ordförande och Johannes Sundelin ordförande i Socialnämnden.

Under den senaste åren har ett flertal grundliga utredningar genomförts och dessa ligger till grund för arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg och säkerställa att verksamheter kan bedrivas på ett tryggt och säkert sätt med individen i fokus. - När behoven hos invånarna förändras måste vi möta dessa och det är därför vi i majoriteten (MP, V och S) prioriterat arbetet med att ta fram och besluta om grunden för framtidens äldreomsorg. Genom denna förändring får medborgarna tillgång till fler boendealternativ och en hemvård som är utrustad för ökade behov, säger Johannes Sundelin, ordförande i nämnden.

14

Ett hemgångsteam är nystartat inom avdelning för hemvård, teamet arbetar multifunktionellt med rehabilitering för brukare med hemtjänstinsatser. Målet är att brukare ska kunna bibehålla och utveckla egna förmågor för att tryggt kunna bo kvar i hemmet. (Se separat artikel).

Nytt vård- och omsorgsboende på Repisvaara ska byggas med 70–85 boendeplatser. Detta ska stå klart 2024 och ersätter Enens gruppboende samt hela Hedgården. Byggs i kombination med förskola/skola.

I enlighet med beslut i socialnämnden ska samtliga servicelägenheter på Enen ändras till tryggt boende och fortsatt förvaltas av TOP bostäder. Brukare som önskar bo kvar ska dock beredas möjlighet att göra det med hemtjänstinsatser och hemsjukvård om behovet finns.

• Ett trygghetsboende ska byggas av TOP bostäder i centrum (fastigheten Vassara 11) invid kommun- huset. Socialförvaltningen ska tillhandahålla värdinna/värd. •

Planering påbörjas för gemensam lokal för hemtjänst och hemsjukvård. Detta för att effektivisera och resursmässigt anpassa den framtida hemvård kopplat till äldreboende som kategoriseras som ordinärt boende. Detta ska även gälla den nya kategorin biståndsbedömt trygghetsboende.


SKOLEXEMPEL

Kvalitetshöjande insatser i

kommunens skolor och förskolor Foto: Kent Wingsund.

Barn- och utbildningsnämnden i Gällivare kommun tacklar lärarbristen genom att satsa på kvalitet och likvärdighet i förskola, fritidshem och grundskola. I förskola införs ett system som ska motivera legitimerad personal att fördela sig jämt över olika förskolor och därmed öka likvärdigheten för kommunens barn. Förskollärare erbjuds tjänstledighet från befintlig tjänst för att kunna arbeta på en förskola med låg andel behöriga lärare mot ett lönetillägg. - Det känns bra att vi kan kombinera god personalpolitik med att säkra likvärdigheten i kommunens förskolor, säger David Väyrynen (V), vice ordförande barn- och utbildningsnämnden. I grundskolan satsar barn- och utbildningsnämnden på att införa klassmentorer som ska avlasta undervisande lärare. Genom en omfördelning av arbetsuppgifter, som inte är direkt kopplade till undervisningen, kan fler elever bli undervisade av behöriga lärare samtidigt som två vuxna i klassrummet erbjuder trygghet och stabilitet. Pilotprojektet ”Gällivaremodellen” införs på Mariaskolan från och med vårterminen 2020. Efter testperioden planeras Gällivaremodellen införas i fler skolor.

Eva Martinsson, förvaltningschef barn & utbildning och representanter för barn- och utbildningsnämnden; Rolf Häggqvist (S)/ledamot, Jenny Johansson Jänkänpää (MP)/ordförande och David Väyrynen (V)/vice ordförande.

- Det känns viktigt att majoriteten (MP, V, S) och sjukvårdspartiet har kunnat enas om en satsning där fler elever blir undervisade av behöriga lärare och lärares arbetsmiljö främjas, säger Jenny Johansson Jänkänpää (MP), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Inspirationen kommer från gruvan och dess formspråk i Malmberget. I de fritt broderade bilderna har gruppen broderat hus, vyer och människor och även stängslet som gruppen anser har stor betydelse för det som sker i vardagen. - Vi ville arbeta utifrån en positiv bild av samhällsomvandlingen, se bortom horisonten, hitta en mening i det som kan kännas svårt att hantera. Det finns mycket sorg i några bilder, men också mycket glädje och hopp. Vi ville skåda framtiden och det positiva som kommer med den. Med hjälp av broderierna ville vi fånga en händelse i tiden.

Malmnålarna

Margit Anttila, Berit Backe, Eeva Linder, Karina Jarrett, Ingrid Petrini, Carina Engelsmark och Christin Madsén Andersson är med i den lokala gruppen Malmnålarna som är en del av Täcklebo broderiakademi.

- samhällsomvandlingen med nål och tråd Fram till den 18 januari pågår en utställning med den lokala broderigruppen Malmnålarna i Re-forms lokaler i Norrskensgallerian. Temat för utställningen är samhällsomvandlingen och upplevelser under tiden den pågår.

Re-form i Norrskensgallerian är öppet tisdag – fredag kl. 11.00 – 18.00 och lördagar kl. 11.00 – 15.00.

15


”Thank you Gällivare for amazing conditions” skidlegenden Lukas Bauer.

Det bjöds in till skidfest på Hellnerstadion när Gällivarepremiären inledde den svenska skidsäsongen. SVT storsatsade och direktsände alla tre tävlingsdagar 22-24 november. Helgen inleddes med tävlingar i fri stil där Frida Karlsson och Jens Burman fick kliva högst upp på prispallen. Frida Karlsson bjöd på en dubbel då hon även vann lördagens klassiska lopp. Jens Burman fick se sig slagen av Dario Cologna. Söndagens sprint blev dramatisk där Nadine Faehndrich till slut vann, efter att övriga finalister trasslat ihop det rejält och alla föll i samma kurva. Bland herrarna segrade Olof Jonsson. Gällivarepremiären arrangeras av SportEvent Gällivare Lapland. Nästa år går premiären i Bruksvallarna men 2021 välkomnas skideliten till Gällivare för säsongsstart igen. 16

Foto: Michael Renström, Yngve Johansson

Gällivarepremiären


17


Foto: Michael Renström.

ENTREPRENÖRSANDA

Birgitta Larsson, Gunilla Johansson, Jeanette Wäppling och Henrik Ölvebo.

Företagare i

företagsamma Hakkasbygden Kommunledningen har besökt företag i Hakkas och fått uppleva en bygd med stor företagsamhet, framtidstro och kreativitet. Dagen började på Ica Polar och dess ägare Gunilla Johansson som tog emot med värme och humor tillsammans med sin man Roger som också är engagerad i butiken, som har historiska anor. Familjen Alamaa grundade affären för 100 år sedan och i mars 2018 firades 100-årsjubileum. Gunilla började själv arbeta i butiken 1974 och övertog den 2003. - Redan som ung tjej hade jag bestämt mig för att affärsbiträde, det var vad jag skulle bli, berättar Gunilla. Idag är Ica Polar en lönsam butik med en omsättning på ca 14,5 miljoner kr per år och Gunilla berättar att man nu är fyra heltidsanställda, en som arbetar deltid samt en extrapersonal. Hon ser också en positiv utveckling för butiken genom att inflyttningen i bygden ökar. Besökarna imponeras av butikens utbud och öppettider, man har öppet varenda dag, förutom julafton, juldagen och nyårsdagen.

18

Förutom livsmedel och dagligvaror är butiken ombud för apotek, systembolag, post, spel, bussgods och andra fraktföretag. Man har också kommunal varuhemsändning till flera byar. Det ger en inkomst men mycket arbete och är ju naturligtvis en viktig service för bygdens befolkning. Just nu planerar man för en uppgradering av kyl och frys. Gunilla har också börjat fundera på att trappa ner sitt arbetsliv. – Men man vill ju att den som övertar butiken ska vara seriös och ha en god känsla för bygden, avslutar Gunilla. - Ett intressant besök på ICA Polar där butikschefen också bekräftade vikten av att ha en lokal butik med personlig service, som samtidigt är en viktig mötesplats ute på landsbygden, säger Birgitta Larsson, kommunalråd.


Nästa stopp under besöket är Bygdegården och HBB, Hakkasbygdens Boende ekonomisk förening, där Bo Carlsson, Erik Carlsson och Inge Hällgren serverade en god lunch tillagad av Birgitta Junkka, under tiden man berättade om sin verksamhet.

vårt arbete, det känns positivt och en god grund för det fortsatta arbetet, avslutar Erik. - Det är svårt att inte imponeras av vilket engagemang och driv det finns i Hakkasbygden. Den utvecklingskraft och kompetens som finns i är något vi måste värna. Det var också bra att få en tydlig bild av vilka utmaningar de ser framöver och hur kommunen kan bidra till mer utveckling i byn, säger Henrik Ölvebo, kommunalråd. Sista företaget som besöks är Fotvistet, där Paulina Entin tar emot. Hon är Hakkasfödd och är utbildad undersköterka och fotterapeut. Hon har drivit sitt företag i två år och tar emot i sin behandlingslokal i Hakkas Träffpunkt.

Inge Hällgren, Bo Carlsson och Erik Carlsson.

- Det finns en stor marknad för fotvård i regionen, berättar Paulina. – Jag har avtal med Jokkmokks kommun och besöker regelbundet kunder i Vuollerim och jag har också kunder i Vittangi.

- Den första stora insatsen vi gjort är etableringen av Hakkasmacken tillsammans med Skoogs Bränsle. Det har blivit en god affär som ger föreningen en årlig avkastning på ca 50 000 kr. Föreningen har nu 319 medlemmar som köpt 418 andelar och det tillkommer nya hela tiden, berättar Erik. Det projektet avslutas nu och Macken uppvisar goda siffror och står på egna ben. – Vi har ökat försäljningen med 190 % jämfört med den försäljning OK/Q8 hade innan de lade ner, fortsätter Erik. För ca 1 år sedan övertog HBB det s k pensionärshemmet från kommunen. Idag heter det Björkebo och är en hyresfastighet med 14 lägenheter. - Vi rustar successivt upp byggnaden, har renoverat fönstren, har totalrenoverat en lägenhet vilket möjliggjorde en lärarrekrytering till skolan. Vår plan är att investera ca 1, 3 miljoner kr för att få en attraktiv hyresfastighet i byn, säger Erik. HBB:s senaste projekt är ett samarbete med LKAB som innebär att föreningen förvärvat tre mindre villor från utrymningen av Malmberget och som nu står på sina tomter efter Kyrkvägen. Det pågår ett intensivt arbete med att färdigställa grunderna och få husen på plats och inflyttningsklara. Husen är på ca 70 kvm vardera och ska hyras ut. - Vi betraktar oss nu som Hakkasbygdens allmännytta, inflikar Erik. HBB fortsätter att se möjligheter i Hakkasbygden och vill fortsätta att äga framtiden själva. Man arbetar sedan länge med att få egenlagad mat till Hakkas skola, undersöka möjligheterna att driva ett närvärmeverk för skolan och omkringliggande fastigheter och att sälja tjänster, bland annat åt kommunen. - Vi vill också framhålla det goda samarbete vi har med kommunen och att vi fått ekonomisk och annat stöd för

Paulina Entin, Fotvistet.

Det finns fem verksamma fotterapeuter i kommunen, berättar Paulina vidare, varav två jobbar inom sjukvården. Hon själv jobbar mest mot landsbygden och ambulerar, gör hembesök och tar emot kunder i sin mottagning. - Drömmen och det jag siktar på är att kunna investera i en buss för en ambulerande mottagning. Mina kunder är oftast äldre och kan ha svårt att ta sig till mottagningen så det skulle vara en bra investering, berättar Paulina. Besöket avslutas med en kopp kaffe och ett livligt samtal om fötter, hur man vårdar dom, förebygger hallux valgus och mycket mera. - Så kul att besöka ett företag på landsbygden och en ung kvinna full av tankar och visioner. Att hennes start av företaget för två år sedan var på internationella kvinnodagen var extra kul, säger Jeanette Wäppling kommunalråd och fortsätter; att få besöka landsbygden och få ta del av deras utvecklingstankar och engagemang känns så inspirerande och vi åker härifrån fylld med ny energi. 19


Foto: Michael Renström.

Foto: Kent Wingsund.

GSK-brottare till OS

Fr.v. Jeanette Reinesund, Susanna Isaksson och Maria Olsson.

Stort grattis till Jenny Fransson och Henna Johansson som är uttagna till OS i Tokyo.

Bildarkivet

På bilden syns de tillsammans med Birgitta Larsson, kommunalråd, som uppvaktade brottarna efter deras prestationer under årets VM. Jenny tog silver och Henna brons.

Redan 1963 började bibliotekarien Adolf Henriksson och fotografen Bert Persson samla in bilder på bland annat Kåkstan och den första bebyggelsen i Malmberget. Det var första steget mot det som senare skulle bli Gellivare Bildarkiv. Leif Pääjärvi och Stefan Westerlund tog senare vid arbetet med att digitalisera bilderna.

Foto: Daniel Olausson.

Gällivare blev därmed en av de första kommunerna i landet med ett elektroniskt bildarkiv. Idag finns ungefär 70 000 historiska och nutida fotografier lagrade. Arkivet är öppet för allmänheten att söka och köpa bilder för privat bruk, forskning, utställningar med mera.

Bildarkivet finns på Gällivare museum i Centralskolan och har öppet tisdag – fredag kl. 9.30 – 13.30.

Kolla in Eventkalendern

Nästa nr av Kommunbladet

Vad händer i Gällivare? www.welcometogallivare.com

Har du tips eller synpunkter om Kommunbladet kan du skriva till: post@gallivare.se eller Kommunledningskontoret, Informationsenheten, 982 81 Gällivare

kommer i juni 2020

Kommunbladets redaktion

VIKTIGA NUMMER

önskar redaktionen

I nödsituation Vid en kris eller allvarlig händelse Sjukvårdsrådgivningen Ambulans i icke brådskande fall Räddningstjänst Sotningsväsendet Felanmälan (Ang vatten och avlopp, gator och vägar, kommunens fastigheter) Risklinjen - om du upptäcker olycksfallsrisker i din omgivning Socialjour, efter kontorstid Socialtjänsten, dagtid, akut Polisen Gällivare

Ring 112 113 13 Ring 1177 0920-22 02 75 0970-818 899 0980-100 11 818 213 020-93 00 00 818 212 818 000 114 14

Profile for Gällivare kommun

Gällivare kommunblad nr 4 2019  

Gällivare kommuns officiella tidning. RE-new!

Gällivare kommunblad nr 4 2019  

Gällivare kommuns officiella tidning. RE-new!

Advertisement